1 00:00:07,809 --> 00:00:11,129 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 2 00:00:11,249 --> 00:00:15,752 Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 3 00:00:15,872 --> 00:00:19,720 Dnes je 18.04.2016. 4 00:00:19,840 --> 00:00:25,866 A je jasné, že nejpopulárnější otázka souvisí s Přímou linkou ruského prezidenta, 5 00:00:25,986 --> 00:00:28,701 která proběhla minulý týden. 6 00:00:28,821 --> 00:00:32,191 A konkrétně Romiľ píše - 7 00:00:32,311 --> 00:00:37,115 Vážený Valeriji Viktoroviči, Putinova přímá linka s národem znamená: 8 00:00:37,235 --> 00:00:41,023 Zaprvé snahu ukázat, že ho zajímají problémy lidí? 9 00:00:41,143 --> 00:00:45,976 Zadruhé sejmutí zpětných vazeb řízení bezprostředně od lidí místo z úředních zpráv? 10 00:00:46,096 --> 00:00:49,645 Zatřetí uklidnit lidi, aby nedošlo k nepokojům? 11 00:00:49,765 --> 00:00:54,911 Začtvrté ukázat veškerou byrokracii a neschopnost liberálního aparátu řešit problémy obyvatel? 12 00:00:55,031 --> 00:00:57,805 A mimochodem, co vy byste přidal do toho seznamu? 13 00:00:57,925 --> 00:01:05,353 Především bych to trochu zpřeházel a vůbec přeformuloval. 14 00:01:05,473 --> 00:01:18,018 Přímá linka neslouží k tomu něco dokazovat. Důvod vzniku této linky pramení ze starosti o lidi. 15 00:01:18,138 --> 00:01:23,939 Pokud nemáte starost o lidi, tak nemáte také vůbec žádný zájem na tom 16 00:01:24,059 --> 00:01:32,031 snímat zpětné vazby z objektu řízení mimo stávající strukturní systémy. 17 00:01:32,151 --> 00:01:37,305 Je hodně světových lídrů, kteří by pořádali takové linky jako Putin? 18 00:01:37,425 --> 00:01:40,046 - Ani jeden, ani jeden! - Žádná jiná není! 19 00:01:40,166 --> 00:01:47,062 Na Západě neustále tvrdí, že tady... Jsou o tom skálopevně přesvědčeni! 20 00:01:47,182 --> 00:01:53,158 Protože znají své lídry a vědí, že těm jsou otázky zasílány předem, že se na nich domlouvají, 21 00:01:53,278 --> 00:01:59,307 že jim odpovědi připravuje skupina odborníků, a politik potom jenom demonstruje svou "inteligenci". 22 00:01:59,427 --> 00:02:03,738 A dnes, když mají ta čtecí zařízení? Dřív se to museli alespoň naučit nazpaměť. 23 00:02:03,858 --> 00:02:08,328 A dnes jen přečtou známý text ze čtecího zařízení s příslušnými odmlkami.... 24 00:02:08,448 --> 00:02:11,040 Režisér to potom už nějak dá do kupy. 25 00:02:11,160 --> 00:02:18,929 Jsou tedy přesvědčeni, že mu otázky kladou připravení herci z nějakých venkovských divadel, 26 00:02:19,049 --> 00:02:25,930 a vůbec neberou do úvahy, jaké otázky znějí, a o čem se mluví, 27 00:02:26,050 --> 00:02:31,281 ani otázku reagování řídícího systému. 28 00:02:33,790 --> 00:02:41,604 Putin, který pracuje ve prospěch Ruska, obnovuje jeho suverenitu a moc, 29 00:02:41,724 --> 00:02:45,501 se přitom opírá o podporu lidí. 30 00:02:45,621 --> 00:02:52,510 A elita v tom Putinovi nepomáhá vůbec, a když říkám vůbec, tak tím myslím VŮBEC. 31 00:02:52,865 --> 00:02:58,713 Putin potřebuje lidem předvést... A ta linka ten problém řeší. 32 00:02:58,833 --> 00:03:04,656 On snímá reálné negativní zpětné vazby svého řízení, ale také předvádí lidem: 33 00:03:04,776 --> 00:03:09,966 "Podívejte se. Tonoucí se musí v první řadě snažit zachránit sami. 34 00:03:10,086 --> 00:03:16,911 Pokud si myslíte, že se o vás úředníci budou starat, tak se hluboce mýlíte. 35 00:03:17,031 --> 00:03:24,107 Musíte úředníky donutit, aby alespoň něco dělali pro stát." 36 00:03:24,227 --> 00:03:31,100 Co ta přímá linka odhalila? Odhalila dost hroznou věc. 37 00:03:31,220 --> 00:03:38,152 Najednou jako na povel v celé zemi asfalt zmizel z cest společně se sněhem? 38 00:03:38,737 --> 00:03:48,379 Po celé zemi zcela bezdůvodně přestali vyplácet mzdy, a v některých místech si z lidí udělali rovnou otroky! 39 00:03:48,499 --> 00:03:52,448 Vždyť to vypadalo, že se nám daří navracet se k právnímu státu 40 00:03:52,568 --> 00:03:59,489 a úředníci a oligarchové měli strach porušovat dohodnutá pravidla! 41 00:03:59,609 --> 00:04:03,057 Co se to tedy tento rok najednou stalo? A proč k tomu došlo? 42 00:04:03,177 --> 00:04:12,400 Protože přímá linka odhalila rozsáhlou přípravu spiknutí s cílem provést státní převrat. 43 00:04:12,520 --> 00:04:19,847 Zde není žádných pochyb, že všechno, co se dělo, veškeré jednání úředníků, podnikatelů 44 00:04:19,967 --> 00:04:24,788 vedoucí ke zhoršení situace v zemi bylo diktováno jedinou věcí: 45 00:04:24,908 --> 00:04:29,585 Vyvolat v zemi maximální napětí, aby byl podpořen státní převrat. 46 00:04:29,705 --> 00:04:32,795 A při té příležitosti navíc kradli peníze. Proč? 47 00:04:32,915 --> 00:04:36,065 Protože čekali, že když nebude Putin, nebudou se mít komu zodpovídat. 48 00:04:36,185 --> 00:04:42,915 Že nastoupí opět blahoslavená devadesátá léta, přijedou zase nějací američtí poradci, kurátoři, 49 00:04:43,035 --> 00:04:47,509 kterým bude ukradené, jak ten dobytek žije. Takže si ty peníze teď v klidu nakradu. 50 00:04:47,629 --> 00:04:54,741 Proto když poslali peníze na silnice? Tak je rozkradli. Když poslali peníze na cokoli jiného? Rozkradli je. 51 00:04:54,861 --> 00:05:02,652 Dělali jen nezbytné minimum. Není žádných pochyb, že všichni doufali ve státní převrat, všichni tomu věřili. 52 00:05:02,772 --> 00:05:07,449 Všichni počítali s tím, že tu v dubnu už Putin nebude. 53 00:05:07,569 --> 00:05:10,336 A najednou tu je problém! Putin nikam nezmizel. 54 00:05:10,456 --> 00:05:16,995 Víte, když turecký ministr turismu prohlašuje, 55 00:05:17,115 --> 00:05:23,464 že počítají s tím, že v tomto roce, 2016, budou v Turecku opět milióny ruských turistů, 56 00:05:23,584 --> 00:05:27,092 kteří opět pozvednou turistické odvětví, 57 00:05:27,212 --> 00:05:29,514 tak na čem tuto svou úvahu zakládal? 58 00:05:29,634 --> 00:05:34,454 Řekl to dokonce přímo: "V Rusku se změní politická situace." 59 00:05:34,919 --> 00:05:39,812 I v Turecku věděli, že se v Rusku připravuje státní převrat. 60 00:05:40,743 --> 00:05:44,585 Všichni úředníci vsadili proti Putinovi. 61 00:05:44,705 --> 00:05:48,058 A najednou se jim to všechno hroutí před očima. 62 00:05:48,178 --> 00:05:54,025 Jejich páníček, kterému tak dychtivě chtěli sloužit - USA - jdou do kolen. 63 00:05:54,145 --> 00:05:57,282 Putin vůbec nepřišel o své žezlo 64 00:05:57,402 --> 00:06:03,655 a navíc sebral úředníkům ten nejmocnější nástroj na realizaci státního převratu: 65 00:06:03,775 --> 00:06:09,580 místní policejní jednotky, útvary speciálního určení. 66 00:06:09,700 --> 00:06:12,793 Teď z nich všech udělali státní instituci 67 00:06:12,913 --> 00:06:24,201 a ti, kteří veleli a byli účastníky toho scénáře státní převratu, se teď ocitli ve velmi nežádoucí situaci. 68 00:06:24,321 --> 00:06:30,685 Zaprvé teď nemohou dát najevo, že by se toho chtěli účastnit, 69 00:06:30,805 --> 00:06:38,619 a zadruhé je toho, čeho se již účastnili tolik, že to stačí minimálně na vyhazov. 70 00:06:38,739 --> 00:06:44,024 To si všichni velmi dobře uvědomují. Teď však nemohou nic dělat, systém je jiný. 71 00:06:44,144 --> 00:06:46,761 A co následovalo po přímé lince? 72 00:06:46,881 --> 00:06:52,724 Kolik jenom různých talk-show všude zorganizovali? Dokonce i na Matč TV (sportovní kanál)! 73 00:06:52,844 --> 00:06:58,768 Co sborem začala prohlašovat veškerá elita? "My nejsme účastníky toho spiknutí!" 74 00:06:58,888 --> 00:07:04,827 Všichni: "To tam za všechno můžou. Já jsem přece patriot, jsem pro prezidenta!" 75 00:07:04,947 --> 00:07:07,440 Krysy opouštějí loď. 76 00:07:07,560 --> 00:07:11,851 V čem je problém? Jak už jsem říkal, tak USA mají vždy jeden velký problém. 77 00:07:11,971 --> 00:07:16,997 Pokud chtějí nastolit svoji hegemonii, tak jsou nuceni pracovat s lidským odpadem. 78 00:07:17,117 --> 00:07:23,083 Proto když říkáme elita, tak musíme chápat v jakém ohledu. Elita je to, co bylo odebráno. 79 00:07:23,203 --> 00:07:28,882 Chápete? Ale vybírají si přece jenom ničemníky. 80 00:07:29,002 --> 00:07:31,647 Takové lidské zmetky. 81 00:07:31,767 --> 00:07:39,896 V naší situaci, a vůbec v celém světě jsou elitou jenom ničemové, takže používají vadné prostředky. 82 00:07:40,401 --> 00:07:46,363 Putin na to tak trochu poukázal, že k provedení státního převratu používají ničemné prostředky. 83 00:07:46,483 --> 00:07:50,747 To ta přímá linka předvedla a sloužit má vždy pouze k jednomu, 84 00:07:50,867 --> 00:07:55,239 získat důvěryhodné informace o stavu řízeného objektu. 85 00:07:55,359 --> 00:07:58,630 Ty, které všichni úředníci skrývají! 86 00:07:59,310 --> 00:08:01,761 Už jsem nejednou říkal, 87 00:08:01,881 --> 00:08:10,310 že by tato elita měla kvůli své vlastní záchraně zařídit fungující sociální a kádrové výtahy. 88 00:08:11,196 --> 00:08:13,810 Ale v této věci se elita stále vzpěčuje: 89 00:08:13,930 --> 00:08:18,465 Všude při svých vystoupeních vykřikují, bijí se pěstí do prsou a vyřvávají: 90 00:08:18,585 --> 00:08:24,483 "U nás sociální výtahy fungují, s kádrovými výtahy je u nás všechno v pořádku!" 91 00:08:24,603 --> 00:08:29,098 Koho kam pustili? U nás funguje feudální systém dosazování do funkcí! 92 00:08:29,218 --> 00:08:31,835 Proč lžou? Lidé to přece vidí! 93 00:08:31,955 --> 00:08:39,214 Pokud ale nějaký státní úředník takto vystupuje v televizi a lže do celého světa, 94 00:08:39,334 --> 00:08:44,741 tak to znamená, že jeho chápání okolního prostředí je zcela vyčerpáno. 95 00:08:44,861 --> 00:08:51,453 To je jeho konec, ať se potom nediví, až si to u svého páníčka slízne. 96 00:08:52,814 --> 00:08:59,948 Je tedy třeba říci, že samotná přímá linka je diktována starostí o lidi, 97 00:09:00,068 --> 00:09:06,210 a dále snahou získat přímé a důvěryhodné informace o řízeném objektu, 98 00:09:06,330 --> 00:09:13,739 předvést lidem, kteří podporují Putina v jeho snaze o obrození Ruska, 99 00:09:13,859 --> 00:09:22,472 že elita je k ničemu a pracuje výlučně pro zájmy cizího "strýčka"! 100 00:09:22,592 --> 00:09:27,373 Protože ten cizí strýček jim dovolí proměnit vlastní národ v otroky, 101 00:09:27,493 --> 00:09:32,397 což se přímo dělo na Sachalinu, jak se v průběhu přímé linky ukázalo. 102 00:09:35,705 --> 00:09:40,089 Kdyby to bylo jinak, žádná přímá linka by se nekonala. 103 00:09:40,209 --> 00:09:44,010 U nás v zemi se i Medvěděv pokouší něco předstírat. 104 00:09:44,130 --> 00:09:53,185 Předem připravené otázky, pět novinářů okolo něho, a jak jinak - připravené odpovědi. 105 00:09:55,949 --> 00:10:03,328 Minulý týden se na internetu objevilo video od Šarije 106 00:10:03,448 --> 00:10:09,632 a uživatelé vás prosí okomentovat jeho prohlášení o tom, že odchází z Donbasu. 107 00:10:09,986 --> 00:10:19,570 Proti Šarijovi hodně útočí, kritizují ho. Někdy oprávněně, někdy ne, to teď není důležité. 108 00:10:19,690 --> 00:10:27,915 Ale to, že Šarij odchází z Donbasu, je velice důležitý signál, který nikdo nepochopil. 109 00:10:28,035 --> 00:10:33,620 Ještě jednou zopakuji, že počínaje setkáním Surkova s Nulandovou, 110 00:10:33,740 --> 00:10:41,924 bylo přijato rozhodnutí o marginalizaci Doněcké a Luhanské republiky, 111 00:10:43,340 --> 00:10:52,410 aby nedokázaly převzít celoukrajinskou státnost a stát se právními nástupci Ukrajiny. 112 00:10:52,530 --> 00:10:58,166 Kvůli tomu tam nějakou dobu ještě musel vydržet Jaceňuk. 113 00:10:58,286 --> 00:11:07,710 V podstatě se do svých termínů vešli, vyměnili Jaceňuka v daném termínu s porušením všech zákonů, 114 00:11:07,830 --> 00:11:10,351 ale co je to hlavní? 115 00:11:10,471 --> 00:11:21,228 Já jsem už říkal, že Šarij v podstatě zastupoval zájmy jednotné, evropské Ukrajiny. 116 00:11:21,348 --> 00:11:27,205 Ukrajiny odpovídající evropským zájmům! 117 00:11:27,325 --> 00:11:39,873 Takže dokud měla Evropa zájem používat informace z Donbasu proti USA, 118 00:11:39,993 --> 00:11:50,509 narušovat představy o tom, že povstali nějací marginálové a pokoušejí se zničit velikou Ukrajinu, 119 00:11:50,629 --> 00:11:57,894 držela Šarije v Donbasu a umožňovala mu pracovat. 120 00:11:58,014 --> 00:12:02,507 Teď se však změnil vektor cílů. 121 00:12:02,627 --> 00:12:09,790 Evropa si hodlá udržet ve svých rukou svrchovanou moc v Kyjevě. 122 00:12:09,910 --> 00:12:16,188 Jenže Kyjev udělal všechno možné, aby se v očích světové veřejnosti znemožnil. 123 00:12:16,308 --> 00:12:21,209 Takže i to je nutné zachraňovat. A pokud by navíc na tomto pozadí 124 00:12:21,329 --> 00:12:28,476 ještě byly poskytovány důvěryhodné informace o Luhanské a Doněcké republice, 125 00:12:28,596 --> 00:12:32,288 jak tam probíhají procesy jejich státní výstavby... 126 00:12:32,408 --> 00:12:35,249 Špatně nebo dobře... Ale přece jen probíhají. 127 00:12:35,369 --> 00:12:44,806 Tak to bude škodit zájmům vstupu Evropy na Ukrajinu. 128 00:12:44,926 --> 00:12:52,961 Má to být úplně stejná kolonie, se stejnými "pány", ale řídit jí budou místo v zájmu USA v zájmu Evropy. 129 00:12:53,081 --> 00:12:59,180 A tady si povšimněte, pod jakou záminkou se na něj vrhli a začali ho urážet. 130 00:12:59,300 --> 00:13:07,636 Nevedli s ním normální dialog a nesnažili se ho zadržet dál pracovat na Donbasu. 131 00:13:07,756 --> 00:13:19,121 Co osobně vám dala státnost Luhanské a Doněcké republiky za dobu jejich existence? 132 00:13:19,241 --> 00:13:21,099 Provokační otázka?! 133 00:13:21,219 --> 00:13:29,583 Ano, pokud si však neuvědomujete, že i ve vedení těch republik jsou lidé, 134 00:13:29,703 --> 00:13:34,221 kteří dělají všechno pro to, aby ten proces marginalizovali. 135 00:13:34,341 --> 00:13:42,037 Lidé nepochopili, obyčejní lidé nepochopili, co jim vlastně ta Luhanská a Doněcká republika dává? 136 00:13:42,157 --> 00:13:51,516 Jestliže dříve bylo jasné, že je brání před bandity, tak teď už se to nebere v úvahu. 137 00:13:51,636 --> 00:13:58,514 Jak říkal pilot Titarenko: "Sestřelovat nepřítele není naše zásluha, ale povinnost!" 138 00:13:59,441 --> 00:14:08,526 Bránit před bandity, zajistit elektřinu a vše ostatní je povinností každého státu. 139 00:14:08,646 --> 00:14:12,358 Ale pochopit, že tu je budována jiná státnost, 140 00:14:12,478 --> 00:14:18,879 že tady na Donbasu se může každý zabalený do své žlutomodré vlajky kohokoliv na cokoliv zeptat, 141 00:14:18,999 --> 00:14:23,162 a nikdo ho nezabije, jako se to děje v Kyjevě! 142 00:14:23,282 --> 00:14:27,444 To jim ty republiky dávají, jenže lidé to nechápou a proč? 143 00:14:27,564 --> 00:14:34,892 Protože byl učiněn pokus marginalizovat je nejenom zvnějšku, ale i zevnitř. 144 00:14:35,012 --> 00:14:42,325 S příchodem Pušilina marginalizace Doněcké republiky nabyla hrozivého charakteru. 145 00:14:42,445 --> 00:14:46,772 Já jsem říkal, že je možné Pušilina využít pro blaho Doněcké republiky, 146 00:14:46,892 --> 00:14:55,914 ale bohužel vlastenci žijící v Doněcku nemají v oblasti řízení dostatečné znalosti a návyky, 147 00:14:56,034 --> 00:15:00,289 aby ho dokázali zablokovat. A on se zabývá marginalizací. 148 00:15:00,409 --> 00:15:06,905 Chápete? Jde o dvojitý úder. Na jedné straně probíhá marginalizace Doněcka a Luhanska 149 00:15:07,025 --> 00:15:12,279 a z druhé strany je bráněno, aby bylo možné tuto marginalizaci zastavit, 150 00:15:12,399 --> 00:15:16,057 a na Západě teď o nich mizí informace. 151 00:15:16,177 --> 00:15:25,524 Chápete? V souladu s tím je jakákoliv institucionalizace Doněcké a Luhanské republiky velice znesnadněna. 152 00:15:27,828 --> 00:15:38,932 Vytlačování a odchod Šarije znamená, že jde o koordinované akce Kyjeva, prokyjevských sil... 153 00:15:39,052 --> 00:15:46,557 V Doněcku je tak možné přímo označit všechny Pušilinovi podřízené. ...a Evropy. 154 00:15:46,677 --> 00:15:55,409 Aby společným úsilím marginalizovali republiky, aby informace, 155 00:15:55,529 --> 00:16:02,242 které by napomohly k vybudování normálních států a převzetí celoukrajinské státnosti, 156 00:16:02,362 --> 00:16:09,349 byly zastaveny, nedostávaly se dál, což by vedlo ke splnění plánu 157 00:16:09,469 --> 00:16:16,960 udělat z celé Ukrajiny včetně Donbasu kolonii pracující pro Západ. 158 00:16:17,080 --> 00:16:21,638 Mimochodem Západ nemá v plánu likvidovat banderovce. 159 00:16:21,758 --> 00:16:29,148 Banderovce v potřebném okamžiku opět využijí a pošlou na Donbas, aby tam zase vraždili a zabíjeli. 160 00:16:30,526 --> 00:16:34,645 Takže jde o prohru a bohužel vážnou. 161 00:16:35,682 --> 00:16:44,330 Částečně jste se o tom zmínil, hodně lidí vás prosí okomentovat odstoupení Jaceňuka. 162 00:16:44,450 --> 00:16:48,326 U odstoupení Jaceňuka to vypadá na hru o dvou tazích. 163 00:16:48,446 --> 00:16:54,028 Evropa tam nemůže ihned přímo vstoupit. 164 00:16:54,148 --> 00:17:00,541 Potřebují se zaprvé zbavit celého negativa z odstoupení Jaceňuka, 165 00:17:00,661 --> 00:17:10,448 a vytvořit podmínky, aby mohli dostat do vedení lidi, kteří by pracovali pro Evropu. 166 00:17:10,568 --> 00:17:16,007 Proto se do čela Rady dostal Parubij. 167 00:17:16,127 --> 00:17:22,417 Speciálně je tam vytvářena situace, aby se ti lidé dlouho ve vedení neudrželi, 168 00:17:22,537 --> 00:17:26,698 aby je mohli nahradit jinými, protože na to potřebují přípravu. 169 00:17:26,818 --> 00:17:32,649 Je to hra o dvou tazích, jinak to není ničím zajímavé. 170 00:17:32,769 --> 00:17:36,843 Jedině ještě, že to, o čem jsem mluvil, je velice složitý řídící manévr, 171 00:17:36,963 --> 00:17:42,163 protože napětí je na Ukrajině velice silné, a musí být nějak sníženo. 172 00:17:42,283 --> 00:17:47,790 Z hlediska Kyjeva by se mělo vybít na Donbasu a Krymu. 173 00:17:49,854 --> 00:17:57,083 A z hlediska Evropy by se mělo vybít proti kyjevské bandě, která je teď ve vedení. 174 00:17:57,203 --> 00:18:00,613 Sami se postarají o své odvolání, 175 00:18:00,733 --> 00:18:06,103 protože vstupovat do konfrontace s Ruskem teď pro Evropu znamená sebevraždu. 176 00:18:06,223 --> 00:18:15,720 A to, že se tam nějací domorodci budou vzájemně zabíjet a vraždit, je Evropě vřele ukradené. 177 00:18:19,114 --> 00:18:23,444 Další otázku pokládá Jevgenij Starmak. 178 00:18:24,110 --> 00:18:29,396 Valeriji Viktoroviči, v rámci summitu Organizace islámské spolupráce 179 00:18:29,516 --> 00:18:33,624 se Erdogan setkal s Lukašenkem, Nazarbajevem a Alijevem. 180 00:18:33,744 --> 00:18:38,876 Prakticky se všemi byly projednávány otázky upevňování dvoustranné spolupráce. 181 00:18:38,996 --> 00:18:44,861 Co to znamená? Jde o snahu vzkřísit spolupráci s Ruskem prostřednictvím vyslanců ze strany elit, 182 00:18:44,981 --> 00:18:47,938 nebo o další pohlavek od takzvaných spojenců? 183 00:18:48,058 --> 00:18:49,870 Ani jedno ani druhé. 184 00:18:49,990 --> 00:19:00,236 Zaprvé tam Nazarbajev byl přítomen zcela oficiálně, normálně pracoval, vůči němu nejsou žádné výtky. 185 00:19:00,356 --> 00:19:06,577 Máme objekt řízení, máme faktor vlivu prostředí na objekt řízení, 186 00:19:06,697 --> 00:19:10,473 který s tímto faktorem prostředí musí pracovat, prostě musí. 187 00:19:10,593 --> 00:19:17,304 A co se týká Alexandra Grigorjeviče, který tam také byl, tak ten je přece vícevektorový. 188 00:19:17,796 --> 00:19:29,341 Ten nikdy nevynechá možnost zradit Rusko, velké Rusko zahrnující i Bělorusko a něco pro sebe vyzískat. 189 00:19:29,461 --> 00:19:35,420 Vždyť s čím počítal? S tím, co i všichni ostatní, že brzy bude státní převrat! 190 00:19:35,540 --> 00:19:41,782 A Turecko se vrátí tam, kde bylo. Zdroje z Ruska budou proudit do Turecka 191 00:19:41,902 --> 00:19:45,951 a Turecko se bude upevňovat jako zabiják Ruska. 192 00:19:46,071 --> 00:19:51,266 Musí se tedy přátelit, aby ho nezničili společně s Ruskem. 193 00:19:51,615 --> 00:19:56,253 Aby ho dál ponechali ve funkci velmože, tak se tam jel dohodnout. 194 00:19:56,799 --> 00:20:05,223 Jediné co... A chování Lukašenka není pro nikoho žádným tajemstvím. 195 00:20:05,343 --> 00:20:10,058 No kdo neví o vícevektorovosti Alexandra Grigorjeviče? 196 00:20:10,593 --> 00:20:13,452 Všechno je to očividné. 197 00:20:17,632 --> 00:20:23,961 Další otázka je od Alexeje s Duisburgu v Německu. 198 00:20:24,834 --> 00:20:32,648 Nedávno se německý satirik Jan Bőhmermann na jednom z německých kanálů veršovaně vysmál Erdoganovi. 199 00:20:32,768 --> 00:20:36,446 Erdogan se poté obrátil k Angele Merkelové, aby ho potrestali. 200 00:20:36,566 --> 00:20:40,331 Merkelová se veřejně omluvila a řekla, že viníci budou potrestáni. 201 00:20:40,451 --> 00:20:44,434 Pokud vím, tak svobodu slova v Evropě zatím nikdo nezrušil. 202 00:20:44,554 --> 00:20:50,152 Co to má být? Další Erdoganovo vítězství? Už i Turci mohou diktovat Německu své podmínky? 203 00:20:50,272 --> 00:20:58,999 Říká se, že když začala přestavba, tak přišli ke Kaganovičovi, 204 00:20:59,119 --> 00:21:07,320 aby podpořil přeformátování SSSR a on odpověděl, že žádné reformátory podporovat nebude, 205 00:21:07,440 --> 00:21:11,221 protože nechápou zákon času. 206 00:21:11,341 --> 00:21:17,669 Teď se někdo ptal na Nazarbajeva a Lukašenka, 207 00:21:17,789 --> 00:21:29,537 na jednání Lukašenka a na Putinovu přímou linku, která odhalila rozsáhlé spiknutí s cílem provést státní převrat. 208 00:21:29,657 --> 00:21:36,272 Lukašenko jel do Turecka, protože počítal s tím spiknutím, jenže se jim to nedaří a nepodaří. 209 00:21:36,392 --> 00:21:41,626 Proč? Protože ti pánové nechápou globální politiku. 210 00:21:41,746 --> 00:21:52,436 Kdyby Lukašenko alespoň kapku chápal globální politiku, tak by na tu zprávu reagoval, 211 00:21:52,556 --> 00:22:03,571 že bylo zahájeno trestní řízení proti tomu německému satirikovi... 212 00:22:03,691 --> 00:22:07,476 - Proti Bőhmermannovi. - Ano proti němu. 213 00:22:07,596 --> 00:22:14,637 Který prý urazil tureckého prezidenta, ano? 214 00:22:14,757 --> 00:22:21,253 Tak by tam nejel, protože by pochopil, že Erdogan je odepsán. 215 00:22:21,373 --> 00:22:25,090 Že je z něj absolutní nula. 216 00:22:25,210 --> 00:22:38,560 V roce 1988 světem otřásl skandál spojený se zveřejněním satanistických veršů Salmana Rushdie, 217 00:22:39,703 --> 00:22:43,283 který urazil celý islámský svět! 218 00:22:43,403 --> 00:22:49,234 Urazil proroka. A jak se k tomu postavila Evropa? 219 00:22:49,985 --> 00:22:57,214 Vydala ho? Schovali ho, došlo na diplomatické skandály, 220 00:22:57,334 --> 00:23:06,456 šli do přímého konfliktu, přerušili diplomatické styky, ale nevydali ho. 221 00:23:06,576 --> 00:23:08,990 To je jeden ukazatel. 222 00:23:12,298 --> 00:23:16,902 Změnily se snad teď evropské cíle? Ani trochu. 223 00:23:17,022 --> 00:23:27,780 A pokud budou podporovat Erdogana, tak co jim hrozí? 224 00:23:27,900 --> 00:23:39,262 Bude vnitřní islámská opozice podporovat evropské politiky? Nebude. 225 00:23:39,382 --> 00:23:42,192 Takže si koupou jámu? 226 00:23:42,312 --> 00:23:53,222 Tak to úplně není. Jaká byla v Evropě reakce na to, co se stalo? 227 00:23:53,342 --> 00:24:03,532 V Evropě byli všichni absolutně rozhořčeni Erdoganovým jednáním a jeho požadavkem satirika potrestat. 228 00:24:03,652 --> 00:24:10,299 Vždyť z koho si nedělají legraci? I z Merkelové v karikaturách, článcích... 229 00:24:10,419 --> 00:24:16,427 Jen si vzpomeňte, jak ji vyobrazili jako Hitlera v Řecku. Podala snad na někoho žalobu? 230 00:24:16,547 --> 00:24:27,510 V Evropě existuje určitý stereotyp vnímání, určitý stereotyp chování státního činitele. 231 00:24:27,630 --> 00:24:39,578 Existuje taková historická anekdota o Alexandrovi III. 232 00:24:39,698 --> 00:24:46,051 Nějaký voják Orješkin se opil v hospodě, a když tam začal vyvádět, tak mu řekli: 233 00:24:46,171 --> 00:24:52,339 "Ty se tady chováš nepřístojně před portrétem našeho báťušky cara." 234 00:24:52,459 --> 00:24:55,536 A on: "Ten váš car mi může být ukradený." 235 00:24:55,656 --> 00:25:06,219 Takové případy s urážkou carského majestátu se vždy zasílaly carovi ke schválení. 236 00:25:06,339 --> 00:25:10,641 A jaké bylo rozhodnutí Alexandra III. v té věci? 237 00:25:10,761 --> 00:25:15,916 "Tu věc zastavit, Orješkina propustit, mé portréty nadále po hospodách nerozvěšovat 238 00:25:16,036 --> 00:25:19,113 a vzkázat Orješkinovi, že mi také může být ukradený." 239 00:25:19,233 --> 00:25:26,639 Ten případ je tak trochu zveličený, tak to úplně nebylo. 240 00:25:26,759 --> 00:25:32,727 Ta událost se stala s Mišeninem a za Mikuláše I., ale vypráví se o Alexandrovi III. 241 00:25:32,847 --> 00:25:40,613 Ten voják se dopustil disciplinárního přestupku, takže to nemohli nechat být a potrestali by ho. 242 00:25:40,733 --> 00:25:52,229 Jinou věcí je, jaká byla reakce. Existuje určitá úroveň, pod kterou nemůže státní činitel jít. 243 00:25:52,349 --> 00:25:58,755 Pokud se spustí pod tuto úroveň, tak celému světu předvádí, že je nula, 244 00:25:58,875 --> 00:26:03,071 nedá se s ním počítat a je možné po něm šlapat. 245 00:26:03,191 --> 00:26:13,302 Erdoganovi tuto léčku nastražili a on předvedl, jak se liší zpanštělý měšťák od gosudara. 246 00:26:13,422 --> 00:26:20,468 Ukázal, co to znamená nic nechápající hospodský, který se prorval k moci, 247 00:26:20,588 --> 00:26:24,677 v porovnáním se skutečným státníkem. 248 00:26:24,797 --> 00:26:33,789 Chápete tu situaci? Byl spuštěn... Již dávno jsem říkal, že z Erdogana budou dělat zběsilce. 249 00:26:33,909 --> 00:26:40,876 Budou předvádět celému světu, že je to zběsilec, se kterým se nedá jednat, protože prostě není normální. 250 00:26:40,996 --> 00:26:48,628 V této věci opět Merkelová kvůli společné věci obětovala svou autoritu. 251 00:26:48,748 --> 00:26:53,423 A co se dělo dále? Přímá linka s Putinem. 252 00:26:53,543 --> 00:27:03,893 Následoval komentář k Erdoganovi v našem rádiu Sputnik a Turecko ho ihned zakázalo. 253 00:27:04,013 --> 00:27:07,250 Francouzské ministerstvo zahraničí reagovalo: 254 00:27:07,370 --> 00:27:12,131 "Co to děláte? A co svoboda slova? Co se to tam u vás děje? 255 00:27:12,251 --> 00:27:18,227 Stovky vašich novinářů byly zatčeny za urážku prezidenta. 256 00:27:18,347 --> 00:27:27,178 Co to máte za prezidenta s tak chorobnou ješitností? Máte tam vůbec nějakou demokracii?" 257 00:27:27,298 --> 00:27:31,612 Je odepisován. Odepisují ho všude. 258 00:27:31,732 --> 00:27:37,793 Jak v Evropě, tak i v Turecku. 259 00:27:37,913 --> 00:27:42,482 Na příkladu Ázerbájdžánu a Arménie jsme již některé aspekty ukázali. 260 00:27:42,602 --> 00:27:46,488 Arménie a Ázerbájdžán, to je nadlouho a ještě se k tomu budeme vracet. 261 00:27:46,608 --> 00:27:54,971 V dané situaci je třeba si uvědomovat jednoduchou věc. Erdogana odepisují, marginalizují, staví ho... 262 00:27:55,091 --> 00:28:00,705 Je neslušné se s ním bavit. Je prostě absolutní nula. 263 00:28:00,825 --> 00:28:12,043 Okolo něho je vytvářena prázdnota a do toho prázdna jako můra na rozsvícenou lampu odletěl Alexandr Grigorjevič. 264 00:28:12,163 --> 00:28:19,695 On by měl... Ale pokud nechápe, jak se řídí společnost, jak se řídí stát... 265 00:28:19,815 --> 00:28:25,620 Vždyť on nezná ani taková slova jako je globální politika, natož aby do ní proniknul. 266 00:28:25,740 --> 00:28:31,162 Geopolitiku, tu on určitě zná. Kterýpak z těch lídrů se nehrabal v té "geopolitice". 267 00:28:31,282 --> 00:28:35,829 Globální politiku nechápe, tak tam samozřejmě odletěl. 268 00:28:37,918 --> 00:28:40,561 Otázka od Andreje Nidense. 269 00:28:40,681 --> 00:28:45,463 V jednom ze svých vystoupení Otázka-odpověď, jste pronesl následující frázi. 270 00:28:45,583 --> 00:28:52,134 Doslovný citát: "Historii nedělá osobnost, to historický proces vyzdvihuje osobnosti." Konec citátu. 271 00:28:52,254 --> 00:28:56,908 Chápu to správně, že na osobnosti Putina nic nezáleží? 272 00:28:57,028 --> 00:29:00,148 Takže na jeho místě může být i liberál Medvěděv? 273 00:29:00,268 --> 00:29:05,178 Znamená to snad, že na místě Stalina mohl být někdo úplně jiný a stejně úspěšně rozvíjet SSSR? 274 00:29:05,298 --> 00:29:12,233 Proč tedy praxe ukazuje něco jiného? Všechny Stalinovy úspěchy vynuloval Chruščov, když se dostal k moci. 275 00:29:12,353 --> 00:29:16,751 Pokud budu vycházet z vaší logiky, tak byl příchod Chruščova zákonitý. 276 00:29:16,871 --> 00:29:22,719 A rozpad SSSR byl také zákonitý, vždyť to nebyly osobnosti, které ho rozvrátily, ale pouze historický proces. 277 00:29:22,839 --> 00:29:24,296 Chápu vás správně? 278 00:29:24,416 --> 00:29:31,955 Absolutně špatně. To je jakási kaše, kaleidoskop poskládaný neuvěřitelným způsobem. 279 00:29:32,075 --> 00:29:35,699 Touto věcí je třeba velmi vážně se začít zabývat. 280 00:29:35,819 --> 00:29:44,757 Věc se má tak, že rozvojem společnosti se rozumí vyzdvihování lídrů z jejího středu, 281 00:29:44,877 --> 00:29:50,469 kteří mají v tomto rozvoji splnit určitou úlohu. 282 00:29:50,589 --> 00:29:55,755 Je taková sovětská píseň: To doba si nás zvolila. 283 00:29:55,875 --> 00:30:08,116 Co se týká konkrétního člověka. Pokud ho odstraníte, tak na jeho místo přijde jiný, 284 00:30:08,236 --> 00:30:19,455 který tu historickou misi splní, ale s jiným osobnostně zabarveným nádechem. 285 00:30:19,575 --> 00:30:24,570 Mluvil o tom náš gosudar, Vladimir Vladimirovič Putin, který řekl: 286 00:30:24,690 --> 00:30:29,473 "Rusko beze mě přežije, to já bez Ruska nepřežiji." 287 00:30:29,593 --> 00:30:36,506 Chápete? Kdyby nebyl Putin, našel by se jiný Putin, ale existoval by jednoznačně! 288 00:30:36,626 --> 00:30:39,511 Žádný Medvěděv by nic nenahradil. 289 00:30:39,631 --> 00:30:45,863 Protože společnost si žádá Putina! Globální prediktor zákony vývoje společnosti chápe. 290 00:30:45,983 --> 00:30:50,125 Proto je také pro něj důležité zachovat Putina. 291 00:30:50,245 --> 00:30:58,736 A tvrdit, že by Chruščov mohl nahradit Stalina? Nemohl ho nahradit, jednoduše nemohl, 292 00:30:58,856 --> 00:31:06,388 protože v té době byl potřebný právě Stalin a dokud Stalin pracoval, nemohli nic dělat. 293 00:31:06,508 --> 00:31:15,701 A dále tu je taková věc. Globální prediktor se celá tisíciletí pokouší zbrzdit rozvoj společnosti. 294 00:31:15,821 --> 00:31:20,604 Proto... Nemám tu tabuli, abych to nakreslil. 295 00:31:20,724 --> 00:31:30,727 Ve společnosti nastupuje okamžik, kdy je vytvořena informační základna pro další pokrok, 296 00:31:30,847 --> 00:31:36,994 a v takovém okamžiku je pro něj velice důležité dosadit svého člověka, aby toho co nejvíce vynuloval, 297 00:31:37,114 --> 00:31:41,001 vychýlil historický proces stranou. 298 00:31:41,121 --> 00:31:50,809 Chruščov nevynuloval Stalinovy úspěchy a nemohl je vynulovat, on jenom trochu pozdržel rozvoj. 299 00:31:50,929 --> 00:31:55,622 Přitom však nám jeho vládnutí poskytlo historickou zkušenost, 300 00:31:55,742 --> 00:31:59,201 kterou je možné pochopit pouze s odstupem času. 301 00:31:59,321 --> 00:32:07,789 Pokud člověk přemýšlí v kategoriích sto a více let, tak je pro něj příchod Chruščova objektivně zákonitý, 302 00:32:07,909 --> 00:32:13,704 a poskytuje nezbytné zkušenosti celé společnosti pro její postup vpřed. 303 00:32:14,808 --> 00:32:23,027 Protože jak příchod Chruščova, tak i Brežněva poskytnul společnosti zkušenosti z řízení sociálních systémů, 304 00:32:23,147 --> 00:32:31,896 kterému společnost víckrát nedá volný průběh a nedovolí realizovat žádným "elitám" dosazeným zvnějšku. 305 00:32:32,016 --> 00:32:37,164 Společnost ve svém chápání řídících procesů navýšila své znalosti. 306 00:32:38,308 --> 00:32:45,477 Ale vynulovat se nikomu, kdo se pokouší jít proti Bohu, nikdy nic nepovede! 307 00:32:45,597 --> 00:32:51,271 Problém je pouze v tom, že společnost vždy musí do svého lídra dorůst. 308 00:32:51,391 --> 00:32:55,102 Stalin předběhnul svou dobu, Putin ji také předbíhá. 309 00:32:55,222 --> 00:33:01,700 A copak se u nás nešíří různá antimajdanová- majdanová hnutí s cílem svrhnout Putina? 310 00:33:01,820 --> 00:33:06,984 Ať už na základě liberalismu nebo patriotismu? 311 00:33:07,104 --> 00:33:13,180 Patrioté! Antimajdan! Nevyčítáme Putinovi, že je Putin, ale že je málo Putin! 312 00:33:13,300 --> 00:33:20,596 Ale že důsledkem bude zpřetrhání řídících vazeb a společnost se dostane do krize, 313 00:33:20,716 --> 00:33:26,233 těm, kteří Putinovi vyčítají, že je málo Putin, starosti žádné nedělá! 314 00:33:26,353 --> 00:33:29,981 Jen aby si zamávali šavlí a něco rozsekali. 315 00:33:30,101 --> 00:33:35,314 Nechápou, jak probíhá řízení, jak se řídí sociální supersystémy. 316 00:33:35,434 --> 00:33:45,180 Musí do toho lidé dorůst? Musí začít ty věci chápat? Musí být z lidí zformován řídící korpus? Musí! 317 00:33:45,300 --> 00:33:48,110 Musí být tyto úkoly vyřešeny? Musí! 318 00:33:48,230 --> 00:33:52,531 A tyto úkoly jsou postupně řešeny nehledě na odpor všech elit, které tvrdí, 319 00:33:52,651 --> 00:33:57,201 že dosazování jejich synů a vnuků do funkcí je tím správným sociálním výtahem! 320 00:33:57,321 --> 00:34:00,531 Napřed jsem tu byl šéfem já a po mě to převezme můj vnuk. 321 00:34:00,651 --> 00:34:05,199 A vy? Jak jste tím dobytkem byli, tak jím budete i nadále. To je ten jejich sociální výtah! 322 00:34:05,319 --> 00:34:07,044 To je ten kádrový výtah! 323 00:34:07,164 --> 00:34:11,649 Já přece odcházím, abych tu uvolnil místo vnukovi či synovi. 324 00:34:12,871 --> 00:34:17,563 Proto je třeba se touto otázkou zabývat a zabývat. 325 00:34:17,683 --> 00:34:22,354 Ještě jednou opakuji, začněte od sovětské písně, kde ty slova jsou: 326 00:34:22,474 --> 00:34:23,773 To doba si nás zvolila. 327 00:34:23,893 --> 00:34:27,352 To je velmi obsahově naplněná píseň. 328 00:34:27,909 --> 00:34:29,764 To byla poslední otázka. 329 00:34:30,114 --> 00:34:31,838 Nu což. 330 00:34:34,555 --> 00:34:40,852 Když to byla poslední otázka, tak bych chtěl k dnešnímu programu na závěr dodat, 331 00:34:40,972 --> 00:34:43,591 když už jsme se dotkli Erdogana... 332 00:34:44,049 --> 00:34:50,531 On tam kromě jiného také řekl, že je třeba reformovat Radu bezpečnosti OSN. 333 00:34:55,028 --> 00:35:02,492 Musím říci, že pokud si to pamatujete, tak v srpnu minulého roku 2015, 334 00:35:02,612 --> 00:35:11,757 Sergej Viktorovič Lavrov, ruský ministr zahraničí, řekl, že Rusko podporuje žádost Indie a Brazílie 335 00:35:11,877 --> 00:35:16,188 stát se členy Rady bezpečnosti OSN, tedy rozšíření OSN. 336 00:35:16,308 --> 00:35:26,032 A co znamená začlenění Indie a Brazílie do Rady bezpečnosti OSN? 337 00:35:26,698 --> 00:35:35,711 Rada bezpečnosti OSN a vůbec systém OSN byl vytvořen vítěznými státy v poválečném světě po 2. světové válce. 338 00:35:36,366 --> 00:35:45,074 Byly to tedy: Rusko - SSSR, USA, Velká Británie, Francie a Čína. 339 00:35:45,992 --> 00:35:59,196 Teď by to měly být Rusko, a přesněji Brazílie, Rusko, Indie a Čína. Co je to? 340 00:36:00,561 --> 00:36:09,334 O čem jsme mluvili? O tom, že BRICS je přechodnou formou k novému modelu řízení světa. 341 00:36:14,304 --> 00:36:19,863 Prohlášení Erdogana je třeba posuzovat z poněkud širšího hlediska. 342 00:36:19,983 --> 00:36:22,591 Erdogan není samostatnou figurou. 343 00:36:22,711 --> 00:36:31,884 Erdogan se teď zmítá sem a tam a pokouší se dohodnout se státní elitou USA, což ho také zahubí. 344 00:36:33,436 --> 00:36:40,188 To Erdoganovo prohlášení o nutnost reformování Rady bezpečnosti OSN 345 00:36:40,308 --> 00:36:46,292 je třeba hodnotit v přímé souvislosti s událostmi... V jaké zemi? 346 00:36:46,412 --> 00:36:48,202 V Brazílii! 347 00:36:48,322 --> 00:36:58,347 Kde teď státní elita USA celkem úspěšně realizuje manévr impeachmentu prezidentky. 348 00:36:58,467 --> 00:37:05,270 Tam také "majdanutí" poskakují a nechápou, že jakýkoliv výsledek, 349 00:37:05,390 --> 00:37:13,949 ať už se v Brazílii olympiáda bude konat nebo bude zmařena... 350 00:37:14,069 --> 00:37:19,678 Dovedete si představit, co to znamená pro Brazílii? Oni si teď zaskákali a olympiáda bude zmařena. 351 00:37:19,798 --> 00:37:27,914 USA upevňují své dominantní postavení ve světě, upevňují, ale neobnovují. 352 00:37:28,034 --> 00:37:37,360 Přicházejí o velice mnoho a moc toho neobnoví, ale Brazílie je likvidována ve zrychleném režimu. 353 00:37:37,480 --> 00:37:47,574 Pokud ti, kteří nahradí... A takový manévr je velice, velice těžký, procedury jsou při něm velice závažné. 354 00:37:47,694 --> 00:37:54,997 ... přece jen provedou olympiádu, tak to bude etapou, 355 00:37:55,117 --> 00:38:02,803 po které se Brazílie stejně zhroutí podle ukrajinského scénáře. 356 00:38:02,923 --> 00:38:06,959 Tam také na ty své majdany dojedou. 357 00:38:07,079 --> 00:38:18,921 Takže v Brazílii jde o pokus státní elity USA vyřešit otázky globální politiky svými způsoby. 358 00:38:19,773 --> 00:38:24,356 Nechápou, s kým si takto zahrávají. 359 00:38:24,476 --> 00:38:28,498 Pro globálního prediktora Brazílie jako taková nic neznamená, 360 00:38:28,618 --> 00:38:34,759 ale zpětná odpověď pro USA bude závažnější, než předpokládali. 361 00:38:34,879 --> 00:38:44,483 Proto, pokud se ten impeachment bude konat a globální elita USA to nezvrátí, 362 00:38:44,603 --> 00:38:49,758 a nechá proběhnout impeachment Dilmy Rousseffové, 363 00:38:49,878 --> 00:38:59,296 tak to pro Brazílii bude znamenat majdanizaci a něco jako válka na Donbasu v plné síle. 364 00:38:59,416 --> 00:39:07,261 Marně doufají a olympiáda bude s velkou pravděpodobností zmařena v případě totální... 365 00:39:07,381 --> 00:39:13,762 Tak za toto tam skákali, z toho mají radost. Vždyť se na to podívejte. 366 00:39:13,882 --> 00:39:17,731 Dilmě Rousseffové předhazují prostě směšná obvinění. 367 00:39:17,851 --> 00:39:29,826 A pokud bychom tento impeachment porovnali s tím, který se pokusili vyvolat proti Jelcinovi, 368 00:39:29,946 --> 00:39:38,405 tak Dilma Rousseffová na rozdíl od něj neprovedla státní převrat, neostřelovala svůj parlament z děl, 369 00:39:38,525 --> 00:39:49,195 ale protože v případě Jelcina se konat měl, tak ho všichni ti placení z USA družně sabotovali, 370 00:39:49,315 --> 00:39:56,148 jenom si na něj hráli a v mnohém tomu, že se nepovedl, napomohli přímo komunisté (KPRF). 371 00:39:56,268 --> 00:40:03,980 A v Brazílii všichni, kteří hlasovali proti Dilmě Rousseffové, tím jednoduše prohlásili: 372 00:40:04,100 --> 00:40:10,590 "Já jsem placený z USA, a proto podporuji impeachment." 373 00:40:12,522 --> 00:40:20,401 Jak to každý z nich "umělecky" zdůvodnil, není důležité, obsah všech těch vystoupení byl přesně takový. 374 00:40:20,521 --> 00:40:30,015 Všichni, kteří skákali a měli z toho impeachmentu radost, jednoduše přibližují krach vlastního státu. 375 00:40:30,955 --> 00:40:34,562 USA to v žádném případě nezachrání, ale... 376 00:40:34,682 --> 00:40:39,772 Všechno se děje tím nejlepším způsobem s ohledem na reálnou mravnost a etiku všech účastníků procesu. 377 00:40:39,892 --> 00:40:44,928 Proto Brazílii postihne přesně to, co si její národ zaslouží. 378 00:40:46,388 --> 00:40:51,189 Ale abyste chápali, jak spolu takovéto události souvisí, 379 00:40:51,309 --> 00:40:59,837 musíte vědět, jak se řídí sociální supersystémy, jak se řídí stát, a jak jsou státy řízeny z nadnárodní úrovně. 380 00:40:59,957 --> 00:41:03,901 Abyste nešlápli do... jako Alexandr Grigorjevič Lukašenko. 381 00:41:04,021 --> 00:41:09,057 Je třeba všechny tyto věci chápat a tyto znalosti najdete pouze v Koncepci sociální bezpečnosti 382 00:41:09,177 --> 00:41:11,649 a Dostatečně všeobecné teorii řízení. 383 00:41:11,769 --> 00:41:19,315 A nastudovat si je musíte samostatně, číst tlusté knihy a ty znalosti si osvojovat. 384 00:41:19,435 --> 00:41:24,484 Protože jinak... Pokud jste si sami znalosti neosvojili, tak je nemůžete ani využít, 385 00:41:24,604 --> 00:41:27,431 protože to nebudou vaše znalosti a využívat je bude někdo jiný. 386 00:41:27,551 --> 00:41:31,441 A ten, kdo je bude využívat, to bude dělat ve svém zájmu. 387 00:41:31,561 --> 00:41:37,211 Co teď národu předvedla přímá linka? Ještě se k tomu vrátím, a skončím tím. 388 00:41:37,331 --> 00:41:41,643 Přímá linka národu předvedla, že záchrana tonoucích je věcí samotných tonoucích. 389 00:41:41,763 --> 00:41:48,627 Národ si musí osvojit znalosti o tom, jak jsou řízeny sociální supersystémy, 390 00:41:48,747 --> 00:41:54,369 vstupovat do jejich řízení, přebírat ho od nezpůsobilých elit, 391 00:41:54,489 --> 00:42:03,672 které navíc svůj vlastní národ považují za mluvící dobytek, který mohou jakkoliv zneužít, 392 00:42:03,792 --> 00:42:07,765 aby vyhověli svým zaoceánským páníčkům. 393 00:42:08,242 --> 00:42:13,834 Všechno, co se stalo a co odhalila, opakuji, odhalila přímá linka, 394 00:42:13,954 --> 00:42:21,568 je existence rozsáhlého spiknutí. Nejedná se o pouhou korupci a šlendrián, 395 00:42:21,688 --> 00:42:28,908 ani nedbalost, je to vědomá účast v rozsáhlém spiknutí na provedení státního převratu. 396 00:42:29,028 --> 00:42:32,728 Pokud by se toho neúčastnili, tak by nejednali, jak jednali 397 00:42:32,848 --> 00:42:37,120 a dodržovali by pravidla chování, která do té doby platila. 398 00:42:37,240 --> 00:42:42,020 A oni všechno porušili v naději, že se z toho nebudou zodpovídat. 399 00:42:42,140 --> 00:42:46,246 Aby se z toho zodpovídat museli, tak studujte Dostatečně všeobecnou teorii řízení 400 00:42:46,366 --> 00:42:48,217 a Koncepci sociální bezpečnosti. 401 00:42:48,337 --> 00:42:54,413 Buďte šťastní a braňte zájmy své rodiny, svého státu i své vlastní. 402 00:42:54,533 --> 00:42:56,348 Na shledanou.