1 00:00:07,000 --> 00:00:10,260 - Dobrý den, Valeriji Viktoroviči.. - Dobrý den 2 00:00:10,260 --> 00:00:15,260 - Buďte zdrávi vážení diváci, posluchači a kolegové ve studiu. 3 00:00:15,260 --> 00:00:18,660 Dnes je 7. srpna roku 2014. 4 00:00:18,660 --> 00:00:24,800 Dnes nabízíme vaší pozornosti speciální vydání našeho pořadu Otázka-Odpověď 5 00:00:24,800 --> 00:00:36,250 zasvěcený těm otázkám, které úživatelé často zadávají v komentářích k videím, zvláště na našich stránkách. 6 00:00:36,250 --> 00:00:42,890 Otázky se týkají toho, kdo a nebo co je to "globální prediktor". 7 00:00:42,890 --> 00:00:44,990 Kdo jsou to regionální (národní) "elity", 8 00:00:44,990 --> 00:00:55,830 v čem spočívá nelogičnost konání USA, kdy jsou nějaké kroky tzv. regionálním elitám USA výhodné, a globálnímu prediktoru nevýhodné. 9 00:00:55,830 --> 00:01:04,440 Diváci, posluchači vás prosí vysvětlit, o co se jedná. 10 00:01:04,440 --> 00:01:16,320 Je třeba hned říct, že téma je to dostatečně obsáhlé, jak v teoretické rovině, tak i čistě ve faktologické rovině, 11 00:01:16,320 --> 00:01:32,140 pokrýt ji v jedné relaci není možné, ale je možné dát nějakou představu, aby lidí mohli dále v té otázky pracovat sami. 12 00:01:32,140 --> 00:01:42,690 Ve spojení s tímto je možné doporučit shlédnout sérii lekcí Konstantina Pavloviče Petrova, 13 00:01:42,690 --> 00:01:52,690 a ten kurz, který vedeme my, v průběhu celého roku jsme cca v 15-ti hodinách probírali teorii, 14 00:01:52,690 --> 00:01:56,500 a i tak nestihli probrat vše ohledně davově-"elitární" společnosti. 15 00:01:56,500 --> 00:02:02,800 Dnes je naším cílem dát představu o tom, o jaký jev se jedná. 16 00:02:02,800 --> 00:02:07,410 Pro to budeme potřebovat tabuli. 17 00:02:07,410 --> 00:02:15,080 Položili jste otázku co je to globální prediktor, globální řízení, regionální elity... 18 00:02:15,080 --> 00:02:21,420 poslední dobou lidé zabývající se tak či onak otázkou nadstátního řízení 19 00:02:21,420 --> 00:02:30,530 v prvé řadě ti, kteří o sobě říkají, že jsou "geopolitiky", (geopolitiku obecně přeskočíme, aby netratit čas) 20 00:02:30,530 --> 00:02:38,200 no tak či onak u nich probleskuje pojem "globální elity", a "regionální elity" 21 00:02:38,200 --> 00:02:41,670 Pojmy jsou správné, ale jejich podstatu nikdo nevysvětluje. 22 00:02:41,670 --> 00:02:45,910 Proto se pojďme podívat, jak je obecně vybudována společnost. 23 00:02:45,910 --> 00:02:53,850 Pokud vezmeme libovolnou společnost, pak uvidíme, že ta společnost má: 24 00:03:00,000 --> 00:03:02,160 má základ - osnovu 25 00:03:02,160 --> 00:03:06,500 národ, lid. ... Nad lidem 26 00:03:12,000 --> 00:03:20,680 nad národem je "elita". Pokud je o národu víceméně vše jasné, 27 00:03:20,680 --> 00:03:31,560 (v rámci rozsahu našeho dnešního výkladu), pak s elitou vzniká určitá neurčitost, "nerovnováha". 28 00:03:31,560 --> 00:03:42,500 A koho považovat za elitu? Kdo je elita? A kde je její místo? My jsme hrdí na naše věděcko-technické úspěchy, 29 00:03:42,500 --> 00:03:47,110 a říkáme - to je naše technická elita, naše vědecká elita... 30 00:03:47,110 --> 00:03:59,580 A může někdo kromě specialistů pojmenovat představitele té elity, takové, kteří existují nyní - ne z minulosti, 31 00:03:59,580 --> 00:04:02,450 ale v současnosti. Zpravidla většina nemůže. 32 00:04:02,450 --> 00:04:13,670 To jest, fakticky se jedná o nižší vrstvu elity - technická elita, vědecká elita, která je nám známá. 33 00:04:13,670 --> 00:04:21,670 A kdo nám dává výklad do života, jak chápat jednu událost, druhou událost.... ? 34 00:04:21,670 --> 00:04:25,110 Nám přece nějaká "elita" takové výklady a hodnocení dává. 35 00:04:25,110 --> 00:04:34,450 Tedy, ty výklady nám dává jiná vrstva elity, kterou nazveme... 36 00:04:34,450 --> 00:04:40,060 (vyšrafujeme, i když... lépe uděláme nápis)... 37 00:04:40,060 --> 00:04:51,200 zde je technická elita, ... (a uděláme to ještě jinak).. 38 00:04:59,340 --> 00:05:03,450 TECH. Tech = technická elita. 39 00:05:03,450 --> 00:05:10,560 Ale. Vidíme hodně jejich představitelů, že by z televizní obrazovak říkali jak a co dělat? Nic podobného. 40 00:05:10,560 --> 00:05:23,070 Hovořit o všech událostech politiky, vědy, různých událostech my vidíme představitele jiné elity - to je tvůrčí elita. 41 00:05:23,070 --> 00:05:28,210 A my ji označíme TVOR (z ruského "tvorčestvo" = tvorba, pozn.) 42 00:05:28,210 --> 00:05:32,980 Oni nám vykládají jak chápat tu či onu událost, 43 00:05:32,980 --> 00:05:38,120 co ta událost znamená, oni směrují 44 00:05:38,120 --> 00:05:49,730 A je ještě vyšší elita, se kterou my vztahujeme každý svůj krok, každou svou činnost, je to finančně-ekonomická elita. 45 00:05:49,730 --> 00:06:00,940 My, jak v osobní rovině, zavázaní na výplaty, hypotéky, půjčky, vždy se nějak dostáváme do styku s bankami. 46 00:06:00,940 --> 00:06:14,790 Pokud se jedná o firmu/podnik, vždy vybírá, jakou banku, zda se nedostane pod sankce, a jak se ty sankce projeví atd., 47 00:06:14,790 --> 00:06:22,490 Tedy, finanční elita (FIN) představuje nejvyšší vrstvu "elity", 48 00:06:22,490 --> 00:06:25,460 jejíž priorita se nezpochybňuje. 49 00:06:25,460 --> 00:06:28,770 To je tedy přibližná struktura (vrstvení) společnosti. 50 00:06:28,770 --> 00:06:39,240 Takovou strukturu společnosti my vidíme i v pracech sociologů, i v ... obecně, v obecných představách. 51 00:06:39,240 --> 00:06:47,680 Nic jiného neznáme. Na tom to končí... říkájí nám - JE TO TAK, a vše, nic víc není. 52 00:06:48,680 --> 00:06:58,960 Ale jestli je člověk zvídavý, zvláště děti, které rády čtou westerny, 53 00:06:58,960 --> 00:07:05,740 nebo se dívá na ty filmy, podívá se - "v té pyramidě něco chybí". 54 00:07:05,740 --> 00:07:16,680 Tedy, pokud se dívám na nějaký western o indiánech, pak tam je poněkud jiná struktura společnosti. 55 00:07:16,680 --> 00:07:23,820 Tam je společnost vystavěna takovýmto způsobem: 56 00:07:27,830 --> 00:07:36,770 - dav (prostý národ), - vůdci 57 00:07:36,770 --> 00:07:46,380 vojenská vůdce, vůdce přes zemědělství, lov, a nad všemi těmi vůdci se nachází 58 00:07:46,380 --> 00:07:54,150 ŽREČESTVO. My ho zakreslíme takto. 59 00:07:54,150 --> 00:07:56,750 Oko. 60 00:07:56,750 --> 00:07:58,620 Doufám že je to poznat :) 61 00:08:00,690 --> 00:08:10,340 Takže díváme se na nějaký western, a tam nějaký Vinnetou sedí, něco prosazuje, 62 00:08:10,340 --> 00:08:16,070 poroučí, hovoří, a stařešina mu řekne: - posaď se a vystydni. 63 00:08:16,070 --> 00:08:23,150 Já rozhoduju, jak bude, co dělat a proč. žrečestvo rozhoduje. 64 00:08:23,150 --> 00:08:33,960 Co tedy probíhá: ŽREČESTVO určuje pro kmen KONCEPCI života toho kmene. 65 00:08:34,500 --> 00:08:41,770 Strategii. Jaké budou vzájemné vztahy v té společnosti. 66 00:08:41,770 --> 00:08:47,010 Jak reagovat na ty či ony výzvy prostředí, 67 00:08:47,010 --> 00:08:54,810 co a jak dělat, a vůdci už realizují konkrétní svou činnost, 68 00:08:54,810 --> 00:08:58,520 Obrazně řečeno, vůdci - to je jako u nás ministři. 69 00:08:58,520 --> 00:09:05,020 Ministr dopravy, ministr obrany, ministr zahraničních věcí - tím se zabývají vůdci. 70 00:09:05,020 --> 00:09:07,660 A národ to realizuje, uskutečňuje. 71 00:09:07,660 --> 00:09:13,260 Na žrečestvu spočívá ještě jeden úkol. 72 00:09:13,260 --> 00:09:24,210 Vypracování způsobu chování společnosti při vzniku (objevení se) nového faktoru prostředí, mající vliv na danou společnost. 73 00:09:25,080 --> 00:09:35,220 Příkladem např. ... řekněme takto. Všichni četli nebo viděli film podle Jacka Londona. 74 00:09:45,460 --> 00:09:52,570 Ona určí, co je to za jev, jaký vliv to bude mít na společnost, 75 00:09:52,570 --> 00:09:59,010 jak se k tomu jevu nutné postavit, a co je třeba dělat. 76 00:09:59,010 --> 00:10:03,580 To znamená - ona realizuje konceptuální řízení společností. 77 00:10:03,580 --> 00:10:08,620 Vzpomínáme na román Obručeva, "Země Sannikova". 78 00:10:08,620 --> 00:10:19,200 Tam je žrec. Přišli hledači zlata, přišli hledači dobrodružství, jednoduše, ti které lákaly geografické objevy. 79 00:10:19,200 --> 00:10:30,710 Žrec určuje, zda je to pro společnost bezpečné nebo nebezpečné, jak to "vepsat", a po míře své mravnosti, morálky to uskutečňuje. 80 00:10:30,710 --> 00:10:40,050 To znamená, na žrečestvu leží funkce určení konceptuálních osnov fungování dané společnosti. 81 00:10:44,120 --> 00:10:47,260 Něco tu v pyramidce chybí. 82 00:10:47,260 --> 00:10:57,270 Máme tu elitu, která realizuje praktické vedení veškeré činnosti společnosti, 83 00:10:57,270 --> 00:11:04,540 Ale KDO vytyčuje CÍLE, za kterými je dlužna jít daná společnost. 84 00:11:04,540 --> 00:11:13,620 Kdo určuje fundamentální konceptuální základy uspořádání té společnosti. 85 00:11:13,620 --> 00:11:18,390 Kdo určuje vztahy v té společnosti, jakou ta společnost bude. 86 00:11:18,390 --> 00:11:23,760 Vždyť podívejte se, pravoslavná společnost je jedna, muslimská společnost je jiná. 87 00:11:23,760 --> 00:11:33,500 Muslimská společnost se dělí, muslimové v Sýrii, muslimové v Iráku, muslimové v Maghrebu, muslimové v Evropě, 88 00:11:33,500 --> 00:11:39,700 a u všech jsou různé stereotypy chování, které jsou určovány konkrétní matricí. 89 00:11:39,800 --> 00:11:49,500 Tak kdo pro stát určuje - vidíme, že je nepřítomen velmi důležitý segment. 90 00:11:49,500 --> 00:11:52,760 Je nepřítomno žrečestvo (představitelé konceptuální moci, pozn.) 91 00:11:52,760 --> 00:11:59,860 které to vše určuje. A je ještě jeden aspekt. 92 00:11:59,860 --> 00:12:07,840 Pokud se podíváme na toto schéma, jak jsou vystavěny všechny takzvané "primitivní" společnosti, 93 00:12:07,840 --> 00:12:13,540 kde je žrečestvo, elita v podobě vůdců, a národ, 94 00:12:13,540 --> 00:12:17,880 neuvidíme tam jednu věc, která je na tomto schématu. 95 00:12:17,880 --> 00:12:24,920 A konkrétně - tvůrčí (kreativní) třídu, "elitu". 96 00:12:25,700 --> 00:12:32,000 Jsou přítomní v těchto společnostech šaškové, baviči, komedianti? - jistě. 97 00:12:32,100 --> 00:12:38,040 Ale kde se nachází? Nachází se na samém spodku společnosti. 98 00:12:38,040 --> 00:12:49,810 To jsou lidé, kteří nebyli schopni se realizovat v nějaké profesi, tak, aby přinášeli užitek celé společnosti. 99 00:12:49,810 --> 00:13:01,460 A oni se zabývají tím, že jakoby... snímají ze společnosti určité napětí. 100 00:13:01,460 --> 00:13:09,270 Obveselují společnost. A za to, za toto, je společnost vydržuje. 101 00:13:09,270 --> 00:13:19,710 Vždy, během celé historie lidstva, nebyla profese herce nikdy, do 102 00:13:19,710 --> 00:13:26,680 20. století, do poloviny 20. století nebyla nikdy váženou. 103 00:13:26,680 --> 00:13:31,960 To vždy byla jedna z nejnižších kast. 104 00:13:31,960 --> 00:13:38,760 Která, když lidé nebyli schopni osvojit nějaké řemeslo, tj. vydělávat si na živobytí produktivní činností, oni 105 00:13:38,760 --> 00:13:46,640 se živili tím že napodobovali jak druzí pracují, řídí. Nu ano, je třeba se pobavit, je zajímavé se podívat, ... 106 00:13:46,640 --> 00:13:54,510 ale vy herci v tom nic ve skutečnosti nechápete, proto vaše rada nikdy není cenná. 107 00:13:54,510 --> 00:14:01,820 Proto svatba na nějaké herečce vždy znamenala jednoduše krach veškeré kariéry. 108 00:14:01,820 --> 00:14:06,290 A uzavření cesty dalšího pohybu vzhůru v postavení. 109 00:14:06,290 --> 00:14:12,660 Pokud tam nějaké princ-následník, v jakékoliv zemi, se oženil s nějakou herečkou, 110 00:14:12,660 --> 00:14:17,200 KONEC. Možnost stát se králem pro něj byla uzavřená v principu. 111 00:14:17,200 --> 00:14:24,670 A najednou, ve 20. století, se ta nejnižší vrstva ocitá zde, 112 00:14:24,740 --> 00:14:34,420 Hrát ve filmu Kateřinu Velikou, to neznamená myslet a chápat procesy řízení jako Kateřina Veliká. 113 00:14:34,420 --> 00:14:43,930 Zahrát ve filmu maršál Žukova, Stalina nebo ještě někoho, to neznamená chápat procesy řízení tak, 114 00:14:43,930 --> 00:14:51,140 jak je chápali oni. A tomu odpovídaje, oni nemohou nic vykládat (dávat hodnocení) 115 00:14:51,140 --> 00:14:56,040 oni hrají ty role podle napsaných scénářů. 116 00:14:56,040 --> 00:15:04,980 Proto, za Stalina - ano, profese potřebná pro společnost, 117 00:15:04,980 --> 00:15:12,290 - herci. Potřebná. Spory nejsou. Proto, když se věc týká hereckého prostředí, 118 00:15:12,290 --> 00:15:16,830 interview se bere u herců. Když se týká horníků. bere se u horníků. 119 00:15:16,830 --> 00:15:19,800 Když vojenské sféry, bere se v prvé řadě u vojáků. 120 00:15:19,800 --> 00:15:32,680 Ale každá ta sféra při smíšení... řekněme takto, horník se vyjadřoval o vojenské sféře jen tam, kde se to týkalo jeho praktické činnosti. 121 00:15:32,680 --> 00:15:41,790 Voják se o hornících nebo hercích vyjadřoval jen v té rovině, kde se ty profese stýkaly v praktické činnosti. 122 00:15:41,790 --> 00:15:47,990 Ale nikdo se ve velkém nevyjadřoval za druhé. 123 00:15:47,990 --> 00:15:54,200 Taková vyjádření vždy sloužila jako prostředek korekce v dané profesionální oblasti. 124 00:15:54,300 --> 00:15:59,940 A najednou se objevuje vrstva, která soudí o všem. 125 00:15:59,940 --> 00:16:06,110 Podívejte se co se děje na Ukrajině a nacházejí se tam všelijací ti... nebudeme nazývat jména, 126 00:16:06,110 --> 00:16:11,950 kteří se ve velkém vyjadřují, "mnoho různého" prohlašují. 127 00:16:11,950 --> 00:16:17,390 A to způsobuje potoky krve. Každý jejich výrok způsobuje potok krve. 128 00:16:17,390 --> 00:16:21,890 A chápou oni, co se děje? Nic podobného. 129 00:16:21,890 --> 00:16:33,870 Tato mezivrstva byla cíleně vytvořena těmi, kdo nastavuje dlouhodobé cíle rozvoje každé společnosti v každém státě, 130 00:16:33,870 --> 00:16:36,770 to jest tito (za chvíli se k tomu dostaneme), 131 00:16:36,770 --> 00:16:50,990 je vytvořená proto, aby technické vědomosti a možnosti, které dávají, se nedostaly do styku s finančními a dalšími možnostmi jiných, 132 00:16:51,200 --> 00:17:01,230 a aby se mezi sebou nedomluvili a nevytvořili svou strategii, svoje cíle rozvoje společnosti. 133 00:17:01,230 --> 00:17:05,000 Tak jak chápou technici a finančníci. 134 00:17:05,200 --> 00:17:14,000 Nedat jim spojit síly. Oni mají nutné zdroje. Tahle mezivrstva je proto, aby mezi sebou nemohli spolupracovat. 135 00:17:14,350 --> 00:17:19,080 A je ("kreativce") vytvořili právě oni, z každého televizoru, 136 00:17:19,850 --> 00:17:25,720 Ne finančníci. Oni jsou jednoduše na Courcheveli (lyžařské středisko) nebo ještě kde, chápete... 137 00:17:25,720 --> 00:17:32,360 ne, tihle se reálně vyjadřují co mají dělat tihle a tihle. 138 00:17:32,360 --> 00:17:34,530 Takže. 139 00:17:34,530 --> 00:17:42,970 My chápeme, že libovolná společnost musí disponovat svou architekturou struktury, 140 00:17:42,970 --> 00:17:50,110 žrečeské struktury, která bude určovat konceptuální osnovy praktické činnosti země, společnosti, státu. 141 00:17:50,110 --> 00:17:53,020 V každé zemi to tak musí být. 142 00:17:53,020 --> 00:17:57,590 Ale ve skutečnosti vidíme, že v ani jedné zemi nemůžeme takovou strukturu najít. 143 00:17:57,590 --> 00:18:01,060 Prostě není. Sociologové studují jenom toto. 144 00:18:01,690 --> 00:18:07,630 Ale pokud ve starých společenstvích, v primitivních kulturách se ta struktura zachovala, 145 00:18:07,630 --> 00:18:14,170 to znamená, že musí být, jinak Plná funkce řízení nebude fungovat. 146 00:18:14,170 --> 00:18:20,510 Ona musí existovat, někdo musí nést funkci předpovědi. 147 00:18:20,510 --> 00:18:32,820 Někdo musí nést funkci predikce, určovat, jaké vztahy ve společnosti budou, co se bude propagovat - homosexualizmus nebo heterosexuální vztahy ve společnosti. 148 00:18:32,820 --> 00:18:36,760 Na co bude orientována celá ta informační mašinérie. 149 00:18:36,760 --> 00:18:40,200 Jaké vztahy se budou formovat, jaký typ rodin se bude formovat, 150 00:18:40,200 --> 00:18:44,000 Jaké vztahy se budou formovat mezi sousedy. 151 00:18:44,000 --> 00:18:47,240 Mezi zeměmi a státy. 152 00:18:47,240 --> 00:18:50,340 Jak se ty konflikty mají řešit. 153 00:18:50,340 --> 00:18:53,080 Kde je přípustná síla a kde je nepřípustná. 154 00:18:53,080 --> 00:18:56,850 Kde je nutné se domlouvat. Kdo to všechno určuje? 155 00:18:56,850 --> 00:18:58,750 ZDE 156 00:18:58,750 --> 00:19:01,950 Jak se ta struktura objevila. 157 00:19:01,950 --> 00:19:09,560 A jaký má vztah k druhým. To znamená, je třeba chápat, že toto, 158 00:19:09,560 --> 00:19:20,270 o čem jsme celou dobu mluvili, je regionální (nacionální) elita. 159 00:19:21,910 --> 00:19:28,450 Ale. Dokud Byzance, Rusko a Japonsko navzájem o sobě nevěděli, 160 00:19:28,450 --> 00:19:40,520 oni mohli budovat své vztahy tak, lépe řečeno, oni mohli žít tak, jak uznali jako společnost za vhodné. 161 00:19:40,520 --> 00:19:52,000 Ale jakmile ty (super)systémy se dozvěděli o sobě navzájem, objevil se úkol vzájemné interakce. 162 00:19:52,000 --> 00:20:00,910 Kde a jak kontaktovat. Kde využít zdroje sousedního systému a kde ochránit svoje, aby sousední systém je nevyužil. 163 00:20:00,910 --> 00:20:12,660 Z toho vyplývá - na každé z těchto úrovní musí být nějací lidé, kteří budou realizovat vzájemné působení s těmi systémy, 164 00:20:12,660 --> 00:20:17,430 které jsou sousední ve vztahu k danému systému. 165 00:20:17,430 --> 00:20:20,500 Zapamatujme si to. Potom se k tomu dostaneme. 166 00:20:20,500 --> 00:20:26,170 to je první stupeň k chápání toho, co je to globální elita. 167 00:20:26,170 --> 00:20:35,550 To znamená, v každém z těchto segmentů musí být elementy, které jsou v kontaktu se sousedními systémy. 168 00:20:35,550 --> 00:20:59,540 Tedy. Jak se stalo, že všechny země ... my v žádné zemi současného typu nemůžeme najít jediná stát, ... všechny země na světě jsou právě takového typu (bez "vršku") 169 00:21:12,200 --> 00:21:17,290 Stalo se to dávno, v antickém Egyptě. 170 00:21:18,490 --> 00:21:26,230 Dívá se žrec z okna svého chrámu, a vidí: 171 00:21:26,230 --> 00:21:32,170 Co vidí? Vidí Nil. Úzký pruh úrodné země, 172 00:21:32,170 --> 00:21:40,940 lidí mnoho, sociální konflikty, sociální napětí je velké, lidé se probívají lokty, 173 00:21:40,940 --> 00:21:54,790 a hryžou se navzájem... pokud se v Rusku dva sousedé pohádali, rozešli se na jiná místa a navzájem o sobě neslyšeli roky. 174 00:21:54,790 --> 00:22:01,500 Odešel na samotu, poseděl týden, zlost přešla, poklepal si na čelo a zase se vrátil a vše bylo jako dřív. 175 00:22:01,500 --> 00:22:06,100 V Egyptě nebylo sociální napětí kam odvádět. 176 00:22:06,100 --> 00:22:12,040 Dívá se žrec, který určuje dlouhodobou strategii rozvoje společnosti. 177 00:22:12,040 --> 00:22:21,690 A on chápe: Země není nekonečná. Jednou bude lidí tolik, že celá planeta bude osídlená jako antický Egypt. 178 00:22:22,550 --> 00:22:31,700 Ale lidstvo žije, pro život potřebuje zdroje, starodávný Egypt má nedostatek zdrojů, 179 00:22:31,700 --> 00:22:45,840 A kromě toho, oni disponují znalostmi o předcházejících epochách a oni vědí, že na území Sahary kdysi byli kvetoucí zelené lesy. 180 00:22:45,840 --> 00:22:49,510 Výsledkem lidské činnosti se tam objevila poušť. 181 00:22:49,510 --> 00:23:07,360 Z toho plyne, že někdo někde může vybudovat svou lidskou činnost tak, že kvetoucí kraj bude jednou proměněn v poušť bez života. 182 00:23:08,360 --> 00:23:20,340 A před žrečestvem stojí úkol: jak to udělat, aby vzít pod kontrolu zdroje celé planety. 183 00:23:21,200 --> 00:23:31,090 A nedopustit spotřebování těch zdrojů bezcílně. Zachovat je do té doby, dokud 184 00:23:31,090 --> 00:23:35,500 žrečestvo a ti, kdo jsou potřeba, na planetě žijí. 185 00:23:35,500 --> 00:23:44,300 Proto oni potřebují vypracovat strategii, jak ty zdroje uchvátit, a určit strategii, koncepci, jak 186 00:23:44,300 --> 00:23:55,410 ty zdroje využívat - kolik bude potřeba obyvatel pro podporu komfortní úrovně života - těch, kdo postavil ten úkol - 187 00:23:55,410 --> 00:23:59,520 a aby to vydrželo jak možná nejdéle. 188 00:23:59,520 --> 00:24:07,060 Všechny strategie o "zlaté miliardě", zlatých 500 milionech pramení právě odsud. 189 00:24:08,630 --> 00:24:15,370 Ale - pokud se jedna takováto společnost dostane do styku s druhou takovouto společností 190 00:24:15,370 --> 00:24:22,110 /strukturou stejnou/ - pak vyvstane otázka. 191 00:24:26,000 --> 00:24:29,980 A co dělat? 192 00:24:29,980 --> 00:24:36,050 "Jak bysme mohli zachvátit jejich zdroje?" 193 00:24:36,690 --> 00:24:42,290 To znamená, je třeba převzít řízení elitou a davem. 194 00:24:42,290 --> 00:24:51,170 To znamená, funkce predikce, realizovaná žrečeskou strukturou druhé společnosti, musí být zlikvidována. 195 00:24:51,170 --> 00:24:52,770 Jak? 196 00:24:53,340 --> 00:24:55,510 A byl vypracován systém: 197 00:24:55,510 --> 00:25:09,020 je třeba zavést do této společnosti cizí prvek, který by byl schopen zlikvidovat žrečeskou strukturu dané země. 198 00:25:10,000 --> 00:25:19,530 Ale kam je možné zavést cizorodné těleso? V žrečestvo? - ono samo zabezpečuje funkci hlídání bezpečnosti státu. 199 00:25:19,530 --> 00:25:27,140 V elitu? Ale jaká elita se jen tak uskromní a přijme mezi sebe někoho dalšího? 200 00:25:27,140 --> 00:25:33,480 Aby to přijala elita, je třeba aby tu novou elitu přijalo žrečestvo. 201 00:25:33,480 --> 00:25:36,310 Zůstává jediná varianta - do davu. 202 00:25:36,310 --> 00:25:44,150 Ale i v davu je to podobné - řemeslníci a všechno další - kam to implantovat do davu? 203 00:25:44,150 --> 00:25:55,670 Je jen jedna varianta - je třeba to cizorodé těleso zavést tam, kde nebude považováno za nepřítele 204 00:25:55,670 --> 00:25:59,500 nebude identifikováno jako nebezpečí, 205 00:25:59,500 --> 00:26:04,010 ale ono bude schopno realizovat ten vpád (agresi). 206 00:26:04,010 --> 00:26:17,500 To znamená, ODSUD musí být SEM zavedeno něco, co dav, který je zde, nebude považovat za nebezpečí. 207 00:26:17,790 --> 00:26:27,000 Pro starověkou společnost byla tím "něco" vždy jedna kategorie občanů. 208 00:26:27,000 --> 00:26:29,870 Byli to: OTROCI. 209 00:26:29,870 --> 00:26:32,540 Mluvící nástroje. 210 00:26:37,810 --> 00:26:46,980 V roce 1274 před naším letopočtem se odehrála Bitva u Kadeše. 211 00:26:46,980 --> 00:26:56,560 Na znamení své porážky v té bitvě, egyptský faraon Ramses II, 212 00:26:56,560 --> 00:27:00,460 nařídil postavit památník 213 00:27:01,160 --> 00:27:08,210 lidská pýcha - pokud by to neudělal, bylo by mnohem těžší identifikovat... 214 00:27:08,210 --> 00:27:12,780 ale on toužil blýsknout se, jaký je "borec". 215 00:27:12,780 --> 00:27:17,450 a on postavil v Luxoru, v chrámu, památník. 216 00:27:17,450 --> 00:27:21,750 Na kterém je nápis (je to obelisk) 217 00:27:21,750 --> 00:27:29,630 "Všichni si myslí, že v bitvě u Kadeše mě Chetité porazili, 218 00:27:29,630 --> 00:27:36,700 ...ale následující TŘI TISÍCE LET ukážou, 219 00:27:36,700 --> 00:27:41,340 že, Chetity jsem porazil JÁ." 220 00:27:41,340 --> 00:27:44,810 Chtěl se pochlubit - JÁ jsem zvítězil. 221 00:27:44,810 --> 00:27:53,220 A tato situace, mimochodem, leží v kořenech tragédie 222 00:27:53,220 --> 00:27:55,220 (ruského) Bílého hnutí. 223 00:28:00,200 --> 00:28:02,690 K čemu vlastně došlo. 224 00:28:03,200 --> 00:28:12,600 A došlo k tomu, že Chetité v bitvě u Kadeše zajali velmi mnoho otroků. 225 00:28:13,000 --> 00:28:18,500 Oni zajali ruzné vojáky a další, jednoduše získali velmi mnoho otroků. 226 00:28:19,350 --> 00:28:23,150 A otroci to byli CHRÁMOVÍ. 227 00:28:23,150 --> 00:28:31,460 Mimochodem, analýza o formování nástroje agrese je "Sinajský pochod" od Vnitřního prediktoru. 228 00:28:32,560 --> 00:28:38,860 Otroci to byli chrámoví. Co to znamená, "chrámoví otroci"? 229 00:28:38,860 --> 00:28:46,800 U žrečestva se nachází na službě otroci, kteří už jen díky svému postavení 230 00:28:46,800 --> 00:28:52,480 disponují vyšší úrovní vzdělání, 231 00:28:52,480 --> 00:29:01,280 a určitými návyky, metodami, znalostmi o řízení společnosti. 232 00:29:01,280 --> 00:29:06,890 Nu oni vidí žrece při práci, něco vidí, odpozorují, jen faktem své přítomnosti. 233 00:29:06,890 --> 00:29:11,290 Pokud je navíc ještě vyškolit speciálním způsobem, 234 00:29:11,290 --> 00:29:15,370 což i bylo provedeno během tzv. sinajského "pochodu" 235 00:29:15,370 --> 00:29:23,210 kdy vyvedli chrámové židy do sinajské pouště, kterou je možné na velbloudech překonat za 2 týdny, 236 00:29:23,210 --> 00:29:26,810 a vodili je tam dokola 42 let, 237 00:29:26,810 --> 00:29:33,080 za těch 42 let tam byly vzpoury a další věci, 238 00:29:33,080 --> 00:29:37,750 Co proběhlo? Co bylo uděláno? 239 00:29:37,750 --> 00:29:47,430 Během pochodi staří lidé zemřeli, takže dětem nebylo možné předat znalosti. 240 00:29:47,430 --> 00:29:54,140 a rostoucí pokolení, tím spíše že jim byla prováděna obřízka, 241 00:29:54,140 --> 00:29:59,440 každý den procházelo tím samým - přesun po poušti na místo, 242 00:29:59,440 --> 00:30:05,820 kde byla egyptskými žreci umístěna dávka "manny nebeské", 243 00:30:05,820 --> 00:30:12,360 a tam večer ideologické školení (vymývání mozků) - "vy jste nejchytřeší, nejschopnější, jste vyvolení... 244 00:30:12,360 --> 00:30:14,760 ... váš úkol je ovládnout svět" 245 00:30:14,760 --> 00:30:22,930 Takovým způsobem jsou do cizí společnosti zavedeni otroci, kteří svou úrovní vzdělání 246 00:30:22,930 --> 00:30:29,110 výše, než prostý lid dané společnosti. 247 00:30:29,110 --> 00:30:35,350 začínají svou činnost, oni se stávají potřebnými pro své majitele, 248 00:30:35,350 --> 00:30:45,290 získávají si důvěru, například jeden z nich vešel do důvěry královské rodiny Fláviů a stal se známým Jozefem Fláviem, 249 00:30:45,290 --> 00:30:52,130 který napsal díla "Židovské starožitnosti" a "Židovská válka" 250 00:30:52,130 --> 00:31:03,910 oni se stávají potřebnými svým pánům, dostávají k dispozici mechanizmy realizace řízení, 251 00:31:03,910 --> 00:31:14,500 a oni začínají zde, mezi davem, dělat problémy tomu řízení, které provádí elita. 252 00:31:15,050 --> 00:31:26,230 Nakonec se dostávají sem, přesněji řečeno, pronikají sem, 253 00:31:26,230 --> 00:31:30,530 probíhá revoluce, a revoluce smete žrečestvo. 254 00:31:30,530 --> 00:31:34,970 A toto žrečestvo začíná na strukturní úrovni řídit tento stát. 255 00:31:34,970 --> 00:31:42,380 Židovstvo, podle své "specifikace", vždy bylo tímto "úderným oddílem" 256 00:31:42,380 --> 00:31:49,320 Ale není třeba se mýlit, že se jedná o Semity/antisemity, židoství je především IDEOLOGIE. 257 00:31:49,320 --> 00:31:52,920 Ale v žádném případě etnická skupina. 258 00:31:52,920 --> 00:32:00,930 "Sabra" jsou Semité, Aškenazi - to je na základě evropských etnik, Kaifeni jsou například Číňané, 259 00:32:00,930 --> 00:32:08,170 Falašové to jsou obecně černoši, Chazaři, kteří povstali proti Svjatoslavovi - tak Chazaři nejsou Semité. 260 00:32:08,170 --> 00:32:15,680 V této rovině je třeba chápat, že se jedná o společenství na základě určité ideologické osnovy. 261 00:32:15,680 --> 00:32:20,920 Ale usilují vždy co? - O život v ghettech. 262 00:32:20,920 --> 00:32:34,430 Ghetto dovoluje... Ghetto, to je systém kulturní izolace židů, který jim dovoluje dávat svým lidem vyšší úroveň vzdělání, 263 00:32:35,200 --> 00:32:42,040 budoucím kádrům revoluce, a dávat jim ZNALOSTI O ŘÍZENÍ. 264 00:32:42,040 --> 00:32:50,000 Na základě čehož oni se vždy dostávají na vrchol zde a mohou konkurovat s těmito, 265 00:32:50,000 --> 00:32:56,520 znalostmi o řízení... a co se týká profesionální specifikace, 266 00:32:56,520 --> 00:33:05,930 pak židé, to je byla vždy produkce oděvů a obuvi, to je farmakologie, to je advokacie, 267 00:33:05,930 --> 00:33:10,900 produkce předmětů rozkoše - šperkovnictví, a to je finančnictví. 268 00:33:10,900 --> 00:33:16,740 To znamená - všechny specializace, které poskytují přímý dostup zde, k elitě. 269 00:33:17,440 --> 00:33:27,720 Ze začátku prostřednictvím profesionální činnosti, a později i prostřednictvím různých sňatků, a získání (jako Rothschildé např.) "původu". 270 00:33:27,720 --> 00:33:32,890 Rothschild - žid, který získal sňatkem tituly a původ, dostal se do elity. 271 00:33:32,890 --> 00:33:47,400 Tedy. Příčina rozpadu v Rusku začalo 23., pokud se nepletu, ledna, ne, prosince 1791, když imperátorka Kateřina II. 272 00:33:47,400 --> 00:33:55,580 podepsala první nařízení o tom, že se zavádí tzv. "zóna osídlení" (Pale of Settlement, rusky "Črta osedlosti", pozn.) 273 00:33:55,580 --> 00:34:04,790 kde mohou žít židé, kdy byla vytvořena zóna uvnitř Ruska. Přesně tehdy začala příprava k ruské revoluci. 274 00:34:04,820 --> 00:34:18,270 Car Alexandr II. v období před, ... (přesně si nyní nevybavuji... ale to není důležité) 275 00:34:18,270 --> 00:34:32,980 do roku 1880, zvláště nařízení roku 1880, dovolující prostým židům odcházet z občiny a žít odděleně, 276 00:34:32,980 --> 00:34:41,720 on fakticky neutralizoval tu "Črtu osedlosti" (zónu osídlení) 277 00:34:41,720 --> 00:34:48,500 A za to ho odepsali, a v roce 1881 ho zavraždili. Organizátory jeho vraždy se ukázali být židé a 278 00:34:48,500 --> 00:34:51,530 a většina jednotlivých účastníků byli také židé. 279 00:34:51,530 --> 00:35:03,850 dnes když si stěžují, "nás tam zavírali", omezovali... jde o to, že právě v tom kulturním prostředí bylo možné vychovat židy jako kádry pro revoluci, 280 00:35:03,850 --> 00:35:12,460 jakákoliv revoluce vyžaduje peníze, na to aby byla provedena revoluce, takzvané národní povstání ve Francii, 281 00:35:12,460 --> 00:35:21,760 v roce 1789, Angličané vložili (utratili) 24 milionů liber šterlinků. 282 00:35:21,760 --> 00:35:28,810 o čemž bylo přímo oznámeno premiérem Pittem v britském parlamentu. 283 00:35:28,810 --> 00:35:34,780 Podle dobových měřítek to byla kolosální suma, ale stále nic ve srovnání s tím, pokud by 284 00:35:34,780 --> 00:35:46,060 bylo třeba Francouzské království, které se tehdy rozkládalo nejen v Evropě, ale i v Americe, bylo nutné porazit vojenskou cestou. 285 00:35:46,060 --> 00:35:49,360 Náklady na vojenskou variantu by byly řádově vyšší. 286 00:35:49,360 --> 00:35:53,400 A vykonat revoluci, "národní povstání", možné bylo. 287 00:35:53,400 --> 00:35:57,770 A proto vložili určitou sumu a svrhli. Kdo svrhl krále? 288 00:35:57,770 --> 00:36:03,810 Svrhla ho elita. Která později zemřela v důsledku krvavé čistky. 289 00:36:03,810 --> 00:36:09,580 To samé v Rusku. Zavedli sem "črtu osedlosti", která připravovala kádry-revolucionáře, 290 00:36:09,580 --> 00:36:14,380 kteří se vyhýbají kontaktu s místním obyvatelstvem, a 291 00:36:14,380 --> 00:36:20,360 a jsou vždy kádrovou základnou revolucinářů, a i disponují potřebnými znalostmi, a když 292 00:36:20,360 --> 00:36:28,130 jsou třeba profesionální návyky, postupují do normálních škol a získávají je tam. 293 00:36:28,130 --> 00:36:32,670 Disponuje finančními zdroji, oni konkurují elitě. 294 00:36:32,670 --> 00:36:40,680 Je třeba poznamenat následující. Každý nástroj má tu vlastnost, že se časem opotřebovává. 295 00:36:40,680 --> 00:36:43,150 například sekera, sekáte, sekáte, pak je třeba naostřit. 296 00:36:43,150 --> 00:36:52,760 Podobně i s židovstvem. Jednou vytvořené, nemohlo nekonečně pracovat stejně efektivně na šíření politiky 297 00:36:52,760 --> 00:36:56,690 globalizace podle cílů globálního prediktora. 298 00:36:56,690 --> 00:37:00,900 Jeho bylo třeba neustále "ostřit". 299 00:37:00,900 --> 00:37:06,270 A co to znamená, proč se "tupilo"? Jde o to že lidé pracují mezi druhými lidmi, 300 00:37:06,270 --> 00:37:16,650 vidí že oni jsou takoví obyčejní pracovníci (jako oni), nevidí konfrontaci s lidmi, a začínají se s těmi lidmi asimilovat. 301 00:37:16,650 --> 00:37:21,420 Protože, ještě jednou zopakuji, židovstvo je svou podstatou sekta, a ne národnost. 302 00:37:21,420 --> 00:37:27,820 proto byla udělána velká věc se státem Izrael, kdy nakonec židům dovolili stát se národem. 303 00:37:27,820 --> 00:37:30,430 Ale to je zvláštní objemné téma. 304 00:37:30,430 --> 00:37:44,070 Co se týká Ruska, Alexandra II. zavraždili za to, že se pokusil zrušit Zónu osídlení (židů) 305 00:37:44,070 --> 00:37:50,550 a další byl Alexandr III. 306 00:37:50,550 --> 00:38:04,090 který, 1.června 1887 podepsal "nařízení o kuchařčiných dětech". 307 00:38:04,090 --> 00:38:17,610 Tento "výnos o kucharčiných dětech" lze v plné míře nazvat "příkazem k organizaci revoluce roku 1917". 308 00:38:17,610 --> 00:38:30,290 Nikdo jiný, a právě Alexandr III., kterého považuje za super-patriota, vytvořil osnovu té revoluce. 309 00:38:30,290 --> 00:38:48,100 podle nařízení o kuchařčiných dětech byl zaveden majetkový cenzus, který ohraničoval možnost získání době adekvátního vzdělání nemajetným vrstvám. 310 00:38:48,100 --> 00:39:01,450 Tím se Ruská říše zbavila v jeden okamžik základny pro řídící kádry, přišla o národní kádrovou bázi. 311 00:39:01,450 --> 00:39:09,730 Co se týká zavedeného cizorodného tělesa, ono se činilo, mělo kategorickou převahu. 312 00:39:09,730 --> 00:39:21,600 ačkoliv se říká nemajetní atd., kupci první třídy ... jak se to řešilo? Velmi prostě. Leskov napsal 313 00:39:21,600 --> 00:39:27,150 povídku, jestli se nepletu, "Židovská kuvyrкkollegija" (židovské kotrmelcové kolegium). A tam se uvádí historická anekdota. 314 00:39:27,300 --> 00:39:39,250 Anekdota ve starém smyslu slova - do 20. let 20. století "anekdota" znamenala "reálná zábavná příhoda", to jest reálná událost. 315 00:39:39,250 --> 00:39:43,930 A o čem se v dané povídce píše? Anekdota je následující: 316 00:39:43,930 --> 00:39:58,040 Byl jeden hrabě, Martvinov, a car Nikolaj I. najednou uviděl, že všechny národnosti slouží v armádě, a židé ne. 317 00:39:58,040 --> 00:40:05,780 A on se rozhodl, že sloužit budou. Ale sloužit v armádě znamená rozrušit ghetta, židé to nemohli dopustit. 318 00:40:05,780 --> 00:40:14,460 A Nikokaj I. provádí státní radu a všichni hovoří, že není třeba aby židé sloužili, 319 00:40:14,460 --> 00:40:18,730 a Martvinov říká - je třeba. 320 00:40:18,730 --> 00:40:31,210 A tehdy přes chudého příbuzného, Martvinova přesvědčil "přijmi židy, oni ti řeknou dvě židovské slova a ty nemusíš říkat nic" 321 00:40:31,210 --> 00:40:45,560 "a oni mi za zprostředkování dají peníze, vyřeším si své ekonomické problémy, a jaká levota může být z toho, že k tobě příjdou, řeknou dvě slova, a ty neřekneš nic." 322 00:40:45,560 --> 00:40:59,570 Nu, Martvinov souhlasil. Přišli za ním v určenou dobu židé, přinesli tři bečky zelí, postavili je před něj a řekli "Berte, mlčte.". Otočili se a odešli. 323 00:40:59,570 --> 00:41:08,140 Podíval se a ty bečky se ukázaly naplněné ne zelím, ale zlatými mincemi. 324 00:41:08,140 --> 00:41:19,220 Všechny tři. Nu co. Graf Martvinov byl člověk čestný, přijel na následující státní poradu a všichni opět dokazují, že židé sloužit nemají, 325 00:41:19,220 --> 00:41:28,530 A Martvinov mlčí. Nikolaj I. se ho ptá - A co vy mlčíte, hrabě Martvinove? 326 00:41:28,530 --> 00:41:31,970 A on říká: "Prodal jsem se židům, že ani jedno slovo neřeknu." 327 00:41:31,970 --> 00:41:46,180 - Jakže? Nemůže být... - Přišli ke mě židé, postavili tři bečky se zlatem, řekli "berte, mlčte", nu já jsem vzal, tak teď mlčím... 328 00:41:46,180 --> 00:41:54,660 Tehdy Nikolaj I. řekl: "Pokud vám zaplatili za mlčení, pak kolik zaplatili všem ostatním, aby prosazovali že židé sloužit nemají." 329 00:41:54,660 --> 00:41:59,260 a podepsal nařízení, podle kterého židé také musí sloužit v armádě. Kvůli čemu to říkám. 330 00:41:59,260 --> 00:42:05,740 Nařízení o majetkovém omezení při vzdělání udeřil jen po prostému lidu Ruska. 331 00:42:05,740 --> 00:42:11,670 A zbavil carské Rusko své národní kádrové báze. 332 00:42:11,670 --> 00:42:14,710 Mnohonacionální kádrové báze. 333 00:42:14,710 --> 00:42:21,420 A židé rešili možnost získání profesí prostřednictvím peněz. 334 00:42:21,420 --> 00:42:27,360 Veškerou otázku uspokojivě řešili, a produkovali tolik svých kádrů, kolik bylo třeba. 335 00:42:28,360 --> 00:42:36,670 Přišel čas a v Rusku proběhla revoluce. Kdo ji provedl? 336 00:42:36,670 --> 00:42:44,770 Dokonce členové carské rodiny, "elita" prováděla únorovou revoluci, právě ona zradila zájmy Ruska. 337 00:42:45,710 --> 00:42:56,690 Ona ukradla vítězství v 1. světové válce. Ne bolševici, jak se dnes tvrdí, ale tehdejší elita carského Ruska. 338 00:42:57,690 --> 00:43:11,600 Svrhla cara, dovedla zemi do občanské války, a tím shodila Ruska na kolena. 339 00:43:11,600 --> 00:43:18,140 A k čemu v Rusku došlo? Bílé hnutí. Stala se následující věc: 340 00:43:18,140 --> 00:43:22,140 Odtud přišly kádry sem. 341 00:43:22,140 --> 00:43:28,990 Jsou připravení, znající, byli cílevědomě připravováni na revoluci. 342 00:43:31,400 --> 00:43:45,800 Oni ovládli řídící místa a posty. Ale beznaděje je v jakékoli společnosti mnoho a dokud nebude dobrá organizace, 343 00:43:45,800 --> 00:43:54,010 nebudou vloženy peníze, například jen vytisknout prostou proklamaci, rozprostranit - to jsou také peníze 344 00:43:54,010 --> 00:44:05,520 a je třeba vydržovat a platit kádrové revolucionáře, je třeba posunovat se v rovině uchopení moci, podplácet elity a všechno možné další.. 345 00:44:05,520 --> 00:44:17,370 ... to vyžaduje nemalé peníze. Ty peníze byly jen zde (židovstvo). Ostatní lidé, co měli? Národ v důsledku toho, že nepodpořil revoluci roku 1905, 346 00:44:17,370 --> 00:44:33,620 nepodpořil revolucionáře, a řekl elitě: ano, my jsme nespokojení s kvalitou vašeho řízení, ale dáme vám šanci to napravit - zlepšete kvalitu řízení a národ vás podpoří. 347 00:44:33,620 --> 00:44:40,320 V roce 1905 se národ postavil za cara, revoluce neproběhla, ale skrz 12 let 348 00:44:40,320 --> 00:44:48,660 národ řekl: "Nesplnili jste společenskou objednávku a uvrhli jste zemi do války, kterou nepotřebujeme, 349 00:44:48,660 --> 00:44:59,410 a dovedli jste zemi na kraj propasti." A proto národ, jakmile se objevila možnost, vstoupil spolu s nimi (židy) do revoluce. 350 00:44:59,410 --> 00:45:08,720 Ale velitelé byli oni (židé) - využili objektivně vzniklé okolnosti revoluce, aby uskutečnili průlom. 351 00:45:09,300 --> 00:45:16,560 Ale většinu formoval národ - většina (bolšinstvo) - bolševici, a vznikla určitá situace, 352 00:45:16,560 --> 00:45:30,300 kdy profesionální revolucionáři začali v rovině řízení (budoucnosti země) konkurovat s těmi, kdo vyšel z prostředí prostého lidu - s bolševiky. 353 00:45:30,300 --> 00:45:42,890 Co viděla elita - viděli přitomnost těchto (židů), viděla JEJICH teror ve vztahu k sobě. 354 00:45:42,890 --> 00:45:50,300 A v bílém hnutí jich bylo velmi mnoho. Mimochodem, v občanské válce je velmi těžké zorientovat se v stranách, kam jít. 355 00:45:50,300 --> 00:45:59,940 Velkou roli hrají osobní vztahy. To, jak se mnoho lidí ocitá na špatné straně, velmi dobře ilustruje film "Věčné volání". 356 00:45:59,940 --> 00:46:08,110 Kde se dobrý člověk ocitl v bandě, pak poseděl ve vězení a teprve ve 2. světové válce se vyjasnilo, kdo je kdo. 357 00:46:08,110 --> 00:46:15,080 Kým je starší bratr, kým je mladší bratr, kdo je za vlast a za národ, kdo je člověk a kdo banderovec. 358 00:46:16,820 --> 00:46:27,230 Tak tedy, Bílé hnutí. Čísla je třeba rozdělit přibližně následujícím způsobem - rozdělit zhruba na tři části, zhruba po 600.000 359 00:46:27,230 --> 00:46:35,600 u Rudých, u Bílých a neutrálních. Přibližně 600 tisíc v každé skupině. Říct že dobří se dali výhradně k Rudým - nelze. 360 00:46:35,600 --> 00:46:44,750 Ano, byl byl tam Brusilov, ale byl tam i Muravjov a mnozí další. Říct že všichní špatní se dali k Bílým, také nelze. 361 00:46:44,750 --> 00:47:01,900 Byl tam Krasnov, ale byl tam i Děnikin, byli tam i další důstojníci, a dokonce generál Slaščov, který se stal předlohou pro generála Chlutova v románu "Útěk" Bulgakova. 362 00:47:02,800 --> 00:47:17,580 a ten, když si uvědomil kdo je kdo, proti komu bojoval, proti vlasti, proti Rusku, nebo proti trockistům - těmhle, kteří usilovali o zničení Ruska, 363 00:47:17,580 --> 00:47:21,020 přešel nakonec k bolševikům a začal jim pomáhat připravovat důstojníky. 364 00:47:21,020 --> 00:47:30,090 Carská rodina - Alexandr Michailovič (Romanov, pozn.) - rok 1920 a on už podporuje bolševiky, prohlašuje, že dělají správné kroky a obnovují zemi. 365 00:47:30,090 --> 00:47:41,940 A vzpomeňte si na Velkou vlasteneckou válku - ti kdo byli za vlast, dali se na stranu bolševiků pokud mohli, a pokud nemohli, jako A.I.Děnikin, 366 00:47:41,940 --> 00:47:47,440 nemocný stařík nad hrobem, ale s Německem spolupracovat odmítl, protože miloval svou zemi. 367 00:47:47,440 --> 00:47:55,850 A všelijací Krasnovové a jim podobní se ochotně dali na stranu Německa, protože o co jim šlo - zničit zemi, 368 00:47:55,850 --> 00:48:05,390 která si dovolila stát se Velkou bez nich, jim navzdory - dokázala, že "lůza" se bez nich obejde a dokáže to co oni ne, a proto jim šlo o likvidaci země v libovolné variantě. 369 00:48:05,390 --> 00:48:19,640 Cokoliv, jakkoliv to bude potom, hlavně - zničit Rusko. Proto... u nás vytvořili naprosto realitě neodpovídající romantiku "bílého hnutí" 370 00:48:19,640 --> 00:48:27,990 a mnozí lidé to jednuduše nechápou - nechápou jak byla uskutečněna revoluce, 371 00:48:28,250 --> 00:48:35,060 jak byla země setnuta a jak poté museli bolševici v čele se Stalinem pracovat na obnově suverenity. 372 00:48:35,060 --> 00:48:40,400 O tom bylo třeba říct ale vše říct nelze, takže přejdeme k následujícímu. 373 00:48:40,400 --> 00:48:46,870 Stalin, prováděje globální politiku, se setkal (konfrontoval) s politikou globálního prediktora. 374 00:48:46,870 --> 00:48:57,380 Globální prediktor, který zlikvidoval žrečeské struktury ve všech zemích (v minulosti), řídil všechny země. Jak. 375 00:48:59,480 --> 00:49:05,350 V první řadě skrz formování koncepce řízení. 376 00:49:05,350 --> 00:49:13,860 Koncepce řízení, jako pravidlo, která dominuje ve všech zemích, a je přítomna buď přes silový element, nebo přes ideologický, 377 00:49:13,860 --> 00:49:19,170 je přítomna jako pseudokřesťanské / židokřesťanské náboženství. 378 00:49:19,840 --> 00:49:28,940 Starý zákon, jestli se vyjadřovat vojenským jazkykem, obecně Tóra - je vojenským jazykem řečeno "kodex pro důstojníky", 379 00:49:28,940 --> 00:49:34,380 a Nový zákon, kterým se řídí mimo jiné i pravoslavná církev, to je "kodex pro vojíny". 380 00:49:34,380 --> 00:49:47,630 Proto porazit na základě Nového zákona Starý zákon se nepovede - protože v Novém zákoně je založeno všechno to, co je třeba pro vyplnění Starého zákona. 381 00:49:47,630 --> 00:49:58,110 Je nutné přehodnotit obecně koncepci řízení jako celek. Pokud jsme se tedy v regionálních elitách zorientovali, u globálního prediktora vzniká situace, 382 00:49:58,110 --> 00:50:14,690 - jak řídit země a národy. Za tím účelem se vytváří určitá mezivrstva z nadstátních systémů řízení. 383 00:50:14,690 --> 00:50:22,830 Která se také nazývá "nadstátní (nadnárodní) systémy odsouhlasovávání rozhodnutí a řízení" 384 00:50:22,830 --> 00:50:32,840 to jsou ony "bilderbergské kluby", Komise 300, zednářské lóže, cokoliv co se hodí... celé spektrum. 385 00:50:32,840 --> 00:50:39,780 (ohledně struktury GP jsme měli celou lekci, kde to bylo rozebráno, vše říct krátce nejde) 386 00:50:39,780 --> 00:50:48,190 Ale! - kdo se účastní těch "komisí 300" a podobných? - Jsou tam představitelé těchto elit. 387 00:50:48,190 --> 00:50:59,770 To znamená, podle konceptuálních osnov je nutné toto, a tato osnova se skládá z 358 rodin světa, které ovládají 1/2 veškerého majetku světa. 388 00:51:00,400 --> 00:51:08,640 Nyní už to jde k 60%. A nyní bylo zveřejněno, že 176 korporací kontroluje prakticky celou světovou ekonomiku. 389 00:51:08,640 --> 00:51:23,030 To pramení odtud, skrz další korporace. A oni skrz ty struktury vypracovávání dohod, kde například od nás se účastní Čubajs, tuším že ten sedí v "Komisi 300", 390 00:51:23,430 --> 00:51:39,840 oni (GP) provádí zde (regionální elita) svou politiku. Za tím účelem, aby národní představitelé pracovali jak mají, je tahají na různé Davosy a podobně, 391 00:51:39,840 --> 00:51:55,420 kde jim dávají "školení" - co je třeba dělat a kde, a jak atd. A kdo jim to školení dává? - ty samé rodinné klanové nadstátní oligarchické struktury, 392 00:51:55,420 --> 00:52:08,640 - 358 rodin světa, potomci staroegyptského žrečestva, oni formují tu politiku. A jak ji formují? Velmi jednoduše. Přijíždí například nějaký Čubajs, 393 00:52:08,640 --> 00:52:21,020 "důležitý", účastní se zasedání atd. A u něj pomocník - "technický specialista" - který pochází odsud, z těch 358 rodin, 394 00:52:21,020 --> 00:52:30,060 mající korporativní zájem ve vztahu k němu. Ke globálnímu prediktoru, tam je ještě třeba chápat jak se formuje periferie GP, 395 00:52:30,060 --> 00:52:56,190 a celkově ta struktura - globální prediktor. Tedy: NADNÁRODNÍ ELITY jsou ZÁSTUPCI TĚCH 358 RODIN, a také lidé, 396 00:52:56,190 --> 00:53:02,720 pracující na jejich zájmy, implantovaní do systémů státního řízení. 397 00:53:03,690 --> 00:53:12,870 Proto: státní instituce "Spojené státy", velvyslanec USA Payett, na Ukrajině, 398 00:53:12,870 --> 00:53:23,250 jemu State department USA, v jehož čele stojí vždy představitel nadnárodní globální elity, 399 00:53:23,250 --> 00:53:38,930 dává příkazy, on je plní. Ale v praktické činnosti nemá globální elita dostatek členů, aby v každé zemi obsadila všechny potřebné posty, 400 00:53:38,930 --> 00:53:50,970 tím spíše, že je třeba je "vytahovat", odsud sem je třeba vytahovat lidi, kteří budou v nadnárodních strukturách dostávat doporučení (příkazy). 401 00:53:50,970 --> 00:54:06,090 proto musí pracovat se všemi, a někoho přitom tlačit nahoru. A ten, řídíce se svými představami o národních zájmech, dá jako představitel národní elity Payettovi jiný příkaz. 402 00:54:07,060 --> 00:54:14,000 A Payett ho opět vyplní. Protože přichází ze stále téhož State departmentu, od jeho přímých nadřízených. 403 00:54:14,000 --> 00:54:29,950 Payett nemá právo ty příkazy nevyplnit. Odtud plyne tření, nelogičnosti. Payett dělá jedno, Payett dělá druhé - protože plní různé příkazy 404 00:54:29,950 --> 00:54:37,650 a nezasvěceným lidem se zdá, že je "podivný", dělá si prostě co si zamane apod. 405 00:54:37,650 --> 00:54:43,830 Ve skutečnosti se jedná o projevy hlubokých rozporů mezi zájmy globálních elit a zájmy národních elit. 406 00:54:43,830 --> 00:54:53,440 A konkrétní lidé jsou jen představiteli. A "konce", takové jako velvyslanci, musí plnit příkazy obou sil v pozadí. 407 00:54:55,400 --> 00:55:04,080 V krátkosti, trochu zmateně, protože není dostatek času... přesto, srozumitelné, nebo je zde třeba ještě něco vysvětlit? 408 00:55:04,990 --> 00:55:11,390 V nadnárodních globálních elitách. Protože s národní elitou jsme udělali jasno: 409 00:55:11,390 --> 00:55:22,100 nic ve skutečnosti nerozhoduje, je řízena na úrovni koncepce, která je představena, řekněme, v pseudokřesťanství, 410 00:55:22,100 --> 00:55:34,500 ona s ohledem na nadnárodní sktruktury souhlasování a řízení "vpisuje" svou zemi do daných scénářů podle svého chápání a zájmů, v interakci s ostatními zeměmi, 411 00:55:34,500 --> 00:55:47,790 ALE - diktát pravidel probíhá odtud, od nadnárodních elit. A ty realizují zájmy globálního řízení, globálního prediktora. 412 00:55:47,790 --> 00:56:06,110 Mimochodem, v této souvislosti bych chtěl říct. Existuje taková disciplína "konspirologie". Konspirologie vždy hledá struktury. Ale v dané situaci je velmi velmi těžké najít strukturu. 413 00:56:06,110 --> 00:56:10,910 Ale existuje jak strukturní spiknutí, tak bezstrukturní spiknutí. 414 00:56:11,500 --> 00:56:24,030 Z momentu, kdy je SEM implantováno cizorodé těleso, které bude realizovat řekněme Říjnovou revoluci nebo Buržoazní revoluci, 415 00:56:24,030 --> 00:56:36,240 ubíhají dokonce ani ne desetiletí, ale staletí. Bezstrukturní spiknutí existuje, ale strukturně se realizovalo jen v roce 1905, 1917. 416 00:56:36,990 --> 00:56:52,490 O hnutí "Narodnaja volja" už nemluvím, tam byla příprava, pilování struktury, jakou bude. To znamená, že hledat strukturu v nejposlednější moment už je neužitečné. 417 00:56:52,490 --> 00:57:00,400 Zopakuji: pokud by Alexandr III. nepodepsal onen "Úkaz o kucharčiných dětech", 418 00:57:01,100 --> 00:57:16,140 v roce 1887, pak bylo možné vyhnout se revoluci, protože by se připravovaly národní kádry. Špatně nebo dobře, ale připravovaly by se. 419 00:57:16,140 --> 00:57:24,150 A nebylo by neustálé zhoršování kvality řízení ze strany státního aparátu, ze strany státních elit. 420 00:57:24,850 --> 00:57:33,530 Které ovlivňovali cestou úplatků (ala hrabě Martvinov) - to provádět a to ne, atd. 421 00:57:34,700 --> 00:57:45,040 Car Mikuláš II. píše expresní telegram Wittemu - nepodepisovat dohodu s Japonskem, nekapitulovat. Witte podepisuje a kapituluje, 422 00:57:45,040 --> 00:57:57,000 mimochodem, Witte pochází odtud, za peníze získal potřebnou kvalifikaci pro státní službu zde, a dostal se k caru na úroveň státního řízení. 423 00:57:57,900 --> 00:58:05,400 Car mu píše: "Nepodepisuj!" a on kapituluje a dává Japonsku půl Sachalinu a vše další... car ho trestá? Nikoliv, povyšuje ho. 424 00:58:05,560 --> 00:58:16,570 Proč? Protože vše už je na místech. Dokud bylo spiknutí bezstrukturní, nikdo ho neviděl, metastázy pronikly do všech vrstev společnosti. 425 00:58:17,300 --> 00:58:28,320 A car už nemohl potrestat Witteho, kterého mu jmenovali jako premiér-ministra. A car nemohl ochránit Stolypina, ať už ten byl jakýkoliv, 426 00:58:28,320 --> 00:58:34,060 ale byl představitelem národní, regionální elity - jeho zlikvidovali a místo něho dali Witteho. 427 00:58:36,000 --> 00:58:39,100 (Takzvané obřezání národních elit ze strany GP ?) 428 00:58:39,150 --> 00:58:53,000 Ano, to je obřezání národních (regionálních) elit. Ale realizovala to samotná "elita", zbytečně se "bílá emigrace" ptá: "A za co? (nás likvidovali)" - za TOTO. 429 00:58:53,100 --> 00:58:57,780 Za to, že se k vlastnímu národu chovali jako dobytek a že vy jste potom realizovali, 430 00:58:57,780 --> 00:59:07,020 při odporu ze všech stran, jak během 2. světové války, kde "bílí" šli kárnými oddíli a srovnávali se zemí, tak během občanské války, 431 00:59:07,020 --> 00:59:10,230 kdy se snažili "dobytek" zahnat zpět do ohrad. 432 00:59:11,800 --> 00:59:19,200 Ti, kdo byli normální, patrioté své země, ti ideologickou propast překročili a pracovali se Stalinem, 433 00:59:21,100 --> 00:59:29,950 Anton Ivanovič Děnikin nebyl schopen překročit - pozice zavazuje, vše probíhá nejlepším způsobem s ohledem na reálnou mravnost a ETIKU, 434 00:59:29,950 --> 00:59:37,020 No nemohl velitel "dobré" armády jít na dohodu s těmi, s kým bojoval. Ale on nezačal ani bojovat proti Rusku (SSSR). 435 00:59:37,800 --> 00:59:39,650 Jakkoliv by mu to nenabízeli. 436 00:59:42,050 --> 00:59:48,700 Taková tedy situace, ale to je jen velmi zhruba nastíněno. 437 00:59:49,500 --> 00:59:51,870 - Valeriji Viktoroviči, je možný dotaz? - Jistě. 438 00:59:52,000 --> 01:00:10,000 - Periodicky vzniká situace, kdy regionální elita přestává chápat své místo a snaží se svrhnout globální elitu, jak se např. nyní pokouší regionální elita USA? 439 01:00:10,500 --> 01:00:26,800 - Ano. USA svou zahraniční politikou stále leze do zelí globální politice GP, USA si myslí, že to je jejich vnější politika, myslí si že jsou "kormidelníci" světa. 440 01:00:26,800 --> 01:00:35,040 Oni nechápou mechanizmy řízení z nadstátní úrovně, jsou podobné nic nechápající loutky jako regionální elita libovolné jiné země. 441 01:00:37,000 --> 01:00:44,000 ALE - protože USA byly světovým četníkem, oni na základě toho aspirují na vyšší pozici. 442 01:00:44,100 --> 01:00:58,630 Oni viděli, jak Globální prediktor skrz USA (jejich elity) organizoval první i druhou světovou válku, díky tomu regionální elity USA získaly nějaké zkušenosti. 443 01:00:58,800 --> 01:01:06,000 ...organizovali vzestup USA, a regionální elita USA na základě zkušeností 1. a 2. světových válek přemýšlí nyní následovně: 444 01:01:06,200 --> 01:01:12,210 - Pokud teď zorganizujeme 3. světovou válku, vše se nám podaří... 445 01:01:12,700 --> 01:01:20,760 máme zkušenosti, vše další, viděli jsme výsledky... Ale oni nedisponují technologie této konceptuální úrovně. 446 01:01:21,100 --> 01:01:27,860 Oni disponují technologiemi regionální úrovně - zajištění vnitřních úkolů. 447 01:01:28,200 --> 01:01:36,940 Tím disponují, ale pokud se pokouší hrát na globální úrovni, dostávají okamžitě "po prstech" - bezstrukturní řízení je vždy mocnější než strukturní. 448 01:01:37,400 --> 01:01:52,450 Strukturní je jen rychlejší. Ale bezstrukturní může pracovat s předstihem, jako například publikace CNN o balistických raketách, které použili ukrajinští fašisté. 449 01:01:54,350 --> 01:02:07,840 To bylo uděláno z této úrovně... Je možné po takové publikaci, která proběhla s předstihem, realizace toho chemického útoku - teroristického činu? 450 01:02:07,840 --> 01:02:15,310 Mělo to zabít spoustu lidí, ale realizace začala být problematická - jako by vás nasvítili reflektory. 451 01:02:16,310 --> 01:02:30,690 A všimněte si, na posledním zasedání OSN ohledně humanitární katastrofy na Ukrajině, kdo tam chyběl? Představitelé USA a Ukrajiny. 452 01:02:31,690 --> 01:02:44,240 Proč? Už nemají co říct! Už se dolhali do takového stavu... oni obecně už jen oznamují světu :"JSME SILNÍ, A PROTO MÁME PRAVDU." 453 01:02:45,240 --> 01:02:49,910 - My jsme oznámili že budeme dělat to a to a vy si už sami vymyslete zdůvodnění, proč jsme v právu. 454 01:02:50,610 --> 01:03:02,320 To je demontrace slabosti regionální elity USA! Zamyslete se, proč se dnes každý strefuje do Jen Psaki, Mary Harf, představitelky Bílého domu... 455 01:03:02,320 --> 01:03:10,000 ... protože to bylo DOVOLENO. Dříve, bez ohledu na nesmysly, které ony produkovali, všichni to akceptovali a v klidu se rozešli. 456 01:03:10,600 --> 01:03:18,000 "Náčelník promluvil", proto nelze namítat... a co se děje dnes? 457 01:03:18,900 --> 01:03:27,820 Strefuje se do nich Associated Press, nástroj Globálního prediktora, který pro něj formuje informační prostředí, chápete? 458 01:03:27,820 --> 01:03:40,700 Ve výsledku vzniká co: Psaki a spol. by chtěla něco namítat, ale jim udělali vzdělávací systém takový, aby se nikdy nestali konkurenty pro tuto úroveň. 459 01:03:40,990 --> 01:03:47,400 Nejsou schopní ničeho, bez podpory od GP, ani ve státním řízení, ani v nadstátním řízení. 460 01:03:47,600 --> 01:04:03,000 V souvislosti s tím je velmi mnoho situací, i u nás, kdy říkají - a proč se elity tak podřizují a tak spolupracují s nadnárodními elitami, globálním řízením atd. ... 461 01:04:04,500 --> 01:04:16,500 ... ale tady je nutné pochopit jednoduchou věc: * elity, které řídí státy, nedisponují znalostmi o řízení států v dlouhodobé perspektivě. * 462 01:04:16,700 --> 01:04:22,000 Pro ně je proto velmi důležité ziskát "ukazatele" alespoń na 500 let dopředu, o čemž neustále básní Děvjatov: 463 01:04:22,000 --> 01:04:29,910 "Aaach, oni tam na 500 let dopředu plánují..." - kdo tobě (Děvjatovu) brání plánovat, studovat zákonitosti řízení? 464 01:04:29,910 --> 01:04:40,460 Proč je efektivní Putin? No proto že on řídí s perspektivami na desítky let dopředu, na tisíciletí. Byl u nás jeden premiér, Viktor Stěpanovič Černomyrdin. 465 01:04:40,460 --> 01:04:54,740 Schvalovali další katastrofický rozpočet v Dumě, a on tam řečnil: "Já vám napíšu libovolný plán na 3000 let dopředu, jen mi řekněte, co dělat právě teď!" 466 01:04:54,740 --> 01:05:02,880 Jde o tom, že pokud NEVÍŠ, jaký cíl máš pro rok 3000, NIKDY nebudeš znát, co dělat TEĎ. 467 01:05:02,880 --> 01:05:14,000 A všechny regionální elity (národní), žijí "právě teď" ... skáčou "právě teď", aby dokázali, že nejsou Moskali... 468 01:05:15,500 --> 01:05:28,170 O tom je celé jejich "řízení"... a tito zde jen řídí, realizují informační zásahy do systému, pokaždé měníc informační prostředí, ve kterém tyto "elity" zde jsou neakceschopné. 469 01:05:28,170 --> 01:05:33,000 Proč? Technici nechápou, proč jejich projekty nejsou nikomu potřeba a nejsou financovány, 470 01:05:34,500 --> 01:05:48,460 finančníci nechápou, proč by měli investovat do "techniků", a tihle, sebraní z různých "Eurovision", ruzní Conchiti Wurst, formují obecná směr, 471 01:05:48,460 --> 01:05:53,800 když napříkad teď na Ukrajině většina nechápe, "k čemu je nám vůbec potřeba všechen ten průmysl...", 472 01:05:53,800 --> 01:06:03,400 to bylo i mezi bandity v Čečně - k čemu průmysl? Kulomety budou i bez něj, telefony budou i bez něj... z nebe se materializují sami od sebe... 473 01:06:08,700 --> 01:06:13,950 Oni nechápou, oni "potřebují" zničit Donbas, a potom u nich "nastoupí štěstí"... nebude nic, 474 01:06:13,950 --> 01:06:19,690 jakmile zničí průmyslu, ztratí základ pro schopnost konkurence s druhými takovými objekty (státy), někdo je přitlačí... 475 01:06:21,800 --> 01:06:31,570 To je to, o čem je řeč - národní elity nedisponují potřebnými znalostmi a proto ten, kdo zná a chápe více, jimi může řídit. 476 01:06:31,570 --> 01:06:40,740 Jaktože Putin konkuruje Globálnímu prediktoru? Protože on nemá podobné nadnárodní instituce, ty vytváří teprve nyní, BRICS atd. 477 01:06:41,700 --> 01:06:50,500 EES (Eurasijský ekonomicky svaz), on vytváří tyto nadstátní systémy souhlasování a řízení, 478 01:06:51,400 --> 01:07:03,100 on bojuje, cíleně vrhá určitou informaci, která ruší řízení těchto (GP) a těmto (národní elity) ukazuje nutnost bránit se informaci od GP. 479 01:07:03,300 --> 01:07:12,500 Díky tomu procesu se nadstátní struktury řízení typu Bilderberg, Římské kluby, Komise 300, Trilaterální komise atd. stávají NEFUNKČNÍMI. 480 01:07:13,350 --> 01:07:21,420 Přicházejí o svou funčknost. Nu, všechno naráz neřekneš, jen zopakuji z čeho jsem začínal - 481 01:07:21,420 --> 01:07:32,500 - jen to co jsem nyní řekl za hodinu a něco, jsme na seminářích probírali 15 hodin, jen teorii. 482 01:07:32,800 --> 01:07:42,740 Můžete se podívat na videa seminářů. A co se týká Globálního prediktora, snažil jsem se tématem zabývat v "otázkách a odpovědích". 483 01:07:42,740 --> 01:07:52,050 Nejsem schopen vám ukázat jedno místo a říct, tady to vše najdete... ta informace je v pracích Vnitřního prediktoru, ano? 484 01:07:52,200 --> 01:08:03,120 Ale říct "čtěte práce VP SSSR, tam najdete vše", to je k lidem přezíravé, z toho prostého důvodu že se jedná o desítky knih - kolik knih by bylo nutné přečíst, co kde hledat atd. 485 01:08:03,170 --> 01:08:13,200 Z toho důvodu dáváme ve videích vždy maximálně 2 knihy jako doporučení, šetříme čas lidí. 486 01:08:15,000 --> 01:08:24,310 Ohledně GP můžu opět jen poradit obrátit se k těm dílům Otázek a odpovědí, kde ty otázky zadávali a odpovídal jsem... 487 01:08:24,310 --> 01:08:30,000 [následuje organizační info, výklad pokr. od času 1.09:00] 488 01:09:00,000 --> 01:09:05,000 [dotaz ze sálu na téma, co je to fašizmus] 489 01:09:06,000 --> 01:09:20,470 Fašizmus, to je systém řízení. Jeden z typů společenského samořízení společnosti, který je ale možný výhradně v davově-"elitární" společnosti. 490 01:09:20,800 --> 01:09:30,950 Když jsme hovořili o bělogvardějském projektu, nebo marxistickém projektu, my hovoříme v principu o fašizmu. Jde o to, že fašizmus je ideologicky všežravý. 491 01:09:30,950 --> 01:09:46,260 Principiálním je pro něj vždy jen struktura společnosti - davově-"elitární". Tahdy je možné zformovat systém řízení, který se ukáže fašizmem. 492 01:09:46,260 --> 01:09:51,970 Fašizmus se může přikrývat libovolnými ideologiemi, ale jeho podstata spočívá v čem: 493 01:09:52,150 --> 01:10:08,380 V aktivní podpoře tzv. malých lidí, zdůrazňuji, v AKTIVNÍ PODPOŘE ze strany "malých lidí", v důsledku JEJICH VLASTNÍHO IDEOLOGICKÉHO přesvědčení, 494 01:10:09,800 --> 01:10:27,340 v čem spočívá jejich aktivnost - oni jsou ideologicky motivováni vlastním přesvědčením, a co podporují: oni podporují SYSTÉM ZNEUŽÍVÁNÍ MOCI elitární oligarchií, 495 01:10:27,340 --> 01:10:35,580 která nabízí nespravedlivost (faleš, zlo) jako jedinou pravdu, 496 01:10:35,580 --> 01:10:51,530 a vší svou mocí kultivuje tu nespravedlivost ve společnosti, čímž aktivně brání lidem v jejich možnostech stát se Lidmi. 497 01:10:52,500 --> 01:11:07,070 Veškerá moc je na to orientována - představit vědomé zlo jako dobro, a kultivovat, implementovat to zlo do společnosti. A aby to probíhalo, dělá se ještě jedno: 498 01:11:07,070 --> 01:11:27,130 Opět, vší svou mocí potlačují ty, kdo pochybuje o spravedlivosti té vládnoucí oligarchické elity a jí prováděné politiky, a také ty, koho z toho vládnoucí režim jen podezřívá. 499 01:11:27,800 --> 01:11:32,200 Podívejte se co se děje na Ukrajině - krystalicky čistý fašizmus. 500 01:11:33,700 --> 01:11:51,020 "Ukrajina nade všechny!", zavádějí se naprosto nelidské formy interakce, všichni kdo s tím nesouhlasí jsou likvidováni (podívejte se nejen na Lugansk, Doněck, ale na Oděsu). 501 01:11:52,700 --> 01:11:55,590 Pojali podezření vůči lidem a spálili je zaživa. 502 01:11:58,500 --> 01:12:13,240 Takže fašizmus může být všude. To že bílé hnutí našlo společnou řeč s Hitlerem, to bylo na této osnově, na osnově fašizmu. 503 01:12:13,600 --> 01:12:21,300 Oni potlačovali, opakuji, pro ně bylo principiální zlikvidovat "dobytek", který si dovolil stát se člověkem. 504 01:12:22,700 --> 01:12:31,500 Veškerou dostupnou mocí likvidovat všechny, kdo pochybuje o správnosti politiky vládnoucí oligarchické elity, 505 01:12:32,000 --> 01:12:40,200 a likvidovat i ty, koho začnou podezřívat. ZDE SE NACHÁZÍ kořeny zvůle bílého teroru jak během občanské války, tak během 2. sv. války. 506 01:12:40,200 --> 01:12:51,990 A to je to co šíří takoví jako Prosvirnin - sputnik&pogrom (internet-těleso, pozn.), oni usilují o toto, chtějí zlikvidovat ruský národ kompletně. 507 01:12:53,580 --> 01:13:04,090 Protože ruský národ se s fašizmem nepřátelí, ruský národ buduje samořízení společnosti na základě soubornosti, a to NENÍ DAVOVĚ-"ELITÁRNÍ" STRUKTURA SPOLEČNOSTI. 508 01:13:05,500 --> 01:13:08,630 (nejasná poznámka o trockistech ze sálu) 509 01:13:08,630 --> 01:13:19,140 Protože to i trockisté jsou, oni ve všech společnostech budují rovnou fašizmus. Spojené státy - zcela fašistická společnost. 510 01:13:19,140 --> 01:13:30,220 Podívejte na ně z hlediska kritérií: nespravedlivost představují a šíří jako spravedlivost, potlačují všechny, kdo pochybuje o spravedlivosti prováděné politiky. 511 01:13:30,220 --> 01:13:43,400 Všechny. A stačí podezření. A ta jejich tzv. "demokracie" - vy pochybujete o naší spravedlivosti? Pak příjdeme k vám. Se všemi letadlovými loděmi. 512 01:13:44,400 --> 01:13:46,500 A budeme vás bombardovat. 513 01:13:47,800 --> 01:14:00,280 To bylo tak jen velmi krátce, ale doufám že dnešní vysvětlení pomůže lidem v orientaci v regionálních a globálních elitách, 514 01:14:00,280 --> 01:14:04,590 v Globálním prediktoru, v různých proudech, co je to fašizmus atd. 515 01:14:04,590 --> 01:14:07,500 Všem díky za práci, na slyšenou.