O_budoucnosti__snete_v_pravde_aV[VV[VBOOKMOBI'$\-Y6>H RC [dmvCW r "$& MOBI2 _PEXTHd Vnitřní prediktor SSSRge"О aktuální situaci" č.3 (119), duben 2015 O budoucnosti: sněte v pravdě a s Láskou...l3calibre (2.44.1) [http://calibre-ebook.com] csgO budoucnosti: sněte v pravdě a s Láskou... ("О aktuální situaci" č.3 (119), duben 2015)q,229be536-c192-4ecc-8ba4-9cb3ca49d384p4calibre:229be536-c192-4ecc-8ba4-9cb3ca49d384 EBOKj(2015-11-29T19:49:58.497000+00:00   t m O budoucnosti: sněte v pravdě a s Láskou... ("О aktuální situaci" č.3 (119), duben 2015)«Оktuálnítuaci» № 3 (119),uben 2015 Současnáájeokračovámématunalytické zmky „K 70.ýročíel hoítězství:svoboďmedadvládyluzí!“.vedeylaasvěxaodnoPHminul 0omuoředcházeloruht@lceЀπσaN(sledova@vepolovi.toletí.ӊooπohXiuvol1(de@ivace)8ciXůšrších"ek@i.raddecmečhou,AbyocuskaezmeznouGDOtevl dale(áte0m:ProhXtjatohy@en`ρ}znitPbesaSežratohat '%sl lesyysosmorudy`Aooooooooooooo>1߀٭܂////+񙯀ooml2?/ϝPoaaPdenhxckyformܐy#psM.Uep`e žѶG߀ooC/u/(Garoؙ(jektivXkoncep !,v!duktsuizm؀rý't:@qo' (Hcký),četilhejn0iblema obHalcpjehmdruh ؋NJ???;K8minukkisetRbibl!Qkoup svȤhjpPyvPzákladov naHátmonouhh nih9PjPzapad(i8.ւXšíEU-2USAZáJoHrozdrcΧ љlib8 ě-buržoaxinnac)XerzhpokračYact`u ,nimiP@aji a؅`tořJeden úkolůGibl҃jektuPoneč šetakzRutázkyˆ0myslu@kvidaceҁ3mnohonárodAiciviliz)jakoositelducha(specif1deastdx potenci1ělobho2݇tɀ`,dovoluj@Yavr(tN=aijanzpůsobe*cmajery. Čímhlav!ašZápad+7e? -kulturou4ЂPXeěh0atisXiDeIIPokudstuنchtПA@metodޘsp8pcp žxiv[nyf h!a,eodkuxϤzQakSAXzچaopitylu؂EstH,opjimН0k=v`pblémzɁzapl2enaybuЬPitikmA`+:ozčar}ezr(I؅Lruh᰸vi20. o[x`ůbyHitlei:yzancalaIk sťan;epoe.sEvropPْAu;H8exvdyěmeX8y0e8ě“;9dy8adSSSR(n4xA?&v@u?;0ěp jšírganiz-nu` rumڅ to[iɒ`9ne9ni˪,CslaboBbezů㢰raHdu .ro#mičdosáhtjsdadꃀ(uЇȒ PtД!ohHAlkbanderlogXضьkdem.Ц[O“lepshbaviXabyy0é“vyřW9ħAߜߜߜߜNicmékra8SoٽvazuHp6z,(e 𹍁7y HiohnKo(ڽރX"mí@Yoenci䀉syA xsta I`dui` Hnixo8ؙ ehdir20/118.8.1948hsHtޱЄ nhlaz1i?????ezávis؂h01šichnomihY1d@s šhnuhresko-8moJ.V.Stni)8/) obdob5@vyɥY0sjeӗapri(p؜9úptvoIsst.HhriytapqЛdkHa0aX,a:JulWWb>Ao,oeodnocenředstaviina0jichuzemskýmiomockyatvůrčímpotenceYi,vekutečnoůsledkemHch@ázUstran3lob8zacqhisminul::ulGGb>oomli(ul׌׎??ׁ/ώgOomvybudov{sѠ1árodylturyiachvébytc3ažd(n–HțpznhrH큨iӘmu;o׀ooo2ϊ/ϊ7gaungujediXt0-finansys`mujeu krizi`8EU-22TsounitřK-zvȩf_,9hj,ًlob)acavinulbla GG?WW/ϓ77VW, ledpa(koncepcieeOce1xhistorpyálbaj@běholikaisЫtɄ 脐(r .ϟmdrtiět$ex.ůsledku!1,aklv:phen`cesvlastorozv0P_e.ȃI(pokud0užítexgrna2䕲IterayHeerdiktXitelnnebo)aalmsud@vak,ptduktu.ԉIanalogicmístěroteibovolhYsubmxhP e0ízunšenformalgPtmem߀ooGW">A*nb@traLivtrpPtvůrčímpnboRby dnwitlermnoz(̀R|„ine“n0:QX0Xtmeyápax(byzantsirouku,IuصksizmِȖptd.) lъmiidpm@jvhoaj:aavdHmׂҞlošlismeázoruejichevhodnosti.
(peight="0pt"idth="1em"lign="jufy">Přiom,avršetapaaxhoistoricképrozvojeylaharakterizovánarčitouez-ideovHíusiQmyslu, žecivilizačnpály(ěhemelé yivé,xek/,e2vyjádřejmazykvřímpodoxzaměni úrovniۇxulturyápadmič Q(nejívxiblHpakarxizmaibery),xqroche(vbspoleep.rávělast |daáminkuXaby „intelektu “ڇu@zXjpf eeder"odXkoůlodmyšlineúplnčěčr lidí,Yutۆz4ovatqolikvid.HtinulIII«AmIědec-etohnalhounvedl60.H70I2X8pvSA řudivuȁ8exmpů.ŀvyělI1čkoli 0lbyPedpuc.ֱýsmnp9loniemiavc%zѹanerch1IzHzy9(behaviorink)nk2ddestruktiRuuavian!ϋZpodxHqž.Ӆ0kumywRᄠvGhrčit;h,‚) jžív1pDopulooPsqo@š0v8qxЁenintu蠰ažؑ0čěk`šťaůjajײ nl8n0lY3р߀ ނ////+j|A 1972uNárA=sychdravX(NIMH).Û㉗uVír-25aanal;u0oH zory?Gw薅vyvabtor'k`9áj9 Byytvoȧzrё2x2etPysoy1,5`odqrXmohly0at.vnitřcudrž2tHáplotр,jiekoddlPygRXavb؈zdamice.˚2ýd *š`ׅѷ!yěrvš Hbezp )opatření:amezeXřístupuravcůorostoru,eterinárqkontroloueylučovalaožnznikuozsáhlýchnfekcí.yšiylyodtámhledemřů,aveji0z eueniPován.yphyodyíd(takmHlen, ž!hajednЄpatrm*apájj6000í,nižȈsetksbly.Њ̀*rétek,v͂(nek0ithi(pulacid 384.akhPlik8fekxJa,`jvětсazn(n úni 22.

Exp肨trtkamžiumYěčtyřȕaۖ'!kpotřebelmi o`asu)koukse,děHɂiaz [exponencixhn.bdob(osvojnazCalhounáz„A“ЇρpH{ʃ láteP!eB@oK??v8lideЌnek.ěhțhtopočet%zdsod*55P 315.dBát@@temp΃xzpom a߃ڀny14#,PjaXviit,CV@n asizform+urči  hierarc8so݂vot.yzickypýéně8Hȁ!Objevikg2vyvrhelů“vyhicraԉAxP釘iběťPagresepdli8skupinuatnutكїdyhryzanchv vysr1Htopva.!O&“*k!1vmmla+I󪐑@諸uViGlibshoghpzpob XmvGG@hy\dО؈!ayhvolňˑ۴A40`4#ířȊ0Ȥ?rod*Iampsy:lomilioizcychr@i(YbةillioHXAčivod azbuďjppčnz boR.Ӆ pujzrh(Hv(pervózpm3t(dledppvityƌA@ch)yHdútokůhUy{KnXamoh,Lb,PomstvoH_aradoxjHnexna Ahvztahulhďamּjey`ch)zdPkd߈qář@8RasxmnoJV7o P0soф`úmrtbeps@pah8XBrzmɄa;exR`–D!qxsjakȊxzJohnalhounhymempĊIni'ou5Մ krasavciPXae5!chjdruh,Oیsoup0=úzexqOžáЏYupoYiuK(nI*`aȍpsvůjxc@Ib!)onflik렡Go funk.΍vkJ0xlvětn߂8obyelKjejӀ@(yZopyvrbitevHmyd`par`Snisizmusuegen0I8Vku8ohrYauwXzǤ@+(eap-W\svhočá!Qdrtivéětšině.

Průměrnétáříyšíoslednímdiuxistence4hoájeělalo 776䁘,ože 200ínehoranireproduktivvěku. ÚmrtnostláďatTa 100%,n8střezhseminimálZatklesnaulXVymíraj,irakovalymosexu(tu,eviant1eodůvod0gresbhovád(nká0pbytku životnuzdrojůzkvé8Xbzmus,amɂyySv mazabíjeje.͆udva178@enčáexperimentuemlby„“. dhdaЉpobnoutastrofJ.Calhounmoikolegyovedl řadntůtt`fázii.څ}yvzatolikalskupinՒ xs@lenooHej ideK sek,@eštzCyߘi0ot@opula™če svob0br0KrasavcYai-@xЀhItvonQD,iter{r4árHәxQonip itIeto)tru1A(k údivu d,kiֆ8؛pzpnili,l Xrt,ozplnЄounkcepoj Փ@hýȌbj@xIalym.Ж5ypozo0 še $'nW"zkoumaʁbi3čvach@v wJohnÜ4iqvhueoriiv81쀑hucha.dy(novzdiií 'ierarch,niklHdxkrolbsgm`qatevánfrontpj8ladZ#, Ђúqňhxv³ʯ@Ru颳E29fyzickt`فH$x80ЌSspxámu`Χzěta,ezpe0Jhojniodrav1bsx" hńbh1pbspX8taheb|ZýSčich,jslějWicesۂ񃘤؁OIomsXbaЁZ5,vhߢ Od sh-sy*loXئod0zP.^nazýXnu$rhm _wnebXٟhaЪpߐhxD (drux^vrolog])vyhehhIY (Vů߄zn@! oniacelodsou(aH{do@`v郘Uedn9ezeptXíč`UGů“A m0s0lokemPyrlujh,XpXčPywjџYsud)žíItlaknay9@x @kƷbojvy)si (lehkybyRmiautic `piH rq9 jeCpP᫨ad2" _rhazHp@e%0X ǸwdPaenohouY#Iur0n{každo[ߪbpporuҵd ž0(mempu0vetHreaitғeá@kážala9czetodJO2jeQrůzszevɄkdN`em𤠆eiání –oe „prvnímrt“odleerminologieohnaalhouHneboliucha,a끘ouvyhnutelněřicházdruP,těla.

MožnIetáte,ročexperimentazývalVesmír-25?yl25.pkusědceytvotájyši,šechnyedejíckončitejЁkoumaný`í...P4soc٣darwiAOšBnyuoukmvců;jinߙXverbperif Xmin&praezk9ubr><дuex"??Věchtoodmínkácheiseuskaabídnoutlternativu(dnéruhHvarianebevraždy,j.yloučitožnostmrtigrmpotřebitelsk„ráji“_byteč!stdání l(i,láčícvouxistenciddsociál-darwinizmu.

IV`kudzí8iidětevyhnuucOvujúroveň0tity!inchrdnictvozvohtechféryzesliťovÀYorgaЈi> :Pro `viIpretapúdajůXWq,!zhápatv ci:ulb>Bojov cia@ratepůsobu votainulýchpoch,eterspolečЁlyodládouincipuauny –řevaze@rodnadapacukologickéikyienéhoýběru,ikviduj@ídefxiedeT,říyčerpv0zdr|mjsHvůXhu časuchopnihřbítynějšíiĈ rogresHěgra-ápad5Čím  čЎ jstaodlišu!Hpi Hiv lasifikh tPXůmj?׏׏׏Ox uń󠡦@mBpouží耰artiЩAȖč oaiX(91teosféAnej:a`angut___44249_[6_߳77_///*!čio8l1 hsh8vke(raPȌppoza ýXexpe0en0apununiverziaYȉG447367߈///ukaz vspekAjsHlibl-tȁ9spolѤakupi@txau@PvyBzeriPppxaticHyite_ď8y^ءԩ؇ prIer2@8ypj`nRus.KoXp(-bezpi:xHvš8uoU߃߆؊Pdt,oylejhletkáriinpopeshohatýrůplecko-obraznforchPCxʩ2Iٕï~atidruhȰW؂Tstru*psychiky,koumcin!algoritmyn@dnozn[xؼmaeneB( <alu??oomli><ǁ/ςgHalign="justify">pokudešeodřízenoormámultury,akspektuhováníjedinec-biorobotnoduouycvičenápice,ႈdůsledkuohoqprěpotřebitelskýájakémrtoo"3O/ϋsevůrčí8tenciálezuamožnpkoP PemdzAxoémona,Ho1芀zli,e jsijasnittázku,〸HbjivjevpDob a Zlem.odléhznrotevp(zlo[)arihar`iiesmíru?׀oo?;4??w?/ώ????9aeprvIlؙ_amotným čxěkmociiktaaědohělcem._ǀoo*/ulrـ(pG"1em_]Tj.ruhuomapiens0ákla@ýchxyslů oZ0vȡ()taozhȏs:daýt6uobn!em,$Qnebzs"pwwwwrPstanw!qýoss8@vo0navzdookolživo`lečilidstv8@ás!kte0xziPdvdyt auny. ÚměrtomHjenCّnenapsathom vPi0ejvžPtHormR.ГxsҔ9dh蹣ow Hobjas82č(pexPmxdpyhšhlhZápadu (zсpyuska)__WWVŽi<7Ielkqříͮ7am@lX6kupin: 1)@ecsfér,guvjem9vztahЮ&druhqóz@8misQo, 2)ec8z`ov1 13)Xě-et(re0ioz-noھ0h(`u4ociokultu5)nom, 6) `ul''b>oomli><ǁ/ςgHalign="jufy">Ostbezýjimky1osnojelob(zace,pternativn biblické,arantujícrozvoj%ro`aonfesiolstruktur (azniče)han)iezistátvzájemvztahůးkladunifikociKříz@sou`0imiotomoi(shem)určitfyzo-geografappecueg planety)acháze8akbyvatelHRuska,ahЉXEvropyb`Amerik,f8A8li@ԗrov(aalšíՖ_oo[/ul>VřprediktorSSRz7777>24-27ub2015mbp:pagebreakgcen0fontiz5x0bzpс98ς3do"4">[ailepos=0002652ok←1>a ///*W> Vizb8VPpMrtvvoda“ wwwwo9692'// PxEU-1Qmyšlesj0oá“a]itle009NěmeckuHP.kl.X557o3'// ToHodpovíd li:byqc oxUSA@ZápRoom(myslelo žávno (linɵۃ byloebhsutuW4984o~4'//  Zdroj:href="http://www.ei.ru/users/3387964/Ht345277169/{color="#ffu>plj؈33290o'//PnesejdestyAiv)degrad 1vstouppiuhavrozvoje/4965o6'//lefKulturuajirangutané:πojlemeno.ovinyzvXija, 8.a 2 (ߗianews/271439u>GGGGG/)O???????3(3o>7?'//?OOg Origi0textličtin____]禮nytimes.com/2005/06/05/magazine`FREAK.html?pagewanted=all&_r=3J">http://www.nytimes.com/20TablefÀЁ0s12704>23045>3476>4927>5ꉐ9>6736>72652>←w96915557498433290ׂ49655273Ǟa b NM ody>ꀃINDXTAGX 0DIDXTINDXX00701K-铀02yIӘ03C@04 0506707K08MՂ09P0ASÆ0BWˆ0CY犀0D]IDXT  +6AL1234567←1←2←3←4←5←6←7FLISAFCIS