1 00:00:07,728 --> 00:00:11,370 Dobrý den, Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 2 00:00:11,490 --> 00:00:15,484 Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 3 00:00:15,604 --> 00:00:18,856 Dnes je 08.08.2016. 4 00:00:19,810 --> 00:00:27,149 První otázka od Dmitrije nás nutí vrátit se k minulému pořadu Otázka-odpověď. 5 00:00:27,269 --> 00:00:32,207 Dmitrij má vůči vám určité námitky. 6 00:00:32,327 --> 00:00:39,770 Ve vašem pořadu ze dne 01.08.2016 jste podrobně vysvětloval, že Erdogan je projektem globální elity 7 00:00:39,890 --> 00:00:41,859 a Davutoglu je projektem USA. 8 00:00:41,979 --> 00:00:46,334 Dále jste řekl, že se Erdogan bránil omluvě za SU-24 mezi jiným také kvůli tomu, 9 00:00:46,454 --> 00:00:50,481 že mu nebylo jasné, proč by se právě on měl omlouvat za cizí zločin. 10 00:00:50,601 --> 00:00:58,297 Přitom však ve vašem pořadu ze dne 25.11.2015 jste řekl, že Erdogan a Davutoglu jsou, cituji: 11 00:00:58,417 --> 00:01:04,817 "Nástroje americké politiky, které řeší úkol rozpoutání 3. světové války." Konec citátu. 12 00:01:04,937 --> 00:01:08,554 Stejně tak jste v daném pořadu tvrdil, že měli Erdogan a jeho synové 13 00:01:08,674 --> 00:01:15,706 kontrolující dodávky ropy z území ISIL do Turecka zájem na tom, aby byl ruský SU-24 sestřelen. 14 00:01:15,826 --> 00:01:21,688 Neboť ropa nedodaná kvůli ruskému letectvu z území ISIL udělala díru v tureckém rozpočtu 15 00:01:21,808 --> 00:01:25,358 a Erdogan měl tedy zájem na tom, aby se válka rozšířila na turecké území. 16 00:01:25,478 --> 00:01:30,296 Takže je to tak, že napřed jste sestřelení SU-24 posuzoval v tom kontextu, 17 00:01:30,416 --> 00:01:36,948 že na tom měl zájem Erdogan a jeho rodina a teď již mluvíte o sestřelení našeho letadla 18 00:01:37,068 --> 00:01:41,141 v kontextu činnosti státní elity USA a jejího přisluhovače Davutoglu. 19 00:01:41,261 --> 00:01:43,349 Vysvětlete prosím svůj postoj. 20 00:01:43,469 --> 00:01:51,613 Zde není třeba rozebírat můj postoj, ale to, co jsem o tom říkal. 21 00:01:51,733 --> 00:02:03,145 Kde berete to své přesvědčení o tom, že člověk, který je projektem globální elity, 22 00:02:03,265 --> 00:02:11,588 účastníkem globálního projektu, nemůže být nástrojem nadnárodního řízení jiné úrovně? 23 00:02:11,708 --> 00:02:13,965 A v daném případě USA? 24 00:02:14,085 --> 00:02:16,414 - Státní elity. - Ano, státní elity. 25 00:02:16,534 --> 00:02:19,125 Ta situace tedy byla následující. 26 00:02:20,201 --> 00:02:30,053 Globální elita realizuje globální projekt na vytvoření Turecka a la Třetí říše, 27 00:02:31,037 --> 00:02:38,350 aby tak vyřešila problém realizace Evropského islámského chalífátu. 28 00:02:39,582 --> 00:02:45,921 Kvůli tomu jsou vybíráni určití lidé, kteří plní určité úkoly. 29 00:02:46,962 --> 00:02:55,764 Jenže lidé jsou různí, a každý člověk jedná především na základě svých vlastních zájmů, 30 00:02:55,884 --> 00:03:04,691 a také na základě vlastního chápání toho procesu, kterého se účastní a toho, co si z něho přeje vyzískat. 31 00:03:05,083 --> 00:03:13,962 Islamizace Turecka probíhá na základě varianty islamizace podle Gülena. 32 00:03:14,812 --> 00:03:28,783 A teď Erdogan jednou azánem svolává k ranní modlitbě z minaretu místo muezzina 33 00:03:30,095 --> 00:03:40,627 a podruhé se Bohu omlouvá, prosí Boha a lidi o odpuštění za Gülena. 34 00:03:40,747 --> 00:03:43,611 Chápete? Co z toho plyne? 35 00:03:43,731 --> 00:03:52,829 Z toho plyne, že se pokouší stát duchovním vůdcem toho islámu, který reálně v Turecku vzniknul, 36 00:03:52,949 --> 00:03:57,316 aby nahradil světský stát. 37 00:03:57,436 --> 00:04:03,253 Gülena nepotřebuje a rozepře mezi nimi je analogická rozepři mezi Hitlerem a Röhmem. 38 00:04:03,373 --> 00:04:10,876 Nic víc. A samotnou podstatu tureckého neoosmanismu to nezmění. 39 00:04:11,965 --> 00:04:16,381 Za co by se měl Erdogan omlouvat, neví ani dnes. 40 00:04:16,501 --> 00:04:26,107 Zítra by se měl Putin setkat s Erdoganem a Erdogan bezprostředně před tímto setkáním zveřejnil, 41 00:04:26,227 --> 00:04:31,059 podal vysvětlení, proč ten dopis napsal. 42 00:04:31,179 --> 00:04:38,323 Ale tam přece žádná omluva není, opět je tam řeč o politování a účasti nad tím, co se stalo. 43 00:04:38,443 --> 00:04:41,666 Omluva tam opět není. 44 00:04:41,786 --> 00:04:47,349 On se stejně jako dřív nepovažuje za viníka toho, co se stalo, čeho se dopustili jiní. 45 00:04:47,469 --> 00:04:55,166 On se od tohoto projektu státní elity USA distancuje. A já jsem řekl, že je nástrojem. 46 00:04:55,286 --> 00:04:57,821 Ano, on je nástrojem. 47 00:05:00,059 --> 00:05:07,951 Neboť tak, jak z vlastního pohledu chápe procesy, které probíhají v jeho regionu 48 00:05:08,071 --> 00:05:18,497 a aniž chápe tu roli, kterou mu určili, on v plné shodě s pravidlem Dostatečně všeobecné teorie řízení, 49 00:05:18,617 --> 00:05:22,257 že každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe... 50 00:05:22,377 --> 00:05:26,254 Tedy - využívá objektivní okolnosti pro dosažení subjektivních cílů. 51 00:05:26,374 --> 00:05:33,877 Tak on tyto objektivní okolnosti jako je válka v Sýrii, obchod s ropou, 52 00:05:33,997 --> 00:05:40,471 kterou je přece zapotřebí legalizovat, neboť jinak je problém ji prodat. 53 00:05:40,591 --> 00:05:48,482 A další, zbraně, které dostávají bojovníci, přece také musí být napřed zakoupeny, převezeny 54 00:05:48,602 --> 00:05:52,509 a nějakým způsobem zadokumentovány, to jsou přece také velké peníze. 55 00:05:52,629 --> 00:05:54,866 Ty bojovníky je také nutné léčit. 56 00:05:54,986 --> 00:06:00,699 A proč by tyto projekty měl z jeho pohledu přenechat někomu jinému? 57 00:06:00,819 --> 00:06:05,145 Takže se samozřejmě vynasnažil všechno to dostat pod svou kontrolu. 58 00:06:05,265 --> 00:06:13,170 A kvůli tomu uvázl v těch procesech, kdy ho státní elita při řešení svých problémů, 59 00:06:13,543 --> 00:06:19,689 svých úkolů v tomto regionu, udělala svým nástrojem. 60 00:06:19,809 --> 00:06:22,285 On to pochopil. 61 00:06:22,405 --> 00:06:33,518 Erdogan před tím setkáním s Putinem absolvoval celkem těžkou cestu. 62 00:06:33,638 --> 00:06:43,572 Pochopil, jak je využíván, pochopil, že ho zneužívají, a že to dělají v zájmu USA. 63 00:06:43,692 --> 00:06:48,779 Velmi mu k tomu pochopení pomohl také ten převrat. 64 00:06:48,899 --> 00:06:58,281 Podívejte se, na jedné straně, jakmile vzal Erdogan na sebe, na Turecko odpovědnost za to sestřelené letadlo, 65 00:06:58,401 --> 00:07:04,159 začaly být navazovány vztahy mezi Tureckem a Ukrajinou. 66 00:07:04,279 --> 00:07:12,602 Šlo o velice těsné vztahy, o vojensko-technickou spolupráci, začaly spolupracovat tajné služby. 67 00:07:12,722 --> 00:07:16,943 Všechno to probíhalo velmi dobře, kromě jedné věci, 68 00:07:17,749 --> 00:07:24,193 že to všechno organizovaly ty síly, které reálně stály proti Erdoganovi. 69 00:07:24,313 --> 00:07:28,892 Tedy ty, kterých se ještě nestačil v armádě zbavit. 70 00:07:29,012 --> 00:07:41,631 A na základě toho si reálně uvědomoval, že veškerá negativa z této spolupráce hodí na něho, 71 00:07:41,751 --> 00:07:45,943 a navíc cestou vojenského převratu. 72 00:07:47,241 --> 00:07:54,402 On ten převrat nemohl realizovat žádným způsobem. 73 00:07:54,522 --> 00:07:58,698 A potom za ním opět přišli od globalistů a řekli mu: 74 00:07:58,818 --> 00:08:01,890 - Pochopil jsi svou vinu? - Pochopil. 75 00:08:02,010 --> 00:08:08,483 - Tak v tom případě ten převrat budeme muset neutralizovat. My ti s tím pomůžeme. 76 00:08:08,603 --> 00:08:16,673 Máme zde určité síly, a zařídíme, aby se ti podřídily. A všechny, kteří proti tobě vystoupí, zlikviduješ. 77 00:08:16,793 --> 00:08:22,819 Zato ale potom povedeš Turecko cestou další islamizace. 78 00:08:22,939 --> 00:08:24,833 Což teď i pozorujeme. 79 00:08:24,953 --> 00:08:31,695 Ale Erdogan už nevěří ani globalistům, on si reálně uvědomuje, že udělal velkou chybu, 80 00:08:31,815 --> 00:08:38,945 když ohrozil projekt Turecka tím, že začal spolupracovat se státní elitou USA, 81 00:08:39,065 --> 00:08:43,704 když se účastnil jejího projektu a stal se jejím nástrojem. 82 00:08:43,824 --> 00:08:48,881 Reálně si uvědomuje, že ho mohou v kterémkoliv okamžiku vyměnit. 83 00:08:49,001 --> 00:08:56,190 Nevymění ho pouze v jednom případě, když se stane duchovním vůdcem neoosmanského Turecka. 84 00:08:56,310 --> 00:08:59,651 Ale to se napřed musí zbavit Gülena. 85 00:08:59,771 --> 00:09:05,514 A v tomto ohledu si s ním státní elita USA opět pohrává. 86 00:09:05,634 --> 00:09:11,988 "Musíme se teď dohodnout, zda ti ho vydáme, nebo nevydáme." 87 00:09:12,108 --> 00:09:18,253 On si ale reálně uvědomuje, že za převratem stála právě tato státní elita USA, 88 00:09:18,373 --> 00:09:21,952 jejímž nástrojem jednu dobu byl. 89 00:09:22,072 --> 00:09:26,145 Když si ještě myslel, že to pro něj bude velice výhodné, že účast v tomto projektu 90 00:09:26,265 --> 00:09:29,367 pro něj bude výhodnější, než v tom globálním. 91 00:09:29,487 --> 00:09:36,124 Osm měsíců potřeboval na to, aby zjistil, jak velice krutě se zmýlil, a že ho ten projekt málem stál život. 92 00:09:36,244 --> 00:09:41,779 Zde je přece nutné si uvědomovat, že vliv lidského faktoru nikam nezmizel. 93 00:09:41,899 --> 00:09:46,463 Ano, je zařazen do určitého projektu, a ano, dostal možnost se v něm realizovat, 94 00:09:46,583 --> 00:09:50,162 ale dále to je vždy o tom, jak to daný člověk zvládne. 95 00:09:50,282 --> 00:09:54,279 Zda si uvědomí, jaké se mu naskytly možnosti nebo ne. 96 00:09:54,399 --> 00:10:01,261 Jak to dokáže využít, v jakých cílech, s jakými náklady. Tak to bylo i s Erdoganem. 97 00:10:01,381 --> 00:10:09,003 On se s nimi mohl rozejít ihned a okamžitě prohlásit, že... 98 00:10:09,526 --> 00:10:16,895 Že došlo ke zločinu, který bude vyšetřen. Mohl prohlásit, že to bylo neznámé letadlo, které střílelo, 99 00:10:17,015 --> 00:10:20,743 a že vůbec nebylo turecké bez ohledu na Davutogluovo prohlášení, 100 00:10:20,863 --> 00:10:25,993 že to ruské letadlo sestřelilo letadlo turecké. 101 00:10:26,113 --> 00:10:29,500 Mohl jít do konfrontace. Takovou možnost měl. 102 00:10:29,620 --> 00:10:33,587 Ale jeho osobní, zištný zájem ho zastavil a on začal přemýšlet: 103 00:10:33,707 --> 00:10:40,051 "USA jsou ze všech nejsilnější. V Rusku bude státní převrat a všechno se to zamete pod koberec. 104 00:10:40,171 --> 00:10:42,030 A já budu zase na koni." 105 00:10:42,150 --> 00:10:46,148 Uplynulo osm měsíců a žádný státní převrat se nekonal, a žít se chce dál. 106 00:10:46,268 --> 00:10:56,426 A potom začal chápat, že některé procesy sice probíhají rychle, ale že opravdové řízení se realizuje pomalu, 107 00:10:56,546 --> 00:11:02,557 zato potom ale vede k zaručenějšímu výsledku. 108 00:11:04,556 --> 00:11:06,883 Tak tedy udělal manévr. 109 00:11:07,003 --> 00:11:15,237 Ale opakuji, to jeho vysvětlení, proč napsal Putinovi dopis, ve kterém není jediné slovo omluvy... 110 00:11:15,819 --> 00:11:19,787 On teď už zase mluví pouze o politování a účasti: 111 00:11:19,907 --> 00:11:28,827 "No ano, došlo k jakémusi mrzutému incidentu. Litujeme. Zahynuli nějací lidé? Máte naši účast." 112 00:11:28,947 --> 00:11:34,284 Ale neomlouvá se. Necítí se být vinen. A to že ho donutili... 113 00:11:34,404 --> 00:11:43,509 Jen se podívejte, jakou vede v Turecku informační politiku ve vztahu k těm, se kterými se vypořádat může. 114 00:11:44,397 --> 00:11:46,369 On urážky neodpouští. 115 00:11:46,489 --> 00:11:52,784 A nezapomněl a ani nezapomene tyto urážky ani globální elitě, globálním prediktoru. 116 00:11:52,904 --> 00:12:01,355 Ale mstít se nebude jim, mstít se bude Putinovi, Rusku, tedy tomu, komu ho donutili se omluvit. 117 00:12:01,475 --> 00:12:03,510 I když jenom v angličtině. 118 00:12:03,630 --> 00:12:09,595 Ale anglický jazyk je ten jazyk, který je dnes v celém světě oficiální. 119 00:12:09,715 --> 00:12:13,073 A v angličtině také informace v celém světě přijímají. 120 00:12:13,193 --> 00:12:18,735 A to, co sis tam sesmolil pro svou osobní potřebu v turečtině na domácím dvorečku, to už je tvůj problém. 121 00:12:18,855 --> 00:12:21,524 Hlavní je to, co jsi řekl všem. 122 00:12:24,440 --> 00:12:32,045 K dalším otázkám. Prosí vás, Valeriji Viktoroviči, okomentovat současné evropské události. 123 00:12:32,165 --> 00:12:37,763 A konkrétně v Belgii neznámý útočník zranil mačetou dvě policistky. 124 00:12:37,883 --> 00:12:40,496 Ty policistky? Jen si vezměte, 125 00:12:40,616 --> 00:12:49,876 ke kolika začalo v Evropě docházet událostem spojeným s použitím nožů a mačet. 126 00:12:49,996 --> 00:12:55,397 Předtím tak zabili jednoho člověka v Londýně a pět dalších zranili. 127 00:12:55,517 --> 00:12:59,256 A kdo to udělal? Somálec s norským občanstvím. 128 00:13:00,101 --> 00:13:03,200 Zajímavá kombinace. 129 00:13:03,320 --> 00:13:09,792 Oč tedy jde? V daném případě s ohledem na tu událost, o které jste mluvil. 130 00:13:09,912 --> 00:13:16,862 To je vůbec velice zajímavá událost. Ten útočník, kterého ten třetí policista zastřelil, 131 00:13:16,982 --> 00:13:22,284 fakticky zaútočil na městskou policejní stanici. 132 00:13:22,969 --> 00:13:28,071 A jak teď bude vytvářena informační vlna? 133 00:13:28,191 --> 00:13:34,228 Z nějakých důvodů chtěl ten člověk vstoupit na policejní stanici 134 00:13:34,348 --> 00:13:42,985 a ty zlé, zákeřné ženy, které hlídaly u vchodu, na něj nebyly dost vlídné. 135 00:13:43,105 --> 00:13:50,109 A protože on byl povahy hrdé a svobodomyslné, tak popadl svůj nůž, 136 00:13:50,229 --> 00:13:55,309 a oni u sebe nůž nosí běžně, v jejich kultuře je to normální 137 00:13:55,429 --> 00:14:01,527 a vysvětlovat, proč u sebe nosí mačetu, u nich nepřipadá v úvahu, v jejich kultuře. 138 00:14:01,647 --> 00:14:05,045 Ne jako v případě Evropana, pro kterého to neplatí. 139 00:14:05,165 --> 00:14:14,307 A tak se samozřejmě bránil, dvě zranil a jeho zabili. Byl to hrdina. 140 00:14:15,170 --> 00:14:20,190 Takovou to bude mít zápletku. 141 00:14:22,164 --> 00:14:27,381 Takové to bude mít budoucí pokračování u nich v migrantském prostředí, 142 00:14:27,501 --> 00:14:31,331 jak se to bude šířit, jak bude vytvářen ten mýtus... 143 00:14:31,451 --> 00:14:36,537 A obecně tato událost přímo souvisí s jinou událostí. 144 00:14:38,709 --> 00:14:45,562 I když ta vazba jako taková... Já se to teď pokusím vysvětlit. 145 00:14:45,682 --> 00:14:48,172 Ta vazba není vůbec zřejmá. 146 00:14:48,292 --> 00:14:56,614 Právě včera na hraničním přechodu mezi Krymem a Ukrajinou... 147 00:14:56,734 --> 00:14:58,742 - V Čongaru. - Ano, v Čongaru. 148 00:14:58,862 --> 00:15:04,766 ... došlo k nějakému nejasnému incidentu. Šlo o nějakou střelbu. 149 00:15:05,988 --> 00:15:11,663 A jak to souvisí s touto událostí? 150 00:15:13,562 --> 00:15:15,789 Velice jednoduše. 151 00:15:16,160 --> 00:15:24,693 Ta věc spočívá v tom, že Evropu zaplavila migrační vlna. 152 00:15:26,079 --> 00:15:32,059 Jak se správně... Řekneme to nejprve takto, abychom se k tomu nevraceli. 153 00:15:32,179 --> 00:15:42,820 Jak se správně zachovat v případě migrace, ukázaly události, když lidé před válkou utíkali z Donbasu. 154 00:15:42,940 --> 00:15:47,389 Ve velmi krátkém časovém úseku jsme přijali více než milión běženců 155 00:15:47,509 --> 00:15:50,881 a dokázali jsme je všechny rozmístit. 156 00:15:51,658 --> 00:15:59,297 A v Evropě to všechno probíhalo absolutně jinak, úplně jinak. 157 00:16:00,346 --> 00:16:09,158 Pamatujete si na tu vlnu migrantů, kteří pěšky pochodovali? 158 00:16:10,044 --> 00:16:14,246 A co s tím má společného ta střelba v Čongaru? 159 00:16:14,366 --> 00:16:16,155 Trochu později to vysvětlím. 160 00:16:16,275 --> 00:16:33,435 Takže 7. srpna uplynulo přesně 25 let od jedné události, která zůstala téměř nepovšimnuta, 161 00:16:33,555 --> 00:16:42,115 i když byla principiální pro pochopení toho, co se teď v Evropě děje. 162 00:16:42,235 --> 00:16:57,922 7. srpna 1991 byl v Albánii v přístavu obsazen kubánský parník Vlora tisíci albánských běženců. 163 00:16:58,042 --> 00:17:04,393 Mnoho zdrojů uvádí, že jich bylo 20 tisíc. 164 00:17:04,513 --> 00:17:11,491 Já si myslím, že to je přehnané, nicméně jich bylo opravdu hodně. 165 00:17:11,611 --> 00:17:24,279 Albánští běženci se tedy zmocnili této nákladní motorové lodi, a žádali, aby je odvezla do Itálie. 166 00:17:24,399 --> 00:17:34,019 V Itálii je napřed přijmout odmítli, ale potom byli nuceni kvůli humanitární katastrofě na lodi tyto lidi přijmout. 167 00:17:34,139 --> 00:17:42,459 Umístili je na stadiónu a jídlo jim shazovali z vrtulníků! 168 00:17:42,579 --> 00:17:50,872 Potom ty lidi oklamali a letadly je převezli zpátky do Albánie. 169 00:17:50,992 --> 00:17:52,850 Podvodem. 170 00:17:52,970 --> 00:17:55,715 Proč o tom mluvím? 171 00:17:55,835 --> 00:18:11,777 V roce 1991 to byla zkouška, nakolik jsou evropské státy schopny poradit si s přívalem migrantů, 172 00:18:11,897 --> 00:18:14,949 který jim někdo zorganizuje. 173 00:18:15,069 --> 00:18:22,110 A doufám, že není třeba nikomu vysvětlovat, že 20 tisíc lidí se jen tak z ničeho nic nevrhne na jednu loď, 174 00:18:22,230 --> 00:18:28,044 aby ji obsadili a požadovali od ní odvoz. Ten proces je třeba zorganizovat. 175 00:18:30,448 --> 00:18:37,780 A opakuji, že u nás ty lidi přijímali, umísťovali je do připravených táborů. 176 00:18:37,900 --> 00:18:48,164 Na Západě je úplně jiný vztah k lidem. Tam je nahnali na ten stadión a jídlo jim shazovali. 177 00:18:48,284 --> 00:18:52,495 Ve smyslu, tady máte a dejte nám pokoj, a co se na tom stadiónu dělo? 178 00:18:52,615 --> 00:18:58,361 Jaký tam panoval pořádek, jaké hygienické podmínky, lidé mohli být nemocní. 179 00:18:58,481 --> 00:19:03,050 A oni nemocní byli. Kdo jim poskytoval zdravotní pomoc? Nikdo. 180 00:19:03,170 --> 00:19:07,279 Nejdůležitější bylo, co nejrychleji se jich zbavit. 181 00:19:12,803 --> 00:19:18,959 A teď se tedy davy migrantů valí do Evropy. 182 00:19:19,079 --> 00:19:25,540 Je třeba si uvědomit ještě jednu věc. Protože jsou migranti a migranti. 183 00:19:25,660 --> 00:19:28,985 Je třeba rozlišovat dva typy migrantů. 184 00:19:31,696 --> 00:19:39,710 Jeden typ migrantů jsou lidé, kteří utíkají, protože je postihlo doma neštěstí. 185 00:19:39,830 --> 00:19:45,457 Jsou to lidé utíkající před válkou 186 00:19:45,577 --> 00:19:51,424 To nejsou žádní žoldáci. Jsou to ženy, děti, staříci. 187 00:19:51,544 --> 00:19:58,279 A pro tuto kategorii lidí je ten přesun velice, velice nesnadný. 188 00:19:58,399 --> 00:20:05,833 Pro ně velice těžké, katastrofálně těžké a problematické zdolávat delší vzdálenosti. 189 00:20:05,953 --> 00:20:11,545 Abyste si to lépe představili, vzpomeňte si, jak jste někdy cestovali s rodinou s dětmi. 190 00:20:11,665 --> 00:20:16,915 Vy, co máte děti a vy, kteří je nemáte, si vzpomeňte, jak jste cestovali s rodiči. 191 00:20:17,035 --> 00:20:26,959 To je jedna z důležitých věcí a druhý typ migrace je migrace ekonomická. 192 00:20:27,079 --> 00:20:30,728 Často se ptají. 193 00:20:31,495 --> 00:20:43,260 Zda například německá vláda vůbec mohla čelit tomuto přívalu? 194 00:20:43,380 --> 00:20:49,910 Přece je zaplavili, tak jak tomu měla čelit? Jenže je nutné ptát se jinak. 195 00:20:50,030 --> 00:20:58,419 Co měla udělat, aby tuto migrační vlnu odvrátila? 196 00:20:59,135 --> 00:21:06,330 Tak především, ten migrační příval je organizovaný! Proč je organizovaný? 197 00:21:06,450 --> 00:21:17,039 Protože jakákoliv vláda musí jednat uvědoměle s ohledem na důsledky, jaké bude její jednání mít. 198 00:21:18,292 --> 00:21:30,943 Muammar Kaddáfí říkal: "Co to děláte? Vy teď zničíte překážku stojící mezi vámi a chudou Afrikou 199 00:21:31,063 --> 00:21:34,047 a smete vás příval migrantů." 200 00:21:34,167 --> 00:21:39,320 Copak bylo pro evropské vlády tohle tak těžké předpokládat? 201 00:21:40,830 --> 00:21:44,712 Ne, nebylo. To znamená, že o migraci věděly. 202 00:21:44,832 --> 00:21:50,234 Cožpak evropské vlády, které rozpoutaly válku v Sýrii, 203 00:21:50,354 --> 00:21:57,093 nemohly předpokládat, že z míst bojů budou utíkat běženci? 204 00:21:57,847 --> 00:21:59,659 Ale mohly! 205 00:21:59,779 --> 00:22:03,498 Tak proč rozpoutaly válku, aby svrhly Asada? 206 00:22:03,618 --> 00:22:13,528 Proč tam místo organizování, podpory politického procesu dodávají zbraně a munici? 207 00:22:13,648 --> 00:22:18,488 Vždyť si uvědomte, že k tomu, abyste mohli válčit, toho potřebujete opravdu hodně. 208 00:22:18,608 --> 00:22:21,292 V první řadě peníze. Potřebujete zbraně. 209 00:22:21,412 --> 00:22:31,844 Teď bojovníci ISIL prohlásili, že se zmocnili velkého počtu zbraní americké výroby. 210 00:22:31,964 --> 00:22:38,315 Přece musí Američanům nějak vysvětlit, kde se u bojovníků ISIL vzaly americké zbraně? 211 00:22:38,435 --> 00:22:43,457 A nové zbraně, u kterých je podle čísel možné identifikovat komu byly prodány a jak byly dodány! 212 00:22:43,577 --> 00:22:46,434 Vždyť není žádný problém to zjistit. 213 00:22:47,757 --> 00:22:53,377 Oni řekli, že ty zbraně dodali umírněné opozici. V rukou je však má ISIL. 214 00:22:53,497 --> 00:22:58,615 Oni shazují zbraně umírněné opozici... Už jsem o tom mluvil. 215 00:22:58,735 --> 00:23:04,602 Kdyby něco spadlo do vody, nebo zůstalo nepřístupné ležet někde v horách, 216 00:23:04,722 --> 00:23:12,052 ale všechno se to dostává přímo na pozice ISIL. Tak jsou ti američtí piloti "neschopní". 217 00:23:12,172 --> 00:23:15,746 Američanům přece musí nějak vysvětlit, odkud má ISIL jejich zbraně. 218 00:23:15,866 --> 00:23:18,611 Tak to vysvětlují tím, že... 219 00:23:21,966 --> 00:23:27,532 Vysvětlují to tím, že se těch zbraní zmocnili ISILovci sami. 220 00:23:27,652 --> 00:23:30,519 Co se tedy děje? 221 00:23:31,801 --> 00:23:44,445 Evropské vlády udělaly velice mnoho pro to, aby spustily masovou migraci směrem do Evropy. 222 00:23:44,565 --> 00:23:52,057 Proč směrem k Evropě? Protože proběhla příprava. Žádná masová migrace nezačíná sama od sebe. 223 00:23:52,861 --> 00:24:07,184 Napřed se objevují malé potůčky, které se potom zvětšují, zvětšují, a až potom se promění v migrační řeky. 224 00:24:08,001 --> 00:24:14,876 Jací migranti především ze směru Blízkého východu přicházeli? 225 00:24:14,996 --> 00:24:19,923 Ti lidé, které napřed v Turecku koncentrovali v táborech, a potom je posílali do Evropy? 226 00:24:20,043 --> 00:24:29,547 Z nějakých zvláštních důvodů se jednalo především o muže výlučně ve vojenském věku. 227 00:24:29,667 --> 00:24:33,336 To znamená, že se jednalo výlučně o žoldáky! 228 00:24:34,931 --> 00:24:39,978 A tady si připomeneme to střílení v Čongaru. 229 00:24:40,524 --> 00:24:52,719 Správně a včas použité zbraně pohraničníků předchází vzniku větších potíží 230 00:24:52,839 --> 00:25:00,179 a dalším pokusům těchto žoldáků vyzkoušet si, kam až mohou zajít. 231 00:25:00,299 --> 00:25:11,288 Je třeba chápat jednoduchou věc. Proti kulometům se, obrazně řečeno, nikdo dobrovolně nevrhne. 232 00:25:11,408 --> 00:25:19,867 Proti kulometům lidi buď ženou, nebo je na ně zatlačují. 233 00:25:21,278 --> 00:25:29,697 Ty mnohakilometrové pochody, které ukazovali, ty pochodující proudy lidí. 234 00:25:29,817 --> 00:25:36,997 Každou takovou skupinu musí vést nějaký lídr, který jim musí ukázat, kam mají jít, proč tam mají jít 235 00:25:37,117 --> 00:25:40,887 a ta skupina musí být v nějakém táboře zorganizována. 236 00:25:41,007 --> 00:25:50,331 Tyto pochody byly organizovány kvůli vytvoření propagandistického mediálního obrázku. 237 00:25:50,451 --> 00:25:56,205 Aby místním obyvatelům předvedli tu vlnu, aby své dojmy předali dál: 238 00:25:56,325 --> 00:26:03,985 "To je hrůza! Jen se podívejte, těch lidí! A jdou a jdou a jdou. Ten lidský proud všechno smete." 239 00:26:04,105 --> 00:26:12,376 Za těchto podmínek je použití kulometů, i kdyby s nimi nestříleli do lidí, 240 00:26:12,496 --> 00:26:15,787 jednoduše sebevražedné. 241 00:26:15,907 --> 00:26:23,673 Tak zaprvé, pokoušet se zastavit takový dav zbraněmi je nesmyslné. 242 00:26:23,793 --> 00:26:31,731 Protože člověka může zastavit strach, když po něm někdo střílí. 243 00:26:31,851 --> 00:26:41,975 Co slyší? Zvuk. Když se střílí jeho směrem, tak zvuk neslyší, protože ten se šíří do stran a vzhůru. 244 00:26:42,095 --> 00:26:47,436 Aby lidé slyšeli výstřely, je tedy nutné střílet vzhůru. 245 00:26:47,556 --> 00:26:58,413 Aby lidé viděli, že se střílí a je to pro ně nebezpečné, je nutné střílet do země před nimi dávkami. 246 00:26:58,533 --> 00:27:10,881 Jenže to vidí ti vepředu a ti vzadu jdou dál. Ať tedy střílíte, jak chcete, stejně vás smetou. 247 00:27:11,001 --> 00:27:17,408 Je tedy třeba to zařídit tak, aby se zastavil celý ten dav. 248 00:27:17,528 --> 00:27:22,043 Proč je to nutné udělat? 249 00:27:22,163 --> 00:27:30,835 Musí to maximálně zapůsobit na celý dav. Když už jste připustili, aby se ty davy daly do pohybu, 250 00:27:30,955 --> 00:27:38,934 když jste nezareagovali jako v Čongaru, když se ty davy již valí. 251 00:27:41,891 --> 00:27:48,019 Opakuji, pohraničníci nedostali své zbraně na parádu, ale aby s nimi bránili hranice. 252 00:27:48,139 --> 00:27:54,545 To, co teď povídám se přímo týká toho, co se teď děje v Evropě. 253 00:27:54,665 --> 00:28:05,042 Jak v běžných životních situacích používají mačety... Jako teď v tom Bavorsku. Kde zabil... 254 00:28:05,162 --> 00:28:15,859 Jak pracoval v té turecké restauraci a zabil tu ženu, po které zůstaly tři osiřelé děti. 255 00:28:15,979 --> 00:28:23,335 A ty politické útoky. Ten vlak, ten útok na policejní stanici. 256 00:28:23,455 --> 00:28:27,052 Takže jde velká skupina lidí. 257 00:28:27,172 --> 00:28:32,748 Zdálo by se, proč to neudělali jako v Rusku, které jim předvedlo, že to jde? 258 00:28:32,868 --> 00:28:35,067 Proč tu mluvím o zbraních? 259 00:28:35,187 --> 00:28:40,564 Proč vůbec používat zbraně? Protože je třeba je roztřídit. 260 00:28:41,410 --> 00:28:49,130 Já říkám, že hlavní část těch lidí tvořili muži ve vojenském věku. Žoldáci. 261 00:28:49,250 --> 00:28:53,181 To oni tam šli a ženy a děti měli jako krytí. 262 00:28:53,836 --> 00:29:00,411 Kdyby celé té skupině ukázali... To, co tu vyprávím, ví každý policista i pohraničník 263 00:29:01,106 --> 00:29:05,825 a použít to uvnitř území je už jen otázka technologie. 264 00:29:05,945 --> 00:29:16,887 Kdyby tomu davu předvedli, že použijí zbraně a použili je, tak jak říkám, nikdo proti kulometům nepůjde. 265 00:29:17,007 --> 00:29:22,998 Ti vůdci, kteří ten dav vedou, ho zastaví sami. Mají mobilní spojení. 266 00:29:23,118 --> 00:29:26,858 A co bude dál? Proti zbraním nepůjdou. 267 00:29:26,978 --> 00:29:29,736 Ale ten obrázek by byl hezky názorný. 268 00:29:29,856 --> 00:29:37,784 Jen se podívejte, jak vás ta zákeřná Evropa vítá se zbraní v ruce apod. 269 00:29:38,357 --> 00:29:44,659 A co by se dělo dál? V první řadě před sebe nastrčí ženy a děti, 270 00:29:44,779 --> 00:29:49,488 které proti těm zbraním budou tlačit, žádné žoldáky. 271 00:29:50,865 --> 00:29:55,966 Právě kvůli tomu je nutné ukázat zbraně, 272 00:29:56,086 --> 00:30:02,569 protože tak dojde k okamžitému oddělení obyčejných lidí od žoldáků. 273 00:30:02,689 --> 00:30:09,784 A stačí je oddělit. Jedny poslat do běženeckého tábora a ty druhé do internačního tábora, 274 00:30:09,904 --> 00:30:16,781 kde projdou přísnou kontrolou, vezmou jim otisky prstů, zjistí životopisy apod... 275 00:30:18,595 --> 00:30:22,932 Takto je oddělit a tohle všem ukázat. 276 00:30:23,519 --> 00:30:26,901 Toto může být pouze jednorázová akce. 277 00:30:27,021 --> 00:30:32,811 Nebude-li správně informačně využita, zopakovat ji už nebude možné. 278 00:30:32,931 --> 00:30:36,941 Protože jejich loutkovodiči se okamžitě zorientují. 279 00:30:37,514 --> 00:30:42,152 Jakmile je ale jednou oddělíte a správně to informačně podáte, 280 00:30:42,272 --> 00:30:48,453 tak už takové pochody, více takových pochodů nebude! Bude je možné trhat a třídit ještě na přístupech. 281 00:30:48,573 --> 00:30:51,399 Bude-li to správně informačně ošetřeno! 282 00:30:51,519 --> 00:30:57,483 Po takové akci je nutné správně o tom informovat a vysvětlit, co se stalo. 283 00:30:58,724 --> 00:31:05,871 A dále musíte jedněm zajišťovat normální přijetí a ty druhé filtrovat. A jak k tomu oni přistupovali? 284 00:31:07,590 --> 00:31:16,947 Všichni ti žoldáci v klidu pochodovali, aniž by zasáhla policie či jednotky zvláštního nasazení. 285 00:31:17,067 --> 00:31:22,990 Po cestě tam na ně na určitých místech čekali volontéři. Jak ti volontéři věděli, kam mají jít? 286 00:31:23,110 --> 00:31:27,191 Organizovali tam pro ně místa, kde je přijímali a rozdávali jim peníze. 287 00:31:27,311 --> 00:31:30,887 Vydali jim podivné dokumenty, které policie z nějakého důvodu akceptovala. 288 00:31:31,007 --> 00:31:34,297 Když jedete oficiálně, tak vám dnes již v podstatě berou otisky prstů. 289 00:31:34,417 --> 00:31:39,781 Musíte mít všechny doklady, platnou jízdenku tam i zpět, vízum. 290 00:31:39,901 --> 00:31:47,815 A zde nějaký papír vytištěný na tiskárně opravňuje ke vstupu několik desítek lidí najednou a někdy i stovek. 291 00:31:47,935 --> 00:31:53,727 A policisté nijak nereagovali, což znamená, že tajné služby byly informované, 292 00:31:53,847 --> 00:31:59,210 a že to ony organizovaly průchod této migrační vlny. 293 00:31:59,330 --> 00:32:02,943 Ani se nepokusily od nich oddělit ty žoldáky. 294 00:32:03,063 --> 00:32:10,359 A ty zločiny, kterým jsou vystaveni ti, kteří mezi žoldáky nepatří? V těch zřízených táborech? 295 00:32:10,886 --> 00:32:18,865 Západní tisk i západní bloggeři přece informovali, že tam dochází ke krádežím, vraždám, znásilněním. 296 00:32:18,985 --> 00:32:24,325 V těch běženeckých táborech a vystaveni jsou tomu právě ti obyčejní lidé, 297 00:32:24,445 --> 00:32:27,461 kteří posloužili těm žoldákům jako krytí. 298 00:32:27,581 --> 00:32:30,444 A co se tedy stalo? 299 00:32:30,564 --> 00:32:32,878 Všem těmto žoldákům... 300 00:32:32,998 --> 00:32:40,585 A teď tajné služby tvrdí, že buď 40, nebo 400, nebo 4000 bojovníků tímto způsobem proniklo do Evropy. 301 00:32:40,705 --> 00:32:44,285 A možná i víc, my to nevíme jistě!!! 302 00:32:44,967 --> 00:32:50,424 Ale to hlavní, předvedli jim bezzubé státy, 303 00:32:50,544 --> 00:32:58,335 které nejsou schopny uplatnit sílu pro zajištění vlastní bezpečnosti. 304 00:32:58,455 --> 00:33:01,422 Kvůli tomu byly potřebné ty kulomety! 305 00:33:01,542 --> 00:33:03,297 A jejich včasné použití! 306 00:33:03,417 --> 00:33:07,867 U nás sem jenom nos strčili, a hned jim předvedli, tady, pánové, nemáte, co pohledávat. 307 00:33:07,987 --> 00:33:13,920 Tady vás uvítáme s plnou parádou! Jde-li o obyčejné lidi, tak prosím. My umíme zorganizovat tábory. 308 00:33:14,040 --> 00:33:18,661 A my vás zachráníme, ale rozhodně si vás profiltrujeme! 309 00:33:19,121 --> 00:33:23,077 Evropa předvedla svou neakceschopnost! 310 00:33:23,197 --> 00:33:31,500 Předvedla, že není pevným útvarem, a je možné ji teď dobýt holýma rukama. 311 00:33:31,620 --> 00:33:38,423 A ten útok na policejní stanici je oknem Overtona. 312 00:33:39,191 --> 00:33:45,567 Chápete? Napřed bude rozšířeno, že tam přišel a byl nucen se bránit. 313 00:33:45,687 --> 00:33:53,888 Jenže své mačety příliš často používají k obraně před těmi, kteří na ně neútočí. 314 00:33:54,622 --> 00:34:02,499 Formují u nich představu, že daný stát je třeba rozvracet. 315 00:34:03,915 --> 00:34:12,781 Oni tam přišli a požadují, aby je vydržovali. Stát předvedl, že není schopen se ubránit. 316 00:34:12,901 --> 00:34:19,226 Oni v klidu prošli přes policii, přes pohraniční armádu, přes pohraničníky. 317 00:34:19,346 --> 00:34:31,998 Vždyť stát se musí umět ubránit. Cožpak do Německa ta vlna migrantů spadla z Marsu? 318 00:34:32,118 --> 00:34:34,880 Vždyť prošli řadou států! 319 00:34:35,000 --> 00:34:40,643 Cožpak se nemohli dohodnout s Maďarskem, s Chorvatskem, s dalšími těmi státy? 320 00:34:40,763 --> 00:34:52,169 Bylo třeba se dohodnout. Ale v první řadě měli provést filtraci žoldáků od obyčejných lidí! 321 00:34:52,289 --> 00:35:00,337 Opakuji, že všechny muže vojenského věku, kteří by nebyli schopni prokázat svůj vztah k ženám a dětem, 322 00:35:00,457 --> 00:35:02,878 že se skutečně jedná o rodinu... 323 00:35:02,998 --> 00:35:07,141 Nejsou schopni to prokázat? Do internačního tábora s nimi! 324 00:35:07,261 --> 00:35:11,028 Jiné podmínky pobytu, kontrola jiné úrovně! 325 00:35:12,239 --> 00:35:14,831 Oni to neudělali! 326 00:35:15,479 --> 00:35:23,493 Proto to, co se tam teď děje, bude mít vzrůstající tendenci. Už na začátku se dopustili chyby. 327 00:35:23,613 --> 00:35:33,144 Tuto chybu ruští pohraničníci neudělali v roce 2014, 2015 ani teď! 328 00:35:33,264 --> 00:35:47,477 Včas a správně použité zbraně ve vztahu k provokatérům odvrací velké problémy v budoucnosti. 329 00:35:47,597 --> 00:35:51,526 A právě tohle Evropa neudělala! 330 00:35:51,646 --> 00:35:55,150 A za to teď bude platit. 331 00:35:55,270 --> 00:36:01,962 Evropa mohla na samém začátku, kdy ten proud těch provokatérů byl ještě slabý, 332 00:36:02,082 --> 00:36:06,653 použít správně zbraně a předvést jim uplatnění státní vůle. 333 00:36:06,773 --> 00:36:11,461 Ale státní moc byla deaktivována a oni v klidu prošli. 334 00:36:11,581 --> 00:36:14,582 A za malým potůčkem přišla velká řeka. 335 00:36:14,702 --> 00:36:19,492 Ale jak říkám, měli tu možnost dokonce i ve chvíli, kdy šly celé průvody, provést filtraci! 336 00:36:19,612 --> 00:36:23,687 Správně jim vše předvést, správně použít zbraně. 337 00:36:26,194 --> 00:36:34,242 Ano, všichni ti velkolepě organizovaní provokatéři s mobilním spojením, kteří přicházeli, 338 00:36:34,362 --> 00:36:41,335 by před sebe postavili stěnu, jako to dělali hitlerovci v roce 1941, kdy před sebou hnali raněné, zajatce, 339 00:36:41,455 --> 00:36:49,630 a obyvatele místních vesnic a městeček před sebou postrkovali na pozice před pohraničníky, 340 00:36:49,750 --> 00:36:51,553 aby se přes ně dostali. 341 00:36:51,673 --> 00:36:57,814 Ano, už byli uvnitř. Jenže byli na cizím území a bylo možné najít to správné místo, 342 00:36:57,934 --> 00:37:04,265 kde by jim předvedli zbraně, aby je zastrašili, a kde by se sami odfiltrovali. 343 00:37:04,385 --> 00:37:10,785 K tomu je třeba používat zbraní. Jak říkám, dav se kulometem zastavit nedá. 344 00:37:10,905 --> 00:37:14,372 Dokonce ani pokud budete střílet vzhůru. 345 00:37:14,863 --> 00:37:23,184 Použít se dají na jedno, na deaktivaci těch, kteří organizují tento jakoby živelný pochod. 346 00:37:23,304 --> 00:37:25,162 Mítink nebo cokoliv jiného. 347 00:37:25,282 --> 00:37:31,350 Aby je odfiltrovali od těch, které před ty zbraně strčí, pod kulky. 348 00:37:31,470 --> 00:37:38,236 Jenže na to musí být připraveni a oddělit tak obyčejné lidi od těch provokatérů, od těch banditů, 349 00:37:38,356 --> 00:37:42,984 kteří se teď v klidu do Evropy infiltrovali v takovém množství. 350 00:37:43,104 --> 00:37:47,774 Tajné služby, které to pomohly organizovat, možná jejich přibližný počet znají, 351 00:37:47,894 --> 00:37:51,659 ale neznají organizátory, a nevědí, co je dále v plánu. 352 00:37:51,779 --> 00:37:53,285 O to tu jde. 353 00:37:53,405 --> 00:37:58,916 Všechno to bylo organizováno s cílem vytvořit evropský chalífát, 354 00:37:59,036 --> 00:38:08,148 s cílem zlikvidovat evropské státy, vytvořit státy nové, nové národy s novými jazyky. 355 00:38:09,742 --> 00:38:16,966 Teď se pokoušejí stabilizovat situaci. Povšimněte si, že začali být zabíjeni kněží. 356 00:38:17,086 --> 00:38:21,048 A proč to dělají? To je mimochodem "pozdrav" i pro ruskou pravoslavnou církev. 357 00:38:21,168 --> 00:38:23,438 Velice závažný "pozdrav". 358 00:38:23,558 --> 00:38:28,130 Kolikrát už jsem říkal, že katolická církev není životaschopná, 359 00:38:28,250 --> 00:38:32,114 katolická církev přišla o duchovní spojení. 360 00:38:32,234 --> 00:38:40,683 Jen si to vezměte. U nás běhny (Pussy Riot) vstoupily do kostela, předvedly se tam 361 00:38:40,803 --> 00:38:49,515 a od světského státu za to za plné podpory všech normálních lidí, ať už věřících či ne... 362 00:38:49,635 --> 00:38:53,727 Všichni řekli, že je to nepřípustné, že jde o rouhání, 363 00:38:53,847 --> 00:38:59,627 o zneuctění lidských citů, a od světského státu dostaly trest! 364 00:39:00,599 --> 00:39:08,374 Ve Francii došlo k podobné situaci, ale viníky tam udělali z kněžích. 365 00:39:08,494 --> 00:39:12,978 Prý šlo jen vyjádření jejich občanského názoru. 366 00:39:13,098 --> 00:39:17,770 Bude si někdo vážit církve s takovým postojem? 367 00:39:17,890 --> 00:39:22,476 Proto, když přišlo na to, že evropské státy musí být stabilizovány, 368 00:39:22,596 --> 00:39:28,749 kdy je třeba zpomalit proces chaotizace Evropy, 369 00:39:28,869 --> 00:39:34,000 spuštěný, aby mohly být založeny nové státy a vznikly nové národy, 370 00:39:34,878 --> 00:39:38,242 najednou bylo zapotřebí duchovní síly. 371 00:39:38,362 --> 00:39:41,635 A globalisté se přímo dohodli s ruskou pravoslavnou církví. 372 00:39:41,755 --> 00:39:48,890 Normálně se setkali na Kubě: "Předáme vám celé evropské území. Přijďte a berte!" 373 00:39:49,010 --> 00:39:54,668 A co udělala ruská pravoslavná církev? Zapojila se do státního převratu ke svrhnutí Putina. 374 00:39:54,788 --> 00:40:00,255 Putin je jediný člověk na světě, který ví, jak dostat svět... 375 00:40:00,375 --> 00:40:03,824 Mám na mysli z lidí ve vedení na státní a nadnárodní úrovni. 376 00:40:03,944 --> 00:40:08,841 ... jak dostat svět od propasti globální ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofy, 377 00:40:08,961 --> 00:40:13,697 a oni se zapojili do spiknutí na jeho svržení, aby svět uvrhli do záhuby. 378 00:40:13,817 --> 00:40:16,125 Kdo je v tom bude podporovat? 379 00:40:16,245 --> 00:40:23,435 Proto s celým tím svým pravoslavným koncilem pohořeli a globalisté teď... 380 00:40:23,555 --> 00:40:30,010 A vždyť mimochodem nemuseli být těmi hlavními mezi pravoslavnými jako Konstantinopolská církev, 381 00:40:30,130 --> 00:40:32,803 ale jako Moskevský patriarchát. 382 00:40:32,923 --> 00:40:39,163 Ale oni svou nesmyslnou účastí ve spiknutí o tuto příležitost přišli a co teď? 383 00:40:39,283 --> 00:40:48,567 A nyní v Evropě: "Podívejte se! ISILovci, islámští teroristé zabíjejí katolické kněze. 384 00:40:48,687 --> 00:40:51,057 Církev pro ně znamená hrozbu!" 385 00:40:51,177 --> 00:40:57,361 Je to pokus o reanimaci, o vdechnutí alespoň trochu života té polomrtvé katolické církvi. 386 00:40:57,481 --> 00:41:02,624 Aby lidé alespoň nějakým způsobem získali tu duchovní oporu v katolické církvi. 387 00:41:02,744 --> 00:41:04,891 A co se opět stalo? 388 00:41:05,011 --> 00:41:07,039 Získají tu oporu? V žádném případě. 389 00:41:07,159 --> 00:41:12,242 Ve Francii pohřbívají zavražděného kněze a ve stejné době z druhého kostela kněze 390 00:41:12,362 --> 00:41:17,994 přímo při bohoslužbě za ruce nohy vynášejí ven, protože ten kostel budou bourat. 391 00:41:18,114 --> 00:41:21,192 Chápete? Světský stát. 392 00:41:21,312 --> 00:41:26,800 Protože běží jeden proces i... Mimochodem stejně jako v případě Erdogana jako nástroje. 393 00:41:26,920 --> 00:41:30,189 Běží jeden i druhý proces. 394 00:41:30,309 --> 00:41:35,417 Běží proces stabilizace a zároveň i již spuštěný proces likvidace katolické církve. 395 00:41:35,537 --> 00:41:41,240 Likvidace duchovnosti na základě katolicismu i likvidace států již probíhá. 396 00:41:42,290 --> 00:41:46,705 A oni se to teď pokoušejí alespoň nějakým způsobem zachránit. 397 00:41:46,825 --> 00:41:55,942 A mají jedinou naději, že to Rusko ustojí a umožní ty procesy převést do kontrolovatelného rámce. 398 00:41:56,062 --> 00:42:02,469 Jenže oni sami opět všechno ničí. Ten dopingový skandál je toho příkladem. 399 00:42:03,244 --> 00:42:06,490 Takto to ve zkratce vypadá. 400 00:42:06,610 --> 00:42:10,977 Ale to hlavní, ještě jednou zopakuji, když shrneme to téma migrace. 401 00:42:11,097 --> 00:42:19,390 Stát, který se chce ochránit. My, aby u nás nebylo... My jsme chápali, že k nám přijde velká migrační vlna. 402 00:42:19,510 --> 00:42:22,827 A my si ji nepřejeme, i když o lidi se postaráme. 403 00:42:22,947 --> 00:42:33,830 Proto naše vojenské letectvo na rozdíl od Evropy v Sýrii likviduje bandity, kteří se snaží svrhnout vládu, 404 00:42:33,950 --> 00:42:38,138 což vyhání lidi a nutí je k migraci. To oni přišli s válkou. 405 00:42:38,258 --> 00:42:42,434 Různá ta "umírněná" a neumírněná opozice přinesla do Sýrie válku. 406 00:42:42,554 --> 00:42:46,264 To oni vyhánějí lidi ze Sýrie i odjinud. 407 00:42:46,384 --> 00:42:53,782 Takže aby nebyl ten proud "islámského" terorismu, islámský v uvozovkách, protože tam o žádný islám nejde. 408 00:42:54,271 --> 00:43:01,121 Pokud to ještě upřesním, tak jde o historicky reálný islám, ne o ten koránický. 409 00:43:01,241 --> 00:43:10,555 Aby se tedy ten proud zastavil, aby se válka nešířila dále do celé Střední Asie, 410 00:43:10,675 --> 00:43:15,507 a Rusko nebylo zaplaveno vlnou běženců, tak tomu předcházíme. 411 00:43:15,627 --> 00:43:26,521 Podporujeme vládu, likvidujeme zločince a likvidujeme tedy přímo tu příčinu, která nutí lidi opouštět své domovy. 412 00:43:26,641 --> 00:43:33,908 A Evropa to dělala a dělá naopak, stále podporuje "umírněnou" opozici. 413 00:43:34,028 --> 00:43:39,501 A co dělá ta "umírněná" opozice? Bojuje. Vyhání lidi z domovů. 414 00:43:41,195 --> 00:43:46,017 Stát neplatí pohraničníky a policii pro srandu králíkům. 415 00:43:46,137 --> 00:43:49,465 Nenosí zbraně pro parádu. 416 00:43:49,585 --> 00:43:52,854 To neznamená, že by měli střílet napravo nalevo. 417 00:43:52,974 --> 00:44:01,065 Ale odborně a správně použité zbraně mohou uchránit stát před velkou pohromou. 418 00:44:01,185 --> 00:44:06,255 Což neudělali pohraničníci ani policisté evropských států. 419 00:44:07,210 --> 00:44:11,315 Tak to je takový výsledný závěr k té vaší otázce. 420 00:44:13,045 --> 00:44:18,010 Další otázka od Radomira Kovalevského ze Sevastopolu. 421 00:44:18,130 --> 00:44:22,270 Zdravím kolektiv FKT Altaj, a také vás Valeriji Viktoroviči. 422 00:44:22,390 --> 00:44:28,654 Slova Medvěděva o učitelských mzdách opět jen potvrzují snahu vlády zlikvidovat u nás vzdělání. 423 00:44:28,774 --> 00:44:32,329 Problém nespočívá v penězích, ale v autoritě učitelů. 424 00:44:32,449 --> 00:44:35,456 Což je druhý krok ze sedmi kroků k likvidaci vzdělání. 425 00:44:35,576 --> 00:44:39,442 Vzhledem k tomu, že bohatství je ukazatelem sociálního postavení člověka, 426 00:44:39,562 --> 00:44:43,905 bude se většina studentů, žáků chovat k nuzáckým učitelům pohrdavě, 427 00:44:44,025 --> 00:44:46,626 a považovat je za chudáky a životní ztroskotance. 428 00:44:46,746 --> 00:44:51,315 Při takovémto jejich postoji se však bude efektivita procesu předávání znalostí blížit nule. 429 00:44:51,435 --> 00:44:58,368 V souvislosti s tím se na internetu objevila petice se žádostí o odstoupení Medvěděva. 430 00:44:58,488 --> 00:45:04,836 A mimochodem, fámy o odstoupení vlády se v médiích objevily 2-3 dny před tímto jeho veřejným vystoupením. 431 00:45:04,956 --> 00:45:11,268 Když si uvědomíme, kdo ovládá naše média, tak si musíme položit otázku: "Nezavařil si to schválně?" 432 00:45:11,388 --> 00:45:18,118 Tak především k tomu úryvku videa, který se šíří. Je třeba se podívat na celé Medvěděvovo vystoupení 433 00:45:18,238 --> 00:45:23,201 a pochopíte, že ten kousek byl z něho vytržen. 434 00:45:23,321 --> 00:45:27,819 Zadruhé. Ano, on se znemožňuje opravdu záměrně. 435 00:45:27,939 --> 00:45:38,476 Z jednoho jednoduchého důvodu, že existují plány na provedení státního převratu uvnitř Ruska, 436 00:45:38,596 --> 00:45:41,555 a na rozpoutání občanské války. 437 00:45:41,675 --> 00:45:48,130 A v těchto plánech... Kolikrát jsem už o Medvěděvovi říkal, že není žádným ruským patriotem? 438 00:45:48,250 --> 00:45:53,010 Dokázal to ve funkci prezidenta a stále to dokazuje ve funkci premiéra. 439 00:45:53,130 --> 00:46:02,175 Ale ještě jednou opakuji, že v dohledné perspektivě je to ten nejoptimálnější premiér. 440 00:46:02,688 --> 00:46:06,960 Proto je potřebné, aby v té funkci zůstal. 441 00:46:07,080 --> 00:46:16,531 Co se týká Medvěděva, tak tam mluvil více zeširoka a říkal, že se budou plnit prezidentovy výnosy 442 00:46:16,651 --> 00:46:25,421 týkající se zvyšování mezd učitelům, i když ten jeho projev byl dost kostrbatý. 443 00:46:25,541 --> 00:46:31,388 A co je zde důležité? A sám Medvěděv se toho také dotkl. 444 00:46:36,507 --> 00:46:44,885 Účelem mzdy není přinášet bohatství, má zajistit důstojnou úroveň života ve společnosti. 445 00:46:45,005 --> 00:46:52,474 Chápete? Učitel nesmí mít starosti s ničím jiným, než jak co nejlépe učit děti. 446 00:46:52,594 --> 00:47:01,281 Dokud mu stát nezajistí takovou úroveň, aby ho mzda zbavila všech všedních starostí, všech, 447 00:47:02,056 --> 00:47:10,696 aby si v době svého odpočinku mohl dovolit všechno to, co si může dovolit nejen průměrný občan RF, 448 00:47:10,816 --> 00:47:14,348 ale dobře zajištěný občan, 449 00:47:15,481 --> 00:47:28,274 nemůže se učitel cele ponořit do učebního procesu a děti ho opravdu nebudou vnímat jako životní vzor, 450 00:47:28,394 --> 00:47:33,393 protože uvidí, že mu mzda neumožňuje důstojný život. 451 00:47:33,513 --> 00:47:40,780 Že aby je mohl učit, musí si ještě někde přivydělávat, brát si na sebe nějakou další zátěž apod. 452 00:47:40,900 --> 00:47:49,563 A v tomto ohledu Medvěděv... Kdy Putin vydal ten výnos o zvyšování mezd? V roce 2012! 453 00:47:49,683 --> 00:47:52,916 A teď máme jaký rok? 2016! 454 00:47:53,036 --> 00:48:06,245 Celé čtyři roky Medvěděv fakticky nic neudělal pro to, aby zvýšil životní úroveň učitelů, aby jim zvedl mzdu. 455 00:48:06,906 --> 00:48:10,919 To je ukazatel jeho způsobilosti a jeho zaměření. 456 00:48:11,039 --> 00:48:16,707 Všechno vždy prakticky probíhá čistě na základě ručního řízení gosudara. 457 00:48:16,827 --> 00:48:19,255 Ale kde je ten problém? 458 00:48:22,092 --> 00:48:26,611 Kvůli čemu ten nátlak médií? Aby zlomila Putina, 459 00:48:26,731 --> 00:48:31,523 aby se tu odehrál absolutně stejný majdan jako na Ukrajině. 460 00:48:31,643 --> 00:48:33,115 Úplně stejný! 461 00:48:33,235 --> 00:48:37,981 Napřed jim přenecháte jednoho. Ustoupíte jim v jednom, potom ve druhém... 462 00:48:38,101 --> 00:48:40,725 Opět k těm oknům Overtona. 463 00:48:40,845 --> 00:48:43,181 To je to samé, chápete? 464 00:48:43,301 --> 00:48:48,872 Kdybychom se měli rozhodovat na základě takových věcí a tím spíše takových nastrčených švindlů, 465 00:48:48,992 --> 00:48:50,915 tak se daleko nedostaneme. 466 00:48:51,035 --> 00:48:54,389 Ale nesmíme upadat ani do druhé krajnosti a dokazovat, 467 00:48:54,509 --> 00:49:03,503 že Medvěděv je nějaký spolubojovník, Putinův parťák, který s ním pracuje v tandemu. 468 00:49:03,623 --> 00:49:13,822 Nic podobného. Musíme si jasně uvědomovat, že Medvěděv pro ruské zájmy nepracuje. 469 00:49:14,726 --> 00:49:22,808 Chápete? Pro Rusko nepracuje, snaží se dosáhnout jiných cílů a těmi je teď občanská válka. 470 00:49:22,928 --> 00:49:25,690 Řekli mu, aby se znemožnil, tak to udělal. 471 00:49:25,810 --> 00:49:30,430 Řekli mu to jednou, udělal to, řekli mu to podruhé, zase to udělal. 472 00:49:30,550 --> 00:49:35,682 On schválně mluví kostrbatě, a oni potřebné vždy vystřihnou a vyzdvihnou. 473 00:49:35,802 --> 00:49:43,338 Když si to ale poslechnete celé, tak pochopíte, že tomu dal trochu jiný smysl, 474 00:49:43,458 --> 00:49:45,691 že zdůrazňuje jiné aspekty. 475 00:49:45,811 --> 00:49:52,579 Není tak velký pitomec, aby se sám znemožnil totálně. 476 00:49:52,699 --> 00:49:56,126 Požadovaného však dosahuje! 477 00:49:56,246 --> 00:50:01,361 A ten, kterého tam plánují dosadit místo něho, je úplný pitomec. 478 00:50:03,493 --> 00:50:11,950 Pro ně je teď nejdůležitější odstranit Medvěděva a rozvrátit tak státní řízení. 479 00:50:12,070 --> 00:50:15,394 To by teď nebylo dobré. 480 00:50:15,514 --> 00:50:25,471 Je nutné se rozhodnout, zda se účastníte státního převratu, nebo ne. 481 00:50:25,591 --> 00:50:31,576 A postoj ohledně Medvěděva? Uvědomujete si, že půjdete cestou ukrajinského majdanu? 482 00:50:31,696 --> 00:50:34,390 Když požadujete jeho odstoupení? 483 00:50:34,510 --> 00:50:38,580 Jestli si to uvědomujete, tak se ho účastníte vědomě. 484 00:50:38,700 --> 00:50:43,957 Neuvědomujete-li si to a požadujete jeho odstoupení, tak zneužívají vaší nevědomosti. 485 00:50:44,077 --> 00:50:49,343 Je třeba vědět, co potřebuje stát, a kde a jak je nutné manévrovat. 486 00:50:49,867 --> 00:50:54,634 Cožpak nevidíte, že se Putina pokoušejí udělat rukojmím jednoho klanu? 487 00:50:54,754 --> 00:51:00,037 Ale to v současných ruských podmínkách jednoznačně povede ke korporativně-klanové válce, 488 00:51:00,157 --> 00:51:02,743 která přeroste v občanskou. 489 00:51:04,585 --> 00:51:11,726 Já se v tomto ohledu některým lidem opravdu divím. 490 00:51:14,798 --> 00:51:17,277 Musíme si tedy uvědomovat, 491 00:51:17,574 --> 00:51:22,899 že Medvěděv pracuje pro Rusko jen na základě zbytkového principu. 492 00:51:23,222 --> 00:51:29,979 Ale to, co nám nabízejí s ohledem na jeho odstoupení, je občanská válka. Vyberte si! 493 00:51:34,448 --> 00:51:40,803 V další otázce vás, Valeriji Viktoroviči, prosí okomentovat prohlášení Donalda Trumpa, 494 00:51:40,923 --> 00:51:46,722 který obvinil Hillary Clintonovou, že je zakladatelkou ISIL. 495 00:51:46,842 --> 00:51:51,392 Ta otázka měla být položena, když jsme mluvili o té migraci. 496 00:51:52,867 --> 00:52:03,343 Co se týká toho obvinění Donalda Trumpa, že Clintonová založila, podílela se na tvorbě ISIL, 497 00:52:03,823 --> 00:52:10,850 tak se jedná o velmi vážné, opravdu velmi vážné prohlášení vedoucí k velmi závažným důsledkům! 498 00:52:11,426 --> 00:52:19,501 Jak víte, tak ISIL na sebe začal brát odpovědnost za všechny teroristické útoky, 499 00:52:19,621 --> 00:52:23,499 které byly provedeny mezi jiným i na území USA. 500 00:52:23,619 --> 00:52:25,254 To není jen tak! 501 00:52:25,374 --> 00:52:34,804 Nejednou jsem mluvil o tom, že ISIL je nepravidelnou armádou USA, 502 00:52:34,924 --> 00:52:45,018 která má řešit nadnárodní otázky řízení v regionu Maghrebu a vůbec celého islámského světa, 503 00:52:45,138 --> 00:52:49,819 nejen Blízkého Východu a Střední Asie, vůbec celého islámského světa. 504 00:52:49,939 --> 00:52:55,794 A kvůli tomuto úkolu... Žádný ISIL přece neexistoval, a jak začal najednou vznikat? 505 00:52:55,914 --> 00:53:04,019 Najednou Al-Káida, Tálibán, Boko Haram začaly přísahat jakémusi ISIL a objevil se Islámský stát. 506 00:53:04,139 --> 00:53:10,034 Když proto říkají "umírněná" a "neumírněná" opozice, tak jak ji odlišují? 507 00:53:10,154 --> 00:53:18,521 Možná už také dávno přísahala Islámskému státu? 508 00:53:18,641 --> 00:53:28,762 Byly vytvořeny různé teroristické organizace, které začaly přísahat ISIL, který tak vlastně vzniknul. 509 00:53:29,566 --> 00:53:39,816 Prakticky současně s Trumpovým prohlášením zaznělo ještě jedno prohlášení. 510 00:53:39,936 --> 00:53:47,659 Lídr Boko Haram prohlásil, že přerušuje veškeré styky s ISIL. 511 00:53:47,779 --> 00:54:00,000 Přísaha dříve složená ISIL je tedy již neplatná. Teď je Boko Haram samostatná vojenskopolitická síla. 512 00:54:00,120 --> 00:54:05,818 A například Bloomberg zveřejnil velice zajímavý článek, 513 00:54:05,938 --> 00:54:11,488 kde je jak v ruštině, tak i v angličtině velice zajímavá věta, 514 00:54:11,608 --> 00:54:18,544 že v Sýrii Rusko bude likvidovat ISIL bez pomoci USA. 515 00:54:18,664 --> 00:54:21,526 A smysl té věty je poněkud nejasný. 516 00:54:21,646 --> 00:54:29,455 Buď USA nebudou pomáhat Rusku, nebo nebudou pomáhat ISIL. 517 00:54:30,983 --> 00:54:45,781 To všechno dohromady znamená, že je v podstatě na nadnárodní úrovni řízení ISIL odepsán. 518 00:54:45,901 --> 00:54:52,309 Pamatujete se? Už jsme mluvili o tom, že ISIL postupně vyvádějí z oblasti Sýrie 519 00:54:52,429 --> 00:55:00,408 a přesunují do Saúdské Arábie a Maghrebu, konkrétně do Libye. 520 00:55:00,528 --> 00:55:07,028 A soudě podle všeho je ten přesun ukončen. Tito teroristé... 521 00:55:07,148 --> 00:55:15,140 Teď v Libyi vojenské letectvo USA provádí nějakou akci. Někoho tam likvidují. Tvrdí, že ISIL. 522 00:55:15,260 --> 00:55:20,629 Je třeba ještě zjistit, jaký "ISIL" tam likvidují, koho to tam vraždí. 523 00:55:20,749 --> 00:55:30,309 Ten problém spočívá v tom, že ti, které přesunuli, se teď promění zase v jiné teroristické organizace, 524 00:55:30,429 --> 00:55:38,579 a ty zbytky ovcí, které tam zůstaly, jsou určeny na porážku, protože už je jasné, že vyhrát nemohou. 525 00:55:38,699 --> 00:55:44,335 Írán už vážně mluví o strategickém spojenectví s Ruskem, 526 00:55:44,455 --> 00:55:48,918 Erdogan vyzývá, pojďte si to tam rozdělit ve třech... 527 00:55:49,038 --> 00:55:57,648 A proč? Já se budu domlouvat s Ruskem a Rusko se zase bude muset domlouvat s Íránem. 528 00:55:57,768 --> 00:56:02,381 A s ohledem na zájmy Íránu, já budu jakoby Rusku vycházet vstříc. 529 00:56:02,501 --> 00:56:05,736 To je záměr globálního prediktoru, globální elity. 530 00:56:05,856 --> 00:56:15,230 To se jim mírně řečeno nepovede. Oni rádi vždy poukazují na to, kdo s jakými kartami hraje. 531 00:56:15,350 --> 00:56:22,796 Říkají, že Putin i se špatnými kartami hraje dobře, ale teď má na ruce karty dobré. 532 00:56:22,916 --> 00:56:27,085 Dokonce i navzdory tomu, že uvnitř Ruska existuje vojenskopolitické spiknutí 533 00:56:27,205 --> 00:56:32,242 s cílem provést státní převrat a rozpoutat občanskou válku. 534 00:56:32,362 --> 00:56:38,830 Mimochodem to druhé neplánují vědomě, oni to nechápou, myslí si, že se tomu vyhnou díky tomu, 535 00:56:38,950 --> 00:56:46,727 že zlikvidují klanově-korporativní skupiny, které jsou jejich protivníky, prostřednictvím silových nástrojů. 536 00:56:46,847 --> 00:56:51,023 To je důvod, proč se pokoušeli vytvořit z národní gardy RF... 537 00:56:51,143 --> 00:56:55,607 Mimochodem v rámci organizace státního převratu 538 00:56:55,727 --> 00:57:01,049 se pokoušeli národní gardu RF proměnit v jakýsi kárný nástroj 539 00:57:01,169 --> 00:57:03,368 sloužící k vystěhovávání dlužníků. 540 00:57:03,488 --> 00:57:10,679 Napřed ekonomickou cestou zařídíme, aby lidé nedokázali za byty platit, 541 00:57:10,799 --> 00:57:17,227 potom to proženeme přes soud, a o zbytek ať se postará národní garda, aby jí všichni proklínali. 542 00:57:17,347 --> 00:57:22,887 A máte připravený mechanismus občanské války a zvrácení podpory Putinovi. 543 00:57:24,005 --> 00:57:31,099 Ten, kdo to navrhnul, ten cíleně pracuje na rozpoutání občanské války. 544 00:57:31,219 --> 00:57:40,360 A zde není možná žádná mýlka, ten si reálně uvědomuje, že chce rozpoutat občanskou válku! 545 00:57:40,480 --> 00:57:45,745 A je proto nutné diskreditovat národní gardu jako nástroj, 546 00:57:45,865 --> 00:57:50,252 který má udržovat uvnitř státu ústavní pořádek. 547 00:57:50,959 --> 00:57:57,016 Ten nástroj je nutné zlikvidovat, v očích lidí ho zdiskreditovat. 548 00:57:57,136 --> 00:58:00,180 To je účel toho návrhu zákona. 549 00:58:01,503 --> 00:58:06,168 Takže k ISIL. 550 00:58:06,288 --> 00:58:11,174 Spustili tento nástroj, který už nefunguje a je třeba se jej zbavit. 551 00:58:11,294 --> 00:58:18,829 A jádrem té věci teď je, že ISIL má velice špatnou historii, široce rozvířenou pověst 552 00:58:18,949 --> 00:58:21,622 a bere na sebe ty teroristické útoky. 553 00:58:21,742 --> 00:58:31,744 A Clintonová jako šéfka Státního departmentu USA nemohla při vytváření ISIL zůstat stranou. 554 00:58:32,998 --> 00:58:38,618 A tady jí Trump takříkajíc šlápnul na kuří oko. 555 00:58:38,738 --> 00:58:44,074 On konkrétně oznamuje, jaké dokumenty a jak se dostanou na světlo. 556 00:58:44,194 --> 00:58:49,230 A ona ví, že takové dokumenty existují. 557 00:58:49,350 --> 00:58:55,187 A dále tu ještě je ten zavražděný americký velvyslanec v Libyii. 558 00:58:55,307 --> 00:58:58,743 S ním je toho také hodně spojeno. 559 00:58:59,232 --> 00:59:02,148 Takže jak Clintonová, 560 00:59:02,268 --> 00:59:09,113 tak i klanově-korporativní skupiny státní elity byli varováni před velmi závažnými důsledky, 561 00:59:09,233 --> 00:59:14,375 o kterých tyto klanově-korporativní skupiny v USA vůbec nepřemýšlejí. 562 00:59:14,495 --> 00:59:17,096 Ta situace je následující. 563 00:59:17,216 --> 00:59:31,595 Z republikánské strany vystupují významní činitelé, kteří začínají pracovat pro to, aby vyhrála Clintonová. 564 00:59:31,715 --> 00:59:34,304 Je mezi nimi například Jeb Bush. 565 00:59:35,808 --> 00:59:39,889 V těchto dnech zahynul jeden z prokurátorů, 566 00:59:40,009 --> 00:59:46,475 který vyšetřoval vloupání hackerů na server demokratické strany. 567 00:59:46,595 --> 00:59:49,602 Ten, který předával ty dokumenty. 568 00:59:49,722 --> 00:59:58,385 Chápete? Všichni, co mají, co do činění s Clintonovou, všichni, kteří by měli svědčit, 569 00:59:58,505 --> 01:00:04,053 nebo toho s ohledem na ni příliš mnoho vědí, velmi rychle umírají. 570 01:00:04,889 --> 01:00:14,102 Tyto okolnosti jí dost přitěžují, a skutečnost, že se v USA začali o smrt toho pracovníka prokuratury zajímat, 571 01:00:14,222 --> 01:00:19,472 také nemluví v její prospěch. 572 01:00:20,128 --> 01:00:25,378 Státní elita USA chce jít hlavou proti zdi. 573 01:00:25,498 --> 01:00:32,216 Oni si reálně uvědomují, že jestli si teď neudrží kreditně-finanční systém, 574 01:00:32,336 --> 01:00:34,627 v podobě takzvaného Pax Americana, 575 01:00:34,747 --> 01:00:45,582 kdy jsou finanční instituce USA pijavicí vysávající všechny životodárné šťávy z planety Země, 576 01:00:45,702 --> 01:00:51,465 že pokud si toto neudrží, tak budou muset uvnitř svého státu sami začít pracovat! 577 01:00:51,585 --> 01:00:56,202 Ale oni si přece zvykli žít jako příživníci, parazité. 578 01:00:56,953 --> 01:00:59,626 Takže jako elita skončí. 579 01:00:59,746 --> 01:01:09,341 Státní elita, která je kádrovou základnou nadnárodního řízení, dokud USA budou světovým četníkem, 580 01:01:09,461 --> 01:01:14,233 si přeje zachovat tuto globální dominanci USA ve světě. 581 01:01:14,353 --> 01:01:18,851 Proto samozřejmě z jejich úhlu pohledu Trump vypadá jako izolacionista. 582 01:01:18,971 --> 01:01:26,584 On chce uchovat ve světě klid a zachovat USA jako stát, jenom ho přestavět. 583 01:01:26,704 --> 01:01:33,279 Ale ta přestavba u nich už bude probíhat velice závažným způsobem, ne jako v SSSR, bude to daleko horší. 584 01:01:33,399 --> 01:01:36,240 Další otázka je od Vjačeslava Jurijeviče. 585 01:01:36,360 --> 01:01:44,021 Bylo by zajímavé slyšet váš názor na to, že Obama předal Íránu 400 mil. USD a navíc hotově. 586 01:01:44,141 --> 01:01:47,661 V čem spočívá zájem Íránu o zelené papírky? 587 01:01:47,781 --> 01:02:01,623 Tak především to není zájem o zelené papírky, a USA zdůraznily, že s Íránem neudržují přímý platební styk. 588 01:02:01,743 --> 01:02:09,638 Ty peníze byly v různých měnách, a poskytly je evropské banky, švýcarské a holandské. 589 01:02:09,758 --> 01:02:17,563 A v čem je tedy ten zájem? Víte, tato otázka přímo souvisí s minulou otázkou ohledně ISIL, 590 01:02:17,683 --> 01:02:23,380 kdy Trump obvinil Clintonovou z vytvoření ISIL. 591 01:02:23,500 --> 01:02:33,244 Víte ta situace je taková, že když potřebujete něco ukrýt, tak není nic efektivnějšího než bankovní systém. 592 01:02:33,364 --> 01:02:39,883 Kdo ví, jakými mechanismy, jakými cestami probíhá financování ISIL? 593 01:02:40,003 --> 01:02:44,936 Kde ISIL nakupuje zbraně, jak jsou dodávány? 594 01:02:45,056 --> 01:02:54,835 Všechno je to prováděno bezhotovostně a informace o tom má velice, opravdu velice omezený okruh osob. 595 01:02:54,955 --> 01:03:04,510 Chcete-li tedy něco skrýt, tak musíte používat bezhotovostní styk v bankovním systému. 596 01:03:04,630 --> 01:03:10,574 Jakmile se ISIL "zmocnil skladu s americkými zbraněmi" 597 01:03:10,694 --> 01:03:15,899 a bylo třeba tu věc nějakým způsobem ošetřit, tak ISILovci hned prohlásili: 598 01:03:16,019 --> 01:03:22,769 "Zmocnili jsme se skladu amerických zbraní, tady jsou důkazy, že máme v rukou americké zbraně." 599 01:03:22,889 --> 01:03:26,203 Všichni vědí, že mají americké zbraně. Vždyť s nimi bojují. 600 01:03:26,323 --> 01:03:31,564 Otázkou pouze zůstává, zda se zmocnili skladu, nebo jim zbraně shodili nepozorní piloti, 601 01:03:31,684 --> 01:03:41,256 nebo zda jim je dovezli turečtí řidiči v náklaďácích, nebo byly vyloženy v jordánském přístavu, 602 01:03:42,240 --> 01:03:44,951 nebo jsou ještě odjinud. 603 01:03:46,260 --> 01:03:50,575 Chápete? Ten problém spočívá v tom, že ten původ nikdo nezná. 604 01:03:50,695 --> 01:03:55,349 Když jsme mluvili o Erdoganovi, že obchoduje s ropou. 605 01:03:56,093 --> 01:04:02,167 Ale tu ropu potom již nakupují u turecké firmy a tvrdí, že je to turecká ropa, 606 01:04:02,287 --> 01:04:05,341 i když všichni dobře vědí, odkud ta ropa pochází. 607 01:04:05,461 --> 01:04:09,959 Jakákoliv chemická analýza přesně ukáže, z jakého naleziště ta ropa je, 608 01:04:10,079 --> 01:04:16,152 protože všechny petrochemické závody pracují s určitými značkami ropy 609 01:04:16,272 --> 01:04:19,344 a potřebují, aby vyhovovala určitým parametrům. 610 01:04:19,464 --> 01:04:23,551 Proto ten podvod... 611 01:04:25,520 --> 01:04:30,681 Snažit se proto lhát, že jde o tureckou ropu, není možné. 612 01:04:30,801 --> 01:04:34,485 Ale v bankovním systému je vše utajeno. 613 01:04:34,605 --> 01:04:36,425 Všechno je tam tajné. 614 01:04:36,545 --> 01:04:43,137 A najednou USA, chtějí převést nějaké peníze... 615 01:04:43,257 --> 01:04:48,702 A oni přece jsou zvyklí ty peníze do těch bank převádět, přestože to nedělají přes přímé platby. 616 01:04:48,822 --> 01:04:55,892 Kdo jim tedy překážel, aby tiše a v klidu převedli tyto peníze s využitím bankovního systému? 617 01:04:56,012 --> 01:04:58,980 Oficiálně řekli, že to bylo kvůli tomu, 618 01:04:59,100 --> 01:05:03,843 že Írán je vyloučen ze světového finančního systému kvůli sankcím. 619 01:05:03,963 --> 01:05:11,839 Minutku. Toto omezení Íránu není na překážku, aby byly platby vedeny z jiných směrů, 620 01:05:11,959 --> 01:05:15,538 na které se tyto sankce nevztahují. 621 01:05:15,658 --> 01:05:21,356 I když se ropa mění za potraviny a dělají jiné obchody, vždy to stejně jde přes banky. 622 01:05:21,476 --> 01:05:32,112 A tyto peníze, tato valuta v hotovosti bude přece nějak využita, nějakým způsobem se k vám musí dostat. 623 01:05:32,694 --> 01:05:35,618 Ale ten problém je jinde. 624 01:05:35,738 --> 01:05:42,241 Jestliže v bankovních operacích figurují jeden či dva lidé, obrazně řečeno, 625 01:05:42,361 --> 01:05:49,357 kteří ani nemusí vědět, komu jaké částky převádějí, nebo z jakého účtu na jaký. 626 01:05:49,477 --> 01:05:56,696 Nemusí o tom mít žádné informace, tak když se nakládá hotovost do letadla, 627 01:05:56,816 --> 01:06:04,909 ve kterém se to veze a je do toho navíc zaangažováno vícero bank, navíc z různých států 628 01:06:05,029 --> 01:06:08,373 a všechno se to někam sváží, je to jiné, chápete? 629 01:06:08,493 --> 01:06:14,403 Bylo tedy podniknuto všechno, aby tato operace nezůstala utajená! 630 01:06:14,523 --> 01:06:18,715 Aby se k ní upřela, co nejširší pozornost, 631 01:06:18,835 --> 01:06:27,337 aby Trump opět mohl obvinit Clintonovou a Obamu z nekompetentního státního řízení. 632 01:06:27,457 --> 01:06:37,989 A aby celému světu právě Clintonová s Obamou předvedli, že to oni vykupují rukojmí. 633 01:06:38,109 --> 01:06:41,927 Není důležité, jak to potom budou interpretovat. 634 01:06:42,047 --> 01:06:44,850 Důležitější je, jak to bude podáno. 635 01:06:44,970 --> 01:06:48,490 Důležitější je, jaké to bude mít následky. 636 01:06:48,610 --> 01:06:56,008 Celému světu je opět jasné, a musí to být jasné i americkému voliči, 637 01:06:56,128 --> 01:07:04,064 že Clintonová a Obama, který jí podporuje, představují pro americký stát reálnou hrozbu. 638 01:07:04,184 --> 01:07:09,509 To byla podstata toho manévru s penězi, s hotovostí. 639 01:07:11,076 --> 01:07:13,428 To byla dnes poslední otázka. 640 01:07:14,970 --> 01:07:24,334 Dnes jsme, stejně jako jindy, mluvili o věcech, které prakticky všichni vědí. 641 01:07:24,454 --> 01:07:28,828 Ale dívali jsme se na ně z poněkud jiného úhlu pohledu. 642 01:07:29,382 --> 01:07:33,315 Skládali jsme to puzzle jiným způsobem. 643 01:07:35,368 --> 01:07:42,070 A smysl těch událostí je potom úplně jiný. 644 01:07:42,190 --> 01:07:52,253 Jeden člověk zaútočil na policejní stanici mačetou. Dvě policistky zranil a třetí policista ho zastřelil. 645 01:07:52,969 --> 01:07:58,171 Ale když si to spojíme s událostmi z roku 1991, 646 01:07:58,291 --> 01:08:05,398 když jsme to porovnali s tím, jak Rusko řešilo problém s migrací, a jak to dělal Západ?! 647 01:08:05,518 --> 01:08:14,692 Jak Rusko jedná, aby bandité nemohli vyhánět lidi z jejich domovů, neničili jejich život, nenutili je stěhovat se. 648 01:08:14,812 --> 01:08:20,062 A jak západní evropské státy dělaly všechno možné pro to, 649 01:08:20,182 --> 01:08:23,940 aby k nim mohl být zorganizován obrovský příval migrantů. 650 01:08:24,060 --> 01:08:26,514 Tak to všechno vypadá úplně jinak. 651 01:08:26,634 --> 01:08:31,418 I ta jednotlivá řešení vypadají úplně jinak. Ta, která v případě Ruska téměř nejsou vidět, 652 01:08:31,538 --> 01:08:35,632 mohou být pro Evropu někdy dokonce nemyslitelná. 653 01:08:35,752 --> 01:08:42,755 Jak jsem třeba uváděl příklad použití zbraní pohraničníky a policisty. 654 01:08:45,160 --> 01:08:52,171 Je nutné si vždy uvědomovat, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, 655 01:08:52,291 --> 01:08:56,236 ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. 656 01:08:56,356 --> 01:09:00,245 A podle pravidla Dostatečně všeobecné teorie řízení: 657 01:09:01,700 --> 01:09:09,979 Každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení na toho, kdo ví a chápe více. 658 01:09:10,099 --> 01:09:19,209 Abyste tedy znali a chápali více, pracovali pro sebe a bránili své zájmy, zájmy své rodiny a svého státu, 659 01:09:19,329 --> 01:09:29,091 aby do vašeho státu nepřišla válka, aby vás nepotkalo takové neštěstí, jako například lidi v Sýrii, 660 01:09:29,211 --> 01:09:36,531 musíte znát a chápat více. Musíte ve svém životě jednat uvědoměle. 661 01:09:36,651 --> 01:09:41,267 Jedny procesy podporovat a ty druhé blokovat. 662 01:09:41,387 --> 01:09:50,964 Pokud jste pro všechno dobré a proti všemu špatnému a chcete vyhnat špatného Medvěděva, 663 01:09:51,084 --> 01:09:59,224 a nechápete, že to povede k občanské válce, tak potom nesmíte vzdychat: "Ale oni nás podvedli!" 664 01:09:59,344 --> 01:10:03,886 Musíte si uvědomovat, co vaše jednání způsobí. 665 01:10:04,006 --> 01:10:07,223 A kvůli tomu musíte vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy. 666 01:10:07,343 --> 01:10:10,393 Tyto znalosti naleznete pouze v jednom zdroji, 667 01:10:10,513 --> 01:10:15,018 v Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorii řízení. 668 01:10:15,138 --> 01:10:20,201 A pamatujte si, že tyto znalosti si musíte OSVOJIT. 669 01:10:20,321 --> 01:10:30,569 Nemůžete najít své odpovědi pouze tak, že se budete dívat na pořad Otázka-odpověď. 670 01:10:30,689 --> 01:10:38,419 Pro běžného člověka je pořad Otázka-odpověď něco jako taková reklama na to, 671 01:10:38,539 --> 01:10:41,775 jak je možné využít metodologii prakticky, 672 01:10:41,895 --> 01:10:45,337 jak je možné na základě metodologie Koncepce sociální bezpečnosti 673 01:10:45,457 --> 01:10:50,259 vystavět tyto konceptuální technologie při řešení problémů. 674 01:10:50,379 --> 01:10:58,054 Ale nesmí to fungovat tak: Je Pjakin, máme vysvětlení, není Pjakin, nic nevíme. 675 01:10:58,557 --> 01:11:05,307 Kvůli tomu to neděláme. Já jsem prostě přesvědčen, že mezi těmi, kteří se dívají, 676 01:11:05,427 --> 01:11:13,393 jsou lidé, kteří si daleko lépe osvojili Koncepci sociální bezpečnosti a dokážou analýzu dělat lépe. 677 01:11:14,359 --> 01:11:19,180 Ale je třeba je zapojit do řízení. A ten zájem tu chybí. 678 01:11:20,154 --> 01:11:24,480 Chápete? Mocenské struktury na tom zájem nemají. 679 01:11:24,600 --> 01:11:28,806 Proto je třeba poté, kdy si teorii osvojíte, využívat jí v praxi. 680 01:11:28,926 --> 01:11:35,810 Kvůli tomu v podstatě předvádíme, jak je možné to dělat. Proto existuje Otázka-odpověď. 681 01:11:35,930 --> 01:11:41,815 A přestaneme-li existovat, lidé v tom budou pokračovat sami. 682 01:11:41,935 --> 01:11:50,128 Proto buďte konceptuálně samostatní, řešte svůj osud sami, nesvěřujte to nikomu jinému. 683 01:11:50,248 --> 01:11:54,227 Osvojujte si Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení 684 01:11:54,347 --> 01:11:55,944 a buďte šťastni.