1 00:00:07,683 --> 00:00:11,406 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 2 00:00:11,526 --> 00:00:16,872 Zdravím i vážené diváky a kolegy zde ve studiu. 3 00:00:16,992 --> 00:00:20,118 Dnes je 26.09.2016. 4 00:00:20,238 --> 00:00:25,691 Náš pořad Otázka-odpověď dnes zahájíme následující otázkou. 5 00:00:25,811 --> 00:00:29,712 Lídr LDPR Vladimir Žirinovskij při příležitosti svého vyznamenání v Kremlu 6 00:00:29,832 --> 00:00:33,530 citoval hymnu Ruského impéria: Bože cara chraň! 7 00:00:33,650 --> 00:00:37,230 Žirinovskij hned poté, co převzal vyznamenání citoval následující verše: 8 00:00:37,350 --> 00:00:41,478 Bože cara chraň! Silný, mocný, panuj na slávu, na slávu nám. 9 00:00:41,598 --> 00:00:45,560 Panuje ke strachu nepřátel, care náš pravoslavný. Bože cara, cara chraň. 10 00:00:45,680 --> 00:00:49,164 Co to mělo znamenat? Otázka byla od Nikolaje. 11 00:00:49,284 --> 00:00:56,132 Ta otázka není tak jednoduchá, jak se na první pohled může zdát. 12 00:00:56,252 --> 00:01:00,691 Abyste pochopili, proč se Žirinovskij chová tak skandálně, 13 00:01:00,811 --> 00:01:05,751 a proč mu média věnují tolik pozornosti, si musíte uvědomit jednoduchou věc. 14 00:01:05,871 --> 00:01:11,252 Existují určité klanově-korporativní skupiny, které stojí za Žirinovským, 15 00:01:11,372 --> 00:01:15,552 a které kvůli tomu, aby mohly provést nějaký řídící manévr, 16 00:01:15,672 --> 00:01:20,070 prostřednictvím Žirinovského rozšiřují určité informace 17 00:01:20,190 --> 00:01:24,796 a podle ohlasu na tyto informace potom korigují své řízení. 18 00:01:24,916 --> 00:01:35,858 Na základě těchto informací potom budují a realizují vlastní řízení. 19 00:01:35,978 --> 00:01:41,502 Znamená to, že neexistuje-li příslušná informační základna, Žirinovskij ji vytvoří, 20 00:01:41,622 --> 00:01:46,109 jeho informace podchytí média a postarají se o jejich další ohlas. 21 00:01:46,229 --> 00:01:51,848 Zdálo by se však, že právě tento Žirinovského výstup, 22 00:01:51,968 --> 00:01:59,677 neměl až takový ohlas, že citoval ty verše, 23 00:02:03,162 --> 00:02:06,980 že citoval Bože cara chraň!, 24 00:02:07,100 --> 00:02:12,863 což je vlastně okopírované anglické Bože chraň královnu! 25 00:02:15,405 --> 00:02:19,367 Ohlas nebyl tedy nic moc. Co je třeba si uvědomit? 26 00:02:21,348 --> 00:02:29,129 Jestli si pamatujete, tak začátek předvolební kampaně do ruské Státní dumy 27 00:02:29,249 --> 00:02:33,150 se vyznačoval útoky na bolševiky, velice silnými. 28 00:02:33,270 --> 00:02:40,417 A iniciátorem této kampaně, který upadal přímo do hysterie, 29 00:02:40,537 --> 00:02:45,310 když brojil proti bolševikům, byl právě Žirinovskij. 30 00:02:45,430 --> 00:02:49,617 Protože předvolební kampaň do Státní dumy 31 00:02:49,737 --> 00:02:57,374 se měla stát kampaní na zničení Ruska na základě antibolševismu. 32 00:02:57,494 --> 00:03:05,494 Je třeba chápat, že jestliže dříve bylo možné nějakým způsobem bolševiky vinit z toho, 33 00:03:05,614 --> 00:03:11,804 že rozvrátili Ruské impérium a podobně, tak teď už to dělá jen hlupák nebo nepřítel. 34 00:03:11,924 --> 00:03:17,444 A ještě je tu jedna kategorie: Odborník je podoben otoku tváře - jeho naplněnost je jednostranná. (Kozma Prutkov) 35 00:03:17,564 --> 00:03:22,903 Proč? Protože dnes už je všem jasné, že bolševici Rusko zachránili 36 00:03:23,023 --> 00:03:28,900 před jeho rozčleněním, před tím aby přestalo existovat a obnovili ho jako SSSR. 37 00:03:29,020 --> 00:03:34,255 Někteří mu říkají sovětské impérium, to je úplně jedno, hlavní je, že to byli oni, 38 00:03:34,375 --> 00:03:41,251 kdo obnovil Rusko v podmínkách, kdy už Rusko jako takové prakticky neexistovalo. 39 00:03:41,854 --> 00:03:49,732 Proto ho trockisté v roce 1991 opět rozvrátili. Stejně jako když v roce 1917 zorganizovali revoluci, 40 00:03:49,852 --> 00:03:57,381 rozvrátili Ruské impérium, dohnali ho k občanské válce a rozčlenili na různé subjekty. 41 00:03:57,501 --> 00:04:07,788 V roce 1991 to zopakovali a ta kampaň měla posloužit k tomu, aby se to opět hodilo na bolševiky. 42 00:04:07,908 --> 00:04:14,864 Protože kdo nejhlasitěji křičí: "Chyťte zloděje?", ten kdo to ukradl, sám zloděj! 43 00:04:14,984 --> 00:04:21,439 Potřebovali na někoho ukázat prstem, na nevinného, který naopak pracoval a budoval, 44 00:04:21,559 --> 00:04:29,220 který znova vytvořil Rusko a opět z něho udělal velmoc. Žirinovskij tedy plnil právě tuto roli. 45 00:04:30,162 --> 00:04:35,206 Ale díky určitým okolnostem, kdy jsme i my přiložili ruku k dílu, 46 00:04:36,954 --> 00:04:42,786 tato antibolševická kampaň uvázla, Žirinovskij se zalknul vlastní žlučí. 47 00:04:42,906 --> 00:04:45,896 Také už nijak důrazně proti bolševikům nevystupuje, 48 00:04:46,016 --> 00:04:49,002 protože mu páníček řekl: "Stopni to, tady jsme narazili." 49 00:04:49,122 --> 00:04:55,962 Protože, kdo stojí za Putinem? Ruský lid, tedy bolševici, kteří obnovují Rusko. 50 00:04:56,245 --> 00:05:00,312 A tak se jim teď ten klamný manévr nevyvedl. 51 00:05:00,432 --> 00:05:06,422 Jaký bude další takový klamný manévr k rozvrácení Ruska? Zavedení čeho? 52 00:05:07,941 --> 00:05:09,430 Monarchie! 53 00:05:10,079 --> 00:05:14,896 Je tedy nutné za každou cenu zavést monarchii. 54 00:05:15,016 --> 00:05:25,672 Máme k dispozici i oba uchazeče o ruský trůn, pány "amperátory", jak "tlustého", tak i "neduživého". 55 00:05:25,792 --> 00:05:28,619 Oni potřebují.. 56 00:05:28,739 --> 00:05:34,323 Jaká je ta hlavní věc, díky které by bylo možné svrhnout Putina? 57 00:05:34,443 --> 00:05:38,739 Je třeba Putina přesvědčit o tom, že je jedno, jak se mu bude říkat, 58 00:05:38,859 --> 00:05:44,228 ať jen souhlasí s tím, že ho nazvou jakýmsi monarchou: 59 00:05:44,348 --> 00:05:51,639 "Ty budeš jediným šéfem, od kterého se bude odvíjet veškeré další řízení." 60 00:05:51,759 --> 00:05:56,097 Ale to je také základ pro kteroukoliv oranžovou revoluci. 61 00:05:56,217 --> 00:06:02,768 Když Žirinovskij zazpíval: "Bože...", tedy obrazně řečeno, zazpíval, nakolik to bylo v jeho silách. 62 00:06:02,888 --> 00:06:07,576 "Bože cara chraň!", tak jsem si vzpomněl na jiného interpreta té písně. 63 00:06:07,696 --> 00:06:11,992 V Nepolapitelných mstitelích je taková epizoda, 64 00:06:12,112 --> 00:06:18,794 kdy s cílem vyprovokovat Buba Kastorskij zpívá to: "Bože cara chraň!" 65 00:06:18,914 --> 00:06:26,264 A jakou to potom vyvolalo v "jednotné" bělogvardějské koalici reakci? Hromadnou rvačku! 66 00:06:26,384 --> 00:06:30,369 Nesmíte si myslet, že je Žirinovskij takový hlupák, a neuvědomuje si, 67 00:06:30,489 --> 00:06:34,085 že prosazování monarchistické ideje ve státě, 68 00:06:34,205 --> 00:06:40,141 který se přesvědčil o zhoubnosti monarchismu na své vlastní kůži... 69 00:06:40,261 --> 00:06:46,123 Vždyť to právě monarchie dohnala Rusko k revoluci a občanské válce. 70 00:06:46,243 --> 00:06:48,779 Jen se na tu situaci podívejte. 71 00:06:48,899 --> 00:06:55,358 V roce 1914 monarchie vstoupila do války, a jak to skončilo? Svržením monarchie! 72 00:06:55,478 --> 00:07:02,936 Teď nám tvrdí, že lidé byli proti bolševikům, ano? Rok 1941. Tak proč je tehdy lidé nesvrhli? 73 00:07:03,056 --> 00:07:05,501 Lidé je naopak podpořili! 74 00:07:05,621 --> 00:07:13,976 Celý národ, který se okamžitě začal bolševizovat a vypudil všechny interventy, 75 00:07:14,096 --> 00:07:19,741 včetně těch z bělogvardějců, kteří těm interventům začali sloužit. 76 00:07:19,861 --> 00:07:22,524 Všechny ty Krasnovy, Škury a jiné, 77 00:07:22,644 --> 00:07:29,926 které tak obdivují ta bělogvardějská hnutí uvnitř současného Ruska, ta monarchistická. 78 00:07:30,046 --> 00:07:34,063 Lidé ukázali, že jsou s bolševiky, protože bolševici jsou s Ruskem. 79 00:07:34,183 --> 00:07:36,212 Rusko je bolševismus! 80 00:07:36,704 --> 00:07:44,864 Protože tvrdit, že bolševici nějak uškodili Rusku může, jak říkám, buď hlupák nebo mizera. 81 00:07:44,984 --> 00:07:48,925 Dříve to možné bylo, protože tu bylo příliš mnoho lži, a nějak jsme se z toho vyhrabat museli. 82 00:07:49,045 --> 00:07:53,043 Ale teď už je těch informací dostatek, aby bylo možné pochopit, kdo co dělal. 83 00:07:53,163 --> 00:07:58,666 Trockisté, menševici, bundovci, anarchisti, eseři, bolševici. 84 00:07:58,786 --> 00:08:03,351 Kdo jak zachraňoval stát, kdo se jak účastnil občanské války a všechno to ostatní. 85 00:08:06,040 --> 00:08:15,946 Úkolem Žirinovského s jeho lobbováním monarchismu je právě rozpoutání velkého boje, 86 00:08:16,066 --> 00:08:20,634 krvavé občanské války uvnitř Ruska. 87 00:08:21,137 --> 00:08:24,095 To právě k tomu nás postrkují. 88 00:08:25,160 --> 00:08:34,788 A v tomto ohledu je třeba si uvědomovat následující: že Žirinovskij v podstatě ohlašuje plány řízení, 89 00:08:35,410 --> 00:08:42,938 které jsou vlastní, nebo které realizuje ta klanově-korporativní skupina, 90 00:08:43,058 --> 00:08:47,878 která vytvořila tu vývěsku, tedy nevytvořila, ale využívá tu vývěsku LDPR 91 00:08:47,998 --> 00:08:51,517 a řeší jejím prostřednictvím své klanově-korporativní záležitosti. 92 00:08:51,637 --> 00:08:56,190 Jakákoliv strana je vývěskou určitých klanově-korporativních skupin. 93 00:08:57,151 --> 00:09:00,879 A kdo tedy stojí za Žirinovským? 94 00:09:00,999 --> 00:09:05,020 Žirinovskij na to zcela nedávno sám odpověděl. 95 00:09:05,140 --> 00:09:08,570 Poskytnul rozhovor CNN. 96 00:09:08,690 --> 00:09:18,583 Kde prohlásil, že Trump bude pro Rusko dárkem, a že Clintonová je nemocná. 97 00:09:19,411 --> 00:09:22,872 Ale ne! A co říká Clintonová? 98 00:09:22,992 --> 00:09:27,576 Zvolení Trumpa je dárkem pro Rusko! A jeho zvolení není v zájmu USA. 99 00:09:27,696 --> 00:09:33,004 A tady k tomu má potvrzení! Ruský politik prohlašuje absolutně to samé, 100 00:09:33,124 --> 00:09:39,009 co nutně potřebovala, protože do té doby se Clintonová neměla o co opřít. 101 00:09:39,129 --> 00:09:44,255 CNN, státní elita se neměla oč opřít, a poukazovat, jak je to v Rusku hodnoceno. 102 00:09:44,375 --> 00:09:48,937 Když se zeptali Putina, tak odpověděl: "Nám je to jedno. To je váš vnitřní problém. 103 00:09:49,057 --> 00:09:51,744 Jak si to rozhodnete, tak to také bude." 104 00:09:51,864 --> 00:09:57,085 Ruský odpovědný státní politik měl odpovědět právě tak, 105 00:09:57,205 --> 00:10:07,926 ale podpindosník, který hájí zájmy USA, který plní plány USA ve vztahu k Rusku, 106 00:10:08,756 --> 00:10:15,915 musel jasně vyjádřit svůj postoj a vystoupit na straně toho, 107 00:10:16,035 --> 00:10:20,267 kdo je jeho páníčkem, jehož ruka ho živí. 108 00:10:21,756 --> 00:10:26,552 Agitovat je možné pouze pro nebo proti. 109 00:10:26,672 --> 00:10:33,143 Žirinovskij jakoby... Říkají, že je to ruský Trump, že je ruským nacionalistou, že je ruský... 110 00:10:33,263 --> 00:10:37,927 Všechnu špínu, kterou je třeba vyvalit, to vše je prováděno prostřednictvím Žirinovského, 111 00:10:38,047 --> 00:10:40,518 protože to on vytváří tu základnu. 112 00:10:40,638 --> 00:10:46,336 A také je neustále ve vysílání, no řekněte, kdy Žirinovskij chyběl u Solovjova? 113 00:10:46,456 --> 00:10:49,325 To je celá odpověď. 114 00:10:49,445 --> 00:10:54,825 On poskytuje tu informační základnu, o kterou se potom opírá řízení. 115 00:10:54,945 --> 00:11:01,950 Teď státní elita získala to své potvrzení a ozývá se: 116 00:11:02,070 --> 00:11:08,791 "Vidíte, to je názor prezidentské strany..." Jen si vezměte, jak probíhala předvolební kampaň? 117 00:11:08,911 --> 00:11:13,076 Všechny strany prohlašovaly, že podporují prezidenta! 118 00:11:13,196 --> 00:11:19,201 Žirinovskij také prohlašoval, že jsou prezidentskou stranou a sám Žirinovskij neustále vykřikuje: 119 00:11:19,321 --> 00:11:23,360 "Kreml plní mé plány. Kam se jen podíváte, všechno jsme to navrhovali právě my." 120 00:11:23,480 --> 00:11:29,087 A proč to může prohlašovat? Opakuji, že právě přes něj jsou ohlašovány plány řízení. 121 00:11:29,207 --> 00:11:33,212 Napřed rozšíří informaci, potom sledují, jak na ni reaguje systém řízení, 122 00:11:33,332 --> 00:11:40,531 jak na ni reaguje obyvatelstvo, objekt řízení, a potom podle toho provádí určité korekce. 123 00:11:40,651 --> 00:11:46,156 Buď nějakým způsobem posunou své plány, nebo se jich vzdají, 124 00:11:46,276 --> 00:11:51,452 nebo je realizují ve větším rozsahu. Jednají v závislosti na reakci prostředí. 125 00:11:51,572 --> 00:11:55,508 Sledují reakci objektu řízení na to, co prohlásí Žirinovskij. 126 00:11:55,628 --> 00:12:00,736 A proto vždy má na co poukázat: "Já jsem něco řekl, a Kreml se podle toho zařídil." 127 00:12:00,856 --> 00:12:05,088 Protože některé z kremelských věží přes něj ty informace rozšiřují. 128 00:12:05,208 --> 00:12:12,520 Jenže Žirinovskij teď předvedl, že ty určité kremelské věže pracují pro státní elitu USA, pro Clintonovou. 129 00:12:12,640 --> 00:12:17,441 Na tu klanově-korporativní skupinu, která stojí za Clintonovou. 130 00:12:17,561 --> 00:12:23,305 On tedy prohlásil, že pro Rusko je výhodný Trump. 131 00:12:24,566 --> 00:12:30,680 A ve stejné době Washington Post zveřejnil rozhovor ještě jednoho... 132 00:12:30,800 --> 00:12:39,316 No, je těžké ho nazvat Rusem, dokonce i Rossian je v jeho případě problematické. 133 00:12:41,510 --> 00:12:51,510 Bývalého ruského ministra zahraničí Kozyrjeva, který prohlásil, že USA jsou jeho vlastí. 134 00:12:52,737 --> 00:13:02,533 A ten v tom rozhovoru řekl, že zvolení Trumpa je noční můrou, 135 00:13:02,953 --> 00:13:05,567 že je třeba volit Clintonovou. 136 00:13:05,687 --> 00:13:13,204 "To je konec, katastrofa. Kde ještě vůbec nalezneme demokracii? Když i tady, V MÉ VLASTI, v USA bude..." 137 00:13:13,324 --> 00:13:17,136 Tedy v mé druhé vlasti, říká jim má druhá vlast, což je jenom řídící trik. 138 00:13:17,256 --> 00:13:19,522 Tedy bude-li zvolen Trump. 139 00:13:19,642 --> 00:13:24,670 Takto tedy agituje. A co naznačuje Clintonová řídícím strukturám a byznysu? 140 00:13:24,790 --> 00:13:31,852 "Pánové vidíte, tam je sice jeden blázen, který podporuje Trumpa, ale jsou i lidé, kteří... 141 00:13:31,972 --> 00:13:35,683 Pamatujete, když byl Kozyrjev ministrem zahraničí? 142 00:13:35,803 --> 00:13:39,593 To se Rusko studem propadalo pokaždé, když otevřel hubu, 143 00:13:39,713 --> 00:13:46,218 ale USA s ním spojují své nejlepší vzpomínky, protože jakmile mu něco řekly, 144 00:13:46,338 --> 00:13:49,456 byl okamžitě připraven: "Jak byste si rádi dali to Rusko? 145 00:13:49,576 --> 00:13:54,857 Namleté, smažené... Jen si řekněte, já vám ve všem vyhovím." 146 00:13:54,977 --> 00:13:58,193 Jenže Kozyrjev přece není sám, on tu má... 147 00:13:58,313 --> 00:14:02,991 USA jsou sice jeho druhou vlastí, ale v té první zůstali kořeny, přátelé, spolupracovníci, 148 00:14:03,111 --> 00:14:08,146 kteří jsou součástí řídících prvků. 149 00:14:09,263 --> 00:14:14,551 A s ohledem na tyto součásti řídících prvků Clintonová předvádí: 150 00:14:14,671 --> 00:14:17,084 "Podívejte se, já mám všechno pod kontrolou." 151 00:14:17,204 --> 00:14:20,174 Tedy v uvozovkách, předvádí to její klanově-korporativní skupina: 152 00:14:20,294 --> 00:14:28,986 "Vidíte? My dokážeme v Rusku zařídit vše, co je potřeba, když u nás bude zvolena Clintonová. 153 00:14:29,106 --> 00:14:34,222 Protože my na Rusko vlivové páky máme. Vy se bojíte, že nedokážeme ovlivňovat Rusko? 154 00:14:34,342 --> 00:14:36,719 My ty vlivové páky máme! 155 00:14:36,839 --> 00:14:39,980 Jen se nebojte, není nutné něco sjednávat s Putinem. 156 00:14:40,100 --> 00:14:46,294 My máme v Rusku lidi, se kterými se dá dohodnout, a které Putin nedokáže odstranit." 157 00:14:46,726 --> 00:14:54,230 Oni teď potřebují lhát, aby vyhráli, ale je tu jedna taková malá zvláštnost 158 00:14:54,916 --> 00:15:01,158 dokazující, že státní elita ve své předvolební kampani klesla 159 00:15:01,278 --> 00:15:08,097 na úroveň Žirinovského, Kozyrjeva, Porošenka.. To bylo vůbec to nejlepší. 160 00:15:08,217 --> 00:15:16,799 Porošenko přijel do New Yorku, kde se setkal s Clintonovou. Ta jejich fotografie je také vypovídající. 161 00:15:16,919 --> 00:15:24,262 Za Clintonovou je vlajka ukrajinská a za Porošenkem zase americká. 162 00:15:24,382 --> 00:15:29,876 Pamatujete? Už jsme jednou říkali, že se USA mění v Ukrajinu. 163 00:15:30,359 --> 00:15:35,142 Stejně jako na Ukrajině se tam rozmáhá "svidomismus". 164 00:15:35,262 --> 00:15:37,769 Tak si představte tu situaci. 165 00:15:38,825 --> 00:15:48,548 Porošenko se setkal s Clintonovou a Trump zase s mexickým prezidentem. 166 00:15:48,668 --> 00:15:52,883 Je takové ruské přísloví: "Jaký Seňka, taková čepice." 167 00:15:53,647 --> 00:15:56,341 A jaká je to tedy situace? 168 00:15:57,374 --> 00:16:03,763 Clintonová, promiňte, Trump se setkal s mexickým prezidentem 169 00:16:03,883 --> 00:16:13,329 a řešil s legitimním prezidentem historicky uznaného státu, který má s USA navázány určité státní vztahy, 170 00:16:13,449 --> 00:16:18,551 řešil s ním procesy státního významu. 171 00:16:19,573 --> 00:16:28,533 Americkému voliči je předváděno, že v zahraničí Trumpa již vnímají jako vedoucího představitele USA, 172 00:16:28,653 --> 00:16:31,217 se kterým je již možné vést smysluplný dialog. 173 00:16:31,337 --> 00:16:35,820 Zda Mexiko přijme jeho návrhy nebo ne zde není podstatné. 174 00:16:35,940 --> 00:16:42,063 Ale je s ním veden dialog. Mexický prezident nabídl setkání i Clintonové, 175 00:16:45,521 --> 00:16:50,237 jenže ona tam nejela, zato se však setkala s Porošenkem. 176 00:16:50,357 --> 00:16:52,214 A s čím vystupuje Porošenko? 177 00:16:52,334 --> 00:16:57,266 "Rusko nás utlačuje, ono je takové silné, Rusko, Rusko, Rusko..." 178 00:16:57,386 --> 00:17:00,657 Když to slyší americký volič, tak si myslí: 179 00:17:00,777 --> 00:17:07,955 "Tak dobře. Mexiko. To chápu. Je tu ten problém migrace, to je mi jasné. 180 00:17:08,075 --> 00:17:11,021 Ale co ta Ukrajina? Kde to vůbec je? 181 00:17:11,141 --> 00:17:16,804 Proč bychom měli... USA teď mají tolik svých vlastních problémů. 182 00:17:16,924 --> 00:17:21,924 Proč bychom měli kvůli nějaké Ukrajině vstupovat do konfrontace s Ruskem? 183 00:17:22,044 --> 00:17:26,235 Zesilovat konfrontaci s Ruskem? Když potřebujeme s Ruskem vést svůj byznys? 184 00:17:26,355 --> 00:17:28,066 Který je tak výhodný? 185 00:17:28,186 --> 00:17:33,927 Nakupujeme u nich vysoce technologickou produkci, bez které není možný náš vesmírný program apod..." 186 00:17:34,047 --> 00:17:42,887 No, to je úroveň určité části myslícího obyvatelstva, kvůli které Trump poskytnul svůj rozhovor Russia Today. 187 00:17:43,437 --> 00:17:52,274 A pro ty, kteří tolik nepřemýšlejí? V Mexiku se teď koná akce: "Ne plánům Trumpa ohledně migrace! 188 00:17:52,394 --> 00:17:56,406 My protestujeme proti Trumpovým plánům ohledně migrace!" 189 00:17:56,526 --> 00:18:01,122 Takto dávají lidem najevo, že Trump hájí zájmy USA. 190 00:18:01,242 --> 00:18:06,713 "Vždyť ta nelegální migrace nás tady už úplně zavalila, máme tu kvůli tomu spoustu problémů." 191 00:18:06,833 --> 00:18:13,641 Státní elita degraduje, už to nezvládá. 192 00:18:13,761 --> 00:18:18,380 Ve svém boji o budoucnost dopadla jako sedláci u Chlumce. 193 00:18:18,500 --> 00:18:24,735 A v těchto podmínkách, proč vám to povídám, v těchto podmínkách je klanově-korporativní skupina 194 00:18:24,855 --> 00:18:31,899 stojící za Žirinovským plně zaangažována do jejich plánů na zničení Ruska. 195 00:18:32,019 --> 00:18:41,117 Oni vůbec nechápou, že USA, klanově-korporativní skupina státní elity, jednoduše absolutně zahodila... 196 00:18:41,668 --> 00:18:47,147 "Do posledního útoku vložíme všechno, co máme k dispozici, a co se povede, to se povede, 197 00:18:47,267 --> 00:18:50,066 někde nám to přece jen trochu sil dodá. 198 00:18:50,186 --> 00:18:53,839 Není důležité, jaké to bude mít dopady, něco nám přece jen může vyjít. 199 00:18:53,959 --> 00:18:59,442 Vrhneme do boje místní, těch nám líto není, když je rozdrtí, tak zmizí LDPR, zmizí Žirinovskij, to je nám ukradené. 200 00:18:59,562 --> 00:19:03,304 Když zmizí ti, kteří stojí za ním, když je vyhodí z vlády, 201 00:19:03,424 --> 00:19:07,807 a všichni utečou jako Kozyrjev, nebo si půjdou sednout za vlastizradu. 202 00:19:07,927 --> 00:19:11,827 To je nám úplně jedno, my potřebujeme výsledky teď! Přece nebojujeme za ně?! 203 00:19:11,947 --> 00:19:15,487 To jsou jenom domorodci, kteří jsou ochotni pro naše zájmy zdechnout. 204 00:19:15,607 --> 00:19:19,249 Tak ať se předvedou a zdechnou, když si sami takový osud vybrali." 205 00:19:19,369 --> 00:19:21,001 Tak se tedy věci mají. 206 00:19:21,121 --> 00:19:32,520 Ale nesmíte si myslet, že se jedná o nějakou nevýznamnou okolnost, kterou není třeba brát do úvahy! 207 00:19:35,104 --> 00:19:46,871 Událost, ke které došlo ve stejný den, tři hodiny poté, kdy Žirinovskij převzal své vyznamenání, 208 00:19:46,991 --> 00:19:51,396 a předvedl ten svůj výstup s "Bože cara chraň!"... 209 00:19:51,516 --> 00:19:57,055 Stala se jedna událost, která předurčila tak malý, 210 00:19:57,175 --> 00:20:03,185 prakticky nicotný výsledek odezvy na ten jeho výstupu. 211 00:20:03,305 --> 00:20:06,094 Tedy na návrh Putinovi: "Staň se carem." 212 00:20:06,214 --> 00:20:11,842 Protože co se stalo o tři hodiny později? O tři hodiny později Putin odpověděl. 213 00:20:11,962 --> 00:20:18,142 Tři hodiny poté, co se lidé doslechli o té ceremonii, kdy začala nabírat obrátky odezva na ni, 214 00:20:18,262 --> 00:20:25,350 kdy ještě ne všechna média stačila informovat, jako třeba rádio Svoboda, 215 00:20:25,470 --> 00:20:30,773 že Žirinovskij se svým: "Bože cara chraň!", vůbec vystoupil, 216 00:20:30,893 --> 00:20:38,420 všechny světové noviny obletěla zpráva, že Putin nečekaně navrhnul, 217 00:20:38,540 --> 00:20:46,392 aby se do čela Služby vnější rozvědky postavil bývalý předseda Státní Dumy Naryškin. 218 00:20:48,459 --> 00:20:50,614 Jak to spolu souvisí? 219 00:20:50,734 --> 00:20:56,588 To je zase nějaká ta fantazie, ne? Když to nevysvětlíte, tak to samozřejmě nesouvisí. 220 00:20:56,708 --> 00:20:59,013 Ale když se to potom vysvětlí... 221 00:20:59,133 --> 00:21:04,335 Takže ohledně Žirinovského a jeho motivace jsem vše vysvětlil více než dostatečně. 222 00:21:04,455 --> 00:21:13,890 A zde toho hodně zůstane nevysloveného, ale v podstatě "sapienti sat", chytrému napověz... 223 00:21:14,010 --> 00:21:19,167 Každý si další informace může dohledat na internetu, nebo si vzpomenout na ty, které zná. 224 00:21:21,226 --> 00:21:26,701 Co je to SVR? To je bývalá První hlavní správa KGB SSSR. 225 00:21:27,678 --> 00:21:29,915 Služba vnější rozvědky. 226 00:21:31,375 --> 00:21:38,223 Nejednou jsem mluvil o tom, že neexistuje žádná tajná služba žádného státu, 227 00:21:38,343 --> 00:21:44,522 která by byla plně státní a pracovala výlučně pro zájmy daného státu. 228 00:21:44,928 --> 00:21:53,022 Takže o zájmu integrovat partajní sovětskou nomenklaturu 229 00:21:53,142 --> 00:22:03,595 do západní elity prostřednictvím zničení SSSR nemohla KGB nevědět! 230 00:22:03,912 --> 00:22:07,582 KGB to nemohla nevědět, takže to věděla. 231 00:22:07,702 --> 00:22:13,454 A KGB tomu mohla čelit, nehledě na to, že existovala celá nomenklatura osob, 232 00:22:13,574 --> 00:22:18,791 které byly pro KGB nedotknutelní, a které ani nesměla sledovat. 233 00:22:18,911 --> 00:22:22,500 Všechno to tak tedy bylo, ale to teď není podstatné. 234 00:22:23,178 --> 00:22:28,582 Likvidace SSSR vedla i k likvidaci KGB. 235 00:22:29,145 --> 00:22:35,351 To když se jednotlivé útvary KGB staly samostatnými úřady. 236 00:22:35,471 --> 00:22:48,235 Takže SVR je svou řídící kvalitou asi tak stokrát, dvěstěkrát méně akceschopná, 237 00:22:48,355 --> 00:22:53,337 než byla První hlavní správa KGB SSSR. 238 00:22:53,457 --> 00:23:05,913 Je-li SVR součástí jednotného státního orgánu, má větší řídící význam než jako samostatná jednotka. 239 00:23:06,033 --> 00:23:12,223 Došlo tedy k oddělení rozvědky, kontrarozvědky, bezpečnostní služby atd. 240 00:23:12,343 --> 00:23:16,598 A když teď chtějí řešit své pracovní problémy... 241 00:23:16,718 --> 00:23:24,113 Pracují na nějakém tom případu, a aby vyřešily nějaký problém, musí spolupracovat s ostatními službami, 242 00:23:24,233 --> 00:23:28,924 musí se s nimi dohadovat, dělat si vzájemně nějaké ústupky... 243 00:23:29,044 --> 00:23:38,284 Když však existuje jednotný mechanismus, tak není důležité, zda v prvním nebo pátém oddělení něco rozhodnou, 244 00:23:38,404 --> 00:23:46,190 koordinace je okamžitě navázána, a každý si uvědomuje, že stojí proti celému stroji KGB, 245 00:23:46,310 --> 00:23:55,308 který dokáže dát okamžitou odpověď, neboť má k dispozici celý nezbytný souhrn síly. 246 00:23:55,428 --> 00:24:02,812 Chápete? Když jsou všechny nástroje pro realizaci politiky v jedné kupě, je to pěst. 247 00:24:02,932 --> 00:24:07,356 To není jeden šíp, je to svazek šípů, který zlomit nedokážete. 248 00:24:07,476 --> 00:24:13,090 Není to jedna větvička, je to celé koště, které dokáže udělat cokoliv. 249 00:24:13,210 --> 00:24:18,516 Tak aby to tak nebylo... Pro každého generála je samozřejmě výhodné, když se může domlouvat on sám: 250 00:24:18,636 --> 00:24:23,862 "No ano, funkčnost útvaru bude o něco nižší, když bude samostatným úřadem. 251 00:24:23,982 --> 00:24:28,045 Ale zato mi bude všechno podřízeno apod." 252 00:24:28,165 --> 00:24:34,140 Proto když se teď mluví o tom, zda by měla či neměla být vytvořena jednotná bezpečnostní služba, 253 00:24:34,260 --> 00:24:36,733 tak je třeba tohle si uvědomovat. 254 00:24:36,853 --> 00:24:42,359 Když existuje jednotná bezpečnostní služba, tak možnosti každého jednotlivého útvaru 255 00:24:42,479 --> 00:24:50,138 vzrůstají v násobcích, jsou stokrát, dvěstěkrát vyšší, než když ten úřad existuje samostatně. 256 00:24:50,258 --> 00:24:57,609 Ale co se může stát důvodem, na základě kterého ten či onen úřad vystoupí proti jejich sjednocení? 257 00:24:57,729 --> 00:25:02,567 Osobní, chamtivý zájem, když jsou jim zcela ukradené zájmy té práce, kterou dělají, 258 00:25:02,687 --> 00:25:08,635 stejně jako zájmy státu a je jim dražší jejich zahraniční účet. 259 00:25:08,755 --> 00:25:14,943 A ať nás pořád nekrmí svými pohádkami o tom, že by to tak nefungovalo! To odtud vítr fouká. 260 00:25:15,063 --> 00:25:24,191 Afričané loví opičky, aby mohli sníst jejich mozky, pomocí velice jednoduché pasti. 261 00:25:24,311 --> 00:25:29,537 Vydlabou dýni, dají tam trochu rýže, opička tam strčí tlapu, 262 00:25:29,657 --> 00:25:34,295 nabere do hrsti rýži a pěstičku už vytáhnout nedokáže. 263 00:25:34,415 --> 00:25:36,968 Musí tu rýži pustit, aby si zachránila život. 264 00:25:37,088 --> 00:25:39,454 Všichni, kteří teď... 265 00:25:39,574 --> 00:25:45,950 Generálové KGB, kteří přistoupili na její rozčlenění, se proměnili v takové opičky. 266 00:25:46,070 --> 00:25:48,114 Každému jeho samostatný úřad. 267 00:25:48,234 --> 00:25:52,311 Jenže mezi těmito opičkami byl jeden člověk, který opičkou nebyl. 268 00:25:52,431 --> 00:25:55,465 A konkrétně Jevgenij Maximovič Primakov. 269 00:25:55,585 --> 00:25:58,031 První, který stanul v čele SVR. 270 00:25:58,151 --> 00:26:04,554 A SVR je v celém tom množství úřadů unikátní organizací. 271 00:26:05,957 --> 00:26:10,795 SVR je fakticky přechodový ventil, 272 00:26:10,915 --> 00:26:25,924 mechanismus pro koordinaci řízení na nadnárodní úrovni s jinými nástroji řízení. 273 00:26:26,044 --> 00:26:30,185 Přičemž na úrovni globální politiky. 274 00:26:30,305 --> 00:26:34,395 Není to státní nástroj, který by byl někam začleněný. 275 00:26:34,515 --> 00:26:43,450 Stačí se podívat na životopisy všech, kteří tuto službu řídili, abyste pochopili, jaké úkoly řešili. 276 00:26:43,570 --> 00:26:45,756 Podle každého z těch životopisů. 277 00:26:45,876 --> 00:26:52,038 Jeden měl za úkol začlenit partajní sovětskou elitu na Západ 278 00:26:52,940 --> 00:26:59,121 a sám stanul v jejím čele. Ten druhý řešil otázky založení BRICS. 279 00:26:59,589 --> 00:27:04,033 Jedná se o globální procesy, není to státní úroveň. 280 00:27:04,153 --> 00:27:11,134 Třetí dostal funkci zástupce SVR v USA, jako koordinátor s jejich tajnými službami. 281 00:27:11,254 --> 00:27:17,649 Dovedete si představit tu situaci? Jak tajná služba koordinuje svou práci s jinými tajnými službami?! 282 00:27:17,769 --> 00:27:21,743 To je možné pouze na úrovni nadnárodního řízení. 283 00:27:21,863 --> 00:27:27,724 Nebo, pokud je vaší pravdou, že slunce vychází ve Washingtonu, 284 00:27:27,844 --> 00:27:34,941 a že USA jsou nade vše, nebo Ukrajina je nade vše, protože Amerika je s ní! 285 00:27:35,426 --> 00:27:41,774 Což je něco o čem se nediskutuje, tak potom to samozřejmě možné je. 286 00:27:41,894 --> 00:27:49,125 Ale nějak jsem si nepovšimnul, že by existovala taková subjektnost ukrajinských tajných služeb, 287 00:27:49,526 --> 00:28:01,455 aby byly prvky americké státnosti, ať už je to SBU, CIA, tedy SBU je součástí FBI a CIA, chápete? 288 00:28:01,575 --> 00:28:09,157 Nebo jejich GUR, nikdo z nich nemá takovou subjektnost a ani to není v plánu. 289 00:28:09,277 --> 00:28:15,322 Zatímco SVR po celou tu dobu konkrétně řešila nadnárodní otázky. 290 00:28:19,231 --> 00:28:28,186 Ukrajinská SBU nebo GUR, ty zase řešily otázku začlenění ukrajinské politiky do státní politiky USA. 291 00:28:31,377 --> 00:28:38,929 A co se tedy stalo? Putin pochopil, že ho se ho snaží nahnat do pasti, 292 00:28:39,049 --> 00:28:46,631 a potřeboval posílit, tak jako v šachové partii udělal tah jistou figurkou 293 00:28:46,751 --> 00:28:54,851 a výsledkem je změna celé situace na šachové desce, té světové. 294 00:28:56,104 --> 00:29:04,424 Získal další kanál. Každý člověk, včetně Naryškina, je zástupcem určitých klanově-korporativních skupin. 295 00:29:04,544 --> 00:29:13,044 Vytvořil pracovní kanál s nadnárodním řízením prostřednictvím těchto klanově-korporativních skupin. 296 00:29:14,298 --> 00:29:16,804 Chápete? A je to. 297 00:29:16,924 --> 00:29:19,510 To je vše, co je možné říci veřejně. 298 00:29:19,630 --> 00:29:23,420 Všechno ostatní sami, sami, sami, informací je všude až nad hlavu. 299 00:29:23,540 --> 00:29:26,928 Těch dostupných, všechno z otevřených zdrojů. 300 00:29:27,048 --> 00:29:30,637 Jenom je třeba znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 301 00:29:30,757 --> 00:29:33,577 Jako obvykle. 302 00:29:33,697 --> 00:29:43,418 Tak k další otázce od Antona z Charkova. V podstatě k tomu byla celá řada otázek. 303 00:29:43,538 --> 00:29:49,349 Ale přečteme tuto jeho formulaci. Můžeme hodnotit skutečnost, že Jednotné Rusko získalo ústavní většinu 304 00:29:49,469 --> 00:29:55,381 jako celkově kladný jev? Na jedné straně je možné měnit ústavu ve smyslu suverenizace Ruska, 305 00:29:55,501 --> 00:29:59,958 na druhé straně teď parlament může překonávat prezidentova veta. 306 00:30:00,078 --> 00:30:03,400 A s ohledem na kvalitativní složení poslanců Jednotného Ruska, 307 00:30:03,520 --> 00:30:06,607 které jste ohodnotil jako kolektivní Alenku Pipecovou, 308 00:30:06,727 --> 00:30:11,853 je možné čekat od podobného parlamentu přijímání rozhodnutí, která nebudou v zájmu lidu? 309 00:30:11,973 --> 00:30:13,557 Jednu větu k tomu. 310 00:30:13,677 --> 00:30:19,739 Tak nejprve, takové složení Státní dumy je především nástrojem 311 00:30:19,859 --> 00:30:24,717 k přijímání rozhodnutí, která nebudou v zájmu lidu a Ruska. 312 00:30:24,837 --> 00:30:34,892 Celkově však volby proběhly normálně, prokázaly stabilitu politického systému 313 00:30:35,012 --> 00:30:46,904 a to nejdůležitější, ukázaly, že lidé nejsou spokojeni se stávající politickou elitou realizující řízení. 314 00:30:47,894 --> 00:30:52,869 Více lidí nepřišlo k volbám, takže hlasovala menšina. 315 00:30:52,989 --> 00:30:59,852 A já jsem prostě ohromen tím cynismem a nenávistí ke svým voličům, 316 00:30:59,972 --> 00:31:04,263 které demonstroval například zástupce KPRF Mělnikov, 317 00:31:04,383 --> 00:31:08,557 který na tiskové konferenci k výsledkům voleb prohlásil: 318 00:31:08,677 --> 00:31:15,841 "Víte, my jsme prohráli, protože bylo příliš mnoho politických stran, 319 00:31:15,961 --> 00:31:20,385 které byly takové a makové, lidi to zmátlo, nevěděli co a jak, atd." 320 00:31:20,505 --> 00:31:25,430 Takže vlastně řekl: "Dobytek reaguje tak akorát na obrázek, kterým mu zamávají před nosem, 321 00:31:25,550 --> 00:31:30,660 a tak hlasoval, jak hlasoval, což nás připravilo o naši část dobytka." 322 00:31:30,780 --> 00:31:41,954 Chápete? Připustit si myšlenku, že KPRF nemá monopol na vyjádření komunistické ideje, 323 00:31:42,074 --> 00:31:50,140 že můžou existovat různé názory na to, jak je možné dojít ke komunismu v jednom samostatném státu, 324 00:31:50,260 --> 00:31:58,634 a že všechny ty strany, které byly zastoupeny ve volbách, jsou vyjádřením odstínů této věci. 325 00:31:58,754 --> 00:32:02,687 Podle něho je něco takového zhola nemožné. 326 00:32:02,807 --> 00:32:07,781 Co řekl Putin? To právě KSSS je odpovědná za likvidaci SSSR. 327 00:32:07,901 --> 00:32:14,141 Jiná strana tam nebyla. V SSSR neexistovala jiná strana, která by ho řídila. 328 00:32:14,261 --> 00:32:21,301 Existovala pouze LDPR, tehdy LDPSS, která byla vytvořena prakticky v posledních okamžicích existence SSSR 329 00:32:21,421 --> 00:32:25,995 a na jeho řízení se tehdy neúčastnila vůbec. 330 00:32:26,115 --> 00:32:34,115 Tenkrát měla strana monopol. KPRF je fakticky pokračovatelkou KSSS (KPSS). 331 00:32:34,928 --> 00:32:42,875 A proč existuje množství různých stran, nebo uchazečů o ruský trůn? 332 00:32:42,995 --> 00:32:48,742 Globální prediktor neví, kterým směrem se zítra pohne lid. 333 00:32:48,862 --> 00:32:51,448 Kterým směrem? Co bude chtít? 334 00:32:51,568 --> 00:32:58,142 A když si bude přát komunismus, tak mu snad má dovolit, aby si komunistickou stranu založil sám? 335 00:32:58,262 --> 00:33:02,942 Jenže lid si vytvoří takovou komunistickou stranu, kterou nebudou moci řídit. 336 00:33:03,062 --> 00:33:04,542 Globalisté! 337 00:33:04,662 --> 00:33:09,343 Co je tedy třeba? Je zapotřebí mít po ruce polotovary těch stran, 338 00:33:09,463 --> 00:33:14,969 které by mohly plnit roli toho komunistického vůdce. 339 00:33:15,089 --> 00:33:18,356 Prosím, tady máte svých deset komunistických stran. 340 00:33:18,476 --> 00:33:21,369 Přejete si snad monarchii? A s jakým monarchou? 341 00:33:21,489 --> 00:33:24,303 Tady máte různé modifikace vhodných monarchů, 342 00:33:24,423 --> 00:33:26,383 uchazečů o ruský trůn. 343 00:33:26,503 --> 00:33:30,103 Amperátor tlustý i neduživý. 344 00:33:30,769 --> 00:33:36,156 Já vám dávám na výběr, je to na vás. 345 00:33:36,276 --> 00:33:42,317 A proč globalisté vyprodukovali tolik komunistických stran? 346 00:33:42,437 --> 00:33:49,850 Problém je v tom, že po roce 1996... Gennadij Andrejevič teď říká, že to byly ty nejšpinavější volby. 347 00:33:49,970 --> 00:33:56,035 Tak zaprvé těmi nejšpinavějšími volbami nazývá všechny volby, jsou stále špinavější a špinavější. 348 00:33:56,155 --> 00:34:01,510 Ve skutečnosti to teď byly ty nejčistší, nejprůzračnější, nejvyváženější volby. 349 00:34:01,630 --> 00:34:09,183 Volby, kde nakonec došlo na zahájení trestního řízení za dezinformace, to je gigantický pokrok. 350 00:34:09,541 --> 00:34:14,864 To je gigantický, prostě gigantický pokrok v rozvoji demokracie ve volbách. 351 00:34:14,984 --> 00:34:16,713 Ale lidé nepřišli. 352 00:34:16,833 --> 00:34:18,789 To znamená pouze jedno. 353 00:34:18,909 --> 00:34:28,074 Že ze všech politických stran si lidé nevybrali tu politickou sílu, která by vyjadřovala jejich zájmy. 354 00:34:28,992 --> 00:34:34,100 A ti kteří přišli, fakticky nehlasovali pro strany. 355 00:34:34,220 --> 00:34:40,329 Všechny strany pro ně byly... Třeba Domovina (Rodina): "My jsme prezidentova garda." 356 00:34:40,449 --> 00:34:43,849 Teď si na všechna ta hesla nevzpomenu. 357 00:34:43,969 --> 00:34:46,952 LDPR: "My jsme pro prezidenta." 358 00:34:47,072 --> 00:34:51,344 Spravedlivé Rusko: "My jsme pro Putina, ale proti Medvěděvovi." 359 00:34:51,464 --> 00:34:55,938 O Jednotném Rusku v tomto ohledu ani nemluvě. 360 00:34:56,058 --> 00:35:00,425 Tam jak si parazité prostě posedali na prezidentova záda, tak pořád jedou. 361 00:35:00,545 --> 00:35:06,737 Pro Rusko dělají pouze to, co je v ručním režimu donutí udělat Putin. 362 00:35:06,857 --> 00:35:13,954 Ale dělají to konsolidovaně a to je velké plus, jak o tom mluví Fjodorov, a správně to říká. 363 00:35:14,074 --> 00:35:20,975 Musí převažovat užívání těch nástrojů, které mohou řešit, 364 00:35:21,095 --> 00:35:27,454 být využity pro státní budování okamžitě, najednou a efektivně. 365 00:35:27,574 --> 00:35:30,643 A to teď má k dispozici Jednotné Rusko. 366 00:35:30,763 --> 00:35:35,656 Přitom je však třeba si uvědomit, že většina obyvatel hlasovat nepřišla. 367 00:35:35,776 --> 00:35:40,941 Volit přišlo o mnoho méně lidí a ti kteří hlasovali, fakticky hlasovali pro staré strany. 368 00:35:41,061 --> 00:35:45,767 Takže o čem se globalisté, dokončíme tu myšlenku o KPRF, o čem se tedy globalisté v případě KPRF přesvědčili? 369 00:35:45,887 --> 00:35:52,519 KPRF počínaje rokem 1996, kdy měla vyhrát a fakticky prezidentské volby vyhrála. 370 00:35:52,639 --> 00:35:54,719 Vždyť jak to tehdy bylo? 371 00:35:54,839 --> 00:35:59,766 SSSR měl být rozebrán, a potom znovu složen. 372 00:35:59,886 --> 00:36:06,552 Poté, co si projdou přestavbou-přestřelkou, a krvavými reformami si měli lidé přát vrátit se zpět k SSSR. 373 00:36:06,672 --> 00:36:10,560 A to se také stalo! Lidi odhadli v podstatě správně, jejich náladu. 374 00:36:10,680 --> 00:36:18,096 Ale ten nástroj, to ten nástroj se ukázal být nezpůsobilým. KPRF nebyla schopná převzít moc do svých rukou. 375 00:36:18,216 --> 00:36:23,314 Nebyla toho schopná, ano, vyhráli volby, ale Zjuganov and Co. udělali všechno možné, 376 00:36:23,434 --> 00:36:25,940 aby přenechali své vítězství Jelcinovi. 377 00:36:26,060 --> 00:36:29,640 Na těch volbách v roce 1996 v mnohých volebních obvodech 378 00:36:29,760 --> 00:36:35,437 div ne přímo nohama sešlapávali volební lístky pro Jelcina do uren. 379 00:36:35,557 --> 00:36:44,406 A pozorovatelé byli v pohodě. Jen Zjuganov vykřikoval, že s tím půjdou k soudu: "Máme důkazy, protokoly!" 380 00:36:44,526 --> 00:36:47,427 Kde jsou ty soudy? Kde jsou ty protokoly? 381 00:36:47,547 --> 00:36:49,648 Nic z toho nebylo. 382 00:36:49,768 --> 00:36:53,031 Ale lidé to přece viděli, jak ty volby záměrně prohráli! 383 00:36:53,151 --> 00:36:56,850 Kdyby nebylo těch dezinformací, tak by Jelcin absolutně neměl šanci. 384 00:36:56,970 --> 00:37:04,680 Lidé viděli tu zradu KPRF a její jednání v rozporu se zájmy Ruska. 385 00:37:05,539 --> 00:37:17,651 Od roku 1996 se lidé od KPRF odvrátili a jejich skalní voliči začali vymírat přirozenou cestou. 386 00:37:17,771 --> 00:37:22,657 A to je pro globalisty problém, potřebovali ty komunisty nějakým způsobem vzkřísit. 387 00:37:22,777 --> 00:37:27,759 Do vzkříšení marxistického projektu se pokusili zapojit Kurgiňana. 388 00:37:27,879 --> 00:37:33,910 Jenže partajní nomenklatura KPRF s Kurgiňanem spolupracovat odmítla. 389 00:37:34,030 --> 00:37:39,448 Vůbec nepochopili, že jim má pomoci spasit jejich ideu, a nakonec se stát tou hlavní stranou. 390 00:37:39,568 --> 00:37:45,368 Jenže oni si to ani nepřejí. Jim stačí dál parazitovat, a co bude se státem i jejich stranou je jim úplně ukradené. 391 00:37:45,488 --> 00:37:51,638 Meľnikov přímo řekl, co si o lidech myslí. Předvést tak neuvěřitelný cynismus, 392 00:37:51,758 --> 00:37:59,015 takovou nenávist, pohrdání lidmi, které pro ně hlasují, to snad ani není možné. 393 00:37:59,135 --> 00:38:02,038 A navíc na tiskové konferenci o výsledcích voleb. 394 00:38:04,483 --> 00:38:10,812 Spustili tedy projekt Podstata času. A Podstata času se těchto voleb vůbec neúčastnila. 395 00:38:11,817 --> 00:38:20,547 Co potřeboval globální prediktor? Potřeboval si otestovat, co si přejí lidi, 396 00:38:21,082 --> 00:38:26,702 a jak přebrat tyto lidi, kteří jsou komunisticky orientovaní na sociální spravedlnost. 397 00:38:26,822 --> 00:38:31,252 Jak soustředit voliče KPRF a předat je Podstatě času. 398 00:38:31,372 --> 00:38:35,248 Kvůli tomu bude muset Podstata času nově začít pracovat jinak, 399 00:38:35,368 --> 00:38:39,919 podle nových údajů, které byly nashromážděny díky těmto volbám. 400 00:38:40,039 --> 00:38:50,013 Proto aktivovali masu lidí, a sledovali reakce. Na základě kritiky každé ze stran si ujasnili, co lidi očekávají, 401 00:38:50,133 --> 00:38:53,375 voliči té levé, komunistické ideje. 402 00:38:53,790 --> 00:38:57,587 No prosím, teď podle toho zkorigují činnost Podstaty času 403 00:38:57,707 --> 00:39:02,946 a promění ji v plnohodnotnou politickou sílu pro realizaci projektu SSSR 2.0. 404 00:39:03,066 --> 00:39:10,126 A co se týká té otázky, na koho bude pracovat Státní duma? 405 00:39:10,715 --> 00:39:19,664 Ten tah se jmenování Naryškina šéfem SVR v mnohém tento problém vyřešil. 406 00:39:21,673 --> 00:39:23,615 Vše bude v pořádku. 407 00:39:23,735 --> 00:39:26,474 V každém případě by tedy mělo být. 408 00:39:28,777 --> 00:39:32,531 Takže k další otázce. 409 00:39:32,651 --> 00:39:35,586 Od Sergeje s plusem. 410 00:39:35,706 --> 00:39:39,373 Bloomberg otisknul žebříček padesáti nejvlivnějších lidí světa, 411 00:39:39,493 --> 00:39:43,215 na prvním místě je Theresa Mayová, na druhém společně Trump a Clintonová, 412 00:39:43,335 --> 00:39:46,379 Si Ťin-pching je na čtvrtém atd. Putin je na třicátém. 413 00:39:46,499 --> 00:39:51,857 Jak je možné okomentovat tento žebříček, co vyjadřuje? A odkaz na ten žebříček. 414 00:39:51,977 --> 00:39:56,823 V Bloombergu v podstatě přímo řekli, co ten žebříček znamená i co vyjadřuje. 415 00:39:56,943 --> 00:40:04,517 Jedná se o žebříček lidí, kteří nejvíce ovlivnili ekonomické procesy ve světě. 416 00:40:04,637 --> 00:40:08,784 Theresa Mayová samozřejmě musí být na prvním místě - Brexit. 417 00:40:08,904 --> 00:40:15,462 Buď Velká Británie vystoupí z EU, nebo nevystoupí. A jestli vystoupí, tak kdy. 418 00:40:15,582 --> 00:40:21,214 Chápete, jaké to vyvolává pohyby na všech trzích s cennými papíry? 419 00:40:21,334 --> 00:40:24,215 Čeho se zbavovat, a co nakupovat?! 420 00:40:24,335 --> 00:40:28,449 Dále. Clintonová se s Trumpem dělí o druhé místo. 421 00:40:28,569 --> 00:40:32,738 A co mají všichni lidé dělat? Na co se mají orientovat? 422 00:40:32,858 --> 00:40:37,600 Clintonová znamená jednu politiku USA a Trump zase druhou. 423 00:40:37,720 --> 00:40:43,362 Když procenta stoupají Clintonové, je třeba kupovat jedny papíry, dokud jsou levné. 424 00:40:43,482 --> 00:40:49,324 Když stoupají procenta Trumpovi, je třeba se těch prvních zbavovat a kupovat jiné cenné papíry. 425 00:40:49,444 --> 00:40:56,522 Přesně tohle to vyjadřuje. Tito lidé... V podstatě jde o popis procesů, 426 00:40:56,642 --> 00:41:02,850 které ovlivnily finanční trhy a vůbec ekonomický život státu. 427 00:41:02,970 --> 00:41:06,790 Jde tedy o žebříček těch, kteří ovlivňují finanční trhy. 428 00:41:06,910 --> 00:41:14,145 V podstatě takto decentně lidem, kteří se zabývají otázkami nadnárodního řízení, 429 00:41:14,265 --> 00:41:19,536 tedy analytikům, kteří jsou i u nás, a potřebují získat reálný obrázek toho, co se stalo, 430 00:41:19,656 --> 00:41:23,408 tak jim shora ten obrázek poskytli. Oni se na to podívali a řekli si: 431 00:41:23,528 --> 00:41:26,892 "Aha. Ty procesy jsou takové a takové, teď vím co a jak. 432 00:41:27,012 --> 00:41:35,818 Teď vím, co mám dělat, abych dovedl svůj objekt řízení tam, kam mě směřuje mé nadnárodní řízení." 433 00:41:35,938 --> 00:41:42,966 Ale to jsou znaky pro globalisty. Podpindosníci, pro které slunce vychází ve Washingtonu, ti nic nepochopí. 434 00:41:43,086 --> 00:41:49,554 Nepochopí to ani jiní, kteří nepracují s globální politikou, ale geopolitikou. 435 00:41:49,674 --> 00:41:55,038 Pro které neexistuje žádná věda o řízení, to není nic pro ně. 436 00:41:55,158 --> 00:42:01,707 Ti se dále budou hrabat v různých těch Rothschildech, Rockefellerech, v rébusech a tak podobně... 437 00:42:01,827 --> 00:42:05,909 A potom budou zase lkát: "Ti druzí se vyznají a my ne! 438 00:42:06,029 --> 00:42:11,187 Oni Overtonova okna spustili a my ne. Jak to, že jim všechno tak vychází?" 439 00:42:11,307 --> 00:42:14,652 Tak budou fňukat místo toho, aby realizovali své řízení. 440 00:42:14,772 --> 00:42:19,657 A to Putinovo třicáté místo je v tomto případě v podstatě předvídatelné. 441 00:42:19,777 --> 00:42:28,251 Z toho je právě vidět, že proces je stabilní. Je stabilní, chápete? 442 00:42:28,371 --> 00:42:37,949 Ovlivňuje řízení, ale předvídatelným způsobem, je stabilní, s Putinem je možné se dohodnout, 443 00:42:38,069 --> 00:42:40,418 proto je tak nízko. 444 00:42:40,538 --> 00:42:45,274 Tohle to znamená velice vysokou, jak se rádi inteligentně vyjadřují - volatilitu. 445 00:42:45,394 --> 00:42:47,005 To všechno vysvětluje. 446 00:42:47,125 --> 00:42:54,180 Theresa Mayová a Clintonová s Trumpem, ti mají vysokou volatilitu, tam nevíte, kam se vrtnout 447 00:42:54,300 --> 00:43:00,046 a to, že se tam ocitnul Si Ťin-pching, je ukazatelem, že situace v Číně není moc dobrá. 448 00:43:00,166 --> 00:43:05,243 A stabilita procesů v Rusku? To je ukazatel toho, že: 449 00:43:05,363 --> 00:43:10,426 "Pánové, tady se vám to moc nepovedlo. Za prvé nemůžete vnucovat žádnou svoji vůli, 450 00:43:10,546 --> 00:43:18,256 protože nejste na konci toho seznamu a za druhé oni nejsou natolik destabilizovaní... 451 00:43:18,376 --> 00:43:21,297 Nemají takovou volatilitu." 452 00:43:21,417 --> 00:43:24,325 - Jsou stabilnější. - Ano, zde jsme stabilní. 453 00:43:24,445 --> 00:43:29,167 Když už jsme mluvili o Číně, tak je tu další otázka od Igora A. 454 00:43:29,287 --> 00:43:31,881 Dobrý den, Valeriji Viktoroviči, zdravím i všechny přítomné. 455 00:43:32,001 --> 00:43:38,443 Číně se vymkla z kontroly její kosmická stanice Tchien-kung 1, přitom ohlásila vypuštění Tchien-kung 2. 456 00:43:38,563 --> 00:43:43,352 Souvisí to s novým stupněm přechodu centra koncentrace řízení do Číny? 457 00:43:43,472 --> 00:43:47,977 Nebo se jedná o demontáž původního vnitřního čínského řízení a zakládání nového? 458 00:43:48,097 --> 00:43:52,874 Co může symbolizovat datum pádu stanice do oceánu na konci roku 2017? 459 00:43:52,994 --> 00:44:01,958 To datum nemá žádný symbolický význam. Kdyby alespoň byli schopni říci, kam spadne a kdy. 460 00:44:02,078 --> 00:44:11,383 Když likvidovali naši stanici Mir, tak jí nechali potopit v přesně vymezeném čtverci a v přesně určenou dobu. 461 00:44:11,503 --> 00:44:18,878 A když nám chtěli Američané konkurovat ve vesmíru, a pokusili se vytvořit svou kosmickou stanici Skylab, 462 00:44:18,998 --> 00:44:26,557 nad kterou také ztratili kontrolu, tak spadla v Austrálii na budovu farmy a nikdo to nekomentoval. 463 00:44:26,677 --> 00:44:29,176 Kam spadla, tam spadla a hotovo. 464 00:44:29,296 --> 00:44:37,470 Čína má teď za úkol konkretizovat dobu pádu, místo pádu, aby definitivně nepřišla o řízení. 465 00:44:37,590 --> 00:44:45,692 O žádnou demontáž státního řízení od globálního se nejedná, je třeba chápat roli Číny. 466 00:44:45,812 --> 00:44:55,820 Předem bylo naplánováno udělat Čínu centrem koncentrace řízení a nezačali to realizovat až teď. 467 00:44:55,940 --> 00:45:01,737 Začali s tím již v 17. století, opiové války v 19. století neproběhly jen tak náhodou, 468 00:45:01,857 --> 00:45:07,330 byla připravována platforma, dostávali se k řízení 469 00:45:07,450 --> 00:45:15,446 a všechno by jim vyšlo, kdyby ve válce z roku 1900 zlikvidovali císařovnu (Cch’-si), 470 00:45:15,566 --> 00:45:19,658 ale vzhledem k tomu, že se té války účastnilo i Rusko... 471 00:45:19,778 --> 00:45:23,972 A na účet Ruska se pokoušeli řešit... 472 00:45:24,092 --> 00:45:28,371 No mělo být takovou tou opičkou, co za ně bude tahat horké kaštany z ohně. 473 00:45:28,491 --> 00:45:32,259 "Ať bojuje s povstalci (Boxerské povstání) a my si rozdělíme trofeje." 474 00:45:32,379 --> 00:45:36,199 Jenže když Rusko porazilo povstalce, 475 00:45:36,319 --> 00:45:41,393 tak vzalo pod svou ochranu císařovnu a její dvůr a to bylo to, na čem pohořeli. 476 00:45:41,513 --> 00:45:43,172 Vůbec jim to nevyšlo. 477 00:45:43,292 --> 00:45:48,869 Stejný manévr v podstatě zopakoval Stalin, když nedovolil odsoudit mikada/japonského císaře 478 00:45:49,535 --> 00:45:54,009 a denacifikovat Japonsko. 479 00:45:54,129 --> 00:45:59,795 Nepovedlo se jim tenkrát udělat v Číně dostatečnou čistku, a to se projevuje ještě dnes. 480 00:45:59,915 --> 00:46:05,415 Díky nám si tenkrát Čína uchovala svou identitu, svou státnost a projevuje se to dodnes. 481 00:46:05,535 --> 00:46:12,085 Nicméně je třeba chápat jednoduchou věc. Čína se stala jaderným státem v době, 482 00:46:12,205 --> 00:46:18,359 kdy neměla těžký průmysl, strojírenství, prostě nic, maximálně lehký průmysl. 483 00:46:18,479 --> 00:46:23,379 A Čína se stala jaderným státem po desetiletích občanské války, to asi chtěli všichni. 484 00:46:23,499 --> 00:46:28,712 SSSR se musel něco nadřít se svou industrializací, 485 00:46:28,832 --> 00:46:35,682 s rozvojem své vědecké základny, aby se mohl stát jaderným státem a jim stačilo lusknout prsty. 486 00:46:35,802 --> 00:46:41,751 Když se na to podíváte třeba jen zhruba, tak uvidíte, že odborníci byli napřed připravováni v SSSR 487 00:46:41,871 --> 00:46:45,243 a byly jim předávány technologie ze SSSR a vzhledem k tomu, 488 00:46:45,363 --> 00:46:50,672 že první jaderné projekty jsou v mnohém v SSSR i USA analogické, 489 00:46:50,792 --> 00:47:00,152 tak následné přeorientování Číny na USA nezpůsobilo žádné velké problémy a ztráty 490 00:47:00,272 --> 00:47:07,913 při předávání technologií jaderných zbraní a přípravě odborníků. 491 00:47:08,033 --> 00:47:11,378 Takže šlo v té věci vlastně o návazné pokračování. 492 00:47:11,498 --> 00:47:19,644 Státy, které jsou centrem koncentrace řízení globálních procesů, jednoduše musí mít vesmírný program. 493 00:47:19,764 --> 00:47:29,630 Proto u nás bylo realizováno předání raketo-kosmických technologií a konkrétně stanice Saljut Číňanům. 494 00:47:29,750 --> 00:47:31,370 A to jen tak? 495 00:47:31,490 --> 00:47:36,758 No, bylo třeba určit nějakého obětního beránka, proto skřípli ty, kteří se na té věci pokusili něco vydělat, 496 00:47:36,878 --> 00:47:42,999 legálně vydělat, neboť musela být trochu uklidněna státní elita USA, aby nedošlo k destabilizaci procesů. 497 00:47:43,119 --> 00:47:45,596 Proto ty lidi trochu potrestali a řekli: 498 00:47:45,716 --> 00:47:49,950 "No co se dá dělat. Čína získala tuto technologii, a dál se už bude rozvíjet sama." 499 00:47:50,070 --> 00:47:56,105 Ten problém je jinde. V Číně není kulturní ani technologická... 500 00:47:56,225 --> 00:48:00,678 Technologie jsou v podstatě také součástí kulturního prostředí 501 00:48:00,798 --> 00:48:08,873 a oni nemají takové prostředí, aby v plné míře dokázali zajistit svou přítomnost ve vesmíru. 502 00:48:09,441 --> 00:48:20,310 Proto mají samozřejmě jejich projekty vady. Čína dosud nedokáže vyrábět automobilové a letecké motory. 503 00:48:20,430 --> 00:48:27,049 Oni si až teď vytyčili za úkol nakonec vyřešit ten problém, aby Čína byla schopna ty motory vyrábět. 504 00:48:27,169 --> 00:48:34,852 Vyrábět je normálně, aby jejich letecké motory vydržely více než jeden let. 505 00:48:34,972 --> 00:48:41,302 Vždyť to není udržitelné, aby mohla létat jejich vlastní letadla, musí ty motory nakupovat u nás. 506 00:48:41,422 --> 00:48:47,326 Pákistán se na nás nedávno obrátil, abychom jim k čínským letadlům, 507 00:48:47,446 --> 00:48:50,371 které jsou repliky těch našich, prodávali naše motory, 508 00:48:50,491 --> 00:48:55,783 že je nechtějí nakupovat od Číny, protože Číňani je koupí od nás, navýší jejich cenu a přeprodají jim je. 509 00:48:55,903 --> 00:48:58,763 "To se nám nelíbí, chceme je kupovat přímo od vás." 510 00:48:58,883 --> 00:49:01,971 Vojensko-technická spolupráce s Pákistánem probíhá, 511 00:49:02,091 --> 00:49:07,296 teď provádíme společné cvičení, kontrateroristické cvičení, což je velký pokrok. 512 00:49:07,416 --> 00:49:12,502 A také uvolnění situace, včetně nepřipuštění války mezi Indií a Pákistánem. 513 00:49:12,622 --> 00:49:15,377 Aby své problémy řešili mírovou cestou. 514 00:49:15,497 --> 00:49:24,487 To vše tedy probíhá, ale jak říkám, Čína jako taková není schopna zajistit to technologické prostředí, 515 00:49:24,607 --> 00:49:29,480 aby rozšířila svou přítomnost, kam jen to jde. 516 00:49:29,600 --> 00:49:40,051 A v tomto ohledu se opět dostáváme k takovým projektům, jako byla ta koupě letadlové lodi od Ukrajiny, 517 00:49:40,171 --> 00:49:46,066 kterou už u sebe uvedli do provozu. Teď dostavují druhou. A koupě letadla Mrija. 518 00:49:46,186 --> 00:49:56,051 Tyto projekty nejsou jenom koupí nějakého železa a nějaké dokumentace. Nakupují kádry. 519 00:49:57,237 --> 00:50:04,767 V Číně je teď realizován velice široký program na přestěhování kádrů z celého světa. 520 00:50:04,887 --> 00:50:09,663 V plánu je přestěhovat 250 miliónů lidí. 521 00:50:09,783 --> 00:50:16,742 Celé čtvrtě ve městech stojí s postavenými byty v dobrém stavu, které jsou střeženy pro budoucí přistěhovalce. 522 00:50:16,862 --> 00:50:24,872 Ty procesy již probíhají. Říkají, že jsou USA s Čínou v konfrontaci 523 00:50:24,992 --> 00:50:28,950 a může mezi nimi dojít k vojenskému konfliktu. Přitom se přímo z USA 524 00:50:29,070 --> 00:50:32,851 odborníci z oboru jaderné bezpečnosti s celými rodinami stěhují 525 00:50:32,971 --> 00:50:40,247 do střediska společné čínsko-americké spolupráce v Číně, kde teď budou pracovat místo v USA! 526 00:50:40,367 --> 00:50:43,422 Tak o čem to vypovídá? Chápete? Berou celé... 527 00:50:43,542 --> 00:50:48,278 Jako když v sedmdesátých letech likvidovali Detroit a pozvedávali Jižní Koreu. 528 00:50:48,398 --> 00:50:53,956 Tam také nikomu neřekli: "Zítra se všichni stěhujete, sbalte si svých pět švestek." 529 00:50:54,076 --> 00:50:55,684 Zeptali se: "Pojedeš?" 530 00:50:55,804 --> 00:50:59,522 Každému konkrétně nabídli: "Pojedeš nebo ne?" 531 00:50:59,642 --> 00:51:02,988 Stejné je to teď na Ukrajině, kdy se ptají odborníků přes Mriju: 532 00:51:03,108 --> 00:51:05,890 "Pojedeš nebo ne? Jestli nechceš, tak nemusíš. 533 00:51:06,010 --> 00:51:10,549 Ale nabíráme lidi, máme podmínky, kdo pojede, toho vším potřebným zajistíme. 534 00:51:10,669 --> 00:51:14,149 Byty, výplaty, práce v oboru." 535 00:51:14,269 --> 00:51:19,505 Nemají je kvůli tomu, aby z vnitřních regionů své nevzdělané obyvatelstvo, 536 00:51:19,625 --> 00:51:27,792 kulturně degradované politikou jednoho dítěte, stěhovali do těchto měst, ne. 537 00:51:27,912 --> 00:51:32,671 Jsou připravené na přísun odborníků z celého světa. 538 00:51:32,791 --> 00:51:35,545 A jaký to je rozsáhlý program! 250 miliónů! 539 00:51:35,665 --> 00:51:41,407 Teď se řeší problém zásobování vodou, ekologie a další věci, všechno tam předělávají. 540 00:51:41,527 --> 00:51:44,758 Všechno přebudovávají. Jenže všechno se předělat nedá, 541 00:51:44,878 --> 00:51:50,047 proto globalisté doplňkově řeší možnost výstavby ekologických plovoucích měst. 542 00:51:50,167 --> 00:51:53,904 Vynesení měst do vesmíru. To všechno probíhá. 543 00:51:54,024 --> 00:52:01,628 A kdo to bude realizovat? Čínský vesmírný program není bez Ruska životaschopný, absolutně ne. 544 00:52:01,748 --> 00:52:03,538 V žádném případě. 545 00:52:03,658 --> 00:52:09,633 USA jim s tím nepomohou, ty jsou samy závislé na našich motorech a technologiích. 546 00:52:09,753 --> 00:52:14,270 Sektor jejich Mezinárodní kosmické stanice by už dávno nebyl funkční, 547 00:52:14,390 --> 00:52:19,902 kdyby nebylo našich kosmonautů, kteří jim neustále ten jejich sektor opravují. 548 00:52:20,022 --> 00:52:28,734 A oni mají pořád jeden a ten samý problém, který se dostal i do seriálu Teorie velkého třesku, 549 00:52:28,854 --> 00:52:32,601 kde inženýr Wolowitz neustále řeší problém vesmírného záchodu. 550 00:52:32,721 --> 00:52:34,854 Dosud není vyřešen! 551 00:52:34,974 --> 00:52:46,969 Chápete? Než se zhroutil SSSR, tak byla délka jejich kosmického letu, pobytu předurčena dvěma aspekty. 552 00:52:47,089 --> 00:52:56,069 Zaprvé objemovou kapacitou skafandru pro ukládání fekálií a zásobami kyslíku. 553 00:52:56,189 --> 00:53:00,375 Oni dýchali čistý kyslík, neměli k dispozici vzduch. 554 00:53:00,495 --> 00:53:05,569 Když proto dokázali na svém Apollu přiletět k našemu Sojuzu, tak si vydechli a žili u nás. 555 00:53:05,689 --> 00:53:08,929 Protože u nás to všechno je a oni nemají nic. 556 00:53:09,049 --> 00:53:18,854 U nás bylo možné dojít si na záchod, umýt se, nadýchat se vzduchu a u nich jim plíce spaloval vzduch, tedy kyslík. 557 00:53:18,974 --> 00:53:26,344 Takže Číňané musí realizovat vesmírný program, nic jiného jim nezbývá, 558 00:53:26,464 --> 00:53:29,390 protože se mění v centrum koncentrace řízení. 559 00:53:29,510 --> 00:53:37,191 To bude dále pokračovat, ale je třeba chápat, že Čína se bez naší vědecko-technické podpory 560 00:53:37,311 --> 00:53:44,847 nedokáže stát centrem koncentrace řízení. To chápou jak globalisté, tak i naši. 561 00:53:44,967 --> 00:53:47,696 Naše státní vedení v osobě gosudara. 562 00:53:47,816 --> 00:53:52,932 A to, že to nechápe elita, musíme napravit, ale už ze strany lidu. 563 00:53:53,052 --> 00:53:58,119 To, že nedokázali udržet náš Saljut na orbitě, vypovídá o mnohém, že? 564 00:53:58,239 --> 00:54:05,070 Ano. Náš Saljut perfektně létal, dokud ho nenahradili stanicí Mir. 565 00:54:08,422 --> 00:54:12,195 Je tu ještě jedna otázka. 566 00:54:12,744 --> 00:54:16,700 Z České republiky Carlo Forgetti 567 00:54:16,820 --> 00:54:19,648 Autoritativní Valeriji Viktoroviči... 568 00:54:19,768 --> 00:54:22,535 - Oj... - No tak, je to napsané. 569 00:54:23,260 --> 00:54:29,798 Rusko nedávno prohlásilo, že v případě války nebude bojovat na svém území. To samé prohlašují v USA. 570 00:54:29,918 --> 00:54:36,252 Místem střetu se má stát Evropa a obzvláště oblast východní Evropy. 571 00:54:36,916 --> 00:54:43,530 Jak sebe Rusko zachová k zemím východní Evropy v případě konfliktu? 572 00:54:43,650 --> 00:54:47,218 Očividně to nebylo správně přeloženo, ale pokusíme se to pochopit. 573 00:54:47,338 --> 00:54:51,511 - Aha, ano. - Použije jaderné zbraně? 574 00:54:51,631 --> 00:54:57,383 Jaký má dnes Rusko vztah ke státům východní Evropy? Děkuji za odpověď. 575 00:54:58,322 --> 00:55:06,288 Vztah Ruska ke státům i národům byl po celou dobu historické retrospektivy 576 00:55:06,408 --> 00:55:15,575 a stále s orientací na perspektivu je takový, že je třeba uchovat veškerou etnickou, kulturní mnohotvárnost světa. 577 00:55:15,695 --> 00:55:22,624 Žádný tavicí kotel! Každý národ se musí sám rozvíjet a existovat. 578 00:55:22,744 --> 00:55:26,852 To jenom obohacuje světovou kulturu a světový život. 579 00:55:26,972 --> 00:55:34,023 Politika toho kulturního tavicí kotle, ve kterém všechny národy a kultury mizí 580 00:55:34,143 --> 00:55:39,568 a je produkováno něco homogenizovaného, kosmopolitního, to není ruská politika. 581 00:55:39,688 --> 00:55:45,135 A proto také Ruské impérium bylo jediným impériem na planetě Zemi, 582 00:55:45,255 --> 00:55:52,219 které zachovalo všechny národy, které se staly jeho součástí. 583 00:55:52,339 --> 00:55:58,511 Nejenom umožňovalo, ale dokonce napomáhalo, stejně jako SSSR, rozvoji jejich kultury. 584 00:55:58,631 --> 00:56:03,494 A národy, které dříve neměly své písemnictví, ho nově získaly. I to bylo někdy nutné zabezpečit. 585 00:56:05,089 --> 00:56:09,863 Rusko proto má zájem na tom, aby všechny národy světa 586 00:56:09,983 --> 00:56:15,495 žily ve zdraví a míru, v dobrých sousedských vztazích. 587 00:56:15,615 --> 00:56:22,055 Rusko nemá zájem na tom, aby někde, kdekoliv, byla válka. 588 00:56:22,175 --> 00:56:29,301 Co se týká té věci, že Rusko nebude bojovat na svém území, tak to je varování pro nepřítele. 589 00:56:29,598 --> 00:56:34,658 Pro toho, kdo chce rozpoutat válku proti Rusku. 590 00:56:34,778 --> 00:56:40,663 Nesmíte si myslet, že ta teorie je chybná, jako že je neudržitelná, 591 00:56:40,783 --> 00:56:47,957 což dokazuje zkušenost z 2. světové války, Stalin apod. Tam šlo o zradu. 592 00:56:48,444 --> 00:56:55,032 Pokud nepřítel zaútočí, tak musí odvetný úder následovat na jeho vlastní území. 593 00:56:55,152 --> 00:57:04,818 Ale existuje také proxy válka, válka cizíma rukama na cizím území a taková válka již probíhá - v Sýrii. 594 00:57:05,114 --> 00:57:13,229 Co se týká války na evropském území, včetně toho východního, 595 00:57:13,349 --> 00:57:23,722 tak tam nebezpečí nehrozí od nějaké té konfrontace mezi USA a Ruskem, to je pouze prostředek, 596 00:57:23,842 --> 00:57:29,956 ale od realizace plánu vybudování evropského islámského chalífátu. 597 00:57:30,076 --> 00:57:38,807 Kdy, jak řekl Obama, mají evropské území zaplavit imigranti, 598 00:57:38,927 --> 00:57:46,406 kteří smetou stávající státy a vytvoří nové národy, nové jazyky a novou kulturu. 599 00:57:46,526 --> 00:57:53,710 Je to realizováno prostřednictvím masové migrace do Evropy. 600 00:57:53,830 --> 00:58:03,916 Realizace tohoto plánu je však ohrožena, protože USA se pokusily ho příliš urychlit. 601 00:58:04,036 --> 00:58:10,457 Pro řešení vlastních korporativních zájmů do boje vrhly všechny své zdroje, 602 00:58:10,577 --> 00:58:13,283 které ještě nebyly připraveny pro boj. 603 00:58:13,403 --> 00:58:22,726 Ukrajinu neaktivovali v roce 2015, ale už v roce 2013 se všemi následky, které to přineslo. 604 00:58:22,846 --> 00:58:29,667 V důsledku toho ohrozily jak realizaci evropského islámského chalífátu, 605 00:58:29,787 --> 00:58:34,364 tak i rozpoutání války na evropském území i kdekoliv jinde. 606 00:58:34,484 --> 00:58:41,242 Z toho jednoduchého důvodu, že globální, světovou válku si globální prediktor nepřeje. 607 00:58:41,362 --> 00:58:45,658 Neboť ta světová válka bude válkou globální. Nosiče dnes takový dosah mají. 608 00:58:45,778 --> 00:58:49,882 A to je varování. My máme nosiče, které do USA doletí. 609 00:58:50,002 --> 00:58:56,027 Nesmíte si v USA myslet, že když jste rozmístili v Polsku nebo Československu, 610 00:58:56,147 --> 00:59:00,144 či v Rumunsku své poziční základny... Ty svůj díl dostanou také. 611 00:59:00,264 --> 00:59:04,893 Jestliže to z nich vyletí, své zpět dostanou, protože to bude válka, a to se nedá nic jiného dělat. 612 00:59:05,013 --> 00:59:09,691 To jako máme sedět, nic nedělat a dívat se, jak to na nás odtamtud přilétá? 613 00:59:09,811 --> 00:59:13,176 Ne, odkud to vyletí, tam bude ta palebná pozice zničena. 614 00:59:13,296 --> 00:59:17,725 To je zákon války. To se nedá nic dělat. Když se rozhodli umístit si tam základnu, 615 00:59:17,845 --> 00:59:20,804 tak udělali kříž nad svou vlastní budoucností. 616 00:59:20,924 --> 00:59:24,073 V případě, že USA rozpoutají válku, tak to znamená konec. 617 00:59:24,193 --> 00:59:29,467 Přestane existovat Polsko, Česko i Rumunsko. To je to, o co se politici postarali. 618 00:59:29,587 --> 00:59:33,656 Oni si to velmi dobře uvědomují. Jak tam jednou existuje palebná pozice, 619 00:59:33,776 --> 00:59:37,140 tak musí být zničena, to je zákon války. S tím se nedá nic dělat. 620 00:59:37,260 --> 00:59:39,265 Ale hlavní útok 621 00:59:39,909 --> 00:59:44,372 bude veden přímo proti agresorovi, nosičů je na to dost. 622 00:59:44,694 --> 00:59:48,035 Tak takhle to je, když na to přišla řeč. 623 00:59:52,284 --> 00:59:56,413 Tedy, když už jsme se zmínili o válce v Sýrii, 624 00:59:56,533 --> 01:00:06,568 tak je tu několik takových věcí v souvislosti s tím, že teď probíhá dobývání Aleppa a další akce. 625 01:00:08,238 --> 01:00:14,372 Tady by se dalo říci mnohé, ale je tu jeden aspekt, na který je třeba upozornit. 626 01:00:14,492 --> 01:00:23,095 Najednou někteří analytici začali zesměšňovat skutečnost, že ISIL je nástrojem USA. 627 01:00:23,215 --> 01:00:26,890 "Jé, to je strašně směšné, máte nás za pitomce?" 628 01:00:27,010 --> 01:00:30,279 Tím jen tak mimochodem dokazují, že jsou podpindosníci. 629 01:00:30,399 --> 01:00:36,329 Ti lidé se okamžitě proflákli, že dostali metodiku, kterou si jednoduše přelouskali, a teď ji rozšiřují. 630 01:00:36,449 --> 01:00:41,675 V tomto ohledu existují dvě velice závažné věci. 631 01:00:41,795 --> 01:00:49,109 Je to prohlášení Zacharovové, že jsme přišli ke strašnému závěru, že USA podporují ISIL. 632 01:00:49,611 --> 01:00:51,162 Brání ISIL. 633 01:00:51,282 --> 01:00:58,871 A druhá událost je Erdoganovo prohlášení, které se vynasnažili nechat nepovšimnuté! 634 01:00:59,706 --> 01:01:07,701 Erdogan se setkal s íránským vedením v New Yorku, kde si promluvili, 635 01:01:07,821 --> 01:01:16,556 a poté Erdogan udělal prohlášení, že větší část zbraní, které USA dodávají Kurdům... 636 01:01:16,676 --> 01:01:20,530 On přece proti Kurdům bojuje, podle něj je to teroristická organizace. 637 01:01:20,650 --> 01:01:24,659 ... se z nějakého důvodu dostávají do rukou ISIL, 638 01:01:24,779 --> 01:01:28,597 se kterým Kurdové bojují. 639 01:01:28,717 --> 01:01:30,589 Na to je třeba poukázat. 640 01:01:30,709 --> 01:01:38,060 Ale je tu jedna velice vážná okolnost. Ta věc se má tak, 641 01:01:38,620 --> 01:01:48,310 že na základě posledních informací jsou na severu Sýrie, v kurdských oblastech dvě letecké základny USA. 642 01:01:48,430 --> 01:01:53,286 Jedna je tam stoprocentně a velice kvalitní, schopná přijímat těžká dopravní letadla 643 01:01:53,406 --> 01:01:57,511 a o té druhé zatím není jasné v jakém přesně funguje režimu. 644 01:01:57,631 --> 01:02:01,377 Je o ní těch informací příliš málo, nicméně existuje. 645 01:02:03,990 --> 01:02:10,315 A prostřednictvím těchto základen právě probíhá zásobování Kurdů. 646 01:02:10,435 --> 01:02:15,816 Dříve pro zásobování Kurdů celý svět využíval letiště třetích států. 647 01:02:15,936 --> 01:02:18,943 Včetně těch tureckých, jen tak mimochodem. 648 01:02:19,063 --> 01:02:29,134 Ale byly s tím určité problémy, jak ty zbraně dostat až ke Kurdům. 649 01:02:29,838 --> 01:02:37,068 Proto bylo na základě této obehrané písničky, melodie, přijato rozhodnutí, 650 01:02:37,188 --> 01:02:41,032 že USA si tam vytvoří vlastní letecké základny, vlastní teritoria. 651 01:02:41,152 --> 01:02:46,535 A je velice naivní se domnívat, že by Kurdové byli v jakékoliv míře 652 01:02:46,655 --> 01:02:53,672 informováni o tom, kolik zbraní je dodáváno na tyto letecké základny a komu a jak jsou distribuovány. 653 01:02:53,792 --> 01:03:01,607 Kurdové nemají tak strukturovanou státnost, aby něco v tomto směru mohli podnikat. 654 01:03:01,727 --> 01:03:09,984 Kurdové nemohou vědět, kdo pod krytím specnazu přijel na leteckou základnu pro zbraně, 655 01:03:10,104 --> 01:03:14,041 amerického specnazu na leteckou základnu pro zbraně a odjel. 656 01:03:14,161 --> 01:03:19,149 Zda se jedná o jakousi opozici, nebo přímo o jejich nepřátele z ISIL. 657 01:03:19,269 --> 01:03:24,567 A nač je potřebná opozice? Také pro to, aby ty Kurdy odvoláváním se na ni udrželi více méně v klidu. 658 01:03:24,687 --> 01:03:29,065 "Ne, my ISIL zbraně nedodáváme, ty jsou určené pro nějakou tu an-Nusrah." 659 01:03:29,185 --> 01:03:33,171 Obrazně řečeno! "Ale náhodou se dostaly do rukou ISIL." 660 01:03:33,291 --> 01:03:43,100 Americký specnaz buď přímo z letecké základny odváží zbraně kdoví kam, nebo si pro tam pro ně jezdí. 661 01:03:43,220 --> 01:03:48,326 A když je třeba Kurdové zastaví a zeptají se, co je to za konvoj, s prázdnými náklaďáky. 662 01:03:48,446 --> 01:03:52,598 Vyleze americký specnazovec, předloží doklady a všechno je OK: 663 01:03:52,718 --> 01:03:57,896 "Jo, to jsou naši spojenci, jedou na svou základnu a s kým se mě netýká." 664 01:03:58,016 --> 01:04:01,512 Prostě řeknou, že jsou to nějací opozičníci Bašára Asada, 665 01:04:01,632 --> 01:04:03,875 že to nejsou lidé ISIL, přestože jsou. 666 01:04:03,995 --> 01:04:10,080 Kurdové nevědí, kam ty zbraně jdou a USA je tímto způsobem dodávají. 667 01:04:10,200 --> 01:04:22,312 Všichni, kteří to vědí... Teď Erdogan fakticky obvinil USA, že zásobují PŘÍMO Islámský stát! 668 01:04:23,326 --> 01:04:25,736 To je to jeho prohlášení. 669 01:04:25,856 --> 01:04:30,319 To je, oč tu jde. On to prohlásil přímo! 670 01:04:30,439 --> 01:04:38,386 "Pánové podívejte se, pod rouškou dodávek zbraní Kurdům probíhá zásobování ISIL zbraněmi." 671 01:04:39,937 --> 01:04:46,238 A z toho všechny důsledky z toho vyplývající v politických záležitostech. 672 01:04:46,358 --> 01:04:51,965 A ještě máme jednu malou připomínku opět jakoby k Sýrii, přitom se však bezprostředně týká OSN. 673 01:04:52,085 --> 01:04:56,250 Někteří takzvaní analytici, ti "inteligenti" říkají: 674 01:04:56,370 --> 01:05:02,431 "OSN se změnila v místo, kde se jen mluví a o ničem nerozhoduje." 675 01:05:02,551 --> 01:05:06,680 Takovým místem planých řečí byla OSN v prvních letech 21. století, 676 01:05:06,800 --> 01:05:12,002 kdy si tam USA opravdu dělaly, co chtěly, a každý mohl prohlašovat, co chtěl, a nikdo na to nebral ohled. 677 01:05:12,122 --> 01:05:21,155 Důkazem toho, že OSN je důležitým mechanismem nadnárodního řízení a koordinace činnosti států, 678 01:05:22,217 --> 01:05:28,947 je chování Psaki (Powerové) a chování takzvané západní koalice proti Islámskému státu v Sýrii. 679 01:05:29,067 --> 01:05:36,118 Kdyby se tam jen tak planě žvanilo, tak proč by Psaki, oj, Powerová, Samantha Powerová, omlouvám se. 680 01:05:36,238 --> 01:05:40,414 Mimochodem, chci hned podotknout, že Psaki jsem nikdy neodsuzoval. 681 01:05:40,534 --> 01:05:45,245 Naopak jsem ji chválil, jestli si dobře pamatujete, nehledě na to, že se jí všichni vysmívali. 682 01:05:45,365 --> 01:05:51,733 A Powerová? Jen si vezměte tu hysterii. 683 01:05:51,853 --> 01:05:54,616 Odběhla nečekaně k tisku, odmítala poslouchat... 684 01:05:54,736 --> 01:05:59,801 Musela vytvořit informační pole, aby než vystoupí Čurkin, bylo již vše připraveno a jinak vnímáno. 685 01:05:59,921 --> 01:06:01,977 Dříve přece takto nevyváděli. 686 01:06:02,097 --> 01:06:06,723 Proč by také dříve měli? USA byly reálně světovým četníkem. 687 01:06:06,843 --> 01:06:12,394 A mimochodem, teď Rasmussen: "Svět musí souhlasit s tím, aby se USA staly světovým četníkem." 688 01:06:12,514 --> 01:06:15,608 Když byly USA silné, tak byly četníkem z podstaty věci 689 01:06:15,728 --> 01:06:18,789 a nikoho nepřesvědčovaly: "Smiřte se s naší dominancí. 690 01:06:18,909 --> 01:06:24,328 Přistupte na to, abychom vás mohly znásilňovat, okrádat a zabíjet." Jednoduše to dělaly a hotovo. 691 01:06:24,448 --> 01:06:31,779 Chápete? Na nikoho nebrali ohled, a teď přemlouvají svět: "Prosím, prosím, přistupte na to, že budeme četníkem." 692 01:06:31,899 --> 01:06:38,195 Už nemohou, nemají dost sil a Powerová tam běhá, poletuje a hysterčí! 693 01:06:38,315 --> 01:06:47,385 To znamená, že je nemůže přitlačit. OSN je již v takovém stavu, že USA tam nedokážou řídit všechny procesy. 694 01:06:47,505 --> 01:06:50,888 Je třeba manévrovat, ale to ona nechápe. 695 01:06:51,008 --> 01:06:55,616 Vždyť jakou moudrost to vymysleli? Odejít ze zasedání, až bude vystupovat... 696 01:06:55,736 --> 01:06:57,680 - Zástupce. - Náš zástupce. 697 01:06:57,800 --> 01:07:00,747 A co to znamená odejít? To znamená opustit bojové pole. 698 01:07:00,867 --> 01:07:07,732 Nejednou jsme a byly případy, kdy KPRF opouštěla bojové pole ve Státní dumě, aby mohly projít protilidové zákony. 699 01:07:07,852 --> 01:07:13,182 Například když KPRF měla většinu a mohla zablokovat jakýkoliv zákon, 700 01:07:13,302 --> 01:07:18,993 byly přijaty zákony o podílnictví produkce, které nás okrádaly hůře než jakýkoliv africký stát. 701 01:07:19,113 --> 01:07:27,987 Všechny ty rozpočty, všechno to bylo přijímáno v té Státní dumě, kde měla KPRF... 702 01:07:28,677 --> 01:07:29,999 ... většinu. 703 01:07:30,119 --> 01:07:35,703 A teď z bezvýchodnosti nevědí... Slovo, to je zbraň. 704 01:07:35,823 --> 01:07:41,277 Jestliže v obyčejné válce vyhraje ten, kdo má lepší zbraně a lépe je ovládá. 705 01:07:41,397 --> 01:07:47,541 Tak v informační válce vyhrává ten, kdo má lepší a silnější informace a kdo je lépe ovládá. 706 01:07:47,942 --> 01:07:53,774 Takže chování té západní koalice proti ISIL, chování Powerové, 707 01:07:53,894 --> 01:08:03,211 která je mimochodem zástupkyně státní elity USA, ukazuje, že vůbec neumějí bojovat v informačním poli. 708 01:08:03,331 --> 01:08:11,123 Nepřijmete-li jejich dominanci, tak nejsou svůj postoj schopni nikomu vnutit ani odůvodnit. 709 01:08:14,079 --> 01:08:23,002 Takže výzvy odepsat OSN je opět hra ve prospěch státní elity USA. 710 01:08:23,122 --> 01:08:28,534 Jakékoliv takové výzvy, když vystupují a říkají: "OSN je k ničemu, nic neřeší." 711 01:08:28,654 --> 01:08:32,325 Znamenají, že dotyčný dostal rozkaz z Washingtonu, 712 01:08:32,882 --> 01:08:39,805 aby minimalizoval vliv OSN na globální mezinárodní procesy, 713 01:08:39,925 --> 01:08:47,418 aby OSN nedokázala nějakým způsobem čelit politice USA ve světě. 714 01:08:47,799 --> 01:08:51,982 Je velice lehké si zařadit každého analytika nebo politika, 715 01:08:52,102 --> 01:08:56,618 když prohlašují takové věci. K Sýrii by se toho ještě dalo říci hodně, 716 01:08:56,738 --> 01:09:00,472 ale to není k tématu, na které jsem už odpověděl. 717 01:09:00,592 --> 01:09:07,488 Proxy válka probíhá, válka cizíma rukama a na cizím území. Rozpoutaly ji USA. 718 01:09:07,608 --> 01:09:17,398 A pokud si Evropa nepřeje stát se bojištěm, trávou na bojovém poli... 719 01:09:17,518 --> 01:09:20,860 Jestli si tedy Evropa nepřeje proměnit se v bojiště, 720 01:09:20,980 --> 01:09:29,494 musí hájit své zájmy a ne zájmy USA na úkor svých vlastních. 721 01:09:29,614 --> 01:09:36,097 Je třeba pochopit, co je výhodnější, zda s Ruskem obchodovat nebo bojovat. 722 01:09:37,632 --> 01:09:42,330 Žádost Belgie vysvětlit bombardování ... 723 01:09:42,450 --> 01:09:49,717 Ó, ano. USA se to hroutí na všech stranách. Chápete? Belgie! 724 01:09:49,837 --> 01:09:54,651 Stát, který byl speciálně vytvořen v důsledku napoleonovských válek, 725 01:09:54,771 --> 01:09:58,855 aby se stal centrem sjednocené Evropy. 726 01:09:58,975 --> 01:10:02,729 Je to speciální umělý státní útvar. 727 01:10:02,849 --> 01:10:10,127 Belgie prohlašuje, že USA musí vysvětlit, proč s klidem všechno porušují? 728 01:10:10,666 --> 01:10:17,430 "Proč nás podepisujete pod programy, za které máme nést odpovědnost, zatímco samy zůstáváte stranou? 729 01:10:17,550 --> 01:10:18,936 S tím nesouhlasíme." 730 01:10:19,056 --> 01:10:26,314 To je ukazatel toho, jak globální řízení pomáhá státnímu řízení. 731 01:10:26,434 --> 01:10:32,342 Pokud si Česko, Polsko a další nepřejí stát se bojištěm, tak se mají na koho obrátit. 732 01:10:32,676 --> 01:10:36,153 Globalisté jim pomáhají dostat se zpod diktátu USA. 733 01:10:36,645 --> 01:10:40,601 Využijte to! Využijte příznivý vítr! 734 01:10:44,694 --> 01:10:49,582 A na konci otázky ke vzdělání. 735 01:10:49,859 --> 01:10:51,959 Nebo se omezíme pouze na jednu? 736 01:10:52,079 --> 01:10:56,007 Vážený Valeriji Viktoroviči, jsem student a velice se zajímám o historii. 737 01:10:56,127 --> 01:10:59,845 Otázka je od Fjodora. Kde je možné se něco dozvědět o skutečné historii, 738 01:10:59,965 --> 01:11:02,471 událostech a motivech těch či oněch stran? 739 01:11:02,591 --> 01:11:06,270 Mají zástupci Koncepce k dispozici nějaké ucelené lekce k dané tématice? 740 01:11:06,390 --> 01:11:09,421 Neboť informace jsou poskytovány pouze útržkovitě. Děkuji. 741 01:11:09,541 --> 01:11:13,689 Bohužel v ucelené podobě takové informace nikde nenajdete. 742 01:11:13,809 --> 01:11:20,314 Tyto informace jsou v podstatě obsaženy ve všech zdrojích, musíte pouze chápat, jak si ty věci dát dohromady. 743 01:11:20,434 --> 01:11:27,561 Aby se pro vás jakýkoliv zdroj, jakákoliv historická práce, 744 01:11:27,681 --> 01:11:31,122 jakéhokoliv zaměření stala užitečným zdrojem informací, 745 01:11:31,242 --> 01:11:36,087 musíte pouze znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti. 746 01:11:36,207 --> 01:11:42,111 Víte, abyste se vyznali v účetních výkazech, musíte umět matematiku. 747 01:11:43,095 --> 01:11:47,697 Potom pochopíte, co z toho je omáčka, a co je užitečné. 748 01:11:47,817 --> 01:11:52,012 Když přijde revizor, tak hned ví, na co se má zaměřit. 749 01:11:52,132 --> 01:11:55,784 A v těch účetních výkazech vždy najde to, co potřebuje vědět. 750 01:11:55,904 --> 01:11:57,235 Stejné je to tady. 751 01:11:57,355 --> 01:12:03,383 Máte-li nástroje, pomocí kterých dokážete vyčlenit ty správné informace, tak to zvládnete sami. 752 01:12:03,503 --> 01:12:07,479 Žádné takové ucelené zdroje ještě nejsou v mluvené ani psané podobě. 753 01:12:07,599 --> 01:12:13,914 Vždyť i tak skupina vnitřního prediktoru SSSR vypracovala těch prací opravdu hodně. 754 01:12:14,034 --> 01:12:19,637 Jedná se o kolosální práci, kdy za 25 let bylo napsáno nesmírné množství rozsáhlých metodologických prací. 755 01:12:19,757 --> 01:12:21,753 Ty můžete studovat a studovat. 756 01:12:21,873 --> 01:12:27,797 A když je studujete, získáváte tak nástroj pro to, abyste dokázali hájit své zájmy 757 01:12:27,917 --> 01:12:33,421 a uměli nalézt ty informace, které vás zajímají v tom moři informační kakofonie. 758 01:12:33,541 --> 01:12:38,351 Každý informační zdroj pro vás může být zdrojem nových znalostí. 759 01:12:38,471 --> 01:12:44,478 Základní práce, to jsou ty části Koncepce o globálních historických procesech lidstva 760 01:12:44,598 --> 01:12:49,347 v globálním historickém procesu, odkud by bylo možné pomalu začít? 761 01:12:49,467 --> 01:12:54,472 A jak z toho můžete vyčlenit práci Dialektika a ateismus, dvě neslučitelné podstaty, 762 01:12:54,592 --> 01:13:00,421 a také takovou zdálo by se úzce zaměřenou práci Stát, společnost, rodina. 763 01:13:00,541 --> 01:13:04,180 - Jak je chcete vyčleňovat? - Ne, vyčleňovat by se neměly. 764 01:13:04,300 --> 01:13:12,148 Proto je to tak, že každý člověk v podstatě začíná tím... Když se ptají, čím mají začít. 765 01:13:12,268 --> 01:13:17,105 Je třeba začít tématem, které vás nejvíce zajímá. Bylo zpracováno velice mnoho témat. 766 01:13:17,225 --> 01:13:20,909 Na své téma jste více méně již připraveni informačně, 767 01:13:21,029 --> 01:13:25,001 a potřebujete pouze získat metodologii a to vám napomůže skokově postoupit v osvojení 768 01:13:25,121 --> 01:13:29,896 Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení, hned. 769 01:13:30,016 --> 01:13:36,295 Tím začněte. Dříve to bylo horší, když byla napsaná pouze Mrtvá voda, Koncepce sociální bezpečnosti. 770 01:13:36,415 --> 01:13:43,389 Zdálo by se, že vše potřebné bylo napsáno, ale mnozí měli informační základnu takovou, že to těžce chápali. 771 01:13:43,509 --> 01:13:49,058 A co se týká toho, zda je to těžké. Získávat znalosti nikdy nebylo snadné. 772 01:13:51,014 --> 01:13:55,990 Bez práce nejsou koláče, proto je třeba získávat znalosti, učit se. 773 01:13:57,027 --> 01:13:58,234 Tak je to. 774 01:13:58,354 --> 01:14:00,452 To byla poslední otázka. 775 01:14:00,572 --> 01:14:06,626 Nu což, v podstatě je to přání, abyste se učili. 776 01:14:06,746 --> 01:14:13,963 Abyste dokázali hájit zájmy své, své rodiny i státu, abyste se nestali trávou na bojovém poli, 777 01:14:14,083 --> 01:14:21,309 musíte vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy, státy, jak je realizována nadnárodní koordinace, 778 01:14:21,429 --> 01:14:30,016 jak se liší geopolitika od globální politiky a jak realizovat globální politiku i z pozice obyčejné člověka. 779 01:14:30,136 --> 01:14:33,730 To všechno se můžete dozvědět z prací vnitřního prediktoru SSSR, 780 01:14:33,850 --> 01:14:38,092 z Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení. 781 01:14:38,212 --> 01:14:40,688 Studujte je a braňte zájmy své i své rodiny. 782 01:14:40,808 --> 01:14:43,446 Buďte šťastní a přeji vám mírové nebe nad hlavou.