1 00:00:07,677 --> 00:00:10,527 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 2 00:00:10,647 --> 00:00:15,074 Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 3 00:00:15,479 --> 00:00:18,692 Dnes je 01.02.2016. 4 00:00:19,705 --> 00:00:25,711 Náš dnešní pořad zahájíme otázkou od Maxima z Doněcké lidové republiky. 5 00:00:26,580 --> 00:00:30,170 Zdravím vás Valeriji Viktoroviči i FKT-Altaj. 6 00:00:30,290 --> 00:00:34,806 Jak máme chápat Putinovo vyjádření na Meziregionálním fóru Všeruské lidové fronty, 7 00:00:34,926 --> 00:00:41,117 cituji: "Předání ruského Donbasu Ukrajině byla pitomost." Konec citátu. 8 00:00:41,237 --> 00:00:44,391 Jakou zprávu a komu touto větou poslal? 9 00:00:44,511 --> 00:00:49,642 Souvisí s tím mimořádné pozvání Porošenka 01.02.2016 na kobereček do Berlína? 10 00:00:49,762 --> 00:00:55,208 Vyzývá tím gosudar k výběru jedné z variant? Buď Ukrajina bude plnit Minsk, nebo přijde o Donbas? 11 00:00:55,328 --> 00:00:58,031 Úplně tak to není. 12 00:00:58,151 --> 00:01:01,605 Ten vzkaz byl daleko, daleko vážnější. 13 00:01:01,725 --> 00:01:10,103 Souvisí to vůbec se vznikem Ukrajiny, s činností RSDRP 14 00:01:10,223 --> 00:01:16,363 a sporem o to, jaký měl být Sovětský svaz, jak jsem o tom mluvil minule. 15 00:01:16,483 --> 00:01:24,386 Zda měl být buď svazem národních unitárních států s právem se od svazu odtrhnout, 16 00:01:24,506 --> 00:01:32,088 nebo jednotným unitárním státem s kulturně národnostní autonomií všech národů, které jsou jeho součástí. 17 00:01:33,572 --> 00:01:41,074 Víte, to téma, které podnítil Putin, když mluvil o jaderné bombě... 18 00:01:41,194 --> 00:01:51,774 Tenkrát se konala vůbec zajímavá státní rada o vědě a technologiích 19 00:01:51,894 --> 00:02:02,239 a Putin velice správně mluvil o jaderné bombě položené pod sovětský, ruský stát. 20 00:02:02,359 --> 00:02:11,265 Já bych ještě zdůraznil, že na této poradě se mluvilo i o jiné důležité otázce, 21 00:02:11,385 --> 00:02:15,261 o roli vzdělání a školy v naší společnosti. 22 00:02:15,381 --> 00:02:20,460 Akademici se do toho s vervou pustili a Livanov nedokázal nic namítnout, 23 00:02:20,580 --> 00:02:24,215 jenom zamumlal pár politicky korektních vět, a to bylo vše, 24 00:02:24,335 --> 00:02:27,758 protože akademici začali školství bránit a přímo řekli: 25 00:02:27,878 --> 00:02:34,459 "Pokud teď nezachráníme školství, které je teď likvidováno, stát přestane existovat." 26 00:02:34,579 --> 00:02:41,198 A je nutné uchovat sovětské školství, alespoň to z pozdně sovětského období. 27 00:02:41,318 --> 00:02:46,687 Protože i takové školství bylo několikanásobně kvalitnější než to, co se teď děje. 28 00:02:46,807 --> 00:02:52,305 Uváděli se citáty. Já bych všem doporučil se na tu státní radu podívat, na celou. 29 00:02:52,425 --> 00:02:54,697 Podívejte se na to, je to k dispozici. 30 00:02:54,817 --> 00:03:06,135 Když se mluvilo o tom, že je nutné zachránit vzdělání, abychom zachránili Rusko, 31 00:03:06,255 --> 00:03:12,548 tak musel Putin jako gosudar myslet i na jiná nebezpečí ohrožující Rusko. 32 00:03:12,668 --> 00:03:23,582 A když přišla řeč na Lenina, který řídil myšlenkové pochody lidí a tím i stát, 33 00:03:23,702 --> 00:03:31,881 tak správně uvedl na pravou míru, že to řízení myšlenek musí být zaměřeno správným směrem, 34 00:03:32,001 --> 00:03:42,780 protože pokud to tak nebude, tak se při řízení státu může projevit časovaná bomba a všechno zničit. 35 00:03:42,900 --> 00:03:50,913 Proč o tom mluvil? Protože to on se teď střetává s následky toho jaderného výbuchu. 36 00:03:51,033 --> 00:04:00,648 Všechno co řekl Putin, jak na státní radě, tak i ve Stavropolu, řekl správně. 37 00:04:00,768 --> 00:04:05,635 Já se divím něčemu jinému, že prostě neexistují analytici, 38 00:04:05,755 --> 00:04:14,387 kteří by pomohli a zformovali správné informační pole pro pochopení tohoto procesu. 39 00:04:14,507 --> 00:04:22,470 Nikdo se touto věcí zabývat nezačal. Ani jedna analytická struktura. 40 00:04:22,590 --> 00:04:30,642 Když to vezmeme zběžně, protože k podrobnostem se nedostaneme, 41 00:04:30,762 --> 00:04:37,624 a budeme muset pouze v hrubých rysech naznačit, o co jde. 42 00:04:37,744 --> 00:04:43,905 Především ještě jednou zopakuji, že všechno, co řekl Putin, řekl správně. 43 00:04:44,025 --> 00:04:51,899 Ale nelze spojovat problémy územního uspořádání a všechny ty problémy, 44 00:04:52,019 --> 00:04:56,186 kdy je Rusko do dneška nuceno vydržovat národnostní okraje. 45 00:04:56,306 --> 00:05:03,004 Od vydržování Gruzie se nám částečně ulevilo v důsledku války 888. 46 00:05:03,124 --> 00:05:10,193 Částečně se Putinovi povedlo ulevit nám od Pobaltských republik 47 00:05:10,313 --> 00:05:16,237 a ještě rozehrává další varianty, takže nás postupně zbavuje nutnosti je vydržovat. 48 00:05:16,357 --> 00:05:21,968 Jasně jim dává najevo, že když se oddělily, musí se uživit samy. 49 00:05:22,088 --> 00:05:30,721 Teď to probíhá s Ukrajinou, Běloruskem, je vytvářena Celní unie, nový spolek, 50 00:05:31,658 --> 00:05:41,683 aby ty státy, které si přejí normálně existovat, měly možnost s námi úzce spolupracovat. 51 00:05:41,803 --> 00:05:49,451 A hrozba rozpadu Ruska podle národnostního příznaku zatím nikam nezmizela. 52 00:05:49,571 --> 00:05:55,498 V současné politice se projevil problém založený již při formování Sovětského svazu, 53 00:05:55,618 --> 00:05:59,778 protože to jeho rozpad vedl ke vzniku současných států. 54 00:05:59,898 --> 00:06:05,988 Ale ani Sovětských svaz nebyl založen jen tak z čisté vody. 55 00:06:06,108 --> 00:06:14,408 Jak nám tu věc předkládají naše dějiny? Prý došlo k říjnové revoluci, k říjnovému převratu, 56 00:06:14,528 --> 00:06:20,152 a první, co udělala sovětská moc, sovětská vláda v čele s Leninem bylo, 57 00:06:20,272 --> 00:06:28,712 že dala volnost, svůj souhlas se suverenitou Finska. 58 00:06:29,665 --> 00:06:38,085 Ale promiňte. I kdyby to nakrásně chtěli udělat, tak s kým uzavřeli smlouvu? 59 00:06:38,205 --> 00:06:43,388 Komu oznámili, že uznávají suverenitu Finské republiky? 60 00:06:43,508 --> 00:06:49,854 Zavolali si snad lidi z ulic a řekli jim: "Ty jsi Fin a my uznáváme tvou Finskou republiku?" Vůbec ne. 61 00:06:49,974 --> 00:07:00,134 Aby uznali suverenitu Finska, bylo nutné, aby v samotném Finsku proběhly nějaké organizační akce 62 00:07:00,254 --> 00:07:09,926 a nějaká taková skupina začala jednat s vládou centrálního Ruska. Či snad ne? 63 00:07:10,926 --> 00:07:15,020 Pokud si uvědomíme tuto souvislost, 64 00:07:15,140 --> 00:07:22,741 tak z této pozice je třeba se podívat na všechny problémy, které vznikly v Rusku. 65 00:07:22,861 --> 00:07:33,533 V tomto ohledu, ať už si to přejeme či ne, musíme se vrátit k době vlády Alexandra Pavloviče, 66 00:07:33,653 --> 00:07:41,240 Alexandra I., kterého svého času nazývali blahoslaveným. 67 00:07:41,360 --> 00:07:49,792 Pročpak? Puškin o něm v Evženu Oněginovi psal pravdu. 68 00:07:49,912 --> 00:07:54,996 Všichni vědí, jak ho nazval: mocnář slabý, úskočný, plešatý parádník, nepřítel práce, 69 00:07:55,116 --> 00:07:58,580 nenadále ve výslunní slávy, nad námi panoval tehdy. 70 00:07:58,700 --> 00:08:04,585 Konec citace a další, neméně významné čtyřverší? 71 00:08:04,705 --> 00:08:08,843 A s ohledem na otázku, kterou probíráme, ještě významnější. 72 00:08:08,963 --> 00:08:15,611 Puškin to píše takto: Znali jsme ho jako velice krotkého, když to nebyli naši kuchaři, 73 00:08:15,731 --> 00:08:21,325 kdo dvouhlavého orla oškubával, u Bonapartova stanu. 74 00:08:22,125 --> 00:08:28,348 Otázka zní. Čí kuchaři to škubali dvouhlavého orla? 75 00:08:28,468 --> 00:08:33,261 Proč se vracíme k Alexandrovi I.? Je to velice jednoduché. 76 00:08:33,381 --> 00:08:41,376 Podstata všech problémů územního uspořádání, které realizovala sovětská vláda, 77 00:08:41,496 --> 00:08:47,508 byla založena za vlády Alexandra Pavloviče. 78 00:08:47,628 --> 00:08:55,623 A konkrétně podle Tylžského míru z roku 1807 Rusko získalo Finsko, 79 00:08:56,697 --> 00:09:03,538 kterému byl udělen zvláštní status řízení. 80 00:09:03,658 --> 00:09:12,272 Ve Finsku byl vytvořen řídící orgán, který tam do té doby nikdy neexistoval 81 00:09:12,392 --> 00:09:22,152 a po dobu prakticky sta let Finsko získávalo zkušenosti z řízení státu. 82 00:09:22,272 --> 00:09:28,684 Vychovalo si vlastní inteligenci a vlastní řídící kádrovou základnu. 83 00:09:29,958 --> 00:09:40,657 Takové řízení neexistovalo ani v jedné republice vytvořené po rozpadu Sovětského svazu, 84 00:09:40,777 --> 00:09:50,410 kde se národní elity a národní řídící kádry formovaly přirozenou cestou v rámci jediného státu. 85 00:09:50,530 --> 00:09:56,687 Abychom se vrátili k Alexandrovi I. Nesmíme si myslet, že to bylo jeho dílo. 86 00:09:56,807 --> 00:10:03,650 Jak víme, tak Pavla I. zabili v důsledku spiknutí Angličanů. 87 00:10:06,721 --> 00:10:12,373 Poté se Alexandr Pavlovič fakticky stal rukojmím anglické politiky. 88 00:10:12,493 --> 00:10:18,954 Angličané ho řídili, jak se jim chtělo a než zemřel v Taganrogu, nebo také nezemřel... 89 00:10:19,074 --> 00:10:22,948 Legenda o Fjodoru Kuzmičovi také musela na základě něčeho vzniknout. 90 00:10:23,068 --> 00:10:29,190 Skutečností však zůstává, že svou smrtí uchránil Rusko před tragickým osudem. 91 00:10:29,310 --> 00:10:32,911 V tomto vztahu je třeba chápat některé věci. 92 00:10:33,031 --> 00:10:40,278 Mnozí vnímají Napoleona jako nějaký protipól Británie. 93 00:10:40,398 --> 00:10:46,716 Ve skutečnosti Napoleon pracoval pro zájmy Britské koruny více než kdo jiný. 94 00:10:46,836 --> 00:10:56,440 Pracoval pro zájmy globálního prediktoru. Napoleon jako první sjednotil Evropu a vytvořil jednotnou Evropu, 95 00:10:56,560 --> 00:11:04,046 přitom však Napoleon jednal synchronizovaně s Britskou korunou. 96 00:11:04,166 --> 00:11:12,460 Když říkají, že Napoleon znamenal pro Francii, tedy promiňte, Velkou Británii nebezpečí, 97 00:11:12,580 --> 00:11:17,513 tak je nutné si vzpomenout třeba na zázraky, ke kterým docházelo 98 00:11:17,633 --> 00:11:22,424 v době egyptského Napoleonova pochodu... 99 00:11:22,544 --> 00:11:30,782 Vyplul z Francie z Toulonu s ohromnou armádou asi na 300 lodích. 100 00:11:31,512 --> 00:11:39,063 Měl tam plno pomalých kocábek, které úplně jednoduše mohla rozprášit Nelsonova eskadra. 101 00:11:39,183 --> 00:11:45,175 Ale zázrakem, chápete? Zázrakem si Nelsonova eskadra té armády prostě nevšimla 102 00:11:45,295 --> 00:11:47,554 a v mlze se minuly. 103 00:11:47,674 --> 00:11:54,472 A vůbec, když se blíže podíváte na Nelsonovo počínání, když je hledal, 104 00:11:54,592 --> 00:12:02,406 tak se to více podobá imitaci hledání, kdy se za každou cenu snažil s Napoleonem se nestřetnout. 105 00:12:02,526 --> 00:12:08,441 A když se Napoleon vracel? Opět se mu skvěle zadařilo. 106 00:12:08,561 --> 00:12:13,647 Říká se, že se vracel na pomalých, rozviklaných kocábkách, 107 00:12:13,767 --> 00:12:19,998 když uviděli v paprscích zapadajícího slunce anglickou eskadru. 108 00:12:20,118 --> 00:12:25,487 Takže Francouzi eskadru viděli a Angličané Francouze ne. 109 00:12:25,607 --> 00:12:29,481 Stát se to samozřejmě mohlo, ale pravděpodobnější je, 110 00:12:29,601 --> 00:12:36,455 že Angličané neviděli Francouze z toho jednoduchého důvodu, že se Napoleon vracel na benátských lodích. 111 00:12:36,794 --> 00:12:39,413 Kdo se tedy o jeho návrat postaral...? 112 00:12:39,533 --> 00:12:46,119 A francouzská kontinentální blokáda Velké Británie, přesměrování ekonomické činnosti, 113 00:12:46,239 --> 00:12:55,224 vytvoření námořnictva se ukázalo být prostě... darem osudu. 114 00:12:55,344 --> 00:13:03,273 A tady se nabízí otázka, nač potřebovali Angličané jednoho svého chráněnce - Napoleona 115 00:13:03,393 --> 00:13:07,979 štvát proti druhému chráněnci - Alexandrovi I.? 116 00:13:08,099 --> 00:13:15,481 Bylo to kvůli Švédsku, které ve středověku pro Velkou Británii znamenalo přibližně to samé, 117 00:13:15,601 --> 00:13:20,119 co dnes USA pro globálního prediktora. 118 00:13:20,239 --> 00:13:26,479 Tj. stát, který nemá globalizační koncepci, 119 00:13:26,599 --> 00:13:31,919 svou vnější politikou zasahuje do globální politiky a všechno kazí. 120 00:13:32,039 --> 00:13:37,409 A konkrétně Švédsko narušovalo vytvoření jednotné Evropy pod vedením globálního prediktoru, 121 00:13:37,529 --> 00:13:40,205 a proto bylo nutné ho zlikvidovat. 122 00:13:40,325 --> 00:13:44,145 Kvůli tomu z vojenského hlediska... 123 00:13:44,265 --> 00:13:50,794 Aby bylo Rusku z konceptuálního hlediska znemožněno jednat podle jiné koncepce, 124 00:13:50,914 --> 00:13:55,671 byla tam k moci dosazena dynastie Romanovců 125 00:13:55,791 --> 00:14:01,775 a z vojenského hlediska měla ruská moc rozdrtit Švédsko. 126 00:14:01,895 --> 00:14:08,067 V době Napoleonovských válek to byl stejný obrázek. 127 00:14:08,187 --> 00:14:13,114 Bylo potřeba, aby se Napoleon vyčerpal, aby se Evropa vyčerpala, 128 00:14:13,234 --> 00:14:20,842 a evropské státní elity se nebránily globalizačnímu sjednocení podle globálního prediktoru, 129 00:14:21,332 --> 00:14:24,878 a ještě přitom bylo rozdrceno Švédsko. 130 00:14:24,998 --> 00:14:31,017 Jenže jak měli dosáhnout toho, aby se Švédsko stalo nepřítelem Ruska? 131 00:14:31,137 --> 00:14:36,582 Rusko kvůli tomu muselo napřed opustit protinapoleonskou koalici, 132 00:14:36,702 --> 00:14:43,306 v řadách které bojovalo například v bitvě u Slavkova 1805, a vstoupit naopak do napoleonovské koalice. 133 00:14:43,426 --> 00:14:56,387 Potom by se Švédsko proměnilo v nepřítele Ruska, neboť Velká Británie platila Švédsku za válku v Evropě. 134 00:14:56,507 --> 00:15:03,876 Velká Británie cíleně podněcovala Švédsko do války a Rusko ho mělo rozdrtit. 135 00:15:03,996 --> 00:15:07,067 Rusko tedy mělo splnit tento plán. 136 00:15:07,187 --> 00:15:12,987 Bez posílení Napoleona, bez Napoleonova posílení Ruska 137 00:15:13,107 --> 00:15:18,184 a bez toho, aby Finsko skončilo jako součást Ruska, se ten úkol nedal vyřešit. 138 00:15:18,304 --> 00:15:23,449 Úkol s rozdrcením Švédska v podstatě vyřešili a dostali ho pod svou plnou kontrolu 139 00:15:23,569 --> 00:15:28,428 a co bylo nejdůležitější, zařídili, aby se časovaná bomba stala součástí Ruska. 140 00:15:28,548 --> 00:15:36,025 Národní okraj měl získat zkušenosti v budování státu. 141 00:15:36,145 --> 00:15:41,754 Ty zkušenosti, které do té doby neměli. 142 00:15:43,977 --> 00:15:49,843 U nás je přijato vinit bolševiky ze všeho, stejně jako teď Putina. 143 00:15:49,963 --> 00:15:54,712 Když kočka odvrhne koťata, může za to Putin. 144 00:15:54,832 --> 00:16:00,468 Stejně tak to bylo za bolševiků, ať se stalo cokoliv, mohli za to oni. 145 00:16:00,588 --> 00:16:09,266 To oni rozložili armádu, to oni dopomohli porážce ve válce, prostě to byli zplozenci pekla. 146 00:16:09,386 --> 00:16:14,681 Pokud se podíváme na to, co a jak probíhalo, tak co bylo příčinou rozkladu armády? 147 00:16:14,801 --> 00:16:17,845 Rozkaz č. 1! A kdo ho vydal? Prozatímní vláda! 148 00:16:17,965 --> 00:16:21,310 Co je v tom rozkazu? Nabourává se v něm podřízenost vojáků důstojníkům! 149 00:16:21,430 --> 00:16:27,967 Tím začal rozklad armády, kde přestala platit jakákoliv disciplína, 150 00:16:30,162 --> 00:16:35,919 takže Rusko se nemělo více oč opřít. A co s tím mají společného bolševici? 151 00:16:36,039 --> 00:16:44,076 V dubnu bolševická strana čítala maximálně, všichni na to přece tak rádi poukazují, 152 00:16:44,196 --> 00:16:48,413 tak tedy maximální počet členů strany byl 24 tisíc. 153 00:16:48,533 --> 00:16:50,213 24 000 ! 154 00:16:50,333 --> 00:16:54,223 Je to hodně nebo málo? Jenom kadetů [Ústavní demokr. strana] bylo 100 tisíc, 155 00:16:54,343 --> 00:16:57,388 a ti si neustále stěžovali, že nic s Ruskem nezmůžou, 156 00:16:57,508 --> 00:17:00,962 protože se jim katastroficky nedostává sil. 157 00:17:02,872 --> 00:17:11,697 A eserů, kteří byli nejpočetnější stranou, bylo podle těch nejnižších odhadů 400 tisíc 158 00:17:11,817 --> 00:17:14,929 a podle nejvyšších odhadů jich byl milión. 159 00:17:15,338 --> 00:17:18,066 Průměr z toho je tedy asi 800 tisíc. 160 00:17:18,585 --> 00:17:25,787 Jen si to představte 24-25 tisíc proti osmi stům tisícům! Kdo tedy co mohl? 161 00:17:25,907 --> 00:17:29,565 A v tomto ohledu... 162 00:17:31,720 --> 00:17:33,997 Co je třeba poznamenat? 163 00:17:34,117 --> 00:17:46,018 Že v mnohých regionech byl počet bolševiků ve straně doslova pouze několik lidí v době, 164 00:17:46,138 --> 00:17:49,330 kdy jich ostatní strany měli daleko více. 165 00:17:49,450 --> 00:17:51,307 A co začalo? 166 00:17:51,427 --> 00:17:59,628 Jakmile proběhla ta únorová revoluce, spustila se přehlídka suverenity. 167 00:17:59,748 --> 00:18:08,180 Všude všechny subjekty, které měly v tom či onom stupni nějaké státní ambice, 168 00:18:08,300 --> 00:18:15,791 kde byla taková inteligence a revoluční vlna vytvořena. Všichni se pustili do budování států. 169 00:18:15,911 --> 00:18:26,853 A konkrétně, když už na to přišlo, tak kdy se začala oddělovat Ukrajina? 170 00:18:26,973 --> 00:18:28,558 19. dubna! 171 00:18:28,678 --> 00:18:34,342 Jací bolševici? Ti se k moci dostali až v říjnu! 172 00:18:34,462 --> 00:18:45,200 A již 19. dubna bylo v Kyjevě zvoleno 150 členů Rady. Kdo je volil? Přijeli, sami se zvolili a dosadili. 173 00:18:48,363 --> 00:18:54,774 23. června 1917 byl vydán první universal (písemný manifest). 174 00:18:55,429 --> 00:19:02,990 Zcela nepokrytě probíhalo odtržení celého subjektu od státu. 175 00:19:03,110 --> 00:19:05,718 A co udělala Prozatímní vláda? 176 00:19:05,838 --> 00:19:12,942 Prozatímní vláda a přesněji její předseda Kerenskij odjel do Kyjeva jednat s Radou. 177 00:19:13,674 --> 00:19:20,658 A poté kyjevskou, poltavskou, podolskou, volyňskou a černigovskou oblast, gubernie 178 00:19:20,778 --> 00:19:29,443 předali pod řízení této Rady, takže byl fakticky vytvořen státní subjekt. 179 00:19:29,563 --> 00:19:35,784 13. června Rada vyhlásila vytvoření lidové republiky, Ukrajinské lidové republiky. 180 00:19:35,904 --> 00:19:47,190 Takže fakticky svým příjezdem Kerenskij plně legitimizoval Ukrajinu, vytvořil ji jako stát. 181 00:19:47,310 --> 00:19:50,601 Všechno ostatní následovalo až potom 182 00:19:50,721 --> 00:19:56,534 To samé probíhalo v Gruzii, Ázerbájdžánu, Arménii... absolutně všude. 183 00:19:56,654 --> 00:20:02,076 Ve stejné době byly založeny i Müsavat a Dašnakcuthjun. 184 00:20:02,196 --> 00:20:08,078 Ve stejnou dobu se pozvedl i bývalý Kokandský chanát, 185 00:20:08,198 --> 00:20:12,238 v Turkestánské autonomii. 186 00:20:12,358 --> 00:20:21,293 Stalo se to již v říjnu, ale veškerá organizační příprava proběhla v létě! 187 00:20:21,413 --> 00:20:31,779 Absolutně všechny budoucí subjekty byly připravovány ještě v létě. Co tedy dělala Prozatímní vláda? 188 00:20:31,899 --> 00:20:38,566 Organizovala přehlídku suverenity a zakládání národních států. 189 00:20:38,686 --> 00:20:42,744 A co s tím tedy má společného Lenin? Pokud je tedy opravdu tím viníkem. 190 00:20:42,864 --> 00:20:49,973 Opakuji, co jsem řekl v minulém pořadu. Co odhalila tato přehlídka suverenity? 191 00:20:50,093 --> 00:20:53,605 Odhalila jednu jednoduchou věc. 192 00:20:53,725 --> 00:21:04,825 Že nikde kromě Finska, kde po dobu sta let sbírali zkušenosti s řízením autonomního státu, 193 00:21:04,945 --> 00:21:12,720 kde byla vytvořena vlastní inteligence, řídící aparát, kde již fungovaly státní instituce, 194 00:21:12,840 --> 00:21:19,233 a kde jejich činnost byla již naladěna, odzkoušena, takže když se odtrhli, vše fungovalo... 195 00:21:19,353 --> 00:21:26,480 Jenže žádná z nově vytvořených republik nejenže neměla takové zkušenosti, 196 00:21:26,600 --> 00:21:32,345 ale jejich inteligence, která opravdu měla zájem na rozvoji svých regionů, 197 00:21:32,465 --> 00:21:43,480 viděla, že se tyto národní regiony nedokážou rozvíjet vně jednotného velikého ruského státu. 198 00:21:43,600 --> 00:21:53,438 Takže se začala řešit otázka, že tyto republiky musí být jeho součástí. 199 00:21:53,558 --> 00:22:02,339 A když se řešilo, jaké ty republiky mají být, zda národní nebo národnostně autonomní, 200 00:22:02,459 --> 00:22:13,302 tak všechny republiky vycházely z jediné věci, že nemají kádry pro řízení svých států, které by se zhroutily. 201 00:22:13,422 --> 00:22:20,669 Proto se jim zdálo vhodné, aby to fungovalo jako za cara, tedy kulturně národnostní autonomie, 202 00:22:20,789 --> 00:22:25,102 a oni by se stali součástí všeruské státní elity. 203 00:22:25,222 --> 00:22:34,445 Ale pokud by se to postavilo takto, tak by ty republiky nikdy nevychovaly nacionalistickou elitu a inteligenci, 204 00:22:34,565 --> 00:22:38,844 která by potom navzdory zájmům vlastního národa 205 00:22:38,964 --> 00:22:45,871 odtrhla ten kousek území, ten stát od jednotného Ruska. 206 00:22:45,991 --> 00:22:55,076 Proto pro globální prediktor, a revolucionáři byli ve své většině pod kontrolou globalistů, 207 00:22:55,196 --> 00:23:04,419 bylo principiálně důležité, aby proběhlo dělení podle národnostního příznaku. 208 00:23:04,539 --> 00:23:09,699 Aby v době existence Sovětského svazu všechny tyto zbylé republiky 209 00:23:09,819 --> 00:23:18,650 získaly zkušenosti z budování státu, vychovaly si svou inteligenci a řídící aparát, 210 00:23:18,770 --> 00:23:24,106 aby je, až přijde čas, bylo možné - z hlediska globálního prediktoru, 211 00:23:24,226 --> 00:23:31,604 bezbolestně odtrhnout od Ruska a poštvat je vzájemně proti sobě. 212 00:23:31,724 --> 00:23:38,474 Já nevím z jakých důvodů Lenin nevyužil zcela očividnou možnost, 213 00:23:38,594 --> 00:23:46,340 směřování národnostních okrajů stát se součástí nového státu na nových principech, 214 00:23:46,460 --> 00:23:50,487 tedy chci říci, na starých principech, ale v novém balení. 215 00:23:50,607 --> 00:24:00,172 Proč stále trval na právu národa na sebeurčení až k právu se odtrhnout? 216 00:24:00,292 --> 00:24:05,864 Vždyť tenkrát klidně mohl říci, že to nedokázal prosadit proti tak tvrdému odporu, 217 00:24:05,984 --> 00:24:09,350 protože tam šlo opravdu o tvrdé střetnutí. 218 00:24:09,470 --> 00:24:18,132 Lenin však tou cestou šel a jeho role se v tom v mnohém ukázala jako rozhodující, 219 00:24:18,252 --> 00:24:23,936 takže byl sovětský stát vytvořen v podobě národních států. 220 00:24:24,056 --> 00:24:28,628 Co se týká předání Donbasu Ukrajině. 221 00:24:28,748 --> 00:24:39,106 Na tom také není nic mimořádného. Když se Rusko, jednotné impérium zhroutilo, 222 00:24:39,226 --> 00:24:50,281 tak začalo probíhat drobení na ta území, kde bylo možné uchovat státní uspořádání a řízení. 223 00:24:50,401 --> 00:24:56,896 Začaly se množit různé republiky, direktoria apod. 224 00:24:57,016 --> 00:25:01,607 Konkrétně vznikla třeba taková Dálněvýchodní republika. 225 00:25:01,727 --> 00:25:06,319 Nemohli válčit s Japonskem, potřebovali nárazník, a tak vytvořili Dálněvýchodní republiku, 226 00:25:06,439 --> 00:25:10,996 a v potřebném okamžiku při formování Sovětského svazu ji zlikvidovali. 227 00:25:11,116 --> 00:25:15,338 Co se týká Ukrajiny a předání Donbasu. 228 00:25:16,152 --> 00:25:26,263 Jak zastánci kulturně národnostní autonomie, tak i zastánci národnostního osamostatnění si reálně uvědomovali, 229 00:25:26,383 --> 00:25:33,612 že se na Ukrajině realizuje projekt banderizace, že tam jsou vychováváni Rusové, 230 00:25:33,732 --> 00:25:39,785 kteří mají tu ruskost v sobě zabít, aby mohli být poštváni na Rusko a zabíjeli. 231 00:25:39,905 --> 00:25:46,929 Tento projekt, který strukturně realizoval generální štáb Rakouska-Uherska, 232 00:25:47,049 --> 00:25:55,011 se snažili nastrčit jako součást Sovětského svazu, aby tam byl dál pěstován. 233 00:25:55,131 --> 00:26:01,133 V době Stalina se proti tomu projektu bojovalo se střídavým úspěchem, ale bojovalo. 234 00:26:01,253 --> 00:26:11,670 Od dob Chruščova ten projekt získal pro svůj rozvoj ideální podmínky, byl chován jako v peřince. 235 00:26:11,790 --> 00:26:15,507 "Banderovština" tam byla pěstována tím nejpečlivějším způsobem, 236 00:26:15,627 --> 00:26:19,634 snažili se, jak mohli vytvořit co nejvhodnější podmínky. 237 00:26:19,754 --> 00:26:31,416 Takže vyvstala otázka. Donbas buď mohl ten projekt banderizace celé Ukrajiny přibrzdit, 238 00:26:31,536 --> 00:26:38,612 nebo se stát předstupněm k dalšímu rozkladu Ruska, 239 00:26:38,732 --> 00:26:43,658 k následným nárokům veliké Ukrajiny na ta či ona území. 240 00:26:43,778 --> 00:26:55,475 Přitom byla tato ekonomická oblast dost důležitou, klíčovou oblastí SSSR. 241 00:26:55,595 --> 00:27:05,000 Proto také různé skupiny s různými cíli vystupovaly za připojení nebo proti připojení. 242 00:27:05,120 --> 00:27:09,611 přičemž se nedokázaly dohodnout ani mezi sebou. 243 00:27:09,731 --> 00:27:15,386 Zatímco jedni byli jednotní, když hájili ten předstupeň proti Rusku, 244 00:27:15,506 --> 00:27:21,497 když Ukrajina získá ekonomickou složku v podobě Donbasu 245 00:27:21,617 --> 00:27:26,539 a oddělí se podle národnostního příznaku, budou vytvořeni Ukrajinci, 246 00:27:26,659 --> 00:27:30,464 aby potom bylo možné poštvat Ukrajinu proti Rusku, 247 00:27:30,584 --> 00:27:33,240 tak ti byli jednotní, neboť je řídil globální prediktor. 248 00:27:33,360 --> 00:27:38,632 Jenže ti, kteří ten projekt chápali, ti měli různé názory. 249 00:27:38,752 --> 00:27:48,700 Jedni byli pro začlenění Donbasu do Ukrajiny, aby bylo vytvořeno vlastní nárazníkové pásmo... 250 00:27:49,193 --> 00:27:57,961 Aby tam byl blok protékání vlivu, aby banderizace mohla být blokována zevnitř. 251 00:27:58,081 --> 00:28:04,565 A druzí si mysleli, že se to nepovede, proto je lepší jim Donbas nenechávat. 252 00:28:04,685 --> 00:28:16,584 Ať Ukrajina zůstane zemědělskou, a až budou překonány problémy, válka, tak že si s tou věcí už nějak poradí. 253 00:28:16,704 --> 00:28:25,047 Tato jejich rozháranost vedla k tomu, že byl realizován projekt na vytvoření ukrajinského unitárního státu 254 00:28:25,167 --> 00:28:28,137 s vytvořením národnosti Ukrajinec. 255 00:28:28,257 --> 00:28:35,781 Ten projekt ukrajinizace, který probíhal první léta sovětské vlády, 256 00:28:35,901 --> 00:28:43,024 Stalin na principu krátkého zpětného obratu využil proti samotným ukrajinizátorům, 257 00:28:43,144 --> 00:28:49,310 kteří zahynuli v represích, které sami zorganizovali. 258 00:28:49,430 --> 00:28:55,580 On ten projekt dokázal zbrzdit, ale nezastavil ho, protože takovou komplexní možnost prostě neměl. 259 00:28:55,700 --> 00:29:00,262 Proto, když mluvíme o tomto projektu, tak musíme chápat, 260 00:29:00,719 --> 00:29:08,575 že časovaná bomba národnostního rozčlenění Ruska, vytvoření administrativních jednotek, 261 00:29:08,695 --> 00:29:13,447 byla položena ještě za Alexandra I. Byla to velice vážná hra. 262 00:29:13,567 --> 00:29:16,998 Kdy Alexandr I. tu bombu položil? 263 00:29:17,118 --> 00:29:23,221 V situaci, kdy globální prediktor přistoupil ke strukturnímu řízení Ruska v plném rozsahu, podle plné funkce. 264 00:29:23,341 --> 00:29:28,483 To neznamená, že dříve podobné plány neměli. Dříve měli i jiné plány. 265 00:29:29,514 --> 00:29:36,416 V těchto plánech figuruje i vytváření uzavřených linií židovského osídlení 266 00:29:36,536 --> 00:29:47,538 a to, že se Alexandr II. vzdal Kalifornie a Aljašky a současných amerických států Oregon a Washington. 267 00:29:47,658 --> 00:29:52,287 Přesto nikdo nepoškodil Rusko tolik, jako Alexandr I. 268 00:29:52,407 --> 00:30:01,145 Všechny současné problémy státního zřízení, konflikty mezi národy, pocházejí od něho, 269 00:30:01,265 --> 00:30:06,665 kvůli postavení Finska při jeho začlenění do Ruského impéria. 270 00:30:08,579 --> 00:30:15,345 K dalším otázkám. Další otázka je, dá se říci, nejpopulárnější ze všech položených. 271 00:30:15,465 --> 00:30:17,512 Mám na mysli tematicky. 272 00:30:17,632 --> 00:30:21,162 A konkrétní formulace je od Nikolaje. 273 00:30:21,282 --> 00:30:27,112 Nikolaj prosí okomentovat film Putin a korupce - Bohatství Putina, 274 00:30:27,232 --> 00:30:33,255 který natočila BBC, a který se 25.01.2016 dostal na internet. 275 00:30:33,375 --> 00:30:40,778 "V Bílém domě sdílejí pozici zástupce ministerstva financí USA, který mluvil o zkorumpovanosti ruského prezidenta", 276 00:30:40,898 --> 00:30:45,645 prohlásil ve čtvrtek tiskový tajemník Bílého domu Josh Earnest. Co začíná? 277 00:30:45,765 --> 00:30:58,006 Začala aktivní fáze oznámená ve zprávě analytické skupiny Stratfor, tedy státní převrat v Rusku, svržení Putina. 278 00:30:58,126 --> 00:31:08,779 Proto je proti Putinovi organizována rozsáhlá štvanice, rozsáhlá dezinformační kampaň, 279 00:31:08,899 --> 00:31:13,868 aby se proti němu zapojili všichni, kdo mohou. 280 00:31:13,988 --> 00:31:20,575 A v dané situaci je třeba vědět, že to organizuje státní elita USA. 281 00:31:20,695 --> 00:31:27,653 Bílý dům vyjádřil právě tuto pozici a Státní department na vztek Bílému domu prohlásil, 282 00:31:27,773 --> 00:31:36,081 že žádná fakta o tom, že by byl Putin zkorumpovaný, nemají. 283 00:31:36,201 --> 00:31:45,741 Je třeba chápat jednoduchou věc. Ani v tom filmu, ani v té vlně různých publikací, 284 00:31:45,861 --> 00:31:54,733 nejsou uvedeny ŽÁDNÉ důkazy, že by Putin skutečně něco ukradl a někde... 285 00:31:54,853 --> 00:31:59,437 Možná to prostě nedokázali najít, ale ne. 286 00:31:59,557 --> 00:32:09,065 V současné, globalizované ekonomice, kterou v celém světě zajišťuje jednotný kreditně-finanční systém, 287 00:32:09,185 --> 00:32:14,765 ukrýt nějaké peníze nebo toky peněz není reálné. 288 00:32:14,885 --> 00:32:26,146 Když stát USA, zdůrazňuji stát a ne globální prediktor, potřeboval zatlačit na své daňové poplatníky, 289 00:32:26,266 --> 00:32:32,972 kteří se pokoušeli utéct, tak jednoduše různými mechanismy dokázali zjistit, 290 00:32:33,092 --> 00:32:38,269 že ty peníze leží na určitých účtech ve švýcarských bankách. 291 00:32:38,389 --> 00:32:43,136 Mimochodem, švýcarské banky tento týden zaplatily USA pokutu za to, 292 00:32:43,256 --> 00:32:47,113 že takto jednaly a ukrývaly americké daňové poplatníky. 293 00:32:47,233 --> 00:32:55,170 Vždy, když někdo něco potřebuje najít, tak se to najde, blokují se kdejaké tajné účty. 294 00:32:55,290 --> 00:33:03,267 Berezovskij řekl, že kdyby něco měli, tak by to předložili. Jazyk ho tehdy zradil. 295 00:33:04,468 --> 00:33:09,632 Oni nemohou předložit nic, kromě smyšlenek, 296 00:33:09,752 --> 00:33:15,419 ale v tomto případě je hlavní vytvoření celkové atmosféry, celkového napětí. 297 00:33:15,539 --> 00:33:23,387 Proto je v Rusku všemi silami vytvářena nestabilní situace. 298 00:33:23,507 --> 00:33:32,839 Sem patří i ta hysterie, jinak se to nazvat nedá, ohledně mimosoudních vymahačů. 299 00:33:32,959 --> 00:33:38,864 Ano, chovají se ohavně a mohou si to dovolit, protože je kryjí orgány činné v trestním řízení. 300 00:33:38,984 --> 00:33:45,304 Ani jeden zločinec by si nedovolil použít metody, jaké používají vymahačské agentury, 301 00:33:45,424 --> 00:33:49,251 pokud by nebyl krytý orgány činnými v trestním řízení. 302 00:33:49,371 --> 00:33:54,857 A to nejen nějaké policie, ale přímo prokuratury, která odloží kdejakou věc. 303 00:33:55,705 --> 00:34:03,930 Nebyl to snad právě Putin? Který řekl, že prokuratury zahajují tisíce trestních stíhání, 304 00:34:04,050 --> 00:34:07,466 které se u soudu rozsypou, pokud tam vůbec dojdou. 305 00:34:07,586 --> 00:34:15,852 Ale co je hlavní, statisíce podnikatelů, proti kterým prokuratura zahájila trestní řízení, bankrotují. 306 00:34:15,972 --> 00:34:20,869 Takže prokuratura VĚDOMĚ ničí ekonomiku státu. 307 00:34:22,465 --> 00:34:24,451 Putin to řekl přímo. 308 00:34:25,138 --> 00:34:29,817 A proč vědomě? Protože slouží úplně jiným zájmům. 309 00:34:29,937 --> 00:34:35,592 V tomto ohledu zaznělo velice zajímavé poselství v posledním pořadu Solovjova od Američana, 310 00:34:35,712 --> 00:34:39,434 který se podle mne jmenuje Michael Bohm. 311 00:34:39,554 --> 00:34:45,853 Obrací se tam k Vyšetřovacímu výboru Ruska a říká: 312 00:34:45,973 --> 00:34:51,033 "Vy máte autoritu, zabýváte se velkými věcmi..." 313 00:34:51,153 --> 00:34:56,200 Někdo musel začít pracovat pro ruské zájmy, a když Putin viděl, že prokuratura to určitě nebude, 314 00:34:56,320 --> 00:34:59,279 tak založil Vyšetřovací výbor, který se toho ujal. 315 00:34:59,399 --> 00:35:03,432 Takže to na ně se teď obrátil Bohm: "Vy máte autoritu, pracujete pro ruské zájmy, 316 00:35:03,552 --> 00:35:09,446 proto učiňte svoji volbu a vyšetřete Putinovu korupci." 317 00:35:09,935 --> 00:35:14,971 Když jsem to slyšel, tak mě napadlo. Kde jsem to jenom už slyšel? 318 00:35:15,091 --> 00:35:20,532 Vzpomeňte si. Pokaždé se Amerika obracela k různým politickým činitelům - v Libyi: 319 00:35:20,652 --> 00:35:28,157 "Musíte učinit závěry ze zkorumpovanosti vašeho lídra a..." Utéci. Utekli. Komu to pomohlo? 320 00:35:28,277 --> 00:35:30,186 A co se stalo s jejich státy? 321 00:35:30,306 --> 00:35:33,157 V Sýrii to samé. Všude! 322 00:35:33,277 --> 00:35:41,272 Co teď ohlásil Bohm? Na naší straně je síla, připojte se k nám, 323 00:35:41,392 --> 00:35:47,083 potom na vaše obchodní zájmy, které na 100% máte, vezmeme ohled, 324 00:35:47,203 --> 00:35:52,716 a pokud se k nám teď nepřipojíte, tak vás zničíme. 325 00:35:52,836 --> 00:35:56,737 Tato výzva vyjadřuje slabost americké pozice. 326 00:35:56,857 --> 00:36:03,277 Pokud by opravdu měli dost síly, tak by se neobraceli takto veřejně. 327 00:36:03,397 --> 00:36:06,558 Chápete? Udělali by to jinak. 328 00:36:06,678 --> 00:36:08,659 Jen si vzpomeňte na rok 2012. 329 00:36:08,779 --> 00:36:13,146 Tenkrát si také všichni mysleli, že veškerá síla je tam, na Bolotném náměstí. 330 00:36:13,266 --> 00:36:15,628 Že to je konec a nic nebude. 331 00:36:15,748 --> 00:36:25,461 Bude. Nic se jim nepovede. Ale ti, kteří se teď účastní té kampaně ohledně svržení Putina, 332 00:36:25,581 --> 00:36:37,287 a na provedení státního převratu, ti se všichni proflákli a nečekají je moc dobré vyhlídky. 333 00:36:37,407 --> 00:36:42,422 Sami se o ně postarali! Protože státu nic jiného nezbyde. 334 00:36:44,212 --> 00:36:50,403 - Zmínil jste takzvané černé vymahače. - Proč černé? Ti jsou zcela legální. 335 00:36:50,523 --> 00:36:55,954 Ano, nemají legislativu, na základě které by působili, jednají svévolně, jde o zločineckou zvůli. 336 00:36:56,074 --> 00:36:59,375 My to nemysleli z právního, ale z lidského hlediska. 337 00:36:59,495 --> 00:37:02,727 - A z lidského hlediska jde o černé... - Ano, jednají na černo. 338 00:37:02,847 --> 00:37:07,251 Média začala rozviřovat ještě jeden jev. 339 00:37:07,371 --> 00:37:16,851 A konkrétně Julie píše, že od 27.01.2016 média denně začala vysílat a psát o krutém zacházení rodičů s dětmi. 340 00:37:16,971 --> 00:37:22,052 Každý den jsou zmiňovány případy, kdy otec zastřelil své děti, a potom sám sebe, 341 00:37:22,172 --> 00:37:24,093 nebo jak matka nakopla své dítě. 342 00:37:24,213 --> 00:37:27,790 Jak matka, nebo někdo z opilé kumpanie, vyhodil dítě z okna... 343 00:37:27,910 --> 00:37:32,576 Prostě se stupňuje emocionální hysterie ve společnosti, 344 00:37:32,696 --> 00:37:37,680 aby lidé přestali myslet, aby jednali na úrovni instinktů. 345 00:37:37,800 --> 00:37:40,438 Majdanizují celé Rusko. 346 00:37:40,558 --> 00:37:45,446 To, co udělali s Ukrajinou, zkouší teď u nás. Čeho chtějí dosáhnout? 347 00:37:45,566 --> 00:37:51,653 Napřed vyburcovat obyvatelstvo, aby se povedl státní převrat, to jako maximum, 348 00:37:51,773 --> 00:38:00,025 a jako minimum, což odpovídá i plánům globálního prediktoru, byla přece jen zavedena juvenilní justice. 349 00:38:00,632 --> 00:38:08,094 Nenápadně, protože globální prediktor nemá zájem o státní převrat v Rusku, 350 00:38:08,214 --> 00:38:17,986 a napomáhá tomu, aby se to nepovedlo, ale celkové vytvoření emocionálního pole 351 00:38:18,106 --> 00:38:23,739 a zavedení juvenilní justice je zcela v jeho plánech. 352 00:38:25,521 --> 00:38:30,332 Dále tu je otázka od Anny z Bělgorodu. 353 00:38:30,452 --> 00:38:35,091 Valeriji Viktoroviči, v souvislosti s čím začal najednou mezinárodní trestní soud 354 00:38:35,211 --> 00:38:40,157 vyšetřovat zločiny proti lidskosti ve válce v Jižní Osetii z roku 2008. 355 00:38:40,277 --> 00:38:42,680 Podívejte se z jaké strany. 356 00:38:42,800 --> 00:38:46,213 Zločiny proti lidskosti ruské armády, 357 00:38:46,333 --> 00:38:51,612 která vtrhla na území Gruzie a provedla genocidu osetinského obyvatelstva. 358 00:38:51,732 --> 00:38:56,289 Takže to všechno zapadá jedno do druhého. 359 00:38:56,409 --> 00:39:02,210 Všechno, co se teď děje v operativní politice, je zaměřeno pouze na jedno - 360 00:39:02,330 --> 00:39:08,585 spiknutí s cílem svrhnout Putina a realizovat státní převrat se musí povést. 361 00:39:08,705 --> 00:39:12,387 To je poslední sázka, kdy ještě mohou USA něčeho dosáhnout. 362 00:39:12,507 --> 00:39:15,718 Dále následuje jejich konec. Melou z posledního. 363 00:39:15,838 --> 00:39:20,899 Podívejte se na námořní cvičení Íránu, kdy se střetli s Američany. 364 00:39:21,019 --> 00:39:25,525 Íránci je postavili do latě, vysmívali se jim 365 00:39:25,645 --> 00:39:27,286 a Američané to spolkli. 366 00:39:27,406 --> 00:39:31,009 Globální prediktor vyvádí Írán na startovní čáru. 367 00:39:31,129 --> 00:39:37,619 USA už nemají jinou možnost, nezbyl jim žádný prostor v globální politice. 368 00:39:37,739 --> 00:39:42,430 Budou je odepisovat a udržet se mohou pouze v tom případě, když zlikvidují Rusko. 369 00:39:42,550 --> 00:39:44,819 To je jejich poslední sázka. 370 00:39:44,939 --> 00:39:49,395 Do útoku poslali všechno, co jenom mají k dispozici. 371 00:39:50,707 --> 00:39:56,225 Vjačeslav Romanov z Bengalúru v Indii píše: 372 00:39:56,345 --> 00:40:01,355 říkají, že teď dolar roste, aby za babku vykoupili ty objekty, 373 00:40:01,475 --> 00:40:05,661 které budou mít hodnotu, až bude dolar stažen z oběhu. 374 00:40:05,781 --> 00:40:11,381 V souvislosti s tím dvě věci. Existuje hranice, kam až můžou rubl srazit? 375 00:40:11,501 --> 00:40:14,795 A za druhé. Proč jsou Ukrajina a Rusko dvě země, 376 00:40:14,915 --> 00:40:20,296 jejichž měny v roce 2015 spadly více než měny jiných států vůči dolaru i jiným měnám? 377 00:40:20,416 --> 00:40:26,049 Znamená to, že právě na Ukrajině a v Rusku dochází ke skupování těchto cenných objektů? 378 00:40:26,169 --> 00:40:32,408 To znamená především to, že podpindosníci ve vedení Ukrajiny a Ruska dělají všechno možné, 379 00:40:32,528 --> 00:40:39,574 aby zdroji své země udrželi moc USA. 380 00:40:39,694 --> 00:40:46,475 Udržet je na vlně, aby zůstaly světovým četníkem, světovými lídry. 381 00:40:46,595 --> 00:40:57,933 O ničem víc to nesvědčí, je to čisté spiknutí, jasně protistátní činnost ve vládě, v ruské centrální bance. 382 00:40:58,053 --> 00:41:04,025 Opakuji, aby na úkor ruských zdrojů zachránili USA. 383 00:41:04,145 --> 00:41:10,760 Oni jsou připraveni Rusko zničit jakýmkoliv způsobem, aby přestalo existovat. 384 00:41:10,880 --> 00:41:14,894 Mluvil o tom Žvaněckij, který to řekl zcela na rovinu. 385 00:41:15,014 --> 00:41:22,439 Prý srovnat se zemí Rusko a vybudovat na jeho místě nějaký pořádný stát s jiným obyvatelstvem. 386 00:41:22,559 --> 00:41:27,747 To je cíl všech těch "liberastů", podpindosníků. 387 00:41:28,492 --> 00:41:30,922 Otázka od Ljoni. 388 00:41:31,042 --> 00:41:36,975 Proč se státní elita, takzvaná státní elita USA nedokáže dohodnout s globálním prediktorem (GP)? 389 00:41:37,095 --> 00:41:40,726 Co je klíčové? Copak se jí při GP bude žít špatně? 390 00:41:40,846 --> 00:41:45,415 Vždyť i kdyby se stali těmi hlavními, tak by se po několika pokoleních všechno zhroutilo. 391 00:41:45,535 --> 00:41:47,802 Proč sami sobě chystají smrt? 392 00:41:47,922 --> 00:41:53,941 Jaké ideály nebo ideje má státní elita? Co je vede ke konfrontaci s GP. 393 00:41:54,061 --> 00:41:58,012 Copak jsou proti davo-"elitářství" a chtějí vybudovat spravedlivou společnost? 394 00:41:58,132 --> 00:42:01,123 Proč se jinak nepodělí s globálním prediktorem? 395 00:42:01,243 --> 00:42:08,242 Nepodělí si moc. Teď jsou USA hlavním, vůdčím státem světa, 396 00:42:08,362 --> 00:42:16,554 kde se každý mizerný úředníček ze státního aparátu, který se absolutně v politice nevyzná 397 00:42:16,674 --> 00:42:22,586 a nějaká globální nebo státní politika ho málo zajímá, cítí být součástí velmoci - USA. 398 00:42:22,706 --> 00:42:30,920 Potom přijede do jakési Ukrajiny, kde před ním tamní prezident stojí v pozoru, 399 00:42:31,040 --> 00:42:33,818 celý parlament i vláda. 400 00:42:33,938 --> 00:42:41,704 On je ten hlavní, on je ten sáhib, bílý pán, který přijel do jakési díry, kde mu všichni posluhují. 401 00:42:41,824 --> 00:42:47,502 Státní elita je teď přímo opilá svou mocí ve světě, 402 00:42:47,622 --> 00:42:55,302 ta moc má konkrétní obsah - finanční, ekonomický, protože vysávají mízu z celé planety. 403 00:42:55,422 --> 00:43:05,234 Pokud teď USA přestanou být světovým četníkem, budou si muset začít vydělávat sami. 404 00:43:05,354 --> 00:43:10,861 A to si už budou muset vystačit s málem, co si dokázali nahrabat, to budou mít. 405 00:43:10,981 --> 00:43:13,888 Jenže si zvykli žít na vysoké noze. 406 00:43:14,008 --> 00:43:23,351 Pochopte, okrádání celého světa umožnilo vytvořit velice rozsáhlý okruh parazitů, kteří parazitují na řízení světa. 407 00:43:23,471 --> 00:43:28,061 Pokud to všechno padne, tak padne i jejich sociální status. 408 00:43:28,181 --> 00:43:34,412 A to hlavní, opakuji, že se jim sníží absolutně všechny příjmy a budou žít ve zcela jiných podmínkách. 409 00:43:34,532 --> 00:43:37,950 Kromě toho, jak to všechno oni sami vnímají? 410 00:43:38,070 --> 00:43:43,046 Pro ně to je jednoduché, stejně jako když Napoleonova armáda žila, dokud útočila, 411 00:43:43,166 --> 00:43:49,717 tak oni vědí, že USA, jejich sociální smír uvnitř země, 412 00:43:49,837 --> 00:43:55,603 bude trvat přesně do té doby, dokud USA okrádají celý svět. 413 00:43:55,723 --> 00:44:00,263 Jakmile u nich uvnitř země začnou ekonomické potíže, 414 00:44:00,383 --> 00:44:05,102 tak vybuchne veškeré to sociální napětí, které se tam dosud nahromadilo. 415 00:44:05,222 --> 00:44:08,683 Bude to znamenat totální válku všech proti všem. 416 00:44:08,803 --> 00:44:17,447 Cvičení, které provádí národní garda a ozbrojené síly USA na vlastním území, mluví samo za sebe. 417 00:44:17,567 --> 00:44:22,761 Někde se chce odtrhnout celý stát, například Texas, masové nepokoje v Kalifornii... 418 00:44:22,881 --> 00:44:25,213 Jen se rozhlédněte po internetu. 419 00:44:25,333 --> 00:44:30,805 Tam je dost informací o tom, jaká cvičení tam probíhají. 420 00:44:30,925 --> 00:44:39,046 Připravují se na to, ale strašně si nepřejí, aby to u nich dopadlo jako u nás v Čečensku. 421 00:44:39,166 --> 00:44:46,354 Jestliže u nás ta válka přece jen byla lokalizovaná v Čečensku a zbytek byly pouze zločinecké šarvátky, 422 00:44:46,474 --> 00:44:54,072 tak u nich to Čečensko bude mít multiplikační efekt napříč prakticky všemi jejich státy. 423 00:44:54,192 --> 00:45:01,544 Státní elita si samozřejmě uvědomuje, že globalisté si sbalí kufry a všechny problémy zbydou jim. 424 00:45:01,664 --> 00:45:08,591 A nemají nejmenší chuť je řešit, ať to spadne na někoho jiného, někdy jindy, jenom ne teď. 425 00:45:08,711 --> 00:45:13,823 Potom něco uděláme, teď si uchováme své postavení, budou s námi muset počítat, 426 00:45:13,943 --> 00:45:19,873 naše řízení bude vyžadováno. Nějak se potom dohodneme. 427 00:45:19,993 --> 00:45:26,952 My sice nevíme, kam směřuje svět, neumíme řídit globalizaci, neumíme hrát na globální úrovni, 428 00:45:27,072 --> 00:45:32,070 ale přece jsme vždy byli nástrojem, který to vše realizoval! 429 00:45:32,190 --> 00:45:36,714 Chápete? A v tomto ohledu chtějí dokázat svoji nenahraditelnost globálnímu prediktoru 430 00:45:36,834 --> 00:45:38,643 a uchovat si své postavení. 431 00:45:38,763 --> 00:45:43,058 V tomto ohledu pro státní elitu USA neexistuje žádné východisko, 432 00:45:43,178 --> 00:45:46,753 musí se bít až do konce, jinak padnou společně se svým státem. 433 00:45:46,873 --> 00:45:52,802 Protože globální prediktor má v plánu USA přeformátovat podle příkladu SSSR. 434 00:45:52,922 --> 00:45:58,427 Jenomže tam ty procesy budou probíhat úplně jinak, protože úroveň napětí ve společnosti, 435 00:45:58,547 --> 00:46:04,084 úroveň etnické a rasové nenávisti, sociálního napětí 436 00:46:04,204 --> 00:46:09,545 je několikanásobně vyšší, než byla v SSSR, kde si oficiálně všichni byli rovni, 437 00:46:09,665 --> 00:46:15,431 kde se propagovala úcta k práci a byla hlásána družba mezi národy. 438 00:46:15,551 --> 00:46:18,031 A tam u nich? 439 00:46:18,151 --> 00:46:25,356 Jaká družba mezi národy, kde tím nejutlačovanějším je bílý heterosexuální muž? 440 00:46:26,014 --> 00:46:34,242 Pokud jsi černoch, máš práva, pokud jsi homosexuál, máš práva, jestli jsi ... žena, máš práva... 441 00:46:34,362 --> 00:46:38,803 Vůbec žádná práva nemají pouze bílí heterosexuální muži. 442 00:46:42,569 --> 00:46:52,150 Dále Valerij prosí vysvětlit vaši myšlenku, kterou jste zformuloval v pořadu Otázka-odpověď ze 16.11.2015. 443 00:46:52,270 --> 00:46:56,494 Že projekt evropského chalífátu již není pro globální prediktor aktuální, 444 00:46:56,614 --> 00:47:01,775 neboť navzdory všem plánům Rusko přežilo přestavbu a uchovalo si svou subjektnost. 445 00:47:01,895 --> 00:47:07,930 Nikdy jsem neříkal, že projekt evropského chalífátu již není aktuální. 446 00:47:08,050 --> 00:47:16,084 Říkal jsem, že v důsledku fázového zdvihu je nucen ho realizovat na základě jiného scénáře. 447 00:47:16,204 --> 00:47:25,524 Ale to neznamená, že již není aktuální. Říkal jsem, že milión, 3 milióny Evropa ještě vstřebá, 448 00:47:25,644 --> 00:47:30,420 ale pokud jich bude deset, tak se zhroutí, ale to teď není v zájmu USA (GP?). 449 00:47:30,540 --> 00:47:36,749 Multikulturalismus, rušení národních hranic, rozklad národních kultur bude dále pokračovat. 450 00:47:36,869 --> 00:47:44,527 A to s větší stabilitou, než kdyby to bylo převedeno do silové fáze boje. 451 00:47:44,647 --> 00:47:50,474 Podívejte se, co teď dělají. Pokouší se těch přebytečných v Evropě zbavit, 452 00:47:50,594 --> 00:47:55,661 ale značnou část toho multikulturního obyvatelstva tam ponechat, 453 00:47:55,781 --> 00:48:00,807 aby mohli zpracovávat místní obyvatelstvo. 454 00:48:05,437 --> 00:48:11,778 Vytvoření evropského chalífátu není věcí nějakého okamžiku. 455 00:48:11,898 --> 00:48:16,340 Teď mám chuť na čaj a za chvíli zase dostanu chuť na kafe, 456 00:48:16,460 --> 00:48:19,898 takže čaj již pro mě není aktuální. 457 00:48:20,018 --> 00:48:26,100 Ne, jde o dlouhodobý program, který musí být realizován 458 00:48:26,220 --> 00:48:33,900 a je upravován podle vzorce prediktor-korektor v souladu s aktuálním stavem celého prostředí, 459 00:48:34,020 --> 00:48:38,288 ve kterém se nachází objekt řízení i řídící subjekt. 460 00:48:38,855 --> 00:48:45,992 Proto dochází pouze k pozměnění scénáře realizace chalífátu, ale vůbec ne k jeho zrušení. 461 00:48:46,112 --> 00:48:47,738 To v žádném případě. 462 00:48:47,858 --> 00:48:50,466 Jak byl aktuální, tak také aktuálním zůstává. 463 00:48:50,586 --> 00:48:57,810 Oni potřebují ten tavicí kotel národů, oni potřebují zlikvidovat historicky vzniklé státy Evropy 464 00:48:57,930 --> 00:49:01,761 a vytvořit nové národy, nové národnosti, nové státy. 465 00:49:01,881 --> 00:49:09,870 A oni k tomu budou směřovat, ale tak, aby to neohrožovalo samotný globální prediktor. 466 00:49:09,990 --> 00:49:17,859 Selhání řízení je nepřípustné, proto došlo ke snížení toho přívalu. 467 00:49:17,979 --> 00:49:28,324 Proto je snaha USA zaplavit Evropu takovým přívalem běženců v přímém rozporu se zájmy globálního prediktoru 468 00:49:28,444 --> 00:49:31,816 a jejich plánů na vytvoření islámského chalífátu. 469 00:49:35,113 --> 00:49:44,061 Minulý týden proběhla vlna takzvaných blokací zakázaných webů v naší zemi. 470 00:49:44,181 --> 00:49:50,543 A konkrétně byl zablokován přístup k webu RBK Ukrajiny, jak byste to okomentoval? 471 00:49:50,663 --> 00:49:57,451 Blokování přístupu k jakýmkoliv informačním zdrojům není vůbec dobrá věc. 472 00:49:57,571 --> 00:49:59,895 A opět k tomu, mimochodem, přistoupila prokuratura. 473 00:50:00,015 --> 00:50:01,260 V čem spočívá podstata? 474 00:50:01,380 --> 00:50:04,621 Zablokovali web cenzor.net 475 00:50:04,741 --> 00:50:13,624 A teď je tedy horší přístup k informacím o tom, jaké informační pole je vytvářeno na Ukrajině. 476 00:50:13,744 --> 00:50:18,612 Týká se to i RBK Ukrajina a dalších webů, 477 00:50:20,292 --> 00:50:23,609 které prý jsou extrémistické. 478 00:50:23,729 --> 00:50:27,920 Jenže tam, kde chybí informace, tam roste bodláčí. 479 00:50:28,040 --> 00:50:35,537 Jak tedy budete vědět v jakém stavu je společnost, jak ji chápat, jaké události tam probíhají? 480 00:50:35,657 --> 00:50:39,717 Opět to bude nějaká samostatná, vyčleněná kasta, 481 00:50:39,837 --> 00:50:44,955 která bude mít právo na formování informačního pole a vztahů uvnitř Ruska. 482 00:50:45,075 --> 00:50:51,579 A jaké to budou vztahy? Jestliže dříve mi stačilo v jakékoliv diskuzi argumentovat: 483 00:50:51,699 --> 00:50:57,538 "Běž se na to podívat sám, třeba na web cenzor. net, RBK Ukrajina a přečti si to, přesvědč se." 484 00:50:57,658 --> 00:51:01,717 "Tak to nemůže být, přece tam nejsou úplní debilové, aby to mohla být pravda..." 485 00:51:01,837 --> 00:51:05,330 Potom přijde a: "No to vám povím, opravdu je to tam samý idiot." 486 00:51:05,450 --> 00:51:15,238 Chápete? Normální vztahy. A teď, když je to vyloučeno, ten člověk si pomyslí, že to není možné a dál? 487 00:51:15,358 --> 00:51:22,321 Postupně se to bude převádět na vektor, že to Rusko vtrhlo na Ukrajinu, kde vede válku. 488 00:51:22,441 --> 00:51:25,017 K tomu vedou všechny ty blokace. 489 00:51:25,137 --> 00:51:30,907 Brání lidem, aby normálně mohli vyhodnotit informace. 490 00:51:31,027 --> 00:51:40,865 Žádnou hrozbu pro stabilitu a řízení Ruska, pro státní bezpečnost Ruska ty weby neznamenají, 491 00:51:40,985 --> 00:51:45,452 jako v podstatě žádné informace, když s nimi umíte pracovat. 492 00:51:45,572 --> 00:51:50,124 A konkrétně informace ukrajinských webů, to je pro nás mana nebeská. 493 00:51:50,244 --> 00:51:57,575 Aby padl režim té kyjevské bandy, musí být ty weby zcela přístupné pro všechny. 494 00:51:57,695 --> 00:52:02,179 Chápete? A je třeba to lidem strkat pod nos. Správně to dělají, 495 00:52:02,299 --> 00:52:06,237 když u nás v televizi nechávají vystupovat různé ty ukrajinské exoty. 496 00:52:06,357 --> 00:52:11,523 Rusové na Ukrajině vystupovat nesmí, tak komu se chce připodobnit naše prokuratura? 497 00:52:11,643 --> 00:52:16,160 Je úplně stejně "svidomá" jako ti, co skákali na majdanu. 498 00:52:16,280 --> 00:52:17,747 Těm se podobají. 499 00:52:17,867 --> 00:52:22,964 Pokoušejí se zakázat i Koncepci sociální bezpečnosti, nedej bože, aby lidé začali samostatně myslet 500 00:52:23,084 --> 00:52:25,385 a pracovat pro zájmy Ruska. 501 00:52:25,505 --> 00:52:28,386 A co páníčkova vůle? 502 00:52:29,342 --> 00:52:32,377 Tak vznikají všechny ty zákazy. 503 00:52:32,497 --> 00:52:38,174 Aby lidé v žádném případě nebyli samostatní v chápání řídících procesů. 504 00:52:38,294 --> 00:52:45,302 Máme tu speciálně určené lidi, kteří jsou za to placeni a ti nás budou informovat, co a jak se kde píše. 505 00:52:45,422 --> 00:52:52,872 Proč v naší zemi došlo k obrození nacismu? Protože byl Mein Kampf v sovětské době zakázán. 506 00:52:52,992 --> 00:53:00,017 A lektoři, kteří ho sami nikdy nečetli, vykládali, že se tam píše to a to. 507 00:53:00,137 --> 00:53:03,990 "A v jaké souvislosti se to tam píše?", zajímali se lidé. 508 00:53:04,110 --> 00:53:07,468 "Ty se ještě ptáš? Ty jsi antisovětčík?" 509 00:53:07,588 --> 00:53:13,334 Odtud se to rozeběhlo... "To znamená, že je tam opravdu něco zajímavého." 510 00:53:13,454 --> 00:53:20,120 "Já tady vidím okolo sebe nespravedlnost a stát mi zakazuje, abych se podíval, co nabízel Hitler." 511 00:53:20,240 --> 00:53:23,104 Copak ti nacisté toho Hitlera četli? Ani náhodou. 512 00:53:23,224 --> 00:53:29,447 A pokud se to postaví správně a lidé si to v normální realitě mohou přečíst, 513 00:53:29,567 --> 00:53:34,116 tak bude nacismus postavený na Mein Kampfu zlikvidován. 514 00:53:34,236 --> 00:53:41,227 Protože ten grafomanský výtvor se sám velkolepě likviduje, když ho někomu necháte přečíst. 515 00:53:41,347 --> 00:53:46,717 Ale aby to tak nebylo, aby stejně jako dřív bylo možné lidmi manipulovat, 516 00:53:46,837 --> 00:53:48,934 Mein Kampf zakážeme. 517 00:53:49,054 --> 00:53:53,091 Koncepce sociální bezpečnosti měla být z rozhodnutí Státní dumy 518 00:53:53,211 --> 00:54:00,034 všestranně začleňována do všech oblastí činnosti státu. 519 00:54:00,154 --> 00:54:08,543 Státní dumy! Nejvyššího zákonodárného orgánu státu, nejvyššího sociálního orgánu státu! Strukturního. 520 00:54:08,663 --> 00:54:13,976 A kdo toto rozhodnutí zrušil? Justiční orgán, ten nejnižší stupeň, 521 00:54:14,096 --> 00:54:19,200 který to vůbec nemá v právu udělat, který má plnit zákony!!! 522 00:54:19,320 --> 00:54:24,952 Ale prokuratura a soud s narušením ruské právní úpravy, 523 00:54:25,072 --> 00:54:29,899 ti, kteří ji mají dodržovat, se rozhodly, že oni stojí nad zákonem. 524 00:54:30,019 --> 00:54:34,305 Přijímají rozhodnutí. Tato práce vnitřního prediktoru nám nevyhovuje, 525 00:54:34,425 --> 00:54:38,909 tahle také ne, všechno to zakážeme, pěkně krok za krokem. 526 00:54:39,029 --> 00:54:46,168 Oni porušují ruskou právní úpravu! Prokuratura cíleně neustále narušuje ruské zákonodárství. 527 00:54:46,288 --> 00:54:50,989 Proto všechny ty zákazy vedou pouze k jednomu, k tomu, aby válka, 528 00:54:51,109 --> 00:54:55,322 která teď běsní na Donbasu, přišla i do Ruska. 529 00:54:55,442 --> 00:54:59,169 To je konečný cíl prokuratury! Všech těch jejích zákazů! 530 00:54:59,289 --> 00:55:07,694 Čím dokázali na Ukrajině uhasit ten příval ohně a dospět k minskému formátu? 531 00:55:07,814 --> 00:55:12,452 Protože naše hromadné sdělovací prostředky fungovaly zkušeně, 532 00:55:12,572 --> 00:55:22,103 vyhýbaly se dezinformacím, a pokud nějaké médium podobné dezinformace zveřejnilo, 533 00:55:22,223 --> 00:55:29,145 tak byly v první řadě odhalovány uvnitř Ruska a samotné médium bylo nuceno se za to omluvit. 534 00:55:29,265 --> 00:55:35,062 A co teď dělá prokuratura, když uzavírá ty weby? 535 00:55:35,182 --> 00:55:40,996 Snaží se o to, aby ministerstvo pro informační válku na Ukrajině bylo to jediné, 536 00:55:41,116 --> 00:55:47,441 kdo bude formovat veřejné mínění v Rusku o tom, co se děje na Ukrajině. 537 00:55:48,584 --> 00:55:55,404 A jak ho formuje? To Rusko vtrhlo na Ukrajinu, Rusko tam všechno ničí... 538 00:55:55,524 --> 00:55:58,917 Tak už si jednou určete priority. Ještě jednou opakuji, 539 00:55:59,037 --> 00:56:05,328 že tu máme finální fázi spiknutí a do boje je zapojeno vše, co je jenom možné. 540 00:56:05,448 --> 00:56:10,887 Proto samozřejmě... Kdy je možné adekvátně protivníkovi vzdorovat? 541 00:56:11,007 --> 00:56:13,786 Abyste porazili protivníka, musíte znát jeho ideologii. 542 00:56:13,906 --> 00:56:21,902 Potom je možné ho efektivně odhalovat. Proto existují rozvědky, které mají ty věci zjišťovat. 543 00:56:22,022 --> 00:56:28,211 A co teď provádí prokuratura a soud? Zakazují rozvědku. 544 00:56:28,331 --> 00:56:35,287 To je vše. Bojujte na slepo, my vám zavážeme oči, a potom kolem sebe mlaťte, jak chcete. 545 00:56:35,407 --> 00:56:39,788 Kdo vám napoví? Určitě se najde nějaký "dobrý" člověk, který vám poradí. 546 00:56:39,908 --> 00:56:45,927 A co naše analytické společenství? Copak si ví rady? Co ten příklad s Putinem? 547 00:56:46,047 --> 00:56:50,582 Někdo z analytiků snad podpořil, někdo vyhodnotil... 548 00:56:50,702 --> 00:56:54,936 Geopolitici! To je přece váš chleba, tak dokažte vliv, 549 00:56:55,056 --> 00:57:01,641 ten přínosný vliv kontinentální blokády na řízení Velké Británie. 550 00:57:01,761 --> 00:57:03,841 Na její formování ve světě. 551 00:57:03,961 --> 00:57:08,179 Dokonce ani z úrovně té své geopolitiky nedokážete ty věci vyčíst. 552 00:57:08,299 --> 00:57:14,194 A globální politika? To už je na vás příliš. 553 00:57:14,314 --> 00:57:17,549 Geopolitici. Sedí si na svém pískovišti a staví hrady. 554 00:57:17,669 --> 00:57:23,251 Přijde strejda a toho jejich hradu se nejspíš tak vyleká, že sám uteče. 555 00:57:23,371 --> 00:57:29,730 Hrají si s nimi jako s dětmi. Hladí je po hlavičce a oni si libují: "Bojí se nás." 556 00:57:32,417 --> 00:57:38,625 Konstantin prosí okomentovat situaci okolo informační kampaně o nemoci z viru Zika. 557 00:57:38,745 --> 00:57:43,427 Proběhla informace, že Rusko ta nemoc neohrožuje, protože naše klima pro ni není vhodné, 558 00:57:43,547 --> 00:57:46,127 zato severní Amerika prý je v rizikové oblasti. 559 00:57:46,247 --> 00:57:50,220 Je to pouze dezinformace pro odvedení pozornosti nebo nějaký manipulační nástroj? 560 00:57:50,340 --> 00:57:54,803 Je také zajímavé, jak se ty informace o této nemoci prolínají s informacemi o chřipce u nás i na Ukrajině. 561 00:57:54,923 --> 00:58:00,381 Schválně se to všechno prolíná i s ebolou a MERS, všechno se to prolíná. 562 00:58:00,831 --> 00:58:07,515 Ještě jednou opakuji, že globální prediktor se nezajímá o ekologii a divokou přírodu jen tak bezdůvodně. 563 00:58:07,635 --> 00:58:12,453 A princ Filip, podle mě, zase jsem to jeho jméno zapomněl, 564 00:58:12,573 --> 00:58:18,331 snil, že se vrátí jako smrtonosný virus, který sníží počet obyvatel planety. 565 00:58:18,451 --> 00:58:23,324 To je také to, oč se snaží. Probíhá vývoj, plánovaný vývoj různých virů, 566 00:58:23,444 --> 00:58:27,171 které se mají postarat o snížení počtu obyvatel na planetě Zemi. 567 00:58:27,291 --> 00:58:33,240 Přičemž ten vývoj je selektivní, kde co nakazit, aby to nepoškodilo něco jiného, 568 00:58:33,360 --> 00:58:38,860 protože z hlediska řízení není cílem spálená země. 569 00:58:38,980 --> 00:58:45,734 No, v Latinské Americe podle nich žijí lidé třetí kategorie, na kterých je možné experimentovat. 570 00:58:45,854 --> 00:58:50,781 Nejenom experimentovat, i s likvidací je třeba začít, a to samé platí pro Afriku. 571 00:58:50,901 --> 00:58:58,474 V Africe ještě zbylo příliš mnoho nerostných surovin, které se nesmí dostat do rukou místnímu obyvatelstvu. 572 00:58:58,594 --> 00:59:02,198 Co kdyby tam najednou zmizely problémy, 573 00:59:02,318 --> 00:59:06,481 a začaly se budovat normální státy, které by byly schopné bránit své surovinové zdroje? 574 00:59:06,601 --> 00:59:09,100 Do Ruska se stále ještě dostat nedokázali. 575 00:59:09,220 --> 00:59:13,929 Takže je třeba zbavovat obyvatelstva ta území, kde ještě přírodní zdroje jsou. 576 00:59:14,049 --> 00:59:20,298 To je jak Latinská Amerika, tak i Afrika, jihovýchodní Asie, Thajsko. 577 00:59:22,194 --> 00:59:26,286 Dále taková svérázná otázka. Poznámka od Iriny. 578 00:59:26,406 --> 00:59:34,034 Čím dál více pořady Otázek a odpovědí připomínají debatu chytráků s Valerijem Pjakinem na téma: 579 00:59:34,154 --> 00:59:38,945 Borisi, nemáš pravdu. Nebo lidé nemají víc otázek? 580 00:59:39,065 --> 00:59:45,614 To co poznamenala Irina, je tak trochu na místě. 581 00:59:46,228 --> 00:59:55,640 Ale v povídce, ve které se seznámil Sherlock Holmes s doktorem Watsonem, je ve finále taková pasáž. 582 00:59:55,760 --> 01:00:00,454 "Vy jste fakta shromáždil správně, jenom znaménko tam máte špatné." 583 01:00:00,574 --> 01:00:04,137 "Měl jste tam dát znak plus a vy jste tam dal mínus." 584 01:00:04,257 --> 01:00:05,860 Oč jde? 585 01:00:05,980 --> 01:00:09,782 V každém svém pořadu neustále opakuji, 586 01:00:09,902 --> 01:00:17,386 že je nutné, aby si lidé osvojovali znalosti o řízení sociálních supersystémů, 587 01:00:17,506 --> 01:00:25,366 aby na základě těchto znalostí dokázali ubránit zájmy své i své rodiny. 588 01:00:25,486 --> 01:00:34,318 Samozřejmě, že když si někdo něčeho povšimne, a potom se zeptá, zda to pochopil správně nebo ne, 589 01:00:34,438 --> 01:00:40,968 tak my mu pomáháme si vyjasnit, že to pochopil správně. 590 01:00:41,088 --> 01:00:46,067 Když už dokázal správně odhadnout a vyhodnotit určitou věc v řízení, 591 01:00:46,187 --> 01:00:52,325 tak je třeba mu pomoci a ukázat ostatním lidem, že úplně neznámý člověk, 592 01:00:52,445 --> 01:01:03,203 kterého nikdo z těch, kteří se dívají na video nezná, je sám schopný identifikovat vážné problémy v řízení, 593 01:01:03,323 --> 01:01:10,126 správně je vyhodnocovat a přizpůsobit tomu i svou každodenní činnost. 594 01:01:10,246 --> 01:01:16,520 Samozřejmě, že tento proces podporujeme, proto, když taková otázka přijde, tak také zazní. 595 01:01:16,640 --> 01:01:21,414 My tu otázku tím podpoříme, takže je zde spíše plus než mínus. 596 01:01:21,534 --> 01:01:27,757 A co se týká vůbec existence pořadu Otázka-odpověď, 597 01:01:27,877 --> 01:01:35,839 tak je třeba si uvědomovat jednoduchou věc, my vlastně podobný pořad nepotřebujeme. 598 01:01:35,959 --> 01:01:42,643 Potřebují ho především lidé, aby viděli, jak fungují znalosti, jak fungují informace 599 01:01:42,763 --> 01:01:49,292 a samozřejmě k udržení určitých informačních významů, podpory. 600 01:01:49,412 --> 01:01:59,097 Na základě pořadu Otázka-odpověď se nenaučíte Koncepci ani Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 601 01:01:59,217 --> 01:02:07,009 Je to pouze jakési reklamní lákadlo, aby vás to přimělo začít si osvojovat teorii. 602 01:02:07,129 --> 01:02:09,481 Abyste začali pracovat s teorií. 603 01:02:09,601 --> 01:02:18,518 Pokud to neuděláte, tak pro vás bude sledování Otázek a odpovědí svého druhu intelektuálním příživnictvím, 604 01:02:18,638 --> 01:02:21,144 což není naším cílem. 605 01:02:21,264 --> 01:02:29,789 Já bych sám mohl vybírat nějaké otázky. Neustále žádají, abych je vybíral sám. A proč? 606 01:02:29,909 --> 01:02:36,575 My přece pracujeme s lidmi. Proč jsme s tím vším vůbec začali? 607 01:02:36,695 --> 01:02:45,777 Aby lidé sami mohli pocítit a přesvědčit se, že také dokážou s těmi informacemi pracovat. 608 01:02:45,897 --> 01:02:52,350 Že je dokážou rozebrat, využít v životě. Takový proces samozřejmě podporujeme. 609 01:02:52,470 --> 01:02:57,804 Ten proces osvojování Koncepce se již zastavit nedá. 610 01:02:57,924 --> 01:03:07,942 Pro globální prediktor je teď v tomto ohledu důležitější, když už nám přímo nepomáhat, 611 01:03:08,062 --> 01:03:12,697 i když je pro něj důležitější pomáhat, tak v každém případě nepřekážet. 612 01:03:12,817 --> 01:03:18,897 Celosvětově nepřekážet, protože situace je ve světě taková, že bez našich otázek, 613 01:03:19,017 --> 01:03:22,953 tedy bez našeho chápání všech otázek ve světě, 614 01:03:23,073 --> 01:03:27,894 nedokážou svoji globální politiku stability ve světě vybudovat. 615 01:03:28,014 --> 01:03:37,683 A my budujeme svoji informační činnost v souladu s našimi zájmy, svého státu, své země, svého národa. 616 01:03:37,803 --> 01:03:46,330 Proto to, co tady tvrdíme v neprospěch globálního prediktoru, je stejně... 617 01:03:46,450 --> 01:03:59,099 Víte, v dané situaci, když dvě armády bojují, tak pokud včas útočící armáda zjistí, 618 01:03:59,219 --> 01:04:03,694 že nepřítel objevil její postavení, má možnost nějak manévrovat. 619 01:04:03,814 --> 01:04:10,687 Přibližně to samé děláme pro globální prediktor z hlediska řízení světa. 620 01:04:10,807 --> 01:04:18,355 A je to pouze zdání, že pracujeme pro jeho zájmy, ve skutečnosti snižujeme krizovost řízení v celém světě. 621 01:04:18,475 --> 01:04:23,594 Z jednoho jednoduchého důvodu, že když globální prediktor likviduje svou chybu v řízení, 622 01:04:23,714 --> 01:04:29,337 je nucen pracovat na stabilizaci procesů ve světě v zájmu všeho lidstva. 623 01:04:29,457 --> 01:04:36,161 Využívá své zdroje. A stabilizovat situaci ve světě, aby se globální prediktor nezhroutil, je v zájmu všeho lidstva, 624 01:04:36,281 --> 01:04:41,065 protože teď uplatňuje globální funkci řízení, a pokud se zhroutí, 625 01:04:41,185 --> 01:04:46,212 tak se rozsype celý řídící model na planetě Zemi. Proč? Kdo to potřebuje? 626 01:04:46,332 --> 01:04:50,873 Lepší je ho přestavět, je lepší vstoupit do toho řízení a převzít ho, 627 01:04:50,993 --> 01:04:57,586 ale to není otázka jednoho roku, dokonce ani ne desetiletí. 628 01:04:58,985 --> 01:05:02,975 Ještě jedna otázka od skupiny soudruhů z Tuly. 629 01:05:03,095 --> 01:05:06,686 Otázku pokládá Dmitrij Molčanov. 630 01:05:06,806 --> 01:05:12,056 V minulém pořadu byla otázka na setkání evropských židovských špiček s naším prezidentem, 631 01:05:12,176 --> 01:05:17,016 kde Vladimir Vladimirovič jakoby vážně pozval všechny evropské židy k nám do Ruska. 632 01:05:17,136 --> 01:05:22,796 My jsme porovnali mnohé faktory. Já, stejně jako moji soudruzi, kteří mají celkem dobře nastudovanou KOB, 633 01:05:22,916 --> 01:05:25,332 máme následující pohled na situaci. 634 01:05:25,452 --> 01:05:31,262 Hlavním nebylo to, co řekl prezident, ale co řekli židé o počínajících represích proti nim v Evropě. 635 01:05:31,382 --> 01:05:36,949 My jsme z toho vyvodili, že začíná aktivní fáze projektu GP zakládání fašistického státu na evropském území. 636 01:05:37,069 --> 01:05:41,051 Vše na to ukazuje. Je možné uslyšet váš komentář k té věci? 637 01:05:41,171 --> 01:05:47,279 To, o čem jsme mluvili v souvislosti s otázkou Iriny, tak to je jedna z těch otázek, 638 01:05:47,399 --> 01:05:54,607 kdy lidé správně vyhodnotili, že jde o aktivní fázi vybudování fašistického státu na evropském území 639 01:05:54,727 --> 01:06:04,825 s cílem provedení přestavby Evropy do podoby evropského islámského chalífátu. 640 01:06:04,945 --> 01:06:09,068 Ale v dané situaci je tu ještě jedna okolnost. 641 01:06:09,188 --> 01:06:18,464 Světová židovská diaspora se v důsledku jednání globálního prediktoru stala nástrojem globálního řízení. 642 01:06:18,584 --> 01:06:24,907 Teď na místo této funkce židů nastupuje scientologie. 643 01:06:25,027 --> 01:06:31,236 Samozřejmě, že aby bylo možné v řízení nahradit židovskou složku scientologií, 644 01:06:31,356 --> 01:06:35,152 je nutné židy z hlediska globálního prediktoru zlikvidovat. 645 01:06:35,272 --> 01:06:38,292 To je ten poslední finální holokaust. 646 01:06:38,412 --> 01:06:45,687 Pokud židy uchráníme a poskytneme jim v Rusku oporu, z ruské zdrojové stability, 647 01:06:45,807 --> 01:06:51,209 tak nedáme globálnímu prediktoru možnost, aby přešel na scientologii 648 01:06:51,329 --> 01:06:56,763 a vstupujeme do řízení prostřednictvím židovské řídící složky, což je velice dobrý tah. 649 01:06:56,883 --> 01:07:01,074 Prostě velkolepý řídící manévr. 650 01:07:01,833 --> 01:07:03,415 To byla poslední otázka. 651 01:07:03,535 --> 01:07:12,457 Abyste dobře pochopili ten jev, jak ho vyhodnotili naši soudruzi, 652 01:07:12,577 --> 01:07:17,526 musíte mít alespoň minimum znalostí z teorie Koncepce sociální bezpečnosti 653 01:07:17,646 --> 01:07:20,207 a Dostatečně všeobecné teorie řízení. 654 01:07:20,327 --> 01:07:23,387 Potřebují to všichni. Je nutné pochopit jednoduchou věc. 655 01:07:23,507 --> 01:07:28,586 Je to teď pro běžný život nezbytné stejně, jako jsou pro něj nezbytné znalosti matematiky. 656 01:07:28,706 --> 01:07:32,655 Když jdete do obchodu, tak vás díky matematice nevezmou na hůl. 657 01:07:32,775 --> 01:07:37,499 Je to potřebné stejně jako znát pravidla silničního provozu, aby vás nesrazili na silnici. 658 01:07:37,619 --> 01:07:40,163 Chápete? Všechno to potřebujete. 659 01:07:40,283 --> 01:07:46,557 A dnes v míře zapojení všeho obyvatelstva do procesů řízení 660 01:07:46,677 --> 01:07:52,725 a celonárodní přímé volby nejsou ničím jiným, než zapojením všech obyvatel do řízení, 661 01:07:52,845 --> 01:08:00,426 to všechno předpokládá, že lidé budou znát pravidla řízení sociálních supersystémů. 662 01:08:00,546 --> 01:08:04,883 Způsoby, metody toho řízení, které jsou vyloženy pouze v jednom zdroji, 663 01:08:05,003 --> 01:08:08,951 v Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorii řízení. 664 01:08:09,071 --> 01:08:17,541 A pamatujte si, že na základě rozhodnutí Státní dumy z 28.11.1995, 665 01:08:17,661 --> 01:08:27,535 bylo předepsáno všestranné šíření Koncepce sociální bezpečnosti do všech oblastí života ruského státu. 666 01:08:27,655 --> 01:08:32,420 A jednání prokuratury a soudu... 667 01:08:32,540 --> 01:08:39,039 ...odpor prokuratury a soudu proti jejímu zavedení není pouze protistátní, 668 01:08:39,159 --> 01:08:47,145 protistátní zradou, diverzí, ale přímo porušuje platnou ruskou právní úpravu, 669 01:08:47,265 --> 01:08:49,340 kterou mají povinnost dodržovat. 670 01:08:49,460 --> 01:08:56,178 Tady je možné poukázat na každého konkrétního jednotlivého soudce, vyšetřovatele, prokurátora. 671 01:08:56,298 --> 01:09:01,327 Studujte Koncepci sociální bezpečnosti, Dostatečně všeobecnou teorii řízení, 672 01:09:01,447 --> 01:09:06,942 buďte samostatní ve světě, braňte zájmy své i své rodiny, svého státu. 673 01:09:07,062 --> 01:09:10,467 Přeji vám mír a štěstí. Do příštích setkání.