1 00:00:06,889 --> 00:00:10,341 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 2 00:00:10,461 --> 00:00:14,580 Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 3 00:00:15,084 --> 00:00:18,979 Dnes je 12.09.2016. 4 00:00:19,536 --> 00:00:25,136 Od našeho minulého pořadu Otázka-odpověď uplynuly již dva týdny, 5 00:00:25,256 --> 00:00:27,868 a nahromadilo se tedy mnoho otázek. 6 00:00:27,988 --> 00:00:33,741 Začneme otázkou, kterou návštěvníci našeho webu pokládali ještě na konci srpna. 7 00:00:33,861 --> 00:00:43,670 Takže Sergej Charčenko, a dalších 33 lidí, kteří jeho otázku potvrdili, 29. srpna položil následující otázku: 8 00:00:44,395 --> 00:00:49,298 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Mám otázku na neohlášenou kontrolu v armádě i na ministerstvech. 9 00:00:49,418 --> 00:00:53,384 Je na tom také zajímavé, že se to mimochodem vůbec poprvé, 10 00:00:53,504 --> 00:00:57,249 týkalo i specializovaných vojenských institucí Centrální banky RF. 11 00:00:57,369 --> 00:01:02,388 Je možné, že by podobný manévr mohl nějak souviset s pokusy o znárodnění Centrální banky RF, 12 00:01:02,508 --> 00:01:06,024 nebo se jenom jednalo o celkovou kontrolu všech těchto institucí? 13 00:01:06,144 --> 00:01:10,491 Ne, nejednalo se jen o celkovou kontrolu všech institucí 14 00:01:10,611 --> 00:01:17,098 a otázka znárodnění centrální banky je zde na posledním místě. 15 00:01:18,005 --> 00:01:25,381 U nás mají v oblibě používat moudře znějící výrazy, 16 00:01:26,675 --> 00:01:31,143 aniž by si svá slova nějak dokázali spojit se skutečností. 17 00:01:31,263 --> 00:01:40,727 Jedním z takových výrazů, které s oblibou používají naši takzvaní odborníci, je pojem hybridní válka. 18 00:01:41,668 --> 00:01:46,254 Co si vlastně má pod pojmem hybridní válka představit, nikdo pořádně neví, 19 00:01:46,374 --> 00:01:51,075 i když všem, kteří znají Koncepci sociální bezpečnosti, je jasné, 20 00:01:51,195 --> 00:01:57,111 že se jedná o válku na všech šesti prioritách, které jsou popsány v Dostatečně všeobecné teorii řízení. 21 00:01:57,231 --> 00:02:07,283 V podstatě když si probereme, co se teď děje, je Rusko ve válce. 22 00:02:07,403 --> 00:02:09,792 Bojuje v této hybridní válce. 23 00:02:09,912 --> 00:02:14,613 A realizace takových manévrů jako jsou neohlášené kontroly a podobně, 24 00:02:14,733 --> 00:02:20,843 to jsou vlastně bojové akce, které zajišťují mír na našem území. 25 00:02:20,963 --> 00:02:28,743 To, že na naše města nepadají bomby, střely, rakety, že žijeme v míru. 26 00:02:28,863 --> 00:02:35,231 A ta zátěž, kterou nese naše armáda a přidružené instituce, 27 00:02:35,351 --> 00:02:41,345 které zajišťují a účastní se těchto kontrol, to je válečný aspekt, absolutně válečný aspekt. 28 00:02:41,465 --> 00:02:51,005 Fakticky zde tedy šlo o kontrolu, manévry a bojové akce, kterých se již účastnili i ostatní, 29 00:02:51,125 --> 00:02:55,123 kteří jsou navázáni na zajištění fungování státu. 30 00:02:55,243 --> 00:03:02,649 To je nutné si uvědomovat, protože si u nás mnozí myslí, že o nic nejde, že to se jen armáda tak cvičí. 31 00:03:02,769 --> 00:03:09,861 Ve skutečnosti armáda, která teď provádí všechny tyto kontroly, svým jednáním brání, 32 00:03:09,981 --> 00:03:16,094 protože se fakticky jedná o bojové akce, brání mír a klid na našem území, 33 00:03:16,214 --> 00:03:18,641 v našem státě, v naší zemi. 34 00:03:21,209 --> 00:03:30,146 K další otázce, která nás opět vrací k poslednímu pořadu z 29. srpna. 35 00:03:30,266 --> 00:03:35,677 Vaše odpověď o neshodách Fjodorova a Starikova vedla k následující otázce. 36 00:03:35,797 --> 00:03:41,352 Když za Národněosvobozeneckým hnutím (NOD) a Fjodorovem stojí elity, které se vyznají v globální politice 37 00:03:41,472 --> 00:03:47,670 a navíc jsou patriotické, tak je možná opravdu dobré ve volbách hlasovat za Jednotné Rusko? 38 00:03:47,790 --> 00:03:52,003 Fjodorov přece tvrdí, že tam probíhají čistky a zdá se, že i prezident to naznačuje, 39 00:03:52,123 --> 00:03:56,024 přestože já osobně jsem nepozoroval od Putina ani nepřímé náznaky, 40 00:03:56,144 --> 00:04:00,057 že by se jednalo o jeho stranu, a že by potřeboval, abychom pro ni hlasovali. 41 00:04:00,177 --> 00:04:05,322 Skutečnost, že samotná ta strana teď v agitaci využívá rétoriku, že to oni jsou prý Putinovo stranou 42 00:04:05,442 --> 00:04:09,656 a využívají jeho výroky pro svou reklamu, mne nějak nepřesvědčuje, že tomu tak je. 43 00:04:09,776 --> 00:04:16,964 A Viktor z Kyjeva také poukazuje na to, že strana Velká vlast a Domovina 44 00:04:17,084 --> 00:04:21,360 podepsaly předběžnou dohodu o vzájemné spolupráci při volbách. 45 00:04:21,480 --> 00:04:28,129 A vůbec mnoho uživatelů se ptá, koho mají tuto neděli volit. 46 00:04:28,249 --> 00:04:33,967 Začnu asi... Dejte pozor, abych odpověděl na všechny ty otázky. 47 00:04:34,087 --> 00:04:37,363 Začnu tím hlavním. 48 00:04:37,483 --> 00:04:41,812 Klanově-korporativní skupiny stojící za Fjodorovem a NOD 49 00:04:41,932 --> 00:04:48,968 neznají a nechápou globální politiku konceptuální moci, protože kdyby to znaly a chápaly, 50 00:04:49,088 --> 00:04:57,067 tak by nepotřebovaly takové lakmusové papírky a vodítka typu Starikova a jeho Velké vlasti, 51 00:04:57,187 --> 00:05:02,415 nebo Sidorova s jeho Národní radou. 52 00:05:02,535 --> 00:05:08,974 Právě protože to neznají, kráčejí v temnotě po hmatu 53 00:05:09,094 --> 00:05:15,861 a hlavně kvůli tomu, aby nešláply někomu nebezpečnému na jeho kuří oko, potřebují vodítko. 54 00:05:15,981 --> 00:05:17,785 To je, oč tu jde. 55 00:05:17,905 --> 00:05:22,344 Co se týká Jednotného Ruska a vůbec všech politických stran, 56 00:05:22,464 --> 00:05:28,308 tak je nutné začít v tomto případě z opačné strany. 57 00:05:28,428 --> 00:05:35,349 Když bylo potřebné, aby vyhrálo Jednotné Rusko, když to bylo potřebné pro naši zemi, 58 00:05:35,469 --> 00:05:43,390 tak dokonce i vnitřní prediktor SSSR, tedy my, agitoval pro to, aby tato strana vyhrála. 59 00:05:43,510 --> 00:05:49,140 I když jsme si uvědomovali, že se jedná o úřednickou stranu, stejně klanově-korporativní. 60 00:05:49,260 --> 00:05:55,205 Jenže její vítězství bylo tehdy potřebné pro další posun Ruska na cestě k suverenitě. 61 00:05:55,325 --> 00:06:07,948 Co se týká současné situace a agitace, jakou všechny strany vedou, tak jak je možné to komentovat? 62 00:06:08,068 --> 00:06:18,680 To je... Já jsem se moc nedíval, protože nemám chuť ztrácet čas těmi jalovými televizními debatami. 63 00:06:18,800 --> 00:06:25,264 Protože všechny ty televizní debaty, na které se dívám jen tak okrajově, 64 00:06:25,384 --> 00:06:29,978 všechny jsou postaveny na jednom principu. 65 00:06:30,098 --> 00:06:33,246 Na principu z jednoho vtipu. 66 00:06:33,366 --> 00:06:41,542 V tom vtipu přijde pacient k doktorovi a říká: "Pane doktore, udělejte něco. 67 00:06:41,662 --> 00:06:46,712 Bolí mě břicho, já šel k chirurgovi a on mi řekl, že mi amputuje uši." 68 00:06:46,832 --> 00:06:51,379 A doktor mu odpoví: "Och ti chirurgové. Pořád by jenom něco řezali. 69 00:06:51,499 --> 00:06:55,338 Já vám teď dám takovou tabletku, že vám ta ouška sama odpadnou." 70 00:06:55,458 --> 00:07:03,697 Když je v těch debatách předložen nějaký problém k diskusi, tak je vedena přesně v takovém duchu. 71 00:07:03,817 --> 00:07:12,292 Bolí břicho a oni debatují o tom, jakým způsobem nejlépe zlikvidovat nějaký jiný pacientův orgán. 72 00:07:12,412 --> 00:07:19,944 Jeden navrhuje jeden způsob, druhý zase jiný, ale nikdo neříká nic k věci. 73 00:07:20,064 --> 00:07:28,429 Za této situace jsem vyčlenil pouze tři lidi ze všech, které jsem viděl. 74 00:07:28,549 --> 00:07:31,823 Tři lidi, kteří mluvili k věci. 75 00:07:31,943 --> 00:07:39,507 Jeden z těchto lidí je představitel Jabloka, můj krajan Vladimir Alexandrovič Ryžkov. 76 00:07:39,627 --> 00:07:43,419 Tak ten mluví k věci a vyjadřuje se správně. 77 00:07:43,539 --> 00:07:48,887 Dokáže neuvěřitelně procítěně podat, jak se Rusko trápí a potom to uzavře: 78 00:07:49,007 --> 00:07:54,355 "Proč ho nechat tak trápit? Pojďte ho dorazit, definitivně! Ať konečně úplně zmizí." 79 00:07:54,475 --> 00:07:57,121 Ale mluví k věci. 80 00:07:57,241 --> 00:08:03,406 A ještě dva lidé, kteří také mluví k věci, ale s přínosem pro Rusko i svět, 81 00:08:03,526 --> 00:08:07,758 to jsou Vasserman a Chazin. 82 00:08:08,308 --> 00:08:15,410 Nikoho jiného, kdo by mluvil k věci jsem neviděl. Ostatní jsou jako z toho vtipu o doktorech. 83 00:08:15,530 --> 00:08:17,956 Chápete... 84 00:08:18,076 --> 00:08:21,114 Dokonce mezi nimi nejsou ani takoví jako Ryžkov, 85 00:08:21,234 --> 00:08:28,907 kteří by jako on s plným vědomím razili linii totální likvidace Ruska. 86 00:08:29,027 --> 00:08:33,480 A ještě s takovým laskavým pohledem: "Pojďte to Rusko jednoduše zlikvidovat a hotovo. 87 00:08:33,600 --> 00:08:38,068 Ono se tak strašně trápí! Tak ho těch útrap zbavíme jednou provždy!" 88 00:08:39,922 --> 00:08:44,982 Co se týká stran... Ti kandidáti... 89 00:08:45,102 --> 00:08:51,534 Víte, mám takový pocit, jakoby se k nám přenesla Ukrajina, ten absolutní "svidomismus". 90 00:08:52,540 --> 00:09:01,559 A co se týká Jednotného Ruska, tak to jsou v podstatě obyčejní parazité. 91 00:09:01,679 --> 00:09:05,691 Vzali si figuru prezidenta 92 00:09:05,811 --> 00:09:11,699 a je třeba říci, že s jeho mlčenlivým souhlasem, nesou se na jeho popularitě a těží z ní: 93 00:09:11,819 --> 00:09:16,737 "My jsme prezidentova strany, my to a my ono..." A sami fakticky nic nedělají. 94 00:09:16,857 --> 00:09:18,246 V čem je problém? 95 00:09:18,366 --> 00:09:26,699 Naše Státní duma se proměnila v kolektivní Alenku Pipecovou ze seriálu pro mládež Univer. 96 00:09:26,819 --> 00:09:33,189 Je velice symbolické, že se herečka, která tu roli hrála, stala poslankyní Státní dumy. 97 00:09:33,309 --> 00:09:37,337 Za tu dobu, kdy je tou poslankyní, stihla natočit několik filmů. 98 00:09:37,457 --> 00:09:40,071 Přece nebude ztrácet čas ve Státní dumě! 99 00:09:40,191 --> 00:09:43,936 Co by tam dělala? Snad tvořila zákony, nebo co? No to tedy ani náhodou! 100 00:09:44,056 --> 00:09:49,993 Chápete? To je to, co měla někam posunout účast Velké vlasti v těchto volbách. 101 00:09:50,441 --> 00:09:55,963 Měla zlikvidovat ten stav Alenky Pipecové, ten kolektivní stav, chápete? 102 00:09:56,694 --> 00:09:58,768 Jenže k tomu nedošlo. 103 00:09:58,888 --> 00:10:04,136 Jak je proto možné mluvit o hlasování pro někoho z nich? 104 00:10:04,256 --> 00:10:09,939 Velká vlast tedy podepsala dohodu s Domovinou, ve které je Chazin. 105 00:10:10,059 --> 00:10:16,009 A pro Chazina... Vůbec ne proto, že bychom byli přátelé. Není to můj přítel ani nepřítel. 106 00:10:16,129 --> 00:10:24,909 Ale vzhledem k tomu, že jeho činnost je objektivně pozitivní pro Rusko i celý svět, 107 00:10:25,029 --> 00:10:28,746 tak bych pro něj dokonce i agitoval, kdyby kandidoval za Altajský kraj. 108 00:10:28,866 --> 00:10:30,554 A hlasoval bych pro něj. 109 00:10:30,674 --> 00:10:36,692 Jenže on kandiduje v sousední oblasti, v Novosibirské, Iskitimskij okruh. 110 00:10:36,812 --> 00:10:43,427 Chápete? Nejde to. Leda si tam speciálně zajet. 111 00:10:43,547 --> 00:10:49,395 Jenže svůj hlas tam stejně odevzdáte straně. Na okruhu hlasovat pro poslance nemůžete. 112 00:10:49,515 --> 00:11:01,757 Takže mluvit tady o tom, že je třeba pro někoho hlasovat přitom, jací jsou poslanci Státní dumy... 113 00:11:01,877 --> 00:11:05,628 Je to něco příšerného, musím říci. 114 00:11:05,748 --> 00:11:12,312 A to hlavní ani není v tom, že všichni poslanci jsou z hlediska řízení negramotní. 115 00:11:12,960 --> 00:11:20,769 Když se díváte na všechny ty debaty, tak... Oni vždy byli v řízení negramotní, ale strašné je něco jiného. 116 00:11:20,889 --> 00:11:24,436 Strašný je ten jejich "svidomismus". 117 00:11:24,556 --> 00:11:30,881 U nich se objevil ten příznak: "My můžeme všechno. Máme svého prezidenta, který všechno udělá, 118 00:11:31,001 --> 00:11:37,037 a my v závislosti na tom, zda ho hodláme svrhnout, nebo ho podporujeme, 119 00:11:37,157 --> 00:11:46,892 buď svou vlast prodáme dráž, díky tomu, čeho dosáhl, nebo si připíšeme jeho zásluhy." 120 00:11:47,864 --> 00:11:54,344 Jiný přístup tam není. A to hlavní je: "Náš prezident to všechno zařídí." 121 00:11:54,464 --> 00:11:56,560 To je to hrozné. 122 00:11:56,680 --> 00:12:01,675 A skutečnost, že se začleňují do procesů... Dříve byli opatrnější. 123 00:12:01,795 --> 00:12:07,320 Značně opatrnější. Začleňují se do procesů významných na globální úrovni 124 00:12:07,440 --> 00:12:14,958 a absolutně, ale vůbec, skrz naskrz nechápou, co je to za proces, a jak s ním naložit. 125 00:12:15,078 --> 00:12:22,069 To je proto důvod, proč říkám v každém pořadu, v každé Otázce-odpovědi, pokaždé říkám: 126 00:12:22,189 --> 00:12:28,616 "Lidé, učte se z materiálů. Učte se Dostatečně všeobecnou teorii řízení, abyste se v tom sami vyznali." 127 00:12:28,736 --> 00:12:33,783 Byla doba, kdy bylo potřebné podpořit Jednotné Rusko a tak jsme pro něj hlasovali, 128 00:12:33,903 --> 00:12:39,956 a vysvětlovali jsme, proč je nutné pro něj hlasovat, protože to byl další posun na cestě k suverenizaci Ruska. 129 00:12:40,076 --> 00:12:45,651 Teď by i za účasti Velké vlasti Jednotné Rusko svá procenta získalo, 130 00:12:46,350 --> 00:12:53,477 neboť je přece jen tváří této strany sám prezident, i když nehlasně. 131 00:12:53,597 --> 00:13:00,400 Protože svůj souhlas stát se její tváří nevyjádřil, ale nehlasně ano. 132 00:13:00,520 --> 00:13:07,510 Proto ta svá procenta získá, ale bylo třeba změnit kolektivní stav Alenky Pipecové ve Státní dumě, 133 00:13:07,630 --> 00:13:12,285 byla tam potřebná účast strany Velká vlast. To pro ni bylo třeba hlasovat. 134 00:13:12,405 --> 00:13:17,076 Jenže se to nestalo, a proto se teď každý musí sám rozhodnout, a zvolit si, 135 00:13:17,196 --> 00:13:23,794 kdo z poslanců bude pracovat v zájmu Ruska, a kdo jednoznačně... 136 00:13:23,914 --> 00:13:28,466 Bude Ryžkov pracovat pro zájmy Ruska? V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ! 137 00:13:28,586 --> 00:13:33,138 Ten přímo prohlašuje: "Rusko je třeba dorazit, aby se netrápilo." 138 00:13:33,258 --> 00:13:38,391 A všechno to vypráví tak procítěně a přívětivě, tak plný starostí o lidi. 139 00:13:42,108 --> 00:13:53,327 K další otázce od Alexandra Ivanova, kterou potvrdilo ještě 32 uživatelů a další se také ptali. 140 00:13:53,447 --> 00:13:59,960 Prosí vás okomentovat Putinovo setkání s deseti studenty Eton College. 141 00:14:00,080 --> 00:14:05,689 Říká se, že to setkání trvalo dvě hodiny. To nebyla jenom výměna přátelských frází. 142 00:14:05,809 --> 00:14:10,395 I s ohledem na elitářský význam této školy, proč tolik pozornosti k těmto hochům? 143 00:14:10,515 --> 00:14:13,942 Také není úplně jasná role episkopa Tichona v této věci. 144 00:14:14,062 --> 00:14:22,723 A ptají se, jak se mají ruští studenti například z obyčejné regionální vysoké školy dostat k Putinovi na audienci. 145 00:14:22,843 --> 00:14:24,893 No, ta otázka je velice závažná 146 00:14:25,013 --> 00:14:28,981 a odpověď na ni má značně širší souvislosti, než jaké zazněly v té otázce. 147 00:14:29,101 --> 00:14:36,075 Je nutné nějak... Dá se odpovědět i dvěma slovy, ale to nebude dost pochopitelné, 148 00:14:36,195 --> 00:14:42,111 a odpovídat je v podstatě třeba tak, aby to pochopitelné bylo. Takže oč jde? 149 00:14:43,492 --> 00:14:53,381 Událost setkání se studenty té školy nesmí být posuzována odtrženě od ostatních událostí. 150 00:14:53,501 --> 00:15:07,108 A konkrétně, povšimnete-li si, tak o této události, o Putinově setkání s těmi studenty, 151 00:15:07,228 --> 00:15:15,212 jsme se dozvěděli 31. srpna, kdy o tom informovaly anglické noviny. 152 00:15:16,490 --> 00:15:27,445 A 1. září Putin poskytnul velice závažný a rozsáhlý rozhovor agentuře Bloomberg. 153 00:15:28,447 --> 00:15:38,123 Jednu událost přidrželi, aby plně dosedla k té druhé. 154 00:15:39,274 --> 00:15:45,754 Protože se jednalo o události jednoho řádu, o jeden a ten samý úkon, 155 00:15:45,874 --> 00:15:49,675 a proto je nelze posuzovat odtrženě. 156 00:15:51,274 --> 00:16:02,229 Takže budeme-li mluvit o rozhovoru pro Bloomberg, tak Putin fakticky ohlásil 157 00:16:02,349 --> 00:16:07,984 metody a principy celkové orientace, jakými bude postupovat ruský stát 158 00:16:08,104 --> 00:16:16,296 při realizaci globální politiky a organizaci vzájemné spolupráce s globálním prediktorem, 159 00:16:16,416 --> 00:16:22,882 s globálním, nadnárodním řízením světa, co provádí, 160 00:16:23,002 --> 00:16:27,399 a to ve všech bodech aktuální politiky. 161 00:16:27,519 --> 00:16:29,800 Co se týká toho Etonu. 162 00:16:30,193 --> 00:16:36,784 V anglické politické praxi existují tři velmi zajímavé kolejní školy. 163 00:16:37,254 --> 00:16:43,966 Jsou to... Tedy jedna kolejní škola Eton a dvě univerzity: Cambridge a Oxford. 164 00:16:44,969 --> 00:16:53,787 To tam jsou kovány kádry určené pro nadnárodní řízení. 165 00:16:54,387 --> 00:17:00,498 Eton je v tomto ohledu unikátním školním zařízením, 166 00:17:00,618 --> 00:17:07,537 neboť na rozdíl od Oxfordu, kde je 20 tisíc a Cambridge, kde je řádově 15 tisíc studentů, 167 00:17:07,657 --> 00:17:12,197 je zde pouze asi 1300 studentů od 13 do 19 let. 168 00:17:12,317 --> 00:17:21,386 Ale byl to právě Eton, ze kterého vyšlo nejvíce premiérů Velké Británie. 169 00:17:21,506 --> 00:17:24,278 Je třeba zmínit ještě jednu zvláštnost. 170 00:17:25,664 --> 00:17:33,827 Přestože tato školní zařízení nemají specializaci jako takovou, 171 00:17:34,132 --> 00:17:40,876 že by z jedné vycházeli jedni odborníci a z druhé druzí, přesto ta specializace prosvítá. 172 00:17:42,754 --> 00:17:49,705 A s ohledem na nadnárodní řízení je třeba zmínit skutečnost, že Eton vystudoval Aldous Huxley, 173 00:17:49,825 --> 00:17:56,067 který napsal antiutopický sci-fi román Konec civilizace: aneb Překrásný nový svět, 174 00:17:56,187 --> 00:18:01,502 jehož realizace znamená Nový světový řád. 175 00:18:02,721 --> 00:18:08,229 To znamená způsob, jak bude svět nově vybudován. 176 00:18:08,349 --> 00:18:13,702 Mluví se o deseti, ale reálně na tom setkání bylo těch lidí jedenáct. 177 00:18:13,822 --> 00:18:21,904 A jak psala anglická vydání, tak je Putin přijal v té samé místnosti, v tom samém sále, 178 00:18:22,024 --> 00:18:29,031 kde nedávno přijímal Kerryho, Merkelovou, Asada, tedy v sále pro oficiální ceremonie. 179 00:18:29,151 --> 00:18:38,222 V dané situaci nejsou důležití ti studenti sami o sobě, ale jejich počet jedenáct! 180 00:18:38,990 --> 00:18:43,286 Deset hráčů v poli a jeden stínový. 181 00:18:43,406 --> 00:18:48,095 Jedenáct! A oficiální přijetí! 182 00:18:49,732 --> 00:18:54,779 To znamená, že s Bloombergem probral otázky globálního řízení 183 00:18:54,899 --> 00:19:03,338 a Eton představuje to samé globální řízení a přitom si povšimněte, 184 00:19:03,458 --> 00:19:09,426 že se s nimi setkal dříve než s Theresou Mayovou. 185 00:19:09,546 --> 00:19:15,616 Když byl ten takzvaný Brexit a všichni lomili rukama: 186 00:19:15,736 --> 00:19:22,879 "Och ne, Evropa zůstala bez Velké Británie. Velká Británie odkopla Evropu... apod. 187 00:19:22,999 --> 00:19:25,505 Jaké to jen bude mít následky..." 188 00:19:25,625 --> 00:19:29,887 My jsme poskytli trochu jiný pohled na tyto věci a vysvětlovali jsme, 189 00:19:30,007 --> 00:19:35,310 že Theresu Mayovou nemůžeme posuzovat jako politickou figuru, 190 00:19:35,430 --> 00:19:45,506 která by v plné míře zastupovala třeba i jen britskou státnost. 191 00:19:45,626 --> 00:19:52,480 Nehledě na to, že by zastupovala nadnárodní řízení alespoň jako představitelka britské koruny. 192 00:19:52,600 --> 00:19:58,499 Nemluvě už vůbec o globalistech - atlantistech, o atlantickém křídle. 193 00:19:58,619 --> 00:20:08,798 Putin se tedy setkal se studenty, a s Theresou Mayovou až a pouze při příležitosti G20 v Chang-čou. 194 00:20:09,532 --> 00:20:14,851 Kde se s ní stejným způsobem, v Chang-čou, setkal i Obama. 195 00:20:14,971 --> 00:20:22,592 Chápete to? Premiérka jednoho z předních států světa, fakticky dosud impéria 196 00:20:22,712 --> 00:20:30,760 nad kterým slunce nezapadá, se kterou se ani jeden z předních, aktivních politiků NESETKAL! 197 00:20:30,880 --> 00:20:32,124 Schválně! 198 00:20:32,244 --> 00:20:36,421 Ona nikam nejela, ani k ní nikdo nepřijel. 199 00:20:36,541 --> 00:20:41,417 Chápete? Zůstala izolovaná, to jí dali najevo. 200 00:20:41,537 --> 00:20:51,136 A to setkání v tom oficiálním sálu předvedlo, na jaké úrovni Putin spolupracuje s nadnárodním řízením, 201 00:20:51,256 --> 00:20:54,018 na úrovni globálního prediktoru. 202 00:20:54,138 --> 00:21:04,044 Ti studenti Etonu, a opakuji, že ne oni sami o sobě, možná, že některý z nich je něčím významný, 203 00:21:04,164 --> 00:21:11,956 ale hlavní byla ta instituce, kterou zastupovali a počet lidí, které představovali. 204 00:21:12,639 --> 00:21:21,232 A je dobré vědět ještě jednu takovou věc. Všichni jste asi slyšeli o Cambridgeské pětce. 205 00:21:21,352 --> 00:21:28,548 To je k té specializaci Theresy Mayové a vztahu kdo je kdo v řízení. 206 00:21:29,310 --> 00:21:35,038 Všichni jste tedy slyšeli o Cambridgeské pětce, o které se vědělo delší dobu, 207 00:21:35,158 --> 00:21:45,845 ale stále nebylo známo, kdo je ten pátý, dokud hokynářka Margaret Thatcherová, 208 00:21:45,965 --> 00:21:53,130 která, jak se říká, nesnášela královnu, tuto věc neprozradila na zasedání parlamentu. 209 00:21:53,250 --> 00:21:57,954 A tam tedy prohlásila, že v čele té pyramidy stál Anthony Blunt. 210 00:21:58,074 --> 00:22:06,937 A Anthony Blunt? Existují sice různé verze o jeho původu, ale jakákoliv z těchto variant, 211 00:22:07,057 --> 00:22:14,681 včetně té oficiální, znamená jeho přímou vazbu na královskou rodinu Velké Británie. Na královskou! 212 00:22:14,801 --> 00:22:20,442 A ohlášení toho jména znamenalo útok na královskou rodinu. 213 00:22:20,562 --> 00:22:31,012 Kim Philby, který byl v té době v Moskvě, to komentoval: "Tak tohle té měšťance jen tak neprojde!" 214 00:22:31,132 --> 00:22:36,264 A panuje takový názor, že ji nakonec vytlačili. 215 00:22:38,705 --> 00:22:40,860 Ale jak ji vytlačili? 216 00:22:40,980 --> 00:22:44,106 Je třeba se na to podívat v časovém sledu. 217 00:22:44,226 --> 00:22:53,613 Napřed se v květnu 1979 Thatcherová stala premiérkou Velké Británie. 218 00:22:53,733 --> 00:23:04,686 A Anthonyho Blunta na zasedání parlamentu prozradila hned v listopadu 1979. 219 00:23:05,731 --> 00:23:17,538 Královna, která má ze zákona právo okamžitě jmenovat i odvolat premiéra, ji neodvolala! 220 00:23:17,658 --> 00:23:25,787 A navíc se Margaret Thatcherová ještě TŘIKRÁT stala premiérkou Velké Británie. 221 00:23:25,907 --> 00:23:32,266 Celkem byla u moci 11 let! Odstoupila jeden rok před koncem svého třetího mandátu. 222 00:23:32,386 --> 00:23:37,013 Ze třetího mandátu tam byla pouze tři roky, a potom odstoupila, 223 00:23:37,133 --> 00:23:40,470 šlo o takovou kombinaci, ale v čem spočívá ta podstata? 224 00:23:41,858 --> 00:23:56,726 Kdo stál za Margaret Thatcherovou, když prozradila člena královské rodiny jako člena Cambridgeské pětky? 225 00:23:56,846 --> 00:24:04,263 Jednalo se o velice závažný útok na britskou korunu, velice závážný útok. 226 00:24:04,383 --> 00:24:14,717 A nestačí, že ji za to královna nepotrestala. Ano měla spoustu nepříjemností, nepřijali ji do vyšší společnosti, 227 00:24:14,837 --> 00:24:16,688 byla jednoduše vyvrhelem. 228 00:24:16,808 --> 00:24:22,711 Přesto ji tam dostali silou a byla doživotně povýšena do šlechtického stavu. 229 00:24:23,716 --> 00:24:32,206 Dostala ta nejvyšší vyznamenání Velké Británie. Tak jaká síla to stála za Margarat Thatcherovou? 230 00:24:32,326 --> 00:24:35,676 A tady je nutné si uvědomit, co to vlastně byla Cambridgeská pětka? 231 00:24:35,796 --> 00:24:39,314 Mnozí si myslí, že šlo o rozvědku SSSR. Vůbec ne! 232 00:24:39,434 --> 00:24:47,660 Cambridgeská pětka nepracovala pro zájmy SSSR. Zastupovala nadnárodní řízení, 233 00:24:47,780 --> 00:24:56,321 a prostřednictvím koordinace tajných služeb řídila světové procesy 234 00:24:56,441 --> 00:25:01,669 ve směru potřebném pro globální prediktor. 235 00:25:01,789 --> 00:25:10,521 Aby se ta síla, kterou představovala Cambridgeská pětka, dostala k moci, byla provedena jednoduchá věc. 236 00:25:10,641 --> 00:25:17,929 V roce 1939 britská tajná služba utrpěla zdrcující porážku od německé tajné služby. 237 00:25:18,049 --> 00:25:27,307 Takže jednoduše zlikvidovali britskou tajnou službu, a protože se bývalí britští rozvědčíci ocitli mimo hru, 238 00:25:27,427 --> 00:25:33,445 všechny jejich sítě byly zničeny, tak přišli noví, kteří je začali znovu vytvářet a opět efektivně pracovat. 239 00:25:33,565 --> 00:25:39,258 A v tomto ohledu je třeba si uvědomit, že Cambridgeská pětka, která sice svým postavením stála výše, 240 00:25:39,378 --> 00:25:44,776 hrála ale jinak stejnou roli jako Rudý orchestr v Německu. 241 00:25:44,896 --> 00:25:47,500 To také nebyla sovětská rozvědka. 242 00:25:47,620 --> 00:25:51,881 Jenže bylo potřebné, aby se Sovětský svaz nezhroutil moc rychle. 243 00:25:52,001 --> 00:25:58,114 Bylo tedy třeba informace z Německa prozrazovat SSSR. 244 00:25:58,234 --> 00:26:04,784 Ale když to SSSR ustál, a bylo jasné, že Německo v každém případě prohraje, 245 00:26:04,904 --> 00:26:12,365 tak v roce 1942 Rudý orchestr zlikvidovali, aby SSSR ztížili výhru ve válce nad Německem. 246 00:26:12,485 --> 00:26:20,186 Jenže Cambridgeská pětka nebyla na úrovni Rudého orchestru, šlo o úplně jinou úroveň. 247 00:26:20,306 --> 00:26:23,373 Šlo o úplně jiný přístup. 248 00:26:23,493 --> 00:26:30,281 A na co se váže skutečnost, že Margaret Thatcher prozradila Anthonyho Blunta? 249 00:26:30,401 --> 00:26:36,876 Ke konci 19. století a začátku toho dvacátého 250 00:26:36,996 --> 00:26:46,841 vyvstal před globálním prediktorem kvůli zákonu času úkol změnit strukturu architektury řízení světa. 251 00:26:46,961 --> 00:26:50,600 Bylo zapotřebí změnit systém řízení světa. 252 00:26:50,720 --> 00:27:02,359 Tak byl vyhlášen takový neveřejný konkurz, kdo navrhne nejúspěšnější plán na přeformátování světa. 253 00:27:02,479 --> 00:27:09,372 A tento konkurs v podstatě vyhrála skupina, která se jmenovala We, My, 254 00:27:09,492 --> 00:27:14,401 potom se jmenovala Group, potom Kulatý stůl, Společenství kulatého stolu... 255 00:27:14,521 --> 00:27:16,404 Není důležité, jak se nazývá. 256 00:27:16,524 --> 00:27:23,989 Ale to právě ona navrhla variantu přeformátování britské koruny a celého světa. 257 00:27:24,109 --> 00:27:32,933 Když proto někdo tvrdí, že to Roosevelt prý udělal něco takového, co vedlo ke zničení britské koruny, 258 00:27:33,053 --> 00:27:39,422 tak se jedná o nepochopení role těch struktur, absolventů právě těch elitních škol 259 00:27:39,542 --> 00:27:45,586 a ještě dalších zaangažovaných lidí, těch schopných, jako třeba Herbert Wells, 260 00:27:48,364 --> 00:27:53,932 v přestavbě světa, ve vypracování způsobu přestavby světa. 261 00:27:54,052 --> 00:27:56,187 To byla jejich práce. 262 00:27:56,307 --> 00:28:06,170 A likvidace impéria? Třebaže se Churchill velmi snažil o jeho zachování, tak se mu to nepovedlo. 263 00:28:06,290 --> 00:28:11,786 To je také důvod, proč se držel na zcela jiné úrovni ve vztahu ke Stalinovi a Rooseveltovi. 264 00:28:11,906 --> 00:28:17,326 Ti, kteří pracovali na vyšších úrovních než Churchill, znali budoucnost Britského impéria, 265 00:28:17,446 --> 00:28:21,114 věděli, kam mají směřovat a on ani nebyl do těchto věcí zasvěcen. 266 00:28:21,234 --> 00:28:26,972 Neprošel... Přečtěte si Churchillův životopis a pochopíte, že neprošel kvalifikační zkouškou, 267 00:28:27,092 --> 00:28:34,156 aby se mohl stát členem nadnárodního řízení a zůstal zástupem státní elity. 268 00:28:34,967 --> 00:28:42,921 Nedostal se na úroveň těch institucí, které představují Eton, Cambridge a Oxford, 269 00:28:43,041 --> 00:28:46,001 na úroveň nadnárodního řízení. 270 00:28:46,121 --> 00:28:51,373 Teď stojí před světem úplně stejný úkol, přeformátování světa. 271 00:28:51,493 --> 00:28:56,228 Přenos centra koncentrace řízení z Velké Británie do Číny. 272 00:28:56,348 --> 00:29:01,989 Co prohlašuje Theresa Mayová? Že nastupuje zlatý věk ve vztazích Velké Británie a Číny. 273 00:29:02,109 --> 00:29:07,196 Britská delegace navštívila Bašára Asada. 274 00:29:07,316 --> 00:29:13,558 Je zapotřebí mít nějaké lidi na hrubou práci, kteří za stát učiní ty nepřijatelné kroky, 275 00:29:13,678 --> 00:29:18,023 ten prudký, intenzivní manévr, který potom bude možné odsoudit a vyhodit je, 276 00:29:18,143 --> 00:29:21,347 přitom se však dále bude pokračovat v takto nastaveném pohybu. 277 00:29:21,467 --> 00:29:23,476 Probíhá přestavba celého světa! 278 00:29:23,596 --> 00:29:27,430 Nepovedla se jim válka na Blízkém a Středním Východě, 279 00:29:27,550 --> 00:29:34,496 nepovedlo se jim zorganizovat přesídlení národů přes Střední Asii bývalého SSSR do Ruska 280 00:29:34,616 --> 00:29:37,688 a přinést do něj válku. 281 00:29:37,808 --> 00:29:41,138 Takže teď je třeba se do těch míst vrátit. 282 00:29:41,258 --> 00:29:47,468 A když bude Rusko kontrolovat Sýrii, tak co s Velkou Británií? To je přece její zóna odpovědnosti. 283 00:29:47,588 --> 00:29:50,045 Takže tam přicházejí, vracejí se. 284 00:29:50,165 --> 00:29:54,819 Putina tedy produblovali. 285 00:29:54,939 --> 00:30:02,962 Přijal ty studenty, ale ne jako studenty, ale jako instituci vztahů s globálním prediktorem. 286 00:30:03,699 --> 00:30:10,356 On v rozhovoru budoval vztahy a ti hoši se otrkávali. 287 00:30:10,476 --> 00:30:15,661 Nejspíše se opravdu jednalo o schopné kluky, kteří potom budou bojovat proti Rusku. 288 00:30:15,781 --> 00:30:19,590 Tak získávají zkušenosti, trénují je na Putinovi. 289 00:30:19,710 --> 00:30:26,314 Jedná se o sparring, proto to všechno tak dlouho trvá. 290 00:30:26,764 --> 00:30:33,120 Hoši získali zkušenosti a Putin v rozhovoru s Bloombergem ohlásil hlavní problémy. 291 00:30:33,240 --> 00:30:41,005 A od analytiků jsem neslyšel ani jednu slušnou poznámku k tomu, co řekl Putin a jak to řekl. 292 00:30:41,125 --> 00:30:44,073 Analytici... No mají tu svou geopolitiku, co dělat. 293 00:30:44,193 --> 00:30:48,220 Já se do těch výšin geopolitiky povznést nedokážu. 294 00:30:50,798 --> 00:30:55,736 Všechno to tedy ohlásil. Prosondovali všechny otázky. 295 00:30:55,856 --> 00:30:59,364 Zjistili, jaký je tam ještě kde prostor pro posun v tu či onu stranu, 296 00:30:59,484 --> 00:31:04,438 jaké manévry je možné podniknout, kde jsou jaké styčné body a kde jsou ty bolavé. 297 00:31:04,558 --> 00:31:09,307 A právě to byl úkol, který řešili tito studenti. 298 00:31:10,112 --> 00:31:12,322 To je, oč tu jde. 299 00:31:14,395 --> 00:31:23,452 O organizaci vzájemné součinnosti na globální úrovni, s globálním prediktorem, mimo státní instituce. 300 00:31:23,572 --> 00:31:27,272 Co se týká setkání našich studentů s Putinem. 301 00:31:28,021 --> 00:31:35,860 Aby se naši studenti mohli setkat s Putinem na takové úrovni, právě tak, 302 00:31:35,980 --> 00:31:42,317 musí Rusko získat konceptuální samovládu, plnou suverenitu. 303 00:31:42,437 --> 00:31:44,894 Do té máme zatím ještě daleko. 304 00:31:45,014 --> 00:31:51,496 Nemáme instituce, které by realizovaly globální politiku, 305 00:31:51,616 --> 00:31:55,984 které by konceptuálně řídily stát. 306 00:31:56,104 --> 00:31:58,112 Přičemž ale na zcela jiné úrovni. 307 00:31:58,232 --> 00:32:04,659 Tam mají davo-"elitářskou" společnost, proto přicházejí lidé z různých těch Oxfordů, Cambridgeů a Etonů 308 00:32:04,779 --> 00:32:08,328 a u nás musíme mít protiklad davo-"elitářské" společnosti. 309 00:32:08,448 --> 00:32:13,211 Co se týká toho, kdo to organizoval. 310 00:32:15,898 --> 00:32:19,172 - Episkop Tichon. - Ano. 311 00:32:19,292 --> 00:32:26,456 Tak jemu by se Ruská pravoslavná církev (RPC) měla v přímém smyslu k nohám poklonit. 312 00:32:26,576 --> 00:32:29,143 Měli by se postavit do řady a klanět se mu. 313 00:32:29,263 --> 00:32:35,499 Protože on pro napravení chyby řízení RPC učinil více než kdo jiný. 314 00:32:35,619 --> 00:32:36,955 Vysvětlím to. 315 00:32:37,075 --> 00:32:43,851 RPC dostala takzvaně do ruky zlatou rybku díky dohodě patriarchy a papeže. 316 00:32:43,971 --> 00:32:52,912 Dostali pod své řízení celou západní Evropu, celý katolický svět. 317 00:32:53,032 --> 00:32:58,769 Jednoduše jim ho darovali, hned: "Převezměte si ho a řiďte. 318 00:32:58,889 --> 00:33:01,092 S jednou podmínkou! 319 00:33:01,212 --> 00:33:09,873 Putin realizuje řízení na úrovni globálního významu. Putina musíte podporovat a nevystupovat proti němu. 320 00:33:09,993 --> 00:33:16,118 A potom se na Krétě stanete tou první mezi rovnoprávnými pravoslavnými církvemi." 321 00:33:16,238 --> 00:33:25,120 Dali jim Evropu, a co oni udělali? Podpořili "amperátora" v jeho snaze stát se "amperátorem". 322 00:33:25,240 --> 00:33:31,591 A potom se ukázalo, že on sám řekl: "No nedokážala šem to, no!" (Jako ta stará kobyla při dostihu.) 323 00:33:31,711 --> 00:33:37,034 "Snažil jsem se, snažil a snažil. Ve všem mi pomohli. O co jsem si řekl, to jsem dostal. 324 00:33:37,154 --> 00:33:41,076 Ale já jsme si s tím, co jsem dostal, nedokázal poradit. 325 00:33:41,196 --> 00:33:46,532 Bylo to přece řečeno takto, úplně otevřeně. 326 00:33:47,981 --> 00:33:52,649 Nicméně církev... Ve Francii zabili kněze. 327 00:33:52,769 --> 00:33:57,636 Zdálo by se, že to povede k její reanimaci, ale společnost zůstala netečná. 328 00:33:57,756 --> 00:34:03,221 Probíhají jiné procesy, katolická církev se zachránit nedá, je třeba tam přivést někoho jiného. 329 00:34:03,341 --> 00:34:07,952 A koho byste tam chtěli přivést jiného než její příbuznou RPC? 330 00:34:08,072 --> 00:34:14,538 A jak jí tam dostat? Tak dostala RPC nabídku v podstatě ve variantě Petra I. 331 00:34:14,658 --> 00:34:18,715 Pánové, vy si s patriarchátem neporadíte. Jen si to vezměte. 332 00:34:18,835 --> 00:34:23,788 Měli jste jednou patriarchát a skončilo to smutou v Rusku. 333 00:34:23,908 --> 00:34:28,605 Smutou a Poláky usazenými v Moskvě, v Kremlu. 334 00:34:28,725 --> 00:34:32,058 Vykopnout je odtud dalo ohromnou práci. 335 00:34:32,178 --> 00:34:37,940 Přišel Petr I. a řekl: "To stačí, váš car je vám otcem." 336 00:34:38,060 --> 00:34:44,313 Zařídil synod a najednou RPC dokázala úspěšně pracovat pro blaho Ruska. 337 00:34:44,433 --> 00:34:47,084 Ano, byli tu nespokojenci s carem 338 00:34:47,204 --> 00:34:51,687 a Petra I. dosud proklínají, že byl takový a onaký a patriarchu jsme prý tehdy neměli. 339 00:34:51,807 --> 00:34:55,929 Ale církev jako instituce pracovala pro zájmy státu! 340 00:34:56,049 --> 00:35:04,730 Jenže potom se církvi už nechtělo dál být bez patriarchy, tak podpořila revoluci proti carovi Mikuláši II. 341 00:35:05,818 --> 00:35:08,186 a přišla o svůj patriarchát. 342 00:35:08,306 --> 00:35:12,936 Sama o něj přišla! To kvůli občanské válce se připravila o patriarchát. 343 00:35:13,056 --> 00:35:15,800 Opět do země přivedla válku. 344 00:35:15,920 --> 00:35:20,370 Teď s tou účastí ve spiknutí proti Putinovi je to zase to samé. 345 00:35:20,490 --> 00:35:23,878 Jakmile církev získá patriarchát, kormidluje stát ke zkáze. 346 00:35:23,998 --> 00:35:29,535 Není tedy snad lepší ten případ, kdy car je v církvi tím otcem? 347 00:35:29,655 --> 00:35:36,635 Globalisté fakticky nabídli prostřednictvím toho setkání se studenty Etonu církvi, 348 00:35:37,399 --> 00:35:42,864 že jí dají všechno, bez problémů, ale už za jiných podmínek: 349 00:35:43,592 --> 00:35:51,540 "Co řekne Putin, je pro vás svaté. A jestli to tak nebude, tak RPC jednoduše zlikvidujeme! 350 00:35:51,909 --> 00:35:56,444 Pro nás to není nic nového. Zlikvidovat nějakou tu církev." 351 00:35:56,564 --> 00:35:58,401 Takže mají zase volbu. 352 00:35:58,521 --> 00:36:08,556 Buď poslechnou a vejdou do historie, patriarcha Kirill tam může vejít jako činorodý člověk, 353 00:36:08,676 --> 00:36:15,609 který přivede RPC k rozkvětu rozšíří se území, kde budou moci kázat... 354 00:36:15,729 --> 00:36:22,459 Vždy si předtím stěžovali, že je u nás proselytismus, že přicházejí jiné církve a berou jim jejich věřící. 355 00:36:22,579 --> 00:36:27,315 Teď vám nabízejí nová území. V okamžiku rozšíříte řady svých věřících, 356 00:36:27,435 --> 00:36:34,213 protože to, co dělá Putin, je obrovská agitace pro Rusko, a vy představujte jakoby duchovnost Ruska. 357 00:36:34,333 --> 00:36:39,512 Globální prediktor vás může využít a něco vám nabízí, tak proč ho neposloucháte? 358 00:36:39,632 --> 00:36:42,793 Nechcete? Tak všechno půjde mimo vás. 359 00:36:42,913 --> 00:36:48,580 Tohle ještě to setkání ukázalo. Těch aspektů je mnoho a všechno tady jednoduše... 360 00:36:48,700 --> 00:36:50,800 O tom se dá mluvit a mluvit. 361 00:36:50,920 --> 00:36:53,187 Patriarcha Moskevský celé Evropy? 362 00:36:53,307 --> 00:36:59,416 Ano, a nejen celé Evropy. Já řekl celého katolického světa a katolický svět... 363 00:36:59,536 --> 00:37:02,602 - A kam chcete přiřadit BRICS? - Také Latinská Amerika. 364 00:37:02,722 --> 00:37:06,827 Nehledě na to, že tam teď probíhají složité procesy. 365 00:37:06,947 --> 00:37:11,314 Si Ťin-pching se setkal s Temerem a řekl mu, ať si moc nevyskakuje: 366 00:37:11,434 --> 00:37:20,228 "BRICS je BRICS a Brazílie je jeho součástí. My proto věříme, že Brazílie všechno překoná. 367 00:37:20,348 --> 00:37:24,655 Spoléháš se na USA? To tě nezachrání, dobře se podívej, co se u nich děje. 368 00:37:24,775 --> 00:37:27,423 A podívej se, co se ve světě děje s USA. 369 00:37:27,543 --> 00:37:31,755 Takže se zamysli, co teď budeš dělat, zda rozpoutáš totální občanskou válku, 370 00:37:31,875 --> 00:37:35,025 což je důvod, proč tě sem státní elita USA dosadila, 371 00:37:35,145 --> 00:37:40,848 nebo budeš pracovat pro zájmy globálního prediktoru a tuto věc pěkně zabrzdíš." 372 00:37:40,968 --> 00:37:48,120 Temer není hlupák. Uvidíme, jak moc ho státní elita drží za Fabergé (klenoty jistého tvaru). 373 00:37:49,403 --> 00:37:53,669 Zmínil jste se o Číně, je tu k ní hodně otázek. 374 00:37:53,789 --> 00:38:01,143 A konkrétně Anton se ptá v souvislosti s dalším incidentem, který vás prosí okomentovat, 375 00:38:01,263 --> 00:38:08,587 a který se stal prezidentovi USA na letišti v Chang-čou, když přiletěl na summit G20 - 3. září. 376 00:38:08,707 --> 00:38:13,958 Jak je známo, tak navzdory protokolu k Obamovu letadlu nepřistavili schůdky s červeným kobercem, 377 00:38:14,078 --> 00:38:18,821 takže byl Obama nucen vystoupit schůdky v zadní části letadla. 378 00:38:18,941 --> 00:38:22,028 Navíc, když novináři čekali u letadla na Obamu, 379 00:38:22,148 --> 00:38:26,429 tak je jeden z pracovníků čínské bezpečnostní služby z ničeho nic vyzval, aby zmizeli. 380 00:38:26,549 --> 00:38:30,308 Členka Obamovy delegace mu připomněla, že se jedná o americké letadlo, 381 00:38:30,428 --> 00:38:34,544 které náleží prezidentovi USA, načež jí pracovník ochranky odpověděl křikem: 382 00:38:34,664 --> 00:38:37,200 "To je naše země, a naše letiště." 383 00:38:37,320 --> 00:38:44,181 Jednalo se o lidský faktor, nebo Čína demonstrovala celému světu svůj vztah ke státní elitě USA? 384 00:38:44,301 --> 00:38:49,447 Ta otázka je velice rozsáhlá a souvisí s volební kampaní v USA. 385 00:38:49,567 --> 00:38:54,161 Tak především to bylo trochu nesprávně podané. 386 00:38:54,281 --> 00:38:59,233 Nešlo o křik a nikdo jim neříkal, aby se vypařili nebo zmizeli. 387 00:38:59,353 --> 00:39:05,587 Ten pracovník je pouze omezoval v jejich činnosti a vymezoval jejich práci. 388 00:39:05,707 --> 00:39:10,317 Tedy kde mají stát, co a jak, a jim se nelíbily úhly záběru. 389 00:39:10,437 --> 00:39:17,970 Neutrhával se a nekřičel, jenom jim hlasitě a srozumitelně vysvětlil, že jsou v jejich zemi. 390 00:39:18,090 --> 00:39:23,190 A co se týká celého toho incidentu, ke kterému došlo v Chang-čou, 391 00:39:23,310 --> 00:39:28,501 tak ho opět nesmíme posuzovat odloučeně od dalšího incidentu. 392 00:39:28,621 --> 00:39:34,364 A konkrétně se jedná o urážku, které se vůči Obamovi dopustil filipínský prezident Duterte. 393 00:39:34,484 --> 00:39:40,957 Jak mu přesně řekl, asi tak trochu podléhá cenzuře, nebo snad v rámci slušného vychování... 394 00:39:41,077 --> 00:39:49,237 I když Associated Press a další vydání, které spadají pod globální řízení, 395 00:39:49,357 --> 00:39:54,368 zdůrazňují, že se jednalo o neslušnou urážku. 396 00:39:54,488 --> 00:40:04,109 Ve vydáních, která pracují v rámci státní elity USA, to zase trochu bagatelizovali 397 00:40:04,229 --> 00:40:11,176 a řekli, že ta urážka nebyla zase tak moc silná, že jde o běžný výraz a podobně. 398 00:40:11,296 --> 00:40:15,763 Je třeba chápat následující věc. 399 00:40:15,883 --> 00:40:24,117 Hillary Clintonové se nezadařilo s její předvolební kampaní, nepovedla se jí. 400 00:40:25,478 --> 00:40:32,676 Všichni ji sice doslova svým tělem brání jak Biden, tak i Obama, 401 00:40:32,796 --> 00:40:39,911 říkají, že to ona je ta pravá, že bude USA řídit nejlépe... 402 00:40:40,031 --> 00:40:43,211 A teď se podíváme na Turecko. 403 00:40:43,331 --> 00:40:49,178 Měl tam jet Kerry, tedy globalista, který Clintonovou nepodporuje, 404 00:40:49,298 --> 00:40:54,623 a kterého by bylo možné za určitých okolností přiřadit k Trumpovi. 405 00:40:54,743 --> 00:41:02,287 Tak ten měl jet do Turecka, ale Kerry svou návštěvu zrušil a Biden, který to tam vzal hopem, 406 00:41:02,407 --> 00:41:06,911 no čtyři setkání za den, o jaké pracovní návštěvě tu může být řeč? 407 00:41:07,031 --> 00:41:11,237 Mohlo jít jen o nějaké to pochlebování, ale důležité je, že přijel přesně ten den, 408 00:41:11,357 --> 00:41:16,841 kdy došlo ke vpádu turecké armády do Sýrie se všemi následnými negativními následky, 409 00:41:16,961 --> 00:41:20,280 které se teď pomalu začínají projevovat. 410 00:41:20,400 --> 00:41:25,799 Je to také důvod, proč teď Clintonová říká: "Ne, USA se nesmí účastnit pozemní operace v Sýrii" 411 00:41:25,919 --> 00:41:33,248 Ale kdo se fakticky nachytal? Jak všichni analytici najednou spustili: "To USA tomu daly zelenou." 412 00:41:33,368 --> 00:41:36,436 I když teď už se dá narazit i na analytiky, kteří říkají: 413 00:41:36,556 --> 00:41:42,079 "Nějak to nevypadá, že by to byly USA, kdo ten vpád Turecka schválil. A kdo to tedy byl?" 414 00:41:42,199 --> 00:41:45,936 Nu, co s tím? Třeba jim za měsíc dojde, že to mohl být i Írán, 415 00:41:46,056 --> 00:41:51,407 že Turecko bylo začleněno do jiných procesů, ale to jsou ti naši "odborníci". 416 00:41:51,527 --> 00:41:56,572 Takže tu tedy máme negativum, které bude dále narůstat. 417 00:41:57,260 --> 00:42:06,291 Do Chang-čou přiletěl Obama, ten prezident prezidentů, 418 00:42:06,411 --> 00:42:10,248 kterému všichni naslouchají, kterého se všichni bojí. 419 00:42:10,368 --> 00:42:13,744 A bylo jim řečeno: "Tady je naše země, kde platí naše pravidla." 420 00:42:13,864 --> 00:42:16,441 Do cizího kláštera vlastní řád netahej. 421 00:42:16,561 --> 00:42:24,854 Něco jste porušili, tak si pěkně vystup po svých sklápěcích schůdkách, 422 00:42:24,974 --> 00:42:28,107 nebo čekej, až se rozhodneme ti schůdky přistavit my. 423 00:42:28,227 --> 00:42:30,158 Jedno i druhé je ponižující. 424 00:42:30,278 --> 00:42:35,449 Ale vystoupit po sklápěcích schůdkách je méně ponižující, než čekat, až vám něco přistaví. 425 00:42:35,569 --> 00:42:38,138 A co by to přesně bylo, je navíc otázkou. 426 00:42:38,258 --> 00:42:43,620 Reakce Obamy ukazuje, že v podstatě... 427 00:42:43,740 --> 00:42:48,263 Ti lidé, kteří se účastnili té inscenace nejsou zasvěceni, 428 00:42:48,383 --> 00:42:53,762 ale například Si Ťin-pching, Obama a Putin, ti si velmi dobře uvědomují, 429 00:42:53,882 --> 00:42:58,989 že se jedná o představení. Ale jaké úrovně? Na úrovni globální politiky. 430 00:42:59,109 --> 00:43:05,588 Bylo zapotřebí předvést veřejné ponížení prezidenta USA bez jakýchkoliv následků. 431 00:43:05,708 --> 00:43:10,407 Clintonová hrozí: "Všem ukážeme, zač je toho loket. Všem ukážeme!" 432 00:43:10,527 --> 00:43:13,677 A tady raz dva a prezidentovi USA ukázali, kde je jeho místo. 433 00:43:13,797 --> 00:43:21,029 Potom hned následovala ta urážka filipínského prezidenta, který Obamovi nadával sprostě, velmi ho urazil. 434 00:43:21,149 --> 00:43:25,217 A co následovalo? Zmohli se tak na: "Já na setkání s ním nepoletím." 435 00:43:25,337 --> 00:43:27,460 Nakonec se s ním stejně setkal. 436 00:43:27,580 --> 00:43:33,148 Jestli tedy chcete všem ukazovat, zač je toho loket, tak to musí být vidět, jenže když nemáte zdroje? 437 00:43:33,268 --> 00:43:41,100 A nemáte-li zdroje a přesto uplatňujete takovou politiku, tak jak říká Trump o žití si nad poměry: 438 00:43:41,220 --> 00:43:46,436 "Musíme brát do úvahy své možnosti a vynasnažit se udržet si ve světě naše postavení, 439 00:43:46,556 --> 00:43:50,321 jenže to musíme změnit svou rétoriku a vztahy." 440 00:43:50,441 --> 00:43:57,154 Vezměte si, jaký je význam prezidenta Duterte? Nic moc a najednou tak příkré vystupování? 441 00:43:57,274 --> 00:44:03,524 Napřed urazil velvyslance a zvláštní shodou okolností se ten velvyslanec ocitnul na Filipínách, 442 00:44:03,644 --> 00:44:05,734 když nastoupil Kerry. 443 00:44:05,854 --> 00:44:14,764 Celý jeho prudký kariérní růst se odehrál bezprostředně za prezidenta Clintona a ministryně zahraničí Clintonové. 444 00:44:14,884 --> 00:44:21,665 A když nebyli Clinton a Clintonová ve svých funkcích, tak to s jeho kariérou nebylo nic moc. 445 00:44:22,238 --> 00:44:27,612 Takže napřed urazil člověka, který je přímo napojen na rodinu Clintonových, 446 00:44:27,732 --> 00:44:31,230 a pak urazil prezidenta Obamu. 447 00:44:31,350 --> 00:44:37,038 A potom se omluvil a řekl, že to bylo příliš..., že měl na mysli něco jiného..., 448 00:44:37,158 --> 00:44:43,007 - že to všechno bylo... - Emocionální? 449 00:44:44,255 --> 00:44:49,022 Nu, že mluvil hovorovým jazykem, že se nejednalo o urážku apod. 450 00:44:49,142 --> 00:44:51,551 Je jedna velice zajímavá věc. 451 00:44:51,671 --> 00:45:03,827 Jedná se o fotografii ze summitu ASEAN v Laosu, kde všichni stojí v řadě a o něčem diskutují. 452 00:45:03,947 --> 00:45:14,382 Obama něco říká Medvěděvovi a oba se z té řady vyklánějí, aby na sebe viděli. 453 00:45:14,843 --> 00:45:19,958 Mezi nimi stojí řada lidí a uprostřed je Duterte. 454 00:45:20,078 --> 00:45:26,779 Je vidět, jak svou hlavu natočil mírně k Obamovi a stojí tam s výrazem zbitého psa: 455 00:45:26,899 --> 00:45:32,252 "Omlouvám se, páníčku, přehnal jsem to. Řekli mi, že tě mám urazit, 456 00:45:32,372 --> 00:45:40,300 a já jsem se příliš rozohnil a vylétl mi ten příliš silný výraz. Ale já přece jen hrál svoji roli? 457 00:45:40,420 --> 00:45:48,144 Já jsem předvedl, co si může dovolit jakási filipínská "velmoc", a že s tím USA nic nesvedou. 458 00:45:48,264 --> 00:45:52,867 Napřed jsem setřel velvyslance, jak jste mi řekli, teď samotného prezidenta..." 459 00:45:52,987 --> 00:45:59,262 Veškeré to negativum padá na Clintonovou, na ty státní elity, které nedokážou nic udělat. 460 00:45:59,382 --> 00:46:02,433 A co mohou udělat například s těmi Filipínami? 461 00:46:02,553 --> 00:46:06,662 Oni prostě nestíhají v předvolební kampani udělat něco takového, 462 00:46:06,782 --> 00:46:11,402 aby předvedli, že když někdo urazí prezidenta, tak bude potrestán. 463 00:46:11,522 --> 00:46:17,915 Nestíhají to, aby dav uviděl, že po urážce následuje reakce. Nic takového není. 464 00:46:18,973 --> 00:46:28,317 Chápete? Tak tohle jsou činy, které jsou na úrovni globální politiky zaměřené na přestavbu, 465 00:46:28,437 --> 00:46:38,155 na přehodnocení postavení USA v globální hierarchii, na roli USA v budoucím uspořádání sil ve světě. 466 00:46:38,275 --> 00:46:48,408 USA jsou určeny k přeformátování a globalisté všechno navázali a vsadili na Trumpa. 467 00:46:48,528 --> 00:46:53,313 A poslední události ukazují, že se jim v podstatě povedlo 468 00:46:53,433 --> 00:47:00,374 v průběhu té předvolební kampaně státní elitě zlomit páteř. 469 00:47:00,494 --> 00:47:09,801 V čem se to projevilo? V následující věci, Hillary Clintonová při svém vystoupení urazila... 470 00:47:11,798 --> 00:47:15,130 - Přívržence. - ...přívržence Trumpa. 471 00:47:15,250 --> 00:47:20,076 Ona se potom omluvila, ale jednou vyřčená slova zpět už nevrátíš. 472 00:47:20,196 --> 00:47:26,158 Není důležité, jak se to potom vysvětlí, že to bylo proneseno v zápalu, emocionálně apod. 473 00:47:26,278 --> 00:47:32,703 Ale to hlavní. Jak na to odpověděl Trump? Odpověděl slovy Obamy, když ten kandidoval, 474 00:47:32,823 --> 00:47:35,401 že je nutné být prezidentem všech. 475 00:47:35,521 --> 00:47:39,844 "Já si stejně vážím voličů Clintonové. Já budu prezidentem všech." 476 00:47:39,964 --> 00:47:48,822 Chápete? Ona jedním vrzem urazila půl státu. A když lidi takto dělí, tak jaká by to byla prezidentka? 477 00:47:48,942 --> 00:47:53,278 Vnesla rozkol do vlastních řad, mezi své vlastní voliče. 478 00:47:53,966 --> 00:48:02,772 A tyto voliče jí tak přebere Trump díky tomu, že převzal to pozitivní od Obamy, kontinuitu. 479 00:48:03,341 --> 00:48:04,452 Chápete? 480 00:48:04,572 --> 00:48:09,291 Takže na jedné straně předvádění jakýchsi neexistujících svalů, 481 00:48:09,411 --> 00:48:16,008 bezmoc v jednání, urážky a na druhé straně uvážlivý přístup, a respekt k jinému názoru. 482 00:48:16,571 --> 00:48:19,909 Chápete? Byla zahájena zásadní přestavba. 483 00:48:20,934 --> 00:48:29,033 A potom došlo samozřejmě k takové události, která v podstatě vystrašila všechny. 484 00:48:29,153 --> 00:48:40,883 Clintonová omdlela při pietní akci k uctění památky obětí z 11. září 2001 v New Yorku. 485 00:48:41,313 --> 00:48:46,139 Ať už to interpretují jakkoliv, tak ta podstata je následující. 486 00:48:46,259 --> 00:48:53,709 Napřed bylo rozviřováno téma, a účastnili se toho všichni, že má Clintonová zdravotní problémy. 487 00:48:53,829 --> 00:48:59,610 "Cha, cha, chi, chi, ale myslíme, že jí to nezabrání absolvovat její volební kampaň." 488 00:48:59,730 --> 00:49:02,866 A dále bude možné na tom... 489 00:49:02,986 --> 00:49:08,650 Pro ty, kteří staví na Hillary Clintonovou, není vůbec důležité, zda kampaň ve zdraví absolvuje nebo ne. 490 00:49:08,770 --> 00:49:14,072 Několik Hillary Clintonových je už nejspíše v provozu 491 00:49:14,192 --> 00:49:19,786 a zaběhávají se pro případ, že originál zemře, aby bylo koho použít. 492 00:49:19,906 --> 00:49:25,757 Není vyloučeno, že na některých mítincích nevystupuje samotná Hillary Clintonová, ale její dvojnice, 493 00:49:25,877 --> 00:49:30,636 která je potřebná, a když vyjde Hillary za dvě hodiny a řekne: 494 00:49:30,756 --> 00:49:33,255 "Nic se neděje, jsem v pořádku." 495 00:49:33,375 --> 00:49:39,638 Tak není jisté, že to byla opravdu ona. Pro ně využití dvojníka není žádný problém. 496 00:49:39,758 --> 00:49:43,880 Kdyby zemřela, tak mají viceprezidenta, to mají všechno odzkoušené. 497 00:49:44,000 --> 00:49:49,937 Teď potřebují hlavně využít potenciál image Clintonové, aby vyhráli předvolební kampaň. 498 00:49:50,057 --> 00:49:56,033 Jenže to se jim právě hroutí a to se vším všudy. Státní elitě se všechno totálně hroutí. 499 00:49:56,153 --> 00:50:02,881 Když Hillary Clintonová tohle prohlásila, tak v podstatě udělala kříž nad svou předvolební kampaní. 500 00:50:03,001 --> 00:50:07,341 Ale ty mdloby, to už bylo příliš přehnané. 501 00:50:07,461 --> 00:50:13,397 Pro všechny to bylo přehnané. Proto také Trump okamžitě zakázal komentovat zdraví Hillary Clintonové, 502 00:50:13,517 --> 00:50:17,217 protože ona musí dojít do předvolební kampaně. 503 00:50:17,337 --> 00:50:22,168 Tedy musí dojít do konce, do finále předvolební kampaně, do voleb. 504 00:50:22,288 --> 00:50:26,506 I kdyby do voleb neměla dojít Hillary Clintonová originál, ale její dvojnice. 505 00:50:26,626 --> 00:50:29,274 A na to teď nesmí být poutána pozornost. 506 00:50:29,394 --> 00:50:33,366 Jedna věc je, když se to používalo v předvolební kampani, 507 00:50:33,486 --> 00:50:37,677 kvůli snižování jejích šancí a jinou věcí je, když už jde do tuhého. 508 00:50:37,797 --> 00:50:41,455 Ona může reálně zemřít! Teď je třeba tomu předejít. 509 00:50:41,575 --> 00:50:47,402 Zemřít smí až potom, aby nebyly porušeny scénáře. 510 00:50:47,522 --> 00:50:55,654 To Trumpovo vítězství... Kdyby kvůli smrti Clintonové postavili do voleb třeba Bidena, 511 00:50:55,774 --> 00:51:02,174 nebude Trumpovo vítězství pro celou zemi tak přesvědčivé, kvalita toho vítězství by utrpěla. 512 00:51:02,294 --> 00:51:06,484 Proto do voleb musí dojít právě jen Hillary Clintonová. 513 00:51:06,604 --> 00:51:08,380 To je, oč tu jde. 514 00:51:08,500 --> 00:51:14,695 A všechny ty urážky, které se na Obamu sesypaly zvnějšku, 515 00:51:14,815 --> 00:51:18,487 jsou ukazatelem toho, že USA začínají ztrácet na významu. 516 00:51:18,607 --> 00:51:23,889 Aby USA byly odpojeny od řízení procesů v Evropě. 517 00:51:24,009 --> 00:51:30,290 Aby si právě ta Evropa řekla: "Tak na Filipínách si to dovolit můžou a my jsme snad něco míň? 518 00:51:30,410 --> 00:51:36,332 Taky se přestaneme Obamovi podřizovat. Urážet nikoho nebudeme, ale začneme se domáhat svého." 519 00:51:36,452 --> 00:51:42,334 A podpindosníky budou z elity odstraňovat. 520 00:51:42,454 --> 00:51:48,977 Nebude to jako teď ve Francii, kde prohlásili, že nepodepíšou TTIP, 521 00:51:50,462 --> 00:51:54,550 a když odvolali dva ministry, tak bylo všechno jinak. 522 00:51:56,110 --> 00:52:00,857 Jaké mechanismy byly použity, aby tito dva ministři odešli? 523 00:52:00,977 --> 00:52:06,859 Hlavně chtěli předvést těm ostatním, že když se budou cukat, bude jejich kariéře konec. 524 00:52:08,509 --> 00:52:15,209 Takže v těch urážkách Obamy, ke kterým došlo v Chang-čou nebo od Duterteho, 525 00:52:15,329 --> 00:52:17,648 není nic neočekávaného. 526 00:52:17,768 --> 00:52:20,280 Jedná se o globální scénář určený davu. 527 00:52:22,954 --> 00:52:30,074 Probíhá to v souvislosti s přestavbou USA jak v globální politice, tak i kvůli tomu, 528 00:52:30,194 --> 00:52:39,338 aby uvnitř USA v prezidentských volbách vyhrál ten, kdo bude USA dál reformovat potřebným směrem. 529 00:52:39,458 --> 00:52:45,861 Aby odpojili státní elitu od nadnárodního i státního řízení, 530 00:52:45,981 --> 00:52:50,035 nadnárodního ve světě a státního řízení uvnitř USA. 531 00:52:52,271 --> 00:52:54,344 K dalším událostem. 532 00:52:54,464 --> 00:53:04,302 Hodně lidí vás také prosí okomentovat další havárii rakety společnosti SpaceX. 533 00:53:04,422 --> 00:53:07,889 Pánové elegantně hodili flintu do žita. 534 00:53:08,009 --> 00:53:13,236 Když měli poprvé dostat nahoru plný náklad, tak raketa vybuchla. Došlo tam přece k celé sérii výbuchů. 535 00:53:13,356 --> 00:53:18,501 Zcela byla zničena i startovací rampa kosmodromu, 536 00:53:18,621 --> 00:53:29,236 a potom se ukázalo, že v důsledku nedostatku financí nebyla družice pojištěna. 537 00:53:29,356 --> 00:53:36,124 Tím také poškodili Čínu, Izrael, protože tam jsou velice složité vztahy v souvislosti s tou družicí. 538 00:53:36,244 --> 00:53:38,306 A co je na tom nejdůležitější? 539 00:53:38,426 --> 00:53:41,907 Teď kvůli té havárii prohlašují, že to budou opakovat tak za rok. 540 00:53:42,027 --> 00:53:45,167 Jenže za tu dobu nejspíše společnost zbankrotuje a hotovo. 541 00:53:45,287 --> 00:53:50,762 Celý program půjde do kytek: "Ano, měli jsme takový "perspektivní" program, ale nedovedli jsme ho do konce." 542 00:53:50,882 --> 00:53:55,807 To divadélko se všemi těmi raketami, se vším tím natáčením, 543 00:53:55,927 --> 00:54:00,690 celá ta mystifikace lidí, to vše bylo tím výbuchem ukončeno. 544 00:54:01,254 --> 00:54:08,464 Sérií výbuchů. A série výbuchů byla potřebná kvůli tomu, aby ty škody byly rozsáhlejší. 545 00:54:09,710 --> 00:54:16,195 Viktor, který je, jak píše, z "jihozápadního federálního okruhu Ruské federace, město Kyjev", 546 00:54:16,315 --> 00:54:22,833 prosí okomentovat skutečnost, že Ukrajina prodává práva na obchodní značku a technologii výroby 547 00:54:22,953 --> 00:54:27,865 sovětského superletadla An-225 Mrija, Sen, které nemá ve světě žádný analog. 548 00:54:27,985 --> 00:54:31,248 To začala Čína pomalu vykupovat Ukrajinu? 549 00:54:31,368 --> 00:54:35,641 Čína Ukrajinu vykupuje dávno a nepřetržitě a je třeba si pamatovat, 550 00:54:35,761 --> 00:54:41,643 že první, co většího Čína od Ukrajiny koupila, je její současná letadlová loď, bývalý Varjag, 551 00:54:41,763 --> 00:54:44,684 který prodali za cenu šrotu! 552 00:54:44,804 --> 00:54:53,563 Přitom ten šrot... Loď, která byla z 80% hotová, prodali za cenu šrotu. 553 00:54:53,683 --> 00:54:57,792 V Číně ji přestavěli, dodělali a teď mají vlastní letadlovou loď. 554 00:54:57,912 --> 00:55:03,070 V podstatě mají letadlové lodě USA a Čína má teď také plnohodnotnou letadlovou loď. 555 00:55:03,190 --> 00:55:05,553 Jenže je třeba chápat jednoduchou věc. 556 00:55:05,673 --> 00:55:15,981 Stejně jako si nedokázali poradit s letadlovou lodí bez vědeckotechnických kádrů a pomoci z Ruska, 557 00:55:16,101 --> 00:55:21,830 kdy část těch kádrů byla z Ukrajiny, tak ani s An-225. 558 00:55:21,950 --> 00:55:26,024 Čína je přeměňována na centrum koncentrace řízení světa, 559 00:55:26,144 --> 00:55:36,409 a jedním z úkolů Číny v tomto ohledu bude zajistit svoji vojenskopolitickou přítomnost 560 00:55:36,529 --> 00:55:39,648 v různých koutech světa. 561 00:55:39,768 --> 00:55:47,475 Mrija je zajímavá pouze z pohledu přepravy extrémně těžkých nákladů, 562 00:55:47,595 --> 00:55:54,841 neskladných nákladů na velké vzdálenosti, když to velice, velice spěchá. 563 00:55:56,120 --> 00:56:03,809 Ale co je tím hlavní důsledkem? Čína skupuje odborníky z celého světa, 564 00:56:03,929 --> 00:56:08,175 v Číně jsou v mnohých městech, kde nemají tak velké ekologické problémy, 565 00:56:08,295 --> 00:56:12,916 vystavěny celé městské části a byty jsou v nich prázdné. 566 00:56:13,036 --> 00:56:15,575 Policie to tam hlídá, ale nikdo tam nebydlí. 567 00:56:15,695 --> 00:56:19,940 Jsou vystavěny pro budoucí zahraniční odborníky, které budou přivážet. 568 00:56:20,060 --> 00:56:26,642 A úkol koupit An-225? Technologie jeho výroby se tak jednoduše v Číně nezavede. 569 00:56:26,762 --> 00:56:31,211 Je napřed nutné vytvořit technologické prostředí, potřební jsou odborníci. 570 00:56:31,331 --> 00:56:35,304 Úkolem je teď převést z nestabilní Ukrajiny 571 00:56:35,424 --> 00:56:39,839 maximální počet technických odborníků pro vlastní letecký průmysl. 572 00:56:39,959 --> 00:56:44,665 A co se týká... Ano, opět si s tím neporadí a budou potřebovat pomoc Ruska. 573 00:56:44,785 --> 00:56:49,337 A že to prodali? Rusko zkonstruovalo jedno letadlo, zkonstruuje další. 574 00:56:49,457 --> 00:56:57,896 A Čína z toho mnoho nevytěží. Z technického hlediska se pokusí dodělat druhý trup, 575 00:56:58,016 --> 00:57:01,324 který tam stojí už 20 let. 576 00:57:01,444 --> 00:57:04,870 Pokusí se, ale bez nás se jim to nepovede, to je třeba chápat. 577 00:57:04,990 --> 00:57:13,243 A tu loď, promiňte, to letadlo potřebují k tomu, aby zajišťovali svou vojenskotechnickou přítomnost, 578 00:57:13,363 --> 00:57:17,642 svoji vojenskopolitickou přítomnost v případě, že bude nutné se rychle někam přesunout. 579 00:57:17,762 --> 00:57:27,140 Protože Čína teď na rozdíl od USA nedisponuje množstvím vojenských základen. 580 00:57:27,260 --> 00:57:28,606 Nemají žádné. 581 00:57:28,726 --> 00:57:35,000 Asijská infrastrukturní investiční banka je, jak ukazují první projekty, 582 00:57:35,120 --> 00:57:41,787 zaměřená na zajištění vojenské infrastruktury a přítomnosti Číny v Asii. 583 00:57:41,907 --> 00:57:45,758 Chápete? Zatím v Asii, a potom možná i někde jinde, 584 00:57:45,878 --> 00:57:50,480 budují tak Číně její vojenskopolitickou infrastrukturu. 585 00:57:52,435 --> 00:57:57,062 A Čína teď bude muset na sebe přebírat řízení v mnohých... 586 00:57:57,182 --> 00:58:03,085 A tak bude potřebovat letadla, která by rychle převážela náklady, 587 00:58:03,205 --> 00:58:07,166 na které nebude možné čekat, až připlují po moři. 588 00:58:10,463 --> 00:58:16,116 Další otázka je od Iriny a ještě několika lidí, kteří pokládali podobné otázky 589 00:58:16,236 --> 00:58:21,441 týkající se skupiny v sociální síti VKontakte nazvané vaším jménem. 590 00:58:21,561 --> 00:58:24,949 A v souvislosti s tím tu tedy mám další otázku. 591 00:58:25,069 --> 00:58:29,710 Valeriji Viktoroviči, jestli je to možné, odpovězte prosím svým posluchačům, 592 00:58:29,830 --> 00:58:35,193 zda máte něco společného se založením a činností komunity vytvořené na sociální síti VKontakte, 593 00:58:35,313 --> 00:58:39,953 která je nazvána vaším jménem https://vk.com/vpyakin 594 00:58:40,073 --> 00:58:45,709 Očividně nemají všichni vaši posluchači možnost podívat se na web fct-altai.ru, 595 00:58:45,829 --> 00:58:52,584 aby se z hlavní strany dozvěděli seznam zdrojů v síti, které mají vztah k vašemu kolektivu. 596 00:58:53,225 --> 00:58:55,107 Co k tomu mohu říci? 597 00:58:55,227 --> 00:59:04,274 Tak především já vůbec, a to ve smyslu absolutně, nejsem přítomen v žádných sociálních sítích. 598 00:59:04,394 --> 00:59:09,089 Nejsem ani v síti Odnoklassniki, prostě nikde, ani na Facebooku, ani na VKontakte, 599 00:59:09,209 --> 00:59:12,362 nikde nejsem registrovaný, vůbec nikde. 600 00:59:12,482 --> 00:59:20,751 Veškerou svou činnost, všechno čím se zabývám, dělám výlučně se skupinou FKT Altaj, 601 00:59:20,871 --> 00:59:25,525 v představitelství Fondu konceptuálních technologií v Altajském kraji. 602 00:59:25,645 --> 00:59:32,058 Zde vyvíjím veškerou svou činnosti, takže autentické zdroje, 603 00:59:32,178 --> 00:59:38,169 které ke mně mají nějaký vztah, jsou ty, které, jak říkáte, jsou uvedeny na našem webu, ano? 604 00:59:38,289 --> 00:59:46,231 Nakolik je mi známo, tak existuje VKontakte skupina FKT Altaj, ano? Máme kanál na YouTube... 605 00:59:46,351 --> 00:59:49,995 - Kde vychází naše videa. - KOBADOTU. 606 00:59:50,115 --> 00:59:56,201 Potom tedy samotný web FKT Altaj (fct-altai.ru), a to je všechno, nebo máme ještě něco? 607 00:59:56,321 --> 01:00:01,016 V síti Odnoklassniki jsme také jako FKT Altaj? A ještě i na Facebooku. 608 01:00:01,136 --> 01:00:07,591 Já tyto věci ani nesleduji. Opakuji, že tam nikde nejsem. 609 01:00:07,711 --> 01:00:13,169 Já pracuji pouze se skupinou Fondu konceptuálních technologií v jeho představitelství pro Altajský kraj. 610 01:00:13,289 --> 01:00:16,743 To je všechno. To je autentický zdroj. 611 01:00:16,863 --> 01:00:24,477 Když jsme měli speciální vydání našeho pořadu. Myslím, že to bylo k SU-24, 612 01:00:24,597 --> 01:00:29,388 tak to bylo pro skupinu FKT Altaj v síti VKontakte, pro kterou jsme to speciálně natáčeli. 613 01:00:29,508 --> 01:00:36,972 A nikde jinde aktivní nejsem. V sociálních sítích nejsem vůbec, tam jednoduše nejsem. 614 01:00:39,835 --> 01:00:44,255 Ještě jedna otázka od Denise Kondratova. 615 01:00:44,375 --> 01:00:48,483 Valeriji Viktoroviči, z očividných důvodů ve svých pořadech Otázka-odpověď 616 01:00:48,603 --> 01:00:52,985 odpovídáte především pouze na otázky, které položili vaši posluchači 617 01:00:53,105 --> 01:00:57,022 na základě jejich subjektivního nepochopení událostí prezentovaných médii. 618 01:00:57,142 --> 01:01:01,927 K těmto událostem dochází hlavně v takových regionech planety jako Střední Asie, Blízký Východ, 619 01:01:02,047 --> 01:01:05,698 ve státech EU, v Rusku, Číně a USA. 620 01:01:05,818 --> 01:01:10,639 Cožpak se na území Afriky a konkrétně v Jihoafrické republice, Austrálii, na Novém Zélandu, 621 01:01:10,759 --> 01:01:15,667 v Singapuru, Indonésii, na Filipínách nic zajímavého neděje? 622 01:01:15,787 --> 01:01:18,826 Nebo je toto informační ticho udržováno záměrně? 623 01:01:18,946 --> 01:01:23,824 Ne, není to záměrně. Je to kvůli formátu naší činnosti. 624 01:01:23,944 --> 01:01:28,518 Kdybych bydlel někde v Africe nebo v Austrálii, 625 01:01:28,638 --> 01:01:37,111 tak bych popisoval globální politické procesy, nadnárodní procesy, státní procesy 626 01:01:37,231 --> 01:01:46,333 z hlediska a s ohledem na zájmy dotyčné africké země nebo Austrálie. 627 01:01:46,453 --> 01:01:52,770 Vzhledem k tomu, že žiji v Rusku, tak musím v první řadě samozřejmě hájit zájmy Ruska, 628 01:01:52,890 --> 01:01:59,290 aby bylo suverénním státem, konceptuálně samovládným, 629 01:01:59,410 --> 01:02:06,833 aby realizovalo svoji konceptutální a globální politiku a nebylo závislé na žádných vnějších diktátech. 630 01:02:06,953 --> 01:02:14,430 Výběr událostí, ke kterým dochází, a které popisujeme, souvisí s jednou jednoduchou věcí. 631 01:02:14,550 --> 01:02:21,442 Globalizace, jak řekl gosudar, a správně to Putin řekl, globalizace je věc objektivní. 632 01:02:21,562 --> 01:02:29,530 Co nedořekl, je to, že podstata globalizace spočívá v koncentraci řízení výrobních sil na planetě Zemi. 633 01:02:29,650 --> 01:02:35,532 A je-li tento proces objektivní, tak řízení toho procesu má charakter subjektivní. 634 01:02:35,652 --> 01:02:41,711 Řízení tohoto procesu se globální prediktor zmocnil již před třemi tisíci lety. 635 01:02:41,831 --> 01:02:48,367 Tenkrát si vytyčili tento cíl, který postupně realizovali a teď má globální prediktor... 636 01:02:48,487 --> 01:02:52,843 Jednu dobu byla módní válka Rothschildů a Rockefellerů, ano? 637 01:02:52,963 --> 01:02:58,299 My jsme ukazovali a dokazovali, že nic není realitě vzdálenější. 638 01:02:58,419 --> 01:03:07,336 Globalisté jsou organizováni jinak. Mají dvě křídla. Teď jsou to eurasijci a atlantisté. 639 01:03:07,456 --> 01:03:13,901 Třeba ti studenti z Etonu, to jsou atlantisté. A je jich po jedenácti. 640 01:03:14,021 --> 01:03:18,607 Mezi nimi probíhá taková tvůrčí soutěž, 641 01:03:18,727 --> 01:03:23,092 kdy se jeden a ten samý problém pokoušejí řešit různými způsoby 642 01:03:23,212 --> 01:03:26,672 a kolik přitom zemře lidí, je vůbec nezajímá, oni mají svůj cíl, 643 01:03:26,792 --> 01:03:31,703 mají svůj názor na to, jak má svět fungovat a tam směřují. 644 01:03:31,823 --> 01:03:36,034 Náklady na to je vůbec nezajímají, pro ně je nejdůležitější dosáhnout svého cíle. 645 01:03:36,154 --> 01:03:40,364 Mám na mysli náklady, které nesou lidé včetně těch, které nese Rusko. 646 01:03:40,484 --> 01:03:43,775 A nám se nelíbí, aby na náš účet něco prováděli. 647 01:03:43,895 --> 01:03:49,572 My máme vlastní názor na to, jak má vypadat svět a jaké má v tomto světě mít Rusko postavení. 648 01:03:49,692 --> 01:03:56,307 Jaké tedy otázky v souladu s tím probíráme? Ty, které mají bezprostřední vztah, 649 01:03:56,427 --> 01:04:03,264 které mohou ovlivnit postavení Ruska ve světě, změnu světového uspořádání. 650 01:04:03,384 --> 01:04:09,283 Samozřejmě, že kdybych byl třeba v Austrálii, tak bych popisoval, jak tyto věci ovlivňují Austrálii. 651 01:04:09,403 --> 01:04:13,751 Jenže my popisujeme, jak to ovlivňuje Rusko. 652 01:04:13,871 --> 01:04:22,737 Celou tu událostní řadu globálního významu, o které mluvíme, přece nevybíráme my. 653 01:04:22,857 --> 01:04:28,125 Vybírá ji globální prediktor a vychází to z jejich centra koncentrace řízení. 654 01:04:28,245 --> 01:04:30,239 To oni realizují ty činy. 655 01:04:30,359 --> 01:04:34,536 Ano, Rusko pod vedením gosudara Putina 656 01:04:34,656 --> 01:04:40,862 teď stále silněji uplatňuje vlastní konceptuálně samostatnou globální politiku. 657 01:04:40,982 --> 01:04:47,412 Ta návštěva těch studentů z Etonu a rozhovor pro Bloomberg to dokazuje zcela zřetelně. 658 01:04:47,532 --> 01:04:54,368 Stále více a více, což však neznamená, že jsme se plně osvobodili a stali se plně suverénním státem. 659 01:04:54,488 --> 01:05:01,104 A v souladu s tím samozřejmě popisujeme především ty procesy, které mají prioritní význam. 660 01:05:01,224 --> 01:05:13,129 To neznamená, že by v Africe nedocházelo k ničemu, co by nemělo vliv i na Rusko. 661 01:05:13,249 --> 01:05:21,228 Například to, co se děje na Arabském poloostrově mezi Saúdskou Arábií a Jemenem. 662 01:05:21,348 --> 01:05:28,410 A čím to pro Jemen skončí. Co teď probíhá mezi Saúdskou Arábií a Íránem. 663 01:05:28,530 --> 01:05:38,420 To jsou mimořádně zajímavé věci. Nebo že v Džibutsku nyní Čína staví svoji vojenskou základnu. 664 01:05:38,540 --> 01:05:41,455 Nebo to, co se děje v Gabonu. 665 01:05:41,575 --> 01:05:44,762 To všechno má význam, ale nelze obsáhnout neobsažitelné. 666 01:05:44,882 --> 01:05:50,082 Kvůli tomu existuje ohromný počet médií, která by o tom měla informovat. 667 01:05:50,202 --> 01:05:56,545 To nemůžeme dělat my, nemůžeme se pokoušet v tomto hodinovém pořadu všechno tohle obsáhnout. 668 01:05:56,665 --> 01:06:02,478 To ona o tom musí informovat prostřednictvím různých mezinárodních přehledů a dalších pořadů. 669 01:06:02,598 --> 01:06:09,282 Všechny tyto méně významné, tedy vlastně spíše opomíjené události, kterých je velice mnoho. 670 01:06:09,402 --> 01:06:10,953 Velice mnoho! 671 01:06:11,073 --> 01:06:18,064 Já neustále přemýšlím o tom, kdy si konečně naši odborníci všimnou formátu Astany! 672 01:06:18,184 --> 01:06:25,839 Již v roce 2014 v souvislosti s událostmi na Ukrajině zazněl, ale dosud o něm nikdo ani slovíčko neutrousil. 673 01:06:25,959 --> 01:06:33,171 Cožpak potřebují, aby jim do toho někdo vždycky přímo strčil čumák? 674 01:06:33,291 --> 01:06:39,599 Cožpak nevidí například úroveň činnosti Nazarbajeva na G20? 675 01:06:39,719 --> 01:06:45,278 Proč si toho nikdo nevšímá? Proč se nedívají, co se děje okolo Kazachstánu? 676 01:06:45,398 --> 01:06:54,076 Nebo třeba, že teď probíhají ty, jak se to jmenuje, Celosvětové hry kočovníků, 677 01:06:54,196 --> 01:06:56,651 asijská olympiáda, v Kyrgyzstánu. 678 01:06:56,771 --> 01:07:01,255 Proč se tato velice důležitá událost neobjevila v médiích? 679 01:07:01,375 --> 01:07:07,870 V nejbližší době se střetnete s formátem Astany například v souvislosti s událostmi v Uzbekistánu. 680 01:07:08,468 --> 01:07:13,071 Ne, nevidí to. Ani nechápou, co to má být, ten formát Astany?! 681 01:07:13,191 --> 01:07:18,323 Někdy tu otázku probereme, alespoň tak více méně pro pochopení. 682 01:07:18,443 --> 01:07:22,551 Teď už není prostor. Všechno obsáhnout nedokážeme. 683 01:07:22,671 --> 01:07:25,908 Těch mimořádně zajímavých otázek je velice mnoho. 684 01:07:26,028 --> 01:07:28,483 Je jich strašně moc! 685 01:07:28,603 --> 01:07:33,530 Přičemž, jak říkám, jsou vysoce významné, ale jak je všechny stačit probrat? 686 01:07:33,650 --> 01:07:40,794 Abyste tedy nebyli závislí na jakémsi Pjakinovi, nebo na někom jiném, 687 01:07:40,914 --> 01:07:46,643 abyste byli nezávislým, samostatným člověkem, dokázali bránit zájmy své, své rodiny, 688 01:07:46,763 --> 01:07:50,326 svého státu, abyste se orientovali v tom, co se děje, 689 01:07:50,446 --> 01:07:54,622 musíte znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti. 690 01:07:54,742 --> 01:08:01,510 Jestliže jste dříve, abyste se stali sociálně významným člověkem, museli umět číst, psát a počítat, 691 01:08:01,630 --> 01:08:06,216 tak dnes musíte být gramotní v oblasti řízení! 692 01:08:06,336 --> 01:08:09,735 Je to potřebné jako znalost pravidel silničního provozu! 693 01:08:09,855 --> 01:08:15,764 Když jdete po ulici, tak také musíte vědět, na jakou barvu semaforu máte přecházet a kdy stát. 694 01:08:15,884 --> 01:08:17,551 Nebo když jedete autem. 695 01:08:17,671 --> 01:08:23,089 Tam také platí spousta pravidel, která přece znáte. 696 01:08:23,209 --> 01:08:26,690 Stejně tak musíte znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 697 01:08:26,810 --> 01:08:31,887 Musíte vědět, jak probíhají procesy řízení sociálních supersystémů ve světě. 698 01:08:32,007 --> 01:08:36,634 Abyste se do některých procesů začleňovali, zapojovali a využívali jejich sílu, 699 01:08:36,754 --> 01:08:43,590 jiné přičleňovali a další brzdili a nivelizovali, protože vašim zájmům škodí. 700 01:08:43,710 --> 01:08:47,996 Je třeba si uvědomovat, že znalosti znamenají moc! 701 01:08:48,116 --> 01:08:54,407 Musíte brát tuto moc, tyto znalosti do svých rukou, to je, oč tu jde. 702 01:08:54,527 --> 01:09:01,895 Když budete žít od pořadu k pořadu a čekat na dalšího guru, který vám z televize něco sdělí, 703 01:09:02,015 --> 01:09:08,060 tak nikdy nedokážete ubránit zájmy své, své rodiny a žít v suverénním, konceptuálně samovládném státu. 704 01:09:08,180 --> 01:09:11,552 Budou k nám stále přicházet, něco nám vnucovat a tvrdit: 705 01:09:11,672 --> 01:09:16,108 "To Sibiř je tou koulí na vaší noze, musíte ji přenechat někomu, kdo ji bude řídit efektivněji. 706 01:09:16,228 --> 01:09:19,572 S Uralem si nevíte rady, přenechte ho těm efektivním manažerům. 707 01:09:19,692 --> 01:09:25,492 Nejlepší asi bude, když si ponecháte "ampérium" v podobě Moskevské a Tverské oblasti." 708 01:09:26,820 --> 01:09:28,563 To je, oč tu jde. 709 01:09:28,683 --> 01:09:35,150 Musíme být konceptuálními, nezávislými lidmi. Je třeba vědět, jak jsou realizovány procesy řízení. 710 01:09:35,270 --> 01:09:41,295 Když vás potom zaujme nějaký region, tak můžete sami přes internet, hromadné sdělovací prostředky 711 01:09:41,415 --> 01:09:46,140 dohledat potřebné informace, udělat si na jejich základě potřebné závěry a hotovo. 712 01:09:46,260 --> 01:09:48,718 Vždyť dnes se lidé neustále stěhují. 713 01:09:48,838 --> 01:09:52,238 Jednoho zajímá jedna situace, druhého zase jiná. 714 01:09:52,358 --> 01:09:58,038 Obchoduje se, podniká. Musíte hledat, kde se v něčem podnikat dá a kde ne. 715 01:09:58,158 --> 01:10:03,408 Kde je zapotřebí napojit se na nějaké procesy, kde se tomu teď vyhnout, a kde se začlenit do třetího procesu. 716 01:10:03,528 --> 01:10:06,442 Ale jak je možné něco takového vyložit v podobném formátu? 717 01:10:06,562 --> 01:10:12,276 To musí fungovat analytické struktury a každý člověk musí být v tomto ohledu samostaným. 718 01:10:12,396 --> 01:10:16,941 Například tady u nás na Altaji lidé absolutně nechápou, co je to consulting. 719 01:10:17,061 --> 01:10:20,416 Což je pro podnikání potřebná věc. 720 01:10:20,536 --> 01:10:25,954 Tady u nás, a vůbec v celém státu se informacemi zabývají lidé... 721 01:10:26,074 --> 01:10:31,310 Tam bude aspoň vypadat chytře, tam nemusí nic dělat, ať si tam žvaní, třeba se tam uplatní. 722 01:10:31,430 --> 01:10:37,678 Takových příkladů je tu spoustu a v penězích se na to také utrácejí milióny, reálně milióny, 723 01:10:37,798 --> 01:10:42,061 aby si nějaký dospělý chlapeček pohrál s vlastními novinami. 724 01:10:46,081 --> 01:10:48,257 To byla poslední otázka. 725 01:10:48,377 --> 01:10:58,129 Vyšlo to tak, že jsem hned vysvětlil, jak moc je potřebné mít teoretické znalosti. 726 01:10:58,249 --> 01:11:02,759 Vyznat se v teorii, abyste potom v praxi uplatnili řízení. 727 01:11:02,879 --> 01:11:09,883 Je třeba si pamatovat, že nebudete-li vy sami bránit zájmy své i své rodiny, nikdo jiný to neudělá. 728 01:11:10,003 --> 01:11:15,468 Protože ten, kdo bude bránit zájmy vaší rodiny, to bude dělat s vlastní mírou chápání 729 01:11:15,588 --> 01:11:23,726 a je možné, že v některých případech bude bránit zájmy vaší rodiny k její škodě. 730 01:11:24,668 --> 01:11:30,922 Komunismus, to je společenství lidí žijících podle SVĚDOMÍ. 731 01:11:31,864 --> 01:11:32,938 Chápete? 732 01:11:33,058 --> 01:11:43,153 A když všichni budou znát řízení a budou žít podle svého svědomí, tak dokážou bránit zájmy celé společnosti. 733 01:11:44,060 --> 01:11:49,192 Buďte konceptuálně samostatní. Braňte zájmy své, své rodiny i svého státu. 734 01:11:49,312 --> 01:11:51,364 Do příštích setkání.