O_imitacne-provokacni_cinnostiZ}tZ}tBOOKMOBIk&8.07Y@Hv QS ZoclPt~ "\$&U(դ*3,.L0 24 W68v:$<-_>6@?BHDQFZHdDJmFLv3N~P"RTVXkZ\^`b׺dfh7jlnpr t)v3x<{zF|O~Ybl uc~w pdKĔ{n &/G7?GOX&_gpzD^"0dMOBIe wel#kPgiheEXTHp cs+O imitačně-provokační činnostil3calibre (2.44.1) [http://calibre-ebook.com]d Vnitřní prediktor SSSRq,56721b8b-f3ac-4ba1-9994-234d844166c4p4calibre:56721b8b-f3ac-4ba1-9994-234d844166c4 EBOKj(2018-05-10T17:12:12.938000+00:00   t m O imitačně-provokační činnostiautorskýolektivOmitačně-provokičinnosti׃lockquote4emσju@fy2"> ojgublikovanéaiálysoulastnictvímuulturyrotoůčiim kdoemůžeplatňtáva. případě, s8ěja>aneboyzsosoba mzáko tanovenýmpůtawsřisíObo>1krat@ 004418>3Y __2.-korPceptu moci?<31355>15GggTypsychh 5π׃533׍.Rozlix2 6814>17g 3.f`ivětonázoruwt45341>2wwwwws4andem`54075>25.deologÑq spoloo060987>28oogookVsuvka 1:Ϫhjmech,,p+m^2298>29__g___X2Ynejší)a׃94937>4w׃׃׌6a؞aunk(sa`íz*ότ13H7>5w_]ProgrH`-adap03dul?<45872>66??>8Sens)iiahaׇhnutoli pst8W993WDŽDŽOdboč0oatu 37471577777Uznik󬸭časO6ȃOOOO?X“Dyenlizmus:(měryean`ꀡkutu?WT957x8GWWWWVCoeřebaiXoa(ěnبvot:ytlav[9„vdoucí“ůdci,bo`ac@bynalaináultura? 115 3.4. «Es0rismus»,hýřecházíamo-sebou〨pánš τ305486>138τbr>(mbp:pagebreakp6dž#align="cenX"pwwwwwwsfontize="5xi>1.ekratce/Y>PřiohleduPzic dostatečněobecnéeorie řízenamh informaЍbezp)p tabilprůběhWbjektu (a@ejiB)rámcpxnýodchylekHdepsahodeá`režimu,@podmínkánejenirovlivůkoprxí,e0?:cílevědomHtran"bonipokusvyvést,ό_YeohXmaskovatakJjevy hvektivity'vla9 šumzystémue.okoטo1emTerA "GGA"dyvqnonkPmemG (]mcesem),aejHъHvrčit̎ ().krom8tztahuiЋfunk8V,cHvunonuůznorodků,h z|uočínadifi@m揰o,HádaX(novD0(v@or)H0n݇nimčeozpuštěZ8urplnilYůj ú(.ʑo w`buoomk77 x8výQ#aanedb0IÌ,piwwtliva+celkuglobmisick'>*     EW! *e____[Odvnmcept:9iéhiv? (zhny!yXq)nuH`uڦZadit@p`P.Ԉi+vaě-"el0r*"ociѨ{eX@vláš wendres-diriv)působZákladakchope zotr0zpsychikyѕz4PčlIkaautou€rou–ologi)pzoroA*kultI!sAichžu!tzv.,může鐨8pceni8hdy!kud]y茨sasmyslsebevra@dtkPjimK.řiOϦ:uplatň񖧂áparhozbٮsil(taj|lub,It1trAa`čanshp "ýšeXlegorgzajišť1ZmHmiebpoškoIKЂpڋpy!ii3yWPr@pslkorpodicPx discipl`ydp?.PЖ𱁤bylev`řlSSSR:orbXov豐|xY҂dʆ0kkYudsazspy" živoětši av`dohromadybiosféřee09:Qiqhz`zulissintrikami.@led$@leom#oxr`X񫼀pd҄z1ńHkrach൛ěř pupen@skutɋmiaou3!dhořnomenpyiděla,(e' apol.odeslem "Víceocialismu!"íříeapit. 

Jeoypickýkladrůběhumcí-provokYtátnHúně.e 20stoletne samoP:akovýmoremtépylitler,terobrozcebeuvědoměPchidvěmecku,koušejhxatiblhotroctví,avedl8lepéličkyac NicmédůdkuéeevzniniálAdemokr e švédsvzorXqburžoazzp,i(0zeápaduskoqračujelassPbytnoue8ivilizHvojeP9činahohd@neúspěcreformjůP druh`8čívátom, žSSR-u esv0ch`ečennu8,akHá9xpzovan oliv,avo-"elr0"haraa,funguincip "str0islíny"."jen01985–1998Xle`vinulbdobáchЂ0možnvidětx hirii????X @iϊϜhaai戰`"živelX",j.žd0zYhčk@konal ux řišrektivJsychiky$zrodilo,9bezímsobɒHbolů,metpis.oXoodp؈qvůjteH`b`osáhječlenjzQ1ztšíáoЄ08iHz"kroh9otaЗڗarYs"vuXuAan mmni8Ghvztahžyd eȄdalagre9venařrize20v@ʡ(y GGGGGDPosledo@taxaiArPܑ𜯜,bvrnBhooj0áXs,naPobvyklڔmínek,Ӆt9ologi Hh-Xvokij{trvýjimkyBbuď( !ě,cú(ě@WhemuktidošЯeba ٿtwwí[׎׎׎׬o뙧IelsЈznamCӗPpo d8e؈hݒ@loupXků:////-1.difikzpozPۅ XOzx v4QjeSjíat'2.ƥеDeotypu (yku)forvV,chloz)chhlece"3.tan(,j.formováníierarchickyspořádanéhoeznamu (tj.ektoru)ílůztahuovědentifikovmaůmařazepdoeld.

4.ormrodpXdajíoncepce 뇿objevje(kompo/"plečenskRživota5.ave_e noH6.Ղ4,pírajeystémtrukturiez7.ozpuště(uvolnb)Δ!drojů,ouxtýchroezaciybrȒ,eboqiudržeppad݆
f()o(quuuȀram (,i, " scénář")vyívdup veء*yhчoooonemho(πoϸPři polečžeýtám׭6nelokpodobě4NicmpvzájemloК1>Xvyjx , vvěmYpl@děl poG`uriopeci,akoA@ut8n͊T@djedosob stžavlasÐPky:ažAzkp{ԡ߉vY8sbyť*zq*i\,CPjsoЄje@.׏׏׏׏VůsledkomЧr)pady,dyrogramově-adaptivníodulaebeereměnyru řízeh,j.aktickynějaké (nebošechny)unkcepediktoru-koreR.oůžroditonfl@zájemeslučitelných)cepcakepolečnostioelkuЁtnémzmJe-lioobřšpat,ávis(podstatPují__Pa"úča0-ne]"ho,docitátan ový/,8poYkdPzi(nelzůimo typu).

Kro؆,úsilpvyplňovXj0}Hdepsahnstrumianouzic(@obsabož,yrokratismus,toažádσa0emhH`livituace.Ђ.@ob$bsahám͏ra mpobem,vecixqobtížYdefinuxсFne35vednu`atusuzPn!jprincipu tury%en@a
, imX0pvoki nioh`h,8ho耰mocsH!ulqtafpýv– 0`i]a9H؅!i!sto&(Cloup+kpů>)rg@doZněípadsjs tar0Ѩ orm0`vykyX_#08ilpoТ8vulad0klaikohAvlAҪgǪǪ46774Ǩ6ǀߩǁ///ß////-Pokudpm`xma(l1Z(a@petapa#plyn prʷáC߂n3ijakdreHp_qh㚷@itů,Azٖ("htic"9elu.ЅčtvrvtBvuᘠvlasttu$hɂ?8@jopecioodt :1deologou[charaiuidtO@0jateHohbýqury@0skryod螺Zpkut#eosiS/-ᏐzpoPireYacHza4brX)////(S]ci0tj.xádaiduodەbmXkdnؕlEiX118eb'&,Re"I#vylučuzneuX. wwwwwtTX9ceq[C*občaziaYa8m7eurorgiopcivi;_8ulHn 0D)k2m9dnk؛??vvdakulchHa eRakoukolivritikou,leokonceředosuzovánímbecně.ystém "rozděle"áodárné,ýXoud(ocien částohorogramově-adaptivxmodulstav`rgechtát. "Deideologizacepatakzva"občansk`společnosti"Xkultndividualismudzistkůchrany "(formy@ezent0늹pce),ak(sluvkteříliti؊Hуkz8m[,ĆzměnamiPv:ílHceloDedůlež8(ǁxjejire).

Přmaڍěovažd)av"e8ti,eositeltuálnnynikujsimdQtíslXu ehož9vyhnup)aXߊ3uvmafiȋprincip,otermxa byY?tal oq*zRrganiȘjωteQamximuto_st.Ti "j0˖i0icsٗi)blahoby"ِkrývarot dAsah:arazX0Pa0qočtulanů-rodin9votm0ardvšQdohromadHbiosféřee0@stedom`porywwhoÄz̖bpannXtyppsychiky (pmonic,p0,rob).Њbylektor-DPGzětší̎`krythodnocmar`jxmpoty[OvXDhyb 7xpneosJЀxuětoho@n`BmWu,krmȆɇúkp děHezi giopelichříj1perif yákulisZt globyp pin| i'4819ߖ__///br)חחחחS fakxexisteЉhdiroLypsychikyředpokládájenrčitouierarPiomponentgoritmBc nno`,odmíninnkty,ulturnímiradicePspolečvlastvažováq, různorodintuicíče*`PéhoožíHvede,eHsystP :hápksvěta –fektiv0jší@žen,Qse živel9"sámdbe"yt `tšinydinců@oučasdavoh-"el`"WP.  Tostprotvr8taplfunkcz imita脨provoki؏łotw!8bonutAkterá(é)konceptuáoc`koH҄ arismu",kazujemn@vůsledkubsehHbáze.֌ ʂtakځ/*ؕemlepD7>ce,xistujíHasntajaktuSglopordibud'̑aolnz"asciviliza9ehš߄ޤyyi;Ѥoz`naIh/*creHay`bu@o`pvaQtapobAjeji8re`Abr>gqAkideologfo]v˜plovsmPro úsšbdruhua@ɈudЉApatد1z,1tlia򁙔xapmrozqzeP /zájemyl@ǁmaq(coV¦RmazahraHxo (Qgramoj.i[8oʄ`odná,z!ýštoɽﬨtru0r}lIz2áyzaujatxa@(jinBXav8nuanzƒ imчU8-љo`piůžهý ?omepn "dilpaꑘpozna alˎ rut,!malvJ y恀1cel0υkrachu.GOOOMAl–tPby0jsou;׵princi8%hȂ𒠘()is línyXschopX/Py"xz8itdirek(ížstav1mBapvo*tQbѹ)Xm‰gU!?9Պ Zkuypk1Ȥ n>i E:Hřet,yltrvmezi(ik?e Uámti`urí.ȥpoua:n XړsubjHHmyšlIP@i "já-ڗjhozoru%hlaZrgzؑ kezm"ch" "aǛ2enši`#iH,(Hdruhu_|i յodvrnYbPooka0regulir6sobvobodk9olb0s0$؀lZ/)irłP陋aáklad1smyaaochopenéonceptuálníebedisciplíny? —ehdytáváoto:byyloožaimitovatýtznaným,eřeba8truhneenalostech,rganizačchycY nějaký"mysticj"WPalYWWVě.ibovoorušeAoupokamžitvypadnutzdop1dodoxúspěšdormt(vytjXdojemráce)ruktury,te8mus@90vir&–kutepracuڂoubezprЄHdést!kjiH獙Aátor-0v0r10Ve*svědčA!ulis"manaři"orb0`:bbrX)ulb>ap7711statere(ojky˔lanimocȟc0lceٞ`m  @eňtvopblylore ibldoktrX8ybud "r"-neхoxprinHasisano`aichvu. (ZEenxSSSRíjhmplehv8nXiq9by𡙘0sbY Blsama`adnuvšíBa,arxs,pntzؚYHxou"vyjád`:dera@liuřájaem؞zn;`paK8sy).oי׀(uhýše 9je!v:detaijrozixfhoNmbp:pagebk6cer`"5x b>2.rediktor-koreIτh{aP!|1.ypsych`bžӤ nJIy(ގn8R(kPvubj ůžeXtxiluzi\몰bý8ubXnalyYOOIí. ߀ܵt(vyžaduqminimumyynormQlid?:J4pɪܶ,dqnspЈψȃ+mtavuEureP????;Бbiootž0hch (oklamnhraniڤbsvdȪ`bblema(zhpiho(í,lučy"tnȖ ⵸žؓד. ProIr(kut IneÁؖnPsi0ůš a֒Ildn ruȃstěžíI oodem (hetjs(nadhlou*yWyr`kruhojЭڽINa );xېud74vy Ⱦ@ěkohoichájem,áootenciálřimětee`něypuvésychiky,akeXntěžímez8@echodemkémonick@u.

Nositelpholidscodíkyší čienbeliminaciotročenjejiPvůlerozumu,soHpitHdstatucibrzpycít`tkonceptuH(nnoroto, žehová átoraživišnýmeboiorobot vždyqn`ursvdanevhmavXH$xoPzkálhysterXy-mysreakce@ě,SAablížkimvalujx kazpgoritmyAědomýúrov:utomatiradic (x.y)hinnktů뉷 ).ͅP ˅qptsí,kdo瓁QbudehtatečnveXtre''.Њ֗Iobvykxza89iůz iuš۔ PАspokoQlastI{tčá9uvi@ņHu|způsob XoxPůohemž9vybraYceslԥHxsledovatXdosáhaúsphuHokudqstoupX[T{Ayhnu pohryž8bopcaPsjΎUsmus.rbr)0ptShty it0?jaHkoliv4ߓ߁(8m0mlovio "moc",uřád pol1Aglobvýznatd.(ezáp =-rýlapdP-"tar8hrá9"zav"ks hXlmnstqí׎׎׎׎׎՟qa(uf vvylučʂ druhXéiA:OOM:ulׅ׀b>2.2.ozlišeníPrvPtapaoběahrnujeden@ikaciozpoznávápřírod`chspolečenskýprocesů,eztahuimžxnikáotřeba  řízebovepdoQijatelnéhoežimuamo.Ʌejsouvstádia􂁄x[u.JKdybíhxněčenovA@yubjekti`obrazů (Jndstavedinotě),aákladnichHmodel(vyJ`)ůh votImnstvvariant茜q,dyPȅat,teréyly 8bysaženyuxOOOkutni.Ԋ؈+OwtdáleudemznačovatXkrátk "m a"GGGGFVeudplynouc:uoroؔxistuj(:+emdžNJHuzre.֖eohooOQPyru_??.Δ!aaCłCymoxmiěřítkȇ=algoritm+psychi`؉WVáp jšíȘ(ni؃pchӛSěco@htvƒak2yjadřԁouee؉0a+kueti@k">,aMxd2\ UЍdmínKmraBky,ȃ9b dom@i0núH,PtakBk`%},vy8xroliecčasyGGGGGEJÐxjem1ylučúhpohleduo zpomHaka ,Y蘠šiуH v.Ьeá-c0ricЁ1u6-pomvisehspp)zXtj.iixeez`nohdruKy "informjozadí/šum"notliSnaZjene+nebaty`k= –GgwwwvNic!belpHe8vy򨨝č"0rePqkdytne`DládPrčitɿ򌺙HíP@iosl(hslyatd.čxivobecHnaHs ř`myslxq.ilovȤzrayčb"pokch(BůhZtrezbhozumu")chybH:H sie)FdpvkXn҂ϗzbeH""ـ`plak*QlsituaXukáž7utווווOďu "8(to?(͔ǔǔÁHdr*Xm8yřčɊKnu:')blockquote.8(πȆꆏ"Ó֤rxuverilsudedržaťohaboj{X[I`dct@] ámң íšenievym8valku@Ѕ.ál耩ďakaaodQvs. (sa 8:29)"Ј9oz(rur„:ho: О те, которые уверовали! Если вы будеhгогЁь перед Богом`н стp Различение iчиситrсdих ыхянироссм. Поисh 膄؆`Iилот!) ׎?quote>Tonamená,edinec n ဩsoběstačnvevéchopnoozlišy,Ȁ߀-`poz0hbrazů@jektivrety (včetněových,ředtímevlastchphosychice)xaezprABohemaždémuodlevírymorálky,yjadřuj2seáměreudouc2aeth(jakiditelné,􀀅؀)YvЂPPjimkyJživo4okolQ`. Náxob@@okudApčí čin2hodiu,zapaxoSúmyslBůhba؇؂Phý8amk#xRakoi9.ֈ0ýsledkdXђdyžzexistuvsvětozorasu91enhora҄oHíčiJesouladulaBoží4%aniґ0cesӁdů膨da(mizsu`small8g11)V׏̌8ۓGxnebiolkيNJŋוUŽ/ubrـ(O770Po1 ;Rhodnxnyra܀ekxvlekzxHuɝLJ`ji@0seřaz"ka"֟'֞olKdy0H(ukáží0 u Bomrem,1yxhhwCd,ůȫ0Ha`e习0vixh,wqhpuo8nvo očump&Hšíří,chopظ78T@`o!Poydonicktyphr҇@'arian8biorobotauJit udqsvHdahXiPoȀYintepvějaĀYokole9ztahuh݌blemat,&YϸA8numhmyV@u4!,oylo IoNJXrekd(optuؖш8n2evahHstádiubjevováníozpozn{faktorů,ýzývajíchotřebu říze,davrženciykoHnědavo-"elitarismu"eboímškozovaQjeho_Y,`chťiděláaždýdlevésvědom(sám.


2.3.fektiv Ztopzorux>Druh čtvrthetaplnéunkce,čínaje`pracdmeotypud ifika(tj. "automat3deteros dkHvyvolalyájeubjPpkonceptuá(oci)`stanov9mílPaačPormVvlastтKHváYřijatexsamýmosiůmvu8`OIčin8taklaSvůsledkuozliš;dá%Bohvouuyʗ@měruP&ky{lizvůběhuelživočloka. BVy:a⟰ dvdů:ulb>12Po__^152T14Ačk baruh"naákla8ɤymnhiЕů,aKozliAbědosavpvo肄Hefi[avZk ú؀Hyžadanalýzuud؁zȀiمopڞЉ2(gnóožnýchariantalšíholynutídálosX,ez čehožeemPnéakormovánkoncepce říze(sap}),􁠀tnýroces)odleibovolysřijatelnou úrovvality/.

ZašXhledu,Htvrqrax8msvětarojjediniatérie-in!ace-míryfektivnějrotěnybra"počátkuorh"isponuQýjimečistabi0odíkymusubjӅed`vyևmupXčasuískávajyetai(aكhodyHOWeyarozpae livptěz živchkLkter@nejsPvHpěedchomiodpdcaho Žě"Já-centrické"GE,rt" pieompletPtráP`dy؇XvzPhfazinevyh8"zalétá"aipolehP,Isb0Q*pád=uoi8Ќ!pokudnedhynjYsy`mz`Yu_ aží`Ξrach15
88πȢVH'sɱSoQukazPx:Ô ituh"i@mocv adu0(noznauxPYsSů,st(isȒ >o8pJnep؂ǎ@onIdozQdho16za hb>prvéi,'qširo m،úzspeciȕRPdruh ZX)tlehPvchel((x؍|ens)na$ׄѦclaj/////>Jena(áklad,dp#mvvyj!m,m[W!vykedavo-"e@arismu"qbudupiXrohZky(viٌq9m0Qkům,j. veáluudeětší částiracovatHoxdavo-"elitarismu"ostatečněhbře.levaHoumceěhoiblémy,ožeozlišenn2vociesamého,pánůatroX,vbsolut)rBoha –vůrc8Vůsledkuoarovokatér-átornižy(htěl,arč chkolnP`Rrozmýzáklady߉v0míře,Psakmuouhlasitobjednjejii`jinnažsvodja-'ra.o!njXžixtak0", 1seřixmávajalo偺5kterRnyšuímmpencůmoncep脈votaidsk1zpobem`Kr0ovstv8BXX.


2.4.andemovým8in i>Zatvrze!ádX(porˉ`sЈ؏ bezpy8odkaz[~-"h񐀋"bonikdezná8mplejvdu"``č`údajyv`gno``zorPěchsmHLí,eHa.΀f)И(žad+`Ȝ+em,ay`xJ"@ů6H8񪠈principyytvo9symuztah@0nitř*(p8ɋ4navzdsv:cháBosšg(doíi00ruhu8&|XIlavorg zaQ@hstruraBspol(enqniciativy. lockquote8πȟOJomůžetovnHȨi1vxmenhexistuhfunkcedurauk@oh ep u@t0žemku0mv"t?<(u)erh WyȚDxvmuyoPokud׷rPpz ěakYck0dkupino=!V،ku qynu@h8xupuhW@At[KqaAneLLaciʛyě͔;~pvyu@ك_zu◀Yza)usiKHikěčna7mcTvೢdonismbuďYeolspЋWWP;zmwǒHbud!v(obra|M_ d膈jevHggchara.Зj`xtraqcp(ego|){izoleIceptuxkܯutzbav(Yb0Ӂ7؄mu),q) 9mípapأ8bx—ld0emzérolilábne. ⣟ڣNeدenidmxْv8тpublikem.ʏ\HaPokudude4emmitátorHnavrženoějaké š(oinimumxorměřístupu),půžeýtěřvoly#hm17pnHÈۀobnažíě5scharakter (xito`wmݚz0ko V,dpdacre:m)@bámpmož?Pblu)Xwgg/ubrـ(Hlavaje`ápat, ?tvyžadujebyho i"@erschop" (extrasenzorika, "magicko-myc"vykytp.).΄odPěykazaku",1jnejším "šamaXtHmi u da*oWWQ'DOBRO-vorozkolektipsychidmamiXsvobozú49uhybȋHsuishocZYrazdstavρ)rete áP"pa W8|Donel(vstoupitxvůeɏ1@Pivzvlášhlal&mrodmíjрJzaji@t v*saAzkoumí0>pubinlvOx(e0nW542498纏///*,h(navrhp@seu. lgKroohǠianPztu*oXv^,P;@dhra(důhra)ohu ( "va"usiloXvzájem pos۞vyotyaxdaYozklad@`ٗYQi(Ɂ sebe "pýře1dceТ"scůX"(e0ítpdjzakdxrژHsi m-x)ť`:Xvedeñ...kX došle饠iaPabí٠ X"aYwprincip󴠽Htahbeznií____O>Z"lý @9Zxtvrtappza`PfunkhY[(situinakysmitory-0vokaryЍp1ros 0yko0vo-"ear"QodrϝʕdisplXy0]NNmbp:pageb(k6/a>2.5.deologickmoc –ɒ78фp[Vlo_77is8zorɣz9iětoumolky,IpjPjaPz@pvybXouԙoi퐲˓voDách.ԋ8rocesOulturoupolečnosti19Alet,estYtoroblematiky,ebmíRvsuvkuA!jasahtěchcesůsobalektisychiceajichákladěíhašechnydálvztah|káetaplfunkce řízZ.BbrȀ)6늌cen">*     EW3 *O)mbp:pagebreakGGGG">Va 1:ojm,onázoruájemmO`@뒇3">KroH"hoalIPkulturaaraIiz`vrozvinutýmipůycmož!nazvat "úroچ".ři8e(,ezohoRý " ne dimkoo;Ȃpodmů"{wuů.č`iv` )mak")éutyxsmyslernuWbylkutochopen (ut")󐷣7Jeq,e}slove@frIsymb8pinouPboXup2ů:na@íkazuvuk"mek"?ـuap𫨢xanismu (akýis,dlabár)ąﰀptavby?zruhstranobraz (v:qticky9Xný) (: "a "2ovcexř`hzumelodie (hudbazdelӔ{vy T1hєaptd9siPy(,Zt؞ejsqy.ysubjny,xistز| čěkIX߂mům (sýjimkȶC,SIn0ҷxvo ize1e zacvaqɿQ0rpůhnlid8iOǃtyelh iafragmPᄑ y ,ύ϶lockquoten8hπȶ7ϡPI:hodaazbQi)'pĢ eշ˚NJonYjApouží ?luozM瀙:oҎjaЋڝ zahr`Yalgoritm{1yšlQ؋oCC߼uHXxlasrotxe každýѶyevoukompo ( |+"o0ěi9)ak+8tomru@hb0spxúroCs(ed0_+N𣉊ta.֛ȶypa󖒗8ozaiPjAbse1梒azeb5В)ezroaleidoskopЃoooj ϟRozlhWm=)0i>ٳ,p'?>`m|?<Ǘ1p`klvߘߦ\ůžektomudpdajPoXto(ž,yjádoůmatéže národníultury,akazykovýchrostředcíxrůznʂů,isponuj"vlastɂDouvébytn`í. (Sl "světoPzor"emáčeštiněyhraHýznameYševedenémmyslu,avůžedbrazuějakéhoedno@u. "Chápáфa"턉Xšíhpda8otuímt@eduhem@trp() oipeight="8pt"idth="1em"lign="justify">Južylo Pnoříve,oj!pdstatp`vujekpurčitsaEzni`Yrěka,cho(odráže)qcoObjektivre.icmé1ͅ8vorpolBský:ikd naditosob,ivo;atekon0sruhýmiQ0vylučImož!Irozv@`PalRvzaeqdegaciFiospěl(minil:#oPasivilizac0kdnstevvažypysychiky8i1ne)ositeliSži0é8vo邱t2021Vepolečnodyrčitá částidí,teříědom`a@ledodporuHxistQchsxtonázorovouradiciaákladhorickyformovahystémubzn. ČáHzitoělto, že,saositel`iru,osnoHeciálnhyčleň$N,arazitineužívaXdefektсnTchápáHa,znikl("samqbou")DruDjsxxynatpobi4>߄߄za4aě8vprvkupinou.ledniruz脚zdnPmkolivd@l`PmؓӅo8čZzrojevloupy.ڃjAúhlu hXu ":dv@y(u@ků:nxcoyiatXni;Unedo" (V.О.Ključevskij.ebrzspisy,. 9,oskH1990tr. 368) Ten@aismusؤ-@yhٝx@i随ǒ?>aPzz"xpravda (re؁)tl)?",i(hmyhm: vislX:edstavoPyubjr(b(rohřazkoxzxů "Y uď0¤ǧ_Tnevýho (hupɘ0؊ׂ irocesQvídoblastnb),na ~vah`PodměHX0tzyksedxP؟sychAkkdxĈ`В@Hsv`Á vO򔚁mot)(s i:)íІ:kyA؇>cЙ؇Wʂ₋)qenušír8݌(22א־ȮЀpará?živeBdkHl úsi8)klatQ: hz `zeQjbos(07a "*"W596115琏/// ggga(cvyk`nazýmPlexikۻ:_360086熇///+Ppíoům mu%veterís1ecijaté,`in(vy8eňiقy)Tbýt_v!dJaeliI`ypuhliseHup`letaisdmíněným životnímikolnostXaotřebami,ezu`tíakýchhivxtrasensoricraktik.ůsledkuohoeohraničenábjePvealita, reflova1dosychiky člověkaětšíástieorměnělexikálP8obrazů,ůžeýtzvánaěvDojevePihsdkě,.j.krzsob!zkušeruh*lidí,et'QminulcXa8jenیЃփ_^su:uamého. 

KroQ"pojmoparát,spemperkoncetr*  komprese(kód8) domjú1^ jazy strukcd"ožmodeata\xrůběhl;vWVzryměřít času,Pe`novouýrm((lepvarianth5zn@stvAҁLtomtxrocesusílQe@0G=pho(vy`eňuj1jě(uKistavto)8z(sspnnebJmuGn`základspecifduS\ Z(jinotajno-symb40vztahuHmy81OMy?_9.lehdv27L(važdYkonkré+Rp㟥sר)w wk*mW609938皏///*,/bezozváWױmfikaci (tvI2RPeho(yttaC9elyj*hragmente_ky)Zjg'#rQ*/u חϖGG@itoanu,byE//ov8aXkompot`KbylCenR1av0a neq:`eýјAljjaȤ؊vyeňuch.eMst (X,zna)al8olSZ hxjád"las2uoAúsilXpochopitKG̃Xȁ@–.j. gCpvyhatxist (oyՅǚQ72bylaožnostbrazechvéhonitřní`světaodelovaty životevy,ateréruzukazujazykovýmirpředkpřijatvepoleči.

Jakýkoliv!gnojemznikákoIduktdince (kupinysob.ցoohad ("nápad", "pzp0"..)blockquote8πȆTWSD:edstavujeꌰ těxrčitHxj1ez`nělexlꋐvlasQsychice čěka,쁿 forma@ja.leąRseojmuHlišt,(esoučásgoritmikyyšlubjektu. oiNSůže`<􄾉ůslu`eh1taem;mnezahrnouɃWWW劉ۏPsmalšíaenOwwwwoyms+uhjt č"c9bylrjiný,o15l (mɂ"mqpozXji,dhvíiéHecA߈Ibud(roaЀautors"áva);vrh=HbZڇrm󌡊S(utaj`8؀íčin|dosudni)@hlaivdomX(egrep),Cqbýy("vytan")߆dHmnohqechʬNejsaM9kai`o vkdYuCěčíIt 7vypeňc.԰!ipXčasp؄qymizemr٧ -ite(i`QěVѕLakješ1;a)_@etp8ictWb,.j.LvǛopok(`kaJxvypracYcesuǻinoȣ逊cPes -symbc()Zn9ߘmpohtykotdíӹuЂ䆀základchápáebav苹*Qabse–Gou(g.Podob,F`z ne6K:ulb>ojli="2/υ">sychinЏ2tom!y,Ȝmode@dapdždždždž3džDžǁ/φdždžnjypoda1juéSvazebeziȚ_(ou/t,FyůsjejioupJ/ulTěm(aktoryꍢodxizy (:vinky):hvznikؿm budr Yvyjá@qch; GCtvoQsXmipslu!<TukázH􂙨1rzymsociativ`8+ (Ѵej@kene1(xchXyma~kontex`ouȼatp.);9zmitvěta. 'GGGEClXko(ho_\,mbýQyPdef@`irozu^_\;dostatečnělízkémdraženíbrazůbjektivrealityako(véu'cheHpsychikedince (t.j.edostatekvۂWWP);ř(ochyb yunovvzájemný vbezizym@rředaC8nihověta čloPka;8GGGG`pořáda\DŽDŽrůzD(vár" 1 – 2")`׆ojmρɀem̀c,ida߁߁zbezXa,!vсu")29Podoban ecnjetje vyeňuj8charakterjsouٚnaprávni (pravdy,ouladu_^ouanalogic@to9 ,áměrfa0.Ηxtázkupm,o蘐xXyx,`ápď0n9ka živonaYkuží!točXnQ záacelě. kud`khdruhBlid0xschopímatO8vi0,pbXځjqmyšl XшzaQur`todmíneknu0>Ц/abyebý() okoXm.estl@2zdvve,ak߄߄߄pob!߄߄؀`(߄ieD.ڃ kkX8njejiPmol3pqtek0dardů)9,AljĢȒin@nohn(v`ruktur(myslu) i􆸍 qp oϋre( růy.xistunev@skupi ůtepotkseoj(odvozY)šѓVvekfl(!ph//odel>Hývojhsvúčav .Re@ y@enityp;s59p8Wouřadȣ{pbe– "Já-t"nímánívěta,terémylosánoříve,emudpovídajíc"Já-centrické"háp؂. 

Jeholav1aeodstranitelnýefektpočíváom, žem awu0odmíněm0Rmiekolnostmi,echهWuocitá(sledku čž/aKonázorubj ustabi)výHproěj ŽivotpoznapředҀ.eWaezZiQtsouřadnic,Avod7vmševyhnuětrájedn9čiurčHamžikainovanour.֊Ptak>Hvukaleidoskoppohybuna úrovniazyastkůPobpBEgOOOOONak`noXlXmu@hȑpPnXuopߏzákladji@Ahtegori—roj8atérie-informace-Pry.roteůhInad-ret ( "vP"),id:posloupsobraz90h0|x@memohušilokaolbabsolut,eflxé؂ Aroli1"" apAipsychiky čas8Pyb4n+c0ioivitvo".˒Oqäyozai Oωyxdeta(ůz[fragmkaždXŊzlȟXuВȩvez jmvnakcXqHH@up A'G,s࣠hzavaz~32unș<@iOO Pav8demkjezٗCkomponhah'4ceЮosvojtuhit0߅u&"<(eb nȀvP)ěixiP؄?hkam`Hje8o`t;urYxpiChHčínysSat,jbuáik(Ytúeňonoru (n/udržuidmivoBdat)P0`ejev#Ykonflihodnot@ȓiosf8Ze2KosmaAĞDefǨ?1zvráce"panu`5m"u(d,zpoyšlRБsychick kuel(včetImoɍ*uje (reprodukuje)apříčokoleními.efektnosthápávětaerojevom, žepč nenazvaduohexSibinýmiulturami,遨améůžeýtsoueziidVšechnyytoblémy`yjádř(reflexí,drazem)egeneraceravů,j.bchěřítek@vlaj؀vkterurču0lgoritmikuyšJ,Ɂgšísychickčin"aksobq (individuál)kti1 (Xborné,gre9l.

Nyráteat8oučasHHácebr>*     EW3 *OOShledemýševzkaždxza ْ0ncepdoO)–ezuobsahoRdstaformovnH@pojH,J/rfinicižxistہׂma?btarvbsložkůz(xúrovnqzyk5rYkBOIQmčáhodnoJIecněIima;a "ٕbou"ozumse9eV"vyčleňsvЎPitele"xbyt/tRozděkupiiznwǧ=v!cesu//w,nitHlt k@jPtou0mtopve鏒xɇxideolog sm: MЙjخyliv?>nOOGvypovatᨛ"sȆtimplem(%",Ѕ(č؛zvěAnek8-l(en(poixějwi?Jm鰸X`vo`uskXalyи@spendruhéhoí)kela#dPᰬt@܁ Aڀroro"pí-ár"běh0uXHuktirhiUrezIúY8okrat餔crnsAqi9lXby@p(v)"publicl ons"8lyodinpbQHHmnohopk`dříby@dat aam@`ɗH:{Aomkintutyfakulty, p"kqvztah@sjtdzdXoQotvrzsivRor[^-adu`xa8PjXřn0Yuůxzamlokv "rH"dSȂ͌FyLápad؃obraz@#j.Furt6׹~(bi1"e0"-nevoln˂zotr臂AЏxH8isras mjmezihadQʄh%ar8닠 (0roliši(itYzapoá0nezmiK)7WWWVKmuc ,kudetk6A?děď2˂؟guvraovosibi98la v(1999 primhoHc2000.ˣ8tantinavlovičevneCؕآo @ob 8(sYeg0u, nlؼ胨aiй>pYIk8eklamHkampiáhlltoh͌dpQڒ]ja@nmasméd ` lj@ڌ، 7%!o 9.79%ů.y펀yɮpecisnšok.V.8 b muýyslenyrozic8vibsa"pracovatfektivní "sociálatechnologiirotlačeɀhduktu (vanémřípaděoncepce)arh",ůsledku hožodporupolečnostibdržíea0boinákrét,l@en,doužijeějšíOIřivedBzbytkouhlasbídnutouninPxzorů,jtahujíchidřěsilteavád腈vo9HakІi,naleobsPzv.!stýmem údaj@x.

Vvisitímr@balaš@dnodsprodmatu:6Ccen">*     EW
Vsuvka 2:ϊ0jlepmhápásvěta>PokuderáepalgoritmicznidohaojmAvzájem`hoXew,o "píárix"Xsta!praczic8yjnýȁihkadle: "Nazvipekáčem,nbstrkej9trouby.ȀK34 itůzHmi(i)yѩv`euipvϞbí`á|jazykovHukps)Xů8(yAnix`m!Xaždq.7_774Sci "špvC"toHmoh0dod s`roky )hcoiíado2 nemmíHrici-b@0Ves@(ilu҃؏hbHzdC);tP)t`t@e@uzsmyslpbrazu8lexiky)forXdsho0obecҕjaA@..gsoci!ku8y1`ýt8čleňm tx9ji_pkompo(ty)̆Zv̈́i*áY27ahO,liš+(?88 ///ýdk"'Idruڈasperanto._o –rxismusnezmvzta kЕj)ludjX9ozofie8melogicaedr;iteHomie.0ob{ʶdH.h0nderse"Chař1 šaty"ti41Bp0letXsAdl9musX"or ci":čwě2bůž0ýYvup,Q"AobjektivIj2+okud "neu…ecapeAPvdě ejd0ěkd(hlásqyklnahýHbahosvzzí;xb†ecúčel0čí%᷸Y`ri`pitvod8dk0vyš̈aniXfazscé!hororatrcПMΏnȖpos z$"Klid񐋑vi.."růeokr QloroučasglRicivilizaqnakȊ ialpúsilX,їaY貐bsoluicd?v$Jbíopu.Я቙py nYíašultuЀXdxmiinula. ''''&novoQhh׳<@>'!sych) a:oreĀX!ot,XťFumnoh n@mcaleeziímnožstvavarianteždyějakáejlepší-aubjektivníhohápáhvěta,aákladěteréHdosaženoςvpjemn:ůznýmiidmi.

PřikoumotázkranicíchpolečnoyqzXnajevo, pztahud(oncepci,eůžexzathorьici. AlerymႏpWejsouploҍosno "já-centrick"Ȋ\b> njnjnjnjVGaužabsolutqmysluehzăHměru
"78ukazф@ju4XRozliš.͞iIbrazů,eQ;vovznivcesׁ0,áva+k8débezBohemx$Ѣoys؟azebxts l3orálpodP@duktsSmyšlce.ʑ1fragmyry,Б}kódí;pdm íp9 1u,,sbuďtd emfO3tneboto:yڎL @h`8m(samozjP,kudلyyziXnez蒂u-:zemie0ne)ﮯodobђ0sspigv ŽivoiS@čá@1lQk:1.hz"~m7QeJř遀9iHȐͅ????=2.ӂ׹{sklád1oo:ou31􄀰QX.ÀOմjá8-Odisk0tloghtano.itomkyCulggb>ojliW="2WWW/ωWWWRdruhYjsauniver`vyjadřE(ho8Q,),ovlivň(d8atrH-'$j(v netechnogenP<8>35 ؀ɀ8a 8/bgggga)ěoxXuplgě@/uG_בבTod dok@bmyčryodFchodu뽀tH[y:ooooooo?ool.ψ*Vomtou,teecJim+H`ěřítk0 veškerougoritmiXjsych:Yn,buď@dp Xibkjšímumysluží`W_^–form@ªzinvazebnímánívětaazykovýchrostředkůoyjadřujích. 

TentocestvonnejlepšíHsouladumá (jeakébaesbíratozličnrůzSobrazů) (kterými gramotněládnout,dpdvniPmíře-logice+akoaxho)možnpřirovn(kekSrubiyky:ul&0pt&a>ojli="2φ`(půvabuPhv)(tileh]o3χ">alštčtysy,h(@steXiház)i`aaJJě,azva"/m4 "(em<"mgrQ*/ulg߉߉NicvibovolvarianYvždyítom Rzbyezix9O&Losvojt@vyk oužívgga.b㎘pWk "TIce" (ePI׏ԅH:obarexޏy",jǖHzbývab߁A-ɀ@Podob kdoůžei玑z(sobxu,eusp2stGsq–y "nepopsatelmȶ".΅gggggJ=tnhmpaxt~kecaltlučhubXžilyČȥvyhnu׆O߄vyjtoPm:`j.se,sXčeno, краснобаем("krasyjod ásbájit,luČeQasoužt2irickpodtón,Hzn.) AoPz0(vůjvocmysl؀xynonymЄkGa.ԉs1Udeá"neb`ymyšlgor8lzteȎíštda0anEuu"u. ǝǝǝǝƏoȒ`uaQGHsPdruhwvsychi8kajIadílhračqvybavm0kvidorHxaqjyaDnosie.pl8u, úneodklodd*)V'%R!ubezphkaQkl8 okolxPpmpokudeschopú1ynRit>Shzk8Wwحzaml)í3638Vsychice člověkIamaaڊ1subjektivqibraznýXFaρGeptě.eztahuazykovrostkůpkompletAmnožinu "umlčkace.؈׈׈׈׈Přivorběhpisu/*získáváurčitjichkupiny]yЁRů,chRksta,  0by0oPvy?9߇߇߇߇qějakmůžeýtůecn@i:deartikuȌhzvuhoYhosH trakPtu,terýdorupdokonӉXrot0eaždáXnkrébpojenaggb,񉀕A˜0 dalšíqek,XvoQȇ:sp(sp؎isouqBy`keziebo(t;detailňt " ("qo'4íxg텀doneea:„KdybylHkoemeX0xДa, vyhraoříve,hž)sڕQ aliQchomnili@šȀ@dpodobjemu.“`b>(Kor,úra 18:109)HoooolSۂ8mol((domě)bo(ĄPedmHgoritmiЁ"o ky)raničomh"`䚠ši@ípadؓcesȢ onIXXzenrach¤%tǤǗ|$jHYvXPXȂ0ǥǥ.Ўbě,pziHyh8xƆ ysva0[`menjmířodrBOOblaRɝ! hledaaticɢrumWWǖ____">Alʡúkoll|2at!(č yžad9xaajá(dcudnz(akٍ_[vdk0odkryt)A/-gaarG.Ԓv0s`ku2, svotPhentýžyЕz(>ϙziRre`–77&slȁ`klarel8vɸtˁ/"I9OoRurplex iXi!AneslteZόϔ`oŊ, pvX`p:2ul??b>ojli_="2___/φ___[hotit "1sobuxHgrajQuAodídXذ9ů3ׇ/χyvv/lpojPahadykefinic@souuomn a04?/ω">pzměn`avadot/ulrـ(="1em"lign="justify">Zdeomtorocesunitřnívětonázorovýonfliktubjekthyřešíespěchdchozípohlášeneboodkrytýzamlč ,áležíaovazexvho.u "u-Xor0n(podmíP goritmice „ůakH1druhsych.

*     EW3 rgVladu󎉍m vsuvk1p2,mitavokiЍvP1xؘmodifikzdavo-"elitár8ch"9cepHatrtemazy1ɞedků,IkҠyjadřKsoci bezp t ovstvBím,e,stavuj03Qevymщ*ory;􀩂Є –,iߊߊcharaWudom39karchápspracшXs, Peg!tohod$`
".8luJ"mnoh zahd0=obelva„p(vy“0moUsknegawmi;qos3vjemaneslueKvrhAjmouoaѦr0 údajravȂDdedImozai8H鐴؅8ta,blokRozum"J,dtpryčx(x0ry)hGRoz___y`životnamPjRli,PukazosnejenrRpPiob!kultuudrЀ(v )appchop`m (ztahup{qybám)lockquote8Ѐπȍ473DovK%tvosaIišt netfunkciřů&Xؒ@leůlsnahy@Цlínyě5jouyouhlasSB hlЂ7},Ѡ2QMúأdobAPX-ne+u""unormamieǒoߒ ߞߑOb yjaxYWWWdo člknemůžeýt9imitaXě9vokinjif.ʧbsolutochPY`niknuႌr0Qáto`m0uxnniѷ(SB,euDskuts sahp(azyý0Xaٙ_a;nčí`dam)eňr@PuAekXoupencůebo|béúspěšZutHk̘tu+aízjP9lsko-dh0čskgorizovastrukypdemostrovatvoumitačně-provokiíodstatu.


Kroměoho,ozstraPKSBepoleiáalšívlášt,dlišujíc8odifikadavov0"elitár(ch"oncep wr.idéeavzájem7sobitPmihahápkstaažXhoich,ůsledku čehožobedny@tytéžrohRevšni;(byťnčá)ýmIinyizpobemGGGG@Vgj "l0ce"evyhnutelnHhi"-umlP",utA@,by`ezenxtorapochopiloublikum,eterémuyprábr,eurčujejá`ryoděqnech`„samebou“usexl脢p8Ѓ[náladuúeňausyXtit.okudxi؀݂}3a,ůž(1P؍yřč0-m,at,!~RVňovÝGGGGCyžo'noylaenaXyihhierarc8уaic:dyxishemaQoětؑtidto1H`.9rotPehxvzn tzky,ýkʎ)zakaAónxydeologick0formyxvedߊߊ߁ pisraaizyruincipouhlas ,armonie)ל`dopl߆XxnYwwwwvToodpxdakH϶τnakinHvbneIřjmen!mv luyysXZ} (O):yeXvxq "a;ruhý߁ߒádživoakȐLae2jJpozқ i)40LQ돠pasXb>˄ynropenTP mluvpjimek`av)ne近xívr`nec*emu`ljL "dobr"ůžeýtbudoucnȂaYybrozhodnu\pteXškodx0 @stvůlibyl`inulspá.@񓰂YxlřeHXiiedur(QqㄜusXšHaIa7neۅHR,a"lA 膁okRndH.ЏynhiaQemskdročítov*xčaslh"cuy@Znyycu莘ʼn5i0隰h`adbrh)////y">Vouladuím:


každý,dorohlašujevémřívrženectvíSB,@eehycen)iži,imitátor-vokatér;oomliW="2WWW/ψWWWWWPv čí(innoylybjevenye yezihlášenýmvyřč(cožvincipupnédůsledkuznávánprXpabu)!nasRbolčky(nemo)poň)uinformač9komplemenrkpzaj(hoWqcho(vawHaWxchizkoncepc򒷒.Ooo/ul>pamatovatIně>, evším쓯zabýmbevzděpm0ҥzde0udXreprezantގterȬIvtele-ԋ0sá`ic)oce8@dljnejil9adlaH'ZgggggWG؋(JerezѓXod(inak,з{ ijȂmodifika@hR“gh.Āvěմií“yramidaabudѪXohranizstu(kenskyýznamxmXě prapykům.fP(*ةmiehww d!žߖjAPoz@ěZo7pinχIǛPs A_i.rotorvrXWGG@aPhmai9ޕA75tioО8hz f?? iitغ?)Rjiwovt (!vt)@ed9tlSnebpyhlaRІ' „ynadHXto@g`legitiXiearchi9nacha8žreců“br>Xn7nH;kb>l8i!y?oStrvalýQuHH1b>:)ep;ol9tohȵȆ`#amنYpbmylaza(mH𔌌8H~!Ča41devšímrocesům říz:aa,le0ji`úkolodouvise uměnyypulastpsychihkaždéhonjstoupenceo0pHsociálpirovstvB8.υověd@G@1ivrdojp0eémonickky,aneda:éyk!qdavo-“elitarismuh;`omd vuIhjedi8,ojAvemo@c.admítěj2it.


Díté@zvláštۆЎ aupat@yhЊ mB-vokičinodHBideologh0Yo!8ou)vaterminUpatSBҐkry itleQvXntinelx2Márchxí.ʜ8^ikusyáKvsvébytorigi茪(oběaja!vyjáekqčaspmžiku@tkách!9dotu.ruvodaspb,kvypؑ iy ma8orůׇg764017343O///+(wmaso(ublikXtextYZžkla8 icmézcenzuparezaciíl(_Ŧpploutodičů.͆  žxyud0ta,\upiȆpiteqCtuɫ/Qorganizt9ivropadickpaň8ArodQ, údaj au\altehoříhуkuؾryǻϩ mnodal!ho... Búspě(OOOăruheO „úy!vݎSvazupravý+sil (SPS),Jaka,anjupirvs8aPřlaZ:znikeboBkhnuhlás eedve0؝`ɖbaVvraQhlaxzstiknzqÑy řadqčlehԀa܀vgionX,cyít;ou;MomenxtuA9ZTpdnp širo[vrvBí.IlPra tY٘kušeHKu:Uhq lžstoupencktejcIe syiiatiHd+sdo`áamoroz emcky0kvtza:zdesettamxdMr(od|ro1992uvyniloxdrych`vaPk7دetaPživodel vur*rأ celHby d؁em:tomy`ur@ osob9`p0voje`aschopn@@nixobtdeqitx0vladon9yh0*partijPciphH uk,ًHrišli,slPemXehP@č kzáqdo>ti.ɀcharaUčinnostietaljevnýmroejicholegy,ejítoandemníhoežimu činnos`ařekonatPkozdíly)nedařiloxůsledkehožst聀ositelůSBzbavovalovýȃ9dchozíp„vůdců“(guruinaákladěodmpnutXzranyn8stvli0,ktiveyáváAsobiiniciahyodlvědo0, búrovniháp%ěta.

KromhtohXlitick-imitátorHbudvyhelndoxze ؋minfliktyHЂxamaeziůz0ami.քВ*cesuavybu0ý鄝setk0s8oupenci,㑩߁poveka+Života,ateriáceptuqmocijadřucdanoud awůtvoHh'ߎߎߎߎOrigiȄbtextohdisponhulast1žesUydnoznač zpobemm.oБ8teširokx)šířȖperPlato/ aturawe̓íkч LnéhfunkciiAur0Xtéo 듅y-yokaryCzntro():ěkpnovuemorzxHse0@J,kbylrц,jyka)kyșQěPxbaPzap Qxriy!aIěmW2Aztahhx󝰙bezpKrovkBQvsychixchv8bnxٲbzavčasvobodil7roAayalgoritmiodppozors8jaubevidace0azáeimyYy)("bsimr),Ti1ť!BvrdoyjГřibr>2.Kor`~1$ahpHh>hyb,"š8tap??enoath9v3yto,etamponaýXxrh#n"enѭicihvaujamrozvojemoncepceociálníezpečnosti,roces šířeKSBpolMeprzačínal.odmhkách,dybylaětšině?9neznámá,éměřše,oeztahujeunkci „korektoru“,oakobynitřzežit8xpredi:hyidentifikovalyodstraňvandemovolym1mu činěoabeřijalonceptusa(ládu,řízenouu votaiv8rovpBožím.

NaqtotaphisickéhoozvopmsedtPobecqpou!vanýmryV^PSSRam2oorkoliv:žhulo,eeba(jit,Oilchatu-τPromohlnikt䈈mzmizzv*a/bednodu80tk≀Xkut؄"jenň!Psnéyjd10íKlimeziůxmi0vzap+e /v$ouča,l0`usDžhߕߕߕߕÚčast (ažá"j.etiologJci)žadosurtýchxtqzHyXformI tePiprakdov9.eP𛠏(8roR,nohranaxipQ؈áʬqa.oaystej I73HpjícK!dadavo-elitarism󂗂vykheňs)0(je0zje8irySȳpHQHarliz1izob ichnp@Mcp؆ыárkokud`ku 1917艠b(vh ch)(akH.JzůQӂ:dky)navzdorym(exႲgany`HracwwJeulturaktpváíska Qəyp(ruk`sychiЪ Sb(@í!hph)padb?Q)Ҟkυх sypsmys?Hdomů)v(ěYAadrěmfiltrcelouppul1 =XstaotQu-u'!(hierarȪaەʈtahů@egصpozicqenmc#Hu*gosiجhǢǢǢǢV)7`mínkílaovka,9 u___y,Eěmchoplt9ýtřipzaРhokoفodhiGBneipoušl8legitimїgmyЌ,u ϲ̜;ڂk Aipld8aѩ誡vyvíjell!Hčje.elhtvařцmaIšxiytejPraz@jšímo0(c?8zrs`8azkq( eј0zombaabnyPЁX8Ƌ@sbav9ShoRozlip)ditȌvyš;–páErýmZȈ0OH!dov8no. oooomP`ntrsyustatxikuo¦H0specihzaPusmysÀlusvojeníědomost`aávyků)úrovnizdělá.atotatistikaeaková, žeyčinný „prediktor“onceptuál9mociˀcepbezpečnivvéaázastoupenidmi,teříšlio˄ʂnaáklaformovahbiy`aevdémonickrtypuPrukturysychiky'srví@énúspěšaboz0a}ujXodaž uichl#mnohotvarʆÄ smu.enšinuřed8vémpgftHflyvacímyhmemavo-elitárh!spolCjisiotbznalyimoějebe 

Jimlovy:namvedounejefektiv9ší ejnXimy-pPokaؒXv? WWW`jsЙětsaúčLensii vrá@skalzevqVniPSSR,inaƜO10-vyššíh///jiHlvt9pov(dT(ehdHpokud؂Qhpma(bev(rv ,0$ideni̞6>oigA@okolq†inciXneoraev耉pNuBetako(arAtodX Pravda~*an0lepírouvyhnuqedplou@(>.le'''·Xlku,však0niskčň2dhѳa# HorgxzaXživoᄷoAleodsta؈˃jcocibezp^vrovBȇx]rod0aςdpod.í8{žeKbuďositᚘebPHibližύWdmozaika\(raၰv ۊ)ȡůAviCu(Bohocentrickýlivg).֌ulasВdyvTsetksa1yǎǎnjnazev00yd B–2imravodPۋGDь іmoc (aAjakoޒnademP)a/oc.čCin…gmwrhpqHākpHtIbyٞ\ni(Lneyۓdten䔘onX (hari)=z8xOIadulturh7i`Ih+zákؑyrincijednotoplň*nforma'#iHmlz.ʏ*qěříp,qalgoritmip؇Q~inXektzá"ýYdohromadvoz„kororáن(d ne³WWϛ/ta). ǰǰǰǰTo؅teo\cezaZ#qShor0Qobě.aфjevuk`al.S.PkinPBsoviodunovXӔ8ou: «Náí».d"s:8|P`tip +krizрuaxaesmysha bý2vkam0Pvmmg"xuje.̎oRřsu0abotvmit-v@haokusy qtej@Yv 20.@9st`Q0ȃčđvnucovódU(gram)edagoguox-@rY?1܂ýursaPzrojičtyři;Xí82lp Czněstapse,̈́c ibl0qoktruo(tv0implem8busantirPPosl“írkev,ar todkazܬKȼڸǷgz€vol3uěItev9XctϤϤϤϤ>Zl9ka)ch*hyhků,i9酐3neodlireiYlduȟžLi) hvoټ00y𘘯hlezkuxhluءڠ'򔸲idruQǝdtkti)hȍpaky4ens"jobЀQezHpmyem,mmsys m+amuylegitim1diplomyituly,Àdravéyšlení,rediktoribovolndavově-“elitár`honcepcepřetrháváůležPkruhětnýchazeb, čímždsuzujeimiodporovanouiaamolikvidavelativněrátk8hisicaperspekě. 

Jeba@sHdomí(avdivost,ikvocntel0obšíXnalproo, říct: «Nelzeedaleeroda!»44uXmkápmbeztrachul9sustavipů; @n od@r(–emož;am1&Xvotbudeřijaiʃn.֗sledku:rX-démon)ₙ(ouze@zatPne`nilastn(ažhojevPPikry`ɜarismuh,(0děd aohláš:hozamlčooooo>V˝UsociPezpečAН`tenebjednociV0cova)vetaXX1k8dMj*spol,XcelO僢idpifikuDm)χkchyby,terdopql腪tu4oor tvcuktulokz!or-;hnaH*ípaqVPřqOMSSR,in5globmýmem.Čin"topojn`dlHȱtсq (v'Hex𒈁s jؘylchopn@huiiblhjuotro0va)X{ypvok0)nůmoti@`mייגivuté,horDurJodob`GGGGEN`c,@ui(#πb(am*rgXzaa!formánejМIm obɄmyn؀hXlma tu@ za8жHypicex@mmuspecistyHě-IT4na"3!gbgfr">12p 13.0a 2001br8)mbp:pagebreak_6\cer">Prog0o`-adaptidulQNášozdavově-8elitárꄱspčenskýorganizčíválavnětom, Ȋxediktor-koreI,esompletnost`nceptuálهi,HKs8ppih ukturlok`zoniRyčlenýjak __]AdporujjttivniKblockquote8πȍRTonormsta膘`ontihZWGpram!zutokrckéhoharaktervznika#rWaě0li,smyslůodkrytunkce zcelovýznam`o{ohjImq[ek mHáp(ěta.Ӄo_YoY8klmsobvztahůůznl(ky Hmu(Xfw&:ovan!y)1zyamouinIuPu؀m vnohéXdmí1yCili0ů8_>oi777Genko-OerWu^u,b؏qvšechetapyyluču8Ua imIy-xvHtéryžrp(avite8Alphyx)^&zvr 'ib8ýYbildm8Eہhnu etjϟϡQhshora,eedu.֜ýsledkubuď`odzibhءíh,؃ařiXdQtڷ`n!8z 3nhazů(v`Bdorok(no)ůdců!ӟslps)kazJ9druh؉pciٱ???ϱ??/eliych (bmi@ƈak8сXebk(rac @ux؁y4e77j8živo JednHiʓatenȃzdҧЙ'by`sXpn8vlXt΃܀t/̜uedreroces3Hkva0no߀xȖM`YkoordAoVg(mXou0`išЏoootZzaxɀý de(mP@tokEšlҁ9by odlȏ(apoyr0)uadúčКížto߉chpQR۪_[ϑnelH˷OOx>hd )zr y0 šumů“ermPnYvyjadřEne@hQýmzm֖dppjš@yrac1`DɃ á͑;X_Ah vyxvelěٖaí0HqزhoʈzčáIgotojomr:v(y.  װממPQt0chápх_,3|vkٜԷatꎐyHskut!k3ivyt@ s,򫑀)novy,ˀyjadřujíceichíleoncepaetodyejdosažení.okudutuálocqěčemmýlilařiytvářsanýaenstanovamotrukturé činHspole(nskporganizatímdkryЄXkomumitátorů-provokapžnostiatunaá;aladech,ak ses@ppXنrbybo%ravidjak drojvyvratite@plnopXυυje škodlivoskut1e. 

PsdenikovchybA(vxztahue˄ocibezpi)m6ⓙLtxbekro iipvmořádkuPdporysebedisciplínypre_ Provs‘@.oipg1emVhuPuZ,edouQ]yu؊ápaցhlas眈rɐpokojo losoP„velkopaa“mbi,3̂5v hšti5H77lnřadčlenȆ,žvyz1`šíjIvyššínitro/ká–Bqů iinyj襺houinem:Volchv🀠(X+kžZe daXo!; OzaL1ungGngrPvě-adap(modul_g77yěli0EW kopkoe2oseylačtꄠhemenhodnHlepivyuž0;hnsimrtpě“ho'$߉߉߉ڛƒh*=dik*H,a1můžPHlegitim0účas0k!-)koordin$ěWW8oO.ֈ,Pej0 nalP80:,a)p(vڄu܇(vkvPtoXcevq08:Imiz#hicr:aԃ †_kry.biídtooHnu8jto𕹡Da-`lil@neobxc0Pi@vmi0mci|erozp)8HؙémoZvo[orghz8OQIYaHhludǂHKSSS,terpztrlpkceschopq antriooooo>VPýše)@té@kapo(qoet normáchq{aztahPmC2mobm`~masr(zdol atp. (kropomíomihHzy)!t`﬩hokthv9lrt(inulběelhPorieS)ȼtobsmlnásl:rblockquote8πȑz8(y`vyjadř%och𼰉V (lG:nadbou\禢dtmraA-ϝprincipHodv=jцfvlåzeniآ$yv-xe8hochara1Xvtetapexe45oipeight="8pt"idth="1em"lign="justify">VasnéoběQoncepceciálbezpnoředstavenmaelorumiami:

<0b>46brodix M 

Přitomřebavlášťdůraznit, žeoučasnémukamžikunutíeInevyčerpalovůjotenciálozv,`eprveacház@vpčátíytádi[véhoasi8ůznorodýAfér čin.ohlederspektivěudeít:význam@rolienskinptuczajiIujЄgarantovaȄrychlPpřístupmater1ůmoncepcetyšezainHeskosob;mož7ůiiskus+itoup, cYletaronolidí,kódEpedagogika školyna`ilaamatn`0vatnz(xtu,yža!ytvXnoaiehodnocr꘰mů_____ZTe|siz minim@doby,0kud聪ϏϏόnatPý,ako nyk levizؒ蘉Ivy,i9vzděva!sym jod//iky (!typshzombie-biHbot)aAzomoʉ`ebe(vmysluxm0Iu׈zákl vd{dn0ykvhmآ"ޅDIǜȐkha).dAtp@ivoto@zu,hLcuxkoj9iukhK„KeˏlovsXa...“,!ohxˢPtzpů@ vash`h XԎGP ďtanzby˃Ixa(n0zmhP`unkxaKa9 kvtěA(zabezpegoo2mZáminsYciayěΰ)neoukromPa19Pdcelhě҂Hbýo9táitick`eqӐMorghzl eéj.fesioXl úča9izpraaPi t0aڄ0egGúrovni,toɈ<3"opozisaaᐹartix“{a8.Jpšícúvumykit(,%777ɽ72鋙WViW.vši%<@Hdؗp P؇qZpo(ckry0oblRuska,nohj0…8Qla)AtEiIreʧTr8aڒɔȓܕ]xipRF,iisap8 @eů}blockquote8πȓ$'#V9X+yjadřujeravh-everپk faco+i"druhu (ꖸimumSdoplň`tщXcQ);ɱ!dċXintuchNiktorvqshOOIoigggFZáeň`chápatIxGvn؎OKk7!xGěd!sidpqdzdsKPheYdalYPlidm`tojHšh+je(dueazaYzenIY8jeviliájo'aepr(zandt`yny.ė0ytonemůž֟)uhPYojhid!Єeoeáˀlněxistujícíolitikytátu.oerincipiáln@vlastno0nu8,ameAzunkceaěhoož –abezpečovatarantXnýřípaterůmoncepzainesmidem,větší částiezform]vidě(mia,hápáalgoritmikousych,Hjichž`vořadúkolim šeXdal)PřdnocéosobxPživoUs(Њimۆ߆vp؆>.okudaž zámpvykonájakminimum (pro9ji`)Há:debhtakoKdruhu,jsobjektivschoppotPtu hedislínyhQaNkc)čin xšh. 

PȊփppůilrdu0GxšitC k؁vnȁjrganizah敀hۜJstX0HznikH$artjúč9íků< (těch8dXPaŒalsvkrizX)0 ci_]ꐈЄroje,:pxxprofesiuskutPň0ZWvsoden{eR@civileeliregeaXrůzsamos`.ydA[:ul''b>oomli="2/χbýtmfOOIr/)r/,varhHc8W?ЂN,goo/ul—vermddtruktury škodlimy(ꚩ Š&to,peyžaduneslue@٦hriakPitzv„Ke˝lovstvBpu...“X SY”,olinXypbud{,#od]g߄'>Bezchytrikmvi3Wplavedlňu8kexxe,8kud??痧g77čěkolyšel?(pkde?8aXtile萲stav٩ ෰G,sk0perau(Hůže8mit8nat@kirPdetai,k곸3)zau .ou`l8de:dhupjEneleӚ!tkoHؚ ;yZivhk+zůneas;nedwdGňMHturȦUnelo izZmÀpr@redik-koreIuSSRblahemPBůhkixQzhil pȁáv`ři8hozku8CkomuGovjإP@tbadpotRWoϜ/Úč[>acnadsam@at; úč`semiřůJ3m;posuxuقkruhuodi tyd8eboiodkaaaPiy7stlzpozicuYbleiktalȢymxzáj(šp*xtoekla Xzonabpolubeseˀdníkůmnformaciamyšle,silujíosáhnoutdkolzaprvé,yjádřouhlasuejicházoryavzdIreálném(větouidčímž`odobpolitickýmracovKSSSYsképochy:oyetal`udovámystůnitřněpjatývztahů؆,pčinnostiimitač-provoki(- lala)vkem); @lockquote>oomli><ǁ/ςgHalign="jufy">účastАHnutvese oukromxiXvejnrosobami, konaceladmrȉei!@Koncepcea,schopn8yvolatHkud(ema!ou,akXespoňrazВpTzstrany.oo/ul>

vЀ9uved (aynevyřč,odozí)(s|vutuih ev!uktuha*0orghzací*     E!*mbp:pagebreak߃߃߃߼>Odbkdѥu 3iAvšakXůž pzdmiklae`brúmyslX8oen;uded@ypPůfpokud)vjejá-Ysamobrozu9!8ějmn ilimi1chobe΀cněníatérie-energ@prostor-čas.emulastiiluzorQpředstavybjektivni ue,eschopozlišeronomického,ytvář rytmikouohybupbeskýchěles,voříchluneč sou u; „(robiolog“gXt1mirogramyvojetárnut organizm(sociálІoςjakinaíЀabseniamox!lid–měrumiliardydobréůlearápBdžsbléxarachy.

Jeoůsledkempho, žeulturaZi 9qPokamžikzpobxisteivzace,xtlačětšinsmyslaíradeilosofi(edený@rjuፈkrucinteluě-umovrpjejrvzájemcvazbá!esщa ŽivotemKblockqu8πȌRBůhИileKuHveӅběӊa0nadxxto8Jh určenM 0>oi)Pokudokmezy*yH@0X,(ݤZIform:@kuum4710ق)5d///5''kryptonu-86;)h`p9= 38poušk@H델o (inuHsosanimovm);2yhem=prv9/A(č (drH,¼̂1aIvМ0od,uendělejeva;zp!ažzuqmn2m8utrMejide:aHkoliArátozost@šud`eXkrýљ:*:uďtk9,bȅжֈtikdovolodi Y8XꅰHinyǠǠǠ>Vu9d ؅cnex!xhMuskmiЮPv(0D0RozAǽ"dvaruhyɃKi:brX)uloob>vnӀímání času.oomli(ul>Jejich Tvytvářívaruhyíselnérčito:ednotkyél8a,bjektivněpojenavzájemkrzateriáln48Pokud„Mr`oda“odlak`život80okybjevilaeprHoce 1991akQtoinaistorie,uotevřyiii2.Ѕjbyyynemjako obroQP0seb@zat(odpověd2asudySSRstvaKvetX81-(3ȅjoada4obectei zibliPýmilovy,ideucharakterulob֌D9pcesxačivýběrlrSf`Pj.։omHytomH#zQuá-centriz)vlvpjemuPům,teh`le8tějšíYpri,ževzeBOOOK+pnapsá`TˆPdhn(jestliy0ěH IpuHуhd٦,ám2om1iinforma``pzɅ`ma(ciđaQwpalm0ůhx&ů.GGGGEAaxuq2up)Paždэ؀iiykazsvůjlx銺opsalgXtmיېopti0izacch٤xúdajIktivɰQ$isuHtXn.A.Nekras: «bohuljkssIuHe81A»'''''hacera@KSBqdruhˆ8nápl⇙v8telpuأYztakou(rah,noq8zPm8(slHy.Ձ z`"񳑬íhnarQnhmí`osobؖspolIHvčin,ȤirčI>tnavzdoru*X(tRW,)j0®ronomepev€‹umtp9mikrobiologTiDtj.׃р(rnuYbílviomasy. _____pzky뻐ѢlIlendář3Haqp % poZmQಀDYulia????Qo_kwwmu:« exPdes @rokčobyPeluskanižoilión.dssledt0+pCmoc@?a/duita?yzHz1ptaT orem?ЙdyZpbe`to;`v0.hrov`kl`s5Pěkoь(dlouh؃yb(15blinaky`bxezpxcxun0ůupk…»tp>Oděď)>dvoacharer+ul''b><(ue"??oomli><ǁ/ςgHalign="justify>Zaruhé>,Nví(zptehdkdypoljzaHe(H dnoremam8sažených.onamx,Hi(ivvot\ЂbudHýڀstH"߀e pjevohoKt|ur8t.potuGGnyXěl dýZatb,zhPadplnou0coo/ul>oi׍ɞמ׍oá-ce8izmusv ,terh bil؇0j8tizpobz3p8e`objemu^p)Hlinibnegavzpazeb`lJudipozi͌Anaopaký9dkvlivrůh_Sůkazh@avé9ikaoA@,LHFrezte@ytЋȚOKhodůžýtBupane8`rozervaezi AeP8iȇem~r">24. 3. 2001ρ6G"0Ӏpt"lign="center">*     EW*
UkázanéunkcionálníozdílyředurčeHnut8aonceptuyěoc)politickXstrany,ujiůz3žadavknXýchůžeýtal0eno členstvvekě.oDpochopitцt,znikl(mezieninemMartovXi3uSDDS.ςXdstatH Půnformujebnice “Historie@munhnyovětshovazu (Moskva, 1982)ásl؉cí: 0">„Piposuzová StanovL50Kroměojeutnchápat, že čy,ontrolhadímžřeč,jak8aždIyzYsobaméno,Dotcipříjme,xxep@vkedXvureálx „souhrn!označy“ -eitel80vztahuemuyystupujícHDžvedou@da//e,kuté1ishlínouierarc8chiuktur.ԋHdsvpoataktátorskh u memzTšší(hhqHt mWQ&c)ňZu`ojmpleptيvůje@pnejybhrigádypIorů,뙡ůžonatišticepYelsAjHhlašN v3mgramuככככPřiea P "existej,dyXhovala%(%o3sJqě,yprakt martov typu:Ǐƀp@hnqRlatiliKspěvk8poroЅ1mX%slovHií ix`uw ...iXiváz0budkomuneděl;(hc,X膰z/ntirodɢ"hPoH`bez-.iRlasipo(ițí ȥPžiršech0t`kdyl nqas–piلȩYlidsy;lqr roth2darazitRatlvětšiP`,1býva4vaiosfée,esr*Bohemblockquote>88πȟlj񟩇Xxila4zlikviøYdezintegr`e pobap`ůSbsp8algoritmusamop؁'k0y@Ox8cYylKSRFdrHmu-Z̝%Ypripů/1`H8IdPw>oi^Vj8umutvznikuSDDSs<wǻ߽VcesueXl2 funkciohřů5ejikuX;PMHZu2CDZĀꐠnPzmȿXalRg:SOOabHXu־xQ{iH"ւchAwdislívitblycvlumoanarȓÕǕbǕr">13-26.a 2001rA(mbp:pagebk?6W8ce8r>3.2.Demokrr١h:x(`rploೠꀡ?X>«VݙuIuхDžDž.»а) volenostšechedoucíXorgánůtranydspodaahoru; oigbperiodickálášenís'ředvýmiihzacehaL@xHoj`íCXy;Oφ>cohou&Xdisciplínu odřízjmenšivětQě">dbezmpečnzávaz*rozhodnutvyšší70roižšíGGGGGGGGG">e@<kktiváci]΅hahasobodpodkaždéhoomunistyxyplhhHinz'ruč>.»w߈r(p߈|1em}ToeitátetanovSSS,tvrqQ22.jezdemroce 1961,teréylyírprave聒 80.et.ehBu(mrtirežvl.V.Andro,dočátk9GorboahxtuiRerachzbývaneceldroky.mus(orekzn1zm0nes 27gf86,ždob .inHa,žíIhvHpKoncep(sociá2x
Zr,lk0vaɠcnepo0pilidX᧙aae(hřijkonceptuӀálníebedisciplínu,ůsledku čehož8roky퀀nářitahuj0pozornost[okopeoncepci,rotivci0jejich řadáHmupobnějakéblémylenám,ajeahímnéaincstoupe Ue,bjekQě ži8Zířeště. 
ýše-iXsto{HkuktuiЉ(ýѤؗ΍vjemvztah؉ϠV(am psѐc@mpao0Ӗggggg>Kro0h8g~nuxi(ciz`tuUskutě9vivotěra0principuudjvnitřXp2symůPhžádnýůvod9jejkatbYdpoklXá5zazplGí,tmsouheb<`c(p+omu9býtchIdAaniza؏"repreazфho!܁icktrukturHokuEp1naestub8 rP4havo- elitarizmuh.pmíek)Oish@nyjdeQporu(emonceptuá`bey1romÆXojiootcL>oip'a1emǕProtoaрxmozkstjjvinXs0o@byprac)vacnavrhos؃qnejle0lčištiˉc!lxa 87natolik;tikhdmítmvjt@΍sm, a8mci虘otpz肃`biH\9imiňQceϤA`h)9vahuהה׊ydz؏kpGo_XlepvíslUociDbezp,iiiN߃Yov znalkAaktu0vykyichžáklmvůrčímpůsob8ot?ormavbdDot@a tqSodsdoxwrR:ώώ,paȐo$`tuȿ,j.>lmoc)havPuPdců“\Yasȷt*'tllo`asel: cvi!,Htusr·mzlXúmysl`n:sِmčasvepolensblplyzž!rado(rDi> lgϢϢϢϢϢV0odobP9gaukaztvrdším ěžšín(ecz؏kG߃9IQu1vazC߷šíchni〙 d@iYhQě㋏NJehvyjarm*U@oudqkiؒP my.ce0jiitOOOKchyb3ʙ`"mzor0xa鐐.ookuvaž9za0ějɏP1ؾ@dsl`a0`řij0ѹijm1ruqaoɩm@ hnap zXXzpȅod! prin]smmem:qby`8t)ě-voki@Mɋztahu)RpסזזPhje7ɛX)on,1prP9kryv񁮼xjaAط8stlȺruh99du?statyCkaknabuy53Al5akážeф  a@bzatúkohako@mtahuža0kuiptuáldiscip`ickQπzačíirozptto8am, yjPtěoz@laxbyylHc(s`hjevYensky-osvět(mnuza „klub0krů“xvšHvrgaformáoÐs,jíž3ipoudoZa,Qkterédorliniravh(o`.Pokudemámeojemlnfunkci říaHcítí`veáHchocesePvdyabíráou, jněztap;`Ӄrozdílyznytypu[ikyЄ0liXMurganiza sv vlast,akakzva „pripemokratickéhoenXlizmu“děicrottyasuplodspory.Їse živooformuj,e!hbudeztřebaod)(kázat.enorvopYzv0ěz(odpodavnitrXbvyclikurzujereaci~Dveved( ztanov]Ik ۏߏߏ߉ozetpčpodobRSDDS-KSSSěhHccelPjehistorieHl@ni(胸(pdiljšíly7B`nivyššímu hjБtYparaz:(tisi5-dikorsiloujXhu(a(yzlikvidovanáruovětso9!raPasm`l Bžčet1sáhkamkuach SSR 20퇸onů.yȋϞh: i"to`přaX(leň0!ědkosobL.I.Brežhva,.S.GorbačH,.N.JakPevQmnodalI soudruhů“h0A(ř0CBzex?od́ChruščX8mډȀmo IЂavjȝufJ`u00elýsledkspiknu0ěršnomenklaturɐúčC,GBڳAdšȩootxncůck@hvh-30.eáž(m䐰vHePrezifčXů;(uQřb oPuȒzdmi"蝈hmísťUXd. Nelict{88 1917wwwt8ezpelnlnot&v[m)vojؓƯrѢxIvznqڔjez`vinsخHo1898`x@vytpX1ce4)(( `ama0aHbuď`naPád,bhu7776TUND56P///*ne8nH(k؞/boXevik؀dGtARQišHsklone 1905-190ۀ7.ýznamohoozkoluroeúčastníkyylatolikelký, žeoíceež 10etech,1917,alším „sjednotitelském“jezdu,terýetal šestýmItěznéětviranic radice,mezi{posuzovalatázka[pořadov` číslPHto!boevici0přiHihgitimituII.ӆ/,kon0n05ne=ili;ješ0 35Y6.{aYsZ8zvuachaesnězorce:֊Yvaámunist(Mků).

AlestvoriiSDDS-KSSSemokraenlizmurojlakanujȆ(efektivprincipuichrghí,bezbečLceloX Pvoj yxakmusH]8dx lídratpworm-piniIdmem /meraru郰a)uttabfrakm.anove mo,@CpuqopozičXaK:{7Saparát ߉nejvyššípy-vůdPleh0YšlrádoNNo1+učivFo-pmՌřízb(R,jreɈڑ/cvdokau'svpMənQbl`ip8tomZvyIálceduhnavr)zes0Ykandidůelei`ručhora,XslQC7膈58chKaturtej@mpůsob9mnalyyhodnutcohaжբqek.enyzdkakdyPlhȨ:nhąYjhYٳyitiípadůstH7gnVKS(b)ߖߖߖߖTP(atku 50.e'qs[tajemXHÚVělhsxN.S.PlXevc ý dehrk#ضjڢQliduhmipramYiPky.oula)ehdejrnxhlludћztahْ񊂏rděttřOI цp@ebej(؋zHAne)ppo`laviPTHtiЍNovie * &#lې~republiNppuvcro01956.59A(lidviděneužvomozdyunkciouo-s9apatuadmx1hnik1amýšle8Hh:Csámůžuat?1dalšíilyXefekpůvx(crepdukujhd(esMjed8xověke blockquote680πȌ򌗌Pڇ@v.GorbeihڋKSSSIvXm, kuy9ojedcházeС\ úča`PX.¥rbHˎHQdePájm1a0ӛ*Ɂ蝨@˩]celSvazts(Ȁublik?>oi&VQe( eaznaáx@J.V.St0\8iSSRykɇy逸hK,sled(Jjš"xxas;nositelkiImHtszor psologie:B.Jelc@4萸ahradilץ׋''Gokud((pahoriripуu HpP atvrzhdX0utz tzjen@a2!st<Лějabycok////.U;Еnsma(r2pvytvKɀA tur˿s˝udouc.ʋПpZqkonk:zPtu xivotpol荻vkоldlišЧpaJvϘv`zouɁف mdůvchli8ime8vůj,Qta naJklad̸Xaeuchtwanger@neljPmé(kobc (poImit8e):  6ier>«DGdik!or»8X//+ «“vlPchcete? -epPert8˲?ilIHdyjs(smiPall. ,Xpa1¸,aturao)kpBht+mdezosobKo,oYctož?(wKultӣ󏟂">Tvtlmperióod9.ctíab؏zmyelshklopu 0prвcizeddčícest)poӓ=vazu. (…)WWWGWWWb>Záay?"jۀustify">Jeezpochyby, žeobrovskéctíváníemočtuřípadůbmné.idcíXtřebuyjádřitvdíkbn eP.čkolivyzbožšťoTStalinaeůžekázatizincieáodivným,ístydpues0jsemikdeenaXlzna!ukazujíXmělostěchtů.yrlyirozeněpolu úspqykonomicHhoud.árodjděčЇovailí,asoodek,zlaQvytvrm8yhr1tenlahobyt60mus`těkohHkomuyohl?t2kqn9`cživothnBmčelsiobstrakjm8„Yniz0“ lenkréIčlovapu. (…) ׈ ދxpeight="0pt"idth="1em"8ign="j  6center">Vysokl«V )tátHHhvobodaax?» /ǃDžgg">AaYh t` ek 125!ypšؖplAzaoX ,ruh n`mi`bиX郆R(chc:Drychrot0a$cp@ody͊`ȅ(rezP.nᾀ ybdalosáhnouXR@PjxliPeb2ipYarlamx~8XadktypPohiAIso(žaTϺ///78560O,1////*Vdne(á9ؤyuhtiskAvise`bách,) nut(oby(elstvozas žkYíkys0wppȏQΆůd(ǒi‘2hnvoabízjiuď ѥPčáhAaodrážnesmysHloxaů4vrkvš@8sЉ؁avr؂,rozhomezuߒߒ7887ߒ2߀ߒߒ߀ف遴gggjAȡ2»Э___A8aksškr,AvnobeinQ pž ůjtezz؅.8ešiIZdiktatura uák(šířslPmísmemPtkPdqtojů:9prvé xz0gSSR Rsa@uceACggzuXYhAdѝlkTDlaIch2 xtk8ߣPRfamordm*j89 ȩoonkrét:p(agi`XmyšlenY2x2=5amco(CAoPQ4“.G"jusۀtify">Citovaný úryvekeutnéysvětlit. Člán125XstavySSRoku 1936rohlašu(občanskHsvobody:

ceptuSEěnۄؔ+;QehvȁX
,0nepchYzamlch:ǢǒǢǢǢǢǢ..i>Y -q řohjas8@aomělikdopoat2>oidiv/*/>@oupen8déppovyšovzotročdruh⢰lanety;'oo/liw="2www/χwwwwwu(8v˖stvBožímZe({zmppdipouQva oHourminologii 20.letí)πo70/ul?ܭ?8K????8—И(objektivhorQHѝkmnoz0nevixtvrdzta patbýva@vePn8idumu-X.ˆ"cegatujedi @nbžiHݢa`kažčěkQ`@?r.yiomyžߍseb scipnTy d|nكyԎpYjit航vějaXhuPvotXt8rokyÂXneHviskolٚ0porvýluzЈ& ;߂ߊěxdo8voXOhohlet0‹(tH}قi3a;o{ex*酃'yhéeznamPeoڍ膸i)hИypsychikyp(4A,jju8HP0Pkteʷ*poϬ77Neoi4Ȋ9)xAvh0hpčíؓ/vol4.оblib*zhzůstjenlas2udomova_^ab@qoátěhkemܜnLšakaEH ǃǢn򠭢ho` h*dcz՘͚Wnesetp9ssplanu@؉travZolaP 􊩨krzÚstavuSSRxu 1936vůl(Ϻiǖ,yězoršíxpobuYpolečnoۀsti,terýiblíbili.odiblickouonceptuálníoc0jeHžnostplatněpráv „svobod“akéodmíAaoajsubjektXetci jejímutorům,leOHmlčky:byeedovpilaždý.šechny#a/ody1gg]doktryotroče1˃rozhodЂhtlačužЂmplethokdporu63T0nam, že ÚstaSSSR0ku 1936vřerohlásila_J푫]xživotȆ sjšíȐP>sled!sověts9auIׁzahraniHuržoaz0-demokratsúy.m *(h19aavneschop i iativP9 蕙rce` eseti@ Ydoqve؄ioasY1eškerodpsaQAzڇHradhucʪȀqBoha,
oomliO="2OOO/ώOOOOLnedatpsociю)synal菱ͫvy8`9ero Ȗ-vokiuarxَ>hɩsy@mzpo-łpagandyoo/ulϊP(rincip u>Ěen lizmu 1jevivfunkčnost ۀvpochutalinizmuen0dnotkáchřípadů,ebylominantním.

Vůsledkuétoonceptuálezmocno členůHrany8vzhemtomSvSSRé žido-internacickmafióz1opoziceolševis pracujích,polimvotěem0exovalai?;neurčit.onameAževnavzájhnesluieTseskutečňiyum0Xžocimpředh(sysmu),aЎX:*ěmi9Alidmia(jevCvA,,kudЍ0jčímpl@euchtwangera) situa₹X1iy,doul esHdh 2x2=5inýoázat4ooookL.D.Bhštejn (Trop)rz.V.SJaIdodržováformnora0stuemokie9Дtátu@rohláš؈)*an鈙Ú*PbalebjektivnevyplnKXdmínooki,ášakt8upemovHdy.І҈rezzotročstvuladible0r r؟qřid0tsYdɃ!7as „eár8“ɤ)."v( WIv@upto0ukturonsЌlet (jeaЄymydhokl:hHvodpúroBvzděx dilmi)ytakٚ{ǗOO)yqVparx-00 rozhodnutí64oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify">Naoudním!cesu 1937 šPja,adekokolnii1tou.epolitick'myhtPk ů@vjevců.řizn/)urči:wv,jivýchJách#Oitobkxwuu,Yzv lidpřІao؀xkle acejchojHntiletářskoxo.ϓamXlikvidaceolz sovc,SeisysQykisť,azašm(ila8NěmeckaJaponsXblíž`lkyјLojqoteírteritori rozčleněq9odevzdJkra0ym`,ívojer88Sověthoaděa@naě0netelc edosatěhl–aboy,iverze,nXiduTorvedoumoci,piožIpjjCo-il,  -j%?yjšíȗcvinu^ehjIwem.ʂPeߔmnemohnesAávHedmkAnrskrý2ne(si񞇊asdn*Urstqz 30-40í.dy ܜXžaHITpH@imalferP?Мinharakh ?9[8(;ek9(needomluvitp7yh6E„opee“ůžeHP__og_____YPčtxnIé“| 8or荈uǔ7Ô=WiP /'0jejirchušp@řxučas@/H(J.V.S9n,σ覀tatstran̪ce...,stoupzhEpnu ÚVKS(b) 3-5.3.1937).ǎ/lpbkWR2pcoI`yšla)čtoZs@trína0yrkev0-kultʞQ,rxvariě.͘ H\ehdy38کoisP iro hlXabosvylicel4Pglobueva`Xaetosm(nye8ár@Xq1!Á-centrF921lmišpautlotaqn-!úrov)psychikypGdGGETo,oYohšenXběn𳸅Zceser: (o e9děP6),8bpoděҟajpíš\v i ]o؄0,뮈zůxȔcneobn2V(colo 20.胁seezqa酩0IsociUreuXȎЂpinnxI,é-zt)Pl(adˉaSSR,"od0@lkuȴ@iphsc0Ԕ8uod8 اačátku:د Q9izedshȄaut"zemRarg`!i69Vek8ohoh1časněSvazx88πȏTmusJvp8udmu0WO@@GjeteorelU9:08Bvon.b8 sȡ8vykporěPPljedy+x)ىȟl..Ќ>oiIKroPj, _IPpqniȇem`acu t XC`ebapáȄv2P1xminhg2par&m@azyȀPkHžd`zpch.О tomepa|jčíXoms{ciňq@q$sAedliv4yhpbHw(ylexunevla0amlЀYboevۀPu0ˀhrodí0j=eý(褘ky. ntitrockevoluce,terýyentěžílaéněrvavá,ežpreseálQodehr`yěhemoje(lševismuJzmu.leakovouiQohmožnpřipravituskutečnpvodmínkáchompletnmoPinnac'qstranyadXámpatapolPenskýahatstv8ulturou,ymvzděláH,ezčišuQ@oalarx܁@křesťaíryyBiblcYvedvěduo Elígie(důPry)ohu. 

Tžeamilkrajenxs `nceptu̍n0princips @LllJ.V.Stnásnedostatcípaoblpéhopůsobudnutzblido-gdikury.e8Qxpafi`(utiCvjol,eRje(mH zila.Ԁvy časFlidtxbovPo0jeji cháp(ětroze!@vinuyatolikosvobodizwpíaje!bpoktrXy؍rigiozP-h*Rpform.ůžemiLttodo(li泌ťmIhorynenalikd(Azab oovchopҤ؁txúkoqšp9on.oip_1emLioneXtwanger`ě ٓ,ٙ71aleznalzchqcpjЏ8`av8/h#JvXkyaoc X!!Qu arsodkazOlv~zo8䡣70hitlesko-xhschilcvΑ0Ppler`aPvoSSSRyspek@#؍hyvqdZnh`odla@`anhy pceduxhledawsuskutiP ,qyijšíchyHzoнIduĿ!vчnk0smiteAbosůzCvni v puazit men0ȆFqolaneYZemi. oipeight="1em"idthdalign="justify">Take.V.Stn(úhluohleduaukázalýty(emoršímežitler,rýPjehoumpániJprincipiálnioupeociPsmuoběťja.om, ževyššíoct0ěstátucxaukouolševiků-scůpHuvidělkudrach,`dlouhédr؆ptiXbudov`í“腘myslu,0chápal: 

Drbnebezpečí!tizmusa@nazývajkonreucR.ʓylidhříduznaDnaru0dHƋۓí(hyjim0poXžh@důlitodLʁ@vPdekretnX xspravedl耐pgdamoakH׆dnes$ad jez`Porays8yv`(QDstyAxq!o@zka:Hkdyby0lámenin...?ה????ϔ???DaturProletartu»  -li`.oqaleAnjPrDjčl1k`aWů si{:jůbecchlišX)8krok)qcS⛣pp(@D(ypoHhice”,.ie,NraSSRMoskv1990tr. I91).lpǎebgcho;blIzorů(ڛzlavuܤ0m`dmluvuně“nihy*vAnejvýrazaxrvil abkthumPP-émoiodí:!‡ vyԁ@i.D.Bronej8a.V.㸀ci`lm:V(ch0ovyl{stouclikace1vykoť č`aVem(trazitizmusۀazýváarxismu),leevéodstatěylonceptuálnneurčitýmémonem,umanistou-abstrakcio.brátímebrazu „světlbudoucnosti“nihyLinieorizontuŽakattali,9inulمradceěkoli0francouzskýchrezidentůwàPnárodníanky@novy@rozvoje (1992hžidovhoůvodu: 

`Člo k,ako předmy,acházetJthybuezdresyboabilainy (reyčí(Lj(ӊyi). m0ýběrďQzařadito(společ2čovxků,zýyloučen…QjednouXžneprozoubama,!č%am`0tszboží.ivotNjem@)fabrcX itelceXa`jekiryity.;taámr:8nva@řípadješihovořxo pě,kud6HayslHWí?...ictv0vyššíormTrXsymuV!zes upomenutypozoro8ډPrěřstupeňouladuaInrі sjeodklonu@.ЂmPtosl#kadra, 2,xbhasu(tarRrock8ickt@Kpobčany`.vš(kxaavep8e(onrmAEaZ odchylk -obml8sk@dý9ennefzdpy؞Xtuzku@0my:é“šxPamdY Prilěd).JbȒo ru nouta0gzmus)Џv tAЏ d`)chaXFAUNU.͞)9tulturh*؃a2yecQbiosfér`vazeb¼߼ݢi uPH ucopici3DHRozumxm.Yб=a$φeQp:yfaunytoXpíbstaےhumaᴙ muZvjsociji@8ech>Vshuviv8lQ8nepope8r8Demetr .V.DžugašvmP05oyM`nei:můžeiznsuhchůvaohynip ќhů.blPquote8πȉTWSAhُ.D.Bronejnh. (globdovskXprediktor)2neVZ ěr9jesSnbkazКHվIxp8tq[zoPčuj[agresimTarxxsm҉`i)praxiyjDJ˚8ceptu)Qž9"Pcdema^cvmínká ύeurthȁs-vlhsbolvׂmoc:>oinAdvy0varlieraXaz[(kmůsobu3tlaivý a󲨿0rotivk.ylěžhnohЬPe,Qpús@šradi؛u@(`(Qxx؜vo@kmáppszdatӁAšȈЀɐouHnuxؠů-imi1aنylw_ww v؍bu8kzak8chndu:uda 01ySʚí“Ӊpai(nikdyzPu díRůmoi/bsaYm0j 7 NFprotoۀ, žeam,deeealizujeonceptuálníoc,QercholieraXie trukturmpůsobu říze.okudoobě.V.Stnaylden$,ybykovýchůěloýtnoho.znikatudouniciativy „zdola“ožíhЀ@každémuYoYodneodvrát

ToQéeemokrckýmentrmemakci,evpodstatln0sipolyڌ?Ibej(eezizíslov,UDEOIDOVLÁDOUOŽÍMRÁLOVSTVÍ>oipO1emr">26.ed8– 3, 11 února 2001"překlad17mbp:pagebXkH6׎OЊ1erwwwwwwub>3.3.otbairoapyXivot:hytla`ganyvševě𖸗Yvůd1nebo`acnabytznaloȁjináula?>(Ezrismus,e)aa1tȖhkoneycházejzečtiny,!muRni@ oučasn0azx؂ȃIoQmtajPskr`~určHalyzasé“ (ohiozobřadech,yXQɀ idoktríhatd).rotirsq-x銲ho;ější“?;sensؒlexi0upouvPmé!anetv؈Ȅemstv"/)e7k ނ////+masy. '''%Jhmizdvojiǒ)2dládá,p" ( a),[؅xširokЀh@anduڒCnZ( s0ayvGA '$y)Is(yvzáYbyH6dohromadyjišťlamz"vChhjaéžec(jž5šak n2aniiȞlȄtel`qruhˆMehosYů;akdjtozorI/)em di.____]TaůžPtizje (jPXbyloanz(Řpuayhqělvu-cjen1АYꏅQ'''ePmlčky؉ieyⅱ?yyvrharakPlobál`h)Qesu Ċtátů,doropquáimafie@wků“ђůpod)ˑOxřiozna'ʝo,ftej verzq0H1ny fesilъzýodl@k(ípdobҗLdumu-鞪wCneome vqn࠹ž@ta n)`(amarteyAdí vlast-GF-baveHKّd2o Uok[dو(@ůzalíbiȁ;vSohpv774HX)okuk;skliloaůH|(ch,㻈 ). ϫϫϫustify">Plހodyůvěryohouýtůzné:

J.V.StnlíbilulturníkonomickýAstSSR,fporážkuašiXhoěmecka_systemanižováAcenabožíaždodenpotřeby,pဈdeveímosahoЃc.oomli="2׋׋ׁ/ϋ׋׋׋׋N.S.chruščov,.I.BrežněxMGorbaB.N.Jelc@ta1mnaponaslibi.ˉémuichřillmilid–e8átku;omezklamáIQčekatříchoduástupce,ter 3nStizaějak@dobuzn oz(r񃱂dyžsetk9sesouladeXůvýsledk`ke+miXrtbylaskytnutaaoo/ul"8琇Prět8nhpolečnohčlen(VKS(b)/KPၐšakharaobu+@Zp`to, žeeeztonk0tpom,daByvůdců“lvivotěbo(gmpgo"1emTut(radiciaykonprІsmrtPHztahuudouckZemě.ezpochyby:6us2RidaHpZ páouborvucSvatɊ `kor8aindividustů,dz 8exenȈP(sam.lo0ě02s`p٬áu(doktrxy)1 nq麗i!bevaeí/"Ď`(a@]chk)ahn'yehXzneu ؽzíkoli`0ny.skutASPodmkyžaduja0ti0apo2obP(H軪u`pKv0oriil`"sznahCdnzčin؊ZžJoXt؊ s@o֊líT@ГXb rorstvymenЇy0 (et)zvlášt(vlasR)hhjmar`mu-MRAKsizvex8rhVr*9IȜ8`avo-elrudS3ϣv(z09aritygiozbiblɇX`tXV`,(IAjsسhozorchápۀҜp avyjIObjektivPravd؉9víd 8avkůe*Kensko-`ihú0qaxh8[z]ȁIqInevyh(elqPQnesoběť8rfunkBc,xtv Karleḿem72*     EWW* * ŠířˆsocbezpGOHhcelXvo@oprovod nýev,odHhožouškouyvojice „esoterismusxx“řirčitýchkolnoste`mohlaejítonutíKerálovstvBímuatátelastnnašíraně.o1vedlou낸onceptubezmocivyvolatolkéroblémy.ЄvějeaOizmuP7zahro)HpHce.

Všichni,Xpovažu(8oupeˇ:Hsocigpečj,`jádlivůjXus m, žentidavo-Pel8rpccieznebkryhtřeb .ledněcY؄,druháfnedoptzniku7Ozvaicmudováaivottalhazaějakin0pon؁epojmenaoAdibomiICményez0ablahorodn1va mbaluXjišťuXHpo1a:8základohoÊHamaXx9PnexȎ(duji o|0n8doucíchpfesionHů“d-H!Pvi)s1ocYQedPoěhemslIikaeyjazory;蒰y___vAo,ꑱubhVniprediktorSSRXžp@cho(;yžadmnasuBje@sqybyPnaps8d!rozumiteyjpodkážek,ɎJa`setvačtPřxaljljljprychlzískapr mezidxatd.(pi> pokl8eȏkԠXkxaprav9éříSBdek@tŽI9mup0sačl2(rs؅8hektivu.abí)ozka:oěгYDžDžÇvýtkyd7zentp)0yobjH éppnežuP0ǘɆĉ]Wi vy?WWWWWZ úh@pJuKůPʳvQípstejnҍ곳vaψʁ/HДhxBo rč̈́iůž mritikůmtvoJdeYextfilm8hudbXtahulturdí alb8umPHera8divȠinscena2stvaOOHPna ZBstupTBpůvP .PokudHne?a`ڻztaНžXneggʑgggge9tehdH0Ч!Umlastёr lX@čiš-l u=ҝhrady:nsn otnapu“ktaleh꤯xggggg>NybmonXmKámQ(si . 20008MoskvedenatstůlnaaKtuhnuHRusku:xHerspy(. Účilqbý1eȍmevodd)ovstQBomRouQ܈zkumѰrS@tegicRtCenfon ZnalYu!:V%鉰XPuuhsto @yřčؿsÖr í:blockqu@πȒDGC1XhHviad@oA0v77 nej˥poprizamezidm!jlyrgumen tyrovrzení, že „Mrtváodaealšíionozednářskýjekt2vymýHozkuu(muárodu“.ěchmentů třebačlenitsledující:oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justifyA>FormýkladuateriáluP>áɆkonceptuyprácenohénalyticápiskysousyako@mazykemchjejismyslou0nepřipravh `ověknačnúsilaas.Ёdms`hogbhnutbylaaddruhotneměrozhliv,poc냍cietaskutebrzdou. WlpbJearakQdodyulatzstop01yeȆytrukturůzhu,pvЎXdoku hlašAporˌocYbezp….eN?ůjHsinmP,ezovaúčaspVPSSR8nynějeȓ:)pϛ ϛϛύ'«...M!říčiP(XanڄHbud$8`0y!PenyQ,ožynarufundaqFprincipߘ9zuaKnh(teorep؁Ixíoch8počírtev؎ₕmetodologyPdmíЍnopoQávstupXin8moo12Xdfy,Pehpákneex9kMluv"oЊiskrytnešlQs4ě,wbok8RvizɁrokOjdiv/>Způlvyaerautorlivu@d0asxciýzouqcesůŞTpo5et.oq@i!dup)dIob욙Yimita2zabývatvorb8pbrTtrín73a@aogy,hlášený mi „nad-elitárním“rediktorem.leřeceen epšínikatoodstatyěcaocesů,`tedy:oigeight="0pt"πwidth="1em"lign="justify">Jakyloejednoukázánoateriálechoncepce, iudovXinformačh`systémůaákladěazyk0stdk1e)možnébejíteezamlč.roto žádqnaruš fundamenlhrinciputevpni*metodologickHplat1yodmmonopoávístupmde:'i!ppsa,xdahznHchápkaždým,Xeraiku`aa3celosesȈ8muďznámá,HboAidif(ě: mli>osvo@Xe4'/τ">klyDzonXsinlidmi,paxtkakulturAz8lov񟿟.w߇߀(ul>Tatdayňqrozvíjetii1sobusychkčink@8sampatȮvšakp"8NjǍLPodpora`koliv9R)jev)voHžIstoupe˭stejpůsmysl8nH҂`PAzvláštv+a+ks`ta zivjdopldetailizyAnevedkz`uonfl Qbedestruktileeky{4iocсɨp)las:0al :8 ꈈohb`փusi@ߎb@uevupměre8c Hod8davo-“eliPrxímQVnavodeaR?ěєWSм+pobautortdy0ýlu#쁘„já-cr񥸈a;Ϲ˦'#pIindividu+HydPp.okud účpaClPhvnek9y4uPSSRěposlxdoby0díkytevڧe QzmsuzurȨIareВtpvybud/QiiaȀXproHu=Xmrav-ozor!yXrobl@rhXty!živ~zzv?hAyby@>r.zablxudompmitaj-hvokiothdNneutr z t!1pтPnyxavȋ˦UȬt鵣Sharur22oHyMlȴágr2. GGGϽGGGoobjS> 1klarzʇu!覹$,ozděl ԈNؼiite ίߕ߈دHzmxmap1moskevݨ0dPahdkrýԅǰČ@ݨ/ùavedبce:pp0myslě@ʄ7,t erébjektivněesePSSR? -omchťiopřemýšlíaždý,&e0 :

«13.
nalýzašě0zamlčenakrytývPnamůmožňujedělatásledujíczávěr0íči narůstározpo@konceptuálmnutí`0>oig1emNěkteIyedstavitelautorského(lupoluídremDKBxiXku 1999߅߅84333Dž5υ߁߅߅߀>pkyistoupiliePzaceějascéP(,jehHám pokládáformovaklaxojsHzareg`rnotranick[ukturu,terHz?8491167ílyohzaplnimP`ry,čítdeolog{pxtšinyyex|ȉprvřRpatriot`yrientqω///85174/7/G///>8mPjhovkmovusiusil95320g8o>.ߩߩߩߩߩߩߩߩCo Hajejim@,nsoudpodletodgOIoidivׅ/>prjišiH@nadocesȦyloejXbXbchdosobȇitamiȵ,amotnpBzku`ysízeb(žel`miТluX.Ú:8lteč0nopej)pýřEna*8dnxpakruhڽedy",!Hihslfunkce95882כ79oC'oookli׃_Xוׂggוו">Vyhýbӓxkoldis0mbdotnikarexZůhodhalɕZtws;'ooo_]3____ωg___[F)cč"PceptuAě-(gCkteaésyuzvariarozvorpolɂQ___96195{80____x;W/ooo47ύgP umlĶekritikvadresuYu8?xhHhozepek „cki“,imitáto耝0voka(O9841环yatd.ύoooώ5ώώώπώogώώώUpevytst`؀[ukturouestou oskytnutía 2.jezdu耣„Sjednocení“ředsedovi.P.PetrovqzvláštHchravomoc+jménem(ijímatozhodr,menovadvoičleny Ústady,rezídia怗hoýkonnécboru,netmědotaProgramutravoulasoncepsociálbezpečnosti,dle něqmíPvée.p82.harakterožnýkádbežlHíkMXevskorganizace.onohalettvrzXom, žeíl xbuávni@1nenapjasystémů,ajišťutabilitu`jičin҅erspektivu. NyxؿlmVPSSR:áenʖSv!_Yp`Ppedug>oooogeight="8pt"πwidth="1em"lign="juxfy">Vávěr!kumentuP00l8ecíchruktur,ajvazbuplKciálibezpa“,ꊀyjБ8nehlasmtopůrozv nu,ůběhyřízeudXztrany˄iitowežíЅ0špnějaiu:{0/gTy odobýthj stj0da0adresuil"(pýřůDρ , Skutu9vvI-@elHrPobsažeXv!m8oskevŐaji)lidéلpQhsiliodyqiߐGGGC8'/g'Vq;staYt+vyja≀oAĸ[ gd\á}t ;půl,`dosПs`ků:ýh"zpobi/(údajimi xZvi8 :௟Hrojjedimrie-inI-Ay(pedruh2já-ch:;shHd7`y>Azdagpx؇z__ooo//ϥoomPxtohoؔ`nazývaImPžkvháp3 ɵ.řmvyHHXhupsalrat"pew)xbyla_vykAnodujف`ohak9ych(vodenmhonu)Zčíst"it.o@koqhniro0rstvy yvatel("X@aj8ězЈer9ysakY hzkdiudx1r$atW)ϒ>P`dzam؊erlouěchto ávrhů,aknamenajíutomatickouroměnuěch,doezmiloncepcvlnémozsahuochop@ji,„elitu“胨chary;`jenyn1eexistukrátké dnoduch`fordav,is9naě“eidispon chpolečnostionohmilPahápáoho,ㆺned@opopulárHho(rošny)ýkladuateriálůe.oigeight="0pt"πwidth="1em"lign="jufy">TtopůsobempřihyboécesvodVyPSSR"xipalgoriky늰ktivpsychzat st@eově-1yan9upčasusr ýmčeix,rrl fesiolXoblaysoc1tologiídruhot_texty,psa?;cenzory-redaktQry (nemábdalšíprotože΀؀mpíše) ÈIxOOOO.ěqmlčderaciehcР+teHHpoutvykořenXhYEarismlikvidՒ8vysoensp١ ceIHiwleží͕Ri">Aȉbližqt`užsme žili.ažd0povAoho řídRhLíke55vazkSebrspisV.I.Lenina hby@pagovhyljak:ne(zdrojXu@@{Q݀HplkkutЖJ1tab;_itlhepotxboval#atjmy^empiriokicizmusZimanenx,tzv.Ŋádyde-oj8eraturUsarxeA)mocGravdivé“eneXpYuHd8tuZlah(Apač`8ů">Života؃ꊀenod٪ã󑉀hli(šilr: (:9dob Ь选vin, soXást(ýuky.okudcivilu8rɨ9Psamaů kar+forAvzbipch,V,GBshrvdtojilepy bičC"bsolvXpe/qhštrukXpo`éruu xȔ!tXhiQc𘘑a(i))kodȣݹHucm`áxyššíedZ8_tuodu\@pplň.(ѮrevAm/////////vbípah`8-metod3pyǘŊ;[yպisa50-EngelshzXHko8nc n+chnac0ZPczklasihít">bȋ7774IeHm3tp zi3ybdkazy-Rɘـ*du7[dePm8ismuنP@klзm1000Ѐdběhpda0ohjezd[honum ÚV.ڸYid8vyȉ<ʅ٧ayH8XktzphPfragm8΅HkXHo xa' zahč|cfilosof(publivSSRlými!`tBHًbzny,idi inéhověta;olitičtíracovníci-“profesionálové“,emně řečenoeměliádisteqejichranypkávaXjakýdraz,terxin@preto: o „saboáinie.oigeight="8pt"ρ/gwidth="0lign="justify">To, ž(y`mkickéýukyavaz)onspektlučúryvhnadaxaJanevyžadJpístd`tkuo!ceu činuPácilasikůpeyhýbmplexmosu2tɏbylmyl.ď`耰zárh,utililxy؅ýí(tet0asidoskopmgC.Ӌ 1taven+v•harxe,ngelsHLenina,o-ce-tungadoimitp@-vokiharauis@celȂIxmno Ldčyo-teu`SSRxburžoazInacProdu85Akud(LPítom(b i-udiaSۏqepau (ve|P)8vežix hel!eZo4`žnϝʐj 1xs:zi oveňas,jišťujíȅptulmoc*_člen@ۄaždodenY|XsmeHv1gaIgl$o boze{n".ԉyremXgbzdatлYbyrAÚV˟B...Ȱ:ádPraXk荙r (formoslav?pInvusku'oooל__ϛ1emAб9exlo.h0perrojasledrex tlehXodhIggbkázaloupř}a-vykosťeՠm2toupengspol bezxši@AiوXjtie1plárchbrožurekIRučPvše8xqadiȂa-1(toškubBuzbytkφȵ|důvxhVppůsobnav8&Gpji`zb"xyjimmna:iǦ„`i,`ɄwaměkQiWr.eztijI!أobyK–apommicmaPd(ki؟vyjádXhned8achٗOsvůjztah/()z_^ (Xkvɓl,i, ): smunyptxbaetkand@brptjHXevг Pům86oigeight="1em"πwidthlign="rY">48 16 února 2001yjustify">JeštěepůsobasazenívojiceeshrismusxxApředstavujejevnmfestovanýdiotaánieelikášství.dyžěkteří8tivxaKoncepišlivědoměfaktu, žejmaAályůbecejsoumitaPvyso0ynerafoílencůo:dmít8Iavo-@ptah,nPa!vždy,ake ád@drb؁0omluvačalapolečnoBtence:wߐߐߐ8p ρ/g0Ppis@ěm čimidem,rm@boii,svymykompletautorschXVPSSR;uúčastQHiHvypracov.ooo/Ninteleh؄ԏsetkakho0uhupsá3m(ac8]oáx@znamlčXnapaze.ruzAami8icia zařazcyndeHahDnxi*s3ůzmelsrivšemož+akaP؀aniverzichύ>MnozbRpoVěřц@Y `ambiH\vzdoryasny‹pЌcháplcopyu)hla񃙌ubOptom `Іdotu.rkpeBvodaspb`.͈běhůgm,pozeohlanonymˇyȁ(eHupvo1994`OXz딀roxi(io@aierarchiiuPavos`(írkvq'rQ*/gg«Čصv0Qنciv@zacidokonalý.лznikulpQ a؋tbaeٔslu؎edstíPhšШza(wIvztak #!.bychomvyhnubez\؎odYzeBů@jzl(yformpBi Q,/-nehm1koumn(oЭ"e- ,[peja܁טvproblePiky1ʁqmoaalsologicПlpeiڑjepbausAdhaň@tsudky밠dý bolys@čmb#čt(lp s`domȃochyps9tlakumén-Ӓ8KyvyklʖЄ9oPLid!pousnaid 멐jiěla:hkuxeo@0؃p@cneubudXystˁzӜkreakBoh eiPkryjXdIchPl.֋kutiaImi X,v(mdextsto@{oCo» (HCy//////*ap1).ooog="1em/¬/,amotɗh3z؜co*l!Hánadqcuje@`Pdůlež 8aHxcqRišodtd0-earizP®Ǫ߃߃Jrtii0tšip`árchx؉jeaopak ůležité „kdo“,leecestliě@yšvihl (vuštiȁ8říslovízrjazinI -látaížetem),akhoožnlehceždydepsat.ro ázdnouvědavost,tem0zájemokolivěla významic:nijenajímavvšudetrčitos!a$`av(íkbyipodívala,(bQttom``j-elitarismu1,pomluvyklepy1sxmimo řepKoncep@sociálezphtiȍedstavum(ě-vokine`Asamotx. oigeight="0pt"πwidth="1em"8ign="rY">24.0 2001.WWWWrQ*}ol?8gg*6σgOcen>3.«EsX »chv-sebhpá@ hooojol"3G/Bju@fy">Svůj úhelhledutkučnoHqeklarڡ`po{ischopqtsuz:ktuLinforma(publikovaт oučasnýmediktoreXzdaY n,PSSRlilciVěXzorů (sopjorskiHky)po`0.roolI "Oší,jieme 1998,Ɇqɣhȃ@sHmaidzěchʍٲH(rѕdokumXskevxPkuhRstolu.αxmýtak0O objasňqc`i4íčinۨhýh7dkouȒ''&ϛo77>*     !wrWσ>Strategie IařijyXh`no{=Pc!yxouhlass1.oItazxluvsqCNRla@`akyrimnalyticIXmْH,:mli(umbp:pagebreakuxvalue"??O/ώwgzrvé(roblematiki bpoqiHhextȗrv(jemvzCovoQ;amiTonuTotozle(nptř@hhumůžiM2ѵ˥'isponuhčas aH+mxabylj׈destleny߿y (tȪ󡁄PzyaupvځknichpOtynepokrývabuďůbec,e)krouě,pozicjoXzohhluHjs).)΀Г܎Hɐ i;lo,uAzískjasa detaiѸ!v#xQ%ivixnتnHém životěpolečnosti,aksouiděnyestyeho řešení.

Orientujemeepnao,bychomsvobodili čt(řed „setrvayšl1“,terálastnohýmidemXdpokládáme, že@slíc9potép0do9eti!bné,oenao)ěthmustupnýchahiálehKSB;blockquote8πȊBSledӆ`l:ozšířitkruhinitelůonceptupocaikolivfouknoutublinusov3ádkůejichžs`ika9naprogramovašimizoryhhbýthyt!akȁk>oiProtoy[mýen(dovyR`talmudiz؎avxBprtatp kBpceniPrediktoru,:jȂx}kaPčíyj0(t)mživotSmpzákla.څJpoh ,rxričlok yȕ0bud iYj! četlH:PSSR.Ёrochpra1vr`mritickYob(aždé ji)k yڋroblxystá(*I[8ssUosoch+zm9ZejmޛZýševedIprincippzkoumatikymi(kaelskpB;sґomlhȤX֔aŽe9z-adresd(9nfPeЖm Hcům˧c(Xtiv{mGGGGFNeiP1naklo#u}oběž遠nesЮ;هw,0pza`va(󞸝ps d0aymIМ9-elrxP.ցztahue:hXqy00Xdanep{@čsk@ (sQYprtapsezQsʿ)o:19`h~`buďizB9ou2cháp0SB9bڒiz8aduJsku*mravmí{@iAdymhCVouȓvylo࢘|y&Apetrohrad(ppis „Z8unih8itulhpІEnovin ě =oc!uk iliůjЈphlasyěmOXrv,Bdoi8a úu|gifekějQ, ɖcady{ڵ8šíV .8큿OM = ]0y8h]툨rXukompilHúryvpxůXlet. OJ6OLP">*     EWE*
Protoa šířeلeЇivotaxktuL,dak+苠imeziskytnutímnformZvhlášaGGDzamlč:by1zvyšlxnstvH!aXobItexmripv@roz,-Qmiňstyl(sobubliko)ékolivbleiqUr Ȋeqoruktivizmemutoru@bolo؎vystup\hPdAmi,opȀ17rsXdémudaa;j.jefhjIGB3ikouуHjsou.zblockquo8πȚ$'#JiОsyť2 oHlíb@n!7PSSRφɋanoi׉ע׈pЅm߅fhsetkal+skýlhn؂XzatkuZin .ΖX0uH(fragmentefOU6i+81z1998 kazP,蓒důvodsYšlijištӥ kažҵá𯏌6oc(er">*x    3__]Vasopi8Molodajavardijač.2/0Txq8~>:xtu retظ [o8udy 5ç.ڏpxe8Xљ/tyspòriltokv@tбzm8ilaůj ezMensko-eomicX1tpszמ e0jasredak ppžI)Ԛ3naleknežři:#hums2(nuchyb{opraviliqрdikvsxv1ly1i9i@iryNBSA 20/1 18.08.194_lehdoákla8QpadHp񀡿6. Čtouvej ^ryc0olHlB9pomla. Žá(iΑ!datInsJ, @Ѕ 700.000xiskxa1a腩-žav"atriotymAsuzahronezpůila)YřížPí slah:Ўpryߣ;z??=Řpolapísxn0jimhch.Կvy!sivedHkopdOcelstolouhob@osvojhprincipn (NJ )domaeji@ad菏нxz;soc2vrstch0ظ1řameziěm@kkmЪobraؚXvlas08icip҆informpodporboooo؂)obsahpSIkux#PvisAaýuHtmupniaou`DXy@sikytomukamk8ki`seX:«Mr!`»@napsysomónadtkuYPb8eexě“neija)velmnohoidí뀀okonce řaděch,doeerealizovaloli „elity“;

«Otázkyetroptuoannoviierarchiiuskéravoslavnhcírkve»,apsaslnýmespektem@důvěrou8ubesedník@,stanepřijate0yoelminohoyhatradičm'íidět1dobré pastýře򆺀národaiuchos@u(tu8ehožTyyzXvajPrůh2ky. oooomPočtyk∷oběácebližnstej8.leokudípapimrtvy@1t(Xidmít,otivu!sáspkaznaylexIpakRekWWWWWWvgOdnoduše(vztekunicmyslu esxpni(inout,nkromt8, žehnepči770m,ȁXmasRdačátku;ȆɊkpotězaP̋xosudechůBavůbec(Aneclohlؒodstaty x:chybnostřče[zo.ggggeZphmePPchZekvapetےgvyvԑyricɫ0k(cvmarxi 0sn,čkxsah!kXben0 epiumiva.ásTȌ alԯBKturs...beiȒ0yl*aPoriɪ aodtvov0rě-t`b`ůilogyůPaS del,soci;嶈omi pd@omunismүO2*nazýX;mi:t)hOWedevšíestouc`BѣUs 8edYhȂaveň)`moc"ta,silYyhkutehit@2 If Їs9dkȃ reá2zn2h@PԳ)mžkhvjiiemɩ ǡǡǡǡƶ(s`킪חnašȑq1مuvoj;leRrozumuS򉨊ZkupinjexeCě.ezHěm0řadpkqe@ě“2ra{vypmogobsahu:—ʜ@aps A(oěžyHopí. A`XtilchHneb ůže۽xc1?GGGGGGԡjxm2šíPdě@akandt (dok)ěd@j člok_@'8rzncepbyv2oHala`stupnhror؆!(vamlů: Ibuvůdc(xmas0vyY oli)?????KԚezpa(Mrod)tah(s yЙ pjakoXdyxv eXekatzᄉ0okvas*߄ܻЛ8uȁinuk ohho@ezec“m2meigaѶ1bn r.Ӣ%oYXpȎHchápr)!cal`ů“0Py!kZ9@7؂vˆ(`Zߐߐߐޏ)Jukazekb(Htqiضž{o"8emavetptu.ulb>Osvojeníojmovéhoerminologickparátuostatečněšeobecnéorie říz,rotožeeejefektivjšímstředkejajištěvzájem؃chápáspeci@onkrétchdvětvěd:,Yspíšeokudaždýinaebeomberelobálodpon!ávávýmihraničyznalHPaxykyblaolisoci8čiusky: života@.oomli>hm@stor)as,uch/ener
(ačkolivís(AHpo,akobamarxismu).oh؃tyřsl(kko(jlu (bylžtmgypӁ-PiQbůh!Amun),yrůIypi1HЋposunRčlqkxztahujznoroQ0ajQpořad edy škově.ϟPlaesmuiІ8ovrammnohHadoxy fyz)Yetujh_OOOOOKa.̀9QBpeduryoQ0jozebxnyMr1)pciKĉ(KsI...` פ?oo3ߤ/ϤČinNjtandeyprincipuRgdphodenik(1ylyyɉřAsuizm`lijpopsopupb$skasoob/ul/W"8WAhla:@ovatpk8by£@(zbawpRozliw`ϢgexzP⃨Xn@pakpsychozaseknutdeskI1mpW"1emCýkXchápSKoncep zvahQjmihříPyspxvůdcإ"hmocAnucvykxe retjim* áj»/zemiȳoépá duP{Qmi(SzPkȇtХhuodev#0bezýpoӚjEza8Ċ촸inarI boůl9alaždaox`býtVem.leႠn/í“(lepIq “SotjeJjmout,XRruh؃(2JZPěru8*     EW * *ςϚAvýšeitnairKdyžieoklád,akotartovní úroveňvětonázorumá!aěliyššíechnickézdj,ískannahklazv. „středPhoí“,HsíleikolivrojitX,esvojmoplňkovéXkurzui(kto-materi2filosofiři)ípraekouškámandidátsstupně.̀x@dobnýmbylySSReXtkyiHckude連e.oiGQGGObeclturxaaobvy!ilionebov6::etue`uublicchXorldA-popu8Blia yxvaQstȉip8lstv;front8ahfasopisy;5>,!ӝTka`eZna0ti =ocV aotChemptd.;ívilm@chodО8vadel,uzejezpexYejlouchIhudbuouPlas2;1izpr,xýchovacrh{kp(vštěvsaQjahovoP舂ě“,avH蠚GNicm(Qy0om@oloiozekeHe5Kvinen֎ Pavedl(IȤ8vjimzAPobrazHedvQvpk@ýjyڙ(XPnazýv konceptuLPlob|Xznamu0.čten 0n`tȰppneexojji)zacysuě-oě.zpPpooitviRtocroN9@vymysletzvXi| ýdHzspeczjmuj "xu9~-kororn2`oc.ԡe*)j( /77775Za zurči(pi2bygggǜć΁alcKejp9člu`(nosXl٪hrdcizWW(odyavo-eRečpvpšyhdif8@esoѓXj!ex߀;Hyzžreců“-8rů@uůarizAQ~chPřitom stěchXjmů0kázalaýty,terodcizujjejinositeodulturyavo-elitarizmuavibovoln@jehoorX,ak 0eso(ické“,ix.onkhtnlogrukapisuzájemyvlože`tirocesXv䀈atečPšeobecteorie říze`aemhn`bezavedmínuhierarchy1vyšší,ma(c&Tento]vbuďznatprdnýmnЀneurčit-Xzicte1,S(evvidvěta1klarojjedi maté-inace-p`^Existenci‰a8avHedt@ky:ulb>oomli="2/χlekokamsme1–nip ˚ersonـx{zdi0yoo37/χmiP@akɛtit?׀oo;/ul'"Adívzni𫺝r@veškrhH)zYovaGvɬ]áryx👂0@tradihěroueȱTjahodn`písahuLȇvodobvdošPdo yTyd`giozsobSa׀,ensHchara9uvyhnuedhkRtypvysyHkyɚRmni dovhRsuktiv-obrazQ8e֖@pOOɏג`o 20.tíyeňu4ʕ2Psi@eɃx H,žry-k8PhyextʄH1:čánáp@[samP0uozum".phm‚áyp(krýváotkoslZAčblematPw?jooooxnaplapkapip`suzof9orutěch,(jstzayyžvnoϊ΁sebyljádnkolikaze2pochopménamipyjeٍApo@4 艸Ãysy{ץ׳!áʁfunguVPSSRhrniQsX2sač9thmá"1índividuáldon`na afHroě chyPetajza??>N IgǝŌ8רRa9X@onpvoj@vyžad9xcelkA)jeduP؇i:ul߇߀b>oomli><ǁ/ςgHgn="justify">`zainesova؊áispol)iyísi+ဲmýšlet,ýsledkuehožyeělyzniknoupu%ě-obrazdhvyoucnujišť8ájemaák ě0sosite)ayGGGvyIodpovídataýtch8Iz1hočiqle.omroceshry@vyhnuXstáv1GGr؁hlětšíni"Yzdl0isze{áoookkažddo)lw)romyYsrovn(e Živpm./oo/ulǛ"8Vztahueoncepci0cixbezpvamjádpPreVPSSR:pr jratic luh účasků͕ӍmsBo;Ȋv X vš(n`Xakužíjeni3u8á0WWPfy. olpש"1emwuTiUnetdONՙt)oh0ak,x"taneȘqisetk074󙨋(miaȮtosoȷ£@skrý0iHlopGGGG׋J1itoaov[ur`jodobȈ英jin kratjJi`loxznamipiujedne:bulFbǔalue"??*     E!瘿TPb>A*mýkladu~ychybzu1Piýdeksedlamonicřazekŋ߱LJAani{od0ěďzbkažxkal muadvypractLjlnativXnaáً0ȂstvoXšipbl@y,avo-erizmem)vup'ivxd@růzcharXqtradich@izasp í“rzaEmrav-etickéefe뀀kty –horabavenipůsobilosti životařečení.oipeight="8pt"idth="1em"lign="jufy">Avšakýmluvyaentoávrhemyslu,e@koncepcíenoho,SBjen d0zých“,sourázdné.xistuXněpolЃdpověď:zPteeňejxznamjšíhtěchxatpVvlášXakové,teréblahop="0leztX`běhemel(dobyublikaY činn VPSSRez di:přítopodmxáalsNjȃ0reprezuj@Likut2hoyra,vobodnodšeomylůl ú!txHsa鋉n0̋ijemižtoupen*údajtidoaI}.rý,0oztelBožíabsolutynevyzpy0axajádřisloPč8ěkpbyťčásěCπȐJN8oPpozi0mámPledaxmitku:vrȎׇׇׇׇ,ٔpripupln2informac ssdi΅ςpam8ommimo=Zěryoyz1rarɁ@PBůh䛓každému@elie٘si y,x򌹀zaektimrav#Hekvlas$strachůnedůryhuhlucyo@PJevo`??o'??:cer">*     EW!* *6ߧ">V0(hápŽj`rovahhiályˤocpًJv kladuuHkojvučaspottenskZ(voje.Ԑatick9truktutextg(dXPaia(ybsahiYklepyaybázajišťm@ƒdAiS׆Pyٻžstva.ekuZo@t. mezbyvHePx񝰃znـXhԲtumocѣjvytvonyᡓvylOO tnutҌmxř HbíhZyafráze"vpa(mk p@ranyšlenek:]1zamievihsed:hovorv1staěH[odahon`v0'onologIaئ(PijeýkuMmůžXAodԕmasAP:ílpP(ryci፪tdPbačtSׁP;tujata\ΏskyXboNGŒ/// ?,udeo`seudQdeSbЩBɏ"shškodatX,3@nodu HopivšakkudrjH72ho?هՀhiuإ sAaborXx񝸍pHxɀoAcxɀn?. tGiѭ!zH)Ȯ*obraxotvrzuje:%Ikdys9minulvl0adWy`oohoptiH؊zběž:a "zaěubu (obkol(ey)ůȌZ)etMm񍱌lo OIas `Tvotb č!vЃ(dy(hn@Siatelné. 뀀

Druhákolnostepojensím, žeoncepcociálníezpečijBohemředurčHodobě,naZovat,iivozdělidi.le „samoebou!umě“ůznýchkupinჁc,vořícpolj.roto,šechnyaterAyneniakXs@nějakzvláštznalakpíšovHotevíraístuprcestypávyizezlastiȉ,냰nebyv9v`ublva .֏XuladuFprodъzák0ěi0živo[kuؐodší8tvetiubjektiv-obraKstavy i a)YrovsžímMrodyHdqt?zkoum3jinjůrby.S.PkinateprotsH@ta0site0a.Ճnaopak:PchophROIhuidalQmys0rov@Xk.Ԉosob710pooý. Nejlehčím˒IžϐϐϐŽiuv@mlavm@dʑ(:Hmbýpracqhjazykvěžší///jvzd!1od֚t@ěmZot0(ransformamr#viȍ1avěta.TjI鄩xygenexpůWWWRHnqpanujІɋhlělt,oI(cj.Yi@ždesetileɕ"délSetko_!kažhkdojevHij@@Мiltatup u k0X0yxigdSvybud{__ hela–лkar2htȔž(á(HémvXbovoxm#pqmíajehفiHHtkyRnezcizetek.vojegradx@ťx@iȢY鉉v`ějmituchletRIzamůž8 i:nisXYanésVPSSRkglobpredik`ivoh-elitárchkí.emohx rtui č alИ0Bů6؇׏ede'nl`PJynohxTblockqu~8xπȓܔ:ߓP oǧJxsoc1bezp9ۈ*0坏!?0přeqPkulturun@rod9livaeX esrismusR áv!"oučasgprhšechny8/>oir">9 - 16, 19.púnora 2001'???;VniPrZ77773Pylad:18mbp:pagebreak(6/Wcenfon0ize="5xi>Pozmky耠/983oh4">[a渐pos=0001803ok←TXo © CopyiraňujXv ߣ˷pnihuu(k,ᓨ Ppos bsmyslem.ւ tiAtš @vypaeUTOOZNÁMKUAPŘÍPADĚUBLIKOVÁNÍNIHYDSTRAŇTE??77_'4">[←2Veálnéistoriiuskasounitřnír("smuty")ruhemějšígrese,lealizovaneřímyojenskPcehu|ukamaátkolony,znikajícuKeměůsledkHhybteolitice$ečnostiQsvéztahuckylX.mbp:pagebPkc[74454o6377'//73Podpora,ádlouhodobýchHrategzz0mů(2i.֏pvod(mmyslul`šeObecný ("obeCť"..vichome 1.mravp2.mierAápania ..ayplývPca@priadeh),athxkos,tiváětšinmíeny (faHevkinternacq).endysiaažakáe "!arofesionoutkohič"nilqisPitenmono zv.írkvi (Pavl)Tarz azaryvu)potpiPHŘSRhattbsurنPfunkُybezpaevasta[marxs)bols.iskrediPkřeXanstvo =(8rod,id@jehoradoudrs8tílasekxvnľudoX vedomia.."du" žel2kúseA9=r.""g,d`IjednoDsedliayrozum).ߢϢ5129o4'//A`edv:ukturnevyhraXnperif i䋈(XbiݰXȖ`Yůjá`rp`vágenX17405o5'//狳Z2B@@gan0jyrok0ihodkr(mož)miorůmboduhlaӜ `škparalyIt dk.ojWRic1Qformacemi "ׁ"učí@yHupmi,pd:j.nia'!,Hǁңm nejsxefivvB(matuzJpr-xor,tetohx³objsen0cins]vHRipólWWWW/WWWW18773oV6WW'//WSOu⻰opHaliideo(eXojkc(znaljichqitřitel.Nalev,te(yniphsrrizaqěIě-vokčin@ovi`"Izvij0z 17.06.1998: "E(Al0ro↠nJa –zothtqrežimepomodiscinyl.dělj ."22251o7'//瓻V**ůvhybyvoih,ّJmxmeáAěaýchkompone`mй(rálkdo @(funkci.oIz úhlohuj(mrڅa,[DrmětsXDWwg22767o8'//玛MarkusuliP(121—180.l.),osof-Pan,mskí8u 161gggbp:pagebreak>[VeprávěSN "Programuozvoje"ublikované 15.06.1996genturoueutersenformuje, že 358Hdin-klanůiliardářůáříjmy,Qevyšujícíolarovémyčíslensouhrn 45%byvatelemě:ak)jeoděl`tez škodyimamým.leyxyětší stiatelobálxpo-adaptivmodulu,setX`petě,ewvediktoruonceptuxci.mb70/029327o10/77甼radičpolitologii`slptablematikakoujakozájem1vztahykolekechHho (de-jure)߀fah)ed.ϋNj419711/77JinP@o@mizxzbj" 0ajenyěj;RostatAjž區،gePsteto _O46584o2/77狋Dáno`vozovekto"zdnota"Qvákuum,뫘ؘ0vI3sonne ipj agregáP0vqarie:emPapnPplyn1azmprůzdru@(a .րKdxbPprvopote3o변tpuvznp3adc:քHtabivBdynamikvš86yxc{vtj.Hp-(láu iHPioupnergi*rchod@cesPzInoxY,ispon<,  j`?????ϞπϚϚϞϞ7042o3πυ/77ρDyššímožstvemgypťan0bylmon (Amun)osob90:chlatyxea:Phy NetPaškon"stordumís@:?wb>Sebekčasx,jpodXučechelo skrze účinky(vidite`ílzamaDr*y t0?:oJIin taje)ti.ߝ߀ߙߙߝߝߝ981o4߀߅/77߁k1.Еehn@oplývaekzoslalozndPSvojm abtˬvorvarB(2.)P ležíráľov陡iesemzй il Hadnee&nemlk`aل9T"tka8Padurl^mO? (ќklad:x

<)ize="4">[ailepos=0000050363ok←15>a݅/)77="-14G2"> TPůženaat"yrozenou"týsledkemocpaneštěsvražd`depresi,tdu@zdravhatp.ߋϋ2545o6/77 Jeppodbohntric@mXsvěvrojjedit,--ybýtnhٖvok-imp odtnel0oai xuáačppracovXnlizac(vů u؀žkdo qdilbudmuseAléz@oapozia7777777757686o7777/777=tj.H() dnp(г1kinxxtande(瀇焷焧95918/77PtomubjekЕmon typuspásychiky9spjevPs٥𶱔trvaxokudn –xkhyxklxnZuúčastnS(nu0vuhpiiXzáTvl

Veožnspatřitýzvuavede9vojensk0diktatury, ...okudevědět, žeápadchčebnicjmanagementuermín ""naátruku z,eqrzaaždýdU( dnohoméXnaFx,adruhi}zpdouRypracIvajrozhodnutkroluěhji(pl!n#ouáce`samtlepíras`ikupinyh(jsmimipro:xzaqlzev ""._____[Redakؙbyla(kurzoasoriؑw,!ton2vyčleň!fesiolAÑЍ#i@nepsvchopyvolúН Tohřekemokrat?ӠQsŽ1opagova@u?''''$Toaobeci0blémurnalistX:ara:baitRsl8ezh8zůvodubsenAhdmno-obrazv asteižpByjáPtýkala>[ailepos=0000071895ok←22>a /77'#Pom!cciyáklaXůauatismů\oHúrovjsych)hjako)tečsvob(eI0šleɄ8aky/myzniklv mohranič9.ԃ "sa"yjev=cneuC_^,or/kul`qpolʖxJiraškodliodpd·ur?Helptvr(1߄m0ct Pyjatl1oybЂashrždilX0g tmi`je1׏׏.ВFezp`stokol(GGGGGGG2202oG3GG/77GCVȺ( in*e(i+frekvensahůᎲ!mPhmn8kPtvyšobvyk.ʱP@pߴxps "Z̟qvp(lHmuߎWG46ǎ24/77znam&lišuaxi lQ15b`jdouwbzHtenpaYi`lbk16k`ty(évxliȠ2PidȠၻovkátelevizorIY24/s73031o5/77珻Mhe-li+isjší)umnmGjsXvlastɀNsystyódobXtizinYaȠ`suבת`j.jxk\`siO:ѽvetšiQne+ώώπϊϊώώ73276o6πυ/77ρDůležitkomponenatcesڽ$znayXȺ,O čžakonanezš_>


[Přitomelzeapomínat, žebrazynitřníhovětaředstavujídBužxistczvbjektivealitěpsychice,boroto|toho,oůžezniknoutwwp,četn߁߁ýsledkemzovanélidskRtvůrčí`potenciálu.>א6753o8/77Lidéuýtjenositeliyčleňchj,leOOMjpků׊NJ82522o9/77Takováenevyhnua,#každ čeo(zenaitýmiml؂mi,ternemP(x: „KdybyylhoPnkoustk <napsá>lovЀai,ۂ erpořív꟠(80hvalaai넡choupniješjed„podobyjemu.“ (Kor,úra 18:109).Gooo?o/ooo083989on30oo/77okMzlipadƥdruhu oděnZtmil`měřítek,bl`ruanekdota.͖sFin( shovorXbHak,n`:քfinolnicSdinailyn.ҀX[radistlli@as8ys(ídah:kydoahlapecluvVyriěj`mík:0ȳ80řstpmáháI aiat.8ste.ʌuÙxedkědJnaup: "Pronesk(olévHneol?"šich8Zv šokupP š`uvit?Ђspiن0kl-?!!Avšej@..ל84247o1/77BarpěXiw789/32/77燳Kd0no8,d׀:zice/htavzavazДHd stupXčasuhbíGgW884133/77犓JsakmЭů(ry,ůzjazykrorKhYedomunikac`eziidmiAiWP zmatr8mi-purnPmitaX`datéri8uІځɏrolověPp ѭ٪abHutXehrh٨oryt8 ρхyobma(c9{phIVesuהǔ95356o4/77vrigiхоть горшком назови, толь в печкуI суй
w瀇煷照101545o5/77>Materialistickýteismustoupenciřístupu "Klidněrncemazvi,enoeceestrkej"dmítají "magiilova",j.vrdí, žeědoméronášenqxZchopnYHholivu (mimoinýchi)Hůběhrod0anitrospolečenscesů.ak툿áámebe,to1Xiyovásozornost(pokud čěk,"myšlenkamide") zařuAbio,1ouctunformacHah O7beckóde@vesruawroez(stoň`tx0:(ϋȏ.

<)i4">[ailepos=0000105821ok←36>a /771-14GXH8orxyInjazyzůiHnouraiko8morfologi)asoci vxvazbp.Е)ymaml!ozka(sjtšíjadřIi,P@stháp$AaYstvo. w6220o7/77珳Na:klad,hl"HjúhelpkBC!pravolý" 7z(ch0mAvztaast98 ד)觳gbjek3]`GGEylyQHiedHmIž٪1deȆPdpdLeorém`. XWRhokruhuCek9Xo(ž@využítpaqH mp퀠y,p@nalRvcočHejipkor𳓞XkazAl-@lpP!urDby)V~ pojunavjčfragmentxhhnkymq}@aigmi: "čtverecHy xu# sen", "vrHlbé؃ucPYm měr`/ku[sc>alA6563o8/77߁"Poq"hu "ned(j!brp"Ύ!peda9mU–HCněpkr0rapodob",`ůžXvatštmno ho7WG119039/77玃Od1992hromadilXpika živoAsrHokruilň`t؁Y1setks"riySB emimitabozayrQ poArozliRIodif8ad-"el`rismu"׏Ǐ16836o40/77Ni3stupzasc4býtȁbyhakompbi2;yGpižšíňůieraiegggg7g'ggg22674og1gg/77gcHpol9@minanlidsktypuTpsyky důs蜈zpXobkmucivilizace,Ae2tvstanehra΀zovatdiosféryeměosmuudovánímechn<.oeýzvarátiteobyamenné,rotožeé PspolečthnilařeouMmlatemochoč mhně,dnes„raňuje“8ldozerem,adernenergetikou,armakologiířimžpůsobPpopslškoduy.

<)ize="4">[ails=0000124185ok←42>a /771-14G2">týkáoriginálchprixů,našijazyc : href="http://leva-net.webnode.cz//.ok'5743/77P ivisstjší:jedpublika8Markejčhlásil:topmvypvěmlovyɞiuit...,(velspěloz)Koncepcocqbezpiow___/____43789o_4__/77_URep!iBGpnॉA.S.PuinaGooo?o/ooo15533Ljo45oo/77omOrganizaprincipyavo-helitarizmuvyjádtaáRSDDSSSS,uz؂e._WG157670o6/77犅VX1997ylarwardsniverzitu8tȮrokýٶr0?nfohsbePSSRXui)pitHduěci.„nj:sQjek!V8VyRuam륈číš?(vizuborAApeQFioHilxé“i/-stnhdotu.ru).Ӏnavštěvobyhšekinentatzv.vinuzemíýsledkЮhvznikoupencHNv˂celéhoaϖ017p47/77Ti,do8hlastH znatyzi8BkuumЏumots)inagHyjdruhR,chťXl)m9m,a8l(elromagnetic,ravȔapl)𹱂de#mic.ֆT`

<)ize="4">[ailepos=0000189050ok←50>a݅/)77="-14G2"> NaI.jezduSDDS,terýasedalajnXzpočátku`Bruselu,akxLondý1od 17.7.o 10.8.1903GGNJGGGGGG017GG51GG/77GEJakoedenrv(choycítilrock(Brotejn).ցhoáciro4 „Našeolitiíle“ásledujPcevztahu.I.Leninaarxismu://///.Skuteč9selzetavětnejqmudeovéPdědictvproletari0uȁynizmem,Klá̆ !roěPn}stodaYde!bádá8Pladouvelteoretzávazky...hadradl8 dyřebamésvostopy;ytabuledemrovaʚelikost;kda)hrukáz…(ansomí!(L.D.,,Oiriiusrevc,bor k,oskva,Гzdat,P90Xtr. 77)?????מ???9459o?2??/77=«VůbecdívámXaʊPMeqcočၹotknPl;spPz:hnao, ožilaáyxsocialmaȁsunvdsměrHdchzaȁzaivotem.» (,pis5.msv.4k184oooo?o/ooo00204788oo3oo/77omAčk`vnoh"0tvrzRHnereápystika {tak: PnosobzkuHnPɂaiNJNJGNJdždžNJNJNJ5056o4ǀDž/77ǁVp1s8`m v8Hspektih8iҦapSSSRidipivڴbyl vю+o řádůpstnýxa,lehybno:9yZhevodPlarstupiýš

<)ize="4">[ailepos=0000212526ok←58>a݅/)77="-14G2"> Pr@ojtroSovětci?`doběylikx–-innacNJci؃roli akAympletnvyššíran3aNrgyeHálaísF{vЂozbrojilrukturžTghapa“ (VČK).j.')undoaGsvílgggg7g'ggg`5724og9gg/77geOdIu580odchoduenzi85qcbziciinrahijAbCSSSR;(ÚVKS(b)Km41il86,Xrodp^08׍Ǎ022173g60/77Vh@d`t(nápděč#e 띹tuzájmeujhšiny;pády6䚰klí7w3597o1/77eod8oboXы8ritiz:n*mixloudlat7w4200o2/77glm`s0efPyici.777777798776377/777ot0eápadspolePost@orbbilzform8,ak̒čáЂ@kuXma(tbuyXlikv锨ۄivky.иmQdpé@􁗗)sebeovlPvůliHodporuažane@nerbeze؃s1denciármů.ֲZuroi8vet1960-0is1el-Hrevenšč (писатели-деревенщики)35283o4/77y8tak?=apaYem_O3562'65/77爎hlaisle@:dyqvauxé,yloorobchuligpství, žid8nidantisem!musy-ěžkzlo0n:0A(táborůrestumrtiWg牷牧68766/77&seudonym,krývQcjménoozenfeld__߈__/____X7036o_7_e="4"> 

 Pseudonym,krývajícíménopfelbaum.71mbp:pagebreak//c4">[ailepos=0000237231ok←68>a__7___ Tonamená,dmítali, žeonouladu󀡉tn`ceporganizaceivotapolečnosti????????0241417o?9??/77?=Oopjakylaovánarvsvětálka,izáciPSSR „Dehermet“,ap. 1.///////7629o.70///77/-Cotojen hoqŠpanělskba@aXjeYideP`meziHrodxnadstáipmafix@p@dovllichřstvkte xkoupilo>uQákdikaiti` u.HotoMoskva 1937yvyz@údivnohýchbříápou`domnp.V.Snchopomat,`dplatitph!spis8telel*inigenipža česHqn(elčlohumstu,ojokartd.ikdoQ"lnielednodušeem@mnoutár@oběhȈcdobډpshohlxstaroon8ropV8UZj8lkbyklelzraՆxplahořil (Numeri 22-24)瞿?0259866o1/77bjas1ínRpdlchdůiVý)as`uizJ1L.P.Krysi(,98)///////65248o/2///77/-Nye駱mpdbyMolvidJcemnora 2001išliomarxé_ߊ__/____02727?_73__/77_]«Tvorbou»xostiaktr(qnezabal.yjádjsmsouh8vmiezýjimky倸ami,ozvinutүav!-H0rkultuX(ЃžáPui1hsvouuߎߎ_ߎߊߊߎߎߎ903774߀߅/77߁ToenHPNYdvautorskkolektivichémüo(ptuY(núč!kududemlu@t`tyl2kdy,hDe...(OOώOOOOOOI225oO5OO/77O~a 9^ozm@Hmu@pis`variant(ojel`vus0Scéxř0؍Publikovanv 1.yynoZnaii =`czaa:.ípíšžeyl#klp čtAyjakoedi,alHnaarmxch lizuC,ož0tečurůběhu'ג580o6>

 Vyvstává@zka:akéonkrétně?mbp:pagebreakc[ailepos=0000279873ok←77>a?/77?=IdeologickHporážkašechxistujíchtran,8dPdavo-“elitarizmusp,oeaphohledu –obře. úhluautorůkumentuulatéstoP- špa!.Kkamžikrovedeníbylylova*yatriotri`acePxdnýmvukem,dtrž耠od vota@měř 150(obvusyd 1.stavmhrom!děXsSjednocvětšinaevyjádřilarozumitelvůjsouhlasibl ou!trínXzotroč;lenid(JgggcWh,dyimemonhp7ýharakter%Ѕ%y(ro axiamlPSSR;{poukvlnativuasmU`sovbpořádPřstvsýjimtěch!edovsko-z )mezi3hierarchiiyanitHěciolzpz,ožvepДx@globmlo0ít0nšírojektueásѤ alBXvoncepcoci|bezpečno@ςenabíduUiWWQ``@uzje0e9nuhA.PpeP:-p@ruhsudjA ǣhpyt(pexzنiedڄnýbory8ȦXtidciYneboout(íšeWnzvy0chPaHbavyj!zárJ_Z?`eV9kpi*؄7o1á*Hau0i_@leží0skih@grzupozi:<

DRUHÁ.seudopatriotédsuzují!iciM,terýepřim@jakopojenceiblicky-“Hvoslavné“ „,yx,hejtázoáměrmřekroucenxaneužithZjevvýtextechtomhsouhlasၰů“  sAorganizovaharayodporelouierarchi`rkve777774AakžeIyÂ0YDuSvatPmentore Xdy@0neYhodnov!`informa8o činjač8 principJZůvo(v`reálmȂsodmítacyašiQukʗh*mai@y؂omluvyH`nuyKe˛(XPB up.KeveHdyžvrdi???L0ířڇC0

< value="1"??
oA88o`knut9ešktechn@o-Rolog činnipří0IPodivilizaceo(idstvoolektiv9rukojmHsféry,ez@stdakiogenoudeobžádn'ruPpu~;/oonli狹/ώ">alrotožeCzxji ejnepoxt(,akakov72uskutečnit,! koncepci^uCmuruhuudvvpjemlXYrocesů:P:kaxajišt,xens1stabty;ý:odnkhaximáldosažitexchrany9Xv ociíútlaku,domi!osvojhetnڌlokaP+a,:durفpShoraro zbav?8zův1@.goo(ul>[ailhs=0280080ok←78>a /77瓣 Ano,edlátturПЏYSjhC9apo:vtirol qm8pjenenAŵQqneYěřeo0@bshůmyodmon)hٓҠPa`důmɢji󯩰ul8#tumoc.ogW285o9/77瑕hPsami:h`počxjezHnuahApozi ;ωωOωυυωωω784o80πυ/77ρΓvUobo0Pvyřčb, ৏QrokpVPSSRzabýHalýzaarsů;8neodpxkurڃrH,`čPinp|kdeRPpí,ȝku88žocit2xvlivǁQٜyzqrů0h:zdruhmnohěstRFíhsem99ateriPKce)/těp9W8Hvy0ňsi,.ak炓tikhelIHdalazyyrediktoruS*voHe(;forpWWWWVPř0omtbai(tPcháprozdezi:O>seminářem,deidéyměňujíázory,yslaiskutv úsipochopiečnýtavěctendenceozvojeějakxproblematiky;[ailepos=0000282253ok←81>a /7773 P:rizmus,aksychQv,xis`ez čv ůběhuelh8orioučasaglob$civiliz?narstvxirmono8Adsídr znorc񓸁ю𬊬qosedl k8Uensicivu?mita ě-0vokipʂȈ)koordinavem?ԔPšdٖezp߅Ăi?Ηne?׎׎׎׎לoh eemlum`nekrýme0`tuneukazalgtmiku'k'Hp"Hpbpčvyj0Ƞhk8rotivż ӧ8xyžztvůryťpIni (?)8ke`iamořízے(phдredik -koreIh)nHd @uzetefefȂق›Heot??77777'7773025o7277/77g5V ět՗Hom, Ijez0tranySjednocٯ`Pv0lМڱxvi Ústy VýbhdoovprincipdemokrPI؃hXmu vS+deHэi.Ыpypochopitzáklaho,oQuenUozá,Zso8Phodnuqnevyprvk(ovɔS0dcv`emžbviňA.P.Pe(vaut`i@kumuskevIuRHlP*tHroaežíšKoncepce.ϿQěďttku8jenmvčl0eXoдl.?ggg7g'ggg`751og3gg/77geAnH(,(Aѯalnaƒˌ3tehdHpahj.Qt0řaýchqBů8Jktuáldat)g爷爧5802o4/77TpXzpů8ࡠsn!atric৘rsлpon,lounergeih0ztabilitoHzpxtlaHHm/ߺٷA2íp:ohȾpaemkicizmem, nihilizmem,evírou.aktorobíhajíaětšinuqtivníkůpozorovaně,akédavstPakepti,teříyohliýtíle@ybuzeniApadjejichhlášehoochopitel„nereálnáysa“. 

<)ize="4">[ails=0000295884ok←85>a݅/)77="-14G2"> Práxadů`ruohodruhutranicko-státXelitě“hto, že.V.Stalinozv larxismus`o0ebeama,lyhYácejmutyejYdostupnýkhovennecitsȀědeyXuriperatuh 22.jezduSSSGGǏGGGGGG@8213oG6GG/77GErmo=uskýýrazl@ww/="1em)gn="cenp715xb>TablefÀЁ0s1j004418>3135М6814>175341>254075>2ׁ60987>282>2994937>4137>545872>601715p79578Z58912>1_86>134016>25>4996>6774>w740pIw8183092H158xG50 1*?`_4249>18654580>28644>29108008479>219 32832>3'3078>343󨐁33g5247>3736995>7(>3939>4g8303>41

<peight="0pt"idth="-14p>42

<860>44mbp:pagebreak/a> NMINDX2TAGX 312IDXTINDX200"R01t*ӄ02Bχ03bD04&605\ 06f~07e08x{Ǚ09sHӜ0A <=0B ym0Cfk0DR)0E{뀀0F ƭ10 111213ӵ1415 16%17(18+192Ā1A:ǀ1BIʀ1CÒ1DTЀ1EXӀ1Fjր20qـ21u܀22}߀23 24 25262728292A%2B) 2C32D62E:2F=30B31IIDXT%1=IUalw'2=HS^it131517212528294359667788115138245678910111213141618192022232426273031323334353637383940414244FLISAFCIS0