1 00:00:07,816 --> 00:00:11,364 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 2 00:00:11,484 --> 00:00:16,057 Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 3 00:00:16,177 --> 00:00:19,501 Dnes je 15.02.2016. 4 00:00:19,621 --> 00:00:22,372 Zahajujeme další z našich pořadů Otázka-odpověď. 5 00:00:22,492 --> 00:00:26,101 Začneme asi nejpopulárnější otázkou od našich uživatelů, 6 00:00:26,221 --> 00:00:31,626 kteří prosí okomentovat setkání moskevského patriarchy s papežem na Kubě. 7 00:00:33,551 --> 00:00:39,040 Tady v podstatě není moc co komentovat, 8 00:00:39,160 --> 00:00:42,925 neboť je zde důležitá vlastně skutečnost, význačná skutečnost, 9 00:00:43,045 --> 00:00:47,988 že se tisíc let po rozštěpení nakonec ty dvě církve opět sešly. 10 00:00:48,108 --> 00:00:51,099 A proč se sešly? 11 00:00:51,219 --> 00:00:53,314 Ta věc se má tak, 12 00:00:53,434 --> 00:01:04,620 že každá ta církev nemá samostatně dost sil pro řízení světa podle starozákonní biblické koncepce. 13 00:01:04,740 --> 00:01:11,768 Musí se spojit. Jak se před tisícem let rozštěpily, tak se teď zase musí spojit. 14 00:01:11,888 --> 00:01:15,904 To byl první krok ke spojení úsilí obou církví. 15 00:01:16,024 --> 00:01:24,940 Nesmí připustit, aby se národy vymkly z moci starozákonní biblické koncepce. 16 00:01:25,060 --> 00:01:28,814 A proč Kuba? To je mimochodem zásadní. 17 00:01:28,934 --> 00:01:38,679 Kuba, ten ostrov svobody a bašta socialismu v Latinské Americe a vůbec i na západní polokouli a Americe. 18 00:01:39,891 --> 00:01:49,638 Kuba zůstala, přestože se pokoušeli přenést centrum řízení do Venezuely... 19 00:01:49,758 --> 00:01:56,918 Pamatujete se na Hugo Cháveze, po kterém to nikdo nedokázal převzít, takže se vše opět vrátilo na Kubu. 20 00:01:57,038 --> 00:02:01,407 Kuba má určitý význam. 21 00:02:03,568 --> 00:02:11,861 Podle některých svědectví může být Kuba jedním z ostrovů Atlantidy, která se potopila, 22 00:02:11,981 --> 00:02:15,342 na kterém se nacházejí určité artefakty, 23 00:02:15,462 --> 00:02:19,348 kvůli kterým bylo místní obyvatelstvo vyvražděno 24 00:02:19,468 --> 00:02:25,350 a nahrazeno symbiózou jiných ras a národů, které tam byly přivezeny. 25 00:02:26,125 --> 00:02:33,806 Proto je i to místo v podstatě dost symbolické, kde se teď spojují a na jaké koncepci, na jaké platformě. 26 00:02:36,372 --> 00:02:39,275 Otázka od Valerije. 27 00:02:39,395 --> 00:02:46,990 V minulém pořadu jste říkal, že z hlediska globálního prediktoru má být provedena islamizace Evropy, 28 00:02:47,110 --> 00:02:52,512 ale že vzhledem k okolnostem, které se změnily, je GP zatím nucen ji odložit. 29 00:02:52,632 --> 00:02:57,897 Neznamená to snad, že k rozebrání USA teď také není vhodný čas? 30 00:02:58,017 --> 00:03:01,853 Nebo mohou tyto dva procesy probíhat nezávisle na sobě? 31 00:03:01,973 --> 00:03:07,404 To je trochu nesprávně pochopené. Již jsem se toho nejednou dotýkal. 32 00:03:08,059 --> 00:03:16,082 Globální prediktor neodkládá úkol islamizace Evropy, 33 00:03:16,202 --> 00:03:23,789 neodkládá úkol vytvoření islámského evropského chalífátu, 34 00:03:23,909 --> 00:03:32,614 on ten úkol řeší vycházejíce z konkrétních historických okolností. 35 00:03:32,734 --> 00:03:40,643 Z toho, jaká se teď vytvořila politická situace, kulturní vazby mezi národy, 36 00:03:40,763 --> 00:03:47,218 a jaké má GP zdrojové možnosti pro řešení toho či onoho úkolu. 37 00:03:47,338 --> 00:03:53,001 Otázka je... GP v dané situaci... 38 00:03:54,283 --> 00:04:01,458 Když člověk něco plánuje, tak si vytyčí úkoly, které je třeba řešit "vysokofrekvenčně" 39 00:04:01,578 --> 00:04:08,278 a také úkoly, které mají být řešeny v delším časovém úseku. 40 00:04:08,398 --> 00:04:15,684 Když se například někdo stará o sad, zahradu, tak se jeho práce cyklicky opakují. 41 00:04:15,804 --> 00:04:21,263 Pokud jste něco neudělali včas, musíte to odložit na příští rok. 42 00:04:21,383 --> 00:04:33,034 A pokud stavíte dům, tak můžete mít problémy s financemi, nebo ... 43 00:04:33,154 --> 00:04:39,391 ... nějakými životními okolnostmi, například vám v práci nedají dovolenou, nebo ještě něco jiného. 44 00:04:39,511 --> 00:04:45,941 Nebo je špatný kurz pro výměnu deviz, stouply ceny, musíte řešit jiné věci a tak dále. 45 00:04:46,061 --> 00:04:52,390 Jenže váš hlavní úkol spočívá v tom, že do určité doby musíte ten dům postavit 46 00:04:52,510 --> 00:04:58,569 a v souladu s měnícími se okolnostmi stále stejně pokračujete v jeho stavbě, 47 00:04:58,689 --> 00:05:03,383 přece to neznamená, že jste odložili jeho stavbu. 48 00:05:03,503 --> 00:05:08,185 Prostě ho dál stavíte s ohledem na změnu okolností, stejné je to zde. 49 00:05:08,305 --> 00:05:17,801 K určitému termínu má proběhnout islamizace Evropy, mají být zlikvidovány evropské národní státy, 50 00:05:18,347 --> 00:05:25,658 na jejich místě mají být vybudovány nové státy, které budou osídleny novými národy s novým jazykem. 51 00:05:25,778 --> 00:05:36,324 Teď si ti migranti, kteří přijeli z Maghrebu, Afriky, Blízkého východu, Malé Asie vytvořili nový jazyk. 52 00:05:36,870 --> 00:05:39,598 Mluví spolu v jakési divoké směsi. 53 00:05:39,718 --> 00:05:45,654 Již se objevuje nový jazyk, roste nová kultura, takže všechno postupuje jak má. 54 00:05:45,774 --> 00:05:56,416 Celý ten problém je pouze ten, že globální prediktor má velké, velké potíže. 55 00:05:56,536 --> 00:06:06,952 Nestíhají, díky zákonu času nestíhají vybudovat tento nový dům, tuto novou Evropu, 56 00:06:07,072 --> 00:06:12,137 evropský islámský chalífát ve stanoveném termínu. 57 00:06:12,257 --> 00:06:16,370 Ale to neznamená, že by to chtěli odložit a vybudovat ho později, 58 00:06:16,490 --> 00:06:23,225 znamená to, že ho budou budovat ze všech sil vycházejíce z aktuálních okolností a čím rychleji, tím lépe. 59 00:06:23,345 --> 00:06:28,884 Ale oni se přitom nemohou... Víte, jako když se někdo ztrhá, zemře a dům už je mu k ničemu. 60 00:06:29,004 --> 00:06:34,530 Nechtějí, aby se jim něco takového stalo, proto využívají objektivní okolnosti k plnění subjektivních cílů. 61 00:06:34,650 --> 00:06:37,603 A vycházejí z toho, co jsou teď schopni udělat. 62 00:06:37,723 --> 00:06:44,030 Ano, došlo k fázovému zdvihu kvůli tomu, že se sice podle jejich plánů SSSR zhroutil, 63 00:06:44,150 --> 00:06:51,712 o což se postarali, ale k obnovení marxistické vlády v SSSR, na území bývalého SSSR nedošlo. 64 00:06:51,832 --> 00:06:55,976 V potřebné době nedošlo ke složení SSSR číslo 2. 65 00:06:56,096 --> 00:07:00,380 Chápete? Nedošlo k tomu. Lukašenko si se svým úkolem neporadil, 66 00:07:00,500 --> 00:07:06,846 a ani si s ním poradit nemohl, protože v Rusku začaly probíhat zcela jiné procesy, než v jaké doufali globalisté. 67 00:07:06,966 --> 00:07:12,633 USA špatně pochopily a jinak realizovaly ve vztahu k Rusku svůj úkol. 68 00:07:12,753 --> 00:07:15,616 GP nedostal možnost dorazit Rusko ihned. 69 00:07:15,736 --> 00:07:20,046 Kdyby takovou možnost měli, tak by si nedělali hlavu s projektem SSSR číslo 2. 70 00:07:20,166 --> 00:07:23,695 Dorazili by ho ihned a víckrát by se k tomu nevraceli. 71 00:07:23,815 --> 00:07:33,753 Ale teď potřebují... Rozebrali SSSR číslo 1, prohnali ho krvavými přestřelkami a zhoubnými reformami, 72 00:07:33,873 --> 00:07:39,866 snížili počet obyvatel, přestavěli... Prostě se nažrali, ale teď jim znova vytrávilo. 73 00:07:39,986 --> 00:07:46,075 Chtěli zahnat Rusko do dalšího marxistického režimu SSSR číslo 2, a potom přistoupit k přestavbě USA. 74 00:07:46,195 --> 00:07:48,226 Jenže se jim to nepovedlo. 75 00:07:48,346 --> 00:07:55,204 SSSR číslo 2 vytvořen nebyl a Rusko se začalo obnovovat na novém konceptuálním základu. 76 00:07:55,324 --> 00:08:01,721 Ale to vůbec nemění úkol, který si vytyčil globální prediktor, přestavět USA a zkrouhnout je. 77 00:08:01,841 --> 00:08:06,189 Nedá se dále žít podle principu Pax Americana, podle amerických standardů. 78 00:08:06,309 --> 00:08:11,890 Země na to nestačí a uletět z ní zatím neplánují, protože to nedokážou, 79 00:08:12,010 --> 00:08:17,966 což je mimochodem také důvod, proč se globální prediktor nepostaral o zhroucení sovětské kosmonautiky. 80 00:08:18,086 --> 00:08:21,868 Je to jediné odvětví, které nechali na pokoji. 81 00:08:21,988 --> 00:08:29,476 Ano, potopili program MIR, ale hned se začalo s budováním MKS (ISS), 82 00:08:29,596 --> 00:08:34,622 hned se začalo mluvit o vybudování další vesmírné stanice. 83 00:08:34,742 --> 00:08:41,693 Ano, bylo by možná jednodušší začít od MIRu, vzít stávající modul za základ, ale budou to realizovat na MKS. 84 00:08:41,813 --> 00:08:46,577 Chápete? Ty programy se dále rozvíjejí, vyvíjejí se další prvky. 85 00:08:46,697 --> 00:08:52,731 USA musí být z prosté logiky věcí rozebrány, jinak se globální prediktor zhroutí. 86 00:08:52,851 --> 00:08:58,519 Kvůli americkým spotřebním standardům se zhroutí planeta. 87 00:08:58,639 --> 00:09:07,144 USA musí být rozebrány, musí se díky válkám rozpadnout, a ty války tam budou, neproběhne to jako v Rusku, 88 00:09:07,264 --> 00:09:16,297 když bylo rozčleňováno na suvenýrové státy tak, aby přitom bylo co nejméně konfliktů a válek. 89 00:09:16,417 --> 00:09:25,777 Válce se povedlo v podstatě úplně vyhnout kromě té v Čečensku, o kterou se nám postarali naši britští partneři, 90 00:09:25,897 --> 00:09:31,161 aby destabilizovali Rusko, jak měli v úmyslu. Jenže ani jim to nevyšlo. 91 00:09:31,281 --> 00:09:38,971 Plánovali Rusko převálcovat těmi občanskými válkami, rozpoutanými na náboženském, národnostním základu. 92 00:09:39,091 --> 00:09:44,631 Nic jim nevyšlo. Ale v USA je k tomu všechno připraveno a bude si tím muset projít. 93 00:09:44,751 --> 00:09:48,230 Ale v jaké situaci je teď globální prediktor? 94 00:09:48,350 --> 00:09:52,424 Evropa z jejich hlediska není závislá na dějích v USA. 95 00:09:52,544 --> 00:10:01,631 Kdyby měli možnost, tak by okamžitě spustili jak přeformátování USA, tak i Evropy, 96 00:10:01,751 --> 00:10:05,110 ale to by muselo být stabilní Rusko 97 00:10:05,230 --> 00:10:11,197 a Čína by musela být novým centrem koncentrace řízení. 98 00:10:11,317 --> 00:10:17,660 Jenže to se ještě nestalo a Rusko také není v pro ně potřebném stavu. 99 00:10:17,780 --> 00:10:22,294 Globálnímu prediktoru se nedaří, takže je nucen jednat jemněji. 100 00:10:22,414 --> 00:10:32,833 Nějaké migranty již do Evropy přesunuli, tak ať se teď hezky usadí, ať Evropu trochu z vnitřku zpracují, 101 00:10:32,953 --> 00:10:41,355 a zase o něco posunou jak etnickou, tak i kulturní složku směrem k islámskému chalífátu. 102 00:10:41,475 --> 00:10:46,758 Vždyť už teď někde začínají vyhánět místní obyvatele, že je to jejich země. 103 00:10:46,878 --> 00:10:50,048 "Jaký křesťanský stát? To je náš muslimský stát." 104 00:10:50,168 --> 00:10:56,446 Už tam padají podobná prohlášení, už tam jsou taková muslimská hnutí, mám na mysli pseudoislámská. 105 00:10:56,566 --> 00:11:02,601 V tomto ohledu globální prediktor žádné plány neopouští. 106 00:11:02,721 --> 00:11:08,973 Je nutné pochopit jednoduchou věc, že globalizace je objektivní proces, 107 00:11:09,093 --> 00:11:17,876 který vede ke koncentraci řízení na planetě Zemi, výrobních sil na planetě Zemi. 108 00:11:17,996 --> 00:11:19,840 Je to objektivní proces. 109 00:11:19,960 --> 00:11:24,015 A řízení tohoto procesu má subjektivní charakter. 110 00:11:25,329 --> 00:11:33,482 Již dávno je na planetě Zemi vůči státům, všem státům, nejen vůči Evropě, ale vůči všem státům, 111 00:11:33,602 --> 00:11:36,810 uplatňován projekčně-konstrukční přístup. 112 00:11:36,930 --> 00:11:42,212 Ty státy jsou formovány, proto když někdo říká, že se nějaký stát sám od sebe rozpadl, 113 00:11:42,332 --> 00:11:45,527 že šlo o objektivní proces, tak to tak není. 114 00:11:45,647 --> 00:11:52,711 Že k tomu nikdo nevytváří předpoklady, tak to tak není, všechno je to realizováno tímto způsobem. 115 00:11:53,362 --> 00:12:02,031 Zmínil jste SSSR. Věc se má tak, že ve společnosti pokračuje diskuse ohledně demontáže, rozpadu SSSR. 116 00:12:02,151 --> 00:12:09,361 Je možné podrobněji říci, jak to probíhalo, kdo je vinen, kdo stál na počátku toho procesu. 117 00:12:09,481 --> 00:12:16,672 Daný formát našeho pořadu to neumožňuje probrat podrobně, 118 00:12:16,792 --> 00:12:26,456 ale můžeme zmínit některé věci, o kterých se ještě nemluvilo, doplnit je. 119 00:12:26,576 --> 00:12:36,432 Opakuji, že globalizace je proces objektivní a zrušit ji ani zakázat není možné. 120 00:12:36,552 --> 00:12:44,854 Dokud nějaký stát existuje, vychází ze svých zdrojových možností a jednoduše existuje. 121 00:12:44,974 --> 00:12:52,509 Ale když vejde do kontaktu s jiným státem, tak vzniknou různé vazby, především hospodářské. 122 00:12:52,629 --> 00:12:55,156 Bude probíhat vzájemná výměna zdrojů. 123 00:12:55,276 --> 00:13:01,180 Jeden stát má něčeho více než ten druhý a naopak, tak začne probíhat výměna. 124 00:13:01,300 --> 00:13:08,183 A obchod, základem pro obchodování je v současné konceptuální... 125 00:13:08,303 --> 00:13:13,017 ...při současném konceptuálním přístupu ke světovému uspořádání 126 00:13:13,137 --> 00:13:18,351 tvoří základ obchodování nemožnost něco získat jiným způsobem. 127 00:13:18,471 --> 00:13:21,546 Takže pokud není možné někoho obsadit, 128 00:13:21,666 --> 00:13:26,449 zotročit a vše potřebné mu prostě sebrat, začíná se obchodovat. 129 00:13:26,569 --> 00:13:33,064 Ale ať už je to, jak chce, tak když spolu začnou dva státy komunikovat, začíná i jejich vzájemná součinnost 130 00:13:33,184 --> 00:13:37,920 a silnější systém potlačuje slabší systém. 131 00:13:38,040 --> 00:13:41,398 Tímto způsobem se budují impéria. 132 00:13:41,518 --> 00:13:50,237 Je třeba chápat princip různých impérií, například Ruského impéria a Západního impéria. 133 00:13:50,357 --> 00:14:02,472 O Ruském impériu se zajímavě v roce 1765 vyjádřil ruský polní maršál Christoph von Münnich, 134 00:14:02,592 --> 00:14:07,396 který řekl: "Ruský stát má v porovnání s ostatními tu přednost, 135 00:14:07,516 --> 00:14:11,551 že je bezprostředně řízen samotným Bohem. 136 00:14:11,671 --> 00:14:16,690 Jinak není možné si jeho existenci vysvětlit." 137 00:14:16,810 --> 00:14:19,433 A proč to řekl? 138 00:14:19,553 --> 00:14:26,010 Podívejte se na Evropu té doby a uvidíte množství trpasličích státečků. 139 00:14:26,902 --> 00:14:37,214 Ty státy byly velmi nestabilní a bylo možné je svrchu sjednotit do nějakého celku, 140 00:14:37,334 --> 00:14:42,006 nebo je mezi sebou rozeštvat. 141 00:14:42,126 --> 00:14:48,764 A proč tam byly tak malé státy? Protože na základě technologií té doby, 142 00:14:48,884 --> 00:14:56,366 byl každý stát právě tak veliký, jaké byly zdrojové možnosti ho uřídit. 143 00:14:56,486 --> 00:15:04,529 Jak obíhaly informace? Záleželo na vašich možnostech, jak dokážete čelit protitlaku. 144 00:15:04,649 --> 00:15:13,072 Pokud proti vám někdo někde organizoval spiknutí, museli jste mít možnost včas toto spiknutí odhalit, 145 00:15:13,192 --> 00:15:17,999 a nabrat dost sil k potlačení toho spiknutí, abyste přežili. 146 00:15:18,119 --> 00:15:22,773 Ale takto jde udržet malé území. Ta malá území byla ale podmíněna i něčím jiným. 147 00:15:22,893 --> 00:15:25,883 Zeptáte se: "A jak tedy mohla existovat impéria?" 148 00:15:26,003 --> 00:15:35,327 Tato malá území jsou od začátku zárukou toho, že nemůže dojít k velkému spiknutí. 149 00:15:35,447 --> 00:15:41,431 Žádný z těchto malých trpasličích státečků neměl dostatečné zdrojové možnosti, 150 00:15:41,551 --> 00:15:50,911 aby mohl samostatně ohrozit svého výše stojícího sjednotitele, imperátora, kohokoliv. 151 00:15:51,031 --> 00:15:55,873 Aby se mezi sebou na něčem dohodly, musely by navázat spojení. 152 00:15:55,993 --> 00:16:01,739 Přitom však vždy unikají informace a imperátor, výše stojící sjednotitel, 153 00:16:01,859 --> 00:16:07,895 má potom z vyšší úrovně řízení možnost potlačit to spiknutí v samotném zárodku. 154 00:16:08,015 --> 00:16:11,782 Řeší to tedy ten samý úkol, včas odhalit spiknutí a zabránit mu. 155 00:16:11,902 --> 00:16:20,325 A jak to probíhalo v Rusku? Ohromné území, než nějaký posel na koni dojede na Ural 156 00:16:20,445 --> 00:16:23,190 a tím spíše na Sibiř, to trvá věčnost. 157 00:16:23,310 --> 00:16:29,226 A když třeba již v 19. století zaútočili na město Petropavlovsk-Kamčatskij, 158 00:16:29,346 --> 00:16:31,937 tak byli bez problémů odraženi. 159 00:16:32,057 --> 00:16:37,632 Nebylo vůbec důležité, že Rusko je daleko, jak počítali Angličané... 160 00:16:37,752 --> 00:16:42,611 Měli se jim přece vzdát na milost a nemilost, ale oni za Rusko bojovali 161 00:16:42,731 --> 00:16:47,130 a nenechali je odervat kus území z jednotného Ruska. A proč? 162 00:16:47,250 --> 00:16:52,620 Protože Rusko bylo řízeno na jednotném konceptuálním základu. 163 00:16:52,740 --> 00:17:00,549 Na tom, o který byla připravena evropská kultura. Proč? 164 00:17:00,669 --> 00:17:04,437 V Rusku platil princip: "Připoj se k nám a vzkvétej!" 165 00:17:04,557 --> 00:17:10,097 Tedy, že při sjednocení všech sil, se dobře daří všem. 166 00:17:10,217 --> 00:17:17,651 Proto také Rusové nikoho nedobývali, vždy nabízeli možnost vlastního rozvoje 167 00:17:17,771 --> 00:17:20,823 v jednotné rodině všech národů. 168 00:17:20,943 --> 00:17:26,442 A proto, ať už se snažili, jak chtěli, Rusko destabilizovat, na náboženském, národnostním základu, 169 00:17:26,562 --> 00:17:28,555 tak se jim to nedařilo. 170 00:17:28,675 --> 00:17:33,836 A na Západě nehledě na to, že byl celý křesťanský, tedy s jedním náboženstvím, 171 00:17:33,956 --> 00:17:35,983 panoval princip: Rozděl a panuj. 172 00:17:36,103 --> 00:17:41,980 Každý se snažil... Měli jinou koncepci, kdy se snažili vzájemně potlačovat. 173 00:17:42,100 --> 00:17:47,593 Takže globální prediktor měl úkol. 174 00:17:47,713 --> 00:17:51,682 V cestě mu stál ten mocný monolit - Rusko, jak jen ho rozbít? 175 00:17:51,802 --> 00:17:52,895 No jak? 176 00:17:53,015 --> 00:17:56,962 A tehdy přes svého cara, kterého dostali k moci, Alexandra I. ... 177 00:17:57,082 --> 00:18:01,631 Mimochodem, je takové vydavatelství DeAgostini, které vydává encyklopedie: 178 00:18:01,751 --> 00:18:05,374 Sto osobností, které změnily svět, Sto bitev, které změnily svět... 179 00:18:05,494 --> 00:18:11,331 V té knize Sto osobností, které změnily svět, například nenašli místo pro Stalina. 180 00:18:11,451 --> 00:18:16,515 Kdo na světě vůbec více změnil svět? On principiálně změnil celý svět. 181 00:18:16,635 --> 00:18:23,437 On vytvořil světový systém socialismu a v DeAgostini nepovažovali za nutné ho zmínit. 182 00:18:23,557 --> 00:18:27,648 Zato například Nightingale, prostitutka, která se rozhodla, 183 00:18:27,768 --> 00:18:33,128 že vedle své hlavní profese se bude ještě starat o raněné vojáky 184 00:18:33,248 --> 00:18:39,668 a stala se první milosrdnou sestrou - v jejich koncepci, tak ta prý změnila svět, ano? 185 00:18:39,788 --> 00:18:45,750 A člověk, který reálně přinesl na planetu mír, který vybudoval světový systém socialismu, 186 00:18:45,870 --> 00:18:52,547 a do praxe zavedl nové mezistátní vztahy, který předvedl, a ať se to komu líbí, či ne, 187 00:18:52,667 --> 00:18:57,206 tak západní, tedy chtěl jsem říci východní Evropa, která si tu novou kvalitu vztahů vyzkoušela, 188 00:18:57,326 --> 00:19:00,128 se k ní chce vrátit, ale elity jí v tom brání. 189 00:19:00,248 --> 00:19:05,628 Tak pro tuto osobnost v DeAgostini ve své encyklopedii nenašli volné místo. 190 00:19:05,748 --> 00:19:14,965 Zato, když přišlo na ruské vládce, tak na první místo dali Alexandra I. 191 00:19:15,085 --> 00:19:20,171 Protože nikdo, opakuji, NIKDO tak neuškodil Rusku 192 00:19:20,291 --> 00:19:28,972 a tolik nenapomohl při prosazování protiruské politiky ve světě jako Alexandr I. 193 00:19:29,092 --> 00:19:33,493 Takže globální prediktor, který narazil na to, že Rusko bylo monolitní, 194 00:19:33,613 --> 00:19:44,531 konceptuálně monolitní na základě klidného, bratrského soužití národů, 195 00:19:44,651 --> 00:19:47,608 začal přemýšlet, jak to zaonačit. 196 00:19:47,728 --> 00:19:54,100 A přišli na jednu osobitost, zjistili, že všechny národní elity v Rusku 197 00:19:54,220 --> 00:20:03,229 měli tak či onak možnost se realizovat v celostátním imperiálním systému řízení. 198 00:20:03,349 --> 00:20:12,155 To znamená, že jakákoliv elita z národních okrajů byla i elitou státní. Příkladů je tomu moře. 199 00:20:12,275 --> 00:20:15,747 Jen si to vezměte: Ajvazovskij, Bagration... 200 00:20:15,867 --> 00:20:26,034 Každý národ může bez jakýchkoliv problémů vyjmenovat lidi ze svého středu, kteří se stali celonárodními veličinami. 201 00:20:26,154 --> 00:20:30,318 A potom globální prediktor vymyslel jednoduchý a efektivní postup. 202 00:20:30,438 --> 00:20:35,341 Je třeba vytvořit polygon a tím bylo zvoleno Finsko. 203 00:20:35,461 --> 00:20:39,637 Tedy národ, který nikdy neměl vlastní státnost. 204 00:20:39,757 --> 00:20:44,936 Zajistil, aby Rusko sto let pěstovalo ve Finsku státnost. 205 00:20:45,056 --> 00:20:50,341 Sto let Finsko připravovali na to, aby se stalo samostatným státem. 206 00:20:50,461 --> 00:20:58,300 Takto byl vybrušován princip budoucího rozčlenění SSSR, respektive Ruského impéria. 207 00:20:58,420 --> 00:21:06,201 A když globální prediktor přistoupil k rozčlenění... 208 00:21:09,267 --> 00:21:14,972 ...Ruského impéria, tak narazil na takovou věc. 209 00:21:16,415 --> 00:21:24,363 Chtělo se mu rozčlenit celé Ruské impérium najednou a provždy, jenže se to nedařilo. 210 00:21:24,721 --> 00:21:39,570 Národní elity integrované do imperiální elity se snažili fungovat buď v rámci koncepce, 211 00:21:39,690 --> 00:21:48,447 kterou předložili bolševici, nebo v rámci koncepce souhrnně navržené bílým hnutím. 212 00:21:48,567 --> 00:21:59,382 A vzhledem k tomu, že bílé hnutí nebylo schopné poskytnout nový směr, neboť každý stát se musí rozvíjet, 213 00:21:59,502 --> 00:22:05,676 a bylo třeba jít dál, vyhráli bolševici. 214 00:22:05,796 --> 00:22:11,211 A byl tu problém, jak sjednotit nový stát? Co vytvořit? 215 00:22:11,331 --> 00:22:17,729 Když říkají, že se státy rozpadají nebo vytvářejí samy od sebe, že jde o přirozený proces, 216 00:22:17,849 --> 00:22:23,956 tak se zcela pomíjí jednoduchý proces, vliv osobnosti v historii. 217 00:22:24,076 --> 00:22:29,070 Ať si to vezmete, z jaké chcete strany, tak známe Napoleonovskou Francii, 218 00:22:29,190 --> 00:22:39,169 známe Francii Jindřicha IV., známe třeba také Francii Ludvíka XIV., 219 00:22:39,289 --> 00:22:44,506 nebo Německo Fridricha I. Rudovouse, Viléma II. Pruského, je to jedno... 220 00:22:44,626 --> 00:22:47,531 Všechno se to takto mezi sebou rozlišuje. 221 00:22:47,651 --> 00:22:52,525 A pokud se vrátíme jenom trochu zpátky, tak si vzpomeňte na Jelcinovské Rusku, devadesátá léta 222 00:22:52,645 --> 00:22:56,526 a Putinovské Rusko po roce 2000. Absolutně rozdílné! 223 00:22:56,646 --> 00:23:04,554 Každý ten člověk tedy vnáší svůj osobní příspěvek do podoby svého státu, 224 00:23:04,674 --> 00:23:08,697 a ten se potom stává dědictvím daného státu. 225 00:23:12,233 --> 00:23:17,473 A když se tedy začalo řešit, jakým způsobem bude provedeno sjednocení SSSR, 226 00:23:17,593 --> 00:23:25,875 tak byly navrženy dva různé přístupy: stalinský a leninský. 227 00:23:26,740 --> 00:23:32,599 A tvrdí nám, že Lenin musel ustoupit. 228 00:23:32,719 --> 00:23:43,621 Prý tam došlo na velkou hádku a on byl nucen kvůli uchování státu přistoupit na kompromis 229 00:23:43,741 --> 00:23:48,654 a sestavit stát z republik podle národnostního příznaku s právem na oddělení. 230 00:23:48,774 --> 00:23:51,132 Ve skutečnosti to tak vůbec nebylo. 231 00:23:51,252 --> 00:23:56,966 Hádka tam opravdu byla, ale v takovém tom stylu: "Trochu si vjedeme do vlasů, abych měl důvod ustoupit." 232 00:23:57,086 --> 00:24:00,579 Jako například Majdan. Copak to spiknutí se odehrálo na Majdanu? 233 00:24:00,699 --> 00:24:07,691 Na Majdanu jenom shromáždili majdanuté stádo, aby si tam zaskákalo a zařvalo. 234 00:24:07,811 --> 00:24:11,795 A potom si ti ubožáci stěžovali, že je nechali na holičkách: 235 00:24:11,915 --> 00:24:16,041 "My jsme udělali všechno pro realizaci revoluce "špinavosti", 236 00:24:16,161 --> 00:24:19,784 všechno svinstvo, kterého jsme byli schopni, jsme tam předvedli, 237 00:24:19,904 --> 00:24:23,372 a ve výsledku jsme za svou snahu nebyli nijak odměněni. 238 00:24:23,492 --> 00:24:27,037 K moci se dostali ještě větší zloději!" 239 00:24:27,157 --> 00:24:36,640 Stejné to bylo v tomto případě. Aby bylo možné se pod obstojnou záminkou vzdát ideje... 240 00:24:40,839 --> 00:24:47,362 ... ideje kulturně-národnostní autonomie, zařídila se hádka a bylo vymalováno. 241 00:24:47,482 --> 00:24:50,631 A proč se to všechno odehrálo právě takto? 242 00:24:50,751 --> 00:24:56,480 Věc se má tak. Jak byly vytvářeny... Ještě jednou zopakuji. 243 00:24:56,600 --> 00:25:04,308 V průběhu globalizace všechny státy vznikaly živelně. 244 00:25:06,791 --> 00:25:12,290 Vznikaly na základě svých zdrojů, zdrojových možností s ohledem na řízení. 245 00:25:12,410 --> 00:25:22,697 A v souladu s tím v přechodném období, kdy se Ruské impérium zhroutilo, rozpadlo, 246 00:25:22,817 --> 00:25:31,070 začala být opět vytvářena centra koncentrace řízení, která vstřebávala různá území a řídící složky. 247 00:25:31,190 --> 00:25:41,322 Mezi podobná území patřil například Kokandský chanát, který se stal autonomií, 248 00:25:41,442 --> 00:25:49,459 Bucharský chanát se změnil v Bucharskou sovětskou republiku, nebo třeba Chórezmská republika. 249 00:25:50,073 --> 00:25:55,343 Nebyly vytvořeny na základě etnického principu, ale řídícího principu. 250 00:25:55,463 --> 00:26:01,612 Pokud existovala nějaká státnost před vstupem do Ruska, ihned se projevila 251 00:26:01,732 --> 00:26:08,433 a byla zformována řídící struktura. 252 00:26:08,553 --> 00:26:15,097 Když likvidovali, tedy když začali vytvářet republiky podle národnostního příznaku, 253 00:26:15,217 --> 00:26:23,296 tak například Bucharskou republiku rozdělili mezi Uzbekistán, Turkmenistán a Tádžikistán. 254 00:26:23,416 --> 00:26:27,186 To samé provedli s Chórezmskou republikou. 255 00:26:27,306 --> 00:26:35,131 Hotové řídící struktury tedy jednoduše zlikvidovali jenom proto, aby vytvořili národnostní. 256 00:26:35,251 --> 00:26:39,179 Ale možná někteří prostě jenom tak tvrdě trvali na těch národnostních republikách, 257 00:26:39,299 --> 00:26:41,893 takže jim nic jiného nezbylo? Vůbec ne. 258 00:26:42,013 --> 00:26:49,641 S ohledem na vzniklé okolnosti, znovu opakuji, na všechny ekonomické a politické faktory, 259 00:26:49,761 --> 00:26:53,459 neměly tyto nově se tvořící subjekty jinou možnost jak přežít, 260 00:26:53,579 --> 00:27:00,437 než se opět vrátit jako součást Ruského impéria, sice v nové podobě, ale opět jako jeho součást. 261 00:27:00,557 --> 00:27:02,216 A proč? 262 00:27:02,336 --> 00:27:06,647 Především na tom měl zájem sám globální prediktor, 263 00:27:06,767 --> 00:27:13,625 protože když něco bourá, tak to nedělá proto, aby tam vzniknul nějakých chaos. 264 00:27:13,745 --> 00:27:19,435 Pouze lidé, kteří nemají ponětí o řízení mohou mluvit o jakémsi řízeném chaosu. 265 00:27:19,555 --> 00:27:24,145 Pokud vidí jenom chaos, tak je to jenom jejich nepochopení procesů řízení. 266 00:27:24,265 --> 00:27:30,774 Globální prediktor vždy zanechá strukturu, která má řídit, 267 00:27:30,894 --> 00:27:35,921 a přitom vždy sleduje své konkrétní cíle. 268 00:27:36,041 --> 00:27:43,405 Co mohl v tomto ohledu použít jako alternativní možnost globální prediktor nebo Britské impérium, 269 00:27:43,525 --> 00:27:51,540 které v té době bylo předvojem globálního prediktoru, bylo basmačestvo a latinizace. 270 00:27:51,660 --> 00:27:56,157 Na těchto dvou jevech, na kterémkoliv z nich je možné odhalit všechno, jen se podívejte. 271 00:27:56,277 --> 00:28:06,096 Ani jeden, ani druhý nedokázal zničit kultury a státnost těchto republik. 272 00:28:06,216 --> 00:28:15,128 Basmačestvo bylo potlačeno, protože všechna řídící elita přešla na ruskou stranu, jinou možnost totiž ani neměla. 273 00:28:15,248 --> 00:28:19,161 Buď rozpad, snížení životní úrovně a neexistence, 274 00:28:19,281 --> 00:28:24,786 nebo návrat k životu, který znali, do jednotné rodiny národů Ruského impéria. 275 00:28:24,906 --> 00:28:33,208 Buď vás budou na kousky rvát nějací basmači, nebo budete mít přece jen nějaké výhledy 276 00:28:33,328 --> 00:28:36,563 a váš národ a stát se bude rozvíjet. 277 00:28:36,683 --> 00:28:42,392 A to bylo to, co si přáli všechny národy a elity, které se stali součástí SSSR, obnoveného Ruského impéria. 278 00:28:42,512 --> 00:28:49,153 A latinizace? Nehledě na to, že měla velice široký vliv, 279 00:28:49,273 --> 00:28:55,287 sklouzla po povrchu a nedokázala proniknout mezi lidové masy. 280 00:28:55,407 --> 00:29:01,472 A proto se také byli nuceni latinizace vzdát, a kdy se k ní zase vrátili? 281 00:29:01,592 --> 00:29:08,283 V roce 1991, když se zhroutil SSSR. Okamžitě tu byl požadavek všechny ty republiky latinizovat. 282 00:29:08,403 --> 00:29:16,332 Jestliže ani cyrilice plně neodpovídala fonetice a jazykům, a proto bylo nutné zavádět doplňkové znaky, 283 00:29:16,452 --> 00:29:24,635 tak 27 písmen latinské abecedy jim nemohlo stačit už vůbec. 284 00:29:24,755 --> 00:29:29,329 Jak dlouho už se v Uzbekistánu babrají s tou latinizací? 285 00:29:29,449 --> 00:29:34,040 A přitom na to šli správně, přes vzdělání, výchovu nového pokolení. 286 00:29:34,160 --> 00:29:40,106 Pokoušejí se tam administrativu převést na latinku, 287 00:29:40,226 --> 00:29:47,036 ale vždyť hlavní část tiskové produkce stejně vychází v azbuce na základě cyrilice. 288 00:29:47,156 --> 00:29:56,051 Takže globální prediktor tehdy neměl možnost žádným způsobem čelit tomu, 289 00:29:56,171 --> 00:30:02,930 aby se ty národy znovu spojily na principu národnostně-kulturní autonomie. 290 00:30:03,050 --> 00:30:09,759 Zbyla mu jediná možnost, ovlivňovat ty, kteří realizovali toto sjednocení, 291 00:30:09,879 --> 00:30:16,028 aby pod nějakou dobře vypadající záminkou zradili zájem národů v Rusku 292 00:30:16,148 --> 00:30:20,197 a vydali se cestou národnostních autonomií. 293 00:30:20,317 --> 00:30:26,363 Pouze národnostní státy, jenom národnostní státy mohly vypěstovat takové státy, 294 00:30:26,483 --> 00:30:31,499 které by odpovídaly těm principům, na základě kterých žila Evropa. 295 00:30:31,619 --> 00:30:39,833 Co je ještě v tomto případě třeba mít na mysli? Evropa... 296 00:30:44,527 --> 00:30:49,481 ...se začala sjednocovat do jednotného celku až v 19. století, 297 00:30:49,601 --> 00:30:54,479 kdy se informační možnosti, komunikativní, dostaly na takovou úroveň, 298 00:30:54,599 --> 00:31:02,423 že bylo možné tyto státy začít sjednocovat na nových principiálních základech a uřídit je. 299 00:31:02,543 --> 00:31:08,545 Proto také všechna ta impéria nově přebudovali. 300 00:31:08,665 --> 00:31:16,937 V tomto ohledu je to, co provedli se SSSR při jeho formování, 301 00:31:17,057 --> 00:31:23,834 možné ilustrovat ještě na jednom příkladu, který ale už není z našich dějin. 302 00:31:23,954 --> 00:31:45,602 24. srpna 1572, tedy v noci z 23. na 24. srpna došlo k jedné události, kterou si dodnes všichni pamatují. 303 00:31:45,722 --> 00:31:47,907 Co to bylo za událost? 304 00:31:48,027 --> 00:31:50,784 Bartolomějská noc. 305 00:31:50,904 --> 00:32:01,708 Tehdy byli ve Francii prakticky vyvražděni hugenoti, došlo k jejich masakru. 306 00:32:07,328 --> 00:32:20,969 Přibližně ve stejné době, přibližně v té době, ve stejném roce 1572 jenom 29.07-02.08. došlo ještě k jedné události, 307 00:32:21,089 --> 00:32:30,053 která se odehrála tisíce kilometrů od Francie, šlo o Molodinskou bitvu v Rusku. 308 00:32:30,173 --> 00:32:42,015 Nehledě na to, že tyto událostí dělí tisíce kilometrů, mají mezi sebou stejnou spojitost. 309 00:32:42,135 --> 00:32:51,020 Věc se má tak, že hugenoté měli k dispozici takový zdrojový potenciál, 310 00:32:51,140 --> 00:33:00,078 který by jim v každém případě umožnil dostat se ve Francii k moci. 311 00:33:00,198 --> 00:33:07,085 Ale to nebylo vhod globálnímu prediktoru, protože by to vneslo zvrat do jejich řízení, 312 00:33:07,205 --> 00:33:12,466 znesnadňovalo by jim to jejich řízení na základě projekčně-konstrukčního přístupu, 313 00:33:12,586 --> 00:33:18,247 změnil by se formát Francie v globální politice. 314 00:33:18,367 --> 00:33:24,521 Francie by získala jinou kvalitu, což nemohlo být připuštěno, muselo to být zastaveno. 315 00:33:24,641 --> 00:33:31,941 Oni ale přece nemohou ovlivnit všechny procesy v národech, a proto jednají úzce cíleně. 316 00:33:32,061 --> 00:33:34,552 Co se stalo? 317 00:33:34,672 --> 00:33:41,159 Hugenoté postupovali k moci. Jindřich Navarrský se oženil s Markétou z Valois, 318 00:33:41,279 --> 00:33:51,976 a tak se mu otevřela reálná možnost dostat se ve Francii k moci legálně, prostřednictvím své ženy. 319 00:33:52,096 --> 00:34:10,872 To, že mu v cestě stáli ještě dva králové - Karel IX. a Jindřich III., který mimochodem.... 320 00:34:17,651 --> 00:34:25,179 když umíral, tak odkázal královskou korunu Jindřichu Navarrskému, tedy Jindřichu IV., 321 00:34:25,299 --> 00:34:30,836 nehledě na to, že měl ještě bratra v následnické linii. Ale v čem je podstata? 322 00:34:30,956 --> 00:34:34,130 Získal reálnou možnost stát se králem. 323 00:34:34,250 --> 00:34:36,494 A tomu bylo třeba zabránit. 324 00:34:36,614 --> 00:34:40,258 A jak? Vyvraždit kádrovou základnu. 325 00:34:41,585 --> 00:34:46,507 A to v průběhu toho masakru učinili, vyvraždili prakticky... 326 00:34:46,627 --> 00:34:52,707 V jakékoliv encyklopedii se dočtete, že zavražděni byli prakticky všichni vůdci hugenotů. 327 00:34:52,827 --> 00:35:04,071 A nehledě na to, že potom Jindřich Navarrský dál bojoval o francouzskou korunu, a že se nakonec i králem stal, 328 00:35:04,893 --> 00:35:08,132 tak byl tento úder pro něj osudovým. 329 00:35:08,252 --> 00:35:16,033 Jak se mu to nakonec povedlo? Včas, v roce 1593 prohlásil: "Paříž stojí za mši" (katolickou). 330 00:35:16,153 --> 00:35:21,431 To znamená, že vstoupil do té struktury, kterou mu navrhnul globální prediktor. 331 00:35:22,389 --> 00:35:29,506 Sice souhlasil, nicméně Ravaillac v roce 1610 přesto tuto chybu řízení zlikvidoval dýkou. 332 00:35:29,626 --> 00:35:33,297 Jindřich IV. byl zavražděn a všechno běželo dál podle plánu. 333 00:35:33,417 --> 00:35:39,367 Tento vliv jednotlivých osobností velice změnil francouzské dějiny a vedl k velkým událostem. 334 00:35:39,487 --> 00:35:45,335 A co se týká Molodinské bitvy, tak tam to globálnímu prediktoru nevyšlo! 335 00:35:45,455 --> 00:35:53,553 1571 se odehrál první Krymský pochod, který měl zničit Rusko, a téměř se to povedlo. 336 00:35:53,673 --> 00:35:58,959 Druhý pochod v roce 1572 měl Rusko dorazit, a to se nepovedlo. 337 00:35:59,504 --> 00:36:08,388 To je k otázce, jakou roli hraje v dějinách osobnost, jak mění ve státech průběh událostí 338 00:36:08,508 --> 00:36:12,617 a jakou váhu mají ta či ona přijatá státní rozhodnutí. 339 00:36:12,737 --> 00:36:19,369 Stejně jako v tom případě ve Francii, kde byl globální prediktor nucen zlikvidovat kádrovou základnu hugenotů, 340 00:36:19,489 --> 00:36:24,684 aby uchoval směřování svého řízení, tak v případě SSSR, Ruského impéria, 341 00:36:24,804 --> 00:36:27,450 bylo naopak nutné tu kádrovou základnu vytvořit, 342 00:36:27,570 --> 00:36:31,053 což mělo vyřešit sjednocení SSSR podle národnostního příznaku. 343 00:36:31,173 --> 00:36:36,397 Na toto téma je možné hovořit dlouho, proto to raději nebudeme protahovat. 344 00:36:36,517 --> 00:36:41,824 Řekněte, je možný rozpad současného Ruska, existuje takové nebezpečí? 345 00:36:42,976 --> 00:36:46,138 Takové nebezpečí existuje vždy. 346 00:36:48,757 --> 00:36:56,212 Ale o všem opět rozhoduje to, nakolik je aktivní obyvatelstvo a osobnostní faktor v dějinách. 347 00:36:56,332 --> 00:36:59,066 Osobnosti mají na dějiny také velký vliv. 348 00:36:59,186 --> 00:37:05,219 Jestliže Boris Nikolajevič Jelcin vedl Rusko k rozpadu: "Vezměte si tolik suverenity, kolik chcete", 349 00:37:05,339 --> 00:37:09,923 tak Vladimir Vladimirovič naopak Rusko dává dohromady a povedlo se mu to natolik, 350 00:37:10,043 --> 00:37:14,091 že se hlavní směřování tohoto procesu nedá změnit. 351 00:37:16,285 --> 00:37:24,470 Vrátíme se k Evropě. Anatolij z Doněcku prosí okomentovat jednání o Sýrii v Mnichově. 352 00:37:24,590 --> 00:37:33,800 K samotnému jednání vůbec nedošlo kvůli podmínkám opozice, která potom obvinila Rusko, že maří jednání. 353 00:37:33,920 --> 00:37:41,358 Věc se má tak, že zmaření jednání je výhodné jak pro Západ, tak i pro Rusko. 354 00:37:41,478 --> 00:37:44,659 Zaprvé. ... pro Rusko i Sýrii. 355 00:37:44,779 --> 00:37:47,005 Zaprvé. Proč je to výhodné pro Západ? 356 00:37:47,125 --> 00:37:52,884 Protože se jim za jednací stůl reálně nepovedlo posadit ani ISIL, ani Džabhat an-Nusrah, 357 00:37:53,004 --> 00:37:59,704 neboť se nám je všechny povedlo zaregistrovat jako teroristické organizace, jako nelegální opozici. 358 00:37:59,824 --> 00:38:10,111 A ti, které se jim tam povedlo dostat, nejsou vlastně nikým, takže jakékoliv jednání pro ně znamená krach. 359 00:38:10,579 --> 00:38:17,409 Tady je to podle principu, kolik za tebou stojí divizí? A pokud žádné nemáš, tak co tu děláš? 360 00:38:17,529 --> 00:38:25,757 Ano, možná za tebou stojí Rijád, Washington, jenže syrská vláda zase řekne: "A za námi stojí Rusko!" 361 00:38:25,877 --> 00:38:29,562 Tak co dál? Všichni si to velmi dobře uvědomují, 362 00:38:29,682 --> 00:38:34,636 a protože tato opozice nemá co nabídnout, musela zmařit ty volby, tedy ta jednání, 363 00:38:34,756 --> 00:38:36,832 a ze všeho obvinit Rusko. 364 00:38:36,952 --> 00:38:41,797 A zmaření těch jednání je výhodné i pro Rusko z jednoho jednoduchého důvodu, 365 00:38:41,917 --> 00:38:47,539 že v důsledku určitého jednání vnitřní Putinovy opozice to dopadlo tak, 366 00:38:47,659 --> 00:38:58,015 že ten seznam syrské opozice k jednání byli do značné míry nuceni sestavit v Rijádu. 367 00:38:58,135 --> 00:39:01,602 Proběhlo to asi takovým stylem: "Není důležité, co říká prezident, 368 00:39:01,722 --> 00:39:05,585 nevšímejte si toho, žádná syrská opozice neexistuje." 369 00:39:07,153 --> 00:39:14,820 To velice uškodilo vedení globální politiky, proto ten odklad umožňuje 370 00:39:14,940 --> 00:39:26,087 ruským letecko-kosmickým silám a syrské armádě zredigovat ten seznam opozice, se kterou je možné jednat. 371 00:39:26,207 --> 00:39:31,174 Takže vše probíhá normálně, jde čistě o informační válku. 372 00:39:31,294 --> 00:39:38,056 A svůj seznam opozice Moskva a Damašek sestavují. 373 00:39:38,176 --> 00:39:49,710 Mnozí... Neustále posloucháme, že ty či ony oddíly opozice přecházejí na proti-ISIL-ovskou stranu 374 00:39:49,830 --> 00:39:56,036 a začínají bojovat proti ISIL na straně syrské vlády. 375 00:39:56,156 --> 00:40:00,469 S tím, že politické otázky se budou řešit až potom, teď je nutné bojovat. 376 00:40:00,589 --> 00:40:06,659 Co to znamená? Formování další ozbrojené síly. 377 00:40:06,779 --> 00:40:13,377 Neexistuje žádná syrská opozice, která by nebyla... Dosud žádná taková neexistovala. 378 00:40:13,497 --> 00:40:21,790 ...která by nebyla opozicí zosobněnou ISIL nebo Džabhat an-Nusrah. 379 00:40:21,910 --> 00:40:27,269 Je to jednoduché. Oni vytvářejí velké množství oddílů, už jsem o tom mluvil. 380 00:40:27,389 --> 00:40:37,022 Jaký je na Ukrajině rozdíl mezi Azovem, Donbasem, nebo Ajdarem, těmi kárnými oddíly? No jaký? 381 00:40:37,142 --> 00:40:43,244 Stejné je to tady. ISIL nebo Džabhat an-Nusrah, je to jedno a totéž, ať už si říkají, jak chtějí. 382 00:40:43,364 --> 00:40:49,802 Takže z nich se jako skládá ta opozice. Co tedy říká Západ? 383 00:40:49,922 --> 00:40:56,745 - Bombardujete tu hodnou opozici. - Řekněte tedy, která je ta špatná a kde se nachází? 384 00:40:56,865 --> 00:41:01,847 - To vám neřekneme. A proč? Protože v závislosti na politické konjunktuře 385 00:41:01,967 --> 00:41:07,903 tyto oddíly jednou představují jako ISIL, podruhé jako Džabhat an-Nusrah či jako legální opozici. 386 00:41:08,023 --> 00:41:13,187 Ale protože jsou všichni již tak profláknutí, všichni velitelé jsou i s jejich vazbami natolik známí, 387 00:41:13,307 --> 00:41:17,014 tak nám nikoho předvést nemohou, protože bychom jim hned odpověděli: 388 00:41:17,134 --> 00:41:23,773 - Jak se z velitele ISIL najednou stal hodný opozičník? Koho to kryjete? 389 00:41:23,893 --> 00:41:30,388 Jeb Bush... tedy.. Bush v rozhovoru s Trampem přece řekl: 390 00:41:30,508 --> 00:41:36,022 "Rusko bombarduje ty síly, které my podporujeme." A co je to za síly, které USA podporují? 391 00:41:36,142 --> 00:41:41,018 Je jasné, že je to ISIL a všechny ostatní oddíly, které jsou na něj napojeny. 392 00:41:41,138 --> 00:41:51,151 Protože oni vedly své letecké útoky tak, že se území kontrolované ISIL neustále rozrůstalo. 393 00:41:52,603 --> 00:41:58,272 My jsme se obraceli na Západ a ptali se: - Kde je ta vaše Syrská svobodná armáda? 394 00:41:58,392 --> 00:42:02,524 - Kde jsou ti a oni, všichni, o kterých neustále mluvíte? Seznamte nás s nimi. 395 00:42:02,644 --> 00:42:04,550 A oni odpovídají: - Nemůžeme. 396 00:42:04,670 --> 00:42:10,283 A proč? Nemůžou nám je představit, protože naše rozvědka je také aktivní a vždy ty lidi dokáže demaskovat. 397 00:42:10,403 --> 00:42:15,066 - Tak vy nemůžete? Ale přece tvrdíte, že Syrská svobodná armáda... Budeme je tedy hledat sami. 398 00:42:15,186 --> 00:42:22,223 Což jsme udělali a našli. Našli jsme Syrskou svobodnou armádu i další politické struktury legální opozice, 399 00:42:22,343 --> 00:42:25,483 které jsou schopny vést jednání s Damaškem. 400 00:42:25,603 --> 00:42:36,873 Tyto síly teď tedy narůstají, získávají větší sílu a ISIL a další západní vojenské oddíly, 401 00:42:36,993 --> 00:42:44,473 které vyslali do boje se syrským národem, své síly naopak vyčerpávají. 402 00:42:45,447 --> 00:42:58,132 Proto se teď hra rozrůstá o možnost vpádu turecké armády do Sýrie, saúdskoarabské armády... 403 00:42:58,252 --> 00:43:02,472 Je to velice závažná hra, nicméně stále hra. 404 00:43:02,592 --> 00:43:13,030 Protože v případě, kdy by to Turecko přece jenom udělalo, by se turecká katastrofa prudce přiblížila. 405 00:43:13,150 --> 00:43:18,894 To teď není výhodné pro USA ani pro globální prediktor. 406 00:43:19,014 --> 00:43:23,074 Jenže existuje logika záměru a logika okolností. 407 00:43:23,194 --> 00:43:28,531 A logika okolností k tomu Turecko nutí, oni se nemohou zastavit. 408 00:43:28,651 --> 00:43:34,377 A pokud se nedokážou zastavit a získat zpět nějakou sílu, 409 00:43:34,497 --> 00:43:39,673 tak Turecko přestane existovat již v nejbližší době. 410 00:43:39,793 --> 00:43:43,766 A co se týká Saúdské Arábie, která se tam chystá přesunout armádu... 411 00:43:43,886 --> 00:43:56,186 ISIL je z větší části právě saúdskoarabská nepravidelná armáda, která je pod velením přímo Saúdské Arábie. 412 00:43:56,306 --> 00:44:06,098 Je to nepravidelná armáda USA a její ani ne náhradní, ale polní velitelské stanoviště je v Saúdské Arábii. 413 00:44:06,218 --> 00:44:10,335 Odtamtud jí velí. Co tedy musí Saúdská Arábie udělat? 414 00:44:10,455 --> 00:44:18,291 Ona musí, protože zajišťuje přístup do Sýrie... Prostě se ISILovské oddíly převléknou do jiné uniformy, 415 00:44:18,411 --> 00:44:23,126 bude vyhlášeno, že to je saúdskoarabská armáda a tu musíte nechat na pokoji. 416 00:44:23,246 --> 00:44:25,558 To je ten záměr. 417 00:44:25,678 --> 00:44:28,636 A proč Putin nejel do Mnichova? 418 00:44:28,756 --> 00:44:35,831 Co by tam dělal? V roce 2007 tam byl, vše jim řekl, a co se změnilo? 419 00:44:35,951 --> 00:44:37,741 NIC! 420 00:44:37,861 --> 00:44:41,867 Dvakrát něco opakovat hluchému nemá smysl. 421 00:44:41,987 --> 00:44:48,262 Putin není tím typem člověka, který by k nim neustále jezdil: "Já jsem vám to říkal, vždyť jsem vám to říkal..." 422 00:44:48,382 --> 00:44:51,331 Řekl jim to, a oni teď vidí výsledky. 423 00:44:51,451 --> 00:44:56,003 Proto tam jel Medvěděv a řekl jim: "Vidíte následky svého jednání? Vidíte! Líbí se vám to? 424 00:44:56,123 --> 00:45:03,607 Tak se radujte, protože vám bude za chvíli ještě veseleji, pokud nezačnete jednat tak, jak vám říká Putin!" 425 00:45:03,727 --> 00:45:09,711 Okomentujte prosím srážku vlaků v Německu a reakci kancléřky Merkelové na tuto událost. 426 00:45:09,831 --> 00:45:17,849 Normální reakce. Vezměte si, že šlo o čelní srážku vlaků, takže mluvit v tomto případě o tom, 427 00:45:17,969 --> 00:45:27,588 že šlo o nějakou tragickou náhodu, není možné. Šlo očividně o diverzi a vzkaz Merkelové, 428 00:45:27,708 --> 00:45:36,939 že její řízení Německa jde proti hlavnímu proudu, a že tedy narazí. 429 00:45:37,563 --> 00:45:41,632 "Pokud nezměníš směr své politiky, nabouráš." 430 00:45:43,221 --> 00:45:47,573 Takže, ona si teď musí poradit. 431 00:45:50,008 --> 00:45:57,276 Uplynul rok od podepsání Minských dohod, můžete zrekapitulovat výsledky? 432 00:45:57,912 --> 00:46:06,380 Tak především. Zda dobře nebo špatně, ale institucionalizace republik probíhá, 433 00:46:06,500 --> 00:46:13,326 k podlamování PSEUDOlegitimity, protože oni nejsou legitimní... 434 00:46:13,446 --> 00:46:21,042 Dochází k silnému a rychlému podlamování této zdánlivě legitimní kyjevské bandy 435 00:46:21,162 --> 00:46:28,571 a otázka nutnosti začít vést dialog s Luhanskou a Doněckou republikou je čím dál očividnější. 436 00:46:28,691 --> 00:46:37,910 Hlavním výsledkem tohoto roku je přece jen skutečnost, že nehledě na to, že Minské dohody byly uzavřeny na rok, 437 00:46:38,030 --> 00:46:45,261 nepovedlo se je zmařit, což znamená, že se politické i vojenské okolnosti změnily natolik, 438 00:46:45,381 --> 00:46:55,694 že si nikdo nedovolil zmařit Minské dohody, neboť vědí, že je to jediný základ pro odvrácení totální války v Evropě 439 00:46:55,814 --> 00:47:00,858 a vůbec zhroucení řízení v celém světě. 440 00:47:00,978 --> 00:47:06,410 Proto byli všichni nuceni přistoupit k prodloužení těchto Minských dohod, 441 00:47:06,530 --> 00:47:12,232 přestože jsou vedeny snahy je zmařit ze všech stran jak v Evropě, tak i v USA. 442 00:47:12,352 --> 00:47:15,384 Existují i síly uvnitř Ruska, které mají snahu je zmařit. 443 00:47:15,504 --> 00:47:22,935 Když se o to ale snaží USA a Evropa, tak je možné to pochopit. 444 00:47:23,055 --> 00:47:28,237 Když se však "patrioté" snaží zmařit institucionalizaci republik 445 00:47:28,357 --> 00:47:34,333 a rozšíření jejich pravomoci na celé ukrajinské území, 446 00:47:34,453 --> 00:47:39,732 tak to nechápu. Co jste to za patrioty? Jestliže vystupujete proti Minským dohodám? 447 00:47:39,852 --> 00:47:44,066 A pokud to děláte, tak jak je možné vám vůbec svěřit do rukou nějakou moc? 448 00:47:44,186 --> 00:47:48,338 Vždyť nic nevíte o řízení. Jak chcete něco řídit? 449 00:47:51,631 --> 00:47:58,481 Jelena se ptá, proč bylo nutné měnit pravidla fungování MMF a dělat okolo toho takový humbuk, 450 00:47:58,601 --> 00:48:02,037 když teď stejně Ukrajině žádné peníze neposkytují? 451 00:48:02,157 --> 00:48:07,909 Aby mohli dát peníze Ukrajině, aby Ukrajina přece jenom dokázala zaútočit, 452 00:48:08,029 --> 00:48:14,186 aby Ukrajina přece jenom rozpoutala totální válku po celé Evropě. 453 00:48:14,306 --> 00:48:19,376 Proto to dělali, a že se to nestalo, je díky opačnému vlivu. 454 00:48:19,496 --> 00:48:25,235 Chápete? Proč si myslíte, že když se přijme rozhodnutí, tak musí být jednoznačně realizováno? 455 00:48:25,355 --> 00:48:28,290 A že na zájmy jiných skupin nikdo brát ohled nebude? 456 00:48:28,410 --> 00:48:31,775 Jakékoliv řídící rozhodnut má jak své příznivce, tak i odpůrce. 457 00:48:31,895 --> 00:48:36,083 A vždy vítězí jedni nebo druzí. 458 00:48:36,203 --> 00:48:41,524 Je to, jako bychom věděli, jak věci fungují, ale když probíhá opravdový proces, tak to najednou nevidíme. 459 00:48:41,644 --> 00:48:48,887 Pokaždé čekáme, že to přesně tak musí být. Churchill v této souvislosti řekl zajímavou věc: 460 00:48:49,007 --> 00:48:53,517 Politik je ten člověk, který vysvětluje, co se stane, pokud se něco neudělá přesně tímto způsobem, 461 00:48:53,637 --> 00:48:57,074 a potom vysvětluje, proč to tak nebylo. 462 00:48:57,194 --> 00:49:03,744 Nestalo se to proto, že byly učiněny takové a takové kroky, to je všechno. 463 00:49:06,333 --> 00:49:13,541 Alexandr z Leningradské oblasti prosí okomentovat, jak se Erdogan nechal napálit ruskými šprýmaři. 464 00:49:14,364 --> 00:49:24,794 Už v minulém pořadu jsem řekl, že z Erdogana udělají šíleného führera, kterého je třeba se zbavit. 465 00:49:24,914 --> 00:49:28,267 Je třeba ho úplně odstavit od toho projektu... 466 00:49:28,387 --> 00:49:37,575 On je vlastně kreatura projektu globálního prediktoru, ne USA. Davutoglu je člověk USA, ale Erdogan stojí výše. 467 00:49:37,695 --> 00:49:43,494 Ale protože se Erdogan dopustil veliké chyby kvůli své chamtivosti a nechápavosti... 468 00:49:43,614 --> 00:49:48,756 On si nevšimnul, že mezi Jelcinovským a Putinovským Ruskem je rozdíl, 469 00:49:48,876 --> 00:49:53,005 to je zase k té roli, jak rozdílně může fungovat stát. 470 00:49:53,125 --> 00:49:58,526 Třeba zda uzavřené dohody hrají roli, nebo na ně nemusí být brán ohled. 471 00:49:58,646 --> 00:50:06,560 Mimochodem, Putin teď v mnohém řeší ty problémy, které založil Lenin, proto se tenkrát neudržel. 472 00:50:06,680 --> 00:50:09,481 Pokud by tyto problémy tenkrát... 473 00:50:09,601 --> 00:50:14,181 Já nevím z jakých důvodů, jak na Lenina zatlačili, proč na tu věc přistoupil, 474 00:50:14,301 --> 00:50:19,643 ale v každém případě měl možnost těm, kteří ho ze Západu financovali, říci: 475 00:50:19,763 --> 00:50:25,185 "Já s tím nemůžu nic udělat, oni mi sice tou hádkou nahrávají, ale já to, či ono." 476 00:50:25,305 --> 00:50:31,568 Mohl se opřít o Stalina a jeho skupinu, aby to nepřipustil, ale on to neudělal. 477 00:50:31,688 --> 00:50:40,062 Čelil sice zednářům i trockistům, ale Stalinovi nepomáhal, tato jeho polovičatost mu nic dobrého nepřinesla. 478 00:50:40,182 --> 00:50:44,508 Zednáři a trockisté se mu pomstili tak, že ho otrávili. 479 00:50:45,064 --> 00:50:51,999 A Erdogan? Šlo o důležitý projekt, který narušil. 480 00:50:52,119 --> 00:50:59,747 Věc se má tak, že si ho stejně globální prediktor pěstoval jako prasátko na porážku. 481 00:51:00,398 --> 00:51:10,910 Erdogan měl v každém případě zemřít. Napřed by se z něj stal národní lídr, stejně jako Hitler, 482 00:51:11,030 --> 00:51:13,371 ale ve výsledku... 483 00:51:13,491 --> 00:51:20,897 Nejednalo se o dlouhodobý projekt. Turecko již tak z určitého pohledu existuje příliš dlouho. 484 00:51:21,017 --> 00:51:25,835 Kurdistán nebyl udržován a podporován v té podobě v jaké existuje náhodou, 485 00:51:25,955 --> 00:51:29,805 jakékoliv protestní hnutí může existovat pouze díky vnější podpoře. 486 00:51:29,925 --> 00:51:32,948 Kurdy podporovali celou tu dobu. 487 00:51:33,068 --> 00:51:38,537 Podporoval je Západ, podporoval je SSSR, podporoval je Západ i Rusko. 488 00:51:38,998 --> 00:51:41,888 Protože se jedná o globální projekt. 489 00:51:42,008 --> 00:51:45,222 A Sevreská mírová smlouva také nebyla uzavírána náhodou, 490 00:51:45,342 --> 00:51:48,334 to až okolnosti je donutily přejít k Lausannské smlouvě. 491 00:51:48,454 --> 00:51:54,749 Takže z Erdogana je třeba udělat šílence a to byl jeden krok toho procesu. 492 00:51:54,869 --> 00:52:05,403 Dělají z něj šílence, a to tím spíše, že je třeba se ho zbavit, globální prediktor nesmí dopustit vpád Turecka do Sýrie. 493 00:52:05,523 --> 00:52:14,088 Protože by to prudce urychlilo rozpad Turecka a prudce zvýšilo ruské možnosti při realizaci globální politiky. 494 00:52:14,208 --> 00:52:22,567 Globalisté by byli nuceni Rusku ještě více rozvázat ruce. Už teď celý Západ vykřikuje, že je třeba odvolat sankce. 495 00:52:22,687 --> 00:52:27,505 Protože jsou neudržitelné, pro Západ jsou neudržitelné. 496 00:52:28,521 --> 00:52:34,333 Pokoušejí se to řešit prostřednictvím různých elit, zde uvnitř Ruska. 497 00:52:35,381 --> 00:52:37,921 A poslední otázka od Alexeje. 498 00:52:38,041 --> 00:52:42,431 Před týdnem KLDR vystřelila balistickou raketu. 499 00:52:42,551 --> 00:52:48,226 Jestliže dříve podobné akce vyvolávaly bouřlivou reakci USA, Japonska a dalších satelitů, 500 00:52:48,346 --> 00:52:52,465 tak tentokrát se Severní Korea dočkala reakce i od Číny a Ruska. 501 00:52:53,609 --> 00:53:01,960 Protože to Korea přehání. Všichni velmi dobře vědí, jaké vojensko-technické možnosti Severní Korea má. 502 00:53:02,080 --> 00:53:06,946 Čeho schopná je a čeho není. 503 00:53:07,066 --> 00:53:13,440 A vždy šlo o určitý scénář. Korea straší svět, který se třese strachem, 504 00:53:13,560 --> 00:53:22,840 řeší se tak určité politické úkoly v řízení a Korea dále přežívá, dostává za to zdroje, potraviny... 505 00:53:22,960 --> 00:53:28,667 Tentokrát Korea... A jsme opět u osobnostního faktoru. 506 00:53:28,787 --> 00:53:33,907 Ano, jsi součástí scénáře, ale nikdo od tebe nečeká vlastní iniciativu. 507 00:53:34,027 --> 00:53:42,418 Nekaž scénář. Perfektně jsi sehrál roli světového zla, vzal si na sebe tuto roli, 508 00:53:42,538 --> 00:53:48,132 zatím to stačí, teď je ve hře zase Rusko. Co blbneš? 509 00:53:48,495 --> 00:53:54,601 Při takových hrátkách se to může přehnat, 510 00:53:54,721 --> 00:53:59,710 a on může klidně vyvolat i lokální válku, kterou teď nikdo nepotřebuje. 511 00:53:59,830 --> 00:54:04,280 Proto mu také všichni vzkázali: "Neposloucháš, nedostaneš zdroje. 512 00:54:04,400 --> 00:54:09,125 Buď se účastníš globálního scénáře, nebo zůstaneš bez zdrojů." 513 00:54:09,245 --> 00:54:12,777 Proto mu také všichni vynadali. 514 00:54:13,289 --> 00:54:15,437 To byla poslední otázka. 515 00:54:17,705 --> 00:54:29,018 Ano, jako vždy jsme dnes celkem hodně mluvili třeba o projekčně-konstrukčním přístupu při budování států. 516 00:54:29,936 --> 00:54:37,632 Tyto otázky jsou celkem dobře popsány v práci vnitřního prediktoru - Sad roste sám..?, i v dalších knihách. 517 00:54:38,630 --> 00:54:48,995 Všechny tyto věci může kdokoliv odhalit sám, pokud bude číst knihy, osvojovat si znalosti. 518 00:54:49,115 --> 00:54:56,155 Osvojovat, aby ty znalosti byly jeho vlastní, bez znalostí to nejde. 519 00:54:56,275 --> 00:55:01,189 Každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy 520 00:55:01,309 --> 00:55:07,678 a v míře svého nepochopení pro toho, kdo zná a chápe více. Chápete? 521 00:55:07,798 --> 00:55:16,913 Abyste tedy nebyli rukojmími cizích politických rozhodnutí, politických podvodníků, 522 00:55:17,033 --> 00:55:23,517 globální, nadnárodní, státní úrovně, musíte vědět a chápat více, musíte rozšiřovat své obzory. 523 00:55:23,637 --> 00:55:28,606 Jak říkal Kozma Prutkov: "Mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, 524 00:55:28,726 --> 00:55:31,923 ale proto, že podstata věci nezapadá do okruhu našich pojmů.“ 525 00:55:32,043 --> 00:55:36,259 Rozšiřujte si své obzory, čtěte práce vnitřního prediktoru SSSR, 526 00:55:36,379 --> 00:55:39,884 osvojujte si znalosti řízení sociálních supersystémů. 527 00:55:40,004 --> 00:55:43,455 Buďte konceptuálně samostatní, braňte zájmy své i své rodiny. 528 00:55:43,575 --> 00:55:45,071 Do příštích setkání.