1 00:00:07,800 --> 00:00:11,085 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 2 00:00:11,205 --> 00:00:14,622 Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 3 00:00:14,742 --> 00:00:18,884 Dnes je 11.07.2016. 4 00:00:19,416 --> 00:00:25,282 Začneme otázkou, kterou nepřestávají pokládat naši uživatelé, 5 00:00:25,859 --> 00:00:30,713 a která se dost často vyskytovala i v posledním výběru otázek. 6 00:00:31,096 --> 00:00:34,134 Přečtu její formulaci od Petra: 7 00:00:34,254 --> 00:00:40,454 Vážený Valeriji Viktoroviči, jsem velmi znepokojen tou přehlídkou terénních mercedesů v Moskvě. 8 00:00:40,574 --> 00:00:45,430 Považujete to za symbolickou událost? Ve dvou ohledech: 9 00:00:46,172 --> 00:00:51,253 Zaprvé nám to dává právo prohlásit práci FSB za neuspokojivou, za fiasko 10 00:00:51,373 --> 00:00:53,898 a práci akademie za absolutně nekvalitní. 11 00:00:54,018 --> 00:00:57,442 A za druhé. To se děti elitářů hlásí ke státnímu převratu? 12 00:00:57,562 --> 00:01:02,845 A je možné počítat s přísným vyvozením personálních důsledků a závěrů s ohledem na státní bezpečnost? 13 00:01:02,965 --> 00:01:06,136 Nesouhlasím s prvním ani druhým závěrem. 14 00:01:06,256 --> 00:01:12,419 A s přísným vyvozením personálních důsledků není třeba jen počítat, ty musí nastat. 15 00:01:12,539 --> 00:01:15,658 Vysvětlím, v čem podstata této události spočívá. 16 00:01:16,352 --> 00:01:23,473 Ty elitářské děti jsou... Jak bych to řekl? 17 00:01:25,382 --> 00:01:29,419 Skupina statistů, takových, jaké angažují pro natáčení filmů. 18 00:01:29,539 --> 00:01:32,335 - Potřebné pozadí. - Ano, aby udělali, co je třeba. 19 00:01:32,455 --> 00:01:36,230 A názor na tu věc té zlaté mládeže, té co vyváděla předtím, na tuto věc: 20 00:01:36,350 --> 00:01:40,973 "Nás potrestali a co je?" Tak to není správný pohled na věc. 21 00:01:41,093 --> 00:01:48,352 Ty elitářské dětičky potrestali za jednu věc a absolventy Akademie FSB je nutné potrestat za něco docela jiného. 22 00:01:48,472 --> 00:01:51,844 A jak přesně zněl ten první závěr? 23 00:01:51,964 --> 00:01:55,745 Dává nám to právo prohlásit práci FSB za neuspokojivou... 24 00:01:55,865 --> 00:01:59,701 Ne, zde nesouhlasím z jednoho jednoduchého důvodu. 25 00:01:59,821 --> 00:02:05,171 Je nutné chápat procesy probíhající v tajných službách. 26 00:02:05,291 --> 00:02:17,351 Již nejednou jsem mluvil a probíral to, že všechny tajné služby na světě jsou státní jenom hypoteticky. 27 00:02:19,765 --> 00:02:24,921 A podobné řídící otázky v nich probíhají poněkud jinak. 28 00:02:25,041 --> 00:02:33,106 Díky své činnosti ve vnějším poli, mají v tomto vnějším poli tak či onak také určité zájmy. 29 00:02:33,226 --> 00:02:38,630 Mluvit o neuspokojivé práci by tedy bylo možné v případě, 30 00:02:38,750 --> 00:02:42,203 jestliže by stav naší tajné služby byl jiný. 31 00:02:42,323 --> 00:02:44,441 Vysvětlím, oč jde. 32 00:02:44,945 --> 00:02:48,682 U nás to samozřejmě nedošlo až tam, 33 00:02:48,802 --> 00:02:53,948 že by velvyslanec USA absolventům akademie FSB osobně předával jejich první frčky 34 00:02:54,068 --> 00:02:58,504 a osvědčení o úspěšném ukončení jejich studia. 35 00:02:58,624 --> 00:03:01,129 U nás to tak daleko nezašlo. 36 00:03:01,477 --> 00:03:12,911 Ale to neznamená, že je u nás v otázkách státní bezpečnosti všechno, jak má být. 37 00:03:13,031 --> 00:03:14,898 Ve skutečnosti to tak není. 38 00:03:15,018 --> 00:03:21,140 Povšimněte si. Ty děti, jak jim říkají, jsou již dospělí muži. 39 00:03:21,260 --> 00:03:26,313 Jiní v jejich věku již veleli plukům a dokonce i divizím při obraně své vlasti. 40 00:03:26,433 --> 00:03:31,496 A oni porušili všechno, co je učili v akademii. 41 00:03:31,616 --> 00:03:36,745 Ať už máte v studiu jakékoliv úspěchy a jste třeba ten poslední čtyřkař, 42 00:03:36,865 --> 00:03:46,807 tak musíte vědět, že hlavním atributem pracovníka tajné služby, je jeho inkognito! 43 00:03:48,225 --> 00:03:50,090 Nenápadnost! 44 00:03:50,210 --> 00:04:01,315 A že nemůžete organizovat takové masové akce, ve kterých se budete prezentovat jako pracovník tajné služby. 45 00:04:01,435 --> 00:04:04,672 A oni to udělali. Proč? 46 00:04:04,792 --> 00:04:09,949 Především proto, že takto mohou jednat pouze ve dvou případech. 47 00:04:10,069 --> 00:04:18,675 Zaprvé: Jsou-li to totální debilové, prostě kliničtí debilové! 48 00:04:18,795 --> 00:04:21,621 - Z lékařského hlediska! - Ano. 49 00:04:21,741 --> 00:04:31,318 Nebo lidé, kteří jsou přesvědčeni, že jejich profesionální činnost spočívá v něčem jiném 50 00:04:31,438 --> 00:04:39,056 než je ochrana státních zájmů a nemají v zahraničí žádného protivníka, 51 00:04:39,176 --> 00:04:43,904 před kterým by museli tajit svou identitu. 52 00:04:44,024 --> 00:04:50,486 Mohou se tedy ukázat. To však znamená pouze jedno! 53 00:04:50,606 --> 00:05:01,711 Že ti lidé přiznávají okupaci naší země a jsou připraveni pracovat pro okupanta... 54 00:05:01,831 --> 00:05:05,142 ...v rámci této okupace. 55 00:05:05,262 --> 00:05:10,811 Oni se prozradili a v tomto ohledu odvedli velký kus práce. 56 00:05:10,931 --> 00:05:12,899 Velký kus práce. 57 00:05:13,019 --> 00:05:19,836 Oni tak prozradili sami sebe, své příbuzné, známé, všechny, kteří o tom věděli... 58 00:05:19,956 --> 00:05:23,666 Jejich příbuzní a známí nemohli o tomto kroku nevědět. 59 00:05:23,786 --> 00:05:27,205 Jsou-li tito příbuzní a známí ve spojení s tajnými službami, 60 00:05:27,325 --> 00:05:30,054 tak i oni sami museli vycházet ze stejných předpokladů. 61 00:05:30,174 --> 00:05:37,624 Jestliže schválili a neodradili, nezadrželi svého člověka od účasti v té show, 62 00:05:37,744 --> 00:05:46,221 kde se natáčeli na video, a potom vystavili fotografie i s podpisy, kdo je kdo... 63 00:05:46,341 --> 00:05:49,390 Prostě se zcela odkopali. 64 00:05:49,510 --> 00:05:56,990 Oni se prozradili jako pracovníci tajných služeb 65 00:05:57,110 --> 00:06:03,431 a fakticky se tak dezaktivovali s ohledem na reálnou obranu státní suverenity. 66 00:06:03,551 --> 00:06:07,459 Jsou jednoduše reálně vyřazeni ze hry. Závěr je z toho jen jeden. 67 00:06:07,579 --> 00:06:12,009 Nikdo z nich již nemůže v tajné službě pracovat 68 00:06:12,129 --> 00:06:23,793 a jejich příbuzní a známí musí být ihned prověřeni s ohledem na vlastizradu a práci pro cizí tajné služby. 69 00:06:23,913 --> 00:06:27,280 V rámci tajné služby, nebo jiné, jakékoliv... 70 00:06:27,400 --> 00:06:30,711 Oni musí být... A proč do toho šli? 71 00:06:30,831 --> 00:06:36,380 Není žádným tajemstvím, že se naše tajná služba proměnila ve strukturu, 72 00:06:37,990 --> 00:06:40,967 která se zabývá něčím úplně jiným. 73 00:06:41,087 --> 00:06:45,722 Kdyby plánovali bránit svou vlast, tak by se tak nechovali. 74 00:06:45,842 --> 00:06:52,005 A co teda měli v plánu, když vstoupili do FSB? 75 00:06:52,125 --> 00:06:56,779 A na to nám odpovídá jiná událost, která se stala minulý týden. 76 00:06:56,899 --> 00:07:05,878 A konkrétně tu máme zprávu, že se bývalý důstojník oddělení ekonomické bezpečnosti FSB Maxim Cukanov 77 00:07:05,998 --> 00:07:12,349 u soudu přiznal, že vymáhal od šéfa Federální služby regulace trhu s alkoholem Igora Čujana 78 00:07:12,469 --> 00:07:14,450 800 tisíc dolarů. 79 00:07:15,713 --> 00:07:17,812 Chápete? 80 00:07:17,932 --> 00:07:21,765 A společně s ním ještě jeden pracovník FSB. 81 00:07:21,885 --> 00:07:27,993 To je důvod, proč ti chlapci z lepších rodin, z elity do FSB vstupovali. 82 00:07:28,113 --> 00:07:34,482 Aby mohli využívat státní mechanismus k vydírání a provozování zločinecké ochranky. 83 00:07:34,602 --> 00:07:45,987 A v tomto ohledu je nutné ihned udělit tomu organizátorovi té oslavy Řád za zásluhy o vlast. 84 00:07:46,107 --> 00:07:47,926 Zaslouží si ho ihned. 85 00:07:48,046 --> 00:07:50,761 - Všechny identifikoval? - Všechny a najednou! 86 00:07:50,881 --> 00:07:58,331 Předvedl jejich profesionální nezpůsobilost. Je však třeba si uvědomovat ještě jednu věc. 87 00:07:58,451 --> 00:08:06,107 Že ten ruský Řád za zásluhy o vlast nebude jedinou odměnou, která se tomu "event managerovi" dostane. 88 00:08:06,227 --> 00:08:12,967 Podobnou odměnu totiž dostane také od vlády USA 89 00:08:14,172 --> 00:08:16,917 a to za ten samý skutek. 90 00:08:17,037 --> 00:08:18,659 A v čem je podstata? 91 00:08:18,779 --> 00:08:30,330 Cílem přehlídky těch absolventů FSB bylo, aby donutili ruského gosudara ke střetu, 92 00:08:31,499 --> 00:08:39,590 k čelnímu střetu, ke konfliktu s ruskou tajnou službou a konkrétně s FSB! 93 00:08:39,710 --> 00:08:43,767 To znamená... Všichni mají příbuzné a známé! 94 00:08:43,887 --> 00:08:49,697 Museli byste jich odstranit tisíce, v zájmu obrany státních zájmů! 95 00:08:49,817 --> 00:08:57,908 A to by znamenalo, že byste se vy, jako ruský gosudar, dostali do konfliktu s těmi, 96 00:08:58,028 --> 00:09:04,960 kteří nám (USA) již roky slouží, jejichž byznys je již dávno zabudován do našich řídících schémat. 97 00:09:05,080 --> 00:09:12,478 Na základě vzorce: Vaše elita drží peníze u nás. Tak se rozhodněte, zda je ta elita vaše nebo naše. 98 00:09:12,598 --> 00:09:20,878 V dané situaci bylo touto demonstrací světu předvedeno: "Putin žádnou svou tajnou službu nemá!" 99 00:09:20,998 --> 00:09:28,336 Putin má jenom FSB, která je řízena Spojenými státy. Jenže tady došlo ke konkrétnímu zlomu! 100 00:09:28,456 --> 00:09:32,047 Putin svou tajnou službu má. 101 00:09:33,217 --> 00:09:35,317 A to včetně FSB. 102 00:09:36,880 --> 00:09:39,123 Na základě čeho to tvrdím? 103 00:09:39,243 --> 00:09:42,727 Na základě jedné velmi zajímavé události. 104 00:09:42,847 --> 00:09:50,400 A konkrétně v květnu 2013 došlo k události, ze které si stříleli absolutně všichni. 105 00:09:50,520 --> 00:09:54,267 Všechna média se vynasnažila z toho udělat frašku. A konkrétně: 106 00:09:54,387 --> 00:10:02,382 Pracovníci FSB v Moskvě zadrželi amerického špiona Ryana Foglea. 107 00:10:02,502 --> 00:10:05,492 Ryana Christhophera Foglea. 108 00:10:05,612 --> 00:10:10,656 Kterého zadrželi, když se pokoušel... 109 00:10:13,818 --> 00:10:17,327 ...naverbovat pracovníka FSB. 110 00:10:17,447 --> 00:10:20,775 Přičemž mu nabízel milion dolarů ročně. 111 00:10:21,372 --> 00:10:29,630 Slušné, ne? A součástí nabídky byl, světe div se, kariérní růst v FSB. 112 00:10:34,224 --> 00:10:36,659 A co je na tom zajímavého? 113 00:10:36,779 --> 00:10:48,187 Že tento pracovník americké tajné služby volal danému pracovníkovi FSB z telefonu a ten se koupit nenechal. 114 00:10:48,307 --> 00:10:51,492 Chápete? Zdálo by se, že vše je normální. 115 00:10:51,612 --> 00:10:58,294 Zavolal, představil se jako pracovník americké tajné služby a riskoval tedy prozrazení. 116 00:10:58,414 --> 00:11:00,334 Jaká drzost! 117 00:11:00,454 --> 00:11:03,485 Domlouvat si schůzku telefonicky! 118 00:11:03,605 --> 00:11:10,311 Jaká drzost! Domlouvat se na verbování! Hodlám vás naverbovat TELEFONICKY! 119 00:11:10,943 --> 00:11:17,626 V té době si totiž mohli dovolit takto se k pracovníkům FSB chovat. 120 00:11:17,746 --> 00:11:25,755 A ta událost, kdy ho zadrželi, ukázala, že ve FSB došlo ke zlomu. 121 00:11:25,875 --> 00:11:30,301 Na patrioty, kteří si zvolili ruskou jurisdikci 122 00:11:31,542 --> 00:11:37,767 a na ty, kteří do FSB vstoupili, aby mohli "ochraňovat", loupit a zabíjet 123 00:11:37,887 --> 00:11:42,807 stejně jako ten pracovník z FSB, kterého teď soudí. 124 00:11:42,927 --> 00:11:45,586 Který vymáhal těch 800 tisíc. 125 00:11:46,317 --> 00:11:48,563 Chápete? Došlo ke zlomu. 126 00:11:49,166 --> 00:11:53,153 Objevili se... A teď je to, kdo z koho. 127 00:11:53,273 --> 00:11:57,858 Proto také byla ze strany USA zorganizována ta přehlídka. 128 00:11:57,978 --> 00:12:02,218 Jakékoliv popíchnutí je teď žádoucí, jakákoliv destabilizace. 129 00:12:02,745 --> 00:12:05,998 Proto... Co se týká dané události, 130 00:12:07,098 --> 00:12:14,843 musí být přijato přísné rozhodnutí o všech těchto absolventech FSB. 131 00:12:14,963 --> 00:12:17,630 V tajné službě nemají co dělat. 132 00:12:17,750 --> 00:12:23,961 Ale jinou věcí je, že v těchto věcech není třeba spěchat. Chápete? 133 00:12:24,786 --> 00:12:30,545 Není nutné spěchat k nějakému datu. Každé řídící rozhodnutí musí být připraveno a my musíme chápat, 134 00:12:30,665 --> 00:12:33,240 na jaký systém jsme teď narazili. 135 00:12:33,360 --> 00:12:34,836 Víte.... 136 00:12:36,776 --> 00:12:43,024 Jak bych to... Snažili jste se někdy rozmotat klubko zašmodrchaného provázku? 137 00:12:43,642 --> 00:12:48,484 Nemůžete prudce zatáhnout, musíte postupovat pomalu a pečlivě a to vyžaduje čas. 138 00:12:48,604 --> 00:12:52,982 Musíte postupovat s klidem, přitom ale musíte jasně vzít na vědomí, 139 00:12:53,440 --> 00:12:57,602 že tito lidé nemají v ruské tajné službě co dělat 140 00:12:57,722 --> 00:13:02,842 a všechny jejich příbuzné a známé je třeba vyšetřovat pro vlastizradu. 141 00:13:03,995 --> 00:13:06,255 Ale v klidu a postupně... 142 00:13:07,523 --> 00:13:16,211 Opakuji, že ta událost z roku 2013 znamenala předěl mezi patrioty a těmito... 143 00:13:16,747 --> 00:13:24,824 A to, že ten organizátor dané oslavy dostane odměnu z Kremlu i z Kapitolu...? To je normální. 144 00:13:24,944 --> 00:13:29,807 Jednoduše je třeba k porážce útočníka využívat energii jeho útoku. 145 00:13:29,927 --> 00:13:34,915 Ale udělal velký kus práce ten "event manager" a profláknul všechny ty debily a hlupáky, 146 00:13:35,035 --> 00:13:40,424 kteří předvedli, že tam jdou vymáhat úplatky a ne sloužit Rusku. 147 00:13:40,544 --> 00:13:45,494 Takže všichni musí vyletět. Ve dvaceti letech už musí myslet vlastní hlavou a vědět, co dělají! 148 00:13:45,614 --> 00:13:49,026 Čtyři roky je učili, že musí být nenápadní! 149 00:13:49,146 --> 00:13:52,120 A oni udělali všechno pro to, aby se zviditelnili! 150 00:13:52,240 --> 00:13:55,767 To znamená, že vůbec neměli v úmyslu sloužit své vlasti! 151 00:13:55,887 --> 00:13:59,509 Hodlali prostě sloužit svému zaoceánskému páníčkovi! 152 00:13:59,629 --> 00:14:01,371 To je to, oč tu jde. 153 00:14:01,491 --> 00:14:05,686 Ale opakuji, že uvědomujete-li si, že se jedná o akci Američanů 154 00:14:05,806 --> 00:14:09,429 k vyprovokování čelního střetu s tajnou službou, 155 00:14:09,549 --> 00:14:13,258 musíte také chápat, že k tomuto čelnímu střetu nesmí dojít. 156 00:14:13,378 --> 00:14:22,032 To klubko musí být rozmotáváno v klidu a v FSB musí být ustavena ruská jurisdikce. 157 00:14:25,383 --> 00:14:32,972 Další otázka je od Andreje z Irkutsku, který prosí okomentovat poslední událost v Dallasu, 158 00:14:33,092 --> 00:14:38,587 kterou považuje za o to více pozoruhodnou, že k ní došlo v důležitém městě Texasu, 159 00:14:38,707 --> 00:14:42,263 tedy ve státě s nejsilnějšími separatistickými náladami. 160 00:14:42,383 --> 00:14:46,731 Je jasné, že to nezorganizovali žádní marginálové, ale struktury globálního prediktoru. 161 00:14:46,851 --> 00:14:50,951 Mělo to být varování pro západní elity v předvečer summitu NATO ve Varšavě? 162 00:14:51,071 --> 00:14:56,899 Nebo tyto události vůbec nesouvisí a jedná se o vzkaz jiného druhu státní elitě USA? 163 00:14:57,019 --> 00:15:01,663 V podstatě se nejedná o vzkaz globalistů státní elitě USA, 164 00:15:01,783 --> 00:15:08,251 jedná se o logický vývoj v uceleném procesu přestavby USA. 165 00:15:08,371 --> 00:15:15,107 Události, ke kterým došlo v Dallasu, ukazují na to, že globální prediktor se ve vztahu k řízení USA 166 00:15:15,227 --> 00:15:18,716 nachází v časové tísni, v pořádném časovém presu. 167 00:15:18,836 --> 00:15:24,301 Oni musí teď nějak zklidnit ty procesy, které sami přiživovali, 168 00:15:24,421 --> 00:15:29,036 a které se měly ve velkém rozjet po prezidentských volbách, 169 00:15:29,156 --> 00:15:36,488 jenže se spouštějí už teď. To je velice závažná situace, kterou je třeba řešit. 170 00:15:36,608 --> 00:15:43,434 Opakuji tedy, že se nejedná o vzkaz od globalistů. V USA teď dochází k úplně jiným událostem. 171 00:15:43,554 --> 00:15:52,542 Je to... Stejně jako v sovětské době, kdy se hroutil SSSR... Došlo k vlně únosů letadel. 172 00:15:52,662 --> 00:15:58,433 Jednalo se o žerty s únosem letadel i o reálné únosy... 173 00:15:58,553 --> 00:16:01,479 - Filmy natáčeli. - I filmy se o tom točily. 174 00:16:01,599 --> 00:16:06,969 A v USA... Hodně jsem už o tom mluvil, že tam všechno bude gradovat. 175 00:16:07,089 --> 00:16:12,812 Bude tam docházet k použití zbraní, masovému použití zbraní. A podívejte se, jaký probíhá zlom. 176 00:16:12,932 --> 00:16:19,953 Nesmíte si myslet, že tam stojí bílí policisté proti černému obyvatelstvu. 177 00:16:20,073 --> 00:16:21,204 Absolutně ne. 178 00:16:21,324 --> 00:16:28,536 Je třeba chápat, že tam probíhá zlom mezi státností, kterou představují policisté 179 00:16:28,656 --> 00:16:37,635 a nekontrolovatelnými procesy ve společnosti, které představují černoši, kteří jsou stříleni. 180 00:16:37,755 --> 00:16:42,781 Jenže potom je budou následovat i bílí, jak se to jednou spustí... 181 00:16:45,750 --> 00:16:58,658 A navíc, globalisté organizují obecný chod věcí, oni neorganizují takové události. 182 00:16:58,778 --> 00:17:01,341 Ano, mohou organizovat teroristické útoky 183 00:17:01,461 --> 00:17:08,798 jako ty v Bruselu, a ten v Istanbulu. Ten z března, to mám na mysli ten Brusel. 184 00:17:10,450 --> 00:17:16,493 A ten v Istanbulu, ke kterému došlo v den, kdy se Erdogan omlouval Putinovi... 185 00:17:17,053 --> 00:17:26,165 Tuto otázku jsme ani zdaleka plně neprobrali, já jsem s tím v minulém pořadu jenom začal. 186 00:17:26,285 --> 00:17:32,723 Říkal jsem již, že byly spuštěny předčasně, ale bylo to možné jenom díky tomu, 187 00:17:32,843 --> 00:17:40,993 že státní elita, která realizuje státní řízení a řídí tajné služby, 188 00:17:41,113 --> 00:17:47,540 tento teroristický útok rámcově připravila. Byl tedy ke své realizaci připraven. 189 00:17:47,660 --> 00:17:54,272 Potom byl již prostřednictvím globální elity jenom vydán příkaz k jeho předčasnému provedení, 190 00:17:54,392 --> 00:17:56,288 v pro ni potřebnou dobu. 191 00:17:56,408 --> 00:18:06,620 Ale to, co se stalo v USA teď, je zbytečné jak pro státní elitu, tak i pro tu globální. 192 00:18:06,740 --> 00:18:11,651 Proto to také zarazilo Trumpa i Clintonovou. 193 00:18:12,947 --> 00:18:23,211 Jedná se o logický vývoj společenských procesů v USA. To je možné říci o těch událostech v Dallasu. 194 00:18:25,172 --> 00:18:30,356 Andrej ve své otázce zmínil summit NATO ve Varšavě. 195 00:18:30,476 --> 00:18:35,898 Lidé vás prosí okomentovat ten summit, který se mimochodem konal... 196 00:18:36,018 --> 00:18:42,650 Téma summitu je samozřejmě zajímavé. Máme ještě otázky k USA, abychom nepřeskakovali mezi tématy? 197 00:18:42,770 --> 00:18:47,578 - Ano máme. - Tak napřed probereme ty otázky o USA. 198 00:18:47,698 --> 00:18:50,102 - Takže Vladislava... - A potom o summitu. 199 00:18:50,222 --> 00:18:55,762 ...Šuvalová tu má skupinu otázek spojených s bojem globálních a státních elit. 200 00:18:55,882 --> 00:19:01,884 První. Tony Blaira chtějí pohnat k odpovědnosti za účast Británie v protiirácké koalici. 201 00:19:02,004 --> 00:19:06,726 A Trump nazval Husajna celkem dobrým bojovníkem s terorismem. 202 00:19:08,193 --> 00:19:16,070 Víte, to jsou v podstatě.... ...nesouměřitelné věci. 203 00:19:16,190 --> 00:19:22,396 Tony Blair, to je globální problém, který ale probíhá v rámci realizace plánu Brexit. 204 00:19:22,516 --> 00:19:28,194 V rámci toho scénáře, o kterém jsem mluvil - Waterloo. 205 00:19:28,314 --> 00:19:38,817 Proč si někteří myslí, že když jsme tento scénář odhalili, tak se hned všechno stočí někam jinam. 206 00:19:40,710 --> 00:19:47,496 Cožpak v transnacionálních, nacionálních společnostech, v bankách, ve státní správě sedí nějací hlupáci, nebo co? 207 00:19:47,616 --> 00:19:53,541 Ne, oni musí být jasně přesvědčeni o tom, že se Velká Británie odpoutá od USA, 208 00:19:53,661 --> 00:19:57,770 jinak ani prstem nehnou, a řeknou si, že to přečkají. 209 00:19:57,890 --> 00:20:03,448 Jenže oni se musí rozhoupat do pohybu tím směrem, kam je chtějí nahnat. 210 00:20:03,568 --> 00:20:11,360 A v daném případě ve věci toho britského premiéra, jak se jen... 211 00:20:11,480 --> 00:20:17,610 ...Tony Blaira jde o odříznutí USA, jedná se o přenos - bod první: 212 00:20:17,730 --> 00:20:22,965 přenos centra koncentrace řízení z Velké Británie do USA. Chápete? 213 00:20:23,085 --> 00:20:29,034 "Vidíte ho? On skákal, jak USA pískaly a teď si to odnese. To my tak hloupí nebudeme. 214 00:20:29,154 --> 00:20:32,368 My musíme změnit kurz, řešit své problémy..." 215 00:20:32,488 --> 00:20:36,375 Chápete? Všechno to probíhá v rámci jedné strategie. 216 00:20:36,495 --> 00:20:41,972 Je nutné, aby i ten poslední ne občan, ale ten nejlepší z analytiků, 217 00:20:42,092 --> 00:20:46,683 který rezignuje jako poslední, vystoupil a řekl: "To je konec. 218 00:20:46,803 --> 00:20:52,173 Evropská unie se rozpadne, Brexit je nevyhnutelný, to je jasné." 219 00:20:52,293 --> 00:20:53,962 Ještě jednou opakuji. 220 00:20:54,082 --> 00:20:58,366 Velká Británie, tedy globalisté mohou jít do toho manévru 221 00:20:58,486 --> 00:21:06,013 a oni do něho již šli s jediným svatým přesvědčením, že Rusko nezasáhne a umožní jim tak jeho realizaci. 222 00:21:06,133 --> 00:21:11,901 A pokud by Rusko teď realizovalo svou globální politiku...?! No to by tedy byla hra! 223 00:21:12,021 --> 00:21:16,642 Bylo by možné celou Evropu přestavět potřebným způsobem a odstřihnout USA. 224 00:21:16,762 --> 00:21:19,578 Jenže kdo v našem vedení by to dokázal realizovat? 225 00:21:19,698 --> 00:21:28,234 Analytici nechápou, že reálně probíhá scénář Waterloo, pro oči nevidí jeho realizaci! 226 00:21:28,354 --> 00:21:38,259 Co se týká Trumpa a Clintonové a jejich vzájemného boje, jejich prohlášení apod., 227 00:21:38,379 --> 00:21:46,638 tak zde je nutné vzít do úvahy, vyhodnotit poslední události okolo Clintonové. 228 00:21:46,758 --> 00:21:55,278 A konkrétně to, že o Clintonové... Podle mě 07.07. prokuratura prohlásila, 229 00:21:55,398 --> 00:22:00,448 že ji nebude stíhat za porušení pravidel služební komunikace. 230 00:22:00,568 --> 00:22:08,479 A tady je velice zajímavá samotná dynamika těch událostí, ke kterým v souvislosti s Clintonovou dochází. 231 00:22:08,599 --> 00:22:19,121 A konkrétně 30.06. došlo v USA na letecké základně Andrews k velice podivné střelbě. 232 00:22:19,241 --> 00:22:23,479 Natolik podivné, že o tom dosud nejsou žádné přesné informace. 233 00:22:23,599 --> 00:22:30,392 Známa je pouze skutečnost, že k ní došlo v době, kdy tam byl viceprezident USA Biden, 234 00:22:30,512 --> 00:22:35,316 který kvůli té střelbě odložil svůj odlet. 235 00:22:36,631 --> 00:22:48,315 Dále - 02. 06., tedy července, proběhl výslech Hillary Clintonové v FBI. 236 00:22:49,187 --> 00:23:01,131 02.07. byl její výslech a 05.07. byl úředník z OSN (John Ashe), který měl ve věci jejího vyšetřování vypovídat, 237 00:23:01,251 --> 00:23:03,541 nalezen se zlomeným vazem. 238 00:23:03,661 --> 00:23:08,037 Prý si zlomil vaz činkou při cvičení... 239 00:23:09,707 --> 00:23:15,223 Jen si to vezměte: 30.06. došlo k podivné střelbě, 02.07. byl výslech, 240 00:23:15,343 --> 00:23:21,645 05.07. byl úředník OSN!, který měl vypovídat proti Clintonové, nalezen mrtvý 241 00:23:21,765 --> 00:23:32,166 a 07.07. FBI prohlásila, že nebude proti Clintonové vznášet obvinění. 242 00:23:32,286 --> 00:23:38,512 Je pravda, že s tím závěrem nesouhlasí Státní department, který prý stejně vyšetřování bude iniciovat. 243 00:23:38,632 --> 00:23:41,536 Co je na tom všem tak pozoruhodné? 244 00:23:41,656 --> 00:23:48,821 Á, mimochodem, k tomu úředníkovi OSN. Současně s tou událostí vyšla najevo zajímavá věc. 245 00:23:48,941 --> 00:23:51,691 Že rumunský hacker, který se měl oběsit... 246 00:23:51,811 --> 00:23:55,892 Jako v té básničce o zastřeleném zajíci: Když mrtvého domů dopravil, on vyskočil, živý byl. 247 00:23:56,012 --> 00:24:03,162 Ten, který se prý ve své cele před tím výslechem Clintonové v FBI oběsil, z ničeho nic obživnul. 248 00:24:03,282 --> 00:24:08,619 Je živý a zdravý. Víte, svého času se podobná věc přihodila 249 00:24:10,365 --> 00:24:16,394 Bykovovi, Anatoliji Bykovovi, tomu sibiřskému oligarchovi. 250 00:24:16,514 --> 00:24:21,345 Měl tehdy konflikt s Pášou Cvětomuzykou, na jeho příjmení si teď nevzpomenu. 251 00:24:21,465 --> 00:24:26,460 A najednou všechna média ukazovala, jak Pášu vynášejí z jeho bytu zavražděného. 252 00:24:26,580 --> 00:24:29,733 Anatolij Bykov se uvolnil, a potom si to odnesl a šel sedět. 253 00:24:29,853 --> 00:24:34,235 Soudě podle všeho něco podobného provedla FBI i Hillary Clintonové, 254 00:24:34,355 --> 00:24:39,582 když se ten rumunský hacker jako oběsil a přitom zůstal naživu. 255 00:24:39,702 --> 00:24:45,106 Abyste však pochopili, k čemu došlo... Á, ještě něco. 256 00:24:45,226 --> 00:24:52,840 Po tom výslechu v FBI Sanders prohlásil, že je připraven podpořit Clintonovou ve volbách. 257 00:24:52,960 --> 00:25:03,397 Ten demokratický kandidát, který jí konkuroval a dosud konkuruje ve volbách. 258 00:25:03,517 --> 00:25:13,614 Co se tedy reálně stalo? 30.06. došlo na té letecké základně Andrews ke střelbě. 259 00:25:14,936 --> 00:25:17,337 Biden! A kdo je Biden? 260 00:25:17,457 --> 00:25:23,312 Biden je viceprezident a na rozdíl od Clintonové je zástupcem globální elity 261 00:25:23,432 --> 00:25:28,222 a pracuje pro globální zájmy. 262 00:25:28,342 --> 00:25:38,916 Pro Clintonovou znamená reálnou, žádnou hypotetickou, ale reálnou hrozbu. Proč? 263 00:25:39,036 --> 00:25:46,104 Sanders je stařík, který sotva doleze na tribunu, kde sice potom s úsměvem něco vykládá, 264 00:25:46,224 --> 00:25:50,948 ale nejspíše mu stejně jako kdysi Jelcinovi musejí píchat něco na povzbuzení, 265 00:25:51,068 --> 00:25:53,090 aby to své vystoupení vydržel. 266 00:25:53,210 --> 00:26:01,313 Něco tam vykládá, jenže reálný obrázek jen předstírá, navíc může kdykoliv zemřít. 267 00:26:01,433 --> 00:26:08,420 Aby tedy demokraté v případě tvrdého přistání Clintonové nezůstali bez kandidáta, 268 00:26:08,540 --> 00:26:14,659 je tu Biden, který prohlásil: "Přemýšlel jsem o tom, proč jsem vlastně nešel do voleb, 269 00:26:14,779 --> 00:26:19,083 ale kdykoliv ještě do voleb jít mohu." 270 00:26:19,203 --> 00:26:25,020 A toto jeho prohlášení je rozsudek pro Clintonovou, která se tak ocitla v následující situaci: 271 00:26:25,140 --> 00:26:31,769 Sanders? Zemřel. Byl to stařík, to se dalo čekat, nevydrželo srdce, nedoběhl do cíle... 272 00:26:31,889 --> 00:26:40,390 V takovém případě si to však Clintonová tvrdě vypije, nedokáže udržet řízení ve svých rukou. 273 00:26:40,510 --> 00:26:47,366 Tvrdě se s ní vypořádají, skončí ve vězení a demokraty zastoupí Biden. 274 00:26:47,486 --> 00:26:52,244 Ale co když zlikvidují Bidena? Ta státní elita to prostě nemá v hlavě v pořádku. 275 00:26:52,364 --> 00:26:57,103 Nechápe globální hry, globální politiku, ale stále se pokouší je hrát. 276 00:26:57,223 --> 00:27:03,720 Kdyby podle nich Bidena zlikvidovali, tak by se Clintonová za pomoci svých vlivových mechanismů přes státní elitu 277 00:27:03,840 --> 00:27:07,803 dokázala udržet nad vodou, stát se jediným kandidátem 278 00:27:07,923 --> 00:27:12,480 a třeba porazit i Trumpa, a potom by jí zbývalo už se jen udržet. 279 00:27:12,600 --> 00:27:17,494 Ta rodina Clintonových je vůbec zajímavá, již 46 smrtí se s ní pojí. 280 00:27:17,614 --> 00:27:22,576 Jakmile se někdo odhodlá svědčit, tak se utopí ve vaně, 281 00:27:22,696 --> 00:27:29,231 skočí z okna s přesvědčením, že umí létat, nebo to nepřežije jinak. 282 00:27:29,351 --> 00:27:32,090 Ze 46 lidí jich 8 bylo z ochranky. 283 00:27:32,210 --> 00:27:37,383 Ti, co mají nejdůvěrnější znalosti o tom, co se v rodině Clintonových děje. 284 00:27:37,503 --> 00:27:42,602 Nacházet se v blízkosti rodiny Clintonových je pro všechny smrtelně nebezpečné. 285 00:27:45,385 --> 00:27:49,317 Bude-li tedy Biden odstraněn, Clintonová se udrží. 286 00:27:49,437 --> 00:27:58,483 A kde by tak bylo možné Bidena efektivně a se zárukou zabít? Třeba na letecké základně? 287 00:27:58,937 --> 00:28:04,715 Na vojenských objektech se v USA v poslední době často objevují blázni, 288 00:28:04,835 --> 00:28:07,078 kteří střílejí své kolegy. 289 00:28:07,198 --> 00:28:15,233 Objeví-li se tedy někde nějaký další, který kromě svých kolegů trefí i viceprezidenta, nebude to nikomu podezřelé. 290 00:28:15,353 --> 00:28:22,175 A v jiných případech, nehledě na to, že je velice těžké dostat se vůbec do Bidenovy blízkosti, 291 00:28:22,295 --> 00:28:25,406 by se ještě začali ptát, kdo měl na jeho smrti zájem. 292 00:28:25,526 --> 00:28:29,321 A takto? Prostě ho zastřelil další člověk, který se zbláznil. 293 00:28:29,441 --> 00:28:31,514 Situace je tedy následující. 294 00:28:32,575 --> 00:28:40,244 Jen si to vezměte. Došlo ke střelbě. Zda střelce zabili, nebo chytili živého... 295 00:28:40,364 --> 00:28:44,310 A o tom, že se tam něco takového stalo, vypovídá skutečnost, 296 00:28:44,430 --> 00:28:48,667 že žádné informace o tom střílení k dispozici nejsou. 297 00:28:48,787 --> 00:28:55,363 Jednoduše nejsou. Nevylučuji ani, že toho střelce i Clintonovou speciálně vyprovokovali. 298 00:28:55,483 --> 00:29:01,478 A sám Biden, který o tom předem věděl, prostě seděl někde ve své limuzíně a čekal, 299 00:29:01,598 --> 00:29:09,699 až jeho dvojník splní roli terče, do kterého si zastřílí ten takzvaný terorista. 300 00:29:09,819 --> 00:29:13,970 Zda ho dostali mrtvého nebo živého není důležité. 301 00:29:14,090 --> 00:29:17,847 Důležité je, že se jednalo o člověka, který měl nějaké kontakty, 302 00:29:17,967 --> 00:29:22,785 a že tyto kontakty zaručeně vedou ke Clintonové. 303 00:29:22,905 --> 00:29:29,085 Takže 30.06. si zastříleli a 02.07. Clintonové osvětlili všechny následky. 304 00:29:29,773 --> 00:29:39,922 Ona ty následky pochopila a v rámci této nové dohody zemřel klíčový svědek. 305 00:29:40,424 --> 00:29:47,943 "Dovolíme ti to. Zlikviduj si ho. My se namáhat nebudeme, ty sis to připravila, tak jednej. 306 00:29:48,696 --> 00:29:49,948 Ať zemře." 307 00:29:50,068 --> 00:29:56,051 Načež i Sanders prohlásil, že je připraven Clintonovou podpořit. 308 00:29:56,171 --> 00:30:01,235 Jenže vzhledem k tomu že vědí, s kým mají co do činění, se globalisté pojistili. 309 00:30:01,355 --> 00:30:06,419 Státní department dále udržuje tu oprátku Clintonové na krku. 310 00:30:07,074 --> 00:30:11,897 Takové události tam při té předvolební kampani probíhají. 311 00:30:13,327 --> 00:30:22,166 Proto je pro ně teď velice složité manévrovat, udržet se atd... 312 00:30:22,286 --> 00:30:29,183 Potřebují pomoc zvenčí. Proto také Trumpův poradce přijel do Moskvy. 313 00:30:29,303 --> 00:30:35,349 Potřebují podporu, o něco se opřít, protože je u nich všechno velice nestabilní. 314 00:30:35,469 --> 00:30:41,843 A že by za těchto podmínek ještě organizovali střelbu právě v Dallasu, kde byl zavražděn prezident..? 315 00:30:41,963 --> 00:30:46,459 To asi opravdu ne. Teď se to jednoduše nikomu nehodí. 316 00:30:46,579 --> 00:30:52,265 Jedná se o reálný vývoj celé situace, který budou muset všichni řešit. 317 00:30:52,385 --> 00:30:57,502 Obecně se globalisté na tento scénář připravovali, proto k němu také došlo. 318 00:30:57,622 --> 00:31:01,278 Vytvořili obecné podmínky, aby se podobný teroristický útok mohl odehrát. 319 00:31:01,398 --> 00:31:10,347 A ještě jeden takový okamžik. Předtím v Orlandu postříleli pederasty. 320 00:31:10,838 --> 00:31:20,157 A jaká byla první zpráva? Že ten terorista zahynul při výbuchu, 321 00:31:20,277 --> 00:31:23,942 že ho nezlikvidoval specnaz, ale že tam došlo k výbuchu. 322 00:31:24,062 --> 00:31:30,899 Teď toho teroristu (v Dallasu) také vyhodili do vzduchu. Ale v Orlandu to zabilo příliš mnoho lidí. 323 00:31:31,019 --> 00:31:38,199 Nejspíše zasáhl specnaz a lidé zemřeli. Jak je možné jim teď věřit, když jednají vždy stejně? 324 00:31:38,319 --> 00:31:40,929 Vždy posílají robota s výbušninou. 325 00:31:41,049 --> 00:31:48,083 Tak možná proto, aby skryli vraždu, které se nedopustil ten, na koho to potom hodili, 326 00:31:48,203 --> 00:31:50,849 poslali té výbušniny příliš mnoho? 327 00:31:52,400 --> 00:32:00,376 To je vše. Takže taková je celá ta politika. 328 00:32:00,496 --> 00:32:05,142 Mimochodem, v tomto ohledu je možné o USA mluvit dlouho a dlouho... 329 00:32:06,037 --> 00:32:12,956 Zmínil jste Brexit. Mimochodem vláda Velké Británie odmítla realizovat nové referendum. 330 00:32:13,076 --> 00:32:21,020 Ještě jednou opakuji. Všichni musí být přesvědčeni, že Brexit bude. 331 00:32:21,140 --> 00:32:32,315 A přitom ti, kteří si myslí, že se ve své analýze mýlím, neberou ohled na takové malé nevýznamné věcičky. 332 00:32:32,435 --> 00:32:40,031 Proč by najednou lidé, kteří vystupovali za Brexit, odmítli v té věci dále pokračovat? 333 00:32:40,151 --> 00:32:43,185 Prostě od toho dali ruce pryč? Nestačí tedy, že neměli žádný další plán, 334 00:32:43,305 --> 00:32:45,062 jak budou pokračovat... 335 00:32:45,182 --> 00:32:51,348 Opakuji, že Farage stihnul přiznat porážku, protože nevěděl, že mu napočítají výhru! 336 00:32:51,468 --> 00:32:55,582 Přesně takovou, jaká je třeba, aby... 337 00:32:55,702 --> 00:33:06,342 On tedy odstupuje (Cameron) a do vedení přicházejí noví lidé, kteří mají Velkou Británii dovést k volbám. 338 00:33:06,462 --> 00:33:12,574 Odcházejí všichni, včetně vlády, která přijala toto rozhodnutí. 339 00:33:12,694 --> 00:33:18,816 V září bude nová vláda. Opět v ní bude žena, což je také zajímavé. 340 00:33:20,418 --> 00:33:26,396 A nová vláda může mít na tu petici jiný názor. 341 00:33:26,970 --> 00:33:34,471 A to tím spíše budou-li nálady ve společnosti jiné a oni jiné budou. 342 00:33:35,023 --> 00:33:39,884 Ve Velké Británii začali vydávat noviny pro protivníky Brexitu. 343 00:33:40,799 --> 00:33:44,710 Tam hezky vysvětlí, proč je nutné v EU zůstat. 344 00:33:45,933 --> 00:33:52,093 Probíhá tam systematická informační práce na přeladění společnosti, 345 00:33:52,213 --> 00:33:56,544 aby v potřebném okamžiku měli všichni to správné smýšlení. 346 00:33:56,664 --> 00:34:06,714 Až skončí hlavní část procesu přenosu centra koncentrace řízení z Velké Británie, 347 00:34:07,578 --> 00:34:16,629 až bude světová inflační bublina snížena natolik, aby bylo možné dále manévrovat... 348 00:34:16,749 --> 00:34:23,419 A to nejdůležitější! Až bude možné přistoupit k novému přebudování Evropy na jiných základech, 349 00:34:23,539 --> 00:34:28,697 protože ta plánovaná sestava EU by nebyla životaschopná. 350 00:34:28,817 --> 00:34:38,021 Byla totiž připravována na masový příval cizojazyčného obyvatelstva jiné rasy, 351 00:34:38,141 --> 00:34:45,453 na smetení národních států a vytvoření nových národů a států na evropském území. 352 00:34:45,573 --> 00:34:52,372 Takto to bylo v plánu, jenže ten úkol byl odsunut, byl odsunut do budoucna. 353 00:34:52,492 --> 00:34:56,617 Teď je nutné to řízení nějakým způsobem stabilizovat. 354 00:34:56,737 --> 00:35:03,372 Proto teď bylo rozhodnuto přebudovat celou EU 355 00:35:03,492 --> 00:35:14,056 a začalo se mluvit o jakémsi novém superstátu, který nechá ve štychu nové členy EU... 356 00:35:15,290 --> 00:35:19,611 Nové členy EU a NATO. 357 00:35:19,731 --> 00:35:25,581 Sešli se v šestici, na něčem se dohodli a ostatní v souladu s pravidlem: 358 00:35:25,701 --> 00:35:29,618 Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá si jsou rovnější... 359 00:35:29,738 --> 00:35:34,027 To všechno je připravováno s ohledem na vytvoření nové EU. 360 00:35:34,147 --> 00:35:38,587 Jsou vznášeny vědomě nepřijatelné požadavky, 361 00:35:38,707 --> 00:35:46,516 a potom se jakoby v diskusi o problému celé obyvatelstvo společně s řídícími strukturami 362 00:35:46,636 --> 00:35:52,347 shodne na nějaké předem plánované kompromisní variantě. Tam to všechno míří. 363 00:35:52,467 --> 00:35:56,423 A vůbec ne k tomu, že se někdo někde pokouší něco zničit. 364 00:35:56,543 --> 00:35:58,844 Je nutné pochopit jednoduchou věc. 365 00:35:58,964 --> 00:36:07,506 Kapitalismus vždy znamená vnější expanzi. Je nutné se zmocnit cizích zdrojů, cizích trhů. 366 00:36:07,626 --> 00:36:09,927 Jak výrobních, tak i odbytových. 367 00:36:10,047 --> 00:36:21,062 Dovedete si představit, co to teď pro EU znamená svíjet se na území, kde nejsou zdroje, 368 00:36:21,182 --> 00:36:26,240 a kde ani není možnost vyvíjet nátlak na své sousedy? 369 00:36:26,360 --> 00:36:32,076 EU je teď silná pouze díky tomu, že spolkla nové členy. 370 00:36:32,196 --> 00:36:36,886 A že by se vzdali této zdrojové základny? Kdo by si to lajznul? 371 00:36:37,400 --> 00:36:47,283 To jsou všechno hrátky pro ty analytiky, kteří u nás vystupují v televizi a nic nechápou. 372 00:36:47,403 --> 00:36:50,913 Já se jenom divím. Kolik času už uplynulo. 373 00:36:51,033 --> 00:36:54,465 Uvidí to až za Sto dnů, nebo až jim to přímo oznámí: 374 00:36:54,585 --> 00:37:00,358 "Pánové, vždyť se jednalo o banální scénář Waterloo. Převezli vás!" 375 00:37:00,478 --> 00:37:09,071 Tenkrát byl ten scénář rozložený od roku 1804 do 1830, kde ústředním bodem pro nás bylo Waterloo, 376 00:37:09,191 --> 00:37:15,983 v roce 15, 1815, teď bude všechno probíhat daleko rychleji, ale podstata zůstává stejná! 377 00:37:16,103 --> 00:37:19,941 Jednotná Evropská unie na úkor ruských zdrojů. 378 00:37:23,137 --> 00:37:28,820 Váš komentář v souvislosti se summitem NATO v rodišti Varšavské smlouvy. 379 00:37:28,940 --> 00:37:36,785 To byla jedna z nejzajímavějších událostí, kterou naši analytici také zcela opominuli... 380 00:37:38,003 --> 00:37:47,389 Rozmýšlejí: "Ó, budou mít jednotnou rozvědku, ó bude tam kybernetický prostor, bude tam to, bude tam ono..." 381 00:37:47,509 --> 00:37:51,517 A nevidí to hlavní a dokonce ani v případě, že přímo o něm mluví, 382 00:37:51,637 --> 00:37:57,156 neboť vše bylo organizováno kvůli jednomu bodu, kvůli jednomu! 383 00:37:57,276 --> 00:38:01,833 Všechno ostatní na něm visí jak oblečení na háčku od věšáku. 384 00:38:01,953 --> 00:38:07,850 A jestli i někdo ten háček vidí, tak absolutně nesprávně vyhodnocuje, co na něm bude viset. 385 00:38:07,970 --> 00:38:09,426 Co je to tedy za háček, 386 00:38:09,546 --> 00:38:12,042 kterému se tak vysmáli? 387 00:38:12,162 --> 00:38:17,311 Prý copak nás mohou ohrozit nějaké čtyři batalióny, které chtějí rozmístit v Pobaltí? 388 00:38:17,431 --> 00:38:20,243 Cha, cha, chi, chi. Tím nás chtějí zastrašit? 389 00:38:20,363 --> 00:38:26,926 A další analytici říkají. To je špatný přístup. Čtyři bataliony nejsou žádná sranda. 390 00:38:27,046 --> 00:38:34,650 Na základě těchto čtyřech základen mohou postavit útočné základny, odkud budou moci zaútočit na Rusko. 391 00:38:36,092 --> 00:38:41,075 Já poslouchám tyto analytiky a nechápu. Na jakou válku se to vlastně připravujete? 392 00:38:41,195 --> 00:38:47,968 Už jste někdy vůbec slyšeli něco o síťově-centrických válkách (network-centric warfare), hybridních válkách? 393 00:38:48,088 --> 00:38:49,983 Jaká válka teď probíhá? 394 00:38:50,103 --> 00:38:54,145 Proč se připravujete na válku, jaké se vedly ve 20. století? 395 00:38:54,265 --> 00:39:01,316 Přestože zdrojově je teď, když to vezmeme souhrnně a z množstevního hlediska 396 00:39:01,436 --> 00:39:09,512 EU osmkrát silnější než Rusko a NATO šestnáctkrát, 397 00:39:09,632 --> 00:39:11,560 tak to nic nerozhoduje. 398 00:39:11,680 --> 00:39:17,231 Otázka je v tom, že je nutné chápat, jak jsou ty zdroje rozloženy a kde jsou umístěny. 399 00:39:17,351 --> 00:39:25,413 Copak Afghánistán a Irák nejsou pro NATO žádnou zátěží? Nikoho tam nemají, žádné své zdroje? 400 00:39:25,533 --> 00:39:40,241 A co Jugoslávie? Ta je nezaměstnává? A co ostatní směry? Třeba Afrika, Maghreb? 401 00:39:40,361 --> 00:39:46,079 Oni jsou roztažení. Kolik zdrojů tedy dokážou vyčlenit, a jakým způsobem? 402 00:39:48,433 --> 00:39:53,570 Jaké kvality by mohla být tato jejich technika? To je velice, opravdu velice důležité. 403 00:39:53,690 --> 00:39:58,334 Nejsou připraveni. I kdyby zkoncentrovali nějaké útočné uskupení. 404 00:39:58,454 --> 00:40:00,358 Ať ho zkoncentrují. 405 00:40:00,478 --> 00:40:06,411 Ale to, co nevědí naši analytici analyzující tuto událost, 406 00:40:06,531 --> 00:40:12,760 kteří se tak bojí, že by tam mohlo být útočné uskupení, vědí analytici pracující pro globální řízení. 407 00:40:12,880 --> 00:40:17,524 A dokonce i ti, co pracují pro nadnárodní řízení zosobněné USA a blokem NATO. 408 00:40:17,644 --> 00:40:21,907 Ti si překrásně uvědomují jednoduchou věc, 409 00:40:22,193 --> 00:40:27,482 že válku proti Rusku je možné vést pouze na způsob irácké varianty. 410 00:40:28,303 --> 00:40:34,089 Tedy jako když zaútočili na Irák a do Bagdádu mohli vejít pouze z toho důvodu, 411 00:40:34,209 --> 00:40:38,147 že generálové odešli, armáda zmizela a všichni se rozutekli. 412 00:40:38,267 --> 00:40:43,026 Ale v Rusku je irácká varianta principiálně nemožná. 413 00:40:43,417 --> 00:40:48,877 Rusko celá staletí předvádí jednu a tu samou věc. 414 00:40:48,997 --> 00:40:56,076 Když armádu opustí generálové, tak armáda bojuje sama a vítězí! 415 00:40:56,196 --> 00:41:00,917 Třeba v bitvě u Gross-Jägersdorfu armáda vyhrála bez velitele. 416 00:41:01,037 --> 00:41:06,330 A jenom proto jsme tam přišli o vítězství. Samotná armáda to ustála a protivníka porazila. 417 00:41:06,450 --> 00:41:09,423 A co nám ukazují další příklady? 418 00:41:09,543 --> 00:41:21,673 Rozsáhlé vojenské spiknutí generality v SSSR. Armáda byla ponechána sama sobě, ale vojáci bojovali! 419 00:41:21,793 --> 00:41:26,331 Kapitáni, majoři přebírali velení jednotek a bránili se! 420 00:41:26,451 --> 00:41:31,701 Vojáci bránili úseky, kde se právě nacházeli. 421 00:41:31,821 --> 00:41:38,706 Za této situace. Ať umístí NATO v Pobaltí jakkoliv velké uskupení, 422 00:41:38,826 --> 00:41:44,793 tak ti z Pobaltí nejen že do Moskvy nedojdou, ale už do Petrohradu se dokutálejí jen jejich kovové zbytky, 423 00:41:44,913 --> 00:41:51,573 protože ty neshoří, ty ruští vojáci nespálí, a bude tak co dát do šrotu. 424 00:41:51,693 --> 00:41:54,552 To prorazit nedokážou. 425 00:41:55,326 --> 00:41:57,656 Ani při vší té zradě. 426 00:41:57,776 --> 00:42:01,016 Další jejich úkol. Kolikrát jsem o tom už mluvil. 427 00:42:01,136 --> 00:42:08,902 Oni potřebují absolutní zradu ruských zájmů a prvním rozsáhlým úderem zničit vojenskou infrastrukturu 428 00:42:09,022 --> 00:42:17,962 a ve druhém kroku díky zradě elit zorganizovat převzetí klíčových řídících bodů v Rusku. 429 00:42:18,082 --> 00:42:26,030 Kam by se dostali vzdušnou cestou pomocí výsadků. 430 00:42:26,728 --> 00:42:32,207 To je oč tu jde. Jenom taková válka je proti Rusku možná, zradí-li elity. 431 00:42:32,327 --> 00:42:38,652 A pokud tedy nic nehrozí... Já jsem právě dokázal, že ty čtyři bataliony nás nemůžou vystrašit, 432 00:42:38,772 --> 00:42:43,063 a dokonce ani koncentrace nějakých úderných uskupení nás neohrozí. 433 00:42:43,183 --> 00:42:47,645 Proč tedy tvrdím, že je to to hlavní a nejdůležitější? 434 00:42:49,327 --> 00:42:58,358 Jedním z úkolů, o kterém se sice zmínili, ale nijakou zvláštní pozornost mu nevěnovali, 435 00:42:58,478 --> 00:43:03,227 byl závazný požadavek pro státy NATO, aby nepoužívaly ruské zbraně. 436 00:43:03,347 --> 00:43:10,340 Tedy stoprocentní přechod na normy NATO, aby všechny samopaly a kulomety byly čistě NATOvské. 437 00:43:10,460 --> 00:43:15,352 Aby tanky byly čistě NATOvské, aby se u nich nevyskytovaly žádné T-72, 438 00:43:15,472 --> 00:43:17,262 ale jenom Abramsy a Leopardy. 439 00:43:17,382 --> 00:43:23,257 To je velice závažné. Už jsem o tom mluvil. Obchod se zbraněmi není jenom o obchodu. 440 00:43:23,377 --> 00:43:27,029 Jedná se o uplatňování globální politiky, či minimálně té vnější, 441 00:43:27,149 --> 00:43:34,876 neboť volba zbraní je volbou politické linie daného státu v dlouhodobé perspektivě. 442 00:43:34,996 --> 00:43:42,095 Proč to dříve nebyla povinnost? Vždy to tedy bylo přání, aby v míře svých možností ty zbraně postupně nahrazovali. 443 00:43:42,215 --> 00:43:44,520 Ale proč je to teď tak tvrdým požadavkem? 444 00:43:44,640 --> 00:43:48,797 Protože teď Rusko obnovuje svoji suverenitu. 445 00:43:49,475 --> 00:43:59,872 A existence zbraní, našich zbraní, umožňuje na úrovni 6. priority vést - ne vojnu - ale dialog! 446 00:43:59,992 --> 00:44:09,502 Který by mohl ... jak bych to, znehodnocovat, deaktivovat vojenský potenciál bloku NATO. 447 00:44:09,622 --> 00:44:15,147 Proto je to teď povinný a nekompromisní požadavek. 448 00:44:15,267 --> 00:44:24,490 Zbavit se veškerých ruských zbraní, všech vazeb na ruský vojensko-průmyslový komplex a ruský stát. 449 00:44:25,397 --> 00:44:34,061 A přece jen, proč jsou ty čtyři batalióny tak důležité, že o tom mluvím? 450 00:44:35,194 --> 00:44:44,598 Už jsem říkal, že mnozí naši analytici jsou ten případ, které historie ničemu neučí. 451 00:44:45,421 --> 00:44:54,133 Když začala ta vojenská kampaň na Ukrajině, tak jsem říkal jednu frázi, 452 00:44:54,253 --> 00:44:59,724 které asi naši analytici vůbec nevěnovali pozornost. 453 00:44:59,844 --> 00:45:05,520 Proč o tom mluvím? Vůbec nemám na mysli, že by se na mne museli odvolávat. 454 00:45:05,640 --> 00:45:15,086 To je mi jedno, ale zpracujte tu situaci a připravte ji informačně, aby na ni řídící struktury byly připraveny. 455 00:45:15,206 --> 00:45:22,381 Naši analytici celé ty dva roky tu situaci ignorovali, jednoduše ji zazdili. 456 00:45:22,501 --> 00:45:24,233 A o čem jsem mluvil? 457 00:45:24,353 --> 00:45:34,219 Že vstup ruské armády na území Donbasu může být podmíněn pouze jedním faktorem. 458 00:45:34,339 --> 00:45:40,320 Budou-li muset zabránit vstupu vojsk NATO na ukrajinské území. 459 00:45:40,440 --> 00:45:46,421 Protože ta armáda, která tam vstoupí jako první, ta se tam etabluje. 460 00:45:46,541 --> 00:45:51,244 Na Ukrajině se teď tato parita jakoby kolébá sem a tam. 461 00:45:51,364 --> 00:46:00,456 A Oděsa byla určena k vytvoření vojenské základny NATO a přesněji USA. 462 00:46:00,576 --> 00:46:11,232 Minulý týden bylo z Kalifornie v USA přesunuto 300 kusů obrněné techniky včetně tanků do Rumunska. 463 00:46:11,352 --> 00:46:16,972 To bylo realizováno v rámci této strategie. Ty měly posílit tu základnu, 464 00:46:17,092 --> 00:46:25,469 která měla být vytvořena 2. května 2016, čemuž se doslova jen o vlásek podařilo zabránit. 465 00:46:25,589 --> 00:46:27,771 Aby k tomu nedošlo. 466 00:46:27,891 --> 00:46:34,621 To chtěli... A za to musíme velmi poděkovat všem aktivistům v Moldavsku, 467 00:46:34,741 --> 00:46:41,793 ať už eurointegrátorům či euroskeptikům, kteří zastavili ty pochodující kolony USA, 468 00:46:41,913 --> 00:46:45,063 když se z Rumunska přesunovaly do Moldavska. 469 00:46:45,183 --> 00:46:48,882 Oni je zastavili a v mnohém tak napomohli tyto plány zmařit. 470 00:46:49,002 --> 00:46:54,402 Těch parametrů tam bylo více, ale převážně díky tomuto parametru, 471 00:46:54,522 --> 00:46:58,411 se nepovedlo realizovat vojenský pochod z Moldavska do Oděsy, 472 00:46:58,531 --> 00:47:01,395 obsadit ji a vytvořit tam vojenskou základnu. 473 00:47:01,515 --> 00:47:07,792 A na základě tohoto scénáře, protože všechny přece nebudete... Už byly najaty i lodě, 474 00:47:07,912 --> 00:47:14,323 byl připraven přesun techniky, bylo organizováno přerozdělení potravin vojákům, 475 00:47:14,443 --> 00:47:18,986 a mnohé další, všechno bylo prostě již připraveno a zastavit se to úplně nedalo. 476 00:47:19,106 --> 00:47:23,021 Tak provedli nějaké manévry, cvičení, ale to už je jiná... 477 00:47:24,458 --> 00:47:31,806 Vstup ruské armády na Donbas je tedy možný pouze z toho důvodu, aby se zabránilo vstupu vojsk NATO. 478 00:47:31,926 --> 00:47:37,273 A co to tedy má být, ty čtyři batalióny? 479 00:47:37,393 --> 00:47:44,727 Mnozí naši analytici prostě opomíjejí historii Sovětského svazu. 480 00:47:44,847 --> 00:47:50,460 Jak začala integrace pobaltských států, které nikdy v historii neexistovaly 481 00:47:50,580 --> 00:47:53,766 a vůbec to nebyli bolševici, kteří by je vytvořili. 482 00:47:53,886 --> 00:47:59,976 Jak se nás neustále snaží přesvědčit nepřátelé Ruska o tom dělení, že to byla práce bolševiků. 483 00:48:00,096 --> 00:48:03,882 Dnes je už možné o tom mluvit, protože všichni si velmi dobře uvědomují 484 00:48:04,002 --> 00:48:10,583 rozdíl mezi činností Stalina a menševiků, trockistů, se kterými neustále bojoval, 485 00:48:10,703 --> 00:48:15,876 a které až ve 30. letech začal odstraňovat. To oni do té doby Sovětský svaz reálně řídili. 486 00:48:17,917 --> 00:48:23,438 Takže jak došlo k reintegraci těchto území do sestavy SSSR? 487 00:48:23,558 --> 00:48:35,388 Pobaltské státy se obrátily na SSSR a SSSR na těchto územích vytvořil své vojenské základny. 488 00:48:38,095 --> 00:48:40,692 Chápete tedy tu situaci? 489 00:48:41,478 --> 00:48:49,968 Dnes mluvíme o tom, že se Rusko obrozuje, že v ruském světě získává své místo, 490 00:48:50,088 --> 00:48:59,964 a pro nadnárodní řízení, aby nepřipustilo obrození Ruska, je principiálně důležité, 491 00:49:00,084 --> 00:49:04,957 aby vstoupilo do hranic ruského světa pomocí takových mechanizmů, 492 00:49:05,077 --> 00:49:11,068 které by bylo mimořádně těžké vyřešit politickou cestou. 493 00:49:11,188 --> 00:49:14,600 A tím mechanismem je vytvoření vojenských základen! 494 00:49:14,720 --> 00:49:21,093 Koho to zajímá, ten by se měl podívat na existenci základny Guantanámo na Kubě! 495 00:49:21,213 --> 00:49:29,727 A v dané situaci je třeba chápat, že to odhalení památné desky Mannerheimovi 496 00:49:29,847 --> 00:49:40,053 mělo jeden jediný provokační cíl, vytvořit nezbytné informační pole uvnitř Ruska, 497 00:49:40,173 --> 00:49:47,705 před návštěvou a v době Putinovy návštěvy ve Finsku, aby Finsku zajistili... 498 00:49:48,782 --> 00:49:55,657 To nezbytné informační pole v Rusku mělo Finsku umožnit manévr, 499 00:49:55,777 --> 00:50:01,004 jeho vstoupení do NATO a zrušení jeho neutrálního statutu. 500 00:50:01,124 --> 00:50:05,655 To byl důvod, proč vyvěšovali tu desku a rozviřovali ten skandál, ti bělogvardějci, 501 00:50:05,775 --> 00:50:09,159 kteří tak obdivují kozáky Krasnova a Škura, 502 00:50:09,279 --> 00:50:14,447 kteří svými šavlemi vraždili ženy a děti jen tak pro zábavu, 503 00:50:14,567 --> 00:50:18,693 a potom je házeli do studen, jediných zásobáren vody 504 00:50:18,813 --> 00:50:23,699 a chechtali se při odchodu: "Jen si dejte, jen pijte." 505 00:50:23,819 --> 00:50:29,046 Proč vy, kteří tak obdivujete podobné sadisty bojující na straně Hitlera, 506 00:50:29,166 --> 00:50:37,243 se najednou tak pohoršujete nad člověkem, který prý, to říkám za sebe, který prý... 507 00:50:37,363 --> 00:50:44,486 Když oni tvrdí, že se účastnil genocidy a blokády Leningradu, tak jak to podávají... 508 00:50:45,305 --> 00:50:50,719 Tak co vám na něm vadí, přece by to měl být váš hrdina, tak proč ten skandál? 509 00:50:50,839 --> 00:50:53,229 Tak už si to jednou srovnejte. 510 00:50:53,349 --> 00:50:58,795 Bylo to podniknuto speciálně, a mělo se to dotknout toho nejbolavějšího místa, Leningradu. 511 00:50:58,915 --> 00:51:02,818 Protože těch 900 dnů blokády Leningradu není jenom pro Leningrad, 512 00:51:02,938 --> 00:51:07,401 ale pro celou zemi, velmi bolavé místo, nepředstavitelná bolest. 513 00:51:07,521 --> 00:51:13,744 A využít tuto bolest k vytvoření informačního pole, aby ve Finsku mohli začít vykřikovat: 514 00:51:13,864 --> 00:51:17,972 "My se musíme před těmi Rusy začít bránit. Musíme vstoupit do NATO!" 515 00:51:18,092 --> 00:51:22,201 To byl dáreček pro Putina před jeho návštěvou. 516 00:51:24,260 --> 00:51:28,434 Takže ta otázka... Vracíme se opět do Pobaltí. 517 00:51:28,554 --> 00:51:32,636 Copak ty základny v Pobaltí mají být jen tak pro nic za nic? 518 00:51:32,756 --> 00:51:36,168 Vůbec ne. Co se teď děje v Pobaltí? 519 00:51:36,288 --> 00:51:39,415 Dochází tam k depopulaci původního obyvatelstva. 520 00:51:39,535 --> 00:51:50,245 Existují plány a dokonce i první akty nahrazení tohoto obyvatelstva jiným, které se má přistěhovat 521 00:51:50,365 --> 00:51:54,023 z Blízkého východu a Afriky. 522 00:51:54,143 --> 00:52:03,776 Tím chtějí toto území vytrhnout z ruského světa, to tento úkol řešil summit NATO ve Varšavě. 523 00:52:03,896 --> 00:52:09,205 "Vy jste vytvořili Varšavskou smlouvu, abyste se před námi bránili, 524 00:52:09,325 --> 00:52:15,247 abyste zachovali ruský svět, abyste uchovali normální lidské vztahy 525 00:52:15,367 --> 00:52:19,776 a v celém světě zachovali všechny národy a jejich kulturu, 526 00:52:19,896 --> 00:52:28,833 a my vám teď symbolicky ukazujeme: Dostali jsme se na vaše území a žádná další Varšavská smlouva nebude! 527 00:52:28,953 --> 00:52:32,393 Bude jenom naše okupační administrativa!" 528 00:52:32,513 --> 00:52:35,789 O tom to je, to se tam řeší. 529 00:52:35,909 --> 00:52:41,054 A ti analytici jsou opět slepí a nic nevidí. 530 00:52:41,174 --> 00:52:48,256 Okolo Brexitu je ta situace složitá, ale v tomto případě stačí vzít si učebnice dějin a přečít si, jak to bylo. 531 00:52:48,376 --> 00:52:55,799 Vojenské základny, reintegrace stalinských území do sestavy SSSR, Ruska. 532 00:52:55,919 --> 00:52:58,595 Co je na tom tak složitého? 533 00:52:59,250 --> 00:53:04,051 Neumíte číst? Dokud vám to někdo nestrčí pod nos? 534 00:53:04,910 --> 00:53:09,155 Taková je ta situace okolo toho summitu ve Varšavě. 535 00:53:09,275 --> 00:53:13,722 A všechno to ostatní, kyberprostor, je jen doplňkem. 536 00:53:13,842 --> 00:53:19,254 Je to stejné jako s tím... Transtichooceánským partnerstvím 537 00:53:20,754 --> 00:53:24,334 Prý teď budou mít USA potíže s tím Brexitem. 538 00:53:24,454 --> 00:53:31,441 Nevidí to klíčové, že dochází k přenosu centra koncentrace řízení z Velké Británie do Číny. 539 00:53:31,561 --> 00:53:35,410 Stejné je to tady, pro stromy nevidí les. 540 00:53:36,201 --> 00:53:42,366 To my budeme muset ten problém řešit. Problém zachování Estonců, Lotyšů, Litevců, 541 00:53:42,486 --> 00:53:47,004 problém zachování jejich kulturní identity. 542 00:53:47,508 --> 00:53:51,791 A aby tomu zabránili, tak tam zakládají vojenské základny. 543 00:53:52,214 --> 00:53:56,251 My prostě můžeme nad tím mávnout rukou a hotovo, 544 00:53:56,371 --> 00:54:00,998 a potom to vyřešit úplně jinak. I taková varianta je možná. 545 00:54:01,118 --> 00:54:11,815 Ale osobně já bych si přál, aby dále existovali Estonci, Lotyši i Litevci a žili v místech, kde žili odjakživa. 546 00:54:11,935 --> 00:54:15,225 Aby se neproměnili v jakousi diasporu. 547 00:54:17,339 --> 00:54:23,341 Natalie Lazarenková prosí okomentovat návštěvu Kerryho a Nulandové na Ukrajině. 548 00:54:23,461 --> 00:54:30,461 Kerry přiletěl společně s Nulandovou, aby dohlídnul na to, co opět vyvede státní elita USA? 549 00:54:32,002 --> 00:54:42,724 Ne, Kerry je zástupcem globální elity, globalistů a Nulandová zase státní elity. 550 00:54:42,844 --> 00:54:47,675 A v daném případě je možné to vyložit, jako panička přiletěla se svým psíkem, 551 00:54:47,795 --> 00:54:51,112 tedy Kerry s Nulandovou, v tomto pořadí dáma s psíkem. 552 00:54:51,232 --> 00:54:58,519 Nulandová zde nemůže hrát své hry z jednoho jednoduchého důvodu, 553 00:54:58,639 --> 00:55:05,161 že vedle ní se nachází šéf, který realizuje více nízkofrekvenční řízení, 554 00:55:05,281 --> 00:55:14,164 souhrnnější, nadřazenější řízení ve vztahu k řízení, které Nulandová realizuje ve vztahu k Ukrajině 555 00:55:14,284 --> 00:55:17,901 jako představitelka státní elity. 556 00:55:19,797 --> 00:55:26,235 Teď dochází na Ukrajině k velice složitým manévrům, o čemž jsem již nejednou mluvil. 557 00:55:26,355 --> 00:55:37,461 V průběhu roku musí zcela zdiskreditovat současnou ukrajinskou vládu a dostat k řízení Savčenkovou. 558 00:55:42,057 --> 00:55:45,086 Potom povstanou silové struktury: 559 00:55:45,206 --> 00:55:51,497 Dokdy budeme kvůli nějakým zájmům oligarchů a dalších umírat v okopech v boji proti separatistům? 560 00:55:51,617 --> 00:55:55,247 Je třeba ustavit normální vládu." 561 00:55:55,367 --> 00:56:00,035 Ti lidé, kteří ještě zbyli v policejních strukturách, se začnou ptát: 562 00:56:00,155 --> 00:56:04,536 "Jak dlouho ještě bude trvat ta anarchie těch policistek, 563 00:56:04,656 --> 00:56:07,701 které nemohou udržet dokonce ani již zadrženého zločince, 564 00:56:07,821 --> 00:56:13,451 kterého jim svázaného strčili přímo do policejního auta. I toho nechají utéci." 565 00:56:13,571 --> 00:56:16,051 Lidé chytili a svázali zločince. 566 00:56:16,171 --> 00:56:20,575 Předali ho policii, která ho nechala utéci přímo ze svého auta, svázaného zločince! 567 00:56:20,695 --> 00:56:22,819 "Jak dlouho to ještě bude trvat?" 568 00:56:22,939 --> 00:56:26,975 Takže je třeba provést tento velice složitý manévr. 569 00:56:27,095 --> 00:56:32,492 Je třeba říci, že do okamžiku svržení současné kyjevské bandy, 570 00:56:32,612 --> 00:56:39,869 a do okamžiku svržení "Savčenkové", v uvozovkách, protože sama Savčenková je nula, 571 00:56:39,989 --> 00:56:43,683 a je možné to v případě potřeby realizovat i jinak. 572 00:56:43,803 --> 00:56:49,418 Savčenková má za úkol vyostřit situaci a svoji roli hraje celkem dobře. 573 00:56:49,538 --> 00:56:54,667 Tak do té doby se cíle Ruska a Evropy s ohledem na Ukrajinu shodují. 574 00:56:54,787 --> 00:56:59,404 My potřebujeme obnovit legitimní vládu v osobě Janukoviče a Evropa také potřebuje 575 00:56:59,524 --> 00:57:04,119 obnovit legitimní vládu prostřednictvím Janukoviče, ale potom se již naše cíle rozcházejí. 576 00:57:04,239 --> 00:57:09,256 Evropa chce dostat zbytek Ukrajiny kromě Donbasu pod své řízení, 577 00:57:09,376 --> 00:57:14,298 aby si uchovala banderovskou líheň a poštvala nakonec Ukrajinu proti Rusku. 578 00:57:14,418 --> 00:57:22,013 A my zase chceme, aby Ukrajina byla jednotná a celistvá, a banderovská líheň byla jako jev zlikvidována. 579 00:57:22,133 --> 00:57:24,644 Aby úplně zmizela. 580 00:57:24,764 --> 00:57:30,035 Abychom však tuto variantu dokázali realizovat, musíme na ni být připraveni. 581 00:57:30,155 --> 00:57:35,044 A já dnes v této věci nevidím žádný pokrok. 582 00:57:35,164 --> 00:57:39,431 Někdo namítne. Jde přece o vnitřní dohody. Ne! 583 00:57:39,551 --> 00:57:46,339 Řízení je proces informační a pro realizaci nějakého řídícího manévru musí být vytvořeno určité informační pole. 584 00:57:46,459 --> 00:57:51,358 A opět narážíme na to, že nemáme žádné naše Financial Times. 585 00:57:51,478 --> 00:57:53,399 Nemáme New York Times. 586 00:57:53,519 --> 00:57:57,236 A naši analytici, kteří kočují z jedné politické talkshow do druhé, 587 00:57:57,356 --> 00:58:01,099 melou o všem možném kromě toho, co je opravdu důležité. 588 00:58:01,219 --> 00:58:07,782 Sedí v tom svém pískovišti geopolitiky a tetelí se štěstím, že jim strýček dal hračku na hraní. 589 00:58:07,902 --> 00:58:12,580 Nechal je stavět domečky, které se zhroutí, jakmile písek dost vyschne. 590 00:58:12,700 --> 00:58:20,917 Není vytvářena ta informační základna, která je potřebná a navíc ještě nastoupila doba dovolených. 591 00:58:21,037 --> 00:58:24,857 A potom říkají, že srpen je měsícem katastrof. 592 00:58:24,977 --> 00:58:35,257 Je jasné, že musí být měsícem katastrof, když je přerušeno alespoň nějaké systematické informování společnosti. 593 00:58:35,377 --> 00:58:41,379 Všechny analytické programy tak nějak systematicky uvádí informace do pořádku 594 00:58:41,499 --> 00:58:45,307 a lidem jsou předkládány již v hotové podobě. 595 00:58:45,427 --> 00:58:52,652 Takže si dokáží průběžně vytvářet nějakou představu, a na tom se dá již vybudovat nějaké řízení, 596 00:58:52,772 --> 00:58:54,485 to svoje, bezstrukturní. 597 00:58:54,605 --> 00:58:59,320 Když to tak není a lidé se zabývají pouze svými věcmi, nebo dokonce odjedou na dovolenou, 598 00:58:59,440 --> 00:59:03,445 tak zůstává samotný proces řízení ukrytý před očima veřejnosti. 599 00:59:03,565 --> 00:59:07,199 Zůstává ukrytý, přestože o něm média ve svých zprávách informují. 600 00:59:07,319 --> 00:59:14,696 A když je potom v srpnu daný projekt realizován, ten připravovaný v utajení, přestože otevřeně, 601 00:59:14,816 --> 00:59:17,937 tak vzdychají, že je to měsíc katastrof. 602 00:59:18,057 --> 00:59:24,310 Dívejte se na zprávy a nebude měsícem katastrof, protože informačně je to pole připravováno! 603 00:59:24,430 --> 00:59:26,766 A potom teprve dojde na realizaci. 604 00:59:30,804 --> 00:59:37,613 Musíme být připraveni na ten okamžik, kdy bude nutné obnovit na Ukrajině legitimní vládu. 605 00:59:37,733 --> 00:59:48,199 Aby celou tu věci zmařila, musí státní elita USA rozpoutat válku. 606 00:59:48,319 --> 00:59:57,435 Proto teď musí destabilizovat situaci na Ukrajině ve větší míře, 607 00:59:57,555 --> 01:00:03,778 než by to bylo nutné pro likvidaci jejích státních pilířů, musí Ukrajinu změnit v divoké pole. 608 01:00:03,898 --> 01:00:09,201 Je potřebná totální válka v tom rozsahu, v jakém je možné ji rozpoutat, 609 01:00:09,321 --> 01:00:12,696 dokud jsou ukrajinské jednotky seskupené. 610 01:00:12,816 --> 01:00:23,665 Státní elita musí využít skutečnost, že je nutné periodicky snižovat tlak v kotli. 611 01:00:23,785 --> 01:00:32,004 A poslední útok v Debalcevu, když byl zabit ten operní zpěvák, narkoman, 612 01:00:32,124 --> 01:00:34,771 a drogový dealer Slipak, 613 01:00:34,891 --> 01:00:39,096 s přezdívkou Mif podle drogy a ne podle Mefistofela. 614 01:00:41,171 --> 01:00:44,943 Tak to byl ten případ odpouštění přetlaku. 615 01:00:45,063 --> 01:00:50,992 Vybíjení napětí systému směrem k LLR. 616 01:00:51,112 --> 01:00:52,313 Nic víc. 617 01:00:52,433 --> 01:01:02,542 Státní elita to ale chce proměnit v totální válku, a zde je taková určitá bariéra. 618 01:01:03,938 --> 01:01:11,289 Kerry proto přiletěl řešit určitý úkol, aby státní elita příliš... 619 01:01:11,409 --> 01:01:15,835 Myslím tím tu ukrajinskou. Jaká je to kvalitka, všichni velmi dobře víme. 620 01:01:15,955 --> 01:01:19,097 Nicméně Kerry musí pracovat s tím, co je k dispozici, 621 01:01:19,217 --> 01:01:23,457 aby v tom procesu pokračovali, což dělají. 622 01:01:23,577 --> 01:01:30,055 Existuje takové video Taťány Munťan, ukrajinské advokátky, 623 01:01:30,175 --> 01:01:35,601 kde velmi dobře popisuje likvidaci ukrajinské státnosti, a jak je to všechno připravováno. 624 01:01:35,721 --> 01:01:42,544 Ona sice nechápe, o čem mluví, ale když se na to podíváte z nadnárodní úrovně, je to zcela očividné. 625 01:01:44,064 --> 01:01:47,424 A k čemu došlo na Ukrajině? 626 01:01:47,544 --> 01:01:49,907 Dochází tam k maření Minských dohod. 627 01:01:50,027 --> 01:01:56,751 Já vůbec nevycházím z údivu. Minské dohody nejvíce vadí USA, 628 01:01:56,871 --> 01:02:00,828 tedy těm, kteří jsou z podstaty věci proti Rusku a patriotům! 629 01:02:00,948 --> 01:02:05,313 Tedy těm, kteří jsou jakoby pro Rusko. Tak těm jsou Minské dohody přímo trnem v patě. 630 01:02:05,433 --> 01:02:09,118 A proč? Protože Minské dohody jsou jediným způsobem, 631 01:02:09,238 --> 01:02:15,962 jak udržet Ukrajinu celistvou a zlikvidovat banderovskou líheň, 632 01:02:16,082 --> 01:02:17,960 a jak tam zabránit válce. 633 01:02:18,080 --> 01:02:24,088 Totální válce, která by se přelila ve 3. světovou válku. 634 01:02:27,377 --> 01:02:35,438 Rada přijala další zákon, který prý má být součástí realizace Minských dohod, 635 01:02:38,466 --> 01:02:47,305 o amnestii účastníků bojových akcí na jihovýchodě Ukrajiny, na Donbasu. 636 01:02:47,425 --> 01:02:53,375 A na koho se ta amnestie vztahuje? Pouze na účastníky ATO, "Protiteroristické" akce! 637 01:02:53,495 --> 01:02:59,472 Není důležité, zda loupili, znásilňovali... Jeden z poslanců opozičního bloku namítal: 638 01:02:59,592 --> 01:03:04,437 "Cožpak nechápete, že takto Ukrajinu sami ničíte? 639 01:03:04,557 --> 01:03:10,711 Stačí tedy, když prohlásíte, že jste ukrajinský patriot a můžete loupit, znásilňovat a zabíjet? 640 01:03:10,831 --> 01:03:16,085 Jaký rámec to dáváte celé ideji ukrajinského patriotismu? Loupení, násilí a vraždění! 641 01:03:16,205 --> 01:03:19,413 Nebo přece jen má Ukrajina nějakou svou ideu?" 642 01:03:19,533 --> 01:03:23,708 Ovšem ihned k němu přistoupil "veterán ATO" a zavřel mu hubu. 643 01:03:23,828 --> 01:03:28,606 Napřed mu ohnul mikrofon, aby nemohl dál mluvit, a potom ho jednoduše umlčel. 644 01:03:28,726 --> 01:03:32,949 A ty rvačky na Ukrajině v parlamentu jednoduše neustávají. 645 01:03:33,069 --> 01:03:35,503 Jen sami předvádějí, kam směřují. 646 01:03:35,623 --> 01:03:40,872 Současně na Donbase stávkují horníci. Nemají co jíst. 647 01:03:41,427 --> 01:03:42,947 Tak to promiňte. 648 01:03:43,067 --> 01:03:48,440 Nemáte co jíst? Přece vám předvedli, že moc je na konci pušky. 649 01:03:48,560 --> 01:03:56,249 Tak sestavte stejný kárný batalión a donuťte radu přijmout další ustanovení, aby vám výplaty vypláceli. 650 01:03:56,369 --> 01:04:01,637 To samozřejmě přeháním. Je to cesta, která nikam nevede, leda do propasti. 651 01:04:01,757 --> 01:04:05,849 Ale požadovat od vlády, která stát uvedla cíleně do války, 652 01:04:05,969 --> 01:04:10,487 ke které by bez toho státního převratu jinak vůbec nedošlo, 653 01:04:10,607 --> 01:04:15,943 aby se postarala o lidi, kteří jsou odsouzeni k likvidaci...?! 654 01:04:16,063 --> 01:04:21,485 Neslyšíte snad, jak v Kyjevě mluví o tom, že na Donbasu musí být všichni, nezávisle na tom, 655 01:04:21,605 --> 01:04:26,873 zda je jejich území součástí LLR a DLR, zlikvidováni? 656 01:04:26,993 --> 01:04:32,022 Protože jsou rusky mluvící, protože to jsou Rusové a jsou nositeli jiné kultury? 657 01:04:32,142 --> 01:04:39,542 Nejsou to banderovci zvyklí klečet "hrdě" před svým páníčkem ve špíně na kolenou a se skloněnou hlavou. 658 01:04:39,662 --> 01:04:45,919 Ti Rusové v tom nevidí tu pravou "hrdost a čest". 659 01:04:46,039 --> 01:04:55,008 Oni chtějí létat do kosmu, když pro ně má být vrcholem kariéry stát se číšnicí nebo číšníkem v baru. 660 01:04:55,128 --> 01:04:59,031 Co si to teď vyvzpomněli? Aby tam fungovala nějaká ekonomika? 661 01:04:59,151 --> 01:05:07,847 Takže tam přijel Kerry společně s Nulandovou, kterou přivezl, nakopal jim zadky a řekl: 662 01:05:07,967 --> 01:05:15,213 "Jak se ještě jednou pokusíte cukat a neposlouchat ji, tak uvidíte, zač je toho loket." 663 01:05:17,584 --> 01:05:21,539 - Taková je to situace. - To byla poslední otázka. 664 01:05:21,659 --> 01:05:28,871 Poslední otázka? Škoda, že nebyla otázka o Sýrii. Tam je to teď velice závažné. 665 01:05:28,991 --> 01:05:32,793 No to spíše ty časové důvody. Jinak tu otázky k Sýrii máme. 666 01:05:32,913 --> 01:05:35,368 A jaké? 667 01:05:35,488 --> 01:05:40,483 Je tu takový souhrn od Nikolaje Lavrentěva. 668 01:05:40,603 --> 01:05:45,139 Bojovníky v Aleppu vyzývají, aby zaútočili na naši vojenskou základnu v Hmeimim 669 01:05:45,259 --> 01:05:49,968 a kvůli kritické situaci bylo z Turecka přesunuto více než 500 bojovníků. 670 01:05:50,088 --> 01:05:54,660 Když porovnám proud takových zpráv s těmi o urychlené obnově turistických charterových letů 671 01:05:54,780 --> 01:05:58,125 z Ruska do Turecka, tak se nepřestávám divit. Jak je to možné? 672 01:05:58,245 --> 01:06:03,403 Takže naše "chartery", tedy letectvo na jedné straně likviduje strukturu ISIL, 673 01:06:03,523 --> 01:06:07,086 nezákonnou těžbu ropy v Sýrii, aby připravili teroristy o peníze, 674 01:06:07,206 --> 01:06:11,642 a na druhé straně ruské turistické chartery opět povezou z Ruska do Turecka peníze, 675 01:06:11,762 --> 01:06:14,779 které oni opět použijí na podporu ISIL? 676 01:06:14,899 --> 01:06:17,002 Nic nechápu. 677 01:06:17,122 --> 01:06:25,745 Protože tohle je takový mišmaš, salát. Všechno je to nesmyslně promícháno. 678 01:06:25,865 --> 01:06:35,321 Já už když jsem mluvil o té Erdoganově omluvě, tak jsem říkal, že ta situace je tam velice, velice závažná. 679 01:06:35,441 --> 01:06:42,236 Je třeba zdůraznit, že s ohledem na tu takzvanou Erdoganovu "omluvu", 680 01:06:42,356 --> 01:06:46,508 ke které ho donutili tak, že si ho přehnuli přes koleno, 681 01:06:46,628 --> 01:06:51,528 se telefonní rozhovor konal na základě ruské iniciativy. To je velice důležité. 682 01:06:51,648 --> 01:06:54,987 Protože Erdoganovi bylo nutné vysvětlit jednu jednoduchou věc, 683 01:06:55,107 --> 01:06:57,104 aby se nestavěl na zadní. 684 01:06:57,224 --> 01:07:03,510 S ohledem na obecný chod věcí by ten telefonický rozhovor měl mít asi tento smysl. 685 01:07:03,630 --> 01:07:06,457 Putin zavolal Erdoganovi a řekl mu: 686 01:07:06,577 --> 01:07:15,438 "Předvedli ti, že jsi nula, už vidíš, že jsi účastník procesů, které nechápeš? 687 01:07:15,558 --> 01:07:23,731 My víme, že jsi to nebyl ty, ani turecké letectvo, kdo to naše letadlo sestřelil, 688 01:07:23,851 --> 01:07:30,262 ale odpovědnost jste na sebe vzali, takže je to na vás a zodpovíte si to se vším všudy. 689 01:07:30,382 --> 01:07:42,385 Ty jsi pro ně nula, jen další Saddám Husajn, nebo Kaddáfí. Rozmáčknou tě jako mouchu. 690 01:07:42,505 --> 01:07:48,507 Už jednou jsem ti nabízel účast v jiném scénáři, nabízel jsem ti ochranu. 691 01:07:48,627 --> 01:07:55,805 Chceš-li přežít, budeš hrát podle našeho scénáře, a pokud nechceš, je to tvůj problém. 692 01:07:55,925 --> 01:08:01,329 My nic podnikat nemusíme, jen budeme dál vyčkávat. 693 01:08:01,449 --> 01:08:05,643 Dobře víš, že jsme to nebyli my, kdo tě k té omluvě donutil. 694 01:08:05,763 --> 01:08:13,453 To oni tě lámali a oni tě zlomí. Oni potřebují ten úkol vyřešit a budou to dělat všemi silami." 695 01:08:13,573 --> 01:08:18,704 A proč do toho teď Putin šel? 696 01:08:18,824 --> 01:08:24,737 Opakuji, že ve Financial Times oznámili, že turecká armáda se bude účastnit boje proti ISIL. 697 01:08:24,857 --> 01:08:36,900 Turecko musí svou armádou v boji proti ISIL zlikvidovat ty jejich cvičné tábory, které jsou na jejím území. 698 01:08:37,020 --> 01:08:46,386 Musí uzavřít hranici a všechny ty ISILovce vítat kulometnou a dělovou palbou. 699 01:08:46,506 --> 01:08:52,736 Ty, které do té Sýrie sama vypravila. To je veškerá účast turecké armády ve válce proti ISIL. 700 01:08:52,856 --> 01:09:01,542 Žádná pozemní přítomnost turecké armády ať už v Sýrii nebo v Iráku není přípustná! 701 01:09:01,662 --> 01:09:06,372 Je to nepřípustné a já si myslím, že to Putin globalistům vysvětlil. 702 01:09:06,492 --> 01:09:11,519 Je to opravdu i v jejich zájmu, aby tam Turecko se svou armádou nevstupovalo. 703 01:09:11,639 --> 01:09:14,242 Jde o dost rozsáhlou otázku. 704 01:09:14,362 --> 01:09:19,184 A co se děje v Sýrii a proč k tomu Putin přistoupil? 705 01:09:19,304 --> 01:09:22,826 Ta věc se má tak. Já se to vynasnažím zkrátit. 706 01:09:22,946 --> 01:09:27,815 Každý kdo si to bude přát, najde v tomto směru na internetu spoustu informací. 707 01:09:27,935 --> 01:09:37,760 Mnozí si povšimli snížení intenzity ruských letů a podpory útoku syrské armády. 708 01:09:37,880 --> 01:09:48,070 Navíc z íránských a libanonských médií neustále znějí výčitky ve smyslu: 709 01:09:48,190 --> 01:09:52,014 "Putin to všechno vzdal. Rusko spadlo do pasti, 710 01:09:52,134 --> 01:10:00,169 když s USA uzavřelo dohodu o rozdělení vzdušného prostoru. 711 01:10:00,289 --> 01:10:03,198 To v důsledku toho nemůže poskytovat podporu. 712 01:10:03,318 --> 01:10:10,559 A pokaždé, když ruské letadlo nevyletí, aby zničilo nějaké objekty 713 01:10:10,679 --> 01:10:17,336 tak to má okamžitý a velmi negativní dopad." 714 01:10:17,456 --> 01:10:22,087 Mnozí si myslí, že je jim Rusko něčím povinováno. 715 01:10:22,207 --> 01:10:31,162 Problém je v tom, že se v Sýrii vytvořila situace, která se začala měnit v tu afghánskou. 716 01:10:31,282 --> 01:10:41,915 A byla vytvořena výlučně, VÝLUČNĚ díky jednání patriotických ruských klanových skupin, 717 01:10:42,035 --> 01:10:46,033 které počítají s tím, že promění Sýrii v Afghánistán, 718 01:10:46,153 --> 01:10:50,944 a na základě toho provedou státní převrat a svrhnou Putina. 719 01:10:51,064 --> 01:11:00,587 Okamžitě se to promítlo na všech činech ruské státnosti a z Íránu ihned zaznělo: 720 01:11:00,707 --> 01:11:12,416 "Ruská přítomnost v Sýrii je možná pouze díky našemu svolení a až Rusko splní svoji roli, tak odtamtud odejde." 721 01:11:14,976 --> 01:11:19,899 Proč to Írán prohlašuje? Protože vidí, že dál bude realizován plán, 722 01:11:20,019 --> 01:11:23,701 kdy opět budou mít celé to teritorium pod svou kontrolou, jak to má být. 723 01:11:23,821 --> 01:11:30,102 V takovém případě je však pro ně Asad taktickým spojencem, se kterým vše budou řešit, a Asad to chápe. 724 01:11:30,222 --> 01:11:36,281 A my máme státní dohodu s Asadovou vládou, s vládou, které stojí v čele, 725 01:11:36,401 --> 01:11:46,749 a v souladu s tím veškerá koordinace působení ruského letectva musí probíhat přes syrský generální štáb. 726 01:11:47,879 --> 01:11:51,639 To však znamená upevňování syrské státnosti! 727 01:11:51,759 --> 01:11:57,417 Proto od nás Írán i Hizballách přímo požadují podporu. 728 01:11:57,537 --> 01:12:03,691 Rusko na to nemůže přistoupit, jinak by se okamžitě proměnilo v "podržtašku". 729 01:12:03,811 --> 01:12:08,053 Pozvali nás, my své uděláme a zmizíme. 730 01:12:08,173 --> 01:12:15,067 Na Rusku začali vyžadovat větší účast, aby svými zdroji vyřešilo úkoly Íránu, 731 01:12:15,187 --> 01:12:19,366 aby mu dopomohlo k ustavení jeho monopolu na řízení celého toho území. 732 01:12:19,486 --> 01:12:27,731 Kvůli tomu byl vyprovokován útok syrských vládních sil na Rakku. 733 01:12:27,851 --> 01:12:34,502 Byl to útok k ničemu a vyčerpal zdroje státní armády. 734 01:12:35,928 --> 01:12:43,385 I kdyby... Jak by chtěli dobýt Eufrat? 735 01:12:43,691 --> 01:12:46,776 Jak by chtěli překročit Eufrat? 736 01:12:46,896 --> 01:12:49,866 Jestliže se nepřepraví přes Eufrat, tak nedobydou Rakku. 737 01:12:49,986 --> 01:12:58,569 A dále, jestliže se rozhodli osvobodit od ISIL to území do Eufratu, 738 01:12:58,689 --> 01:13:02,620 a potom se stočit na sever, tak to také není správné rozhodnutí. 739 01:13:02,740 --> 01:13:10,395 Z jihu, ze strany Jordánska a ze strany Iráku... Ze strany Iráku drží hranici ISILovci. 740 01:13:10,515 --> 01:13:15,946 Pro ně tam žádná hranice neexistuje. Když se jim zachce, 741 01:13:16,066 --> 01:13:26,204 tak obsadí nějakou výškovou kótu, odříznou část syrské státní armády, a potom je bude nutné opět vytlačovat. 742 01:13:26,324 --> 01:13:37,266 A Jordánsko svými zbraněmi také zásobuje opozici. 743 01:13:39,379 --> 01:13:45,305 Jednalo se o politický útok na Rakku, proč byl podniknut a jak, nevím. 744 01:13:45,425 --> 01:13:54,086 Ale že to velice silně oslabilo zdrojovou stabilitu syrské státní armády, arabské armády, to je jisté. 745 01:13:54,206 --> 01:14:02,504 A za několik hodin přišli o všechno, co dobývali dva týdny. 746 01:14:03,272 --> 01:14:09,197 Mluví se o porážce. Ne, k porážce nedošlo, ano opustili tam nějakou polámanou techniku. 747 01:14:09,317 --> 01:14:16,153 Tu ISILovci spálili, a potom prohlásili: "My je porazili." Vůbec ne. Šlo o rychlý ústup, ale byl to ústup. 748 01:14:16,273 --> 01:14:24,014 ISIL není schopný provádět takové obchvaty, jaké mu připisují. Ten problém je jinde. 749 01:14:26,708 --> 01:14:36,052 Rusko začalo být vnímáno jako nástroj pro řešení problémů a od Ruska začali vyžadovat a parazitovat na něm... 750 01:14:36,172 --> 01:14:45,004 To parazitování Rusko nemůže připustit. A co USA? Teď byl sestřelen vrtulník s naší posádkou. 751 01:14:45,124 --> 01:14:51,637 Byl sestřelen pomocí amerického protitankového systému TOW. A jak k tomu došlo? 752 01:14:51,757 --> 01:14:59,787 V poslední době USA opozici shazovali velmi mnoho zbraní, "umírněné" opozici! 753 01:14:59,907 --> 01:15:06,625 Ze záhadných důvodů se ty zbraně vždy dostaly k Džabhat an-Nusrah a ISIL. Vždy! 754 01:15:06,745 --> 01:15:13,002 Prostě se američtí piloti vždy spletli. Ani jednou to nespadlo do Eufratu, 755 01:15:13,122 --> 01:15:21,374 ale k Džabhat an-Nusrah a ISIL se ty zbraně dostávaly ve velkém, všechno, co shodili, skončilo právě u nich. 756 01:15:21,494 --> 01:15:23,284 Posilují je. 757 01:15:23,404 --> 01:15:29,865 Teď vyvstává otázka. Jak se tam toho všeho bude účastnit Rusko? 758 01:15:29,985 --> 01:15:37,147 Jedinou variantou, díky které je možné dostat se z té situace, a kterou řeší Rusko, 759 01:15:37,267 --> 01:15:43,694 je realizace mírového procesu a začlenění těch skupin do příměří. 760 01:15:43,814 --> 01:15:50,269 A právě tento proces se snaží zmařit jak z Íránu, tak i z Moskvy. 761 01:15:50,389 --> 01:15:54,167 A jak se hodláte domlouvat, když zítra... 762 01:15:54,287 --> 01:16:02,939 Dnes je Rusko garantem tohoto příměří a zítra se ukáže, že je nula, že je jenom "podržtaška"? 763 01:16:03,571 --> 01:16:13,712 Že má svou účastí a to včetně pozemní operace, svou krví vyřešit něčí úkoly, a potom se stáhnout? 764 01:16:13,832 --> 01:16:22,549 To provádí ruská patriotická opozice ve vztahu k Sýrii a Rusku. 765 01:16:22,669 --> 01:16:25,552 Co tedy musí řešit Putin? 766 01:16:26,198 --> 01:16:35,759 Na základě mezistátních vztahů urychlíme vyjednávací proces s opozicí, 767 01:16:35,879 --> 01:16:38,854 a uzavřeme společenskou smlouvu. 768 01:16:38,974 --> 01:16:44,676 Potom budou požadavky Hizballáhu a Íránských revolučních gard 769 01:16:45,914 --> 01:16:51,577 typu: "My zavoláme a vaše letadla musí vyletět", bezpředmětné. 770 01:16:51,697 --> 01:16:58,167 "Existuje tu státní konsensus zastoupený mnoha politickými silami, to s nimi si to vyřešte. 771 01:16:58,287 --> 01:17:01,650 My nepodporujeme Asadův režim, jak se to snažíte podat." 772 01:17:01,770 --> 01:17:06,039 "Tak když nepodporujete Asadův režim, tak když my vám zavoláme, tak musíte..." 773 01:17:06,159 --> 01:17:12,567 "My nic nemusíme! My u vás řešíme svůj úkol, aby z vás nebylo semeniště teroristů." 774 01:17:12,687 --> 01:17:15,229 A Putin vysvětlil Erdoganovi: 775 01:17:15,744 --> 01:17:20,074 "To u tebe bude ta válka. Chceš to přestát, chceš přežít? 776 01:17:20,194 --> 01:17:22,894 Nechceš dopadnout jako Saddám Husajn? 777 01:17:23,014 --> 01:17:29,598 Tak zlikviduj ISIL na svém území, uzavři hranici a o zbytek se už postaráme my." 778 01:17:30,254 --> 01:17:33,383 To je ten úkol. To se tam děje. 779 01:17:34,040 --> 01:17:37,706 Víte, v této situaci, jak to řekl Mikuláš II.? 780 01:17:37,826 --> 01:17:41,460 "Všude okolo jenom samá zrada, zbabělost a přetvářka." 781 01:17:41,580 --> 01:17:47,386 Tak dnes ty "patriotické" skupiny jsou patriotické jenom jakoby. 782 01:17:47,506 --> 01:17:54,774 Jen se podívejte, jaké jsou to dárečky. Právě včas deska Mannerheimovi, právě včas snížení statusu... 783 01:17:55,571 --> 01:17:58,169 Vždyť všichni vidí, co se v Moskvě děje. 784 01:17:58,289 --> 01:18:01,941 Všichni vědí s kým a jak potom bude možné se dohodnout. 785 01:18:02,061 --> 01:18:08,423 A když nebude nikdo, kdo by mohl využít plody vítězství Ruska v Sýrii, když je Rusko nebude schopné využít? 786 01:18:08,728 --> 01:18:10,540 Potom je jasné, proč Írán prohlašuje: 787 01:18:10,660 --> 01:18:13,072 - Rusko odsud vyženeme. - Proč? 788 01:18:13,192 --> 01:18:17,873 - Protože tam dojde ke státnímu převratu a k moci se dostanou patrioté, kterým jsou ruské zájmy ukradené. 789 01:18:17,993 --> 01:18:25,633 Už teď nám říkají, abychom si řešili své úkoly, že nám pomůžou ze Sýrie udělat Afghánistán. 790 01:18:25,753 --> 01:18:29,594 Aby díky tomu mohli provést státní převrat. 791 01:18:32,268 --> 01:18:35,520 Když to tedy byla poslední otázka... 792 01:18:35,640 --> 01:18:40,627 Vždy se dostaneme k metodologické základně, na jejímž základě je prováděna analýza. 793 01:18:40,747 --> 01:18:45,833 Když není tato metodologická základna, když nechápete otázky řízení, 794 01:18:45,953 --> 01:18:52,446 které jsou vyloženy v Dostatečně všeobecné teorii řízení, tak nemohou být vytvořeny nezbytné informační moduly. 795 01:18:52,566 --> 01:18:57,695 Neustále se budeme střetávat s tím, že srpen bude měsícem katastrof. 796 01:18:57,815 --> 01:19:05,236 A aby srpen nebyl měsícem katastrof, je nutné, aby se nikdo nespoléhal na jakési výborné analytiky. 797 01:19:05,356 --> 01:19:11,456 "Ten se mi líbí, ten to říká dobře, toho budu poslouchat a on mi bude vysvětlovat, co se děje." 798 01:19:11,576 --> 01:19:17,160 Sami to musíte chápat, a každý člověk obdrží dostatečný objem informací, 799 01:19:17,280 --> 01:19:22,862 aby se mohl správně v životě orientovat, je jenom nutné být v životě vnímavým. 800 01:19:22,982 --> 01:19:27,319 Nepotřebujete celé dny pracovat v nějaké struktuře. 801 01:19:27,439 --> 01:19:33,508 Každý člověk pro svůj život obdrží těch informací dostatek, jenom je nutné je správně pochopit, 802 01:19:33,628 --> 01:19:37,978 a to je možné pouze v případě, že máte určité znalosti. 803 01:19:38,098 --> 01:19:45,017 Neznáte-li matematická pravidla, tak pro vás bude 2 x 2 = 4 jenom pár nepochopitelných symbolů. 804 01:19:45,137 --> 01:19:48,160 Nebudete vědět, co znamenají. 805 01:19:48,816 --> 01:19:53,988 Proto se matematiku učíme. Abychom chápali, jak probíhají řídící procesy, 806 01:19:54,108 --> 01:19:58,266 abychom pochopili, co znamenají čtyři batalióny, nebo snížení naší aktivity... 807 01:19:58,386 --> 01:20:02,227 Ty čtyři bataliony v Pobaltí nebo ta památná deska Mannerheimovi... 808 01:20:02,347 --> 01:20:11,459 Co znamená snížení aktivity našeho letectva v Sýrii... Všechny informace jsou dostupné. 809 01:20:11,579 --> 01:20:18,826 Čtěte, analyzujte. Musíte však napřed vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy 810 01:20:18,946 --> 01:20:21,827 a tyto znalosti získáte pouze z jednoho zdroje, 811 01:20:21,947 --> 01:20:25,210 z Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti, 812 01:20:25,330 --> 01:20:30,339 z tlustých knih vnitřního prediktoru SSSR. Čtěte je, buďte konceptuálně samostatní, 813 01:20:30,459 --> 01:20:35,773 a braňte zájmy své i své rodiny. Buďte šťastní, do příštích setkání.