_Sad__roste_sam_._Z߽Z߽BOOKMOBIU 1h8@wGOz X `Xhr|3:Br "$ǖ&(٘*,.0#2 4r68#p:,N<5>>@GBPDZFc6HkJtL|NPR9TVXEZC\^ɝ`ѭb dfLhOjxln Rprt(v2x;zD|N~W`hpx`;KȟѱڵZVE" +!2@BD&FHJLiNPsRT VXwZ%k\.n^7V`A bJmdSFf\hejnlxn/pr'tFvSxzc|~ϖ 5 %I.7AJSz\fQoxlkk{sO}דIF!+X4>FOrXrair{y7Fž˒ԟ= q < & 0R 9b B K T7 ]E f n w x  " $ M& ( q* , <. 0 2 4 6 8 D: }< ~> !B@ *B 2D ;yF DYH MdJ W~L `7N hOP rR {T V X Z [\ ^ q` pb d +f mh j sl n p /r {t v Ox $:z -%| 6Y~ ? I R Z0 bL k> t } y  s / Q y r   i F ' 0 9 A J6 R9 Z d m/ u+ ~  @ O r = P ե އ 2    (} 0 : D M W `] i# rP {N  (   ˠ a n c V"$#&-(6*>,G.P0X2a4j6r8z|:y<6>&@BD%FHJzLNޝPRT߮MOBI靋JPEXTH“Sad“ roste sám?..l3calibre (2.44.1) [http://calibre-ebook.com]gIVnitřní prediktor SSSR “Sad“ roste sám?.. O etice, profesionalismu v oblasti řízení, o plné funkci řízení na Rusi a v USA, o všeobecné krizi kapitalismu a marxismu, o teorii, praxi, problémech a perspektivách „konvergence“ a některých jiných jednotlivostech historicko-politického procesu. 2009d Vnitřní prediktor SSSR csq,5c3e172b-1c56-44dd-a593-6fa10b5a49b8p4calibre:5c3e172b-1c56-44dd-a593-6fa10b5a49b8 EBOKj(2018-03-28T18:32:09.311000+00:00  t m “Sad“ roste sám?..VNITŘNÍREDIKTORSSR ǃlockquote1emـ΀ggggggggj 2`-justify42/Gooooooooook3ϏǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǓoo?"6:“Sad0os(sám?..灧ߒrـ(___">___3הׂ=ϒ77>Otice,rofesionsmu obla8 řízení,lnéunkcausiSAQvšeobeckriziapitaarxYateorii1ax:émechHperspektivá„konvergAAaěk ýjinCednotliv1hist0cko-polikéhrocesu Wo'g?/Ǔ?ǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǖǡOSankt-Petěrburgv2009mbp:pagebreak(tránka8yhra@XrýstuptiskařsH údaje)N4ϬdžǍublikovama(iálysopQnictvímQkulturyrotčiim kdoemůžeplatňtu0áva. pQpadě, Pja>aneboyzsosoba i>záHemtanov@mpůtawsřisí1a߀ې/////+w/ǀoj//7//ǁǁǁǁǁǼwgaAnohb_[P8ceh`hVámímtoředkládáme,enalytickouprávou,tervypracovalutorskýolektivnitřníredikSSR.eeérieoučasnéituaciačíná Aslem 4 (88)kon6 (90), 2009.oté(dyyly8dnotlivstiétoyodly0a 5oto,zvejněnyannetu҅(z(O@ofesioism oblařízeia劀e (č. 4yPl9funkO@Rusa@USA:aWWW 5).ouhrnntextbtěchchacЇd@ng„Sad“ostim?...


V (nabXímetřůmzb` ují菸zek:)ulb>odzpůsobil0 v  gυυ="3υυρ/υυυ">reza(p9průběhuis8"kultur߆߆߆4߆߆߁/φ߆߆">sjehonovT7="5׆/φ">všeobecQkrikapitaarxYo6Dž/υ">te,Ax:émyerspy vergence1dysmů__0ckés/7G/ψ">aaěk PjiA>@iulobáp cko-poliPcesu.ׇ??(ulfontX>Ȱ6LJG@ceт?95?;mbp:pagebhk777774OBSAHOWWWnj‚_ºXsouvisim, žeůztyXhtejnýoust(nkovatdímehjeutYrit@sahaoužítiqAktuقؘ.ajeďtedyrzoremezdpoiskvtlačítk(yš@yberonechHvýpruqPouPslaLek1alikHOK.֗Xpadě VášePcuhspPv@automayistxhybq,udTGopsQuč.ԓokakozumělovu „statistika“ 162.r Rusk뀚elitářskéhoidiomupokusPráti8polečnostohdovřízení 23Ѕ*pooook148053D3.roče҆hoenZAmerikou)35/(ww"0gg4818301.esplnitelnýnpssionQyea󎏃53461Punkce životěo 3///,ˀπg(62492~y1. H(oricpkladyealiza0br!(OOOe_stech 37g/o//ooWu83342(edik(rogramově-adaptivamodul:ecifIiUSA 41g/τGE848אXForá—`hrtWW_SbiblRglobálnH0itŋjektuZwwwooGoo/gooV28674ϊipRepduHfeA)ϊggbvbla!59߉牿ǀooρ/031812τOdb0Zodématuo__XOfvzdělávacípsys9/////,apůsobuaved2Jednot8HXškyRF 6(ύw׍wwooOww/gww41363ϗ)Vzájemsoučin__juj//////konceptuaRci 84ό׌ooρ/0449589ό4usojxػP 9ǁdžDŽπoolpǺ"-12υ578257YH„Vrstvhktejl“116ȃ"jp'g84411hVšeobecykrapit/770pokoejře(n8ákla8arx117g___/0657402XTeorie,Haxeerspivyverge132''g/74785瓧狿ModernizaH5ǘGoo?_87809 Hla(nexšite)bl7museudosXamádemichяxckwe 17_'''''&9427x4Ř*?8hoe?onvergence 186 Odbočenídématu: 1.edávHlostiЃP/p="3!41hxPomozámarryte?..zjufy">2. dubna 2e Londýněonalruhýummitedoupředstavitelůvatkyejvyspělejšíhehomikvětaaplá@anjižlistopaduinulRroku,dystupcitej؂státsešliashingtonepokoušejednatrob(muhnanč-rؖhledz cestyn.ӄjakoskbylen#„jarmarkem“, 8؁@chnoožakrěrincipůBsoumor eboťenerujPp@n`í.ʂty'jybudnpodlefungu editmsy@m,x`[phkultuPtvořil pvi20.@olethačátku 2@na1globcharayu0GRu84g߀ۨG//8adoh?xáxi!m.» (baltprint/631179.htmlu>OO,)W44845πߋ///Další článek -תaWQsd'/vyu,ákc8yozyrochuhnakw///'uHneda(Ѕstoup! zů`Јpozad uměníakyjádřitvůjbdivadoanninouvorbou.ášrezideniokoncenieodepřelootěšeníískatdpisovatelkyejdrahocennýutogram.»   (_________\Poté,dyeaowováěma „lídrům“sala,ůžemeufat, pauarryhootterapmluví,by poh0kPHsvětkxvymysle)efektivněasáhlkrotilinančyživ*hoHčehož8bylichoppobuěkolikaeseetXoucHdstavié20jimAříz`tát1aparXvHmvý8poradcizultan8v 8zkách{a0omiky…1.2.Ɗexhibicionismus HbrX)74ossskpticYHeh:____Ɋ8lsm((4 139 726ublů…шd10.⏐z200D..͞ěděvzmstoupZedáqRaoj korupzrohlá@:og«Dalšíouۭeďole jednáme,udepůsobakЕaecQúřciHastupuzvafunkc[p0ánforma majet!avu íjmepčlenů xrodin.h(spozorn8tojeuHjexȇ΄k`obx druhuNZle ac!((trolyav(ox8úplnbúdaj pP@SSƻTaG@zammA aaYlibhod(ul+ vydy􀈁reزההההה>h)oooooooM(8Ӓ$ړGich vt ezidufp(|h;učihjoa"v̎0službQ,GBaždoroJ.Лpisneexi8(h bý@aeny.ʽ8)k0.OO|ߌOOO    Dom@pȆ@Ʉ zpHv،ӤWemSdo urírtimYOOJ@jky`0nفCAuaSdodržli.6޴X߀ٷ܂////p>» (href="http://www.klru/appears//03/10/1809_type63374M8I82634_213795.shtmlcolor="#0ffu>«P zadobAd 1.Ha @8H 3Hsi''#GE,ajetku jeholastnictví,ankovníchkladech,ennýpapírávazcZovécharakteru.Příjmy hlaXpraczaoměru 4 139 726ublů8Společně S..edvěděvovojíytRuskéedePiloše 367,82/a. oooooooVmáá9 účtů,a뎈"9u0en`elkem 2 81880OOOOOOOOOpronajatýzemekveliko@)700>. υɅjυυσProhláše+zaerobdobAd 1.ed2008o 3hsincemanlkyezidenta҉' e.va –ӕé,Ƞjím///// МGg_______OOHjhnd,de 13544,059rasX2,5ߊߊߊߊߊ߆/////)JajitusobauxVolkswag0GolfoIýroby 1999W/////nezletil2sy`ǠǠǙI.ɀaؠGooGGGDZWWWWWWTA??????měl žádnye>ek!yIani˱H» (zveřejxoficiálmebuGGD8dkazyslušn_de: aref="http://www.kremlin.ru/text/news/9/04/214774.shtmlwzcolor="#0000ffu>mlstáýdajůživotdiny (zaopat)3Bspe-Xv@`Alhchranupod.)i>a////+SviliinisiF.ejbohímezalýtdr SzdroJurijruv,ž6sáhl؋3369l. 944,9is.҇`7777>«Vy(bHerstekgiep0ystlkuteo8uɂedmmen@aoluke`kupɃ.KS PermYmraji@roS6d svůjXlksptk`^z غЅspry؇ 8atByO

Druhéístoeýšiříjmůaujalinistropravygorevitkin,terýhokyděl20l. 610,5is.ublů,Yním(sleduje&energetikyӀQj Šmatko – 14187,2ů.͂ financílexKudrin590/+Pyojgu roce`08vořily 2709ς

PodleXtupDmitriPPeskaby 7 XzvejX`Aámcroorupčaktiezita.ákonoj끩isinač[abýv@aždu8`*ovȝx5uilى)kla;dobrůle>ZúdaopjetPausoxérob,zslušh8XBւOOOOOOO>Vbulna*ɄjuvIynforma ban뎙tni/samoxe遧,PakcijixobchohIjm.ՠ\tȄo, a4ej(„Rusku“ezAsz׊׊׊׊׊׊>Zé nrmož鄡iczXtpůvodu,namqaref="http://news.bbc.co.uk/hi/russianD id_7988000/A671.stm{color="#p0ffu>BBCςςςς̆l '>PutP xʅWwG>PݷRF֠himih2axH1.eddo 3hleP08ahracaoruvoHp622vojenspenY100,6audК؟o 9ぐmt*mɕǕǒer.gov.ru/evs/2505webedseHϔϔς.ooooooOhbylo 772/aBemeklou 1500ggggg>gara\o(momplexu.rQo moldružstvuac3jo paraugggggg/ 5dvsutomobhGAZ-21irokuýroby 1960x85,c(sISkif/.87gggggg>Dále[23 J:SHt-Perburg9o 0,c1!  199υυυυυυ">Naeburemiéraemístěnoakéohlášeníříjmuaok 2008anželkyedsedy8Ludmilyutinové.odleohotuved` účetbdob@% „neměla žády,evlastni jeteknienapírgbzávazkhoharakteru.»  (uProrovnáreál`ivoBsituacee žastlidu.Vesniv Novgorodsobi:si mdaldPilioskvaankt-Perburg15inut opatr omaléíz`še@jšíapojupcqeu(l.edipracQ휁a0Xviouzpněkolik1jsoumčfar xdemkusůrav؃maždМxktic8sví(doumuvýplatedan05sȇ"z obyvateluɞ!m1dIGns0bvoz9syna,P0Iučíadruh td0klaPy.փvy8 5 ubl(#ě,0|chb3[utrat[dovu)Շpět,񩘄鉨sledibý1k=u0o 2wů.ҁu  vؓ(hrad@ máhospodstčarolchozPnazha諠mPs xstupoPtiz@ekonomɕXpe(fortor`90.etjejiЂcaqhla@ 6`">—— 31 blockquoteV8WW ptzvePjp)܆ vysokStaviМ2moRFčlen؈\,stosamxoAédiihpva( jakjevobAvůlڅ_úř82vám0 tikorup)I0ezitaX,nydBdrm)izsm,akрsvojiliᇠ 1)Hpoza9všeobec bychuPy8'߀ۉp܂////,ڛnkؗXavyšغuIЎlzs finanJ-0izihlubzإum oocine poit:um8ňoáhtူnevn(Xnepůs(_ědٟh@iskz(kaI,iiR!@d`qmeil(ǯRF.1/)1em//iu pekQQíáru鰘ruštinyyl ouhrnIzpvae(Ϝ@Xbliž to:MyrabemeXóny,ov؊i{ř:y mຫte?bjs`hbytek?485779Jenžeusko,okupinaaviánů,toq„“mátudni(omíhakijejmó8ytikjsou6ccenter">—— 31 Řečytom, všich`vyššíát1úřeckonávaobzvláštěůležitpráci,3ž`dstatuy`jjmrtelneRsppoIitmbjakouodpoѐ9aýsledky32eelmnohoacu,promusxbýth 0ЃHax vnht@ny؆hloupé.Z eůoxseíd0Stna,kdy0n,teříizasluhovikromPt)@zneuží@mocHobviňid`stuaákladPjmpXmafh-byrokraˡI. poz0jdobeikdi!škodliPyroz9ut0doudem@la{Јi1lebAavӍxipzydka č0u`díizСúčt8v mezinnic,+v*uplatSon8ivonormy10~yjádqodukؾڑeȨvyb(΀temp(vojeHu(h`إdruh@mas ýroyiteh@meayzes@op(m耸xbh__Åplynu0vrtx@„!ngy“ edلؗAnjej Ȉڣ؆0nily:hroutilRuzlokrizxmбzacn`nvah8šemožtoppnaas)i𤳟addúr (Ki)stejPXukazatirop2006`mipět`lryehIjiăȑ%vpo@uPyvÄkȸ8 :,jAaD u');decko-techK| vxčípkuozypomKaYby dolarem`ter0lsvůj`nokut퓨(vzpstakZ85!spXz(souča8따e3ohtéЁBé?8nСXs8uinergetzákladnu.PíšeomoučasnýrezidentSA..bamaevénizeroufalostaděje. Úvahyvzkříšenímerickéhonu (SPB,ydavatelstv(Azbuka-klassika, 2008) «…ejvýšeavJdícXpracovci (ledyhete8přip9lážnpropadyůstu!íjmůspoleční,p(hodnotyejiHakcihromaouštěižoЁčástekenzij[d`.؊܊P>Z˃ven2vůbecdmíno`žakyrikonomiky,eultu. době,`,Hměr8ujrskt(yrouinozCed9i8ubezčk ědotrkaoapesHno,oim@nvolAachočIkorpoPí.A@u{!kolikXГstnthoubl živoší׍8(ČácitacesmeraznP: —imáabyrokratneϔ8ȋ uětev,0teram eؤ81222ߡߣ//p>;jdávro;iankeYzvupɮtátkukbXd8hrabPaa|poriámaji 8tqzhjmra obBtomSem (jzna%vy@a(p;`symu).onzerxivmmaavQpžTabyláda8všo0arčl( idpnDkůěH؅OHě0oupit)ne Ѓ҈a#59 }za9Iejdli耘vem,akplanIodsuzs lspu622273ǘŀh#“ (`. 73,74).g"iWblockquote8Pokudechcedosáu@Censké`a(ko-zp@oxblahobytmusýȳ%oojHexyPvvyššíozi㨡tlenynatneaYװtPAkaz8le^tombudelayzt(y#chamYe(teepn1soodhaa _o1׋ǝ*xothdextɑzaeykX@ žёnesPoso@aaodin-kyP–hefe(8ztahu뻘by`Wobohai@|eliřS)Zvp??"1em?=Kjsvojm óny ȴppRonimiz úč`amITli,doce8 iišXӍxs dobrimysly,trhzpКYva@oběinformaAv xcesuϝ0čtvr@iority:62732?14///+.emoh1 ptneg ásllȈ!.eižp0Ђxli j ka0icubl(xpěۢJtדד҅tovЀ̟Yla jd tHmye(Canoourchevelall>15Aroměohoe@ špatnýtimulrooj korupcí.okonceniazdueýši 30 ublů,terápřibližndvojnásobkem@ůXrnéyemi,emuýtyřešenyakovhblémyodiny,Ѓqkuplndno@bydlení,chovazdělánež0dítěte.blockquotef8gËgcPokud!mo(ít legálchIíjmů (tj. itg`ze),yeSobjektivotbávhgentore,㄰Hde tomu, ženevyhnuteuneodstr–máhúplatkoamizastupujífunkce“qYmpaaAbyznysyvazdrav8ick(ympod.a؎腸abíz ám y/ruhébxgggggaJixslovy..edvěvdalšísoȅ膘cevejsBhpůde؞ajetku@depsQ H(l_hčhs耧kymsboťjiޗyádoX(š uLyyduHIle8grafodmíspPra.m8-etrxc<Ԁg6776筿///W/o/ojS m9A9horpj8u 3fz:HisiQučkoavy‛:iče`ppouzJsAneznalostjtre1`W692097狏///*ӗxx@wsoviutoЋДhjev8:@do01"p`uɁ(toup++litHnzstHәtsliV0qlЩlIsi0atpoHplexHjenomt 1941BH5h(, ro8vXpasa u22i>9PᆱH8chn('wuУGG@mohѪašA chXȆabojj炤ady`sak‰csv bɊP`i>neef,klesYedli)fin@koЖlitiQuň d(éta (udѣmX iska@ʲxv@)pHXý1neȷI@ pzeӥággggxbyte ouf1.3.rosr`assandryasmuȨ)߃3ߊߊ">Bývalporadrezida..elc 8oz(z:minrIRFvicemiéry-Ja.iZjed*orPkl5a)c:ߒ߇߇݋«…8otknMyzKudrȓᖩuGGG70365D8GG///*enXhoo↠AesHdídlPuenypurslaru, sta(suKOSQ0e0ؚ.ő0b؃.ópآidؔ@ozumP?» (:_____orozumět?,inancovyezvestija, 05.10.2005,ublikovánoanternetu: <ize="4}color="#0000ffu>ςςςςRadujteeuržoy,ejich úředničtíříživníci,8šel„Kassandr“:ímeorgeoros.gb«Vxu 81Světmkonomickifóru Davosuedpoděl, žeáskymerypotéč@rovedou tomupostave1dolajakoelosezerěny@čí.Součas(DneRuxxpokleskýuvždyarudkýmrůstembchodumovithmjIevšíHonec `desátilehHykluPkračuxc0úrexpanze,lonosobzi.bytekapteďtáleenQUchuťpomadit38PodílPglobyhbX áXlasmmumebopop vkoaktiveH؉trs miXla.daiulrocpadlp 11%proeuȀ3jenu.ćada ůpi š.dPku 1980směřil  klnru(8ládaynatosPšvut8eotPsitAst#pevnědXZ@lolišal.p» (Telw Ys)//.߫߫߫߫ߦϦϦϦϦK؈ toHnej(k0srozum vylov0eP popit,gori vzn9Z1舿Ẇ/////+.ɅzjPkdyžjiXz(ahzi٬l ar0(zx)phmi(cky:񍿍Xa౶Qxfor:neVHdeprese09F8sssvazumysl{zm(ƅkX8antrop it9agenturaeusjeXmíѪbanknvyehman€hXAzáří*bod(zvratung Phž@yP$ȍl.ׇׇׇׇׇׇאBy8)kpsu7mTanidoHdoht9dna0éh*kl$HpmtoupȔhaolumbijnrzit Neworku.uvedenxinformac0zvpejbAwebuEWSRU.com 21.no2009oboFnewsru9/world/21feb9.htmlwׂׂׂױ blockquote8">Ahlav:sjen,ca@bes0lc؍xashington9mlondýsumuídYG2000V.utin 6.dubp St9duɀzpo činnPiládyFY8ww7.؄oskytlalxhovp.óuskojazy1inne.s8tamuXúryvHňatků“ tohop}u pázm9yjaujímiс"oazYaut!ěch@^ ϛϊ__[V mnohchjfragybsahakouivЁ@Xi8Aách-zo`aPPjvýchříkladů:

«MiliardářarovalebezpečílynoucímdepisovánnedobytnýchohleHvek bankov0účtů,oťoůžeést umělémudržkrachuj0I. „Taááchranamerickb9yAnimaytvořit zombie“,teré˃a životaschopnoekonomiky,eoučasněrzdtempoehovoj20ggga`Ȗ`#ufungx4577 1///*0vysápjmyeálseHN(Tnworld/-04-08/7_shtml?mte=G___؈ψ="6Ϝ">FrPíS,8??:2voz+kapixl ג׮axupěxyelsaspobiůndukmiichřipozadycenv؄oejyů.ӈGG Tol٣a?sXIojmetik d@át@G20plitiknižší:vněi>Phh)toh0v taabsoluttši8rujazyѧxyv O3rozhrui>WOOKJentejTrój neplyšeliassandru,"Hčas1buržoҏdniQxnecháplQGeorgee Pjdlvumup.75062߮߰///V viYsvedeXčlek А. Mxjče–ӔodpaporaAbonusy,heidٺ8Eavot. 13ene 10.ubna 2009: 

«Naozadíekončíchporůutnoáchranyuskéhoankovní`systémuXálýHapelHstupcXfinaPektoru tomtochualádypadajveždivněěkteré ú0e oficivýkazúvěroorganizaha čtvrLletrokuQ8,veřejpn(jeji9_pwebech.I>Jakkázalo,topanažiuzempqnipomyslel`a, xyyvzdCbonusačelemtabilp důXd`kr؂!zhu)tavuLjakor,říP.Ješthchopiteljšíbrekůžeme9oatpYIt s |tímedeI,LfdIst(pot2h;Io aruhsrrdyšicx'''''''>Celákadm šHčlenů~ěch xXYakober,azpromkVTBRosselz pohybuod 130il.o 1,7aiardbh.akȈdŒotlipperaamIM27\ԋNjNjNjNjNjNjV vislґmdi enoutlpvnisstva lo|zasedá!SHmyne 30.80lank@tٍposkyt芐(ti)@Qobdzd茀cS Q225ŋ76vonaYxxYlo1klazkaظ7W???????[pn.:knažPuškiXílo]VyȹGVY,GazmY7777777>1741t size="4">26

934>23>41Bhoskvyσ7777777>875>1/Ros'ǃ542>8>6|selchozOOOOOOOC8>2όVTB2Oh5oҥoolw׌g`/table="1em΀bjustifyׂ(Uvedenoodle údajůveřejněnýchaebu:=b)wq aref="http://www.eg-online.ru/archive/item.php?ITEM_ID=488457Ā{color="#0000ffu>1.4. “Zpráva-nezS” činnoládyFrotátníumuxn`3א׸.HbPpremiér.V.utinystoupileσěeou@zaok 2008Prvqvlkrůsobilaxplnouatastrofuemáahápksvěta,toX?ntakoaPskryt1vůj,rtý[`te o,hdě0soubozáQ0vázajex vztah říztohSuEá@ry.ihmilovy onceptuálmoc hranicíx0ome,چ!/l(žSírou,xXPJinformovaa9omtravVšakmitav cí,roterouracuje,hostředkyejíhováděnío života,epovaž.V.utintejněakoříveaxzbytné.aomtoáklaá/n úmysluadáleýtRossioniiím „hlavmskamotérem“24Szjmě,PeřiH0vystoupe;šlo:divadelzemonst@ii>víry 1) pzíjšíPn82)9rozumn olitikuámoHRF)"moji jevyr(uskuב77778801/4577///*, ?Ӏoolli/="2//g//ώ////)kosrčiIztrátanevinni耘(`ty,eHépodlivem؞pne čtvrmTle8 2008sextyčnýkouukr)edvýmkoldíuplat(ÀYhereck0@.Ӝnejde`ؕ!šPutaniss2"aXXڈěříoool/u@">VekuteapXva(XyۀHnebyluH@íárLJk!ob {yten ⌙)ndumXopozicenItxs`rala.ozzak(nař@oachpzek odě0chȕsledXlٵhmstanik s-,Fi@itucjH médiael.PročLpmýš?ret0umí:i8kHa;iqoue舘dinboumenon/0cam;ܢQnrzx)fungu etoda苠spravciٝĎIsɞformulaсnty聲ky'904276__///*.bychomn0ystliٔQu,veХhont؀hlA e.A3cer">—— 3L''Oڝ8:(b>Coharaizivoxi?烷#ďyi>Různ9(iyjivxjemvazby(ǃǃǃǃLJwpdruháwuzy Ù`ׇׄ׃Z[·LJƙeb׃ǃǃǃLJׇtOoipliy7wwww773J*#vytyč8Xvztahuɣxosdoaperspucho,8yezaci9o0íYmumuúčeluč@`Mohj8otli8qhr(ububorˊ useRa(ukazateli)fǖLJNe,m IboťJaamv??yrhnudo zqnstvXji7qů`práhrnvoIO(Yu/tu(inura8Golečnosti.inak řečeno,roednyyaméotliv`údaje životěohoulatitůzn@stxstiky,Xt˂Caktaetvoříeprezenvnvzorek27—— 3L''''$="4xb>Odboьodématu:ʒrozumělovu „^a“k9ׅׅ1emju8fy">K tomupbaodat, ežnvXšidAeʖ@ׄӎvCýrčitHsmysl: yvolájejiXpsychice͚Qobrazkxbyli!irovnat勸mvům.ęimujícdojemvzbuzuakolnosoadek$ZuěchBs@ho časuHechokhšHšky YueoriravděpodobɃaate icYGzkouhuině( `ý:akmPx@neكkxpdyzískaX0znalo,8k absolu0(ípadůkaьs|ixAZhIybay ámϘȞ:ϘϘPvnesemIlo`,㬱a8hševed`kladutázek@odpٚ(.ЧHvejt8. 1._NzrenyhHřadnic0xyul??b><8valur??KroX:ymرješPalšín:aB2.ϯty|rocen,pntah,xboťыwhHod0í(ílahrn `K*umǎzova6;pji˃8ezby(in.ʺhEqypb mo:??Gπg>Širo erXu,;ou0,9ˈ1+analy76ižšíž~apH hoi(dʙargum(߀oo_/ϋ{t*/ooe>Kroměohosouasách 0xyobrazeny: 

񀑁ȎpǁNjOIcXer8imgbaseline'450"ecindex0004016/wp4"> m) 777774GAObr. 1 -rafickéX֍A>cožX řadu úkolů(lj.:o_o2ooo/ϋoooooex0uje (v životأ setkáme takImGím,BunkyGne-)闀grhjqࢸs{křiv(Ф-em?2e_Hitupniča 2_oo3?/ώDnalogr)i>n*.e했nat`k @šhzxH\ pčtčet؂ek0wcházelevoděxO*googeH?gggόgggg">Ka(anesestrojHaǍ)olečٔ|miuݯO{yzovamn(inyale0su܋pa etruooϸ{emZʃtQovoutoormůzadruhy`9y ivejhouQíchXءHdؔíȃ .DžDžDžSaasorganiza0kanceln uňademonpubuBtareilraȇGkúdajpv zorHobě,izbr؛Mdovoditju „m(x“wHp`kaz28V8Margum螰xýx@蒉@iez2ptěčih9(ů?;můžeKXǪlibX(hobsahu.eřebaožnéřiyhodnocováníociálně-ekonomických úkolůnázornitozděleobyvatelstvaodlesahuejiplb"chopnosti (úspor)ýdajůZ%wdvětvovoupregioQůznorod؂8ro:apoikstatiku.

Konkrétmůžeýtrukturaáklad ova,teráharaaizujevtu životblečz aspe3ky,íkyakhmutoPhě썎z(aorm)iz(r. 2Cbr>O –ڈ׉Pkaz/hajištx*tih؅_"ՐhyeS8ne$ňžáu딝ՅI-Gelmninydineoўpmehhíjmypaícjepho čЂy“.Ԍ0oFvo1zee0ˁ0ličinusy x).΁sesQyznače`Jty@tyřndaraximل`em'#.ӂy (nah؇od IV)`pin&úrovn&v hepo`u'"o8ku1ˊңك ʉsyvkeruhІmyslu~yjšíukce.q?Vok(pfuníXR(HФ(x)hmíne11)܂AHaod9駫Yngggca؅Em`v skut!j AR؅aI?9BVZNápiuásšmitaP?LjLjLjǵ/PluAposloup9ggS(osa>Xnuisšabseojrincipedchozeň +alʕaniž he jirior)>TakžYnict`ʑϑϑ͑$'IVbo8yYmrp@íly@ԣ򐦢m dh*tiBdefinovapis4؈číH 1yϒ 100%$zahrnutdu STobyvstva (et40Q,ž):yAouzҜ7ЕpuЉyitorm]-typwwwww>ɂnkmicneúspěš/r@Ԇ׆ѷgIudratra.XړPpma.W4ríutcdxZPrpůjk.пلP؅@D@ggcLG~hɇchؒvnobs axbl@egradaHod0J߱߃߅ e,to9]vyℊaeRtutkupin?bzaru0ny:WzC6nɏta@ظ))kCd0H@.29„B“
edyezYkvkoutVuvodon`s os`x؈lpe∿e,냈tyodinȋkecitnod)vyrají. 

Ta částponoЃeza5jPX0sta)stáv0(ti`.akkazAitI0ax(itomu}etomjje)evitellíneuměracovat,ožed{sipdoží҆tiuG.eji Bbýta kykogHcipuplatňPYvztahuYcڊtboěmi`mmkupinámxyel.V normál)žicAiusZrozděllcakpabyDwwe0lky>vranichydŽ񁠆oti.͟vkaýdajHnelzulhoɘ0ouřadp hŠií0ndardsI`ňukZT)ěžQ8ofx0`щE0#@le????>Tj.,bylRednoklaobr. 2,摠y焫zobů druhsЈHuvelminрvobzvlpzjsH ʁIjedAQymu.oučasXtač)QsAdׂPtejǂǂÅăduše0х1Xg YúsekPchaaeriXtenHaspektavotaQhr@tdekv pdynaetipácof(ihɦ}myslshoxzájdensv#naopׁׂnirza†Ȁzotrel 8k cenX"——N"blockquoteooow𵈧chpopilpi1X)mпXs@školYke1kAc(0vtipurp0:anižHvy˂jaér4rtugzOv!sto܉ps!áhrtanaši @cixo:8aabajevdevseskigymnaxJYinXmokehu;osifˤHonrlu  wbyznysdalší ۡzXnikJ;větlaŽu (stupkyluvA)j`uP`rusanMch. XȽTk8iH cIvybíěPejiПtotiž乁tíárupňثBYkudx !Jdo(ží)xt,Qjim3aع0iX!eCInٹ0zaěcXesdpoHйЍ ȅat(eڈQúř"čHapatu,wne8A| ecv١ nev8zaXՎI ZuXx jm t 30Stduma lídřumfpezmou؁H Pnqfesiol8j0>,dyXXnep15etxiste!Dumyeamtačilaytvořitrtáutinayrokratického úřadování.enžeoeic,opolečnostotřebovahodátorg`u,terýbýtemastupitels emcieჰ`roj8hlasujícímdlebjednávky. —— 3LSmínko`jejištěHme@logIrůkazaeprezx@vvzorků,ůžev procesu říposuzolohsouborutik,dnotliv yjejichá@xvztaža;ohouanaly{y1xnni`ciálHaCroPjevů&`mnohalší,roto: HulVw">TjesбoovejoperYm}ampؒekIrojevVcgupv íЭb'WW MӸsIorganizU0domusioám.utin?ov؊Xka,hm 臸, boťho΍děz hlediska ří{pkSdímYXkla byZildektXsuzovatAbíhacُIlikonoafinana6322.rRuskuXeářhoidio@pokusPttv/b أD8YQ3">PX1.(z汈ěhvol`@místPornůédiamilsynSsedo:komoryӈP9PmyGAamiPjtrp҄2HPetrohraȣku.akhvznikllé0iGG??>="4">«„Po0ilisemPazhodWj:vstoupyyedjaossija؂edopis)AKS.Ruluv`ЉUáIdárnshrom `p,ídrǛ Xj!Xspʇmjuľp(؇taQ,adCal`ؗIa2tzplynutpůl(2ůkaz.J`Hk؂vP?zoXocXdive.yaikoаjimkymevyshl'Kߓߓߓߓߓ">Kdy!!acperspekPjeߙregio8ym od!,蠸menal{buďZ lnebudea mdqBmPᢘtPQkoorcrizacemi._؍x{l:{sxJX lice0ě,2 ؗmKvoruzjYh3erupa#Ȯ@tyčHěkP0zaplnaši >Připo8em$,ejvyššíaojiorixm,NúčaebyGepv0j1FrunЦqpbvoduXe뼠JneusH^уѩiǦ0d 812toBiniledeníetrohradskéhotranickoddělBz orgzaceepoctivýcholebHlásil: <1ize="4">«FaktybyovalaístyJedinajaossija,ejíž činnost řídillověklízkýeZákonodárnhromáž,terfungujeak(pojkXeziyznysemzloemodstímaě(dPpstáJmoc0ruhé.šichni@ěmědaleoxe 3ěcoat.ráen&mnouabXnHmémuy“0i>WW">(čá(citjsmeýrazXiurzívou34/a/////+)» ցpeight="0pt"idthdalign="justifyB=aref="http://www.zaks.ru/new/archive/vih5482q_zcolor="#0ffu>hu~ǃ?:, 12.řez2009).wwws1emwu Aalší!@ek:q???? Dmitrijryv (synluvHSdumyنxdsedyejvyššíapoliyoriȃla)lneszaȨardix#ř@ty,nformdopistelAKS.Ru.GGGGGGZnkutom, že!Hnovz)sta+oj#iȬstup?u0lrlhůtkkanditcháP `tav҅8upenЁK.rpYHzdůňyiPež`ٳ zm鋠@tutuů.̰8rGD߈_[VadimjuľpZdQv hlašQmladwwߝߝߠwwwvmus`izpkyupuavrx, „žeýjim8neexiX!nikoho.GGGGG">Tߊbezček stvcřaW,3nicporuli8ek NiU frakhסP+ákonor+shromážpaVja`slavakarovg''''''>Psaإumv8Ц Clyentžadkbept.oXnech8*/běhlsou`ћamiѯhZHyωωωωωωϓLýdr0můženeWРásbyt77ůQjtobylnɆՅWi>vySámץyshtl톀ro02pakhemͯXďgoSpHjeh{cdnesdgva0jz čܠvyplývá automa龠modoku›>S،t9erzяšelsedaegiohl#rhH#`bxJurjeЌnejednougf8ߌojK/lJeficiza0Wd Kras9ějmxvodu.Ԗpname0téz`achájikodvleZjckdy@zdHeшad胨taci.oeýkálovamotnéhomitrijeom, žeetoupencemdoku 2001,akdesiobřeuěcepochopil. ě,dyalHnebylostup8vinsetrváníeziizbytnouxdmínkXčlenstvxv1raně.“.

Jurjevédal+otázkamenonGryzHahziceurátoraolodojvardiiyzatímxdčasná.umnformphvém!uan8mládežnicQpolitikyedinpRosshv PohradHodlpzasedprPdia yěstsxɄhodí,;jehož{yřijat,k Vadim`TjuľpaQkterýu klPi킀udouc2acovi.  ještě؈Plhuvioum šéfY׉ՏuAlexejCivilj.φφφφφφJotk(ežád f@álqfunk@„idnІXyexiȗXa» (uaref="http://www.zaks.ru/new/archive/vih55{cr="#0000ffu>1To,ꆀhno um8Suzg úriPtu0ٍovuni@*sXpJ@adůvovoc8lTnek@oris~2 ratole`mnereagTakba𘠐těȅ:t@vizobrazovky)v0mitrijtmodqvlas RřÚz0IoboqamIpírmxuOT. žiZvys`tup 0mipozičaiC@Xs\krІ(!yse@Pěc!)amotnouuϣ!/zůvne8nuto م9h0ol?O.anph 7/10/24/023/ϹϹϹς24.íj7).TyӡiF'ásI(8myšlenku,黧é,p˝pxa@ pouxmpတodlehQé“rzisoftu…ggggeXdؖPjpapYleXtPhjp({ulOOb>(@)ْȧParčmp@ob𒀥eB0i,Ї0le:It řečenoaeburyzlovaladšího,uyloředá{gvé úrovni“);
 oomli><ǁ/ςgHalign="justify">lidjasně k D..oveolbáchI„ne0ělejěcoiné1v politicenechceme…“Go3爯/ψabyšak3káariéraed8 ratolestírvníosobmohla@kračpt, řijataastran3opat8`H,Japravuj@chyhloupYidu,terý8ví,Peějobré“._oo/ul>—— 3g36«diplomlzástupȟ)vropJun Vpimir Čiž(xQї!rsynasi(en`ckr)ZNATObavkreditace)Hěk0k >KrooelvaaraizlYZjaȲ zcexneoPta  čWQpoznam8l0Hi"О0torgzh (–ed.P)gujOOOOOOMPMůjzde gur[ ťŒ=ZcitAaaref="http://www.rian.ru/{cpr="#0ffu>RIA΃pHu0lWψG>Ppo@emeK30.ubna 2009`АnaYdil0ypoIxd^yAlcipmžmpchЂXЍ3YGFUa?y23leq},Ѐ0XykonlGIMO (Moskevskou >0o školmezroY8vztaherstzah؇$hí RF)>Psršíporad؊zastoupY8éfkx aočCatay__YvýXtajema|,vh8zšpiožnnneЀxA0p %a» (??8spb.kp)online/news/485315/printt/D)ggggeTojsvšeobecXmk y nepotismu柈r úniꗚm@6 cen——N2??Aleregۇj`.ʢP8ep8v뢐omutéusáP߇eň:???ustify">«Vermskémrajiedinorossovéktivněrotlačujíoíst Mládežnic:parlamentue „sYlidi“.oeznamu@akʃj҃iistaloiž 30í,nformu 37~(////+ʁ`br)ߠߠߠߠAipozx oj馈to@vHuxsn(ov@ntim:hrieg(vGajdayqvpolikYpPhYjzmějmřídɨ/R6WTcer">—— 3glockquote8׉ikhy buYmísXrálapa“ninižší 8fxPPjᨠdůu0hrne@áv`ě,遨Xtelȧroud qAz8jejipxr2i7iblhmi.Ξ000 žítQvesi (Yaldaj8hšla؞Qčá1.2)vm䭈bpčkkdpliv(žPr(ل1tloukaahlavyem!p-)krachovaledinýávod,aterémerželoeléěsto…šechnyjichatolestiítí „genetickȀhnu0“ nějaobzvláštěržnaysocedňovanfunkci,deásodlajzastuphtP, tamandiduAajsouosazovánjle důsledkuřímaleApodporyvýod Halízki,PkíkyokajsЊXzavoqveškqyrokraciůč (tomhierarchiioc ýše. Toved₣qčá12iditelnsložkHpr suormRdědič -klanyelitypsovětRF ho)dpoáinnbndmyptruktupsy(ky38nedom3utom9můh̒>nЄxten(tXeOřiiyžez@imisidioؚesqč1nadřazen"a!n)0XLě藷0bό2">T o!XXnezHilčm(誠ihnedh jrev1917_302749瓗/// ltlBoběh)J..tn'30591{40__///*,hod(apzvinulφ///31050',1/////lehuSSRivouvlؔiam+QideologPiálspraYxo(la.hli) kpecifkupiburžo–ntiérypbymusac1l!iiúXȸa1;bobmohIarazitaqjivytvoxt`uon`HjaHꁠ?ř“ZusžítJnp(ply0'$8(Z߹߹r8dnejhaj@ ždruhyin񀈗ehhlez9chkolivHYi k rzdHtch09uZD1em"ign="j`ify">MaXohojáes8hkv(thrác8B8biQi0Xou:{xice,0,(ua.ՙ(emárí)ů:ul$Aalu??
Dalšíyn..hruščova –eonid «seaačátkuo(1941 opilémtavuopustilrestného činuěl9noutředoudem,leíkytciejenyhnulozáník u.alšímloIemabylaražjekolegyAiitce.odsvědectvítěpaMikojH,terýs [8elil,oomd)ilidolsmetodpykmsu1fron» 
oigeight="0pt"πwidthÉign="jfy">().akže`nižchmus(zt,pclzahyvoji,8bovPl(jetapolupracitlerovczal`sthlen,dty@pozicXou uujšovb0 p0ch úplněٛ jaktPycharaaizɈdslnýmiuskJslovy.GGnP@hue="1"??g/ϕǔǔǔV našidobá@jejeslavΜ@n@vnuk.̀Htobyxjq8iticxalytikem“ (fduIka),;byiknicp8,kudedičnán6 (!Rossie (babk+manlpstXíár.Ϗ7oo/li="2ߎߎ߁/ώߎߎߎߎJegorajdar+kancelářaadmiráp(ohled[sidz8ámoř venů`můžpomeb񒐂Bٮ^zra(deyjqe~spiseP.Ta.akremiérFjش autoremrozxdevshýPXzbsPl1lp8 kv@0ד yáu;mez(s@runičasp0tnpudȿR;mýšlivambicióz ějAi/ubjekpA8strojrhhůrukamaeXbCu0tahRu7πoo73377o7/Ϛ77771Kapicaergejev(vi:lodAkmhKrya,fyzс'aaur@taobee@Ly,@kjXrofesor8vizmo@DPloaj@!kiRmafiAA  vyН`ýshkAdthíHznaʾyspěchy[1ooWU4WWW/ϐWWWWdenYdůvo(JXprvnadzvukopxpraadloo tpu-144neya být:vo00oXpPíptom, Tuev (18881972)edal IpYonukڰeP( -   (1925"2001)42oomli><ǁ/ςgH(gn="justify">SergejjodorovondarčukHýznamnýmilmomrcaXsé.ʊyn|ӂezaHmch úspěchůYu9edosáhnul,dysšpodnikatelshowbyznysutendencpk!lithře.'oo6//όA.. Širvindttarší!vyjí momikohM/*obyjmoderácoȀhlýtzámečIWoo"/ul>43—— 3g??Všn oBklatohie: aȫǫO1O?W/ϫ/h0šsadP0tupu!tomu0iQodborXůžaa8kytH୲bblízkurВɑbB úeňvpůsobilZvH?sȃob X ns(dmínkh(tudi8ogramy,ťuP\UadekhtC#oϧϧ36267ǥÅH44Z Ȋp_XšIenaqhpbožíis`odoha9,Se ؎vazpok1am8ckygenermabiologdruhuČlopk1umný“??AkJkr pouz0!pokladem jejímueálnéXuplatnění,ože`Xez 1)otřebhozděláAa 2řístupuotluš oblasti činnoP.

Dědičnálanov0 pre9chHjinýP„elitářsk“4548Z innetu@ožnvyčíst, že.evsjukovylroduhmQtlačHní „svých“oelityynpákladělanarincipu.="4">«Vimirasiljevičronineil 21.Q 1948eatežskémkrexKurbla.loužitlicieal rocep71akopravinspektor.ց>81st eliejútvarPP ŽznogoHmýkonZboυ̃břu3nučȁLkrnál{odplehdeš(v0mialšíPstupni,8květ9xaNo".d rvh7stávfunkc/oskjiɔ(+kruhuBu 2001bjmeIn7lۃgpvyěPvy.odPznapSZatečn edail`áduȟ"luhyI.Cpae.slý8racokinissraandidátP(Hchěd»nככҀbככ>(=aref="http://www.trud.ru/issue/artic`php?id=0904290750003ς̀{color="#0ffu> musel`ít šicouat.oz0s`půjstopátospíšmQ@ruHohoy(uPhomáhaH)ZkariériuǕGGGG֧㢷uÃcynvaatXcet@t0ߊۓ)ujeoHp51áHsok8kolBvzižh#98hz1߿ЎtPu8vperatiy8(cװipIabýthbpnyidech$o0u upQ1íčSaVǽwW? Čerovo-JnoX@ lopaxul"pςϑ`bl tXh{jhwkademii» mkq264421-comts.html?tId=1053859W OOOOKZloč:dcházelyqmihéli@ásobnoslavParoz n(20.268ubna),pYudҰjšíPxbZkkonocy (^ –(vKrasnajaorka /Sekoží`milosrdenství/radičူasovB8vštěvřbitovůIznesZ0ȞpdȅSfHmjar1Avončen.7777zLékařxɠ!oci terG@exX:zadrviěřp2,8Ɋllu.O4133750缇///„VdpQ(a(ou䏀k@odztnezavo뿸ě1sHiatry“chmuZxuȊbrt8k'ght="0pt"idth="1em"lign="justify">LÉKAŘSKÁPRÁVA
Nte0divu, ( takmtavuevsjuuS8l,oělá.Mluvilse mehtyřiodinyánopčihal0Ybylkěimo,nepamatjenomrel“,kkom08hodyzyvelitellavlicpvyقoskpVladimirronin» (-aref="http://www.mk.ru/264421-coms.html?tId=1053859zcolor="#0000ffu> 51܂////+8stringer)pubation.mPart=46&PubID=11245ההׂ߂߂߂߂߂5).˨`to«h(KaBelevizned0alb(ermarketus): PbychcharakterizsJi8ydobro`xveckpvýb0kariéX(HvyȆ(ɅXzat𶘀0zHednlousickYoruchu.)HYgˆspekojuz 0 878imys`majorj)fesceِHiužqoщtkpKrasnojorki.azerrosch/opHons/index.php?ELEMENT_ 242ׂׂׂׂׂיIExjvšiinfoXo.7oviPx:«J@Xaguruosbaltjeizdrzorgánůkdyža0dzimku 2008 atázka,aDeni8ΣLútva`Ccynopjelýtxásudek mo Ú[vniQkXroly,ꂨaxýzpe`zvyp.ýsledч؄pYՃ@ůraoaЙɇe`Ya(funka0zvystl"JeMu(Hlay/9vystaoskpyȏh/,kvůřa؟ neg٥}ˆ8H>A)ktAEdi.pravidelach vtavui2,[mch nek. KJjxtcS@6krimlie Čertaoʪpe3)dxkanhЕ pmířzx“,lܒ@tom۰hlaš:Chc,zasl?á9uqmůžu!0xuhčíQspuebXHň؛Pbecednoduché.odlelovnformátoragentury,dyžotomevsjukhvystřízlivěl,akeliceronásledovalvéacovníkabynadniezneužíhilkoholhřiagresivně. Útvarni@ontroly`sioviPde.

Poist@z miQodezř, žeajorůžeKtarkotika.́ Pqnaari8up ` po`skupiӄ(elcpolečs !častoxvštěno luXai „bomská“ábaaATammanlpkyt{vDoůznýchIedstavitelůhowbyznysu09ěHflámeHbyx0á蒸H,wldrojosbalturMjsmeůvo`domx`;?vohlzkoušehebo߃crrepary@yMukaztoCsOviječividpory苉výpla 35isícubutceabe svouBuoAčást؞iraPárѓžYauǔJedXchví8zaxlezdim@zahranibutem1yloasné,0X#8kyotopoznamؒOét ixehoezV)Xteq`ˆkoberek)xrZt` aPi$slebJvozem''''''' ,o8j;ZF/.jɪziinuHxroku`druУd1lyejYsp vHoskpt;a`unk(!9%úquìcynoN+d~Ss񘨑0ؑ:posudku,8p0(zklх(kPrak0bvinPi#louvajцȆo0r`upak(udlXrѫ*vědk0jblkeíbuԞhelm YmnQčlenh{.VýakhDeniIlopaduK2008}R@27.ub*pět0b@iidi(stHzl» (aref="http://www.8y.ru/9/04/29/637357.html{color="#0000ffu>]ingerapubXation.m9?Part=46&PubID=11245WWWWWSOOOOWWWOWSV.roninițpodvolx mYnaYz!rezipRuq..edvcsONuʸm:نꛘP dɢkazPquxyj iAxto”Poovalo, kdyždpovídalatázkunterfaxu přímémřenosurogramuváříěstuelevizníhoanál8Ventr» (<)ize="4}color="#0000ffu>8A5—— 3L''$1em&justify)Komsomolskáavda“edenevých článkůasvě8tétoragédiiončíakto:B«Mimochodem,odlevrz9)dsmdnédoeijel obusthevsjukPsám.yl @mXštěHoxk., žeoikd0edohzhYsnpopsat,anujdomnkyohlýt(σ0čtyadvacetiletýeliIkrimiAoddělJobvoXpolicejkútvaruaricynoaximlucharj x8AcoviCzhGGČertaoužnoje,dxečAsloili…ǒ''''''P?8však7v9sml.eobjeráci,Ќne͙y.yšetř8ěm8á(__lspb.kp9daily/24286/481664/?ߥߥߥނwwv_____Pokud0zvai,qnut`Qpom@u(؋Nvysíl 24.istopa200810hlavyxavaPbyv_ASergejvPaákenisntošinTveilHkiX (jj@h!amckHzpůsob).tamhxlityqjakéNaQ,!ʖtutce@narkomanjsnaQ)qpocibaviáslejeuavHptoomáhH8`do*seodborXuč {oue00dob(ímБd`y)tek褑𮘰eOOOOK tedbo!zlohnn;dy,žnȆ kt0yQkdx1orušSplathúu႘tьres+inů.vkladaXȮh9lȗ)nezareg:yع nuěc.ЂKŪx!ukraduli knInPkPaڸa9ishمlD腢0e(ažada0H hkoukQzaeetficɄIcou`L(nucoupjɋcngC8abyohQzx$|8oPtQetk؛@ ťqѹ(alkó!S!l`oimousehHzavop cii.ڤa1o{tl3pal`hchYvymlousҏ؄ych@svoji)epizve8beȋʟ__ZϬ`m=chyt!¢é&ۭkdqiȚ yQ l>IumnoaímشXxžureýmysly (GGGGB)3m0ně-e1yxa2aphyyYz0ye ȴ( opꔢD𕸘ániiHyi,Bo8zhJíslegXЖ živoy88jeAqídaOzYP mni enuڅѤcoeilmueoakestalo. 

—vš(matrice „velkáílamění…».   :blockquote8デAokudnejso0pisovatelé (dětiéřřy čístnihy),kdoeáseacěmi!inženýryidskýchuší“?a) v věci zQstátuiYjure,bP򅸌padXhoompetence?Existu83ješ@dnaožnost:77D.evsjukovovi,žharakPne@ojnpchováimylomo,dstrčiliěXchemii,byoodЃ@onrozumemkontrolmIvurovedl?8hloup,xatmeliřskyqmafipmkupiaizbavitqV.roniaCxkur܂ VzhlmeplidvPvýše+ů45912 4/// hyҥ*tabi蜰_wrzáPXdržEakcebTvytvoX˺ΗmAsan`ě“8du (kvůtomuqjměaG sychik@tZmAepoujafi8tebezakivázů ilektu_hudojevXsznavzdoryorpora(RisciHxdinnktW4628455 —— 3gŽijeme tnickéivilizaciložennaktivnrůznorodpráci.Ї8_wq1emwuV souladupímkv@kažčlověkarčováspíšež+osobqeschopတaofesionsmemhprvx-távancepQřízhGakoelkučetněomikyxzaruhouři8dae%ximakro,piiúroch,0boťoůž0yrobitsamatnýhdinecdoive mPónůxzaměstntq nciál47334 7///*,kudhejivýyHpodmíPny „fiklimatem“,!Ruszni0npm7mststsk2e`áři?yЛGRGGEPbudchá(7t[oen(PmHzajišť:vysoQ˘ȞyrosYaQ,rota:ulb>HlasxᅚPratiʖHblhytk `toxsph:tjiɷŇnisk 8 objek)byúȀypuzaji]Yg͕ޜ` ! čáÕ.V podstatěeníoučasnáossionsk`„elitaHianiroohavíčka,ြčerhpohrabáč“.

Příčinaistorickyyvinutéimnoǀye jej8domýšliv(hloup, mžáklademnemrav!hct)etikab> >StejYbylaakblema,initřa`ějšíyadcházYcíhorachuRuimpéri@0řelomuku 1917[mbp:pagebreakcenterfontize="5xi3.ročeoPneAmerikouہ/1>59 ނ////+. ǢA8každé0akm( (zditI(̏vysؐpxً%,o@\modlya@aHdo *zapom*ߵ߈OdG20Gᕈ(současúvidOOp(tů,lonkٓniЦíQiPúQjurisdikce'52520{60__///*h,onedaMAt[߉I`@@mmlíntupPs tvrdohlavhoH쁨ívyuži٤imnucIuQprIduocigB`ekosteHorg`zstrukturyced`,zděla ndardshow-bys0Pmp trYRa@1trobjektivvedouilatňptakXiísuvyhnutelzrпe@9.Parv薋k`ЏjIyAmerika@ to:tlilesě.ߘߘ52971ט1߀痷߁///*V USAakoheltej񭘈0 IΘx5383G2džLJ///*ivilizovakpobec`kul=rripchayunguP.Ğ-$ářst0vnitř reSbi542263Ljlj///+/ii>(zam:iz část 4.4), aathe`mblrofesiontouA1ۨPvQzsl,dyPpetahh oncepci Az0mPmyY </p>Protoenroblémespočívá tom, že „Ruskonímerika“4myslu,akokázal.Ѐarševevénize (1999)dokonce週případělobálchměnlimat8a)takovýchCby 9u`losírnějšínehnutnhvynakládatlikystředkůahhvbyx0průudovpod.vozovzeȆplstvezpeč,ožedтudku@kurehschopn8iodniSchejserú`(svět؀trhu:643.2ti56104tb>66ggge<0QA6"1em?>׈׭ouhr린tiv`Yli L@auȕpsledutapycog'gg??ǁ+)ϩo>Odhalfaktoru`dí,뒘ýtlaapsychik vyvolá8PsubjekiíX dit.1ŘíSx郢prto7oww/ϊ">FormXvyku (seotypu)ozpozف+WVybudouc $ГA d:xgpWOOOH3OOO/ψOOO">VytyčZPl ztahu oTmuυυϲo8?߁/ςcgggggSvoodtPvpрvqf';wpdWučěatto_Zdoelk@l(E|@.ֆ'můž9theš úkolutabty䁐q'pjakpmys:vatelz,když0sHi!4.+_φ9GoooiWW??ϒϒϒϡwUgen8oncepOrkeaždz )e!Ѝga(tj. plpBjejichHKvořƀíeneráln`koncepci)aákladě řeše!úkolutabilityemysp0dvídatelnostihováobjektu (procesu)odlivem:nějšíhor؂Yí,měn8ast0D, říz. ojli><ǁ/πˁ"lign="juxfy">UvedJϊeo života –rganiza ncheboe׋ávajíchj(kstrurzu6účelunk/҆3߉/ω">Kontrola (dozor) čin v průběhuimiLovanéȊaordinv@jem ouς`znBwwwwp4www/ψwww">VPipnutlikvid?,jejiudržovozusphmvu9dobydal5out( _Ljǀ(ol>xfesios
R,zaloqu򚗚ýšypsHHouze 5. (sk ev(cepȑ 7.tap8O; Ǯ/ooW2/όa1.4,y0%u拰ȺTHAyGG)LcesuQoHudYWOIgbǒ, teori\uxyl`1991ha RusH(nedoضřI`Xdůvod40ߵ'nevíϙgoo/uhGmmůžeýtpintelektuscmaV>jstavAmodifika/prediktor-koror.ӁC776G@hyp@t@yyjnoaoj/+ogrH-@ptiAulu:2díd瞧c2wwvx(idyHޤQtrolysviya částaHúčastDiPace. W8﫟">Tjˀ.tátnostaákladěýšeopsanéhoyXmuozleníociamaobpředstavujuz0rogramově-adaptivdul schatu řízprediktor-koreI –oi8z hlskae*`čná`mnoiuungIbezntelpu,tohchopAzajistitYosepolehpiypl(qkce. Hlockquote>Tj.ždyuděčímástrojemGHo8zAv@눠tom: Čí?ӆtY_Yeboko@dalšího,dsubjitikyántdíjestynictv8tak؁dG@?ԏeýkvch ů,akěúspěšivilizovxobecpad``kulturologickprincip1 Cter)a(zej8cesu`PP)pnxvživota.PokudmeluvoeHě“pr4tapy;fQkoncepg ȂěXsouRyhjen0zvlnunouhlakoviježni neexȝy}jA3⍙EKwti:8že}aysyatej)vemopyč(li؆qnomvykrm(ɒAaspQPinforaj.ři(mGafin3Bykv)znak`NáX čincJju domqAjezvůlipporu PXax0lí8mi؂nktyx0E5m !h(Qmy enqedukPliiloupᓈni(byzamyslelaHdimXzphilЖ68—— 31 ="4xi>3.2.1hHorYIklaUe ght="0pt"΀idth="1em"lign="justify">Věštírna Delfáchouděodlerientacenožstvítaveb „dobyamenné“70vztáhnatap`(z4@isvadOkonceptuízznaáprávě8musPob@orPꕋlxenskppotКxormBgЃ8BiílgeahiHuvádětd΁činctsaptu (观xistuje)reHQvIčty׍׆waiedjou 5..estliane XnDýtemaupatPnevisПHdomPechyJ,inuH úspěšíhapxrYaɮluȅ(vde rqq.ћ/////Našnyꊐȯ9Ҩ)mnaro` amostmápazdvihhod8_skupip*fesiokorporace:ucho*tradidnynoviؑhmédiaAoelek (jež"skalitulᗐvr@ԙuce,ucodx?>Pؕšైdonbyjlidé֒aPupcikiide2(humjPBnicXale'?!zʃosob2vbvyj(Аfai߯iXVhjasPhmíněZ odpozku:÷߈ߌ i?Ӫb@''%:ipox3 (власть),Ѹhosťлосс* ů@яruazyjlokoa)uplatň=psychičěk@ždxrobh8z úد4hPmstroj .Y*[pozn.kl.otadXr-torX R0u,oxZEstou8dalze ch]ǖǖǖǖkutspkdá:olb>75oomli(ul>založi8dPákladů` USA symozdělemoc jesoučasnXzma širopagovanpodoběꐘšakHnQgramo-adaptivXm`dulemch8atu řízBprediktor-or,j. (konceptu\)Ynaxzim €pintuЈaruryHjich „xvinc.ho“124P,asouzotr0enj҈QladdthHchalg tm:Věrq@totňu٧vlasPav[ueob!eou]Bxosáhe(noutnípoኌ@edalšího2߉߉߉߁/ω߉߉">ologiiڢ@rientXuvedZámu životaooooo熧oχoookHBpušo("li@ m?9jinýhqv(ěneodpdB#an2radicaijat‹Ⳡymr@M4G/ϋpNJyuv]e:zipjmy񥈆Хpym`stuIhtantis@auržoazliber:t vyjádbohatzqmůHkazAi úsšYhi>OoOu e="5"eight="0pt"idthc>oomli><ǁ/ςgHalign="justify">Aašeomácí „eliteroduktemživelnéhoistorickrvývoje,vdruhudivoceouQ/býlí“,teréohlavářiibl8jektuXbuisíciletnedokounizkulturnitzlikvidovatWoo/ul>Hxs m`vůbecidifikuo胩j8Pneej@wq/9k mžto੐mQobytkemvčetotixAȤppch8i>Кyϛ!nejlaHj!8aVCnax 9ceshZHlkredstavitelav؂*̇u!p a,bekя%1oȒї񏀚Hb utaj@…ԄshHetaily. oo瀷W/1>Čk cpz?@3iKݜeJ1@ýšei >hyěřatP蟱qJ2m_!6 ],eápello8íy>ϊo?Wρ/ϷHh`؞𔊀XvaByUSA)u*؛|a*(livm{imeziMـwrg踘eՃТHrozdídGG@napYomápXG@y(-rPȀzYza,lػ`p \-individu(Hspokoj/ǀoo-w2www/ϏwwwwuJ>/ȌAώzZie uchHiapnh:)Mus1ȻomkP9bbojiezIج0i0;aklPkorpoivrakprincipu komu҅ȃe?щHRha0Xprxqjeji(exenXo@exPPúčρbɂkonkurynhkcpɐoo??="3??w?/ϔ????=דã,QzIlh˳Z\Ђ$otHě,odisJud҃ԁ anucijiȀ0 vaz۠l:zajЀIBijѫϒ8ۅ#eierarc󀀄hiiavo-„elitářství“. Většinaichepřímněřesvědčeoom, žetoYsystékterHulouží,áedostatky,tjlepším mHnýlů`akédyidoy0řilo,roto1ohф1jinoul nativu192enl0baužadu(fesionalismusydevv oblasti zenHmakroúrovni,hpbnovuIjeLvenáépe.romtoȏiohaisciplvan`trvá̓:dum%v)ovydsklet,akvselekceandidátůvybírat;Ruskuíkyvézni Țo“׉poatp. Hlockquoteookli(upeight="0pt"idthXem"ign="juxfy">VpoleQ mivoaUSAsoulXApsmiinyIudotȐiNšechn@ejorganizaxRujbuďՂozhrĉzednyvatel҆quprac酠neԞhierarchiق (j8酆8iticst(ggg10900We3g??g///*);boo}aačátvznikl耨ák؏Xn n!inici(paperif`ieREÁLNÉoci–׊Ҁ"vjšhnnec @integHya.Gȗ////(O "Jlolpor2ݑ +*oddvlád@zvykQdic (zfor idvůlHre zHm..йxeljav813.3.1)on8bez`Zb amýšlmysl #askŒne koj1lehápou*jotlivcpesPpni_@`ဠPzni%d0QPؠizpůsobJsQexistʑyPhleko(l-psylogaspekza0mcel8itbiт_Ypanne)Py (affluenza)>A⇀Qbibljص:ib:Hržoazerzi$kvys"kvt?A~ajišťЃ@-adapt mdu0`Pd0alHuličky.ʒíčinzB..bam0reziuvolbáI ro 2008yt<@Jnfaenkr8`@lid0dávnocijlidyxnazxpknihydj06qa⠘seller -T(fal٪e. Úvahy0khmYnu.ڧ`ázvx 8yvodit:duloob><Ȇu??

465 ŘՉ,뙰፼nedozaYyRiteformaibe@na-Kosyg`xbY(aaěchstojpedbaxadmiXt!),*b>adujeXarchitektЄ"emq0or xpzuЗhxi,`chn4y-organizah akro/m]ůmdatenaliobl8iíz1gggg625085Wb>470'%gggg{b//////.PřibližeejAdobě,jviXdesqlet 20.Xí,yverz\genchp0lkmik,yzik..aov.e(ide'ciaBetks námipmraܔ8ÚV˙X,áeňšak sdpormezirodsxXenstH hakonotHodáv8,b>alrX,ceq.@a2s)Tc8ky učl ibýtm)k ȜPmce,Ax "důvodívat, Pl0!rychlézhzd! mrJu.ևndropova@dqnul؊8tjpL..revagǟǟ25586G$71W///*yH@cnikatɅG65432///Xsqasy@siěrYovhғmar(mu-lenm!vypa#xjby@žáʜřk62709i 3҉G'%WWgggga.ڞotmZchhob!osobЀK.. Čerkem,pmocadYáЗqiM.orbh@NvlemulYmiP;kPttʤjw׋׋2783ߔ4g///i˴OvůjábJXqpal@1de(e`doupparaziymu.V téYouvislmeýx (teph CoA294755ϊϋ///*: «Jedv21ܺolelcioulxzevublicjpku jeroHvor!vejasopisuolhskijurnal, č. 14 (65)࿈18.ub2005(Hhref="http://www.politjournal.ru/index.php?action=Articles&dirid=67jtek=3288jissue=98">http://www.politjou98).  Veterémohen říká: πȃGGEsize="4">«Američanéapsuskunoholoupýchnih.ezdbornyřevládáíně, žeorbačovebylostozhodný*ɂ ílišomalý.ʂxsiopakyslímp8upovaychleě.abu1etytvořilákonorstvuzpůsobeYtrž8!micdemokraciihokamžitě!ist(k jeuplatňová8omě@8rolud-koudȅ@pokudéechaelkmajetk【y rustátu.ӁXn9enk8xprivatizaapuš`naižjo1988,dyeditelz:s1pikyy@seTroutit.ooϖDoІ8iJicoblaoeb ejibycp lih@epubli`volXdoarlatů (v,hՒjiቐ.)o@rDXSjezduidp9Planců.o!0h>eMoskvqQrovinciY,ۂtko účelhjší/oύsousreziansform(: dikt y9g,e؜m`Xџ7 eZpelč(den8l aýt\(uz`vapozicProěca neex!RhirHžárecety.»476x܂////+9OOoOߐTázor/to!rojekt9verge)8SSSRxI(k8gllerspivya\z`RM.,*vrhnuluoahiberXsmusHmuo B.η@elcineؐx`Х҃Xcen nkЦ @xcikrapitzahájenahH0smociL „89inkvizia“ USAdmin@rPvaqH.bamyOUrqت(íinyplDcesu"꫘e0n neHiaarchшvbyYA 1leht ac؃Pd0d mHem˔poxrJ.֓joz(nezpůiliar88ivotjxrOHysptaنqdectrnbhahčíkaCipko: GG7777>«…avdt )mIppr 1991ěřilsosksy`m_poj(ňqobmamzrђzpou upevxJko-lenin yšpkYo>Aظnim etkc9z86alářajem@ÚVideolog@damh,coYxiEMSSoϷϷ30691׷7πﶧρ///*kaihӳ*úkolpsat!0vnouzpvu敖* íčpzqe omzHefZitylečeorgzhý,xvadmetodeQno(rnCrs!.G?Ovšemeravda, žeehdy roce 1986ebylolovo „marxická“etodologiYoneseno.ležavaoky,aonciáří8,sQáPakozultaxmezinárodníhodděleh ÚVSSS,ostalvé0vedouc,ajemkaúkol:ycovatřehledškeréntiliteraturyruhpvinyP.toletačátku 20σdanusazy`aystemizrchPklanomylvaahyby텏ktrínyP.outorázxtenkXtčilet؃. &/cg`ailepos=0001631013478a///+. 'oipFNicmén`nʀIHůzydokůobla z1,ZhýmhšP `ěIsoci𑨙8kapi :ThN á8Ȇozh!غ abstěz.ӈȗZXá(e/xp•UomID8codhl pmodellZnou`xhmha(SxviӈȆHjeninanH,leolitickýharakterříčinakví tom, žeídřielchtátůedevšímSAgnorovaliymp y,(éyžadystavbu“,íšeorbačov. <1ize="4">0Jsemvědčenvznikneovmodel —/oo>s důrazpotby(ečnosti |ensprospěch,akoaklad styivotnPdí,obXungujícinfrastrukturavejnápprava,fektivyvzdělávasypmATzdéčestupn bydle،oznamenal. ~p>(=aref="http://www.inessa.ru/arple/08Jun2009/wp/gi.htmlϖ='$ffu> mlAiob@h2d-@e0sth¼bXmYxku8(uápad@tHi_\"ů479 '%K/jgggg`.D`yoK.*ڿnHpoškoz ces яcntkegivP0]ákladPbiblpxjekthԮ[neosvětlUui(kyᯀklíč jevyZPodt0ohoukkyjřil..ljuvskij:blockquote8'«Eidé,9[AXะbytek,p0nimouhoفoقemؗדpb?ǀg3>480'gggg`рٌ/?G?GBA12jsqotlivýmPýjimkaXz )asy, ـyediskaízznam

  zaprvéamotnýobytek,terv důsledkurganizacepsychikyeníidský,xmůžepdržovatráva,oooo/li="2ω/ω7gdruhjjčívířeckobezpeča škodlivhmkolí,edy určitmyslu 481Proh phlav@`apšiteprobldavo-„elřst“(jektuonvergenqeusepěttit čleXdoociukupinaákladě&hě-ologick#řístupu (jakooylveden0` 3.3.4.ipsuzemat1Rusi)niknoutmravů,sva,(individuHi)yjáxoujeji.oogp'"1em?>oP`všeobec((nfaktaPxVzpomeňXshogroxaԒiMosk`Yro02002ggggfTenk1průběhuist:fotbalel0eapJaponxárodmuž(o RossiHes Pmh((kbydnesx@zalezpov:йvodpbordelu`?)ߩߩ34152ϩ2߀嘆߁///evúřa8dtȠče薚qxpzË>ȋLaҋ5 (ȍModstanyly @Qedpoy)nXloyٸ\lic؃xtorypvybídiieamxrmhnosipasu.АYa#߂volalRshPavi>!c0lia:Bjzblbnuthorkem,ivem9ledfutbolismqlobu9cel ꘋhv@rst@voí.elmhRptʂcejc(nRpčasihay yhnyِežvl 'jednot(ybnovpodek,Aaben š!velsmcen,Ђ@e kuچyXženitríHzhoppЎlšíc Aa(Hvypejůžxe#pad`8S0AhɖPvi@g čH؈ɻ@HíbqGs1arv kaPfaЌůyii1!,e`*ѕHcest9jec2XPS@odoxiem@aakГ.WWWWWAcsplspotbuzexᤰ:JulWWb><Ȥur??aějakýod`t,termůžeenav „nabudit“.oomli(ul>483chudi!(GEitek:t`vіP`šiУjs8boči)(i____>PPktý򅏓7yicd(co8nembyvolúdivnohdmys🩸ЗBmed=anhitXNjveupozorňiǞ'''35729%5''///*)estoupihsi9Hozamezoh┘\Ai(clomaje9wobča1ze SiaWžieNPzachvác@ɞi.ӯacitbeztrestˤa Hve36786׌׍///+WWVPjevujApomggromyxnabír`sov.ւHý̂okamPiyimvudchen7 (9.Ppadu)pX(HaždĀX 1500utcelpFiiKhȎP1hrbesكYA@dpe؁Czb tak;st(bizP;Ȗtnebyly důza؊wwszákЇhQo ro1955zísxrávsahhrazHjm@ ΁̫ʰsv2u(ašQazc@J.Ľěmpodezřeleozděavedenýmpatř`mčalantenzitaločinnostistupnělesat 11.ist0duiž0četpálchutlařiblPI400zaocpolicie^zatýk`od 150o 2pouličbučůen.osledýytokaxele!etrvaly. 13uran1upi(k deportaciwXv průběhuhkojů,ovyvolalose „ochráncplidskbpv“.487Šؐ1píkladekažliv(ivȌpar)`98kujediPlů`odpdoštimignaobujoz؅Ȇ(tvei!,šv=XpnuXBelgii,ěmecxa ŘINjNjNjNj>Pem samo0Ois8bylydp2–ces"ـvyIoceny[konceptuȋkraZlitikyoh0uplpo[set y8by (avytvtevleAڌmbhpšeb(nnez`izejiiůvodu.ʱ`oHSu0X.躒zč0nAlaixDuh- m9Xh!Ҧy(Liberation, 9u5),h)umísnweInoSMI.Ru (Ȩ`mvex@jso().="4">«njohjiYHlkyakhmericinformPBaáfra.píšrí zmarrigҍ8a úc0zasluhho,pwmodelЍ ______>TiZ@бpov0noyk(etbi8xvek@@`븠vyp(daagonii?HIriqideta8bició,؀jda`repldatů)ijenej`manijqeɗdvi8lH靲pulturbenst,pravޏwwwwwww">_8repubch9@el8uvěс0za`dzXrk@od$zjzy8$inuy,niverЮ0im!Ьh؝Qav㚨pezhle`@tTti(parv0ůžeaeousaЂGala,atriotručou(mi ii.жI@tatetodSasl Xuhla@čáoochyneJ,jim>JٌyUSA,elyBrnQNěmeckHolandsYKanadsibra0jicestu: dporrůznpd8Oexe,Jdyzay0ou y󞨠xzbuzovMahuchix3ať,Жizvyky osky@rorAhatQtiorg0zacSch؁Raleh riq lů.[5viȘХHajem)drٵ!1a absolutRm:ům.ՁslЉ  po2nouadřazenostíozorovaliepokojeaasovémákladěezietnickétřety těchemích,ternebránil znikuzavnýxspolečenství489Strašndn prožívárancip%.seozjpařížsk:pdměiaAslednXioalšíčááxdhPxkrutouavdu:ytoezč9Qjazykypáfouzsk=hnouch ici.enstatátimiHoťozdíl@švkousedůAlaýtagnetemitahujHímDntzamcotnProdypčasylenyoxoz,spěleon`!hocu.ládežiPpaluXautahá닱ylst ,e10!25et.Їžtšiz ؉ijižeiIOobS.ejútoЈzaelzap@roti1jevům j0pvota:TškoHmTXHePPdiskQktiv!trinhAj[,HHPhPejbl蘬uHI.niuHA),,h(Vjž)sYedluArnaCíyrodvr)ýmiRamiڕosMϣPokudeudnalciol)`r,hHjimoȱt臨zna hy(hetdlouhpdšť\8epatxanexkkcphrHhdphkk(Tiit hkoraԹhcibpdlyecCe)z(po`Bio,e䞠á:tňxčtvr00omoc2Xp*nah"0@R8 (neCvyhšzek/b (K㨘RtuhIrali38553/90ϾϿ///*)QuHXtYhlavYísاkrat)8QBtompačemuNJM񊐑"b@ekorRépH:A1Ь`utlȔic`opne藳,рAuatěvmnežád(afes_fika0perspxe@puzstnإTa털c,sebevyjY鍘0(ezpějل(8vokaĄloas*aan(iš9krut㮬shppst,Y`୘\ .drmnohoř@mY9josЈdp((ějurz edeasmPvHp(xxonyakoznohBbudld k(stPvlmete.hTenh8vƕ{tic 0PGרEvyčleazwקק391321׀羚ׁ///,X@vnYcachab)ucفdeerp[tIhodelu.oprid ene xqz daveƗ cipžѨ$hůře즱j0životiمYjXj zqvqYPH񄲺zfysPáxiazohek.ֱaZs𤉢XЃaceszOje orqmirincipy tím, čehoyloosaženoinulýchtale`ch.iskriace (bytová, školní,racovX)eociáriz kteráačalažřed 30tiety,mílí.rutagresieakvýrostkůmláde*říeuznávajhžádppolenskpvidXaiIvtavubsolutnezákonnxiště8dramatizujeentooz.vyhasnouordojdjimásobyahppalsmě8,ak Xp1nedůvěrabyvatelhudičtvrHšemqmika0ezm. 

  Sth1ovok!ztekdělilyrancouzskcxzavkupiny.ýzvy(novihrůznorot ohXzde8dchtabbéPierX(sto cí8lm:dobročinxku)hiliv(aes (jedn pdKradiHpkomuni0).„aPezjevozho`y8átu"porciordakataPofě,qu؂ýt#'Bmodelunteghisyfov") (=aref="http://www.iHmi.ru/pr@/223564.htmlGD{color="#0000ffu>492O ނ////+Aj nekPJ1Vby8zvejně(`Komsomolskajada 11.! 2005 enHwebuɢrneersuslevirazovka.dyivyzařjYal9Ppubl(88jpm)vyčío:gixdiv8elFie (text`naX):ѓGGGGO>«J`dPmٍwxŠsburgqo90cQiЋ((r:Çst@ka빀itaci)Aluotm !anku.Τli9ži0!kon(jsme@š`Hzapar muu ksed Xi)laci.qČe(8zákaIkypYAljadrogy,X.APh9a٣ rpmáskhKkůmڟDř茘Ru8ech xbyst!!romluvit?TÓ,ala!΂o!Ԏ!rChličkejkhPcxh WAneɈXst,a 5nutsXklopila úpllupa dví.ڋpšk8r(r:yno@eba`ůž lahveivaruko,us1!@2 ɂx~lte2uzku:AhoɈp0no턢resl|ik@і kPwɢakxý ůS zy!a(NicoӀPsk،@rni()ŠťaHmlíč,㡑 9uls0mee8mHoxříbuDesett٦zavu,Y鄠@!und(HbotRrohlЀYal ochAmoX(?͠İi!ڧxmatuj9to!!͉ičrh02ad(Phze:mbojovIxp0IH@`kpodosvéoklady.avkoloásačalýt čímáojovnější.́ícieybudili,ztekle řvalialnéecky,eusthekstrkP.eaanyousexvypadatakhelicrsnýaperskPklip.ásemypolekaXchová`anjou,terxbydHhrozš. „Vůbecne“,aXoni0icdělají,Hourost jenomakemamentní“.»

  xMtovovyo(jly(im(jichříznivvozí Bosny.493a ނ////+ ApětXčiبsvoryl,"Ʀce[d8PodivQlidé:u٣, layflakíchpracـaučí!hhoův(jahxX

  (=ef="http://kp.ru/daily/23609.4/46613/{cr="#0000ffu>___X494/////+dioophaHe_0w">JQmimXoaž8au(am21by bare(1hniX,račkoH(pelH. /@/֖ϓ pAosmHtQákQ'aPYdbj(20,R8jUAbvky.͂de???8všech8 aniformovaXoflakux1hzn2`pke undiЭy.otý薠QȆȹoZdvtutízdp[hdoviNam(eAltoze!h1pla1uoasɂponižukIxžbur`a҄!tekpčutobusun0pnRnoxk0iPůvodQvȌ!mI otesi ahznářispodHqxV odHߑߑߑ߇sypy yHmmoza9snadciЭ8Xyy?nhmylem!+г@yn:ezv`šЈdbυυϭ!vstu)nevoPaté utlačovanéěti.

  Aždy0z vládyyhnoci@sty,akeovýinrnitraarkozyokusilměЃ(tuaci.ʁtoopadlo,semvyprávěl.adšení mítězstHpeolbáchechpravičáci parlamentuchvál zákonakazujícuchodůmH„srocmIežemuů u“.akouzelnickádklkapřekɀnásledovně:dahou řádýrostci,APiš,i(koholxopichIbyvatelrace@xAce,boidteyěenomdžístoupnI@@mátehxhookamžiko8at@liciOdbřijet܍aplynulyvaoky.aubu9YlaXagraferanXsoudijednH člo(eněsPؔiče8advotjréuvchnyvizztah@slíbpodop.aqbyl eakceisku?eȜ8pHQlasnejzvůle!oooooooVyámPzؙq؜hPnidchxd)nij0:rodtamtpoz!luPotbé,rmuzikantipBernard Tapi8bý`?Xmhoh:zbP҄syPlogkaWWWWWW>TakȩhujpeuhammaXAlTktЫ. Čístmšpat0nemQd,beceluHiůžýPkraé. byp`noP asatsvonut port(cHH(Zuxbu`Afrik] ngrbydk)tؔXra@kjestbbuhRHo@Pom@školzHežqvky…ژzteteH́0ѸiYfskhsxȧ Pbl0y.ӟSbxIaXr08neY.ɏpQpa8H1kaž)hȞ(ɛpЏom@IbȀxtvrďákem0*؜ojAťُ9)žaЁzoouȩَzIzaj1orRot9co1?ileilmuج8QPb av2heȅ80 aí.aiorha:i`hu틀popxX`londýnkaکHPsn8Rolex,(p)kajuAprt)qaoce@飰akJozHjŒuípce@šudeed vo`aqveb8ۛHik9xoula?MIG? (9*ofici mzda A..Za⒚ohýbsjřbegaben\h( íz!našem˟ď񢪁0dedrogyhva۫ik495a덖/////+ (Pronfh:TMzevjpopuxrjší薸skupinyЉ3tka.ДPXОx0JtvX#؍ 28h`ja#vězzmhnou`XQ؀vpy(yČťX(mȂʼ`u AJnHBil8jacht@݅<@>u!dy8jedusTia@chydlouhoješizeodjelB`zHý lbojisqcy.΂ΝlўbBe@ݎjneroznul p>Plněřipouštím, žeyprávěníroblematickýchýrostcíhz „neklidn“edměsoPkudveličuji,chzpjednodH.avoubhajobuveduakoakt:+0miebo čtyřproky úřadtaiy 2m nařídil:aVšichn1dxeěků,teeli[docěj聈tržní,ZjdeЁ(d@ky.(Speciávystlx:hodlimbratzdu,0eyízerédvai8chovuí).ýsledkemyloPtomt0avládloXpoHdek!M8earlu.ohulšakH0uho.oelz1ěhlHl(rozh@TohumánP,Pdemokjeasismus!A

  televdikolgi`tororganizz(=aref="http://www.rg.ru/2004/10/22/rigoy.html_Հzcolor="#X0ffu>lNabíz0setázka: Zda tak9mřípadě)tvrďácifrajerkyz xedskýchrlohůhnechajhoriminál`xaoloživotaůjdouaurzy,by鈔ilioꃹprofesí?kud_lí,uisvědomitpracovat?eZeváž tšinne2… blockquoteF8GGCPčitkvom,،svojbve(juz vzlávacjima,ějakɈ*es8eyžadualespoň iscip`nu:čímšístngislopPjXorganizap no oYЇje kvtu(bezpečYre!,t9s9ZmuHýt…a (Xzvenqiditehjevů,遗psychicцF,tQ(Z vku).ѐםאiP_na::ul?/b><8pue"??vo0aszbyodp8inekomunik8imi0 ěx497A lsdqχnormah persol#qňtn ko-družshv1emjtahpvHji`le@lc@lP@mp-eQtejo&`@eavo-elitářství“,eteréme „cukrokoušejí`dávatako)ésiobrodinzetranyládnoucpelityy(tor0ě tohoářshoYvztahu pracovkům cixcházříslo uhbiči).
  lockquote>Tj.idkonfliktutlačova–telé“ůženiktejenQdůvoduAnadužxeɊׂelů,eYkus:edknormutiky,kiloqposkytujpohytkuiavůbecza`í.ԑU%á,nom j0@oěghbekeňҒ(žXtšiPlid)yjadřI1jec. BohelpȉR(ةPhxoricpmPqkd každkultursaYnebonPtؒavo-_Zharaiurganiza(1tXyHhlePka zeýznamociskupiЋpouؙaSa.Фpzřata: ulג׀b>Spotřebitelskéožadavkyůžeítobytekprněné,heětšinouždyxvyšujíejich킨no ohledemapracovnnávyky.emáloakeziimiěch,žr(ěeznae498xDsvými  nelbýtsojen{@7 činz,2d`nkáhani EPíjmyH>at2velkýílastoup+krЛl@mpolenst.pi>Oؒ(蜱dciloecЅ@bandmafipbosEžnc@k to(bezeň;vbuď𔰟Bcalapěst,b)`nižšíXčlePterxorg(toh_[akyirdvyucabШ*v􂀄špinaPAri.oj8ooo">Ppݟpsychi؜ 됐zřaziom)obQJ頨ilit`trvahuňmpcPnijpobXXzpadě,eiěkdoskytndporuؖQyQtkra9ge/4298|499ǁ'&ׯׁggggb.ѐאp">Z eraturyC`rohzHhtavXekŎXtypuwwtpouzutak-uP`moijn`:aderouss643435{500ǀ_////*Qhraéehri蕘uraalaXov438261߄߆///elaHHteletXIlja)ičϓm4224߅2DŽDž///romxu..ončarovazva8lxlaz.ytorů٘akoozdrjovMplPMriduNXgolaxXmezibytek.en*vAnetýpm(ů,Xeyn:ologie+číaД 0ͧP8`kladutuc ť ioYjNbtrasisvojȂ`fe t;zvlášHkudYz(áro0Aiƒ@den9konرs)qž:eoamhipmosexuVýšHmiň`skutecgek>Asl0ciey!oXý!vem揟ȆHni8soci;ikup8exbec3znaezdodmíPnask(vzPm.dyApolK*ky:X S80v"8dšH1thy:ɌWqRyoщvčetx:aAz@dya „elitářští“odiče,teříiychovali503Z hlediskaoho, že䊟tevezprd odmíPsobnnpsikou,eodstranitelnčistekonomýmipaفmi. káchavo-st:ul߇߀b>Toede)nesojeQihudin؎stȪid@napěd0zniae8zarevolučsitu.sehlikviPho,8v koncentr@orhqnrm@parazityYi> w' 8'''">Jendh-PeXářství“@* žádI@zlatP@,iܙXyw&bneed0vȵ i szpobuivotťezʓ)Oz@ck‡0itmrav&sikyí. i>Exom),- AzZvýrP XPcel*㪳tu,IjJmiրhfaktox&vkmPuhrnuvlivňu=7spXle:e9formostsychikuorůstajíchokolení. ArávěelkýčetlivovýfaktAylučujeamotnouožnostxistenceakho „zlatbstředu“.>p"1emZ toplyne, žxledátobjektivnneu@můžeéxk niHmuiné@neže špatnýmoncůmpoovmíváavyaešitelXoblhavo-Pelitářstvvůbecjmenovitkapitsasoci,ejAjvergQchápa sbližzobcY(lensko-e`omic1ormanámz hor!inul`i,emskembýznikěː`kteXyělati{a#oXšnadichybdatkůooo">Tj. rdobythckɚp.!dzneužím𑑋@itipco,jen aky.a`ršílmyslugramڈȍ󆗆i ynamIbudoucJ.ńajiSžtaidQ镡ádpory`Ppzac"؀hez`,lekalyko]__YjevPqʡ''''''",'%Xrohloubila(xvyØ0kriziasYgloblcivilizQrodϞ(٣ibyללל׏ nuě8va+(tech)vtyypXne1lylě___">JpbtktKseGG)zkh?y!z:ulfZ8lalue"??<߁/ψg߈DiN,schopPpracmakroJyshzaꑨhmqzu`9Ѣ8aH`m:aP0aonkurháddův( Aklad8aXvydrk rob*evy@zPukce.zhȲtokolwwwגwaLaح8HuɂekIvHКíp{ůɰ?ixiؤmezjiuzpntenz eranorg8čin[ɁPm řízIoomli="2/ϘV'"'$všninak.ڒ:rincip9, pokud úrovefektiv! aW28bez]#yQalšíiЅ tu– Ƀypadȅ'j"p8i;Rb>i>mohobet,:vcolázevkry1֎?>zفQnIžtýhoXZaikÁM8ьxplJ9Kğ|zapn9oɌXlbyHší٠ j!a obi,)Yé؄k~bfesioXy. Woo"/ul?WT74rovníchobytekajišťujenižovánívality řízeaž úplnéhorachurocesuWpadaj@í8jejikompetence.V těoblastePčinno,terédněkAiný,eangjakoůvodc`abotážíýrobzmetků. 8cMas`skytka, ed m`olečHhitikH(stalaýtrHdě..Ӏinahrěntakbylímnitřmaktorem̄edle$505—— 3gVYvyl@9 čá4.3oliykor0kudhAtrh kexh`KoncepX@leč bezpYڽcposlouxt zx viň5ra mak2jiՁn0v li,r󀠴c݁8`wWWו/׌TbSvyjadřu`buď0krx2urmnhuťiznskut,pehj(ivexuraIP0܍odd1atazuzxoxa踱myslheiorlxi.ڏЛУ чy pa0((`3čjZa!PZdotq{vě`Xjejichž̓hp8k8v`81`i8Qly%baxa؃@on-8mud2udaaitlȀh,ovunglosasXdomd@elo8ligcid0ůvIaznohamx!`regioPsk)phištpA6vys0oSě:qavd0$0yl(ЋsM(čěmXni hoinuH Ђ #ekloJOONicamegp@du' vbjektivně současnýchpolečnostexexistuje,ebudeoicepšíoťautomatickyehk, proětšinuh`domé,ealizaciéudouci,terouyobrazil. A Jefremovr8Hodinaýkaavxvymyšlen`planethTormans.
  lockquote>Pro`vyvstává@zka,akrnhrozhraničitobytekstatn0ur émmyslíce éInál lidiživoaak9lušH $neula„k`enb% “ل8)Přípj@Ei> 

  4.4. Řeš@npxitehoiblu9r(onvergence>NakolikeožHdz inaczeoologihzkeqchovaůcvrzXřatМímlavPm,oaraQizrgppsych8`hn҂vkut, ž8aždýdruhbiosféryem výjimk člo(se@znač ejedno—ezalHnnagraPamgemfesjo cesuískqapracoxwpvP,28jـxsaZupujhdih ponQiu⒟:užnahopicpirkusH*evoyPd٢leȁҭQkočpes papok (idyjЬHk)Hٱi؄ jzůnΥa׎׎nnɄPdvi9Yq@ϋϋ">Bwb 5 um`pxldaȍؘv`i>WWW7߈ٗá⇏騐Ttoodl(záHBỈq5 důvod rh_uniIvelkQeňzkzǦ‘"8">ČpwI|Cy󥴒b-algoritmaruktura@Wnʓ/yd`PZosobpvo+baȌ(`ة ,Hklad2vlau.w//okud@ipommnalichniáe P04eahlédEmůžtvrap0ØWϘzahrn`: 1)/složk`nktyHmí(eflexy (úrov t0u8rnWtyppP,Půysmu9u)أjejAxy>inu(YkultuH; 2)irtradistod; 3؎mePPsmyslpaH; 4)qintu~i-͠ mimo kavynoř0¤h netӓoyyincekpěP9cház ekyssize">507Ldvimynějšínvazeoizísychikyavzdoryřánaědoméůliejíhoositele.

  V ceaždéjedinseotoeůžedehrávateboá.yYak,oýkáYeludůQicházch vnějškuPetpt(xexisteBoha, tépcioneme úrovniypzy,j.dpokla ,terhmusbýt0tvrzenraxí.lezhledem냨omu, )tamatika ujp؆kultuhȏbuěkolhxorickýti ciletí,ebylvn0j koumekrganizaosobxt!wygnoat.508výš yjmenkom)ntyohourůzhierar)puФd@y`Дtktypytruk@y׌Ȅ؜pshožDspěa !druhu „čloozumný“m:mnehtyřfvXiéɋbi+(yp膗():tulb>bezaqѶNסHookli(uh~8emuψψhmЖnhpálýznamxpdifPci:yty׃.ʗec؞;ؤphísvlkrH`hy(ej X )9xv z–…ayt[]xoř“.GGB ȼ)aopaxil,fShvuu0htšiAzahyne;hšíá zdaHp8ƻVQzXPesamaȄycuxcz(hzana`ȍ.ηokudP'!!vzXpu㝙ew{`0GG@,Yihhypori؟Yzkámaximayz2emditkQinimynalȷ:8P)uwruěrojevtzehnropXva`ývzniknagresě-parazitntiuSi dlu`ixlenámЀ8cpovace"í.ĽTJzebJɏAvraěЫ@,oYdoٱitҊ8d0 špinavŸA ۂAPjh;x8esi jako"2KpdeluD΋0Т musel AebpabsoluHeil9auďt,bo (ňhudozmh <í):býtϚϚϚϚϚPIukstoA`P€(*byl8𖨑Ѻk:vsPHlɰ-4.3yvo!klad`hict/lokajsYsmerďXoterýcheluvilo částe2 3.3.4.KroměohoeidemlastnínHnktivalgoritmikatádchová`509ouzeytomYípadě,dyHedstaeléé=yuhdomílevé astYkyezatěchxů,{jsouodušeez/vůle.΁Hťpqcá, že: ooooj0aokCnáHmyslmůžPýt ȅ*sob!psychiȍz ú،188҉HhJ;opačnéGisjáom +í؅0ȐtDŽx___ter^ůmruhučlokozumný“iologic(izvlivž8lМokolnbtSxWQjimiubjekty).g`_i";{otl e(naBkladotrop!iátkami,0k8lem,ioblbovadly,etmolP-{SZ(ku) "hxaJap@show-byznyspzY`by mѢ Sč`ch),ڈHylxڋu1roces vovy`ate`vptaڗVԱarianxdڥecppbuďphZȟvtejXř1`odsuzQ(pkud ]i)냨čXٝ+m'Hy1 čápuber 0뛠UzloHn:idsk@mravaRo!-str ájmyiprodi aeezformliPGli9ypěstažt(kyizqHnudit,rmenergiaHsruK`ypivy,)cvaknimP܋ixýstáme9žký%,bsolucridošt Yy…enQuc8došloťSpodpPqaqrůzd8fragmenty"Hhouhrp0)yЧx);Jvš`3(kůy.Ptypspojilicelku.ӛʆ`jeR8ddavlopby.wwwwwwsJRev:typetruktury Bdif8Xvelehxdі9?y!psku٘lýjpamé#Qí׉׉׉׉׉׉Գ JaЂivde–dnej(u@ȅ><ؤuR??<.ψo*b>SdagbiorobotazombieɥÜkladužíul(aniЦ nitřolo:Xnfliktw҂odmíněnéutomatismy“e životníchituacZvětšiřípadů řešen prospěpkulturRodȃů.okudšakhepolečensko-historickokolnostiyžadujvzdátt0čiBradičnoremhováhpracovatvé,„zombieuedňuXstávacePzožq účastnitvůrčíhocesu. oomli(ul>Existenceohapxtázkrytȅ)Bůh偡ujȇjne :eoravodmíIéhsvéobinábonskpraktiky; poz(ckytvrzovakaždoden@mtvialogem.wsp//"1em/-Nicméate؄pHsvědqx`vlasnqlid(XyptruktupsychȋK\u,yémdefinhnš肸Biýikccnamicháp"ětaHmon@ooovzájemYnerozlišitelný,j.ývaPoejӂ0ehhra"`jenoze:XlRíku „dobré“zl.aZce38och@iz9tjyayzasemi@pRšmuspavidubjeytiDxaZldzdro$ooareákonkhech`pPokud_Xi*a 7,dynu zikut8meziyczcel؊o,WWWWVJeš!jerodiliami:BulOOb>vrácneyq–uҰleȟ bioث mxruhčlokAum(omam0ůHmiotropiátkkohotabákbpžší`mPr(g$vxنyormaciHaeruyzergs(aspux x/giop1žst@3oýnaru 3čini>H h(počínaodungi9y8(ůXx@n)shpuplatňtAůli)5129dpd(vznika;kolpHv(jhore$atO61675513'&ҐggggT(HHspxp_`yt74aeplnmýšl1[on1ahcijimý(Aaz1AbكjӌedurHtav(eh1vratidiJu!Ž(ta. ooml/u`w">NUzahPýشa حhislýocház묘tr@je$b)l0 metduȊn,t.ro莸tšiekene3jed-Uq7`chozómYaX`uxoI=uychřídxmy.ef`s0ávány potomstvu,ož tak činHpodrývá jejichdraví,tenciálsobnostníhoozvojevůrčíschop)í.rvu(seo)cekud počexocházPpředm,esymy0chromozómovétrukturyung-v organismua9apit škody.leHgenetickjedyva`~8íliš`asay`mnxȈ, ž8OOOOK_neh"ovšechnaІAze,`dsouoIderaciцěykolimňɉ(zvatentypsychiky –yPnýamomiid0aSovakuloHpoleč)zvc!m!nei؁.  Dobytwwpcelkemm)veTyvrůběhu(ivotaůžؙrocesuXměnX(aejnPradt)býhiétrm úsekRbil`m.ԅׅyXL"ؖY,j.%X|vlivHśkonceěikptHn.ȋ"8[PxꙈynal"ayiQsxHdru„nadvbou“y(ALj kaž(LJaamku:σΚࠐoPnarakteriz1,X8"mohmítositel@zPxů.514K*Zpěl"H(sjimkF)ɀodh`0xzákladěalgoritmi domin H`ojnform-78zabezp)P>

  zlomЃologkolaut)hUch)stup9kdySҰosЗ7(osobIvůb0encixʋx)(evY0odm8kkulJhvlesebevyj Čast(ab0oQ WmoPHm)i„lёHchci“. Apéޱe[Xnom†BhB`ڑ(myýtq(ؐ  nekem,4zaÊ"áboženskouilosoficyproblematiqv životěHBožímáměrem,eeprveačínápuvatdíce čién0intenzivnhqjevůubertálhoémonismu nevratlidskuyputrukturysychiky.

  Tj.atonalýzakazuje, žyp(řecí,ombie`cp?>,uj8í9Xchováospě jýsledkemagnajeji(bnostHvdnz pdcházeetapCiyjád0 mnezakončЃGGe.inýmilovy:"blockquoten8oˋolpomv čěkatkodměnaou,㔠namestliSdinec!poEsvmlati@áhneaGBG ek špkulZspolečqin8aمyeanyodičů,teříastaoběťmiejouH taršíerzi. —— 3gooOTo 8(I@i3i 4.4ЎhkčvyÈ)„nxih“bdavo-0elit^ongvwtchysyst0șjid8ᬈhxoucb,švaatkkdʳnyv|r@1ikdyb>?9g????">Tj.pjektivь_ůpZiTԋn̡oučas1glob\civilYe@uz8Yípaրůběhu!byXmnohoTohInosuax詠oricJtȀxX x@(7+a1r2hױiJtǡ7ozotvrض¬"utopi1ějiXرVd vAm т1Dp*phnitř?faky0vztayiȅ8ځtؿ inH0 m0Hha1re/uv smyslunaop(b.ԑij:BulVjϫlalue"??<ρ/ϡW-wuuismus;Goolli="2"eight="0pt"idthc>činnosteřejnýchntucí;oomli>OsobIXubjektivismus. >Jjižylomíněnove,ec@chopenivědomit 8ýmypemtrukturysychiky xnárnebolal těch, XspaxXrůznouobu.amozmě,xeaYOvéwedidmiBohodpovídjo ám,nikdoroxxXnemůže˃znit.ԁeýk9vývor0kísvánevra\ЀQ8uGGspoň낐tářídegradaXdu @ytčímux`neirozeivráce;. 515TQ'9niGAkademieKɧ8iyučirod"éYt8kstudiloié8kpifpШy,d8Ptvr-dipl-hbp؄Rȑ0h`^PPc`8! a..ičk .xC7vy؇log"ințBoh@skp{hvotprY,ousuوX"ec domyqn:úplnýmHlokehKě,0@nu!ovivůj8nppyvnitřȂy@jemnoynásly(B[}脄yr i>ko@٘ohuniciR)xЄʦ tuaaHsmyslԱ،gi. h0aobitproblé|peka)kažŁ؏Rcؐosahnevra9+Q8(GD`i30ám#shlasjóguJqneizoaŽ[máh@i( m@Z8ěrذӟ ?o ápem`)ofyzigick@yXAx rtýXxl!ptblockquo8[F cPznams`,z)ـvyjetsilqabye stal člověkem,ychovzevýchětípravdovéidiXnesl(ůjkladoovyejipřátel,akpomohl udoměnsipekonátétoroblematikyalšímqseterýmio`ede Život. VeXjnintuce. >Historicpvznikláulturaohuželi`, pwu,IqbylytvoXny (stnostP@a8zXvacy(hromadsstXdky,lit!tranorganizaceradič0bo@v8aesektpod.)؎XoueipemRciy`šeYobytčí(ck:k`du80y@skýypuk@ys0obecněznan`normouykdppokudAod@8odchýlí,1;jathkBšby)hanb!ejpropadl.acqčina`rubᘺ3kriglobálcivil".o0tvrz8XjakCposuzWRiúrovniů,I鎱m텑ítku;Rossioniijinb``azisleto8zdajeXy „vysp“borozvojjp'="0'''">Pуpo j:߃;߂ۡvs臐dHߪʄ0aqminul;G_oncep ddžiȃtakmao(Xkorporvqdiscip0nHAbnovuaJzcЄP9ȇmXur.֑š)(1iXznned@an(z tamx*ůvo(9nomٔjpjimkoy#avidlokne9charaa_^A҄H&)ytlači.߷ـg////"FطJЩmH)dtHqzDkvP 钵mus9Oitama;ǞDžǞŨ@m1)20m`amápRոƗnv8ooIqSqzrušíHd/.Oexist@lyH/GGBZam mXkáaz`ftu hyrZۈJҟ i7Pdomuj(0žítaaXbc!vatPvo z؀l08ivumpůsob)ároHo7ewwuN0ny9éreformshYpběhne volYzLzdol󟢏Hyiěm08ípaXm[oiPD#y"X7celkzvitel)bg. OZOOMDouf؊00to؂ens / (tj.ny@dѥ lo()jnajeQHsQidatk@lovstvhB*Zemi8siamotd|mdaAz؃Ihbezrytecu͚wa1mP517518Pouz důsledkutatrozdělSGidleϒ///65593-9/////*rSpCjmuAPugn@být//le`ytčíhoaamyauacovataykenؐߐܔx“csazoI* jakolobál,9ؗ<977obec@iznnorm8dhemiyát mí.okud !e,ud/-: tulb>NajiJemu@me󛉫veni.ԤmX,uʗvpya Hnemyšri謘t bHztahunimdPx0mAcko-jý@metodamJšakXGؑdЇ/n zdy"svob``získ tkYochran2edQezp , asluhuI(ubf___66764O]1_77_///+/i>IHw꽐H(á b elomeivaxhxmožavxzax!tolJXchoX)ykyϙpgggg >Vlivnici)jfakxvQsѾpi`.b>Skut au(a!SabsolětšiliفxRusku mpo09oypIstruktursychikZmlxPo8nevp@e6iliardby0elPplanetp×rýazyk.leěch1 mnformacesBj 10etwww67352gu2wOOw///*(܇Xorgpzaě-bologڍloměnila:詘aditٷHřJsvůjhlajz񗜓!dalHššíIhzťyemX-c Upbvazebegreg3Ϗ? n1pР|q ceáklad80e čBk󁀂iemi䘸v jejímýšeefinovanémmyslu. 

  Asouací,teří různýchůvo( (mravního,větonázorovéintelektuál:hararuvůliȅuonoře8oobecponbyaěčímpod.),tcozihnaaiyoncepcepolečqbezpYo (KSB@nezač`ytoytudthqj životemidstvaHašíat`p倘s؍lasm FaudyiKí.''''%Kroměoexi@qslyjypu „idet silo dyžvládnmasy“. hlediskxnohjnich,stližeSByne#lřib)20et činvnitřpr`ktoruSSR,knam,zjedxp@,ro`ebagnibýiuz0:@ypickybytYItoj523NicméislerozYvaztahu@IpočtuHiȀtěv8odda:pouzemi2robv urءicesyrivňC1inců.۝Fp4ixlok9obۇgne)k strupsychikwH ICi؟`7682204oo///*ulabil9povhavo-ří“zpok02qQic`pnHekáb>wwwwwTacmH+rart!i(jY,ijehЙdkapit smuskladyburžo liber{pi>`l(ilbhradppglměřítfeudkdPetrtevtroȌ薥ensko-ekHmormace,roasocjevinulnel.ԅv8cXdectech,okȚydih0lHkoopпindividurůP:ácenahíq8o8z(Ҳ!adicelegitimj.hazin:O="4">«V 16.t)ylaz@von (钐mysHLjfplatetykPJёtȚPG: vyscci)enci 18vytvo0učas@Șodelfteďzám񏘐澙4a q0tom;úhrrePyUQýzkumXjakjimnes IOKRy –nvoj!-0UNoergandasQ!apHzxejz;yceny.֍ȎaHebPsoudaؓ`ubsolutstejSfi)ProzhiQvlastPX@st dk"druhdyů@zadluX2ji.i m@yonamq Ǔmprud裋 xologkoj ung8hdP8Přispecifi؄h؄moonalwáojvyš"odukthty‡lbU<Dg>

  Keci 19.toletíačátku 20byla 4akovára –[um sloednaelk@Británietřirojektyohějícíhoozv&y t`době úspěšezany:Německo,SApJaponsko.áleʊ blémy,YtožeYoutnXnesešiřt,by[mavíjexnezkam.» (M.hazin,cMoskv@31. 03.09;vedenood(publikaceYnovinách barjeru!526a ނ////+pene 2.erv!:aref="http://www.duel.ru/I22/?02_4_2{color="#0ffu>___X—— 3g????Odbo odatuIb6brX)?8i ZměvzájemX*rutaloýfrekveniPgaѤsuܔlj3Ǔdaptryi/qdruhů @sedí,Ȭ m ži,`dvouú(ňY (okal)har8er:ul׀b>Q1oojl2ǎǍǁ/ώǎǎǎǎīǎǍnemůžЎit,ak dled@X}ům@mus߃vši,iRasimXvxětka ߁߄edokpnějamudecko-t –H{̂rokX>bpájy,Qavodcsé.pWWWWRTentoaktorůžeýtrátceopsánásledujícímilovy:

  V dávnověku,ředholikais0iety,amotnéhoxčátkurozeníoučaslobálcivilizace,dyyliblickýrojektotrBlidstvaevhprvverziexeaváděnowlitikpseychlostýv@chno-Rolog9kropblížilaule.Ѕ vootoak, praktyemXnýmětemcházelye8t0utovȀolí.oomli="2Ǒ/ϑ///*׋xběQpoauPivotaednoKsta yiteneraPhí527dvou=yӘ>.YplaiBo:1g7߸g??߀ϸg?WTPK9 –houd zxat a1ýi)smz hožuomponentuvo1xromozómaইoo猯/όDhmx`Qindividu`-reakm,`boťiЁlB񙢊xinců,teBIeLiRtj  v1foٚ.icmé٣stPheá{xȁjší2_TiLyzⅨych%(vttvůhDů)xiXecivětYzískpouzpultusp@ߤҩ1ysebe}Ttoemj耨e,eáOeЅralaí8is1jevil`ějaq;hǃǏٗ) byq׉řctěchjižϒš@oHůjWý9anaopaktktuCmiPhdpodrmůhlob~v[rocesXychI(졸??;-chP1u8ayregXxcel i`8ciɆ͝eonHn;8pdadinu؁qxnší8blížík součase(šší.ʝקpovšimnoutcpvi20.oleqP?'''''''&yXdurV衊Є hrodnvruhdžǗkz9lXuhla????>V`ku1ta}Nxy8Мن šPH19Hudenob2Zbifalpdxohlěmiáamitpracˉggggg?doxqosvojBhodPtehoXcuj a`5 – 7ePcůž  HdvѪxkt،jejfesvfɅPbozpadu@dinpDmalmíjestemdb􎈅Qty0dotýka)vЛRžsI+,oť9dled`ҙ ďdázPstruB2,0rě-spo1bitelssyدH"_asabsolut 跢Zhjd(πzkpz ,d@i,lHPnej๟dokáž"it΄alečx0uԺ9poryroma(Ȉ⥉fikaceKtoho:blockquote.8//xEnoจáhhsAělumís4y_sp :iztnformto(a뢨tYӢƃXimobudе`sluš벘ȠWkup(7wOwOJA89y,)ѡhvliv1citlošky spptxjkXj - diskaeFza-“lyy09mentorqtresůϕψ__^Pta٧Pur@rsmyhareriza@0yဘncQu2buvepJkll1ȁfmš4߲񃱌'0k9encpovyτua.

  Vzhledem tomu, žeaždýroces,terémeožnéyčlenitrčitoueriodicitPmůžeýtvoXtalonxčasbue krátkoutoměnuazývat )oHrulovýchrekvencíiologického (zP`hovibyk `rodliniích)aociál8ςςςρěýznamnҀPlpaávyků2. 

  fung
  ,xeiblockquote.8//+A`h lč-algoritmzbaí,izáklad臥alaminuaiJvětšíienbmířeithP0k8YpůsobiA; eílejjejichžpzabyla9nnuaxna,taDŽDŽeuskute`itemib8 n8i8ԟqitٍ0Zajišt0(М̖swwvyžaduH }zabezpabedr؍Xj`elkuv,ɂskládá2yo7o70Pos؈Akonti6lidstvkHXp#em,iaXm`kupXovoří8án`(řxihsdalBk ityultury o2devme (0smysl0psychikyi)z ǃ3`oML.ԍȆsawsOdxěҔjirozjehsvůjenet8IyJdavo8-„tářsch“ážádou.'6cenp">—— 3g??D`OHtA˦GG@xYz (:sko-kasHčle8J7i)o5࢟^býyetQfrekhbiolog aǨčaskdy n8o-RLaházekol@po@rehjn(lt1k8druhȢIm.ژc[P `qzísk,IS)zbytekXivotaph /ȂXtotXňq zXhuo`šBqd'!ťa*pPqosnezciz,ganizap}vza`stnЊtB;tup. AKr xxqk䓐, ždl؉q(carmhnediH聨Ь٬ž qšia* ípadh@!ba[h0um(nihtymy#itЮě nimiaxpѐÁ a7j.Pqpdjڊ`di8yȽГa6i+odsuz*ho7zXЋlišps? (zbohatl,loؠH)jששששששՑodmínXGzpůu݌M"OOMBiblrktotro$afserodil těchtoodmínkách,pkud0minemeehoravně-etickoukaženost,ěm(sociálnímmdpovídalakelkověpievýchílčíXjednotlivech.ěrutalonfrekvencíiologéaxčasu,terýlatiloatku 20.toletí,phč)ohla tšíástikládatXitelůelidsktypstrukturysychiky,0boťesXěžyxporovná(ouInχχχχʃPpatrHzxsobilɅOOOK529Rertizkapi@sákladHidejuržoa)liberDlegitimizu@xyip obecؗenroblé!anșmmόϙXlp.PxtomšEvroP (zacemiuska)1 USA ߌnvergiryeksťan}q.arelarxXQtoXoužíreFˆجibjevovϳooyhuh0slei(pomHʄ@-d.XqcvaukaceAysѻ Xna):????=="4">«Židaemaywmeem,ejensiivlastY8@dezale,kr j邸Xvim7616230ϵ϶///󆨦rpYu4aku8>aЁ`!P;ů. igliQtpj"8^yyy.ᆬ>Znhbsvobyv`lΰngliCpíš)íluk0pamilton,jemsiׄWQLáokoe589_X531Aejeno,raktickáadvláda židovstvířesťanskýmvětembylaevernhAmericeého8dvojsmyslnaonečsvyjxvxm,؁ebchodmrtiklxstaloamo Hzáevangelia">,(ostěroz0mě*eboží,akizkra`valýupecujP6ejně,ak@ZhatazatelrhdPšýchǀ`minací./p>533a ނ////+_______">Pod Bauera ptoxolhai8sou-lieoriiidpíra8lipvaitcxiobrkhmoc8svůjliv_pgros7x/wwg07444///*,[eomez?détailLJ'''81065W%5''///+$. (ŽotkЛ14.)//////g">RozporeziV {ajem(yb@s*a$pebec.ژ=poě)řazeQž1i,askutqxi)jevolniЏ813766ߎߐ///*Ludr`wveɔkřesťannejX"bonkr 過ztělesȁ؎chybig`můvoolýbv to,y -xuch:–vamotɃ@,`o8cXdsáh9vé@Hvyššípstup)voje. ,terzvšm čhnkpobčIjevǗǗ68248277ǀǁ/// (uenєQpubl@ce:baref="http://www.avtonom.org/lib/th(y/marx-engels/ju8.htmlEzcolor="#80ffu>oomli><ǁ/ςgHalign="jufy">Vovémišelyjektnitř(`goritmstabilitu,oži)jehhistXckynáméerzefunkčPmi.ooj/ul>(tj. yjšíFxdyYpobu životadno8p@lečíyitěik'pznamnPlostiávyků)
  davo-„eářsth“lo_#H8!o,e-i&m0u2date zn(tXv průběhuelkemt`ylvede tom؃ProPBv?YpaXosobn5skupinJvaj9opodtné. Txmxpol@uq,yipinform,>I샩ákladu??P538a__gOg؁,b>LeȌXcars`Φ iv`ڑ;zni鎈AhobivԖ,byip9>bezalQa[au:ja8vxlay i,8boť(+@inec, kulturmyslHIu~AН@vinuyaHakģHmínekjřísluš!fesioyJschopeko úroveňompet8ezЧihzřů“$Xz@kaȄalnauPlXʝЂI0aaiVtemp-00`jiaba.W83862ǘ539' ꙯ggggcȲblockquote8KTʪؒuط m:ȉ8n!životxPenjojjӋPchtuly !pirutxіfrekح!biologicP7íxčasu.a9neȂ`šaggg84316540/데///ic4od{pwt3;ablp uotroQShonktgrklačupoPavůrk,akYěžsychiku/ ҞKprjk u(8nejs@zd`kšeydXátɕà n(velhíáx svJ䦡veY؈arocestudi8еbI7@xamoob@vyphdطx hlubYriziel*IHhōypmIxnevyBzestPAno zkkyvpb0ňuҁI?neAtrJB* p13IobS/b>Současně tímekazuje, žeositeléelidskýchypůtrukturysychiky(jsouezniklrpodmínkáhschopnipracovávatnformačníoHasvojospnalonyZzbytnkomu,byiudrliv`profesiolzsobixsocipave[eldobu@éhoktivXživota,ožednxz hla)říčinjibiologicedúmrlivemosomatpnemocebevražd}depresnervkolapsů.

  541542 louhotrvajíchu(v Africe,rudkýdešťůUSA,látivzimEvropělnemětřesení)Mexiku,aliforniinaljašce akitouosmodromu!Florid(viznkrétnS.ybnikov,Ђ؆ořiálovélenbě, časopisnalostíla. 5, 1991).j.imaticXystémlanetytechnogen2livalekoitpějšíežookáže i(z násdsta. <ǁ/πˁ"lign="justify">ZH iroze`írodúrova melod544Čína,aponsko,ndie{jXtátjsvškuatؔ(upím(staselyיוXáh5znam, Západjddlwv`hrAS`můžeXcؐniX @oniitě„zaalJAsiaty“(š0n.estlihpmCalo úp!9eciblic{jektЅpšíhalouhdobuzavilo.oomli?="2??w?/ϔ????9Kro8RuAen)bléPiomٓAtpzajjader!ahemh`bezpeč@vrapminuli:rozbarorism `íHsmmHpYIrizo znei8hozchragtt pfé ciiz@ůzklidikutil5460aucnyՄwmhije;gooOOljNJǀϊNJNJNJ">BxrʈJZuv@` kluzavh{ǁavotpcyklvy0qhdukcиzvyžadpm؁poAvघncipi9 novenergetilpehmfyzikӀp$.ow֋?e8">Nic(prvHciruhWAvedHI9ůl8vědemo@kitativTělyslušC`ltuvš8tvocڮ`s;áddegradza`symujedu@rijažd jišXxěCosȗUsiosobasp uozvčetpovůrčíׁѕڀp e0at9PmKa.'W'WPJentypvariant𛰈xavo-eYXí“držťIý`ivbytek@onX@dudeh8omohzat3mpcx,hhopensoučas77od!xhzničitkutvcnoha!em.dyY Zrukocit kXyka,ouci?oHxops abombirnlspmeaktoremvrop 8mztes逑an!aн`gA0 mnohéašeoučasníkydiví,akesta tétoolbě:ebevražednostavo-„elitářst“ biosféricko-ekologXérizieboastoleálovožíh emi,ylaředurčeShoraeašani#věmaisícietyjinotajipozornil.

  ρρρρ>Všedržitel. ILukáváovaa:fontize="4">«„Tohpohjeolé, (nam,evuudeáno,čJonqovo.akoр6mroinivsiyn čěkomuí.ˑKpjihuБanexdu hasdčí,)tPeiš0zjzazšíchončinemě`byyPXmrIŠalopnovu;Hhlzc?.ͅ ovxn1štdoom?GDať0i@o_uzp–.» (, 11:2932)wwwvV Htextuivý`نontnspojeny:ulb><valu1"??
  Třetí: Iozkázalospodin547/р8a'&//jgggg`ybě,Hvrhlaevninu.» (, 2:11).kepi,teříědí, rávi ústrojelréePivlanktonHarobnýmikamndostatečši`ébyohltilo člo8kae edstup0doícnuaג؃kouut8bzapl`xvodo1ʆ]@l.m chetzduchovéholšt`v SneboťAjiotvajsphx8vusychéhookotPodlitH „úby“.ochn1pobyxhxzažívam8aktu %oheakIochY^muse(ypabozeůbecX HoooooČtvrsrkýkladyrist sUQOpokolluxz蓒(Matou12:398 42;u1:232) yPtr9y k9,meosamot#bezer0pojenoqBoh@ouXs Šalunjáchr2Ninikataifí`Pjehyvld0Yomí׍׍׍׍>VchtohromYukazuhtokdyž(a(zjYzpob0iph !cRȓp84vlhmístЋpjykrouceۂi8notaIroopnidoks#půHniТrahipravda;tnh.????=KHٰh8_el9o apomli0jctP: «mýšl 8@p:뎁xoHpiȌzlobapo`ms!» (KniP2:21b22),tevxIod0Ђ ukž jáXdteevzíš)dem ookliςϐρ/ϐϐϐϐϐϐˎSiůouz`` sٱmkonflikt8 biosféric`mjePmstohppadl0aBo෺dqz orghzmů̔itHbezespcitlℷ@ku6Xakouší`੠o篸 ko-ekolog0Woo3/Ϗmoȏ,xٿ(vytrv#c,Av útrrybyPphynoulIȡXْttk@EYivškodilocNvrd٢ytrváváevélovolnostievíře (nedůvěře)ohu,ůžeahynout globálníiosféricko-ekologXkrizi,byeotmaeměednodušbavilahostatků,akoomuývalo minul.
  oomli(ul>Koránpd0uto߇߇߀Xuځlidharujřímo: «BůhPravda»úra 31:29); 8«Kdy;ásledo8Ajich (podleontextu:Yích)trpep/učAcestX,ěrynebesahza,oeziimi,kaxno(23:73).†držitelnuj(rozmarnchovhí,zcháȒR mrsdčili, 1„OOOM“QzačíX؅9kus)chamtipančkazit. `((ianta:JjaXš),irdh@ypaH(bibli,ej Razxam)ooJTXí vzdnesu(ť;líbil`pmЈ/(;Սקsp0a!qIi% aevnH.92:80 11,smeznAmyGPTonampsksvobәמҰzaڛukorAaobrzvratțHus0r1fungregirk8Pmem.ӒlbeHyXiniJkatastrof9jȴخ 0vší` poslc8u8////,aXmož!xítoxnie)upp ߊߊم)pojci>Rotev i8mtv!(`dvíloJu@tȎZkcripBlahozpy pl*klo؃0h ظamoxX04edȶ_?—— 3g??oomVpopsa)výš` čá!4.4bQi"hrhy-poPaڠhviIȜXdancepJezpYrexneb e.ýklatřpredik(uSSRCuzeHdIz falogchtliv+u`x. ČíůžepAaociOcůem?Ϗďz (0cevryی8iR: "ul/b>oomlio="2oo="0pt">KSBidemmožňuječinitbsahověrtou (aeeklarativnbezQžnou)ědomXvolbuezi živPm rámciƒpíhoڀěruxistencíIhrani`chodopuštění.oomli>Vř2rediktorSSR 9.ub— 13. rv2009?KorekHas0:22ܞeQmbp:pagebkXOOIcenxfonz5xHb>Pmky 98/3o"4">[aipos=0003680ok←1>a //ǍWǕ‚W="2:o © CopypoؒhКpaؗcbudeknihuublik,boťoozp8YjePsmyXm.ւ`nutCzHmůžumxt`jeyenvyatele.UTOOZNÁMKUAPŘÍPADĚUBLIKOVÁNÍNIHYDSTRAŇTE.ߋ7ߏߏ013857o2߀߅'//ߏߏߏ أtkompripxꩡvyvBdl܀fungt-finan9(,enekrHqpa@qnezby R۔z{iznalytic@pápv50FuJ -ǧDŽ.blyuska,érioučaXi . 10 (82),98.valriB((KSB)racVPj8yiQnetuvejywch: ohref="http://www.dotu.ru/ol{color="#ffu>uǂǂǂǂÅ//mera.com7776aakʖI!yYsydnictvYCDؙAástnforma#dxؚ׫׫W׫ק׫׫׫׫׫4148o3ׅ'//׫׫׊ЦMr ;˭jýyklus:ášek…”.///////546//4//'>Aěli čashuťřečísIenesmyslestávající mnohatovek8ran,dyž1evémátěleklouociálně-politickkriziamiako úředniautyjvyššíozice hierarchii.dybyadějiěnovovzlá…

  [ailepos=0000015842ok←56a '//ϏϏϏ Dalodstaveceimoxa,eRzmavý,rohXakévedeme,pouzbnámpod)rou:Jihdří8ro0xtaedPvaelena Šapošnikovo8ternapsalanih (osof-ezo0XýmbsahembXzv`TajemstvH!unebڃkřiálchrafimamla: „Ch0bychmnunpetolh0iarryotépЁštlQnhĘenn9aLneméHkolobe.»瀇珧'9257o6'//ϓϓϓ Na ebuhezidenodkazjeAcinůvýnosh. 484ene 15.늹1997 -ϓYihhšeqoíjmaetkusobzastupi8ꁱfunk;RusFrac adeP org@sspvy,hoQlat`t..lj(zhnul*Ježitnpovši@uzstyliky9:uohIˋYitȁouтXbyrokraqsȝqu.šudШaB聸`(n@uk ȃQy‹;“":Ӆp[ltypu?vyфOH,'Y`zm,ozu)Xlad*inѕvyplý 4oupnahrazDz3čímim…Takže!celk (dɏ0zv𚀋Ʌ"Xíhned8aZ1couϜz9ňuje:Q@akPU׆opravdxm,eec nYsXPohocti?b98,5%i0 .ϥ2!(buďHmyšíxtre oholasamo(@ků» ( 470#) (h="http://www.mk.ru/i0s/285626.htmlG݀zcPr="#ffu>|[ V Sankt-Petěrburgu «Předsedaěstskéhoýborurokonomickýozvoj,ůmyslovo(olitikubchodergejodrunovyvolalPatáčeníxřaduetrohradodinkaPátémanáluHdP.aknformujeHrl href="http://www.lenizdat.ru/{color="#1163a8">L?,akm`ončilG@,ačúředks@@vatoderoهԌP,šemoviřům'uelevizivák@,vůlitmlastndoHstudiařipl.0K`m8Hbohaolá?obytkové!Ѕ( 25isícezan8ch?!ždyťani!ekapv mia`nechcípnou!ašiHႀsX`pravžjd(pÚřadácedeetř os.c9ď`tižseHȅ`,0ejoimovykolegqpacuj@ tom “,itm.Šop0ovPȉ okusipvysvět*mívC\nimoh(ěhtlad(í1mluvilvyš؀ezdnůneexin`atxe#ěo؉sku#p hȣXetsoudpodЙቸ葨cekcentlu.edjP PsjvPlh~teří akXxЌPpybxtjefesionsmu9VhT, absolut{opk𘉕etXzájmypozice?<0mřIjší#pXxa`Ȃ(kx0 ob 8zkщ70mډ/?aȃJtu?ʒ_ic čȁaůžyznhízl(o iiceedYπWUW''&,Ԧ@Alexr)?eП2.PupmkcPaѴJP$yichXHhyہbrzíte!ÓkápJȑ`ouhQu֤[!ʹ1p Hy.@H*Gas*xtajem#Faažina:fulsn vo3uš`n.ergejodruIuPuklidndAPhvizdi :NPБStavit,ъj y!Ԙ0k陲udnšeupQBPXPyPmJpdiz…“» (aref="http://spb.kp.ru/daily/24278/474314/print/{color="#0000ffu>t/Apravdu: 

  «VládaeverníholavSměsta (Petrohradu)ypíktivitou. MςSpeciálomiseyšetřuje,jrgejodrunovazvalbyvateledtkem čieg/>Úředciznámilirýsledkyod@nich žárážnedošlo.______">„BylrovedenaetkáiXnzultaceakamotnýmFem,i iři“,hPsiluskýicegur͇a Osejevskij. VԋXtétoyzatím@učeěrYžePaěchȊáebotvrz.PgggggggJu@zalotuh@kupol,býtjiezPsbúčasxkyhouzeětidí.ӒP{,ter(;aři ří mkanduman Xredorkřlva ŠajkiáٌЋRar slub+z namudPchnyitátr úst0zazly.PsX3míToBůabumuUDmitriHič0jenomHacokůvixamupoleQstxvchomlu.ϊ0WAas0a. *Ńzorughbechíšearef="http://zaks.ru/7 >ZAKS.uVwwwsMédiacD.l,nesobآísemYyžouuvXejnٓmebZabekɃouQ,Aoťr9toٓPhslovo@nesl...atvHnkY  tenePs tlXpoz{ity;funkce: «„ sD`vdXjemocioQaؙYiyenWWA,Ȋ0‚hispX“,důr.kaO777777Mus)bthh^{hvry,qreɰekcuopatyᥰsčinnˋYaHtalk-show ;⩡ta莻`dop1lpyb.ʏvelI0ležX˧udobphlásaxwwwwwwwqNikdiqůžvolQJšéfmoľhPjtó idodal2icxdouc9dsta@elkyěp,pohskutnos(bxeubvyjádPadresuďanolRhtuahآ't0?sttrzu>Současredayмho0Sergejxndar9vrdíiinomt8oítHrи1ub1ýyelevp i@»www.1ru.com/russia/23apr/butrybi.htmlW'''''looooDxmO(PmY󺈌zHůjal`ud.o">AkodmlH㨹jmout«ŠéfkmodeořaduaaťáAlexandr`aѯpܝ@n lstoupit zevéunkce.rýřišelIedsedaýborurokonomickXrozvoj,ůmyslovo(olitikubchod9omluříl(`zděPnejlepší,oyeďohllat,byloapsatrezignaci.

  „Podleého0n čěk(pokazilputehobě,eničimageel:vedení“, klaaťánalexandrvá???????>Takže plečná@kera(atím8kopan Bodrunov lítostaěj8lidskyyrojeviločusčekyažhnlub8rkaaoberekoveatvik?OnámliceobɆtloo`m؏pagovdkoverdom1_Z» (aref="http://spb.kp.ru/daily/24284/479362/{color="#0000ffu>wwwssk8kkorektchrazů???,te xdop)l zákulistelzbřadu體em pH.1Zaumázn`férouJ,ЁstátznysmeniadXnaPZiupApatPYaAkotevXzinformujge../D j%20Pu>Ёߑߑ17exp77ςςςςɆ>Ϗymojiqs cakHhmajip 9tůp2dinv2诘aAúčteH81qrublůV podstapte0ř“udrlPjhc,Ѱskuti0iysY8ytkQ.d0up[{a,stn؄a`hnecchln0et !nic@muersol@Hac:nȚabQnevoleXvnoceppoluXmezitdnx0hpadqS.oomydastrhh8qěPl0naaYobyXjkIa…Zá rčěkuichHjedzslXfrz filPopa (y1daptavobecɬmyodxvypxIE.. Švarcem):FiSty jsX,ecimítBrso90 qxzejí:81o8a8šHxi?Ԏžánepoz0šitvpnožkz tdu8srduapvedlixm!A?ŠXma š yXovDlubzač`hs8íxZoXiA26. p`7.b moskevsh diϜ0icút@uaricynajorľsʂju`mbp:pagebreak׋׀cWP4">[Ps=1034244ok←10ݐ7AM0jimkšéfStimporRžbymelvaPavaHandroszȀ`raúp8k(k0dxktzaPicizinXXyroz8odЭXtčásu).Կ t?nX@kůinistraybnéhorůmysluSSR.ředou(eostali šéfbchodníЁIitelstvíosgorispolkomuregubovep130upracovků. (Jakojov9s „oxet y“  ggggggc
  [filepos=037111ok←11/݅/)77="1em"lign="justify|  Rozborétonihyxanalyticképrávě -yrokraeznadějRuskuxglobálXktObama,eérie˗AčasXtuaci č. 11 (83), 88.u+udobr(číst,bysteohPplnpoxpitsah1oooo?oooooh823oo12oo/77oooo B..όAnformuje, že@měrqíjmůop: QmzdyUSAosleesett`vzrl:Iroce 1980ylo 42Տ(5 262 (str. 73gό9060o3/77ap*jeden*8hudeultu,v áz9rytmyluverým"pch.načnouástapuvoZpiotestuJií“,ro(nichvdasvyskytujnešvýrazyvriiacíϏϏOϏϋϏϏϏϏ0040503o4πυ/77ϏϏϏ O`itá8zobec8nýp0stIhí /braQviz(ЌHniXpprediktoruӽ-rtoda;ákla0socixgie.w0954o5/77 PaemakXdruhuůžeýdtrhQXodety,te!vil..ed@vat0Pedagogyp tyondýns)školykonomihу`QY: «OTÁZKA (jakPloa):?(MEDVĚDĚVigaVynika言U.ítخЫmmámekeniY-oulova Dz@߉ـaťžnazveteHivXyslím, nhQ9ciH8hú.ehle0)tojs08bor)0Qiؓvalix8obdob g,jsielkȁhamai avidlad tXplatilJvel4ziظ mehdejšíhblémpnegvygO_tě0obtíž::`pk(QžiIm!ouřad(ymu.ڑƍhaždbčlo mjcen`,Yxplus.okuddohlH`et#yčučeb8̉(ȵpsmuJamoz jmСmrteldíloarMarxe» (href="http://www.kremlin.ru/text/appears/2009/04/214696.shtml'%zcr="#Qffu>.kremlin.ru/text/appears/2009/04/214696.shtml). p>A`z pohlesv.qv뒼xpípnežtyřmiliónyoA Bacho[aile=0000042454ok←16݅/7"> «Nejbohatm r emӸinformuohref="http://www.anka.ru/2009/04/15/028/zcr="#yffu>FG”(newscom/russiapaprotchetmatvi.html///u>/////.).G_P0me8(8YPetrohrap aWW(spb.kpdaily/24279.4/474980׌/al?8raštěЈpzitovi鱙oJetsamS.Lmп(č1x̛ ozXmek arok`pupryvzvKomsoskajravdavý nifdopɢнPI`elevikaHlynaziobyčejlididt8.wX“Jm,RpXoxk`eklluvčízákonodH2hrožHVadimjuľpa2 ějme8ánýmdsedouýborro僙mickzvoj,ůmyshpolitikobchod.Těší toúhlhledȈ:dyH9racovatsqkapsu» ?ooo_nt>) –eště@denříkladů úřednickéhoxelitářs“diotismu čiyna. 

  [ailepos=0000042860ok←17>݅/)77="1em"lign="justifyL Jejímáempýrok..ljučev:YHistorieenítelkou,ychova -agraitae ( života):i(Xnás í,ouz8zaznalostvaresh.V našíobutnéentof0s(svět. z,dyo׉ijronesl, gymziíchedagogiborělil(v8khgí:uVé.Հց!liedm0y školiosnovy灋dohlíž(aáyAazjakporuš}norWitiepolečnXi,nkuajezdmstejn akapa@Aspěch. (vizonkréti-̋asiľ,AKonduitŠvambranijap).ۑ pozn.klx$kniha(am1zapisubstupk@áků,vymyšleoooj8é: ׇׅiww.rbcdailyq9/04C/333951׈////ǂǂǂňd. י׀׉׆/יי049594o20/ׅ/77yZ o櫨ze?ul''TYalu1"??
  [a8le`=0000051419ok←21a p7711emߘ߂W V damípa펐Georgeo؋Hdlp@mys magiPúdús)poj0zombieivlmrt@y,bbezT@vůle.revdЄ3evropЗqЖpvyk yzin(n8i@h-píři'(׏W''WWWU2955oW2WW/77WWWW CQýkxRF,ce =topravdup,Načátxdevade0@letoiz`anizl RFampaňázvPxovIYel jexběbylyenyociologہ9zkumy,ipzkoumalo,hkdoYroovnejpreHějšíPoolách.ísk:aX2tشhc(asl(iveniHieci!܃0(ruregion.i@vybrpotoCeؑX@ mi">Po+XQxu ȌЋminerYKPí“enPstup!rIa ur!avlnApak@tlexza!y)hmot@p؁:gccmulpk esh+薰vyš)o0iPvzI cmyobecm!íÐGMptošpciҊȀmí, žastt)ufor``st yobsah cQumpňuhc,ؘmohitPPchop)iXsolY(rozdíltroLY mate iȯlpX8exurYjazykeXtT`):sZzákulishíd8_ios9zhtೈpBň܈cesebaqlȁ…r@bh0ш0kůmpѼveleze,by ހseamrodraliiejnestoudnější,řipraveníaIzedělatšechno,oeoručí;yhledáváodoxlep9chčitelů – (aeorgeӁskázal, žeeožnéoaktikovat)byedlo rý„Boloňskéhocesu“؁hvytvořRinhektuálqotenciueměpb@kjbudoucHrozvoj.

  <)ize="4">[ai0os=0000060587ok←23>a /7711em"lign="justifyQ2"> TexizfijiwebtrPkyhemiéraF: _href="http://www.Jer.gov.ru/e8ts/2490.html {c0r="#ffu>mlJeamoz`jyApšit,ƒláduumu. Řečenoakecelo:ar9zbavil󒹢vědnoh,it!ArstáevakXtadnul.ƒIs)v?ni,@m@výkonnác,mám`oڤ v těžký@dobách.aždýusuЂhs8`yifו????ߕ??;223??25??/77???o Uakomujy úryvzA!J.V.utinaO777777>PRVNÍbǁ/…hRuskHůsteztahuerizianoub:zcel tmgatiakům?ӝne.Ե duHɗAluzYoblémyPvznikly22naAЄovidYaikd:nezpochybň lpasáAcXavtnaagggggGc2Hc(iW_pokud#ud(eomhs؋(vůr8Hzpobemrihasojpot8brodůkůbě`i@l2I`jm!tupxneopila,ímuž:ačitjaZsi s)gtví“,u yta;hcQpodmínk1tzmi0icePd@nurychlPsj-0(zapojup zn(npet؄2Ț؀ckapacit.">V záklatohoázorueĴat`ћPcAte řízRaԀanalogHeodIlě- itelL(vizvniHprediktSSSR:rodhKь1kurs...ýlu Жavy hchomHoלu(a)ryrCm,vyjpљߧbuďjevjempete(nz  yůěde`škol!em životX3ni)jd0Hkrytecaynismuse veYdi눈h4,terjspPhl@1ri@1exis)in *izu)o DRUHÝ,ved opigrafamiérstouz΁PoficiálwebuKiqtroUxiHcȍotřebnépravedlivěritizovat.leo,ozeezesporudhalila,e, žesouytonstituce8jenunkčnírojevujhstabilpchopnost čeičivýmendencím.ráQta`okolles vírxvevílyámmožňujočí8úspěchemdnhtšíířeežk@nahromaděfinanzd“. <1="2"> /p>sakxAefpoJ+irizO訫!auǨkat?ʂ1obypaFтyuilió`liX0ikza 2 000ublpsiat𬹆pvesp8aldaje?ʷkute+vzdáleniidem…dyž,amozřejmě,okudeuH8avit úsporách 10 – 12%byvatel,spirantůaytvoníakzvanéstdřídy“,kterouládaáz jakosubjektozvojoucruskcivilizace,yoeiná…leémNnostiistorichopolečenství@ožE ,Bpyebíno tí čá8zpvy.ӆetš tyyu1chyb8vůlijiPtprheplodaarazitmklonům.

  LvářJ ěcúčetnicmakrrovnúPhdruhá.ojpovin domPci premiérarezidentiȁ8atxolb>pšp @životubezpiЗkla؛může`sloppgkaeločinutresod.M.ďxvAhpzíl8oliktěnašíPl‹`eho fbděj,oPot,{podyzena!koracib oonlЖw2www/ϖwwwwwKro`nur ekonxBu(šejHnekultXȆ@kh`0smyslazorpmvos@зkyvpzm oblaنFAy -svd rjes`penIitϋooolAxkazxebzin0?o=skut hky߁܀Znezbyp!aol(kdhঀl״Եڎ'muy(IspěšSro݅&)hkžkxvede vy"různoýn\ťnformaAesoučasi: ߷Ϟg??_ϡ/xHpoHe ׮tro ,߀oo7777χ777772rýdůay룴ّitelQWRτooχτ 3χχρ/χχχχχχλɗ<iXbezpdaesimismu'ooo''x4''_'/χ'''''@o"9ext(ěch říim*g)WRznZzpůXǶБсfinan-P'oo?''''%vchnyyto6y9yjmva`njvolkooemoh@býtЃtpd,m8eskamorhrhek“tylu߆ۂji,oě`potmIšude!ɹ8hstludu@XG71peight="0pt"idth="1em"lign="justify">Při řízenítátuodnikájeíky „eskamotérskýmr@m“orhranicevty omeHa úrov,tenaprogrvanobsahemociologicchekonomteoriYzákladěÀzíPvajvédbAzPl#ʀIčinciXmanaže0.
  Axstlieudem8avit chto voQcRphovysokoškol8pw oblaQgntu,akusí`statPt, 9jsouesmysl:iznalytQp8vnitřpPprediktoruSSR -uakaieědropseudoě?8ameťtXřed!m…,K pčas)situa`č. 4 (64), 2007gmbp:ppbreak__cߏ4">[ailepos=0000063816ok←26>a /77 Stncykloplzk (1987)1čkuascmokri (rhe HosofdilQibnPvete470 399 kímopočtemcharaizutohoPTaásleduxmi*y: «jedenizaatelůIALEKTIKY,AKOETODYLEDÁNÍRAVCESTOUOKLÁNAV`ĚJÍCHTÁZEK» (částitajszvýrazniliel1ȥ0Xy)65727/77 Re `i)xorek´mnoh dykou vyut tXxev8HobnopPky.dyžQobjYrel8mal`lG,蕹suLЩ,e ?2;i(sy@xijuí) bael?yo726228/77 Me růkrozumí,ůzbýzkumXci,xkuxbývastejn ,ojdkсpmPůmD"p írod1neb0á@vpozntHAzpůsobem.áPɈčinSڪy8ory:/>kváŽivojakH(vqW@aápksandividuЄděmosvoj9siu činnost. <ǁ/ςgHalign="justify1iz2">Čtvrtý –talonováákladnaytvořenmetrologickouědou,terjeýsledkemjádmhápá`ta.7oo(ul>[ailepos=0000077552ok←29aݐ/p7711emW Samozjmě, že štěstnespočí1v penězích,ekmé)jmyshobjektivproidiaraiXai mohbýteálkojq,okudAaj íze.rotoIjednz klíčchtázekrganizacivotalečnoP0jehoozvrojika: mKomu?ao?Qastky0 danpla?V RuskuYci@2008enщdrůvazuavicDsil.ozmanřiznal[dpávatmzdu“ši 1 *ubl0s))Xʑ j -ormí.tomůžemeedlatnRFnýmkordem,dyžmožtidoqvhxon,tat;yezxm1mennT7 rbfPpodobr. 2hmit@blistejqdo9(vXloviú`a9)P1hraduuverr odbory(hٖhizdyúrovni 6 epHmú(ku.aky@dvakazate(m-BvФíř@délodo8osywwwww70De,arif fesxaiask:vysoSškol" lo 8 WSXasen`A600.zdaaʂiWylrléX[7 7 5úkKúseрye8axs@tinyá(м>PeHěikaetbؕyfxdknovA6 ots(la.օivYPtouBzqvouV.utinatogresYíj螨tknul:hTeď됪smiocȕazbuDnes0epvdaň'mu? 13%yzoby.Ύ$etkáa n`ktivyaȆy!mÆkienosexdprមorganizaoЮ. fraktaQchPojďXPteHapozhihdůkladz7777772SamozPjlyJpohlؽ mocXvedlihteelkpl,ay`XzAyS.de2socitn?ڏSbyJo1(pebapni@AmyHjxWliakdopadlo?֖ch8ili޼ϼaz lmplnobhchGGGGGGGEdy8zSoň,> IssmzrlP9Iejte -vactk8PDt!dqzpočt@vu  DPH.fabsolut iviPQC8@ůžokudepětrátíme progresivníani?ysl, žeohu@l,dyžetydomluvit,rotojstoy vámi,qedokáže řádnědministrat@zajxit…leavděpodobné낀budeypadatejjakoředA.pětedyžádnáociáls!edlnost.ehttepávaliépe0z,outnad(epltpmdaň.7nesFjvysokmzdu,dječást v obPch. Žásӈ.o0št8neivšechno.idéle"stan1enzeimvzniknerokůchodNiȄule.enȖshciakHupozornaٙHnejȈQdnoduchýbléJчȈutȜ0ř opatr8.elsvhh̄cwwqjvBo8eC“Pokud1ylz jazyka „píáru2cího,ɁznamV.utinRrežvůbecs@ƃ*zaonkrét1aspektAdržo`9finančiscipny@''''''%T yPm`ckylačitelstHodůIrozbpfiskaceajetkuvojitúčetnicar,(zčkKespkškolyqtȍDpo(t(h2xxpil؂ pkytllicencn1oftwar q9خ{ׁ艨///////P0qHtbaa؇absolveЈh8d)rojek,alQxabyohiatrofesor "=}p(metaЉhbɲQa؁}Ybliž!*á.aůmě(zeiC8pohybuXúrovni 7 000ubl mnochyslyod``?hskKegiono 10ů?>Zpi0y8)Ra,udctopna؊ymísfed6i8lmx kvXF(jP觅a@kutncpůsobneru!,±ajmini`ladestYxěyiiHc'thovdu>JYhledalšíhokrݳXȰzYobyxodCقjmzjmé?àpXne slHhlRFřrezida?ebo0as všea`obrjudP jeji"zaHȇYHmRmnews9í?w>[ahleH=0081485ok←30>a /77 BkladkyyN.V.riveľja (vxiJuɮjKre)<jevilaHiativHorganiz=slyPQarlamXýKpspHHbezp`h` 28.Popa81995x(umy@svpYobȀRandid8lt؄`*e‚`AIhoou“BύPikunesbmpete:byضȍBNdo dsI1 `ddh!ecýé聵ovijvsoAuSFSRzimˬ`mZvraPvhm.Xlcin8.talluvčímtátníumyrv`hooleb[obdob–..ybkin,dyž, <1ize="2">anižyeamysleladЁomuamálastněloužit,߂">odepsaloporučekovedjslyšRv parlamentuhledAšířmateriálůoncepcepčnéezpYosti߀aejichožqaplikaraktickiXeBpreziHte@vládouPbu@cixslanepsboryč? /p>[aile=0000084215ok←31>a݅/)77="1em"lign="juXfyT «Pubumvořípšlrčité(poč(většinxvelyomez0()zděýaam8aílidí;avte:(j8`le'#tradicgda8raynázawwutorit'#,ilovy -͘ré _{JkánohtosoYܡpt.(Phfrhef`s8zHx rozumu“d.S.ribojedova,ějstvIII,raz 3:Ptextu:ozmHH čarcitHdr). ">TakoᎱل0Něm`uzývRPhilisen/šosáci,xdokudrusmazyinenajdXdiljX,QemeYtakt» (Vh.›nskijVerX.ermono,ӥ(!ext!lyspisy(x 3., Čnkrecenpún1840Ҁ~1XAvau.ńogMUm9hatur1976)0Odbϐڌ!ýznYa!pt,j olspecifihal,ujaImnohk@eXI o'"ynonymemu؄ XotkupinaÀ.ۓtXwwjedefinlorPnem7/86834o2/77____ tonutovdatsti: 1)neáral `2)Qav8Raate ih0i3)p؍pnal4)ȁIyv8obec(vHuniverlSjeap aceiQ.wo087010o3/77 VPvvystoup!Du 6.ubp2009(8Putinihsil:_߸`cuPoPkءodbociǺIP:jsxtouςςςȥčceétaab)li(řImtenciu to0by(bc globXkrPlhȡza0hlaҩho?WšedPlupákyškůdceepověď8utázj:adx@r؇d臸nekompe0|ůߓߓߓߓߎG@Čerspklad`p: «Samo*msxonan8vtrh numisdluhoůobjeH120 liard0aedtuzumenší částjižXdbtoěkoWRP0oBjdBým̝P ho@t » (href="http://www.newsru.com/e/14aprY/koudr(.html)zcolor="#Affu>
  . podstatěeřebayto úkoly šitmisíeněz,edluhopisů,ateréudvyplácetroky, čímžerogramunedoqekbjemužn8zásoby oucn`i.  [ailepos=0000090711ok←34>ݍ7"> irávXmtálidobvyksodob„osočová“odpxdajoudueboťkudfakt!kážíedoHmluvpřičeadanípadiXlitranyʐnajaossijaلpbhHhověsttak!ahPšsoškozu____/____93113o_5__/77____ T8yovedenocitЌtextu.099428o6/77GǀViktPxejevxub15.ᙙ 1941,obecrbatD,ушвu>Kuvnskokresττττττττверловкая_hласьu>SverdlovlasDžǂ) —оссяu>ruERqčinitelконмисGGGGu>ekonomGGGkandXt偺)(d,991GGGGp777uOOON200@?OOOqOOOMPmek šéfůůznmPr v úřadů.օ7OOOOK7OOOOJ7OOOMڄ____едеальаяужб__финаовоу_0qторЁу_OиWWWWu>RIhoederálHpuinančmooringu.d߈߈߈ߛ4??__'4>߄߄߄ߒgg//oGGGGC7ggggu>7.tna8_год88oobyl předsedouládyuskéederace 12χχȃ߃߃߃2008_год聱Oprvmáměstkeϊ璑торе_прав/,`.!Aтин_(с_9)Rěladimirauti__Їapráa؇азпчu>Gazpromuooom @peight="0pt"idthdalign="justifyL('''χGGGu>%D0%97%D1%83aB12A2E22,_22r80`0???,)GGGD1emGGWyb>Anatolijduardovičerdjukovledτ+96քOOOIq///,7777-локu>obecyолмкийu>Cholmskijбинф_онu>AbinskRokresυOOOOOOOJрасодаски_ȅu>Krasnodarkraj; —߅߅߅߅осся''''u>ruUstát!činitel_иниѼAрстмборАы_WиWWWWu>mstrbrany҆ederacod úno@φφφφ2007_годu>߱OSlužba armáděz@lá౷wwwwwwqkonloce////}84/g///׋/?gggf/index.php?title=Лени радѡ0тут_ветс!й_نли&action=tredlink=1߇߇#cc2Leningrad n0tuovětEbchodOǑHljgggǘ1ǂǘoooанк-Ȍ8Aбургpдарѥ;!нивЦ"Q">Sankt-Petěrburskoutátníniverzitusv@da p>PikáSerdjukovhacoval???_oooon91_jakoástupceedoucíhoekozji[ obcu č. 3enmebeľt (GGGGCениграЇxingrad<).etech__'!AOOOOM3w byeunkcitřteleu7wwwww?87׈׈׈׈׈ׂ׈׈׈׈׈׍UƭxAO͇-Market (a.s.)анк-Петеургu>Sankt-PetěrburgwwwF(I)nledně>*8uC85y generál؁9582@)Xa MinisterstvuaavodůǃWW׎׎׎ԇWu>qǍ/oooooi/AnatolijӼU' Ob@insprruské؎vaǎób1o''''_______w (ci@znéȖ9i největšímilátȇ×0uknuwWWWWwwLJLJǐwggcjmenovánmvyGGG߇ۀv쁠opadu přímoNmפ????>_марта.⌀znadždžǎ'%4'WgggniměstkmraҢRedeHeby.ړtýdny 1616.OG"2"> Uvlády늟zene47_ля////07. červen焯ߓ߂Wߓ߄gggč999ylmenová šéfrhodедеѐPная_9логоȀужбu>FiálPdaň1úřaduO9b>Mcbrany߂߂%D0%90._AA11B5%D1%80b4bEbA2c2GGG)'OOOO'WP«Btsiodlenformahficiwebu3v uléo vyděl3,5l.blů.evlP2ádnásobauta,ou majitelpozemkuloše 1 Ԁ/adinndomu chou 182x  OOOOOOOPříjmy(manželkyulieЅ8lebenidosáhlýše 9,277a-ovuuszaptřAyc ov]52 někkrostox 044,8ǂǂǂǂnj8Kroměoؖ8><ǁ/ςgHalign="justify1iz>Pokudšteoriieněěřnebudeme,`se..erdjukov ohle0aeho0ouletýariér@ůs tejAoichnstat)„elitii“ účastnilXv2ky-inflačxoq obyvatelXaF.oo(ul>[ailepos=0000105490ok←37a p7711emW Zveňzeinterne8datakta životopisPo01jinéruhu:#meleYHlavApoؒXsvyankteprburgune 13. července1994naj1ubvQdděl,deobnkhožoXrac9zmm,hBdezi 20.00X@30d.znepútoctrhHjejbyayhrPoiꁰ0muypihvi`esxsirčn nýHvHtagratАIXhrdel@kůdalší1ákla@Pkute0ilohájenore`říz*le §145Ԁ(ou( (loupežhqɀ hIusilí)>Ji16蓀iDŽtqzadrȨJevg@jgorjevičurin,zorAgejւHimix:atviko.ڂobvini,tkradalePa.avdny@jpr@tliցštorgby闀cexodseIé nẹ ynstosQXzhnedz`ykЛmoc`ami. 18eֆntiPMalty{ٝhc1belvyslY.ýs(k1RzajišťqopaؖkroeI`Bpísem! nevyc(A*zatcshulzx ed(žŝV p؃hy zjiȉtѠbpopr8y0w(oško mhseti 0.뗸t0toPruaami e8mhiid0zbi(,AzPpu8xneeQa6uobhbxptotukáza-aзPy闩ějeh`dvs6bíthl>ṠՏm`!chopieh0souhi!Hxu؞onXadavvyrůte!X13,nXX ZAulicrozCmluží 40 000ublůhe؊(uXrdruhzxnovXأxz}imuhivinQXIbyěmʙón<`R,nomူeooooooo>Boheša(@čtycetis,P18tvrh:iouxp( kuod`:nihAterQ!domȾ,Yteh8vyč tp 6tenrhujalHžP20tyjhor*ípaYňdat.gOae@h 

  je`doprovodHdoytuplbabička.Ç+částkaluz nxakJdůhuarost až80 000PMurinAfڍeezohlp vervpokojeipač ihnedpbavtajetek0 úhra .ċ!šposklád1vel(n stvknih,brřIcennýchě8etqgranátokorálX@6rub.sieli, žeento šperku(*omilypAstňujíKupNepohrd@anialkulkEleknika,en nce…rýsm.ԉ0íhnu0etudiu evykonitel_______>Nahodb@`žcXzdychaَsvůjsude`šťpiJevgjgorjevx[,*!o1974,lidёًH,zbiٮmísth@PchxMτp(.1eklfЎýrazpsӈor떸17a𯬱codsne8es`nSibiřoce)zjzlynyЩíIoa@e.](=aref="http://www.pda.ru/mtor/268811.htmlomzcolor="#80ffu>Atilužbhini𒱳hrHčíSmoľtyinformahnepotvrdilyvt.ʔxrveXmuněțWjiůžhaždHbuďteb0x!hrpíár,فدch Nik(pro(ářů: z(ꚠzalr)luvu獇>Iezo`pživpisӬara!ick)retendentyěX-klahtyRossieXa(Hpad0věxobЌťyxe𿘂ۦypln9reskuteX"铺druhu. )mbp:pagebreak''c4">[fils=y107250ok←38o݅/W7WWWWTyptrukturysychikyꚹvyst čáp 4.4.Gooo?ooooh913oo9oo/77oooo Pcipk les moci -akiížívej“yleliceozšířen. 

  <)ze="4">[ailepos=0000108121ok←40>a݅/)77="1em"lign="justifyQ2"> A tom1ékv8jeden hlavníchůvo(enáviše„8t,teráaměřenapežamotnousobu..t`tuoikuXveztahu냍ářskýmqklanůmplatňoval__ߎ__/_____Y318o_1__/77____ Dvěnekdotyeedmdesátý@let 20.toXí߃߃߃߃߃߃PrAaVnueXvéhoědečkaenala:Do, vyrostbuduԁ}em?[aile`=0000113885ok←42>aݓ7)JopJmotvrzenoхP`Pp-144.ڰptupA.νAe(Leonid Ľvčerber (1903`93;akticLjudvig:Xigerngard)k, účastiHponsko-rusk lkr9o(hnulᓘ0viceEaxzememigiX19)*in0Pvyovؓtib@!ved 너tQcelář(..upolevalexejindrejevičovi...ԁ; pozicí.erberaesouhlasil,akže  odalýpověď,terouuložiloejfuálvémuástupciypláceslatu,řestetyčnýchoditpr.ůvodoho, 4emenovánímMaladšíhofunkce faonstrukan@áře:leíně鉽byl.݂xpat(mrganitoremnemělu „průraznost“akoeotec,dyž"všxranrudovaapbinpPY(díky(m)Xotáhmi útvaryqfirmy).

  g@—unihyanda: aref="http://lib.ru/MEMUARY/KERBER/ȁwskaya_sharaga.txt/,{color="#0000ffu>[filepos=116370ok←43/݅/?7???">roxoučasnéctí{`lyorisovny˘imadonyspíšejád(BaalgieinȄX0zvykorměkolikaenPc8:ugaaiХ vnokouřilpvůjsinik؅,8by0pravdudnotvolu`@,useliPꀸlidsystematic@ísvat deselety.ɠ͠pěv؆@áza$@cityliónů vel s:pnci em…ߖזW7643o4/77 Deomd`době,ahiprv!a,odíe ٹvo1(o hledi řízkáxnhzdhzQ8mkůž2kytnoutimlfesion(sztahuPsa cí`zaj@blahobyعpXi (jen))0vi`*0\enrozvojeg甗19745o5/77 MédiXH`vločinechsvitelRa čihrodin,SiaY*dopl؎otres nRté(@buďpQpcnebpzyvlЅ,iтc9zamea doberec@WWWW'WWWW20887oW6WW/77WWWW AHýšl Ynad`eX+ arizxoXgdyvedou oziczpouzevé“,X8omentR: 71Coat,膻Pmtkacu obralP QívejiungujePahril.Ԛn`mkrt)t0h@mxborků.[ V tompočíváříčinalobálníiosféricko-ekologXérh:ormy žádnetikyeevztahuj MatkueminiVesmír.>vy5/).w_126684o50//77 AQmsomolXavdy9onjece:XS~m(enis,`le9idech,rvi 3,20omkoholu (1šihxЯmnstupahykómatuumíH)spb.kpdaily/24286/481664wwvվ0XsIlaďatgoupiaPnebXnemoc"m (psychHého șchara!u,dorImozku).a důsledku Phi8mohacházveavu úpl"ni,eἡЃo胘mPátslušhředY atr(sk/////////(8506o/1O//77/// TohnedxvolHvzpon`xmTpodky.L. Švar„Oby(j z(“.'''''''«KHl:Ai>BtXha!evyrušujteě!áámadost!ha!ha!akonecpojeceraHala tohokleníku,eterémse(iá,tarýlupák@ychoval.eď`jšichni <1ize="2">norlidé[ailepos=0000140320ok←52>a݅/)77="1em"lign="jufy5JžnIže.ronin`dn,hpotvrz ísl „žádnXdobskutekzůneotrestán0,myЄ;nulalЄ00šíiladlJevsjukylo䑘kem.ohul`klancismuskr@0i@lečsna škodunyy:@(ootuxzujícYt@,OL0úkorch.ڦplynqzJQloɌ@l@ȩ t00ávaxhčeop1lnobnějiy jimiplatňxwt,`vyšuIzo!YHpouhesamfunkyilHpJ8amohnarezidenta.JyjmeecY SSSRrdinonetéribokxmaj8ˀ(j8xjmén)yprěkniL@Sergejevi϶xVv(aŜšrop1941ibiAKPovrudoarjce:ȧhref="http://lib.aldebaran.ru/author/Yov_lev_v_rasskazy_mai_HŀzcHr="#ffu>_

   Zasmevéhorezidentstvíokeunkcimiérae.V.utinokoušíednatHávěaktoezakýchkoliváznaků, žeylobdobh„kompromisnstabilizace“ezbytnéxoo,Pbyl jezůběhuytvořenorganizovátenciál2budouc`rozvojaákladpjin!ravně-etici(pů. [ailepos=0000144491ok←57>a݅/7«Počofi2egistrovaHaměstnRuskuosáhléř 2óny 200isícidí. úterý(tomnform@l (14.04.9šes8tkařiitaci)WFmitrijedxX!tk odbor`kynptutujnojᓀvýt poȔb!ǀí,uhref="http://www.in(fax.ru/{color="#)ffu>I(…)_______PodleanturPTAR-TASSelkGw6,4@úřaducIsouča0(oOy 164O, 1. říj@jejii1 247 jXgnóz֙0obec9konfederyX9svazYnewsru.com/russia/14aprq/unempl9mln.htmlu>ne4roРWύ[9Oϒwwwwwwwpo(me;vaj8IvyvolxvelisilznHkh.vekl:Par0tXx,1kmism@@ítž(H,oAeno:__zaa)76r`Ci>pž`Toáۏwl,39sledk01)kutp|ѐaHytici!)cox0()zzaá  8xzkou eňvtyH Wbudouc.aklpoleon9gouverner'hivoir(dit"dvatAazpět(hodnkڡϦ (od 2,~@gnu)ydů}gickjpkazsy yXyexen0azeb܃p(íčinop킗by(nformnet(u. KudrinqX6tC0vojpom etep?mt8t,ePl`toímp«„Minarstvoiȳnuo1stoupHXvrhrušѿ010Y@1zsntšechdaxědrɖ(iorx ctyákladyurez  pmbje8asžHo`20%+p://www.newsru.com/finance/14apr2009/koudrine.html">http://www[ailepos=147266ok←587݅/)77="1em"lign="justify V podstatě tohoAmtovémystoupeníetátadum23.edna  bodu číslo 13 „Oůdě“bvinilXvajícládnouaelituiioslumy. Žiovskij,dyžnazvalrmafroditem,onamXezcenným@voř meschopbýtužemni Hizideo: href=".youtubewatch?v=4P9ywCSVywk&feature=related////GGGGGAwwGoooo?ooooi9144oo9/o/77ooo OdXloy 19.oletxsearozšpilaipzorech, ed뒪e89výšeneckxlokajsQlézavok8nět:da)Jvelkxtր`Briniebȁílu8bírNěmaᖉ0yéPvěctačч8hot,metl`rok17.ǐ?800o60/77 Toylajedendůvo(ročad d@SSSRl9:BezůzXchhivdomoců“kavkazȁivochHsnadjiJme(ivilizované0sPZ.o50595o1/77 KXtunihečʛ!bHm"tielou,Hjdejeh!bo(ebu:wwwwub- .ru/Ho/Pocemu_rossiy_ne_Hrika.htmlױױױ׃ogO">Texpamoty_OJlibPOLITOLOG/PARSHEW/parshew.tx''''Ǜ'''0848o'2''/77'ǍLJw Aonkr evrop2s@ty,rálie,aa;Ⱥ)ěkteraspehP٥žPt aponsko,iodoasij覘tygři”Čína116?63/77 NesmzPPnatvšíaktoryodvaYjetab`taleieďP NJ_ߊ524264/77 Likvidaceؿy8Pobyvatelstv everAHjoPíl vynulPtBdhis`iioXtlantidyjeudpokladepro uvitěpkulturgickprinciIۀzaložeanezávis 0s`epislokz.iailovy,ejdeumeriku-USA,le<1ize="2">kulturologickouodsta8nazvan„a“gg">vededo životatělešemám1ýchՅ9toameokouchunformačně-algoritm@émbsaX«Spifca»7/+. /p>[ailepos=0000152858ok←65>a݅/)77="1em"ign="justifyt Zaanekdiz žxvovs@ érykolchochjazanštinyOklahom,teříouؐXli plȂlán`rodejbilsýpekvVla,퐐podeěeálQšancieuskutepřilitфzHlobIolitiky:_dík`bjektiviItohovurý9marxism9XlzeBobec)krapi y.τ]ǔǀǐǂǔǔ3591o6ǀDž/77ǔǔLJo V čá 3.2.XvůPpdčtřůXs!xiyoncepc bezpYtkávaj:pr,AkrátkzopakovyěbؙdvXv@ejRVůSBhhvětší+analytpvy -ʗjed:iberseítelsvobodsietЋtuač. 7 (79), 2008.odrobjiX8funkha98lizIvizáv@řhprediktoruSSR:Mrtoda777758853o7777/777777 P1Ȣtoqvzdȓahis0yniklob8naápaRIhlska_růka.8henkamí`dhkyYڅ]Xol8íl.u,..edЁv,yE.erdju00mnoal2xixeg??????>dne 16.04.9aɋyj l navrOO zem(masochr nedo{a0, ne5kyplekdybyylҀmvaxypo@lຌa71_e1irtiplomy (ačAxm8 xtmosféřƆQeВy؁(t?tak+HнJbudWvp:ahG@/:> Tandemový (polyt)ežimrincip) činnoXeolektivnísychologickárakamožňujíc8objevitdstran`mnohéhybysob odmíněnvotueadekvámu8izmemizáceř(hoediktoruSSR -rt oda;ia(ateismus:věslutel9staty.

  [ailepos=0000163973ok←70>a /77ϑϑϑ VErichnäniken8DobaamennpbylaiY(Moskva, „EKSMO“, 2003)߉߉߀߅߅/߉߉6455߉71߀߅/77߉߉߉ «Nedáveja úrokratXsvému_߁(vntex–oukXovci-dovi)Hierarhirickzniklýchakzvaných „křesťanskcírkví“,četněierarc8ravosla  Ruskurvajnaožímnuknuttétooncepceánonovéhoáaivěstujeménemrista, <1ize="2">bezakQkolivpodnak činit??">,žoHěkůobrodipř@šex`‡záměr: /p>[ails=0000164990ok←72>aݏ7Viz alytic@právaxitřprktoruSSR 2009aVěšrna:ociálinptup tlogie”.'OOOOOOO165219oO3OO/77OOOO Od` 1951huist Číaid epubliky.LRuptečnohodnoIjobnoveúxIcel(tiy,teyldysiinul2pairří Hmouhlasz růz[důvo(,7a*h1ougrespohlcnevislstát`tlač"pobyvatel@abytn8kulturH`stranyekinguǏPbudemevotarametrp)ĄҍIplnevo@$jTibex"hpozle䳐Yro9 útualajl8yneúsp٬ProtiovxO?67325o4/77oooo |ychomњřes použislovrogXo-adaptivqmodullzýhvýmocí“boťxěk߅r`hhcepci yzYyu`diqvota;o, yqUaůž(org8Qȁ金adXra (vladu!(led(mexa QpmipHobjevildroj().Ӆa všne "ílchѐggg7ggggg0171577og5gg/77gggG`p 1vnitřprediktSSR -ialektik9ismus:䗁Plidstaty'NJǀdždžNJNJ71871o6ǀDž/77NJNJNJǂGǟlVůl\pols`pindividuaɡYdXseb průběhdálȃ0okol`8l8pudo`úč!O_3233o7/77' Ego jpd0(iýttroamí cOOωOOOOOOOI4742oO8Oe="4"> 

   Oomojednávánalytick`zpranitřníhorediktoruSSR -āzpůsobyX „velmocenskýesimizmem“,(érieQKoučasnétuaci0 č. 3 (87), 2009. >[ailepos=0000175659ok←79>a݅/7PokudyGB8laonceptuálnědat,akAsestalačátkusmdes`ýchet.@oXíꎠnouí“čitelemárodůše o(XstȀ zežit1vyřeH(ciɁainjproblémů.o!(istsovět(edeezpečnlužby.ߑבW8426o80/77Gǀ8NejhoršímtroctvYnebývoboI považ(tHggga)7777777770180623o71/7/77777 «„`b>SiycPoGΣίβυλλαι,|атискиЅu>latwwwg'ǝ:la,ibuJ-ae,yyanbultu Pběhm,ak*yxado Řím8ásledující:ևJbzapsánaalmochiste@xklád deti.odlenformadϘионсий_Гали0рнаски_ǘu>DiosȊkarnassu*3{3''gՕBřijeHabídki߇߇߇߇аркЇрдыЌooTarquinioviuperbP,HsiAnkoupil9ohro*částku (pzVarra 300filippů''OOO''1'z'!2''$)dyžmnul,􏈜nisplauodtHZšО1Pj9cenuwopět=alší*"Aradu_вгуы'NJ''u>augur??/<ň!<鐈vodɇ.ʩmozoruhodné, žeinceilippyylyazvánIočest krále=„1y“ro83dmetoytem׊ע_ho8ly,(e 8ovezaφφφϑTай_Юлий_Цезарь_ОктаZн_Августu>Aug0aибеийu>Tiberi-.ΟsepsantextzzpmHٖ(sa''''$???w?g/:vGGGGB12,u>12O ulҩ Alo(/)Palatipahorku///////405Wό1ȉ???4,iž (sťa éře,sp0íkaz????hхонoooou>Stilichoo(dZápadQše)» ___[b__w>(ou>%D0%A11B822gBB3%D1%8B,)??WPStncykloѼlovk (1987)nformujparquiniusuperbHosledmXlemtarAŘíma (354/353 — 510/509 //*).onamPSiop'"arů deruhovi 4.8oí.../>[file=A184317ok←8HWݐWW7WWWW"> S Deklaranezávi`eYsezXmitainternvadrese:ϙ!www.hist.msu.ru/ER/E/indpndnc.htmכככւϏπϋφϏϏ188874o3'υ/77ϏϏχw RokmrBoriGodux(keȎ(lone 23.ub1605)ficihQi@nátek(obdobsmuty/zmatků“ausi –`šeysvětlivkaitaci. 

  <)ize="4">[ailepos=0000192808ok←84>a݅/)77="1em"lign="justifyQ2"> V tétoouvisloHodotkneme, žeapitáTHniku“,terýetalymbol@ang`askéransatlanticcivilizaceejídiagnózo (viz0alyprávanitřníhorediktoruSSR roku 1998 -okjepravdulobál(䃶,ehjenisȃepizodaořeplavbyImovéHumě),yldwardohnmith (27.01.185015.04.1912).Mat`avša??????=201589o?5??/77???? «Bon čajýchk (.2eaarty)protestakameʁolonXů odpoďjednbritZvlády,řib mívuničxPkladeqleؖcBind[spxčn.eudфhěji(XažzaHzačát A evoluce.»  (WikipPhref="http://ru.w,a.org/q/Бостонск@_чаепитиеwt{cr="#ffu>ggggggc

  <)ize="4">[ailepos=0000206806ok←87>a /7711em"lign="justifyQ2"> Kozděleníistorickyeálnéhořesťanstv(naatolicismusravosladocházeloetech 1054 – 1204 (SovětskýncyklopedslovHk,oskva, 1987).w7172o8/77 Charakterpekutečnost, žeakladatelpngol říše,d(se2jilatHordailaČingisnzískalQevropxsoučasAůzdívkuBičoží“,ouyjádřilHvůjciLEaXiHneyězauYre neboťrotiف muáměru088989/77 Tyajzachr@ily okračovaxve0činii. /WWW'WWWW209461oV90WW/77WWWW Počátekꑸještv roce 1517 polxi8zPPMartiLuthera (148346).???????8784o?1??/77???? Viz(ástOpiumiid:seudonáPeverso)dovXzI)an0p(i-vpůsobyoPsvelmnesimemz(érieQKϙituacič. 3 (8, 2009?????????0210305o?2??/77????enthzorecdlformulXzky: ͂OIOdkudbkonjakhcepPzekdonakqdlliboltyau`?

  <)ze="4">[ailepos=0000214588ok←96>a /7711em"lign="jufyQ2"> 33yloejněnoakzvaný042h`nkůy,댸obsahujěroukupaseduše duchurotestantismujehoalvin(verzi>NěvýznamnX&oQohledrobanȀalemati(ta tX\avůjáz)odleaKxíH(1509-1564)ůvoFxcouze,fes!rhpka 󊪎T41tٖeneiktátorem),veormulaz „Wikipedie“:>[2]Mׄׄׄlidí,8k`aP0w/index.php?title=Обрядность&action=tredlink=obřadnict???=(bPslužbáXnáhȎhudbȁapȼpčkvψψψώdеркГьGGGGu>k(elech'''%nejsstěnyby)».Ϟgooϟ3ϟϟρ/ϟϟϟϟϟϟPjet$pтриа׋oktrínyредпреелеП'''$pedurčOGG_B0vůl8daXق]Yživočlověka0cepstjei< ze="2}color="#0000ffu>%D0%9A1B02B%D1%8Cb2282DgB72C)Ustky4@Pole=ЧИСТ0ИЩЕXstci777774217u>Pm éττϊUDj{zdroj((č컠tpCbylsymbol1193u>Nicej`-8iny9(WWWjeva0p(Ruáh0mliturg8yRy:izvaI?????ФАНСЬЕСКИ%20XМВОyЕРЫ׉׉׉u>ApášovoW(sv48 Alexandrie)p'''''''ПОСОЛЬЈO^oo358#2%23ƅ???9[2]&Z :icismu zůh,uS@zi OtcSynbez k@vi1phsPogWWWWWE575////u>filioqueWWWpodhtradicnom netrb,XboťAvuākromohve 0zor.ˀt7 brsamotp@obd`bynxbe!značqmířhoduj@~koE`arЍGbaamozřejměřipomínáši,dyželoužena angličtině» ([filepos=A217403ok←977݅/)77="1em"lign="justify Iabitusíouhlasi0 hodnocenímitlera:istorickyeálné두sťanstv(肘bomtroků.le(judais,okudaějdíveomplexakosystém,//.JenomimhxhPibléhorojektulilirochuúkoly.ročtotaloxnýeysvěno!Koránu: w:i>Tkterbypdéóru,nit0nenesljoboslXjen`n1knihamiaknusـai"říep8šujnam‚í!BůhXpovedee upvnPalivý!“ (, 62:5–i V da`padjed1o Qě,耐aeProstqnicMojše1neječasQ؍:چhsledkemnzury,Y,oKy(enyIčímysk usXىhy`(omezaovPnadvlávménupha minHoooizča.og秗681o/77Tp-`dyasymetٌ od`ědiAnefungituacizHharaizovatȓyG'DhЍsukovih0ɣobra!р=eHn c!Ȥxchukáchx.Gooo?oooo8248oo9oo/77oooo J螠z nejbsai porganizсhiskaozsaӡoŞYaTajríHzřod.elj(n` (Sanktetěrburg, 1911)Itfapopitel9؄ší qvzt騰+pt20.oletí;`au J hápq0ʁhzHwsRusIIpa8írkvedpinneɌodkazůɻ|táht'___]aref="http://www.duel.ru/push/magnum_books/2120201.htmlozcolor="#ffu>

  <)ize="4">[ailepos=0000224516ok←102Fa 7??91em"Xign="justifyQ2"> Tj.e8zují8incipkaždému,ua@í“»./___'____227001o_03__7??____ Pavelvanovičesteľylyneměmeckúřk!asHaris"e+lja,terýaateřinyI.)lalspěšnouariér pošto0madx9kroP6korespondeH.exЇdo 17eptudv D8žďanech,(bvládfrancouz`8azykž0ak(platilooxruinu.rotoaten xt:_v8bsahuchybyesemkyhum`o,hboťPlastȉ!1lišdanȀeklad 2y_//////(Jqa.ɇАzpomínsoučasci:׃׃׃׃׃׃«Pil `kab(tům8xmičkPosudujovým,ڎysolo, xSíYxě`,ohlůstoj9obi obBonaparXuMéznam1zcelarčitne. Bimů tnddjpicɃnn`itXrkaiidepePzYstá<8počoooj(bduxez&Hkorektiinkx؍ɥichnyyuvP႑s-ášmpX i)http://www.mk.ru/blogs/idmk[ailepos=227165ok←104?݅71??="1em"lign="justify Plnýázevohotookumentu: „RUSKÁRAVDAnebtajetátníinaelikýhoárodaussloužícxPř8zámroڃonalovZřízrabsahujsSprávAíkazak3xiProzatp1ejvyššípVládu“.???????231446o?05??7?????? V tésouviXHmíe, žeěkabrPaondratijjodorovičylj8(popraven roce 1826)e824talvedouHmance(ře0ro-americképolečn. jebytědomHpo(dalychůze účasIkůhjÁku.'''''''Jemok«GAGstojovalaa,by8lhodnnurs,terЀijatízstHadaonem.ehdyCxzl evropicháležitpea(avehpPetrohratoupenci:yaQíx!sunutyHkyktXezprizorKfXie8 aljašpIdmXí» (MoskevQomsomc, 20.03.,.h.opovr00sovět͂vy,ekGů: href="oooooW">RozpočetwwwsnateBstemۏimpérippjem mJ𘰔 pušvoX!eom10tQ(o9spJicho0obeverl(zed@řvhury 14.si 5zavn)lob1perspevyěȳxlizabiblrktuXlyle(!j1!kváklurčit]ШunifikHvšude)i "bry-kxayQA SpýmHůAP[file=1232186ok←106ׁݡסׄ?ססס"> T(bzevávaxHjaiXi torxrlok]@eJggramu:kusudapغa򏢏In瀇爯/2773o077?? S výjimješhoye)ؖvvznikuidov a á0obě.ϜX`izbnitřpredikuSSR -i>Sinajpo@d

  <)ize="4">[ailepos=0000239165ok←109Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> Podl8šzkratkaSAnameKonfederovastymernaozdíldpnýjhu,terHjinakožnazvatƃiatiioIspíše{1ztahuajejivládámněrmocensmrgům!syckyoužívřívlakA*álWWWWWWWW39733oW10WW7??WWWW Aboioni: mémýus@rnzruyja3zákona;specifrmocjUSABae8ývP!19 (Naxyslivkitaci)g玟42361117?? KʉSaslovy: «VchnyyeboxturzTР_CpodɁ۝jurisdik1občaPoSu,žyeli. ŽáCmpvod HHdHtmeAlvobodhPsah`;zbavitaXkRuivota,zqmajeYbez ȂPcesu;dpȃ,)l8ajȃ2pravoHi,ejochrA.» ěáh(riemiápadu.ʄHn Kwp-kjobrapYXázhvizyJohGastaATkrok,leodha ne ColumbieWWהWWWWWWWQ93WW114WW7??WWWWPročI4evvztahu USAB9nitř]e0toruSSRSmutXdiJtlanti(tprvYak-ԢkismusᗡčerejkbHůbec zř).''''o'''9685o'15''7??'''' Těl@olegregorpJobyvat0tvaak exu(,dyžšo`ší částvéidskéomponenty.rojevujeeoak, žzurčitýočet8tomkůřistěhovalcz jiných částívěta,teřínapojXnayhegregory,íbýtndiányeboanaobeznámeniejizpůsmivotazávislforma@huvede{v h`oricliteratuře.akovxípadysouidyžHjdeasxev.

  <)ize="4">[ailepos=0000253402ok←116Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> V krátkoP8hjedPvá 4.PzvaŏۏHlnábonstvxaiblktotrAyQtvanalytzp(nitřHhoedikuSSR -āȑ|y „velmocesimismem“,(érie (časnsituaci. 3 (87), 2009אW54107o177??eztahu uqjtiklaXҏczor8lcEo؎:m s`ji@e-X)o8hrdinh`pokoYSPIsieh͡ailamitri0iklpa:߈߈߈߈߈߈«J y"ȅžaitaPulevengenellehyslnpozna(al:KZká(`s,étʈ ísky./kamPAvzplanuh͆OI0Samozjmě;2Э`nethku,qmsluma(ě…@@každЀekyض;$8sá`mЭzemy tarmiTonamená, žeraždaaraavla.,terouaodnětondýrovedliomácí „elitáři“k(ezlatéměkuateHnyX,eéšlo zalčenlivéhoouhlasPedovtipn''">ásledkarůnusýep@talemlexandYa0nejenrušRpřísahyoviley`iločin0vůčiArodůmuska,ndiehEvropy.  /p>[ailepos=0000254364ok←118Fa݅71?? Chodidaoleňruh`noz tší čá0ryaoděvjXciolal0aaujíma(natomickysprávnpolohxtakِxztcevozevlátých š0@aeutȒ 8ívatHbystiivšimli.rvmjme8čna-symbolAmerijoá.////w///8497o/19//7??//// «WikipeP»,>ref="http://ru.wkaždz jehoodifikacíǁ">ostatchxgionůlanety. /p>[ailepos=0000267024ok←124Fa݅71??="1em"lign="jufyt VjiXterminologiieelývětozděa „provincie,de působílasAzedkobvýbor3však dřízgllmuiústř#u9(ÚV)ex0slušné8stylu.udová)lib؃ěuržo@íaociˀiysté Rusku,ožaj@áXšinu(@patriotů,ylopce 1991ed(duratelWashington`eámnILondýJґ smi.Odezcy,epír2veibl҅8xjektmbsvyiaGEρWoulyo-A9tWW*ߏ0dobuěPaletإxúzemXFra)NjNjNjNjNjNj>PohlařoordčinةzEspolupracsroZiezoBorganemiڀhovalymnohý,eboťp!mysmceni,tepšíؑjěmrumrečný/Ǯǀnj'NjǮǮ71595o25ǁDž7??____ Isly[nYnapem tomuh,8[mȢžȐHzor9sazX=édia@zákla@jsouvyčebni`HjepisavzdHceo𪰞U:/>[ «Stojíaovědomit, žedyžee8áleluvorvežíznivo SSR,akoHtskývaziH mělniedenlán konkrétněaovanýmiatumy čátkuaderného útonaSAboápadnEvropu. ">Ano, ydvet(chHů, eu(\vojentenPZsíc}rok߃.OOOOOOOApétyaš8demokraciekyov2jů@mnoho.y1oeCharioteer (1948),leetwoodSAK-EVP 1-4aDshot 9)lšíaždz nipobsah8lzwky.estliprvIppliz,ťYspo8tal؁133tombomb,telk muPrmínu`uje$200@ruhPR (vmysluhoditxásledu`cBdvouete9dwt)@st:( třebvyrobe\{ujxroja0 ϡj kutečni9ýhr@Hkvůlimu3AroȐIvedlkouškyvlas2y53Q8bialoýtčivi閨vš0noudnoducheztrajimnejde>Uku,hopřípravaL,y`e(esə?ϊ1.dI957ꆀ)ۃ8tAobГ@tƒ1d;k8xityӖ100.԰ uٍ(tQ aGetap3hoksȫt.aoskv@25Lening - 22(verdlovsk –,yjevr8xHpet,5,vo2d.[iliȣǣņdů!t ? ard(íbíoj250iunaobyčejӧ'mmp`iPcelkem 6il.),Hhynekop60ӑXás oh؀X bojakcPSneYҎli.imoc em,vykjs8tyodhaʩItchybaӌ0)n8ىsly>N"73o\Ish z۠Jadě'yk֐poN@in!衂h0SpojeIstyizixur80JetnnzbrBnoupivyznhZůvoptzabAУj#ióYpHmGv40.» (̈publikaanne -ӵԷIvznisbekonomickrw Uaref="http://www.arteksgr.com/Article_about_crisis2.htmlבԀ{c(r="#0000ffu>ǂ[filepos=276798ok←1287݅7?"> Vz"ozdPstupe k Havajms!ůmavoia,asnxímřiblíž0zoPa.mer{lYYo0 (v٫la҅mořYa)Cbuďieb =Avzákladhooce(ѨPpobží.ýʳq_palubníetectvoaútočiloa <1ize="2">zastaralé i>GG">bitevníodě dob 1.větovválky,ejichžojodnotaelížilaule poros loďmi,terjiAylyo0venyPěpodHnHchrojektů,byXhradily. /p>[aile=0000282219ok←129Faݒ?"> Tento"funkčhoachu߁{sychiș6 stěhovalcůobpsO´HenryvídKvadrPrahzeVs؞@Yucúryvky:W«TaHdezapa`CumberlandskBhorá@meziodinamiolwellaaknessů.r obx@tohoPré@neást"love@esilheanroiac.6`zaPěžQztmIiakkzamordiuu.i9moX0(loujk`ylešȟbroklA߆ۅxjeXps(dzeměd2 amzXstr`PXPá8:ra(GVpuXPu`tycetietφileoZlȓo 8Tdompluhempk@XcembpshH”čXch;`bzlivXipX,(ocenXlýPapprqodc u)HšíbatȒX.րЅ1oڏ׾osystejmpxoblЇAtYce؟vystI. qWKoz1s`reІ1naipoujedeněkobHhxA@hniicãp占j8šeoudilr0xҜ؏rozyePbabýtᖈišocharayP̈mXl)Ԛugnor k0H aӠi߁߁Pli íy,ozhlukraHtulǂĜOG`oltrohmebudovy.isíceizíchbličejůeíhaloko0něhoniedenk mueobrátil.dáu, žeemřelkjeuchemhnikdoevidí.ěstoorazi0jesrd0úzkostísamocen» <1ize="2">AoyluzHačáteknešťastnýpříhod.icmé؅ivotobavedlohromady: /p>«Calarkness končilouci,kdyžcůztdávem,Phnul8Xtrýohéudovy,terxsmělarchitůvártiskdobuhky (vextuzdeystlivka:ýškovásalatironuildingrojúhelYxtvaru) v davupě@jccjenomřiroedbouXsledRtelhšbuzalízki.Z8avak(ٓ0vr0lprvmamk膙,oHataknekaQHi0Xeozb0y.Samolwellj`2`"mralsmrak (@Ȉwpspangcr="#fff252525">//'''''G"Sko,xoud~n@ébaHzوzařval:g—hoj,ale!ežíš,Aád! m!߃߃߃߃߃߃߃Aɟuroadwaye, PAvenue23.lisixla1ĩ Cumberlandu8jemHiuce7(úryvppd`js uenhodhinnetukaadrese:aref="http://www.serann.ru/t/t219_0.html0000:u>ggga[file0=282837ok←1307݅7?aZr pop1XkepsanroblemHosobnegregoriá)ak vypiXZormaSA: «Vol8lnXúřadezitaůžeýnatskalhbčanstp+Yzrozm `oLjbjetkdosá ěQceti(ietIydXespoňPtrnáctvxDŽ·߈ڒ4pseXlogy.org/@te/Cons_usaGGG.dybnúp:(ejožada!ykvztaymanpld_ߞߞ_ߞߚߞߞߞߞߞ3380o31ρ߅7??ߞߞߋdeůld, jedinciroPoh8򞠛ouz0prvketnickkultur2t`xemܱ t`lečq.OOOOOOO4633oO32OO7??OOOO Ajt茨azrazes0takungovaloačátdruhZlovY20.8: Haekr @migr(HšířzsXvihvysíЀp,snetu`mobi tupsiPzHepr4podporu`amňivzájemhakPm󘈆@devm –íbXa\8vedv Ykeqd(encB0Pexiva( dy(yč념i@oceánskáopravaarníky (aeštěřívelachetnicemi)elPrahá čemmasovéegramotnostipmohl8omocinipír`a.

  <)ize="4">[ailepos=0000286557ok←133Fa 7??91em"lign="jufyQ2"> Marxickýrojektylrientnao,byyřillobálblémšeobecnkr0apit0smuestoualšího „rartu“ulturyHlekrovaldlivruskémnohonárod0boevizmu????????88736o?34??7?????? V tétoouvislzježitečspčístnihutávajíc prezidaSA..bamyaTroufaᐐděje. ÚvahyzkIamerYsn(SPB,dHtelstv@Azbuka-klassikaX,volenoisku 2008).˅`yš8termínu(bvahzCP:,딠puAhřie0dem.XqtihliOnu,usěkolikěsůajtdydPPyPJealýzaehaxjed8(mat"ypr8nitřdiktoruSSR -yroez{ARu`!sé  čas+tuač. 11 (83),. g_ߛ9785o357?? Jou:GANejhormtrocmnebývobHa~Жž(tA V tétoouvisloHovšimněmeásledujíchistorickýpfaktů: 

  «„PcC+dsv specifІN odrazi 8e8u`. čemॸFpočí a?֧om, XsYemoh veklartXakjhГ9ekoaáry.y@ucenivrdi(inevyhelnomHpxxyci`smuxs YmiHypj.» ( -8p,oskva,a9ov,argius, 1998,1. 154).7gπoo1/ul>[aile=0000292411ok←140a݆Ʉ??wOOwLi* vpeset datkk (XtextupySAXrai@r15.ince 1791.ڂnZWSA:jdn.`87حXzHmxwH)adrXaref="http://www.pseudology.org/Pte/Cons_usa.htmlG݀zcr="#ffu>n_Z.̍AM ǂǂǂŇLJLJLJƗ_߀߂Ϝߜߜ3109o417߅7??ߜߜ߇ JebidomyabsluhuzrčitcepcevedeѲJ ahퟠtuȳ9podmíPný8eTnamhdxumat@ánkou,"e@1ƁvePjňkulto9ZHejvjevlensHách,Кs遻yIǁh"jiIplIapodth?Ǖ770o427?? Sho časIaczv..ičur)(biQpšlechtitelostlin  .tُvi20PXtnul)AKolk$ji0Troritsp zakemoh@sam atPhodnu).gggggggVф1XyPt nikyvnesiěženciRusk[op98svvlastxpevolu(8akt:Sirkorskij (Xlrtulkového průmysluSA),..rokofjev-Severskij (leteckýonstruktéreoretikozvoje(nského쁩tvíV..vorykin (jedeneakladatelůxleviznívysílápP.Sovce 1917 –ꂃ lídtranysep,terbyloh0ičíaáiěsnЃЇlegialavpolitip!řízJv 22.akoůvodsloužila@zdrcujícrecen@knihuI.uchariT8ieistHmrialismu;emigraciealm?

  <="2">OůltPpPějiosudopvpěIntibrežvovSSSR`@tsovětproruxohmbp:pageakggc4">[aile=0000295366ok←143Fa 7?? Vyčerpatiemákut:šechno,(ohlPkázat,jižjetklidstv0)blépoutom@@ak󀐔budoucnží/////w///96179o/44//7??//// okračh́OIp𖉗(cyk0(dKpraxvauWQjevy'y živoslučɗ,otvrzuPvkJh@oriHokťausi.ePѽ!debiliz (X smyoPsa)OXischPvytyzte삸X(vckhlouhIaersp(i)pdiЁ'H-eom4y.Сz(@vidaTyQobAivnezbytnouodmínkouředpokladem vědecko-technickémuokrokuausi,ožtvrzujeistorqraxe dobyetra...talina. 

  <)ize="4">[ailepos=0000298869ok←147Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> THatika čá0 3.3.2étoprávyeztahuaJaponsaehoerspektivámsxtlev analytě –ʂCo@:vizionářství“?neboApredik-kororjkci?,eérietajícítuacih. 6 (54), 2006.ԇpname, wqžebystiohličinitelkovýb@zekXnovnřídBrofes0s`lmravně-epodmínoglobálměřítku,nutntuuaR st,htspíše, tezPkterobsrovzdělcs,׏Ropaatupe.UhtHaa8oys htypue)é`dyimetloh0pЕ@vňáčků:wwws<1ize="2">v ace77">(Ideímodičů)_\j8munlivvýševn:anohZdal!ociál9fakto:jigtotenHzvoЀhjlep. /p>[ i`os=0000306196ok←152Fa݅71??="1em"lign="ju`fyt Krom0toЈdmkazatelůeraobyvstvtati(kaomosexuty,dižlakXjiylySAucenyznat „8kHvěcot(ů“začíttptíslušn pvqDn (ovalatavvpolečni,psl()itoj0ofobiihhrcemi územsqjurisdi.gggggggPočsychoaypaqpphtuue whthtoyfesio\skupinaQ yso=d<"zbl(y󅠆ikouog11333o537?? Věd!stњY@úkoluȪh1WZobjekt!)77aťPs@jojm8hucx:px,sth߇8ces,inecP.߃x3Xlas činבߑ_ߑߍߑߑߑߑߑ586ב154߁߅7??ߑߑ߈o OmakHríhaloSSSRokruRosiiizHaniriuӂq–usyakadro|@pseudoě?ZameťtPLahem..,érK časn(situaci8. 4 (64), 2007?ggg/gggg19240og55gg7??ggggPžiliHdyH.ordыř1dpqďotázkxz(tehdejšíҶktSXmožňzyit1opqu؁l.ՐzžeYjeҤѧ)jEdisonneklyoůpiϏϏπϋϋϏϏ22988o56ρυ7??ϏϏϏ Aonkrétně@,ynern vd@z(ozic)oriomeřismPbo䭰nce8ybg`i_;ȂbzvláštchararՑ*enZy726991577??r`tatk)u/jčást 1.4?////////(757///7??////)fšnéemokraciiiz část 4 „Demokre:alešnápravdová“ analyticképrávě  -pětolbyezS?nitřníaaždosobnostieozhodujícím(ktoremolitikudouc,eérie současnsitu0. 11 (70), 2007.

  <)0ze="4">[ailepos=0000328349ok←159Fa 7??91em"lign="juhfyQ2"> Pokudšakečesto vůr tenciál,zao0platysokou úrov1krimi@itydegradanožstvXlid0(šířemarkomanalchzvaný`PsoRnȓ)׎W28812o607?? Anekdota:xi>—aneo,(mámomplexhněcenB…Uvedemeříklad00cvQsyPmuHěř0rنzísukojiBm(orem.tázka u鍘uojǁoictv0ad ?;":Vyjmenuj8O neytelmiIárJpod0d jemW(υϭkȓu@1"??[(il@s=0000329999ok←161Fa 7??g «Nejvzějšíepj1toa0yUSAnaczerQhaaXHit0XěstNashvil(1Tennessee)8p`(9npy@artxco,ylX" ěz každorou(hal@ШinformuITAR-TASSNjNjNjNjNj>VýskozhodHhlasc(tiHc“՘lrganiza ;merica's˜Ҁ(room» (Ohref="http://www.newsru.com/world/29apr2009/b_r<.htmlze="2">http://www.newsru.com/world/29apr2009/best_r(room.html[ailepos=335314ok←162?݅71??="1em"lign="justify JakoříkladůžeosloužitnihaojenskéámořníkademieSAdhomase.illmera –rktovámoderIlodě (vSSRydavatelstvLod!stavi,ejeyyylyтyvakrát roce 1974884,kud؁jete 2ezit,ajdjiXebdpe:ϋϐϋaref=" publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GILMER_TI_K/_@8_T._K.BWWWOOOOOMW;jednou *,de8žnstáhtrohlížečiouboryormupdjvu“: ϟtihevKozyrev/ψψψϢOOHχχϡVWWWWW">Dokon`iHdoškolákHterýeabsolvovalpecizpudij!kurzyzbyt9q fesioPlčinnoszoblah؛ǁX(vyšší ika,ydromechanteoretická퀿naukaipevZ,eb߈خ ukčʃriyt0ng)jichpracDtntopouplavbyschopúč du řidenergzaIzeelroB|vybPsymzicGeř<ЈžՂ8oodvě҂í)AYeny8Ȩčteytv8cehlediscesx7ڐBoduě(blůWeu*zji0tješbaždvHiviڃ.l0amsobXnT.G@ohvidn0dPto,౰miXba`lluť tomuxrualespoňiniodúroveanalJš9H0jmenBúz8ōcipn .ϧϧϧϧϧϧPodoy>zmPěɖPWRpph limSSR8oRuskAbyneptoXadbačm`0aakul8uysokch(nP $Iyůa(0鏠uw?tva;ڜІ8el*nen߃J d thoskyt8ci㠩sHkebe8hh:Xdom8Xaecko-met覡Gzformul:celě ed(Pjem ouvisai`hTuYtory –cA˧írRmi>Telatъ@+ny䭇i:Jakoeště@denříklad vevéobě
  WW"> úspěšnéhoehledo؀xkurzuate ikyyužitíckbaparáturo 8šen0různorodých(likovanrúkolůožstnihu „M současHmě“danoualstvímir (Moskva, 1967),te@RdstavuúplypecializIčíslamer턱opisucien@ic an (New-York*4).bsahbor ku:GC«;ritme;eoXrielgebrTeoavděponoh;áI6eyzikádách7biologvýzkumeGuspolečensTЄPje@jedenPvo(čr(iJémqkifikۇhrc:ndiȌ@,xrlčlhkoontkad8ád[𥨞píš@qixhajobd@r1rA:iyHI,ležihspěchyɕHy8rezX@cyklua-xŽ%kolJUixnemohXbýtánotlivcemtom8ylYHpd!ku[z20.X؆PdytxadބҪvytvXel(fungl'(žq(i!enkrátocházelo jehoelní,dyžapříkladkademici,ejichjménanesnajíouzeistorjhlasovalirotistupu..endělejev8ouskémperázeěd).[ailepos=0000336219ok←163a p??91em"lign="justifyQ2"> Odsýchosmet 20.toXby(jedm faků,možňuchSAyhrecko-technickýávohMv ktě Yze( etapvypracovxځؓimdrozhodnumakroi@úrovnmhšířkancelářorganizačkytч͕a)pxběhuradyobraztIvelce,YoušpnYtomviaakolivkniž0for@t0četnina črtq770lXpapíékueboesek.deQplanincip, že „`totekuslyšet“V SSSRi2efbyr nveda!tkresliP0ohrQ“lv2 3etru,Њu0їy푨 coȃtedx`pWm,ば odstaQzne`hh +|Pk8tə_ߋا׌רW897o647?? Aultur1činitossion8jsotzi@XmipryobеtohodruelevizvysíCinneJxzdrojů瀇燯/38468o657?? PdaJoؔmeozico1eȯobecteor>,Y Pzor(xčí8hyluqtroc8mkonXڜimmůžeslouž(QSnaȠhAub+QmŘíP䃹munálq̃kladdakt.fes..ˠIenka (Mos,nfra-M,X06)Ά0ujenotacodpvzq0p0 (aHreg@r|ىRy8ejRspadavSXe;ЙЇza#4es tou( `sem(0EhXb adPe h="http://www.edu.ru/db/htal/spe/os_zip/061`_.htmlǖĀ{color="#Qffu> bild8l) (ssiezbytnоYЃy9úh)hobjek8vjšíXs,přحynȆ;PiwqzXjtamneaniQi0méY-Rdx#ߊߊi ů růqod`y׭:ztak makrohnomickysociӀπȃ@tkxtj.q ͪ.GGGGGG">Vůsledk(stupukademsl0byFhvysokš9۔8bprava bor8ků,akahřů`maҀ`t訸opu,sodukuɉmenagery1(YmpQXdalšíysvětlivce).

  Toeýkášinyčebnicředmu „Řízenívty“,terýavyujeanohýchsokRškolá RF:?>[ails=0339573ok←166a ??ߎ Sl0(rvzniklaq—sajty@neznalZangljazykaavidelv Ձ1.thrslomhrdaZobsiPdiplom nIPsHx(hloupez8(”/Gǀnjǐǐ40491o67ǁDž7??ǐǐǐ Nmározh`8a`širox۟xsůžeteouínosjší1žrsРăo eo )iOez߄߮܅u. g_ߎ1837o687?? Bylolán@ubnurthuralar- 2010:dyse 2. hginál91肝uved`epigraf. «“Dmaipmusům:ene0Pi.epkosmonaut,rdiSoptssvazuPulУkademikD ach`vŁdclaure(NЄ8yeny0huivi.">Vě Hio GGG<).g???_????342952o?697?7?? AeštIneexalpxHýRsebevz0FtrochupK8 souvi9āqmxp><mbp:pagebreak>
  [ Toysvětluje,roč..upolev,dyžřipravovalyna d@ckémuevzetívéonstrukčnkancelářHtakovedlšemi útvaryfirmy -bioh@ytvoHt širšíozhled.>A۞tohovltv֕–c@d$smusPúpji. únoru 2009médiíobjevilvaH`RučitlHratu Rpqonɂ2časdnphpedagogia9Cbj8Hpf`Vdc @(ne@10aua@jazyaGy (ankrétvizubl–Նza s̓^yKoms kvdyne`.02.:aref="http://www.kp.ru/daily/24241/440437/GD{chr="#!ffu>wwwsdura

  «Keobvykluncidšlefremověsi 310mdoskvy,patnáctiletá šačXporodilaít devateochlapci.e0uzavhanželstvxbyl(otecPsoue 3,1etům 0pravza@í. PodvypráІ0kuaref="http://www.mk.ru/social/274749.html{color="#0000ffu>evomsomolecOvdelikástavužákysmtdyzH*dop(terouainué`jihua#mysl臻zsobezmklimatusmísQyne zji hčtvr!ěsícihnj.ooooooo(…)_______OhromtQ PPp`č:zadi臘 :teleř1nia9ifxznfdxpu貸hPrítXp0ċW>RbЬ yɜiȑ úřadbkproSu(8at. 17.dX(Qdva0dnyJsed('`m(pXjuša7777777______[Znenvk0nichzvon[licirototP@`ahájtrpYfzhh§134ԁ4`oRF (poPtykjisexuaktyobiší 16)ozQiolu@bYohThemi(i@̡dnoggeWWWWWW">„(vsrozsudvyšelmzȉsu louxhي0H٧řce“,zpHnabuppVšHnsmela*ƉklKteďcerp\neuvtxchceaňˇh.nbezmЍe.OOOOOOOTR@ecc PN0moskovjaPlaphpodnohop jez@8(ickaždenv80@O__Zb___>(=@ref="http://www.newsru.com/russia/14may2009/father.html{cr="#0000ffu>

  <)ize="4">[ailepos=0000345951ok←173Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> Díkymu, že širokýhled člo0kíIy(úzodbor ciřídchunkSnemačasniílyěnehoř,؁%vevy@sebevzdě؂@,)luužцː@prakticexistujeblipraOOOOOOOO46590oO74OO7??OOOO SchAálkhazȠdrHimoroluXdomliceptuHmocigggg/gggg48038og75gg7??gggg Pklademůžosžitire RaئrodQbezpečiSA 20/1ne 18.08.1948 –Ùe*p2u Ru(n ryvpz jsouzalšíyqtlivce.֚sta1informdatvnitřprediktoruSSRe0do „JiIautoři“,B''#Q񃯃Mrtvoda.a ne؄veřejwebuɁ(rsuseleviz1xkP!pOdkudvz`Dullesův: href="http://www.c-tv.ru/pt/2015/{cr="#yffu>gggaNášm8elaátýxskSergijevj@banazpanQ7`těchhj(@xapo o-Hـpduktů“8tín:loxnádnurvz0mysmejymnilé(tpookPvota:(lܸvalu1"??
  [fileP=!349615ok←176gݮ?"> TakpříkladižřívemíněnýlánadernéálkySArotiSSRebyledinouezaltativníariantou. době,dyadímtoSemacovaliojáci,alšíid!yá2komplexpatřex,sidnictvxéhoy „rmigky“okáie0zXtirek`uaárodɇPpečni20/1ene 18.08.1948,HzvaCíleZHvztahu Rusku,Sme yp:

  «Našáklacpmezuj(pounava:а)Minimfmocoskvy;OOOOOOOLb)Pstszm8y teoretickajih(j:politiky`\dQ0dat`.(…)햰upjsm`8i žáhalhůtaPsažXchZůNemůžedoufat,`ovedr(úzex!adivxvůljakQ0okusiudělHNěmecHaapon usechopi\konIumYýt.xSyřetutom2Xruzajis,ᦸonceᏠneunnomiztelxžim)xdispoziielkAojePoσσσσσϟo@ъ!m01vislؓvětěcMpod@ЄtrolPhlabmenšiny;  oooooooldhvybudAicobhlezIoě߃߃߃߃߃ߴppa@Pen03jevne>Yčům,parəatydnkex8ynuc ur8limynižy@působem.»Adyžjasnilo[vy؅ aX „Dropshot“`reelYsijsledxkjerkuj,ylš9jК!sah[~Rqitíjadermu`zdrc SSSRkračjѰqt苷mbp:pagebkc/(4">[aile=0000350629ok←177Faݝ7?? onkt  toXůvodu:WQul__u1"??
  [ Historickyoakyšlo, žee Ruskuystém,áříciižasovějšíhosokoškolskézdělání,ačal8kdat vůlemperáaikuše.ředímsmexiouzeřilastniverzityPetrohra,osk8azani.ěrptskouu (vou(snoȇqnacházEnvartu)ískaloériumAhotové8dobspolečnY „@landií“ (heýPze8ečáYa),0ješthyB֌2u Bu`R.oylzPstavchnyivilpy, aڂ3ojeé.praktJihn`pox,dyynesexrozsud@naděkabrЃ̂PcovnaabCh`tvon_vr0jxobecn1,ZWTodboX.7777777">NaqkazzhnaClȅɌoevрeyta DovintutySankteprburgu,ԁolog+wwvdalQ(tB8ljmenX`ůqkemYjejichsikvYtratimnstvůovinciáɂHit:8Massusetp؉WU Yem 87173m?:mFemXa󅙀tǃSoŃPopíra_Z R1jVíě@$IE1ipaPkademie.oooooooAnaorbjeXm軯mům (vizonktP:7771b74aref="http://www.us.ru/modules/shHa/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1193138551arch5596785(rt_from=ucatSzcPr="#0000ffu>υυυυυυυυυυυυυπP[aile=354460ok←179wݓדׄ?דדד"> NxΌٿjžsedagogůRříhec2zkuu0br@-8strukččinXpnezabýv,ťyl( SSSRoXě0ro?<úvePa8nΉ neuňo éstědeckovýzkumnou činnostatejné úrovni,akmělyytostavy.oeýkášechblastíědy,iceebsolutněle (m1tšííře,XbylanickyložitějbaražšíxperimentálnzákladPnxk pXedepříslušný9pců.imiv0nevztahovaloouzЅ8y.kdtbpicꂰhožQ Їav antelektuka,tupliteratuІqed`Ȅoeropapír.

  <)ze="4">[ailepos=0000354884ok←180Fa 7??91em"hign="juHfyQ2"> Iiativaeqz„rodhuniverzit“aRF (Vý rezi`taFe7.10.2008 ݄_YOezaciiloxjuakládáV sedmdesȃ"le 20. dnPpraciiliMoskev←185 V tomtospektuem..ichalkova -azebníkbiřskýelkemeX(c:ompetenciéhož)řešetázek,Hterýcheámyznáako “kozarPli”cPnaákladěvúspěchuintrikáaexylezjnejqȅ'zlediskejnproa8čelno0.byteko0souhys(Ilzyopilpžvásty8čokolá0,j.Xic8zdáltěAiloumpériumpdoby.>Akonepe8jenoobjev: «Vzřcborikuratuzahájil-[Púř@ů߄@dopydX9.*aY8yon[rg a:(ivoqov LӅІvoIcBzanesen Červ`؊HhroжvočinformlguRIAΙijejdrojoI0Porgánů.ŴogxL`kěsůmáhH0_xípadu>Podl0eoficiúdajX`asažéřMi-171ehHlubaczXmocɏstupaSRduXPexandrosopkinJJchXz`řat.ІQtellesnulečȶachl(҅obXhory Čornaj8 psiQs truxletehari1hyydmidѺxta.t((ߑ>T//,OOM؞E)m`ȴ>PgHla!m$ɋ(GSUKP)eklUy>Veu۫Gw)lapti §263ԂȌڇQuš=S*pisЉUvoz}lezni,zd`!Rxravyderozyᠰ0pXbɆ1body.֧@kkumɌPkIa舘 2ibirsh@Mosk» (aef="http://.rian.ru/incZs/90505/81783407.html{cr="#0000ffu>

  <)ize="4">[ail8s=0000381882ok←Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> Je@ěch,`oczȀidu,1sPtorobert Carlyle Byrd terýpehnalvstupuoučasȂprezidentaSA..bamyoLuلyža!oprvpzvolen...„Xqžillouha`lehkXvot.y l rodispst0čkatetychudhorniměX@uXirginia,tomámcoval seZani8odtrhl8ýroby!aeinohfesemi; @lky"pPAX0mo38vitels;ȁ2cQoyezzolbhaí`zPonodHshropžH,Aro 19522hKongu58S;ouxXkariérūješmdčulux(aninaonci,a_\(a9؃dluhHP)ernHovimqjqq Cě-tam זZHěř 90topověkdyuviP,}opحP@zᄁouladXQm,al㊈pat,e욠ěčn*operxrychlmyslůin ek`ome…S8lifHuv,ýher0A@ldchwarhegge04gr*xp??????>Exixilio řiqarPx2yatBxPhieorgeo`~tamerant׷瀇ϷO85690o897?? Vt(ějrho(芁0Xásledky:ekvirusceZtj.pecif{druh diu0smus٨kerporativn@i)nířitudِHniká1škHHfikuv@ejintu(mhzloeAHmafií)1reísyǑG89762o907?? JedivX`torXz9zNkh Qbdotknou(ӌPokut@lMum)2sknu20ťuxotec)udouckabr0y..esja.ta dobtع0selaarevKaQiPI`JJsynaravel ezvýɭybojPmatky8B91,roziultoup鼀pMalzQdu,phjcehevropxaokie.o nezachnilo,xboťjev҆hlahu"tcpadHkonceplob0zqTedluskoytil0ů@ibltumocabi`0tlib0buržoaztevy._______">A䃘amuchu˃)qpmopozikmukxv荁!yz(l٦uieڧ{tků“Yi/91752>←191 Jedna knihpůsobu životaoučasnéivilizaceeazvaná „Affluenza“ (Davidann,ohneraaf,homasaylor -FFLUENZA:emochrožujícívět;řekladAanglickéhoazyka.akarovová,ydavatelstv(Ultra, 2004, 392n;ázev origixlun~.e(l(onsumingpidemic,hrloval`e! Hzvukuace–ojnost,Hdbytek,ohat, ílivlahoAin߂Bchřipkxtakruskyěckopooueenasytaí“):OOOOOOO«Aelast0potbie?ڔnebokažQ9?ročidupitуiqpeikrȄ,terýyvh?Ӄiamerychov1řů tvo`laelevishowstudovachv:luobnůHejbezuzdjšíjzběsileel@i.áYtohHykphadvzni8렰h(jxáAoechanisAh(ʆ4ečejneza g`hazardukojЀXúkvšezbylʐ8a» Iyž~6xIvuPeIi jeQY$jeefektivHmysvyvol҈odsuz,Isociaa «потреблятство»araYizzlo.pozn.. - / святатст(sokhdež,ouí), спус(lehko!stop0нкрІAkrach,padanгатсvw ирас(pig$odmhe,(iioкотшt@zk. čemextuy2meatiP)Mxbundustescis.].8'mbp:pagebreakc4">[ahpos=0000397611ok←192FaݝWW?WWWW"> T)sdhpPyjP9upodi8premiérVelikobratnizz drětؼ20.in`nhurchill:/gDȕiRjhorrform8dnu,hkudꆚporovt pmistatmi.-«cysheorfoverntnlessoumpareolr.» (href="http://www.vy-narod.ru/quo.shtml'ŀzcolor="#ffu>775ggga______Wxb>AqcháPchXzpůsobůrganizaituc(0fesio@)yivpči:hPstravněpetic0Ȅϒ9boťxk߂نqodží\socykstrukturách aikdo (aťžebepravějšíဒmoudře)enschopenahraditvousob8cel0společnostHvšechnyejinstituce.
  <)ize="4">[ailepos=0000398647ok←193Fa 7??91em"lign="jufyQ2"> OdboLfungupouze „ústdivýbory“Hstátπpiqbamibírac9oléry,teříajišť*podporHbyvatelstva.rimár organizaceraktickyexistZa řadochHlRčlenůztahu počtezznamnýíl.Aás,kudě založíranu,akYtždyalvarinaémaSSS drežvovsképagnxg401959o947?? „Báz “ tommysljslovohápánX m( ice:aániide`íměsiby.,oůžqohat9r:iqvu@8 iцA@těchbɐoučasuváděživota777777770473/7777??7777 Ibrahamincoln (1809 1865), s@ctArez(USA,ylWeoncepcid3nadvlx`8amerشtl@8em,pbovyjřilůjzornormuid1hHoit: «-N@Hlbýttrokemnářem.Ԙ8yjaAmdXkraciexiƄGǀDžp(Whref="http://www.cy.ru/quotes.phpzpor="#Iffu>ggga 

   Rozboremakovétuaceačínánalytick`zpráva –Ā@způsobyojevelmocenskýmesimizmem“ érietQjícíi č. 3 (87), 2009.G>[ailepos=0000418545ok←PFa 7??wwww Odtkuřestavnašeomáq0elitaopiIm]XnapodobuUSA,okoušíeiybudovatssionii.álePžemeeplodnosthosmyslnjúsilíGGGGGGGG18809oG01GG7??GGGG NížHvede@ragment@ylyjinýchspektePdříveozPánBě -yrokrabeznadějzusalobxnprktObam,gaoučasYW. 11X3[8. ''''o'''9ho'02''7??'''' Jamesadison(16.⛠` 1751,spangcolor="#fff252525хσPortonway,irgin— 2červ836,́pPer_pr"tčtel,Ptvrtprezit)𙘃:181účaskevoluce,utorůQhyrai.lon,doakyipracXlákladycincip`zaXžPslilluoX.Χ9`aqazvxo0mě0``. (href="http://www.c-cafe.ru/days/bio/12/085_12.phpǎQRu>vnitřa

  <)ize="4">[ailepos=0000422726ok←207Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> A`chnystatníaké???////w///2982o/08//7??//// Kextd0lásně: mkonkré$1ara)izzápodsyi:«…ZWVsvýmjmdifxoliorem򌨳zal0enadovsko-ksťansradici» (str. 246)iOOOOOOMPě)Ѕsty;s (PByr (XrCuQ taz`ářem)avedl衐slovaGEÚ`vuneséřikdepčlAyndakeqkapeyH.iAHjs`vždyal, Jcoebuji,pounihaeš青.114,(5?GGGGGGBir@sioHkstQaPӁlnírávníciolitologovésoueivětšiněeschopakticky řetonkrétoblémy <1ize="2">(«Nelzeak0nevzíto úvahykutečnost, žeNpracokůdministrativyáނboxzděláaonamená3majsklonpíšéslplnež» (. 58)Hi>oo">–myslxivueorgeushladšího),ل8zkouříčinyXoejichpůsobil`iagramovansPm胨orvzniklchaaeremhoĀ. m/p>Účel:2ʃƒ`fliktov W9WWWWWWWWS3PochraS#r/my 8alncí,Ф1 komppi߆mbp:pagebreakׇ׀cWP4">[ailepos=0000427148ok←213Faݧό?"> PovrchůžeýtŶAuey,„výX“i1:Ynihy,miyepsi`PI:Yze395xje0tБ 38 d,¬3muZov40ymbolqXcelk@6`0_.Чych{psH8 úder8Ъvesnicinutu (15 norm@roPsk čtyřrespekeHmdatAá“AsytY99škxborЅXojiadxra)@žaHytvȞSrtHvotex`167odin,ZbpxXHoňvakPtrPisčíst,ožber30K.Ìlm o 2\D mq nezbyp`ppnadRempeȆ:HoPdav`lmPЁhopravdTu2boť(íp1, autschopenicAtב^re ces`kuEmýšlePutdoplňjNj.ԘËRX,Уi2-3a. to(vyplýváц asiz(jakonabam bylik)kudxEpocpYsaloch8lpohledpvxběžnHhlaacoR m!s`prok;Qmuselvůlej0~ot).DovéhoSi se0politý aikizměnȉnyvš0HJobsah`aIكsy3eh rh!e4 il(脽y>PoshBxq̙jr׷ԅ\akand@hhWW=0cIjinakwwwwwww>VtapCepaudoucأlu@YmagnetoXxoějakéovídáníinimálněuzee(ařá ,oxjakyěledpokládanánihabsahovat (dokudebyl dispoziciagnetofon,jejicholilni8tajemЁpstenograf).otjudioahrávka „liter m ePkům“!speechwrY,teuďzvinoudo@xtužea toraykonajpraktickyeškerpHci,Yohov #soXxatischydaptuústqqtomHayohloýti`noPmlem č`ářů (Hto9platadobhča؀x2veorhzseׁnnhostoup(Ntůbecxdnoduchze,Q `stra1nuih @cchaAerЖ0budoucíx㒁adruhnižsxorvšimnul,_doti dxmyšlenkami*ЁsámDs plodit,sfologiPchronkpodؑqؘxz OIFc9YcrnadičástHy@xчOdíȔstkAckpol1émumPel;vyplQoaizofrenikʓybíaaměȝhxá AijiIzory(lad놘 y'nieN`ořmoc@áa@dvakhtKSSSR0odpis8vrch(HhП2Bictva.ǀorh).

  *dy ''ԩnačrt(@B;YzJ4،ixetapvalem.֪ éf@nozQžíoingentjšílépk@vy@tXmis(ћ`8o,1iPe -dу@}:>Aetl(Půbec? ). 7oo(ul?_?wwToӊideumusrhbliž, íšډXnom1aismů..ljuvskijoVaimp@جvoጰ0doma8Civ@vílo. (,etispisy.oskvpMysl, 1990, 9.2,úvao耰i,r. 397)!stprxá@zvidět"peechwritera“ (ideální „speechwritermusžít režimuQnapsateniěkamthvšHnoapomenout,byotomohlpřímviděevém šéfovi,Pýiehorácibjednal,énia)druhéin0m`vinnostauto.  

  V nejzávažHjchpad ůžeýt1lármádePkemy`lonceptumonebo jedstavi.dyžnih@ydán@ milióno`kladuakoílo-vae,jiámQXlastɃ+Xšičtřů stvnepochybuhvůbec.GGGGGGGAqrmaoučasnXkulturyiblickcivzace.8akstojeat2logisapoa茙,lků,䄘rtací,zínek úvahjroz1,ikdoz1kojenX8vmҊppitHči^ůYhniodržSˇ2adup9icov–wȃtᆠjhAfesiomiYy>JáᎹ脒alšrJiPetr.`ilIsleduhHhkchůzí:Ashr ž18udHmlu  listuhloup뢠dbyla.Tenadavprakycelablvalhyhyt:řiȢhhlup yShou mudrce[ails=0000427755ok←214Fa 7?? «Wal̢(ndronk,r.(a href="http://ru.wikipedia.org/q/4_ноябряǭzcr="#Qffu>4.0pq///) —egen merýТележурналистDžDžDžu>vizřGGGmaooooojедуийOOOOu>modQD.ejtšíi`skRstaýQzamx0m(8eyy؉OOOOKCBSu>hupoobu 19ؾpr@62Ѐm81. InpulaXyBSsedmdesýh逇h9!20.@pt(byldnk[бщеіPzное_мнен''''u>veřejȸ1íčlokemTAqčaeůHřhli» (NašeHtlivkaitaci,droj:׬׬ױ׬Պ???=ронайт,_Уолтntolor="#0000ff">http://ru.wikipedia.org/q/%D0%9A%D1%80aBE2D209"2,_qA3gBBӀb5S).  p>[ailepos=428048ok←215?݅71??="1em"lign="justify Oěmeámanternetuicjítdařilo. (NašeysvětlivkaitaciPozdějisxformovP:DžDžDžDžDžDžVoce 1953merickýelevizníoviřdwardurrowílá9rozpoutalpravdovouálkurotiuvémuntikomunist,torhosephQMcCarthymu.dpo@ď,xv zemahájil „hon1čaro9(e“,b Cae sympati@keům.však7ůvojXemokr(áva!nůnnzačáteknpodióhoolipa.Tmodߍnebylfesiolxmanipuem,Peestnýem0misčlenђečno@,říklaodleP:hchnyefzeylyž dtPaxP(pot bxó»ilmealooney -ood΋YndLuck (Dobr noc0ě štěstí)2005Phref="www.music.kz/X6/03/21/retziya-pma-diy-hhi-i-udaH/{coloWW勺g431636o16?7?? Tak0id(nejsɦ@schopni@Ii@yoxHečdo či[9ubese0iok0dXPzk0ža{@llilay󧘜PadXaOedmqiliߏ_31927o177??mlíRIWPaaaxqYto,ض`iQdjejichQychys1 qhočkyslouchzsvůjni{ngsnažíaiknt2 uslyší׆Hjamsvyە en`͓Yu`/___'____2809o_18__7??____ V téouviH8ڀ@dXe, IeusX(ʏbechtdio* z Hq>i.Ġxie (neqsiqu ې`ov),tj (a @jevopravO.ʾڕ8Atudehradniverzitadyjel2slavu􀐚eýročíankterburguAsílalauelevȗ،ЄHAQudx txzova@ovrch,etzna byxšpaX:OHˆvedlȀ8ápoci)idD9kvPpvotxDzmQsy؂1 XtvoYx`iPrvš8arúmKduYubonxeR;sQ777777733587219777??9277W4«Američ!ciš8k zrjakékolivvaidieziebouzájemněpojuje řetězecvořící 6-7í,nformQBBC.

  Účastnhirojektuicrosoftessenger,sterýedesílánokolo(vinyšechamžitýhzpráv ti,rikorvicႈhoolegovéiišli tomutoěru,dyžqzkoumm 30iliardextHρylyхX červnu 2006stPdnictvímgramr7777777>Kpočítminimálélku cel9nuAje uvatelů>,akjiXl8žeprů9q 6,6 čak(a 78%á`7(nce(nšípt.ro účezku`iamovažniRahy`o>Teorii „Šestupňůlou( “ (ʁ9;is1ru/kroode)ysAlocigarvoHuniverzitytanleylѕYro1967.ehdrovedlxperit:bymdnoamcké`(staozda300Pekjkyoedatrč萰okXh@jimSě.ςožtuzes|abu» (aref="http://www.newsru.com/world/03aug8/lydi.htmlGD{c r="#0000ffu>ςςςς[file8=a437190ok←220?݅77?777"> StrHgagand›hZaapasyda leelá)n@____'____38272o_21__7??____ Oěakpleč*KGB ajnslebSAiznalytca -naZělupoch,eé ˽assituacix. 8 (80),8wwww?wwww41531ow22ww7??wwww To!mimhodeměďmdoitizujnitřprediktorSSRn@uszákla˺pezpYȫipyžamo1ˍ0–2vrPnciví810ȂpiphdPXsouňsobvximjiXlatu QjejivlasúčX zyGǔ47252237?? V teHonvergHexájem9in vlivňjP(e@omaRymůapitxsmusocilprůběhhědecko-techn1evoluvynocenئqhlavfaouWtěcht' `ushybridxmu,0mHhauu{pokláh mýtvobogativtSbx|WWWWWWWW4788WW224WW7??WWWWP(1931ložilBologP@ulxHarvardunizi0jقku42. #—H59HlQfesor.d60ᧈsvmr@X$68 ezidentAmerqajce. o/p>[ V tétoouvisloHoukážemeao, hdle..bamye Mςplursmusázorůiz.roufaYdě8str. 144 —@5,12;Evangeliadatouše 12:25…důmnitřněozlenýemůžebst“,Crka 3:2je-li??8,0budeO -QL1:17, 18každérovstv(nexz@ompadá“,iatanPb4voj0'#H`í?/)ߠ_''_'__\53138o_26__7??___ z8érie xčassituč (59), 2006.g454732o277?? Nvy,terғH8(i9ůzkultury:ranc–heY;nglstab8idyžred t(m0ět!vedl`Yevšíýmyn880ěrolomtí;dene šlágSAeHappyationA(aH" Deklarrezá~prv酱٠:PokП`ozjravdu뇐ichniij vo`E `*citelHjimJcizp mezěž`Qٱaxivotuo`@ҌA. )O.Ku`Rivacd#tiJeviiítee!cɷqLzkuteč0húpl ji GGǠGGGGGGG@5371oG28GG7??GGG Ooevrub0jiizcePSSR*href="http://leva-net.webnode.cz/p`ucts/psych(gicky-aspekt-ho-a-periv-civilizace/74P?kCDiFvglob@7mutai:x1z,ůhPo…o982297??G I

  <)ize="4">[ailepos=0000458874ok←232Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> PřiBojenstvPSbylo jexkompetenciRkutȍ, žesžr(Ȋlidové,ed žíhi8ch:ljauromec)olnickýynek,obryn0Nikitičojars akverzíH*؅cůvodu,ljošaxpov„duchoq“GGGGGGGG59403oG33GG7??GGGG „Putuj(kkH (krajá)ˀ1 částa.ejiput zjemnformoviamístuajed:fasemkn8)sPárodaáklaaJxfedersmu׉׉׉׉׉׉StopyPhoKa aJcodpotkurporaȇúr8ě“zaailouhouobuostupx`sťa3:8 hěžíirozhoalkdkd@u(vykova@vX/unkcnapří!ěsto֟Novgo@qsamo`U`@zve, y-l//(!d smvȀPq,ipynea>Jinj )vy^niahhayjeůležitXšíÍp@lenȓetJelcvQQvez0thoPupeydokYx9Ʉjahůdkaz0tejole).ƃshI`,0@`*ple1pravomocvol yh(Л,bírosaky [n. kl.lava/spvcj`zetamteȂ Pj8φm],i@nec`ceptuT)(jinyooskvyHěO1otitelzeu)._ePsЗ[za@obariant8ázel'pcedr@ 0yoby(mx (te10moh t=z@vislsphrmzpmbp:pagebreakoocモ[aile=0000460491ok←234Faݏ?"> «יZHon0Pr`žana;tchlq)Ÿx8zh(@s1dH@H0Ail`iskh(Lu, 16:16)77;ljevamOavedl!Xnot`mQd8o(Mat`P6:33);eboťRI:-Hva_دmnah( tůfzeů,isevejd YnebeYh? 5:20);Vít\v@dc@anujpivtlX!Imez؇Xi:ȫ(`phbuďjlebem; být_ivZotroTakakoynHěka@lyy8ʀl vůj(ivotvýkup@é. 20:25-28)»eGV horicreҦkAťan+bytoU:yhšenoaacířstvíahrazenoiným.

  <)ize="4">[ailepos=0000461087ok←235Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> Odůvodněnxtohotovrjevedv prchnitřhorediktoruSSR -mutusi: jPzro,ůběhPřekoná…,ěštec:ociál!intut`politickáechnologie_ߍ61979o367?? NaiKyjev@ohdceraЉStrugaX–ondělYačísobotu,oP3m:ypunacha:ušecher,`etakrošičkuouz@“׌׌׀׈׈׌׌62731o37ׁׅ7??׌׌׌ך`m,XeXeářr(zamravPQdpoklaxamcviznalyzprávajdivsvévo@protiurisxcieérievatuaci, č. 5 (77), 2008ǎG63252387?? ÚplejAbyl 1etzjinflezistrnulou ÚV-s Ќgresilibeburžoaz,ou) vyp`nٜhjednocmzáQHprim!vi v0jšívelkHti)živoԀZápad1EvropyUSAϐO63912o397?? J8hláslegenda,)hlediíryx,t`slal֌h@roůan,oث Byzan`p2xyjádřil(Zspě bYtsk`OM: ՆWQhNeboť“, Yynikdyžsme účastn)bslužeb)Ko HinoymhpmuatSofie,evěAXda9áza8bixiremq

  <)ize="4">[ailepos=0000467522ok←242Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> Jestližeurika,lega (štce)pSvjs8aařad@e䋠k(sťandob,edyhisie767831o437?? Anekdotxyě židnancedmdesátlet 20.toXp(tj.vychovaný` subkultu /)oěčy@cenomk<1ize="2">práci (esnějšíylo říci:ňujeroduktiz2e –ašoznámkataci) i>GG">druhé,eboťaujímáozdílnéísto damyst@upolečenskéhoodářství.» (V..enin,ebr!isy, 5.yd., 39.䃀,tr. 15).osledn(ovupzi.tbaloužilovy:aiticnosti“. /p>[ailepos=0000482928ok←247Fa݅71??="1em"lign="jufy T, i0nesenaa@a,ošuarxi omezechápáYsvěte@oQtomu.mrak(musdlenPhose bývalkouXm!blematikyrganizaungovSpsychjedinců,XktiviϐH.ԇhtaJz faktorterým;zajištěHjepnezpůsobilq Pi;zxč0ěYíu upuYOOOOOOO5527oO48OO7??OOOO OmPeeriálechoncepȍbizvni8pr uSSRZKePȤožíXzem(,ěštec:oc1inXtutH^nologie,v(Ko)velmocڒpesimismem0,érie součas``. 3, (87), 2009 (čá03.bOpiuid0seudo028skuta(4Egregoɂgbaibljotro0Ha)זW85971o497?? J@1buL.΢lHYl 1xa.pb:jěkxHƺHciiak`hchoutcjiroh jahodovouّdyum@Zyzografodkazižppomnig琟88645o507?? Sqpaeodulijerniskaj 5pt(ȣ`dpodátú-aolsko-arřmkdyXhlXil)j븘lišRusivyhnH: ŇGA«Jefrosin0XleHra)bauo-Proda.˅j1dlrozj(ᗠscelPiӃ8bzek:ohr@qoj륐ovIůBHruměPomypabíjeHdojberHiXvle.ʎ4ȳ Bohut !vJud,nedoplpzu(ě lBoďslyšeza8ivot1nepravd:c8Ptrp?8 i؏WWטטטטטׂGVXeoatسi.ordyvtrhlyYkcq.ídoladrYxyeno@ cěcit@iuzdaľ.ώX9uzaBije`hradbamUyů!!ЙŒyso`mazmkXerArchanh΅h,ēRaicVezY(.o0,omvyrabov(hohؚ`itominulo» (?vizgref="http://www.a0ru/print/cultureDal-hiry/museums/264725-ev4ja-0zcolor="# ffu>׃׃׃׃׃׃׃</u><). p>[ailepos=0000488819ok←2517݅71??="1em"lign="justify «Dmitrijonskýředvýmochodemašeloláštera atéhoergeje.roč? –eptámeK8im,teříaj0DuchaӂT,pヘЄC0ijetímůleži8choz@nu,@radieaslechnouIe(dnat؃0ak,ak kli.xMusíteásot“,;YčasuleodosPečerknížetVždyť0сdotazunaěpouěc,ji8prost9nictv!odpoHdá҉sděluhBožíyšlenky.oedyime!ďspháotvpouhlasil2sHtšiPaHmoěxst,byom pohovox9}m.eeliceruný,nmluv8mvpodléza0írkev9historikanoka:ychl"zdciuyenruhB؃zprávyoYse Ma-9n₈Astupp?8ama3roaduϗmohlJůkázachlskh8\0dčo8nIpíPl.imlAzačne yb,da фjiw jɀKp(debitء~(neboYa)lysvúkol)m uzm`aXhmu.‰ěkyHíudlčíaponkYťany:t!Izs1,tv`mýšletdojemia hz*mi U׬(typicsklony`řů“tdr蒠yousyQnPz0mk  citaci).i~ Alee֍y`tikoryј(h9nlh0)v@k`opxzaem~d؞”qel{vyslanecrXůvrrБp cܒ0netr li3áX(ubpžit)³árwpv.akɘsxtPmuBآxhud1do,霩býervخxy읐í (zd2lY/:xoȆЩz@nihhaဨ k(W)hardaausx Tatary?ă9vqHZuȼravX҃ uX8 sl8)ptav2k carem.eAh ǥorxaoazn(ilVyiºeios (VYij)֏konej8HezsaXuli0a`HodinJ dlege`sesadil.ša`rotev`N8e8ás ě!i PlatjieKh*@BůhHdopu@BaA)iXovznevidsզ"hrو@9a@seJY[p memٝ#m8h@orikpňqo@x NlkСzd fB(ѡecpírkviCoȋxmuƑij@iPPr emAѮȌehazbytečpotolidi Xl8ulI@ȆaMamaj-chovmPxslíb0(ye0bhnsu Җaػ𺸢B)l!rozdrc9H2.ak?amozjЋyzrakco(. /p>

   aduEaxupxusuanal#spas!át,kterbylxě0.ϏQkex,vedeuSij`i0㎰siIha(spohay ávunášelep:em(@ý)šťastnepH8iHck8oso@Сc!dj`لqěmyskytCboáho8ar0kyíroylů.egendxámchadnuxž rob.˙Rergejro򄰊v-,xz˞NkokozPvaPmiltukoru –(saze pell%ezmiň")sXohujišHIeseno:xiHobyjmHmypȀ ˍEčí*m4akyv8una1nakla ep:Ty.“ ŠY)p(děl JѧRnaoQ?0amozimdar"lidCRůa bHӋi`p,ZporQ0x1ႈpc:жH<ouzy1oooooooA9Kuav90b\7qstHppЅHQtrašcenu?a`( kudyhInformzx(ybniceějepisu.lushuq0ylukukxzáloze.enozor:pրximiBzoufalprůbhuitv*(vojvoiolyne(vou0eoficiPhorverkonspiizna9-H,QgJ4hlȅjúmyssvrhterarchiiuQPav akvQviؚPJe;qn is؄ȳ tal(n@zik citaci)

  <ref="http://www.dan.ru/Cerkov_i_sovremehst/PK/iJ_pk_taina_sviatyh.htmЄize="2}color="#0000ffu>σσσσσσσ[ailepos=a489010ok←252?݅7DŽ?;1emǎƂW Jedinýro-Ruskyonceptuálně car tragickýmsudemíagresi,četeplě tiěmuobP,xmoneátelski ͆O:u>vý`BeriférieYρ.iz..artirosjan -piknutaršálů8ritozvědkaSSSR,oskva,֝e, 2003 (jedno místdeuletatotu^gmilia.libAarch/@yan_ab/wgggfςςςϊwg/gKromPtohoyl8istojevládyošpiakpoXCi vk(teli .">Nedá`0kladpédruhu:gggggggPrPb' –󖀓ȓȜ0Xevialossijaačvysí( 12.05.9.sychHbypizaccéhrpaežiséři}u „napa`H“roleasXIII.,ʅnylin,Ja3jXědalxneodpodaalgtmicehějin?ߌߌߌߌߌߋOdكůzjmA&`je@mpravoslacírkv8neboťrvaЃ8kphmafxxy-šarvkHe!ěžnYtiЮɖQShru,irysthc čycházzpouzeaed@vlEehi(`ximrmetro2akarij.ux#ukyzrazu0i(hk)pavlrtXA(*uatoP(a)Hzoru..oly živo zsťahradilovoeh(citSkutQ!pish úryvekpos WR Římanům, 13:1'oi8KažaȽȉhJn lxdoha@8

  Druhý[:epos=0000489175ok←253Fa݅7??"> Oéaložce0tvorbymypdajdky href="http://www.databazeknih.cz/Ay/gabrieliada-26867wtGy73:߇߇߇߇߇߂?Ablockquote]i>Dávisporám Mojžíšemi6/lef>Ten Židyyl@nrovyslyn,i>9X@H,akAbalamu8Bůh˖0h8už ijal1dík????????:ѫ͏@aPáJá7?>nejskapesnہistoriGG׆׆׆׆׆׆ׂNtřebujitatusȹ8roka!''''''''i>[С рассказом Моисея߄Не глау?; моего؅'ggggggggОн вымыом хотел плень Xрея`но ал иушаи(7wwwwwwwwqог Pграилём#мкорыйталйXHестЄ* Q; @cIь, —؄к/?0rворІ//χπgχχχςυxужеЖ@не ِɟчин!]τp"1emjustifyVeztahu biblickéověe“(yjád(nocelaasně,dyž život8byleálii.ohhkapovi jeXděkualdфta!konceptuě-alternatipouvGGmuajektuotročidstvalp''''''Vizma8iechˆcepolečezpYiávniиedikuSSRPuslanudmi`(rozvojutэ881mnohonárod1civiliza`Hejstát3globmis cesu!vyobrazůrBásaza.Ӑuškina);ěIjezdec,oám2mhad…;omek1Kolomh; ÚvahyčtRScén Fa؏ymbp:pagebreak>[ Oehokladuiz prácinitřníprediktoruSSR –ialektikateismus:věeslučitelnéodstaty,takbáseňuskumíněná????8فspolečnostxkatastrofaader+norkyKursk“ 12.rpna 2.>OOOOOOH[ VemysluříHšnoplavnítatickéasyejíchedvitelů určitýmolio-ekonomt1dáýpformací,kud0užijemerxouerminologii.?>«SPorganizaceuylá},mlemIuchova(Їd0XdporЋ.ӄvznikl důsledkuozšpdolečnaBzbraňPkořisťelsM|g`lidu» (FilosofloQkd@x redakcikademika..rva,oskAP2zdat, 1981,8r. 77)as̓0ent0samjevZbyzn(ůz@؇Iidysej%m뉘enem:«P鄀usou: 1)失ensymánantb(mechsmus)\lfunmoci; 2)x oxuLdefx[uhoreș dodržov(Rdohlíží; 3)mezzemlvztahu0jurisdikp1q㕁Sověthncykloped𔗁fgdie6330). PrBaodohoteȎVIJlizmpot.eҪr6`?Záyps,j.pkodifikB`t1rax͓*úř(HPi*1aplatňEP!hPhodnutí@oš(noyromatv؁71Ƭ0subkulturub1鲘fesioim ladu[a(lepos=0000492911ok←263Faݏ?@Chaos[podXněnii"íčixi`blk vjšíIrotiaaprioriȀ`zobec;҃蠱/brh0b)Pchfakto瀇牯/95003o647?? Ko軁e@li ruHumer0u“һhýmArodѝylxnaotroIutvuIel1ř3ARq, 6aHyzY`i (:odamp`kuIseveroa1Xkoloni„Vkotrie)jrpqayit@vůshؔ`aeurtYrojekwvedlivyZUSA/isy(obě;A@؉jimvlasIbygoismuseumožňovalosáhnoutlastníonceptuálymociodejímedeЀHybud@toběstačnýakroe@omicksystém –árodhosářstvapole ost,deylaoupenašechHodvěʂzemědělb, řemesln ( tomrůmyslová)ýroba,bchprofesioH mákladu,tátdvzáH.

  Aťževůdci“ynějšího ctvamýšlinaží,akhtqa8vykrilio9ovébyy Uׄ(eypokudmplatn teori`asKr:L..umilj:izenitřXprediktoruSSR"Mroda),ApS..azixuzrad9…>[ails=0000496195ok←265Faݗ7τ?ψψψ"> V krajvanpnamzachraňoůžeš“,h(c`XzenhrancqhloezlѢ0opoli Synříus+)chukoa*spíšAmajkirivXgiataopušně؄bȩZísmr@býP=ků,čemjim雈p w498242o667?? TakP@ne ዘšichmonarc(obdelxMikuI.voln2ppv j(dpjšídob)opoh(Průzdruhixk(sť `(vota,řadůHhk,ilúatejAoiblorujazykkpӿBůhvp)ida@olفmi)___'____9887__267__7??____Xadudaeqúeosemň yko `rfunkH+dom8}lؐ(Ykinitva77777776500656o768777??77770j.inimvpotbytoliahbyl(sv(x' maximálvýe؛k beoběto01568>←269 p> Idyžůžeýtozvinutoinéědomíociálno,akoapříkladodlivemistorickyeéhořesťanství: «MτOtrh,slouchejtevppozemskQányctivoukor@amÀ`es1čen@Kr a;ejen@,bysIealíbiliidemlesluhbHci3ovPkteádiožíůli;ZoochotnědbhڃPu;íte, dměkaždd@ěcoobručťeokebvobodný.» [pozn.eklen3organizNvůle]ač (1853B1881pyprav@účana n!u9AlexraɂC pčeYvobodysO jejivýrliljimrʒzpotvrd`ebep`se.eněXzačínat šeriorityobec8dkPz/b ogw6832727??/ Tj.ikdoneskp,tPzm@Xa@ stuperatu8___'____08087o_73__7??____ SIv ˚řinyfhnclskuVeldH.֩uǁ‹mchPazchanvrh јD dchozíجX l[azdaj,PtoC0Cuplatňa鷤ks0let*yhQRu9impériaur administivy!.wo509378o74>

   Časeožnéaákladěiologickéhoeferenčního,talonovprocesuěřitrekvencístupuPchokole  gene0"liniíHsp(Xoo života.atoepoelou8buistoriee`nná0jperioduvoříPbliȇ`25et. ߊߊߊߊߊߊ">ϊϊsociálJGGGGb(y8znamnڀPlpHaechnxfungu 8@pi}.Jestqee starověk`noh8χ)zela)podptckymPtem,akdnešYeaL(d číystdatolik?#iky`7xísluɋOOidraávyků*zaunform0@Qbveav҅PKopcibezpnazývppoH6'߀xčasu.iVedeativ⍹lived0psychios㞨zdrojetrh,ýtiskuibitelqlids+typuktury50udxp:zamysЋnazmatXkZBurčtvJedjen搨or)ygienHaimul,mchodفk my` zaimaoziprapoíkX tvtipu:[n.kl.ozlѠ8nXinHigcpice.osadidvstejmt!í(`palplabanů.ςIs89idruhaHádspadnuxPoЛ oHbuviȀȲemilacek,oa8trP,os\鐘Kjixz(cpáP`8(zEE…ZndPorm„Zԣxrošku“ndpAy:]_wtCotu낂mýš?ڌ\tba...(mbp:pagebreakcwp4">[ailepos=0000510631ok←275Fa݅7τ?ϰϰω/"> XvsnpyPءeo1ps«её», аz»GǀDžljlj3272o76ǁDž7??ljljǂWGdz@éhsosluv8mš#daismus֡.ljuvho:dž«To8edagogáps jmxvaha,ziroz(vráce!zvíře0lčl1k (ׇij,etIhisMos@, 1990, 9.0,[yúis`ii,. 415).3žXml!nedaltom0Ur"@H i rebjiȀXvra让Ax#Hm@tu8probatikakIxotevМmož)HpotlPitmrak0.OgםWםיםםםםם5768o77ׁׅ7??םםד APkPtz důvo(pr89dyna8eomanovcůetra.imnompír9louP etnicNěmce.wwidth="0pt">[ Knihyeiskly Benátkách,rotože „elita“ausi,atímco!utápělaeqspotřebitelství“ (vizffluenza,emocdy)daHtuXPabzemiozvinu ypografii.mbp:pagebreakc/28236o797?? Vkutečno ynapoleoI.ɀ(181118320kterýylQhlášenmptorem(dyžroce15abdikovaliHv0d䐸vémržilvorahoědkaakouskcísaPrantišR.d0ku8퓰tvodaákupp.I584737stal惨couzmezidentem'848=1851,zhovc،Oouorunře důsledz(ijorevoluȃ70Naysvětlivk cci)OOϘOOOOOOOI61/O280OO7??OOOO «9.í 1943ςςςςςς(…)ʧsme (xKrupcehezhmi٩`n8Lou, -d.)SitovaálQharmou.`oddoAje0apdؕovkyladýchlasůوjsa ásneudr`lneIodjejiadresárAávek.ajtakrzhks`ty,顜pednvtؘ8n(lidP.ǍǍǍǍǍǍǍ‚ggggggg>2. jXɕNestozelj`alevesniKobzari. thiartyniXbi`67ěmRP@yič800idí)bkXč,`vrPeX0e 4 yva0vchny (900)myZsl0k@8e vedlo@uz9dhem.چ;dnhid`Xlicajtaeům OÇahzš鄓vypstnQěcK,hromcLs pomo؃Fůalšívsluh0čů?komspo 22,phn(9todoрdꅰToname,yzivaJe8hlapeczpír(čel:Jch t“l;onrsloǎǎǎǎǎǎŽeedyecn(rahhۄxxtaoh`;atmle,boAdoufaisama0o c.trj҃Щtarm`em2amot1r9300káovh1sbodnulok+u Mlnil,"`obtk jimuapek3RvjHpravduiiԂleiczdN (zxntexȆý8Jy:stliv citaci)tHbo úlisp+thRDmrpělj9Aoyi זd`Ano'Pobzt[ipab.» (ZrHpiskQojháailaڄPz GribanovkoěžsoblaXúryvyzvejp(K,ґ*07.05.2009: -ref="http://spb.kp.ru/dy/24290.4/484507/print/gd{color="#0ffu>int/). p>[ailepos=0000531859ok←2817݅71??="1em"lign="justify Vizanternetu: Whref="http://lib.aldebaran.ru/author/solonevich_ivan_narodnaya_mo`hiya/GD{cr="#ffu>oOOGGǐGGGGGGG@5584oG82/G7??GGG Avšak historieeálokdooučí.apříkladener.atton, USAroslavený8di2.větovéky „odhl“, žeusjsoude:ujícíasaongolskýchivochů“,ažd@násyšniohromadymečubyn,arbařinoIčtožral@.oe úryveЂy30lHinxydaPBonuYroce 1974,tr. 721, 731X@4 (publikn)dlenihy:Ό`.alevaCItiSSR,oskva,ravd@1985\27gOemačalělahytréhoYnejen ohledЏy,ou`by!těmiý8nesmyslyHlezlhlitikpxa0ɔzídil@utomobi蒐nehodježH`xúspěšněemřel, jim9samozjm(vůbecb@n8udržovjHulP )Yíy0.Gggg?gggg6343og83gg7??wwww TbaazvOtcůbd..ruěvag''''''''!571o'84''7??'''' GdabhPierreezuchabyčej)mužikЛ K@tajeojpPíruLThohebistavy(xuo?HČernyvnjǀLjLjnjnj4080285ǁDž7??njnjnjnjep l0za.qKutuzovdoleHLaurikynnajihPetrhadulexandhi`:Rot1uji¨Zcenzacxňteaze sta׈׈׈׈׈׈«^`hájilP nȆr٩ven8an(či FrancHůmteieJdQn؉HrukouPolamaršálpově NžephPěsí zyivcel rý,n(mimopopAȆmP8mincíHux!aitrQTrůtrxdxdeXm`ingiscxnagggggggcKdy8/kru@-y[퍐aXmnilene׎Oexupurt`nice,uPtiggqtomá ozdílHviHtojmaabsoluttivcy1v(YKreml.» (E.֭ar–ůvp )׏׏׏׏׏׏>VHážkuHXinDž@|byloěžvymysle ττττττϨylžadatm拓.ʼnnformujeetkáníurata Miloradovičem: «“Nášárodetrašnýkamžitěabikohokoliv,Zynapadloluvitmírovýchvrzíchp, řekl̈́_X.» —ěk „otroků“,okudoelitský“enerálmáakJ`rútvarYtrestaj zbabělcerch boje…

  <)ize="4">[ailepos=0000543839ok←286Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> V kraj!ří muežívatHl tereaebosamoi)pYnvizáseň.u.erm ovaro.w6530o877?? PItomnosubkultur5yhdavo-ství“vyhnutel (jinakexist),yžedbýtvédruhudyaQocitn֣sebeizolacidࠪlida?tM `naáklsЈymi0bautorXtih Zkup0,ožyȉكÂo,8la`íd vopoleč `ϕǕG46778o887??!Apočípůvod moXѓi Ru`nyxrůáuyůžxy8^Q8@c`(l̀(ésirtnicyúzeɖzóYAddan0oniza0oprav?ji0snahyěmpůsobexobyelaшiÛX

  Vlasteneckouálku 1812 –I4odleázoruelity“yhrlexandr.avlovičvanýlahoslavep,dyž[ayla@volánPraždPjehotcearaa příkaz Londýaůsledkemo, žeuskoɅerXešlorobritskéi(aonkrétněe štábu.Kutuzov:htelقvrozvědky,terpre`d(lQkutorství[ailepos=0000554040ok←293aݕׯ?? emWWWP V Japonubkultuxi>nindžůumouě“adat,H>i>]Dьjm퇈m ůsobIěchravech,P㍰pSsarXjlmߘ411o9W7?ntoulátȠqdalehlub,0žýrok.hurchillemokriudělкve:g;D%horformh(dnu,okudrporqtzPP0cysheorfovernmhnlesscomparetllrest?;,Hrozu0Q^;HM1!ch.'WWWWWWW565336oW97WW7??WWWize="2"> Fráze filmu..ichalkova –edokončenákladbaroeHnickéiPno,deeásledujícípizoda:enshohlapceosad0zautomatterzačne腸t.abaaroliristokrlxpleH,yXpřekvapmči.dyžjí, žd,/tadostněs úlevouPkřikne:pVžsem říkalbyoenřupanesvedl!ԁnnemůžemět!“

  <)iz4">[aile=0000565939ok←298Fa 7??91em"lign="justifyQbV.Kljuij,evítilnspisy,os@ys1990, 9.0,fomy(úvahy!rii,tr. 404.瀇熯/6241o997?? Antonavlovič Čov (1860*1904)apsaldavate)h .ƣuvh (7.edna 1889)fnuteb hmyšle󢈚ědoXacthbystoh@čěkem:«Tcoel rodu ichber8odíyzplaiznnciupycenuv*mlá(.apišPídkРm,ak0XynkbýѩPoky,ymnaz(udexvyanXvXctXk taрx bápukQopůP0Ѐpcizkám…)apchtl u tootrokв٬ɂjkHsPXP8Hbu ,0v ži8ji@nekolQkrevT lavdid`»Opon@emoje..ljučevskijterhydrlqiu Penzenpm!m8miZi, kud0ešvlastٓI:V`šíierarc8Byzance,n,hXl"oerr@nuyědo`dosleعo.Y(str. 4!iR#tvoiphФvečkyzxqaėA,notů܅(amoipomocXxmanek (_Rčájejistavu)rozmnožHlo4(U2o

  <) ze="4">[ailepos=0000573421ok←303Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> Omizrácenitř@hoediktoruSSRidůvřích 20.jezdu;a časӌnoviohovořit…;ord:PtomЌžítidskyoooo7oooo73956oo04oo7??oooo A䕒oiravnukům:ašemě)`trvفhnutí,뚑 vznikpodedem..DaOϋ74693057?? Maršálovětskésvazu.͈asvskijylynepesnicsducșzx mínk`huskuaXaly do 1917,vojevůdc8stemohl.enetikkademHN..ubininbezprizord@emPOOLG.. Žukov2polHPtej0iodmiHluzcov.̠+on( s éřo)duýznamnýmsobqm0uHnepatrnticčáXdo(z)rozv0ujpotenci0osvobozA`ý2 útlahvoo-kddov:zq39impéria`og盟5760o067?? Což odlišuRꍊcJblburžoazaonarch-nev8rntee9reaPHoriinpHj`sy mcky꓀krucal[fakta,ybějelmnstv ilu#pmýtůminul,jejich`vliv`saHivj" neHЉ(2sdčitelpolecoג׀׎׎גג77363o07ׁׅ7??גגג PhѸ!tئJuuselatpmȎ2rut`sledXjektuménokdeěРiybraj!b򟙎dinrgan`aro`2008eirؖeossija0y,eo(h¾in:!Xofi2tutTenalthuᖠř“dí“8YEě-0v(הה׀אאהה77707o08ׁׅ7??ההה JešPd1pohem؍iLqbP enaCtezi ]߃[pozn.l.quѦouآvych1:ičemuPlzaЦɂjvreA8izYrokO.lj eX!]iυϪhhoceu Ajakoypíáraoplal..ed:v 8.땉h9,boťφmجdфQoekȁijen)9W1945.ʠ nPdočkzuahȌxPYLondýn škkonomiah 1A (yұk 1.2)Hcu@0setkáhlav(ládv-"Jdva`tkyZě… מ׀k>[1em"lign="justifyQ2"> Jakoůžeypadat praxiezsokéoliticYvyumělkovano,eožnseočísJrománushopisteleolesławarusa –araon (kterýatřilvětlAace 5). Ruskuylp991xdejednou (recenzniníprediktoruSSRJsoubor 960828rc-О_романе_Болеслава_Пруса-Фара .docinformačatabáziOB).>PfylaȨAho

  <)ize="4">[ailepos=0000591385ok←316Fa 7??91em"lign="jupfyQ2"> Zdnaloaznikdruhpdukcrozvojchnologií,rganizacpýroadbyWOϊ2329o177?? ŘiditXlastjob* ɓRtersed[suZ!ivépírá92950o187?? Bioczno-ehatrofy,bsiidIamiaȦvXva,v @šetavo-kovpApolečЂѢxvalale0d iopizoduplAneyiv8rmo'ooo7oooo593827oo19oo7??oooo Keonci 20.`ىrychdecP:Fokrokualaěsně hrmíX@psiɚzinfXaoooo7oooo94651oo20oo7??oooo Jedhz przvtéqi.ynpezSvPe@H!sádIqب((JamesargvX@zva)Spinningenny)ylh1adhkhpo@masQm@ЍdInuPAnglie8х8dv y5ůBYí8vušli8p(ůjusekleba.dyžnjsnal@mքudnilԧegůRmohliděla1.ámnezbohat @oťYzajitonovyuڍV.">Msmus_ypmtna񠈩 dPXtomodt@dobr úmyslce,ioduchý:'>߀oonlioϊ/ϊruhěikXsoůpduktivit؞ef_ooh3O/ψxudmožzš@odbytIfesionbɁ8ný8ýOIxŠ 7oorLj'/ψsd8mr1@)љ dilyupíluPyvlstva,ÒrekPifvyř¹racҀ`mívoldroje,dejeuržoazníhoiberalismuepočítají,rotoříslušnéeřejQinstituceexistu.<ize="2">Natázku: Aělyyakovvepolečnoyovat?Moud9dodpdIno.ooomo2ooo/ψoooooBálNe –aždýusH`jeviPvouciativuám'''oombp:pagebreak%'"4">[ail(s=0000595631ok←321a݆Ʉ????VIVelikobratHnii“oošlož itiXgenocidyvztahuvlast0obyelstvu.ڧ0otulkulrestěšedy(těmiulák9@j,tv důsledpzxnyektraýrЪstruktury žádaX@fesiondjednodeiXi1stdživtqzao8nikdo nichsob9vinnesl.okonXseP8,ovněd8, aa`žkQkut,e0tčtvc(jejsr@surohextilYpmysl)dl9tomu˅obdXávpzača`tvox菀y,qvelkpmn ب\xo҂P č@nHo9mrti.">Z`Xíl1`emoraqkůRětšiyspt((edokem 1917ne1@lavu vyť1.납enjĀ`celossdarityacusȌ`pamProzehn@5ic` Chicagkdhynu6۪_oWWoרoom7497oo22oo7??hedetlete820.@optis!kuriozitleskzpva~Pý na NSRkusilQvodoRýxvyvolatotograf)m.Ɏ zpaSta_tKvymy0bfabr,IpHmetaforr{zP uliه@tPpo8v____'____98062o_23__7??____ JešIhsoqsXdobáe škozučeb0aecbiologiXdHrmCharHearwizmiň`lAngliě$populmolxipsvbarvXa htindi`nýAozaXomůFznpWmmis yRro`ҨdčícxtPXpȜ819798409o247??葰{ݦ90nita(hukhrazy!!a (anaIйn9m)xpohybЃAnȷszhzs0esafvz``HástupߓhuchSdyvenergi zobovalyabriky.akapříkladlavnímrajinnýmrvkem8ředměstíanktetěrburgu KolpinueodPhrada nádržíqcežoP,odleteréemenu@ rskýá. Polotňanéměusedlostiončarovovýchtakuchoval{au jiuwSdrevڂpamátek epochyyindustrializa (růzЁčástePRuskaábjevitelxně.

  EnergetickHzazeIvyuvajíceIiiuhlhl`dHůImasovza8pstaxtdXXiny 19.oleoR8stumumis@dotmosféry,YoryphlediYfyzqhh0tsložaenprobla Xdneš Hdnneá@jenoohlub8mbp:pagebreakc4">[ails=0000598820ok←325Fa 7?????? Ju(zzkušst(l)BriHni o0zhYHst0rtulá ,)likvid„byteč“troHojek(zkouuzXnou,`Hmr(ě-KicharauGGGGGGGF604034oG26GG7??GGGG Tafr(e(ybY(lroQXverziĉ`encyklop@_qku u 2詩CD.ʡXXP, Po1991ediӂ6n0livyptx9kdo,u xoc de,ekti odaisp`kmaby9z|eAtaozorhcesulob]ar`olitǒ?5893277?? «PdcoPeP谰etymerivůbecbyemaEnu@1880ylůměr( ivotlklady 720pla0roAplatyɦZAQok 3(.Ђ>acjenr 11-12qnezdi 15.˩eíTahuzejnٝciPفbup8Q. Žádocn,iلnalHpyyxúdajsvzazvy ÚřadastatkQongrUSA.a ЃHhz`apso:Liqmus0u`rat-hlspert.» (ohref="http://www.zdnuem.ru/hdays/1may/chicago.phtml_\{cr="#ffu>lAtz ni؋od8Ienamȿh(můsobemdpu emZYicínXehЀSďIXhmaYQЀXC:li10676o28W7??WWWW knxápisčeYkaeenel.piridBzpo(`tup9spřRusKimpériexhofp1917 (MoskvPro8ář,30,@k)z91),íše:WWWWWWW«Dȭx``hز95 -96avixvl+dutBvyxšits3ozku.inHea`nitr1idom[ce(jt

  Zdalekai0p dělnickotázceaujaministerstvoinanc`0tovrnspekčele Wittem,m0lvěcenktvkompeci.ׁ žárlitiMobluylaodzena,hpéčinoval0uzeapitmnezajímsePnЎacuЈ jich by.dyžomleAsvekaJlaXjvyššípkazxhor@ženiepartmenobchoduxmanufakturýbor0oyanrhu aPnormSQyꎵm舠yslu,akvӖYciozdíloh`IevjevpXíře>NIsev:nevy$iochryjmůXídy úředigtva edKevsk,obiˁtavitelxnitra:YYqQolicej(xuempinhosPářGC. Ščegloov>TéHř8vchnomuseeׇ_a*stjaalYmik?aq8яzyabrikanh. (…)J Htehdejq[eK2. ha 1897̲(Б0napshopěH nespp8ů,s`ri,m''!chQslatЎ?>PHypǀhnut9ac`z1غ1Zxvl8HnačTajpbঈHJu.̇ktiz9؋٩:abxsku/ayhPӸpoȚimpériș8kvů*hXizHú":s0pouhR(ver 9.sin19050akvit ek).YXBismarckv 7 zxbHB,وxRusQeel8/>[le=0000614260ok←329Fa 7??____ Prod0aněnegr0tnvztah xedoȧxitnihy: >(jehožravéříjmeníylopfelbaum)
  <1ize="2">o roce 1937aedjtkisticko-zinovjevskopozice). /blpquoteoonlul>[ailepos=0000616377ok←330a݆/p??91em"lign="jufy Tehdy,848 veřejněnanifestomunkstranyapsaK.Prxem.ngelsem,terzačínálovy:///////xEvrxubcházšidX–o-mu.evat`štv0cixotoX8pojilyšechmocno@arybpapežar,ethGuizot,couz`radikáHěmečpolicajti._______Kdeeč*a$eaýmiládnoucípodpůr0vykřexjak?˃OOOJopěttupýtkuHvmetXvevářYkrokovějším/kůxt(@ځ8?oooooooZéPzkusvyplýhvojíǃ______>KsjiuzPHneЍPXh???????>Jrcho`čas,XtevЖ(edemȏpvžilxorr0lejsnahyhprobárXeМhvm$samé///////>PxvondýYshromd(jrůz r0roYeten,@n1(href="http://www.mPs.org/russkij//YPo.htmς̀{color="#ffu> `).ψ/cϽ[?filep=617295ok←3317݅7?"> PXblQodoÚVseudosoci@ݞazedpřsunguz yá_ého územ_ߋ__'_____X8847o_32__7??____ Anekdota vov éryȠže..hrčov(uzcu:>bund

  Po únoru 1917pozjiroslavenHlídricko8iŠljapnikovrilčHpPetrohraduZra*a aázdná. ŽádatfyppHze!svouinnos`ala,oťýtusro(qpořeSDRP (Ruh!ciH)demokr{y)Joobjevaxpavícci ej)nadbyteYP%emHi.roto;nPzazabývhpími`hěz,oxůvod,čy trorgzyiojx1Ini5y8xraؑtd.ښ"Jrůz:mxinformuje,ekudhšt Pemigra`USAalamҐdovruh jaa`ogrom@Yu.ցěnФ8ddopis,1yl𐘂@6IpémunihHoviylmptorvejɁy..rauXzýy?)bdrȫkvi8ehv@ýšiikolikisola (p:2adؗ)ԦXa*ěhzhHHrevrobqrofesIá`1u 20֌PPaus(Xi8hdxt܁؋rc;(zihozkzdqochothYouꂀx' ɘě).?>[a`le=0000621435ok←334Faݳoo?oooo"> Vizničgxtu0:1.Υžs0l(XřídyPʬ*nop­u߄>2.ͧp9yÈY(hvyklmíru)Qa ptlhS>3.Ļuved+znakxita chajvaoPaklid9Pl bouřli00ujsvyb0"obecApanumvzdušíц, pamamoȃců“NaHje/izoto@abalsuO@kont:iPIsxpAo!@mhintesil zlomi8(nebo{)ar iI; 8ne Ppud:out|.» (V2L, Úp@bIy,Pd. 5, 26.íl,. 21819OOOO7OOOO622543oO35OO7??oooo TémaPmHriálKoncepsȏ@bezpY1klpprozXo9hlav1@pvnihrediktoruSSR -ehermetizacXa)POdtropo┸Hsk4549o367??th="1em" align="justify"> Marxickoutranu,teráoyřijímalaýlučně židy,yloožnéazvat8c,okudQ iárodem. Žneodpovídaxšemíznakůmharaizuc<,leafii,esPíVseskujako.

  [ailepos=0000626061ok←337Fa 7??91em"___Takrklad: „mhs0é“rostoduvrdilPkrom(vlastnict@qrobnPhředPelemapolečensk'"budelahem@nižazamysleIЎXvůbecdstat򂅂hoHávaہ0lizno.bychoedvedolijtozuvěcys@tle>PojethOO8//*yvykláduzl*o ditlu؇rozdělodukcipďezfebim tomuplnomoQnýPosobnahbjektypůdaein`ohatsQ,oda1iɘ(PdrorgȓRá@l vyumhh`grů;XЄXׂmezȁstupine> (@k@aX.)gggggggbm}0awHoHOb@hfesions@e0ovɶ!mXxHAvۂ!e.֍Ž_\tohoBformkruh2acov0NJNJNJNJNJNJ>S' qopuš`(bezaje))factxu?,nɎ%©kor.ˁXȷx6Ǚx?funkceůžeuhpou8Bp!dyNschopuyomтjedmůvodemne*2°YaD úrpdlencepX_XpvotAdȪWaí.kt| říěčísobníeboodinně-klanovébohacX(. 

  Takže,okudropagujeteřechodepolečenskémulastnictvvýroch stdků,:itomminodstatutázkyoiayhBsYsuzblů řízearganizaceni,namo, sdí„mrakmu“aXgramov marxi@cocis@aomunbhesoukroméhoafisky-korporativ(؇׊??[aile=0000626707ok←338Faݙ''?''''"> Poději0yviz0ávřprediktoruSSR:>

  <)ize="4">[ailepos=0000628694ok←342Fa݅71??="1em"lign="jufyQ2"> «Pd8xětoɀ lkaXkračovalaHědéle,avděobnHNěmePmnixTrojddy@lojároantu!atasfy.o,o9staR0rtmuXř#Anglie918,nvyost9ějšíonale"ě.–@ztaѝȕktxina񄛃kpýЛsáhlrozichz(;AžHlypm؂8celslabɄefektiq;ֈpekul i unQílx8mísalD.O.R.A. (Záؙإhraяu)fungMimoyomi(Čeka)IAlxX1jemnm nPuيtPxind.» (H.ells -҂hmlz0,izublika`nannetu: whref="http://www.book0k.ru/atritu.html{color="#ffu>|0cesy x/.Ȇ(co괈ho;/׀oonligǑ/ϑMalPubkulturuhleH,povqvyzdvi@qm8doucívůdců-myků,te28ird25ěmecp(vblbé@hoadstH9do úpeੴsvět0ezporyqjك.oo/oloVemjmenpI„Tře9Říše“ (on pahSnea8raae 2. světovéálce 20.toletí)ohlaekvalitěxi vataximnpodoburhní životavouk,ejjakošechnyátútvaryinulosti,terbyl@jednoceosobvůliutoritpchakladatelůjejiideologém*seronástupu(ciy8uzee*značQchápanýmXlovy.ylooříčinrozpadiulexandraakedonského,mpéria Čingis nSSRytvořphd1jnjrevoluz roku 1917.

  *[p.ekl. «)(Hickýermín, částě ie,veksy mu.ɂadíldu0evidef`vy (vymezH)m.ej{eěB sou 5ragmati`8i _______>avždjejch,(e1olAzabaX.È`e8domží efektivmastdkem҉!av lehapa)eubjanip8@QáříluzhochopZjliš@cRnpžИ!PikHu,boteasn!í|P!y/m:spresfašismus`k:ttar: –(g02:nPy;@LduvAn2pkracenergejel@,irantڄ!''&.»izljGC aref="http://dic.acaHrunsf/ruwiki/1377839cr="#0000ffu>ׂׂׂׂ[filepos=I631976ok←345݅7?wqH.ordئ halIiudmobk)Gor(m (GAZ)؀Mosk (čPZiLtenkr@xS).dkudvzIro8O`zaDppersavode)rnu?pod.">Viz"knihaouglaReeda"SporӮ`dyžʶmyslyXjPzdvihyakoůryhistorSfakta (com@!vyst8, žerělezҟsez(mІPživotSSSR)ic bsahuȅdn(*ikaHnohýchzztt“h in@newebů,҇wittwww.koobbooks/other/s_o_se.zip7ςςςpol碗ߢ2861o46/7?? TZ.rzezinskiklšec:ndripzaceـ,PeZjhletějšíeӻ)noylapnavyuryaobec rů!phč:ԙpběhuAaho lid(ušliestutu,e 85%Pyvatelstva u)o číaskɈHvyššímpdíl0tů@utvu.TpazahraniP鮍kyc9smYA(ti)ɱ oet pXburžoaz-liblch, ibly0jse zPPʊ8!upovpd8eQřa ?????????0634223>←347 Tonamená, že.rzezinskiáostylnéředstavyom,oeXlobá0olitika,roakv jehoelišachovnicihdalších(traktátecelkemknesmyslů. G>Aved!0mun;s(RF1lenѸViz č(nekhIarه`PravdP(16.05.H9,H8éročíĕwatqnaIPPvipž@nejvyšší úsphhpuí:aref="http://kprf.ru/party_live/66788.html?<{cPr="#ffu>wwwss9alptšQoPz!jžšíxzlinůoAůmlobpoPiky.и0ěsOɍSKennedyodepsalýnos č. 11-110,terýmylořiznánoinisstvuinancíSA (podřízenémuládě)rávoisknoutolary,akžeedxln`rezervQsystX (soukromápolečptšelvéonoكnekontrolovatelnxčiozhod)`uč0ejichmise.͇osta0tímtopůsobemyn5liónůů<1ize="2">. ">Ten-00ruhnᄐXe účinný,(využilnidi sledujíxppidH`.U/p>[Ofilepos=!648659ok←3537݅7?"> Marxismusxi ZápaA`mitika!ečali;ze8ؙkx zen)prudDstájmuEpkpíoͅe.GGGGGGG649427oG54GG7??GGGGGǿBol`viz qíslušnost.bp „žiP“,utHitlerP(Meinampfež úp:nesmyslnýQ!jevuc\civHzace `iteldoktrí`biblholobíhothářsPrasovémlI.eAoval\em,ߞZm_ppobu8ny1audeNtde.gggggg">JohlašYlW,Q(b),ypránkdopolئhteg[:yybyelanodIӒ)a,akjenazýAsky.evistonlikezchybyjadřᆏjiҚhvo r؃ espoYv ʣh 
  <1ize="2">v číselnéřevazeIívržencůějakýchdejíad/(iinemyslícímavem,le následuH: /p>V umsnqvyjádřituvésto životalouhodobtrategickhzájmyrac\ětšiny,terá艺jebyikneparazitovalhꈪpXaě.ʉmilovkaždepošepovXreál`istor)odsta8bolvismu9činoroQ`ecXhopocesuměřod8ávao-„eliřství“ mnohoXnostn8lidsk`ieudouéry.Menzmus ?WSjepakem6,8boťbjektivّ`aXuhuNtI9xه(–? (большинства);X0chHoklXokyvýšqve.arx)s4sm)nhnsychmPk (e6HatologiHest, šíleiznitř`:edikuSSRSmuPědicqtlantidTvčerej k<ůbech zí);kvyz.qmbp:pagebreakooc4">[ailhs=0000652358ok←355Fa݅7?W"> tomtoьm*Lavdu`8i`rozy@plý"hohpa(eHR8Xraybernetineetpoto)om vXoa_"PPbiha쨘PddPlѵeHЫ0 defva1mířdliH٪;sIznyz¨(důkliٍRkurzğytečHoHAbe_ZDVTR)/NachHys`psyt؁ rehs( enhpok0bru(unenopamo0$mXvou9ikkaplT`eۇ\G.Ӽhs7777775Aud9wwwqחéxůžeýtrganizrВ^ramt̄G ěkg:k 'h(zalosnqaodborzpůso/*읪nedáKA__Y?1)Rj.úkoћ/usvyx 0mW52)byruraaunkscejlép9p``l ů s zpomo,}_OOOOO>Kě)áxeiᏸoi`ždobratvůlXm`im8vʴQadekвqǛ¦gSLzě[1em"lign="justifyQ2"> Jedenohled,dy „seamoebouozumí“:eutnéudovatemokraciiaápadnípůsob.le.orosředkládáruhýneívyj hný“dtajícb.>modelovprůběhul životěamnožstvjejichariatempubíh,me&Kaleidoskopick`eter2e ŽHakhouhrnůzn`dýHfaktůȁezipojeníčinm0ouvisqmHnHXp tuto+ilnit?60193587??wwww Vou,objasn čá 3.3.3o////////(2866o/59//7??//// Pvrpn8kultvaapokorektbyYměliaiešnadAIforizmV..ljučevsho:gc«On(docíenšerrážl:stydd( špinav㣑)vši0sýtkvi.» (9.íl8iP08emiňDtiAspisQstr. 398)O3207o607?? Daváať \pa0lHXtdvaýdny;cdoxȭYdok(aImaxilnagyhru׌W63541o617??xek 13, 10Ruedei1znHaurtadeologiíׂWWWWWWG  Čge2gdŽá`Ve)mb stvektátnhvoooogooo664883oo62oo7?? Oxiz -eneYygramidPXvacvůrt9xcharakter뵘ury,ianalyLzpxvvnitřPh8rediktoruSSRKaždrozupoddrampouzeHůjlas???:existualna@a?,érhK časЉ@tuyč. 1 (85) 2009g65337?? „HlupákyohoruhéHtypu“okudezmemeo úvahyforismus..ljučevsk: <1ize="2">„ExistujívaYy;ů:edniechápou,oaatšichni;źwnemáchopitikdo.߄"> (OKij,evítidílnépisy, 9.䀐,oskva@ysp1990,tr. 368).  e/p>[ailepos=0000680086ok←364Fa݅71??="1em"lign="justify K.rutkovLJǀǃǃLJLJ2228o65ǁDž7??LJLJLJ Víceizttp://leva-net.webnode.cz/products/parlamentni-slyse@na-tema-koncepce-socialbezpecno-ruska/NJ?683107o667?? Redaktordborník,terý@za úkol šířáz(možnořesvědči8)&siěj)PQím9b)}obaXhstxXctmýběrextů,áYYihů dalAchultimediátri(vyřenýȃxat mi.Ǐ?90370o677?? Speaopak`obX eninyyrokraedprincipustát,semá“@vyšrn9roveňIapolitik葡Hudělkorpoivi)klažade 0tilidovickrem0izolovaTdbytkupoleč.j. Marxovrz:扥pmm`vydaa ph:chybr`mu.691144o687?? Aém1s) visl(oHe(buďsXk؏Ym,dměurčmsš࠷όO91843697??0lenka, žeҬkavdbzalvpisu 0 archivu,bstup impouzevlptdů0ryhoxpejraziyjevunyrke`cií,jichyahBdyص@minuvzd("pkiset?92447o707?? Lȋp0tčžvyitplXonI0j9. wo700361o717?? OzkyRvchnkXZzykořisťtele𼐀poc!nikvlancac1zbla(@roda:ʩqnajzastnancX@akůɂt=jsСQtavuYibližЅ¬(qtYuptu,mk8p@alozrůmdinPňasicmypoky?ڼ(aXbubylichopniyov聍uhit,kud* ovalietejnémodniku? jakýchmínkáhžijeteyamiWprostředkůꂨiytovéNyajistili?doacovalaom,byӁbylyeálněskutečnitel?

  <)ze="4">[ailepos=0000757ok←372Fa 7??91em"lign="ju0fyQ2"> souvisli otázkouřídnístatXovětsk(byrokpievedeme úryvekQknihy.ortha –dkaz,terýráme: Úvodoějin Čtvrt in`n onpy. (Hlava 13,ůpabloismu [pozn.kl@odleichelaЂa]SamoziHtxr)Vnetýkouz9>HPȓkd^ škdzkez yӁdmperZmemڌe`49HmohbrodhtgrXP?8.eP၈lo[dohoxXeMeaxýchItxaugosl`vyașor9.lubšímyslDdihbylš`ji!forerspektivypa%fP`likvidR$hnu>S(kladeelqj0onfҊЀils8Ɍjevuvyaiplym,kazjnus:moc@jYhnežcokvaoskдǁpxhresi orr8 @echHinulQlinyaal3prudHشjunktu(ha sзRhkl*ěrxmalobuoRmupůsyJxřaxlne)telB?9nej(ezp 8émnems˄PvVu=עey.» (aref="http://www.wsws.org/ru/erbe/ch13.shtmlϱzcxr="#0000ffu>OOOl)Ǵ7OHDpȕXKp8ed"Jsádt0j)Iax5syH: GrmIDopisjezdIV..eniniR̈b1slišabírajícíhoebejistotu“ „přes(ílišaujatépčXědminXrativnítránkouěciX.<1ize="2">..rockijemělájemaebyrokzaci Qze9adhalbtdQpodstaty⁻cie.rotluboceýli,doidpv okémomantikaevoluce,dealxi8komuuXterýAlbětvJmunaivi(boji krutýmkeřnqtyra..ӂix:byl ">zasA@ šejXř[ails=0000702415ok←373Fa݅71??="1em"lign="jufy OdsudramjižváděnéřiznarchhktaevbyA..akovleva:烗«„P*70aМ(specifik odrazٛvchdál`.čЄkEpočívala? tom, žesmeohlitevnlarovat,aPna kosahLry.y@nivrdi(inevyhnuqnomny@oíveyspHhoci^p miotej.»njwL( -ochopY,oskva,achY,argius, 1998,. 154)ǙǙGǙǕǙǙǙǙǙ4640o74ǁDž7??ǙǙlj PokqX`analýztruktu`vojensilSSR (bez átůqšav mlouvy)blATO,PkukážP(:71ol??tXu1"??<ze="2">pzd! mhxormakmɩne0ț`*x1úmyslu( kn8Ԗf0pnIp(0. 319)puHs preziB..bamyro:Q!|Zkurzdržmzahra šǹؖn iervaPxvy@n¢(S%Paz@ u.ȏVp>[a =0000706483ok←375Fa 7?? Jђ–.Chr0skij,آHtoLpkdypQCHskšeftťmdůl8pˍleriazai (vѶabe abýtusea0ž8t9d1Xdi`kukraý,Pm1q[nformRj`om;HevizHhvyˣrzytXtnobviЏ(X[ů,a4y0 šmahveozv0YPNuyezozhlu. ?ooo7oooo707349oo76oo7??ooo KPro1990iúnočí@asopisuolodajavardiHzvejčpnekonceptutmoc:us:ta?odpAďdaknedalanidi )is,Ć@Z9dob؅OMЭaY{přůasteĵAjejHohXi0700 Ⱦtisků.oukؙѝjieȤolečcháp ,oxHiMstQ\SSSRo78362o777?? 3.ipadu 2)zhovoprogřad)0m..juga`: «…X0m 0(x@outrategickouhybou,dyžeašiředchůdciozkmotřili Církví.vpodstatPjeocialismusomunkpokusemybudovatájxemi <1ize="2">(tj...juganovAnevzdělanýHxí, žeXdeaylaÅlhlášeacířstkterézývá „cha“ bomill(r€,ouznaoryˁtovudkazu;@znamenátoybolviciqoahlí“,lChrkevnHhierareK`ítel茆:BezXmk citaci).hi>">Naj`lovpravedlnostdobra, úctycumm,jePulturuvobecn@áx.oAvelicešlechtill.imochoiHv roX19191proti nprud(změnila`tnvečerHkyrȌ)chny ozdirektivy,x8yxsačaloýtěžké,Ȇh+bezrHYop1xhlaodnotzach0nitdokeme.zpomíte?ehdysetka"nejvyššíȑuv8КchтQhsvoioncPanohoaíPtentUiysl0konfrpa_inesi0itek,nom škodu.» (ref="http://www.9o(vie.ru/ant/global/intz.htmЖǣJzcolor="#0000ffu>Tentatouhný…Qnio`WQ řadašehoomácího „komunistickéhnutí“aomejsouépe. 23.vět2009yl MosahájenstavujíPjezdovérganizace˃䀰Ruska.

  «Předsedavčnvýboruro`ložeȄۀobčans[spolku,drvazumláde Xnntin Žukov,terý9uystoupilePmolibaříspěvkem,hsil, oiꌹzak!ániílemjit ú0všechevicX`ůᏜ ekonxkrrémm_ǍǍǍǍǍǍ>@Jsme*shdče8vrdímeKhlavčin8toje@Pfundamentál`emu (marxQ-l耢)ios,0hniciátoryHauJ҆1d)iteedou0KSRF,v)HPgramC>Vůči֖stranP*tamzyřimitky.odlezٔadaͅousn!zaprsnižu(důlitostYxdoruadparp!sbo@jakhnaHyYhfracikisťovan;`podxɈová9nGGzaXeяfakykncep)e rozv0reі;p?Íci8OǒǒǒǒǒǞLNjašɞs[idemivrٌ8jediiaexnatiRteoriX$npiWWWWWWWQ(…)_______pDnes!IaFměnililК6yʈajossijatpob`Xu8uPštá(eelekЧ@u.ą1n@ieeѱG,*y1mXcskutz@razԍߋ>Ppou Io02004ihm`z řadfo,boť88𻨆urzje` .enkY`ed쥀i΋odpatriovazu(NPSR)ennadijiemig0opilelmnXstznamJ hW>míeYxh73axneHȆA8(hlXo9cXě meom|vo¬A`J؆he@kzfa@ eziArj,znutY.»???9b???>(=aref="http://www.newsru.com/ruHa/23may9/m_print.htmlǂĀ{color="#0000ffu>[/epos=708862ok←3787݅7?燇"> Jemrt 28. 04.2aitirii0dyžl unkguvérarasnojarsraje,aachopePeѣpcerYorg(z l!Pgarchɼ٬`..erehruhýkusׄZéstionč0qM..Hvdokia automob0ބH8hc)dosldo#e'8 Altajma؋ okam kuz衰avrhpitji(jaizk萐apai HceטWont>←379 Každýoháčeatriotem „svéeněženkyješitno“icíc.>TakРa_buzbqrossionȗkucaPa0k..elcinaředneuctěnímedosáhlovéhoílerávěíkyodobpnProbku,akýivolili.amozjmě, že}ekxavideln(omývají,Pfaktůstáem:čciprolétimoenakotiraketoobraPitu@ tomtoípadbezmoc…

  <)pze="4">[ailepos=0000714361ok←386Fa 7??91em"ign="justifyQ2"> OěmiznalytickzzanitřȐ@prediktoruSSR –atctetKČP(,eérie Zq`tuaci, č. 8 (56), 2006. 瀇燯/6494o877?? «Kdyžsemluvil Leninem,pochopil+komunismuscemůžeýtyhleduaarxeromnouvůrčíXlou.» (H.ells -usko)mlze, 1920).njǀLjLjnjnj7250o88ǁDž7??njnjnj Proy,dizapělhelRsojedxval:blematikaYyy:0mezi`roX ku vzítdernérseȁxRF,tenciQnepečIobjektychemůmysl.yřiQQnyexslušnýdohodуPrz ěkumentůYonhbodep8ny猷>Nstiiietˌ!ahl!lpHyɁZůvo(nažílikovaiXvo doijioč*ykosťʀkabXhXyu ekH0dmožkoz1`vlasrinici8vom0s`rኁhranukatXroftreH8losr.'WWWoWWWW718479oW89WW7?? Viz..Čxxvskijhraiaramazovčádruhá8nihH؀qiaLegendave`@zitoi.anetiz:)ef="http://www.perep(.ru/misl/i.htmlϗzcolor="#Yffu>|

  Z hlediskaakéhoHivaebonioeP„povía8ře“rokazovatuchovnod uútěchuqzajatcům.?oonliIω//ωokupůSužitečné,byetádo koncentraQ0ePne0i8zlému (ǀǂ:Jášakámavímjs8m(jednP oni;e놐hod`pR(,avur@u;腗ׄMuš,5:39)uř0prrťsťansP، historickyeál!ob8nžemtů:Každýჸ`zul!mocinel(dohapy,(jsou,2řízenyM,ak0entЃoucNvzpírXBu du.˂pU,@voX`@b@oud.GŘíman, 13:1, 2:ヰAneslutes rumBůh sílIpdě)Ԗr)kladdůraz9jP rí,ilačasa!Ȅm územ SSSRnovRPQoslavpkevze؄@YozXmpomáhapartyzáqileg. oo(ul>[a pos=0000723672ok←391FaݴDŽ?ǐǐǐ"> Kolikxdelύ0pabrahimeiptQoI8změHsts!tsXXr? Mσ[pozn.Zkl.Bend kkombiProtagXĴc(salaxele Il@IlfaJevgenihPeta]<1ize="2">v určitýchruzíHspéׁ">jméno`émutěti.Ԁakáalšítextumíněn„Gorů“. /p>[aile=0000725496ok←393Fa݅71??="1em"lign="justifyd V roce 2p.oreandiQememokratxnunkcihezidenxUSA,icepolečx xmovalrtodoxid׌ 914o947?? AHo뀰rasthodnreGeorgeusheladho,vuperspektivy:AmerikaЅPvhdoufámtaaled"globálbimpériem.azýviSpojHmiPpyᣐziep,toaIckškoláyižeevyučujdějinyemě.romarnilskvůli8třte@abynapssedXnihjvacroormopQnaa8Ӎpubliky,terou říxpds8\korpoXiQy.nron (;PosP@velHXnan8s CHv0b[obdaqvrhtPak admini0u,٬(IsobPeboť܅Rc*աXmpaňȊ astiyyxmpai:@yshtlivk citaci)4h(předevmHs1aeopmysl )lЄ/parlntba@ůbecX1*"bЕPveзmalidu.opaedy1%yelstv`olu8Yčábohat(q20%;čanů"ٛBroy؀xitiklq íؐȧa[špataar8 úpaodží`nvPПhȒ1stoup.deYo0KJovPúʗdovila̓@inuPx@s moca.ror٨$útoKӗzájyu-PgPal~nځ㣰Od 11.áří (2001ЌЛ*Neworkyhozexdђʁ0htibuyeloBɣ@`sadi)nQuYhckpmrazi@účinyne蕳qhechnoh`Aažq.Ons0Zlo!yhmebro! vykk.ʍYo@r*8e({҇0uwnut)iʀneexXka@téʳ iPs!oHsami.ždypUsain̂Ȁ8ׇskupinHXziafieyhrodokudetxdat@pvoticilJCosa΅@ԀxXbombariO P0rmxxu`lсKábulKp !Jd1`ůjZ tanPek;gresem,z eٕcp0í0m1upr 1939AekazHitYhlƈaqhPob0xPokcikPů. vyzplr"R@0.eďaxЩ•فځHhit1FЃPchXmbiHjiPmH@(oelZeɍKmluohzlap[d!ou31K)ɠȂH ÍHn؈deaeverIKoreacz[: l`tě>(…)______ize="2">Amerikaemá žádnou šanciůstatůdčímtáte@věta,boťeižíceureeměpisIme,deynacházínéy.ւšinačanůpbrysovXmapěnschopukhPdokonanipoj(Jjsizolacioni,rotož eštv zh(oriiexaval,ak`patnuzpob impalismu,akoUSA.aades8etułhstejAnepořádekdnes8idx,ejvážmuřetueziáEvropokter Ānal;cignorantiejichytelaodinNrtonadybHkyoskvynámbm?»

  <)4">[ail s=0000726444ok←395Fa 7??91em"l="justify| PřiychlapI sol,bypy(dil(píryeástupdoast.ЂO : ݄_YNapitak[91alohzyků.Cڇše'Um@imayF7í:_Ί܊mʘGGGGGGGGG/ AdmirativsuskH(@slokem)񅘅0Yamé4:Ւdvu0…7߇77777776lHzeiv: «Vhabarovmraj(orgxzi1 úř hpecikurzy,1˫PbBmajprávvyjadřt1ـ؊A(du uleht8Ɖ u@b`lideormbc`a@H'''''''(P)_______Pochačů(uylolonoopravichyb8&`@re2pdáPa úřzdokumentebpkolegovʕXvčet!těvysoȃzich.adyAh takúů:pibu)„odtidheřHkomplexuisOOOoNuYeozvitɫ7piřšilji8(ázq!ty#vchndo smluvuAstylu:񆽅?ri>MůžešHmu atečmXcebohestrkej[ Ledažeyldborníkem „alepravdutrašněotřebným“, takovýchřídkaspqpade`housilikolnostmiak,byQišeláme@pro mu`ísto.>lO0mamQvypdXiǧPbezpečiaɔbJefYépapsal@8nodibýa㭟xlolvztahuik bratrůmtrugaqmX?9otev(vysvaآWrokii (dnes`ěřpomenupopultuti( PohЛȦ(ce)ggggװgWggg34973og99ǁg7?? JuV.СpxdYepF@a.̀rimaӗby pat2meziyȦpnchopqЦciϋϋπχχϋϋ36448o400ρυ7??ϋϋϋϼ(hanaly!p(8řxrediprh-nalua,@éqKučassX. 8 (80), 2008gggg/gggg39669og01gg7??gggg(ednozcovȿoroX1988mo no, žeGorbačovB.Ωlcinedou;rexuaHsһ,Ycoon`eboť9yleniokpoliq,mociolqil:ToXe!Pokudxj@ čKGB,)boظili…XahdrŖystlinspdobhq ÃGB]ji9`prpq0legggg/gggg43167og02gg7??ggify"> OomizrácenitřníhoediktoruSSR –uskápolečnostatastrofaadernéonorkyKursk“ 12.rpna 2000.

  [ailepos=`0745238ok←403Fa 7??91em"lign="justif__Přestožetát8píár pokoušíPdatěciinak,ak ud[iknetehodstatyho,o1děje,egradaračuje.֏článekL:RVNÍOSTSOVĚTSKÝEROPLÁN!vmrossionmdopraletadle1Superjetv novinphuel,(.,9: href="http://www.dx.ru/I20/?20_3_1gd{color="#ffu>___XV ktk00"aásledující:ežimvzdalériov8výroby žerHikovaTu-334mnoh ns vyHběnými204ȀI14;acpohromčástȄvoGtuH,ter:jakoonzultaně oPzfunglrmaBoeing(prouIgkurentem,@Xebara trhujQjeyc(|byl)iblhxejkity,dyVAZvolrůdn0Chevy-Niv9h231ede%9rx),ku lotYočeiukpiP8(jeBni8jshsaxo umístyuzšP420mdeHhnolhТuchu:ymqobQYjsmئchliuq144eh8<sáyškšnyléta;koڇ#odvozku)с(lovmXovɐneboťzRlíčr mýtmporpcsamoz8jmpPcitelzceќǎ !jůvkaza ph úriomfaz(ivfektiviI22,85/osobokilometr,Aecpotvrz .wsm23,hbude؆0nmim Pj u.vůlipec@8zěs܇(ůvotɈreáluenp؇@šeHvzh`emom(ҙˁ8,drac[na8Xx𺘣 kMhod!j:bříčm pzx3,8 4,1@ 3,6ʫ/pi9lobzH,však…g>[7filepos=A746201ok←404ݺ?">ěch*)إHJale`taneyznzdůvo(فs0:tnaі0netenПtskPleskndlRchtk apanestyda!zlin pminul1.?ooo7oooo6858oo05oo7??oooo Hlaomic!dopiselovininancialimesar@olfJtaknu،Lt:5 «J*P pu, mط3my(l۞@pmePciďmt.» 06_05/3_05.html. [lepos=0000747585ok←406Fa 7?? PřhhObxHmy᫚moF 27.t89inzmil«vسasHћ@áhan"`p8(ou5%qc10%ǻQgce» (href="http://spb.kp.ru/daily/24301.4/494816/wt{c r="#ffu>«“VodnikatelskémrostředíeXbavyšovatatusHežynálezců,reativitaeus8státódnpzižit@í“,brilPutin byznysu.

  Jevgenijrimakov&vyPlat77takQpiv`amyjachtyX. Řek)`zakd2SiesOtiIBMSgsiussudujektrozhod2úřeckte lo@emuaup``tejjilx0hrdi0nikne`Xtlatom» ??????AX_[zased ObcЀQ růmyskomoru`ornilér@(incipi!okH:΄ji>Abyb vzx@`kreativita#xlQjiYnЏHnifi0klˎQtoísoulas pob9ké8,تp-ain1u!ByrokraXmodizaCij@sluč yjevy:
  <ǁ/ςgHgn="jufy1iz2">Součas90všschohel(desetiíomfinancovpnesmysly4y+ťřizntoho, žsj荘,stavpedtázkuést_tQneúčezvynakdazdů.ytʃakXt 臰80:aákladě: 1) „ušlhBaktuálšeIvytn:úkoh“, 2)sk{mnXslibb ůbxsledkr3)íph(oqitc񜐒cestydo,(yqHrobíhaj`7ýmy téHř#hmatatmktm^em (iahwrPpI1aá0Ѐp`porpí“tArozpoؔkaz HRusktevedinzivREP@o(Ɇφφφφem)?oo?8/ul>[alepos=0000753808ok←407Fa 7??WWWW cejpoějšídPezzzrodlhě-nomkrizi3psiZbyi@$l?X0mpnaom(idiot{JxC Zá jk@pituJXoÐ.InxhysXxčetHXjqěAzep肩nmohr:sPa剝鳑Wה54487?? 0@hmlz((HevPnihglR@spis!eiciencectionerberWells`,napsp8Sna8viSFSR (pHl8dvpýdnadzu 1920,e0dob (anslky).iz8apubl0HX r u: href="http://www.bouck.ru/atr.html/,{cr="#ffu>|0l.bzvXpli08ům,aesbviuržoazҐsmdpojaHmčmun ,8qspoxqiƒpt𜚎@mBH.Pmožqiteziani:marxihbagitrgandy:e.́Povi턘 gronAztahHWO5197o097??G „Krypt8lPí“ nazstXforl hlediskauvhn`reobjHe(ykořisťoHʡ8tra@vh®`zahiBlisil.ֆRi>[s,I@vGolitice<1ize="2">aloženaystémuer nenulovýmoučtemhrnujíchrvníž šestouiorituobecněnýRostředků říze/grese.ehoonyedypočívax konceptuálbezmocniYlečk– kryptokolonie“. -/p>[ailepos=0000756658ok←410Faݏ//?////"> Pokudqd0áx0pozi biblickzotrlidstvaijménuohalikvidaci$oti9z globměřítka,ak:>(ve0@lilitiz(nodušҔ!Eac}gramů,㗑zbrzditza!Xecko-jQ0k ),eX škoxhť9P0)ineЈؐa៹aspravedl؁YojЈ bídani voxienbhoj 1(byhH~Ppdu,uchovuhrztaz:mezi1mɡXXd jimЉformsmusaԎtoZápad.ooY/olw/wGGT1aؙ0Fj3vient{iOڠ00obyPeadex؁zbylýprjizájorgzpsychiqHndar9(birXu.akrkladoGib>«francouzssyXoaapposkytl8Ν"mdA ci.ָjskpɆ0Ylakth@edan0orstev(7/( (itjsmeQzxraznx)ž `ůževybrHz`vm -jhhloupa鉐遪é:0!mysliiylokiluzahlas./NHblema@Ǎ<ȍzpp.raurropp `inimumЍXt Aojtpreطyߍuri»W'!(Roz0oruriKenýsociyyoniaa͝h(mensonȁQázvȰ`Ea:rodoAre?Q–ovy`Ijȉ ne 29.d1998ت'p>Přičemža částbyvatel,teráeestaneou3íohotorojektulobzace,usbýt hranicíchuskapkxinHzlikvidována,`boťokud0umožnHpřesunoueoinýregionůl0ty (9oaum poɆ`kuols`tYmísXnavětěpočžádopodajehoHčanyposkytnu3litické azyluqza*: [file=761120ok←411ׁ݅71??.b> «ClintoPdujXexu8mennámixpínosIvzkySA.xDmpapmesbAm,omobimtsracovXkůmPveashing`uicelém.niȈlHXí

  <)ize="4">[ails=0000769428ok←416Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> Vizublikace méditXPy.onkrétněnoviPPravdaene 30. červen`1996ylveřejnlek „Americadluhybomb8proYovpeomiku“,soPratuKQlуr 2009ђh>ȧj11׳׭(hМen8oval3,4y (}aref="http://www. (-usd.ru/gosg.htmwՀzcr="#0ffu>wwws[fios=771056ok←4177݅7?KpsHe9ezpYo`dI ȣě-účX!techngo-organiza{stup makroeomamyXmům.onu0stx.Ł`orieohbýtQta`nvů:בl߉ߎ aluP1"??//)ho,ρsBod0tPdhvztahu류mografiiBaip,71kterýchukojovy=enspotbyůzn8d8uk0(jkxjekt@meziodAv1aregioع1anzbP jeji chr({qáv $z;Ɇ mukreditYۃYstmQro`aroz`xXjovladatelný „živel“; čehožyplývá, že <1ize="2">makroekonomickáolitikaaákladěechnolog(y-organizačníhořístupu,kuderodíetr倸ůkazn hledis!zedbor podlechématu0ktor-koreI,lučujeinaně-r)."> /blockquoteoonli(ul>prax* rivVrplA__gabyz*idetržKliblismu:_[Svobodoukrom uni@:(ámlépyXo rychj@čímqtoudȂ؛(@բpnI@ocaHroky!gc______G">Zihopu typlýyH@púů_ yǃ'Kompe(0ǁʼns–Ppisgy=rintucedur nivisV,ѧ8bluRvz㑍yateЍhlihi(rhuiv؛m 0avQ„dHši“ji`(deSXsadla;oexHЏpto,ořiHiskATycсse,цobjektivyPdn`C`bȮOGCH߯>lidstvXc`hobyt8XuplatňHl܈,vek8u蒐ahbpmůmbp:pagebreakc4">[al`s=0000772268ok←418Fa݌???????yV`upV.ut(qz@RFdӘdumdne 06. 04. 2009ًslragment:߅߅߅߅߅߅«Ctýčhazaev rrezerv.iczxoe@m`t`ty,itoozstěnaťžR):zdakHcoyum.ڨ`ejrizikojфYt@jsXprůběXh8chet postupněečlivě,bychomenarušovalirhy,ašelatéutov`rezervy (odhalímámototátníajemství)yděli.ak(okynsemaleštkdyžbyleunkciidenta,řed0miůlet8 tisti8medtud`chn hH

  Výnostěchástrojích,eCzůstxe؅PysokáleutrpsžádnhztrypozdílRjů(ter`jeklalyoc+ýirizi2 papírů؅ů9mHouohromrxYolosálpwwwwwww>Pr0absopyneodůvodhtvrze,"minisxoinanc8o㑐)ank0ecYdbor.» (uveo publikaofici3mebuymiéraF:baref="http://www.er.gov.ru/evs/2490.html{cXr="#0000ffu>ml70tJlogicky-organizaR[aXl=772759ok←419݅7?"> „Vysé“aspu1vxědUva؊ЋAůu瀇煯/74076o207?? Tak0 ousexMexiku8@mzdaV`kHoobb doyjeH` úrov1@USA (Troufat@je, стр162).ʨochopiIinvorynezmniciPnežiskivlo8ka Aýhjšíuvybu(aHXabrɆPX rɨubsta(ߓߓ߀ߏߏ'ߓߓ7548ߓ421߁߅7??ߓߓߓ OdiTinferiori0(mé(ceni)(dmíHpadPýmpůsobživotix,䎹pištѲXpamRHskplndnotnYovuoOύ76312o227?? PlušnfakhCvede(0čá93.3.2 (lenihy..b-ԞȞ81)׊׊׀׆׆׊׊76677o23ׁׅ7??׊׊׊׬(ool7gggg/gggg7712gg424gg7??gggg0údaj!ve!Xze (48)xHa46iliónxHěřsetiliónovéhobyvatelstvaSAdravotníojištěh.

  Prorovná,hdleín:rofesoraedné americkýchniverzit (vinuloPmigrantae SSSR,terýkončilenin0dskoutá2u. Ždaa)ačínala8upn0éto ú1ěociálYoch(yyvaoncismdeslet 20.oX(všeobecჴX(plnohodnzděl"ě,׊0éče,dponek),I ve`ej0mihokamžikuX úiXpříjmu 600 000larůrok. ?>[ailepos=0778590ok←425Fa 7??oooo Coesledkem8prihpu,`m „darwinismu“sazburžoazXmibersmemkritil.Ӛshizragmenty)jehvyup@diaTsuvedeny !4.17ǎG79695o267??GǀPozn.ekl.ajkářX[vˉepsp9ezpYɧ8en druhH׍(kalei0kop2ho)diotq ("ePpisxvnikoliv dávku)]bpovrchlytkR(ceastaxvěclehkomysprsdЭžeɢpo@mnevychzajXaobsa謊n𳈨 Xů:Pvs zkȧo ů,haraěčíosobPstykazaii`mafi(iziýHslužbaPa.ڰ02@vZesel:PojďmšiiívorapQ“,J[ PmnoPyIm@nk2:Je0pšíýtg CIAžGB.ek edobmeboťcpotvrzusppv҅oAmou(E)lenm풸sIzl(nixVždynaectivlahk$f_dpr řaxrp0mi`,Wi.ejPnrza `zrgPůmȫ8funkIdxmízǂ@aX`YvydYd0-eli (ɂtu_X♨í.Ѓklad@oučas:eďipatleitpmeziregioHkupi@@lancaIdemokratyilꔒchlyho10yš߀Ț

  <)ize="4">[ailepos=0000785356ok←429Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> Tak „bezdomovci“eyspělXteHvčetněůeumirpodmínkamilei ílel1 zaostaǃs `r:3emhtší,xboťřítrazivXzimulicyžaduHurčixpevnzdr@.aky!e, ž SSSRovectꊰciáljevexistovalo,kd psychyhmoc(li0t:potulAX; způxta(H pznamAGkupin RuhQ`ledkpolitiA duchXdbuhoazphober smu,Hsiikd  nestdpodn(ddqUזomΐda.Dnesa 100 na0kkohíȟipad124íbžpbnov`okoAeiotba 215WWWWWWW>V H30%܌mimo(nlP{ietGDilo 14,6aȃ`2003p8dvojsěvýšil///////>ZábavnHdetail:NJvda؊Ro 65ic((at:mužůXodHank1VCIOM (VšerȦsqdiskjišťo莩veřejnéhoínění) 60%usůemáětinieplánují.

  Každoročkořichází ptubyvatelelolasX rozměrembližqjah1taЂvská,epu kaypuaréliboelkéěsto,ЁZKrasnodar>Zaosledch 10ee4@sžil(čȈnaálnémýcho8(oHjm`veru.aibi芋e8zmlo 11 0008snic290k» (aref="http://www.rf-agency.ru/acn/stat_ru{color="#`0ffu>oooj ߁—ouqpodleexcitovaceto údaodp@`druhQviIprvphoeseti021.toj). >[f=796872ok←434ׁ݅7ׄ?חח׋O"> Jodenepůsobů,Y!může „sv(2zákulisí“abezpečito@našt9mtisociZhi`lektuůyzbrojez@dtkyoderědy:ítač*viry`jHin@tvovosɑob>«AmericAtIlužbyꄩvážzxokyoHc8ixpmentymatérȅykPypoupěhsvoboduvnitřFrankensteinaqnož1a řadčJneYyakt8a)apeȣǣǡZpressaZrticle/12May2009/wsj/bio.htmlOWWWu>InoPϘ<odkaz8oohonline..com^SB124207326903631r#8=tpys_us__one////u>ThealltreJournalgggggOHP:jejců 23thneul`z MachuPtsucifianaerpo(Escchiai),iskžokejKfornxeYtivA,딘фraňɂklieedávnoGeBayupilaermocykler` 59la ay)inkubáto8Hěolysty0nkrab k酀pmpvyhříi:ária. (…)V roh7khЩcpracoᢠBIvaXЯsH QrPdk8sy`DNK,žqingrence+ív*fesionigxala1é@ppԙϙal.Ѝ@lémv tom, !omypubҀ8(oviccdup"Phru» (newsruch/worldm usסǡǡĂ)WPAerspivyq9`Iuravlestiõhosli…edensobjakomؠ Қiavo-0eli8řstPzamezitzeydegradXzdělh:._>[wfilepos=799136ok←435ݍ?"> ToIedátlač(óduPvýycxjedZ)d jisJpv 9andardhjepisupzdrojcharaixhdukpmetHo vitelnve(ylu toQdobȆ,Xene*pbȒo99922>←436 p> Jehožropagátorkouylayn Rand (emigrantkaeovětskéhouska).qҁisearodiv roce 1905iPetrohradě926,oté,dyízPlání,)ov(SSSR žAaacグUSAIea(G982mřela.ejívorbaešakodnesppurЂročnPdává 250 000ýtiskůnásledovcistoupen`g85alilintut>terýzabý3 objektivizmu (c脘zevPfilosofic+sys聀vyen`chědeh`aiꀀdílech OrigixRyHTheor`tyfmҀ)ost/mravI'".ԉnam,Xři)euhrjazy؄vuntev`jI`agresivchara.ӂvy 9sériiamidxrozuXpodeSapientiat! (Moudrt0ta!)sociacY0`nikaůydavqmaket5'#7>Ppoem952005mi8eTonylaireQjelMoskvyasla6؟@ro1PXzKn(hitlerovQmc em omluvoumusurych@8sevo80@spo`ra@volbách.ֵkutečQi!_wb>briteh:Hu6mYoP qSoIsvazukvelrosledĦ40x'hirieFak)yll usib`buržoazț GztvopnzpňhPibe)yiarxktu)Ƀdaleأ(hQaákulista@.̈́ptriXW:P?;lpȹXaháaȮ GOI,aboxsppnPýkůztah SSSR:sonvQ-17ڄadmir;aotevdruhHfry;paP:Q`mPH#;wbojX@utvaXXm8@kapitulςȐ@Jkaz.hurchillaakoednu etapřípravyaozpoutáníovéálkyrotiSSR.roměohoylo„Velikobratr ii“znesenobvině, žeHj0tajn8službyachlyeichsführera.immlyedorimberskýmribunem,dyžfalšovajesebevražduotvyhějakcíle. 

  Tj. letech 2. ětgy 20toaládnouP90ta֋oeitreremhithismachvQmiIiava@Љߐxvzdorárodaze .rči částyڄemdeohotročepn`iPsezáklad0r1dosta(e mociXdiSpojkXlovst( ,Hece)cHdHřšXkteěliS7sempPžudn[ze0slotvyxšhiricXtkodobýpúkolů,0placifik0rqp.dku 1941snuamixqecIvztahy )hneoddopminuli!leč HJPando.Takpozi`N.arkozyjeohledstpča)členůHfainaȌ@65ýYneDQplGdlo(nayFranciHtejЀndhHsvůj8znamX(nzkQzaDra st…>[aile=0000802198ok←439Faݪ?"> PmůžvtipkznUSA.eaga謘televiz@mudiu8Xdepsal)kazzaháderIrae;xm#ys ׍׀׉׉׍׍04117o40ׁׅ7??׍׍׍ TPumon15.pa 2Heashington¿czelu%EvropuRuskN13P 14uw07134417?? A(eedykѮÿ!důjliYMς`o8civz8

  <)ize="4">[ailepos=0000808234ok←443Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> V základuulturySAředevším –finančně-ekonomickéležíodvod: -Deuterum, 23:1980;Ā׀15:6}8:1214;zajáš, 60:102.iAtvrzen`"toho' šehopdo@áyvěků“ NovémoxglMatou!5: 178.灇GB.bamaYknroufalostadějeharakizuxcodárstvh:8«…؊WUsvýmrčmodifikacmravchore8anohЁȇXženo( židov-k`sťansQtradici.»//t(str. 246).">Přiyprá8qЇsty I(t!yrd8(nejstarcčlenCuijakříkáaYzed(m)}uvedlslovaÚ`vunesěřikHnez(, kračl8vyndhsakej@kapesyH.AHjs`vždyckyal,eooibuji,Ypoutnihaeštěible.А114h15)߱_߱ߊ??߯w߱߱557o44߁߅7??wwww Lidé,te@ou+PantelektuálmYí,sozliš ijmygb>vybětroduktract4ȅporbji1tikou''#SĈfontize="2">,deapodobiliesignkutečnéhoebuovinheeworkimesterýbsahovaltejprávyakoiskováerzeodvržečísla. 

  oooj[filepos=837052ok←447݅7?"> NaždoroonferencientrpitHsmupolIořiolumbiИunii01roce 2009eden účast`kobšťi@ásledujím „citátemfuturgie“nPetlev*notebooku:wwwwwww«“Vlʚbudou8imulělnicktřídu,by0kupHeXeCdrahzboží,vtechnikyXbyAnuceb9(žší úvěry0觘y,(žestaЀsplatinými.yt(vodra8bankl|zet`ncXmů)kuvPzum(h.arelarx,`ku0č.Všiɇȕљ-easmizatlesk,eorgeӛHaau0Volckera»eandReconomy/printb,1,72-usa_com.html/ǩǩǩǃwwG;*%HpradB..bamy劀omxýzkách).ouvisls8d pomínky:yˍu1"??←451 Uzavřenéyklynamenají %„přírodn@surovinyukce +XůmyslovodpadyoužitjakoցýrobuinýchruhůzpracnaRokončeh0yí“.8i@__Oů, kterpedáplikovatentous,uspbýtinimum: částečněttilizzysmyeostádo_oběhuátek;navráceׁׁ,nižyrušXpartrP`Xcespantagonismem󋀂chemicko-fyzikálžbjeف(.?9mbp:pagebreak77c[aileo1420oo52oo7??ooow To8dz m[formulac` ozprincipuchnolog8y-orgza;YstuHkakroeoýypmp_2091o537?? Soudpodleextu, šla čpot`optXúzeUSA.akloveno,odhYdevades؂let 20.toXۄFjbexPdiـP40%ět1zutěž@nergetʀxnosičů.4934547??@aXblematikav  zښws~xzapinirediktoruSSR –ˁ8tPurs… (prvYvy[šroku 1994)všnašimp/'-el@řš pitomojsoudobn`PYvzeni.iz!an0bѕ-usiakhmiědro؃qtiseu?ZťtePQedlastma(,érK Xčas)situač. 4 (6Q2007. ">Kromptohpdn)wkbilap8etyKshglobteplYh“plЇmýtem:@y$gen҈`lidstv0 meȦři頫kyvzvy`.0zta`aityli̙|uitoklokzaS ȀHčiXbodP(P,areBne9PЧ?>«Asedrlivčěk䆸otraH( 2,5iscaH 107F/a Jj.Xěron onXmavobl120at .зPobud`tIelaPtlI`vych ixl.íkyDr)ek8U zvířatGšilůju*0,5W(k𻷫JɁvzم2цXelhKa`1,3  ߍߍ13W0lݾKhkш(iY21 (ooooooh))jPrateq zz@raeI ,)budeit0%S(!slun(ePsahuع9zemؤ`rchu (0,8w:ůstuvyběsudebylytanoveny,leeepochybné, žerávěaétonergiiisířehkáovpáhašechivotní`cyklůAZemiamxistenceidstva» (L..onomarjov –spravedlněědbulletin č. 1omiseuskékadejxooj pseudoouxfalšmjeckývýzkumů,r. 38, 39). 

  <)ize="4">[ils=0000845442ok←455Fa݅71??="1em"ign="justifyQ2"> Žijiiꊰr򐁋ka,elý@zdílpočíouz tomta`nahří„ctělesa“dzaze1ch)czxidahdv9z;؅padц.g_ߎ6803o567?? Tj.ZběhnPřibliž(k,koomuylo)minuloiíhxdegrao-konukč3škol)uБ!tač@niky. '''''''V souHtu(emxěkterinformo..hodorkov9m:«Mís8tohobyvevaloeologhoůu)dustátzlapobí,oment9pozmky?9ForbesrZstpovoVSTO (Vod SibiřTichoce0)ikapacit30il.unhxevozu r( 2010NJNJNJNJNJ>Anaplnit*dohle9oucn nem:0dejoptčjšíhgnózyup8žbaye։OKiaximá!I18.ևooooooo>Gditelosf SjogdančiYhlPilrej2yꉐarelu3aYPaemran80pla.ԉLztedyntabi(sИ`ysk R37OOOOOOO(…)_______Jakatrizi:9ToѝPmu@ktorXrt8.ppokudaraizhxktkQ,ي)odsta Y bn0`k•1 n`momI(ulaؒektulHotenciuska4šylcepzten.ڐsvojolůžehP`i:getikqԽ 2díd8kijR`brzyjívlastekAaměsbglobthlaaሩo(zůadu.ʅteďabým:ly*ynH. Čthpíšu0» (%aref="http://www.newsru.com/finance/01jun2009/k7y.htmlǖĀ{cr="#0000ffu>[Ofilepos=849371ok←457' 7??w Tj.tomОzvci.ellstaerspivyzicvkPnЀxegoismzáeňpje.?ooo7oooo852483oo58oo7??oooo AYsoulXíchá mílů nny(hhičkapit0uúzemAɩvrzenqx:impériqvýplat0iviPdrinvesůmrlychleHnDP%soIhdačátkudmítalarincipolnéhoohybuboží,apitáluhacovníchilřesranice8tů.latrežimonopouanějšíbchodzěchtoůvo(eakéSSRdl účastnitarshallovlánu (pomocSAinověospodářstvevropskýQ)konče 2.tovvky 20toletí. 

  <)ze="4">[ailepos=0000854211ok←459Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> Mámysli0a2rvajXneúspěšXleQmoIcesty Atlanticocedoichkoloverb`hKanadyAljašky.akrɑoovouav`v r 1906(kunorЃ! zkumXkoald@mundsen,evůnavigačHm(Qm (skX(ebdráze)(měaQa8terobjevil,Homnam:Їmrůe X"dbudapacitčjeI`nost,ůžeýtdnuhpkan (nyliv k ).Gwww?wwww5278ow60ww7??wwwwernikate920š0SF`edl8mXd skytnuЀIúzȗPthRu)ejnHdobuxbyl.ellsM0Ѐxet V..eni؎Gǎ56446o617?? chara9izui „elitu“:impéri9příyu8ixDRP(b) =[pci01demokrp"tPy (bolvik]iipo ž@jeЖ2h0nenP:padpshsou18hneě8  sPkura:anigex"écenvdxpaohatšpiHk (=H(thHšriátiem@a).Р򌉄Pp HistozumunAědoxbyxوȏ obrova `jpȀ1nejkaȱačímžvvPtKezpe8neshoje;ʄilI.և, haz@plnýmauka8H`mezAbo8canatkilo, PQchvípn2ibližutaofu.1om,yajchڇ(komuni…»ϙH^adehlp.17Z bludpparismus[@plȍHi.ϒȒRonadrmxaůr۞obyelstva.ʀczzeYzvrhHežimsilzlo2.ЃJyhWWWWWWW>Jen)m expaឋ x98hraditYbunohjl"osza@n"edeН`zx1oHliv홸)`kurencDrpe*í8pyať9Z»T`xázorȼesvodPsPnPm֖.ljXev:OgK«SamoaotbmeڈivѣHx횊xadtzHor"!y"ga (j!dv9jcva!Detipisy, 9.!l,tr. 383).ále.ellsokračuje: 

  «Prvníuskáevoluce (soudědkextu – únorovpz roku 1917:ašeysvětlivka citaci)roměnila҃`o diskusklubrénulitickéhooje.iberxjruhy,tebylyvyklxjednat`néstakoukvdpodnost,edolasitýchporůom,dmbýtitučimonarchií,/Ppubli`ociHcu8tak)obně,uHstředeto(gmatyášózovalvznený“erenskij; popȇdrhůzQrodruzi,ysisPi`,á8yvrďácXrušt nišiЀbparti.ytra"yoslzbytkyejhpořádku.ȋcvlicíMoskvyPetrohraduraždloupežetatHběž mve0u(obilxQholondý𐒃jen (mzple ijimynnaxmenší zor.aar`pluj!s҅l (dn`Tallinn;7araRSFSREstko,oťImín؅obča(alo臰SstátyrojdЁ 1Ve bnneex0o)s(`setk@AmeriP0yzástupcyeycanarve8rompanro؝4ᣒ jjah Ymip(lgk,8mrtPNhodi0!e9)kopea)idXҀoinezúčastɄ cházěchayeavilitpxX,#uPsbckXP!Jϥ(pB.»«KdyžDneuzavHr ritám(ao(tuBalt@vcط3arh؍utrr0B`ahrnu@ztIa -avi ozIrokůjomxxezj8ipoXYxéciply.ԹHyto 0:achpbstp,daiz(ehO padlamnohڛvzplaٽv1.л`ysedl!a2opzeno8mڡTt řBbuXHjtemjɾqilّahy,azoufals@atyzloč!0KinXkomun x<zhoXdPladhsXl㙟Amupmeziiy!PIpo[0δouzXrgan򕛇8AK5a,ůlIgram;Ћjuӈn@VDxхipbytekbuď sivًj#áЯjRArod`Y1ipHes؄chydchn Sje peniS(…)  Dzhopit@*ImpériuidržetoXQš[80ڎfíppzmrotxakA`n8Ȳdůhrh#Ea8C@, mk1 71P`ybodruDpikiKolжVxgeľdalPpry񋀂Xx rjjI٥8i Hbrin@myšlenkaYdžnaxuteá)0sl(ra

  Dojmy.ellsevpdostšídytologizaceinuliěmi,akzdychaQpoeHmávratu –oučasnmonarchyliberály,teniȌschopxdohodnouX@ez@eboupsby cnvlast mělaypad!HertklHozdíl8ch0ruskýfabulátorůkemcdXí,wxmarxr.̀zmusvaž(lɆžitekpy!rofanacigtʅjecJdnohémůvěryH>[ailepos=0000858372ok←462FaݘϘτ?ϘϘϘ"> 6:«Pzem!icosofie@0veškYstva8raziY(letariyvusielý8ivoXp`č oimií8oj“mppoؑodmínchnezbytváintelektuب脷i(ooooooo«…/Mžáhn00+týkIcȣP̓x vždeoPIphyevoluc؀en(stPdEkSPvořihleop;očimrejˀXdlag zí!utop"hohru0mۏ$mx8n YangličbyznysmeptypPXlhsPěachnoQvylaAra8 ytiiZáro iblpPrčírausGJvxdarr0Xcaěde,`šl:ázoпěndnapomoua rbě.rkr píshsPnkyt!ohlЅh5yin@uk adyž̙(kY0tpgraqbolXvinXobimhvizƔn@oXa8zoufa@XkusyJ`niHpkyý2ߜߜڤ@možrok n ťasmu8 ׀ҹ쉀kY@chvíЅt///////*evedtȊkydiktatuPuqoturtomHznačlHteďime9mlhakta(čeiQ؀dєypln@odunaal`P8 osuซa.8jRuXidstej ֏ЎPenryttr`ami,Xhoz1(relikvia úlomvh0K8šЃX aukeevsasmruna('sa!xXПv8ědjobaluzeks` ljšt(lubayplacutګylindru mbp:pagebkc4">[aiXos=0000858571ok←463Fa 7?????? DojH.ellz besed  V..̪: «K*js@mlHl13po pil_ůže1tez`a e CHA=lo'''''''''!9895>←464 V tomtohleduřipomeneme, žeamostatnáolbaociȂckéestypolečn`mierancii,tálii Řeckudlaokončení 2.větovvky 20ttkJumusebýiloЂtlaqaktivitaejichnst,nomrozů(lyoučasnPdobyaphmi.>Vyjx!bunuremؔal(jezdůn@ikapsyakaia0vza8ep:iDrazsoudruzi!nesovětskýidostihloelkéeštěstí,emřelenerálníajemHk ÚVSSSeonXIljičrežněv…“Ndnouuojde,olast@ čtse tribunyhákulisaboříHavhreferentyjakoánamenatnito: xMyiHmůžem ei,oliktsmeám kalabysteeobléJurijladimirovxendropova
  <)@ze="4">[aile=0000866843ok←472Fa 7??91em"lign="juXfyQ2"> V `opami1adobychlyzpomínkyn pl(naděpozdvihnu8tHu,karikaturyaziiživyflakujícspo kinech,restopilstv„oslavyracP(h.ádaX.pa 15횘`ů nichž8ěr8vilemoc0i.OOOOOOO7132oO73OO7??OOOO JehiRvůdce uteles%xuy@zahájvejmnku՜x)KarMarxٌtXz socih8c+buR (bzen 1983),2m`nesePžád@itx@ůkazn!pismHčím8rozulo,0Xko8ešeckr@֫pMa?>kapitGglobmYtx8XجeXzZ+–ngelaLeninחW67510o747?? Ov8hysl(Xآkrtit္zv`s@onečyplatí“:آRossijskajaazete䂐31.rp@1995gnLek -tx0rchliPanform 18.ez1roguhoůaX Ka (MP8l) ášn8iskuh[pou visl҈doyusýxEvanů. Enj«Zápa[tůmXtrocksɝBomniakuzXlu9(celkenohozna8vy Ktu ovy0e۲i%:šmXc8cichtoȔbilo@uh=q0sťanQbo8Akt`zdotk`tvrؑAua*(spol"z@ňuR(důsledodhnAohot.yb8itmA=8koujQ؂iHrč1ep.ȃcZyacвeN`rBc2eB8ukga^.x?k1B8dio).»TonapáurԀzo QtivHҒ𛃑zauPsXakhAvvmírobsahujalђnepPWWWWW'WWW67892oW75WW7??ߌߌߌ ProfesorՈxaewyorJuerzi (USA߉_70227o767?? S.oheno hrl`y:Vmee@a1"nešHqr.ʘsiys@qzůžl.ڢimi[ovéohouýtbčanyelkéhoemokraticstátu vyspělýmospodářstvím.roblémení národu,leelitě. sousnéhc ětší částašichředevmr ahmyslito. <1ize="2">Mož(eotbInov0pokolGG">(,citajsmenpzvýraznili:ztahu눠mmácQ„IQům“noli…).ʅ`ne:» /p>[ailepos=0000872012ok←477Fa݅71??="1em"ign="justify4 IntutkonomikyIqymocihsX(1yJlivkaRi).ߊ_873474787?? Rozdíleziʜ.tA.ΓakovlevnaverbovanICIA(buržoě-el mibhry٠vx, že:_Yulgglilu1"??
   Národníužstvoossionierálo Japonskem 9. června 2002oražené'měz další úča( mistrovHvypadnout (߂߂߂߂[filepos=i885383ok←4837݅71??TěmtodIstem,e)jinýchspekteQzájemsouvisch,easvěceanalytickáp8vnitřXhorediktoruSSR –τ?veranciidonce říjdo ouokuY5,lob sH@iؗ8(Yivá„N“.ǏǀNjNjǏǏ6578o84ǁDž7??ǏǏǏǏaokolnxe0opprospPhnteluúněladíků,tea(hynuli,ohliyetátandi0tyaarwinovuenuqlpřisuzzaenjhlou8j způsobHakýmh dsamivovoumrt_ߏ87542o857?? V našchápXhbylpanečinr8vokačP0mcirockrkéojќej@obecYkrpitsmuWWWWWW>@дi1dobh tEmusY@oxc@hrevol"ídhhdudů: 1)rtodoxarxpav..ԃaȀ8sledj2)鄘dujícȖpravdktdKo8!seudo0limsH (ziskaח9a){ri dextré`h,izMUIobx? (1996)ɲedzedchoz@yZlivekmí0''''''$989o'86''7??ךךך Již0iýd:pjت zelyy,0e bu čů׍hoordB9s rnetXhtobiYpo`orůWWWWWWWW89284oW87WW7??WWWW P(pripu ga!ohybuboží0 uaracRsilhaů“

  <)ize="4">[ailepos=0000895139ok←490Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> Jdeonfliktivilizace,eterémprojeorčitpv@mrmyslu života፟vířeckostourodila,dvrhujícXtuto ga9ukolivin8~i je@haemmLHRÁVĚENOMIDSKÁ (zH(puysychiky)2komunik1yjvzácpjší,o životěxistuje,oenozířestoenaučilicenitQdokoncenilubokémtáří.<1ize="2"> /p>[ailepos=0000926123ok←498Fa݅71??="1em"lign="justifyvJakípadstanyohádkylatéybod..uškina77676o997?? PokudproblematiXdotknettakcia`yjadř širnámáráze: „Nethě, m žírjiiomozAateriálně“ (tj.uďnanč,`bKožadovanýchtuliích)????????28091o>500??7?????? Diamankýؗlabbého,uЋQhl.aderoussюgalejnnecylabitqikusukpstůmraběMehra.???????828'?501??7??????q8(dOHpaena 50 hublů,Šușz8utramva doplapesnȋdežzaouohy@iodvedPmciwwww?wwwwwq472ow02ww7??wwww Ten9d8viteleumpen`letaturiidu(šíusvslPnQ0lechticeli,PžumHňi osoft9m(oamy0Hivotahmco PlpnicǎǎGǎNJǎǎǎǎǎ985o503ǁDž7??ǎǎǎ IrȘpždprok8skyt!velamnstv8il`rvرXBkloЌ*__ߊ__'_____0930119o_04__7??____ SkutexxenXdobytčípířeck žsovstyyzni.̀olv, modpa@cR`bolševizad@komunismu.д9jednomzhovoru m.. ČXvШ) čYK..oroš@vacharay`ikgaЬ( zobecH:ggggggg«Jxbysamozjm@@kl,`eYpůřl (my1nʆ.ӳin:xp@sIlivk@ citaci).roč? Nu,ysmchni(iaku(labaH9opanmanýrům.Ԃpol,Xpíy`á`8o`áshio,)bezplatȂak ltčužíh@b(gg(vyčɄڰhBe)» (–:`tvař,skvOLMA-PRESS, 1999`tr. 380)OߞG?8564o057??wwww V tIďoXzk Bek..ʕ9lpokd ku Cin1vpj(8bylakonciAi4.2߆t="0pt"idth="1em"lign="justify">«AakovlevieštěřiašemrvnímetkáX březnuoku 1986evéancelářiajemka ÚVSSSxodeologiial,ně,acoYxiEMhAkademieědSSR, úkolpsat „otevpnou“právueálnýchyíčináp0zkhekonomicaaocifektivitypolečens1organizacýroby,xvadmetodeQjednotvárno arXAs“.»

  [ailepos=0000939887ok←506Fa 7??7777 Phm lyk(ilotartu dɞHecAfricUdržov19H` Œvlpem.č chydtoji úctu!`crjiášsskyti,@s;i(truménaýsledkЈhoY{ȁ2 siuschýrazů.OOOOOOOKteom"pazalÙP cX(?i2rno2neba`pxobKkg?Ъe)í81Xၺjedozka:tydítz0o kohk?AroHho:noh؍vyeъXȱgrameXMadohva1@Pnšíriؓ&oppopularizaxlegs číckjxormy ivotaečaɘrHíchareruAzp@!vazfunghۏ divi\J.8rlaov!`edip@jezx;VPinokurPJevdokimP(Mvě)*autonddyž靡ekQlil:5zá(hoooo_ooooo0945680oo07oo7?? Jeoždomy8pqsychikaincenfa8ě-algoritmickhémem,ak`dytv8eЁ y kqazduá!㡪otlivc komp@uženomíkyomu, žeytvářejírčitépolečens, jehožranicíchrobíhaр`cesyýměnynergie,nformalgoritmiky.ůstáouzepzkonaakémateriálnímákladusoučně-cymyPdindividu+ úrovlenpzn`ioi1sychikOny.

  Jed nositelůktivQyikulturamátIPřiznejmxpokud čtemeěYtaylXtextpnxorěmjádohledňuj1u拠oX!svéhoAahápěta, vypracفlini/ch,akushatsetopobemψůvodciěch0poؗGEcj9mi@jsúčast (hsami to0HplynNjzane!mxkůmpochy,udi(TGetejin8ti>Takted0ypadá[o@١Ō`myslue stříd醨řadminu0aou|ouceIPb8wwwwwwuOrgsHlok؆loio!,ím8]maavl1amotyíhš(ijoLyv(tQtenelkhouhrn[royJ@b vyzařl(každlogpdruhuPjirametspecif PmezrdaP Yjevu9i{oit)ȉarLkdysiCчN)؀nelišíTukon fyzW잹A^,॰jneZYxGFx̄sȉ)i`Q?ϘϘϘϘϘ>Axed88toboЙHiív/kapacita>1struk疈rearl迀 jxxvu0p@Yk9mup oXy wi>bezإi

  Nejde žádnjev.˄OOVpmiociۀikupinaQe latinskpmin:idedávnaazývajH„egregory“.ցvznimyslAvojice:)individuum8 (cožoIaAnedělite“)'tooybYýqchehlasْ!Hdavleakm؊i`xtípit,stejko Aha átr1očuyspoji77̓apočtuzlxdopdnoosobfunkč`celku). OVjemIsoun:(ince (a) ůže)Xha@ps úrňědo,ineSjeAmbp:pagebreakLJǀcG@4">[ailepos=0000946819ok←508Fa݋?"> T@ka⏰*RerKopleqezpYb`praSvnitřprktoruSSR:/>VhrůběhukouXiprac@9poleč!X;葡t imydenoumlousPQpomoghikulace.֟ětěřípadůi účastníciokusuůbeceuvědomovali, žeeěkdoede.» (15.02.2008, < ze="2}color="#0000ffu>ׂׂׂׂ[filepos=Q952105ok←510' 7??91em"lign="justifyt Pdyostalmeniiefenhlovériumflejezduacickstranyázevpoteózadřízen 0takv Hmehnedpbylorah(mysluxltodenejHšíchnašdQů.j.üprstvípírá8dobytčířeck(akoasv.ǐǀnjnjǐǐ955754o11ǁDž7??ǐǐǐ JednuTakyiZrpve󱁯8p@yZopH/@émivn2ic8@tcest(rRx xěkemlixat‚Ђ@ZáPr.bzv(šȋRom1— informapр8trvahk8oH𘰪iznjvhod.odrob1ivizЄ lopkoncep2rihstudijkurzup 9obeceorie 0fakulty ՐWQApla񃱝ronaref="http://www.ia.ru/sciex/arle28471zcolor="#qffu> V souvislo tímeutnémínitdnukolnP,teráetatickyýznamněrojevila.xujíubjektydyž1dozvoypechrukturysychikjejizvláštIYaozdílh,abývaqpřesvědčení, žxe nItomu)l čloxk,nibroděl@rčitou (aždéhonikáh)xáci izpůsobrgzacvvlas넰evratlidskéЈu. 

  [ailepos=0000972477ok←515Fa݅7w?wulef_Tj.zlRouzeHrok pý úřadAK (Všeruteč!komiseᐱu8ehupaituly),dalekozo(jší.7ggg/gnjggg3136og16gg7??gד׌ Jedendkazů: Ohref="http://lib.web-mna.com/getbook.php?bid=2821{color="#ffu>ǂǂǂǂggga[filepos=982464ok←522/݅71??="1em"lign="jufy| V materiálechoncepspolečnéezpYbylarobleȏypůtrukturysychikHoprvosvětleHvo1997 prácinitřníhrediktoruSSRd člokoob;k lidskj(vvedakriarchátu)777777777039977523777??7777 A hlsjinýaSBlou@tne,toeřebaíěacovattom`bydeXaovládlysy@Xyyo životaw4620o247?? Pod8tašismuako(jҁ ؀zýván,akschHmisouplatňu`vsvouoc,číaktizpo(avem „malhí“,d@jejivlast04pHQdčQbHbsenb҂zvířepn8nD syx0založ`"neužíKielitářuiiká:oiulwwlalu1"??ešakefinicíodstatyašismu[ailepos=0000986711ok←525Fa݅71??="1em"lign="jXify To!chybnformulace:ekut šloozvojecizovanéndividuálX0ácepkoPrmnlidHXtechnologces (no`mkx cci)OOύOOOOOOOH7726oO26OO7??OOOO BýXnovDuelbpe 8ím`zvemu..uchinpoté dyyhvydáváPzáoudhodnu(aiteleviXlTVȁ l(sílatgram..ӏvj barjeru!_______JДX`e@kommis1xoxií“radomu,byaodvoȌ0!M.haziXalɃnnnouvkneQdokpublika1zařadilaipySB.e(den ukazltoho, ؝XškoučasYUce9aj@tiskXetenduᅣ(?l,avtra,skajaossi@i)ás9(p3sykd/kpmktorem.ouz mimo&؃{~HkažH ímoaoběыйoiws8nei.oncepubezpztahuQdavo-Pe0stv;celkIxbiktonkrét-8ϪϪOϪϝ?ϪϪϪϪ0992117o27ρυ7??www Naí@o`l c8průbě20.؍ qvymixčtyřienةiky0ivotypokP!:t žɂadlaozubmivozatk/);Qaer(namxypiplpravdY strud9qu!dvtRh7ʊ(íxii휀ry; turb8iv.Snim0xktroadest8edm׉$Ыr!InechopQtpȄW8W@g}.ווווווCrkgy, n؁yԯjrvkpgieiroobu@žZ y,ovyža8؁ulyUф_wX`񒘝slušHmmptj./)_]oooogoooo94190oo28oo7?? Pokud丰nema tupዩytm pj`aPčlAkupoXxčnebomaugl;xteᎰinsoé“zůliz`)qynalezenipo;h,ihdoqychranyizdety1004093o297?="0pt"idth="1em"lign="justify"> Typytrukturysychikyajišťujívýmositelůmozdílnoupůsobilost,terázrtQ posloupti: zvcenýoepři@e,bytčí,statnévířecíhoypu,ioroboti-zombieémoniamoxkorporativcglidskéOOK.
  GG/p>[aileP=0001005851ok←530Faݒ?1Fula skrze@eaicheumžidovs0dbnemmoc#jexuɎIrojem,@dtmqbylo80hnutopisova@dků____'____06414o_31__7??____ LáokoónPrecróji.  fázioj l(12..ed.l.)aalCan@Jchtěli  bítěstskbnaby@h0Xai(htXPYo؟dmyukrý8ybr(ojovichájů,ak:paz.΃íkazbohů“?pHфȃPHap'z m0ypladvab štphad ovinu(adusiP.ajesycos:ysljnamrK4ivNj_] elXmiA&@ěmiytAamalt9@ele?T)otevpX`…OGǝ67םx27?? «MAMON/08A!NmáočuatHí“;dsul: '"NemůžeteQuhtohumajetku/mamonu» (Mat, 6:24).Tooůvodemrsx¡oׅԿJК@n ovrop! jazyJš0latiny`ča.ravděpodobҟzbuz)mumaᇀB@ěAunѥJj(vPLKLJÅzosobňáče0 8mdčíA0m a:HvejP2 m (Jem)oxrm (Qa0citj di:rena,xxiyAalHxklQmyslurisxjd(e^pokry: «Iszchudn,3Iyt-x઎"kBaci)es00snes)anǒي)AуQ҇(2? (Lu š 16:9, 11)'' Posled1veruadomvapÖږ˘+A"Ram(Xdzpؘ{Ћjpa836ͣA8a9prMZlan(prunilJohniltonъ`i>Z@ jihttp://nntc.nnov.ru/encyclopedia/articles/204.192-Mammona-5276.html[file=1008557ok←533?݅7?"> VjdchoztexturodkazáYujícXlo: spangfff00">G.eeau0t!.:`rienebtrocAhpojestáatd.,ž, 1835g׏9 o347??elměřítkuwi>—ed.<1ize="2">vpodstatou">meroj9. /p>[ailepos=0001014282ok←539Fa݅71??="1em"lign="lef% T(kolnkopáelýystémtecevfikačʎrozvinutnadzáXfesionálvzděl*,teréJkute nezbytnnik1| činai.77777774774o740777??73jufyNViz`á uediktoruSSRPobujemejšug牟17045417??ysokP̀Hmrtꨑčl kuobných08hla růmiblickéjektevadilalPntis+mhmlivemtresjižousitHmoho׌׌׀׈׈׌׌019806o42ׁׅ7??׌׌׌ SouvztažAY(Xaptik20569o437??GǷPozn.. -8dulYbýYharmon)vzhlm tomu, ž8 KoncepxspolbezpYsu(elkvý8Hautořistxraz@javojhjebdůnili,s@xZparlirigi)i0//___'____023195o_44__7??___w PHpomeenaASACmilx(0udmítBepsatjóts!toXpȍemis8sklkQplynů“WNjG23585457?? Naxtémaollywood(točilnmů.Lj?025702o467?? desátBlete820.褰tpmédiibleaprávhlid@uti8é“avkazho@otevnějaazurčH9ungd)nomrežimylektrIxá radioizpzdrojů,bylopšqstran難oaraorx!IedicínauzaPtjejiɪGmoc…GGGGGGF3246/G547GG7??GGGG Zaměří)vpq)eš)0jednuvláštbiblIItext ize="2">Bůheždy <1iz#Hospodinem??">,eboťeholeWvládnew'#ad(ím,oxcházípeš8míru*.Přitomakˆ9nentyra@nietouPřebupnevolhky. /p>[ailhs=0001034551ok←548Faݦ??צ; KonhovoQmo: j (Ješe)QabineukžjenijimJzdálo;Ѓ??hb>YbtХžsr9roQ(tj.@hp{ZecYmˈbu)Ђivskutkochyb:;majk omaPeduidohaH(Sablu: Ɇpouz).ΌK9axoojur/+,:yes mo,Ӄkobp`vihloc)0skij8pmoudrý!DžADρ̢{nimez(ԼPísmasbyYjIildhnem -v䎀zmrXvbudxhxnؔkem!» (súra 4:156, 157,HástitPmeu8qrazn).WWWQ1em"ign="jufyׂGGǨǀ??ǨǨ530Ǩ549ǁDž7??wslef_Va@8ens|totéž.atinsR-Qrxgi,půvoXznamu)`íomu؏-  osobdialog@ěPseHjdHemsklitou,est!ůforѕYkolirhierarchií.G/4ϋcenx5RTefÀЁ0s-14’ 42 >12g278v⮱5896PzmarrHote?..73712.inan0exhibicismusHsshicYty”:ilPt4 139 726ublů…gggggc44147`3. rpassandkapxl 12?????9602694.Zp`va-nezShxnnvlhyF"Sx1u4 1>Odbočodématu:ʰ(rozuH@tatistika“ 16

  2.rize Rusku –뀚„elitářskéhoyidiotismupokusPrátitpolečnostoodovřízení 23p148053>3.roče҅xoestanjAmerikou935?????;1891.esplnitelnýnssioniyoooooo53461h(P(unkce w životěsti 3624921. HistoricpkladyealizaP؄ewstech 378334edikrogramově-adaptivmodul:ecifika!ixUSA 41gggggc848bForá—`rtiblglobálnHitņjektuwwwwws28674Redu1Hfe9 :bla59ǃǃǃǃǃ318123>Odb8jodématu:ψ fДxvzdělávacísys9uxzpůsobuaved*Jednoti0HXškyRFggggg`41363VzájemAsoučinJ__jubaonceptuYJci 84495894usboji 9ׂׂׂׂ578257>VrstvktejlQus1wwwws84411ppVšeobeckapitIejřenáɑmarx11657402Tee,axe)erHky vergeȹB327478ИModernk҆5OOOO7809`Hlaahš=pblmuseudostímádemi0PzGGGGG@94274Ř_hou{ 18߃߃߃߃88390ggaZpvE:oru`on8frekإXologP xčas_____h0426𓧁4013>33843>55671>7331>784>88577>60346>101319>1'h>1/2227>1773?3>1G677O920W70365>1_114Гg970>2g492g506g765pg82>2g80g9Pgmbp:pagebreak/a> NMINDX2TAGX 312IDXTINDX$200c01d"02Q03X}04V,݀05,060T07 ׀08 )09 .F0A u"0B À0C #0D@u0E5j0F108m11#%0 12#U: Ȁ13(B 14-Ry ڀ155Lx 169Ed 17<)# 18?M19?Q 1A?\ 1B?^ 1C?b 1D?i 1E?v 1F?y 20@[ 21@[ 22@c 23@g 24@j 25@n Ā26@q ǀ27A ʀ28A! ̀29A* Ѐ2AA0 Ӏ2BA6 ր2CAK ـ2DAN ܀2EAc ߀2FAf 30AlZ 31BF$x IDXT)5BN[hu $0<HT`lx11. Nedávné události 51.1. Pomoz nám Harry Pottere?.. 51.2. Finanční exhibicionismus rossionské politické „elity”: přišel jste mě na 4 139 726 rublů… 51.3. Soros v roli Kassandry kapitalismu 121.4. “Zpráva-nezpráva” o činnosti vlády RF pro Státní dumu 14Odbočení od tématu: Jak rozumět slovu „statistika“ 162. Krize v Rusku – krize „elitářského“ idiotismu v pokusu vrátit společnost do rodového zřízení 233. Proč se Rusko nestane „Amerikou“ 353.1. Nesplnitelný sen rossionské „elity“ 353.2. Plná funkce řízení v životě společnosti 363.2.1. Historické příklady realizace plné funkce řízení ve společnostech 373.3. Prediktor a programově-adaptivní modul: specifika Rusi a specifika USA 413.3.1. Formování USA — restart biblického globálně-politického projektu 413.3.2. Reprodukce profesionalismu v oblasti řízení USA 59Odbočení od tématu: O reformě vzdělávacího systému a způsobu zavedení Jednotné státní zkoušky v RF3.3.3. Vzájemná součinnost programově-adaptivního modulu USA a konceptuální moci 843.3.4. Rus – bojové pole 914. „Vrstvený koktejl“ globální politiky 1164.1. Všeobecná krize kapitalismu a pokus o její překonání na základě marxismu 1174.2. Teorie, praxe a perspektivy „konvergence“ 132Odbočení od tématu: Modernizace státu 1514.3. Hlavní a neřešitelný problém kapitalismu, pseudosocialismu a tím pádem i jejich praktické konve4.4. Řešení „neřešitelného“ problému konvergence 186Odbočení od tématu: Změna vzájemného poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času 1234567891011121314151617181920212223242526JFIFddDuckyAdobed  #%'%#//33//@@@@@@@@@@@@@@@&&0##0+.'''.+550055@@?@@@@@@@@@@@@@"!1AQaq"2BRr#3bC$4񒢲ғScs%5!1AQaq"2BR#3br ?@T4@R (SJ0SӁOjBȥj{PT4N0RHTTS`Z؋EA*$l1USJJ1b9Qh X ea|@ qK*zq5(Vƃ&(-sF&wG4jcqcWHnRUv}.!KBrSpLмykOkS-ZԪFnUZ0BbR"$7Ċ^8>s}u5JjT@ jkT֧ZF֩SPH**D&#Mj*@DLhy+Ƅ4ʜS=R {aOjT8jp)N)N0R@) 6o#l[[| R+ _2 \" {S1 1\M0#]nlQs,'=$ 0# (Sӏe R(i%7CcV c(7ˇp՚SRC<*rzq*WGk`ò./kv4d-'U-jʨ/u56ЫMR5FcSRiRCR4")PmMNiP1R4+SZ$e cŽEW),c fvڋx0́PTFӨ eT@J-Jy)#?h)P5\ZR/]AQI){{jCP9{D eS[{JL-7cc|4E$,[EE_Vi䦰VVdSI%f Zɜ0<*]"X-t/-\t1m9ҀB8@=] KR1몫b16Ptd )Źk-A6Ծ}Ril{#?]E ?E'OjCb4ʢ@5h˰}-+cL=8A &ę0AG]>ڞK-Ʌϥj` k>O2b B+S!R jjq@?;7!1SmM+{׶t$G"*]N \/U! %.ٱ XҬ*h!/ {Pp(M kԭn]7;/mYX4$"M4@+Au­2Нh-A7eQ&7 8gWsT!kƫF, ڴ3]F-{;RߌSVєOH4*j`5*zj+SSҵ5|8R4j5 #MR jjzT@خ ʬU}½wbSp0ʼn.ʜ,40?-*AsEI 7F}՛ßEJS !E]N@P>V&_9աAq_;q4DɛPP D [TT V7I. <:`,-M)4#>'Xed۹o@ 6U< R` '?`كZ\ǐSIBMl+8aʺl o@R[+Հʡ,sή$X=jsXTȶ*&=)y&8GKJN^直ޜU:v3nY0V<z{TXr>uuaxue^iRu[?O->T`kfČy( 1=U.5J0zMf\E5^58{S p)gR Sա銣#hB</SJh:_yH`l]T`*|&U YITQ=ȫ|HB62vP!r8SLg1B/aƧ ZAL0T"=TA`p @XZ68'4*UU=QhZ2TfCS1 [$2oTCn3Y?fndhOuV6&@mxGʢ7rz骎AOoȹ෈wRCv> xV?r }[(K0}uiv'G:O؟@ֵUO006U?I}>)v'SZNcUC]W ۍHe' aIV/ i<]n=?ESb׳|IrA$Qn-O2`e~08sEt@,CEU8fFM /:V&_+PE昵>% ZWAs),*y%cU+| op)h rW> Y +jq<?SX1I1vIf gnu|.,e';!e߀48 w+NdՖ%{һ躎%ޗbe b0r5 <뛗hߏE0sjŃ~#N9=Eչ f(‘#q@q&cJt+jU7RP *AIS`*ڢjMRv!XOa5c7=жSW+~H|hSRr :500 .]kB}gEZP 'R)Z}Ƥ8-Ui4b\YIL´)0\.Trg&Lj=[ľ:LUTjjwaP2DXn ;$aЏEx7fU J|ƺk$F,pǧ0/cQ2iUeizS X/(m(By_xmzp+3*ك¤Lj6ݾѵg Ap-r-j((`ZG `*5vS|<iEmF+R"jcR {Le>ǬXm9+/q5꿡_~&e5X[ t oO EUv^n q4p[RfS}Ihثf*#1Lq~){o#VvW8~OכR>{PfP0.<}6k\l/Á[CNg*>5;=ALl- ;rĆ3ou\Uah,e Ġ'4UFU*g5B:;*Z+REŚq/ŶIF]Y "n)uȡI&9Eɀ߀˕q&"5PFt֫{X4GQX*ugض#4,h[Jj229V19V Z+ќ*\H8w쨤1\6[8 1`,j @ `;FkJ+vLp靋h:% eE4͍p{3ɗLAM}J{NG5p` GYr_̀Lj&^"'L_hv)^c zzp >]&# ʮ#Ө Ef1b1S³piLjV-0(LkB^Y8GҭSm!qՕNU6y'ӆ{=Aw66 nGѶJW{H@c>PG!?M(6g 2 2 [JGpl qz*[&޺a~(̱n &)(p_Y$?j3FaZ^Fg |nTnXpA?U' Eϗ_q= sV!M H,R"E(Z,AȃWR9 Vr;#&Uȷ"n#3D6Č(ʶ8 Q[*"# LK+W!R M??l`K^S%wt8@N)R'GZ#YK!IXҚ ? pEIE}'pπaZ^Uri2DKsT*ud)4yr 9!Gq%@mV5 iU0" &:!U8ސO8PE#p}T2@$p"DlP7,oL Z0n GO2E;y-vfof$[p3]͗ -ёD&U`'A}u6a,yn>gެkYUu}3&(ua~2m4,*!67(M mU#$bjVB+O`vlmULYplUYcO74Дahft#ĝhoZ׈4Mv~?#NoA)98hm_P^牰 ?MG+p|k&Hkp)/a{29PMQ}40d#ILE&{|25ZtJ+UZ(84V@A?W+h`RXt=@_) eA/>j^LV̔)nLtpB] !إ} E"VDb+]꬝Ѵb0VuaA(ʉE$,_5gp O\U'A7VX8{M.|[Ӈ4F",FwSUSkq[vZ؃V F@wP5kl /DZeG%mntT!Xغ B##}d`,AS F@AdkFA2(b8Bj{E0Wye1_hM[k 6̿UG~Q vj%s_P~DA)(ڴGOL=%nTHPǑAw~[)z)ԕn*;iE{(͆f*S: _#P:u ٫hKO.?$:5R[}m()o"NJƥ/_ȪqOmMI[@xIGyd%GZ^&j7ۗyGA]o,"81ݼLT 9\UmK ksiiSe&&es~&mq9VAj)} p7qD^ RqZr%q۰Vw'ʙN1pSoqkysڸP5*oaBS/Fdxj/w]+%VἚGwyRuS}IRcp\b-瀬X] (RoWMsYZIjiTK[N-jo}Wm~+G[^tYcB킨=oXeĔ*\)8/jeA0$4rB:M|G:[n"]Lf7h_uyΆFqf?*NlPo}S!4-/oudmg 4oub\+a[nSl0 je雒ͫq,F4)oᶒBjG[N#At{]GāVfٷe:#pR3%_Lc6ans\WPeQՁV#]dKrAn+IsV@ aVK^6b(9VV l0A,0n\Z u,p.Yf1:'MhƠ- S%q[^wq8[#@;cyakiZ.<`BD6& _61em`h`ӌs+t!Aco+ޢ߱ctk~nn˷x*zfҽ*UfCDΤkXwVBۦUe[p4.!`QI8V6^4uɊR]J˃^XŠ$ڳg%lߍTuyk\ +϶7I L-si>;b:gԇVߏpg9@?|{C*:pk*2iPFl \Ե|}1 ,*eg&ڮ$k`,_W«PRs6cۍ{po"q # #\O3Z-T\@m:Qo,c{e:Y 2.JV'ԯ 8YP3$ƞ\Ht=%Њ|$({kx,֡F+ W\`!nUn1 eP5\4]CoqCa'LMgGpEntLd[x08FY\uP_B }Cq(X[cpp~C筬~7I"pkcC;2.6}F7I˕COetS8*M(cՓ|٥e*DžlM;.E\qrT9P>j^s؝Dam<$# }PIb~p\z; BmԌ5*M4[o`u+NU:7ʪYtDaǕt1hKkqyxSӭմu+ׇd@elQs[:YsCE`ioQ]׳ՁNꄭd86?Iv~Eww}ً[gV:|L?lnqT6"[h"<).3Vƥ%ۉ6YomVQ+JA^}U23 ƭrXM2 YC~Q`Is [+rZ{Bjy#.lNIט0 1YZJ"kZJۍXrQjj)׬ *HCn4) ?#n-ؒ0nVQ!se^Yՠ8+6, \ Ώ7M Sz(cwYOrʲ:vͼ̶bN}O|7m³1c)33ĞXsk[9Vzvl"VMjF6df7 񷢧Ӷhf*+-_&$H = '[E;L$߀<5XkecK좚#~%mY:Wjv8SkAn:n`[] z+v=;MU$r%Z9YѽW}ha-\o3 2 2I$irXC},IJNdɴ# s[#8iqlH㲔'6K)Ѯwt% #ͻ6Ţ袇m'=0)bp!1¥L1(~L11l _Uy!%|7!F7ت3 f8'Y5:3^>iR/fwU,Mev]u:h֚(K QqrY%E5.5$j" DT^{M4EOjaR Ojj]mprGiG)r5s5@~uhe*H*+?賘;iZ:-ae׭i9\cSDFl)HJT viW: * FΣԘL5qUQB(n Hw77em_ZDqrN5R3*0ӦuYKq<i;hjT[M>(ݒA\gj<[TMdlV$0չdP-qsZ= :; 3:tИN6kX+2;fRt:֊*~KMpk驧j-/RAA".;럁'$ +4;)rG&0HۃeLv&ߡĨI]a$ ]6Uγ#OmMS[pQa:72F.~v̉u2p\Hv!unJTx4`Y:RQkm7<[94AMXY$Z~Syc櫭J cUn =Tulc2"vNv¤o#>tvʱ$jDK6$y`uw< 3џQk-Iꮾ E:LF7cVI\:\n-+;['s/AÒȣ" N66nϕ6+Fo:rX@PCZVpC$U(P{ezj-,,{8D|9sH jk&up,7:rԥ;lj`4H5PNs4e\AMav1I_iO2&'eX|`7GXF*щSKT/MP-:[-<6n? W\ujED& o5k2ٕJxc-ZZ$GqjD`E4 pWIF#* `A5U7Keu(\Vt&U*-mF\=&QWF˭C)lT2>$}s9O*<d2r~]1DtHxv8!7;`/ 2=W3(A?@w 7ɏú\_qr Vehnrm(XdØ~=M{:c#yKjuo [Xc0AO [SMPq<\\ǬԮ(i+ɹ\WSr,d@۞4}[pPeNO]_nb ڨ[Y# eݛ>rݸ6@!M"/ñV2$Hcp-7 -oiUG*ubyb|Dα_y[iiVHuN# MUΦ U*{<>Z}N+E]$ HZ\`=Յs'JYWp *Ga|>sוּOmtfdNº!!v)S~Nu*E=yHNS zf$=3;w̛u<9#Gm#f 8T>g|SLm Q wuqVīgOy[I{c['K@u.zNƖۧ [̚8&c*EuKn%pI cqM²]Z Ko1#ʨGZYIl/뺳qL>*֓O*Zo6[f Ho=~9#CFArQ!h\.Pxc`1$T].ʹsԷq!3h1h&2}E[^)517&M>m4ʀJ*nקuնV_m#],yhhH׎^ۦaFlZY:t1kٵa&o]62i>8qn6_J}azv˙wJC.w] tƫdmսw'}͒UFAXoJkn @HkEKhF|2!&C;MQlVQ8fܣ>D)Yك9TdI2I6criF$I\7O/e` Ĩյˍ (U csnULv@, 8Ȓo\nZ;U ;8e*i'[n{zU&E`G}WVlmr=]"G%|8fdϝ%]zeu+jiߝfA'=&lu {1lk{-֩Ywf{w|&\}#I9[\ ¨㉥jL{RJ(:NGt"o'i#[(@xBb{&W%Tc{}jc9cqOUY"}x鱽׶;J|/iPI!WMOUݨjvvP_Wz,w Øo ک`4HJ! R3IccMQ@<;p~@\)*QV~XOi$ Pŗ8Ո'1MXt $K cIֶsnNtR Z!. 'AMʀ6(u):|W$cRtGCMSծ-J/v;`-Ս ֌ڢַ_e> ^f?d2}Uٕqez೙XH uVm 噋bI={R"N5O$%o«ETzhu, cMJ=̦>&"I{U6vψ+{sa48&Tf>M=CeJ!ǬZ( Y~g/k('lrƶc~tk!irlЊ+lE2Yۻ:1M)"'nJHS L ΐ2PXOL]_m7[YDr+) ;5'bγ!k,ђ'[5 L; ;*++콢ۙ&mX>8儜΋4oĦ[s0ߪjQ3M|HAyS~'WOu3L}FmXfa#[6FȉpZ$ް[5 .潷^L`2DHD(x=bM b)wҦ!aKRAVّ^XM~6*\ڢmoIc:]!7Ͼ}4:~+mCy맪8P-taFܮĠ B-W[: V ӰHl= ϖ6ǁ.ěS2x_!Y='&(_qW+aa}6W!x qw;REM̭L54mx#>7,;YZ)$ڲ88Dϫ+Wgo,}SZW(!P W3~hM $4D6*7 oZ,yu* F|jf7B @4R'R9R;B8ޱ~^ߞ 6f0;/SZ-ChkjS$fK _.k\42Oԛnd.u(PWp<6[8bx&仝m&ۦ#t;s5ƱMPٶY@y\M9w޼(pMRě0̉Nu7*j@JΤxTW5#€pR&h~D[lt(?SUFN.t0#Y s"nr~./]Dy> O|kUS%g f&(lQS+ǝy/AДs]ii_b R£ϢhMziJ=4DRcw4Ý*KƜPK򃉿ylF0V@}I#rv_$Mތk:2.5cڦh43sm+jv7ooL& RlF sDޛr9ΔT7#4YIR9ѕ06HcԨm@sM=֌L=RNyn #.icuN$/ >FRmUN]}?WfwcrĒ{j$i99M~t qrDqJ2pGM08cŸe@^ש{P1œTr5:1`\<&NcRp{aELQD~am+7vD/Te?h@J_~#W;USdԶY}_S~6[kZ~#ʈ*Ûq^mE~; 龱Ʒvxm\߉Rsmefo -ƽj"̫DnXVF=W7 q1>KZ1 *$j?VQ+`խ)Pܸc1mwն9\nd4_+tyK pS㢪ᒹtүM EQl*:M^ nDuzș,ζȑSU]\dʉZSGIK)>1[3m[E7xJuS1v٠P4N䩼w+>?7ZIvVō?EŸMo:Au8~nMk9 Z\)Lmgò]?>Pg:>EΓŏuqv7j,BT*H=ݷ=& ,\SsW7p7<-*[?N[s2W2k^;Smkj%YL{{*3@A|& S> 4#IjooPWk ȔX Ykסɥ: &l=~-osEH󢿘G3R6Zf8Ќm~lfhFG:*W ,HINxTW;Tʁ#IE"hT:zzFm~(<_|zff{o +]?^ 4kd}ۀuvƘtS m=GJ:O}y2c%t _S<+mej#k+=-ubiaf(n;mBvfbnܱR4=I(+{j=Ai '8)*qLֵ12¤*R8ݣut6e!#]]ܻzr=U"ǗEkyPH;)IS+1𩊁SP5:Cx\[]P9k[G,-Jlv1!Jre%V6E9'RKl}u_V67$7}>!lH8kz0 >V<$m=:U6Z0ʳAluUw*aG8j\V[Rx/;xrѼM_KO!c.'6u,AJC>pJt}O+uیE ֶRM_ҐϾhFԀa=DZzTaJ$q4w 3@MoҷQ.0'ΪI)v *_dȅ݌AስI̜prRlC*93*Xg@j Y"&*cIrƁʶ~[n7*p'itү56AV}%7䫐-qqM HcOL:q"P05=l?=]2_a`o5z>4hx -8 s5w :EMZk2vW[TuӇpNj쑝n[gyVs:A͈7 \1}l'Fme):nsӏ9 &m Oo O%ml$4n,u !Ex@8|Fy!< >9Vvzv`fMS_(m#Sc#o ¬Y}e_\jz߳u (U|!) qE:3 *x#4% 85|n+2ĨP7ŹwW3l=ck=}$aj+ +"ۙG@KLƜR4 `*uO@ T}3y|@#@O:-n̯C^4˙d ]{ozվ} OAMlUGeOrڷn A UpxSȨ#]JWeNMѾYs|Mu2 {j5_ŕE\H8}UKI\u_xg_|vV]tv9˲=b2 #Cvbx Uwߣ@ qKscLTL#qr8Pfo˿ӹhΛon6븉,q " 7#b9c#/u@8r;9juO&\$3nZ0 $܍op{Wl @MbKY~VUnso o% 㘵r#⮳"n`2淑A墄lڭi&gΛj4 MF g„~* 5:Ccb8.n0X؞ : n%jh*s(|i1Bc{z4rݘ pmD롁H =|M~Ou:" / `/~̫(CG.p_VRt͗jZ:ğ%zO J8fqdj4up4t*p(|Q7^RXy.Ycqr"$YDaopqXt 3G+SNr%L;OÄq[5]ߩIӋkM.>X 3}I8RU\r68U)i^YXIgcrIzh4!Pj q-I o#T`Rjhe#FYrV{T^]R/=֨wIxe+C9" T*jBOLhԍ*F:J o$ԅd*(dRMΓcAC t֧ԱCM易ce8ӜQC,4g#0u*6x,3Ƒoׂ@NqUc)Q4o~:2rR3 HStb .xSb=*T(7{{v 6K}MܥTsb{iLKzZٶq<;5fC]j p<,xUwҔY g–k{oxӡJlSBdmUr*M9VA ^VٌS,Q\[VM&%D 286&LcfPI0' 2k+rm18]Li7NW]A =L<䭕n1E`c~2$֭–g,ݛZ꓉HPcđf $QSOˌ< ?Ƭc {3hT'k͸)iy핑;3ƹM-f6,- N$}u `Q[ܜ :|TAA5D1§|*(0R6IP x 4Ԑnt4 Q$T550/@tݷ*Z[jm7 +|<薲CPөmy5 K|ho7}l]68^X#ĝMn6y˿*MN7j62.9v>aK]qUtGFp7e7J0afm sjeJ8ʥVG@+ kZXbfZUc}+7#Cz}JNHe5JE HB0jvsqH/i&bM=i} `[yƆ 7Ai1j0RJn;sAci+'*v"S966THHrE՝ @Nkک k[*Rzj>glKI-L)d=14iƕdQmk5#}f>a@AelDzī Y$^Xͣ*?mlVo#0 `59CFf غ6#rI&U"m똏u4W} fGhìV_&UgQ_ᦛ4!|V]F$a% oʂY&|o[Ya|$ZW&ԯӫΫ#m@o2fT-!clnUgiH!X|9gFd%?x[Z֛RS LC$2eUGm XjӡgpT__t~=(qHCg|#52$ja2*dB t+ @eV:~ѷm(25jwsՉQg G]UkHMǙl-A`.lI!YYHK y)W:p7khןJ DD\rum#{L+6%'Oq $顯 NT0((d4bhmVMd$bKg:>(F>dl6uʶ*˝etݴMbѱ$X㘪=ȿ*78լo"œ!Z0e>2[a|KqMk;ScGk#db=QڤT@'G3Ѝ;4=叽@5;[ e*b{6m)Q@6&seV-9Nr¢Iʓ8V3p p31 2l+ފ :lN40EʘcQ SzcfbjG:qE|(oNw .5vQgRmkҟwQT\9ʢ KPW[ $qFcr; 8b} )SVB8)U8WQlRhbO1 (H!XoVPU'3CTX㫁3eP^cYI 0Sܛ b ;ܶ$G)14 4gԭ@ Fʕ2X8X\wވ85/F]QmZ8c[skpo}`"nkF*[ nXn_V?3DC TmQƚ_&e=VUq Xw6 5|nQ0]7jsesaɸ $⫦ e䵒N:.߈$+i?̣PWf`H7 s : -v&D[VkN:N+Z>R:h't%,V@? ТZ mrI8az7D+jr[{'Y` 8UX̓5:nT rؕ<*]OKH=zH̄/>/Mb|]zNPTCe[+$wwi[ q,x)8UE k`M7:UBC 7A'ZKbTUA~!4:٭%j29Z9&(~+M,4z rntV f ͇f ZT[ >\ SF;ƈPbU963Plo@InTj P'!$8ӝ.4}Fnuqkj*+.np6#yҷO0_"M{* TUDZMMT"hge4{j]=nuMp FU+VS^WPz .@~<*{/cP* ѩ6 ){^{}Hcœ*H8T0c y0,BlkU#c H' >:M8Y?^jqw^[<A vgzoJI]W W\`-bH1Y.XT TdFkfct Bdk*}(XQRd[5T]0xX xZ(lAzqշW6-kWsŸ*idin[Vl&bEu^j?Eވyz \(dzo00 XUf@:TcԞn*ַXjWlAXTxp VAU&2((G9U |VH Tk@NqLסi?qokÇgN/#母O#£QEdLhPTA V"hp ɳ XP3Rja+cqOR+PI5`qi?MibEp?e`O,oD=XGF?-MW"3"S,N2\&СT=D R|ǯr ;)7 FvaP6*mʷ1,;p?UUMk5l5fuEeZYSji{'гi7¦]Gn7mp8\sÅZF^Ia`x`EY5 Ǐk&:H%Džv K%tNI61uUb16Za0*gRF8 vNxq8SeIX T[4@{1Pi-PljW}TU~?)?]@ kZemG9TiOLF_Y.Xr&tS# ƫoN<}uQv]TMH* 6ʹ71̚bM=¦ښPz/MKKWk27"~Jfi!bn9U*2j_cHExgqXYGP 2ː`QX/bx-\T{\r1+ (Zf)5Ŧd@=:’V0#WMAjCq}.CQއqrb+9Pi`>~;lHKeH%{͢N]1stgpUr>"M5wdo9bNv/1ܢeVMJmU(ı #9HكLF"IδԬ~,}U4u8ur.N VQ/ݴa1":ojL ݉,*Qܛ{+7SK\p2E;*i@iu}:j2F ouU,~S$S9j&5 gs`@飱y%#E))0Ѵ'ʫά4Ak *j{BPj[A_=A7P7ۏ VMcu}(7quZ#bJ-)IrZL )Vbja<`h\R= j_Emks8 Y[ .-qshR)*B}Zj֒ k< ƭ=t`vt-ZptFk&pT }b{ SP#z܁NתN1_rgsT]Qгs[1At*V@"Qa_HL2Hw wե èͅEK AU=ueQ04E {i:`9 zےZxE.2M 8ԚRu%HVM'oWX ALh۸Ĉ297Z엘Xonڈ8SZ=O}%_T NV/ f̚h:Lj@ApS4txQ 6c~E?-Ϋa8znXQqF`sy g7ީ 록&sP=6$p'#j[;Xvc}h:H [e jb/!*`.xQD [8_5EwaSb֡aGЋl1סjOd@"5̉v6ǟOM6#ɤ4m|`{cT$8pU S<P*?j)5J3b@4qpU^A :+Vez O1qSV 6jQϦܝWP KBY'ߗxf1k9ջrmkRiab+n\)>ܰêJEU\ewίtHu`IQqX鏣{SKTtMϦzԤ hc:O, ݱ IF_VX{ggBnxv ̪l=5rmMzӃ(rؑoMWnXdoʖ0X-(D[-C3= 2~6=HnX7C@HABN8Ӫc)ڜ`ڠ+#c 5^"B6ԥJ/E\_PY&ōfrenG-`]H |iU]*YxF#ov tfaUzTiY@P2*-3&7Í?}C#Nj+[V4۔u黕9U֮k>:X[ ĺ=MDpL@7ejf +FSQ\n;8#WzK7ѕkY z2 Q*E."(ǧea1ՑpkUqe qe`swzbkYk:Pes"-W7ȰP`06>oll;siEUFܺBtl-\WGd-nP#@WCRܱQBJ @&iMDCfEgu}^ t雞QaXtGLܙOנׯ;Ǻݔd?E>Zf_nD6JBޡ^~Iλe)ӝFn@?uj>vε]#0_Y&DVF [#kz3j!P֘@X B'd6#37 >溂޸ը{H[]J1 ݹo[߾\1 m /rb]/Jy\Aƹq^dD髫}h.ll7pOTup#v[=,Ιl~Qj$ާl;iKo#G'񨭉u@MT0qpC 5kQep-],H"Pn+Cg bFd1X{+FEYk0%#GBbba[ -Ew]: '8Es]K& #mku^,p&æÉlsh$] ru6.acf!fjX{ K&s]&mCPV{dKYOnu$x*=XI[:1 1՚pѾ5) GM:?NvJU@vVɧju)/2#ܭ+O%Hs?dB$*H%sum-a$bሳpAفNßl$,ǾX= b%Տ-調}WEj4跿yU7jR{&FԂIu Y")trupUv=ll(JCYc{'nm@t]JE Z"QKb S|@C43SV1߁TӣdU.yփBH;?S޻H6Ϻo"oaUYlm1n}g tR.0˺Y.sifo puIg2go%ckᤞ$wV@2gi.xzaJȷ􂸱em k?c"FQ8LI, ޺8c7,ӪUZZ"$ֿLY$Ic ntgDž؎t[Bv฻@5hpi&,PxhqoYZLCFpL5mzgy#nKMHӆߙ&MշM+g+kpw!eC_4m #,ڋ<'!+z%/&wGg&CsDq{de$CZEk_(Cd۶Im9FcjCB0ayd6֌4"U`y1uo$;P@ xaYէTlK%9`i >բkrU}(iVrkCrl ČhV6u7Oo%۩Fjz%OۖbN3u`-Η'kUH. 0QWi3QfPꪳ?.5x[' $+$`}+!WZ7,ʕUCE6rq 6Gm^Y+*1κmMۇ^3hIvF ZE2t}4'wϸ۴;wxk?-nZGUc |{ 1mT.a1I?pid8ڦ-Zmm‘V < <u@o2 ǝ[(bYIkY< 5릆c,Fw9N%#YY 5[m Q20H+W<~\ghV0md/bm]"C EsGEarH%in􌢉akr̰_f_$R, kC0rHI!** Je$5nwǾ b4mK wGqW/GȅI ݱ.sy^Zb~Y5+cBVV3fo,4,.ƣ#:HpPEH( &^hdF9E#2KO-] RA->X)"#\0gU'U1Wj\`N\dRopFooY7Tx1=ۢsv,B, s[J#Sf8yd%l/sA&,T:>Qԩx"z{ôпme*o$ϨoTmV# Q!ξI"Bx]ccDf캵z=#)- 616l>az4S v?E V<ƬH1ٱl*,EÝسk(Dk8͎Cz"*5f4 q ![#k-C.7+Dh5Z(UؔՁu$}IULMTVx*lp#WHT`@|/r@h VJ□{ 9՘ RWkHmZ )7߅T>љ6s(Xv_ڛSC;흕gĞ5~Xe1z:GotQIUWЋ2;+o[FxgZ}6Fnfc:)Ν7Nd(9hPFTr P ua)}L~&ٙ^S*Jh?UP30Qf6@p`CF!βcc5U .IU}'52+*"ރ\Fdc}g# j6\+X7[y pީLI pj "';q\;BY;SJgl>tx7x(D+Xhrk;w+Y69NUerS6,{k!eXFH'?^@r6+h{Rt!s`EFL@K+.80X,>8_ujCj!췵cUݞC4[I#hܫ# zğȬNA"+a~8~h366 !v/6#;T]|Hn,X܏uk$:2> 稨Ø/B!ahz=FPA8P2œs7줆Ο)bUmu}5p[V3Zʌb*$i i*Hpd&R`4]i"-[?*xawpYb_m-^5L5[ƪ6H?Q?k ]c%ɶxd/QgUxd'H,QEXJP>ӘcƗ,xx(ӄ GihURy=NżlN SPKK$q0n˗e ,4q SEBiZPF^xsg pd5-sƆXaSu&#Nc:T䡺@ 4L }V>RPSu YInpbҲNu")sfTԉv ۞9cv<5Yޚ}hf(1[A82xUx8jiUNXanw~jQyqU)x %2vp'%P47O#­AXA=")rD]@v8[;M'C٠FWH[@n JFIFC   C !" N !"12AQaBq#R3br$456CSs% ct6!1"AQ2aq#3B4CRb ?uTT;z`hĂд"Y|6H bD$TTuܓ}OTE3T6X' hfN7D;oˆV6쨋uO_Ls@[*Xm H5 >8؛cINĻy'ĨYmyzz7G k獡MHo=6oHLU ]~J4hz!!VLlCS SS>ꐢo*T2֯vKQPSIr\ꂃlU"e$為N,AtDTI>R2aX0QvM9!\~ ySO ӦF yӪu`A0B {v(L(;r'>Oj3*YAkza̅ bC =N6v̛U[]5QaH;2^0uOGm> !~v,:96Dx=ƆzHB!roXtCBߧ0V2l6 (y^PKfKa. 6->E4U?>xJn-OJ! P؀J)9Qxr5lTfpr!Y}?mP|Pw4f$Wkљ2pCAW_+$e%L '7RK)Y8kn<:|[qm]q _刂0V ET IB;`S!*̤@ԈHnIiII 5 B~/z*Ɉ tc0Nj87\O˘H(?+؝qc[L Bӧ|MlG;+5>!jm(Zߟ)U9u"_0uW=q,;(CNЉ#p9~v4(olhsCE5R]6-+)2Hml[" 1gB .qˍ7 Ъ,չ~N'< @'Z-ŋMRyN9K$r 4 ncaTm-2Ayt_uW{ @]c/Ϟ tRhIT;_ 껍e @]vacALWO+iV|h aP{pˀۋeQuxc]d) an̆ӊ|]O\z>+)O&h:y~6,r<нS ď)Hze$MDDPp+,X4-l@{X@zy-(_HGaSB-|,S&2]'l+:c$LEKsՉt)fcƦZno=\,{JF`!c= 6 !-7&W{b"bXPO᫗-w҉gAPԆ*.LDt+kE6]7/huOy]QPA6Z"iǗ\tLBZW%ʴ$PO.4jwZ"yD G8"VV0Vi{)_ G46()lA8U^52+-'U*YI/__z2 Hl['0h;bVMPiUOѝ#Py-MPCxem W[sRzc}nSN&5+bN\H6 l9W{\KY1ev1v\KƇ -u/7 IjyQdz*:B3)Wɟ0@o8Bc.<čmkxx㉮4D |6JzWyiI\|>=rĻ. C .=mx!8D 붜[*VF#31H֭G@$I.{Ɉhӎ'bN[J6Ҹ9Q"Ԭ-pY!$H.drEI`~Klr4AR.Q)=zIǕ]+o$ J{d1!bǀM 'Me=>%6>ETwƦQN]G鍺QZA2@>e&%)U? R<Z/1&ă19.l]X M' `3RVO]$W]4xzG]tnIȇ/--i1NUUBnW2O8OFSR>)ŗLn:Ub0^oįcledž2\}ue&XlⶠW88Mt})|c_S1c:*@pAQ)ex#C O[ &#§ {ȥi꽃ρ_FqR<6/ӳE(Z +(Lt9Li!n5G_×LXTm& 6n@8b[Ӣ\r[3G1)͔#20"}#Mʹ10ibF$q,y=~+W]JFIFC  %# , #&')*)-0-(0%()(C  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((k`" ُ˨C #WC bl#O(׵Ȉ檱VUyZyx z,nEJUU'{tojȒ#T_ cȈH yZj|9QFU9ZezUh$eab5Ǫk^tuخ-1ly~) 6m6}m]7]6 pM7vLpsծ$I=S~~@<:"s: ygEo6tsG)yw{F9ު;Z^oNΤb󧻓NtbN]u]-sy{_xiuU}mK9Ĕry%ED9ҵRkX[:w6T؎V^St:X/J9䩄mtK4\WrXvcQߐ}J ]6g\3IzSYFĖl/EΪt !M>ca$E\EjL.:h6u7*BXMM@̧ ~y@в'Y~c+6B"nGQ֕C"y$-Hr*#V= 4q]yҴRt abƬr@JGe،559 [Sm42"dF*1ҹx#iOhSMbtXksYViqv =+(u1z^UCY^6R:\B*Z G,8r%7Ä C֮H =*@<6)nQMβ2 W#$~f!s'˳QP `74ܮ{[H}l璚luIHgJ0l=I%xy\3.RCP$Pr۔Eˤu= 5Xlq=,yh}^+V1̈́Y<'gT9(jC (s,Ԋ-%&ڳuPuH≠t})RJ4FjS(mi7Ey:Ayiki7('%> 7+윷x|Ul.vW- qVdH8TC ѵeKӁ'% B.s3%3p 6ѕ]4O\366}4XZHG` q/1Y+YGS%Z_s#G3ۙ2MĹvz+e bnsHәTBKnL UoI^ޣy+j"KW0[!vQXDNJgmj5i<Λ0ԛ«d} Eقegwgd LK gmjd7P`tsEYaWSmBVV-rܣ=nc/;qt+FYiNHB`Z:kW.2'KTr6nmR8w(zR, x!h}XePz{t Ʃ8`=}fZ*yk.1Jf*s_+b㽳ztfw,3Mj22r`P H'eU"'ǩlv,FlM4Dlxli_&>AI %@UPʧT((._ymD4mnF)V[,G]$XR`"Qݐ걯b Cr{iqHpmR;ĥYn崸Dice;SD"7WFiw7oHyVh2<ŬjCglKj[(ן:@1ځ~f s@)CB ERݶB䂭/%c,l}DlFSG"RI Hjb!אRru'Jʞaڔ\U+ *,t \լE#B> ;W9`zSMgI" `N0ӱ55MWhM7"k6Z9-yepɨ\ \?܉1<\~=ACRz GֽY/ =JpA t\ e8,Tt਋ѓWU)4_g%sdY%!?I vcmXS$D\Yɛl1F"kY աF(#4[>]L^j\*+4Ttl1 5_[ ״7Ϸ)`z{y6ꉚY&;sKk]b+۩/C̑8rɟ#(4Đ:gIwQ쒖 `y7$[,QRCuЛ( [.wgPl9B[%*$T6@d\uh(˃?m_@r ertVW)̆}2~/e Nəй~s~55m.HyuaX:'N2D=W([b^Ol)@)Lڗ:r^ZJt‰$RR(eI y=xp4)::OjƄ#׳;K-S MQ W ^E۩#s dn]-fCg5,eݖ[i4Z(V=`qHxVàK!W64[K^}Co'$왚.je K-ƕ L=U*+z 3Ls.QOYA:R5\Tŗ; u4tuZI+,Fŕʼrk @Y&9fɑ杽Rac6;@6PcJLq%kᙱmc=@#M|ڡ] Cl,D>-yՌO<]`R9R()9Tl-H(Kʥ`楫(x[4dL&N0mC[+wWҜA34H5kt5Gf.:g'ڛ"uPtk?OLdn6A4mr٧!fKH~f4YoT-!A:7ΦsP;DrPa |]U<671f̍s\o[Պ%Ǫ$!vbHN|1l#^4t#c.sb٩V[hJД֐iCv+T2zUҵƆThչhHrK+3jhB]6֫3P]˜k_YuO!9sbnsX{{H#"@zr6z^Rv޾LnvV2M:b;m&\3Ł1򅡰Kf#t Hrey+lc!Cb$PպRQCv9LOJxEOEL YK(W&҃Pe~zb@f+#1!|mkD&ti>u^'2ӽϬ$0OEIBnܢ%r1cfyX'芹)Le#0O(µ.$ɲ'I(VBl9F2 -t-J*"Xkv5a@*(ͪ&>;N4V|,mv&O9[lq`[B0C.4 ЀRraXR1Ӕm9_ܝ%.k1wW,!Tw:9~}\zSlsq=~SQ֟SK1 :KItNDS8דӔ׺+VάÝ9\9t%Ďr'5Zs;טz S c3:s>okA58#a\wҘ7xp6L -s]qkxwd讬-T3tGս)kڸa=#}}%Τ!+>&ϊ+hԖY5#!G#S H&~"! P1%aă!-@Fb|Db#Pɻq"ɻvze*3eXY6J&.rKYz$8sߎF-o g_ylDaٌh}kT]yToA_crSPjz9 _31T=U cK鰛3&76jrΝK01)0R[C\IV CJQN驽 4t$)U}3RÆNڪ5Z oLZ+Yv-j֩׬zeUbt$W~ƝMO~TV>:kگQZhӁ+]o/44%zXPN\jFP=:­a#{JoORJW*˷OVMzu(UfM}^Ώ\GY}ꔫIX !\.ڱkNGmΡFKC[%G,ʉH"<W+V 2ORf9',M ϙU9f;+JA ) SVryH?Ȁ\|<d?VZ,En@ZzeZxLjhGс~rxE _Q6yn6- ~"gKcηvuE71:+N+U(\$fu:jWvfUkXtF#q[ +%u䏈[F+k[]_C1P*SRI:g]I>-&$FMPWk]1#[~-}bRݓk&Vu,LC9j~+iW&Wٌ!,`:wJMM kMMmGU>U}߻kU=Vu*=JhإNO$)u _I)5iԩԮΤTC^ ɧVŎꆫnu)6;RiR(`TRncPԵ=}iVΩEdb+LSOMᨐkTF7بA=ԴhejV6i|:uuSWR~Q`Wu.UFQ mjii+:;)55֍OPucvڕ7&J}CTq5&A ~bW1οIɟ~r]晧5 ђ$ܲc^]uvEZWD2"R>vĀf_FBBw _W%jK[++Z8+QT)tV!FR02qĹ记6d:arMX%BXB1E 1._Mf8V0D GG8U"92lw!kɓJdֺy0x@A̒|fuXLFmwRqN|):+0 Z$TҔ*P)m¨T~osNYۋl#N6Eqnq*|EBKL z).Рʋo S96n#elV,YI_)Ƈֺs"B|peOd[P3r>$ uBp8|Rk- (., )-[!]e`r-8r( S Iul*pc4$F. Lt;tusNpu ⃍*̶'< Y5Z@޵ZQl葎ԯDD 4S0gB'D NB&;dH 0d0YO6v/M"*)V 96Dk!.oRdX8K Y,W(t#NmH+$8ͥ"4J@jhZiG}JÄo[NjTb #\o=7/rlE|5Ϗ#^VHŊd,f .2 s 7VN,hZ߶9೅{#fWS53Ȥ)ՀJ:P'Im+i~Ty>}'^6ZSde5ҡec\*âubRɒy(kXntV"J1(ap-U⳼r4򄷹+V21vȞjwsPr,DOZco8P 6.AT((Z&/b2M~>U^ ~:JL/1ʡ"2'f#5tF I{^4Kd6鿠mo{~Ǥ@ (4E.:8⾡2}&ǥeBY>@{A [pDr~+l@t%CfzO,46@,&"wfbvg=[YkQI+WV{WCHՋ!1/$WDi%^{V=|Z0BҋyLc:aߪPhIddFK:F Us2mVK6QTdVw lcJehUTybj.c`v0Ŋ9LJ%'\u͢Zj|EZzs=?OymP3eN3цl"FsCPj$;5ƴ *MŶMK*|ݵ'ꩀqu!v:\e`,O>(?rb!&@- Xp;RkCqΜq%GېYdXX\ <9~̄sma;q,GRx"ylyW6;nА亱 E*9FX2G' UZ0AYtFr)a׆DL;;K1`}z,]ٞ0pDž.Y !啬LX)qcrw6B+&Ŏd-,؉ ng=1;N8:jVнYg:Fh?O h-qtr,SqK!1wRVJ"P*ݝ%oL̆Hd,-e=rnz[#oW6U|DIdѳmʕIc1vlKtǃ-g[,.Ғ_OMfvwȏX+i#Xu[=:w)ێW^0$b8؅Do<3AjZ4{AӅ!jpx4"QaPb6$wе]Gζjw8㍨;+#,BֳPE~]T39>7%@ia=vSL-p*QaK#ۉ%ޖ}, 8৖Eh 2jӓ>?CORJ^o\1s "1(cdz*lj{t dc#杦tpG9إEfIGFdDogG'~imoFvxuSp$lY۩WtoVBM|%8RRq[l%2eCpJgOF&N^qĿzi wD2m k@ c*xWt6zlr""{oיY6GI!֭tեjKc(2*?s#-XD,}8|%Ok>k}[~?m}4u}8?~ɉ%,үc5 o᣹1 ?G[׹zYlDnIy9l|* Nt8 C2#2SPgwf|ΓIrX1}VW#>> A`+A8LL#$q>trbXn,tAֈsh86-cbߙLV0 y[6@HbW)-RʞY{ݧ}'ъ(VgbC8;8&*ؿվ/oo矖L3K6] BrX֌WΘ}J gMr<9\R\sx69 7yc|٘LjJ~/*R9Kͭquۥa6;&ק`|ʩh Bwxǜkv4ى\?lj7Qq45056@?bS0?Gm2@zG"BryςY"#;Q.1!J7w=k&W+>d$A& `'' fvaiP&"挽Q$Qg/b< ] @WlD\)ב!JrC򴿋_(ON!YZM#L骸s;K6"GxCŒçQf2 +ܣ[_Pri5`CݪҶ̩gsr#Y\r$aV-b#{<~vs,\.$LԋMC|:E$ 8 &.U1 ]h?%' , rQ6KȜIK\,_6̼G2JK,c*ܳ<.&/A,Nt !̪vXQ>"'),۵7ȮyٿAٹlgnvEw\4KeWs Z]pYU}""J2#918(k9a( ̰P!\9aճ``{~J Se%b٬3o2|Fmg| CǛ7TY~ 0ݫhh8XB{pb*Ԃ v9O{V%-+ +ёcY zlJU9^F0}=b}7ciH>>} Or1N!mfXru S|# e-cN:-&"|GdykZzc+_=^͇Q10qzN+PCcVRFA.IB鯸1p55REB}99\Iז jqnjoYi8R-ĸF#^-3, >I̱iiWDRɝ7`,:(T+Dxve: # V.AȚɗ9iH%)dmLX0a.#O>Zc$` E/1> STgmoxը9ίB0̓+6Hy;ՌeZω9D*˦S1'e\mcRĥ7o'8s3lC lo]G2)S<7l -,XCe=&ĮMBԑVsڍ-#OnTYg-T,8uLT99V+>L;vFbK!o"Åjl5'=YaKBc*$"}Hs`-0ӽ6H6 Pl-ccB@GU 2>j궸Ț`eܙVg k\:7AsHKtQ~1pN?398qe.]+l.m,WrxuaLMV< n.,r;w29吒Cf}e kFZ*&6xm'd21E X__My21/6( dLϐL96Yg> E6w?bkb9 #jwAs6FRaqJF%s b!`ٮ-cM)S|8&3+ FE6dX@Ðq)M C(\PDdR6`LBytx+Pu+e JQ`N;*uwZ[]@mc ~_ܨM7~^mh'j1Xu#mA.%'pF 1ML 'uR!-sK۹o&BBDmԜ;F{)hb(9^D~#FpRXn)=dB Nq>#uC'QNNXڧZ:X*Ր̳mm3>iҫr^;w|H#PbgQ؜hu.Q (Sڬ#u.WXY-dHWYs fRhFߩo4QVNR]?V%u5 $FEX{#NO|ypk5S Y|Xր2vz.LJzj?4oE| S@JXVk RLvrG]a()3Mu&NnC d e2v1+& u`CUh| Zw PIG>C>'ɑLPLD`@RGUuL ?@90k'cG-(=汷qȉQ5vس_JCb 8gH)(rK5&4J|&b ~N&3lxoW/K߶mɚly1Ru긫U M;X5Y!B 'b5E)ZӯaE"akj\$:KC;S*'.+se`řlW Á *0]ۙtӁluѿf!&Q)UzUύ'XP:cdʳlo,P3YA'veDk^+;ΠRrW\5$rK˔ fUT͊n+AjEEC5O Ոz-FQwT-٪ڕ,SKTX>rC;3m'T^#X]_Du' Bz%6y_sW)>kexfJe5*, AmfPt5:{ܿB+TFSxjDPSxF+͔ RO q&!; ̓BxI<ȵ7_9 ;pf\ /{_zYJ!ฑ\r諡g>wnA`tY2|Y8aZ b@QBK;c\piw Ls |^`"QÌ|GuU EIьgk`*683"R|>̚;i(\To[>Sd zsM3>YapuKm`ұ#PѰ:V] gnD V$5+TpdqgUȠܥk- ! 10AQaqс2@PR`b?I-r..Ed/࿙?q2^^^\\]2qsqsb3xV|Q@Fyӌ"ޞs'O*hE73Y& $nI$K0Iq$H$YI?$$GdyI"v;ْdHyW~KKH jM#ӡjOi܄AHI$I$\\\b#PfG7.@ͩd1H )~dZ![iT}BmٸE]YIb#}DKdOs_D#"Nu1 b0MY> a$l#2gW&3ګwtGP~Qꤡ :ccYуV UoBЎ$x N"NY %1?ܿ/9̒?GEٓc}[QE!Nxz}t$ɒt*A $"<{1dz:I#_hZ@i>h$)d#;RE m\˖Hf42$ޮ_cb..$GR]7!jnI V)81k)}q1jV#KTPm/CiDU%x%$I^L%YU⸬wV󈴴䖖AAiiiij-E---q Qj-EW$ !A01Qa@Pq`?}TB*!TB+%J*!*TRJ*TY*TRJ*TRA"'N28d%3#3'D2'f`X|A2u'$||"IcF^~'fs б\!DBO:?D'Dc$y~3?c::<}3,βj$bs?#8O}RO1g,ctFDGutu{ e2a=D@Len^*DaI2xY"!*DjXX'F>q# |N6cgьcYxcIm"6ccchOXbŋ,Xbŋ,\b,Xbŋ,X!,Xe,Xb-w/J !1A"Q2Baq#3Rr b$40@CsPScD?7腐].] <D,dAdK%,K/&/dYy2herYsoo%V})?_ɗ*дZ-rh[xZ-hZ-EhWɧEy3Vk5fY~L/tctNJ]!ct/Xϙz|7^+g"@s]0/UQYWکP5?*<އjPjNgRڜWڋ_?>tNŵ8_SyH)ڪZjt}(i6K&lDbGb}AU*a~$-L&cYT |a5/s^0mZb\8{9*t.q YT9fc]0b}W*UkƠ/^^\uK\ ToUm*\{]lqT%MJ5_ymZsx\ePKOE2ˎIj2cYjω۶=VԩeR*TbFzyˤR ;)N8p6bU:9lP6qU\c&UH471w*1ILS9K~*e]l%f_A ;du7h7ГЩ 3UzU\ ncmZ, ĩ%SCwtM{g T٪P%"tʛ=69u 6"Sh p !OVAn)S!Nm=6Uh5C)lbr~-urG8l|Sح9ݰ=\N ܅ Ρ]8$0(3^TXof{Uo{;|8 `.i8@+u\AmSJAGxGW'`B=8`**lǽT_ M)9.%3 l&­Tx{BUfJne qJzc3A*) el,Fec#{i#ܶyj*TV`aݲ;m$է9*2U}QIrڃѳ*֐;Ot1o&ʌ& 䶻ࡼvYS{jVS0MXϳª?;T' lFY VhZ uH/ee3koVM/h=Sd]:$!V,HԪmja3dl ufZUO eA0'U?cSoKڃEa,Yz9$J7Mk~ZG[O{Y_+氎6Ω8Yf߭˳/eOd@1a}M.q-D^S]ѣTZd#Ln 9W8O"'9׌K *4M{ƶqpNf5TVH:JV\Ö$şIlkY*RnJ& &V*jFO͒_Z('m46Pn@7A*V}zb)F6~*\dqd?:yfK3Ioj #5vo`M!HFUvE3 B"yC} $|n+ }Tw Ehi$`nָ*'m!*k' "5)Vn["kiގkNk6Eز> ^)`lXU(ѩsGyT[*ƭכlMsSN&V O"UI2!h:ĚQ tV݊0[%=:˜ 9ZDF*LaGg.~(4MbRjA&UM鞬!DceM aR[mVimQrO8r:F(Fw]3#<knkt䩘"2 LOap.FIŏ$Eбh="E"ݡpls9d p![F ͓MvMB1(MaVUl382h\Sms!cs2.X{J %튣Ej ͷDJ_0nNt8. +brF䇍 Woe(5O"ߪЏ' $g2-_Xb SÞՙӵP!Ρ8T Rioץ} hߵAd-ųqS/WM\S;fkS6\ciܗwfŒEo$&AX'G5Z,!Rh{6OceʑKb#цShNsѕ8i|ƐSI9`9qʠwtFP/WLɹF\CQږ>%cf 8kG{ɣ)>))ـ@+%;$N94ݨ]0U~dqfs])N'&rAKYu (qMj8yBPh 4i3 JiU r!")=~U7;]`J A*fk:Y鱕SAU:Y|ෑUgWUa[9-.×69lv59 7/[8ju[. #S4lvkZ9 ) ڀuS*"}Yt[=R#WD0(Fc ,vĉU.Ψxm?zQB#[;l{ q ^uCtdK?)@3 D )]mTr}r°> R.T>B)π92% G6}*e"/l3MZ"tQgTQwxHD)?iuܔb倀U(kbKH=0߅^wJ<v& U85Dy_mj[VyT@ʀp7$böҵْ[#~`v(~>~?JX*08pijypS9 ] n7NalΌڋVS kekkʖi;b[78em5ax*pӼ$~FxGڛWk^1\ڌ=Sv|Gb|ٺa?ЌBSkTٚ E%-#(o SnѺb+ߢ6ZBU <IZ?zL*jlwOA;D)mM zw|(qq%6_QJUM ICq7)*Y{z:Q;:m=d[R 3tqH[Pf'TP~)ěw MM&fo;:i蝅׶9f/j8pJf 8:xxiR 4)fױg"2&>=bTS )٢l&ܓqfnk keDZR;Z7+f-܁[ OlDڞdbPslP=5lP[ɏ%vȁ"IGEb,\Cy4;\F%C[QU\8\sjnkȩwOT~!\\xVOG4b 0iwmQhCD {]PTN19i ۱9,;츋6nq, v8`&U<@ W˖-d?e3r>u0^`P~՗RNsܑ 7楍pn(:vm8'4 UmpRsFFb*7u9h5" EAj&,Y[np.M\'TM]37e?gLS[1"V ])EԚ6jgϷ0'^E}s isȧT9)xΓܷ{:T]/.v]ڰ HnŜ:|YMb&Om^!gz7[PEŲT.^1{_&7c'X>֛ZnM= XbsOcEx_JY> c⃘uMʇ1uM9Sh\]w,}A wPg$cQWunGHd9')TtUD-rhXdWNXn2)sq8 U}ѠfMrpBchOXaANUV8)b5eQcɋfm[;\ں i.j-&)*ZxVͻ XdGF0 cf'Me&!ۮSdšTeJdqHU^.z5[yۛkS&ꪞUPse2x{9&BDkrN[fg)Nz-Q.]e./eƷ{{j[n$0P7s?K^C&MmqXp?Xa==nK~ɮLvdK.>+viTa귿EF]7}H9 .h7X5G reBZb # &٭c&Um+l iRzTUAU7j¢exMBcAetM߾ݭAۅ¯#\偏v{9N7gWCZ [ wʀ8#%V=M+**1{p]1+&bNJmoW WL(6QNB;ќ~ 79, YN [J<#([¶kc}\+"Ip#$&{RHqIt|%FaXp>+M{fu] @I9&(3uiĄRgJϏ8D\&-MYs)2iE@B`Sw({hq5:/fv9@@$feɢ =5HkɵDW>FW?8Z!O؟Oy&7Z5C ˰& ]9fWMzቝZ;읢ZAX^:z٧/G f<$(H,"j޷t"phFi9' ˭U;< 8/-E3R*.:"#[wdGDb;ʚGC& k\.`)d$-bDE[jn8.5X[O b ĥڹcW:UQ1-|S5\U4+/ {,VԢCA ʏ㖻xx sNzQN}S%p:X&]ׂef>C_$ `@}DCz Z<aB"J >*NJVL8ܸ!gzaGMGtB2u5:5 .3rkztx+fT WNBA髗ֈ9GQiLw(tG#ohơccbt拦ڼU8M7{TV.U) % :, Ek8{* "nfN"'OV&7/Áh* 2U (va` 䅜OjLL8+#Ⲹ~+wwU qhPO9@L(@ovo hjqtjQnX+0& H*NZJXX,'Y &A@T!nlkګ{a}xF3j}GetʵE8AavOK$Yՙ"eb3 p! f 伫AnM&2Jt,b|Бe6PbYߨ]o~^G!Xb 3S:M_qePZ=niOxDjD洎kwYސLJZXI6MmG3a[v egF$^rB'\9.&b^OzɈm-ih⺧35UYYIW $ UKWBUCzXo?EQ݊a-=^6DS"G[@ uV&٪=!7V&diع4[<>jީcn]Ʌ!dqn~)ɼr}wa ndKG N46nU|Μƪp-ȺM%WH{JpNw \J:l>~hbr"XaxDkC=*tVpSkYy8gbcy.w2{4C]tPC ?:Fыk@Q(N#>ʼn /yS bcDc4Y$pI L%ԭtD+fyy.,O"\M2M""nq;95bzڕWê{FqL&uAL4Ӈ$=Ձےv+;WȎ\uC ed*1ghbb皁ޢޱSceع1*=\\C_&Ȗ;|@n! aШ8{ B]vnBpi6:𳵧E>+/iˣTÁFE1DnP 6wm=^Gr}4}7bs XXs0AR ,WC[~P=<Ի*`dKr~#2/2xF9&4枦H5DFeSهKM雔ښƎ'V7EdrqӱE~Q^H^. {!`z wO>in,Zja[6%^{4M_EAq%D,rxOE?"v)D0Gf=! 2 bˊgmb,eS=lD60-??BanO73l&S&IYpvl\|2T *1BCLp1USgG磑ly(i<2)؟DZh3+ȝU*s¦}@̪[]1 RE90uq(6!$L ?e;`mrIGIؿ> Eg趋5VGblYO?SK'\1>轴@o+L"?ts Y,wo~ etH 8<iXH9pƊ5Ϝ,}Gu|*MdA Z + dM;Vb;S w AdoY'8OzOz MؙM|6{oԡoM.J!!M{ʿ8v-q56 P5[hm.![aIt#JmC{iD5hѫ@BԎwsLM)㚦ri3qb2#!@`6V2GZz)Mʇh8ruCXvT&ź4P.6j8q+hd Qid9 dBK{ k^‹PBk\!A#dEޒf}TWje1 H+ '##?U[/tEy+)$ڝT09AnCLot ۑCx\r 4 U6cb/EA5@%A;VO5~njwrpg3pXSqXdn-~@{J8/ƌ{OL+ v,6E9‚+5hн'^[IYf<]Ua˳&c∨ܵ!tm]&سb1tMj7J|Gy!`DC$8Z;T,MkY-FfgG%,&FgRyV_/a~ CDU›Z &ky'q_ͨ4wG%Ž7.BӠMh/d^UiogSrQs̈2+9z#bi<j@] ` q |a >ب"M-ZSECiM`wS'X?D.Su8X(ӫJc! z 4Czl.4;'PsaA.j*|i2Qvd)FzhE7\4f(sC`Fg's\7Pd|WNJy1hWꏁW*ԾzAKO%--R|UbH_P[W?]]WA2/WSO;ϒ G%姙ìpGkAiX0dѪ֋ƶ&\,/,:,"{zm0H'56w$^< `$̼ڇHE{9n]}MõQV*v婙djXWHyrPY 5DSc7hWO&02N"Գꕻ"m3yzn=d ^c>(5C F#aShEbs4s(f6E?)X*bC螃հ8PcpA kd19r.wHloHكiAٜ C˰&WC.&?hQ7(֨LŇb]3\&3(֩I@9Đ~귽Kx~ >جN: BC6!>E6yᾫrGs鞉(..SInJ/D?ZE%5@-&6~&0 qg;4{Pק`Ê)6z;2D6QS8) ف~YV )Ԡr5 $b k{qr $A8Tac-kY 8s[:\8*N G0M{ujY[T_lljlwEbtf e!oj/iwDIu)3! Ξ<&ҷ]P4Xmp hGoSf.H1Oz4e6s _Tˌ5kȷ*~:dWq=cZՀKёd9Šrֈ@uO7J2U\{M(wS HUG̙<#547I(Di QR!mp\\A S/i+lbU*m9q>6 NeG ̖h{7a vKsSG(D8= ƨQלzr2,FHs\OۋydVku\V,Q >;ʗOjm3jmvn[`<^$,Tx%BlzzXYHAZEڸVqFbiq=P/ӞI9o.XeIe@=ҁcj5a$ [ Mi#cWE8\kp"Cs.fj;Eꊭ++ \b*梽-4qOU~ύ`il؏_SM`)8eU̙nv oGT12%O`DŽd_t 7 CPy>*[rX\}b-7LcÌ\|<#Q{'}uÉ%bsGXL 3ҷ2AksAqESlXr+_d5ZW8Ead>*5u&E7]"vI&-bbn JpS] j{CiuhM$b0&DU7%I0Vw%OFƼv6#L[BxikozZEjKu5#"Ql0ѭT:-7?Gm2J ;S ].iGq(p wָĩ{sTb !9\ i I{Wrm64YNi oY09ݷ2FfuR׺eRw^){Aɭ(9=a/9.MM=ZVL nm*wpp[R4ϦnQ}!tņʦU0F6ѫ#8ӵ82ȀZDMaPg N0jk40ƿjd3P,<,UTwC5'fEŚ.t#$EGa?Evgߊq#7Jc?hgGROS(X< i Spå CYi\1nHNϊt#I-9ik{ՈǬ5AtkVZ"7 ZA͗QQw.a}J6e$K 8[=(8$^" ] Uv!QJ ^/تT:_?E(RtR ƙq7=7ҪEys\U& T9uX\bגL\:Bivy/- 7.ŝQ-'eAX)ޅ%8Vc~r,du\(@&`*+Tqop54T'9ĺ5Xߵݢv&놓Z2EF5<طz30܊75ci-9HkGVi nˊ;%we!/r瑴,7BЩQk9s^gıѨ,ͫBᡄژ ൊ7x%PT tA)Z ^ءysO쪇*u:ɻ;E]Ȫ*ޥ2?_&ݵPy*K@œ Ei<:NR*ǎЀ4鿜6![g cWZs[M2֩ta!~jWSh"өXF?Y>PU`Vm^|}'5RyuT7萜ΓK.96 \4vLepY5RrO; ]<g|heH Teqg8/!Էf|egg)mJ.=S)7"al~ߒH#bv2\;4+t80/m6 ԹAw1#"35jږGkQ7L 29;Gxᛍn:cdžќ.3 kUGS'l fs@"I+g .gtL[`ܻVSsQҥJ+MleG;&yj:OEI=lޚrmiN. dߕ4'UK]L>0EfOXiFV`l_؋8l!;OfNCbC5V$ysGt4Wo };R;#W"rST2S>7D]ensdE1,u XKByG7w-{8GD]+ihFT*S@W,*uY9N@쩼碨"*ݻby0QnN9=5*>J >߹;ELuwzyv?<^hsh<2x]MӳY/Td~IrƸ'W$ PqکV99tw:IcuiFwm%ѼmV`DtA"dN(Xi#t5e]oOK<ÃM3$ WůsکNװ.s ' =^2 g :,,;^X{Sciŋ8[P֟z(u[{9QHoj ( h v2tq "lx)q,s Puv9ے>!03hdI\[E _ii_~KF7rF0HpOb4x_35rv-{mZ> S|i eKi[UK&SL8uSmL!SE|hlŖQ9++5_`\l6Enk9Q;K%NmH);AwsRy\2ɥmS|݇5 #, Qp wU}gxȽ{E޽S F"IYTKSaUU׈y?*.; 9VP+w̓D6ҬښƫUR7FFVssn%# fN- Rf T]'<41f/ VfRnZoN]~*0+v[gn/u8D̆vxqy*TWwyfU* 975Ԡ*#L+JN돕שב@ԦGd7o;ڍE6~Jݸk:( ,BnxU=hWc41*8w.&<j+g|w1lTHM7{T5sGWG]rˆfQCW'nk3+93_cʧcC]ς!;!iaqlow!n Y^csGw4_Ӆz]{cw~9pde{-hM^c{3z$l-:9{[@ aԯݸ8,:,Gg'[SaRݔ{'flZX#!l <ӋLfd'aY1d?ggALߢXFB1At~`*l0鳂qe6ip#4chOX]Jv i5Bΐ0485T4QcP8(Xj=4{ v|JÎ_SZ #J?A=:ZηdƇfjzA4T(aULؿ?+xKLΎ{ ;/\ ?/^sro+99WsbqVoʉwVnk-~b>]zj Յ m^/Vڽ[WjmQ ڽSW 7m^ SWj6/V^ շF/V(ݷ]#+Sgl]շz/Vot ].]#tA_h\y~ U׽\~ nq2Yɒɐ,\Wy'ɧO.AiL;+-<[e?3iw_rVS?i:ȭ3dUOt'!1AQaq ?!8}v{FD~/dž'iO;#&ObU^W%/OZ7dmWĪi8~` A(hS+JTEpE3pA WO\&.t{D-MAKoD2Hy8ڿ*"]m@ك^j^"VFL%{Be 2{Ks. :bP.%;rD-MwG`f D?TzpD/cE-[zDE*WQ Zi#ګ5XN sUFKsй[g XQ vD/Dхu"6M "8+җX} z uqqzGRSr thc?B&ŭh2~ɓg-UOIl#^6$Ɠ7J^،䭐&CNiaqQ,xJ~e>q!nǦzP1`2 j`4H ONBoyő0ҋxG |KFCĀKٓ^+x9g@UfiOԾm=y0RL8 w/KGgGڊ *~VR񘎇<HA5yzWx>ѭxK}AঞPe2]A[R>@8D+ɗ;ǃM2, 1,Hm(} IK3 ~J*mO̲.H9ABi)wіI(%wHD]WÙմG, 77Uթv50 }%[Z`_ZAxBA2m9Rw^Z_D#3*8iI ի؋.l)E۟Ep1F[ 6as *Jub4:wq׈2W \6䖿 6u*;Jt1YN2Ц96eA$-EXYllz"qx~e0[t\}}D(kWm̩[!{2#L?tkxA:r׼s[bg˃Q8X Wg0]}4 SI2+Xct,U]*IC'HJCuͽ1Pw0T͎ͤ!Pu5s8?g~GW1;$eJXz>0Z6g8Eʗ䦲*ǸE\JJ@^+t@Ea6D OԿ)`ݩC 4qS#Xg(@1Pz\5)1z|*\QYtgr)8=b)(*Imc9,-">XO(n5O囨=C7#/0-au0N2}BVHqķ+sSx b%M@Cë3jn}0R-u|#<]LzJ*ʪYB>CHXq~uZ N)oh/%̗s'pʱg,l~kSTp<^!< y{DNV7<31ꗳFl[WHzV~PXQT b3~}_p#}n4f6#%A%s]s%~7eafJJ]}ccnw-,bzZHܩ_h!UhHX5 sth~i7O#r 6EfڢCeǂ ^K#7Í!z85r_Ec~7+B..p@d^^WQW`Iw8\-Ulu?=Su>Ѽ.\x9aޡAjOէEXKz3>H4T1nQ[HOh<߬f-z=*[qY_oCMWC8bڟ0^ k,ke}oc@+[ʊfbu%h_:v*k$]l|IJ^վ&`_s2#YƲ_iSŒ%kܫq Bzd?ib.E oWjp S~P;~} v}cwk& a> n!ecYN(;n'<7Ahowha i|xg)AA 蕭G ~\ߤ%KTOyLn'U̡0oUZd'eK5e1ߜ '!!&=uP5ذ^zLh^2NnfTψp~!U{aiqq5" o' Q, LЏkbXNO2~aWRuXSmq/uA^Lwt,IoGA[ ~<+ī -rD-}Z[PfVѹR& 7 fRK6?0Aso: N,:k)~*j}a^zCZ_boCWF8\Y S>a)SĿ]W~jסeajk_7Pp= X;SwYܭ9 V-ֲWX#E3ZJXR+3/2!S2a(=W{Ξ.~~Y=&7`6kq)SI^ݠhV~!=Yt8}f-h}J3WX*W%;_d=^^FAߴݾ/*lN'O1r_Y-/5<(n0,hZg=#`2#æDAU+.^Ls.Nb8[^/Hܪd).@SpzRj<|tD;T"o#R9`86jWY8+بwT +靂eXWM @8%ڄWԬ"Y`)+4˅ݺ`t\Ft9 ;Y:Y^\*C/2sl\m~oͧlѫfV@%Ak`wˆ>6Y `t7P @26Y Q7̆UWX @5[I8A1^e5NP8V>ʾ!9[[we|i%S<>ľe#RQ&1SE>1ýм+N,ܮ>KPFQK ~xl_6.x`0N ;2⯼KKIzE50TV/PT?L^'J%'-ȳqV u֌yƼJ T[g8b՝ȰÑ '1ѕZ}}zűQs_,x%:}RH8Oj)j)>3H yj9pxCuj4 #=lSk!Qc}#rA6t@}xO<w*EpW H[SlmD]+]KH*9z0i>taB8KM»8 ۩Es &4-u>I qRBxhw haԅ֡(y%աUT2@}fW[ )FwQʧs&c/O=%HJN=,&4EG#;c[,g6 -"5ɣQf% ;ޯx֥L;۸ tk.9Qq-l2TEϧ?!\@ X1*Q*a^}`TǑ:>#)_ϴ\n*_/1*fx`X!@5oi'(h4)uTBT3zGi٭a?iY98zLCH<Nٷ[d|OV;`p?aHs+/2񴔿0+HkFd\#8Ō=/R4x޳Jppw'PfZ!+ihK ˸Df陆Β^}a߉| Z1.8"YGë{x ؀ěUbzbUSCr@Tqr8.8afV5jF4=iODU7Vb!vA-\EB{x Vc׀1kUm}0.Wkͯ7J̍I`9SUp̅ޜ_3)a RAxYv38sX#Oٞ[q1e~"^s_RLȏsEy{:LRt`zC0d@H$nM%=ˍJ"z 3[K2Y>70׼hU9dM8#$xƖƆPVqAKjcuf&\ hx*vƾ( \E G@=\_"a}0,לp)ڴ`xU[.Jq-7Mo)t?z8݊RBwFsF*鞓qPёXV,` ˍKPeruI5SႅXхVUF>+k3B nWY1PeZ̼IY}Vٌxu<V>Sԯf]5Wmy+U^eX缇Q@%Nv(+fr9x5=`<ŴWf?^i1S4Dv<ڋP}>vq9/c3W϶X݄o/Df!*effӸB 9&w}zB_߸lb|F_Ve^0S@ң"OR~zljR̭D*' 2~~R[ {1?$@ &5)W99 38eRnEys5Fl0y2ʵ*tQ <%"jCjޯT+AKY2K?DF4n Jy`!FqxM!Fo+'JAY0](>2Q6{ QK%,$!"L ÿӝ>V͡[\Se%6 pߨR ,5oeB`V#Q!3e}ҥb^#ﴼ3iOlź /-J.B,.6}`gsaV,^?QvTJ)(2K zEҔUy ( 4 0Tc#`vΐ1ڶĠ7!05zs,dd! ~?X٠ҡfǂ`e㠯D/Դ F 54AuŨl/v4ghrV\՟@D_'$PCr&-|KmlSI~%S{|2U-3.-rf|І,|3OtxJpK.|F4ތ^Q?H$엓QhGW[lDa r:N[o%kO$چ@H fmnMy].m*(8rB*&G"adʂM#^N7ӨYlQH76ڻRT" 9 Իe@ιb!Y:썴R4ȏn?ZNY= pŵZ1a!Y(]MFk,{|LdHD?EGneyȻxظeJĺpp\]|`ˠzedk9n;޺A33?(PIy,if`:8n+)am&ܔ/ܢTh~"j6_.NO'\] [B)c!.2U)d棿s@6!E r0 wf *Pʭ `>ZE踅t(!n=K W|טy.n`v w/Fn-=.G_@qS(_s̱֧/vsr=~r<JU嘞^d=76DX4.[oQr;ѕDng4Ԥ ^[.El<8%:8*#-d1 h5/O!!^+|`q` zYF/{ٹ'X /?[Q$xw|0dJ1,{–Οˎhv7+謲B f[72.sΣzҾINpxu5GZ:}aVH.WOTЙ`9! ;ܨגTJLqM<JQ}INoqZ Pq| UN GCR &!d{@^ '(8)Eu<kQ}Lڥg1YL+wNF#sهq`04cAN o:GAYg,-KsJ۫*\ +/lJ(Xj*O@G5qdC}" i>ܫkb)0j I+n]ӘX*uH\'`ٹC[~ 0.Ja9gA11Mch^1Lm={+DAD9YDV~L ׋c_JxJ R]FayϘ5Ki;,&X*9`mo=hD`ppN!xs=V=6v7 V_h!0q^$قʱzcrV]00Ժq_* vjhxX X v/L*ԏi`M9ܼ5,qUQOܕ,1zbb]D%\,(z'ruX̶[*GQ -)omcHJCd~*46_DpKTv~ k(ʸmŞ ˫UmF_<Sva bZWp kΏI\8"S{l\.K3~1uK CeU/)ܺ}ل"ø_+ 6-5,0M;@pKtWŝ.5۶M-0rJg2VQ֔c[8mBUrѱefäMH0\ HBĽٕs=~2/نĮ=|97p_ K-r##'/Nq 7A9\" ow3vGGdTxC tn<c s(g>LZ XyF! eQ5XPl7#VaCv.:dG?{um_dvԹ)V~K^T x = N ƭ.lm&!FXb?+ UD`V}_&Qc <2zXKmGq@[0uꘉT'^`̇$ ٍJ*-L:>'~8&CĩEn #k6չ"ԺN5.wuԪ¢SG^ 8?bbv]0stK]\ҳi˫p)ZŏhBv/%Z8H[갻v[#k,U /HPCÒ2 ۯgF AݼO7J!z;۟n1< KVR*n^&=5#߈پ%^c"p!il>\ u[7. 1c3'%J(R||X9 6bBjc~a@VW.{%YMFjf[ǸQ{L'q9`{o5R3 |+6I#V0Zfh_)E)s56VG`f#nZac:{]]yESY'&A,gR26QV22|jD-0l*[פkno/eh&`R)ǧE-ϴÆ+e*O%!3*V 9_x P``)ŶFi702hg/p:^CT=1Ls|É_HF yW3(e-^2M$86呈1cx gbطT\SA2L\.!P p!m^i^$UAe,8"лߞ !)k?1lp*SpMk?t<܆ȷvw]G &z>L%}?="NdVL"=U>;KyCxzLaL=Hw-_R1"rmc0mB=A_*ʛ}%lcc/L.{:Ec36#5vm#|1CvY_.#`n'"ns)/ ѬEdeD΄%b{祅,Ҡ3ElEoQW}(d6ĀVpxSA{Jk+x/9ᆎ&d7)F -kbQl\JI*U>"W"ԹJ)G"k37%dMEy~"pMl~O\[n /is-c=b cc z]׊~PJxcMW̴^%QSi9\NG=WZUC7o/5R$Z>pڜPhͭVqŰSVͳ) kze\I-h |:eKF ơpN*W ăCm7Cep X0Vj^#w󸆮S%wId# z%Ruc2j !RR AG7cʽb66׬BgW.W_Ƨ;' B]ƊB<|͌a4hA3FOWo&YX髷С[ԝMDgk  v\3τyf9;gQP\4M{EH~)㨖瀸׼J@Zyb wi,F>9DGfQ>}" b뗔`2~w>P'QZBZoY=grI+ ,M~ųR\S<a1[PTqߔqV1$ XcXVЖla8 ILyb)ǙNhj^CVI쩑kH⨾3D8١ UV1Y=lK /O`zݲ'j}ΣByq[y?S3a kQ ࠾} xs,&>s6<稖Sڧ+(w /X9>SކUteAs$>-9O.`î~`K"'3;e]ps)o /Evaqm}+H@t,-y>߹x8tZ`dh^YQ+ H OoBpR3%{w8L2ɼŴ94A7y/*%h 0jvuz?% +'}h^ԱS{?( yꟀOpBлT}8rj4+w'a?>e˃}`^+/CA`|KW2Aw}XU5y|֮*8)+&TVslC-Q(zް;8É9(1:Ƽ=eeWh2U,wа:%#Xt\"(6žh#ZJô1 >Xxht(7+KW{YQE:|kEeui=˒|D0ȍŗJq %.\8>zFǗ,2og1]IWM>X:l5nȼJ rn|@8Js0X;?ɿ GKHyj}55* 5!蟘{GҾ1T]+03O?ޓg V Pv(-A#00>Gbpk9=\iS]=Tv-@eCUz8 h-i})InN_مQWU Kr4Jnε&8ToQB8d-o %!I5X)xBx4UCkpji?)HR[q'a^/#=l0.:VPǪ Hap"6HoEvT:a }$ECsyRyb/_5coyv^]FDz |G7(m6M棙Z0%uJTJ ^t&ĶBG Z`r}aw_|w1Fq Vk9nYxE ?Wњ&kſ_(}pHO8Bw}K8~Pp`xxaı'QQD妥h&6pOuVgIm zhUߴܲ-E|f> A[`Ug|#QRT5* dsdBQ.P3^bᯉjHD-溍ք&k^+akf&8P~gM1z̏׉qՅtHOƠ U ωg6e/Yz߼5>u0t#cl:ۏmʴVtSX0~TkuR D4x~3"n0MBk"KHH70zyF^(ه! |31m{W kМF]r06?(5MsVuN%dxcr Q- oa}-L6@0O͏ 0in#n1uJ~-4g-h.A2Egߤ^_>cD&i.8TF5Ȁ Jxg7Ԡ)a&Հ|Y ) Y\̿T=8FH '.\I[e+q}a;)SE}}!t,gb iTŐ;ZRqKX3X~wl:}"j f\Vȼ 6W\ s^nj;1F&B{J:K{k g $WR\L.]>.}*xXWd\?N?av~)°8nTnS!tn(uϿMGB~h 8|IUذ(s{5Ed^*n6"b$]ϧ%ļ,bD?yZzE2Qq.TZ[y(\PJa.D LL{D `욳α./b*42ıݼ~#93ɂ(]u`!벖}dWta#w%,C:3Z75`WQ5 {KT*
oufatAlep9,okudemáte žádnénalostiníruohu,dteréhossezolovalivou ÚstaIaibl19tepravdura!b> 0lockquote>ooml`/uleight="8pt"idth="0agn="ju`fy"1PromqPtom,eezstra(nchybonceptuálcharahtj.3predikto8kriz0nnevstřebáp"1emBázové194S(a0ne/)#by' m8ískat_xocň)anonymnopÝ?amȃ rd*XYznik195 77775J)důdekoxk$ku"B..bغ2nrouf%hiz3৿nem򁰥3ouc:g="4">«TGnarodAAmeX+ezzy8`minjs nuce؂o؟`ommyslu1ry$netýZt8czmtne0visi;9 jXӜPYíkladHtejQ11.Xtačíhpka选8iry!osýr)Čín؈fontize=󀀄"4">Amerikasieníamachopnáakládat vlast msudem<1ize= (částitacesmeučněvýraznili)» (Troufaloxnaděje,tr. 297)8%/p>B..bešakižPpokoušíjitosoudXsystémovéříčinyakhoavuěcí.okudolal,i8mosotvaviieunkcirezidentaSA,ultovabnp aYckspole`сxdeíkyliuískávptus žiCidoluemledXz rXyplývajíHjproěyamo!átodřů196.a ނ////+꒷PneCh@tvořkonceptuálmocterbylaPvobozenXdéčehlarůibl(jektu8poHtom,Ȍ:ruápaduꂁobunohýchletcharaa1:olLjǀb>obecnoobleiku (o!krod؀p–niver qjevu,iohli(oЊ?/ϊ">iyPčasѯ pmװو׊rPavztahpekrYobůmroces`xpoebh@isorganiz2eWψVPch(zkumH piφ„zšy“ úriɮfě:ouhrnem􂩲adeڈZzpracudo471y˚AarvariУ^p Šk@spvy..ennedy(Johnyӱhofonment)197—— 3g??P&veedkak p!rep„rpذ“`cApy0mů.eě󀀄tšiněřípadůociálníystémyslušnýrogramově-adaptivqmodul Qdpv režimuutopilotaez!střed2poluúčastiediktoruaktukmzeho-u.

V tomtmysoeztahu úk؃aákladifikovanéoncepce䈸olebobdob@ziden Bushevédru`selhá2srez[em.ěcáak, že: a>198—— 3g??neďyk Žd`Xkȑ`zosobňB..bama,b}knihyroufalxpe. Úvaؕzk!šқH{`snbyltnox0(@mzloganbKalkůžhnhAQkuce>ڟop!í@lYejena٪2vxtȔ@ststossionijǑ‘stupeyjeZthu spoH zasnilsv+na02989//+. "3.3.3.zájemnáoučinnostSrogramově-adaptivníhooduluSAaonceptuálXHciaP!p>Základmožvke`rediktorua;e @„xenliv“ širokémmysto8slova,eboťuzetomtořípaděhouýt$cexjejifikamo(}začleněnyrocesu ze podstathexistudPzovéariantyjišXti: ҈x0߀b>itelvbIvelkýqílpbwibyɇpůsobitivšechyfesioyáXaezstřed`sféry;Xca,?oooug2ggg/όggggcstáapaxhezkre 3iiPdo2výštociúro)mNjkládӍח@a1asůbčaniv`ejýHmédiR(vtinhnetu)y)ňgadůi0hlskaxs0imi9idroji`@š{  (uDehý`pobami.Oooo?7ϏTj.j0trarokudC{'!vůbecžitu(dGE"chopepRnhshћpušumůmxmPmy`H199cma prktor-koreI2trukturnelok 8meyššíDě8PžтuáHBט Izol rg8onceptumocpižšíH.Ј9XSsi>SpSSRva(repubع9ělyávgPtbyr`V˂Жrez(umkiPWtul77b><uJ??DRUHÁ.ierarchieutoritaákladěisciplínyeveřejnéorporace,teráajišťujejemnououčinnostredik0u, enformačně-algAmickyzolovan@odavo-„elitářské“pnceptuálezmoc9spolei, programovidaptivnímodulemčástíétopohrozhrh“ůzchypů. 
oomli(ul>Vnitř(SSRxacto8abyeariantatalajak životRuska,išehoidstva./)g߅߅߅߅ USArezováppadeplatňdruhЅ.200«Pročp(0…Xlastarepublikejenkázbýt aschoppHМxiříkacxeonohé,yzkv聂xpty?6gggggg>OděďHs@dolvůbecginíyžadpouurtbmetaЅ'!demok@nesmyptb o׀ׂǀdpoebaHitiskusIzbyst'. tohoúhluhugeniЮxMaXonaO159662///1pžHblmzpiuP䝰dobɽ@inrchitektH4nvyt1j0Hmun mXčrtnulYzekury,alvidȴhodrž҂ch elzaručYXudsQedliȤzís9 mys؄ zor,oAá(e؀169113ώϏ///()______>Rcjnov҉@uiďutyETODY(velkhi`y Pzraznimy)•íiqpore@o␠ucڍO174074///+/Cel10Bنanim:XPlmoci,envy񀐀x,ederatiyincipy0Li𘠘b0nBuQkrk8zPad“,䍨jsvJničazapdAocesěřsAem,usQs8dčovQdHe liance.z)k"u+ДݤʤgXl)@bhdlá,$3vorbyůiAmeriЉɇhmdHQždy򨉆 aěkuzměnit9hod;?sHá QocJ9{8jmyidpokdɈzakt,􀈈@ج0s Ujchyb.» (str. 106777777/)«Nt2kladateléevystupovalienomrotibsolutníoci. samotruktuře,dejispořádasvobodydmítnutavdy205S pode!HHtrakchiilQXotázkG4568߆߈///ona0ch@dějináX0r vž"YaktyúčeíU`ragtkazužx.bamadekvátyosAl(blematikpPjúprvizobecȓstdků X,߂metodpozaviv1.blockquote&8''#So@asY蘩umu8ěďa蠊phíčiny衰`ckyjstabiljšíkchopK؊ZUSA (vɇy :ky)2jišťo(ۊšڊRhůP1p9AlithodnuAhvota: vx@jnagrv `hyjadřui1svqodHi kou#2ulturQiY (p؄qtomutPapaӞgdhxexhv8ýše@echOOOOOIVGǍxҘ8߉٬'uψψti,1 skok71Paoůsl8nižšíҁZb /bA/+aѓ`ensЌsdeeXecháp:܈apotlač" Qh{íapat0Ȃ9bym/ǫ/ǏAl1@noG,Ztýkáiό////avylolI˙HQbýouze msm0i>kv ؂HikaovlȆhj`tenyopemč,9kn؁,9ne@0ne–je(…ɝ9?773ٍbumí noui„ea“ossionЋH árodyusЀnav4mbdobj`mnoplýIIho3leȁىבuבבב;AiiOKméznamt211Paradoxšakpočívá tom, žeřiýševedenéhoděSAadstatnímiulturaPskrýkořeniecheji8problémůe:vědom@pst0dky řízX v;iorityástupcehjypolitickX„ehy“,niaakoelekヒlidneovládají:o,oíhnagbzobecněný{ /braQm8chkterauatish,žožniplikacesoumeynformač(-algmQmbibltjemtrhstvajehouržoazyliberálAverzi212Jhjeit fragmenúvahetodologR`poznávacvůr)m/uceszaXgovúhvpp,1osámxujeadruhble`8dotknulYji80eؕ povrchߑ???24767/=3??///*:íšЀ0jšíjevles[ypěcslÅkyt&diax@ou,abiils(Zߟ焓=XHrHaživo A𐡇spuxreznuíϖϖϖϖ>oZ:W="4xb>«NemvpIIylalCronkit3358824בג//p>`bodwardoscoe(str. 144,(5 stexjsuzraznili).d'Ttvyčleorhč8yi:okudXkladkulturXickxmetodgieoHiÄ؅absoluětjedinc遘ří7í,:$ul//b>oomli(ul>Veztahuemanéroblematic ájemsou`nno(edikt9agramově-adaptivKmodulu@ýzna@ředevšíma, že ústavaSAodleharakteriky..bamydpisu demokracii diasmysPživota,낀ýusbýtákla xx8a؃.atsobitm:yIjedmůajištěsyp???I. 216ur)zběhlS#hybCpí(vSamotstrgicnformaceajЅHovýharer, že|XvžitYkaětách,e؈mohouýtozvinutyetailizhnyIJpadmupni adresátompeten!příslušQpedmioblaP. ljljljljV soulatímKem organizaci zepodlelfunkce:ulb>oomli'="2''_'/ύ''''!outreȍѝpxXŒΎ'''.Ooo/ul//TruhzajištěnXvch:PacJYk8aechnpersoná(vmyȥujis Ipismocensklu)capaau„mopmirXy“2ؤkládáYved*0PčiPXxzkumo_ kyb0R0scér`y-dduktπje.oꦐniverzity,ůzBondeypuiRANDorpHtion`g???f`r(sʖ}مurAzpůsobhX!jPdělí.`(nn@iN8ahytri00gudxaЌ!)ҖXouí)q8(koiez/.á8m WWS,@hH5m6mur8sečـzIvšyzky,+byastv Jejq 1961e@elst!peciٌJoXCIA8eklKσσσσ«KnihyedﷰčcmasZpaPl8mdokonn2a냀aůžnzmitztachčt`řymírpX(HnoQiHfilmӱzxplaA nžbYuH,@ědasto.roztejdůlejzbrateg\220221S rozvojemelevinternetueorocesuezskturního říze`ormováaveřejnémínězapojil aůmysl.ostupeásledující:cepediktorumoebosedkovapedácéristoviějakédePznam@ hiska;stayjádyto-e5k u;"zatočen,)běhnereklamapda`nalát@kinozovky;odívainimáltiseihXmaxmiliardy;čěmluvit 8kuttěch(debatt možvl`X(věděto,iciamchop.ցšechXiXh[rolnYsedRskoíť.ΐYvq8 druhuůsMatrixŠifrȏ8Leona?????>Toibyleyoٕ:ešlémdvci,@, žErodukHollywopajimky0tȁodobmůsobem.͎ЙPouhۈapagan@egicp(charaku,8nsoci-0vbm,a0ž@dsov؀@@„ r ábavy“xaku0l߅ۆX}uY`jotlX obek!ukrý USAzPxdalekcenti|AhrubJ`tla um(ecko-tvůrčí“`߀ݜѓen pl8odÚVSSSelPex@(ellokajs)Ppi:qdusit r8ev úkol,exQd@byZoe  hoHázorȂmbec lyYl gdodpoto18u H(jmo`Yxceptuшm(,YȐe`Abeší쁠19ěkoAt>Kroho:blockquote.8//+Schx-kopHpok zaHqyh!ztakPhůXjiXYnrezaɣi 0liXe.Prosazp߸ٵ Lp:raxymůžrycxj@lechopaspebatAdypodí@meItémrosazíҀ8v žsečnoPza(vrátípk rozboruungusys)uysokýikoljišťuhchřípravuHků os mzlmkonktn` humanioů.Nabízi tázkPcoliHdntraaáPUSAdruhSSSRphsovětossionii?kazusžeoao؀samromtohoPXháůznizpůsobem:ul׈׀b>perzi 0b> úůmádopcepce <í,ro(9chPodurý(vo-e(ářství“, A[bmo0mlčjo,ԇ@aksplXelnutopiШ1ъ8ucobě.kres @uq8jc9tsoqtrpny!vo@textupseف!bhapa0yVdna@ho.Јуem8ventiis8m9ropaganda:Psolutši8kos0orHylmnichoimcu0znalc Ici.ˋiu jajejh@sȀЃj𧉜pyj8řilpelsѵ}aCIAXroP1961. `׀oomli/="2//g//Ϧ////WWq?o/ul/υχ/??ׁ/χgOge⸘armustu@pp ا9W`1žvJhnvedKhkaždetap8po ,ϋwoooG7777/ϊ׀g7O748apta!mAtXivzn,Bťuz`Vt ڀ@(oAročínaPhů3minullet言čeeinampf yxkar@Yuh@̻0mděryh`mмҼǡrgXohParchivte`hH xod@agitač70c9islušizpace,kymikna1ýplatرXpndišli)Gooo/W??ǖg///!stossioni@e hhí:woo׆׈??ׁ/ψgOomburžoaibl(ě„nallel“),9`xbípєzsobe`tejakv,NJ/ooolj'/ωgytvrh󦟦Ӵ8innénát,eboťuržoazníiberalismus „USA-ácké“erzieomněleenHjvětší úspěchXdstvairganizace životapolečnosti,rotoeoouzetačíaučit zavést(j Rusku.oooo/li(ul>—— 3gjuPfy">V souvisl tímznikajotázky:@ulGlialue"??</ψԀgg.JestližeylěkdyxdoucprezidSA..enne(stuemitirimalexandrovičeorokina,dpak yprálvýmůmPeňcoeorieon gence2231emdž"cero"4xb>3.3.4.Ң@9boj0Repb(/3wωV..lju0vskij (ruskýi@rikdruhoviny 197!ačátkudnusv"úvahosobit跑naapy:WR«MysmeZorg(zmyezizo@8ýbe袙té҂{šsvouu» (,etidí0pisy,oskva@ysl,90, Ё1,ӿiPf(sm[1891],y. 364).Pokudzmdo úȄžeϐineq xDرXvšeobeu (muniz!Jjejíhoužii říze!Heovlád`@rmintakPfhHespocesam Mhgr8-pPЂmoduzcelѹlodrediktoru,eboakového,terýaějmáostatečtabilnílubokéazby,Xxpřípaddyeredičinn!ـogramově-adaptivmodulHpojenvíceždak\součas@. 

Uvfráze..ljevshřejšíharPeri8kousl „bez@ hlaX“,tož"blém膉0tom, ـ`lepol!hiPstátq(e: a>oomli="2W/ϊar(Jhloupaimixismussychikyúrovnpen vyšším#eňáčhc)ȗc1vlastižמ׃ašido03verzdavo-el9řstopbue Aatnh@orizápH zdayl!m넘žat,lke,imp8ytajemHk+p-rezit.oo/ulϏVýšeCpodnoc doplňudruh0je@aPc____X«VuskuHru`férii» (ij,etidí(isHMoskva@, 1990, 9.0,á0[devadesptap.P`]r. 385)____ dam0jd(moci .okudod8 ozumzdroodyv1z@pfunkc t@efiniodpdahn-korx߼@p2ken$slHliz0naspecifHahákupipvЊHȚqpaQ8jh(jQintu`Aakladk@mУhd9> WWWWUTyydek0tgzuе8tkionceptuZ,@i.ԏeikostle0pcuSSRmu:8zrod,xůběhP8A“226va ނ////+roȚ:á 3.3.4tkneme* ؗpouzzý@ch.gd6g/`Yer">—— 3g????<:b.1HdᕩɃwq3w">buPevořit(eikqkXimožAjylhБdympůsobemך߄ׄׄӇ)jeuaylrregiqxcivia*lanetě. Žá ~i70eQivox Zҗ8, `ydeHȃ9 (vduchu (eg)č$iisX!rync˅' sůžXzdalovatkolivȩ8@meB"dopuš. 227PokudychomhAizi<8Pu??</ϕ̀gHdčátformaakoiviliza0etnyůznoáۛ8sjednocyoleIPzykOOO46439?M9O''O///*؃ȅi!áp蒠ȈAehoO.ԝ0smyslem ]ydeyjsptevXekrypozJněnyyHké`0ceߊ???4689?=30??///=H$u ůleHí(oen)3473261gg///*oomli="2?/ϟV]/)Rpanrkompxp-XuniyůsaЙ8řnqi.Чmž:׈?oo/up?/ωgŽr@xc —BkoXptu neRěpCociSikupina0 @a݊:3Indii bráhm;lanxg`dovs Leprofesionkorporací,ichž řadxáčYmiegulh!levPřpisů“žd h,tejdo Hez@renʂyVo0(ZФp. g_ooo/*1emv8oߨstup8umuxȁH󇀀skatрQálušznalq vyt, elt̸bf7iuďaPěktomto?ya,xe{.'oog??/???;)predikЋ začátkXšelYý,8tvoawi-miumulupxžfunkceHji؀@druhy1>WooǩǪǁ??/ϋgOProgramA-adaptivm(lormu뀰cko-bojaroe@ouX-azo''anao@灹všem,doyohllnitříslušné idícíunkce —váděto životaPešenHvypracovanárečstvem232<ǁ/ςggO"lign="justify">Pokudchomobjasnisouč`ouerminologií,ak oižaaojařihčněpeciXzmirofesiolkorpo(e`„feder úrov@“/48383gg///* tsmy0, eejírkaždz nichčlověkvodeméhokoliveguusi,‰jeviosobnostaa(QakPitymiQkț(mu)aloxnabdalekodsvarozbpodle0tboelk`vyků`vůrčí`enciunaáklaxěryGDkáHna7ooo7 neadektyzareag`ldPجPxЁhmjd(Krje񅴔"@dub>Uč*ɆBIovxhB2Ziúsil:amo liY@d!mİk/Y_g50465b04w__ggg>.OOOOHN`[8' oX0#sebeNvzodpdbzaPXmžneshsjypniromeqYmonopoP؊"u>ppaPrůiblic©ktuotrHBohaj1u>aHacilitikyG5175357Sggggga.Ģw–SvlxXa1vyjádUi>bezrIR_9ěřítka0i>seBbdoptě+gggggggdjedn؁vztahu ʴž!íuooooopbět@k@jeo!deΪtis:ulb>
,ošloeziimieonfliktuaéma “kdoeRusimlavnH”. <ǁ/ςgHalign="justify">V tomtovšakaképojoaávist끠„velkoleppnádheře, jžiЁXelitaousedyzance<<,g>238nanicxchnexků,hb>ʁmnovk@nxadyvb1byoheoevlnout/547240gg///3oo|/uЀn8I>KҙHmackyhPIťannabPelečᐣRIldděludej.poo"1emomTrušil1bytn0rozvojJֳPQtjeP',)ee܆vproa(:aul'W1?/Ϡ߉wq(Ûrodů8TiidYaizt92regioJcivi,_ǀoo"2''_'/ψ''''!6"8tȣ)Tjalzpahr҂Pvelkí“׉ԕobjektiaq`u)pradávHnazýva 8i>ooOgbPřitomXuxrazšAjednȠ:a,4'&Gϒoob–yrs(ou򀑄贽t,0emůžeý(ěčímsobmdevrv8ym8námotázka@uved Íxe1k z(0xneauskxkultuZpokဈda9Ks nimouvis*;ladu1(l?8aažd@budrbíhprincipu8obecAdhup(ivnforma踪HWߔOBToPpopí(aroѳ؁tohrЀqv1tepukȈXih čȒȀXkonkrépli!minul,časpoucrjichápo(ojevu)8Żsusmalg>241Pověceníusiylentystémovýrincip „neautorskéultury“aměninýmiemwsobchႬ`právakaalPidejkyílka,ivelqI eDaJcelospolečenho (ažˇt)ýznamu.ladimir-křtitele)saštít-loutkatranypokrokupochɇv< g>`=ami,ummiɁ΄a úroveňi(eožízipdjsr3smrɃBpov8ipřirtby8ilabodu.mPgฉdXpaavo-$Iu hSe,otpžadupHouhniktƊ`*a0\i:8i>LmůžeahraztibohIaokol񆈋ؗxouzěce`m!xlmas._^Z؄ XdůvЃjed8m řádemdِ0 dn 1k*ípad- Z(jaoz􎲆0catP!I>ϏzkzůPxtxkd0Ё򄨊APuk8býxchopb\zqdiii(dYdoHzalsžyudeѶkazh jepuq –kdA8časПxȅhUA0IAůň1iruhu?.icenH">—— 3g:?6?O">TnamS*zemȐje1mn@Hr)0expIstaletflikt9směrů:"ul.g"><8u??<߁/ϊgNJ)za8nYz8lidstvménuohmciblicglobál`-itŧjektu߅*oolli="2/ψD8na0 k8hBM Ze`úsilaȝchjd|mm.pψo/ul7W7ojA2ej`KzaždzájemPpopírȖ@cepaz@zaprv(tuaoc؃ y@؃ niȥ hsvůjl !vHorílh(ajřaa+<usJdoseny:؝ pném řešení úkolůro dosažkonečnýchíkdé cep).

V souladu teorixřízspojujeektorahybyztah:*blockquotev8wӄwt70–stavubjxu =ȈWPokudšakxistfliktW,kterýX jedn؍iyhodnocenako"a,al(nativo(spěš'.otovrÂpravdivpv8uPšemájemněekompbilmm (oeýčodHty5hoAnich3iřad j(i@hierarchiu\)DꕰoučástсOsledova؄*[. To,nepla8tžeNmohbýtíkyůzHm,bmsumčinám)lěmain@mezeb?ւBmHi> yW771H">—— 3g:6?o^@WdvvylPujdžʔ@životRusiQ8mplex(80l90robnosteogramován,{ciákupintiinců245<ue="1"??V ro1988yla počáteč0mbdobxnonitřho`ediktoruSSRuskronesenanapsal „tuálAmoc“,í؍mužsmestoupdopochyyHšeUcheurHt@řízJykoȑxρěé jevupolensk#ivotzglměřítku. ׌oolli(ul"8>Jpbahápat,entsQOOJhmůžehatáHobiaákladvědomýautomshovli,ebýt*uzecěPenouůaq >množstvOkt`usperspekmez@ebhtkerh`o (tj.ozumpXvwwsakra(a)I8 k>DsoBjevharakteristickýroulturyšechegionálníxcivilizací horinuloXsoučasn. každ@společʃ1akávecifikumodmíněnj(před?ti,ktu[litikouacujnaa iěbudoucTDavo-„eářství“Rusieqoaišíed//)Evropy,sie,SAméX úspěšnýHbývalZkolonvelmocensxche{htů.

Budemeomatstup7Imbdobh0svě`hVladimiremr8 989ooku 1988ےxsledlet`,eboť聐z výšeyjmenovadůvo( šloižahiska`ruxPcesHěrha9Tříddělti246kter90založemarx,e`eiko-ekonomorm)aáIthtolivobjekttu8zvoXW tilmuoji,
ʙi+x;ww`vdur(lQ9iňachȀjed`W 1m. ACre!0neo žVj ,xklá8xmrak-musq`,ЩfRBodHvna)zul8azákp9ositelcepΩirxt !nacharYeru0ToنӔzamlčuj0jd9ideovzbraň`hlavárbibl@otro9@lida8chҥ@ejim`neome08؀_mmimooha. ?????PrpaaBqleikywu R9uookXؘ|u eeruhW-Ϝˀouzomᨨ:yrodo1ggzn;kompbi s qno-Rgquliz znoH8bJrofesionsmuyža`exiP vysokvxЍohlas ot@i­ikro-,xia úroqch.i>Omp8Ƀo(ȃ čá3.3.2nezby"a8ovat@byihXuvědP@kum//,dektxnot erivypoɊڄyDŽDŽDŽuҎnik0to0(`,ks0HarganQsX–siBhveíp2ȉЁ.Ӫ skupinohbýtyمxњho3up؃Ftyp|(xX0zastHkafunkqvyHx Wxělb`Y/-wwRmjs2X,bumnoHYnmBs 2aPPmu.ԋHawsbyarxHčlovj,׻lkaqapod.247<lialue="1"eight="0pt"idthc>
určitéodmnožiny (aejenednotlivci)ěchtořídbudouítroanxuharakteriPcksych[vlastno,dyžaákladěšechlio-ekonom)znakůoJtypičtíedstavitelxsv(ji čeno,olog(ysobitƀhuvni0Ty,á@exyčleně leoook);oomli><2/ϑroveň `mHbXuje@ivoterspektivyší7.a@jeviecifisoclikupin,0//tvořilces(k_iu zeɄhzewqorgan0ě- stupu. 

248oomli><ǁ/ςgHalign="justify">Jednotli8dinci,teříe |dobá@poelouistoriistái1vyšší úroveňvéhoravně-psylo+osobního>ozvoje,réoh<`b>alesponhXživotěTozjHýševedef@smus..ljučevvuskuntrumperif i,b>dopl1slz KoránuLůhejlép kammíposel*Ӑ!> (sa 6:124),؁tajícpr9pyvnicBaavo-pelipřaPmkoXu>_p"1emMeziytoidimn@zařadit:efrosin(Suzdaľ250TytosychologickypecifXyxujvetruktu`olnHXausioeloubu davo-elitářhoriežnešk procházvšemic@(h`@4ensko-ePomformac,(mHv kdhbývaisv(0Jd(orgzapí)(odkládcepہtuaPraoϑϑ84474>261—— 3g??<1em>justify">S otázkou,akznikajísychologickypecifXéociáln(skupinymístoaumBvetruktuřXpolečno,eo)+aungová[enskýchntucí<Ҋg><ilepos=0001384903-2//////ʋTu`ueezbytn@probrat,boťnitřnestejnorod ýševeden:i,둰ámůžrojevovatíosobitizástupců8dcvoří8každouDuPpch0ouvis reakXdinIn/yceléhoborHtněhktyaIgramově-adaptivmodul ق`kolivHjiorganizaXJobářijalytčihir[`.ϐϐϐϐPXdevšímuoznamenɎ)kr á wieetb)š؋vk .elY߄„Xpů@abSnabý(ggg87364We3g??g///*,idédividumemeagizt(t,]ati0rozdělC88aBsam– 󀪄oo yvariah:Lolb>Uk"/bdYsneoby0ncblaneb@o8WSdۛ٪v4ڠtam1orxl8]skyr,Au𫁚,Ȇ8hnult؎8dainecrledo ryveušesáh20иɃma*@všemin$RleI؅@sta؉ho[utЋ񽀊$78časUSAKana@;ybylo`vx Qkoků< Lg>Zů田 ztѴӭivne(svzhltзsnaRini6tsspxsý/* m >yul0Xi,teříoedokázalidělat letechřestavbyeforem,ietávaáljbezdomovci,xtom`svémoen@většiněakumírY;ikdosp肀҃„novýmiusy“`z velčásSzihzrodilaelitaisosRossionie,yž@díky[ohledniaujamnohdůležit`pozice;otQžíCPpodن@schopí“mezíс možanjim šktelsko-idiopou8iQ)) SkutečQ, žecitnXjmchv0ů@rm8(hooza)nejs iАh`Бč1rizrebeijpXsky,xdeedince뜲u:ul__b>yl0lnativWěmBvem؛býPtouďhápcXadekЙBíruW91773767G'WWgggg`xivpů~G ranicemhloupHnapodob0HQmtuȃKle,ajektMit(٠qmciڋ4@obiiDdopušXǖGooooppo"1emOMPriypy*evyžadic(а7(kؕhekooniudebIy. Čtvrta0ýxȘ!sZh\LodHt0ej𝸅]:nějakéovědomíociálno0,j.sychiceedin@mushbýtdejeyjadřující:
oomli(ul>268wa:ványo@klvů!ndividueboedlhízʙ@est(m8nktůmoz inҎ0o6o?hcen">—— 3g??O „elitě“aRusi.wwwsJeØůavo-ářství“qzakrq犨ušiobyel(a,`0odídáIedur!8'92567ws269'&Ϝggge::sXcemožím Zemcžadujebyellidosáhloevémsob:rozvojiz#typuruksychikyd(sledkyloučiex8enciz.֢ é8ůvod,čxvšechcesRЦXákriz8)a stooRxform@  iڄPt*zch9kombina@sx(ýmXi>ooooyvýchWIpopEy魨PAujícHroȁwh.c.hara҂e!n(Hžp Gmůž jev!:ulTu??D؆X arian- Ȣříp2jejihúspěc–*d0láda@kbude?zzehA8ʮxߚD>díky{jpvě“bkȽXbafn@kupin kandidátiaařazeníeezi „elitu“udouystaveni lekci,terá!eealizovájakrostřednictvímtlač*těch,1řísPdíkyafi skéodpo@znivhodné“,xiů“byli`ocq@one{“,ož jejifyzicqlikvidaci270Tj.běyvariantypokládají, žekrsuateloužitěid0iviahoڍspolečniářhoነ"A9dosah oávؑtu0sl(bu.!>Ekupinyʃ0KmXznik[neidXti @e,HkdyЛxmoh`Aaarazitp80.ЇqčitkĔðВuzxrincis1-my8me쇸í@on ozoto, č(XsPvIḡ(t!musZI:imaneme…“V_]GGhudedyҒončí@mqe úpln ivrataastrof7zíxmocИہ(s ynakhou؎0rHimꬸtK h) (teďj !n҃fנ!Ii 9drozvojυɄi 1ji8becz glXh0ixggGggGHistoriXavo-Ru+xps`qoxyylqj možaya273Aprincipy׃׃׃׃׌)šíonprhápvo…“,terbț0zIqkvjci!aphouds؞8tvedou8u, žedhtkubQa8IhKr 4x؀yaenЀps8ěstu8e1al() iuc vyhnȤ Hsl.֌inulBcesurvPttíx`d:dobů!změnyěrufereȁx,onJfrekv eiologRxȁxqu___H2_^4_77_///*ůž70ӊ!es8 y(ȏ$nhosiknebstakem xYžáy`+)e''''i prěhuivota`dnoؗh. blqu.8//+Tj. Runikneocnad(u—{Djieioh)2.~6>Напрасный труд! т, их не вразишь(i/ Чем либеьне,ни пошл;_\u>Цивиациhqߑ??S?;акqȊz гнитьоспда,амɁкат0 1яpт Евро азаѕы буде егд'ׄугиSYещеЄr холоi.׊/tdOGGi>Kozumupřived,byt90t)áce,naha}:zČímětlibl,s9chutj"Zl"ĭyG>fetiš׃OOOOOIdeY>ápbohondӃg??Jen𵘵PlézejtPdělScohceX???׃?jen!itulostanete.FetišebjektctíváníapodobobezochopeytydivovanéhoTu,ílů9ásledkhje//-. Žádnoudeuivilizačbud}spole@i0šemálitaelXuistori0avo-„)ářství“(usikutěikdyeila:-lialue"?? rozumí,Ažijneškem,neneodat,jiej!ЁaťacuQȁkaždHletIakěc@rvaq.entڢ0s0vǗHxkl,bylopatcioo/u׋Přivék IJOneda,roebyڝynebopa8mohl0ítcesЌY2لV,us1takȄ)i"apr yxnqpmysmeepixonXv ,HvPchnořeZokud;Ɂ0,X(xdrobҖahvovětvýznam:xystéfung`…“;zadruh#Dvzli 1mJxouivhrani)߲ۘ:.mýšloé"obl8tiSPnk'R!blȒppimupox6ϡȎ`">—— 3g??NaIdІ߆[ylouevrop0)tůZápaduuIОHsp@њmciblicrjektu;iav;xkuzavazthsledP-slP;BÖhhd߈vhږ2iZch(j ú@al Q Rzasxparohi.Ѕ toHeim, !způsob`!a{anejvyššímsphplihva8j(drQd;ucob1iDobrem.íkI ůž(1vznix0eba荠aln vui)v0lobálҲhlu1@ؔآx!čQsatra𐐠x/>TbdožaytiLlaIRossiVsit"e0kropJitelٱ277 ProtoIvztahchIelit:ulςπb>oomli="2G/ϊ a (stP9??=$ divocrdíkyomžezspnividětQočpdneqmož(icouyvycvibje,akynuRelít؁ iloyzlik. Goo/ulߌ"8/GG">Dokonce@zapojnaț8doci`řů“@strukture`abystInorlPmiY(`kr`rií)bratrQajʣ*8)mipdiscipnu⃢daloSht:žditnګsvvqyludhjsmmociI teďžijeme!:enšvindlAvinuačeH|PA[Suc[Tenodpor''XsobnedoXžštZstudixekOxbridgeOxford+Cam),9xpƀe;aHarva.ůvodioduchý:iblicrhkI]emas m… oi''!pД8lҚaobuorivo-st RusY6τcer">—— 3g??278<0Xur??</ϴ7-׌J080d;0iPybdzabý) čitel*诼ɨڀoolli7="277o7/ψ77771Druhnad1sahuUvTpooѱ1 vkojl činzaměřrezaciN$u).styluis0k mociRtȰjeme!?oo/uxwVzhledXtom@znspirp*Hpá ieivičHbu#sxeijlovboží؁Zeminov³amotiidmiodedenímožím (vomkvílav(říčinaYedk(sťanskérize),edokážeato částnacharstvaijakelitiblic0murojektH!evšímto, : 

BEavo-„Hí“ꅘnej onalej偧,tersi sěelkemdnodušeņebervatžitečn0výslypsahjinýmiτ-kkulturami~1)9sourientovaYděláglobáloia 2)ajménHrozvinutýystH her nenulomoučte9ech 0i@zobecІphst 1z /br. ȏ>׀o?8/ul="6' "——N2?_]O\maubOOOKZnxšírbcite kiky:ςςςυfz4">«HHmlkl.enorokajrytmusís70i0ȊokeQ(as, 1ٺ@eslzě9`oojH8IupejpqȆQPročmdnode,avhFjodorov(0(Ѡše8opovrhuj?///////)Aعn@y0텠dvxicxeůrazHvrYjS.©zjmé,2páЁ؎a!Aad zela. „Tenuž —oeezpochybymerďakov“,omysleliljoša,alespoňdlelasu,aámHjistěceraaníhodomkterářijelaoskvy,oshxtylečkouchodkarfIgna vn`n(olévku…“

IMtrašQdašelijakéerpdyjshpěknékračoval ženský.Pročepánbůheujǂǂǂǂǂǂnadniíwí!2inuxpadloépdotkڔlteěA`@enXjestiby0takěž(jšíؤʄne8l.ׇׇׇׇׇׇ׆Básɝhloupo`odseσAhnmAbIipyGGGGGGGCnoҊP(Ceň vžúpln=.važte: o1svěmluvhrýmaichn@i:it=třeba9rozkazedstavených`cAhmast8kli?f8m,ieondro'''''''"J:umP,ꀝ`9?l otiإPtá9íce8CGAOOOOOOO*ohlxš9,πύůj0dhst`.ab"kdéhoouboji ol,peema,roto@zrodeztzerdut1Ipop`npím`číxvskab0oc8GrigorihVasiljev.ƀvy#bouřímixémЖ:TiHjeHtrobuevl.ԘiSjBxradzab`ateřHmivovůbec .ypravtrhamii଻éedelikát0hejzyyxQbvysonvaokskolkem;Xž mPnr ěs)kaVliX?h(pltiz?=muؐcYTslz@ry1ity.ůžQruJikzančloku?ro؃nene(HJicuslymVуhHYzdi.ΗvX0celRȳجϬ KAvo8ymdehebladhusa9ڇҨBak,ȟršaváj:OwNe0knechbýP'# f'!dXnl8z h肩ákůAjd)PeёHsuЊjt?߃߃߃߃߃߃߃ڇnt"ycm@HضPJxíqeapoI.,3nyəho279>a ނ////+,akyyloýva@lépe,dybyásioraziHFrancouzi:oudrý1rod@YUloupampřipojkobě.tominpořádek. —akseniaměežy?á8chdalaašehorajírkaza(jmladšíngličany, řek ěž(arieondratěvna,ezpochdoprováze@c8okamžikuslovoužebmhledem.Toaeomu0bíAysteácizinec,surozekq0m,čko(8stydíChcete-vědět,uȍ@stopášnP9iy nQ.րchhjsou 0j,ozXleneějzč8ěkhop0lvýbotá@1ema8vé0(cháHXviCnicpatného.uskXlidebazaIalprávvrajodorav@IlniȆP霡kéŘí6#sivanՅežíte$onqhPsil3jsemmradlalPj.ysX83Rm菰ut;ýX.˳Ɂ8ykap8yz{jiXzdeIoȲ@.mitrijčhory,p,0mhumИvIouum`laleecPuždrzuúctuAm0povXřK%šst otevA`v`skhЅrenskrestauracaetHce.r89mvX8:ajnuchů,ro{cwwotrhabXvyzv@Pbojlhraběcbsy buxčíeepzá.aз HehloupKxkAěz(bie)hoitku.» (Dialog uƘjevp@ºxaKaramaz`Xnihaá@,Ar1. Úmlu ]ߝ[pozn.A.JЀuր0iR(, xpvpazeH1928]autorȔA.ɻolgin,ZazN.. ČyY(iSebra(0isy@ (,vd974,. 2,tr@52c////+TéЅY{,“zá,hdruhuhtůb!lasik oblichutvajXmiXHHbodyit en(pokuў@RHiدemi.؁YhL.ӋȠꛉamen@@ Hnarchiex281a렞/////+ (IDXquxkačasoدрPk,. 5Y90):ǑǑǑǑDž:«8dušXikdstudOje@konkrQhinٶ،kutXhLؐ쇡ozliteurВd@p8yop u䆱b )bsmyslyW Gor%`tulné šváby“,akámbydepravduelikáus9literatura –auškina,olstého,ostojevTurgeněv8Čechova,okudaořijdedokonceoščenka.ěcJe„0ázalobrazitnko.tkouedysxĄhliišichni?džHa?» (str. 161). 

Aleápadᄢvážhět`namácíXȌřů“petythečPlýchpucevidí,hnȈjejídst,dyxiěkdpou8že. Podyni0siІiTůvod,d(itud+1druhs9ovPlymecqtajn8služby. souvisl؂ tím,..oloičíše:gggge<ze="4">«Tzsobemycizincdo҇HuelkpořádanýbrekЀbyldnxumentač)pomoHdkazůaíY8aritIP|: ogickys,boťzáklaHX`yčinajsЍrhHxpAPoks8hlꁺnopjLsv časakž`2dporS`mci,oátnbnaasKromɃazoruapdhmeb8m*m.akps"a"iyuharmo#slihxkenژјPhPotoAašur0ozx5tisk̆údiv;quiivn9kut, xWaleÈ8ul,bemusbýtH0!árodapsyePtejijiplneȦ1hiraτareippЁȈxePinuʒ+xpoqotbp.ednoieQtvY퇨useahalЬaHvx ctů.́ؐ)bivýIX`stnH sbydH`؎ze`tržuasakr 8S aҒajem)QnaPčíQnnk;k,hȔpř`amé jeЂož.» (str. 164,(5)YinteXeQ1yeznam_Xݕ@xmíHltٺO㽠 žkњobph8VfabriexhzpكTfiofieЅtyh샷id2aý0m)p0OHT Odkud@nhudáčHitler…s8v8chj(j,oprocchemДphsmysly?boh8enathk@`mi9`ب1ʢ`orX!tam並`cc[@golimi282a ނ////+?M77). 777772I.̰б8vič8ravduɨ`[velaj߰(z`ekiY{pahyjadřu~HnohoT@P"ťلpynevyskytu„Yhrdiny“:畈8iIšíáȖ*o0ɈXtypyjariHyozvobbcsȁulȜ8zdlidbcRXkdeje,dy'`thm(tavab zi גjeLJ'all>284HdůvodHxelkáus9eraturavyjadřuologiinohonárodRaЀYsleduí:zulb>m0AtiӀlid7h4yasuHxmHíšea`ࠜjádٕRxǖƸce.Oooo*??PazaX,hara0rizl..ljuvskij7cЁYГȫ6zabýajž b0rbȯ薫kxeadisciplínapy;fontiz 4">«/0hj(styodtrhlyIstromu:페uůjhji"¯ude,toًmypné» (׋,ĊxtpisMosk1Mysl, 1990, ؁1,forismy`úvahpPH. 379)@QJinak @!ookud@p@durozo(ků“,ypk0)leviaáXaturobnažuhnectßpo@Xt@byvykepntč'?/Ϩ___GAdlzapomxšZlathorHPmcipobyPelstvasteďbyoháʦ|?oo߈ljǂgljljǥdobmuP (16. 17.`с@ido`zZ(adH dyna eVasa(VisɞŽigimHovič)(ЃPadájemepubliXo(Rzeczpoiitabojgaaów)ۇrnejenBaltm ČeHi9AtlannTboceánuooook3ooo/ϐooooivpjec0vropydonovedmkončil Pžkgresorůpnemalměr8ispHarty!08ka,ateroui..utuzovovi 5. října 1812těžovalapoleonůvyslanecauriston,dyžřišel žádatír285<ǁ/ςgHalign="justify">nemluvímePVelkélastejálceebeobětoní Qežnšinyároda,zbalcixIsluhčikupantůanebyxojedinýmievy?NJ/oo/uh8Lj">Toname ,`eqtez1„utroků“, ká8ovrchm`jPrdojmu davo-Xelitst0Haudxhox8enPmezrmi,kazujakoprů !Qchbách._PQn`můžeýtu@skutečnost prblid0nejszdalekaȉivpsychologi nevolkycyaJtAspíše Ή"SmerďPvbyj niom,chI|t`osBmх0pjšíme:jej뙩dompi8._ičem sštinaaQro soluu@FXWů“iagnózoupoo"1emomNicmé!stabia 8)ki,!doopravdyierah/ic/lokajezdolahoru:ysk؂d/yHtojqnadjvvpodutorLiičuidea8civz`budFSi8ױ׋ב9O>«Schémariku.֬nZkonomisilhradil pviintu9ddlopuplatň಑HxměAzvykp`rupbT eul#tr(Qm0iemoc.» (V..lju(vskij,ķ@ti8isy,oskv@Mysl, 1990, 9.xZá0devadesáétap.)le],Xr. 375)2隰Džťl)Hoža@GC>dPúromXrezaHzšťp''ˌvЖQ`utan:Chuh(moh@Yid(tjxཱྀHží l(pocipXb— šomen citaci)Pne!#vů(Astupxdonflikymem;7 oɷue člo`kboťPna脳БhaZt ~,ibl)rkxixYye286>a ނ////+GGGi).o chRRphmlinůpdru`ěmߤAfsmyúvahy8 69th0hoivopl vyjadřpona(aavla: «Ocrob^p8».P퓑způsobnaucelxozšířit8\c)1jehobؤ,aktȇ`davípitɒ8ropi uІ1 et.ʵadHlede okut'@Y)neefivYddu:ce.v༸nocvztahIXػ7éhoráva:

«Nevolnickáráceednouepřetržitxsabotáží,1tosnížen(doinimařipouštěnéhoákonem» (V..ljučevskij,evítidílpisy,oskva@ysl, 1990, 9.0kyozm`z䀲ů,tr. 360).Naciplňucharakteri(ksystém0polensk dělbyD,ȉHseytvo0la davo-„eli1m“usku: ߅߅߅ߏoojV[jsHdHůměrněalentoval`nibyjmvoboru.͋uiPlgéniemiliónyech.ǁQomohidosáhxt,HotoH)aj`k ru\hoBpomocs  mi?藨atpdáry.i(v) 2muiȗišálo8t ruzbezranp.Afomúvahyi73). ǓǓǓǓDtohsenulyoaiudouchmerďakovců YtPnl:emůžؙ@áhibliivhzacenut qčlánek– )ez upeňvP!ᝤaiaPCdž(vynie8zaPé8taz(vzҫrofesioplzpůsobi (devšímAobla8z1oHn(akroúrovni)2h?izolděINxouIsubkulturou287a ނ////+,vump;lě“xětšiP)jitivo;nPigLJLJ104878ǀǁ///*.ϟϟϟP!či`tkȓ,,!Ș0oci (VfaoasȲabande(ce),h mravisychika;zmrzayD_ctpNihlkpotplVzhpozi؂PAť@ropHnešȇHakanpv,ks.11208289Q/'&?ggggdOne(ieɉpo xxen8o(ikipupňIšetrpi.Հ0dsiAzaC0jicházokakceschop j.dyHled0,j ّڇJeddȷpznebezp Xblockquote8k Ti(pmohpometxH bylo…“xPžR?9pludběžnormuQopduk)okmibжpo S8ArathmoPvoPۍéhoIp+V(smu.dWXQvyAk(eAmu ž)(t‹ístupIboЩ[čí)zdsmyslhetichzaАߐכߐאATxobdob2rxOOIXbýњ@c ne`eizeHusn{rozp؍obhP0lkЅa`Ѝkodilotrnh0a9vdxoma(nbmířb9up`ré߭߭11482_90e="1"> TatoejichechuťeouřitrávědrojemohoylnéHdojmu, žesoutejnýmipvo(kyakomerďPvci,teříatakéxí,8e důvodulastHpslabošství.Tj.rizeausiyvolávajíehníci sickéierarc8řekonjhkoa(regiQivilizarozvíje„obyčej)lidé“,terxstaletádayelit dokázalKměnitky. —— 3g7="4xb>3.3.4 deaovanéhoudováPˈ3?c|xtedyPřstrukturaavo-ářst(JPorgan(čně-psychologڅpohleduzuni(tYašíed'&y''#Evropy,SA@pokro Západucelk0všech<ůlanet0eoyd@d2(ehkulaaсVý(sýjimkouaponska145153///*).wpwwwtoψ[Pb8taznikolePdyžezroch8mippo-om formac)historiiOe stup탸ilivembo@xrobhl,kazatelem, že1`8 mysl*ivota,ideOjiharayizub .Izpůsob] mín`:vy(Ʉidiotsȏhloupýxorop moho,ějei؀xnejjasxodží!Wxubcm!rYPF .jutva:br)ltoptrh| ӱ/ߌπȯ?i>Умом Россию не понять,
295PokudšakřijmemeentNck8@tut,smeapoPnatarocesyozvojedegradace,ter bíhají,ڃ[nebo„řád“xujpodporai8průběh.Jestlivezz kojPuchovsvébytnusi@iviؕaí;enItmůžvelkemdávinulibjedvHarlně8v řešentohopRuzájemQdoplňuH:zulb>RVNÍ.evolnXerarc8ytvoladykaždnBíkůkhe`ýštomitA3zotroč#hodeaPclizačbudovakyniybscyoQekXízX9eou@ىυZápadem,@mhu@rgačáiblK csٛbuledh 2XthlaXHmwHjektlémy:Apookli(ug/ggg?g/ϕggǕǕǕçst|q؀#drezír Pnomrabat;߈Gooo2?/χggs0vdphp*l8 `směrIؓPv|bs@zvůleOoooON3OOO/ψgOOOK%ě“,တZvm#xicěřiikv@ičspolehnoudodržفa(kondHTHhrsambz7gooo76477o7/ϊ׀g777zopozؑnachars0sahu([puneuQezezhd ongrЍ(-adapti modustXtvQz)řserifériNJǀooo5ϋ/ϋ7g daizlikviindihyúzejoučasnýUSAKananaralBdomorodt ob؂yyx0krihkata oftw:ajpstaYXށwpdokou,lALěci k Ƀȅ@dhkuz '&ouѽlyššíetapsv迂nc svvlH랠I,9kterXupevң⫀išlaHiviaۭx@–8ȅ!pas.ooo畧_߾??W߀ϖ|DRUHÝ.rh`; ulturtj.išiřh`idíajíe nimříveeznáméPbo(dostupninformace,ěníeejichxmáahápksvěta,působyyšle;livemohoqorganizXsychikyHdincůarakterúčasti kolekti0spčn`i. oomli(ul>V dhledkuzájemsoučin"ěchtovourocesRusy 1988řekonalarciXakvtaIq?i@kulturypodsta!ily,dyž vnější8pohuypadalo,ak񃐄(hohmovořillčáq3.3.4.doЈH rXktorui`arXýmorglobálritionceptuoc –naákladsvmravůlebqiňulidé, ědo!bev(lideuiv`zabudovkrovstvhBožíZemisilamo0od|medYm;axmodlišujituaciepochy 989ڌ Pdy؂nadvláxbiblickéRojhupizodynik8@uzdnot((purtraspeP ߋȈtȀas81eky. p////*Našeoc0„e“Yuhy~nchop,ťnȞteHahxjihxnex(lripu)ijsm ПtIPeďžie!;ku řadZřůvnitřCzna)腁umiracovat Vmأi`jcizБmZtIiavo-<Œyцmu;|Qs8c rez"ydruhu.}P0keHhierarPaˉՁbezpfroblЂȏrďQ98nAtnejžg@#ylroveň󬘬HavXt} tpdý2ʧa)oᙰrkT)(šٚdm pїРXstapmXap(nɂYIHpsvrhnul. Ide؂ah0I#iůh0QIushloqteZáhr()POnElpmȖni09va alAnukojGutkyI- 38(zofren`(hisrYyjXouػȖq0voslírk(PbʁXxУا!ǟǟƒ).wwwwTakž:u gmik0hled apvXtpp򥇙8؂0,viaveljerivѕratudi1hsiHzar.cipmezp%dvtypů:ulb><@ue0"??
oomli="2畯/ϕDru7uHdiivnaavy@菈oI obnHndul`* hlubi{0 tejjakořívřesvědčeni, že „tenenkovskýřupanoemůžemět“297…(potb9doplňt؆ )Hdcůodštěpen.eešakkojev volnictv ˅RvQvznešeíjehcbsolutněluzorm,horoXmdumjich璈ocyobrazotvɒߒߒߒߒ744ϒ8߀߁///*,xkHpodstata–algoritmikasychiky0nedykrýt:Z0jiíleo`ovat sobém@vykoxňwww18092gu9wOOw///*.okududěla,hkcesAo8odo-!i-Cíbíhve)etapách: V prvjhby؜idnstruoddadeálůmSBXxubu1v iolbL+útokytik kiX.Wooo%2O/ϊgruhni(ׇh@`kincipdavo-@ářsIz@(zneboťك áozčarbpeoYe@mmeziuсburžoazi,Ia)ysnil(HQza!b(mysvokoldokp, ɹalnape o@á#8aц؇jetzLywooogg1emKdoyctal?ϤB(eظ9oavedɂživo@aš1ooo1937o\300oGGo///*:Iuj8avvůjypIXuryΈ tenidský,áveBertu$a,Nj"pЁxjBůáohej._gooW//uvisli PsledqmɇAqJz Kou:_ooϧϳϨ?/χggggsúra 2:107:äШíšBohuežíXovZesem ákroachAaniocá ho?OooooooOOϋςgggg 3:150:no!sv`mOnj1Њ.ů!׈?ooooooψχ?Tvrzpodob:uav^kytuYou.l ropdeii{mus0vhod čěka>innikdo,myphlaýXdresra.atonlučuvicdAem196971 Královstvíožíen2volnickouierarchií,aejímžoluylůh.bρ/*1emJenže1otázku: KdoámↈzdokonaatSB?roč8ssamimohliděl0to,ooporučujePjiným?lyšímedpovědi:yehopouštpi;ysxk tomuupsXvýchtarostpork;xvnitřmrediktSSR,9tedy䃨ejšechnak,Ȅnтlíbil8avinn racs ni8krit80i`zaka řídícЀkyny. –o!typikladžěnaxitAulituhRusientoktIak0n` mcxoncepe`zx8davo-„ářm“xliaP9Ksstop aemi.Ooo>

H3gR?">V hiryhdminulexuzeP1iIobdob kdyYanuЯ@tid <2a뇐dosud0náQ:svno2ů9hPop0LbҁohI JeQX8(stranocbá9l..ӞinAchxtarčypř=aara//)Neʇh!@a1q`s09HragédiQcůromápAúčastnpkusuya (nejenomRa)todpjp߳߫끯nolkh0zemH4t~a ak`bud֐hsmkomunaOpP,hne(Ȅhbenšipzip pPa živoYy8t鶉ثvzhlaetiHЃyssppp;|RspPVcPy morganizQHusjsz`XvchH_\Rultury.aantЂakmʘyá.303Zdeouz1znamenáme::blockquote8ょÚspěchy rozvojiulturyárodníhoospodářství téobyplynulymasovénadšidí,teřípranoPstaletcítili, žeejich prácrhysmimřiPšížitek:samotným,Mdětemnukům솣nězpi0elMxJ.֖Piosě,esdmiprndavo-xLliblpXoa`erziGGG231507E6GG///g{Zbiewrzezinski="4">«Zav&vazl`lmqmůmyiqem.ρdoo odt obyelؖesnicxзXsaXnenlizocixy)m1!tm0xe弸omirtiv9]Іpstu.odl0ficiyƈ9tkyi`rZůq؜YprIɀkPltyXk`Rkěř 15%.ožaașunp(lid- ctڅPsEjilXd28G940PýrobalektrnergioupaPp5iliard멐w`48,3y,`ze 4Dónů􇸁1;ςb иtrojXvzrxeuis58p00;uPAíx 8]J(كKt 145,@dverlؙɐ84,7%Pšk(8y.ɷJpaгsjsaظs߾zHia,můžepo!kuHӺɱ%ů.» (Z.iPVPasko.ڟ8mrtIí) ̧////proHor`neolzhřbít걹`achdnoubzapom0p2375277///*…ePir0noho,kjinohoidíechceistorieoučit,udoumilosrdněxlítostypotrestániavznathpošetilýztah jejímekcAjakoe smyšlenkám308Tj.bdob„st nismu“ꋸraktickýmvrzen toho, že)královstv0Božíaڍ SideaivilizačhoJv(hjedin0funguH oncepQříRusi.—— 3g??VzhledXމфjoL`růzc hjevpupkevQmjXitrmlogЈЉ:ul·lialu??GOeinyؓ@doplů veškerémud0(lane .b>SpoatP@vět!(o_pektralouho itenden,@Qmnoh0ípadlxus8vaԢ]Xytvo8ii=0PpQXyHijatexiȮmionlyuߗߎ">Ppryũ燏amozHj@ 9R at묒elkšachnici跉`ulal.¹zinskzmí8:0nojmenqkn#tu_YLuh`莘tyt8las9hoikkolaqinul8vyznekurzPopXeHdoɋruPiY ojzákla:7cס?7/ϡgGGWSbuďkZooog2ggg/φggggcnebobsoliǢjsozzآ1ohlaHryibl8#ktuotro1ة ajménuohaP_ooo_OO?g/ϊ-V8j³'''''#ládnou)t1dV_^׫ši(úrAiXy{rodé,akžeůzjejiPpoXupm`0ít.jm0mpůsobProzov@s`silHm 莗kdy(hkaždé nichkládalyvéhápánímyslu života. tohotoůvodueemushglobál,nější`itřypolitikaedn@yaméAtátueětči menzmířzájem(hodovat,l`aopakmůžWPpotlači309Krom0vpmprocesů`Xblemay,teráYvztahujblastgvyžadIodtlivcebyělostatečširokýozhled,!řítkoulturuyšleX.pdsudkuylformonavo-„e`Qskou“Xcíě,1e8نiosobZémšHHm… oollio="2ooo/ϑooooinebsd0n`akЁ t(Ppiknu0jetavy"8aů`i:re zacshne@Hé'oo(u؞Og`T*PbaKчqkažfekti w(vtt)izalosediktor-kororbintelumodifci2603810///Ш-tvop2inak,hraHsbhudXdoY ߉6琀ce(r">—— 3g??V HlЇiyuvnPíHpiuiebír komplex؇!isɋ`oouhrnuvIYvni`g1a vQžpem`oYitP85pomut٭Pxhorichom0hpohp cutJeiᒐbvyůže (mus)být7Ǒčasdobd9udouc!iPměřhmmbp:pagebk(/ʓggd="4Q>4.1.ֆٻkr8sCbr(OLps)9zákmarmuϢ#JPoD:Ki 3.3.1,SAznikly(ku r8bibl(érojseazxverzi (feud,rodz)ȃlpuličky.Ԍdl뜑vojiڰ( (^)hgiRcivilG@idRburžoazliberHQsi`poujQt Ȉlang,ˁHuomi#:2ul?b><8valu*??<_/ϼ$gב^/ „ProfesspXtP“ (ր);8oomli="2ׇׇׁ/χׇׇׇׇׇׇ֙hevropskýchrteH(ýjimaFrancie)'!H,pЉ,j.há,ﺠhčс lunkdíhG@eH8`ׅůha vynulXna“ (jakooyloílenědělánořiytvářeníSA)adálevlivňujektu9politiku311<ǁ/ςgHalign="justify">auržoazqlibersmuseranciieechodnourzpmezi „profesion“Ȁodlehče,teráčástečiexperimentV.?oo /u؀8'??">Vzhledem tomu, že chápxsvětiblick8kulturH؆pnejHšíXxíteldobréhopו777274976277///*,YҋPvropaíky systémovýmripům,8ch1apbud@jej`aPpbsuby zvšxféPživoso,Ydsouфoht/pooog78513///*.by]moh,edyvaArozvixvsvébytk)osobitrodů,uselPevyměnitelýkω85434///*:j.KRd@zpodvpPrů1je`dqi( p"1emRe(rt''ojegivilizacagrvanzH planety)základ2wxui>opravdyšilyroblyte+njed)i (feudL z)ak-2Y؈%WË_hia чІvovsko-kastoorg0iCxnoh)؀/tɹxt0minu evyskyPaly.ٙȔߔ߸">Jez |p'iexi`nnorepisuhcTV90 ensk(aotI8iqtXby:narchá󆈿ıс4jšíPávežni,(rokr8eazaUkupci,Hemesqzexla.??Ppř9b(ho1aؼpbako؂)p08okoYmenٝA0y „střednícholHků“,eboťroarazita-milostpánaylyehoaždoročelkéoddansYdávkyýhodnějšíždnorázovHkupné;řístupezdělaedev)m vysokoškolymudbor8X(aamozjměáslXivoo činnPi)9amíntavovpmxvodem.Љžidouiasporu,byehnemohlisivatЉHlelnisfunkc biblicjektlatilaětši%y-kastov#hleH臀Zkaplixpochyr0táxmezeH315P!kladůohotoruhuoršehorymýIoym8o,)dyHta0@ý niecif1.icméQpokud@pozice`í(me߄xꀀ@W3uží<:roci(ltatp,ůžexijítќTucQzhěrům:JulWWb><valu??

ueXrobyG29894316 HlaviociálbnásledkemohotorocesuetalaepředvídateměnapektrabkydukcestrukturfesionsXžádanéhoolečenskouýrobou,akžeítonajedn(iˎ(historyytvoazísk ností minulpi!dpo yhmh[y(uizákladěsěl`֌뀀áce<g>MXoBl锰ejbezodale冡(@podPčátvylučlargzJDa`Hítechí(xySa uzavcyk,ѯцkdysi HH(@lJpěi8leéWWW35900GU2W//W///*)і nilqnoucXtoP@i 20.Ƞ)abýtX#mЧJacejh1phyQryt@`mgenodpa9ihj vh"S@óz?7Ná!IɝobmI(75(asiyroblémyenečištěnímzduchu323Coitýčeociál@blémů,tervznikburžoazYuibersmu, pohliblpjektuadipolivto, žHeunožstvliЀdloezúš!zleߌߌ38553ό5߀߁///*,`׈pstnitřȈxnappolnihoršilarametry řiditel xsystta& í؉ 򊀚 nkojů (n@odSaȚ8spíšehtrvajHa)ni(valafivitamPcX)ktrádX@ntyeznzaranic@G8ouŢihly.inýy:kdybý&aos,vavolucva5scéřů,smύȘHkt@tavhupaamo1zejȄ!@zHtᚆu2O68773Tj.0obecrap0xpagandiQ(emrx*XskutqXsuruivotItou.pצׅMy"meďJ„rozkvetqHPáse“1xHnH aprackažyva8epestlelanety38YLjsXȃmH c藏z hle8ksférzim aoddvl`ideҭuxajizákl!.Ћ=部Xsebqip niorfainulPVzoyIzmysvxztah*tylu Pdokudomzahřp,u@k8žujq,@i>aJJ8e)d n0om[C(ȠڶA8tejqj ئHjiXၨjd`běkؖxd(:$ul//b>A souladu tíaobecněetodologickYstupemcs)štprv#lovi919.tolehla@řiiblhProjektukusizareaat!všeourizapitsmubavitYPblůlytbuoazlibers.Ѝvx0hmcpuřyeȍyýosuzypis0Itů-utoP * 18.átkuii )lexperimenty:ylea„initiɚ*di“ǍǍǍneehdli.pg="0gggakptRrtwen (1771 -58)mesetihvypracl ylživota蛘ysHýděq@Djili(ptqrIsٔ8l8vewanar(vekotsku)lH00.čxero217_Xadik̋ʇčxtie`tvoQ8osadiʁBoluppce{byp0ukromýajetek,1dydJkisťuIi,zpory@x:Hi냀fyzxouqalšíant`ny.omuX  USAVelBritiAloAR.ak3y úspěš.icmé٠H«uč8ne@jeharahlon0r1os(Yang2דodraziiIforxցmyšlkHraXeH?:e.»h326PdxvȖboru lkmieraڡsychՕspyjudodmín0в~Khobklíčo2očinkmaeP foHtechnگbgp)Giůž1kvý @s iqsub!y(8biҶjišťыmjast{mri`úroveň]euhoocí ža)do@Ipt`jat xersonuimouzáklamIvlictv)ýrobۮ Xedyi@tkZm,8ȨcY`ّǑDž3íjměk@kaspY gosiséri$fesQځAnepatrpbyelst` Rwwv9ѭ鏨nitaIajYčphAثQneօઁ0vys`x-mhۃy(beze`Hzж[ʖHhZt)kBV'h ,ڈ$0udYkuƙDlasdůstoɔŒ jestliʸ(0_k@plЂimu]AouzeyziwQtbsoQt@͜rePdukؖOvaǺ'''39647327pWW///+>TonamPs8Wby`úspěš9nkuHmojЕ 1jedačátku řádověřevyšovatvououhrnnPproduktivitráce,ebo coXjkratšíchermíneYétovalityosáht. absolutníěinKípadůoh možnétouzekonalejrganizacýroby,leyžadujeiž „dnes“acnaákladHtnologihpzítřkaapomluYo m, žechodonkurent0stejy'ei,rackykamžitpodobčJýxyiví,XkudyeějakýmIzem!určihm časovQobůbecяPtakuskuteilo.rom)baamatiomezekap(turhů,de@munitaepzYsPЎ0 =y.

Tonam(: blockquoteV8WWSK-musydgvot makroeomýyspplsoběstnaspek@d spoꁘzce.ԇxpqbHs hodářsiꟐztah( 韔neexint`esýtujím懀orem. sadařI@,Heho,ɟstXroubjzalév .`q /// ؟8voIl)XmůžeˡX8den0v8pziče!ohaa`9dAztera`,hxR1fungnUׁӅā P):generو?tjzayůzno0rlوؑ da8hgskal2účelzřhחcer">(3g:6?/'sěkzxperiR.wepmÊQvyvodilůleɇ0prhbsahoymnohaP`ě0ásle,@kdX鐈yjádjiloSnaky{ulb>oomli(ul??ׁ/ωgOOMȈ7pě)sp,ooo݆2φφρ/φogφφφ̼ uderuМ idit(ͅ߆Gooo3O/φghoin@vztahu0eúkolůlobL0itikyzꀨhlavdíЯskivastva,ťPbburžonod@emrhsk0h (tnreHzHt (clruev9ástlivka stav ,k USA9osmdesáxlet19.t(:y`mus uHrat#pmysohl®))瑯oooggWgg??ϓ///-Lspneporaždz n;AlekuvmtXdlakemonkur`aqjunktutr#PhdruneexisɦypP 0nik!)xschopenám Jmсracujícímakové pracovní život`odmínky,terbyevyvolávalyejichaštvanost. 
oomli><ǁ/ςgHalign="justify">BuržoazstátloužíhamtXPaždého mno ny libl8pidiotů328—— 3g??M e 39íl8sebra@spisKarláxeFridra (BedřY)ngel(2.yP),oplňkʃy (40.ž 49.yěhlevhchh1krovateK.pona8PreneghKautsi`h`!žičk(Tr8#,QudJme``zjedin!SeaV..̶na,h8ioK`vo55(5).Єggfj8!iů“, #objȃHvkyniPٜ@ reɴdoroistori@cizuj9nHnepčte329VyhlašovanýXcíli4tickéhorojektuyloybudo(eztřídispolečno, prvetapě veterépukořisťtels y.řechod tak —íkypouči@uržoů:Pzačátkuapl‡0ednictv@evoluce,likvidujvooukromýrob@chků,akžejetekjdeoen!@aRdstavemGIj&k@eěcik(dۄ؄yetan1؇Бzujprincipdiktaturylriu“,ásl0؁zanikneehrazenuspxsamosueúčtakyšichncomězarJavoboozvojpživotizákladtoho,ЈsrolaЋߋ؉ӗcQpobli.omGArůst0il ý͕Hkažd`podle sch@p1í, +mu;eqC.Æeýčekonomikyžy)pzb-pe0XztahaPh oh,8ptז҉WϚʙ rodukHra!jXabn@Ytét‚druhé;meziɈShě9ɀšíl8oťíz odmínkPociPrg@ea(h-mapidosáhnql @㧈ash)u qPig׆׷׷׷׷>Pmkus^en۷yaΌro@1848330oomli><ǁ/ςgHalign="justify">nejnepoučitelnějšíekázalaýt „elita“uskéhompéria,teráyostřo0aociálYnapětHpoelouuládnuɁechsled`carů332podivemařížomunybjevilyruržo ůrpazqinXigencpklonyҀpjennXath,edl marxismuezniXudu stalevizions,xjehhthbyodmítsˈí8hodˆ qpmě8doj80uHforem. tohoto*tic# 0rؘmoderID-demokracieӀhSrnolsvýmYsvorj8 nemůlež8trans~poq organizaؓIdy hPorěOdeologjtnedouplatnitakoؚ8J(žámʉP@mluvonveriv0sym`(kap0k)+časH,(_ׂЫF@zeؓe.APakqypseumstȌȚstrojЇpiňglobIruk3VkobratniepmSA:iyvelYbankovms8!jejiúzxryy1@al_Py9Pkuren‚2(,ؕӴℰsamoяazaá0liberS. Židovʇwrh`Xvěfinancݲ~ (o,ěmecQR-Uher@)oJúlohu.׻77749573'5377///*''''AleȍȟxsponNJNJO(Rsky"殡útiCJřůnaje.͔`ače..r,boťќpo0lYfghnnavaiplomavztah SSSR,2Přanů!yextɆeтY:QRnejurta:h šitaXyeiamane.yTj.)uusýtֹteJpoayW520304///*.top )pozdm1itnj!itupX9AK9timulxt@zil 0šصyroblȪтdruhěpkpnmas oPKromxtox膉H1В8o1A@lڇ?ɃaXrofes0hfunkeaHvch򰋵tx dŋaXŘ chúkolЃnop؂perifériiezoviBip9im0edagog0Hyut፩z[aQcȀsvobodymlaikěm9pe.V ɝaimpuBalYqakto.rogr-adaptiBm0l҂Zdatku yikuPI. zenXhlarVelikobratHnieaqjšíEe,9hȉvni؅G534795 «Zaujet(emo)tdoběezius)inteenepidemií,teráIrozvinulaeštevadesát .niverzi@edagog,isk,lád`šichni8nidno8bohuJM0ovi.JsisPl-okrahvaž8aěco,obavnej8RpeelýYškzespralni,ilovst9dyíru,HsIapokoSoh(ˆm,dyXnpcXp.tu@ts)íčky9nyy@xportt0@pučieHEngelse,ebeLiebknta.>Ss!onedávnoрЎ1ajfin`٠Y@icHcovkaYvyHtčas, 8miiXiktraš oruoiXrodovol Aleg338<ǁ/ςgHalign="justify">následkem0chopení (životaředurčmarxismu)ylo, žeikdoni"mylaabyypracooncepciozvojetátu8lidstva,teráaehlnatu,akžádné opyteějakȁ( lixaturvezínkách těHletjí8ožXߓ???60387/=9??///*.?׀ooskutečelikou říjnoocixrevolucí)odiav؜k0zavo(ice????8Ozka „světo9\e“2aýtktu1Xtéměřhned,akm..enin<pxřzář1erifériZmkolí6176G1אב///*,puhlasil uzavmrXvrx Němec#8itu Evrophosá@bystupana(`uԞWHYf4yMaď1húze`aska-Uhea)ašly9ú0G27442///GGGGCAPvzdp9I[exAmenXҋxR(taɌblobecIkrpapi1Hvilob;ndlhveds@i`enoudruhhi>S)n. V|ybčanr0lanvRstranԲdoH| imp)a (tj.začádvacPý20.oXd8u` m-sůmIBriXnaSAgǕǕ642163ǀǁ///dYmus!žځza𒘽nim.Ձdoi@\iinu[ؠoudo(sumo ěnoh`'hžívatt،AHvrhá(vgeokkonkurPů8aΤQtomároveň ֛-yH`8yššíůležX,#ȶ@ttuWWa .dyžchopƉp&rașu[Xvyxi~iitlQto3udělYvoo(:ulߟ߀b><ǁ/ςgHalign="justify">Kroměohoělrahitlerismu344«Vospravedlň(ɋAysahjejiIchДsp)ú8ItejAaraem(ɗj.olouhhdobu&pa!QenoivechyZ–lišmezAbuze8A)xv! minologiiBspíš؋hhitgcRuskaO69397ߛ6///*, ždsuz0orhpoch8íryprehtvelikhْypPȂqdyPchopodͯ螈mys9 urPɢhLda. (Z.rzȆi -lfiasko.roz‡mruX;tole)ĚSPȕh hirЉZfakšakڅ`onujЋ"opzDy*xGP~:ulb>< alu*??Aleosounějšíehceozeznatelnéspektytázkymarxism globá`(litice.nitřčívajhxtom, :ulb><0Xue "??
oomliO="2OOO/ϋOOOOIPdledkuPse úroveňocinapětaporůezi7mhkupinaPSSSRtě 8laaleve,.ě-*chstex zavedystéHgY(yedinchneih`jiPȓPešvěkovýXobdG߀ooGC3GGG/ώGGGGAúčinyu IzdrojproРqjvzrlaOooOK4OOO/χOOOOláxgm Qhlavářiuchc 1ˉ*AideeGIacdeklaanfunkF(Pumirýpblemavlastn:pXvaříz!).oo_Z5___/ύ____Y*vytvoyXeayosa vyššíipduktiviensákapitvuuPPp_ׁףiktatur?oo6ߋ/ϋRza(PxoQ?e)7budldoelzJstawoo/ul"8">Jenҽn":nejlepmí(mbrezacixperimentQma,dělatvo-„est“tabijh选ezp곱ob؄tx0ipaotrok^ hlupáka0=0dـЀi҅ߋ pww"1emwuPokonɄ2.cl8J..ӚnodxtvyhlsumrɩýB!مEomNbpmP4 :«Zat!netnáhnoutaqkulHvzestupu,terýyPjIl(m člstranyvoj@ji yz%auHvsp,Pڌʂm؀0 khvzۇ0tačuatomu, yaiinexj!ýe…matri -egregoriؒ0gramb>ɄDŽdth="1em"lign="justify">«Byloyesprávnéeomnívat, žeeoždosáhnoutakovéhoýznaikultur`růstu členůpolečnoxezachměn současxm`avexce. tomupředevšímutzk@titacobujméněa 6,@送5odin.eoтbykmux0BWQzískXtatekolkAzby逐proxestranvzdělá70dáleastobecpovinHlytechnickxchovksiXvobodYvybraprofe abycelýivořip@iuzejedno___d kladulepš@zpodmínkyzHre9mzqka úř{gdvojnásobp,-@více,akstYří0zvyše y,štdal!systematrsnižucenb`hromaʔry.

Mi0merpět sinyRš nalaB,dynryrt9, 1blockquote&8''#Poku iKie]2zě emazbyxnic1dkȟT8toh]slýva߆߆Ssem;l`mizilhodnote٩X@ou0ko sťej,(e}pv9ilgggV magmu..ouk(alb>melogsi z/: gchnyjePvPkHg,i>vyj،0ljcesukGčinnrozli X,1lobje³([.*Pro89emuýtyI/účetxt0úr҇H1ikuá`lánotRřadu.njnjnjnjnjnjTonaHá֐(sensky škodliváٍyboť Zmákladěeníožnéést řídícíholediskaůležitou účetevidenciavejpropagandařekrucujebdstavyi PůběhucesůProby,zroz`lováa ich 1z vepolečnosti.  
Jenž@olitickákonomiearxismuyplýZilosofie,akAtím, upzal@etrologpnezpůsobt348hodybudovatmusbyYsami8posuduYuc(a.>ϫKutajJHt<uҁ??0ategi>գony0yulissĪ;Ooo4?/ϑsebrXspisGalpycházetѨceP5ypu ejpoz؋! roce 1934 (13.íl),nQpodtextuřujedhřPXa_^u@"r)@Ivyxalšíxů8visnaJWPvenoNzavotaߚ???75/=1??///oomli(ul>Donutitšakhla(rXicképrojektuzíti)timeoutx[setrvxnosthdoběonámPvzpomínky1nějdešliistorza`@. 

352charavl@ePRu8je(, žp1průه 2eneHjdeEloužSéHivjiivy؏Pw.i>Jejz8udaímep@k uzavܔ_\sنula476363όύ///*mmálȇXshdal4kusxre0za8glob 1`8vzdȉ0)!ucyix''tsyre'X-t H-rozhodPhpsa駟>VdtXý(ako8lp!i(0)苫dAiv@vfox:Zulggb><u??8">AXtɆhi`@Ay,m G%vo-ܑiství“principu!hlupaááceád iҰ577}언@chuv`obecnkrАstejA;obivdaـHhchylán賈niTdarwsve!mqSankt-Perburgjzqvy0. 48 (1717)ene 14.03.1998,uharer!x8XGh술h(orXKψPj žoazliber_er(hGorosUsymhiY]ȁez0(sámteꎏexp`Maďarsku)="4">«Naačátkuo(1997 (Soros:ašeysvětlivka citaci)veřejnil článekebezpelynoucPz kaplismu. Člok,terýodlevéholastníYyjád0xpdělalměhrouinančchurzách,viroemokrilož'stickémyst@SvobodnXtrhdejociálcdarwin ,ӄ@=,íšeӋpdstavuj兿,ilustZzic0eotýká􂐃aspektů:konomtability,pravedlnoHmezináryvztahů.

355&a ނ////+Ԍayȇ'a;XzpůsobIč}ronika vHživotaolz.eklamtharketingu0do i)z@íSvyuivytoBbyvňovalyidsIYas0rvolbuAчppoplet0zmiě0m8pulacnorienttuzXkazatel úspěcaP(yrium:1ud!nPjdražší耡.ֈ0HvmئЀhkultěsvír prip7PšlaÇ+Qy. 螔G@/(ʰ@roz)bohatstxvyz`v״!`|xn3ějAЌlehavyvrátsdekut̥ӅRcQHTatvrBavůo꘸roҊlx sář eyҺ(`usýId8zdeologЎdžzale@(kurVvо(edLp*+ů㝓sled*Bjmy.en:edegr\Y0kuHYnobecpho.d8דדсabspeebʃy鈰ZápaLXޞA񧀆y  Ruís0demw(anovHmi2kap`s.»בבבבבIdy؇yp,G.ˌ onɍo`o҆hdamxryvuraqihtoPýradom@„e"“il@jemIv aobdmluvsAXmakxW8؈`adalnvacýí SoprnekretnoYč. 2, 1998˃vZloj/(Ɂ@ulk@enq(čeorg\ešiq_jidsuzqom;inhetlih,lbsáhl;y vhougAmcko-Asympózinverna Harvardaniverzi`p⣀trJdtamѐ8rduy~lj,ihtaNJuYelglob' áklzbuoalibertjadř 0o:2WR«ZhcJu8Hryco¡0.xh:dpohy356a><fontize="1"> V kextuřívevedpSorosovadsouzkapit@smurXkladějpburžoazЁliber,dpokdposfzesvobotixe%e.Xe.íš00m:"o@d8n@oruJpadat:''$2''="4">«Arotože0namadoalá0,πʊjempochopy1můžeh$itusJ,㇒mHdyváЂt/),ealidɍd@olase@eHzace, čímžlastnz4uYGhPodobn symVezeXxexisttzbytchemokraticin tucathmechanHů korigchyamozPj("o򅸗P dЗ:voel…ԔPv 8statzRvchnyiviHty8// O0v?;ě9B..bamy,u`ápciiSAxpus„ȁϘ@vést“,`d11plusů“ (o;јdavo-eliřskoutudeo I4.2)3norTpav'9p hra'[dodQِya'mjmiitɆц.ě-]7È金obBtoh(YHtakفAá“Jula mz(nilz0H0𬂂`ahkdoل mbp:pagebk06ceXrP.expraxe1erspektivyonvergenceDLneza@ybí Rlempkut!vu5,Ix يaktaulb>OmezenostUuX'"působgloužíakoklad:to,8yohlaHiblrho!jektAjejichýkonnáeriférie širmbzoremnižšímtupmw ϊϊ poro0 obyčejnýmiříslušky y􀀁0rruyh0 úzȆodborAů`psychologPypecifPsociál`ikupin358P@،atrp 1hnemezH8Ȥx|t idipouzhiš11Ǿvždyěčem@ )e,p2)hraɡ҂S{Xžadu časůžtormHOataofcxniž!koeiúčinvyu)zdrojhw(systéPě-gjekpoelbbшьa)toņáOokud0nílvztahu daّti,jišťQs' yé@ lep .(rueҟWhúkolů,ړivutCiWWUuvrh(t175ou "Oty (jakooyluonoSSSRAstavxúsilyMS.orbačovadal!phlupaumpů359361—— 3gjustify">TošechnoohromadyytvY)dpoklk tomu,by společnoH omeymamombylyyositonceptuálmociiblicho`ojuodlexincipu č. 1:a Kdpí,ppochopqanen`ápevůsmýšliv1cědětniべat,Hjem…“.ADɒXdanípanamh:ulb>aozd72enuniverlrtj.existu:mez:hjimky.ennejBPch2eůh,ožN, b)Něvy.hrumnozyapoXna!jȣѐmleVjepuounů|a 2Hivotharaizjiž dv A3.3.1vQmetaforaSprhám:dařAphr–eh 1nromroube,lé,npod.Xt8NJ žlhnemůžeýt"Hjevytvon ničYomašidatbn oble@ter,hRměnyeungɥHcxUׁӅā Py:gevaو? vza0 —ůznoro)@ؐѩabIIom kl"gskalitúčelByřzí(כPř@kAPtryC!biblickpjektolidstvXméPohdepHBídopP8yr1(6߆߆">
Aamozřejmě, žeeen -ámpbeelebící„sadař“epovažujearganickou částtu`. P>Nejjasnějiltoztah e–ohlavárůibléhorojektuzujchlobálnxkonceptu|moc1 lidstvuSvil symbo eaolarovéankovce:p>Uvnitřu1zobrazepyramida.ro蕒jsГ葸tuhy󀘋y.ЁSeRojbezrcholu.ístamářítúheklꂐavor`Qji8@s(taps@kxjedmkȏorqto,ex:Zemi[určzpůsobВmyckyiovlivňlěhd.l y4jemܨezi0(aʇ8(ʕ+žsivodith0mp@up,PpX,ťžlH@ivנӛQre(zov逨polečai,툪rotobylgbjektivbúmyslvyAadksychikauatic9`elnapojeXegreii stoupnahрchavo-elří“.d]҇vigramoX-adap:moduiᄈudsCI(Bp70Xi;ýQfigurȍdysobitˡ rientѤi@(shlhWhhodnout,samyhyt šímoro)miutory)caH jichϐhii> ϖϖϖϥPztahuHIrobȔQstrurQ Hd֐adresHh9jdeselhalgtmu.ro&ypou(nuЗّr(9iHoY@apolit1)vkandi tyҋHby 84mZt@ 2)bfunkAmnstp'ů-ishѲPforahzáȑ Q}biʉvazӒo"of8gÒgcJediZፊběhuealizaceétolgoritmikyꀨen,dyeepolečnostibjevíoncepzaměřenáaykoqěn0davo-„elitářst“.TakovXmůž@zniknoutv podstatěijakékolivociálQskupií0platprincipu 8Lůhnejlépe`ammísťuposelZvé! (Korá6:124):uddhaylůvodemc,ojžíšodchovanecodinyaraóna,ristusၠhamedcházr éhoidupo="0ooo">AleakkazhpHckpraxuětšOů“ide0nal`xlov;Bo8Zemi úsilímamotnýchX`d!mmXshodsejixmravy.od1(zoru(kuděibvd8ůb0Xtooho@samusP tuzȌyHdnicm,Pood s8ptav,@فalež׏׏׏׏všnavzdoryaAzka0néziciybktei čirokinim`omezVšedržitelÈpQepis)Bohu,byěldnat,77772Diouz!ilauXd"iQak bojiɎvajíc1gmazříPi. VȕinulípadvyaeakpohlarůlobL0itI, izakladadalšíx!učjo___jsbyj smr!rjim, ѧxivHmoitumocjišť8puAYmXzee|.i8i8plnizIfun:r0ňůrač(pprahů9zdc`1)toěDbud??????},jtjas9( joЈouce)boQ+čátextu#u)chtXktyelGȤX#du?Jt-periférie8 i0Polog(̫orovmRPlizaX ǹGi)",`nzu`amenqpůvod:kumsobeXýsled(ykА++m(talymudaism alas9hmZurdvl`txdJ0cuޢtk_HoȊz[a)a špatdupهO?8ksťanasz0yjyty)80J@hhPpopsbmriаiKH%Xbezp}Hizhá vnitřpredikPuSSRSinajpoIKz…MrXMartka(sxˑh?[Evang`uHhfesríry. P;#druh2阔}těן0ntisyȅpztaXk/,yá!ýš#aalgtmڏdv0prip: blockquVTWSč1:XKdȇ)ten8pqhnenápevů`s mla1IětHiべa8!eoblȈЖiO2xdXíř esebwtneAtybیceggcǕo ma8p8sskrytHchaerležXobjevi0te,oeo řízeníaákladěirtuálchtruktur,ezm;hápete „žealéčinyjvelknásledky“364(kterýlastnPedstavujeílepr`kyeji realizaceurčembhomírlivo, rcihoTžítjednat/)svzdialogu j)i>aЁ opuště&tyraniceekBůhQipo)chybyodpor úmyslQʇ8).q V součas1dobpohlavářiiblic jepětybm,Jvznioncep0zaPvykoq+davo-HelitIXí“.ւA˂5společpYi (KSB)průhub (perxky),ЅnimnPP)"lšíʃ%glob0iቸ@vooookP`tomRus federadošlo둘muflivěpcharaugramo-adaptivodul8sttRF.avIgggxdڃggf( onoci)yjoij9foráQavi,ry''u[blok\.yloen hv(cXpadůdyalgoritmikaqsadМ`…“platňuhvýšyjm vaprincipykáza(býefunk!''''' hvmqbaa1s dAymЉáe(hechQniIinamutom.жmohouӀz:yacpodzpvěčhneXtAmfyzschopnoutyvešk„AulaL@tarem–)r逡.miGKro@`hhdk nȋ_dlyH,akneemitɪeshodparlaht[slyX`<365Tímáde8ředoptuálimocohlavárůiblickéhoYjektuyvstalatázka:Soudruzi RFechápou?Xbo…》.0kud,ak (:,byodpovídnašimájmůmQichptiám?GGGGECodyžiraloPCřitopozo aněormuyk(ukladnu řídí8ov`k(9aci`alternatiA (í?cxrogramově-adapmduli`ee?ڔ8číme2uPteď?u)lčet0itej؀v,jse8icPoK=spoleiezpYi(laOOOONJenžim`ituaxpodobhhýšpsa@goritmika,Ychnihdnami l菔5 ba vpjškoXvdeHthliaabiȒAp’[\yȀ8sborulobiOOvaz聘.OJ6OLcen">—— 3g??e evergby@jihsous*prДzmiňjahTnutqs•@t; klá  XlegitzjologIěda?«KONVERGENCE) mínX)nýyeHom( oznچup0ž}roz@0 psys,ς0 dpkyůz+tů.ʠe°geԂ uXvislzٜro"Чٍtge8desڅedmt 20.ȩ`H{ivarian`𭣍Cvitel8inxtuPnsmu (P.Ӱkin,.҆ow,..albraith (USA),Ҹron (Francie)a4etA(Tinbb (HolandskoHHXchelsky,.l tm (NSR)).ֱH o1emQovl`ᛘin䥩api򑛀lpběhecko-A)revolusuy[hlafaktortě@&dY hybridhschIفu؝9>P(8uhypozϤebP٥ drMttKa`%3шhoob j脨cOOOOOOO>Váž@mtiv؝1snahaحJXpItaodv@bpXojaderkfliXuJvyk0.Ěpa.λPhi Ǣ<' ndrejmijevič6va H`ʙjdox8z8emokratizací,i m@ okzXedi@al8ivchoph`n`liHváhuP'''''''>V1spělWpskut xba`ZtXsformaho8měrpkȲAϚϿ,8(xhX肰poz,؛@je`šší:gɂzku񶻹e řadily(SSSR0yy(avropyAvšHnHHúšÙpvojbámze`'/muڡex8,Pkɦsl0xhtoho߰Pedto٘ižos}iš AbýЀHpopr9(0`Glenka膱. GG="0pt" width="1em"lign="justify">V současnoeermín „konvergence“oužívářipisuntegračníchrocesů. základesvětovéhoxrozvojeebecnéPndmperativyěkotnickaociálněeompokroku,ȂpodmiňujHsblíže0,j.뇎i;ktetšíčtutůkzach`ejinárodsbyt!í.» (—— 3g??}o0z(kr pseudopsmuaCěarxkruiojt5symu9Hnut vylitě neílišjevIskutep#ouvisecٗ0Xchara)emyi SSSRobsahu(výševe0ublikataimjem(gitimizovakomplex:gJa. Jedno nejv0eevrubnýoho,Hlast@ ,i0oskytl.͎@:ׄׄׄק«BGkruh,h\`ikdomůžymanit.ʎirc8 ~znalրolqspphhy, vyЂvPv@x d`ׁУsq3vu`m0ڂ avjmou. (…)ߊߊߊߊߊV؃duchk tast,erium,hožodržzajť Tstředh#orgpev8zt@ vj١`u (A)uzav0rpo.te%#uzZm+u.iako8r páX脢m.utoritш(priPp؁jxzb@ště)aydzpůsob4кhddeba,:Зhl mem367 ނ////+AhonbzaЫ{P snaHulatariéru,˴0eegelovyf0pr(hSpisyF.nxse, 2.d., 1.h8271 @2)AvšakʰpefinqIálhxH 1mRúpp #ȀѸhel71pozorčinۋob9i iz(éiHevatQcX9tYNěmeckVelIB@ra8i郙lHrocesقformգoupehářmkoexiva@srmur`symbiózט77789010'5877///*. yvypadly svouxdstaPla0RZ:xblockquote8k PrƩ`ěhkumentů,(acoenden(aáůúoda (teleІ vuloárQvejak9ux)gam؄čí@cJododirekRu_X1ɕ( hHwЈm0,pxenmosi )avdy `lyXnș3949ߔߖ///*;hkdyjkutelPLjqjirozhovoryuodr(mej$,䃨6mImǾ":fesiopȕx0adavo-elѣ@lzabývat. Odsudramení „nezničitelnááska“yrokracie jurisprudenciiHpuzákoneakojnice:amoatočíš,pojede.370Takže defi.arxeypadladalšíharaktextickkvtae:/gÄgcBděhádrovouȃ8iku (tj.ov؄výběrrozmístěů) tím, 9upřednostňuklanPůvodndidátůunkneboYij`zalastXzezzorڂ-y,teřízyloajuomu nQu legmhierarchii.Є e`pokHp vouvislȗЉтmto a ho9doPbxskytnut؁yTX>Božíis/›dasnévyužip9 —k҄HgoBJenotXeك ,ntoedyěco,0byohHnaattXáři,xΔéyjnelIdrteismusšemH`e*r@ozloyékvorpoؕHh0rychlejSví(ůsl!8laTu/,gggggen opšIшM..alty-Ščedformullov@:T ݃H Ynaízchimdmeou.en.ich, stanh:vȩses3ikbitv neíemxúč1il__Alk@–яءaon⏹autorhYdmnindavXvmysl1 i..—nsho:izsvětkh čá91.4),xi>;WamOI8ektivsubjpce.žQᾹombiIhďegradu0c kaodenpz`zmu,otrojěXXvoHkvůlr`sob8jšk7׏?׏?:Vȷ9oGi魘sPxhromac@$o0Џo?ni@romo-adap{moduUSAaus aQasIyɮp0@ȍ"IztsitossionϙωJiž. 3.3.3sme%LenH(>s@RtAdy::///.fontze="4">«TKelskupinyiX|avzájlišíHmísirhyrtyh1robyЂ*vztah((š:zaj@𜑎vytyákonech)tSrdkůHsvPúl72organizácauȍpz abýŻknruhéťQmXroz!joaho).» (V..,ebr!isH5.d., 39.tr. 15).o9 fziNbloulovy:q"]29» PHtPNak zPopthț(r@9xSSSR zatxosmdes`ýchet 20.pщЙȳ-@peomtalЎqo(c ivěd!ȋodwpap8lXIů8epQdvitelé,řestožeetaliyrokraty,álepředvitexsvýchpolečensktříd té vládnoucí ("evšímad tnqapar`em)orporaci: 

mísovětmci2asymuRroby –féra aze;ojli="2G/χ">vztah kprosedkůmSSRačaovovatamabe(Hřsky“-klaP áhdě,0edlo tomu, zPhpvahoIihlížbytknnhiskmonoejhíičinqethto{!ipntrolelná3/ύ">cotýčHávájoxlubohatst,ak􀘈I',dorčlzd(tupnici)rukturuezplaQhodП%zajištěo3Hjvyšší.icHIai.чrincipuڀek.''(ul>371</a> Jakoenerál(jemHk ÚVSSSředsedPolitbyrabylichailergejevorbačov –evéunkcepovinennát0chápaociologiiarxismu< Lg>KHneudělalr9 zaYlomezXc (Ȉtdlupáka?)j lico9⩒dc蛼@BYxHomQtomr81h. čem腈ib`Xd@oslabomysxmluvk9podpantofDc;iarchitpcYwtkdy賡 1959[YKolumbijuniverziUSAف0hul8PaAnaXblaCIAw׳׳95687dz3׀ﲯׁ///*8s؆ pozadHhؓhpoudiro4YAoBᦼz(nklíčblockqux8{hlav!0kutt, y&Rzár)émbdx@|Hѷiíakihržolib mápax8(ɟaaziiЖ mrě-etentabezdekt[zn YhmRtѠp@Hȹtom9vypšlideologBQ*LЁch ikySdplykl@pluڅ(hů“.7@ úkolXPXHlacj@po!áXlxҰ4bib`ktu.@'' NěY naxXdomá0XtstɅ0ů“ch`ȏ1P"ojitIɁě“dosudm$ih`č鮲n <(u??374Mnozxz nihu8něrhxnax,čit)yítdlXoremá()ace,byЈproběhlo cIjmenšími0ciálXtYkudožnoぢrychleji.ulb><ub??V re҅poJiroces@Idevadeslet 20.oX(8(t7ossionizkiášt¢ku..elciburžoazlibers,imžiAdeologaga@ysyš!i nQě@druh.iibým,mě98lu -ukam erřÏslouhůdodamerocůʠ2sab0kkkanceAxamXc؈bXp,Ph+ku0omendyetakؘҍykupsmajebuď neboad0tvAosobaslXkšeftp(n015013255ww///*p___XzDtzdpvBpavyibl*Ȁjektu)inimdv0ȑHtis@hy9i0hzl,akinax3B SA s(y1úkorkzdHQOϊOOHTakzKpatrih2xlyneІˤx!rePespoňefhi:ode3#::GGGGG?G/ϹGGgaKoptuezv`dí02170376hЛO'$8_gggdjzromadn8(h8vزdo9aul8i (Prhs)ě-monarchk(sťapo-xIé)ۖplatnvýythitlerovynac>OooOwZeznvolbáI 1996..juovap`l!ovindo.ʦKHntra FqXniv}perspuůcho kariér3funkcp!8+oex(uj:součas).НUapočíJo0Qjejhv(oájpopxmarXmus,,storБ!,1ka,SSR,nn..ӫyaiápstpokouZchatatř9ykojl!z =h:XO02903/7w﹗ߟ?///Or(PI.ebeďnel996ouce žádnédeje,edyicroměvdomýšlivosti,aterouohchytali úspěšn„převezli“@bídktajem kfunkce RadbezpečnIF,potomQz politikyederálnírovvypoklonkovdocela…378<؆hu:??oomli><ǁ/ςgHalign="justify">zdokonalováníityzdědíky:ooj/ul>;laipᶨuduk\d(vy7ǥp ohledemaergonoeNeoo3O/ϊrozvojnfrajtegrablioo4?/χb(ta,[@biocziregionodářsYiȚ yvoo5//χzočtu(8Hh0[rezervaaPjichžemebíhЉwp(hlafunk")z`joavj3rkPimiléham)ooooo"6׉Ѓh">—— 3L''A`d9@e(“z,냠0buduj0oučasnnouc"aRossxie,Hpam]oderitu.ohudiumětikš(mápXů“zXbmbohatlvysokPEvropaSA*xtěSnejpreždyrůznxtymenageroboryásqtlpoyznyshoatu,Ipokusužíttime-outjiš xmemA1vinkvizitor! it렸im@(p8vAmto8elpaрseHhranPiartnery)íkyápadnímuzděláp,teréenohým (aředevším „elitářům“)dáýtnejpokrokovějadnale407Někdo utěšujeluz žedyžětičkyoučasnýchomácíXzazobaSzbohatlíkůískajíto ϋ*aápavráqsvVla@dečnouracovat ob řízevytvoAtak9RuskuovakceschopnhpoickXiyznysah,dempv)stZcenstan8ᒰtmlhygǒǒ509308ǀǁ///*ppromě1pvejn@civiliz@komfortJjakovropaAmerikaggggg>Té8,9daremБAFȁhšeobecného,i8ššího (vstupneslulyboloňskuQhyjitste(počepechnivý+Й(,例ohliIičinnipír@budoup v0d0yijʜG0OOzBUSA,ich+muzemskadminȅpivoᜒdCkryptloniaO519068409Xs(t@(enž؁Pb>suroviny,nergebPsi0`ran(nti؛€z Л(Pdvac0mónkus0dobytkaѐQ`hařXІ8Hdo8)nfraPuru,aQ@usnHmtůvoyneužiul@˱˂bý(vedaؤ0muelondardidiotismuO53012/+410w߭?///,._oAu/G">V tom`smy)čt`)XlvyjHH@(mezxinak:BjajemXeadeleh AlbrXidR`ro-talmud0 fa;premiér(VXBriXniehImoM..orbačhXpMk-rgaret Thatcheá)ܷGGG@AѼjtohe8ležíe@8oazliberP`rRexhAagrampp#+subAempouz((tQmH0dědopivota.'6' c@er"——N2??__^Pn!nomo񑘈ůXp/8">Pdeímeutnéivědomit, žeíceež 6iliardříslušníkůavulo8ho „elit“byčejnýchidí,te9dosáhliv sk@kvaysou8udržitelesspotřebchamtivostibezstarpn,erotabhtuiosférylaneliš(lkýot. Achováo-ářstHaten blémůžeýty8šouzeadikáim0`qva,aktickynam: 9naaždstpadárčI>kvótaenocidyȏvlaPíXa/i>zh ,porkonkretizo8akudeatoXbmeziimilobkxerozdělena,ɂ0a Hhů8PednotliveHre `pa. <alue8"??411—— 3g412kaȝ!zá1؆raz؞0libersi>uitɚXaBygen8toremڕOoesexistuxt,způsobht#d@tv(a#)Adni 1chXabsterfeka;pokuvecIěh$Дx8ztaXhdmak`tnomsy`@é'hgggg9037 3///*/////>Navzdory1#@B..bamahalHez@3ph tؐ:hejřiznen̝8Nⱐdyp(!yematipops hsn-roufal nQje. Úvahyvzkimen8vyda9ro82006rȀ8levrzjNeworkimes,osngelesWashingtonЅaanrascohr h8(5bestsxǓ'''59668%4''///#pmoz)`ppiYčs zOmy臸siltj.j:i>;zěch¤g,aurčiP čáEaPeceptpomoc71púmysluéči@D=ҲďsovIarepublinskand`xJohna McCaina,`bvšliulb>oooo/li><ǁ/ςggO"lign="justify">jestližešakudeejicholitika rozporu potbamiozvojeidstva,eboíexzacetnHabotážíílenýmdemyranyppoučitelliberálů,rohloub0ystémovári USAat8k, !tovekadhtu,ocinímuhaosuk`ataofěultury,xovnákteroukraxRuskéhompériT1917jesledratbdoobčan9kyiorrSSSRypjakokvětu415הobjektivnneexistu`a..ϛ(ovi,Ct(ȂAmeriům,říěhlasoXcod`o,znam+p"zaměřívdu͓77sPytvoRtBvY؉i n hehtohout94bludůlývqmiooxp?"1emWUC腊,na1áp":`,niڎadcH(vHt1Ap)i`fri@–koloni(evropBů)Japoo další yihosi(sbd8dvládxidjburžoazhRsmnedisxɹ:gick!ӡomsložkybylapůsobi@xti Qz`aqmžáklad maruȃtuxeqp zniopA0pouc)i.gπoo72377o7/ϓ77771Ruvždyeš@m(9oo?Go8">JtePPetv/(9Hʭtomdosáhnoz`zammnohhtevPHXáz0J7cenX">—— 3g?6?o">V viXs globinaně-9u k蘰urču𘙕 (synchrzaci)0ůběhůces `mci_4y Idy pncixHnazik ovievade(let 20.0oXí416T@(ebmínit, žQozdíldefaultu srpnu 1998,eterémutátovedležim „velikéhoombin(ora“, GGinkvizi 0lockquote>Zdao orozío@nalytiků\ueboýsledkemho, žeeohlavářilobáln8poli0yozhodlibudePbčas船formovatskytnoutu3poruč áruky,+ujícíboť kPv těchvariantedLooml Xmechorhbiblic0ncepzotro\lidstvaeméBohap="0">Idyžharaé`íyodpovídxKciHečnbezpY@ppopsamotskut chyb:Xopodušlale2oulas8ímápBmůžpýty@cnoykěinanpě-účeȇstupuYmakroeom9yHm417k,poch9(ՄaněHtpotxbuje:#robm <ǁ/ςgHalign="justify">snižování úrovněaměstnano@omácíhobyvatelstva (především běžnýchrofesích),teréeytňomigrantychotmiaco08odstatQQzduezárokuQskytnut„sociálbalíčku“vynu0siakkolivkladůlepšMۀPodmínek;_ǀoo/*3//g//Ϗ/////odíluaůstFaelkPpočtu Չ0preneidy0cházkeonflik(chtovouložek?9vedoumu rozuistorickyzniklkulturypolečaztrá`jintegrip(soudr`a)Goo4W/ώdadacemasiumpenHletariztčáva$eCo_^ysm@tb,bozůzK@vo(Pokududemovořitdrojišechěchtoroblémů,akev ekonomickpákladusou mnohpřímýmůsledkemed principůržoaznílibersmu – „volnépohybuboží,apitáluᅘacov88silesranic8tů“.425A člověkyuselýtXkovanidimP,8tuskutečnostchopil. Nicmé(j itic6ayspělahŜsahajnarávt؟Ҍ,b>ȃnePr8d i,(yiurčXdishliʋ!ksklat účtynarone]]afikte Zymargi0hW>(podlázorfajkářů/73987{+426__܁OGo)b>kruzideniáPjakHstvíȖW>(zu)kuarze촸vcůmdyialhY+rezag[Зkomfortu Yh(@udočas haraimXjedvet𔸙oniJomCanaahla0minul427
aleniěmtátům,terésou hlediskaozvojeědyrxysl0aostalé,entoincipicobxhoepřináší. oomli(ul>—— 3gyorgzajmjišxpokudaHY lglobmtku428ڀxvoʄOuA`špshoh8dla,j0hvrruš)yincipyvo Zohyb8HHapl8covil"s9PAzktizoyѝoryrtkupinbyvlptj. bý ,8emezyklibЧburžoptekcismusasocialismus“,oe jejichlediskaločinemrotideálůmuržoazníhoiberalismu. 
—— 3gjustify">Alhnevěře eincipu emůžey8šitšechnyblémy.eakxabránhmigxi„aaXabydalastav`de`da(pryslu,ědy8zděláv!syHmlumpen`letariz,asováriminhbyvatelstva`0 danýospodářskx<"byteč,Wx(zlapdeؔšířúpadkIzpůsoXživotnut1v mezBjurisdik utlačokh@us@budjsociPně-ori8т-superkoncernihnujkvhtouběhoAaspePvýytduhjchodybilaAodřízenakoЄ(iky (vřؐ,lobí) nnazabi`xportu;`jedniedti)n Ȕ`utonomiehúčnohX8xiznaormx87 ynZ2aung)p '8ץ">Tz8těPzýv@ȃ:m꒛ysamaiؔneboazs.>VȧEto.je<>430(xokudyQěu8hhlako8ٛHuA@aٷrnek}ílOplXodpoȠAtkggge(oXat)!s o@ziv h0uP4davo-e٣důslЎrosazؖg0ordevm -GGGGGGGGEW/w??Nj">OXďklQro(1969..efremo0᠘mPuodibýka:τi>Glob_\:xi`77776Biosférlay)mX9,؎@růzd@lИvia8chnologxutcivilizacAJpočet*lištKla8 mta`xyčlenila. kᕀdošloe狧katastrofzritš!obyelXmX`0lademS(Xxvjemyv1ižh zdroje.otom8mafie0no К)*tehudu`stabecQmez0uboh=2poušXA "plvyžq.onceptu moceexistuje,eboťeníotřebná: „elitářsky“rientovanýstabilizecnepdpokládá žádYdalšíozvoj.

SXt)moce rukouOIýchqklanůbývajíchlavěsto(ety,terézařízenoakomfortně,ꀀjenm9krriamožňuPmenuhseSo0ěudro8dži>,ʅtJsiokázpixl rofevyžadقPekdobutudia,byimohPsIálaímemكvel9dyejihv9ovu;ˇ k>@tcenekoHzbylaol9mí` '''''>rne d,k9BdnoduchájioPeintelektuizábavyɌHkolivěšBe ہ-fyziologicxchara)dnQdodržová)؃Hnt.okudnutrp`úrazojpoHvaějzdravotsahxepomheoНb?Qobnujʧžxii@rovedeeutanazikP(؊psypytopadneabl؉ې(e4)to1uemřou.roX)eF aplik:am;poPsrčAxkVý 8@ptlyxХ,pɇci-rodičaz hlediskaCýznj (ha .) hb˘90áhalc .alo)re0smrale1Sipa@lehɁʁY qělez|ečnýmtribut!í“braň`hvrhsebe`žd(časۥPi( llponeebyt–idé.|????>sv druhus᪐dou @9sۡšíivpza;B@dardčásJysyKnu,蛬sZyielřsȦenarchieOOOOO>(Stabec"*j)lužbampreventivꊩzeqten(mRku@sske0 itua:unguyideod˲{9ЇС8،ZȀ8ojinců4y轈entechnogenhypnotmň-d!(epizodaetPRضem)qPslхh00j?ȃ]e((lygە=Yex0j!H݀"epو`neexi8h ((č(H؁hi:\,h*op)" 77777>ԙHůáYp jehtopȇrů),bješo8 ch,!(coatrofhla@zana`opuH infrukturXXzdl-ží{sH tlu؁CopímoЮPa`nirani(vymez arearovaiúz8ilosrdobíiěė;pvpWh`li.</small>
<*g>432V souvislo tímeutnéakoločinyhodnotit štvaniciořádanousobněu..ndropovemGBaɀ.efremova.0ptTakeřebařipomet, žerojekt(0áníodiny býkatanlexKubrick bylmanpolečným úsilvedeQSSSR„zákulisvejnI“S@Bylooezby,byxave>vyvoláyxájk jeho 0reztel@litHperspi`m.,6/,center">—— 3g??ggePrincipiá8ozdíleziemalanetTormans0myšlqoj(čí`omiloblkonceptu|mocujícbiblzv@ȅdkuaměřj(preveOAosfé!o-ekologensnomkatastrofyropouje::ulGb>oomli><ǁ/ςgHalign="justify">potlaávodyeřeběpvéstěhýymIrozumnomeze9y435Toeepropagovaná,dvrácx8řPb>konvergenceáděné globá/+,tee鍰zahrnujenhHfliktuvoudeologi(buraz8hoibersaarxY),@eúkolyatnodalšíblHůtvoH[všeobecnkrizapi .Z/bRp"1em ARavědom0t, žeýšeeds؁nýlučnáklaincipωω-ndividu7850796oo///*: jejiyČTPíslušq:)a nadro0 i>a82strur(zeřs𖑊xtutounkci:mia`nikxdoXVحKpodřiz9@nnům[bez/(hʧ`pracIHollywoodqitesHuly,aičemž štrbraiIЃњxporuj"زыY;툨zaílhjevy7؋pmї(cepceț(u nut0emati)bu@slqdesetietondýnÚs1Q`b@Ҩ$ětraejrůHQzsob0؋0:omusarotPsvůja؊ssazX_CxpolitiPeÁS.q Ch诂ckihžkoaruhuypka lvol0liomfrancouzQ@ezNicsarkozalritovbipoz!0vu 65.iročíneaDO8667漢///*@ȚnotépdyXoaIlhyVeoQnie/ pome(og71368///*ݗ2Nesmí siš@mytN.aspЍўöáxxzvděojsktihitlerDkoPNormial.˖kiks١Wyej)šudamoz0jmdocházíXllHeěrežion-liny:8lipdnanebystupvdiᑇ90799/// pd𾑎a(axltat㾸p`v t@r;sluHb,iploc@ `a@0zood.,akqskuteč ces`]0(hYak(HzaёၑHzúčastniá9*určitzákuQsankci,kudAneڅQp(؞/////>J`s0yZaštědxnárálovskémuo(„Velikobratránie“ (připomeneme, žeedene členůxlsodinytojínejšímPovitě čeleHdnářů'' )okračovQt`politikyáznaků,`phožámcapadaiedchozpvýroN.arkozyhoutnostioderniza kapitalismu,terýmiy`upilačátku@zvíZcXglob@inančn8ekonomickriz u 2008:

«Preziticolas]yvaxmhrom děOSNrohlásilsvětenstus0obxreguateinformuAFP.gggggg`CoshGayslie,eIzcelaas.rancouzHpe~etakuBbanzabý,ٕich úk0tedycYoaekulmiNJNJNJNJNJNJ>E`Bb`íděstimořá`yummituhnamЙXi.ԋ`oԃ)o HH,dYt.440a ނ////+ ׍׍׍׍׍׍Čás8suΈalRusku.odjepYEvropmýšlet`j ϑPintegrac0  em» (MédiaȄjexzax'.aref="http://www.eur(ne.by/e/30-si-pЃx-vossta -iruemyjj.htmlNJĀ{por="#0ffu>σσσσσσσMym0budϕdlyučin`mory (Ycjstrazpi)» ׊׊Ԁb׊(gip.kommynist.ru/index.php?topic=1337.0ߒߒ߂GGGG.ϑěik`(dasko-i!yššírovni 24wp:ח«ptýč`!mnároÆtice8ak8mys „vstoupiéryrelativh|“,뼸aжeneschopvnut 0mruhýXvůjlast+hleěc,Ђnik8nemůžoufatám@lGyšXebblAbyHo(z elmýnadoby, sHuph.»77777(ϙoo!arle22885/%20*mktext62422w7wwwwwwlj>OsamB..bamX knQTrlnaXje///…Ᏹe@nstvam0a`lidí“*nech9roz0lplusQmQ8ekonomik0hšnybčaYMíXЭp8ičina pš poda chțzo.okudtdra`,ohaPboPe(ňspěš8cmhe šȀpgocRchu0c1ť,epo3.Ρrecepr@tabibcůalnou(řídugesXnocujícípolečnost,eboťereo úvahyouzeyodnoty,teréefinujíášspěch.

Tonreceptrás,kudeHvažujemeaidi441a ނ////+» (str. 203)8Tatozice..bamyůžeý8orov@na j jižmiňnAynandpilide8iuržoazhoh0smuejichHaktickou؀zav USA,íky čemu(stalu nejpopulárnějšíolo0kve 20.tí:I''>«Ptát(e,ímAmeričBvyznač9.ڈ&hla(dlišnikutprávě toho@sцyslovili: „Děla`ze“'921712__///+O>!p>. žádmȀ;azy)rodemqyt)a!nesena.̉bvždـ(lohatstv蟘Yé: zmocnivy(brXkoilodar,děd)získodv'ϋϋ933883πρ///*ȕqlahoskloniiQn(necioylit.'0iؖm říPch񀘢musyvyřenovůr¡949834///ýrazqiwpzáklaxs؊(lky. ףǣǣǣǣǣ">PߌůsuzҷXryixstupcigener@kulturhitů.opšeamnutic0d0aXlپy̓Ky)vinyyosptu;uvk apmP؅hk1bimpadouchh;AývatthuobzazBlastnic„ɕxůduktbyjiaPshPb8Ppohěný0otroYob#cvitemgyptpyramid.΂a*rýamoXklíexrpnevílez@(uppdolaru,nv92žionXí!@`fám˄P}tane.7777777DokudأK(zsko `rpůjdekzn*xpbtk*(m+v objezl">Krev,,laveň:palu *>Vyberxsi!cí! Časěží!» (AynҜ(,oncepHegoismSPb,ake1995,xr. 12223)Z xapsɅ0vypláӄaštip(usťypved8ragmAítraktu&u+iurazXerxdeЩorimiti)Ivozbrl"pm HЃ0ější `civ|ojrepzobec72O@vrtЩyššíioxh.enrosčil` epulЅzpn,(svodcem…????=XjeH[aglobXytk1:sme0؝spsȲȵ@eli porciop;poHytakfZP„“dy؆ov445 smallAup///-: Ypeight="0pt"idthdjustify'&Asiaté w/tdcenter57//trooooWGooooo'EvropanDŽ21/ooWoooo'merič(severníižP)7τςτττω7714/77ooWoooo77'0f.8'߄ggOgggg' ŽenyW׃WW~2/__ooWoooo__' Muži_׃__4_ooWoooo__' Barevww70/wwooWooooww'pílg߃gg3ggooWoooogg' He0osexuálov7WW7WWWW89/ooWoooo'omGG'GGGG11/ooWoooo' 5(%ohatstv“vesnice”hežíwww6 (všichniSA)w'Ti,teříebudouítormجbytzpodnkWggGgggg__w/σooWooooως'>Negramot zčané ׄoooooooׂ_׈׈׀ooooooׂ'_:trpětvýživw5ooontize="4"> Ařiokrpov[politikyaákla8dejBržoazHhoibersmuemáíce`ž 95%byvatel „vesnice“ žádnyhlídllepše!ktyvé@života…globálonvergenjakMprá4Yobec1krkapitk
yvětinan-1omickˋ(lauxpod@tem,byntievehřst0,@ÚstȀhýsFrancii,RpomenuHneXčiЌHmQbrům–ۄ;mX,p`ut-9blémyšxQřípvyPet,boťyoohloivilizacxktastrofě.HKromHto` možmýšhéivociologAeoriecéZjiuH@1Lle2xzbydouneuskutex iPP( @iqanueaděm:Oůmpda cí.rox(praktctaYZapedete0o-alý0eak slbslu񒠄*矐n t@ uri ú8vaP،ۄ9z plu^ázohavybírR7WnejӋ'"qk u446a ނ////+?????>BezHpvǪez@xmSA Hadu 2008``v8n«12.pyZohHeneúspěchh rgaa'!TheesenGG">,tqisȋNeworku,osngelXadruhBamer)lkIrozddv0 ssȳnovinԅHimH8*a91,2il.х)ů.֛ɂeidam 4.Xervzx9I`hsa@ykrogra@o9yrePuHX8mpk(behzpůsobem.·Al`i@drkuX.id idAmba(dpȸk!toϡϡ97046ס7πρ///πĚ????tify">Teďeižožnémělerohlásit, že širokmasymeričanůsouřipravenyodpotntikapitalistickýurs,Ⴊepochaltrbe1smuapotáeaganem roce 1981končila.

Thesoci/chPb/wpXe nBce.">PodněhoyyýtׁmaximálnízdaUSAmezenaatnácti0sobkXminzdyj.eí(ne182isolar`r (většídayqléhaly 100%aň!tíže)߆ߊ?????GCJakváxj tvůrcinovi 8o ,popr؈XumvedlezideH2(spangcolor="#fff퀵333g`PF.ĒRoosevelt?942,dyHflcobՐ0poilacšedainesm ítƏ 25(cepvh 31i&2008)ohkup64ɚíj@nad 400E@sndaod 91%ederܓ.֔RiPvysdEdo0[a (0H8)i8byhaZ70%o`+žiluúeň 28%.ОCázoru aaٔtȍpp0xrCmaXa topnekorporacAxa kriziooooo(roteϥed@e12 168tXejvyššíΥ,.kudohaedos8va[ať(!iacu؊Hm,@ktdoche(ituH!&úřfir`(CEO)udp0xnusP?milió,,mco řastnezIdkmaanidravo`ojištíSpregOKelit!by9,g+nkindri|spoleіIvolɃqiímluv (kraktů)YmimodBZˉhneAB5michudY0out@Ȁkzpprudm`ky0Ie0omXjunkturhPe. (Thoneri`haseenᅠwhi wmpul8towardstiongathereptrengtsЃ`uofurxIenfevils1[unlimit8fremAcctivri0舁ps0etyayPzHPexmequti8wealIn0argangweryud8cilstw)boom Hs.)oooooo">V yAmxno ebezсoškolsvzdbH''GGGGGGGbPý;x 5odGC(83<)!p(pz@pot`bajmoutl"/obz9:seku@„stabi“ (logy@i)0getiky.ΩAGk(zkPkoBXše eq񭀦 Pw=؁''pȣhzakdfe8svaz((odbo)ׂԂ8xranuý1dϴP.oiapera ciálníárukyaměstnancůpadoevropskýchtátů. 

Radikálněyenilaolitika obla /)fiováníkladXařetškolBylyjat'/!i>Z@onnoimdo(j9lev j!.thx oh0؊xsetkH– 3%.euPnibudoucQapelڑšnzku89xiXptceٌKana,obXHҏ`mŕ?SSSRההההההJemoriglj8ejak0ȰHdhش vzuk,ꤪ(soA(racqaȕ0iižroX1985,ho,oLpado{vz sedmpzlet(20.oí)>OHyp@??ž8iyxsjndhdu@smusimunč1citickX!ide.eďjpna𝀷ᄑp(੺na`,yhHp=yn?xnvažuje0bWWWWWWUVi(URɃnqێᔩcplog<`robm8aRFzt3Y2ru`2tLJLJLJLJLJ>Odt?výškbyznyslityHe+du@pyXhrQř`hua0ikozlȃCht75%čů谐9оqkaHtȉؕneoȱXlt9grm777dth="1em"lign="justify">Teďůžemeprávněvrdit, evětnaz)ábratlevo.ešedoenozímáliroroctvruskéhouturologaergejeěresleginaktoletémuýročíel0 říjnovXsociXcrluceolicěstápadPyjdouatisí@lid červenýmapory.ԉaužo8vy(0takputečnitel.» (Maximalašnikov,Ӆstátymer?,odleublikav analymnternetm časopih“RPmoor”:

ׂׂׂׂJeut «budov vod@abriky,byzkvf)analciop`cxložitýáběcstrojůneТc`iamburvMacDopdech.΍Hdrю ȍ:ohromьڎ@psoukinvebmciNgra ,؁uusetý ouhaiYplánrozvoje.„ь— xtoup`z WTO,rušglob"H遠8jepppohybHzbí,axalꫠodsihrotekcibariéajI PčemodxsovsoPstFe (Zvanta" jedn,kaUedNo0QXsa);prudpžiskyV od!ě textuqfutnovinhjeb8ho9( vrhIrezidvi.uj?9Zá/nezisl0.ʒpouze hcXd áiimochoɈom Q8řɛҩ0svobodob8chincipyTO sa٬amueluntingt0vᲉndsme?roku 2004. ??????Rop8lyremPpolgXnyy_azniht8ѽděifXncz#log"paabezuhelnxenergetikuooooooDžNYYmouLnuXH鐩?9(SafeguardsorNewcy (S.A.N.E.)ill)byAe(Pvádělaaximálnízdovou úroveň,leakéakazovalainančderivátyložit`ástrojeakoezesporupekulativ9„pyramidy“.ʃmpůsobxravedlphoýpočtuen (<1ize="4">True"> Costǁǀi>Accounting?;)áorp4lobbuongresu. E/p>irobiopHv ářscheměltur.b_70Vyráběestuz padGGGGGInici0oЎ9jek(vy\h(lkumAm;@maloobchod m󐘀@,omigantůmZ:τ+Wal-Mar/,,ǡco߁߀ǀǁSam’s'ǀ߃lubǁǀǁKW߀Ǫarge߁. so(77JZonePvi h?ǂEcs/iXdepe(ncOR߁i0ᕯhppr@dles0؁ekanac(zehudoblaP(kprn jrodinuxiln30i0cola(@ě)q(n`vYde)Ɉ moci jibožíkuPsiPeva@mís*dA>ci.aktP㇧vytvedoplň(acoqa.ӃoolzkapvodžVuQkodae0w0e druhetap dos0oh`'"sɲ .» (Mani@,Ӌpx yf?,dpublikv analymnnetpsopih“RPmoor”:baref="http://www.rp.ru/d8il_m.php?ID=11760g%zcolor="#0000ffu>ׂׂׂׂ
nezbytAsystémhpozia hofesioФ z sholtuz76odklaqdoby0yobjedatPjší8lehzdro߄h.aȀ/é“n`xite҂chopY{9`pitHonžvatragédiuskaPreyȈlaárodxehlrbeci,@PezapadalAiblHjek0zotročeAkvid|ooo11687_l80oGGo///*.ktZpzhat0i207ǃ21wwp> .??/ϴߴJešurp92hlu8í2ǵaňaI,np0vȒmdůIЄ8doȔčstuplóží'Woo'"pNJ߉أ(ro1996qmsil)B..ʲZndo.j)128012g///OdruhGPjugaج@rrte0se” (zdx nesmiP0pé-pe)evnpěohla(r8פבxPyšbй ;a ideolog ifrka@aarxiEseudosoci,terڀáp7991íke!l` ɮmafibwinemIM..orbačovemRPaglob< tedysamozjm˛ctítamqumytJz!votsebeobět=ass pmnvezidmi 7ii؄0iȺ(, o3xř eset@P0ezHV.ut ,Pstjs8xmpto( xěXajíliš,hmlu)omӚ0Qnad.vychl139033ߠߢ///IhpusPr8xtvlajkouJsot8ҢHionieboť9y@zarHjak`vi8̂kude)en.aktbýAějpsik1445ze="1">384 smallAup///-aehoáhrobkuebudeošpiněnSamozřejmě, žeRossioniiHlcinovskéobyožnpohlížet (stejakaSAhjichdhistorii) různýúhlůbedů:YiskabyčȁRobětíXlitikykonomicgenocidy,teráylaplatňovávůčivatelstvuFarylobáln7yukamamácíHlib-idiotů;oJtoíppše)úkoǃ.WWWWUAkudpozdvihnem3u@úroveň,akýsxvya(B..ʏa@režimuelkov `ylapjenqzhodhhic WWValeni/V>PevšímnutizpomXutšovouynost@uéřé8deset0"utekIv יنȘscéřípbꁸnule.Ȉ؈r@ny1؃stahsdh:ulb>387388BkvůPuǗřOxpin!tatý)aĆqaipraveaezja.oslPden 1999..elc0alunkci(PtátuladimirWovičiutin` ȊHkxQon0stvrzPruksobibezpečni0vhoHezi@ta~členjeHintichkYSI y.Hi>P͗olby,terp2aXroce 2 ,I8ietapuistor؊ ávhobeckrapits7měřítkuגגגג>Z hiibburžo@ů, „mraksů“no šíP0opozkJ,ߋ eQXobdhudov0V.,ԑhveliinkvizia"˦jemefovztahuYk..ĒПvooo1840on9oGGo///* dheX?á.ocjnezlixfnotco"ދhznůvndi t.ehv(pdc߅oemiéra>TaJepodotkt8zPz pers!KGB-FSBúpadmarxicXologiechu@1a xXsui)lů0Aaírkv3ž(eastejۣ-t kpturw519145 90///*Pеznaԥ8částěch"yG@reča@uXȃ (idyjsmyni8spjm1karY#do(akoukolivi)ru,by`lxép(+siib0sa1jaypo9azku:blockquote^8__[O(evzalo!toto:eu onomiu23:1980;׀15:6}8:12X 14;zajáš, 60:102AhoڐsěNoМo:MatX5:178?rJmcBslaí?yjadřujmpárSSSR2a0(ypsvobosob ? ČeXZkt8 Boha?!''{j.vїXvýsled(ař:rozchWWU (RPCCbߖ(SB)aýt8spjší,PaguOKWk … juIءauevadeshýlet.PtkdohvíktimonarcY renesanCvedouإp`čky@růbějXlizap8SB--ov„stranyoci0 i8if trxorg˂ ukáɦJedjossija.??=robmpoziQt1žispoxv(:JulWpt"idth="0pt">pouzeroieežim „velikéhonkvizitora“očividnýmlem,teréusíýtykořeněnoezakoliviskuseochyb;oomliw="2www/ωwwwwqabsolutnvětšinabyvatelstva podmínkáchavo-phtář(í“áváupdnostSe7kombinádtuládnuldevadesý letech,eboť:_ǀoo*/ul><ߌ??w??πggdodržo`urSstatě؊ílišžujíchaHelhE?;??;zaruču(`vot}lah@tXou,Heir*o)p di9di0@zh(il,tXobě,iefinop..āxojevskijWoooOOO/Ϗgniu8ch^,čejZlPm (QnesyRuX`r0avůkrp(tv2 mělchiYcelos!m)csamoPmorůY (tiچ2budouítájem,ohin8neyhleda p8vyankrokdyHúspmiliořů ejisebevražooxkončíezppticagentpXbaěXa󳀴avYAvPenec!roviyl.isv,.taojșP A.Єko@áMžmr(nevyvousoucitX 0䋸mi`PinohXdalšíHméjbmaPQtoIvyjmeh(ue). oooohp"1emלAl iskyaUSA<u鉲9za1cedo úk1ɇšYblrvobecy eapits globálmtku>auPPna`mp lib1lyqmouXch(vvȆzhuʞranYmod؜uř؍@znpXfaktg6@edn@SR!3P391«Z`ho,oКz؜਀ A diroackor!tivYAmerzuj`9amsěeztvaypizaXJelciXečn`plat!ymaXPutih0IkȐyd@!ídr— 0lstaviЅBPagonud88҅(lehk".zphirozhrrahaGremgorbačR@iija€xgresrop1987.e 8t IphlG͋il@ekl:VyQc1ců`ziůž-pouněk(pocházejoubiGB.ʞča0sXšoku.rvadýky?`puje?pilPhil`AtuP\midpoOѱA `` (funguabytehta.estu@vda`iz0jazykyneúna…“»i(episteho ub a (#JX=݆vHzviAne 04. 03. 2002M3.3.2:aref="http://www.ia.ru/world/articleh50/|{color="#0000ff">http://www.izvestia.ru/world/article15250/). p>Jakevedeno preambuli tomutoozhovoru,ocházíidalore392׀ ނ////+ “zruhůmerickéristokracie:vnukemenátorahomaseaříbuznýývaléhHicePzitalber@www24031gu3wOOw///*,evlastnbratracquelineennedyové.sobněnvšechny,teYHbjevoXiacéa8sledhch 50et:doh|8aillaÄ8topoԀssee Wiamalean Rooseveltu0/pooog44164///*"MůžeteptxročypjouástupcirčitXčá0(ty8SAěqaHčeleF(lidz KGB?ždyťIRuskuPjsjmGBácicuj`avládaicijazyky.hkvztahoá9zxležito0nitř҄8kde(,1k@anekdot728505oo///hlav@práv-admini㉒–cdpekykance8 QptamQruštia`mc;o0muDo@ @hѠZqdobHzimpérieškeamluvi`frouzskyépn(jy? ?????GrahamreeӭkšjiustňQožaopiokudího7specifXtavhsovět8olečHaJre8yR(viz>3.3.2ЀA3).6scer">—— 3gWWggePeeuPmí, e!p(šiټokSBrýmphulQ8bíd(PXA*ezpěm'ji(///iC(az fesiolobí.`k SBsla"n,e8'_konkrépqpadu.Έ `DodtPdhni肑mborIem5 ůvo(`tdi@volb:,u9uَpod PXnižítdatriHpYz0pouinr7318856oo///*;AabsolчȘEnetrЊ.lٌHuemTjinforauэPstejdv.ǬǡgggPGvropaIڿbuďmyslyIysyatůρchuYduchamatijdoucvag@slubbo }z9dkajepne8tyXxť|hfakѰ1zajit_7x A ؍@8WHatٽasy,mimo(ve!k by!neang ăezaXt0obet.OOO3230ON7O''O///*Дoes`ledom` ːHs1@l štěstí“,j. nějakýchůvo(etaloučástíCematicYakce. 

Takovlidí,ꀈ.utin,teříRamiřihlXiliolužby SBejichžIánbyloyhověno,aenšina.okonce,dyvezmeme úvahyyOptředškolnebo҂`čevojensřadáozbr `SSRxstudovataarouso@át ezpečno0epímpracovPkyB.at ytotixdávzadmínekrHrincipiál`؂ od je"Hin:ozhoduclovoě„mankomisezrɁxž0Sa1zkouyyuzeáklademtanlЂ`edstoupIri:bporPR†Qv)nečPbrbu7ho z;]CípaQn`borJýو0X΅Xkc`znaalXpokudɅla, 8tIn"en.blockquote8{ȝaQpsytRossioniisXȋlň@rperso@lhhvusolumaloguzavklubruniverzitvazKvel؉xlitik8ý@znys\s mi lemvceHho!šes`0&!upQustحAu`陠stkrȁe!alchl`hicemi;BY0členxabIůmrxkujpomaluABodkhǁnasv٦urž@/_G_GBDee2blhQfein#exijK@v#aorp0tvā'%Hdaritaֶؘ U t*xžBy YKDžmapriZovxb rvprudrž-p@rdisXlHy (sjší}opryém!plexu)"̪jJneved0m8op ymtresodp!d2umň08l@kéruHtej釪@90XrDnitřH,\oxafXhy- nskup$svůj(i'''&t(oظCaKrob*ezp1 úp7zx)/*USAV–؆HxԀbvӰYtroHikdr(Cnesȏst',n&charamezєplusierarc8unkatva,(e⁠roif`@(sami;vta`,občazaangaxؚuw˻ubývaek9eF()ЗQkt0Iw,Hvoti.ԁK8hIstsF ruktu9 oyJiSA:objeRdnvistozdiuomxXJvi8HdoBuďro5v eexistoy,pboťvšichniýp0ídi@rozhodnutIV.ongresuominterndalšíkhlóžjižaklád0yylye-trarevolucio,teměЇhč?uslouchat,ykonilotěGPU-NKVD (Sjpoceátpoliticpráva –árk`sarinitřzáležito`).oomlig="2ggg/ϑggggaN0gamoxa(čátkuúzem"legznoeriféelosvěxéhoWtví,(jfunkc@l`WQPePa„fed@“(tj.@jenЁIbyro)lehksA8bratry oudruzi
hzdRrinformr8"egpɮQbčin[ikamkuponen1QztakmuТWWWWPFRFZdicIkruje0Vptruktunemůžehyb(h~emnacharJeQba !ɊIKGB,(€jakebihvAI`vatۮP !tej`mic@ bKs`8 tUSA陸diku@>ů 0dapavlod1anc–o buXoaz-libliluPϋϋϣzm SSSRX0lužba –lavníýzvědnálužba (GRU)inisterstvabrany.rotoeřirozenoutázkou,ročyla ce říPp„soxtskéhoictví“ednostněnaB9edRU?dpďahsphívЃhtom, že:

čěunkč@riento8n!a苰icemiSSR,neměpxúzemp ozvinutsv(periférii.oomli="2O/ωOkruhájmůžšížSB,boťuísoɒ2vojensko-ekonomichématikuméYXtušeobeckulturqaecifyolit:NJ_ooNJ3NJljǁ/ϊNJNJNJNJ(kosmo†jaʉȈk ú9rodȓ͛Hurmy lapnecká,ojijiloáchylk@xupri npohHglobál)Ì@mbiblPz jektu. Ooo/ulϊ1emVTjЩXaAuzav néluby na‡e(inalogemni0chh8dvedouc"%"stPSA:dematzasepunů,dyabsttatiamozj&鐘tajebbjiin(tupuIsЊo@bGwq8wWw">Al antago(mqjuAkutLtyqúřadJ8ceptuъPbezmocxOOsubyohbýtuzeti awrvy&le,뿸0pochetak vktieuskai>P4vztah88:gdu0šovatlHkláddipvědok،sitepje:YdresJxȜGti]m@acovkůměchQ401 p'">Tak)cíȟgavR(ǎSSSRhětsIRossixxr(imu(`choiveIinkvizitorayuP@etapáaideo r pItaedošpdůsledkmarxiȳl1zatekal0Rroblb9obe apit@sc0mítkuސ6Gh">—— 3g??ϐϐPokud猇noCGznt0ka:Naákla2Jj )q8$ejednoe(chy0ɀބ?/߇Soupodtp,íبi*`biz|nXravosla𭠆(horyk(sťa0vi.AjiPklpl,ZHbudbplursorů“QforO٠-Hstu%menmـx8žšíbH1odporR ύύύύlovۑXvýševede((uvozovch趩ٍhlu!cese"+uch2Ctxy,0BeBum@AH ka[aravoslavnéětvěistorickyznikléhořesťanství.kutečsjednoceníAaaákladučKrarálovbožímemiemaj„tite0“jem,rotehápou, iv příptakovariantyozvojedst nebudouejichlužbyotbaAkšeft,terýromadiliisícile–mizH

—— 3g??<1em>justify">PřitosebeB-RPC-khpolitXmafiRossioniialayunkcexzář8@eenexUSAEvropyWA/této d@pkvt8jiolibXلnahrtoh!xšílanýqaijimzeničísvrXmežimuveli`inkvizra茀 obnov kombi@,dyžYTpůsobm ektrupWiikdo≐n:`e8 ÝXuXdpoubyj8libu0oq;t؍ɀȒKomunДstaF. rak9yhnedhHchodu mocijevil`stdůvtipcelob˂hm@tka.oؚ dxrůběhuv؎SeverIflXlyne 12.rp`2000d9norkaHopixvýsle0`péda (omy)usk Kursktu)ctutlalPneuvejnXpravd0mhdodAlrči0ulisiddy,(tyčaHbýtprušnyti účasik8jasʆdnaܯmu🠗8.402o0Xhhoubx`bylDovzbuzenIpoXpAH#bezkv`ě-ekm(n siPd(/*Kymre؀s`prudvzXtx(ypxdeQ0y!neXvysoúrovn@ R@hstfinanhǮr!ro8>T1jm?vy od0x umpP(ߎߎڍ dmínȌrozvra8rebspvlk凣@(HedevmcovatelYodv)zڶhfungstapat0uvoyzvnapí,t @šhú؛ntegXeҪaБ҃zodenuihořs.թ-úschtůsHlm`bie♘řihzběhd`za(az"hz )Hneexuei,( eeXxg]0u(e.zblockqux^8__\j.[jZkyicuxhtjelciחחӈุ:ivotaeor(geste@lovoP@:rkph,XaYjbnechápeZjeIroblémo߉߉Výsled`vzniaradox"ituP NavzdorAlkRd1daciděláva ymxXHojsilDidn𝘠pokr Současně tímꃰáQces „zcivilizová“,kudeěpdospěl:eli řů“*v poiceyznysu,teříiamatuovětskouinulostnahorue!vihlilereforem9v@ké kombinora(tisnep)ite),ak䃨ičekgfrvol:ískávatzl:#sokšxáEvroxXUSAeežzHežithírx0Єup`uzej{WQa zazobazbohatlíků404—— 3g??׬׬VýsleddvpznX obd.utrAčás8ečniara9alaelkobsamlovJbec`:dn(strajlȤe druh胘ov osmdes8aevaetrychlIysměřu_43552G06ז'/gggg`,ъypektivynohoslib… WWGg???=W="4xb>Odbo፰odématu:͏_e`Iblockquote3">Myozumx ByݝwpíqvleklpbP@@beckulturNuúňHspI⬰historicHcoxjkrahůPchobuᐩ घhúšɈeusnormyt7průběhuE,Pett]iȼ ym˽8Iytvo jiXrody؀9byievolu*QtbѠěXik/) )X֘="8">Tm ,p凙 bezqý)remětɁPlídrs vaůzjevpdympҍ x0775Pr'&siyamozju`1"P80ář(n+aexHeэ(jDXit`Cxtrismu,n)vДQkomplex* Gtěm,ejmikazateliטi. oh ؈vuskawyo:?____SKUPINA KLÍČOVÝCHKAZATELŮulׂ׀b><@u??<ׁ/ϙggvšejstժyvIstXzáklad0zral:ízdělávacíhoystému;
aw''Aá0d:ќy:oooo«To,(lh`samozPjžnpb0ttip„ičáků“QkudyuPbylěIk8ní.??????AkceobsáhlekyiliónxAa(važdQpady؋`všvAebu1jekxr0r!),ůbecaXuležȇ"on, žeHímímodůpkyPcektiopír polečenЄady širomasggggggg>PřȅȃUSA taبado10,1.ida úrresiahokp983nižuehlr,myreišlyqelivoúrhozta[chydlaٖtAxQkeynpánství“platň@yReaganausmАaef ivitǾiohat,mezs(hQk,hoafukováníákladůaovéyzbroj`zaenuvyšstátHholuhu.akolitikaozhýbalamerickoukonomiku osmdesHýchete820.opí,leiž1Busheqíseceprovalila,ehledězeudržitelnýůstojensk(515iliardolahúčeImce08 –I9).SA9reálnocitlyprahuefaultu:elikoP;kurzQubjektivzatěžujeolo苏zky,ter؄přiblX 11rónůmoš_krachemymu,ReýrobxHáČí1apotřeamiYez1.

žečan@mus`yatna)modelt(běXdymh vysoképostave finančkapiluspekulUa„`hn“9vce,Douho.ejsmenadevědky kusuxa`y*sk@8Ȅp(i@oysȊxsm2ce?͓𗐕odXzačíkláAízqr1nXgi(8(/ormpl)q⡠qyroY"ɡ1ari)sS"T?rotahpopuΎ mnohYФɎ`߀grambamdpoli1ede…cד2atady?!ЊxrincipxPKRnemůžešdvr8xobr` levrjej8?448a ނ////+ ϞϞϞϞϞϞPnejmen[jas, pHidejxosobň)eaganЊ"so9pneozervcieȌ(npvit. každbřípaItš􄐂7ti.» (Maxim˂pšnv,ɁyV?suka@analymnqetmHasopёpRPmonix”:baef="http://www.rp.ru/detail_m.php?ID=11760{cr="#00ffu>ׂׂׂׂdů(p8yuoazliberXmínglobzIhoda:n[(i>X8tuAн`Di om04kue d jiжh0 1budouyۄ]ě“IusnaXoto’A(bpѨv9l9hpv`re[luhprůlomovou؆úro,xnnoteclogih (c0RF(lB Čubajs)`8psych:iYvojew׼׼6 45wÃ449'&ҼggggcȒȆenergePeLjn0׈ѵpdlniЋa١rXvšeulů“ob@pokudůžemeudi@X,ҶΠPpk ` PPJhporu).d(giHTžitYé刿[ˆpjimá saHfyzipteoraxcykl8,r0 IbhtHr:,blockqu0v8wwSědyudelíčovásychologiesobnostníhoozvoje450Kvta živo@zajišťovan současnoujpmůžýteyspělýchemí@u@našířexdobytkuvě(zaVé@šehrobléxciálně-organizačaulturck"charakteru zaa)ouzesniž҄geniI#hzátěž'ylanety.͈tore0zoíkX duazavᎸcyklyuží,rod`drojýěЀ0žm\ě01471וז///*,asžadujeakxafektivit (růstoeficientu účin!iiuc@ odvR,iplňk0eqAfunkftiPY@ruhoazprac shvinډ؝0">Aqdpodlho,o8tázká8 p«St,뢘ýedoH1kHvavu,@PláZd`oucaíGGG02355E2GG///*. (…)>VzȈ .ěd?e.ʼnIAbm0mer ؋kurences`p,usPe0cht"kA8`\» (str. 193).wwwwwpokur0Jtex؄Hrochu(@:__JVepxnrQicصȪropyypo!b̅25%:02723דה///Tak!(vr𓨥@XL)nexYZnečištění životPhorosed`du(ozpadunergetickýchosičůiPyrábějícímiařízemi,teréjechemložQtejněakostaechnogeniz$ťukátky,a=jeoaozortvážn@čákologů;oomli="2G/ώ Biosféryehípiz2h(䎷spobڈWooWS3WWW/ψWWWWQ„Rozísá“ieH؆gbtokǕ'ýx samxůžeékeklimatu,ktoni  narušo"oučasb|y. dogicolaCataidydruhuprvurmodynaS0konu0599p455ɐ7'& Gogggea teorielativitPIdexvě018.H 19.Xoletnej􈈇lademymnilV 21_P*8dobinul. AlpakJzo ,vojšíhmáahحm(贑iezakdn raranstinent_ov,taa)oncep0dey (op@Č8lulpto@cvenoh8?romaт쬱odpadnebezp8tisJ).j.ižnesgr0aatuace:jώ8>Zac@eXssio@9`a sh0rokracxnupsIs@repohXnaг!bl nQehxѶstupWaka@_dvyvHmaso`aQyRuX.pb>PotomSN (ejaQana)hd`oxzku1azuypoyr8PkrypPnieeua)ž(mršHtdabu׀hny/064656W_///*akžxasnve dož@ropplynjzn#HXťhlíK2využíHnioliosi(,spíšuxi؋hpůmyslFpobiDP(staží./GG..bam1aavduyencixglhmli `rHm l#zȀobeckrapit`smu\znih9ržoazhoiȁrofylaxu7Mhpsa)1HI..efre"HodibýkametodaBstd-iiněj9ěyj𻌄knጏyroufaXůuzaОiUupl႐vo citZáuXYr`tei9biblSkult ueimu`Aچ[výše části 3.3.2.

Tj.eorieonvergencee!současnéoběvětonázorovýmáklademnohýchrocesůlobálníolitikytejn`taknitř a`ějšíovyspělstátůP?>—— 3g3ooHerbertellsAoj(niRuymlzPtmý$exkapitkomu,hpBjniRSFSRtvalo:«PivilizaAjnahrazeirolnmarstvímadlouhrooznevropuéhoohat,r`Huin,rna,nXpod.pah8zmohobtezěchX duk,J9nevyhnutelZօapo xdne.457Jedi`p|může ďXvAitaЗf`lšȣ xko 9Amerika77po.ַONtam=87!mys 0á.ͧamozřejmhodnep8,ůzɂruziYim8j(řinih"eHG/vrhnout,Шeauaxn Xiȣ"jednotybyumn!skzaujmP.rot`pа2nezbýQ.ešI8enQдp8lاyodc xilovaxЊIxLJ,js8n𠠌způsob9ěťxmíbč ߚߚߚߚߚߚB֏@mizku0ap;h@le@pikru1opotQ2si`čeaAkolikidk(H dinu9*@i؃͌okudsta hcskyt8,xžѰévezny.ou؜AvHȏsnaaꝠЛХ8 sd@mс tši2zoupH؇ rdivb`eB.Ј70dtҀvytv7qERr),ٸbytekpXܦ"uɂHtY8tؑxi4ӛ(johír`omunismustr(pumpQ`z@jie؀hlst@. ">chy׭(ém@*uJ8,us a،ch9yctOKrincipywů0rozam+nejhrubší8K`taPwwtoalbؤe𓨹ohlaštd@:pevod걩nCech.ezrakaic!̲b ^ junkturñv騳rӉYžsjdlip;0 еuyly`porg8zacAseabývalybchodem,eterýmiyydaléstDodlevyklostínoremápadoevropskénpraxe.usímepit, žeolševickáládaeižeamotnxs8statilněaujatprotioukromQnikatelům(vkvžd8 niiudeaktesvedliv0aezektu;ikjimHdů@řov,topn možX,`to@hoxjnevýQějšípHh.Ѓžu 0airáHo lepří*orry.458K«vԬzskupiԑFmHtzzzdr,2Q菁oP`kpoc,nevyhtaopo,0a1 0c.uiw1P部zpPudeňy7 YouSi2ѣڅH#íqAmetoPmh!izazruhRnHhplatkra0m0xaav8jejiq83zrHna.???????SR"mPjxyiـemsebvzb֍؉Hnxzjhvšíq x ᥙrikxidůle0(A` hꨀaananderlip___10877W\60_77_///*-nybZHHujil chz;XpˋYou X!odrazh9k.h Xb aáac`UnȆ@k tp, tZ]{Hn0:1vICměří,"ťĕkvyčerpУYkud meSAUmusYs(sh úsilí`bykázaefpolu(c.˽neodBg`j;xopak, xo,ҥ˜`-ibližsmTnejvyššíestaedoucíeolektivismuroemnohéaozdíldpodncesty,teroud(ostatmasy. 

Jsemevněřesvědčen, žeezakovPpomociajškuojde bolševickémuskefinikrachuPho,oeštzeoučasn@c8lizaceúzembývaléhoJimpériabylo461a ނ////+.otoh@ceaktvauomezenqhranicemi.Ϗstátyivých8ápadqRIedenaruhýmXta@ny`pa8áeytvoří.eHkonmožxCten0osud8hne l̀XiTyúvahyqnetýkajiaxypotet"{cnY;jichkladPp0ušímitYbzekdál0í闐#aQXví omuh9rychcnHíE(rsp*Ȇáim؍PbeharaiPsituȏtpanuj`hl@xb  čářzHmؕčísX2st@KuτmojinpretXmev`1dp (Pkl. –.ikker,.ЉXojev,eb!pisy9pctie15.j,ravda964nihov8yougoňok;vəodleublik:baef="http://www.bookluck.ru/atr.html{color="#0ffu>|pormᡀh
ů“XHglob-jY2xkupí“.͈tЊYHHl飣m,kdyonpo pipn7777618844W52?7///*kPndakotvůr) la߆???21521/=3??///*ico ho.čač( e ycqm1aly?tuz2wnllaedioċϋs8enamarů`!jHXmrvisl)ztahu 0ůmׄ1e teXij)uajpstv(wp6w_pce">—— 3g??je1(>vhsyXm(z(albovatk@kesettpozdějbpoȎ2.El20t.timullyo@akpy Xulgb>světovéomunnutí
rovedearxouevolucijejiech,P8toudoniami,dovzeH loket. oomli><ǁ/ςgHgn="jufy">DruhýXAH0ůbecči pohleduálkměřítka,e5@objektivnRtomI`imáY(le0nsko-qblematikyglobǃƒpůs ezáku í“:wiSSSRstorzalPincipi{nosy!vυυormaceara -eܒšícdržoaz#liberimu, uméef+)žIdládalo.rokeeoriziA 0byloiat úplst@jako9ᙘku 20.țZa郷á/$psesociS._oo/ulߗ1emVDŽDŽDŽDŽŊ1nejiteijiviH8kHcentzovadir-adres)AzodářsasyH@IvPHmíř8`rzIPla H`lWVXyužíd roPiaIzd1aӈГ1XnXt:eYcuntegriXt0<@a`bsdX`pojini0 HàydolaIaQ(o0inɯQ;׎ёJpn]x1úvahu,makrooɂЗÃבր- (@admsíkao@kud0ijem lok9dobavby)j@ťHou (ukturzo@maxikitysuperah%`binaɓ@ezLuWAv ryorů 厳#@eЪPřadӝ r8eiealynRmd" kruz2fesio8koikbm8ak1yjÀhXel,denaut hpo8zrakuS.kidlouAYsmr9 rozorporem.ink脸yjlvůj:gggdπȐǐǐ«ČЃlye4kutP1p@hAh `n (v`0vropyE.)mϕrixů9`Z!ori!(a1oJsiysl0omyl…r!3vabyyPOJENY,KOORDINOVÁNYLOUČÁKLADYĚCHTOVOUYSTÉMŮh8len@js cit1Ljnajítu쌀:/aegul.
Pokuděkdoačínáplikovatožíopuštěnhveztahu přívržencůmohotoystému,akJmXodnotHjakPatanismusponentů,terýus@býtotlen.ojli(ol>VodPeedonti-ksťanství,eboťrist`niknevyudhowwtjim (@byikonkrétSanhedrineldskákat)akétikyráv(v tom`doměl0Pmítnu– doceevXškodě*enoׁyří(dpoklaXprojioPc񇘀`ivedkhavorn[ohce]125*     ETakéeutnPzmínitden nerezovanýchrojektůashingtonu –lánPDropshot“ - útokaSSR masovýmoužitímader zbrX,terýebyl4jenoroto, že okamhku;zhouSAřišlyvůjonopolě0jixnosiče,akavlasXkáHou škodutétoálkyyhodnotijakoh1jatel127P{ppdštěkd sIPpocildobЇEvozobodyxdemokracieQjhيZWbyíznaé,lhše(psyouzeílčímipdaPhistaljsjiřadu…AXaniibčj*zcelaoaj1syXmaruntnep)plQarav-nábonsk<valu??<ׁ/ϋg~buPamerancéřhykhSain aphaxastavamo;oșliobviněls8ytvoȘazáminkacق聯kotatusoloniCimpéria؄aQvzakprona!hilH;yoolli="2׎׎ׁ/ώ׎׎׎׎ѓvokJapo؉*     EWW* *ggfixzúdajpآ譐nX Xglobݢ‹DúHulP„nAdy“BC/`outn@hietvatel a鉀g`1kulturyíleyform a4#,ɴ@@e1vyZP.ɆHesjem.vyšͅvarobí halošeobecněnámýmipůsoby:řírodníiologickou „rozšířenou“epPukc`naísta+tokemovýchihovalců ostatHregionplanety.

Coeýčeidenvetátech,akiyrtP podnkáxu8tňIprincipuformul néhoesteljem,odevliv؄svéětšis8i1mi,ak:jyt la@ádazákony,jichžocensу.e HsajišťPhsrojekt B؍+yěmtohmPnemilosrd brxZmožmdchylYavidel,tersamoؑ.Јdhori(polečomuXcesuíky:m:vynҕ1neaMůžeteXttěc 8myslu, 0 Evropyji;toh ȆHYvi`ahnep8duchuE($eg8ourčit;vlasaždⅈn. GGGGEVkut@spheúplnak,XȀ؀ ؍3ulb>oomli="2G/ϒ TjhběX }ýšopsQHčá y\yH-țɀttidyYoR3o xsoclUzЎ@USA:h maemhroblP0traQruh-шchozjince8, czelяvurčit`zmatab蜒c0nezlomil8X(hk),usH$!áHz/t@T_ak@nprP#ijЃ1ЌBš(#pok b.3stej)/))pravenicuA@vi 129To,oevedeno př`šlýchvoudstavcích,latírpšechnyověříchozz jinkulturčetn8Afričanů,teylioSA9iváženiakotroci.P1ačátkemasové!mnohémPrálnvládhnekrolovatemigracealxeruxi20.toleP,aárodIosobitost vymezena@uzeranicemibydlIkde žilyodintůjejixpotomkzapomȑ(0 0prvky—— 31WV H)errta úzeeveror5in@u(spQvhnQobdobId 16.ٽEu 19וOd1rezoouӛHj(anabázChp8@hu"ule@`vyXYYruh(QQ9Xɬovstvo (stejnýmetodamihpoz8jiatellei`y áYvířectvaÎOHwmouHíXje do9vynulL9egregaؽeQjtЀع Pen-ů“rotoťteříbsolvi=А?i>&uia@časAu舘Az8thoojJenoeгp Ў''rburžoaz-rzP (v*nejmarkanjšíeoRhk0doh؞ve,pad@r xism0zevxobecƒpi(avujemnmitřsoch`flikt@po!mxal`1iosfé)o-e`ogaWWAktaGAGGЉ}ecȎmyslemt:pagandy,Rhjed1u ΟЌaiqPdoubuqnsujX苏bYohromǼ'''33079%3''///*JHtonaly ticképrávy. 

3.3.2.eprodukcerofesionsmuJakžejednouylomiňováno mahiálechSB,􁸀civilizacialožaPniaolektivspecizovaQƂ9`neurčujkvxtu životpaždého člověkanijevYbchopno@,acovitp,šestranۅ:úroveň,akoíš:ullialu1"??
NicmPbuezákladsuuva@ životnezpůsobil (ʋdasatck oatou)JusЍPřiznᾡGGCzajišťЁH0(jvyí趰 (sdHk ométҗe)RHWhodno oy`h"ɛin0he`–a#deset𨈚350286ߙߛ///*'Tppt"idth="1em"lign="justify">Ačkoliv historiiSAocházelo těžkýmelním řízeXakenitř137samoz0jtoudmínkou,`eyhPhlášnejskrymҏ(kem򁙆y[kyahna?aěčíchXJatiain =seoystemcQ(`Rusk9㠠ubuhinčeta!vbhé(Ptsovětskob 837139Vꣵlkoupnevx0a,hhP ú`čitá茱sy`mu.JestliPz 6=dokázůjόϕأb,9@ukazate1̑X{v!ii8~aakroúrd8Xúsek؁zká, že뀀vůjvůrčíotenciálebeomaealizovatemohli USAatolikysoká,byoamyloožné.

Apkud8rátímeekutečno@ „vykupovánmozků“,k dáv0tě řízedrxiky,(boť邁yzkter(maj,eřed`1žkoupíteutP;natXjejich nefnýGGl143eliř8novX۩moc nikak9j0iriž2aGGG44G5146)zrakapoa@19501980vyplýX\uc4vyu`ޡ]!émPáhjikulturyrhakhkporovvat賰 USAdCreXzolncyklus a-*Pa(oz؃bQi(hypoz1maéoexXx#ě)0Iyžo3_qdPavyšuobj@fncZFýzkumaHmedsP453577G𧻓///mluvit뀀om, žeyeaponskotal0větovouetropolíákladnXdyealizovplný „cyklus"a-praxe“.  
oomli(ul>Tošechnoebjektivmem 1)rPnitřa`ější)seberehmu USAabezalternahoídra lokomoyozvolidstva a 2skláыcizincůředՃXyvvH0jejichviP.p"1emPokudiAakzpomenemeaobecnkrapiissaIjednu ítPří,globáiosféricko-ekologXáepůsne9t91mokrokposld!stolet"@MmrganizacePivotaXečnosvakzvaȂ`yspělzzemdeqΗHhonaiuzdQؒXebXhla8nom faktoremI,тedoucxtav“*iluzor,ťmuělastBměřoksocikatrofě148Skuty8úchyʋ8růz˓áPčinis@YyjҜPoké࢙dPJfesionkÀgramo-adapmodulue-maúro0.b>D؄耒asd Xbi*csodpsthod v,ičemž,YCejAude,Pcház"zɕ! aleyto【\2y4pši9ípadly؁Ylhůti;ne:PAiskaoiítȯ`twww47587gcX149A'&ggggb,ڡAzajištH*~皌ooll2/ϝAbsolu奃é؏eödošloQ dopou2pel dobu5Le(],podyyZdaveářskouq@cep1odqíždvl8 alži:ntuDmxá biblؼ1hkjelib8buržoaerzmenovi@.9בooo/u06cen">—— 31ǑPokud8x0ovotP(vo(pol *v䏰hč;XiqQzahrnu؀xCěkolhHsn țSrčmiX@znmiIit`xobmiaky0sv)PlidyhAzájemovlivň1WWW??ww/gwredukcebyvlstvsuzovaaluӗ"biologJcesyit*@leží,daouAֶzYhgene(tencimȊ3nQza`ulturk{íjet0boxicaiXobí;GooOwwgwwwfung|enspځ(t(,Pd0cíyst뀀ém, ...), jehožýsledkuaiologickXákladěznikáa čiPkulturnídstavba,ter8zaseánovlivňuje udoucích@kolHjejichovu. Pvptytova –sPmharaemnstevrPQforyrodukuj`tiosobnosYkaždLJakohprvkyeaté]ceohouBnemusxobjevitkzvaq„znamqpolii“,Ȃndesetil]ěkdyуurč1osud Xů,átůceléhoiva;amélaքbla živos0ečZ. pGG"1emGFokodívámepěchzic,aspektueSAjsHničímjimé:ejَvšudetaměvHši9přípapimơ Inebؑn@edlejšíthlaٌ@sty e zoٌq0innktiaš1`nudy,JZplánh(xví“ɢsvatebsmlouvyiez py uz5kkytXj@ ecifpu.rhy؛o8že(hu150Zaé>уHvxjeznekomp8bi}yformalIdo1om鍉0anzromoz8PIocház xĴqlemen,pzadruhx'$ě-algoritm3(baogreHtlXtxzvojHрělqЁxfunk`sychiky.ξ#Au䞘ۊojȂppbHka@qvz8vIH@vůrenuρ t錸ez ZrIH uPg(www48999gu1wOOw///*קקקקV 葐amer{0ra oaAoby!lB(sTkren qUindPnů)ЖȠnedYimigransєž'in0jřkrkY Ptlyѻ`rmpůe@൸vštgmechanismuČlokuX“b>Yy2mus`itshhPɓtx)stejnoyTinzam9m**-mtGGG4992GF2GG///*.ʉožԧh؍ؼ|)xklada`doty:0Aniverzita0ružidPaíňanyIndy퉠 iPyzH.(xhref="http:/rd.flybb.ru/topic210.html"$cr="#0ffu>{).Zdayti*3é“,`y8,)i (vizlP e)-kyؖmnoXtevnozk(ť8arero cesX@21.8nb2ýPakoylA19G:měnil`rtalonLfrekvhbi(g5oB@xu,lob(9ykulturo7uH$)ryššícnV0azenymyb>p뀀řitřídáníokoleQvep`čnosti (biologickýroces);roměohoebjevily edkylobálkomunikacestupnéxaktyšemejen „elitě“,qdiplomaQémuborumezinárodX ovyřům jakoPbylo minul. 

SoučasnrdentSA..bamaJvknize!Troufaaděje. ÚvahyzkaamerJn:izvá, žeyrůstajícgenermábl8 Xm:720777">«Dnes탉 chspělý`státůyvyššíntPěch,te ukončil!šu. Žáci+ؕ˄ThorzniteQacÅědxžejizahranXrstevQi.З0ahákPonexdnoduchHdevítilettm8pPniásobit,idyHpxeXtuQijakohyvýšil,u22%uHjeP((i(venobbsolvoveurzhgl jazyka,d» (,r. 181).GwGGEAš*apr8aGGVýzkumyH8vnoezЗ vláakázaly8eƚ>trpsychJmiohiIzvePjn9.06.2005( odkazaheeworkimxservi(andyndicО /raref="http://www.iCa.ru/nyu/arle2057560wt{cr="#0000ffu>ׂׂׂׂFunkxhzaji– zȨXšobl(Q#i l@ ur tcepdqnositeli뀀onceptuálníoci153Tonamená, žeědabsluhuje,dyž onaamaakéůžeřispět tomu,byPpolečnostytvoPlalast}:oeůvod,roč1ívrnciavo-„elitářství“ávajhed҄veultivov@evzdělaفxs(|kých[cȃ(vztahuyrozvojixfungováIyhoystémua0mákla8:duhodnspecific:ipů.Ѐ[yezn߄؄)v wtech,etciviacea/BibleUSAakAysoučá,hduché:DulN0Ob><0uځ??
OtrXxsmdontozZtvůr((ur«VP,emu!bchurrude`.SkqPvY`doufám,eXglobimpérium.azSpoj:tmhzieh,t a @eНnevyunaP䞈iny»idalor6(isqel,ist8knoviřhhladavy0x z1(naíqom0yH 1876,ulian,alki). (PutinqmohlehdPentagonrozhr;yzve04.03.2002: UdržoPuoubornalostuz`vanZzah—— 3g?6?"1em 9pbři`t,istoribspecumozv QUSA)X{sobnexhrnuAuved0%y,HeohledňQi䋁hpopsXhoPabsolvub#grampvoxmiSA-ky,늀hjxdmínyjibiologHdegenerbprůhuěkol :Rul^2lhaluz??</Ϛ-}Od)pedagogukaza8od8čátkupochyhobecpovZmábȌoo?š͊oʂJse9dobýyadiXt9 koižšíeň;kt1*doȔ4SSSRylo蠰Pbu)exeematy obrXjBaqXu,žym(ztejY@ygoollP2'/ϒj mjJ1yqዀlv`etт7*<z,j* mnohI1arontítla\iv񭃞tiPkoѓ8HatpiXnfériiezut\zverb5taȗslbnebv0upioxvóží󚐅YAJ¦.aoo(uP??ߵw">*     E߂eformk au(ʍ8otʀz`FaP!3ǜgb@vislB(hI5(Pemizápag -rádcXadioژ H,áklad776 Rossixi)me(dnu0anekdotuȈ7Thomasdison (en nejzJ9ylezyX19.oletje atelpGenerallectompany)Henryord (znampnЀHr!rgani9r, a nsl򕠤@yociologěAæ,kdy薰ja1xoficixʂ155 `܂////+. wwwwuKq,jehožVlzalwщȄvduý8mechHsobA,ꁀuHjskuteěn`nikHxazůStomsAaހa oblady{XUSA…׈҈r׈׈Táˑ8vztahu zavedednots؀HšА!t8dPkЍo: ulb>oomli?="2??w?/ϊ????9syPL!orip Q8druhi@mulyz04a*ojަ šípliЋpkhboo/ul׊W׈ojAj0Io.ЯPWmůž0ýbX`sledkáȴ00 Ketfik\hrh y;mpůí.֥q8`rogratelzbH=Wj}uyu (JSZ)8@opoXIupilpujíitxdy`Rmanl!kařk!kl~zؑX:ateg`wш9yP.nYPvP,ȸ9ji񛀑@8mn`stodnezby2*#/(ytorPyšší?ceezbsol~éhlivdchoȊzdtbZemt |uohlvqširyhXhovo@@ܝmpudiu0pxletpol`žia. wwwwuPrࡘmuRossionizívrobbi1 komplexMXmíticwh GV8WGW؋specЌit;=׺Ձ> od)z§y(ěɨAp,I|nebudbsaH`9omPidiot (aručeme ogprůka0ɀ8terjsiPصtvariabilhsv0bmimo0ecouavrѱemboťc@8iqJ򘲝YQvodhpҝ)SneBídaJu156Tj.Ib#urči@ájemvihmezi: 1)íli(2)y%E3)vyjXh cesued<$em.ořa(, buyHtfa!pT݇^`yljinpo:@charertudia󀀄eezprostředněodřízenpůsobůmontrolyhoýsledků,terésouaseároveň_nyílIstudia. lockquote>NeshodausyhlášenýmiiíkynízděPva cesautomatic(znamljjaki ?9v rozporu těHdžp="0">P8stoebEWSRU.comnformuje:«Podotýkáme, žHavedzJotnstáHkouš(JSZ) *     EWW*a0yý{u157؄__Y!(akchop:Xprprioritzobec3 )1Q /2[ reál alešyokreOOO53162ϒO58ߒO'll󀀄> V USAeyskytujobamenovanfaktory:tatikaiologdegenerace@ššíeže'",tervznikly肐orPyroXceu;stdnictvímůznorod)ulturm{hcíle0tlačovo xmashsvojsob@hpoznávapavůrčíteáluIQvud8ilířeI8??;Jz úkolůFztDhlaviz 넸HyvdnutučeIrogramٔ:loitormkomplexuéPi šák`noh҅0hvyhelz al54114160GȌ///+,kudjystémOrienajiúrov*s,)osp P񪨍*2y8bsažnapțodlehn. wǕǕPsiBrsuudiaěaomu8poxpschop #Xjsjimedkxgety 8spěšٚ u enphí, cház)huťo.romtoho(bxiϙώӌęH9u `7nmotdřapviix,Xjhazbiblqujelib`buržoaHersamotmiI-ky2C@OOebejpHa8porѼioj:vhۈonkurz o茠hpuksiajhleg6691///*pocelarióʗPmp`d ‡ҭbAtYohdarozličorganizátory:qcebД1reЖcojtmučlid/R//-T;qípai:ȨcЕ@vzh\zaᑁr0tiIsok0Jeň_(Kaunk章h (9dobeset(0od9chs0as X.MůžemPiiklad qdukXd9inim9užíNjkynipulac my8olbE؟@e銰iintuipoYbezakiv1ynipele0,kdykombinaPshisciplínʊKHzukYقodboraiPivou,teůže󄨂miatast ahj ČePbyl. 

A)plat@ɕTuou:gramyjektiumňualidemҌ inn@s9vzHRípkjejicheni>„vy~at“ (tj.sod'ep0 usl0\@(ě-`uq)t)qodinIxčlun,cha.iPudڜerlLJmyslh80ohbýtcel`řijatel񈩅(oz`j:Pě, užielPEidioiadalgoritmylYnes1vstup#da+`nevyžaduěPexkluzi `ЀPvyczeP(8mecppn5StvxinHllý)blockquote8SúkolyDeoiaW)eeluistr`USAvrЋeílbystvaXBžchop@zad!bomab li_sš ?162Je ntedyealiznobhpmýrincip „plepšíhdnouovidět,ežtokrátslyšet“ (neboiyIčíst) .   Odloviny 20.letse muliXiy)idalyleviXědecko-populármy(ogramy,čem`ně?ajspraktickyaměřeXpouzey zascrůmem životadȂříroxze časnoJminulY@v胹ov`variantá`iudouc.d0tkPevadeshʋx׋сQtéTsobitin@net9rly.ו77767220'5477///*ulb>—— 3g_:??<="4i>3.3.2.1.lavїcateku)ťل^8_V ِЗmא existupotXra:>7uásmas߆ؑBEZRÁZDNÝCH ŘEČÍ'9wǀg760165W'gggg`ڌ8̡ȗ'Idyž__YbezázdؿON sam(8běravduimă,boťneumožň!dborkem-fesioX!an@ je obla,҅vNEZBYT`MÁKLADEMPí𨞂smúsp@ordinovat či9žstvrůznorodúzkhohů׆ůmPjqXlchi8ch;"decko-n i}poo-ekm.ҧgĒPokuklaxneaj@GCcذíae- coi(aЩoudukHpspůXanuža`qiploaHmenag1@/71499 166W뛐///1eaom,da9b á:QhullaluJ??oomli><ǁ/ςgHalign="justify">neboIzáklQostatečvšeobec(vemysluniverhooužit75v tpodobIjakevedeȀKoncepcipolɁxbezpYhi0–ožnábkde ještplepšíe.167171<ǁ/ςgHalign="justify">Pomrti..tnaačalobdobíičímerušené „elitarizace“hlatátního řízx,ědyechnikYsamorosty ze skepochy\iýtahrazovániáři,ejichžzděl(by@úzcerofesionálněpecia,akž@okudptinedoprac`pk široHmuozhledu,0)fikɃIchopyditIjektymluioosahějakýchkazatelůirtuóz.ooZ/u0p/"1emGEAledyby`mminuPi(kueýs Pps*Xa؀domácMvasy苐,terýdeungbunohlet, atv@up{kpPBq@yšší(kx,!`midbory )ečneem瑚mimoředm`nouvxpůvod+eteni"(i emc n@ nice,pto=liptmp8odozinekeppr*h`šarlaa될ér@y;e^eth8`-T(ásAuonPv. ѭ8TenPPvrYd7i$`Rȋj,o({gramuzbuIna<$g>—— 3g??GGEVIr)ýšepscfickБ9evC3 čáAobyr(aform77ucel0HyတHemXPxxčinživoxspHu9ěchTva_G᭏@9Pxotlia jy,8oubory[aHdo@globě-itrikGGGG2832587E5GG//>. 

Přitomešakruhá částbyvatelstva,ejížzděláníepokročiloále kovinnémuinimu,citv postavemnožXlehcahradinýchunkčX`prvkůůzhoypuýroba8H{syst ů,teréchopnějšíggkonstruovalaáklapůsobu řešpl71hda9býtG.atpZ,bsolutIvětšiwpsisv⊺Spsvojujefesion;/í^ne(píd(chara,uďmo!místracovHm1cesneb:XHyekifikakurze@odbor.Jblockquote8󖗖Naom|u8dovaierarc8GGpl8guꐰhmezipbouaid ‰qam*úkol0Qߎى׉stux i.΄aždleḋ/ckúr@inadřaz@iq2vjem9/ (ǐH ouhr)xkyabí9vybrat mas8W^`SunQ0nižšíYz/ЊvrhywejХ8od potbámb]<176—— 3g?6?ៀjq`šuQin0Robecȋáříݾzk vyspzTvzlّyx(wwvȐ"specifikuho li ptamě“,v!civij“vroboúzemSSSRsߍߋߝϝ@mRnavenH0itel9akt qí:xulb><8valu ??</Ϥׁ-Univerzit(tj.imoқHo902428ϫϬ///*)Tdnkýmua٘emnalog󀀄emtředověkéhovropscfeudalismu:ektore „monarchou“,anovéakultsouAvazaly(rvní úrovně,čiteljostataristokracií“,(udentiprýmidem aědeckáadaTsvatinkvizic.aplynulpletseaHoákladnoh nabHlo,akžeoeřip.avenekoop(vypuz tAál epochyhuzeymGaamusgitur:oterehYrizmínka!roku 1267 (podleikipedie: ). <ǁ/ςgHgn="justify">UniverzitaSAvYanizačmop ciJprez`ntzgunéřiRWanalog:řídYppráKmyššířk$olkypetPěch8jnýH5.ižšíasxc'oo/ulW1emPxmžše,ylo miq1 PnoUství,{metaforkazuj8 roísluš živoqame"!u,ekuthnboť㐐Φ04`jePféra`íz)dčátZoupestrukPamiůůzhierMm.όόόόKromYo)n*lғ ivoznAoškoP(vy؆xɮĂ0x, alekce%ům :buďkti, Y h7etPkonɟzkum؍y@p0důvodu{Hagogknihomolů8d(`c9chniHsnemaYžáQPkHX`od:Xy SSSRp@sorRossioniipfil(s=1293808siz1">179܂////,/i>ףtomq}Ȓ rmožꠀby(mZiuhplastnhrا0skou (jás)Covduϔ̀n GGG9488GE80GG///*'''#8''">Aak@šjzmxisi@y@or vz؟axamomOOOsHmde8paskhm,txbam؁yay(s()aGFdobhlouiberálburžoaYibljjeHtroliveménuohkkvida(G(e@iȂcesuzciviڅhjeHnorec s٥PsatXsmuspǑ">Te*Ȟt otázchsɮmubny:@cX@rofeыdrmakroeň஻ g -adapspm lu`6cer"H——Mו8e0HQnuನIit{Xnqá)obchoféřepSAPic)važu absolvpouzhěpikanejpreěj1cha,erҋstvounityooo95520_m1oGGo///kamozřej󀀄mě, žeaždániverzitaxsvousobitost,terzanechávfiremníečeťaejíchbsolvent.edleěchto߁všakaopolného.o, aspektuozborxtázkybnovořídxíhBmakroúrov`rogramově-adaptivhmoduluyznaču+eatYvysokXHfesionalu,hhrnujeásledaktory: 

AmerickҀ@škola (')(ětšiBQpadůlýměs)kemddělenodiIm1u:Eayvl3jednza 5 - 6etoidhrTplrHbkurzu tomumož8ítel`roky,nižyhpoušXjehrce,eboPtam dixzicšno:bytd,třlužb`karnyᇘchodmíp o času .oomlig="2ggg/ϓggggaUdYcesak(vý (tj.`lek(,miřůrcviravaasiplozjevω7oo/ulww??ׁ/ϊgO bezenezX󥧁smh oblaz2Lj/oooLJ'/χga neoachay0zsáobP„nejpre8ější“yoooǑLj_Ǒǁ??W߀ω/}Hlais077GRprvoeHandidátpudX0JcmijíHxgne :itféřeSA׀oo?Gem_]Př!m0algoritmika戀rozle xpsychl(počtuvmdadicoj,b auaҹreži0xúčOꫣj0Iv:tenMkomplexzam) lekYp㴐msiudom,oXis nidsaJztahu9m. p">V ojdůlH:čin ____YmimoazolovaniverziqměsIektZyrezaciurtedpokladydmínЁs部g morem:lzsykontroluhdinyte@Ptolmase?sporG߀ooGC3GGG/υGGGGAa najp'oo4//υvejnGoo
 • komunikací ostatnímiábavou,ožeroidicelařirozené,oomli>—— 31~ětš8@poluobčanů2 @sk 5Xa!o€zPXПamat*stud8Potínalzas`(frekyů).ásolavIveraprvPdnzimPsemestЫúč(ڃ톨yHfakul?Xa koncertgule9vohvdruhҙ)ššíro@íAni@zeIȁQP!kupinky`bykrx)znamiHWiniciativaschop聒jP tC.΍(led889daly atenqod)yemáyؠhs 0ejěAp nene  /Ǜ//. taexi ' ,ytm錗tiITשb=D)ťToenlkue"qrg(zazřůtroln׋Krorizp'+8stkahsafesioP“ ejnoPZobyeltomukඈmikro'zXhierarc8dmaQ 0rvQ@omimurny: řad1kdqž3So!to:cHЀĂ@00š@ aspirm. mx) vyj@Hn8pecifivemžd#0urzaxůžeýt`pl0(jez8mkana2YoYta(oílmuPniž{enuPlhHtbh99HvH!z:oru{ێdcey9{;iixm0 ‚Pi zsidmqšj X. I]š؈@PakXdacabsoluʥ8tP9*padڕkrujРArh,J1ý9IsotY@od0aXs uʚ ěmiyru;ůٌxinxтmiw!byla.ȀmusrotoyKtKmíh,heo!sЛ3incip8vnorh@enj.Ptreixne@oؓčinu (alespoň󀀄e masovéměřítku). 

  Alepolečně toutoeřejotev`nouierarchiíytvářnaaždésok@škod0jejíchradic,CRáPUSAxistujekrytáe.Їyslušens(`é6iámajišťav@kutAoíociálnXpaveXež81g.N„zájmAluby“.ad!gbmůžeýtěikůznRzů“.eziimispjaké,ichxčlenemfstdoiv,Q퍀Iem,Xiuza@terlzeozitovkategor8: prvn8PtyXendid Åatz vlastiniciativy (počekacdobě“suď1upřiubone);ruh9ewwtpouؑ8ípadě1y;pozŷ Apjtam dǀivel:ad -0a!esel2herA 8@ؤʁi@tudiaXobzvšt`Ѐ8cpre žhjachrobíhPodhal)a8lekc?tůR!)oncho@rhAupua|A(budoucžza 20et,芁ieli9aa؛ihk(pracoȝgraHě-adap(modulusyXmu؏ѿpuni>blockqu(f8gÌgcObraz؃H(ыؿibburžoxpmnohovrs@omsomolyi?ƫҊmЎ3shXa`myqnikapjehhin,(qszmed0KšnmhvspilipioHrY_׋w׋wrVodФHmo`ovatҡBbezjߺkZʾuzavHpzáodmíthzkuĥs ty28eicradic(4)otanhrziěxčka.aís iploȔ Рiv,Ȑol䱘tt(tin“/)dividu(sCuh ásledkyom p"ׇu:yLú0eň0dIH˵XíppbrBodboцhiknit<뀸vyššíatKdref!i0#n!ěží,vepouzQes!qpguɽ_qI[* ziřům;XjimڂxthouKjs(cPtɀz qom[Шtvoɘpepo,9hoapsychologii1`pѣ rkata,ҖX؛'labujmuszaručitȨbБ).ԅšak3xΘdilProtIbHdis8vojiozsáhlxDP3 ksitu.Ԫ*Pчp9%i`Pۛ očívá t󀀄om, že účelemohotoystémueormováníorporativnosti,teráe mířeupuýšyierarchiitálpícezoluodstatspolečžorovněbsAhohrd„dobytkem“životem: bezyebyloožnéxchatybuchnoutmerickýancéřřikSSainHavaXro1898nif\earlarborrosinci 1941,11.áří 2001Neworku,yoťorgztěchzločinůššíelitaUSAneslavůjklad.Ѝd@vitel y z0`inulzalielkHmnstYk(livceíni183Zdetba@ukáz@xrypi!0díeziíxjchánjhísluškě“amomaIRusku-SSSR-Rossionii:ulb>(avBhzxဠmXáčem@U\zabý mXimhYӍye,j.uSeňcakonomji[zarux+w@dnkoP[ uahǑPnvysoYc2g`ookli="2W/ϣ)domhíX磳exi27:` @cWW`tzě˂zpanlcha(ď“"smaxi;uplatňov v:hhrňmreʀYomystblahy aɬ{ida,xu|ps)hlQoH@oty 3chn9s/ p.zoAy (dyžl`)IS.™unov!chĥ Petroas1televizBicii.evsjukomЬтemosk Hmb@ centOaQj`IyȎj8byPoo' /ul?P1emWUTautečÇ@onH$ꍳpcházeptAm1l(ššíȿqích…Էlenkaɐ ulavXř“bec`džat.osob0t`v-psylog8typ talxta஑pdkyrybce. Pkina:⡀H1k@nůlkarié@xόόȃz prosté󀀄 ženyarevnou,otomiřálabyílatáybkkterptošechnoajistizačalaloužitakoevolnice`byneusledukouipraventaždéení…
  Chovateak,[„dr(lioha vousy“0raomácȁxře8ormቑmožnHnarušpouzemabsolutmomemH:ndividuPneboolektiv,aoz)ono184A ivaria@mnstЉ|rezap symgrambpkmodulgťzalxX0aiscip!aXGGe,ɘĔhi el2iješA@vyso (bezmo(vnedobogߍ߭߭߁?W/ϭ߀g??w?;“ w)itikuQsȶ8bxěh BѦ"dR0le#Iؑ`covˌH8zmysl`.?'ooo2/όWg(2kazggdotrȀȘx2 nicne. kra8-ě0oniehdydydojPp2 dHšemtě“,Iamiihil,plaiz:moȺ` újmӝXůžeProdixπooo3׏/Ϗ?gGCYla&inormywں،_EX蜄muse8ߠzodpѡ8!3sqёvyužiřPropaganГPz`Ded4js@rovniRc1nezbyRudr1tabtyRduWoooWV4WWW/ϐgWWWWSčíjedzwpažAaevho󀀄dné,akoůžeqébavitv`ochrany tomřípaděebudesudratrůennedyovýchohnaRoberta celýmejiklaneqšttímjhoršít(d(možpvojeituace.
 • oooo/li(ul>V Ruskuš„elitář“,terýmezencXoulvátxpodlerávaeaujmeakoukolivunkciouhníbjektivnschopenvládnoutꐰiuplatňovaůjloup8despotismusezhled h88irofesionály185ׅy-korpo8٬ЛrAtů“Bjnڟ@miravyloci0ex tii> // Žádidyxspadalyzt(a)LcorK,ըAds mB)upevniJفx amako᭰tyH2ez9dkaXuomu਋ťjsy0logiӨcloAějHg`čkovcůHVzk u赩hopnavlaymojfaktoryvрh8 '$cosaHYͬmeoZšťhl.ozklad:rukaЅnevyhnute!Pmůži8 poo}throfy (re8začátku 20.)le,0bamut@aozhraY16.17ghd‚8ú-chXa mongolsko-tHrjařve 13w)ڸformطؾroVtyxemdoázlikvidaszߤ*ični`Iva0H(PhHmoderniza *ue@mւ kX,>eleHard!)#V kvxhPvaria aopbuáěerson A۝ iě-2lanůhqcesrj"yižhob9egrȇۊopakyhPoricJH`Qvo5episXjev( .?+p">JešȒ؇вpxl0*:188P(raiK8nejpri(̞S šШz1$dc.,jylXPp@idAHídy.Гnuhchʄ;nyjemrav0-psyyp,kruhjhin dphd`avků10rxםםםםפP(,CpPánɤslušuzavЀkڅPyklubu,ㅘuteqSz)Y# XZihamozuCplatitry&2musel?svzPt.ԁP`٣a`vЇФm臺ale…por Xrace.>ˀg">Vzhl0m`omK+צtavR`qětši"pa0zeno$m7i#Ӕكm/QYt,aYpomƙ (po 33.upeňchniI 67poudé99rabíz2" kXtegor8ˍpiča leQoPb0olika7)i ulϓπb>oooo/li(ul>AombinacirvhohdruhɈduꅨ životXmožnNizovatlovyižřívemiňxhPitirimaӈk:_YgπȆoom«Kdyhse0ickreHmačínáypat,akQvirusezintegracerychlHšude šíří`infiku!šechintu`i,onikajídoL kvír189h(߃71)zo8/+Pr@diska ed#elůššíUSA@b>RusthdchQYedazch螉0sȁ0o29horperspektivnhvoاyel;酨.>߉߉߉߉߉I뵊 ` σ艇ys,e (pZvzpomepaeddPPúiepqvxlami):JaHvAO5PdHsineȩ@dokonsysoH'ěmeck8esAueХXdqp*!a="s`o!ip)tedyp(prudpohyby každípaIYatím,вIm[bouřmrakikaslučko#bymzop Xybu'ú.9p__"1em_]Szj existuPyc!%o0zyčinai茪[ystЊjipeqoՃ @4iaAp`n sbmkyHýl.yJopravdЅhɃ2:Bibyšnesp@v`domvat, USAYjakoulegorganizacíȀ valnhčástyѐsYa územXRusi190hletebrevovقpagnacؘYd`i+xJz!ko/-:ulϋπb>utvrzabyodz9i>W8dž">IyϚe؆Єobjektinekompatibi(ȡpy{aczalo8kX"ZácirůznProfesion(.ˁq9u`yreS{Xniphuخ8u#gana`Hdě“Bdiv/ڋoww?ύπϞO/w!a0ápaUSAumduktXepěstib@Ȁburžoazberziiblr(p@tedydruhuAkultur (u0tková)󀀄ostlina“.
  navědoměníiožíhoáru (v něčemůžeýtylné,eoe!neštěstí,okudlapoXrv)a čtvrtý);ojga4ggg/ψgggcpřímmXYvybudovatživot –vůjlast8,elépolečnolidstva8souladueřov*m5/ψ">všechnous9doprzedpatě širokýmozhledem,ádnvrPneXeA),táAzerBznachar`o,terjeu`vvnebkořiHickzájmužuchvounceptuá8amovl@idyomeznpegoismem77jiblZ{ktotroCȡ0ܠm>1áultuӀraoznánívorbyamyla,ůledaPZáměreozhodliahraditlastHmiýmyslysvéހv cháplid0pov`stohstaveu. 

  KonceptuálmocedyůžýtYmharaktere0uď žrečskouebona!,dyžpřitomhdopouštětyb-1`důsledkuhomezYGniaivědomuje,oělá,pracovatHo.<`value8"??<7/φgzaprXt@5,teřísschopn8y cirgzaceivotpolPnPiaXjire 0cesuXejsamoɐ);oolli_="2___/ϊ____[druhf!-e`dstnepodqě8Ѣ pch č؀X?߀ooC/ul7wwqAzískvЁ8ը ᑸm󅱅oomZn9na1ld>jev sřovmtro@řЊpějinyjrů?sy`m/wߞ//??׀ρNejprimitivjšízný, nu!c8ezlívzJy)vede pتQfunguAšpatXn@@akypmy hkezpHi6.e. gϖϋ???w?ϋ???:Id1Xupl1Xncipu hluka핈práЀ0daiұ,pr`y)ne@skutZc 80Funk(>aobmwș4eiȏ9ȂzfoЬȒleázoruQٕЀxlabȀr· I[jatelnoPnevyvolaodmí@8íKPi@dporC菗مraxedouypouivo`k lna롷A é@dchh䞏aUyenyza! ungp(ystém „Ӏrozděleníoci“.entoystémylřevzatetarověkého Říma,deznikl dk(sťanskýchobách.‚tenkrááklademrogram-adaptiv( modulu[` říšeodYzhznacharbkorporaci: ejněakogyptvůj ediktor –uguryte růběhuexixncliržitePSiknih81<(valu ??oomli(ul>vzniklauslimskáivilizace,ejímžlavnXkonomickýmogmatemy ákazichvy,onasystémovýrincipibXkéhoojektu,ohučinilbleHouxpanzi~měrnaihchod pásužchkrajůurasijH`tinentu;Wooo%2O/ύgnaveverxfrika (včetněgypta),a ŠPěls8ocitpnadvlád`ů. důsledku`zetředozemmotaȀbmjetikdyčícválekmnoh řiš@`vojio0dopr2u.ewpmoh؁t@tuppt@dalšíboEbý)Evropy ٖpad?oooo??3??w?/ϐ߀g???;pokusxlikvidQp0íkyřížmiáЎny „zb8Hos@inuevěří“eكh13.Ho)tropyed@nejen莀 s@b0R(؅oXzdě8iWiѕuyzanX,teXڄPběIjedى?!D蓹؁saldžuiur`vyzvaXis(m; ?ooowu4www/ϓgwwwsRusˉ"obrovXúasicxatažయ#samoxtn0ii(autokef )avosrk87tandarhoíkavuěr+toat\o-kato˲te.
  onodár8 lx ylerčih8ičemsdPcyOH pnzcesvobodyjaPutakyy`jm;{Pvoje;informtok(tj.ultury)stdmQúpravyoudc^s nim ouvisech8,eh qjH)zjev聪s{inan@0emپrize._oǕ/ul>—— 31 emV čá)3.2jУkvylšco"nápnašielřitom@H0Ruskx u8sтvelkp)USA.ez Ȅ80nelzxochopit8Ye҂staneiAmeriP.mbp:pagebk߉z3.3.redik(ogramo-adaptimodul:)ri(Xecifika)Ђ/>82Jližeudeme腐txedhirii,jiůžqpotaxdbjyolumbem!ro1492,ožuulturgysprávZneboť,dyjs„tavicímtlem“árodůprvkHKsi0bPslyeč8mzalenaá(doenglojazyět`aEvroy.rpu@hishyuplatň=ԄᄩP0Brinií.WikipeGࡘjpojinformuiáov (ilrYvyn!):="2">GGGGGE4@Vet9aXef="http://ru.wa.org/q/1585ol{cr="#0ffu>qWal0ҮGGGEbkazZhlPylžty.vatkusildtroslϛzeůzku xdhlabhhEWWWW4_nazatevžíggggирдиниu>Virginia(DŽDŽDŽDŽнглйскЀ@_языкu>݀i?/i/— Panenská”)`yqI.Dnihprovd`.byneúspěš4ep@opooanokeeko!և[ekvůli útomндецыu>indi@ů_HazobcitkrajihubV dubnuggggg/euo`рейhрэнисGGGGu>Francisrake|"rvetejhoДʓ{ysazedruhؕ*to čítajíc117idílXo, xjap8шψψώudo涘ipluods vybaímpotravinami.ڳndůvo( všakato܈X>zdrtémHA .dyžiommís`dorazila,k)echX(vby$stt@"oru8H,lxýjimkouaxjednoPčěkaeoleXo0opyěja@s`udwX dneš¥hn [2]. p>Naačátku aref="http://ru.wikipedia.org/q/XVII|dždž17.toletíeoěciložiloukromýapitál.ֈ_DžDžDž1605_годu>roce <<\gfilepos=11752311">83׀G///,׃߆ned䊀kciovép`čnoískalydreNJNJNJЯков_I_(Qроль_Англии)u>Jakuba.tuarta???| icenxnّenxkniHveirginii.eře@mítpaměti,  t@dobpojem „e“znovalel`úze`veroamerickéhowwwwtонтнен׉׉׉u>kinentuPrvzesenLondon_CompanOwwwptaÁf̂bŕčЕva!jižaruháOOOOKPlymouth____Ն] jQsth.ehled@tooficinǞPvyhlašyvůjla2cíl šířʈ甿画рисєнсто''''胸sťanstvíd,ake,ter`,pravňattěžitšem(působyолооWWWWu>zlato{ерероu>sXíbraедьu>Hďggg”.?/peight="0pt"idthem"lign="ju`f20_декаяGGGGu>20.osi݊τׄׄׄ1606oooou>q///-bylip)eni;lubách0lodpoé ř𹙀Xsíčph,ljihike`tekmlod nemoc dorazi8Hkv(nu77dohesapeaks`Xtoky (angl.Ձi>eai6ga). prů8huujíhorcebudiP0nouevi[nazoče)leortames (jménopkubPickyXPozjixjmenová硍жейстан_(Вирдния)u>:town777staseHlxbritskHosad8vmerhoriografiׅׅ////LАu>USA7775pžujeния)" >Jamestown84πㆦ/////,σߋjeoučánohýcheriózníhvýzkumntudiXaměleckd`.ʌpracovividliosu@prvprůkophkůdealizuQ(napříkladruПокахонтP_(мультфильм)u>populárikreslemocahasόόσ).֌kutečnostiylyokyonmimo(dněěžké.ڈ@imyařelomuet1609OOOOu>qGGG —OOOOM10OOOOI10OOOMnezůstalo pěs03stnaživucež 60idzpodlěkter[vědectGGG онкста#cite_note-3%23w3wwwr[4]ooh߅Boߣggs(i šíqiucenicli`vůsáchradjemeGGGFнниалимu>kanibsmuOL. 0peight="0pt"idthPem"lign="jufyLV nledYcRech9iozk8yziȋ1u҂8oviOOOpovedzkíst odrPuWWφW4абаDžDžDžu>tabákDžěstovanindihsa錀vezeI2 ермдске_остра׆׆׆u>BermudskýovůGGGڌ@ȆибрдOOOOu>hybriIy///mjdob؋zsobjmOимаu>klimatu< /font>oučasněískalyblibunglickýchpotřebitelů.olonieakadrojYlehlivéhoříjmpalouhéokybáktal8klademkonomiaývozuirgi.lovníAjeI„vs`“,πměsharakterizujíckvalituꈠes  oPmirobpoužíványodnes85o㘶/////+jehXákHȆůsledkutm0ávnětvrzenýočáteki`rUSAne 4.erv"6_X6_\">—— 3L'''}    3Aleředi^jeožanalyzXt8ůzúrovahara!iC_Xaspektů:ulGπb>Akud 1)Xápepoxap, 2)  pm0al, 3)yHtavςϏheepo뭙žQ0pr(– 1096;haosmá270)mxXýěrečetaplyItou: RartOOuٽ?9X">—— 3L'''$3.3.1.1.ˆtuBseforfeudorgaalox decknadꢙaXsmqpinkvizice86M1 ނ////+al7776doHuličky:Xul71?G/ϷORegionAzАesahzarEvroo9eeača lmenšovat:
  ךoo\2___/ϙ____YJemd8neovaі27䐉rqsy@mŘáduempřů“dyfrancouzƍpV.li apexKleme@(zajh“Avonum)orgPzI01307eloevroplida8vePj-leg؉Pchga ll>89Vz(lár׆'bylaílevědomě0ešenaobuěkolpaletí.ěhemhkováCdošloformaci<gϑ960WS90///+, důsledkumnohých񍰀astáteHhcishraditent.ЀRseevjrůznRožíXnhvseudbenskou812871///*lup`ideologieuržoapliberImu (dthst),a1(v as uspokȓvd živmpolečnolrovedlyrkve, „syntetdea“ůžýtyjؘ1uj؂ulaX:ct)!rdoj?ohatstvdosaýmeánčinIiȏOOO8174/92Ϗgggg`;@$xplynuloek0chudý,2 ý“.jVА9pavytvořiB0ladyXkulP9ځ*Ȑprt77Pzději槰iSeverAmerikygp"1emPohlížet)expanziŤanůpočátXchylzeppisDbjevp0lilujako9ekychtmoysXisXezYhrة@ Xš,Haoistoryx8r0.íčitěcak, ylobá honceptu|1mirkenyahaёtopiviȠoenaё<׆nespv`:ktyohsto mapy‰jsoHyobrayXPnktid хru X!yserrozvojȩatИxografiastronomabetrxnašíe(hlaj`pou 18..on`Kolumbdydal lavburٍvqpnasPhoemžyovAXp`0řířšut0">Vzhm tomm84Xgfesregionxjih!odWWW8230W93w///*ak@oci#fak@{hnoēysquza⎑ܙge3,ů,hám'zHvj`otK.ouhrnXhІl1`ʗ @uurhaYia8dívaRUSAiP cháze %Hic6߅;cer"8——N'"''$'="4xb>3.3.1.2.ЅiKombinяtYsmu (plodeform)uržoazЮiberqz藈8ApؓgguӺě-77uqsnejtqyelBritánii:< /p>Zaprvéroo,byohlavářijektu podobětencionálníhoenerátoruestarbiblické>upřednostnixVelkouritánii,xisto8bivakímylaejȂHrolokzace,tyyoloviny 20.toleXemehlivzaručaezpečípádjakoeítele spíšeTkupací,ož8jišťIoM ize94*     EVyšší)8hirc8b>—hlY0uňujayhýb`in#pu);@oooψ27/ψDruh X8dbal 3umuložePmibez8Ȋ íříz regih"skyt1diary;_oo>
  97nemQ žábalternativglobálně-politicjekt19349798„vaziv0ner[tň“yspoju옲komponentyozajišť_jiXvjemnoHou8nnostɏcesamoze sea ǀ -Iř _93990Gl9GO///lrfungujeprincipů:/ǀoo,/uulߒSnahaidRwp8skaonktuP،XzkuCoxvda?,bzvH{áocie,der[8můmpl,rotrýԊpiŽkrůznoroڊceQ*ҙ>inpretaci,9aktihu>nv`s>@brsei'9Qyze!HrysuzjjxnjȤ.zl8in1Xbla!duc@Pt').77GϪ>P@Pǐx^*vrhoeerismu:*`1 33ohpáhnoutщ)ЃPu-rasA,!34)66uze x 67hšrab i.аx+د^m1kx(egoriad9věthípad(d8existtjimky)!uۄ`nd8HȘuGogߏOO">T`-nfiltracp adavekمB?hroĻ'st薊hyrežQzPikR1pupi?gentu q負zic0unhkolení, čemžonceptuálněezmocníojovHci „židozednářskýmpiknutím“ (veterémsouaké“,i,iouze!figurkamiIjenomcolotějšímie ty šachové100Existepsanéystuasově-klanهtraBupu@ Q!hocenierarc8 dokazrad`yaHnyograf19sporyPhodPěrvrzv n9obsaži`incipeirganiztvíleamotnPskuteču`d1܉ uvota(pbunoh le(.oPebylož8 ___s܁hkand tůvyšší úrˆ酕:r+4 'ohlýthrenmHb>102Jedzeů, šakl jiP čáxpzanechalázor/?noh z děSA,hji@způXu]nitřyahranixitikyf0@llády:OOOOM«„…nejopravdo0jmiychovateliárodppoaStátPZákonů:nxyttakkaxc股ávy)y,8lehHzvyk8Pojm8svoupČiní@{ЋbSMyslVůH;rohsstXuvrditožYȄ IIObčanyH[yɃmiakI .Z tovyplý@stggnaelúzemRu`jv(apomáhatudkPar-emHonePíPM8o9(ohapevIaazua¢xjkeěh0exenblahodHqWWWWWWWWPaȃxHDiskHř(oh251.í|poupírydílxxdty iiyQ'ň΢8tpla8#pVty růzmohlyt» (P..eľ103a//ف//p>,USKÁRAVDADž''&200333%4'''/'/$opisstylizapscitpuHkт5aref="http://lib.babr.ru/index.php?book=4533mcolor="#H0ffu> xVleme@sus!tؤ0dnY[a“ (poqmn ié@fze)Кľíše:q????ZatȬ:by0samתydenр0MG[lIYdPRuskayP8tomuy)zvztaPoveškȵPsjlrutHJtrmG Pokus{lyеXa@ѿM(udeⰩϿϴui0[aׇxěžiمׅע(ӡIjsmeraznili)GߔbwwwwW!ǡǡǂҮ7'!o߂wWO).blockquo84.Posin1825akpourkupinuricPomanod cphlavhvؘzářstvhutrpoxžku'u,pslkrůncaremikuXm(ep&atlastbezraabožzkokohdciȄav j(n0)štychu(xdy"ineschoprsamoorg anizace.
  Důsledkemylo, žee..esteľeměl praxiožnostřesvědčitom:

  Na tétodliši iepodtaPI8,hxčáteknicioval „BonajPýchánek“ (1773)ȁpDer nevi:4.erven6).Ljp//"1em/-Dějinydoo20.olethrnuBincip,terP..Јeľ0dokáXbo(chtělyjádřitxs:yZHlPhq]HzformtečBtakovoHuyhceme@tp琬Alezhled khom ylptubezmoc , i@ampbbambóz(luɜ1my Avseb肰tnaCbudoucsluhhněko`؁musob锐nákvš@opravplglobqnerez;,XsdaúzeZukamagteljHخ`xkabrů;tam@šíbrat-zed8řů;Qkažd)planety. JxnoříP1!e,a 8yhšelx(n_Virgaompaofondon0Plymouthrgan"hVelikoriesize">108N(ymesevHamejindi8ȟEyM(;zDiKeIQ@roda.ýsk0izciviz`ž@9`hJků.en2rus(lƩiulturhԊXobhXmkiktxytgenociq771GGGGC="4">«DržߟVIů“1zni`؆Ps`pubhde(oru*HQúaPětp (prezidztradiHnazýnejvyšší(k9).ϋBěchM:nohI8iůvot:AbxJsousedz již. Ča0ocház`(ms Ɉqevropebpf.+u (vKver,BvȃPzPiߎechpouzedčtvrtiRIkrečliBoha1ݰةhPhȎjakhRR@n9@votroOIq#QtaePHdruhve8umro0federz(,ťokamkuYpothKhamotç hh47S0dsrub9rneyc(let smc(í0iyGBjapo(@_ ڐ t)\v{0hyikvЧHOen)vylNsídlit1neobsazxh(ápad ؓPMississippi, akžeylindiániuce8svouivilizaciytvářetanovo. poslednímesetiletí@dálk0seɂskéeritoriumroměnilo jeden nejrozvinutějšíchegionůSAápadnědissippilády „Pětiovaný8kme(“tev@ly8víťezplatsškoletáh.UiěXvyšší úroveňramotnosnaڅjVšivzlua čístsdyjazycj–nglicky8 vémoh@Re, 니ýmyhvlasbeceduzaložHakehoemnic؄'$tiskoHy.nozijaksťans

  :h̒repubeÚzemČerokXokonš2xo 22(byvatel,eLP2pou4Teužůvažo8nohčany,Iříprávo茰t.bytekavoȁpnw,erno (;{hmů),íl0tno) ziů.ρ1500hodadxej/kd\Hichuči(Hdva)݊>Kdy8jižzystoupi@Svazu,2ocit*neleh1volbixalcestُ@yPȍpe8om `ultury8sXڪ kl`ratuýzJ@mhuonfrapx.@Yn(podporhSA109a ނ////+) NeǕƎztotس xmpůsobemivota2Jleoktikasav j9m{é,ríkYSeminxqztívryPtradiču.Ӂ@ěstvoobvykahosa҄ndlRat) ftu[*idqMezikrimktivpmisio@xégǑǑ0504010ǀǁ///*jppډnal@حvhchyokЀ9s:ebběhaPoؽ8tiOn(SHmine@eammP 2álvládarutum,R(#e8zYi(,nezapoml1jpHeƒXvoYX@Aaaa€Zvyh8ruٖleou;8z)štízín׍neboťPpt k` ni sؗ0;dx؁@@@o(Xozl9ěruhi. U[a֤um :“1hxbenXX яVel!dxrtačástŃX8qmGGCsídlZápadb l1[sneshek.Ϙ t:cqi8@Qm HP uYhheoxvdi0čaԞrۖe(0ah@V ro18610lei@uȱyqnejHXehjšíe. ŠloCampkxMFXaopݘti^c( کYa`jmy9Jihu,щ@Y*WWrod؜+P0 8ptu.(…)_______?7mplatúčxSruĊúrvysocenؘindiáni edinými,doutoálkurohrXoopravdy.nionfederace,ဈSvazesplnilyjichčekáhní.okyykonomi indiskýrepublikcelanič,Pačná částkultivovanéůdyemě(aeppenoPustinu.isíceidíahynutĂ N běžence.odl@ři@žЇQdhadůeonci=33% aɇNmeritoriuvdovělo, 16%ětůstaloeztcůH 14% úpirotkPӆ8muse „Pivilizrkmenů“bno1tvHvzt USAuzavír8smlouvyЈha0láXnebyliH0ora1jpovcxaHncHštěwga (14.111OOOlAjed fedQlvhd`eashingtojexa(iciPvub0genociXvyuжmápky:ýsledkemčaĄpkyezipžaeveřao,@ȫéiFkaždRdleéЗcoɇiqrodjidi.otomrůbd0dp+usbpovzbuzBHmm0׋oeInustřílo  krytroz(vagónků“//cg`ailepos=81206914113///+@ZirodiѸy budoumuomovuÕdokončAhiodwhisȀYzHň(5.iAobec8ni Yze/"P{߹ǞOOKDovzta0vwtkCseátořihrtuibliѠ:kúzem(iroa1 tinen@sn0,bpolečnhntlady7564///*K8vytx8nemě@žá*pať*#htniНt`evropoji1qaf,počíd.;2OvP:8cketapriebohkulturhamH`uch9 egregoreXǰxvziHet"tiPýt{stup (êHzorqhla(Xn)(`dyša(YnV mnohémjimo`dosáht,kHsolutPooo08016_m5oGGo///lpusčejAmeriča néevéětšiněaivní,ebejistímbiciózakoaldi: mohouýtskyodyařitomopouštla,ieoučili „staršírat-ze`ři“,nižyidomovajehoodtuІYmatjcebho;tejنdžniuH)ur8ejkdy8setkáva kritikx鄈jane-američany.     

  -ÉPláte:uch(«Spi@fca»)Yý uze 200et,eteȂ(enokrozvíjelobȈX–e}strožiléčihůvy-rtarůů.Genociduv20obyvatelHaFvšnedokonXtedkemporieSA.Ѐ`Qbylo,orgHzinneГ:xip(kolxeremysPdroj@akmileHojensko-eomicaaidڅodzefȕ8lvtolik0čHHo2ly,aɊ8velmiychle.amozj 膠hzorunoh:"Qů`te rtYoběť`mývkxzbindi(aminejotevn؄protrocprArɆ9lcevpad2i(zA.yáde9aSx(skybr tamY9딉ťanR@xslaVe oYe0.bl quF8GGCynulo=Zm cílůȐPyhkI[ntlantidyҏhhwvenĉakt8b ěȌ8tisíc(ИiXdruhu-BztakrinciЇforman(.ɡeljzn`@avlastrsymu>suxkqX͆IzvolBcep9o ȳ;m. Ph@ivOKAeiblIkt Evrop"ipochyávýpravlslelkx"zmiň:veb0ֱ/cenh">*ӀEς6Ϙ">N0[asphyegg`(odrazihiu1:o kladdhbzekoh@Gkok(oimШdvxhlní:GGGE2)rumalk S)siXmu pyejě⯶divZá(uSp t0y (poؠe`b pHrany҆haLvažZioPahivuoce 1839uok81ʖegionnmp*adminpi),К0o9ze0V.ereščagi(1842 1904)Xz*gédob.ډ!mšXhdigraȊzžériad3aSSSR)kuůy釘 y"ZkulturyѲprozvi@yodht؁8<@χLJ’QT`ۄ8ȥezú(šfeud8s~2Lk`od)Іl cslٖ&de(yhKo!em116 Druháolumbiaypadáakoednonohý zák12935 8///*,ožhroobraze)ˀPhoymb(Xptomcké“:sudSAdočátminiměpokulvá“,HknZpřímý,dyanaxhyororelořsknajichtmna(ší,`xdvouhla0`vůraossionhm'#6{center">*     EWW*Doqcesu捠o؍sp čno8ڀtlantidyneza louzův*byvateloeverAmeriprГHz todu, yiemrčitГedhistorie,Pto{Ht zlikvidzo.ލAlevebudemeluvit捧(,nu@ aciě(iklov8lceh`oaI0onizvistietroxi -1Vet nii8—— 3L''Ɨ«Vref="http://ru.wikipedia.org/q/1765ozcr="#00ffu>qanglYládȆwparmchalach)кт_ербвом_сбореu>Kolk(onld@kémuselyýtšnychiYobčaBybavekem.ou8sѡjrozAuumí( ou dutaj10is`ojů poviny؂jyj jipbyt trav}áek pd؁.W5xwsv)hnespedli.ak8íhdbysHz koH(Phm,ˎ)[la2ibry šlinae.avšXv{daxch,,yYbez@stهZ.Ѐm@využíynfrauktuP ůmyslajejifunk؂atvueɒp9.ϮWQWWW(…)_______V ǖǖǖǰ7W7gggezepsic(nklo,8papírharvy@jȿ)׽;Xto0kdyžwyorodárshrožděodtPsubcePposXku'@ěljaivstanogwq,2dténerezHuje;ominerxřizapguvepouětudrhsxatbiocؤƲa'HgitaqneQ(zboY,ɠ7@Haoisk$ɇ(lnglické tátníokladněíceež 16 000iber šterlinků (přičem15771tvo8lyáHaybírácla),e2,5kté8,se8kávalo.íkyomuylaová9 roq119뉾/////+. Ɓpeight="0pt"idthem"`ign="justify">Tj.ládnouc`„elita“aVhkobratqie,éyasaraziticksklonyejBJjsoukaždXě“Aéhokolivu,oš 1765 zorže1sxkم$ po buvetěstِzaceXem,ěřejenonec1cpohlarůmFeXčítzhvajíč.tůvoHdomrozhodnuOXhúčoni Amerimí0tesetiisrm9ingenhoeřskprovokanasaPsH tovyvolaKchуmus,tonikdQ!zaznamXn`xesio odp((s8yhotu.aB)HcsosěhzavedmolkД@ona.eztahu !ma] zcepum"hckje lemajiRprnospotlpmnaktivrrv`esyi󚸈:miqěmi. )ýdkЇ*u(QvzpouȒoh,؄؇ l؝nevislUSArrod5m83,pxběxʣ76hz!DePr!LJYseveropkýƈ@Xansformdo sam@aI.blockquote8K܃(brerbibB;krezézeӆ mlk8BriНsplnsmisi@tor8toh)-PdЪH((yudBz úH ří׈׵ۜkpPvhqOLnepochopnažk(acMv neGnict0skrunyigfjizipe`jouzásj(urHetaęQ@i.dyboanhqdZtdބaa يؠߠߋxPёpleohamJležPlideJěl1 globku.120—— 3L''礎eďuvx ozbYscesu2lečyaulturvtьsubrganc؏ x, Kinii>///čát1s8nPyěrzedhorȖu:ulb>oomli><)alue="2"eight="0pt"idthc><ǁ/ςgHHgn="justify">Mez0ěmM,1ynfiltroványtrukturyednářstvíteréedinourganizЀqpolitickXsil1(žíc`k prosah0určitkoncepcezeglobálXhoznamu7πoo73377o7/ϋ77771Pokudchoměchara*tPdividua,芋chekládalatohoto-USA-ckáečnost,k:oob/ul>rác(ttpoušlIzi4؁(sXXach,ovylorav-etQed00y vy(hierarc8troks؈udo@l (vztahuɥ@rnůp phAfriky)ggfPsammila(ۀ@stAmůhh herenuh:oučteזN ositelkouolitickéůlee tétoečnostitalaednářskáorporace,terzpočátkuyxregiolní`bsvětovéhotv jakoástrojealiziblBpktu.Ԁiáxna: