1 00:00:05,178 --> 00:00:08,797 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,917 --> 00:00:11,885 Dobrý den, Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:12,005 --> 00:00:16,249 Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:16,369 --> 00:00:20,078 Dnes je 31.10.2016. 5 00:00:20,718 --> 00:00:28,031 Začneme otázkou od Viktora, jak on sám píše, z "Jihozápadního okruhu RF, města Kyjev". 6 00:00:28,151 --> 00:00:36,317 Valeriji Viktoroviči, to, že Savčenková dnes přijela do Ruska, je stejné, jako by teď na Ukrajinu přijel Šarij. 7 00:00:36,437 --> 00:00:40,255 Přijela na soud konaný ve věci členů 8 00:00:40,375 --> 00:00:45,432 Ukrajinského národního shromáždění - Ukrajinské národní sebeobrany, UNA-UNSO. 9 00:00:45,552 --> 00:00:51,398 Vrchní soud dnes bude přezkoumávat (otázka byla z 26. října) 10 00:00:51,518 --> 00:00:55,516 právoplatnost rozsudků Nikolaje Karpjuka a Stanislava Klycha, 11 00:00:55,636 --> 00:00:59,171 kteří byli odsouzeni na 20 a 22,5 let ve věznici se zvýšenou ostrahou 12 00:00:59,291 --> 00:01:02,781 za svou účast v bojových akcích v Grozném v devadesátých letech. 13 00:01:02,901 --> 00:01:09,523 Přitom ruský ministr zvažuje žádost Ukrajiny o vydání odsouzených k výkonu trestu v jejich vlasti. 14 00:01:09,643 --> 00:01:12,656 Okomentujte prosím tento její příjezd. 15 00:01:12,776 --> 00:01:20,084 Tak především není nic neobvyklého na tom, že Savčenková přijela do Ruska. 16 00:01:20,204 --> 00:01:25,305 Dostala milost, takže již není odsouzená. 17 00:01:25,425 --> 00:01:31,333 Proto také nebyly vydány žádné zákazy s ohledem na její vstup do Ruska. 18 00:01:31,453 --> 00:01:38,135 A sama o sobě není nikým důležitým, aby vůči ní byly uplatňovány nějaké sankce, zákazy. 19 00:01:38,255 --> 00:01:45,699 Co se týká symbolismu, který je vyvolán tím, že je přece jen dost mediálně známou 20 00:01:45,819 --> 00:01:49,219 a politickou figurou na Ukrajině, tak co naděláte, 21 00:01:49,339 --> 00:01:54,530 když je na tom Ukrajina už tak zle, že se tam Savčenková může stát politickou figurou. 22 00:01:57,274 --> 00:02:00,317 Ta věc je následující. 23 00:02:01,288 --> 00:02:05,852 Když byla Savčenková odsouzena k 22 letům vězení, 24 00:02:05,972 --> 00:02:13,788 tak všichni, kteří si uvědomovali možné následky jejího osvobození, byli pro to, 25 00:02:13,908 --> 00:02:20,889 aby si v každém případě odseděla celý trest jako všichni ostatní. 26 00:02:21,009 --> 00:02:26,781 A minimálně, aby si ve vězení odseděla rok a co by s ní bylo pak, už by nebylo tak důležité. 27 00:02:26,901 --> 00:02:34,703 Ale hlavně, aby v průběhu toho roku všichni na Ukrajině viděli neodvratnost trestu, 28 00:02:35,329 --> 00:02:41,803 a že Savčenková, že kdokoliv, kdo bude zabíjet ruské lidi na Donbasu, 29 00:02:41,923 --> 00:02:45,921 za to bude rozhodně potrestán. 30 00:02:46,041 --> 00:02:52,112 Je však třeba si uvědomovat, že Rusko není plně suverénní, 31 00:02:52,232 --> 00:02:58,765 kromě toho probíhá hybridní válka, válka na všech šesti prioritách zobecněných prostředků řízení. 32 00:02:58,885 --> 00:03:07,068 A v důsledku použití všech těchto šesti priorit proti Rusku vznikla situace, 33 00:03:07,188 --> 00:03:15,809 kdy bylo nutné kvůli uplatňování státní politiky osvobodit Savčenkovou. 34 00:03:16,749 --> 00:03:23,044 Přitom pokud si pamatujete, jsem tehdy řekl a dnes to zopakuji, 35 00:03:25,610 --> 00:03:30,056 že to nebyl zločin, bylo to horší než zločin, byla to chyba. 36 00:03:30,176 --> 00:03:39,827 A ani v době, která od té doby uplynula, jsem neviděl žádné dodatečné okolnosti, 37 00:03:39,947 --> 00:03:43,735 které by mluvily ve prospěch jejího osvobození. 38 00:03:43,855 --> 00:03:48,531 Její osvobození bylo potřebné ve dvou sférách: 39 00:03:48,651 --> 00:03:56,276 zaprvé aby všem zločincům, vrahům a účastníkům kárných operací předvedli, že Rusy je možné zabíjet beztrestně, 40 00:03:56,396 --> 00:03:58,639 a že se nemusí ničeho bát. 41 00:03:58,759 --> 00:04:06,921 A zadruhé, aby legitimizovali kyjevskou bandu jako institut státnosti. 42 00:04:07,041 --> 00:04:10,345 A toho se jim dosud dosáhnout nepodařilo. 43 00:04:10,465 --> 00:04:17,042 Putin tedy za daných okolností jednal tím nejoptimálnějším způsobem. 44 00:04:17,162 --> 00:04:30,281 Nevyměnil ji, nepředal ji k výkonu trestu na Ukrajinu té kyjevské bandě. 45 00:04:30,401 --> 00:04:37,389 Udělal krok, který nikdo nečekal. 46 00:04:37,509 --> 00:04:39,907 Udělil jí milost. 47 00:04:40,027 --> 00:04:52,167 A tak se dostal z připravené pasti. Neuznali jsme kyjevskou bandu za státní subjekt. 48 00:04:52,287 --> 00:05:01,070 To znamená, že dosud trváme na tom, že jsou nelegitimní a dosud nejsou tím subjektem, 49 00:05:01,190 --> 00:05:05,779 se kterým by Rusko mohlo plnohodnotně jednat. 50 00:05:05,899 --> 00:05:11,862 Určitým způsobem s nimi spolupracovat jsme nuceni, protože prostě existuje objekt řízení 51 00:05:11,982 --> 00:05:17,735 a ten musí být určitým způsobem řízen, aby nedošlo ke katastrofě. 52 00:05:17,855 --> 00:05:25,427 Přece jen jsou tam v provozu čtyři jaderné elektrárny, mnoho závodů a také tam žijí lidé! 53 00:05:25,547 --> 00:05:31,556 A určitá součinnost s Ukrajinou není nutná jen v dvojstranném formátu, 54 00:05:31,676 --> 00:05:36,684 ale také proto, že je i tranzitní zemí. Na to se nesmí zapomínat! 55 00:05:36,804 --> 00:05:41,648 Tranzitní zemí pro výměnu zboží mezi Ruskem a Západem. 56 00:05:41,768 --> 00:05:50,179 Uznat kyjevskou bandu za legitimní státní subjekt jsme ale nemohli. 57 00:05:50,299 --> 00:05:55,214 Putin to jako státní představitel, jako ruský prezident udělat nemohl. 58 00:05:55,334 --> 00:06:01,181 A proto byl proveden ten manévr s amnestií, za což je třeba vyjádřit obrovské poděkování 59 00:06:01,301 --> 00:06:06,774 příbuzným zahynulých novinářů, kteří pochopili nutnost toho kroku a gosudara podpořili. 60 00:06:06,894 --> 00:06:14,489 Obrátili se na něj se svou prosbou udělit jí milost, která byla vyslyšena. Takže jsme se z té pasti dostali. 61 00:06:14,609 --> 00:06:21,481 To však neznamená, že ta past potom přestala existovat. 62 00:06:21,601 --> 00:06:29,942 Neustále jsme se snažili, aby nikdo nevnímal Savčenkovou na Ukrajině jako lstivý Putinův plán. 63 00:06:30,062 --> 00:06:36,888 Celou dobu jsme poukazovali na to, že Savčenková je plánem jiných sil, 64 00:06:37,008 --> 00:06:42,202 ale v žádném případě Ruska ani jeho gosudara. 65 00:06:45,628 --> 00:06:55,557 Co teď potřebují? Již je očividné, že Ukrajina přejde do takzvaného... 66 00:06:55,677 --> 00:07:04,134 No, ani ne tak do ruského světa, jako spíš do vlivové sféry ruského státu. 67 00:07:04,254 --> 00:07:11,127 Jakým způsobem se tak stane, a s jakými náklady, to je velká otázka. 68 00:07:11,247 --> 00:07:15,865 Vzhledem k tomu, že si uvědomují bezperspektivnost udržení Ukrajiny 69 00:07:15,985 --> 00:07:22,210 jako prostředku k rozpoutávání války Rusů s Rusy, kdy jedni Rusové zabíjejí druhé, 70 00:07:22,330 --> 00:07:26,992 je teď na Ukrajině organizována celá série opatření, 71 00:07:27,112 --> 00:07:33,038 vedoucí k vytvoření neobyvatelného území z celé Ukrajiny. 72 00:07:33,158 --> 00:07:41,577 A konkrétně Ukrajina odstupuje od smlouvy s Ruskem o utilizaci vyhořelého jaderného paliva. 73 00:07:41,697 --> 00:07:47,592 Oni už tak mají katastrofální problémy s uskladněním tohoto jaderného paliva na ukrajinském území. 74 00:07:47,712 --> 00:07:55,325 Teď se pokoušejí tu situaci ještě zhoršit, udělat z Ukrajiny neobyvatelné území. 75 00:07:55,445 --> 00:08:05,787 Navíc teď dodržování ekologických norem ponechali i u ostatních podniků pouze na svědomí jejich vedení! 76 00:08:05,907 --> 00:08:11,244 "Vy jste přece všichni takoví svědomití, a určitě nám životní prostředí znečišťovat nebudete." 77 00:08:11,364 --> 00:08:14,967 Dozorové mechanismy státu byly jednoduše odstraněny. 78 00:08:15,087 --> 00:08:20,341 A ještě je tam celé spektrum různých okolností, které svědčí o tom, 79 00:08:20,461 --> 00:08:32,222 že USA a do jisté míry i Západ už nedoufají, že udrží Ukrajinu ve svých rukách, 80 00:08:32,342 --> 00:08:36,873 už nedoufají, že udrží válku na Ukrajině donekonečna 81 00:08:36,993 --> 00:08:41,416 a už vůbec ne, že se ta válka přenese i do Ruska. 82 00:08:41,536 --> 00:08:51,227 Proto chtějí za sebou ponechat zcela zdemolované, neobyvatelné území. 83 00:08:51,811 --> 00:09:03,733 A jedním z mechanismů toho, jak to všechno zrealizovat, je zařídit zlegitimizování kyjevské bandy. 84 00:09:03,853 --> 00:09:08,712 Tento proces se jim mimochodem zaseknul díky politice Ruska. 85 00:09:08,832 --> 00:09:15,600 Když lidé v roce 2014 diskutovali o tom, jak dlouho se tam ta kyjevská banda udrží, 86 00:09:15,720 --> 00:09:21,096 tak v podstatě všichni, kteří nějakým způsobem vyhodnocovali možnosti a potenciální možnosti 87 00:09:21,216 --> 00:09:30,508 s ohledem na řízení a zdroje té bandy zosobněné Turčinovem, Porošenkem, Grojsmanem a Jaceňukem, 88 00:09:32,322 --> 00:09:40,588 všichni přicházeli k závěru, že rok je z tohoto hlediska neskutečně dlouhá doba, 89 00:09:40,708 --> 00:09:47,818 že k prvním pohybům může dojít v září, říjnu roku 2014. 90 00:09:47,938 --> 00:09:50,250 A proč se to tedy všechno nezhroutilo? 91 00:09:50,370 --> 00:09:56,234 Protože kromě nás si ten neutěšený stav kyjevské bandy uvědomovali i jiní, 92 00:09:56,354 --> 00:10:00,066 uvědomovali si to i páníčkové kyjevské bandy. 93 00:10:00,186 --> 00:10:07,378 Jestliže my jsme se snažili o to, aby se zdroje kyjevské bandy nenavyšovaly, aby se zhroutila, 94 00:10:07,498 --> 00:10:15,493 tak oni, jejich páníčkové, se zase snažili kyjevskou bandu stabilizovat a udržet její zdrojovou stabilitu. 95 00:10:15,613 --> 00:10:21,347 Na tuto její stabilizaci využívali mimo jiné i zdroje z Ruska. 96 00:10:21,467 --> 00:10:24,930 Teď bylo přijato rozhodnutí, 97 00:10:25,050 --> 00:10:32,488 že Francie uzavře, tedy už uzavřela smlouvu, že bude skladovat svůj plyn na ukrajinském území. 98 00:10:32,608 --> 00:10:40,395 Co k tomu říci? Už nejsou schopni jinými způsoby zaopatřit Ukrajinu plynem, 99 00:10:40,515 --> 00:10:48,880 jinými mechanismy, tak přijali rozhodnutí, že to, co Francie zaplatí ze své kapsy, 100 00:10:49,000 --> 00:10:54,898 půjde na určité zajištění plynové stability kyjevské bandy. 101 00:10:55,018 --> 00:10:58,452 A podobné mechanismy používali neustále. 102 00:10:58,572 --> 00:11:03,558 Oni se sice stále museli uskromňovat, protože potřebovali, aby na Ukrajině byla beznaděj, rozvrat, 103 00:11:03,678 --> 00:11:14,509 aby lidé odjížděli, ale co nechtěli, byla likvidace daného území, jak bych to řekl - životního prostoru. 104 00:11:14,629 --> 00:11:20,405 Teď, když se úkol změnil na likvidaci toho životního prostoru, je otázkou kdo to udělá. 105 00:11:20,525 --> 00:11:27,333 Samozřejmě, že kyjevská banda. Aby tedy zůstala legitimní a byla stále v očích Západu přijatelná... 106 00:11:27,453 --> 00:11:34,314 Navíc uvnitř Ruska jsou také zrádci různého druhu, přisluhovači kyjevské bandy... 107 00:11:34,434 --> 00:11:40,542 Aby tedy mohli napomáhat jejich zdrojové stabilitě, je zapotřebí kyjevskou bandu legitimizovat. 108 00:11:40,662 --> 00:11:49,429 Co proto řekl advokát těch hajzlů, vrahů, 109 00:11:49,549 --> 00:11:55,902 kteří vraždili v Čečensku naše vojáky, kteří speciálně z Ukrajiny přijeli zabíjet Rusy? 110 00:11:56,022 --> 00:12:00,013 Přijeli do Čečenska, kde byl také soustředěn mezinárodní terorismus. 111 00:12:00,133 --> 00:12:04,718 Když mluvíme o Čečenské válce, tak nemáme na mysli válku s čečenským národem, 112 00:12:04,838 --> 00:12:08,341 máme mysli její zeměpisné určení, jako je teď třeba válka v Sýrii. 113 00:12:08,461 --> 00:12:13,252 Kde je jaká syrská opozice? Je to chátra, která se sjela z celého světa a to včetně Ukrajiny. 114 00:12:13,372 --> 00:12:19,148 Takže ti dva tam bojovali a byli odsouzeni. 115 00:12:19,268 --> 00:12:27,725 Kdyby nepřijela Savčenková, tak by to přezkoumání právoplatnosti vynesených rozsudků 116 00:12:27,845 --> 00:12:33,523 zůstalo mimo pozornost médií. Jenže přijela Savčenková a soustředila tak na to pozornost. 117 00:12:33,643 --> 00:12:40,565 A advokát těch vrahů řekl: "Savčenková jim svým příkladem dává naději. 118 00:12:40,685 --> 00:12:47,692 Ona jim předvedla, že není důležité, k jak dlouhému trestu byli ruským soudem odsouzeni. 119 00:12:47,812 --> 00:12:53,080 Rusko a ruský soud neznamenají vůbec nic, není třeba na ně brát žádný ohled. 120 00:12:53,200 --> 00:12:59,058 Když Západ zatlačí, a Savčenková je toho příkladem, tak vás Rusko samo pustí." 121 00:12:59,178 --> 00:13:04,718 No a nehlasně jim tak řekl: "Zabíjeli jste Rusy a až se dostanete ven, tak v tom můžete pokračovat. 122 00:13:04,838 --> 00:13:06,901 A každý soud je na vás krátký." 123 00:13:07,021 --> 00:13:12,630 To znamená, že ten úkol, který mělo splnit osvobození Savčenkové, zůstal stejný. 124 00:13:12,750 --> 00:13:18,441 Je tedy třeba dosáhnout toho, aby zůstali v ruském vězení a vše si odseděli. 125 00:13:18,561 --> 00:13:23,542 Minimálně rok! A co s nimi bude za rok, to už je jejich osobní problém. 126 00:13:23,662 --> 00:13:32,340 Ale rok tam musí být, aby se k nim nedostalo SBU, nebo GUR (ukrajinské tajné služby) přímo ve vězení. 127 00:13:32,460 --> 00:13:41,316 V tomto ohledu musí být ředitel vězení příslušně informován a postarat se, aby zůstali naživu. 128 00:13:41,436 --> 00:13:47,208 Protože GUR, nebo SBU se vynasnaží je zlikvidovat, až pochopí, že je propouštět nikdo nehodlá. 129 00:13:47,328 --> 00:13:51,218 Proto přijela Savčenková. Zopakovat předchozí pokus. 130 00:13:52,953 --> 00:13:59,219 Jenže to teď bude mít opačný efekt. Savčenková přijela a přitáhla k tomu pozornost. 131 00:13:59,339 --> 00:14:05,976 Teď v informačním poli Savčenková tyto dva vrahy postavila na své místo. 132 00:14:06,096 --> 00:14:11,304 A teď se tedy čeká, co s nimi bude, zda se Rusko zlomí nebo ne. 133 00:14:11,424 --> 00:14:19,105 Jestliže v případě Savčenkové provedl Putin diplomatický manévr, tak tady takový manévr už nebude. 134 00:14:19,225 --> 00:14:27,929 Když jsem říkal, že je to horší než zločin, že je to chyba. V té době už to bylo zcela jasné. 135 00:14:30,721 --> 00:14:36,493 Ještě jedna událost, ke které došlo podle mě teprve včera. 136 00:14:36,613 --> 00:14:41,420 V informačních řádcích promítaných na různých kanálech se objevila následující zpráva. 137 00:14:41,540 --> 00:14:46,284 Prosí vás o její komentář. Bývalý velitel Ajdaru Sergej Měľničuk 138 00:14:46,404 --> 00:14:52,042 ve svém daňovém prohlášení uvedl částku 39 miliard dolarů, nebo 1 bilión hřiven. 139 00:14:52,162 --> 00:14:57,291 On sám to potom komentoval, že to jako byl vtip. 140 00:14:57,411 --> 00:15:04,573 O tom já osobně mám pochybnosti. Nesmíte zapomínat, že byl v minulosti velitelem kárného bataliónu. 141 00:15:04,693 --> 00:15:11,716 To znamená, že všechno, co dělal na Donbasu, bylo, že loupil, dopouštěl se násilí a zabíjel. 142 00:15:11,836 --> 00:15:16,535 Podle příkladu toho nechvalně proslulého bataliónu Tornádo, Donbas... 143 00:15:16,655 --> 00:15:20,414 Všichni dělali to samé, cožpak Ajdar loupil méně? Pozadu určitě nezůstal. 144 00:15:20,534 --> 00:15:26,264 Jinou věcí ovšem je, zda toho uloupil tolik, aby toho bylo za bilión dolarů, tedy hřiven. 145 00:15:26,384 --> 00:15:31,144 Činilo to 38 a asi sedm desetin miliard dolarů, ano? 146 00:15:31,264 --> 00:15:35,054 To je na tom to pochybné. 147 00:15:35,174 --> 00:15:40,488 A kde se tedy vzal ten vtípek? Ten vtípek vyplývá z následujícího... 148 00:15:40,608 --> 00:15:47,460 Teď je tam celá řada takových vtipných podrobností a případů 149 00:15:47,580 --> 00:15:52,721 okolo těch daňových přiznání, která s podobným humorem vyplňovali ukrajinští političtí činitelé. 150 00:15:52,841 --> 00:15:56,606 Všichni tam předváděli, jak moc jsou vtipní při tom jejich sepisování. 151 00:15:56,726 --> 00:15:59,347 Tak z čeho to všechno vlastně pramení? 152 00:15:59,467 --> 00:16:08,122 Celou dobu jim slibují bezvízový režim a celou dobu jim slibují, že budou moci odjet na Západ. 153 00:16:08,242 --> 00:16:16,819 A ti, kteří se podílejí na státním řízení, lépe než kdo jiný vědí, 154 00:16:16,939 --> 00:16:23,116 v jak nesmírně bezútěšné situaci je kyjevská banda. Krysy vždy první opouštějí tonoucí loď. 155 00:16:23,236 --> 00:16:31,460 Jenže mají problém. Utéci sice mohou, jenže jako chudí budou na Západě namydlení. 156 00:16:31,580 --> 00:16:36,555 Takže je MMF donutil uvést do daňového přiznání úplně všechno. 157 00:16:36,675 --> 00:16:45,546 "Je nutné tam uvést úplně všechno, abychom vás na Západě mohli přijmout s vaším majetkem." 158 00:16:45,666 --> 00:16:51,811 On teď tvrdí: "Já jsem tam přiznal ten bilión, to byl vtip, nic mi za to nehrozí." 159 00:16:51,931 --> 00:16:57,307 Jenže tady vzniká otázka: "Komu máš posloužit jako přenosná kapsa? 160 00:16:57,427 --> 00:17:04,696 Kdo tě postavil před sebe do první řady?" Ano, nakradl sis, naloupil, díky všem těm vraždám. 161 00:17:04,816 --> 00:17:14,626 Možná máš kilogramy zlata, nebo těch zlatých korunek vymlácených z mrtvých, nebo i živých. 162 00:17:14,746 --> 00:17:17,682 Přesně jako správný esesák. 163 00:17:17,802 --> 00:17:28,015 Kdo ví? Ten problém je jinde. Znamená to, že někdo chytřejší než ten, jak že se... 164 00:17:28,135 --> 00:17:30,247 - Měľničuk? - Měľničuk 165 00:17:30,367 --> 00:17:36,367 Někdo chytřejší, kdo chápe, že je Západ taky může pěkně doběhnout. 166 00:17:36,487 --> 00:17:43,333 A co si tedy vymysleli? "Pojďte takovou a takovou sumu napíšeme na toho debila. 167 00:17:43,453 --> 00:17:49,183 On tam odjede, a když všechno půjde hladce, tak ty peníze z něj pak dostaneme. 168 00:17:49,303 --> 00:17:55,641 Teď ho tam pošleme, a jestli ho tam zatknou, uvězní nebo něco jiného, 169 00:17:55,761 --> 00:17:58,727 tak mu ty peníze jednoduše nakonec nedáme. 170 00:17:58,847 --> 00:18:07,791 Reálně se k těm penězům stejně nedostane, jenom na něho budou vedené, aby se přes něj vypraly, převedly. 171 00:18:07,911 --> 00:18:14,815 Reálně s nimi budou nakládat jiní lidé. Když nám tedy tenhle kanál zlikvidují, použijeme jiný. 172 00:18:14,935 --> 00:18:19,856 Jinými metodami. Bude-li vše OK, tak ho tam necháme odjet..." 173 00:18:19,976 --> 00:18:25,586 Běrezovskij tam přece odjel s velkým kapitálem, a nakonec se ukázalo, že reálně sám žádné peníze nemá. 174 00:18:25,706 --> 00:18:32,403 Ta schémata jsou odzkoušená. Pošlou osla naloženého zlatem, ten projde určenou cestičku, 175 00:18:32,523 --> 00:18:37,502 a páníček si z něho potom to zlato jenom složí. To je vše. 176 00:18:37,622 --> 00:18:41,370 Takže si nemyslím, že šlo o vtípek. 177 00:18:41,490 --> 00:18:48,067 Myslím si, že šlo o akci organizovanou s ohledem na jejich útěk z Ukrajiny. 178 00:18:48,187 --> 00:18:54,071 Je to jenom další svědectví, že Západ už nedoufá, že udrží Ukrajinu pod svým řízením. 179 00:18:54,191 --> 00:18:58,631 Myslí si, že ji budou muset přenechat takzvanému ruskému světu. 180 00:18:59,593 --> 00:19:03,096 Proč přenechat takzvanému ruskému světu? 181 00:19:03,216 --> 00:19:09,985 Ruskému světu nic přenechat nemůžou, protože tam kam přijde Rus, tam je i ruský svět. 182 00:19:10,105 --> 00:19:15,661 Proto Ukrajina také byla, je a bude součástí ruského světa. 183 00:19:15,781 --> 00:19:20,280 Jak to řekl Putin na Valdaji: "Napřed nás rozdělili a potom nás proti sobě poštvali." 184 00:19:20,400 --> 00:19:25,745 Ale to je nemoc našeho organizmu, ze které se musíme sami vyléčit. 185 00:19:25,865 --> 00:19:31,133 A vůbec ne tím způsobem, že nám někdo něco přenechá, aby si to takzvaný ruský svět vzal. 186 00:19:31,253 --> 00:19:38,830 To pro ně je to "takzvaný ruský svět". Pro nás je to ruský svět s ohledem na faktickou skutečnost. 187 00:19:39,961 --> 00:19:46,889 Dále je tu otázka od Nikolaje Lavrentěva, který by chtěl slyšet váš komentář 188 00:19:47,009 --> 00:19:51,391 ohledně dění ve Venezuele a vůbec v celé Jižní Americe. 189 00:19:51,511 --> 00:19:56,337 Informací moc nemáme, protože jiná témata jako boj proti ISIL v Sýrii, Iráku, 190 00:19:56,457 --> 00:20:00,493 běženci, prezidentská kampaň v USA teď prakticky všechno jiné zastiňují. 191 00:20:00,613 --> 00:20:05,978 A zatím se situace ve Venezuele vyostřila natolik, že prezidentovi Madurovi hrozí každou chvíli impeachment. 192 00:20:06,098 --> 00:20:09,095 Což může vyvolat občanskou válku o nic menší než v Sýrii, 193 00:20:09,215 --> 00:20:13,752 a potom vést k destabilizaci celého kontinentu, protože je k tomu již všechno připraveno. 194 00:20:13,872 --> 00:20:18,563 K převratu už došlo v Argentině, Brazílii, v Paraguay a Hondurasu také, 195 00:20:18,683 --> 00:20:21,988 teď již zbývá jen Venezuela s bohatými ropnými poli. 196 00:20:22,108 --> 00:20:25,846 Často říkáte, že USA přicházejí o své globální řízení, já to nepopírám. 197 00:20:25,966 --> 00:20:29,643 Když se ale podíváte na výsledky jejich činnosti v posledních letech, 198 00:20:29,763 --> 00:20:32,568 tak v jižní Americe jim prakticky všechno vychází. 199 00:20:32,688 --> 00:20:38,254 Vše je tam plně pod jejich kontrolou. Není tam Rusko a efektivně čelit americké zvůli tam nemá kdo. 200 00:20:38,374 --> 00:20:42,581 Otázka. Budou ještě USA "dlouho přicházet o své řízení"? 201 00:20:42,701 --> 00:20:47,530 A kdy nakonec o něj přijdou natolik, aby se jejich schopnost vyvolávat konflikty začala snižovat? 202 00:20:47,650 --> 00:20:52,072 Tyto procesy jsou obecně velice setrvačné a dlouhodobé. 203 00:20:52,192 --> 00:20:59,003 A co se týká toho, že se USA v Latinské Americe vše daří, tak s tím nesouhlasím. 204 00:20:59,123 --> 00:21:04,029 Jen se podívejte na Brazílii. Zatím tam žádná občanská válka není. 205 00:21:04,149 --> 00:21:13,200 Navíc si to s těmi organizátory impeachmentu pěkně tiše s jedním za druhým a bez zvláštní pozornosti vyřizují. 206 00:21:13,320 --> 00:21:18,297 A Temer moc hlavu nevystrkuje, ten dobře ví, že si pěkně naběhnul. 207 00:21:18,417 --> 00:21:24,834 Takže má potíže. A odtud také pramení problémy ve Venezuele. 208 00:21:24,954 --> 00:21:32,138 USA, státní elita... Dobře bylo řečeno, že vše soustředila do Sýrie, 209 00:21:32,258 --> 00:21:40,419 protože právě tam se v boji střetly všechny síly s plnou silou. 210 00:21:40,539 --> 00:21:49,840 A tam pád USA vůbec není za horami. Dobře si to uvědomují a snaží se tam bojovat ze všech sil. 211 00:21:49,960 --> 00:21:53,655 Je tam s tím spojeno mnoho dalších věcí. 212 00:21:53,775 --> 00:22:00,773 Ale ten problém je jinde. Oni mají určitý výbušný potenciál po celém světě. 213 00:22:00,893 --> 00:22:03,401 V tom či onom stupni. 214 00:22:03,521 --> 00:22:12,705 Proto když prohrávají v jednom směru, tak aktivizují útok takříkajíc v jakémkoliv stadiu připravenosti, 215 00:22:12,825 --> 00:22:17,683 a ve státě, kde jsou toho schopni. 216 00:22:17,803 --> 00:22:24,033 A tak právě v souvislosti s tím útočí ve Venezuele. 217 00:22:24,153 --> 00:22:29,290 Ve Venezuele je vše vytvořeno velice uměle. 218 00:22:29,410 --> 00:22:44,480 Nedávno byly reportáže... Ve Venezuele je hlad, lidé odtud jezdí do zahraničí nakupovat potraviny. 219 00:22:45,178 --> 00:22:51,551 A já se tedy ptám. Lidé peníze mají? A proč si za ně nemohou koupit potraviny ve vlastním státě? 220 00:22:51,671 --> 00:22:54,384 Kdo to zorganizoval? 221 00:22:54,504 --> 00:23:01,902 Velkoobchodníci, dodavatelé to zařídili tak, že v ochodech nejsou potraviny, 222 00:23:02,022 --> 00:23:06,666 a tak jsou lidé sami nuceni si je nakupovat v zahraničí. 223 00:23:06,786 --> 00:23:12,621 To znamená, že ta blokáda je cíleně organizovaná pro vytvoření revoluční situace. 224 00:23:12,741 --> 00:23:20,753 A nedaří se jim to. Oni teď podle brazilského scénáře organizují impeachment Madurovi. 225 00:23:20,873 --> 00:23:25,963 Když se nám to nepovedlo v Brazílii, tak se o to pokusíme ve Venezuele. 226 00:23:26,083 --> 00:23:32,011 A aby se jim to všechno povedlo, tak nejenže ženou lidi do ulic... 227 00:23:32,131 --> 00:23:41,316 Příjmy z ropy jsou velice důležitou součástí venezuelského rozpočtu a k čemu u nich došlo právě včera? 228 00:23:41,436 --> 00:23:46,191 Výbuch a požár v závodu na zpracování ropy. 229 00:23:46,311 --> 00:23:52,704 Nestačí tedy nedostatek potravin. Ještě je třeba poškodit hospodářskou situaci. 230 00:23:52,824 --> 00:23:56,035 Takže tam mají velké problémy. 231 00:23:56,798 --> 00:24:00,744 Je ale ta situace ve Venezuele tak unikátní? 232 00:24:00,864 --> 00:24:04,726 Podívejte se na to, co se teď děje v Jižní Koreji. 233 00:24:04,846 --> 00:24:09,825 Tam se lidé z nějakého důvodu velice rozčílili a vystupují proti stávající prezidentce. 234 00:24:09,945 --> 00:24:16,096 Říkají, že její přítelkyně je stínovým kardinálem, poradcem 235 00:24:16,216 --> 00:24:23,800 a lidé se kvůli tomu tak rozčílili, že prostě nemohou myslet na nic jiného. 236 00:24:23,920 --> 00:24:27,969 Když si volíme předního představitele svého státu, 237 00:24:28,089 --> 00:24:32,956 tak volíme i celé jeho blízké okolí, protože nežije ve vzduchoprázdnu. 238 00:24:33,076 --> 00:24:38,352 Má přátele, příbuzné, známé, kteří mu zajišťují informační pole. 239 00:24:38,472 --> 00:24:41,162 Ten problém je jinde. 240 00:24:42,651 --> 00:24:50,095 Že ne všichni dokáží jako Putin vyslechnout všechny a udělat to potom podle svého. 241 00:24:50,215 --> 00:24:57,296 A každému dokáže také vysvětlit v čem je ten přístup, který mu nabízel, chybný. 242 00:24:57,416 --> 00:25:07,251 Většina těch lidí, kteří jsou p-rezidenty států, nemají žádné návyky a znalosti v oblasti řízení. 243 00:25:07,371 --> 00:25:12,954 Chápete? Jednoduše nic neumí, a proto je samozřejmé, že když jim někdo něco poradí, 244 00:25:13,074 --> 00:25:18,338 a oni se v míře svého chápání rozhodnou, že ta rada je správná, tak ji poslechnou. 245 00:25:18,458 --> 00:25:27,012 Proto je zbytečné rozčilovat se kvůli tomu, že někdo té prezidentce v Koreji radí. 246 00:25:27,132 --> 00:25:33,273 Je třeba zhodnotit, jaká rozhodnutí byla na radu té přítelkyně přijata, 247 00:25:33,393 --> 00:25:38,418 a k jakým následkům vedla, jsou-li negativní. 248 00:25:38,538 --> 00:25:44,699 Zda k nim vedla, vedou, nebo hrozí, že k negativním následkům povedou... 249 00:25:44,819 --> 00:25:47,411 A kdyby k tomu přistupovali lidé takto? 250 00:25:47,531 --> 00:25:53,832 To by ale ten dav napřed musel znát řízení. Jenže kdo tyto znalosti davu poskytne? 251 00:25:53,952 --> 00:25:59,455 Proto teď mohou vyvolávat v davu takové vášně. Ona jí radí! Všem někdo radí, absolutně všem! 252 00:25:59,575 --> 00:26:04,580 Vám v životě lidé radí, jiným také radí. Důležité je, k čemu ty rady vedou! 253 00:26:04,700 --> 00:26:07,611 Na ty věci je třeba se dívat jinak. 254 00:26:07,731 --> 00:26:14,350 Jen si to vezměte. Proč by v Koreji měli tak protestovat? Tam volí prezidenta na jedno období. 255 00:26:14,470 --> 00:26:19,894 V příštím roce v každém případě končí. Ona přišla s iniciativou, 256 00:26:20,014 --> 00:26:25,657 aby se v Koreji dalo na prezidenta kandidovat dvě po sobě jdoucí volební období. 257 00:26:25,777 --> 00:26:32,755 Prosadit se jí to nepodařilo a lidé teď přesto protestují. 258 00:26:32,875 --> 00:26:42,506 V Koreji se státní elita USA jako všude opakuje, ona nikde.... Promiňte. 259 00:26:45,837 --> 00:26:50,662 Ona nedokáže uplatnit tvůrčí přístup, přemýšlí výlučně v šablonách. 260 00:26:50,782 --> 00:26:57,920 Proto se také scénář vyzkoušený v Brazílii realizuje ve Venezuele s drobnými obměnami. 261 00:26:58,040 --> 00:27:04,202 Scénář odzkoušený na Ukrajině je realizován v Koreji. Ta samá situace. 262 00:27:04,322 --> 00:27:10,024 Proč museli vystupovat proti Janukovičovi? Mohli hned ve volbách zvolit někoho jiného a hotovo. 263 00:27:10,144 --> 00:27:16,166 A tím spíše, že dohodu o předčasných volbách podepsal. 264 00:27:16,286 --> 00:27:18,738 Vždyť oč jde? 265 00:27:18,858 --> 00:27:23,165 Proč má v Koreji prezident pouze jedno volební období? 266 00:27:23,285 --> 00:27:31,181 Protože čím častěji se mění člověk, který řídí, tím zaručeněji je možné skrýt řídící procesy. 267 00:27:31,301 --> 00:27:38,778 Nikdo doteď nepochopil, jak dokázala Jižní Korea dosáhnout svého ekonomického zázraku. 268 00:27:38,898 --> 00:27:41,425 Protože se tam mění jako na kolotoči 269 00:27:41,545 --> 00:27:48,182 a určité prodloužení funkčního období umožňuje řídit s větší stabilitou. 270 00:27:48,430 --> 00:27:57,442 Jenže ty procesy řízení vedené zvnějšku jsou potom viditelnější. 271 00:27:58,300 --> 00:28:04,721 A nač potřebují USA teď tu Jižní Koreu? Aby rozehrály hru, 272 00:28:04,841 --> 00:28:12,218 aby po celém světě zvedly napětí. Všude, kde to jen dokážou, tam to všude vyhrotí. 273 00:28:12,338 --> 00:28:18,450 A když to někde nevyjde, tak se nic neděje, a kde to zabere, tam to zabere. 274 00:28:18,570 --> 00:28:23,395 Důležité je pro ně teď udržet obecné napětí, 275 00:28:23,515 --> 00:28:32,926 na základě kterého dostanou Clintonovou do prezidentského křesla v USA, a potom se uvidí. 276 00:28:33,046 --> 00:28:38,370 Problém je v tom, že všude dosahují efektu opičí pracky. Všude na tom tratí. 277 00:28:38,490 --> 00:28:49,596 Ten jejich výpad v Koreji teď povede k tomu, že tam dominanci získá Čína, s ohledem na stabilitu. 278 00:28:49,716 --> 00:28:54,612 Oni otevírají stavidla čínskému vlivu na daný proces. 279 00:28:54,732 --> 00:29:04,888 A ve Venezuele? No tam v podstatě stejně jako v Brazílii 280 00:29:05,008 --> 00:29:10,565 hraje celkem významnou stabilizační roli katolická církev, 281 00:29:12,396 --> 00:29:16,313 která je fakticky nástrojem řízení. 282 00:29:19,617 --> 00:29:27,019 V tom směru v jakém je katolická církev charakterizovaná v knize a ve filmu Sedmnáct zastavení jara. 283 00:29:31,240 --> 00:29:37,887 Další řada otázek souvisí s Putinovým vystoupením na Valdajském fóru. 284 00:29:38,007 --> 00:29:42,486 A první otázku pokládá Andrej Dělin. 285 00:29:42,606 --> 00:29:48,199 Dobrý den, Valeriji Viktoroviči, 27.10. Putin vystoupil na Valdajském fóru 286 00:29:48,319 --> 00:29:53,516 a jeho projev je bezesporu jasným ukazatelem, že je ve světě jediným lídrem, 287 00:29:53,636 --> 00:29:59,139 který chápe, co se děje, kdo je tím vinen, a co je třeba dělat. A hlavně o tom otevřeně hovoří před celým světem. 288 00:29:59,259 --> 00:30:03,809 Okomentujte prosím samotný projev a možná se mi to jenom zdálo, 289 00:30:03,929 --> 00:30:10,097 ale proč většina takzvaných analytiků pomíjí hlavní téma jeho vystoupení? 290 00:30:10,217 --> 00:30:15,971 Krizi procesu globalizace a nutnost ústupu od davo-"elitářské" společnosti. 291 00:30:16,091 --> 00:30:22,259 Cožpak se o tom bojí mluvit i poté, kdy jim k tomu Putin dal zelenou? 292 00:30:22,379 --> 00:30:27,460 Komentovat Vladimira Vladimiroviče je věc nevděčná a to především proto, 293 00:30:27,580 --> 00:30:37,890 že on mluví natolik přímo, otevřeně a bez jakýchkoliv dvojsmyslů, že není co komentovat, stačí ho citovat. 294 00:30:38,010 --> 00:30:45,150 Každou jeho větu je možné tesat do kamene. 295 00:30:45,270 --> 00:30:49,812 Co se týká té činnost analytiků, tak tam ten problém spočívá v tom, 296 00:30:49,932 --> 00:31:02,370 že v krizi není proces globalizace, ale projekt řízení procesu globalizace. 297 00:31:02,490 --> 00:31:11,173 Globalizace je procesem objektivním a spočívá v koncentraci řízení výrobních sil na planetě Zemi, 298 00:31:11,293 --> 00:31:16,723 ale řízení tohoto procesu má subjektivní charakter. 299 00:31:16,843 --> 00:31:23,263 Posledních 3000 let je řízen na základě starozákonního biblického projektu. 300 00:31:23,383 --> 00:31:30,398 A tady... S těmi analytiky ten problém nespočívá v tom, že by jim Vladimir Vladimirovič dal zelenou, 301 00:31:30,518 --> 00:31:35,495 nebo určitý signál, ale v tom, že všichni ti analytici 302 00:31:35,615 --> 00:31:44,574 ve své podstatě v důsledku přípravy kádrů, jaká tu je, vůbec nechápou, o čem Putin mluví. 303 00:31:44,694 --> 00:31:48,372 Putina chápou všichni, kromě těch analytiků. 304 00:31:48,492 --> 00:31:53,446 Oni ho prostě nechápou! Mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, 305 00:31:53,566 --> 00:31:56,857 ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. 306 00:31:56,977 --> 00:32:02,558 Oni nechápou konceptuální moc, ani tu ideologickou, nechápou pět druhů sociální idiocie, 307 00:32:02,678 --> 00:32:10,265 nechápou GLOBÁLNÍ POLITIKU, oni to neznají. Krajní mezí jejich myšlení je geopolitika. 308 00:32:10,385 --> 00:32:15,789 To je vše. Jenže geopolitika je pouhý cargo kult, chápete? 309 00:32:15,909 --> 00:32:21,804 To dělení na civilizaci souše a civilizaci moře je vůbec debilismus. 310 00:32:21,924 --> 00:32:25,814 Jak o něčem takovém vůbec mohou seriózní lidé mluvit? 311 00:32:27,315 --> 00:32:31,243 Vždyť oč se v případě těch geopolitiků jedná? 312 00:32:31,363 --> 00:32:37,913 "Ták, dospělý strýček to udělal tak a tak, když to uděláme stejně, tak se nám to také povede." 313 00:32:38,033 --> 00:32:43,890 A co je výsledkem? Strýček vyrobí normální nákladní letadlo, které přiletí, 314 00:32:44,010 --> 00:32:49,084 otevře se nákladní prostor a místní domorodci dostanou své konzervy s dušeným masem. 315 00:32:49,204 --> 00:32:55,386 Tak si potom vyrobí stejné letadlo ze slámy a myslí si, že také bude létat a přiveze jim jejich konzervy. 316 00:32:55,506 --> 00:33:00,665 Takový je v praktickém řízení výsledek, pokud se někdo drží principů geopolitiky. 317 00:33:00,785 --> 00:33:05,971 Jejich praktická realizace. Je to cargo kult! To je dobré si konečně ujasnit. 318 00:33:06,091 --> 00:33:14,659 Ale analytici to nechápou, oni vůbec nejsou schopni pochopit tu úroveň myšlení, jakou demonstruje Putin. 319 00:33:14,779 --> 00:33:18,835 Opakuji, že každou jeho větu je možné do kamene tesat! 320 00:33:20,040 --> 00:33:29,921 Ale oni reagují pouze na ty detaily, které se jich nějakým způsobem dotknou, ať už něco chápou či ne. 321 00:33:30,041 --> 00:33:34,396 U něho není třeba nic komentovat, stačí ho poslouchat. 322 00:33:34,516 --> 00:33:37,666 On na všechny otázky odpovídá přímo. 323 00:33:38,024 --> 00:33:40,864 Otevřeně a vyčerpávajícím způsobem. 324 00:33:40,984 --> 00:33:47,224 On vždy okamžitě pozvedne laťku úrovně chápání výše. Hop a je to. 325 00:33:47,344 --> 00:33:52,332 Proto všichni, kteří se mu při řízení jen motají pod nohama, nechápou, o čem to mluví. 326 00:33:52,452 --> 00:33:54,552 Zato lidé mu rozumí. 327 00:33:54,672 --> 00:33:58,979 - Kdo ví, ten pochopí a kdo ne, je to jeho problém? - Ano! 328 00:33:59,099 --> 00:34:01,843 Chytrému napověz, a sapienti sat. 329 00:34:02,546 --> 00:34:09,468 Nikolaj Lavrentěv. Valeriji Viktoroviči, chápu to správně, že když Putin nazval, cituji: 330 00:34:09,588 --> 00:34:15,315 "Nadnárodní oligarchii a byrokracii, globalistickou elitu lidmi na okraji společnosti", konec citátu 331 00:34:15,435 --> 00:34:21,054 a prohlásil, cituji: "Zájmy této globální elity jsou v nevyhnutelném rozporu 332 00:34:21,174 --> 00:34:25,065 se zájmy absolutní většiny lidstva", konec citátu. 333 00:34:25,185 --> 00:34:29,194 tak ji jakoby vyvedl ze stínu a pozvedl všem na oči? 334 00:34:29,314 --> 00:34:32,905 Chápu to správně, že je to velká výzva pro globální prediktor, 335 00:34:33,025 --> 00:34:36,366 aby přenesl svou činnost ze zákulisí na dobře osvětlenou scénu, 336 00:34:36,486 --> 00:34:39,850 na které nebude moci jednat natolik efektivně jako dřív? 337 00:34:39,970 --> 00:34:42,010 Ne, absolutně ne. 338 00:34:42,130 --> 00:34:46,473 Globální prediktor otevřeně jedná, jenom je třeba to umět rozeznat. 339 00:34:46,593 --> 00:34:51,652 Chápete? Jak bych to jen vysvětlil... 340 00:34:52,738 --> 00:35:00,447 Existují takové obrázky, kde musíte speciálním způsobem zaostřit oči, abyste viděli, co je na nich zobrazeno. 341 00:35:00,567 --> 00:35:05,614 A když neumíte správně zaostřit, tak se vám jen něco míhá před očima a nevidíte nic. 342 00:35:05,734 --> 00:35:10,769 Globální prediktor staví svoje řízení světa na principu těchto obrázků. 343 00:35:10,889 --> 00:35:19,015 Ať je osvětlujete, jak chcete, vynášíte na světlo, stejně nikdy nestačíte reálně sledovat tok života. 344 00:35:19,135 --> 00:35:22,094 Ten problém spočívá v něčem úplně jiném. 345 00:35:22,214 --> 00:35:28,144 Putin poukázal na nebezpečí úplného odstavení této nadnárodní elity na okraj společnosti 346 00:35:28,264 --> 00:35:31,819 a zkázonosnost jejího jednání pro ni samotnou. 347 00:35:31,939 --> 00:35:38,359 A že to nebezpečí je tak veliké, že je nezbytné s tím něco dělat. 348 00:35:38,479 --> 00:35:45,268 A také vysvětlil, proč se na ně obrací a proč říká to, to a to, chápete? 349 00:35:45,388 --> 00:35:49,600 On vše říká na rovinu a nemusí nic vynášet na světlo. 350 00:35:49,720 --> 00:35:52,703 A ani to není jeho cílem, něco někam vynášet... 351 00:35:52,823 --> 00:35:57,858 On se zabývá reálným řízením, a když se ho na Valdaji zeptali proč ho vlastně pořádá, 352 00:35:57,978 --> 00:36:03,466 tak odpověděl, že je to pro něj příležitost promluvit si s inteligentními lidmi a říci jim, co sám sleduje. 353 00:36:03,586 --> 00:36:10,126 To je ten důvod a v rámci toho procesu jim také řekl, co potřeboval, chápete? 354 00:36:10,246 --> 00:36:19,123 Máte problém, tohle je vaše diagnóza a tento problém může vést k celosvětové katastrofě... 355 00:36:19,243 --> 00:36:22,751 A co, myslíte si snad, že to globální prediktor neví? 356 00:36:22,871 --> 00:36:28,527 Že mají sklony k marginalizaci, že svět vedou špatným směrem, k celosvětové katastrofě? 357 00:36:28,647 --> 00:36:30,412 Samozřejmě, že to ví. 358 00:36:30,532 --> 00:36:35,722 Jenže tu je jiný problém, oni potřebují nějakým způsobem prodloužit existenci světa, 359 00:36:35,842 --> 00:36:43,133 a Putin jim nabízí vzájemně výhodné partnerství při tom prodlužování existence světa s tím, 360 00:36:43,253 --> 00:36:47,166 že na planetě Zemi bude život navíc nastaven normálním způsobem. 361 00:36:47,286 --> 00:36:52,441 Což je pro globální prediktor v dlouhodobé perspektivě velice důležité. 362 00:36:52,561 --> 00:36:56,200 Je to velice důležité, protože nestihnou dokončit všechny své projekty. 363 00:36:56,320 --> 00:36:58,276 Nemají takové nástroje. 364 00:36:58,396 --> 00:37:04,911 Nemohou přeletět na jinou planetu, ani přenést svůj intelekt na nějaký mechanický nosič a poslat ho do vesmíru, 365 00:37:05,031 --> 00:37:07,548 tak co naplat? 366 00:37:07,668 --> 00:37:10,007 Stejně jako v Teorii velkého třesku: 367 00:37:10,127 --> 00:37:14,983 - Sheldone a ty nejsi robot? - To mi lichotí, ale nejsem. 368 00:37:16,832 --> 00:37:26,069 Pouze s takovým zvráceným vědomím je možné si přát přenést svůj intelekt na nějaký kovový nosič. 369 00:37:26,189 --> 00:37:30,556 No nemusí být zrovna kovový, mám na mysli materiální nosič. 370 00:37:30,676 --> 00:37:33,956 Takový, který není biologický, lidský... 371 00:37:36,009 --> 00:37:41,475 Takže Putin takový cíl neměl a do konfrontace s globálním prediktorem vstupovat nehodlá. 372 00:37:41,595 --> 00:37:47,644 A zcela správně, protože záchrana míru na planetě Zemi, záchrana života na planetě Zemi, 373 00:37:47,764 --> 00:37:58,313 to je úkol, který vyhovuje globálnímu prediktoru i ruské konceptuální moci, kterou zase realizuje Putin. 374 00:38:01,403 --> 00:38:06,487 Dále píše Vlad, jak souvisí Putinův výrok, cituji: 375 00:38:06,607 --> 00:38:10,007 "Chtěli bychom mít v Rusku také takový stroj na propagandu, 376 00:38:10,127 --> 00:38:15,210 ale bohužel nemáme takové globální hromadné sdělovací prostředky, jako jsou CNN, BBC a některé jiné." 377 00:38:15,330 --> 00:38:22,285 Takové možnosti zatím nemáme", konec citátu, s tím, co jste říkal ve svém pořadu, a tady vás citují: 378 00:38:22,405 --> 00:38:28,253 "Nemáme takový nástroj realizace vnější politiky, jako Financial Times, New York Times. 379 00:38:28,373 --> 00:38:33,790 Nebyl tady učiněn ani jeden pokus, vytvořit takový zdroj. Nemáme žádný nástroj pro vedení informační války." 380 00:38:33,910 --> 00:38:35,329 Konec citátu. 381 00:38:35,449 --> 00:38:39,517 Globální prediktor nám neumožňuje takový nástroj vytvořit? Nebo co nám brání? 382 00:38:39,637 --> 00:38:42,549 Tady jsou tak trochu vložené různé věci. 383 00:38:42,669 --> 00:38:46,040 Ta situace je následující. Když Putin mluvil o CNN a BBC, 384 00:38:46,160 --> 00:38:49,948 tak měl na mysli zcela určitý segment informačních zdrojů. 385 00:38:50,068 --> 00:38:55,735 A já jsem mluvil o Financial Times a New York Times, to je jiný informační segment. 386 00:38:55,855 --> 00:39:04,041 Já jsem mluvil o metodologických novinách globální úrovně odpovědnosti, o globální politice, 387 00:39:04,161 --> 00:39:16,726 a Putin mluvil o mechanismech, informačních nástrojích prosazování státní politiky na nadnárodní úrovni. 388 00:39:16,846 --> 00:39:24,375 Jak CNN tak i BBC jsou nástroji informační politiky státních elit. 389 00:39:24,495 --> 00:39:32,657 BBC konkrétně impéria Velká Británie, a CNN zase Pax Americana. 390 00:39:32,777 --> 00:39:40,664 To je o čem mluvil, a my nemáme ani to, ani takovou úroveň suverenity s takovým nástrojem nemáme. 391 00:39:40,784 --> 00:39:47,764 Naše elity jednoduše nechápou, co a jak je třeba dělat. 392 00:39:47,884 --> 00:39:52,215 Ta věc tedy vůbec nemá co dělat s odporem globálního prediktoru, vůbec ne. 393 00:39:52,335 --> 00:39:58,134 Ten by umožnil realizovat i projekt rovnocenný Financial Times a New York Times. 394 00:39:58,254 --> 00:40:06,594 Globální prediktor to dokonce potřebuje pro zajištění stability řízení vlastního vektoru cílů. 395 00:40:06,714 --> 00:40:11,201 Opakuji, že na dostatečně dlouhou perspektivu, pokud to měříme délkou lidského života, 396 00:40:11,321 --> 00:40:15,283 se vektory cílů globálního prediktoru a ruské konceptuální moci shodují. 397 00:40:15,403 --> 00:40:19,996 Zachránit život na planetě Zemi. Svět teď stojí na hraně globální, 398 00:40:20,116 --> 00:40:23,457 ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofy. 399 00:40:23,577 --> 00:40:27,156 Vyřešit to dokáže pouze Vladimir Vladimirovič Putin a Rusko. 400 00:40:27,276 --> 00:40:33,707 Globální prediktor to chápe, státní elity to nechápou a nechápe to ani takzvaná ruská "elita". 401 00:40:33,827 --> 00:40:37,264 Je to rossionská elita, proto to nechápe. 402 00:40:37,384 --> 00:40:44,244 Má k dispozici ohromné zdroje. Já vidím, jaké informační projekty jsou realizovány, ano? 403 00:40:44,364 --> 00:40:48,684 A tak si říkám, sláva bohu, alespoň do ekonomiky vlijí trochu peněz. 404 00:40:49,554 --> 00:40:59,722 Lidem zajistí práci, přiživí se i další firmy, něco z těch svých nakradených papírků vrátí zpět do ekonomiky. 405 00:40:59,842 --> 00:41:05,867 Něco se bude v ekonomice točit, a ty hlouposti, které produkují, lidé rychle prohlédnou. 406 00:41:05,987 --> 00:41:13,863 Elita se dosud ani nepokusila vytvořit něco jako Financial Times. Oni nejsou schopni vytvořit ani BBC. 407 00:41:15,092 --> 00:41:23,374 Máme sice projekt Russia Today, ale to je na samostatné téma a nelze zde o všem mluvit úplně otevřeně. 408 00:41:26,846 --> 00:41:29,662 Další otázka je od Vladimira. 409 00:41:29,782 --> 00:41:33,839 - Na Valdajském fóru Putin, když oslovoval... - Á, ještě minutku. 410 00:41:33,959 --> 00:41:38,660 Russia Today je analogem Associated Press, aby to bylo pochopitelnější. 411 00:41:38,780 --> 00:41:44,066 Na Valdajském fóru Putin, když se obracel k představitelům Evropy, řekl: 412 00:41:44,186 --> 00:41:47,479 "Teroristé jsou chytřejší, lstivější a silnější než vy." 413 00:41:47,599 --> 00:41:52,717 Podle mého tak Evropany nepřímo označil za hlupáky, prosťáčky a slabochy. 414 00:41:52,837 --> 00:41:58,612 Putin dal na vědomí, že Rusko teď v boji s ISIL už nehodlá spoléhat na pomoc západní koalice 415 00:41:58,732 --> 00:42:00,880 a bude jednat samostatně. 416 00:42:01,000 --> 00:42:02,753 - Je to tak? - Ne. 417 00:42:02,873 --> 00:42:07,049 On opět vše řekl zcela přímo, musíte ale chápat globální politiku. 418 00:42:07,169 --> 00:42:12,476 Musíte chápat pět druhů sociální moci, pět druhů idiocie, šest priorit zobecněných prostředků řízení, 419 00:42:12,596 --> 00:42:16,832 mezních hodnot a vůbec mnohé další z Dostatečně všeobecné teorie řízení, 420 00:42:16,952 --> 00:42:21,665 kterou se naši elitáři nejenže neučí, ale navíc se jí pokoušejí zakázat. 421 00:42:21,785 --> 00:42:27,006 Chápete? Díváte se na ně... To je, jako by se pokoušeli zakázat matematiku. 422 00:42:27,126 --> 00:42:29,169 Matematiku! 423 00:42:29,289 --> 00:42:33,361 Co naděláte, takovou mají úroveň chápání, 424 00:42:33,481 --> 00:42:38,731 takové máme "elity" a takové informační prostředky za své barevné papírky vytvářejí. 425 00:42:38,851 --> 00:42:41,573 Takže co řekl Putin? 426 00:42:42,056 --> 00:42:48,901 Putin mluví o procesech nadnárodního řízení globálního významu. 427 00:42:49,021 --> 00:42:51,778 Je třeba chápat jednoduchou věc. 428 00:42:51,898 --> 00:42:59,309 Když mluvíme o terorismu, tak musíme chápat, že žádný mezinárodní terorismus neexistuje! 429 00:42:59,666 --> 00:43:01,558 Jednoduše neexistuje. 430 00:43:01,678 --> 00:43:05,546 A nikdy v historické retrospektivě ani neexistoval. 431 00:43:05,666 --> 00:43:07,284 Neexistuje ani teď. 432 00:43:07,404 --> 00:43:10,644 A nikdy nebude existovat ani v budoucnosti. 433 00:43:10,764 --> 00:43:12,768 Jednoduše nebude. 434 00:43:12,888 --> 00:43:18,414 Protože v davo-"elitářské" společnosti fungují jedny mechanismy 435 00:43:18,534 --> 00:43:21,373 a v anti-davo-"elitářské", 436 00:43:21,493 --> 00:43:26,867 v normální lidské společnosti nebude mít tento jev živnou půdu, aby mohl existovat. 437 00:43:26,987 --> 00:43:30,233 A co to tedy existuje, s čím to bojujeme? 438 00:43:30,353 --> 00:43:40,515 Ta věc se má tak, že jakákoliv teroristická organizace je plodem řídícího úsilí konkrétní státní struktury! 439 00:43:40,635 --> 00:43:47,361 Proto také Trump přímo říká, že ISIL je výtvor Clintonové a Obamy! 440 00:43:47,481 --> 00:43:49,529 Tedy státu - USA! 441 00:43:49,649 --> 00:43:56,421 A o Tálibánu, Al-Káidě ani nemluvě, tam už vyšlo na světlo, že je vytvořily USA. 442 00:43:56,541 --> 00:44:00,365 Ale jak se potom vymknou kontrole? Problém je v tom, 443 00:44:00,485 --> 00:44:07,391 že mezinárodní terorismus je realizován z úrovně nadnárodního řízení. 444 00:44:07,511 --> 00:44:14,084 To když státní instituce za své zdroje a se svými řídícími možnostmi vytvoří nástroj, 445 00:44:14,204 --> 00:44:19,536 který v konečném důsledku není podřízen konkrétnímu státu, 446 00:44:19,656 --> 00:44:25,694 a který globální elita, tedy globální prediktor může nasměrovat na kohokoliv, 447 00:44:25,814 --> 00:44:31,785 na jakýkoliv objekt a to včetně státu, který ho původně vytvořil. 448 00:44:31,905 --> 00:44:34,564 Jak nám to bylo řečeno? USA vytvořily Al-Káidu 449 00:44:34,684 --> 00:44:39,471 a 11. září 2001 Al-Káida zaútočila na dvojčata Světového obchodního centra. 450 00:44:40,283 --> 00:44:51,529 Chápete? Takže mezinárodní terorismus je nástrojem realizace globální politiky, 451 00:44:52,246 --> 00:45:05,426 ale na určitých úrovních je nástrojem nadnárodního řízení a mezistátních vztahů konkrétních států. 452 00:45:05,546 --> 00:45:16,776 Konkrétně USA s pomocí terorismu vytvářejí určité řídící procesy, a potom je řeší. 453 00:45:16,896 --> 00:45:23,470 Jen si vzpomeňte třeba v sedmdesátých letech na Rudé brigády v Itálii. 454 00:45:23,590 --> 00:45:32,246 Nebo další terorismus Hamás, Hizballáh proti Izraeli. 455 00:45:32,366 --> 00:45:41,603 Všechno je řiditelné, absolutně všechno je řiditelné. Každá teroristická skupiny vyžaduje určité zdroje: 456 00:45:41,723 --> 00:45:50,639 materiální, finanční, vyžaduje určitou logistiku a to všechno se dá vysledovat raz dva. 457 00:45:50,759 --> 00:45:56,245 Přesto je mezinárodní terorismus neustále zásobován a nikdo neví odkud? 458 00:45:56,365 --> 00:45:59,101 Takže co řekl Putin? 459 00:45:59,221 --> 00:46:05,495 Potřebuje mezinárodní terorismus základnu řídících kádrů? Potřebuje. 460 00:46:05,615 --> 00:46:15,256 Abyste řídili stát, potřebujete řídící kádry? Potřebujete. 461 00:46:15,376 --> 00:46:23,249 Takže ty kádry, které má teď k dispozici globální prediktor v podobě mezinárodního terorismu, 462 00:46:23,369 --> 00:46:26,531 v uvozovkách "mezinárodního terorismu", 463 00:46:26,651 --> 00:46:33,309 jsou funkčnější, akceschopnější, zkušenější než kádry, 464 00:46:33,429 --> 00:46:41,131 které mají na starost státní řízení všech států takzvaného západního světa. 465 00:46:41,251 --> 00:46:48,378 Putin na to poukázal, řekl jim: "Pánové, s tím si sami neporadíte! 466 00:46:48,498 --> 00:46:53,940 Jestli nechcete zahynout převálcováni tímto mezinárodním terorismem, 467 00:46:54,060 --> 00:47:00,249 budete se muset dohodnout s Ruskem a přistupovat na dohody za podmínek, které určí Rusko. 468 00:47:00,369 --> 00:47:07,581 Když to neuděláte, tak co s vámi? Bude to váš konec a budete si za to moci sami. 469 00:47:07,701 --> 00:47:12,355 Bylo vám navrhnuto, co je třeba udělat. Nechcete? Nechte být. 470 00:47:12,475 --> 00:47:15,720 Nikoho násilím k ničemu nenutíme. 471 00:47:17,181 --> 00:47:22,743 Své cíle neskrýváme. Svůj pohled na věc vám sdělujeme. 472 00:47:22,863 --> 00:47:27,922 Přece vidíte, co se u vás děje. Mezinárodní terorismus si s vámi pohrává, jak ho napadne. 473 00:47:28,042 --> 00:47:33,804 Nebo si snad přejete, aby byl realizován plán na vytvoření nových států a nových národů na evropském území? 474 00:47:33,924 --> 00:47:38,280 S novou kulturou, s novou kulturní identitou? 475 00:47:38,400 --> 00:47:43,223 No tak budete mít, o co si koledujete a my si stejně poradíme. 476 00:47:44,145 --> 00:47:50,221 My prostě navážeme vztahy s novou Evropou, s novými státy, které na evropském území vzniknou." 477 00:47:51,114 --> 00:47:58,668 Anatolij z Doněcku píše: Generální štáb žádal prezidenta o povolení k dalšímu bombardování teroristů v Aleppu, 478 00:47:58,788 --> 00:48:02,692 a přes Peskova dostal odpověď, že teď na to není vhodná doba. 479 00:48:02,812 --> 00:48:06,170 - Byla připravována nějaká provokace? - Ne tak úplně. 480 00:48:06,290 --> 00:48:10,058 My žádné výhrady k našim vojákům nemáme. 481 00:48:10,178 --> 00:48:16,401 Oni pracují nejlépe, jak umí, ale v rámci 6. priority zobecněných prostředků řízení! 482 00:48:16,521 --> 00:48:19,197 A vyšších priorit je 5! 483 00:48:19,317 --> 00:48:20,885 Chápete? 484 00:48:21,005 --> 00:48:25,762 Oni v rámci své priority zobecněných prostředků řízení o něco žádají a nechápou: 485 00:48:25,882 --> 00:48:29,206 "Vždyť my teď můžeme ty teroristy zlikvidovat?!" 486 00:48:29,326 --> 00:48:36,112 Ale já jsem už nejednou říkal, že v současnosti je vedena válka HYBRIDNÍ! 487 00:48:36,232 --> 00:48:42,148 To znamená namíchaná, kdy se bojuje na všech šesti prioritách řízení. 488 00:48:42,268 --> 00:48:47,724 V případě řízení ve svém vlastním prostředí jsou tyto priority prostředkem řízení 489 00:48:47,844 --> 00:48:52,908 a při jejich použití vůči nepříteli se jedná o zbraně. 490 00:48:53,726 --> 00:49:00,700 A jaká je tedy ta situace? Ne každé vítězství v bojovém poli je vítězstvím! 491 00:49:00,820 --> 00:49:05,133 A ne každá porážka v bojovém poli je porážkou. 492 00:49:05,253 --> 00:49:10,060 Je třeba se dívat také na to, co se děje na vyšších prioritách řízení a brát na to ohled, 493 00:49:10,180 --> 00:49:17,103 protože vaše vítězství teď... Jak zní to přísloví? 494 00:49:18,434 --> 00:49:25,118 No řekněme to tak, jako když kvůli pár grešlím riskujete vlastní hlavu. 495 00:49:25,238 --> 00:49:30,028 Těch pár grešlí není tak důležitých, ty stejně jednou dostanete, 496 00:49:30,148 --> 00:49:35,416 ale když přijdete o hlavu, nebudou vám už nikdy nic platné. Oč tedy jde? 497 00:49:35,536 --> 00:49:40,566 Vojáci se ptají z výšky svého rozhledu a gosudar jim vzkazuje poté, 498 00:49:40,686 --> 00:49:44,828 kdy vyhodnotí celou situaci v řízení, výsledky na všech šesti prioritách: 499 00:49:44,948 --> 00:49:49,552 "Teď ne chlapci, musíme posečkat, protože napřed musíme na vyšších prioritách 500 00:49:49,672 --> 00:49:52,553 vyřešit takové a takové úkoly. 501 00:49:52,673 --> 00:49:59,493 A podívejte se na tu situaci. Pokud bychom jednali podle plánu navrženého generálním štábem, 502 00:49:59,613 --> 00:50:09,621 tak by se teď mluvilo a skandalizovalo pouze to, že to zlé Rusko vraždí mírumilovné teroristy, 503 00:50:10,389 --> 00:50:18,078 kteří tam mírumilovně stínají hlavy těm zlým civilistům, co je nechtějí poslouchat. 504 00:50:18,198 --> 00:50:26,348 A o čem teď referují světová média? O tom, že proti Clintonové bylo zahájeno nové trestní řízení. 505 00:50:26,468 --> 00:50:33,527 S ohledem na globální politiku je tento tah daleko důležitější. 506 00:50:33,647 --> 00:50:40,961 Je třeba umožnit realizaci těm procesům, které dozrály, a oslabovat tak svého nepřítele. 507 00:50:41,081 --> 00:50:43,980 Dozrálo to k realizaci? Tak je třeba ostatní pozdržet. 508 00:50:44,100 --> 00:50:49,777 O tom vítězství se teď nerozhoduje tam, ani ho nebude dosaženo tam. 509 00:50:49,897 --> 00:50:55,676 Bude ho dosaženo ve Washingtonu při volbách. Tam se teď vše soustřeďuje a je třeba to zařídit tak, 510 00:50:55,796 --> 00:51:00,707 aby ti, kteří by pokračovali ve válce v Sýrii PROHRÁLI! 511 00:51:00,827 --> 00:51:03,810 Ta válka neskončí jen Aleppem. 512 00:51:03,930 --> 00:51:11,057 Je tam ještě příliš mnoho svalové hmoty, kterou globální prediktor odsoudil k likvidaci, 513 00:51:11,177 --> 00:51:14,297 a kterou my potřebujeme zlikvidovat. 514 00:51:14,417 --> 00:51:20,193 A co je pro syrské obyvatelstvo výhodnější? Dlouhodobá válka nebo rychlá a vítězná? 515 00:51:20,313 --> 00:51:26,471 Aby mohli začít s obnovou svého hospodářství? A dále. Co bude se Sýrií potom? 516 00:51:26,591 --> 00:51:30,715 Některé horké hlavy už vykládají, že Sýrie jako taková již neexistuje. 517 00:51:30,835 --> 00:51:34,742 Sýrie se rozpadne. A co bude dál? Kdo si co podělí? 518 00:51:34,862 --> 00:51:40,674 Cožpak není vidět, že globální prediktor nemá v úmyslu vytvořit nezávislý Kurdistán? 519 00:51:40,794 --> 00:51:47,646 A likvidovat kvůli tomu Turecko, Irák, Írán, Sýrii... 520 00:51:47,766 --> 00:51:52,864 Protože by se jednalo o vytvoření protiváhy typu Indie-Pákistán. 521 00:51:52,984 --> 00:51:57,410 A co se teď děje mezi Indií a Pákistánem na úrovni generálních štábů? 522 00:51:57,530 --> 00:52:04,425 To je ještě k té otázce o Venezuele a Jižní Koreji. 523 00:52:04,545 --> 00:52:12,891 Všechny nástroje, na které mají USA vliv, jsou aktivizovány. Potřebují konflikty úplně všude. 524 00:52:13,480 --> 00:52:22,414 Proto samozřejmě vrchní velitel po vyhodnocení situace na bojovém poli, na všech světových bojištích: 525 00:52:22,534 --> 00:52:30,326 ekonomickém, politickém, ideologickém, biologickém, prostě všude... 526 00:52:30,446 --> 00:52:36,874 Historickém, metodologickém, všude, rozhodl: "Teď je třeba to tady pozdržet." 527 00:52:36,994 --> 00:52:41,990 A jak vidíme, tak vyhráváme. Proč neustále opakují:"Putin nezvládl to a nezvládl tamto?" 528 00:52:42,110 --> 00:52:44,104 Protože každý vidí... 529 00:52:44,224 --> 00:52:47,139 Ani ne tak, že "každý sysel je agronomem", 530 00:52:47,259 --> 00:52:51,367 ale spíše "odborník je podoben otoku tváře, jeho rozhled je příliš jednostranný". 531 00:52:51,487 --> 00:52:55,682 Ale on si myslí, že v dané oblasti zná všechno. Ano, zná. 532 00:52:55,802 --> 00:52:59,740 Jenže pospojovat si mezi sebou více takových oblastí... 533 00:52:59,860 --> 00:53:04,639 Co poskytuje Dostatečně všeobecná teorie řízení, o které neustále říkám, učte se jí, učte a učte! 534 00:53:04,759 --> 00:53:10,293 Dostatečně všeobecná teorie řízení je meziodvětvový komunikační jazyk. 535 00:53:10,413 --> 00:53:14,352 Slouží k tomu, aby se odborníci z různých oborů lépe pochopili. 536 00:53:14,472 --> 00:53:18,739 Kdyby si ti odborníci, co neustále tvrdí, že Putin něco udělal špatně, 537 00:53:18,859 --> 00:53:24,282 dali tu práci a alespoň trochu si nastudovali Dostatečně všeobecnou teorii řízení, tak by chápali, co Putin dělá. 538 00:53:24,402 --> 00:53:28,855 Tak by nevyřvávali, že to Putin zase nezvládl. On to stále nezvládá a Rusko se staví na nohy. 539 00:53:28,975 --> 00:53:31,801 Jen se podívejte, jak dnes vypadá. 540 00:53:31,921 --> 00:53:35,894 Je to teď najednou ten nejschopnější stát světa, ten nejakceschopnější 541 00:53:36,014 --> 00:53:38,295 - s ohledem na faktickou skutečnost! 542 00:53:38,688 --> 00:53:41,787 Ale Putin vždy všechno dělá špatně! 543 00:53:42,584 --> 00:53:46,251 A USA jsou banánová republika? 544 00:53:46,371 --> 00:53:52,118 Že USA jsou banánovou republikou, jsme tu probírali již dávno. 545 00:53:52,238 --> 00:53:54,628 A teď to řekl i gosudar: 546 00:53:54,748 --> 00:53:58,583 "Pánové, co to vyvádíte, vždyť vy jste banánová republika." 547 00:53:58,703 --> 00:54:01,816 Mimochodem, co tam k tomu bylo řečeno. 548 00:54:02,334 --> 00:54:14,133 Povšimli jste si toho, že USA, státní elita teď neustále jen opakuje: "Rusko ovlivňuje to, Rusko ovlivňuje ono." 549 00:54:14,253 --> 00:54:21,707 Teď bylo proti Clintonové obnoveno trestní řízení a oni nevymysleli nic lepšího než... 550 00:54:21,827 --> 00:54:28,322 Dovedete si to představit? Oni prohlásili, že FBI je řízena z Moskvy! 551 00:54:28,442 --> 00:54:34,597 Prý to vše řídí Putin. V tom případě je USA banánová republika, tak dřepte v tom svém Bílém domě, 552 00:54:34,717 --> 00:54:41,144 mlčte a čekejte na pokyny z Kremlu, když FBI řídí Moskva. 553 00:54:41,264 --> 00:54:45,220 A proč tak mluví? To je opět k té otázce, co kdo chápe. 554 00:54:45,340 --> 00:54:50,250 Já už jsem řekl, že státní elity nechápou globální politiku 555 00:54:50,370 --> 00:54:55,672 a nechápou mechanismy nadnárodního řízení a pro USA platí to samé, 556 00:54:55,792 --> 00:55:02,306 proto se tam projevuje stejná věc. Když se pokusí udělat něco tak, jak to dělá globální prediktor, 557 00:55:02,426 --> 00:55:06,261 projeví se stejný cargo kult a nejsou s tím schopni nic udělat. 558 00:55:06,381 --> 00:55:09,842 Prostřednictvím USA byl realizován projekt 1. i 2. světové války, 559 00:55:09,962 --> 00:55:14,173 tak se pokusili zrealizovat projekt 3. světové války, jenže se jim to nepovedlo. 560 00:55:14,293 --> 00:55:17,362 Mimochodem s tím souvisí jedna taková věc. 561 00:55:17,482 --> 00:55:24,114 Proč Rusko potřebuje vlastní hromadné sdělovací prostředky a jaké je místo Russia Today ve světě. 562 00:55:24,234 --> 00:55:27,063 Ta věc se má tak. 563 00:55:27,183 --> 00:55:37,457 Asi jste si povšimli, že od roku 2014 všechna média svorně hystericky pozvedla protiruskou vlnu. 564 00:55:37,577 --> 00:55:42,162 Na nic jiného nejsou připravena, proč? Protože scénář, 565 00:55:42,282 --> 00:55:50,415 plán, podle kterého byla připravována tato média ze strany USA, počítal s tím, 566 00:55:50,535 --> 00:55:57,442 že bude probíhat válka, čistky v Rusku a kvůli tomu byla potřebná protiruská hysterie. 567 00:55:57,562 --> 00:56:01,865 Jenže válku se jim v roce 2014 vyvolat nepovedlo. 568 00:56:01,985 --> 00:56:06,019 A jak z toho teď ven? USA to nevědí, státní elita USA si neví rady, 569 00:56:06,139 --> 00:56:10,582 média pod jejich kontrolou se stále pokoušejí pokračovat nařízeným směrem, vše běží.. 570 00:56:10,702 --> 00:56:14,723 Ale globální prediktor to chápe, a co proto říkají ve Foreign Policy? 571 00:56:14,843 --> 00:56:20,413 Je třeba snažit se pochopit logiku jednání Ruska vůči Ukrajině a další mechanismy. 572 00:56:20,533 --> 00:56:28,415 Dav, který teď řídí státní elita USA, musí začít dostávat jiné informace, 573 00:56:28,535 --> 00:56:36,158 které by stabilizovaly systém a nehnaly ho do konfrontace tam, kdy by teď žádná neměla být 574 00:56:36,278 --> 00:56:40,547 kvůli udržení stability řízení světových procesů. 575 00:56:40,667 --> 00:56:46,914 Globální prediktor je tedy nucen v něčem ustupovat a... 576 00:56:47,034 --> 00:56:50,554 Mimochodem s ohledem na to právě říkám, že prostě potřebují 577 00:56:50,674 --> 00:56:53,935 takové naše médium, jako je Financial Times a New York Times. 578 00:56:54,055 --> 00:56:59,698 Oni by byli rádi, kdyby se u nás takové objevilo, kdyby se naše elita alespoň trochu dovtípila, co je třeba dělat, 579 00:56:59,818 --> 00:57:04,008 a necpala peníze do nesmyslů, do geopolitiky a dalších hovadin. 580 00:57:04,128 --> 00:57:08,407 No mám na mysli hlouposti. 581 00:57:08,527 --> 00:57:14,135 Je třeba to dát do pořádku? Je. Proto na tyto věci přistoupili. 582 00:57:14,255 --> 00:57:18,082 A státní elita USA, to je takové malé odbočení. 583 00:57:18,202 --> 00:57:25,094 A proč se státní elita USA chová jinak? Protože nechápe globální politiku, nadnárodní řízení, 584 00:57:25,214 --> 00:57:29,869 oni dokážou přemýšlet pouze v matrici vnější politiky USA. 585 00:57:29,989 --> 00:57:35,777 Oni si myslí, že jsou stále ve světě těmi nejdůležitějšími, že jsou světovým četníkem: "Všechny zmáčkneme...." 586 00:57:35,897 --> 00:57:41,408 Jenže se jim to nedaří, protože neví, jak jsou řízeny supersystémy, nikdo jim to nevysvětlil. 587 00:57:41,528 --> 00:57:47,854 Globální prediktor, globální elity přestali podporovat státní řízení USA, a všechno se jim začalo sypat. 588 00:57:47,974 --> 00:57:52,657 Ano, nástroje a vše ostatní stále mají, a pokoušejí se s nimi něčeho dosáhnout. 589 00:57:52,777 --> 00:57:57,846 Ano, přináší to určité krveprolití, nestabilitu ve světě, ale nepřesahuje to kritické množství. 590 00:57:57,966 --> 00:58:03,809 Chápete? A když státní elita začíná přemýšlet, kde se jim to pokazilo, 591 00:58:03,929 --> 00:58:07,635 a vidí, komu to přineslo výhodu.... 592 00:58:07,755 --> 00:58:12,079 "Zase to pomohlo Rusku. Já sice nechápu, jak je to možné", uvažují. 593 00:58:12,199 --> 00:58:16,151 "Ale jasně vidím, že v důsledku tohoto rozhodnutí Rusko posílilo, 594 00:58:16,271 --> 00:58:18,994 a to znamená, že se o něj muselo postarat!" 595 00:58:19,114 --> 00:58:23,383 Chápete tu primitivnost myšlení státní elity USA? 596 00:58:23,503 --> 00:58:31,540 Když o tom takto mluví, tak to znamená, že v řízení absolutně nic nechápou, vůbec nic, zhola nic. 597 00:58:31,660 --> 00:58:39,932 Globální prediktor se jich musí zbavit v každém případě, protože doženou svět ke globální katastrofě. 598 00:58:40,052 --> 00:58:45,039 A to se teď děje ve volbách v USA, v prezidentských volbách. 599 00:58:45,159 --> 00:58:47,109 To je, oč tu jde. 600 00:58:47,744 --> 00:58:51,250 Proto teď... 601 00:58:52,037 --> 00:58:59,711 Já se teď dívám na ty americké politology: "Víte, až teď se mi otevřely oči. 602 00:58:59,831 --> 00:59:07,771 Ukazuje se, že i předtím vítězil Trump. To mu jenom v průzkumech veřejného mínění snižovali procenta. 603 00:59:07,891 --> 00:59:10,932 Teď teprve vidím, že nic nesnižovali... 604 00:59:11,052 --> 00:59:18,109 Naopak, on má všechno... Ne že nesnižovali, ale že lhali. 605 00:59:18,229 --> 00:59:24,513 A teď vidím, že už si ani nemůžou dovolit je snižovat a musí jít s pravdou ven." 606 00:59:24,633 --> 00:59:29,112 Vždyť ta problematika voleb Clintonová versus Trump 607 00:59:29,232 --> 00:59:37,821 je založena na stejné algoritmice jako volby Zjuganov versus Jelcin. 608 00:59:37,941 --> 00:59:44,278 Chápete? Clintonová potřebuje, aby Zjuganov... To je právě ta analogie. 609 00:59:44,398 --> 00:59:48,672 Trump to je Zjuganov a Clintonová zase Jelcin. 610 00:59:48,792 --> 00:59:53,707 Ona potřebuje, aby jí to Trump přepustil, jenže on není jako Zjuganov. 611 00:59:53,827 --> 00:59:56,160 Jedná se o jinou matrici, jiné řízení. 612 00:59:56,280 --> 01:00:03,017 Trump by nikdy nemohl kandidovat na prezidenta, kdyby za ním nestál tak výkonný systém řízení, 613 01:00:03,137 --> 01:00:06,717 takový establishment, který se zdá být neuchopitelný. 614 01:00:06,837 --> 01:00:10,826 Vypadá to, že jsou všichni proti němu, a přesto se jim nic nedaří. 615 01:00:11,266 --> 01:00:13,554 Naopak, vše se jim hroutí. 616 01:00:13,674 --> 01:00:19,796 FBI, která se zdála být povolná a umožnila i přes porušení zákona prokuratuře, ministerstvu spravedlnosti 617 01:00:19,916 --> 01:00:24,740 uzavřít to trestní řízení proti Clintonové, ho opět otevřela na základě nově zjištěných skutečností. 618 01:00:24,860 --> 01:00:28,909 A to navíc takových, že to zlomilo i "justicku". 619 01:00:30,601 --> 01:00:32,390 Jak říkal Rasputin. 620 01:00:32,510 --> 01:00:40,705 Ta situace okolo státní elity je taková, že oni nic nechápou 621 01:00:40,825 --> 01:00:51,944 a hledají konkrétní státy, konkrétní viníky a sami sebe proměnili v Ukrajinu. 622 01:00:52,064 --> 01:01:00,549 Chápete? Degradovali. Teď vykládají, že Putin je bůh, který všechno řídí a ve všem má prsty Rusko. 623 01:01:00,669 --> 01:01:08,244 Je-li Putin bůh a všechno řídí Kreml, tak jak říkám: "Seďte u sebe ve Washingtonu, v Bílém domě a mlčte." 624 01:01:08,364 --> 01:01:14,012 Putin vám přece přímo říká: "Vy jste mocný stát, máte obrovské zdroje. 625 01:01:14,132 --> 01:01:19,000 Rusko vás nemůže ovlivňovat. Takovými mechanismy Rusko nedisponuje. 626 01:01:19,120 --> 01:01:25,489 To mezi sebou si udělejte pořádek. To co teď děláte kvůli Clintonové ničí vaší státnost. 627 01:01:25,609 --> 01:01:30,304 A budete to muset potom řešit. Vy sami jste zničili svůj stát. 628 01:01:30,424 --> 01:01:36,150 A vy sami v důsledku toho ponesete velmi nepříjemné následky." 629 01:01:40,240 --> 01:01:48,633 Takže zda budou USA banánovou republikou, je výlučně v rukách elit a lidu USA. 630 01:01:48,753 --> 01:01:55,566 Zatím Clintonová a spol. dělají všechno možné pro to, aby se jí USA staly. 631 01:01:55,686 --> 01:01:58,422 A už se jí dávno staly, mimochodem. 632 01:01:58,542 --> 01:02:06,735 Když je pro ně Putin bůh stejně jako na Ukrajině? Jak na Ukrajině všechno řídí Rusko, tak už i v USA. 633 01:02:10,101 --> 01:02:12,541 Další otázka je od Sergeje Ašinceva. 634 01:02:12,661 --> 01:02:20,372 Okomentujte prosím situaci, ke které došlo 26. října na území inovačního centra Skolkovo 635 01:02:20,492 --> 01:02:25,186 v průběhu plenárního zasedání fóra Otevřené inovace ve Skolkovu, 636 01:02:25,306 --> 01:02:30,576 kdy se v sále sešli všichni hlavní inovátoři naší země včetně premiéra Medvěděva, 637 01:02:30,696 --> 01:02:37,133 - a bylo přerušeno v důsledku... - Těch ran, které se tam ozvaly. 638 01:02:37,253 --> 01:02:43,623 Je možné si to vyložit tou známou frází, že Bůh mluví s lidmi jazykem životních okolností? 639 01:02:43,743 --> 01:02:51,374 Proč je možné, je třeba si to tak vyložit. Bůh je pohan a mluví s lidmi jazykem jejich životních okolností. 640 01:02:51,494 --> 01:02:56,528 Dokonce i v případě, že tyto okolnosti jsou dílem jiných lidí. 641 01:02:56,648 --> 01:03:03,610 I v případě, že to udělal někdo konkrétní, stále se jedná o životní okolnost v rámci určité matrice řízení. 642 01:03:03,730 --> 01:03:07,004 Matrice řízení je taková. 643 01:03:07,124 --> 01:03:17,333 Skolkovo je výlučně korupční projekt k porcování peněz a financování protestů na Bolotném. 644 01:03:17,453 --> 01:03:21,945 Žádná věda se ve Skolkovu neřeší a bude to ještě drahé, 645 01:03:22,065 --> 01:03:25,271 aby se z něj nějaké to inovační středisko opravdu stalo. 646 01:03:25,391 --> 01:03:30,762 A možná bude stát za to vůbec změnit jeho profilovou orientaci, to je ještě třeba promyslet. 647 01:03:30,882 --> 01:03:38,600 Takže to, že jim tam s ránou, s výbuchem vypadla elektrika, je následujícím náznakem: 648 01:03:38,720 --> 01:03:44,342 "Hoši, všichni, kteří doufáte v další Bolotné a v opětovný pád Ruska, 649 01:03:44,462 --> 01:03:48,161 kteří sázíte na další rozkrádání ruských peněz v zájmu 650 01:03:48,281 --> 01:03:56,400 svých úzce klanových, korporativních zájmů a plnění vůle velkého Washingtonu, 651 01:03:56,520 --> 01:04:01,188 nedoufejte, nic z toho nebude! 652 01:04:02,033 --> 01:04:04,298 Tento projekt skončil." 653 01:04:04,418 --> 01:04:09,045 Takže už jen praktická realizace jeho uzavírání. 654 01:04:12,277 --> 01:04:19,718 Otázek je mnoho, ale už pracujeme více než hodinu, proto tímto skončíme. 655 01:04:19,838 --> 01:04:26,676 Ano, na všechny otázky se odpovědět nedá. A úkol ani nespočívá v tom, abych já odpovídal na všechny otázky. 656 01:04:26,796 --> 01:04:35,781 Úkol spočívá v tom, aby si lidé sami dokázali poradit se svými úkoly a problémy. 657 01:04:35,901 --> 01:04:41,823 Ještě jednou opakuji, že Dostatečně všeobecná teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti, 658 01:04:41,943 --> 01:04:46,553 tedy Dostatečně všeobecná teorie řízení v rámci Koncepce sociální bezpečnosti, 659 01:04:46,673 --> 01:04:52,490 to je matematika, s pomocí které se dokážete vyznat v těch procesech, které ve světě probíhají. 660 01:04:52,610 --> 01:05:01,008 Když se naučíte pravidla jak počítat, číst a psát, tak vás při nakupování nepodvedou. 661 01:05:01,128 --> 01:05:08,794 Aby vás nedokázali podvádět v životě, musíte znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 662 01:05:08,914 --> 01:05:14,665 Je třeba také chápat jednoduchou věc. Díky zákonu času, který popisuje interakci 663 01:05:14,785 --> 01:05:19,618 průběhu obnovy informací na dvou úrovních, na genetické a na sociální, 664 01:05:19,738 --> 01:05:22,303 jejich vzájemné vazby, 665 01:05:22,423 --> 01:05:30,098 je teď úkolem, aby každý člověk měl znalosti z oblasti řízení. 666 01:05:31,865 --> 01:05:36,609 Jak jsme o tom mluvili v souvislosti s Koreou. 667 01:05:36,729 --> 01:05:42,555 Poskytnout lidem znalosti, jak se řídí stát? Na to globální prediktor nepřistoupí, ten potřebuje nemyslící dav. 668 01:05:42,675 --> 01:05:49,536 Aby vás neproháněli jako nějaké lumíky sem a tam, aniž byste věděli, kde skončíte. 669 01:05:49,656 --> 01:05:55,130 Abyste se nenachytali na žádné majdany, jejichž následky si potom odnesete právě vy. 670 01:05:55,250 --> 01:06:02,977 Aby ve vašem životě bylo stále méně krizových situací, musíte vědět, jak jsou řízeny společnosti, státy. 671 01:06:03,097 --> 01:06:08,153 To vám potom umožní snížit i krizovost vašeho osobního života 672 01:06:08,750 --> 01:06:12,599 a samozřejmě také krizovost při řízení státu, 673 01:06:16,403 --> 01:06:23,742 protože jak se mě tu nedávno ptali, co Koncepce dokázala za 25 let? 674 01:06:23,862 --> 01:06:27,039 Koncepce za 25 let zachránila stát. 675 01:06:27,159 --> 01:06:34,587 Ať už je to jak chce, tak jakmile prošla režimem parlamentního slyšení, tak pronikla mezi lidi v řídící oblasti. 676 01:06:34,707 --> 01:06:40,793 O tom je možné dlouze vyprávět, jak to fungovalo, ale výsledek je následující. 677 01:06:40,913 --> 01:06:46,775 Od toho okamžiku začaly procesy na Ukrajině a v Rusku probíhat úplně rozdílně. 678 01:06:46,895 --> 01:06:50,833 Řídící procesy začaly probíhat rozdílným způsobem. 679 01:06:50,953 --> 01:06:55,427 V důsledku toho na Ukrajině mohlo dojít k majdanu a občanské válce 680 01:06:55,547 --> 01:07:02,385 a v Rusku se do čela státu dostal Putin a ukončil válku na Kavkazu a znovu sjednotil náš stát. 681 01:07:02,505 --> 01:07:05,100 To je výsledek Koncepce. 682 01:07:05,220 --> 01:07:10,321 Chcete-li žít v normálním státu, aby na vás nepadaly bomby a rakety, 683 01:07:10,441 --> 01:07:14,557 tak studujte Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení, 684 01:07:14,677 --> 01:07:17,246 čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR 685 01:07:17,366 --> 01:07:19,922 a buďte šťastni. Do příštích setkání. 686 01:07:20,042 --> 01:07:24,144 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 687 01:07:29,761 --> 01:07:36,508 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz