1 00:00:02,737 --> 00:00:08,467 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,587 --> 00:00:11,010 Dobrý den, Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,130 --> 00:00:16,002 Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:16,122 --> 00:00:20,947 Dnes je 24. října 2016. 5 00:00:21,067 --> 00:00:24,413 Máme tady velice mnoho otázek, Valeriji Viktoroviči, 6 00:00:24,533 --> 00:00:29,741 minule jste neosvětlil vraždu Motoroly, nekomentoval jste to. 7 00:00:29,861 --> 00:00:33,092 A mnoho uživatelů se na to tedy ptalo. 8 00:00:33,212 --> 00:00:41,112 Hned bychom však chtěli naše diváky informovat, že komentář k vraždě Motoroly, 9 00:00:41,232 --> 00:00:50,081 a také k operaci Američanů v iráckém Mosulu a postavení památníku Ivanovi Hroznému ve městě Orjol, 10 00:00:50,201 --> 00:00:55,853 že všechny tyto věci jste komentoval 11 00:00:55,973 --> 00:01:02,417 v programu Informační válka na Prvním krymském kanálu VGTRK Krym, 12 00:01:02,537 --> 00:01:08,272 který můžete dohledat na kanálu YouTube autora tohoto pořadu Dmitrije Tarana. 13 00:01:08,392 --> 00:01:14,798 - A u nás to tam nemáme? VKontaktu? - Nebo u nás, u naší skupiny VKontaktu. 14 00:01:15,488 --> 00:01:24,364 Takže přejdeme k další otázce, která souvisí se setkáním Normandské čtyřky. 15 00:01:24,484 --> 00:01:28,093 Alexej Bogačenko píše: 16 00:01:28,213 --> 00:01:33,687 Ohledně samotného setkání je vše jasné, i když váš komentář nebude na škodu. 17 00:01:33,807 --> 00:01:41,724 Zdá se mu zajímavá přítomnost Vladislava Surkova v delegaci našeho prezidenta a prosí o váš komentář, 18 00:01:41,844 --> 00:01:47,504 neboť je uveden v sankčním seznamu se zákazem vstupu do států EU. 19 00:01:47,624 --> 00:01:55,485 Také jste v jednom ze svých pořadů rozebíral téma setkání Surkova s tou dobrodinkou "majdanutých" Nulandovou, 20 00:01:55,605 --> 00:02:00,836 kde jste hodnotil chování Surkova a vysvětloval jste, že teď stojí před volbou, 21 00:02:00,956 --> 00:02:06,691 zda vsadit na státní elitu USA a být jejich lokajíčkem, nebo se stát členem Putinova týmu. 22 00:02:06,811 --> 00:02:11,148 Takže si tedy vybral pracovat pro stát? 23 00:02:11,268 --> 00:02:14,616 To není jisté. Problém je v tom, že teď není dost informací, 24 00:02:14,736 --> 00:02:19,576 aby bylo možné Surkova jednoznačně přiřadit k jedné z těch stran, 25 00:02:19,696 --> 00:02:27,743 a tvrdit, že je teď orientován na získání ruské suverenity, na státnost, 26 00:02:27,863 --> 00:02:37,812 nebo naopak na podporu nadnárodního řízení ze strany státní elity USA. To zatím není možné. 27 00:02:37,932 --> 00:02:49,791 Co se týká přítomnosti Surkova na těchto jednáních, tak se jedná o projev dalšího formování ruské suverenity. 28 00:02:49,911 --> 00:02:57,791 Je to tak, že Surkov není jediný, kdo jezdí na Západ, přestože je uveden na seznamu. 29 00:02:57,911 --> 00:03:04,242 Matvijenková, Sluckij... Jsou přijímána personální rozhodnutí umožnit jim příjezd. 30 00:03:04,362 --> 00:03:13,398 To je ukazatelem pro všechny rossionské elity. Budete-li pracovat pro ruské zájmy, 31 00:03:13,518 --> 00:03:16,381 nikdo si na vás ve světě nic nedovolí. 32 00:03:16,501 --> 00:03:22,348 Žádné sankce nebudou důležité. Jezdit budete moci kamkoliv a všude vás s úctou přijmou. 33 00:03:22,468 --> 00:03:28,222 A budete-li pracovat proti Rusku a sloužit svým zahraničním páníčkům, 34 00:03:28,342 --> 00:03:32,287 tak to dopadne jako vždycky. Zneužijí vás a odkopnou. 35 00:03:32,407 --> 00:03:39,727 Janukovič jim posloužil. Aby nepřišel o přístup ke svým číslíčkům na elektronickém bankovním účtu 36 00:03:39,847 --> 00:03:44,370 a k hromadě řezaného zeleného papíru, zaprodal celý stát. 37 00:03:44,490 --> 00:03:49,982 Všechno, co mu navrhl Putin, všechny varianty k překonání krize na Ukrajině 38 00:03:50,102 --> 00:03:54,234 odmítnul kvůli svému osobnímu zištnému zájmu. A co z toho? 39 00:03:54,354 --> 00:03:56,807 Teď se musí schovávat. 40 00:03:58,355 --> 00:04:05,962 Prosí vás okomentovat i samotné setkání, a proč vůbec Putin do Berlína jel. 41 00:04:06,082 --> 00:04:12,973 Vždyť jak je známo, tak po té diverzi na Krymu prohlásil, že Normandský formát své možnosti vyčerpal. 42 00:04:13,093 --> 00:04:19,201 Normandský formát se vyčerpal. A toto setkání to ukázalo. A proč tam jel? 43 00:04:19,321 --> 00:04:26,716 Protože není možné odmítat vzájemná jednání. Řízení je proces informační. 44 00:04:26,836 --> 00:04:30,483 Šíření informací je řízením. Chápete? 45 00:04:30,603 --> 00:04:34,659 Takže jaká je ta situace? 46 00:04:34,779 --> 00:04:45,959 Neustále se nám snažili vnutit do Normandského formátu jako dalšího účastníka USA. 47 00:04:46,079 --> 00:04:52,355 Že bez nich není možné nic vyřešit, protože jsou v té věci klíčovým hráčem apod. 48 00:04:52,475 --> 00:04:59,888 Je třeba si ale uvědomit jednoduchou věc. Vždyť USA jsou tak či onak v Normandském formátu přítomny. 49 00:05:00,008 --> 00:05:08,298 Protože Ukrajina se nachází pod přímým řízením USA. To se přece ani nikdo nesnaží tajit. 50 00:05:08,418 --> 00:05:14,973 Rozhoduje se tam, kolik pracovníků USA bude pracovat v jakém úřadě, s jakou pravomocí... 51 00:05:15,093 --> 00:05:18,535 A všechno tam řídí americký velvyslanec. 52 00:05:18,655 --> 00:05:22,861 Ukrajina je prostě pod přímým řízením USA. 53 00:05:25,135 --> 00:05:32,892 Německo a Francie jsou pod skrývaným, ale také přímým řízením USA. 54 00:05:33,012 --> 00:05:38,841 Zdálo by se, že jsou tam zákonně zvolení prezident a kancléřka, 55 00:05:38,961 --> 00:05:45,721 přitom však jsou absolutně neakceschopní a zastupují pouze zájmy USA. 56 00:05:45,841 --> 00:05:49,189 A proč by tedy USA potřebovaly být účastníkem toho formátu? 57 00:05:49,309 --> 00:06:01,021 Je to tak, že když vás někdo při řízení zastupuje, neřídíte osobně, tak se projeví efekt pokaženého telefonu. 58 00:06:01,141 --> 00:06:06,512 Když někomu dáváte své instrukce, může to dopadnout, jako když "nahluchlý reprodukuje uslyšené", 59 00:06:06,632 --> 00:06:09,432 takže odchylky se kumulují. 60 00:06:09,552 --> 00:06:21,239 USA dávají instrukce Berlínu, Paříži, že mají jednat tak a tak, 61 00:06:21,359 --> 00:06:28,934 a oni podle toho jednají, ale i kdyby splnily vše podle zadání... Kam tím mířím? 62 00:06:29,054 --> 00:06:36,564 Řízení je proces dynamický. Jakmile uděláte první krok, okamžitě musíte korigovat další své řízení, 63 00:06:36,684 --> 00:06:44,109 protože situace se úplně změní a obzvláště, když následuje protireakce, a potom ten druhý krok, který byl v plánu... 64 00:06:44,229 --> 00:06:48,563 Mnozí se s tím střetli, že když si naplánují, jak povedou svůj rozhovor s někým, 65 00:06:48,683 --> 00:06:52,860 s nějakou organizací, člověkem, máte to předem promyšlené: 66 00:06:52,980 --> 00:06:57,873 "Já řeknu to, a on mi odpoví to a to a já pak zareaguju tak a tak." 67 00:06:57,993 --> 00:07:03,722 A když na to dojde, daný člověk odpoví něco úplně jiného a celý váš plán je v troskách. 68 00:07:03,842 --> 00:07:08,462 Přibližně to samé probíhá při všech jednáních. 69 00:07:08,582 --> 00:07:18,471 Přijdou zástupci Washingtonu se svými instrukcemi a něco navrhnou, Putin odpoví a všechno je v tahu. 70 00:07:18,591 --> 00:07:21,574 Všechny instrukce jsou k ničemu, a jak potom manévrovat? 71 00:07:21,694 --> 00:07:29,486 Pjotr Alexejevič Porošenko neustále běhal s telefonem a radil se, co má dělat dál. 72 00:07:29,606 --> 00:07:33,118 Jenže to vše nevyřeší, stále je to jen "nepříliš funkční telefon". 73 00:07:33,238 --> 00:07:41,234 Ale, co je v tomto ohledu nejzajímavější? Jednají přece lidé, kteří jsou zástupci svých vlastních států, 74 00:07:41,354 --> 00:07:53,510 a dokonce i Porošenko při všech jeho protivlasteneckých postojích, kterému je Ukrajina vřele ukradená, 75 00:07:53,630 --> 00:07:56,256 a jeho vlastní život je mu dražší, 76 00:07:56,376 --> 00:08:01,321 je stejně navázán na procesy probíhající na Ukrajině. 77 00:08:01,441 --> 00:08:11,500 Takže oni všichni mají kvůli své provázanosti s vnitrostátními procesy, nějaké vlastní zájmy, 78 00:08:11,620 --> 00:08:18,389 které se odrážejí na té či oné instrukci z Washingtonu. A jak to potom dopadá? 79 00:08:18,509 --> 00:08:23,453 Washington přikáže například Hollandovi, co má dělat a ten si pomyslí: 80 00:08:23,573 --> 00:08:28,057 "Hm, to se mi moc nehodí. Ano, já to tak jakoby podám, 81 00:08:28,177 --> 00:08:31,341 ale postarám se, aby to nakonec dopadlo jinak, 82 00:08:31,461 --> 00:08:36,771 protože já musím ve svém státu žít a nějakým způsobem řešit probíhající procesy." 83 00:08:37,251 --> 00:08:40,673 Stejně přemýšlí Merkelová i Porošenko. 84 00:08:40,793 --> 00:08:49,234 A když začínají takto přihrávat zájmům svých států, tak se všechny plány USA hroutí. 85 00:08:49,354 --> 00:08:54,144 Proto bylo pro USA principiálně důležité vetřít se do Normandského formátu. 86 00:08:54,264 --> 00:09:03,910 Když USA jednají s Ruskem, tak je údělem Francie, Německa a Porošenka být pouhými statisty. 87 00:09:04,030 --> 00:09:07,511 A to by tam potom panovala ta správná demokracie. 88 00:09:07,631 --> 00:09:15,423 Rusko by hájilo jedno stanovisko a zbytek v čele s USA v úplné shodě ten druhý. 89 00:09:16,278 --> 00:09:18,862 A jak je to teď? 90 00:09:18,982 --> 00:09:24,572 Sejdou se a začnou jednat s Putinem, ano? A Putin je přesvědčuje, aby se to udělalo tak, tak a tak. 91 00:09:24,692 --> 00:09:28,526 A následně Normandský formát vystoupí s jednotným stanoviskem. 92 00:09:29,015 --> 00:09:34,148 Proč tam tedy Putin jel? Protože nemůže odmítat vést jednání. 93 00:09:34,268 --> 00:09:42,590 On se s nimi setká a vysvětlí jim: "Za těchto okolností, když jsou USA v krizi, 94 00:09:42,710 --> 00:09:47,365 a vy ve vašich vlastních státech čelíte takovým a takovým výzvám, 95 00:09:47,485 --> 00:09:55,055 a sami máte takové a takové priority řízení, jsme připraveni s vámi jednat v takových a takových směrech. 96 00:09:55,175 --> 00:09:57,866 Je to ve vašem zájmu nebo ne?" 97 00:09:58,232 --> 00:10:03,243 A tak se začínají zamýšlet, že by nebylo špatné zbavit se diktátu USA. 98 00:10:03,363 --> 00:10:08,970 A teď když se někdo diví, že Evropa neprodlužuje sankce a tak podobně... 99 00:10:09,090 --> 00:10:17,162 Znamená to snad, že USA přicházejí o své řízení Evropy kvůli svým volbám, nebo že se Evropa osamostatňuje? 100 00:10:17,631 --> 00:10:22,913 Cožpak někdy USA oslabily řízení světa kvůli svým volbám? 101 00:10:23,776 --> 00:10:29,014 Ať už nich byly problémy okolo voleb jakékoliv, jakékoliv boje... 102 00:10:29,134 --> 00:10:34,983 Jen si vzpomeňte na poslední volby, kdy soupeřil s Obamou Romney. 103 00:10:35,103 --> 00:10:43,153 Zda vyhraje Romney nebo Obama se rozhodovalo doslova na poslední chvíli a nakonec to byl Obama, kdo vyhrál. 104 00:10:43,273 --> 00:10:47,194 Cožpak tenkrát pustily Evropu z háčku svého řízení? Vůbec ne. 105 00:10:47,314 --> 00:10:51,934 Teď je ta situace horší. A proč? Protože Putin pracuje správným způsobem. 106 00:10:52,054 --> 00:10:59,264 Vždy se dostaví a jedná, domlouvá se, vysvětluje svůj postoj a mění tak celou situaci. 107 00:10:59,384 --> 00:11:07,397 Evropa se dostává zpod řízení USA díky tomu, že Putin uplatňuje své ŘÍZENÍ! 108 00:11:07,983 --> 00:11:19,208 On šíří informace, předvádí ruské možnosti, naznačuje směřování svých snah, objasňuje stanovisko Ruska... 109 00:11:19,328 --> 00:11:25,543 A oni sami jsou státní elita, takže začínají ty otázky řešit mimo USA. 110 00:11:25,663 --> 00:11:34,180 Ano, formálně vůli svého washingtonského páníčka splnili, ale reálně začínají pracovat v zájmu svých států. 111 00:11:34,300 --> 00:11:39,643 Kvůli tomu se Putin sešel v Normandském formátu. 112 00:11:39,763 --> 00:11:47,490 A ještě k tomu formátu. Normandský formát je mrtvý, vždyť také žádné rozhodnutí v podstatě přijato nebylo! 113 00:11:47,610 --> 00:11:50,637 Došlo pouze k výměně názorů. 114 00:11:51,087 --> 00:11:53,103 A to také bylo cílem. 115 00:11:53,223 --> 00:11:57,381 Navíc potom Porošenko odletěl a oni dál jednali ve třech. 116 00:11:57,501 --> 00:12:04,029 Říká se, že aby zalichotili Porošenkovi, tak mu řekli, že dál budou jednat již jen o Sýrii. 117 00:12:04,149 --> 00:12:07,081 Jenže se opět podívejme na to, jak ta situace vypadá. 118 00:12:07,201 --> 00:12:14,669 Dosud byla priorita jenom jedna: o Sýrii jedná USA a Rusko. 119 00:12:14,789 --> 00:12:19,791 Ženevské kolo jednání, další kolo jednání a tak dále, je to tak? 120 00:12:19,911 --> 00:12:25,690 Všude jenom USA a Rusko, a najednou se ozve Evropa, že také o něčem rozhoduje. 121 00:12:26,263 --> 00:12:30,159 A kde jsou USA? Takže na to mají jiný názor? 122 00:12:30,279 --> 00:12:39,082 To k té Sýrii, ale to, že řekli, že jednali o Sýrii, vůbec neznamená, že nemohli jednat i o Ukrajině. 123 00:12:39,202 --> 00:12:46,589 Vždyť všichni velmi dobře víte, že když jeden z kolektivu odejde, mají si ostatní za jeho zády o něm vždy co říci. 124 00:12:46,709 --> 00:12:50,894 Porošenkovi řekli: "Můžeš jít. Svoji roli jsi splnil. 125 00:12:51,014 --> 00:12:58,713 Tady tě přijímáme stejně jen proto, že jsi americký lokajíček!" Podřadnější než Hollande nebo Merkelová. 126 00:12:58,833 --> 00:13:09,108 Ti jsou v trochu jiné pozici. Oni jsou nuceni jimi být v důsledku přímé okupace po 2. světové válce, 127 00:13:09,228 --> 00:13:13,590 kdy se vytvořila taková kádrová situace, že jsou nuceni pracovat pro USA. 128 00:13:13,710 --> 00:13:18,890 "A ty sis roli lokajíčka, psíčka zvolil sám." 129 00:13:19,816 --> 00:13:25,783 Proto ho vyexpedovali a dohodli se ohledně Ukrajiny, jak potřebovali 130 00:13:25,903 --> 00:13:28,957 A Porošenko? Ten je všem k ničemu. 131 00:13:29,077 --> 00:13:33,889 Sám odmítnul pracovat pro sebe, teď je to jeho problém. 132 00:13:36,001 --> 00:13:41,504 Mimochodem, je tu ještě jedna otázka na Ukrajinu od Vladimira Strokova. 133 00:13:41,624 --> 00:13:47,785 V ukrajinské Radě Savčenková prohlásila, že by nebylo špatné vrátit Janukoviče místo Porošenka. 134 00:13:47,905 --> 00:13:52,798 Chtěl bych slyšet váš komentář, obzvláště kvůli tomu, že jste něco podobného předvídal. 135 00:13:52,918 --> 00:13:56,776 Ale hlavy se Ukrajincům ze dne na den napravit nepodaří. Není příliš brzy? 136 00:13:56,896 --> 00:14:00,318 A využívat k tomu figuru, jako je Savčenková, je dost nerozumné. 137 00:14:00,438 --> 00:14:02,961 Zdá se mi, že jedná tak trochu jako baseballová pálka. 138 00:14:03,081 --> 00:14:07,253 A Janukoviče teď na Ukrajinu nikdo žádnými koláčky nepřiláká. 139 00:14:07,373 --> 00:14:17,456 Janukovič je úplná nula. Svou zradou ukrajinských zájmů se proměnil v stoprocentní loutku. 140 00:14:17,576 --> 00:14:23,396 Co řeknou, to udělá. Jinak ho mohou jednoduše vydat na Ukrajinu do rukou Pravého sektoru, 141 00:14:23,516 --> 00:14:26,039 který ho roztrhá na kousky. 142 00:14:26,159 --> 00:14:27,933 A on to velmi dobře ví. 143 00:14:28,053 --> 00:14:31,611 Jeho názor nezajímá vůbec nikoho. 144 00:14:31,731 --> 00:14:37,224 Živý Janukovič je potřebný pouze jako legitimní zástupce, 145 00:14:37,344 --> 00:14:44,389 který může předat legitimitu jednoho určitého stavu ukrajinské státnosti nově nastupující státnosti. 146 00:14:45,207 --> 00:14:54,035 Takže Janukovič, jak jsem říkal, má za úkol legitimizovat nástupnické ukrajinské státní zřízení. 147 00:14:54,155 --> 00:15:00,479 To je vše. On jako platný prezident, protože on je platným ukrajinským prezidentem, 148 00:15:00,942 --> 00:15:05,411 nehledě na žádné uplynulé lhůty, volby a další. 149 00:15:05,531 --> 00:15:11,735 Byl to státní převrat a vše o čem tam rozhodovala ta banda, nemá nic společného se státním řízením. 150 00:15:11,855 --> 00:15:16,132 Já už jsem uváděl příklad, že je to stejné jako okupace Německa jiných států. 151 00:15:16,252 --> 00:15:18,176 Například jako Beneš v Československu. 152 00:15:18,296 --> 00:15:23,775 Proto vůbec není důležité, kolik let od té doby uplynulo a podobně. 153 00:15:23,895 --> 00:15:30,723 On je platným ukrajinským prezidentem, dokud nepředá své pravomoci jiné formě státnosti. 154 00:15:30,843 --> 00:15:33,706 On musí posvětit novou formu státnosti. 155 00:15:33,826 --> 00:15:41,783 Tak je to přijato v současném, takzvaně "civilizovaném", světě evropských států. 156 00:15:42,424 --> 00:15:48,835 Co se týká Savčenkové, tak to neprohlásila v Radě, ona je poslankyně Rady, 157 00:15:48,955 --> 00:15:55,655 ale prohlásila to během nějaké politické talk-show, jakých je mnoho a ona tam řekla, 158 00:15:55,775 --> 00:16:04,180 že to Pjotr Alexejevič nezvládá, že by bylo dobré vrátit Janukoviče. 159 00:16:04,300 --> 00:16:13,140 Co jsem říkal? Že Savčenkovou tam nastrčili proto, aby došlo ke státnímu převratu, 160 00:16:13,260 --> 00:16:17,573 který by smetl tuto kyjevskou bandu. 161 00:16:17,693 --> 00:16:26,375 Potom by celému světu názorně předvedli, jací jsou na Ukrajině fanatičtí fašisté. 162 00:16:26,495 --> 00:16:32,130 Všichni by je ihned odsoudili, a následně by dovolili udělat tam pořádek. 163 00:16:32,250 --> 00:16:39,739 Nakonec by povolali Janukoviče, aby předal moc budoucí legitimní ukrajinské vládě. 164 00:16:39,859 --> 00:16:45,247 Okamžitě by tam zorganizovali volby, jmenovali někoho, kdo by dočasně převzal prezidentské pravomoci, 165 00:16:45,367 --> 00:16:48,483 nebo by to mohl být i sám Janukovič, to není důležité. 166 00:16:48,603 --> 00:16:53,631 Jeho důležitost spočívá pouze v tom předání legitimních pravomocí. 167 00:16:53,751 --> 00:17:01,338 Ta skutečnost, že se o návratu Janukoviče zmínila právě Savčenková, svědčí o tom, že jim to nevyšlo. 168 00:17:01,458 --> 00:17:08,500 A my jsme se v tomto ohledu snažili, aby se jim ta vsuvka s ní nepovedla, 169 00:17:08,620 --> 00:17:12,810 aby pak nevznikl dojem, že Savčenková je "mazaný Putinův plán". 170 00:17:12,930 --> 00:17:17,899 Protože by tak Rusko v mnohém prohrálo v budoucím uspořádání 171 00:17:18,019 --> 00:17:22,429 a stále bychom měli na krku tu banderovskou líheň. 172 00:17:22,549 --> 00:17:27,072 A teď máme možnost tu banderovskou líheň zlikvidovat 173 00:17:27,192 --> 00:17:33,346 a zlikvidovat tak hrozbu války mezi Ukrajinou a Ruskem, a také Běloruskem. 174 00:17:33,466 --> 00:17:40,934 To Savčenkové prohlášení znamená, že se západní loutkovodiči, kteří ji tam dosadili, 175 00:17:41,378 --> 00:17:48,095 nestíhají zapojit do příslušných procesů, a proto se rozhodli odstranit celý fragment. 176 00:17:48,215 --> 00:17:57,404 A tedy provést na Ukrajině vnitřní státní převrat s návratem Janukoviče. 177 00:17:57,524 --> 00:18:03,931 Vrátit tedy Janukoviče, zorganizovat volby, a potom Janukoviče nahradit někým novým. 178 00:18:04,051 --> 00:18:07,583 Takže pospíchají, jsou v časové tísni. 179 00:18:11,778 --> 00:18:13,684 Další otázka je od Jevgenije. 180 00:18:13,804 --> 00:18:20,899 Valeriji Viktoroviči, je bombardování Hassadžeku belgickými letadly právě tím případem, 181 00:18:21,019 --> 00:18:26,269 kdy Američané schválně předhodili ruské protiletecké obraně jeden z evropských států, 182 00:18:26,389 --> 00:18:30,386 aby donutili Evropu ke střetu s Ruskem bez přímé účasti USA? 183 00:18:30,506 --> 00:18:36,746 Je-li to tak, jaké mohou mít pro vztahy mezi USA a Evropou následky důkazy předložené Ruskem? 184 00:18:36,866 --> 00:18:43,405 A jsou tyto důkazy pro Brusel důrazným náznakem, že úplně stejně prostředky objektivní kontroly 185 00:18:43,525 --> 00:18:46,913 zaznamenaly situaci s Boeingem sestřeleným na Donbasu? 186 00:18:47,033 --> 00:18:49,539 A že tyto údaje pouze čekají na svoji chvíli? 187 00:18:49,659 --> 00:18:55,947 Ne, to není ten případ. Tady je to všechno daleko zajímavější a daleko složitější. 188 00:18:59,180 --> 00:19:08,310 Je to tak, že se jedná o jeden z prvků odepisování USA a umožnění Evropě dostat se zpod jejich řízení. 189 00:19:08,727 --> 00:19:21,627 Ta věc se má tak, že když Rusko oznamovalo, že svou protileteckou obranou uzavírá určité území... 190 00:19:21,747 --> 00:19:25,154 O jaké šlo území? Proč tato letadla nebyla sestřelena? 191 00:19:25,274 --> 00:19:33,060 Tato letadla nebyla sestřelena, protože nespadala pod podmínky, které oznámilo Rusko. 192 00:19:33,180 --> 00:19:41,879 Rusko oznámilo, že bude sestřelovat všechna letadla a rakety, 193 00:19:41,999 --> 00:19:51,240 které budou ohrožovat syrskou státní armádu a ruský vojenský kontingent v Sýrii. 194 00:19:52,228 --> 00:19:54,354 Přesně tento segment. 195 00:19:54,474 --> 00:20:03,230 V dané situaci ta letadla neznamenala hrozbu pro syrskou armádu ani pro ruské vojenské uskupení v Sýrii. 196 00:20:03,350 --> 00:20:06,847 Útok byl veden po kurdském útvaru. 197 00:20:06,967 --> 00:20:11,583 Potom šel samozřejmě zase ISIL do útoku atd. Ale útočili na Kurdy! 198 00:20:11,703 --> 00:20:14,940 Oč tedy jde? 199 00:20:15,060 --> 00:20:26,223 Kurdská otázka je taková karta, kterou každý využívá, jak se mu zamane. 200 00:20:26,343 --> 00:20:38,940 A v podstatě zde opět jen Kurdům předvedli, že Evropa a USA, protože jsou to USA, kdo Evropu řídí, 201 00:20:39,060 --> 00:20:43,732 nejsou jejich spojenci a jejich zájmy hájit nebudou. 202 00:20:43,852 --> 00:20:50,632 Chtějí pomoci ISIL a Kurdy likvidují. Jenom je zneužívají, když se jim to hodí, 203 00:20:50,752 --> 00:20:56,860 když se potřebují dostat na jejich území, aniž by Kurdové proti nim pozvedli své zbraně. 204 00:20:56,980 --> 00:21:02,957 Nemohou nebrat ohled na jejich bojový potenciál, pokud chtějí být na jejich území. 205 00:21:03,077 --> 00:21:13,026 Při řešení svých lokálních úkolů USA, státní elita USA, zcela narušuje globální politiku USA. 206 00:21:13,146 --> 00:21:24,568 Uzavírá sobě i Evropě řešení kurdské otázky. Kurdům nezbývají jiní spojenci než Sýrie a Rusko. 207 00:21:24,688 --> 00:21:29,017 Se všemi ostatními fakticky bojují, snad kromě Íránu. 208 00:21:29,137 --> 00:21:32,456 Ale ve vztahu k Íránu jsou tam jiné problémy. 209 00:21:33,425 --> 00:21:40,101 Nesmíme zapomínat, že Kurdové jsou vlastně Peršané. 210 00:21:40,940 --> 00:21:42,916 Jenom trošku jiní. 211 00:21:43,036 --> 00:21:50,114 A proto je vytvoření Kurdistánu vlastně svého druhu vytvořením něčeho, jako je Indie a Pákistán. 212 00:21:50,234 --> 00:21:57,013 Svým následným výbušným potenciálem! Takže Írán nemá zájem na vytvoření mocného Kurdistánu. 213 00:22:01,917 --> 00:22:05,385 Útok tedy šel proti Kurdům. 214 00:22:06,392 --> 00:22:15,678 Belgická vojenská letadla zaútočila. My jsme se jich veřejně zeptali, proč střílí po spojencích, 215 00:22:15,798 --> 00:22:20,899 když je třeba bojovat s ISIL, kterému tak naopak pomáhají. 216 00:22:21,019 --> 00:22:25,214 Belgičané se ohradili, že to neudělali. 217 00:22:25,334 --> 00:22:29,152 My jsme jim poskytli údaje objektivní kontroly a řekli jsme: 218 00:22:29,272 --> 00:22:36,885 "Na základě výchozích signálů jsme identifikovali, že z konkrétního letiště vzlétla konkrétně VAŠE letadla! 219 00:22:37,862 --> 00:22:46,908 A ta potom letěla po této trase, v těchto místech vám palivo ve vzduchu dotankovali Američané. 220 00:22:47,028 --> 00:22:51,085 V těchto místech jste pak zaútočili a odletěli." 221 00:22:51,205 --> 00:22:53,674 Belgičané všechno popírají. 222 00:22:54,390 --> 00:22:58,997 No výborně. Co tedy zbývá Rusku udělat? 223 00:22:59,880 --> 00:23:09,116 USA popírají, že by organizovaly ten nálet. Belgie tvrdí, že nešlo o jejich letadla. 224 00:23:09,236 --> 00:23:12,469 To znamená, že pod vašimi kódy létá někdo jiný? 225 00:23:12,589 --> 00:23:22,004 Vy to popíráte, takže příště vám předložíme důkaz v podobě úlomků sestřeleného letadla! 226 00:23:22,124 --> 00:23:25,524 Sami se tedy postarali, aby to takto dopadlo. 227 00:23:25,644 --> 00:23:27,624 A dále to bylo ještě zajímavější. 228 00:23:28,555 --> 00:23:36,169 Pokud to opravdu nebyli Belgičané, ale Američané, kteří použili kódy belgických letadel, 229 00:23:36,289 --> 00:23:38,646 aby takto zaútočili. 230 00:23:41,837 --> 00:23:49,164 Tak to znamená, že my, aniž bychom se sebeméně pohádali s Evropou, 231 00:23:49,284 --> 00:23:53,556 v každém případě zpřetrháváme vazby mezi USA a Evropou. 232 00:23:53,676 --> 00:23:55,739 "Tak vy jste nás chtěli podtrhnout?" 233 00:23:56,538 --> 00:24:03,150 A američtí vojáci? Ti dosáhli pouze toho, 234 00:24:03,270 --> 00:24:12,434 že je teď Rusko s Belgií ve spojení, a s Belgií to znamená i Francii, Německo a všechny ostatní. 235 00:24:12,554 --> 00:24:21,948 Všichni teď musí sami oznamovat Rusku bez USA jako prostředníka, že někam poletí, aby nebyli sestřeleni. 236 00:24:23,278 --> 00:24:30,269 A Rusko má teď zákonné právo rozšířit svou protileteckou obranu na ochranu Kurdů. 237 00:24:30,389 --> 00:24:33,508 Všechno teď záleží na postoji Kurdů. 238 00:24:33,628 --> 00:24:34,771 Chápete? 239 00:24:34,891 --> 00:24:42,751 Nebo budou příště předloženy jako důkaz úlomky amerického, belgického nebo jiného letadla. 240 00:24:42,871 --> 00:24:47,593 Celá ta diplomatická konstelace spěje právě k tomuto. 241 00:24:47,713 --> 00:24:59,299 Ale nejdůležitější na ní je, že státní elita USA je teď rozhádaná s Evropou a v konfliktu se svými vojáky. 242 00:24:59,419 --> 00:25:04,117 Kteří si teď uvědomují, že to oni mají riskovat: 243 00:25:04,237 --> 00:25:07,282 "Kvůli tomu, že vy máte nějaké své plány. 244 00:25:07,402 --> 00:25:14,593 Celou dobu jsme kryli ISIL, aby se mohl šířit a bojovat s Rusy, 245 00:25:14,713 --> 00:25:16,980 a teď chcete do boje nahnat i nás? 246 00:25:17,100 --> 00:25:22,026 A jak máme bojovat, my máme problémy, velké problémy." 247 00:25:23,195 --> 00:25:28,066 Tady vznikl konflikt. Američané nikdy sami bojovat nechtěli a nechtějí. 248 00:25:28,186 --> 00:25:35,123 Jednou věcí je hrát si na někoho jiného, například imitovat belgická letadla a zaútočit 249 00:25:35,243 --> 00:25:43,347 a druhou věcí je padat k zemi v kusech a mít na krku konflikt s Evropou, když se provalila ta věc s Belgičany. 250 00:25:44,479 --> 00:25:48,708 A pro Belgičany i všechny ostatní je to jasný signál: 251 00:25:48,828 --> 00:25:53,864 "Když jste to tedy, pánové, nebyli vy, tak příště ty UFO prostě sestřelíme!" 252 00:25:54,259 --> 00:25:56,060 Kvůli tomu je ten skandál. 253 00:25:57,151 --> 00:26:00,315 - K další otázce... - Ještě něco. 254 00:26:00,435 --> 00:26:07,108 Je třeba chápat, že to organizovali globalisté prostřednictvím svých nástrojů v Evropě a USA. 255 00:26:07,228 --> 00:26:13,314 My takové hry nehrajeme. Pro nás jsou lidé lidmi, které naši vojáci brání! 256 00:26:16,779 --> 00:26:23,381 K další otázce. Valeriji Viktoroviči, v poslední době kdykoliv večer zapnu televizi, 257 00:26:23,501 --> 00:26:29,178 tak se v různých těch politických talk-show neustále objevuje Žirinovskij. 258 00:26:29,298 --> 00:26:35,739 Pokud pozorně sledujete ty jeho výstupy, tak můžete dojít k závěru, 259 00:26:35,859 --> 00:26:41,468 že útočí na Lavrova a vůbec celkově na naše ministerstvo zahraničí. 260 00:26:41,588 --> 00:26:43,336 Jak byste to okomentoval? 261 00:26:43,456 --> 00:26:46,373 Jak je možné to okomentovat? 262 00:26:46,493 --> 00:26:52,665 Ať už je můj vztah k Vladimirovi Volfovičovi jakýkoliv, tak zde rozehrává nebezpečnou hru, 263 00:26:52,785 --> 00:26:56,295 kterou navíc sám nechápe, přestože se jí účastní. 264 00:26:56,415 --> 00:27:01,776 Je třeba chápat jednoduchou věc, že Žirinovskij není jen známé příjmení, 265 00:27:01,896 --> 00:27:09,790 je to funkce v řízení, prostřednictvím které jsou do společnosti šířeny potřebné informace, 266 00:27:09,910 --> 00:27:14,429 aby si vyzkoušeli, jaký budou mít tyto informace ve společnosti ohlas, 267 00:27:14,549 --> 00:27:16,985 a potom podle toho mohli své řízení korigovat. 268 00:27:17,105 --> 00:27:20,374 Buď je to potom realizováno v plánované podobě, 269 00:27:20,494 --> 00:27:26,818 nebo jsou při realizaci toho plánu provedeny určité korekce, nebo se také daného plánu mohou úplně vzdát. 270 00:27:26,938 --> 00:27:29,318 To je funkce Žirinovského. 271 00:27:29,438 --> 00:27:33,846 Půjde-li Vladimir Volfovič i dále touto cestou, 272 00:27:33,966 --> 00:27:38,763 tak se bojím, že to Vladimir Volfovič nepřežije a na místo Žirinovského dosadí někoho jiného, 273 00:27:38,883 --> 00:27:42,096 třeba i Igora Lebeděva. Není tak důležité koho přesně. 274 00:27:42,216 --> 00:27:44,568 A proč je to tak? 275 00:27:45,588 --> 00:27:56,598 Vladimir Volfovič je příkladem patriota, který pod rouškou patriotismu na Rusko a Rusy vylévá kýble špíny, 276 00:27:56,718 --> 00:28:00,960 a přitom usilovně slouží USA, 277 00:28:01,080 --> 00:28:09,636 neboť je pro něj státní elita USA, kterou teď zastupuje Clintonová, nejspíše něco jako bozi. 278 00:28:09,756 --> 00:28:14,450 Vše, o co se teď snaží, dělá pro to, aby zcela určitě vyhrála Clintonová. 279 00:28:14,570 --> 00:28:22,607 A v rámci tohoto svého cíle útočí na Lavrova, který představuje určité zájmy. 280 00:28:22,727 --> 00:28:28,868 V tomto případě by se ale Vladimir Volfovič měl zamyslet nad jednou takovou věcí. 281 00:28:28,988 --> 00:28:35,197 Ve světě existují oficiální postavení, jako například funkce ministra zahraničí, 282 00:28:35,317 --> 00:28:41,130 poslance Státní dumy, prezidenta státu a tak dále, a potom jsou neoficiální postavení! 283 00:28:41,250 --> 00:28:50,875 Nadnárodní řízení je budováno na principech nestátních postavení. 284 00:28:50,995 --> 00:28:58,827 A v tomto ohledu je nestátní postavení Lavrova nesrovnatelné, 285 00:28:58,947 --> 00:29:05,347 když to teď takto řekneme, s postavením Vladimira Volfoviče Žirinovského. 286 00:29:06,152 --> 00:29:11,390 Abych vysvětlil, co mám na mysli, 287 00:29:12,821 --> 00:29:15,550 připomenu jednu takovou událost. 288 00:29:15,670 --> 00:29:26,517 Bylo to 9. září 2008 a informovaly o tom britské noviny Daily Telegraph. 289 00:29:26,637 --> 00:29:36,419 V těchto novinách prohlásili, že v telefonickém rozhovoru s Milibandem, tehdejším britským ministrem zahraničí, 290 00:29:39,258 --> 00:29:43,299 mu prý Lavrov řekl následující větu: 291 00:29:43,419 --> 00:29:46,518 "Who are you to fucking lecture me?" 292 00:29:46,638 --> 00:29:49,579 V překladu do spisované ruštiny: 293 00:29:49,699 --> 00:29:54,685 "Co ty jsi zač, abys mě poučoval? Abys mi dělal kázání?" 294 00:29:56,785 --> 00:30:03,087 A proč jsem schválně zdůraznil to datum? 295 00:30:03,819 --> 00:30:16,045 Podzim roku 2008 byl charakteristický tím, že Putinovi mělo skončit jeho druhé prezidentské období. 296 00:30:22,548 --> 00:30:29,901 A mnozí, kteří nejsou schopni vniknout do tématu globální politiky, konceptuální moci, 297 00:30:30,021 --> 00:30:34,697 tedy takoví, kteří v tomto ohledu nic nechápou, si to vyhodnotili tak, 298 00:30:34,817 --> 00:30:41,837 že už nemusí plnit žádné prezidentovy výnosy a nastoupilo rozvolnění. 299 00:30:41,957 --> 00:30:48,034 Guvernéři začali peníze, které jim Putin posílal na školství, zdravotnictví, 300 00:30:48,154 --> 00:30:53,192 utrácet pro své osobní potřeby: "Koho zajímají učitelé a doktoři? 301 00:30:53,312 --> 00:30:57,454 Ti jsou bohatí dost a docela dobře se objedou bez jakéhosi příplatku k výplatě. 302 00:30:57,574 --> 00:31:02,058 To, co prezident poslal, si strčím do kapsy přes svá korupční schémata a hotovo." 303 00:31:02,178 --> 00:31:09,795 Podobně se uvolnili i ve světě. Všichni věděli, že nastoupí Medvěděv, 304 00:31:09,915 --> 00:31:17,340 který bude usilovně sloužit USA, že pro něj žádné ruské zájmy neexistují 305 00:31:17,460 --> 00:31:22,455 a pohání ho jedině vroucí touha zavděčit se USA. 306 00:31:22,575 --> 00:31:25,801 Takže Rusko bude možné zase odírat. 307 00:31:25,921 --> 00:31:35,051 A když se Miliband stal ministrem zahraničí tak prohlásil: "Já budu s Ruskem jednat tvrdě!" 308 00:31:35,171 --> 00:31:40,401 Rok byl potom celkem v klidu, dokud měl ještě Putin plnou moc své prezidentské funkce, 309 00:31:40,521 --> 00:31:45,218 ale přišel podzim a Putin měl brzy z funkce odejít. 310 00:31:45,338 --> 00:31:48,074 Všichni už se podle toho začínali chovat 311 00:31:48,194 --> 00:31:55,917 a tak se Miliband rozhodl, že projeví vlastní postoj, aby předvedl, jaký je tvrďák: 312 00:31:56,037 --> 00:32:05,572 "Já teď toho ruského ministra zahraničí, který si tak vyskakuje, postavím na místo. Já mu dám! 313 00:32:05,692 --> 00:32:12,393 Vždyť co on je vůbec v porovnání se mnou zač? Já jsem ministr zahraničí Velké Británie! 314 00:32:12,513 --> 00:32:19,916 A to je něco, co má samo o sobě nějaký zvuk! To je v nadnárodním řízení vysoké postavení!" 315 00:32:20,036 --> 00:32:27,205 A kromě toho jako v té písni Vladimira Semjonoviče Vysockého - Miška Shifman, když to parafrázuji: 316 00:32:27,325 --> 00:32:33,216 Ten Miliband hájen je, kritika je nepřípustná. Vždyť je rodem hebrejec. To stačí. Jak každý uzná. 317 00:32:33,336 --> 00:32:40,910 To znamená samé plusy a teď má mít co do činění s nějakým nadutým Rusem. Tak se rozhodl, že ho setře. 318 00:32:41,030 --> 00:32:48,039 A Lavrov na to reagoval: "Kdo si myslíš, že jsi? Abys mě mohl poučovat?" 319 00:32:48,159 --> 00:32:58,947 Proč to říkám? Protože v žebříčku mezinárodního postavení stojí Lavrov o moc výš než jakýsi Miliband. 320 00:32:59,067 --> 00:33:05,802 A bylo to oznámeno celému světu. Nebylo důležité, že se prezidentem stal Medvěděv, 321 00:33:05,922 --> 00:33:08,849 jeho ministrem byl Lavrov! 322 00:33:08,969 --> 00:33:13,134 A ten má to nejvyšší zastřešení, které ve světě vůbec může existovat! 323 00:33:13,254 --> 00:33:17,314 Mimochodem existují pouze dva lidé, kterým bylo poskytnuto - Lavrov a Šojgu. 324 00:33:18,602 --> 00:33:23,687 Ale Lavrov je z nich ten důležitější. No tam je celý komplex okolností... 325 00:33:25,815 --> 00:33:31,512 Přitom je však třeba mít na paměti, tamto vysvětlovat nebudu, protože ty věci nejsou úplně veřejné, 326 00:33:32,723 --> 00:33:37,547 a budete-li studovat Dostatečně všeobecnou teorii řízení, sami všechno pochopíte. 327 00:33:37,667 --> 00:33:47,191 A co se týká Lavrova, je třeba vycházet z jednoho přímého sdělení: Lavrov je ruským vlastencem a to stačí! 328 00:33:48,022 --> 00:33:52,442 To je vše! Nic jiného není důležité. 329 00:33:52,562 --> 00:33:59,780 Proto Lavrov usadil Milibanda, a když to udělal, tak všichni, 330 00:33:59,900 --> 00:34:07,419 všichni, kteří se vyznají v nadnárodním řízení, porozuměli a pochopili, co je Lavrov zač. 331 00:34:08,728 --> 00:34:16,748 On svého postavení dosáhl díky svému umu, intelektu a profesionalismu, díky svým individuálním kvalitám! 332 00:34:17,321 --> 00:34:25,779 A teď je v zájmu státní elity USA podlomit vnější politiku USA (Ruska?). 333 00:34:25,899 --> 00:34:31,275 Žirinovskému dali příkaz a on začíná štěkat na Lavrova. 334 00:34:31,395 --> 00:34:36,322 Zasahuje do scénáře globální politiky, který nechápe. 335 00:34:36,442 --> 00:34:40,906 Kde je konec tomu Milibandovi, který si dovolil na Lavrova? 336 00:34:41,026 --> 00:34:44,574 Dokonce i v případě, že by vyhrál volby, je nucen stát stranou. 337 00:34:44,694 --> 00:34:50,440 A to je vůbec zajímavé. Jakmile chce někdo ukázat Rusku, kde je jeho místo, tak se vytrácí. 338 00:34:50,560 --> 00:34:54,843 Kde je konec Hitlerovi, Karlovi XII., Napoleonovi... 339 00:34:54,963 --> 00:35:00,136 A bylo málo těch, kteří to zkoušeli na Lavrova a Putina? Kde teď jsou? 340 00:35:01,022 --> 00:35:06,342 Tomuhle měl Vladimir Volfovič Žirinovskij věnovat svou pozornost, 341 00:35:06,462 --> 00:35:11,429 než začal prohlašovat, že náš ministr zahraničí za nic nestojí, 342 00:35:11,549 --> 00:35:17,253 že když je teď ve výboru, tak všem ukáže, zač je toho loket, že všechny srovná. 343 00:35:17,373 --> 00:35:29,912 Jestliže se to pokusí udělat, tak ho prostě jako hrdinu, kterého zmohlo příliš mnoho práce, pochovají. 344 00:35:30,801 --> 00:35:37,928 Protože ještě jednou opakuji, že nevstupuje do konfliktu s ruskými vlastenci, 345 00:35:38,048 --> 00:35:44,117 ale s globálním prediktorem, když útočí proti Lavrovovi! 346 00:35:44,237 --> 00:35:49,779 Narušuje scénáře globálního významu, pokouší se je narušovat 347 00:35:49,899 --> 00:35:54,621 a motá se pod nohama, když je nedostatek času, časová tíseň, 348 00:35:54,741 --> 00:35:58,628 kdy je pro každý manévr potřebné operativní řízení. 349 00:35:58,748 --> 00:36:03,062 A on v každém pořadu: "Já udělám to, já udělám ono." 350 00:36:03,182 --> 00:36:07,120 A proč to říkám? Protože si nepřeji, aby zemřel. 351 00:36:07,240 --> 00:36:12,917 Jestliže vše přehodnotí a začne se chovat jinak, tak má šanci se z toho dostat. 352 00:36:13,037 --> 00:36:16,822 I přitom, že Clintonovou a všechny ostatní příkladně potrestají. 353 00:36:16,942 --> 00:36:22,074 On by se z toho vykroutit mohl, ale to by musel přestat poškozovat Rusko, 354 00:36:22,194 --> 00:36:30,292 protože všechno, co navrhuje, absolutně všechno, je škodlivé. Vylévá na Rusko moře lží. 355 00:36:31,452 --> 00:36:37,335 V souvislosti s tím se objevil výrok Jakova Kedmiho, který poukazuje na to, 356 00:36:37,455 --> 00:36:40,139 že Žirinovskij je jako větrná korouhvička. 357 00:36:40,259 --> 00:36:43,218 To není přesné. Nešlo o výrok. 358 00:36:43,338 --> 00:36:52,069 Je to tak, že Jakov Kedmi je izraelský rozvědčík, kterého nakonec pustili do Ruska. 359 00:36:52,189 --> 00:36:59,877 On přijel a teď vystupuje v různých politických talk-show a konkrétně u Solovjova. 360 00:36:59,997 --> 00:37:09,635 Již nejednou jsem mluvil o tom, že všechny ty politické talk-show jsou brainstormingem, 361 00:37:09,755 --> 00:37:16,563 a mají za úkol řešit ten či onen úkol v řízení a výsledky těchto brainstormingů 362 00:37:16,683 --> 00:37:21,940 potom mohou využívat různé klanově-korporativní skupiny, pokud si samozřejmě uvědomují, 363 00:37:22,060 --> 00:37:27,878 co bylo vyřčeno, a jak daný brainstorming dopadnul. 364 00:37:27,998 --> 00:37:32,189 Ty výsledky mohou různé ty klanově- korporativní skupiny vyhodnotit rozdílně. 365 00:37:32,309 --> 00:37:37,951 A proto se také ty klanově-korporativní skupiny musí těch nejzajímavějších, 366 00:37:38,071 --> 00:37:42,657 těch nejobsažnějších politických pořadů účastnit. 367 00:37:42,777 --> 00:37:48,154 Právě toto je vysvětlení skutečnosti, že se v pořadech u Solovjova začal vyskytovat Jakov Kedmi. 368 00:37:48,274 --> 00:37:53,652 Musí tam pracovat v zájmu svého státu a potřebuje, aby tam byla probírána určitá témata. 369 00:37:53,772 --> 00:38:01,042 A když v průběhu těch talk-show Žirinovskij začne plácat hovadiny, 370 00:38:01,162 --> 00:38:12,345 polévat Rusko špínou a v závislosti na tom, jaká je právě politická konjunktura říkat jedno a potom zase něco jiného, 371 00:38:12,465 --> 00:38:18,129 tak Kedmi, který přijel, je vlastencem své země a chce vidět výsledky... 372 00:38:18,249 --> 00:38:24,111 On si nepřijel dělat reklamu. Přijel něco projednat, hodit do placu, získat zpětné vazby 373 00:38:24,231 --> 00:38:27,102 a udělat si na základě těchto informací závěry. 374 00:38:27,222 --> 00:38:33,937 A Žirinovskij tam promrhává čas a zdroje na to, aby špinil Rusko. 375 00:38:34,057 --> 00:38:43,385 Kedmi mu to řekl přímo. Dva pořady u Solovjova mu v tom přímo máchal čumák. 376 00:38:43,505 --> 00:38:47,256 Že se nemůže takto chovat ke své vlasti: "Jestliže jsi zástupcem své země, 377 00:38:47,376 --> 00:38:50,650 tak se alespoň trochu chovej jako vlastenec a braň její zájmy! 378 00:38:50,770 --> 00:38:54,194 Proč jí neustále špiníš, aby ses zavděčil Američanům? 379 00:38:54,314 --> 00:38:58,236 A on to předvedl. Sám vyslovil jeden předpoklad a Žirinovskij s ním souhlasil. 380 00:38:58,356 --> 00:39:02,426 Potom vyslovil další předpoklad a Žirinovskij s ním opět souhlasil, přestože šlo o zcela opačné pozice. 381 00:39:02,546 --> 00:39:06,144 A tak několikrát předvedl, že Žirinovskij nemá žádnou vlastní pozici. 382 00:39:06,264 --> 00:39:11,696 Pro něj je nejdůležitější špinit Rusko a posluhovat Američanům. 383 00:39:11,816 --> 00:39:15,689 Ale to není v zájmu lidí, kteří se zabývají reálným řízením. 384 00:39:15,809 --> 00:39:23,196 Kedmi to neudělal v zájmu Ruska, jenom kvůli tomu, aby ten brainstorming byl plně využit, 385 00:39:23,316 --> 00:39:32,276 aby byla probírána ta obsažná část, proto dvakrát tvrdě Žirinovského uťal. 386 00:39:34,031 --> 00:39:41,635 No, co k tomu říci. Když člověk s takovou úrovní chápání jakou má Vladimir Volfovič 387 00:39:41,755 --> 00:39:51,320 nechápe a neviděl, že Sunday Telegraph, tedy Daily Telegraph už v roce 2008 všem předvedl, kdo je Lavrov! 388 00:39:51,440 --> 00:39:55,240 Chovej se podle toho, ty jsi jen poslanec Státní dumy. 389 00:39:55,360 --> 00:40:00,172 Jmenovali tě do funkce Žirinovského. Dneska jsi jím ty, a zítra někdo jiný. 390 00:40:00,292 --> 00:40:02,595 Není to nic jiného, než taková funkce. 391 00:40:02,715 --> 00:40:07,484 Měl jsi štěstí, že jsi mohl být chvíli užitečný. 392 00:40:07,604 --> 00:40:11,027 Jako v jednom sovětském filmu. 393 00:40:11,147 --> 00:40:15,850 Kde o sobě jeden prohlásil, že je "nužnik" (význam slova záchod, místo pro vykonávání potřeby) 394 00:40:15,970 --> 00:40:20,629 Tedy, člověk, kterého všichni potřebují. Žirinovskij teď není nic jiného, než takový "nužnik". 395 00:40:20,749 --> 00:40:24,929 Je to funkce "Žirinovskij". Vladimir Volfovič jako takový v tom žádnou roli nehraje. 396 00:40:25,049 --> 00:40:29,567 Vladimir Volfovič jako člověk tu dnes je a zítra být nemusí. 397 00:40:29,687 --> 00:40:34,260 Ale někdo jako Žirinovskij tu bude stále, protože v tomto modelu řízení taková funkce existuje. 398 00:40:34,380 --> 00:40:38,287 V každém státu mají takového svého Žirinovského. 399 00:40:41,790 --> 00:40:46,308 A symbolické je, že se to vše děje právě u Solovjova, že? 400 00:40:46,428 --> 00:40:51,034 U Solovjova, ano, co k tomu dodat. 401 00:40:51,154 --> 00:40:56,503 Naše hromadné sdělovací prostředky, jsou v podstatě.... 402 00:40:56,623 --> 00:41:03,519 Povšimněte si, že teď všechna média mluví o tom, že v USA vítězí Clintonová. 403 00:41:03,639 --> 00:41:06,165 A přitom ta realita je zcela jiná. 404 00:41:06,285 --> 00:41:08,129 Absolutně jiná! 405 00:41:08,249 --> 00:41:10,298 Reálně tam vítězí Trump! 406 00:41:10,418 --> 00:41:12,889 Přičemž s ohromným náskokem! 407 00:41:13,009 --> 00:41:19,846 Na Trumpovi mítinky se schází tisíce lidí a na ty od Clintonové přichází maximálně 100-200 lidí. 408 00:41:20,350 --> 00:41:25,943 Trump má všude náskok, má ohromnou podporu. 409 00:41:26,063 --> 00:41:31,836 A mimochodem americké médium Fox News přímo za chodu mění svoje postoje. 410 00:41:31,956 --> 00:41:37,400 Mimochodem, Fox News celou dobu řídila státní elita. 411 00:41:37,520 --> 00:41:43,484 A teď jsou nuceni se přizpůsobovat, protože chápou, že se jim nemusí povést Trumpa zadržet. 412 00:41:43,604 --> 00:41:57,616 Takže samotnému Trumpovi poskytli vysílací čas, také jeho synovi a doslova včera, předevčírem, teď nevím přesně, 413 00:41:57,736 --> 00:42:04,204 byl pořad, kde přímo řekli, že výkon spravedlnosti má ve Státech dvě podoby: 414 00:42:04,324 --> 00:42:07,681 Jedna je pro všechny a ta druhá speciálně pro Clintonovou. 415 00:42:07,801 --> 00:42:10,273 Začali znevažovat Clintonovou! 416 00:42:11,399 --> 00:42:18,138 A co se stalo v Minnesotě? Tam předběžné hlasování ukazuje, že Trump vyhrává. 417 00:42:18,258 --> 00:42:24,262 A u nás kam se podíváš, slyšíš jenom: "Clintonová vyhrává! Clintonová vyhrává!" 418 00:42:24,382 --> 00:42:33,919 Kde jste to sebrali? Prý, já jsem se díval na ty jejich debaty a Trump je prohrál. 419 00:42:34,039 --> 00:42:38,461 Co prohrál? On ve všech třech debatách s Clintonovou zamával. 420 00:42:38,581 --> 00:42:42,130 S různou kvalitou, ale všude jí to natřel. 421 00:42:42,250 --> 00:42:48,514 Tvrdit, že debaty vyhrála Clintonová, no to už musíte být... Já ani nevím, jak to definovat. 422 00:42:48,634 --> 00:42:56,944 Znamená to, že jste zainteresovaný, nebo se bojíte vyjádřit dominující pohled na tu věc. 423 00:42:57,803 --> 00:43:04,896 V USA je ta situace v souvislosti s tím velice napjatá. 424 00:43:05,016 --> 00:43:11,007 Naše média stejně jako dřív nejsou státní! 425 00:43:11,593 --> 00:43:18,822 Ona stejně jako dřív podléhají nadnárodnímu řízení a vůbec není důležité, komu patří. 426 00:43:22,710 --> 00:43:25,383 Zmínil jste volby v USA. 427 00:43:25,503 --> 00:43:29,052 Anton z Doněcku a Sergej se v souvislosti s tím ptají: 428 00:43:29,172 --> 00:43:34,044 Výrok Clintonové o čtyřech minutách mezi rozkazem a nasazením jaderných zbraní 429 00:43:34,164 --> 00:43:39,255 zazněl téměř současně se zlověstnými slovy královny Alžběty o začátku poslední války na východě. 430 00:43:39,375 --> 00:43:45,379 Otázka v souvislosti s tím. Jedná se o otevřené vydírání? Zvítězí-li Trump, tak rozpoutají válku? 431 00:43:45,499 --> 00:43:51,503 A může státní elita USA odvolat volby, vycítí-li, že prohra jejich kandidátky je reálná? 432 00:43:51,623 --> 00:43:54,777 Záminkou by se mohla stát například Obamova vražda. 433 00:43:54,897 --> 00:43:59,906 Clintonová je jako profesionálka jenom šidítko. Stoprocentní imitace. 434 00:44:00,435 --> 00:44:07,882 Ona je vychytralá, intrikánka, mazaná, ale v jakékoliv profesionální oblasti je imitací. 435 00:44:08,002 --> 00:44:14,637 Ale když vystoupíte na tribunu, tak nemůžete dát najevo, že máte v hlavě vymeteno a jste profesionální nula. 436 00:44:14,757 --> 00:44:20,363 Je třeba vytvářet image znalého člověka a vzhledem k tomu, 437 00:44:20,483 --> 00:44:25,378 že máte k dispozici určité důvěrné informace a včas je oznamujete, 438 00:44:25,498 --> 00:44:29,086 tak můžete ten dojem znalého člověka vytvářet. 439 00:44:29,206 --> 00:44:35,370 Její podřeknutí se o čtyřech minutách mezi rozkazem a nasazením jaderných zbraní, 440 00:44:35,490 --> 00:44:40,297 to je právě ono: "Já to chci říci, protože chci předvést, 441 00:44:40,417 --> 00:44:45,088 že jsem na výši, mám zkušenosti na rozdíl od Trumpa, který je zatím nemá." 442 00:44:45,208 --> 00:44:48,759 Takže je to stejná strategie, a čeho s ní dosáhla? 443 00:44:48,879 --> 00:44:52,442 Okamžitě ji obvinili, že žvanil je dárečkem pro každého špióna. 444 00:44:52,562 --> 00:44:56,050 Jak může být prezidentkou, když je schopná všechno vyžvanit? 445 00:44:56,170 --> 00:45:07,597 Proto ne, je to něco jiného, nejedná se o žádnou hrozbu. Opakuji. USA samy s nikým bojovat nebudou. 446 00:45:07,717 --> 00:45:11,020 A tím spíše nebudou válčit s Ruskem. 447 00:45:11,140 --> 00:45:21,024 V USA mají sto jaderných reaktorů, které se při odvetném útoku stanou prvním cílem. 448 00:45:21,144 --> 00:45:29,175 Ať už rakety proti Rusku vyletí odkudkoliv, z Evropy nebo odjinud, třeba z oceánu, je to jedno. 449 00:45:29,295 --> 00:45:34,230 Odvetný úder bude v každém případě následovat na území USA. 450 00:45:34,350 --> 00:45:39,130 Rusko má potenciál k plně účinné odvetě 451 00:45:39,250 --> 00:45:44,068 a žádná americká protiletecká obrana ani preventivní úder to nezastaví. 452 00:45:44,188 --> 00:45:52,837 A zničení té stovky jaderných reaktorů, a my jsme schopni je zaručeně zdemolovat, 453 00:45:52,957 --> 00:45:58,786 povede k tomu, že celé území USA bude neobyvatelné. 454 00:45:58,906 --> 00:46:01,411 Celé, se stoprocentní zárukou. 455 00:46:01,531 --> 00:46:04,132 Oni si to velmi dobře uvědomují. 456 00:46:04,252 --> 00:46:08,449 Zastrašovat nás mohou pouze v jednom případě, budou-li mít záruku, 457 00:46:08,569 --> 00:46:17,508 že naše státní elita, která tady jako taková ani není, tedy že elita zradí ruské zájmy 458 00:46:17,628 --> 00:46:24,943 a vystaví Rusko útoku a zaručí, že nebude následovat plně účinný odvetný úder, 459 00:46:25,063 --> 00:46:30,714 a že USA bude umožněno provést policejní misi a obsadit ruské území. 460 00:46:31,180 --> 00:46:34,384 To je, oč tu šlo v roce 2014. 461 00:46:34,504 --> 00:46:36,920 A co postupně odeznívá. 462 00:46:37,040 --> 00:46:44,136 Když lidé říkají: "Jen se podívejte, co se teď děje. Nebezpečí tu bylo v roce 2014! 463 00:46:44,256 --> 00:46:48,927 Opravdové nebezpečí! A co se teď děje? Představte si jadernou střelu, ano? 464 00:46:49,047 --> 00:46:56,797 Která má výkonnou řídící jednotku, elektroniku a najednou ta řídící jednotka začne hořet. 465 00:46:56,917 --> 00:47:02,054 Vybuchují v ní kondenzátory, pálí se vodiče, všechno to barevně prská a syčí, 466 00:47:02,174 --> 00:47:05,818 kouří se z toho, jsou slyšet výbuchy, rány a tak dále, 467 00:47:05,938 --> 00:47:14,342 ale ta vlastní jaderná nálož nevybuchne tím pravděpodobněji, čím více je její řídící jednotka poškozena. 468 00:47:14,462 --> 00:47:20,097 Tak u nás teď všichni analytici reagují na to, jak hoří ta řídící jednotka 469 00:47:20,217 --> 00:47:22,570 a říkají: "Válka je na spadnutí!" 470 00:47:22,690 --> 00:47:27,920 Ta byla na spadnutí v roce 2014, když to k ní bylo všechno kompaktně připraveno. 471 00:47:29,087 --> 00:47:38,014 A teď hoří řídící jednotka, všemi barvami, jasně, hlučně a to je nač teď lidé reagují, jedním slovem "analytici". 472 00:47:41,032 --> 00:47:46,211 USA vždy bojovaly cizíma rukama a budou to dělat dál, 473 00:47:46,331 --> 00:47:51,002 protože nemají vlastní zdroje, aby mohly s plnou silou válčit. 474 00:47:51,122 --> 00:47:55,637 USA jsou roztahány po celém světě. Nejednou jsem na to už v našem pořadu poukazoval. 475 00:47:55,757 --> 00:48:01,578 Jsou všude po světě rozvrstveny pěkně rovnoměrně a nikde se nemohou soustředit do jedné skupiny. 476 00:48:01,698 --> 00:48:07,893 A jakmile se to pokusí udělat, tak jim někdo zorganizuje podobnou situaci jako v Jemenu. 477 00:48:08,013 --> 00:48:14,752 Podívejte se, Egypt z Jemenu odešel, a USA se okamžitě vrhly do Jemenu s plnou parádou. 478 00:48:14,872 --> 00:48:21,565 Proč americký bezpilotní letoun zaútočil na jemenské civilisty? 479 00:48:22,016 --> 00:48:24,784 V koalici se Saúdskou Arábií! 480 00:48:24,904 --> 00:48:33,401 Pokračují se svým zasahováním do té situace, a skončí to tím, že Saúdská Arábie jako stát přestane existovat. 481 00:48:33,521 --> 00:48:39,980 A pod všechny ty zločiny proti lidskosti, kterých se dopouští Saúdská Arábie, se podepisuje státní elita USA. 482 00:48:40,100 --> 00:48:45,642 Pohrávají si s nimi jako s malými dětmi, se státní elitou a zatahují je do různých scénářů, 483 00:48:46,389 --> 00:48:49,157 které nejsou schopni prohlédnout. 484 00:48:49,919 --> 00:48:53,901 A co se týká ruské elity, tak ještě jednou říkám. 485 00:48:54,021 --> 00:49:00,216 Podívejte se na Lavrova a vyhodnoťte díky jakému řízení a na základě jaké dohody 486 00:49:00,336 --> 00:49:03,669 probíhá stabilizace řízení v Rusku. 487 00:49:03,789 --> 00:49:09,968 Proto státní elita... Jak jsme mluvili o Surkovovi, který je na sankčním seznamu a přesto tam mohl jet. 488 00:49:10,088 --> 00:49:14,354 Budete-li pracovat pro ruské zájmy, tak se vás žádné sankce dotýkat nebudou. 489 00:49:14,474 --> 00:49:18,585 A když pro ně pracovat nebudete, tak skončíte buď tam nebo tady ve vězení. 490 00:49:18,705 --> 00:49:25,879 A pokud skončíte u nich, tak vás můžou zlikvidovat úplně, protože vás k ničemu potřebovat už nebudou. 491 00:49:27,195 --> 00:49:32,348 Nedávno byl ve Státní dumě projednáván návrh zákona o příživnictví. 492 00:49:32,468 --> 00:49:35,915 Prosí vás okomentovat přímo ten návrh zákona. 493 00:49:36,035 --> 00:49:43,264 Ministr práce Topilin je sám velice unikátní osobnost. 494 00:49:43,384 --> 00:49:47,619 Už jsme mluvili o Žirinovském, který jakmile otevře ústa, 495 00:49:47,739 --> 00:49:51,974 tak pod rouškou patriotismu vždy jen Rusko polévá tou největší špínou, 496 00:49:52,094 --> 00:49:56,018 a přímo z něho čiší, jak Rusko a Rusy nenávidí až za hrob. 497 00:49:56,138 --> 00:50:00,237 Tak Topilin ten také, jakmile jen otevře ústa, 498 00:50:00,357 --> 00:50:09,958 tak z něho přímo prýští taková nenávist a zloba vůči Rusům, že se nestačíte divit. 499 00:50:14,760 --> 00:50:17,443 Oč tedy v tomto případě jde? 500 00:50:20,126 --> 00:50:26,929 V roce 2012 nastoupil Putin, vrátil se do funkce ruského prezidenta 501 00:50:27,049 --> 00:50:39,576 a jako dědictví mu Medvěděv připravil zákon o samostatně podnikajících fyzických osobách, který jim navyšoval daně. 502 00:50:39,696 --> 00:50:48,910 Za půl roku účinnosti tohoto zákona 700 tisíc těchto individuálních podnikatelů přestalo podnikat. 503 00:50:49,030 --> 00:50:56,194 Zákon vypracoval, jakoby vypracoval, a velice usilovně prosazoval právě Topilin. 504 00:50:57,443 --> 00:51:08,649 Také dostal důtku, Putin pouze šesti lidem udělil důtku, administrativní trest. 505 00:51:09,529 --> 00:51:19,188 Všech těch šest lidí ze všech svých sil přisluhuje USA a maximálně se přitom snaží poškodit Rusko. 506 00:51:19,308 --> 00:51:23,980 Včetně Rogozina. Někteří ho pořád považují za vlastence. 507 00:51:24,100 --> 00:51:27,858 Všichni se tedy snažili způsobit maximální škodu. 508 00:51:27,978 --> 00:51:32,796 A Topilin tenkrát zaútočil. Snažil se likvidovat ruskou ekonomiku. 509 00:51:32,916 --> 00:51:37,639 Dovedete si to představit? Když 700 tisíc individuálních podniků skončí během půl roku?! 510 00:51:37,759 --> 00:51:49,731 Lidé přišli o práci. Rozpočet začal přicházet o své peníze získávané z daní. Způsobil nesmírnou škodu. 511 00:51:49,851 --> 00:51:52,789 A co tedy dnes prosazuje? 512 00:51:52,909 --> 00:52:04,480 Lidé, kterým dnes říká příživníci, a myslí si, že 20 tisíc je málo, že by měli platit ještě víc... 513 00:52:04,600 --> 00:52:10,708 Je třeba si uvědomit, že v sovětských dobách nezaměstnanost vůbec jako jev neexistovala. 514 00:52:10,828 --> 00:52:21,038 Tehdy byl neustálý nedostatek pracovních sil. A dnes je nezaměstnanost systémovým faktorem. 515 00:52:21,765 --> 00:52:28,627 Mnozí lidé, aby přežili, odcházejí do stínové ekonomiky. 516 00:52:28,747 --> 00:52:31,797 Oficiálně nikde nepracují. 517 00:52:31,917 --> 00:52:40,785 Ale vytvářejí takovou makroekonomickou situaci, že to Rusku dodává určitou stabilitu. 518 00:52:40,905 --> 00:52:47,908 A umožňuje mu to řešit politické, tedy ekonomické i politické úkoly opírajíce se o ekonomiku. 519 00:52:48,028 --> 00:52:58,238 Když se v roce 1998 snažili splnit plány na celkovou likvidaci Ruska a zablokovat veškeré dopravní trasy, 520 00:52:58,358 --> 00:53:02,042 tak Topilin se vlastně snaží o to samé. 521 00:53:02,162 --> 00:53:08,009 On si přeje zlikvidovat tento stínový segment a narušit tak stabilitu Ruska. 522 00:53:08,129 --> 00:53:15,803 "Napřed jsem vás všechny připravil o práci a dohnal do úplné beznaděje, 523 00:53:15,923 --> 00:53:22,814 a teď navíc za to, že smíte žít v tomto státě, budete muset platit!" 524 00:53:22,934 --> 00:53:29,601 Týká se to přibližně třetiny obyvatelstva, práceschopného obyvatelstva v Rusku. 525 00:53:29,721 --> 00:53:36,500 U nás lidé přežívají na hraně, jednoduše přežívají na hraně 526 00:53:36,620 --> 00:53:41,311 a teď ještě aby někde vydělali těch 20 tisíc, aby je dali státu. 527 00:53:41,431 --> 00:53:49,516 A kde je mají vzít, když i tak nevydělávají dost? Když třeba jeden z rodiny převzal většinu zátěže starostí o rodinu, 528 00:53:49,636 --> 00:53:55,595 aby ostatní členové rodiny mohli pracovat ve dvou a někdy i ve třech zaměstnáních? 529 00:53:58,791 --> 00:54:04,146 Oni snad nemají co dělat? Nechce se jim snad také se pobavit, rozvíjet se, 530 00:54:04,266 --> 00:54:07,970 odpočinout si jako lidé? To raději pracují ve 2-3 zaměstnáních? 531 00:54:08,090 --> 00:54:14,470 Snaží se přežívat. A do této situace je dohnal Topilin and Company! 532 00:54:16,945 --> 00:54:24,214 Jestli ještě budou nuceni platit za toho, kdo nepracuje, tak to znamená úplný ekonomický krach. 533 00:54:24,334 --> 00:54:26,266 O co se snaží Topilin? 534 00:54:26,386 --> 00:54:33,346 Státní elita USA chce vyvolat sociální výbuch uvnitř Ruska, 535 00:54:33,466 --> 00:54:41,241 aby zde mohli zorganizovat státní převrat, rozpoutat občanskou válku a vykoupat Rusko v krvi! 536 00:54:41,361 --> 00:54:46,786 To je to, co dělá Topilin a Medvěděv, který tento jeho návrh zákona podpořil. 537 00:54:46,906 --> 00:54:54,352 Chtějí vyplnit příkazy Clintonové and Company a rozpoutat v Rusku občanskou válku. 538 00:54:54,472 --> 00:54:56,701 To je jejich jediný cíl. 539 00:54:56,821 --> 00:55:05,181 Topilin se o to snaží zcela cílevědomě. Pokaždé, když otevře ústa, je vidět ta jeho nenávist k Rusku. 540 00:55:05,301 --> 00:55:10,846 A guvernér Stavropolského kraje, ten také: "Já ten zákon podporuji!" 541 00:55:10,966 --> 00:55:15,377 Projevil se jako člověk, který závidí Ukrajině, jak to tam chodí. 542 00:55:15,497 --> 00:55:22,859 Tam má každý guvernér svůj kárný batalión, krade, žije si a cítí se jako pán ve svém lénu. 543 00:55:22,979 --> 00:55:25,747 Že probíhá občanská válka není důležité. 544 00:55:25,867 --> 00:55:30,067 Když někdo vystoupí proti guvernérovi, pošle své lidi a udělá s ním krátký proces. 545 00:55:30,187 --> 00:55:32,788 A nikdo to nevyšetřuje. To je to, co by rád! 546 00:55:32,908 --> 00:55:38,087 Být ve svém kraji carem a mít svůj kárný batalión, který bude všechny držet na uzdě. 547 00:55:38,207 --> 00:55:41,451 Proto to podporuje, moc dobře ví, kam to povede! 548 00:55:41,571 --> 00:55:46,726 Je to i jeho cíl. Vyvolat v Rusku občanskou válku! 549 00:55:48,349 --> 00:55:49,447 Chápete? 550 00:55:49,876 --> 00:55:53,791 Všichni si vzájemně přihrávají, aby to tak dopadlo. 551 00:55:54,220 --> 00:56:01,333 Všichni, kteří podporují tento zákon, chtějí dosáhnout toho, co se tenkrát povedlo Topilinovi. 552 00:56:01,453 --> 00:56:11,356 Narušit ekonomickou stabilitu Ruska a hlavně pozvednout lidi a vykoupat Rusko v krvi občanské války. 553 00:56:12,144 --> 00:56:17,609 To oni budou v čele, až lidé půjdou svrhnout protilidový Putinův režim. 554 00:56:18,838 --> 00:56:26,547 Oni ty zákony píšou, potom je prosazují, jako ten zákon o samostatně podnikajících fyzických osobách, 555 00:56:27,335 --> 00:56:34,424 tak, že se potom jeho realizace nedá zastavit. Potom už je velice těžké z toho vycouvat. 556 00:56:36,332 --> 00:56:39,185 A pak z toho obviňují Putina, 557 00:56:39,305 --> 00:56:41,941 který pracuje pro zájmy státu! 558 00:56:42,061 --> 00:56:48,361 A Topilin, Medvěděv, ten guvernér Stavropolského kraje, ti se modlí ke Clintonové! 559 00:56:48,481 --> 00:56:53,994 Oni chtějí to nadnárodní řízení, oni sní o tom, aby to u nás dopadlo jako na Ukrajině. 560 00:56:54,114 --> 00:56:56,655 Aby všechno řídily USA! 561 00:56:56,775 --> 00:57:02,120 Aby probíhala válka a bylo možné krást, rozprodávat státní zdroje. 562 00:57:02,240 --> 00:57:07,836 Na Ukrajině, jak vše rozprodávají, jsou Karpaty už úplně holé! 563 00:57:08,433 --> 00:57:12,705 Dřevo prodávají ve velkém. 564 00:57:12,825 --> 00:57:16,261 Chápete? Skončí to tam ekologickou katastrofou. 565 00:57:16,381 --> 00:57:20,987 A těm našim se v hlavě točí jenom myšlenky, co všechno je možné prodat v Rusku! 566 00:57:21,107 --> 00:57:23,756 Chybí jim k tomu jen ta občanská válka. 567 00:57:23,876 --> 00:57:29,639 Když někdo tvrdí, že na Ukrajině chtějí ukončit tu občanskou válku? Ani náhodou. 568 00:57:29,759 --> 00:57:38,266 Jim ta situace mocenské roztříštěnosti v důsledku řízení kyjevské bandy vyhovuje. Umožňuje jim krást. 569 00:57:38,386 --> 00:57:45,676 A Minské dohody? Proč proti nim vystupují ti takzvaní "ruští patrioté" i kyjevská banda? 570 00:57:45,796 --> 00:57:51,357 Nikomu z nich to nevyhovuje, protože potom bude na Ukrajině pořádek. 571 00:57:51,477 --> 00:57:57,348 Nebudou už moct krást ani nikoho zabíjet a válku na ruské území se jim nepovede rozšířit. 572 00:57:57,468 --> 00:58:01,536 Proto na ty Minské dohody útočí z obou stran! 573 00:58:02,622 --> 00:58:09,626 Taková je to situace. Proto se Topilin jen tak jednoduše realizace svého nápadu nehodlá vzdát. 574 00:58:09,746 --> 00:58:13,363 Prý příživníci. Lidé, kteří se snaží přežít! 575 00:58:13,483 --> 00:58:20,702 Třetina práceschopného obyvatelstva je na to navázána, a daří se jí přežívat díky stínovému sektoru ekonomiky. 576 00:58:20,822 --> 00:58:25,969 Ale v současnosti to, opakuji, zajišťuje ekonomickou i politickou stabilitu státu. 577 00:58:26,089 --> 00:58:33,785 To však nevyhovuje Topilinovi ani všem ostatním, pro které je blaho USA tím nejdůležitějším. 578 00:58:33,905 --> 00:58:40,717 Oni doufají, že jejich páníček bude i nadále bdít nad jejich životy. 579 00:58:43,551 --> 00:58:49,667 Další skupina otázek souvisí s návštěvou patriarchy Kirilla u Alžběty II. 580 00:58:49,787 --> 00:58:55,262 Prosí vás okomentovat samotnou návštěvu i cíl tohoto jejich setkání. 581 00:58:55,382 --> 00:59:04,630 S jakým cílem? Už jsme to zmiňovali, když jsme mluvili o tom setkání studentů z Etonu s Putinem, 582 00:59:05,152 --> 00:59:10,552 a také o setkání patriarchy s papežem, 583 00:59:10,672 --> 00:59:19,475 že Evropa je předávána do jurisdikce, pod kontrolu ruské pravoslavné církve. 584 00:59:20,575 --> 00:59:23,702 A ten proces stále probíhá. 585 00:59:23,822 --> 00:59:29,986 Navazování vzájemné součinnosti anglikánské a ruské pravoslavné církve 586 00:59:30,106 --> 00:59:34,349 svými kořeny zasahuje ještě do doby Ivana Hrozného. 587 00:59:34,469 --> 00:59:41,342 Kdy byly podnikány pokusy nějak prosadit, vyhodnotit, jak by se mohli spojit, vzájemně spolupracovat, 588 00:59:41,462 --> 00:59:47,047 protože Západ se potřeboval zbavit dynastie Rurikovců a dosadit dynastii Romanovců. 589 00:59:47,167 --> 00:59:51,951 Nakonec se jim to povedlo odstraněním Ivana Hrozného, jeho rodiny 590 00:59:52,071 --> 00:59:57,620 a uvrhnutím státu do období zmatků, smuty. 591 00:59:57,740 --> 01:00:04,445 Celou rodinu Ivana Hrozného otrávili. Ivana Hrozného pošpinili, že zabil svého vlastního syna. 592 01:00:04,565 --> 01:00:08,808 A kdo ho pošpinil? Ten samý, kdo ho rtutí otrávil! 593 01:00:08,928 --> 01:00:14,532 Řekli přece, že té vraždě z nějakého důvodu bezesporu věří a výsledky expertízy, 594 01:00:14,652 --> 01:00:20,760 která byla provedena podle mého v roce 1963, zcela vyvrací, že Ivan Hrozný svého syna zabil. 595 01:00:20,880 --> 01:00:24,937 Přitom všichni odborníci velmi dobře vědí o výsledcích té expertízy. 596 01:00:25,057 --> 01:00:29,338 Ale stále melou to svoje: "Lebka se nedochovala úplně celá..." A podobně. 597 01:00:29,458 --> 01:00:33,943 I když ta expertíza byla zcela jasná! A bylo prokázáno, že ho nezabil! 598 01:00:34,063 --> 01:00:39,761 Jestliže nějaký odborník, profesor trvá na tom, že Ivan Hrozný zabil svého syna, 599 01:00:39,881 --> 01:00:42,782 můžete se hned vsadit, čí zájmy hájí. 600 01:00:42,902 --> 01:00:46,474 A stejně tak ti různí političtí činitelé. 601 01:00:46,594 --> 01:00:51,732 Máme odborný posudek o tom, co se stalo. Celá rodina byla otrávena! 602 01:00:51,852 --> 01:00:55,592 To znamená, že Rurikovce likvidovali beze zbytku. 603 01:00:56,711 --> 01:00:59,769 Mám na mysli rod Ivana Hrozného. 604 01:00:59,889 --> 01:01:07,041 V daném případě má ruská pravoslavná církev (RPC) převzít pod své řízení 605 01:01:09,316 --> 01:01:15,656 území Evropy včetně Velké Británie. 606 01:01:15,776 --> 01:01:19,776 Tam teď probíhají velice složité procesy v souvislosti s Brexitem. 607 01:01:19,896 --> 01:01:25,109 A když zase někdo tvrdí, že to Británie prý všechny odvrhla. 608 01:01:25,229 --> 01:01:30,032 Z Británie hodlají stáhnout všechny velké banky, ale to Británie všechny odvrhla?! 609 01:01:30,152 --> 01:01:35,123 A co jí zbyde? Vždyť právě prostřednictvím těch velkých bank celou Evropu vysávala. 610 01:01:35,243 --> 01:01:40,410 Jen se podívejte, jak to probíhá. "My z EU vystupujeme, ale současně nevystupujeme. 611 01:01:40,530 --> 01:01:48,884 Jestli nás budete hodně nutit vystoupit, povede se vám hůř a pro nás stále platí naše výlučné postavení v EU." 612 01:01:49,004 --> 01:01:54,049 Ten problém spočívá v tom, že tak či onak je v EU prováděna přestavba. 613 01:01:54,169 --> 01:02:00,053 Anglikánská ani katolická církev se zachránit nedají, ani protestanti. 614 01:02:00,173 --> 01:02:09,525 Duchovnost teď zosobňuje pouze RPC, a tak je nutné provést ty procesy a proto probíhají. 615 01:02:09,645 --> 01:02:18,308 A vzhledem k tomu, že se RPC ještě stále nevzdala možné podpory "amperátora" 616 01:02:18,428 --> 01:02:22,261 ve výsledku provedení státního převratu, 617 01:02:24,070 --> 01:02:30,633 tak vznikly ty problémy s její bankou. Protože se jedná o globální úroveň řízení. 618 01:02:30,753 --> 01:02:35,258 "Jestli se nevzpamatujete, tak vás dočista přidusíme a vůbec není důležité, 619 01:02:35,378 --> 01:02:40,068 že my sami jsme ty procesy na předání Evropy do vašich rukou zosnovali. 620 01:02:40,188 --> 01:02:45,047 My vás tak přidusíme, že vás to bude mrzet." To je práce globalistů. 621 01:02:45,167 --> 01:02:51,387 Oni poskytují možnosti a přitom varují svou mocí. Jedná se o normální pracovní postup. 622 01:02:51,507 --> 01:02:54,426 - Máte na mysli banku Pěresvět, že? - Ano. 623 01:02:54,546 --> 01:02:57,708 Andrej se na ní chtěl zeptat. 624 01:02:57,828 --> 01:03:02,519 Vědí vůbec občané, kam posílá RPC své milodary? 625 01:03:02,639 --> 01:03:14,341 RPC v devadesátých letech trávila lidi alkoholem a tabákem z dovozu, které bezcelně získávala ze zahraničí. 626 01:03:14,461 --> 01:03:18,051 Na tom RPC bohatla takovým způsobem, že... 627 01:03:18,171 --> 01:03:23,869 Byla monopolistou v obchodu se zahraničním alkoholem a tabákem. 628 01:03:25,118 --> 01:03:28,325 Kam prý jdou peníze. Právě tam. 629 01:03:29,146 --> 01:03:31,719 Otázka od Světlany Ganinové. 630 01:03:31,839 --> 01:03:36,903 Bělorusko podepsalo s USA plán o vojenské spolupráci v roce 2017. 631 01:03:37,023 --> 01:03:42,795 To je další z Lukašenkových politických tahů, nebo se jedná o hru o více tazích Lukašenka a Putina? 632 01:03:42,915 --> 01:03:47,494 Nebo se jí stane po Putinově zásahu, který Lukašenkovi umožní zachovat si tvář? 633 01:03:47,614 --> 01:03:51,559 Nebo se jedná o nějaký plán B světového četníka USA? 634 01:03:51,679 --> 01:03:57,675 To je další z debilních tahů mnohovektorového otěcka. 635 01:03:59,987 --> 01:04:08,192 Ten narazí. Až se stabilizuje situace, tak s ním zatočí, přičemž to neudělá Putin. 636 01:04:08,312 --> 01:04:19,044 Teď nedávno došlo k tomu incidentu s letadlem, kdy letadlo společnosti Belavia letělo z Kyjeva do Běloruska. 637 01:04:19,164 --> 01:04:30,362 Do hranice s Běloruskem zbývalo 50 km, když přišlo hlášení z ukrajinského dispečinku s příkazem, 638 01:04:30,482 --> 01:04:36,516 aby se letadlo vrátilo, jinak že vzlétnou stíhačky. 639 01:04:36,636 --> 01:04:44,254 Já jsem samozřejmě informovaný, že Ukrajina je nade vše a Velikoukrové jsou mocní. 640 01:04:44,374 --> 01:04:50,221 Ale skutečnost, že mají ve výzbroji letadla schopné teleportace, 641 01:04:50,341 --> 01:04:55,330 okamžitého přemísťování v prostoru, jsem tedy nevěděl. 642 01:04:55,450 --> 01:05:00,402 Co je to 50 km pro dopravní letadlo letící rychlostí asi 900 km v hodině? 643 01:05:00,522 --> 01:05:02,080 3 minuty letu. 644 01:05:02,200 --> 01:05:12,839 3 minuty letu! Za tu dobu, i kdyby ty stíhačky už byly ve vzduchu, nic udělat nestihnou. 645 01:05:13,566 --> 01:05:19,571 Už nebudete na jejich území, i když tedy jsou to "ukrajinští piloti a ukrajinská letadla"! 646 01:05:19,691 --> 01:05:23,794 A jestli vážně? Podstata je následující. 647 01:05:23,914 --> 01:05:30,153 Tou akcí Lukašenkovi předvedli: "S kým se to v USA snažíš dohodnout? 648 01:05:31,513 --> 01:05:37,749 Myslíš si, že když ses s nimi dohodnul, tak budeš v pohodě? Ani náhodou. 649 01:05:37,869 --> 01:05:43,038 My ti zařídíme problémy, kam se jen podíváš, že se nestačíš divit." 650 01:05:43,158 --> 01:05:47,287 Ukrajina je pod plnou kontrolou USA. 651 01:05:47,407 --> 01:05:52,606 SBU je oddělením FBI - Federálního úřadu pro vyšetřování USA! 652 01:05:53,630 --> 01:06:00,050 To, že v SBU mají nějaké prostory vyčleněny i pro CIA, to je úplně jiná záležitost. 653 01:06:00,170 --> 01:06:04,161 FBI kontroluje činnost SBU. 654 01:06:04,956 --> 01:06:10,214 SBU přikázala, a tedy FBI přikázala vrátit to letadlo. 655 01:06:10,917 --> 01:06:13,485 To je ukazatel pro otěcka. 656 01:06:14,035 --> 01:06:19,965 Dohody o spolupráci uzavíráš se špatnými lidmi. Lezeš do špatných scénářů. 657 01:06:20,085 --> 01:06:23,741 Je to podobný signál jako pro Žirinovského. 658 01:06:23,527 --> 01:06:29,824 "My do funkce Lukašenka delegujeme někoho jiného a ty Alexandře Grigorjeviči promiň. 659 01:06:29,944 --> 01:06:33,706 Je nám líto, ale co se dá dělat. Nestačíš na to. 660 01:06:34,287 --> 01:06:37,436 Nedokážeš průběžně reagovat, 661 01:06:38,597 --> 01:06:41,226 nechápeš politikou situaci." 662 01:06:44,437 --> 01:06:47,120 Otázka od Andreje z Irkutsku. 663 01:06:47,240 --> 01:06:52,998 Vážený Valeriji Viktoroviči. Ve svých vystoupeních jste vy, Jefimov i Zaznobin nejednou zdůrazňovali, 664 01:06:53,118 --> 01:06:56,542 že marxismus je světská varianta bible. 665 01:06:56,662 --> 01:06:58,992 V této souvislosti bych se chtěl zeptat: 666 01:06:59,112 --> 01:07:03,487 Proč globální prediktor začal se svou demontáží velmocí právě od SSSR? 667 01:07:03,607 --> 01:07:08,371 Kde po smrti Stalina marxismus-trockismus zcela ovládnul situaci? 668 01:07:08,491 --> 01:07:12,060 Vždyť globální prediktor mohl tu demontáž velmocí začít od USA 669 01:07:12,180 --> 01:07:19,191 a současně upevňovat v SSSR marxismus s pomocí Gorbačova pod heslem: "Víc marxismu, víc socialismu!" 670 01:07:19,311 --> 01:07:24,148 Podle mého názoru by do 30-40 let "mraksimus" vyhrál na celé planetě, 671 01:07:24,268 --> 01:07:28,585 protože komunistické strany byly v devadesátých letech prakticky ve všech státech světa. 672 01:07:28,705 --> 01:07:33,815 A kdyby se potom uchoval jeden světový hegemon v podobě SSSR, tak se mi zdá málo pravděpodobné, 673 01:07:33,935 --> 01:07:40,155 že by něco mohlo zabránit vítěznému pochodu "mraksismu" po planetě. 674 01:07:40,275 --> 01:07:45,327 Nebo by planeta vítězného "mraksismu" globálnímu prediktoru v něčem nevyhovovala? 675 01:07:45,447 --> 01:07:51,176 Kdyby na planetě zvítězil marxismus, tak by to globálnímu prediktoru vyhovovalo ve všech směrech. 676 01:07:51,296 --> 01:07:57,631 Jenže proto také byli nuceni spěchat právě s přestavbou SSSR, 677 01:07:57,751 --> 01:08:01,349 která měla ideálně proběhnout co nejrychleji. 678 01:08:01,469 --> 01:08:04,547 Ten problém spočívá jinde. 679 01:08:04,667 --> 01:08:13,537 V době Stalina u nás byl budován komunismus v jeho bolševické podobě a vůbec ne marxismus. 680 01:08:13,657 --> 01:08:18,032 Marxismem se ta ideologie jenom veřejně nazývala s využitím jeho terminologie. 681 01:08:18,152 --> 01:08:29,040 Ale marxismus jako takový byl praxí vykořeňován, bolševismus ho vykořeňoval. 682 01:08:29,160 --> 01:08:36,460 Návrat k marxismu-trockismu proběhl po takzvaném "odhalení Stalinova kultu". 683 01:08:36,580 --> 01:08:46,992 Došlo k tomu, protože lidi do budoucnosti není možné přetáhnout, to znamená předběhnout vývoj společnosti. 684 01:08:47,112 --> 01:08:54,023 V důsledku války zahynulo velké množství bolševiků. 685 01:08:54,143 --> 01:08:55,564 Strašně moc. 686 01:08:55,684 --> 01:09:03,359 Byla vyvražděna jejich kádrová základna, ta, která by dokázala společnost, do té budoucnosti přivést, 687 01:09:03,479 --> 01:09:10,909 přepracovat marxismus a dostat se dál. Jak o tom mluvil Stalin ve svém posledním odkazu 688 01:09:11,029 --> 01:09:18,228 v práci Ekonomické problémy socialismu v SSSR, že se marxismus přežil a je třeba jít ve vývoji dál. 689 01:09:18,348 --> 01:09:24,783 A k tomu to v podstatě mělo směřovat, jenže kádrová základna, která by dokázala realizovat stalinské plány, 690 01:09:24,903 --> 01:09:28,674 neexistovala, tu vyvraždili ve Velké vlastenecké válce. 691 01:09:28,794 --> 01:09:34,192 Byla cíleně vyvražďována takovými trockisty, jako byl Žukov, zcela cíleně. 692 01:09:38,657 --> 01:09:46,985 Jenže nehledě na to, i když se zdálo, že u nás po roce 1956 zvítězil marxismus-trockismus, 693 01:09:47,105 --> 01:09:53,843 tak díky tomu, že společnost získala zkušenost z reálného budování, 694 01:09:53,963 --> 01:09:57,863 a opravdu z procesu budování, ne z existence socialismu, komunismu, 695 01:09:57,983 --> 01:10:04,779 ale z BUDOVÁNÍ, směřování k socialismu, komunismu za stalinské epochy, 696 01:10:04,899 --> 01:10:15,825 začalo docházet k diferenciaci marxisticko-trockistické vrstvy 697 01:10:15,945 --> 01:10:19,864 a opravdových komunistů v komunistické straně SSSR. 698 01:10:19,984 --> 01:10:26,304 A přitom ne každý člen KSSS byl komunistou a ne každý komunista byl členem strany. 699 01:10:27,024 --> 01:10:38,522 Do roku 1980 se vytvořila tendence, kdy se do strany dostávaly spodní vrstvy obyvatelstva. 700 01:10:38,642 --> 01:10:44,587 To znamená, že se tam dostávali lidé s bolševickým přesvědčením. Kdyby to vydrželo ještě chvíli, 701 01:10:44,707 --> 01:10:49,745 tak by z marxismu v SSSR nezůstalo vůbec nic. 702 01:10:49,865 --> 01:11:00,849 A potom by neměli čím podvádět národy světa, proto bylo nutné v první řadě zlikvidovat SSSR a ne USA. 703 01:11:00,969 --> 01:11:11,861 Právě kvůli existenci bolševismu v ruské mentalitě, který je v podstatě modifikací komunismu. 704 01:11:13,086 --> 01:11:15,593 Proto s tím tak pospíchali. 705 01:11:15,713 --> 01:11:24,857 Ruský národ v sobě dokázal do roku 1980 překonat všechny ty marxisticko-trockistické bludy 706 01:11:24,977 --> 01:11:30,015 a lidé si začali vytvářet vlastní chápání světa. 707 01:11:30,135 --> 01:11:34,078 Někdo využíval mechanismy strany, někdo do ní ani nevstoupil, 708 01:11:34,198 --> 01:11:40,950 ale v každém případě marxisticko-trockistická strana KSSS trvale přicházela ve státě o své řízení, 709 01:11:41,070 --> 01:11:50,344 a pokud si z nadnárodní úrovně chtěli toto řízení udržet, museli zlikvidovat státnost SSSR. 710 01:11:50,464 --> 01:12:00,588 Oni plánovali, že v roce 1996 se k "socialismu" vrátí, ale v komunistické straně nebyli dost schopné kádry. 711 01:12:00,708 --> 01:12:08,671 Do role prvního tajemníka, lídra KSRF dosadili Zjuganova 712 01:12:08,791 --> 01:12:18,872 a ten nebyl schopný převzít řízení a tak schválně umožnil Jelcinovi, aby se ho chopil. 713 01:12:18,992 --> 01:12:25,970 Mimochodem, teď se něco podobného jako v roce 1996 pokoušejí realizovat v USA 714 01:12:27,702 --> 01:12:31,431 ve volbách mezi Clintonovou a Trumpem. 715 01:12:32,165 --> 01:12:39,671 Jinou věcí je, že Trump není Zjuganov a je člověkem globálního prediktoru, 716 01:12:39,791 --> 01:12:46,087 globální elity, která za ním stojí, a ta je i součástí řízení USA. 717 01:12:46,207 --> 01:12:53,812 Přesto se to teď státní elita pokouší zařídit tak, aby i přes Trumpovo vítězství 718 01:12:53,932 --> 01:13:01,179 byla vítězem prohlášena Clintonová. Hledají takové možné varianty, 719 01:13:01,299 --> 01:13:08,032 jak by výsledky voleb v USA mohli zmanipulovat. 720 01:13:08,152 --> 01:13:12,663 Jeden aspekt jsme ještě nerozkryli. 721 01:13:12,783 --> 01:13:16,905 Ta věc se má tak. Jestliže samotná Clintonová 722 01:13:17,025 --> 01:13:24,858 a její klanově-korporativní skupina má bezprostřední ponětí o globální politice, o tom, že existuje. 723 01:13:24,978 --> 01:13:29,349 Asi tak jako u nás NOD Fjodorova. 724 01:13:29,469 --> 01:13:33,967 Představu o tom, že globální politika existuje, mají, ale jak se jí kde chopit, už nevědí. 725 01:13:34,087 --> 01:13:38,628 - Jak je to realizováno, kdo je jejím zástupcem... - S kým je třeba se dohodnout. 726 01:13:38,748 --> 01:13:42,680 Ano, s kým je třeba se dohodnout, kdo je představitelem globální elity, nevědí. 727 01:13:42,800 --> 01:13:48,582 Na oko to vypadá, že všechny okolo sebe dokážou zařadit. Ale přitom ve výsledku je to vždy jinak. 728 01:13:48,702 --> 01:13:51,565 Jeden se chová, jak by neměl, druhý také... 729 01:13:51,685 --> 01:13:58,934 Jen se podívejte, jak Biden naložil s USA. Prohlásil, že provedou hackerský útok proti Rusku. 730 01:13:59,054 --> 01:14:06,631 A okamžitě si USA vykoledovaly takový hackerský útok, že si s tím vůbec nedokázaly poradit. 731 01:14:06,751 --> 01:14:10,794 My máme nástroje, můžeme udělat, co si zamaneme. 732 01:14:10,914 --> 01:14:14,493 A najednou se každý, i ten poslední občan USA měl možnost přesvědčit, 733 01:14:14,613 --> 01:14:18,610 že někdo USA provedl to, co samy zamýšlely dělat jiným. 734 01:14:18,730 --> 01:14:22,369 - A všechny všemocné služby USA... - Tajné služby. 735 01:14:22,489 --> 01:14:30,082 Tajné služby. Já mám na mysli všemocné, všemohoucí, prostě vše-všechno tomu nedokázaly zabránit. 736 01:14:30,202 --> 01:14:33,946 A to hlavní, co je pro ně nejsmutnější. Nemohou z toho obvinit Rusko. 737 01:14:34,066 --> 01:14:39,197 Protože jim bylo konkrétně naznačeno: "Ani to nezkoušejte. Teď jsme vám dali jasně najevo, kdo a proč." 738 01:14:39,317 --> 01:14:44,209 A oni jsou nuceni teď říkat: "Nejhorší na tom je, že to nebylo Rusko." 739 01:14:44,329 --> 01:14:47,998 A kdo? Oni v podstatě nevědí, kdo a jak to vlastně zorganizoval. 740 01:14:48,118 --> 01:14:52,741 Ale WikiLeaks řekla: "Odteď bude klid. Moji přívrženci přestanou útočit." 741 01:14:52,861 --> 01:14:55,561 A hop. V USA se vše normalizovalo. 742 01:14:55,681 --> 01:15:02,363 Ale USA přece dosáhly úspěchu! Předvedly, co umí, že jsou schopny činu. 743 01:15:02,483 --> 01:15:10,180 Zaútočily na web ruského ministerstva zahraničí. Až na to, že se ten web ukázal být starým a nefunkčním. 744 01:15:10,300 --> 01:15:13,373 To znamená, že ze sebe zase USA udělaly hlupáky. 745 01:15:13,493 --> 01:15:17,967 Chápete? To je výsledek činnosti Bidena a jeho prohlášení, 746 01:15:18,087 --> 01:15:22,592 o kterém jsme mluvili minulý týden. Tohle je pokračování té věci. 747 01:15:22,712 --> 01:15:28,827 Nevědí, jak funguje globální politika a jak podchytit globální elitu. 748 01:15:28,947 --> 01:15:38,409 Ale v USA kromě těch, kteří mají představu o globální politice a globální elitě, a samotné globální elity, 749 01:15:38,529 --> 01:15:44,861 existuje ohromná vrstva, opravdu ohromná vrstva řídících pracovníků, 750 01:15:44,981 --> 01:15:56,738 kteří se domnívají, že Amerika je "ponad use", že je nade vše, "sláva Americe". 751 01:15:56,858 --> 01:16:02,220 Že jsou výjimečným národem. To co Clintonová uvedla v tom svém článku. 752 01:16:02,340 --> 01:16:06,435 Clintonová nedávno psala, proč je Amerika výjimečná. 753 01:16:10,332 --> 01:16:18,872 Ta věc se má tak, že USA jako světový četník ve svém řízení, 754 01:16:18,992 --> 01:16:25,715 v tom nadnárodním využívaly kádrovou základnu z amerických obyvatel. 755 01:16:25,835 --> 01:16:30,600 Tedy ty, které nikdo nezasvětil do toho, že existuje nějaká globální politika. 756 01:16:30,720 --> 01:16:37,500 A oni si myslí, že dominance USA je důsledkem uplatňování vnější politiky USA. 757 01:16:37,620 --> 01:16:42,646 Ohromný počet generálů, admirálů, dalších lidí ze silových struktur, 758 01:16:42,766 --> 01:16:47,308 je upřímně přesvědčen, že je třeba něco podniknout, něco někomu dokázat atd. 759 01:16:47,428 --> 01:16:53,405 Je tedy třeba si uvědomovat, že právě oni mohou provést nějakou hloupost. 760 01:16:53,525 --> 01:16:57,433 A jedna z takových hloupostí je, že zcela vážně zvažují možnost 761 01:16:57,553 --> 01:17:02,057 odstranění Trumpa ve variantě odstranění Kennedyho. 762 01:17:03,791 --> 01:17:06,439 Taková je to situace. 763 01:17:06,559 --> 01:17:09,833 Dohodnout se s Trumpem se jim nedaří. 764 01:17:09,953 --> 01:17:16,844 A toto ohromné množství lidí, kteří vůbec nechápou, jak funguje globální řízení, 765 01:17:16,964 --> 01:17:23,072 má v rukou reálné mechanismy řízení a reálnou svalovou hmotu k realizaci provokací. 766 01:17:23,192 --> 01:17:26,260 Admirálové a generálové tyto možnosti mají. 767 01:17:26,380 --> 01:17:31,108 Takže je nutné především stabilizovat tyto generály, kteří, aniž si to sami vůbec uvědomí, 768 01:17:31,228 --> 01:17:36,963 uvrhnou svět, když ne přímo do jaderné války... 769 01:17:37,083 --> 01:17:45,205 Protože globalisté se nebudou zdráhat, oni s USA naloží velice jednoduše. 770 01:17:45,325 --> 01:17:53,615 Mimochodem to k těm, kteří mají dolary. Oni jednoduše nechají zhroutit dolar, 771 01:17:53,735 --> 01:17:59,787 vytvoří takové problémy, že je nikdo vyřešit nedokáže. 772 01:17:59,907 --> 01:18:04,523 To je to, oč si koledují všichni ti Kirbyové, kteří nám slibují, 773 01:18:04,643 --> 01:18:09,781 že se naši vojáci budou vracet v pytlích pro mrtvé. 774 01:18:09,901 --> 01:18:13,939 To oni budou mít neuvěřitelné problémy, které jim zorganizuje globální elita, 775 01:18:14,059 --> 01:18:18,564 protože svět stojí na hraně globální ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofy. 776 01:18:18,684 --> 01:18:23,028 A globální prediktor jako někdo, kdo realizuje globální řízení, a kdo si uvědomuje, 777 01:18:23,148 --> 01:18:25,330 že žádnou náhradní planetu k dispozici nemá, 778 01:18:25,450 --> 01:18:30,021 a svůj intelekt přenést na materiální nosič a poslat do vesmíru nedokázal, 779 01:18:30,141 --> 01:18:33,111 musí nějakým způsobem zachránit situaci zde, na Zemi. 780 01:18:33,231 --> 01:18:36,643 A zde může udělat jen jedno - dohodnout se s Ruskem, jinou možnost nemá. 781 01:18:36,763 --> 01:18:45,212 Proto také všichni Žirinovští a Lukašenkové jdou proti hlavnímu proudu, který je realizován. 782 01:18:45,332 --> 01:18:47,539 Stejně jako ti generálové. 783 01:18:47,659 --> 01:18:57,014 A Clintonová, no té se daří trvale kazit... svou předvolební kampaň. 784 01:18:57,134 --> 01:19:02,444 A Trump? Trump prý se neustále omlouvá ženám. Ten jednoduše to téma dobře využívá. 785 01:19:02,813 --> 01:19:06,883 A nedovolí, aby to téma utichlo, protože pracuje proti Clintonové. 786 01:19:07,003 --> 01:19:10,045 Čím více teď Trumpa obviňují... 787 01:19:10,165 --> 01:19:14,985 Jedna pornoherečka, potom druhá, mám na mysli tu, co ji všichni dobře znají. 788 01:19:15,105 --> 01:19:19,282 To vše pouze pozvedává Trumpovu image a autoritu. 789 01:19:20,224 --> 01:19:24,898 Ještě se vrátím k tomu marxismu. 790 01:19:25,018 --> 01:19:31,862 Neměli tehdy jinou variantu, než urychleně zlikvidovat státnost SSSR. 791 01:19:31,982 --> 01:19:36,560 Jinak by bolševici plně převzali moc v SSSR. 792 01:19:36,680 --> 01:19:46,891 A když takový jako Žirinovskij vříská o tom, že za to mohou bolševici, za tu přestavbu a puč z roku 1991, 793 01:19:47,011 --> 01:19:55,694 tak má na mysli to, že kvůli bolševikům, když Rusko překonalo ty marxisticko-trockistické bludy, 794 01:19:55,814 --> 01:20:01,885 byli globalisté nuceni toto všechno zorganizovat. 795 01:20:02,005 --> 01:20:07,087 Zda si to uvědomuje nebo ne, nehraje roli. Ale to je to, co je bolí. 796 01:20:07,207 --> 01:20:14,173 Ano, Rusko se mohlo stát zcela suverénním a soběstačným a tomu museli zabránit, 797 01:20:14,293 --> 01:20:21,706 dokud ještě měli ve vedení své kádry vychované systémem za Brežněvovské stagnace. 798 01:20:23,470 --> 01:20:26,081 To byla poslední otázka. 799 01:20:26,201 --> 01:20:32,906 Když jsme dnes probírali všechny ty otázky, tak jsme se zase dostali k tomu, a já o tom mluvil nejednou, 800 01:20:33,026 --> 01:20:37,530 že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, 801 01:20:37,650 --> 01:20:40,886 ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. 802 01:20:41,006 --> 01:20:46,331 Musíte si rozšiřovat své pojmy a učit se, jak jsou řízeny sociální supersystémy. 803 01:20:46,451 --> 01:20:51,832 Je třeba znát práce vnitřního prediktoru, Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 804 01:20:51,952 --> 01:20:57,614 Potom budete moci hned určit, kdo má ve světě jaké postavení, 805 01:20:57,734 --> 01:21:02,686 kdo uplatňuje jakou politiku, na koho je orientovaná a jaký cíl sleduje. 806 01:21:02,806 --> 01:21:07,236 Je proto nutné si uvědomovat, že jak se říká: 807 01:21:07,356 --> 01:21:14,433 Zachránců nejvyšších tu není, ni bůh, ni cézar, tribun též; sami se spasme v zápolení... (Internacionála) 808 01:21:14,553 --> 01:21:19,244 Bůh poskytuje možnost, ale realizovat ji musí člověk sám. 809 01:21:19,364 --> 01:21:23,719 Ta možnost tu je. Dostatečně všeobecná teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti. 810 01:21:23,839 --> 01:21:27,374 Studujte je a braňte zájmy své i své rodiny a státu. 811 01:21:27,494 --> 01:21:30,320 Buďte šťastni. Do příštích setkání. 812 01:21:30,440 --> 01:21:37,275 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 813 01:21:45,706 --> 01:21:52,947 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz