1 00:00:08,122 --> 00:00:11,781 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 2 00:00:11,901 --> 00:00:16,311 Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 3 00:00:16,431 --> 00:00:19,714 Dnes je 15.06.2015. 4 00:00:19,834 --> 00:00:24,209 Začneme událostí, kterou vybral Valerij Viktorovič. 5 00:00:24,990 --> 00:00:35,066 Jev, na který bych dnes chtěl upozornit všechny, kteří se budou dívat na toto video, 6 00:00:35,186 --> 00:00:48,810 je, dalo by se říci, již obvyklý, všichni politicky, sociálně aktivní lidé již o něm slyšeli, vědí o jeho existenci. 7 00:00:48,930 --> 00:00:53,687 Mám na mysli hackerské útoky a práci tajných služeb. 8 00:00:53,807 --> 00:00:59,905 Zdálo by se, že se nejedná o nic zvláštního. Všichni si zvykli, že k hackerským útokům neustále dochází. 9 00:01:00,025 --> 00:01:08,665 Je obvyklé, že jsou z hackerských útoků zpravidla obviňováni ruští, nebo čínští hackeři. 10 00:01:08,785 --> 00:01:13,030 A právě na pozadí obvyklosti tohoto jevu 11 00:01:13,150 --> 00:01:20,839 bývají předávány některé společensky prospěšné informace důležité z hlediska řízení. 12 00:01:20,959 --> 00:01:25,294 To když nastane čas pro zveřejnění takovýchto informací. 13 00:01:25,414 --> 00:01:35,894 Minulý týden média informovala o útoku nějakých hackerů na Vládní personální úřad USA. 14 00:01:36,014 --> 00:01:42,887 Po jeho vyšetření bylo zjištěno, že se do rukou čínské rozvědky 15 00:01:43,007 --> 00:01:51,944 dostaly údaje o čínských občanech, kteří s USA spolupracují v nějakých programech. 16 00:01:52,064 --> 00:01:58,708 A bylo vydáno prohlášení, že dosud to čínské tajné služby nevěděly, 17 00:01:58,828 --> 00:02:02,627 tak teď mohou tito občané pocítit určité problémy. 18 00:02:02,747 --> 00:02:12,397 Může se tedy jednat o odhalení tajné sítě, ovšem ne v jejím obvyklém chápání 19 00:02:12,517 --> 00:02:20,295 v podobě nějakých agentů na 6. prioritě. V podstatě se zde jedná o agenty na vyšších prioritách řízení. 20 00:02:20,415 --> 00:02:26,376 Takže jsou to agenti působící v oblasti ekonomiky, ideologie... 21 00:02:27,319 --> 00:02:35,277 Tato informace byla tento týden posílena další informací o tom, 22 00:02:35,397 --> 00:02:45,564 že dešifrantům v Rusku a Číně se povedlo dešifrovat údaje, které přivezl Edward Snowden. 23 00:02:46,270 --> 00:02:56,586 A to znamená velký úder pro rozvědky západních zemí. 24 00:02:56,706 --> 00:02:59,739 Přičemž bylo zdůrazněno i s jakým důsledkem. 25 00:02:59,859 --> 00:03:06,518 Prý v současné době rozvědka Velké Británie přestala dostávat životně důležité informace. 26 00:03:06,638 --> 00:03:10,187 Proč obracím pozornost lidí právě na toto? 27 00:03:10,307 --> 00:03:16,859 Jak se říká, tak proto... Tedy přesněji. Proto, že jak se říká, není to nic nového pod sluncem. 28 00:03:16,979 --> 00:03:25,439 Pokud si vzpomenete na pozdní Sovětský svaz z doby předsedy KGB Bakatina, 29 00:03:25,559 --> 00:03:39,468 tak to tehdy byla doba, kdy se sítě sovětské rozvědky v různých zemích hroutily neskutečnou rychlostí. 30 00:03:39,588 --> 00:03:48,401 Přicházely informace, že v té a té zemi bylo zatčeno tolik a tolik agentů KGB, v další tolik a tolik... 31 00:03:48,521 --> 00:03:52,348 S důrazem na to, že v důsledku toho agenturní síť přerušila svoji činnost. 32 00:03:52,468 --> 00:03:58,945 Tito agenti KGB byli napojeni na vlády a jiné důležité organizace. 33 00:03:59,065 --> 00:04:09,230 V důsledku toho SSSR přestal dostávat životně důležité informace 34 00:04:09,350 --> 00:04:17,496 a nedokázal manévrovat při uplatňování své... Teď nemám na mysli globální politiku. 35 00:04:17,616 --> 00:04:20,405 ... při uplatňování své vnější politiky. 36 00:04:20,525 --> 00:04:27,002 Neměl se o co opřít, neměl důvěrné vnitřní informace, které jsou tak důležité při řízení každého státu. 37 00:04:27,122 --> 00:04:36,758 Takže to samé v současné době pozorujeme v souvislosti s USA a Velkou Británií jako minimum. 38 00:04:36,878 --> 00:04:40,716 Jakého faktu bychom si ještě měli povšimnout? 39 00:04:40,836 --> 00:04:44,971 Všude jakoby figuruje Rusko. 40 00:04:45,091 --> 00:04:50,368 Snowden přece ty údaje předal Rusku a Rusko stojí za jeho... 41 00:04:50,902 --> 00:04:59,709 ...řekněme odmítnutím ho vydat, aby si to s ním mohli vyřídit. Mohl zde zůstat, má tu azyl. 42 00:04:59,829 --> 00:05:02,096 Co s tím má společného Čína? 43 00:05:02,216 --> 00:05:11,243 Proč by měli ruští, rossijští dešifranti, odborníci na šifry a my máme velice dobré odborníky, kam se hrabou čínští? 44 00:05:11,363 --> 00:05:15,009 Tam mají také dobré odborníky, ale my máme lepší. 45 00:05:15,129 --> 00:05:19,205 Proč bychom měli přibírat k dešifrování právě Čínu? 46 00:05:19,325 --> 00:05:21,459 Ta věc se má tak. 47 00:05:21,579 --> 00:05:26,396 Sám Snowden a všechny ty hackerské útoky mají... 48 00:05:26,516 --> 00:05:32,860 A to, že v souvislosti s nimi je Čína jakoby preferována v každé té zprávě související s těmi personálními údaji. 49 00:05:32,980 --> 00:05:42,245 To souvisí s tím, že právě Čína se stabilně stává centrem, kde se soustřeďuje řízení globálního prediktora. 50 00:05:42,365 --> 00:05:45,551 Je přenášeno z USA tam. 51 00:05:45,671 --> 00:05:54,032 Poslední dohoda o vojensko-technické spolupráci s USA vypovídá o tom samém. 52 00:05:54,152 --> 00:06:02,438 O co jde? Co může Čína v tomto ohledu poskytnout USA? Nic. A USA? Ty toho mohou Číně poskytnout velice mnoho. 53 00:06:02,558 --> 00:06:12,268 Například jako když se v 70. letech převáděl průmysl a věda ze Spojených států do Koreje, 54 00:06:12,388 --> 00:06:27,316 což vedlo k ekonomickému zázraku státu Jižní Korea. Tím však nedošlo k vyčerpání všech možností USA. 55 00:06:27,436 --> 00:06:36,553 USA ještě stále mají Číně co předat, aby byla méně závislá na spolupráci s Ruskem. 56 00:06:36,673 --> 00:06:42,246 Proto je dokonce i na úrovni státních elit předání těch velice důležitých technologií, 57 00:06:42,366 --> 00:06:46,783 kterými ještě disponuje americká vláda principiálně důležité. 58 00:06:46,903 --> 00:06:53,915 A USA je Číně předají, jen aby překazily spolupráci Číny s Ruskem. 59 00:06:54,035 --> 00:07:00,608 Navíc to je v zájmu globálního prediktora, aby Čína a Rusko nebyly příliš dobrými přáteli, 60 00:07:00,728 --> 00:07:04,748 aby je bylo na úrovni státu v určitý okamžik možné znepřátelit. 61 00:07:04,868 --> 00:07:15,457 Proto ty informace o hackerech, o tom dešifrování údajů od Snowdena svědčí o tom, 62 00:07:15,577 --> 00:07:23,810 že začal proces odřezání periférie vlivu USA a Velké Británie jako států. 63 00:07:23,930 --> 00:07:26,518 Takže jejich sítě se začínají rušit. 64 00:07:26,638 --> 00:07:32,110 Jenže pokud to dříve bylo závislé na úrovni zrádců - takové úrovně jako Bakatin, 65 00:07:32,230 --> 00:07:36,446 což byla kapacita, která opravdu měla k dispozici veškeré informace, 66 00:07:36,566 --> 00:07:40,809 tak teď stačí technický odborník, který ukradne nějaká data. 67 00:07:40,929 --> 00:07:46,686 Zda to udělá jako Snowden, nebo prostřednictvím informačních sítí... 68 00:07:46,806 --> 00:07:51,111 V tom není žádný principiální rozdíl, hlavně aby to byl technický odborník. 69 00:07:51,231 --> 00:07:58,561 Technický odborník ve službách svého státu, nebo technický odborník, který přeběhnul ze služeb jiného státu 70 00:07:58,681 --> 00:08:05,672 a stal se bojovníkem za svobodu jako Snowden, to také není důležité, hlavní jsou ty informace. 71 00:08:07,679 --> 00:08:10,050 Děkuji za komentář. 72 00:08:10,170 --> 00:08:17,856 Mnozí uživatelé zmínili návštěvu Vladimira Putina v Itálii a jeho setkání s papežem. 73 00:08:17,976 --> 00:08:28,617 S papežem. Teď se podíváme, co o tom setkání řekl sám papež. 74 00:08:33,651 --> 00:08:41,713 Na tom setkání byla principiálně důležitá skutečnost, že si vyměnili dárky. 75 00:08:42,770 --> 00:08:54,224 Obecně je ten vzájemný vztah papeže s ruským vůdcem jakousi obdobou jevu 76 00:08:54,344 --> 00:08:59,878 zvaného Tatarsko-mongolské jařmo na Rusi. 77 00:09:00,353 --> 00:09:04,110 Mnozí vůbec nechápou podstatu toho jevu. 78 00:09:04,230 --> 00:09:15,965 Představují si to jako, jak bych to řekl, takovou koloniální závislost Rusi na Zlaté hordě. 79 00:09:16,085 --> 00:09:23,735 Ve skutečnosti to tak ale nebylo. Horda plnila roli centra koncentrujícího řízení podle určité koncepce. 80 00:09:23,855 --> 00:09:30,885 Rus, Rusko v té době nebylo schopno předložit světu svoji koncepci řízení. 81 00:09:31,005 --> 00:09:40,079 Koncepce řízení uplatňovaná Hordou odpovídala zájmům Ruska, takže vlastně bylo součástí té Hordy. 82 00:09:40,199 --> 00:09:45,730 Jak víte, tak každý ruský kníže vždy jel k Hordě, 83 00:09:45,850 --> 00:09:52,818 aby mu byl vystaven knížecí jarlyk, dokument potvrzující jeho knížecí právo. 84 00:09:52,938 --> 00:09:56,991 Takže si tedy vyměnili dárky. 85 00:09:57,111 --> 00:10:03,777 Papež daroval Putinovi medaili s vyobrazením anděla mírotvůrce a komentoval to následovně: 86 00:10:03,897 --> 00:10:08,969 Na této medaili vyrobené umělcem z minulého století je vyobrazen anděl, 87 00:10:09,089 --> 00:10:14,370 který přináší mír, spravedlnost, solidárnost a ochraňuje. 88 00:10:14,490 --> 00:10:20,913 A také tento text, ve kterém je zamyšlení nad tím, jak nám evangelium vnáší do života světlo a radost, 89 00:10:21,033 --> 00:10:27,455 jsou v něm i geopolitické úvahy o nás a našem životě. 90 00:10:27,575 --> 00:10:37,949 Ještě vyjádřil své přání, aby se Putinovi podařilo vyřešit ve světě mnohé věci právě z pozice mírotvůrce. 91 00:10:38,069 --> 00:10:48,708 Takže fakticky od instituce představující globálního prediktora Putin jako vůdce Ruska 92 00:10:48,828 --> 00:10:58,038 obdržel "knížecí jarlyk" spojený s určitým úkolem. 93 00:10:58,158 --> 00:11:06,315 S jakým? Putin se má stát andělem mírotvůrcem, má udělat pořádek a obnovit mír na planetě. 94 00:11:06,435 --> 00:11:11,298 A jak víme, tak jsou to USA, kdo ten mír neustále narušuje. 95 00:11:11,418 --> 00:11:21,612 Proto také USA jako stát vyjádřily svoji nespokojenost s tím, že se vůbec papež s Putinem setkal. 96 00:11:21,732 --> 00:11:31,449 Chtěly, aby papež postupoval podle jejich přání, jenže státní elita nechápe, jednoduše nechápe zákonitosti řízení. 97 00:11:31,569 --> 00:11:36,509 Tím spíše na úrovni globální politiky při řízení globálních procesů. 98 00:11:36,629 --> 00:11:42,250 Oni mohou od globálního prediktora požadovat, co je napadne. 99 00:11:42,370 --> 00:11:47,198 Jenže to bude globální prediktor, kdo si prosadí svou, a teď v podstatě potápí USA. 100 00:11:47,318 --> 00:11:51,581 Všechny události, ke kterým dochází v poslední době, svědčí o tom, 101 00:11:51,701 --> 00:11:55,065 že jsou USA trvale odstavovány od světových procesů. 102 00:11:55,185 --> 00:12:08,124 Co se týká papeže a Putina, tak na začátku 21. století stál svět na prahu vojensko-politické katastrofy. 103 00:12:08,244 --> 00:12:13,118 Indie a Pákistán byly odhodlány překročit červenou linii, 104 00:12:13,238 --> 00:12:20,906 dva státy s jadernou výzbrojí stály na prahu války, přičemž jaderné! 105 00:12:21,026 --> 00:12:24,267 Svět nevěděl, co proti tomu má dělat. 106 00:12:24,387 --> 00:12:31,621 Nikdo nebyl schopen jít a urovnat ten konflikt tím spíše, že jednat podle tradičních politických scénářů, 107 00:12:31,741 --> 00:12:33,593 kdy se žije od voleb do voleb... 108 00:12:33,713 --> 00:12:37,734 Ten cyklus, kdy něco naslibují, vzájemně se vystřídají, prostě ty demokratické volby, 109 00:12:37,854 --> 00:12:43,903 DEMOKRATICKÉ VOLEBNÍ PROCEDURY je zahánějí do určitého rámce, 110 00:12:44,023 --> 00:12:51,565 kdy jsou vybírány osobnosti určitého kvalitativního typu, takže nejsou reálně schopné takový úkol vyřešit. 111 00:12:51,685 --> 00:12:57,001 Objevil se Putin, který pohovořil v kuloárech s různými politickými činiteli 112 00:12:57,121 --> 00:13:01,480 kde jim řekl, že hrozí reálná válka ohrožující všechny a ten konflikt je třeba urovnat. 113 00:13:01,600 --> 00:13:05,565 Oni nebyli schopni nic navrhnout, načež jim tedy on předložil řešení své. 114 00:13:05,685 --> 00:13:10,547 Jaké rozhodnutí potom přijalo NATO v Římě? 115 00:13:10,667 --> 00:13:17,939 Delegovalo Putina do role prostředníka mezi Pákistánem a Indií. 116 00:13:18,059 --> 00:13:25,287 Když tehdy vystoupil Berlusconi, tak řekl, že ať si Indie a Pákistán nemyslí, že Putin zastupuje pouze Rusko, 117 00:13:25,407 --> 00:13:31,114 že za Putinem v dané situaci stojí celá moc vojensko-politického bloku NATO. 118 00:13:31,234 --> 00:13:40,166 Takže už tehdy Putin zasáhl. Vyzval obě strany k jednání, které podle mě proběhlo v Taškentu. 119 00:13:40,286 --> 00:13:45,514 Pozval tam obě strany a běhal od jedné delegace ke druhé 120 00:13:45,634 --> 00:13:52,900 a všechna média se chechtala, co prý je to za prostředníka, který sám běhá mezi těmi stranami, 121 00:13:53,020 --> 00:13:55,665 a nedokáže je posadit za jeden stůl. 122 00:13:55,785 --> 00:13:59,865 A kde je ta válka před kterou se střásl celý svět? 123 00:13:59,985 --> 00:14:05,677 To není otázka procedur, ale efektivity a chápání toho, jak je zapotřebí postupovat! 124 00:14:05,797 --> 00:14:09,775 Nebylo možné je vůbec dát dohromady, o tak velký konflikt se jednalo. 125 00:14:09,895 --> 00:14:15,853 Jako nebylo možné posadit za jeden jednací stůl bílé a rudé, přitom jedni i druzí si mysleli, že bojují za Rusko. 126 00:14:15,973 --> 00:14:23,625 Kdyby se tenkrát našel tak efektivní prostředník, tak by možná ani k občanské válce nedošlo. 127 00:14:24,646 --> 00:14:27,639 Putin zde dokázal to hlavní. 128 00:14:28,218 --> 00:14:34,639 Donutil je začít jednat, vyměňovat si informace, začít přemýšlet o vzájemných návrzích 129 00:14:34,759 --> 00:14:40,518 a dále již mohla pokračovat vzájemně výhodná spolupráce, protože válku nepotřeboval ani jeden ani druhý! 130 00:14:40,638 --> 00:14:45,635 Nadarmo na děla nepsali: "Poslední argument králů!" To když už neexistuje možnost dohody. 131 00:14:45,755 --> 00:14:52,254 Mimochodem je tu třeba opět připomenout, že pokud nějaký stát začne válčit, znamená to, 132 00:14:52,374 --> 00:14:59,464 že již prohrál na všech ostatních prioritách řízení. Mluvím o státech agresorech. 133 00:14:59,584 --> 00:15:05,483 Rusko nikdy žádnou válku nezačínalo, vždy je jenom ukončovalo. 134 00:15:05,603 --> 00:15:11,661 Takže ani na 6. prioritě Rusko nikdy neprohrálo, a tím spíše na těch vyšších. 135 00:15:11,781 --> 00:15:17,031 Nehledě na to, že Rusko stále zatahovali do válek za cizí zájmy. 136 00:15:17,151 --> 00:15:22,937 Nicméně i tehdy z toho Rusko dokázalo pro sebe vytěžit nějaké pozitivum. 137 00:15:23,057 --> 00:15:28,956 Takže Putin dostal od globálního prediktora "knížecí jarlyk" a potvrzení, 138 00:15:29,076 --> 00:15:36,408 že to bude právě on, kdo bude andělem mírotvůrcem, který má za úkol obnovit mír na zemi. 139 00:15:36,528 --> 00:15:39,689 Tedy v lidské hierarchii. 140 00:15:40,896 --> 00:15:48,832 Dmitrij Bojko si ještě povšimnul papežova prohlášení o sjednocení data oslavy Velikonoc. 141 00:15:48,952 --> 00:15:52,134 Jde o sjednocování náboženství. 142 00:15:52,254 --> 00:15:59,497 Mluví se o tom dávno a někdy by ten proces v křesťanských církvích měl začít. 143 00:15:59,617 --> 00:16:05,976 V podstatě se jedná o další krok. Zda se to uskuteční či ne... 144 00:16:06,096 --> 00:16:13,179 Nicméně vyřešení této věci je pro křesťanské církve již životně důležité. 145 00:16:13,299 --> 00:16:17,757 A byla jiná Putinova setkání v Itálii něčím zajímavá? 146 00:16:17,877 --> 00:16:25,443 Jenom s ohledem na praktickou politiku - reklama Ruska, jeho zapojení se do celosvětových řídících procesů, 147 00:16:25,563 --> 00:16:30,311 účast při výstavě v Miláně... 148 00:16:30,431 --> 00:16:37,613 To vše je obvyklá práce, šlo o obvyklou práci, o nic takového průlomového, fundamentálního se nejednalo. 149 00:16:37,733 --> 00:16:44,182 Ale z celkového informačního hlediska umocňujícího to setkání Putina s papežem, to ano, 150 00:16:44,302 --> 00:16:48,014 bylo to určitě přínosné, velmi pozitivní. 151 00:16:48,134 --> 00:16:52,261 - Takže takové informační pozadí, podpora. - Ano, informační pozadí... 152 00:16:52,381 --> 00:16:56,537 Každá taková událost má na poli praktické politiky samozřejmě svoji roli. 153 00:16:56,657 --> 00:17:01,477 My zde ale mluvíme o těch nejvýznamnějších, fundamentálních věcech. 154 00:17:01,597 --> 00:17:04,909 Snažíme se mluvit o globální politice. 155 00:17:05,029 --> 00:17:14,383 V daném případě všechna ta setkání s vedením italského státu, s Berlusconim, 156 00:17:14,503 --> 00:17:22,161 to už je pokračováním určitého procesu zahájeného již dříve. O to jde. 157 00:17:22,281 --> 00:17:29,031 Každý z nich je možné probrat, ale my jsme již tak či onak o tom všem mluvili. 158 00:17:31,459 --> 00:17:39,666 Maxim z DLR prosí o vysvětlení. Již dříve jste říkal, že řízení Ukrajiny přechází od USA k Evropě. 159 00:17:39,786 --> 00:17:45,090 Ale vždyť Evropa sama je USA podřízena. Není to úplně jasné. 160 00:17:45,210 --> 00:17:51,758 Tomu člověku prostě není jasný rozdíl mezi strukturním a bezstrukturním způsobem řízení. 161 00:17:51,878 --> 00:18:00,590 Ukrajina je řízena strukturním způsobem, kdy je jejich SBU podřízeným útvarem FBI, 162 00:18:00,710 --> 00:18:05,462 kdy jsou tam přímo jmenováni různí lidé 163 00:18:05,582 --> 00:18:12,886 do funkcí prezidentů, ministrů apod. bez ohledu na zájmy samotného státu. 164 00:18:13,006 --> 00:18:21,959 A Evropa je řízena bezstrukturním způsobem, kdy USA nemohou jmenovat někoho očividným způsobem, 165 00:18:22,079 --> 00:18:25,240 že by řekli, tenhle bude ministrem a tenhle prezidentem, 166 00:18:25,360 --> 00:18:30,904 a kdy by tajné služby těchto států byly podřízeny tajným službám USA. 167 00:18:31,024 --> 00:18:37,633 USA jsou tam tedy nuceny využívat mechanismy vytváření informačních polí, kompromitujících materiálů apod., 168 00:18:37,753 --> 00:18:46,375 konkrétně pro ovládání řídících struktur každého z těchto států. 169 00:18:46,495 --> 00:18:52,126 Jsou tedy nuceny, aby donutily určitou strukturu jednat podle svého, použít třeba kompromitující materiál, 170 00:18:52,246 --> 00:18:56,675 vytvářet informační pole, a až potom dokáží něco vyřešit. 171 00:18:56,795 --> 00:19:00,356 Když je potom takový člověk odstraněn, mají USA problém. 172 00:19:00,476 --> 00:19:04,843 Nebo když USA... Podívejte se na ministryni obrany Leyenovou, ano? 173 00:19:04,963 --> 00:19:09,731 Jednou prohlašuje..., informuje... dokonce... 174 00:19:09,851 --> 00:19:15,675 Německo je pod okupací USA, zda nějaký kancléřský akt existuje či ne, není důležité, 175 00:19:15,795 --> 00:19:20,163 protože dokonce i možné kandidáty na kancléře schvalují v USA. 176 00:19:20,283 --> 00:19:28,332 Ale dělat to otevřeně, a tím spíše jednat tak, aby nějaký americký úředník něco řídil, 177 00:19:28,452 --> 00:19:38,794 jako například Pyatt, ten velvyslanec USA na Ukrajině, který takto řídí činnost Nejvyšší rady?! 178 00:19:38,914 --> 00:19:44,662 Aby jmenoval Turčinova do této pozice a Jaceňuka do tamté apod., 179 00:19:44,782 --> 00:19:52,537 když je nutný vnější zásah a hotovo. Aby si k sobě zval úředníky k podání hlášení?! 180 00:19:52,657 --> 00:19:58,050 Nic takového v Evropě nefunguje, protože by takové jednání znamenalo absolutní selhání řízení USA. 181 00:19:58,170 --> 00:20:07,577 Proto jsou USA nuceni jednat tajně, což snižuje... Zvyšuje to kvalitu řízení, ale snižuje to jeho operativnost. 182 00:20:07,697 --> 00:20:16,138 Což hraje v neprospěch USA a to nejdůležitější, neumožňuje jim to kontrolovat činnost státních elit. 183 00:20:16,753 --> 00:20:25,261 A státní elity mají svoje státní zájmy, které globální prediktor sjednotil v Evropské unii 184 00:20:25,381 --> 00:20:29,470 a postavil je jako sumární protiváhu zájmům USA. 185 00:20:29,590 --> 00:20:33,633 Na základě toho se obnovuje suverenita 186 00:20:33,753 --> 00:20:44,164 a USA mají stále menší a menší možnost bezstrukturně ovlivňovat průběh řídících procesů v Evropě. 187 00:20:44,284 --> 00:20:48,191 Nedořekl jsem to o té Leyenové, že? 188 00:20:48,311 --> 00:20:56,247 Podívejte se, ministryně obrany tenkrát oznámila německé vládě, že se Německo zúčastní války na Ukrajině! 189 00:20:56,367 --> 00:21:01,157 Jak je to možné? Ministryně obrany si jednoduše oznámí... 190 00:21:01,277 --> 00:21:08,210 Zahráli divadélko s porušením služebních postupů, že je to naopak. Měla to přece oznámit kancléřka Merkelová. 191 00:21:08,330 --> 00:21:10,136 Proč to byla ministryně obrany? 192 00:21:10,256 --> 00:21:14,362 Takže to tak nějak shodili ze stolu. Jenže skandál, ke kterému v souvislosti s tím došlo, 193 00:21:14,482 --> 00:21:22,857 zablokoval mnoho možností řízení ze strany německé vlády. Proč je zablokoval? 194 00:21:22,977 --> 00:21:29,037 Protože německému lidu na úrovni občanů by se to nelíbilo, takže by došlo k selhání řízení. 195 00:21:29,157 --> 00:21:34,272 To není v zájmu USA, ani v zájmu jejich dosazených figurek v Německu. 196 00:21:34,392 --> 00:21:43,231 Uplynula nějaká doba a ta samá Leyenová na základě zájmů národní německé elity prohlásila, 197 00:21:43,351 --> 00:21:51,924 že se budou účastnit při vytváření celoevropských ozbrojených sil jako protiváhy NATO, Spojených států. 198 00:21:52,741 --> 00:22:01,559 O to se jedná. Něco takového si prostě nelze představit na Ukrajině. 199 00:22:01,679 --> 00:22:07,990 Tam přímo jmenovali občanku USA Jaresko, 200 00:22:08,110 --> 00:22:13,682 tedy možná také občana, já vlastně nevím, k jakému pohlaví se sama řadí. 201 00:22:13,802 --> 00:22:17,706 Tedy dosadili ji do funkce ministra financí a hotovo! 202 00:22:17,826 --> 00:22:26,278 Co koho zajímá názor místního obyvatelstva. A guvernérem jmenovali Saakašviliho. 203 00:22:26,398 --> 00:22:30,899 Ten si zase dosadil dalšího Gruzínce do fukce policejního náčelníka v Oděse, 204 00:22:31,019 --> 00:22:33,814 že prý jde o výjimku. Kdo řekl, že jde o výjimku? 205 00:22:33,934 --> 00:22:38,124 Saakašvili! Copak je možné mu věřit? Ten přece lže, kudy chodí. 206 00:22:38,244 --> 00:22:46,538 Ten přece vždy jedná podle přání svých páníčků. Ten nic nedokáže zařídit normálně, ale snaží se. 207 00:22:46,658 --> 00:22:51,076 To je také důvod, proč ho vždy usazují na teplá místečka. 208 00:22:51,196 --> 00:22:56,610 Proto také nejsou zájmy místního obyvatelstva nikde zohledněny, nikde zformulovány. 209 00:22:56,730 --> 00:23:00,871 Nepočítá se s nimi, nikoho nezajímají. 210 00:23:00,991 --> 00:23:08,969 A v Evropě jsou nuceny brát ohled samostatně na každou státnost i na EU jako celek. 211 00:23:09,089 --> 00:23:13,832 Tam si nemohou USA nařizovat, jak je jim libo. 212 00:23:13,952 --> 00:23:23,064 Ano, když Schröder a Chirac začali spolupracovat s Putinem, tak je USA, které tehdy byly velice silné, 213 00:23:23,184 --> 00:23:27,612 donutily předčasně odejít z jejich funkcí a zařídily předčasné volby, 214 00:23:27,732 --> 00:23:34,921 ale tím svou moc také dost vysílily, při tomto přetahování se s evropskými elitami. 215 00:23:35,041 --> 00:23:45,376 Evropské elity tak po zhodnocení zájmů USA dokázaly vybudovat vlastní silné řídící možnosti, které USA čelí. 216 00:23:45,496 --> 00:23:50,595 Evropa se tedy oprošťuje od bezstrukturního řízení USA. 217 00:23:50,715 --> 00:23:57,466 Na Ukrajině je v plném komplexu uplatňováno jak bezstrukturní, tak i strukturní řízení. 218 00:23:57,586 --> 00:24:02,527 Tam obyvatelstvo nezajímá vůbec nikoho. Je to pro ně spotřební materiál, který je potřeba spotřebovat, 219 00:24:02,647 --> 00:24:09,256 využít ho jako zdroje k rozpoutání 3. světové války, což USA i dělají. 220 00:24:10,773 --> 00:24:13,692 Ještě jedna prosba o vysvětlení. 221 00:24:13,812 --> 00:24:19,261 Dmitrij se ptá, proč je nutné nahradit původní evropské obyvatelstvo Araby a černochy? 222 00:24:19,381 --> 00:24:23,162 Způsobí to ztrátu kvalifikovaných kádrů, sníží kvalitu řízení. 223 00:24:23,282 --> 00:24:29,613 Tato otázka přímo souvisí s tím, o čem jsem teď mluvil. Co to bylo? 224 00:24:29,733 --> 00:24:40,104 Svou specifickou kulturu má každé etnikum v Evropě, každý stát. Existují tam také různé státní zájmy. Je to tak? 225 00:24:40,224 --> 00:24:46,646 Aby se toto všechno narušilo, aby se tím ty státy neodlišovaly, je třeba zředit... 226 00:24:46,766 --> 00:24:51,484 Udělat takový tavicí kotel všech kultur a ras. 227 00:24:52,187 --> 00:24:54,856 Proč to globální prediktor dělá? 228 00:24:54,976 --> 00:25:03,671 Velmi dobře je to vysvětleno v práci vnitřního prediktora SSSR: Sad roste sám? 229 00:25:03,791 --> 00:25:07,266 Tam je to velice dobře a podrobně vysvětleno. 230 00:25:07,386 --> 00:25:14,475 Jedná se o to, aby místní obyvatelstvo bylo připraveno o svou kulturní identitu. 231 00:25:14,595 --> 00:25:19,877 Nejde o nahrazení, jde o společný tavicí kotel, kde se má všechno promíchat. 232 00:25:19,997 --> 00:25:23,687 Všechny kultury se musí promíchat a vzniknout má nová. 233 00:25:23,807 --> 00:25:29,026 A co se týká ztráty kvality řízení, tak v tom se hluboce mýlíte. 234 00:25:29,146 --> 00:25:34,122 Jak strukturní tak bezstrukturní řízení je budováno na základě informačního pole. 235 00:25:34,242 --> 00:25:36,715 A kdo kontroluje to informační pole? 236 00:25:36,835 --> 00:25:42,777 Víte, přijíždějí různí lidé, běženci ano? Arabi, černoši a všichni ostatní a dostávají se do informačního pole, 237 00:25:42,897 --> 00:25:48,235 kde je pro ně připravený speciální segment tohoto pole, který pracuje a předává jim nezbytné informace. 238 00:25:48,355 --> 00:25:54,158 A chování každého člověka určují právě informace, takže je možné lidi strukturovat do nějakých skupin, 239 00:25:54,278 --> 00:25:59,779 nebo je nestrukturovat, ale zahrát to na ně na úrovni nějakých emocí a dostat je do ulic, 240 00:25:59,899 --> 00:26:02,649 nebo je tak naopak díky těm emocím udržet doma. 241 00:26:02,769 --> 00:26:07,031 Dá se udělat cokoliv. Dav je zcela defragmentovaný. 242 00:26:07,151 --> 00:26:12,620 Každý je řízen. Takže kvalita řízení jde prudce nahoru. 243 00:26:12,740 --> 00:26:17,630 A co se týká té profesionality. Kdo tu tvrdí, že životní úroveň má zůstat stejná? 244 00:26:17,750 --> 00:26:20,856 To spotřebitelská úroveň musí zůstat stejná. 245 00:26:20,976 --> 00:26:26,606 Spotřebitelská úroveň musí ze strany globálního prediktora prioritně zůstat stejná. 246 00:26:26,726 --> 00:26:35,371 Jaké spotřební parametry mají připravené pro sebe a jaké pro dav... O tom dav informovat nehodlají. 247 00:26:35,491 --> 00:26:39,772 Ale zcela očividně se bude muset to společenství spotřeby stát minulostí, 248 00:26:39,892 --> 00:26:42,580 protože jinak nám planeta na dlouho nevystačí. 249 00:26:42,700 --> 00:26:49,977 Lidstvo sežere planetu jako sarančata, která na své cestě sežerou vše, co tam roste. 250 00:26:50,097 --> 00:26:58,941 Proto je ten úpadek kvalifikace a profesionality plánován a to nejen v Evropě, ale všude. 251 00:26:59,061 --> 00:27:04,365 Jen se podívejte, co se děje s naším vzdělávacím systémem. Copak si myslíte, že to je náhoda? 252 00:27:04,485 --> 00:27:07,465 Když ze vzdělání dělají blázinec. 253 00:27:08,540 --> 00:27:10,865 Takže ta situace je taková. 254 00:27:10,985 --> 00:27:20,164 Vysoce technologická výroba v podstatě v určitých časových intervalech plní svoji úlohu 255 00:27:20,284 --> 00:27:25,472 a povšimněte si, kam se dnes vyváží vysoce technologická výroba? 256 00:27:25,592 --> 00:27:35,924 Thajsko, Čína... Copak tam je vysoce rozvinuté odborné zázemí? Vůbec ne. 257 00:27:36,044 --> 00:27:41,300 Jednotlivé výrobní etapy jsou prostě rozčleněné takovým způsobem, 258 00:27:41,420 --> 00:27:47,150 aby si s nimi dokázal poradit málo kvalifikovaný pracovník a všechno ostatní dělají automaty. 259 00:27:47,270 --> 00:27:54,309 To je vše. Pokud výrobní linku plně robotizujete, tak nebudete potřebovat ani ty málo kvalifikované lidi. 260 00:27:54,429 --> 00:27:57,292 Ani obyvatelstva tolik potřebovat nebudete. 261 00:27:57,412 --> 00:27:59,724 Takže zlatá miliarda je v běhu. 262 00:27:59,844 --> 00:28:09,487 Doporučuji vám nastudovat materiály o zlaté miliardě a práci vnitřního prediktora: Sad roste sám? 263 00:28:10,740 --> 00:28:12,808 Vrátíme se k Ukrajině. 264 00:28:12,928 --> 00:28:17,581 Anton z Charkova prosí okomentovat prohlášení Samanthy Power o tom, 265 00:28:17,701 --> 00:28:22,776 že nejsou žádné výsledky z vyšetřování událostí na kyjevském Majdanu a v oděském Domě odborů. 266 00:28:22,896 --> 00:28:29,811 Samantha Power vyjádřila svoji nespokojenost s tím, že dosud nebyl označen viník a vůbec ne... 267 00:28:29,931 --> 00:28:33,562 Povšimněte si, kdo vlastně je Samantha Power? 268 00:28:33,682 --> 00:28:39,252 Je to zástupkyně USA v OSN, tak co dělá na Ukrajině? 269 00:28:39,372 --> 00:28:44,378 Promiňte, ale pro mezinárodní vztahy jsou určeni jiní diplomaté. 270 00:28:44,498 --> 00:28:59,385 Ty zastupuješ USA v OSN, takže je objektivní daností, pokud se budeš pohybovat po jednotlivých státech USA. 271 00:28:59,505 --> 00:29:02,958 Co děláš na Ukrajině? 272 00:29:03,078 --> 00:29:11,086 Komu je určeno to poselství, že to je konec, že neplatí "Ukrajina ce Evropa", ale "Ukrajina ce Amerika"? 273 00:29:13,229 --> 00:29:20,732 Odtud pramení všechna ta prohlášení, že neustoupí, dokud se Krym nevrátí k Ukrajině... 274 00:29:20,852 --> 00:29:26,478 Co to tam ještě prohlašovala? Na Majdanu zapalovala svíčky. 275 00:29:27,251 --> 00:29:35,154 Je to diplomatka, která by v podstatě neměla opouštět území USA, protože zastupuje zájmy USA v OSN! 276 00:29:35,274 --> 00:29:41,262 Navštěvovat jiné státy může, ale na to je celá procedura, delegace apod. 277 00:29:41,382 --> 00:29:46,137 Ona nemůže zastupovat USA jako takové, pokud k tomu nemá speciální mandát. 278 00:29:46,257 --> 00:29:52,167 A ona se speciálním mandátem nepřiletěla, o tom média mlčí, neinformují. 279 00:29:53,437 --> 00:30:00,192 Takže vlastně přiletěla jako zástupce USA v OSN a navštívila jeden z vnitřních států USA. 280 00:30:00,312 --> 00:30:07,140 Jak znělo to oficiální prohlášení k rozeslání antraxu do různých zemí? 281 00:30:07,260 --> 00:30:17,602 Odeslali jsme spory antraxu do 51 laboratoří 17ti států, ze kterých tři jsou zahraničními státy...? 282 00:30:17,722 --> 00:30:21,751 To je americké myšlení. Státní department je nadřazen všem 283 00:30:21,871 --> 00:30:29,186 a není pro něj rozdílu mezi Texasem a Ruskem, to je jednoznačné. 284 00:30:29,306 --> 00:30:32,541 Podívejte se. Právě jsme mluvili o Evropě, ano? 285 00:30:32,661 --> 00:30:40,333 Ani tam si něco takového nemohou dovolit, chovat se v Evropě tak, jak to dělají na Ukrajině. 286 00:30:40,453 --> 00:30:47,914 Protože jedna věc je něco prohlašovat a projevovat své ambice ohledně nadřazenosti státního departmentu 287 00:30:48,034 --> 00:30:52,177 a jiná věc je reálně takovou politiku uplatňovat. 288 00:30:53,329 --> 00:30:58,287 Alexandra prosí okomentovat prohlášení Christine Lagarde o tom, 289 00:30:58,407 --> 00:31:03,529 že MMF bude úvěrovat Ukrajinu dokonce i v případě, že nebude schopná obsluhovat své dluhové závazky. 290 00:31:03,649 --> 00:31:12,898 Ještě navíc Ukrajina požádala o odepsání 40% dluhu, což se zajímavě krylo s návštěvou právě Samanthy Power. 291 00:31:13,018 --> 00:31:16,334 Velmi dobře to do sebe zapadá. 292 00:31:16,454 --> 00:31:30,254 My jsme již mluvili o vynucené účasti Evropy, Ruska a Číny při podpoře ekonomické stability Ukrajiny. 293 00:31:30,374 --> 00:31:33,088 O čem v tomto vztahu mluví Lagarde? 294 00:31:33,208 --> 00:31:39,109 O zajištění ekonomické a finanční stability Ukrajiny, aby se ten stát nezhroutil. 295 00:31:39,229 --> 00:31:42,686 Pro koho je výhodné, aby se Ukrajina zhroutila? Pro USA! 296 00:31:42,806 --> 00:31:48,903 To oni potřebují na Ukrajině totální chaos. Aby tam byla válka, která by se přenesla do Ruska a Evropy. 297 00:31:49,023 --> 00:31:56,978 Evropa a Rusko, přičemž Rusko v první řadě a ve větší míře, potřebují na Ukrajině mír. 298 00:31:57,098 --> 00:31:59,334 Proto, co vlastně řekla Lagarde? 299 00:31:59,454 --> 00:32:04,221 USA diktují MMF svoji vůli a USA si přejí totální kataklyzma. 300 00:32:04,341 --> 00:32:08,101 USA fakticky ovládají kontrolní balík MMF 301 00:32:08,221 --> 00:32:17,771 a na základě stanov MMF není možné takové bankrotářské státy úvěrovat bez jejich souhlasu. 302 00:32:17,891 --> 00:32:21,849 Christine Lagarde však řekla, že pro ně není důležitý názor USA. 303 00:32:21,969 --> 00:32:26,755 Proč si myslíte, že USA mají zájem na tomto financování? Nic podobného! 304 00:32:26,875 --> 00:32:31,642 USA nejsou předkládána žádná ultimáta, to Evropě. 305 00:32:31,762 --> 00:32:39,328 Takže ona řekla, že není důležitý názor USA, že budou financovat, aby na Ukrajině udrželi stabilitu, 306 00:32:39,448 --> 00:32:42,711 aby se to všechno neskutálelo do úplného chaosu. 307 00:32:42,831 --> 00:32:49,268 Je to ještě jedna facka, kterou dostaly USA od světového společenství. 308 00:32:49,388 --> 00:32:54,657 Takže vlastně vůbec ničeho nedosáhly tou výměnou Strauss-Kahna za Lagarde. 309 00:32:54,777 --> 00:32:58,775 Jak Strauss-Kahn, tak i Lagarde jsou kreaturami globálního prediktora. 310 00:32:58,895 --> 00:33:06,294 To že v určitých krizových situacích jednají dost radikálně je vysvětleno tím, 311 00:33:06,414 --> 00:33:12,440 že situace je na to připravená a globální prediktor má za to, že nastal čas. 312 00:33:12,560 --> 00:33:17,300 Mimochodem Strauss-Kahna uznali nevinným a propustili ho. 313 00:33:17,420 --> 00:33:24,454 Spojené státy tu takříkajíc utřely nos, jak se v takových případech říká. 314 00:33:26,516 --> 00:33:32,007 Mnozí uživatelé se zajímají o požár ropného skladiště u Kyjeva. 315 00:33:32,127 --> 00:33:41,433 Požár naftového skladiště u Kyjeva je ještě jedním důkazem, že USA potřebují totální krach Ukrajiny. 316 00:33:41,553 --> 00:33:45,702 Neměli čím hasit, tak se pokoušeli, čím se dalo. Nevedlo se jim to. 317 00:33:45,822 --> 00:33:53,105 Skladiště je postaveno v rozporu se všemi technickými předpisy. Hned vedle něho jsou vojenská skladiště. 318 00:33:53,225 --> 00:33:59,060 V podstatě si myslím, že ti, kteří ten požár zakládali, s tím i počítali. 319 00:33:59,180 --> 00:34:04,588 Ano, nebyly tam vyjasněny vlastnické vztahy, ale ten problém spočívá v tom, 320 00:34:04,708 --> 00:34:10,567 že USA potřebují, aby tam krachlo úplně všechno. A jako vždy, ze všeho bylo obviněno Rusko. 321 00:34:10,687 --> 00:34:15,500 Viděli Putina, jak tam běhal s hořící pochodní, nebo se sirkami, už ani nevím. 322 00:34:15,620 --> 00:34:19,864 Svědků tam bylo moře, ukrajinská média nám to mohou ukázat. 323 00:34:19,984 --> 00:34:23,949 Je pravda, že se asi zvýšila úroveň, tak tolik nepospíchají... 324 00:34:24,069 --> 00:34:30,426 Ještě tu je názor, že se v této události projevila nějaká matrice. 325 00:34:30,546 --> 00:34:36,479 Matrice se vždy projevují ve všem. To je nevyhnutelné. 326 00:34:36,599 --> 00:34:46,080 A co se týká toho požáru na Ukrajině, tedy přesněji toho požáru naftového skladiště, 327 00:34:46,200 --> 00:34:51,942 tak to je jako požár na Ukrajině. Zda se ho povede přenést i do Evropy a Ruska, 328 00:34:52,062 --> 00:35:00,217 to je jako jestli se z naftového skladiště rozšíří dále a dojde k celkové katastrofě nebo ne, v tom je matrice. 329 00:35:00,337 --> 00:35:02,908 To je taková symbolika, ano? 330 00:35:03,028 --> 00:35:07,901 Ano, je v tom symbolika a to že ten požár v podstatě... 331 00:35:08,021 --> 00:35:21,468 Řekněme to tak, že tam nebyl nalezen "čitelně vystavený účet", jaký rádi nalézají Američani při událostech, 332 00:35:21,588 --> 00:35:30,440 jako když se boeing nabořil do Světového obchodního centra, kde vše shořelo a našel se úplně zachovalý pas. 333 00:35:30,560 --> 00:35:38,079 Ale teď mám na mysli něco jiného. Takový "vystavený účet" z reálného vyšetřování vzniku toho požáru. 334 00:35:38,199 --> 00:35:47,456 Podle posouzení obecného chodu věcí, USA ten požár nezbytně potřebovaly. 335 00:35:47,576 --> 00:35:51,864 Proto tam také hned nahnaly kádry, aby to podpořily, 336 00:35:51,984 --> 00:35:56,337 aby se dalo vše hned komentovat, poslaly tam své občany jako Samanthu Power, 337 00:35:56,457 --> 00:36:01,251 a také to podpořily informačně, že dojde ke katastrofě. 338 00:36:01,371 --> 00:36:09,127 Je tedy velmi pravděpodobné, že tento teroristický čin provedla ukrajinská SBU, respektive americká FBI. 339 00:36:09,247 --> 00:36:17,277 Nebo to mohla být i CIA. V současné ukrajinské tajné službě mnozí těsně spolupracují se CIA. 340 00:36:19,095 --> 00:36:22,473 Je tu ještě jedna otázka ohledně USA. 341 00:36:22,593 --> 00:36:28,958 Uživatel Dima prosí okomentovat útěk vězňů ze speciálního vězení v USA. 342 00:36:29,078 --> 00:36:31,160 A co? Normální útěk. 343 00:36:31,647 --> 00:36:39,302 Z vězení, ze kterého se nedá utéci, utekli dva zvláště nebezpeční zločinci. Někdo jim jasně pomohl. 344 00:36:39,422 --> 00:36:46,154 Co se na tom dá komentovat? Pokud se nějaká událost stane, znamená to, že to někdo potřeboval. 345 00:36:46,274 --> 00:36:49,238 Proč utekli, se v budoucnosti dozvíme. 346 00:36:49,358 --> 00:36:55,766 To je ten detail, který pochopíme, až dojde k určitým událostem. 347 00:36:56,300 --> 00:37:03,905 Jaké to budou události? To, že ty lidi, kteří již fakticky byli odříznuti od vnějšího světa... 348 00:37:04,025 --> 00:37:08,733 V USA se žádná oddanost nepěstuje. Přestárlé rodiče strkají do starobinců. 349 00:37:08,853 --> 00:37:15,761 Aby se někdo snažil někoho vytáhnout z vězení, musí na tom mít velký zájem. 350 00:37:15,881 --> 00:37:21,281 A jak víme, tak v USA se velké zájmy týkají pouze peněz a kariéry. 351 00:37:21,401 --> 00:37:30,292 Z toho vyplývá, že se v tom ukrývají právě takové zájmy. Vzniká tu otázka. Jak předat ty nástroje? 352 00:37:30,412 --> 00:37:33,579 Musela v tom roli sehrát určitá úroveň. 353 00:37:33,699 --> 00:37:37,781 Jenže promiňte, ani jeden z těch zločinců nedosahuje takové úrovně, 354 00:37:37,901 --> 00:37:40,720 která by zajišťovala předání nástrojů. 355 00:37:40,840 --> 00:37:45,729 To znamená, že jejich útěk někdo organizoval s určitým záměrem. 356 00:37:46,524 --> 00:37:54,174 Poslední otázka. Několik uživatelů prosilo okomentovat zahájení Evropských her v Ázerbájdžánu. 357 00:37:54,294 --> 00:37:57,030 A cestu Vladimira Putina na tyto hry. 358 00:37:57,150 --> 00:38:07,701 Situace je opět taková. Byly to Evropské hry, na které se nedostavila ani jedna evropská vládní delegace. 359 00:38:07,821 --> 00:38:12,140 Evropa v podstatě zcela ignorovala tyto Evropské hry. 360 00:38:14,743 --> 00:38:17,819 Co je to za Evropu na Kavkaze? 361 00:38:18,307 --> 00:38:25,424 Pojďte se podívat, jak vypadá ta Evropa na mapě? Copak Izrael je evropskou zemí? 362 00:38:25,544 --> 00:38:27,567 - Ne. - Tak vidíte. 363 00:38:27,687 --> 00:38:41,655 Proto, co byste měli mít na mysli, když říkáte, že se Evropské hry konají v Ázerbájdžánu? 364 00:38:42,721 --> 00:38:50,895 Měli byste mít na mysli, že se jedná o formování evropské spolupráce, 365 00:38:51,015 --> 00:38:56,898 Evropské unie a zemí, které jsou součástí této Evropské unie. 366 00:38:57,018 --> 00:39:05,410 Podle obrazného vyjádření Putina, zastupoval na těchto hrách Evropskou unii Erdogan. 367 00:39:05,530 --> 00:39:12,998 Země, která je kandidátem pro vstup do Evropské unie, chápete tu situaci? 368 00:39:13,118 --> 00:39:17,518 Kandidát zastupuje EU a všichni ostatní ty hry ignorovali. 369 00:39:18,173 --> 00:39:23,911 Takže to nebyly zeměpisné, ale politické hry. O co jde? 370 00:39:24,031 --> 00:39:30,683 Někdy v roce 2013, ne 2012, bylo v Římě přijato rozhodnutí o uspořádání těchto her, 371 00:39:30,803 --> 00:39:34,922 a jako místo jejich provedení bylo ihned určeno Baku. 372 00:39:35,042 --> 00:39:45,205 Co se týká účasti Putina, tak ta byla objektivně podmíněna. Kdo bude ten evropský svět řídit? 373 00:39:46,548 --> 00:39:54,931 Veškerá současná elita odmítla být v Evropské unii pod záštitou globálního prediktora, 374 00:39:55,051 --> 00:39:59,078 o čemž jsme mluvili, o té odlišnosti elit v Evropě. 375 00:39:59,198 --> 00:40:08,990 Od roku 1945, kdy USA dostaly možnost jmenovat různé lidi do vlád, 376 00:40:09,110 --> 00:40:17,305 tedy fakticky formovat vedení západních států, je vedení těchto zemí velice závislé na USA. 377 00:40:17,425 --> 00:40:22,346 Teď bylo takovým matričním jazykem řečeno, že toto vedení je odříznuto. 378 00:40:22,466 --> 00:40:25,812 Týmy přijely. Zemí, které budou v Evropské unii? 379 00:40:25,932 --> 00:40:32,703 Ty země, které nejsou v Evropě, ale chtěly by být s Evropskou unií, také přijely? 380 00:40:32,823 --> 00:40:40,253 A evropští lídři nepřijeli. To už je ovšem jejich problém, problém evropské elity. 381 00:40:40,373 --> 00:40:46,442 Proamerická elita bude nahrazena místní národní elitou, proeurounijní 382 00:40:46,562 --> 00:40:55,333 a Rusko bude andělem mírotvůrcem zastřešujícím celý ten proces. Vše je v pořádku. 383 00:40:56,715 --> 00:41:05,957 Pokud by se zde samostatně vyčlenila pozice Ukrajiny, neboť Porošenko také nepřijel. 384 00:41:06,452 --> 00:41:13,108 Tak mi to promiňte, ale ten nepřijel, ne proto, že "Ukrajina ce Evropa". 385 00:41:13,228 --> 00:41:20,055 On by možná i přijel, protože by bylo dobré tam něco pořešit, 386 00:41:20,175 --> 00:41:26,275 jenže je velice závislý, silně závislý na mýtickém Bílém plynovodu, protože odkud bude dostávat plyn? 387 00:41:26,395 --> 00:41:36,827 V Ázerbájdžánu se něco plánovalo a on se s nimi tak pohádal, jak na úrovni obyvatelstva, tak i elit, 388 00:41:36,947 --> 00:41:40,082 že Porošenko prostě znamená pro Ázerbájdžán urážku. 389 00:41:40,202 --> 00:41:45,052 Prostě urážku, což ázerbájdžánská média také ihned probrala. 390 00:41:45,172 --> 00:41:51,447 My jim pomáháme se všemi jejich problémy, dokonce je taháme z Nepálu, 391 00:41:51,567 --> 00:41:58,627 když tam letěl na "neletadle", neministr pro nemimořádné situace". 392 00:41:58,747 --> 00:42:05,690 My jsme jim se vším pomohli a oni se k nám teď ani neobtěžovali přijet. 393 00:42:05,810 --> 00:42:10,446 U nás byla také katastrofa a oni nám s ničím nepomohli. 394 00:42:10,566 --> 00:42:14,410 Když v Gruzii byla nějaká povodeň, tak hned přiběhli s pomocí. 395 00:42:14,530 --> 00:42:17,695 No, pánové, tak už se jednou pro něco rozhodněte. 396 00:42:17,815 --> 00:42:22,665 Takže Porošenko nepřijel, ne proto, že "Ukrajina ce Evropa", ale proto, že "Ukrajina ce Amerika". 397 00:42:22,785 --> 00:42:28,025 On přece s nějakými evropskými druhořaďáky nebude ztrácet čas. 398 00:42:28,145 --> 00:42:32,354 Aby se tam předváděl, jak bude s Evropou a tak. Ne, nic podobného. 399 00:42:32,474 --> 00:42:36,632 Takže tady byla taková malá nuance v porovnání s ostatními evropskými zeměmi, 400 00:42:36,752 --> 00:42:42,003 související právě s určitou unikátností postavení Ukrajiny. 401 00:42:42,123 --> 00:42:47,071 A ta shoda datumů, že Putin musel odjet do Baku právě na Den Ruska. 402 00:42:47,191 --> 00:42:49,187 Anděl mírotvůrce. 403 00:42:49,699 --> 00:42:55,093 - 12. června... - Ještě jednou opakuji, Den Ruska! 404 00:42:57,743 --> 00:42:59,580 Tím je řečeno vše. 405 00:42:59,700 --> 00:43:04,742 Všechny Putinovy akce souvisejí s Dnem Ruska. 406 00:43:04,862 --> 00:43:09,881 Přikázali mu obnovit mír? Dali mu "knížecí jarlyk"? 407 00:43:10,001 --> 00:43:12,322 Dali. No tak jaké otázky? 408 00:43:12,442 --> 00:43:19,600 Byl ten datum určen v Římě? V Římě! Když rozhodovali o těchto Evropských hrách. 409 00:43:19,720 --> 00:43:21,809 Nebyla to tedy náhodná shoda. 410 00:43:21,929 --> 00:43:25,273 "Na tomto světě neexistují náhody a každý krok zanechává stopu. 411 00:43:25,393 --> 00:43:29,505 Zázraky nejsou a velice zřídkavé jsou shody okolností." [Mašina vremeni - Každyj pravyj] 412 00:43:29,625 --> 00:43:32,433 - Takže... - To byla poslední otázka. 413 00:43:36,432 --> 00:43:40,967 Nu což, pokaždé, když diskutujeme a odpovídáme na otázky, 414 00:43:41,087 --> 00:43:45,640 se vždy dostaneme k teoretickým základům, jak ty události chápat. 415 00:43:45,760 --> 00:43:50,290 Teoretické základy a znalosti o řízení sociálních supersystémů 416 00:43:50,410 --> 00:43:56,568 jsou uvedeny pouze v jednom jediném otevřeném zdroji a jedná se o práce vnitřního prediktora SSSR. 417 00:43:56,688 --> 00:44:01,590 Pokud lidé ty práce budou číst, tak se dokážou vyznat ve všem. 418 00:44:01,710 --> 00:44:06,333 Pokud lidé tyto práce číst nebudou, tak... 419 00:44:06,453 --> 00:44:11,983 Víte, existují takové ozvěny, když se někdo něco naučí 420 00:44:12,103 --> 00:44:16,378 a v míře svého chápání či nechápání to převypráví sousedovi. 421 00:44:16,498 --> 00:44:22,271 Často to potom dopadá tak, že si mnozí dělají obrázek o Koncepci sociální bezpečnosti jako v tom vtipu. 422 00:44:22,391 --> 00:44:28,781 Všichni pořád jenom Caruso, Caruso. Já toho Carusa slyšel, zpívá falešně, šišlá... 423 00:44:28,901 --> 00:44:34,106 Ty si opravdu slyšel samotného Carusa? Ale ne, to jen soused Abram mi zazpíval. 424 00:44:35,896 --> 00:44:44,615 Takže je zapotřebí poslechnout si opravdu Carusa, abyste mohli posoudit úroveň jeho pěveckého mistrovství. 425 00:44:44,735 --> 00:44:47,266 Stejné je to tady. Musíte si ty práce přečíst sami. 426 00:44:47,386 --> 00:44:53,652 A neposlouchat, co zpívá Abram, kde šišlá, a kde zpívá falešně. 427 00:44:54,385 --> 00:44:58,157 Studujte Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 428 00:44:58,277 --> 00:45:03,560 Buďte ve svém životě samostatní. Nedovolte druhým, aby něco řešili za vás. 429 00:45:03,680 --> 00:45:05,718 Na shledanou. Do příštích setkání.