1 00:00:02,689 --> 00:00:08,174 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,294 --> 00:00:11,213 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,333 --> 00:00:15,441 Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:15,561 --> 00:00:19,370 Dnes je 14.11.2016. 5 00:00:19,490 --> 00:00:23,912 A samozřejmě, že jedna z nejpopulárnějších otázek, 6 00:00:24,032 --> 00:00:32,887 kterou návštěvníci našeho webu teď v posledních dnech pokládali, souvisí s volbami prezidenta USA. 7 00:00:33,007 --> 00:00:37,026 A konkrétně mnozí se zajímají o to, 8 00:00:37,146 --> 00:00:43,534 jak se všude tvrdilo a vykřikovalo, že vyhraje Clintonová a přesto vyhrál Trump. 9 00:00:43,654 --> 00:00:47,021 Proč o tom byli tak přesvědčeni? 10 00:00:47,141 --> 00:00:53,124 Ta otázka je velice zajímavá a velice hluboká. 11 00:00:53,244 --> 00:00:58,523 Musím říci, že událost, ke které došlo 8. listopadu v USA, 12 00:00:58,643 --> 00:01:09,687 je jednou z nejnosnějších událostí z poslední doby, která je určující pro vývoj politiky v celém světě, 13 00:01:10,890 --> 00:01:14,264 a pro blízkou perspektivu se vší určitostí. 14 00:01:14,384 --> 00:01:20,048 Teď se rozhoduje o tom, jak bude probíhat přestavba USA i celého světa. 15 00:01:20,656 --> 00:01:28,580 A tady je třeba si uvědomit jednu takovou věc. Všichni politici, nebo poslanci, kteří teď vystupují, říkají: 16 00:01:28,700 --> 00:01:32,501 "Jak jsme se mohli všichni tak mýlit? 17 00:01:32,621 --> 00:01:39,799 Vždyť všichni analytici, všechny ankety poukazovali na vítězství Clintonové... 18 00:01:43,704 --> 00:01:46,875 Tak měla vyhrát Clintonová!" 19 00:01:46,995 --> 00:01:54,787 To, co teď řeknu, není kvůli tomu, abychom se tady nějakým způsobem vychloubali, to v žádném případě. 20 00:01:54,907 --> 00:01:57,532 Jenom bych chtěl připomenout. 21 00:01:57,652 --> 00:02:04,972 Četl jsem snad já jinou literaturu, jiné ankety, jiné zprávy? 22 00:02:05,092 --> 00:02:13,824 Proč já jsem před dvěma měsíci tvrdil, že je to jasné, že páteř Clintonové a spol. je zlomena? 23 00:02:13,944 --> 00:02:22,275 V minulém měsíci, už v minulém měsíci, v tom předvolebním, jsem poskytl řadu rozhovorů 24 00:02:22,395 --> 00:02:29,370 a v každém jsem říkal, že Clintonová již vyhrát nemůže, že Trump už nyní zvítězil. 25 00:02:29,490 --> 00:02:37,443 Že však před státní elitou stojí úkol, jak se pokusit to vítězství ukrást. 26 00:02:37,563 --> 00:02:42,905 Jak to zařídit tak, aby zopakovali ten trik, který se jim povedl v Rusku v roce 1996, 27 00:02:43,025 --> 00:02:50,898 kdy Zjuganov vítězství, jednoznačné vítězství, přenechal Jelcinovi. Takový úkol řešili. 28 00:02:51,018 --> 00:02:56,940 Víte, když mluvím s některými lidmi, kterým jsem tohle všechno vyprávěl, 29 00:02:57,060 --> 00:03:04,088 a kteří by měli tuto věc nějak informačně využít, ano? 30 00:03:04,208 --> 00:03:08,357 Tak mám takový dojem, že prostě neposlouchají. A já jim přece říkal: 31 00:03:08,477 --> 00:03:14,208 "Zaměřte svou pozornost na jednání státní elity právě v tomto směru." 32 00:03:14,328 --> 00:03:18,737 Globalisté, ti to samozřejmě na vědomí vzali a velice zkušeně, 33 00:03:18,857 --> 00:03:27,440 VELICE ZKUŠENĚ na to reagovali a umožnili, aby se stalo to, co se stát mělo. 34 00:03:28,599 --> 00:03:37,036 Trump zvítězil, protože zvítězil, jak se to říká ve sportu...? 35 00:03:37,156 --> 00:03:40,872 Se zjevnou převahou, s jasnou převahou! 36 00:03:40,992 --> 00:03:44,726 To je vše. Ať se snažili sebrat mu hlasy, jak chtěli. 37 00:03:44,846 --> 00:03:50,046 Vadná technika, dezinformace, špatné sčítání, podvodné kolotoče, to vše... 38 00:03:50,166 --> 00:03:59,559 Stejně vyhrál. A tak státní elitě nezbylo než přemýšlet, co dělat dál. 39 00:03:59,679 --> 00:04:12,041 A tady je třeba si s ohledem na analytiky a všechna média uvědomit, že existuje analytika a analytika. 40 00:04:12,161 --> 00:04:25,238 Co mohli tedy podniknout? Když jedni se zabývají analytikou, aby porozuměli tomu, co se děje, 41 00:04:26,144 --> 00:04:33,639 a druzí dělají "analytiku", v uvozovkách, aby zformovali určité informační pole, 42 00:04:33,759 --> 00:04:38,221 které by bylo vhodné k realizaci vlastního řízení. 43 00:04:38,341 --> 00:04:43,746 No a v daném případě jsme se střetli s problémem, kdy analytici, 44 00:04:43,866 --> 00:04:51,418 kteří se pokoušeli vyznat v tom, co se děje bez metodologické základny poznání... 45 00:04:51,538 --> 00:05:01,738 Analýza to je odhalování, je to dynamický proces odhalování procesů a jevů. 46 00:05:01,858 --> 00:05:05,752 Musíte ty procesy chápat. 47 00:05:05,872 --> 00:05:11,773 Jak se ty procesy vzájemně ovlivňují. To nejsou žádné statické obrázky, které stačí jenom přeskládat. 48 00:05:11,893 --> 00:05:15,716 A všichni naši analytici vycházejí právě z těch statických stavů. 49 00:05:15,836 --> 00:05:26,195 Nemají ty znalosti, jak je třeba formovat analytiku na základě dynamického procesu, 50 00:05:26,764 --> 00:05:29,286 na základě jeho vývoje. 51 00:05:29,406 --> 00:05:32,785 Jak měli postupovat? Měli sledovat samotný proces. 52 00:05:32,905 --> 00:05:46,053 Kde se vzal Trump, jaké síly co ovlivňují, jaké mají cíle, jak ta či ona událost ovlivňuje jeho průběh. 53 00:05:46,173 --> 00:05:47,936 Chápete? 54 00:05:48,056 --> 00:05:52,667 Jakou korekci je třeba udělat, neboť každý podniknutý krok mění situaci. 55 00:05:52,787 --> 00:05:54,641 Jenže k tomu je třeba odhalit proces. 56 00:05:54,761 --> 00:05:59,722 Jestliže neodhalíte proces, tak vám ani jeden statický obrázek nic odhalit neumožní. 57 00:05:59,842 --> 00:06:08,862 A to také využívala státní elita USA, která všechny zavalila svou takzvanou "analytikou". 58 00:06:08,982 --> 00:06:12,537 A tato analytika oznamovala, že vyhraje Clintonová. 59 00:06:12,657 --> 00:06:16,116 Jednalo se o propagandu toho nejhrubšího zrna. 60 00:06:16,236 --> 00:06:21,256 Oni si uvědomovali, že vyhrát nad Trumpem je nereálné. 61 00:06:21,376 --> 00:06:26,205 Tak potřebovali vytvořit takové veřejné mínění, že jako vyhrávají. 62 00:06:26,325 --> 00:06:32,922 Aby byli všichni zcela přesvědčeni, že vítězí Clintonová a ne Trump. 63 00:06:33,042 --> 00:06:41,025 A ti, kteří produkovali tyto zavádějící informace i ti, kteří nechápou, jak se realizují procesy řízení, ti analytici, 64 00:06:41,145 --> 00:06:45,902 ti všichni opakovali jedno a to samé: "Vyhrává Clintonová, vyhrává Clintonová..." 65 00:06:46,022 --> 00:06:47,800 Ještě jednou připomenu. 66 00:06:47,920 --> 00:06:53,728 Já jsem neustále v každém svém pořadu, každý týden opakoval, že vyhrává Trump. 67 00:06:53,848 --> 00:06:58,824 Bylo opravdu tak těžké pro některé soudruhy si říci: 68 00:06:58,944 --> 00:07:04,285 "Tak dobrá, pojďme se podívat, na základě čeho to tvrdí?" 69 00:07:04,405 --> 00:07:10,708 Ale všichni se nechali udolat autoritou: "Vždyť Trump nemůže vyhrát, přece vyhrává Clintonová!" 70 00:07:10,828 --> 00:07:13,015 A hotovo, lomili rukama. 71 00:07:13,135 --> 00:07:16,695 "Za ní stojí taková síla, že on prostě vyhrát nemůže!" 72 00:07:16,815 --> 00:07:25,748 A zase si vzpomeneme. V lednu jsem řekl, že globalisté si vybrali Trumpa. 73 00:07:25,868 --> 00:07:29,938 Vsadili na něj v době, kdy tam ještě bylo plno jiných kandidátů. 74 00:07:30,058 --> 00:07:36,567 "To není možné. Vždyť je tam ten a onen. A hlavně! Clintonová je neporazitelná!" 75 00:07:36,687 --> 00:07:38,274 Chápete? 76 00:07:38,394 --> 00:07:47,181 Když nějaký politik, státní činitel mluví o tom, že on osobně se spletl, 77 00:07:47,301 --> 00:07:53,445 protože všechno ukazovalo na to, že zvítězí Clintonová a ne Trump, 78 00:07:53,565 --> 00:08:01,826 tak tento politik, analytik potvrzuje, že on osobně nemá žádné profesionální znalosti 79 00:08:01,946 --> 00:08:10,893 ani kvalifikaci, aby zaujímal svou řídící funkci: poslance Státní dumy, nějakého státního úředníka, 80 00:08:11,013 --> 00:08:13,564 už vůbec nemluvě o pozici analytika. 81 00:08:13,684 --> 00:08:17,127 Chápete? Vždyť jak je to možné? Ještě jednou opakuji, 82 00:08:17,247 --> 00:08:21,975 že jsem neměl k dispozici žádné důvěrné informace, měl jsem k dispozici úplně stejné informace, 83 00:08:22,095 --> 00:08:24,953 ty samé informace, kterými jsou všichni zaplavováni. 84 00:08:25,073 --> 00:08:28,633 - Z otevřených zdrojů. - Z absolutně otevřených zdrojů. 85 00:08:28,753 --> 00:08:36,254 Nic jiného. Jenom to, co se dozvíte od TASS, Ria Novosti a jiných vydání. 86 00:08:36,374 --> 00:08:40,255 To vše je volně dostupné. Tak to využívejte! Pracujte! 87 00:08:40,375 --> 00:08:45,569 Také jsem se samozřejmě díval na zahraniční informační weby. 88 00:08:45,689 --> 00:08:51,074 To je přece všechno přístupné, přičemž já nikdy nevyužívám placené weby. 89 00:08:51,194 --> 00:08:57,629 Já zásadně nikomu nic neplatím. Ty informace, které jsou volně dostupné, ty využívám. 90 00:08:57,749 --> 00:09:00,987 Pokud nějak omezují přístup, tak ať se jdou bodnout. 91 00:09:01,107 --> 00:09:05,629 Pravdu znají všichni. Těch informací je moře. 92 00:09:05,749 --> 00:09:09,529 Jestliže se na tom někdo pokouší založit svou činnost, 93 00:09:09,649 --> 00:09:15,247 tak jenom sám sobě omezuje publikum a tím pádem také výdělky. 94 00:09:15,367 --> 00:09:22,137 Všude je to samý "manager", proto všude zavádějí weby s placeným obsahem. 95 00:09:23,814 --> 00:09:29,572 Takže nic nečekaného na tom tedy nebylo. 96 00:09:29,692 --> 00:09:35,240 Trumpovo vítězství bylo objektivní, zákonité. 97 00:09:35,360 --> 00:09:47,293 K tomu vítězství šli s ohledem na stav americké společnosti a na úkol přestavby USA vytýčený globální elitou. 98 00:09:47,413 --> 00:09:55,662 Bylo zapotřebí zlikvidovat a překonat odpor státní elity USA. 99 00:09:55,782 --> 00:09:59,862 A to se jim povedlo velkolepě. 100 00:09:59,982 --> 00:10:03,274 Jestliže již přibližně před dvěma měsíci 101 00:10:03,394 --> 00:10:13,082 byla otázka Clintonové a klanově-korporativních skupin stojících za ní principiálně rozhodnutá, zlomili jim páteř, 102 00:10:13,202 --> 00:10:21,511 tak otázka té kádrové základny státní elity, která ani zbla neví o globální politice... 103 00:10:21,631 --> 00:10:27,486 Neví o ní nic, neustále si pletou vnější politiku USA s tou globální a myslí si, že je to tak, 104 00:10:27,606 --> 00:10:32,963 že nejvyššími hranicemi řízení jsou mezistátní vztahy, že neexistují žádné nadnárodní instituce. 105 00:10:33,083 --> 00:10:36,901 Dokonce ani OSN neberou do úvahy. "Tam všechno řídíme, jak nás napadne." 106 00:10:37,021 --> 00:10:40,075 Jen se podívejte na Samanthu Power, jak se tam chová. 107 00:10:40,195 --> 00:10:43,393 Nic se jí tam nedaří, což ještě zvyšuje její hysterii, 108 00:10:43,513 --> 00:10:47,689 a o to víc se jí nic nedaří. Takže se pohybuje v uzavřeném kruhu. 109 00:10:47,809 --> 00:10:52,259 Vždyť už se to nadnárodní řízení začalo projevovat dokonce strukturně! 110 00:10:52,379 --> 00:10:55,434 Bezstrukturně funguje odedávna. 111 00:10:56,209 --> 00:10:59,861 Trump tedy zvítězil zákonitě. 112 00:10:59,981 --> 00:11:05,470 A všechno, v dané situaci... Podívejme se opět na tu situaci. 113 00:11:05,590 --> 00:11:10,947 Globalisté si realizací té informační kampaně spojené s volbou Trumpa 114 00:11:11,067 --> 00:11:20,410 prověřili řídící schopnosti státních struktur státních elit. 115 00:11:20,530 --> 00:11:25,274 Nakolik adekvátně dokážou chápat řídící procesy. 116 00:11:25,394 --> 00:11:30,155 No a zjistili, jak se říká: "Výsledek je uspokojivý, je to tam samý debil!" 117 00:11:30,275 --> 00:11:34,904 Nikdo to nezvládnul. Absolutně nikdo! 118 00:11:38,019 --> 00:11:40,811 Proto, vždyť teď... 119 00:11:40,931 --> 00:11:42,851 Byl to velice složitý úkol. 120 00:11:42,971 --> 00:11:49,009 Já ani nevím, jak celý ten komplex úkolů, komplex otázek souvisejících s volbou Trumpa, 121 00:11:49,129 --> 00:11:51,062 jak to všechno vysvětlit. 122 00:11:51,182 --> 00:11:59,010 Tam je toho tolik, bylo do toho vloženo tolik, že můžeme sice některé jednotlivé kroky dnes probrat, 123 00:11:59,130 --> 00:12:06,038 ale k něčemu se možná ani nedostaneme. Nebude na to otázka, 124 00:12:06,158 --> 00:12:10,943 nebo v souvislosti s tím množstvím otázek na něco zapomeneme. 125 00:12:11,730 --> 00:12:17,387 Mimochodem, ty volby v USA srovnávají s Brexitem Velké Británie. 126 00:12:17,507 --> 00:12:24,046 Nic hloupějšího z hlediska řízení ani udělat nemohou. 127 00:12:24,166 --> 00:12:25,991 Vůbec nic. 128 00:12:26,111 --> 00:12:30,406 Znamená to, že porovnávají něco, co se porovnávat vůbec nedá. 129 00:12:30,526 --> 00:12:34,379 O čem jsem mluvil? Ten test globalisté neprovedli jen tak pro nic za nic. 130 00:12:34,499 --> 00:12:40,084 Oni teď budou vůči každému státu realizovat určité řízení. 131 00:12:40,204 --> 00:12:42,399 Jak vlastně vypadá ten úkol? 132 00:12:42,519 --> 00:12:48,891 Všichni říkají. Globalisti prohráli, patrioti-izolacionalisti vyhráli! 133 00:12:49,011 --> 00:12:53,915 Chápete tu situaci? To je to vrcholné vítězství, když jste vyhráli 134 00:12:54,035 --> 00:12:57,471 a všichni jsou přesvědčeni, že jste prohráli. 135 00:12:57,591 --> 00:13:00,466 A znamená to, že i nadále budete moci všechno řídit. 136 00:13:00,586 --> 00:13:07,554 Všichni si teď říkají, když budeme jednat jako Trump, tak zvítězíme. 137 00:13:07,674 --> 00:13:09,929 Ale to je přesně to, co si globalisti přejí. 138 00:13:10,049 --> 00:13:13,557 Právě tuto variantu. Aby se nikdo nevymykal z řady, 139 00:13:13,677 --> 00:13:18,330 nerealizoval vlastní politiku a udělal to stejně jako Trump. 140 00:13:18,450 --> 00:13:25,740 Aby se všichni opírali o stejné síly jako Trump, které pomohou, vše zařídí a vyřeší mnohé problémy. 141 00:13:25,860 --> 00:13:29,154 A proč to nejde porovnávat s Brexitem? 142 00:13:29,523 --> 00:13:32,363 Co jsme viděli v případě Trumpa? 143 00:13:33,103 --> 00:13:38,736 Mám na mysli s ohledem na jeho zvolení v USA. Jednalo se o ucelený proces. 144 00:13:39,058 --> 00:13:45,621 Společnost, státnost USA je nutné určitým způsobem přeformátovat. 145 00:13:45,741 --> 00:13:56,791 Za tímto účelem byl aktivován určitý kandidát, který prošel s využitím všech legálních způsobů. 146 00:13:56,911 --> 00:13:59,858 Byl tedy zvolen ideálním způsobem. 147 00:13:59,978 --> 00:14:04,607 Byl legálně zvolen a dosáhl daného výsledku. 148 00:14:04,727 --> 00:14:10,694 Ať už se vám to líbí nebo ne, výsledku bylo dosaženo přímou cestou. 149 00:14:10,814 --> 00:14:13,163 A co se týká Brexitu. 150 00:14:13,283 --> 00:14:20,717 Brexit je také akcí globalistů, globální elity, globálního prediktoru, 151 00:14:20,837 --> 00:14:25,013 ale výsledku bylo dosaženo jiným způsobem. 152 00:14:25,133 --> 00:14:31,195 A nebyl to ten výsledek, kterého si přáli dosáhnout. 153 00:14:31,315 --> 00:14:33,688 Jak to vypadá? Podívejte se, 154 00:14:33,808 --> 00:14:39,226 když se plánovalo, že na území Evropy budou vytvořeny nové národy a nové jazyky, 155 00:14:39,346 --> 00:14:44,369 tak se předpokládalo, že by se pro začátek těm takříkajíc teroristickým skupinám, 156 00:14:44,489 --> 00:14:51,720 které zaplavily Evropu pod rouškou migrace, migračních toků, stěhování národů, 157 00:14:52,382 --> 00:15:00,064 státy, které by byly dostatečně oslabeny a dezorganizovány, nedokázaly bránit. 158 00:15:00,184 --> 00:15:04,465 Bylo tedy zapotřebí destabilizovat EU zevnitř. 159 00:15:04,585 --> 00:15:11,476 A Velká Británie zaujímala v EU zvláštní postavení, aniž by do ní vlastně vstoupila. 160 00:15:11,596 --> 00:15:18,431 A když říkají, že prý Velká Británie shodila ze svých zad břemeno Evropy, 161 00:15:18,551 --> 00:15:21,974 tak se podívejte, co se teď děje. Shodila? 162 00:15:22,094 --> 00:15:25,367 Cožpak to není očividné, že tam probíhají zcela jiné procesy? 163 00:15:25,487 --> 00:15:30,188 Velká Británie nemůže ze svých "zad" shodit břemeno Evropy, protože na úkor koho by potom žila? 164 00:15:30,308 --> 00:15:32,800 Vždyť v podstatě parazituje na Evropě. 165 00:15:32,920 --> 00:15:38,811 Ona vydává nějaké peníze, ale peníze to jsou maximálně zobecněné informace o výměně zboží. 166 00:15:38,931 --> 00:15:43,093 A samo zboží přichází odkud? To přichází z... 167 00:15:43,213 --> 00:15:54,907 Takže v plánu byla likvidace EU a tím pádem vystoupení Velké Británie z EU. 168 00:15:55,027 --> 00:16:01,650 Potom by došlo k rozčlenění samotné Velké Británie, její rozdělení na Skotsko, Wales, Irsko... 169 00:16:01,770 --> 00:16:08,683 Úplně by ji rozčlenili, aby nepředstavovala žádnou hrozbu. Tento proces byl tedy již spuštěn. 170 00:16:10,985 --> 00:16:18,158 Jenže zásah Ruska vedl k tomu, že arabské jaro uvadlo. 171 00:16:19,232 --> 00:16:24,004 V Sýrii byla proti ISIL postavena hráz. 172 00:16:24,124 --> 00:16:32,656 Ještě s tím souvisí několik spojitých procesů, ale teď je nebudeme rozebírat, 173 00:16:32,776 --> 00:16:36,856 protože je třeba chápat jednoduchou věc. 174 00:16:36,976 --> 00:16:45,954 Arabské jaro rozpoutala státní elita USA, když už ho globální elita nepotřebovala. 175 00:16:46,847 --> 00:16:53,880 To řízení prostě probíhalo setrvačně. 176 00:16:56,769 --> 00:17:05,448 Velká Británie tedy měla být rozčleněna, proto tam veřejné mínění bylo připravováno k vystoupení z EU. 177 00:17:05,568 --> 00:17:11,853 Připravovali, připravovali, připravovali, a najednou prásk, a bylo zapotřebí EU naopak upevnit. 178 00:17:11,973 --> 00:17:16,906 Upevňovat evropské státy. Teď je třeba, aby ještě nějakou chvíli vydržely, 179 00:17:17,026 --> 00:17:23,366 než migrační vlna tyto kultury, tyto národy smete a přeformátuje státy. 180 00:17:23,842 --> 00:17:33,379 Byli tedy nuceni otočit tu hru proti Brexitu a tak na tom začali pracovat a pracovat... 181 00:17:34,188 --> 00:17:40,124 Jestliže tedy s Trumpem všechno běželo hladce a přímo, tady byli nuceni zacouvat. 182 00:17:40,244 --> 00:17:47,326 Napřed pracovali pro to, aby Británie z Evropy vystoupila, a potom zase aby v ní zůstala. 183 00:17:48,320 --> 00:17:55,631 Jenže lidé už byli roky připravováni a viděli různé plody té migrační politiky, 184 00:17:55,751 --> 00:18:01,371 ekonomických potíží v Evropě. A tohle globalisté nestačili zvrátit. 185 00:18:02,124 --> 00:18:08,104 Když potom došlo na volbu ohledně Brexitu, tak byl výsledek přibližně půl na půl. 186 00:18:08,224 --> 00:18:14,568 Co je v takových podmínkách nutné udělat? Správně. Přenechat vítězství svému protivníkovi 187 00:18:14,688 --> 00:18:18,060 a nechat ho vyhrát pěkně s plnou parádou. 188 00:18:18,180 --> 00:18:24,649 A aby vám ten protivník nedokázal konkurovat v řízení, 189 00:18:24,769 --> 00:18:33,739 tak koho je třeba dosadit do vedení? Plebejku Theresu May, klauna Borise Johnsona, a podobně. 190 00:18:33,859 --> 00:18:37,548 Jen se podívejte, jakou vládu tam zformovali. 191 00:18:37,668 --> 00:18:41,673 A dále je to ještě zajímavější. Jen si to vezměte. 192 00:18:41,793 --> 00:18:48,057 Jednou Velká Británie z EU vystupuje v nejbližší době, potom zase ne. 193 00:18:48,177 --> 00:18:53,020 Jednou to může rozhodnout vláda, potom jí to zase soud zakáže, 194 00:18:53,140 --> 00:18:57,803 že prý to může rozhodnout jenom parlament a parlament může hlasovat taky úplně jinak. 195 00:18:57,923 --> 00:19:00,509 A tak je to sem tam, sem tam.... 196 00:19:00,629 --> 00:19:09,163 Co se tedy děje? S ohledem na tu situaci mohu uvést takové přirovnání. 197 00:19:10,135 --> 00:19:18,515 Řidiči, kteří nejezdí jen po asfaltu, ale občas také po černých, nezpevněných cestách... 198 00:19:18,635 --> 00:19:23,251 Třeba když lidé z města někdy jeli rybařit, na lov, a někde uvázli s autem, tak vědí, 199 00:19:23,371 --> 00:19:29,548 že když auto uvázne, je hloupé šlapat na plyn a pokoušet se vyjet. 200 00:19:29,668 --> 00:19:34,121 Je nutné dát tam jedničku a houpat s autem kupředu, 201 00:19:34,241 --> 00:19:38,355 potom zase zpátečku a rozhoupat ho dozadu. 202 00:19:38,475 --> 00:19:42,164 Auto se potom v každém případě houpe dopředu, dozadu, dopředu dozadu. 203 00:19:42,284 --> 00:19:49,824 A čeho tím dosáhnete? Ta malá vyhloubenina pod kolem se postupně rozšiřuje a zpevňuje. 204 00:19:49,944 --> 00:19:54,725 Potom teprve přidáte plyn, a kam se s autem pohnete? Zacouváte. 205 00:19:54,845 --> 00:20:00,945 A proč? Protože tam už je to uježděné, tam už to máte vyzkoušené, a potom se můžete rozhodnout co dál. 206 00:20:01,065 --> 00:20:04,448 To samé se teď děje s Brexitem. 207 00:20:04,568 --> 00:20:10,658 Nechtějí vystoupit. Proto to houpání sem tam, sem tam. 208 00:20:10,778 --> 00:20:17,445 A veřejné mínění je zatím připravováno. Vždyť si to vezměte, mezi tím houpáním sem a tam 209 00:20:17,565 --> 00:20:22,214 Velká Británie přichází o své postavení centra koncentrace řízení. 210 00:20:22,334 --> 00:20:25,914 Banky, velké společnosti utíkají. 211 00:20:26,613 --> 00:20:29,035 A kam utíkají? Do Číny. 212 00:20:29,155 --> 00:20:31,796 Do nového centra koncentrace řízení. 213 00:20:31,916 --> 00:20:37,427 Prý, že se Velká Británie zbavila té zátěže - Evropy, aby ji nemusela krmit. 214 00:20:37,547 --> 00:20:42,622 Vždyť teď ty mechanismy, díky kterým sama parazitovala, utíkají do Číny. 215 00:20:43,331 --> 00:20:45,121 Chápete to? 216 00:20:45,623 --> 00:20:51,232 Jediné, co mají Brexit a Trump společné, je to, že v obou případech 217 00:20:51,352 --> 00:20:58,227 pod rouškou vítězství národního státního davu zvítězili globalisté. 218 00:20:58,347 --> 00:21:03,244 Jenže jestliže v případě Trumpa dokázali zohlednit všechny nesnáze, 219 00:21:03,364 --> 00:21:06,903 které je potkaly ve volbách Bushe a Alberta Gora, 220 00:21:07,023 --> 00:21:11,836 když se tenkrát pokoušeli plynule dotlačit USA k přestavbě 221 00:21:11,956 --> 00:21:13,721 a nepovedlo se jim to. 222 00:21:13,841 --> 00:21:17,958 Doslova jim tehdy to vítězství vyrvali ze zubů. 223 00:21:18,078 --> 00:21:21,701 Jenže tentokrát to vše zohlednili a vsadili na Trumpa. 224 00:21:21,821 --> 00:21:29,515 Vybrali si kandidáta s ambicemi, kterého dávno připravovali, aby se mohl stát prezidentem. 225 00:21:29,635 --> 00:21:39,282 Za něj se postavily určité síly, které potom s klidem a metodicky zlikvidovaly veškeré snahy státní elity, 226 00:21:39,402 --> 00:21:42,872 která teď vůbec nechápe, co se děje. 227 00:21:42,992 --> 00:21:44,487 Státní elita! 228 00:21:44,607 --> 00:21:47,565 A tak prohrála se vším všudy. 229 00:21:48,165 --> 00:21:56,786 Když tedy někdo v řídící funkci tvrdí, že Brexit a Trump jsou jevy jednoho řádu, 230 00:21:56,906 --> 00:22:03,258 je to demonstrací jeho nepochopení řídících procesů. To se nedá srovnávat. 231 00:22:03,378 --> 00:22:06,708 Jde o takový kruhový objezd a přímou cestu. 232 00:22:07,219 --> 00:22:09,708 Ještě jedním testem neprošli, že? 233 00:22:09,828 --> 00:22:13,735 To je právě ono, že díky tomu testu jsou si teď globalisti jistí, že nikdo 234 00:22:13,855 --> 00:22:17,183 a to včetně Ruska, jim při řízení konkurovat nedokáže. 235 00:22:17,303 --> 00:22:20,413 "Co si se státní elitou zamaneme udělat, to také uděláme, 236 00:22:20,533 --> 00:22:24,135 a oni budou štěstím bez sebe přesvědčeni, že to byla jejich práce." 237 00:22:24,255 --> 00:22:28,696 Mimochodem také říkají, že vítězství Trumpa znamená porážku banksterů. 238 00:22:28,816 --> 00:22:30,453 V žádném případě. 239 00:22:30,573 --> 00:22:35,757 Vždyť to je právě... Kde je zde zakopaný pes? 240 00:22:35,877 --> 00:22:39,675 Čeho byla vlastně zosobněním Hillary Clintonová? 241 00:22:39,795 --> 00:22:46,948 Ona zastupovala bankovní a finanční korporace americké státní elity. 242 00:22:47,068 --> 00:22:52,090 USA plnily funkci světového četníka 243 00:22:52,210 --> 00:22:55,828 a zajišťovaly řízení Pax Americana. 244 00:22:55,948 --> 00:22:58,638 Jednopolárního světa - Pax Americana. 245 00:22:58,758 --> 00:23:03,589 A tak bylo zapotřebí... Ony jsou přece rozeseté po celém světě, ty společnosti státních elit. 246 00:23:03,709 --> 00:23:09,673 Všude. A tak teď lidi přesvědčují, že tato státní elita je tou elitou globální. 247 00:23:09,793 --> 00:23:12,878 Jen se podívejte. Oni mají své zájmy všude. A proč? 248 00:23:12,998 --> 00:23:20,584 Protože jako upíři, tedy jako chobotnice rozprostřeli svá chapadla 249 00:23:20,704 --> 00:23:24,949 a vysávají všechno z ostatních států, jako paraziti. 250 00:23:25,069 --> 00:23:27,486 Všechno vysávají směrem k sobě. 251 00:23:27,606 --> 00:23:32,834 Jenže to jsou chapadla státní elity určená k vykrmování USA jako takových. 252 00:23:34,402 --> 00:23:39,121 Vnitřní politika určuje cíle vládnoucí třídy uvnitř státu, 253 00:23:39,241 --> 00:23:48,179 vnější politika cíle stejné třídy vyjádřené státní politikou ve vzájemných vztazích s ostatními státy. 254 00:23:48,299 --> 00:23:56,294 A globální politika určuje místo a funkci každého státu ve světě. 255 00:23:56,414 --> 00:24:01,546 Není to geopolitika, jejíž podstatou je vnější politika! 256 00:24:01,666 --> 00:24:09,375 Ale globální politika! Ta určuje, jaký stát bude zaujímat jaké místo. 257 00:24:09,495 --> 00:24:15,227 To je stejné, jako když projektujete byt. Také v něm přece všechny místnosti nebudou mít stejné funkce. 258 00:24:15,347 --> 00:24:19,687 Budete tam mít kuchyni, chodbu, obývák, ložnici... Chápete? 259 00:24:19,807 --> 00:24:24,270 Halu, komoru, také garáž. 260 00:24:24,390 --> 00:24:32,263 Stejné je to ve světě. Existuje výrobní provoz, místo pro rekreaci, kam lidé jezdí na dovolenou. 261 00:24:32,383 --> 00:24:38,906 Existuje středisko módy, finanční středisko... 262 00:24:39,026 --> 00:24:46,054 Každý stát má z hlediska globální politiky svou funkci! 263 00:24:46,174 --> 00:24:51,727 A v určité etapě přišel globální prediktor k závěru, 264 00:24:51,847 --> 00:24:57,974 že USA jako světový četník tuto svou funkci vyčerpaly 265 00:24:58,094 --> 00:25:05,859 a planeta dál nevydrží Pax Americana, kdy 5% jejího obyvatelstva spotřebovává polovinu energetických nosičů 266 00:25:05,979 --> 00:25:10,319 a produkuje 40% světového odpadu. 267 00:25:10,755 --> 00:25:15,993 To prostě není udržitelné, to planeta nemůže dlouho vydržet a utéci není kam. 268 00:25:16,113 --> 00:25:22,090 My musíme žít tady, na této planetě. Takže musí být změněno postavení USA. 269 00:25:22,210 --> 00:25:29,567 Musí se stát obyčejným státem, jedním z mnoha v mnohopolárním světě. 270 00:25:29,687 --> 00:25:34,429 A proto samozřejmě to, co prosazuje Trump, který říká: 271 00:25:34,549 --> 00:25:40,104 "Nemůžeme být rozptýleni po celém světě, musíme se soustředit na náš vlastní stát", 272 00:25:40,224 --> 00:25:45,404 vypadá jako izolacionalismus. Ale právě tohle je cílem globalistů, 273 00:25:45,524 --> 00:25:51,944 zbavit se světového parazitismu Pax Americana a označit je za globalisty! 274 00:25:52,309 --> 00:25:56,586 Tu státní elitu, která okrádala celý svět, označit za globalisty a říci: 275 00:25:56,706 --> 00:26:00,936 "Vidíte je? To na ně se vrhněte, to jsou oni!" A sami zůstanou ukryti ve stínu. 276 00:26:01,056 --> 00:26:07,474 "My jsme izolacionalisti, patrioti USA a přejeme si, aby USA vzkvétaly." 277 00:26:07,594 --> 00:26:13,127 Co řekl Trump: "Já nebudu krátit vojenské výdaje, vybuduji silnou armádu. 278 00:26:13,247 --> 00:26:20,114 Jenom nebude roztroušená po celém světě, ale zato bude funkční a plně efektivní, 279 00:26:20,234 --> 00:26:24,322 aby zajišťovala naše státní zájmy a ne kdo ví co ještě. 280 00:26:24,442 --> 00:26:26,946 Zájmy finančních korporací. 281 00:26:27,066 --> 00:26:30,846 Jenže jsou to právě ty finanční korporace, které zajišťují parazitování 282 00:26:30,966 --> 00:26:34,549 prostřednictvím vysávání zdrojů z celé Země, tu převahu USA. 283 00:26:34,669 --> 00:26:38,337 Takto to ale dál nemůže fungovat, aby 5% obyvatelstva planety 284 00:26:38,457 --> 00:26:41,913 spotřebovávalo 50% energetických zdrojů a vyrábělo 40% odpadu. 285 00:26:42,033 --> 00:26:45,276 To je zhoubné pro celou civilizaci a musí být přebudováno. 286 00:26:45,396 --> 00:26:47,308 No a to je cílem globální elity. 287 00:26:47,428 --> 00:26:51,299 To je cíl globálního prediktoru, a tak si jakoby vyměnili místa. 288 00:26:51,419 --> 00:26:57,865 Ukázali na světové četníky a své příručí: "Podívejte se na ně! To oni jsou globalisté! 289 00:26:57,985 --> 00:27:01,903 To na ně se vrhněte a trhejte. A my? My jsme patrioti." 290 00:27:02,023 --> 00:27:06,399 A všichni se toho chytili: "Vidíte je? Ty bankstery!" Proboha jací banksteři? 291 00:27:06,519 --> 00:27:10,928 To teď jenom odřezávají americké finanční nástroje od světa, 292 00:27:11,048 --> 00:27:15,315 aby Amerika dál nemohla vysávat celou planetu. 293 00:27:15,435 --> 00:27:20,793 A využívají to k tomu, aby opět trošku upustili tu inflační bublinu ohrožující svět. 294 00:27:20,913 --> 00:27:30,648 Zvolili Trumpa a během jednoho dne několik miliardářů přišlo o 41 miliard dolarů. Jen tak. 295 00:27:30,768 --> 00:27:33,511 A jak je možné o ně přijít jen tak? 296 00:27:33,631 --> 00:27:38,313 Chápete? Byly tu a najednou nejsou. Zmizely, vypařily se. 297 00:27:39,459 --> 00:27:42,241 Zmizely do nenávratna. Chápete? 298 00:27:42,361 --> 00:27:47,056 To prostě škrtli inflační penízky a tak u každého prvku. A tohle bylo jenom pár lidí. 299 00:27:47,176 --> 00:27:51,148 Pár miliardářů přišlo o své penízky v očekávání, že bude zvolena Clintonová. 300 00:27:51,268 --> 00:27:54,177 A teď si představte, jak je to se světovými korporacemi. 301 00:27:54,297 --> 00:27:58,514 Ano, nemělo to takovou sílu jako Brexit. Brexit tu inflační bublinu pěkně upustil 302 00:27:58,634 --> 00:28:02,688 a pokračuje v tom s daleko větší silou, než ta záležitost s Trumpem. 303 00:28:02,808 --> 00:28:05,430 Ale přece jen to zafungovalo. 304 00:28:05,550 --> 00:28:12,250 A jak mohou... Podívejte se, prý je proti banksterům. 305 00:28:12,370 --> 00:28:18,129 A co řekl? Že ZVÝŠÍ ÚROKOVOU SAZBU! 306 00:28:18,920 --> 00:28:21,293 To je v čím zájmu? 307 00:28:21,906 --> 00:28:23,816 Obyčejných pracujících? 308 00:28:23,936 --> 00:28:26,681 Kteří by potřebovali mínusové úvěrování? 309 00:28:26,801 --> 00:28:33,174 Aby vše šlo do produkce a ceny byly pro všechny lidi dostupné. 310 00:28:33,294 --> 00:28:37,648 Nebo bank? Které parazitují na lichvářském úroku? 311 00:28:37,768 --> 00:28:42,558 Jací banksteři prohráli!? Lidi, vždyť se podívejte na jeho program! 312 00:28:45,258 --> 00:28:50,442 Takže to tak vůbec není. Ještě jednou zopakuji, že absolutně všechno je jinak. 313 00:28:50,562 --> 00:28:55,843 Nemáme analytiky ani řídící pracovníky, kteří by dokázali pochopit, co se děje. 314 00:28:55,963 --> 00:29:03,618 Přestože jim to neustále opakujete, opakujete... A výsledek? Žádný! Jako byste hrách na stěnu házeli. 315 00:29:03,738 --> 00:29:08,146 Nic nechápou ani politici. Valeriji Viktoroviči, prosí vás okomentovat 316 00:29:08,266 --> 00:29:12,320 reakci domácích i světových politiků v souvislosti se zvolením Trumpa. 317 00:29:12,440 --> 00:29:14,776 Podívejte se. Tady žádní politici nejsou. 318 00:29:14,896 --> 00:29:23,997 Co říci o těch světových? To jsou lidi, které si tam dosadili z USA. 319 00:29:24,117 --> 00:29:29,493 A ti samozřejmě chápou, že jejich blahobyt se zakládá na americké hegemonii 320 00:29:29,613 --> 00:29:32,985 a za Trumpa jim pšenka moc nepokvete. 321 00:29:33,105 --> 00:29:36,900 Je to stále ten fenomén: analytici a analytici. 322 00:29:37,020 --> 00:29:42,138 Byli přesvědčeni, že to bude Clintonová, tak nač psát jakési dva dopisy? 323 00:29:42,258 --> 00:29:46,352 "Proč bychom měli vydávat dvě rozdílná čísla časopisu Newsweek? 324 00:29:46,472 --> 00:29:50,744 Vydám jenom jednu variantu, pustím to do distribuce..." 325 00:29:50,864 --> 00:29:54,591 Máte-li připravena dvě čísla časopisu, jak tvrdíte, 326 00:29:54,711 --> 00:29:59,515 jedno pro případ vítězství Trumpa a druhé pro případ vítězství Hillary Clintonové, ano? 327 00:29:59,635 --> 00:30:08,299 Tak do tisku, zdůrazňuji, že DO TISKU, pustíte tu verzi časopisu, která odpovídá výsledkům voleb. 328 00:30:08,419 --> 00:30:15,692 Jestliže však po skončení voleb dáte do tisku verzi o kandidátovi, který prohrál, 329 00:30:15,812 --> 00:30:19,975 tak to vypovídá o tom, že jste tu druhou variantu vůbec neměli připravenou! 330 00:30:20,095 --> 00:30:26,418 Stačili jenom ve fotoshopu změnit obrázek na obálce, ale texty připravené neměli. 331 00:30:26,538 --> 00:30:30,428 A teď říkáte, že potřebujete týden, abyste vše připravili? Správně! 332 00:30:30,548 --> 00:30:33,292 Příslušné texty za pět minut jen tak nenadrásáte. 333 00:30:33,412 --> 00:30:37,971 Neustále jste psali o Clintonové, Clintonové... A najednou máte vyplodit něco o Trumpovi? 334 00:30:38,091 --> 00:30:42,308 Ten vlak jede setrvačně dál. A jen tak přehodit výhybku není možné. 335 00:30:42,428 --> 00:30:49,647 Je třeba vniknout do tématu. I když jste třeba absolutně apolitičtí, a je vám jedno, o kom co máte psát. 336 00:30:49,767 --> 00:30:59,782 Jenže se najednou musíte přeorientovat, musíte zaostřit svůj zrak jiným směrem. 337 00:30:59,902 --> 00:31:02,032 Chápete? 338 00:31:02,454 --> 00:31:04,528 To je vše jasné. 339 00:31:04,648 --> 00:31:11,484 A nejlepší bylo, jak se zaradovali tady u nás v Rusku: "Náš člověk to vyhrál, náš Trump." 340 00:31:11,604 --> 00:31:16,231 Ve Státní dumě poslanci tleskali! 341 00:31:16,351 --> 00:31:18,345 "Trump to vyhrál!" 342 00:31:18,465 --> 00:31:24,129 On je pro nás co? Kmotr, tchán, bratr? On snad bude hájit zájmy Ruska? V žádném případě! 343 00:31:24,249 --> 00:31:30,594 Trump nebude hájit zájmy Ruska. Je to patriot USA a nastoupil tam, aby pracoval v zájmu USA. 344 00:31:30,714 --> 00:31:37,073 Bude využívat všechny mechanismy, které má k dispozici v zájmu USA! 345 00:31:37,193 --> 00:31:44,861 A omský guvernér? Tak ten se vůbec vyznamenal! Prý: "Vítězství Trumpa je vítězstvím Jednotného Ruska!" 346 00:31:44,981 --> 00:31:47,808 Má to vůbec v hlavě v pořádku? 347 00:31:48,394 --> 00:31:51,231 A proč takto reagoval? 348 00:31:51,722 --> 00:32:03,235 Problém je v tom, že stejně jako v Evropě je naše elita na háčku Američanů. 349 00:32:03,355 --> 00:32:13,970 A celou dobu byli řízeni prostřednictvím nástroje zosobněného americkou státní elitou, 350 00:32:14,090 --> 00:32:17,802 což se pro ně rovná Clintonová! 351 00:32:17,922 --> 00:32:22,876 A oni by velice rádi z toho háčku vyklouzli. 352 00:32:22,996 --> 00:32:26,123 Velice by se jim chtělo. 353 00:32:26,243 --> 00:32:31,197 A zdá se jim, že vítězství Trumpa jim takovou možnost poskytne. 354 00:32:31,317 --> 00:32:41,634 Jak tleskali, tak mi hned na mysli vytanul ten nesmrtelný výrok Sergeje Viktoroviče Lavrova. 355 00:32:41,754 --> 00:32:48,047 Nebo neméně nesmrtelný výrok z humoresky Arkadije Isaakoviče Rajkina: 356 00:32:48,167 --> 00:32:51,062 "Hlupáci, je to tady samý hlupák!" 357 00:32:51,182 --> 00:32:54,308 Proč to říkám? 358 00:32:54,428 --> 00:32:59,366 Protože neméně nesmrtelným výrokem se teď stane Putinův výrok na Valdaji. 359 00:32:59,486 --> 00:33:05,336 Pamatujete se, jak v souvislosti se sankcemi řekl: "Fig im!" (zlatý oči/velký kulový/leda tak starou belu, houby s octem) 360 00:33:05,456 --> 00:33:07,484 Oč tedy jde? 361 00:33:07,604 --> 00:33:20,185 Je to, jako když v době Velké vlastenecké války na území SSSR působily rozvědky: 362 00:33:20,305 --> 00:33:28,391 Gestapo, Abwehr a vytvářely si tam svou... 363 00:33:30,267 --> 00:33:32,313 ...agenturu. 364 00:33:32,433 --> 00:33:40,625 Lidé se jim upisovali, a když potom viděli, že Německo bude poraženo, tak si pomysleli: 365 00:33:40,745 --> 00:33:47,275 "Válka skončí, ten můj papír se někde ztratí a já si budu hezky žít jako dřív!" 366 00:33:47,395 --> 00:33:53,946 No a skončila válka a jednoho dne jim zaklepali na dveře... Rezidentův omyl, ten film, to je právě o tom. 367 00:33:54,066 --> 00:33:59,026 Žije si "sovětský člověk" v poklidu, a najednou k němu přijdou, ukážou mu jeho složku 368 00:33:59,146 --> 00:34:03,665 a oznámí, že teď bude pracovat pro ně, pro americkou rozvědku. 369 00:34:03,785 --> 00:34:08,887 Stejné je to v jejich případě. Není vůbec důležité, kdo stojí v čele USA. 370 00:34:09,007 --> 00:34:14,513 Jak vás zneužívali, tak to budou dělat dál, přičemž možná dokonce ještě daleko tvrději. 371 00:34:14,633 --> 00:34:20,460 Protože teď bude nutné zbavit se státní elity a vy nic nechápete, jste jako koťata. 372 00:34:20,580 --> 00:34:25,063 Nedokážete rozeznat, kdo je ze státní elity a koho tedy máte přestat poslouchat, a kdo je globalista, 373 00:34:25,183 --> 00:34:28,515 kterému teď musíte posluhovat v první řadě. 374 00:34:28,635 --> 00:34:33,934 Teď vás budou zneužívat ještě tvrději a vy jste štěstím bez sebe a ještě tleskáte! 375 00:34:34,054 --> 00:34:37,570 Prý: "Trump vyhrál!" Co je to pro vás za vítězství? 376 00:34:37,690 --> 00:34:44,613 Pro vás to vůbec nic neznamená. Dneska vás zneužívala Clintonová, zítra to bude dělat Trump. 377 00:34:44,733 --> 00:34:49,319 Bude vás úplně stejně nutit pracovat pro jeho zájmy a zájmy USA. 378 00:34:49,439 --> 00:34:52,011 Je třeba pochopit jednoduchou věc. 379 00:34:52,131 --> 00:34:56,602 USA jsou odstřihávány jako světový parazit, 380 00:34:56,722 --> 00:35:03,944 ale to vůbec neznamená, že procesy v USA budou mít katastrofický charakter. 381 00:35:04,064 --> 00:35:15,580 A vzhledem k tomu, že se globálnímu prediktoru vůbec nelíbí, že je nucen spolupracovat s Ruskem, s Putinem, 382 00:35:15,700 --> 00:35:21,017 protože globální prediktor nemá zájem na tom, aby si vychoval konkurenta v řízení 383 00:35:21,137 --> 00:35:26,425 globálních řídících procesů na celé planetě Zemi. 384 00:35:26,545 --> 00:35:37,285 Oni potřebují Rusko zbrzdit, tak odkud asi budou chtít v první řadě brát zdroje pro stabilizaci USA? 385 00:35:37,789 --> 00:35:39,371 Z Ruska! 386 00:35:39,491 --> 00:35:42,765 A kdo je u nás bude mít na starosti zajistit? 387 00:35:42,885 --> 00:35:49,554 No přece ti samí, kteří tak tleskali a radovali se, že zvítězil Trump. 388 00:35:49,674 --> 00:35:56,243 Pánové a dámy, jak můžete neznat takové základní věci? 389 00:35:56,363 --> 00:36:02,155 Jednou jste zradili zájmy své vlasti, tak vás budou zneužívat dál. 390 00:36:02,275 --> 00:36:12,655 Vám, jako lidem ve státní správě, může být ukradené, zda je tam Clintonová, Trump. Je to přece jedno. 391 00:36:14,683 --> 00:36:17,905 Tady by měl zafungovat pud sebezáchovy. 392 00:36:18,025 --> 00:36:20,638 A jim odlehlo. Prý: "Trump zvítězil!" 393 00:36:20,758 --> 00:36:26,132 Když jsem se díval na reakce elity, na jejich vzájemné diskuse apod., tak oni přímo... Víte... 394 00:36:26,252 --> 00:36:31,239 Docházelo k takovým situacím. Baví se o něčem a najednou z ničeho nic, bez jakékoliv souvislosti: 395 00:36:31,359 --> 00:36:33,540 "A doufáme, že to vyhraje Trump!" 396 00:36:33,660 --> 00:36:39,783 Co jim tak leží na srdci ten Trump? Protože vnitřně doufají, že s pádem Clintonové se osvobodí. 397 00:36:40,162 --> 00:36:46,034 Chápete? Od ní se osvobodíme a Trumpovi už posluhovat nebudeme. Teď máme velké Rusko. 398 00:36:46,154 --> 00:36:51,821 Vy se můžete od Clintonové osvobodit pouze jedním způsobem a nespadnout pod Trumpa, 399 00:36:51,941 --> 00:36:55,878 a osvobodit se od Trumpa a nespadnout zase pod Clintonovou, 400 00:36:55,998 --> 00:37:00,568 pouze v jednom případě, budete-li nekompromisně 401 00:37:00,688 --> 00:37:05,771 pracovat pro zájmy Ruska pod vedením Vladimira Vladimiroviče Putina. 402 00:37:05,891 --> 00:37:08,790 To vám zajistí tu nejlepší ochranu na celém světě. 403 00:37:08,910 --> 00:37:12,943 Kdybyste řekli: "Mám toho dost, už se mě to netýká, nebudu přece tleskat." 404 00:37:13,063 --> 00:37:17,048 Jednoduše začněte konečně spolupracovat s Putinem, podporujte ho ze všech sil, 405 00:37:17,168 --> 00:37:21,427 a přestaňte chytračit a pokoušet se organizovat, jako tuhle Zjuganov: 406 00:37:21,547 --> 00:37:29,542 "Zvolíme si nového prezidenta v roce 2017, nebudeme čekat až do roku 2018!" 407 00:37:29,662 --> 00:37:36,117 Kdy je termín podle zákona! Ne, my teď potřebujeme Rusko utopit v krvi občanské války! 408 00:37:37,370 --> 00:37:42,358 Přestaňte s těmi svými hrátkami. Nevyjde vám to! 409 00:37:43,909 --> 00:37:49,351 Tleskají Trumpovi! Každý dostane přesně to, co si zasloužil. 410 00:37:49,471 --> 00:37:51,977 Já jsem jim řešení napověděl. 411 00:37:52,097 --> 00:37:57,645 Žirinovskij se jako vždy výrazně projevil při svém vystoupení 9. listopadu. 412 00:37:57,765 --> 00:38:04,161 A soudě podle jeho slov už zdaleka nepodporuje Clintony, pro jejichž skupinu prý pracuje, jak jste říkal. 413 00:38:04,281 --> 00:38:09,781 Otázka je od Viktora Kapusťanského. To Žirinovskij rychle převlékl kabát a udělal to svým stylem? 414 00:38:09,901 --> 00:38:15,247 Vybral si silnější stranu, nebo v čem tkví příčina takového jeho vystoupení, kde otevřeně podpořil Trumpa? 415 00:38:15,367 --> 00:38:19,578 No to se podívejme. Vždyť já už jsem o tom vykládal tolikrát... 416 00:38:19,698 --> 00:38:21,655 A pro koho pracuje Žirinovskij? 417 00:38:21,775 --> 00:38:26,428 Stejně jako dříve pracoval pro státní elitu USA a Clintonovou, tak v tom teď pokračuje. 418 00:38:26,548 --> 00:38:36,535 Mimochodem... No, o smutném Žirinovského osudu bude třeba v souvislosti s těmi poslanci promluvit zvlášť. 419 00:38:36,655 --> 00:38:43,898 Vždyť v čem tkví ta podstata? Všimli jste si, jak byla koncipována předvolební kampaň v USA? 420 00:38:44,018 --> 00:38:52,860 Státní elita USA, která nechápe, stejně jako všechny ostatní státní elity, které nechápou globální elitu... 421 00:38:52,980 --> 00:38:56,162 - Globální politiku. - Ano, globální politiku, 422 00:38:56,282 --> 00:39:06,464 Které nechápou globální politiku a vidí, že ty procesy, které probíhají okolo zvolení Trumpa 423 00:39:06,584 --> 00:39:12,101 a především okolo likvidace světového amerického parazitismu, 424 00:39:12,221 --> 00:39:19,323 povedou k pozvednutí Ruska, si z toho odvodili, že je to právě Rusko, kdo stojí za Trumpem. 425 00:39:19,443 --> 00:39:26,089 A jak tedy koncipovali tu předvolební kampaň? Neustále Trumpovi předhazovali, že je loutkou Kremlu. 426 00:39:26,209 --> 00:39:30,373 A potom obvinili i šéfa FBI, že on také... 427 00:39:30,493 --> 00:39:37,342 Ať už ale Putina a Lavrova provokovali, jak chtěli, oni neustále odpovídali: 428 00:39:37,462 --> 00:39:42,843 "To je vaše vnitřní záležitost, záležitost čistě USA, koho si zvolíte, toho si zvolíte." 429 00:39:42,963 --> 00:39:45,850 A postupovali i postupují správně. 430 00:39:45,970 --> 00:39:52,438 Americká státní elita také musela svou politiku o něco opřít, aby nenechala Trumpa vyhrát. 431 00:39:52,558 --> 00:39:55,480 A jak teď mohou pokračovat v této politice, 432 00:39:55,600 --> 00:40:00,779 jestliže nebudou mít z Ruska potvrzení, že Trump je opravdu loutkou Kremlu? 433 00:40:01,125 --> 00:40:05,874 A tak sedí Vladimir Volfovič a ta potvrzení jim pěkně vypisuje: 434 00:40:05,994 --> 00:40:08,738 "Trump je loutka Kremlu, Trump je loutka Kremlu, 435 00:40:08,858 --> 00:40:11,889 to je náš kandidát, my ho schvalujeme, to se musí zapít... 436 00:40:12,009 --> 00:40:18,094 Zvolili Trumpa, otevřete šampáňo, zapijeme našeho kandidáta!" 437 00:40:20,015 --> 00:40:26,000 On sám je to potvrzení, které dosvědčuje... 438 00:40:26,120 --> 00:40:31,061 Stejně jako u nás nadělají cirátů okolo McCaina, aniž vůbec chápou účel jeho činnosti atd. 439 00:40:31,181 --> 00:40:37,409 Tak stejně tam Žirinovského využívají jako to prohlášení, důkaz, potvrzení, 440 00:40:37,529 --> 00:40:42,499 že Trump pracuje pro kremelské zájmy. Jen si poslechněte, co Žirinovskij říká. 441 00:40:42,619 --> 00:40:48,604 A Žirinovskij je zván do televizních kanálů, poskytuje rozhovory: "Jen do toho, dělej, co máš." 442 00:40:48,724 --> 00:40:52,050 On před samotnými volbami, 443 00:40:52,170 --> 00:40:58,112 o těch druhých jeho řečech ani nemluvě, kdy mlel o Trumpovi: "To je náš člověk..." 444 00:40:58,232 --> 00:41:09,721 Ale dokonce se před samotnými volbami obrátil na voliče USA, aby hlasovali pro Trumpa. 445 00:41:09,841 --> 00:41:13,624 Dávali to na Channel 4. 446 00:41:15,740 --> 00:41:23,518 Žirinovskij u Solovjova tvrdil, že to vidělo 20 miliónů Američanů. 447 00:41:23,638 --> 00:41:34,829 Těchto 20 miliónů Američanů získalo dodatečnou argumentaci, aby šlo a hlasovalo pro Clintonovou. 448 00:41:36,118 --> 00:41:37,359 Chápete? 449 00:41:37,479 --> 00:41:43,049 Aby hlasovali pro Clintonovou. Oni přece nestojí o žádnou ruskou loutku. 450 00:41:43,169 --> 00:41:52,110 Kolik asi lidí tímto svým tvrzením Žirinovskij pomohl Clintonové udržet mezi jejími voliči? 451 00:41:52,230 --> 00:41:56,931 A teď si myslí, že když poslal Trumpovi gratulační telegram, tak přehodil kabát. 452 00:41:57,051 --> 00:42:04,206 Trump to všechno vidí, on ví, jak mu Žirinovskij celou dobu podrážel nohy, jak pracoval proti němu. 453 00:42:04,326 --> 00:42:07,252 Myslíte si, že mu to Trump odpustí? V žádném případě. 454 00:42:07,372 --> 00:42:12,178 Žirinovskij by teď měl opravdu rychle převléknout kabát a podpořit Trumpa, a co on dělá? 455 00:42:12,298 --> 00:42:19,033 "Trump zvítězil. Já otvírám šampáňo. Budeme slavit, máme co, náš Trump to vyhrál." 456 00:42:19,153 --> 00:42:23,254 A co se teď děje v USA? Jsou tam nepokoje. 457 00:42:23,374 --> 00:42:29,784 A o co se ti majdanutí protestující Američané mezi jiným také opírají? 458 00:42:29,904 --> 00:42:35,350 Jen se podívejte na Státní dumu, jak potleskem přivítala Trumpovo zvolení. 459 00:42:35,470 --> 00:42:39,427 Jen se podívejte na toho Rusa Žirinovského, co chcete vědět víc? 460 00:42:39,547 --> 00:42:42,826 Je to důvěrník Kremlu a říká, že Trump je jejich loutka, 461 00:42:42,946 --> 00:42:46,808 tak proč bychom měli souhlasit s volebními výsledky? 462 00:42:46,928 --> 00:42:55,782 Chápete tedy už, co dělá? On teď hází Trumpovi klacky pod nohy a myslí si, že mu to Trump odpustí? 463 00:42:55,902 --> 00:42:57,606 V žádném případě. 464 00:42:59,572 --> 00:43:03,821 Vladimira Volfoviče čeká smutný osud. Už jsem o tom mluvil, 465 00:43:03,941 --> 00:43:05,864 že se orientuje špatným směrem. 466 00:43:05,984 --> 00:43:08,518 Ale teď si podepsal rozsudek smrti. 467 00:43:08,638 --> 00:43:11,306 To neznamená, že přijde vrah a zabije ho. 468 00:43:11,426 --> 00:43:15,640 Vladimir Volfovič zemře přímo na svém pracovním místě z přepracování. 469 00:43:15,760 --> 00:43:22,066 Zemře, protože prostě přišel jeho čas. 470 00:43:22,186 --> 00:43:23,899 A nebude v tom nic osobního. 471 00:43:24,019 --> 00:43:25,341 Je to jen byznys. 472 00:43:25,461 --> 00:43:27,556 Vysvětlím, oč jde. 473 00:43:27,676 --> 00:43:29,523 Ta reakce... 474 00:43:31,843 --> 00:43:36,311 ... Státní dumy. Už jsem říkal, že budou potřebovat ruské zdroje. 475 00:43:37,476 --> 00:43:45,466 A ti z našich, kteří byli jako nástroje, JAKO NÁSTROJE dříve navázáni na Clintonovou. 476 00:43:45,586 --> 00:43:52,352 Byli přece napojeni na Clintonovou, ne? No a teď je třeba je převést a dát jim najevo jejich novou roli. 477 00:43:52,816 --> 00:44:01,242 Dát jim názornou lekci, co bude následovat, budou-li se cukat a postaví se proti USA. 478 00:44:01,362 --> 00:44:07,864 No a pro to je nutné vybrat dostatečně významnou figuru, se kterou se zatočí, aby všichni tu lekci pochopili. 479 00:44:07,984 --> 00:44:10,418 Žirinovskij je nula, je to jen profese. 480 00:44:10,538 --> 00:44:15,717 Dnes plní funkci Žirinovského Vladimir Volvofič, zítra ji svěří někomu jinému a ten ji převezme. 481 00:44:15,837 --> 00:44:23,652 Jenže on stojí za Clintonovou. Trump má teď za úkol převést podpindosníky pod sebe, 482 00:44:23,772 --> 00:44:31,099 zajistit aby se necukali, a aby nepracovali pro státní elity ale pro globalisty. 483 00:44:32,256 --> 00:44:44,023 A tak Vladimira Volfoviče čistě z těchto důvodů jeho vlastní Clintonovci zlikvidují. 484 00:44:45,061 --> 00:44:51,791 Teď by se ti, kdo pozorně poslouchají, měli zarazit: "Vždyť jste říkal, že v zájmu Trumpa. 485 00:44:51,911 --> 00:44:56,743 A proč by ho tedy měli likvidovat Clintonovci? Ti, kterým tak věrně slouží?" 486 00:44:56,863 --> 00:44:58,987 Ale vždyť je to velice jednoduché. 487 00:44:59,107 --> 00:45:11,684 Trump teď bude muset navázat kontakt s americkými tajnými službami, které podporovaly Clintonovou. 488 00:45:12,328 --> 00:45:14,189 Co je zapotřebí udělat? 489 00:45:14,309 --> 00:45:21,899 Je nutné jim předvést, že není žádná kremelská loutka a ještě je nutné, aby jim umožnil upustit páru. 490 00:45:22,019 --> 00:45:26,421 Musí si na někom vybít svoji energii a tak jim řekne: 491 00:45:26,541 --> 00:45:33,247 "A co tenhle? Ten vám posluhoval. Jak to uděláte, tak to uděláte, máte volnou ruku. 492 00:45:33,367 --> 00:45:39,715 Jestli to ale zvořete a uděláte to tak, že jeho vraždu připíšou mně, tak se těšte." 493 00:45:41,851 --> 00:45:47,523 To je, oč tu jde. On čistě ve svých amerických zájmech, 494 00:45:47,643 --> 00:45:56,175 až bude navazovat spolupráci se státní elitou, vydá příkaz a možná už vydal... 495 00:45:56,295 --> 00:46:05,722 Trump neodpustí člověku, který z celého svého srdce pracoval pro státní elitu 496 00:46:06,603 --> 00:46:09,228 a snižoval jeho výsledky. 497 00:46:09,348 --> 00:46:15,732 Pro Trumpa by hlasovalo daleko více, nesrovnatelně více lidí, kdyby se Žirinovskij tak nesnažil 498 00:46:15,852 --> 00:46:20,222 a nevydával Clintonové potvrzení na to, že Trump je kremelská loutka. 499 00:46:20,342 --> 00:46:24,399 Proto je to samozřejmě jak v Trumpově osobním zájmu, 500 00:46:24,519 --> 00:46:28,755 tak i v zájmu toho, aby ty tajné služby, které podporovaly Clintonovou... 501 00:46:28,875 --> 00:46:37,392 "Chlapci, vy říkáte, že je to on, kdo mě řídí. Tak tady ho máte, já vám ho přenechám. 502 00:46:37,512 --> 00:46:43,508 Vy přece nechápete, že pracoval pro vás. Tak ho teď zlikvidujte." 503 00:46:43,628 --> 00:46:52,295 Naváže komunikaci a zároveň potrestá i viníka. Navíc ruské elity dostanou potřebnou lekci. 504 00:46:52,415 --> 00:46:57,427 Je třeba přemýšlet, vždy je třeba myslet a chápat dění. 505 00:46:57,547 --> 00:47:00,873 Dostatečně všeobecná teorie řízení je volně dostupná znalost 506 00:47:00,993 --> 00:47:06,094 a Koncepce sociální bezpečnosti je legitimizovaná od roku 1995. 507 00:47:06,214 --> 00:47:13,105 Je třeba se učit, studovat a nepromenovat se s prostitutkami a chlastat vodku. 508 00:47:13,225 --> 00:47:16,954 Nebo whisky a tequilu. 509 00:47:18,401 --> 00:47:25,054 Vy jste zmínil ty protesty v USA, které jsou mimochodem částečně založeny na tom, 510 00:47:25,174 --> 00:47:29,753 že Trump vyhrál pouze v počtu volitelů, ale prohrál v počtu hlasů voličů. 511 00:47:29,873 --> 00:47:34,766 A konkrétně je v otázce uvedeno: Nemohou volitelé v prosinci vše obrátit? 512 00:47:34,886 --> 00:47:37,152 Nebo to globální prediktor nepřipustí? 513 00:47:37,272 --> 00:47:41,911 V médiích o těch volbách informují nějak podivně. Všichni mluvili o líderství Clintonové atd. 514 00:47:42,031 --> 00:47:45,521 Ale v rukávu měli asi pro každý případ tu kartu s voliteli. 515 00:47:45,641 --> 00:47:49,340 Teď když Trump zvítězil, v médiích říkají, že ještě není všemu konec, 516 00:47:49,460 --> 00:47:52,055 a že se v prosinci vše ještě může úplně otočit. 517 00:47:52,175 --> 00:48:00,931 Současné majdanové události v USA jsou nečekané pouze proto, 518 00:48:01,051 --> 00:48:06,779 že přestože jsem zdůrazňoval, aby všichni zaměřili pozornost na státní elitu, 519 00:48:06,899 --> 00:48:14,148 která je řídícím nástrojem na globální úrovni, tak to nikdo neudělal. 520 00:48:14,268 --> 00:48:21,234 Nejbližší okolí Clintonové a spol., které má představu o globální politice, jen PŘEDSTAVU, 521 00:48:21,354 --> 00:48:25,769 velmi dobře vědělo, s kým se pustilo v boji proti Trumpovi do křížku, 522 00:48:25,889 --> 00:48:29,066 což byl také důvod, proč Clintonová přiznala svou prohru. 523 00:48:29,186 --> 00:48:33,004 Ještě jednou zopakuji, že její kampani páteř zlomili již před dvěma měsíci. 524 00:48:33,124 --> 00:48:40,791 Ale stále je tu ohromný počet různorodých odborníků, přičemž na úrovni... 525 00:48:40,911 --> 00:48:47,936 Jak v civilní, tak i ve vojenské oblasti na úrovni generálů a admirálů střední úrovně. 526 00:48:48,056 --> 00:48:57,961 No a ti jsou velice mocnou hybnou silou, se kterou je třeba počítat. 527 00:48:58,081 --> 00:49:08,358 A v tomto ohledu mají ty masové demonstrace, které teď probíhají v USA, 528 00:49:08,478 --> 00:49:16,399 trojitý... Tři takové rovnocenné úkoly, které mají vyřešit. 529 00:49:16,519 --> 00:49:22,605 Je okolo toho ještě spousta doprovodných jevů, ale jak řekl Kissinger ve svém posledním rozhovoru: 530 00:49:22,725 --> 00:49:28,348 "Úkolem politiky je odhadnout ty tendence, které se zdají být okrajové, 531 00:49:28,468 --> 00:49:32,197 abyste si ujasnili, jak na nich budovat svou bezpečnost." 532 00:49:32,317 --> 00:49:39,685 Vlastně se až teď dostává do popředí to, co je třeba vyřešit a jde tedy o prvořadé úkoly. 533 00:49:39,805 --> 00:49:42,117 Takže první úkol: 534 00:49:42,535 --> 00:49:49,188 První úkol spočívá v tom, že USA musí být přeformátovány. 535 00:49:49,308 --> 00:49:51,933 Znamená to je rozebrat a znovu poskládat. 536 00:49:52,053 --> 00:50:00,362 A tady globální prediktor, globální elita předvádí, že si vzala ponaučení z dějin a že své chyby neopakuje. 537 00:50:00,482 --> 00:50:12,639 Jednou z hlavních chyb globální elity bylo, že prohrála referendum za uchování SSSR. 538 00:50:12,759 --> 00:50:19,381 Lidé hlasovali, aby SSSR zůstal zachován. 539 00:50:19,501 --> 00:50:30,853 A to zůstává tím právním i morálním základem pro obnovu Ruska v hranicích minimálně SSSR, 540 00:50:30,973 --> 00:50:36,716 protože všichni lidé ze všech republik chtějí žít ve společném státě. 541 00:50:36,836 --> 00:50:46,114 Globální prediktor, který ví, že ho čeká přeformátování USA, si nepřeje udělat znovu stejnou chybu, 542 00:50:46,234 --> 00:50:50,187 a proto musí vytvořit takovou situaci, 543 00:50:50,307 --> 00:50:59,823 za které bude rozčlenění USA legitimizováno lidovými bouřemi. 544 00:50:59,943 --> 00:51:08,848 A pro to je potřebné, aby Trump vyhrál díky volitelům, ale prohrál v počtu voličů. 545 00:51:08,968 --> 00:51:17,500 Ale opakuji, a to neříká kromě mne nikdo jiný a můžete si to prověřit přes New York Times a další vydání, 546 00:51:18,202 --> 00:51:21,901 Trump vyhrál s obrovskou převahou. 547 00:51:22,021 --> 00:51:26,884 Když Clintonová ze začátku vyhrávala nad Trumpem, 548 00:51:27,004 --> 00:51:32,568 tak měl Trump 67 volitelů, jestli si to dobře pamatuji, a ona měla asi 68. 549 00:51:32,688 --> 00:51:41,428 A už tehdy Trump vyhrával v počtu voličů asi o 100, 150 tisíc. 550 00:51:41,548 --> 00:51:48,410 A dále se ten Trumpův náskok v počtu voličů už jen zvyšoval! 551 00:51:48,530 --> 00:51:54,302 Jednoduše se dral jen kupředu a zastavit ho prostě nebylo možné. 552 00:51:54,422 --> 00:52:00,672 Jenže přiznat, že lidé podpořili Trumpa, by znamenalo vytvořit základ pro to, 553 00:52:00,792 --> 00:52:08,668 že procesy nebudou založeny na té bázi, na jaké je chce mít globální prediktor. 554 00:52:09,041 --> 00:52:14,770 Co je tedy třeba udělat? Je třeba tuto skutečnost delegitimizovat a popřít. 555 00:52:14,890 --> 00:52:18,290 A proto s využitím specifičností amerického volebního systému, 556 00:52:18,410 --> 00:52:22,705 začali Trumpovi banálně po přepočtení krást hlasy. 557 00:52:22,825 --> 00:52:27,777 Já jsem se díval na New York Times, kde měli interaktivní mapu a další informace, 558 00:52:27,897 --> 00:52:31,522 jak to probíhalo v jednotlivých amerických státech. Takže se podívejte. 559 00:52:31,642 --> 00:52:36,683 Mají tam systém volitelů, kteří ale nejsou rozděleni rovnoměrně a zastupují rozdílné počty voličů. 560 00:52:36,803 --> 00:52:44,142 V Kalifornii je 37,5 miliónů obyvatel a má 55 volitelů. 561 00:52:44,262 --> 00:52:48,603 A v Rhode Islandu mají 1 milión obyvatel a 4 volitele! 562 00:52:48,723 --> 00:52:55,614 Vychází to tak, že v Kalifornii je to něco přes 600 tisíc na jednoho volitele a tady 200 tisíc obyvatel. 563 00:52:55,734 --> 00:53:02,595 A v liduprázdném Wyomingu, tam mají na půl miliónu obyvatel 3 volitele. 564 00:53:02,715 --> 00:53:11,232 Když tedy v nějakém lidnatém státě, třeba v Kalifornii ukradnete 10, 20, 30 tisíc hlasů, 565 00:53:11,352 --> 00:53:16,976 tak se počet volitelů nezmění, ale celkový počet voličů ano. 566 00:53:17,096 --> 00:53:19,780 A tak Trumpovi začali krást hlasy. 567 00:53:19,900 --> 00:53:26,195 Bylo to na určité úrovni, ale jakmile už bylo jisté, že za Trumpa hlasovalo nadkritické množství, 568 00:53:26,315 --> 00:53:28,283 tak mu začali krást hlasy. 569 00:53:28,403 --> 00:53:35,518 V početných státech jako je Kalifornie najednou začal růst počet voličů Clintonové 570 00:53:35,638 --> 00:53:41,366 a poněkud snižovat ty počty pro Trumpa. 571 00:53:41,486 --> 00:53:45,723 Tímto způsobem získali nezbytných 150 tisíc. 572 00:53:45,843 --> 00:53:48,444 Zfalšovali a uměle tuto situaci vytvořili. 573 00:53:48,564 --> 00:53:53,945 Druhý úkol, který řeší globální prediktor. 574 00:53:54,065 --> 00:53:59,506 Opakuji, že existuje velké množství lidí, jako jsou generálové a podobně, 575 00:53:59,626 --> 00:54:05,664 kteří ovládají velice důležité struktury, soukromé vojenské armády a podobně. 576 00:54:05,784 --> 00:54:16,380 Ti mohou zorganizovat fakticky jakýkoliv čin vlastizrady proti státu i proti Trumpovi. 577 00:54:16,500 --> 00:54:18,516 Tak co je třeba udělat? 578 00:54:18,636 --> 00:54:23,945 Je zapotřebí provést provokaci, aby všichni vyplavali na povrch 579 00:54:24,065 --> 00:54:30,571 a odhalit tak jejich řídící vazby, vyjasnit si, co je kdo v generalitě zač, a jak to vše funguje, 580 00:54:30,691 --> 00:54:38,336 aby je potom bylo možné eliminovat. Kvůli tomu museli nechat volný průběh těm demonstracím, 581 00:54:38,456 --> 00:54:40,946 které jsou jasně organizované. 582 00:54:41,066 --> 00:54:46,093 Demonstranty přivážejí v autobusech, zajišťují jim jídlo, rozdávají plakáty, stoprocentní majdan. 583 00:54:46,213 --> 00:54:51,260 Proč? Protože lidé, kteří to organizovali, nechápou globální politiku, 584 00:54:51,380 --> 00:54:55,049 a dělají to tak, jak byli zvyklí organizovat to v jiných státech. 585 00:54:55,169 --> 00:55:00,494 V roce 2004 se jim povedlo na Ukrajině Janukoviče nahradit Juščenkem 586 00:55:00,614 --> 00:55:04,850 a tak si myslí, že Clintonovou dokážou dotlačit do takové situace, 587 00:55:04,970 --> 00:55:08,535 kdy ji jednoduše donutí stát se jejich prezidentkou. 588 00:55:08,655 --> 00:55:16,262 Oni nechápou, že si svým jednáním koupou hrob. Teď je všechny identifikují, odhalují. 589 00:55:16,382 --> 00:55:18,037 Třetí úkol. 590 00:55:18,157 --> 00:55:21,588 Jen se podívejte, kdo na těch demonstracích vystupuje. 591 00:55:21,708 --> 00:55:29,583 Jeden z lídrů-patriotů je označil za "fňukající cucáky". 592 00:55:29,703 --> 00:55:35,132 A skutečně, jenom mládež, která nic neví a nic neumí a LGBT společenství. 593 00:55:35,252 --> 00:55:37,863 Takoví lidé vyšli do ulic. 594 00:55:37,983 --> 00:55:44,904 Té tolerance mají lidé už tak plné zuby, že jsou pro ně zosobněním toho, co nikdo nechce. 595 00:55:45,024 --> 00:55:50,110 A co dělají? Ničí v širokém okolí to, co bylo vytvořeno lidskou prací, 596 00:55:50,230 --> 00:55:57,867 a navíc zapálili americkou vlajkou a ne jednou. Jak to asi zapůsobí na americké vlastence? 597 00:55:57,987 --> 00:56:02,074 A dále. Jen se podívejte, s jakými hesly pochodují. 598 00:56:02,194 --> 00:56:07,042 Kromě těch vytištěných nesou ještě různé své: Vlastenectví = rasismus. 599 00:56:07,162 --> 00:56:09,428 Takže vlastenectví je něco špatného? 600 00:56:09,548 --> 00:56:13,695 Jenže pro Američany je vlastenectví jejich kultem a vlajka je kultem vlastenectví. 601 00:56:13,815 --> 00:56:18,886 A dále. Manifestace s výzvou: "Znásilni Melanii Trumpovou", to prý je normální, demokratické. 602 00:56:19,006 --> 00:56:26,837 To všechno tvoří základ. Na to budou poukazovat, že až se budou USA hroutit: 603 00:56:26,957 --> 00:56:32,939 "Jen si vzpomeňte na ty demonstrace. Trump je dobrý prezident. 604 00:56:33,059 --> 00:56:38,070 Jen se podívejte, kvůli komu se nedaří. To kvůli nim, těm nepřátelům vlasti, kteří tomu brání. 605 00:56:38,190 --> 00:56:42,157 To oni vedou stát k občanské válce a rozvratu." 606 00:56:42,277 --> 00:56:45,067 Je možné o tom mluvit dlouho, opravdu dlouho. 607 00:56:45,187 --> 00:56:49,810 Opakuji, že společenství našich analytiků tyto věci vůbec nerozebíralo, 608 00:56:49,930 --> 00:56:54,524 proto je to třeba všechno urychleně analyzovat, zveřejňovat... 609 00:56:54,644 --> 00:56:58,432 A udělat to dobře, to prostě, té práce okolo toho je neskutečně moc. 610 00:56:58,552 --> 00:57:04,385 Tak přejdeme k dnešní poslední otázce. Zmínil jste rozhovor Henry Kissingera. 611 00:57:04,505 --> 00:57:10,143 Okomentujte tento jeho rozhovor poskytnutý časopisu Atlantic před a po volbách. 612 00:57:10,263 --> 00:57:14,946 Ano, velice symbolický rozhovor. Obzvláště ta jeho předvolební část. 613 00:57:15,066 --> 00:57:24,499 Ale uzavírajíce předešlé téma bych chtěl ještě říci, že všichni, kteří chtějí pochopit, co se děje v USA, 614 00:57:24,619 --> 00:57:30,692 musí analyzovat posledních 11 dnů před volbami v USA. 615 00:57:30,812 --> 00:57:38,842 Proč Comey opět zahájil trestní stíhání a jak bylo zastaveno. 616 00:57:39,343 --> 00:57:42,279 To jsou klíčové... 617 00:57:42,399 --> 00:57:50,572 To je klíč, který vám odhalí prakticky všechny linie v konfrontaci amerických státních elit s těmi globálními. 618 00:57:51,718 --> 00:57:56,659 Je to jedna z těch nejnosnějších událostí, ani nevím jak... 619 00:57:56,779 --> 00:58:03,604 Co se týká Kissingera. Asi jste si povšimli výsledků voleb v Moldavsku a... 620 00:58:03,724 --> 00:58:06,050 - Bulharsku. - V Bulharsku. 621 00:58:06,170 --> 00:58:10,108 Kde, jak se vyjadřuje západní tisk, jsou proruští kandidáti. 622 00:58:10,228 --> 00:58:13,150 No, ona to je otázka, zda jsou nebo nejsou proruští. 623 00:58:13,270 --> 00:58:20,293 Problém je jinde. Například v Moldavsku. Ona (Maia Sandu) nevyzývá, aby to přerušili. 624 00:58:20,413 --> 00:58:27,322 Zatím nijak nereaguje, a proč? Protože čeká, jaký přijde z Washingtonu rozkaz. 625 00:58:27,442 --> 00:58:34,467 Jaký přijde rozkaz. Ona dobře ví, že lidi podváděla, že si ten stát rozporcují. 626 00:58:34,587 --> 00:58:38,047 Jenže stát je jí ukradený a ti podvedení... 627 00:58:38,167 --> 00:58:44,360 No jsou tam i šejdíři jako na Majdanu na Ukrajině, kteří potom vstoupili do kárných bataliónů. 628 00:58:44,480 --> 00:58:49,001 Ale také tam jsou tam na té Ukrajině pouze podvedení lidé. A tady je to stejné. 629 00:58:49,121 --> 00:58:54,608 Začínají jednat podle zadané algoritmiky, která byla připravena, ale z Washingtonu nepřichází rozkaz. 630 00:58:54,728 --> 00:58:56,527 A víte proč ještě? 631 00:58:56,647 --> 00:59:02,312 Protože ten hlavní šéf přes vztahy se všemi státy a národy řekl: 632 00:59:02,432 --> 00:59:05,931 "Mojí hlavní misí je být vyslancem. 633 00:59:06,051 --> 00:59:14,218 Poprvé americký vyslanec pojede se svou diplomatickou misí k tučňákům do Antarktidy." 634 00:59:14,338 --> 00:59:18,557 A odletěl odpočívat do Antarktidy a vy si poraďte, jak umíte. 635 00:59:18,677 --> 00:59:21,808 V běžných otázkách si mohou poradit, 636 00:59:21,928 --> 00:59:25,570 ale teď je třeba rozhodovat konceptuálně, kterým směrem se má stát vydat. 637 00:59:25,690 --> 00:59:30,621 A o tom nemůže rozhodovat žádná Nulandová, a tak nevědí, co dělat. 638 00:59:30,741 --> 00:59:34,125 A co ty telefony? Jednou Lavrovovi volají, potom zase ne. 639 00:59:34,245 --> 00:59:37,390 Jednou se budou domlouvat, potom zase ne a tak dokola. 640 00:59:37,510 --> 00:59:40,827 No víte, u tučňáků je spojení špatné. 641 00:59:40,947 --> 00:59:45,935 Oni si tedy smluví nějaký kontakt a myslí si, že se zeptají Kerryho co a jak, 642 00:59:46,055 --> 00:59:49,391 a ten jim odpovídá, já nemůžu mluvit. A tak vše zase ruší. 643 00:59:49,511 --> 00:59:52,456 Chápete? A tak se nic nehýbe, ani sem ani tam. 644 00:59:52,576 --> 00:59:55,616 Ve výsledku tam propuká hysterie: 645 00:59:55,736 --> 00:59:59,588 "Moldavsko se dostane do sféry vlivu ruského světa. Co dělat? 646 00:59:59,708 --> 01:00:03,254 Kde potom budeme brát lidi, ze kterých bychom kuchali orgány? 647 01:00:03,374 --> 01:00:07,665 Jak budeme ten stát poevropšťovat? 648 01:00:07,785 --> 01:00:10,864 Ta naše je připravená ke všemu. Je připravená na Majdan, 649 01:00:10,984 --> 01:00:16,450 zorganizovat občanskou válku stejně jako na Ukrajině. Ke všemu je připravena! Jen nám dejte zelenou." 650 01:00:16,570 --> 01:00:20,627 Není, kdo by teď dal rozkaz. I když možná, že se k tomu nakonec někdo i odhodlá. 651 01:00:20,747 --> 01:00:26,021 Protože, opakuji, státní elita globální politiku nechápe a na klíčových pozicích jich sedí dost a dost. 652 01:00:26,141 --> 01:00:31,618 Takže se vrátíme ke Kissingerovi. 653 01:00:31,738 --> 01:00:37,787 Má to přímý vztah ke Kissingerovu rozhovoru. 654 01:00:37,907 --> 01:00:49,434 Řekl tam toho mnoho. Byl to ohromně zajímavý rozhovor, který zveřejnilo vydání Politic..., promiňte Atlanic. 655 01:00:49,554 --> 01:00:51,546 Říkal jsem si, co to plácám. 656 01:00:51,666 --> 01:00:56,439 Časopis Atlantic. Celý ten rozhovor je velice zajímavý. 657 01:00:56,559 --> 01:01:03,831 Je tu ale jeden klíčový moment, na který je třeba zaměřit pozornost. Já to přímo přečtu: 658 01:01:04,967 --> 01:01:06,590 Takže... 659 01:01:09,292 --> 01:01:14,562 "Není v historii mnoho takových států, které by vedly více válek než Rusko 660 01:01:14,682 --> 01:01:18,572 ve věčné snaze udržet si své postavení a bezpečnost." 661 01:01:18,692 --> 01:01:24,826 Rusko nikdy nepřijme koloniální podřízené postavení, o tom mluví, 662 01:01:24,946 --> 01:01:28,091 že Rusko je suverénní stát a je třeba to vzít na vědomí. 663 01:01:28,211 --> 01:01:33,428 Rusko nikdy nepřistoupí na žádné ústupky jako západní státy a bude za své suverénní postavení bojovat. 664 01:01:33,548 --> 01:01:34,994 O tom mluví. 665 01:01:35,114 --> 01:01:38,297 To v tomto ohledu vstupuje Rusko se Západem do konfrontace. 666 01:01:38,417 --> 01:01:39,682 A co říká dále? 667 01:01:39,802 --> 01:01:42,966 "Ale v kritických okamžicích to bylo právě Rusko, 668 01:01:43,086 --> 01:01:50,852 které přispělo k uchování rovnováhy ve světě a poráželo síly, které tu rovnováhu chtěly narušit. 669 01:01:50,972 --> 01:01:58,709 Zachránilo svět před Mongoly, před Švédskem v 18. století, před Napoleonem v 19. století a Hitlerem ve 20. století." 670 01:01:58,829 --> 01:02:00,228 A teď to důležité. 671 01:02:00,348 --> 01:02:07,331 "A i dnes má Rusko důležitý význam při zdolávání radikálního islámu." 672 01:02:07,451 --> 01:02:14,025 Chápete? Vypěstovali ohromnou svalovou hmotu takzvaných islamistů 673 01:02:14,145 --> 01:02:16,555 a teď je třeba se jí zbavit. 674 01:02:16,675 --> 01:02:23,488 A jak by si s tím měl bez Ruska poradit, to západní svět neví. Nástroje k tomu má Rusko. 675 01:02:24,037 --> 01:02:28,476 Proto globální prediktor, jehož zástupcem je Kissinger, 676 01:02:28,596 --> 01:02:33,977 nemá jiné východisko než se dohodnout s Ruskem a dělat mu ústupky... 677 01:02:34,097 --> 01:02:39,849 To je proč říkám, že pokud se někdo z elity, z řídící elity nebo poslanců, 678 01:02:39,969 --> 01:02:44,705 rozhodne spolupracovat s Putinem, získá také tuto ochranu. 679 01:02:44,825 --> 01:02:48,965 Protože Putin potřebuje pro realizaci své politiky nástroje 680 01:02:49,085 --> 01:02:52,211 a oni teď potřebují udržet na planetě mír. 681 01:02:52,331 --> 01:02:55,553 Oni potřebují, aby na ní všechny procesy byly řiditelné, 682 01:02:55,673 --> 01:03:00,708 protože svět vstoupil do velice závažné fáze - přeformátování USA. 683 01:03:00,828 --> 01:03:04,765 Centrum koncentrace řízení ještě nebylo plně přeneseno do Číny. 684 01:03:04,885 --> 01:03:07,665 Byli nuceni přistoupit k tomu manévru s Brexitem. 685 01:03:07,785 --> 01:03:09,574 Je tu velice mnoho problémů. 686 01:03:09,694 --> 01:03:12,796 A mobilizační síla je jenom jedna - Rusko. 687 01:03:12,916 --> 01:03:16,340 Proto, ať už kdo chce říká co chce, 688 01:03:16,460 --> 01:03:20,947 tak jak Ukrajina, tak Moldavsko a státy postsovětského prostoru, 689 01:03:21,067 --> 01:03:26,651 východní Evropy a vůbec všechno, co Rusko, řekněme to tak, 690 01:03:26,771 --> 01:03:31,950 dokáže vzít pod své křídlo, tak to vše bude přenecháno... 691 01:03:32,070 --> 01:03:36,281 Nechci tím říci, že nám to přenechají na stříbrném tácu, to ne. 692 01:03:36,401 --> 01:03:37,618 Vůbec ne. 693 01:03:37,738 --> 01:03:40,875 "Ale dokážete-li si to vzít, tak to udělejte, my tomu bránit nebudeme." 694 01:03:40,995 --> 01:03:47,295 V Moldavsku dochází právě k tomuto, a to samé v Bulharsku. 695 01:03:47,415 --> 01:03:54,252 "Jestliže je dokážete převzít do své sféry vlivu, berte, my vám je přenecháme a zařídíme se jinak. 696 01:03:54,372 --> 01:03:59,002 Budeme z vás přes váš řídící sbor ždímat vaše zdroje." 697 01:04:00,971 --> 01:04:13,859 Víte, to Trumpovo vítězství v USA, my jsme neprobrali snad ani setinu z toho, co by bylo nutné probrat. 698 01:04:13,979 --> 01:04:22,630 Ale naše exportní analytické společenství, jak ukazují ty brainstromingy v podobě politických show těch různých... 699 01:04:22,750 --> 01:04:26,651 - Různých těch Nedělních večerů... - Ano, i všechny ty další. 700 01:04:26,771 --> 01:04:34,122 Ukazují absolutní nekompetenci, nepochopení řízení, protože neovládají metodologii poznání. 701 01:04:34,658 --> 01:04:38,286 Chápete to? Nemají chuť cokoliv studovat. 702 01:04:39,145 --> 01:04:43,704 A nebudete-li se učit, řízení půjde mimo vás. 703 01:04:43,824 --> 01:04:46,532 Skončíte na periférii historie. 704 01:04:46,652 --> 01:04:53,644 Koncepce sociální bezpečnosti byla ruskému řídícímu sboru předložena 705 01:04:53,764 --> 01:04:59,659 na parlamentním slyšení v listopadu roku 1995. 706 01:04:59,779 --> 01:05:06,711 Byla vydána speciální kniha. U nás na Altaji tu knihu s materiály z toho slyšení dostali 707 01:05:06,831 --> 01:05:13,895 všichni poslanci zákonodárného shromáždění, šéfové odborů i zástupci guvernérů. 708 01:05:14,015 --> 01:05:15,686 Ti všichni ji dostali. 709 01:05:17,833 --> 01:05:20,052 A výsledky vidíme. 710 01:05:20,172 --> 01:05:24,372 V celém státu vidíme výsledky i práci analytiků vidíme. 711 01:05:24,492 --> 01:05:28,454 Pro ty je Koncepce jakýmsi sektářstvím: "To já studovat nehodlám. 712 01:05:28,574 --> 01:05:34,898 Není nám dáno pochopit informace, nezbývá nám než věřit." 713 01:05:35,018 --> 01:05:36,604 Pouze věřit. 714 01:05:36,724 --> 01:05:41,091 Když se dívám na média, to jsou neuvěřitelné bludy. 715 01:05:41,879 --> 01:05:46,867 Nikdo se ani nepokusil vytvořit médium podobné New York Times, 716 01:05:46,987 --> 01:05:50,769 ani nechápou ty publikace, které jsou v New York Times publikovány. 717 01:05:50,889 --> 01:05:54,993 Kde se jedná o agitaci přímou a kde nepřímou. 718 01:05:55,113 --> 01:05:59,707 A to vůbec nemluvím o Financial Times, Süddeutsche Zeitung a dalších vydáních. 719 01:05:59,827 --> 01:06:02,237 A tím spíše o významové gradaci těch vydání. 720 01:06:02,357 --> 01:06:08,013 Které z nich je metodologické, a které takříkajíc funguje operativně, 721 01:06:08,133 --> 01:06:14,934 které je funkční z hlediska bojových oddílů na určitých územích... 722 01:06:15,411 --> 01:06:19,516 Nic z toho nechápou a ani to očividně nepotřebují. 723 01:06:19,636 --> 01:06:24,886 "Já jsem tady v Moskvě, teď zas půjdu na další talk-show a vydělám si, tak co bych se měl ještě víc učit? 724 01:06:25,006 --> 01:06:26,915 Jak to řeknu, tak to i bude." 725 01:06:27,035 --> 01:06:30,734 Nebude to tak. Už to dokázala i ta volba Trumpa. 726 01:06:30,854 --> 01:06:35,841 Proč se Clintonová chovala tak nestydatě? Protože si mysleli, že jim to "Lidé sežerou!" 727 01:06:35,961 --> 01:06:42,237 Nepochopili jednoduchou věc, o které jsem mluvil již před měsícem, nebo jak je to dlouho, 728 01:06:42,357 --> 01:06:45,244 když jsem poskytoval rozhovor jednomu médiu. 729 01:06:45,364 --> 01:06:48,991 Já jsem řekl: "Povšimněte si, že se volební informační kampaň 730 01:06:49,111 --> 01:06:55,579 přenesla z legálních hromadných sdělovacích prostředků do oblasti internetu! 731 01:06:55,699 --> 01:07:01,295 Tam se dívejte na výsledky. Tam Trump jasně vítězí!" 732 01:07:03,490 --> 01:07:11,629 Takže znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. 733 01:07:13,287 --> 01:07:18,300 Studujte Koncepci sociální bezpečnosti, Dostatečně všeobecnou teorii řízení, 734 01:07:18,420 --> 01:07:19,596 a buďte šťastní. 735 01:07:19,716 --> 01:07:24,321 Braňte zájmy své a své rodiny, své vlastní zájmy i zájmy svého státu. 736 01:07:24,441 --> 01:07:27,066 Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Na shledanou. 737 01:07:27,186 --> 01:07:30,527 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 738 01:07:42,475 --> 01:07:49,918 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz