1 00:00:07,716 --> 00:00:11,566 Dobrý den, vážený Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 2 00:00:11,686 --> 00:00:15,186 Zdravím vážené diváky a hosty zde ve studiu. 3 00:00:15,306 --> 00:00:16,991 Dnes je 03.10.2016. 4 00:00:17,111 --> 00:00:20,710 Náš pořad Otázka-odpověď zahájíme takovouto otázkou. 5 00:00:20,830 --> 00:00:26,829 29. září se stalo symbolickým dnem, ten den admirál Kirby prohlásil následující: 6 00:00:26,949 --> 00:00:30,549 "Následky jsou takové, že občanská válka v Sýrii bude pokračovat, 7 00:00:30,669 --> 00:00:35,391 extremisté a extrémistické skupiny budou dále zneužívat mocenské vakuum v Sýrii 8 00:00:35,511 --> 00:00:41,378 pro rozšíření svých operací, které budou nepochybně zahrnovat i útoky proti ruským zájmům, 9 00:00:41,498 --> 00:00:44,327 a dost možná i proti ruským městům. 10 00:00:44,447 --> 00:00:48,134 A Rusko bude dále přivážet domů své padlé vojáky v pytlích pro mrtvé. 11 00:00:48,254 --> 00:00:52,581 Bude i nadále přicházet o své zdroje a dost možná opět i o svá letadla." 12 00:00:52,701 --> 00:00:54,451 Okomentujte to prosím. 13 00:00:54,571 --> 00:00:59,931 Je třeba říci, že toto prohlášení skutečně vyvolalo veliký poprask. 14 00:01:00,051 --> 00:01:08,603 Velice operativně a kvalitně na něj odpovědělo naše ministerstvo zahraničí a naše ministerstvo obrany. 15 00:01:08,723 --> 00:01:16,615 To prohlášení není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, přestože vlastně jednoduché je. 16 00:01:18,090 --> 00:01:27,465 Abyste tuto věc pochopili, a mohli ji zhodnotit, musím udělat několik takových poznámek. 17 00:01:29,315 --> 00:01:35,367 Když analytik provede nějakou svou analýzu, dochází potom často k tomu, 18 00:01:35,487 --> 00:01:43,379 že se lidé ptají, proč se věci nedějí tak, jak je předpověděl? Vždyť vše probíhá úplně jinak? 19 00:01:43,499 --> 00:01:46,318 Všechno je to jinak? 20 00:01:46,438 --> 00:01:49,541 A vy jim odpovíte: „Přece se změnily okolnosti.“ 21 00:01:49,661 --> 00:01:53,889 A oni: „To je velice jednoduché všechno svádět na změnu okolností." 22 00:01:54,009 --> 00:02:02,589 Ale tak mluví lidé, kteří nechápou, co je to řízení, a tím myslím, že o tom nemají ani páru. 23 00:02:02,709 --> 00:02:07,679 Takoví lidé nejenže neumí hrát šachy, ale asi ani dámu. 24 00:02:07,799 --> 00:02:14,728 Když si vezmete šachy jako teorii řízení, tak se dělí na zahájení, střední hru a koncovku. 25 00:02:14,848 --> 00:02:22,185 A koncepce je následující: Je nutné vyhrát. 26 00:02:22,305 --> 00:02:34,240 Strategie, to je volba zahájení, abyste potom mohli rozehrát střední hru a v koncovce vyhrát. 27 00:02:34,360 --> 00:02:42,885 Všechny ty sicilské obrany, gambity a ostatní, to jsou taktické postupy, 28 00:02:43,005 --> 00:02:50,576 ale použití každého z těchto taktických postupů má vliv dokonce i na změnu uplatňované strategie, 29 00:02:50,696 --> 00:02:54,412 někdy je třeba změnit i samotnou strategii. 30 00:02:54,532 --> 00:03:04,626 Takže když... Řízení není statická veličina, jedná se o neustále dynamicky se vyvíjející systém. 31 00:03:04,746 --> 00:03:13,373 A jakýkoliv úkon, který učiní jeden ze subjektů řízení ve vztahu k ostatním subjektům řízení 32 00:03:13,493 --> 00:03:18,591 působícím ve stejném prostředí, dokonce i ve vztahu k samotnému prostředí, vyvolává... 33 00:03:18,711 --> 00:03:24,508 Jak bych to řekl, takovou - zpětnou reakci. 34 00:03:24,628 --> 00:03:32,858 Nebo si představte souboj dvou boxerů, nebo šermířský souboj, to když proti sobě stojí dva soupeři, 35 00:03:32,978 --> 00:03:40,607 nebo jde o nějaký ten bezprostřední střet dvou šermířských skupin. 36 00:03:40,727 --> 00:03:45,055 Jde přeci o neustále se dynamicky vyvíjející systém. 37 00:03:45,175 --> 00:03:48,868 Ale každý takový systém funguje na základě určitých principů. 38 00:03:48,988 --> 00:03:55,412 Úkolem analytiky je vypracovat přesnou analýzu toho, co se teď stalo, 39 00:03:55,532 --> 00:04:08,336 zjistit jaká koncepce se přitom uplatňuje, jaká je využívána strategie, a jaký byl použit taktický postup, 40 00:04:08,456 --> 00:04:13,178 aby na základě toho všeho mohlo být přijato to správné rozhodnutí 41 00:04:13,298 --> 00:04:22,226 týkající se realizace vlastních taktických postupů při uplatňování vlastní strategie 42 00:04:22,346 --> 00:04:25,708 a docílit tak realizace své vlastní koncepce. 43 00:04:25,828 --> 00:04:27,814 O tom to celé je. 44 00:04:27,934 --> 00:04:30,181 A to musíte dělat neustále. 45 00:04:30,301 --> 00:04:36,114 Pokud přitom uděláte chybu, tak nebudete vědět jak dál postupovat, jakým způsobem manévrovat. 46 00:04:36,234 --> 00:04:43,194 Je to něco jako diagnóza. Když lékař dělá diagnózu, tak pokud se zmýlí, 47 00:04:43,314 --> 00:04:47,968 nebude pacienta léčit správně a může jeho zdravotní stav ještě zhoršit. 48 00:04:48,088 --> 00:04:50,937 Stejné je to se sociálními supersystémy. 49 00:04:51,057 --> 00:04:56,513 Nesprávně provedená analýza může vést k zániku systému řízení. 50 00:04:56,633 --> 00:05:01,105 A správně provedená analýza umožní pacienta uzdravit, 51 00:05:01,225 --> 00:05:06,834 protože dosáhnete cílů svého řízení, a tedy vyhrajete jako ve hře v šachy. 52 00:05:07,665 --> 00:05:17,427 Na tomto základu bych chtěl něco zacitovat, protože když dělám svůj týdenní přehled, 53 00:05:17,547 --> 00:05:21,902 tak někdy nacházím takové epigrafy, 54 00:05:22,022 --> 00:05:26,989 které charakterizují základ toho, co se stalo, 55 00:05:27,109 --> 00:05:32,449 které jakoby vysvětlují, poskytují základní představu o tom, co se stalo. 56 00:05:34,553 --> 00:05:46,009 V minulém pořadu Otázka-odpověď jsme mluvili o První hlavní správě, o Službě vnější rozvědky. 57 00:05:46,129 --> 00:05:53,527 Tak kdysi v jejím čele stál Leonid Vladimirovič Šebaršin, poslední šéf KGB v SSSR 58 00:05:54,378 --> 00:06:02,612 a ten vydal knihu Ze života šéfa rozvědky, kde má jednu velice zajímavou větu. 59 00:06:02,732 --> 00:06:09,146 Právě ten Šebaršin, který tvrdil, že přesně ví, oč jde ve vztazích mezi Ruskem a Západem, 60 00:06:09,266 --> 00:06:14,412 že Západ potřebuje jen jednu věc, aby Rusko neexistovalo. 61 00:06:15,248 --> 00:06:23,631 Takže v té knize Ze života šéfa rozvědky napsal následující, cituji: 62 00:06:24,154 --> 00:06:28,688 "Role chyby, špatného odhadu, lehkomyslnosti a jednoduše hlouposti 63 00:06:28,808 --> 00:06:32,119 není při analýze politických situací nikdy zohledňována. 64 00:06:32,239 --> 00:06:37,028 V materiálech z vyšetřování, zprávách, publicistických článcích, vědeckých pracích 65 00:06:37,148 --> 00:06:42,189 jsou logika a rozum přisuzovány lidem tam, kde panovaly zmatek a nekompetentnost. 66 00:06:42,309 --> 00:06:44,394 Zavrhován je prvek náhody. 67 00:06:44,514 --> 00:06:48,663 Všechny události jsou navlékány na železné jádro racionální zlé nebo dobré vůle. 68 00:06:48,783 --> 00:06:51,945 Tak to však v životě nechodí!" 69 00:06:52,065 --> 00:06:57,684 A ty události, které se staly v souvislosti s admirálem Kirbym, 70 00:06:57,804 --> 00:07:06,008 to je jednoduše klasický příklad toho, o čem mluví Šebaršin. 71 00:07:06,128 --> 00:07:12,080 Že existuje hloupost, lehkomyslnost, že se lidé někdy přepočítají. 72 00:07:12,200 --> 00:07:24,551 A nesmíme v tom hledat nějaký hluboký smysl, nějakou, 73 00:07:24,671 --> 00:07:27,739 jak bych to vyjádřil, vysoce kombinovanou hru. 74 00:07:27,859 --> 00:07:30,163 Takže, co se to stalo? 75 00:07:30,283 --> 00:07:37,100 Je třeba si uvědomit, že v analýze musíte... On řekl, co nikdy není v analýze zohledňováno. 76 00:07:37,220 --> 00:07:43,528 Jenže je to zohledňováno. Dostatečně všeobecná teorie řízení všude subjektivní faktor zohledňuje, 77 00:07:43,648 --> 00:07:51,452 proto je možné rozeznat, kde byl kalkul správný, a kde ten chybný, kde se projevila lehkomyslnost a hloupost. 78 00:07:51,572 --> 00:08:00,160 A v dané situaci my, s ohledem na admirála Kirbyho, říkáme, že zde šlo o chybu, lehkomyslnost a hloupost. 79 00:08:01,121 --> 00:08:04,492 Takže oč jde? Zcela nedávno... 80 00:08:08,004 --> 00:08:14,552 ...USA zaútočily na syrskou armádu. 81 00:08:15,217 --> 00:08:25,209 A mnozí hned začali mluvit o 3. světové válce, že se teď s Američany střetneme, že se stane něco hrozného, 82 00:08:25,329 --> 00:08:32,183 že vše je ztraceno, že, jak se říká: "Sádru mu sundali, sledovaný odjíždí." (z filmu Briliantová ruka) 83 00:08:32,303 --> 00:08:36,821 Z čeho při těchto řečech vycházeli? 84 00:08:36,941 --> 00:08:44,016 Z pravdivé skutečnosti, že USA potřebují vyvolat 3. světovou válku, to totiž nepopírá nikdo. 85 00:08:44,136 --> 00:08:51,161 Ale jakou přesně 3. světovou válku potřebují USA a státní elita, která o to usiluje? 86 00:08:51,281 --> 00:09:00,880 USA se v průběhu 20. století staly prostředníkem a organizátorem dvou světových válek. 87 00:09:01,000 --> 00:09:07,445 První světové v roce 1914 a druhé světové, za jejíž začátek je považován rok 1939, i když začala dříve. 88 00:09:07,565 --> 00:09:14,026 V podstatě je třeba za její začátek považovat rok 1936 a revoluční události ve Španělsku. 89 00:09:14,146 --> 00:09:23,763 Tenkrát začaly i události na Dálném východě v Číně, mezi Čínou a Japonskem. 90 00:09:29,032 --> 00:09:36,159 Takže USA vždy bojovaly na cizím území cizíma rukama. 91 00:09:36,279 --> 00:09:39,501 Jak v první světové válce, tak i v té druhé. 92 00:09:39,621 --> 00:09:46,049 USA jak do té první, tak i druhé války vždy zasáhly až na jejich konci. A jak? 93 00:09:46,169 --> 00:09:53,074 Představte si, že spolu bojují dva rytíři, dva bohatýři 94 00:09:53,194 --> 00:10:01,923 a někdo zpovzdálí jednoho z nich neustále povzbuzuje, 95 00:10:02,043 --> 00:10:06,817 a druhému posílá tajné signály, že ve skutečnosti je na jeho straně, 96 00:10:06,937 --> 00:10:11,592 a že toho prvního povzbuzuje jen na oko, jen aby to tak vypadalo. 97 00:10:11,712 --> 00:10:18,668 A USA v první světové válce, ani v té druhé, nikdy nekopaly čistě za jednu ze stran. 98 00:10:18,788 --> 00:10:25,300 Lend Lease Act uzavřely s SSSR, ale současně probíhala plnocenná vědeckotechnická spolupráce 99 00:10:25,420 --> 00:10:31,320 a politické krytí při organizování různých toků pro Třetí říši. 100 00:10:31,440 --> 00:10:37,032 Aby více... Jak řekl Truman: "Napřed se podíváme, kdo z nich bude vítězit, 101 00:10:37,152 --> 00:10:41,636 a potom pomůžeme tomu slabšímu, aby se jich mezi sebou pozabíjelo co nejvíce." 102 00:10:41,756 --> 00:10:48,780 A v poslední etapě, když už jsou oba bohatýři unavení, zranění, 103 00:10:48,900 --> 00:10:55,226 kdy je jeden z nich poražen a druhý se připravuje k tomu, že ho dorazí, 104 00:10:56,062 --> 00:11:05,969 ten co stál stranou, přiskočí a také zaútočí tak, aby dotyčného nezabil, ale odrovnal a prohlásí, že je vítěz. 105 00:11:06,480 --> 00:11:10,470 Nebo že vyhrál společně s úspěšnějším z bohatýrů. 106 00:11:10,590 --> 00:11:14,528 A dokud se ještě bohatýr z boje úplně nevzpamatoval, a vyčerpaný řeší co dál, 107 00:11:14,648 --> 00:11:18,227 začne protlačovat své kšefty. V první řadě začne čachrovat. 108 00:11:18,347 --> 00:11:23,053 To jsou USA. Vždy takto postupovaly. 109 00:11:23,173 --> 00:11:27,470 USA jsou státem, který nevyhrál jedinou válku. 110 00:11:27,590 --> 00:11:35,979 USA předvedly, že jejich armáda není schopná v konfrontaci ustát větší tlak. 111 00:11:36,099 --> 00:11:42,049 Ti dokážou bojovat pouze s banánovými republikami, kam připluje úderná skupina letadlových lodí 112 00:11:42,169 --> 00:11:45,834 a zaútočí s plnou silou. A jak je vidět z invaze na Grenadu, 113 00:11:45,954 --> 00:11:54,700 tak jsou schopni mít bojové ztráty i tam, kde by to prakticky nemělo být možné. 114 00:11:54,820 --> 00:12:03,512 Vždyť to McCain je tím "nejefektivnějším" pilotem USA. 115 00:12:03,632 --> 00:12:11,773 Ten zničil amerických letadel víc, než kterýkoliv jiný Američan v boji. 116 00:12:11,893 --> 00:12:16,451 Takoví to jsou válečníci. 117 00:12:16,571 --> 00:12:24,172 USA tedy potřebují válku, ale na cizím území a realizovanou cizíma rukama. 118 00:12:24,292 --> 00:12:28,522 USA samy bojovat nejsou schopné. 119 00:12:28,642 --> 00:12:34,606 A v současném materiálně-technickém stavu zdrojové stability, 120 00:12:34,726 --> 00:12:37,320 nemohou bojovat už vůbec. 121 00:12:37,440 --> 00:12:41,712 Oni jsou roztaženi na všech frontách, které nikde nemají plně pokryté. 122 00:12:41,832 --> 00:12:46,554 Teď Pentagon prohlašuje, že do roku 2020 zkoncentruje 60% 123 00:12:46,674 --> 00:12:55,093 veškerého vojenské letectva a námořnictva v asijsko-pacifickém regionu. 124 00:12:56,198 --> 00:13:08,661 60%! Přitom hodlají svět překvapit novými zbraněmi svou kvalitou neporovnatelných s jinými. 125 00:13:08,781 --> 00:13:16,397 Tak zaprvé. Máte-li nové zbraně, které jsou výkonnější, tak proč tam potřebujete všechno stahovat? 126 00:13:16,517 --> 00:13:23,218 Dokonce ani odpověď, že Čína se stává centrem koncentrace řízení, není vysvětlením. 127 00:13:23,338 --> 00:13:30,955 To znamená, že se USA začínají scvrkávat, že je žádné zbraně již nezachrání. 128 00:13:31,075 --> 00:13:37,306 60%, ale z jakého celku? Co jim tam zbyde za armádu? 129 00:13:37,426 --> 00:13:42,421 USA tedy potřebují válku, ale samy bojovat nemohou. 130 00:13:42,541 --> 00:13:47,643 A úkolem toho leteckého útoku byla jen jedna věc, 131 00:13:47,763 --> 00:13:55,742 zrušit dohody mezi Ruskem a USA o mírovém urovnání v Sýrii. 132 00:13:55,862 --> 00:14:03,372 To byl jediný cíl, zmaření těch dohod a znovu vše vrátit do stádia vyjednávání, znovu vše domlouvat. 133 00:14:03,492 --> 00:14:11,663 A proč to potřebovaly? Ta věc se má tak, že bude-li ISIL v jeho dnešní podobě zlikvidován, 134 00:14:11,783 --> 00:14:22,491 tak to vynuluje dokonce i vítězství státní elity v boji o prezidentské křeslo v USA. 135 00:14:22,611 --> 00:14:29,076 Hillary Clintonová, tedy spíše ti, co stojí za ní, se sice dostanou k moci 136 00:14:29,196 --> 00:14:34,320 ale nebudou mít nástroj pro realizaci své vnější politiky. 137 00:14:34,440 --> 00:14:38,795 Nebudou moci vytvořit problém, který by se potom nabídli vyřešit. 138 00:14:38,915 --> 00:14:43,932 Chápete? A budou musit vše řešit na principu, o kterém teď mluví Trump: 139 00:14:44,052 --> 00:14:47,555 Vyskakovat si jen tak vysoko, na kolik mají. Ale to se jim nechce. 140 00:14:47,675 --> 00:14:53,787 Oni chtějí dál parazitovat na všech státech a národech, chtějí zachovat Pax Americana. 141 00:14:53,907 --> 00:15:01,102 Když tedy zmizí ISIL, ta teroristická hrozba, mezinárodní terorismus v této podobě, 142 00:15:01,222 --> 00:15:08,604 tak přijdou o nástroj prosazování své politiky. Takže to bylo jejich úkolem, a to tedy jakoby vyřešili. 143 00:15:08,724 --> 00:15:13,226 A my jsme říkali, že odpovědi od globálního prediktoru následovaly okamžitě. 144 00:15:17,147 --> 00:15:28,128 Jsou to jednak nové vraždy v USA, a také to vyhození vlakových kolejí do vzduchu, což už je kvalitativní změna! 145 00:15:28,248 --> 00:15:34,727 Vyhazování vlakových kolejí do povětří. To je kvalitativní posun! 146 00:15:34,847 --> 00:15:40,524 To je ukazatel toho, kam spějí USA. Já jsem říkal, že jsou teď ve velice nebezpečné situaci. 147 00:15:40,644 --> 00:15:47,840 Že tam může dojít dříve než k volbám k občanské válce. 148 00:15:47,960 --> 00:15:52,205 Až tam státní elita přivedla svůj stát, k takovémuto nebezpečí. 149 00:15:52,325 --> 00:15:57,763 A v těchto podmínkách už státní elita neví, co by měla dělat. 150 00:15:57,883 --> 00:16:02,793 Nevědí, co by měli podniknout, nevědí, jak dál jednat. 151 00:16:02,913 --> 00:16:06,715 Oni byli přesvědčeni, mysleli si, že to všechno umí. 152 00:16:06,835 --> 00:16:11,455 Vždyť to oni byli tím nástrojem, který realizoval jak první, tak i druhou světovou válku 153 00:16:11,575 --> 00:16:13,604 a tak se jim zdá, že postupují stejně. 154 00:16:13,724 --> 00:16:16,329 Jenže se jim to nedaří, nic jim nevychází. 155 00:16:16,449 --> 00:16:23,886 Jen si to vezměte, v poslední době jsou průvodní škody jejich akcí vždy vyšší než přinesený užitek. 156 00:16:24,006 --> 00:16:28,482 Funguje efekt opičí pracky, nic se jim nedaří a to čím dál tím víc. 157 00:16:28,602 --> 00:16:35,712 Zbývá jim jediná naděje, kterou je státní převrat v Rusku. 158 00:16:39,435 --> 00:16:44,823 A to co řekl, neměl Kirby, ten "admirál", pouze z vlastní hlavy, 159 00:16:44,943 --> 00:16:54,623 on jen tímto způsobem profláknul to, co se zdálo lidem v jeho okolí být nezlomným argumentem. 160 00:16:55,680 --> 00:17:04,819 "Když jste tedy takoví, když se nám protivíte, tak my přitvrdíme." 161 00:17:04,939 --> 00:17:12,544 To je to jeho prohlášení, že se naši vojáci budou ze Sýrie vracet v pytlích pro mrtvé, 162 00:17:12,664 --> 00:17:17,215 že u nás budou vybuchovat bomby, padat naše letadla a znamená pouze jedno: 163 00:17:17,335 --> 00:17:24,769 "My ze státní elity jsme se rozhodli a dali tajným službám příkaz realizovat teroristické útoky 164 00:17:25,724 --> 00:17:31,674 u vás v Rusku a proti ruské armádě." 165 00:17:32,476 --> 00:17:35,784 Jinak se to vyložit nedá. 166 00:17:35,904 --> 00:17:46,458 Pouze tak, ale zároveň tak fakticky vydal potvrzení o tom, že USA zastřešují teroristy! 167 00:17:47,703 --> 00:17:59,263 Jenom v jednom případě mohou USA zaručit, nebo slíbit takové následky a tím spíše z této úrovně, 168 00:17:59,383 --> 00:18:07,210 mají-li vliv na nástroj, kterým jsou tyto činy realizovány. 169 00:18:07,926 --> 00:18:17,918 Naše ministerstvo zahraničí správně konstatovalo, že se fakticky jedná o příkaz: "Trhej!" 170 00:18:18,822 --> 00:18:23,835 Jak řekla Zacharovová. Jde o povel: "Trhej!" Je to povel k útoku. 171 00:18:23,955 --> 00:18:27,995 A naše ministerstvo obrany to také dobře komentovalo: 172 00:18:28,115 --> 00:18:34,159 "Takže co, pánové? Masky jsou strženy? Za Islámským státem se ukrývají Spojené státy!" 173 00:18:34,279 --> 00:18:39,198 To tedy znamená, že ISIL je útvarem USA! A jaká na to následovala odpověď? 174 00:18:39,318 --> 00:18:42,965 "Vy se velice mýlíte v tom, pánové, co vše je nám známo. 175 00:18:43,085 --> 00:18:53,316 My víme, kde se nacházejí a kde velí jací američtí vojáci teroristickým jednotkám na syrském území. 176 00:18:53,436 --> 00:18:57,648 Budeme to my, kdo vám zorganizuje, aby se vám všichni povraceli v pytlích. 177 00:18:57,768 --> 00:19:04,570 Nebudete mít dost místa na svém Arlingtonském hřbitově. My vám je z té Sýrie pošleme domů." 178 00:19:05,150 --> 00:19:09,583 To je to, co řeklo naše ministerstvo obrany. 179 00:19:10,538 --> 00:19:14,937 Zde je tedy vše jasné. Válčit s Ruskem?! 180 00:19:15,517 --> 00:19:20,444 Admirál Kirby i ti, co stojí za ním, si velmi dobře uvědomují, že to není možné: 181 00:19:20,564 --> 00:19:23,258 "A co sakra dělá ta vnitřní opozice?" 182 00:19:23,378 --> 00:19:28,970 Mám na mysli samozřejmě vnitřní opozici v Rusku. "Proč nedokáže zastavit Putina? 183 00:19:29,090 --> 00:19:36,081 Proč ho nesvrhává? Proč nekřičí, že Putin nic nezvládá a je třeba ho svrhnout, proč nejedná? 184 00:19:36,201 --> 00:19:40,667 Proč tam neorganizuje teroristické útoky, proč nepomáhá? 185 00:19:40,787 --> 00:19:42,604 Proč se stáhla?" 186 00:19:42,724 --> 00:19:45,905 Protože, ještě jednou opakuji, že tu máme unikátní situaci, 187 00:19:46,025 --> 00:19:52,562 kdy se celá ta elitní mezivrstva nachází mezi kladivem a kovadlinou, mezi gosudarem a lidem. 188 00:19:52,682 --> 00:20:01,700 A je nucena, ať už dobře nebo špatně, ale je nucena pracovat pro zájmy svého státu. 189 00:20:01,820 --> 00:20:06,447 Samozřejmě, že se snaží maximálně ruské zájmy poškozovat, 190 00:20:06,567 --> 00:20:11,958 aby se zavděčila svému zaoceánskému páníčkovi, ale je přinucena pracovat. 191 00:20:12,078 --> 00:20:14,917 A to hlavní, co zaznělo... 192 00:20:16,172 --> 00:20:31,763 To hlavní je to, že kongres USA překonal, senát USA překonal veto prezidenta Obamy 193 00:20:31,883 --> 00:20:41,870 na zákon, který umožňuje občanům USA podávat žaloby proti Saúdské Arábii. 194 00:20:42,320 --> 00:20:50,286 Přičemž pro to hlasovalo 97 senátorů ze sta! A jeden se zdržel. 195 00:20:50,941 --> 00:20:59,753 O čem to vypovídá? Takové hlasování vypovídá o tom, že v této věci státní elitu podpořili globalisté. 196 00:21:00,693 --> 00:21:08,496 Ve štábu Clintonové se ohromně radovali. Prý: "Clintonová by tento návrh zákona podepsala bez váhání. 197 00:21:08,616 --> 00:21:13,583 My jsme ti nejlepší ze všech, to my jsme ti největší z největších! 198 00:21:13,703 --> 00:21:18,221 Ona by tento návrh zákona podepsala hned." 199 00:21:18,341 --> 00:21:24,618 Takže jejich chybu řízení, jejich hloupost okamžitě posílili globalisté, 200 00:21:24,738 --> 00:21:30,006 podpořili to svými zdroji a postarali se o takový hromadný projev vůle. 201 00:21:30,126 --> 00:21:37,426 A na co upozornilo naše ministerstvo zahraničí? Hned na několik věcí. 202 00:21:39,281 --> 00:21:50,167 A konkrétně na to, že tímto zákonem USA rozšířily svojí vnitřní jurisdikci na celý svět. 203 00:21:50,287 --> 00:21:55,090 Na jakém základě to udělaly? 204 00:21:55,210 --> 00:22:00,314 A co se týká té druhé věci, té druhé věci. 205 00:22:00,434 --> 00:22:04,925 Tam odpovědělo naše ministerstvo zahraničí zároveň se Saúdskou Arábií. 206 00:22:05,045 --> 00:22:09,848 Saúdská Arábie a jejich prohlášení: "Podrývání základů státní suverenity, 207 00:22:09,968 --> 00:22:13,313 která byla stovky let základem mezinárodních vztahů, 208 00:22:13,433 --> 00:22:18,251 bude mít negativní dopad na všechny státy včetně USA." 209 00:22:20,610 --> 00:22:27,049 Na to, že to bude mít tento negativní dopad, před hlasováním varovalo CIA. 210 00:22:27,169 --> 00:22:33,214 Upozorňoval na to americký prezident Obama! 211 00:22:33,334 --> 00:22:37,101 Trochu přemýšlejte, co to vlastně děláte! 212 00:22:37,221 --> 00:22:41,930 Vždyť ta zpětná reakce bude mohutná a vy nemáte potřebné zdroje. 213 00:22:42,050 --> 00:22:46,636 Dokonce ani nejde o to, že když byl tento návrh zákona v dubnu podán, 214 00:22:46,756 --> 00:22:54,659 tak Saúdská Arábie slíbila, že z USA vyvede 750 miliard USD, tedy že si vyžádá splacení dluhu. 215 00:22:54,779 --> 00:23:03,973 USA jsou stabilní pouze v jednom případě, když mohou žít na dluh, který nikdo nevyžaduje splatit. 216 00:23:04,093 --> 00:23:12,716 Ale teď? Jen si to vezměte. Saúdská Arábie se společně s USA podílí 217 00:23:12,836 --> 00:23:21,200 na řízení ISIL v oblasti Blízkého Východu, kde Saúdská Arábie plní roli polního štábu. 218 00:23:22,400 --> 00:23:24,664 A také v oblasti Maghrebu. 219 00:23:26,246 --> 00:23:34,867 A najednou chtějí USA udělat ze Saúdské Arábie obětního beránka. 220 00:23:34,987 --> 00:23:38,086 Saúdská Arábie byla jejich spojencem. 221 00:23:38,891 --> 00:23:42,574 A teď je ze Saúdské Arábie obětní beránek. 222 00:23:42,694 --> 00:23:49,885 Dělají z ní stát teroristů se všemi následky z toho vyplývajícími. 223 00:23:50,005 --> 00:24:00,756 Saúdská Arábie bojuje s Íránem o to, kdo bude řídit celý muslimský svět, 224 00:24:00,876 --> 00:24:04,003 komu má patřit Mekka a Medína. 225 00:24:04,123 --> 00:24:06,798 Zda Saúdské Arábii nebo Íránu. 226 00:24:06,918 --> 00:24:09,963 Na jakém základě může kdo nakládat s těmito svatyněmi. 227 00:24:10,083 --> 00:24:15,432 Saúdská Arábie bojuje s Hútíi v Jemenu. 228 00:24:15,552 --> 00:24:19,349 Saúdská Arábie po uši uvázla v ISIL. 229 00:24:19,469 --> 00:24:30,348 A právě v této době na ni USA směřují svůj úder, aby si vyřešily svůj vnitřní problém. 230 00:24:30,468 --> 00:24:34,914 Dělají to na základě principu: Mlať své vlastní lidi, aby se ti cizí víc báli! 231 00:24:35,034 --> 00:24:41,050 Cožpak takto jedná stát, který potřebuje spojence? 232 00:24:41,170 --> 00:24:48,217 Je to snad dobrý příklad pro Evropu, která je ve vleku USA? 233 00:24:48,337 --> 00:24:54,268 Nebo jí tím předvádějí, jak USA každého jenom zneužijí, a potom ponechají osudu? 234 00:24:54,388 --> 00:24:58,863 To znamená, že se jedná o absolutní krach. A jak je varovali? 235 00:24:58,983 --> 00:25:05,705 Že teď budou všichni státní zaměstnanci USA zranitelní. 236 00:25:05,825 --> 00:25:13,113 Jestliže dříve mohli američtí vojáci vraždit dle libosti a nikdo je za to nemohl soudit, 237 00:25:13,636 --> 00:25:17,396 tak teď je s tím v každém případě konec. 238 00:25:17,516 --> 00:25:22,825 A potom to dospěje až k diplomatům a dalším představitelům Spojených států. 239 00:25:22,945 --> 00:25:25,893 Stát se začne sypat. 240 00:25:26,458 --> 00:25:29,993 A když si tohle uvědomili, 241 00:25:31,350 --> 00:25:37,655 začal Kirby okamžitě couvat: 242 00:25:38,121 --> 00:25:41,316 "Já nic takového neříkal. 243 00:25:41,436 --> 00:25:50,195 Vždyť nikdo nebyl tak pobouřen, když Kerry před rokem varoval, že může dojít k podobným útokům." 244 00:25:50,646 --> 00:25:54,831 Jenže to je třeba chápat, v jakém postavení je Kerry. 245 00:25:56,160 --> 00:26:05,123 V New York Times zveřejnili velice zajímavou čtyřicetiminutovou nahrávku 246 00:26:05,243 --> 00:26:10,863 z Kerryho setkání se syrskými opozičníky, 247 00:26:10,983 --> 00:26:18,624 kde jim říká, že on osobně dělá to a to: "My jsme připraveni vám vyhovět, ale Obama je proti." 248 00:26:18,744 --> 00:26:26,300 A hlavně: "Rusové nad námi vyzráli. My bychom to udělali rádi, ale porazili nás." 249 00:26:26,420 --> 00:26:31,955 Jenže ten problém je jinde. Kerry je tajemníkem Státního departmentu USA. 250 00:26:32,987 --> 00:26:36,776 Chápete? On říká: "Porazili nás." 251 00:26:36,896 --> 00:26:40,621 To znamená: "Nám nic nevyčítejte. My jsme dělali, co jsme mohli, 252 00:26:40,741 --> 00:26:43,364 ale Rusové jsou natolik silní..." 253 00:26:43,484 --> 00:26:50,362 Ministr zahraničí USA, když si to takto přeložíme, prohlašuje: 254 00:26:50,482 --> 00:26:57,063 "USA si nedokáží poradit s Ruskem, protože je příliš silné!" 255 00:26:58,377 --> 00:27:03,184 Chápete? On touto rolí plní svoji misi. 256 00:27:03,304 --> 00:27:08,909 Je jakoby přívrženec Clintonové, ale nikdy o tom nemluví, protože všichni vědí, 257 00:27:09,029 --> 00:27:12,274 že když nastoupí Clintonová, Kerry nebude státním tajemníkem, 258 00:27:12,394 --> 00:27:17,342 i když i z hlediska věku ani nemá zapotřebí v této funkci dále setrvávat. 259 00:27:17,462 --> 00:27:24,672 Ale všechny jeho i Obamovy činy vrhají na Clintonovou pouze špatné světlo. 260 00:27:24,792 --> 00:27:32,985 Že nic nedokážou, že se snaží o věci, které nejsou v silách USA. 261 00:27:33,105 --> 00:27:36,590 To znamená, že je potápí. A to hlavní. 262 00:27:36,710 --> 00:27:49,454 Co dělá Kerry? Informuje o spojení státní elity s těmi nástroji, které mají být zcela zlikvidovány, 263 00:27:49,574 --> 00:27:52,225 které mají být takříkajíc zcela odstřihnuty. 264 00:27:52,345 --> 00:27:57,937 Keřík, který se příliš rozrostl, musí být opět sestřihnut do toho správného tvaru, 265 00:27:58,057 --> 00:28:03,394 aby určitou dobu nepřitahoval pozornost tím, že bude někde působit škody. 266 00:28:03,514 --> 00:28:10,236 Aby jeho role byla pouze dekorativní. Vždyť může znovu vzniknout jakákoliv teroristická skupina. 267 00:28:10,356 --> 00:28:15,962 Potřebují tedy udělat takový sestřih. A tak jim řekl: "My nic neuděláme a hotovo." 268 00:28:16,082 --> 00:28:20,316 Co to znamená? Znamená to přestavbu řízení celého světa. 269 00:28:20,436 --> 00:28:21,687 Celkovou! 270 00:28:22,648 --> 00:28:25,532 A v této souvislosti... 271 00:28:26,706 --> 00:28:32,785 Toto jednání je tedy hloupost, špatný odhad a lehkomyslnost státní elity. 272 00:28:32,905 --> 00:28:35,301 Jejich nepochopení globální politiky. 273 00:28:35,421 --> 00:28:40,023 Oni si myslí, že dokážou s globálním prediktorem hrát jako rovný s rovným. 274 00:28:40,143 --> 00:28:42,584 Jenže jak je vidět v praxi, tak nemohou. 275 00:28:42,704 --> 00:28:55,405 Tato celkem dost krizová situace není krizovou jenom kvůli tomu Kirbyho prohlášení, 276 00:28:55,525 --> 00:29:05,583 kvůli některým Kerryho prohlášením, že USA přeruší spolupráci s Ruskem a dalším. 277 00:29:05,703 --> 00:29:12,296 Jedná se o celý komplex. Rusko se přece nenachází ve vzduchoprázdnu. 278 00:29:12,416 --> 00:29:18,505 A Západ na Rusko útočí nepřetržitě s využitím různých mechanismů. 279 00:29:18,625 --> 00:29:28,947 Třeba ten boeing sestřelený nad Ukrajinou, sama Ukrajina i Evropa s jejími sankcemi, 280 00:29:29,067 --> 00:29:36,089 také Japonsko s jeho územními požadavky. Je toho spoustu. 281 00:29:36,209 --> 00:29:44,591 Pokus opět roznítit konflikt mezi Indií a Pákistánem, o který se očividně pokusil střední generálský článek. 282 00:29:44,711 --> 00:29:52,628 Nebyl to vyšší generálský článek, byla to maximálně střední generálská úroveň, na které ta provokace proběhla. 283 00:29:52,748 --> 00:29:59,826 Tedy ti, kteří to zastřešovali, kteří vystoupili s těmi prohlášeními, že dojde k jaderné válce. 284 00:29:59,946 --> 00:30:05,345 Když se podíváte na ty generály, tak zjistíte, že se jedná o podpindosníky, 285 00:30:05,465 --> 00:30:10,883 kteří jsou připraveni v zájmu USA svou zemi nechat shořet v jaderné válce. 286 00:30:12,002 --> 00:30:24,756 Kvůli tomu provádějí všechny ty provokace. Těch věcí je hromada. Ani mezi námi a Čínou není vše... 287 00:30:24,876 --> 00:30:35,478 V této souvislosti je třeba zmínit velice vysokou pracovní intenzitu ministra zahraničí Lavrova, 288 00:30:35,598 --> 00:30:37,641 a jeho náměstků. 289 00:30:37,761 --> 00:30:49,518 26. září Lavrov poskytnul velice důležitý rozhovor, který zakončil velice závažným poselstvím. 290 00:30:49,638 --> 00:30:52,054 Velice závažným poselstvím. 291 00:30:52,174 --> 00:31:01,266 Řekl, poslední jeho věta byla, že s takovými partnery se každý den stále znovu přesvědčujete, 292 00:31:01,386 --> 00:31:06,487 že Rusko má pouze dva spojence, svou armádu a námořnictvo. 293 00:31:06,607 --> 00:31:11,316 To znamená, že se nemůžeme na nikoho spoléhat, musíme se z toho vyhrabat sami. 294 00:31:11,436 --> 00:31:19,185 A když se z toho sami vyhrabáváme, tak tu vzniká zajímavý obrázek. 295 00:31:19,305 --> 00:31:23,903 Podívejte se. 29. září, za té krize, 296 00:31:24,023 --> 00:31:32,024 Zacharovová pracovala velice intenzivně a navíc poskytla rozhovor Komsomolské pravdě. 297 00:31:32,144 --> 00:31:44,936 30. září byl ten Lavrovův rozhovor pro BBC a rozhovor jeho náměstka Syromolotova pro Rossia Segodnja. 298 00:31:45,056 --> 00:31:48,199 Oč jde? 299 00:31:48,319 --> 00:31:52,003 Proč taková intenzivní činnost? 300 00:31:52,954 --> 00:31:57,877 Ta věc se má tak. Chybí nám... 301 00:31:57,997 --> 00:32:02,911 Ať se už se nám to líbí nebo ne, jsme nuceni znovu opakovat, 302 00:32:03,031 --> 00:32:09,885 že nám chybí takový nástroj realizace vnější politiky a to vůbec nemluvím o té globální, 303 00:32:10,005 --> 00:32:17,269 to už vůbec ne, prostě nemáme takový nástroj realizace vnější politiky, 304 00:32:17,389 --> 00:32:24,560 jako jsou Financial Times, New York Times, Süddeutsche Zeitung. 305 00:32:24,680 --> 00:32:30,396 My máme sice Russia Today, ale to je pouze úroveň Associated Press. 306 00:32:30,516 --> 00:32:35,654 To je úroveň Frankfurter Allgemeine, taková je to úroveň. 307 00:32:35,774 --> 00:32:43,262 To je jiná úroveň, ta operativní, ale my potřebujeme úroveň metodologickou. 308 00:32:43,382 --> 00:32:52,772 A teď si představte takovou situaci: Probíhá válka a my máme takové vědce, 309 00:32:52,892 --> 00:32:57,266 kteří pracují na zbrani, která může přinést vítězství. 310 00:32:57,386 --> 00:33:07,782 Máme i pracovníky, kteří tu zbraň dokážou vyrobit, takovou, která přinese vítězství a sníží počet obětí. 311 00:33:07,902 --> 00:33:10,710 Ale potřebujeme na to čas. 312 00:33:10,830 --> 00:33:15,931 A ten čas mít nebudeme, když teď neodvrátíme útok. 313 00:33:16,051 --> 00:33:23,240 Proto šli v roce 1941 do boje dokonce i domobranci a studenti vojenských škol. 314 00:33:23,360 --> 00:33:25,683 Protože to právě tehdy bylo zapotřebí. 315 00:33:25,803 --> 00:33:30,419 A teď si představte, že tyto vědce, vysoce kvalifikované pracovníky 316 00:33:30,539 --> 00:33:40,153 vrháme do boje, aby odvrátili útok, když mají pracovat, dělat svoji práci! 317 00:33:40,273 --> 00:33:44,628 Jenže musí jít do boje, protože tu chybí důležitý zdroj 318 00:33:44,748 --> 00:33:47,576 a nebyl podniknut ani jeden pokus tento zdroj vytvořit, 319 00:33:47,696 --> 00:33:51,005 protože nikdo neví, jak tímto způsobem pracovat. 320 00:33:51,125 --> 00:33:53,973 A Lavrov je nucen pracovat sám. 321 00:33:54,093 --> 00:33:58,567 Zacharovová pracuje, jeho náměstci, Čurkin. Všichni tvrdě dřou. 322 00:33:58,687 --> 00:34:03,781 Chápete? Jako řadoví vojáci v poli. S jejich úrovní, s jejich kvalifikací! 323 00:34:08,994 --> 00:34:14,926 Už teď se ze Západu ozývají názory, názory globalistů, 324 00:34:15,046 --> 00:34:22,568 že je třeba zavést rotaci, aby ministr zahraničí nepracoval pouze pro tento stát, pro jeden stát, 325 00:34:22,688 --> 00:34:26,476 ale když mu skončí mandát, tak aby nepřicházel o svou kvalifikaci, 326 00:34:26,596 --> 00:34:29,937 je třeba z něj udělat ministra zahraničí jiného státu. 327 00:34:30,057 --> 00:34:36,691 Takže řekli, jestli by nebylo dobré navrhnout Lavrovovi, aby se stal ministrem zahraničí USA. 328 00:34:37,347 --> 00:34:38,612 Opravdu. 329 00:34:40,187 --> 00:34:44,537 To je ocenění, velice vysoké ocenění jeho profesionalismu. 330 00:34:45,229 --> 00:34:48,953 A oni... Představte si takovou situaci. 331 00:34:50,027 --> 00:34:57,807 Proč ho tak hodnotí? Když probíhají jednání a Lavrov jedná třeba s Kerrym, 332 00:34:57,927 --> 00:35:02,890 tak každý z nich říká: "Musí se to udělat tak", a druhý odpovídá: "Ale to já nemohu! 333 00:35:03,010 --> 00:35:06,423 U nás je veřejné mínění takové a takové a to je mi oporou. 334 00:35:06,543 --> 00:35:13,893 Já musím prosazovat politiku svého státu s ohledem na veřejné mínění." 335 00:35:14,013 --> 00:35:20,253 Ale to veřejné mínění pro Kerryho formují všechny ty informační agentury 336 00:35:20,373 --> 00:35:23,619 včetně Financial Times, New York Times apod. 337 00:35:23,739 --> 00:35:29,562 Mám na mysli, když Kerry pracuje pro globalisty, ne když se tváří, že pracuje pro státní elitu. 338 00:35:29,682 --> 00:35:33,607 Když tohle řekne, tak co na to může Lavrov namítnout? 339 00:35:33,727 --> 00:35:42,271 Lavrov napřed musí dát rozhovor, aby v médiích mohla rezonovat ta potřebná poselství. 340 00:35:42,391 --> 00:35:48,965 Aby to rezonovalo, a potom se na to teprve může odvolávat. Jenže tak dochází k časové ztrátě. 341 00:35:49,085 --> 00:35:55,755 To když se Kerry chystá na setkání tak luskne, a okamžitě se objeví potřebné články. 342 00:35:56,089 --> 00:36:00,731 Lavrov napřed musí udělat prohlášení, aby se ty články objevily, a potom se teprve na ně může odvolávat. 343 00:36:00,851 --> 00:36:02,927 A to už znamená zpožděnou reakci. 344 00:36:03,047 --> 00:36:06,841 Ale dokonce i za takových podmínek se stal nejlepším ministrem zahraničí. 345 00:36:06,961 --> 00:36:12,044 A jak to probíhá dál? Lavrov řekne: "Takový je názor lidí, takový je názor mého státu." 346 00:36:12,164 --> 00:36:16,054 A Kerry mu namítne: "Ale to snad ne, vždyť ten názor jste formuloval vy sám. 347 00:36:16,174 --> 00:36:20,982 Vy jste poskytnul rozhovor a veřejnost na něj pouze takto reagovala." 348 00:36:21,102 --> 00:36:24,072 Kdo má potom silnější vyjednávací pozici? 349 00:36:24,192 --> 00:36:26,650 Kerry nebo Lavrov? V tomto ohledu? 350 00:36:26,770 --> 00:36:28,965 Bezesporu Kerry. 351 00:36:29,466 --> 00:36:35,720 Chápete? Takže nestačí, že je tam časová prodleva, opožděná reakce při vytváření informačního pole, 352 00:36:35,840 --> 00:36:40,791 navíc využití takto vytvořeného informačního pole není právě ideální. 353 00:36:41,173 --> 00:36:46,257 Ano, máme perfektního ministra zahraničí, který pracuje velkolepým způsobem, 354 00:36:46,377 --> 00:36:51,794 a svůj tým dokáže vést tak, že pracuje stále lépe a lépe. 355 00:36:52,378 --> 00:36:57,677 Ale toto jsou objektivní faktory, které jeho činnost narušují. Je třeba zajistit, 356 00:36:57,797 --> 00:37:03,405 aby to fungovalo tak, že ještě ani nebyla naplánována schůzka a už vycházejí potřebné články. 357 00:37:05,851 --> 00:37:10,791 A kde máme takové noviny, které by tohle dělaly? 358 00:37:10,911 --> 00:37:20,025 Když lidé mluví o Etonu, o těch studentech, že se naši také chtějí setkat. A máte potřebné nástroje? 359 00:37:20,145 --> 00:37:25,515 Oni si je tam vychovávají, ty nástroje, chápete? 360 00:37:25,635 --> 00:37:30,840 A u nás nejenže nevychováváme potřebný kádrový nástroj, neučíme je, 361 00:37:30,960 --> 00:37:35,286 navíc se pořád pokoušejí Koncepci sociální bezpečnosti prohlásit za jakousi sektu, 362 00:37:35,406 --> 00:37:38,001 aby si udělali oko u USA. 363 00:37:38,911 --> 00:37:42,074 Aby si ho udělali u státní elity! 364 00:37:44,043 --> 00:37:50,726 Nemáme tedy ani nástroje pro realizaci studené války, informační války. 365 00:37:50,846 --> 00:37:55,216 Když říkají, že studená válka skončila, tak to není pravda, ta nikdy nekončí. 366 00:37:55,336 --> 00:38:01,660 Studená válka existuje tak dlouho, jak dlouho existuje lidstvo ve své davo-"elitářské" podobě. 367 00:38:01,780 --> 00:38:06,702 Jde o konflikt zájmů. Studená válka je válkou informační. 368 00:38:06,822 --> 00:38:12,487 A ta je všude, kde je konflikt zájmů. Jak dlouho existuje lidstvo, tak dlouho existuje konflikt zájmů. 369 00:38:12,607 --> 00:38:15,739 A zde záleží na tom, kdo a jak dokáže šířit své informace. 370 00:38:15,859 --> 00:38:23,436 Jestliže v obyčejné válce vítězí ten, kdo má lepší pušku a lépe ji ovládá, 371 00:38:23,556 --> 00:38:29,403 tak v informační válce vyhrává ten, kdo má lepší a silnější informace a lépe je ovládá. 372 00:38:29,523 --> 00:38:32,596 Ale je tu jedna osobitost. 373 00:38:32,716 --> 00:38:38,444 Stejně jako pušek musí být dost pro každého, tak i informace musí existovat v potřebném množství, 374 00:38:38,564 --> 00:38:42,113 aby se na nich dalo postavit řízení. 375 00:38:42,233 --> 00:38:44,231 To je, oč tu jde. 376 00:38:45,843 --> 00:38:50,922 Takže se opět vracíme k tomu, čím jsem začal. 377 00:38:51,042 --> 00:38:55,314 Je to právě Dostatečně všeobecná teorie řízení, která umožňuje identifikovat, 378 00:38:55,434 --> 00:39:00,660 kde je úmysl, správný kalkul, a kde je lehkomyslnost a chybný kalkul. 379 00:39:02,561 --> 00:39:13,482 A ta reakce, kdy po tom Kirbyho prohlášení začali lomit rukama: "On je takový a makový. On řekl to a to." 380 00:39:13,602 --> 00:39:18,476 Chápete, že v daném případě posilujete pozici svého "partnera"? 381 00:39:18,596 --> 00:39:22,018 On se dopustil chybného kalkulu, udělal pořádný kopanec, 382 00:39:22,138 --> 00:39:28,196 a vy tam začínáte hledat něco, co tam není a navíc pro to i sami pracovat. 383 00:39:28,316 --> 00:39:32,511 A ještě tu máme takové "chytráky" jako třeba Žirinovskij. 384 00:39:32,631 --> 00:39:38,010 Ten vůbec navrhuje zlikvidovat celý náš diplomatický sbor! 385 00:39:38,841 --> 00:39:47,949 Já už jsem nejednou říkal, že Žirinovskij pracuje přesně v rámci vnitřní politiky USA 386 00:39:48,069 --> 00:39:54,813 na straně státní elity, na straně Clintonové, napomáhá jim, Clintonové k vítězství ve volbách. 387 00:39:54,933 --> 00:40:00,055 On vyřvává: "Je třeba rozehnat všechny diplomaty, protože špatně pracují. 388 00:40:00,175 --> 00:40:06,757 Vidíte to? Američani kvůli nim odešli ze zasedání OSN!" 389 00:40:06,877 --> 00:40:09,298 A za to jako mohou naši diplomati? 390 00:40:09,418 --> 00:40:11,684 Máš ty vůbec všech pět pohromadě? 391 00:40:11,804 --> 00:40:16,725 Když se na to podíváme, tak se jedná o vítězství naší diplomacie, že odešli. 392 00:40:16,845 --> 00:40:22,559 I kdyby to neposuzoval jako vítězství, tak přece odešli oni! To oni odešli! 393 00:40:22,679 --> 00:40:24,430 Co s tím mají společného naši diplomati? 394 00:40:24,550 --> 00:40:26,912 To oni nechtějí poslouchat. 395 00:40:27,032 --> 00:40:29,566 Tak tuto otázku... 396 00:40:29,686 --> 00:40:39,343 Nejednou jsem, když KPRF, aby se dál mohla tvářit, že je tu pro lidi, organizovala ta svá divadélka, 397 00:40:39,463 --> 00:40:43,468 kdy organizovala ten svůj "svidomismus", hrála si na ukrajinskou Radu, 398 00:40:43,588 --> 00:40:50,074 když obsadili tribunu, bouchali pěstmi: "My nedovolíme, aby se k tomuto mikrofonu někdo dostal." 399 00:40:50,194 --> 00:40:55,630 A potom všichni družně opustili sál a potřebné zákony byly v klidu přijaty. 400 00:40:55,750 --> 00:41:02,849 Oni, chápejte, jak... Řekněme to tak, že tu máme velitele divize a probíhá válka, obyčejná válka. 401 00:41:03,374 --> 00:41:08,749 Tak ten velitel si stoupne před občany města a řekne: "Občané, fašisti se blíží. 402 00:41:08,869 --> 00:41:16,797 Chtějí vás zotročit, přinášejí neštěstí a bídu, ale nás je tu málo, jen jedna divize. 403 00:41:16,917 --> 00:41:21,963 A abyste měli možnost se přesvědčit, jací jsou ti fašisti hrozní, my nebudeme umírat při vaší obraně, 404 00:41:22,083 --> 00:41:25,552 my teď odejdeme a vy si to budete moci vyzkoušet na vlastní kůži." 405 00:41:25,672 --> 00:41:27,576 Ale to je přece zrada! 406 00:41:28,407 --> 00:41:33,486 Rusko právě proto zvítězilo, že nás sice bylo málo, ale přesto jsme bojovali. 407 00:41:33,606 --> 00:41:40,317 28 Panfilovců, přestože ne přesně v té podobě, jak se to reálně odehrálo, 408 00:41:40,437 --> 00:41:48,969 ale v té podobě, v jaké to zná široká veřejnost. To je vyjádření ruského ducha. 409 00:41:49,089 --> 00:41:55,518 Není důležité, kolik nepřátel jde proti tobě, důležité je to, co máš za zády, co bráníš. 410 00:41:55,638 --> 00:42:03,693 Když ustoupit není kam, je třeba to ustát. A bojovali i tehdy, když nás tvrdě poráželi. 411 00:42:03,813 --> 00:42:05,737 A kde skončila válka? 412 00:42:05,857 --> 00:42:07,736 V Berlíně! 413 00:42:07,856 --> 00:42:10,272 A v Rusku to tak bylo vždycky. 414 00:42:10,392 --> 00:42:15,165 Jeden voják, který bojoval až do svého konce, protože zadržoval nepřítele 415 00:42:15,285 --> 00:42:18,983 a dával tak možnost ostatním připravit hranice obrany, 416 00:42:19,103 --> 00:42:23,548 a také připravit se k útoku, kterým potom nepřítele rozdrtili. 417 00:42:25,443 --> 00:42:28,486 V informační válce probíhá to samé. 418 00:42:28,606 --> 00:42:32,710 Co v podstatě dělali poslanci KPRF? 419 00:42:32,830 --> 00:42:36,368 Oni odcházeli a ponechávali jim volné pole, aby mohli přijímat protilidové zákony 420 00:42:36,488 --> 00:42:39,255 o podílnictví produkce a další zákony. 421 00:42:39,375 --> 00:42:43,761 Všechny ty protilidové rozpočty, proti kterým tak brojili a pěstmi hrozili. 422 00:42:43,881 --> 00:42:45,754 Ty zákony se přijímaly! 423 00:42:46,326 --> 00:42:52,772 A co se stalo na té Radě bezpečnosti OSN? 424 00:42:53,253 --> 00:42:57,530 Co ukázala ta hysterická reakce Powerové? 425 00:42:57,650 --> 00:43:04,099 Tak zaprvé ta její hysterická reakce ukázala to, že Rada bezpečnosti OSN 426 00:43:04,219 --> 00:43:11,546 je dost efektivní nástroj nadnárodního řízení a mezinárodních vztahů. 427 00:43:11,927 --> 00:43:13,048 Efektivní! 428 00:43:13,168 --> 00:43:17,225 Kdyby to tak nebylo, tak by Powerová tak nehysterčila. 429 00:43:17,345 --> 00:43:22,070 V takovém případě by jim celá OSN mohla být ukradená a chovali by se podle principu: 430 00:43:22,190 --> 00:43:24,051 Řeči se vedou a voda teče. 431 00:43:24,171 --> 00:43:27,035 Stejně jako tomu bylo v prvních letech 21. století, 432 00:43:27,155 --> 00:43:30,340 kdy byla ta otázka zrušení OSN aktuální. 433 00:43:30,841 --> 00:43:33,419 Teď je ta situace úplně jiná. 434 00:43:33,539 --> 00:43:38,837 Už to tam probíhá jinak a USA nedokážou ostatní ohnout a prosadit svou vůli. 435 00:43:38,957 --> 00:43:43,860 Powerová je nucena vyskakovat s tím, že to nehodlá poslouchat a musí jít předem připravit informační pole, 436 00:43:43,980 --> 00:43:46,844 aby než Čurkin skončí, již na něj byli připraveni. 437 00:43:46,964 --> 00:43:49,183 Upadá do hysterie, protože neví, jak to má uřídit. 438 00:43:49,303 --> 00:43:53,610 Je představitelkou státní elity, a tak se v tom plácá. A co dále? 439 00:43:53,730 --> 00:44:02,680 Odešli z toho mimořádného zasedání, a co tím předvedli? "My nedokážeme ovlivnit přijetí toho rozhodnutí. 440 00:44:02,800 --> 00:44:07,775 Ale naši zaměstnavatelé nám nemůžou nic vyčítat, protože jsme tam nebyli, 441 00:44:07,895 --> 00:44:12,572 když bylo přijato to rozhodnutí, které poškozuje klanově-korporativní zájmy našich šéfů, 442 00:44:12,692 --> 00:44:15,412 státní elity USA." 443 00:44:15,532 --> 00:44:18,264 A všichni podpindosníci odešli. 444 00:44:18,384 --> 00:44:22,021 Chápete? Jen tak dál, jen tak dál. 445 00:44:22,666 --> 00:44:28,370 Efektivita naší politiky spočívá v následujícím. 446 00:44:28,490 --> 00:44:33,048 Putina neustále obviňují z toho, že někoho hodil přes palubu. 447 00:44:33,168 --> 00:44:37,499 Teď právě probíhají boje o Aleppo, a to celkem efektivně. 448 00:44:38,751 --> 00:44:43,429 A předtím prý zase neustále házel do autu ta či ona jednání. 449 00:44:43,549 --> 00:44:48,251 Ale přece si musíme uvědomit, v jaké situaci jsme v celém světě. 450 00:44:48,371 --> 00:44:51,950 Celý Západ stojí proti Rusku. 451 00:44:52,070 --> 00:44:53,704 A my potřebujeme... 452 00:44:53,824 --> 00:44:58,382 Chápejte, jednotlivě můžeme zvládnout všechny, 453 00:44:58,502 --> 00:45:05,327 ale kolektivní Západ s ohledem na existenci vnitřní opozice? To by vedlo k celoplanetární katastrofě. 454 00:45:05,447 --> 00:45:07,308 To bychom snad chtěli? 455 00:45:07,428 --> 00:45:11,497 Musíme to tedy udělat tak, aby se Západ ocitnul na naší straně. 456 00:45:11,617 --> 00:45:13,518 Jako to například udělal Stalin, 457 00:45:13,638 --> 00:45:21,948 když Velká Británie a USA vstoupily do války s Hitlerem místo toho, aby ho podporovaly. 458 00:45:24,062 --> 00:45:32,519 Vždyť to právě Stalinova politika vedla k tomu, že Velká Británie a USA vstoupily do války. 459 00:45:32,639 --> 00:45:41,399 Kdybychom jednali tak, jak navrhují hurá patrioti, tak by byl kolektivní Západ proti SSSR. 460 00:45:41,519 --> 00:45:44,645 SSSR by stál sám proti celému světu. 461 00:45:44,765 --> 00:45:49,487 Takto vznikla protihitlerovská koalice a ať už dobře, nebo špatně, ale zvítězili jsme. 462 00:45:49,607 --> 00:45:52,870 Něco podobného je třeba udělat i teď. A jak? 463 00:45:52,990 --> 00:45:57,848 Je třeba si uvědomovat, že se nedá dosáhnout všeho najednou. 464 00:45:57,968 --> 00:46:02,459 To první, hlavní, co je třeba uplatňovat? Mírotvornou politiku. 465 00:46:02,579 --> 00:46:12,512 Jednat v Sýrii a stále více komunit, šejků se svými oddíly se musí připojit k mírotvůrcům. 466 00:46:12,632 --> 00:46:21,842 Ten proces probíhá, to uvolňuje syrskou armádu a stále více zklidňuje její týly. 467 00:46:21,962 --> 00:46:23,792 Dále. 468 00:46:24,419 --> 00:46:30,203 Vždyť na jakém základě nás obviňují? Prý tam způsobujeme humanitární katastrofu. 469 00:46:30,323 --> 00:46:34,363 To není pravda, vždyť si povšimněte. 470 00:46:34,483 --> 00:46:41,292 Ani jednou nikdo nedokázal, že by Moskva vybombardovala nějaký civilní objekt. 471 00:46:41,412 --> 00:46:48,021 USA neustále bombardují svatby, nějaká shromáždění, nemocnice 472 00:46:48,141 --> 00:46:52,068 a pokaždé když je z toho obviní, tak následuje tradiční: 473 00:46:52,188 --> 00:46:57,840 "No jo, co se stalo, stalo se, vy toho naděláte. Chybička se vloudí." 474 00:46:57,960 --> 00:47:00,989 A je po všem, je to hned vyřízené. 475 00:47:01,109 --> 00:47:04,790 Okolo Ruska, které ani jednou takto nezaútočilo, je však neustálé pozdvižení. 476 00:47:04,910 --> 00:47:07,922 A naopak, pokaždé když odvrátíme takové obvinění. 477 00:47:08,042 --> 00:47:12,110 Pokaždé, když Rusko dokáže, že to tak nebylo, že to udělal někdo jiný, 478 00:47:12,230 --> 00:47:16,615 tak aby to na toho jiného nespadlo... Nebo že je to úplný výmysl, 479 00:47:16,735 --> 00:47:20,772 nebo to bylo natočeno úplně jinde, tak opět pokaždé: 480 00:47:20,892 --> 00:47:24,744 "No dobrá, zase jsme se spletli, tak na to zapomeneme." A je to vyřízeno, chápete? 481 00:47:24,864 --> 00:47:26,525 A opět tu věc uzavřou. 482 00:47:26,645 --> 00:47:31,379 To oni mají v rukou hromadné sdělovací prostředky, které vytvářejí informační pole. 483 00:47:31,499 --> 00:47:36,415 A my jsme permanentně v takovém postavení. 484 00:47:37,096 --> 00:47:40,588 Moc je v praxi realizovaná schopnost řídit. 485 00:47:40,708 --> 00:47:44,822 Řízení je proces informační. Šíření informací je řízení. 486 00:47:44,942 --> 00:47:50,616 My potřebujeme, aby se šířily jiné informace a k tomu je potřebný čas a manévr. 487 00:47:50,736 --> 00:47:52,690 Diplomatický manévr. 488 00:47:52,810 --> 00:47:58,190 "Proč bojujeme proti teroristům? Abychom ochránili civilní obyvatelstvo. 489 00:47:58,310 --> 00:48:01,889 Je potřebné příměří? Tak ho zařídíme. 490 00:48:02,009 --> 00:48:08,339 Vy na tom trváte a slibujete, že dokážete oddělit dobré teroristy od těch špatných? 491 00:48:08,459 --> 00:48:14,079 Dobrá, tak se ukažte, zkusíme to. A i když všichni teroristi jsou špatní, 492 00:48:14,199 --> 00:48:18,990 tak vy tvrdíte, že právě tihle mezi ně byli zařazeni omylem, 493 00:48:19,787 --> 00:48:26,007 ti dobří opozičníci, a prostě náhodou se promíchali. Dobře, tak to tak uděláme. 494 00:48:26,127 --> 00:48:30,209 Zařídili jsme jedno krátké příměří. Nestihli to. 495 00:48:30,329 --> 00:48:39,900 A jak to, že ti vaši "dobří teroristi" využili příměří k celkovému přeskupení a opět zaútočili? 496 00:48:40,020 --> 00:48:44,243 A civilní obyvatelstvo, které používají jako rukojmí, je tím rukojmím i nadále. 497 00:48:44,363 --> 00:48:50,114 Je potřebné ještě jedno příměří? Dobrá, tak ho uděláme. Zařídili jsme ho a výsledek? Úplně stejný! 498 00:48:50,234 --> 00:48:53,966 Pánové, tak to by stačilo. Víckrát s vámi takto hrát nebudeme." A co řekl Lavrov? 499 00:48:54,086 --> 00:48:57,502 "Rusko víckrát nepřistoupí na jednostranné ústupky." 500 00:48:57,622 --> 00:49:01,583 A Západ, jak jeho diplomatický sbor tak ani celé jeho společenství, 501 00:49:01,703 --> 00:49:04,159 nemá co namítnout, mohou se maximálně vztekat. 502 00:49:04,279 --> 00:49:11,132 Nic. Protože my můžeme ke každé události předložit důkazy o jejích důsledcích. 503 00:49:11,252 --> 00:49:17,822 Jsme schopni doložit, k čemu vedou všechny ty návrhy ochránců teroristů. 504 00:49:18,199 --> 00:49:23,472 A ukazuje se, že všichni, včetně Pan Ki-muna, jsou ve vleku pindosů. 505 00:49:23,592 --> 00:49:26,501 Ten také vykřikuje, jak obyvatelstvo trpí. 506 00:49:26,621 --> 00:49:29,923 Proč jste to nevykřikovali, když ISILovci likvidovali civilní obyvatelstvo? 507 00:49:30,043 --> 00:49:36,121 Ani teď vám to asi nevadí. A co Hútíové, jejichž genocidu provádí Saúdská Arábie? 508 00:49:36,241 --> 00:49:38,364 Tam se asi nic neděje. 509 00:49:38,484 --> 00:49:42,738 A tady, kde Rusko likviduje teroristy, vaše nepřátele! 510 00:49:42,858 --> 00:49:45,758 Přece jste prohlásili, že jsou to vaši "nepřátelé"? 511 00:49:45,878 --> 00:49:47,714 Proč je neustále bráníte? 512 00:49:47,834 --> 00:49:52,149 Přece dokonce oficiálně potvrzujete, že nikdy nebombardujete Džabhat an-Nusrah! 513 00:49:52,269 --> 00:49:56,923 I když přiznáváte, že se jedná o teroristy. A ještě jim dodáváte zbraně. 514 00:49:57,962 --> 00:50:03,340 A pro to, aby se tohle všechno vyplavalo na povrch, je třeba diplomaticky pracovat. Není třeba mávat šavlí. 515 00:50:03,460 --> 00:50:06,229 Zde je potřebná trpělivost a znalost, jak je nutné provést manévr. 516 00:50:06,349 --> 00:50:09,564 U nás by si mnozí rádi zamávali šavlí, a co potom? 517 00:50:09,684 --> 00:50:14,129 Že to vyvolá občanskou válku přímo v Rusku a všechno se zhroutí? To je nezajímá. 518 00:50:14,249 --> 00:50:16,651 Oni přece mají na víc a všechno vědí. 519 00:50:16,771 --> 00:50:20,562 A pro koho pracují? Pro USA a proti Rusku. 520 00:50:20,682 --> 00:50:23,921 S tím svým rozmachováním se šavlí. 521 00:50:24,041 --> 00:50:25,660 To je, oč tu jde. 522 00:50:29,409 --> 00:50:31,471 Takže abychom nemuseli 523 00:50:33,545 --> 00:50:39,154 do boje posílat takové vysoce kvalifikované kádry, když to není potřebné, 524 00:50:39,711 --> 00:50:45,812 aby ty rozhovory, které poskytují, měly tu potřebnou sílu, aby zvedly lidi ze židlí... 525 00:50:45,932 --> 00:50:52,097 Protože takto už se z Lavrova a Zacharovové stávají řadoví vojáci na bojovém poli. 526 00:50:52,217 --> 00:50:58,645 Když Zacharovová provádí ty své brífinky, tak to je bojové pole. Ale širší rozsah činnosti již způsobí přetížení. 527 00:50:58,765 --> 00:51:03,294 Takže aby nedocházelo k takovému přetížení, potřebujeme, v každém případě potřebujeme, 528 00:51:03,414 --> 00:51:07,223 přestože dál budou i tiskové konference, brífinky, rozhovory, to všechno. 529 00:51:07,343 --> 00:51:11,391 Stejně potřebujeme takové informační médium, 530 00:51:11,511 --> 00:51:17,699 které bude pracovat ve stejné sféře jako Financial Times, New York Times a Süddeutsche Zeitung. 531 00:51:17,819 --> 00:51:21,660 My potřebujeme vytvářet informační pole a posilovat pozice naší diplomacie. 532 00:51:21,780 --> 00:51:28,972 Potom bude méně krve i při takových manévrech, jaké jsou teď prováděny v Sýrii s těmi příměřími. 533 00:51:30,937 --> 00:51:39,187 V podstatě takto, ale hned zdůrazňuji, že velice zkráceně k tomu Kirbyho výkřiku. 534 00:51:40,769 --> 00:51:47,164 Už jste zmínil jeden ze scénářů ve své odpovědi na předešlou otázku, 535 00:51:47,284 --> 00:51:50,416 ale máme tu k němu dotaz. 536 00:51:50,536 --> 00:51:53,745 Jak myslíte, na základě jakých předpokladů byl zvolen okamžik 537 00:51:53,865 --> 00:51:57,018 pro další odhalení informací z Ruska o malajsijském boeingu? 538 00:51:57,138 --> 00:51:59,572 Byla to odpověď na útok USA na syrskou armádu? 539 00:51:59,692 --> 00:52:06,807 Nebo reakce na výsledek voleb do Státní dumy? Podkopání důvěry k Hillary Clintonové přímo před volbami? 540 00:52:06,927 --> 00:52:10,889 Další plánované podrývání základů kyjevské bandy? Nebo všechno dohromady? 541 00:52:11,009 --> 00:52:12,962 Od Antona z Charkova. 542 00:52:13,082 --> 00:52:21,769 V podstatě toto všechno je maximálně úroveň vnější politiky a ta věc má daleko větší význam. 543 00:52:23,428 --> 00:52:28,841 Nejednou jsem říkal, že tím nejtěžším rokem byl rok 2014. 544 00:52:29,185 --> 00:52:35,723 A že to sestřelení malajsijského boeingu mělo být analogem Gliwic z roku 1939. 545 00:52:38,996 --> 00:52:45,135 Jen si to vezměte. S čím opět přišla ta vyšetřovací komise? 546 00:52:45,255 --> 00:52:50,594 Přičemž Ukrajina, která je jedním z podezřelých ze sestřelení toho boeingu 547 00:52:50,714 --> 00:52:54,332 je členem vyšetřovací skupiny! 548 00:52:54,452 --> 00:52:58,026 Tak s čím přišla? S NIČÍM! 549 00:52:58,146 --> 00:53:02,472 Ukazuje se, že za tu dobu, která uplynula od minulé tiskové konference, 550 00:53:02,592 --> 00:53:06,947 kde byly oznamovány předešlé výsledky, dokázali pouze natočit kreslený film. 551 00:53:07,067 --> 00:53:10,806 Nic jiného, nového neoznámili. 552 00:53:10,926 --> 00:53:15,826 Jen opět ta stará obehraná gramofonová deska, že někdo, nějak, někde... 553 00:53:15,946 --> 00:53:22,332 Na co se je neustále ptají? A kde je výsledek vyšetřování? Jak bylo vedeno vyšetřování? 554 00:53:23,136 --> 00:53:30,693 Proč nic nevyšetřujete? Proč jste dosud neukázali letadlo, žádný vyšetřovací experiment, nic jste neudělali! 555 00:53:30,813 --> 00:53:32,903 A podstata toho problému je následující. 556 00:53:33,023 --> 00:53:42,206 Když zařizovali sestřelení toho letadla, tak nepočítali s tím, že vůbec nějaké vyšetřování bude. 557 00:53:42,326 --> 00:53:48,140 Předpokládali, že začne 3. světová válka, Rusko bude rozdrceno, okupováno, 558 00:53:48,260 --> 00:53:53,256 že se Rusko ponoří do občanské války, a všichni na to letadlo zapomenou. 559 00:53:53,376 --> 00:53:59,530 Stejně jako tehdy na Gliwice, když Německo v roce 1939 zorganizovalo provokaci v Gliwicích. 560 00:53:59,650 --> 00:54:05,430 Až do léta roku 1945, do léta roku 1945! 561 00:54:05,550 --> 00:54:12,966 Až po vítězství. Dříve si na Gliwice nikdo ani nevzpomněl. Neměli na to ani pomyšlení, protože se válčilo. 562 00:54:13,086 --> 00:54:16,326 Všichni měli svých problémů až nad hlavu. 563 00:54:16,446 --> 00:54:23,470 Až po porážce Německa bylo zahájeno vyšetřování Gliwic a potvrzeno, že se jednalo o provokaci. 564 00:54:23,590 --> 00:54:27,733 Ale co v našem případě? Tu provokaci museli začít vyšetřovat ihned! 565 00:54:27,853 --> 00:54:31,382 A co mají říci, když nepočítali s tím, že bude nějaké vyšetřování? 566 00:54:31,502 --> 00:54:35,679 Když si mysleli, že ani nebude, kdo by na něm mohl trvat. 567 00:54:35,799 --> 00:54:42,244 Lhát? Ale to je třeba také umět! Ukrajinu do té komise začlenili z jednoho jednoduchého důvodu. 568 00:54:42,364 --> 00:54:46,063 Jen se podívejte, co dělá Rusko. Postupuje velice "zákeřně"! 569 00:54:46,183 --> 00:54:51,997 Vůbec nezaváhalo, a jeho ministerstvo obrany ihned informovalo, že tam byla stíhačka. 570 00:54:52,117 --> 00:54:57,504 A potom je třeba se s tou věcí nějak vypořádat. Ukrajina nepředložila žádnou dokumentaci. 571 00:54:57,624 --> 00:55:00,966 Nedala k dispozici komunikaci mezi dispečery, údaje z radarů, vůbec nic. 572 00:55:01,086 --> 00:55:06,047 Ukrajina je tam do vyšetřování začleněna, aby se zakryly vzájemné kontakty, 573 00:55:06,167 --> 00:55:10,378 aby se mohli lépe domlouvat, jak to zaonačit, aby co nejlépe dokázali přizpůsobit tu zprávu. 574 00:55:10,498 --> 00:55:17,028 Nyní očekáváme oznámení dalšího data předložení dané zprávy, 575 00:55:17,148 --> 00:55:22,638 kam se pokusí zapracovat všechny informace, které jsme jim předhodili. 576 00:55:22,758 --> 00:55:29,083 A my přijdeme s dalším faktem k celkovému obrázku. Víte, jako když se skládá puzzle. 577 00:55:29,203 --> 00:55:33,892 Poskytneme jim další dílek a ten obrázek začne zase vypadat jinak 578 00:55:34,012 --> 00:55:37,063 a oni opět budou potřebovat čas, aby na to nějak reagovali. 579 00:55:37,183 --> 00:55:40,763 A vzhledem k tomu, že ta zpráva, kterou vypracovali, je na nic, 580 00:55:40,883 --> 00:55:46,186 bylo by z ní totiž okamžitě poznat, kdo má v čem prsty, 581 00:55:46,306 --> 00:55:52,017 tak opět přišli s obecnými frázemi, že Rusko je tím viníkem, DLR, LLR apod. 582 00:55:52,137 --> 00:56:01,071 A opět se vydali cestou toho starého schématu, procházejí stejnou smyčkou. 583 00:56:01,191 --> 00:56:03,169 A tak to bude pokaždé. 584 00:56:03,289 --> 00:56:07,383 Oni se připraví, a my jim ten jejich obrázek jedním informačním tahem rozbijeme, 585 00:56:07,503 --> 00:56:13,058 takže se opět budou muset stáhnout zpět do defenzívy. A tak teď mají problém, jak dál? 586 00:56:14,085 --> 00:56:21,082 A tady se z toho pokusí dostat potopením Ukrajiny. 587 00:56:21,202 --> 00:56:25,584 V Holandsku si předvolali našeho velvyslance a řekli mu: 588 00:56:25,704 --> 00:56:34,205 "Co to děláte? Ruská pozice není konstruktivní. Snaží se vyvolat nedůvěru k našim informacím. 589 00:56:34,325 --> 00:56:38,528 My jsme těm debilům, tomu dobytku jasně řekli, že to letadlo sestřelili Rusové, 590 00:56:38,648 --> 00:56:41,655 žádné důkazy jsme předkládat nehodlali 591 00:56:41,775 --> 00:56:47,670 a Rusové teď předkládají důkazy, že oni to být nemohli. To nám snad nedůvěřujete? 592 00:56:47,790 --> 00:56:52,197 Je třeba to nějak vyřešit, kdo z nás tady dělá blbce?" 593 00:56:53,262 --> 00:56:57,409 A dalším krokem bude. "Tak už víme, v čem to vězí. 594 00:56:58,129 --> 00:57:07,252 Ukrajina je členem naší vyšetřovací komise, to ona nám podstrkuje všechna ta fakta. 595 00:57:07,372 --> 00:57:10,461 To oni to dělají." A hotovo. 596 00:57:10,581 --> 00:57:13,560 K tomu směřoval ten manévr s tím předvoláváním velvyslanců. 597 00:57:13,680 --> 00:57:18,108 Napřed si předvolali v Holandsku toho ruského a teď zase toho holandského v Rusku, 598 00:57:18,228 --> 00:57:19,718 na naše ministerstvo zahraničí. 599 00:57:19,838 --> 00:57:25,119 Byl zahájen ten manévr, kdy budou všechny ukazatele za falšování celého vyšetřování 600 00:57:25,239 --> 00:57:33,906 přesměrovány na kyjevskou bandu se všemi následky, které z toho pro členy kyjevské bandy vyplývají. 601 00:57:34,026 --> 00:57:38,964 Válka se nekonala, takže za tu provokaci někdo bude muset nést odpovědnost. 602 00:57:39,084 --> 00:57:46,112 Ve Fox News dávali rozhovor s Matthewem Lee z Associated Press. 603 00:57:46,232 --> 00:57:52,891 "Vy si můžete myslet o Rusku, co chcete, ale zohledňovat jeho faktor v řízení jste povinni. 604 00:57:53,011 --> 00:57:56,232 Musíte na něho brát ohled, to nezměníte." 605 00:57:56,352 --> 00:58:01,334 A dále, teď si nepamatuji které, jedny německé noviny: 606 00:58:01,454 --> 00:58:07,199 "Západ se brzy před Putinem pokoří, protože žádné důkazy prostě nemáme." 607 00:58:07,319 --> 00:58:12,778 Oni za pokoření považují přiznání, že má Rusko pravdu. 608 00:58:12,898 --> 00:58:16,938 Že Rusko mluvilo pravdu a také ji prokázalo. 609 00:58:17,058 --> 00:58:22,701 Opakuji, že kdybychom měli médium na úrovni Financial Times, New York Times, Süddeutsche Zeitung, 610 00:58:22,821 --> 00:58:28,805 tak bychom vše realizovali daleko rychleji a s menšími ztrátami, 611 00:58:28,925 --> 00:58:34,227 i s ohledem na tu válku na Donbasu, na tu kárnou operaci na Donbasu. 612 00:58:35,354 --> 00:58:42,617 Když už jsme se dostali k Ukrajině, tak další otázka je od Maxima z Doněcku. 613 00:58:42,737 --> 00:58:45,311 Dobrý den Valeriji Viktoroviči, FKT Altaj. 614 00:58:45,431 --> 00:58:50,358 Ty primárky v DLR a LLR vypovídají o tom, že jednotná Ukrajina už nebude existovat nikdy. 615 00:58:50,478 --> 00:58:57,571 Minutku. Já hned odpovím. To není pravda. Primárky na Ukrajině vypovídají o tom... 616 00:58:57,691 --> 00:59:00,947 - V DLR a LLR. - Ano, v LLR a DLR. 617 00:59:01,067 --> 00:59:06,402 Vypovídají o tom, že probíhá institucionalizace těch republik, 618 00:59:06,522 --> 00:59:14,538 aby mohly v nástupnictví plně převzít řízení celé Ukrajiny. 619 00:59:15,049 --> 00:59:26,916 Předvedly svoji státní způsobilost v porovnání s tím, jak Ukrajina předvádí svoji státní nezpůsobilost. 620 00:59:28,417 --> 00:59:34,044 Takže v podstatě můžeme přejít k další otázce na Ukrajinu. 621 00:59:34,164 --> 00:59:37,659 - A co tam bylo dál? - V podstatě ve smyslu, 622 00:59:37,779 --> 00:59:42,331 že o celou Ukrajinu nikdo nestojí. Dobře, tak já tu otázku dočtu. 623 00:59:42,451 --> 00:59:46,398 Nač budou Rusku tyto republiky na hranicích, nebo se jedná o přechodnou etapu, 624 00:59:46,518 --> 00:59:51,396 než se stanou součástí RF? Vždyť o jednotnou Ukrajinu už nikdo nemá zájem. 625 00:59:51,516 --> 00:59:56,951 Tak především o jednotnou Ukrajinu má zájem Rusko a samotná Ukrajina. 626 00:59:57,071 --> 01:00:00,508 Vy už jste na tuto část odpověděl, proto... 627 01:00:01,807 --> 01:00:06,230 Ruslan Faschutdinov se ptá: Dobrý den Valeriji Viktoroviči. 628 01:00:06,350 --> 01:00:12,353 27. září izraelský prezident Rivlin vystoupil v Nejvyšší radě s kritikou nacionalismu. 629 01:00:12,473 --> 01:00:15,351 A již 1. října došlo k útoku na synagogu v Moskvě. 630 01:00:15,471 --> 01:00:18,926 Globální prediktor pohrozil prstem židům bránit banderizaci na Ukrajině? 631 01:00:19,046 --> 01:00:22,848 Ne, je to právě naopak. 632 01:00:22,968 --> 01:00:33,985 Rivlin při svém vystoupení v Radě řekl, že Ukrajinci a obzvláště OUN byli aktivními účastníky genocidy židů. 633 01:00:34,105 --> 01:00:40,975 Židovská otázka, ať už se nám to líbí nebo ne... Ano, chápeme, že je připravován globální holoukaust, 634 01:00:41,095 --> 01:00:49,118 nahrazení židů Armény, i když možná bude zlikvidován i tento mezičlánek a přejdou rovnou k scientologii. 635 01:00:49,238 --> 01:00:55,744 V této otázce už záleží na tom, jaké budou padat karty a jak bude třeba podle nich hrát. 636 01:00:55,864 --> 01:01:02,099 Jak jsem o tom mluvil. Jaké budou použity taktické postupy a jak se kvůli tomu bude měnit strategie. 637 01:01:02,219 --> 01:01:11,094 Ve Velké vlastenecké válce byly také uplatňovány různé postupy: strategické útoky, ale i strategická obrana, 638 01:01:11,214 --> 01:01:14,183 která skončila bitvou u Kursku. 639 01:01:19,493 --> 01:01:24,743 Ta otázka spočívá v něčem jiném. 640 01:01:25,519 --> 01:01:36,176 Rivlin obvinil Ukrajince z toho, na co jsou nejvíce hrdí. 641 01:01:37,340 --> 01:01:45,126 Víte, oni jsou přece Velkoukrové, "ti Svidomí", oni vždy byli hrdí na to, 642 01:01:45,246 --> 01:01:53,078 že v Babím Jaru bylo v roli katů 1200 Ukrajinců a jenom 300 Němců. 643 01:01:54,287 --> 01:01:57,777 Ty poslance to vykřikovat nikdo nenutil. 644 01:01:57,897 --> 01:02:03,863 Takové prohlášení zaznělo v roce 1993. Chlubili se, doba byla jiná. 645 01:02:03,983 --> 01:02:11,487 "Svidomí" Ukrové jsou proto "svidomí", že si nevidí dál, než na špičku vlastního nosu. 646 01:02:11,607 --> 01:02:15,395 Oni si myslí, že ta jejich doba bude trvat věčně. 647 01:02:15,515 --> 01:02:17,692 Jenže situace se změnila. 648 01:02:17,812 --> 01:02:21,839 Na Západě je židovská otázka jednou z těch hlavních. 649 01:02:21,959 --> 01:02:31,103 Filipínský prezident Duterte sám sebe přirovnal k Hitlerovi, to srovnání nebylo správné. 650 01:02:31,223 --> 01:02:34,355 To je jasné, ale co dál? 651 01:02:34,475 --> 01:02:41,903 Omluvili se židovskému národu, židovskému národu! za 6 miliónů obětí. 652 01:02:42,396 --> 01:02:43,738 Tak počkejte chvíli. 653 01:02:43,858 --> 01:02:49,828 20 miliónů obětí utrpěl SSSR, byli to ti, co padli, 654 01:02:49,948 --> 01:02:56,129 ale prakticky více než 10 miliónů lidí zemřelo v důsledku genocidy, jako v Chatyni, 655 01:02:56,939 --> 01:03:05,567 kterou prováděli ukrajinští nacionalisti ve službách hitlerovské Třetí říše. 656 01:03:06,707 --> 01:03:12,411 Ty jsi jako prezident státu o tom nevěděl? Zapomněl jsi na to? 657 01:03:12,531 --> 01:03:16,528 Nebo zde zafungovala disciplína? Jaký pán, takovou písničku zpívám? 658 01:03:16,648 --> 01:03:22,638 A Rusové? Proč na ty brát ohled. Jejich oběti, ať už jich bylo, kolik chtělo, vlastně žádnými oběťmi nejsou. 659 01:03:22,758 --> 01:03:24,487 To je, oč tu jde. 660 01:03:24,607 --> 01:03:35,310 Jedná se o velice silný mechanismus snižování významu, nivelizace ve veřejném mínění, 661 01:03:35,430 --> 01:03:41,440 toho, co... No každého, kterého chtějí shodit. 662 01:03:41,560 --> 01:03:45,103 A co se stalo v daném případě? Přijel a vystoupil. 663 01:03:45,223 --> 01:03:51,415 A dále se začali Ukrové rozčilovat: "Co to jako mělo být? Ať se nám omluví! 664 01:03:51,535 --> 01:03:56,046 To on za všechno může a my? Co my velicí Ukrové? 665 01:03:56,166 --> 01:04:02,037 My jich vlastně tolik nepobili. Vlastně jsme je bránili, zachraňovali." 666 01:04:02,157 --> 01:04:04,506 Zněly různé hlasy. 667 01:04:04,626 --> 01:04:10,879 Ta věc se má tak, že se tímto způsobem bude odrovnávat kyjevská banda. 668 01:04:10,999 --> 01:04:13,910 Vždyť se podívejte, kdo přišel. 669 01:04:14,030 --> 01:04:19,435 Přišli ti, kteří provádějí genocidu židů. A teď jsou na řadě oni. 670 01:04:20,282 --> 01:04:23,074 To je, oč se tu jedná. 671 01:04:23,194 --> 01:04:29,757 A synagoga? To byl pokus přehodit výhybku. 672 01:04:31,153 --> 01:04:35,043 Probíhá totální, ve všech směrech... 673 01:04:35,163 --> 01:04:40,772 Teď jsme mluvili o té zprávě k boeingu, jak si předvolali našeho velvyslance. 674 01:04:40,892 --> 01:04:42,204 To bylo jedno vodítko. 675 01:04:42,324 --> 01:04:46,190 Kdo by měl nést vinu za všechno to negativní, ano? 676 01:04:46,654 --> 01:04:50,306 - Změňte svůj postoj. - A proč bychom to dělali? 677 01:04:50,426 --> 01:04:54,101 My vše můžeme doložit fakty a vy nemáte vůbec nic. Jenom vaše tvrzení. 678 01:04:54,221 --> 01:04:59,698 - Takže kdo před námi všechna ta fakta stopil? Proč nám zbyla jenom tvrzení? To Ukrajina! 679 01:04:59,818 --> 01:05:03,946 A teď ještě navíc nenávidí židy. Vždy jim šli po krku. 680 01:05:05,020 --> 01:05:08,696 Jednoduše probíhá odrovnávání kyjevské bandy. 681 01:05:11,476 --> 01:05:13,863 To je k tomu v podstatě vše. 682 01:05:13,983 --> 01:05:17,478 - A ještě jako pokračování tématu. - Je toho nějak moc. 683 01:05:17,598 --> 01:05:21,114 Velice krátce. Otázka od Taťány. Dobrý den Valeriji Viktoroviči. 684 01:05:21,234 --> 01:05:24,722 Okomentujte prosím společnou informaci od Grossmana a Pritzkerové: 685 01:05:24,842 --> 01:05:29,459 "Průběh reforem na Ukrajině je nutné urychlit, aby bylo možné zaručit plynulé předání všech záležitostí 686 01:05:29,579 --> 01:05:32,944 budoucí americké administrativě", uvádí se ve společném prohlášení 687 01:05:33,064 --> 01:05:37,954 šéfa ukrajinského kabinetu ministrů Vladimira Grossmana a ministryně obchodu USA Penny Pritzker. 688 01:05:38,074 --> 01:05:41,707 Ukrajinskému obyvatelstvu otevřeně řeknou, kdo na Ukrajině ve skutečnosti udává tón. 689 01:05:41,827 --> 01:05:45,755 Jsou si jisti vítězstvím Clintonové, nebo jsou připraveni podlézat jakékoliv americké vládě? 690 01:05:45,875 --> 01:05:49,622 Nepřipravují si USA stát, kam by se dalo přestěhovat v případě katastrofy v Americe? 691 01:05:49,742 --> 01:05:54,918 A ještě odkaz na článek s názvem USA požadují od Ukrajiny urychlení reforem. 692 01:05:55,038 --> 01:06:03,178 To v podstatě nebyla informace určená pro Ukrajinu. Ukrajina jako subjekt řízení neexistuje. 693 01:06:03,298 --> 01:06:07,615 To je to, o čem jsme neustále mluvili. 694 01:06:11,195 --> 01:06:16,156 Ukrajina je segment státního řízení USA. 695 01:06:16,276 --> 01:06:24,864 Jsou to státní instituce USA, které tam řídí všechny procesy. 696 01:06:24,984 --> 01:06:33,187 V současné době v USA probíhá příprava předání všech záležitostí všech subjektů, 697 01:06:33,307 --> 01:06:38,430 které řídí Washington, jako je třeba Texas, nebo kterýkoliv jiný. 698 01:06:39,619 --> 01:06:43,532 Clintonová s Trumpem se setkali s tajnými službami. 699 01:06:43,652 --> 01:06:48,365 Probíhá příprava předání všech záležitostí nové administrativě. 700 01:06:48,485 --> 01:06:55,934 A v rámci tohoto projektu probíhají stejná opatření i na Ukrajině. 701 01:06:56,054 --> 01:07:03,644 Je ale třeba říci, že všechny ty reformy, ty takzvané reformy na Ukrajině, 702 01:07:03,764 --> 01:07:06,278 USA vždy popoháněly. 703 01:07:06,398 --> 01:07:12,973 Takové reformy, které by měly vést k tomu, že na Ukrajině vzplane totální občanská válka, 704 01:07:13,093 --> 01:07:18,700 která by se podle přání USA měla přenést jak do Evropy, tak i do Ruska. 705 01:07:18,820 --> 01:07:23,045 Jenže se jim to nedaří. A co je teď to hlavní? 706 01:07:23,165 --> 01:07:25,705 Probíhá degradace hned dvou... 707 01:07:26,732 --> 01:07:36,112 Probíhá degradace státní elity USA a odstřihávání USA od řízení Ukrajiny. 708 01:07:36,232 --> 01:07:41,135 A zde si vzpomeňte - Jaký Seňka, taková čepice, když jsem mluvil o Clintonové a Trumpovi. 709 01:07:41,255 --> 01:07:48,975 Trump se setkal s prezidentem, ať už jakéhokoliv, ale normálního státu, Mexika, a řešil státní otázky. 710 01:07:49,095 --> 01:07:55,324 A Clintonová se setkala s Porošenkem. To je pokračování toho samého. 711 01:07:55,444 --> 01:08:00,252 To probíhá v rámci odrovnávání státní elity USA, kdy je na ně přehazováno vše negativní. 712 01:08:00,372 --> 01:08:04,381 To je to, o čem jsem mluvil v souvislosti s Kirbym. 713 01:08:05,252 --> 01:08:07,519 Takže vše probíhá normálně. 714 01:08:07,639 --> 01:08:16,517 To je ten samý právní základ, který umožní při odstavování USA přenastavit řízení Ukrajiny. 715 01:08:16,637 --> 01:08:19,679 Tedy odstavit tu kyjevskou bandu. 716 01:08:19,799 --> 01:08:24,978 "Vy jste prvkem řízení USA, to nám nevyhovuje., 717 01:08:25,098 --> 01:08:31,099 My potřebujeme obnovit řízení v osobě Janukoviče. Kde teď je? V Rostově? No tak prosím. 718 01:08:31,219 --> 01:08:33,128 A co bude dál, se uvidí." 719 01:08:33,248 --> 01:08:37,019 Je to podobné, jako když se do Československa vrátil Beneš po německé okupaci 720 01:08:37,139 --> 01:08:39,536 Po druhé světové válce. 721 01:08:41,469 --> 01:08:47,580 Když Československo, tak k němu můžeme plynule přejít. 722 01:08:47,700 --> 01:08:53,021 Skončíme otázkou od Josefa ze Slovenska. 723 01:08:53,141 --> 01:08:58,230 Zdravím vás. Zmiňoval jste se o setkání studentů z Etonu s panem Putinem. 724 01:08:58,350 --> 01:09:03,317 Vždy mě velice zajímalo, co způsobuje rozdíl ve vzdělání v těchto elitních školách. 725 01:09:03,437 --> 01:09:08,568 Omlouvám se za transkripci, která je téměř doslovná. 726 01:09:08,688 --> 01:09:13,715 V těchto elitních školách ve srovnání s naším tradičním školským systémem. 727 01:09:13,835 --> 01:09:19,622 Je ten rozdíl v obsahu učebních programů? V tom, že tam například učí studenty skutečné dějiny, 728 01:09:19,742 --> 01:09:23,829 nebo v obecné koncepci vzdělávání. Děkuji. S pozdravem Josef. 729 01:09:23,949 --> 01:09:26,619 A co znamená skutečné dějiny? 730 01:09:26,739 --> 01:09:30,975 Dějiny jsou vyučovány podle určité koncepce řízení. 731 01:09:31,095 --> 01:09:35,838 Výběr určitých faktů vždy slouží k obsluze určité koncepce řízení. 732 01:09:38,986 --> 01:09:48,592 A zde je třeba si uvědomit, že podle toho jakou historii zformujete, budete akceschopní v budoucnosti. 733 01:09:50,756 --> 01:09:58,244 V těchto školách neučí skutečné dějiny, ale mozaikovému vidění světa. 734 01:09:58,364 --> 01:10:05,822 Nesmí svět vnímat kaleidoskopicky. Musí umět chápat všechny procesy v jejich souvislostech. 735 01:10:05,942 --> 01:10:11,923 Aby mohli být činorodí, akceschopní při jakékoliv změně okolností. 736 01:10:12,043 --> 01:10:14,012 To je to hlavní, co je tam učí. 737 01:10:14,132 --> 01:10:24,947 A v souladu s tím se učí dějiny, které jsou ale interpretované v rámci jejich koncepce řízení. 738 01:10:25,067 --> 01:10:27,990 Vysvětlím to na příkladu. 739 01:10:28,110 --> 01:10:31,122 Probíhá válka v Sýrii. 740 01:10:31,242 --> 01:10:34,569 Ze strany USA je jejím cílem... 741 01:10:34,689 --> 01:10:39,312 Pro Syřany znamená utrpení a neštěstí, se kterým se musí vyrovnávat. 742 01:10:39,432 --> 01:10:44,235 Pro Rusko to také znamená neštěstí. Požár, který je třeba uhasit. 743 01:10:44,355 --> 01:10:50,993 Ale pro USA je válka v Sýrii žádoucí. 744 01:10:51,113 --> 01:10:56,124 To USA se o ni postaraly. To USA všude zorganizovaly arabské jaro. 745 01:10:56,244 --> 01:11:01,584 Do Libye přivedly válku. To je výsledek, který je pro ně ŽÁDOUCÍ! 746 01:11:01,704 --> 01:11:03,330 Takže... 747 01:11:04,643 --> 01:11:09,237 ...ty studenty v Etonu učí chápat dějiny následujícím způsobem. 748 01:11:09,357 --> 01:11:14,145 Jestliže se někde něco nepovedlo, tak se jedná o porážku jejich koncepce řízení 749 01:11:14,265 --> 01:11:19,217 a je tedy nutné, aby příště na základě této své koncepce podobnou porážku nepřipustili. 750 01:11:19,337 --> 01:11:25,840 Z hlediska USA je skutečnost, že se na Ukrajině nepovedlo rozpoutat s plnou silou požár války 751 01:11:25,960 --> 01:11:33,821 a v Sýrii zase pomalu uhasíná díky činnosti našeho letectva. 752 01:11:33,941 --> 01:11:38,147 - Toho letectva, které hasí požáry. - Z ministerstva pro mimořádné situace? 753 01:11:38,267 --> 01:11:41,606 Ne v daném případě jsou to letecké a kosmické síly. 754 01:11:41,726 --> 01:11:46,904 Ony jsou teď také tím hasičem, který musí uhasit požár války. 755 01:11:47,024 --> 01:11:51,439 Takže v Sýrii ta válka uhasíná, což není v zájmu USA. 756 01:11:51,559 --> 01:11:53,796 A jak to zvrátit? To nevědí. 757 01:11:53,916 --> 01:11:59,614 Ale globalisté vědí, jak a kde mají při změně okolností ustoupit, 758 01:11:59,734 --> 01:12:04,044 aby mohli pokračovat s řízením všech procesů na světě podle své koncepce. 759 01:12:04,164 --> 01:12:08,460 A to je učí v Etonu. 760 01:12:08,580 --> 01:12:11,771 Jenže je neučí všechno. 761 01:12:11,891 --> 01:12:17,873 Poskytují jim ucelené chápání procesů ve světě, mozaikovou představu, 762 01:12:17,993 --> 01:12:28,076 ale vlastní koncepci řízení a znalosti teorie řízení jim tam neposkytují. 763 01:12:28,196 --> 01:12:31,165 Poskytují jim tam pouze základy. Proč? 764 01:12:31,285 --> 01:12:35,759 Co když se tam mezi nimi objeví nějaký Boris Johnson? 765 01:12:35,879 --> 01:12:40,234 Probíhá filtrace. Ten kdo půjde dál, ten teprve ty znalosti může získat. 766 01:12:40,354 --> 01:12:45,322 Víte, v sovětské škole bylo polytechnické vzdělání. 767 01:12:45,442 --> 01:12:50,632 Ať už se vám v životě potom hodilo či ne, získali jste ucelené chápání světa. 768 01:12:50,752 --> 01:12:56,286 A zda budete pokračovat ve studiu, nebo budete zametat ulice, to už bylo vaší volbou. 769 01:12:56,406 --> 01:13:02,044 Tak právě tuto funkci dnes plní Eton. 770 01:13:02,164 --> 01:13:08,220 A jednotlivé univerzitní koleje v Oxfordu a Cambridge. 771 01:13:08,593 --> 01:13:10,234 To je, oč tu jde. 772 01:13:10,354 --> 01:13:13,397 Proto je jejich vzdělání samozřejmě lepší. 773 01:13:13,517 --> 01:13:20,706 A navíc skutečnost, že jsou odděleni na základě pohlaví, tedy že se tam učí jen chlapci, 774 01:13:20,826 --> 01:13:25,972 jim umožňuje kvalitně vyučovat takové předměty jako je biologie. 775 01:13:26,092 --> 01:13:32,283 Protože tam chybí ten faktor, který působí jako destruktivní prvek, vztahy mezi dvěma pohlavími. 776 01:13:32,403 --> 01:13:36,579 Měli bychom je i u nás oddělit. Nemusíme dělat zvláštní školy pro chlapce a dívky, 777 01:13:36,699 --> 01:13:41,053 to není nutné. Tím spíše, že ve venkovských školách by to ani nebylo realizovatelné. 778 01:13:41,173 --> 01:13:43,978 Je třeba dělat oddělené třídy. 779 01:13:44,098 --> 01:13:47,886 Přestože třeba budou nejednotně zaplněné. 780 01:13:48,006 --> 01:13:54,017 Ale je to zapotřebí, protože dívky a chlapci jednu a tu samou informaci vnímají rozdílně. 781 01:13:54,137 --> 01:14:01,536 A je nutné, aby se nerozptylovali tím, zda získají nebo nezískají uznání svých vrstevníků či vrstevnic, 782 01:14:01,656 --> 01:14:06,548 ale aby se soustředili na vyučovaný předmět. A také by měla být povinná školní uniforma. 783 01:14:06,668 --> 01:14:10,770 Protože se mají mezi sebou porovnávat na základě znalostí. 784 01:14:10,890 --> 01:14:14,827 To jsou povinné podmínky, jinak Rusko nepřežije. 785 01:14:14,947 --> 01:14:20,346 A jestliže nepřežije Rusko, ve světě nastane celosvětová technologická katastrofa. 786 01:14:20,466 --> 01:14:25,180 Kdo bude za deset let obsluhovat jaderné reaktory? 787 01:14:25,300 --> 01:14:31,669 Kdo bude obsluhovat vesmír, jaderné zbraně, konvenční zbraně jako rakety a letadla? 788 01:14:32,343 --> 01:14:40,564 A technologicky složité celky, jako například hydroelektrárny nebo teplárny? 789 01:14:41,471 --> 01:14:48,488 A ještě spoustu jiných a to nemluvím o nezbytných výrobních provozech. 790 01:14:49,144 --> 01:14:57,331 Jestli teď Rusko nezmění přípravu svého dorůstajícího pokolení, 791 01:14:57,451 --> 01:15:04,297 obsah školních programů a nevrátí se ke stalinským normám vzdělávání... 792 01:15:04,417 --> 01:15:07,841 Když říkají, že je to všechno tmářství, a co jaderná fyzika? 793 01:15:07,961 --> 01:15:10,959 Ne. Nic podobného, Newtonovy zákony nikdo nezrušil. 794 01:15:11,079 --> 01:15:17,822 Učebnice fyziky se musí vyvíjet jako každá jiná učebnice podle míry rozvoje celé spolenčosti. 795 01:15:17,942 --> 01:15:22,036 Ale ty bázové základy jako gravitační zákon snad někdo zrušil? 796 01:15:22,156 --> 01:15:25,262 A čím je charakteristická stalinská doba? 797 01:15:25,382 --> 01:15:34,436 Negramotný stát udělal prudký skok vpřed a hned dokázal vytvořit technologické prostředí, 798 01:15:34,556 --> 01:15:39,508 které mu umožnilo jak zvítězit v té nejkrvavější válce 20. století, 799 01:15:39,628 --> 01:15:43,274 ve 2. světové válce, v naší Velké vlastenecké válce, 800 01:15:43,394 --> 01:15:48,067 tak i po pouhých 16 letech od vítězství v té válce, 801 01:15:48,187 --> 01:15:56,532 která zničila téměř k Volze veškeré území, vyslat člověka do vesmíru. 802 01:15:57,707 --> 01:16:04,270 A k prvnímu mírovému využití jádra došlo také u nás a ne na Západě. 803 01:16:04,390 --> 01:16:09,380 To u nás se objevily jaderné reaktory pro mírové účely a ne u nich. 804 01:16:10,536 --> 01:16:17,882 Takže podobný skok vpřed můžeme udělat, zavedeme-li stalinské principy výuky. 805 01:16:18,002 --> 01:16:26,217 Stalinský přístup k vyučování, jeho časové členění předmětů: matematiky, fyziky, chemie, a dalších. 806 01:16:26,337 --> 01:16:32,706 Jestliže se k tomu nevrátíme... No, já chápu podpindosníky, kteří vůbec nic nechápou, 807 01:16:32,826 --> 01:16:37,349 Ale jestliže se k tomu nevrátíme?! Livanov... 808 01:16:38,431 --> 01:16:47,866 Ten až bude potom hledat na jaderném smetišti nějakou tu zdechlou radioaktivní krysu, aby se nažral, 809 01:16:47,986 --> 01:16:52,341 bude vzpomínat, jak likvidoval náš vzdělávací systém. 810 01:16:52,461 --> 01:16:56,611 Protože likvidací našeho systému, dojde ke zničení civilizace na planetě Zemi. 811 01:16:56,731 --> 01:16:59,557 Tohle dělal společně s Fursenkem. 812 01:16:59,677 --> 01:17:06,009 To je třeba zachránit. Globální prediktor si to uvědomuje. V tomto ohledu Rusko podporuje. 813 01:17:06,129 --> 01:17:10,932 Otázkou pouze zůstává, zda budou ruské elity vůbec schopné 814 01:17:11,052 --> 01:17:16,488 i při takové mohutné podpoře realizovat to, co je objektivně výhodné pro ně samotné. 815 01:17:16,608 --> 01:17:22,940 Nebo zda budou stejně jako dřív připraveny pro americké zájmy nechat shořet svět v jaderné válce. 816 01:17:23,060 --> 01:17:25,234 Taková je to situace. 817 01:17:25,354 --> 01:17:28,665 To byla poslední otázka. 818 01:17:28,785 --> 01:17:41,158 Dnes jsme celý pořad začali tím, jak je důležitá znalost teorie řízení a skončili jsme zase tím samým. 819 01:17:42,221 --> 01:17:48,001 Je třeba si uvědomovat jednoduchou věc. Neustále o to mluvím. 820 01:17:48,430 --> 01:17:54,098 Naše elity, ty takzvané elity nejsou akceschopné. 821 01:17:54,218 --> 01:17:56,411 Jsou feudalizované. 822 01:17:56,531 --> 01:18:06,721 Oni funkce neobsazují těmi, kteří mohou kvalitně plnit roli řízení 823 01:18:06,841 --> 01:18:13,352 toho či onoho subjektu, toho či onoho objektu. 824 01:18:14,031 --> 01:18:18,208 Objektu, který může sám být i subjektem řízení. 825 01:18:18,328 --> 01:18:23,634 Jedná se o princip výsad narození v určitých rodinách. 826 01:18:23,754 --> 01:18:30,048 Feudalismus je v podstatě tak či onak příznačný pro celý svět. 827 01:18:30,168 --> 01:18:35,232 Na Západě však navíc ještě probíhá výběr těch z nich, kteří jsou akceschopní. 828 01:18:35,352 --> 01:18:39,017 To když si globální prediktor vybírá kádry pro sebe. 829 01:18:40,024 --> 01:18:45,282 A u nás je záchrana tonoucích v rukou samotných tonoucích. 830 01:18:45,402 --> 01:18:51,920 Globální prediktor při veškeré své touze, a on by se vyhnout globální jaderné ekologické katastrofě chtěl. 831 01:18:52,040 --> 01:18:59,696 Chtěl by, jenže sem do Ruska nedokáže přivést tolik dostatečně způsobilých kádrů, 832 01:18:59,816 --> 01:19:05,439 aby dokázali převzít veškeré technologické prostředí v Rusku, 833 01:19:05,559 --> 01:19:08,460 aby se nezhroutila civilizace na planetě Zemi. 834 01:19:08,580 --> 01:19:16,478 Proto bude globální prediktor Rusku poskytovat pomoc při výchově způsobilých kádrů, 835 01:19:16,598 --> 01:19:20,972 protože na tom závisí jeho vlastní život. 836 01:19:21,531 --> 01:19:26,640 A na nás zase záleží, zda budeme nástrojem globálního prediktoru, 837 01:19:26,760 --> 01:19:32,868 nebo zda budeme na základě vzájemné součinnosti s globálním prediktorem uplatňovat vlastní koncepci řízení 838 01:19:32,988 --> 01:19:36,504 na principu, že záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. 839 01:19:36,624 --> 01:19:41,688 Abychom se zachránili a zajistili si vlastní budoucnost 840 01:19:41,808 --> 01:19:49,035 musíme vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy, státy, společnosti. 841 01:19:55,583 --> 01:20:01,177 A v tomto ohledu se to bez studia teorie neobejde. 842 01:20:01,297 --> 01:20:06,700 Je třeba chápat, že znalosti znamenají moc. 843 01:20:06,820 --> 01:20:10,988 Tyto znalosti musíte vzít do svých vlastních rukou, 844 01:20:11,108 --> 01:20:17,161 jinak ten, kdo bude řídit místo vás, může vaše zájmy poškozovat. 845 01:20:17,281 --> 01:20:23,381 Studujte práce vnitřního prediktoru SSSR, buďte konceptuálně samostatní. 846 01:20:23,501 --> 01:20:26,915 Přeji vám štěstí, do příštích setkání.