1 00:00:07,473 --> 00:00:10,894 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 2 00:00:11,014 --> 00:00:14,900 Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 3 00:00:15,020 --> 00:00:18,114 Dnes je 18.07.2016. 4 00:00:19,081 --> 00:00:30,937 Minulý týden došlo k velmi mnoha událostem, ale všechny zastínil takzvaný převrat v Turecku. 5 00:00:31,057 --> 00:00:34,249 - A konkrétně Jurij... - Počkejte chvilku. 6 00:00:34,369 --> 00:00:38,277 Vy jste řekl, že bylo hodně událostí, ale zastínil je převrat v Turecku. 7 00:00:38,397 --> 00:00:47,899 A mne jenom zajímá, jak reagují naši posluchači a zda správně odhalují opravdu symbolické události? 8 00:00:48,019 --> 00:00:55,894 A v jakém pořadí se projevil zájem o ty události, o kterých se teď mluví, když je vyjmenujete? 9 00:00:56,014 --> 00:01:00,445 - Většina otázek souvisela s Tureckem. - S Tureckem, to je jasné. 10 00:01:00,565 --> 00:01:06,352 - A jaké bylo druhé nejčastější téma? - Je možné říci, že události v Nice. 11 00:01:06,472 --> 00:01:08,201 A třetí? 12 00:01:08,321 --> 00:01:13,736 Třetí byla asi ta Kerryho návštěva v Rusku. 13 00:01:14,303 --> 00:01:17,048 Bohužel všechna tři témata mimo. 14 00:01:17,168 --> 00:01:26,296 Hlavní událost z minulého týdne, která předurčila všechny ostatní události ve světě, se stala úplně jinde. 15 00:01:26,416 --> 00:01:34,843 Došlo k ní 13.07.2016 v provinciálním městě Londýně, 16 00:01:34,963 --> 00:01:43,823 a šlo o odstoupení starého vládního kabinetu a příchod nového britského premiéra. 17 00:01:43,943 --> 00:01:45,818 Byly takové otázky? 18 00:01:45,938 --> 00:01:55,591 Ano, Maxim z Doněcku se ptá: Cameron nějak rychle a s písní na rtech odešel ze své funkce. 19 00:01:55,711 --> 00:02:00,339 Byl rád, že se domluvil po dobrém? Nebo ještě důsledky Brexitu pocítí? 20 00:02:00,459 --> 00:02:07,600 Brexit už ho neohrozí, proto tak rychle a s písní na rtech odešel. 21 00:02:07,720 --> 00:02:13,514 A proč by neměl jít zvesela? On přece svůj úkol splnil. 22 00:02:13,634 --> 00:02:17,012 Svůj manévr dokončil a tak odchází. 23 00:02:17,132 --> 00:02:19,969 A nad čím je nutné se zde zamyslet? 24 00:02:20,089 --> 00:02:29,009 Proč naše média pominula tuto velkou událost, nezkoncentrovala se na ni a neukázala, co se děje? 25 00:02:29,129 --> 00:02:37,339 Proč se vrhli na aktuální střelbu, senzaci a pominuli tak důležitou událost, 26 00:02:37,459 --> 00:02:41,895 která předurčuje průběh všech řídících procesů, 27 00:02:42,015 --> 00:02:47,810 a mimo jiné i takové události jako byla ta v Nice, která s ní přímo souvisí? 28 00:02:47,930 --> 00:02:51,620 V Turecku i jinde. 29 00:02:52,245 --> 00:02:54,746 Proč ji tedy pominuli? 30 00:02:55,912 --> 00:03:01,297 Vždyť sestavení nové britské vlády je věc velice, velice důležitá. 31 00:03:01,417 --> 00:03:09,447 Opakovaně jsem říkal, že se Brexit svým významem podobá Waterloo. 32 00:03:09,567 --> 00:03:12,945 Ještě jednou tedy a úplně jednoduše. 33 00:03:13,065 --> 00:03:22,826 Waterloo je klíčovou událostí v řetězci událostí, které nakonec vedly k vytvoření Belgie. 34 00:03:22,946 --> 00:03:29,378 Belgického státu, který se stal centrem Evropské unie, sjednocené Evropy. 35 00:03:30,267 --> 00:03:36,290 Aby se to dalo uskutečnit, bylo nutné zlomit Francii. 36 00:03:36,867 --> 00:03:45,954 A k tomu, aby Francii zlomili s konečnou platností, potřebovali Sto dnů. 37 00:03:46,447 --> 00:03:52,410 Těch Sto dnů bylo zaměřeno na to, aby to skončilo s Waterloo. 38 00:03:52,530 --> 00:03:59,165 Brexit je ve své podstatě těch Sto dnů jakoby naopak. 39 00:03:59,285 --> 00:04:05,140 Napřed referendum - velká událost, a potom dosažení výsledku. 40 00:04:05,260 --> 00:04:09,864 V případě Napoleona bylo napřed to jeho přistání, a potom teprve... 41 00:04:09,984 --> 00:04:17,437 Mě jenom zajímá, to si naši analytici až po těch Sto dnech všimnou, že Brexit je takové Waterloo? 42 00:04:17,557 --> 00:04:28,701 Ta situace je následující. Již jsem říkal, že to divadélko okolo Brexitu sleduje čtyři cíle. 43 00:04:28,821 --> 00:04:37,223 První cíl je urychlení procesu přenosu centra koncentrace řízení z Velké Británie do Číny. 44 00:04:37,343 --> 00:04:44,508 Druhý je upuštění inflační bubliny, kdy oberou všechny zelenáče 45 00:04:44,628 --> 00:04:52,610 a ty nejbohatší státní elity, které se neúčastní globálního řízení. 46 00:04:52,730 --> 00:04:59,630 I kdyby kvůli tomu měli globalisté obětovat nějaký ten biliónek. 47 00:04:59,750 --> 00:05:04,140 Pro ně nemají peníze principiální význam, protože to oni ty peníze řídí 48 00:05:04,260 --> 00:05:09,200 a nemusí se obávat změny zákonů, které sami píší. 49 00:05:09,320 --> 00:05:10,966 To je třetí úkol. 50 00:05:11,086 --> 00:05:17,243 Čtvrtým úkolem je přeformátování, tedy promiňte, třetím úkolem. 51 00:05:17,363 --> 00:05:22,291 - Druhým úkolem bylo... - Upuštění inflační bubliny. 52 00:05:22,411 --> 00:05:26,288 A třetím úkolem je přeformátování, vytvoření nové Evropské unie, 53 00:05:26,408 --> 00:05:33,592 protože tato Evropská unie byla vytvořena s tím, že bude následně zničena v důsledku masové migrace. 54 00:05:33,712 --> 00:05:37,840 Kdy měly být s konečnou platností zlikvidovány národní státy 55 00:05:37,960 --> 00:05:42,649 a na evropském území by začaly být formovány nové státy a národy. 56 00:05:42,769 --> 00:05:46,181 Obama o tom úplně na rovinu mluvil v roce 2011 v Londýně. 57 00:05:46,301 --> 00:05:51,229 Neslyšet, co říká... Ani nevím, co na to říci. 58 00:05:51,873 --> 00:06:00,155 A čtvrtým úkolem, aby mohly být vyřešeny ty předchozí tři jako to přeformátování apod... 59 00:06:00,275 --> 00:06:02,262 Co je nutné udělat? 60 00:06:02,382 --> 00:06:07,251 Je nutné zlikvidovat všechno, co brání tomu přeformátování. 61 00:06:07,371 --> 00:06:17,275 Zbytky těch evropských elit, které jsou významné z hlediska řízení a čelí tomuto nadnárodnímu řízení. 62 00:06:17,395 --> 00:06:24,280 Kvůli tomu musí podlehnout iluzi, že je teď globální prediktor slabý a je možné zaútočit. 63 00:06:24,400 --> 00:06:30,091 A tak spustili Brexit, fixing apod., co jen jsou schopni si vymyslet. 64 00:06:30,211 --> 00:06:33,170 Kdo další se trhne, jaký bude další ...exit. 65 00:06:33,290 --> 00:06:35,891 Jak to řekla Zacharovová: Whoexit? 66 00:06:41,654 --> 00:06:45,115 Takže jak byl vlastně ten úkol postaven? 67 00:06:45,235 --> 00:06:56,249 Měl proběhnout Brexit a po uplynutí určité doby, blížící se 100 dnům, mělo dojít v září k výměně vlády. 68 00:06:56,369 --> 00:07:04,590 A až tato vláda padne, mělo se začít s přeformátováním Evropy. 69 00:07:04,710 --> 00:07:08,611 A najednou z ničeho nic došlo k prudkému urychlení... 70 00:07:08,731 --> 00:07:13,743 Jen si to vezměte. Napřed to referendum o Brexitu bylo plánované na rok 2017, 71 00:07:13,863 --> 00:07:18,015 a potom byl ten termín přenesen do roku 2016 a urychleně ho realizovali. 72 00:07:18,135 --> 00:07:21,511 A nechali zvítězit příznivce Brexitu. 73 00:07:21,631 --> 00:07:27,239 Dále bylo v plánu, že Cameron odejde v září a najednou odstupuje hned. 74 00:07:27,359 --> 00:07:30,199 Ráz na ráz tu máme novou vládu. 75 00:07:30,319 --> 00:07:34,519 A Cameron s písní na rtech odchází, protože svůj úkol splnil. 76 00:07:34,639 --> 00:07:40,282 Abyste pochopili podstatu tohoto manévru, musíte znát mentalitu 77 00:07:42,669 --> 00:07:45,987 lidí ve Velké Británii, anglické elity, 78 00:07:46,643 --> 00:07:52,383 a až potom vám bude jasné, k čemu reálně došlo. 79 00:07:52,503 --> 00:07:57,073 Je takový sovětský film Čistě anglická vražda. 80 00:07:57,193 --> 00:08:05,545 A v něm je popsaná situace, za které se vražda mohla odehrát pouze ve Velké Británii, 81 00:08:05,665 --> 00:08:10,318 protože takové reálie jsou příznačné pouze pro Velkou Británii. 82 00:08:10,438 --> 00:08:19,698 Teď dávají seriál Vraždy v Midsomeru, kde jsou také takové čistě anglické vraždy. 83 00:08:19,818 --> 00:08:23,433 Rozehrávají tam podobné situace, 84 00:08:23,553 --> 00:08:32,312 za kterých je vražda možná pouze díky specifické sociální organizaci ve Velké Británii. 85 00:08:32,432 --> 00:08:39,507 Kdy takové sociální vraždy nejsou v jiných státech možné buď vůbec, nebo jsou málo pravděpodobné. 86 00:08:39,627 --> 00:08:44,889 Ve Velké Británii jsou předurčeny samotnou organizací tamní společnosti. 87 00:08:45,009 --> 00:08:51,154 A v té jejich sociální organizaci společnosti každý přesně ví, kde je jeho místo. 88 00:08:51,274 --> 00:08:53,970 Jak to bylo v tom sovětském filmu? 89 00:08:54,090 --> 00:08:58,290 Ten spisovatel řekl: "Potkalo vás velké štěstí. Vaše dcera..." 90 00:08:58,410 --> 00:09:07,503 Dcera sloužícího! "...porodila dítě lordovi a její syn tedy bude dědičným lordem. 91 00:09:07,623 --> 00:09:14,150 Ona se stane součástí elity Velké Británie, přestože její otec je doživotní sluha." 92 00:09:14,270 --> 00:09:19,985 A sluha odpovídá: "Když se něco takového v naší společnosti stane, je to pro nás velké neštěstí." 93 00:09:20,105 --> 00:09:26,405 Ve smyslu: "My jsme sluhové, musíme znát své místo a něco takového je neštěstí pro celou společnost." 94 00:09:27,400 --> 00:09:32,556 Proč o tom mluvím? Kdo odešel? Cameron. 95 00:09:33,278 --> 00:09:45,391 Ať se na to díváte, z jaké chcete strany, zůstane Cameron se svou ženou příbuzným královské dynastie. 96 00:09:45,511 --> 00:09:48,487 On přes Viléma IV., ona přes Karla II. 97 00:09:48,607 --> 00:09:51,570 I když ty vazby vedou přes milenky a herečky, 98 00:09:51,690 --> 00:09:57,736 přesto se jedná o zcela jinou úroveň v porovnání s obyčejným lidem. 99 00:09:57,856 --> 00:10:04,815 V každém případě vedla jejich cesta směrem k úrovni anglické aristokracie. 100 00:10:04,935 --> 00:10:10,393 Jedná se tedy o lidi s vazbami na krále, o příbuzné. 101 00:10:10,513 --> 00:10:13,394 A kdo Camerona vystřídal? 102 00:10:13,994 --> 00:10:16,531 Dcera pastora! 103 00:10:17,022 --> 00:10:20,851 Margaret Thatcherová byla dcerou hokynáře. 104 00:10:20,971 --> 00:10:27,656 Když se tedy teď lidé ptají na dobu její vlády, vždyť ona postupovala velice drasticky, 105 00:10:27,776 --> 00:10:33,068 tak ve Velké Británii obvykle odpovídají: "A proč to vyčítáte nám, elitě? 106 00:10:33,188 --> 00:10:37,378 Nahoru se vyškrábala hokynářka, tak to podle toho také vypadalo." 107 00:10:37,498 --> 00:10:42,930 Ano, něco dokázala, ale jenom díky tomu, že okolo ní jsme byli my, elita, 108 00:10:43,050 --> 00:10:48,044 a nedovolili jsme jí zničit naši zemi úplně. Všechny její úspěchy jsou vlastně naše úspěchy. 109 00:10:48,164 --> 00:10:54,510 A všechny ty problémy, které nadělala? Prostě na ní přehodili všechnu tu nepříjemnou práci. 110 00:10:54,630 --> 00:10:57,047 Vždyť to byla dcera hokynáře! 111 00:10:57,167 --> 00:11:00,389 A navíc, nejen že tam dosadili... 112 00:11:00,509 --> 00:11:11,410 Nedávno se média vysmívala úboru ukrajinské velvyslankyně při návštěvě u královny Alžběty. 113 00:11:11,530 --> 00:11:18,135 Garibalenko, která byla jmenována velvyslankyní ve Velké Británii, se velmi nevkusně vymódila. 114 00:11:18,255 --> 00:11:23,686 A jaký je rozdíl mezi Theresou May a touto ukrajinskou velvyslankyní? 115 00:11:24,150 --> 00:11:30,370 Ten samý nevkus v oblékání, ta samá namyšlenost. 116 00:11:30,490 --> 00:11:36,072 Dívka se do města dostane, vesnice v ní však zůstane. 117 00:11:37,162 --> 00:11:43,082 Nechali ji vystoupat výš kvůli jednomu úkolu a teď nastoupil její čas. 118 00:11:43,202 --> 00:11:46,738 Jen se podívejte, koho to jmenovali! 119 00:11:46,858 --> 00:11:53,994 Samotná Theresa May podporovala vpád do Iráku. 120 00:11:54,471 --> 00:12:01,073 A podivná věc! Jmenovali ji prakticky ihned poté, kdy začal ten skandál, 121 00:12:01,193 --> 00:12:08,303 že by Tony Blair měl právě za tento vpád nést odpovědnost! 122 00:12:08,423 --> 00:12:11,781 Útok je veden přímo proti bývalému premiérovi. 123 00:12:11,901 --> 00:12:17,646 A co je nejdražší pro západní civilizaci? Pederasti. 124 00:12:17,766 --> 00:12:27,808 A Theresa May vystupovala proti stejným právům pederastů a obyčejných lidí z hlediska sociální organizace. 125 00:12:27,928 --> 00:12:36,770 Tedy aby neměli možnost adoptovat děti. Co se týká dědictví, to je jejich osobní věc. 126 00:12:36,890 --> 00:12:43,890 Ale aby se rodina pederastů stavěla na úroveň heterosexuálů je nepřirozené. 127 00:12:44,285 --> 00:12:54,297 Chápete? A v tomto ohledu se také dopustila neomluvitelného zločinu z hlediska západní civilizace. 128 00:12:54,747 --> 00:13:01,649 Pokud se jí něco stane, nebude ji v žádném ohledu nikdo litovat. 129 00:13:01,769 --> 00:13:05,673 Z hlediska elity je to absolutní nevýznamná nula. 130 00:13:05,793 --> 00:13:13,066 Z hlediska společnosti se v mnohém provinila a dá se toho najít ještě daleko více. 131 00:13:13,186 --> 00:13:19,026 A koho jmenovala do funkce ministra zahraničí? Borise Johnsona! 132 00:13:19,146 --> 00:13:24,005 Člověka, kterého již po zvolení do funkce londýnského starosty nazvali klaunem. 133 00:13:24,125 --> 00:13:27,688 Je velice excentrický a uráží všechny okolo. 134 00:13:27,808 --> 00:13:34,999 Byl to třeba právě on, kdo vyhrál soutěž o nejurážlivější verše o tureckém prezidentovi Erdoganovi. 135 00:13:35,119 --> 00:13:39,404 A teď s Erdoganem musí navazovat spolupráci. 136 00:13:39,524 --> 00:13:45,287 Urážel státy, urážel jejich lídry a teď je nutné se začít omlouvat?! 137 00:13:45,407 --> 00:13:51,121 Ale i když se omluví, tak skvrna zůstane a všichni budou vědět, s kým mají co do činění. 138 00:13:51,241 --> 00:13:56,950 A navíc má na triku ještě další hřích, který je absolutně neomluvitelný. 139 00:13:57,070 --> 00:14:04,725 Boris Johnson, otec pěti dětí, byl velmi dlouho výrazným odpůrcem homosexualismu. 140 00:14:04,845 --> 00:14:07,248 Brojil proti pederastům. 141 00:14:07,368 --> 00:14:15,951 A hleďme, když mu svitla naděje stát se podruhé londýnským starostou, 142 00:14:17,888 --> 00:14:20,261 tak své názory přehodnotil. 143 00:14:20,381 --> 00:14:27,422 Začal podporovat navýšení práv pederastů ve společnosti. 144 00:14:28,526 --> 00:14:34,637 V knize Tři mušketýři je taková zajímavá scéna, 145 00:14:34,757 --> 00:14:44,417 kdy kardinál Richelieu při pokusu koupit si ho, nabízí d'Artagnanovi funkci poručíka a přestup do své gardy. 146 00:14:44,537 --> 00:14:49,914 Obyčejnému gardistovi, dokonce ani mušketýrovi, to jenom jeho kamarádi byli mušketýři, 147 00:14:50,034 --> 00:14:52,356 on byl jen takový osobní strážce. 148 00:14:52,476 --> 00:15:02,982 A najednou mu nabízejí funkci poručíka v kardinálově gardě, která byla důležitější než ta královská. 149 00:15:03,102 --> 00:15:07,982 Protože ve Francii nevládnul Ludvík XIII., ale kardinál. 150 00:15:08,102 --> 00:15:11,994 A co mu na to d'Artagnan odpověděl? 151 00:15:12,114 --> 00:15:21,597 Mne by vaši gardisté mezi sebe nepřijali a ti královští by mě za to odsoudili. 152 00:15:21,717 --> 00:15:29,220 Chápete? Vypadnu z tamtoho okruhu lidí a do tohoto mě nepřijmou. Bude ze mě nula. 153 00:15:31,252 --> 00:15:35,508 A Boris Johnson jednal právě takto. 154 00:15:36,885 --> 00:15:43,896 Probereme-li se podobně všemi kandidaturami, tedy nově jmenovanými členy vlády, 155 00:15:44,016 --> 00:15:49,352 tak u všech zjistíme, že byli vybíráni na základě principu: "Všechno je to odpad." 156 00:15:49,472 --> 00:15:51,617 Kromě jediného. 157 00:15:52,039 --> 00:15:57,086 Ministrem financí se stal bývalý ministr zahraničí Hammond. 158 00:15:57,206 --> 00:16:02,174 Toto místo se nepřenechává cizím, tam vždy musí mít svého člověka. 159 00:16:02,294 --> 00:16:06,620 Takže tam přesunuli svého člověka. Ti ostatní si to mohou všichni potom odnést. 160 00:16:06,740 --> 00:16:15,609 A Boris Johnson? Sotva ho jmenovali a jeho zahraniční kolega, který s nim bude muset vést jednání! 161 00:16:15,729 --> 00:16:23,248 Aby hned věděl na čem je, protože se ještě ani nestačil omluvit, právě ho jmenovali! 162 00:16:23,889 --> 00:16:35,565 A francouzský ministr zahraničí Jean-Marc Ayrault prohlásil, že Boris Johnson je lhář! 163 00:16:35,987 --> 00:16:38,634 Se kterým se nedá jednat... 164 00:16:38,754 --> 00:16:44,799 Řekl, že Johnson byl jedním z lídrů kampaně za vystoupení Velké Británie z EU a přímo řekl: 165 00:16:44,919 --> 00:16:49,750 "Viděli jste, jaký byl jeho styl v průběhu té kampaně? On Britům neustále lhal." 166 00:16:49,870 --> 00:16:54,688 A hotovo, chápete? Diplomatickým jazykem mu bylo řečeno, že je outsider, 167 00:16:54,808 --> 00:16:59,844 že s ním nikdo žádné vztahy navazovat nehodlá. 168 00:17:03,008 --> 00:17:07,564 Takže všechno prudce urychlili a co to znamená? 169 00:17:07,684 --> 00:17:09,392 Ta urychlená výměna vlády? 170 00:17:09,512 --> 00:17:14,875 Znamená to, že se Velká Británie, globální prediktor dostali do časové tísně. 171 00:17:14,995 --> 00:17:22,596 Hodlají provést velice prudkou otáčku a naběhli si, absolutně si naběhli. 172 00:17:22,716 --> 00:17:30,575 Oni teď úplně... Celá stabilita jejich globální politiky je založena pouze na jednom předpokladu, 173 00:17:30,695 --> 00:17:39,152 že Rusko nezačne aktivně uplatňovat svoji globální politiku. 174 00:17:39,272 --> 00:17:44,867 Ale dokonce, i když ji uplatňovat začne, tak nemají na výběr. 175 00:17:44,987 --> 00:17:51,158 Na tomto základě je možné se s nimi domlouvat, přitlačit je v dialogu ke zdi. 176 00:17:51,278 --> 00:18:01,276 A v tomto ohledu, v této situaci, je teroristický útok v Nice dalším článkem... 177 00:18:01,396 --> 00:18:07,251 Oni potřebovali vyměnit vládu tak, aby to nevyvolalo pozornost davu 178 00:18:07,371 --> 00:18:13,593 a uzavřít celou tu věc velice symbolickou akcí, 179 00:18:13,713 --> 00:18:19,908 která by zajistila krytí této, zdálo by se rutinní výměny vlády, 180 00:18:20,028 --> 00:18:21,545 ke které mělo dojít. 181 00:18:21,665 --> 00:18:32,294 A od které se začnou odvíjet všechny změny ve státní a nadnárodní politice v Evropě i ve světě. 182 00:18:32,414 --> 00:18:35,772 Tou akcí byl ten teroristický útok v Nice, který to kryl. 183 00:18:35,892 --> 00:18:38,977 Taková je to situace, chápete? 184 00:18:39,097 --> 00:18:46,998 Ve Velké Británii zformovali vládu z ubohých lokajíčků a ve světě si toho nevšimli. 185 00:18:48,247 --> 00:18:51,957 Znamená to, že jsou odsouzeni. Ti půjdou od válu. 186 00:18:52,077 --> 00:18:57,021 Jednají zrychleně, už nemohou postupovat podle původních plánů 187 00:18:57,141 --> 00:19:04,703 a nestíhají ukončit všechny potřebné akce, musí pospíchat, jinak se jejich loď převrhne. 188 00:19:07,759 --> 00:19:15,660 Ta urychlená, překotná výměna vlády ve Velké Británii znamená pouze jedno! 189 00:19:16,457 --> 00:19:19,272 Jejich postavení je nestabilní. 190 00:19:19,709 --> 00:19:25,667 Dostali se do časové tísně, do pro ně nevýhodné pozice. 191 00:19:29,389 --> 00:19:37,355 Teď tedy přejdeme k té otázce související s Tureckem nebo s Nice? 192 00:19:37,475 --> 00:19:41,797 Myslím si, že logickým krokem teď bude probrat Nice. 193 00:19:41,917 --> 00:19:51,586 Bylo zde mnoho otázek a konkrétně Andrej z Irkutska prosí okomentovat teroristický útok v Nice z 14.07. 194 00:19:51,706 --> 00:19:57,741 Je jasné, že byl připravován předem a není náhodný. Proveden byl v den francouzského národního svátku. 195 00:19:57,861 --> 00:20:01,211 Komu a co chtěli vzkázat organizátoři tohoto teroristického útoku? 196 00:20:01,331 --> 00:20:06,864 Souvisí to se závěry summitu NATO, které se naježilo proti Rusku, s Brexitem...? 197 00:20:06,984 --> 00:20:12,757 O tomto jste již mluvil. ...s výměnou premiéra v Anglii a teroristickými útoky v USA, v Dallasu? 198 00:20:12,877 --> 00:20:20,167 Se summitem NATO to samozřejmě také souvisí, neboť všechny řídící procesy ve světě spolu souvisí. 199 00:20:20,287 --> 00:20:26,747 O Dallasu platí to samé a s výměnou vlády to souvisí přímo, 200 00:20:26,867 --> 00:20:33,110 protože se jednalo o návazný jev, potřebovali stihnout vyměnit vládu, než proběhne ten útok. 201 00:20:35,379 --> 00:20:43,870 To má velmi velký význam, teď rozebereme to Nice a mnohé vazby se vyjasní. 202 00:20:43,990 --> 00:20:47,482 Všechno, úplně všechno to probrat nedokážu. 203 00:20:47,602 --> 00:20:51,640 Je tam toho velmi mnoho, ale základní věci je třeba zmínit. 204 00:20:51,760 --> 00:20:57,249 Tak především, ten teroristický útok se odehrál 14.07. 205 00:20:57,369 --> 00:21:06,972 14.07.1789 byla dobyta Bastila, což položilo začátek Velké francouzské revoluce. 206 00:21:07,092 --> 00:21:09,952 To jsou oficiální informace, ano? 207 00:21:13,024 --> 00:21:19,675 Ale co znamenala Velká francouzská revoluce pro globální politiku? 208 00:21:19,795 --> 00:21:29,971 Velká francouzská revoluce zlikvidovala Francii jako stát, subjekt nadnárodního řízení, 209 00:21:30,091 --> 00:21:40,371 a ve výsledku toho všeho postupně do roku 1830 proměnila Francii v kryptovazala Velké Británie. 210 00:21:40,491 --> 00:21:49,944 Projevilo se to tak, že ve Francii bylo bílé plátno se zlatými liliemi, 211 00:21:50,064 --> 00:21:58,811 francouzská vlajka, nahrazeno modro-bílo-červenou vlajkou. 212 00:21:58,931 --> 00:22:03,006 S vertikálními pruhy, což znamená aktivní pozici, 213 00:22:03,126 --> 00:22:11,429 že bude uplatňovat aktivní pozici, což Francie celou dobu dělala. A jakou? 214 00:22:12,315 --> 00:22:22,171 Byla jedna událost, která má přímou souvislost s tím teroristickým útokem v Nice, a tou je Krymská válka. 215 00:22:22,291 --> 00:22:31,259 Když se francouzská armáda hájíce britské zájmy účastnila Krymské války. 216 00:22:31,379 --> 00:22:40,961 Mikuláš I. si zasluhuje titul gosudar pouze z jednoho důvodu, 217 00:22:41,081 --> 00:22:51,533 že donutil Velkou Británii a Sardinské království, aby se projevily. 218 00:22:51,653 --> 00:22:56,700 Předvedl nadnárodní řízení. 219 00:22:56,820 --> 00:23:06,075 Chápete? V první etapě rusko-turecké války v roce 1853-1854 jsme bojovali proti Turecku, 220 00:23:06,195 --> 00:23:14,621 které jsme prakticky porazili, a proto byli nuceni použít mezinárodní koalici. 221 00:23:14,741 --> 00:23:20,079 Základem této mezinárodní koalice se stala francouzská armáda, 222 00:23:20,701 --> 00:23:29,286 a přestože z početního hlediska byla armáda Velké Británie po Turecku a Francii na třetím místě, 223 00:23:29,406 --> 00:23:41,503 tak přesto se celé velení skládalo z britských generálů. 224 00:23:41,623 --> 00:23:48,087 Účastnilo se toho ještě Sardinské království, nad kterým se ušklíbají, co bylo zač a co tam jako vůbec dělalo? 225 00:23:48,207 --> 00:24:00,363 Sardinské království vyslalo napřed 15 tisíc vojáků, potom ten počet dosáhl 21 tisíc a v bojích přišli o 12 lidí. 226 00:24:00,483 --> 00:24:10,715 Na úplavici a jiné nemoci... Evropané jsou přece takové čistotné fajnovky, 227 00:24:10,835 --> 00:24:17,203 že jakmile někde postavili vojenský tábor, tak se tam okamžitě začaly šířit infekce, 228 00:24:17,323 --> 00:24:21,670 neboť se tam brodili vlastními výkaly. 229 00:24:21,790 --> 00:24:28,060 Takže na nemoci těch vojáků zemřelo více než v boji. A všichni: "Sardinie, cha, cha." 230 00:24:28,180 --> 00:24:35,005 Pro srovnání asi ze sta tisíc Angličanů jich padlo asi 3 tisíce. 231 00:24:35,125 --> 00:24:40,265 A ten druhý poměr 21 tisíc a 12 padlých, to je nějaké podivné. 232 00:24:40,385 --> 00:24:47,282 To znamená, že Sardy před bojem šetřili. A kdo jsou to vlastně ti Sardové? 233 00:24:48,463 --> 00:24:59,405 V Sardinském království hrál jednu z nejdůležitějších rolí italský region pod názvem Janov. 234 00:24:59,525 --> 00:25:07,343 Právě proto se také Sardinské království stalo sjednotitelem celé Itálie. 235 00:25:07,463 --> 00:25:17,063 Součástí Sardinského království byla ještě další dvě území: Nice a Savojsko. 236 00:25:17,183 --> 00:25:23,273 A v roce 1860 prý za pomoc Sardinii při sjednocení Itálie 237 00:25:23,393 --> 00:25:33,145 si Napoleon III. od Itálie vyžádal předání Nice a Savojska Francii. 238 00:25:33,265 --> 00:25:40,545 Napoleon III. nikoho o nic žádat nemohl, protože než se stal francouzským prezidentem 239 00:25:40,665 --> 00:25:46,313 a následně francouzským císařem byl v emigraci a žil v Londýně, 240 00:25:46,433 --> 00:25:52,026 kam se po svém svržení také vrátil a kde i zemřel. 241 00:25:52,146 --> 00:26:04,167 Napoleon III. byl fakticky absolutní kreaturou Velké Británie a plnil její zadání vždy a ve všem. 242 00:26:04,287 --> 00:26:13,037 V souladu s tím a s ohledem na roli Janova, Lombardie a Benátek v nadnárodním řízení... 243 00:26:13,157 --> 00:26:21,049 Kdo to slyší poprvé, tomu jenom řeknu, že se jedná o klíčové zeměpisné body 244 00:26:21,169 --> 00:26:26,204 sídla globálního prediktora eurasijského a atlantického křídla, 245 00:26:26,324 --> 00:26:33,822 kteří pracují na základě tandemového principu. Proto má teď globální prediktor dvě takové vývěsky, 246 00:26:33,942 --> 00:26:44,882 kterými jsou Řím - od Janova, což jsou eurasijci a atlantisté zase mají královskou rodinu ve Velké Británii. 247 00:26:45,002 --> 00:26:53,002 To jsou zase ti, co se přesunovali z Benátek přes Holandsko do Velké Británie, to je jejich řetězec. 248 00:26:53,122 --> 00:27:03,801 Takže přerozdělení těch zemí a jejich předávání plánovali lidé řídící z nadnárodní úrovně. 249 00:27:03,921 --> 00:27:11,878 A proč tak šetřili Sardy? Protože je ještě potřebovali k úplnému dokončení sjednocení Itálie. 250 00:27:11,998 --> 00:27:16,624 Jejich armáda musela zůstat tou největší a nejlepší. 251 00:27:16,744 --> 00:27:21,675 A účast v koalici byla nezbytná. Jednak se stejně někdo vždy musí postarat o týl 252 00:27:21,795 --> 00:27:26,030 a z diplomatického hlediska tam ta účast Sardů byla potřebná, 253 00:27:26,150 --> 00:27:30,863 kdyby třeba byli nuceni dělat mezinárodní koalici ke sjednocení Itálie proti Habsburkům. 254 00:27:30,983 --> 00:27:39,070 Protože Habsburkové si trochu postavili hlavu, když nepochopili všechny úkoly globální politiky. 255 00:27:39,190 --> 00:27:42,989 Tam také docházelo k určitým výkyvům. 256 00:27:43,109 --> 00:27:47,975 Proto také byli například španělští Habsburkové zcela zlikvidováni. 257 00:27:48,095 --> 00:27:51,318 Za to, že nic nechápali. 258 00:27:51,438 --> 00:27:52,872 Ale to je jiné téma. 259 00:27:52,992 --> 00:28:01,026 Podstata té věci spočívá v tom, že Nice byla předána Francii na základě rozhodnutí globálního prediktoru. 260 00:28:01,146 --> 00:28:03,653 To je třeba si uvědomovat, 261 00:28:04,010 --> 00:28:08,567 když hodnotíme to, co se v Nice stalo. 262 00:28:08,687 --> 00:28:19,166 A teď se podíváme na zajímavou věc. Jaká byla trasa toho náklaďáku, který rozmačkal ty lidi? 263 00:28:19,286 --> 00:28:27,303 Po jaké to jel ulici? Říkají, že to bylo Anglické nábřeží. 264 00:28:27,423 --> 00:28:31,927 Samotná skutečnost, že se jedná o anglické, vypovídá o mnohém, 265 00:28:32,047 --> 00:28:39,756 jenže ve francouzštině to není Anglické nábřeží, ale La promenade des Anglais. 266 00:28:39,876 --> 00:28:47,641 Promenade je tedy procházka, promenáda, lidová zábava v době svátku. 267 00:28:47,761 --> 00:28:50,778 Des Anglais - Angličanů! 268 00:28:50,898 --> 00:29:00,626 Chápete? Promenáda Angličanů. Zábava Angličanů. Kdo se baví? 269 00:29:01,881 --> 00:29:10,938 Teď se podíváme, kudy vjel náklaďák na La promenade des Anglais. 270 00:29:11,058 --> 00:29:18,754 On tam vjel od Dětské nemocnice, od dětí, od zrození. 271 00:29:18,874 --> 00:29:25,069 V dětech všechno pokračuje, to ony zajišťují další rozvoj. 272 00:29:25,189 --> 00:29:36,063 To znamená nějaký proces. Jel dále a dojel k hotelu Negresco. 273 00:29:38,190 --> 00:29:42,828 Hotel Negresco. 274 00:29:44,345 --> 00:29:51,550 Největší počet obětí byl v blízkosti tohoto hotelu. 275 00:29:51,670 --> 00:30:04,509 A řekněte mi prosím, kdo dnes nejvíce zaplavuje Evropu? 276 00:30:05,413 --> 00:30:07,527 Černoši (negři) a Arabové. 277 00:30:07,647 --> 00:30:14,586 Negresco! A jak víte, tak hotel je místo, kde bydlí ti, co přijedou. 278 00:30:16,445 --> 00:30:20,196 Tam je ta symbolika úplně všude. 279 00:30:20,316 --> 00:30:31,518 Nejvíce lidí zahynulo na příjezdu k hotelu Negresco v blízkosti restaurace Le Voilier Plage. 280 00:30:31,638 --> 00:30:38,561 Volie - závoj/rouška, plage - místo, pláž. Něco, co zakrývá nějaký prostor. 281 00:30:38,681 --> 00:30:45,160 A to hlavní, jedná se o restauraci. Evropa ztloustla. 282 00:30:45,280 --> 00:31:00,642 Obvyklý komfort, životní podmínky vedly k tomu, že Evropa zpohodlněla a začala se podobat opičkám, 283 00:31:00,762 --> 00:31:04,222 které v Africe loví černoši. 284 00:31:04,342 --> 00:31:09,373 To vezmou dýni, trochu ji vydlabou, nasypou tam rýži a opička tam strčí tlapu, 285 00:31:09,493 --> 00:31:13,341 nabere rýži a nemůže ji vytáhnout, aniž by pustila to jídlo. 286 00:31:13,461 --> 00:31:21,159 A tady v oblasti "krmítka" bylo nejvíce obětí. 287 00:31:21,716 --> 00:31:22,877 Dále. 288 00:31:23,538 --> 00:31:34,057 To už je na druhé straně hotelu Negresco, fakticky na nábřeží, kde lidé mohou naskákat do moře. 289 00:31:34,177 --> 00:31:45,228 "A svou krvavou cestu náklaďák ukončil, když projel okolo hotelu Westminster." 290 00:31:45,348 --> 00:31:48,429 Hotel Westminster. 291 00:31:49,138 --> 00:32:03,212 Ale ve francouzském jazyce hotel neznamená jenom hotel, ale také rezidenci krále, palác. 292 00:32:04,481 --> 00:32:07,963 A Westminsterský palác je co? 293 00:32:08,671 --> 00:32:22,155 Je to budova, londýnský palác, kde zasedá britský parlament a dříve se jednalo o rezidenci britského krále. 294 00:32:22,275 --> 00:32:27,924 Také se od něj odvíjí Westminsterský politický systém. 295 00:32:30,299 --> 00:32:37,676 A nakonec se ten náklaďák zastavil přímo u Casino Du Palais. 296 00:32:37,796 --> 00:32:40,951 Kasino - palác. 297 00:32:41,394 --> 00:32:48,770 Chápete? Když... Co dnes lidi nejvíce zajímá? Chléb a hry. 298 00:32:48,890 --> 00:32:57,519 Lidé tam zahynuli. A podívaná i zábava. Jako že náš život je hra, chápete? 299 00:32:58,360 --> 00:33:04,114 Vše je naplněno symbolismem, ale to nejdůležitější, to je ten Westminster. 300 00:33:04,733 --> 00:33:17,893 Konec řízení podle britského systému, konec Británie jako centra koncentrace řízení. 301 00:33:18,013 --> 00:33:23,957 A řečeno to bylo v zóně jurisdikce globálního prediktoru, v Nice. 302 00:33:27,394 --> 00:33:33,148 La promenade des Anglais, promenáda, zábava Angličanů. 303 00:33:33,268 --> 00:33:44,789 Pro svět to znamená ohromné oběti, smrt, další pohyb tímto směrem znamená smrt. 304 00:33:46,161 --> 00:33:51,147 To je poselství, to je formování matrice. 305 00:33:51,914 --> 00:33:57,816 A tato matrice bude realizována v plném rozsahu. 306 00:33:57,936 --> 00:34:02,699 Přitom je však třeba zmínit také to, 307 00:34:02,819 --> 00:34:10,666 že formování matrice je možné pouze na základě určité základny prvků. 308 00:34:10,786 --> 00:34:20,462 To zahrnuje také rozličné prvky řízení, které jsou realizovány ve světě. 309 00:34:20,582 --> 00:34:37,163 A konkrétně v průběhu toho La promenade des Anglais zahynula ruská studentka Viktorie Savčenková. 310 00:34:37,283 --> 00:34:44,554 To byla první oběť, o které bylo ihned známo, že zahynula. Všichni o tom hned začali mluvit. 311 00:34:44,674 --> 00:34:46,428 Viktorie Savčenková! 312 00:34:46,548 --> 00:34:55,516 To je velice důležité sdělení a také doklad toho, že naše činnost nebyla zbytečná. 313 00:34:55,636 --> 00:34:58,525 V noosféře to všechno je. 314 00:34:58,645 --> 00:35:00,384 Oč jde? 315 00:35:00,504 --> 00:35:13,411 Jde o to, že aby Ukrajina zůstala v rámci řízení EU, byl realizován "chytrý" plán, 316 00:35:13,531 --> 00:35:21,157 který, nevím proč, nazývají Putinovým plánem, týkající se začlenění jakési Naděždy Savčenkové 317 00:35:21,277 --> 00:35:24,786 do ukrajinské politiky. 318 00:35:24,906 --> 00:35:32,546 My jsme to okamžitě osvětlili a podle reakcí ukrajinských politiků vidím, že se na nás dívají, 319 00:35:32,666 --> 00:35:38,693 protože i kdyby se nedívali, tak museli hned pochopit, co pro ně Naděžda Savčenková představuje 320 00:35:39,847 --> 00:35:43,093 a začali ji blokovat ze všech stran. 321 00:35:43,213 --> 00:35:52,676 A Naděždou/nadějí pro ně bylo, že se jim povede vyrvat Ukrajinu z ruského světa a zachovat tu banderovskou líheň. 322 00:35:53,205 --> 00:35:56,885 A zahynula Viktorie, tedy vítězství. 323 00:35:57,005 --> 00:36:05,248 Takže realizace plánu Naděždy Savčenkové již padla na matriční úrovni. 324 00:36:05,368 --> 00:36:09,264 To neznamená, že je teď možné dát ruce do klína a nic nedělat, vůbec ne. 325 00:36:09,384 --> 00:36:14,987 Je třeba i nadále tohle všechno odhalovat a likvidovat. 326 00:36:15,107 --> 00:36:20,410 Ten problém je jinde, že již teď na matriční úrovni... 327 00:36:22,454 --> 00:36:28,298 Globální prediktor vždy při realizaci svých plánů naráží na efekt opičí pracky, 328 00:36:28,418 --> 00:36:33,889 kdy pro něj průvodní škoda převyšuje získaný užitek. 329 00:36:34,009 --> 00:36:48,836 Oni zformovali matrici, ukázali, že další pokračování po La promenade des Anglais je zhoubné. 330 00:36:48,956 --> 00:36:52,875 Ve výsledku se dotkli všeho, co je s tím řízení spojené 331 00:36:52,995 --> 00:36:58,060 a řekli, že Naděžda Savčenková není životaschopná varianta. 332 00:36:58,180 --> 00:37:04,823 Je tedy možné Ukrajinu v klidu a celou vrátit do sestavy ruského světa. 333 00:37:04,943 --> 00:37:10,084 Ukrajina bude neutrálním, demokratickým státem, který nebude nikoho ohrožovat, 334 00:37:10,204 --> 00:37:13,916 dokud se nevyléčí z toho banderovského moru. 335 00:37:15,250 --> 00:37:20,961 - Tak takto to tedy vypadá... - Je tu ještě několik aspektů té otázky. 336 00:37:21,081 --> 00:37:27,499 Ptají se třeba, proč Putin kromě telegramu nahrál svůj projev soustrasti Hollandovi i na video. 337 00:37:27,619 --> 00:37:32,026 Ta situace souvisí s následujícím. 338 00:37:37,794 --> 00:37:42,491 Souvisí se summitem NATO. 339 00:37:42,611 --> 00:37:49,404 Na summitu NATO polský ministr obrany jen tak z ničeho nic prohlásil, 340 00:37:49,524 --> 00:37:53,274 že za Volyňský masakr nese vinu Rusko. 341 00:37:53,394 --> 00:37:58,685 Nebýt Ruska, tak by prý k žádnému Volyňskému masakru nedošlo. 342 00:37:58,805 --> 00:38:04,565 To vaši kámoši banderovci vás vraždili. Co s tím má společného Rusko? 343 00:38:04,685 --> 00:38:10,342 Ale to zvrácené západní myšlení... Víte, on udělal jednoduchou věc. 344 00:38:10,462 --> 00:38:15,843 On dal najevo, co reálně funguje v západní mentalitě. 345 00:38:15,963 --> 00:38:21,142 Ze všeho je nutné obviňovat Rusko. Vždy bez výjimky je Rusko tím viníkem. 346 00:38:21,262 --> 00:38:24,960 A proč že je tím viníkem? Tam už si vždycky něco navymýšlíme. 347 00:38:25,080 --> 00:38:29,029 On se snažil být úslužným lokajíčkem a profláknul to. 348 00:38:29,149 --> 00:38:34,710 A profláknul velice důležitou věc právě před provedením toho řídícího manévru. 349 00:38:34,830 --> 00:38:42,204 Takže, podívejte se, Putin zaslal telegram a zatelefonoval Hollandovi. 350 00:38:42,324 --> 00:38:55,572 Ano, světová média drobným písmem oznámila, že Putin vyjádřil svou soustrast. 351 00:38:55,692 --> 00:39:01,352 A potom budou ta samá světová média neustále omílat, že za všechno může Rusko, 352 00:39:01,472 --> 00:39:07,505 kdyby nezasahovalo v Sýrii, kdyby nechalo na pokoji Egypt a ještě to, to a to... 353 00:39:07,625 --> 00:39:13,547 Prostě kdyby nebylo toho Putina, tak by nedošlo ani k tomu teroristickému útoku, 354 00:39:13,667 --> 00:39:17,257 protože to Putin a Rusko mohou za to, to a to. 355 00:39:17,377 --> 00:39:27,159 A to se všechno rozběhlo a dále to v těch médiích poběží. Putin si to reálně uvědomuje a táhnul koněm. 356 00:39:27,279 --> 00:39:38,459 Nahrál svůj rozhovor, tedy ne rozhovor, ale svůj projev soustrasti na video a dal ho volně k dispozici. 357 00:39:38,579 --> 00:39:45,805 Udělal úhybný manévr. Pokud teď někdo začne zamlčovat pozici Ruska, 358 00:39:45,925 --> 00:39:54,606 tak jakýkoliv občan, blogger, uživatel internetu může najít tento jeho projev. 359 00:39:54,726 --> 00:40:00,760 Chápete? Už se jim nepovede to ututlat, ani překroutit pozici Ruska. 360 00:40:00,880 --> 00:40:08,032 Nepovede se jim lhát, jako to předvedl polský ministr obrany s Volyňským masakrem. 361 00:40:08,152 --> 00:40:14,372 Putin pracuje v předstihu. Dobře ví, s kým má co do činění a uvědomuje si, co chtějí od Ruska. 362 00:40:14,492 --> 00:40:19,425 Chtějí, aby Rusko neexistovalo, aby se dostali k jeho zdrojům. 363 00:40:19,545 --> 00:40:23,639 To přece není vůbec spravedlivé. Evropa všechny své zdroje spotřebovala 364 00:40:23,759 --> 00:40:27,219 a vůbec není spravedlivé, že Rusko je stále ještě má. 365 00:40:27,339 --> 00:40:34,752 Ten národ, který má zdroje musí zemřít, a jeho zdroje budou naše, a my je zase spotřebujeme, 366 00:40:34,872 --> 00:40:39,489 a až na planetě nezbude vůbec nic, začneme se požírat mezi sebou. 367 00:40:39,609 --> 00:40:42,919 To je západní styl života. 368 00:40:45,286 --> 00:40:51,066 Mimochodem. Všichni se soustředili na ten teroristický útok v Nice 369 00:40:51,186 --> 00:40:55,262 a téměř bez povšimnutí prošel ten v Bagdádu z 02.07. 370 00:40:55,382 --> 00:40:59,438 Ano, to je také určitá pozice. Jen si to vezměte. 371 00:40:59,558 --> 00:41:04,212 Při útoku v Nice zahynulo 84 lidí, byli tam zranění, někteří ještě umírají. 372 00:41:04,332 --> 00:41:08,799 Bylo jich mnoho a je to bezesporu velké neštěstí. 373 00:41:08,919 --> 00:41:16,071 Ale také v Bagdádu došlo v noci ze 02. na 03. července ke strašnému teroristickému útoku. 374 00:41:16,191 --> 00:41:22,075 Zemřelo téměř 300 lidí. 292 podle posledních údajů, které jsem viděl. 375 00:41:22,195 --> 00:41:28,322 A západní společností to ani nehnulo. 376 00:41:29,142 --> 00:41:31,697 Zemřeli? No tak zemřeli. 377 00:41:32,182 --> 00:41:39,781 Pojďte si vzpomenout, co vlastně spustilo ty teroristické útoky v Bagdádu, kvůli kterým začali lidé umírat. 378 00:41:39,901 --> 00:41:47,397 To právě západní společnost rozpoutala hysterický boj proti tyranovi Saddámu Husajnovi, 379 00:41:47,517 --> 00:41:51,798 který tak strašně tyranizoval svůj lid. Někoho tam zabíjel, prý Kurdy. 380 00:41:51,918 --> 00:41:58,846 Ano, to je pravda. Ano, byla tam válka mezi... Ale nebyly tam žádné teroristické útoky, lidé tam žili v klidu. 381 00:41:58,966 --> 00:42:04,757 A mnohé problémy bylo možné se Saddámem Husajnem vyřešit úplně jinými způsoby. 382 00:42:04,877 --> 00:42:13,185 Ale to ne, musel to být vpád, "osvobozovací" válka, která vedla ke smrti civilního obyvatelstva, dětí. 383 00:42:13,305 --> 00:42:24,355 V Bagdádu je kryt, kde se děti proměnily ve stíny na stěnách po výbuchu americké bomby. 384 00:42:24,475 --> 00:42:32,130 Proto... Ale to přece byla humanitární akce, ty děti zemřely, když je osvobozovali, to je přece normální. 385 00:42:32,250 --> 00:42:44,224 Proto teď, když zabíjejí v Sýrii, tedy v Iráku, tak se není čemu divit, že si z toho Západ hlavu nedělá. 386 00:42:44,344 --> 00:42:48,222 Teď zabíjejí správně, to přece musíte pochopit, ne? 387 00:42:48,342 --> 00:42:52,473 V tomto ohledu je třeba si uvědomit takovou věc. 388 00:42:52,593 --> 00:43:04,034 Teď je západní společnost v hysterii, že Bašár Asad zabíjí své spoluobčany. 389 00:43:04,154 --> 00:43:09,173 Musí být tedy v každém případě svržen, a v tomto ohledu je třeba podpořit jakékoliv síly: 390 00:43:09,293 --> 00:43:16,099 ISIL, Džabhat an-Nusrah, jakékoliv, protože ti bojují proti Asadovi. 391 00:43:16,219 --> 00:43:21,693 A vůbec není důležité, že lidi nejen zabíjejí, že se dopouštějí přímo genocidy, 392 00:43:21,813 --> 00:43:27,100 že konají masové popravy, přičemž těmi nejkrutějšími způsoby. 393 00:43:27,220 --> 00:43:31,631 Ale oni zabíjejí demokraticky, vždyť jsou proti Asadovi. 394 00:43:33,384 --> 00:43:35,510 Kam tedy směřují? 395 00:43:35,630 --> 00:43:43,389 To je takový přístup. Zaprvé celému světu předvádějí, že v Evropě žijí BÍLÍ LIDÉ. 396 00:43:43,509 --> 00:43:47,537 - Soucit se smrtí kterých je povinný. - Lidé první kategorie? 397 00:43:47,657 --> 00:43:51,602 Ano. A tam v Bagdádu, to je prostě biologický materiál. 398 00:43:51,722 --> 00:43:57,084 Sto mrtvých sem, sto mrtvých tam, ale přece je zabili demokraticky, humanitárně no ne? 399 00:43:57,204 --> 00:44:02,622 Za Saddáma Husajna takové teroristické útoky nebyly, lidé takto neumírali, ale byl to hrozný tyran! 400 00:44:02,742 --> 00:44:12,803 Bašár Asad žil v klidu, dokud tam neposlali svou americkou nepravidelnou armádu, ISIL a nezačali zabíjet lidi. 401 00:44:12,923 --> 00:44:17,408 Také tam nikdo lidi nezabíjel a žili si tam v klidu, ale také je to tyran. 402 00:44:17,528 --> 00:44:23,338 Když lidi zabíjejí, vyhazují do vzduchu, tak je to demokratické, ale TAM u nich. 403 00:44:23,458 --> 00:44:30,610 Čím více zabijí biomateriálu v tom podivném, nepochopitelném třetím světě, 404 00:44:30,730 --> 00:44:34,750 tím lépe bílým páníčkům, sáhibům. 405 00:44:34,870 --> 00:44:37,341 O tom to vypovídá. 406 00:44:37,461 --> 00:44:47,522 Skutečnost, že Rusko důsledně ukazuje, že k tragédii došlo tam i tam, je ukazatelem toho, 407 00:44:47,642 --> 00:44:55,969 že na rozdíl od Evropy není pokrytecké a netrpí bigotností. 408 00:44:56,089 --> 00:45:07,045 Pro nás jsou lidé, kteří zahynuli v Evropě, Asii nebo kdekoliv jinde rovnocenní. 409 00:45:08,556 --> 00:45:13,777 Nikdo nemá právo zabíjet lidi teroristickými útoky. 410 00:45:13,897 --> 00:45:19,110 Zabíjet je možné pouze teroristy při obraně lidí, na které útočí. 411 00:45:21,851 --> 00:45:28,824 A má význam, že byla Viktorie Savčenková studentkou čtvrtého ročníku Moskevské finanční univerzity? 412 00:45:28,944 --> 00:45:39,005 Samozřejmě. Filozofie. Čtyřjedinost. Jak to říkají? Svět poznáš v porovnání. 413 00:45:41,429 --> 00:45:48,552 Jaké jsou prvotní kategorie? Hmota, energie, prostor a čas. 414 00:45:48,672 --> 00:45:57,521 Hmota je přirozená. Energie je přechodná vlastnost hmoty a prostor a čas je poměr kmitavých procesů. 415 00:45:57,641 --> 00:46:04,309 Na základě takových prvotních pojmů se svět správně pochopit nedá a dovede vás to do záhuby. 416 00:46:06,826 --> 00:46:13,203 A trojjedinost matérie-informace-míra poskytuje správné pochopení procesů ve světě. 417 00:46:13,763 --> 00:46:19,133 - Jak říkám... - Fakulta managementu, nebo v překladu řízení. 418 00:46:19,253 --> 00:46:27,486 Management je slepá ulička. Jedná se o systém otrokářského řízení. 419 00:46:27,606 --> 00:46:30,265 To prostě vede k záhubě. 420 00:46:30,385 --> 00:46:37,238 V tomto případě, kam se podíváte, tam něco uvidíte. Matrice byla zachycena v plném rozsahu. 421 00:46:37,358 --> 00:46:41,359 Navíc je to Finanční univerzita při vládě RF. 422 00:46:41,479 --> 00:46:49,601 Je to vzkaz i pro Rusko. Medvěděvově vládě o její nezpůsobilosti v řízení. 423 00:46:49,721 --> 00:46:54,859 Je to konkrétní vzkaz. Zda ten symbolický jazyk pochopí, či ne... 424 00:46:56,519 --> 00:47:06,103 Ve stejnou dobu se konala schůzka Kerryho s Putinem a Lavrovem. 425 00:47:06,223 --> 00:47:12,891 Sergej uvádí Kerryho citát: "S netrpělivostí čekáme na možnost začít pracovat. 426 00:47:13,011 --> 00:47:18,708 Už jsme provedli nějaké přípravné práce, a proto doufáme, že se pohneme kupředu." 427 00:47:18,828 --> 00:47:19,846 Konec citátu. 428 00:47:19,966 --> 00:47:22,307 - Co máme očekávat? - Co máme očekávat? 429 00:47:22,427 --> 00:47:28,013 Spolupráci s globálním prediktorem, s globálními elitami ve vedení USA, 430 00:47:28,133 --> 00:47:35,397 které si uvědomují, že se svět nachází na hraně globální ekologické, ekonomické, a vojensko-politické katastrofy 431 00:47:35,517 --> 00:47:40,972 a které si také uvědomují, že bez Ruska tyto problémy nevyřeší. A co je zde to hlavní? Povšimněte si. 432 00:47:41,092 --> 00:47:46,417 Copak s námi chtějí spolupracovat USA? S námi chtějí spolupracovat globální elity! 433 00:47:46,537 --> 00:47:51,045 Jak probíhají všechny mezinárodní návštěvy? Povšimli jste si? Vstoupí... 434 00:47:51,165 --> 00:47:56,971 Ani nemluvím o Nulandové, která když přijede do Kyjeva, 435 00:47:57,091 --> 00:48:04,730 tak se všichni s prezidentem v čele postaví do pozoru, protože přijala panička. 436 00:48:04,850 --> 00:48:12,844 Ta rozdá své cenné rady a stačí jí na to půl hodiny. Někoho vyplísní, někdo dostane za uši, 437 00:48:12,964 --> 00:48:16,761 prostě takový samodur (despota), nebo spíš samodurka. 438 00:48:16,881 --> 00:48:22,561 - Samodurišča (ve smyslu nána, hloupá husa) - V daném případě jsem speciálně -šča vynechal. 439 00:48:25,201 --> 00:48:30,330 Chápete? Prý krátké návštěvy. Všechny návštěvy se připravují! 440 00:48:30,450 --> 00:48:37,530 Existují speciální lidé, kteří předem připravují všechny dohody a všechno, co je třeba. 441 00:48:37,650 --> 00:48:46,082 A najednou návštěva, kdy přijede a mluví s Putinem téměř čtyři hodiny. 442 00:48:46,202 --> 00:48:50,160 A s Lavrovem více než 6 hodin. O čem? 443 00:48:50,280 --> 00:48:55,684 Tak bouchni dveřmi a jdi: "Nedohodli jsme se." Jenže to oni nemohou! 444 00:48:55,804 --> 00:48:57,621 Všichni jsou na jedné lodi. 445 00:48:57,741 --> 00:49:03,596 Pokud se nedohodneš za podmínek Ruska a s ohledem na ruské zájmy, sám prohraješ. 446 00:49:03,716 --> 00:49:09,966 Chápete? A jsou nuceni lavírovat, protože na Rusku závisí mnohé. 447 00:49:10,086 --> 00:49:19,023 Ano, Rusko není plně suverénní, ale v jeho čele stojí gosudar a žádný Medvěděv, p-rezident! 448 00:49:19,143 --> 00:49:22,664 Jenže p-rezident nedokáže zachránit svět. 449 00:49:23,632 --> 00:49:30,044 S ním není o čem se dohadovat, ten je jenom loutka, lokajíček! 450 00:49:30,164 --> 00:49:35,964 Domlouvat se dá jenom se samostatnou figurou, která chápe řídící procesy, 451 00:49:36,084 --> 00:49:39,905 chápe veškerou složitost úkolu a řeší tyto úkoly tvůrčím způsobem. 452 00:49:40,025 --> 00:49:43,370 Lokajíčkové nic tvůrčím způsobem neřeší, ti jenom posluhují. 453 00:49:43,490 --> 00:49:47,244 Jen se podívejte na ty čtyři roky, kdy byl Medvěděv ve funkci prezidenta. 454 00:49:47,364 --> 00:49:49,685 Je to řádka úsluh USA. 455 00:49:49,805 --> 00:49:54,105 A jeho největší úspěch? Jeho? Prezidenta Ruska?! 456 00:49:54,225 --> 00:49:59,097 Jeho, jakéhosi bezvýznamného prezidentíka jakéhosi Ruska přijal sám velký guvernér, 457 00:49:59,217 --> 00:50:02,971 SÁM VELKÝ GUVERNÉR KALIFORNIE! 458 00:50:03,091 --> 00:50:06,640 Vyčlenil mu celých 10 minut na audienci! 459 00:50:06,760 --> 00:50:11,207 A Medvěděv zářil štěstím. Vždyť co je to nějaké Rusko? 460 00:50:11,327 --> 00:50:19,545 Celé ho klidně zruinuje, jen aby dostal možnost ocitnout se v blízkosti kalifornského guvernéra. 461 00:50:20,688 --> 00:50:22,939 Obdivovatel Schwarzeneggera. 462 00:50:23,059 --> 00:50:27,543 Jaký je v tom rozdíl? A na Joannu Rowlingovou stál ve frontě. 463 00:50:27,663 --> 00:50:33,033 Ona sama řekla, že kdyby jí o půlnoci zavolali, že ruský prezident má zájem o její autogram... 464 00:50:33,153 --> 00:50:38,370 Chápete? Ale to měla na mysli prezidenta Ruska, představitele Ruska! 465 00:50:38,490 --> 00:50:44,866 "Já bych klidně ještě tu noc přiletěla." Jenže tohle je gosudar zastupující Rusko! 466 00:50:44,986 --> 00:50:48,277 Protože si velmi dobře uvědomují, že Rusko je Fleet in being! 467 00:50:48,397 --> 00:50:53,784 A pokud má v čele gosudara, tak Fleet is being! 468 00:50:53,904 --> 00:51:01,133 Medvěděv je jenom hloupý kořen, lokajíček, který se postavil do fronty! 469 00:51:01,253 --> 00:51:04,663 To je opět k té mentalitě a výměně Theresy May. 470 00:51:04,783 --> 00:51:12,404 Nejenže pro ně nikdy nebude rovnocenný, bude pouze spotřebním materiálem, takovým toaletním papírem. 471 00:51:13,223 --> 00:51:15,746 Sám sebe ponížil! 472 00:51:16,817 --> 00:51:22,160 Svou návštěvou u Schwarzeneggera i svým chováním k Rowlingové. 473 00:51:22,587 --> 00:51:26,900 On tyhle věci nechápe, tyhle jednoduché věci on nechápe! 474 00:51:27,020 --> 00:51:33,351 Že sám sebe shodil na úroveň nižší, než je nějaký lokaj. 475 00:51:33,848 --> 00:51:38,946 On je prostě... Jeho přijímali jenom proto, že za ním stálo Rusko! Fleet in being! 476 00:51:39,066 --> 00:51:40,972 To není možné opomíjet! 477 00:51:41,092 --> 00:51:47,868 A on to vyplýtval na to, aby dosáhl audience a mohl stát ve frontě! 478 00:51:52,616 --> 00:51:57,994 S Lavrovem a Putinem se dají řešit úkoly globálního charakteru. 479 00:51:58,114 --> 00:52:03,013 Jenže s nimi je nutné se dohodnout, protože ti chápou, co je třeba dělat. 480 00:52:03,133 --> 00:52:11,208 A s ohledem na Lavrova... To je ministr! Jen si to vezměte, jak v té neskutečně složité situaci, 481 00:52:11,328 --> 00:52:18,335 kdy Medvěděv zradil ruské zájmy a podpořil vpád do Libye, 482 00:52:18,455 --> 00:52:23,911 Lavrov dokázal manévrovat a neumožnil jim Rusko plně převálcovat. 483 00:52:24,031 --> 00:52:25,936 Z úrovně ministra! 484 00:52:26,056 --> 00:52:30,219 To je úroveň chápání řídících procesů! To je něco! 485 00:52:30,339 --> 00:52:39,671 V poslední době se v televizi velice často začal objevovat Šuvalov. 486 00:52:39,791 --> 00:52:46,668 Medvěděva jsem nikdy nechválil a za chápání řídících procesů ani nikdy nebudu. 487 00:52:46,788 --> 00:52:53,598 Ale má jednu vlastnost, kterou vždy zohledňuji, když říkám, že je premiérem! 488 00:52:53,718 --> 00:52:58,685 Dokud Putin nerozhodne, že přišel čas, tak tím premiérem musí zůstat! 489 00:52:58,805 --> 00:53:03,951 Proto všichni... Já teď nevidím ani jednoho kandidáta, který by mohl Medvěděva nahradit. 490 00:53:04,071 --> 00:53:07,210 Takže jsem pro to, aby Medvěděv stále byl premiérem. 491 00:53:07,330 --> 00:53:11,603 Ale to je osobitá vlastnost, kterou má. Ale když vystupuje, 492 00:53:11,723 --> 00:53:18,068 tak poslouchat Medvěděva, to jsou prostě... smrtelná muka. 493 00:53:20,537 --> 00:53:28,465 To je člověk, který.... Víte, já ani nevím, jak bych popsal jeho vnímání řídících procesů, ale třeba takto: 494 00:53:28,585 --> 00:53:36,431 "Autíčko udělalo brrrm, brrrm a rozjelo se... Kola se začala točit a kontrolky blikají!!!" 495 00:53:36,551 --> 00:53:39,347 Takto on vidí řídící procesy! 496 00:53:39,467 --> 00:53:46,576 Ale dokonce i Medvěděv je v oblasti řízení intelektuál v porovnání s tím, co padá ze Šuvalova! 497 00:53:47,353 --> 00:53:50,354 To je prostě něco neuvěřitelného! 498 00:53:50,474 --> 00:53:55,687 To je prostě neskutečně nízká úroveň, ale on teď je teď na televizních obrazovákách pečený vařený. 499 00:53:55,807 --> 00:53:59,807 Povšimněte si toho, to je velice závažné znamení. 500 00:54:00,489 --> 00:54:04,908 Takže k tomu Kerrymu. 501 00:54:05,028 --> 00:54:09,614 Ten se přijel dohodnout, protože bez Ruska nedokážou vyřešit ani jeden úkol. 502 00:54:09,734 --> 00:54:16,570 Bez Ruska nevyřeší ani tu svou akci s Brexitem, to Waterloo. 503 00:54:16,690 --> 00:54:24,604 Je nutné Rusko v tomto směru znehybnit, aby mohl být tento manévr dokončen. 504 00:54:24,724 --> 00:54:31,765 Vzhledem k tomu, že suverenita Ruska je omezená, mají k řešení podobných úkolů prostor. 505 00:54:31,885 --> 00:54:40,550 Přitom však délka toho setkání napovídá, že Rusko jde vpřed a realizuje svoji globální politiku. 506 00:54:40,670 --> 00:54:47,492 A tato globální politika spočívá v tom... Kerry je přece zástupce globalistů. 507 00:54:47,612 --> 00:54:49,333 "Vyřešte nám ty problémy! 508 00:54:49,453 --> 00:54:53,998 Vždyť svět stojí na hraně globální ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofy!" 509 00:54:54,118 --> 00:55:00,546 To znamená, že část těch otázek bude Rusko řešit v prioritním, nebo jak bych to, snad v avantgardním... 510 00:55:00,666 --> 00:55:02,701 Prostě bude lídrem daného procesu. 511 00:55:02,821 --> 00:55:06,684 Stane se centrem koncentrace řízení, aby mohly být tyto problémy vyřešeny. 512 00:55:06,804 --> 00:55:10,489 Rusko a žádný jiný stát! To je, oč tu běží. 513 00:55:12,276 --> 00:55:17,459 A ještě ani neutichlo pozdvižení po teroristickém útoku v Nice, 514 00:55:17,579 --> 00:55:23,174 když došlo k nedokončenému, jak slyšíme z televizních obrazovek, vojenskému převratu v Turecku, 515 00:55:23,294 --> 00:55:25,575 který vás prosí okomentovat. 516 00:55:27,430 --> 00:55:32,204 Proč nedokončenému? Ten převrat proběhl a byl absolutně úspěšný, 517 00:55:32,324 --> 00:55:36,869 jen je třeba si uvědomovat, k čemu tam reálně došlo. 518 00:55:40,320 --> 00:55:45,708 Víte, jestliže ještě okolo toho útoku v Nice mohlo být něco nejasného... 519 00:55:45,828 --> 00:55:53,510 I když i o výměně vlády ve Velké Británii, i ohledně Kerryho a Nice, 520 00:55:53,630 --> 00:55:59,348 jsem v podstatě poskytl dostatečně informací, aby bylo možné se v těch otázkách vyznat. 521 00:55:59,468 --> 00:56:10,192 Ohledně Turecka jsem už řekl prakticky všechno, aby se dalo odvodit, co se tam reálně stalo. 522 00:56:10,312 --> 00:56:13,806 Takže se vrátíme k tomu, co jsme říkali předtím. 523 00:56:13,926 --> 00:56:17,053 K té Erdoganově omluvě. 524 00:56:17,173 --> 00:56:19,315 - V uvozovkách. - A proč? 525 00:56:19,435 --> 00:56:27,761 Reálně ho k tomu donutili. Globalisté si ho přehnuli přes koleno a zlomili ho, aby nezbytné fráze zazněly. 526 00:56:27,881 --> 00:56:32,615 Aby je slyšelo světové společenství, a co si tam snad mumlal pod nos, už není důležité. 527 00:56:32,735 --> 00:56:36,676 A navíc, pokud sis dovolil ještě něco si mumlat pod nos, tak za to budeš potrestán. 528 00:56:36,796 --> 00:56:41,433 A mimochodem, ten teroristický útok má určitý skrytý význam, bude potrestaný. 529 00:56:41,553 --> 00:56:43,680 O tom je třeba mluvit zvlášť. 530 00:56:45,566 --> 00:56:47,489 Takže co tu máme? 531 00:56:47,609 --> 00:56:58,422 V důsledku klanově-korporativního spiknutí ruských patriotických elit v Rusku, 532 00:56:58,542 --> 00:57:05,979 spiknutí v zájmu USA s cílem rozčlenění Ruska! 533 00:57:06,591 --> 00:57:12,382 Jiné cíle to nemá a všichni účastníci toho spiknutí si to velice dobře uvědomují! 534 00:57:12,502 --> 00:57:14,713 Jenže těm je Rusko ukradené! 535 00:57:14,833 --> 00:57:21,501 Oni chtějí být různými těmi "amperátory", "p-rezidenty" a pracovat pro kohokoliv. 536 00:57:23,351 --> 00:57:28,806 V Sýrii vznikla velice závažná situace. 537 00:57:29,370 --> 00:57:30,644 Politická. 538 00:57:30,764 --> 00:57:36,537 Situace, která umožňuje globálnímu prediktoru do určité míry 539 00:57:36,657 --> 00:57:48,155 kompenzovat ruské vítězství v Sýrii a stabilizaci Asadovy vlády a syrského státu. 540 00:57:48,539 --> 00:57:57,610 Je tedy možné znovu realizovat projekt vypíchnutí Íránu jako centra celosvětového islámského chalífátu, 541 00:57:57,730 --> 00:58:00,037 centra koncentrace řízení. 542 00:58:00,157 --> 00:58:07,161 Asi ho nazvou "euroasijcem", nebo třeba do té doby vymyslí kromě geopolitiky ještě něco jiného. 543 00:58:07,281 --> 00:58:18,106 A také předání Dardanel a Bosporu do čínské jurisdikce podle precedentu Gibraltaru a Velké Británie. 544 00:58:19,740 --> 00:58:23,513 Objevila se tedy možnost vyřešit tyto úkoly. 545 00:58:24,606 --> 00:58:33,256 Pro nás to znamená možnost, že by se Sýrie mohla proměnit v další Afghánistán. 546 00:58:33,376 --> 00:58:39,996 Což nám kategoricky nevyhovuje, zato to vyhovuje patriotickým klanově-korporativním skupinám. 547 00:58:40,116 --> 00:58:45,127 Jsou to prostě hlupáci, kteří neumí a nevědí jak hrát globální hry. 548 00:58:45,247 --> 00:58:49,956 Nevědí nic o globální politice ani konceptuální, ideologické moci 549 00:58:50,076 --> 00:58:57,225 a mně znemožnili přístup, který ani tak nebyl nic moc, do centrálních médií. 550 00:58:57,345 --> 00:59:02,824 To přece nemá smysl. Oni si myslí, že nějak ublížili mně? Sami sobě ublížili. 551 00:59:02,944 --> 00:59:08,074 Při realizaci politiky nemohou... Pokud nic nevíte o globální politice, konceptuální moci, 552 00:59:08,194 --> 00:59:14,970 tak alespoň trochu poslouchejte, když se něco děje, protože jinak je vaše pozice pštrosí. 553 00:59:15,090 --> 00:59:19,884 "Když jsem ho zakázal na médiích, které mám pod kontrolou..." 554 00:59:20,004 --> 00:59:24,906 Moc je v praxi realizovaná schopnost řídit! 555 00:59:25,026 --> 00:59:29,387 A řízení je informační proces! Šíření informací je řízení. 556 00:59:29,507 --> 00:59:33,808 Co je teď prováděno prostřednictvím internetu? Je to řízení! 557 00:59:33,928 --> 00:59:38,554 Když tam nebudu já, objeví se ty informace jinde, ale v každém případě budou k dispozici, 558 00:59:38,674 --> 00:59:41,630 nedá se před nimi schovat hlava do písku. 559 00:59:41,750 --> 00:59:45,342 Je nutné se učit na tyto informace reagovat. 560 00:59:45,462 --> 00:59:50,268 A oni se před nimi schovávají. Jen dostanou, oč si tak koledují. 561 00:59:50,761 --> 00:59:56,047 Nejsou ochotni reálně spolupracovat. 562 00:59:56,167 --> 01:00:05,082 Naučili se nové, módní slovíčko - GEOPOLITIKA a jsou celí šťastní, když ho mohou někde použít. 563 01:00:05,202 --> 01:00:10,260 A také ta SMYČKA ANAKONDY! Takovými hovadinami se zabývají. 564 01:00:10,796 --> 01:00:16,303 Nejsou ochotni dát si práci reálně rozebrat, co se opravdu děje. Takto nikdy nevyhrají. 565 01:00:16,423 --> 01:00:24,896 Nikdy nevyhrají a navíc i ty dohody, které uzavírají, nebudou dodrženy. 566 01:00:25,016 --> 01:00:31,225 Protože neumějí hrát, jsou to nuly, což jejich protějšky nejsou. 567 01:00:31,345 --> 01:00:37,282 Ať už na "liberasty" nadáváme jakkoliv, tak ty připravovali celé sovětské období! 568 01:00:37,402 --> 01:00:40,283 Mám na mysli celé období stagnace, 569 01:00:40,403 --> 01:00:43,011 kdy vybírali všechny ty Čubajse a spol., 570 01:00:43,131 --> 01:00:46,329 kteří se ukázali být z hlediska řízení způsobilými! 571 01:00:46,449 --> 01:00:52,517 Ať už jim jakkoliv nemůžeme přijít na jméno, v porovnání s nimi jsou patriotické elity v řízení nezpůsobilé. 572 01:00:52,637 --> 01:00:57,830 A k moci jsou přiváděni speciálně, protože pracují pro zájmy jiného státu, 573 01:00:57,950 --> 01:01:03,440 ale vede je státní elita USA, která je mimochodem již odepsaná. 574 01:01:03,560 --> 01:01:07,249 USA jsou odsouzeny k transformaci á la SSSR. 575 01:01:07,369 --> 01:01:10,916 Dojde tam ke zhroucení a brzy o své páníčky přijdou. 576 01:01:11,036 --> 01:01:15,084 Jenže oni nevidí, komu slouží... Je to marné, je to marné, je to marné. 577 01:01:15,204 --> 01:01:22,080 Ten problém je tedy jinde. Nesmíme připustit, aby se ze Sýrie stal druhý Afghánistán. 578 01:01:22,200 --> 01:01:29,107 A u nás tu máme spiknutí IDIOTŮ. Tak co s tím? Globální prediktor na to: 579 01:01:30,047 --> 01:01:33,408 "My nejsme ochotni vám přenechat Dardanely a Bospor, 580 01:01:33,528 --> 01:01:38,711 protože víme, že za jakékoliv konfigurace, která nastane, 581 01:01:38,831 --> 01:01:46,863 zda Erdogan zůstane u moci, nebo bude svržen, se Turecko rozpadne. 582 01:01:46,983 --> 01:01:53,433 Proběhnou tam procesy, které nedokážeme zastavit a ty průlivy by zůstaly vám. 583 01:01:53,553 --> 01:01:57,547 Černé moře by se stalo vnitřním ruským mořem. 584 01:01:57,667 --> 01:01:59,249 A to si nepřejeme! 585 01:01:59,369 --> 01:02:03,975 Také víme, co si vy nepřejete a nabízíme vám variantu. 586 01:02:04,095 --> 01:02:12,934 Vy přece nechcete, aby se ze Sýrie stal druhý Afghánistán a v Moskvě došlo ke státnímu převratu. 587 01:02:13,054 --> 01:02:27,099 Je pro vás žádoucí, abychom vám v Sýrii trošku pomohli a v Rusku zmáčkli ty debily? 588 01:02:27,714 --> 01:02:32,347 My ty možnosti máme, peníze, styky, kompromitující materiály... 589 01:02:32,467 --> 01:02:35,045 Pro nás to není žádný problém." 590 01:02:35,165 --> 01:02:42,292 A Putin: "Samozřejmě, o tom žádná. V takovém případě je tedy v našem společném zájmu stabilizovat Erdogana." 591 01:02:42,702 --> 01:02:48,533 Zadržet, zamrazit proces rozpadu Turecka. 592 01:02:48,960 --> 01:02:53,900 Řeč je o částečném zmrazení, nejde o vyřešení žádného z tureckých problémů, 593 01:02:54,020 --> 01:02:56,633 jenom o částečném zafixování stavu. 594 01:02:56,753 --> 01:03:02,327 Až budeme probírat samotný převrat, tak o tom budeme mluvit. 595 01:03:02,447 --> 01:03:07,017 "Co je tedy třeba udělat? Vy se teď musíte s Erdoganem usmířit." 596 01:03:07,137 --> 01:03:12,746 Putin: "Tak dobře, ať se omluví. Ať se oficiálně omluví, a dále to potom propracujeme." 597 01:03:12,866 --> 01:03:18,270 Erdoganovi to vysvětlili... Co je třeba si v tomto ohledu uvědomit? 598 01:03:18,390 --> 01:03:23,028 Ještě jednou opakuji, kolikrát jsem to už říkal, že Erdogan je kreatura globalistů. 599 01:03:23,148 --> 01:03:30,189 Ten je součástí globálního projektu a Davutoglu je kreatura USA. 600 01:03:30,309 --> 01:03:39,278 To je rozdíl. A Erdogan nikoho nevyhodil. Od něj všichni utekli, když z něho začali dělat šílence. 601 01:03:39,398 --> 01:03:43,540 Jak Boris Johnson vyhrál tu soutěž o nejurážlivější verše. 602 01:03:43,660 --> 01:03:49,235 To je to, co se okolo něho dělo a co jsme avizovali od samého počátku, ještě než s tím začali. 603 01:03:49,355 --> 01:03:54,641 Potom se to celé teprve rozjelo, kdy z něho začali dělat... Ten problém tedy spočívá v následujícím. 604 01:03:54,761 --> 01:04:04,633 Bez vnější opory, bez žádné vnější opory, když mu nepomůžeme, tak Erdogan padne. 605 01:04:05,264 --> 01:04:07,617 A co to znamená pro nás? 606 01:04:07,737 --> 01:04:13,653 Skutečnost, že Erdogan nějaký čas zůstane v čele Turecka, nezachrání ani Erdogana, ani Turecko. 607 01:04:13,773 --> 01:04:20,354 To můžeme obětovat, zato si uchováme své vítězství v Sýrii, 608 01:04:20,474 --> 01:04:25,060 uchováme si svůj stát a nedopustíme v něm státní převrat, to nám vyhovuje. 609 01:04:25,180 --> 01:04:29,323 Jenom odložíme to, co bude potom dál pokračovat a hotovo. 610 01:04:29,443 --> 01:04:35,615 A Erdoganovi vysvětlili: "Jestli se teď, TEĎ neomluvíš, 611 01:04:35,735 --> 01:04:40,730 tak se zítra od tebe odvrátíme a smete tě státní převrat." 612 01:04:40,850 --> 01:04:45,829 Neustále jsem o tom mluvil, že mu hrozí státní převrat. 613 01:04:45,949 --> 01:04:48,830 Erdogan si reálně uvědomuje, že si nedokáže poradit. 614 01:04:48,950 --> 01:04:55,480 Jeho armádu řídí USA, a jiné síly, které řídí i jeho samotného. 615 01:04:57,236 --> 01:05:04,295 A to znamená, že ke státnímu převratu dojde a osud Saddáma Husajna a Kaddáfího 616 01:05:04,415 --> 01:05:12,139 pro něj není žádná chiméra. Je to realita. Takže je nutné se dohodnout a získat stabilitu. 617 01:05:12,259 --> 01:05:17,885 Takže se dohodli. Jenže to připravené spiknutí se nikam nevytratilo. 618 01:05:18,005 --> 01:05:23,171 Ty procesy, které byly v armádě spuštěny, dále běží! 619 01:05:24,416 --> 01:05:32,634 Co je tedy nutné podniknout pro upevnění Erdogana? Je nutné to spiknutí zlikvidovat. 620 01:05:33,146 --> 01:05:36,556 A jak se takové spiknutí likviduje? 621 01:05:36,676 --> 01:05:41,671 Nevyhnutelnou podmínkou... Začneme od konce, ano? 622 01:05:41,791 --> 01:05:49,191 Nevyhnutelnou podmínkou vítězství tohoto spiknutí, vojenského převratu, které už v Turecku byly čtyři. 623 01:05:49,311 --> 01:05:53,931 O těchto převratech se lidé obvykle dozvěděli až ze zpráv. 624 01:05:54,051 --> 01:05:59,217 Vše proběhlo rychle, v tichosti a klidu. Všichni potřební byli zatčeni. 625 01:05:59,337 --> 01:06:02,645 Tento převrat proběhl na základě jiného schématu. 626 01:06:02,765 --> 01:06:12,568 A nevyhnutelnou podmínkou jeho úspěšnosti byla fyzická likvidace Erdogana. 627 01:06:12,688 --> 01:06:14,375 Jeho likvidace. 628 01:06:14,495 --> 01:06:24,146 Byl to absolutní analog spiknutí z 20.07.1944. 629 01:06:24,266 --> 01:06:32,382 Kdy se němečtí generálové chtěli dohodnout se Západem na pokračování války na východě, 630 01:06:32,502 --> 01:06:35,860 ale kvůli tomu museli zlikvidovat Hitlera. 631 01:06:35,980 --> 01:06:40,993 Museli ho zlikvidovat, protože kdyby se jim to povedlo, 632 01:06:41,113 --> 01:06:47,506 tak by ti generálové legitimně dále stáli v čele svých armád atd... Zde by ta situace byla stejná! 633 01:06:47,626 --> 01:06:54,634 Bez Erdogana by jejich jednání bylo legitimní. Je-li Erdogan na živu, jsou z nich pučisté. 634 01:06:54,754 --> 01:07:00,687 Obzvláště, jestli se na to připraví a připraveni oni byli se vším všudy. 635 01:07:00,807 --> 01:07:05,564 Když se podíváte na podstatu tohoto převratu, 636 01:07:05,684 --> 01:07:15,112 tak nevšimnout si analogie s GKČP (Státním výborem pro mimořádné situace) 1991 jednoduše není možné! 637 01:07:15,232 --> 01:07:17,278 Vždyť čím to začalo? 638 01:07:17,398 --> 01:07:24,976 Jen si to vezměte, Erdogan stejně jako kdysi celý neupravený Gorbačov ve Forosu, 639 01:07:25,096 --> 01:07:28,791 přestože tam měl komfortní podmínky... 640 01:07:28,911 --> 01:07:34,513 Jak přijel, oblečení celé pomačkané a pronesl k národu svou výzvu. 641 01:07:34,633 --> 01:07:39,149 A vyjít do ulic žádal Jelcin. Tady to všechno zvládl jeden člověk. 642 01:07:39,269 --> 01:07:45,917 Přes internet vyzýval lidi: "Vyjděte do ulic!" Co to vyvádíš? 643 01:07:46,037 --> 01:07:51,495 Posíláš lidi proti tankům? Takto je možné postupovat pouze v jednom případě, 644 01:07:51,615 --> 01:07:58,853 když víte, že převrat bude zlikvidován a lidem se nic nestane. 645 01:07:59,530 --> 01:08:02,833 Zato však potom bude možné založit na tom mýtus. 646 01:08:03,474 --> 01:08:06,158 Co se stalo v roce 1991? 647 01:08:06,278 --> 01:08:10,249 Byli zorganizováni lidé, kteří měli k dispozici mobilní spojení. 648 01:08:10,369 --> 01:08:15,824 To dnes má mobil každý a nikoho to neudivuje, tenkrát si lidé všímali, když někdo používal vysílačku. 649 01:08:15,944 --> 01:08:20,825 "Ó, on má vysílačku a s někým se přes ni domlouvá." Když potom začal okolo sebe lidi houfovat 650 01:08:20,945 --> 01:08:26,456 a někam je vedl, tak to lidé zaznamenali. V roce 1991 to všechno bylo koordinované. 651 01:08:26,576 --> 01:08:31,219 Zde to proběhlo stejně. Byli nějací organizátoři, kteří lidi vedli do ulic. 652 01:08:31,339 --> 01:08:35,060 Ale to nejdůležitější. Co se dělo s ohledem na armádu? 653 01:08:35,180 --> 01:08:38,994 Přivedli armádu do Moskvy a tam ty vojáky nechali opuštěné. 654 01:08:39,114 --> 01:08:43,827 Ti nevěděli, co mají dělat, jak to mají dělat, žádné rozkazy neměli. 655 01:08:43,947 --> 01:08:48,786 Chápete? Oni nic neplánovali, jenom splnili rozkaz. 656 01:08:48,906 --> 01:08:51,755 A co se stalo v Turecku? Ti samí vojáci, 657 01:08:51,875 --> 01:08:55,468 které někdo někam poslal, a kteří si mysleli, že se jedná o cvičení. 658 01:08:55,588 --> 01:09:01,015 Proč je někam přivedli a kam. "Jaký převrat? Co to povídáte? Já vůbec nevím, co se to tu děje!?" 659 01:09:01,135 --> 01:09:08,397 Stejně jako na Senátním náměstí v Moskvě, kam přivedli vojáky jako dav. Ti nic vědět nepotřebují. 660 01:09:08,517 --> 01:09:17,251 Účast neinformovaných vojáků zajišťovala, že nedojde ke konfliktu mezi občany a armádou. 661 01:09:17,371 --> 01:09:22,308 A na základě toho je potom možné založit budoucí mýtus. 662 01:09:22,428 --> 01:09:26,566 Proto také ta Erdoganova výzva k obyvatelstvu. 663 01:09:26,686 --> 01:09:29,774 Potřeboval předvést, že lid sám povstal, 664 01:09:29,894 --> 01:09:38,851 aby potom, POTOM mohl účastníky spiknutí zlikvidovat "s podporou lidu". 665 01:09:38,971 --> 01:09:43,740 Zajišťoval si "podporu lidu". To není jeho (ani nová) technologie! 666 01:09:43,860 --> 01:09:50,408 Už jsem vyjmenoval všechny ty scénáře, všechno je to na povrchu. 667 01:09:50,528 --> 01:09:56,096 Takto se baví globální prediktor, globální, nadnárodní řízení. 668 01:09:57,006 --> 01:10:05,467 Všechny tedy aktivovali, prozradili a další děj byl zcela nejasný. 669 01:10:05,587 --> 01:10:12,822 V číslech víme, že bylo zatčeno nějakých 70 organizátorů. 670 01:10:14,181 --> 01:10:23,146 Dnes už je to nějakých 6000 účastníků. A co příjmení? Těch by na prstech napočítal! 671 01:10:23,266 --> 01:10:31,033 Žádné pořádné informace k dispozici nejsou. Ale v celé té kakofonii jedna informace zazněla. 672 01:10:31,153 --> 01:10:36,076 Nakolik je nebo není důvěryhodná, to je otázka. 673 01:10:38,429 --> 01:10:47,520 Nemá ani principiální význam, ale jako určitá ilustrace je vypovídající. 674 01:10:47,640 --> 01:10:57,032 Jakmile začal státní převrat, tak v úplném začátku probleskla informace, 675 01:10:57,152 --> 01:11:04,008 že se jakýsi generál, který byl organizátorem a koordinátorem celého toho státního převratu, 676 01:11:04,128 --> 01:11:07,314 zastřelil ve své kanceláři. 677 01:11:07,762 --> 01:11:11,881 A to bylo všechno. Nebylo jasné, co to bylo za generála, 678 01:11:12,001 --> 01:11:15,467 zda se zastřelil sám nebo byl zastřelen, ale to není tak důležité. 679 01:11:15,587 --> 01:11:21,168 Skutečností zůstává, že to proběhlo neuspořádaně, s chybami, důrazem na efekt 680 01:11:21,288 --> 01:11:27,176 a absolutně neúčinně s ohledem na dosažení cíle státního převratu. 681 01:11:27,296 --> 01:11:36,045 Bylo tím však vytvořeno nezbytné informační pole. A tady vzniká jedna otázka. 682 01:11:36,165 --> 01:11:47,001 Erdogana nechali zlikvidovat státní převrat. Povede to ke zhoršení armády? 683 01:11:47,121 --> 01:11:59,300 Ne, kvalitu armády to nesníží, protože z armády budou odstraňovat jakoby vlastizrádce, 684 01:11:59,420 --> 01:12:13,102 jejichž styky se zahraničními vojsky, s cizinci nebudou ani u jejich kolegů vyvolávat žádné pochybnosti. 685 01:12:13,222 --> 01:12:20,485 A proč? Protože turecká armáda velice úzce spolupracuje s americkou armádou. 686 01:12:22,335 --> 01:12:28,943 A likvidace určitého počtu těchto spiklenců... 687 01:12:29,063 --> 01:12:33,860 Když teď požadují trest smrti, tak to neznamená, že jich všech 6 tisíc zastřelí. 688 01:12:33,980 --> 01:12:41,543 Ve skutečnosti je nutné maximálně vyšponovat přísnost, a potom přijde hodný vládce a udělí milost. 689 01:12:41,663 --> 01:12:45,242 A to hlavní, je to dobrá příležitost k handlování. 690 01:12:45,362 --> 01:12:52,632 Západní společenství se začne ozývat, že vojenský převrat není důvod k čistkám uvnitř státu, 691 01:12:52,752 --> 01:12:54,476 že je nutné vše vyšetřit. 692 01:12:54,596 --> 01:12:58,885 A potom se ukáže, že někoho zatkli náhodou, omylem, tak se mu omluvili... 693 01:12:59,005 --> 01:13:11,644 Ale koho tedy zlikvidují? Americký segment toho spiknutí. 694 01:13:11,764 --> 01:13:15,612 Ty, kteří jsou podřízeni Američanům. A je tu jeden takový okamžik. 695 01:13:15,732 --> 01:13:25,635 Když se Kerryho v Moskvě zeptali na převrat v Turecku, 696 01:13:25,755 --> 01:13:30,931 tak řekl, že doufá ve stabilitu a kontinuitu - velice důležité slovo. 697 01:13:31,051 --> 01:13:39,278 Všichni se toho okamžitě chytli. Bylo to americké spiknutí, to Američané chtěli... 698 01:13:39,398 --> 01:13:43,215 Diplomat nepoužívá náhodná slova. 699 01:13:43,335 --> 01:13:49,697 Přesně tohle tedy Kerry chtěl říci. 700 01:13:49,817 --> 01:13:54,828 Americké státní elitě tak daroval problém. 701 01:13:54,948 --> 01:14:05,139 A Erdoganovi vzkázal: "S námi, s globalisty je možné se domlouvat a s nimi ne." 702 01:14:05,914 --> 01:14:12,335 A druhý význam o té kontinuitě. Erdogan přece nevěděl, zda ... 703 01:14:12,455 --> 01:14:20,260 Oj, Kerry nevěděl, zda stihli Erdogana odvézt nebo ne. 704 01:14:20,380 --> 01:14:30,725 Pokud by ho odvézt nestihli, bylo nutné mluvit o kontinuitě, o stabilizaci řízení. 705 01:14:30,845 --> 01:14:42,402 Krátce řečeno zajišťoval prolongaci řízení Turecka ze strany globálních elit, globálního prediktoru, 706 01:14:42,522 --> 01:14:50,839 a na druhé straně přímo podrazil americké státní elity, které realizovali státní spiknutí. 707 01:14:50,959 --> 01:14:58,950 A proč armáda neutrpí žádné zvláštní škody? 708 01:14:59,070 --> 01:15:09,975 Neutrpí škodu z toho důvodu, že... Koho Erdogan ihned obvinil z realizace státního převratu? 709 01:15:10,095 --> 01:15:14,985 Fethullaha Gülena, kazatele žijícího v USA. 710 01:15:15,105 --> 01:15:25,101 Už jsme mluvili o tom, že Gülen je součástí globální politiky, že to znamená úplně jinou variantu rozvoje státu. 711 01:15:25,221 --> 01:15:30,042 A to není v kompetenci americké státní elity. 712 01:15:30,162 --> 01:15:34,751 Proč to Erdogan řekl? Protože mu to nařídili: 713 01:15:34,871 --> 01:15:43,048 "Řekni..." A zadruhé ví jednoduchou věc. Amerického segmentu se zbaví, to mu umožní, 714 01:15:43,168 --> 01:15:54,259 v tom ho podpoří, ale v jeho armádě zůstane silný segment důstojnického sboru a vůbec vojáků, 715 01:15:54,379 --> 01:16:02,859 kteří budou vůči němu v opozici, ale loajální ke Gülenovi. 716 01:16:02,979 --> 01:16:17,264 Takže dokud jsou Gülen a jeho... Řekněme, že ne agentura, ale stoupenci v armádě 717 01:16:17,384 --> 01:16:25,515 a ve státním řízení Turecka, je on, Erdogan, pouze dočasnou figurou a on si to uvědomuje. 718 01:16:25,635 --> 01:16:30,451 Proto se ze všech sil snaží dosáhnout na Gülena a dostat ho k sobě, 719 01:16:30,571 --> 01:16:34,665 aby se vypořádal s tím Gülenovým segmentem v armádě. 720 01:16:34,785 --> 01:16:44,212 A až to udělá, tak turecká armáda zcela určitě okamžitě přijde o svoji bojeschopnost. 721 01:16:44,332 --> 01:16:51,950 Protože to už armádu zasáhne zcela jinak, než když z ní teď vyčistí proamerický segment, 722 01:16:52,070 --> 01:16:56,164 který mu dovolili zlikvidovat kvůli stabilizaci Turecka. 723 01:16:56,284 --> 01:17:01,590 A proč mu to nařídili? Aby se neutrhl ze řetězu. 724 01:17:01,710 --> 01:17:06,923 "My tě teď stabilizujeme, ale ty jsi udělal příliš mnoho chyb. 725 01:17:07,043 --> 01:17:16,220 Nejednal jsi správně, proto si uvědom, že máme pořád v ruce trumfové eso - Gülena." 726 01:17:16,340 --> 01:17:22,324 On bojuje, aby mu vydali Gülena a ten zase říká, že je připraven přijet. 727 01:17:22,444 --> 01:17:29,074 A proč? Protože moc dobře ví, že proti němu Erdogan nemůže udělat nic, co by mu nedovolili globalisté. 728 01:17:29,194 --> 01:17:42,910 To on je symbolem toho nového neoosmanismu, té teorie, která by mohla proměnit Turecko ve Třetí říši. 729 01:17:43,030 --> 01:17:46,061 A tento úkol zatím nikdo nezrušil. 730 01:17:46,181 --> 01:17:50,573 Ten potenciál, který pro něj byl vytvořen, stále existuje. 731 01:17:50,693 --> 01:17:56,652 A Erdogana staví jenom kvůli tomu, aby ten potenciál nepromrhal. 732 01:17:56,772 --> 01:18:06,404 To mu nedovolí. A pokusí-li se o to, tak bude vydán rozkaz a tentokrát bude zlikvidován raz dva. 733 01:18:06,524 --> 01:18:13,117 Pamatujete si, jak jednou jeden člověk vedle Erdogana vyprázdnil svou pistoli do zdi? 734 01:18:13,237 --> 01:18:21,116 Už mu to názorně předváděli. Oni nejsou jako státní elita USA. 735 01:18:21,236 --> 01:18:26,598 Povšimněte si, jak se americká elita na to spiknutí nechala absolutně nachytat. 736 01:18:26,718 --> 01:18:34,579 Oni čekali výsledek, oni v něj doufali. Když vystoupil... podle mě Kirby. 737 01:18:35,772 --> 01:18:41,777 Ne, byl to ten zástupce Bílého domu... 738 01:18:44,480 --> 01:18:49,366 Nemohu si vzpomenout. (Josh Earnest) To nevadí. Tak co řekl? 739 01:18:49,486 --> 01:18:54,549 "My tu neklidnou situaci v Turecku sledujeme." 740 01:18:54,669 --> 01:18:57,980 Sledujeme neklidnou situaci v Turecku! 741 01:18:58,100 --> 01:19:03,817 Všechny státy odsuzují státní převrat, a pouze USA tu situaci "sledují". 742 01:19:03,937 --> 01:19:11,425 Oni nevěděli, jak to dopadne a museli se nejdříve zorientovat. Zatímco Kerry státní elitu již podrazil. 743 01:19:12,487 --> 01:19:14,315 Chápete? 744 01:19:14,435 --> 01:19:19,909 Sami se s tím spiknutím spojili, když mluvili o "neklidné situaci". 745 01:19:20,029 --> 01:19:24,011 Nic neodsuzovali, protože doufali, že tam dojde k převratu. 746 01:19:24,131 --> 01:19:31,675 A tento aspekt se Erdoganovi vymstí. 747 01:19:31,795 --> 01:19:34,770 Krátce řečeno, ta situace je následující. 748 01:19:35,702 --> 01:19:42,266 Dlouhodobě tu situaci udržet nedokážou, co proto teď podnikají? 749 01:19:42,386 --> 01:19:46,032 Íránské ministerstvo zahraničí oznámilo, 750 01:19:46,152 --> 01:19:59,122 že v průběhu prvních čtrnácti hodin převratu dokonce třikrát mluvili s Erdoganem. 751 01:19:59,242 --> 01:20:05,369 S Yildirim a s Erdoganem. Třikrát? Uvědomujete si tu četnost? 752 01:20:05,489 --> 01:20:12,809 To znamená, že Írán bude tu situaci stabilizovat. Nikdo nedovolí tvrdě zatočit s Gülenovými stoupenci. 753 01:20:12,929 --> 01:20:20,790 A přivádějí tam Írán, aby následně udrželi Turecko před rozpadem, 754 01:20:20,910 --> 01:20:28,315 a aby včas, až splní svou krátkodobou úlohu Třetí říše... 755 01:20:28,435 --> 01:20:32,256 I když možná ten článek přeskočí a Turecko rovnou spadne pod jurisdikci Íránu 756 01:20:32,376 --> 01:20:34,681 a celosvětového islámského chalífátu. 757 01:20:34,801 --> 01:20:41,102 Aby Rusko ty průlivy nedostalo, hraje se tvrdě, ta hra je velice závažná. 758 01:20:41,222 --> 01:20:49,832 Ale v dané situaci jim to nevyjde, nemají na ruce ty správné karty. 759 01:20:49,952 --> 01:20:57,948 Oni rádi říkají, že Putin i se špatným kartami hraje dobře a on je má v dané situaci dobré. 760 01:20:58,068 --> 01:21:03,660 Nehledě na to, že existuje rozsáhlé klanově-korporativní spiknutí 761 01:21:03,780 --> 01:21:10,174 s cílem provést v Rusku státní převrat v zájmu USA, a realizovat ho chtějí patrioté. 762 01:21:10,771 --> 01:21:17,148 Mluvil jste o reakci USA na turecký převrat, a jak okomentujete reakci Německa? 763 01:21:17,268 --> 01:21:23,320 To není reakce Německa. Walter Steinmeier, německý ministr zahraničí řekl, 764 01:21:23,440 --> 01:21:27,157 že pokus o puč může pomoci překonat napětí v Turecku. 765 01:21:27,277 --> 01:21:33,721 To právě Steinmeier mluvil za globalisty a popsal to, co hodlají udělat. 766 01:21:33,841 --> 01:21:42,673 A jejich cílem je zlikvidovat napětí vytvořené v Turecku americkou státní elitou. 767 01:21:42,793 --> 01:21:52,205 Proto ISIL bude zlikvidován. Zde je třeba mít na zřeteli ještě následující situaci. 768 01:21:52,325 --> 01:22:03,135 12.07. naše bombardéry TU-22 zasáhly do bojů v Sýrii. 769 01:22:04,176 --> 01:22:07,688 Zaútočily na pozice ISIL. 770 01:22:07,808 --> 01:22:12,462 A 14.07. ten útok zopakovaly. 771 01:22:12,582 --> 01:22:20,476 13.07. Německo prohlásilo, že je nutné ukončit všechny bojové akce v Sýrii. 772 01:22:20,596 --> 01:22:25,472 Jen si to vezměte 12. zaútočily, 13. bylo to německé prohlášení 773 01:22:25,592 --> 01:22:31,270 a USA ve stejný den prohlásily, že přerušují všechny útoky a lety, 774 01:22:31,390 --> 01:22:34,220 že od této chvíle nelétají. 775 01:22:34,340 --> 01:22:39,028 Takže 12. došlo k útoku a 13. následovala taková bouřlivá reakce. 776 01:22:39,148 --> 01:22:45,746 Vede nás to k otázce, co to tedy ty naše bombardéry dvakrát dělaly? 777 01:22:45,866 --> 01:22:55,449 To vybombardovaly nějaké hliněné chýše? Jaké tábory? O co jde? 778 01:22:55,569 --> 01:23:02,832 Pro naše letecké uskupení v Hmeimim už prakticky nezbyly cíle, které by stály za to. 779 01:23:02,952 --> 01:23:08,152 Už tak často nelétají, přece se nebudou honit za každým jednotlivým autem džihádistů. 780 01:23:08,272 --> 01:23:13,813 Musí to být nějaký větší... A najednou bombardéry, dvě takové útočné akce. 781 01:23:13,933 --> 01:23:16,575 Tak kde je zakopaný pes? 782 01:23:19,661 --> 01:23:29,107 USA tím, že sestřelily náš vrtulník, přestoupily červenou čáru. 783 01:23:31,410 --> 01:23:41,606 Měli jsme s USA celou dobu dohodu o rozdělení vzdušného prostoru a dohodu o tom, kde zasahovat. 784 01:23:41,726 --> 01:23:46,039 Američané třeba řekli: "Zde neútočte, to jsou naši." 785 01:23:46,159 --> 01:23:54,650 A kdo jsou ti "jejich"? Mají tam tábory, kde léčí raněné, učí bojovníky používat nové zbraně, 786 01:23:54,770 --> 01:24:02,050 doplňují stavy, a potom jdou opět do útoku. A všechno se to děje pod americkou jurisdikcí. 787 01:24:02,636 --> 01:24:07,308 Všechny ISILovské cvičné tábory jsou pod americkou jurisdikcí. 788 01:24:07,428 --> 01:24:13,344 A na ty jsme nikdy neútočili. Na ty, které Američané zastřešili vlastní přítomností! 789 01:24:13,464 --> 01:24:16,618 Přítomností svých zvláštních jednotek! 790 01:24:17,454 --> 01:24:23,456 A co je to za tábory? Je takový film, který se jmenuje Věčné volání 791 01:24:23,576 --> 01:24:30,719 a tam je scéna s partyzány, kde se přesouvají na území, kde je učí používat nové zbraně, 792 01:24:30,839 --> 01:24:36,210 novou taktiku, kde doplňují stavy a odkud se potom vrací se na obsazené území. 793 01:24:36,330 --> 01:24:39,228 Tak tady je to ve větším něco podobného. 794 01:24:39,348 --> 01:24:49,970 Takže když Američané... Nestačí, že F-16 sestřelila náš SU-24, teď sestřelili vrtulník. 795 01:24:50,090 --> 01:24:54,966 A následoval projev politické vůle. Vždyť jak dlouho je možné si to nechat všechno líbit? 796 01:24:55,086 --> 01:25:05,947 A bombardéry vyletěly a zaútočily na cíle, které se dříve na přání Američanů nebombardovaly. 797 01:25:06,067 --> 01:25:11,216 My jsme to sice slíbili, ale to oni tu dohodu porušili, proto bombardéry zaútočily. 798 01:25:11,336 --> 01:25:19,878 A co bylo řečeno? Že o čase a trase letu našich bombardérů jsme našim "partnerům" dali vědět. 799 01:25:19,998 --> 01:25:24,397 Ale neoznámili jsme jim cíle, pouze v prvním případě jim je oznámili. 800 01:25:24,517 --> 01:25:29,239 A když letěly bombardéry podruhé, tak je o cílech už nikdo neinformoval. 801 01:25:29,359 --> 01:25:37,714 Něco tedy vybombardovaly a soudě podle hysterie, kterou to vyvolalo v Turecku a USA, 802 01:25:37,834 --> 01:25:44,023 byly vybombardovány zcela konkrétně americké základny pro přípravu ISILovců. 803 01:25:44,143 --> 01:25:50,281 Měli tam připravené zbraně, početné mužstvo, mnoho techniky 804 01:25:50,401 --> 01:25:54,646 a byli tam i američtí a turečtí vojenští specialisté. 805 01:25:54,766 --> 01:25:59,062 Koho to teď budou pochovávat na Arlingtonském hřbitově? 806 01:25:59,182 --> 01:26:02,711 Někoho pochovají a jiným přijde pouze oznámení, 807 01:26:02,831 --> 01:26:07,860 že jejich člověk zahynul při plnění zvláštního úkolu ve jménu USA. 808 01:26:08,952 --> 01:26:15,499 A když vidí tuto politickou vůli, tak se dohodnou. 809 01:26:15,619 --> 01:26:21,825 A když vidí, jak někdo stojí ve frontě na Joannu Rowlingovou, 810 01:26:21,945 --> 01:26:29,177 nebo jak moc stojí o audienci u kalifornského guvernéra, tak s takovým se domlouvat nebudou. 811 01:26:29,297 --> 01:26:34,614 Ani s patriotickými elitami, které globální politiku nechápou, 812 01:26:35,088 --> 01:26:37,847 a kterým jsou ruské zájmy ukradené. 813 01:26:37,967 --> 01:26:42,040 Nezakládáš-li si na svém domově, nikdo cizí ho teprve neocení. 814 01:26:42,160 --> 01:26:46,247 A tito naši patrioté si svého domova, Ruska, necení. 815 01:26:47,113 --> 01:26:49,763 Proto si hrají na spiknutí. 816 01:26:50,859 --> 01:26:55,674 O tom spiknutí je možné vyprávět dlouho. 817 01:26:55,794 --> 01:27:01,274 Každý prvek tu má význam, ale podstata spočívá v následujícím. 818 01:27:01,394 --> 01:27:06,116 Ten státní převrat byl v Turecku organizován kvůli tomu, 819 01:27:06,236 --> 01:27:14,380 aby byl zlikvidován americký segment, agenti státní elity v Turecku. 820 01:27:14,500 --> 01:27:20,331 A kvůli stabilizaci, zmražení Erdoganova postavení do té doby, 821 01:27:20,451 --> 01:27:30,110 dokud nedokážou převzít řízení v rámci té globální koncepce, ve které se v té války účastní Írán. 822 01:27:31,720 --> 01:27:37,166 A s přestavbou Evropy souvisí ten teroristický útok v Nice. 823 01:27:37,286 --> 01:27:42,031 Všechny ty věci spolu vzájemně souvisí, mají stejné zaměření. 824 01:27:42,503 --> 01:27:47,150 A jako poslední vás prosí okomentovat, jak píšou uživatelé, 825 01:27:47,270 --> 01:27:55,282 jak se zdá, vzájemně související události v Baton Rouge (USA), Jerevanu a Alma-Atě. 826 01:27:55,402 --> 01:28:03,796 Když americká státní elita prohrává, tak se snaží vyvolat napětí, kde jen může. 827 01:28:03,916 --> 01:28:11,511 Povedlo se jim to však pouze na jenom místě, v Alma-Atě. 828 01:28:11,631 --> 01:28:16,945 Ten počet účastníků ale ukazuje, že z toho vyšlo jen takové plácnutí do vody. 829 01:28:17,065 --> 01:28:22,366 Co se týká Jerevanu, tak tam je ta věc daleko závažnější. 830 01:28:22,486 --> 01:28:32,532 Tam jde o tu věc s Velkou Arménií a oni tam mají speciálně vypěstované, zaryté nacionalisty. 831 01:28:32,652 --> 01:28:38,014 Takové, jací se dopustili teroristického útoku v moskevském metru v roce 1977, 832 01:28:38,134 --> 01:28:44,984 takové, jací se dopustili teroristického útoku v Jerevanu. 833 01:28:45,104 --> 01:28:52,681 Jestli si dobře vzpomínám, tak to bylo 27.10.1999, kdy v parlamentu postříleli poslance a vládu. 834 01:28:52,801 --> 01:28:57,346 Oni nic jiného neumí. 835 01:28:57,466 --> 01:29:06,084 Určitý jejich počet je potřebný, jenže když se válka pozastaví a oni nejsou zneškodněni na frontě, 836 01:29:06,204 --> 01:29:09,000 tak se projevují v politice. 837 01:29:09,120 --> 01:29:13,992 Co se týká Baton Rouge, tak tam pokračuje ten proces, o kterém jsem mluvil. 838 01:29:14,112 --> 01:29:18,566 Víte, to je taková věc. Třeba ten Dallas. 839 01:29:18,686 --> 01:29:22,723 Nám tvrdí, že to byl jeden střelec. 840 01:29:22,843 --> 01:29:26,993 Jenže soudě podle všeho bylo od začátku jasné, že ten střelec nebyl jeden. 841 01:29:27,113 --> 01:29:30,769 Že tam byli minimálně tři, nebo i čtyři střelci. 842 01:29:30,889 --> 01:29:36,229 Ale proč je to pro ně důležité? Já jsem zapomněl tento okamžik okomentovat, když jsme o tom mluvili. 843 01:29:36,349 --> 01:29:40,687 Proč to chtěli minimalizovat? Protože potřebují tento problém potlačit. 844 01:29:40,807 --> 01:29:46,031 Teď není pro nikoho výhodný. Jde o proces, který byl připravován k přestavbě, 845 01:29:46,151 --> 01:29:51,085 k přeformátování USA a volby ještě neproběhly! 846 01:29:51,205 --> 01:29:54,498 Je ještě brzo na to, aby džin vyletěl ze své láhve. 847 01:29:54,618 --> 01:29:57,983 Ještě je brzo trhat stát na kousky. 848 01:29:58,103 --> 01:30:01,094 Ten proces je nutné kontrolovat, chápete? 849 01:30:01,214 --> 01:30:05,839 Přestože i když ze zkumavky všechno létá na všechny strany, tak je u toho vždy přítomen vědec, 850 01:30:05,959 --> 01:30:11,474 který ten proces kontroluje, aby celá laboratoř nevybuchla, aby to tu laboratoř nerozmetalo. 851 01:30:11,594 --> 01:30:16,484 Proto je pro ně principiálně důležité zdůraznit, že šlo o jednoho střelce, 852 01:30:16,604 --> 01:30:18,198 že nebyli tři ani čtyři! 853 01:30:18,318 --> 01:30:26,794 Potřebovali to potlačit a ta věc v Dallasu má pokračování. Zase tam byli tři mrtví a 7 až 10 raněných. 854 01:30:27,739 --> 01:30:33,663 Oni ten proces potřebují udržet do voleb, až bude po nich, 855 01:30:33,783 --> 01:30:38,717 tak to zůstane na triku novému prezidentovi a stát se začne sypat. 856 01:30:38,837 --> 01:30:44,889 Asi tak, jako když se do čela Ruska dostal Jelcin a Rusko se začalo sypat. 857 01:30:46,225 --> 01:30:50,848 Jde tedy o poněkud rozdílné faktory. 858 01:30:50,968 --> 01:30:56,592 Ty, které se týkají čistě americké státní elity, to jsou události v Kazachstánu. 859 01:30:56,712 --> 01:31:00,145 Tam aktivovali to poslední, co měli. 860 01:31:00,265 --> 01:31:10,000 A také není vyloučeno, že určitým způsobem pomohli těm teroristům v Jerevanu. 861 01:31:10,120 --> 01:31:15,264 Ale pouze napomohli, protože tam také existuje velice silný vnitřní potenciál 862 01:31:15,384 --> 01:31:19,002 politiky projevující se takovými metodami. 863 01:31:21,825 --> 01:31:23,707 To byla poslední otázka. 864 01:31:23,827 --> 01:31:29,479 Zdálo by se, že všechny ty věci, o kterých jsem teď mluvil... 865 01:31:29,599 --> 01:31:35,438 Připravovali jsme vše, aby se dalo pochopit, co se teď stalo. 866 01:31:35,558 --> 01:31:43,527 Od začátku jsme říkali, že bude spiknutí a státní převrat v Turecku proti Erdoganovi. 867 01:31:43,647 --> 01:31:50,551 Mluvili jsme o tom, že dojde k přestavbě Evropy. 868 01:31:50,671 --> 01:31:57,430 Když se ale podívám na analytiky... Já chápu, že se na mě nedívají, ani to nepovažují za potřebné. 869 01:31:57,550 --> 01:32:02,924 Ale nejde přece mít pořád hlavu schovanou v písku. 870 01:32:03,044 --> 01:32:09,432 Důležité je něco jiného. Ti analytici svým vlivem zajišťují státní řízení. 871 01:32:09,552 --> 01:32:17,053 Oni zajišťují pohyb různých klanově-korporativních skupin a jejich chápání řídících procesů, 872 01:32:17,173 --> 01:32:24,417 a ti mají zase pod kontrolou ekonomiku, sociální politiku státu, které řídí určitým způsobem. 873 01:32:24,537 --> 01:32:29,604 A kam vedou Rusko? Ke zkáze. A co tedy zbývá lidem? 874 01:32:29,724 --> 01:32:35,840 Záchrana tonoucích je jen v jejich rukou. Všichni lidé by se proto měli vyznat v politice. 875 01:32:35,960 --> 01:32:40,551 Není nutné čekat na Pjakina, až přijde a jednou týdně něco povypráví. 876 01:32:40,671 --> 01:32:43,026 Já nemohu mluvit o všem. 877 01:32:43,146 --> 01:32:51,057 Ale člověk, který si osvojí práce vnitřního prediktoru SSSR, bude samostatným a dokáže se vyznat. 878 01:32:51,177 --> 01:32:54,897 Bude se bez problémů orientovat v tom, co se děje. 879 01:32:55,017 --> 01:32:59,157 Bude vše chápat a bude vědět víc než ti, kteří neustále vystupují v televizi. 880 01:32:59,277 --> 01:33:03,906 Ať se jdou vycpat všichni ti, co jsou pečení vaření v televizi, kde vykládají různé nesmysly. 881 01:33:04,026 --> 01:33:06,167 Je nutné budovat svůj vlastní život. 882 01:33:06,287 --> 01:33:10,899 A potom to dopadne tak, že stát a lidé budou stát na jedné straně, 883 01:33:11,019 --> 01:33:18,746 a veškerá ta neschopná elita, která nic nechápe, ale o to víc je namyšlená, 884 01:33:19,471 --> 01:33:29,143 a která vede stát ke katastrofě, tak ta se potom ocitne na okraji cesty, po které kráčí historie. 885 01:33:29,571 --> 01:33:30,793 To je vše. 886 01:33:31,841 --> 01:33:36,136 A opět taková situace. Máme tu pořad Otázka-odpověď, ano? 887 01:33:36,546 --> 01:33:41,382 I kdyby ten pořad neexistoval, tak to těm elitám nebude nic platné. 888 01:33:41,818 --> 01:33:45,625 Protože tenhle džin již z láhve dávno vyletěl. 889 01:33:45,745 --> 01:33:53,228 Bylo to před 25 lety, okamžikem publikace Mrtvé vody, jejího prvního vydání. 890 01:33:53,348 --> 01:33:59,784 To byl konec. Již tehdy mohli, jak se říká, sušit vesla (vzdát boj). Začalo být pozdě s něčím začít bojovat. 891 01:33:59,904 --> 01:34:02,603 Protože informace pracují samy o sobě. 892 01:34:02,723 --> 01:34:07,064 A naše vládní "elity", samozřejmě v uvozovkách, protože... 893 01:34:07,184 --> 01:34:11,638 I když proč to stále zdůrazňovat, elitou mohou být nejen v tom nejlepším ale i nejhorším smyslu. 894 01:34:11,758 --> 01:34:17,277 Podíváme-li se na to z té strany, že se jedná o to nejhorší, co se mohlo ocitnout u vesla státního řízení, 895 01:34:17,397 --> 01:34:19,232 tak ano, potom je to elita! 896 01:34:19,352 --> 01:34:24,069 Oni vůbec nevědí, jak informace pracují, co to vůbec informace jsou! 897 01:34:25,282 --> 01:34:31,961 Snažit se před informacemi utíkat, řešit to nějakými soudy, zákazy, 898 01:34:32,081 --> 01:34:34,798 bránit vystupování na nějakých kanálech... 899 01:34:34,918 --> 01:34:40,309 Já nevím, to je konec. Je to jako v tom vtipu. "Seď, já otevřu sám." 900 01:34:40,429 --> 01:34:50,152 Čukča říká ženě: "Nevíš, proč o nás pořád říkají, že jsme takoví /ťuká na dřevo/ ...? Žena: "Někdo klepe!" Čukča: "Seď, já otevřu sám." A všichni lidé by si měli uvědomovat, že záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. 901 01:34:50,272 --> 01:34:54,186 Buďte konceptuálně samostatní, studujte práce vnitřního prediktoru a buďte šťastní. 902 01:34:54,306 --> 01:34:56,237 Do příštích setkání.