1 00:00:08,175 --> 00:00:11,068 Dobrý den, vážený Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 2 00:00:11,188 --> 00:00:15,186 Zdravím vážené diváky a hosty zde ve studiu. 3 00:00:15,306 --> 00:00:20,305 Dnes je 10. října 2016 a začíná další z našich pořadů Otázka-odpověď. 4 00:00:20,425 --> 00:00:28,741 A začneme otázkou od uživatele Deutschland. Putin pozastavil účinnost smlouvy s USA o utilizaci plutonia, 5 00:00:28,861 --> 00:00:33,539 a také vyzval USA, aby zrušily zákon Magnitského a sankce. 6 00:00:33,659 --> 00:00:39,458 V návrhu zákona je také bod, kde je požadováno zrušení protiruských sankcí a náhrada škody, kterou způsobily. 7 00:00:39,578 --> 00:00:44,779 Valeriji Viktoroviči, Putin obvykle jedná s rozmyslem, okomentujte, proč teď najednou ta ráznost? 8 00:00:47,608 --> 00:00:50,268 Nu, řekněme to takto. 9 00:00:52,488 --> 00:01:02,198 Při sestavování té otázky očividně podmínky, kterými Putin podmínil obnovu smlouvy na utilizaci plutonia, 10 00:01:02,318 --> 00:01:06,641 nečetli dost pozorně, protože jako první bod je tam uvedeno, 11 00:01:06,761 --> 00:01:15,203 že celá struktura NATO má být uvedena do stavu, ve kterém bylo, než do něj byli přijati noví členové. 12 00:01:15,323 --> 00:01:20,514 Takže se jedná o principiální vojenskopolitickou změnu na evropské mapě, 13 00:01:20,634 --> 00:01:26,779 opravdu principiální, která zcela mění celé strategické uspořádání. 14 00:01:27,451 --> 00:01:37,117 A nesmíte v tom hledat nějaký úmysl získat ekonomický nebo nějaký jiný obchodní prospěch, 15 00:01:37,237 --> 00:01:45,665 jak o tom hned začali spekulovat odborníci, že by to mohlo být tak či onak... 16 00:01:45,785 --> 00:01:48,336 V samotném výnosu je řečeno vše. 17 00:01:48,456 --> 00:01:50,126 Proč a s jakým cílem. 18 00:01:50,246 --> 00:01:59,762 Putin nastolil otázku změny celé vojenskopolitické situace v celé Evropě, úplné změny. 19 00:01:59,882 --> 00:02:04,983 Přitom je však třeba uvědomovat si následující věci. 20 00:02:07,475 --> 00:02:13,084 Američané se vyznačují tím, že nikdy neplní závazky, které na sebe vzali. 21 00:02:13,204 --> 00:02:18,155 Ani jednu smlouvu, třeba Dohodu o snížení počtu strategických zbraní nebo jinou 22 00:02:18,275 --> 00:02:20,647 Američané ještě nikdy nedodrželi! 23 00:02:20,767 --> 00:02:23,631 Jednoduše je neplní a hotovo. 24 00:02:23,751 --> 00:02:33,535 Na základě práva silnějšího si to mohli dovolit a tak jednali podle principu: Řeči se vedou a voda teče. 25 00:02:33,655 --> 00:02:42,366 "Vy jste povinni vše plnit, my máme právo vás kárat a vy nemáte právo po nás cokoliv požadovat. 26 00:02:42,486 --> 00:02:46,230 Nemáte právo z ničeho nás obviňovat." 27 00:02:46,350 --> 00:02:54,122 Co se týká té smlouvy o plutoniu, tak ta věc má svou historii a je třeba si připomenout něco jiného. 28 00:02:54,242 --> 00:03:01,431 Že když začali s těmi protiruskými sankcemi a konkrétně v roce 2014, 29 00:03:01,954 --> 00:03:11,710 tak nám USA samy oznámily, že pozastavují realizaci smlouvy o plutoniu, 30 00:03:11,830 --> 00:03:18,005 neboť Rusko prý vede agresi proti Ukrajině a hotovo. 31 00:03:18,125 --> 00:03:25,330 Takže v roce 2014 vlastně USA v podstatě už od této smlouvy odstoupily. 32 00:03:25,733 --> 00:03:31,551 Ale žádný rozruch okolo toho nebyl, Rusko na to tehdy nereagovalo. 33 00:03:31,671 --> 00:03:40,769 Teď o tom mluví Putin a v celém světě je okolo toho humbuk. A proč tak najednou? Co se stalo? 34 00:03:40,889 --> 00:03:49,899 V podstatě mohli namítnout: "Pánové, vždyť ta situace je taková, že to Američané sami dávno zrušili?! 35 00:03:50,019 --> 00:03:55,433 Vy se snažíte blafovat se špatnými kartami na ruce. 36 00:03:55,553 --> 00:04:01,460 Všem je nám jasné, že se jen pokoušíte zachovat si tvář." 37 00:04:01,580 --> 00:04:05,264 Jenže všichni místo toho začali vyvádět, včetně USA. 38 00:04:05,384 --> 00:04:13,051 A v čem je tedy ukryta podstata té věci? V těch podmínkách, za kterých ta smlouva může být obnovena. 39 00:04:13,171 --> 00:04:16,736 A já ještě jednou opakuji, že ta smlouva může být obnovena 40 00:04:16,856 --> 00:04:23,986 především za podmínky, že značně zacouvají ve vojenskopolitické situaci v celé Evropě. 41 00:04:24,106 --> 00:04:26,507 Bylo dáno ultimátum. 42 00:04:26,627 --> 00:04:30,326 Všichni říkají: "Vždyť ty podmínky jsou nesplnitelné. 43 00:04:30,446 --> 00:04:33,071 USA je nikdy nesplní!" 44 00:04:33,191 --> 00:04:41,454 A tak dále. Ale v tom je právě, jak se říká, zakopán ten pes. 45 00:04:41,574 --> 00:04:50,688 Když jsme probírali otázku toho leteckého útoku USA na syrskou armádu, tak o čem jsme mluvili? 46 00:04:50,808 --> 00:04:56,237 Mluvili jsme o tom, že USA, aby dosáhly potřebného politického efektu, 47 00:04:56,357 --> 00:05:03,085 aby dokázaly prosadit své řízení, potřebovaly, aby Rusko alespoň 24 hodin mlčelo. 48 00:05:03,205 --> 00:05:08,753 Aby alespoň 24 hodin mlčelo o tom, že k podobnému útoku vůbec došlo, a že teď nějakým způsobem manévruje. 49 00:05:08,873 --> 00:05:15,571 Za tu dobu by USA dokázaly vystavět vlastní politiku, kterou by dále fakticky prosazovaly. 50 00:05:15,691 --> 00:05:21,180 Jejich mainstream by udal potřebný směr, kterého by se chytily všechny sekundární síly. 51 00:05:21,300 --> 00:05:26,210 Takže to, co udělal Putin, jak říkají příliš neurvale, nebylo neurvalé. 52 00:05:26,330 --> 00:05:36,153 Vytvoříte tuto faktickou skutečnost a USA tak postavíte před nový globální mainstream. 53 00:05:36,273 --> 00:05:38,463 A celý svět to potom sleduje. 54 00:05:38,583 --> 00:05:41,394 Jak na to USA zareagují? 55 00:05:41,514 --> 00:05:44,095 Co udělají, jak na to odpoví? 56 00:05:44,215 --> 00:05:52,112 Odmlčely se? To znamená, že v tomto ohledu Rusko USA obehrálo 57 00:05:52,232 --> 00:05:58,937 a Evropa bude nucena začlenit se do politiky, kterou uplatňuje Rusko. 58 00:05:59,057 --> 00:06:01,940 A to znamená přizpůsobit se tomu ultimátu. 59 00:06:02,060 --> 00:06:06,998 Sami teď musí začít přijímat takové zákony, rozhodnutí, realizovat takové úkony, 60 00:06:07,118 --> 00:06:13,952 kterými se vrátí k té vojenskopolitické situaci, která v Evropě byla před vstupem východních států do NATO. 61 00:06:14,072 --> 00:06:21,840 Sami se teď musí začít zbavovat těch sankcí, kterých se proti Rusku účastnili. 62 00:06:21,960 --> 00:06:26,122 Těch zákonů, jako třeba Magnitského, kterých se účastnili. 63 00:06:26,242 --> 00:06:28,191 Oni se jich musí zbavovat. 64 00:06:28,311 --> 00:06:31,811 A pokud by měly USA odpovědět, tak co by mohly odpovědět? 65 00:06:31,931 --> 00:06:35,763 Jak by teď reálně mohly odpovědět? 66 00:06:35,883 --> 00:06:41,165 Rozpoutat válku? Ale USA nemohou rozpoutat válku z objektivních příčin. 67 00:06:41,285 --> 00:06:43,622 Jednoduše nemohou. 68 00:06:43,742 --> 00:06:46,381 Nemají na to dost fyzických sil. 69 00:06:46,501 --> 00:06:50,950 Přijmout nějaká politická rozhodnutí? Ale teď je pro to ten nejméně vhodný okamžik. 70 00:06:51,070 --> 00:07:03,249 Jedna politická síla, Obama, odchází a pokračováním jeho politiky má být jakoby Clintonová. 71 00:07:03,608 --> 00:07:08,637 Ale Clintonová není akceschopná, protože je navázána na Obamovu politiku, 72 00:07:08,757 --> 00:07:12,746 která celou tu dobu fakticky sloužila k potápění USA. A proč byly USA odepisovány? 73 00:07:12,866 --> 00:07:17,631 Protože nemají dost zdrojů, aby i nadále plnily roli světového hegemona. 74 00:07:17,751 --> 00:07:22,143 A další politik, který se tam může reálně dostat k moci, to je Trump. 75 00:07:22,263 --> 00:07:25,879 Ale Trump zase není pokračovatelem té politiky. 76 00:07:25,999 --> 00:07:35,589 A státní elita v USA je teď na pochybách a neví co dělat. A tak mlčí! 77 00:07:36,165 --> 00:07:41,525 Ta doba mlčení, mám na mysli, že nenásledovala žádná odpověď. 78 00:07:41,645 --> 00:07:46,258 Teď nemám na mysli projevy hysterie, ale praktickou odpověď na to, co bylo prohlášeno. 79 00:07:46,378 --> 00:07:53,832 To je přesně to, co USA prohrály a prohrály to v dlouhodobé perspektivě. 80 00:07:53,952 --> 00:07:58,352 Teď Rusko nastavilo určité parametry dalšího pohybu. 81 00:07:58,979 --> 00:08:04,744 Státy, které vidí, že USA nejsou schopny dosáhnout svého, 82 00:08:04,864 --> 00:08:08,384 budou nuceny dávat do pořádku své vztahy s Ruskem. 83 00:08:08,504 --> 00:08:12,328 Bude-li těchto výsledků dosaženo, znamená to pro USA krach. 84 00:08:12,448 --> 00:08:21,581 Včas ohlásit cíle svého směřování znamená, že jich dosáhnete s nejmenším vypětím, což Putin také udělal. 85 00:08:21,701 --> 00:08:29,944 Šlo o absolutně politický krok, toto vzkříšení dá se říci mrtvé smlouvy. 86 00:08:30,064 --> 00:08:33,433 Ale vzkříšení takovým způsobem, aby to zafungovalo v zájmu Ruska. 87 00:08:33,553 --> 00:08:37,943 Učte se, jak máte řídit na úrovni globální politiky. 88 00:08:40,907 --> 00:08:45,412 Vážený Valeriji Viktoroviči, co myslíte, není ten skutek, 89 00:08:45,532 --> 00:08:48,581 kdy USA ukončily dvojstrannou komunikaci s Ruskem o Sýrii 90 00:08:48,701 --> 00:08:52,517 přípravným krokem k další provokaci s pravděpodobným rozpoutáním 3. světové války? 91 00:08:52,637 --> 00:08:55,818 Provokace proběhne nejpravděpodobněji opět s letadlem, 92 00:08:55,938 --> 00:08:58,995 jenom teď protivníky nebudou Turecko a Rusko, ale USA a Rusko. 93 00:08:59,115 --> 00:09:00,703 Otázka byla od Sergeje S. 94 00:09:00,823 --> 00:09:07,592 Provokace od USA byly, jsou a budou v počtu, 95 00:09:07,712 --> 00:09:14,328 v jakém je jen budou schopny díky své zdrojové stabilitě organizovat. 96 00:09:14,448 --> 00:09:16,941 Co se týká světové války. 97 00:09:17,061 --> 00:09:23,433 Tady opět jedni tvrdí, že bude světová válka a zvedají vlnu hysterie, 98 00:09:23,553 --> 00:09:33,604 a druzí zase: "Ne, zvítězí soudnost, američtí politici jsou dostatečně soudní a světová jaderná válka nebude." 99 00:09:34,099 --> 00:09:43,324 Tak k té soudnosti. Teď máme takové zbraně, že ve válce může zahynout celá planeta. 100 00:09:43,872 --> 00:09:49,836 K té soudnosti. Když byl vynalezen kulomet, tak všichni přední myslitelé tvrdili: 101 00:09:49,956 --> 00:09:54,943 "Vynález kulometu povede k tomu, že již více nebudou vedeny války, 102 00:09:55,063 --> 00:10:00,582 protože je schopen zlikvidovat tolik živé síly, že bude každý další boj nemožný." 103 00:10:00,702 --> 00:10:05,689 A přitom si ho vyzkoušeli jak v 1. světové válce, tak i v té druhé, 104 00:10:05,809 --> 00:10:10,419 kde byly kulomety tím nejžádanějším typem zbraně. 105 00:10:10,539 --> 00:10:18,971 Doufat proto v soudnost amerických politiků, že nepoužijí jaderné zbraně, není možné. 106 00:10:19,091 --> 00:10:24,233 Oni pro dosažení svých cílů udělají cokoliv. 107 00:10:24,353 --> 00:10:29,374 Opakuji však, že jinou věcí je, že USA teď nejsou schopny, 108 00:10:29,494 --> 00:10:34,687 a mimochodem nikdy ani schopny nebyly, vést jakoukoliv světovou válku. 109 00:10:34,807 --> 00:10:40,017 USA všechny světové války přečkaly u sebe za oceánem. 110 00:10:40,137 --> 00:10:46,769 A vždy vstupovaly do světové války, když byl její výsledek již předurčen 111 00:10:46,889 --> 00:10:53,933 a bylo zapotřebí fakticky nanést pouze finální úder a získat tak pro sebe vítězství. 112 00:10:54,053 --> 00:11:00,806 USA jako takové válčit nemohou, jednoduše nemohou. 113 00:11:00,926 --> 00:11:09,049 Ale neustále je ta věc předkládána způsobem, že po nějaké provokaci začnou bojovat s Ruskem. 114 00:11:09,169 --> 00:11:14,825 Když analytici takto rozvažují, tak asi žijí, jak říká Kerry, 115 00:11:14,945 --> 00:11:17,927 že my Rusové asi žijeme v nějaké jiné realitě, 116 00:11:18,047 --> 00:11:22,554 tak oni asi opravdu v jiné realitě žijí. Cožpak vůbec nechápou, co se děje? 117 00:11:22,674 --> 00:11:27,576 Cožpak nevidí, jak jsou USA roztahány po celém světě? 118 00:11:27,696 --> 00:11:33,231 Aby mohly USA vést válku, musí své síly zkoncentrovat. 119 00:11:33,351 --> 00:11:42,263 To zaprvé a zadruhé. A proč jsou ozbrojené síly USA tak roztahány po celém světě? 120 00:11:42,383 --> 00:11:47,079 Protože USA jsou ekonomickým upírem vysávajícím celý svět. 121 00:11:47,199 --> 00:11:56,737 Všude mají své základny, své námořnictvo, aby mohly okrádat obyvatelstvo celé planety 122 00:11:56,857 --> 00:12:07,309 a státy, které se nemohou ubránit tomu obrovskému násilí, které jsou schopny použít USA. 123 00:12:07,429 --> 00:12:20,200 A teď si představte situaci, jak se změní možnost použít toto násilí vůči státům v Africe, Maghrebu, 124 00:12:20,320 --> 00:12:27,975 v jižní Americe, budou-li se nuceni odevšad stáhnout kvůli střetu s Ruskem? 125 00:12:28,095 --> 00:12:30,550 Cožpak to ty státy nevyužijí? 126 00:12:30,670 --> 00:12:38,359 Ale pánové, vždyť doslova v těchto dnech, včera, ne dnes přišla zpráva, 127 00:12:38,479 --> 00:12:50,176 že v Jemenu byly na americký torpédoborec vystřeleny rakety z pobřeží, 128 00:12:51,063 --> 00:12:54,507 a že ty rakety nedoletěly a spadly do moře. 129 00:12:54,627 --> 00:12:59,264 My samozřejmě víme, že torpédoborec má radioelektronickou obranu, 130 00:12:59,384 --> 00:13:03,493 ale kdyby to bylo nutné, ty rakety by doletěly. 131 00:13:03,613 --> 00:13:11,646 Minulý týden byl americký katamarán zasažen protilodní střelou a mimochodem čínské výroby. 132 00:13:12,929 --> 00:13:22,619 Hútíové od roku 2015 pravidelně potápějí lodě koalice v čele se Saúdskou Arábií. 133 00:13:22,739 --> 00:13:28,456 A vojenské akce se z jemenského území postupně přemísťují na saúdskoarabské území. 134 00:13:28,576 --> 00:13:35,103 Tak takhle to tam probíhá. A když už se mluví o chybách, ano? 135 00:13:35,223 --> 00:13:46,807 Tak teď Saúdská Arábie zasáhla leteckou raketou pohřební průvod v Jemenu. 136 00:13:46,927 --> 00:13:51,013 Říkají, že to byla chyba, že oni sami to budou vyšetřovat. Žádná chyba to nebyla! 137 00:13:51,133 --> 00:13:57,026 Opakuji, že Saúdská Arábie si přeje dosadit svoji loutku, 138 00:13:57,146 --> 00:14:01,637 a proto proti Saúdské Arábii bojuje celý Jemen, 139 00:14:02,646 --> 00:14:09,903 kromě té chátry, které je jedno za koho bojuje a tak si hraje na jemenské spojence Saúdské Arábie. 140 00:14:10,023 --> 00:14:15,174 Pokusili se tam tedy dosadit svou loutku, jenže jim to nevyšlo, lidé jsou proti. 141 00:14:15,294 --> 00:14:21,449 Takže jim to nevychází, a navíc tu válku prohrávají a ona se pomalu přesouvá na jejich území. 142 00:14:21,569 --> 00:14:25,695 Co znamená průvod při pohřbu obzvláště významného člověka? 143 00:14:25,815 --> 00:14:30,644 Takového pohřebního průvodu se účastní přátelé, spojenci 144 00:14:30,764 --> 00:14:36,519 a také lidé, kteří nejsou nepřáteli, tedy potenciální spojenci. 145 00:14:36,639 --> 00:14:41,181 Co je zapotřebí... Jde o takovou kádrovou základnu, chápete? 146 00:14:41,301 --> 00:14:46,357 Byla tam na jednom místě zkoncentrována ta nejvýše postavená a odbojná elita. 147 00:14:46,477 --> 00:14:52,342 Chápete? Úkolem tedy bylo pozabíjet jich na jednom místě maximální počet, 148 00:14:52,462 --> 00:14:58,431 to je pro Saúdskou Arábii žádoucí cíl, tak o jaké chybě tu vůbec může být řeč? 149 00:14:58,551 --> 00:15:04,587 Šlo o maximální oslabení odporu Hútíů, Jemenců. Je to jasné, že? 150 00:15:05,017 --> 00:15:12,416 Nanést maximální úder jejich řídícímu sboru, a že tam zemřou ženy a děti? To jim je úplně jedno. 151 00:15:12,536 --> 00:15:20,110 Důležitější je zlikvidovat co nejvíce lidí z velení, v různých oblastech: v ekonomice, armádě, všude možně. 152 00:15:20,230 --> 00:15:24,006 Zlikvidovat co nejvíce vedoucích lídrů, kteří jsou pro ně nebezpeční. 153 00:15:24,126 --> 00:15:26,123 Takže co mám na mysli? 154 00:15:28,448 --> 00:15:34,188 Už teď se na ty..., no jak se... 155 00:15:39,153 --> 00:15:43,300 ...na ty Američany útočí, na jejich námořnictvo. 156 00:15:43,420 --> 00:15:50,007 A vzpomeňte si na ta beranidla vyslaná proti americkým vojenským torpédoborcům právě v Jemenu. 157 00:15:50,127 --> 00:15:58,747 Když k nim připlouvali v umělohmotných člunech sebevražední útočníci a snažili se je prorazit. 158 00:16:00,534 --> 00:16:08,857 To se také již dělo. To vše teď už probíhá a USA proto nemají možnost někde se zkoncentrovat. 159 00:16:08,977 --> 00:16:13,729 Už teď jsou všude přetížení a navíc již proti nim začínají útočit. 160 00:16:13,849 --> 00:16:19,081 Kdyby se USA zapletly do války s Ruskem, tak promiňte, ale s kým vlastně... 161 00:16:19,201 --> 00:16:25,908 Tam na té své tiskovce prohlásili, že válka s Ruskem a Čínou je nevyhnutelná. 162 00:16:26,028 --> 00:16:32,924 Jaký vůbec máte mobilizační potenciál? Celé USA i s Evropou dohromady? 163 00:16:34,073 --> 00:16:36,166 A jaký má Čína? 164 00:16:36,286 --> 00:16:42,440 Jaký je technický stav a jaké zdrojové možnosti mají USA i celou Evropou? 165 00:16:42,560 --> 00:16:47,041 Jaké vojensko-technické možnosti máte? 166 00:16:47,161 --> 00:16:52,891 Tanky, letadla? Já jen že například těch šest německých letadel 167 00:16:53,011 --> 00:16:57,008 na turecké základně Incirlik z ničeho nic nějak nelétá? 168 00:16:57,128 --> 00:17:00,507 Jakmile jsme řekli, že budeme sestřelovat letadla, 169 00:17:00,627 --> 00:17:02,582 mají najednou technické problémy. 170 00:17:02,702 --> 00:17:10,919 Už tak se rozčilovali a požadovali... Vzpomínáte, jak se vedení Velké Británie 171 00:17:11,039 --> 00:17:14,625 rozčilovalo kvůli letům našich strategických bombardérů? 172 00:17:14,745 --> 00:17:18,501 "Proč nás ti Rusové provokují? Naše letadla už nejsou nejnovější 173 00:17:18,621 --> 00:17:22,996 a abychom mohli ty ruské bombardéry doprovázet, tak je musíme zvedat do vzduchu 174 00:17:23,116 --> 00:17:26,804 a dále tak zkracovat jejich technickou životnost?! 175 00:17:26,924 --> 00:17:29,874 S čím chcete proti Rusku bojovat? 176 00:17:29,994 --> 00:17:33,031 Nemají možnost s Ruskem válčit. 177 00:17:33,151 --> 00:17:38,184 Protože s Ruskem můžou bojovat pouze v jednom případě, to když ho zradí jeho elita. 178 00:17:38,304 --> 00:17:40,095 Jednoduše zradí. 179 00:17:40,215 --> 00:17:44,460 A kvůli tomu je potřebný státní převrat. Jenže zatím to na něj nevypadá. 180 00:17:44,580 --> 00:17:51,989 A v blízké době je to nemožné, protože globalisté mají v tomto ohledu jiné zájmy, ale to je... 181 00:17:55,440 --> 00:18:05,024 Oni by nám rádi dali nějaké ultimátum. 182 00:18:05,144 --> 00:18:08,852 Jenže ultimátum jsme dali my jim, tím plutoniem. 183 00:18:08,972 --> 00:18:15,843 Ultimátum jsme dali my jim, když jsme prohlásili, že teď budou S-300 a S-400 sestřelovat. 184 00:18:15,963 --> 00:18:23,857 A celá ta věc se má následovně. USA jsou připraveny rozpoutat 3. světovou válku, 185 00:18:23,977 --> 00:18:29,036 to je bez diskuse, jenže samy bojovat nechtějí a nemohou. 186 00:18:29,156 --> 00:18:31,381 A dále je tu ta věc. 187 00:18:31,501 --> 00:18:37,732 Bude-li to letadlo USA, po kom bude veden odvetný úder? Po USA! 188 00:18:37,852 --> 00:18:42,677 Ne po území. Přiletí-li raketa, v odpověď také vyletí raketa, k nim. 189 00:18:42,797 --> 00:18:53,781 A když vyletí letadlo, aby vybombardovalo syrskou armádu nebo naše uskupení, tak ho sestřelí. 190 00:18:53,901 --> 00:19:03,948 Když se někteří rozčilují, nač prý tam potřebují prostředky protivzdušné obrany, když teroristé nemají letadla? 191 00:19:04,068 --> 00:19:09,745 Tak já s tím například nesouhlasím. Různí analytici vypočítali na základě těch údajů, 192 00:19:09,865 --> 00:19:15,585 které poskytnul Pentagon! Tak ti vypočítali, že, jak se ukazuje, tak za všechny ty tři roky, 193 00:19:15,705 --> 00:19:25,879 kdy koalice bojuje proti ISIL, těch případů, kdy opravdu použila svou bojovou munici, 194 00:19:25,999 --> 00:19:30,738 tedy kdy se po bojovém letu letadla vrátila na letiště bez munice, 195 00:19:30,858 --> 00:19:33,637 tak těch případů je 15% z celkového počtu letů! 196 00:19:33,757 --> 00:19:39,946 A pokud se naopak podíváme na případy, kdy "neznámá" letadla podpořila útok ISIL, 197 00:19:40,066 --> 00:19:45,082 a kdy "neznámá" letadla zaútočila, tedy v těchto případech známá letadla, 198 00:19:45,202 --> 00:19:49,273 kdy zaútočila na traktory a různou jinou syrskou stavební techniku, 199 00:19:49,393 --> 00:19:53,126 tak se dostaneme přesně na těch 15% bojových letů. 200 00:19:53,246 --> 00:19:58,422 Takže "neznámá" letadla tam vesele létají, a jak řekl náš Konašenkov: "Tak s tím je konec!" 201 00:19:58,542 --> 00:20:02,603 My tedy velmi dobře víme, odkud ta "neznámá" letadla podporovala 202 00:20:02,723 --> 00:20:07,536 svou přítomností i leteckými útoky postup Islámského státu. 203 00:20:07,656 --> 00:20:13,396 USA mají teď jeden úkol! 204 00:20:14,040 --> 00:20:20,042 Nastrčit pod úder někoho z Evropy a nechat ho jít do přímého střetu s Ruskem. 205 00:20:20,162 --> 00:20:25,127 Ale v Evropě také nejsou hloupí, proto Němci hned řekli, 206 00:20:25,247 --> 00:20:30,649 že jejich letadla mají technické problémy. Nemůžeme létat. A hotovo. 207 00:20:31,174 --> 00:20:38,180 My to být nechceme. Turci? Ti to teď také odmítnou, ti se víckrát pod americký útok nepodepíší. 208 00:20:38,300 --> 00:20:41,006 Zbývají Francouzi a Angličani. 209 00:20:41,287 --> 00:20:43,429 Ještě třeba Holanďani. 210 00:20:43,549 --> 00:20:46,615 Já ale opakuji, že mezi nimi nejsou žádní hlupáci. 211 00:20:46,735 --> 00:20:52,083 Teď Američané potřebují nahnat pod naši raketu protiletecké obrany, nebo pod jiné podobné prostředky, 212 00:20:52,203 --> 00:20:57,736 někoho ze svých spojenců, aby se Rusko dostalo do přímého střetu s Evropou. 213 00:20:57,856 --> 00:21:01,305 A potom na základě toho zase začít se svým kšeftařením. 214 00:21:01,425 --> 00:21:03,509 To je, oč tu jde. 215 00:21:05,790 --> 00:21:10,220 Jenže v tomto případě bude Evropa trvat na jednom: "Letíme společně!" 216 00:21:10,340 --> 00:21:12,665 Aby sestřelili všechny společně. Proč? 217 00:21:12,785 --> 00:21:16,244 "Protože když sestřelí jenom nás, tak vše budete řešit na náš úkor." 218 00:21:16,364 --> 00:21:19,169 Bojovat s Ruskem teď nebude nikdo. 219 00:21:20,118 --> 00:21:28,368 "A budete-li to řešit na náš úkor, tak my chceme, abyste v tom jeli s námi. 220 00:21:28,488 --> 00:21:34,010 Tedy aby vás Rusové také sestřelili. A žádná bezpilotní letadla! Ta byste odepsali s klidem. 221 00:21:34,752 --> 00:21:40,492 Musí to být obyčejné letadlo, i kdyby se pilotovi podařilo zachránit." 222 00:21:40,940 --> 00:21:46,942 Takže USA jsou v bezvýchodné situaci. Nedaří se jim rozpoutat 3. světovou válku. 223 00:21:47,062 --> 00:21:50,926 Oni by rádi, jenže k tomu potřebují cizí ruce! 224 00:21:51,046 --> 00:21:55,138 Ale Evropa už si nepřeje bojovat zase za USA. 225 00:21:56,350 --> 00:22:02,112 Obzvláště když Konašenkov řekl, že ani neviditelné letadlo není neviditelné, jak si myslí někteří diletanti. 226 00:22:02,232 --> 00:22:07,967 Všichni velmi dobře vědí, že všechny ty jejich obtížně zjistitelné letouny jsou pitomost. 227 00:22:08,087 --> 00:22:15,260 Valerij Pavlovič Čkalov jednou řekl, když velice stáli o to, aby to byl právě on, kdo vyzkouší jejich letadlo, 228 00:22:15,380 --> 00:22:22,260 když ještě dělal zkušebního pilota a oni věděli, že mu musí nabídnout opravdu dobrý stroj. 229 00:22:22,380 --> 00:22:27,591 Tak ten měl takovou průpovídku, tenkrát mezi sebou hodně konstrukčních kanceláří soutěžilo, 230 00:22:27,711 --> 00:22:34,261 a on říkal: "Letět dokáže i prádelník, když mu namontujete dostatečně výkonný motor." 231 00:22:34,381 --> 00:22:39,130 A tak to bylo i v tomto případě a všichni se potom tvářili, že ho jako nevidí. 232 00:22:39,250 --> 00:22:42,404 Jak může být neviditelný, když bylo prokázáno, že vidět je? 233 00:22:42,524 --> 00:22:47,396 A také ho celkem dobře viděli v době jugoslávské války, kdy ho sestřelili raz dva 234 00:22:47,516 --> 00:22:53,234 a to starými prostředky protiletecké obrany, ne těmi, kterými disponujeme dnes. 235 00:22:54,748 --> 00:22:59,961 Další otázka je od Vjačeslava z Kyjeva. Zdravím vás, vážený Valeriji Viktoroviči, 236 00:23:00,081 --> 00:23:03,846 okomentujte prosím střelecký útok proti ruskému velvyslanectví v Sýrii. 237 00:23:03,966 --> 00:23:06,819 Máme to chápat tak, že státní elita USA hraje vabank? 238 00:23:06,939 --> 00:23:13,094 Ne, do žádné "banky" nešli. Ta věc se má jinak. 239 00:23:13,214 --> 00:23:24,877 Jen si vzpomeňte, že ostřelování ruského velvyslanectví v Sýrii není bohužel ničím neobvyklým. 240 00:23:24,997 --> 00:23:32,065 Jednu dobu to přestalo, když tam začaly působit naše vojenské síly a začali jsme tam být aktivnější. 241 00:23:32,185 --> 00:23:37,920 Američané projevili svou dobrou vůli a teroristé na něj střílet přestali. 242 00:23:38,040 --> 00:23:45,224 V tomto případě je to zase o tom, jak jsem říkal, že existuje dobrý a špatný kalkul. 243 00:23:45,344 --> 00:23:52,960 Kromě zdravého rozumu se někdy projeví také lehkomyslnost, chyby v řízení... 244 00:23:53,080 --> 00:24:00,167 A ta situace je v podstatě právě taková. Jejich pitomečkové by se teď měli stáhnout v klidu do pozadí, 245 00:24:00,287 --> 00:24:04,844 potom, co Kirby prohlásil, že proti nám začne docházet k útokům. 246 00:24:04,964 --> 00:24:10,146 Jenže je nenapadlo nic lepšího než střílet na velvyslanectví. 247 00:24:10,266 --> 00:24:13,990 A výsledek? Naše ministerstvo zahraničí správně poznamenalo: 248 00:24:14,110 --> 00:24:17,529 "Jen se na to podívejte. Zástupce státního departmentu vyhrožoval, 249 00:24:17,649 --> 00:24:24,737 a síly, které jsou pod vaší kontrolou, ta vaše nepravidelná armáda, hned začala s ostřelováním." 250 00:24:24,857 --> 00:24:27,444 To je vše, bereme to do úvahy. 251 00:24:29,671 --> 00:24:34,542 To není vabank, o který by tu státní elita teď hrála. 252 00:24:34,662 --> 00:24:40,032 Jde o něco jiného, oni potřebují válku, pořádnou válku, jak jsem o tom právě před chvílí mluvil, chápete? 253 00:24:40,152 --> 00:24:46,411 A tyto drobné štípance, to je tak na úrovni nějaké pouliční sebranky. 254 00:24:46,531 --> 00:24:54,066 Když mohou pěkně zdaleka vystřelit, vyblbnout se a zároveň vzkázat: 255 00:24:54,186 --> 00:25:01,450 "Všechny vás můžeme..." A v podstatě nám tím jen přihráli karty do ruky. 256 00:25:01,570 --> 00:25:07,017 Téměř jako pokračování daného tématu se ptá Vjačeslav z Kyjeva: 257 00:25:07,137 --> 00:25:11,849 Vážený Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím slova Sergeje Lavrova o tom, 258 00:25:11,969 --> 00:25:15,630 že strategická trpělivost Ruska s ohledem na USA je u konce. 259 00:25:15,750 --> 00:25:21,370 To si Sergej Viktorovič tak trochu střílel z diplomatického jazyka, 260 00:25:21,490 --> 00:25:27,369 jakým se obvykle vyjadřují američtí diplomaté, kterým neustále "dochází trpělivost", 261 00:25:27,489 --> 00:25:33,459 neustále "rýsují nějaké červené linie, které někdo překročil" apod. 262 00:25:33,579 --> 00:25:39,730 Ve skutečnosti není řeč o strategické trpělivosti jako takové. 263 00:25:39,850 --> 00:25:47,729 Ta věc se má tak, že dříve než podniknete nějaký manévr, musíte si ho informačně připravit. 264 00:25:47,849 --> 00:25:52,341 Mám na mysli řídící manévr. 265 00:25:52,461 --> 00:26:02,554 Neustále jsme mluvili o médiích na úrovni Financial Times, Süddeutsche Zeitung, New York Times apod. 266 00:26:02,674 --> 00:26:09,703 Kdyby u nás byly takové informační zdroje, tak bychom takový manévr připravili rychleji 267 00:26:09,823 --> 00:26:20,843 a s ohledem na syrský lid, Sýrii, syrskou armádu, by vše bylo méně krvavé, zahynulo by daleko méně lidí. 268 00:26:21,738 --> 00:26:27,432 Rusko by všeho dosáhlo rychleji a přišlo o méně zdrojů, jenže jsme museli... 269 00:26:27,552 --> 00:26:31,403 Neustále si stěžovali: "Putin nezvládl to, hodil do autu ono." 270 00:26:31,523 --> 00:26:36,206 Jenže my se museli neustále domlouvat, domlouvat, domlouvat, domlouvat... 271 00:26:36,326 --> 00:26:41,476 A všude poukazovat na to, že jejich návrh byl takový a takový 272 00:26:41,596 --> 00:26:46,795 a my na něj přistoupili a jaký je výsledek? No nic moc, že? 273 00:26:46,915 --> 00:26:53,326 Udělali jste návrh? Udělali! Přistoupili jsme na něj? Jako s těmi humanitárními akcemi. A jaký je výsledek? 274 00:26:53,446 --> 00:26:58,646 Tak si uděláme čárku. A takto jsme museli postupovat v každém jednotlivém bodě! 275 00:26:58,766 --> 00:27:01,460 A dále. Proč je takový postup potřebný? 276 00:27:01,580 --> 00:27:07,803 Aby se o tom vědělo. Protože jinou věcí je, když se na vás všichni podpindosníci svorně vrhnou 277 00:27:07,923 --> 00:27:12,304 a budou vyřvávat: "Vy jste to a to neudělali, na jakém základě to tvrdíte? 278 00:27:12,424 --> 00:27:18,204 Vždyť ti ISILovci jsou jeden vedle druhého všichni svatí!" Jak tvrdil de Mistura: "Jsou to úctyhodní lidé!" 279 00:27:18,324 --> 00:27:23,309 Z ISILovců jsou najednou úctyhodní lidé, když je třeba je zachránit. 280 00:27:24,444 --> 00:27:29,982 Chápete? Západ vždy bojoval proti Rusku a vždy bude. 281 00:27:30,102 --> 00:27:38,562 Je však třeba využívat tu skutečnost, že se Západ skládá z různých skupin a vnášet mezi ně rozpory. 282 00:27:38,682 --> 00:27:43,676 Teď mají například Evropa a USA ve vztahu k Rusku rozdílné zájmy. 283 00:27:43,796 --> 00:27:51,833 Evropa nechce bojovat za zájmy USA, ale nemůže se vyrvat zpod diktátu USA, 284 00:27:51,953 --> 00:27:56,171 když k tomu nebude mít závažné důvody. 285 00:27:56,291 --> 00:28:02,132 Když nebudeme mít ke každému z těch bodů čím před Evropou argumentovat, 286 00:28:02,252 --> 00:28:06,946 tak bude Evropa štěkat společně s USA a bude útočit proti Rusku, 287 00:28:07,066 --> 00:28:11,066 jako to udělali v roce 2014 se sankcemi a tím ostatním, 288 00:28:11,186 --> 00:28:15,485 s těmi mezinárodními obstrukcemi, které se pokoušeli organizovat. 289 00:28:15,605 --> 00:28:25,112 Teď už na všechno máme v ruce argumenty. Francie, Hollande, předložila v OSN svou rezoluci 290 00:28:25,232 --> 00:28:29,823 na záchranu ISILovců a likvidaci civilistů. 291 00:28:29,943 --> 00:28:35,217 Všichni přece víme, k čemu vede bezletová zóna v NATOvské variantě. 292 00:28:35,337 --> 00:28:41,458 Libye je toho konkrétním příkladem. A dosud tam civilní obyvatelstvo vraždí různé bandy, 293 00:28:41,578 --> 00:28:44,776 které tam přivedly západní státy. 294 00:28:47,771 --> 00:28:52,592 Na jedné straně stojí Rusko a na druhé USA. 295 00:28:52,712 --> 00:28:59,382 Francie: "My jsme vyhověli, ale nevyšlo to." Francie dobře věděla, že bude následovat veto, že to neprojde, 296 00:28:59,801 --> 00:29:01,011 Provedli to pouze rituálně. 297 00:29:01,790 --> 00:29:05,960 A pokračování: "No nedokázali jsme to. Nedokázali, musíme manévrovat." 298 00:29:06,080 --> 00:29:11,481 Probíhá rozklížení americké koalice, se vším všudy. 299 00:29:11,601 --> 00:29:18,784 A co řekl Lavrov: "Došla nám naše strategická trpělivost." To znamená: "Vše je připraveno, začínáme." 300 00:29:18,904 --> 00:29:27,639 A začali jsme tím, že Putin oznámil pozastavení smlouvy o utilizaci plutonia. 301 00:29:27,759 --> 00:29:32,185 Chápete? Strategická trpělivost je u konce. Jdeme do útoku! 302 00:29:32,305 --> 00:29:34,668 Toho informačního a s plnou vervou. 303 00:29:34,788 --> 00:29:40,897 Odškrtli jsme si všechny body a naše informační základy byly položeny. 304 00:29:41,017 --> 00:29:46,971 Už můžeme dělat tyto manévry, strategické manévry. O čemž také Lavrov informoval. 305 00:29:50,539 --> 00:29:56,291 Další otázka je od Dimitrije Nikolajeviče. Zdravím vás Valeriji Viktoroviči. 306 00:29:56,411 --> 00:30:02,114 Když krysu zaženete do kouta, začne útočit. Zdá se mi, že se USA brzy v tom koutě ocitnou. 307 00:30:02,234 --> 00:30:04,871 V sázce je jejich reputace i výlučnost. 308 00:30:04,991 --> 00:30:08,976 Je nějak možné těm kreténům pomoci dostat se z této bezvýchodné situace, 309 00:30:09,096 --> 00:30:13,153 aby kvůli své bezmoci a neschopnosti neudělali něco strašného? 310 00:30:13,273 --> 00:30:18,534 Poradce prezidenta Sergej Karaganov v politickém pořadu Právo vědět řekl, 311 00:30:20,396 --> 00:30:26,721 že to, co Západ udělal s Blízkým východem a Jugoslávií, byl kreténismus. 312 00:30:27,270 --> 00:30:31,894 A v rozhovoru pro Spiegel řekl, že jestli se NATO pokusí o agresi vůči státu, 313 00:30:32,014 --> 00:30:36,474 který má takový jaderný potenciál, jako máme my, bude potrestáno. 314 00:30:36,594 --> 00:30:39,905 Podle mě je to jasný signál pro NATO a samozřejmě pro USA. 315 00:30:40,025 --> 00:30:42,068 Čekáme na váš komentář. 316 00:30:42,188 --> 00:30:52,600 Profesor... no z románu Psí srdce, Preobraženskij, když mluvil s doktorem Bormentalem, 317 00:30:52,720 --> 00:30:57,985 tak mu radil: "Nečtěte před snídaní sovětské noviny." 318 00:30:58,105 --> 00:31:02,251 A on na to: "Ale žádné jiné tu nemáme." "Tak nečtěte žádné." 319 00:31:02,371 --> 00:31:07,472 A v daném případě: "Neposlouchejte Karaganova." 320 00:31:07,592 --> 00:31:15,424 "Všichni analytici jsou jako Karaganov, jiné nemáme." "Tak neposlouchejte žádné, a používejte vlastní hlavu!" 321 00:31:16,215 --> 00:31:23,822 Sami si zhodnoťte, co se děje, protože tady ani není, co komentovat. 322 00:31:23,942 --> 00:31:27,892 Hloupost postavená na hlouposti a hloupostí poháněná. 323 00:31:29,103 --> 00:31:38,441 Podstata té otázky... Problém je v tom, aby krysa zahnaná do kouta nezaútočila. 324 00:31:38,561 --> 00:31:45,617 Tak zaprvé, zaútočí-li krysa na člověka, tak ten je schopen ji jednoduše rozšlápnout. 325 00:31:45,737 --> 00:31:49,272 To není ten správný příměr. 326 00:31:49,392 --> 00:31:57,775 Jde jen o přání přirovnat USA ke kryse. Jinak se říká, že kočka zahnaná do kouta se mění v tygra. 327 00:31:57,895 --> 00:32:03,413 To je přesnější příklad. Aby se tedy kočka zahnaná do kouta nestala tygrem, 328 00:32:03,533 --> 00:32:11,797 tak tento problém globální prediktor řeší od začátku. Od začátku jim pomáhá, aby se z toho postavení dostali. 329 00:32:11,917 --> 00:32:23,851 Problém prestiže, autority, postavení USA ve světě je tu od začátku roku 1991, 330 00:32:23,971 --> 00:32:27,282 od okamžiku rozpadu SSSR. 331 00:32:27,402 --> 00:32:35,114 Protože dalším kandidátem na přestavbu po SSSR jsou USA. 332 00:32:35,234 --> 00:32:40,126 Tu přestavbu pouze pozdrželi, byla pozdržena z objektivních důvodů, 333 00:32:40,246 --> 00:32:44,870 existovaly tu i subjektivní důvody, ale tím podstatným je skutečnost, 334 00:32:44,990 --> 00:32:51,329 že jednou bude zapotřebí USA rozebrat, a potom znovu složit. 335 00:32:51,449 --> 00:33:01,458 A aby to způsobilo ve světě co nejméně otřesů z hlediska řiditelnosti procesů. 336 00:33:01,578 --> 00:33:05,679 Protože bude-li přitom určité množství obyvatelstva eliminováno, zlikvidováno, 337 00:33:05,799 --> 00:33:09,590 tak to bude z hlediska globálního prediktoru jen ku prospěchu věci, 338 00:33:09,710 --> 00:33:13,312 protože je nás podle nich na planetě Zemi beztak příliš mnoho. 339 00:33:13,432 --> 00:33:22,596 V USA nesmí být narušeno jejich vlastní řízení, proto se také teď snaží dostat do čela USA Trumpa. 340 00:33:22,716 --> 00:33:25,998 Oni ten problém řeší od samého počátku. 341 00:33:26,118 --> 00:33:28,026 Proto teď umožňují... 342 00:33:28,146 --> 00:33:35,873 Pokud by se USA rozhodli rozpoutat 3. světovou válku, tak co si počnou s takovými jako je Duterte? 343 00:33:35,993 --> 00:33:40,021 Který vyzývá Američany: "Táhněte z mého území! 344 00:33:40,141 --> 00:33:42,407 Chcete proti mě poštvat svoji CIA?" 345 00:33:42,527 --> 00:33:45,540 Najednou je z něj velký hrdina, ovšem na rozkaz. 346 00:33:45,660 --> 00:33:53,923 Je zastřešován a všichni si velmi dobře uvědomují, že USA si s Dutertem nedokáží poradit. 347 00:33:54,043 --> 00:34:00,651 Jednoduše nemohou. Není vhodná situace k tomu, aby mohly nějak zasahovat, potřebují si odbýt volby. 348 00:34:00,771 --> 00:34:06,976 Jinak by to, k čemu by vedla takováto jejich šarvátka, 349 00:34:07,096 --> 00:34:14,942 nevedlo k pouhému odstranění Duterteho, začaly by mít potíže se všemi svými spojenci mimo území USA. 350 00:34:15,062 --> 00:34:19,612 A to znamená Evropu, Asii, Afriku, Latinskou Ameriku. 351 00:34:19,732 --> 00:34:26,205 To by byl důsledek, kdyby právě teď odstranily Duterteho, a to jakýmkoliv způsobem. 352 00:34:26,325 --> 00:34:31,352 Potom to už bude vypadat jinak. Ale teď na to nemají čas, 353 00:34:31,472 --> 00:34:41,496 aby okolo toho všechno zařídily. Globální prediktor v tomto ohledu jedná. 354 00:34:41,616 --> 00:34:47,239 A my musíme pouze využít objektivní okolnosti k dosažení subjektivních cílů. 355 00:34:47,359 --> 00:34:50,849 USA opouštějí svoji funkci světového četníka 356 00:34:50,969 --> 00:34:56,249 a my musíme při té příležitosti navýšit úroveň suverenity Ruska. 357 00:35:00,113 --> 00:35:02,947 Další otázka je od Andreje. 358 00:35:03,067 --> 00:35:07,810 Dobrý den, otázka na aktuální téma. V pátek 07.10. se objevila zpráva, 359 00:35:07,930 --> 00:35:12,047 že Kerry požaduje, aby operace Ruska v Sýrii byly vyšetřovány jako válečné zločiny. 360 00:35:12,167 --> 00:35:14,747 Jak máme chápat takovou změnu v Kerryho chování? 361 00:35:14,867 --> 00:35:19,222 Je to další hra na dva tahy, nebo se oprátka na krku státní elity utáhla s konečnou platností? 362 00:35:19,342 --> 00:35:24,861 Globalisté s konečnou platností utahují oprátku na krku státní elity. 363 00:35:24,981 --> 00:35:28,560 Jak okamžitě reagovalo naše ministerstvo zahraničí? 364 00:35:28,680 --> 00:35:34,138 Když použiji argot: "Svý slovo musíš ustát." 365 00:35:34,716 --> 00:35:44,159 Když jste se rozhodli udělat takové závažné prohlášení, ponesete si i všechny jeho následky. 366 00:35:44,279 --> 00:35:46,642 Bude tedy třeba vyšetřit všechno! 367 00:35:46,762 --> 00:35:56,299 Vy mluvíte o vyšetřování zločinů, takže je nutné vyšetřit jednání VŠECH účastníků toho procesu. 368 00:35:56,419 --> 00:36:01,468 Rusko ani nemrklo a okamžitě je opět chytilo za slovo a výsledek? 369 00:36:01,588 --> 00:36:07,034 Státní department: "My jsme to tak nemysleli. Jenom si o tom chceme promluvit. 370 00:36:07,154 --> 00:36:11,126 Proč hned poukazovat na to, co tam vlastně dělají USA?" 371 00:36:11,246 --> 00:36:17,032 A ve výsledku toho všeho dochází ke změně postavení USA ve vnějším světě. 372 00:36:17,152 --> 00:36:23,989 Dokud tam bojují o prezidentské křeslo, právě jen o to své prezidentské křeslo, 373 00:36:24,109 --> 00:36:34,396 jsou USA podobnými akcemi odstavovány a je snižována úroveň jejich řízení v celém světě. 374 00:36:34,516 --> 00:36:42,048 Jejich státní řízení se zmenšuje a stále více v důsledku podobných akcí oslabuje. 375 00:36:42,168 --> 00:36:53,480 Takže Kerry... Ten únik informací o jeho jednání se syrskou opozicí, který byl zveřejněn v New York Times... 376 00:36:53,600 --> 00:36:57,680 Tam prostě všechno směřuje k tomu, že s nadřazeností je konec. 377 00:36:57,800 --> 00:37:01,718 "Uvědomte si, že nemáme dost sil, nedokážeme prosadit to a tamto." 378 00:37:01,838 --> 00:37:04,097 Jedná se prakticky o odstavení USA. 379 00:37:04,217 --> 00:37:09,714 "Když nemáte dost sil, tak jaký je přínos držet s vámi a orientovat se na vás? 380 00:37:09,834 --> 00:37:14,147 A jestliže vás navíc Rusové doběhli, tak jste ještě ke všemu i hlupáci." 381 00:37:14,267 --> 00:37:20,234 Takto to probíhá, USA jsou neustále krok za krokem znemožňovány. 382 00:37:20,354 --> 00:37:24,668 Ale znemožňovat USA je v zájmu globálního prediktoru, ne v zájmu Ruska. 383 00:37:24,788 --> 00:37:32,170 Ten tak právě pracuje na tom, aby zahnány do kouta neměly sílu a možnost proměnit se v tygra. 384 00:37:32,290 --> 00:37:36,893 Aby ten balón jednoduše splasknul. 385 00:37:38,735 --> 00:37:44,089 Další otázku jsme sestavili ze dvou dotazů. 386 00:37:44,209 --> 00:37:50,040 Valeriji Viktoroviči, republikáni přemýšlejí o tom, že by Trumpa nahradili jiným svým kandidátem. 387 00:37:50,160 --> 00:37:54,439 Trump to odmítnul a řekl, že bude pokračovat v předvolebním boji. 388 00:37:54,559 --> 00:37:59,538 A dále. Donalda Trumpa teď zcela otevřeně potápějí. Byl zveřejněn Trumpův rozhovor o ženách. 389 00:37:59,658 --> 00:38:04,687 Nezdá se vám, že by globální prediktor měl všechny své zdroje a nástroje převést do Ruska nebo Číny? 390 00:38:04,807 --> 00:38:07,602 Jinak bude 3. světová nebo Pax Americana. 391 00:38:07,722 --> 00:38:10,280 Ne, ani jedno ani druhé. 392 00:38:10,400 --> 00:38:14,730 Tak především je třeba si uvědomovat, že to rozštěpení americké elity 393 00:38:14,850 --> 00:38:19,402 neodpovídá jejich rozdělení na republikány a demokraty, jak nás pořád přesvědčovali. 394 00:38:19,522 --> 00:38:26,359 Teď už si všichni uvědomují, že jak demokraté, tak republikáni jsou mezi sebou rozštěpeni na ty, 395 00:38:26,479 --> 00:38:31,538 kteří vidí budoucnost USA z Trumpových pozic 396 00:38:31,658 --> 00:38:39,595 a na ty, kteří vidí budoucnost USA z pozic klanu, který zastupuje Hillary Clintonová. 397 00:38:39,715 --> 00:38:46,351 V souladu s tím by státní elita chtěla z předvolebního boje odstranit Trumpa, 398 00:38:46,471 --> 00:38:54,621 protože z jejich hlediska je lepší prohra strany, než prohra Pax Americana. 399 00:38:54,741 --> 00:39:03,253 A co se týká té 3. světové války. Když jsem o tom předtím mluvil, tak jsem opominul jednu takovou věc. 400 00:39:03,373 --> 00:39:11,371 Vždy když mluvím o volbách v USA, tak říkám, že je mají... jak bych to řekl, 401 00:39:11,491 --> 00:39:18,775 na háčku, že je drží na velice krátkém vodítku, a ta situace je taková, že když něco nepůjde, jak má, 402 00:39:18,895 --> 00:39:23,662 tak se tam může občanská válka rozhořet dříve, než začnou volby. 403 00:39:23,782 --> 00:39:31,501 A co bylo minulý týden zaznamenáno? Že v USA dochází k přesunům techniky. 404 00:39:31,621 --> 00:39:41,954 Obzvláště do problémových států, jako je například Texas, které vyhrožují oddělením od USA. 405 00:39:42,074 --> 00:39:45,945 Mají tam velice závažné problémy. Velice závažné! 406 00:39:46,065 --> 00:39:54,897 A uvidí-li globální prediktor, že válka, kterou chce státní elita rozpoutat, je nevyhnutelná, 407 00:39:55,017 --> 00:40:01,889 tak bude muset vyřešit jiný úkol: Jak odvrátit jadernou válku, která zničí celý svět? 408 00:40:02,009 --> 00:40:05,059 V tomto ohledu stačí udělat jednoduchou věc. 409 00:40:05,179 --> 00:40:10,914 Celý ten konflikt bude muset být sveden do lokálních střetů, 410 00:40:11,034 --> 00:40:17,978 kde se bude používat především dělostřelectvo, třeba i reaktivní raketomety, ale jenom ty taktické typu Grad. 411 00:40:18,098 --> 00:40:27,768 V USA začne občanská válka a budou mít jiné starosti, než po někom střílet rakety. 412 00:40:27,888 --> 00:40:33,632 Třeba jak si uchránit svůj jaderný potenciál, a aby jim nevybuchly jejich vlastní jaderné elektrárny. 413 00:40:33,752 --> 00:40:39,012 V celém světě všechny síly... 414 00:40:39,132 --> 00:40:48,277 Proč jsem mluvil o tom Jemenu? Ti dostali rakety od Číny, ty protilodní, které zničily ten katamarán. 415 00:40:48,397 --> 00:40:54,275 A teď si představte, že všechna povstalecká, protiamerická hnutí, 416 00:40:54,395 --> 00:40:58,664 také dostanou podobné zbraně a s těmi půjdou USA po krku. 417 00:40:58,784 --> 00:41:04,198 Chápete? Proti nim jim budou jaderné zbraně k ničemu, protože půjde o menší střety, 418 00:41:04,318 --> 00:41:09,832 a Američané takto začnou krvácet všude možně a ve velice širokém záběru. 419 00:41:09,952 --> 00:41:13,561 Na to jim síly stačit nebudou, jednoduše nebudou. 420 00:41:13,681 --> 00:41:17,632 Když všude použijí jaderné zbraně, tak kde potom budou sami žít? 421 00:41:17,752 --> 00:41:22,410 I ten nejtupější demokrat následující Clintonovou reálně musí chápat, 422 00:41:22,530 --> 00:41:26,671 že když teď uspořádá jaderné bojové orgie po celé planetě Zemi, 423 00:41:26,791 --> 00:41:29,484 tak nebude nakonec mít kde žít ani on sám. 424 00:41:29,604 --> 00:41:33,489 A hlavně za co? Teď jsou živi z toho, že okrádají všechny ty národy, 425 00:41:33,609 --> 00:41:36,173 a když od nich přestanou přicházet zdroje? 426 00:41:36,293 --> 00:41:46,206 Vždyť všechna ta elita, která je pro Clintonovou, je pouze výkonným orgánem USA jako světového četníka. 427 00:41:46,326 --> 00:41:53,603 Když USA přestanou plnit funkci světového četníka, tak tuto státní elitu nebude nikdo na nic potřebovat. 428 00:41:53,723 --> 00:41:55,366 Hledejte si práci! 429 00:41:55,486 --> 00:41:59,142 Je to stejné, jako když jsme u nás měli spoustu různých vědeckých institucí, 430 00:41:59,262 --> 00:42:03,449 o kterých nikdo nevěděl, čím se vlastně zabývají, a když je všechny pozavírali, 431 00:42:03,569 --> 00:42:09,471 tak se u nás na ulici ocitli hromady inženýrů a vědců, dokud se někam nezačlenili. 432 00:42:09,591 --> 00:42:15,991 Přibližně to samé hrozí USA, jenomže se na ulici ocitnou lidé z nadnárodního vedení, 433 00:42:16,111 --> 00:42:21,038 kde hlavní kádrovou základnu tvoří státní elita USA. 434 00:42:21,158 --> 00:42:29,845 Proto zde vůbec nejde o to, že by Trump z předvolební kampaně odešel. 435 00:42:29,965 --> 00:42:35,210 Není to státní elita z řad republikánů ani demokratů, kdo by o tom rozhodoval. 436 00:42:35,330 --> 00:42:40,196 Jednou byl Trump kandidován a hotovo. 437 00:42:41,227 --> 00:42:49,138 To je opravdu velice zvláštní úhel pohledu na problémy předvolební kampaně v USA. 438 00:42:49,258 --> 00:42:55,317 Odkud víte, že byl Trumpovi uštědřen smrtelný úder tím, 439 00:42:55,437 --> 00:43:02,445 že zveřejnili nějaký jeho jedenáct let starý rozhovor? 440 00:43:02,565 --> 00:43:04,626 Kde se vyjadřoval o ženách. 441 00:43:04,746 --> 00:43:11,173 Ano, je to silný úder, je to mocný úder v jejich politicky korektní společnosti. 442 00:43:11,293 --> 00:43:13,946 Jenže ta situace je taková... 443 00:43:14,066 --> 00:43:16,947 Mluvili jsme tady o hlouposti a lehkomyslnosti, 444 00:43:17,067 --> 00:43:25,131 o tom, nakolik se v řízení vyznají ty struktury, které stojí za Clintonovou. 445 00:43:25,251 --> 00:43:29,541 Jenže to není Clintonová, kdo by se měl šťourat v těchto věcech! 446 00:43:29,661 --> 00:43:35,209 Byl to její vlastní manžel, prezident, kdo proměnil oválný kabinet v orální. 447 00:43:35,329 --> 00:43:41,013 A ona sama pronásledovala ženy, které její manžel znásilnil. 448 00:43:41,133 --> 00:43:44,590 Všechno je to zaznamenáno v různých pramenech, 449 00:43:44,710 --> 00:43:48,712 protože tenkrát nepředpokládala, že bude sama kandidovat. 450 00:43:48,832 --> 00:43:54,228 Chápete? Takže je všude spousta důkazů o tom, jak ty ženy pronásledovala. 451 00:43:54,784 --> 00:43:56,967 A co dělal její manžel! 452 00:43:58,917 --> 00:44:03,773 Navíc tehdy její manžel křivě svědčil u soudu! 453 00:44:03,893 --> 00:44:09,856 Dokud Monika Lewinská nepředložila své šaty se stopami jeho takříkajíc "tělních tekutin", 454 00:44:09,976 --> 00:44:13,512 a nebylo to prostřednictvím DNK potvrzeno, tak přece vše popíral. 455 00:44:13,632 --> 00:44:17,441 U soudu tedy křivě svědčil ve funkci prezidenta! 456 00:44:17,561 --> 00:44:24,356 To má daleko větší dopad, než jakýsi starý prohřešek známého byznysmena, 457 00:44:24,476 --> 00:44:30,331 který navíc v uměleckém, bohémském prostředí ani jako kdovíjaký prohřešek vnímán není. 458 00:44:30,451 --> 00:44:37,382 To rychle přejde, obzvláště po té jeho správné reakci, kdy řekl, že na to teď hrdý není. 459 00:44:38,077 --> 00:44:45,695 "Tyhle názory jsem dávno překonal, odvrhnul a teď už jsem úplně jiný člověk. 460 00:44:45,815 --> 00:44:47,571 A co manžel paní Clintonové?" 461 00:44:47,691 --> 00:44:54,800 Uvědomujete si, jaký to bude silný útok, na základě kterého je možné zničit celou předvolební kampaň Clintonové? 462 00:44:54,920 --> 00:45:02,968 Pokud bude správně vedena předvolební kampaň je to Pandořina skříňka, kterou sami otevřeli. 463 00:45:03,088 --> 00:45:11,272 To neměla Clintonová dělat. Kdokoliv jiný, jenom ne ona! 464 00:45:11,392 --> 00:45:13,336 Protože to znamená konec. 465 00:45:13,456 --> 00:45:22,816 A výměna Clintonové ve finálním stádiu, kdy zbývá do voleb jen něco přes dvacet dnů? 466 00:45:23,396 --> 00:45:30,387 To znamená, že kandidát za demokraty, a za státní elitu, prohraje jednoznačně, v každém případě. 467 00:45:30,507 --> 00:45:34,374 Nový neprojde, Clintonová má alespoň nějakou malou šanci. 468 00:45:34,494 --> 00:45:38,227 Trump reagoval správně a odpověděl dobře. 469 00:45:38,347 --> 00:45:45,252 Okamžitě pozval na společnou tiskovou konferenci několik žen poškozených násilným chováním Clintonové. 470 00:45:45,372 --> 00:45:52,976 A ty tam hned dosvědčily, že na ně Clintonová vyvíjela nátlak a sama křivě svědčila. 471 00:45:53,795 --> 00:46:00,103 Také, chápete to? To je konec. Tímto svým činem jeho šance nezničili, 472 00:46:00,223 --> 00:46:08,101 Oni si to načasovali, mysleli si, že zaútočí na Trumpa těsně před debatami, že ho rozmačkají. 473 00:46:08,221 --> 00:46:10,846 Ano, ten úder proti Trumpovi byl silný. 474 00:46:10,966 --> 00:46:17,292 Jenže on to ustál, a okamžitě správně přešel do útoku, takže tu situaci ihned zvrátil. 475 00:46:17,412 --> 00:46:21,418 Takže si nemyslím, že jde o potápění Trumpa, 476 00:46:21,538 --> 00:46:27,522 a řekl bych, že to sami globalisté jim tento "geniální" krok napověděli. 477 00:46:27,930 --> 00:46:34,257 - A připravili Trumpovu odpověď. - Ano, a aniž by o tom samotného Trumpa informovali, 478 00:46:34,377 --> 00:46:40,054 aby na něm byl účinek toho útoku opravdu znát. A odpověď mu připravili. 479 00:46:40,174 --> 00:46:44,009 Další otázka je od Nikolaje Lavrentijeva. 480 00:46:44,129 --> 00:46:48,483 Valeriji Viktoroviči, s ohledem na vyostření vztahů mezi Ruskem a USA 481 00:46:48,603 --> 00:46:52,821 bych chtěl přesně vědět, jak se to může odrazit na našich rezervách zlata a valut? 482 00:46:52,941 --> 00:46:59,136 Vždyť jejich značná část je uložena v amerických bankách, v amerických aktivech a obligacích za mizerný úrok. 483 00:46:59,256 --> 00:47:05,099 Jestli to dobře chápu, tak to podporuje ekonomiku USA a tedy pracuje proti Rusku. 484 00:47:05,219 --> 00:47:09,387 Je-li to tak, tak proč to pokračuje, a jaký z toho má Rusko užitek? 485 00:47:09,507 --> 00:47:14,724 Vždyť pokud Rusko například společně s Čínou a ještě někým vznesou vůči USA své požadavky, 486 00:47:14,844 --> 00:47:17,998 hypoteticky řečeno proplatit dolary, které nahromadili, 487 00:47:18,118 --> 00:47:22,227 a které USA nedokážou splnit, tak budou muset vyhlásit vnitřní default. 488 00:47:22,347 --> 00:47:26,148 Protože se jedná o jejich vnitřní valutu, a potom spláčeme nad výdělkem. 489 00:47:26,268 --> 00:47:31,895 Proč vlastně naše vydělané americké peníze přechováváme v bance našeho potenciálního nepřítele, 490 00:47:32,015 --> 00:47:35,987 který si přeje jakýmkoliv způsobem nás zmáčknout, vysílit a zničit? 491 00:47:36,107 --> 00:47:38,749 Čím a proč takto riskujeme? 492 00:47:38,869 --> 00:47:45,280 Tak především dolar není vnitřní měnou USA. 493 00:47:45,400 --> 00:47:52,134 FED je soukromý podnik, který z nadnárodní úrovně řídí stát USA. 494 00:47:52,254 --> 00:48:00,592 A Kennedy, který chtěl získat alespoň trošičku z těch peněz do státního rozpočtu, 495 00:48:00,712 --> 00:48:07,867 a tisknout státní peníze, ne ty soukromé, zemřel rukou "neznámého ostřelovače". 496 00:48:07,987 --> 00:48:10,960 Prý to byl Lee Harvey Oswald, 497 00:48:11,080 --> 00:48:17,882 který se svou neautomatickou puškou prý dokázal provést sérii výstřelů s takovou rychlostí, 498 00:48:18,002 --> 00:48:22,213 že byste ani jednou znovu nestačili otevřít a zavřít závěr. 499 00:48:22,333 --> 00:48:27,294 Takže k té otázce s ohledem na to proč a jak. 500 00:48:27,414 --> 00:48:35,189 Tak především je třeba v rezervách rozlišovat zlato a valuty. 501 00:48:35,854 --> 00:48:42,334 Zlato je samo o sobě zatím stále standardním ekonomickým měřítkem. 502 00:48:42,454 --> 00:48:49,938 Není to jenom barevný kov, je to také drahý kov. 503 00:48:50,058 --> 00:49:03,272 A výrobky ze zlata mají určitou hodnotu, která je odvozená od přírodní hodnoty zlata, kterou navyšuje. 504 00:49:03,392 --> 00:49:11,736 Otázka, z čeho je možné udělat standardní ekonomické měřítko, má čistě řídící charakter. 505 00:49:11,856 --> 00:49:16,344 Je možné využít vzácné kovy, nebo jakýkoliv jiný kov. 506 00:49:16,464 --> 00:49:24,941 U nás jsme měli mince ze slitiny mědi a niklu a v západních státech používali hliníkové mince, 507 00:49:25,061 --> 00:49:28,834 protože je jejich výroba složitější, a byly dražší. 508 00:49:28,954 --> 00:49:38,199 To je jedna věc, a co se týká naší účasti v té situaci. 509 00:49:38,319 --> 00:49:44,017 Zda bychom mohli nebo nemohli požadovat na USA uhrazení jejich závazků. 510 00:49:44,137 --> 00:49:49,727 Problém je v tom, že se dolar mezinárodní měnou nestal ze dne na den. 511 00:49:49,847 --> 00:49:59,157 Když byla v sedmdesátém roce krize a SSSR měl reálnou možnost udělat mezinárodní referenční měnou rubl, 512 00:49:59,277 --> 00:50:07,447 tak se partajní sovětské vedení dobrovolně rozhodlo, že nebude svými zdroji obchodovat za ruble, 513 00:50:07,567 --> 00:50:11,976 což je to, co teď prosazuje a čeho se snaží dosáhnout Putin. 514 00:50:12,096 --> 00:50:17,784 Takže partajní sovětské vedení se tehdy rozhodlo obchodovat v dolarech. 515 00:50:17,904 --> 00:50:22,047 A od tohoto rozhodnutí se dolar stal světovou měnou. 516 00:50:22,167 --> 00:50:25,563 Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromou... 517 00:50:25,683 --> 00:50:32,736 A proč takto sovětská partajní nomenklatura jednala, víme velmi dobře, chtěli se stát součástí světové elity. 518 00:50:32,856 --> 00:50:40,430 Chtěli podrazit svůj stát a získat za to místo mezi světovou elitou. 519 00:50:40,550 --> 00:50:46,653 To jim tedy nevyšlo. Stát sice potopili, ale sami se ocitli v postavení lokajíčků, 520 00:50:46,773 --> 00:50:51,726 kterým pán občas hodí ohlodanou kost ze svého stolu, a pokud se s tím nespokojí, 521 00:50:51,846 --> 00:50:58,035 tak skončí jako Berezovskij, který se sám oběsil ve své koupelně, nebo další takoví, 522 00:50:58,155 --> 00:51:05,878 nebo jako Chodorkovskij, který porušil určité dohody a skončil v chládku. 523 00:51:05,998 --> 00:51:11,888 Oni mají těch mechanismů k dispozici mnoho, globalisté, to je jejich práce. 524 00:51:12,008 --> 00:51:24,335 Co se týká dolaru a toho, proč je máme uloženy v zahraničí, tak v poslední analytické zprávě MMF je uvedeno, 525 00:51:30,879 --> 00:51:44,093 že lidstvo nahromadilo tolik dluhů, že jejich výše tvoří více než 220% ze 100% světového HDP. 526 00:51:45,393 --> 00:51:55,965 Dovedete si představit, kolik bylo emitováno měny, aby mohli parazitovat na veškerém obyvatelstvu? 527 00:51:56,085 --> 00:52:03,041 Až tedy dojde k přechodu ekonomiky z dolaru k jiné měně, 528 00:52:03,161 --> 00:52:08,923 tak to bude pro všechny velmi těžké, bude-li to provedeno příliš prudce, dojde li k jeho prudkému pádu. 529 00:52:09,043 --> 00:52:11,119 O to nemá zájem nikdo. 530 00:52:11,239 --> 00:52:18,024 Proto také globální prediktor, nadnárodní řízení, předepsalo všem státům a národům, 531 00:52:18,144 --> 00:52:22,798 že musí mít stabilizační, "stabilizační" fond. 532 00:52:22,918 --> 00:52:29,929 Jenže tak nestabilizují vlastní ekonomiky, ale světovou finanční bublinu založenou na dolaru. 533 00:52:33,805 --> 00:52:45,276 Proto také Švédsko, když chtělo zachránit SAAB, potřebovalo 18... Omlouvám se, ta čísla jsem zapomněl. 534 00:52:45,396 --> 00:52:58,380 Potřebovali jenom trochu dolarů a měli tehdy řádově asi 400 miliónů dolarů ve svém stabilizačním fondu. 535 00:52:58,500 --> 00:53:02,312 Čína jim tehdy nabízela, že SAAB odkoupí, 536 00:53:02,432 --> 00:53:06,429 jenže tenkrát ještě nebylo dovoleno předávat Číně vysoce technologickou výrobu, 537 00:53:06,549 --> 00:53:10,972 protože by příliš brzy pokročila, šlo by o "chybný start". 538 00:53:11,092 --> 00:53:19,078 Proto to Číně tehdy neumožnili a ani Švédsko nemohlo využít svůj "stabilizační" fond. 539 00:53:19,198 --> 00:53:22,840 A proto šel také SAAB dolů vodou. 540 00:53:22,960 --> 00:53:28,036 Jediný stát, který využívá svůj stabilizační fond je Rusko, 541 00:53:28,156 --> 00:53:33,616 protože Putin uplatňuje správnou nadnárodní politiku, globální politiku. 542 00:53:33,736 --> 00:53:35,859 Zatlačil na potřebné mechanismy 543 00:53:35,979 --> 00:53:43,440 a Rusko ze svého stabilizačního fondu kompenzuje všechna ta inflační rizika a ekonomické krize. 544 00:53:43,560 --> 00:53:52,426 Dmitrij Anatolijevič Medvěděv se usilovně vynasnažil oslabit ruské možnosti, když byl ve funkci prezidenta, 545 00:53:52,546 --> 00:53:58,247 teď je ta situace trochu složitější, přesto však tento mechanismus dál funguje. 546 00:53:58,871 --> 00:54:05,572 Proto také nejsou sankce a krize pro naše obyvatelstvo tak fatální, jak by být mohly. 547 00:54:05,692 --> 00:54:08,710 Tak proto ty rezervy máme. 548 00:54:10,797 --> 00:54:15,794 A teď přejdeme také trochu k vnitřním událostem. 549 00:54:15,914 --> 00:54:20,025 Viktor "z jihozápadního okruhu, město Kyjev": 550 00:54:20,145 --> 00:54:22,594 Valeriji Viktoroviči, jak si máme vyložit, 551 00:54:22,714 --> 00:54:27,393 že Putin jmenoval prvním náměstkem své administrativy bývalého šéfa Rosatomu Sergeje Kirijenka? 552 00:54:27,513 --> 00:54:34,888 Od dubna do srpna roku 1998 byl Kirijenko ve funkci premiéra, a stal se nejmladším politikem v této funkci. 553 00:54:35,008 --> 00:54:37,856 V době jeho jmenování mu bylo 35 let. 554 00:54:37,976 --> 00:54:43,193 Velice vážený generál Petrov ho ve své úvodní lekci označil za autora defaultu roku 1998, 555 00:54:43,313 --> 00:54:45,692 a za viníka ožebračení lidí. 556 00:54:45,812 --> 00:54:49,568 To znamená, že jde o stejného trockistu jako je například Čubajs, nebo byl Gajdar. 557 00:54:49,688 --> 00:54:55,332 Je to trockista, ale ne takový jako Čubajs nebo Gajdar, ten má na víc, ten je daleko tvrdší. 558 00:54:55,452 --> 00:55:01,720 A odpovědný za ožebračení lidí a to ostatní nebyl jen on. 559 00:55:01,840 --> 00:55:10,820 Ta otázka je daleko složitější, a skládá se z více prvků, než jak byla položena. 560 00:55:10,940 --> 00:55:17,702 To jmenování Kirijenka je třeba posuzovat v souvislosti 561 00:55:18,470 --> 00:55:22,605 se jmenováním Naryškina do čela Služby vnější rozvědky. 562 00:55:22,725 --> 00:55:29,020 Já jsem tehdy mluvil o vzájemných vazbách globálního prediktoru, globálního nadnárodního řízení 563 00:55:29,140 --> 00:55:33,666 a řízení Ruska v osobě Putina. 564 00:55:33,786 --> 00:55:40,359 Je zde potřebná určitá vzájemná komunikace a korekce společného postupu. 565 00:55:40,479 --> 00:55:52,443 A jmenování Kirijenka je samo o sobě velice významné. V čem spočívá Kirijenkova unikátnost? 566 00:55:52,563 --> 00:55:55,726 Tak především víte, že... 567 00:55:59,818 --> 00:56:05,786 ...jaderná energetika je velice nebezpečným druhem energetiky. 568 00:56:05,906 --> 00:56:11,101 A do té nebývají vpuštěni cizí lidé. Cizí lidi tam nikdo nedosadí. 569 00:56:11,221 --> 00:56:19,405 Sám Kirijenko patří mezi scientology a byl u nich proškolen již v polovině devadesátých let. 570 00:56:19,525 --> 00:56:29,373 Globální prediktor má takový určitý plán, že z nástroje světového židovství, 571 00:56:29,493 --> 00:56:35,883 kterým řídí státy a národy, že toto řízení převede na nástroj scientologů a přeskočí tak Armény. 572 00:56:36,003 --> 00:56:38,912 Protože Arméni jsou náhradní Židé. 573 00:56:39,032 --> 00:56:46,494 Jaderná energetika je velice důležitá oblast. 574 00:56:47,256 --> 00:56:55,230 V roce 2014, v květnu roku 2014 došlo k jedné události, 575 00:56:55,350 --> 00:57:05,470 která poskytuje určitý obrázek o tom, co je to jaderná energetika a co znamená v USA i u nás. 576 00:57:05,590 --> 00:57:14,620 I o tom, jak v podstatě probíhá řízení. Takže 11. května se v Donbasu konalo referendum. 577 00:57:15,339 --> 00:57:21,657 Putin je prosil, aby to referendum o sebeurčení odložili, 578 00:57:21,777 --> 00:57:31,745 protože v té době existovaly jiné mechanismy pro řešení problému státního převratu na Ukrajině, 579 00:57:31,865 --> 00:57:36,363 aniž by to došlo k rozsáhlé občanské válce. 580 00:57:36,483 --> 00:57:47,431 Jenže referendum provedeno bylo a bylo využito jako nástroj pro rozpoutání této občanské války. 581 00:57:47,551 --> 00:57:56,624 Občanská válka byla v plánu od začátku realizace Majdanu. 582 00:57:56,744 --> 00:58:02,582 Na tom, že má občanská válka na Ukrajině takovou podobu, jakou má, 583 00:58:02,702 --> 00:58:06,463 a že národ Donbasu nevyvraždili stejně jako ve Volyni, 584 00:58:06,583 --> 00:58:15,661 má zásluhu skutečnost, že ve Slavjansku vzniklo alternativní centrum koncentrace řízení, 585 00:58:15,781 --> 00:58:24,453 které umožnilo ten proces realizovat takovým způsobem, 586 00:58:24,573 --> 00:58:39,191 aby v okamžiku, kdy ozbrojená sebranka z Ukrajiny a kárné batalióny budou připraveny k rozsáhlému útoku na Donbas, 587 00:58:39,311 --> 00:58:44,040 měl již Donbas své ozbrojené síly, svou domobranu, 588 00:58:44,160 --> 00:58:48,008 která by dokázala ten útok odrazit, což se tak i stalo. 589 00:58:48,128 --> 00:58:50,649 A jak to bylo na začátku naplánováno? 590 00:58:50,769 --> 00:58:58,302 Jak jsem nejednou říkal, tak veškeré řízení bylo v Doněcku organizováno tak, 591 00:58:58,422 --> 00:59:06,324 aby byla znemožněna sama idea ruského jara, která byla znehodnocována, diskreditována 592 00:59:06,444 --> 00:59:12,536 a ve výsledku by to skončilo tak, že by administrativu nakonec všichni opustili, 593 00:59:12,656 --> 00:59:16,326 přišly by tam uklízečky, uklidily a hotovo. 594 00:59:16,446 --> 00:59:23,923 Potom by do Volyně přišli různí ti pravosektoráci a začali by vraždit lidi. 595 00:59:24,043 --> 00:59:27,087 - Na Donbas. - Oj, ano, na Donbas. 596 00:59:27,207 --> 00:59:30,579 A provedli by tam stejný masakr jako ve Volyni. 597 00:59:30,699 --> 00:59:37,742 Tak to bylo v plánu, jenže ty kárné batalióny ještě nebyly plně zformovány, 598 00:59:37,862 --> 00:59:39,563 natož připraveny bojovat. 599 00:59:39,683 --> 00:59:44,040 Přestože se Kolomojskij opravdu snažil pomáhat a dodával techniku, zbraně atd. 600 00:59:44,160 --> 00:59:52,412 To neozbrojené obyvatelstvo měli vyvražďovat těmi nejstrašnějšími způsoby právě tito bandero-fašisté. 601 00:59:52,532 --> 01:00:01,748 Aby tento reálný "ISIL" a bestialita jejich zločinů neponechaly Rusku jinou volbu, 602 01:00:01,868 --> 01:00:06,926 než vstoupit s armádou do Donbasu, aby zachránilo civilní obyvatelstvo 603 01:00:07,046 --> 01:00:12,687 před touto totální genocidou prováděnou těmi nejhroznějšími způsoby. 604 01:00:12,807 --> 01:00:17,179 Právě proto tam lidé také nebyli v potřebném okamžiku ozbrojeni. 605 01:00:17,299 --> 01:00:22,954 Vytvoření alternativního centra koncentrace řízení ve Slavjansku vedlo k tomu, 606 01:00:23,074 --> 01:00:27,145 že bylo zapotřebí okamžitě začít vytvářet kárné batalióny, plně je vyzbrojovat 607 01:00:27,265 --> 01:00:29,766 a tady to bylo o tom, kdo bude rychlejší. 608 01:00:29,886 --> 01:00:38,147 A vzhledem k tomu, že Alláh nevede lid nespravedlivý, a jak ukazuje život, 609 01:00:38,267 --> 01:00:43,251 tak kyjevská banda a všechna ta ozbrojená sebranka Ukrajiny 610 01:00:43,371 --> 01:00:48,489 zcela určitě nenaplňuje Boží Záměr, ale jde proti němu. 611 01:00:48,609 --> 01:00:52,250 Vždyť zabíjejí civilní obyvatelstvo. Kolik jen dětí už zabili. 612 01:00:52,370 --> 01:00:58,847 Když prezident prohlašuje, že děti budou sedět ve sklepeních, zatímco po nich budou střílet a zabíjet je... 613 01:00:58,967 --> 01:01:06,204 Tak co to má být? On neřekl: "Zlikvidujeme teroristy." On slíbil, že bude zabíjet děti. 614 01:01:06,324 --> 01:01:11,114 A to má být zvolený prezident? Mám na mysli samozřejmě Porošenka. 615 01:01:11,234 --> 01:01:16,158 I když on není vedoucím představitelem státu, 616 01:01:16,278 --> 01:01:21,501 protože státnost se na Ukrajině zachovala pouze v zastoupení Doněcké a Luhanské republiky. 617 01:01:21,621 --> 01:01:25,948 Stát v zastoupení kyjevské bandy a kyjevského režimu neexistuje. 618 01:01:26,068 --> 01:01:30,276 Tam je zachována pouze okupační koloniální státnost v zastoupení USA. 619 01:01:30,396 --> 01:01:33,157 A společně s USA se to tam všechno zhroutí. 620 01:01:33,277 --> 01:01:43,812 Takže když pravosektoráci šli zabíjet, tak si mysleli, že jim je vše dovoleno, všechno. 621 01:01:44,732 --> 01:01:52,798 A vydali se také zavádět své pořádky do města Energodar v Záporožské oblasti. 622 01:01:53,632 --> 01:01:59,606 Ti zločinci tam přijeli a začali vykřikovat, že tam začnou zavádět své pořádky. 623 01:01:59,726 --> 01:02:10,935 Dále se informace z různých zdrojů rozcházejí, ale celkový obrázek byl asi následující: 624 01:02:11,055 --> 01:02:20,076 Jejich šéfové, velitelé najednou zmizeli a jejich mrtvoly byly potom nalezeny v jedné z roklin. 625 01:02:20,196 --> 01:02:26,912 Ten zbytek se potom bez svých velitelů vytratil. To znamená, že někdo ten problém hezky vyřešil. 626 01:02:27,032 --> 01:02:32,899 "Sem nos strkat nebudete. Tam si dělejte, co chcete, ale tady není vaše území, ani to tu nezkoušejte." 627 01:02:33,019 --> 01:02:40,002 Pravosektoráci to okamžitě pochopili a víckrát se k objektům jaderné energetiky ani nepřiblížili. 628 01:02:40,122 --> 01:02:45,549 To je jenom k otázce, jak jsou řešeny problémy energetické bezpečnosti, 629 01:02:45,669 --> 01:02:49,918 a jak se budou řešit i v USA, jestli tam vznikne podobná potřeba. 630 01:02:50,038 --> 01:02:56,989 Pokud tam začne občanská válka v té podobě, v jaké se tam může rozpoutat, 631 01:02:57,109 --> 01:03:01,734 jestli se státní elita nevzpamatuje. 632 01:03:01,854 --> 01:03:05,710 A potom se rozeběhne jejich přestavba, která beztak bude krvavá. 633 01:03:05,830 --> 01:03:12,961 Vždyť vidíte, že občané tam zabíjejí policisty a naopak. Jen v tomto roce tam policisté zabili už 700 lidí. 634 01:03:13,081 --> 01:03:19,209 To přece není normální. Policisté tam ty lidi zabíjejí jen tak. 635 01:03:20,246 --> 01:03:25,888 Takže Kirijenko zastával právě takovou funkci. 636 01:03:26,008 --> 01:03:30,728 A my přece víme, že Kirijenko je to zázračné dítě, jak nám říkají, ano? 637 01:03:30,848 --> 01:03:38,239 A proč? Vždyť tím premiérem byl asi jen čtyři měsíce a skončil tím, že vyhlásil default, 638 01:03:38,359 --> 01:03:51,627 který velice silně zasáhl ruskou ekonomiku, lidé velice zchudli. To je ale jen jeden pohled na věc. 639 01:03:51,747 --> 01:03:59,909 Je tu ještě jiný pohled. Opakuji, že se v roce 1994 stal scientologem. 640 01:04:00,931 --> 01:04:06,776 Zda se to stalo nebo ne, a kdo ho přivedl do politiky, nehraje žádnou roli. 641 01:04:06,896 --> 01:04:17,650 To hlavní je, co sám udělal. Je třeba si připomenout rok 1998, kdy byl tím premiérem. 642 01:04:17,770 --> 01:04:28,772 Někteří naši patrioti zastávají názor, že my, Rusko, jsme měli ohromné štěstí, 643 01:04:28,892 --> 01:04:39,143 že Západ měl nějaké své problémy, a proto nás v devadesátých letech nedorazil. 644 01:04:39,263 --> 01:04:48,670 A díky tomu, že tehdy tlak ze Západu na Rusko zeslábl, jsme se prý z toho dokázali vyhrabat. 645 01:04:48,790 --> 01:04:50,575 Ani náhodou. 646 01:04:50,695 --> 01:05:00,553 Západ nikdy nezeslabil své sevření Ruska, pokud z Ruska nedostal ránu. 647 01:05:00,673 --> 01:05:11,671 Západ se vždy Rusko snažil zničit, a žádné takové problémy, které by nám umožnily se z toho vymanit, neměl. 648 01:05:11,791 --> 01:05:15,540 Ta situace byla úplně jiná. 649 01:05:15,660 --> 01:05:20,765 Po tom rozstřílení demonstrace v Novočerkassku v roce 1962 650 01:05:20,885 --> 01:05:26,304 přišly široké vrstvy lidí v naší zemi k názoru, 651 01:05:26,424 --> 01:05:32,688 že řízení partajní sovětské nomenklatury a lid, to jsou dvě různé věci. 652 01:05:32,808 --> 01:05:43,570 A náš lid si začal budovat své alternativní řízení ve vztahu ke státu, 653 01:05:43,690 --> 01:05:49,581 což se projevilo v různých průpovídkách o papaláších a podobně. 654 01:05:49,701 --> 01:05:56,474 Lidé jim nedůvěřovali a spoléhali se na své chaty, na své zahrady, 655 01:05:56,594 --> 01:06:01,631 kde si vylepšovali životní úroveň bez vazby na ně. 656 01:06:01,751 --> 01:06:09,920 Když byl proveden ten experiment s Argentinou a zařídili jim tam při něm 700% inflaci, 657 01:06:10,040 --> 01:06:14,158 tak tam lidé umírali hlady, protože neměli peníze. 658 01:06:14,278 --> 01:06:20,903 Nám zařídili 2000% roční inflaci a Rusko to vydrželo, 659 01:06:21,023 --> 01:06:31,197 protože lidé, opakuji, nedůvěřovali státu a začali budovat paralelní systém řízení a výměny potravin. 660 01:06:31,317 --> 01:06:36,973 Ten systém byl v mnohém zločinecký a plně stínový! 661 01:06:37,093 --> 01:06:42,856 Takový, který nebyl kontrolován zvnějšku, žádní auditoři, nic podobného. 662 01:06:42,976 --> 01:06:49,591 Obíhalo u nás neevidované množství zahraniční valuty, protože pro ně bylo výhodné zbavovat se u nás dolarů. 663 01:06:49,711 --> 01:06:55,119 A na základě toho u nás vznikla celková stínová výměna zboží. 664 01:06:55,239 --> 01:07:02,955 Naše země se do roku 1998 určitým způsobem stabilizovala, 665 01:07:03,075 --> 01:07:13,100 našla východ z té slepé uličky, do které nás zahnali reformátoři-podpindosníci. 666 01:07:13,220 --> 01:07:23,138 Oni se snažili řídit a dělali všechno, co od nich požadovaly USA a přesto země začínala pomalu ožívat. 667 01:07:23,258 --> 01:07:36,331 A tehdy se ti "inteligenti" z řad státní elity USA a našich podpindosníků rozhodli, 668 01:07:36,451 --> 01:07:44,665 že to Rusko, které se ne a ne podřídit, a které si vytvořilo paralelní výměnu zboží a řízení, 669 01:07:44,785 --> 01:07:49,823 je možné položit na lopatky tak, že výměnu zboží prostě zastaví úplně. 670 01:07:49,943 --> 01:07:54,853 To znamená, že fyzicky zastaví pohyb zboží po státu. 671 01:07:54,973 --> 01:08:00,650 To kvůli tomu zorganizovali tu hornickou stávku. 672 01:08:00,770 --> 01:08:05,978 Horníky z celého státu zbuntovali a nechali je zablokovat koleje. 673 01:08:06,098 --> 01:08:07,790 Cíl byl jeden. 674 01:08:07,910 --> 01:08:15,356 Zhroucení celé ruské ekonomiky, aby se zastavily provozy s nepřetržitými výrobními cykly, 675 01:08:15,476 --> 01:08:21,239 aby se zhroutila veškerá výroba v zemi, což by znamenalo konec státu. 676 01:08:21,359 --> 01:08:28,272 Toho efektu, kvůli kterému byla prováděna přestavba a reformy, by bylo dosaženo. 677 01:08:28,392 --> 01:08:33,601 Jenže tohle vymysleli ze svého úhlu pohledu, ale globální prediktor, ten si uvědomuje, 678 01:08:33,721 --> 01:08:41,648 že zhroucení výměny zboží v Rusku by jednoznačně vedlo ke zhroucení výměny zboží 679 01:08:41,768 --> 01:08:46,240 na principu domina a k celosvětovému kataklyzmatu. 680 01:08:46,360 --> 01:08:50,076 Civilizace na planetě Zemi by se zhroutila. 681 01:08:50,196 --> 01:08:53,145 To nešlo připustit, 682 01:08:53,265 --> 01:09:01,031 a proto paralelně s přípravou hornických stávek státní elitou USA a našimi podpindosníky 683 01:09:01,151 --> 01:09:04,676 s cílem zlikvidovat výměnu zboží v celé zemi, 684 01:09:04,796 --> 01:09:12,050 globální prediktor připravil člověka, který to měl všechno provalit. 685 01:09:13,137 --> 01:09:17,784 A to se stalo. Když už se zdálo, že je se státem konec, 686 01:09:17,904 --> 01:09:28,994 že se vysoké pece zastaví, začnou uhasínat, našemu hutnictví bude konec a dojde k celkovému kolapsu, 687 01:09:29,114 --> 01:09:32,980 tak právě tehdy došlo k defaultu. 688 01:09:33,100 --> 01:09:38,696 A všichni podpindosníci se dostali do takových problémů, 689 01:09:38,816 --> 01:09:43,462 že hornické stávky byly pro ně to poslední, na co by mysleli. 690 01:09:43,743 --> 01:09:49,531 A horníci byli ponecháni svému osudu, i když pořád ještě byli v ráži, 691 01:09:49,651 --> 01:09:53,250 a tak, jak je navedli, mlátili svými přilbami po Hrbolatém mostu. 692 01:09:53,370 --> 01:09:58,755 Kdo je tam dovezl? Kdo jim nařídil: "Musíte zablokovat koleje." 693 01:09:58,875 --> 01:10:07,779 Horníci, kteří si neuvědomovali, jak se nechají slepě využívat, se ještě pokoušeli pokračovat, něčeho dosáhnout. 694 01:10:07,899 --> 01:10:13,980 Jenže s tím byl konec, pořádně je zneužili a ponechali na pospas svému osudu. 695 01:10:14,100 --> 01:10:20,668 A v říjnu už byl s tím hornickým hnutím konec, uvadlo, 696 01:10:20,788 --> 01:10:24,770 protože nikdo ani neměl v úmyslu nějaké jejich požadavky plnit. 697 01:10:24,890 --> 01:10:30,254 Chápete? To všechno je možné dělat, když je šance, že nějaké požadavky budou splněny. 698 01:10:30,374 --> 01:10:34,452 Ale já opakuji, že ti, kteří organizovali, aby lidé blokovali koleje, 699 01:10:34,572 --> 01:10:40,962 ti zločinci si neuvědomovali, že chcípnou společně se státem. 700 01:10:41,082 --> 01:10:47,521 Vyhovět zájmům USA pro ně bylo důležitější než budoucnost jejich státu a jejich lidí. 701 01:10:47,641 --> 01:10:51,524 Proto vyváděli lidi na ty koleje. 702 01:10:51,644 --> 01:11:01,789 Kirijenko tehdy vyřešil velice složitý problém. To on zařídil, že se řízení podpindosníků zhroutilo. 703 01:11:01,909 --> 01:11:10,754 Ano, on umožnil Rusku vydechnout a nepřipustil tak pád světové civilizace, který by začal v Rusku. 704 01:11:10,874 --> 01:11:15,972 On tomu všemu zabránil a zaplatil za to vlastní reputací. 705 01:11:16,092 --> 01:11:25,512 A kam ho potom uklidili? Umožnili mu pracovat ve velice důležité oblasti, v jaderné energetice! 706 01:11:25,632 --> 01:11:32,098 On svůj úkol uložený páníčkem splnil a splnil ho znamenitě. 707 01:11:32,218 --> 01:11:40,456 A teď dostal novou funkci, ve které má koordinovat práci 708 01:11:40,576 --> 01:11:45,700 globálních řídících struktur se státními řídícími strukturami v Rusku, 709 01:11:45,820 --> 01:11:52,994 ale přes Putina jako člověka, který realizuje globální politiku. 710 01:11:53,114 --> 01:11:58,797 Na jiných mocenských úrovních nemá o čem jednat. 711 01:11:59,702 --> 01:12:02,284 To byla poslední otázka. 712 01:12:02,404 --> 01:12:11,255 Tak jsme se v podstatě opět dopracovali k nutnosti chápat sociální procesy. 713 01:12:11,375 --> 01:12:22,090 Různí ti analytici, kterých je v televizi, v rádiu moře a všude straší 3. světovou válkou, 714 01:12:22,210 --> 01:12:28,265 a přitom nejsou schopni vyčlenit jednotlivé složky procesu... 715 01:12:28,385 --> 01:12:37,316 Někteří z nich si hrají na hurá patrioty, prohlašují se za Putinovi poradce a tak podobně. 716 01:12:37,436 --> 01:12:46,522 To všechno by mělo nutit všechny ostatní lidi k tomu, aby byli sami schopni vyznat se v řídících procesech 717 01:12:46,642 --> 01:12:57,383 a přijímat promyšlená rozhodnutí v rámci jaké politiky jednat, nebo dokonce formovat vlastní trend řízení. 718 01:12:57,503 --> 01:13:02,798 Znalosti o tom, jak je možné to dělat, najdete pouze v jednom zdroji, 719 01:13:02,918 --> 01:13:05,231 v pracích vnitřního prediktoru SSSR, 720 01:13:05,351 --> 01:13:10,579 v Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorii řízení. 721 01:13:10,699 --> 01:13:18,023 Studujte ty práce a pamatujte si, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou! 722 01:13:18,143 --> 01:13:20,486 Na shledanou. Do příštích setkání.