1 00:00:07,639 --> 00:00:11,185 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 2 00:00:11,305 --> 00:00:15,741 Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 3 00:00:15,861 --> 00:00:19,697 Dnes je 22.02.2016. 4 00:00:20,638 --> 00:00:33,051 Tentokrát dotazy přicházely na skupinu FKT Altaj v síti Kontakt, takže otázky pocházejí z tohoto zdroje. 5 00:00:33,171 --> 00:00:40,566 A konkrétně vám tam pokládali otázky související s posledními událostmi na Ukrajině. 6 00:00:40,686 --> 00:00:46,445 Maxim Bojko prosí okomentovat cirkus okolo odvolání Jaceňuka 7 00:00:46,565 --> 00:00:50,592 a válku všech proti všem při druhém výročí Majdanu. 8 00:00:50,712 --> 00:00:55,721 A Lana Šachova se také ptá na další majdan vznikající na Ukrajině, 9 00:00:55,841 --> 00:01:00,494 může přerůst do války všech proti všem na ukrajinském území? 10 00:01:00,614 --> 00:01:03,686 Ne, žádný další Majdan tam nevzniká. 11 00:01:03,806 --> 00:01:12,088 Všichni, kteří se pokoušeli zorganizovat něco v tomto duchu, nemají ponětí, jak se to dělá. 12 00:01:12,208 --> 00:01:20,464 A nejpřesněji ze všech se o situaci, která se rozvíjí na Ukrajině, vyjádřil časopis Economist. 13 00:01:20,584 --> 00:01:26,942 Charakterizoval tyto události jako generálku před katastrofou. 14 00:01:27,062 --> 00:01:29,629 Ta věc se má následovně. 15 00:01:29,749 --> 00:01:39,696 Nejednou jsem říkal, že USA přicházejí o řízení na Ukrajině, Ukrajiny. 16 00:01:39,816 --> 00:01:51,657 Nakolik jsou toho schopni, předávají USA toto řízení Evropě, aby společnými silami čelily Rusku. 17 00:01:51,777 --> 00:02:02,038 Nicméně mezi Evropou a USA existují určité rozpory a ty je třeba využívat, aby se jim to nedařilo. 18 00:02:02,158 --> 00:02:05,143 O co jde? 19 00:02:05,263 --> 00:02:12,849 USA za každou cenu musí rozvrátit koalici vládnoucí na Ukrajině, 20 00:02:12,969 --> 00:02:22,549 aby tam potom, za využití takto vyvolaného zmatku, nastolily vlastní moc. 21 00:02:22,669 --> 00:02:29,882 No, vlastně ani ne tak moc, jako spíše to, co někteří lidé nazývají řízeným chaosem. 22 00:02:30,002 --> 00:02:37,128 Aby se rozpoutala válka všech proti všem, která by se přesunula i na území Ruska a Evropy. 23 00:02:37,248 --> 00:02:43,850 Tento jejich plán se jim nedaří, takže jsou nuceny to řízení Ukrajiny předat Evropě, 24 00:02:43,970 --> 00:02:48,190 aby tam byla zachována banderovská líheň 25 00:02:48,310 --> 00:02:55,991 a Ukrajina plnila roli úderného beranidla proti Rusku, proti ruskému světu. 26 00:02:56,111 --> 00:02:58,484 Co proto musí udělat? 27 00:02:58,604 --> 00:03:06,115 Musí do určité doby zachovat kyjevský formát vlády, 28 00:03:06,235 --> 00:03:11,358 kdyby teď odstranili Jaceňuka, tak se jim rozsype všechno. 29 00:03:11,478 --> 00:03:15,045 Pokud by se teď všechno rozsypalo, 30 00:03:15,165 --> 00:03:25,901 tak by jedinými, kdo by dokázal převzít ukrajinskou státnost, uchovat ji a zachovat územní celistvost Ukrajiny, 31 00:03:26,021 --> 00:03:28,622 byly Doněcká a Luhanská republika. 32 00:03:28,742 --> 00:03:32,458 To však nevyhovuje Evropě ani USA. 33 00:03:32,578 --> 00:03:39,321 Co tedy musí udělat? Na jedné straně musí zachovat určitou řiditelnost, 34 00:03:39,441 --> 00:03:47,420 a z druhé strany nedopustit normalizaci situace na Ukrajině. 35 00:03:47,540 --> 00:03:54,397 Jaceňukova vláda likvidovala Ukrajinu. To je také důvod, proč v minulém roce neskládala své účty. 36 00:03:54,517 --> 00:03:59,334 Jak by taky bylo možné se chlubit tím, že velmi úspěšně likvidujete stát? 37 00:03:59,454 --> 00:04:02,574 A proč je teď ochotná jakoby se svojí zprávou vystoupit? 38 00:04:02,694 --> 00:04:07,348 Protože dav je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit 39 00:04:07,468 --> 00:04:13,721 a historická paměť davu je omezena přítomností plus mínus dva týdny. 40 00:04:13,841 --> 00:04:24,378 Co dnes lidem říkají? Máme špatnou ekonomickou situaci, protože jsme ve válce s Ruskem, 41 00:04:24,498 --> 00:04:29,983 která pohlcuje všechny zdroje, a proto vůči nám nemůžete mít žádné výhrady. 42 00:04:30,103 --> 00:04:40,368 Tímto způsobem všechno vysvětlují davu na Ukrajině, který tomu věří a chová se podle toho. 43 00:04:40,488 --> 00:04:50,758 Proč vlastně potřebují udržet tuto minimální řiditelnost Ukrajiny? 44 00:04:50,878 --> 00:04:54,658 Ten důvod je ukryt v Minských dohodách. 45 00:04:54,778 --> 00:05:00,175 My vždy mluvíme o tom, že plnění Minských dohod povede k tomu, 46 00:05:00,295 --> 00:05:05,388 že Ukrajina v této podobě přestane existovat a vznikne zcela nový stát, 47 00:05:05,508 --> 00:05:10,006 který bude vybudován na základě Luhanské a Doněcké republiky, 48 00:05:10,126 --> 00:05:14,854 a současná kyjevská banda si sedne na lavici obžalovaných. 49 00:05:14,974 --> 00:05:19,885 Představte si takové perspektivy z pohledu Porošenka, Jaceňuka a všech ostatních. 50 00:05:20,005 --> 00:05:25,656 Když vědí, že si v důsledku Minských dohod sednou na lavici obžalovaných, 51 00:05:25,776 --> 00:05:28,427 budou této věci napomáhat? 52 00:05:28,547 --> 00:05:30,857 Nebudou! 53 00:05:31,623 --> 00:05:34,928 Co musí udělat? Musí... 54 00:05:35,048 --> 00:05:42,170 Mám na mysli zákulisní manipulátory, jejichž vůli plní Porošenko, Jaceňuk a spol. 55 00:05:42,290 --> 00:05:50,871 Musí se vynasnažit převést formát Luhanské a Doněcké republiky do formátu Podněstří. 56 00:05:51,745 --> 00:05:57,311 Je to válka proti Minským dohodám, jenom vedená z opačné strany. 57 00:05:57,431 --> 00:06:00,725 O čem jsou vlastně Minské dohody? 58 00:06:00,845 --> 00:06:07,287 Hlavním cílem Minských dohod byla, je a v perspektivě bude 59 00:06:07,407 --> 00:06:13,995 institucionalizace státnosti Luhanské a Doněcké republiky, 60 00:06:14,115 --> 00:06:21,905 aby při rozpadu Ukrajiny dokázaly převzít státnost celé Ukrajiny 61 00:06:22,025 --> 00:06:28,673 a vybudovaly tam řiditelný systém, řídící strukturu. 62 00:06:29,633 --> 00:06:38,066 Jestliže by se Luhanská republika a Doněcká republika uzavřely do sebe, 63 00:06:38,186 --> 00:06:44,507 jestliže by vzniklo další Podněstří, tak by se na tom bordelu oligarchové zase mohli dobře přiživovat, 64 00:06:44,627 --> 00:06:49,258 a zachovala by se i banderovská líheň na ukrajinském území, 65 00:06:49,378 --> 00:06:56,293 a až by se to všechno ustálilo, zase by mohli vrhnout Ukrajinu již v nové kvalitě do války proti Rusku. 66 00:06:56,413 --> 00:06:58,481 To potřebují udělat. 67 00:06:58,601 --> 00:07:09,722 Proto si teď USA a Evropa zhroucení, a zde došlo ke shodě zájmů, celkové zhroucení řízení nepřejí. 68 00:07:09,842 --> 00:07:12,103 Potřebují oddech. 69 00:07:12,223 --> 00:07:19,138 A ten oddech má posloužit k tomu, aby Luhanskou a Doněckou republiku dostali do postavení Podněstří. 70 00:07:19,258 --> 00:07:24,971 Tedy nepřiznaného státu, ve kterém hospodaří každý, kdo tam dokáže uplatnit své zájmy, 71 00:07:25,091 --> 00:07:30,137 a současně tam lidé bez vazby na větší část státu nemají žádné perspektivy. 72 00:07:30,257 --> 00:07:37,329 Museli by si zvolit Rusko. Ukrajina státem vlastně nikdy nebyla a teď už jím není vůbec. 73 00:07:37,449 --> 00:07:40,427 Nefungují tam už ani jednotlivé formy státnosti. 74 00:07:40,547 --> 00:07:43,392 USA tuto věc chápou. 75 00:07:43,512 --> 00:07:50,306 Oni se musí pokusit převzít, potopit Minské dohody a vyvést republiky z Ukrajiny. 76 00:07:50,426 --> 00:07:57,087 Potom by v Luhanské a Doněcké republice byl spuštěn proces takzvaného "podněstření", 77 00:07:57,207 --> 00:07:59,165 taková varianty, ano? 78 00:07:59,285 --> 00:08:06,445 A potom by mohli Minské dohody úplně shodit ze stolu a nechat tu situaci se zhroutit. 79 00:08:06,565 --> 00:08:17,210 A jaká se hned objevila informace? Že prý Pyatta v květnu odvolají. 80 00:08:17,330 --> 00:08:24,683 Do té doby dali možnost Jaceňukově vládě fungovat. 81 00:08:24,803 --> 00:08:35,096 A co přitom říkají samotní bojovníci? 82 00:08:35,216 --> 00:08:41,719 Říkají: "Nás naučili zabíjet a my teď tedy budeme zabíjet." 83 00:08:41,839 --> 00:08:47,393 My jsme vždy říkali, že tato vláda byla potřebná k tomu, aby zformovala bandy, 84 00:08:47,513 --> 00:08:51,063 které se budou potulovat Ukrajinou a všechny zabíjet. 85 00:08:51,183 --> 00:08:58,406 O čem vypovídá ta konference, která proběhla? Že do května mají být se vším všudy připraveny. 86 00:08:58,526 --> 00:09:02,073 A toto období stability má být tou dobou, 87 00:09:02,193 --> 00:09:11,109 kdy je potřeba uzavřít proces institucionalizace státnosti Luhanské a Doněcké republiky na úroveň Podněstří, 88 00:09:11,229 --> 00:09:18,366 aby se nedostaly na novou, na principiálně novou úroveň, aby dokázaly převzít státnost Ukrajiny. 89 00:09:18,486 --> 00:09:21,891 Tak právě takové divadlo bylo zorganizováno. 90 00:09:22,011 --> 00:09:28,962 Všechna ta divadýlka ve stylu: "Já jsem zmáčkla špatný knoflík, koalice se rozpadá..." 91 00:09:29,082 --> 00:09:32,662 Ta mají posloužit pouze pro jedno - předvádět jakousi aktivitu, 92 00:09:32,782 --> 00:09:43,815 ale přitom si Jaceňukova vláda musí uchovat svoji legitimitu v očích majdanuté bandy do května, 93 00:09:43,935 --> 00:09:47,024 kdy bude nutné rozvrátit všechno. 94 00:09:47,831 --> 00:10:01,320 V tomto ohledu je třeba zmínit ještě jednu okolnost. To, co se dělo okolo ruských kamiónů na Ukrajině. 95 00:10:01,440 --> 00:10:11,764 Mnozí se nedovtípili a nevidí to spojení událostí okolo kamiónů s vysokou politikou. 96 00:10:11,884 --> 00:10:19,096 Je to věc vysoké politiky, která má dvě takové roviny, na které je třeba poukázat. 97 00:10:19,216 --> 00:10:20,673 První rovina. 98 00:10:20,793 --> 00:10:24,872 Jak ten problém s ruskými kamióny na Ukrajině vzniknul? 99 00:10:24,992 --> 00:10:30,706 Bylo to kvůli Polsku, které se s Ruskem nedohodlo, 100 00:10:30,826 --> 00:10:36,388 protože chtělo pro svou dopravu příliš výhodné podmínky a tak uzavřelo průjezd. 101 00:10:36,508 --> 00:10:42,862 Proto byli kamioňáci nuceni hledat jiné cesty a jeli přes Ukrajinu. 102 00:10:42,982 --> 00:10:46,463 A proč se najednou Polsko začalo chovat tak drze? 103 00:10:46,583 --> 00:10:52,452 Je to velice jednoduché. Kamioňáci se měli stát údernou silou 104 00:10:52,572 --> 00:11:03,911 pro zajištění veřejné podpory v Rusku ke svržení Putina a provedení státního převratu v zájmu USA. 105 00:11:04,031 --> 00:11:09,981 Proto byl systém Platon zaveden schválně takovým způsobem, jakým to bylo provedeno. 106 00:11:10,101 --> 00:11:16,767 Polské rozhodnutí mělo uzavřít ještě jeden segment 107 00:11:16,887 --> 00:11:27,440 a zesílit nespokojenost kamioňáků a tlak na řídící struktury již na vnějším trhu. 108 00:11:27,560 --> 00:11:41,030 Ale protože se povedlo lokalizovat a do určité míry změnit situaci, kterou vytvořilo zavedení systému Platon, 109 00:11:41,150 --> 00:11:47,561 tak ta polská iniciativa přišla s fázovým zpožděním 110 00:11:47,681 --> 00:11:54,245 a pro Polsko již nebylo výhodné podnikat tento reálně sebevražedný krok. 111 00:11:54,365 --> 00:11:59,397 Polsko je takový evropský průchoďák, tranzit. A čeho teď Poláci dosáhli? 112 00:11:59,517 --> 00:12:05,228 Zařídili si, že s nimi již kompromisy nikdo uzavírat nebude. 113 00:12:05,348 --> 00:12:11,213 Už i Volkswagen odmítá využívat služby polských dopravců. 114 00:12:11,333 --> 00:12:16,925 Všichni jim naznačují: "Pánové, v globální politice jste šlápli vedle." 115 00:12:17,045 --> 00:12:27,821 A jako dopravní koridor pro automobilovou dopravu se Polsko samo tímto konfliktem s Ruskem odepsalo. 116 00:12:27,941 --> 00:12:32,783 Rusko teď v důsledku tohoto posledního konfliktu nemá jinou možnost, 117 00:12:32,903 --> 00:12:38,921 než vsadit na železniční a mořskou dopravu. 118 00:12:39,519 --> 00:12:47,464 A automobilová doprava zůstává pouze jako řešení pro ty případy, 119 00:12:47,584 --> 00:12:52,614 kdy není železniční nebo mořská přeprava rentabilní. 120 00:12:52,734 --> 00:12:57,552 Když je třeba převést například menší množství, nebo to, pro co se vždy používala automobilová doprava. 121 00:12:57,672 --> 00:13:02,367 Hlavní je, že Polsko se z toho vyloučilo. Oni na tom přece vydělávali. 122 00:13:02,487 --> 00:13:09,755 Oni využívali i režim sankcí a odbavovali cizí zboží jako polské a vozili ho do Ruska, 123 00:13:09,875 --> 00:13:13,124 nebo mělo zboží Ruskem projíždět tranzitem do Kazachstánu, 124 00:13:13,244 --> 00:13:16,070 jenže se cestou vytratilo. To by stejně skončilo. 125 00:13:16,190 --> 00:13:23,872 Ale i čistě dopravní služby byly pro Polsko prostě výhodné a o to se teď připravili. 126 00:13:23,992 --> 00:13:31,552 Polsko se tímto svým chováním v konfliktu ohledně kamionových dopravců 127 00:13:31,672 --> 00:13:37,935 vlastně účastnilo pokusu o ruský státní převrat. 128 00:13:38,055 --> 00:13:46,269 Tento převrat byl plánován z nadnárodní úrovně v USA, proto se také Polsko toho scénáře zúčastnilo, 129 00:13:46,389 --> 00:13:56,351 ale protože byli navíc ještě chamtiví, tak do toho šli, i když už s tím měli počkat a dohodnout se, nejednat bezhlavě. 130 00:13:56,471 --> 00:14:00,637 Oni ale doufali, že v Rusku přece jen dojde ke státnímu převratu, 131 00:14:00,757 --> 00:14:07,184 oni budou opět na koni a budou moci vykrádat Rusko, proto do toho konfliktu šli. 132 00:14:07,920 --> 00:14:10,648 A co se stalo na Ukrajině? 133 00:14:10,768 --> 00:14:22,297 Na Ukrajině se díky těmto problémům s kamiony formálně projevila způsobilost a existence státnosti. 134 00:14:22,417 --> 00:14:26,526 Ne státu, ale ukrajinské STÁTNOSTI. 135 00:14:26,646 --> 00:14:33,637 Když začaly všelijaké bandy potulujících se grázlů zastavovat kamióny, 136 00:14:33,757 --> 00:14:38,793 a vykrádat je pod různými ideologickými záminkami, 137 00:14:38,913 --> 00:14:46,418 tak se samozřejmě Rusko zeptalo kyjevské bandy, kyjevského vedení: 138 00:14:46,538 --> 00:14:50,974 "Co se to tam u vás děje? Máte tam divoké pole nebo alespoň nějakou státnost? 139 00:14:51,094 --> 00:14:57,903 Pokud u vás existuje alespoň nějaká státnost, tak buďte tak hodní a udělejte tam pořádek! 140 00:14:58,023 --> 00:15:06,721 Dokud tam neuděláte pořádek, tak jsou kamióny ukrajinských přepravců na území Ruska 141 00:15:06,841 --> 00:15:09,933 zablokovány z rozhodnutí na státní úrovni!" 142 00:15:10,053 --> 00:15:17,736 To byla zkouška. Fakticky bylo prokázáno, že na Ukrajině neexistuje stát. 143 00:15:17,856 --> 00:15:22,168 Kyjevská banda, která není schopná udělat pořádek, 144 00:15:22,288 --> 00:15:30,735 se fakticky podepsala pod tu protistátní politiku, pod jednání těchto potulných band. 145 00:15:30,855 --> 00:15:36,286 A co to ještě předvedlo? Že je lid takříkajíc na rozvrat připraven. 146 00:15:36,406 --> 00:15:44,183 Ukrajina je připravena s plnou parádou zahájit válku všech proti všem. 147 00:15:44,303 --> 00:15:49,885 Bandy, které budou loupit všechno, co se namane, jsou všude zformovány. 148 00:15:50,005 --> 00:15:54,987 Byla to zkouška, nakolik je západní Ukrajina připravena k válce. 149 00:15:56,786 --> 00:15:58,860 Jsou připraveni. 150 00:16:01,261 --> 00:16:04,998 Ještě pár otázek od Maxima Bojka. 151 00:16:05,118 --> 00:16:10,072 Okomentujte prosím zrušení sankcí EU proti Lukašenkovi. 152 00:16:10,192 --> 00:16:21,189 Víte, předtím než definitivně zlikvidovali Kaddáfího, tak také odvolali část sankcí proti němu, 153 00:16:21,309 --> 00:16:28,050 také byly uzavírány různé dohody s Evropou a skončilo to Kaddáfího smrtí. 154 00:16:28,170 --> 00:16:40,108 Víte, odvolání části sankcí umožňuje proniknout legálnějšími způsoby do řídícího systému, 155 00:16:40,228 --> 00:16:50,952 navázat určité kontakty, kdy lídr státu, který se má méně na pozoru, přistupuje na kulturní spolupráci. 156 00:16:51,072 --> 00:17:00,268 A ta kulturní spolupráce není nic jiného než infiltrace cizího nepřátelského řízení do systému řízení. 157 00:17:00,388 --> 00:17:03,746 A co je cílem Západu? 158 00:17:03,866 --> 00:17:09,584 Je nutné zlikvidovat vybudování jednotného Ruského státu 159 00:17:09,704 --> 00:17:14,713 a dosáhnout toho, aby Rusko nedokázalo znovu vstát. 160 00:17:14,833 --> 00:17:21,614 Nepovedlo se USA rozpoutat válku na ruském území prostřednictvím Ukrajiny? 161 00:17:21,734 --> 00:17:24,588 Takže další pokus bude učiněn přes Bělorusko. 162 00:17:24,708 --> 00:17:31,779 Již jsem říkal, že v Bělorusku prokazatelně probíhala cvičení, trénink. 163 00:17:31,899 --> 00:17:40,002 Všechno tam postupuje tímto směrem a Alexandr Grigorjevič spolknul návnadu jako bonbónek. 164 00:17:40,122 --> 00:17:45,116 Takže toto částečné odvolání sankcí je příznakem toho, 165 00:17:45,236 --> 00:17:51,623 že Bělorusko odsoudili k občanské válce podle ukrajinského vzoru 166 00:17:52,400 --> 00:18:00,475 jenom s tím rozdílem, že na Ukrajině je záminkou k válce odtržení, konfederace nebo federalizace, 167 00:18:00,595 --> 00:18:09,259 a tady to bude záminka libyjského typu, tedy povstání lidu proti diktátorovi. 168 00:18:09,379 --> 00:18:16,802 To vše se podniká kvůli oslabení Ruska a možnosti stabilizace jeho řízení ve světě. 169 00:18:17,443 --> 00:18:25,327 Mimochodem, vy jste Valeriji Viktoroviči mluvil o stažení sankcí EU proti Lukašenkovi, 170 00:18:25,447 --> 00:18:32,666 a teď se v Evropě sem tam začínají objevovat prohlášení o nutnosti stažení sankcí proti Rusku. 171 00:18:32,786 --> 00:18:42,464 Ano, tento týden byl přeplněn prohlášeními, požadavky zrušit západní sankce proti Rusku. 172 00:18:42,584 --> 00:18:51,007 Dokonce Merkelová prohlásila, že sankce proti Rusku je lepší zrušit již dnes než zítra. 173 00:18:51,127 --> 00:18:59,482 Podpořila ji hlava Dolního Saska i německé společnosti, které požadují jejich okamžité stažení. 174 00:18:59,602 --> 00:19:04,665 Francouzský ministr zemědělství prohlásil, že dále se s tím otálet nedá, 175 00:19:04,785 --> 00:19:08,757 a Hollande již dávno prohlašoval, že sankce je nutné odvolat. 176 00:19:08,877 --> 00:19:14,691 Ve Francii dokonce začaly protesty v souvislosti se sankcemi proti Rusku. 177 00:19:14,811 --> 00:19:22,159 Ano, Západ se nachází ve velice těžké situaci kvůli těm zavedeným sankcím, trpí jimi. 178 00:19:22,279 --> 00:19:34,266 USA se vynasnažily, kde mohly, nahradit západní společnosti takto vytlačené z ruského trhu, 179 00:19:34,386 --> 00:19:37,949 takže z toho měly zisk. Západ to také vidí. 180 00:19:38,069 --> 00:19:49,919 Evropa čelí USA, státní elity a globální elity teď formují nadnárodní elitu mimo jurisdikci USA. 181 00:19:50,039 --> 00:20:02,537 Probíhá tam boj, takže USA, které chtějí Evropu srovnat, opět přistoupily ke stejnému triku jako s Volkswagenem, 182 00:20:02,657 --> 00:20:09,050 až na to, že teď se provinil Mercedes. Teď hodlají pronásledovat Mercedes. 183 00:20:09,170 --> 00:20:15,888 Ale to už je takový boj z posledních sil. 184 00:20:16,008 --> 00:20:28,915 Evropa si stále zřetelněji formuje vlastní vektor cíle a začíná pracovat pro své zájmy navzdory zájmům USA. 185 00:20:29,035 --> 00:20:36,810 V tomto ohledu jsou důležité události, které plánují na Ukrajině a v Bělorusku. 186 00:20:36,930 --> 00:20:43,682 Opakuji tedy, že pro Evropu je dlouhodobým cílem na Ukrajině její rozdělení, 187 00:20:43,802 --> 00:20:47,092 aby si uchovala banderovskou líheň. 188 00:20:47,212 --> 00:20:59,914 Proto všemožně napomáhají tomu, aby Doněckou a Luhanskou republiku dostali do postavení Podněstří. 189 00:21:00,034 --> 00:21:05,284 To bylo asi také právě to, co projednávala Nulandová se Surkovem. 190 00:21:05,404 --> 00:21:11,750 Snažili se vypracovat plán, jak podrazit Rusko. Byl to přece "brainstorming"! 191 00:21:11,870 --> 00:21:20,619 A jak podrazit? Aby lidem žijícím na Ukrajině, v Doněcké a Luhanské oblasti bylo horko. 192 00:21:21,373 --> 00:21:27,599 A poslední otázka od Maxima Bojka. Okomentujte výsledky summitu Evropské rady, 193 00:21:27,719 --> 00:21:31,823 kde Velká Británie vydírala EU referendem o svém vystoupení z EU 194 00:21:31,943 --> 00:21:36,629 a tím, že všichni jsou si sice rovni, ale Londýn je rovnější. Výsledkem je prakticky plná autonomie. 195 00:21:36,749 --> 00:21:43,204 To se opět váže k té otázce, o které jsme mluvili - o sankcích proti Rusku. 196 00:21:43,324 --> 00:21:52,233 Problém je v tom, že Evropská unie byla pod jurisdikcí USA vytvořena takovým způsobem, 197 00:21:52,353 --> 00:21:57,724 aby Londýn, Velká Británie mohla pouze slízávat smetanu, 198 00:21:57,844 --> 00:22:01,889 a všechna negativa zbyla Evropě. 199 00:22:02,009 --> 00:22:16,234 A pro likvidaci EU a formování na jeho území evropského islámského chalífátu byla využita taková věc. 200 00:22:16,354 --> 00:22:23,036 Kam se nejvíce hrnuli migranti? Do Německa a Velké Británie. 201 00:22:23,156 --> 00:22:28,272 Propaganda byla v tomto ohledu mezi migranty rozvinuta velice silná. 202 00:22:28,392 --> 00:22:32,434 Musíte do Velké Británie a jenom tam. 203 00:22:32,554 --> 00:22:37,743 A co udělala Velká Británie? Uzavřela k sobě přístup. 204 00:22:37,863 --> 00:22:42,537 A komu tím vznikly problémy? Francii! 205 00:22:45,222 --> 00:22:49,461 Proč je tento okamžik zásadní? 206 00:22:49,581 --> 00:23:00,783 Je to tak, že podle plánů globálního prediktoru měla společně s pádem Evropské unie padnout i Britská koruna, 207 00:23:00,903 --> 00:23:06,630 a potom by ten přenos centra koncentrace řízení do jihovýchodní Asie a Číny 208 00:23:06,750 --> 00:23:11,643 vypadal jako absolutně přirozená věc. 209 00:23:11,763 --> 00:23:19,696 Přímo ve Velké Británii by probíhaly dezintegrační procesy, kdy by se oddělilo Skotsko, Irsko, 210 00:23:19,816 --> 00:23:24,976 samotná Anglie i Wales by se začaly sypat. 211 00:23:25,096 --> 00:23:32,160 Všechno by se to rozeběhlo posílené přítokem migrantů, 212 00:23:32,280 --> 00:23:38,760 kteří by přetížili ekonomický a politický systém Velké Británie, která by se zhroutila 213 00:23:38,880 --> 00:23:44,675 a přirozeným způsobem by se centrem koncentrace řízení stal Hongkong, Čína. 214 00:23:44,795 --> 00:23:49,119 Co na papíře rovinka, v praxi samá roklinka. 215 00:23:49,239 --> 00:23:54,399 Plán vybudování evropského islámského chalífátu byl navázán 216 00:23:54,519 --> 00:24:00,814 a pořád je navázán, a jinak to být nemůže, na Rusko. 217 00:24:00,934 --> 00:24:06,044 Kdyby se jim povedlo v Rusku všechno přestavět 218 00:24:06,164 --> 00:24:13,396 a po přestavbě, přestřelkách a reformách opět vybudovat SSSR 2, 219 00:24:14,014 --> 00:24:19,862 tak by na základě stability Ruska mohli provést tento manévr. 220 00:24:19,982 --> 00:24:30,839 Jenže protože se Rusko vydalo svou cestou a žádný státní převrat ani patrioté nemohou vybudovat SSSR 2, 221 00:24:30,959 --> 00:24:38,558 potřebují odložit budování islámského chalífátu. 222 00:24:38,678 --> 00:24:43,487 A to tím spíše, že v důsledku toho, že se Rusko vydalo úplně jinou cestou, 223 00:24:43,607 --> 00:24:47,564 není ani Čína připravena stát se centrem koncentrace řízení. 224 00:24:47,684 --> 00:24:52,175 Není ještě úplně připravená, nejsou tam přesunuty všechny řídící struktury. 225 00:24:52,295 --> 00:24:59,376 S Hongkongem není všechno v pořádku a Macao není schopné v plné míře fungovat. 226 00:24:59,496 --> 00:25:04,589 Co je tedy nutné udělat, aby se dosavadní centrum koncentrace řízení nezhroutilo? 227 00:25:04,709 --> 00:25:09,134 Je třeba ho ochránit před nadměrným tlakem prostředí. 228 00:25:09,254 --> 00:25:14,079 Tuto ochranu na sebe bere Evropská unie. 229 00:25:14,199 --> 00:25:25,892 Všechny státní i nadnárodní elity v Evropě vědí o roli Velké Británie v nadnárodním řízení. 230 00:25:26,012 --> 00:25:34,730 Právě kvůli tomu je v Evropě tak velká snaha udržet Velkou Británii v EU, 231 00:25:34,850 --> 00:25:41,180 a ne kvůli tomu, že by se jednalo o nějaký cenný prvek EU, ne! 232 00:25:41,300 --> 00:25:47,595 Protože jakmile se zhroutí nadnárodní řízení, rozsype se všechno, proto se tak drží Velké Británie. 233 00:25:47,715 --> 00:25:54,608 A ve Velké Británii působí jak procesy pro udržení funkčnosti centra koncentrace řízení, 234 00:25:54,728 --> 00:26:03,597 tak i dezintegrační procesy, jako že opustí EU a bude se sama upevňovat. 235 00:26:03,717 --> 00:26:06,688 Vy jste spustili dezintegrační procesy. 236 00:26:06,808 --> 00:26:12,102 Uvědomujete si vůbec, že v daném případě u vás dojde k prudkému narušení systému? 237 00:26:12,222 --> 00:26:15,260 Dojde k jejímu zlomu. Měli byste to dělat úplně jinak. 238 00:26:15,380 --> 00:26:19,961 Měli byste dělat v Evropské unii to, co se teď dělá s nadnárodní úrovní. 239 00:26:20,081 --> 00:26:29,728 Zůstat v Evropské unii, získávat zdrojovou stabilitu díky EU, která navíc zbavuje Velkou Británii nadměrného tlaku. 240 00:26:29,848 --> 00:26:35,671 To jsou podmínky, které umožňují fungovat nadnárodnímu centru koncentrace řízení. 241 00:26:35,791 --> 00:26:43,369 Odtud plynou všechny ty... To není žádné ultimátum státu státním elitám. 242 00:26:43,489 --> 00:26:50,805 Jako že Velká Británie si s EU ukazuje, kdo na co má. Jako: "Držte mě, než po něm skočím." 243 00:26:50,925 --> 00:26:53,098 Ne. Ještě jednou zopakuji, 244 00:26:53,218 --> 00:27:02,223 že i státní elity vědí o nadnárodní roli Velké Británie v řízení globálních procesů. 245 00:27:02,343 --> 00:27:09,229 Proto se také drží zpátky, vědí, že ty procesy jsou na ní navázány a posypou se společně s ní. 246 00:27:10,457 --> 00:27:14,364 Otázka od Alexeje Bragimova. 247 00:27:14,484 --> 00:27:19,792 Okomentujte Obamovo prohlášení o tom, že Turecko má právo na sebeobranu. 248 00:27:19,912 --> 00:27:24,015 To se teď bude muset Turecko tedy bránit samo bez USA? 249 00:27:24,135 --> 00:27:27,337 Tak především. Na Turecko snad někdo útočí? 250 00:27:27,457 --> 00:27:29,723 Tak je třeba se ptát. 251 00:27:29,843 --> 00:27:35,760 Pokud vím, tak to Turecko se chystá zaútočit na Sýrii, mluví se o pozemní operaci. 252 00:27:35,880 --> 00:27:42,787 Turecko si usilovně hledá spojence pro tuto pozemní operaci. 253 00:27:42,907 --> 00:27:51,142 Turecko se chystá k válce a chce bojovat snad s celým světem. Nad Ruskem hodlá zcela určitě zvítězit. 254 00:27:51,692 --> 00:27:59,038 Ano. V dané situaci Obamovo prohlášení vypovídá o tom, 255 00:27:59,158 --> 00:28:04,407 že se Turecko bude bránit samo a žádné NATO se za něj nepostaví, 256 00:28:04,527 --> 00:28:08,932 pokud si na sebe Turecko samo přivolá válku. 257 00:28:09,052 --> 00:28:11,716 Což je to, o co se teď Turecko snaží. 258 00:28:11,836 --> 00:28:17,846 Turecko hledá spojence a nikoho nemůže najít. 259 00:28:17,966 --> 00:28:20,934 Koho našlo? Saúdskou Arábii. 260 00:28:21,054 --> 00:28:26,888 Saúdská Arábie je jediná ze všech, která se ozvala, že pozemní operace je nutná. 261 00:28:27,008 --> 00:28:32,324 Jediná znamená nějakou váhu a řekla, že je připravena vstoupit s armádou. 262 00:28:32,444 --> 00:28:37,845 Zacharovová z našeho ministerstva zahraničí se správně zeptala: "A v Jemenu jste již všechny porazili?" 263 00:28:37,965 --> 00:28:44,118 Už jsme o tom mluvili, že pro Saúdskou Arábii vstup do Sýrie znamená pouze jedno. 264 00:28:44,238 --> 00:28:54,038 Převlečení útvarů ISIL do jiné uniformy a jejich stažení, aby je ruské letectvo všechny nezlikvidovalo. 265 00:28:54,158 --> 00:28:57,453 Nebombardujte je, to jsou naši. To zrovna! 266 00:28:57,573 --> 00:28:59,813 Prý abychom je nebombardovali. 267 00:28:59,933 --> 00:29:06,601 Když nějaký stát vstupuje na území jiného státu bez jeho pozvání, tak je to co? 268 00:29:06,721 --> 00:29:08,040 Je to agrese! 269 00:29:08,160 --> 00:29:20,908 V souladu s tím jakákoliv pozemní operace ze strany Saúdské Arábie a Turecka v Sýrii 270 00:29:21,028 --> 00:29:27,844 znamená pouze jedno - agresi, před kterou se Sýrie bude bránit za pomoci svých spojenců. 271 00:29:27,964 --> 00:29:31,143 A žádná smlouva s NATO zde nepomůže. 272 00:29:31,263 --> 00:29:36,348 V takovém případě by bylo nutné jako štěnici nebo švába jedním mocným úderem rozdrtit 273 00:29:36,468 --> 00:29:39,787 jak Turecko, tak i saúdský kontingent. 274 00:29:39,907 --> 00:29:49,505 Jednoduše pustit do chodu všechny balistické, křídlaté rakety i letectvo se vším všudy ze strany Ruska 275 00:29:49,625 --> 00:29:53,719 a všechny ty kontingenty vymazat z povrchu zemského. 276 00:29:53,839 --> 00:29:57,638 V Turecku si to uvědomují a v Saúdské Arábii zrovna tak. 277 00:29:57,758 --> 00:30:04,118 Ze Saúdské Arábie teď unikly informace, že prý se generálové ptali, čím mají bojovat, když nic nemají. 278 00:30:04,238 --> 00:30:12,014 "Všechno co máme k dispozici, je vázané ve válce proti Jemenu a ani tam si nedokážeme poradit, 279 00:30:12,134 --> 00:30:15,336 a proto nemůžeme pomoci ani Turecku." 280 00:30:15,456 --> 00:30:19,488 Podívejte, jaká je teď dynamika situace. 281 00:30:19,608 --> 00:30:24,584 Saúdská Arábie a Turecko začaly se společným cvičením, manévry, 282 00:30:24,704 --> 00:30:29,167 jako přípravnou etapou k pozemní operaci v Sýrii. 283 00:30:29,287 --> 00:30:35,617 A co se stalo? V Ankaře došlo k velkému teroristickému útoku. 284 00:30:35,737 --> 00:30:39,371 A kde přesně? U generálního štábu. 285 00:30:41,063 --> 00:30:48,592 O čem to vypovídá? Ten teroristický útok je ukazatelem toho, 286 00:30:48,712 --> 00:30:56,122 že Erdogan usilovně hledá východisko ze vzniklé situace. 287 00:30:56,242 --> 00:31:00,466 Jak dříve probíhaly všechny teroristické útoky? 288 00:31:00,586 --> 00:31:06,053 Dříve všechny teroristické útoky probíhaly přibližně podle jednoho schématu. 289 00:31:06,677 --> 00:31:12,462 Nechali vybuchnout bombu někde u Kurdů, načež centrální turecká vláda prohlásila, 290 00:31:12,582 --> 00:31:19,082 že Kurdové jsou teroristé a následovalo bombardování Kurdů, kárná operace proti nim. 291 00:31:19,202 --> 00:31:23,257 Prakticky všechny teroristické útoky probíhaly v této rovině. 292 00:31:23,377 --> 00:31:27,935 A najednou teroristický útok proti vojákům. 293 00:31:28,055 --> 00:31:39,025 Říkají, že mezi těmi 28, kdo při něm zahynuli, bylo 22 vojenských pilotů. 294 00:31:39,145 --> 00:31:43,665 Nakolik je to pravda nebo lež zatím není známo. 295 00:31:43,785 --> 00:31:50,393 Pokud však taková informace existuje, znamená to, že někomu k něčemu slouží a vypuštěna byla cíleně. 296 00:31:50,513 --> 00:31:58,906 V dané situaci je třeba vyhodnotit hlavně to, že byl poprvé zvolen vojenský objekt - generální štáb. 297 00:31:59,438 --> 00:32:04,213 K těm pilotům přijelo auto a vybuchlo. 298 00:32:04,333 --> 00:32:09,191 Co se děje? Kdo byl organizátorem? 299 00:32:09,311 --> 00:32:15,002 O tom, že ten teroristický útok zorganizovaly turecké tajné služby MIT, 300 00:32:15,122 --> 00:32:19,749 nejsou absolutně žádné pochybnosti, vůbec žádné. 301 00:32:19,869 --> 00:32:26,473 Je to jejich rukopis, takto vždy postupovali proti Kurdům a v dané situaci proti armádě. 302 00:32:26,593 --> 00:32:30,402 Proč proti armádě? Je to velice jednoduché. 303 00:32:30,522 --> 00:32:36,597 Přes všechny Erdoganovy snahy zlikvidovat vojenskou opozici uvnitř Turecka, 304 00:32:36,717 --> 00:32:46,189 je stále generální štáb do určité míry opoziční a nevzal za sebe odpovědnost za sestřelení ruského letadla. 305 00:32:46,309 --> 00:32:55,542 Prostě nevzal. Odkud řekli, že všechny ty informace vycházeli? Z kanceláře tureckého premiéra Davutoglu. 306 00:32:55,662 --> 00:32:59,765 Generální štáb nic podobného neprohlašoval a stále se od toho plně distancoval. 307 00:32:59,885 --> 00:33:05,986 Neříkali ani nic jiného, ale prohlašovali, že tu informaci poskytl premiér. Nás se na nic neptejte. 308 00:33:08,463 --> 00:33:12,981 Mimochodem, tajné služby MIT jsou také podřízeny premiérovi. 309 00:33:17,466 --> 00:33:23,403 Co tento teroristický útok naznačuje generálům z generálního štábu? 310 00:33:23,523 --> 00:33:25,803 Vy chcete být v opozici? 311 00:33:25,923 --> 00:33:27,735 Také jezdíte v autech? 312 00:33:27,855 --> 00:33:34,130 Tak to vidíte, jeli v autě, přijelo k nim jiné, vybuchlo a všichni zahynuli. 313 00:33:34,250 --> 00:33:42,708 Zatím to nepotkalo nikoho z vás, generálů, ale zítra můžete nasednout do svého auta, 314 00:33:42,828 --> 00:33:49,004 a vedle vás se na křižovatce zastaví další auto, vybuchne a co z vás, z generálů zbyde? 315 00:33:49,124 --> 00:33:54,745 Ještě pořád se vám nelíbí myšlenka vpádu do Sýrie? 316 00:33:55,989 --> 00:34:00,660 Jde tedy o formu přesvědčování generality. 317 00:34:02,984 --> 00:34:06,586 Ale co ještě je na té okolnosti důležité? 318 00:34:07,295 --> 00:34:12,293 Prohlásili, že ten výbuch mají na svědomí Kurdové. 319 00:34:12,413 --> 00:34:19,700 A stejně jako se Zacharovová zeptala Saúdské Arábie, zda v Jemenu již nad všemi zvítězili, 320 00:34:19,820 --> 00:34:26,368 platí tu stejná otázka. A v Turecku jste již nad všemi Kurdy zvítězili? 321 00:34:26,488 --> 00:34:36,166 Hodláte vstoupit s armádou do Sýrie a čím tedy budete držet v šachu Kurdy? 322 00:34:36,286 --> 00:34:40,633 Vždyť Kurdové si reálně uvědomují jednoduchou věc. 323 00:34:40,753 --> 00:34:52,177 Po celou dobu existence Turecka byli Kurdové nuceni bojovat za vlastní přežití, jednoduše o přežití. 324 00:34:52,297 --> 00:34:58,213 Turecká armáda provádí vůči kurdským civilistům kárné operace. 325 00:34:58,333 --> 00:35:00,925 Fakticky jde o genocidu. 326 00:35:01,045 --> 00:35:06,431 Vždyť jak zněl návrh všem národům při založení Turecka Atatürkem? 327 00:35:06,551 --> 00:35:12,843 Staňte se všichni Turky, jinak budete zlikvidováni. Kurdové to odmítli, a proto jsou likvidováni. 328 00:35:14,378 --> 00:35:22,221 Válka v tureckém Kurdistánu neskončí do té doby, dokud existuje současná forma turecké státnosti. 329 00:35:22,341 --> 00:35:30,095 A kdy se zhroutí? Až se zhroutí současný režim, který je plný rozporů. 330 00:35:30,215 --> 00:35:38,757 Takže co zbývá? Kurdové nemají jinou možnost. Jakmile zeslábne tlak armády proti nim, 331 00:35:38,877 --> 00:35:47,436 tak co budou muset udělat, aby ukončili to krveprolití, které na kurdské zemi trvá již celá staletí? 332 00:35:47,556 --> 00:35:54,103 Budou muset zaútočit na Ankaru a zlikvidovat současný stát, dorazit stvůru v jejím doupěti. 333 00:35:54,223 --> 00:35:59,525 Žádné jiné varianty prakticky neexistují. A co teď říkají Kurdové? 334 00:35:59,645 --> 00:36:04,504 My přenášíme válku do měst. To je prakticky pochod na Ankaru. 335 00:36:04,624 --> 00:36:15,212 V těchto podmínkách se Erdogan zmítá a požaduje od USA, aby se jasně vymezily, kdo je pro ně cennější. 336 00:36:15,332 --> 00:36:22,425 Turecká vláda? To by znamenalo pozemní operaci v Sýrii. Nebo Kurdové? 337 00:36:24,025 --> 00:36:30,368 V podstatě takovou odpověď nedostali. Kurdům jsou stejně jako dřív dodávány zbraně. 338 00:36:30,488 --> 00:36:39,371 Navíc jim slíbili protitankové a protiletecké zbraně, což znamená, že Turecko má velmi mnoho problémů. 339 00:36:39,491 --> 00:36:46,634 Málokdo o tom teď mluví, ale turecké letectvo reálně útočí na kurdské obce. 340 00:36:46,754 --> 00:36:50,812 Oni neustále bojují, to letectvo je neustále v akci. 341 00:36:50,932 --> 00:37:03,771 Je zajímavé, co se stalo poté, kdy Erdogan a Davutoglu obvinili Kurdy z toho teroristického útoku. 342 00:37:03,891 --> 00:37:10,404 Na koho zaútočilo turecké letectvo? Na irácké Kurdy! 343 00:37:10,524 --> 00:37:16,867 To už je vůbec uplatnění principu: Bij vlastní, aby se cizí báli. 344 00:37:16,987 --> 00:37:25,306 Erdoganův byznys, kvůli kterému se pohádal s Ruskem a udeřil ho do zad, přece spočívá v přepravě ropy. 345 00:37:25,426 --> 00:37:32,451 On zajišťuje určité dodávky ropy a poskytuje jim v Turecku krytí. 346 00:37:35,026 --> 00:37:39,732 Tu ropu kradl v Sýrii a krade v severním Kurdistánu. 347 00:37:39,852 --> 00:37:49,860 A kdo mu tu ropu dodával? Lídr iráckých Kurdů Barzání, který je pod jeho kontrolou. 348 00:37:49,980 --> 00:37:55,487 Iráčtí Kurdové fakticky spolupracovali s Tureckem a spolupracují. 349 00:37:55,607 --> 00:38:04,882 A teď je začínají bombardovat. Je tedy vytvářen základ pro to, aby se Kurdové začali domlouvat s Bagdádem, 350 00:38:05,002 --> 00:38:11,210 aby dodávali ropu přes Bagdád a peníze za ní získávali sami Kurdové. 351 00:38:11,330 --> 00:38:17,203 Erdogan tedy řeže větev, na které sám sedí. 352 00:38:17,323 --> 00:38:25,914 Takto bylo možné postupovat pouze v jednom případě, že by teď začal válku v Sýrii, tam angažoval armádu. 353 00:38:26,034 --> 00:38:35,021 Pokud se to nestane, tak to znamená podlomení politické a ekonomické stability celé turecké státnosti. 354 00:38:35,141 --> 00:38:36,795 Což i probíhá. 355 00:38:36,915 --> 00:38:42,278 O čem tedy začalo mluvit Turecko, když uvidělo, že žádné spojence nemá? 356 00:38:42,398 --> 00:38:49,712 Že sami zasahovat nebudou, že je potřebný mandát OSN, že je nutné vytvoření bezletové zóny. 357 00:38:49,832 --> 00:38:58,878 A jak odpovědělo Rusko? Odpovědělo, že žádná bezletová zóna nad územím Turecka být nemůže. 358 00:38:58,998 --> 00:39:06,121 To znamená pouze jedno. Pokud bude Turecko stejně jako dříve vést nějaké agresivní akce proti Sýrii, 359 00:39:06,241 --> 00:39:10,854 dostane plnou odpověď a tentokrát už i od ruských leteckých a kosmických sil. 360 00:39:10,974 --> 00:39:12,709 Všechno k tomu směřuje. 361 00:39:12,829 --> 00:39:15,683 Předtím jste měl asi na mysli bezletovou zónu nad Sýrií? 362 00:39:15,803 --> 00:39:23,212 Ne. Oni přece zakázali inspekční let v rámci programu Otevřené nebe. 363 00:39:23,332 --> 00:39:26,854 Oni požadují, aby nad nimi nikdo nelétal. 364 00:39:26,974 --> 00:39:32,583 Tak to promiňte. Létat nad vámi budou, obvyklé lety. 365 00:39:32,703 --> 00:39:38,243 V dané situaci následovalo prohlášení našeho ministerstva zahraničí. 366 00:39:38,363 --> 00:39:41,135 "Ruské ministerstvo zahraničí garantuje, 367 00:39:41,255 --> 00:39:46,837 pokud bude brán ohled na kurdská práva, územní celistvost Sýrie a Iráku." 368 00:39:47,327 --> 00:39:50,492 Kdo v tom seznamu chybí? Turecko! 369 00:39:50,612 --> 00:39:55,539 Turci, zařiďte se podle svého. Nikdo vám vaši územní celistvost garantovat nehodlá. 370 00:39:55,659 --> 00:40:02,714 Sto let jste prováděli genocidu Kurdů, válkou jste chtěli zničit Sýrii! 371 00:40:02,834 --> 00:40:11,580 Chtěli jste vybudovat Neoosmanské impérium, neustále se dopouštíte zločinů a to i proti Rusku. 372 00:40:11,700 --> 00:40:18,741 Kdo vás nutil vzít na sebe ten teroristický útok, když bylo sestřeleno ruské letadlo? 373 00:40:18,861 --> 00:40:25,642 A byli to vaši turečtí občané, kteří zastřelili našeho pilota, když se spouštěl padákem. 374 00:40:25,762 --> 00:40:29,751 Je to tedy váš teroristický čin, který si zodpovíte. 375 00:40:29,871 --> 00:40:34,427 My nemáme žádnou chuť bránit vaši územní celistvost. 376 00:40:34,547 --> 00:40:37,714 A globální prediktor má zase jiný cíl. 377 00:40:37,834 --> 00:40:45,843 Erdogan se se svým vstupem do Sýrie chová jako vedoucí skladu s mankem. 378 00:40:45,963 --> 00:40:51,600 Ať ten sklad raději shoří, než aby v něm udělali revizi, ať shoří Turecko a já se z toho nějak vykroutím. 379 00:40:51,720 --> 00:40:57,560 On přece dobře zná tureckou historii, že vždy bylo podporováno proti Rusku, 380 00:40:57,680 --> 00:41:02,948 že není žádoucí, aby se Rusko dostalo k Dardanelám a Bosporu, 381 00:41:03,068 --> 00:41:10,805 což je také důvod, proč globální prediktor vzkazuje Turecku: Žádná invaze! 382 00:41:10,925 --> 00:41:15,401 Vynasnažte se vyřešit problémy tady a my ze své strany... 383 00:41:15,521 --> 00:41:17,638 Co řekl Obama Kurdům? 384 00:41:17,758 --> 00:41:22,031 "Neútočte na sever, to není třeba. Vaše území vám stačí 385 00:41:22,151 --> 00:41:26,109 a zbytek se nějak dořeší cestou mírových politických jednání." 386 00:41:26,229 --> 00:41:29,328 Existuje však logika záměrů a logika okolností. 387 00:41:29,448 --> 00:41:37,525 Edrogan a Davutoglu již mají pouze jednu cestu, stejně jako dřív eskalovat militaristickou vlnu. 388 00:41:37,645 --> 00:41:43,991 Oni stejně jako dřív směřují k vojenskému řešení a vojenské řešení znamená pád Turecka, 389 00:41:44,111 --> 00:41:55,312 že se Turecko rozpadne na několik států a zón pod mandátem jiných států. 390 00:41:55,432 --> 00:41:57,822 Vždyť o čem se již začalo mluvit? 391 00:41:57,942 --> 00:42:04,287 Že je potřeba Marmarský region odevzdat pod kontrolu Řecka, až se Turecko rozpadne. 392 00:42:04,407 --> 00:42:09,484 Ty otázky se již projednávají. Turecko se rozpadne, protože k tomu všechno směřuje. 393 00:42:09,604 --> 00:42:13,249 A proč se se to projednává již teď? Aby tam nepustili Rusko. 394 00:42:13,369 --> 00:42:18,268 Řecko. Ale opakuji, že Řecko ho neudrží a to si globální prediktor uvědomuje. 395 00:42:18,388 --> 00:42:31,868 Jedinou variantou jak to odložit do doby, než se na základě algoritmiky Írán a Čína dostanou do potřebné pozice, 396 00:42:31,988 --> 00:42:36,846 je, aby to Turecko nějakou dobu více méně stabilně ustálo. 397 00:42:36,966 --> 00:42:43,297 Potom se Čína na těchto územích uchytí, území Turecka se dostane pod kontrolu Íránu 398 00:42:43,417 --> 00:42:45,453 a úkol bude vyřešen. 399 00:42:45,573 --> 00:42:51,100 Pokud se to nestane, tak se ty průlivy v každém případě dostanou pod kontrolu Ruska. 400 00:42:51,220 --> 00:42:54,974 Globální prediktor sám bude nucen o to požádat. 401 00:42:55,094 --> 00:43:00,962 Proč k tomu všemu dochází? Pokud je rvačka nevyhnutelná, udeř jako první. 402 00:43:01,082 --> 00:43:07,440 Již prakticky všichni světoví analytici začínají dospívat k tomu, 403 00:43:07,560 --> 00:43:15,297 že operace ruské armády v Sýrii zamíchala v celém světě všechny politické karty. 404 00:43:15,802 --> 00:43:21,258 Všechny scénáře byly porušeny a je nutné všechno budovat od začátku. 405 00:43:21,378 --> 00:43:28,242 Proto zopakuji, že to, co teď probíhá v Turecku s těmi teroristickými útoky, 406 00:43:28,362 --> 00:43:39,277 je pokusem dostat se z toho scénáře a přesměrovat se na válku s tureckými Kurdy, 407 00:43:39,397 --> 00:43:44,501 aby se Turecko jako stát udrželo. 408 00:43:44,621 --> 00:43:50,884 Přitom se však podívejte na to, jaké kruté teroristické útoky MIT zorganizoval v Damašku. 409 00:43:51,004 --> 00:43:56,668 Co tam provedl. Byl to zcela konkrétně turecký MIT. Turecká rozvědka, jejich tajné služby. 410 00:43:58,440 --> 00:44:01,114 Otázka od Alexandra Vasiljeviče. 411 00:44:01,234 --> 00:44:05,670 V Koncepci sociální bezpečnosti se říká, že cílem globálního prediktoru je, 412 00:44:05,790 --> 00:44:08,698 aby se lidé nedokázali stát opravdu lidmi. 413 00:44:08,818 --> 00:44:13,158 Nezdá se vám, že se nejedná o cíl, ale spíš o prostředek k dosažení cíle, 414 00:44:13,278 --> 00:44:18,069 kterým je nesmrtelnost GP s přenesením jeho vědomí na trvanlivé nosiče 415 00:44:18,189 --> 00:44:20,775 a samozřejmě vysoká úroveň spotřeby pro něho osobně? 416 00:44:20,895 --> 00:44:25,653 A aby to nevedlo k destrukci celé planety, tak pro všechny ostatní obyčejný otrocký život. 417 00:44:25,773 --> 00:44:31,259 No a jako prostředek pro dosažení tohoto cíle udržení lidí v typech struktury psychiky: zombie a zvířecí. 418 00:44:31,379 --> 00:44:37,097 Zdá se mi, že tvrzení, že cílem GP je neumožnit lidem získat lidský typ struktury psychiky, není správné. 419 00:44:37,217 --> 00:44:41,284 Protože na co je jim takový cíl, sám o sobě bláznivý, 420 00:44:41,404 --> 00:44:45,049 pokud by to však byl prostředek pro dosažení jiného cíle, tak by to bylo logické. 421 00:44:45,169 --> 00:44:47,517 Jsem nucen nesouhlasit. 422 00:44:48,472 --> 00:45:01,403 Je nesporné, že z širšího hlediska se může zdát, že jde o prostředek. 423 00:45:01,523 --> 00:45:09,819 Ale z jakého hlediska? Vezměte si tu situaci. Na planetě Zemi bylo před potopou několik civilizací. 424 00:45:10,624 --> 00:45:14,607 Všechny ty civilizace měly biogenní charakter. 425 00:45:14,727 --> 00:45:29,120 Existoval tam dav a elita vyvolených, kteří byli dlouhověcí a dav je proto vnímal jako nesmrtelné bohy. 426 00:45:29,897 --> 00:45:37,127 Měli k dispozici určité znalosti, schopnosti, kterými ovládali lidi, 427 00:45:37,247 --> 00:45:43,347 kteří byli vždy otroky a nedokázali se útlaku těchto bohů nijak ubránit. 428 00:45:43,467 --> 00:45:45,474 Tak to bylo vždy. 429 00:45:46,974 --> 00:45:50,003 Všechny tyto civilizace zahynuly. 430 00:45:51,476 --> 00:46:01,610 A na čem byly tyto civilizace postaveny? Na tom, že neumožnily lidem, hlavnímu davu, získat lidské kvality. 431 00:46:01,730 --> 00:46:08,185 Vždy tedy byli využíváni jako mluvící zbraně, vykořisťováni jako mluvící zvířata. 432 00:46:08,305 --> 00:46:12,318 Šlo o čistě otrokářské vztahy. 433 00:46:13,573 --> 00:46:20,208 S čím se střetnul globální prediktor v nové technogenní civilizaci? 434 00:46:20,328 --> 00:46:23,857 V nové technogenní civilizaci se ukázalo, 435 00:46:23,977 --> 00:46:34,121 že globální prediktor pomalu ale jistě přichází o svůj monopol na znalosti, a tedy i o monopol na moc. 436 00:46:35,094 --> 00:46:44,506 Tyto znalosti se pomalu dostávají mezi lidi, ale to nejdůležitější je to, 437 00:46:44,626 --> 00:46:52,997 že v této technogenní civilizaci globální prediktor přišel o možnost žít dostatečně dlouhou dobu, 438 00:46:53,117 --> 00:47:01,335 aby dokázal ovládat dav a stihl realizovat své úmysly. 439 00:47:01,455 --> 00:47:10,117 A využít technickou část, tedy přenos na nějaké technické nosiče, 440 00:47:10,237 --> 00:47:17,960 to je takříkajíc náhradní, požární řešení, ale vůbec ne řešení jejich problému. 441 00:47:18,080 --> 00:47:31,857 Oni teď horečnatě hledají způsoby, jak by se dokázali udržet jako vládnoucí kasta na planetě Zemi. 442 00:47:32,318 --> 00:47:41,423 A v tomto ohledu je zásadním cílem zabránit lidem získat lidské kvality. 443 00:47:41,543 --> 00:47:46,930 Pokud se jim toho nepovede dosáhnout, tak nebudou mít čas na hledání východisek, 444 00:47:47,050 --> 00:47:54,024 jakou civilizaci by měli vybudovat, zda bude řešením technický nosič, nebo prodloužení života 445 00:47:54,144 --> 00:48:01,339 aby dokázali opět vybudovat biogenní civilizaci, což by si přáli, na to prostě nebudou mít čas. 446 00:48:01,459 --> 00:48:06,386 Oni si uvědomují, že již nedokážou obnovit předpotopní civilizaci 447 00:48:06,506 --> 00:48:15,457 a mají havarijní východisko, požární, nechat se přenést na technické nosiče, aby zde mohli snížit obyvatelstvo. 448 00:48:15,577 --> 00:48:22,670 Proto je pro ně cílem, konkrétním cílem nenechat lidi získat lidské kvality. 449 00:48:22,790 --> 00:48:31,604 Pokud by to umožnili, tak prostě nebudou mít čas, aby našli východisko ze stávající situace. 450 00:48:31,724 --> 00:48:35,066 A na tomto cíli teď pracují. 451 00:48:35,186 --> 00:48:44,205 Obětují všechno, dokonce i prostředky, jak přenést své vědomí na technické prostředky, 452 00:48:44,325 --> 00:48:48,247 aby se z lidí nestali opravdoví lidé. 453 00:48:48,367 --> 00:48:53,562 Takže je to pro ně zásadní a je to cíl, není to pomocný prostředek. 454 00:48:53,682 --> 00:48:56,140 Tady a teď. 455 00:48:56,260 --> 00:49:00,450 A až najdou východisko, tak se z toho opravdu stane pomocný prostředek. 456 00:49:00,570 --> 00:49:04,570 Až najdou východisko jak dominovat a řídit civilizaci na planetě Zemi, 457 00:49:04,690 --> 00:49:08,798 tak se to promění v pomocný prostředek, ale teď je to cíl. 458 00:49:08,918 --> 00:49:11,212 To byla dnes poslední otázka. 459 00:49:11,332 --> 00:49:22,002 Abyste pochopili, co je cíl a co pomocný prostředek, je nezbytné mít znalosti, jak se řídí sociální supersystémy. 460 00:49:22,122 --> 00:49:28,151 Takové znalosti poskytuje pouze jeden zdroj - Dostatečně všeobecná teorie řízení v Koncepci sociální bezpečnosti. 461 00:49:28,271 --> 00:49:34,467 Proto je třeba číst knihy vnitřního prediktoru, zvyšovat míru svého chápání, 462 00:49:34,587 --> 00:49:41,365 a potom se budete moci vyznat ve všech složitostech politiky. 463 00:49:41,485 --> 00:49:47,468 Jak ve stávající politice tak i v její historické retrospektivě. 464 00:49:47,588 --> 00:49:50,727 Na shledanou, do příštích setkání.