1 00:00:07,750 --> 00:00:11,147 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 2 00:00:11,267 --> 00:00:15,326 Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 3 00:00:15,446 --> 00:00:19,769 Dnes je 08.02.2016. 4 00:00:20,162 --> 00:00:28,883 Nejpopulárnější otázku, kterou pokládali návštěvníci našeho webu, přečtu, jak ji položil Vlad. 5 00:00:29,003 --> 00:00:33,548 Proč ke Stalinovi nejezdili návštěvníci úrovně Henry Kissingera, 6 00:00:33,668 --> 00:00:37,613 a nač potřebuje Kissinger pravidelně tak jednou do roka navštěvovat Putina? 7 00:00:37,733 --> 00:00:41,269 A proč jezdí právě on a ne někdo jiný? 8 00:00:41,389 --> 00:00:51,307 Je to podmíněno celou řadou faktorů a v neposlední řadě i takovým jevem, který se nazývá Zákon času. 9 00:00:51,427 --> 00:01:00,147 Zákon času popisuje oběh informací na genetické a mimogenetické, tedy sociální úrovni. 10 00:01:00,267 --> 00:01:16,817 Do 20. století neprobíhal oběh informací na sociální úrovni s tak vysokou frekvencí 11 00:01:19,290 --> 00:01:24,490 v porovnání s oběhem informací na genetické úrovni. 12 00:01:24,610 --> 00:01:30,223 Kdy se obnovují informace na genetické úrovni? Když se narodí nový člověk, tak získá nové informace... 13 00:01:30,343 --> 00:01:36,404 A na sociální úrovni se informace obnovují, když se obnovují technologie. 14 00:01:36,524 --> 00:01:48,446 V dřívějších dobách profesionální znalosti vystačily nejen jednomu, ale i několika pokolením. 15 00:01:48,566 --> 00:01:56,865 Je možné si to prověřit na jakékoliv technologii. Jak dlouho se například používal luk a šípy, 16 00:01:56,985 --> 00:02:02,065 potom se se střelným prachem objevily první střelné zbraně. 17 00:02:02,185 --> 00:02:06,541 A jak často se začaly obnovovat například po vynálezu kulometu? 18 00:02:06,661 --> 00:02:13,106 A předtím, vzpomeňte si, když už jsme začali mluvit o informacích. První informace roznášeli poslové. 19 00:02:13,226 --> 00:02:17,560 Člověk někam došel, či dojel a předal nové informace. 20 00:02:17,680 --> 00:02:21,695 Kdy ty informace předá, nebylo z časového hlediska tak důležité. 21 00:02:21,815 --> 00:02:29,197 Kdysi byl například jeden ze způsobů pro předání tajné informace takový, 22 00:02:29,317 --> 00:02:34,909 že člověku oholili hlavu, vytetovali na kůži vzkaz, 23 00:02:35,029 --> 00:02:40,962 a když mu vlasy zase narostly, tak se vydal předat to tajné poselství. 24 00:02:41,082 --> 00:02:44,778 Dovedete si představit, jak dlouho to trvalo? 25 00:02:44,898 --> 00:02:52,919 Proč si to dříve mohli dovolit? Protože oběh informací ve společnosti byl velice pomalý. 26 00:02:53,039 --> 00:02:57,161 Neexistovalo rádio, televize, nic podobného. 27 00:02:57,281 --> 00:03:01,549 Informace se šířily velice pomalu. 28 00:03:01,669 --> 00:03:07,919 Potom se objevila holubí pošta, pravidelní poštovní kurýři. 29 00:03:08,039 --> 00:03:14,385 První stabilně fungující pošta, která všem posloužila za příklad, byla Čingischánova pošta. 30 00:03:14,807 --> 00:03:27,023 Dále se objevily mechanické způsoby předávání informací, různé majáky se světelnou signalizací, 31 00:03:27,143 --> 00:03:35,429 potom se objevil telegraf, telefon, teď máme mobily, vše se neustále zrychluje. 32 00:03:35,549 --> 00:03:40,357 Když si vezmeme třeba jen ty mobily. Ještě moje generace používala telefony, 33 00:03:40,477 --> 00:03:44,654 kde požadované číslo vytáčela operátorka na druhém konci. 34 00:03:44,774 --> 00:03:50,861 - Slečno, prosil bych spojit s číslem 3-12. - Ano, hned to bude. 35 00:03:50,981 --> 00:03:55,891 Potom se objevily otočné číselnice automatické volby a všechno další. 36 00:03:56,011 --> 00:04:05,201 Prostě probíhá prudký nárůst oběhu informací ve společnosti. 37 00:04:05,321 --> 00:04:08,633 Ty informace samozřejmě ovlivňují... 38 00:04:08,753 --> 00:04:15,850 Žijeme v době informačního rozmachu, informační revoluce, či jak je to ještě nazýváno. 39 00:04:15,970 --> 00:04:21,667 Podstata však spočívá v tom, že je dnes společnost zalévána vlnami informací. 40 00:04:21,787 --> 00:04:27,027 A to nejdůležitější, co je dnes třeba se naučit, je ty informace si dokázat vytřídit. 41 00:04:27,147 --> 00:04:35,159 Využívat ty informace, které jsou pro řízení nezbytné a oddělovat ty, které mu překáží, 42 00:04:35,279 --> 00:04:40,772 které jsou pouze informačním šumem rušícím užitečný signál. 43 00:04:40,892 --> 00:04:49,748 Takže po dobu celých staletí se frekvence oběhu informací na sociální úrovni neustále zvyšovala, zvyšovala 44 00:04:49,868 --> 00:04:55,919 a frekvence oběhu informací na genetické, biologické úrovni zůstávala stále stejná. 45 00:04:56,039 --> 00:05:02,817 V průměru žena rodí své první dítě ve věku 25ti, 20-25ti let. 46 00:05:02,937 --> 00:05:11,354 Tato frekvence je konstantní ve všech státech, u všech národů nezávisle na jednotlivých případech, 47 00:05:11,474 --> 00:05:18,522 kdy rodí buď hodně mladé, či již starší ženy. 48 00:05:18,642 --> 00:05:21,683 Průměr zůstává přibližně stejný. 49 00:05:21,803 --> 00:05:28,581 A jestliže dříve, když se například v 17. století doktor naučil pouštět žilou, přikládat pijavice, 50 00:05:28,701 --> 00:05:32,402 tak mu ty znalosti vystačily pro celý další život, 51 00:05:32,522 --> 00:05:40,382 a když je předal svému synovi, či učedníkovi, tak si s nimi také vystačili. 52 00:05:40,502 --> 00:05:47,093 Tak dnes? Aby doktor mohl být dobrým odborníkem, musí se neustále vzdělávat, 53 00:05:47,213 --> 00:05:55,123 neustále se objevují nové léky, léčebné postupy, také se neustále modernizuje zdravotnická aparatura. 54 00:05:55,243 --> 00:05:59,891 Je neustále třeba se učit nové věci, vznikají specializované obory, 55 00:06:00,011 --> 00:06:07,330 to už je řízení, kdy se doktor musí stát částečně elektrotechnikem a pracovat s technickými informacemi, 56 00:06:07,450 --> 00:06:09,781 chemikem... 57 00:06:11,690 --> 00:06:21,395 Nebo třeba homeopat, který musí mít znalosti napříč obory a skládat si je dohromady, aby z něho mohl být odborník. 58 00:06:22,003 --> 00:06:24,167 A proč o tom mluvím? 59 00:06:24,287 --> 00:06:31,827 K převýšení frekvence oběhu informací na sociální úrovni nad biologickou 60 00:06:31,947 --> 00:06:35,734 došlo v první polovině 20. století. 61 00:06:35,854 --> 00:06:42,031 Společnost na to reagovala tak, že po celé planetě proběhla revoluční vlna. 62 00:06:42,151 --> 00:06:50,128 Revoluce nebyla jenom v Rusku, došlo k ní i v Evropě, Číně, Mexiku, otřásl se tehdy celý svět. 63 00:06:50,248 --> 00:06:56,010 Celá první půlka 20. století byla takto neklidná, proběhly v ní dvě světová války! 64 00:06:56,130 --> 00:07:01,089 Právě v té době, kdy frekvence oběhu informací na sociální úrovni 65 00:07:01,209 --> 00:07:07,970 začala být vyšší než oběh informací na genetické úrovni. 66 00:07:08,090 --> 00:07:16,268 Takže porovnávat podmínky, ve kterých pracoval Stalin a Putin, je jednoduše nemožné. 67 00:07:16,388 --> 00:07:18,844 To je třeba si uvědomovat. 68 00:07:18,964 --> 00:07:25,312 Tenkrát bylo možné pracovat v daleko poklidnějším režimu, 69 00:07:25,432 --> 00:07:35,981 neboť než se nějaká informace rozšířila a projevila, měl člověk stojící v čele státu čas manévrovat, 70 00:07:36,101 --> 00:07:42,683 měl možnost operativně reagovat na činnost jakékoliv druhé strany. 71 00:07:42,803 --> 00:07:50,483 Takže agenturní rozvědka byla v té době plně efektivní. 72 00:07:50,603 --> 00:07:56,828 Když se zprávy šifrovaly, posílaly poštou, nebo třeba předávaly radiovým signálem. 73 00:07:56,948 --> 00:08:00,398 To vše bylo použitelné. 74 00:08:00,518 --> 00:08:10,239 Dnes je již nutné tendence v řízení, koncepci řízení, strategii řízení svého potenciálního nepřítele 75 00:08:10,359 --> 00:08:16,310 a tím spíše pak svého partnera, spojence - PŘEDVÍDAT! 76 00:08:16,430 --> 00:08:21,432 Je třeba reagovat předem, je třeba předvídat... A proč v první řadě chování spojenců? 77 00:08:21,552 --> 00:08:26,813 Pokud se zmýlíte při odhadování jednání svého spojence, 78 00:08:26,933 --> 00:08:33,547 budete najednou v kritickém okamžiku čelit sami zvýšenému tlaku prostředí 79 00:08:33,667 --> 00:08:36,597 a bez nezbytné zdrojové stability. 80 00:08:36,717 --> 00:08:38,510 Takže to neustojíte! 81 00:08:38,630 --> 00:08:44,582 Proto je samozřejmě volba spojenců a odhad, nakolik jimi jsou, principiálně důležitý. 82 00:08:44,702 --> 00:08:46,927 To je třeba si uvědomovat. 83 00:08:47,047 --> 00:08:52,552 A v případě nepřítele samozřejmě musíte také umět odhadnout jeho chování. 84 00:08:53,184 --> 00:09:06,507 To je tedy jeden aspekt, ten druhý spočívá v tom, že poté, kdy Lenin a bolševici uzavřeli Brestlitevský mír, 85 00:09:06,627 --> 00:09:15,537 sprostý mír, je možné mu dávat jakékoliv přívlastky, ale díky němu získalo Rusko šanci, historickou šanci 86 00:09:15,657 --> 00:09:23,623 zachránit se jako stát, jako civilizace a neshořet na uhel v ohni světové revoluce. 87 00:09:23,743 --> 00:09:26,836 Globálnímu prediktoru vznikl problém, 88 00:09:26,956 --> 00:09:32,361 nepovedlo se mu na první pokus Rusko zlikvidovat v ohni světové revoluce, 89 00:09:32,481 --> 00:09:37,526 takže to bylo nezbytné zaonačit tak, 90 00:09:37,646 --> 00:09:49,829 aby Rusko dokázalo plnit určité úkoly řízení v plánech globálního prediktoru. 91 00:09:49,949 --> 00:09:57,475 V plánech globálního prediktoru pro 20. století byla druhá revoluce, která se měla odehrát ve Španělsku. 92 00:09:57,595 --> 00:10:10,455 Mělo k ní dojít a také k ní došlo, ve druhé etapě měl SSSR udeřit přes celé evropské území, 93 00:10:10,575 --> 00:10:17,936 a všude instalovat sovětskou vládu, tedy "marxistickou" samozřejmě, takto to mělo proběhnout. 94 00:10:18,056 --> 00:10:21,986 Ale Stalin celou tu věc s klidem zamluvil do ztracena. 95 00:10:22,106 --> 00:10:30,426 Po celou dobu své komunikace s globalisty dokazoval, že ten či onen úkol nemůže zvládnout. 96 00:10:30,546 --> 00:10:40,635 Jak má proniknout průmyslovou Evropou, když jeho stát nemá vlastní automobily, letadla a tanky. 97 00:10:40,755 --> 00:10:46,624 Globalisté byli nuceni souhlasit s industrializací Ruska, SSSR 98 00:10:46,744 --> 00:10:53,913 a nechat Stalina vybudovat mocnou vojensko-průmyslovou základnu. 99 00:10:54,033 --> 00:10:59,114 A dále jim namítal: "Jak mohu začít postupovat, když jak dobře víte, 100 00:10:59,234 --> 00:11:06,488 je celá generalita namočena ve vojensko- fašistickém spiknutí s Německem? 101 00:11:06,608 --> 00:11:14,736 Ti se v klidu dohodnou s Německem a státní elity vám naruší celý váš plán. 102 00:11:14,856 --> 00:11:23,155 Proto dal globální prediktor opět zelenou, aby Stalin potlačil toto fašistické spiknutí v Rudé armádě. 103 00:11:23,275 --> 00:11:29,677 Nic si nevymyslel, důkazy existovaly, všechno to bylo zcela jasné. 104 00:11:29,797 --> 00:11:38,701 Globální prediktor tenkrát se Stalinem vůbec nemusel vést intenzivní dialog, 105 00:11:38,821 --> 00:11:47,397 když to bylo zapotřebí, tak stačila osobní setkání v Teheránu, Jaltě, Postupimi... 106 00:11:47,517 --> 00:11:53,612 Tato operativní setkání zcela stačila, když bylo nutné řešit světové uspořádání, 107 00:11:53,732 --> 00:11:57,619 a jaké postavení v něm bude zaujímat Rusko, co bude možné podniknout. 108 00:11:57,739 --> 00:12:00,497 Takhle to tedy probíhalo, ale co dnes? 109 00:12:00,617 --> 00:12:07,317 Dnes se situace v řízení mění závratnou rychlostí. 110 00:12:07,437 --> 00:12:14,393 Již nejednou jsme mluvili o tom, že Putin vstupem ruského letectva do Sýrie 111 00:12:14,513 --> 00:12:19,721 na pomoc zákonné syrské vládě v čele s Bašárem Asadem, 112 00:12:19,841 --> 00:12:24,240 v celém světě zcela zamíchal všechny karty. 113 00:12:24,360 --> 00:12:26,840 Všechny plány se zhroutily. 114 00:12:26,960 --> 00:12:35,160 Čína se znovu pokouší dostat do centrální Asie, na Blízký východ, do arabského světa vůbec, 115 00:12:35,280 --> 00:12:38,264 protože se ocitla úplně mimo. 116 00:12:38,384 --> 00:12:44,402 U Íránu se změnila jeho role, takže je nucen se znovu dostat do své role nositele dobrého islámu. 117 00:12:44,522 --> 00:12:55,549 Partitura Turecka je celá porušená. V této situaci je těžké manévrovat, se vším je třeba začít od začátku. 118 00:12:55,669 --> 00:12:59,812 A jak tedy manévrovat? Je třeba věci chápat. 119 00:12:59,932 --> 00:13:10,362 Když se podíváme na naše vnitřní analytiky, kteří tu působí, tak od nich neustále slyšíme, že Putina nechápou. 120 00:13:10,482 --> 00:13:14,667 Zdálo by se, že vše je očividné, ale oni Putina nechápou. 121 00:13:14,787 --> 00:13:27,669 Když sem znovu přijel Kissinger, tak se opět v dobrém a s úctou vzpomínalo na Jevgenije Primakova. Proč? 122 00:13:27,789 --> 00:13:35,802 Jevgenij Maximovič Primakov byl posledním zástupcem globálního prediktoru v Rusku, 123 00:13:35,922 --> 00:13:47,362 který správně chápal jednání Putina a mohl ho adekvátně tlumočit globálnímu prediktoru, 124 00:13:47,482 --> 00:13:51,643 globálním elitám, aniž by překroutil jeho podstatu. 125 00:13:51,763 --> 00:14:01,191 Naši současní, ruští analytici, všichni bez výjimky Putina nechápou. 126 00:14:01,311 --> 00:14:04,755 Tak třeba Západ, který je tak mocný... 127 00:14:04,875 --> 00:14:08,711 Tento týden, jen tak letmo, bez pečlivé přípravy. 128 00:14:08,831 --> 00:14:15,787 Reuters, rozhovor s ministrem zahraničí Velké Británie Hammondem. O čem mluví? 129 00:14:15,907 --> 00:14:19,573 "My nemáme ani tu nejmenší představu o plánech Kremlu. 130 00:14:19,693 --> 00:14:24,834 Nic o nich nevíme, tyto věci nejsou projednávány na žádných schůzích, všechna řešení nosí Putin ve své hlavě. 131 00:14:24,954 --> 00:14:27,311 My to nechápeme, jednoduše nechápeme!" 132 00:14:27,431 --> 00:14:32,342 Washington Post: "Nikdo neví, co dělá Putin v Sýrii, ale dělá to úspěšně." 133 00:14:32,462 --> 00:14:34,012 Nebo ještě tohle. 134 00:14:34,132 --> 00:14:38,661 "Myslím si, že by nás to všechny neznepokojovalo, pokud bychom znali pravidla hry. 135 00:14:38,781 --> 00:14:43,997 Kdybychom věděli, proč rozvinují svoji činnost, nebo co to vůbec dělají. 136 00:14:44,117 --> 00:14:48,122 Nechápeme strategické a operativní cíle ruského státu. 137 00:14:48,242 --> 00:14:52,171 Mnohé z toho, co v dané chvíli Rusové podnikají, nechápeme. 138 00:14:52,291 --> 00:15:01,774 Tato nejasnost a neprůhlednost dalších jejich činů nás znervózňuje a znervózňuje náš národ." 139 00:15:01,894 --> 00:15:04,809 A co říká Kissinger? 140 00:15:04,929 --> 00:15:07,712 Který poskytl rozhovor... 141 00:15:07,832 --> 00:15:11,029 - Briljovovi. (Věsti v subbotu) - Ano, Briljovovi. 142 00:15:11,149 --> 00:15:18,166 A tam říká: "Měl jsem možnost udržovat dialog s panem Putinem již více než 15 let. 143 00:15:18,286 --> 00:15:25,772 Díky této velmi důležité výměně názorů se vždy vracím domů s jasným VIDĚNÍM..." 144 00:15:25,892 --> 00:15:29,166 Ne pochopením, ale VIDĚNÍM! 145 00:15:29,286 --> 00:15:31,165 "... ruského pohledu na věc." 146 00:15:31,285 --> 00:15:35,366 Protože kdyby ho chápal, nemusel by pořád pendlovat sem a tam. 147 00:15:35,486 --> 00:15:40,590 A proč se obtěžuje sám Kissinger? Protože na Západě nemají kádry, lidi, 148 00:15:40,710 --> 00:15:47,942 kteří by mohli tak efektivně alespoň prozřít a pochopit, co podniká Putin. 149 00:15:48,062 --> 00:15:49,974 A proč je to potřebné? 150 00:15:50,094 --> 00:15:59,959 Věc se má tak, jak jsem již nejednou říkal, že naši "liberasti" a mnozí takzvaní "patrioté" 151 00:16:00,079 --> 00:16:04,855 nechápou význam Ruska ve světě. 152 00:16:05,401 --> 00:16:12,085 Nechápou, že již svými rozměry, zdroji, kterými disponuje... 153 00:16:12,205 --> 00:16:20,515 Vyjadřuje to ten výraz, o kterém jsem mluvil Fleet in being, už kvůli jeho pouhé existenci je nutné s ním počítat. 154 00:16:20,635 --> 00:16:22,820 O čem mluví Kissinger? 155 00:16:22,940 --> 00:16:29,098 "Rusko je zemí takového zeměpisného významu, který ho činní nedílnou součástí světového uspořádání. 156 00:16:29,218 --> 00:16:31,381 Není možné na něj nebrat ohled." 157 00:16:31,501 --> 00:16:38,696 A pokud se Rusko hýbe, něco podniká, tak je nutné vědět, co a jak dělá. 158 00:16:38,816 --> 00:16:42,685 Protože... Jen si vezměte to pořekadlo: Slon v porcelánu. 159 00:16:42,805 --> 00:16:45,339 Co se stane s porcelánem, jakmile se slon pohne? 160 00:16:45,459 --> 00:16:52,969 Tak to je Rusko z pohledu ostatního světa. Pokud budete vědět, kam se pohne, budete moci správně zareagovat. 161 00:16:53,089 --> 00:16:56,355 A proto... Co dál říká? 162 00:16:56,475 --> 00:17:01,209 "Rusko je zemí s hlubokou historií, které uchovalo světovou rovnováhu díky vůli svého národa 163 00:17:01,329 --> 00:17:05,434 připraveného nést těžkosti, aby si uchoval nezávislost a celistvost svého státu." 164 00:17:05,554 --> 00:17:06,717 To je všechno. 165 00:17:06,837 --> 00:17:12,889 Pro Rusko platí Fleet in being. Je to aktivně jednající stát a s tím se nedá nic dělat, 166 00:17:13,009 --> 00:17:16,629 je nutné se přizpůsobit tomu, co dělá. 167 00:17:16,749 --> 00:17:21,563 Jinak západnímu světu veselo nebude, čekaly by ho jenom nepříjemnosti. 168 00:17:21,683 --> 00:17:24,739 A co dělají naši "liberasti" a "patrioté"? 169 00:17:24,859 --> 00:17:29,154 Snaží se prodat ruské zájmy a dohodnout se. S kým? S "pindosy"! 170 00:17:29,274 --> 00:17:32,677 S těmi, které se globální prediktor rozhodl hodit přes palubu. 171 00:17:32,797 --> 00:17:36,458 Třeba na setkání Nulandové se Surkovem. 172 00:17:36,578 --> 00:17:41,051 USA mají být odstřihnuty už jenom kvůli tomu, co říká Kissinger. 173 00:17:41,171 --> 00:17:45,176 Chápete? Mluvil jsem o vojensko- fašistickém spiknutí v Rudé armádě. 174 00:17:45,296 --> 00:17:48,775 Kdo myslíte, že s nimi zamával v první řadě? Stalin? V žádném případě. 175 00:17:48,895 --> 00:17:53,568 Sami se o to fašistické spiknutí postarali a Stalinovi ho odklidili z cesty, 176 00:17:53,688 --> 00:17:56,222 to samé se stane všem, kdo dnes stojí proti Putinovi. 177 00:17:56,342 --> 00:18:01,979 Kdo překáží globálnímu prediktoru a Putinovi všechno normálně urovnat. 178 00:18:02,099 --> 00:18:04,433 O čem je řeč? Co je třeba urovnat? 179 00:18:04,553 --> 00:18:06,591 Briljov položil otázku: 180 00:18:06,711 --> 00:18:09,818 "Co byste zvolil pro světové státy současnosti? 181 00:18:09,938 --> 00:18:14,706 Novou Jaltskou konferenci, Vídeňský kongres nebo Vestfálský mír?" 182 00:18:15,594 --> 00:18:17,007 O co jde? 183 00:18:17,127 --> 00:18:26,535 Jak by měl vypadat svět v blízké budoucnosti, protože to stávající světové uspořádání se zhroutilo. 184 00:18:26,655 --> 00:18:28,722 Je nutné se dohodnout. 185 00:18:28,842 --> 00:18:33,887 A jak tedy Kissinger odpověděl? 186 00:18:34,007 --> 00:18:39,825 "Chtěl bych vidět odpovědné státy, které by si uvědomily následky krachu světového uspořádání, 187 00:18:39,945 --> 00:18:46,203 sešly se a dohodly se na společných základních principech, které by následně pomáhaly realizovat." 188 00:18:46,323 --> 00:18:51,722 Je třeba vypracovat společné základní principy. A jak by to bylo možné udělat bez Ruska? 189 00:18:51,842 --> 00:18:54,777 A kde jsou ty státní elity? Ony nechápou Putina! 190 00:18:54,897 --> 00:18:57,378 Tak je Kissinger nucen pendlovat sem a tam. 191 00:18:57,498 --> 00:19:02,653 Svět stojí na hraně ekologické, ekonomické, vojensko-politické katastrofy. 192 00:19:02,773 --> 00:19:07,366 Víte, je to jako v té Vysockého písni o provazochodectví. 193 00:19:07,486 --> 00:19:11,665 Nakloní-li se příliš vlevo, spadne, nakloní-li se příliš vpravo, nic mu nepomůže, 194 00:19:11,785 --> 00:19:15,407 zbývá mu však stále urazit tři čtvrtiny té cesty. 195 00:19:15,527 --> 00:19:19,666 Čeká nás dlouhá cesta, jsme teprve na jejím začátku. 196 00:19:19,786 --> 00:19:22,740 Přitom je svět ve velkém ohrožení. 197 00:19:22,860 --> 00:19:32,596 A donutit státní elity k odpovědnosti vůči státu ani s pomocí úsilí samotného GP nikdo nemůže. 198 00:19:32,716 --> 00:19:36,072 Stát je nutné formovat úplně nanovo. 199 00:19:36,192 --> 00:19:41,455 K moci je nutné přivést nové státní elity. K tomu chtěl také globální prediktor dospět. 200 00:19:41,575 --> 00:19:47,098 Správně. Formoval nový stát. Formoval evropský chalífát. 201 00:19:47,218 --> 00:19:48,534 Islámský chalífát. 202 00:19:48,654 --> 00:19:55,164 Kde měly žít nové národy, s novými jazyky a v nových státech. 203 00:19:55,284 --> 00:19:58,394 A teď ta situace... Jak to hodlali udělat? 204 00:19:58,514 --> 00:20:02,121 Rusko se mělo zhroutit, a potom by ho přebudovali. 205 00:20:02,241 --> 00:20:07,719 Napřed by ho rozebrali, a potom opět složili na jiném základě, zase na tom starém marxistickém. 206 00:20:07,839 --> 00:20:12,943 Dále mělo Rusko plnit roli stabilizujícího prvku, než budou rozebrány USA 207 00:20:13,063 --> 00:20:17,201 a mezitím by proběhla islamizace Evropy. 208 00:20:17,321 --> 00:20:19,513 Nic z toho nevyšlo. Rusko to ustálo 209 00:20:19,633 --> 00:20:26,954 a rozvíjí se podle své vlastní koncepce řízení, národní, jak o tom mluvil Kissinger. 210 00:20:27,074 --> 00:20:33,786 Kissinger řekl, že v Rusku bude úspěšný ten její lídr, který bude hájit národní zájmy. 211 00:20:33,906 --> 00:20:39,285 A takovým lídrem je Putin, proto ať už elity plánují cokoliv, 212 00:20:39,405 --> 00:20:44,813 ať už se jakkoliv chystají prodat a zradit zájmy Ruska, podrazit Putina a provést státní převrat, 213 00:20:44,933 --> 00:20:48,517 nic z toho se jim NEPOVEDE. 214 00:20:48,637 --> 00:20:52,395 Právě tento úkol teď řeší Kissinger. 215 00:20:52,515 --> 00:20:58,471 Oni vůbec nepotřebují, aby se ten ruský medvěd otočil tak, 216 00:20:58,591 --> 00:21:08,161 že by celý svět, který se na něj nalepil, srazil do oceánu, kde by utonul. 217 00:21:09,032 --> 00:21:16,025 Pokoušejí se teď řešit otázky přežití. Ale ani my nepotřebujeme žádnou krizovou situaci ve světě. 218 00:21:16,145 --> 00:21:21,968 Lepší variantou by byl evoluční vývoj a v tomto ohledu se zájmy globálního prediktoru a Ruska shodují. 219 00:21:22,088 --> 00:21:27,528 Je nutné vyřešit krizové otázky, stabilizovat situaci na planetě Zemi, vyřešit ekologické problémy. 220 00:21:27,648 --> 00:21:32,063 A dále evoluční cestou přebudovávat systém řízení globálního prediktoru. 221 00:21:32,183 --> 00:21:36,192 Ale to se bude řešit až potom, teď je nutné primárně vyřešit záchranu světa. 222 00:21:36,312 --> 00:21:39,032 A v tomto globální prediktor Putina neshodí. 223 00:21:39,152 --> 00:21:42,815 To na něm se teď drží veškerá stabilita ve světě. 224 00:21:42,935 --> 00:21:51,455 Proto ten, kdo plánuje spiknutí proti Putinovi, sám strká svou hlavu pod gilotinu globálního prediktoru. 225 00:21:51,575 --> 00:21:58,865 Oni si najdou cestičky, jak je zničit. Oni si umí poradit s každým. 226 00:21:58,985 --> 00:22:02,851 - Historie je ničemu neučí? - Naší elitu? Ne. 227 00:22:02,971 --> 00:22:07,076 - Vůbec veškerou i tu západní. - Západní elita jako taková prakticky neexistuje. 228 00:22:07,196 --> 00:22:09,582 Celá je podřízena globalistům. 229 00:22:10,536 --> 00:22:16,312 Putin se také setkal s ministerským předsedou Bavorska Horstem Seehoferem. 230 00:22:16,432 --> 00:22:17,935 Co ten tu dělal? 231 00:22:18,055 --> 00:22:22,971 To samé. Je třeba navazovat mechanismy vzájemné součinnosti, jsou potřebné stabilizační mechanismy. 232 00:22:23,091 --> 00:22:27,052 Jen se podívejte, co se teď v Evropě děje. Uvažuje se o deportaci přebytečných. 233 00:22:27,172 --> 00:22:30,930 Ostatním zavedou... Kam se poděla jejich tolerance? 234 00:22:31,050 --> 00:22:36,730 Zavádějí migrační pasy jako identifikační průkazy, snižují peněžní dávky. 235 00:22:36,850 --> 00:22:42,028 Snaží se to korigovat natolik, aby se jim nezhroutila státnost. 236 00:22:42,148 --> 00:22:44,260 Víte... 237 00:22:44,380 --> 00:22:49,367 Tuhle byla položena otázka o aktuálnosti evropského chalífátu, ano? 238 00:22:49,487 --> 00:22:59,463 Je třeba si uvědomit, že plány globálního prediktoru se realizují během života několika lidských pokolení. 239 00:22:59,583 --> 00:23:05,783 Není to tak, že buď hned teď, nebo nikdy. To vy si můžete postavit dům buď teď, nebo nikdy. 240 00:23:05,903 --> 00:23:11,049 Protože pokud ho teď nepostavíte, tak si ho potom postaví vaši následovníci. 241 00:23:11,169 --> 00:23:15,435 Možnosti vaší činnosti jsou omezeny dobou vašeho života. 242 00:23:15,555 --> 00:23:23,878 Ale doba činnosti sociálních skupin není omezena dobou života jednoho člověka, 243 00:23:23,998 --> 00:23:28,846 ale cíli, které před sebe staví tato sociální skupina. 244 00:23:28,966 --> 00:23:36,469 Kdyby... Mohu uvést jeden takový zcela jednoduchý cíl, kdy sociální skupinu tvoří pár lidí stojících na zastávce. 245 00:23:36,589 --> 00:23:40,616 Každý z nich čeká na svůj autobus. Jakmile se ho dočkají, 246 00:23:40,736 --> 00:23:44,136 přecházejí do další sociální skupiny odjíždějící v tom autobuse. 247 00:23:44,256 --> 00:23:47,463 A pokud bydlí v nějaké oblasti? 248 00:23:47,583 --> 00:23:57,398 Na vesnici, v nějaké oblasti, ve městě, ve státě, tak existují zájmy státu, města, regionální zájmy 249 00:23:57,518 --> 00:24:02,738 a tyto zájmy přetrvávají déle, než je doba života jednoho člověka. 250 00:24:02,858 --> 00:24:07,721 Staví se třeba fabriky, ve kterých pracují celé dynastie. 251 00:24:07,841 --> 00:24:14,091 Praděda fabriku vybudoval, děda tam pracoval, otec, syn tam pracovali a teď tam pracuje vnuk. 252 00:24:14,211 --> 00:24:20,863 Všechno to stále na sebe navazuje, a pokud to tak ve státě nefunguje, tak takový stát zahyne. 253 00:24:20,983 --> 00:24:36,579 Takže ta otázka teď nestojí tak, zda zrušit plán vybudování islámského chalífátu, ale kdy se to bude realizovat. 254 00:24:36,699 --> 00:24:43,480 Protože globální prediktor teď nepotřebuje v Evropě válku, neboť Rusko nedodrželo plánovaný scénář. 255 00:24:43,600 --> 00:24:47,537 Takže se musí odložit doba realizace islámského chalífátu. 256 00:24:47,657 --> 00:24:51,789 Ještě jednou opakuji, že Rusko mělo být rozebráno a opětovně složeno. 257 00:24:51,909 --> 00:24:57,487 Až by se po té operaci Rusko stabilizovalo, tak by byly rozebrány a složeny USA 258 00:24:57,607 --> 00:25:02,768 a realizovala by se islamizace Evropy, ta vlna, která by smetla národní státy. 259 00:25:02,888 --> 00:25:06,706 Byl by zformován nový stát s novým národem a s novým jazykem. 260 00:25:06,826 --> 00:25:10,674 Ale v době, kdy by Rusko bylo stabilní a řízené globálním prediktorem. 261 00:25:10,794 --> 00:25:15,373 Teď se tento úkol globálnímu prediktoru vyřešit nepodařilo a v daném okamžiku 262 00:25:15,493 --> 00:25:20,594 by pro něj byla realizace scénáře islámského evropského chalífátu smrtelná, 263 00:25:20,714 --> 00:25:28,009 protože potom by přišli úplně o všechny nástroje řízení a Rusko by mohlo měnit svět, jak by se mu zachtělo. 264 00:25:28,129 --> 00:25:34,378 To si globální prediktor samozřejmě nepřeje a chce si udržet Evropu jako faktor nátlaku na Rusko, 265 00:25:34,498 --> 00:25:39,152 jako subjekt řízení, dokonce nadnárodní úrovně. 266 00:25:39,272 --> 00:25:49,796 Proto teď evropské státní elity musí nahradit nadnárodní elity 267 00:25:49,916 --> 00:25:56,173 a společně s globálními elitami vést Evropu jinou cestou. 268 00:25:56,293 --> 00:26:00,387 Kvůli tomu jsou však nuceni zajistit, 269 00:26:00,507 --> 00:26:09,673 aby počet migrantů nepřekročil kritickou hranici pro podlomení státní stability daných států. 270 00:26:09,793 --> 00:26:17,150 Jenom tolik, kolik jich dokážou vstřebat, proto se všech ostatních budou zbavovat. 271 00:26:18,623 --> 00:26:23,770 K další otázce. V médiích se objevila zpráva o tom, 272 00:26:23,890 --> 00:26:29,364 že vyšetřování katastrofy airbusu A-321 v Egyptě může trvat i déle než rok. 273 00:26:29,484 --> 00:26:33,093 Tato dlouhá doba vyšetřování je vysvětlována tím, 274 00:26:33,213 --> 00:26:38,724 že případ katastrofy nad Sinajem je složitější, než pád malajsijského boeingu na Ukrajině. 275 00:26:38,844 --> 00:26:44,411 To prohlásil člen egyptské vyšetřovací komise ministerstva civilní letecké dopravy. 276 00:26:44,531 --> 00:26:52,541 Víte, tento týden se vyznačuje tím, že přináší v podstatě pouze pozitivní signály. 277 00:26:52,661 --> 00:26:58,825 Řeknete: A kde vidíte ty pozitivní signály? Po celém světě Rusko obviňují z agrese, 278 00:26:58,945 --> 00:27:04,978 že Rusko plánuje někoho obsadit, jiného smést jadernou bombou, 279 00:27:05,098 --> 00:27:11,952 že Rusko je království korupce, kde není nic světlého ani pozitivního. 280 00:27:12,072 --> 00:27:17,639 Ve skutečnosti je to velice, opravdu velice pozitivní signál. A proč? 281 00:27:17,759 --> 00:27:22,525 Jak jsou v západním světě řešeny otázky zdrojové stability? 282 00:27:22,645 --> 00:27:30,244 Pokud něco nemáte, musíte někoho obsadit a vzít mu to, tedy vyvolat válku. 283 00:27:30,364 --> 00:27:40,519 Celá devadesátá léta a počátek 21. století byl Západ živ z okrádání Ruska. 284 00:27:43,743 --> 00:27:51,664 Říkají, že probíhá válka. Válka začíná tehdy, kdy jsou k ní připraveny řídící struktury, 285 00:27:51,784 --> 00:27:54,979 a ne když jsou na ni připraveni obyčejní lidé. 286 00:27:55,099 --> 00:28:00,292 Protiruská hysterie tu byla vždy. 287 00:28:01,523 --> 00:28:05,547 Západ proti Rusku štvali vždycky. 288 00:28:05,667 --> 00:28:17,022 Ale v roce 2014, když byl sestřelen boeing nad Ukrajinou, jsme se reálně ocitli na prahu války. 289 00:28:17,142 --> 00:28:25,783 Proč? Protože okamžitě následovala informační válka, že to Rusko ho sestřelilo, že je nutné ho potrestat. 290 00:28:25,903 --> 00:28:32,206 Pamatujete? K danému okamžiku existovala strategie globálního všeničícího jaderného úderu na Rusko. 291 00:28:32,326 --> 00:28:34,302 Všechno bylo připraveno. 292 00:28:34,422 --> 00:28:40,046 Bylo nutné to ustát a my jsme to dokázali, takže k válce nedošlo. 293 00:28:40,166 --> 00:28:42,518 Proč o tom mluvím? 294 00:28:42,638 --> 00:28:49,304 Protiruská hysterie je v podstatě prvkem západní kultury. Západ byl vždy proti Rusku. 295 00:28:49,656 --> 00:28:53,315 Současný poryv značí něco jiného. 296 00:28:53,435 --> 00:29:00,234 Když se nepovedlo Rusko zlikvidovat a byl zmařen plán z roku 2014, 297 00:29:00,354 --> 00:29:09,578 když se v Rusku hroutí plány na realizaci státního převratu a svržení Putina... 298 00:29:09,698 --> 00:29:16,005 A právě to, co se teď děje na Západě, celá ta protiruská hysterie naznačuje, 299 00:29:16,125 --> 00:29:24,730 že globální prediktor konkrétně zakázal a aktivoval všechno, aby se spiknutí v naší zemi nekonalo, 300 00:29:24,850 --> 00:29:29,534 aby nedošlo k žádnému státnímu převratu a Putina nikdo nesvrhával. Proč? 301 00:29:29,654 --> 00:29:31,582 Už se k tomu blížím. 302 00:29:31,702 --> 00:29:38,029 Ještě jednou opakuji, že na Západě vždy veškeré své zdrojové možnosti využívali k okrádání druhých. 303 00:29:38,149 --> 00:29:41,094 Rusko se jim dále okrádat nevede, tak co dál? 304 00:29:41,214 --> 00:29:44,172 Problémů mají ve svých státech kupu. 305 00:29:44,292 --> 00:29:50,425 Státy přecházejí do fašistického režimu a do režimu šetření zdroji, 306 00:29:50,545 --> 00:29:57,624 a jak chcete uchovat sociální smír a pořádek, když máte ve státu takové problémy? 307 00:29:57,744 --> 00:30:01,877 Společnost je možné semknout, pokud existuje vnější nepřítel. 308 00:30:01,997 --> 00:30:12,068 Téměř po celou dobu 20. století, i dříve to platilo, ale ve 20. století, od doby kdy existují noviny, rádio, 309 00:30:12,188 --> 00:30:20,393 a potom televize a teď už i internet, je Rusko prostě strašákem, kterým zastrašují západní obyvatele. 310 00:30:20,513 --> 00:30:25,882 Své občany straší Ruskem, a přitom je připravují o demokratická práva, 311 00:30:26,730 --> 00:30:31,941 připravují je o zdrojové zajištění, tedy o jejich komfortní podmínky. 312 00:30:32,061 --> 00:30:39,175 Je nutné bojovat, tam stojí nepřítel! Je nutné občany presovat a řešit tak otázku vlastní zdrojové stability 313 00:30:39,295 --> 00:30:43,562 prostřednictvím právě té protiruské hysterie. 314 00:30:43,682 --> 00:30:45,671 Proč o tom mluvím? 315 00:30:45,791 --> 00:30:55,159 Mluvím o tom proto, že když nad Sinajem spadlo to letadlo s našimi turisty, 316 00:30:55,279 --> 00:31:04,708 tak všechny západní noviny okamžitě psaly o tom, a prohlášení vydaly i britská a americká vláda, 317 00:31:04,828 --> 00:31:08,040 že šlo o teroristický útok! 318 00:31:08,160 --> 00:31:10,900 Byl to teroristický útok a hotovo. 319 00:31:11,275 --> 00:31:17,092 To znamená, že probíhal ten nejtvrdší nátlak na egyptskou vládu. 320 00:31:17,212 --> 00:31:23,660 Koukejte tancovat, jak vám pískáme, a my tvrdíme, že to byl teroristický útok, tak to byl teroristický útok. 321 00:31:23,780 --> 00:31:32,712 V roce 1988 americký raketový křižník sestřelil protiletadlovou střelou civilní letadlo... 322 00:31:35,475 --> 00:31:38,868 ...iránské civilní letadlo. 323 00:31:38,988 --> 00:31:44,381 Velitel křižníku byl vyznamenán, povýšen a vyzdvižen do vyšší funkce. 324 00:31:44,501 --> 00:31:54,548 Takže pro Američany není sestřelování civilních letadel pro dosahování jejich politických cílů ničím neobvyklým. 325 00:31:54,668 --> 00:31:59,735 Americká eskadra se nacházela ve Středozemním moři. 326 00:31:59,855 --> 00:32:06,799 Žádné morální, mravní zábrany ohledně sestřelení civilního letadla američtí vojáci nemají. 327 00:32:06,919 --> 00:32:14,495 A jak bojují? Dokud naše armáda bojovala s hitlerovskou armádou v bojovém poli, 328 00:32:14,615 --> 00:32:23,914 Američané v Ardenách jedinkrát narazili na... ...Volkssturm Hitlerjugend je porážel. 329 00:32:24,673 --> 00:32:32,600 Tenkrát měli v kalhotách, že je zaženou až do Atlantiku a volali Stalina, aby jim rychle pomohl. 330 00:32:32,720 --> 00:32:40,404 Jak umí bojovat? Bombardováním terorizovali civilní obyvatelstvo. Zabíjeli civilisty. 331 00:32:40,524 --> 00:32:46,305 Pro Američany, pro americké vojáky vůbec, je zabíjení civilního obyvatelstva metodou vedení boje. 332 00:32:46,425 --> 00:32:49,107 - Drážďany. - Drážďany, ano. 333 00:32:49,227 --> 00:32:52,372 Tam zahynulo víc lidí než v Hirošimě a Nagasaki. 334 00:32:56,641 --> 00:33:05,116 Zda bylo sestřeleno raketou, nebo vyhozeno do vzduchu bombou je samozřejmě otázkou vyšetřování. 335 00:33:05,236 --> 00:33:11,384 Ale povšimněte si, proč teď Holandsko v podstatě nevyšetřuje sestřelení boeingu? 336 00:33:11,504 --> 00:33:14,177 Protože žádné vyšetřování vůbec nebylo v plánu. 337 00:33:14,297 --> 00:33:20,498 V plánu bylo, že Rusko bude rozdrceno masovým, globálním, všeničícím jaderným úderem, 338 00:33:20,618 --> 00:33:26,817 potom by následovala policejní mise, nová loutková vláda a zdroje by začaly proudit na Západ. 339 00:33:26,937 --> 00:33:30,998 Nepředpokládali, že bude vyšetřování a teď neví, jak se z něho vykroutit. 340 00:33:31,118 --> 00:33:38,514 Rusko, které sleduje své státní zájmy, neustále pouští po kapkách informace naznačující, 341 00:33:38,634 --> 00:33:43,840 že jim nedovolíme využít sestřelení toho letadla proti Rusku. 342 00:33:43,960 --> 00:33:49,427 Nedovolíme vám ututlat tuto tragédii, to je věc, kterou si zodpovíte! 343 00:33:49,547 --> 00:33:55,354 Přece z toho vinili Rusko! Všichni to vědí. Teď o tom takto přímo již nikdo nemluví. 344 00:33:55,474 --> 00:34:01,526 Teď už je i Ukrajina částečně obviňována, že dosud neposkytla komunikaci dispečerů. 345 00:34:01,646 --> 00:34:06,283 Všechno, co je v případě jakékoliv katastrofy ihned zveřejněno, Ukrajina dosud neposkytla. 346 00:34:06,403 --> 00:34:10,814 A teď tedy obviňují Ukrajinu. Jen se podívejte, copak tam mají normální vládu? 347 00:34:10,934 --> 00:34:13,799 Nejsou ani schopni to zajistit. 348 00:34:13,919 --> 00:34:17,509 V případě Sinaje to však byl ihned teroristický útok. 349 00:34:17,629 --> 00:34:24,004 Okamžitě! Ještě nedopadly úlomky letadla na zem a na Západě už věděli, že to byl teroristický útok. 350 00:34:24,124 --> 00:34:30,298 Likvidace turistického průmyslu Egypta je obrovský úder pro jejich ekonomiku. 351 00:34:30,418 --> 00:34:33,301 Egypt tak nutí podřídit se Západu. 352 00:34:33,421 --> 00:34:37,378 Přiznejte, že to byl teroristický útok, a všechno bude v pořádku. 353 00:34:37,498 --> 00:34:39,359 Ale Egypt to nedělá. 354 00:34:39,479 --> 00:34:41,437 A nedělá to ze dvou důvodů. 355 00:34:41,557 --> 00:34:45,723 První. Došlo k takové katastrofě, teroristickému útoku v Lockerbie. 356 00:34:45,843 --> 00:34:50,198 Obvinili z něho Muammara Kaddáfí a hotovo. 357 00:34:50,318 --> 00:35:00,008 Nedokázali si s ním poradit, dokud se nerozhodl dohodnout se se Západem a přiznat se k tomu útoku. 358 00:35:00,128 --> 00:35:06,589 Všem zaplatil odškodnění a to se stalo tím přiznáním, kterým podepsal svoji vinu. 359 00:35:06,709 --> 00:35:11,860 Prostě je tím viníkem, a že to byly britské tajné služby, kdo to letadlo vyhodil do povětří, 360 00:35:11,980 --> 00:35:14,414 už není důležité, byli to Libyjci a hotovo. 361 00:35:14,534 --> 00:35:17,884 Podepsal si tak svůj rozsudek smrti, to jak potom zemřel. 362 00:35:18,004 --> 00:35:22,238 Podepsal si svůj rozsudek a Sísí to ví. 363 00:35:23,210 --> 00:35:26,397 Nechce skončit jako Kaddáfí. 364 00:35:26,517 --> 00:35:31,745 Proto také nepřistupuje na dohodu, proto na sebe nehodlá vzít odpovědnost za to, 365 00:35:31,865 --> 00:35:36,076 že to byl teroristický útok, protože potom se začne nabalovat jedno za druhým. 366 00:35:36,196 --> 00:35:41,600 Také by to neznamenalo žádnou záruku, že mu vrátí turisty, že z něj neudělají teroristu, 367 00:35:41,720 --> 00:35:47,890 že nebude následovat vpád okupační armády, opět zahraniční přítomnost, britská armáda... 368 00:35:48,010 --> 00:35:51,365 S kým bojoval v Egyptě Napoleon? 369 00:35:51,485 --> 00:35:54,413 Kdo kontroloval Egypt? Británie! 370 00:35:54,533 --> 00:36:01,231 Británii by vlastní armáda všude nevystačila, bojovali za ní Arabové a Britové to všechno řídili. 371 00:36:02,199 --> 00:36:06,896 Takže to je první aspekt a druhý aspekt? 372 00:36:08,126 --> 00:36:11,077 USA se hroutí! 373 00:36:11,197 --> 00:36:14,700 Přicházejí o kontrolu a řízení nad světem. 374 00:36:14,820 --> 00:36:18,331 A otázkou pouze zůstává, kdy se zhroutí docela. 375 00:36:18,451 --> 00:36:28,117 Egypt si vzal přestávku. Za rok, jak říkal hodža Nasredin, buď pádišáh umře nebo mezek chcípne. 376 00:36:28,237 --> 00:36:33,852 Potřebují čas. Přesto tím Egypt učinil velice silný krok. Řekl: NE! 377 00:36:34,157 --> 00:36:41,403 Já nehodlám být součástí vašeho systému vnucovaného světu, nehodlám jít cestou Libye. 378 00:36:41,523 --> 00:36:48,199 To je velice důležité, velice vážné prohlášení, které je vysláno k nadnárodní úrovni 379 00:36:48,319 --> 00:36:51,531 a v první řadě USA a Velké Británii, 380 00:36:51,651 --> 00:36:57,304 že Egypt si přeje žít v novém světovém řádu! 381 00:36:57,424 --> 00:37:02,714 Že se nehodlá obětovat, aby zachránil ten starý řád - Pax Americana! 382 00:37:04,014 --> 00:37:11,924 Takže si berou přestávku, protože teď z politických důvodů nemůžou oznámit, že to udělaly USA. 383 00:37:12,044 --> 00:37:14,699 Ale nemůžeme to udělat ani my. 384 00:37:14,819 --> 00:37:19,239 Všichni... Víte, opakuji, že ve světě je politická situace 385 00:37:19,359 --> 00:37:24,461 na hraně globální, ekonomické, vojensko-politické katastrofy. 386 00:37:24,581 --> 00:37:30,212 Teď musí být každý krok velice opatrný. A co dělá Egypt, a co děláme my? 387 00:37:30,332 --> 00:37:35,109 Co předvádíme? Že situaci s boeingem sestřeleným nad Ukrajinou držíme pod svou kontrolou 388 00:37:35,229 --> 00:37:43,210 a to samé teď začíná i s airbusem, který se zřítil nad Sinajem. 389 00:37:43,330 --> 00:37:47,683 Nemáme důkazy, že šlo o teroristický útok, a pokud nebyl? 390 00:37:47,803 --> 00:37:52,342 Mimochodem hodně informací, které proběhly bezprostředně poté, co to letadlo spadlo, 391 00:37:52,462 --> 00:37:55,954 ukazovalo na to, že byl sestřelen protiletadlovou střelou. 392 00:37:56,074 --> 00:38:01,870 Všechno poukazovalo na raketu, která se trefila do motoru, a vůbec ne na bombu. 393 00:38:05,275 --> 00:38:11,490 Vyvstává otázka, a kdy to bude oznámeno? Až to bude potřeba. Teď je čas na dohody. 394 00:38:12,764 --> 00:38:15,558 Je to dobrá nebo špatná taktika? 395 00:38:15,678 --> 00:38:26,056 Ti, kteří si nevidí dál než na špičku svého nosu, a jsou zvyklí uvažovat o řízení pouze z pozic 6. priority, 396 00:38:26,176 --> 00:38:32,685 jako že "moc je na konci pušky" apod., si vůbec neuvědomují, že dnes ani jeden stát ve světě, 397 00:38:32,805 --> 00:38:36,613 včetně Ruska není schopen vést bojové akce v plném měřítku. 398 00:38:36,733 --> 00:38:40,978 To znamená, že se okamžitě zhroutí všechno, jakmile s tím někdo začne. 399 00:38:41,098 --> 00:38:48,903 Všechny státy se okamžitě rozloží a dojde k totální válce, kterou nemusí přežít celá civilizace. 400 00:38:49,516 --> 00:38:56,146 To všechno mohlo začít i poté, kdy Američané torpédem potopili naši ponorku Kursk. 401 00:38:56,555 --> 00:39:04,330 Putin tuto skutečnost moudře využil a dosáhl tak velice mnohého při zpětném získávání ruské suverenity. 402 00:39:04,450 --> 00:39:11,109 V první řadě díky tomu dosáhl toho, že nás přestali okrádat na základě Dohody o sdílení produkce. 403 00:39:11,229 --> 00:39:17,929 Naše nerostné suroviny začaly být využívány v zájmu státu. Teď pořád vykládají, jak jsme závislí na vývozu ropy. 404 00:39:18,049 --> 00:39:20,834 Nestačí, že je to sprostá lež. 405 00:39:20,954 --> 00:39:31,310 Jenom internetové... jak se to... IT technologie, software, 406 00:39:31,430 --> 00:39:38,526 nám přinášejí prakticky 8 miliard dolarů čistého zisku, nemluvě... 407 00:39:38,646 --> 00:39:46,287 To, co by se zdálo, že to vůbec nemůže být naše produkce, že informační produkty tvoří jenom Microsoft apod. 408 00:39:46,407 --> 00:39:50,174 Dokonce i v této oblasti jsme obsadili nemalý prostor. 409 00:39:50,294 --> 00:39:58,795 Nemluvě už o tom, copak naše letadla a tanky jsou vyrobené z ropy, nebo co? 410 00:39:58,915 --> 00:40:04,182 Cesty se budují, domy staví... 411 00:40:04,302 --> 00:40:09,087 Ropa znamená pro stát určitý příjem, ale díky Stalinovi, 412 00:40:09,207 --> 00:40:14,538 díky SSSR máme velice mocný průmyslový potenciál, který pracuje pro stát. 413 00:40:14,658 --> 00:40:22,245 A čím větší budou sankce, tím více se tento průmyslově ekonomický potenciál aktivuje. 414 00:40:22,365 --> 00:40:28,887 Jak tedy danou situaci využil Putin? 415 00:40:29,007 --> 00:40:34,207 Putin se postaral o to, aby ta ropa znamenala pro stát přínos. 416 00:40:34,327 --> 00:40:40,741 Dříve všechno proudilo jenom za hranice a teď ne sice všechno, ale značná část zůstává v Rusku. 417 00:40:40,861 --> 00:40:48,625 Právě kvůli tomu se také nejvíce vztekají ti, co nejvíce řvou o tom, že jsme závislí na vývozu ropy. Chápete? 418 00:40:48,745 --> 00:40:56,822 Pokud by dál zisky proudily na Západ, nikdo by ani nemuknul o tom, že je Rusko závislé na vývozu ropy. 419 00:40:56,942 --> 00:41:05,675 Proto Egypt postupuje stejným způsobem jako Putin, když nám potopili ponorku Kursk. 420 00:41:05,795 --> 00:41:08,403 Naši chlapci nezahynuli zbytečně. 421 00:41:08,523 --> 00:41:14,405 Zahynuli při obraně své země a díky nim Rusko začalo získávat zpět svou suverenitu. 422 00:41:14,525 --> 00:41:21,784 A teď Egyptu pomáháme, přece tu havárii letadla vyšetřujeme společně, 423 00:41:21,904 --> 00:41:29,436 pomáháme mu získat jeho suverenitu a pokračujeme i po cestě dalšího získávání vlastní suverenity. 424 00:41:29,556 --> 00:41:37,155 Takže to prohlášení je velice, velice závažné a ukazuje všem pindosům a podpindosníkům: 425 00:41:37,275 --> 00:41:40,293 "Pánové, tady vám to nevyjde! 426 00:41:40,413 --> 00:41:47,096 My na dohodu s vámi nepřistoupíme, protože je pro nás zaprvé sebevražedná, 427 00:41:47,216 --> 00:41:57,333 a za druhé by ta dohoda napomohla vaší další dominanci, která nám vůbec nevyhovuje." 428 00:41:57,453 --> 00:42:05,894 Ta dohoda by byla vražedná bezprostředně pro politické činitele, pro Sísího, který by skončil jako Kaddáfí, 429 00:42:06,014 --> 00:42:13,532 následoval by vpád cizích vojsk, což by byl také konec samotného státu, tedy jak zaprvé, tak i zadruhé. 430 00:42:14,974 --> 00:42:22,634 Radomir Kovalevskij ze Sevastopolu prosí okomentovat takzvanou show vysílanou 431 00:42:22,754 --> 00:42:27,567 na BBC - 3. světová válka ve velitelském štábu. 432 00:42:27,687 --> 00:42:30,110 Je Britská koruna již v agónii? 433 00:42:30,230 --> 00:42:37,367 Ano, já jsem o tom již i mluvil. Je tam teď rozpoutána informační kampaň zastrašování Ruskem. 434 00:42:37,487 --> 00:42:44,198 To agresivní, silné Rusko! Je nutné za každou cenu posílit přítomnost amerických vojsk v Evropě, 435 00:42:44,318 --> 00:42:49,120 aby se Evropa vypjala a uhradila pobyt těch amerických vojsk. 436 00:42:49,240 --> 00:42:53,057 Společnost musí být připravena o své demokratické výdobytky, 437 00:42:53,177 --> 00:43:00,303 musí být připravena o určitý komfort a životní úroveň. 438 00:43:00,423 --> 00:43:05,866 To všechno je nutné vysvětlit hrozbou vpádu Ruska, kterému musí všichni společně čelit. 439 00:43:05,986 --> 00:43:10,094 Snaží se společnost semknout před hrozbou společného nepřítele. 440 00:43:10,214 --> 00:43:16,478 Ale ne toho vnitřního, kterým jsou migranti, ale vnějšího, kterým je Rusko. 441 00:43:16,598 --> 00:43:21,838 Protože pouze to jim umožňuje manévrovat a migranty k tomu také zneužijí. 442 00:43:21,958 --> 00:43:29,341 Začnou teď všude hledat Putinovy agenty, teroristy kryjící se za syrské běžence, které poslal Putin. 443 00:43:29,461 --> 00:43:33,555 I když okolo těch syrských běženců je toho více. 444 00:43:35,507 --> 00:43:45,955 Kuvajt například formuje.... Nechává Syřanům vyplňovat prohlášení. 445 00:43:46,075 --> 00:43:53,907 Těm, kteří letí do Turecka, nebo se odtamtud do Kuvajtu vracejí, je to vlastně jedno, 446 00:43:54,027 --> 00:44:01,614 protože jedni i druzí jim dávají prohlášení, kde musí každý cestující vyplnit, že je syrský běženec. 447 00:44:01,734 --> 00:44:11,557 Samo o sobě to prohlášení nic neznamená, ale Kuvajt a Turecko za to dostávají peníze od OSN. 448 00:44:11,677 --> 00:44:15,461 Takovým způsobem se vyrábí určitá statistika. 449 00:44:15,581 --> 00:44:18,936 Takže tu je lež, drzá lež a statistika. 450 00:44:19,056 --> 00:44:24,311 Když tedy někdo mluví o statistice, je nutné brát to s rezervou. 451 00:44:24,431 --> 00:44:29,071 Prý 11 miliónů syrských běženců. 452 00:44:29,191 --> 00:44:34,389 Přitom přiznávají, že vnitřně se přemístilo minimálně 7 miliónů lidí 453 00:44:34,509 --> 00:44:39,311 na území pod kontrolou "diktátora" Asada, aby se zachránili před ISIL. 454 00:44:39,431 --> 00:44:47,277 A potom následují maximální odhady, že 2 milióny jich jsou v Turecku... Kde vzali ty 2 milióny? 455 00:44:47,397 --> 00:44:54,050 Když jich je tam daleko méně. Nebo jako teď. Uteklo sem 50 tisíc lidí, a my je nepustíme. 456 00:44:54,170 --> 00:45:03,851 A jak to vypadá? Běženci utíkají před ruskými údery, ano? A kde jsou? U nás ne, my je sem nepustili, tady nejsou. 457 00:45:03,971 --> 00:45:13,026 Přece je jasné, že migrační krize syrských běženců vznikla v důsledku vojenské operace ruského letectva. 458 00:45:13,146 --> 00:45:20,022 Že ti běženci se objevili dříve a že rok a půl tam působila západní koalice, která bombardovala kde co 459 00:45:20,142 --> 00:45:24,647 a zajišťovala tak jejich nový přítok, to už je pro dav nepodstatné. 460 00:45:24,767 --> 00:45:28,316 - Jedná se o informační válku. - Putin okupoval Sýrii? 461 00:45:28,436 --> 00:45:32,359 Putin okupoval Sýrii, vytvářejí novou informační složku. 462 00:45:32,479 --> 00:45:37,849 Problém je v tom, že dav je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit. 463 00:45:37,969 --> 00:45:43,070 A historická paměť davu se omezuje na plus mínus dva týdny. 464 00:45:43,190 --> 00:45:48,768 To je zde i využíváno. Davu formují novou realitu. Pokud jste obyvatelem západu 465 00:45:48,888 --> 00:45:55,182 a střetli jste se s běženci, tak už víte, že utíkají, protože je bombarduje Putin. 466 00:45:56,377 --> 00:46:03,567 Ještě jeden dokumentární film se objevil minulý týden. V souvislosti s tím poslal Eduard otázku. 467 00:46:03,687 --> 00:46:08,848 01.02.2016 se ve Francii promítal dokumentární film Masky ukrajinské revoluce, 468 00:46:08,968 --> 00:46:15,262 jehož smyslem je podle mě diskreditovat francouzskou nacionalistickou stranu, která začíná nabírat popularitu. 469 00:46:15,382 --> 00:46:22,467 A náznak pro kyjevskou bandu na budoucí soud za zločiny a krok na cestě ke zrušení sankcí proti nám. 470 00:46:22,587 --> 00:46:27,942 Zdálo se mi, že ten film má hlubší smysl, který jsem propásl, nebo se mi to zdálo? 471 00:46:28,062 --> 00:46:33,521 Ten film je dost povrchní a hluboký význam v něm hledat nemá smysl. 472 00:46:34,745 --> 00:46:39,100 A důležitá podstata toho filmu je následující. 473 00:46:39,220 --> 00:46:50,288 Evropa se teď musí dostat zpod diktátu USA. Evropa si musí vybudovat vlastní státnost, fakticky úplně od začátku, 474 00:46:50,408 --> 00:46:58,561 Zformovat si svoji nadnárodní, protože globální elitu jim zformovat nedovolí, 475 00:46:58,681 --> 00:47:03,876 ale nadnárodní elitu, ten řídící sbor je nutné vytvořit. Ale jak? 476 00:47:03,996 --> 00:47:15,076 Podporou války na Ukrajině by pracovali na tom, aby se válka rozšířila do Evropy. 477 00:47:15,196 --> 00:47:20,676 A ona se do války dostane, protože si nedokážou poradit s migrační krizí, 478 00:47:20,796 --> 00:47:25,706 ze které se teď pokoušejí obvinit Putina navzdory jakékoliv logice. 479 00:47:25,826 --> 00:47:33,535 Protože všichni běženci se objevili daleko dříve a teď jich naopak přichází méně. 480 00:47:33,655 --> 00:47:38,755 Proto jsou nuceni tvrdit, že jich tam na hranicích bylo 50 tisíc. A když se zeptáte kde jsou, tak prý je nepustili. 481 00:47:38,875 --> 00:47:42,654 Když máte o ně najednou takovou starost, tak proč jste je nepustili? 482 00:47:42,774 --> 00:47:44,387 A kde jsou tedy ti lidé? 483 00:47:44,507 --> 00:47:47,641 Prý běžte si to zjistit pod ruským bombardováním sami. 484 00:47:47,761 --> 00:47:55,217 A co tam chcete prověřovat? Vždyť se do míst osvobozených syrskou armádou ihned vracejí běženci! 485 00:47:55,968 --> 00:48:02,180 Chápete? Vždyť již milión lidí se vrátilo na své území. 486 00:48:02,300 --> 00:48:06,534 Protože být běžencem, dokonce i jen uvnitř vlastního státu není nic příjemného. 487 00:48:06,654 --> 00:48:15,969 Je lepší být ve vlastním, i když poničeném domě pod ochranou státu, než být vnitřním běžencem. 488 00:48:16,089 --> 00:48:18,283 O tom si mluvit nepřejí. 489 00:48:18,403 --> 00:48:24,454 Takže válka se z Ukrajiny přesune do Evropy, kterou spálí, která se zhroutí. 490 00:48:24,574 --> 00:48:28,680 Co musí Evropa udělat, aby to tak nedopadlo? 491 00:48:28,800 --> 00:48:38,264 V Evropě musí říci, že ji podvedli. Podvedli ji chamtiví úředníci, kteří jsou podpindosníky, 492 00:48:38,384 --> 00:48:45,988 kteří lhali o tom, co se děje na Ukrajině, kde USA zorganizovaly nacistickou vzpouru. 493 00:48:46,108 --> 00:48:58,150 USA jsou házeny přes palubu, stejně jako ta elita, a musí být tedy potopen i celý segment v informačním prostředí. 494 00:48:58,270 --> 00:49:05,046 Všichni, kteří teď odsuzují ten film, si podepisují rozsudek, svou profesionální smrt, 495 00:49:05,166 --> 00:49:08,529 neboť ve svém oboru skončí - v budoucnosti. 496 00:49:08,649 --> 00:49:13,283 Protože pracovali na tom, aby se jejich stát zhroutil. 497 00:49:13,403 --> 00:49:23,717 No, s ohledem na dobu trvání paměti davu plus mínus dva týdny, 498 00:49:23,837 --> 00:49:31,559 se tomuto osudu někteří, ti nejhbitější vyhnou, ale to hlavní jádro bude odříznuto. 499 00:49:31,679 --> 00:49:34,084 Někteří to tedy ustojí. 500 00:49:34,204 --> 00:49:40,325 A čím je ten film význačný? Podívejte se, co se děje. 501 00:49:44,336 --> 00:49:58,402 Na Ukrajině probíhá válka. V Itálii vysílali dokumentární film, ve Francii další dokumentární film, 502 00:49:58,522 --> 00:50:08,753 předtím ještě práce různých blogerů, takových jako ten Phillips Graham, Filip, ano? 503 00:50:08,873 --> 00:50:17,090 Takže i díky fungování internetu probíhá změna informačního pole. 504 00:50:17,210 --> 00:50:22,009 Začal se projevovat efekt z té přípravy. A vždyť si vezměte, jak to probíhalo s tím filmem. 505 00:50:22,129 --> 00:50:30,066 Jak odborně byla zorganizovaná jeho reklama. Kdyby ten film jenom tak pustili v televizi, 506 00:50:30,186 --> 00:50:33,566 tak by nevyvolal tak velkou společenskou odezvu. 507 00:50:33,686 --> 00:50:40,500 A bylo nutné, aby ten film vyvolal společenskou odezvu a začali se o něm bavit i obyvatelé, 508 00:50:40,620 --> 00:50:46,889 protože právě ti musí být při realizaci určitého řídícího manévru státu stabilními. 509 00:50:47,009 --> 00:50:53,789 Co je nutné z tohoto úhlu pohledu udělat? Je nutné, aby se Ukrajina dostala do záře reflektorů. 510 00:50:53,909 --> 00:50:59,006 Ukrajinský stát. My víme, že takový stát již neexistuje, ale pro Západ pořád ano. 511 00:50:59,126 --> 00:51:06,088 Aby najednou bylo vidět, že jde o zločinný a nacistický stát. A jak to udělat? 512 00:51:06,208 --> 00:51:11,156 Ukrajinské velvyslanectví rozjelo kampaň pro zákaz toho filmu. 513 00:51:11,276 --> 00:51:16,142 Začali všude vykřikovat: "Ten film musí být zakázán. My to požadujeme!" 514 00:51:16,262 --> 00:51:20,087 My máme filmy, které jsou správné a tenhle je lživý!" 515 00:51:20,207 --> 00:51:27,484 A vytvořili tím nezbytnou reklamu, která tomu filmu zajistila sledovanost. 516 00:51:27,604 --> 00:51:32,271 Zajistila tomu filmu publikum. Poté, kdy ten film odvysílali, 517 00:51:32,391 --> 00:51:43,002 byl v hlavním vysílacím čase ve zprávách rozhovor s jeho autorem a plánují jeho opakování. 518 00:51:43,122 --> 00:51:48,403 Znovu ho promítnou. Pokud by ukrajinské velvyslanectví nic nepodnikalo, 519 00:51:48,523 --> 00:51:51,537 tak by nebylo dosaženo takového výsledku. 520 00:51:51,657 --> 00:51:57,034 Ale to hlavní. Nejen, že jedním tahem informovali celou společnosti, ještě ji i vyburcovali a reakce: 521 00:51:57,154 --> 00:52:01,525 "Copak nám nestačí ti teroristé, co tu už jsou? To sem chcete pustit ještě i tyhle? 522 00:52:01,645 --> 00:52:09,119 Taková válka k nám má přijít? Nacisté? To kdybych já tady zkusil hodit na policajty Molotovův koktejl, 523 00:52:09,239 --> 00:52:12,734 tak by se mnou hned zametli a to prý byli pokojní demonstranti? 524 00:52:12,854 --> 00:52:16,631 Házeli Molotovovy koktejly a lidi v Oděse upálili!" 525 00:52:16,751 --> 00:52:26,404 Prostě vzali dav a převedli ho do nové informační roviny a teď na tomto základě mohou řešit další úkoly. 526 00:52:26,524 --> 00:52:31,948 Probíhá změna informačního základu pro další řízení Evropy. 527 00:52:32,068 --> 00:52:37,280 Začínají odepisovat kyjevskou bandu s plnou parádou. 528 00:52:37,400 --> 00:52:39,001 Někdo namítne: 529 00:52:39,121 --> 00:52:41,745 - Ale takový ten stát není. - Jak není? 530 00:52:41,865 --> 00:52:45,731 - A proč do toho tedy zasahovalo velvyslanectví? Je to jejich státní politika. 531 00:52:45,851 --> 00:52:53,130 Pokud by ty bandy, co házely Molotovovy koktejly na policii, milici, 532 00:52:53,250 --> 00:52:58,405 nebyly základem současné státnosti, tak by do toho velvyslanectví nezasahovalo. 533 00:52:58,525 --> 00:53:03,344 Pokud to udělalo, tak to znamená, že tito nacističtí rváči zabíjející lidi napravo nalevo, 534 00:53:03,464 --> 00:53:07,259 jsou součástí nynější státnosti. 535 00:53:07,379 --> 00:53:09,991 Takže jde o velmi dobrý tah. 536 00:53:10,111 --> 00:53:12,879 A provedli ho z nadnárodní úrovně. 537 00:53:12,999 --> 00:53:18,273 Protože na Ukrajině žádná státnost neexistuje, vše je tam řízeno z nadnárodní úrovně. 538 00:53:18,393 --> 00:53:22,235 Je tam dočasná okupační správa, kyjevská banda. 539 00:53:24,013 --> 00:53:29,908 Světoslav prosí okomentovat události na Ukrajině 540 00:53:30,028 --> 00:53:37,641 a konkrétně: Porošenko nedokázal protlačit hlasování o ústavě a Rada prodloužila lhůty ještě o půl roku, 541 00:53:37,761 --> 00:53:41,448 a v ukrajinské vládě je krize. 542 00:53:41,568 --> 00:53:44,765 Jeden ze zahraničních ministrů rezignoval na svou funkci. 543 00:53:44,885 --> 00:53:51,937 Vjačeslav z Kyjeva se také ptá, proč odstoupení Abromavičiuse vyvolalo na Západě takovou nervozitu? 544 00:53:52,057 --> 00:53:54,276 A konkrétně u generální ředitelky MMF Lagardeové? 545 00:53:54,396 --> 00:54:01,567 Tady se rozešly vektory cílů. Zaprvé Porošenko ani neplánoval nic protlačit. 546 00:54:01,687 --> 00:54:08,846 Na Ukrajině neexistuje žádná Rada, jako státní orgán. Těm jak přikážou, tak budou hlasovat. 547 00:54:08,966 --> 00:54:18,357 Takže co je potřeba, tam odhlasují raz dva bez řečí, ale hlasovat za Minské dohody 548 00:54:18,477 --> 00:54:23,429 znamená pro současnou kyjevskou bandu nejen její konec, 549 00:54:23,549 --> 00:54:28,441 znamená to, že si reálně po realizaci Minských dohod sednou na lavici obžalovaných. 550 00:54:28,561 --> 00:54:35,759 A to nejdůležitější. Realizace Minských dohod v současných podmínkách 551 00:54:35,879 --> 00:54:44,495 bez jakékoliv alternativy povede k tomu, že na Ukrajině bude ustaven formát vlády 552 00:54:44,615 --> 00:54:48,003 Doněcké a Luhanské lidové republiky. 553 00:54:48,123 --> 00:54:52,800 Protože jiný právní nástupce neexistuje. Jiná státnost neexistuje. 554 00:54:52,920 --> 00:54:59,387 Západ nemá připravený jiný řídící model, jiný řídící tým. 555 00:54:59,507 --> 00:55:04,769 Tenhle model však existuje. Celá ta doba od roku 2014 nebyla promarněna, 556 00:55:04,889 --> 00:55:10,569 byla vytvářena státnost LLR a DLR, to je to, čeho se právě Západ bojí, 557 00:55:10,689 --> 00:55:17,478 protože se nechtějí vzdát Ukrajiny a přenechat ji Rusku, tedy udělat to, o čem mluvil Kissinger. 558 00:55:17,598 --> 00:55:27,908 Udělat z ní nárazníkový stát, most mezi Západem a Ruskem. 559 00:55:28,230 --> 00:55:33,039 Udělat z ní neutrální, demokratický stát. To si Západ nepřeje, 560 00:55:33,159 --> 00:55:39,710 protože si to nepřeje ani sám globální prediktor, který si principiálně přeje uchovat banderovskou líheň. 561 00:55:39,830 --> 00:55:47,204 Semeniště ukrajinismu, které vytvořili, a které se strukturně začalo realizovat v 19. století, 562 00:55:47,324 --> 00:55:51,405 v polovině 19. století prostřednictvím generálního štábu Rakouska-Uherska. 563 00:55:51,525 --> 00:55:58,362 Proto se snaží protahovat čas, je to přibližně stejná situace jako s Egyptem. 564 00:55:58,482 --> 00:56:04,985 Potom, o něco později, to třeba pádišáh zemře nebo chcípne mezek, změní se okolnosti, 565 00:56:05,105 --> 00:56:09,114 povede se nějaký manévr, nějak se z toho dostaneme. 566 00:56:09,234 --> 00:56:18,386 Co se týká toho Ab... ó bože, ministra ekonomického rozvoje Abrama, jak přesně se... Abromavičiuse. 567 00:56:18,506 --> 00:56:24,078 Tak tam se rozešly vektory cílů globálního prediktoru, Evropy a USA. 568 00:56:24,198 --> 00:56:29,827 USA potřebují za každou cenu válku, kdekoliv, ale válku! 569 00:56:30,412 --> 00:56:35,758 Válka v Sýrii, která by se rozšířila do střední Asie a dál do Ruska. 570 00:56:35,878 --> 00:56:44,279 Válku na Ukrajině, která by se rozšířila do Evropy a Ruska. Prostě potřebují válku, jinak nepřežijí. 571 00:56:44,399 --> 00:56:55,269 A aby tam byla válka, tak potřebují..., ať si na Ukrajině klidně vládnou LLR a DLR, 572 00:56:55,389 --> 00:57:04,910 oni zatím na pozadí té protiruské kampaně, kdy Rusko hodlá na kdekoho útočit a házet jaderné bomby, 573 00:57:05,030 --> 00:57:09,736 na tomto základě hodlají donutit evropské státy účastnit se války proti Rusku. 574 00:57:09,856 --> 00:57:11,334 To je plán USA. 575 00:57:11,454 --> 00:57:19,324 Ale aby mohla začít válka, je nutné zajistit, aby se Jaceňukova vláda zhroutila. 576 00:57:19,444 --> 00:57:22,282 Jenže problém je jinde. 577 00:57:22,708 --> 00:57:30,843 Pyatt, aby se teď roztrhnul, na jedné straně globální elity zastoupené státním departmentem 578 00:57:30,963 --> 00:57:36,634 vyžadují stabilizaci situace na Ukrajině a na druhé straně také státní department, 579 00:57:36,754 --> 00:57:40,100 ale v podobě Nulandové vyžaduje, aby tam byla válka. 580 00:57:40,220 --> 00:57:49,035 Proto také Pyatt přeposílá kyjevské vládě zcela protichůdná poselství. 581 00:57:49,155 --> 00:57:56,497 Jednou je třeba někoho odvolat, a podruhé to zase není myslitelné. 582 00:57:56,617 --> 00:58:04,656 A analytici se v tom snaží najít nějaký lstivý plán, aniž by se to pokusili rozebrat. 583 00:58:04,776 --> 00:58:12,880 Co za tím je? Poněkud inteligentněji postupují ti analytici, kteří mluví o různých politicích, vnějších politicích USA. 584 00:58:13,000 --> 00:58:18,341 Je nutné to rozebrat, pokud tu figurují různí vnější politici, tak jaké klany za nimi stojí a jaké jsou jejich cíle. 585 00:58:18,461 --> 00:58:22,570 Nástroj všichni používají stejný - stát USA. 586 00:58:25,255 --> 00:58:28,291 - Dále. - Proto se Lagardeová tak rozčílila, 587 00:58:28,411 --> 00:58:32,805 protože zastupuje globální prediktor, a ten tam válku nepotřebuje. 588 00:58:32,925 --> 00:58:38,214 Ivan se ptá: A koho doopravdy bombarduje ruské letectvo v Sýrii, 589 00:58:38,334 --> 00:58:42,832 když provádí tak velký počet bojových letů a s ohledem na sílu bomb, raket, nábojů. 590 00:58:42,952 --> 00:58:45,699 Třetí říše by dávno padla a ISIL pořád nic. 591 00:58:45,819 --> 00:58:51,018 To snad ne. Ten člověk asi moc není obeznámen s historií 2. světové války, Velké vlastenecké války, 592 00:58:51,138 --> 00:58:55,723 pokud si myslí, že jeden pluk může za dva měsíce shodit tolik bomb, 593 00:58:55,843 --> 00:59:01,547 kolik shodily všechny letecké armády za čtyři roky Velké vlastenecké války 594 00:59:01,667 --> 00:59:03,972 a pokud vezmeme celou 2. světovou válku?! 595 00:59:04,918 --> 00:59:11,791 Bombardují, ISIL bombardují. Proč má k ISIL takový lehkovážný přístup? 596 00:59:11,911 --> 00:59:15,697 Je to jen nějaká banda, která tam někde pobíhá, prý armáda... 597 00:59:15,817 --> 00:59:19,869 Ve skutečnosti se přece nenazvali jen tak náhodou, tedy ne oni sami, 598 00:59:19,989 --> 00:59:23,478 ale kurátoři toho projektu, kteří ho nazvali STÁTEM. 599 00:59:23,598 --> 00:59:29,560 A s ohledem na ten státní útvar mají velice mocnou armádu, 600 00:59:29,680 --> 00:59:40,615 mají dobře propracovanou obranu, opevněná stanoviště, které je nutné bombardovat. 601 00:59:40,735 --> 00:59:45,819 A bombarduje se velice efektivně, přesně, maximálně přesně. 602 00:59:45,939 --> 00:59:51,251 Nejde o žádné kobercové bombardování a jen se podívejte, kolik cílů bylo zlikvidováno. 603 00:59:51,371 --> 00:59:57,247 A tvrdit, že Třetí říše by dávno padla!? Ta by to vůbec tolik nepocítila. 604 00:59:58,611 --> 01:00:07,051 Vladislav z Irkutska prosí okomentovat další událost. Turecké dělostřelectvo střílelo na syrské území. 605 01:00:07,171 --> 01:00:14,565 A potom Turecko zakázalo ruským odborníkům provést pozorovací let v rámci programu Otevřené nebe. 606 01:00:14,685 --> 01:00:18,623 A ještě předtím Turecko podle informací od místních obyvatel 607 01:00:18,743 --> 01:00:22,613 přemístilo hraniční znaky hlouběji do syrského území. 608 01:00:22,733 --> 01:00:29,001 Ruský generální štáb prohlásil, že Turecko chystá vojenský vpád na syrské území 609 01:00:29,121 --> 01:00:33,534 a týden předtím nedaleko od rezidence tureckého premiéra podle informací médií 610 01:00:33,654 --> 01:00:36,899 ochranka zastřelila předpokládaného teroristu. 611 01:00:37,019 --> 01:00:40,120 - A co? - Prosí to okomentovat. 612 01:00:40,240 --> 01:00:46,851 V podstatě to velice dobře komentuje naše ministerstvo obrany, generální štáb. 613 01:00:46,971 --> 01:00:50,908 Neustále jsou prováděny brífinky, kde je vše komentováno. 614 01:00:51,028 --> 01:00:56,385 Turecko se opravdu připravuje ke vpádu, protože Erdogan nemá jiné východisko. 615 01:00:56,505 --> 01:01:06,100 Aby se sám zachránil, musí se pokusit využít iluzorní šanci vytvořit na základě Turecka Neoosmanskou říši. 616 01:01:06,220 --> 01:01:13,832 Tedy podle toho scénáře, kam ho manévroval globální prediktor, který zakládal toto Turecko, 617 01:01:13,952 --> 01:01:16,290 ale přitom zapomíná na jednoduchou věc. 618 01:01:16,410 --> 01:01:22,018 Tedy spíše to ani neví. Globální prediktor vykrmoval Erdogana a Turecko 619 01:01:22,138 --> 01:01:28,891 jako obětního beránka, novoroční prasátko, které bylo vykrmováno k určité příležitosti. 620 01:01:29,011 --> 01:01:35,419 Turecko... Víte, kolikrát jsem o tom již mluvil. Turecko mělo vyplnit roli Třetí říše. 621 01:01:35,539 --> 01:01:45,384 Organizovat příliv migrantů do Evropy, načež by se díky svému napojení na ISIL diskreditovalo, 622 01:01:45,504 --> 01:01:51,613 následovalo by převzetí "podniku" tím správným islámem ze strany Íránu, který by zlikvidoval i Turecko. 623 01:01:51,733 --> 01:01:58,832 Erdogan byl v každém případě odsouzen. A co se týká těch jeho plánů na pozemní vpád, 624 01:01:58,952 --> 01:02:02,472 tak ať tam klidně vtrhne. 625 01:02:02,592 --> 01:02:08,630 Dokud bude turecká armáda útočit hluboko v syrském území, Kurdové budou útočit na Ankaru 626 01:02:08,750 --> 01:02:10,706 a ničit jeho týl. 627 01:02:10,826 --> 01:02:16,207 To je vše. Přeje si takové vyhlídky? Přičemž to bude znamenat okamžité zhroucení tureckého státu. 628 01:02:16,327 --> 01:02:19,739 Přeje si Erdogan takové vyhlídky? Tak ať jde klidně do toho. 629 01:02:19,859 --> 01:02:24,680 Není třeba zapomínat, že kvůli "něčemu" letěl do Ekvádoru, 630 01:02:24,800 --> 01:02:34,453 což je takový super stát, který si může dovolit nevydat Assange a pustit se do křížku s USA. 631 01:02:34,573 --> 01:02:37,663 Věc se má tak, že Ekvádor je rovník. 632 01:02:37,783 --> 01:02:46,780 Jak to bylo? Ti hezcí nalevo a inteligentní napravo. Tedy kdo kam. A každý, který by... 633 01:02:46,900 --> 01:02:49,035 Je to rovník (equator), 634 01:02:49,155 --> 01:02:54,858 kde probíhá vymezení státních a globálních elit a určitých vztahů. 635 01:02:54,978 --> 01:03:02,508 Proto tam Erdogan letěl z jednoho jediného důvodu. Nepovedlo se tam s ním dohodnout, 636 01:03:02,628 --> 01:03:08,308 narušuje projekt, pro který ho vytvořil globální prediktor, 637 01:03:08,428 --> 01:03:12,342 takže co se stalo na konci jeho návštěvy? 638 01:03:12,462 --> 01:03:22,401 Došlo k diplomatickému skandálu. Kdy Erdoganova ochranka zmlátila protestující lidi. 639 01:03:22,521 --> 01:03:24,060 Vše je v normě. 640 01:03:24,180 --> 01:03:29,907 V rámci obecně přijatého západního informačního pole 641 01:03:30,027 --> 01:03:35,850 se bude formovat stejný stereotyp jako u Hitlera - zběsilý, šílený führer, 642 01:03:35,970 --> 01:03:39,489 se všemi následky z toho vyplývajícími. 643 01:03:40,814 --> 01:03:48,332 Povšimněte si. Pokud si myslíte, že Erdogan nechápe nebezpečí útoku do hloubky Sýrie, velmi dobře chápe! 644 01:03:48,452 --> 01:03:53,177 Co řekl Američanům, když americký zástupce navštívil Kurdy v Kobani? 645 01:03:53,297 --> 01:03:55,683 Vyberte si. Buď já, nebo Kurdové. 646 01:03:55,803 --> 01:04:01,805 V tomto vztahu je to hlupák. On si myslel, že mu všechno projde, protože plní jiný projekt. 647 01:04:01,925 --> 01:04:07,986 Jenže udělal jednu obrovskou chybu, nesplnil dohodu uzavřenou s Putinem. 648 01:04:08,106 --> 01:04:15,802 Chápete? To je jeho principiální chyba, kdyby ji teď napravil, tak by se Turecko zachránilo. 649 01:04:15,922 --> 01:04:23,356 On se pokouší urychlit realizaci Neoosmanského projektu, jenže situace se změnila. 650 01:04:23,476 --> 01:04:28,488 Jenom tím urychluje pád Turecka jako státu. 651 01:04:31,411 --> 01:04:34,203 Další zpráva od S.S. 652 01:04:34,323 --> 01:04:40,862 8. srpna 2008 se Hlavní operativní sekce a Hlavní organizačně-mobilizační sekce 653 01:04:40,982 --> 01:04:43,690 ocitly v pravém slova smyslu na ulici. 654 01:04:43,810 --> 01:04:48,511 V tento den se plníce přísný rozkaz ministra obrany Serdjukova tyto sekce stěhovaly. 655 01:04:48,631 --> 01:04:53,320 Desítka Kamazů se seřadila u vchodů a byl do nich nakládán majetek těchto dvou sekcí. 656 01:04:53,440 --> 01:04:57,449 Novinku o tom, že Gruzie zahájila vojenskou operaci proti Jižní Osetii, 657 01:04:57,569 --> 01:05:01,960 se mnozí důstojníci dozvěděli až z ranních zpráv, protože varovný systém, 658 01:05:02,080 --> 01:05:05,636 který nepřetržitě fungoval více než 40 let, byl demontován. 659 01:05:05,756 --> 01:05:09,418 Dané sekce a útvary prostě neexistovaly. 660 01:05:09,538 --> 01:05:14,908 Proto také nemůže být ani řeči o tom, že by se po vyhlášení poplachu důstojníci okamžitě dostavili. 661 01:05:15,028 --> 01:05:20,982 O jaké kladné roli Serdjukova ve funkci ministra obrany nám tenkrát Pjakin vyprávěl pohádky? 662 01:05:21,102 --> 01:05:25,946 Generály, kteří tímto způsobem organizovali přesun středisek řízení, 663 01:05:26,066 --> 01:05:28,882 je bez řečí nutné postavit před soud. 664 01:05:29,002 --> 01:05:30,755 Dovedete si to představit? 665 01:05:30,875 --> 01:05:35,648 "Hitlerovská vojska útočí, já se ale právě stěhuji, takže nemohu velet." 666 01:05:35,768 --> 01:05:41,340 Jakmile je v roce 1941 začali stavět před soud, ihned přestali přicházet o řízení. 667 01:05:41,460 --> 01:05:43,750 A co se týká toho konkrétního rozkazu. 668 01:05:43,870 --> 01:05:48,333 Serdjukov neměl možnost nevydat takový rozkaz, protože takový rozkaz... 669 01:05:48,453 --> 01:05:53,142 Mimochodem, generálové ten rozkaz splnili takovým způsobem, jakým ho splnili. 670 01:05:53,262 --> 01:05:57,319 Z jednoho jednoduchého důvodu. Všichni tušili, k čemu dojde. 671 01:05:57,439 --> 01:06:02,867 Ten, který dal tento rozkaz Serdjukovovi, i ten který ho dal těm generálům, 672 01:06:02,987 --> 01:06:09,359 i ti generálové, kteří tímto způsobem ten rozkaz splnili, aby neměli možnost velet a dostávat operativní údaje, 673 01:06:09,479 --> 01:06:12,223 takže přišli o řízení armády. 674 01:06:12,343 --> 01:06:18,047 A pokud by v tom okamžiku došlo i něčemu jinému, například k útoku pravděpodobného nepřítele! 675 01:06:18,167 --> 01:06:24,527 Co to máme za armádu, kde přestěhování štábu okamžitě vede k plné ztrátě řízení? 676 01:06:24,647 --> 01:06:30,815 Takže je v první řadě na místě ptát se těch generálů, kteří to organizovali a ne Serdjukova. 677 01:06:30,935 --> 01:06:36,257 Ale opakuji. Jaká byla situace? Ta válka byla naplánována na nadnárodní úrovni. 678 01:06:36,377 --> 01:06:43,906 Tlačili na naše vedení. Medvěděv s tou válkou souhlasil. Zatlačili na Serdjukova, a co on? 679 01:06:44,026 --> 01:06:50,159 Serdjukov byl v podstatě obyčejný úředník, dosazený klany, aby splnil určité úkoly, které splnil. 680 01:06:50,279 --> 01:06:54,790 Ostatní se ho netýkalo. Ale ti generálové porušili svou přísahu! 681 01:06:54,910 --> 01:06:58,095 Zcela jasně ji porušili! 682 01:06:58,215 --> 01:07:02,737 Protože existují náhradní velicí stanoviště, která bylo třeba aktivovat, 683 01:07:02,857 --> 01:07:07,104 převést tam předem veškeré řízení, a potom teprve začít stěhovat. 684 01:07:07,224 --> 01:07:13,298 A tady se najednou ukazuje: "Hleďte, válka začala a já nemám informace, tak ani nemohu vydávat rozkazy." 685 01:07:13,418 --> 01:07:17,236 Co je to za hovadiny, copak se jedná o mateřskou školku nebo co? 686 01:07:17,356 --> 01:07:24,659 Takže ta situace byla následující, angažovaly se tam klany, ale protože všichni si uvědomovali, že prohrát... 687 01:07:24,779 --> 01:07:31,070 Ruská elita měla jeden cíl, aby Rusko prohrálo válku s Gruzií. 688 01:07:31,190 --> 01:07:38,313 Gruzie měla z té války vyjít jako vítěz, aby to oslabilo ruské ozbrojené síly a mohla být zlikvidována ruská státnost. 689 01:07:38,433 --> 01:07:40,263 Bylo nutné zasít beznaděj. 690 01:07:40,383 --> 01:07:46,718 Co je to za armádu, která si nedokázala poradit ani s tou gruzínskou, vždyť ta za nic nestojí? 691 01:07:46,838 --> 01:07:48,802 To byl účel. 692 01:07:48,922 --> 01:07:57,726 Bylo tedy nutné vyřešit dva úkoly. První - deaktivovat řízení státu a armády. 693 01:07:57,846 --> 01:08:03,130 Jak vypovídá situace, tak armádu deaktivovali plně. 694 01:08:03,250 --> 01:08:07,443 A o co úpěnlivě prosil Sarkozy Putina? S Medvěděvem se dohodli. 695 01:08:07,563 --> 01:08:14,470 Sarkozy s pláčem prosil Putina, aby vydržel ještě 24 hodin a nedával armádě rozkaz útočit. 696 01:08:14,590 --> 01:08:17,394 "Prosím nedělej to, dej jim možnost." 697 01:08:17,514 --> 01:08:21,305 Potom by nastoupil plán Sarkozyho a Medvěděva na mírové urovnání, 698 01:08:21,425 --> 01:08:27,995 armáda NATO by se dostala na Kavkaz a Rusko by se rozsypalo na samostatné suverénní státečky, na suvenýry. 699 01:08:28,606 --> 01:08:30,430 Takový byl plán. 700 01:08:30,550 --> 01:08:36,907 A část generality a tím spíše část občanské elity ho splnila. 701 01:08:37,027 --> 01:08:38,941 A co s tím má společného Serdjukov? 702 01:08:39,061 --> 01:08:44,044 Ještě jednou opakuji, že je to obyčejný úředník, že to bylo mimo rámec jeho činnosti. 703 01:08:44,164 --> 01:08:50,053 A velitel generální štábu je přímo odpovědný za to, že nebyl schopen řídit armádu. 704 01:08:50,173 --> 01:09:01,114 Víte, to je to samé jako nevolat k zodpovědnosti za bojovou činnost roty jejího velitele, ale zásobovače, staršinu roty. 705 01:09:01,234 --> 01:09:05,458 Co se tam u vás stalo? To je přibližně jedno a to samé. 706 01:09:05,578 --> 01:09:10,262 V podstatě je ve vojenské hierarchii ministr obrany zástupce pro týl. 707 01:09:10,382 --> 01:09:14,910 Je to ten, který organizuje běžný provoz, ale nevelí přímo armádě. 708 01:09:15,030 --> 01:09:22,988 A pokud je výsledkem jeho organizační činnosti nemožnost řídit armádu, je to otázka k velení armády. 709 01:09:23,881 --> 01:09:33,121 Takové dětské dotazy mě prostě udivují. Kdyby si přečetli alespoň dějiny Velké vlastenecké války. 710 01:09:33,786 --> 01:09:39,795 Otázka od Igora, proč Čína na konci minulého roku zrušila omezení na počet dětí? 711 01:09:39,915 --> 01:09:49,616 Co je to? Pokus o kvalitativní skok za 15-20 let díky mladým mozkům, nebo jsou potřební lidé k osidlování území? 712 01:09:50,169 --> 01:09:57,793 Ten závěr není úplně správný. Žádné nové mozky. Ta věc se má tak. 713 01:09:57,913 --> 01:10:08,762 Všechny reformy se v Číně dotkly tak 300 mil. lidí, ale obyvatel je tam téměř půl druhé miliardy. 714 01:10:09,768 --> 01:10:22,013 Když porodnost omezili jedním dítětem, tak změnili kulturu lidí, kterých se dotýkají tyto reformy. 715 01:10:22,133 --> 01:10:26,037 Vytvořili úplně nový typ kultury. 716 01:10:26,157 --> 01:10:36,468 A teď když ty lidi zapojili do práce, naučili je západním stereotypům chování, udělali toho ještě více. 717 01:10:36,588 --> 01:10:47,266 Vytvořili prostě nový typ kultury, který se absolutně liší od té čínské, je nutné, aby se tento typ kultury nevytratil. 718 01:10:47,386 --> 01:10:50,554 Jsou potřebné materiální nosiče té kultury. 719 01:10:50,674 --> 01:11:00,616 Proto ti lidé zformovaní v nové kultuře musí mít děti, aby ta kultura měla pokračování. 720 01:11:00,736 --> 01:11:05,165 Ještě jednou opakuji, že pokud si někdo myslí, 721 01:11:05,285 --> 01:11:14,320 že přesun centra koncentrace řízení z Velké Británie do Číny je nějakým jednorázovým krokem, 722 01:11:14,440 --> 01:11:22,866 jako když se štáb přestěhuje z jednoho velícího stanoviště na jiné, kdy nasednou do aut a hotovo, 723 01:11:22,986 --> 01:11:28,463 tak je to absolutně mylně chápáno. Je nutné vytvářet kulturní prostředí, chápete? 724 01:11:28,583 --> 01:11:35,719 Je nutné vytvořit všechno. Tato věc se začala řešit již v 17. století, kdy se Čína otevřela světu. 725 01:11:37,576 --> 01:11:41,119 A poslední otázka pro dnešek je od Vadima. 726 01:11:41,239 --> 01:11:47,468 Valeriji Viktoroviči, když se vás ptali, jakou používáte metodologii pro analýzu událostí a faktů, 727 01:11:47,588 --> 01:11:51,365 tak jste řekl, že je nutné číst tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR. 728 01:11:51,485 --> 01:11:57,629 Jakou analytickou metodologii používají autoři těchto tlustých knih, než je napíšou? 729 01:11:57,749 --> 01:12:01,823 Vždyť jí nemohli disponovat dříve než je napsali? 730 01:12:01,943 --> 01:12:05,380 Puškin řekl, že pravdu znají všichni kromě vyvolených. 731 01:12:05,500 --> 01:12:12,820 Když byly práce vnitřního prediktoru publikovány, tak se všichni ptali: "Co jste tam řekli nového?" 732 01:12:12,940 --> 01:12:16,675 Je to takové veřejné tajemství, všichni to vědí. 733 01:12:16,795 --> 01:12:23,960 Ale v čem spočíval problém? Všichni to vědí, ale lexikálně to nebylo formalizováno. 734 01:12:24,080 --> 01:12:34,475 Problém Stalina v nalezení svého následovníka spočíval v tom, že používal lexiku jiného systému řízení - marxismu. 735 01:12:34,595 --> 01:12:38,641 Vyjadřoval nové pojmy, ale v marxistických termínech. 736 01:12:38,761 --> 01:12:45,160 Proto nedokázal předat své řízení nějakému následovníkovi. 737 01:12:45,280 --> 01:12:59,743 Nevyjádřil v přísně lexikální formě koncepci řízení svého vidění světového uspořádání a způsob jeho řízení. 738 01:12:59,863 --> 01:13:06,148 A ty znalosti, které Stalin získal z živelně vytvářeného způsobu řízení, nemohl nikomu předat. 739 01:13:06,268 --> 01:13:08,472 Je naivní se domnívat, 740 01:13:08,592 --> 01:13:15,983 že ve světě nejsou živelným způsobem se množící lidé ovládající řízení na základě ruské koncepce řízení. 741 01:13:16,103 --> 01:13:17,699 Je jich hodně. 742 01:13:17,819 --> 01:13:21,641 Zásluhy kolektivu vnitřního prediktoru SSSR 743 01:13:21,761 --> 01:13:27,695 spočívají ve vztahu ke všem ostatním lidem, kteří to všechno také znají, 744 01:13:27,815 --> 01:13:34,317 kteří mají přirozený talent v řízení, v tom, že všechny ty znalosti vyložil přísnou lexikální formou, 745 01:13:34,437 --> 01:13:41,112 která je přístupná pro předání těm lidem, kteří příslušné znalosti v oblasti řízení nemají. 746 01:13:41,232 --> 01:13:47,308 Všechno to, co je uvedeno v těch knihách je vytrpěno a prověřeno praxí, 747 01:13:47,428 --> 01:13:52,843 všemi předchozími pokoleními ruského národa i všech ostatních národů světa. 748 01:13:52,963 --> 01:13:58,998 Jsou to informace nashromážděné o řízení v celém světě. 749 01:13:59,118 --> 01:14:05,035 Je to, víte... Tohle bude slabá analogie, ale alespoň pro nějaké pochopení. 750 01:14:05,155 --> 01:14:12,333 Existuje taková kniha Zlatá ratolest od Frazera, který ji napsal, aniž opustil knihovnu. 751 01:14:12,453 --> 01:14:21,902 Pouze využíval písemné zdroje o různých kulturách a mnozí získali dojem, že musel být velmi zcestovalý, 752 01:14:22,022 --> 01:14:27,579 když byl schopný popsat kultury různých národů. Přibližně to samé provedla skupina vnitřního prediktoru SSSR, 753 01:14:27,699 --> 01:14:34,575 když shrnula znalosti nashromážděné národem za mnohá tisíciletí jeho existence. 754 01:14:35,668 --> 01:14:41,722 Nejenom za ty dva tisíce let od doby narození Krista, které nám vnucují. 755 01:14:45,691 --> 01:14:50,769 Proto tato metodologie existovala, existuje a bude existovat. 756 01:14:51,896 --> 01:14:58,152 Pokud jste si ji nedokázali samostatně osvojit z jiných zdrojů, 757 01:14:58,272 --> 01:15:03,903 tak tu je k dispozici tento zdroj - Koncepce sociální bezpečnosti, ty tlusté knihy VP SSSR. 758 01:15:04,023 --> 01:15:12,412 Čtěte, to je pomoc při osvojování koncepce, při osvojování znalostí z řízení sociálních supersystémů. 759 01:15:12,532 --> 01:15:18,180 Takhle to tedy je. Národ sám vypracoval to, co vyložil vnitřní prediktor SSSR. 760 01:15:18,300 --> 01:15:21,577 Jak jsem řekl, to byla poslední otázka. 761 01:15:21,697 --> 01:15:30,080 Je to zase tak, že jsem jako vždy skončil tím, že je nutné číst tlusté knihy VP SSSR. 762 01:15:30,200 --> 01:15:35,909 Neboť právě v nich je v rafinované podobě shromážděna přísně lexikální formou 763 01:15:36,029 --> 01:15:41,074 celá historická zkušenost z řízení, kterou nashromáždil náš národ. 764 01:15:41,194 --> 01:15:48,652 Čtěte, buďte konceptuálně samostatní, braňte zájmy své, své rodiny i státu. 765 01:15:48,772 --> 01:15:50,665 Do příštích setkání.