1 00:00:07,671 --> 00:00:11,191 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 2 00:00:11,311 --> 00:00:15,323 Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 3 00:00:15,443 --> 00:00:18,866 Dnes je 21.03.2016. 4 00:00:19,588 --> 00:00:25,293 Je jasné, že nejpopulárnějším dotazem se stala letecká havárie v Rostově, 5 00:00:25,413 --> 00:00:33,809 ale začneme přece jen druhou, také velmi populární otázkou, kterou pokládali uživatelé našeho webu. 6 00:00:33,929 --> 00:00:40,637 A konkrétně Alexandr prosí okomentovat příčinu stažení ruského vojenského kontingentu ze Sýrie. 7 00:00:40,757 --> 00:00:45,612 Je snad důvodem splnění bojových úkolů v boji proti teroristům na syrském území? 8 00:00:45,732 --> 00:00:50,781 Nebo je daný kontingent stahován kvůli nátlaku na Rusko z nadnárodní úrovně? 9 00:00:50,901 --> 00:00:57,352 Ne, žádný nátlak z nadnárodní úrovně v tomto ohledu na Rusko vyvíjen nebyl, 10 00:00:57,472 --> 00:01:01,276 a nejen to, byl spíše naopak vyvíjen nátlak, abychom tam zůstali. 11 00:01:01,396 --> 00:01:04,830 Je třeba konstatovat jednu věc. 12 00:01:04,950 --> 00:01:15,160 Já jsem si prohlédl množství různých analytických hodnocení důvodů, proč jsme se stáhli ze Sýrie, 13 00:01:15,280 --> 00:01:23,076 a dospěl jsem ke smutnému závěru, že válka v Afghánistánu nikoho ničemu nenaučila. 14 00:01:23,196 --> 00:01:27,902 Ani naši takzvanou politickou elitu, ani naše analytiky. 15 00:01:28,022 --> 00:01:33,928 Debatují o mnoha možných důvodech našeho stažení a jeho způsobu, 16 00:01:34,048 --> 00:01:43,221 že prý jsme nechtěli zopakovat Afghánistán, že tam brzy nastoupí sezóna písečných bouří a mnoho dalšího. 17 00:01:43,341 --> 00:01:51,125 Ale toho hlavního si nevšimnul nikdo, toho hlavního, co dostalo Západ do slepé uličky. 18 00:01:51,245 --> 00:01:57,561 Pokud si vzpomínáte, tak na Západě, a obzvláště v západních publikacích se řešila jedna věc. 19 00:01:57,681 --> 00:02:06,652 Jak to zařídit tak, aby Rusko uvázlo v Sýrii. Jak ze Sýrie udělat další Afghánistán. 20 00:02:06,772 --> 00:02:18,599 A celou poslední dobu bylo jasně vidět, že naše politická elita, a obzvláště ta patriotická, 21 00:02:18,719 --> 00:02:27,971 se opět ochotně chytila na stejný háček, a začala zemi zahánět do algoritmiky Afghánistánu. 22 00:02:28,091 --> 00:02:39,818 Čeho si tedy nepovšimli všichni ti analytici? Proč jen hodnotí, zda jsme tam své úkoly splnili nebo ne? 23 00:02:39,938 --> 00:02:45,710 K tomu hned podotknu, že v tom hlavním jsme své úkoly splnili. 24 00:02:45,830 --> 00:02:57,376 Páteř ISIL je zlomená a rámcové globální politické otázky začaly být řešeny jiným způsobem. 25 00:02:57,496 --> 00:03:07,533 Otázka budoucnosti Turecka, Íránu a Sýrie byla převedena do jiné politické roviny 26 00:03:07,653 --> 00:03:14,230 a v souladu s tím začaly být zbytky ISIL přesunovány do Libye. 27 00:03:14,350 --> 00:03:25,071 To neznamená, že by je stáhli úplně všechny, ale jejich hlavní část přesunují do Libye. 28 00:03:25,191 --> 00:03:28,600 Tento úkol již vytyčili a teď se to rozbíhá. 29 00:03:28,720 --> 00:03:34,423 A co se děje paralelně s tím? Jsou vražděni různí velitelé. 30 00:03:34,543 --> 00:03:40,517 Tedy ti, kteří jsou zasvěceni do toho či onoho zákulisního systému řízení, 31 00:03:40,637 --> 00:03:46,309 a úkolů, které ISIL plnil v Sýrii a Iráku, ti jsou likvidováni. 32 00:03:46,429 --> 00:03:50,122 Ti jsou tím spotřebním materiálem 33 00:03:50,242 --> 00:03:56,044 a ti, kteří jsou ještě potřební, budou společně s novými rekruty řešit nový úkol. 34 00:03:56,164 --> 00:04:01,393 Tedy ti, kteří jsou na vyšší úrovni zasvěcení, budou řešit tento nový úkol. 35 00:04:01,513 --> 00:04:07,809 Takže jaký úkol to vlastně vyřešilo Rusko, a proč bylo potřebné se stáhnout a to tímto způsobem? 36 00:04:07,929 --> 00:04:12,757 My jsme tam nečekaně vstoupili a nečekaně se stahujeme, přičemž jak se stahujeme? 37 00:04:12,877 --> 00:04:15,090 Putin to přece vysvětlil. 38 00:04:15,210 --> 00:04:19,113 Že stahujeme hlavní síly našeho uskupení, 39 00:04:19,233 --> 00:04:26,355 ale přitom tam ponecháváme dostatečný počet leteckých a kosmických sil, 40 00:04:26,475 --> 00:04:30,859 aby i nadále podporovaly syrské státní síly 41 00:04:30,979 --> 00:04:36,631 a v případě vyostření situace jsme schopní tam opět zasáhnout v plné sestavě. 42 00:04:36,751 --> 00:04:44,012 Tou hlavní lekcí z Afghánistánu, kterou, jak opakuji, nepochopila naše elita, 43 00:04:44,132 --> 00:04:54,772 je skutečnost, že v Afghánistánu se SSSR stal jedním z hlavních hráčů ve vnitropolitických záležitostech, 44 00:04:54,892 --> 00:05:01,349 a tím pádem také v regionálních problémech Afghánistánu. 45 00:05:01,469 --> 00:05:10,049 Spoutal si ruce a bez možnosti manévrování se pevně semknul s jednou z politických sil. 46 00:05:10,169 --> 00:05:15,479 A mnozí si velmi přáli... Proč říkám, že se ničemu nenaučili? 47 00:05:15,599 --> 00:05:20,225 Mnozí reagovali ve stylu: "My to tam řídíme. Asada jsme zachránili 48 00:05:20,345 --> 00:05:25,455 a teď tam můžeme dělat, co si vzpomeneme. Asada máme v kapse... apod." 49 00:05:25,575 --> 00:05:32,232 Takže jsme se začali pevně vázat na jednu z politických sil. 50 00:05:32,352 --> 00:05:41,665 Nešlo o vazbu z hlediska státu, ale z hlediska míry chápání našich elit a našich analytiků. 51 00:05:41,785 --> 00:05:45,345 A to bylo třeba zlomit. 52 00:05:45,465 --> 00:05:56,936 Co bylo potřeba, abychom dokázali dosáhnout svých zájmů v tomto regionu a s konečnou platností dorazit ISIL? 53 00:05:57,056 --> 00:06:03,534 Nesmíme se vázat na jednu politickou sílu a nepoutat se s ní bez možnosti manévrování. 54 00:06:03,654 --> 00:06:08,957 Musíme zůstat nad věcí, nad tím jejich zápasem, je nutné, aby všechny politické síly... 55 00:06:09,077 --> 00:06:15,249 Kdyby v Sýrii všechno bylo jako procházka růžovým sadem, a nebylo tam žádné sociální napětí, 56 00:06:15,369 --> 00:06:21,219 tak by nemohly vzniknout různé ty umírněné opozice, které by chtěly řešit své úkoly, 57 00:06:21,339 --> 00:06:25,306 a které se teď tím mírovým procesem snažíme integrovat. 58 00:06:25,426 --> 00:06:31,678 Musíme stát nad tou věcí, nad jejich vzájemným soupeřením a být tou silou, 59 00:06:31,798 --> 00:06:38,629 o kterou se opírají všechny politické síly v Sýrii. 60 00:06:38,749 --> 00:06:46,465 Aby bylo možné v klidu vést celosyrský občanský společenský dialog. 61 00:06:46,585 --> 00:06:51,262 A ti, kteří by se chtěli opět pokusit vyvolat občanskou válku, 62 00:06:51,382 --> 00:06:55,235 se přesvědčili o ruské síle, a že je lepší se dohodnout. 63 00:06:55,355 --> 00:07:01,166 Rusko je zde prostředníkem, o jehož zprostředkování.... 64 00:07:01,286 --> 00:07:09,911 Přitom se dokonce Nejvyšší vyjednávací výbor vyjádřil: "Proč by se Rusko nemělo účastnit obnovy Sýrie? 65 00:07:10,031 --> 00:07:18,874 Proč by z toho nemělo získat nějaké dividendy v podobě kontroly nad ropnými a plynovými zdroji regionu?" 66 00:07:18,994 --> 00:07:24,554 Protože oni vědí, že to je ta nejproblémovější část, o kterou se mohou rozhádat, 67 00:07:24,674 --> 00:07:29,713 a pokud tam bude síla, které budou důvěřovat všechny politické síly, 68 00:07:29,833 --> 00:07:36,473 tak dokáže ty zdroje řídit takovým způsobem, aby byli spokojeni všichni. 69 00:07:37,714 --> 00:07:45,779 Proto jsme v tomto případě nezopakovali chybu z Afghánistánu, neuvázali se k jedné politické síle, 70 00:07:45,899 --> 00:07:53,243 a všechny pasti, všechno, co dělal Západ, aby nás do toho zatáhl, sklaplo na prázdno. 71 00:07:53,363 --> 00:07:56,169 A to znamená ještě jeden problém. 72 00:07:56,289 --> 00:08:03,716 Tou stranou, která bude z nadnárodní úrovně řídit budování států v tomto regionu, 73 00:08:05,281 --> 00:08:15,559 v procesu, který teď vede zástupce OSN Staffan de Mistura, nebudou USA, ale Rusko. 74 00:08:16,403 --> 00:08:22,480 Protože předvedlo svou efektivitu v boji s terorismem, je vstřícné vůči všem politickým silám 75 00:08:22,600 --> 00:08:26,903 a připravené brát ohled i na jejich zájmy, a to znamená pro USA problémy, 76 00:08:27,023 --> 00:08:31,950 protože v boji s ISIL efektivní nebyly a mají své konkrétní oblíbence. 77 00:08:32,070 --> 00:08:36,858 Tam jsme je přehráli a Západ se kvůli tomu vzteká. 78 00:08:36,978 --> 00:08:43,698 Napřed z toho byli vedle a teď musí hledat východisko, jak z toho vybruslit. 79 00:08:43,818 --> 00:08:49,381 Tak to vypadá, když jde řeč o globální politice, ne o "geopolitice"! 80 00:08:49,501 --> 00:08:52,865 Ti s tou "geopolitikou" právě zde chtěli udělat stejnou chybu. 81 00:08:52,985 --> 00:08:59,417 Všechno dostat pod svou kontrolu! Jenže ve skutečnosti, z hlediska globální politiky, 82 00:08:59,537 --> 00:09:05,655 je třeba dostat se na vyšší úroveň, stát se potřebným pro všechny, protože tak obhájíte všechny své zájmy, 83 00:09:05,775 --> 00:09:11,825 tak dokážete zformovat takovou státní strukturu, která bude objektivní, 84 00:09:11,945 --> 00:09:17,635 výhodná pro všechny politické síly a zároveň bude odpovídat ruským zájmům. 85 00:09:18,445 --> 00:09:23,793 To je to, co se stalo a co bohužel nepochopili žádní analytici. 86 00:09:23,913 --> 00:09:30,124 Lekce z Afghánistánu nebyla marná a jak je vidět, náš gosudar si z ní vzal dobré ponaučení. 87 00:09:30,244 --> 00:09:36,664 Opět nečekaný tah, opět se na šachovnici pomíchaly všechny rozestavené figurky. 88 00:09:36,784 --> 00:09:40,657 Protivník se snažil skládat svou stavebnici, a ta se teď zase sesypala. 89 00:09:40,777 --> 00:09:45,843 Chápete? Globální politika. To není žádná geopolitika, žádný cargo kult. 90 00:09:45,963 --> 00:09:48,586 To je třeba znát a chápat. 91 00:09:50,264 --> 00:09:58,228 A v další otázce, jak jsem už řekl, vás prosí okomentovat leteckou havárii v Rostově na Donu. 92 00:09:59,258 --> 00:10:02,105 Letecká havárie v Rostově na Donu. 93 00:10:02,225 --> 00:10:07,349 Naše ministerstvo zahraničí, ta otázka souvisí s tím, o čem jsem mluvil, 94 00:10:07,469 --> 00:10:13,004 tedy naše ministerstvo zahraničí poukázalo na nedůslednost pozice Británie 95 00:10:13,124 --> 00:10:15,879 ve věci našeho odchodu ze Sýrie. 96 00:10:15,999 --> 00:10:20,382 Napřed: "Ó, to je výborné, napomůže to mírovému procesu." 97 00:10:20,502 --> 00:10:26,794 A potom: "Zaslouží si vlastně Rusko nějaké pochvaly? Vždyť je to, jakoby muž přestal mlátit svou ženu." 98 00:10:26,914 --> 00:10:30,683 Asi zaslouží, když jí přestal mlátit, ale jinak si neuvědomuje... 99 00:10:30,803 --> 00:10:37,443 Nejspíš kvůli své přílišné jednoduchosti a vůbec nízkému původu... 100 00:10:37,563 --> 00:10:44,457 Británii čeká smutný osud s úředníky schopnými uvádět podobné analogie. 101 00:10:44,983 --> 00:10:55,255 Takže Velká Británie napřed logicky vyvodila, že to napomůže mírovému procesu. 102 00:10:55,375 --> 00:10:59,579 Ano, to napomůže, protože právě to je součást mírového procesu. 103 00:10:59,699 --> 00:11:03,544 Je nutné si uvědomit jednoduchou věc, to, co jsem ještě zatím nezmínil. 104 00:11:03,664 --> 00:11:12,799 Válka a nestabilita v tomto regionu: v Sýrii, Kurdistánu, Iráku a Turecku bude dlouhodobou záležitostí. 105 00:11:12,919 --> 00:11:16,879 Je to opravdu na dlouho, a to z jednoho jednoduchého důvodu. 106 00:11:16,999 --> 00:11:22,993 Dokud nebude vyřešen problém Turecka, tak Turecko neumožní, aby se tam situace uklidnila, 107 00:11:23,113 --> 00:11:28,953 protože Turecko tu válku potřebuje. Jsou teď samozřejmě podnikány pokusy 108 00:11:29,073 --> 00:11:33,175 přeformátovat Turecko, aniž by došlo k jeho rozčlenění. 109 00:11:33,295 --> 00:11:38,954 Z tohoto hlediska teď začali aktivovat bývalého prezidenta Güla, takže Západ podporuje provedení státního převratu 110 00:11:39,074 --> 00:11:43,923 a svržení Erdogana, kterého, pokud sledujete a čtete západní tisk, 111 00:11:44,043 --> 00:11:51,736 sledujete jejich pořady, mění v šílence, kterému je lepší se vyhnout. 112 00:11:51,856 --> 00:11:59,781 Izraelci se hrozí, že celé NATO zatáhne do války, že je třeba ho nějak z NATO vyloučit a tak podobně. 113 00:11:59,901 --> 00:12:06,886 Takže, proč jsem se vlastně znovu vrátil k tématu Turecka, Sýrie 114 00:12:07,006 --> 00:12:09,859 a ke stažení našich vojsk ze Sýrie? 115 00:12:09,979 --> 00:12:19,462 Protože to, co se stalo, s tím přímo souvisí. Ukázalo se, že Západ nebyl na tuto situaci připraven. 116 00:12:19,582 --> 00:12:23,413 Ale nějak na tuto situaci odpovědět přece musí?! 117 00:12:23,533 --> 00:12:27,532 Nějak na to reagovat musí! 118 00:12:27,957 --> 00:12:33,633 Nám však řeknou, že to letadlo spadlo díky povětrnostním podmínkám. 119 00:12:33,753 --> 00:12:39,812 Bylo by možné v to uvěřit, kdyby nebylo té Angličanky. 120 00:12:39,932 --> 00:12:44,510 Ta Angličanka se postarala, aby všem oznámila, 121 00:12:44,630 --> 00:12:51,847 že to letadlo nad Rostovem bezdůvodně kroužilo dvě a půl hodiny. 122 00:12:52,258 --> 00:13:01,243 Kroužilo? A proč bezdůvodně? A kde je komunikace mezi dispečery a piloty? 123 00:13:01,363 --> 00:13:04,989 Jak to, že bezdůvodně? Proč? Kde jsou ty informace? 124 00:13:05,109 --> 00:13:12,364 A tady vzniká otázka: Co se vůbec s tím letadlem stalo? 125 00:13:12,484 --> 00:13:19,817 Jak došlo k takové situaci, že ostatní letadla byla naváděna na náhradní letiště 126 00:13:19,937 --> 00:13:29,394 a toto kroužilo a kroužilo, dokud se nezačali zajímat proč krouží? 127 00:13:36,061 --> 00:13:52,473 24. 03. 2015, tedy prakticky před rokem, ve Francii spadlo letadlo německé letecké společnosti, Airbus. 128 00:13:53,591 --> 00:14:03,297 Když otevřete Wikipedii, nebo jakýkoliv jiný zdroj, 129 00:14:03,417 --> 00:14:15,049 tak se tam zcela určitě dočtete, že letadlo narazilo do hory v důsledku pomalého klesání. 130 00:14:15,169 --> 00:14:27,960 Jsou uváděny různé časy - 8, 9, 10 minut, ale Angličané to opravili, a řekli, že to letadlo klesalo 18 minut. 131 00:14:28,770 --> 00:14:40,149 Nám tvrdí, že jakýsi sebevrah se chtěl zabít, navedl letadlo na horu, tam havaroval a hotovo. 132 00:14:40,269 --> 00:14:47,550 Akt sebevraždy dokonce i u patologických sebevrahů apod. bývá rychlou záležitostí. 133 00:14:47,670 --> 00:14:50,987 Pro nikoho to není příjemná věc. 134 00:14:51,107 --> 00:14:59,998 Pokud dojde k nějakým průtahům, tak se u každého sebevraha probudí pud sebezáchovy. 135 00:15:00,118 --> 00:15:12,239 A tady, i kdyby to mělo být těch 8 minut, si to prý užíval, než se po osmi minutách roztříštil o horu. 136 00:15:12,359 --> 00:15:13,731 Oč jde? 137 00:15:13,851 --> 00:15:21,918 8 minut je doba dostatečně dlouhá k tomu, aby si dispečeři na zemi stačili všimnout, 138 00:15:22,038 --> 00:15:26,012 že letadlo nereaguje, jak by mělo. 139 00:15:26,132 --> 00:15:28,791 Že je možný střet 140 00:15:28,911 --> 00:15:38,523 a začali reagovat na situaci a pokoušeli se s tím letadlem spojit, to je zásadní. 141 00:15:38,643 --> 00:15:43,942 A to je také zásadní věc v havárii toho letadla. 142 00:15:45,846 --> 00:15:57,684 Pokud se podíváme na další události, a konkrétně na 17.11.1913, kdy v Kazani také spadnul Boeing, 143 00:15:57,804 --> 00:16:00,567 - 2013. - 2013, já to tak neřekl? 144 00:16:00,687 --> 00:16:03,030 - 1913 - Á, promiňte. 145 00:16:03,150 --> 00:16:05,102 V roce 2013. 146 00:16:05,222 --> 00:16:13,624 Tak v tom případě jak povětrnostní podmínky, tak i pád letadla byly prakticky úplně stejné. 147 00:16:13,744 --> 00:16:19,288 Najednou se klesání proměnilo v prudký let střemhlav a letadlo spadlo. 148 00:16:22,376 --> 00:16:26,521 Co se tehdy stalo? 149 00:16:26,641 --> 00:16:35,697 Tenkrát kupodivu nenašli černou skříňku s hlasovým záznamem. Prostě tam nebyla. 150 00:16:35,817 --> 00:16:46,980 A tady u toho letadla, které havarovalo v Rostovu se právě tato skříňka ukázala být poškozená. 151 00:16:47,100 --> 00:16:51,606 A u toho letadla, co spadlo ve Francii, byl problém úplně stejný?! 152 00:16:51,726 --> 00:17:00,214 Opět tam byl problém právě s hlasovým záznamem. Údaje získávali z jiných zdrojů. 153 00:17:01,019 --> 00:17:04,800 S těmi letadly se děje něco podivného. 154 00:17:04,920 --> 00:17:13,428 A 6. listopadu 2013 nad Moskvou došlo ještě k jedné události, 155 00:17:13,548 --> 00:17:22,801 kdy si doslova v posledních vteřinách dispečer všimnul, že dvě letadla jdou do čelního střetu 156 00:17:22,921 --> 00:17:25,814 a jedno letadlo prudce nechal vystoupat... 157 00:17:25,934 --> 00:17:30,584 Zasáhnul a měl na to doslova asi pět vteřin, ne víc, aby to stihli. 158 00:17:30,704 --> 00:17:38,750 Jedno zvednul a druhé nechal klesnout do zakázané zóny. Proletělo tehdy nad Kutuzovským prospektem 159 00:17:38,870 --> 00:17:42,068 ve výšce maximálně 600 metrů. 160 00:17:42,188 --> 00:17:46,252 Což je zakázané, ale dokázal zabránit jejich střetu. 161 00:17:46,372 --> 00:17:50,375 A co bylo zjištěno v důsledku vyšetřování těchto záležitostí? 162 00:17:50,495 --> 00:17:55,564 Letadla zachytila falešné sestupové signály. Kdo to zařídil? 163 00:17:55,684 --> 00:18:00,451 Události okolo letadel je možné rozebírat dlouho. 164 00:18:00,571 --> 00:18:05,807 Já jsem vyjmenoval ty nejvýznamnější, a proč jsem je všechny vyjmenoval? 165 00:18:05,927 --> 00:18:10,735 Je takový film Smrtonosná past dvě. Všichni jste ho asi viděli. 166 00:18:10,855 --> 00:18:22,249 Tam teroristé obsadili letiště, řídící věž a změnili údaje o úrovni země přistávajícímu letadlu, takže havarovalo. 167 00:18:22,369 --> 00:18:31,024 To je všechno hezké a působí to velice efektně. 168 00:18:31,144 --> 00:18:40,880 Ale je ještě jeden film, který se jmenuje Vzdušní teroristé, v originále Panika. 169 00:18:41,000 --> 00:18:55,286 Byl natočen v roce 2001 v USA a tam ho zakázali vysílat v důsledku teroristických útoků na dvojčata. 170 00:18:55,406 --> 00:19:04,212 Co je v tom filmu? Že se jakýsi počítačový génius ze svého domácího počítače 171 00:19:04,332 --> 00:19:13,967 dokázal nabourat do palubního systému letadel, a potom je naváděl právě do výškových budov. 172 00:19:14,853 --> 00:19:24,185 Takže ten film napřed zakázali promítat, potom ho v USA nechali promítat pouze v nějakých podřadných kinech. 173 00:19:24,305 --> 00:19:29,126 U nás ho ale přeložili, a je možné ho dohledat na internetu. 174 00:19:30,365 --> 00:19:34,694 To je pořád všechno hezké, jenom jedna věc je zlá. 175 00:19:35,209 --> 00:19:41,677 Řízení letadla se lze zmocnit. Například věcný rozbor ukázal, 176 00:19:41,797 --> 00:19:51,042 že žádní teroristé v letadlech, která byla navedena do dvojčat Světového obchodního centra, nebyli. 177 00:19:51,162 --> 00:19:52,764 Byla to imitace. 178 00:19:52,884 --> 00:20:03,287 Řízení letadel bylo převzato přes jejich palubní systém a řídili je vojenští piloti. 179 00:20:03,407 --> 00:20:08,742 Obzvláště na to poukazuje obrat jednoho z těch letadel, ta otáčka. 180 00:20:08,862 --> 00:20:14,164 A dále si vzpomínáme na ten podivný výbuch v Pentagonu. 181 00:20:14,284 --> 00:20:19,104 Letadlo to nemohlo být určitě, a někteří tvrdí, že to byla raketa. 182 00:20:19,224 --> 00:20:22,822 Možná to i byla raketa, ale nejpravděpodobnější je vnitřní výbuch. 183 00:20:22,942 --> 00:20:30,489 A proč? Protože ten trenažér, na kterém se to ti letci jakoby učili byl v Pentagonu. 184 00:20:30,609 --> 00:20:38,494 Oni svůj úkol splnili, a aby se potom nedozvěděli, že ta letadla reálně naváděli, tak je vyhodili do vzduchu. 185 00:20:42,694 --> 00:20:49,066 Můžete tvrdit: "To jsou jen nějaké fantazie, to se nemohlo stát!" 186 00:20:49,186 --> 00:20:59,461 A v lednu tohoto roku najednou z ničeho nic hromadné sdělovací prostředky opět oznámily, 187 00:20:59,581 --> 00:21:05,392 že v Americe bylo demonstrováno, 188 00:21:05,512 --> 00:21:17,701 že z obyčejného počítače je možné se nabourat do jakéhokoliv auta, které má palubní počítač. 189 00:21:17,821 --> 00:21:25,967 A řídit to auto je možné právě do takové míry, do jaké to umožňuje jeho palubní počítač. 190 00:21:26,087 --> 00:21:34,736 Pokud má tedy automatickou převodovku, je možné řidiče úplně odstavit od... 191 00:21:34,856 --> 00:21:44,612 ... od řízení, zvýšit rychlost a auto nasměrovat kam je třeba. 192 00:21:44,732 --> 00:21:51,108 Zcela nedávno zahynul šéf společnosti na břidlicový plyn, která započala tu břidlicovou revoluci. 193 00:21:51,228 --> 00:21:56,699 Hned jak byl obviněn ze způsobení škody, si sedl za volant a zahynul. 194 00:21:56,819 --> 00:22:05,207 Prý sebevražda. Jen tak. Takže auta je možné řídit a letadla ne? 195 00:22:05,327 --> 00:22:14,277 Je možné řídit i letadla a obzvláště, obzvláště, pokud máte přístupové kódy do počítačového systému! 196 00:22:14,397 --> 00:22:25,481 Takové přístupové kódy bezesporu musí mít společnost, která ta letadla vyrobila, tedy Boeing a tedy USA. 197 00:22:25,601 --> 00:22:33,083 Proto také USA tak protestovaly proti tomu, aby se letadla vyráběla v Rusku. 198 00:22:33,203 --> 00:22:39,096 A co udělal Dmitrij Anatoljevič? V žádném případě nebudeme vyrábět ruská letadla, 199 00:22:39,216 --> 00:22:45,130 budeme kupovat Boeingy a ty peníze, které dal Putin stranou na obnovu našeho leteckého průmyslu 200 00:22:45,250 --> 00:22:48,750 podstrčil Boeingu. Létat budeme na nich. 201 00:22:48,870 --> 00:22:57,599 To, co se stalo v Rostovu je také signál pro naše elity. 202 00:22:57,719 --> 00:23:07,716 Vy létáte v našich letadlech, jezdíte na dovolenou. Kohokoliv z vás dokážeme zlikvidovat. 203 00:23:08,480 --> 00:23:13,629 Jaké má elita východisko? Jenom jedno. Zachránit se společně s Ruskem. 204 00:23:13,749 --> 00:23:20,286 Pochopí to? Ti, kteří ano, se zachrání, ostatní zahynou, tady jiné varianty ani nejsou k dispozici. 205 00:23:20,406 --> 00:23:31,891 A druhý signál, který USA poslaly... Proč vybraly právě Spojené arabské emiráty? 206 00:23:32,011 --> 00:23:41,766 Teď 14. března tam došlo k zajímavé havárii. Z technických důvodů spadla v Jemenu stíhačka. 207 00:23:41,886 --> 00:23:46,312 Nebyla sestřelena. Čistě z technických důvodů. 208 00:23:46,432 --> 00:23:57,836 Tehdy se proslýchalo, že prý... Potvrzení jsem ve spolehlivých zdrojích nikde nenašel. 209 00:23:57,956 --> 00:24:02,827 Ale proslýchalo se po internetu, že ta stíhačka měla nějaké problémy s elektronikou. 210 00:24:02,947 --> 00:24:06,263 Ta, jak v ní zahynuli oba piloti. 211 00:24:06,383 --> 00:24:13,363 Takže 14. března stíhačka a teď civilní letadlo. 212 00:24:13,483 --> 00:24:24,023 Spojené arabské emiráty se v podstatě moc neúčastní... Ukazuje se, že mají nějaké své zájmy, 213 00:24:24,143 --> 00:24:34,080 přestože jsou v koalici se Saúdskou Arábií, uplatňují i své zájmy, takže také dostaly určitý signál. 214 00:24:34,883 --> 00:24:37,578 Co se týká pádu toho letadla. 215 00:24:37,698 --> 00:24:39,688 Co je ještě nutné zmínit? 216 00:24:39,808 --> 00:24:44,463 Jsou takové módní výrazy Network-centric Warfare (počítačově řízená válka), 217 00:24:44,583 --> 00:24:46,523 a hybridní válka. 218 00:24:46,643 --> 00:24:52,431 Tato slova s oblibou používají naši analytici, a když mají takovou válku před nosem, tak ji nevidí. 219 00:24:52,551 --> 00:25:00,515 Pád letadla je projev obou typů těchto válek, jenom je nutné vědět, co je to za počítačovou síť a středisko. 220 00:25:02,801 --> 00:25:11,809 Probíhá válka a Západ se nesmíří s tím, že Rusko získává svou suverenitu, 221 00:25:11,929 --> 00:25:16,822 a bude k tomu využívat všechny možné prostředky. 222 00:25:16,942 --> 00:25:23,826 Tímto způsobem však mění arabský svět v naše přátele. 223 00:25:23,946 --> 00:25:31,386 Teď tam Arabi také velmi dobře vědí, proč mizí černé skříňky s hlasovými záznamy. 224 00:25:31,506 --> 00:25:36,432 Co dělal v tom filmu ten počítačový génius? 225 00:25:36,552 --> 00:25:44,888 Nejen, že odpojil piloty od řízení, také odpojil i všechny komunikační systémy letadla se zemí. 226 00:25:45,008 --> 00:25:50,158 Všechny. Nemohli se spojit dokonce ani z mobilního telefonu, vůbec nijak. 227 00:25:50,278 --> 00:25:55,403 Všichni, co byli na palubě letadla, se proměnili v rukojmí a nemohli nic dělat, 228 00:25:55,523 --> 00:26:04,299 proto také museli v první řadě utrpět hlasové záznamníky, aby nebylo odhaleno toto vnější řízení. 229 00:26:04,419 --> 00:26:09,337 Ze země jsme je pořád dokola volali a oni neodpovídali. 230 00:26:11,444 --> 00:26:22,199 Takže ten pád toho letadla je jedním z konkrétních projevů války Západu proti Rusku 231 00:26:22,319 --> 00:26:28,664 a vyslány byly dva signály, jeden pro Spojené arabské emiráty a jeden pro naši elitu. 232 00:26:30,158 --> 00:26:43,895 Opakuji, že pokud se naše elita promění v osla, který půjde za mrkvičkou, popoháněná stimulem, 233 00:26:44,015 --> 00:26:50,156 tak v každém případě zahyne, protože je Západu k ničemu, byla by mu jen na obtíž. 234 00:26:50,276 --> 00:26:54,596 Musí splnit pouze jednu roli. Napomoci ke zničení Ruska. 235 00:26:54,716 --> 00:27:05,634 Pokud elita pochopí, že zachránit se může pouze společně a jedině se záchranou Ruska a bude Putinovi pomáhat, 236 00:27:05,754 --> 00:27:08,943 tak přežije. 237 00:27:09,063 --> 00:27:15,126 Taková je situace okolo pádu toho letadla, jenom ve zkratce samozřejmě. 238 00:27:16,901 --> 00:27:25,366 Další otázka je od Olega Kostoglotova. Dalších pět uživatelů pro ni také hlasovalo. 239 00:27:25,486 --> 00:27:30,304 Dobrý den. Nedávno jsem narazil na diskusi o situaci na jižním Kavkazu. 240 00:27:30,424 --> 00:27:37,026 15. března ázerbájdžánský prezident Iľcham Alijev navštívil Ankaru, kde se setkal s Erdoganem. 241 00:27:37,146 --> 00:27:43,499 Z mnohých zdrojů se ozývá, že uvnitř Ázerbájdžánu se zvyšuje tlak na řešení situace okolo Horního Karabachu. 242 00:27:43,619 --> 00:27:47,066 Erdogan se již převedl jako šikovný provokatér 243 00:27:47,186 --> 00:27:51,083 a je zcela schopen nutit Alijeva k vojenským akcím proti Arménii. 244 00:27:51,203 --> 00:27:58,252 Okomentujte prosím, jaký to může mít vliv na náš stát v případě vývoje různých scénářů. 245 00:27:58,372 --> 00:28:05,379 Alijev se samozřejmě dopustil různých nedobrých věcí, a jeho vazba na Turecko je dost silná, 246 00:28:05,499 --> 00:28:09,363 ale vyznačuje se tím, že to není žádný hlupák. 247 00:28:09,483 --> 00:28:16,739 Reálně si uvědomuje jednoduchou věc, že vyřešit problém Karabachu bez turecké podpory nedokáže. 248 00:28:16,859 --> 00:28:21,262 Proti Arménii musí jít alespoň dva státy, aby se ten problém vyřešil. 249 00:28:21,382 --> 00:28:27,725 Tedy jít do toho ze strany Ázerbájdžánu i Turecka, ale při řešení na 6. prioritě. 250 00:28:27,845 --> 00:28:40,340 Nejednou jsem říkal, že Arméni jsou náhradní židé a odpovídá tomu postavení arménské diaspory ve světě. 251 00:28:40,460 --> 00:28:52,861 Řešit problém Karabachu by tak znamenalo jedno, jít zároveň proti nadnárodnímu řízení. 252 00:28:52,981 --> 00:28:58,164 V každém případě, ať už by šlo o globální řízení globálního prediktora, 253 00:28:58,284 --> 00:29:05,799 nebo nadnárodní řízení ze strany nadnárodního centra zosobněného USA. 254 00:29:05,919 --> 00:29:13,175 Pro Ázerbájdžán by to znamenalo pouze jedno, 255 00:29:13,295 --> 00:29:22,097 absolutní likvidaci státní suverenity, dokonce i té, kterou ještě mají. 256 00:29:22,217 --> 00:29:26,195 Arménii nikdo obětovat nehodlá. 257 00:29:26,315 --> 00:29:31,123 Arménii obětovali přesné do té míry, do jaké mohli, na začátku 20. století. 258 00:29:31,243 --> 00:29:40,574 Teď je Arménie přesně v potřebném stavu, aby se odtud mohly jako z Izraele do světa šířit arménské diaspory 259 00:29:40,694 --> 00:29:45,844 a současně jsou tam připraveny i konfliktní zóny - Ararat na tureckém území. 260 00:29:45,964 --> 00:29:50,948 Vše je tedy pěkně připraveno pro regionální konflikt, a pro to, 261 00:29:51,068 --> 00:29:58,458 aby elita mohla být zapojena do války proti nějakému vnějšímu nepříteli. 262 00:29:58,578 --> 00:30:05,420 Stejně jako je pro Izrael nepřítelem Palestina, je pro Arménii nepřítelem Ázerbájdžán, 263 00:30:05,540 --> 00:30:11,893 dokonce i ve stejných proporcích, takže tam musí být permanentní konflikt. 264 00:30:12,013 --> 00:30:17,983 A nechat se zatáhnout do války jenom kvůli záchraně Turecka...? 265 00:30:18,103 --> 00:30:25,452 Erdogan nemá tak silný vliv na Alijeva, aby to dokázal uskutečnit. 266 00:30:25,572 --> 00:30:31,842 Existuje samozřejmě ještě osobnostní faktor v případě Alijeva, který by to mohl ovlivnit, 267 00:30:31,962 --> 00:30:38,555 Ale vypadat to bude zhruba asi tak, že Alijev bude protahovat různá jednání, 268 00:30:38,675 --> 00:30:45,733 bude se bít v prsa a vykřikovat o věčných právech Ázerbájdžánu a Turecka, o věčném spojenectví apod. 269 00:30:45,853 --> 00:30:52,082 Ale reálně nebude dělat nic, jenom čekat, až Erdogana vymění za Güla, 270 00:30:52,202 --> 00:30:55,641 aby se přizpůsobil nové turecké politice. 271 00:30:57,618 --> 00:31:01,818 Další otázka je od Vlada s podporou dalších šesti. 272 00:31:01,938 --> 00:31:04,002 Uživatelé označili tuto otázku. 273 00:31:04,122 --> 00:31:10,003 V minulém pořadu jste říkal, že před globálním řízením teď stojí úkol, 274 00:31:10,123 --> 00:31:14,040 realizovat státní převrat v Rusku a odstranit Putina. 275 00:31:14,160 --> 00:31:18,129 A předtím jste říkal, že globální prediktor potřebuje Putina, 276 00:31:18,249 --> 00:31:22,888 protože efektivně řeší jejich problémy spojené se stabilizací světa. 277 00:31:23,008 --> 00:31:25,559 Takže to je tak, že už ho nepotřebují? 278 00:31:25,679 --> 00:31:26,430 Ne. 279 00:31:26,550 --> 00:31:31,490 Tady si takříkajíc nedokázali dát dvě a dvě dohromady. 280 00:31:31,610 --> 00:31:38,091 Právě jsem na příkladu Ázerbájdžánu poukazoval na to, že nadnárodní řízení je dvou typů. 281 00:31:38,211 --> 00:31:45,331 Existuje nadnárodní řízení ze strany světového četníka USA, a dalších subjektů řízení, 282 00:31:45,451 --> 00:31:50,049 a probíhá nadnárodní řízení ze strany globálního prediktoru. 283 00:31:50,169 --> 00:31:57,865 Takže Putina potřebuje globální prediktor jako prostředek pro vyřešení té krize, 284 00:31:57,985 --> 00:32:00,945 do které svět sám dostal. 285 00:32:01,065 --> 00:32:09,575 Je třeba řešit globální ekologickou, ekonomickou a vojensko-politickou krizi, na jejíž hraně stojí celý svět. 286 00:32:10,317 --> 00:32:15,116 A USA mají úplně jiný úkol. 287 00:32:15,236 --> 00:32:23,694 Ty chtějí zachránit samy sebe jako světového četníka a svou vnější politikou zasahují do té globální. 288 00:32:23,814 --> 00:32:29,884 A tady USA vstupují do konfrontace s globálním prediktorem, s globálním řízením. 289 00:32:30,004 --> 00:32:36,012 USA tedy potřebují v Rusku státní převrat a zhroucení celé situace. 290 00:32:36,132 --> 00:32:42,345 Jenže pokud se v Rusku teď všechno zhroutí, tak se v celém světě všechno rozsype jako domino. 291 00:32:42,465 --> 00:32:48,288 Globální prediktor si uvědomuje, že by to byla celoplanetární katastrofa, kterou by nikdo nepřežil. 292 00:32:48,408 --> 00:32:56,207 Tato civilizace by zahynula. A stejně jako naše civilizace, která tu vznikla po potopě, 293 00:32:56,327 --> 00:33:01,666 by potom zbytky té naší pod jiným názvem přežívaly v nějakých úplně jiných podmínkách. 294 00:33:01,786 --> 00:33:08,069 USA, jejich státní elita se vzděláním, jakého se jí dostalo, tohle nechápe. 295 00:33:08,189 --> 00:33:13,193 Myslí si, že se celý svět zhroutí a oni za oceánem to v pohodě přestojí. 296 00:33:13,313 --> 00:33:16,835 Tak to ale nebude, zhroutí se úplně všechno. 297 00:33:16,955 --> 00:33:24,790 USA tedy chtějí dosáhnout státního převratu a globální prediktor si ho zase nepřeje. 298 00:33:24,910 --> 00:33:29,823 Jenže nástroje pro přípravu státního převratu v Rusku, 299 00:33:29,943 --> 00:33:36,864 a nástroje pro jeho odvrácení jsou jedny a ty samé. 300 00:33:36,984 --> 00:33:39,863 Jsou to státní instituce USA! 301 00:33:39,983 --> 00:33:42,772 Jenom to řeší různí lidé! 302 00:33:42,892 --> 00:33:49,323 Proto když vidíte nějakou nelogičnost v politice USA, je třeba určit subjekty. 303 00:33:49,443 --> 00:33:52,181 Kdo jakou politiku uplatňuje. 304 00:33:52,301 --> 00:34:03,599 Globální prediktor přes institut státního departamentu realizuje svou politiku, to je Kerry, 305 00:34:03,719 --> 00:34:10,703 a státní elity přes institut státního departmentu realizují svou politiku, to je Nulandová. 306 00:34:10,823 --> 00:34:16,084 A řekněme třeba americký velvyslanec Pyatt je prostě služebníkem dvou pánů. 307 00:34:16,204 --> 00:34:19,636 Tancuje tak, jak mu právě kdo nařídí, 308 00:34:19,756 --> 00:34:25,068 podle zadaných not. Proto, když začínají s tím: "Ale Pyatt řekl..." 309 00:34:25,188 --> 00:34:28,196 Dnes řekl jedno, zítra přijde příkaz, řekne něco jiného. 310 00:34:28,316 --> 00:34:30,101 Něco řekne veřejně, něco neveřejně, 311 00:34:30,221 --> 00:34:34,838 a potom se něco rozhodne a uplatnění toho neveřejného je pravděpodobnější. 312 00:34:34,958 --> 00:34:46,152 Ti z globálního prediktoru by sice velice rádi Putina svrhli, ohromně rádi, protože jim nevyhovuje. 313 00:34:46,666 --> 00:34:53,154 On jako takový pro ně znamená velké nebezpečí, protože je "subjektem!" globální politiky. 314 00:34:53,274 --> 00:35:00,131 Putin reálně uplatňuje globální politiku, která je alternativně všezahrnující! 315 00:35:00,251 --> 00:35:07,081 Proč globální prediktor nedokáže objektivně Putinovi čelit? Protože jejich politiku začleňuje do té své! 316 00:35:07,201 --> 00:35:13,633 Realizuje také globální politiku, ale takovou, která je nadřazenější, začleňuje globální prediktor do své politiky. 317 00:35:13,753 --> 00:35:17,816 To se samozřejmě globálnímu prediktoru nelíbí. 318 00:35:17,936 --> 00:35:22,193 Chtěli by ten problém vyřešit, ale nemají nikoho jiného. 319 00:35:22,313 --> 00:35:34,756 Stažení těch hlavních vojenských sil ze Sýrie, zcela jasně, prostě krystalicky průzračně ukázalo, 320 00:35:34,876 --> 00:35:40,625 že ruská elita je absolutně nezpůsobilá, je absolutně mimo. 321 00:35:40,745 --> 00:35:43,109 A obzvláště nezpůsobilí jsou patrioté, 322 00:35:43,229 --> 00:35:50,417 protože liberálům je poskytována alespoň nějaká informačně-analytická podpora ze Západu, 323 00:35:50,537 --> 00:35:58,224 a jsou tedy něčeho schopní, ale patrioti, když se pokoušejí vybudovat nějaké své řízení, vytvářejí konflikt. 324 00:35:58,344 --> 00:36:04,342 Hrajou si jako děti na pískovišti, a myslí si, že jednají jako dospělí. 325 00:36:04,462 --> 00:36:13,184 Dělají z nich, ani nevím, jak bych to řekl, dělají z nich prostě hlupáky, protože... 326 00:36:13,304 --> 00:36:15,938 Úplně jako v té písničce: 327 00:36:16,058 --> 00:36:19,966 Na chamtivce nůž netřeba, grošů pár je jen potřeba a namažeš ho na chleba. 328 00:36:20,086 --> 00:36:23,840 Na hlupáka nůž netřeba, jen kopa lží je potřeba a namažeš ho na chleba. 329 00:36:23,960 --> 00:36:26,109 To je celá naše elita! 330 00:36:26,229 --> 00:36:32,339 Oni nechápou, a ani se nesnaží pochopit, co je to priorita zobecněných prostředků řízení, 331 00:36:32,459 --> 00:36:38,157 plná funkce řízení, druhy sociální moci, druhy sociální idiocie a všechno to ostatní. 332 00:36:38,277 --> 00:36:44,477 Nepokoušejí se něco naučit. Myslí si, že když se dostali na svou židli, jsou chytří až dost. 333 00:36:44,597 --> 00:36:55,239 A že se díky tomu potom ocitnou na popravišti, jako třeba Ludvík XVI., tak to už nedomyslí. 334 00:36:55,359 --> 00:37:04,340 Elita ruského impéria, která zničila zemi, která reálně svou omezeností 335 00:37:04,460 --> 00:37:10,036 a neochotou zabývat se problémy řízení státu, dohnala zemi k revoluci... 336 00:37:10,156 --> 00:37:16,360 A potom seděli... Do dneška přemýšlejí, my jsme přece svou zemi tak MILOVALI, tak proč se nám to stalo? 337 00:37:16,480 --> 00:37:21,767 Proto, že jste se ukázali být nehodni toho postavení, jaké jste zaujímali. 338 00:37:21,887 --> 00:37:26,627 Celá naše elita sedí ve funkcích, na které jednoduše nemá. 339 00:37:26,747 --> 00:37:34,174 Měli by Putinovi číst slova ze rtů a plnit všechno, co jim uloží a oni zatím organizují spiknutí. 340 00:37:34,294 --> 00:37:40,191 A ještě se pokoušejí dohodnout se Západem, který je vždy podtrhnul, podtrhává je teď, a bude to tak dělat vždy. 341 00:37:40,311 --> 00:37:45,179 A oni jako hlupáci vždy plnili a plní, na co si vzpomene. 342 00:37:48,012 --> 00:37:53,837 Další otázka je od Alexeje Romanova a dalších dvanácti, kteří ji potvrdili. 343 00:37:53,957 --> 00:38:01,299 Chtějí vám zadat následující otázku týkající se druhé priority zobecněných prostředků řízení, 344 00:38:01,419 --> 00:38:03,389 tedy chronologické. 345 00:38:03,509 --> 00:38:08,305 V Koncepci sociální bezpečnosti je takový pojem - změna logiky sociálního chování, 346 00:38:08,425 --> 00:38:12,873 kde je uveden příklad změny korelace etalonových frekvencí biologického a sociálního času. 347 00:38:12,993 --> 00:38:17,302 Citát: V životě technokratické civilizace dominuje nepřetržitý proces 348 00:38:17,422 --> 00:38:23,379 vytlačování zastaralé technologie a technických řešení novějšími se stejnou funkcí. Konec citátu. 349 00:38:23,499 --> 00:38:25,744 A co když je to od začátku špatně? 350 00:38:25,864 --> 00:38:29,809 Alexandrijský sloup je toho příkladem. Byl postaven jinou technologií. 351 00:38:29,929 --> 00:38:34,609 Postavit ho dnes v roce 2016 se současnými technologiemi je prostě nereálné. 352 00:38:34,729 --> 00:38:39,525 A takových staveb a budov je velice mnoho, nejen v Petrohradu, ale i v jiných městech a státech. 353 00:38:39,645 --> 00:38:41,654 Možná došlo k opačnému procesu? 354 00:38:41,774 --> 00:38:47,306 Vytlačení pokrokovějších technologií a řešení těmi zastaralejšími se stejnou funkcí? 355 00:38:47,426 --> 00:38:51,815 Ne. V tomto případě se střetáváme s jiným jevem. 356 00:38:51,935 --> 00:38:58,551 Jak jsem již říkal, tak naše civilizace není na planetě Zemi první ani poslední. 357 00:38:58,671 --> 00:39:05,209 Pokud si se svým úkolem nedokážeme poradit, tak díky naší vlastní činnosti, výsledkům naší činnosti, 358 00:39:05,329 --> 00:39:10,648 dojde k ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofě 359 00:39:10,768 --> 00:39:17,441 a většina obyvatelstva v důsledku této katastrofy zahyne. Nějaké zbytky však přece přežijí. 360 00:39:17,561 --> 00:39:22,125 Máme takové pojmy jako předpotopní technika, předpotopní cosi... 361 00:39:22,245 --> 00:39:29,558 Odkud se ten pojem vzal? Když existovala civilizace smetená v důsledku potopy, 362 00:39:29,678 --> 00:39:32,964 tak přece také nezahynuli všichni. 363 00:39:33,084 --> 00:39:39,971 Nějaké fragmenty této civilizace, a konkrétně staroegyptské žrečstvo, přežily. 364 00:39:40,091 --> 00:39:46,009 Takže se také uchovalo určité množství nějakých technologií. 365 00:39:46,129 --> 00:39:53,074 Ale protože se společnost držela hermetismu, a technologie byly předávány na základě určitých pravidel, 366 00:39:53,194 --> 00:39:58,881 tak došlo k tomu, že něco ještě těmito technologiemi bylo vyrobeno, 367 00:39:59,001 --> 00:40:04,706 ale dále předávat tyto technologie davu se již nikdo nesnažil. 368 00:40:04,826 --> 00:40:07,462 Kvůli principu hermetismu. 369 00:40:07,582 --> 00:40:17,832 A vytyčené úkoly byly řešeny, až když se nahromadily znalosti v hlavní mase obyvatelstva. 370 00:40:17,952 --> 00:40:25,709 Takže jsme nezačali budovat biogenní civilizaci, což bylo zastaveno Shora, 371 00:40:25,829 --> 00:40:36,110 ale začali jsme budovat civilizaci technogenní, kdy lidé začínali od jednoduché páky, 372 00:40:36,230 --> 00:40:42,828 s postupným vývojem technických možností ke složitějším mechanismům, 373 00:40:42,948 --> 00:40:48,965 jak v oblasti stavitelství, tak i v jiných oblastech lidské činnosti. 374 00:40:49,085 --> 00:40:58,581 Proto to tak je. Většina těch artefaktů, na které poukazují, jsou vlastně pozůstatky předpotopní civilizace. 375 00:40:59,440 --> 00:41:06,985 A to, co tu je teď, může být pokračováním činnosti, 376 00:41:07,105 --> 00:41:12,904 kdy ještě byli k dispozici odborníci, kteří byli schopni na něco navázat, pokud měli příslušné technické možnosti... 377 00:41:13,024 --> 00:41:17,989 V tomto ohledu bych vám doporučil, tam je ta algoritmika velice dobře předvedena, 378 00:41:18,109 --> 00:41:24,798 polsko-australský film natočený v polovině devadesátých let, který se jmenuje Čaroděj (Vládci kouzel). 379 00:41:24,918 --> 00:41:29,363 Doporučuji vám podívat se na oba díly. Je to film pro děti. 380 00:41:29,483 --> 00:41:36,129 - Oba díly. První se jmenuje Čaroděj a druhá... - Čaroděj, Země velikého draka. 381 00:41:36,249 --> 00:41:41,304 A druhá Čaroděj, Země velikého draka, to je o Číně. 382 00:41:41,424 --> 00:41:46,643 Ty algoritmy jsou tam velmi dobře propracované, předvedené v obrazech. 383 00:41:46,763 --> 00:41:52,599 Opakuji, že se jedná o dětský film, ale i dospělým prospěje se na něj podívat. 384 00:41:53,325 --> 00:42:01,315 Anatolij Roščin se ptá: Proč se vaši stoupenci bojí něco vysvětlovat, téměř jako v nějaké sektě? 385 00:42:01,435 --> 00:42:07,525 Hned vás odkazují na původní zdroje. Jste si jistí, že svými informacemi přinášíte nějaký prospěch? 386 00:42:07,645 --> 00:42:12,936 Počet zhlédnutí se zvyšuje, ale to neznamená, že někdo čte Dostatečně všeobecnou teorii řízení, a proč taky? 387 00:42:13,056 --> 00:42:18,565 Vždyť znalosti nám neumožňují řídit procesy. Čtou to pouze ti, kteří mají čas to všechno luštit, 388 00:42:18,685 --> 00:42:24,939 všechno to, co je napsáno spřáteleným kolektivem o tisíci lidech, tedy více méně inteligenčně schopná elita. 389 00:42:25,059 --> 00:42:28,335 Jinými slovy ti, kteří už stejně jsou na vrcholu pyramidy. 390 00:42:28,455 --> 00:42:34,037 A ostatní, co makají dole, stejně dole zůstanou, ti nemají čas na čtení, protože musí dřít. 391 00:42:34,157 --> 00:42:39,691 Já se o vaši tvorbu zajímám asi pět let, ale dosud jsem potkal pouze jednoho člověka, který poslouchal Petrova. 392 00:42:39,811 --> 00:42:43,002 Možná by bylo dobré přestat si něco nalhávat a popravdě říci, 393 00:42:43,122 --> 00:42:45,742 že žádná vaše teorie řízení nemůže nic vysvětlit. 394 00:42:45,862 --> 00:42:49,169 Máme skype, když si zavoláme, tak se dozvíme, co se kde stalo. 395 00:42:49,289 --> 00:42:54,102 Vy přece neříkáte, kde berete své operativní informace a ty podrobnosti, o kterých mluvíte, 396 00:42:54,222 --> 00:42:57,298 je možné se dozvědět pouze z osobní komunikace. 397 00:42:57,418 --> 00:43:04,525 Víte, tady je to všechno přesně naopak. 398 00:43:04,645 --> 00:43:10,935 Koho život skřípnul, koho k tomu donutil, ten si sedne k učebnici a začne číst. 399 00:43:11,055 --> 00:43:16,782 Proto... Jak v Rusku zvítězili bolševici? 400 00:43:16,902 --> 00:43:21,902 Oni četli. Učili se novou teorii řízení. A kdo byli ti bolševici? 401 00:43:22,022 --> 00:43:28,058 Proč se nazvali bolševiky? Protože to byli dělníci, kteří si našli čas číst, 402 00:43:28,178 --> 00:43:32,924 protože si uvědomovali, že nové znalosti jim umožňují změnit celý jejich život. 403 00:43:33,044 --> 00:43:41,279 A to, o čem informujeme zde? Pokud člověk nemá stimul, tak mu faktologické znalosti nikdy nepředáte. 404 00:43:41,399 --> 00:43:49,048 Ta věc.. Říkají, že neuvádím zdroj. Já využívám úplně stejné zdroje, jako všichni ostatní lidé. 405 00:43:49,168 --> 00:43:55,408 Jsou to otevřené zdroje. Dívám se na televizi, čtu zprávy na internetu, dříve jsem četl noviny. 406 00:43:55,528 --> 00:44:01,205 Dnes na internetu najdete noviny, videa, všechno možné... 407 00:44:01,325 --> 00:44:05,247 Pokud vám něco uteče v televizi, můžete to tam dohledat. 408 00:44:05,367 --> 00:44:10,567 Já využívám pouze otevřené zdroje, žádné uzavřené zdroje, žádné zasvěcené zdroje nemám 409 00:44:10,687 --> 00:44:13,022 a v tom je také naše přednost. 410 00:44:13,142 --> 00:44:20,917 My život posuzujeme s pozice obecného chodu věcí a nepotřebujeme znát žádná aparátní tajemství. 411 00:44:21,037 --> 00:44:25,691 My nestrkáme nos do žádných tajemství, protože to prostě nepotřebujeme. 412 00:44:25,811 --> 00:44:36,399 Co se týká toho, že nikdo není ochoten nic vysvětlovat a objasňovat Koncepci sociální bezpečnosti. 413 00:44:36,519 --> 00:44:43,919 Tak právě to doporučení, abyste četli původní zdroje, je ta největší pomoc, 414 00:44:44,039 --> 00:44:49,544 protože to, co se snažíme předat my v pořadu Otázka-odpověď, nebo v jiných videích, 415 00:44:49,664 --> 00:44:54,693 to je jenom takové reklamní video, jakýsi poutač, kde je předvedeno, 416 00:44:54,813 --> 00:44:59,810 jak je možné využít Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení v životě, 417 00:44:59,930 --> 00:45:03,075 abyste se vyznali ve složitostech řízení. 418 00:45:03,195 --> 00:45:06,293 Co je Dostatečně všeobecná teorie řízení? 419 00:45:06,413 --> 00:45:09,066 Je to znalost. Konkrétní znalost. 420 00:45:09,186 --> 00:45:14,500 Jestliže si bez matematiky nedokážete poradit ani v obchodě, 421 00:45:15,144 --> 00:45:19,138 kolik peněz máte, a kolik musíte zaplatit, 422 00:45:19,258 --> 00:45:25,664 bez ruského jazyka si nepřečtete ceníky, a to je ta nejprimitivnější úroveň, 423 00:45:25,784 --> 00:45:31,743 bez znalosti pravidel silničního provozu vás klidně může přejet auto, 424 00:45:31,863 --> 00:45:39,185 a musíte přesně vědět, že přes silnici se dostanete jenom když na semaforu svítí zelená a ne červená, 425 00:45:40,081 --> 00:45:48,287 tak stejně tak je Dostatečně všeobecná teorie řízení znalostí, která vám umožňuje žít v tomto světě tak, 426 00:45:48,407 --> 00:46:00,509 abyste nespadli pod auto, je to vaše možnost, jak vyřešit problémy ve svém životě. 427 00:46:00,629 --> 00:46:05,282 Pokud budete chápat, jak je řízena společnost, 428 00:46:05,402 --> 00:46:14,858 tak dokážete najít svou pozici a dosáhnout pro vás žádoucího výsledku. 429 00:46:14,978 --> 00:46:23,710 Všichni jste někdy procházeli davem, všichni se přece někdy museli protlačit davem, 430 00:46:23,830 --> 00:46:35,020 a přitom to nebyl stojící dav, ale dav lidí v pohybu, který proudil proti vám. 431 00:46:35,140 --> 00:46:46,160 Takže jste šli, manévrovali... A čím správněji vyhodnocujete pohyb všech lidí valících se na vás, 432 00:46:46,280 --> 00:46:48,479 a místa, která se momentálně uvolní, 433 00:46:48,599 --> 00:46:54,395 tím méně dochází k vašemu nechtěnému střetu s těmi lidmi, když se jimi snažíte prodrat, 434 00:46:54,515 --> 00:46:58,095 a tím rychleji se dostanete ke svému cíli. 435 00:46:58,215 --> 00:47:04,872 Takže Dostatečně všeobecná teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti lidem umožňuje, 436 00:47:04,992 --> 00:47:11,266 aby v těch složitostech, v té kakofonii řízení dokázali dosahovat svého cíle, 437 00:47:11,386 --> 00:47:14,759 aby s co nejmenšími těžkostmi dosahovali svého. 438 00:47:14,879 --> 00:47:17,978 Ale jak je možné to udělat? Naučit se to. 439 00:47:18,098 --> 00:47:23,849 Vy přece nedokážete... Dokonce i pro použití kalkulačky musíte mít matematické základy. 440 00:47:23,969 --> 00:47:25,896 Nedokážete použít matematiku, 441 00:47:26,016 --> 00:47:32,132 aniž byste se naučili pravidla sčítání, odčítání, dělení a násobení, alespoň ta základní. 442 00:47:32,252 --> 00:47:41,120 Nedokážete pochopit, jak se řídí společnost, pokud nebudete vědět základní věci o řízení, 443 00:47:41,240 --> 00:47:48,311 které jsou v Dostatečně všeobecné teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti vyloženy v postačujícím rozsahu, 444 00:47:48,431 --> 00:47:54,247 abyste je dokázali uplatnit ve všech oblastech lidské činnosti, ve všech! 445 00:47:55,066 --> 00:48:01,177 Proto si je musíte osvojit. Ta znalost musí být vaše a to za vás nikdo jiný neudělá. 446 00:48:01,297 --> 00:48:10,420 Ten, kdo vám bude dávat nějaké rady, doporučení, poskytovat nějaké informace, 447 00:48:10,540 --> 00:48:17,438 ten to bude dělat za a) se svou mírou chápání a za b) s orientací na své zájmy, 448 00:48:17,558 --> 00:48:20,755 které se s těmi vašimi nemusí shodovat. 449 00:48:20,875 --> 00:48:24,695 Je třeba, abyste se v životě stávali soběstačnými! 450 00:48:24,815 --> 00:48:30,064 Proto v tomto případě nepřijímám ani jednu výtku, všechno je to přesně naopak. 451 00:48:30,184 --> 00:48:34,898 Kdybychom lidem nechtěli vysvětlit, 452 00:48:35,018 --> 00:48:40,039 jak Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecná teorie řízení v životě fungují, 453 00:48:40,159 --> 00:48:46,106 tak bychom neorganizovali semináře, nedali bychom si práci s tímto pořadem, 454 00:48:46,226 --> 00:48:48,802 nevydávali bychom knihy. 455 00:48:48,922 --> 00:48:56,255 Mě celkem často říkali, teď už to tak není, ale ze začátku mi často říkali: 456 00:48:56,375 --> 00:49:03,610 Ty víš takové věci, proč to všem vykládáš? Pojď, spojíme se a budeme obírat hlupáky. 457 00:49:03,730 --> 00:49:07,299 Uděláme z toho "kšeft"! 458 00:49:07,419 --> 00:49:12,293 Ale my to přece dáváme k dispozici úplně všem, aby lidé sami vyhodnotili, 459 00:49:12,413 --> 00:49:14,715 zda takové znalosti potřebují nebo ne, 460 00:49:14,835 --> 00:49:20,346 chtějí-li také všechno chápat a sami se vyznat v určitých věcech, nebo nechtějí. 461 00:49:20,466 --> 00:49:23,784 Pokud to chcete znát, sedněte si a učte se. 462 00:49:23,904 --> 00:49:28,454 Do lavice. Lenin svou politickou stranu posadil do školní lavice! 463 00:49:28,574 --> 00:49:32,111 Začal je učit a to přivedlo bolševiky k vítězství, 464 00:49:32,231 --> 00:49:38,985 to jim umožnilo vybudovat nespornou velmoc číslo jedna, i když se ze SSSR pořád snaží udělat dvojku. 465 00:49:39,870 --> 00:49:42,991 Stalin je také posadil do lavic, studovat! 466 00:49:43,111 --> 00:49:48,993 Je těžké se učit, ale ten, kdo to nedělá, ten nemá budoucnost, nemá žádný výhled. 467 00:49:49,113 --> 00:49:55,966 Žijeme v takové společnosti, kde každý člověk musí chápat, co se okolo něj děje 468 00:49:56,086 --> 00:50:00,702 a v souladu s tímto chápáním bránit zájmy své i své rodiny. 469 00:50:01,936 --> 00:50:03,398 To byla poslední otázka. 470 00:50:03,518 --> 00:50:09,869 Zase jsme se dostali k tomu, že je nutné číst tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR, 471 00:50:09,989 --> 00:50:14,474 osvojovat si znalosti, osvojovat, aby byly ty znalosti vaše. 472 00:50:14,594 --> 00:50:23,876 Stejně jako když chodíte, dýcháte, přecházíte venku silnici, na základě stejně zažitých algoritmů musíte znát řízení. 473 00:50:23,996 --> 00:50:32,146 Dostatečně všeobecná teorie řízení u vás musí fungovat již na nevědomých úrovních psychiky, 474 00:50:32,266 --> 00:50:36,886 abyste to vše mohli lehce prakticky využívat. 475 00:50:37,006 --> 00:50:42,183 Dokud toho nedosáhneme, dokud člověk nebude chápat a vědět, jak se řídí společnost, 476 00:50:42,303 --> 00:50:44,657 bude jinými lidmi manipulovatelný. 477 00:50:44,777 --> 00:50:49,010 Každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy 478 00:50:49,130 --> 00:50:54,899 a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo zná a chápe více. 479 00:50:55,019 --> 00:50:59,195 Chcete-li být samostatní, rozšiřujte si míru svého chápání. 480 00:50:59,315 --> 00:51:03,733 Studujte nové znalosti a stávejte se samostatnými, konceptuálně mocnými. 481 00:51:03,853 --> 00:51:06,661 Do příštích setkání, na shledanou.