1 00:00:00,024 --> 00:00:02,789 O tom, co se s námi děje. 2 00:00:02,909 --> 00:00:08,805 O tom, jaký svět jsme zdědili od našich otců, a jaký ho zanecháme svým dětem. 3 00:00:08,925 --> 00:00:13,528 To je důvod, proč se musíme dívat a přemýšlet, poslouchat a analyzovat. 4 00:00:13,648 --> 00:00:16,742 Pouze tak nebudou naše závěry mylné. 5 00:00:17,956 --> 00:00:22,010 Vladimire Vladimiroviči, bude válka? 6 00:00:22,130 --> 00:00:25,813 Máte na mysli globální válku? 7 00:00:26,552 --> 00:00:29,229 SVĚTOVÝ ŘÁD 8 00:00:34,968 --> 00:00:40,936 Ve světě existují hodnoty, které se rozprostírají od státu ke státu. Oliver Stone . filmový režisér USA . 9 00:00:41,056 --> 00:00:46,077 Jsou přítomny v každém náboženství, barvě, formě, oblasti. Svět je nekonečně tajemný. 10 00:00:46,197 --> 00:00:48,595 Nekonečně hluboký. 11 00:00:52,116 --> 00:00:56,553 Myslím si, že ten, kdo nazývá současné společenské zřízení ideálním, musí být cynik. Sahra Wagenknechtová . poslankyně Bundestagu (NSR) . 12 00:00:56,673 --> 00:01:01,614 Dnešní svět vůbec není spravedlivý. 13 00:01:01,734 --> 00:01:07,799 Udělat svět spravedlivým je jedinou politickou ambicí. . Dominique Strauss-Kahn . výkonný ředitel MMF (2007-2011) 14 00:01:10,330 --> 00:01:17,351 A do jaké míry? To bude záviset na konkrétních rozhodnutích konkrétních lidí. . Thomas Graham . poradce prezidenta USA (2004-2007) 15 00:01:38,907 --> 00:01:47,196 Situace je více než nebezpečná. Mám chuť se zeptat těch, kdo tuto situaci vytvořili: 16 00:01:47,316 --> 00:01:51,708 Uvědomujete si alespoň teď, co jste způsobili? 17 00:02:19,099 --> 00:02:22,422 New York, Valné shromáždění OSN. 18 00:02:22,542 --> 00:02:27,352 Vystoupil jste na tribunu a nepanovalo tam právě přátelské ovzduší. 19 00:02:27,472 --> 00:02:33,405 Před vámi již vystupoval prezident USA. Nevím, zda jste věděl, co již stačil říci. 20 00:02:33,525 --> 00:02:37,015 Abych pravdu řekl, tak ne. Vždyť jsem právě přijel. 21 00:02:37,135 --> 00:02:40,206 A vy jste jim řekl přímo tváří v tvář: 22 00:02:40,326 --> 00:02:43,221 Uvědomujete si alespoň teď, co jste způsobili? 23 00:02:43,341 --> 00:02:46,391 - Já jsem to neříkal do tváře jemu. - To nebylo pro něj? 24 00:02:46,511 --> 00:02:56,691 Ne, víte, já jsem měl možnost setkávat se s mnoha lídry, jak evropskými, tak i americkými a to nejeden rok. 25 00:02:56,811 --> 00:03:04,522 A když začínaly různé operace například v Afghánistánu, Iráku, potom v Libyi, 26 00:03:04,642 --> 00:03:11,349 vždy jsem zastával názor spočívající v tom, že je třeba jednat opravdu s rozvahou. 27 00:03:11,469 --> 00:03:19,575 Není možné svá vlastní schémata a představy o dobru a zlu a v daném případě o dobru a demokracii, 28 00:03:19,695 --> 00:03:24,756 automaticky a mechanicky vnucovat jiným státům a národům 29 00:03:24,876 --> 00:03:31,443 s jinou kulturou, jiným náboženstvím, jinými tradicemi. 30 00:03:31,563 --> 00:03:37,219 - Ale, otevřeně řečeno, nikdo neposlouchá. - A proč? 31 00:03:37,339 --> 00:03:45,376 Protože se nejspíš považují za neomylné, mocné a odpovědnost přece nikdo žádnou nenese. 32 00:03:50,417 --> 00:03:58,188 Situace v Sýrii. Sýrie je dnes zemí, kde se nejvíce porušují lidská práva. 33 00:03:58,308 --> 00:04:07,465 V Sýrii žije okolo 23 miliónů lidí a z téměř poloviny z nich se stali běženci, mnozí byli zabiti. Julian Assange . novinář (Austrálie) . 34 00:04:07,585 --> 00:04:11,106 Polovina jejich státu je již zničená. 35 00:04:13,684 --> 00:04:21,167 Julian Assange na svém webu WikiLeaks již zveřejnil tisíce stránek diplomatické korespondence, 36 00:04:21,287 --> 00:04:28,842 která odhalila jak vojenské zločiny USA v Iráku, tak i jejich přípravu destabilizace situace v Sýrii. 37 00:04:28,962 --> 00:04:33,023 Už více než tři roky nemůže opustit ekvádorské velvyslanectví v Londýně, 38 00:04:33,143 --> 00:04:38,003 kde se skrývá před obviněními, která vzbuzují pochybnosti v celém světě. 39 00:04:38,123 --> 00:04:42,522 Ještě nedávno by se jeho jméno stalo novinářskou legendou, 40 00:04:42,642 --> 00:04:46,833 dnes je politickým vězněm současného světového řádu. 41 00:04:53,002 --> 00:05:01,053 My jsme v naší síti publikovali důkazy o tom, že strategie USA byla minimálně od roku 2006 42 00:05:01,173 --> 00:05:04,616 zacílena na svržení Asadovy vlády. 43 00:05:04,736 --> 00:05:07,621 Tohoto svého cíle se snažili dosáhnout 44 00:05:07,741 --> 00:05:11,736 nejenom prohlubováním oprávněné nespokojenosti uvnitř samotného státu 45 00:05:11,856 --> 00:05:19,836 související s demokracií a lidskými právy, ale i provokováním Asadovy vlády k příliš ostrým reakcím. 46 00:05:19,956 --> 00:05:28,155 To jsou konkrétní slova ze zachycených zpráv. Zvyšovali tak růst napětí mezi sunnity a šíity. 47 00:05:29,718 --> 00:05:35,770 Celý muslimský svět byl kolonizován 200 let před 2. světovou válkou. Parvíz Mušaraf . pákistánský prezident (2001-2008) . 48 00:05:36,299 --> 00:05:39,556 Všichni, možná kromě Turecka. 49 00:05:40,041 --> 00:05:42,044 Celý muslimský svět. 50 00:05:48,206 --> 00:05:56,538 Když jsme získali svou nezávislost, byli jsme chudým, negramotným, zaostalým národem. 51 00:05:56,658 --> 00:06:05,110 Náboženství bylo pro negramotné, zaostalé masy lidí jejich jedinou oporou. 52 00:06:11,781 --> 00:06:16,939 Parvíz Mušaraf je jeden z plejády spojenců USA. 53 00:06:17,059 --> 00:06:23,302 Především jsem přijel poblahopřát prezidentu Bushovi k jeho vítězství ve volbách. 54 00:06:24,677 --> 00:06:32,965 Přátelství mezi USA a Pákistánem je životně důležité pro zajištění bezpečnosti a stability na Blízkém východě. 55 00:06:33,085 --> 00:06:38,674 Generál Mušaraf se dostal k moci díky státnímu převratu a vládnul v Pákistánu tvrdou rukou. 56 00:06:38,794 --> 00:06:44,073 Jeho osud jako přes kopírák opakuje cestu mnohých východních vládců oddaných Washingtonu. 57 00:06:44,193 --> 00:06:50,675 Jakmile se jejich politika stane příliš nezávislou, ponechají je USA svému osudu. 58 00:06:50,795 --> 00:06:54,940 Mušaraf přišel o svou moc a před soudním stíháním se ukryl v Londýně. 59 00:06:55,060 --> 00:07:00,173 Teprve nedávno se mohl znovu vrátit do Karáčí. Přežil mnoho atentátů islamistů. 60 00:07:00,293 --> 00:07:07,629 Nehledě na to všechno dokázal vypracovat vlastní mírovou strategii rozvoje islámského světa. 61 00:07:07,749 --> 00:07:11,727 Má strategie se týkala muslimského světa. 62 00:07:11,847 --> 00:07:19,265 Vzdáme se extrémismu a terorismu, nastoupíme cestu sociálního rozvoje 63 00:07:19,385 --> 00:07:24,107 a poprosíme svět, aby nám pomohl, aby pomohl muslimskému světu, 64 00:07:24,227 --> 00:07:31,782 jednomu z nejvíce zaostalých, nevzdělaných světů, v sociálně ekonomickém rozvoji. 65 00:07:36,101 --> 00:07:40,289 Ale na druhé straně také požadujeme, 66 00:07:40,409 --> 00:07:45,636 aby západní svět vyřešil politické otázky týkající se muslimského světa. 67 00:07:47,985 --> 00:07:54,285 V prosinci 2011 jsme zveřejnili dost významný dokument, 68 00:07:54,405 --> 00:07:59,429 který rozkrýval podstatu setkání armádních představitelů USA, Francie, Velké Británie 69 00:07:59,549 --> 00:08:04,271 a představitelů Stratforu, což je soukromá zpravodajské agentura spolupracující se CIA. 70 00:08:04,391 --> 00:08:08,232 Jednali o situaci v Sýrii. O tom, kdo a co tam podniká. 71 00:08:08,352 --> 00:08:13,762 Bylo řečeno, že již tam mají aktivní tajné agenty, kteří napomáhají organizování vražd, 72 00:08:13,882 --> 00:08:18,273 ale že potřebují vyvolat ještě větší veřejné rozhořčení a krveprolití, 73 00:08:18,393 --> 00:08:24,573 aby tak byl vytvořen dostatečný důvod pro vpád a útok na síly protivzdušné obrany Sýrie. 74 00:08:24,693 --> 00:08:30,735 S ohledem na Sýrii jsme čtyřikrát využili svého práva veta v souvislosti s aspekty tamní politické krize. . Vitalij Čurkin . stálý představitel RF při OSN 75 00:08:30,855 --> 00:08:35,164 Třikrát jsme vetovali společně s Čínou. Říkali jsme, že jsme jejich přátelé 76 00:08:35,284 --> 00:08:39,483 a Rada bezpečnosti OSN nesmí zasahovat do změny režimu. 77 00:08:39,603 --> 00:08:46,251 Jenže existují dodavatelé zbraní, společnosti blízké k Saúdské Arábii, Turecku a Kataru, 78 00:08:46,371 --> 00:08:54,806 a takové instituce jako CIA, vojenské letecké síly apod., které se snaží upevnit své postavení, 79 00:08:54,926 --> 00:08:58,410 a díky vpádu do Sýrie odůvodnit své rozpočty. 80 00:08:58,530 --> 00:09:03,306 V Sýrii jsme před započetím bojových akcí žili dobře a v dostatku, 81 00:09:03,426 --> 00:09:06,800 a kdo říká něco jiného, tak jednoduše lže. 82 00:09:06,920 --> 00:09:09,348 Mzdy nám stačily, všechno bylo levné. Libanon. Tábor syrských běženců, srpen 2015 . 83 00:09:09,468 --> 00:09:12,623 Vedli jsme obyčejný, normální život. . 84 00:09:12,992 --> 00:09:18,855 Když přišli teroristé, život se stal tak strašným, že to snad horší ani být nemůže. 85 00:09:40,616 --> 00:09:47,676 Situace v Sýrii bezesporu souvisí s tím nejhrubším porušením mezinárodního práva, . Vjačeslav Nikonov . politolog 86 00:09:47,796 --> 00:09:55,704 jež bylo ustanoveno Chartou OSN v San Francisku již před sedmdesáti lety na jaltských principech. 87 00:09:57,060 --> 00:10:07,711 V Jaltě šlo o setkání spojenců, kteří však měli spíš sklon v zákulisí jeden na druhého cenit zuby. 88 00:10:08,293 --> 00:10:16,973 To nebyla náhoda, jestli si vzpomínáte, že Stalin v době Jaltské konference nocoval v Jusupovském paláci, . Dmitrij Peskov . tiskový mluvčí prezidenta RF 89 00:10:17,093 --> 00:10:23,011 který se nacházel přesně mezi místem, kde bydlel Churchill a Roosevelt. 90 00:10:23,131 --> 00:10:27,800 Šlo o to, aby měli přehled o případných separátních jednáních. 91 00:10:27,920 --> 00:10:33,558 Pokud by si ti druzí dva usmysleli vzájemně se navštívit a domlouvat se proti Rusku, 92 00:10:33,678 --> 00:10:35,811 proti Sovětskému svazu. 93 00:10:36,673 --> 00:10:40,318 Důvěřuj, ale prověřuj. To platilo vždy. 94 00:10:41,515 --> 00:10:49,984 V každém případě to, co vzniklo po Jaltě, nepočítalo s jednopolárním světem. 95 00:10:50,617 --> 00:10:56,541 Podstata tohoto uspořádání světa spočívala v tom, 96 00:10:56,661 --> 00:11:03,199 že svět byl rozdělen do dvou táborů, dvou bloků, dvou systémů, 97 00:11:03,319 --> 00:11:10,747 které mezi sebou měly velice složité komplexní vztahy, ale přitom se celkově vzájemně vyvažovaly. 98 00:11:10,867 --> 00:11:17,157 A jakým okamžikem to začalo, od kdy přesně Jaltská konstrukce světa začala dostávat trhliny? 99 00:11:17,277 --> 00:11:22,384 Já si myslím, že potom, co přestal existovat Sovětský svaz. 100 00:11:22,504 --> 00:11:27,446 - Vždyť vy jste byl svědkem pádu Berlínské zdi. - Ne úplně, to už jsem byl zpátky v SSSR. 101 00:11:27,566 --> 00:11:32,040 Odjel jsem před tím, než ta zeď padla. Ale ten problém nespočívá v té zdi. 102 00:11:32,160 --> 00:11:42,081 Podstata spočívá v tom, že Jaltská konference ukotvila reálné rozložení sil v té době, v roce 1945. 103 00:11:42,201 --> 00:11:51,616 Vítězné státy tehdy vybudovaly systém, který odpovídal tehdejšímu rozložení politických sil. 104 00:11:51,736 --> 00:11:54,416 Ale od té doby se mnohé změnilo. 105 00:11:54,536 --> 00:11:59,643 Objevily se jaderné zbraně, což je ve světových záležitostech dost podstatný faktor. 106 00:11:59,763 --> 00:12:08,226 Tyto zbraně již získaly i další státy, vyrostli noví giganti, takoví jako Indie a Čína. 107 00:12:08,346 --> 00:12:11,637 Z politické scény zmizel Sovětský svaz 108 00:12:11,757 --> 00:12:16,259 a bipolární systém se jednoduše zhroutil. 109 00:12:16,379 --> 00:12:23,752 Kdyby naši partneři trochu popřemýšleli a dokázali tuto situaci využít, 110 00:12:23,872 --> 00:12:29,419 mohli se stát v nově vznikajících světových vztazích morálními lídry. 111 00:12:29,539 --> 00:12:33,793 Jenže oni stále jednali a mysleli po staru. 112 00:12:33,913 --> 00:12:37,145 Uvízlo jim v hlavách klišé studené války. 113 00:12:37,265 --> 00:12:41,496 Cožpak to byla morálka, která ležela v základech Jaltské dohody? 114 00:12:41,616 --> 00:12:47,245 Vždyť my jsme si naivně mysleli, že oni jsou morální a oni se jen báli naší síly. 115 00:12:47,365 --> 00:12:50,189 Ne, ne, s tím já nesouhlasím. 116 00:12:50,309 --> 00:12:57,919 Myslím si, že v základech Jaltské konference, dohod z Jalty neležely morální hodnoty, 117 00:12:58,039 --> 00:13:07,328 ale především vědomí reálného rozložení sil a zkušenosti z předchozích desetiletí, 118 00:13:07,448 --> 00:13:11,399 včetně smutných zkušeností z takzvané Společnosti národů, 119 00:13:11,519 --> 00:13:17,314 která byla vytvořena, aby regulovala vztahy mezi státy po 1. světové válce. 120 00:13:17,434 --> 00:13:21,357 V podstatě velmi rychle ukončila svoji činnost. A proč? 121 00:13:21,477 --> 00:13:27,850 Protože neměla nástroj, který by mohl být využit k odvracení konfliktů. 122 00:13:27,970 --> 00:13:34,727 Byla tedy navržena nová koncepce Organizace spojených národů a Rady bezpečnosti OSN. 123 00:13:34,847 --> 00:13:37,863 - To v první řadě. - V první řadě. 124 00:13:39,128 --> 00:13:47,409 A hlava sedmá, kde je ukotvena možnost použití síly proti státům porušujícím světový řád. 125 00:13:47,529 --> 00:13:49,609 Tam je také uvedeno, 126 00:13:49,729 --> 00:13:55,304 že je to možné učinit pouze na základě jednomyslného rozhodnutí členů Rady bezpečnosti, 127 00:13:55,424 --> 00:14:00,174 a že stálí členové Rady bezpečnosti mají v této věci právo veta. 128 00:14:00,294 --> 00:14:05,944 O čem to vypovídá? Že nelze přijímat taková tvrdá rozhodnutí ve vztahu ke komukoliv, 129 00:14:06,064 --> 00:14:11,705 pokud neexistuje plný konsensus, úplná shoda v této otázce. 130 00:14:11,825 --> 00:14:16,826 To je ta klíčová věc v celém současném systému mezinárodního práva. 131 00:14:24,797 --> 00:14:32,315 My, mluvím o Jugoslávii, jsme se stali první obětí nově ustaveného světového řádu . Aleksandar Vučič . srbský předseda vlády 132 00:14:32,435 --> 00:14:38,776 o kterém jsme nic nevěděli, přestože ho někdo ve zrychleném režimu vytvářel. 133 00:14:42,071 --> 00:14:47,833 V roce 1992 George Bush starší řekl, Emir Kusturica . filmový režisér (Srbsko) . 134 00:14:47,953 --> 00:14:53,721 že všechny republiky bývalé Jugoslávie mohou navázat diplomatické vztahy s USA 135 00:14:53,841 --> 00:14:57,608 pouze v případě, že vystoupí z Jugoslávie. 136 00:14:57,728 --> 00:15:05,820 Stačila několikaměsíční vojenská kampaň, aby si všichni občané tohoto státu přáli jeho rozpad. 137 00:15:07,314 --> 00:15:14,603 Byl to stát se svou vlajkou, olympijskou reprezentací, horami, mořem. 138 00:15:14,723 --> 00:15:19,145 Rozpad Jugoslávie pro mě byl tou největší nespravedlností. 139 00:15:20,197 --> 00:15:26,550 Stát bombardovali 78 dnů. Bombardovali všechna velká města, vojenské i civilní objekty. 140 00:15:26,670 --> 00:15:32,216 Operace se účastnilo 14 států NATO, 1200 letadel, 3 letadlové lodě, 6 útočných ponorek, 141 00:15:32,336 --> 00:15:36,019 2 raketové křižníky, 7 torpédoborců, 13 fregat a 4 výsadkové lodě. 142 00:15:36,139 --> 00:15:40,174 60 tisíc vojáků NATO se účastnilo likvidace Jugoslávie. 143 00:15:42,445 --> 00:15:46,987 V naší době, když jedna velká země útočí na malou, 144 00:15:47,674 --> 00:15:55,301 tak vždy tvrdí, že tak postupuje ve jménu spravedlnosti a morálky, ve jménu vyšších cílů. 145 00:15:55,421 --> 00:16:02,833 Jak už jsem říkal, v zájmu demokracie, aby prý pomohli jinému národu žít lépe. 146 00:16:05,297 --> 00:16:12,058 Všechno to probíhalo v rozporu s chartou OSN, neměli jsme právo zahajovat válku. lord David Owen . ministr zahraničí Velké Británie (1977-1979) . 147 00:16:12,178 --> 00:16:18,379 Zasedání Rady bezpečnosti k situaci na Balkáně bez účasti Svazové republiky Jugoslávie 148 00:16:18,499 --> 00:16:21,069 nemá prakticky žádný smysl, 149 00:16:22,181 --> 00:16:28,573 neboť je tak z jednání o problému urovnání vztahů vyloučena jedna z klíčových stran, 150 00:16:28,693 --> 00:16:33,643 která má reálný vliv na rozvoj událostí v tomto regionu. 151 00:16:33,763 --> 00:16:35,809 Děkuji vám. 152 00:16:40,034 --> 00:16:45,333 Z té situace jsme vyšli zpustošení, celý svět z ní vyšel zpustošený. 153 00:16:49,065 --> 00:16:55,051 My Srbové jsme se střetli s problémem běženců a víme, jak je to pro ně těžké. 154 00:16:55,171 --> 00:17:00,544 Můj otec se narodil v Srbsku, je z rodiny běženců, on sám je běženec. 155 00:17:06,108 --> 00:17:13,945 Běženci mají přání i naději. Přání s vírou zapomenout na krvavou minulost. 156 00:17:14,961 --> 00:17:22,059 A naději? Doufám, že moje drahá žena, já a syn budeme moci pít ranní kávu 157 00:17:22,179 --> 00:17:27,499 obklopeni nejkrásnějšími barvami na světě, barvami stěn našeho domu. . Milan Pjevalica . běženec 158 00:17:28,890 --> 00:17:35,140 Válka v Jugoslávii ukázala všechny stránky vyčerpanosti naší civilizace, 159 00:17:35,260 --> 00:17:40,087 která už není křesťanská, muslimská a dokonce ani ateistická, 160 00:17:40,207 --> 00:17:44,506 ve které nezbyly žádné principy, žádné ideály. 161 00:17:48,703 --> 00:17:53,615 Naše země je veliká a máme zde mnoho skvělých věcí. Oliver Stone . filmový režisér USA . 162 00:17:53,735 --> 00:17:55,779 Mám ji rád, je to má vlast. Oliver Stone . filmový režisér USA . 163 00:17:55,899 --> 00:17:58,078 Mám ji rád stejně, jako mám rád svoji matku. 164 00:17:58,198 --> 00:18:00,388 Ale svou matku také nenávidím. 165 00:18:00,508 --> 00:18:06,077 V minulosti jsme se velmi hádali. Již zemřela, ale vždy bude se mnou, 166 00:18:06,197 --> 00:18:08,101 stejně jako moje země. 167 00:18:10,390 --> 00:18:15,548 Byl jsem mladý a sloužil jsem své zemi. Dvakrát jsem byl raněn. 168 00:18:15,668 --> 00:18:24,669 Bojoval jsem a věřil v to, co děláme. Uběhlo mnoho let, než jsem pochopil, že krutost války byla strašná. 169 00:18:26,200 --> 00:18:29,985 Změnilo to americkou společnost k horšímu, 170 00:18:30,105 --> 00:18:35,373 stala se lehkomyslnou následkem toho, k čemu došlo v průběhu té války. 171 00:18:36,818 --> 00:18:38,086 Vietnam. 172 00:18:38,861 --> 00:18:40,650 My v Afghánistánu. 173 00:18:41,256 --> 00:18:43,749 Takže ne vždy to fungovalo? 174 00:18:43,869 --> 00:18:53,046 Není možné porovnávat nás s Vietnamem, spojovat náš Afghánistán s Vietnamem. 175 00:18:53,166 --> 00:19:02,208 My jsme přece byli v Afghánistánu na žádost legitimní afghánské vlády a úřadujícího prezidenta. 176 00:19:02,328 --> 00:19:05,548 To je velký rozdíl. 177 00:19:05,668 --> 00:19:09,641 Zda jsme se měli v afghánských událostech angažovat tak, jak jsme to udělali, 178 00:19:09,761 --> 00:19:14,176 to je jiná věc, o tom je ještě třeba popřemýšlet. Tam nebylo všechno tak jednoznačné. 179 00:19:14,296 --> 00:19:20,977 Chápete? Nelze hned říci, zda to bylo správné či ne. Že přitom bylo naděláno mnoho chyb? To určitě. 180 00:19:21,097 --> 00:19:25,951 Zda ale samotné rozhodnutí bylo správně či ne, na to je třeba ještě se pořádně podívat... 181 00:19:26,071 --> 00:19:29,043 A s čím chcete ty chyby porovnávat? Pokud bychom to srovnali s americkým Vietnamem, 182 00:19:29,163 --> 00:19:31,773 tak jsme teda moc chyb neudělali. 183 00:19:31,893 --> 00:19:36,144 Myslím, že ne. Ale to, že celkově byla naše afghánská kampaň, 184 00:19:36,264 --> 00:19:40,387 pokud je možné ji takto nazvat, chybou SSSR, to je očividné. 185 00:19:40,507 --> 00:19:47,535 Nicméně Američané se po zkušenostech z Vietnamu nepřestali vměšovat do všech světových záležitostí 186 00:19:47,655 --> 00:19:52,306 a my se dlouhou dobu neustále bojíme, přestože naše zkušenosti jsou daleko pozitivnější. 187 00:19:52,426 --> 00:19:58,380 My se nebojíme, prostě se chováme zdrženlivěji, a když už něco podnikáme, 188 00:19:58,500 --> 00:20:03,909 tak se maximálně snažíme vyhnout možným negativním následkům. 189 00:20:04,029 --> 00:20:07,764 A oni o tom nepřemýšlejí, jsou přece tak velcí a navíc jsou až za oceánem. 190 00:20:07,884 --> 00:20:12,077 Dolar je světovou měnou, mají největší ekonomiku na světě... 191 00:20:12,197 --> 00:20:18,944 A tak dělají jednu operaci za druhou. Zase se operace nezdařila? Nu což, tak jdeme na další…. 192 00:20:22,288 --> 00:20:33,187 Mezi roky 1991 a 2001 byli všichni přesvědčeni, že vedení celého světa, které převzaly Spojené státy, se upevňuje. . Fjodor Lukjanov . politolog 193 00:20:33,307 --> 00:20:37,429 Teroristické útoky z 11. září absolutně otřásly celou Amerikou 194 00:20:37,549 --> 00:20:43,539 a Amerika jako velmoc byla nucena se s tím nějak vypořádat a nějak odpovědět. 195 00:20:43,659 --> 00:20:49,226 Já vás slyším, já vás slyším, celý svět vás slyší... 196 00:20:51,989 --> 00:20:57,148 A lidé, kteří zaútočili na tyto budovy, vás všechny brzy také uslyší. 197 00:21:03,398 --> 00:21:08,645 Začátkem pro mě bylo napětí, které vzrůstalo v Iráku . Dominique de Villepin . francouzský premiér (2005-2007) 198 00:21:08,765 --> 00:21:13,029 a zhoršení vztahů mezi USA a režimem Saddáma Husajna. 199 00:21:13,149 --> 00:21:16,789 Vojenská intervence ze strany USA byla velice pravděpodobná. 200 00:21:16,909 --> 00:21:22,153 V roce 2002 a 2003 jsme pracovali bok po boku s Ruskem a Německem, 201 00:21:22,273 --> 00:21:26,593 abychom nedopustili americkou vojenskou intervenci do Iráku. 202 00:21:27,230 --> 00:21:32,776 Společně s Francií a Německem a s absolutní, a to bych chtěl zdůraznit, 203 00:21:32,896 --> 00:21:36,174 většinou účastníků mezinárodního společenství se domníváme, 204 00:21:36,294 --> 00:21:41,209 že problém Iráku může a musí být vyřešen diplomatickými prostředky. 205 00:21:41,329 --> 00:21:49,478 Mí spoluobčané, v daném okamžiku americké koaliční síly zahajují vojenskou operaci 206 00:21:49,598 --> 00:21:56,238 k odzbrojení Iráku pro osvobození národa a záchrany světa před smrtelným nebezpečím. 207 00:21:59,037 --> 00:22:12,559 V noci na 20. března, 2003 let od narození Krista, a roku 1424 podle islámského kalendáře... 208 00:22:21,214 --> 00:22:27,733 Já byl v šoku, když jsme se vrátili do Iráku. Amerika si nevzala poučení z války ve Vietnamu, 209 00:22:27,853 --> 00:22:32,905 které zní: Nesmíte vpadat do cizích zemí! 210 00:22:35,353 --> 00:22:40,636 V určitém okamžiku jsme přišli o svou víru v mezinárodní právo. 211 00:22:40,756 --> 00:22:47,238 Britové a Američané znovu vtrhli do Iráku a opět bez souhlasu OSN. 212 00:22:52,366 --> 00:22:58,922 O čem mluvili kati a jejich oběť v posledních minutách není známo, záznam je bez zvuku. . . 213 00:22:59,042 --> 00:23:04,195 Příprava k popravě byla natočena cynicky, podrobně a dobře je vidět, že Saddám Husajn zůstal klidný, . . 214 00:23:04,315 --> 00:23:09,826 dokonce, i když mu na krk uvázali černý šátek, i když si bezesporu uvědomoval, co se v příštím okamžiku stane. . . 215 00:23:09,946 --> 00:23:13,574 Chápal to především proto, že on sám byl krvavým a krutým diktátorem. . . 216 00:23:13,694 --> 00:23:17,448 Ukázalo se však, že soudci se od obviněného v máločem liší. 217 00:23:24,415 --> 00:23:28,274 Proč nedošlo k vyšetřování vraždy Saddáma Husajna? 218 00:23:28,394 --> 00:23:34,275 Arabský lídr byl popraven oběšením a my tomu nezúčastněně přihlížíme, proč? Summit Ligy arabských států 26.03.2011 . 219 00:23:35,036 --> 00:23:38,318 Někdo z vás přijde na řadu jako další. 220 00:23:56,475 --> 00:24:00,800 Přišli jsme, viděli jsme, zemřel! Hillary Clintonová . ministryně zahraničních věcí USA (2009-2013) . 221 00:24:03,927 --> 00:24:11,871 Zda byla libyjská arabská džamáhíríje tyranií, je velice těžké říci. 222 00:24:11,991 --> 00:24:14,948 Je to relativní, velmi relativní. 223 00:24:15,068 --> 00:24:20,124 Byly tam nějaké ideje, tedy prvky demokracie? Samozřejmě, že byly. 224 00:24:20,494 --> 00:24:22,307 Samozřejmě, že byly. 225 00:24:22,427 --> 00:24:27,325 A bylo lepší to, co bylo za Kaddáfího, než to, co je tam teď? 226 00:24:27,959 --> 00:24:31,234 Jednoznačně lepší, nesrovnatelně lepší. 227 00:24:31,354 --> 00:24:38,170 A proto, jestliže nazveme věci pravými jmény a položíme si otázky, na které budeme po pravdě odpovídat, 228 00:24:38,290 --> 00:24:45,847 tak se ukáže, že jako když se příliš túruje auto, něco neprobíhá správně. 229 00:24:48,998 --> 00:24:55,424 V roce 1991 i 1993 si to bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN vyřizovali s Irákem. 230 00:24:55,544 --> 00:24:58,470 Používají tyto metody a všechno jim prochází. 231 00:24:58,590 --> 00:25:06,322 Já jsem řekl, že beztrestnost je jedna z příčin krajně nepřístojného chování na mezinárodní aréně. 232 00:25:06,442 --> 00:25:09,684 Není komu se zodpovídat. 233 00:25:09,804 --> 00:25:15,019 Jedná se o největší, nejmocnější stát jak z ekonomického, tak i vojenského hlediska, 234 00:25:15,139 --> 00:25:21,868 to vede k pokušení obcházet, nebo prohlašovat o stávající struktuře mezinárodních vztahů, že je zastaralá. 235 00:25:21,988 --> 00:25:28,963 A v základu současné architektury mezinárodních vztahů leží samozřejmě Charta OSN. 236 00:25:29,083 --> 00:25:33,769 To je základ, fundament současného veřejného mezinárodního práva. 237 00:25:33,889 --> 00:25:39,192 Které je ale dodržováno pouze v případě, že existují alespoň dvě síly, a když jsme se teď vrátili jako síla, 238 00:25:39,312 --> 00:25:44,896 tak začalo být jasné, že je opět možné mluvit o roli RB OSN a roli OSN. 239 00:25:45,016 --> 00:25:50,988 Ne vždy. Já bych to, Voloďo, tak polemicky nevyostřoval. 240 00:25:51,108 --> 00:25:59,650 Samozřejmě, že často vznikají sporné momenty, kdy se zájmy jednotlivých zemí střetávají. 241 00:25:59,770 --> 00:26:04,104 Mohou být uměle vyhrocovány, nebo to také může být z objektivních důvodů. 242 00:26:04,224 --> 00:26:10,284 A v důsledku tyto střety mohou vést k porušení Charty OSN. 243 00:26:10,404 --> 00:26:19,280 Ale někdy se zájmy přece jen shodují, například v otázce šíření zbraní hromadného ničení. 244 00:26:19,400 --> 00:26:28,030 S Evropany, Američany, s našimi čínskými přáteli se v této věci všichni shodneme. 245 00:26:28,150 --> 00:26:35,845 Nikdo si nepřeje, aby se počet států s jadernými zbraněmi zvyšoval. 246 00:26:35,965 --> 00:26:40,183 Vidíme, že to znamená nebezpečí pro mezinárodní mír a bezpečnost. 247 00:26:40,303 --> 00:26:46,689 - Nicméně do Německa hodlají USA dodat... - Co? 248 00:26:46,809 --> 00:26:50,712 Svá letadla, která budou vybavena jadernými zbraněmi. 249 00:26:50,832 --> 00:27:00,479 Taktické jaderné zbraně USA se tam po 2. světové válce, poté kdy se USA staly jadernou mocností, nacházely vždy. 250 00:27:00,599 --> 00:27:03,493 Teď je prostě jenom obnovují, to není žádná novinka. 251 00:27:03,613 --> 00:27:07,804 Ale je to samozřejmě nebezpečná věc. Proč? 252 00:27:07,924 --> 00:27:14,160 Protože naše taktické jaderné zbraně nemají vůči USA strategický charakter. 253 00:27:14,280 --> 00:27:16,820 Dosahují k jejich území. 254 00:27:16,940 --> 00:27:21,867 Taktické jaderné zbraně USA a Evropy dolétnou na naše území 255 00:27:21,987 --> 00:27:27,159 a v tomto smyslu mají pro nás strategický charakter a představují pro nás větší hrozbu, 256 00:27:27,279 --> 00:27:30,610 než naše taktické jaderné zbraně pro ně. 257 00:27:31,728 --> 00:27:38,740 Já Putina neznám, ale jsem přesvědčen, že jeho politika je ze všech ruských politiků nejodvážnější. 258 00:27:38,860 --> 00:27:44,318 Putin opravdu zrušil vojenskou základnu na Kubě i v Severní Koreji, lord David Owen . ministr zahraničí Velké Británie (1977-1979) . 259 00:27:44,438 --> 00:27:52,857 vyřešil dva, tři nebo čtyři problémy, které podle jeho názoru vyvolávaly největší nesváry ve vztazích Ruska a Ameriky. 260 00:27:52,977 --> 00:27:55,407 To on projevil iniciativu. 261 00:27:56,308 --> 00:28:04,396 USA je impérium vojenských základen. USA mají více než 1400 vojenských základen po celém světě 262 00:28:04,516 --> 00:28:07,042 ve více než 120 státech. 263 00:28:07,162 --> 00:28:13,808 Rusko má pouze 12 základen a jsou rozmístěny především podél jeho jižní hranice ve velmi malých státech. 264 00:28:13,928 --> 00:28:18,186 Takže k dnešnímu dni žádná rovnováha ještě neexistuje. 265 00:28:19,441 --> 00:28:23,943 Například celá ta eskalace s rozšířením NATO na východ, 266 00:28:24,063 --> 00:28:28,839 skutečnost, že tam teď dokonce německé ozbrojené síly vysílají své vojáky, 267 00:28:28,959 --> 00:28:34,896 že USA pořádají manévry prakticky u ruských hranic. To všechno jsou velmi nebezpečné věci 268 00:28:35,016 --> 00:28:38,865 a může k nim docházet pouze na žádost východoevropských států. 269 00:28:38,985 --> 00:28:45,194 Svými prohlášeními o tom, že se cítí být ohroženy, pobaltské státy v podstatě tento proces legitimizují. 270 00:28:45,314 --> 00:28:51,345 Vždyť ani jeden rozumný člověk na tomto světě neuvěří, že Rusko na pobaltské státy zaútočí. 271 00:28:51,465 --> 00:28:59,261 Pozoroval jsem růst zajišťování národní bezpečnosti amerického státu v globálním měřítku. 272 00:28:59,381 --> 00:29:09,492 Pochopil jsem, že náš stát se snaží řídit světovou ekonomiku, aby mohl kontrolovat tok lidí, peněz i zboží. 273 00:29:13,527 --> 00:29:18,472 Začínáme války. Líbí se nám idea války. 274 00:29:18,592 --> 00:29:24,474 Nemám důležitější úkol, než je zařídit mír, kterého se nám nedostává. 275 00:29:24,594 --> 00:29:30,732 Musíme se vrátit zpátky a vzpomenout si, že jsme vázáni Chartou OSN. My všichni. 276 00:29:31,246 --> 00:29:38,535 Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí s dalekosáhlými následky, které tato organizace přijímala . Vitalij Čurkin . stálý představitel RF při OSN 277 00:29:39,621 --> 00:29:46,797 brzy po svém založení, bylo rozhodnutí z roku 1947 o rozdělení Palestiny a vytvoření nových států. . Vitalij Čurkin . stálý představitel RF při OSN 278 00:29:50,131 --> 00:29:56,242 Asi vůbec netušili, že přijetí takovéhoto, zdálo by se, potřebného rozhodnutí, 279 00:29:56,362 --> 00:30:01,916 se stane základem dlouhotrvajících a neustále znovu eskalujících problémů. 280 00:30:05,027 --> 00:30:13,102 Nikdo mě nemůže donutit se vzdát. Je mi dokonce nepříjemné tato slova i jen vyslovovat. . Jásir Arafat předseda Organizace pro osvobození Palestiny (1969-2004) 281 00:30:13,222 --> 00:30:18,319 Jsem zde kvůli tomu, abych bojoval a vítězil. 282 00:30:29,177 --> 00:30:35,048 Byli jsme ve velice těžké situaci, protože Palestinci se rozdělili. Šimon Peres . izraelský prezident (2007-2014) . 283 00:30:35,168 --> 00:30:45,077 Tvořili dvě skupiny, z nichž jedna pokračovala v teroristické činnosti, a druhá ji odmítala a chtěla se dohodnout. 284 00:30:51,570 --> 00:30:59,165 Přišel jsem sem s olivovou ratolestí v jedné ruce a se zbraní v podobě revoluce v té druhé. . Jásir Arafat předseda Organizace pro osvobození Palestiny (1969-2004) 285 00:30:59,657 --> 00:31:03,978 Nedopusťte, aby mi olivová ratolest vypadla z ruky. 286 00:31:04,098 --> 00:31:08,289 Nedopusťte, aby mi olivová ratolest vypadla z ruky. 287 00:31:08,409 --> 00:31:13,156 Nedopusťte, aby mi olivová ratolest vypadla z ruky. 288 00:31:21,298 --> 00:31:30,006 Nejdříve jsem zastával názor, že když dokážeme odpustit sami sobě, proč bychom neodpustili i jiným. 289 00:31:30,126 --> 00:31:32,593 Život, to je dialog. 290 00:31:32,713 --> 00:31:36,739 Tento svět není hotový, není hotový. 291 00:32:00,499 --> 00:32:07,613 Co se nedaří? Proč se vůbec nedaří najít recept světového řádu? 292 00:32:07,733 --> 00:32:09,786 Jak už jsem říkal. 293 00:32:09,906 --> 00:32:14,631 Jsou to ty přežitky studené války minulosti, která nám neumožňují aktivně jít dál. 294 00:32:14,751 --> 00:32:21,947 Vždyť Evropa se rozšířila díky východoevropským státům, 295 00:32:22,067 --> 00:32:28,223 které se vždy s ohromným podezřením stavěly... V každém případě v posledních desetiletích. 296 00:32:29,995 --> 00:32:34,395 ... k Sovětskému svazu, a tyto své pocity si přenesly i na současné Rusko. 297 00:32:34,515 --> 00:32:38,576 Slyšel jsem dokonce i od některých lídrů západoevropských států, 298 00:32:38,960 --> 00:32:42,068 když jsme diskutovali o různých věcech... 299 00:32:42,188 --> 00:32:45,865 A oni mi říkali: "Vy jste nám prováděli to a to." 300 00:32:45,985 --> 00:32:49,787 A já jim odpovídal: "My jsme to nikdy nedělali, to byl Sovětský svaz." 301 00:32:49,907 --> 00:32:52,456 Víte, oni jsou dosud v zajetí těchto klišé. 302 00:32:52,576 --> 00:32:56,245 Oni nás pořád mají za Sovětský svaz a tak to není. 303 00:32:56,365 --> 00:33:02,242 Buď to nedokážou pochopit, nebo to pochopit nechtějí, protože je to tak pro ně výhodnější. 304 00:33:02,362 --> 00:33:07,435 V mnohých východoevropských státech se protiruská propaganda a politika 305 00:33:07,555 --> 00:33:10,753 staly faktorem vnitropolitického boje, 306 00:33:10,873 --> 00:33:15,248 který je využíván, aby se dostali k moci a upevnili si své mocenské postavení. 307 00:33:15,368 --> 00:33:19,491 Tyto nálady jsou ještě speciálně rozdmýchávány, což je velice škodlivé a kontraproduktivní. 308 00:33:19,611 --> 00:33:26,547 Navíc je to ještě zajímavé z toho hlediska, že po rozpadu SSSR všechny, kteří se nedokázali ubránit, 309 00:33:26,667 --> 00:33:31,360 donutili se rozpadat na stále menší části, jakoby je drtili na prach. 310 00:33:31,480 --> 00:33:36,740 Tak je to přece výhodné, již od dob Římského impéria byla taková politika uplatňována: 311 00:33:36,860 --> 00:33:38,235 Rozděl a panuj! 312 00:33:38,355 --> 00:33:43,233 Je třeba je neustále dělit na stále menší části, protože jsou potom snadněji ovladatelné. 313 00:33:43,353 --> 00:33:48,111 A je celkem, jak se ukázalo, je velice snadné uplatňovat takovou politiku, 314 00:33:48,231 --> 00:33:51,331 protože je vždy možné nalézt, a obzvláště v těch státech, 315 00:33:51,451 --> 00:33:54,954 které na tom nejsou moc dobře z ekonomického a sociálního hlediska, 316 00:33:55,074 --> 00:34:00,759 nalézt ty, kteří jsou připraveni podpořit takový separatismus, neustálé dělení a roztržky, 317 00:34:00,879 --> 00:34:04,682 přitom přímo v daných územích. 318 00:34:13,347 --> 00:34:18,269 Ukrajina, to je Evropa! Ukrajina, to je Evropa! 319 00:34:20,179 --> 00:34:24,643 Nepovažuji za správné přijímat ještě další slabé státy do EU, 320 00:34:24,763 --> 00:34:28,636 protože vstup do eurozóny jim v ničem nepomůže. 321 00:34:28,756 --> 00:34:36,690 Například Ukrajina, pokud by někdy vstoupila do EU, i když si nemyslím, že to někdo skutečně má v plánu, Sahra Wagenknechtová . poslankyně Bundestagu (NSR) . 322 00:34:36,810 --> 00:34:40,346 tak si nemyslím, že by ji to ekonomicky pozdvihlo. 323 00:34:40,466 --> 00:34:43,838 Veškeré předešlé zkušenosti chudších států EU dokazují, 324 00:34:43,958 --> 00:34:47,941 že v nich po jejich vstupu do eurozóny začal probíhat silný proces polarizace. 325 00:34:48,061 --> 00:34:51,073 Někteří se díky tomu dokázali stát vítězi, takoví se najdou všude, 326 00:34:51,193 --> 00:34:57,119 i ve východní Evropě třeba v Bulharsku, Rumunsku, ti, kteří díky připojení k EU zbohatli, 327 00:34:57,239 --> 00:35:01,299 ale cenou za to je ještě větší zchudnutí již tak dost chudých lidí. 328 00:35:01,419 --> 00:35:07,432 V mnohých zemích to vedlo k likvidaci jejich průmyslové výroby, která nebyla konkurenceschopná. 329 00:35:07,552 --> 00:35:10,957 Mnohé z těch států přišly o značnou část svého obyvatelstva. 330 00:35:11,077 --> 00:35:14,678 Z Litvy, Estonska a dalších zemí lidé masově emigrují. 331 00:35:14,798 --> 00:35:19,545 Já opravdu nevím, zda vůbec existuje pro tyto státy nějaký model budoucího rozvoje. 332 00:35:19,665 --> 00:35:27,086 Na Ukrajině může být cokoliv, ale určitě se nejedná o společenské zřízení, které bere ohled na zájmy většiny. 333 00:35:27,206 --> 00:35:31,113 Podle mého názoru tam roli hrají zájmy jednotlivých oligarchů, 334 00:35:31,233 --> 00:35:38,708 kteří vidí v exportu zemědělské výroby a podobných věcí do EU svou šanci ještě více se obohatit. 335 00:35:41,317 --> 00:35:49,252 Technologie barevných revolucí. Vzhledem k tomu, že již byla využita nejednou, 336 00:35:49,372 --> 00:35:56,465 tak můžeme říci, že červené praporky této technologie je možné odhalit, protože jsou všude stejné. 337 00:35:56,585 --> 00:36:02,621 A bezesporu v mnohém, opravdu v mnohém to, co jsme viděli na Ukrajině před dvěma roky, 338 00:36:02,741 --> 00:36:12,988 mělo také mnoho analogických črt s tím, co jsme mohli vidět na Blízkém Východě a v severní Africe. 339 00:36:14,369 --> 00:36:20,610 Demonstrace, svržení diktátora a úplná svoboda. 340 00:36:20,730 --> 00:36:27,652 My vždy děláme chybu, sázeje na demokratizaci. Všechno je daleko složitější, teď už je to vidět. 341 00:36:28,300 --> 00:36:33,245 Je možné tvrdit, že se jedná o jakési procesy vznikající zezdola, 342 00:36:33,365 --> 00:36:42,099 jenže se jedná pouze o vysoké technologie, jak vyprovokovat davy k násilné změně zřízení. 343 00:36:42,219 --> 00:36:47,436 Když nazveme věci pravými jmény, tak se konkrétně jedná o násilnou změnu zřízení. 344 00:36:47,556 --> 00:36:57,396 Jde o vnucování určitého systému, který je neustále maskován názvem demokracie. 345 00:36:57,516 --> 00:37:02,719 Existuje takové známé obecné pravidlo, že demokracie s demokracií neválčí. 346 00:37:02,839 --> 00:37:08,214 A jestli je to tak, tak čím více demokracií, tím menší hrozba útoku. . Fjodor Lukjanov . politolog 347 00:37:08,334 --> 00:37:10,024 To zní logicky. 348 00:37:10,144 --> 00:37:15,572 A jestliže demokracie někde nechce z nějakých důvodů vzniknout sama od sebe, 349 00:37:15,692 --> 00:37:19,654 tak je třeba tomu napomoci. Je třeba její vznik stimulovat. 350 00:37:19,774 --> 00:37:26,523 Tak vznikla idea vést tažení k demokratizaci velkého Blízkého východu. 351 00:37:26,643 --> 00:37:30,737 Ta idea demokratizace je asi to nejhorší, co se mohlo stát, 352 00:37:30,857 --> 00:37:37,316 instrumentalizace ideje demokracie vedoucí k tomu, že ji zbavuje smyslu. 353 00:37:40,341 --> 00:37:49,878 14. srpna 2013 došlo k útoku na sto kostelů, které pobořili a spálili. 354 00:37:49,998 --> 00:37:56,549 To se křesťanů, egyptských křesťanů velice bolestně dotklo. . Theodoros II. . patriarcha koptské pravoslavné církve 355 00:37:56,669 --> 00:38:01,027 Málem to vedlo k občanské válce. 356 00:38:03,299 --> 00:38:09,957 Tehdy jsem využil svou autoritu a řekl jsem, že i kdyby spálili ty kostely všechny, 357 00:38:10,077 --> 00:38:15,346 tak přijdeme ke svým muslimským bratřím a budeme se modlit v mešitách. 358 00:38:15,466 --> 00:38:21,278 A pokud budou spalovat všechny mešity, tak se budeme společně modlit v ulicích. 359 00:38:23,220 --> 00:38:32,043 Ve tvářích je bolest a žal. Jsou to příbuzní egyptských a koptských křesťanů, kteří byli zajati v Libyi 360 00:38:32,163 --> 00:38:34,990 a teď jsou považováni za mrtvé. 361 00:38:37,460 --> 00:38:41,872 Monstrózní scény, každý záběr promyšlený a symbolický. 362 00:38:41,992 --> 00:38:46,812 Rozbouřené moře, nejspíše speciálně čekali na vhodné počasí, aby bylo trochu bouřlivo, 363 00:38:46,932 --> 00:38:48,542 a přitom nebylo moc zamračeno. 364 00:38:48,662 --> 00:38:53,232 Břehy Středozemního moře jako náznak pro Evropu: "Brzy přijdeme k vám, nemáme to daleko." 365 00:38:53,352 --> 00:38:58,399 Místo bestiální popravy zůstalo neznámé, ale ty koptské křesťany zajali v libyjském městě Syrta. 366 00:39:08,550 --> 00:39:15,953 Ve vesnickém kostele stoupá pouze dým z kadidla. Modlí se zde za ty, kteří zahynuli. 367 00:39:16,957 --> 00:39:25,425 Je třeba přemýšlet o tom, že je nepřípustné, aby se teroristé zmocňovali vlády v celých státech, 368 00:39:25,545 --> 00:39:29,065 o nepřípustnosti jakékoliv shovívavosti k teroristům. 369 00:39:29,185 --> 00:39:33,822 Je třeba přemýšlet o osudech států v tom regionu, aby si uchovaly svůj světský charakter, 370 00:39:33,942 --> 00:39:40,002 aby byl Blízký Východ uchován jako kolébka všech velkých světových náboženství. 371 00:39:40,122 --> 00:39:45,707 V regionu je důležité prosazovat i politické reformy, ale nesmí být prosazovány tak, 372 00:39:45,827 --> 00:39:53,925 jako tomu bylo za arabského jara - svrhnout režim a očekávat, že se demokracie ustanoví nějak sama. 373 00:39:54,045 --> 00:40:02,386 V tomto regionu je nutné pomáhat státům, které svým zásahem zvenčí jen destabilizovali, 374 00:40:02,506 --> 00:40:06,888 jejichž státnost vážně oslabili, 375 00:40:07,008 --> 00:40:12,935 čímž také mimochodem oslabili i jejich schopnost bojovat s terorismem, čelit teroristické hrozbě. 376 00:40:13,055 --> 00:40:19,978 V boji s terorismem je všechno velice diferencované. Například Saúdská Arábie. 377 00:40:20,098 --> 00:40:24,074 I když se nejedná o teroristickou organizaci, 378 00:40:24,194 --> 00:40:28,857 je to přesto zaprvé stát s vojensko-islámským systémem, 379 00:40:28,977 --> 00:40:36,418 a za druhé Saúdská Arábie, i když ne přímo královská rodina, financuje teroristické útvary. Sahra Wagenknechtová . poslankyně Bundestagu (NSR) . 380 00:40:36,538 --> 00:40:42,348 A nehledě na to, je tento stát spojencem USA a Evropy! 381 00:40:42,468 --> 00:40:47,685 Proto bohužel v daný moment boj proti terorismu není bojem všech. 382 00:40:49,881 --> 00:40:56,487 Na čí straně jsme na Blízkém Východě? Jak já to chápu, tak bojujeme proti Iráku, 383 00:40:56,607 --> 00:41:01,347 abychom porazili ISIL a děláme to společně s Íránem. 384 00:41:01,786 --> 00:41:10,531 Ale v Jemenu bojujeme proti Íránu, na straně Iráku a Saúdské Arábie. 385 00:41:10,651 --> 00:41:13,635 Úplně tak to není, ale OK. 386 00:41:13,755 --> 00:41:16,270 Koho to vlastně bombardujeme? 387 00:41:21,980 --> 00:41:25,556 My jsme prostě z toho Blízkého Východu neodešli, stále jsme tam. 388 00:41:25,676 --> 00:41:30,400 Uvízli jsme tam, a vede to k jedné chybě za druhou. 389 00:41:30,520 --> 00:41:35,241 Jsme jako velký medvěd, kterému uvázla tlapa ve velkém džbánu s medem, Oliver Stone . filmový režisér USA . 390 00:41:35,361 --> 00:41:40,205 a on se tou druhou snaží tu první nějakým způsobem osvobodit. 391 00:41:40,325 --> 00:41:43,251 Je to destruktivní. 392 00:41:45,733 --> 00:41:51,748 Samozřejmě, že každý stát a všichni rozumní lídři se musí obávat okamžiku, 393 00:41:51,868 --> 00:41:59,949 kdy tento řízený chaos přeroste do absolutně neřízeného termojaderného procesu. 394 00:42:00,069 --> 00:42:02,519 A to se ve výsledku také stalo. 395 00:42:02,639 --> 00:42:08,663 Když začali mluvit o velkém Blízkém Východu, což bylo asi koncem minulého století, 396 00:42:08,783 --> 00:42:15,496 kdy tuto terminologii začali odborníci používat, a kdy také začala znít z úst politických lídrů, 397 00:42:15,616 --> 00:42:19,434 tak to dokonce chvíli vypadalo jako něco pouze akademického, 398 00:42:19,554 --> 00:42:23,328 protože se nezdálo, že by to našlo své praktické uplatnění. 399 00:42:23,448 --> 00:42:32,219 A asi až teď, ve zpětném pohledu, je možné prohlásit s velkou mírou přesvědčení, 400 00:42:32,339 --> 00:42:44,510 že ten řetězec barevných revolucí, které se na začátku měly omezit na řízený chaos, 401 00:42:46,242 --> 00:42:53,432 proběhl právě v tom prostoru, který předtím nazývali velkým Blízkým Východem. 402 00:42:53,552 --> 00:42:56,743 Irák, Sýrie, Libye. 403 00:42:56,863 --> 00:43:02,472 Ohromné množství lidí teď najednou žije ve státech, které přestaly být státy. . Vjačeslav Nikonov . politolog 404 00:43:02,592 --> 00:43:08,155 Z hlediska arabského světa, z hlediska Afriky to byly stabilní státy, 405 00:43:08,275 --> 00:43:13,376 byly to velice stabilní a dokonce vzkvétající státy. A to už teď neplatí. 406 00:43:13,496 --> 00:43:24,415 K té klasifikaci celé řady států do jednoho typizovaného celku, pod jeden název, dochází i dnes. 407 00:43:24,535 --> 00:43:32,754 Vždyť jsme zcela nedávno z úst oficiálních představitelů mohli slyšet takovou definici jako Velká střední Asie. 408 00:43:32,874 --> 00:43:40,198 Nad tím je možná také dobré se zamyslet a asi je to i dobrý námět pro politology, aby odhadli, co to má znamenat. 409 00:43:40,318 --> 00:43:44,435 Našli jsme už recepty proti exportu revoluce? 410 00:43:44,555 --> 00:43:49,373 Ne, my musíme mít pouze jeden recept, 411 00:43:49,493 --> 00:43:56,025 a to je upevnění těch základů současného mezinárodního práva, o kterém jsem mluvil. 412 00:43:56,145 --> 00:44:01,292 Nesmí existovat žádný dvojitý nebo trojitý výklad, jak se to komu hodí. 413 00:44:01,412 --> 00:44:06,573 Například ohledně toho, co je to suverenita, a zda je třeba ji respektovat. 414 00:44:06,693 --> 00:44:12,749 Vymýšlejí se různé nové věci, řekněme například v souvislosti se Sýrií, nebo i jiných států. 415 00:44:12,869 --> 00:44:18,880 Vždyť je velice snadné prohlásit tu či onu vládu toho či onoho státu za nelegitimní. 416 00:44:19,000 --> 00:44:24,190 A kde jsou kritéria té legitimity? Kdo je vymyslel? Kdo o tom rozhoduje? 417 00:44:24,310 --> 00:44:32,469 Pokud budeme jednat takovým způsobem a uvažovat v podobných kategoriích, 418 00:44:32,589 --> 00:44:34,260 voluntaristických! 419 00:44:34,380 --> 00:44:39,928 Které nejsou předepsány pochopitelným, jasným, průzračným a jednoznačně vyložitelným jazykem, 420 00:44:40,048 --> 00:44:41,838 tak bude panovat chaos. 421 00:44:41,958 --> 00:44:46,774 Ale chaos už tu je. A to nové velké stěhování národů, které teď probíhá? 422 00:44:46,894 --> 00:44:51,094 Vždyť to boří veškerý právní řád světa. Jak si s tím poradit? 423 00:44:51,214 --> 00:44:55,682 Nejen právní, může to rozbořit i náboženský a etnický řád světa. 424 00:44:55,802 --> 00:44:59,409 Evropa může přijít o svou identitu. 425 00:44:59,844 --> 00:45:05,389 Vždyť to je... Lidem, kteří se ocitli v těžkém postavení je samozřejmě třeba pomáhat. 426 00:45:05,509 --> 00:45:10,147 A je nutné poskytovat pomoc běžencům, to je zcela očividná skutečnost. 427 00:45:10,483 --> 00:45:17,303 V tomto smyslu humanistické principy a stimulační motivy, 428 00:45:17,423 --> 00:45:23,505 které v této souvislosti vznikají, zasluhují veškerou podporu. 429 00:45:23,625 --> 00:45:29,660 Ale v tom nespočívá to hlavní, a také jsem o tom mluvil na Valném shromáždění OSN. 430 00:45:29,780 --> 00:45:37,659 To nejdůležitější spočívá v tom, aby nikdo nedestabilizoval legitimní zákonné vlády 431 00:45:37,779 --> 00:45:43,685 a neničil jejich státnost ani v případě, že se nezdají být dokonalé. 432 00:45:43,805 --> 00:45:47,013 A pokud se někomu zdá, že to tak opravdu je, 433 00:45:47,133 --> 00:45:50,174 tak co může udělat bez narušení mezinárodního práva? 434 00:45:50,294 --> 00:45:54,348 Pomáhat těm silám uvnitř státu, přičemž legitimními prostředky, 435 00:45:54,468 --> 00:45:58,730 které sdílejí vaše hodnoty. Pomáhejte jim třeba i finančně. 436 00:45:58,850 --> 00:46:01,541 Pomáhejte jim informačně, politicky, 437 00:46:01,661 --> 00:46:07,204 ale nelezte tam jako slon do porcelánu, který všechno rozšlape, až k anarchii. 438 00:46:07,324 --> 00:46:11,395 Tyto státy nesmí být destabilizovány, nesmí být likvidována jejich státnost. 439 00:46:11,515 --> 00:46:16,513 Jak jsem již řekl, pomáhejte jim, pokud si myslíte, že si ten národ zaslouží něco lepšího, 440 00:46:16,633 --> 00:46:19,176 než je ten systém řízení, ve kterém žije. 441 00:46:19,296 --> 00:46:25,505 Pomáhejte těm občanům toho státu, kteří jsou uvnitř připraveni bojovat za ideály, které s nimi sdílíte. 442 00:46:25,625 --> 00:46:31,191 - A slyší vůbec to, co jim to říkáte? - No, vyslechnou si to. 443 00:46:31,311 --> 00:46:36,407 Zda to berou do úvahy nebo ne, je těžké říci, ale pokud se děje, to co se děje, tak asi moc ne. 444 00:46:36,527 --> 00:46:41,024 Byla například přijata ta známá rezoluce ohledně Libye. Její číslo si již nepamatuji. 445 00:46:41,144 --> 00:46:42,530 A co v ní bylo? 446 00:46:42,650 --> 00:46:45,956 - Bezletová zóna. - Bezletová zóna a co se dělo reálně? 447 00:46:46,076 --> 00:46:50,311 Začali bombardovat to území a napomáhat svržení vlády. 448 00:46:50,431 --> 00:46:56,902 Vládu tedy svrhli, nešťastného Kaddáfího zavraždili, přičemž bestiálním způsobem. 449 00:46:57,022 --> 00:46:59,692 A dále co? Nastoupila tam snad demokracie? 450 00:46:59,812 --> 00:47:04,821 Po několika měsících tam bestiálně zavraždili velvyslance USA. Čeho tedy dosáhli? 451 00:47:04,941 --> 00:47:06,370 Proč to udělali? 452 00:47:06,490 --> 00:47:13,180 Až teď OSN oznámilo, že tam bude vytvořena jednotná vláda. A jak dlouho se udrží? To je otázka. 453 00:47:13,300 --> 00:47:22,140 Dochází tak prostě k přerozdělování majetku, k přerozdělování přírodních surovin. 454 00:47:22,260 --> 00:47:25,059 - A šlo to udělat jinak? - A proč? 455 00:47:25,179 --> 00:47:33,925 Trvalo by to delší dobu, asi by bylo nutné vynaložit i více úsilí, ohleduplněji jednat s lidmi, 456 00:47:34,045 --> 00:47:38,249 ale dříve nebo později by k transformaci dojít muselo. 457 00:47:38,369 --> 00:47:44,291 Bez takových katastrofálních důsledků a bez stovek tisíc běženců. 458 00:47:44,411 --> 00:47:51,035 Přehlížení nutnosti udržet v Libyi stabilitu povede ke světovému kolapsu . Rozhovor z 09.03.2011 . Muammar Kaddáfí . 459 00:47:51,155 --> 00:47:59,799 Pokud naše vláda v Libyi padne, milióny Afričanů začnou nelegálně proudit do Itálie a Francie. 460 00:47:59,919 --> 00:48:03,206 Evropa se ve velmi krátké době promění v černou Evropu. 461 00:48:03,326 --> 00:48:10,277 My bráníme migraci a dalšímu šíření Al-Káidy. Pokud bude v Libyi porušena stabilita, 462 00:48:10,397 --> 00:48:15,576 tak to bude mít pro Evropu a středozemní státy okamžité negativní následky. 463 00:48:15,696 --> 00:48:17,849 Všichni se ocitnou v nebezpečí. 464 00:48:26,078 --> 00:48:34,148 Jenom v uplynulém týdnu utonulo v moři mezi Itálií a Libyí více než 10 tisíc migrantů. 465 00:48:34,268 --> 00:48:38,906 Velká Británie, Belgie a Německo vyslaly ke Středozemnímu moři své lodě, 466 00:48:39,026 --> 00:48:46,541 ale britský premiér David Cameron prohlásil, že jeho nabídka pomoci nepředpokládá přijímání běženců. 467 00:48:46,661 --> 00:48:53,155 Londýn za pomoc ilegálům navrhuje dávat 5 let vězení a britský premiér Cameron dokonce prohlásil, že: 468 00:48:53,275 --> 00:48:57,102 "Království je třeba ochránit před přívalem lidí." 469 00:48:57,222 --> 00:49:02,811 Zda si pan premiér uvědomoval, že mluví o stejných lidech, kterým před čtyřmi roky v Libyi blahopřál k vítězství 470 00:49:02,931 --> 00:49:07,350 a děkoval za svržení Kaddáfího režimu po bombardování NATO, premiér neupřesnil. 471 00:49:08,354 --> 00:49:15,044 Vaše město se stalo inspirací pro celý svět, protože jste svrhli diktátora a zvolili si svobodu. 472 00:49:19,736 --> 00:49:26,283 Dnes po nás stříleli, já to viděl. Makedonští důstojníci po nás stříleli. 473 00:49:32,592 --> 00:49:41,322 Běženci jsou zde již několik měsíců, nemají dost jídla, trpí nedostatkem spánku. Mustafa . dobrovolník, Paříž . 474 00:49:41,442 --> 00:49:44,476 Nemají prakticky žádné oblečení. 475 00:49:44,596 --> 00:49:47,946 Blíží se zima a teploty se snižují. 476 00:49:48,066 --> 00:49:50,686 V zimě je u nás velice chladno. 477 00:49:50,806 --> 00:49:57,757 Pokud je necháme venku, pod mostem nebo jen tak na ulici, nikdy se ze své těžké situace nedostanou. 478 00:49:57,877 --> 00:50:03,355 Nemyslím si, že by migranti mohli být pro původní Francouze problémem. 479 00:50:03,475 --> 00:50:09,914 Jak budeme řešit problém jejich zaměstnanosti, když my sami s tím máme problém? Karim . dobrovolník, Paříž . 480 00:50:10,034 --> 00:50:15,545 A to je pouze první vlna migrantů, mnozí z nich jsou teprve na cestě. 481 00:50:15,665 --> 00:50:20,598 Chceme jet dál. Svou budoucnost vidíme v Evropě. 482 00:50:22,433 --> 00:50:28,579 Nerovnosti v rozvoji, které existovaly dříve, nebyly tak markantní. . Dominique Strauss-Kahn . výkonný ředitel MMF (2007-2011) 483 00:50:28,699 --> 00:50:34,237 Rozvoj komunikace prostřednictvím internetu a televize dnes přispívá k tomu, 484 00:50:34,357 --> 00:50:42,299 že je celý svět, téměř celý svět více informován o tom, co se děje jinde a vidí a více pociťuje tyto nerovnosti. 485 00:50:42,419 --> 00:50:45,782 Stávají se stále méně snesitelnými. 486 00:50:45,902 --> 00:50:51,776 Takže vzniká přání odejít do lépe prosperujících míst, kde jak doufáme, a možná zbytečně, 487 00:50:51,896 --> 00:50:55,989 najdeme práci a získáme možnost posílat své rodině peníze. 488 00:50:56,109 --> 00:51:01,982 Takové přání existovalo jistě i dříve, ale bylo méně realizovatelné. 489 00:51:02,102 --> 00:51:07,899 V současné době tyto touhy sílí a stávají se určitým způsobem více uskutečnitelné, 490 00:51:08,019 --> 00:51:11,063 protože dopravní prostředky jsou dostupnější, 491 00:51:11,183 --> 00:51:16,417 protože fenomén migrace do bohatších míst na planetě, je fenoménem, 492 00:51:16,537 --> 00:51:22,578 u kterého není žádný důvod, aby někdy zmizel, ale naopak byl stále výraznější. 493 00:51:23,156 --> 00:51:28,054 "Pryč s Merkelovou", skandoval dav protestující proti migrantům. 494 00:51:28,174 --> 00:51:31,324 Stovky lidí vyšly včera do ulic Lipska. 495 00:51:31,444 --> 00:51:36,883 Ukazují pěsti, křičí: "Táhněte pryč!", a slibují, že budou domy běženců zapalovat. 496 00:51:37,003 --> 00:51:40,503 Ulicemi německého města Riesa pochodují místní nacionalisté. 497 00:51:40,623 --> 00:51:45,432 Heslem těchto ultrapravičáků je: "V Německu nemají běženci co dělat!" 498 00:51:45,552 --> 00:51:52,140 Dnes tvoří 24% rakouských obyvatel ti, kteří se v Rakousku nenarodili. Wolfgang Schüssel . rakouský federální kancléř (2000-2007) . 499 00:51:52,260 --> 00:51:56,034 A pokud se budeme bavit o školách, tak například v mém rodném městě Vídni 500 00:51:56,154 --> 00:52:00,171 není pro 25% žáků němčina rodným jazykem. 501 00:52:00,291 --> 00:52:03,837 Zdá se mi, že tímto způsobem se mění společnost. 502 00:52:03,957 --> 00:52:07,715 Podívejte se na Evropu. Z jedné strany, jak jsme říkali, příval migrantů 503 00:52:07,835 --> 00:52:11,337 a z té druhé, jak říkají, růst nacionalistických nálad. 504 00:52:11,457 --> 00:52:15,990 - A lidé přicházejí o svou orientaci. - Není třeba Evropu odepisovat. 505 00:52:16,110 --> 00:52:21,101 Ve sjednocené Evropě je více než 300 miliónů lidí, jedná se o obrovskou ekonomiku, 506 00:52:21,221 --> 00:52:27,779 euro své pozice drží stabilně, vydobývá si, a to je velice dobře. 507 00:52:27,899 --> 00:52:34,776 Vydobývá si širší prostor jako světová rezervní měna. 508 00:52:34,896 --> 00:52:38,655 A to je dobře, protože když je pouze jedna rezervní měna, dolar, 509 00:52:38,775 --> 00:52:42,944 tak to zužuje manévrovací možnosti celosvětové ekonomiky. 510 00:52:43,064 --> 00:52:51,280 Dnešní Evropa je taková, jaká je, se všemi svými vnitřními rozpory 511 00:52:51,400 --> 00:52:55,584 a se všemi pozitivními tendencemi svého rozvoje. 512 00:52:58,262 --> 00:53:04,513 Evropa prožívá systémovou krizi projektu integrace, jak byl nastaven ve 20. století. 513 00:53:04,633 --> 00:53:09,507 Není to tak, že by se ukázalo, že jde o špatný model. . Fjodor Lukjanov . politolog 514 00:53:11,013 --> 00:53:18,564 Naopak šlo o velkolepě vymyšlený, geniální model evropské integrace, který se však vyčerpal. 515 00:53:18,684 --> 00:53:23,857 Evropská integrace nebyla historicky nikdy demokratickým projektem. 516 00:53:23,977 --> 00:53:26,073 Vždy šlo o elitářský projekt. 517 00:53:26,193 --> 00:53:35,086 Vidíme zcela očividný proces odtržení evropských elit, establishmentu, od obyvatelstva. 518 00:53:35,206 --> 00:53:40,816 Obyvatelstvo přestalo chápat, kam vlastně jejich vlády směřují. 519 00:53:43,010 --> 00:53:49,819 Evropská unie se přetvařuje. Tváří se jako stát, a pokud je to jeden stát, 520 00:53:49,939 --> 00:53:53,944 tak musí mít otevřené hranice, jednotnou měnu, 521 00:53:54,064 --> 00:53:58,113 jednotné ozbrojené síly, jednotnou vnější politiku a tak dále. 522 00:53:58,233 --> 00:54:00,350 Jde o přetvářku. 523 00:54:00,470 --> 00:54:07,869 Evropa je od ukončení 2. světové války pod nepřetržitým americkým vlivem. . Yvan Blot . francouzský europoslanec (1989-1999) 524 00:54:07,989 --> 00:54:14,007 Již v roce 1945 generál de Gaulle odmítl americký návrh 525 00:54:14,127 --> 00:54:19,273 dosadit ve Francii na dva, tři roky do funkce guvernéra Američana. 526 00:54:19,393 --> 00:54:22,792 De Gaulle tehdy řekl, že v žádném případě. 527 00:54:22,912 --> 00:54:28,179 Kromě toho se domníval, že má dolar příliš privilegovanou pozici, 528 00:54:28,299 --> 00:54:35,082 a navrhnul, aby funkci neutrální měny plnilo zlato. Řekl, že od této chvíle to právě tak bude. 529 00:54:35,202 --> 00:54:39,542 Potom de Gaulle rozhodnul o vystoupení Francie z vojenské organizace NATO. 530 00:54:39,662 --> 00:54:44,070 Jenže v roce 1969 de Gaulle ze své funkce odešel 531 00:54:44,190 --> 00:54:48,326 a já si myslím, že si Američané vydechli úlevou. 532 00:54:48,446 --> 00:54:52,595 Nakonec se jim ten nesnesitelný člověk odklidil z cesty. 533 00:54:52,715 --> 00:54:56,482 Od odchodu de Gaulla se ve Francii vystřídalo několik prezidentů, 534 00:54:56,602 --> 00:55:01,229 ale všichni do jednoho se báli poškodit své vztahy s USA, 535 00:55:01,349 --> 00:55:04,394 snad kromě Jacquese Chiraca. 536 00:55:04,514 --> 00:55:10,778 Německo je formálně nezávislé a podle mého názoru má Německo dostatek sil i suverenity, 537 00:55:10,898 --> 00:55:13,042 aby dokázalo USA čelit. 538 00:55:13,162 --> 00:55:16,793 Jenže to prostě nedělá, nebo velice zřídkakdy. 539 00:55:16,913 --> 00:55:21,676 Jako když Německo například umožnilo vést válku s pomocí bezpilotních letadel ze svého území, 540 00:55:21,796 --> 00:55:24,541 což je ve zřejmém rozporu s jeho ústavou. 541 00:55:24,661 --> 00:55:28,523 Kde jste paní Merkelová byla, když bombardovali Libyi? . . 542 00:55:28,643 --> 00:55:32,178 Kde jste byla, když byla sponzorována syrská opozice? . . 543 00:55:32,298 --> 00:55:36,434 Takovým způsobem USA jednoduše rozšiřují svůj vliv a úspěšně to využívají. . . 544 00:55:36,554 --> 00:55:40,717 Toho jste si snad, paní Merkelová, nepovšimla? Mluvil o tom již Zbigniew Brzezinski. . . 545 00:55:40,837 --> 00:55:44,413 Ale vy jako jejich vazal se vším souhlasíte. . . 546 00:55:45,123 --> 00:55:51,670 Určitá americká analytická střediska jsou pevně uchycena v německých médiích. 547 00:55:51,790 --> 00:55:58,136 Každý německý politik dobře ví, a čím vyšší postavení zastává, tím lépe to chápe, 548 00:55:58,256 --> 00:56:04,424 že stačí pouze vyjádřit svůj názor a v médiích se ihned objeví protikladné informace. 549 00:56:04,544 --> 00:56:08,365 Mnohým to stačí, aby si tento konflikt ušetřili. 550 00:56:08,485 --> 00:56:12,621 Většina akcí OSN se koná v New Yorku. 551 00:56:12,741 --> 00:56:19,919 Komunikační systém pro OSN zajišťuje společnost AT&T, americká telekomunikační společnost. Julian Assange . novinář (Austrálie) . 552 00:56:20,039 --> 00:56:24,829 Takže výchozí internetová komunikace, elektronická pošta, faxy, telefony, Skype... 553 00:56:24,949 --> 00:56:31,049 Vše to probíhá po kabelech AT&T, která je největší americkou telekomunikační společností 554 00:56:31,169 --> 00:56:34,214 a je velice blízká americké vládě. 555 00:56:34,334 --> 00:56:38,374 Má tajnou dohodu s Národní bezpečnostní agenturou (NSA), 556 00:56:38,494 --> 00:56:45,112 na základě které monitoruje všechny elektronické zprávy vycházející z OSN. 557 00:56:45,232 --> 00:56:53,705 Podobný nátlak není na mezinárodní politické aréně vzácností, obzvláště v oblasti ekonomické politiky. 558 00:56:53,825 --> 00:57:00,907 Samozřejmě, že ten nátlak nevyvíjejí veřejně, upřednostňují telefonické rozhovory, ale je to skutečnost. 559 00:57:01,027 --> 00:57:11,139 Jako příklad uvedu opravdovou epidemii pokut, i ve vztahu k evropským společnostem, ze strany USA. 560 00:57:11,259 --> 00:57:13,524 Využívány jsou vymyšlené záminky. 561 00:57:13,644 --> 00:57:19,853 Tvrdě jsou trestáni ti, kteří se osmělili porušit jednostranné americké sankce. 562 00:57:19,973 --> 00:57:29,660 Jenom v minulém roce byla jedné z francouzských bank uložena pokuta ve výši téměř devíti miliard USD. 563 00:57:29,780 --> 00:57:32,374 Myslím, že 8,9. 564 00:57:32,494 --> 00:57:36,221 Toyota zaplatila 1,2 miliardy USD. 565 00:57:36,341 --> 00:57:44,760 Německá Commerzbanka podepsala dohodu o výplatě 1,7 miliard USD do amerického rozpočtu. 566 00:57:44,880 --> 00:57:46,819 A tak dále, a tak dále. 567 00:57:46,939 --> 00:57:49,302 Takto se jedná se spojenci? 568 00:57:49,422 --> 00:57:52,766 Ne, takto se jedná s vazaly! 569 00:57:52,886 --> 00:57:57,186 Kteří si dovolili jednat podle svého. 570 00:57:57,306 --> 00:58:00,391 Jsou takto trestáni za neposlušnost. 571 00:58:00,511 --> 00:58:10,405 USA si přisvojily právo interpretovat právo a zosobňovat mezinárodní právo, včetně práv národních. . Vjačeslav Nikonov . politolog 572 00:58:10,525 --> 00:58:16,887 Vztahuje se to nejen na vnitřní americké právo, ale i na národní právo jakéhokoliv jiného státu. 573 00:58:17,007 --> 00:58:23,090 Největší komplikace, na kterou jsem narazil, dokud jsem byl generálním ředitelem MMF, . Dominique Strauss-Kahn . výkonný ředitel MMF (2007-2011) 574 00:58:23,210 --> 00:58:25,060 byl americký kongres. . Dominique Strauss-Kahn . výkonný ředitel MMF (2007-2011) 575 00:58:25,180 --> 00:58:29,879 Protože americký kongres mnohostranné asociace nemá právě v oblibě. 576 00:58:29,999 --> 00:58:34,567 Samozřejmě, že v nich USA hrají velkou roli a mají velkou váhu. To je normální. 577 00:58:34,687 --> 00:58:42,188 Ale nemohou v nich vše rozhodovat samy a mohou tak být přijata rozhodnutí, která by se jim nelíbila. 578 00:58:42,308 --> 00:58:48,621 Dominique Strauss-Kahn je finančník, který stál v čele MMF, 579 00:58:48,741 --> 00:58:54,927 vyznačoval se krajně nezávislými názory a zpochybňoval nutnost a možnost dominování dolaru. 580 00:58:55,047 --> 00:59:00,028 Rozhodnul se kandidovat do funkce francouzského prezidenta a v kampani vedl s velkým náskokem, 581 00:59:00,148 --> 00:59:03,724 dokud nebyl v New Yorku na základě falešného obvinění ze znásilnění 582 00:59:03,844 --> 00:59:07,926 předběžně zatčen a uvězněn s prostitutkami a bezdomovci. 583 00:59:08,046 --> 00:59:13,327 Obvinění bylo vyvráceno, ale jeho politická kariéra byla zničena. 584 00:59:14,486 --> 00:59:20,024 Nehraji si na hrdinu, ale je skutečností, že odsuzování toho systému, 585 00:59:20,144 --> 00:59:23,407 ve kterém žijeme, toho vytváření nerovností, 586 00:59:23,527 --> 00:59:29,559 znamená v určitém smyslu zpochybnění některých ze základů této ekonomiky. 587 00:59:33,351 --> 00:59:42,054 Teď se USA účastní projektu, který přestože není tak rozsáhlý jako založení OSN, 588 00:59:42,174 --> 00:59:45,422 má přesto podobné ambice. 589 00:59:45,542 --> 00:59:50,292 Je důležitější než vytvoření Evropské unie. 590 00:59:50,412 --> 00:59:57,221 Jedná se o dohodu TPP. Tato dohoda zahrnuje více než půl druhé miliardy lidí 591 00:59:57,341 --> 01:00:00,467 a dvě třetiny světového HDP. 592 01:00:00,587 --> 01:00:06,428 USA zakládají nový obchodní megablok - Transtichooceánské partnerství, 593 01:00:06,548 --> 01:00:10,984 kam přizvaly polovinu států APEC a nepřizvaly Čínu a Rusko. 594 01:00:11,104 --> 01:00:17,708 Hlavní americké korporace se o to snažily celou dobu, po mnoho let. 595 01:00:17,828 --> 01:00:25,783 Americké korporace se schovávají za národní bezpečnost, jinak řečeno za nebezpečí hrozící od Číny. 596 01:00:25,903 --> 01:00:31,826 Tvrdí, že se Čína chystá integrovat Eurasii a vytvořit novou hedvábnou stezku, 597 01:00:31,946 --> 01:00:36,586 což je důvod, proč musí USA integrovat všechny, které jen dokážou 598 01:00:36,706 --> 01:00:41,251 a vytvořit z právního a obchodního hlediska něco jako super Evropskou unii, 599 01:00:41,371 --> 01:00:44,306 svaz větší, než je ten Evropský. 600 01:00:44,426 --> 01:00:52,368 A jakmile toho bude dosaženo, budou mít americké korporace možnost do všech těchto zemí snadněji pronikat. . . 601 01:00:55,696 --> 01:01:01,646 Telefon ze státního departmentu se ukazuje být důležitější než jakékoliv rozhodnutí. Takže svět řídí korporace? 602 01:01:01,766 --> 01:01:06,321 Svět řídí objektivní zákony ekonomického rozvoje. 603 01:01:06,441 --> 01:01:12,746 Samozřejmě, že mezinárodní korporace, víceprofilové, které neznají hranic, 604 01:01:12,866 --> 01:01:22,076 tu musí fungovat, aby se zvyšovala jak kvalita výroby, tak i její objemy, 605 01:01:22,196 --> 01:01:27,709 aby se zvyšovala produktivita práce, aby bylo dosahováno lepších výsledků, většího zisku. 606 01:01:27,829 --> 01:01:37,325 Ty nepotřebují hranice, ale právě proto byla napřed vytvořena GATT - Všeobecná dohoda o clech a obchodu, 607 01:01:37,445 --> 01:01:40,817 a následně i WTO - Světová obchodní organizace, 608 01:01:40,937 --> 01:01:44,527 která v podstatě překážky v podobě hranic odstraňovala. 609 01:01:44,647 --> 01:01:51,606 Ale teď vznikly nové reálie, objevili se noví hráči, kteří se přestali bát, 610 01:01:51,726 --> 01:01:57,335 přestali říkat, jak se u nás žertuje: Bojim, bojim... 611 01:01:57,455 --> 01:02:00,813 A naopak se tvrdě začali domáhat svých práv, 612 01:02:00,933 --> 01:02:06,351 přičemž zákonných práv v rámci WTO, kam je všechny přijali. 613 01:02:06,471 --> 01:02:11,971 A když další jednání, další kolo jednání, to katarské, ve WTO skončilo ve slepé uličce, 614 01:02:12,091 --> 01:02:16,240 a celé roky, CELÉ ROKY, se nedaří postoupit kupředu, 615 01:02:16,360 --> 01:02:21,397 protože rozvíjející se státy začaly vyžadovat své místo pod sluncem, 616 01:02:21,517 --> 01:02:27,221 které považují za zákonné i v rámci těch pravidel a procedur WTO, tak nejspíše vznikla ta idea. 617 01:02:27,341 --> 01:02:32,445 Proč bychom se s nimi museli dohadovat? Teď se jenom mezi sebou dohodneme na nových pravidlech, 618 01:02:32,565 --> 01:02:37,464 která budou platit pouze pro nás, a protože představujeme vedoucí světové ekonomiky, 619 01:02:37,584 --> 01:02:44,339 tak budou dříve nebo později opět donuceni pracovat v rámci těch pravidel, 620 01:02:44,459 --> 01:02:48,581 která ustanovíme, ale již v rámci jiných organizací. 621 01:02:51,568 --> 01:02:59,125 Svět jde kupředu, když to porovnáme se světem před sedmdesáti lety, Šimon Peres . izraelský prezident (2007-2014) . 622 01:02:59,245 --> 01:03:01,362 před padesáti lety. 623 01:03:01,482 --> 01:03:03,694 Vezměme si například Čínu. 624 01:03:03,814 --> 01:03:11,704 Dříve to byl chudý a rozdrobený stát, který nezachránil ani ruský rubl, ani americký dolar. 625 01:03:11,824 --> 01:03:14,294 Zachránily je dvě revoluce. 626 01:03:14,414 --> 01:03:20,285 Jedna pod vedením Mao Ce-tunga, který donutil lidi pracovat a sjednotil je. 627 01:03:20,405 --> 01:03:25,117 A druhá pod vedením Teng Siao-pchinga, který řekl: 628 01:03:25,237 --> 01:03:32,158 "Dobře, vy jste to dokázali, teď se pojďme otevřít světu a uvidíme, jak to dopadne." 629 01:03:37,564 --> 01:03:40,762 To samé bylo i s Indií. 630 01:03:41,871 --> 01:03:43,876 Opět díky revoluci. 631 01:03:43,996 --> 01:03:51,562 Gándhí říkal: "Nemohu vás zbavit chudoby, ale mohu vás zbavit chudoby ducha. 632 01:03:51,682 --> 01:03:55,309 Mohu vám pomoci pouze duchovně." 633 01:03:56,036 --> 01:04:00,595 Druhá revoluce byla pod vedením Néhrúa, který řekl: 634 01:04:00,715 --> 01:04:06,586 "Jestliže se staráte o svou duši, neznamená to, že se nemusíte postarat o svou snídani." 635 01:04:06,706 --> 01:04:12,516 Porovnejte tuto pozici s tou, která byla před čtyřiceti, padesáti lety. 636 01:04:12,636 --> 01:04:15,500 Jedná se o podstatné změny. 637 01:04:16,645 --> 01:04:21,753 Pozorujeme dnes ve světě posun strategií. 638 01:04:21,873 --> 01:04:27,851 Jestliže dříve byla geopolitika zaostřena na Evropu, byla eurocentrická, Parvíz Mušaraf . pákistánský prezident (2001-2008) . 639 01:04:27,971 --> 01:04:31,896 Evropa, tedy NATO proti Varšavské smlouvě a tak dále, Parvíz Mušaraf . pákistánský prezident (2001-2008) . 640 01:04:32,016 --> 01:04:36,382 tak teď se vše soustřeďuje sem, do střední a jižní Asie, 641 01:04:36,502 --> 01:04:40,011 na státy okolo Perského zálivu a na Írán. 642 01:04:40,131 --> 01:04:43,853 Ohnisko geopolitiky je teď v tomto regionu. 643 01:04:47,122 --> 01:04:56,324 Žádné vítězství jednoho systému, jednoho modelu se ve světě nekonalo. 644 01:04:56,444 --> 01:05:01,495 Jednota je v různorodosti, která je zárukou stability světového rozvoje. 645 01:05:01,615 --> 01:05:06,975 Jakékoliv pokusy postavit svět na nějaký jeden pilíř, nikdy k ničemu dobrému nevedly. 646 01:05:07,825 --> 01:05:10,231 Paříž, 13. listopadu 2015 647 01:05:22,509 --> 01:05:27,502 Večer mladí lidé posedávali na kavárenských terasách. . Marek Halter . spisovatel a ochránce lidských práv (Francie) 648 01:05:27,622 --> 01:05:30,605 Jako obvykle jen tak popíjeli. . Marek Halter . spisovatel a ochránce lidských práv (Francie) 649 01:05:30,725 --> 01:05:35,045 Chlapci flirtovali s děvčaty a teď jsou mrtví. 650 01:05:57,328 --> 01:06:03,591 Každý Francouz si uvědomil, že mohl sám být na místě těch obětí. 651 01:06:03,711 --> 01:06:06,752 Každý, každý Francouz mohl zemřít. 652 01:06:06,872 --> 01:06:12,213 Nemusel ses ničeho dopustit, aby tě odsoudili k smrti. 653 01:06:12,333 --> 01:06:15,736 Proto to u všech vyvolalo takový šok. 654 01:06:17,741 --> 01:06:21,655 Solidarita byla ohromná. 655 01:06:27,412 --> 01:06:31,212 Solidarita a strach. 656 01:06:33,189 --> 01:06:42,449 Jak může osm teroristů donutit 67 miliónů lidí třást se strachem? 657 01:06:49,295 --> 01:06:51,673 Víte, co bych chtěl říci? 658 01:06:53,754 --> 01:07:01,162 Ještě před padesáti lety jsem se v leningradských ulicích naučil jednomu pravidlu: 659 01:07:01,726 --> 01:07:06,251 Pokud je rvačka nevyhnutelná, musíš udeřit jako první. 660 01:07:20,947 --> 01:07:29,524 Vladimire Vladimiroviči, to jsou opravdu přelomové okamžiky, fakticky jsou hordy na našich hranicích. 661 01:07:29,644 --> 01:07:33,870 Islámský stát, který teď verboval prostřednictvím Tálibánu. 662 01:07:33,990 --> 01:07:36,909 - Není to poprvé. - Není to sice poprvé, 663 01:07:37,029 --> 01:07:41,761 ale my jsme vždy vycházeli z těchto přelomových historických okamžiků, 664 01:07:41,881 --> 01:07:46,434 když jsme se v naší zemi mohli v první řadě opřít o silného ducha. 665 01:07:46,554 --> 01:07:50,159 Když jsme byli přesvědčeni, že naše věc je spravedlivá. 666 01:07:50,279 --> 01:07:54,995 Nakolik toto kritérium spravedlnosti stejně jako dříve ve světě existuje? 667 01:07:55,115 --> 01:07:57,838 Jak moc je důležité, jak moc je důležitá morálka? 668 01:07:57,958 --> 01:08:04,847 Naposledy se o sjednocení Evropy pokusil Alexandr I. na základě křesťanských hodnot, bohužel to nevyšlo. 669 01:08:04,967 --> 01:08:17,656 Víte, já si myslím, že nikdo nikdy a nikomu nesmí vnucovat žádné hodnoty, které sám považuje za správné. 670 01:08:17,776 --> 01:08:21,952 My máme své hodnoty, své představy o spravedlnosti. 671 01:08:22,072 --> 01:08:29,059 Nebudu je tady teď formulovat, protože je to nevděčná záležitost a odborníci vždy najdou, co mi vyčíst. 672 01:08:29,179 --> 01:08:32,327 Ale celkově jistě chápete, o čem mluvím. 673 01:08:32,447 --> 01:08:41,705 Týká se to našich tradičních hodnot, především naší historie, kultury, tradic a všeho, co s tím souvisí. 674 01:08:41,825 --> 01:08:45,185 Ale někomu to vnucovat není správné. 675 01:08:45,305 --> 01:08:51,099 Stejně jako se ve své době SSSR pokoušel vnucovat komunistické hodnoty a udržovat je silou. 676 01:08:51,219 --> 01:08:55,706 Já si myslím, a jsem přesvědčen, že mnozí se mnou budou souhlasit, 677 01:08:55,826 --> 01:09:02,438 že ani moc nešlo o ty komunistické hodnoty, jako spíše o geopolitické zájmy SSSR. 678 01:09:02,558 --> 01:09:05,722 Tedy Ruska, které se tenkrát nazývalo SSSR. 679 01:09:05,842 --> 01:09:09,986 O to tedy šlo, pouze to bylo zahaleno do ideologické podoby. 680 01:09:10,106 --> 01:09:12,534 Na začátku to přece jenom byly hodnoty. 681 01:09:12,654 --> 01:09:16,684 Zdálo se, že sovětské Rusko předložilo nové světové uspořádání, spravedlivé. 682 01:09:16,804 --> 01:09:20,540 No právě, vy jste právě vyslovil sovětské Rusko. To bylo hned po roce 1917. 683 01:09:20,660 --> 01:09:23,056 - Samozřejmě. - Po 1. světové válce. 684 01:09:23,176 --> 01:09:31,192 Tenkrát bylo velice módní mezi demokratickou inteligencí a ve světě vůbec, v USA, Evropě, všude, 685 01:09:31,312 --> 01:09:38,897 Sovětské Rusko bylo módním státem a nastavení jeho nových hodnot, 686 01:09:39,017 --> 01:09:42,615 formulace těchto hodnot byly velice přitažlivé. 687 01:09:42,735 --> 01:09:51,530 Pokud si připomenete mé původní povolání, tak si z něho velice dobře pamatuji některé výroky lidí, 688 01:09:51,650 --> 01:09:55,699 kteří například analyzovali činnost sovětské rozvědky. 689 01:09:55,819 --> 01:10:00,932 - Ještě v době INO. - Ano, ještě v době Zahraničního oddělení. 690 01:10:01,052 --> 01:10:05,109 A celé této plejády významných sovětských rozvědčíků, 691 01:10:05,229 --> 01:10:09,378 známé cambridgeské pětky, Sorgeho a některých dalších. 692 01:10:09,498 --> 01:10:17,373 Jeden z vyšetřovatelů prohlásil, že tito lidé bezvýhradně sloužili a pracovali pro svou ideologickou vlast. 693 01:10:17,493 --> 01:10:27,985 Později se toto všechno začalo rozmývat, přicházet o svou přitažlivost a perspektivu. 694 01:10:28,105 --> 01:10:32,406 A dnes? A co dnes, kdy Rusko mluví o svých tradičních hodnotách 695 01:10:32,526 --> 01:10:36,593 v podmínkách kolosálního úpadku a krize těchto tradičních hodnot. 696 01:10:36,713 --> 01:10:40,599 No, ano. Víte, ujišťuji vás, 697 01:10:40,719 --> 01:10:47,493 že na světě je velice mnoho států i lidí, kteří jsou zcela na naší straně, 698 01:10:47,613 --> 01:10:55,380 kteří sdílejí náš pohled na věc a dokonce, i když slyšíme kritiku ze strany lídrů jednotlivých států, 699 01:10:55,500 --> 01:11:02,627 tak to vůbec neznamená, že občané těchto států své lídry podporují, a také nás kritizují. 700 01:11:02,747 --> 01:11:04,151 Je to naopak. 701 01:11:04,271 --> 01:11:15,069 Mohu vás ujistit, že většina občanů těch států, jejichž lídři nás kritizují, nás podporuje. 702 01:11:17,217 --> 01:11:23,316 Jde o velice složitý proces přehodnocování toho, co to znamená být člověkem. . Thomas Graham . poradce prezidenta USA (2004-2007) 703 01:11:23,436 --> 01:11:28,550 Jaké jsou ty správné a spravedlivé podoby společnosti. 704 01:11:31,004 --> 01:11:34,422 Mnoho lidí trpí chudobou, 705 01:11:34,542 --> 01:11:40,750 mnozí umírají na vyléčitelné nemoci, mnozí jsou utlačováni. Pan Ki-mun . generální tajemník OSN . 706 01:11:40,870 --> 01:11:49,286 Nerovnost existuje v celém světě, a také přímo v jednotlivých státech mezi bohatými a chudými. 707 01:11:49,406 --> 01:12:02,352 Kvůli ekonomické nerovnosti naše znalosti o prosperitě utonou v oceánu bídy. Parvíz Mušaraf . pákistánský prezident (2001-2008) . 708 01:12:04,102 --> 01:12:11,321 V tomto světě existuje trojúhelník: válka - kapitál - zisk. Emir Kusturica . filmový režisér (Srbsko) . 709 01:12:11,441 --> 01:12:16,320 A spravedlivá společnost je rezervovaná pro lidi, co mají peníze. 710 01:12:16,440 --> 01:12:20,651 Ti si mohou koupit spravedlnost, ženy, domy, letadla, 711 01:12:20,771 --> 01:12:26,066 obklopit se lidmi, kteří říkají především to, co chtějí slyšet, 712 01:12:26,186 --> 01:12:32,310 a potom mají pocit, že žijí ve spravedlivé společnosti. 713 01:12:32,430 --> 01:12:41,261 Svoboda a spravedlnost, to je očividně to, co velice ostře pociťuji v osobní rovině, 714 01:12:41,381 --> 01:12:48,155 když jsem byl zbaven svobody bez vznesení obvinění po dobu pěti, více než pěti let. 715 01:12:48,275 --> 01:12:57,215 Viděl jsem i jiné lidi, kteří absolvovali analogickou proceduru - Chelsea Manning, prý můj zdroj. Julian Assange . novinář (Austrálie) . 716 01:12:57,335 --> 01:13:02,935 Prý analytik rozvědky, tedy skutečně analytik rozvědky v USA. 717 01:13:03,055 --> 01:13:07,808 Byl odsouzen k 35ti letům vězení ve vojenském vězení. 718 01:13:07,928 --> 01:13:14,907 Byl v Iráku, viděl, co se tam děje, nesouhlasil s tím a z toho ho viní. 719 01:13:15,027 --> 01:13:21,957 Tak pojďte porovnat jeho provinění s některými dalšími. Usvědčili jsme řadu lidí z masových vražd v Iráku. 720 01:13:22,077 --> 01:13:28,003 Včetně případu, kdy američtí vojáci znásilnili 14letou dívku, 721 01:13:28,123 --> 01:13:33,128 zabili celou její rodinu a podpálili její dům. 722 01:13:33,248 --> 01:13:38,172 Některé z těch vojáků americká armáda uznala vinnými, 723 01:13:38,292 --> 01:13:44,334 takže dokonce ani armáda USA nemá pochybnosti, že se dopustili zločinu. 724 01:13:44,454 --> 01:13:48,939 A jaký jim uložili trest? Dostali okolo deseti let. 725 01:13:49,059 --> 01:13:52,584 A jeden z nich byl z vězení propuštěn již po pěti letech. 726 01:13:52,704 --> 01:14:00,187 A teď si to porovnejte s těmi 35ti lety za údajné vyzrazení tajemství. 727 01:14:04,394 --> 01:14:10,656 Německý filozof Kant říkal, že hodnotu můžeme uznat za morální pouze v tom případě, . Yvan Blot . francouzský europoslanec (1989-1999 728 01:14:10,776 --> 01:14:16,537 kdy je možné ji uplatnit bez výjimky ke všem. Pokud není univerzální, není morální. 729 01:14:16,657 --> 01:14:22,907 Mnohé věci, které dřív byly normou zmizely, změnily se nálady, změnila se i morálka. 730 01:14:23,027 --> 01:14:29,972 Krize morálky je v celém světě, nejenom u křesťanů. . Theodoros II. . patriarcha koptské pravoslavné církve 731 01:14:30,092 --> 01:14:34,351 K tomu, abyste normálně vychovali člověka, potřebujete pět věcí. 732 01:14:34,471 --> 01:14:39,435 Je to rodina, dům, škola, pro křesťany církev a přátelé. 733 01:14:39,555 --> 01:14:44,793 A ta míra lásky, kterou musí dítěti poskytnout jeho rodiče. 734 01:14:55,902 --> 01:15:05,907 Hrůza katastrofy. A tady samozřejmě vzniká otázka, zda jsou moudří lidé, státní činitelé, . Thomas Graham . poradce prezidenta USA (2004-2007) 735 01:15:06,027 --> 01:15:16,225 kteří si to velmi dobře uvědomují, schopni se dohodnout, abychom se podobným katastrofám dokázali vyhnout. 736 01:15:25,730 --> 01:15:40,132 To, zda musíme touto etapou projít či ne, je závislé na kvalitě našich lídrů. 737 01:15:43,322 --> 01:15:49,496 A jak se to stalo, že z úrovně přátelských, téměř důvěrných vztahů s Obamou, 738 01:15:49,616 --> 01:15:55,167 to teď dospělo zřejmě do takového stádia, že celý stát se zatajeným dechem čeká, 739 01:15:55,287 --> 01:16:00,279 co řeknete po dvojstranných jednáních, protože neví, zda výsledkem bude válka nebo mír. 740 01:16:00,399 --> 01:16:07,797 Proč se svět opět ocitnul na hraně tak kolosální nestability, kdy se vše soustředilo do jednoho bodu? 741 01:16:07,917 --> 01:16:14,923 Ambice Spojených států, nebývalý nárůst apokalyptické sekty nazývané Islámským státem, 742 01:16:15,043 --> 01:16:19,699 která získává kolosální zdroje z různých států. 743 01:16:19,819 --> 01:16:24,213 A za třetí úpadek pojmu morálka, včetně té křesťanské. 744 01:16:24,333 --> 01:16:28,728 Všechny pilíře, o které se opíral současný svět, se najednou zhroutily 745 01:16:28,848 --> 01:16:34,297 a ještě i lídři mají mezi sebou složité vztahy. Jak v tomto světě najít stabilitu? 746 01:16:34,417 --> 01:16:38,708 Dnes vidíme to, co vidíme, ale chtěl jsem teď říci něco jiného, 747 01:16:38,828 --> 01:16:48,446 že naši noví političtí zbohatlíci, zdá se mi, přišli o svůj smysl pro realitu. 748 01:16:48,566 --> 01:16:54,173 Oni dokonce nepochopili ani to, že uvnitř jejich vlastního světa začaly nevratné procesy, 749 01:16:54,293 --> 01:16:58,687 a že pokud dnes ještě všichni stojí jakoby v pozoru a salutují, 750 01:16:58,807 --> 01:17:01,784 tak to neznamená, že to tak bude věčně. 751 01:17:01,904 --> 01:17:10,562 Protože, já nevím, jsou některé státy a národy, které se s druhořadou rolí nikdy nesmíří, 752 01:17:10,682 --> 01:17:14,449 s rolí okupované země, nebo s rolí nějakého vazala. 753 01:17:14,569 --> 01:17:19,090 Dříve nebo později to pomine a já si myslím, že to nebude trvat dlouho. 754 01:17:19,210 --> 01:17:26,642 Abyste si co nejvíce prodloužili své líderství, nemůžete nikoho ponižovat. 755 01:17:26,762 --> 01:17:31,785 A velice mnoho prvků vnější politiky našich přátel za oceánem 756 01:17:31,905 --> 01:17:39,733 spočívá v prosazování jejich pozice za pomoci síly, což je samozřejmě špatné. 757 01:17:39,853 --> 01:17:46,695 Na druhé straně si však nemyslím, že bychom stáli na hraně nějaké apokalypsy, 758 01:17:46,815 --> 01:17:53,326 protože ti lidé nejsou hloupí, všude se najdou moudří lidé, jak v Evropě, tak za oceánem i v Asii. 759 01:17:53,446 --> 01:18:00,159 Jakmile vycítí, že něco reálně selhalo, tak si myslím, že se přece jenom zorientují. 760 01:18:00,279 --> 01:18:03,616 Oni ihned obviní ze všeho vás. 761 01:18:03,736 --> 01:18:08,459 K tomu, že se někdo mírně řečeno kriticky vyjadřuje na mou adresu. 762 01:18:08,579 --> 01:18:13,965 Tak to se netýká jenom zahraničních lídrů, z nám vzdálených států, 763 01:18:14,085 --> 01:18:20,590 ale děje se to někdy i v nám velmi blízkých státech, 764 01:18:20,710 --> 01:18:25,882 kdy slyšíme, v každém případě já slyším na svou adresu, 765 01:18:26,002 --> 01:18:30,303 když to řeknu velmi mírně, nespravedlivou kritiku... 766 01:18:30,423 --> 01:18:36,030 - Otevřené sprosťáctví. - ...i od některých lídrů států, které jsou nám blízké. 767 01:18:36,150 --> 01:18:41,537 Ale to je pouze projev politické kultury nebo její nepřítomnosti. 768 01:18:41,657 --> 01:18:44,993 - A vás se to emocionálně vůbec nedotýká? - Mně se to nedotýká. 769 01:18:45,113 --> 01:18:49,937 - Leningradské ulice vás tomu naučily? - Víte, já mám takový svůj styl, 770 01:18:50,057 --> 01:18:56,408 svůj postoj ke všem těmto věcem. Já se domnívám, že na to nemám právo, 771 01:18:56,528 --> 01:19:02,235 protože musím pracovat se všemi v zájmu své země. 772 01:19:04,285 --> 01:19:08,746 Musíme s Ruskem společně pracovat na udržení míru v Evropě. 773 01:19:08,866 --> 01:19:12,263 A mír v Evropě je možné zajistit pouze společně s Ruskem. 774 01:19:12,383 --> 01:19:20,020 Já si myslím, že dnes je spolupráce mezinárodního společenství s Ruskem nezbytná. 775 01:19:20,140 --> 01:19:32,058 Musíme pracovat společně, abychom vyřešili krizi identity, krizi strachu Evropy před tím, co se ve světě děje. 776 01:20:02,945 --> 01:20:09,195 Není to poprvé, kdy se Rusko střetlo s barbarskými teroristickými zločiny, 777 01:20:09,315 --> 01:20:15,585 které se nejčastěji dějí bez jakýchkoliv viditelných příčin, ať už vnějších nebo vnitřních. 778 01:20:15,705 --> 01:20:25,292 Stejně jako tomu bylo s výbuchy na volgogradském nádraží na konci roku 2013. 779 01:20:27,382 --> 01:20:30,597 My jsme na nikoho a na nic nezapomněli. 780 01:20:32,707 --> 01:20:40,303 Vražda našich lidí na Sinaji je z hlediska počtu obětí jedním z nejkrvavějších zločinů. 781 01:20:42,675 --> 01:20:46,252 A my si nebudeme utírat slzy 782 01:20:47,337 --> 01:20:50,311 z našich duší a srdcí. 783 01:20:50,431 --> 01:20:54,230 Zůstane to s námi navždy. 784 01:20:54,350 --> 01:21:00,982 To nám však nezabrání najít a potrestat zločince. 785 01:21:02,791 --> 01:21:05,685 Budeme k tomu přistupovat 786 01:21:07,172 --> 01:21:11,754 bez jakékoliv promlčecí doby a dozvíme se jména všech. 787 01:21:11,874 --> 01:21:15,150 Budeme je hledat všude. 788 01:21:15,270 --> 01:21:22,626 Ať se schovají, kde chtějí. My je najdeme na jakémkoliv místě naší planety a potrestáme. 789 01:21:38,481 --> 01:21:46,158 Možná že Islámský stát je to absolutní zlo, kvůli kterému se svět bude muset sjednotit, 790 01:21:46,278 --> 01:21:51,676 aby stvořil podmínky ke vzniku nějaké nové Jalty. 791 01:21:51,796 --> 01:21:56,628 Teroristická organizace pod názvem Islámský stát je samozřejmě velkou hrozbou 792 01:21:56,748 --> 01:21:59,522 nejen pro nás, ale pro samotný islámský svět. 793 01:21:59,642 --> 01:22:04,634 Když jsme s vámi začínali tuto besedu, tak jste se mě zeptal, jak se k tomu staví různé státy. 794 01:22:04,754 --> 01:22:11,821 Já jsem řekl, že dokonce i ty státy, ve kterých jsou občané sunnitského vyznání, v náboženství, v islámu, 795 01:22:12,303 --> 01:22:14,650 tak dokonce i oni mají obavy. A proč? 796 01:22:14,770 --> 01:22:20,534 Protože takzvaný Islámský stát již ohlásil své nároky na Mekku a Medínu. 797 01:22:20,654 --> 01:22:24,521 Chtějí tam založit chalífát neuvěřitelných rozměrů. 798 01:22:24,641 --> 01:22:28,075 Takže představují hrozbu pro mnohé. 799 01:22:28,195 --> 01:22:33,822 Přesto to však není klíčový... Není to klíčový bod, 800 01:22:33,942 --> 01:22:46,640 okolo které se točí, nebo se bude točit všechno, co je podstatné pro budoucí rozvoj. 801 01:22:46,760 --> 01:22:57,167 Podstatným pro budoucí rozvoj je budování vztahů v takzvaném geopolitickém boji. 802 01:22:57,287 --> 01:23:02,537 Boj je nevyhnutelný, to je normální, jenom je nutné, aby byl veden podle civilizovaných pravidel, 803 01:23:02,657 --> 01:23:05,819 které musí být, a to chci ještě jednou zdůraznit, 804 01:23:05,939 --> 01:23:12,681 civilizované, srozumitelné, průzračné, s jednoznačným výkladem a kontrolovatelné. 805 01:23:15,086 --> 01:23:24,260 Opravdoví politici se pokaždé znovu vrací. Zkouší to znovu a znovu a hledají možnosti pro mír. 806 01:23:24,380 --> 01:23:29,836 Nemá smysl na něco čekat, nemá smysl se hněvat, nebo bořit mosty. lord David Owen . ministr zahraničí Velké Británie (1977-1979) . 807 01:23:29,956 --> 01:23:39,718 Příčina je více než člověk, i více než stát. Pro rozkvět a mír v celém světě jsou nejdůležitější klíčoví hráči, 808 01:23:39,838 --> 01:23:48,482 klíčové státy, které spolu ani nemusí být zadobře nebo se přátelit, které ale mohou vést dialog. 809 01:23:51,149 --> 01:23:59,484 Možná, že významných lídrů není tak mnoho, protože svět je nepotřebuje. Šimon Peres . izraelský prezident (2007-2014) . 810 01:24:00,006 --> 01:24:09,254 Neboť lídr sám o sobě není až tak důležitý fenomén. Když lídr vstane a prohlásí: "Jsem veliký a mocný", 811 01:24:09,374 --> 01:24:10,522 Lidé se ptají: 812 01:24:10,642 --> 01:24:14,699 - Opravdu? Dokážeš zastavit teror? - Ne. 813 01:24:14,819 --> 01:24:18,391 - Dokážeš vymýtit sociální rozdíly? - Ne. 814 01:24:18,511 --> 01:24:27,640 - Tak proč tvrdíš, že jsi veliký? Pokud chceš být veliký, tak nás nepodváděj, prostě nám služ. 815 01:24:27,760 --> 01:24:33,029 Ale potom se musíš považovat za našeho služebníka, a ne za lídra. 816 01:24:33,149 --> 01:24:36,385 - Potom ti dáme šance. 817 01:24:41,737 --> 01:24:48,188 Pokud se většina politiků soustředí na to, aby udělala svět spravedlivějším, . Dominique Strauss-Kahn . výkonný ředitel MMF (2007-2011) 818 01:24:48,308 --> 01:24:54,789 tak se v této otázce dostaneme o kus dál. V tom spočívá můj optimismus, někteří ho nazvou naivitou. 819 01:24:59,991 --> 01:25:09,613 Mojžíš udělal něco unikátního. Dal přednost morální povinnosti před všemi rozkošemi světa, 820 01:25:09,733 --> 01:25:13,119 před bohatstvím, krásou, mocí. 821 01:25:13,239 --> 01:25:24,735 To není jednoduché, protože morálka není krásná žena, tu nemůžete jen tak získat. 822 01:25:24,855 --> 01:25:36,576 Všechno, co můžete udělat, je pokusit se o to. Je to cíl s velice složitou cestou k jeho dosažení. 823 01:25:36,696 --> 01:25:48,062 Ale má i přednosti, protože nikdy nebudete uspokojeni. Neustále se budete snažit dosáhnout svého cíle. 824 01:25:48,182 --> 01:25:54,700 A pokud ho nedosáhnete, tak samo snažení ho dosáhnout je morálkou, 825 01:25:54,820 --> 01:25:59,455 která vás nutí dívat se na svět jiným způsobem. 826 01:25:59,575 --> 01:26:03,707 Když jsme končili práci nad naším filmem, tak jsme pochopili, 827 01:26:03,827 --> 01:26:09,524 že se ještě jednou musíme setkat s prezidentem Ruské federace Vladimirem Vladimirovičem Putinem. 828 01:26:09,644 --> 01:26:13,645 A i když mezi našimi dvěma setkáními uplynuly pouhé dva měsíce, 829 01:26:13,765 --> 01:26:18,419 tak se během nich stačilo udát mnoho tragických událostí. 830 01:26:18,539 --> 01:26:22,968 Abychom s ním mohli znovu pobesedovat, museli jsme zajet do jeho rezidence. 831 01:26:23,088 --> 01:26:28,115 Čtvrtek 17.12.2015, 19:00 hod. 832 01:26:28,235 --> 01:26:36,338 Vladimire Vladimiroviči z vašich posledních vystoupení zaznívají tóny vašeho osobního rozčarování. 833 01:26:36,458 --> 01:26:40,925 Začal jste nazývat... Přestože vy jste vždy mířil přímo na cíl. 834 01:26:41,045 --> 01:26:45,475 Ale v poslední době jste začal nazývat věci jejich pravými jmény 835 01:26:45,595 --> 01:26:48,346 a vzbuzuje to pocit, že masky jsou odhozeny. 836 01:26:48,466 --> 01:26:54,369 Zůstaly vůbec v politice pojmy jako čest a důstojnost, dodržování dohod? 837 01:26:54,489 --> 01:26:57,464 S kým ze světových lídrů je vůbec možné se domlouvat? 838 01:26:57,584 --> 01:27:01,194 S kým je možné budovat nějaké dlouhodobé vztahy, jestliže ti, 839 01:27:01,314 --> 01:27:07,347 kteří se ještě včera zdáli být s námi téměř ve shodě, nám dnes uštědřují úder do zad? 840 01:27:07,467 --> 01:27:10,461 A v čem konkrétně spočívá problém Evropy? 841 01:27:10,581 --> 01:27:13,370 Proč vůbec nejsou schopni nastavit svou politiku 842 01:27:13,490 --> 01:27:17,733 do rozumných, konstruktivních, jasných a pochopitelných mezí? 843 01:27:17,853 --> 01:27:26,516 Co se týká takových pojmů jako čest, důstojnost, láska, tak víte... poctivost, 844 01:27:27,075 --> 01:27:34,422 tak by sice bylo pěkné, aby měly své místo i v politice, bylo by dobré je tam používat, 845 01:27:34,542 --> 01:27:43,521 ale je to přece jenom to, co především leží v základu, nebo by mělo ležet v základu vztahů mezi lidmi. 846 01:27:43,641 --> 01:27:52,304 Mezi chlapci a děvčaty, mezi muži a ženami, vzájemně mezi muži i vzájemně mezi ženami. 847 01:27:52,424 --> 01:28:00,546 Ve vztazích mezi státy leží především zájmy. 848 01:28:00,666 --> 01:28:09,384 A aby ty zájmy, ještě jednou to zopakuji, byly vyvážené, 849 01:28:09,504 --> 01:28:13,449 tak je potřeba mít nějaká společná pravidla. 850 01:28:13,569 --> 01:28:19,155 Jednoznačně vyložitelná a transparentně uplatňovaná. 851 01:28:19,275 --> 01:28:26,054 Co se týká lidí, se kterými lze, nebo nelze mít co do činění, tak si myslím, že se všemi je možné jednat. 852 01:28:26,174 --> 01:28:32,468 A my jsme povinni jednat se všemi. Ať už se nám někdo líbí nebo nelíbí. Budeme pracovat se všemi. 853 01:28:32,588 --> 01:28:37,447 V čem je problém Evropy? Jak jste se ptal. 854 01:28:37,567 --> 01:28:45,614 Její problém spočívá v tom, že neuplatňuje samostatnou vnější politiku, a to vůbec, v podstatě se jí vzdala. 855 01:28:45,734 --> 01:28:55,963 Předala část své suverenity a možná jednu z nejdůležitějších částí své suverenity bloku (NATO). 856 01:28:56,083 --> 01:29:00,885 V principu je to zcela normální, když je část suverenity 857 01:29:01,005 --> 01:29:06,124 účastníků vojensko-politického bloku postoupena nadnárodním orgánům. 858 01:29:06,244 --> 01:29:11,860 Jenže ten háček zde spočívá v tom, že se nejedná pouze o nadnárodní orgány. 859 01:29:11,980 --> 01:29:16,395 Evropa v podstatě tu část své suverenity nepostoupila ani tak NATO, 860 01:29:16,515 --> 01:29:19,160 jako spíše lídrovi NATO - Spojeným státům. 861 01:29:19,280 --> 01:29:28,292 Pamatujete? Nejednou jsme se s vámi k tomu tématu vraceli - Irák. 862 01:29:28,412 --> 01:29:30,657 Invaze americké armády. 863 01:29:30,777 --> 01:29:37,400 Tehdy Německo v čele se Schröderem, tehdejším kancléřem a s Chiracem z Francie, 864 01:29:37,520 --> 01:29:41,287 francouzským prezidentem byli proti tomu. 865 01:29:41,407 --> 01:29:45,350 Ještě jednou chci zdůraznit, že jsem to nebyl já, kdo by je přemlouval, 866 01:29:45,470 --> 01:29:48,891 to oni mne přemlouvali, abych se k nim připojil. 867 01:29:49,011 --> 01:29:56,240 A když se potom ta invaze uskutečnila, Saddám Husajn byl zlikvidován a Irák byl zničen, 868 01:29:56,360 --> 01:30:00,133 pamatujete se, co jim říkali? Vidíte? Neměli jste pravdu. 869 01:30:00,253 --> 01:30:05,711 Mně také říkali. Vidíte? My jsme zvítězili a vy jste zůstali stranou. 870 01:30:06,112 --> 01:30:12,345 Když se však podíváte o krok kupředu, tak se ukázalo, že pravdu měli. 871 01:30:14,697 --> 01:30:19,900 Ukázalo se, že právě Chirac, který měl velice blízké a důvěrné vztahy 872 01:30:20,020 --> 01:30:25,135 se sunnitskou částí Blízkého Východu, a který již tehdy předvídal... 873 01:30:25,255 --> 01:30:28,135 A mimochodem jedná se o člověka s encyklopedickými znalostmi. 874 01:30:28,255 --> 01:30:34,198 Již tehdy předvídal, kam to povede. A teď to tedy vedlo ke zničení státnosti v těchto státech, 875 01:30:34,318 --> 01:30:39,146 což zase vedlo k tomu, že tam teď vzkvétá terorismus 876 01:30:39,266 --> 01:30:42,530 a teroristické útoky se odehrávají v Paříži. 877 01:30:42,650 --> 01:30:47,211 Chirac na to myslel již tehdy a měl pravdu, stejně jako Schröder, 878 01:30:47,331 --> 01:30:50,172 kterého považujeme za přítele Ruska a tak tomu i je, 879 01:30:50,292 --> 01:30:53,972 ale nejedná se o proruského politika, on je proněmecký politik. 880 01:30:54,555 --> 01:30:56,904 Vlastně je to atlantista. 881 01:30:57,024 --> 01:31:01,161 On mi vždy i v našich soukromých rozhovorech přímo a čestně říkal, 882 01:31:01,281 --> 01:31:04,274 jaký má NATO význam pro současné mezinárodní vztahy. 883 01:31:04,394 --> 01:31:07,577 Já s ním zdaleka ne ve všem souhlasím, ale takové jsou jeho názory. 884 01:31:07,697 --> 01:31:16,867 A nedělal nic takového, co by poškozovalo zájmy jeho státu, ale naopak za ně vždy bojoval. 885 01:31:16,987 --> 01:31:19,179 Řekněme například plynovod Severní proud 1. 886 01:31:19,299 --> 01:31:24,281 Víte, já jsem se prostě s otevřenou pusou díval na to, jak na něho útočili, 887 01:31:24,401 --> 01:31:28,577 když ho fakticky inicioval. To německá strana ho fakticky iniciovala. 888 01:31:28,697 --> 01:31:32,083 My jsme ho aktivně podpořili, a on potom bojoval za jeho realizaci. 889 01:31:32,203 --> 01:31:36,827 A všichni si teď mnou ruce, jak je dobře, že byl postaven. Ale to on ho postavil! 890 01:31:36,947 --> 01:31:42,466 A navíc nám teď již i sami navrhují, abychom postavili Severní proud 2. 891 01:31:42,586 --> 01:31:46,672 Všichni chápou, že to je pro Německo nezbytné, 892 01:31:46,792 --> 01:31:50,909 neboť se vzdalo jaderné energetiky a vrátit se k ní sotva znovu dokáže. 893 01:31:51,029 --> 01:31:56,891 V Rusku je ohromné množství této suroviny, ekologicky čisté suroviny, kterou potřebují 894 01:31:57,011 --> 01:31:59,307 a my jsme připraveni ji dodávat. 895 01:31:59,427 --> 01:32:01,978 Proč to tedy odmítat? 896 01:32:02,098 --> 01:32:07,080 Kromě toho se Německo stane jejím celoevropským přepravním uzlem, to jen tak mimochodem. 897 01:32:07,200 --> 01:32:09,914 To už je ale jiná věc. 898 01:32:11,839 --> 01:32:13,868 Problém je v tom... 899 01:32:13,988 --> 01:32:24,339 My přece nečekáme od našich evropských partnerů, že se vzdají své euroatlantické orientace. 900 01:32:24,459 --> 01:32:32,380 Já si ani nemyslím, že by bylo správné, aby se jí naši partneři v Evropě vzdávali, 901 01:32:32,500 --> 01:32:35,453 ale aby se alespoň účastnili přijímání rozhodnutí 902 01:32:35,573 --> 01:32:43,091 a nejen neustále salutovali pokaždé, když dostanou rozkaz odněkud zpoza oceánu. 903 01:32:43,211 --> 01:32:49,819 Ano, všichni chápou, jaké následky to mělo pro Schrödra i Chiraca, 904 01:32:49,939 --> 01:33:00,201 ale je třeba se řídit buď svými vnitropolitickými zájmy, nebo zájmy státu. 905 01:33:00,321 --> 01:33:06,362 A mně se zdá, že je zájmem evropských států, možná se pletu, 906 01:33:06,482 --> 01:33:10,330 ať mi tedy řeknou, že to tak není, abychom sjednocovali svá úsilí 907 01:33:10,450 --> 01:33:17,357 jak v ekonomice, tak i v politice, v boji s terorem, v boji s ekologickými problémy 908 01:33:17,477 --> 01:33:19,714 a s organizovaným zločinem. 909 01:33:19,834 --> 01:33:21,630 Spojte svá úsilí s Ruskem! 910 01:33:21,750 --> 01:33:24,248 My jsme na to připraveni, jsme tomu otevřeni, 911 01:33:24,368 --> 01:33:28,395 nemáme v úmyslu hrát si na uražené kvůli sankcím. 912 01:33:28,515 --> 01:33:30,082 My čekáme. 913 01:33:30,202 --> 01:33:33,393 - Na všechny snad ne? - Ne, my čekáme na všechny. 914 01:33:33,513 --> 01:33:37,809 - A Turecko, které si dovolilo něco takového... - Turecko není Evropa. 915 01:33:37,929 --> 01:33:44,149 To zaprvé, a zadruhé u nás, jak jsem říkal ve svém poselství a chci to zde zopakovat ještě jednou, 916 01:33:44,269 --> 01:33:47,520 že u nás považujeme turecký národ za národ přátelský 917 01:33:47,640 --> 01:33:54,203 a nechceme omezovat své vztahy přímo s tureckým národem. 918 01:33:54,323 --> 01:34:00,185 No a co se týká stávajícího vedení, tak nic netrvá věčně. 919 01:34:00,305 --> 01:34:05,675 Takže to dopadá tak, že na jedné straně Evropa, USA a Rusko 920 01:34:05,795 --> 01:34:10,210 společně bojují proti mezinárodní teroristické hrozbě 921 01:34:10,330 --> 01:34:16,322 a na druhé straně proti naší zemi prodlužují sankce a někdy i zavádějí nové. 922 01:34:16,442 --> 01:34:18,622 A v podstatě jde stále o ty samé partnery. 923 01:34:18,742 --> 01:34:22,370 Přitom mě udivuje, že k uspokojení momentálních politických zájmů 924 01:34:22,490 --> 01:34:26,112 mění i základní principy fungování takových, zdálo by se, 925 01:34:26,232 --> 01:34:30,121 stabilních a vážených institucí, jako je Mezinárodní měnový fond. 926 01:34:30,241 --> 01:34:32,016 Mám na mysli kvůli Ukrajině. 927 01:34:32,136 --> 01:34:33,833 Jak byste to okomentoval? 928 01:34:33,953 --> 01:34:40,246 Co se týká Ukrajiny a vůbec postsovětského prostoru, tak jsem přesvědčen, 929 01:34:40,366 --> 01:34:45,568 že to nesouvisí, ani pozice našich západních partnerů evropských a amerických, 930 01:34:45,688 --> 01:34:56,285 že to nesouvisí s ochranou ukrajinských zájmů, ale s pokusem zabránit znovuobnovení SSSR. 931 01:34:56,405 --> 01:35:01,432 Nikdo nám nechce věřit, že naším cílem není obnova SSSR. 932 01:35:01,552 --> 01:35:09,219 Ale dokonce i jen samotná hypotetická možnost spojení úsilí v rámci současných, a to chci zdůraznit, 933 01:35:09,339 --> 01:35:12,710 především ekonomických integračních procesů, 934 01:35:12,830 --> 01:35:20,824 které by bezesporu učinily jak Rusko, tak i Ukrajinu ve světové ekonomice konkurenceschopnějšími, 935 01:35:20,944 --> 01:35:24,465 které by jak Ukrajině, tak i Rusku umožnily 936 01:35:24,585 --> 01:35:33,296 zaujmout důstojnější místo v současném systému rozdělení práce na světových trzích. 937 01:35:33,416 --> 01:35:40,546 Tak dokonce i jen samotná ta hypotetická možnost očividně nedává našim partnerům spát. 938 01:35:40,666 --> 01:35:48,527 Já si myslím, že jejich hlavním úkolem je nedopustit takovéto spojení našeho úsilí. 939 01:35:48,647 --> 01:35:54,151 Vždyť není vůbec žádným tajemstvím, že dělali všechno možné, 940 01:35:54,271 --> 01:36:04,116 aby nedopustili vytvoření jednotného ekonomického prostoru mezi Ruskem, Kazachstánem a Běloruskem, 941 01:36:04,236 --> 01:36:06,920 aby nedopustili vytvoření Celní unie. 942 01:36:07,040 --> 01:36:11,321 Vždyť dosud nechtěli ani jednat s Eurasijským ekonomickým svazem 943 01:36:11,441 --> 01:36:14,782 jako s plnohodnotným účastníkem mezinárodního života. 944 01:36:14,902 --> 01:36:18,243 Proč Evropskou unii je možné vytvářet a Eurasijský svaz není? 945 01:36:18,363 --> 01:36:25,135 Mně se zdá, že vědomí, že se jedná o destruktivní pozici, přece jenom k našim západním partnerům přichází. 946 01:36:25,255 --> 01:36:27,447 Co se týká Ukrajiny. 947 01:36:27,567 --> 01:36:31,564 Proč podpořili státní převrat? Mluvil jsem o tom už mnohokrát. 948 01:36:31,684 --> 01:36:38,143 Domnívám se, že dnes mnozí naši partneři již vidí, že udělali chybu, jenom se jim to nechce přiznat. 949 01:36:38,263 --> 01:36:43,961 Využili nespokojenost lidí s těmi pořádky, které na Ukrajině panovaly 950 01:36:44,081 --> 01:36:48,887 a mimochodem nejen za Janukoviče, ale od samého začátku získání nezávislosti. 951 01:36:49,007 --> 01:36:58,889 Korupce, nízká úroveň fungování právního a soudního systému, daleko horší než u nás. 952 01:36:59,009 --> 01:37:02,794 My sami s tím máme spoustu problémů, ale tam ještě více. 953 01:37:02,914 --> 01:37:09,805 Nadutost úředníků. Nemůžete si ani představit, nakolik to tam lidi rozčilovalo. 954 01:37:09,925 --> 01:37:14,272 A bylo samozřejmě velice jednoduché využít tuto jejich nespokojenost. 955 01:37:14,392 --> 01:37:20,396 Jenže pomocí státních převratů se věci vylepšit nedají. Cožpak je jim tam snad teď lépe? 956 01:37:20,516 --> 01:37:24,592 Moc zůstala v rukou oligarchů, stát je řízen zvnějšku. 957 01:37:24,712 --> 01:37:30,857 Do všech klíčových funkcí byli dosazeni lidé ze sousedních států, ze zahraničí, i zpoza oceánu. 958 01:37:30,977 --> 01:37:35,985 Životní úroveň lidí se snižuje katastrofálním způsobem. 959 01:37:36,105 --> 01:37:45,047 HDP země se snížil o celý řád. My jsme teď říkali, že i u nás se poněkud snížil, ale tam řádově, více než u nás. 960 01:37:45,167 --> 01:37:50,175 Dochází k celkové deindustrializaci Ukrajiny a co získávají výměnou? 961 01:37:50,295 --> 01:37:54,053 Možná, že získají bezvízový režim s Evropou. 962 01:37:54,173 --> 01:37:56,477 Možná jim ho dají a možná také ne. 963 01:37:56,597 --> 01:38:02,258 Ale to přece vůbec neznamená právo tam pracovat, to nejsou žádná pracovní víza, ale i kdyby byly. 964 01:38:02,378 --> 01:38:08,336 Jako co tam budou pracovat? Jako chůvy, zahradníci, stavební dělníci. Jen pořádně ohýbej hřbet? 965 01:38:08,456 --> 01:38:12,756 Cožpak to má být osud a budoucnost takové překrásné země 966 01:38:12,876 --> 01:38:17,231 a takového skvělého národa jako je Ukrajina a Ukrajinci? Samozřejmě, že ne. 967 01:38:17,351 --> 01:38:21,408 Ukrajina má všechny možnosti stát se vysoce průmyslovou zemí, 968 01:38:21,528 --> 01:38:26,144 přičemž na moderní úrovni rozvoje vysoce technologických hospodářských odvětví. 969 01:38:26,264 --> 01:38:34,814 Výroba raket, vesmírné technologie, letecký a lodní průmysl, mikroelektronika, 970 01:38:34,934 --> 01:38:39,140 rozvoj vědy a vzdělání, kde to všechno je? Jen to degraduje. 971 01:38:39,260 --> 01:38:47,654 Proto... A vydržovat Ukrajinu nikdo nechce. Vždyť co to je? Dají jim miliardu, dvě, slíbí jakési záruky. 972 01:38:47,774 --> 01:38:52,659 - Navíc přitom chtějí tu finanční zátěž přeložit na Rusko. - Na nás. 973 01:38:52,779 --> 01:38:55,236 Úvěry vracet nehodlají, 974 01:38:55,356 --> 01:39:00,010 i když jsme nabídli velice dobrý, podle mého mínění přímo komfortní způsob, jak ten dluh řešit. 975 01:39:00,130 --> 01:39:03,515 Řekli jsme jim, pojďte si společně rozdělit ta rizika. 976 01:39:03,635 --> 01:39:07,505 Jsme připraveni provést restrukturalizaci našeho úvěru poskytnutého Ukrajině 977 01:39:07,625 --> 01:39:12,055 na čtyři roky a první rok by neplatili nic, a potom každý rok miliardu. 978 01:39:12,175 --> 01:39:17,108 Co je na tom špatného? Pokud nechtějí sdílet ani toto riziko, znamená to, 979 01:39:17,228 --> 01:39:22,769 že nevěří v úvěrovou schopnost Ukrajiny a stabilizaci její ekonomiky. To je velice špatný signál. 980 01:39:22,889 --> 01:39:31,205 Takže mění pravidla MMF, ale finance přece neposkytují USA, ale MMF, 981 01:39:31,325 --> 01:39:34,263 všichni účastníci této mezinárodní organizace. 982 01:39:34,383 --> 01:39:41,890 To znamená, že opět finanční zátěž za své politické chyby přesunují na celé mezinárodní finanční společenství. 983 01:39:42,010 --> 01:39:45,060 Sami tuto zátěž nést nechtějí. 984 01:39:45,180 --> 01:39:54,066 Mě se zdá, že přeci jenom to uvědomění, že je třeba jednat v rámci civilizovaných pravidel, 985 01:39:54,186 --> 01:39:59,562 a nepřehlížet je, že to si nakonec musí přece jen uvědomit všichni, pokud už to tak není. 986 01:39:59,682 --> 01:40:05,201 Například ty Minské dohody, o kterých neustále posloucháme a mluvíme. 987 01:40:05,321 --> 01:40:10,413 To se týká i prodloužení těch restrikcí ze strany Západu ve vztahu k Rusku. 988 01:40:10,533 --> 01:40:15,348 No poslyšte, to snad my jsem povinni přijmout změny do své ústavy? Samozřejmě, že ne. 989 01:40:15,468 --> 01:40:20,876 Všichni všechno překrásně chápou, ale myslí si, že musí přitlačit na Rusko, 990 01:40:20,996 --> 01:40:26,365 aby ještě v něčem někde ustoupilo. To vůbec není naší věcí v něčem ustupovat, nebo na něčem trvat. 991 01:40:26,485 --> 01:40:32,544 My vycházíme pouze z jedné věci, že nemůžeme jen tak nechat na pospas nacionalistům 992 01:40:32,664 --> 01:40:35,466 ty lidi, kteří žijí na jihovýchodě. 993 01:40:35,586 --> 01:40:40,323 A nejenom Rusy, ale i ruskojazyčné obyvatelstvo, které je orientováno na Rusko. 994 01:40:40,443 --> 01:40:43,343 Na této pozici není nic přehnaného. 995 01:40:43,463 --> 01:40:49,700 Měli jsme možnost vidět, že členové ukrajinské komise pro reformy si dokonce nadávají v ruském jazyce 996 01:40:49,820 --> 01:40:53,925 a místní prezident se je v ruštině pokouší uklidnit. 997 01:40:54,045 --> 01:41:01,131 Víte, to že si nadávají v ruštině je ještě dobré, alespoň že to nebylo v gruzínském nebo osetinském jazyce. 998 01:41:01,251 --> 01:41:11,753 Ale vždyť to je směšné. Je to jakási tragikomedie, kdy o sobě představitelé Kavkazu prohlašují, 999 01:41:11,873 --> 01:41:17,814 že jsou většími ochránci ukrajinského národa než samotní Ukrajinci, 1000 01:41:17,934 --> 01:41:21,960 jakoby lépe věděli, co si přejí sami Ukrajinci. 1001 01:41:22,080 --> 01:41:24,763 Takoví, kteří přijeli z Gruzie, nebo takoví, 1002 01:41:24,883 --> 01:41:31,870 kteří, jak by dnes řekli, jsou imigranty ve druhém pokolení z Arménie nebo Osetie. 1003 01:41:31,990 --> 01:41:35,463 Copak lidé z Kavkazu lépe vědí, co potřebují Ukrajinci, nebo co? 1004 01:41:35,583 --> 01:41:41,840 Je to prostě směšné, směšné, bylo by to směšné, pokud by to spíš nebylo k pláči. 1005 01:41:41,960 --> 01:41:47,763 Suverenita je teď hlavním tématem. Pokaždé, když o tom mluvíte a besedujeme spolu o novém světovém řádu, 1006 01:41:47,883 --> 01:41:53,034 tak je stěžejním momentem suverenita států, protože potom je možné se s nimi domlouvat. 1007 01:41:53,154 --> 01:41:58,049 Nicméně, zůstaly nějaké základní principy? Nebo je dnes všechno možné změnit, 1008 01:41:58,169 --> 01:42:04,366 všechno možné zradit kvůli momentálním zájmům. Vy stále říkáte, že existují zájmy, zájmy... 1009 01:42:04,486 --> 01:42:11,513 Ale vy přece postupujete jinak? Vy přece i při ohledu na zájmy vždy dodržíte slovo, které jste dal. 1010 01:42:11,633 --> 01:42:16,508 A dokonce ani v nejtěžších chvílích tuto logiku neměníte. 1011 01:42:16,628 --> 01:42:20,812 Mluvil jste na tiskové konferenci o složitých vztazích s Tureckem, 1012 01:42:20,932 --> 01:42:25,668 ale přesto jste neporušil dohodu a nevyzradil, čeho se týkala. 1013 01:42:25,788 --> 01:42:37,714 Děkuji vám za kompliment. Já se opravdu snažím neporušovat závazky, které jsem na sebe vzal, 1014 01:42:37,834 --> 01:42:44,520 a neporušovat ty závazky, které formulujeme jako závazky našeho státu. 1015 01:42:44,640 --> 01:42:50,654 Víte, to není jenom, že bychom vycházeli z nějakých morálních a mravních principů, 1016 01:42:50,774 --> 01:42:56,432 ale dokonce snad více z těch pragmatických. Snadněji se tak pracuje. 1017 01:42:56,552 --> 01:43:04,128 Například s ohledem na syrskou krizi se nám tak snadněji spolupracuje jak s prezidentem Asadem, 1018 01:43:04,248 --> 01:43:07,373 tak i s americkou stranou. 1019 01:43:07,493 --> 01:43:14,794 Nedávno jsem o tom mluvil s prezidentem Obamou i s našimi přáteli ze Saúdské Arábie, 1020 01:43:14,914 --> 01:43:18,949 stejně jako s lidmi z dalších arabských států. Proč je to snadnější? 1021 01:43:19,069 --> 01:43:22,352 Protože nemusíme chytračit a svou pozici neměníme. 1022 01:43:22,472 --> 01:43:29,159 My jsme si v klidu předtím, než jsme svou pozici zformulovali, všechny vyslechli. 1023 01:43:29,279 --> 01:43:34,027 A zvolili jsme linii, která je, jak nám se zdá, přijatelná pro všechny. 1024 01:43:34,147 --> 01:43:39,409 A není to jen tak, že se to zdá nám, my jsme se přece napřed těch lidí zeptali, zda to tak je, či ne. 1025 01:43:39,529 --> 01:43:41,605 Souhlasíte s tím, nebo ne? 1026 01:43:41,725 --> 01:43:47,660 V podstatě s ohledem na hlavní parametry urovnání všichni řekli: "Ano, ano, ano." 1027 01:43:47,780 --> 01:43:51,736 Pokud tedy: ano, ano, ano, tak jsme na základě toho vystavěli naši pozici, 1028 01:43:51,856 --> 01:43:56,723 na těch komponentách, které jsou společné a přijatelné 1029 01:43:56,843 --> 01:44:02,698 a nemusíme teď skákat ze strany na stranu jako blecha na řetězu, promiňte prosím. 1030 01:44:02,818 --> 01:44:07,269 Protože to jednoduše není nutné. 1031 01:44:07,389 --> 01:44:16,530 Ta pozice byla zformulovaná na základě našich dialogů a to té pozici přidává na síle. 1032 01:44:19,003 --> 01:44:27,314 Tato ani ne tak otevřenost, jako spíše důslednost a je možné přímo říci i čestnost naší pozice, 1033 01:44:27,434 --> 01:44:29,570 ta jí dává sílu. 1034 01:44:29,690 --> 01:44:36,574 Co se týká těch principů, o kterých jste mluvil. Zda existují či ne. 1035 01:44:36,694 --> 01:44:44,509 Zatím neexistují jiné principy, než je mezinárodní právo, v jehož základu leží Charta OSN. 1036 01:44:44,629 --> 01:44:54,383 Svět se samozřejmě mění a Charta OSN i světový řád, který vzniknul a dosud platil, 1037 01:44:54,503 --> 01:45:00,003 byl sestaven na základě výsledků 2. světové války a rozložení sil se očividně změnilo. 1038 01:45:00,123 --> 01:45:03,683 To musíme bezesporu vzít do úvahy. To je pravda. 1039 01:45:03,803 --> 01:45:10,015 Například Německá spolková republika. Nemůžou se přece všechna pokolení Němců 1040 01:45:10,135 --> 01:45:15,080 cítit omezená ve svých právech za to, čeho se dopustili nacisté. 1041 01:45:15,200 --> 01:45:20,126 Byli Němci, kteří s nacismem bojovali a stali se jeho prvními oběťmi. 1042 01:45:20,246 --> 01:45:27,170 Byli mezi nimi jak křesťané, tak i komunisté, vlastně úplně všichni, antifašistické hnutí bylo velice široké. 1043 01:45:27,290 --> 01:45:32,414 O tom je přece také třeba přemýšlet. Já si myslím, že mám právo to říci 1044 01:45:32,534 --> 01:45:37,915 nejenom jako prezident, hlava ruského státu, ale také jako člen rodiny, 1045 01:45:38,035 --> 01:45:42,189 ve které mnoho jejích členů zahynulo a trpělo. 1046 01:45:42,309 --> 01:45:48,915 U mně za 2. světové války jak ze strany matky, tak i otce, více lidí padlo, než zůstalo naživu. 1047 01:45:49,035 --> 01:45:56,574 Ale aby se současná mezinárodní situace měnila a měnila se směrem ke zvyšování stability, 1048 01:45:56,694 --> 01:46:03,183 není možné nebrat ohled na roli současného Německa, které má svou váhu a musí být na světové aréně hráčem. 1049 01:46:03,303 --> 01:46:14,185 To všechno je třeba brát do úvahy, počítat s tím a rozvíjet mezinárodní vztahy směrem k jejich větší stabilitě. 1050 01:46:14,305 --> 01:46:21,645 Když došlo k tomu teroristickému útoku nad Sinajem, a když potom zahynuli naši kluci v Sýrii, 1051 01:46:21,765 --> 01:46:28,472 tak byla vaše reakce velice emocionální. Bylo vidět, že jste to vnímal jako osobní tragédii. 1052 01:46:28,592 --> 01:46:35,132 A když došlo k té věci v Paříži, tak jste byl také jedním z prvních, kdo telefonoval. 1053 01:46:35,252 --> 01:46:38,783 Nakolik to má vliv na přijímání rozhodnutí? 1054 01:46:38,903 --> 01:46:46,180 Nakolik vás ta bolest ovlivňuje a má vliv na určování ruské politiky? 1055 01:46:46,300 --> 01:46:57,222 Emoce jsou nevyhnutelné, ale nesmí mít vliv na kvalitu přijímaných rozhodnutí, 1056 01:46:57,342 --> 01:47:05,909 protože za těmi rozhodnutími stojí zájmy miliónů lidí, miliónů ruských občanů. 1057 01:47:06,029 --> 01:47:14,655 Každé takové rozhodnutí musí být vyvážené pro dnešek, 1058 01:47:14,775 --> 01:47:21,897 a musí znamenat pozitivní přínos i ve střednědobé a dlouhodobější perspektivě. 1059 01:47:22,017 --> 01:47:25,915 Vladimire Vladimiroviči, bude válka? 1060 01:47:27,419 --> 01:47:30,071 Máte na mysli globální válku? 1061 01:47:30,191 --> 01:47:31,931 Doufám, že ne. 1062 01:47:32,051 --> 01:47:35,928 V každém případě v současných mezinárodních podmínkách 1063 01:47:36,048 --> 01:47:39,093 by to znamenalo katastrofu planetárních rozměrů. 1064 01:47:39,213 --> 01:47:49,878 A chtěl bych doufat, že se dnes na planetě Zemi nenajde natolik pomatený člověk, 1065 01:47:49,998 --> 01:47:54,350 který by se rozhodl použít jaderné zbraně. 1066 01:47:54,470 --> 01:48:06,440 Ale jako faktor zadržování bude Rusko jako jeden z vedoucích jaderných států tyto zbraně zdokonalovat. 1067 01:48:06,560 --> 01:48:14,513 Jaderná trojice je základem naší bezpečnostní politiky, 1068 01:48:14,633 --> 01:48:21,240 ale my jsme nikdy nemávali a nikdy tímto jaderným klackem mávat nebudeme. 1069 01:48:21,360 --> 01:48:28,363 V naší vojenské doktríně mu náleží patřičné místo a patřičná role. 1070 01:48:28,483 --> 01:48:31,054 Děkuji, Vladimire Vladimiroviči.