1 00:00:07,620 --> 00:00:11,010 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 2 00:00:11,130 --> 00:00:15,447 Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 3 00:00:15,567 --> 00:00:19,757 Dnes je 15.08.2016. 4 00:00:20,709 --> 00:00:28,991 A začneme nejpopulárnější otázkou, kterou začali velice často pokládat návštěvníci našeho webu 5 00:00:29,111 --> 00:00:34,600 v souvislosti s nedávným zasedáním Ústřední volební komise. 6 00:00:35,280 --> 00:00:42,512 A konkrétně Konstantin z Moskvy píše: Valeriji Viktoroviči, objasněte prosím svůj postoj k Medvěděvovi. 7 00:00:42,632 --> 00:00:48,061 V minulém pořadu jste rozebíral stranu Velká vlast a jejího lídra Starikova. 8 00:00:48,181 --> 00:00:53,335 Podle vašeho názoru je jeho pozice vlastenecká a ve volbách kromě jeho strany není pro koho hlasovat. 9 00:00:53,455 --> 00:00:55,650 Postoj Starikova je celkem průhledný. 10 00:00:55,770 --> 00:00:59,851 Ve všech svých vystoupeních neustále a všemi možnými způsoby kritizuje Medvěděva. 11 00:00:59,971 --> 00:01:04,458 Z vašeho posledního pořadu ale vyplývá, že všichni, kteří pracují na odstoupení Medvěděva, 12 00:01:04,578 --> 00:01:06,868 tak přispívají ke vzniku občanské války. 13 00:01:06,988 --> 00:01:11,725 To znamená, že i Starikov se svou stranou pracuje na vyvolání občanské války a státního převratu. 14 00:01:11,845 --> 00:01:14,159 Proč bychom pro ně tedy měli hlasovat? 15 00:01:14,279 --> 00:01:21,068 Otázka je navíc o to aktuálnější, (teď už víme, že ne, ale když byl psán ten dotaz...) 16 00:01:21,188 --> 00:01:25,018 že tato strana nasbírala 200 tisíc podpisů a může se tak účastnit voleb. 17 00:01:25,138 --> 00:01:28,861 Valeriji Viktoroviči okomentujte svůj postoj k této otázce. 18 00:01:28,981 --> 00:01:36,307 Tak pro začátek. Velice lituji, že se strana Velká vlast do voleb nedostala. 19 00:01:36,427 --> 00:01:42,292 O těch důvodech promluvíme o něco později. 20 00:01:42,412 --> 00:01:49,020 Teď k tomu postoji ohledně této politické strany a Medvěděva. 21 00:01:49,140 --> 00:01:52,093 Svůj názor na Medvěděva jsem již vyjádřil. 22 00:01:52,213 --> 00:02:00,626 Ano, všichni, kteří se snaží dosáhnout odstoupení Medvěděva, pracují na rozpoutání občanské války. 23 00:02:00,746 --> 00:02:11,113 Proč je nutné udržet Medvěděva ve funkci ruského premiéra, jsem již dávno podrobně probral. 24 00:02:11,233 --> 00:02:16,841 Proto všichni, kteří na to mají čas, a nepřátelům Ruska to přímo doporučuji, 25 00:02:16,961 --> 00:02:25,598 neboť ti mají čas, lidi i peníze, aby si trochu promyli mozky, možná se jim v hlavě trochu rozsvítí. 26 00:02:25,718 --> 00:02:30,268 Ať si to dohledají ve starých nahrávkách a poslechnou si to. 27 00:02:30,388 --> 00:02:35,697 Znovu o tom teď veřejně mluvit postrádá účel. 28 00:02:35,817 --> 00:02:42,291 Takže když jsem vyzýval, aby lidé hlasovali pro Starikova, stranu Velká vlast, 29 00:02:42,411 --> 00:02:53,389 tak jsem mluvil o tom, že se Nikolaj Viktorovič mýlí v tom, že se neúčastní rozněcování majdanu. 30 00:02:54,031 --> 00:03:01,452 Že se toho naopak reálně účastní, a že jedno z hnutí, 31 00:03:01,572 --> 00:03:09,861 které se u nás snaží zorganizovat tuto revoluci a majdan, se jmenuje Antimajdan, 32 00:03:09,981 --> 00:03:12,401 a je vlastně projektem majdanu. 33 00:03:12,521 --> 00:03:18,532 Jestliže na Ukrajině provedli státní převrat s pomocí majdanu, 34 00:03:18,652 --> 00:03:24,760 tak v Rusku stejnou technologii spustili pod názvem Antimajdan. 35 00:03:24,880 --> 00:03:30,354 Mluvil jsem o tom, že se toho všechny politické strany a politická hnutí v různé míře účastní. 36 00:03:30,474 --> 00:03:34,213 Proč se toho účastní? Z jednoho jednoduchého důvodu. 37 00:03:34,333 --> 00:03:41,225 Že každý v míře svého pochopení toho, co se okolo děje, pracuje pro sebe 38 00:03:41,345 --> 00:03:47,490 a v míře nepochopení pro toho, kdo toho ví a chápe více. 39 00:03:47,610 --> 00:03:57,671 Metodologický základ, který využívá Starikov a jeho strana, jim neumožňuje plně pochopit, 40 00:03:57,791 --> 00:04:05,782 jak jsou řízeny státy a národy, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy 41 00:04:05,902 --> 00:04:10,369 z nadnárodní úrovně bezstrukturním způsobem. 42 00:04:10,489 --> 00:04:19,297 A v souladu s tím jednají podle již vžité fráze Viktora Stěpanoviče Černomyrdina: 43 00:04:19,417 --> 00:04:22,734 "Chtěli jsme jen to nejlepší, ale dopadlo to jako vždycky." 44 00:04:22,854 --> 00:04:27,399 Je to stejné jako: "Já jsem za všechno dobré a proti všemu špatnému. 45 00:04:27,519 --> 00:04:32,746 Bojuji za Rusko a výsledkem je, že to dopadlo jako vždycky. 46 00:04:32,866 --> 00:04:36,923 A byl jsem zneužit v cizím scénáři!" To je to, o čem tu mluvím! 47 00:04:37,043 --> 00:04:43,940 Tak tedy proč jsem navrhoval je volit a velice lituji, že se strana Velká vlast do voleb nedostala? 48 00:04:44,060 --> 00:04:46,792 Z jednoho jednoduchého důvodu. 49 00:04:46,912 --> 00:04:54,823 Že vystoupení Starikova proti Medvěděvovi nejsou ve své podstatě kritická. 50 00:04:55,348 --> 00:05:00,933 A ohledně těchto vystoupení pořádaných stranou Velká vlast i v rámci Antimajdanu 51 00:05:01,053 --> 00:05:06,303 existují mechanismy na jejich potlačení a zamezení jejich účinku, přičemž mnohé jsou realizovány. 52 00:05:06,423 --> 00:05:09,704 Existují tedy mechanismy jejich začlenění. 53 00:05:09,824 --> 00:05:16,791 A kdyby se ta strana dostala do Státní dumy, vyřešilo by se tím mnoho úkolů. 54 00:05:16,911 --> 00:05:27,651 Problém je v tom, že Státní duma má, stejně jako každý sociální systém, tendenci zkostnatět. 55 00:05:27,771 --> 00:05:38,397 Když si lidé ve stávající politické rovnováze sil nepřejí, aby jejich bahno někdo rozviřoval, 56 00:05:38,517 --> 00:05:44,170 nenechal je v klidu si žít, tak začínají prosazovat svou linii. 57 00:05:44,290 --> 00:05:47,184 Žirinovský v tomto ohledu dokonce prohlašuje, 58 00:05:47,304 --> 00:05:53,628 že politické strany, které se jednou do Státní dumy dostaly, tam musí mít své pevné místo a být tam jednou provždy. 59 00:05:53,748 --> 00:05:56,104 Vyjadřuje se v tomto smyslu. 60 00:05:56,224 --> 00:06:03,399 Tyto strany zkostnatěly již v okamžiku, kdy byly založeny. 61 00:06:03,519 --> 00:06:12,469 A tato pevně vytvořená struktura vytváří tlak proti Putinovi a všem vlasteneckým silám, 62 00:06:12,589 --> 00:06:15,870 a brání tak státu posunout se dále. 63 00:06:15,990 --> 00:06:23,255 Kdyby se do Státní dumy dostala taková síla jako je Velká vlast, tak by tento systém rozhýbala. 64 00:06:23,375 --> 00:06:29,550 Zvýšila by se úroveň vlastenectví a chápání úrovně vlastenectví, 65 00:06:29,670 --> 00:06:36,232 protože ve straně Velká vlast je tato úroveň značně vyšší, 66 00:06:36,352 --> 00:06:40,902 než v těch stranách, které jsou teď ve Státní dumě. 67 00:06:41,022 --> 00:06:46,138 A jestli si někdo myslí, že tyto strany nejsou v té či oné míře zaangažovány 68 00:06:46,258 --> 00:06:49,182 v odstoupení Medvěděva, tak se hluboce plete! 69 00:06:49,302 --> 00:06:55,029 Tyto strany jsou do té věci zapleteny daleko více než Velká vlast. 70 00:06:55,149 --> 00:07:01,160 Jaký tedy byl úkol? Porušit tento tak hezky ustálený klídeček, 71 00:07:01,280 --> 00:07:06,620 rozvířit to bahno a posunout stát dále k získání jeho suverenity. 72 00:07:07,083 --> 00:07:16,182 A v tomto ohledu byla právě strana Velká vlast tou jedinou politickou silou, která by ten úkol dokázala vyřešit. 73 00:07:16,302 --> 00:07:25,606 To znamená posunout věci dále, zvýšit úroveň vlastenectví státních institucí a nenechat je zkostnatět. 74 00:07:25,726 --> 00:07:30,647 Oni už si mezi sebou vypracovali určitý systém, a kdyby do toho najednou vstoupila nová politická síla, 75 00:07:30,767 --> 00:07:36,862 tak by ty vzájemné vztahy a nová rovnováha sil musely být nově nastaveny. 76 00:07:36,982 --> 00:07:42,414 Stát by tak dostal čerstvý impuls a mohl se posunout někam dál. 77 00:07:42,534 --> 00:07:47,495 To je to, oč tu šlo a já velice lituji, že to tak nebude. 78 00:07:48,628 --> 00:07:53,543 Co se týká skutečnosti, proč to tak nebude. 79 00:07:53,663 --> 00:07:59,248 Zde je třeba si uvědomit dvě věci. 80 00:08:00,789 --> 00:08:10,391 Jakákoliv politická strana je pouze vývěskou určitých klanově-korporativních skupin, které za ní stojí. 81 00:08:10,989 --> 00:08:15,370 Proto tento aspekt nebudeme probírat. 82 00:08:16,338 --> 00:08:26,704 Jde o takovou, řekl bych, neveřejnou věc a zbytečně o tom teď žvanit by nebylo dobré. 83 00:08:26,824 --> 00:08:29,835 Probíhají velice závažné posuny. 84 00:08:29,955 --> 00:08:32,510 Nebudeme probírat ani druhý aspekt, 85 00:08:32,630 --> 00:08:38,959 A konkrétně ten, že se tato politická strana počáteční předvolební etapy účastnila, 86 00:08:39,079 --> 00:08:46,773 jako když se začínající sportovci účastní výběrových soutěží na olympiádu, 87 00:08:46,893 --> 00:08:52,847 aby si vyzkoušeli soutěžit se sportovci vyšší třídy a osahali si tu zkušenost s tím, 88 00:08:52,967 --> 00:08:56,017 že na olympiádu se stejně ještě nedostanou. 89 00:08:56,137 --> 00:09:00,143 Získají tak jenom potřebné zkušenosti. Tento aspekt také probírat nebudeme. 90 00:09:00,263 --> 00:09:05,046 Podíváme se na něco jiného, a na co? 91 00:09:06,396 --> 00:09:12,916 Ohledně účasti ve volbách se tato strana a osobně Nikolaj Viktorovič dopustili určité chyby. 92 00:09:13,036 --> 00:09:17,424 Především se tato strana holedbá skutečností, 93 00:09:17,544 --> 00:09:24,638 že se rozhodli sbírat podpisy a neřešit svůj vstup do voleb zaplacením zálohy. 94 00:09:24,758 --> 00:09:32,412 Sbírat podpisy kvůli umožnění účasti ve volbách má smysl tehdy, když se toho účastní celá strana 95 00:09:32,532 --> 00:09:40,027 a ten sběr podpisů se promění v agitační kampaň, v zákonnou agitační kampaň. 96 00:09:41,007 --> 00:09:47,960 Jestliže strana sbírá podpisy na základě zbytkového principu 97 00:09:48,080 --> 00:09:54,977 a sběr těch podpisů si objedná u jakési společnosti, která se k tomu nechá najmout, 98 00:09:55,097 --> 00:10:03,401 tak si musí být vědomi, že ona tyto podpisy nebude sbírat, ale "vyrábět" s tomu odpovídajícím výsledkem. 99 00:10:03,521 --> 00:10:08,615 Aby ty podpisy opravdu sbírala, musel by nad ní být zcela jiný dozor. 100 00:10:08,735 --> 00:10:16,905 Když se rozhodli pro služby těchto společností, kterým za to museli platit, jaký to mělo smysl? 101 00:10:17,025 --> 00:10:22,585 Ty peníze místo na úhradu takových služeb mohli rovnou složit jako zálohu. 102 00:10:23,195 --> 00:10:25,946 Žádný smysl to nemělo. 103 00:10:26,066 --> 00:10:33,026 Za druhé. Bez ohledu na to, co a jak probíhá mezi klanově-korporativními skupinami 104 00:10:33,146 --> 00:10:37,535 a čí zájmy zastupují různé politické strany, existuje tu ještě jeden takový aspekt, 105 00:10:37,655 --> 00:10:48,053 který může umožnit straně balancovat na provaze, nebo se takříkajíc udržet nad vodou. 106 00:10:52,040 --> 00:10:57,632 A tím je způsob, jakým lídr stranu vede. 107 00:10:57,752 --> 00:11:05,630 Velmi mnohé, opravdu velmi mnohé by bylo možné vyřešit a dokonce možná i udržet stranu ve volbách, 108 00:11:05,750 --> 00:11:11,861 kdyby Nikolaj Viktorovič zastával jiný, konstruktivnější postoj 109 00:11:11,981 --> 00:11:16,737 ve vzájemných vztazích s Národněosvobozeneckým hnutím (NOD) Fjodorova. 110 00:11:16,857 --> 00:11:19,568 Byla by to zcela jiná situace. 111 00:11:19,688 --> 00:11:29,226 Ať už se v zákulisí děje cokoliv, ať už by se okolo té podpisové akce dělo cokoliv, 112 00:11:29,346 --> 00:11:35,675 bylo možné mnohé problémy vyřešit díky tomuto spojení. 113 00:11:35,795 --> 00:11:42,918 Jenže postoj Nikolaje Viktoroviče se projevil právě v tom, že takové spojení navázáno nebylo. 114 00:11:43,038 --> 00:11:48,751 Neexistovalo tedy to stéblo, za které by se chytili, i když to je špatný příklad, 115 00:11:48,871 --> 00:11:53,313 protože by se jednalo o velice podstatnou pomoc pro udržení se nad vodou. 116 00:11:53,433 --> 00:11:58,119 Jedná se právě o takové vzájemné vztahy s ostatními politickými stranami a spojeneckými hnutími, 117 00:11:58,239 --> 00:12:05,641 kterými podmiňujete svou stabilitu, svou schopnost udržet se nad vodou díky spolupráci s ostatními. 118 00:12:05,761 --> 00:12:12,650 Takže když tyto možnosti neměl, a když se strana vydala zcela nesprávnou cestou 119 00:12:12,770 --> 00:12:19,709 sběru podpisů najatou společností, tak jaký mohl očekávat výsledek? 120 00:12:19,829 --> 00:12:22,071 Přesně takový! 121 00:12:23,242 --> 00:12:31,449 Nu, jak se říká: zkušenostmi se člověk učí, a toto nebyly poslední volby. 122 00:12:31,569 --> 00:12:39,829 Strana si učiní závěry, alespoň doufám, a nezmizí z politické arény. 123 00:12:39,949 --> 00:12:47,059 Nikolaje Viktoroviče jsem se nechtěl dotknout, ale vzhledem k tomu, že je lídrem té strany, 124 00:12:47,179 --> 00:12:51,184 měl by si uvědomovat následky svých postojů. 125 00:12:51,304 --> 00:12:59,803 Proto také říkám, že jeho postoj s ohledem na NOD a Fjodorova není konstruktivní. 126 00:12:59,923 --> 00:13:09,653 A v souvislosti s odmítnutím volební komise zaregistrovat politickou stranu Velká vlast ve federálním seznamu, 127 00:13:09,773 --> 00:13:14,104 se mnozí návštěvníci webu ptají: Valeriji Viktoroviči, 128 00:13:14,224 --> 00:13:18,801 jak se bude vyvíjet situace okolo voleb a vůbec celková situace s ohledem na ně? 129 00:13:18,921 --> 00:13:22,642 A na rovinu řečeno, mnozí se přímo ptají, za koho by teď měli hlasovat? 130 00:13:22,762 --> 00:13:27,307 Za koho by měli hlasovat, si už musí zhodnotit přímo v konkrétních místech. 131 00:13:27,427 --> 00:13:30,005 Každý si to musí rozhodnout sám. 132 00:13:30,125 --> 00:13:37,915 Je nutné podporovat... V každém konkrétním místě existuje s ohledem na konkrétní podporu 133 00:13:38,035 --> 00:13:44,540 určitá rovnováha sil ve všech stranách. 134 00:13:44,660 --> 00:13:51,205 Když říkají, že ze dvou zel je třeba vybírat to menší, tak to není správné. 135 00:13:51,325 --> 00:13:55,133 Protože stejně vyberete zlo. 136 00:13:55,253 --> 00:14:01,024 Když jsem mluvil o podpoře pro stranu Velká vlast, tak jsem neříkal, 137 00:14:01,144 --> 00:14:08,285 že ze dvou zel je nutné vybrat to menší, že její lídr vystupuje za Medvěděvovo odstoupení, 138 00:14:08,405 --> 00:14:13,045 takže je to stejně zlo, jenom zvolíme to menší, protože... 139 00:14:13,165 --> 00:14:16,358 Ne, já jsem mluvil o tom, že je třeba vybrat pozitivum 140 00:14:16,478 --> 00:14:22,190 a vysvětlil jsem, jakou pozitivní roli by tato strana sehrála. 141 00:14:22,310 --> 00:14:30,462 A teď se podle toho každý musí rozhodnout, jak to vypadá v jeho volebním obvodě, 142 00:14:30,582 --> 00:14:32,962 kde bude hlasovat. 143 00:14:33,082 --> 00:14:37,008 Jaká se v daném obvodu vytvoří rovnováha sil. 144 00:14:37,128 --> 00:14:41,888 Protože ty obvody jsou jak jednomandátové, tak i mnohomandátové, 145 00:14:42,008 --> 00:14:48,553 kde budou konkrétní regionální skupiny, seznamy. Je třeba si prostudovat, kdo v těch seznamech je, 146 00:14:48,673 --> 00:14:54,405 co ti lidé přinášejí a podle toho se potom rozhodnout. 147 00:14:54,525 --> 00:14:58,769 Nedá se teď přímo říci, že je nutné hlasovat za jednu konkrétní politickou sílu. 148 00:14:58,889 --> 00:15:04,085 Taková politická síla tu byla, jenže nedokázala překonat bariéru pro vstup do voleb. 149 00:15:05,216 --> 00:15:13,785 K další otázce. Mnozí vás také prosí okomentovat výměnu šéfa prezidentovy administrativy. 150 00:15:13,905 --> 00:15:23,419 Výměna šéfa prezidentovy administrativy již byla dlouho potřebná, byla nezbytná 151 00:15:23,539 --> 00:15:27,413 a je dobře, že nakonec proběhla. 152 00:15:27,533 --> 00:15:36,379 A s ohledem na kladný, uvážlivý postoj a připravenost ke konstruktivní spolupráci, 153 00:15:36,499 --> 00:15:43,303 které demonstroval Sergej Borisovič Ivanov při svém odstoupení, jak jsme měli možnost vidět, 154 00:15:43,423 --> 00:15:52,189 si nemyslím, že je to v současné politické situaci možné komentovat hlouběji. 155 00:15:52,309 --> 00:15:58,173 Já mohu říci jenom jedno, že ta výměna byla potřebná již dlouho, velmi dlouho 156 00:15:58,293 --> 00:16:00,651 a je dobře, že nakonec proběhla. 157 00:16:00,771 --> 00:16:09,787 A myslím si, že to v podstatě, jestliže se Sergej Borisovič chová takto, povede k další pozitivní práci. 158 00:16:13,077 --> 00:16:18,926 K dalším událostem. aPO Alex píše: Vážený Valeriji Viktoroviči, 159 00:16:19,046 --> 00:16:24,120 okomentujte prosím trojstranné jednání v Baku 08.08.2016. 160 00:16:24,240 --> 00:16:29,854 V tomto případě nemůžeme posuzovat pouze toto trojstranné jednání v Baku, 161 00:16:29,974 --> 00:16:35,269 kde se setkaly hlavy Íránu, Ázerbájdžánu a Ruska. 162 00:16:35,389 --> 00:16:39,020 Je třeba to pojmout komplexněji. 163 00:16:40,470 --> 00:16:51,371 Osmého, podle mého osmého bylo to setkání v Baku, devátého se Putin v Petrohradu setkal s Erdoganem 164 00:16:51,491 --> 00:17:01,428 a desátého měl setkání s arménským prezidentem Seržem Sarkisjanem v Moskvě. 165 00:17:01,548 --> 00:17:08,920 Šlo o komplexní úkol, při kterém se řešily otázky bezpečnosti v tomto regionu. 166 00:17:09,040 --> 00:17:16,580 Turecko se tam pokouší dostat: "My se také chceme účastnit řešení konfliktu v Náhorním Karabachu." 167 00:17:16,700 --> 00:17:21,828 A Arménie správně odpovídá: "A na jakém základě? Hleďte si svého. 168 00:17:21,948 --> 00:17:30,353 Vás se to vůbec netýká. Ázerbájdžánu? Samozřejmě. Íránu? Toho také. Ruska? To bezesporu! 169 00:17:30,473 --> 00:17:33,949 A co s tím má společného Turecko?" 170 00:17:34,069 --> 00:17:40,556 V tomto ohledu je to tedy jasné. A co je ještě nutné si v souvislosti s touto situací uvědomit? 171 00:17:40,676 --> 00:17:49,082 Jak Ázerbájdžán, tak Arménie si musí uvědomit jednoduchou věc, že mají velké štěstí, 172 00:17:49,202 --> 00:17:59,312 že je Rusko jejich dodavatelem zbraní, a že je dodává Ázerbájdžánu i Arménii. 173 00:17:59,432 --> 00:18:07,211 Takže je a priori rozhodčím jejich konfliktu, který tak nepřerostl v totální válku, 174 00:18:07,331 --> 00:18:10,528 díky které by mohl explodovat celý svět. 175 00:18:10,648 --> 00:18:21,850 Ve výsledku zůstal zachován ázerbájdžánský národ, Arménie, arménská státnost a nevzplanula válka. 176 00:18:21,970 --> 00:18:31,787 Neboť si stále přejí změnit dodavatele. Když to udělají, přilejí jim olej do jejich ohně. 177 00:18:31,907 --> 00:18:36,423 Takto jsou neustále nuceni obracet se ke svému rozhodčímu a nechat si vysvětlit, 178 00:18:36,543 --> 00:18:43,030 že pokusí-li se někdo rozpoutat požár totální války, může jim přestat fungovat elektronika 179 00:18:43,150 --> 00:18:48,678 a náhradní díly nedostanou včas. A všechno je vyřešeno raz dva. 180 00:18:48,798 --> 00:18:53,846 Co se týká samotného toho setkání v Baku. 181 00:18:53,966 --> 00:19:04,929 Klíčovou otázkou, která se tam řešila, byl projekt Sever-jih. 182 00:19:05,049 --> 00:19:16,276 Dopravní koridor Sever-jih je v určitém smyslu konkurentem 183 00:19:16,396 --> 00:19:23,196 čínského projektu Velká hedvábná stezka. 184 00:19:23,316 --> 00:19:27,269 Zde je nutné vrátit se k pojetí geopolitiky 185 00:19:27,389 --> 00:19:35,968 a k boji přímořských států s těmi vnitrozemskými, a proč ty přímořské neustále vyhrávají. 186 00:19:36,088 --> 00:19:45,077 Do poloviny 19. století vedly hlavní dopravní tepny po vodě. 187 00:19:45,197 --> 00:19:55,680 Protože právě lodě, nákladní i jiné lodě měly větší nosnost 188 00:19:55,800 --> 00:20:02,524 a menší spotřebu fyzické síly při dopravě nákladu kamkoliv 189 00:20:02,644 --> 00:20:13,753 v porovnání s tou svalovou silou, kterou mělo lidstvo k dispozici. 190 00:20:13,873 --> 00:20:23,513 Ale v 19. století došlo k technické revoluci. Jaké státy se před ní více rozvíjely? 191 00:20:23,633 --> 00:20:27,634 Ty státy, které měly přístup k moři. 192 00:20:27,754 --> 00:20:35,249 Tedy ty, které mohly po moři převážet více nákladů a zboží, 193 00:20:35,369 --> 00:20:41,225 takže se rozvíjelo hlavně pobřeží a o něco méně vnitrozemské regiony v okolí řek. 194 00:20:41,345 --> 00:20:50,743 Ale v 19. století došlo technické revoluci a objevily se vlaky. 195 00:20:50,863 --> 00:20:55,748 A najednou se všude začaly budovat železnice. 196 00:20:55,868 --> 00:21:01,832 S vynalezením vlaků se objevila možnost rozvíjet i vnitrozemské regiony států 197 00:21:01,952 --> 00:21:08,870 a získat přístup k těm zdrojům, které se nacházely ve vnitrozemí různých států. 198 00:21:08,990 --> 00:21:18,077 Předvídajíce tento světový vývoj, kdy začnou být více využívána vnitrozemská území, 199 00:21:18,197 --> 00:21:23,970 a tím spíše, že ta přímořská už byla dost zdrojově vyčerpána, 200 00:21:24,090 --> 00:21:29,178 tak s tímto výhledem se tedy museli ti, kteří realizují globální řízení, 201 00:21:29,298 --> 00:21:34,350 zbavit veškeré chamradi, která by se jim mohla motat pod nohama. 202 00:21:34,470 --> 00:21:45,683 Tak té chamradi předhodili takovou velice vytříbenou, tajnou vědu pod názvem geopolitika, 203 00:21:45,803 --> 00:21:52,529 kde přímořské státy vždy vítězí nad těmi vnitrozemskými. 204 00:21:52,649 --> 00:21:57,118 Jaké přímořské nebo vnitrozemské státy? Tvrdí nám například, 205 00:21:57,238 --> 00:22:01,102 že přímořský stát Řím vyhrál nad Kartágem, ano? 206 00:22:01,222 --> 00:22:04,777 Ale vždyť Kartágo mělo silnější loďstvo než celý ten Řím. 207 00:22:04,897 --> 00:22:06,723 Na to se nesmí zapomínat. 208 00:22:06,843 --> 00:22:13,869 A v čem spočívala podstata té věci? Ten, kdo měl na moři své loďstvo, 209 00:22:13,989 --> 00:22:25,016 mohl blokovat spojovací cesty, a díky nerozvinutosti vnitrozemí tak blokovat přísun zboží i zdrojů, 210 00:22:25,136 --> 00:22:27,190 a nepřítele tím vyčerpat. 211 00:22:27,310 --> 00:22:30,010 Pokud jste byli schopni takovou blokádu zajistit. 212 00:22:30,130 --> 00:22:35,676 A tohle platilo do 19. století, do poloviny... 213 00:22:35,796 --> 00:22:44,728 Už ta kontinentální blokáda, kterou se pokusil použít Napoleon, nebyla účinná. 214 00:22:44,848 --> 00:22:50,298 Ta, kterou se Napoleon pokusil uplatnit proti Velké Británii, již tehdy nebyla účinná. 215 00:22:50,418 --> 00:22:59,119 Co tedy bylo s ohledem na to nutné podniknout, když bylo známo, že dojde k vědecko-technickému pokroku 216 00:22:59,239 --> 00:23:04,598 a bude možné rozvíjet i vnitrozemské regiony, že právě tam bude žít hlavní část obyvatelstva, 217 00:23:04,718 --> 00:23:09,888 a že právě tam se nacházejí hlavní přírodní zdroje, a také tam budou ta hlavní odbytiště? 218 00:23:10,008 --> 00:23:16,985 Bylo tedy nutné, aby se ta různá chamraď orientovala jiným směrem. 219 00:23:17,105 --> 00:23:20,116 Předhoďte jim geopolitiku, ať se mají v čem hrabat. 220 00:23:20,236 --> 00:23:25,001 A globalisté se naopak zabývali tím, co bylo v jejich zájmu. 221 00:23:25,121 --> 00:23:29,289 Proto se také v tom 19. a 20. století Velká Británie, 222 00:23:29,409 --> 00:23:34,921 ostrovní, tedy přímořský stát, tak usilovně snažila proniknout do Střední Asie, 223 00:23:35,041 --> 00:23:42,355 do Afghánistánu, k nám, do našich republik ve Střední Asii, do severní Indie, do Pákistánu. 224 00:23:42,475 --> 00:23:46,107 Co tam potřebovali? Oni? Takový přímořský stát? 225 00:23:46,227 --> 00:23:57,227 Co tam chtěli? Ale ti, kteří se nevyznají v řízení, se chopili toho praporu geopolitiky a ženou se vpřed. 226 00:23:59,439 --> 00:24:05,215 A proto také mohli globalizaci realizovat ti, kteří to také dělali. 227 00:24:05,335 --> 00:24:09,952 A veškerá ta chamraď, sebranka se jim přitom moc nemotala pod nohama. 228 00:24:10,072 --> 00:24:12,867 Ti se svou geopolitikou nedokázali nic. 229 00:24:12,987 --> 00:24:17,617 Ti se utápějí ve svých smyčkách anakondy a podobných hovadinách. 230 00:24:17,737 --> 00:24:22,691 V nadnárodním řízení jsou to nuly, které nic nedokážou. 231 00:24:22,811 --> 00:24:29,749 A když nic nedokážou v nadnárodním řízení, tak také nedokážou řídit vlastní státy, 232 00:24:29,869 --> 00:24:37,481 neboť z vnější politiky nedokážou vyčlenit tu globální, uplatňovanou vůči jejich vlastní zemi. 233 00:24:38,021 --> 00:24:42,204 Proč o tom všem mluvím? 234 00:24:42,324 --> 00:24:50,892 Dnes, v 21. století... Globalisté věděli o vědecko-technickém pokroku, 235 00:24:51,012 --> 00:24:55,106 tak zformulovali ty bludy o geopolitice, 236 00:24:55,226 --> 00:25:01,464 které jsou dodnes pro chlapečky v kraťáskách na jejich pískovišti tou nejoblíbenější hračkou. 237 00:25:01,584 --> 00:25:07,021 Globalisté to věděli již v 19. století, ve 20. století již muselo být všem jasné, že geopolitika je hloupost, 238 00:25:07,141 --> 00:25:12,018 ale jak je možné brát geopolitiku vážně ve 21. století? 239 00:25:12,138 --> 00:25:19,719 Máme tu však berany provokatéry, které vedou ostatní ovce a ty: 240 00:25:19,839 --> 00:25:28,195 "Jo, ta geopolitika, ta geopolitika, učebnice, přednášky, ať si to užijou..." 241 00:25:28,315 --> 00:25:33,574 A sami globalisté vědí, jak účinně řídit svět, a také to dělají. 242 00:25:33,694 --> 00:25:39,652 A proto se centrum koncentrace řízení teď přesouvá z Velké Británie do Číny. 243 00:25:39,772 --> 00:25:47,670 Čína buduje svoji dopravní infrastrukturu, protože potřebuje získat zdroje. 244 00:25:47,790 --> 00:25:54,998 A na pobřeží je všechno již vyčerpáno a nalézá se to teď pouze v hlubokém vnitrozemí. 245 00:25:55,118 --> 00:26:02,979 Máme nové technické možnosti, teď mohou být velké náklady převáženy i v letadlech a vzducholodích. 246 00:26:03,099 --> 00:26:11,240 Přístup k těmto zdrojům ve vnitrozemí je zjednodušen, i lidé tam žijí. 247 00:26:11,360 --> 00:26:17,095 Čína tedy buduje nové teritorium, zatímco u nás všichni běhají okolo geopolitiky, tak ať. 248 00:26:17,215 --> 00:26:22,513 My ale máme gosudara, který si uvědomuje jednoduchou věc. 249 00:26:22,633 --> 00:26:35,275 Pokud Číně vyjdou všechny její plány, bude z Ruska pouze tranzitní území řízené z nadnárodní úrovně. 250 00:26:35,395 --> 00:26:37,774 Přejeme si to snad? Nepřejeme. 251 00:26:37,894 --> 00:26:44,486 Jaké druhé centrum globálního řízení plánují globalisté zřídit jako protiváhu k Číně? 252 00:26:44,606 --> 00:26:47,432 Stejně jako teď existují euroasijci a atlantisté. 253 00:26:47,552 --> 00:26:49,297 Jaké tedy? Írán! 254 00:26:49,417 --> 00:26:55,767 A proč by nemohli rozšířit možnosti Íránu? 255 00:26:56,196 --> 00:26:59,963 Pojďte zřídit koridor Sever-jih. 256 00:27:00,083 --> 00:27:05,743 Tuto cestu v podstatě Čína nepodchytila, ani blízko se k ní nepřiblížila, 257 00:27:05,863 --> 00:27:15,683 a vytvoření tohoto koridoru umožňuje Rusku stát se subjektem globální politiky. 258 00:27:15,803 --> 00:27:22,015 V Rusku mají své zájmy všichni hráči nadnárodního řízení: 259 00:27:22,135 --> 00:27:28,672 Evropa, Čína, Írán a globální prediktor celkově. 260 00:27:28,792 --> 00:27:33,708 Teď jsou oba tyto projekty, jak Hedvábná cesta, tak i Sever-jih závislé na Rusku. 261 00:27:33,828 --> 00:27:39,430 A té cesty Sever-jih se již nikdo nevzdá, bylo nutné to jenom vyslovit. 262 00:27:39,550 --> 00:27:43,187 Tím hlavním bylo to vymyslet a zformulovat ideu. 263 00:27:43,307 --> 00:27:46,926 A teď už to není jenom vymyšlená a zformulovaná idea. 264 00:27:47,046 --> 00:27:53,182 Írán teď... Uvědomte si, že ten stát prožil 30 let pod sankcemi. 265 00:27:53,302 --> 00:27:55,379 Potřebují se z toho dostat. 266 00:27:55,499 --> 00:28:02,490 Ať už z nadnárodní úrovně chtějí Íránu vnutit jakoukoliv ideu globálního dominování, 267 00:28:02,610 --> 00:28:06,076 on se potřebuje uvolnit z toho sevření. 268 00:28:06,196 --> 00:28:14,166 Projekt Sever-Jih znamená pro Írán prorazit do prostoru, ve kterém se dá operovat a on se toho nevzdá. 269 00:28:14,286 --> 00:28:18,283 Chápete? Stát se nedá přeorientovat ze dne na den. 270 00:28:18,403 --> 00:28:22,437 Takže jde o velice závažný tah a velice závažné rozhodnutí, 271 00:28:22,557 --> 00:28:28,893 které mimochodem také umožňuje Ázerbájdžánu přetrvat jako administrativní jednotka, 272 00:28:29,013 --> 00:28:32,513 a ázerbájdžánskému národu se zachránit a přežít tuto krizi. 273 00:28:32,633 --> 00:28:36,070 Protože ta krize okolo Náhorního Karabachu 274 00:28:38,223 --> 00:28:41,018 byla v podstatě zaměřena na jedno. 275 00:28:41,138 --> 00:28:45,913 Ázerbájdžánské obyvatelstvo mělo zcela zmizet, 276 00:28:46,033 --> 00:28:49,828 a jeho území mělo být rozděleno mezi Arménii a Írán. 277 00:28:50,334 --> 00:28:52,625 A teď zůstane celé zachováno. 278 00:28:52,745 --> 00:28:57,479 Co se týká Arménie a řešení problému s Náhorním Karabachem, 279 00:28:57,599 --> 00:29:05,985 tak bylo řečeno, že bude řešen s ohledem na názory a zájmy obou znesvářených stran. 280 00:29:06,974 --> 00:29:10,954 To může zařídit pouze Rusko, Moskva. 281 00:29:11,074 --> 00:29:16,986 A nebude třeba válčit, ale chce to čas a v klidu na tom pracovat. 282 00:29:17,106 --> 00:29:19,860 To je k situaci okolo celého toho souborného komplexu. 283 00:29:19,980 --> 00:29:27,298 To setkání z 8. srpna a všechny ty ostatní schůzky tvoří souborný komplex. 284 00:29:27,418 --> 00:29:36,631 V další otázce vás prosí okomentovat setkání Erdogana s "drahým přítelem" Putinem. 285 00:29:36,751 --> 00:29:43,658 Zde se nesmíte nechat nachytat na východní lichotky, ať už ho nazval "drahým přítelem", kolikrát chtěl. 286 00:29:43,778 --> 00:29:51,307 Erdogan poskytl rozhovor Gusmanovi z informační agentury Tass, který dávali na kanálu Rossia 24, 287 00:29:51,427 --> 00:30:02,022 a ve kterém Gusman třikrát navrhnul Erdoganovi, aby vyjádřil svůj postoj ke smrti ruského pilota. 288 00:30:02,142 --> 00:30:05,758 Mluvilo se tam pouze o pilotovi, ale to není podstatou. 289 00:30:05,878 --> 00:30:09,547 Jestliže Erdogan, jak se nám tvrdí, prý poslal dopis dokonce v ruštině, 290 00:30:09,837 --> 00:30:13,001 já jsem tedy neviděl, že by někde něco takového zveřejnili. 291 00:30:13,121 --> 00:30:16,631 Tak proč ho nezveřejní, jestliže ho poslal v ruštině? V čem je problém? 292 00:30:16,751 --> 00:30:23,796 Několikrát prý tam řekl, promiňte apod. V tom rozhovoru si nevšímal Gusmanových narážek, 293 00:30:23,916 --> 00:30:33,705 žádným způsobem se neomlouval a mluvil o tom, že došlo k... 294 00:30:33,825 --> 00:30:37,614 - K nedorozumění? - Ne, k nedorozumění ne. 295 00:30:37,734 --> 00:30:47,069 Ani k tragické události neřekl, ke smutné události řekl... Já si to teď přesně nepamatuji, 296 00:30:47,189 --> 00:30:51,648 ale mluvilo se pouze o neblahé události, ani tragédie tam nezazněla! 297 00:30:51,768 --> 00:30:55,576 A hned převáděl celý rozhovor na peníze. 298 00:30:55,696 --> 00:31:00,559 Přišli jsme o tolik a tolik, je třeba to obnovit, jde přece o peníze, o naše přátelství. 299 00:31:00,679 --> 00:31:07,350 Nepadlo tam ani slovo účasti. Ano, my litujeme toho, co se stalo. 300 00:31:07,470 --> 00:31:13,287 Vy toho litujete kvůli penězům! Vždyť o tom mluvíš přímo! Řekni, že se omlouváš za to, že zahynuli lidé! 301 00:31:13,407 --> 00:31:17,314 Ty si myslíš, že nejsi vinen. To je tvůj problém, že si to myslíš. 302 00:31:17,434 --> 00:31:21,742 Omluv se za to, že v důsledku tvého řízení něco takového bylo možné. 303 00:31:21,862 --> 00:31:27,882 Přece to byli tví piloti. Ano, teď je obviňuješ, že se účastnili spiknutí, 304 00:31:28,002 --> 00:31:31,508 ale ty jsi hlava státu! Omluv se za svůj stát! 305 00:31:31,628 --> 00:31:39,037 Ano, ty jsi čelil tomu státnímu převratu, ale promluv jménem svého státu! Ne! 306 00:31:39,529 --> 00:31:45,139 Oni ho sestřelili, a měli na to právo. Jeho postoj k tomu se nezměnil! 307 00:31:45,259 --> 00:31:50,722 Oni udělali chybu pouze v tom, že se účastnili spiknutí, proto je potrestáme! 308 00:31:50,842 --> 00:31:57,153 Protože to kvůli nim jsme přišli o peníze z Ruska! A celé to okořenil sladkými lichotkami. 309 00:31:57,273 --> 00:32:08,270 Přece se nic moc neděje. Možná si myslí, že když bude lichotit a pochlebovat, tak tím vše vyřeší. 310 00:32:08,390 --> 00:32:15,344 On neprojevil žádnou lítost, ničeho nelituje a to je postoj člověka, 311 00:32:15,464 --> 00:32:19,528 který se bude mstít při první možné příležitosti, 312 00:32:19,648 --> 00:32:22,722 a je to také mimochodem postoj velice omezeného člověka. 313 00:32:22,842 --> 00:32:30,314 Když říkají, že je to inteligentní vůdce. Je to omezenec, se kterým všichni točí, jak je napadne. 314 00:32:30,434 --> 00:32:35,746 Dokonce i Davutoglu s ním točil, a když začalo jít do tuhého, tak se vypařil a nechal ho, ať si poradí, jak umí. 315 00:32:35,866 --> 00:32:38,803 A tady nám říkají: "Ach, zbavil se Davutoglua!" 316 00:32:38,923 --> 00:32:45,499 Jen popřemýšlejte, kdo koho odkud odklidil. A kdo tam koho nechal, aby se v tom vymáchal. 317 00:32:47,975 --> 00:33:00,684 V souvislosti s tím setkáním Putina a Erdogana prosí lidé okomentovat obnovení jednání o Tureckém proudu 318 00:33:00,804 --> 00:33:06,634 a Erdoganovo prohlášení o tom, že má Turecko zájem, vybudovat ho urychleně. 319 00:33:06,754 --> 00:33:13,228 To je bezesporu... Pamatujete, jak Bulharsko stáhlo ohon, a podřídilo se EU? 320 00:33:13,348 --> 00:33:20,947 Jak tvrdili, že naše podmínky jsou nepřijatelné a podobně, tak jsme se přeorientovali na Turecký proud. 321 00:33:22,766 --> 00:33:27,879 A když došlo k té roztržce s Erdoganem, tak se lidé ptali, 322 00:33:27,999 --> 00:33:31,940 co bude s těmi projekty jako Turecký proud a výstavba jaderné elektrárny. 323 00:33:32,060 --> 00:33:35,617 Já jsem tenkrát hned říkal, že v žádném případě nesmí být přerušeny. 324 00:33:35,737 --> 00:33:40,437 Na nějakou dobu je možné je zmrazit, posečkat, a potom v nich pokračovat. 325 00:33:40,557 --> 00:33:47,274 Protože tyto projekty jsou globální, jsou zaměřeny do budoucnosti. 326 00:33:47,394 --> 00:33:54,589 Taková malá parafráze: Erdoganové přicházejí a odcházejí, a turecký lid zůstává. 327 00:33:54,709 --> 00:34:02,608 My s tím národem budeme žít i nadále. A tyto projekty globálního významu je třeba prosazovat. 328 00:34:02,728 --> 00:34:11,977 A to, že se teď Bulharsko pokouší něco oživit? Chovají se jako Erdogan, pokoušejí se Rusko opět podvést. 329 00:34:12,097 --> 00:34:15,813 S tím, že naletíme a posílí to tak Erdoganovu pozici. 330 00:34:15,933 --> 00:34:19,714 Teď už je zase v jiném postavení. Je třeba chápat, že, jak někteří říkají, 331 00:34:19,834 --> 00:34:23,278 každá další nabídka strýčka Vovy je méně výhodná, než ta předešlá. 332 00:34:23,398 --> 00:34:30,931 Aby pomohli Erdoganovi se vykroutit a tu nabídku, kterou dostal, 333 00:34:31,051 --> 00:34:35,644 a na kterou byl nucen přistoupit, trochu s ohledem na Turecko vylepšili, 334 00:34:35,764 --> 00:34:42,185 aby bylo možné zavést nějaké mechanismy k manipulaci Ruskem, tak přišlo Bulharsko s tou iniciativou. 335 00:34:42,305 --> 00:34:48,152 Nic seriózního za tou nabídkou není, pouze přání opět zasolit Rusku. 336 00:34:48,272 --> 00:34:52,466 Proto Putin zcela jasně řekl: "Železné záruky!" 337 00:34:52,586 --> 00:34:55,054 Železobetonové záruky! 338 00:34:59,274 --> 00:35:04,995 K dalším událostem. Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím tu zprávu, 339 00:35:06,261 --> 00:35:10,388 že tentokrát Trump zakladatelem ISIL nazval Obamu. 340 00:35:10,508 --> 00:35:19,145 Ta věc je velice závažná a je třeba říci, že všechny události, ke kterým teď ve světě dochází, 341 00:35:19,484 --> 00:35:24,197 a dokonce i lokální události, které s tím zdánlivě nesouvisí... 342 00:35:24,317 --> 00:35:29,835 O některých možná budeme mluvit, o některých ne, nevím, soudě podle otázek. 343 00:35:29,955 --> 00:35:35,368 Ale vše se teď odvíjí od toho, co se děje v USA. 344 00:35:35,488 --> 00:35:46,974 Ve světě to reálně páchne střelným prachem, přičemž prachem, který už doutná. 345 00:35:47,094 --> 00:35:57,755 Jednoznačně prý dojde ke třetí světové válce. To ale znamená, že taková snaha tu existuje, 346 00:35:57,875 --> 00:36:00,905 a je usilovně realizována. 347 00:36:01,025 --> 00:36:03,831 Je třeba poznamenat, 348 00:36:06,406 --> 00:36:17,740 že Trump nazval Obamu organizátorem ISIL až po jiném, pozdvižení vyvolávajícím prohlášení. 349 00:36:17,860 --> 00:36:27,099 A konkrétně se jednalo o prohlášení bývalého ředitele CIA Michaela Morella, 350 00:36:27,219 --> 00:36:39,406 který při svém vystoupení v televizi prohlásil, že v Sýrii je nutné zabíjet Rusy a Íránce, ovšem neoficiálně. 351 00:36:39,526 --> 00:36:47,878 A následovala zcela správná reakce našich státních orgánů, že i když jde o bývalého ředitele, 352 00:36:47,998 --> 00:36:54,804 je to prohlášení velice závažné a specifické a USA se k tomu tedy musí vyjádřit! 353 00:36:54,924 --> 00:36:58,381 Státní department to odmítnul. 354 00:36:58,501 --> 00:37:08,341 Ač se to někomu bude zdát podivné, tak to prohlášení zabíjet Rusy 355 00:37:08,461 --> 00:37:20,190 nebylo zaměřeno proti Rusku, ale bylo součástí předvolební kampaně. 356 00:37:20,310 --> 00:37:25,885 Nebylo dokonce zaměřeno ani osobně proti Trumpovi, 357 00:37:26,005 --> 00:37:35,416 ale jednalo se o prohlášení americké státní elity proti té globální uvnitř USA. 358 00:37:35,536 --> 00:37:47,265 Jejich smrtelný zápas se odehrává na území USA. Je k tomu třeba doplnit následující. 359 00:37:47,385 --> 00:37:58,541 Není to poprvé, kdy Trump označil Obamu za zakladatele ISIL. 360 00:37:58,661 --> 00:38:12,794 Poprvé nazval Obamu zakladatelem ISIL na samotném počátku, tedy v lednu 2016... 361 00:38:12,914 --> 00:38:18,032 Já se teď nechci zmýlit: prvního, druhého... asi třetího ledna. 362 00:38:18,152 --> 00:38:24,568 Asi opravdu třetího ledna to bylo poprvé, kdy nazval Obamu a Clintonovou zakladateli ISIL. 363 00:38:24,688 --> 00:38:32,668 A tenkrát mu oponoval právě Morell, který tehdy učinil jiné prohlášení, 364 00:38:32,788 --> 00:38:47,803 že ISIL v létě 2016 zopakuje úspěch, který měl v Iráku a v Sýrii v roce 2014. 365 00:38:47,923 --> 00:38:56,613 Tedy že ISIL opět... On v to mohl doufat, mohl. 366 00:38:56,733 --> 00:39:05,062 Počítali s tím, protože věděli, že ISIL je opravdu produktem americké státnosti. 367 00:39:05,182 --> 00:39:12,572 Na jeho tvorbě se nepodílela jen státní elita zastoupená Clintonovou, ale i globalisté. 368 00:39:12,692 --> 00:39:16,556 Jenže všechnu špinavou práci dělala státní elita! 369 00:39:16,676 --> 00:39:20,342 Když tedy přijde řeč na personální účast při té špinavé práci 370 00:39:20,462 --> 00:39:25,989 a nebude se řešit, kdo ten projekt vymyslel a spustil, 371 00:39:26,109 --> 00:39:28,841 tak si to odnesou obětní beránci. 372 00:39:28,961 --> 00:39:32,332 Globální prediktor, globální elity takto postupují vždy! 373 00:39:32,452 --> 00:39:38,972 Oni vždy do podobných funkcí dosazovali státní elitu, kterou potom mohli bez lítosti odepsat. 374 00:39:39,092 --> 00:39:55,045 USA tedy plánovaly, že ten úspěch bude a měly i důvody se domnívat, že ISIL uspěje. 375 00:39:55,165 --> 00:40:03,586 Věc se má tak, že již tenkrát všichni doufali, mám na mysli samozřejmě nepřátele Ruska, 376 00:40:03,706 --> 00:40:14,439 že dojde ke dvěma událostem. Zaprvé, že se Sýrie pro Rusko stane druhým Afghánistánem, 377 00:40:14,559 --> 00:40:18,537 a že v Rusku potom dojde ke státnímu převratu. 378 00:40:18,657 --> 00:40:24,926 Opravdu velice v to doufali. Všechny karty poprvé zamíchal Putin v březnu, 379 00:40:25,046 --> 00:40:30,650 když ze Sýrie stáhnul část armádního uskupení. 380 00:40:30,770 --> 00:40:35,192 Potom zase začali odevšad vykřikovat: "To znamená naši kapitulaci! 381 00:40:35,312 --> 00:40:42,143 Nejsme schopni dále poskytovat podporu Syrské armádě! 382 00:40:42,263 --> 00:40:47,857 ISIL začne znovu útočit! Putin už zase všechno projel, hodil Sýrii za hlavu..." 383 00:40:47,977 --> 00:40:53,406 Tímto se opět projevili všichni, kteří jsou napojeni na Washington, na jeho rozhodnutí, 384 00:40:53,526 --> 00:40:56,897 na vyvolání občanské války a státního převratu. 385 00:40:57,017 --> 00:41:01,566 Řekněte, změnilo se v uplynulé době pro ISIL něco? 386 00:41:01,686 --> 00:41:07,086 Jenom v tomto měsíci si tam naše TU-22 zaletěly už třikrát 387 00:41:07,206 --> 00:41:13,440 a své bomby shodily tak, že se pozvedl neskutečný pokřik. 388 00:41:13,560 --> 00:41:16,976 Jsou bombardovány ty nejklíčovější objekty. 389 00:41:17,096 --> 00:41:22,824 Západ upadl do hysterie a zuřivě mlátí svou hlavou o zeď. 390 00:41:23,525 --> 00:41:25,554 Stále všechno řešíme. 391 00:41:26,001 --> 00:41:34,982 Bude to zapotřebí? Přiletí bombardéry z Ruska, přiletí rakety z Ruska, přiletí rakety ze Středozemního moře, 392 00:41:35,102 --> 00:41:42,738 přiletí z Kaspického, nebo zasáhne letectvo z letecké základny Hmeimim. 393 00:41:42,858 --> 00:41:47,915 Podpora je komplexní, a jak jsme ji poskytovali, tak ji i poskytujeme. 394 00:41:48,035 --> 00:41:52,659 Spiknutí uvnitř Ruska však přece jen svou práci odvedlo 395 00:41:52,779 --> 00:41:59,998 a na začátku června se začalo mluvit o tom, že ISIL opravdu může opět všechno zvrátit. 396 00:42:00,118 --> 00:42:02,878 Zdálo se, že budou mít úspěch. 397 00:42:02,998 --> 00:42:08,695 Nic se jim nepovedlo, prohráli a my jsme o tom mluvili, ale o co jde teď? 398 00:42:10,143 --> 00:42:17,005 Jde o to, že Morell pronesl celou sérii prohlášení. 399 00:42:17,125 --> 00:42:25,537 Ještě před tím prohlášením, že je třeba neoficiálně zabíjet Rusy. 400 00:42:25,657 --> 00:42:39,425 A konkrétně se snažil vštěpit myšlenku, že Trump je, třebaže bezděčný, ale přece jen Putinův agent. 401 00:42:40,187 --> 00:42:46,303 Politika, předvolební politika demokratické strany Clintonové je založena na tom, 402 00:42:46,423 --> 00:42:54,268 aby demaskovala Trumpa jako Putinova agenta, který škodí zájmům USA. 403 00:42:54,851 --> 00:43:00,788 Na tom je to založeno. Odtud to Morellovo prohlášení. 404 00:43:00,908 --> 00:43:05,382 Dnešní USA jsou Ukrajinou v čisté podobě. 405 00:43:05,502 --> 00:43:12,155 Vždyť jak to vypadá na Ukrajině? Rusko je shnilé, v Rusku je beznaděj, 406 00:43:12,275 --> 00:43:17,570 všechno dobré je pouze na Ukrajině, brát na Rusko ohled není zapotřebí... 407 00:43:17,690 --> 00:43:22,926 Zato ale všechny problémy pramení z Ruska, protože je tak silné, má tu nejlepší armádu na světě. 408 00:43:23,046 --> 00:43:28,326 Jak se tohle všechno ukládá v hlavě "svidomých" Ukrajinců, je těžké si vůbec představit. 409 00:43:28,446 --> 00:43:32,413 Ale přesně to samé se děje i se státní elitou USA. 410 00:43:32,533 --> 00:43:37,843 Oni úplně stejně... Na Rusko není třeba brát ohled, je takové zaostalé, 411 00:43:37,963 --> 00:43:42,109 jeho ekonomiku jsme roztrhali na kusy, jsou úplně na dně. 412 00:43:42,229 --> 00:43:45,734 Rusko má tu nejmocnější armádu, Rusko má toho zákeřného Putina, 413 00:43:45,854 --> 00:43:51,105 Rusko je mocný stát, je třeba mu čelit, jinak všechno převálcuje. 414 00:43:51,225 --> 00:43:58,221 Chápete? A tohle všechno zní v informační politice, v předvolební kampani státní elity USA. 415 00:43:58,341 --> 00:44:09,617 Trumpa se snaží spojit s Putinem, s Ruskem absolutně neoddělitelně, 416 00:44:09,737 --> 00:44:16,882 aby vznikla asociace Trump-Putin, Trump-Rusko a za těchto podmínek, 417 00:44:17,002 --> 00:44:29,443 za těchto podmínek se může lehce najít nevyrovnaný člověk, který si bude přát ochránit zájmy USA... 418 00:44:30,144 --> 00:44:32,501 Správně, a zabije Trumpa. 419 00:44:32,621 --> 00:44:37,633 Potom bude znít: "Ale my jsme přece nic netvrdili, my jsme přece k ničemu takovému nenabádali..." 420 00:44:37,753 --> 00:44:42,138 Jde o vytvoření celkového informačního pole. 421 00:44:42,720 --> 00:44:49,313 Ale Trump a klanově-korporativní skupiny globalistů, které za ním stojí... 422 00:44:49,433 --> 00:44:54,460 S kým si to ti usmrkanci zahrávají? 423 00:44:54,580 --> 00:44:59,084 Ti to samozřejmě správně pochopili a Trump učinil alternativní tah. 424 00:44:59,204 --> 00:45:04,828 Okamžitě odpověděl: "Clintonovou mohou zastavit zastánci druhého dodatku." 425 00:45:05,783 --> 00:45:10,109 To je právo na držení a nošení zbraní v USA. 426 00:45:11,138 --> 00:45:20,626 A to je usadilo. "Ou jé! Když my uděláme tohle, oni odpoví tak..." 427 00:45:20,746 --> 00:45:27,458 Tedy váš vzkaz jsme pochopili a tady máte odpověď. 428 00:45:28,025 --> 00:45:33,872 A co bylo dále třeba udělat? Dále Trump udělal skvělý tah. 429 00:45:33,992 --> 00:45:41,808 Prohlásil znovu a veřejně, že to Obama a Clintonová založili ISIL. 430 00:45:42,764 --> 00:45:49,327 A teď si představte tu situaci. Clintonová plánuje zabít Trumpa. 431 00:45:49,804 --> 00:45:56,294 To, že může mít v plánu Trumpa zabít, v podstatě můžeme předpokládat hypoteticky, 432 00:45:56,414 --> 00:46:01,634 ale v USA se v poslední době nějak rozdováděly pouliční bandy. 433 00:46:01,754 --> 00:46:05,871 Jen si to vezměte. Co se stalo? 434 00:46:08,496 --> 00:46:20,997 Někdo proniknul na servery demokratické strany v USA a obvinili z toho ruské hackery. 435 00:46:21,117 --> 00:46:25,875 Trump řekl, že to oni sami se tam jakoby vloupali a sami to provedli. 436 00:46:25,995 --> 00:46:30,499 Začal to vyšetřovat prokurátor, který něco vyhrabal a řekl, že to oznámí. 437 00:46:30,619 --> 00:46:35,045 Byl přepaden pouličními rváči, kteří ho zavraždili a hotovo. 438 00:46:35,165 --> 00:46:37,168 Prokurátor nic neřekl. 439 00:46:37,288 --> 00:46:46,213 A dále. Clintonová uklouzla na schodech a její osobní doktor, který jí chtěl zachránit... 440 00:46:46,333 --> 00:46:51,286 Který ji chtěl zachránit! Protože už není možné ukrýt, že má nějakou nemoc. 441 00:46:51,406 --> 00:46:58,792 Řekl něco celkem abstraktního o jejím zdravotním stavu. Pouliční rváči na něj zaútočili a zabili ho! 442 00:46:58,912 --> 00:47:01,977 Hned. Neboť ona přece musí být absolutně zdravá! 443 00:47:02,097 --> 00:47:07,777 A on si takto pouštěl pusu na špacír. To víte, s těmi rváči v ulicích není žádná legrace. 444 00:47:07,897 --> 00:47:14,281 A jinde zase podobní rváči přepadli a zabili imáma a hned se spustil pokřik okolo Trumpa. 445 00:47:14,401 --> 00:47:18,900 Trump prý je vinen, že toho imáma zabili. 446 00:47:19,020 --> 00:47:22,709 Copak je Trump vinen za to, že tam policisté zabíjejí občany? 447 00:47:22,829 --> 00:47:25,459 Že naopak občané zase zabíjejí policisty? 448 00:47:25,579 --> 00:47:27,349 Copak za to může Trump? 449 00:47:27,469 --> 00:47:33,154 Že ve školách se střílí, i na jiných veřejných místech? A zase za to může Trump? 450 00:47:33,274 --> 00:47:38,166 Je přece úplně jasné, že v zemi prostě řádí rváči... 451 00:47:38,286 --> 00:47:45,498 Celé to bylo postaveno tak, že i Trumpa mohou přepadnout podobní lumpové a clintonovci budou jako z obliga. 452 00:47:46,520 --> 00:47:57,996 Tak jim odpověděli druhým dodatkem, a potom následovalo to prohlášení, že ISIL zřídil Obama. 453 00:47:58,551 --> 00:47:59,849 Proč? 454 00:47:59,969 --> 00:48:02,866 Zdálo by se, že z toho stačilo obvinit Clintonovou. 455 00:48:02,986 --> 00:48:06,379 Je to velice jednoduché, ta situace je následující. 456 00:48:06,499 --> 00:48:16,337 Jestliže Clintonová nechá zabít Trumpa a bude z toho viněna pouze ona, budou to pouze slova. 457 00:48:16,457 --> 00:48:27,699 Ale jestliže ze založení ISIL obviní prezidenta, a potom někdo, kdokoliv zabije Trumpa, 458 00:48:28,240 --> 00:48:32,305 bude ta věc mít absolutně jiný dopad. 459 00:48:32,425 --> 00:48:37,749 Principiálně jiný politický dopad, který nebude výhodný ani pro státní elitu USA. 460 00:48:37,869 --> 00:48:39,595 Ale to hlavní. 461 00:48:39,715 --> 00:48:46,591 Bude-li si Clintonová přát dále pokračovat v plánu zabít Trumpa, 462 00:48:46,711 --> 00:48:54,915 bude nucena se se svými plány a akcemi podělit s Obamou, který je představitelem globální elity. 463 00:48:55,408 --> 00:49:03,851 Když se ptali, proč Biden útočí na Trumpa a proč na něj útočí Obama? 464 00:49:03,971 --> 00:49:12,354 Právě kvůli tomu aby, až se naskytne příležitost, mohli řídit daný proces. 465 00:49:12,474 --> 00:49:14,517 A co dělá státní elita? 466 00:49:14,637 --> 00:49:19,678 "Přestala nám vyhovovat republikánská strana!" A hromadně ji opouštějí. 467 00:49:19,798 --> 00:49:24,885 Chlapíci. Uvolňujete jim tak ruce, aby mohli v klidu pracovat. 468 00:49:25,005 --> 00:49:28,644 Co vůbec chápe státní elita v řízení? 469 00:49:28,764 --> 00:49:35,148 Ti druzí se k nim naopak připoutávají napevno. "Máš něco v plánu, ano? Jenom to zkus! 470 00:49:35,268 --> 00:49:39,937 Já tě budu mít pod kontrolou, abys nemohla proti Trumpovi nic podniknout! 471 00:49:40,057 --> 00:49:47,119 Vražda kandidáta na prezidenta v těchto podmínkách, kdy policisté zabíjejí občany a občané zase policisty, 472 00:49:47,239 --> 00:49:50,675 kdy stát může v jediném okamžiku sklouznout do občanské války? 473 00:49:50,795 --> 00:49:53,857 Takovou vraždu konkurenta nemůžeme teď potřebovat! 474 00:49:53,977 --> 00:49:57,998 Co se tu ze sebe snažíš udělat tu největší oběť?! 475 00:49:58,118 --> 00:50:00,456 A rveš se přitom k moci?" 476 00:50:00,576 --> 00:50:04,227 Kvůli tomu, aby je pevně drželi v rukou! 477 00:50:05,002 --> 00:50:07,890 A dále to bylo ještě lepší. 478 00:50:08,010 --> 00:50:12,974 Státní elitě se věci absolutně nedaří. 479 00:50:13,738 --> 00:50:17,414 Stala se z nich čistá, opravdová Ukrajina. 480 00:50:17,534 --> 00:50:26,770 Německá vláda prohlásila, že se vzdává své neutrální pozice ve vztahu k volbám v USA. 481 00:50:26,890 --> 00:50:32,796 A prohlásili, že podporují Clintonovou a Trumpa naopak ne. 482 00:50:33,249 --> 00:50:41,507 Co chtějí komu namluvit z těch, kteří se účastní státního řízení USA, ohledně Německa? 483 00:50:41,627 --> 00:50:46,221 Všichni velmi dobře vědí, že Německo je okupovanou zemí a co se jim řekne, to plácnou. 484 00:50:46,341 --> 00:50:50,242 Otevřeli tím však Pandořinu skříňku. 485 00:50:50,719 --> 00:50:58,262 Státní elita otevřela svoji vnitřní politiku vlivu třetího státu. 486 00:50:58,382 --> 00:51:02,808 Všichni ostatní, ten dav ve světě, ty mechanizmy nezná. 487 00:51:02,928 --> 00:51:05,195 Ale oni sami to odhalili. 488 00:51:05,315 --> 00:51:11,329 Dříve to bylo postaveno tak, že je jim úplně jedno, co si který stát myslí o jejich volbách. 489 00:51:11,449 --> 00:51:16,519 Všichni si teď řeknou: "Když může Německo mít takový vliv, já ho chci také." 490 00:51:16,913 --> 00:51:24,240 Oni si sami navěšeli na ruce a nohy taková závaží při pokusu vyhrát nad Trumpem, 491 00:51:24,360 --> 00:51:27,892 že ten stát teď absolutně přijde o svou sebekontrolu! 492 00:51:28,012 --> 00:51:31,639 Ale oni jsou přece takoví inteligenti! 493 00:51:31,759 --> 00:51:35,039 A ještě jim to bylo málo a zamotali do toho i Ukrajinu. 494 00:51:35,159 --> 00:51:45,231 Na Ukrajině se našly nějaké inventární knihy, podle kterých byly poradci Trumpa vyčleněny nějaké peníze. 495 00:51:45,351 --> 00:51:51,018 Všichni velmi dobře vědí, že co přikážou, to se na Ukrajině napíše a najde. 496 00:51:53,978 --> 00:51:57,988 A kde to bylo zveřejněno? V New York Times! 497 00:51:58,715 --> 00:52:03,990 Ale v New York Times byly zveřejněny i jiné materiály. 498 00:52:04,110 --> 00:52:07,438 Jednalo se o vynucenou reakci těchto novin, 499 00:52:07,558 --> 00:52:15,100 když Trump prohlásil, že v New York Times proti němu publikují materiály, 500 00:52:15,220 --> 00:52:22,403 které se odvolávají na vymyšlený, neexistující informační zdroj. 501 00:52:23,632 --> 00:52:31,818 Pochopili jste, jak jedním tahem globalisté likvidují všechny, kteří vystupují proti Trumpovi? 502 00:52:33,132 --> 00:52:37,476 Trump si poradil s těmi novinami ve dvou krocích. 503 00:52:37,596 --> 00:52:41,891 Napřed je do toho namočí, a potom to odhalí. 504 00:52:42,011 --> 00:52:48,156 Chápete? A tato státní elita se pokouší soutěžit s globalisty! 505 00:52:48,276 --> 00:52:57,965 A prohrávají. Jedinou šancí pro státní elitu zůstává rozpoutání třetí světové války. 506 00:52:58,430 --> 00:53:01,056 Nebo alespoň zabít Trumpa. 507 00:53:01,176 --> 00:53:03,191 Ale ta situace... 508 00:53:03,311 --> 00:53:11,497 FBI má v úmyslu zveřejnit informace o tom, co Clintonová odpovídala ve své korespondenci. 509 00:53:12,142 --> 00:53:13,657 V té nechráněné. 510 00:53:13,777 --> 00:53:19,934 A co to znamená? To znamená, že Clintonová může skončit ve vězení. 511 00:53:20,054 --> 00:53:25,996 A potom se soupeřem Trumpa stane Sanders nebo Biden. 512 00:53:26,116 --> 00:53:28,824 Což jsou oba zástupci globální elity. 513 00:53:28,944 --> 00:53:31,712 Jestli se státní elita nezklidní. 514 00:53:31,832 --> 00:53:34,719 Ale ty sázky jsou velice vysoké. 515 00:53:34,839 --> 00:53:45,150 Všechno to balancuje na ostří nože, už to není ani jako provazochodec na laně. 516 00:53:45,270 --> 00:53:50,805 Clintonová je šílená a státní elita se vůbec v řízení nevyzná, 517 00:53:50,925 --> 00:53:55,531 těm je svět ukradený a vůbec si neuvědomují, jak sami ničí USA. 518 00:53:55,651 --> 00:54:00,591 Oni vedou stát do katastrofy, vedou svět do katastrofy a vůbec to nevidí, 519 00:54:00,711 --> 00:54:09,362 chtějí si jen za každou cenu uchovat PAX Americana, kreditně-finanční světový systém. 520 00:54:09,482 --> 00:54:18,956 Kdy americká státní elita vysává všechny šťávy ze států a národů. Jenže svět už to déle nevydrží! 521 00:54:19,398 --> 00:54:22,811 Naše planeta. Je třeba Ameriku odříznout. 522 00:54:23,383 --> 00:54:30,162 A k tomu, aby se to povedlo udělat pečlivě a bez světového kataklyzmatu, je potřebný Trump! 523 00:54:32,548 --> 00:54:38,180 To potřebují globalisté, a rvou se tam Clintonové, státní elita. 524 00:54:38,300 --> 00:54:41,904 Budou ji však odstřihávat ve všech směrech. 525 00:54:45,161 --> 00:54:51,319 Valeriji Viktoroviči, podle informací z médií se na Krym 07.08.2016 asi ve čtyři hodiny ráno 526 00:54:51,439 --> 00:54:58,241 pokoušela z Ukrajiny proniknout nezákonná skupina diversantů, průzkumníků. 527 00:54:58,361 --> 00:55:03,502 Pokoušeli se překročit hranici v oblasti hraničního přechodu Armjansk, kde je objevili pohraničníci. 528 00:55:03,622 --> 00:55:09,303 Na místě se rozpoutala střelba. Podle údajů z médií jeden pohraničník zahynul a další tři byli zraněni. 529 00:55:09,423 --> 00:55:14,517 Co to má znamenat? Je to další provokace Ukrů na radu zámořského strýčka Sama? 530 00:55:14,637 --> 00:55:19,983 Souvisí to nějak s volbami v USA? Ptá se Viktor Pavlukovič. 531 00:55:20,103 --> 00:55:25,197 To nejen souvisí s volbami v USA, je to jeden z prvků. 532 00:55:25,317 --> 00:55:32,644 Když jsem mluvil o Morellovi a ISIL, tak to byl jeden směr a Ukrajina je druhý směr. 533 00:55:32,764 --> 00:55:38,002 A nejedná se o provokaci na radu USA. Oč tu jde? 534 00:55:38,122 --> 00:55:43,544 Jedná se o oficiální verzi toho, jak se to stalo. 535 00:55:43,664 --> 00:55:50,167 Hned také předesílám, že FSB a ministerstvo zahraničí zvolily jedině možnou správnou pozici 536 00:55:50,287 --> 00:55:54,510 s ohledem na informování o daných událostech na Krymu, 537 00:55:54,630 --> 00:55:57,709 že ve všem je postupováno správně. 538 00:55:57,829 --> 00:56:11,134 Ale my nejsme státní instituce, a proto není jen žádoucí, ale přímo musíme mít představu o tom, 539 00:56:11,254 --> 00:56:18,568 co se tam reálně stalo, když se na věci podíváme z pozice obecného chodu věcí 540 00:56:18,688 --> 00:56:24,988 a s ohledem na to, o čem se informuje a hlavně o čem se neinformuje. 541 00:56:25,668 --> 00:56:26,814 V médiích. 542 00:56:27,506 --> 00:56:33,861 Takže když se podíváme, jak je informováno o těch událostech, tak zjistíme, 543 00:56:33,981 --> 00:56:40,687 že se jedná především o to, že byla odhalena jakási síť diversantů na Krymu, 544 00:56:40,807 --> 00:56:44,506 která plánovala velké provokace. 545 00:56:44,626 --> 00:56:53,599 Přitom je však jen tak nějak všeobecně popisována situace, 546 00:56:53,719 --> 00:57:02,345 ke které došlo při pokusu o průlom hranice ze strany Ukrajiny, kdy byla zahájena střelba. 547 00:57:02,465 --> 00:57:09,262 Něco tady nesedí, o této věci se neinformuje dostatečně. 548 00:57:09,382 --> 00:57:19,667 A první informace v médiích, a také to, co se objevilo tak porůznu v blogosféře, 549 00:57:19,787 --> 00:57:26,883 kde kolují různé informace, kterým není důvod nedůvěřovat, 550 00:57:27,003 --> 00:57:36,319 se mluvilo o tom, že ten boj, ke kterému došlo... V jakém ohledu a jak to proběhlo, je ještě otázkou. 551 00:57:36,439 --> 00:57:49,166 Tam je možné předpokládat i jiný scénář. Ale boje se účastnila řádově četa diverzantů 552 00:57:49,286 --> 00:57:55,916 oblečených do vojenských uniforem Ruské federace. 553 00:57:57,464 --> 00:58:00,149 To je velice zajímavé. 554 00:58:00,269 --> 00:58:07,384 Proč jich bylo tolik a navíc v takové podobě? 555 00:58:07,504 --> 00:58:16,110 Na co je třeba se zaměřit? A říkám, že to má přímou vazbu na volby v USA, odtamtud to vede. 556 00:58:16,230 --> 00:58:26,086 Kdy k těm událostem došlo? 07. 08. A jaký má datum 08.08. historický význam? 557 00:58:26,206 --> 00:58:31,046 - Zdá se mi, že 08. srpna se něco stalo. - V nedávných dějinách? 558 00:58:31,166 --> 00:58:36,043 Ano, válka 08.08.2008. 559 00:58:36,163 --> 00:58:41,283 A co tu tedy máme? 560 00:58:41,991 --> 00:58:54,820 Každý rok válku 08.08.08, nehledě na to, že jak OSN, tak Rada Evropy přiznaly, že útočila Gruzie, 561 00:58:54,940 --> 00:59:03,379 že Rusko se zabývalo zákonnou mírotvornou činností, 562 00:59:03,499 --> 00:59:09,756 přesto každý rok západní média tuto událost široce rozebírala 563 00:59:09,876 --> 00:59:14,679 a využívala ji pro rozdmýchávání protiruské hysterie. 564 00:59:14,799 --> 00:59:25,041 A najednou v tomto roce západní média prakticky o této události mlčela. A co že tak najednou? 565 00:59:25,161 --> 00:59:31,683 Je možné si pomyslet, že je to třeba kvůli olympiádě, kam se ta protiruská hysterie přenesla, 566 00:59:31,803 --> 00:59:39,188 ale dovedete si představit, jak by se dala posílit ještě obviňováním z rozpoutání války 08.08.08? 567 00:59:40,423 --> 00:59:49,886 Tak proč ne? A dále ještě víme, že Ukrajina neustále prohlašuje, 568 00:59:50,006 --> 00:59:54,455 že na ně Rusko v nejbližší době zaútočí, 569 00:59:54,575 --> 01:00:02,053 že koncentrovala svou armádu nejen proti LLR a DLR, ale i na hranicích s Krymem. 570 01:00:02,173 --> 01:00:06,318 Sice mizernou, ale je tam. 571 01:00:06,438 --> 01:00:11,725 A není to právě malé vojenské uskupení, které tam je koncentrováno. 572 01:00:11,845 --> 01:00:22,430 Abychom uhasili jejich útočný zápal, tak jsme tam prováděli různá cvičení, včetně Aviadarts. 573 01:00:22,550 --> 01:00:27,331 Proto vzniká otázka. 574 01:00:27,451 --> 01:00:42,908 Příliš mnoho lidí v den, který je výročím války v Gruzii a podivné mlčení zahraničních médií. 575 01:00:43,028 --> 01:00:51,708 Když spadlo to sestřelené letadlo, tak druhý den již byla zahraniční média přeplněná materiály, 576 01:00:51,828 --> 01:00:58,486 barevnými, pěkně upravenými i s připraveným textem. To všechno tam bylo. 577 01:00:58,606 --> 01:01:05,781 Ta média byla připravená, a podle některých materiálů bylo vidět, že už týden před tou událostí. 578 01:01:05,901 --> 01:01:08,345 A tady? Nic. 579 01:01:08,465 --> 01:01:18,647 O čem to vypovídá? O tom, že jsme se fakticky ocitli na hraně 3. světové války. 580 01:01:18,767 --> 01:01:28,383 V roce 1939 skupina esesáků převlečených do polských uniforem zaútočila na radiostanici ve městě Gliwice, 581 01:01:28,503 --> 01:01:35,172 kterou rozstřílela, což se stalo důvodem pro útok Německa na Polsko a začátkem... 582 01:01:35,292 --> 01:01:42,057 Mám na mysli oficiální začátek, protože za začátek 2. světové války není možné považovat ani rok 1938, 583 01:01:42,177 --> 01:01:47,534 kdy bylo obsazeno Polsko (Rakousko, Sudety?), ale rok 1936, kdy začala občanská válka ve Španělsku. 584 01:01:48,632 --> 01:01:58,537 A kdy začaly události na východě. Mám na mysli Čínu a Japonsko. 585 01:01:59,115 --> 01:02:10,937 Takže početná skupina oblečená do uniforem Ruské federace 586 01:02:11,057 --> 01:02:19,999 pronikne z ruského území, dopustí se na Ukrajině nějaké provokace. 587 01:02:20,119 --> 01:02:24,418 To, že by nikdo z nich při odvracení toho útoku nepřežil... 588 01:02:24,538 --> 01:02:31,616 Hlavní ale bylo, že Ukrajina mohla pomocí tohoto svého připraveného uskupení zaútočit. 589 01:02:31,736 --> 01:02:35,756 Šlo by o sebevražedný útok, ale uskutečnil by se. 590 01:02:35,876 --> 01:02:44,463 Potom by světová média vyšla s ohromnými titulky, že na výročí útoku Ruska na mírumilovnou Gruzii, 591 01:02:44,583 --> 01:02:48,286 která prováděla svou mírumilovnou genocidu Osetinců a Abcházců, 592 01:02:48,406 --> 01:02:56,975 Rusko opět zaútočilo tentokrát na mírumilovné "svidomé" Ukrajince, kteří mírumilovně vraždí děti. 593 01:02:57,095 --> 01:03:00,742 O tom, jak Západ maluje ten obrázek právě tímto způsobem, 594 01:03:00,862 --> 01:03:06,687 vypovídá například naše poslední bombardování pomocí TU v Sýrii. 595 01:03:06,807 --> 01:03:08,477 Jak o tom informují. 596 01:03:08,597 --> 01:03:14,116 Díky ruskému letectvu zahynulo přibližně 50 civilistů, způsobilo hroznou katastrofu! 597 01:03:14,236 --> 01:03:19,561 I když my vždy dáváme k dispozici video a ukazujeme, že likvidujeme pouze vojenské objekty. 598 01:03:19,681 --> 01:03:23,693 Ale západní média se neštítí žádné lži. 599 01:03:23,813 --> 01:03:31,003 Pravda je vůbec nezajímá, oni mají své zájmy, a co mají říci a napsat, řeknou a napíšou. 600 01:03:31,123 --> 01:03:35,388 Co bych ale chtěl říci. Podívejte se, padesát, ano? 601 01:03:35,508 --> 01:03:47,576 Když ruské letecké uskupení začalo likvidovat ISIL v Sýrii, 602 01:03:47,696 --> 01:03:56,564 armáda začala útočit, a aby ten útok zastavily, USA sestřelily naše letadlo 603 01:03:56,684 --> 01:04:03,207 a Turecko za to vzalo odpovědnost na sebe, došlo k velice závažné věci. 604 01:04:03,327 --> 01:04:07,887 Začali jsme dávat do oběhu informace o tom, 605 01:04:08,007 --> 01:04:13,936 jak je legalizována ropa, kterou ISIL dodává na Západ. 606 01:04:14,056 --> 01:04:17,158 Jak ji Turecko legalizuje. 607 01:04:17,278 --> 01:04:27,347 A když se vyjasnilo, že z jedné strany probíhá úspěšný útok a z druhé strany Rusko začalo zveřejňovat ta fakta, 608 01:04:27,467 --> 01:04:35,467 a USA pochopily, že jim začne být horko, tak došlo k velice silnému leteckému náletu, 609 01:04:35,587 --> 01:04:42,343 při kterém bylo zlikvidováno účetnictví ISIL o dodávkách ropy. 610 01:04:42,758 --> 01:04:53,199 Pamatujete, ano? Jak z USA hlásili, že to speciálně naplánovali a přípustné ztráty nepřekročily 50-100 lidí. 611 01:04:53,319 --> 01:04:58,542 S jakou radostí. Zabili jsme přitom sice 50 lidí, ale co na tom? 612 01:04:58,662 --> 01:05:04,130 Hlavně jsme zničili účetnictví a teď se nikdo nedozví, jak ISIL legalizuje ropu. 613 01:05:04,250 --> 01:05:08,724 Hlavního bylo dosaženo, a že přitom zařvalo pár civilistů? 614 01:05:09,950 --> 01:05:15,582 Saúdská Arábie zaútočila na školu. V Jemenu zahynuly děti! 615 01:05:15,913 --> 01:05:20,971 Západní média nic nevidí. Co by, nějakých čtyřicet lidí... 616 01:05:21,091 --> 01:05:24,493 Děti? A co na tom, vždyť to byly Jemenci. 617 01:05:24,613 --> 01:05:32,753 A když Rusko útočí na ISIL, je třeba všude rozhlašovat, že nelikviduje ISIL, ale že zabíjí civilisty. 618 01:05:33,559 --> 01:05:39,125 To je oč tu jde. Západní státy by opět vykreslily takovýto svůj obrázek. 619 01:05:39,245 --> 01:05:42,956 Ale to hlavní by se stalo, chápete? 620 01:05:43,076 --> 01:05:49,378 Útok skupiny, odvetný úder, válka a protiruská hysterie! 621 01:05:49,498 --> 01:05:55,355 Státní elita USA by tak svůj problém rozpoutání 3. světové války vyřešila. 622 01:05:55,475 --> 01:06:00,076 Dále by se do toho zapojil mechanismus NATO: "Je třeba rychle zaútočit, 623 01:06:00,196 --> 01:06:05,294 rychle provést rozsáhlé jaderné údery po Rusku, přijmout odvetná opatření." 624 01:06:05,414 --> 01:06:14,032 To odvrátila naše FSB, naše tajné služby den před osmým srpnem. 625 01:06:14,152 --> 01:06:24,895 A na to dostali zelenou, přímý rozkaz z USA. Jednalo se o nařízení státní elity USA, tedy Clintonové and Co. 626 01:06:25,365 --> 01:06:30,886 To je důvod, proč říkám, že už je cítit doutnající střelný prach. 627 01:06:32,032 --> 01:06:35,235 A co bylo dál? 628 01:06:35,355 --> 01:06:46,002 Dále jim bylo řečeno: "Takto ne, pánové. Na Ukrajině zapomeňte na Donbas a starejte se o sebe." 629 01:06:46,122 --> 01:06:56,787 Dále MMF: "Další peníze od nás nedostanete." A ještě jedno prohlášení o Ukrajině tam bylo... 630 01:06:58,979 --> 01:07:06,709 To není důležité. Důležité je, že zazněly hlasy, které řekly, že s tímhle je konec, 631 01:07:06,829 --> 01:07:14,681 že na Ukrajině bude úplně jiný režim a je nutné ji orientovat jiným směrem. 632 01:07:14,801 --> 01:07:21,078 Došlo ke změně. Ale to hlavní. Co to ještě řeší? 633 01:07:21,198 --> 01:07:25,897 Putin řekl, že Normandský formát skončil a nadále neexistuje. 634 01:07:26,017 --> 01:07:29,477 A na jakém základě? Podívejte se. Co to znamená Normandský formát? 635 01:07:29,597 --> 01:07:38,278 Normandský formát se skládá z Ruska, Francie, Německa a... 636 01:07:38,398 --> 01:07:43,081 - Ukrajiny. - Říkají Ukrajiny, ale ve skutečnosti jsou to USA. 637 01:07:44,067 --> 01:07:46,125 Kyjev, to jsou USA. 638 01:07:46,245 --> 01:07:57,224 A přítomnost představitele kyjevské bandy všechno kazila, celý ten pohyb k míru na Ukrajině, 639 01:07:57,344 --> 01:08:05,876 k překonání krize a vytvoření neutrálního demokratického státu, to kyjevská banda mařila. 640 01:08:05,996 --> 01:08:10,873 Oč teď jde? Kyjevská banda bude vyhozena. 641 01:08:10,993 --> 01:08:20,987 A jestliže nebude vyhozena a ještě je tam zastoupení USA, tak tam budou začleněni i představitelé DLR a LLR 642 01:08:21,107 --> 01:08:26,894 a přecházíme k dalšímu formátu, který byl tehdy v plánu a nazýval se formátem Astany. 643 01:08:27,014 --> 01:08:31,445 To je oč tu jde. Jakákoliv z těchto dvou variant je posunem vpřed. 644 01:08:31,565 --> 01:08:41,857 Nebude tam již více monopolní zastoupení USA a navíc budou USA odříznuty od řízení Kyjeva. 645 01:08:43,320 --> 01:08:47,019 K takové tam došlo situaci. 646 01:08:47,139 --> 01:08:54,269 Z pozice obecného chodu věcí a analýzy toho, co říkají a o čem mlčí. 647 01:08:54,732 --> 01:09:00,907 Fakticky jste odpověděl na otázky Maxima z Doněcka a Vjačeslava z Kyjeva. 648 01:09:01,027 --> 01:09:07,978 Á, ještě je tu jedna věc. Byly nalezeny zbraně a ukázali nám jaké, ano? 649 01:09:08,098 --> 01:09:11,902 Které měly být použity. A ty zbraně, to nebyla žádná sranda. 650 01:09:12,022 --> 01:09:17,570 V očích Kyjeva, pro který je nejdůležitější potvrzení podepsané Putinem osobně a hromada vlajek, 651 01:09:17,690 --> 01:09:19,689 což je ten nejtěžší zločin... 652 01:09:19,809 --> 01:09:23,388 Tyto nalezené zbraně ukazují, že se připravovali k něčemu závažnému. 653 01:09:23,508 --> 01:09:29,027 Kdyby! Kdyby se to, co měli v plánu, realizovalo, 654 01:09:29,147 --> 01:09:34,904 tak by se jednalo o velice závažný pokus dezorganizace týlu na Krymu. 655 01:09:35,456 --> 01:09:43,631 Všechno k tomu spělo. Ty zbraně, které tam byly, by stačily pro vyhození opěrných mostových pilířů, 656 01:09:43,751 --> 01:09:49,375 byly tam tepelné detonátory, časové spínače, věci, které nejsou úplně běžné. 657 01:09:49,495 --> 01:09:53,728 Kolosální nález, jak byly zformovány ty sklady. 658 01:09:53,848 --> 01:10:00,998 Byla tedy připravena útočná skupina o velikosti přibližně armádní čety i vnitřní podvratná síť. 659 01:10:01,118 --> 01:10:05,079 Teď se ale mluví jen o vnitřní podvratné síti, jinak prakticky o ničem. 660 01:10:05,199 --> 01:10:13,182 Je třeba si uvědomit takovou věc. Když byl sestřelen Lockheed U-2, pilot Powers. 661 01:10:16,022 --> 01:10:23,655 Tak Sovětský svaz neoznámil, že to ten pilot přežil. 662 01:10:23,775 --> 01:10:30,588 Američané si mysleli, že zahynul a postavili na tom celou svou pozici. 663 01:10:30,708 --> 01:10:34,056 A potom jim toho pilota, co přežil, pěkně předvedli. 664 01:10:34,176 --> 01:10:40,004 A ten pilot byl stejně hovorný, jako ti chycení ukrajinští teroristé, 665 01:10:40,124 --> 01:10:43,286 diverzanti GRU - Hlavní výzvědné služby. 666 01:10:43,406 --> 01:10:45,524 Koho do toho hlavně zatáhli? Armádu. 667 01:10:45,644 --> 01:10:55,071 Aby předvedli, že je stejná fašistická, kárná síla, jako ty teroristické kárné dobrovolnické batalióny. 668 01:10:55,191 --> 01:11:02,045 Střílejí po lidech, zabíjejí děti. Co je to za armádu, ta ukrajinská? To není žádná ukrajinská armáda. 669 01:11:02,165 --> 01:11:07,788 Mají dobrý název. OSU. Ozbrojená sebranka Ukrajiny. 670 01:11:07,908 --> 01:11:10,007 Což bylo vidět i na dané akci. 671 01:11:10,127 --> 01:11:15,265 Rusko bude mít vždy co vytáhnout. Ať jen se do toho dál zamotávají. 672 01:11:15,385 --> 01:11:20,747 Jak už jsem řekl, tak jste vlastně odpověděl na otázky Vjačeslava z Kyjeva, 673 01:11:20,867 --> 01:11:24,346 který se právě ptal na to, jaké bude mít následky skutečnost, 674 01:11:24,466 --> 01:11:32,811 že Putin obvinil, Ukrajinu, ukrajinskou vládu z terorismu a řekl, že setkání v Normandském formátu nemá smysl. 675 01:11:32,931 --> 01:11:38,927 Maxim s Doněcka zase psal, že americký časopis Foreign Policy vyzývá Ukrajinu, 676 01:11:39,047 --> 01:11:43,216 aby se vzdala Donbasu a Biden v telefonickém rozhovoru s Porošenkem 677 01:11:43,336 --> 01:11:48,213 vyzval Kyjev, aby se vyhýbal eskalaci napětí s Ruskem. 678 01:11:48,333 --> 01:11:50,954 Pravda, já zapomněl na Bidena. 679 01:11:51,074 --> 01:11:57,742 K další otázce. Valeriji Viktoroviči, tak často vás začali usvědčovat z protimluvů, 680 01:11:57,862 --> 01:11:59,345 že to vyvolává dojem, 681 01:11:59,465 --> 01:12:05,387 že se globální prediktor připravuje vás i váš projekt gosudara "amperátora" změnit závažným způsobem. 682 01:12:05,507 --> 01:12:07,867 Co si o tom myslíte? 683 01:12:07,987 --> 01:12:14,169 Tak pro začátek není třeba míchat gosudara s "amperátorem". 684 01:12:14,289 --> 01:12:19,185 Gosudar je Putin a "amperátor" je zcela jiný člověk. 685 01:12:20,453 --> 01:12:27,054 Ale teď se o tom projektu šířit nebudu. Někdy bude možné o tom povyprávět. 686 01:12:27,174 --> 01:12:34,121 "Amperátorem" nazývám zcela jiného člověka, přičemž speciálně ne imperátorem, ale "ameprátorem". 687 01:12:34,241 --> 01:12:38,783 Co se týká chyb, kterých se často dopouštím v poslední době, 688 01:12:38,903 --> 01:12:43,593 tak od té doby, co se zabývám analytickou činností, slyším obvinění, že se se dopouštím chyb, 689 01:12:43,713 --> 01:12:49,248 a že "obzvláště v poslední době jsou časté". To poslouchám po celou dobu své činnosti. 690 01:12:49,368 --> 01:12:51,909 A ještě říkají, že fantazíruji. 691 01:12:52,029 --> 01:13:00,477 Ta věc se má tak, že ti, kteří mě obviňují z chyb a fantazírování, 692 01:13:00,597 --> 01:13:09,110 jsou ti, tedy mám na mysli většinu z nich, kteří sami nemají nejmenší ponětí o tom, 693 01:13:09,230 --> 01:13:13,198 co je to analýza, a jak se provádí. 694 01:13:13,318 --> 01:13:21,835 A odkud to pramení? Z nechuti nastudovat si teoretické práce vnitřního prediktoru 695 01:13:21,955 --> 01:13:25,296 a začít se zabývat analýzou v plném rozsahu. 696 01:13:25,416 --> 01:13:27,295 Co se týká těch chyb. 697 01:13:28,324 --> 01:13:32,800 Povšimněte si, že existuje určitý mainstream. 698 01:13:32,920 --> 01:13:38,468 A já vždy říkám něco, co se od toho hlavního proudu liší. 699 01:13:38,588 --> 01:13:44,510 Když se to neliší příliš a existuje pro to nějaká informační základna, tak říkají: 700 01:13:44,630 --> 01:13:49,791 "No ano, on tam s určitým zkreslením řekl něco, co mělo určitý smysl." 701 01:13:49,911 --> 01:13:55,787 Aniž si všimnou toho, že ta informace, kterou jsem poskytnul, jim umožňuje správněji chápat to, co se děje. 702 01:13:55,907 --> 01:14:01,382 Když se mé informace od té základny liší více, tak mě obviňují z chyby. 703 01:14:01,502 --> 01:14:06,666 Jak prý jsem se spletl! To když začaly ty události na Ukrajině. 704 01:14:06,786 --> 01:14:14,856 Jak mi z Ukrajiny a obzvláště komunisté psali, že absolutně nesprávně chápu dění na Ukrajině. 705 01:14:14,976 --> 01:14:27,655 Prý: "My jsme svrhli Janukovuša, ovoša (šmelináře), a teď tu budeme mít ráj na zemi, všichni tu štěstím přímo září." 706 01:14:27,775 --> 01:14:32,086 To psali komunisté! Do té doby, dokud Komunistickou stranu Ukrajiny nezakázali. 707 01:14:32,206 --> 01:14:35,636 Všichni měli za to, že všechno chápu špatně. 708 01:14:35,756 --> 01:14:38,381 Jednou mi přímo pod nos strčili... 709 01:14:38,501 --> 01:14:43,751 Jeden konceptuální analytik mi prostřednictvím citátů z prací vnitřního prediktoru dokazoval, 710 01:14:43,871 --> 01:14:46,675 že na Ukrajině žádný fašismus není! 711 01:14:46,795 --> 01:14:48,585 Valerij Viktorovič se plete. 712 01:14:48,705 --> 01:14:53,896 A hlavní důsledek takových situací spočívá v tom, že i když se přesvědčí, že jsem mluvil pravdu, 713 01:14:54,016 --> 01:14:58,161 tak ta vzpomínka, že jsem se pletl, tam někde ulpí, že jsem fantazíroval. 714 01:14:58,281 --> 01:15:02,190 Prostě někam náhodně zapíchnul prst a trefil se. 715 01:15:02,310 --> 01:15:09,634 Opakuji, že tímto způsobem přemýšlejí ti, kteří se nikdy analytikou nezabývali, nezabývají, 716 01:15:09,754 --> 01:15:15,362 nemají ponětí o tom, co je to analytika, nebo se sami drží hlavního proudu a opakují to, co říkají všichni. 717 01:15:15,482 --> 01:15:20,434 Dříve. Když došlo k brexitu, ano? 718 01:15:20,554 --> 01:15:24,745 Já jediný jsem řekl, že je to obdoba Sta dnů, a ty pomalu uplývají. 719 01:15:24,865 --> 01:15:29,907 Pánové, copak nevidíte, že ten brexit probíhá přesně tak, jak jsem řekl? 720 01:15:30,027 --> 01:15:34,113 Například EU říká: "Ať nám napřed zaplatí, my je nepustíme." 721 01:15:34,233 --> 01:15:44,093 A teď zase britská vláda říká: "My zatím vystupovat nebudeme. Zatím se to odkládá." 722 01:15:44,213 --> 01:15:46,241 - Vždyť... - Už prý do roku 2019. 723 01:15:46,361 --> 01:15:54,879 Chápete? Ale říci to v okamžiku, kdy všichni ostatní oči navrch hlavy šílí: "Á, brexit! To je konec..." 724 01:15:54,999 --> 01:15:58,399 Nebo ohledně Strelkova, nebo něčeho jiného, chápete? 725 01:15:58,519 --> 01:16:01,279 Není jediná událost, aby... 726 01:16:01,399 --> 01:16:06,500 Když jsem začal mluvit o Ázerbájdžánu, tak se na mě všichni Ázerbájdžánci naštvali: 727 01:16:06,620 --> 01:16:12,109 "Nesprávně chápeš, našeho velikého Bülbüloglua, říkáš o něm, že je fašista. Jak jen můžeš?" 728 01:16:12,229 --> 01:16:17,897 Začal jsem mluvit o Arménii: "Není žádný projekt Severní Arménie, nic takového neexistuje, 729 01:16:18,017 --> 01:16:21,089 to nemůžeš dokázat. Jen pořád lžeš!" 730 01:16:21,209 --> 01:16:25,701 Tak se sami trochu namáhejte, zajímejte se, vyhledejte si ty informace! 731 01:16:25,821 --> 01:16:30,370 "Ten si jen vymýšlí, z prstu si to cucá..." 732 01:16:30,490 --> 01:16:36,158 Takže co bych chtěl říci k tomu všemu, k těm chybám a výmyslům. 733 01:16:36,278 --> 01:16:40,156 V 19. století Fjodor Ivanovič Tjutčev řekl: 734 01:16:40,276 --> 01:16:47,107 Předpověď o tom dána nám není, co naše slovo dokáže, a podle výše našeho jmění, se soucit daný nám ukáže. 735 01:16:49,450 --> 01:16:56,610 On si to v 19. století mohl dovolit, protože tenkrát se slovo projevovalo velice dlouho, na základě zákona času. 736 01:16:56,730 --> 01:17:00,623 Něco jste řekli, a kdy se projeví účinek vašich slov, jak se projeví, 737 01:17:00,743 --> 01:17:05,456 a jaké to bude mít následky, se dalo pouze odhadovat. 738 01:17:05,576 --> 01:17:12,095 V dnešní době se účinek slov projevuje velice rychle. Jakmile něco řeknete, účinek je okamžitý. 739 01:17:12,215 --> 01:17:16,481 Představte si, že bych v roce 2013 chyboval ohledně Ukrajiny, 740 01:17:16,601 --> 01:17:19,753 že je tam fašismus, a že tam bude válka. 741 01:17:21,348 --> 01:17:27,210 Ale už v květnu roku 2014 se ukázalo, že jsem měl pravdu. 742 01:17:27,774 --> 01:17:33,234 Chápete? V únoru došlo ke státnímu převratu a v květnu už byla válka. 743 01:17:33,354 --> 01:17:38,360 Kdybych to nepředpověděl, tak jsem byl odepsaný. Pjakin jako analytik by skončil. 744 01:17:38,480 --> 01:17:45,129 Mluvil jsem o nějakých jiných trendech... Ale vše probíhá rychle, strašně rychle. 745 01:17:45,249 --> 01:17:47,631 Co mám tedy na mysli? 746 01:17:47,751 --> 01:17:52,863 Jestliže v 19. století bylo možné o něčem rozmýšlet, aniž byste se v té věci vyznali, 747 01:17:52,983 --> 01:17:59,297 tak dnes žvanit o věcech, o kterých nemáte nejmenší představu, nesmíte! 748 01:17:59,417 --> 01:18:04,062 Účinek slov je příliš rychlý, a jak rychle jste vystoupali, tak rychle také spadnete dolů. 749 01:18:04,182 --> 01:18:10,101 U nás teď... Proč je tak směšné dívat se na ty analytiky, 750 01:18:10,221 --> 01:18:16,688 kteří na všech těch akcích a politických talkshow vystupují se svým brainstormingem. 751 01:18:16,808 --> 01:18:24,648 Žvaní v rámci hlavního proudu, bojí se z něho vystoupit, nejsou schopni vidět samotný proces. 752 01:18:24,768 --> 01:18:27,619 A já neustále tvrdím něco jiného! 753 01:18:27,739 --> 01:18:29,099 Chápete? 754 01:18:29,219 --> 01:18:35,304 Ale předtím, než řeknu něco, co někdo vyhodnotí jako chybu, 755 01:18:35,424 --> 01:18:43,264 a tím spíše jako jakousi fantazii, nechť vědí, že každé své slovo zvažuji a prověřuji. 756 01:18:43,384 --> 01:18:48,717 Mohu to dokázat, mohu předvést retrospektivu toho všeho, každé té věci. 757 01:18:48,837 --> 01:18:53,275 Na každý týden mám vypracovaný takovýto přehled! Analytickou zprávu, 758 01:18:53,395 --> 01:18:56,593 kde jsou informace o každém tom trendu. 759 01:18:56,713 --> 01:19:03,658 Když zde řeknu dvě slova, tak to znamená, že v jejich základě mám vypracovaný celý článek. 760 01:19:04,563 --> 01:19:07,464 Každý ten trend mohu předvést. 761 01:19:07,584 --> 01:19:10,816 Já propracovávám každé slovo. 762 01:19:10,936 --> 01:19:13,763 A že mě obviňují z chyb a fantazií? Jak říkám. 763 01:19:13,883 --> 01:19:16,842 To poslouchám od té doby, kdy jsem s analytikou začal. 764 01:19:16,962 --> 01:19:24,981 Protože dát si tu práci něco prostudovat, propracovat informace, není zdaleka každý schopen. 765 01:19:25,101 --> 01:19:30,983 Ale aby jen poslouchal televizi, nevymykal se, nevyčníval z davu, 766 01:19:31,103 --> 01:19:36,258 neříkal něco v rozporu s názorem davu... To si vůbec nemůže dovolit každý. 767 01:19:40,792 --> 01:19:43,513 A poslední otázka od Margarity. 768 01:19:45,350 --> 01:19:53,489 Promiňte, možná nemám pravdu, ale vaše pořady začaly připomínat pořad Co, kde a kdy. 769 01:19:53,609 --> 01:19:59,110 Ale tam alespoň baví publikum a zároveň díky svým schopnostem vydělávají peníze. 770 01:19:59,230 --> 01:20:03,549 Přívrženci vašeho pořadu vás prosí o odpovědi, a sami se snaží uhodnout, 771 01:20:03,669 --> 01:20:07,296 rozšifrovat ty či ony události v naší zemi i ve světě. 772 01:20:07,416 --> 01:20:10,959 To je samozřejmě pěkné, zaměstnávat si mozek studiem Koncepce (KSB) a Teorie (DVTŘ). 773 01:20:11,079 --> 01:20:15,733 V každém pořadu opakujete tezi o ochraně zájmů svých i své rodiny. 774 01:20:15,853 --> 01:20:20,566 K mým otázkám. Jak konkrétně bychom ty zájmy měli hájit? 775 01:20:20,686 --> 01:20:24,695 Co bych měla dělat já jako prostý občan Ruska, aby se život zlepšil? 776 01:20:24,815 --> 01:20:28,525 Jak konkrétně já, když nejsem ve vládě, ani oligarchou, mohu pomoci... 777 01:20:28,645 --> 01:20:31,126 Jak může obyčejný člověk něco dokázat? 778 01:20:31,246 --> 01:20:32,917 Známá otázka. Tak zaprvé. 779 01:20:33,037 --> 01:20:35,232 Náš pořad není typu Co, kde a jak. 780 01:20:36,150 --> 01:20:42,093 Bohužel nám teď skutečně prakticky chybí teoretická část, 781 01:20:42,213 --> 01:20:46,676 ale to souvisí pouze s tím, že takový informační segment, 782 01:20:46,796 --> 01:20:51,163 který představuje náš pořad Otázka-odpověď při vysvětlování politických otázek 783 01:20:52,094 --> 01:21:00,209 a osvětlování jejich významu z hlediska řízení, nikde jinde v Rusku ani ve světě neexistuje. 784 01:21:00,329 --> 01:21:03,788 Jednoduše neexistuje. Objeví-li se takový pořad 785 01:21:03,908 --> 01:21:09,158 a někdo začne s takovou prací, tak já s potěšením tento pořad ukončím. 786 01:21:09,278 --> 01:21:15,685 Posuzoval někdo tu věc s Trumpem v takové souvislosti s ISIL a výrokem o nutnosti zabíjet Rusy? 787 01:21:15,805 --> 01:21:18,693 Kdo poskytl náhled na ten celkový obrázek? 788 01:21:18,813 --> 01:21:22,678 A já jsem zdaleka neřekl všechno, nezmínil jsem všechny související věci. 789 01:21:22,798 --> 01:21:28,049 Kdo mluvil o událostech na Krymu z takového úhlu pohledu jako já? 790 01:21:28,169 --> 01:21:32,738 Přičemž minule jsme mluvili o provokaci v Čongaru, ale to šlo o jinou provokaci, 791 01:21:32,858 --> 01:21:36,366 to nebyla ta věc, o které jsme mluvili dnes. 792 01:21:37,547 --> 01:21:42,535 Víte, jakákoliv taková probíraná věc není "Co, kde a jak". 793 01:21:42,655 --> 01:21:46,497 Já odhaluji spojitosti mezi těmi událostmi z hlediska řízení. 794 01:21:46,617 --> 01:21:51,377 Pomáhám lidem, jak mohu. Na příkladech předvádím, 795 01:21:51,497 --> 01:21:58,777 jak metodologie Koncepce sociální bezpečnosti umožňuje vypracovávat technologie řízení. 796 01:21:58,897 --> 01:22:02,094 Jak je možné se v těch technologiích vyznat. 797 01:22:02,214 --> 01:22:07,595 A další věc. To je dobře, že se lidé takovými věcmi zabývají, sami se tím zabývají, 798 01:22:07,715 --> 01:22:09,958 cvičí se, studují teorii. 799 01:22:10,078 --> 01:22:13,562 Já nesouhlasím, že se jedná o přívržence našeho pořadu, ne. 800 01:22:13,682 --> 01:22:16,008 Já nepotřebuji přívržence. 801 01:22:16,987 --> 01:22:23,860 Ten, kdo se zabývá Koncepcí sociální bezpečnosti, nežije na základě principu: Vytvoř si svou modlu. 802 01:22:23,980 --> 01:22:25,757 Já pro ně nejsem modla. 803 01:22:25,877 --> 01:22:30,268 Já jsem jenom člověk, který jim pomáhá osvojit si nové znalosti. 804 01:22:30,388 --> 01:22:34,087 Který jim pomáhá svým příkladem, nic víc! 805 01:22:35,841 --> 01:22:41,760 Já nepotřebuji žádné vavříny nějakého guru, a kdybych si něco takového přál, 806 01:22:41,880 --> 01:22:47,321 tak bych se snažil být unikátem a tohle všechno bych neodkrýval. 807 01:22:47,441 --> 01:22:50,300 Teorie bych se nedotýkal. Ty vazby bych neodhaloval. 808 01:22:50,420 --> 01:22:54,792 Uváděl bych, jak to je, a potom bych jen říkal: "Podívejte se, měl jsem pravdu." 809 01:22:54,912 --> 01:23:00,247 Ale neřeknu vám, jak ty události spolu souvisely, a proč jsem měl pravdu. 810 01:23:00,367 --> 01:23:04,963 Stačilo by jenom chvíli počkat a stát se tím jediným, nenahraditelným! 811 01:23:05,083 --> 01:23:07,589 Jediným a nenahraditelným! 812 01:23:07,709 --> 01:23:12,305 A já chci, aby všichni... Co může udělat každý člověk? 813 01:23:13,997 --> 01:23:15,747 Ta věc se má tak. 814 01:23:15,867 --> 01:23:19,870 Koncepce sociální bezpečnosti a obzvláště Dostatečně všeobecné teorie řízení 815 01:23:19,990 --> 01:23:23,681 jsou stejné znalosti jako třeba matematika. 816 01:23:24,838 --> 01:23:31,470 Jak může člověk s pomocí matematiky ochránit zájmy své a své rodiny? 817 01:23:31,590 --> 01:23:34,902 Tak běžte do obchodu, aniž umíte počítat. 818 01:23:35,022 --> 01:23:38,743 Běžte si pro výplatu bez znalosti matematiky. 819 01:23:39,385 --> 01:23:46,872 Nevíte-li, jaký je vztah mezi papírovými bankovkami a mincemi, co znamená každé to číslíčko na nich, 820 01:23:46,992 --> 01:23:51,122 tak vám nasypou pytel plný mincí, takový velký a těžký. "Tady máš výplatu, ber." 821 01:23:51,242 --> 01:23:54,097 Vy ale pochopíte, že vás chtějí převézt? 822 01:23:54,217 --> 01:23:55,546 Pochopíte. 823 01:23:55,666 --> 01:24:01,030 Oč tedy jde? Jestliže na začátku 20. století 824 01:24:01,150 --> 01:24:11,668 byla pro obyvatelstvo naléhavou nutností gramotnost, znalost psaní, čtení a počítání, 825 01:24:11,788 --> 01:24:19,126 tak teď se naléhavou nutností pro obyvatelstvo jeví znalosti z oblasti řízení! 826 01:24:19,246 --> 01:24:24,425 Lidé musí vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy. 827 01:24:24,545 --> 01:24:30,327 Všichni lidé, ať už si to přejí, či ne, se účastní řízení. 828 01:24:30,447 --> 01:24:36,745 Ale buď z nich bude stádo ovcí, které kamkoliv naženou i za pomoci médií, 829 01:24:36,865 --> 01:24:40,450 kde tvrdí, to je ten jediný správný výklad, 830 01:24:40,570 --> 01:24:44,553 a potom, když se prohodí, tak ne, tamto byl špatný výklad, to tento je ten jediný správný. 831 01:24:44,673 --> 01:24:52,206 A tak se ženou hned sem a hned tam. Nebo sami začnou rozumět problematice řízení. 832 01:24:52,326 --> 01:24:57,301 Co mohu v tomto ohledu říci? Jak může každý člověk něco ovlivnit? 833 01:24:57,421 --> 01:25:04,487 Na Ukrajině probíhaly řídící procesy a další probíhaly v Rusku. 834 01:25:04,607 --> 01:25:13,191 V Rusku lidé pochopili, že je všechny nechali na pospas osudu, a že Rusko se bude muset zachránit samo. 835 01:25:13,311 --> 01:25:19,390 Začali budovat stínovou ekonomiku, stínové řízení a Rusko přežilo. 836 01:25:19,510 --> 01:25:23,811 A ať už si to přáli, či ne, šli do politiky. 837 01:25:23,931 --> 01:25:30,891 Uvědomovali si nutnost zachování jednoho státu, nutnost zachování ekonomiky, 838 01:25:31,011 --> 01:25:35,023 nutnost rozvoje a uchování vědy. 839 01:25:35,143 --> 01:25:36,968 A Ukrajina? 840 01:25:37,088 --> 01:25:42,574 Kde je "Ukrajina nade vše" a nejdůležitější je obléknout se do krojovaných vyšivánek 841 01:25:42,694 --> 01:25:45,430 a všechny problémy se tak jedním mávnutím vyřeší? 842 01:25:45,550 --> 01:25:52,024 "Potom nám ti vatnici nic neudělají, potom dokážeme vymyslet takové technologie...!!! 843 01:25:52,144 --> 01:25:58,603 Například si přilepíme na přilby magnety a kulky poletí zpět k tomu, kdo je vystřelil. 844 01:25:58,723 --> 01:26:03,373 K čemu je nám věda? Máme přece Banderu! 845 01:26:04,057 --> 01:26:07,733 Hlavní je modlit se k Banderovi. 846 01:26:07,853 --> 01:26:09,496 A vše bude OK." 847 01:26:09,616 --> 01:26:11,015 A výsledek? 848 01:26:11,135 --> 01:26:15,604 U nás společenské procesy probíhaly takovým způsobem, 849 01:26:15,724 --> 01:26:20,368 že se nakonec objevila naléhavá politická nutnost, 850 01:26:20,488 --> 01:26:27,977 za které byly klanově-korporativní skupiny NUCENY postavit do čela Ruska Putina. 851 01:26:28,305 --> 01:26:32,851 Jehož řízení odpovídá zájmům celého Ruska! 852 01:26:32,971 --> 01:26:34,844 A na Ukrajině? 853 01:26:34,964 --> 01:26:43,401 Tam to bylo stále horší, horší a horší a skončilo to "svidomismem", "majdanutostí" a válkou. 854 01:26:44,507 --> 01:26:53,623 Takže znalosti z oblasti řízení umožňují lidem, aby podporovali jedny politické procesy a brzdili jiné. 855 01:26:54,559 --> 01:26:57,500 Neúčastnit se všech těch švindlů! 856 01:26:57,620 --> 01:27:01,426 Když zachraňujete svou zemi, zachraňujete tak zájmy své i své rodiny. 857 01:27:01,546 --> 01:27:06,215 A když nechápete, že je nutné zachránit svůj stát, tak myslete alespoň na svou rodinu. 858 01:27:06,335 --> 01:27:11,563 Začněte studovat, jak jsou řízeny sociální supersystémy. Proto také říkám: 859 01:27:11,683 --> 01:27:16,789 Chcete-li být v tomto světě ochráněni, tak se naučte, jak jsou řízeny státy. 860 01:27:16,909 --> 01:27:18,138 Je to nezbytné. 861 01:27:18,258 --> 01:27:21,954 Aby vás někdo nepřejel na silnici, tak také musíte znát pravidla silničního provozu! 862 01:27:22,074 --> 01:27:25,056 Dokonce i když nejezdíte v autě, tak to své dítě učíte! 863 01:27:25,176 --> 01:27:27,202 Jak má přecházet silnici! 864 01:27:27,669 --> 01:27:33,892 Stejné je to v tomto případě. I když neřídíte stát, tak musíte vědět, jak se to dělá! 865 01:27:34,398 --> 01:27:39,143 Jak to říkal Lenin: "Každá kuchařka musí vědět, jak je řízen stát!" 866 01:27:41,346 --> 01:27:50,559 Takže bez teorie řízení, bez Dostatečně všeobecné teorie řízení, bez Koncepce sociální bezpečnosti 867 01:27:50,679 --> 01:27:59,079 se neobejdou lidé, kteří si přejí ochránit zájmy své i své rodiny a zajistit nad hlavou svých dětí mírové nebe. 868 01:27:59,199 --> 01:28:05,023 Kteří chtějí, aby jejich stát vzkvétal a nebyly z něj zničené trosky, 869 01:28:05,143 --> 01:28:12,121 kde by se děti brodily po smetištích a tím spíše ne v troskách, které by zbyly po 3. světové válce. 870 01:28:12,241 --> 01:28:15,913 Je třeba studovat, jak je řízen stát. 871 01:28:16,033 --> 01:28:21,978 Chápete, že nestačí... Proč Pjakin podpořil stranu Velká vlast? 872 01:28:22,098 --> 01:28:27,447 On to dělá tak a tak. Každý člověk by měl sám a za pochodu umět se rozhodnout. 873 01:28:27,567 --> 01:28:31,957 U nás jsou kandidáti takoví a takoví, kteří kandidovali z těch a těch důvodů, 874 01:28:32,077 --> 01:28:36,746 účastní takových a takových procesů, patří k takovým a takovým klanově-korporativním skupinám. 875 01:28:36,866 --> 01:28:41,340 Konflikt těchto skupin povede k tomu a tomu, takže podpořím právě tohoto kandidáta! 876 01:28:41,460 --> 01:28:44,865 Protože to přinese nějaké pozitivum, protože je to pro mě výhodné! 877 01:28:44,985 --> 01:28:48,888 Aby právě tento proces byl potlačen a tenhle podpořen. 878 01:28:49,008 --> 01:28:55,986 Já přece nemůžu, jak stojí ta otázka, co by měl každý člověk... Teď jsou volby, jak by se v nich měl orientovat. 879 01:28:56,106 --> 01:28:59,255 Koho by měl podpořit, za koho hlasovat. 880 01:28:59,375 --> 01:29:03,438 To musí každý člověk udělat sám, na svém místě. 881 01:29:03,558 --> 01:29:06,195 Já nemůžu být všude a dále. 882 01:29:06,315 --> 01:29:12,078 Potřebujte nějak uložit své peníze, abyste o ně nepřišli. Máte je držet v dolarech, eurech? 883 01:29:12,198 --> 01:29:15,919 Ale to je unikátní, chápete? Unikátní situace, 884 01:29:16,039 --> 01:29:22,567 a každý takový člověk se musí rozhodnout na základě jemných rozdílů. Nejde radit obecně. 885 01:29:22,687 --> 01:29:28,061 Tam je důležitý každý manévr z hlediska času, daného vkladu. 886 01:29:29,848 --> 01:29:36,703 Jak se v tom dokážete vyznat? Budete-li znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení, tak to dokážete. 887 01:29:36,823 --> 01:29:40,398 Jako když umíte matematiku, a tak vás v obchodě nevezmou na hůl, 888 01:29:40,518 --> 01:29:44,195 v práci vás nepodvedou, stejné je to i zde. 889 01:29:44,657 --> 01:29:51,877 Proto si každý člověk sám vybírá, zda bude ve stádu ovcí, nebo bude samostatně myslícím člověkem. 890 01:29:51,997 --> 01:29:58,878 Zda bude popírat Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení, nebo ji studovat. 891 01:29:58,998 --> 01:30:03,217 Chápejte, že každý v míře svého chápání pracuje na sebe a na své zájmy. 892 01:30:03,337 --> 01:30:07,107 a v míře svého nepochopení na toho, kdo chápe a ví více. 893 01:30:07,227 --> 01:30:12,673 K čemu vás vyzývám? Abyste si rozšířili míru svého chápání, své obzory. 894 01:30:12,793 --> 01:30:15,408 Nenechte se manipulovat! 895 01:30:15,528 --> 01:30:20,610 Já si to nepřeji, ani pro vás to není dobré. Já vám předvádím, jak funguje Koncepce sociální bezpečnosti, 896 01:30:20,730 --> 01:30:25,192 a jak je možné odhalovat ty nejsložitější problémy na základě... 897 01:30:25,312 --> 01:30:34,527 Aniž znáte nějaké zasvěcené informace, nedostupné, tajné informace, ale na základě otevřených zdrojů. 898 01:30:34,647 --> 01:30:39,789 Předvádím vám, jak se dá pracovat na základě informací z oficiálních médií a blogů, 899 01:30:39,909 --> 01:30:44,566 kde se objevují různé informace. Jak zjistit jaké informace... 900 01:30:45,830 --> 01:30:59,953 Například když McCain jakoby řekne, že jejich sportovci mohou žrát doping třeba v tunách a ostatní nesmí. 901 01:31:00,073 --> 01:31:11,849 Nebo když OBSE řekli: "Vy můžete monitoring provádět v Magadanu, Kolymě nebo v Severní zemi." 902 01:31:11,969 --> 01:31:15,860 Jak odlišit, zda se jedná o mystifikaci nebo ne. 903 01:31:15,980 --> 01:31:19,664 Chápete? Je to mystifikace, to všechno byla mystifikace, 904 01:31:19,784 --> 01:31:23,228 ale abyste to odhalili, musíte umět pracovat s informacemi. 905 01:31:23,348 --> 01:31:26,950 Vždyť tyto mystifikace, fejky jsou cíleně produkovány a šířeny, 906 01:31:27,070 --> 01:31:39,105 jsou legalizovány přes více méně, jak bych to řekl, solidní ne média, ale informační prameny, informační zdroje. 907 01:31:39,225 --> 01:31:44,924 Je přece třeba chápat, co je mystifikace. Abyste si to přečetli a hned věděli, jak to bylo rozšířeno, 908 01:31:45,044 --> 01:31:49,087 co je tam důležité, na co reagovat a na co ne. 909 01:31:51,715 --> 01:31:56,090 Znalosti! Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecná teorie řízení 910 01:31:56,210 --> 01:32:00,648 vám tyto znalosti poskytuje, proto je také nepřátelé tak moc chtějí zakázat. 911 01:32:00,768 --> 01:32:09,734 Protože potřebují dav, se kterým budou moci manipulovat, oni nechtějí, aby tu existovala soudržnost myslících lidí. 912 01:32:10,508 --> 01:32:13,000 - Gref se vyděsil. - Ano. 913 01:32:13,120 --> 01:32:18,470 Komunismus, to je komunita lidí žijících podle svého svědomí! 914 01:32:19,138 --> 01:32:24,395 Oni si nepřejí, aby lidi spojovalo svědomí. 915 01:32:27,008 --> 01:32:31,262 A Koncepce sociální bezpečnosti tuto možnost poskytuje. 916 01:32:34,255 --> 01:32:39,169 - To je vše k této otázce. - To byla poslední otázka. 917 01:32:39,289 --> 01:32:45,389 Výzva studovat Koncepci sociální bezpečnosti v podstatě již zazněla. 918 01:32:45,509 --> 01:32:49,343 Přeji vám štěstí, do příštích setkání.