1 00:00:07,611 --> 00:00:11,103 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 2 00:00:11,223 --> 00:00:15,496 Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 3 00:00:15,616 --> 00:00:18,415 Dnes je 04.04.2016. 4 00:00:18,535 --> 00:00:27,704 Začneme jednou z nejpopulárnějších otázek, kterou pokládali návštěvníci našeho webu, 5 00:00:27,824 --> 00:00:32,945 Prosí vás, Valeriji Viktoroviči, okomentovat situaci v Náhorním Karabachu. 6 00:00:33,065 --> 00:00:44,704 Ano, to je skutečně událost pro komentář s velkým ohlasem, nepřehlédnutelná, vyvolávající napětí, 7 00:00:44,824 --> 00:00:52,669 ale přitom je třeba si uvědomovat, že z hlediska globální politiky se nejedná o samostatnou událost. 8 00:00:52,789 --> 00:01:06,805 Ta událost je jedním článkem toho řetězce, který se teď týká postavení Turecka, 9 00:01:06,925 --> 00:01:18,808 problému s jeho začleněním do globální politiky a vůbec celé struktury Turecka. 10 00:01:18,928 --> 00:01:28,494 Stejnými články řetězce, které mají mimochodem nemalý význam, jsou prohlášení tureckého generálního štábu, 11 00:01:28,614 --> 00:01:37,497 že neplánovali žádný státní převrat a zatčení bojovníka Šedých vlků Čelika. 12 00:01:37,617 --> 00:01:44,539 Přičemž byl zatčen za to, že měl u sebe zbraň a byl připravován nějaký protiprávní čin. 13 00:01:44,659 --> 00:01:50,302 Potom ten Náhorní Karabach a ještě celá řada událostí, které s tou věcí souvisí. 14 00:01:50,422 --> 00:01:52,996 V čem spočívá podstata? 15 00:01:53,116 --> 00:02:04,949 Dříve, než začneme odpovídat ohledně Náhorního Karabachu, je třeba vysvětlit celou situaci. 16 00:02:05,069 --> 00:02:10,508 Je třeba vysvětlit, co se děje okolo Turecka. 17 00:02:11,133 --> 00:02:17,959 Protože tu není celkové pochopení situace jako takové a ty útržkovité informace, 18 00:02:18,079 --> 00:02:23,416 které se někdy dařilo a někdy nedařilo v průběhu událostí sdělovat, 19 00:02:23,536 --> 00:02:30,475 ne vždy vše dobře vysvětlily a v případě určitého chápání věcí dokonce naopak vše znejasňovaly. 20 00:02:30,595 --> 00:02:34,500 Nebo si lidé říkali: Co nám to tu vykládá? Jak to myslí? 21 00:02:34,620 --> 00:02:42,377 Tak tedy v současné historii Turecka figurují dva velice zajímaví lidé. 22 00:02:42,497 --> 00:02:49,759 Je to islámský kazatel Fethullah Gülen, který káže ten "správný" islám. 23 00:02:49,879 --> 00:02:53,859 A odkud asi může pocházet ten "správný" islám? 24 00:02:53,979 --> 00:02:59,301 Samozřejmě že z území USA, stát Pensylvánie, kde v poslední době bydlí. 25 00:02:59,421 --> 00:03:09,549 Ten jeho projekt je velice závažný. Zahrnuje 1200 škol ve 140ti zemích světa, 26 00:03:09,669 --> 00:03:15,808 a 8 miliónů stoupenců ve světě, 27 00:03:15,928 --> 00:03:23,462 ze kterých 6 miliónů jich je v Turecku, kde je jinak celkem 78 miliónů obyvatel. 28 00:03:23,582 --> 00:03:40,696 Jde o obrovský náboženský průmysl, který tvoří řádově 30 tisíc podniků v Evropě a USA. 29 00:03:41,150 --> 00:03:44,243 Jde tedy o velice vlivnou záležitost. 30 00:03:44,363 --> 00:03:52,342 A druhá figura, která má také vztah k současným událostem, 31 00:03:52,830 --> 00:03:55,676 a je také velmi významná. 32 00:03:55,796 --> 00:04:04,436 Je to bývalý turecký prezident Abdullah Gül. 33 00:04:04,556 --> 00:04:07,380 Tak tedy Gülen, Gül, zajímavá symbióza. 34 00:04:07,500 --> 00:04:10,490 Takže k té podstatě. 35 00:04:11,854 --> 00:04:18,347 Čím se vyznačuje dobré řízení? Jeho charakteristika: Dobré řízení není vidět. 36 00:04:19,178 --> 00:04:26,169 Ve filmu Sedmnáct zastavení jara zazněla... 37 00:04:31,455 --> 00:04:33,296 ...fráze. 38 00:04:33,416 --> 00:04:44,158 Když se Schellenberg baví s Himmlerem a říká: "Zatím se ještě můžeme dohodnout a diktovat mírové podmínky." 39 00:04:44,278 --> 00:04:46,231 A na jakém základu? 40 00:04:46,351 --> 00:04:50,869 On říká: "Než s něčím začneme, musíme pamatovat na Bismarckovu radu: 41 00:04:50,989 --> 00:04:57,211 Nic nepodnikejte, pokud nemáte připravenou alternativu ve spodní zásuvce svého stolu." 42 00:04:57,331 --> 00:05:03,454 A chybně se předpokládá, že alternativou vždy musí být vzájemně se vylučující řešení, 43 00:05:03,574 --> 00:05:06,777 antagonistické k tomu původnímu. 44 00:05:06,897 --> 00:05:13,193 Ve skutečnosti, pokud vyjdeme z etymologie toho slova a jeho reálného významu, 45 00:05:13,313 --> 00:05:26,823 tak alter znamená jiný, nativ znamená příbuzný, z latiny se to dá dokonce přeložit jako syn, 46 00:05:26,943 --> 00:05:30,366 takže vlastně druhý syn. 47 00:05:30,486 --> 00:05:40,354 Jde tedy o dvě řešení, příbuzná řešení, která vedou ke stejnému cíli řízení jenom různými způsoby. 48 00:05:40,474 --> 00:05:42,657 To je význam alternativy. 49 00:05:42,777 --> 00:05:52,719 Takže na základě úkolů postavených před Tureckem, se mělo stát takovou Třetí říší. 50 00:05:52,839 --> 00:05:58,045 Muselo tedy být pro takovou věc přizpůsobeno. 51 00:05:58,165 --> 00:06:08,664 A tady kromě toho ideologického proudu, v jehož čele teď stojí Fethullah Gülen, 52 00:06:08,784 --> 00:06:15,989 se v praktické politice objevuje Abdullah Gül, budoucí turecký prezident. 53 00:06:16,109 --> 00:06:19,697 A co je zde opět charakteristické? 54 00:06:19,817 --> 00:06:30,220 Poté, kdy ukončil studia a začal pracovat, prakticky ihned odjel do Saúdské Arábie, kde pracoval v bance. 55 00:06:30,340 --> 00:06:35,223 Byl tedy od roku 1983 do roku 1991 v Saúdské Arábii. 56 00:06:35,343 --> 00:06:42,893 Čím se tam zabýval, není známo, ale když se v roce 1991 vrátil do Turecka, 57 00:06:43,013 --> 00:06:56,023 tak se ihned, opravdu ihned zapojil do politické činnosti, a hned byl také zvolen poslancem tureckého parlamentu. 58 00:06:56,143 --> 00:07:09,637 Jeho kariéra byla přímo závratná, a v roce 2002 se stal tureckým premiérem. 59 00:07:09,757 --> 00:07:20,440 Zatím je u nich pořád ještě parlamentní republika, kde hlavní roli hraje premiér a ne prezident. 60 00:07:20,560 --> 00:07:30,824 A v plném souladu s definicí moci, kdy moc je v praxi realizovaná schopnost řídit, je premiér tím hlavním. 61 00:07:30,944 --> 00:07:37,163 Dostal se tam a vyřešil jeden jediný úkol, provedl zákonnou úpravu, 62 00:07:37,283 --> 00:07:45,870 díky které se Recep Tayyip Erdogan mohl do tohoto křesla posadit. 63 00:07:47,690 --> 00:07:59,161 Ta úprava tedy byla přijata, a jakmile se Erdogan stal premiérem, stáhnul se Gül do stínu. 64 00:07:59,281 --> 00:08:06,665 A fakticky dále všechno řídil Erdogan, který se se všemi hádá, vyvolává konflikty, dělá rozruch, 65 00:08:06,785 --> 00:08:10,148 je tedy středem pozornosti, zatímco Gül zůstává ve stínu. 66 00:08:10,268 --> 00:08:17,220 Když se Gül stal prezidentem, tak za ním armáda nestála. 67 00:08:17,340 --> 00:08:22,472 A proč? Protože byl prvním islamistickým prezidentem. 68 00:08:22,592 --> 00:08:29,060 Stal se první kompromisní figurou v procesu turecké islamizace 69 00:08:29,180 --> 00:08:33,344 a přeměny Turecka ze světského státu v náboženský. 70 00:08:33,464 --> 00:08:42,489 Byl potřebnou figurou, která svojí mocí měla zajistit určité akce, které potom realizoval Erdogan. 71 00:08:42,609 --> 00:08:48,432 Erdogan šel se všemi do konfliktu a Gül zůstával ve stínu. 72 00:08:48,552 --> 00:09:03,451 A teď, když Erdogan přivedl projekt přeměny Turecka ve Třetí říši ke krachu, 73 00:09:03,571 --> 00:09:10,526 se na povrch zase vynořily ty dvě figury - Gülen a Gül. 74 00:09:10,646 --> 00:09:13,866 V rozdílném poměru, protože každý z nich má svůj úkol. 75 00:09:13,986 --> 00:09:23,195 Gülen má na starosti ideologické pozadí a Gül má zase zajistit strukturní práci státních orgánů. 76 00:09:23,315 --> 00:09:30,221 On je kompromisní figurou mezi světským státem a náboženstvím. 77 00:09:30,341 --> 00:09:35,519 On je kompromisní figurou, která může tyto otázky řešit a opět ze stínu. 78 00:09:35,639 --> 00:09:44,601 Oč tedy vůbec jde? Ta věc se má tak, že ti, kteří plánovali islamizaci Turecka, 79 00:09:44,721 --> 00:09:49,730 a jeho přeměnu ve Třetí říši, si velmi dobře uvědomovali, že jak se říká: 80 00:09:49,850 --> 00:09:52,995 Co na papíře rovinka, v praxi samá roklinka. 81 00:09:53,115 --> 00:10:00,040 Reálně si uvědomovali, že je tato změna státního zřízení a směřování vývoje státu 82 00:10:00,160 --> 00:10:05,749 spojena s velkými problémy, a že ten, který to bude realizovat, 83 00:10:06,264 --> 00:10:09,808 si s tím úkolem nemusí poradit. 84 00:10:09,928 --> 00:10:13,776 Že tedy ten projekt bude možná nutné znova podchytit. 85 00:10:13,896 --> 00:10:21,345 Když se podíváte na Erdoganův životopis, tak se vždy okolo něho vyskytoval Gül, 86 00:10:21,465 --> 00:10:29,377 který mu vždy přisuzoval aktivní roli, ale přitom byl takovým Gülovým zástupcem, a teď se ta situace změnila. 87 00:10:29,497 --> 00:10:35,624 A co se týká státního řízení, tak ve skutečnosti neřídí vždy ten, který sedí v křesle. 88 00:10:35,744 --> 00:10:45,240 V daném případě to, že Erdogan všechny drtí a ničí, vůbec neznamená, že to on řídí proces. 89 00:10:45,360 --> 00:10:49,588 V dané situaci je však třeba vyřešit problém. 90 00:10:49,708 --> 00:10:55,642 Skutečnost, že Erdogan díky svým osobnostním kvalitám 91 00:10:55,762 --> 00:11:01,405 a překážkám, které se objevily na jeho cestě, přivedl Turecko ke krachu. 92 00:11:01,525 --> 00:11:03,792 Ten problém je třeba řešit. 93 00:11:03,912 --> 00:11:11,806 Tento problém je jako vždy možné vyřešit pouze ve spojenectví s Ruskem a na účet Ruska. 94 00:11:11,926 --> 00:11:13,460 Gülen... 95 00:11:13,580 --> 00:11:19,394 Mimochodem činnost jeho organizace je v Rusku zakázána, ale to je samostatné téma. 96 00:11:19,514 --> 00:11:25,771 Naše prokuratura se vynasnažila zařídit to tak, abychom se nemohli s jeho ideologií ani s Tureckem vypořádat, 97 00:11:25,891 --> 00:11:32,200 proto také u nás byly práce, na kterých je založeno hnutí Fethullaha Gülena, zakázány. 98 00:11:32,320 --> 00:11:36,087 Podle nich není třeba studovat ideologii nepřítele. 99 00:11:36,207 --> 00:11:41,100 Ať jen útočí, jak chce, vy musíte být proti němu ideologicky bezmocní. 100 00:11:41,220 --> 00:11:44,937 Takovou u nás máme prokuraturu, která se "stará" o náš stát. 101 00:11:45,057 --> 00:11:52,814 Takže 9. března byl v novinách Moskovskij komsomolec zveřejněn článek 102 00:11:54,298 --> 00:11:58,339 s Fethullahem Gülenem, kde přímo říká... 103 00:11:58,459 --> 00:12:01,937 Jmenoval se... Já se podívám... 104 00:12:02,057 --> 00:12:08,791 V tiskové variantě byl ten článek zveřejněn desátého: Turecko nesmí s Ruskem vstoupit do konfliktu. 105 00:12:08,911 --> 00:12:15,800 a na webu vyšel devátého pod názvem: Vlivný soupeř Erdogana vyzval Turecko k usmíření s Ruskem. 106 00:12:15,920 --> 00:12:19,892 On není žádný magnát v nepřízni a Erdoganův soupeř. 107 00:12:20,012 --> 00:12:32,808 Soupeří spolu pouze na oko a v osobní rovině, ale z hlediska vyššího řízení jsou to dvojčata, bratři. 108 00:12:32,928 --> 00:12:40,119 On píše, že Erdogan se dopustil mnoha chyb, a že neměl sestřelovat to letadlo. 109 00:12:40,239 --> 00:12:46,982 A proč ho neměli sestřelovat? Možná z mravního hlediska? Je mu líto těch lidí, kteří zbytečně zahynuli apod.? 110 00:12:47,102 --> 00:12:49,880 Vůbec ne. Říká zcela konkrétně: 111 00:12:50,000 --> 00:12:56,935 "Rusko je ohromná, veliká země a my s ní musíme udržovat těsné a přátelské vztahy, být s ní v otevřeném kontaktu. 112 00:12:57,055 --> 00:13:00,814 Je to velice důležité pro budoucnost Turecka. 113 00:13:00,934 --> 00:13:06,952 Vstupovat do konfliktu s takovou zemí je velice náročné a Turecko to oslabí." 114 00:13:07,072 --> 00:13:19,727 Pokud tedy s Ruskem do konfliktu nevstoupí, tak to Turecko posílí, v opačném případě pak oslabí. 115 00:13:19,847 --> 00:13:25,133 Dále říká: "Přeji si, aby Nejvyšší daroval lidem moudrost a předvídavost, 116 00:13:25,253 --> 00:13:28,372 aby to Vladimir Putin, ruský lid a ruská elita ocenili 117 00:13:28,492 --> 00:13:32,464 a naše vztahy se vrátily na dřívější, srdečnější a důvěrnější úroveň." 118 00:13:32,584 --> 00:13:39,263 Erdogan dosud upřímně nedokáže pochopit v čem je problém a proč jenom se Rusko tak rozhořčilo. 119 00:13:39,383 --> 00:13:47,874 Vždyť byla doba, kdy turecký specnaz zabíjel naše vojáky na Kavkazu, když bojoval na straně čečenských zločinců. 120 00:13:49,260 --> 00:13:52,712 A kál se a omlouval Jelcin, 121 00:13:52,832 --> 00:13:58,765 a dál rozšiřoval ekonomické vztahy s Tureckem a zajišťoval jeho ekonomický vzestup. 122 00:13:58,885 --> 00:14:05,415 Proč se Putin nechová stejně? Proč se nekaje před Erdoganem a nenabízí mu ještě víc peněz? 123 00:14:05,535 --> 00:14:10,232 Jen klidně dál zabíjejte ruské vojáky, ponižujte Rusko! 124 00:14:10,352 --> 00:14:17,076 Ani Gülen, ani Erdogan nechápou, proč se tak Rusko nechová. 125 00:14:17,196 --> 00:14:21,930 A on ještě prý: "o darování moudrosti!" Abychom si Turecko vychovali jako nepřítele, který Rusko zničí. 126 00:14:22,050 --> 00:14:24,220 Mluvil jsem o tom nejednou. 127 00:14:24,340 --> 00:14:31,622 Proto je teď velký problém, jak vyřešit problém s Tureckem. 128 00:14:31,742 --> 00:14:35,286 A teď se dostáváme k problému Náhorního Karabachu. 129 00:14:35,406 --> 00:14:41,299 Povšimněte si, že ke konfliktu v Náhorním Karabachu došlo tehdy, 130 00:14:41,419 --> 00:14:49,961 když byli oba prezidenti - jak Arménie, tak i Ázerbájdžánu, v USA. 131 00:14:50,081 --> 00:14:55,512 Oba byli na Summitu o jaderné bezpečnosti, a právě v té době došlo ke konfliktu. 132 00:14:55,632 --> 00:15:06,544 Co zdůrazňují západní pozorovatelé? Zdůrazňují, že Arménie na pozadí tohoto válečného konfliktu 133 00:15:06,664 --> 00:15:16,297 vede diplomatické konzultace s Ruskem a Ázerbájdžán zase s Tureckem. 134 00:15:16,417 --> 00:15:26,068 Takže se fakticky vynořuje linie, kdy si Rusko s Tureckem musí mezi sebou vyřešit nějaké problémy, 135 00:15:26,188 --> 00:15:35,582 a přitom je prostředkem pro komunikaci, prostředkem pro vyřešení určitých problémů konflikt v Náhorním Karabachu, 136 00:15:35,702 --> 00:15:38,277 to vyostření situace. 137 00:15:38,397 --> 00:15:44,040 V tomto ohledu není třeba se mýlit, kdo je kdo v tomto konfliktu. 138 00:15:44,160 --> 00:15:48,201 Arménie... Ta situace je následující. 139 00:15:51,065 --> 00:15:53,623 Když ten konflikt začal, 140 00:15:53,743 --> 00:16:04,433 tak s kým projednával ten konflikt arménský prezident? Se státním tajemníkem Kerrym. 141 00:16:04,553 --> 00:16:09,208 A s kým ho projednával Alijev? 142 00:16:09,328 --> 00:16:14,460 Projednával ho se zástupcem státního tajemníka, s Thomasem Shannonem. 143 00:16:14,580 --> 00:16:20,393 To je jasným měřítkem toho, co který ten stát ve světě znamená. 144 00:16:21,007 --> 00:16:23,258 Jdeme dále. 145 00:16:23,378 --> 00:16:31,323 Arménie... Některé ukazatele toho, že jsou Arméni druzí židé... 146 00:16:31,443 --> 00:16:38,587 Je ale třeba chápat, že se nacházejí asi v tom stádiu, kdy byl Izrael, Judsko součástí Římské říše. 147 00:16:38,707 --> 00:16:41,895 Přibližně v takovém stádiu s určitými odchylkami. 148 00:16:42,015 --> 00:16:49,483 Arménie nikdy od doby svého vzniku neměnila písemnictví. 149 00:16:49,603 --> 00:16:57,983 Ázerbájdžán své písemnictví jako takové nemá a mění svou abecedu v souvislosti s politickou orientací. 150 00:16:58,103 --> 00:17:01,448 A mimochodem tímto způsobem tříští svoji historii. 151 00:17:01,568 --> 00:17:13,085 Takže fakticky, když se v roce 1991 vzdali cyrilice, tak si tím zvolili protiruskou orientaci, kterou i realizují. 152 00:17:13,205 --> 00:17:20,030 V současné době Ázerbájdžán prohrává informační válku, protože nemá ruskojazyčné weby. 153 00:17:20,150 --> 00:17:26,960 Ani ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničí... Neoslovují rusky mluvící publikum. 154 00:17:27,080 --> 00:17:30,083 A proč se neorientovali na rusky mluvící publikum? 155 00:17:30,203 --> 00:17:43,069 Protože Rusko neposuzovali jako svého spojence a jako prostředek, díky kterému by se mohli prosazovat ve světě. 156 00:17:43,189 --> 00:17:49,647 Jinak by postupovali jako Arméni. Projekt severní Arménie je také protiruský projekt, 157 00:17:49,767 --> 00:17:55,598 ale Arméni berou Rusko jako prostředek, proto mají v ruštině mnoho webů. 158 00:17:55,718 --> 00:17:58,019 Dále. 159 00:17:59,392 --> 00:18:05,988 V Rusku máme ázerbájdžánského velvyslance Polada Bülbüloglu, již jsem říkal, že je to čistý fašista. 160 00:18:06,108 --> 00:18:12,640 To jeho prohlášení, že pokud zatkneme toho vraha, tak zorganizují ruské pogromy! 161 00:18:12,760 --> 00:18:18,611 To bylo v roce 2013, pokud se nepletu a šlo o Zejnalova 162 00:18:18,731 --> 00:18:28,735 Ty události spolu souvisí. Již tehdy se to mělo řešit. Proč je dosud velvyslancem v Rusku? 163 00:18:28,855 --> 00:18:33,067 Měl skončit, pokud si dovolil vyhrožovat pogromy proti Rusům! 164 00:18:33,187 --> 00:18:39,378 A z Organizace pro osvobození Karabachu tenkrát také prohlašovali, že budou organizovat pogromy proti Rusům. 165 00:18:39,498 --> 00:18:47,441 Vždyť co si to dovolují v Rusku omezovat činnost naší mafie? Proč nemůže v klidu vraždit Rusy v Rusku? 166 00:18:48,025 --> 00:18:50,307 Takže oč jde? 167 00:18:50,427 --> 00:18:58,646 On poskytnul přes Skype rozhovor televizní stanici Dožď, který je dost vypovídající. 168 00:18:58,766 --> 00:19:00,210 A v čem? 169 00:19:00,330 --> 00:19:09,750 V nepružnosti pozice a nepochopení pozice Ázerbájdžánu jako prostředku, který zneužijí a zahodí. 170 00:19:09,870 --> 00:19:13,357 Musí se to řešit tak a nejinak. 171 00:19:13,477 --> 00:19:19,025 Způsobem jakým on navrhuje vyřešit ten problém, nemůže být v zásadě vyřešen nikdy. 172 00:19:19,145 --> 00:19:26,973 Z jednoho jednoduchého důvodu, že Sumgait rok 1988 a Baku rok 1990 173 00:19:27,093 --> 00:19:30,660 se staly v Ázerbájdžánu, šlo o pogromy na Armény. 174 00:19:30,780 --> 00:19:37,009 To byl začátek konfliktu okolo Náhorního Karabachu, to bylo podnětem k té válce. 175 00:19:38,333 --> 00:19:41,460 Když tak chtěli "začistit" ještě i Náhorní Karabach. 176 00:19:41,985 --> 00:19:51,293 Je to stejné, jeho pozice je stejná, jakoby Hitler, když sovětská armáda vstoupila do Polska 177 00:19:51,413 --> 00:19:58,821 a začala osvobozovat takzvanou Třetí říši, národy pokořené Třetí říší, 178 00:19:58,941 --> 00:20:02,163 tedy jakoby Hitler navrhnul sovětské armádě: 179 00:20:02,283 --> 00:20:08,682 "Stáhněte se zpátky z tohoto území a budeme ty problémy dál řešit diplomatickou cestou." 180 00:20:08,802 --> 00:20:16,618 A skutečnost, že se v pecích Osvětimi topí lidmi, to je něco, co se vás netýká. 181 00:20:16,738 --> 00:20:24,326 Přibližně stejné názory zastává ve svých rozhovorech Polada Bülbüloglu, to teď není až tak důležité, 182 00:20:24,446 --> 00:20:28,622 ale věc se má tak, že Ázerbájdžán prohrává informační válku. 183 00:20:28,742 --> 00:20:32,083 On by chtěl vyhrát válku, ano? 184 00:20:32,203 --> 00:20:42,779 Pokud chceš, pokud jsi připraven na klidné soužití dvou národů, pokud nezastáváš fašistické názory... 185 00:20:42,899 --> 00:20:45,062 Mluvím pořád o Poladovi Bülbüloglu. 186 00:20:45,182 --> 00:20:50,492 Pokud tam u vás narážíš na nějaké nepochopení, odpor úředníků v nejvyšších pozicích... 187 00:20:50,612 --> 00:20:55,265 Jednou jsi velvyslancem, tak proč nevyužiješ web svého velvyslanectví v Rusku? 188 00:20:55,385 --> 00:20:58,482 Zcela ho přeformátuj! 189 00:20:58,602 --> 00:21:03,494 Udělej z něho zdroj těch nejdůvěryhodnějších a nepravdivějších informací o Ázerbájdžánu, 190 00:21:03,614 --> 00:21:09,073 aby se v případě vzniku konfliktu mezi Ázerbájdžánem a Arménií nedívali jenom na arménské weby, 191 00:21:09,193 --> 00:21:12,102 ale také na ten tvůj. To se přece dá zařídit! 192 00:21:12,222 --> 00:21:16,696 Dobře, možná ti to zakážou. Tak si vyber jakýkoliv web, ruskojazyčný ázerbájdžánský web 193 00:21:16,816 --> 00:21:24,572 a díky své přítomností ho udělej zdrojem těch nejspolehlivějších informací, oficiálních informací, 194 00:21:24,692 --> 00:21:30,778 v podstatě plnohodnotných zpravodajských informací o Ázerbájdžánu pro ruskojazyčné publikum. 195 00:21:30,898 --> 00:21:35,984 Nic takového neudělal. A proč? Problém je v tom, že vytvoření takového webu 196 00:21:36,104 --> 00:21:42,279 znamená informovat o celém spektru mezinárodních vztahů, o celém spektru. 197 00:21:42,399 --> 00:21:49,127 Nedá se to dělat jen nárazově, abych tam vykládal pořád jedno a to samé, protože tak se to brzy vyčerpá. 198 00:21:49,247 --> 00:21:54,274 Život napovídá neustále nová a nová témata, která je třeba tak či onak řešit, 199 00:21:54,394 --> 00:21:57,705 a přitom všechny ty problémy vyplují na povrch. 200 00:21:57,825 --> 00:22:06,476 Proto také nemají žádné ruskojazyčné weby, protože ruskému publiku nemá ázerbájdžánské vedení co říci! 201 00:22:07,327 --> 00:22:13,980 Protože vztah ázerbájdžánské elity k Rusku 202 00:22:14,100 --> 00:22:18,992 je vyjádřen chováním ázerbájdžánské mafie, a ne ázerbájdžánského národa. 203 00:22:19,112 --> 00:22:25,764 To také byl důvod, proč se zastal toho vraha: "Jak si jen mohli dovolit ho zatknout? 204 00:22:25,884 --> 00:22:29,718 Zabil ruského mladíka, a co?" 205 00:22:30,673 --> 00:22:35,327 Ta podstata je následující. 206 00:22:35,447 --> 00:22:49,066 V ázerbájdžánské elitě jsou dvě takové skupiny. Jedna z nich pohlíží na problémy více méně pragmaticky. 207 00:22:49,186 --> 00:22:57,103 Chápe složitost postavení Ázerbájdžánu ve světě, jeho dost problematický status jako státu. 208 00:22:57,223 --> 00:23:01,802 Jedná se přece o bývalé území Íránu, které se stalo součástí Ruska, 209 00:23:01,922 --> 00:23:09,671 a státnost Ázerbájdžánu je v podstatě závislá na dobré vůli Ruska. 210 00:23:09,791 --> 00:23:14,407 Takže je třeba udržovat určité kontakty, ale také se přizpůsobit. 211 00:23:14,527 --> 00:23:21,474 To odmítli a zvolili si západní a navíc proturecký směr, 212 00:23:21,594 --> 00:23:31,356 jenže i tak je třeba nějak se začlenit a nezvyšovat zbytečně počet svých nepřátel. 213 00:23:31,476 --> 00:23:39,281 Je třeba se snažit počet svých nepřátel spíše snižovat. Potom bude možný mír a jejich stát bude moci vzkvétat. 214 00:23:39,401 --> 00:23:47,896 A druhá skupina zastává tvrdé fašistické, nacionalistické pozice. 215 00:23:48,016 --> 00:23:53,471 Arméni nám v Sumgaitu překážejí? Pogrom a pryč s nimi. V Baku překážejí? Pogrom a pryč s nimi! 216 00:23:53,591 --> 00:23:57,760 V Náhorním Karabachu? Pogrom a pryč s nimi! Kdo neodejde, toho zabijeme. 217 00:23:57,880 --> 00:24:05,341 Tedy tvrdě. Turecko nám pomůže, my se začleníme. Polad Bülbüloglu patří právě k tomuto směru. 218 00:24:05,461 --> 00:24:10,980 On vůbec nechápe, co je to zdrojová stabilita, ani problémovost samotné existence jeho státu. 219 00:24:11,100 --> 00:24:18,215 On vidí jenom to, že jsou pod křídly Turecka, a tak nad všemi zvítězí. 220 00:24:18,335 --> 00:24:31,510 V sovětských časech vyšel jeden, jestli se nemýlím v jeho názvu, fantastický román Tragický asteroid. 221 00:24:31,630 --> 00:24:40,255 Je fantastický v tom smyslu, že tam došlo k nereálné situaci, kdy se jako od planety Země odštěpil kus, 222 00:24:40,375 --> 00:24:45,663 který se proměnil v asteroid se svou atmosférou, na kterém byly dva státy. 223 00:24:45,783 --> 00:24:51,145 A jak tam řešili podobné problémy? A ta situace je tam popsaná celkem správně. 224 00:24:51,265 --> 00:24:55,564 Tyto dva státy, aby ukryly před lidmi, že vše směřuje ke katastrofě, 225 00:24:55,684 --> 00:25:01,755 že ty dva státy mohou zahynout, že by kvůli přežití bylo třeba řešit úplně jiné problémy... 226 00:25:01,875 --> 00:25:15,479 Jenže elita si dál chtěla bezstarostně žít a tak se elity těch dvou států dohodly a začalo se válčit. 227 00:25:15,599 --> 00:25:18,667 A jeden z těch států neustále prohrával. 228 00:25:18,787 --> 00:25:23,627 Tajná jednání probíhala neustále a tak je žádali: "Nechte nás alespoň jednou trochu vyhrát!" 229 00:25:23,747 --> 00:25:28,662 - V žádném případě. Vyhrávat budeme my, vy na to ani nemáte. 230 00:25:28,782 --> 00:25:34,517 - Já teda řeknu, že jsme ve vesmíru a problémy budete mít i vy. 231 00:25:34,637 --> 00:25:39,524 - Tak vás prostě zlikvidujeme, nic neprozradíte a bude to pokračovat stejně. 232 00:25:39,644 --> 00:25:46,394 Proč jsem si teď připomněl ten Tragický asteroid? Vztahy mezi Arménií a Ázerbájdžánem 233 00:25:46,514 --> 00:25:51,280 v mnohém připomínají právě vztah těchto dvou států na Tragickém asteroidu. 234 00:25:51,400 --> 00:25:59,764 Ázerbájdžán se má podle scénáře stát tím otloukánkem. 235 00:25:59,884 --> 00:26:09,479 A ti, kteří prosazují a volají po válečném řešení, vlastně prosazují to, 236 00:26:09,599 --> 00:26:17,974 aby byl Ázerbájdžán v nejbližší době zlikvidován jako stát. 237 00:26:18,094 --> 00:26:20,294 A neuvědomují si to. 238 00:26:20,414 --> 00:26:23,054 Chtějí si honit triko, potom se budou divit. 239 00:26:23,174 --> 00:26:28,200 Co se týká přímo té situace, ke které došlo. 240 00:26:28,320 --> 00:26:36,535 Problém je v tom, že Erdogan potřebuje do ruky takovou kartu, 241 00:26:36,655 --> 00:26:44,143 kdy se může začít domlouvat s globální elitou, a tou je právě problém Arménie, 242 00:26:44,263 --> 00:26:51,844 a díky které může začít jednat s Ruskem a to je také Arménie, protože tam je zóna protivzdušné obrany. 243 00:26:51,964 --> 00:26:55,573 Arménii váže s Ruskem řada smluv, 244 00:26:55,693 --> 00:27:00,421 takže ať už je to jak chce, pokud bude jednat s Arménií, bude jednat i s Ruskem. 245 00:27:00,541 --> 00:27:09,957 Proto teď Erdogan vystupuje jako mírotvorce. Jeho ten konflikt do určité míry také překvapil. 246 00:27:10,077 --> 00:27:17,858 K tomu konfliktu mělo dojít jindy, takže mu teď vlastně někdo vyrazil karty z ruky. 247 00:27:17,978 --> 00:27:20,870 Rozpoutal konflikt, když to nebylo zapotřebí, 248 00:27:20,990 --> 00:27:26,741 když na ten manévr nebyl připraven. Jeho teď navázali na manévry s Evropou, 249 00:27:26,861 --> 00:27:31,390 a také byl odvolán tam, do USA. 250 00:27:32,012 --> 00:27:39,935 Tam tedy řeší své problémy. Teď se všude pokoušejí mediálně vytvořit obraz zběsilého Erdogana. 251 00:27:41,277 --> 00:27:46,166 Jeho vlastní ochranka ho podráží a dělá z něj debila. 252 00:27:46,286 --> 00:27:53,751 To, že si Erdogan pozval na kobereček německého velvyslance kvůli videu, bylo už úplně mimo. 253 00:27:53,871 --> 00:27:56,206 Tj. Erdogana házejí přes palubu. 254 00:27:56,326 --> 00:28:02,186 A tím spíše teď nemůže ten problém řešit válkou. 255 00:28:02,306 --> 00:28:07,293 On ji potřeboval o něco málo později, až by na tu věc byl připraven. 256 00:28:07,413 --> 00:28:16,057 Jak to teď z jeho hlediska vypadá? Aktivita Šedých vlků. Šedí vlci jsou známi tím, že organizovali teror v Turecku. 257 00:28:16,177 --> 00:28:24,166 Jsou to členové organizace, kterou založila turecká tajná služba MIT. 258 00:28:24,834 --> 00:28:27,562 Spiknutí v generálním štábu. 259 00:28:27,682 --> 00:28:40,739 Jak může z pozice síly jednat s Arménií, Ázerbájdžánem, něco řešit a nabízet své zprostředkovatelské služby, 260 00:28:40,859 --> 00:28:51,419 navrhovat nějaké podmínky, když bylo celému světu předvedeno, že sám stojí na hraně státního převratu? 261 00:28:51,539 --> 00:29:00,443 Armáda je proti němu. Ano, v armádě prohlásili, že žádný převrat nepřipravovali. 262 00:29:00,563 --> 00:29:06,622 A co jako měli říci? Samozřejmě, že řeknou, že nic nepřipravovali. 263 00:29:06,742 --> 00:29:13,695 Ale skupina Šedých vlků přece byla zatčena. 264 00:29:13,815 --> 00:29:20,892 Takže byl převrat reálně připravován? Byl. A jak měl být technicky realizován? 265 00:29:21,012 --> 00:29:26,889 Bude to Erdogan muset zjistit? Bude muset uvést systém opět do rovnováhy? 266 00:29:27,009 --> 00:29:32,895 Bude muset přeskupit svou armádu? Aby měl co předvést při uzavírání dohod? 267 00:29:33,015 --> 00:29:41,149 Musí vyřešit řadu otázek, včetně otázek okolo syrské vlády a účasti Turecka v syrské válce? 268 00:29:41,269 --> 00:29:45,153 Musí. Tohle všechno ještě nevyřešil a do toho problém v Karabachu. 269 00:29:45,273 --> 00:29:55,495 Takže je jasné, že teď prakticky bez možnosti trvání na jakýchkoliv podmínkách vystupuje za příměří. 270 00:29:55,615 --> 00:29:59,010 Čeho jsme fakticky svědky? 271 00:29:59,130 --> 00:30:06,068 Pokud nezaútočíte v pravou chvíli, znamená to, že váš útok nebude úspěšný. 272 00:30:06,188 --> 00:30:10,821 Každé řídící rozhodnutí musí být přijato v pravou chvíli! 273 00:30:11,268 --> 00:30:17,618 A tady pozorujeme, že globální prediktor, globální řízení, aby Turecko a Erdogana podrazilo, 274 00:30:17,738 --> 00:30:21,208 tak ho o tuto možnost připravilo. 275 00:30:21,328 --> 00:30:24,180 Teď tedy všichni vystupují za mírové řešení, 276 00:30:24,300 --> 00:30:29,662 kromě těch nejfanatičtějších proturecky zaměřených fašistů v Ázerbájdžánu. 277 00:30:30,415 --> 00:30:36,282 Je tam toho ještě více, ale to hlavní jsme řekli. 278 00:30:36,402 --> 00:30:41,398 - V krátkosti, přesto už uplynula celá půlhodina. - Kratší to být nemohlo, 279 00:30:41,518 --> 00:30:49,697 jenom o samotném Turecku toho je hodně, a o vztazích mezi Arménií, Ázerbájdžánem, Íránem i Ruskem. 280 00:30:49,817 --> 00:30:58,364 A druhá populární otázka. Prosí vás okomentovat setkání Uljukajeva s Tefftem. 281 00:30:58,484 --> 00:31:08,979 Víte, dnes se analytici, kteří se více méně zabývají nadnárodní úrovní řízení, dostávají k tomu, 282 00:31:09,099 --> 00:31:18,437 že Rusko chtějí buď zatáhnout do velké války, evropské, která by mohla zahrnout i prostor střední Asie, 283 00:31:18,557 --> 00:31:23,166 nebo do čistě občanské války. 284 00:31:23,286 --> 00:31:33,299 A obě tyto varianty by měly být spuštěny státním převratem v Rusku. 285 00:31:33,419 --> 00:31:42,584 Co by tedy měli dělat ti, kteří plánují převrat v Rusku a narážejí při této své snaze na velký odpor? 286 00:31:42,704 --> 00:31:48,941 Oni nedokážou identifikovat subjekt, který narušuje veškeré jejich snahy 287 00:31:49,061 --> 00:31:53,837 na vyvolání státního převratu v Rusku, odstranění Putina a obratu k Západu. 288 00:31:53,957 --> 00:32:02,008 Vidí, že něco není, jak by mělo. Takže se rozhodli k takovému kroku, že by mohli vyhlásit privatizaci, 289 00:32:02,128 --> 00:32:06,855 a hned dát přitom najevo, že v Rusku sami o nic nestojí. 290 00:32:06,975 --> 00:32:11,850 "Nechte nám toho jenom kousek, nějaké to malé "ampérium", 291 00:32:11,970 --> 00:32:17,491 třeba Moskvu a Moskevskou oblast, Tverskou už si klidně nechte, vždyť jaký vesmír... 292 00:32:17,611 --> 00:32:22,950 My vám vycházíme vstříc a všechno vám nabízíme. Chtěli jste vojensko-průmyslový komplex? 293 00:32:23,070 --> 00:32:31,667 Tak vám ho celý dáme. Švýcarsko, Evropo jděte do toho, ale v první řadě je to samozřejmě pro USA. 294 00:32:31,787 --> 00:32:34,843 Těm se jdeme poklonit osobně. 295 00:32:34,963 --> 00:32:39,987 Vezměte si to všechno, jenom nám pomozte splnit váš úkol, který jste nám sami uložili. 296 00:32:40,107 --> 00:32:44,651 Vy sami jste přece chtěli, abychom se stali součástí světové elity díky nakradeným penězům. 297 00:32:44,771 --> 00:32:49,548 My přece musíme zorganizovat ten státní převrat a uvrhnout Rusko do občanské války! 298 00:32:49,668 --> 00:32:54,014 My to uděláme. My už ani nechceme žádný majetek, ty nakradené peníze nám stačí. 299 00:32:54,134 --> 00:32:56,263 Jenom nás vezměte k sobě!" 300 00:32:56,383 --> 00:33:01,027 To je ta věc, kterou řešil Uljukajev na setkání s Tefftem. 301 00:33:03,343 --> 00:33:07,710 Dále otázka od Vasilije Beljajeva. 302 00:33:07,830 --> 00:33:14,359 Jeho otázka se týká osvobození Palmýry. Vysvětlete prosím její význam, důležitost této události, 303 00:33:14,479 --> 00:33:18,230 a také reakci světových lídrů. 304 00:33:18,350 --> 00:33:28,519 Nejpřesněji reakci světových lídrů vyjádřil ministr zahraničí Velké Británie Philip Hammond, když byl v Tbilisi. 305 00:33:29,792 --> 00:33:31,777 30. března. 306 00:33:31,897 --> 00:33:37,401 Řekl: "Rusko ignoruje normy mezinárodního chování a porušuje pravidla mezinárodního systému. 307 00:33:37,521 --> 00:33:41,288 Je to pro nás pro všechny výzva i hrozba." 308 00:33:41,408 --> 00:33:43,009 Oč jde? 309 00:33:43,129 --> 00:33:48,434 Z hlediska globální politiky, zdůrazňuji, že ne geopolitiky, ale globální politiky, 310 00:33:48,554 --> 00:33:57,565 má každý stát svoji čistě funkční roli, kterou nemá právo porušovat. 311 00:33:57,685 --> 00:34:06,398 A pokud se stát pokouší z této role dostat, tak na své cestě naráží na velmi velké problémy 312 00:34:06,518 --> 00:34:12,121 a občas kvůli tomu zanikne a rozpadne se, což se stalo SSSR. 313 00:34:12,241 --> 00:34:17,100 Dokud tu byl Stalin a realizoval globální politiku, tak vše bylo v pořádku, 314 00:34:17,220 --> 00:34:26,462 ale jakmile přišli ti, kteří se pokoušeli začlenit do Západu, dohodnout se, stát se jeho součástí, tedy trockisté, 315 00:34:26,582 --> 00:34:34,997 tak se Sovětský svaz vydal na cestu svého zániku, a jakmile se vyčerpala určitá vrstva lidí 316 00:34:35,117 --> 00:34:39,248 upřímně orientovaných na komunismus a socialismus, 317 00:34:39,368 --> 00:34:47,165 protože ostatní již byli vychováváni v gulášovém socialismu, tedy v salámovém socialismu, 318 00:34:47,904 --> 00:34:52,056 tak mohli provést přestavbu a celou tu věc dořešit. 319 00:34:52,176 --> 00:34:55,188 V čem je tedy podstata Palmýry? 320 00:34:55,308 --> 00:35:03,756 U nás se právě teď rozhořel takový skandál. Ukazuje se, že naše ministerstvo kultury 321 00:35:05,603 --> 00:35:13,169 provádělo rekonstrukce takovým způsobem, že ničilo historické památky, takže to byli nuceni zastavit. 322 00:35:13,289 --> 00:35:16,019 Proč ministerstvo kultury takto postupovalo? 323 00:35:16,139 --> 00:35:25,027 Zaprvé počítalo s tím, že nebude muset skládat účty za rozkradené peníze, 324 00:35:25,147 --> 00:35:28,844 protože dojde ke státním převratu, Putin zmizí, 325 00:35:28,964 --> 00:35:39,893 a ti, kteří přijdou na jeho místo, tu likvidaci ruských historických památek ocení jako zásluhu. 326 00:35:40,013 --> 00:35:47,441 Že řeknou: "Rozkradli jste peníze? Velmi dobře. Pokračujte v likvidaci ruských historických památek." 327 00:35:47,561 --> 00:35:55,164 Úkolem ISIL bylo zcela zlikvidovat Palmýru jako historickou památku. 328 00:35:55,284 --> 00:35:58,015 Šlo o velmi rozsáhlou práci. 329 00:35:58,135 --> 00:36:06,037 Museli si poradit s mnoha úkoly, aby se všechny artefakty dostaly do potřebných muzeí, 330 00:36:06,157 --> 00:36:11,614 do potřebných rukou, protože historie je druhá priorita zobecněných prostředků řízení. 331 00:36:11,734 --> 00:36:16,154 Pokud neznáte svou historii, nemůžete plánovat svou budoucnost. 332 00:36:18,282 --> 00:36:30,598 Globální prediktor se po celém světě snaží připravit lidstvo o jeho historii. 333 00:36:30,718 --> 00:36:38,884 Právě tento cíl plní ruské ministerstvo kultury svou rekonstrukcí 334 00:36:39,004 --> 00:36:45,465 i ISIL svým jednáním, jsou to dvojčata plnící stejný řídící úkol. 335 00:36:45,585 --> 00:36:51,992 Ta věc se má tak, že globální prediktor řeší problém. 336 00:36:52,112 --> 00:37:02,266 Uvědomují si, že realizovat takový průlom ve vědě, aby dokázali odletět z planety Země, se jim nedaří. 337 00:37:02,386 --> 00:37:12,910 Nedaří se jim dokonce ani nechat se přenést na oběžnou dráhu Země a umístit svůj mozek na mechanické nosiče. 338 00:37:13,030 --> 00:37:24,399 Takže mají jeden úkol. Musí se jim podařit nějak zvrátit vývoj zpět, aby zde opět vznikla biogenní civilizace. 339 00:37:24,519 --> 00:37:29,325 Musí nějak nivelizovat technický pokrok. 340 00:37:29,445 --> 00:37:35,240 Je třeba se vrátit do starověku, umělecký trend prerafaelitů řeší právě tento úkol. 341 00:37:35,360 --> 00:37:46,444 Globální prediktor postupuje všemi směry. Je tedy třeba jakoby najít ten bod, kde si lidstvo zvolilo špatnou cestu. 342 00:37:46,564 --> 00:38:01,232 Do jaké minimální míry ponechat úroveň mechanizace, kde přesně to zafixovat, aby bylo možné... 343 00:38:02,398 --> 00:38:09,567 Jak bych to řekl. ...vybudovat ekologickou biogenní civilizaci, 344 00:38:09,687 --> 00:38:14,669 která by řídila veškeré lidstvo, kde by vše bylo statické. 345 00:38:14,789 --> 00:38:18,144 Jako například u mravenců, včel. 346 00:38:18,264 --> 00:38:25,232 Každý by na základě svého narození v určité sociální hierarchii hrál určitou roli až do své smrti. 347 00:38:25,352 --> 00:38:32,150 A nikdo by si na víc nečinil nárok. Již jsem říkal, že to v podstatě popisuje ten dětský film Čaroděj (Vládci kouzel). 348 00:38:32,270 --> 00:38:34,814 V tomto ohledu je dobré se na něj podívat, 349 00:38:34,934 --> 00:38:42,065 protože poskytuje dobrou obrazovou představu o biogenní civilizaci a vzájemných vztazích ve společnosti. 350 00:38:42,185 --> 00:38:48,169 Potřebují najít tento bod, ale kvůli tomu potřebují připravit celé lidstvo o jeho historii. 351 00:38:48,289 --> 00:38:54,088 Aby nikdo nemohl řídit historii. A najednou tu vznikla taková situace. 352 00:38:55,156 --> 00:39:04,183 Putin při realizaci své globální politiky osvobozuje Palmýru a neponechává jim možnost ničit historii. 353 00:39:04,872 --> 00:39:10,861 - Druhá, chronologická... - Matričně algoritmická priorita. 354 00:39:10,981 --> 00:39:16,329 Správně, matričně algoritmická priorita řízení zobecněných prostředků řízení. 355 00:39:16,449 --> 00:39:18,130 Co tedy dělat dál? 356 00:39:18,250 --> 00:39:28,210 Chápete, co tu hrozí? Že na základě těchto artefaktů, které začnou zkoumat noví archeologové, 357 00:39:28,330 --> 00:39:34,211 a zjistí, že mnohé z toho, co studovali "západní" archeologové a co napsali o Palmýře, 358 00:39:34,331 --> 00:39:38,222 aby vysvětlili světu, kam se má ubírat, nebylo správné! 359 00:39:38,342 --> 00:39:42,873 Budou to tedy moci uvádět na pravou míru v zájmu ruské globální politiky? 360 00:39:42,993 --> 00:39:46,174 Oni na to nejsou připraveni! 361 00:39:46,294 --> 00:39:49,161 To je příliš vysoká priorita řízení! 362 00:39:49,281 --> 00:39:57,536 Také tady samozřejmě hraje roli, že se odtamtud naše letecko-kosmické síly stáhly, 363 00:39:57,656 --> 00:40:02,214 a vládní vojska sama Palmýru osvobodila a zlomila odpor ISIL... 364 00:40:02,334 --> 00:40:08,132 Co tedy vlastně řekli? Že jsou nějaká pravidla, která nesmí být porušována! 365 00:40:08,252 --> 00:40:12,619 V jejich davo-"elitářském" systému musí každý hrát podle daných pravidel. 366 00:40:12,739 --> 00:40:21,952 Proto i Erdogan hraje podle pravidel, Alijev hraje podle pravidel, Sarkisjan hraje podle pravidel, chápete? 367 00:40:22,072 --> 00:40:28,156 Když do toho začne zasahovat Polada Bülbüloglu, který ta pravidla nezná, protože je pouze zarytý fašista, 368 00:40:28,276 --> 00:40:32,084 který vyřvává, protože nezná nadnárodní řízení. 369 00:40:32,204 --> 00:40:38,850 A pokud to přežene, tak ho ti, kteří ta pravidla stanovili, jako Hammond, jednoduše zkorigují. 370 00:40:38,970 --> 00:40:43,528 Možná přijde i o hlavu a postarají se o to oni, protože leze, kam nemá. 371 00:40:43,648 --> 00:40:50,540 Protože když zasahujete do nadnárodního řízení, tak musíte chápat, co děláte, a jaký to bude mít účinek. 372 00:40:50,660 --> 00:40:56,473 A globálnímu řízení je již dávno jasné, že Putin zná a chápe globální řízení, 373 00:40:56,593 --> 00:41:01,520 že útočí na klíčové body a přebírá tyto body pod své řízení. 374 00:41:01,640 --> 00:41:10,714 Zahrnuje je do své zájmové sféry. A to, co se teď stalo s Palmýrou, u nich vyvolalo šok a zděšení. 375 00:41:10,834 --> 00:41:15,432 Nevědí, jak mají teď reagovat, kam vše dál směřovat, na čem se dohodnout, 376 00:41:15,552 --> 00:41:19,088 protože Putin uplatňuje globální koncepci ruského světa, 377 00:41:19,208 --> 00:41:24,097 která je alternativní a nadřazená starozákonní biblické koncepci. 378 00:41:24,217 --> 00:41:32,538 A všechny jejich metody, jak tomu čelit, se ukazují být neúčinné, nedokáží ho porazit, tak co dělat? 379 00:41:32,658 --> 00:41:38,320 On řekl: "Rusko ignoruje normy mezinárodního chování." Tedy to, jak by se každý měl chovat. 380 00:41:38,440 --> 00:41:42,931 "Porušuje pravidla mezinárodního systému." Tedy to, co tu bylo vybudováno za těch 3000 let. 381 00:41:43,051 --> 00:41:50,160 A to ohrožuje nás všechny, kteří realizujeme nadnárodní řízení. 382 00:41:50,280 --> 00:41:56,012 To jsem jenom proložil Hammondovu řeč vysvětlivkami. To je, oč tu jde. 383 00:41:57,607 --> 00:42:02,545 Další otázka, pokud je možné to takto vyjádřit, je z Československa. 384 00:42:02,665 --> 00:42:08,056 Několik uživatelů z Česka a Slovenska položilo stejnou otázku. 385 00:42:08,176 --> 00:42:10,429 Přečtu její variantu od Hermeta. 386 00:42:10,549 --> 00:42:13,989 Prosím okomentujte novinku z centra zednářství. 387 00:42:14,109 --> 00:42:18,954 Si Ťin-pching přijal klíč od Prahy z rukou primátorky Adriany Krnáčové. 388 00:42:19,074 --> 00:42:24,001 V Praze mu připravili uvítání na nejvyšší úrovni s čestnou stráží, za účasti policie, armády, 389 00:42:24,121 --> 00:42:27,493 čestnou salvou vypálenou z děl 21krát, poprvé za půl století. 390 00:42:27,613 --> 00:42:32,608 V rozhovoru pro čínskou televizi CCTV český prezident Zeman prohlásil, 391 00:42:32,728 --> 00:42:37,532 že se jeho zemi povedlo osvobodit se od politického tlaku ze strany USA a EU. 392 00:42:37,652 --> 00:42:39,932 Citát: "Je to nový začátek, 393 00:42:40,052 --> 00:42:44,625 neboť mezi Čínou a bývalou českou vládou panovaly velmi špatné vztahy", zdůraznil Zeman. 394 00:42:44,745 --> 00:42:47,148 "Já zdůrazňuji, že bývalou vládou, 395 00:42:47,268 --> 00:42:51,295 neboť ta se nacházela pod velmi silným tlakem ze strany USA a EU." Konec citátu. 396 00:42:51,415 --> 00:42:54,514 A dodám, že s příchodem k moci vlády sociální demokracie, 397 00:42:54,634 --> 00:42:58,388 se Česko osvobodilo od politického tlaku západních partnerů. 398 00:42:58,508 --> 00:43:03,391 Citát: "Teď jsme opět nezávislý stát a sami formujeme svou zahraniční politiku 399 00:43:03,511 --> 00:43:06,708 založenou na našich vlastních zájmech." Konec citátu. 400 00:43:06,828 --> 00:43:14,249 Ano, Praha to je velice zajímavé místo a již jsme o tom nejednou mluvili. 401 00:43:14,369 --> 00:43:18,439 S Prahou se toho pojí hodně. 402 00:43:18,559 --> 00:43:27,083 Druhá světová válka začala Mnichovskou zradou, díky které bylo Československo vydáno do rukou Třetí říši 403 00:43:27,203 --> 00:43:29,658 i celým svým potenciálem. 404 00:43:29,778 --> 00:43:40,505 Ale když se Třetí říše pokusila dostat k esoterickým znalostem těch, kteří provádí globální řízení, 405 00:43:40,625 --> 00:43:47,611 tak Heydricha v roce 1943 ihned zlikvidovali, a potom i všechny, kteří s ním spolupracovali. 406 00:43:47,731 --> 00:43:54,445 Horníky, vědce... Hodně jich postříleli... 407 00:43:55,645 --> 00:44:04,703 Toho tématu jsme se tedy již dotýkali. V roce 1956 došlo k těm událostem v Maďarsku. 408 00:44:04,823 --> 00:44:14,441 Když trockisté, kteří po Stalinovi začali řídit SSSR, vyjádřili své přání 409 00:44:14,561 --> 00:44:20,934 zařadit se mezi světovou elitu a vzdát se vlastní konceptuální moci, kterou nechápali a neznali, 410 00:44:21,054 --> 00:44:27,809 a chtěli se začlenit do globální konceptuální moci, tak jim připravili určitou zkoušku. 411 00:44:27,929 --> 00:44:38,229 Měli ukázat, jak moc jsou připraveni vzdát se svých aktiv z materiálního hlediska. 412 00:44:38,349 --> 00:44:43,495 Zahrnuli jste do svého systému určité kousky, tak kterých jste ochotni se vzdát? 413 00:44:43,615 --> 00:44:47,655 Jak moc se tomu budete bránit? A zařídili jim rok 1956. 414 00:44:47,775 --> 00:44:58,922 A ukázalo se, že ti, kteří nahradili Stalina, tu věc chápou. 415 00:44:59,671 --> 00:45:04,528 A dále to pokračovalo Pražským jarem v roce 1968. 416 00:45:04,648 --> 00:45:07,296 To také byla zkouška. 417 00:45:07,416 --> 00:45:18,618 Také to byl test sovětské elity. Nakolik sovětská elita chápe konceptuální moc, nadnárodní řízení, 418 00:45:18,738 --> 00:45:25,083 druhy sociální moci a celkově bezstrukturní řízení sociálních systémů. 419 00:45:26,733 --> 00:45:31,739 Vezměte si to, Pražské jaro trvalo od ledna do srpna. 420 00:45:33,431 --> 00:45:43,934 Pokud by na té prioritě sovětské vedení chápalo, o co jde, tak by tam utichlo všechno ihned. 421 00:45:44,054 --> 00:45:48,039 Ihned by to zvládli, jenže oni to nechápali. 422 00:45:48,159 --> 00:45:50,440 Střetli se již s konkrétním projevem, 423 00:45:50,560 --> 00:45:58,406 kdy se to již pomalu začalo podobat maďarským událostem a tak se rozhodli... 424 00:45:58,526 --> 00:46:03,494 A opět jakým způsobem? Na 6. prioritě, na té nejnižší! 425 00:46:03,614 --> 00:46:10,600 Přitom to bylo řešeno na 3. prioritě v návaznosti na 1. prioritu. 426 00:46:10,720 --> 00:46:15,881 Jednalo se o esoterické centrum světového řízení. 427 00:46:16,001 --> 00:46:24,527 Copak chápali, o co právě přicházejí? Jak se ukázalo, tak sovětské vedení ani vzdáleně nechápalo, o co jde. 428 00:46:25,782 --> 00:46:29,983 Proč to tedy bylo potlačeno? Proč jim to umožnili? 429 00:46:30,103 --> 00:46:40,882 Protože Západ, a mám na mysli globální prediktor, posuzoval jednání sovětské elity a testoval, 430 00:46:41,002 --> 00:46:42,859 nakolik a co chápou. 431 00:46:42,979 --> 00:46:46,542 Když se přesvědčili, že nic nechápou, 432 00:46:46,662 --> 00:46:54,917 a globalisté přece řídí tandemovým systémem, jsou rozděleni na dva týmy: atlantistů a euroasiatů... 433 00:46:55,037 --> 00:47:04,043 Pokud by se Praha odtrhla z ruské zóny vlivu, tak kam by se dostala? 434 00:47:04,163 --> 00:47:10,194 Kdo do té doby všechno v Evropě řídil? Američané, atlantisté. 435 00:47:10,314 --> 00:47:19,390 Takže by do maxima posílilo atlantické křídlo, přičemž by bylo posíleno v rámci státní elity USA, 436 00:47:19,510 --> 00:47:23,848 která už tak svou zahraniční politikou zasahuje do uplatňování globální politiky, 437 00:47:23,968 --> 00:47:26,139 a to si globální prediktor nepřál. 438 00:47:26,259 --> 00:47:34,064 Proto bylo to centrum ponecháno ve vlivové zóně SSSR, ale pod křídly globálního prediktoru. 439 00:47:34,184 --> 00:47:40,639 Necháme vás ten problém jakoby vyřešit, my se budeme moci rozčilovat a zatím ten proces sami pěkně zabrzdíme. 440 00:47:40,759 --> 00:47:42,473 A tak to také udělali. 441 00:47:43,075 --> 00:47:47,813 A opět jde o Prahu a opět byl poslán signál. 442 00:47:47,933 --> 00:47:54,709 Přijel Si Ťin-pching. O čem jsme mluvili? Že do Číny je usilovně přesunováno centrum koncentrace řízení. 443 00:47:54,829 --> 00:47:59,740 Centrum koncentrace řízení je převáděno z Velké Británie do Číny. 444 00:47:59,860 --> 00:48:07,501 A ta práce probíhá velice intenzivně. 445 00:48:07,621 --> 00:48:12,514 V poslední době se objevilo hodně zpráv, které o tom svědčí. 446 00:48:12,634 --> 00:48:22,097 Například mezinárodní energetická agentura společně s čínskou státní energetickou agenturou, úřadem, 447 00:48:22,217 --> 00:48:31,918 zakládají vlastní energetickou agenturu. Tj. mezinárodní úřad fakticky přechází pod Čínu, bude řízen odtamtud. 448 00:48:32,038 --> 00:48:40,256 Čína teď skupuje, ve velkém skupuje vysoce technologické podniky, nakupuje tedy technologie. 449 00:48:40,376 --> 00:48:47,042 Ještě v roce 2010, když chtěla Čína koupit švédský SAAB... 450 00:48:47,162 --> 00:48:53,505 A ještě se podívejte na jeden aspekt. Všechny státy bez výjimky mají stabilizační fondy. 451 00:48:53,625 --> 00:48:59,831 My jsme si v Rusku zvykli, že pokud potřebujeme, tak sáhneme do stabilizačního fondu a vyřešíme své problémy. 452 00:48:59,951 --> 00:49:03,651 Všichni už zapomněli, jak se to Putinovi podařilo zařídit, 453 00:49:03,771 --> 00:49:08,016 protože i my jsme měli zakázáno ty prostředky využívat. Ale podívejme se na Švédsko. 454 00:49:08,136 --> 00:49:15,229 Švédsko má teď asi 18 miliard..., ano miliard ve svém stabilizačním fondu v USA, 455 00:49:15,349 --> 00:49:20,719 a oni potřebovali 400 miliónů, aby si zachránili vysoce technologické odvětví 456 00:49:20,839 --> 00:49:28,187 leteckého a automobilového průmyslu - SAAB. 400 miliónů! A neměli je. 457 00:49:28,307 --> 00:49:37,514 Prostě je neměli. Čína jim řekla, já vám je dám, jenže by se tak dostala k leteckým i automobilovým technologiím. 458 00:49:37,634 --> 00:49:43,346 Konečně by se naučila dělat automobilové motory, což dodnes neumí. 459 00:49:43,466 --> 00:49:47,012 Číně řekli ne, a SAAB zbankrotoval. 460 00:49:47,132 --> 00:49:54,961 A teď Čína po celém světě všechno skupuje a realizuje projekt hedvábné stezky. 461 00:49:55,081 --> 00:50:00,271 Všude ve všech směrech. Jak se z toho teď geopolitici vykroutí? 462 00:50:00,391 --> 00:50:07,216 Buď tedy z Číny udělají mořský stát, nebo naopak řeknou, 463 00:50:07,336 --> 00:50:15,718 že to jenom pevninské státy mohou vítězit? Podívejte se, jaké transportní artérie Čína vytvořila a jak fungují. 464 00:50:15,838 --> 00:50:20,105 No, něco si zase vymyslí, aby se dál mohli hrabat ve svém pískovišti. 465 00:50:20,225 --> 00:50:26,094 To je nám celkem jedno. Ale to hlavní. Opět byl světu z Česka vyslán signál. 466 00:50:26,214 --> 00:50:28,596 Stejně jako v roce 1938. 467 00:50:28,716 --> 00:50:37,650 Přenechali Česko Hitlerovi, Evropa mu spadla do klína a Hitler se stal centrem koncentrace řízení. 468 00:50:37,770 --> 00:50:40,963 Byla to první Evropská unie - jedno směřování. 469 00:50:41,083 --> 00:50:52,784 Potom patřilo pod Sovětský svaz a do roku 1968 byl SSSR jakoby konceptuálně mocný. 470 00:50:52,904 --> 00:51:03,250 Po roce 1968 SSSR již neměl žádnou konceptuální moc a Česko bylo ve vlivové zóně SSSR samostatným státem, 471 00:51:03,370 --> 00:51:15,897 který uplatňoval úplně jinou politiku, takže centrum esoterických znalostí řízení nepracovalo v zájmu SSSR. 472 00:51:16,017 --> 00:51:22,502 A teď bylo zase všem naznačeno - Čína. Poslouchat a orientovat se na Čínu! 473 00:51:22,622 --> 00:51:33,596 Bylo to řečeno správně, Česko se uvolnilo z řízení EU a USA. A kdo dostane klíč, když dobude město? 474 00:51:35,064 --> 00:51:43,755 Buď přítel, nebo ten, kdo může tomu městu velet a klíč od Československa teď má Čína. 475 00:51:46,397 --> 00:51:53,503 Další otázka od Marse S.S., který zanechal odkaz na video s Jefimovem, 476 00:51:53,623 --> 00:51:57,673 kde Viktor Alexejevič říká následující, citát: 477 00:51:57,793 --> 00:52:02,195 "Navaľnyj za peníze státního departmentu bojuje s rozkrádáním státních prostředků. 478 00:52:02,315 --> 00:52:05,800 Přece proti tomu nebudeme bojovat my, takové peníze na to nemáme. 479 00:52:05,920 --> 00:52:08,594 Tak když to financuje Navaľnyj, proč proboha ne?" 480 00:52:08,714 --> 00:52:13,393 Valeriji Viktoroviči, co měl na mysli prezident Fondu konceptuálních technologií Viktor Alexejevič Jefimov, 481 00:52:13,513 --> 00:52:15,794 když vyzýval ke spolupráci s Navaľným? 482 00:52:15,914 --> 00:52:19,528 On tam v podstatě řekl všechno přímo. Ta situace byla následující. 483 00:52:19,648 --> 00:52:32,846 Navaľnyj natočil film o tom, jak ruská prokuratura reálně likviduje, LIKVIDUJE ruskou ekonomiku. 484 00:52:32,966 --> 00:52:38,152 Prostě ji likviduje. Jak podrývá ekonomickou stabilitu Ruska. 485 00:52:38,272 --> 00:52:43,915 A prokuratura si proti Navaľnému nedovolí ani pípnout. A proč? 486 00:52:44,035 --> 00:52:49,592 Protože v systému nadnárodního řízení musí generální prokurátor Čajka 487 00:52:49,712 --> 00:52:54,963 Navaľnému posluhovat a dělat před ním pukrle. 488 00:52:55,083 --> 00:53:02,408 Proto když Navaľného odsoudili, a to přece musela zařídit prokuratura, 489 00:53:02,528 --> 00:53:09,045 tak to také byla ona, kdo se postaral o jeho okamžité propuštění, kdy si svůj trest odpykává tak, 490 00:53:09,165 --> 00:53:13,281 že jezdí, kam chce, setkává se, s kým chce, plánuje, co chce. 491 00:53:13,401 --> 00:53:20,377 Chápete? Všichni by si přáli odpykávat svůj trest tak jako Navaľnyj. Opakuji, že Čajka nic neudělal. 492 00:53:20,497 --> 00:53:25,617 Je pro nás výhodné zastavit tuto protistátní činnost prokuratury, 493 00:53:25,737 --> 00:53:29,110 která likviduje ruskou ekonomiku? Je to výhodné. 494 00:53:29,230 --> 00:53:38,149 Je to teď i v politickém zájmu nadnárodního řízení, které zastupuje Navaľnyj? 495 00:53:38,269 --> 00:53:45,638 Tak ať jen to udělá! Ať se perou mezi sebou a my přitom musíme jako chytrá opice řešit své úkoly. 496 00:53:45,758 --> 00:53:49,961 Všechno je to úplně jednoduché. 497 00:53:50,081 --> 00:53:52,472 Dále otázka od Taťány. 498 00:53:52,592 --> 00:53:58,235 Vážený pane Pjakine, kdy přestanete lidem věšet bulíky na nos? 499 00:53:58,355 --> 00:54:03,261 Šuvalov, Fetisov, copak to je vláda? Těm jsou všechny problémy Ruska ukradené. 500 00:54:03,381 --> 00:54:06,792 Oni mají v zahraničí své náhradní letiště a offshorový majetek. 501 00:54:06,912 --> 00:54:10,028 My jsme tady všichni strachy bez sebe, co bude s Ruskem zítra, 502 00:54:10,148 --> 00:54:14,272 a vy pořád lidi ukolébáváte, že někdo tu prodejnou vládu nahradí. 503 00:54:14,392 --> 00:54:20,578 Vláda bude v klidu dál krást a my lidé dál budeme milovat svou vlast, to jsou ty vlastenecké ideje. 504 00:54:20,698 --> 00:54:24,028 A hlavně prosím vás zase neodkazujte na Koncepci sociální bezpečnosti 505 00:54:24,148 --> 00:54:28,792 a nevyužívejte jí v zištných cílech. Pamatujte na její svatost a zvrácenost. 506 00:54:28,912 --> 00:54:31,815 Nemotejte lidem hlavy, my všechno víme. 507 00:54:31,935 --> 00:54:36,685 Tak se na to podívejte, ti lidé všechno vědí. 508 00:54:36,805 --> 00:54:42,945 A kdyby si alespoň dali tu práci a ke všemu, co již vědí, si navíc přečetli Koncepci sociální bezpečnosti, 509 00:54:43,065 --> 00:54:49,742 a nemám na mysli, aby se k ní modlili, přikládali ruce, ale přečetli si ji a pochopili ji, 510 00:54:49,862 --> 00:55:00,643 potom by se dozvěděli jednoduchou věc, že svět řídí ideje a není důležité kdo, ale co, 511 00:55:00,763 --> 00:55:08,634 že historii nedělají osobnosti, ale že to historický proces vyzdvihává osobnosti. 512 00:55:09,370 --> 00:55:11,279 Všechno je to právě naopak. 513 00:55:11,399 --> 00:55:19,050 Všechno znají a takové věci jako bylo setkání Teffta s Uljukajevem si nepovšimli. 514 00:55:19,170 --> 00:55:20,893 A proč? Co řešili? 515 00:55:21,013 --> 00:55:27,061 Řešili problém právě toho letiště. Nemohou tam jen tak odletět, protože tady nesplnili svůj úkol, 516 00:55:27,181 --> 00:55:29,772 takže je tam nepustí a všechny peníze jim seberou. 517 00:55:29,892 --> 00:55:35,147 Jako těm ostatním. Oni musí splnit svůj úkol tady a nedaří se jim to. 518 00:55:35,267 --> 00:55:38,671 Proto také říkají, že už v Rusku vůbec nic vlastnit nechtějí, 519 00:55:38,791 --> 00:55:44,553 nakradli si peněz už dost a teď už je jenom prosí, aby je pustili k nim na to náhradní letiště. 520 00:55:44,673 --> 00:55:47,422 Jenže to jim nechtějí dovolit. 521 00:55:47,542 --> 00:55:51,603 Co tam ještě bylo? Jaké tam byly vyjmenované osobnosti? 522 00:55:51,723 --> 00:55:53,217 Šuvalov a Fetisov. 523 00:55:53,337 --> 00:55:58,077 Ne to není zajímavé, ještě něco tam bylo dál, koho to tam... 524 00:55:58,197 --> 00:56:02,259 Je tu Glazjev, Katasonov, Sulakšin a Strelkov, je jich tu hodně. 525 00:56:02,379 --> 00:56:05,409 - Jo, to je ono. - A není třeba motat lidem hlavy. 526 00:56:05,529 --> 00:56:11,218 Já podporuji Sulakšina, aby bylo urychleně organizováno referendum na změnu ústavy prodejné vlády. 527 00:56:11,338 --> 00:56:16,551 Je to jasné. Pojďte je projít po jednom. Vy řekněte příjmení a já budu komentovat. 528 00:56:16,671 --> 00:56:18,604 - Glazjev. - Tak tedy Glazjev. 529 00:56:18,724 --> 00:56:25,039 Všechno tedy vědí, ano? V roce 2003 se Glazjev účastnil voleb a požadoval privatizaci půdy. 530 00:56:25,159 --> 00:56:30,548 U nás proběhla privatizace průmyslu, který se celý zkoncentroval do jedněch rukou 531 00:56:30,668 --> 00:56:38,319 a my teď díky činnosti našich patriotů včetně těch ve Státní dumě víme, 532 00:56:38,439 --> 00:56:44,019 že veškerý průmysl je v rukou západních společností a mimo ruské vlastnictví. 533 00:56:44,139 --> 00:56:47,160 A on požadoval, aby k tomu přihodili ještě i půdu. 534 00:56:47,280 --> 00:56:49,241 Co ještě Glazjev řeší? 535 00:56:49,361 --> 00:56:54,454 Nic. Všechny úkoly, které řeší, jsou jakoby patriotické, 536 00:56:54,574 --> 00:56:58,359 ale v podstatě nevedou k řešení kardinálních úkolů. 537 00:56:58,479 --> 00:57:03,667 Ale to hlavní... Pokud by chápal řízení, a byl normální, tak copak by něco takového mohl podporovat? 538 00:57:03,983 --> 00:57:05,797 - Kdo tam byl dál? - Katasonov. 539 00:57:05,917 --> 00:57:10,150 Katasonov. Pro něho jsou zastánci Koncepce sociální bezpečnosti jasní nepřátelé Ruska, 540 00:57:10,270 --> 00:57:14,675 protože se zabývají globální politikou, což mohou dělat pouze židé a zednáři. 541 00:57:14,795 --> 00:57:17,798 A hotovo, nesmíte jim do toho zasahovat, pokud to děláte... 542 00:57:17,918 --> 00:57:21,368 On je ten typ: Faktů znám mnoho, mám jich k dispozici dost a dost, 543 00:57:21,488 --> 00:57:24,347 ale metodologicky jsem neschopný, tak co mám dělat? 544 00:57:24,467 --> 00:57:27,966 Pláč Jaroslavny: "Och všechno jde špatně, tak špatně a nic se nedaří." 545 00:57:28,086 --> 00:57:31,613 Pokud se nic nedaří, je třeba se na problémy podívat víc seshora a zeširoka. 546 00:57:31,733 --> 00:57:36,702 "V žádném případě, v žádném případě, jenom ruská pravoslavná církev, to je vše, vše, vše..." Tedy jít níže. 547 00:57:37,075 --> 00:57:37,972 Dále. 548 00:57:38,092 --> 00:57:43,624 Sulakšin, který by chtěl urychleně svolat referendum na změnu ústavy. 549 00:57:44,254 --> 00:57:50,899 Ústava! Velkolepá ústava z roku 1936, ta stalinská, nezastavila represe, 550 00:57:51,019 --> 00:58:00,818 a nezabránila vzniku ústavy z roku 1977. Ta "dobrá" ústava z roku 1977 nezabránila rozpadu SSSR. 551 00:58:00,938 --> 00:58:03,807 Takže napsané zákony asi nestačí? 552 00:58:04,163 --> 00:58:09,529 Kromě toho, že je něco sepsané, se toho tedy také musí někdo držet? 553 00:58:09,649 --> 00:58:12,679 To zaprvé. Proto co může vyřešit referendum? 554 00:58:12,799 --> 00:58:18,398 Je třeba řešit otázky řízení. A jak chápe otázky řízení Sulakšin? 555 00:58:18,704 --> 00:58:22,561 Sulakšin stál dlouhou dobu v čele analytického centra, 556 00:58:22,681 --> 00:58:28,051 které obsluhovalo bývalého šéfa ruských železnic Jakunina, 557 00:58:28,171 --> 00:58:31,908 který si činil nárok na nejvyšší řízení přinejmenším v Rusku. 558 00:58:32,028 --> 00:58:40,118 A také vydal programový článek Globalizace a ekonomika... a kapitalismus, byla to Globalizace a kapitalismus. 559 00:58:40,238 --> 00:58:48,196 Už jsme o tom mluvili, že to nemá úroveň ani studentského referátu. 560 00:58:48,316 --> 00:58:56,559 Je to prostě hrůza. Tak proč Sulakšin nedokázal zajistit, aby měl Jakunin normální pohled na svět? 561 00:58:56,679 --> 00:58:59,949 A chápal reálné procesy řízení? 562 00:59:00,069 --> 00:59:05,019 Takže Stěpane Stěpanoviči, jak ty sám ty procesy vlastně chápeš? 563 00:59:05,139 --> 00:59:06,871 - Dále. - Strelkov. 564 00:59:06,991 --> 00:59:12,685 Strelkov. Ať už máme ke Strelkovovi jakýkoliv vztah, jedná se o účastníka Bílého projektu. 565 00:59:12,805 --> 00:59:18,394 A Bílým projektem se rozumí to, co řekl Žvaněckij: 566 00:59:18,514 --> 00:59:23,273 "Je třeba srovnat Rusko se zemí a vybudovat na jeho místě něco pořádného." 567 00:59:23,393 --> 00:59:29,126 Bílý projekt nemůže prominout tu věc, že bez elity, té staré rosSionské, 568 00:59:29,246 --> 00:59:33,995 carské, se SSSR stal velmocí číslo jedna. 569 00:59:34,115 --> 00:59:39,082 - Že se dostal do vesmíru, zvýšil životní úroveň lidí... - Venkovský balík to dokázal? 570 00:59:39,202 --> 00:59:43,498 Ano, venkovský balík to dokázal, což Bílý projekt nemůže prominout principiálně. 571 00:59:43,618 --> 00:59:47,042 A Strelkov náleží k tomuto projektu. 572 00:59:47,805 --> 00:59:52,817 Tak je to. Osobnost nedělá historii! A tady opět... 573 00:59:52,937 --> 00:59:59,357 Je třeba najít osobnost, kterou jim podstrčí prostřednictvím prostředků hromadné dezinformace, která to potom zařídí. 574 01:00:00,968 --> 01:00:05,479 Ještě něco tam měla? Prosba neodkazovat se na Koncepci. 575 01:00:05,599 --> 01:00:08,367 Nevyužívat jí v zištných cílech. 576 01:00:09,285 --> 01:00:18,307 Jaké zištné cíle? To už je spíš její problém. Copak jsem snad založil nějaké podniky nebo co? 577 01:00:18,427 --> 01:00:21,792 - Nebo někoho... - Nemotejte lidem hlavy. 578 01:00:21,912 --> 01:00:29,345 Ach tak, tím, že lidi vyzývám, aby studovali Koncepci sociální bezpečnosti a zvyšovali míru svého chápání, ano? 579 01:00:29,465 --> 01:00:35,790 Aby nebyli rukojmími cizích řídících rozhodnutí. Promiňte, ale to nemohu. 580 01:00:36,430 --> 01:00:41,853 Budu to tady používat a říkat: Lidé, snažte se chápat více, 581 01:00:41,973 --> 01:00:46,254 protože každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy, 582 01:00:46,374 --> 01:00:50,073 a v míře svého nepochopení na toho, kdo zná a chápe více. 583 01:00:50,193 --> 01:00:56,011 Koncepce sociální bezpečnosti takové znalosti o řízení sociálních supersystémů poskytuje, 584 01:00:56,131 --> 01:01:01,921 proto se učte, studujte, chápejte více a braňte zájmy své i své rodiny. 585 01:01:02,041 --> 01:01:07,497 Vždy jsem to říkal a vždy to říkat budu. A osobnosti hledat nebudu. 586 01:01:08,920 --> 01:01:19,775 A poslední otázka. Když se vrátíme k minulému pořadu z 28. března, tak v čase 52:43 jste řekl, citát: 587 01:01:19,895 --> 01:01:24,082 "Lexus a Vovan jsou nástroji nadnárodního řízení, 588 01:01:24,202 --> 01:01:28,662 nakolik jsou nástroji globálního prediktoru, to je ještě otázka." Konec citátu. 589 01:01:28,782 --> 01:01:33,495 Valeriji Viktoroviči, jak jste to myslel? Je buď globální prediktor, nebo vnitřní prediktor SSSR. 590 01:01:33,615 --> 01:01:37,091 - A možná jste měl na mysli posly z nebes? - Ale no tak... 591 01:01:37,211 --> 01:01:42,342 Já se doslova v každém pořadu Otázka-odpověď snažím vysvětlit, 592 01:01:42,462 --> 01:01:49,233 že nadnárodní řízení nezosobňuje jenom globální prediktor a vnitřní prediktor SSSR, 593 01:01:49,353 --> 01:01:57,199 ale že existují i jiná centra nadnárodního řízení. A jedním z takových center jsou USA. 594 01:01:57,319 --> 01:02:00,467 Jako stát, neustále o tom mluvím. 595 01:02:00,587 --> 01:02:09,523 Že je třeba rozlišovat nadnárodní řízení státní elity USA a nadnárodní řízení globální elity USA. 596 01:02:09,643 --> 01:02:16,750 Globální elita realizuje politiku globálního prediktoru a státní elita zase politiku státu USA. 597 01:02:16,870 --> 01:02:20,388 Je to velmi dobře vidět třeba na příkladu Ukrajiny. 598 01:02:20,508 --> 01:02:26,976 Ale vždyť přece existují ještě další nadnárodní společenství, která realizují nadnárodní politiku 599 01:02:27,096 --> 01:02:29,487 Kam přiřadíme třeba NATO? 600 01:02:29,607 --> 01:02:32,285 Kam zařadíme Šanghajskou organizaci pro spolupráci? 601 01:02:32,405 --> 01:02:34,614 A kam Evropskou unii? 602 01:02:35,301 --> 01:02:40,839 To všechno je nadnárodní řízení. To nejsou žádní poslové seslaní z nebes! 603 01:02:41,842 --> 01:02:48,486 Je třeba si uvědomovat, že je stát a jsou různé úrovně nadnárodního řízení, 604 01:02:48,606 --> 01:02:52,534 do kterých se daný stát začleňuje, nebo je začleňován. 605 01:02:52,945 --> 01:03:01,213 A tak řeší různé problémy. Dnes jsme třeba mluvili o Ázerbájdžánu, ano? 606 01:03:01,333 --> 01:03:05,300 Podívejte se na úroveň začlenění - Turecko. 607 01:03:05,701 --> 01:03:11,983 Ale na úrovni globálního řízení přeskočili Turecko a zařídili tu provokaci. 608 01:03:12,103 --> 01:03:18,322 Co a jak proběhlo konkrétně. Kdo přesně co vyprovokoval, zda Ázerbájdžán nebo Arménie, je podružné. 609 01:03:19,083 --> 01:03:27,478 Ázerbájdžánu přisoudili roli otloukánka a realizují to takoví fašisté jako Bülbüloglu. 610 01:03:28,839 --> 01:03:30,520 To je, oč tu jde. 611 01:03:31,022 --> 01:03:38,922 A v tom dotazu hned buď globální prediktor, nebo vnitřní prediktor, jakoby jiné úrovně řízení neexistovaly. 612 01:03:39,042 --> 01:03:42,491 Kam s takovými názory na řízení? 613 01:03:42,862 --> 01:03:51,199 Proto ještě jednou opakuji, studujte Koncepci sociální bezpečnosti, čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR, 614 01:03:51,319 --> 01:04:00,639 čtěte analytické zprávy vnitřního prediktoru SSSR, vnikejte do znalostí Koncepce sociální bezpečnosti. 615 01:04:01,240 --> 01:04:08,158 Rozšiřujte míru svého chápání, když budete vědět více, ochráníte zájmy své i své rodiny. 616 01:04:08,278 --> 01:04:12,273 Nestávejte se rukojmími cizích řídících rozhodnutí. 617 01:04:12,393 --> 01:04:21,483 Copak bude lidem v Ázerbájdžánu dobře, až ho převálcují, protože takoví lidé jako Polad Bülbüloglu chtějí válku? 618 01:04:22,269 --> 01:04:28,228 Až válka..., která nepřijde z Ruska, vůbec ne z Ruska. 619 01:04:28,348 --> 01:04:30,694 Tam přijde ISIL. 620 01:04:30,814 --> 01:04:33,317 A kdo žije v Ázerbájdžánu? Šíiti. 621 01:04:33,437 --> 01:04:39,128 A čím jsou pro ISIL šíiti? Nepřítelem, který musí být zlikvidován. 622 01:04:39,729 --> 01:04:45,142 To je problém Ázerbájdžánu z hlediska globálního prediktoru. 623 01:04:46,408 --> 01:04:51,699 A na tento problém, tedy pro toto řešení takoví jako Polad Bülbüloglu 624 01:04:51,819 --> 01:04:55,853 a všichni, kteří jsou pro válečné řešení, pracují, zuřivě pracují. 625 01:04:55,973 --> 01:04:59,450 Je načase se konečně zastavit a zamyslet se nad tím, co napáchali. 626 01:04:59,570 --> 01:05:02,069 Je toho více než dost, už jenom ty pogromy. 627 01:05:02,189 --> 01:05:05,744 Je třeba tyto věci přehodnotit, a potom teprve začít jednat, 628 01:05:05,864 --> 01:05:10,982 jinak v tomto směru nedosáhnou žádného pokroku, dokud tyto své postoje nepřehodnotí. 629 01:05:11,102 --> 01:05:16,158 Musí se dostat na jinou úroveň chápání, jenže to nechtějí. 630 01:05:16,278 --> 01:05:19,668 A když nechtějí, zaplatí za to krví. 631 01:05:19,788 --> 01:05:23,988 A poslední. Valeriji Viktoroviči, na konci každého pořadu zaznívá výzva 632 01:05:24,108 --> 01:05:28,388 studovat Dostatečně všeobecnou teorii řízení a tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR. 633 01:05:28,508 --> 01:05:32,762 Proč se tedy váš náhled a chápání toho, jak je zorganizován a funguje globální prediktor, 634 01:05:32,882 --> 01:05:36,551 neshoduje s tím, co o tom píše vnitřní prediktor SSSR? 635 01:05:37,746 --> 01:05:41,011 Je třeba uvést příklady. S důkazy sem. 636 01:05:41,131 --> 01:05:47,846 Není žádná neshoda. Je jenom různé pochopení toho, co jsem řekl já, 637 01:05:47,966 --> 01:05:53,468 a co je napsáno v pracích vnitřního prediktoru SSSR. 638 01:05:53,886 --> 01:05:55,440 Proč chápání? 639 01:05:55,560 --> 01:06:01,936 Protože co je vyložené v pracích vnitřního prediktoru SSSR? 640 01:06:02,056 --> 01:06:05,962 Metodologie s prvky technologie. 641 01:06:06,082 --> 01:06:11,462 A co děláme my tady? My vykládáme technologii s prvky metodologie. 642 01:06:11,582 --> 01:06:16,722 Z čeho zde vycházíme? Z Koncepce sociální bezpečnosti, ale používáme technologii. 643 01:06:16,842 --> 01:06:21,753 My ukazujeme, jak Koncepce sociální bezpečnosti funguje v životě. 644 01:06:22,397 --> 01:06:29,032 A když staví technologii na jednu úroveň s metodologií, tak tam samozřejmě bude rozdíl. 645 01:06:29,152 --> 01:06:35,897 Použití technologie vychází z metodologie a my právě předvádíme, jak metodologie funguje v životě. 646 01:06:36,017 --> 01:06:38,254 A žádné neshody tu nejsou. 647 01:06:39,476 --> 01:06:48,599 Takže poukažte na konkrétní věci, jenom aby to nebylo opět stylem, já si něco přečetl a pochopil jsem to tak a tak. 648 01:06:49,298 --> 01:06:53,292 Stejně jako v tom vtipu: Kdyby jednoduše napsal: Ahoj tati, pošli peníze. 649 01:06:53,412 --> 01:06:57,373 A on si klidně napíše: Ahoj tati, pošli peníze. 650 01:06:57,493 --> 01:07:00,800 Číst je nutné bez emocí a nepřidávat si, co tam není. 651 01:07:00,920 --> 01:07:04,936 Je práce Od korporativnosti k soudržnosti (sobornosti) 10. hlava. 652 01:07:05,056 --> 01:07:11,429 Tam jsou právě schémata toho, s kým vedete dialog, a co ve výsledku vnímáte. 653 01:07:11,549 --> 01:07:19,286 Tato schémata je třeba nastudovat, a pokud něco čtete, nebo posloucháte, brát je do úvahy. 654 01:07:19,406 --> 01:07:26,281 Protože to, co říkal Ježíš Kristus, a to, co slyšeli jeho apoštolové, jsou dvě zcela rozdílné věci. 655 01:07:26,401 --> 01:07:28,737 Dokládá to světová historie. 656 01:07:28,857 --> 01:07:35,284 Ale to přece platí i pro ostatní lidi. Proto je třeba se snažit opravdu pochopit, co jiný člověk řekl nebo napsal. 657 01:07:35,404 --> 01:07:39,508 A porovnat si to bez toho emocionálního přibarvení. 658 01:07:41,789 --> 01:07:48,118 A knihy vnitřního prediktoru SSSR vám doporučuji číst samostatně! 659 01:07:48,238 --> 01:07:53,386 Musíte do těch věcí vniknout sami, protože to za vás nikdo jiný neudělá. 660 01:07:53,506 --> 01:08:00,642 Nikdo vám nedokáže do hlavy vložit novou znalost. K tomu je nutná práce a tu práci si tedy musíte dát. 661 01:08:00,762 --> 01:08:05,928 Pokud nechcete, aby vás využívali jako nástroj, 662 01:08:06,048 --> 01:08:12,775 aby vás nezneužívali jako loutku v cizí hře se všemi následky z toho vyplývajícími, 663 01:08:12,895 --> 01:08:17,795 tak studujte Koncepci sociální bezpečnosti a braňte zájmy své i své rodiny. 664 01:08:17,915 --> 01:08:20,436 To je všechno, taková tu je varianta. 665 01:08:22,215 --> 01:08:26,213 Pokud to byla poslední otázka, tak na shledanou. 666 01:08:26,333 --> 01:08:27,753 Do příštích setkání.