1 00:00:07,128 --> 00:00:10,506 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 2 00:00:10,626 --> 00:00:14,797 Zdravím vážené diváky, posluchače, i kolegy zde ve studiu. 3 00:00:14,917 --> 00:00:18,249 Dnes je 04.07.2016. 4 00:00:18,899 --> 00:00:25,594 Nejpopulárnější otázkou byly samozřejmě, jak píší naši uživatelé, takzvané Erdoganovy omluvy. 5 00:00:25,714 --> 00:00:30,624 A konkrétně Sergej prosí okomentovat informace, které se objevily v ruských médiích 6 00:00:30,744 --> 00:00:34,538 o Erdoganových omluvách a zda se opravdu jednalo o omluvu. 7 00:00:34,658 --> 00:00:39,132 Vždyť oficiální dokument jsme neviděli a samotné Turecko tyto informace popírá. 8 00:00:39,252 --> 00:00:45,797 Andrej také prosí okomentovat Putinovy kroky vzhledem k Erdoganovu Turecku. 9 00:00:45,917 --> 00:00:50,224 Vladimir Saľnikov píše: Po nedávném dopisu Putinovi, 10 00:00:50,344 --> 00:00:54,303 ve kterém se vůbec neomlouvá za sestřelený SU-24, ale jenom projevuje lítost, 11 00:00:54,423 --> 00:00:56,943 okamžitě dostal Erdogan od pindosů odpověď 12 00:00:57,063 --> 00:01:00,999 prostřednictvím ISIL v podobě teroristických činů na istanbulském letišti. 13 00:01:01,119 --> 00:01:06,426 To je pochopitelné, ale nepochopitelné je, proč náš gosudar Putin tak snadno odvolal všechna platná omezení. 14 00:01:06,546 --> 00:01:12,289 Vždyť nakolik je mi známo, k žádné náhradě škody v morální ani materiální podobě nedošlo. 15 00:01:12,740 --> 00:01:17,326 Ta věc není tak jednoznačná, jak se může na první pohled zdát. 16 00:01:18,679 --> 00:01:24,641 Teď je to podáváno tak, že ten, kdo tvrdí, že k žádné omluvě nedošlo, 17 00:01:24,761 --> 00:01:28,974 pracuje pro zájmy USA a proti ruským zájmům. 18 00:01:29,094 --> 00:01:36,572 Proto je tedy nutné vždy a všude trvat na tom, že k omluvě došlo. 19 00:01:37,053 --> 00:01:44,223 A podíváme-li se na podstatu té věci, tak Erdogan se opravdu neomluvil. 20 00:01:46,302 --> 00:01:49,283 Ten problém je velice závažný. 21 00:01:53,074 --> 00:02:01,446 Jestli jste si toho povšimli, tak Putin vždy mluví o omluvě Ankary, omluvě Turecka, 22 00:02:01,566 --> 00:02:05,994 ale nikdy nemluví o Erdoganově omluvě. V každém případě jsem já nic podobného neslyšel. 23 00:02:06,114 --> 00:02:07,714 Oč jde? 24 00:02:07,834 --> 00:02:13,217 Má-li být přinesena omluva, tak jsme měli určité podmínky. 25 00:02:13,897 --> 00:02:19,171 Tyto podmínky zahrnovaly zaprvé: kompenzaci za sestřelené letadlo. 26 00:02:19,959 --> 00:02:31,087 Zadruhé nám Turci říkají: "Ať nám rodina zabitého pilota napíše, my vše posoudíme a vyplatíme nějakou kompenzaci." 27 00:02:31,207 --> 00:02:33,908 Pánové, o čem to mluvíte, jaká kompenzace? 28 00:02:34,028 --> 00:02:44,165 O žádné kompenzaci se nikdy nemluvilo, mluvilo se pouze o materiální... jak bych to řekl? 29 00:02:44,285 --> 00:02:46,695 Asi... náhradu škody. 30 00:02:46,815 --> 00:02:52,533 Oč šlo? Zahynul člen rodiny. Zahynul živitel rodiny. 31 00:02:52,653 --> 00:03:06,555 Takže turecká strana musí hovořit o doživotní penzi pro každého člena rodiny bez jakýchkoliv podmínek. 32 00:03:06,675 --> 00:03:10,122 Přičemž aniž by museli podávat jakékoliv žádosti. 33 00:03:10,242 --> 00:03:16,417 A navíc, proč se hovoří pouze o zabitém pilotovi a co náš námořní pěšák, který tam také zahynul? 34 00:03:16,537 --> 00:03:27,113 A vinou Turků, kteří sestřelili naše letadlo? Zde je tedy také nutná výplata doživotní penze všem členům jeho rodiny. 35 00:03:27,233 --> 00:03:36,914 Přičemž výše té penze naznačí stupeň upřímné lítosti tureckého vedení. 36 00:03:37,034 --> 00:03:47,207 Opakuji, že Turecko bez jakýchkoliv podmínek musí zaplatit za sestřelené letadlo 37 00:03:47,327 --> 00:03:55,785 a vyplácet doživotní penzi všem členům rodiny zabitého pilota a námořního pěšáka. 38 00:03:55,905 --> 00:04:00,783 A vůbec není nutné kvůli tomu s těmi rodinami vést žádná jednání. 39 00:04:00,903 --> 00:04:11,075 Pro Turky není žádný problém otevřít účet v některé z ruských bank, třeba ve Sberbance, 40 00:04:11,195 --> 00:04:15,013 kam mohou měsíčně posílat určitou částku. 41 00:04:15,133 --> 00:04:26,008 A platební karta s informacemi o přiznané částce a termínech její výplaty, 42 00:04:26,128 --> 00:04:32,154 kdo a jak je oprávněn s účtem nakládat, musí být uloženy v bance v místě jejich bydliště, 43 00:04:32,274 --> 00:04:40,553 kam mohou přijít si ty dokumenty vyzvednout, pokud si to budou přát, nebo doručeny kurýrem proti podpisu. 44 00:04:41,284 --> 00:04:50,682 Rodina nesmí být ničím povinována kromě rozhodnutí, zda tuto penzi přijme či ne. 45 00:04:50,802 --> 00:05:00,587 Ale bez ohledu na jejich rozhodnutí je jim Turecko doživotně povinno tuto přiznanou penzi vyplácet. 46 00:05:02,034 --> 00:05:05,018 To by byla omluva. 47 00:05:05,138 --> 00:05:07,613 Teď k samotné omluvě. 48 00:05:07,733 --> 00:05:16,265 A zde je třeba říci, že nám byla v plném rozsahu omluva od Turecka, Ankary poskytnuta. 49 00:05:16,385 --> 00:05:25,290 Přičemž v takové míře, že to Erdogan Rusku nikdy nezapomene, a na to musíme pamatovat. 50 00:05:25,410 --> 00:05:31,066 Proto také říkám, že si musíme uvědomit, že Erdogan se neomlouval. 51 00:05:31,186 --> 00:05:37,555 Oč jde? Opravdu tam byl použit termín politování. 52 00:05:38,487 --> 00:05:40,169 Apologize. 53 00:05:40,289 --> 00:05:52,237 Šlo tedy o volbu slov... A když Peskov říkal, že tam je "excuse us", tak předtím tam bylo "apologize". 54 00:05:52,828 --> 00:06:01,942 Litujeme vaší ztráty, ale v žádném případě nepřiznáváme svou vinu. 55 00:06:03,204 --> 00:06:05,499 A co je zajímavé? 56 00:06:06,431 --> 00:06:10,840 Když k tomu došlo, tak se pozvedla se vlna: "On se omluvil!" 57 00:06:10,960 --> 00:06:14,704 A dokonce i turecká zpravodajská agentura Anadolu okamžitě namítala: 58 00:06:14,824 --> 00:06:19,045 "Zcela jasně jsme pouze vyslovili své politování s tou událostí, nic víc." 59 00:06:19,165 --> 00:06:24,397 A na webu tureckého prezidenta je vyložena anglická verze. 60 00:06:24,517 --> 00:06:30,727 Lingvisté analyzovali ten turecký dopis a potvrdili, že se opravdu nejedná o žádnou omluvu. 61 00:06:30,847 --> 00:06:45,477 A v anglické verzi je u tureckého prezidenta, na jeho oficiálním webu, právě jen politování, 62 00:06:45,597 --> 00:06:50,480 i když Peskov tvrdí, že se omlouvají. 63 00:06:50,600 --> 00:06:55,167 Takže vypuknul tento skandál, načež agentura Reuters oznámila: 64 00:06:55,287 --> 00:07:04,031 "Žádné takové, na webu tureckého prezidenta je uvedeno excuse us. Tedy omlouváme se." 65 00:07:05,451 --> 00:07:15,167 To excuse us se napřed objevilo v Reuters a teprve potom! to změnili na webu tureckého prezidenta. 66 00:07:15,287 --> 00:07:19,570 Veřejně si ho přehnuli přes koleno. 67 00:07:19,690 --> 00:07:28,129 Donutili ho změnit ty formulace potřebným způsobem, aby se ten proces rozeběhnul. 68 00:07:28,249 --> 00:07:32,994 Proto také Erdogan Rusku nikdy toto své veřejné ponížení neodpustí. 69 00:07:33,114 --> 00:07:36,808 Spiegel správně podotknul... Jak se ten jejich článek jmenoval? 70 00:07:36,928 --> 00:07:40,444 Kreml dostal na kolena hrdého a tvrdohlavého Erdogana. 71 00:07:40,564 --> 00:07:47,064 A Washington Times k tomu řekl, že omluva Erdogana je absolutní kapitulací. 72 00:07:47,184 --> 00:07:55,089 Putin prostřednictvím nadnárodních mechanismů ukázal Erdoganovi jeho místo! 73 00:07:55,209 --> 00:08:07,262 Erdogan počítal s protureckým segmentem elity, která zrazuje ruské zájmy kvůli tomu, 74 00:08:07,382 --> 00:08:13,938 aby pěstovala Turecko jako zabijáka Ruska. A takoví jsou i mezi patriotickou částí ruské elity. 75 00:08:14,058 --> 00:08:17,958 Takzvanou. Jak je možné někoho takového nazývat elitou? To je správná otázka. 76 00:08:18,078 --> 00:08:23,668 Můžeme je nazvat leda tak lidským odpadem nebo co, přestože řídí stát. 77 00:08:23,788 --> 00:08:27,375 Jaké měl (Erdogan) tedy podmínky? 78 00:08:27,495 --> 00:08:34,563 Rusko se mělo Turecku omluvit za to, že bylo nuceno sestřelit ruské letadlo. 79 00:08:34,683 --> 00:08:40,687 Mělo zaplatit všechny náklady turecké ekonomiky a našli by se u nás takoví, 80 00:08:40,807 --> 00:08:47,526 kteří by byli připraveni je i trojnásobně přeplatit, jen aby se s Tureckem opět naladily vztahy. 81 00:08:47,646 --> 00:08:52,481 On to hodlal řešit zcela jinak. Šel do konfliktu. 82 00:08:52,601 --> 00:08:58,018 Ale ten konflikt, který chtěl s Ruskem rozpoutat, absolutně nevyhovuje globálnímu prediktoru 83 00:08:58,138 --> 00:09:00,620 a vůbec nikomu v celém světě. 84 00:09:00,740 --> 00:09:04,688 Jen se podívejte, jak z Erdogana dělají šílence, obětního beránka. 85 00:09:04,808 --> 00:09:10,327 A ve výsledku Erdogan... Považuje-li ho někdo za velice inteligentního, talentovaného apod., 86 00:09:10,447 --> 00:09:14,047 že si se všemi dokázal poradit a dokonce i premiéra Davutoglua odvolal... 87 00:09:14,167 --> 00:09:15,814 Nic podobného. 88 00:09:15,934 --> 00:09:23,547 To Erdogan je obětním beránkem, Davutoglua stáhli ze hry, aby si to odnesl jenom Erdogan. 89 00:09:24,359 --> 00:09:30,679 A Yildirim byl do té funkce jmenován, aby si to i on odnesl. 90 00:09:33,209 --> 00:09:44,188 Podstata je následující. My nezasahujeme do tureckých záležitostí a ve výsledku se Turecko rozkládá a štěpí. 91 00:09:44,308 --> 00:09:46,394 To už bez jakýchkoliv variant. 92 00:09:46,514 --> 00:09:53,316 Bylo nutné provést státní převrat, aby se udržela jeho stabilita. 93 00:09:53,436 --> 00:09:56,001 Jenže armáda se nenacházela v takovém stavu, 94 00:09:56,121 --> 00:09:59,915 aby byla schopná státní převrat provést a přitom udržet v Turecku stabilitu. 95 00:10:00,035 --> 00:10:06,479 Proto se tou nejoptimálnější variantou pro nepřipuštění rozštěpení Turecka, jeho rozpadu 96 00:10:06,599 --> 00:10:11,980 a přenesení občanské války z území Sýrie a Iráku na turecké území... 97 00:10:12,100 --> 00:10:18,639 Aby nepřipustil možnost, že by Rusko získalo kontrolu nad Dardanelami a Bosporem, 98 00:10:18,759 --> 00:10:28,364 musí globální prediktor udržet současný stav tureckého státu a udržet Erdogana. 99 00:10:28,484 --> 00:10:32,433 Na Erdogana začali tlačit a on se začal stavět na zadní. 100 00:10:32,553 --> 00:10:40,047 Tlačí na něho, a on se staví na zadní. Říkají mu: "Ty jsi debil, vysloužíš si státní převrat a bude po tobě." 101 00:10:40,167 --> 00:10:44,940 "Já si tady se všemi poradím a státní převrat teď bude v Rusku. 102 00:10:45,060 --> 00:10:49,939 Potom mi ho předloží na zlatém tácu, až se zbaví Putina 103 00:10:50,059 --> 00:10:52,242 a splní mé podmínky!" 104 00:10:52,362 --> 00:10:57,254 Teď k těm podmínkám a omluvám. Turecko se ještě bude muset omluvit. 105 00:10:57,374 --> 00:11:01,299 Ještě budou stanoveny penze, bude odškodnění za letadlo. 106 00:11:01,419 --> 00:11:10,488 Každé ovoce dozraje v pravý čas. Teď nepotřebujeme rozšíření konfliktu na Blízkém Východě. 107 00:11:10,608 --> 00:11:16,204 Teď probíhá velice nebezpečná politická hra okolo Sýrie, 108 00:11:16,324 --> 00:11:22,720 takže nepotřebujeme další dodatečný konflikt, nepotřebujeme další ohnisko v Turecku. 109 00:11:22,840 --> 00:11:27,016 A právě to je to, co podmiňuje jednání Ruska. 110 00:11:28,491 --> 00:11:33,093 Rusko v dané situaci dosáhlo všeho, co bylo zapotřebí. 111 00:11:33,455 --> 00:11:46,526 Turecku bylo ukázáno jeho místo a v podstatě ho na zlatém tácu předložili Rusku. 112 00:11:46,646 --> 00:11:52,073 Udělali to globalisté, protože ti mají své zájmy okolo Ruska a Putina. 113 00:11:52,193 --> 00:12:01,840 Proto také ve Financial Times ihned prohlásili, že po USMÍŘENÍ s Ruskem začne Turecko bojovat s ISILem. 114 00:12:01,960 --> 00:12:03,454 Tak ať bojuje. 115 00:12:04,027 --> 00:12:11,473 Proč by měli naši vojáci umírat v Sýrii a Turecku při likvidaci těch zločinců? 116 00:12:11,941 --> 00:12:20,056 Ať teď sám likviduje ty, které si sám vychoval, a se kterými obchodoval. 117 00:12:20,176 --> 00:12:24,935 Tady není třeba být na omylu, když teď tvrdí, že je třeba napřed zjistit, s kým to vlastně s tou ropou obchodoval? 118 00:12:25,055 --> 00:12:28,917 Jak to bylo organizované. Obchodoval s ISILem 119 00:12:29,037 --> 00:12:33,939 a jeho ropu v Turecku legalizoval. Tam žádné jiné varianty neexistují. 120 00:12:34,059 --> 00:12:38,101 Otázka spočívá v něčem jiném a bylo správně poznamenáno, 121 00:12:38,221 --> 00:12:43,524 že ten teroristický útok na istanbulském letišti byl odpovědí. 122 00:12:43,644 --> 00:12:51,324 Ale ne odpovědí na obnovení vztahu s Ruskem, ale odpovědí na to, že se Erdogan vzpírá. 123 00:12:51,444 --> 00:12:57,616 Jednoduše mu předvedli. Budeš se cukat? Tak z problémů nevyjdeš. 124 00:12:57,736 --> 00:13:04,099 To, jak došlo k té události, k tomu teroristickému útoku, ukazuje na to, 125 00:13:04,219 --> 00:13:10,353 že byl plánován a měl být realizován na základě jiného schématu a ne teď. 126 00:13:10,473 --> 00:13:14,088 Že tu věc prostě urychlili. Ještě nikdo nic pořádně nevěděl 127 00:13:14,208 --> 00:13:19,751 a Associated Press, velice zajímavá informační agentura, 128 00:13:19,871 --> 00:13:28,070 okamžitě zveřejnila, jak to probíhalo. Napřed došlo k boji, k přestřelce bojovníků, kteří byli čtyři. 129 00:13:28,190 --> 00:13:36,400 Rozpoutali boj a začali zabíjet, a potom, když lidé začali utíkat, nechali vybuchnout předem připravené nálože. 130 00:13:36,520 --> 00:13:41,594 A zahynulo minimálně 50 lidí. Teď se mluví o tom, že jich bylo 43 nebo 44. 131 00:13:41,714 --> 00:13:43,389 Jsou to informace z různých zdrojů. 132 00:13:43,509 --> 00:13:49,824 A ty výbuchy byly buď dva, nebo tři a tu přestřelku je sotva možné nazvat přestřelkou. 133 00:13:49,944 --> 00:13:51,856 Tato skutečnost však vypovídá o tom, 134 00:13:51,976 --> 00:13:57,796 že ten teroristický útok byl připraven ze strany globálního, nadnárodního řízení. 135 00:13:57,916 --> 00:14:08,556 A byl připraven kvůli tomu, aby Turecko bylo dokopáno začít bojovat proti ISIL. 136 00:14:08,676 --> 00:14:13,712 Jenže vzhledem k tomu, že si Erdogan postavil hlavu, že se Rusku neomluví, 137 00:14:13,832 --> 00:14:18,276 tak ho bylo nutné ohnout přes koleno a ukázat mu, zač je toho loket. 138 00:14:18,396 --> 00:14:22,648 Proto ten scénář aktivovali předčasně a neproběhlo to úplně hladce. 139 00:14:23,097 --> 00:14:24,186 Ten útok... 140 00:14:26,019 --> 00:14:31,289 Proto také Erdogan Rusku nikdy nepromine, že ho takto veřejně setřeli. 141 00:14:31,409 --> 00:14:35,538 Bude se tedy mstít všemi prostředky, které jsou mu dostupné. 142 00:14:35,658 --> 00:14:40,846 Všude, kde jenom dokáže Rusku zatopit, nepřímým způsobem, aby si to nevypil, to udělá. 143 00:14:40,966 --> 00:14:44,617 My a naše tajné služby na to musíme být připraveni. 144 00:14:44,737 --> 00:14:53,095 Státní pozice u nás je tedy jasná: Omluva se konala, i když ne v plné míře, ale jednalo se o první krok. 145 00:14:53,215 --> 00:14:55,931 Musíme to chápat jako první krok. 146 00:14:56,051 --> 00:15:01,296 Omluvili se a co přesně psali v turečtině, nevíme. 147 00:15:01,416 --> 00:15:09,478 Bylo to asi nějaké nejasné, ale angličtina zněla jasně, po určitém nakopnutí ze Západu se objevilo excuse us. 148 00:15:09,889 --> 00:15:10,940 A hotovo. 149 00:15:11,283 --> 00:15:14,300 Dále již posoudíme, zda jim odpustíme, či ne. 150 00:15:14,420 --> 00:15:18,042 Oni teď musí předvést upřímnost svých úmyslů. 151 00:15:18,162 --> 00:15:22,530 Tedy podle daného schématu bez jakýchkoliv podmínek, BEZ JAKÝCHKOLIV PODMÍNEK 152 00:15:22,650 --> 00:15:30,177 vyplatit odškodnění za sestřelené letadlo a stanovit penzi rodině zabitého pilota a námořního pěšáka. 153 00:15:30,297 --> 00:15:37,844 Nesplnění jedné z těchto podmínek, nebo výsměšná výše penze... 154 00:15:38,388 --> 00:15:44,785 Výše těch penzí musí být důstojná a doživotní pro všechny členy rodiny! 155 00:15:44,905 --> 00:15:47,038 To je podmínka. 156 00:15:48,117 --> 00:15:52,604 A všechno ostatní, co podniká Putin? Postupuje správně. 157 00:15:52,724 --> 00:16:00,825 Já už jsem to vysvětlil. Nepotřebujeme další ohnisko, které by pohlcovalo naše zdroje. 158 00:16:00,945 --> 00:16:09,283 A se zločinci ať bojuje ten, kdo si je vychoval. Ať jedni zloduši zakusí hněv těch druhých. 159 00:16:11,900 --> 00:16:18,678 Přejdeme k dalším otázkám, které také získaly velké množství hlasů. 160 00:16:18,798 --> 00:16:23,414 A konkrétně otázka od Andreje Surguta. 161 00:16:23,534 --> 00:16:28,484 Ministr obrany Šojgu s velmi tvrdými formulacemi odvolal velitele Baltského námořnictva, 162 00:16:28,604 --> 00:16:30,985 velitele štábu a velitele flotily. 163 00:16:31,105 --> 00:16:35,663 Ta tvrdost, se kterou to bylo učiněno, mě přivádí k myšlence, že šlo o odvrácení jednoho z kroků 164 00:16:35,783 --> 00:16:39,501 naplánovaných nepřáteli k provedení státního převratu v Rusku. 165 00:16:39,621 --> 00:16:44,017 Cožpak nepřátelé státu pronikli i do vyšších pater vojenského velení? 166 00:16:44,137 --> 00:16:47,827 Co myslíte, je odvolání velitelů Baltského námořnictva článkem 167 00:16:47,947 --> 00:16:51,015 stejného řetězce událostí jako zatčení Nikity Bělycha? 168 00:16:51,135 --> 00:17:00,878 Ne, jde o dvě různé události, i když bude nutné je obě rozebrat trochu podrobněji, aby to bylo pochopitelné. 169 00:17:00,998 --> 00:17:08,702 Ta první je opravdu velice důležitou událostí a souvisí s odvrácením státního převratu. 170 00:17:08,822 --> 00:17:18,159 Není žádným tajemstvím, že se mezi našimi generály i admirály stále v nemalém množství nacházejí takoví, 171 00:17:18,279 --> 00:17:26,074 kteří například považují za svou osobní urážku, že se naši námořníci stále ještě plaví na svých lodích, 172 00:17:26,194 --> 00:17:29,807 že jsou naše lodě udržovány a stále plují po mořích a oceánech. 173 00:17:29,927 --> 00:17:35,688 Námořníci podle jejich názoru mají pracovat na jejich chatách a lodě reznout v přístavech, 174 00:17:35,808 --> 00:17:42,199 dokud nebude možné je rozřezat do šrotu a peníze za ně si neuložit do vlastních kapes. 175 00:17:42,319 --> 00:17:46,744 Proto je skutečnost, že Putin obnovuje sílu našeho námořnictva, 176 00:17:46,864 --> 00:17:52,339 pro tyto admirály osobní urážkou, ale jinak se samozřejmě považují za patrioty. 177 00:17:52,459 --> 00:18:02,660 Podle jejich názoru by Rusko mělo být jakýmsi příručním státem, ve kterém by byli honorací. 178 00:18:02,780 --> 00:18:04,006 A vojáčci? 179 00:18:05,686 --> 00:18:12,541 Na ty by začali myslet až ve stylu: "Pánové, již jsme si nakradli, teď bychom měli začít myslet i na mužstvo." 180 00:18:12,661 --> 00:18:16,714 "Dobrá, tak asi tak pěti stům něčím přilepšíme." 181 00:18:17,439 --> 00:18:24,217 Takový mají někteří z generálů a admirálů, kterých je mimochodem nemálo, vztah ke svým vojákům. 182 00:18:24,337 --> 00:18:30,700 A proto to, co bylo zjištěno, že vojákům a námořníkům snížili příděly, že spali bez prostěradel... 183 00:18:30,820 --> 00:18:33,689 To počítali s tím, že k odpovědnosti za tohle je nikdo nepožene. 184 00:18:33,809 --> 00:18:39,875 A to napětí mezi vojáky? To že jim opět ukážou prstem na Putina, který je vinen a všechno to nechal rozkrást. 185 00:18:39,995 --> 00:18:46,186 Že se to stane dalším základem pro podporu státního převratu. 186 00:18:46,306 --> 00:18:50,932 Přitom opakuji, že absolutní většina těchto admirálů a generálů 187 00:18:51,052 --> 00:18:54,101 se počítá mezi patrioty podle dříve uvedeného schématu. 188 00:18:54,221 --> 00:18:56,861 Oni mají k liberálům takový vztah... 189 00:18:56,981 --> 00:19:03,639 Merinov nakreslil jednu takovou karikaturu na devadesátá léta. 190 00:19:03,759 --> 00:19:10,122 Dva chlapi se tam ženou s jazykem na vestě a prázdnými pytli a křičí: 191 00:19:10,242 --> 00:19:15,015 "Támhle ty svině rozprodávají naši vlast! A bez nás!" 192 00:19:15,135 --> 00:19:20,758 My přece také chceme svůj díl a tito naši patrioti, kteří se účastní spiknutí proti Putinovi, gosudarovi, 193 00:19:20,878 --> 00:19:24,010 mají na liberály pifku. 194 00:19:24,130 --> 00:19:29,231 Vy jste naši vlast již rozprodali, tak to by stačilo, teď jsme na řadě my! 195 00:19:29,351 --> 00:19:36,063 A to tím spíš, že se teď pozvedla její cena, protože již získala velkou část své suverenity zpět. 196 00:19:36,183 --> 00:19:40,375 Ekonomika se také celkem vzpamatovala, takže je zase co prodávat. 197 00:19:40,495 --> 00:19:44,850 Vy jste teď zeslábli, takže vás už můžeme z toho byznysu vyšoupnout. 198 00:19:44,970 --> 00:19:53,219 Tímto způsobem přemýšlejí. A co se týká Nikity Bělycha, tak tam je ta situace jiná. 199 00:19:53,339 --> 00:20:01,036 Bělych je zástupcem konkrétních podpindosníků, těch, kteří celou tu dobu řídili Rusko. 200 00:20:01,156 --> 00:20:06,153 Když Bělych řekl, že se jedná o podtrh, tak na 100% mluvil pravdu. 201 00:20:06,273 --> 00:20:09,345 Jeho opravdu zcela jasně podtrhli. 202 00:20:09,465 --> 00:20:12,656 Ale v jakém ohledu? 203 00:20:12,776 --> 00:20:18,102 Víte, celou tu dobu se považovali za nedotknutelné. 204 00:20:18,222 --> 00:20:25,172 Mohli tahat krabice od kancelářského papíru plné dolarů, mohli brát jakékoliv úplatky 205 00:20:28,619 --> 00:20:32,557 a nehrozil jim odnikud žádný postih. 206 00:20:32,677 --> 00:20:35,958 Mohli se dopouštět jakékoliv nezákonné činnosti, 207 00:20:36,078 --> 00:20:42,089 a pokud se někdo z jejich týmu nechal náhodou nachytat při nějaké čistce, 208 00:20:42,209 --> 00:20:51,517 jako například ta... jak se... z Oboronservisu... Jevgenije Vasilevová. 209 00:20:51,637 --> 00:20:59,916 Tak se okamžitě spustila masová kampaň v médiích. 210 00:21:00,036 --> 00:21:04,928 Ihned došlo k velkému pozdvižení a křiku. Najednou bylo potřeba toho "nábytkáře" Serdjukova zavřít. 211 00:21:05,048 --> 00:21:09,224 Protože potřebovali dostat svého člověka z kaše a nechat zavřít do vězení člena jiné skupiny. 212 00:21:09,344 --> 00:21:12,387 A tím spíše takového, který právě v té době dělal něco pro stát. 213 00:21:12,507 --> 00:21:16,020 Aby si ostatní rozmysleli pracovat pro stát a škodit zájmům pindosů. 214 00:21:16,140 --> 00:21:18,178 Tak to vždy probíhalo, vždyť víte. 215 00:21:18,298 --> 00:21:24,194 A najednou si pro něj přišli a Bělych byl zcela přesvědčený, 216 00:21:24,314 --> 00:21:31,450 že jeho úplatkářství a protistátní činnost zastřešuje prokuratura. 217 00:21:31,570 --> 00:21:38,884 Že po něm jdou, nemohli ti zainteresovaní nevědět. 218 00:21:39,004 --> 00:21:46,594 To nemohlo z příslušných kruhů neuniknout a to, jako obvykle, i do USA. 219 00:21:46,714 --> 00:21:53,479 Podle jejich zvyklostí ho tedy měli upozornit a vytáhnout z průšvihu atd. Jenže to neudělali! 220 00:21:53,599 --> 00:21:57,357 Nikdo ho nevaroval. Předhodili ho jako oběť. 221 00:21:58,145 --> 00:22:00,722 - Vyšetřovacímu výboru. - Vyšetřovacímu výboru! 222 00:22:00,842 --> 00:22:04,637 V tomto případě je úplně jedno komu, prostě ho podtrhli, jeho kámoši, 223 00:22:04,757 --> 00:22:08,837 kteří ho nevarovali, že se ho chystají zabásnout. 224 00:22:08,957 --> 00:22:12,238 On by si možná i dal pozor při tom braní úplatků, 225 00:22:12,358 --> 00:22:16,439 byl by opatrnější než obvykle, při tom hrabání do svých kapes. 226 00:22:16,559 --> 00:22:21,176 Vymyslel by si nějaké to schéma, nebo něco podobného. 227 00:22:21,296 --> 00:22:26,109 Pročpak ho nevarovali? Oni si přece obvykle vzájemně kryjí záda. 228 00:22:26,529 --> 00:22:28,866 Proč ho obětovali? 229 00:22:29,110 --> 00:22:34,747 A v tomto ohledu je zajímavý postoj samotného Čubajse, který až z Pekingu prohlásil: "Tomu já nevěřím." 230 00:22:34,867 --> 00:22:41,597 Z toho jeho prohlášení jasně vyplývá, je pěkně vidět, že o tom všem velmi dobře věděl... 231 00:22:41,717 --> 00:22:48,200 Všichni ti úplatkáři jsou jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet a všichni ničí náš stát. 232 00:22:50,974 --> 00:22:58,493 Když na kanálu Rossija 24 odvysílali rozhovor s Čubajsem věnovaný 20. výročí od voleb v roce 1996, 233 00:22:58,613 --> 00:23:05,072 tak celý ten rozhovor zorganizovali právě jen kvůli poslední otázce, 234 00:23:05,192 --> 00:23:12,657 kterou mu nepoložili správně, a proto na ni Čubajs musel odpovědět podle svého. 235 00:23:12,777 --> 00:23:16,417 Prý: "Mohu odpovědět poněkud jinak? Já povím, jak to bylo se mnou." 236 00:23:16,537 --> 00:23:20,176 Vřadil tam tedy to, kvůli čemu vůbec ten rozhovor poskytoval a čeho se nedočkal. 237 00:23:20,296 --> 00:23:25,098 Ten, co ho zpovídal, holt nebyl dost dobře zasvěcen a nevěděl, jak přesně ty otázky má formulovat, 238 00:23:25,218 --> 00:23:27,507 a proto se Čubajs své otázky nedočkal. 239 00:23:27,627 --> 00:23:29,899 Čubajs všem v tom rozhovoru vzkázal: 240 00:23:30,019 --> 00:23:35,407 "Pánové, své jsme si odehráli, a teď naše hra končí, obětovali nás. 241 00:23:35,527 --> 00:23:38,999 A já si nepřeji dostat se do podobné situace. 242 00:23:39,119 --> 00:23:45,085 Kdo chce skončit jako Bělych, toho odvaří za čistě kriminální zločiny. 243 00:23:45,205 --> 00:23:50,848 Já s tou hrou končím a dále se Rusko bude rozvíjet bez nás. 244 00:23:50,968 --> 00:23:53,164 My odcházíme!" 245 00:23:53,485 --> 00:23:56,063 To vzkázal Čubajs. 246 00:23:56,183 --> 00:24:05,085 Globální řízení přijalo konkrétní rozhodnutí, že všichni podpindosníci musí být odklizeni. 247 00:24:05,205 --> 00:24:10,825 A není zde třeba žádné politiky. My jsme tisíckrát opakovali, že žádný rok 1937 se opakovat nebude. 248 00:24:10,945 --> 00:24:16,028 Na ně není třeba nic si vymýšlet. Úplně stačí je chvíli natáčet skrytou kamerou 249 00:24:16,148 --> 00:24:19,300 a všechno o sobě hezky vyzpívají, všechny své účty vybalí, 250 00:24:19,420 --> 00:24:22,756 a povypráví, jak naši zemi ničili, a brali ty své úplatky. 251 00:24:22,876 --> 00:24:25,968 Povšimněte si, jak na to šli v případě Nikity Bělycha. 252 00:24:26,088 --> 00:24:32,746 Rozehráli to na dvě přihrávky. To německý občan mu dal úplatek! 253 00:24:33,211 --> 00:24:38,963 Chápete? Takže se jedná o mezinárodní akci. 254 00:24:39,083 --> 00:24:45,670 Všechny podpindosníky budou likvidovat a odklízet na globální úrovni. 255 00:24:46,589 --> 00:24:48,999 O tom by měli popřemýšlet. 256 00:24:50,729 --> 00:24:56,338 Takže jsou zde dvě otázky. První ohledně Šojgu opravdu souvisí se státním převratem. 257 00:24:56,458 --> 00:25:02,663 Opakuji, že státní převrat se může teď konat pouze na jednom základě, na tom patriotickém. 258 00:25:02,783 --> 00:25:06,684 Putina se snaží podrazit ti takzvaní patrioté! 259 00:25:06,804 --> 00:25:14,488 A co se týká Nikity Bělycha. Tady jde o čistku současného řídícího aparátu od podpindosníků, 260 00:25:14,608 --> 00:25:21,243 které likvidují. Jedná se tedy o uvolnění míst pro kádrový výtah, pro sociální výtahy. 261 00:25:22,961 --> 00:25:25,562 Další populární otázka je od Taťány. 262 00:25:25,682 --> 00:25:30,551 Valeriji Viktoroviči, tato otázka se týká absolutně všech, dokonce i apolitických lidí v zemi, 263 00:25:30,671 --> 00:25:36,088 neboť prakticky všichni lidé jsou rodiči. S ohledem na to, že štěpení společnosti bude probíhat 264 00:25:36,208 --> 00:25:39,775 i po linii patriotických sil, vás prosím okomentovat 265 00:25:39,895 --> 00:25:45,169 nejen situaci okolo návrhů zákonů juvenilní justice na zákaz výchovy schválených Radou federace, 266 00:25:45,289 --> 00:25:48,153 ale také vysvětlit, co mají dělat rodiče. 267 00:25:48,273 --> 00:25:53,618 Poradí si Putin s Astachovem sami a nemáme jim překážet a posilovat štěpení společnosti? 268 00:25:53,738 --> 00:25:59,286 Nebo se přece jen rodiče mají pozvednout a připojit se k Rodičovskému všeruskému odporu (RVO)? 269 00:25:59,406 --> 00:26:04,024 Nebo prostě potřebujeme jinou školu a iniciativy RVO máme ignorovat? 270 00:26:04,144 --> 00:26:08,248 V tomto případě je nutné sjednocení celé společnosti. 271 00:26:08,368 --> 00:26:15,098 Zde je potřebná všeruská jednota a politické barvy jsou vedlejší. 272 00:26:15,218 --> 00:26:19,501 Buď normální rodinu ubráníme, nebo bude zavedena juvenilní justice. 273 00:26:19,621 --> 00:26:25,731 Je třeba si uvědomit jednoduchou věc. Juvenilní justice je zaváděna kvůli tomu, aby pederastům zajistili děti. 274 00:26:25,851 --> 00:26:29,060 Aby zajistili trhu s orgány děti. 275 00:26:29,180 --> 00:26:36,115 Nikoho vůbec nezajímají opravdu asociální rodiny, je nutné děti odebírat z normálních rodin, 276 00:26:36,235 --> 00:26:38,997 kde jsou vychovávány normálně, a předávat je pederastům. 277 00:26:39,117 --> 00:26:41,966 Právě to je podstatou juvenilní justice. 278 00:26:42,086 --> 00:26:48,019 A co se týká toho přijatého rozhodnutí, tak prakticky v každém pořadu opakuji, 279 00:26:48,139 --> 00:26:55,113 že Chodorkovskij dal pokyn k zahájení aktivní fáze státního převratu. 280 00:26:55,233 --> 00:27:01,748 Teď se všichni buď staví na stranu Ruska nebo proti němu. 281 00:27:01,868 --> 00:27:10,226 A ti, co to rozhodnutí přijali, tak přímo prohlásili, že hodlají ničit Rusko všemi prostředky, které jsou jim dostupné. 282 00:27:10,346 --> 00:27:16,633 Protože jsou jim ty špinavé peníze, které mají a to postavení, které si v žádném případě neudrží, 283 00:27:16,753 --> 00:27:21,922 a to ani v případě provedení státního převratu, dražší než jejich vlast, čest a svědomí!!! 284 00:27:22,042 --> 00:27:25,063 Takoví mimochodem žádné svědomí nemají a čest také ne! 285 00:27:25,183 --> 00:27:30,018 Všechno to vyměnili za třicet zelených papírků. 286 00:27:30,706 --> 00:27:35,956 V tomto případě je nutné si uvědomit jednoduchou věc. 287 00:27:36,076 --> 00:27:38,391 Já jsem o tom už mluvil nejednou. 288 00:27:38,511 --> 00:27:45,399 Pokud by se rudí s bílými vlastenci dokázali dohodnout, tak by občanská válka jako taková nebyla. 289 00:27:45,519 --> 00:27:53,753 Protože ty svině typu Krasnova, kteří si okamžitě našli své páníčky v podobě německých okupantů... 290 00:27:53,873 --> 00:27:56,894 S radostí: "Ó, jak je překrásné mít svého páníčka." 291 00:27:57,014 --> 00:28:02,336 Tak ti by se ocitli v menšině, a ostatní by si s nimi jednoduše poradili. 292 00:28:02,456 --> 00:28:04,341 Chápete? 293 00:28:05,363 --> 00:28:09,965 Proto je nutné hledat veřejnou shodu ve všem. 294 00:28:10,085 --> 00:28:15,359 A je třeba... Existuje-li všeobecná aktivita různých politických sil, 295 00:28:15,479 --> 00:28:23,493 aby byla zastavena tato juvenilní zvůle, tato zrada vlasti a likvidaci budoucích dětí... 296 00:28:23,613 --> 00:28:27,475 Ať už to bylo s tragédií na Sjamozeru jakkoliv, 297 00:28:27,595 --> 00:28:36,124 tak já si myslím, že tato tragédie byla připravena, protože poté, co se to stalo, 298 00:28:36,244 --> 00:28:43,534 se všichni úředníci s vervou, povykem a radostí vrhli na likvidaci aktivního dětského odpočinku. 299 00:28:43,654 --> 00:28:47,753 Na tu konkurenční výhodu ruského obyvatelstva. 300 00:28:47,873 --> 00:28:51,869 Pouze v Rusku připravují děti na život v přírodě. 301 00:28:51,989 --> 00:28:57,138 A úředníci se pod vedením Medvěděva vrhli na to, aby to všechno zlikvidovali. 302 00:28:57,258 --> 00:29:04,175 Jednou jim vadí, že stany se nedají zamknout, a jindy, že děti sedí příliš blízko u ohně. 303 00:29:04,295 --> 00:29:06,638 Prý blíž než na pět metrů k němu nesmí! 304 00:29:06,758 --> 00:29:10,352 Ani do lesa jít nesmí! No co kdyby na ně spadl strom? 305 00:29:11,173 --> 00:29:13,923 A dětské tábory zavírají. 306 00:29:14,449 --> 00:29:22,583 Všechno to bylo připraveno a všichni se snaží předvést: "Já jsem proti Rusku, já jsem připraven likvidovat i děti, 307 00:29:22,703 --> 00:29:29,342 jen abych se zařadil, abyste mi vy buržousti dali mísu sušenek a sklenici marmelády." 308 00:29:30,497 --> 00:29:39,949 V tomto případě musí jít všechny politické neshody stranou a všichni se musí spojit na jednom základě. 309 00:29:40,069 --> 00:29:44,696 Je třeba zachránit budoucnost Ruska! Je třeba zachránit děti! 310 00:29:45,673 --> 00:29:52,308 Alexandr a ještě 33 návštěvníků našeho webu vás prosí okomentovat následující událost. 311 00:29:52,428 --> 00:29:59,425 Britské noviny Sun otiskly mapu EU bez Velké Británie, ale zato s Běloruskem. 312 00:30:00,683 --> 00:30:04,734 Tímto způsobem se provádí konspirace. 313 00:30:04,854 --> 00:30:11,543 Jedni začínají hledat černou kočku v černé místnosti, kde žádná není, 314 00:30:12,995 --> 00:30:17,185 a druhým, jako například Bělorusku, naznačují: 315 00:30:17,305 --> 00:30:23,296 "Jen se podívej, čeho můžeš výhledově dosáhnout, když budeš hezky poslouchat." 316 00:30:23,416 --> 00:30:30,216 A když přijde na lámání chleba: "Kdo že ti to tvrdil? Sun? Žluté noviny? Tak to ses prostě nechal nachytat!" 317 00:30:30,336 --> 00:30:33,860 Tímto způsobem si pohrávají s nezkušenými kořeny. 318 00:30:33,980 --> 00:30:43,824 Co se týká toho tématu Evropské unie bez Velké Británie, tak opakuji, že BREXIT měl dosáhnout čtyř cílů. 319 00:30:43,944 --> 00:30:53,984 První cíl: Posílení procesu, urychlení procesu přenosu centra koncentrace řízení z Velké Británie do Číny. 320 00:30:55,938 --> 00:31:02,660 Stabilizace ekonomiky prostřednictvím oškubání kořenů a upuštění inflační bubliny. 321 00:31:02,780 --> 00:31:10,724 Za třetí: Přeformátování Evropy na potřebný standard. 322 00:31:11,613 --> 00:31:17,764 Za čtvrté: Vyprovokování národnostně patriotických sil k poslednímu vystoupení. 323 00:31:17,884 --> 00:31:20,295 Ve smyslu globalisté jsou teď... 324 00:31:22,643 --> 00:31:27,550 ... slabí a my můžeme obnovit národnostní státnost našich států. 325 00:31:27,670 --> 00:31:35,215 Něco pozvednou, něco trochu upevní, ale ty, kteří si přejí žít v samostatných státech, zlikvidují. 326 00:31:35,335 --> 00:31:41,054 Přitom však Transatlantické obchodní a investiční partnerství ponechávám stranou, 327 00:31:41,174 --> 00:31:45,620 protože se jedná o dílčí úkol v rámci přenosu centra koncentrace řízení do Číny. 328 00:31:45,740 --> 00:31:50,243 Čína se například s ohledem na Transtichooceánské partnerství rozhodla 329 00:31:50,363 --> 00:31:56,627 prostřednictvím určitých mezistátních smluv s různými státy vyřešit ten problém hned. 330 00:31:56,747 --> 00:31:58,842 To samé proběhne i zde. 331 00:31:58,962 --> 00:32:02,225 Proto jsem to teď do cílů nezahrnul. 332 00:32:02,345 --> 00:32:06,285 V čem však spočívala nutnost provedení referenda o BREXIT? 333 00:32:06,405 --> 00:32:16,052 Opakuji, že BREXIT se stal následkem, pokračováním těch procesů, které byly založeny v Evropě. 334 00:32:16,172 --> 00:32:22,130 A jaké procesy to byly? EU byla vytvořena přesně v té kvalitě, jaká byla v plánu. 335 00:32:22,250 --> 00:32:28,854 Protože po marasmu této Evropské unie měla být u lidí díky přívalu migrantů 336 00:32:28,974 --> 00:32:39,447 více či méně otupena snaha bojovat za uchování svých národnostních států, 337 00:32:39,567 --> 00:32:47,504 aby byli snadnější obětí nové transformace, aby mohly být formovány nové státy a národy. 338 00:32:47,624 --> 00:32:53,322 Proto také EU měla vypadat tak, jak vypadá. 339 00:32:53,442 --> 00:33:05,045 Jenže v důsledku fázového posunu a nemožnosti v současné době přetransformovat EU 340 00:33:05,165 --> 00:33:12,644 a vytvořit na jejím místě evropský islámský chalífát, začal být aktuální úkol jiného přeformátování EU. 341 00:33:12,764 --> 00:33:16,949 A EU bylo možné přeformátovat různými způsoby. 342 00:33:17,069 --> 00:33:23,115 Jenže vzhledem k tomu, že setrvačné procesy cílící k rozštěpení EU, které již byly spuštěny ve Velké Británii... 343 00:33:23,235 --> 00:33:25,942 Lidé se nedají jednoduše přepnout jako vypínačem. 344 00:33:26,062 --> 00:33:30,386 Je nutné postupně jedny informace nahradit jinými, což vyžaduje čas. 345 00:33:30,506 --> 00:33:37,378 Jsou potřebné informační procesy, které rozbijí jedny informační moduly a nahradí je jinými. 346 00:33:38,992 --> 00:33:44,091 Když viděli, že to referendum se zadržet nedá, tak ho zorganizovali... 347 00:33:44,211 --> 00:33:52,525 Ale jak to udělali? V knize Faraon od Boleslawa Pruse je taková epizoda. 348 00:33:52,645 --> 00:34:01,412 Hodlají zaútočit na chrámy. Tady máš peníze a udělej všechno, aby zaútočili zítra v tu a tu hodinu. 349 00:34:01,532 --> 00:34:06,590 A co se stalo? Referendum o BREXITu plánovali na rok 2017. 350 00:34:06,710 --> 00:34:16,140 A najednou všechno prudce přeorali a udělali ho už nyní 23.06.2016. 351 00:34:16,260 --> 00:34:24,458 Ten proces bylo nutné urychlit a oni to udělali, protože si nepřejí pustit informační procesy ze svých rukou. 352 00:34:24,578 --> 00:34:31,793 A teď tedy provádějí ten manévr se čtyřmi cíli, který je velice složitý. 353 00:34:31,913 --> 00:34:41,502 Oni počítají s tím... Stejně jako při vytvoření Belgie v roce 1830, tak i dnešní manévr s BREXITem 354 00:34:41,622 --> 00:34:45,367 může být realizován za jedné svaté podmínky, 355 00:34:45,487 --> 00:34:51,565 že Rusko svými zdroji a svou nečinností zajistí úspěšnost tohoto manévru. 356 00:34:51,685 --> 00:34:54,546 A my máme možnost dnes reagovat jinak! 357 00:34:54,666 --> 00:35:00,273 A udělali bychom to, kdyby to u nás měl kdo zajistit. Jakou u nás máme úřednickou kádrovou základnu? 358 00:35:00,393 --> 00:35:02,097 Jakou máme vládu? 359 00:35:02,217 --> 00:35:06,412 Není tu nikdo, kdo by kromě gosudara bránil ruské zájmy. 360 00:35:06,532 --> 00:35:13,551 Proto také ten manévr v klidu realizují. Jaká je tedy ta situace? 361 00:35:13,671 --> 00:35:20,436 Oni teď potřebují Evropu přeformátovat a také to dělají. 362 00:35:20,556 --> 00:35:24,398 Napřed vyprovokují nějakou vlnu napětí, potom ji zase uhladí 363 00:35:24,518 --> 00:35:29,537 a najednou jsou tu jiná pravidla vzájemných vztahů mezi evropskými státy. 364 00:35:29,657 --> 00:35:34,006 Vždyť o tom mluví absolutně všichni ti, kteří se tomu nemohou vyhnout, 365 00:35:34,126 --> 00:35:39,030 ale naši analytici a média nic z toho nevidí. 366 00:35:39,150 --> 00:35:43,992 A naše vedení, to je něco příšerného. 367 00:35:44,112 --> 00:35:48,720 Právě teď je ta nejvhodnější doba, aby Rusko získalo větší suverenitu, 368 00:35:48,840 --> 00:35:51,975 protože globalisté přistoupí na jakékoliv dohody. 369 00:35:52,095 --> 00:35:57,467 Nejen že přehnou Turecko přes koleno, budou ochotni s ním provést cokoliv. 370 00:35:57,587 --> 00:36:00,252 Opakuji, že přistoupí na jakékoliv dohody. 371 00:36:00,372 --> 00:36:07,862 Je jenom nutné umět to použít. Ale kdo by to udělal? Kdo je schopný provádět takové složité manévry? 372 00:36:07,982 --> 00:36:16,355 Ti, kteří se ptají na Západě, jak má Rusko vypadat? Ať se třeba to impérium, "ampérium" skládá ze dvou oblastí! 373 00:36:16,475 --> 00:36:21,925 Moskevská a Tverská oblast bude má. Budu chodit v dřevácích, zato však budu "amperátorem"! 374 00:36:22,045 --> 00:36:24,122 Prý patrioti! 375 00:36:25,358 --> 00:36:28,771 Další otázka je od Andreje z Ukrajiny, 376 00:36:28,891 --> 00:36:35,360 který prosí okomentovat prohlášení mluvčího parlamentu DLR Pušilina na Forosském fóru. 377 00:36:35,480 --> 00:36:39,738 Citát: "Mnozí nás obviňují, že nejsme dost důrazní. 378 00:36:39,858 --> 00:36:42,348 Proč nežádáme Rusko, aby uznalo DLR a LLR? 379 00:36:42,468 --> 00:36:46,451 Šlo by o velice egoistický krok, protože by se tak zapomnělo na naše zbylá území. 380 00:36:46,571 --> 00:36:48,590 Podle mého hlubokého přesvědčení 381 00:36:48,710 --> 00:36:52,788 nesmí být vytržena malá část - Novorusko, ale je nutné přeformátovat celou Ukrajinu. 382 00:36:52,908 --> 00:36:57,293 Pokud ponecháme malý kousek jako ohnisko, tak jenom odložíme řešení tohoto problému našim dětem a vnukům. 383 00:36:57,413 --> 00:37:00,619 V roce 1945 nebyli zlikvidováni všichni policisté a nacisté, 384 00:37:00,739 --> 00:37:02,539 přívrženci Šucheviče a Bandery. 385 00:37:02,659 --> 00:37:07,027 Teď nastoupila jejich odveta, kdy mohou po celé Ukrajině organizovat své pochody s hořícími pochodněmi. 386 00:37:07,147 --> 00:37:12,273 Potřebujeme celou Ukrajinu. Je lepší, abychom byli na pozadí celého geopolitického dění trochu trpěliví. 387 00:37:12,393 --> 00:37:18,218 Kdyby Rusko v roce 2014 pospíchalo, tak bychom dnes neslyšeli rétoriku, že je Rusko mírotvůrce 388 00:37:18,338 --> 00:37:20,994 a teď se ta situace mění", řekl Pušilin. 389 00:37:21,114 --> 00:37:24,581 Podle jeho slov musí být Ukrajina přeformátována v konfederaci, 390 00:37:24,701 --> 00:37:27,072 která by se mohla skládat z přibližně deseti subjektů. 391 00:37:27,192 --> 00:37:31,542 A potom by se již tento nový stát mohl připojit ke státní unii Ruska a Běloruska. 392 00:37:31,662 --> 00:37:37,068 Cožpak Pušilina opravdu donutili, jak jste říkal dříve, pracovat pro zájmy DLR a Ruska? 393 00:37:37,188 --> 00:37:48,233 Pušilin... Já osobně nemám mírně řečeno o Pušilinovi příliš dobré mínění. 394 00:37:48,353 --> 00:37:52,015 Pušilinovi prostě nezbylo nic jiného než udělat podobné prohlášení, 395 00:37:52,135 --> 00:37:55,780 protože jinak padne a bude převálcován. 396 00:37:55,900 --> 00:38:02,886 Povšimněte si, že teď Doněck navštívil jeden hudebník Seivewright. 397 00:38:03,006 --> 00:38:06,078 - Doněckou filharmonii. - Ano, Doněckou filharmonii. 398 00:38:06,198 --> 00:38:15,245 Víte, tímto způsobem se ruší izolace, jako první jde příkladem kultura. 399 00:38:16,451 --> 00:38:23,374 Jedná se o důsledek globální politiky uplatňované gosudarem. 400 00:38:23,494 --> 00:38:29,034 A co můžeme pozorovat v Kyjevě? Velmi jednoduchou věc. 401 00:38:29,154 --> 00:38:39,282 V Kyjevě zatkli velitele batalionu Ajdar, zavřeli ho do vězení, a potom ho zase pustili. 402 00:38:40,033 --> 00:38:49,172 Větší bombu položenou pod kyjevskou bandu z pohledu západního občana nemohli vymyslet. 403 00:38:49,292 --> 00:38:56,794 Jak dokázat, že se jedná o nelegitimní vládu, že tam všechno řídí banda... Lépe se to vymyslet nedalo. 404 00:38:56,914 --> 00:39:01,602 Soukromé vlastnictví je na Západě svaté. 405 00:39:01,722 --> 00:39:03,598 A jeho zločiny byly prokázané. 406 00:39:03,718 --> 00:39:10,145 Najednou tu však máme jakousi účelnost, a všechno je jinak... 407 00:39:10,265 --> 00:39:13,862 A kdo to tvrdí? Generální prokurátor! Cožpak tohle se dá nazvat státem? 408 00:39:13,982 --> 00:39:20,171 Nedá. A co jsme se ještě o Ukrajině dozvěděli? Že v Istanbulu ten teroristický útok zorganizoval kdo? 409 00:39:20,291 --> 00:39:27,656 Čatajev. A kde se pohyboval? Zatkli ho na Ukrajině, kde ho zase pustili. 410 00:39:27,776 --> 00:39:32,226 A kým ještě byl ten Čatajev? Agentem gruzínských tajných služeb. 411 00:39:32,346 --> 00:39:36,932 Pracoval pro Saakašviliho. A kde se teď Saakašvili vynachází? Je přece oděským guvernérem! 412 00:39:37,052 --> 00:39:42,167 Co se to tam na té Ukrajině děje? Vždyť je to tam samý zločinec? 413 00:39:42,576 --> 00:39:43,838 Chápete? 414 00:39:43,958 --> 00:40:02,334 Probíhá běžné informační potápění kyjevské bandy a institucionalizace LLR a DLR jako států. 415 00:40:02,454 --> 00:40:04,316 Probíhá běžný proces. 416 00:40:04,436 --> 00:40:11,179 Na této etapě panuje ještě shoda, dále se to bude trochu rozbíhat, 417 00:40:11,299 --> 00:40:25,544 protože globalisté a Evropa mají za cíl přivést k moci Savčenkovou a po ní toho...no, Janukoviče. 418 00:40:25,664 --> 00:40:33,025 A po něm kohokoliv, kdo nebude zástupcem DLR nebo LLR. 419 00:40:33,145 --> 00:40:38,725 Co se týká personálií, tak ani tak nejde o to, zda by to byly jejich hlavy nebo někdo jiný z jejich aparátu. 420 00:40:38,845 --> 00:40:44,018 Hlavně aby se jurisdikce LLR a DLR nerozšířila na zbytek Ukrajiny. 421 00:40:44,138 --> 00:40:46,228 V tomto ohledu se zájmy rozejdou. 422 00:40:46,348 --> 00:40:49,993 Ta algoritmika bude trvat přibližně rok. 423 00:40:50,113 --> 00:40:56,622 V současné době probíhá prosazování Savčenkové, aby se stala prezidentkou. 424 00:40:56,742 --> 00:41:02,146 A již začínají s průzkumy. Byli byste ochotni podpořit Savčenkovou do funkce prezidentky? 425 00:41:02,266 --> 00:41:04,492 A většina je pro! 426 00:41:04,612 --> 00:41:10,603 Probíhá tedy potápění kyjevské bandy, a Savčenková se začíná vyjadřovat "rozumně". 427 00:41:12,226 --> 00:41:16,754 Ať pokračují, je však třeba včas se toho procesu zmocnit. 428 00:41:18,077 --> 00:41:20,887 Otázka od Alexandra Solomonova. 429 00:41:21,007 --> 00:41:26,152 Valeriji Viktoroviči, co můžete říci o vztahu globálního prediktoru k Mussoliniho archivu 430 00:41:26,272 --> 00:41:30,927 a významu informací z tohoto archivu pro současné Rusko? 431 00:41:31,047 --> 00:41:36,096 Historie s odstraněním Mussoliniho je nejasná, vypadá to na odstranění cenného svědka. 432 00:41:36,216 --> 00:41:43,053 Mussolini se podobá Francovi a Mannerheimovi. Mezinárodní tribunál je neměl z čeho obvinit. 433 00:41:43,173 --> 00:41:49,040 Mussolini mohl klidně válku ukončit jako spojenec SSSR podobně jako Mannerheim. 434 00:41:49,160 --> 00:41:55,779 Není načase provést mezinárodní tribunál s Mussolinim a určit stupeň jeho viny nebo ho viny plně zprostit? 435 00:41:55,899 --> 00:42:01,794 Není třeba srovnávat Mussoliniho s Mannerheimem, a tím spíše tvrdit, že se ničeho nedopouštěl. 436 00:42:01,914 --> 00:42:10,810 Jestliže u nás probíhá dehonestace Mannerheima, ruského generála a patriota za činy finské státnosti, 437 00:42:10,930 --> 00:42:15,502 které změnil ihned, jakmile se stal finským prezidentem, 438 00:42:15,622 --> 00:42:17,780 tak s Mussolinim je to úplně jinak. 439 00:42:17,900 --> 00:42:21,681 Jak to, že by ho nebylo za co soudit na mezinárodním tribunálu? 440 00:42:21,801 --> 00:42:35,267 Cožpak použití chemických bojových látek a otrávení řek a jezer při invazi do Etiopie již není zločinem? 441 00:42:36,481 --> 00:42:46,779 Ne, z té trojice Franco, Mannerheim a Mussolini, byl Mussolini ten nejslabší článek, úplná nula. 442 00:42:46,899 --> 00:42:51,253 Jednalo se o šidítko, které tam dosadili pro sehrání určité role. 443 00:42:51,373 --> 00:42:56,968 A on svoji roli sehrál a vzhledem k tomu, že opravdu byl cenným svědkem, 444 00:42:57,088 --> 00:43:04,934 a aby nemohl být vytvořen precedent odsouzení za otrávení jakýchsi nevýznamných Etiopanů 445 00:43:05,054 --> 00:43:07,539 na Norimberském tribunálu... 446 00:43:07,659 --> 00:43:13,268 A Rusko, SSSR, by tu věc zapadnout nenechalo! Ohledně Mussoliniho toho bylo ještě daleko více. 447 00:43:13,388 --> 00:43:19,365 Cožpak se italská armáda na ruském území chovala jako stádo božích jehňátek? 448 00:43:19,485 --> 00:43:20,865 Na území SSSR? 449 00:43:20,985 --> 00:43:24,957 Cožpak ta okupace, které se účastnili, nepřinesla hoře? 450 00:43:25,077 --> 00:43:31,027 Mussolini tedy určitě patřil na lavici obžalovaných Norimberského tribunálu. 451 00:43:31,147 --> 00:43:38,911 Musel však být odstraněn, aby se jim Itálie nevymkla zpod kontroly. 452 00:43:39,031 --> 00:43:43,644 Aby neumožnili posílení vlivu Moskvy v Itálii. 453 00:43:43,764 --> 00:43:45,199 Tak to udělali. 454 00:43:45,319 --> 00:43:50,028 A vzhledem k tomu, že se jednalo o spotřební materiál, tak ho odstranili tím exhibičním způsobem. 455 00:43:51,378 --> 00:43:58,144 Kdyby byl něco jako Hitler, tak by ta situace byla zcela jiná. 456 00:44:00,721 --> 00:44:08,169 Mluvit proto o Mussoliniho archivu, že by v něm bylo něco až tak důležitého... 457 00:44:08,289 --> 00:44:17,445 Ne, Mussolini nebyl nic víc než vývěskou, státní vývěskou, kterou využívalo globální vedení k řízení Itálie. 458 00:44:18,508 --> 00:44:25,819 Proto není třeba... To Franco, ten hrál samostatnou roli. 459 00:44:25,939 --> 00:44:32,871 Franco byl dosazený z nadnárodní úrovně. A co bylo cílem? 460 00:44:32,991 --> 00:44:34,917 Kvůli čemu ho tam dosadili? 461 00:44:35,037 --> 00:44:44,329 Franco provedl státní převrat ve Španělsku a na pomoc Španělsku měl vyrazit SSSR přes celou Evropu, 462 00:44:44,449 --> 00:44:48,407 a všude cestou ustavovat sovětskou moc. Jenže Stalin jim ten scénář narušil, 463 00:44:48,527 --> 00:44:52,923 a Franco se ocitnul v čele státu. 464 00:44:53,043 --> 00:45:00,823 Ukázalo se, že je schopný vybudovat nezávislou španělskou politiku v té míře, v jaké to udělat mohl. 465 00:45:00,943 --> 00:45:10,547 V každém případě neposkytl Hitlerovi armádu pro válku v Rusku. 466 00:45:10,667 --> 00:45:15,643 Poslal tam jen ty nevětší fanatiky v jedné Modré divizi, kteří by se stejně zadržet nedali. 467 00:45:15,763 --> 00:45:21,635 To prezentoval jako pomoc a armádu neposkytnul, protože ocenil Stalina, 468 00:45:21,755 --> 00:45:27,539 který pomohl zachovat španělskou kulturní identitu i Španělsko jako stát. 469 00:45:27,659 --> 00:45:36,760 Neudělal z něho součást jakési celosvětové trockistické, "sovětské" republiky. 470 00:45:37,742 --> 00:45:44,224 Proto také v tomto ohledu proti Stalinovi nešel. 471 00:45:44,344 --> 00:45:48,688 A opakuji, že Mannerheima se pečlivě snaží dehonestovat. 472 00:45:48,808 --> 00:45:50,478 Ze všech sil. 473 00:45:50,598 --> 00:45:53,872 Protože žádná diskuse o osobní roli Mannerheima neprobíhá. 474 00:45:53,992 --> 00:46:00,376 Mannerheimovi vyčítají kroky státu, který on neřídil. 475 00:46:00,496 --> 00:46:04,974 Ještě jednou opakuji. Předložte Mannerheimovy rozkazy 476 00:46:05,094 --> 00:46:10,103 a porovnejte je s rozkazy velitele 6. armády Reichenaua, 477 00:46:10,223 --> 00:46:15,013 který Wehrmacht proměnil v nástroj genocidy ruského národa. 478 00:46:15,133 --> 00:46:18,277 Takové rozkazy Mannerheim nevydával. 479 00:46:18,397 --> 00:46:22,773 Kromě prý super tajných rozkazů, které prý byly předávány i tomu poslednímu z vojáků. 480 00:46:22,893 --> 00:46:28,175 No to tedy nevím, jak to asi prováděli, to vědí asi jen v těch dnešních publikacích. 481 00:46:28,295 --> 00:46:29,910 Tak taková je to situace. 482 00:46:30,030 --> 00:46:31,722 To byla poslední otázka. 483 00:46:31,842 --> 00:46:39,470 Když posuzujeme tyto věci, tak se tak či onak vždy dostaneme k tomu, 484 00:46:39,590 --> 00:46:45,897 že všechny události probíhající ve světě jsou vzájemně propojeny. 485 00:46:46,017 --> 00:46:59,287 A nevidíme-li celý ten mozaikový obrázek, tak nedokážeme pochopit, jak spolu ty či ony činy souvisí. 486 00:46:59,407 --> 00:47:05,388 Jaké následky může zdánlivá výhra či prohra přinést. 487 00:47:05,508 --> 00:47:10,179 Jak může výhra přinést problémy. Jako například ta Erdoganova omluva. 488 00:47:10,299 --> 00:47:13,879 Erdogan se teď bude mstít všemi možnými způsoby. 489 00:47:13,999 --> 00:47:17,982 Ten teď nevynechá žádnou možnost, kde by mohl Rusku zasolit 490 00:47:18,102 --> 00:47:21,539 a bude si přitom vylévat veškerou svou zlobu. 491 00:47:21,659 --> 00:47:26,712 Protože ho globalisté kvůli té omluvě ohnuli přes koleno, aby ho zlomili. 492 00:47:26,832 --> 00:47:31,383 On vzdoroval do poslední chvíle, než se u něho na webu objevilo excuse us. 493 00:47:31,503 --> 00:47:35,530 To všechno je třeba umět vidět. A jak je možné to uvidět? 494 00:47:35,650 --> 00:47:39,982 Když víme, jak se řídí společnost. Jak jsou řízeny sociální supersystémy. 495 00:47:40,102 --> 00:47:45,438 A takové znalosti jsou poskytovány pouze v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR, 496 00:47:45,558 --> 00:47:47,960 v těch tlustých knihách. 497 00:47:48,080 --> 00:47:51,495 Jak říkal soudruh Stalin: "Bez znalosti teorie nám hrozí smrt." 498 00:47:51,615 --> 00:48:00,280 Dnes je situace taková, že jsou všichni lidé tak či onak nuceně vtahováni do řízení. 499 00:48:00,400 --> 00:48:07,254 Buď ale mohou být nevědomým nástrojem, spotřebním, jako obyvatelé Velké Británie v případě BREXITu, 500 00:48:07,374 --> 00:48:13,769 nebo mohou být jako lidé v Rusku v devadesátých letech, 501 00:48:13,889 --> 00:48:20,186 kteří sice nedokázali postupovat systematicky, ale projevilo se jejich úsilí o vybudování normálního státu, 502 00:48:20,306 --> 00:48:25,621 a toto úsilí vedlo k tomu, že se z lidového prostředí mohl vynořit Putin, který začal s obrodou státu. 503 00:48:25,741 --> 00:48:29,877 Teď je třeba začít pracovat systematicky. Je třeba si osvojovat nové znalosti. 504 00:48:29,997 --> 00:48:34,547 Proto čtěte knihy vnitřního prediktoru, osvojujte si tyto nové znalosti, 505 00:48:34,667 --> 00:48:39,130 buďte konceptuálně samostatní, braňte zájmy své, své rodiny a buďte šťastní. 506 00:48:39,250 --> 00:48:41,160 Do příštích setkání.