1 00:00:07,152 --> 00:00:10,476 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 2 00:00:10,596 --> 00:00:14,646 Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 3 00:00:14,766 --> 00:00:19,066 Dnes je 27.06.2016. 4 00:00:19,186 --> 00:00:25,286 Nejpopulárnější otázka samozřejmě souvisí s referendem v Británii. 5 00:00:25,406 --> 00:00:31,256 A konkrétně Káťa píše: Referendum se v Británii vyvinulo poněkud jinak, 6 00:00:31,376 --> 00:00:35,698 než jste Valeriji Viktoroviči popisoval v pořadu z 20.06. 7 00:00:35,818 --> 00:00:39,779 Pro BREXIT hlasovala většina a výsledky již byly zveřejněny. 8 00:00:39,899 --> 00:00:43,392 Cameron v pátek oznámil své odstoupení. Evropa je v panice. 9 00:00:43,512 --> 00:00:49,066 Mnozí představitelé evropské elity vyjadřují své politování nad tímto výsledkem. 10 00:00:49,710 --> 00:00:56,749 Jiný uživatel Natálie píše: Vyvolává to dojem, že je někdo chytře do tohoto scénáře vmanévroval. 11 00:00:56,869 --> 00:01:00,569 Měli přece dost času, aby přesvědčili Brity zůstat. 12 00:01:00,689 --> 00:01:05,076 Mnozí zmiňovali, že v médiích nebyla probírána reálná rizika, plusy a mínusy vystoupení. 13 00:01:05,196 --> 00:01:09,048 Místo toho je pouze různě strašili. A co je nejzajímavější, 14 00:01:09,168 --> 00:01:13,512 již k večeru po referendu natočili a začali vysílat kvalitní materiály. 15 00:01:13,632 --> 00:01:18,783 Reálné rozhovory s podnikateli, majiteli továren, farmáři apod. 16 00:01:18,903 --> 00:01:21,390 Proč to neudělali předtím? 17 00:01:21,510 --> 00:01:27,894 Bylo lepší položit ty otázky postupně, abych odpověděl nejdříve na jednu, a potom na druhou, ale dobrá. 18 00:01:28,014 --> 00:01:30,666 Teď se pokusím odpovědět na obě najednou. 19 00:01:30,786 --> 00:01:39,352 Tak především referendum v Británii proběhlo přesně tak, jak jsem říkal 20.06. 20 00:01:39,472 --> 00:01:45,710 Mluvil jsem o tom, že globální řízení, které formuje EU, 21 00:01:45,830 --> 00:01:54,620 je připraveno na jakýkoliv vývoj situace okolo britského referenda. 22 00:01:54,740 --> 00:02:03,989 Že jsou s ohledem na referendum připraveni jak zvítězit, tak i prohrát. 23 00:02:04,109 --> 00:02:12,084 A pro případ prohry si předem připravili časovanou minu pro odvolání výsledků toho referenda. 24 00:02:12,204 --> 00:02:19,530 Copak to teď nepozorujeme? Copak nevidíme, jak okamžitě zorganizovali petici, 25 00:02:20,743 --> 00:02:30,996 která do dnešního dne nabrala 3 milióny podpisů? Asi 70 tisíc z toho jich bylo sice zfalšovaných, 26 00:02:31,116 --> 00:02:33,815 ale jakým způsobem? 27 00:02:33,935 --> 00:02:43,394 Říkají, že to bylo provedeno z jiných států. Uvádějí různé státy, ale je třeba vzít do úvahy následující: 28 00:02:43,514 --> 00:02:52,660 Zaprvé je dnes svět velice mobilní a lidé jezdí jak na dovolenou, tak i na služební cesty. 29 00:02:52,780 --> 00:02:58,370 Cožpak se tedy nemohou podepsat ze zahraničí? 30 00:02:58,490 --> 00:03:03,975 I kdyby to možné nebylo, pořád je to 70 tisíc proti více než třem miliónům. 31 00:03:04,095 --> 00:03:06,736 - Statistická chyba. - To je prostě... 32 00:03:06,856 --> 00:03:14,851 Musíme to brát do úvahy. Lidé mohli tu petici jako britští občané podepsat při svém pobytu v zahraničí. 33 00:03:14,971 --> 00:03:17,611 To je jeden aspekt. 34 00:03:17,731 --> 00:03:25,162 Druhý aspekt. Cožpak je nemožné proti té petici rozpoutat špinavou hru? 35 00:03:25,282 --> 00:03:29,722 Od těch, kteří si ji přejí zdiskreditovat? 36 00:03:29,842 --> 00:03:31,646 Třetí aspekt. 37 00:03:31,766 --> 00:03:43,296 Dnes jsou ve světě, který je pod velkou kontrolou, stále pravděpodobnější, 38 00:03:43,416 --> 00:03:48,671 tedy ne pravděpodobnější, ale rozšířenější způsoby přístupu k informacím 39 00:03:48,791 --> 00:03:53,984 za použití emulátorů simulujících pobyt v jiných zemích. 40 00:03:54,104 --> 00:03:58,878 Existují speciální prohlížeče, speciální programové nadstavby. 41 00:03:58,998 --> 00:04:02,893 - Takzvané anonymizery... - Ano. 42 00:04:03,013 --> 00:04:06,972 Člověk, který se nachází v Británii a neuvědomí si, 43 00:04:07,092 --> 00:04:15,171 že používá přístup k informacím z nějakého jiného státu, 44 00:04:15,291 --> 00:04:24,959 se může zcela jednoduše podepsat z Londýna, a vypadat to bude, jako by byl ve Vatikánu, v Pchjongjangu, kdekoliv. 45 00:04:25,079 --> 00:04:27,490 To vše je třeba brát do úvahy. 46 00:04:27,610 --> 00:04:34,559 Nicméně počet takových podpisů je s ohledem na celkový počet minimální, 47 00:04:34,679 --> 00:04:37,812 což ukazuje na to, že ten mechanismus je funkční. 48 00:04:42,165 --> 00:04:52,607 Když jsme mluvili o tom, že je taková varianta možná, tak jsme ji z časových důvodů nerozebírali podrobně. 49 00:04:52,727 --> 00:04:55,932 Proč je možná a kvůli čemu je možná? 50 00:04:56,052 --> 00:05:01,729 Nemluvili jsme o tom, jak vůbec k realizaci toho referenda došlo, a kdo ho potřeboval. 51 00:05:01,849 --> 00:05:06,940 Když si odpovíme na otázku, jak vůbec došlo k tomu, že se to referendum konalo a kdo to potřeboval, 52 00:05:07,060 --> 00:05:10,247 tak si zároveň odpovíme i na mnohé jiné otázky. 53 00:05:10,367 --> 00:05:16,283 Teď je rozšířeno hledisko, že to referendum vzniklo tak nějak samo o sobě. 54 00:05:16,403 --> 00:05:22,422 Kdysi prý kvůli vyřešení svých vlastních problémů ve straně Cameron slíbil provést takové referendum, 55 00:05:22,542 --> 00:05:25,747 tak mu potom nezbylo než ho realizovat. 56 00:05:25,867 --> 00:05:31,988 Ale tak to přece vůbec v britském řízení a mezi britskou elitou nechodí! 57 00:05:32,108 --> 00:05:39,831 Od kdy nejsou Britové pány svého slova? Ti Britové, kteří nemají trvalé spojence, kteří mají pouze trvalé zájmy? 58 00:05:39,951 --> 00:05:45,305 A co je pro ně výhodné, to také vždy dělají. Mohou slíbit jedno a udělat opak. 59 00:05:45,425 --> 00:05:49,533 Mohou i uvnitř svého státu slíbit referendum, a potom ho nerealizovat. 60 00:05:49,653 --> 00:05:54,444 Veškerá elita bude držet basu a nikdo se o něm ani nezmíní. 61 00:05:54,564 --> 00:06:05,919 A v podstatě, v podstatě to referendum iniciované Cameronem ani nebylo po únoru 2016 potřebné. 62 00:06:06,755 --> 00:06:16,440 Protože Británie všechny otázky své přítomnosti v EU vyřešila ke své spokojenosti v únoru 2016. 63 00:06:17,992 --> 00:06:26,961 Já jsem ale nejednou říkal, že vystupovat proti vystoupení Británie z EU 64 00:06:27,081 --> 00:06:34,941 Cameron doopravdy začal až v dubnu, kdy byly zveřejněny takzvané panamské seznamy. 65 00:06:35,061 --> 00:06:45,905 Do té doby tvrdil: "Já bych z celého srdce chtěl zůstat, ale my prostě musíme vystoupit apod..." 66 00:06:46,025 --> 00:06:53,356 Znamená to, že sice nikdy naplno neagitoval pro vystoupení, ale také nikdy neagitoval pro setrvání. 67 00:06:53,476 --> 00:06:55,164 A proč? 68 00:06:55,284 --> 00:06:59,042 Britská královna také agitovala pro vystoupení. 69 00:07:00,387 --> 00:07:02,794 Je to jednoduché. 70 00:07:03,476 --> 00:07:12,355 To referendum pro vystoupení Británie z EU bylo od začátku v plánu 71 00:07:12,475 --> 00:07:23,323 s ohledem na likvidaci EU a vytvoření evropského islámského chalífátu na území EU. 72 00:07:24,263 --> 00:07:29,228 Jenže z různých příčin, o kterých jsme nejednou mluvili, 73 00:07:29,348 --> 00:07:39,868 bylo globální řízení nuceno od toho upustit a začít upevňovat evropské národní státy. 74 00:07:39,988 --> 00:07:47,097 Ta referenda však již byla spuštěna. Proběhlo referendum na vystoupení Skotska, které tam jen tak tak udrželi... 75 00:07:47,217 --> 00:07:54,217 A v Británii to již bylo informačně rozvířeno do takové míry, že se dav jednoduše nedal přesměrovat, 76 00:07:54,337 --> 00:07:58,700 neboť dav musí být přesvědčen, že o něčem rozhoduje. 77 00:07:58,820 --> 00:08:06,219 Dav musí být přesvědčen, že pokud něco odhlasoval, tak to tak také bude. 78 00:08:06,339 --> 00:08:08,696 - Demokracie? - Demokracie! 79 00:08:09,395 --> 00:08:19,271 Mluvili jsme o tom, že díky změně svých plánů přesměrovali Camerona, 80 00:08:19,391 --> 00:08:30,227 a jestliže Corbyn před panamskými seznamy a v průběhu toho skandálu organizoval akce proti Cameronovi... 81 00:08:30,347 --> 00:08:36,393 Jde o vůdce labouristů Jeremy Corbyna, který organizoval akce proti Cameronovi. 82 00:08:36,513 --> 00:08:43,148 Tak se poté, kdy se Cameron kál a prohlásil ve svém parlamentu: "Mea culpa", 83 00:08:43,268 --> 00:08:53,461 spojili a tandemově začali agitovat pro setrvání Británie v EU. 84 00:08:54,607 --> 00:09:02,333 Jenže celková situace byla taková, že to zcela zvrátit nedokázali. 85 00:09:03,589 --> 00:09:04,462 Chápete? 86 00:09:06,470 --> 00:09:17,317 A tak bylo nutné přijmout jiná opatření. Bylo nutné maximálně rozšířit agitaci pro to, aby zůstali v EU. 87 00:09:17,437 --> 00:09:22,054 Ale oni přece nejsou hloupí a vědí v jakém informačním stavu se společnost nachází. 88 00:09:22,174 --> 00:09:30,948 Takže si uvědomují, že je třeba nějakým způsobem ten stav napravit, 89 00:09:31,068 --> 00:09:38,084 ale tak, aby rezervy a hlavní síly byly vrženy do boje až následně. 90 00:09:38,204 --> 00:09:46,084 Proto musela být přinesena posvátná oběť a začalo se s posilováním emocionální složky. 91 00:09:46,204 --> 00:09:54,381 "Jen se podívejte, kdo pro ten BREXIT hlasuje, ti, kteří jsou kvůli tomu připraveni zabíjet, 92 00:09:54,501 --> 00:09:57,217 ti, kteří nejsou ochotni ničemu se přizpůsobit!" 93 00:09:57,337 --> 00:10:01,226 A dále bylo zapotřebí to všechno emocionálně upevnit. 94 00:10:01,999 --> 00:10:07,528 A k té otázce. Po BREXITu zase bylo zapotřebí předvést: 95 00:10:07,648 --> 00:10:12,922 "Jen se podívejte, oni ani neberou v úvahu realitu! Vždyť Velká Británie na tom bude ekonomicky tratit." 96 00:10:13,042 --> 00:10:20,069 A ti rybáři, kteří se tak radovali a organizovali akce pro vystoupení Velké Británie z EU? 97 00:10:20,189 --> 00:10:25,463 Cizinci sice nebudou moci v jejich teritoriálních vodách lovit ryby, 98 00:10:25,583 --> 00:10:30,542 ale když je potom sami vyloví, tak komu je prodají? 99 00:10:30,662 --> 00:10:35,689 EU ty jejich ryby na své trhy nepustí. 100 00:10:36,925 --> 00:10:45,060 Budou namydlení. A EU si ty ztráty vykompenzuje v jiných vodách. 101 00:10:45,180 --> 00:10:48,027 Ale trochu jsme odbočili. 102 00:10:48,147 --> 00:10:57,287 Takže společnost je v určitém informačním stavu, a změnit ho ráz na ráz není možné. Jenže vy máte určitý cíl! 103 00:10:57,407 --> 00:10:59,444 A ty cíle jsou čtyři. 104 00:10:59,564 --> 00:11:01,777 Na konci o nich promluvím. 105 00:11:01,897 --> 00:11:06,055 Máte tedy určitý cíl. Co musíte udělat? 106 00:11:06,175 --> 00:11:15,635 Musíte využít energii útočníka, sílu útočníka k jeho vlastní porážce. 107 00:11:15,755 --> 00:11:19,772 A před referendem průzkumy uváděly, 108 00:11:19,892 --> 00:11:30,041 že pro BREXIT je připraveno hlasovat 48% a pro setrvání Británie v EU 52%. 109 00:11:30,161 --> 00:11:33,991 - Naopak? - Ano, přesně naopak. 110 00:11:34,723 --> 00:11:37,996 Všechny průzkumy to uváděly právě tak. 111 00:11:38,116 --> 00:11:43,311 Ale takové vítězství je horší než porážka. 112 00:11:43,835 --> 00:11:50,590 Takové vítězství je třeba ponechat... A oni si uvědomují, že nedokážou rychle ten procentní poměr změnit. 113 00:11:50,710 --> 00:11:53,406 Takové vítězství je třeba přenechat protivníkovi. 114 00:11:53,526 --> 00:11:57,836 A protivník Nigel Farage byl již natolik přesvědčen o své porážce... 115 00:11:57,956 --> 00:12:02,845 To je mimochodem také k čestnosti realizace referenda. Byl tedy natolik přesvědčen o porážce, 116 00:12:02,965 --> 00:12:05,661 že po ji po tom referendu přiznal! 117 00:12:05,781 --> 00:12:08,935 Když tu se najednou ukázalo, že ta čísla se úplně otočila. 118 00:12:09,055 --> 00:12:14,413 Najednou pro BREXIT hlasovalo 52% a pro setrvání v EU 48%. 119 00:12:14,533 --> 00:12:16,127 O čem to vypovídá? 120 00:12:16,247 --> 00:12:20,055 Pokud chcete řídit společnost, potřebujete, aby byla monolitní. 121 00:12:20,175 --> 00:12:23,656 A když je rozštěpena na dvě poloviny? 122 00:12:23,776 --> 00:12:28,076 Tak nedokážete efektivně řešit žádné problémy. 123 00:12:28,196 --> 00:12:32,048 Společnost je nutné vždy pěkně spořádaně zaměřit potřebným směrem. 124 00:12:32,168 --> 00:12:36,119 Proto je takové vítězství zapotřebí přenechat protivníkovi. 125 00:12:36,239 --> 00:12:43,212 A okamžitě lidi zavalit informacemi o tom, proč je to rozhodnutí chybné. 126 00:12:43,917 --> 00:12:55,648 A to se také rozeběhlo. Přenechali vítězství protivníkům a okamžitě začali šířit potřebné informace. 127 00:12:58,120 --> 00:13:10,738 V tomto ohledu je třeba říci, že se nejedná o nic nového pod sluncem a všechno se to již někdy odehrálo. 128 00:13:10,858 --> 00:13:14,726 Svět se vyvíjí po spirále. 129 00:13:14,846 --> 00:13:20,882 Jedny a ty samé události se již v lidské historii udály a neustále se opakují. 130 00:13:21,002 --> 00:13:32,511 A teď to dopadá tak, že opouštíme to období, kdy jsme vypracovávali analytiku na již vzniklé situace, 131 00:13:32,631 --> 00:13:39,126 takže nějak zapadala do reálně probíhajících událostí a byla pochopitelná. 132 00:13:39,246 --> 00:13:42,756 Teď budeme poskytovat takovou analytiku, jako když jsme začínali. 133 00:13:42,876 --> 00:13:50,897 "Vy lžete, tak to vůbec není, je to úplně jinak, jsou to jenom vaše fantazie, všechno si to vycucáváte z prstu." 134 00:13:51,017 --> 00:14:00,597 Proto mnohé z toho, o čem budu mluvit, může být potvrzeno až po uplynutí určité doby. 135 00:14:00,717 --> 00:14:05,228 O čem tedy mluvím v souvislosti s BREXITem? 136 00:14:07,379 --> 00:14:17,456 Vydání Naděždy Savčenkové a BREXIT spolu velice, opravdu velice silně souvisí. 137 00:14:17,576 --> 00:14:21,961 A spojuje je Belgie. 138 00:14:22,081 --> 00:14:29,622 Ne nadarmo jsem tehdy říkal, že vydání Naděždy Savčenkové 139 00:14:29,742 --> 00:14:36,403 je nutné posuzovat z hlediska algoritmiky popravy vévody d'Enghien. 140 00:14:36,858 --> 00:14:41,536 Kdy šlo o začátek vytváření Evropské unie. 141 00:14:41,656 --> 00:14:52,179 Podstata tohoto manévru se tedy váže k absolutně jiné situaci. 142 00:14:53,042 --> 00:14:59,509 Teď popořadě. Jaké cíle sleduje BREXIT? 143 00:14:59,629 --> 00:15:10,253 Když pochopili, že nedokážou zvítězit s dostatečnou převahou, začalo být nutné tuto převahu vytvořit. 144 00:15:10,373 --> 00:15:15,792 A vytvořit ji na základě jiných pravidel. Bylo nutné, aby lidé jako sami vystoupili 145 00:15:15,912 --> 00:15:20,781 s požadavkem na jiná pravidla provedení referenda, která by nemohla být rozporována. 146 00:15:20,901 --> 00:15:22,988 A jaká tedy ta nová petice obsahuje? 147 00:15:23,108 --> 00:15:27,940 Že musí hlasovat pro jednu z variant minimálně 60% procent při minimálně 75% celkové účasti voličů. 148 00:15:28,060 --> 00:15:33,538 Jedni jsou pro BREXIT, druzí proti němu, jsou rozděleni napůl. 149 00:15:33,658 --> 00:15:36,720 Opravdu je nutné, aby rozhodovala kvalifikovaná většina, 150 00:15:36,840 --> 00:15:42,852 aby se všichni podřídili skutečné většině a nerozhodoval to v podstatě jeden převažující hlas. 151 00:15:42,972 --> 00:15:45,940 Je tedy třeba vytvořit tu monolitnost. 152 00:15:46,060 --> 00:15:52,275 Jenže při jejím vytváření ve světě nastoupil chaos. 153 00:15:52,395 --> 00:15:57,316 Panuje ničím nevysvětlitelná hysterie. 154 00:15:58,462 --> 00:16:07,301 Víte, probral jsem se řadou analytiků, podíval se na všechny ty politické talkshow s jejich brainstormingy. 155 00:16:07,421 --> 00:16:13,315 A nikde, absolutně nikde jsem nepostřehl, že by analytici pochopili, 156 00:16:13,435 --> 00:16:19,600 co se reálně stalo a kvůli čemu to vše bylo podniknuto. 157 00:16:19,720 --> 00:16:24,097 Opakuji, že referendum nebylo organizováno proto, 158 00:16:24,217 --> 00:16:29,291 že by Cameron chtěl jako chlap dodržet slovo a byl tedy nucen ho zorganizovat, 159 00:16:29,411 --> 00:16:34,333 ale v důsledku naplánovaného informačního stavu, do jakého byla společnost uvedena proto, 160 00:16:34,453 --> 00:16:37,484 aby mohlo dojít k rozvratu jejich vlastního státu 161 00:16:37,604 --> 00:16:42,300 a mohl být realizován globální projekt evropského islámského chalífátu. 162 00:16:42,420 --> 00:16:46,709 Ale vzhledem k tomu, že ten projekt byl odložen, bylo nutné stát opět stabilizovat. 163 00:16:46,829 --> 00:16:50,703 Lidé se nedají jen tak vypnout/zapnout, musí být přesměrováni. 164 00:16:50,823 --> 00:16:56,214 Proto bylo nutné sice to referendum provést, ale zároveň změnit informační stav společnosti. 165 00:16:56,334 --> 00:17:04,005 Jestliže to nestihli udělat do jeho provedení, musí to udělat po něm a to se teď rozeběhlo. 166 00:17:05,697 --> 00:17:09,604 Nastoupila absolutní nestabilita, chaos apod. 167 00:17:09,724 --> 00:17:16,032 Jenže svět musí být uspořádán, je nutné, aby byl předvídatelný. 168 00:17:16,152 --> 00:17:24,053 Protože tam, kde nastupuje chaos, jsou řídící struktury k ničemu. 169 00:17:24,173 --> 00:17:34,016 A o čem neustále mluvíme? O tom, že centrum koncentrace řízení je převáděno z Velké Británie do Číny. 170 00:17:34,136 --> 00:17:40,248 A první úkol, který má BREXIT vyřešit, je vytvoření situace, 171 00:17:40,368 --> 00:17:46,698 za které bude absolutně logicky vypadat 172 00:17:46,818 --> 00:17:55,166 posílení procesu přenosu koncentrace řízení z Velké Británie do Číny. 173 00:17:55,794 --> 00:17:57,278 To je první úkol. 174 00:17:57,857 --> 00:17:59,472 Druhý úkol. 175 00:17:59,592 --> 00:18:08,639 Stabilizace světové ekonomiky díky zmenšení světové inflační bubliny. 176 00:18:09,196 --> 00:18:15,656 Napřed svět pobláznili tím, že se bude zcela určitě hlasovat pro setrvání Británie v EU 177 00:18:15,776 --> 00:18:26,013 a všichni spekulanti různé úrovně nezasvěcení do nadnárodního řízení si na to vsadili a prohráli. 178 00:18:26,133 --> 00:18:34,737 A navíc tím umožnili hrou na fondových burzách oškubat jak Velkou Británii, 179 00:18:36,745 --> 00:18:38,841 tak i Evropskou unii. 180 00:18:38,961 --> 00:18:41,509 A vůbec všechny v celém světě. 181 00:18:41,629 --> 00:18:50,405 Čímž trochu odpustí tu inflační bublinu a stabilizují světovou ekonomiku. 182 00:18:50,525 --> 00:18:59,063 Stačí říci, že ten úder byl natolik silný, že za 8 hodin přišla Británie o 350 miliard EUR, 183 00:18:59,183 --> 00:19:08,441 což je více než dvakrát tolik, než Velká Británie vložila do rozpočtu EU za 15 let. 184 00:19:08,561 --> 00:19:12,757 O tolik přišli za pouhých 8 hodin! 185 00:19:12,877 --> 00:19:20,419 Za 15 let vložili něco přes 165 miliard EUR a teď přišli o 350. 186 00:19:20,539 --> 00:19:24,665 Jejich roční příspěvek činí řádově 11 miliard, tedy v průměru, 187 00:19:24,785 --> 00:19:30,040 protože neustále narůstal a teď se dostali ke 14ti miliardám, ale průměr je asi 11. 188 00:19:31,515 --> 00:19:34,463 Takže dále. 189 00:19:35,434 --> 00:19:49,244 K čemu to povede? Ke ztrátám, které se dotknou všech. Což v Evropě povede k začátku nové fáze fašizace států. 190 00:19:49,364 --> 00:19:58,885 Kdy davu budou vnucovat: "To vy jste ti hlupáci, vidíte, co jste způsobili svým hloupým hlasováním? 191 00:19:59,005 --> 00:20:06,619 Na příkladu Velké Británie se podívejte, jak to dopadá. Jak hlasovali! Tomu se my musíme ubránit. 192 00:20:06,739 --> 00:20:13,543 Vy můžete hlasovat v podobném referendu úplně stejně, což nám všem způsobí ohromné ztráty!" 193 00:20:13,663 --> 00:20:19,403 Je tedy nutné přehodnotit podmínky, za kterých funguje Evropská unie. 194 00:20:19,523 --> 00:20:24,927 Už o tom začal mluvit například francouzský premiér Valls. 195 00:20:25,047 --> 00:20:29,350 "Je třeba přehodnotit pravidla, musí se změnit. 196 00:20:29,470 --> 00:20:36,778 Ne, nikdo tím neříká, že je třeba SE VZDÁT možnosti lidového projevování vůle, demokracie." 197 00:20:36,898 --> 00:20:44,337 Jen se podívejte na Velkou Británii. Vždyť správně namítají: "Cožpak je to správné, aby to bylo 50 na 50? Není! 198 00:20:44,457 --> 00:20:51,428 Referendum je třeba provádět na základě jiných pravidel i jeho podmínky musí být jiné." 199 00:20:51,548 --> 00:20:57,643 A tímto způsobem stejně jako když Gorbačov pod heslem: Více socialismu, 200 00:20:57,763 --> 00:21:02,794 zcela zlikvidoval socialistický stát SSSR a všechny sociální výdobytky jeho lidu. 201 00:21:02,914 --> 00:21:11,043 "Více demokracie" tedy v Evropě povede k tomu, že se nakonec promění 202 00:21:16,343 --> 00:21:20,337 v Evropský fašistický svaz. 203 00:21:20,457 --> 00:21:22,987 A čtvrtý úkol. 204 00:21:23,107 --> 00:21:28,959 Dochází k upevňování národních států. 205 00:21:30,154 --> 00:21:40,679 Dochází k upevňování národních států jako prvků jednotné Evropské unie. 206 00:21:43,124 --> 00:21:45,214 Oč jde? 207 00:21:45,334 --> 00:21:53,693 Není žádným tajemstvím, že jsou v Evropě velice silné protiunijní nálady. 208 00:21:54,656 --> 00:21:56,614 Velmi silné. 209 00:21:57,442 --> 00:22:00,695 Co je třeba v těchto podmínkách udělat? 210 00:22:00,815 --> 00:22:08,706 Je třeba udělat to samé, co provedli v 19. století, aby mohli vytvořit Belgii. 211 00:22:09,835 --> 00:22:19,141 Povšimněte si, že francouzská vlajka je bílo/červeno/modrá. 212 00:22:19,261 --> 00:22:21,099 Má tedy barvy atlantistů. 213 00:22:21,219 --> 00:22:27,454 A Belgie má vlajku v barvách euroasijců. 214 00:22:29,065 --> 00:22:38,311 Ale potom co... Belgie by nemohla být vytvořena, pokud by Francie i nadále plnila roli 215 00:22:38,431 --> 00:22:45,192 centra koncentrace řízení v Evropě, kterým byla v době Napoleonovy říše. 216 00:22:45,839 --> 00:22:51,592 Jenže Napoleonova říše se zhroutila a bylo nutné vyřešit úkol, 217 00:22:51,712 --> 00:22:56,893 jak dostat Francii do krypto-vazalského postavení tak, 218 00:22:57,013 --> 00:23:02,615 aby pro atlantické zájmy, kvůli kterým vlastně Napoleona udělali imperátorem... 219 00:23:02,735 --> 00:23:05,205 Jedná se o velice dlouhodobé procesy! 220 00:23:05,325 --> 00:23:15,189 Jak to zařídit tak, aby se Francie začlenila do realizace zájmů Velké Británie například v Krymské válce? 221 00:23:15,309 --> 00:23:18,005 Navzdory svým vlastním zájmům! 222 00:23:18,125 --> 00:23:27,221 Bylo nutné zlikvidovat procísařsky naladěnou část obyvatelstva jako faktor řízení. 223 00:23:28,229 --> 00:23:32,958 A jak je možné to udělat? Je třeba provést provokaci. 224 00:23:33,078 --> 00:23:36,301 Proto také říkám, že se nejedná o nic nového pod sluncem 225 00:23:36,421 --> 00:23:42,264 a pozorujeme tu samou algoritmiku použitou v roce 1815. 226 00:23:42,384 --> 00:23:45,712 Co se stalo v roce 1815? 227 00:23:45,832 --> 00:23:53,904 Napoleon utekl ze Svaté Heleny a vylodil se ve Francii. Začalo Sto dnů. 228 00:23:54,024 --> 00:23:56,539 Jak to probíhalo? 229 00:23:56,659 --> 00:24:05,544 "Korsická příšera se vylodila v zálivu Jouan!" A s jeho přibližováním k Paříži se to neustále měnilo. 230 00:24:05,664 --> 00:24:14,594 Poslední zprávy zněly: "Jeho císařské veličenstvo je dnes očekáváno ve své věrné Paříži." 231 00:24:15,422 --> 00:24:23,072 A čím skončilo těch 100 dnů? Waterloo! 232 00:24:23,915 --> 00:24:28,756 Co bylo následkem Waterloo a toho Sta dnů? 233 00:24:28,876 --> 00:24:37,593 Že všichni, kteří byli věrní císaři, kteří byli připraveni pracovat pro větší slávu Francie, pro její státní suverenitu, 234 00:24:37,713 --> 00:24:44,987 se v těchto 100 dnech opět projevili, vyplavali na povrch a bylo možné je zlikvidovat. 235 00:24:45,107 --> 00:24:50,224 Aby se dále nemotali pod nohama a nebránili organizování nové Evropské unie. 236 00:24:51,708 --> 00:24:53,437 A to se také stalo. 237 00:24:53,557 --> 00:24:59,783 A Waterloo samo o sobě? Dnes již všichni vědí, že Rothschildové dříve než všichni ostatní znali 238 00:24:59,903 --> 00:25:06,645 výsledek té bitvy u Waterloo a využili té informace s předstihem. 239 00:25:07,823 --> 00:25:10,442 Vydělali na tom majlant. 240 00:25:11,131 --> 00:25:17,471 Mně velice zajímá, kdy si naši analytici najdou trochu času na to, 241 00:25:17,591 --> 00:25:24,968 aby si prostudovali učebnice dějin a pochopili, že BREXIT je analogem Waterloo. 242 00:25:26,966 --> 00:25:35,522 Je tu ale takový zajímavý detail. Jestliže si to my uvědomujeme, tak proč by jim to mělo opět všechno vyjít? 243 00:25:35,984 --> 00:25:37,878 Nesmí jim to vyjít! 244 00:25:38,402 --> 00:25:43,048 Rusko přece má v globální politice své zájmy. 245 00:25:43,168 --> 00:25:48,878 Evropa. Národy Evropy mají také své zájmy, 246 00:25:49,619 --> 00:25:55,416 které se neshodují se zájmy globálního prediktoru. 247 00:25:55,536 --> 00:26:04,661 A jaké jsou to zájmy? 800 tisíc katolíků se obrátilo na papeže: "Drahý otče, ochraň nás před homosexuály. 248 00:26:04,781 --> 00:26:07,847 Už to není únosné, narušuje to institut rodiny!" 249 00:26:07,967 --> 00:26:12,909 A papež vystoupil a oznámil jim, že se mají před homosexuály kát! 250 00:26:14,690 --> 00:26:16,645 Chápete tu situaci? 251 00:26:16,765 --> 00:26:26,253 Národnostní státy mají zájmy, které z nich objektivně dělají spojence Ruska. 252 00:26:26,373 --> 00:26:33,110 V Maďarsku to již pochopili. Maďarsko bylo vždy protiruskou zemí a v tomto ohledu se nezměnilo, 253 00:26:33,230 --> 00:26:36,153 jenže si tam uvědomili jednoduchou věc. 254 00:26:36,273 --> 00:26:40,539 Uchovat si svoji kulturní identitu dokážou pouze jako spojenci Ruska. 255 00:26:40,659 --> 00:26:50,253 Pochopí-li to i národní elity ostatních států, existuje šance zmocnit se řízení a všechno to vyřešit. 256 00:26:50,373 --> 00:26:57,639 Nesmíme umožnit globálnímu prediktoru, aby to vyřešil stejně jako tehdy s Waterloo. 257 00:26:57,759 --> 00:27:02,895 Musíme BREXITu využít pro své cíle, ale to potom musí existovat jiná úroveň analytiky 258 00:27:03,015 --> 00:27:05,415 a jiná kvalita poskytování informací. 259 00:27:05,535 --> 00:27:09,951 Teď udělal globální prediktor chybu, jedná se o velice složitý manévr. 260 00:27:10,071 --> 00:27:12,127 S BREXITem stejně jako s Waterloo. 261 00:27:12,247 --> 00:27:16,614 Přičemž s Waterloo to bylo daleko jednodušší, informační nasycenost společnosti byla jiná. 262 00:27:16,734 --> 00:27:23,861 S BREXITem je to velice složitý manévr, velice zranitelný manévr, je jenom nutné ho správně využít! 263 00:27:23,981 --> 00:27:30,764 Globalisté jsou velice zranitelní. Teď je třeba je chytit za... příslušná místa. 264 00:27:30,884 --> 00:27:32,648 Chápete? 265 00:27:32,768 --> 00:27:38,496 Jenže kdo, a jak? Já vidím, že u nás nejsou naši analytici schopni to vyhodnotit! 266 00:27:38,616 --> 00:27:42,843 Nechápou, co se děje, jak si s nimi neustále pohrávají. 267 00:27:45,644 --> 00:27:53,043 Takže jak říkám, ohledně BREXITu nedošlo k ničemu neočekávanému. 268 00:27:53,163 --> 00:28:00,477 O tom, že je taková varianta možná a bude dokonce velmi žádoucí, jsem mluvil již dvacátého. 269 00:28:00,597 --> 00:28:02,315 Dvacátého jsem to říkal, ano? 270 00:28:02,435 --> 00:28:08,950 Říkal jsem, že takovou variantu připravují. Uvědomte si jednoduchou věc. 271 00:28:09,070 --> 00:28:17,697 Globální vedení má vždy připravenou alternativní variantu řešení jednoho a toho samého problému. 272 00:28:17,817 --> 00:28:25,250 Nelze-li nepřítele porazit přímo, je nutné využít jeho energie k jeho vlastní porážce. 273 00:28:25,370 --> 00:28:29,033 A v této situaci, pokud chápeme ten manévr... 274 00:28:29,153 --> 00:28:38,365 Oni se teď odkopali. Tenkrát potřebovali sto dnů a dnes ty procesy proběhnou ještě rychleji. 275 00:28:38,485 --> 00:28:44,361 Využijeme-li ty procesy správně, může to Rusko neuvěřitelně vyzdvihnout. 276 00:28:46,042 --> 00:28:54,962 Nemluvě o tom, že je tento složitý manévr ještě v mnohém zranitelný 277 00:28:55,082 --> 00:29:03,421 s ohledem na takzvané nesystémové aktivity a hysterické chování obyčejného davu. 278 00:29:03,541 --> 00:29:14,579 Bohužel je podněcování hysterie nejen ve Velké Británii ale v západní společnosti vůbec 279 00:29:14,699 --> 00:29:22,918 jedním z prvků realizace tohoto manévru, který můžeme pracovně nazvat Waterloo-BREXIT. 280 00:29:23,038 --> 00:29:26,945 Takové jsou tedy hlavní rysy té situace. 281 00:29:27,065 --> 00:29:33,733 Nic podobného jsem ani od jednoho analytika neslyšel. 282 00:29:33,853 --> 00:29:40,438 Nikdo z nich nepochopil, proč se to referendum konalo, ani proč jeho výsledky byly právě takové. 283 00:29:40,558 --> 00:29:43,600 Dovedete si představit, kdo by to měl u nás řešit? 284 00:29:43,720 --> 00:29:48,195 Teď říkají, že ti euroskeptici nevědí, co mají dělat, že nemají žádný plán. 285 00:29:48,315 --> 00:29:51,820 Samozřejmě, že nemají žádný plán, protože ho není prostě zapotřebí. 286 00:29:51,940 --> 00:29:55,937 To referendum se konalo pouze pro svedení davu z cesty. A to nejdůležitější je, 287 00:29:56,057 --> 00:30:03,187 že to euroskeptici teď mají problém. To oni jsou odpovědní za rozštěpení společnosti. 288 00:30:03,307 --> 00:30:08,259 Společnost je rozdělena na dvě poloviny, a řízení je stabilizované. 289 00:30:10,840 --> 00:30:13,048 Taková je to situace. 290 00:30:15,390 --> 00:30:23,177 K dalším událostem. 24. června se v Moskvě Nulandová setkala se Surkovem. 291 00:30:23,297 --> 00:30:29,114 Valeriji Viktoroviči, v souvislosti s čím se to setkání konalo a jaké jsou jeho výsledky? 292 00:30:29,234 --> 00:30:35,245 Ano, to je velice zajímavá událost, které se nedostalo odpovídající pozornosti. 293 00:30:35,365 --> 00:30:42,734 Je třeba říci, že se v poslední době nějak snaží na setkání Nulandové se Surkovem neupoutávat pozornost 294 00:30:44,106 --> 00:30:53,205 s ohledem na jejich nejednoznačnost z hlediska řízení. Pokaždé mají problém jak je interpretovat, co o nich říci. 295 00:30:54,026 --> 00:30:59,754 Čím je to setkání zajímavé? Nedlouho před tímto setkáním 296 00:30:59,874 --> 00:31:09,451 byl proti Rusku proveden velice silný informační útok, který byl zahájen z Francie. 297 00:31:09,571 --> 00:31:16,149 A týkal se toho, že USA budou účastníkem dalšího setkání Normandského formátu, 298 00:31:16,269 --> 00:31:20,669 a že se mají stát jeho plnoprávným účastníkem. 299 00:31:20,789 --> 00:31:24,369 A my jsme ten útok neustále odráželi. 300 00:31:25,144 --> 00:31:29,948 Říkali jsme, že o tom nic nevíme, že jsme o tom nic neslyšeli... 301 00:31:30,068 --> 00:31:38,078 Jenže se jednalo o cílenou akci. Jednalo se o nátlak na naší takzvanou řídící elitu. 302 00:31:38,198 --> 00:31:45,775 Protože my u nás žádnou elitu nemáme, my máme jen frajírky projíždějící se v drahých autech po Arbatu. 303 00:31:45,895 --> 00:31:49,155 S takovými si můžete dělat, co chcete. 304 00:31:49,275 --> 00:31:55,808 Ti o řízení nevědí vůbec nic, myslí si, že když se zmohli na pořádný auťák, je z nich elita. 305 00:31:55,928 --> 00:32:02,865 A rodiče té naší zlaté mládeže, to už jsou úplně... 306 00:32:02,985 --> 00:32:13,873 A ti, kteří stojí o něco výše a jsou orientováni na USA, o čemž jsme nejednou mluvili, 307 00:32:13,993 --> 00:32:17,946 také nejsou žádnou elitou, jsou to jenom lokajíčkové, přisluhovači. 308 00:32:18,066 --> 00:32:24,092 Jsou připraveni náš stát jim předložit na stříbrném podnosu, aby byl spokojený jejich páníček, 309 00:32:24,212 --> 00:32:30,073 před kterým se, když je švihne svým karabáčem, tetelí štěstím. 310 00:32:30,835 --> 00:32:39,934 Takže šlo o takový průzkum, nakolik dokáže tato protiruská mezivrstva ve vedení, 311 00:32:40,054 --> 00:32:46,617 která ani není mezivrstvou, realizovat úkol začlenění USA do řízení. 312 00:32:46,737 --> 00:32:53,047 USA přicházejí o své řízení Evropy. 313 00:32:53,167 --> 00:32:58,059 A přicházejí o možnost rozpoutat v Evropě totální válku. 314 00:32:58,179 --> 00:33:04,289 Musí se vetřít do Normandského formátu. My se bránili a bránili, a potom přiletěla Nulandová. 315 00:33:04,409 --> 00:33:07,129 A odkud přiletěla? Z Kyjeva. 316 00:33:07,249 --> 00:33:14,981 Tam došlo k velice zajímavé události. Na webu takzvaného p-rezidenta Porošenka, 317 00:33:15,101 --> 00:33:20,912 bylo s pompou vyhlášeno, že je žádný příjezd Nulandové nezajímá 318 00:33:21,032 --> 00:33:27,237 a prezident nemá ve svém harmonogramu volné místo, aby se mohl s takovou nulou setkat. 319 00:33:27,357 --> 00:33:30,232 Přiletěla Nulandová, řekla: "K noze!" 320 00:33:30,352 --> 00:33:38,514 A Péťa pěkně přiběhl s radostně vyplazeným jazykem a svým oddaným pohledem se jí zahleděl do očí. 321 00:33:38,634 --> 00:33:46,163 Nulandová si tedy popovídala s Porošenkem, obdařila ho dalšími instrukcemi a odletěla do Moskvy. 322 00:33:46,843 --> 00:33:52,451 A s čím z té Moskvy odletěla? To bylo jakési nejasné. 323 00:33:52,797 --> 00:34:01,700 Ale okamžitě se všechno vyjasnilo, když Parubij důrazně prohlásil: "Kyjev nebude plnit Minské dohody!" 324 00:34:01,820 --> 00:34:07,237 Kyjev není nic jiného než banda nic neznamenajících břídilů a sám Parubij je ubohým obětním beránkem, 325 00:34:07,357 --> 00:34:12,697 kterého tam nahnali, a na kterého to potom všechno hodí, až dojde na čistku. 326 00:34:12,817 --> 00:34:17,429 Až si to každý odnese po svém. A Parubij ani není obyčejný jeliman. 327 00:34:17,549 --> 00:34:20,949 Ani nevím, jak ho popsat. Je jako papoušek. 328 00:34:21,069 --> 00:34:25,770 Co mu Nulandová přikázala, to také prokvákal, jak jen toho byl schopen. 329 00:34:27,226 --> 00:34:33,193 To, co zaznělo od Parubije, je pozicí USA. 330 00:34:33,313 --> 00:34:35,734 A zde vyvstává otázka. 331 00:34:36,629 --> 00:34:39,857 Jak tedy proběhlo to setkání se Surkovem? 332 00:34:39,977 --> 00:34:47,429 Buď jí Surkov řekl jako ta kobyla z toho vtipu z dostihů, co slibovala, že vyhraje: "No, nedala šem to, no." 333 00:34:47,549 --> 00:34:54,995 Nebo naopak řekl: "Já jsem ten řád za zásluhy nedostal jen tak pro nic za nic." 334 00:34:55,115 --> 00:34:59,513 Vzpomínáte si na ten řád, který mu v květnu udělili na Krymu? 335 00:34:59,633 --> 00:35:02,759 To nevíme. Uvidíme, jak se to dále bude vyvíjet. 336 00:35:02,879 --> 00:35:07,539 Ale sama skutečnost toho, co potom následovalo, vypovídá o tom, 337 00:35:07,659 --> 00:35:14,081 že Nulandová odjela s prázdnou a USA se jednoduše ocitly mimo dění... 338 00:35:14,201 --> 00:35:16,473 Mám na mysli státní elitu. 339 00:35:16,593 --> 00:35:25,914 To, že ničeho nedokázaly dosáhnout, je už velice závažným ukazatelem posunu Ruska k získání své suverenity. 340 00:35:26,034 --> 00:35:36,275 Je to důležitým ukazatelem, že USA přestávají ovládat své podpindosníky v ruském úřednickém sboru. 341 00:35:36,395 --> 00:35:40,454 Z tohoto pohledu to bylo velice zajímavé setkání. 342 00:35:41,306 --> 00:35:49,665 Další otázka je od Ruslana, který prosí okomentovat situaci, která se vyvíjí okolo Naděždy Savčenkové. 343 00:35:49,785 --> 00:35:55,346 A konkrétně její prohlášení o míru, o nebezpečí rozpoutání 3. světové války, 344 00:35:55,466 --> 00:36:00,134 a také ta obvinění, která na její adresu začínají znít ze strany kyjevské vlády. 345 00:36:00,254 --> 00:36:04,693 Možná se teď Savčenková změnila z nadnárodního v globální prvek řízení? 346 00:36:04,813 --> 00:36:14,113 Ne, Savčenková není prvkem globálního řízení, je prvkem nadnárodního řízení. 347 00:36:15,482 --> 00:36:21,566 Ta věc spočívá v charakteru samotné Savčenkové a nástrojích, 348 00:36:21,686 --> 00:36:24,550 kterými je otázka Savčenkové řešena. 349 00:36:24,670 --> 00:36:30,566 Když jsem mluvil o tom, že Savčenkovou 350 00:36:32,965 --> 00:36:40,325 propustili, aby vyřešili problémy Belgie, že se jedná o horší věc než zločin, že je to chyba, 351 00:36:40,445 --> 00:36:42,737 tak to všechno stále platí. 352 00:36:42,857 --> 00:36:52,458 Je nutné chápat jednoduchou věc. Teď Savčenkovou prosazují jako "chytrý Putinův plán". 353 00:36:52,578 --> 00:36:59,215 Až patrioté uvěří a prosadí se u nás právě takové informační zajištění Savčenkové, 354 00:36:59,335 --> 00:37:02,506 se kterým již začali, když se dívám na naše média. 355 00:37:02,626 --> 00:37:08,510 Je to prostě hrůza. Ty její akce je možné podat úplně jinak, ale u nás jí teď dělají reklamu, 356 00:37:08,630 --> 00:37:14,941 aby její propuštění vypadalo jako správná věc, a jakmile jim na to skočíme, dostaneme se do pasti. 357 00:37:15,061 --> 00:37:23,757 A potom se Savčenková stane tím prvkem globální politiky, ale zatím na to globalisté hledí následovně: 358 00:37:23,877 --> 00:37:30,716 Pokud jim Rusko tuto variantu nesežere, tak viníky zůstanou Amíci. 359 00:37:30,836 --> 00:37:36,067 A pokud jim to sežereme, odneseme si to všechno my. 360 00:37:36,782 --> 00:37:45,449 Je třeba chápat, že Savčenková je prostě past, ze které je třeba se dostat. 361 00:37:47,219 --> 00:37:51,892 Další událost, kterou vás prosí okomentovat. 362 00:37:52,012 --> 00:37:58,285 Demokraté ukončili 26hodinovou, takzvanou sedací stávku v kongresu USA. 363 00:37:58,405 --> 00:38:05,394 Ano, řešila se otázka prodeje zbraní apod. a demokraté, 60 kongresmanů, 364 00:38:05,514 --> 00:38:12,227 zorganizovali sedací stávku trvající "celých 26 hodin", při které manifestovali, protestovali... 365 00:38:12,347 --> 00:38:20,805 Tato událost, ke které došlo v USA, je velice důležitá. 366 00:38:20,925 --> 00:38:23,782 Jak to říkal profesor Preobraženskij? 367 00:38:23,902 --> 00:38:26,319 "Proboha, s domem je konec!" 368 00:38:26,439 --> 00:38:29,534 Tak takový konec je i s USA. 369 00:38:29,654 --> 00:38:37,610 Ještě nestačil utichnout skandál okolo toho dopisu pracovníků státního departmentu 370 00:38:37,730 --> 00:38:44,624 prezidentovi USA ohledně Sýrie, a je tu další průšvih. 371 00:38:44,744 --> 00:38:50,057 Když jsme o tom mluvili, tak jsme říkali, že to byla akce státní elity, 372 00:38:50,177 --> 00:38:53,624 která nechápe řízení a je zahnaná do kouta. 373 00:38:53,744 --> 00:39:00,821 Dopustila se porušení všech předpisů, aby se do věci vložila a jak to udělala? 374 00:39:00,941 --> 00:39:06,071 Vždyť ten dopis je prostě absolutní debilita, vrchol pitomosti. 375 00:39:06,191 --> 00:39:10,015 Je to ukazatel toho, že státní department USA a konkrétně ti, 376 00:39:10,135 --> 00:39:17,074 kteří se pod ten dopis podepsali, vůbec netuší, jak jsou řízeny sociální supersystémy. 377 00:39:17,194 --> 00:39:26,984 Jak je realizováno mezistátní a nadnárodní řízení. Nejsou schopni přijít na nic jiného, než na použití síly. 378 00:39:27,104 --> 00:39:32,573 Je však třeba si uvědomovat, že 6. priorita je ta nejslabší priorita, 379 00:39:32,693 --> 00:39:43,437 a pokud někdo klesl až k 6. prioritě, tak to znamená, že již prohrál boj na všech vyšších prioritách. 380 00:39:43,557 --> 00:39:52,606 A z toho dopisu vyplývá jedna jednoduchá věc, vůbec nemají ponětí o zobecněných prostředcích řízení. 381 00:39:52,726 --> 00:39:55,859 Ti, co se podepsali, tyto věci absolutně nechápou. 382 00:39:55,979 --> 00:40:02,905 A teď tedy demokraté zorganizovali tu stávku. 60 kongresmanů! 383 00:40:03,025 --> 00:40:11,898 26 hodin okupovali prázdnou tribunu a plácali si játra do vypnutého mikrofonu. 384 00:40:12,018 --> 00:40:16,181 Zapózovali si, vypadalo to tak efektně. V tomto ohledu se dá říci, 385 00:40:16,301 --> 00:40:23,214 že se začínají podobat ukrajinskému parlamentu, Radě, takže už jim jenom zbývá, aby se tam začali prát. 386 00:40:28,201 --> 00:40:33,564 A podstata té stávky? Vždyť ničeho nedosáhli, a přece měli nějaký cíl? 387 00:40:34,418 --> 00:40:38,889 Existoval kdysi takový člověk, Lev Davidovič Trockij. 388 00:40:39,341 --> 00:40:45,219 Ať už k němu máte jakýkoliv vztah, tak řečníkem byl výborným. 389 00:40:46,714 --> 00:40:52,743 A v mnohém jeho řečnické umění zajišťovalo ideologické naplnění, 390 00:40:52,863 --> 00:41:01,007 informační zajištěnost fungování různých armádních jednotek. 391 00:41:01,597 --> 00:41:05,128 Trockij neměl strach přijít až k jednotce, 392 00:41:05,248 --> 00:41:11,381 ve které pověsili nebo zastřelili svého velitele a komisaře a vystoupit před ní. 393 00:41:11,501 --> 00:41:18,767 A tyto jednotky se potom najednou s nadšením bijíce se v prsa vrhaly do boje za sovětskou vládu. 394 00:41:19,736 --> 00:41:21,693 SLOVO! 395 00:41:22,958 --> 00:41:25,990 To je zbraň v informační válce. 396 00:41:26,110 --> 00:41:31,217 Jestliže v konvenční válce vyhrávají ti, kteří mají lepší zbraně a lépe je ovládají, 397 00:41:31,337 --> 00:41:35,632 tak v informační válce vyhrávají ti, kteří mají mocnější a silnější informace, 398 00:41:35,752 --> 00:41:39,558 lepší informace a kteří jimi nejlépe dokáží vládnout. 399 00:41:42,338 --> 00:41:48,997 Dokážete-li takové informace využít, vyhrajete, nedokážete-li to, prohrajete. 400 00:41:49,117 --> 00:41:52,195 Řízení je informační proces. 401 00:41:53,412 --> 00:41:58,496 Proto ať už se jedná o kongres, senát, nebo kterýkoliv parlament, 402 00:41:58,616 --> 00:42:05,883 není nutné něco dokazovat nějakými akcemi, ale přesvědčovat svými slovy. 403 00:42:06,003 --> 00:42:12,410 To u nás v roce 2005, na začátku roku 2005 404 00:42:12,530 --> 00:42:18,472 ten nejvlastenečtější ze všech patriotů Dmitrij Olegovič Rogozin 405 00:42:18,592 --> 00:42:28,556 se svými soudruhy zorganizoval akci, jakými se teď zabývají různí ti Ljaškové apod. 406 00:42:28,676 --> 00:42:36,444 Přinesli si matrace, jídlo a řekli... Tedy ne jídlo, měla to být hladovka, takže vodu a tak. 407 00:42:36,564 --> 00:42:41,706 "My budeme držet hladovku do té doby, dokud nebude zrušeno "zpeněžení dávek vyplácených v naturáliích", 408 00:42:41,826 --> 00:42:45,620 protože my jsme ti největší frajeři." A dosáhli svého? Ne! 409 00:42:45,740 --> 00:42:50,227 Co nám to tu tedy vyprávíš? Ty že chápeš řízení? 410 00:42:50,347 --> 00:42:56,313 Chápete? Pro kohokoliv, kdo viděl tuto akci, které se Rogozin účastnil, 411 00:42:56,433 --> 00:42:59,976 je jeho úroveň chápání řídících procesů zcela očividná. 412 00:43:00,096 --> 00:43:01,480 Prostě očividná! 413 00:43:01,600 --> 00:43:05,847 Kdyby chápal alespoň něco, tak by se nikdy podobné akce neúčastnil 414 00:43:05,967 --> 00:43:10,884 a vysvětlil by těm, kteří ji naplánovali, že takto postupovat nelze. 415 00:43:11,004 --> 00:43:14,905 Vystoupil by na tribunu a postavil se k té věci úplně jinak. 416 00:43:15,025 --> 00:43:17,840 A on zorganizoval hladovku?! 417 00:43:17,960 --> 00:43:23,007 Jen se podívejte, co se děje v takzvaném ukrajinském parlamentu. 418 00:43:23,127 --> 00:43:28,795 Neustálé rvačky, nikdo nic nedokáže prosadit slovy. Jen rvačky, žádné porozumění. 419 00:43:28,915 --> 00:43:36,241 A my teď vidíme, že tato úroveň ukrajinské parlamentarismu, poslanců, 420 00:43:36,361 --> 00:43:41,635 je absolutně charakteristická i pro státní elitu USA. 421 00:43:42,291 --> 00:43:46,182 USA je již zemí, která se hroutí! 422 00:43:46,302 --> 00:43:48,401 To je také třeba využít. 423 00:43:48,521 --> 00:43:56,755 Oni nechápou, jak probíhá řízení, nedokážou si informačně zajistit své řízení, prostě to neovládají. 424 00:43:56,875 --> 00:43:58,867 Je třeba toho využít! 425 00:43:58,987 --> 00:44:06,791 Musíme sami prosazovat své řízení. Státní elita USA není akceschopná! 426 00:44:07,256 --> 00:44:10,979 Předvedli to tou akcí u sebe doma, 427 00:44:11,099 --> 00:44:18,044 když okupovali tu prázdnou tribunu. Trčeli tam více než jeden celý den, cpali se pizzou, pózovali... 428 00:44:18,164 --> 00:44:19,607 Ano, je to divadýlko pro dav. 429 00:44:19,727 --> 00:44:23,807 - Při hladovce jedli pizzu? - Oni neorganizovali hladovku, to Rogozin tenkrát. 430 00:44:23,927 --> 00:44:28,354 To jsem uvedl jako příklad, tady to byla "sedací stávka". 431 00:44:28,474 --> 00:44:36,495 Pizzu si tam objednávali. Chápete? To je ta úroveň, jen se podívejte... 432 00:44:37,223 --> 00:44:42,259 Jen se podívejte na Ukrajinu, jak podle ní kopírují své chování. 433 00:44:42,379 --> 00:44:47,128 Státní elita USA! Čeho ti mohou dosáhnout? 434 00:44:47,248 --> 00:44:53,381 S kým se tam máme domlouvat? S těmi debily? Kteří zorganizovali takovou "stávku"? 435 00:44:53,501 --> 00:45:00,806 Ty je možné řídit. Je nutné se domlouvat s globální elitou ve vedení USA. 436 00:45:01,244 --> 00:45:03,535 Tak můžeme vyřešit mnohé. 437 00:45:03,655 --> 00:45:11,507 A to, že Nulandová odjela s prázdnou, znamená, že někdo z našeho úřednického sboru začal myslet. 438 00:45:11,627 --> 00:45:18,798 Protože státní elita USA, ti, se kterými se pokoušejí neustále domluvit, jsou jednoduše debilové! 439 00:45:19,287 --> 00:45:24,944 A jasně na to poukazuje jak ten dopis státního departmentu, tak i ta stávka. 440 00:45:25,064 --> 00:45:30,218 Vydali se touto cestou, aby názorně ukázali, jací jsou ignoranti v oblasti řízení. 441 00:45:30,338 --> 00:45:32,870 Před takovými se tu u nás klaní a ponižují. 442 00:45:32,990 --> 00:45:36,972 Slovo debil používáte jako lékařský termín ve smyslu slabomyslný, že? 443 00:45:37,092 --> 00:45:39,210 - Ano. - Nejde o urážku. 444 00:45:39,330 --> 00:45:42,902 Ne, nejde o urážku. Jaká urážka? Je to fakt. 445 00:45:43,022 --> 00:45:46,799 - Lehká forma slabomyslnosti, že? - Ano. 446 00:45:46,919 --> 00:45:49,857 - Další otázka... - Ještě okamžik. 447 00:45:49,977 --> 00:45:55,227 A absolutní nepochopení procesů řízení. Absolutní, prostě absolutní, vůbec nic nechápou! 448 00:45:55,347 --> 00:45:59,124 Doporučil bych vám všem, přečíst si ten dopis státního departmentu. 449 00:45:59,244 --> 00:46:05,950 To je perla, to je neskutečná perla. Je to hymna debility! 450 00:46:09,733 --> 00:46:14,173 Další otázka je spojená s návštěvou papeže v Arménii. 451 00:46:14,293 --> 00:46:20,891 A konkrétně ve svatém Ečmiadzinu, kde se konala božská liturgie 452 00:46:21,011 --> 00:46:28,545 před otevřeným oltářem svatého Trdata, které se v rámci své třídenní návštěvy účastnil i papež. 453 00:46:28,665 --> 00:46:33,612 A ta jeho cesta měla následující motto: Pouť do první křesťanské země. 454 00:46:33,732 --> 00:46:40,140 Ano, motto je to velice zajímavé. Jedná se o druhou návštěvu papeže v Arménii. 455 00:46:40,260 --> 00:46:43,874 Napřed tam byl... Ne... 456 00:46:43,994 --> 00:46:49,459 Jako první tam byl František nebo Jan...? Teď si hned nedokážu vzpomenout. 457 00:46:49,579 --> 00:46:53,552 To teď není důležité. Prostě se jedná o druhou návštěvu papeže. 458 00:46:53,672 --> 00:47:03,131 Ale to nejzajímavější. Tato návštěva měla opravdu klíčový význam, 459 00:47:03,251 --> 00:47:10,239 a její název byl také velice vypovídající: Pouť do první křesťanské země. 460 00:47:10,359 --> 00:47:11,660 Chápete? Pouť! 461 00:47:11,780 --> 00:47:21,110 A ze všech pravoslavných církví východních ritů se právě ta arménská nazývá apoštolská. 462 00:47:22,302 --> 00:47:27,904 V jejím čele stojí katolikos všech Arménů. 463 00:47:28,024 --> 00:47:41,180 A právě k němu přijel papež a celý ten liturgický proces je fakticky předání řízení z centra... 464 00:47:41,682 --> 00:47:43,814 Existují dvě vývěsky. 465 00:47:43,934 --> 00:47:54,643 Pro globalisty atlantisty je to anglická královská rodina a pro euroasijce je to Vatikán, instituce papeže. 466 00:47:54,763 --> 00:48:02,650 Takže euroasijci přenášejí svoji vývěsku do Arménie, do Ečmiadzinu. 467 00:48:02,770 --> 00:48:05,117 Z Vatikánu do Ečmiadzinu. 468 00:48:05,237 --> 00:48:10,302 Ta liturgie fakticky signalizovala právě tento proces. 469 00:48:10,422 --> 00:48:18,644 Byl zahájen proces přesunu. Proto papež vystoupil a prohlásil, že je nutné klanět se homosexuálům. 470 00:48:18,764 --> 00:48:22,867 Já už jsem říkal, že katolická církev se zachránit nedá. 471 00:48:22,987 --> 00:48:27,048 A místo katolické církve mohla zaujmout Ruská pravoslavná církev, 472 00:48:27,168 --> 00:48:35,494 která se ale příliš zaangažovala do státního převratu proti Putinovi a přišla tak o všepravoslavný koncil, 473 00:48:35,614 --> 00:48:37,898 který se konal na Krétě. 474 00:48:38,018 --> 00:48:40,700 V důsledku svého chování byla opominuta. 475 00:48:40,820 --> 00:48:46,135 Je to samozřejmě ještě možné zvrátit, ale ta věc spočívá v něčem jiném. 476 00:48:46,255 --> 00:48:55,877 Je Ruská pravoslavná církev jako nástroj připravena plnit tuto misi a vystřídat katolickou církev v Evropě? 477 00:48:55,997 --> 00:49:00,456 Katolická církev jednoduše umírá. 478 00:49:00,576 --> 00:49:07,271 A centrum euroasijství, ta jeho vývěska se teď přesunuje do Ečmiadzinu. 479 00:49:07,391 --> 00:49:12,790 To je také k té otázce Severní Arménie a perspektivám Ázerbájdžánu. 480 00:49:12,910 --> 00:49:17,361 Mnozí to nechápou. Ale já jsem viděl, že se Alijev a Sarkisjan setkali s Putinem. 481 00:49:17,481 --> 00:49:25,690 To znamená, že Alijev dostal rozum, a pochopil, že jsou v pasti, ze které se musí nějak vyhrabat, 482 00:49:26,036 --> 00:49:30,881 a že nesmí poslouchat takové, jako je Polad Bülbüloglu a jiní. 483 00:49:31,001 --> 00:49:35,297 Nevyužiji opět ten lékařský termín, který použil Lavrov. 484 00:49:36,931 --> 00:49:40,750 Je tedy nutné zmínit následující. 485 00:49:41,347 --> 00:49:46,168 Ta třídenní návštěva znamenala začátek přenosu vývěsky. 486 00:49:46,288 --> 00:49:50,690 Evropa je podle plánu odepisována. 487 00:49:50,810 --> 00:50:00,810 Stejně jako bylo naplánováno referendum na rozčlenění Velké Británie, vystoupení Velké Británie z EU, 488 00:50:00,930 --> 00:50:11,275 stejně tak byl naplánován přenos Vatikánu, centra koncentrace řízení, tedy přesněji té vývěsky 489 00:50:12,623 --> 00:50:17,683 řízení eurasijského křídla globalistů do Ečmiadzinu. 490 00:50:17,803 --> 00:50:24,319 Tímto okamžikem prohlásili, že klíče byly předány. 491 00:50:27,907 --> 00:50:36,461 Dále další zpráva, šéf Sjednocené letecké strojírenské korporace prohlásil, 492 00:50:36,581 --> 00:50:42,791 že ruská letadla v podmínkách duopolu Boeingu a Airbusu - citát: "Nikdo nechce." 493 00:50:42,911 --> 00:50:44,146 Konec citátu. 494 00:50:44,266 --> 00:50:47,392 Ano, to je... Právě jsme mluvili o tom, 495 00:50:47,512 --> 00:50:53,540 že v naší elitě, mezi úřednictvem, všichni velmi dobře vědí, co se děje a komu slouží. 496 00:50:53,660 --> 00:50:58,400 Je to jeden z konkrétních lidí, který udělal pukrle před pindosy. 497 00:50:58,520 --> 00:51:04,262 On v podstatě tímto prohlásil, že udělá vše pro to, aby zničil letecký průmysl v Rusku. 498 00:51:04,382 --> 00:51:07,871 Protože jenom tak se dá jeho prohlášení chápat. 499 00:51:07,991 --> 00:51:10,688 Jak to, že nikdo nechce ruská letadla? 500 00:51:10,808 --> 00:51:16,244 Podívejme se na to tak. Ve svých dvou prvních prezidentských obdobích Putin dosáhl toho, 501 00:51:16,364 --> 00:51:25,562 že bylo připraveno spuštění výroby letadla TU 334. 502 00:51:30,012 --> 00:51:38,490 O co se Putin postaral? Dohodl smlouvy, naši letečtí dopravci byli připraveni jich koupit 150. 503 00:51:40,313 --> 00:51:43,139 Peníze na výrobu byly vyčleněny. 504 00:51:43,259 --> 00:51:48,667 Ale to možná jenom Putin naše dopravce postavil do bezvýchodné situace, kdy k tomu byli nuceni? 505 00:51:48,787 --> 00:51:55,976 Ani náhodou. Irán byl připraven koupit téměř 300 letadel TU 334. 506 00:51:56,096 --> 00:51:58,698 A co udělal Medvěděv? 507 00:51:58,818 --> 00:52:06,866 Okamžitě zrušil všechny plány na obnovu výroby TU 334 a peníze utratil na nákup Boeingů! 508 00:52:09,719 --> 00:52:13,634 Možná, že Írán si vše rozmyslel? Vůbec ne. 509 00:52:13,754 --> 00:52:22,174 Írán je stále chce koupit a v roce 2016 o tom opět mluvili: "My jsme připraveni ta vaše letadla koupit třeba hned. 510 00:52:22,294 --> 00:52:29,428 100 jsme jich připraveni koupit, ihned. Jen je začněte vyrábět!" 511 00:52:29,548 --> 00:52:34,985 Ale ta letadla musí být TU 334, TU 204 a TU 214. 512 00:52:35,105 --> 00:52:43,003 A co jim vnucuje naše Sjednocená korporace? Ten létající šrot Superjet 100? 513 00:52:43,123 --> 00:52:48,335 Oni říkají: "O ten nestojíme, o ten nikdo ve světě nestojí! 514 00:52:48,455 --> 00:52:54,493 My chceme normální letadla. Začněte vyrábět túčka!" 515 00:52:54,613 --> 00:53:00,853 A oni na to: "Ne, ty vyrábět nebudeme. Berte Superjety!" 516 00:53:00,973 --> 00:53:05,142 Dále. Že prý je nikdo nechce?! Čína se na nás obrací: 517 00:53:05,262 --> 00:53:11,519 "Dejte nám normální letadla. Jsme připraveni u vás nakupovat TU 204 a 214." 518 00:53:11,639 --> 00:53:18,419 A oni jim dali jedno letadlo podle smlouvy, a potom zase: "Berte od nás ty Superjety 100". 519 00:53:18,539 --> 00:53:23,546 Oni chtějí LETADLA. Chtějí túčka!!! 520 00:53:23,666 --> 00:53:31,788 Letadla, která létají, normální letadla a ne ty... Vždyť žádný stát si Superjet 100 nekoupil! 521 00:53:31,908 --> 00:53:35,070 Přestože neustále omílají, že ten stát, onen stát... 522 00:53:35,190 --> 00:53:39,545 Všechno to nakupuje Gazprom a vnucuje všem v rámci mezistátních smluv. 523 00:53:39,665 --> 00:53:42,895 Tato výroba pro nás znamená jenom nepřetržité ztráty. 524 00:53:43,015 --> 00:53:48,742 MS-21 a Superjet 100 jsou letadla plně vyráběná pouze ze západních dílů! 525 00:53:48,862 --> 00:53:54,441 Se západní účastí! A oni snad dopustí výrobu konkurenčního stroje, nebo co? 526 00:53:54,561 --> 00:53:57,469 Kde na Západě najdete podobné debily? 527 00:53:57,589 --> 00:54:01,885 Samozřejmě, že jsou připraveni účastnit se výroby těchto letadel, ale za předpokladu, 528 00:54:02,005 --> 00:54:06,360 že nepůjde o stroj, který by pro ně znamenal konkurenci, a sami si je samozřejmě nekoupí! 529 00:54:06,480 --> 00:54:09,985 Takže my vynakládáme prostředky na výrobu těchto letadel, 530 00:54:10,105 --> 00:54:15,863 potom je přes Gazprom za své peníze nakupujeme, a následně je fakticky předáváme jako dary. 531 00:54:15,983 --> 00:54:22,143 Je to jedna velká černá finanční díra v ruském rozpočtu! 532 00:54:22,591 --> 00:54:26,827 Je třeba vyrábět vlastní letadla a co on mele? 533 00:54:26,947 --> 00:54:33,570 Prý: "Budeme navyšovat výrobu Superjetů 100!" NAVYŠOVAT! 534 00:54:33,690 --> 00:54:36,792 Nikdo je nechce, ale my budeme jejich výrobu NAVYŠOVAT?! 535 00:54:36,912 --> 00:54:43,609 Toto letadlo nemůže konkurovat Airbusu a Boeingu, ale přesto jeho výrobu navýšíme?! 536 00:54:43,729 --> 00:54:51,963 Nebudeme vyrábět letadla, o která je na trhu zájem - TU 334 ani TU 204 a 214. 537 00:54:52,083 --> 00:54:55,812 Budeme vyrábět ten šrot! 538 00:54:59,452 --> 00:55:05,359 To je jeden ze soudruhů, co je také mimo mísu a stejně jako dřív se plazí před debily. 539 00:55:05,479 --> 00:55:10,580 Neuvědomuje si, před kým se to plazí, kvůli komu ničí svůj stát. 540 00:55:10,700 --> 00:55:18,516 On jedná v rámci realizace státního převratu stejně jako ostatní. My o tom mluvíme neustále. 541 00:55:18,636 --> 00:55:22,425 Teď všichni dělají před pindosy pukrle. 542 00:55:22,545 --> 00:55:28,900 Tenhle ho udělal. Rogozin ho udělal... Ten ale trochu jinak, ten si řekl o ochranu 543 00:55:29,020 --> 00:55:30,988 a bude za to potrestán. 544 00:55:31,108 --> 00:55:38,999 V tomto ohledu... Teď bude následovat očividná reklama. Vyšla Chazinova kniha o řízení - Schody do nebe. 545 00:55:39,759 --> 00:55:45,607 Budete-li tam hledat něco o podstatě moci, tak to tam nenajdete. Ani o řízení, ani o podstatě moci. 546 00:55:45,727 --> 00:55:49,978 Ale zato je to absolutně velkolepá kniha, kterou všem doporučuji, 547 00:55:50,098 --> 00:55:58,451 pokud vás zajímá, na jakých mravních a etických základech jsou budovány vztahy mezi elitou. 548 00:55:59,898 --> 00:56:02,524 To je tam popsáno velkolepě. 549 00:56:02,644 --> 00:56:05,060 Jde o názornou příručku pro všechny. 550 00:56:05,180 --> 00:56:13,294 Chcete-li pochopit jednotlivé kroky různých těch Medvěděvů, Surkovů, Rogozinů apod. 551 00:56:13,414 --> 00:56:18,880 Tato kniha vám to pěkně osvětlí, je v tomto ohledu velmi dobře napsaná. 552 00:56:19,000 --> 00:56:25,267 Ale moc, jako v praxi realizovaná schopnost řídit, tam není probírána vůbec. 553 00:56:25,387 --> 00:56:29,192 A že řízení je informační proces, o tom tam také není ani zmínka. 554 00:56:29,975 --> 00:56:34,901 Přečíst si tu knihu ale opravdu doporučuji. Dělám jí tímto reklamu. 555 00:56:36,744 --> 00:56:39,054 A poslední otázka je od Dmitrije. 556 00:56:39,174 --> 00:56:43,459 V posledním pořadu Otázka-odpověď jste vyslovil svůj názor na to, 557 00:56:43,579 --> 00:56:48,186 že pamětní deska Mannerheimovi v Petrohradu má právo na existenci na základě toho, 558 00:56:48,306 --> 00:56:52,043 že Carl Gustaf Mannerheim byl ruským generálem, který bojoval za Rusko 559 00:56:52,163 --> 00:56:55,462 a jeho boj s bolševiky, se Sovětským svazem, je třeba posuzovat 560 00:56:55,582 --> 00:56:59,671 z hlediska jeho antipatie k sovětské ideologii, ale ne k Rusku jako takovému. 561 00:56:59,791 --> 00:57:03,413 Ale pokud začneme vyčleňovat jednotlivé konfrontační epizody a klást na ně důraz, 562 00:57:03,533 --> 00:57:06,430 je možné i činnost generála Vlasova prodat stejným způsobem. 563 00:57:06,550 --> 00:57:10,335 A nebyl to pouze sovětský generál, proslavil se jako hrdina při obraně Moskvy. 564 00:57:10,455 --> 00:57:14,651 Jeho zásluhy vůči Rusku mají tedy celkem velkou váhu stejně jako ty Mannerheimovy. 565 00:57:14,771 --> 00:57:17,372 Bojoval proti tyranii Stalina a sovětů a ne proti Rusku. 566 00:57:17,492 --> 00:57:20,503 Proč mu jeho názor na státní zřízení brání být hrdinou? 567 00:57:20,623 --> 00:57:25,812 Jak daleko se můžeme dostat s podobnými úvahami?! Takto je možné ospravedlnit všechny nepřátele a zrádce. 568 00:57:25,932 --> 00:57:30,194 A proto prosím doplnit váš názor na Mannerheima, Vlasova a další podobné případy. 569 00:57:30,314 --> 00:57:35,789 S takovými úvahami můžeme zajít opravdu hodně daleko, hluboko a úplně v nich uváznout. 570 00:57:35,909 --> 00:57:40,768 A poslechnete-li si to, co jsem řekl, tak je vše celkem jasné. 571 00:57:40,888 --> 00:57:43,632 Když nás to však prosí doplnit, tak to uděláme. 572 00:57:43,752 --> 00:57:52,367 Tak především jsem řekl, že tu hysterii okolo Mannerheima rozviřují trockisté, 573 00:57:52,487 --> 00:57:57,105 kteří také vůbec neposlouchají, co jsem řekl, jak jsem to formuloval atd. 574 00:57:57,225 --> 00:57:59,575 Takže první, co jsem řekl. 575 00:58:01,818 --> 00:58:07,045 Odhalení té pamětní desky Mannerheimovi bylo realizováno 576 00:58:07,165 --> 00:58:12,940 v rámci spiknutí na provedení státního převratu v Rusku. 577 00:58:13,334 --> 00:58:21,926 Jako podnět, který měl posloužit k obrácení národního vlasteneckého mínění proti Putinovi, 578 00:58:22,046 --> 00:58:30,017 který v roce 2001, pokud se nepletu, položil věnec k Mannerheimovu hrobu. 579 00:58:30,137 --> 00:58:37,833 Nepoložil ho ke hrobu prezidenta Rytiho, který řídil stát, ale ke hrobu generála. 580 00:58:38,370 --> 00:58:50,876 Prezidentovi, který nastoupil do funkce po Rytim, a který zemi vyvedl z války a otevřel druhou frontu proti Němcům. 581 00:58:50,996 --> 00:58:55,208 Laponská válka. Koho to zajímá, může se na to podívat. 582 00:58:55,328 --> 00:59:06,294 A proč tedy, zdá se to mít přímou souvislost, Stalin vyznamenal řádem Vítězství rumunského krále Michala I., 583 00:59:06,414 --> 00:59:11,449 když se rumunská armáda dopouštěla zvěrstev v mnohém srovnatelných s tím, 584 00:59:11,569 --> 00:59:14,158 co prováděla finská armáda? 585 00:59:14,278 --> 00:59:20,077 Teď se začaly objevovat publikace s informacemi o tom, čeho se dopouštěla finská vojska, o jejich zvěrstvech. 586 00:59:20,197 --> 00:59:27,416 Ani rumunská armáda v nich nezaostávala, stejně jako maďarská... 587 00:59:27,536 --> 00:59:37,079 Ale v daném případě, jakmile Michal I. vyvedl svůj stát z války, dostal řád. 588 00:59:37,199 --> 00:59:43,368 Co se týká Rumunska, tak existuje takový historický vtip, 589 00:59:43,488 --> 00:59:49,887 který si dělá srandu z toho, nakolik to pro nás vůbec bylo z vojenského hlediska přínosné. 590 00:59:53,828 --> 00:59:59,494 Přiběhne náčelník generálního štábu Halder a hlásí führerovi: 591 00:59:59,614 --> 01:00:04,106 - Můj vůdče, Rumunsko vyhlásilo válku. - Pošlete tam dvě divize. 592 01:00:04,226 --> 01:00:10,209 - Můj vůdče, vy jste mne nepochopil. Rumunsko nevyhlásilo válku nám, ale Rusku. 593 01:00:10,329 --> 01:00:12,522 - Tak tam pošlete dvě divize. 594 01:00:12,642 --> 01:00:19,537 Chápete? Spojenec, který přináší víc problémů než užitku. 595 01:00:20,860 --> 01:00:24,751 Opakuji, aby zase nedošlo k nějakému nedorozumění. 596 01:00:24,871 --> 01:00:35,291 Odhalení pamětní desky je aktem účasti ve státním převratu na svržení Putina. 597 01:00:35,411 --> 01:00:45,597 Proto jsem to také řekl, aby ti dva lidé, kteří její odhalení zorganizovali, popřemýšleli o své roli ve státním převratu. 598 01:00:46,653 --> 01:00:54,125 Já jsem se o Mannerheimovi vyjadřoval příznivě a najednou do toho montuju státní převrat. 599 01:00:54,245 --> 01:00:57,104 A proč je to tedy aktem státního převratu? 600 01:00:57,224 --> 01:01:01,361 Protože odhalování podobných pamětních desek 601 01:01:01,481 --> 01:01:08,745 musí probíhat výlučně po proběhnutí široké společenské diskuse. 602 01:01:08,865 --> 01:01:18,784 Ve které budou mít všichni lidé v míře svých schopností, v klidu, bez citového vypětí a hysterie, 603 01:01:18,904 --> 01:01:25,955 možnost rozebrat z hlediska smyslu činnost každého jednotlivého konkrétního člověka. 604 01:01:26,075 --> 01:01:29,546 Jak jsem mluvil o Kolčakovi, jak o Mannerheimovi. 605 01:01:29,666 --> 01:01:34,149 Nesmí to probíhat prezenčním způsobem. 606 01:01:34,269 --> 01:01:37,862 "Ten dobytek nám to všechno sežere, zase jsme to pěkně zaonačili. 607 01:01:37,982 --> 01:01:42,643 A pokud nám to nesežere a povstane, tak mu ukážeme, proti komu má jít." 608 01:01:43,121 --> 01:01:50,681 A co je nejzajímavější, tak proti Mannerheimovi v první řadě a nejvíce vystoupili právě bělogvardějci. 609 01:01:50,801 --> 01:01:56,740 Přitom by se zdálo, že by všemi svými parametry měl odpovídat zájmům Bělogvardějského projektu. 610 01:01:56,860 --> 01:02:06,113 V občanské válce bojoval proti rudým. I ve Velké vlastenecké válce bojoval proti SSSR. 611 01:02:06,233 --> 01:02:14,273 A navíc se účastnil jednoho z nejhrůznějších zločinů proti lidskosti, blokády Leningradu. 612 01:02:15,818 --> 01:02:26,158 Zdálo by se, že je to tedy hrdina. Proč se tedy politruk Strelkova Ivanov tak zapáleně staví proti Mannerheimovi? 613 01:02:26,278 --> 01:02:32,255 Když je jinak připravený Škura, Krasnova a Ruský obranný korpus na rukou nosit? 614 01:02:32,375 --> 01:02:35,713 Jsi jenom nedůstojný vnuk úctyhodného dědy. 615 01:02:35,833 --> 01:02:41,227 Tvůj děda za svou vlast bojoval a ty ji ničíš. A proč? 616 01:02:42,005 --> 01:02:47,954 Abyste se vyznali ve všech těch intrikách, a proč v první řadě nepřátelé Ruska 617 01:02:48,074 --> 01:02:52,134 tak vystupují proti Mannerheimovi, je právě potřebná ta široká diskuse. 618 01:02:52,254 --> 01:02:59,672 V rámci jednoho našeho pořadu, a vůbec v podobném formátu, není možné Mannerheima analyzovat. 619 01:02:59,792 --> 01:03:07,488 Je to velice zajímavá figura, jeho jméno je vyryto v Kremlu v jeho Svatojiřském sálu, 620 01:03:07,608 --> 01:03:09,689 na což nesmíme zapomínat. 621 01:03:09,809 --> 01:03:13,998 A je třeba tedy Mannerheima opravdu dobře analyzovat. 622 01:03:14,118 --> 01:03:19,128 Ale pro veřejnost je nutné si v tom napřed udělat jasno, aby měl každý možnost se vyjádřit, 623 01:03:19,248 --> 01:03:24,009 aby všechny informace, které jsou k dispozici, mohly být předloženy 624 01:03:24,129 --> 01:03:28,159 a na základě nich potom bylo rozhodnuto, 625 01:03:28,279 --> 01:03:38,043 zda si nezaslouží být považován za ruského vlastence, nebo naopak. 626 01:03:39,013 --> 01:03:46,106 A v tomto ohledu bych chtěl zdůraznit dva aspekty týkající se Mannerheima: 627 01:03:46,226 --> 01:03:52,977 Proč kategoricky nesouhlasím s tím, aby bylo Mannerheimovi upíráno, 628 01:03:53,097 --> 01:03:56,957 že byl ruským vlastencem. Opravdu kategoricky! 629 01:03:57,077 --> 01:04:01,154 Objeví-li se nějaké jiné informace, mohu to přehodnotit, 630 01:04:01,274 --> 01:04:07,291 ale zatím všechno to, co je mi o něm známo, mluví pro to, že byl ruským vlastencem. 631 01:04:07,836 --> 01:04:11,460 Takže o čem je řeč? 632 01:04:12,027 --> 01:04:18,164 Mluví o leningradské blokádě, které se účastnila finská armáda. Ano, účastnila. 633 01:04:20,454 --> 01:04:28,315 Vedl snad Mannerheim politiku, která by vedla k té válce a účasti Finska v ní? 634 01:04:28,435 --> 01:04:30,005 Nevedl. 635 01:04:30,125 --> 01:04:38,232 Mannerheim byl v opozici, když Ryti v politice prosazoval Velké Finsko rozkládající se až k Jeniseji. 636 01:04:38,352 --> 01:04:41,022 Hezky zeširoka se rozmáchl. 637 01:04:41,142 --> 01:04:48,560 A Mannerheim manévroval v rámci svých možností. 638 01:04:48,680 --> 01:04:56,328 Je třeba chápat jednoduchou věc, abyste si uvědomili, jak se ve Finsku ocitnul, a v jakém tam byl postavení. 639 01:04:56,448 --> 01:05:01,079 To už ale bude třetí aspekt. Tady ať se dotknete, čeho chcete, je třeba dalšího vysvětlení. 640 01:05:01,199 --> 01:05:06,838 Takže se pokusím být stručný. Ta věc se má tak, že když bolševiky obviňují z toho, 641 01:05:06,958 --> 01:05:12,853 že Donbas jen tak darovali Ukrajině, a teď to vedlo k tak velkým problémům, 642 01:05:12,973 --> 01:05:17,233 tak vůbec nechápou podstatu procesů probíhajících při občanské válce. 643 01:05:17,353 --> 01:05:23,648 V průběhu občanské války docházelo k rozčlenění ruského území na ovladatelné subjekty. 644 01:05:23,768 --> 01:05:29,229 Tedy přesně to, co zajistilo řiditelnost Evropy díky jejím malým státům. 645 01:05:29,349 --> 01:05:35,555 Znamená to, že všechny řídící subjekty ovládly právě tolik území, jaké byly schopny pojmout. 646 01:05:35,675 --> 01:05:44,472 A tyto republiky, všechna ta řídící centra nevytvářeli pouze bolševici. 647 01:05:44,592 --> 01:05:47,434 Účastnili se toho trockisté, anarchisté... 648 01:05:47,554 --> 01:05:53,855 Přičemž nejen ti, kteří byli v koalici sovětské moci, ale i v té bělogvardějské. 649 01:05:53,975 --> 01:06:06,016 Jen si vzpomeňte na ta různá direktoria a sjednocované útvary. A úplně stejným útvarem bylo tehdy i Finsko. 650 01:06:06,558 --> 01:06:10,727 A to, že pouze Finsko zůstalo takovým útvarem, 651 01:06:10,847 --> 01:06:16,912 prý jakoby zajistil Mannerheim svým bojem za finskou nezávislost. 652 01:06:17,032 --> 01:06:19,247 Ve skutečnosti to tak nebylo. 653 01:06:19,367 --> 01:06:27,418 Když zaběhnu dopředu, tak když Mannerheim pochopil roli Finska v globálním projektu, 654 01:06:27,538 --> 01:06:34,617 tak udělal všechno možné proto, aby Finsko nevycházelo z rámce ruské státní politiky. 655 01:06:34,737 --> 01:06:41,275 To on zajistil ten neutrální status Finska, které pokaždé řeklo NATO: "Ne! My jsme se SSSR." 656 01:06:41,395 --> 01:06:49,724 Dokonce jednou prohlásili, že pokud přes ně poletí rakety na SSSR, tak je budou sestřelovat. 657 01:06:50,463 --> 01:06:55,077 A to byl důsledek jeho politiky. 658 01:06:55,197 --> 01:06:58,496 Mannerheimům archiv zmizel, ale to není důležité. 659 01:06:58,616 --> 01:07:02,374 Podíváme se na pár jednotlivých věcí. Ano, finská armáda se bojů účastnila. 660 01:07:02,494 --> 01:07:08,961 Z čeho ale obvinili hitlerovští generálové Mannerheima? 661 01:07:10,907 --> 01:07:16,063 Že měl možnost Leningrad dobýt, a neudělal to. 662 01:07:16,730 --> 01:07:25,068 Naši patrioté namítají, že takovou možnost neměl, protože prý neměl dělostřelectvo, neměl... 663 01:07:25,188 --> 01:07:32,448 No promiňte pánové, ale kolik dělostřelectva se účastnilo útoku na Minsk šestý den války? 664 01:07:32,796 --> 01:07:37,438 Chápete? Tato otázka může být sporná. Zda by ho dobyl, či ne. 665 01:07:37,558 --> 01:07:49,056 V roce 1941 však dobýt město výlučně pomocí pěších jednotek nebyl problém, jak dokládá příklad Minsku. 666 01:07:49,176 --> 01:07:56,797 Proto výčitka Mansteina, že Mannerheim vedl útok schválně tak, aby Leningrad nebyl dobyt, 667 01:07:56,917 --> 01:08:00,883 nevypadá neopodstatněně. 668 01:08:01,003 --> 01:08:07,035 Ale co vůbec vypovídá o Mannerheimovi jako o člověku, 669 01:08:07,155 --> 01:08:17,957 který se snažil odvrátit nátlak Finska na SSSR v plném rozsahu, 670 01:08:18,077 --> 01:08:23,603 což mimochodem také vedlo k tomu, že Stalin dosáhl toho, 671 01:08:23,723 --> 01:08:28,207 aby se právě Mannerheim stal prezidentem, se kterým potom uzavřel smlouvu. 672 01:08:28,327 --> 01:08:34,571 Je velmi hloupé předpokládat, že by Stalin podepisoval smlouvu s někým, koho tam nepotřeboval. 673 01:08:34,691 --> 01:08:40,388 Ryti byl přece odstraněn, s ním nikdo smlouvu podepsat nehodlal, chápete? Protože ten proti Rusku bojoval. 674 01:08:40,508 --> 01:08:42,646 A s Mannerheimem ji podepsali. 675 01:08:42,766 --> 01:08:47,886 Ryti se dostal do stejné situace jako Saakašvili, stal se pro ostatní z hlediska politiky vyvržencem. 676 01:08:48,006 --> 01:08:54,771 Stejně jako Horthy, Antonescu. A s Mannerheimem, který válčil, Stalin tu smlouvu podepsal. 677 01:08:54,891 --> 01:09:03,945 A to, že ho Stalin vyškrtnul ze seznamu nacistických zločinců, kteří měli být odsouzeni, je také fakt. 678 01:09:04,065 --> 01:09:11,832 Kdo potřebuje zdroje, tak ať využije Google, nebo Yandex a můžete dohledat množství různých materiálů, 679 01:09:11,952 --> 01:09:19,232 o které se postarali liberálové, když se snažili dokázat, že se fašistický meč koval v SSSR. 680 01:09:19,352 --> 01:09:24,670 Oni tam celkem hodně informací v této souvislosti vyložili. 681 01:09:24,790 --> 01:09:33,946 A prý existuje jeden absolutně nesporný fakt prokazující, že Mannerheim byl finským Hitlerem. 682 01:09:35,076 --> 01:09:41,712 Nikdo ho nemůže popírat, byl o tom natočen dokumentární film. 683 01:09:41,832 --> 01:09:54,585 A má jím být ta skutečnost, že v roce 1942, na oslavu 75. narozenin Mannerheima do Finska přiletěl sám Hitler. 684 01:09:54,705 --> 01:09:58,789 To vypovídá o všem. Na základě toho není již třeba nic víc dokazovat. 685 01:09:58,909 --> 01:10:05,946 Tak to tvrdí ti, kteří se snaží dokázat, že Mannerheim byl finský Hitler. 686 01:10:06,066 --> 01:10:10,793 A já si položím takovou otázku. Rok 1942! 687 01:10:12,113 --> 01:10:20,869 Všude se válčí a Hitler se vydá přes problémové území, přes Balt, 688 01:10:20,989 --> 01:10:28,634 kde může být jeho letadlo sestřeleno jinými letadly, nebo různými diverzanty, 689 01:10:28,754 --> 01:10:36,070 a dílo celého jeho života, celá Třetí říše se může zhroutit jako domeček z karet. 690 01:10:36,190 --> 01:10:47,604 Tak proč tedy Hitler riskoval celou budoucnost Třetí říše a letěl na Mannerheimovy narozeniny? 691 01:10:47,724 --> 01:10:58,462 Létal snad Hitler na narozeniny k Antonescovi, Horthymu, nebo snad při té příležitosti navštívil generála Franca? 692 01:10:58,582 --> 01:11:04,630 Nebo snad s těmito lidmi neměl co řešit? Tak například mohl zaletět do Španělska, 693 01:11:04,750 --> 01:11:14,532 ale proč by měl riskovat let přes okupovanou, vichistickou Francii? 694 01:11:14,652 --> 01:11:19,568 Kdyby se tam obtěžoval, mohl zařídit zformování ne jedné modré divize, 695 01:11:19,688 --> 01:11:26,250 kam Franco soustředil všechnu tu náplavu, která umírala touhou bojovat proti SSSR. 696 01:11:26,370 --> 01:11:32,813 Mohl zařídit zformování několika divizí, španělská armáda mu mohla značně pomoci. 697 01:11:32,933 --> 01:11:36,142 Proč by si tam nezaletěl? Bylo by to absolutně bezpečné. 698 01:11:36,262 --> 01:11:41,424 Proč se tedy v takové napjaté době vydal právě za Mannerheimem? 699 01:11:41,544 --> 01:11:49,635 Proč riskoval život, celou Třetí říši? Letěl z jednoho jednoduchého důvodu. 700 01:11:49,755 --> 01:12:03,353 Protože si dobře uvědomoval, že neudrží-li Mannerheima v rámci své politické linie, 701 01:12:03,473 --> 01:12:12,893 tak Mannerheim dokáže provést ve Finsku státní převrat a dostat ho z války. 702 01:12:13,013 --> 01:12:21,584 V tom dokumentárním filmu o Hitlerově příletu je jedna velice zajímavá věc. 703 01:12:21,704 --> 01:12:30,979 Ryti vítá Hitlera s veškerou podlézavostí jako pejsek, který skáče na zadních tlapkách před führerem 704 01:12:31,099 --> 01:12:35,941 a dokonce i před jeho doprovodem. Je nesmírně šťastný, vždyť přijel sám führer. 705 01:12:36,061 --> 01:12:40,519 A Mannerheim, kterého se sám Hitler ostýchal, 706 01:12:40,639 --> 01:12:45,642 neboť věděl, že se bude muset dohodnout s člověkem, který je samostatný. 707 01:12:45,762 --> 01:12:50,203 A ty podmínky, které mu dal Mannerheim? 708 01:12:50,323 --> 01:12:55,043 Chcete, abychom bojovali? Tak nám musíte dodat ty nejmodernější zbraně. 709 01:12:55,163 --> 01:12:59,358 To nejlepší a v těch objemech, které budeme potřebovat. 710 01:12:59,478 --> 01:13:03,225 A Hitler na to přistoupil. A jak zásoboval třeba Maďary nebo Rumuny? 711 01:13:04,133 --> 01:13:13,402 Například letectvo. Starými sovětskými letadly, kterých se zmocnili na letištích, jako Il-15 a I-153. 712 01:13:13,522 --> 01:13:20,420 Prosím, na těch si létejte a nějaké Messerschmitty ? Focke-Wulfy? To je pro vás příliš velká čest. 713 01:13:24,373 --> 01:13:29,548 Führer, Hitler přiletěl do Finska kvůli jednomu cíli. 714 01:13:29,668 --> 01:13:38,390 Pokud by Finsko vystoupilo z války v roce 1942-43, což nebylo nemožné, 715 01:13:38,510 --> 01:13:46,482 tak by Německo prohrálo již v roce 1943. 716 01:13:46,602 --> 01:13:52,030 Tohle se snažil Hitler nepřipustit, protože si uvědomoval, že kdyby neudržel Finsko, byl by nahraný. 717 01:13:52,150 --> 01:13:56,589 Díky tomu stálo za to riskovat život a letět. 718 01:13:56,709 --> 01:14:02,925 A to, že potom někde v postranních rozhovorech tvrdil, jak byl Mannerheim rád a jak mu lichotil... 719 01:14:03,045 --> 01:14:06,434 Jen se na ten dokumentární film podívejte. Kdo se ke komu lísal. 720 01:14:06,554 --> 01:14:11,040 On pouze chtěl vyvolat potřebný dojem, a podával to tak, jak to pro něj bylo výhodné. 721 01:14:11,160 --> 01:14:19,000 Návštěva Hitlera v roce 1942 ukazuje, že Mannerheim s využitím své autority, 722 01:14:19,120 --> 01:14:26,887 a v míře svých možností ve své opoziční generálské funkci uplatňoval opoziční politiku 723 01:14:27,007 --> 01:14:36,828 vůči té nacistické, nelidské, protilidské politice, kterou vedl Rytiho politický režim ve Finsku. 724 01:14:38,093 --> 01:14:48,189 A jakmile se sám Mannerheim stal politickým vůdcem Finska, okamžitě vše otočil. 725 01:14:49,942 --> 01:14:53,737 To je to, o čem je řeč. To je třeba pochopit. 726 01:14:54,226 --> 01:15:01,959 O Mannerheimovi je možné se z dostupných zdrojů dozvědět z takových nepřímých svědectví, 727 01:15:02,079 --> 01:15:06,294 že dělal všechno, co mohl ze své funkce GENERÁLA! 728 01:15:06,414 --> 01:15:13,560 Uvědomte si, že byl generálem, že neurčoval politickou strategii státu. 729 01:15:13,680 --> 01:15:22,674 A zda byl lidsky krutým generálem? Porovnejte si jeho rozkazy s rozkazy velitele 6. armády Reichenauem, 730 01:15:22,794 --> 01:15:27,418 který Wehrmacht proměnil v nástroj genocidy ruského lidu. 731 01:15:27,538 --> 01:15:33,236 Bylo něco podobného možné doložit v případě Mannerheima? 732 01:15:33,356 --> 01:15:37,935 Absolutně ne. Prý existují nějaké utajené rozkazy. 733 01:15:38,055 --> 01:15:43,216 To je velice zajímavé, jak může vypadat takový utajený rozkaz, který má splnit i ten nejposlednější voják? 734 01:15:43,336 --> 01:15:48,184 Buď ten člověk tápe s těmi utajenými rozkazy, 735 01:15:48,304 --> 01:15:53,763 nebo vůbec nešlo o žádné jeho rozkazy a utajené jsou jenom proto, že nejde odhalit jejich primární zdroj. 736 01:15:53,883 --> 01:15:58,268 Předložte primární zdroj. Ohledně Reichenaua primární zdroje existují. 737 01:15:58,388 --> 01:16:03,086 A s ohledem na Mannerheima nic podobného neexistuje. 738 01:16:03,713 --> 01:16:08,695 Rád bych podobné zdroje uviděl, abych si mohl upravit svůj názor. 739 01:16:08,815 --> 01:16:13,424 Ale jeho činnost jako generála, opakuji, jako generála a i ten příjezd Hitlera poukazuje na to, 740 01:16:13,544 --> 01:16:16,855 včetně způsobu jakým vyvedl Finsko z války v roce 1944... 741 01:16:16,975 --> 01:16:21,037 Vždyť se na to podívejte. Pomohlo nám to ušetřit naše vojáky. 742 01:16:21,157 --> 01:16:26,116 Jak tehdy vypadaly podmínky, za kterých Mannerheim podepisoval smlouvu? 743 01:16:26,699 --> 01:16:32,962 V podmínkách, kdy finská armáda jako taková neexistovala. Rudá armáda prokázala bezprecedentní hrdinství. 744 01:16:33,082 --> 01:16:41,411 Všichni měli za to, že útok armády je možný pouze v zimě a oni v roce 1944 zaútočili v létě. 745 01:16:41,531 --> 01:16:45,966 To v létě zlikvidovali finskou armádu v jejích pozicích. 746 01:16:46,634 --> 01:16:52,916 Za těchto podmínek na koho Stalin ukázal prstem, toho parlament také zvolil. 747 01:16:53,919 --> 01:17:02,397 Mohli si vybrat jenom mezi totální okupací a podmínkami nabízenými Stalinem. 748 01:17:02,517 --> 01:17:05,713 Proto byl také do funkce zvolen Mannerheim. 749 01:17:05,833 --> 01:17:12,205 Stalin i Mannerheim znali scenáristiku, protože Mannerheim se s tím již střetl. 750 01:17:12,325 --> 01:17:17,515 On byl na pomezí Ruska. Napřed bojoval za Rusko, a potom najednou pochopil, 751 01:17:17,635 --> 01:17:21,788 že ve scénáři je pouze existence finského státu jako takového. A proč? 752 01:17:21,908 --> 01:17:26,442 Narazil na nadnárodní řízení. On si dopisoval s Churchillem. 753 01:17:26,562 --> 01:17:31,919 Chápete to? Nějaký generál si dopisuje s premiérem Velké Británie. 754 01:17:33,302 --> 01:17:39,522 Takže pochopil, že Finsku byla určena nějaká jiná... Nakolik to pochopil, 755 01:17:39,642 --> 01:17:44,460 by bylo možné se dozvědět z jeho pamětí. Jenže samotné paměti a podkladové materiály k nim zmizely. 756 01:17:44,580 --> 01:17:48,907 Zbylo pouze to, co bylo možné pustit do světa. 757 01:17:50,065 --> 01:17:57,213 I Stalin si velmi uvědomoval roli Finska, proto nepodpořil jeho okupaci v roce 1939 758 01:17:57,333 --> 01:18:01,591 a neudělal to ani v roce 1940, kdy jsme ho porazili, a uzavřel mírovou smlouvu. 759 01:18:01,711 --> 01:18:10,376 A neokupoval ho ani v roce 1949. Potřeboval člověka, který by chápal poslání Finska a pomohl mu získat čas. 760 01:18:10,496 --> 01:18:14,181 A Mannerheim mu ten čas pomohl získat až do roku 46. 761 01:18:14,301 --> 01:18:17,946 Získal mu čas a umožnil mu manévrování v globální politice. 762 01:18:18,066 --> 01:18:20,238 To je třeba si uvědomovat. 763 01:18:20,358 --> 01:18:27,317 Ale dříve než se začnou odhalovat památníky a konat nějaké veřejné akce, 764 01:18:27,437 --> 01:18:35,814 je třeba, aby se lidé tohle dozvěděli a pochopili, aby byla odhalena fakta, otevřeny archivy, 765 01:18:35,934 --> 01:18:42,716 aby to dokázali vstřebat, protože obzvláště pro obyvatele Leningradu, Petrohradu je to velmi bolestné téma. 766 01:18:42,836 --> 01:18:45,544 Blokáda byla strašným zločinem. 767 01:18:45,664 --> 01:18:53,835 Je třeba vymezit činnost Mannerheima jako generála a činnost finského státu, 768 01:18:53,955 --> 01:19:00,139 který uplatňoval expanzní politiku Velkého Finska až k Jeniseji. 769 01:19:00,259 --> 01:19:08,119 Je třeba analyzovat, do jaké míry generál Mannerheim tyto plány plnil a do jaké míry jim čelil. 770 01:19:08,239 --> 01:19:13,015 A jsou potřebné dokumenty, dokumenty a ještě jednou dokumenty. 771 01:19:13,135 --> 01:19:20,217 A je třeba, aby společnost celkově vyslovila svůj souhlas dřív, než se začne s odhalováním podobné pamětní desky. 772 01:19:20,337 --> 01:19:29,779 Dokud tento souhlas ve společnosti není, jsou takové desky prvkem realizace státního převratu. 773 01:19:29,899 --> 01:19:35,699 Napřed byla potřebná diskuse, široká diskuse, klidná diskuse, 774 01:19:37,226 --> 01:19:40,527 a až potom deska. 775 01:19:40,882 --> 01:19:45,574 Až by se společnost rozhodla, zda si ji zaslouží nebo ne. 776 01:19:45,694 --> 01:19:50,675 V tomto ohledu, když mi vyčítají generála Mannerheima, 777 01:19:51,167 --> 01:19:58,396 se já v podstatě řídím stejnou politikou jako bolševik Josif Vissarionovič Stalin 778 01:19:58,516 --> 01:20:05,857 a bolševik Michail Vasiljevič Frunze, kteří pozvali a vrátili bílé generály do Ruska. 779 01:20:05,977 --> 01:20:08,029 Například generála Slaščova. 780 01:20:08,149 --> 01:20:16,641 Myslíte si snad, že v tehdejším Rusku bylo ohledně generála Slaščova méně emocionálního napětí? 781 01:20:16,761 --> 01:20:23,399 Říká se, a já si myslím, že určitý reálný základ to mít může, 782 01:20:23,519 --> 01:20:35,759 že prý když rozebírali útok Rudé armády na Varšavu a Slaščov se velice negativně vyjádřil o Buďonném, 783 01:20:35,879 --> 01:20:42,768 tak se Buďonnyj rozzuřil, popadnul revolver a vystřílel celý zásobník na Slaščova, ale netrefil se. 784 01:20:44,433 --> 01:20:48,152 Načež mu Slaščov řekl: "Vy válčíte stejně jako střílíte." 785 01:20:48,272 --> 01:20:57,778 A já si myslím, že je to výmysl, protože právě Buďonnyj, který tak mistrně ovládal svou šavli i revolver, 786 01:20:57,898 --> 01:21:03,196 nemohl netrefit, pokud by na Slaščova opravdu střílel. 787 01:21:03,316 --> 01:21:07,880 Buď se to opravdu stalo, 788 01:21:08,000 --> 01:21:15,355 a Buďonnyj nemířil přímo na Slaščova, ale jenom okolo něho, nebo je to jednoduše celé výmysl, 789 01:21:15,475 --> 01:21:24,617 který je založen na jiných událostech. Protože existuje i jiná varianta, že to udělal jeden z frekventantů. 790 01:21:25,476 --> 01:21:28,477 Takže oč jde? 791 01:21:28,940 --> 01:21:36,936 Slaščov byl rozporuplnou figurou. Jeho tady v Rusku nepřijali, celkově ho zde nepřijali. 792 01:21:37,290 --> 01:21:47,412 Ale bolševici, kteří si uvědomovali, že musí být v zemi dosaženo společenského usmíření a sjednocení všech, 793 01:21:47,532 --> 01:21:54,717 ať už hájících ideologii bílou nebo rudou, ale bojujících za Rusko... 794 01:21:54,837 --> 01:22:06,061 Kromě trockistů bojujících za světovou revoluci, ve které byla Rusku určena role zápalné šňůry, 795 01:22:06,181 --> 01:22:13,359 nebo bělogvardějců typu Krasnova a Škura bojujících za likvidaci Ruska. 796 01:22:13,479 --> 01:22:16,168 Kteří zde hodlali nastolit čistě zahraniční vedení. 797 01:22:16,288 --> 01:22:22,247 Že tedy musí být ti, kteří chtějí bojovat za Rusko, za jednotné a nedělitelné Rusko, sjednoceni. 798 01:22:22,367 --> 01:22:28,680 Že ve společnosti musí nastoupit vzájemné pochopení na základě principu: 799 01:22:28,800 --> 01:22:34,255 Co bylo, to bylo, hledět musíme kupředu, přestože si minulost budeme pamatovat. 800 01:22:34,375 --> 01:22:40,970 Občanská válka je velice závažná věc, vždy je krvavá a je třeba hledat ty, kteří to dokážou překonat. 801 01:22:41,090 --> 01:22:45,132 A Slaščov přijel, protože neměl kde jinde se uplatnit, 802 01:22:45,252 --> 01:22:49,894 ale Mannerheim byl ve státě, který vedl protiruskou politiku, 803 01:22:50,014 --> 01:22:59,014 kde mohl na základě své autority, vycházím-li z toho, co o něm vím, tuto politiku blokovat. 804 01:22:59,134 --> 01:23:07,821 Blokoval spojení Finska s Německem do té míry, do jaké toho byl schopen 805 01:23:07,941 --> 01:23:16,549 ze své funkce generála a pouhého veřejného, populárního činitele, který nemohl formovat státní politiku. 806 01:23:16,669 --> 01:23:20,147 To je rozdíl, to je velice závažný rozdíl. 807 01:23:20,829 --> 01:23:28,127 Proto plně sdílím tuto pozici bolševiků Stalina, Frunzeho 808 01:23:28,247 --> 01:23:33,686 a myslím si, že i o Mannerheimovi je třeba se bavit z těchto pozic. 809 01:23:33,806 --> 01:23:39,739 Máme-li důvody se domnívat a já si myslím, že takové důvody existují, 810 01:23:39,859 --> 01:23:45,639 že Mannerheim pracoval pro ruské zájmy a dostupných informací je o tom více než dost. 811 01:23:45,759 --> 01:23:50,958 Celou knihu je z nich možné sepsat, pokud by se do toho někdo dal. 812 01:23:51,863 --> 01:24:00,183 O čem jsem to ještě v této souvislosti mluvil...? 813 01:24:02,944 --> 01:24:15,690 Že bolševik Frunze, Michail Vasiljevič velice draze zaplatil za tento svůj postoj k Rusku. 814 01:24:15,810 --> 01:24:22,813 Zato že čelil cíli udělat z Ruska zápalnou šňůru světové revoluce. 815 01:24:22,933 --> 01:24:25,243 Zaplatil za to svým životem. 816 01:24:25,363 --> 01:24:31,509 Jen si povšimněte, že ve stejnou dobu zahynul Frunze, 817 01:24:31,629 --> 01:24:38,308 kterého Stalin s velkým úsilím prosadil do funkce vojenského lidového komisaře... 818 01:24:38,428 --> 01:24:41,377 Vyšoupli Trockého a hned potom zemřel. 819 01:24:41,497 --> 01:24:49,306 Zabili i Frunzeho zástupce Kotovského. Frunze ho chtěl udělat svým zástupcem. 820 01:24:49,426 --> 01:24:54,677 Zabili Slaščova a všechno to byla práce trockistů. 821 01:24:54,797 --> 01:25:04,503 A když pozoruji reakci na Mannerheima, ta silná slova, která používají. 822 01:25:04,623 --> 01:25:11,557 Jedná se o čistý trockismus, vyvolávání zbytečné hysterie okolo Mannerheima. 823 01:25:11,677 --> 01:25:17,935 Jen si položte otázku, proč nepřátelé Ruska, ti z bílého projektu, 824 01:25:18,055 --> 01:25:24,847 jejichž cílem je jakýmkoliv způsobem zlikvidovat Rusko, tak hystericky proti Mannerheimovi vystupují. 825 01:25:24,967 --> 01:25:28,631 Z této strany zkuste posoudit Mannerheimovu činnost. 826 01:25:28,751 --> 01:25:35,745 Podívejte se na to z tohoto pohledu, každý Mannerheimům čin je možné posoudit z opačné pozice. 827 01:25:35,865 --> 01:25:40,289 Já jsem uvedl jen jeden příklad, tu Hitlerovu návštěvu. 828 01:25:40,409 --> 01:25:49,656 Je ale možné všechno analyzovat podrobně, včetně té výčitky německých generálů, že nedobyl Leningrad. 829 01:25:51,238 --> 01:25:56,454 Tomu všemu můžete porozumět, všechno to můžete pochopit 830 01:25:56,574 --> 01:26:03,251 a porozumět tomu, máte-li určité znalosti o řízení sociálních supersystémů. 831 01:26:04,327 --> 01:26:09,111 Víte-li, že existuje globální politika a žádná geopolitika, 832 01:26:09,231 --> 01:26:16,124 že všechny ty BREXITy a jiné podobné události, návštěva papeže v Ečmiadzinu apod., 833 01:26:16,244 --> 01:26:19,630 je možné pochopit pouze z úrovně globální politiky. 834 01:26:19,750 --> 01:26:24,288 A tady nás všichni ti frajeři, všichni ti skvělí analytici, na které se díváme v televizi, 835 01:26:24,408 --> 01:26:29,672 poučují, jak máme žít, a přitom se celí blažení hrabou v pískovišti geopolitiky, 836 01:26:29,792 --> 01:26:36,471 kam je posadil ten hodný britský strýček, a staví si tam své hrady z písku. 837 01:26:38,652 --> 01:26:48,340 Nechápete-li globální politiku, nedokážete-li vše posuzovat z hlediska Dostatečně všeobecné teorie řízení, 838 01:26:48,816 --> 01:26:53,159 pěti druhů sociální moci, pěti druhů sociální idiocie, 839 01:26:53,279 --> 01:27:02,943 a mnohého dalšího, nemůžete pochopit, jak je utvářeno chování každého člověka. 840 01:27:03,063 --> 01:27:12,827 Potom budete rozdělovat, vyčleňovat... a nebudete dělat z různých zrádců Ruska, jako byl Vlasov, ruské hrdiny. 841 01:27:15,043 --> 01:27:22,656 Z hlediska globální politiky a Dostatečně všeobecné teorie řízení byl Vlasov nekompromisně, 842 01:27:22,776 --> 01:27:27,284 bez jakýchkoliv pochybností zrádce a mizera. 843 01:27:28,721 --> 01:27:34,215 A o Mannerheimovi to neplatí. 844 01:27:35,069 --> 01:27:39,178 Z celé Mannerheimovy činnosti je možné vysledovat 845 01:27:40,151 --> 01:27:46,898 i přes jeho nepřijetí sovětské moci snahu pracovat pro ruské zájmy. 846 01:27:48,541 --> 01:27:53,710 Což vyvrcholilo podepsáním mírové smlouvy a účastí finské armády 847 01:27:53,830 --> 01:27:59,398 ve válce proti hitlerovské armádě, a snížilo naší zátěž, ale to hlavní, 848 01:27:59,518 --> 01:28:05,215 Finsko tak umožnilo Stalinovi manévrovat v globální politice. 849 01:28:06,555 --> 01:28:13,108 To právě Mannerheim zajistil poválečný status Finska, který doposud působí. 850 01:28:14,481 --> 01:28:19,780 Kvůli tomu je však zapotřebí studovat Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti. 851 01:28:19,900 --> 01:28:23,089 Je třeba navyšovat svou teoretickou základnu 852 01:28:23,209 --> 01:28:28,733 a chápat, jak jsou řízeny sociální supersystémy a nepropadat hysterii. 853 01:28:32,085 --> 01:28:34,355 To je v podstatě k této otázce všechno. 854 01:28:34,475 --> 01:28:36,280 To byla poslední otázka. 855 01:28:36,400 --> 01:28:43,698 Dostali jsme se k tomu, co už jsem řekl, je třeba číst tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR, 856 01:28:43,818 --> 01:28:49,461 a chápat podstatu toho, co se děje, abyste dokázali hájit zájmy své i své rodiny. 857 01:28:49,581 --> 01:28:54,241 Jestliže teď neprovedeme potřebný manévr s ohledem na BREXIT, bude to pro nás těžké. 858 01:28:54,361 --> 01:28:59,042 A jestliže ten manévr provedeme, utřou globalisté nos. 859 01:28:59,820 --> 01:29:06,372 Těžké to pro nás bude z toho hlediska, že ruskému světu nepřenechají Ukrajinu. 860 01:29:06,492 --> 01:29:10,936 Pokud vše provedeme správně, vrátí se Ukrajina do ruského světa. 861 01:29:11,056 --> 01:29:17,326 Proto by všichni měli číst tlusté knihy vnitřního prediktoru, nastudovat si Dostatečně všeobecnou teorii řízení, 862 01:29:17,446 --> 01:29:24,376 stát se konceptuálně samostatnými a bránit zájmy své i své rodiny. 863 01:29:24,496 --> 01:29:27,598 Buďte šťastní, do příštích setkání.