1 00:00:07,530 --> 00:00:11,305 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 2 00:00:11,425 --> 00:00:15,714 Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 3 00:00:15,834 --> 00:00:18,388 Dnes je 14.03.2016. 4 00:00:18,508 --> 00:00:21,771 Začíná další z našich pořadů Otázka-odpověď. 5 00:00:21,891 --> 00:00:26,191 A začneme, abych tak řekl, ruskou tématikou. 6 00:00:26,311 --> 00:00:36,120 Anton Paľčikov z Jaroslavle se ptá. Jak jste přišel na to, že je Antimajdan projektem na svržení Putina? 7 00:00:36,240 --> 00:00:40,289 Já jsem pouliční bojovník a velice mě to zajímá. 8 00:00:40,409 --> 00:00:43,955 Já svou kůži riskuji za Putina, vysvětlete mi tedy, 9 00:00:44,075 --> 00:00:49,071 jak mohu přispívat k jeho svržení v bojích s Jašinovými rváči? 10 00:00:49,191 --> 00:00:55,273 Takže boje s Jašinovými rváči. Tady je třeba si uvědomit jednu věc. 11 00:00:59,067 --> 00:01:05,929 Na děla, ze kterých se střílelo ještě dělovými koulemi, a které byly často zdobeny monogramy, 12 00:01:06,049 --> 00:01:11,812 kdysi také vyráželi nápis, který zněl: Poslední argument králů. 13 00:01:11,932 --> 00:01:15,158 A tím byla právě ta děla, takže je třeba si uvědomit jednoduchou věc, 14 00:01:15,278 --> 00:01:23,513 že když pro uplatnění své politiky musíte použít svůj "poslední argument", 15 00:01:23,633 --> 00:01:25,666 tak jste prohráli. 16 00:01:25,786 --> 00:01:35,406 Jakmile zahájíte válku, znamená to, že jste válku, boj na vyšších prioritách již prohráli. 17 00:01:35,526 --> 00:01:38,901 Proč Rusko vždy vyhrávalo všechny války? 18 00:01:39,021 --> 00:01:41,616 Protože je NIKDY nezahajovalo. 19 00:01:41,736 --> 00:01:46,439 Všechny naše války byly obranné. Vždy jsme žili podle principu, že jsme mírumilovní lidé, 20 00:01:46,559 --> 00:01:51,853 ale že náš obrněný vlak je na odstavené koleji také vždy připraven. Zkusíte-li to na nás, se zlou se potážete. 21 00:01:51,973 --> 00:01:54,385 Proto jsme také války vyhrávali. 22 00:01:54,505 --> 00:01:57,954 A ti, kteří ji proti Rusku vedli, zase prohrávali. 23 00:01:58,074 --> 00:02:00,944 A teď k tomu konkrétnímu případu. 24 00:02:01,064 --> 00:02:06,182 Proč se z Antimajdanu stal protiputinský program? 25 00:02:06,804 --> 00:02:13,079 Již nejednou jsem ve svých vystoupeních v pořadu Otázka-odpověď mluvil o tom, 26 00:02:13,199 --> 00:02:22,449 že Antimajdan je novodobým analogem Gaponovského hnutí, manifestace k carovi. 27 00:02:23,406 --> 00:02:31,208 Mluvit o tom, zda byl Gapon provokatér nebo hlupák dnes není možné, 28 00:02:31,328 --> 00:02:35,928 dokud nebyly zpřístupněny příslušné archivy a tyto informace nejsou k dispozici, 29 00:02:36,048 --> 00:02:42,243 a protože Gapona odstranili velice rychle, ihned po rozstřílení demonstrace. 30 00:02:42,363 --> 00:02:44,999 Ale v čem spočívá podstata? 31 00:02:45,119 --> 00:02:52,187 Problém je v tom, k čemu vedla ta demonstrace, která vlastně způsobila, 32 00:02:52,307 --> 00:03:02,308 že lidé přišli o svou bezvýhradnou důvěru v carskou moc, o své bezvýhradné vlastenectví, 33 00:03:02,428 --> 00:03:12,906 nebo minimálně začali pochybovat o legitimitě a pravověrnosti stávajícího ruského zřízení, 34 00:03:13,026 --> 00:03:21,306 což je základem pro každou revoluci, a využili to již v tom roce 1905. 35 00:03:21,426 --> 00:03:34,606 Lidé tam šli, aby přednesli své prosby, aby vyjádřili své naděje a stížnosti na špatnou situaci, 36 00:03:34,726 --> 00:03:45,284 aby car pochopil jejich potřeby a napomohl ke zlepšení jejich situace. 37 00:03:45,404 --> 00:03:55,514 Problém je také v tom, jak petice byla sestavena. Říkají, že jejich jménem byly sepsány jakési její body. 38 00:03:55,634 --> 00:04:01,631 A já se ptám: Věděli vůbec ti lidé, s jakými body, s jakou peticí tam přicházejí? 39 00:04:01,751 --> 00:04:05,681 Nebo tam jednoduše šli za všechno dobré a proti všemu špatnému? 40 00:04:05,801 --> 00:04:08,396 Šli říci svému dobrému carovi: 41 00:04:08,516 --> 00:04:15,038 "Klaníme se ti k zemi se svou prosbou, máš špatné úředníky a bojary, kteří to tu špatně vedou." 42 00:04:15,158 --> 00:04:25,183 Byli to tedy organizátoři, kteří sestavili tu petici, kterou hodlali předložit jménem národa. 43 00:04:25,303 --> 00:04:32,110 Ano, byli to odůvodněné požadavky, a také nesplnitelné požadavky. 44 00:04:32,230 --> 00:04:37,523 Stát byl ve válce, panovala určitá situace, za které car prostě nemohl na tu věc přistoupit, 45 00:04:37,992 --> 00:04:42,383 protože stát byl ve válečném stavu. Oni však od něj tyto politické ústupky vyžadovali. 46 00:04:42,503 --> 00:04:46,833 Ještě tam vědomě byla navrhnuta nesplnitelná řešení, 47 00:04:46,953 --> 00:04:53,722 která mohla být splněna pouze v případě přestavby celého sociálního systému, všech státních struktur. 48 00:04:54,319 --> 00:05:03,117 A celý problém byl v tom, že lidé tam šli upřímně s vírou v cara a výsledkem bylo, že se od něj odvrátili. 49 00:05:03,237 --> 00:05:06,170 Střílelo se tam do demonstrace (car bylo přeřeknutí). 50 00:05:06,290 --> 00:05:12,633 A problém spočívá ještě v tom, že tenkrát se uplatňovaly jedny informační technologie a dnes jiné. 51 00:05:12,753 --> 00:05:16,418 Ale hlavně. Není až tak důležité, kolik lidí bylo zabito. 52 00:05:16,538 --> 00:05:20,953 Výsledky dnešních historických studií vypovídají, že jich bylo maximálně sto. 53 00:05:21,073 --> 00:05:24,500 - A zastřelit je nechal car. - Nechal je prý postřílet car. 54 00:05:24,620 --> 00:05:31,426 - Jenom jste se trochu přeřekl, že tam zastřelili cara. - Promiňte, stříleli do demonstrace. 55 00:05:31,546 --> 00:05:40,265 Byla udávána různá čísla, prý tam bylo zabito tisíce lidí a dnes se ukazuje, že jich bylo asi sto. 56 00:05:40,385 --> 00:05:43,163 Je to stejně mnoho, také tam bylo mnoho zraněných. 57 00:05:43,283 --> 00:05:49,524 Nicméně odezva, kterou to mělo ve společnosti, v Rusku, byla zcela... 58 00:05:49,644 --> 00:05:53,377 Vyjádřila to píseň, kterou zpívali... 59 00:05:54,707 --> 00:06:03,318 ...ve filmu Státní hranice bělogvardějci z bandy, která dělala nájezdy z Polska přes státní hranici do sovětského Ruska, 60 00:06:03,438 --> 00:06:06,831 kde loupili a kradli, tak ti zpívali píseň: 61 00:06:06,951 --> 00:06:09,491 Každý Rus už zvěst tu slyšel, Mikuláš o rozum přišel. 62 00:06:09,611 --> 00:06:15,015 Protože takto se může ke svému státu, ke svému národu zachovat pouze šílenec. 63 00:06:15,135 --> 00:06:20,642 Uplynulo 12 let a ta odezva byla realizována v plném rozsahu. 64 00:06:20,762 --> 00:06:28,503 Jaký úkol stál před těmi, kteří plánovali svržení ruského státního zřízení, provedení revoluce? 65 00:06:28,623 --> 00:06:33,720 Delegitimizovat cara a celé státní zřízení. 66 00:06:33,840 --> 00:06:40,387 Aby bylo možné revolučním způsobem toto státní zřízení změnit. 67 00:06:40,507 --> 00:06:44,548 A jaký úkol tedy teď stojí před globálním řízením? 68 00:06:44,668 --> 00:06:51,976 Před globálním řízením teď stojí úkol provést státní převrat v Rusku 69 00:06:52,096 --> 00:06:58,428 a odstranit Putina jako ruského gosudara, který zosobňuje tužby národa. 70 00:06:59,841 --> 00:07:09,558 Co je tedy třeba udělat? Je třeba to zařídit tak, aby se lidé, kteří Putinovi upřímně věří, 71 00:07:09,678 --> 00:07:13,652 kteří ho podporují, od něho odvrátili. 72 00:07:13,772 --> 00:07:21,842 Aby si řekli, že se zbláznil. Neplní svá rozhodnutí, nic nedělá, zaprodal se oligarchům a podobně. 73 00:07:21,962 --> 00:07:24,407 Rusko pro něj nic neznamená. 74 00:07:25,229 --> 00:07:26,744 Proč o tom mluvím? 75 00:07:26,864 --> 00:07:34,460 Ti lidé, kteří se teď účastní Antimajdanu, principiálně nejednají správně, 76 00:07:34,580 --> 00:07:39,482 ale..., o tom trochu později, ale o co jde od samého počátku? 77 00:07:39,602 --> 00:07:44,208 Oni toho asi hodně vědí o řízení státu! 78 00:07:44,328 --> 00:07:54,646 Oni asi vědí, jak se řídí sociální supersystémy, aby dokázali posoudit jednání gosudara. 79 00:07:55,122 --> 00:08:01,662 Již Aristoteles říkal, že nejlepšího pekaře mohou vybrat pouze sami pekaři, 80 00:08:01,782 --> 00:08:04,788 a nejlepšího ševce zase sami ševci. 81 00:08:04,908 --> 00:08:11,387 Oč jde? Takový pekař již v počáteční etapě dokáže posoudit, jaký bude výsledek. 82 00:08:11,507 --> 00:08:15,660 Švec již ze způsobu zakrojení materiálu pozná, co to má být za boty. 83 00:08:15,780 --> 00:08:22,056 Musíte tedy mít určité znalosti, abyste mohli posuzovat řízení. 84 00:08:22,176 --> 00:08:25,982 "A co? My toho přece víme dost. Chodíme volit..." 85 00:08:26,102 --> 00:08:28,536 Ano? Já se tedy ptám: 86 00:08:28,656 --> 00:08:34,204 Kolikpak patriotů, kteří podporují Putina, také podpořilo Minsk? 87 00:08:34,324 --> 00:08:39,073 Nějak jsem neslyšel ani jeden hlas, to jenom já jsem od samého počátku říkal... 88 00:08:39,193 --> 00:08:43,981 Z celého mediálního společenství, jenom já a moji soudruzi jsme neustále mluvili o tom, 89 00:08:44,101 --> 00:08:52,215 že je potřebný, že Minsk znamená institucionalizaci, že je třeba jít dopředu, že každá válka musí nějak skončit. 90 00:08:52,335 --> 00:09:00,151 Teď teprve to lidé začínají chápat, začínají, ale mnozí patrioti stejně jako dřív proti Minsku vystupují, 91 00:09:00,271 --> 00:09:05,686 stále by válčili a nevidí, že se za tím skrývá obrovská katastrofa. 92 00:09:05,806 --> 00:09:14,129 Nebo všichni neustále požadují odstoupení vlády, odstranit oligarchy, změnit ústavu... 93 00:09:14,249 --> 00:09:23,029 A to odstoupení vlády? Je zajímavé, že patrioti i "liberasti" požadují jedno a to samé! Odstoupení vlády. 94 00:09:23,149 --> 00:09:27,072 Tak se přece zamyslete! Proč to tak je? 95 00:09:27,549 --> 00:09:33,605 Proč lidé s rozdílným zaměřením požadují jedno a to samé? Odstoupení vlády? 96 00:09:33,725 --> 00:09:42,810 Znamená to, že ta vláda pracuje tak, že se to někomu v zahraničí nelíbí. A proč to samé tedy požadují patrioti? 97 00:09:42,930 --> 00:09:46,688 Možná je tedy lepší tu vládu využít, aby pracovala? 98 00:09:46,808 --> 00:09:53,148 Ale oni požadují její odstoupení, odstoupení a nejvíce takoví zdálo by se neutrální analytici 99 00:09:53,268 --> 00:09:55,326 jako třeba Děljagin nebo Chazin. 100 00:09:55,446 --> 00:10:00,039 Proč Putin dělá to a to, proč tam trpí ty a ty. Vždyť by měli odstoupit. 101 00:10:00,159 --> 00:10:07,050 Například teď Chazin. On přece není žádný hlupák, a tak se chce přizpůsobit nové situaci. 102 00:10:07,170 --> 00:10:16,314 Tak ten říká jednoduchou věc: Je mi zcela jasné, že kdyby Putin splnil ultimátum, 103 00:10:16,434 --> 00:10:23,624 a odstranil tu vládu tenkrát před rokem, před dvěma, tak by nemusel bojovat se sektorovými sankcemi. 104 00:10:23,744 --> 00:10:31,561 Vůbec ne. Západní státy tehdy měly úplně jinou zdrojovou stabilitu a jinou zdrojovou stabilitu mělo Rusko. 105 00:10:31,681 --> 00:10:36,215 Tenkrát bychom tu mohli mít občanskou válku s plnou parádou, 106 00:10:36,335 --> 00:10:40,660 protože Západ měl možnosti ji rozpoutat. 107 00:10:40,780 --> 00:10:47,194 Tenkrát by si jednoduše řekli: "Tak ty chceš všechno zpřetrhat? Už nemáme, jak na tebe zatlačit? 108 00:10:47,314 --> 00:10:52,878 To znamená, že jdeme do rizika s jakýmkoliv efektem, s jakýmikoliv následky, 109 00:10:52,998 --> 00:10:57,055 ale pokusíme se tě odstranit za každou cenu." 110 00:10:57,175 --> 00:11:06,542 Oč jde? Putin postupně, krůček za krůčkem eliminuje vnější řízení ve vztahu k ruské elitě. 111 00:11:06,662 --> 00:11:09,928 Za tu dobu toho dokázal dosáhnout hodně. 112 00:11:10,048 --> 00:11:15,985 Problémy Západu stále více zůstávají na západě a Rusko se stále více staví na nohy. 113 00:11:16,105 --> 00:11:20,117 Chápou toto lidé účastnící se Antimajdanu? Nechápou. 114 00:11:20,237 --> 00:11:23,315 A co dělají? Bojují s majdanem. 115 00:11:23,435 --> 00:11:28,322 A to je velice zajímavé. Tento týden se ta partička jako do mariáše sešla ve Vilniusu. 116 00:11:28,442 --> 00:11:34,931 Vystupovali tam se svými "bolotnými" provokačními řečmi, což nás vede k otázce: 117 00:11:35,051 --> 00:11:39,555 Jsou vůbec ještě pro někoho důležití? Vůbec ne. 118 00:11:39,675 --> 00:11:46,462 Už jenom to, že jsou z hlediska řízení absolutně nepoužitelní 119 00:11:46,582 --> 00:11:54,935 a na základě liberálních idejí zde není možné provést státní převrat, 120 00:11:55,055 --> 00:12:00,410 což se ukázalo v zimě roku 2011, 2012 a v průběhu celého roku 2013. 121 00:12:00,530 --> 00:12:04,438 Další Bolotné náměstí/vyvolání masových protestů/ u nás není možné. 122 00:12:04,558 --> 00:12:14,492 Jenže to si uvědomují i na Západě, takže Putina je třeba svrhnout s využitím patriotismu. 123 00:12:14,612 --> 00:12:20,026 Ale jak sjednotit patrioty na principu "existence společného nepřítele"? 124 00:12:20,146 --> 00:12:22,816 O takového nepřítele je třeba se tedy postarat. 125 00:12:22,936 --> 00:12:25,068 Že Bolotné je již mimo hru? 126 00:12:25,188 --> 00:12:31,184 Tak my budeme křičet, že z této strany stále hrozí nebezpečí a budeme proti nim bojovat! 127 00:12:31,304 --> 00:12:38,032 Budeme bojovat proti Jašinovým hochům, což jsou obvykle placení rváči, kterým je fuk za co dostanou peníze. 128 00:12:38,152 --> 00:12:45,924 Ale budeme pro Západ vytvářet obrázek, že tento majdan stále znamená sílu. 129 00:12:46,044 --> 00:12:49,653 A jak by měli jednat, pokud by šlo o opravdový Antimajdan? 130 00:12:49,773 --> 00:12:54,412 Mimochodem. Trochu odbočím. Proč bílí s rudými prohráli? 131 00:12:54,532 --> 00:12:59,364 Bílí prohráli, protože se celou dobu snažili demaskovat rudé. 132 00:12:59,484 --> 00:13:05,269 Rudí budovali život. Předkládali lidem svoji vizi budoucího státu. 133 00:13:05,389 --> 00:13:09,892 A bílí neustále bojovali proti společnému nepříteli. Napřed porazíme toho nepřítele, 134 00:13:10,012 --> 00:13:12,866 a potom se teprve uvidí, jak bude vypadat náš stát. 135 00:13:12,986 --> 00:13:16,639 Teď je Antimajdan zformován na tomto principu a bojuje s majdanem. 136 00:13:16,759 --> 00:13:20,640 A aby bylo s kým bojovat, tak mu dělají reklamu, vytvářejí iluzi. 137 00:13:20,760 --> 00:13:25,294 Zaprvé za to Západ platí a majdanovci jsou velice spokojení, že existuje Antimajdan 138 00:13:25,414 --> 00:13:34,095 a zadruhé tak mají záminku, aby nemuseli specifikovat, jakou si vlastně představují budoucnost státu? 139 00:13:34,215 --> 00:13:40,495 Za co to vlastně bojujeme? No, je třeba podpořit Putina. Ale jak? 140 00:13:40,615 --> 00:13:48,669 Právě jsem říkal, že naočkují celý ten dav, že Putin opět všechno hodil do autu, 141 00:13:49,132 --> 00:13:53,399 že je třeba se ho zbavit, že tu jsou jiní, lepší. 142 00:13:53,519 --> 00:13:58,411 Vyvedou lidi do ulic, objeví se neznámí ostřelovači... 143 00:13:58,531 --> 00:14:00,768 Nedej bože... 144 00:14:00,888 --> 00:14:05,855 S potom bude následovat, že tentokrát se zbláznil Putin?! 145 00:14:05,975 --> 00:14:10,449 Chápete? Technologie jsou to rozdílné, ale metodika je stejná. 146 00:14:10,569 --> 00:14:16,909 A proč se ty technologie liší? Protože díky zákonu času se informace ve společnosti šíří jinak. 147 00:14:17,029 --> 00:14:22,772 Teď se informace ve společnosti šíří daleko rychleji než na začátku 20. století. 148 00:14:22,892 --> 00:14:24,980 Ale metodologie je stejná! 149 00:14:25,100 --> 00:14:30,022 Je možné použít neznámé ostřelovače, nebo je možné prostě ten dav vybudit natolik, 150 00:14:30,142 --> 00:14:39,807 že i bez nich budou emoce proti Putinovi velmi silné a začnou požadovat změnu vlády a další a další... 151 00:14:39,927 --> 00:14:46,013 Proč si teď přejí, aby Putin vyměnil vládu? Protože Putin nemá svoji kádrovou základnu. 152 00:14:46,133 --> 00:14:52,025 Pokud se zbaví vlády, jakékoliv vlády, tak se Putin stane rukojmím toho, 153 00:14:52,145 --> 00:14:56,993 kdo mu poskytne kádrovou základnu pro novou vládu. 154 00:14:57,113 --> 00:15:03,974 Všichni ti současní jsou zcela "historicky znemožněni", víme, že jsou to zloději, 155 00:15:04,094 --> 00:15:08,837 lavice obžalovaných by jim sedla jako ulitá, ale všichni jsou na informačním skřipci, 156 00:15:08,957 --> 00:15:16,146 a díky tomu, že jsou takto přitlačeni ke zdi, a to i hrozbou uplatnění ruského trestního řádu, 157 00:15:16,266 --> 00:15:26,186 jsou nuceni s těžkým srdcem, se skřípáním zubů, sice ne moc dobře, ale přesto pracovat pro zájmy státu. 158 00:15:26,306 --> 00:15:33,093 Když přijde nový tým, na který Putin nebude mít prakticky žádné vlivové páky 159 00:15:33,213 --> 00:15:39,567 a oni začnou vyvádět nesmysly, tak kdo bude moci za selhání řízení, za zhoršení životních podmínek? 160 00:15:39,687 --> 00:15:45,609 A navíc je možné zařídit, aby vše bylo zbabráno zcela cílevědomě. 161 00:15:45,729 --> 00:15:52,202 Máme jednoho takového patriota. Dva rozpočty už spotřeboval na Vostočnyj a pořád je to patriot. 162 00:15:52,322 --> 00:15:55,962 Cožpak svůj úkol zvládnul? 163 00:15:57,081 --> 00:16:02,332 Dosadíte tam podobné, kteří všechno zničí a viníkem bude Putin. 164 00:16:02,452 --> 00:16:06,926 Nedosadíte? Ale svrhnout ty dosavadní je třeba, že? My už se mezi sebou potom nějak dohodneme. 165 00:16:07,046 --> 00:16:10,193 Co by tedy měli dělat, pokud by šlo o opravdový Antimajdan? 166 00:16:10,313 --> 00:16:17,533 Nenahánět lidi do ulic, kde se nic nevyřeší. Když vyšli v roce 2013 lidé do ulic na Ukrajině, 167 00:16:17,653 --> 00:16:26,841 tak jsem neustále opakoval, že jsou na špatném místě. Jděte na internet! V ulicích nikdo ničeho nedosáhnete! 168 00:16:26,961 --> 00:16:34,852 Všichni jsou na internetu. Tam musíte diskutovat! Tam šiřte své názory a vytvářejte informační pole, 169 00:16:34,972 --> 00:16:40,327 ve kterém ideje majdanu jednoduše nebudou životaschopné! 170 00:16:40,447 --> 00:16:46,294 Rozbíjejte všechny ty informační moduly! Formujte nové informační pole! 171 00:16:46,414 --> 00:16:50,576 Na NTV dávali film Dlužníci státního departmentu. 172 00:16:50,696 --> 00:17:02,509 Co v něm bylo, někdo jste o tom slyšel? Proč státní department asi skupuje periferijní regionální tisk? 173 00:17:02,629 --> 00:17:05,433 Protože se tak dostanou mezi lidi. 174 00:17:05,553 --> 00:17:12,638 Tam formují své informační pole a nejenom tam u sebe, ale i tady u nás. 175 00:17:12,758 --> 00:17:21,111 Co je ještě třeba dělat? Třeba nedokážete polemizovat, protože nemáte zkušenosti nebo něco jiného... 176 00:17:22,559 --> 00:17:26,288 ...přímo na federálních zdrojích. 177 00:17:26,408 --> 00:17:34,083 Tak přece nemusíte. Jděte na své regionální zdroje, kde také máte svá fóra, kde působí místní novináři, 178 00:17:34,203 --> 00:17:36,470 a tam bojujte! 179 00:17:36,590 --> 00:17:41,761 Ta válka je přece informační! Tam máte bojovat a ne s Jašinovými rváči! 180 00:17:42,204 --> 00:17:49,612 Pokud v obyčejné válce vedené na 6. prioritě vítězí ten, kdo má lepší pušku a lépe jí ovládá, 181 00:17:49,732 --> 00:17:50,811 obrazně řečeno, 182 00:17:50,931 --> 00:17:56,615 tak v informační válce, v té studené, vítězí ten, kdo má lepší a mocnější informace a lépe je ovládá. 183 00:17:56,735 --> 00:17:59,624 Je nutné formovat své informační pole. 184 00:17:59,744 --> 00:18:07,394 Pole, ve kterém nebudou ideje majdanu, státního převratu, svržení Putina jednoduše možné, 185 00:18:07,514 --> 00:18:15,240 kde bude možné pouze jedno - postupný, evoluční rozvoj státu. 186 00:18:17,412 --> 00:18:26,819 Rozvoj, který umožní zavést sociální výtahy a zajistí gosudarovi kádrovou základnu. 187 00:18:26,939 --> 00:18:32,173 Teď ty kádry prostě nemá. Odstraníte jeden klan, přijde tam druhý. 188 00:18:32,293 --> 00:18:37,007 Putin tak pracně zformoval různorodou účast klanů 189 00:18:37,127 --> 00:18:41,415 a donutil je bojovat mezi sebou, teď jsou nuceni kousat se mezi sebou navzájem. 190 00:18:41,535 --> 00:18:44,635 Proč asi Chakamadová, když tam Putin přišel, neustále vykřikovala: 191 00:18:44,755 --> 00:18:49,000 "Ať řekne, s jakým je klanem! Ať řekne, s jakým je klanem!" 192 00:18:49,120 --> 00:18:55,035 Pro ně to bylo velice důležité. Když pochopili, že to neřekne, že bude pracovat se všemi, 193 00:18:55,155 --> 00:18:59,804 že bude korigovat činnost všech, tak se jim to vůbec nelíbilo. 194 00:18:59,924 --> 00:19:04,977 Ale už se bez toho neobejdou. Nechtějí se vrátit do devadesátých let, kdy byla válka všech proti všem. 195 00:19:05,097 --> 00:19:09,953 Chtějí se stát civilizovanými podnikateli, a v tom se bez Putina neobejdou. 196 00:19:10,073 --> 00:19:13,729 Proto také chtějí... Zase se vracíme k úrovni jejich chápání. 197 00:19:13,849 --> 00:19:18,203 Chápou zhoubnost svého rozhodnutí, ale přesto na něm trvají, protože si myslí, 198 00:19:18,323 --> 00:19:23,267 že to Putin zase všechno dá dohromady, a že se přitom jenom nahoru vyhoupne nějaký jeden klan. 199 00:19:23,387 --> 00:19:28,996 A teď se spojili na principu, dostaneme je od koryta a zítra budeme u Putina bojovat, aby jmenoval nás. 200 00:19:29,116 --> 00:19:33,318 A když nás nejmenuje? A když se stát rozpadne? Tak to přece nevadí. 201 00:19:33,438 --> 00:19:38,512 V tom je celá podstata Antimajdanu. Skutečný Antimajdan musí být informační. 202 00:19:38,632 --> 00:19:45,622 Opakuji, že důležité jsou informace. Musíte vstoupit do informačních zdrojů, na různá fóra, 203 00:19:45,742 --> 00:19:51,744 kde působí novináři, aby sami novináři byli nuceni změnit svůj přístup s vědomím, 204 00:19:51,864 --> 00:19:57,302 že jim lži ve prospěch USA neprojdou, že jako novináři skončí, že se budou muset přizpůsobit, 205 00:19:57,422 --> 00:20:01,497 pokud dojde ke změně informačního pole, ke které zatím ještě nedošlo. 206 00:20:01,617 --> 00:20:04,890 Teď jsou na 6. prioritě formovány jakési konfrontace, 207 00:20:05,010 --> 00:20:10,756 pro Západ je vytvářen obrázek fašismu, nacionalismu v Rusku, proti kterému je třeba bojovat 208 00:20:10,876 --> 00:20:14,814 a dále podporovat ty "liberasty", platit jim víc peněz, 209 00:20:14,934 --> 00:20:20,133 a na druhé straně těm klanům neustále nabízejí - dohodneme se, jen se zbavte Putina. 210 00:20:20,253 --> 00:20:24,703 To je podstatou toho Antimajdanu. 211 00:20:24,823 --> 00:20:28,642 Jde o Gaponovský princip toho nejčistějšího ražení 212 00:20:28,762 --> 00:20:35,531 jak podporu gosudara a patriotismus využít ke zničení samotného státu, 213 00:20:35,651 --> 00:20:39,453 a k provedení státního převratu a odstranění gosudara od moci. 214 00:20:39,573 --> 00:20:42,966 Lidé se toho účastní upřímně, chtějí pomoci svému státu, 215 00:20:43,086 --> 00:20:47,910 ale nemají znalosti o řízení státu a v Antimajdanu jim tyto znalosti neposkytují. 216 00:20:48,030 --> 00:20:52,190 Jezdí sem a tam s nějakými přednáškami... Přednášky jsou užitečná věc. 217 00:20:52,310 --> 00:20:57,698 Ale musí obsahovat jak teorii, tak i praxi řízení, a jak ty jejich vypadají? 218 00:20:57,818 --> 00:21:03,392 Tamti jsou špatní... A v čem vy jste lepší? Jakou budoucnost nabízíte vy? 219 00:21:03,512 --> 00:21:07,570 Ti špatní chtějí rozčlenění Ruska, podřízení se Západu, 220 00:21:07,690 --> 00:21:12,924 lidé jsou pro ně nemyslící dobytek, se kterým si elita může dělat, co chce... Tam je všechno jasné. 221 00:21:13,044 --> 00:21:19,626 Ale co nabízíte vy? Proto také nemá Antimajdan širokou podporu. 222 00:21:20,581 --> 00:21:25,491 Je teď podporován pouze situačně. 223 00:21:26,821 --> 00:21:33,505 A lidé, kteří se perou s Jašinovými rváči? Je jich škoda, marní svůj čas. 224 00:21:33,625 --> 00:21:37,495 Ty rváče od Jašina je lehce možné přeplatit. 225 00:21:38,740 --> 00:21:46,686 Uživatel Dmitrij se ptá trochu jinak. Chce objasnit situaci okolo Antimajdanu v souvislosti se Starikovem. 226 00:21:46,806 --> 00:21:54,837 Dmitrij považuje Starikova za zajímavého politika a myslí si, že je téměř zcela solidární s Putinem. 227 00:21:54,957 --> 00:21:57,360 To je asi tak vše... 228 00:21:57,480 --> 00:22:05,272 Starikov je jedním z vedoucích lídrů Antimajdanu, takže si někdy lidé Antimajdan asociují právě se Starikovem. 229 00:22:05,392 --> 00:22:15,179 Já už jsem říkal, že jednání Nikolaje Viktoroviče mě tak trochu mate. 230 00:22:15,299 --> 00:22:23,943 Ten člověk napsal celkem zajímavé systémové knihy, přestože si hraje na písečku cargo kultu geopolitiky, 231 00:22:24,063 --> 00:22:33,065 tak ty jeho knihy jsou napsané systémovým přístupem. Ukázal v nich, jak bylo likvidováno Ruské impérium, 232 00:22:33,185 --> 00:22:40,994 popsal tam i Gaponovský projekt a najednou se stal jedním z lídrů takového projektu. 233 00:22:41,114 --> 00:22:44,780 Musím říci, že vůbec Nikolaje Viktoroviče nechápu 234 00:22:44,900 --> 00:22:52,077 a v jeho vystoupeních nevidím tu hloubku, kterou demonstroval ve svých knihách. 235 00:22:52,197 --> 00:22:56,187 Nevím. Je těžké zde něco komentovat. 236 00:22:57,790 --> 00:23:07,297 Už jste zmínil ruskou vládu. Uživatel Alexejev prosí odpovědět na takovou otázku. 237 00:23:07,417 --> 00:23:12,540 Proč Medvěděv po skončení svého prvního prezidentského funkčního období 238 00:23:12,660 --> 00:23:16,075 nekandidoval podruhé a ustoupil své místo Putinovi? 239 00:23:16,195 --> 00:23:20,564 Vždyť jim Putin v prezidentské funkci brání v uplatňování jejich liberální politiky, 240 00:23:20,684 --> 00:23:23,702 kterou tak pečlivě vede současná vláda. 241 00:23:23,822 --> 00:23:35,379 Bude vám to připadat paradoxní, ale Medvěděv podruhé na prezidenta nekandidoval na příkaz z Washingtonu. 242 00:23:36,530 --> 00:23:44,990 Ta věc se má tak, víte, je takové přísloví: Úslužný hlupák je nebezpečnější nepřítele, 243 00:23:45,110 --> 00:23:48,804 nebo: Donuť hlupáka se modlit, čelo si rozrazí. 244 00:23:48,924 --> 00:23:58,536 Dmitrij Anatolijevič se ve své prezidentské funkci tak moc snažil vyhovět USA, 245 00:23:58,656 --> 00:24:06,708 že dostal svět na hranu totální ekonomické a vojenskopolitické katastrofy. 246 00:24:06,828 --> 00:24:13,483 Přičemž v první řadě to poškozovalo majetek USA. 247 00:24:13,603 --> 00:24:24,976 Příkladů je tomu hromada, ale poslední kapkou, kterou přetekla číše trpělivosti, byl pád našeho Protonu. 248 00:24:25,096 --> 00:24:39,390 Víte, že Američané nemohou létat bez našich motorů, což by znamenalo krach celého vesmírného programu. 249 00:24:41,143 --> 00:24:51,375 A Dmitrij Anatolijevič dosáhnul toho, že motory dodané Američanům nebyly zaplaceny, 250 00:24:51,495 --> 00:25:03,125 což vedlo k zastavení naší výroby a motor pro Proton vlastně dokončoval podnik se zastavenou výrobou, 251 00:25:03,245 --> 00:25:08,732 který již nebyl v plném provozu. Tenkrát začali jako první bít na poplach Francouzi, 252 00:25:08,852 --> 00:25:15,086 že podnik v takovém stavu nedokáže normálně dokončit funkční motor a Proton také spadnul. 253 00:25:15,206 --> 00:25:23,761 Američanům to jasně došlo: "Máme sice ty motory, za které jsme nezaplatili, ty ještě použijeme, 254 00:25:23,881 --> 00:25:27,441 ale na tom náš vesmírný program prostě skončí? 255 00:25:27,561 --> 00:25:32,823 Bude to znamenat konec naší americké dominance ve světě? 256 00:25:32,943 --> 00:25:36,895 To snad ne. Co to proboha vyvádíš?" 257 00:25:37,015 --> 00:25:41,910 "Já nevím, jak vám mám ještě víc vyhovět? Vždyť víte, že jsem celý váš. 258 00:25:42,030 --> 00:25:49,270 Já udělám, co si jen řeknete! Chtěli jste Libyi? Dal jsem vám ji. Co řeknete, to splním, než stačíte říct popel. 259 00:25:49,390 --> 00:25:55,596 Chtěli jste, abych zničil celý program leteckého průmyslu, o který se postaral Putin? Tak jsem to udělal. 260 00:25:55,716 --> 00:25:58,862 Chtěli jste, abych podtrhnul Írán? Udělal jsem to. 261 00:25:58,982 --> 00:26:04,291 I celý náš vojenskoprůmyslový komplex likviduji, aby se vám Američanům lépe žilo. Dělám vše, co potřebujete." 262 00:26:04,411 --> 00:26:08,968 Tak Američané zapojili svoje šedé buňky mozkové, a řekli si, že takhle to dál nejde. 263 00:26:09,088 --> 00:26:14,252 Raději s moudrým prohrát než s hlupákem vyhrát, protože když prohrajete s moudrým, získáte zkušenosti, 264 00:26:14,372 --> 00:26:22,408 a v budoucnosti se něčemu vyhnete, a pokud vyhrajete s hlupákem, bude to jen další Pyrrhovo vítězství. 265 00:26:23,129 --> 00:26:32,256 Když tedy došlo na tuto otázku, a globalistům to bylo zcela jasné, tak se rozhodli a zatlačili i na státní elitu. 266 00:26:32,376 --> 00:26:36,040 Rozhodli se ho vyměnit. 267 00:26:36,160 --> 00:26:44,555 Za Putina ho samozřejmě měnit nechtěli a začali horečnatě a usilovně hledat jiného kandidáta. 268 00:26:45,766 --> 00:26:51,959 Jenže narazili na kádrový nedostatek, a Putin je akceschopný a umí řešit i globální problémy. 269 00:26:52,079 --> 00:26:56,658 Takže s těžkým srdcem, s těžkým srdcem nakonec souhlasili s Putinem. 270 00:26:56,778 --> 00:27:03,513 Počítali s tím, že tam teď tedy vrátí Putina, který do určité míry stabilizuje situaci, 271 00:27:03,633 --> 00:27:10,043 a oni že potom jednoduše zorganizují Antimajdan, a Putina odstraní. 272 00:27:10,163 --> 00:27:17,068 A povšimněte si, že hned poté, kdy souhlasili s Putinem, začali připravovat nové Bolotné náměstí, ihned, 273 00:27:17,188 --> 00:27:23,122 a roztáčet celou tu věc. Dostat lidi na majdan, svrhnout Putina... 274 00:27:23,242 --> 00:27:29,601 Medvěděv bojoval za svou prezidentskou funkci úporně. 275 00:27:29,721 --> 00:27:36,882 Pamatujete, jak napřed vykřikoval: "Co? Nějaký premiér? Kdo mu to dovolí? Já jsem řekl, že budu dál prezidentem." 276 00:27:37,002 --> 00:27:40,667 Jen se podívejte do novin. A potom najednou hop a sklapl kufry. 277 00:27:40,787 --> 00:27:45,295 Protože dostal kopanec z Washingtonu, aby zavřel klapačku. 278 00:27:45,415 --> 00:27:52,742 Nicméně... Jaká byla záminka pro další Bolotné? Co to ten, jak jen se proboha.... 279 00:27:54,263 --> 00:27:58,930 ... Udaľcov říkal, když se setkal s Medvěděvem? 280 00:27:59,050 --> 00:28:04,504 Na dva roky odložíme volby, vy budete dál prezidentem... 281 00:28:04,624 --> 00:28:12,353 To je ta věc, se kterou přišli. Napřed se s Putinem jako dohodneme, vytvoříme mu nemožné podmínky, 282 00:28:12,473 --> 00:28:20,254 aby ustupoval stále více. Ať co nejvíce ustoupí ze svých pozic, ať dá slovo, že splní to a to. 283 00:28:20,374 --> 00:28:26,890 A my tak budeme postupovat dál a nakonec se ho zbavíme. Za dva roky to nějak spytlíkujeme. 284 00:28:27,010 --> 00:28:32,843 Jenom kvůli prodloužení Medvěděvova funkčního období o dva roky bylo plánované to Bolotné, 285 00:28:32,963 --> 00:28:36,565 protože si uvědomovali, že všechno se jim přebít nepovede. 286 00:28:36,685 --> 00:28:42,218 V důsledku toho, že Putin řídil zemi 8 let od roku 2000 do roku 2008, 287 00:28:42,338 --> 00:28:49,259 dostal náš stát takový vlastenecký impulz, jaký věděli, že Bolotným nepřebijí. 288 00:28:49,379 --> 00:28:55,650 Oni teď potřebují Antimajdan, aby lidi podvedli a dostali je, kam potřebují. 289 00:28:56,300 --> 00:29:03,569 Neměli tenkrát jinou volbu, proto Medvěděva odvolali a Putina tam dosadili z bezvýchodnosti. 290 00:29:03,689 --> 00:29:09,047 Jinak by se jim zhroutilo řízení v celém světě, globalisté se vůbec zděsili, že přijdou o svůj vesmírný program... 291 00:29:09,167 --> 00:29:11,961 Na Zemi se celé jejich řízení zhroutí 292 00:29:12,081 --> 00:29:18,493 a oni přece ještě nestihli přenést své mozky do plechových krabiček na oběžnou dráhu. 293 00:29:19,599 --> 00:29:27,886 Asi jednou z hlavních událostí je skandál okolo ruských sportovců. 294 00:29:28,006 --> 00:29:33,066 Uživatel Krocha z Moskvy zadal otázku. 295 00:29:33,186 --> 00:29:36,612 Okomentujte prosím skandál okolo přípravku meldonium. 296 00:29:36,732 --> 00:29:39,632 Už se oběťmi stali Šarapovová, Lovčev, kdo bude další? 297 00:29:39,752 --> 00:29:44,636 Co dělali celou tu dobu ruští úředníci odpovědní za sport, když jim utekla taková důležitá novinka 298 00:29:44,756 --> 00:29:49,237 na pozadí již vyvolaného dopingového skandálu v lehké atletice? 299 00:29:49,357 --> 00:29:53,608 Kombinace jejich pohodlnosti a podlézání Západu? 300 00:29:53,728 --> 00:29:57,401 Zabránění účasti ruské reprezentace na olympiádě v Rio de Janeiru? 301 00:29:57,521 --> 00:30:00,912 Nebo je to složitější hra na záchranu ruské reprezentace, 302 00:30:01,032 --> 00:30:05,548 kdy zůstanou všichni bez poskvrnky a ještě nám to přinese něco navíc? 303 00:30:05,668 --> 00:30:12,220 Ne, opravdu to bylo tak, že se úředníci snažili vyhovět Západu. 304 00:30:15,960 --> 00:30:22,280 Pokud se na to podíváte komplexně, tak kde je ta podstata? 305 00:30:22,400 --> 00:30:32,657 Ten preparát bez jakýchkoliv odborných posudků a analýz, nebo zveřejněných výzkumů, 306 00:30:32,777 --> 00:30:38,065 zcela svévolně zařadili do seznamu dopingových látek. 307 00:30:38,504 --> 00:30:45,000 A všichni mlčeli. U nás pokračovali s jeho užíváním a všichni mlčeli. 308 00:30:45,120 --> 00:30:46,861 Oč tedy jde? 309 00:30:46,981 --> 00:30:59,854 Jde o to, že ten dopingový skandál byl vyvolán teď proto, že Rusko prozatím vítězí v Sýrii. 310 00:30:59,974 --> 00:31:04,121 Bylo tam dosaženo podmínek pro uzavření příměří. 311 00:31:04,241 --> 00:31:17,166 To příměří může nabýt různé podoby, například ve městech Rakka a Aleppo to může vypadat všelijak, 312 00:31:17,286 --> 00:31:21,977 mohou tam dál probíhat nepřetržité boje, přesto se jedná o příměří, 313 00:31:22,097 --> 00:31:31,013 za kterého je možné vést politický proces a budovat mezinárodní politiku. 314 00:31:31,133 --> 00:31:36,750 Což není možné, pokud dojde k přerušení příměří, to pak znamená válku. 315 00:31:36,870 --> 00:31:43,855 Proto také, když mluvíme o minském procesu, tak ať klidně tankové kolony DLR a LLR vjedou do Kyjeva, 316 00:31:43,975 --> 00:31:49,321 ale ať je to pouze porušením režimu příměří, chápete? 317 00:31:49,441 --> 00:31:56,047 Ale pokud by došlo k přerušení minského procesu, tak by také nebyla žádná institucionalizace... 318 00:31:56,167 --> 00:32:00,043 Proto ještě jednou říkám, a vždy jsem to tvrdil, 319 00:32:00,163 --> 00:32:04,544 že nejdůležitější je institucionalizace Doněcké a Luhanské republiky, 320 00:32:04,664 --> 00:32:08,729 a zda se střílet bude nebo ne, to již podle toho, jak se to povede zařídit. 321 00:32:08,849 --> 00:32:12,090 Bylo by dobré, aby se nestřílelo, ale to už jak to vyjde. 322 00:32:12,210 --> 00:32:17,611 Musí se vždy jednat pouze o porušení příměří, a hlavně není možné připustit jeho přerušení. 323 00:32:17,731 --> 00:32:20,537 Čehož se mimochodem snaží dosáhnout mnozí patrioti. 324 00:32:20,657 --> 00:32:27,551 Já chápu, proč v Kyjevě bojují o ukončení minského procesu. Ale když to dělají naši patrioti? 325 00:32:27,671 --> 00:32:33,607 A pokud ukončení minského procesu podporují účastníci Antimajdanu, 326 00:32:35,835 --> 00:32:42,238 tak to tím spíše vyvolává opravdu znepokojivé myšlenky. 327 00:32:42,358 --> 00:32:45,978 Oč tedy jde s tím meldoniem? 328 00:32:46,098 --> 00:32:51,647 Vyhráli jsme nad Západem. Mám na mysli taktické vítězství, 329 00:32:51,767 --> 00:32:59,384 které přestože se odehrálo na mezinárodním poli, je taktickým vítězstvím v globální politice, v globální válce. 330 00:32:59,504 --> 00:33:03,902 Takže na druhé straně před nimi stojí úkol, nějakým způsobem snižovat jeho dopad. 331 00:33:04,022 --> 00:33:10,467 A jak k tomu obvykle Západ přistupuje? Za jakékoliv problémy na Západě vždycky může Rusko. 332 00:33:10,587 --> 00:33:19,333 Například s těmi běženci, kteří k nim na západ proudili jak v roce 2014, tak i celý rok 2015 333 00:33:19,453 --> 00:33:29,500 a nejhorší to bylo od dubna do září roku 2015. Ale jakmile jsme začali s bojovou operací 334 00:33:29,620 --> 00:33:36,960 a přítok běženců se reálně snížil, začali hned vykřikovat, že se Evropa plní běženci kvůli tomu, 335 00:33:37,080 --> 00:33:40,647 jak Rusové začali pomáhat Asadovi. 336 00:33:40,767 --> 00:33:48,277 A protože to tam vede ke konci války, tak se ti Syřani, co se vrací domů, vydali do Evropy. 337 00:33:48,397 --> 00:33:50,835 Prostě úplné bludy. 338 00:33:50,955 --> 00:33:54,884 Logika v tom není žádná, ale počítá se s tím, že dav to všechno spolkne. 339 00:33:55,004 --> 00:33:58,614 Dav je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit 340 00:33:58,734 --> 00:34:03,687 a historická paměť davu je omezena na plus mínus dva týdny a s tím počítají. 341 00:34:03,807 --> 00:34:07,097 Za všechno tedy může Rusko. 342 00:34:07,217 --> 00:34:15,686 Rusko je vždy nutné ukazovat ve špatném světle a najednou to ze Západu vypadá úplně jinak. 343 00:34:15,806 --> 00:34:22,771 Reálně příměří znamená snížení přílivu migrantů, a také to znamená, 344 00:34:22,891 --> 00:34:30,068 že migranty bude možné začít nutit přizpůsobit se evropským životním normám, což již začali dělat, 345 00:34:30,188 --> 00:34:36,025 takže se pro běžence Merkelová z mámy proměnila v Hitlera. 346 00:34:36,145 --> 00:34:43,521 Evropa tedy, jak jsem od začátku říkal, začala bránit svoji kulturní identitu 347 00:34:43,641 --> 00:34:51,736 a svou státní suverenitu v té míře, do jaké jí má, tedy bránit státy, které tam historicky vznikly. 348 00:34:51,856 --> 00:34:55,616 Oni však teď nemohou přiznat, že se to může dít jen díky Rusku, 349 00:34:55,736 --> 00:35:00,473 a proto musí proti Rusku použít všechno, co jen mají k dispozici. 350 00:35:00,593 --> 00:35:07,175 Takže použili polotovar připravený v podobě toho skandálu a pouštějí filmy o dopingových skandálech. 351 00:35:07,295 --> 00:35:14,645 Co je ještě třeba v tomto ohledu poznamenat? Že zde Rusko opět vyhrálo. 352 00:35:14,765 --> 00:35:21,247 Oni ten skandál měli připravený, aby jej spustili začátkem léta, chápete? 353 00:35:21,367 --> 00:35:30,034 Naši úředníci si nevšimli, že ten preparát byl nezákonně zařazen do seznamu dopingových látek, 354 00:35:30,154 --> 00:35:38,199 rozhodují se, že... Proč mlčeli, seděli tiše jako myšky? 355 00:35:38,319 --> 00:35:48,128 Pár lidí z našeho dopingového výboru uteklo a než to udělali, zlikvidovali více než 1000 vzorků. 356 00:35:48,248 --> 00:35:53,910 Těch vzorků je vždy odebíráno několik. Naše jsou tedy zničeny, 357 00:35:54,030 --> 00:35:58,180 takže do těch ostatních můžete přidat dopingu, co chcete a říci: 358 00:35:58,300 --> 00:36:02,095 U nás to bylo prokázáno, doložte tedy, že to tak není na svých odběrech. 359 00:36:02,215 --> 00:36:09,300 A ti lidé, kteří utekli do USA, od nich získali státní ochranu. Všechno to bylo pečlivě připravováno. 360 00:36:09,420 --> 00:36:14,086 A naši úředníci přes sport? Nic, reakce žádné. 361 00:36:14,206 --> 00:36:20,996 A teď si přestavte tu situaci, kdyby se ten skandál rozhořel v červnu! 362 00:36:21,731 --> 00:36:24,153 S plnou silou na Západě! 363 00:36:24,273 --> 00:36:29,276 A naší reprezentaci by tak na základě algoritmiky byla zakázána účast na olympiádě. 364 00:36:29,396 --> 00:36:31,341 Pěkně s plnou parádou! 365 00:36:31,461 --> 00:36:38,212 A Západ by triumfoval. Vidíte? Rusů jsme se zbavili a ve všech soutěžích vyhráváme my. 366 00:36:38,332 --> 00:36:46,492 My jsme ti čestní a poctiví a Rusové, ti vaťáci, jsou podvodníci a lumpové. 367 00:36:46,612 --> 00:36:51,695 A co se stalo teď? Když tuto svou přípravu použili předčasně, 368 00:36:51,815 --> 00:36:58,525 tak Rusko získalo možnost ten skandál zlikvidovat 369 00:36:58,645 --> 00:37:04,204 a nepřipustit odstranění naší reprezentace z účasti v olympijských hrách. 370 00:37:04,324 --> 00:37:11,492 A všechno opět díky našemu vítězství v Sýrii! Prý bylo důležitější napřed dobít Aleppo. 371 00:37:11,612 --> 00:37:15,682 Na 6. prioritě se nedá ničeho dosáhnout, navíc o Aleppo se stále bojuje. 372 00:37:15,802 --> 00:37:22,950 Zato se, jak vidíte, hroutí cizí řízení. Když říkám, že Rusko v Sýrii plně zvítězilo, 373 00:37:23,070 --> 00:37:30,614 tak to znamená celé spektrum navazujících důsledků a meldonium je jen jedním z nich. 374 00:37:30,734 --> 00:37:35,281 Chápete to? Ještě jednou zopakuji, že to mohli použít tak, jak to měli načasované, 375 00:37:35,401 --> 00:37:40,364 a teď tu přípravu museli použít předčasně, což znamená selhání jejich řízení. 376 00:37:40,484 --> 00:37:46,480 My jsme teď získali čas se s tím vypořádat, projít všemi právními procedurami, 377 00:37:46,600 --> 00:37:52,675 dožadovat se, na jakém základě to udělali, a třeba to i zvrátit. Prostě reagovat. 378 00:37:52,795 --> 00:38:02,068 Takže tyto věci je třeba chápat. A to umění jejich pochopení, 379 00:38:02,188 --> 00:38:07,648 když se vrátím k předchozí otázce, Antimajdan neposkytuje. Antimajdan neučí, jak se řídí stát. 380 00:38:07,768 --> 00:38:11,500 Neukazuje, jak spolu ty či ony události souvisí. 381 00:38:11,620 --> 00:38:16,067 Pro ně je nejdůležitější vyhrát na 6. prioritě. My přece máme nejlepší letadla.... 382 00:38:16,187 --> 00:38:20,813 V SSSR jsme měli nejlepší armádu, tu nejlepší ze všech a kde je jí konec? 383 00:38:20,933 --> 00:38:24,030 Té legendární, neporazitelné armády poražené bez války? 384 00:38:24,150 --> 00:38:29,629 A kde je ta velmoc, kterou nazývali číslo dva, přestože byla číslo jedna? 385 00:38:29,749 --> 00:38:34,435 Pokud to posoudíte na základě všech parametrů, které jsou k dispozici. 386 00:38:34,555 --> 00:38:39,181 Alexand Brekin zadává řekněme doplňující otázky. 387 00:38:39,301 --> 00:38:43,748 Okolo ruských sportovců jsou velice výběrově vyvolávány dopingové skandály, 388 00:38:43,868 --> 00:38:46,726 je očividné, že se jedná o součást informační války. 389 00:38:46,846 --> 00:38:53,041 Vůbec, když se na to podíváte, tak útočí na místa, která jsou pro Rusy citlivá. 390 00:38:53,161 --> 00:38:59,712 Není to jenom sport, ale i filmy, různé pořady, revizionismus ve vztahu k vítězství, 391 00:38:59,832 --> 00:39:03,207 bourání válečných památníků apod. 392 00:39:03,327 --> 00:39:09,919 Není tedy hlavním cílem toho všeho ruský národ? 393 00:39:10,039 --> 00:39:16,034 Nejedná se o psychologický nátlak, aby vytvořili u řadových ruských občanů dojem, 394 00:39:16,154 --> 00:39:20,999 že je náš stát obklíčen ze všech stran, že jsme zahnaní do kouta apod. 395 00:39:21,119 --> 00:39:27,234 Ne, ještě jednou opakuji, že všechny tyto kroky jsou podnikány proto, 396 00:39:27,354 --> 00:39:33,688 že Západ je prostě proti Rusku z podstaty věci. Za všechny problémy Západu vždy může Rusko. 397 00:39:33,808 --> 00:39:38,652 Proto se také Rusko nemůže začlenit... Oč se tu neustále jedná? 398 00:39:38,772 --> 00:39:43,319 Je Rusko částí Evropy, nebo existuje samo o sobě? 399 00:39:43,439 --> 00:39:50,070 Jak chcete sedminu planety nacpat do toho Evropského knoflíku? 400 00:39:50,190 --> 00:39:56,265 Podstata spočívá v tom, jaká budou platit pravidla. Evropa potřebuje od Ruska pouze jedno: zdroje a otroky. 401 00:39:56,385 --> 00:40:02,679 Pokud má být Rusko část Evropy, tak musí Rusové dřít jako mezci, 402 00:40:02,799 --> 00:40:07,365 bez řečí vydávat své zdroje a být spokojeni se svým otrockým postavením. 403 00:40:07,485 --> 00:40:12,806 Pokud by Rusko existovalo samo o sobě, tak taková varianta zase nevyhovuje Západu. 404 00:40:12,926 --> 00:40:17,115 Proto je u nás prosazována liberální idea, musíme být kulturními a tak podobně, 405 00:40:17,235 --> 00:40:22,834 a všechny ty skandály mají ukázat, že se musíme Západu přece jen nějak přizpůsobovat, 406 00:40:22,954 --> 00:40:28,314 že máme své problémy, zatímco Západ má tu starou kulturní tradici, je bez poskvrnky, čistý jako padlý sníh. 407 00:40:28,434 --> 00:40:33,887 Pokud nám ze Západu říkají, že jsme špatní a neděláme něco správně, chtějí, abychom jim posloužili. 408 00:40:34,007 --> 00:40:39,831 Všechno je to u nás zaměřeno takříkajíc pro náš vnitřní trh, 409 00:40:39,951 --> 00:40:46,722 na vyvolání komplexu méněcennosti, abychom byli před Západem bezbranní a nedokázali bránit své zájmy. 410 00:40:46,842 --> 00:40:51,448 A ze strany Západu je to zase zaměřeno na udržení jednotné monolitnosti proti Rusku. 411 00:40:51,568 --> 00:40:58,577 Aby všichni byli jednotní v tom, že Rusko je nepřítel. Západ prostě nebude mít klid, dokud Rusko nezničí. 412 00:40:58,697 --> 00:41:03,005 To je celá podstata všech těch skandálů. Jakýchkoliv. 413 00:41:03,521 --> 00:41:11,702 Ještě Alexandrovi dělá starosti, že je na obou stranách informační války rozdmýchávána vzájemná nenávist. 414 00:41:11,822 --> 00:41:17,778 Není možné, že to jednou v nějakém slabším místě vygraduje a začne válka? 415 00:41:17,898 --> 00:41:21,611 Bez nenávisti to nejde. Rozděl a panuj. 416 00:41:21,731 --> 00:41:24,987 Válka nikdy nezačíná jen tak sama od sebe. 417 00:41:25,107 --> 00:41:28,918 Válka bývá zahájena v okamžiku, kdy jsou k ní připraveny řídící struktury, 418 00:41:29,038 --> 00:41:32,175 které odpovídají za předvídatelnost následků. 419 00:41:32,295 --> 00:41:40,117 Žádný řízený chaos neexistuje. Řízený chaos vidí pouze debilové, kteří nechápou nadnárodní řízení. 420 00:41:40,237 --> 00:41:45,300 Protože pokud někde připustíte vznik chaosu, znamená to, že jste přišli o řízení. 421 00:41:45,420 --> 00:41:49,510 A pokud jednou přijdete o řízení, nemusí se vám povést znovu ho obnovit. 422 00:41:49,630 --> 00:41:58,445 Představte si, že sedíte za volantem auta, spustíte ruce do klína a řeknete, teď nastupuje neřízený chaos. 423 00:41:58,565 --> 00:42:04,739 Auto jede samo po silnici a vy se kdykoliv zase můžete chopit volantu a zkorigovat jeho směr. 424 00:42:04,859 --> 00:42:11,173 A jste si jistý stavem té silnice? Co když se na ní někde objeví náledí, 425 00:42:11,293 --> 00:42:18,719 nebo kámen, na který auto najede, vy nestačíte zareagovat a auto se převrhne. 426 00:42:19,653 --> 00:42:24,875 Řízený chaos si můžete představit třeba právě takto. 427 00:42:24,995 --> 00:42:30,673 Pokud jste přestali něco řídit, připravte se na selhání řízení a katastrofu. 428 00:42:30,793 --> 00:42:32,659 Jakýkoliv segment. 429 00:42:32,779 --> 00:42:37,186 Proč se asi globální řízení snaží rozšířit své řízení na celou Zeměkouli? 430 00:42:37,306 --> 00:42:41,121 Aby se vyhnulo nepředvídatelným událostem. Pokud někdo někde něco spustil, 431 00:42:41,241 --> 00:42:45,930 tak se vám z vašeho pohledu nepochopení globální politiky může zdát, že jde o chaos. 432 00:42:46,050 --> 00:42:49,749 Je vám to jasné? Pokud nechápete globální politiku, je to pro vás chaos. 433 00:42:49,869 --> 00:42:55,257 Jenže ten chaos jak vzniknul, tak také rychle zmizel a to znamená, že je řízený. 434 00:42:55,377 --> 00:42:59,895 Ale vás tato úroveň politiky nezajímá. Hrabejte se tedy ve svém pískovišťátku geopolitiky, 435 00:43:00,015 --> 00:43:03,271 a nestrkejte nos mezi dospělé strýčky. 436 00:43:03,391 --> 00:43:06,698 Globální řízení tedy nemá zájem na válce? 437 00:43:06,818 --> 00:43:15,974 Globální řízení by mělo zájem na válce, pokud by se jim povedlo provést celkovou přestavbu Ruska. 438 00:43:17,031 --> 00:43:23,306 Tedy rozebrat Rusko a znovu ho poskládat s novou marxistickou ideologií. 439 00:43:23,426 --> 00:43:32,888 Jenže v roce 1996 na to Zjuganov neměl, takže to nedokázali realizovat a došlo tedy k fázovému posunu. 440 00:43:34,781 --> 00:43:38,328 Několik otázek k Ukrajině. 441 00:43:38,925 --> 00:43:47,109 Dmitrij Čurkin prosí okomentovat skutečnost, že se Jaceňuka připravují nahradit Jaresko. 442 00:43:47,229 --> 00:43:49,565 Jak máme chápat tyto přesuny? 443 00:43:49,685 --> 00:43:56,658 Je to další akt komedie s názvem Pryč s Jaceňukem, nebo je to opravdu začátek něčeho? 444 00:43:56,778 --> 00:44:00,461 A nemáme přitom brát do úvahy i skutečnost, 445 00:44:00,581 --> 00:44:05,814 že v Luhanské a Doněcké lidové republice se připravují v dubnu provést volby, 446 00:44:06,582 --> 00:44:13,607 které by mohly napomoci k další významné institucionalizaci těchto republik? 447 00:44:13,727 --> 00:44:20,461 Není to komedie a nic nezačalo s ohledem na tu výměnu Jaceňuka. 448 00:44:20,581 --> 00:44:30,096 Velice dlouho nadnárodní řízení, nebo jak říká Sergej Viktorovič Lavrov kurátoři, zahraniční kurátoři Kyjeva, 449 00:44:30,216 --> 00:44:35,143 připravovali Ukrajinu na totální válku. 450 00:44:35,263 --> 00:44:37,953 A připravili se na to řádně. 451 00:44:38,073 --> 00:44:44,541 A spouštěcím okamžikem toho zhroucení, války všech proti všem, 452 00:44:44,661 --> 00:44:50,216 po které by měla být ustavena jakási státnost na základě zahraničních vojsk, 453 00:44:50,336 --> 00:44:55,809 mělo být odstoupení Jaceňuka, tedy na daný moment. 454 00:44:56,722 --> 00:45:05,588 Jenže Jaceňuka nenechali odstoupit, protože potřebovali určitou dobu stability, 455 00:45:05,708 --> 00:45:16,296 takové nic moc, ale přesto stability, aby v té době realizovali manévr marginalizace DLR a LLR. 456 00:45:16,416 --> 00:45:21,192 Aby se neinstitucionalizovaly, ale uzavřely do sebe 457 00:45:21,312 --> 00:45:33,960 a nadále si nenárokovaly stát se právními nástupci státní moci na celé Ukrajině, 458 00:45:34,080 --> 00:45:37,165 kde by zformovaly svou státnost. 459 00:45:37,285 --> 00:45:39,524 Bylo potřebné takové přechodné období. 460 00:45:39,644 --> 00:45:45,526 Jenže napětí ve společnosti nikam nezmizelo, klauni byli připraveni na odstoupení Jaceňuka, 461 00:45:45,646 --> 00:45:51,555 a teď vykřikují podle plánu, protože je nemůžete zasvětit do aktuálního průběhu nadnárodních procesů. 462 00:45:51,675 --> 00:45:59,371 Protože kdybyste to udělali, tak by museli pochopit, že hrají roli obětních beranů, které posílají na jatka. 463 00:45:59,491 --> 00:46:06,150 A ne každý se bude chtít stát, a to ani za tunu nařezaných zelených papírků, beranem na rožni, 464 00:46:06,270 --> 00:46:09,546 kterého si dá strýček Sam ke snídani. 465 00:46:10,364 --> 00:46:16,666 Proto je třeba nějakým způsobem je vodit za nos, a tak je krmí těmi pohádkami, 466 00:46:16,786 --> 00:46:20,677 že Jaceňuka odstaví, hned jak provedou tahle opatření, ona opatření, 467 00:46:20,797 --> 00:46:24,441 už mají přece dokonce nového kandidáta, jenom ještě musí udělat to a to. 468 00:46:24,561 --> 00:46:33,294 Je to prostě vypouštěcí ventil, pojistný ventil, aby tlak neroztrhnul kotel. 469 00:46:33,414 --> 00:46:41,382 To je účel. Proto pravidelně upouští páru, že Jaceňuka odstaví, odstaví, odstaví... 470 00:46:41,502 --> 00:46:44,855 Řekli, že tam Jaceňuka potřebují udržet do května, 471 00:46:44,975 --> 00:46:51,358 takže až do května budou v rámci možností manévrovat, aby dosáhli hlavního cíle, 472 00:46:51,478 --> 00:46:57,042 kterým je marginalizace DLR a LLR. Chtějí z nich udělat další Podněstří, 473 00:46:57,162 --> 00:47:03,546 aby nemohly vznášet své nároky na ukrajinskou státnost, aby tak vlastně institucionalizovali Kyjev. 474 00:47:03,666 --> 00:47:10,125 Jakmile marginalizují DLR a LLR, tak tím zároveň institucionalizují Kyjev. 475 00:47:10,245 --> 00:47:12,691 A s Kyjevem bude nutné se potom domlouvat. 476 00:47:12,811 --> 00:47:21,850 Je načase, aby se normandského formátu kromě Klimkina účastnil i ministr zahraničí DLR a LLR. 477 00:47:23,208 --> 00:47:29,682 Toho je třeba dosáhnout a teď běží období, kdy tomu chtějí zabránit. Je to kdo z koho. 478 00:47:30,786 --> 00:47:32,755 Otázky od Taťány. 479 00:47:32,875 --> 00:47:40,452 V minulém pořadu se mluvilo o návratu Ukrajiny do ruské zóny vlivu. 480 00:47:40,572 --> 00:47:44,823 Tento týden byl dokonce i v rusofobním Guardianu článek o tom, 481 00:47:44,943 --> 00:47:48,075 že ukrajinská ekonomika nemůže existovat bez Ruska. 482 00:47:48,195 --> 00:47:51,029 Což mimochodem Putin varovně zdůrazňoval ještě před Majdanem. 483 00:47:51,149 --> 00:47:54,803 Vzniká tak otázka, za čí zdroje se bude obnovovat Ukrajina? 484 00:47:54,923 --> 00:48:01,546 Její západní přátelé ji zneužili, okradli a odhodili, a Rusko aby ji teď léčilo a krmilo. 485 00:48:01,666 --> 00:48:12,003 Přitom je na Ukrajině absolutní většina obyvatel rusofobní a jejich úroveň degradace je čím dál očividnější. 486 00:48:12,123 --> 00:48:18,000 V podstatě se v tom článku v Guardianu přímo píše o tom, že Západ musí dosáhnout toho, 487 00:48:18,120 --> 00:48:23,863 aby Rusko znovu začalo vydržovat Ukrajinu v zájmu Západu. 488 00:48:23,983 --> 00:48:26,399 Stejně jako tomu bylo před Majdanem. 489 00:48:26,519 --> 00:48:36,304 Kdy my jsme udržovali na Ukrajině ekonomický život a Američané vynakládali trochu peněz na to, 490 00:48:36,424 --> 00:48:39,750 aby si vychovali majdanutou smečku, 491 00:48:39,870 --> 00:48:46,343 která by byla připravena uspořádat představení se státním převratem, a byla zlikvidována. 492 00:48:46,463 --> 00:48:50,908 Teď jednoduše pochopili, že jim to nevyšlo. 493 00:48:51,028 --> 00:48:54,891 Co by tedy teď měli dělat? Je třeba, aby Ukrajina zůstala rusofobní a jak? 494 00:48:55,011 --> 00:48:59,904 Vrátit se k podmínkám, jaké panovaly před Majdanem. Abychom my opět ekonomicky vydržovali Ukrajinu, 495 00:49:00,024 --> 00:49:01,739 ale v zájmu Západu, 496 00:49:01,859 --> 00:49:08,034 aby Ukrajina i nadále uplatňovala protiruskou politiku a v Guardianu to v podstatě přímo tak napsali. 497 00:49:08,154 --> 00:49:14,359 Že je třeba v zájmu Západu zatlačit i na západní politiky, aby ti zase zatlačili na Rusko. 498 00:49:14,479 --> 00:49:22,370 Aby Rusko opět vzalo její ekonomické vydržování na sebe a oni aby platili pouze za udržování její rusofobie. 499 00:49:22,490 --> 00:49:29,261 No a my máme jeden úkol. Potřebujeme, aby Ukrajina zůstala celá a jednotná, 500 00:49:30,052 --> 00:49:38,287 a aby se obnovovala z vlastních zdrojů na základě ekonomické spolupráce s Ruskem, 501 00:49:38,407 --> 00:49:46,252 protože její národohospodářský komplex je součástí společného sovětského komplexu. 502 00:49:46,372 --> 00:49:52,473 Hlavní páteří toho komplexu je Rusko a před tím se nedá utéci. 503 00:49:52,593 --> 00:49:58,530 Jenže peníze na sebe a svoji obnovu si budou muset, při vší úctě, vydělat sami. 504 00:49:58,650 --> 00:50:03,005 Ukrajina však musí zůstat celá. A oč jde Západu? 505 00:50:03,125 --> 00:50:09,584 Rozčlenit Ukrajinu, marginalizovat DLR a LLR ve stylu, ty si může jako vzít Rusko. 506 00:50:09,704 --> 00:50:15,909 Tuto část Ukrajiny bychom tedy opět začlenili do národohospodářského sovětského komplexu. 507 00:50:16,029 --> 00:50:19,982 Rusko by ho ze svých zdrojů začalo opět pozvedávat, 508 00:50:20,102 --> 00:50:28,812 a Západ by opět posiloval své banderovce a připravoval rusofobní smečku, 509 00:50:28,932 --> 00:50:34,467 a jakmile by se DLR a LLR ekonomicky zotavily, a jakmile by Západ dostatečně navýšil rusofobní zdroje, 510 00:50:34,587 --> 00:50:37,390 vrhli by Ukrajinu do války proti Rusku. 511 00:50:37,510 --> 00:50:39,882 To je všechno. To je cíl Západu. 512 00:50:40,002 --> 00:50:45,431 A v Guardianu o tom píšou div ne takto otevřeně. 513 00:50:46,774 --> 00:50:50,801 Řekněte, proč dělají takovou reklamu Savčenkové? 514 00:50:50,921 --> 00:50:55,590 Chtějí z ní udělat posvátnou oběť? Nebo kanonizovat dalšího vraha? 515 00:50:55,710 --> 00:51:01,020 Vždyť v dnešní Ukrajině jsou jejich národní hrdinové samí vrazi - Bandera, Šuchevič apod. 516 00:51:01,140 --> 00:51:05,167 Zde je třeba tu otázku postavit trochu jinak. 517 00:51:05,287 --> 00:51:11,537 Ale především. Savčenková s těmi svými hrátkami na hladovky předvádí, že je prostě idiotka. 518 00:51:11,657 --> 00:51:17,027 Vůbec nic nechápe. Zahrává si s vlastním životem a přitom není nic víc, než vhodný obětní beránek. 519 00:51:17,147 --> 00:51:20,159 Ta situace je následující. 520 00:51:20,279 --> 00:51:24,127 Kde sloužila, jakoby sloužila Savčenková? V Ajdaru. 521 00:51:24,247 --> 00:51:30,587 Ale Ajdar je na Ukrajině prohlášen za nelegální ozbrojenou skupinu. 522 00:51:32,347 --> 00:51:39,865 Současně se Savčenkovou ve vězení sedí Vita Zaviruchová, která také sloužila v Ajdaru a zabíjela lidi. 523 00:51:39,985 --> 00:51:44,370 Jenže ve kterém ta sedí vězení? V ukrajinském! 524 00:51:44,490 --> 00:51:48,055 A o ní nikdo nemluví. 525 00:51:48,175 --> 00:51:55,633 Všichni potřebují Savčenkovou a zajímají se o ní pouze jako o nátlakový prostředek na Rusko. 526 00:51:56,633 --> 00:52:05,852 Savčenková by se teď měla modlit, aby se nenašel prodejný doktor nebo dozorce, který by jí zakroutil krkem. 527 00:52:06,732 --> 00:52:14,430 Žádnou hladovku nikdy nedržela ani nedrží. Ta se tam stará jen o svou tělesnou kondičku. 528 00:52:14,550 --> 00:52:23,738 Je o ní postaráno a v současné době jí ruský právní systém prakticky zachraňuje život. 529 00:52:23,858 --> 00:52:26,229 V přímém smyslu toho vyjádření. 530 00:52:26,349 --> 00:52:37,298 Protože Západ a Ukrajina by ji nejraději viděly mrtvou, právě proto tak reklamují ty skandály s jejími hladovkami, 531 00:52:38,298 --> 00:52:40,714 a její uvěznění. 532 00:52:40,834 --> 00:52:43,161 Ona zabíjela lidi. 533 00:52:43,281 --> 00:52:45,846 To ona naváděla palbu. 534 00:52:45,966 --> 00:52:54,080 Tvrdí, že novinářům se nic nestalo, ale vždyť naváděla palbu proti běžencům, ženám, dětem, 535 00:52:54,200 --> 00:52:58,555 proti civilistům, a ne proti žoldákům. 536 00:52:59,645 --> 00:53:02,569 To je jasný fašismus. 537 00:53:03,851 --> 00:53:08,312 Ta situace je v podstatě jednoduchá. 538 00:53:08,432 --> 00:53:12,728 Rusko je prostě třeba vinit ze všech hříchů světa. 539 00:53:12,848 --> 00:53:19,112 Prý letkyně Savčenková. To promiňte, a kdepak jí sestřelili? 540 00:53:19,232 --> 00:53:22,678 Kde sestřelili její letadlo, vrtulník? 541 00:53:22,798 --> 00:53:26,974 Chytili jí na zemi, když na zemi naváděla palbu proti civilistům. 542 00:53:27,094 --> 00:53:29,032 Tak jakápak letkyně. 543 00:53:29,152 --> 00:53:32,553 Co to plácáte za hlouposti? 544 00:53:32,673 --> 00:53:40,116 Jedná se o součást informační války. Je třeba vytvořit... Pokud je to letkyně, tak to ji asi sestřelili. 545 00:53:40,236 --> 00:53:46,620 To tak hned každého napadne. Za co jí tedy soudí? Jen za to, že bránila svou zemi. 546 00:53:46,740 --> 00:53:51,499 Jen se na ty zákeřné Rusy podívejte... Ne za to, že zabíjela ženy a děti, 547 00:53:51,619 --> 00:53:55,496 přičemž dobře věděla koho zabíjí, protože byla na zemi. 548 00:53:55,616 --> 00:53:58,808 Naváděla ve čtvercích v mezích své viditelnosti, 549 00:53:58,928 --> 00:54:04,864 a ze žádných uzavřených pozic, pusť do tohoto čtverce tolik a tolik nábojů. 550 00:54:04,984 --> 00:54:13,472 A teď jde boj o to, aby jí zabili v ruském vězení. 551 00:54:13,592 --> 00:54:18,454 Nic víc a nic míň. Chtějí ji vidět mrtvou. 552 00:54:19,782 --> 00:54:24,287 Jakmile se tento plán provalí, tak na ní jednoduše zapomenou. 553 00:54:24,407 --> 00:54:30,314 Proto ještě jednou opakuji, že pokud se jí chce žít, měla by se modlit, 554 00:54:30,434 --> 00:54:37,355 aby se mezi dozorci a lékaři, kteří k ní mají přístup, včetně toho jejího slavného advokáta Fejgina, 555 00:54:37,475 --> 00:54:41,084 nenašel ten, který by jí podstrčil tabletku, 556 00:54:42,442 --> 00:54:45,276 kterou by vypila, aniž by si toho všimla. 557 00:54:46,320 --> 00:54:50,020 Okomentujte setkání Porošenka s Erdoganem. 558 00:54:50,140 --> 00:54:54,421 A konkrétně jejich prohlášení o boji o navrácení Krymu. 559 00:54:54,541 --> 00:55:03,125 Dva ztroskotanci, kteří by raději měli přemýšlet, aby si udrželi alespoň to, co ještě nějak řídí. 560 00:55:03,245 --> 00:55:07,753 Jeden ty zbytky Ukrajiny a ten druhý zbytky Turecka. 561 00:55:07,873 --> 00:55:14,491 V Turecku Erdoganovi všechno hoří pod nohama, poslední teroristický útok na to jasně poukazuje. 562 00:55:14,611 --> 00:55:19,115 Byl to takový pozdrav speciálně pro něj. 563 00:55:19,235 --> 00:55:31,148 Povšimněte si, kde k tomu útoku došlo, bylo to vedle jedné rezidence premiéra a nejvyššího soudu. 564 00:55:31,268 --> 00:55:35,197 "Pánové, udělejte si z toho závěry. Dělejte, co máte." 565 00:55:35,317 --> 00:55:41,423 Podívejte se, Erdogana, jak jsem říkal, stále více marginalizují, dělají z něho šílence, 566 00:55:41,543 --> 00:55:46,317 kterého je třeba se zbavit a klíčovou figurou se stává Davutoglu. 567 00:55:46,437 --> 00:55:48,780 A Davutoglovi zase naznačují: 568 00:55:48,900 --> 00:55:53,905 "Převádíme tě z jednoho projektu do druhého a ty si uvědom, že tě dostaneme kdekoliv. 569 00:55:54,025 --> 00:55:58,475 Teď je to teroristický útok jako vzkaz Erdoganovi, ale pokud bude potřeba, dostaneme i tebe. 570 00:55:58,595 --> 00:56:04,288 Ať se schováš, kde chceš." Proto také šlo "o jednu" z jeho rezidencí, což bylo zdůrazněno. 571 00:56:04,408 --> 00:56:13,582 Proto mohou plánovat, co chtějí a bít se v prsa podle libosti, ale oba mají problémů nad hlavu. 572 00:56:13,702 --> 00:56:17,620 Oba se teď už musí zamýšlet nad tím, jak si zachránit vlastní kůži, 573 00:56:17,740 --> 00:56:24,495 protože jak jednoho, tak i druhého mohou jejich páníčkové odpravit někde v temném koutku. 574 00:56:24,615 --> 00:56:28,436 Někde je jednoduše vyřídit. 575 00:56:30,196 --> 00:56:32,542 Ještě otázky k Turecku. 576 00:56:32,662 --> 00:56:39,799 Soňa z Česka prosí okomentovat dohodu mezi Tureckem a EU o běžencích. 577 00:56:39,919 --> 00:56:42,143 Ta věc se má tak. 578 00:56:42,263 --> 00:56:51,741 V minulém pořadu jsem již říkal, že celá ta dohoda o běžencích je založena na dvou věcech. 579 00:56:51,861 --> 00:56:57,381 Zaprvé. Turecku je potřeba dát peníze, o které přišlo díky ztrátám z ruského obchodu. 580 00:56:57,501 --> 00:57:05,085 Sice jen do určité míry, ale kompenzovat. Proto ty peníze vybrali v Evropě a dávají jim je. 581 00:57:05,205 --> 00:57:11,514 Zadruhé je v Evropě třeba měnit pozici ve vztahu k běžencům. 582 00:57:11,634 --> 00:57:16,854 Dohoda s Tureckem umožňuje měnit tuto pozici. 583 00:57:16,974 --> 00:57:25,895 Zatřetí přes Turecko do Evropy proudí bojovníci. Podle odhadů tajných služeb jich je tam již řádově 10 000. 584 00:57:26,015 --> 00:57:29,455 A oni vědí, o čem mluví, protože to byli právě oni, 585 00:57:29,575 --> 00:57:34,093 kteří zajišťovali kanály přísunu těchto bojovníků do svých vlastních zemí. 586 00:57:34,213 --> 00:57:40,064 Takže řádově 10 000 teroristů je již v těchto zemích přítomno. 587 00:57:40,184 --> 00:57:50,656 A ještě jsou další teroristé stále na tureckém území. 588 00:57:50,776 --> 00:57:55,714 Je třeba chápat, že podmínky dohody mezi Evropou a Tureckem jsou takové, 589 00:57:55,834 --> 00:58:02,340 že Turecko teď může do Evropy poslat kohokoliv se syrským pasem. 590 00:58:02,460 --> 00:58:06,552 Úplně bez problémů a v Evropě mu nic nedokážou. 591 00:58:06,672 --> 00:58:17,161 Je to tedy dohoda o vytvoření určitého pozadí, na základě kterého budou řešeny určité problémy. 592 00:58:19,788 --> 00:58:30,960 Takže Turecku platí peníze za to, aby neposílalo další bojovníky do Evropy, ale do Libye, 593 00:58:31,080 --> 00:58:42,169 kde je teď vytvářeno nové ohnisko napětí, kam jsou ze Sýrie přesunovány zbytky ISILovců. 594 00:58:44,724 --> 00:58:52,690 Uživatel Leonid se ptá, proč se v informačním poli prakticky nevyskytují zmínky o občanské válce v Turecku, 595 00:58:52,810 --> 00:58:57,466 jak on nazývá kárnou operaci proti Kurdům. 596 00:58:57,586 --> 00:59:00,603 Vždyť tam již delší dobu probíhají vojenské operace, 597 00:59:00,723 --> 00:59:05,925 které nejsou o nic menší, než byly boje na Ukrajině před Minskými dohodami. 598 00:59:06,045 --> 00:59:11,406 Proč o těchto událostech západní média jasněji neinformují? 599 00:59:11,526 --> 00:59:16,587 Ale ještě více mě zajímá, proč o tom mlčí i ruská média. 600 00:59:16,707 --> 00:59:26,460 Protože ruská média ve značné míře nejsou ruská a nejsou řízena z Ruska. 601 00:59:28,095 --> 00:59:36,872 Zdroj Russia Today je právě to směřování, kterým se pokouší média proměnit v ruská. 602 00:59:36,992 --> 00:59:40,319 Jsou tam ještě jiné osobitosti, nechci na ně teď upozorňovat, 603 00:59:40,439 --> 00:59:44,461 aby mohla probíhat normální práce a ruská média se zase stala ruskými. 604 00:59:44,581 --> 00:59:56,239 Co se týká Kurdů a Turecka, tak není třeba se mýlit. Není tam žádná občanská válka ani kárná operace. 605 00:59:56,820 --> 01:00:01,066 To není správný přístup. 606 01:00:01,186 --> 01:00:08,118 Jak to? Přece nakonec ukázali město Cizre. Já jsem říkal, že tam probíhá válka. 607 01:00:08,238 --> 01:00:17,089 Nakonec v televizi ukázali, že město Cizre je zničené jako Stalingrad, že je to tam stejné jako v Aleppu. 608 01:00:17,209 --> 01:00:22,378 A co se to tam tedy děje, když to není kárná operace ani občanská válka? 609 01:00:22,498 --> 01:00:28,985 Probíhá tam válka o teritoriální sestavu Turecka. 610 01:00:29,105 --> 01:00:40,866 Ta válka, kterou vedl Atatürk na začátku 20. století na území Kurdistánu, nikdy neskončila. 611 01:00:40,986 --> 01:00:46,668 Byla období, kdy utichala, a potom se zase s různou mírou intenzity rozhořívala. 612 01:00:46,788 --> 01:00:55,210 Kurdistán se nehodlá vzdát své suverenity, která mu byla přislíbena Sevreskou mírovou dohodou. 613 01:00:55,330 --> 01:01:04,420 A Turecko celou tu dobu nemělo možnost a dostatek sil, aby potlačilo Kurdy, 614 01:01:04,540 --> 01:01:11,918 jako to udělalo řekněme Řekům, Arménům, Asyřanům na území Anatolie, víte? 615 01:01:12,038 --> 01:01:19,552 Probíhá tam válka o dobytí cizího území, které přisoudili Turecku. 616 01:01:19,672 --> 01:01:23,968 Na základě Lausannské smlouvy prostě prohlásili, že teď je to Turecko. 617 01:01:24,088 --> 01:01:31,706 Rozdělili Kurdistán mezi Irák, Sýrii a Turecko a hotovo. 618 01:01:32,613 --> 01:01:40,008 Turecko o to stále ještě bojuje, protože jestliže Irák a Sýrie je integrovali pokojnou cestou, 619 01:01:40,128 --> 01:01:44,270 aniž jim upírali jejich kulturní identitu, 620 01:01:44,390 --> 01:01:51,237 takže to tam probíhalo více méně bez problémů a začlenili se do státnosti těchto zemí... 621 01:01:51,357 --> 01:01:57,143 Kurdové v podstatě proti těmto státům moc neprotestovali. 622 01:01:57,263 --> 01:02:08,954 Nebyli spokojeni s formou svého začlenění a chtěli by jinou státnost, obzvláště v Iráku za Saddáma Husajna. 623 01:02:09,074 --> 01:02:14,158 Já ale říkal, že to bylo více méně bez problémů, což neznamená, že tam byla idylka. 624 01:02:14,278 --> 01:02:19,807 Jenže něco takového jako v Turecku, neprobíhalo dokonce ani v Iráku. 625 01:02:19,927 --> 01:02:28,572 Po celé 20. století... Kurdové již sto let bojují za svou nezávislost a svoji státní suverenitu. 626 01:02:28,692 --> 01:02:35,333 A Turci si s tím nedokážou poradit. To se tam děje. 627 01:02:35,453 --> 01:02:40,485 Vzniká otázka, jak to, že Kurdové tak dokážou čelit Turkům, kteří si s nimi nedokážou poradit? 628 01:02:40,605 --> 01:02:48,223 Je to tak, že jakmile bylo přijato rozhodnutí o vytvoření Turecka a rozdělení Kurdistánu, 629 01:02:48,343 --> 01:02:52,777 začal Západ okamžitě zásobovat Kurdy všemi zdroji, 630 01:02:52,897 --> 01:02:57,741 aby mohli bojovat za svou státní suverenitu a požadovat svůj stát. 631 01:02:57,861 --> 01:03:02,619 Aby tak mohli čelit turecké expanzi. 632 01:03:02,739 --> 01:03:08,440 Protože ta věc s Kurdistánem byla od začátku úmyslně položenou časovanou bombou, 633 01:03:08,560 --> 01:03:15,356 která měla vybuchnout a zničit současně jak Irák a Sýrii, tak i Turecko. 634 01:03:15,476 --> 01:03:17,940 Írán byl v této věci mimo. 635 01:03:18,060 --> 01:03:24,890 Írán měl zosobňovat ten pravověrný islám, který by mohl nahradit ten špatný. 636 01:03:25,010 --> 01:03:26,721 Proto... 637 01:03:26,841 --> 01:03:37,301 Z pohledu washingtonských kurátorů nenastal čas mluvit o státní suverenitě Kurdistánu, 638 01:03:37,421 --> 01:03:44,884 dokud stále ještě setrvávají ve svém mylném přesvědčení, 639 01:03:45,004 --> 01:03:50,635 že se jim podaří rozpoutat totální válku, aby v Turecku vzplanula opravdová válka, 640 01:03:50,755 --> 01:03:56,952 protože o to teď mají zájem USA. Když se to nedaří v Sýrii, musí vzplanout Turecko. 641 01:03:57,072 --> 01:04:00,649 Ať tam všechno vybuchne, alespoň nějak. 642 01:04:00,769 --> 01:04:05,237 Proto je Erdogan v podstatě odsouzen, z jakékoliv strany. 643 01:04:05,357 --> 01:04:08,575 Opět otázka od Dmitrije Čurkina. 644 01:04:08,695 --> 01:04:16,415 Okomentujte informaci o tom, že se teroristé ISIL pokusí vyhodit do vzduchu mosulskou hydroelektrárnu v Iráku, 645 01:04:16,535 --> 01:04:20,814 což by znamenalo hrozbu zatopení Mosulu a možná i Bagdádu. 646 01:04:20,934 --> 01:04:28,346 Co myslíte, nakolik jsou tyto hrozby vážné, nakolik jsou pravděpodobné, jde o nějaké vydírání? 647 01:04:28,466 --> 01:04:33,345 Ano, je to jasné vydírání, přičemž vydírání na velice vysoké úrovni 648 01:04:33,465 --> 01:04:38,018 a jeho původcem je osobně americký prezident Obama, 649 01:04:38,138 --> 01:04:47,810 který již po dobu několika měsíců pravidelně vyjadřuje své znepokojení nad stavem mosulské hydroelektrárny. 650 01:04:47,930 --> 01:04:55,769 Neustále o tom mluví, a asi před dvěma týdny, teď to nevím přesně, ale asi tak nějak, 651 01:04:55,889 --> 01:05:01,638 americké velvyslanectví v Iráku prohlásilo, že už je stoprocentně jasné, že má být zničena, 652 01:05:01,758 --> 01:05:08,100 že musí za každou cenu zasáhnout speciální jednotky USA a osvobodit ji a pokud to nestihnou... 653 01:05:08,220 --> 01:05:13,827 "A také se může stát, že se sice pokusíme zasáhnout, ale přesto bude zničena. No, co naděláte." 654 01:05:13,947 --> 01:05:18,386 Takže můžete sami posoudit, na jaké úrovni to vydírání probíhá. 655 01:05:18,506 --> 01:05:24,055 Okolo mosulské hydroelektrárny USA vyvolávají přímo hysterii, takže mají nějaký plán. 656 01:05:24,175 --> 01:05:32,300 Je to nějak zaměřeno proti iráckým Kurdům? Je to zaměřeno proti stabilizaci v regionu. 657 01:05:32,420 --> 01:05:39,614 Problém je v tom, že Irák nemá vůbec žádnou suverenitu. 658 01:05:39,734 --> 01:05:51,386 Málokdo to ví, ale počet pracovníků na americkém velvyslanectví v Bagdádu je 17 000 lidí. 659 01:05:51,506 --> 01:06:00,286 Jedná se o město ohrazené stěnou. Mají veškerou vlastní infrastrukturu a dokonce i MacDonald. 660 01:06:00,406 --> 01:06:03,021 Vůbec se nežinýrují. Oč jde? 661 01:06:03,141 --> 01:06:15,052 Ve své podstatě jde o okupační správu USA v Iráku, přesto USA o své řízení v Iráku přicházejí. 662 01:06:15,172 --> 01:06:22,960 Vzpomínáte? USA, všichni politici v USA byli jednoduše v šoku, 663 01:06:23,080 --> 01:06:35,129 když ruské rakety Kalibry z Kaspického moře přeletěly přes irácké území a zasáhly cíle v Sýrii. 664 01:06:35,249 --> 01:06:38,618 Dovedete si vůbec tu situaci přestavit? 665 01:06:38,738 --> 01:06:44,465 Oni o tom všechno věděli, celé to rozsáhlé velvyslanectví bylo informované, 666 01:06:44,585 --> 01:06:50,212 a všechno také bylo dále předáno do Washingtonu, a přesto ty informace byly plně blokované. 667 01:06:50,332 --> 01:06:57,030 Uvědomujete si, na jaké úrovni se ta hra vede? USA tam přicházejí o všechno. 668 01:06:57,150 --> 01:07:03,313 A ta mosulská hydroelektrárna je pro ně jako bouchnout dveřmi při odchodu. 669 01:07:03,433 --> 01:07:11,186 A mimochodem k té věci, kdy u nás neustále tvrdí, že použít ty Kalibry bylo zbytečné, přehnané... 670 01:07:11,306 --> 01:07:16,132 Ten politický efekt, a to nemluvím o vojenském, kdy jsme předvedli, že je máme, umíme to s nimi... 671 01:07:16,252 --> 01:07:23,941 Američané použili F22, střely s plochou dráhou letu zase Britové... 672 01:07:24,061 --> 01:07:29,173 Pokud je k dispozici polygon, tak je třeba v reálných bojových podmínkách vyzkoušet své zbraně. 673 01:07:29,293 --> 01:07:35,214 Porovnat účinnost, něco zkorigovat. Všichni to dělají. I my jsme ukázali, že máme zbraně. 674 01:07:35,334 --> 01:07:41,556 A teď v tomto světle ještě vyhodnoťte politický efekt z průletu těch raket. 675 01:07:41,676 --> 01:07:47,265 Jednalo se o úplné... jak to říci. 676 01:07:48,168 --> 01:07:53,432 Jasný vzkaz americké státní elitě, že jsou úplné a nedůležité nuly, 677 01:07:53,552 --> 01:07:58,316 že nadále svět neřídí, a že musí začít počítat s Ruskem. 678 01:07:58,436 --> 01:08:02,676 Proč má Trump takovou podporu? Je třeba počítat s Ruskem. 679 01:08:02,796 --> 01:08:06,101 Musíme se domlouvat s Ruskem, jinak to znamená náš konec. 680 01:08:06,221 --> 01:08:11,429 Kdo nebude brát ohled na Rusko, ten končí, všichni si to začali uvědomovat. 681 01:08:11,549 --> 01:08:17,311 Abyste chápali všechny tyto procesy, musíte znát Koncepci sociální bezpečnosti 682 01:08:17,431 --> 01:08:19,975 a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 683 01:08:20,095 --> 01:08:23,590 Minimálně je nutné znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení (DOTU), 684 01:08:23,710 --> 01:08:27,395 ale bez Koncepce sociální bezpečnosti bude DOTU jen prázdnou formou, 685 01:08:27,515 --> 01:08:30,234 kterou nedokážete aplikovat tvůrčím způsobem. 686 01:08:30,354 --> 01:08:35,815 Zmínil jste Írán. Na závěr našeho pořadu ještě jedna otázka od Taťány. 687 01:08:35,935 --> 01:08:41,983 Newyorský soud uložil Íránu zaplatit odškodnění za teroristické útoky z 11. září 2001. 688 01:08:42,103 --> 01:08:45,027 Toto své rozhodnutí soud motivoval tím, 689 01:08:45,147 --> 01:08:49,213 že Teherán nesvedl dokázat svou neúčast na těchto teroristických útocích. 690 01:08:49,333 --> 01:08:51,782 K jakým odvetným krokům může přistoupit Írán? 691 01:08:51,902 --> 01:08:56,871 Jaké kroky? Normální kroky suverénního státu. Poslat je ... a nevšímat si toho. 692 01:08:56,991 --> 01:09:05,751 Na jakém základě, jakýsi soud, jakéhosi státu určuje, co já mám nebo nemám dokazovat? 693 01:09:05,871 --> 01:09:13,124 Existují mezinárodní vztahy, na základě kterých má být také veden dialog. 694 01:09:13,244 --> 01:09:20,940 A nějaký ten okresní či obvodní soudce si může hýčkat svá přesvědčení, že USA stejně jako dřív řídí svět. 695 01:09:21,060 --> 01:09:26,490 Je to ukazatel toho, jak se USA hroutí. Oni si ještě neuvědomili, 696 01:09:26,610 --> 01:09:29,915 že Státní department již neplní svou funkci, 697 01:09:30,035 --> 01:09:39,555 kdy pro něj stát Michigan, Texas znamená to samé jako Francie, Německo nebo Írán. 698 01:09:39,675 --> 01:09:47,879 Kdy si oni v rámci své státnosti řeknou, že viníkem bude jednoduše ten, na kterého ukážou. 699 01:09:47,999 --> 01:09:53,318 Je úplně jedno, že v tom případu odevšad trčí saúdská stopa, já jsem rozhodnul, že viníkem je Írán, 700 01:09:53,438 --> 01:09:56,648 ať pěkně cálujou, protože já, soudce, jsem to tak rozhodl. 701 01:09:56,768 --> 01:10:01,880 Jak bude teď reagovat Írán? Jednoduše si té věci vůbec nebude všímat, 702 01:10:02,000 --> 01:10:08,762 a to bude znamenat takový úder po státní elitě USA, po státnosti USA, že... 703 01:10:09,998 --> 01:10:14,026 Státní elita by vůbec teď s tím soudcem měla pěkně zatočit, 704 01:10:14,146 --> 01:10:25,422 aby pěkně zacouval, protože to znamená začátek zhroucení amerického státu jako světové velmoci, 705 01:10:25,542 --> 01:10:27,491 jako světového četníka. 706 01:10:27,611 --> 01:10:32,103 Když přijmou rozhodnutí, které nikoho nezajímá a všichni dělají jakoby nic. 707 01:10:32,522 --> 01:10:34,879 Finito! Chápete? 708 01:10:34,999 --> 01:10:41,983 Co si honíte triko? Tam v Pavilónu číslo 6 (A.P.Čechov) je to samý Churchill a Napoleon! 709 01:10:42,103 --> 01:10:46,486 Vlastně celé USA se promění v takový 6. pavilón. 710 01:10:46,606 --> 01:10:53,320 Ať si hrají na veliké soudce, kteří... Jak se ten jeden jmenoval, teď nevím? 711 01:10:53,440 --> 01:10:56,205 ...kteří řídí osud světa. 712 01:10:56,325 --> 01:11:01,390 Rozhodl se pohrát si se státy, jenže minula ta doba, kdy USA mohly... 713 01:11:01,510 --> 01:11:08,684 Teď Írán zkouší rakety a USA na to, že to není žádné porušení smlouvy. Proč? Protože nemají sílu. 714 01:11:08,804 --> 01:11:17,325 Pamatujete tu dobu, kdy USA vykřikovaly a dokonce již určovaly datumy, kdy vtrhnou do Íránu? 715 01:11:17,445 --> 01:11:18,974 Proč to neudělaly? 716 01:11:19,094 --> 01:11:24,143 Protože Írán je příliš velké sousto, a USA si reálně uvědomovaly, že ho nedokážou spolknout. 717 01:11:24,263 --> 01:11:26,918 A podplatit elitu se jim nepodařilo!!! 718 01:11:27,038 --> 01:11:30,565 Protože šlo o jiný projekt. Již tehdy byl spuštěn projekt, 719 01:11:30,685 --> 01:11:33,958 že se Írán stane centrem koncentrace řízení islámského světa, 720 01:11:34,078 --> 01:11:39,571 že se stane šiřitelem pravověrného islámu ve světě, že ten islám přinese do evropského islámského chalífátu 721 01:11:39,691 --> 01:11:46,785 a nahradí ten špatný islám, o který se tam postarají Saúdové, ISILovci a Turci. 722 01:11:49,275 --> 01:11:57,171 Proto to také v tomto případě USA nevyšlo. Oni velmi dobře vědí, na koho si vyskakovat můžou a na koho ne. 723 01:11:57,291 --> 01:12:01,389 Dokonce i státní elita, která se bila v prsa... 724 01:12:01,509 --> 01:12:08,064 Teď když je Írán poslal někam, a donutil plazit se po kolenou, což je v podstatě obvyklý postup, 725 01:12:08,184 --> 01:12:11,140 americké námořníky, 726 01:12:11,837 --> 01:12:13,835 které zadrželi. 727 01:12:13,955 --> 01:12:18,354 Ani když to pěkně ukázali celému světu, tak USA nemohly nic dělat. 728 01:12:18,474 --> 01:12:22,921 Aby je dříve někdo nutil plazit se po kolenou, i když je to obvyklý vojenský postup... 729 01:12:23,041 --> 01:12:29,548 Ale Ameriku?! Nějaký Írán si dovolil protivit se USA. Jen si vzpomeňte na rok 1988. 730 01:12:29,668 --> 01:12:34,178 Sestřelily Íránu letadlo a nic se nestalo. Nikdo ve světě ani nepípnul. 731 01:12:34,298 --> 01:12:40,045 A kapitán toho křižníku dokonce dostal vyznamenání za to, že sestřelil civilní letadlo! 732 01:12:40,425 --> 01:12:44,136 Ta doba minula a USA už nejsou, co bývaly. 733 01:12:44,256 --> 01:12:50,317 Když se vrátíme k tomu, jak se doba mění, tak my vyčkáváme a oni oslabují. 734 01:12:50,437 --> 01:12:52,145 Írán dělá to samé. 735 01:12:52,265 --> 01:13:00,029 Z nadnárodní úrovně jsou postupně odřezávány řídící nitky od státní elity USA k Íránu. 736 01:13:00,149 --> 01:13:03,467 Putin dělá to samé ve vztahu k Rusku. 737 01:13:03,587 --> 01:13:10,109 Nemůžete dělat prudké pohyby. Zatímco my se stavíme na nohy, oni slábnou. 738 01:13:10,995 --> 01:13:12,905 To byla poslední otázka. 739 01:13:13,025 --> 01:13:22,153 V podstatě jsme se zase dostali k tomu, že abyste ty procesy chápali, musíte mít určité znalosti. 740 01:13:22,273 --> 01:13:27,923 Stejně jako si nemůžete přečíst knihu, pokud neznáte abecedu a neumíte číst, 741 01:13:28,043 --> 01:13:33,556 stejně jako se nedokážete vyznat v účetním výkazu, pokud nemáte základní znalosti z matematiky, 742 01:13:33,676 --> 01:13:36,475 takže ani nedokážete porovnat množství. 743 01:13:36,595 --> 01:13:42,341 Stejně tak se v otázkách řízení sociálních supersystémů nevyznáte bez znalosti 744 01:13:42,461 --> 01:13:46,406 Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti. 745 01:13:46,526 --> 01:13:49,561 A není to žádná mantra ani zaklínadlo. 746 01:13:49,681 --> 01:13:58,264 Mnozí mohou získat dojem, že se vám pokaždé snažím něco vsugerovat. 747 01:13:58,384 --> 01:14:04,388 Vůbec ne. Říkám vám to samé, co učitel z povídky A. P. Čechova: 748 01:14:04,508 --> 01:14:09,026 Koně jedí oves a Volha se vlévá do Kaspického moře. 749 01:14:09,146 --> 01:14:15,941 Chápete? Je to prostě daná skutečnost, která je však z nějakého důvodu tak těžko pochopitelná. 750 01:14:16,061 --> 01:14:23,989 Je nutné jenom otevřít knihu a dát si tu práci se do ní začíst a osvojit si nové znalosti. 751 01:14:24,493 --> 01:14:27,985 Přeji vám úspěchy v osvojení nových znalostí, 752 01:14:28,105 --> 01:14:31,450 a pamatujte si, že každý v míře svého pochopení pracuje na sebe, 753 01:14:31,570 --> 01:14:34,751 a v míře svého nepochopení na toho, kdo zná a chápe více. 754 01:14:34,871 --> 01:14:37,916 Čím více toho budete znát a chápat vy osobně, 755 01:14:38,036 --> 01:14:43,454 tím menší možnost budou mít vás řídit v zájmu cizích projektů, 756 01:14:43,574 --> 01:14:49,141 a tím spíše nebude možný žádný Antimajdan a už vůbec ne Majdan. 757 01:14:49,261 --> 01:14:51,470 Přeji Vám úspěch, štěstí. 758 01:14:51,590 --> 01:14:53,511 Na shledanou.