1 00:00:08,600 --> 00:00:11,165 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 2 00:00:11,285 --> 00:00:14,897 Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 3 00:00:15,017 --> 00:00:18,425 Dnes je 11.04.2016. 4 00:00:18,545 --> 00:00:25,500 Začíná náš pořad Otázka-odpověď a první bude otázka o Náhorním Karabachu. 5 00:00:25,620 --> 00:00:28,242 Některým uživatelům to není jasné 6 00:00:28,362 --> 00:00:36,516 a konkrétně uživatel Mr. HS píše, že ohledně Karabachu jsme nic nevysvětlili. 7 00:00:36,636 --> 00:00:41,809 Vždyť i vy uplatňujete politiku dvojitých standardů. 8 00:00:41,929 --> 00:00:48,182 Zmínili jste Sumgait a už jste nemluvili o zvěrstvech v Hodžaly, kde Arméni zabíjeli Ázerbájdžánce. 9 00:00:48,302 --> 00:00:54,370 O Hodžaly je třeba v první řadě říci, že to nebyli Arméni, kteří zabíjeli Ázerbájdžánce. 10 00:00:54,490 --> 00:01:03,154 To, co se stalo v Hodžaly v roce 1992, je možné přesněji specifikovat jako akt genocidy Ázerbájdžánců. 11 00:01:03,274 --> 00:01:07,329 Jiný výklad je v této věci nemožný. 12 00:01:07,449 --> 00:01:17,300 Otázka, proč nebylo zmíněno Hodžaly, souvisí s názorem toho člověka, že o Karabachu nic nebylo vysvětleno. 13 00:01:17,420 --> 00:01:23,167 Ten názor je do určité míry správný, ale pouze do určité míry. Proč? 14 00:01:23,287 --> 00:01:29,250 Protože jak se říká: Mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, 15 00:01:29,370 --> 00:01:33,873 ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. 16 00:01:34,634 --> 00:01:47,253 Platí to i pro všechny, kteří se zabývají otázkami řízení, ať už profesionálně nebo ze zájmu. 17 00:01:47,373 --> 00:01:51,711 Ten člověk nepochopil, o čem jsem mluvil. 18 00:01:52,599 --> 00:02:02,896 I když jak dosvědčují fakta z minulého týdne, který následoval po našem pořadu, 19 00:02:03,016 --> 00:02:08,756 tak to, o čem jsem mluvil, bylo nejaktuálnější a nejžádoucnější právě v tomto ohledu, 20 00:02:08,876 --> 00:02:11,915 protože to vedlo k vytvoření informačního pole, 21 00:02:12,035 --> 00:02:16,160 na jehož základě mohla ruská diplomacie realizovat určité kroky, 22 00:02:16,280 --> 00:02:20,029 kterým se již nedalo nijak čelit. 23 00:02:20,149 --> 00:02:25,293 A konkrétně, Sergej Viktorovič Lavrov letěl přímo do Ázerbájdžánu, 24 00:02:25,413 --> 00:02:31,318 protože bylo nutné v tomto dialogu urychleně zvýšit váhu právě Ázerbájdžánu. 25 00:02:32,983 --> 00:02:36,757 A teď k tomu, proč je to nejasné? 26 00:02:36,877 --> 00:02:43,210 Protože chybí celkové pochopení té situace okolo Ázerbájdžánu a Arménie, 27 00:02:43,914 --> 00:02:47,745 a kde se vůbec vzal problém Náhorního Karabachu. 28 00:02:47,865 --> 00:02:53,723 Není možné vysvětlit to všechno v jenom pořadu, byť bychom se snažili sebevíc. 29 00:02:53,843 --> 00:02:59,843 Opět můžeme zmínit jenom jednotlivé fragmenty, základní body, a dále to propracovat již.... 30 00:02:59,963 --> 00:03:02,824 Takže podstata té věci je následující. 31 00:03:02,944 --> 00:03:12,004 Události na Ukrajině ukázaly světu, že existuje takový jev jako failed state, 32 00:03:12,124 --> 00:03:17,617 tedy stát neplnící své funkce, fiktivní, smyšlený stát, 33 00:03:17,737 --> 00:03:22,120 který tam jakoby je, ale ve skutečnosti neexistuje. 34 00:03:22,240 --> 00:03:29,113 A teď se o takových státech bude mluvit stále více a více, je možné jich vyjmenovat hodně. 35 00:03:29,233 --> 00:03:39,403 Daná situace se tedy týká čtyř takových fiktivních států, failed states, které spojuje organizace GUAM. 36 00:03:39,523 --> 00:03:44,477 Gruzie, Ukrajina, Ázerbájdžán a Moldavsko. 37 00:03:44,597 --> 00:03:51,565 To je široké pole pro geopolitiky, aby mohli zkoumat podstatu Smyčky anakondy. 38 00:03:51,685 --> 00:03:57,241 Jenže nic nepochopili, byli úplně mimo, a přitom se ta věc má tak: 39 00:03:57,361 --> 00:04:05,597 Existence jako samostatného státu není v případě žádného z těchto států historicky opodstatněná. 40 00:04:05,717 --> 00:04:12,256 Existence všech těchto států má pouze jediný cíl: destabilizovat postsovětský prostor 41 00:04:12,376 --> 00:04:18,202 a realizovat protiruskou politiku. 42 00:04:18,322 --> 00:04:24,449 Gruzie v tomto smyslu aktivně zaútočila v roce 2008. 43 00:04:24,569 --> 00:04:32,758 A platí to i pro Ukrajinu, Ázerbájdžán a Moldavsko, které se právě zaútočit chystá. 44 00:04:32,878 --> 00:04:41,558 Co se týká Ázerbájdžánu. V roce 2013 bylo společenství odborníků pobouřeno tím, 45 00:04:41,678 --> 00:04:53,021 že Írán zahájil nějaké kroky k vypovězení Gjulistánské mírové smlouvy z roku 1813 46 00:04:53,141 --> 00:05:04,771 podepsané po Rusko-perské válce (1804-1813), na základě které se Ázerbájdžán stal součástí Ruska. 47 00:05:04,891 --> 00:05:12,052 Pokud by ji tedy zrušili, tak by Ázerbájdžán nebyl oprávněn... A proč jenom Ázerbájdžán? 48 00:05:12,172 --> 00:05:22,438 Problém je v tom, že Gjulistánská smlouva byla fakticky jako samostatná smlouva zrušena 49 00:05:22,558 --> 00:05:28,740 v roce 1828 uzavřením Turkmančajské mírové smlouvy, další smlouvy. 50 00:05:28,860 --> 00:05:31,177 Stala se její součástí. 51 00:05:31,297 --> 00:05:40,175 Proto všechen ten povyk okolo zrušení Gjulistánské smlouvy je pouze diplomatický, informační manévr, 52 00:05:40,295 --> 00:05:48,638 na téma zhroucení ázerbájdžánské státnosti. Ale proč se nemluví o arménské státnosti, 53 00:05:48,758 --> 00:05:53,394 která také existuje na základě těchto smluv? 54 00:05:53,514 --> 00:05:59,122 Je to tak, jak jsem již nejednou říkal, že Arménie plní úplně jinou roli. 55 00:05:59,242 --> 00:06:05,385 Počínaje rokem 301, založením Velké Arménie, 56 00:06:05,505 --> 00:06:12,004 již s ohledem na historii plnila svou projektovou a konstrukční roli. 57 00:06:12,124 --> 00:06:19,096 Od té doby existoval stát Arménie a jeho předhistorie se počítá od roku 200 př. n. l. do naší éry. 58 00:06:19,216 --> 00:06:25,536 Písemnictví od pátého století, od 405-406 roku a tak dále. 59 00:06:25,656 --> 00:06:28,653 Takže k té podstatě... 60 00:06:31,411 --> 00:06:38,770 Jestliže Gruzie a Ukrajina měly "štěstí", samozřejmě v uvozovkách, 61 00:06:38,890 --> 00:06:45,343 že byly řízeny přímo nadnárodním řízením prostřednictvím USA, 62 00:06:45,463 --> 00:06:50,782 tak Moldavsko a Ázerbájdžán takové "štěstí" neměly. 63 00:06:51,393 --> 00:07:00,139 Ty jsou řízeny prostřednictvím vazalů, a je jim určeno plnit úplně jinou roli. 64 00:07:00,259 --> 00:07:07,756 Moldavsko řídí Rumunsko. Přímé šéfy má v Bukurešti, a až potom ve Washingtonu. 65 00:07:07,876 --> 00:07:13,333 Ázerbájdžán má zase šéfy v Turecku. 66 00:07:14,916 --> 00:07:24,109 Není žádným tajemstvím, že ázerbájdžánské silové struktury jsou přímo přesyceny tureckými "odborníky", 67 00:07:24,229 --> 00:07:30,504 takže Ázerbájdžán plní především turecké úkoly. 68 00:07:30,624 --> 00:07:32,720 A o čem jsem mluvil já? 69 00:07:32,840 --> 00:07:43,768 O tom, že k té události došlo v nepravý čas, a problémy to má vyvolat bezprostředně Erdoganovi. 70 00:07:43,888 --> 00:07:49,483 A ten konflikt v Ázerbájdžánu potřeboval kvůli jedinému cíli, 71 00:07:49,603 --> 00:07:54,678 aby dosáhl přímého dialogu s Ruskem a s nadnárodním řízením. 72 00:07:54,798 --> 00:08:01,005 Nechápe pod ním globalisty, ale řízení ze strany USA. 73 00:08:01,125 --> 00:08:07,865 Ten konflikt jako takový tedy Erdogan potřeboval a proč? 74 00:08:07,985 --> 00:08:15,757 On také letěl na Jaderný summit a měl v plánu setkat se tam s Obamou. 75 00:08:15,877 --> 00:08:21,419 Okolo toho jejich setkání to bylo celé jakési podivné. 76 00:08:21,539 --> 00:08:25,191 Turci tvrdili, že se setkání uskuteční a Američané, že ne, 77 00:08:25,311 --> 00:08:30,783 a potom řekli: "Tak dobře, zařídíme improvizované setkání." A zda a jaké to setkání bylo, není úplně jasné. 78 00:08:30,903 --> 00:08:34,889 Podstatou je, že Erdogan potřeboval odvetu. 79 00:08:35,009 --> 00:08:43,095 A tady se jeho lidé rozhodli mu vyhovět. Jenže úslužný hlupák je horší nepřítele. 80 00:08:43,215 --> 00:08:50,128 Dali rozkaz a rozpoutali konflikt v Náhorním Karabachu, který bylo třeba začít hasit. 81 00:08:50,248 --> 00:08:56,181 Jenže ho rozpoutali ve špatnou chvíli, kdy se Turecko nemohlo aktivně účastnit jeho řešení. 82 00:08:56,301 --> 00:09:00,359 Turecku zbyla jenom možnost vykřikovat, že Rusko je účastníkem konfliktu, 83 00:09:00,479 --> 00:09:03,301 protože začalo urychleně všechny usmiřovat. 84 00:09:03,421 --> 00:09:05,280 To Rusko se stalo klíčovým! 85 00:09:05,400 --> 00:09:10,397 Erdoganovi podřízení, kteří chtěli posílit jeho pozice, 86 00:09:10,517 --> 00:09:20,066 a kteří věděli, jak je ten konflikt v Náhorním Karabachu naplánován, zkazili načasování jeho začátku. 87 00:09:20,186 --> 00:09:24,230 A proto události, ke kterým došlo v Náhorním Karabachu, 88 00:09:24,350 --> 00:09:35,057 zapadly do osnovy právě té politiky, na základě které dělají z Erdogana bláznivého zběsilce. 89 00:09:35,177 --> 00:09:46,502 A proč jsem mluvil o Gülenovi a Gülovi? Protože ten konflikt, který byl naplánován v Karabachu, 90 00:09:46,622 --> 00:09:51,745 měl vynést nahoru bývalého prezidenta Abdullaha Güla, 91 00:09:51,865 --> 00:09:59,525 který jako první z Turecka začal dávat do pořádku a přesněji vůbec navazovat vztahy s Arménií. 92 00:09:59,645 --> 00:10:06,345 To dělá z Güla jednoduše klíčovou figuru v realizaci vztahů: 93 00:10:06,465 --> 00:10:13,464 Turecko - nadnárodní řízení, Turecko - Rusko, přes Náhorní Karabach. 94 00:10:13,584 --> 00:10:19,197 To se mělo stát, jenže naše ministerstvo zahraničí to podchytilo a nepovedlo se to, 95 00:10:19,317 --> 00:10:23,716 to však neznamená, že ten problém je úplně zažehnán. 96 00:10:23,836 --> 00:10:31,005 Ta věc se má tak. Jaká politika je vlastně uplatňována ve vztahu k samotnému Erdoganovi? 97 00:10:31,125 --> 00:10:36,184 Čím začalo vyostření situace v Turecku? Tím, že Izrael prohlásil, 98 00:10:36,304 --> 00:10:41,981 že izraelští občané musí opustit turecké území, protože má dojít k teroristickým útokům. 99 00:10:42,101 --> 00:10:45,008 Potom Státní department a Pentagon prohlásily to samé 100 00:10:45,128 --> 00:10:50,379 s ohledem na americké občany a pracovníky amerických úřadů na tureckém území. 101 00:10:50,499 --> 00:10:54,791 To vše pominulo a tento týden se stalo to samé. 102 00:10:54,911 --> 00:11:03,529 Jak Izrael, tak i USA opět prohlásily, že jsou možné teroristické útoky 103 00:11:03,649 --> 00:11:09,326 a v Istanbulu dokonce došlo k jednomu, při kterém utrpěli tři lidé. O čem to vypovídá? 104 00:11:09,446 --> 00:11:16,253 Že se nevzdali svého úmyslu dostat do hry Güla. 105 00:11:16,373 --> 00:11:22,434 Ale tady se jim to v podstatě kvůli účasti Ruska nedaří. 106 00:11:22,554 --> 00:11:29,084 Sergej Viktorovič, který je velmi zdatný diplomat, ihned přiletěl do Baku a začal vše řešit. 107 00:11:29,204 --> 00:11:34,178 A tady vzniká otázka: Co tam dělal jeho íránský kolega? 108 00:11:34,298 --> 00:11:37,418 Zdálo by se, co s tím má společného Írán? Ta věc se má tak, 109 00:11:37,538 --> 00:11:44,835 že Ázerbájdžán ve své podstatě nemá existovat a to tak, že vůbec ne, a v tom jsou všichni zajedno. 110 00:11:44,955 --> 00:11:48,607 S ohledem na Arménii, mytologizaci Arménie, 111 00:11:48,727 --> 00:11:54,575 má Ázerbájdžán plnit roli Kanaánců (Palestinců) ve vztahu k židům. 112 00:11:54,695 --> 00:12:01,097 Existovali kdysi v historii? Chtěli uškodit židům? Už neexistují. 113 00:12:01,217 --> 00:12:06,191 Ázerbájdžánci existovali kdysi v historii? Chtěli uškodit Arménům? Už neexistují. 114 00:12:06,311 --> 00:12:13,821 A tady se mimochodem dostáváme k té věci v Hodžaly, která hraje velice důležitou roli, a proč? 115 00:12:13,941 --> 00:12:19,448 Neexistují vůbec žádné pochybnosti, že se jednalo o akt genocidy, 116 00:12:19,568 --> 00:12:25,506 ale v otázce, kdo se ho dopustil, již panují velice silné pochybnosti. Je třeba to vyšetřit! 117 00:12:25,626 --> 00:12:31,916 Nehledě na to, že existují přímá svědectví, tedy prohlášení z arménské strany, že se té věci účastnili, 118 00:12:32,036 --> 00:12:39,632 tak to není dostatečně vypovídající a je tu jedna taková okolnost. 119 00:12:39,752 --> 00:12:46,431 Problém je v tom, že se války mezi Ázerbájdžánem a Arménií o Náhorní Karabach 120 00:12:46,551 --> 00:12:51,034 účastní Šedí vlci, tedy turecká organizace. 121 00:12:51,154 --> 00:12:55,659 A zorganizovat takový teroristický útok pro ni není vůbec žádný problém. 122 00:12:55,779 --> 00:13:03,076 A oni potřebovali, aby se z jedné strany tento akt v Hodžaly stal součástí arménské mytologizace, 123 00:13:03,196 --> 00:13:07,424 a současně zajistit, aby Arméni zůstali jakoby čistí. 124 00:13:07,544 --> 00:13:21,917 Na druhé straně měl tento teroristický útok, ta genocida, neodvratně rozeštvat Ázerbájdžánce a Armény. 125 00:13:22,037 --> 00:13:26,116 Proto si nesmíte myslet, že by v Ázerbájdžánu nevěděli, 126 00:13:26,236 --> 00:13:33,960 že to s tím teroristickým útokem, s tou genocidou v Hodžaly, není tak jednoduché. 127 00:13:34,080 --> 00:13:40,801 V Ázerbájdžánu to dobře vědí, ale "svidomí" Ázerbájdžánci, kteří terorizují ázerbájdžánský národ 128 00:13:40,921 --> 00:13:49,135 a řídí Ázerbájdžán s ohledem na turecké zájmy, se postarali, aby všichni lidé, 129 00:13:49,255 --> 00:13:58,257 kteří se třeba jen pokusili o té věci promluvit a vyšetřit ten zločin, museli mlčet, 130 00:13:58,377 --> 00:14:04,949 nebo svá slova brát zpět, protože by je to mohlo stát život. 131 00:14:05,069 --> 00:14:12,004 Takže co tam ve vztahu k Ázerbájdžánu dělal ten íránský diplomat? 132 00:14:12,124 --> 00:14:19,208 Vzhledem k tomu, že Ázerbájdžán vůbec nemá existovat, musí být zlikvidován. 133 00:14:19,328 --> 00:14:26,007 Jenže kdo by ho měl zlikvidovat? Měl by ho zlikvidovat ISIL, 134 00:14:26,127 --> 00:14:35,726 který by se tam měl dostat přes Turecko a zcela vyvraždit místní obyvatelstvo. 135 00:14:35,846 --> 00:14:44,848 A dál by opět měl zafungovat stejný scénář, kdy místo špatného islámu přichází ten správný. 136 00:14:44,968 --> 00:14:50,880 Írán by to území tedy měl vyčistit. 137 00:14:51,000 --> 00:14:59,810 Proto byl ten povyk v roce 2013 okolo Gjulistánské mírové smlouvy takovou sondou, 138 00:14:59,930 --> 00:15:06,545 do jaké míry je reálné, aby Írán vstoupil na území bývalého SSSR, do ruského prostoru 139 00:15:06,665 --> 00:15:12,087 a zabral si buď jen Ázerbájdžán, nebo i všechna území, 140 00:15:12,207 --> 00:15:17,756 kterých se týkala Gjulistánská a Turkmančajská smlouva s výjimkou těch, která jsou okupovaná, 141 00:15:17,876 --> 00:15:20,378 nebo která jsou arménská. 142 00:15:20,498 --> 00:15:24,086 Za tohoto scénáře by se mimochodem Nachičevan připojil k Arménii. 143 00:15:24,644 --> 00:15:29,245 Zjišťovalo se tedy, do jaké míry by ten scénář byl realizovatelný. 144 00:15:29,818 --> 00:15:41,181 A dále ta cesta ze severu na jih, dopravní tepna, na které se staví železnice z Ázerbájdžánu do Íránu. 145 00:15:41,301 --> 00:15:49,351 Je to trasa Astara - Rešt - Kazvin, na kterou se ptali na tiskové konferenci ministrů zahraničí. 146 00:15:49,471 --> 00:15:57,576 Stavba této trasy přibližuje konec Ázerbájdžánu jako takového 147 00:15:57,696 --> 00:16:04,082 z toho jednoduchého důvodu, že spojuje Írán s Ázerbájdžánem právě v tomto směru. 148 00:16:04,202 --> 00:16:10,657 Není to tak, jak si myslí ti, kteří se toho projektu účastní. 149 00:16:10,777 --> 00:16:15,280 V jaké situaci se v tomto ohledu ocitá Ázerbájdžán? 150 00:16:15,400 --> 00:16:22,264 Když probíhala ta tisková konference, tak jakým jazykem mluvil ázerbájdžánský ministr zahraničí? 151 00:16:22,384 --> 00:16:31,103 Anglicky! Dovolte mi se zeptat a proč, když účastníky byly Ázerbájdžán, Rusko a Írán? 152 00:16:31,553 --> 00:16:33,654 Proč angličtina? 153 00:16:33,774 --> 00:16:38,032 Copak to nedokážou přeložit z ázerbájdžánštiny? Vůbec ne. 154 00:16:38,152 --> 00:16:43,652 Přímo tam vše překládali. Jeden novinář položil otázku v ázerbájdžánštině a bez problémů vše přeložili. 155 00:16:43,772 --> 00:16:50,696 Takže překlad nebyl problém. A jakým jazykem mluvil íránský ministr? 156 00:16:50,816 --> 00:16:55,513 Anglicky. A jakým jazykem mluvil Sergej Viktorovič? Rusky! 157 00:16:55,633 --> 00:17:04,187 To je ukazatel orientace. Dokud Ázerbájdžán nezmění svou orientaci, bude mu hrozit fyzická likvidace! 158 00:17:04,307 --> 00:17:10,752 Protože ázerbájdžánské obyvatelstvo současný Írán nepotřebuje, 159 00:17:10,872 --> 00:17:18,126 kvůli jeho minulosti, vysoké vzdělanosti a jiné kulturní zkušenosti. 160 00:17:18,246 --> 00:17:25,138 Tuto špinavou práci má za Írán udělat ISIL. 161 00:17:25,258 --> 00:17:31,362 A kvůli tomu je třeba rozpoutat konflikt v Náhorním Karabachu. 162 00:17:31,482 --> 00:17:37,521 Probral jsem to velice zběžně, není to úplně všechno, ale podstata toho, co se stalo... 163 00:17:37,641 --> 00:17:41,869 Teď o tom mluvíme takto. Kdybych to řekl před týdnem, 164 00:17:41,989 --> 00:17:46,665 tak by mnohé otázky zůstaly nevyřčeny a nevytvořily by to informační pole, 165 00:17:46,785 --> 00:17:51,311 na základě kterého lidé, kteří viděli minulý díl, začali jednat. 166 00:17:51,431 --> 00:18:01,542 Jejich činnost by nebyla úplně efektivní. Naše ministerstvo zahraničí by nemělo tu správnou informační podporu. 167 00:18:01,662 --> 00:18:06,593 Proto teď... K Ázerbájdžánu se tak jako tak ještě budeme vracet. 168 00:18:06,713 --> 00:18:10,046 Mimochodem v tomto ohledu je nutné chápat jednoduchou věc. 169 00:18:10,166 --> 00:18:15,041 To je pro "svidomé" Ázerbájdžánce a diplomaty typu Bülbüloglu něco nepředstavitelného, 170 00:18:15,161 --> 00:18:17,164 ti to pochopit nemohou. 171 00:18:17,284 --> 00:18:30,004 Existence ázerbájdžánských území okupovaných Arménií je mimochodem jednou ze záruk 172 00:18:30,124 --> 00:18:41,445 existence ázerbájdžánské státnosti, a proto je nutné přestat mluvit o odchodu arménské armády, 173 00:18:41,565 --> 00:18:46,936 mám na mysli armádu Náhorního Karabachu z okupovaných území a všechno to řešit jinak. 174 00:18:47,056 --> 00:18:49,016 Jenže oni to nevědí a neumí to. 175 00:18:49,136 --> 00:18:53,449 A ve výsledku oni... Musí vyřešit problém Nachičevanu? 176 00:18:53,569 --> 00:18:57,286 Musí, jinak Nachičevan zůstane Arménii, to je bez debaty. 177 00:18:57,406 --> 00:19:02,708 Jinak se to okupované území dostane Arménii. Nachičevan dostane Arménie a Ázerbájdžán přestane existovat. 178 00:19:02,828 --> 00:19:06,527 Budou vykládat, že kdysi existovala taková sovětská republika a takový národ, 179 00:19:06,647 --> 00:19:09,221 ale potom přišli ISILovci, všechny vyvraždili, 180 00:19:09,341 --> 00:19:17,337 a proto bylo nutné to území znovu zasídlit Ázerbájdžánci z Íránu, kde jich mimochodem žije procentuální většina. 181 00:19:17,748 --> 00:19:22,761 Oni musí přestat trvat na jejich odchodu a řešit to jinými způsoby. 182 00:19:22,881 --> 00:19:28,285 A takové způsoby existují, to by ovšem museli používat mozek, 183 00:19:28,405 --> 00:19:34,204 a neutěšovat se fašistickými idejemi, že všechny vyvraždí, všem zařídí pogrom, 184 00:19:34,324 --> 00:19:38,100 jako to neustále ve svých vystoupeních dělá Bülbüloglu. 185 00:19:40,487 --> 00:19:48,564 Další z populárních otázek a konkrétně Kučukov Sergej prosí okomentovat reformu vnitřních vojsk 186 00:19:48,684 --> 00:19:53,822 a vytvoření národní gardy. A proč právě takový název - národní garda? 187 00:19:53,942 --> 00:19:57,806 Vždyť v Rusku máme mnoho národností, takže tento název není odpovídající. 188 00:19:57,926 --> 00:20:01,893 Navíc s ohledem na události na Ukrajině je jeho použití ještě podivnější. 189 00:20:02,013 --> 00:20:09,456 Pokud se budeme ohlížet na Ukrajinu a na další, tak se úplně připravíme o možnost cokoliv jakkoliv nazývat, 190 00:20:09,576 --> 00:20:11,873 nebo používat různé symboly. 191 00:20:11,993 --> 00:20:21,718 Jedním z příkladů je skutečnost, že jsme souhlasili s tím, že hákový kříž je symbolem německého nacismu. 192 00:20:21,838 --> 00:20:24,478 A jaké problémy s tím pořád máme! 193 00:20:24,598 --> 00:20:29,729 Jedná se o ruský symbol, se kterým teď nemůžeme v plné míře operovat. 194 00:20:29,849 --> 00:20:36,621 Proto tato pozice vyznívá asi tak: "Pojďte se rovnou vzdát." A proč? 195 00:20:36,741 --> 00:20:43,051 Co se týká toho národní. V ruském jazyce jsou takové pojmy jako národ/lid, národ/národnost a etnikum. 196 00:20:43,171 --> 00:20:51,941 A pokud to bereme z hlediska etnika, tak je zde funkčnější slovo národ. 197 00:20:52,061 --> 00:20:58,610 A pokud to bereme z hlediska společenského a politického, tak funkčnější je národnost/národ. 198 00:20:58,730 --> 00:21:08,813 Z (latinského natio) národ je politický termín a v daném případě mluvíme o celostátní ozbrojené složce, 199 00:21:08,933 --> 00:21:16,932 nejedná se o ozbrojenou složku nějakého jednoho konkrétního národa, etnika. 200 00:21:17,052 --> 00:21:25,099 Při výběru názvu samozřejmě vycházeli z reálií politické situace v celém světě. 201 00:21:25,219 --> 00:21:32,651 A tady nebylo proč dělat ústupky. Když je všude národní garda, tak pro by nemohla být v Rusku? 202 00:21:32,771 --> 00:21:38,692 Její název je pochopitelný a přístupný pro ty, kteří realizují globalizaci i pro dav, který řídí. 203 00:21:38,812 --> 00:21:47,102 Její úkoly nebude třeba vysvětlovat, jedná se o dostatečně funkční název. 204 00:21:47,222 --> 00:21:53,106 Co se týká samotné reformy, tak je zaprvé fakticky obnovováno ministerstvo vnitra, 205 00:21:53,226 --> 00:22:00,527 a zadruhé je vytvářen silový útočný blok, nad kterým nebudou mít kontrolu regionální elity. 206 00:22:00,647 --> 00:22:08,415 Je vytvářena jediná pěst, což prakticky znemožňuje provedení státního převratu 207 00:22:08,535 --> 00:22:17,104 na základě těch útočných mobilních skupin, které byly dříve rozmístěny v oblastech. 208 00:22:17,224 --> 00:22:21,710 Teď jsou podřízeni centrálně, což je jasný náznak: 209 00:22:21,830 --> 00:22:26,405 "Chlapci vůbec to nezkoušejte, o státním převratu si můžete nechat leda tak zdát." 210 00:22:26,525 --> 00:22:32,144 No a národní garda je plně funkční termín, a tím spíše v současných politických podmínkách. 211 00:22:32,264 --> 00:22:42,550 Pokud ještě navíc bude podpořeno a vymezeno přesné použití termínů národ, národnost a etnikum, 212 00:22:42,670 --> 00:22:48,402 které vyjadřují jedno a to samé, tak to může být ustáleno jako státní institut. 213 00:22:48,522 --> 00:22:58,532 Národ (od latin. natio) je celé Rusko a ruský národ tedy zahrnuje všechny občany Ruska. 214 00:22:58,652 --> 00:23:06,782 A co řeknete na to, že kromě národní gardy je teď podřízen prezidentovi i Rosarchiv. [Ruská federální archivní agentura] 215 00:23:06,902 --> 00:23:13,647 Historie je druhá chronologická priorita, která... 216 00:23:16,796 --> 00:23:24,019 ... je velice účinná, a kterou nelze nechat napospas jen tak někomu. 217 00:23:24,139 --> 00:23:33,153 To je taková naše zpětná odpověď na to, že... 218 00:23:33,854 --> 00:23:41,793 Vzpomínáte, jak nebyla Evropa ráda, a v každém případě Velká Británie a USA, že byla osvobozena Palmýra? 219 00:23:41,913 --> 00:23:46,689 Já jsem tu věc vysvětloval a ten archiv s tím souvisí. 220 00:23:47,210 --> 00:23:52,285 Bereme druhou chronologickou prioritu pod svou kontrolu, plnou! 221 00:23:52,405 --> 00:23:57,598 Ještě jedna z populárních otázek a konkrétně od Jevgenije. 222 00:23:57,718 --> 00:24:03,642 Je možné tvrdit, že srážka gosudarstvěniků (obránců státu) a kompradorů dosáhla nové úrovně svého vyostření? 223 00:24:03,762 --> 00:24:08,059 Jednání vlády z poslední doby, kdy ignorovala prezidentovy pokyny, 224 00:24:08,179 --> 00:24:15,283 a také rozporuplná prohlášení státních úředníků, kterými jakoby schválně provokovali nespokojenost lidí. 225 00:24:15,403 --> 00:24:21,556 A dále demonstrativní návštěva Uljukajeva u Teffta ohledně účasti USA v privatizaci ruských aktiv, 226 00:24:21,676 --> 00:24:25,894 jsou svým cynizmem pro gosudarstvěniky (obránce státu) bezprecedentní výzvou. 227 00:24:26,014 --> 00:24:31,177 Jenže není vidět žádná konkrétní zpětná reakce. Co to znamená? 228 00:24:31,297 --> 00:24:36,474 Probíhá snad vymezování a zafixování příklonu konkrétních osob do toho či onoho tábora? 229 00:24:36,594 --> 00:24:39,429 Ne. Tak to kategoricky není. 230 00:24:39,549 --> 00:24:45,280 A úředníci se nesnaží "jakoby" vyvolat napětí v lidech, oni dělají všechno možné, 231 00:24:45,400 --> 00:24:50,444 aby vyvolali napětí mezi lidmi a vyvedli je do ulic na podporu státního převratu. 232 00:24:50,564 --> 00:24:54,547 Oni svým jednáním vytváří negaci u lidí. 233 00:24:54,667 --> 00:25:01,486 A proč prý nejsou podnikány odvetné kroky? Jsou podnikány. Právě jste se ptali na Rosarchiv. 234 00:25:01,606 --> 00:25:10,441 To je konkrétní zpětná odpověď, konkrétní krok s ohledem na to, co je nutné podnikat. 235 00:25:10,561 --> 00:25:17,069 A jak to může souviset? Všichni jste asi slyšeli o panamském archivu, o těch dokumentech z Panamy. 236 00:25:17,189 --> 00:25:20,725 Pokud se podíváme na ten offshorový skandál, tak je úplně o ničem. 237 00:25:20,845 --> 00:25:22,406 Prostě o ničem. 238 00:25:22,526 --> 00:25:32,009 Přišít tyto dokumenty nějakému konkrétnímu člověku 239 00:25:32,129 --> 00:25:37,083 a vybudovat na základě toho praktickou politiku není jednoduše možné. 240 00:25:37,203 --> 00:25:39,277 Není tam skutková podstata trestného činu. 241 00:25:39,397 --> 00:25:43,293 Tak proč je okolo toho takový humbuk, a co s tím má společného Putin? 242 00:25:43,413 --> 00:25:51,903 No Putin je vždy vinen a Západ nikdy nevynechá možnost, aby mu zasolil, 243 00:25:52,023 --> 00:25:58,735 a to i v těch věcech, kde bylo dosáhnuto dohody o společném postupu, 244 00:25:59,946 --> 00:26:05,446 a kde jsou nuceni spolupracovat. Mám na mysli naše západní "partnery". 245 00:26:05,566 --> 00:26:10,194 Projevilo se to i v tomto offshorovém skandálu. 246 00:26:10,314 --> 00:26:19,109 Problém je v tom, že v rámci plánu provést státní převrat příliš mnoho lidí začalo postupovat nesprávně. 247 00:26:21,446 --> 00:26:32,380 Rozhodli se, že nebudou dále podporovat státní řízení, ale dohodnou se s těmi, 248 00:26:32,500 --> 00:26:37,452 kteří si objednali státní převrat. Již se do toho začlenili, 249 00:26:37,572 --> 00:26:45,296 svou účast probrali a už si brousí zuby na svých třicet stříbrných. 250 00:26:45,416 --> 00:26:53,684 Takže Putin prostřednictvím činů v Sýrii, uvnitř Ruska... 251 00:26:53,804 --> 00:27:00,420 Globální prediktor si uvědomuje, co Putin dělá a dobře ví, že je třeba se dohodnout. 252 00:27:00,540 --> 00:27:05,535 Pokud by teď vytáhli ten kolík v podobě Ruska ze soukolí, na kterém se drží celá světová stabilita, 253 00:27:05,655 --> 00:27:10,821 tak by se všechno začalo sypat. Přitom Putin realizuje svou politiku řízení, 254 00:27:10,941 --> 00:27:13,276 takže je nutné na tomto základu se dohodnout. 255 00:27:13,396 --> 00:27:18,886 Je třeba srovnat do řady ty, kteří Putinovi překážejí. 256 00:27:19,006 --> 00:27:27,259 A ve všech těch panamských dokumentech figurují lidé, 257 00:27:27,379 --> 00:27:36,193 kteří se v té či oné míře v rámci realizace globální politiky nechovají správně, 258 00:27:36,313 --> 00:27:40,183 jak s ohledem na zájmy Ruska, tak i globálního prediktora. 259 00:27:40,303 --> 00:27:47,362 Ale jsou tam také lidé, které tam zařadili schválně, aby Putinovi zavařili. 260 00:27:47,482 --> 00:27:51,352 Nebudu je vyjmenovávat a upozorňovat na ně. 261 00:27:51,472 --> 00:27:59,911 Uljukajev je jasný. Ten si už chudák myslí, že převrat je realita a šel se domlouvat. 262 00:28:00,031 --> 00:28:05,837 Tak mu bylo jasně naznačeno: "Vidíš tam své jméno? My máme všechno pod kontrolou!" 263 00:28:05,957 --> 00:28:12,985 Pokud si někdo myslí, že nějaký offshor může existovat bez kontroly tajných služeb, tak je naivka. 264 00:28:13,105 --> 00:28:19,000 Bankovní systém má ve světovém finančně úvěrovém systému pod kontrolou všechny. 265 00:28:19,120 --> 00:28:25,984 A všechny ty offshory jsou vytvořeny kvůli tomu, abyste jako opička, kterou chytili na hrstičku rýže, 266 00:28:26,104 --> 00:28:31,797 seděli a čekali, až přijdete o hlavu, aby si na vás pochutnali. 267 00:28:31,917 --> 00:28:38,995 K tomu je ten seznam, kde je všechno, i fotbalové a jiné záležitosti... 268 00:28:39,115 --> 00:28:41,683 Ani Cameron se nechoval, jak měl. 269 00:28:41,803 --> 00:28:46,923 Ten to pochopil okamžitě a hned se také začal omlouvat na rozdíl od našeho Uljukajeva. 270 00:28:47,043 --> 00:28:51,353 Ten by měl teď přiběhnout, čelem bít o kremelské schody, 271 00:28:51,473 --> 00:28:55,356 a volat: "Promiň, špatně jsem vše pochopil, jsem vinen!" 272 00:28:55,476 --> 00:28:59,022 Měl by si vzít příklad z reakce Camerona. 273 00:29:01,023 --> 00:29:06,156 Vladislav Morozov se ptá, proč Rusko přestalo informovat 274 00:29:06,276 --> 00:29:11,259 a dokazovat svou pravdu ohledně boeingu sestřeleného nad Donbasem? 275 00:29:11,379 --> 00:29:15,664 A ještě je tu druhá otázka. Proč v té věci mlčí Holandsko? 276 00:29:15,784 --> 00:29:28,111 Protože mlčí. Rusko s ničím nepřestalo, stále pokračuje, ale je třeba si uvědomit jednoduchou věc, 277 00:29:28,231 --> 00:29:34,455 že události takového druhu mají dlouhodobý charakter. 278 00:29:34,575 --> 00:29:39,979 Pokud není ihned všechno zveřejněno, někdo udělal neopatrné kroky, 279 00:29:40,099 --> 00:29:48,129 a stal se závislým na tom, co může být zveřejněno, tak je to třeba využít a získat z toho maximální užitek. 280 00:29:48,249 --> 00:29:52,665 Jako to například Putin dosud dělá v případu Kurska. 281 00:29:52,785 --> 00:30:00,594 Dosud. Ti kluci nezahynuli zbytečně, to torpédování naší ponorky se dosud Američanům nevyplácí. 282 00:30:00,714 --> 00:30:03,970 Stále je to využíváno v zájmu Ruska. 283 00:30:04,090 --> 00:30:08,369 Stejné je to tady. Proč a kdo by potřeboval rychlé odhalení, 284 00:30:08,489 --> 00:30:15,071 když jsou chyceni na takových háčcích, že je máte tam, kde je chcete mít a můžete je donutit dělat, co potřebujete. 285 00:30:15,191 --> 00:30:20,663 A oni to budou dělat, protože se chovali neopatrně a jsou teď závislí. 286 00:30:20,783 --> 00:30:24,696 To jsou velice vážné a dlouhodobé záležitosti 287 00:30:24,816 --> 00:30:34,806 a v některých takových věcech to odhalení netrvá jenom desetiletí, ale i staletí, a stále to hraje roli. 288 00:30:34,926 --> 00:30:40,797 Proto vše probíhá jak má, když je to zapotřebí, tak Rusko včas pustí další kousek 289 00:30:40,917 --> 00:30:53,013 a oni jsou hned chápavější, lépe se s nimi dá dohodnout, takže je potom i reálné se s nimi na něčem dohodnout. 290 00:30:53,133 --> 00:30:59,705 Přitom je třeba dávat pozor na dodržování té správné míry, aby se nic nelámalo přes koleno. 291 00:30:59,825 --> 00:31:04,713 Maxim z Doněcku prosí okomentovat referendum v Holandsku. 292 00:31:04,833 --> 00:31:09,674 K čemu vlastně bylo, když asociace Ukrajiny a EU je již účinná. 293 00:31:09,794 --> 00:31:14,308 Nesouvisí ten výsledek s boeingem sestřeleným nad Ukrajinou, 294 00:31:14,428 --> 00:31:19,877 a kdo a proč napočítal právě takový výsledek, vždyť úřady mohly zařídit jakákoliv čísla? 295 00:31:19,997 --> 00:31:27,448 Zaprvé zde nikdo nic nenapočítával, všechno provedli zcela objektivně, aby získali... 296 00:31:30,405 --> 00:31:42,788 Byly tam široce využity všechny ty píár technologie, proto o žádném falšování voleb nemůže být řeči. 297 00:31:42,908 --> 00:31:49,457 Nejvíce ten výsledek ovlivnila hromadná výprava ukrajinské delegace 298 00:31:49,577 --> 00:31:54,860 v čele s ministrem zahraničí Klimkinem, kterou platil Soros. 299 00:31:54,980 --> 00:32:01,111 Sami se postarali o takový výsledek. Ta píár technologie, kterou použila Ukrajina, je velice "efektivní". 300 00:32:01,231 --> 00:32:07,031 Jsou "majdanutí" a dokážou jenom skákat na Majdanu. Tak si zase zaskákali a výsledek tomu odpovídá. 301 00:32:07,151 --> 00:32:18,475 Nač je to potřebné? My jsme nejednou mluvili o tom, že řízení Ukrajiny je převáděno od USA k Evropě. 302 00:32:19,317 --> 00:32:28,070 V souladu s tím musí být Ukrajina konečně postavena do latě. 303 00:32:28,190 --> 00:32:33,639 Nemá z ní být kryptokolonie, ale přímo kolonie. 304 00:32:33,759 --> 00:32:39,584 A v tomto ohledu se nejedná o to, zda je nějaká asociace platná nebo ne. 305 00:32:39,704 --> 00:32:46,955 Tyto věci se řeší úplně jinými smlouvami a řeší se to dohodami, tedy spíše ani ne tak dohodami, 306 00:32:47,075 --> 00:32:54,631 jako slovem, které zní s ohledem na ukrajinštinu velice výstižně a vyjadřuje i ukrajinskou mentalitu: 307 00:32:54,751 --> 00:32:56,596 úsluha! 308 00:32:56,716 --> 00:33:03,243 To když se ukrajinská vláda zavazuje k úsluhám, aby se Západu co nejvíce zavděčila. 309 00:33:03,363 --> 00:33:07,899 Oni sami hledají další možnosti, jak se Západu zavděčit. 310 00:33:08,019 --> 00:33:13,797 A Ukrajina je již převáděna... Tímto způsobem dochází k jejímu formálnímu odstavení. 311 00:33:13,917 --> 00:33:19,226 "Chlapci, zapomeňte, že byste se stali součástí Evropy. Vidíte? Lidé s tím nesouhlasí. 312 00:33:19,346 --> 00:33:24,337 Stejného názoru jsou prakticky všichni, a když je to tak a všichni jsou zajedno, 313 00:33:24,457 --> 00:33:28,774 že vás tu nepotřebujeme, tak tu nemáte co dělat a existuje pro vás jiná varianta. 314 00:33:28,894 --> 00:33:34,180 Dál skákejte na Majdanu, zabíjejte Rusy na Donbasu a v Rusku, 315 00:33:34,300 --> 00:33:46,068 a my za odměnu dál budeme omezovat vaši přítomnost v našem "civilizovaném" prostoru. 316 00:33:46,188 --> 00:33:52,737 Vy se sami mezi sebou postupně vyvraždíte, a my se tak konečně dostaneme k vašemu území! 317 00:33:52,857 --> 00:33:58,354 Mimochodem, jedna z posledních událostí v ukrajinské vládě - odstoupení Arsenije Jaceňuka. 318 00:33:58,474 --> 00:34:07,457 Odstoupení Jaceňuka s tím přímo souvisí. USA si stále ještě dělaly určité naděje. 319 00:34:07,577 --> 00:34:13,260 Přece se všech svých pozic na Ukrajině nevzdávají najednou, ustupují postupně. 320 00:34:15,835 --> 00:34:28,142 A při svém ústupu si připravují pozice, kde a jak ustoupí, aby to probíhalo plánovité a nejednalo se o úprk. 321 00:34:30,517 --> 00:34:33,392 USA doufaly, 322 00:34:34,920 --> 00:34:41,106 že pokud se v tom referendu odhlasuje souhlas s asociací, 323 00:34:41,226 --> 00:34:45,145 tak to umožní, aby Evropa zůstala pod kontrolou USA 324 00:34:45,265 --> 00:34:51,994 a Ukrajinu k ní budou moci připojit jako kouli k trestancově noze, 325 00:34:52,114 --> 00:34:55,644 a ovládat tak Evropu i Ukrajinu. 326 00:34:55,764 --> 00:35:00,811 Ale vzhledem k tomu, že Evropa z hlediska řízení USA převezla a odpoutává se, 327 00:35:00,931 --> 00:35:04,704 tak to znamená, že je třeba opustit pozice. 328 00:35:04,824 --> 00:35:09,744 A tady nastupuje zajímavý okamžik. Vzpomínáte, jak jsme mluvili o tom, 329 00:35:09,864 --> 00:35:16,148 že Jaceňuk má být podle plánu USA odstaven někdy v květnu. 330 00:35:16,268 --> 00:35:21,916 To znamená, že do května by měl vydržet, a nehledě na to, že květen se již blíží, ještě nějaký čas zbývá. 331 00:35:22,036 --> 00:35:30,795 Odstoupení Jaceňuka by mělo znamenat začátek totální války na Ukrajině, 332 00:35:30,915 --> 00:35:38,255 která by se přenesla na ruské a evropské území. 333 00:35:38,375 --> 00:35:46,078 Takže osmého dubna, dva dny před Jaceňukovým odstoupením, ale již po referendu, 334 00:35:46,198 --> 00:35:57,322 když bylo jasné, že Jaceňuka budou stahovat, šéf doněcké vojenské a civilní správy z kyjevské bandy 335 00:35:57,442 --> 00:36:06,856 Žebrovskij ohlásil, že brzy dojde k zahájení vojenských operací a útoku na Rusko. 336 00:36:06,976 --> 00:36:13,788 Jakmile to vyhlásil, tak došlo k velice zajímavým událostem. 337 00:36:13,908 --> 00:36:21,101 Již za tři hodiny prakticky všechna ukrajinská média oznámila, 338 00:36:21,221 --> 00:36:25,904 že bere svá slova zpět, že ho jenom špatně pochopili. 339 00:36:26,024 --> 00:36:31,790 Že on osobně je připraven, ale Ukrajina není. Oč tedy šlo? 340 00:36:31,910 --> 00:36:39,467 Pro všechny "svidomé", "majdanuté" měl být odchod Jaceňuka určitým signálem 341 00:36:39,587 --> 00:36:47,333 k zahájení totální války na Ukrajině všech proti všem, která by se přenesla i do Ruska. 342 00:36:47,453 --> 00:36:52,778 Rusko by bylo nuceno přistoupit k určitým řídícím opatřením, a to i vojenského charakteru, 343 00:36:52,898 --> 00:36:57,785 což by přispělo k přenosu války na jeho území. 344 00:36:57,905 --> 00:37:06,157 Rozšířilo by se to i do Evropy, která by byla nucena jednat podobně jako Rusko a se stejným výsledkem. 345 00:37:06,277 --> 00:37:11,451 Jenže ho okamžitě setřeli a on se začal také hned omlouvat. A proč? 346 00:37:11,571 --> 00:37:20,516 Protože jakmile Jaceňuk oznámil odstoupení, tak mu zavolal Biden. 347 00:37:21,683 --> 00:37:29,736 A Biden není zástupcem státní, ale globální elity a ten telefon znamenal, 348 00:37:29,856 --> 00:37:38,846 že odstoupení Jaceňuka pro Ukrajinu neznamená začátek totální války. 349 00:37:38,966 --> 00:37:50,309 Že k tomu došlo podle plánu a pod vedením globální elity a je to součástí předávání řízení Ukrajiny Evropě, 350 00:37:50,429 --> 00:37:53,524 aby Rusko bylo odříznuto. 351 00:37:53,644 --> 00:37:57,435 Nakolik se jim to povede... To jsou velice závažné manévry. 352 00:37:57,555 --> 00:38:04,825 Je třeba si uvědomovat jednoduchou věc, že USA mají v podobě 353 00:38:04,945 --> 00:38:14,040 všech failed states, těch fiktivních států a konkrétně Ukrajiny... 354 00:38:14,160 --> 00:38:22,734 V Amerických kreslených filmech a komediích je vždy taková část, 355 00:38:22,854 --> 00:38:32,856 kdy zlá, velice chytrá, klíčová postava, v hlavní roli, plánuje velice delikátní operace, 356 00:38:32,976 --> 00:38:39,361 které jí v případě, že budou úspěšné, dopomohou ovládnout všechny a všechno. 357 00:38:39,481 --> 00:38:44,710 Jenže je vždy problém, že její pomocníci jsou totální idioti. 358 00:38:44,830 --> 00:38:50,381 Oni jsou sice svému pánovi upřímně oddaní, ale nevědí, jak se co má udělat, 359 00:38:50,501 --> 00:38:58,362 a dělají chyby doslova na každém kroku a ve výsledku, když už se zdá, 360 00:38:58,482 --> 00:39:08,126 že je zloduch na krok od svého cíle, tak díky těmto "pomocníkům" je všechno jinak 361 00:39:08,246 --> 00:39:12,043 a často to znamená jeho konec. 362 00:39:12,163 --> 00:39:21,076 Takže takovéto americké filmy znázorňují v podobě zloducha státní elitu USA, 363 00:39:21,196 --> 00:39:29,028 a ti pomocníci, které používají pro dosažení svých cílů, jsou národní elity z těch fiktivních států. 364 00:39:29,148 --> 00:39:37,330 U nás jsou to mimochodem takoví jako Uljukajev, takoví chytráci, kteří, jak říkám, 365 00:39:37,450 --> 00:39:43,966 si nedokážou vzít příklad ani z Camerona, kterému ihned zapálilo, že je čas na pokání. 366 00:39:44,086 --> 00:39:50,456 A nakonec událost asi také spojená s globální elitou. 367 00:39:50,576 --> 00:39:56,887 Ta početná delegace z Rakouska, která minulý týden navštívila Moskvu. 368 00:39:57,007 --> 00:40:07,002 Rakouská delegace v Moskvě, ano. Ve stejný den proběhla jednání prezidentů, 369 00:40:07,122 --> 00:40:18,725 premiérů, ministrů vnitra, zemědělství, energetiky, velitelů generálních štábů... Působivé, že? 370 00:40:18,845 --> 00:40:29,571 O co šlo? Ta věc se má tak, že vzhledem k tomu, že došlo k odložení plánu realizace 371 00:40:32,903 --> 00:40:37,230 evropského islámského chalífátu, 372 00:40:37,350 --> 00:40:45,591 je nutné řešit stabilitu evropských států a uchování jejich kulturní identity, na nějakém základě. 373 00:40:45,711 --> 00:40:51,847 Minule jsme říkali, že papež omýval nohy běžencům. 374 00:40:51,967 --> 00:40:58,570 Římskokatolickou církev již zachránit není možné, ale je možné se ještě pokusit o záchranu Evropy. 375 00:40:58,690 --> 00:41:09,474 Aby byly položeny nějaké mravní a duchovní základy pochopitelné a přijatelné pro evropské západní obyvatele, 376 00:41:09,594 --> 00:41:16,724 konalo se setkání papeže a našeho patriarchy. 377 00:41:16,844 --> 00:41:28,614 Pomocí nástrojů římskokatolické církve a západních států je na katolické území uváděna ruská pravoslavná církev. 378 00:41:28,734 --> 00:41:32,910 Proto když někdo tvrdí, že ruská pravoslavná církev něco zradila, 379 00:41:33,030 --> 00:41:35,720 tak to tak není, tady slízne jenom smetanu. 380 00:41:35,840 --> 00:41:40,658 Jinou věcí je, že pokud se ruská pravoslavná církev nebude ve vztahu k Putinovi chovat správně, 381 00:41:40,778 --> 00:41:50,738 vůči jedinému člověku, který ví, je schopný a umí vyřešit tu krizi, na kraji propasti které stojí celý svět... 382 00:41:50,858 --> 00:41:54,997 Na kraji globální ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofy. 383 00:41:55,117 --> 00:41:58,975 Pokud tu nebude Putin, tak se všechno sesype na principu dominových kostek. 384 00:41:59,095 --> 00:42:03,845 Takže pokud se na tomto poli církev nebude chovat správně, o tyto nástroje přijde. 385 00:42:03,965 --> 00:42:10,039 Pokud se bude chovat správně, tak dostane pod svou správu celé území římskokatolické církve. 386 00:42:10,159 --> 00:42:17,482 To je velká výhra, přičemž se jim to všechno do rukou dostane jenom díky tomu, že je Rusko mocné. 387 00:42:17,602 --> 00:42:20,865 Nebude Rusko, nedostanou nic. 388 00:42:22,615 --> 00:42:31,857 Někdo musí tedy všechny tyto úkoly vyřešit, ale jak? 389 00:42:31,977 --> 00:42:35,346 Evropská armáda není akceschopná. 390 00:42:35,466 --> 00:42:41,111 Akceschopnost evropských ozbrojených složek je také omezená, 391 00:42:41,231 --> 00:42:48,910 takže je potřebná velice silná a mocná opora, na základě které by bylo možné nějaké úkoly řešit. 392 00:42:49,030 --> 00:43:00,836 Rakousko má v Evropě dost unikátní postavení. Jestliže Praha je takové okultní centrum, 393 00:43:00,956 --> 00:43:05,391 tak Vídeň je zase funkční centrum. 394 00:43:05,511 --> 00:43:10,490 Knihovna Habsburků se nachází právě tam. 395 00:43:13,918 --> 00:43:21,079 Vídeň má zkušenosti s budováním impéria, a také se spoluprací s Ruskem. 396 00:43:21,932 --> 00:43:34,208 Proto přijeli sem řešit ten úkol komplexně. Přejí si na úkor Ruska vyřešit své vlastní úkoly. 397 00:43:34,328 --> 00:43:37,329 Je nutné mít na paměti dvě věci. 398 00:43:37,449 --> 00:43:48,566 Zaprvé. V Rakousku-Uhersku byl kdysi ministrem zahraničí Felix Schwarzenberg, 399 00:43:48,686 --> 00:43:54,431 který řekl následující větu chybně připisovanou kde komu, jenom ne jemu. 400 00:43:54,551 --> 00:43:59,478 "Rakousko svojí nevděčností ještě udiví svět." 401 00:44:01,917 --> 00:44:10,101 O co jde? Je to tak, že Rusko, Mikuláš I., který upřímně věřil, 402 00:44:10,221 --> 00:44:15,302 že svaté spojenectví je spojenectvím Rakouska, Pruska a Ruska, 403 00:44:15,422 --> 00:44:21,441 a že uchování stávajícího světového řádu v Evropě je cílem všech, 404 00:44:21,561 --> 00:44:32,796 přišel na žádost rakouského císaře Františka Josefa I. Rakousku na pomoc a potlačil maďarskou revoluci, 405 00:44:32,916 --> 00:44:40,521 maďarské povstání, což se stalo v roce 1849. 406 00:44:40,641 --> 00:44:50,769 A v roce 1850 napsal František Josef I. v dopise své matce následující, přečtu to přesně, mám to tady: 407 00:44:50,889 --> 00:44:55,137 Naše budoucnost je na východě a my svedeme moc a vliv Ruska do těch hranic, 408 00:44:55,257 --> 00:44:59,475 za které se mohlo dostat jenom díky naší slabosti a zmatku v našem táboře. 409 00:44:59,595 --> 00:45:03,213 Pomalu, ale jistě a nejlépe tak, aby si toho car Mikuláš I. vůbec nevšimnul, 410 00:45:03,333 --> 00:45:06,295 přivedeme ruskou politiku ke krachu. 411 00:45:06,415 --> 00:45:10,169 Samozřejmě, že není dobré jít proti starým přátelům, ale v politice to jinak nejde 412 00:45:10,289 --> 00:45:14,160 a náš přirozený protivník je na východě, je jím Rusko. Konec citace. 413 00:45:14,280 --> 00:45:18,394 Vždy to tak pro Evropu bylo, je a bude. 414 00:45:18,514 --> 00:45:22,323 Rusko potřebují jenom jako prostředek pro řešení svých vlastních problémů. 415 00:45:22,443 --> 00:45:25,746 Jenže v čele Ruska teď stojí gosudar, 416 00:45:26,560 --> 00:45:31,504 který, jak ukazuje praxe, nemá ve zvyku našlapovat stále na stejné hrábě. 417 00:45:32,050 --> 00:45:34,372 Proto bude všechno v pořádku. 418 00:45:34,861 --> 00:45:39,243 Je třeba řešit problémy, řešit je za účasti Ruska, 419 00:45:39,363 --> 00:45:41,993 protože pokud to odmítneme, budou je muset řešit jinak 420 00:45:42,113 --> 00:45:45,310 a my se potom s výsledky jejich řešení tak jako tak budeme muset potýkat. 421 00:45:45,430 --> 00:45:48,785 Je nutné věci ovlivňovat tak, aby výsledky byly pro nás přijatelné. 422 00:45:48,905 --> 00:45:51,028 Nemůžeme se vyhýbat řešení těch problémů. 423 00:45:51,148 --> 00:45:58,117 Rakousko k nám přijelo, přijelo jménem celé Evropy, tak je třeba si sednout a ty věci řešit, 424 00:45:58,237 --> 00:46:06,803 ale v zájmu Ruska a s vědomím, že řešení, do kterých nás chtějí zatáhnout, mají za cíl Rusko oslabit, 425 00:46:06,923 --> 00:46:09,342 a následně vést k jeho likvidaci. 426 00:46:09,462 --> 00:46:16,146 Chtějí opět využít ruské zdroje ve prospěch Evropy, a potom udivit svět svojí nevděčností. 427 00:46:16,266 --> 00:46:17,892 Dorazit Rusko. 428 00:46:19,092 --> 00:46:22,202 To byla pro dnešek poslední otázka. 429 00:46:22,897 --> 00:46:30,699 Nu což, dnes jsme začínali otázkou o Karabachu a mluvili o tom, 430 00:46:30,819 --> 00:46:34,429 že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, 431 00:46:34,549 --> 00:46:39,212 ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Je třeba ten okruh rozšiřovat. 432 00:46:39,332 --> 00:46:44,878 Je nutné do svých znalostí zahrnout i otázky řízení sociálních systémů. 433 00:46:44,998 --> 00:46:50,001 Tato znalost je pouze v Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorii řízení. 434 00:46:50,121 --> 00:46:54,729 Proto studujte Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení, 435 00:46:54,849 --> 00:46:57,272 braňte zájmy své i své rodiny. 436 00:46:57,392 --> 00:47:00,281 Do příštích setkání, na shledanou.