1 00:00:03,952 --> 00:00:08,249 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,369 --> 00:00:11,208 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,328 --> 00:00:15,610 Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:15,730 --> 00:00:20,039 Dnes je 21.11.2016. 5 00:00:20,159 --> 00:00:28,307 Náš minulý pořad jsme celý věnovali volbám v USA a tak zbylo několik nezodpovězených otázek, 6 00:00:28,427 --> 00:00:32,976 které návštěvníci našeho webu pokládají opětovně, 7 00:00:33,096 --> 00:00:37,607 a mnozí další návštěvníci tyto otázky svými hlasy podporují. 8 00:00:37,727 --> 00:00:40,123 Tady mám jednu takovou otázku, 9 00:00:40,243 --> 00:00:47,021 ve které vás Valerii Viktoroviči prosí okomentovat volby v Bulharsku a Moldavsku, 10 00:00:47,141 --> 00:00:54,240 kde byli zvoleni noví prezidenti a naše média si pospíšila přisoudit jim nálepku proruských prezidentů. 11 00:00:54,360 --> 00:01:00,314 Otázka zní: Je možné očekávat od některého z těchto států obrat směrem k našemu státu? 12 00:01:00,434 --> 00:01:02,844 Alespoň do určité míry. 13 00:01:02,964 --> 00:01:06,960 Je to možné, ale není to kvůli tomu, že by byly proruské, je to tak, 14 00:01:07,080 --> 00:01:15,219 že se pod vlivem ekonomické krize zorganizované ani ne tak v důsledku, 15 00:01:15,339 --> 00:01:22,331 jako spíše prostřednictvím USA, neboť jsou pouze nástrojem využívaným pro řízení celého světa, 16 00:01:22,451 --> 00:01:27,627 všechny státy a národy tak či onak střetly s negativními následky. 17 00:01:27,747 --> 00:01:34,773 Kdy proamerický kurz při řízení státu 18 00:01:34,893 --> 00:01:42,350 jednoznačně znamená krizi a problémy pro daný stát, které mohou vést až k jeho zániku, 19 00:01:42,470 --> 00:01:50,823 jako je tomu například naplánováno v případě Moldavska, kde byla kandidátka prosazující eurointegraci. 20 00:01:50,943 --> 00:02:02,146 Takže se ve všech státech nahromadil značně početný protestní elektorát, protestní nálady, 21 00:02:02,266 --> 00:02:10,843 kdy lidé prohlašují jednoduchou věc: "My nechceme jít cestou vedoucí k zániku státu. 22 00:02:10,963 --> 00:02:19,793 My chceme jít cestou vedoucí ke zvyšování životní úrovně a rozvoji státu." 23 00:02:19,913 --> 00:02:26,611 A tato cesta teď s ohledem na faktickou skutečnost, ať už se to komu líbí či ne, 24 00:02:26,731 --> 00:02:35,412 ale tato cesta k záchraně, k potvrzení státnosti, která je teď v důsledku globalizace podrývána, 25 00:02:35,532 --> 00:02:39,086 k uchování si vlastní národnostní kultury, 26 00:02:39,206 --> 00:02:45,780 znamená následovat ten směr globální politiky, který určuje Rusko. 27 00:02:45,900 --> 00:02:57,311 Když tedy hájí své konkrétní státní zájmy, tak se v důsledku toho jeví být proruskými, 28 00:02:57,431 --> 00:03:05,472 neboť orientace ruské politiky ve světě napomáhá ke snižování krizovosti v jejich státech 29 00:03:05,592 --> 00:03:07,978 a ke zvyšování jejich stability. 30 00:03:08,098 --> 00:03:14,810 Proto se budou podepisovat pod určité procesy, které realizuje Rusko. 31 00:03:14,930 --> 00:03:20,753 "Budu dělat to, co je pro mě výhodné a nebudu dělat to, co je pro mě nevýhodné." 32 00:03:20,873 --> 00:03:29,178 Je třeba chápat jednoduchou věc, problém je v tom, že globalizace je proces objektivní 33 00:03:29,298 --> 00:03:35,452 a spočívá v koncentraci řízení výrobních sil na planetě Zemi, 34 00:03:35,572 --> 00:03:40,212 ale řízení tohoto objektivního procesu má subjektivní charakter. 35 00:03:40,332 --> 00:03:50,416 A subjektivní charakter globalizace byl v poslední době určován Pax Americana, světem podle USA. 36 00:03:50,536 --> 00:03:57,176 USA se prostřednictvím svých státních institucí, nástrojů, 37 00:03:57,296 --> 00:04:03,992 snažily dosadit do všech států, VŠECH STÁTŮ, svoji periferii. 38 00:04:04,112 --> 00:04:10,513 Aby se jakýkoliv prezident - Hollande, Merkelová, na lusknutí prstů stavěl do pozoru 39 00:04:10,633 --> 00:04:16,407 a plnil to, co si USA vyžádají, aniž by přitom jakkoli bral do úvahy své státní zájmy. 40 00:04:16,527 --> 00:04:21,424 A v těch dvou státech vůbec není jisté, že lidé, kteří se tam teď dostali k moci, 41 00:04:21,806 --> 00:04:28,954 jsou skutečně vlastenci, a že jsou prorusky naladěni. 42 00:04:29,074 --> 00:04:36,087 Problém je v tom, že oni mohou být ještě tou kádrovou základnou, 43 00:04:36,207 --> 00:04:41,571 která byla vybírána prostřednictvím amerických státních institucí, 44 00:04:41,691 --> 00:04:48,731 ale v rámci projektu, který vedl globální prediktor prostřednictvím globální elity USA. 45 00:04:48,851 --> 00:04:54,665 No a v souladu s tím a vzhledem k tomu, že globální prediktor se vůbec nesnaží, 46 00:04:54,785 --> 00:05:01,212 aby se tyto státy dostaly do vlivové zóny ruského světa, 47 00:05:01,332 --> 00:05:06,763 aby tam vstoupily a mohly se dále rozvíjet jako státy a národy, 48 00:05:06,883 --> 00:05:09,655 aby rozvíjely svou státnost... 49 00:05:09,775 --> 00:05:13,966 GP má teď pouze jeden zájem, tu současnou situaci ustát, 50 00:05:14,086 --> 00:05:17,349 a potom zformovat novou evropskou identitu, 51 00:05:17,469 --> 00:05:24,509 tedy přesněji novou evropskou unii, kterou by postavil proti Rusku. 52 00:05:24,629 --> 00:05:31,479 A v tomto ohledu využívá zdroje svého protivníka, což je nejvýhodnější. 53 00:05:31,599 --> 00:05:40,482 Proto jim sice samozřejmě bude do určité míry umožněno ekonomicky a politicky se integrovat do procesů, 54 00:05:40,602 --> 00:05:47,670 které realizuje Rusko, ale současně, jak jsem říkal v minulém pořadu, 55 00:05:47,790 --> 00:05:55,077 je ponecháván volný průběh tomu, zda Rusko dokáže převzít řízení procesů v těchto státech 56 00:05:55,197 --> 00:06:00,396 v zájmu těchto států a národů a v zájmu vytvoření jednotného ruského světa. 57 00:06:00,516 --> 00:06:04,775 "Jen do toho, ale my se vynasnažíme, aby se vám to nepovedlo, 58 00:06:04,895 --> 00:06:09,085 aby se u vás v určité etapě sice rozvinula určitá vzájemně výhodná spolupráce, 59 00:06:09,205 --> 00:06:16,042 ale až se zdrojová stabilita těchto států pozvedne natolik, aby dokázaly překonat tuto současnou krizi, 60 00:06:16,162 --> 00:06:23,448 jsme připraveni využít v nové nadnárodní evropské unii tyto státy opět proti Rusku." 61 00:06:23,568 --> 00:06:27,799 Příklad Bulharska je v tomto případě ukázkový. 62 00:06:27,919 --> 00:06:34,019 Jen si to vezměte, Rusko, ruská armáda prolévala svou krev, aby Bulharsko mohlo být suverénním státem, 63 00:06:34,139 --> 00:06:43,267 ale po celé následující dějiny se Bulharsko vždy ve všech válkách připojilo k jeho nepřátelům. 64 00:06:46,431 --> 00:06:50,332 To byla otázka od Vladimira Strokova. 65 00:06:50,796 --> 00:06:54,561 Další otázka. 66 00:06:54,681 --> 00:07:08,133 Již před dvěma týdny byla prakticky na začátku všech zpráv uváděna celkem výrazná reportáž, 67 00:07:08,253 --> 00:07:16,189 že v Jekatěrinburgu je registrována takzvaná epidemie HIV infekce. 68 00:07:16,309 --> 00:07:23,208 V souvislosti s tím vás prosí o váš názor na tuto epidemii HIV s ohledem na to, 69 00:07:23,328 --> 00:07:31,174 že panuje názor, že HIV, AIDS je podvod, že se nejedná o virus, 70 00:07:31,294 --> 00:07:37,871 který by se šířil různými způsoby a mohl nakazit lidi. 71 00:07:37,991 --> 00:07:43,873 Realizace vojenského výzkumu směřujícího k vytvoření viru, který by způsobil selhání lidské imunity, 72 00:07:43,993 --> 00:07:45,565 není žádným výmyslem. 73 00:07:45,685 --> 00:07:49,588 Tyto práce probíhaly, probíhají a zdokonalují se. 74 00:07:49,708 --> 00:07:57,800 Ten problém je teď jinde. Proč najednou takový humbuk okolo HIV infekce? 75 00:07:57,920 --> 00:08:02,915 Cílem je náš stát destabilizovat ve všech směrech. 76 00:08:03,035 --> 00:08:10,472 Jen si povšimněte, jak teď mnozí političtí činitelé, samozřejmě v čele se Zjuganovem, 77 00:08:10,592 --> 00:08:16,046 vykřikují, že bude nezbytné zorganizovat volbu prezidenta již v roce 2017 a ne až v roce 2018. 78 00:08:16,166 --> 00:08:18,856 Ti všichni se tedy připravují na revoluci. 79 00:08:18,976 --> 00:08:24,531 Revolučním střediskem se má stát, a je pro to také připravován, právě Jekatěrinburg. 80 00:08:24,651 --> 00:08:29,018 Mají tam svého člověka jako starostu, mají tam své Jelcinovo centrum, 81 00:08:29,138 --> 00:08:32,756 funguje tam celá ta jejich ideologická líheň. 82 00:08:32,876 --> 00:08:39,371 A oni musí vypouštět určité informační moduly, které by narušovaly stabilitu státu: 83 00:08:39,491 --> 00:08:45,700 "To Putin je vším vinen. To Putin připustil, že se tady máme nejhůř, 84 00:08:45,820 --> 00:08:47,814 že tu máme přímo epidemii. 85 00:08:47,934 --> 00:08:51,852 Jen se podívejte, to není jenom v Jekatěrinburgu, ale vůbec v celé zemi..." 86 00:08:51,972 --> 00:08:59,394 Odborný rozbor výskytu té HIV infekce dokázal, že by lépe udělali, 87 00:08:59,514 --> 00:09:04,005 kdyby to téma vůbec neotevírali z toho jednoduchého důvodu, 88 00:09:04,125 --> 00:09:12,817 že u nás v Rusku s infekcí HIV bojujeme lépe než kdekoliv jinde ve světě. 89 00:09:12,937 --> 00:09:19,132 U nás je na její výskyt prověřováno téměř 100% všech obyvatel. 90 00:09:19,252 --> 00:09:23,481 Ani v jednom státě na světě se tím pochlubit nemohou. 91 00:09:23,601 --> 00:09:35,785 Na Ukrajině například na HIV zemře více lidí než v Rusku, a přitom tam není kontrolována ani polovina obyvatelstva. 92 00:09:35,905 --> 00:09:39,863 A to jich je jen 40 miliónů a nás 140 miliónů. 93 00:09:39,983 --> 00:09:46,137 Vidíte ten rozdíl? U nás je kontrolováno téměř 100% a úmrtnost je nižší než na Ukrajině. 94 00:09:46,257 --> 00:09:49,915 A takto je to v porovnání se všemi státy, a proto tvrdit, 95 00:09:50,035 --> 00:09:53,926 že je u nás nějaký prudký vzestup, není možné. 96 00:09:54,046 --> 00:10:00,050 Jenže cílem je vytáhnout, co se dá, a za pomoci jakékoliv tématiky situaci tady destabilizovat, destabilizovat... 97 00:10:00,170 --> 00:10:05,520 Nenechat lidi chvíli na pokoji, neustále je vyvádět z rovnováhy. 98 00:10:05,640 --> 00:10:11,957 Jednou zvýšením odchodového věku do důchodu, podruhé tím, že všechny příživníky, 99 00:10:12,077 --> 00:10:22,358 kteří si dovolí pracovat, pozvedat tím ruskou ekonomiku, a přitom si dovolí přežívat, vůbec jen žít, 100 00:10:22,478 --> 00:10:26,109 čímž neuvěřitelné poškozují zájmy USA... 101 00:10:26,229 --> 00:10:33,185 Ministr práce se v této věci zcela konkrétně snaží, z něho ta nenávist k Rusku přímo prýští, 102 00:10:33,305 --> 00:10:39,054 k ruskému národu, který má v úmyslu podle všech těch jeho výroků jednoduše zlikvidovat. 103 00:10:39,174 --> 00:10:46,677 Je nutné tu situaci neustále destabilizovat, aby se lidé neuklidnili a tak se snaží. 104 00:10:46,797 --> 00:10:55,607 A co se týká HIV, tak ještě jednou opakuji, že my jsme připraveni na tu biologickou zbraň, 105 00:10:55,727 --> 00:11:05,710 která je vyvíjena ve všech "specializovaných institucích" pro vedení války proti lidem. 106 00:11:06,264 --> 00:11:12,658 Jsme připraveni více než kdo jiný, jsme takříkajíc neustále ve střehu. 107 00:11:12,778 --> 00:11:17,539 A to se jim nelíbí, oni potřebují tuto ochranu Ruska nalomit. 108 00:11:17,659 --> 00:11:22,696 Kdo vyvolal ten humbuk? Byl to Rojzman, že? 109 00:11:22,816 --> 00:11:27,918 Bogdan Serligov a ještě několik desítek dalších, kteří jeho dotaz potvrdili, 110 00:11:28,038 --> 00:11:30,945 vznášejí následující dotaz. 111 00:11:31,065 --> 00:11:36,870 Valeriji Viktoroviči, pomozte nám správně pochopit jednání Aksjonova na Krymu, 112 00:11:36,990 --> 00:11:42,923 vztah prezidenta k jeho funkci a k němu osobně jako k účastníkovi projektu Krym je náš. 113 00:11:43,043 --> 00:11:46,290 Pomozte nám vše si ujasnit. 114 00:11:46,410 --> 00:11:52,756 A konkrétně jde o každoroční pomoc s dodávkami městu Geničesk na Ukrajině, 115 00:11:52,876 --> 00:11:57,736 o podivné státní programy s přesídlenci ve Feodosii atd. 116 00:11:57,856 --> 00:12:01,913 Neboť pozorní lidé začínají nabývat dojmu, 117 00:12:02,033 --> 00:12:06,048 že Aksjonov zneužívá prezidentovy důvěry ke svému vlastnímu prospěchu. 118 00:12:06,168 --> 00:12:12,314 Já jako ruský občan žijící ve Feodosii vidím poněkud jiné, skryté motivy v jeho jednání. 119 00:12:12,434 --> 00:12:19,070 Tak, co se týká těch dodávek plynu, je třeba si uvědomit jednoduchou věc. 120 00:12:19,190 --> 00:12:28,534 To, že vás pokousal pes, neznamená, že se na něj vrhnete, a začnete ho také kousat. 121 00:12:28,654 --> 00:12:31,240 Vždy musíte zůstat lidmi. 122 00:12:31,360 --> 00:12:34,693 Uvedu konkrétní příklad. 123 00:12:34,813 --> 00:12:43,389 V devadesátých letech se ten takzvaný mezinárodní terorismus soustředil na Čečensko, Severní Kavkaz, 124 00:12:43,509 --> 00:12:48,572 a rozpoutal tam válku, která se nazývá První a Druhou čečenskou válkou. 125 00:12:48,692 --> 00:12:55,153 A jak se rozehřívala nálada davu? 126 00:12:55,273 --> 00:13:04,505 "Tam bojují Čečenci, oni jsou proti nám! Nebudeme jim tedy posílat penze atd...." 127 00:13:04,625 --> 00:13:09,122 Ta věc je ale následující. Jsou to naši lidé? Je to naše obyvatelstvo? 128 00:13:09,242 --> 00:13:12,963 Bojujeme s terorismem nebo s obyvatelstvem? 129 00:13:13,083 --> 00:13:21,420 A i když to bylo těžké, všechny sociální platby lidem celou tu dobu přicházely, 130 00:13:21,540 --> 00:13:26,299 což také v konečném důsledku předurčilo obrat čečenského národa 131 00:13:26,419 --> 00:13:30,642 a umožnilo mu od toho mezinárodního terorismu se odpoutat. 132 00:13:30,762 --> 00:13:36,393 A projevem této skutečnosti byla například osoba Achmata Kadyrova, 133 00:13:36,513 --> 00:13:42,111 který se postavil do čela hnutí, které přineslo Čečensku mír. 134 00:13:42,231 --> 00:13:50,067 A za to ho nepřátelé jak Ruska, tak i čečenského národa, který je součástí ruského národa, 135 00:13:50,187 --> 00:13:55,687 jednotného obyvatelstva Ruska, potom zavraždili. 136 00:13:55,807 --> 00:13:58,159 Co se týká Geničeska. 137 00:13:58,279 --> 00:14:05,907 Toto město mělo vybudovánu určitou infrastrukturu pro své zásobování plynem 138 00:14:06,027 --> 00:14:16,014 a dopadlo to tak, že se teď jeho plynové zásobníky nacházejí na ruském území. 139 00:14:16,928 --> 00:14:20,911 A do jaké situace teď staví Rusko? 140 00:14:21,031 --> 00:14:26,722 Jste fašisté, kteří zabíjejí lidi, nebo jste lidé, kteří druhým pomáhají? 141 00:14:26,842 --> 00:14:31,891 Není důležité, že jsou na našem území, my jsme ochotni vám z nich plyn dodávat. 142 00:14:32,011 --> 00:14:35,247 Nebudete platit, my chápeme, že je to tím politickým režimem, 143 00:14:35,367 --> 00:14:41,903 chápeme toho starostu, který se "svidomých" bojí víc než toho, 144 00:14:42,558 --> 00:14:46,241 že mu tam lidé umrznou, ti jsou mu ukradení. 145 00:14:46,361 --> 00:14:53,593 Který si myslí, že když na mostu zazpívá ukrajinskou hymnu, tak si kouzlem vyčaruje plyn, 146 00:14:53,713 --> 00:14:57,671 tím divotvorným účinkem té hymny. 147 00:14:57,791 --> 00:15:04,089 Který nahrál 12ti minutový klip pro Putina s výhružkami, ze kterého nakonec vyplynulo, 148 00:15:04,209 --> 00:15:07,560 že vlastně prosí, abychom jim ten plyn neodpojovali. 149 00:15:07,680 --> 00:15:12,220 U nich to funguje tak, že podle sebe soudím tebe. Pamatujete se na ten Porošenkův proslov? 150 00:15:12,340 --> 00:15:17,981 "Naše děti budou v teple a světle, a vaše budou ve tmě sedět ve sklepeních." 151 00:15:18,604 --> 00:15:26,614 Nikdo nikdy nebude moci vyčítat Rusku ani ruskému národu, že bojuje proti civilnímu obyvatelstvu. 152 00:15:26,734 --> 00:15:33,980 Se zločinci je to něco jiného a s tím zločinným režimem kyjevské bandy 153 00:15:34,100 --> 00:15:41,870 zosobněným geničeským starostou také, ale tady šlo o projev lidské sounáležitosti ze strany Ruska. 154 00:15:41,990 --> 00:15:46,423 Tuto věc je třeba hodnotit právě z tohoto úhlu pohledu. 155 00:15:46,543 --> 00:15:50,973 Co se týká Aksjonova a dalších těch věcí. 156 00:15:51,093 --> 00:15:58,444 Já o něm mluvit nebudu, protože nerad odhaluji kádrové otázky. 157 00:16:00,300 --> 00:16:08,020 Protože v důsledku toho... To je proč jsem přestal komentovat jednání vedení DLR a LLR. 158 00:16:08,140 --> 00:16:12,522 Tam je teď pracovní režim, a dokud probíhají pracovní procesy, 159 00:16:12,642 --> 00:16:17,241 které sice mají své určité výpadky, ale protože probíhají, není dobré do nich zasahovat. 160 00:16:17,361 --> 00:16:22,656 Mohlo by to vést k tomu, že na jedné straně bychom tak narušili procesy vedené vlastenci 161 00:16:22,776 --> 00:16:25,930 a na druhé tak napomohli jejich nepřátelům. 162 00:16:26,050 --> 00:16:27,607 A to nechceme. 163 00:16:27,727 --> 00:16:34,264 Co je však nutné si s ohledem na Aksjonova uvědomit? On nepracuje ve vzduchoprázdnu. 164 00:16:34,384 --> 00:16:40,825 On zdědil celou tu předchozí ukrajinskou řídící vertikálu. 165 00:16:40,945 --> 00:16:44,508 Chápete? Jiné kádry nemá, jiní spisovatelé nejsou (Stalin). 166 00:16:44,628 --> 00:16:49,691 Oni si zvykli na určité stereotypy a to je jeho pracovní materiál. 167 00:16:49,811 --> 00:16:55,028 V Rusku také probíhají určité procesy, jak můžeme vidět ze zatčení Uljukajeva. 168 00:16:55,148 --> 00:17:02,161 Nesmíte si myslet, že z Ruska, z Moskvy proudí pouze blahé úmysly. 169 00:17:02,281 --> 00:17:09,936 Někteří se chovají podivně, nebo se prostě předvádějí. 170 00:17:10,056 --> 00:17:15,815 On tam také má spoustu určitých problémů a v těchto podmínkách je nucen pracovat. 171 00:17:15,935 --> 00:17:21,981 A kde je zlý úmysl, a kde je to jen problémová situace v řízení, 172 00:17:22,101 --> 00:17:25,825 protože tam funguje reálně vzniklý systém řízení, 173 00:17:25,945 --> 00:17:28,990 to už je otázkou a to musí analyzovat lidé přímo na místě. 174 00:17:29,110 --> 00:17:34,141 Musí si to hlídat, vždy je třeba si to hlídat a být ve střehu. 175 00:17:36,084 --> 00:17:40,624 Je tu pár otázek, které nás vracejí k minulému pořadu. 176 00:17:40,744 --> 00:17:46,975 Prosí vás upřesnit několik věcí, které jste minule zmínil. 177 00:17:47,095 --> 00:17:53,010 A konkrétně Pavel prosí krátce okomentovat vaše tvrzení z minulého pořadu. 178 00:17:53,130 --> 00:17:58,979 Proč by měl větší celkový počet voličů pro Clintonovou než pro Trumpa 179 00:17:59,099 --> 00:18:04,152 znamenat zvýšení pravděpodobnosti, že budou obyvatelé USA pro rozpad svého státu? 180 00:18:04,272 --> 00:18:09,969 Vždyť reálný počet lidí hlasujících pro Trumpa byl vyšší, takže jsou s výsledky hlasování spokojeni. 181 00:18:10,089 --> 00:18:15,524 Tak za prvé je ta otázka trochu nesprávně formulovaná. 182 00:18:15,644 --> 00:18:19,670 Co se týká lidí reálně hlasujících pro Trumpa, 183 00:18:19,790 --> 00:18:23,424 že jich bylo více, nebo značně více než hlasujících pro Clintonovou, 184 00:18:23,544 --> 00:18:26,109 tak to je faktická skutečnost. 185 00:18:26,229 --> 00:18:30,572 Ale co začalo potom, když se ukázalo, že je to tak? Začali pořádně řádit. 186 00:18:30,692 --> 00:18:41,180 Napřed odebrali z těch států, kde bylo možné trochu navýšit počet hlasujících 187 00:18:43,646 --> 00:18:45,337 pro Clintonovou, 188 00:18:45,457 --> 00:18:48,229 aniž by změnili celkový počet volitelů. 189 00:18:48,349 --> 00:18:54,362 Jenže se jim to zdálo málo, a tak se začali v takových státech, jako je Kalifornie, 190 00:18:54,482 --> 00:18:59,481 chovat absolutně svévolně a navyšovat počty voličů Clintonové. 191 00:18:59,601 --> 00:19:04,555 Ale stejně, přestože jako zvítězila Clintonová, se počet volitelů nezměnil. 192 00:19:04,675 --> 00:19:07,720 Jenom se prudce navýšil počet jejích voličů. 193 00:19:07,840 --> 00:19:14,213 Když jste se dívali na takový New York Times, tak to narůstalo až do půl druhého miliónu, 194 00:19:14,333 --> 00:19:21,896 a potom najednou ráz na ráz, protože se lekli, že to přehnali, ten rozdíl prudce klesnul na milión. 195 00:19:22,016 --> 00:19:28,832 A začínali s tím, že ho převýšila o 150 tisíc, což by stačilo. 196 00:19:28,952 --> 00:19:35,859 Ten problém je jinde. Jak potom budou s těmito čísly operovat loutkovodiči, 197 00:19:35,979 --> 00:19:41,464 co s nimi budou moci dělat, a jak je interpretovat. Už teď je vštěpována idea 198 00:19:41,584 --> 00:19:49,777 možného odříznutí západního pobřeží USA, kde hlasovali pro Clintonovou, od té hlavní části. 199 00:19:49,897 --> 00:19:53,272 "No tak si tady zřídíme samostatný stát!" 200 00:19:53,392 --> 00:19:57,577 To je to, k čemu se připravují. Morálně. A kvůli tomu lidé demonstrují. 201 00:19:57,697 --> 00:20:02,053 Nahnali do ulic ty studenty a zástupce LGBT, kteří jsou úplně neschopní. 202 00:20:02,173 --> 00:20:04,914 Vždyť co jste v životě dokázali? 203 00:20:05,034 --> 00:20:11,138 Umíte akorát udělat bordel, předvádět svůj zvrhlý život a nic pozitivního světu nedáváte. 204 00:20:11,258 --> 00:20:15,332 Normální vůči ním cítí odpor. 205 00:20:15,452 --> 00:20:23,210 Tito lidé tedy vyšli do ulic, a jak to v budoucnosti globalisté využijí, co jim to dává do ruky? 206 00:20:23,330 --> 00:20:24,659 Zaprvé. 207 00:20:25,410 --> 00:20:31,616 Mají záminku ke zpochybnění celonárodních voleb. 208 00:20:31,736 --> 00:20:37,704 To znamená, že té části obyvatelstva, ze které udělali voliče Clintonové, 209 00:20:37,824 --> 00:20:43,058 budou vštěpovat, že "Trump není náš prezident!", což je mimochodem heslo protestujících. 210 00:20:43,178 --> 00:20:47,976 A to znamená, že: "My rozhodnutí, která udělá Trump, plnit nebudeme. 211 00:20:48,096 --> 00:20:50,188 My žijeme v jiném státě!" 212 00:20:50,308 --> 00:20:55,352 A to je základ pro budoucí rozštěpení státu, pro rozpad USA. 213 00:20:55,472 --> 00:21:04,917 Druhým úkolem globalisté odkrývají všechny řídící vazby státní elity. 214 00:21:05,037 --> 00:21:13,801 Jak má vše zorganizováno, protože ona má k dispozici velice mnoho mechanismů s vlivem na procesy. 215 00:21:13,921 --> 00:21:18,235 Byla to přece státní elita, která byla tou kádrovou základnou, 216 00:21:18,355 --> 00:21:21,679 prostřednictvím které USA vybudovaly Pax Americana, 217 00:21:21,799 --> 00:21:26,214 a která realizací vnější politiky naplňovala globální politiku globálního prediktoru. 218 00:21:26,334 --> 00:21:32,504 To vše potřebují teď odhalit, aby se to na jednu stranu projevilo, 219 00:21:32,624 --> 00:21:41,647 a na druhé, aby to nezničilo systém a ten se sice s určitými ztrátami, 220 00:21:41,767 --> 00:21:49,239 ale přece jen kontrolovaně reformoval. Aby vzniklo něco jako řízený chaos. 221 00:21:50,358 --> 00:21:57,200 A zatřetí, až se začne stát rozpadat, tak bude třeba vysvětlit proč. 222 00:21:57,320 --> 00:22:04,272 "Zvolili jste si Trumpa, vidíte, kam až dovedl náš stát? To on ničí náš stát." 223 00:22:04,392 --> 00:22:08,843 Ve státě bude řízení nestabilní, ale díky těmto nepokojům 224 00:22:08,963 --> 00:22:14,766 a těm, kteří jakoby hlasovali pro Clintonovou, budou moci všichni obyvatelé říkat: 225 00:22:14,886 --> 00:22:20,768 "A co čekáte? Oni tvrdí, že to není náš prezident a nechtějí ho poslouchat. 226 00:22:20,888 --> 00:22:26,582 Tak co mu zbývá? To vede k rozpadu státu, vynucuje si užití síly apod." 227 00:22:26,702 --> 00:22:35,538 Trumpovi je tak jako prezidentovi zajišťována stabilita ve velice složitém období reformování USA. 228 00:22:35,658 --> 00:22:38,986 To je trojjediný úkol, který je tím řešen. 229 00:22:39,106 --> 00:22:51,028 A v tomto ohledu je tedy potřebné, aby počet voličů Clintonové byl vyšší, 230 00:22:51,148 --> 00:22:54,533 aby tím zajistili přeformátování státu. 231 00:22:54,653 --> 00:23:04,327 Ano, dnes všechny ankety a dokonce i CNN dokládají, že 74% demokratů je spokojeno se zvolením Trumpa. 232 00:23:04,447 --> 00:23:09,163 A o republikánech v tomto ohledu ani nemá smysl mluvit. 233 00:23:09,283 --> 00:23:15,122 Je to tak, že ten zlom proběhl mezi elitou státní a globální. 234 00:23:15,242 --> 00:23:19,280 A lidem se více líbí Trump, vždyť jaké razí heslo? 235 00:23:19,400 --> 00:23:24,736 Říká: "Uděláme USA, Ameriku opět velikou." 236 00:23:24,856 --> 00:23:30,694 A poukazuje na to, kam až ten stát byl přiveden. 237 00:23:30,814 --> 00:23:34,787 Je tu například takový mezinárodní chuligán Duterte. 238 00:23:34,907 --> 00:23:41,236 Uráží Obamu jak se mu zachce, uráží Američany a oni s tím nic nenadělají. 239 00:23:41,356 --> 00:23:46,137 "Nemůžeme s tím nic dělat. Nemáme dost sil. Musíme se soustředit, zkoncentrovat se 240 00:23:46,257 --> 00:23:50,392 a znovu pozvednout náš stát do určité úrovně." 241 00:23:50,512 --> 00:23:53,994 A když takto soustředíte všechny síly do jedné pěsti, 242 00:23:54,114 --> 00:23:58,923 tak nastane-li problém s Dutertem, soustředíte se na jeho řešení. 243 00:23:59,043 --> 00:24:03,841 Ano, nebudete přítomni po celém světě, budete to muset realizovat jednotlivými nájezdy. 244 00:24:03,961 --> 00:24:07,744 Ale to USA vyhovuje. Stále budou těmi hlavními, 245 00:24:07,864 --> 00:24:17,435 stále budou nejsilnější, ale přitom jejich zásahy budou jen takovým výpady. 246 00:24:17,886 --> 00:24:23,911 A teď. Duterte je neustále urážel a urážel a státní department USA na to: 247 00:24:24,031 --> 00:24:27,839 "My netušíme, proč nás uráží a nemůžeme s tím nic dělat." 248 00:24:27,959 --> 00:24:31,136 A co prohlásil Duterte po zvolení Trumpa? 249 00:24:31,256 --> 00:24:36,466 "Já jsem pouhé nic v porovnání s Trumpem, já jen sloužím." 250 00:24:36,586 --> 00:24:39,170 Tady se zcela jasně projevil řízený proces. 251 00:24:39,290 --> 00:24:43,264 Dutertemu nakázali chovat se jako hulvát vůči Obamovi a Američanům, dokud je tam Obama, 252 00:24:43,384 --> 00:24:45,250 tak je poslechnul. 253 00:24:45,370 --> 00:24:48,480 Jakmile nastoupil Trump, Americe předvedli: 254 00:24:48,600 --> 00:24:52,803 "Vidíte? Má z něho strach. Najednou je ochotný vrátit se do řady." 255 00:24:52,923 --> 00:24:59,042 Pouhý nástup Trumpa a změna americké státní politiky již vede k tomu, že... 256 00:24:59,162 --> 00:25:04,212 Trump není žádná mírová holubička: "Pojďte odzbrojíme a budeme se přátelit s celým světem." 257 00:25:04,332 --> 00:25:08,428 Ne, on přece říká, že musí zůstat tím nejpřednějším státem světa, 258 00:25:08,548 --> 00:25:11,758 "Toho dokážeme dosáhnout, pouze budeme-li dost silní. 259 00:25:11,878 --> 00:25:14,630 A ne jako teď, kdy nás všichni mohou vysilovat, 260 00:25:14,750 --> 00:25:17,423 protože jsme rozprostřeni tenkou vrstvou po celém světě." 261 00:25:17,543 --> 00:25:19,165 To o tom mluví. 262 00:25:19,285 --> 00:25:21,433 A aby toho... 263 00:25:21,553 --> 00:25:28,354 Jenže při přeformátování USA to realizovat nedokáže. Proto potřebují tento proces. 264 00:25:28,474 --> 00:25:31,758 Právě tyto nepokoje, že vlastně jako vyhrála Clintonová. 265 00:25:31,878 --> 00:25:36,597 "Jen se podívejte, kolik lidí brání tomu, aby byla Amerika opět velikou." 266 00:25:36,717 --> 00:25:39,690 Proto také Trumpovi částečně házeli klacky pod nohy. 267 00:25:41,926 --> 00:25:44,700 Peter Jensen píše: 268 00:25:44,820 --> 00:25:49,448 Na konci minulého pořadu jste velmi vzbudil naši zvědavost, když jste se pouze zmínil o tom, 269 00:25:49,568 --> 00:25:55,934 že obnova vyšetřování proti Clintonové šéfem FBI Jamesem Comeyem týden před volbami, 270 00:25:56,054 --> 00:26:00,441 způsobila podstatnou změnu v poměru sil v zápolení o prezidentské křeslo v USA, 271 00:26:00,561 --> 00:26:03,466 a naznačil jste tak, že tam došlo k něčemu, co nebylo očividné. 272 00:26:03,586 --> 00:26:05,049 Vysvětlete to prosím. 273 00:26:05,169 --> 00:26:07,248 Ale ne, vše tam bylo očividné. 274 00:26:07,368 --> 00:26:13,444 Jenže je to tak, že existuje vnímání světa mozaikové a kaleidoskopické. 275 00:26:13,564 --> 00:26:19,225 A to mozaikové vnímání světa, obvykle jsem to demonstroval na obrázku... 276 00:26:20,307 --> 00:26:24,572 To mozaikové vnímání světa se od kaleidoskopického liší, 277 00:26:24,692 --> 00:26:30,481 to jsem právě ukazoval na tom obrázku v podobě domečku, tedy trojúhelník, čtverec a tak. 278 00:26:30,601 --> 00:26:33,548 A tyto prvky byly rozházeny po celém obrázku. 279 00:26:33,668 --> 00:26:38,345 No a když ty prvky přesunete na jiná místa, tak se obrázek mění zásadním způsobem. 280 00:26:38,465 --> 00:26:43,361 A mozaikové vnímání světa je, když jsou ty prvky mezi sebou spojeny a my vidíme ten domeček. 281 00:26:43,481 --> 00:26:46,719 I když vám potom nějaký prvek chybí, tak ho můžete časem doplnit. 282 00:26:46,839 --> 00:26:50,908 Stejné je to tady. Všichni mají všechno pěkně před očima, 283 00:26:51,208 --> 00:26:55,497 ale propojit mezi sebou jednotlivé prvky nedokážou. 284 00:26:55,617 --> 00:27:00,917 Je jenom zapotřebí správně si poskládat to, o čem informovala média. 285 00:27:01,037 --> 00:27:12,453 A co se týká této události, tak já... jakoby... 286 00:27:13,476 --> 00:27:22,060 Dělám to nerad, protože to lidé nesprávně vnímají, jakože buduji Putinův kult osobnosti. 287 00:27:22,480 --> 00:27:29,125 Budeme-li se ale v tomto ohledu bavit o osobnostech, tak jak řekl Rabinovič: 288 00:27:29,245 --> 00:27:33,173 "Za Stalina byl kult osobnosti, ale také osobnost." 289 00:27:33,546 --> 00:27:38,442 Stejné je to s Putinem. Je tu osobnost, která určitým způsobem jedná, 290 00:27:38,562 --> 00:27:42,047 a osobnostní faktor se v historii jednoduše opominout nedá. 291 00:27:42,167 --> 00:27:48,905 Jinou věcí je, že historii nedělá osobnost, ale že to všichni lidé dělají historii a vyzdvihují osobnosti. 292 00:27:49,025 --> 00:27:55,921 Lidé... V devadesátých letech jak Rusko tak Ukrajina zakoušely stejné nepříjemnosti. 293 00:27:56,041 --> 00:28:02,000 Jenže u nás probíhaly jiné procesy, a my jsme ze svých řad vyzdvihli jako osobnost Putina, 294 00:28:02,120 --> 00:28:04,614 který staví náš stát na nohy. 295 00:28:04,734 --> 00:28:09,447 Na Ukrajině probíhaly jiné procesy a oni ze svých řad vyzdvihli Juščenka, 296 00:28:09,567 --> 00:28:15,270 všechny ty Kučmy... Juščenko, Janukovič a teď Porošenko. 297 00:28:15,390 --> 00:28:18,194 To ukazuje na úplně rozdílné procesy. 298 00:28:18,314 --> 00:28:23,349 Osobnost v sobě ztělesňuje určité hlubinné procesy a Putin tyto procesy také ztělesňuje, 299 00:28:23,469 --> 00:28:25,879 ale s určitým osobnostním faktorem. 300 00:28:25,999 --> 00:28:29,507 Ve všem se projevuje jeho osobnostní faktor. 301 00:28:33,740 --> 00:28:38,062 Takže volby, poslední finále těch voleb... 302 00:28:38,182 --> 00:28:43,668 Zdálo by se, proč mluvím o Putinovi, když se ptají na FBI a já tady plácám cosi o Putinovi. 303 00:28:43,788 --> 00:28:51,337 Volby, poslední etapa volby prezidenta USA se vyznačila tím, 304 00:28:51,457 --> 00:29:01,718 že na druhém konci planety Země, v Sýrii, Rusko vyhlásilo moratorium na bojové lety a humanitární pauzu. 305 00:29:01,838 --> 00:29:05,871 Několikrát to zopakovalo, organizovalo humanitární koridory apod. 306 00:29:05,991 --> 00:29:10,526 A když tady u nás kvůli tomu někteří hurá patrioti šíleli, 307 00:29:10,646 --> 00:29:18,151 a vyskakovali, tak vůbec nechápali, že to právě tím Putin předurčil 308 00:29:18,271 --> 00:29:25,788 výsledek souboje o prezidentské křeslo v USA. 309 00:29:26,564 --> 00:29:29,452 A co se tedy reálně stalo? 310 00:29:29,572 --> 00:29:37,543 Není žádným tajemstvím, že část tajných služeb USA podporovala Clintonovou 311 00:29:37,663 --> 00:29:41,778 a část zase podporovala a podporuje Trumpa. 312 00:29:41,898 --> 00:29:44,523 A to je velice závažný zlom. 313 00:29:44,643 --> 00:29:50,215 Tajné služby mají speciální nástroje, včetně soukromých vojenských armád. Dokážou toho hodně. 314 00:29:50,335 --> 00:29:56,564 A na základě varianty Ukrajiny z roku 2004 a těch protestů, které se pokoušely zorganizovat, 315 00:29:56,684 --> 00:30:02,101 je vidět, že sice nechápou globální politiku, ale takovéto věci zorganizovat dokážou. 316 00:30:02,221 --> 00:30:05,669 A Soros, kterého najednou někdo zařadil mezi globalisty, 317 00:30:05,789 --> 00:30:10,753 přestože jde o zástupce státní elity a ne globalistů, tak ten byl sponzorem Clintonové. 318 00:30:10,873 --> 00:30:18,784 A když Clintonová propadla, tak přes Sorose roztočily všechny ty události. A proč? 319 00:30:18,904 --> 00:30:24,022 Aby Clintonovou donutily stát se prezidentkou tak, že vytvoří takové podmínky, 320 00:30:24,142 --> 00:30:27,889 za kterých jí nezbyde než souhlasit s tím, aby se jí stala. 321 00:30:28,009 --> 00:30:34,079 Ani nevzaly do úvahy, že Clintonová hned první den po volbách přiznala svoji porážku. 322 00:30:34,199 --> 00:30:40,530 A teď jí ještě speciálně předváděli jako stařenku, která už na prezidentku nemá, která své síly vyčerpala. 323 00:30:40,650 --> 00:30:47,517 Jak sama říká, teď už leda tak natáhnout se s knížkou na gauč nebo se jít projít se psem. 324 00:30:47,637 --> 00:30:51,811 To jsou všechny její touhy, na víc už nemá. 325 00:30:51,931 --> 00:30:59,147 Takže podstata událostí, ke kterým došlo, byla následující. 326 00:30:59,267 --> 00:31:04,643 Jestliže na začátku toho boje o prezidentské křeslo pro nás byl jednoznačně 327 00:31:04,763 --> 00:31:10,100 z úrovně globální i vnější politiky preferovanějším Trump... 328 00:31:10,220 --> 00:31:14,014 A proč? Protože tu je určitá předvídatelnost 329 00:31:14,134 --> 00:31:19,006 a subjekt řízení, se kterým je možné navázat partnerské vztahy 330 00:31:19,126 --> 00:31:24,245 a domlouvat se o řízení, takže je v řízení předvídatelnost. 331 00:31:24,365 --> 00:31:32,306 A nežádoucí byla Clintonová, protože státní elita globální politiku nechápe, 332 00:31:32,426 --> 00:31:37,563 a mohou toho nadrobit tolik, že to bude neudržitelné. 333 00:31:37,683 --> 00:31:40,349 Clintonová nevyhovovala vůbec nikomu. 334 00:31:40,469 --> 00:31:45,345 ...tak na konci toho prezidentského boje se ta situace změnila. 335 00:31:45,465 --> 00:31:51,893 Z úrovně vnější politiky státu Rusko, by pro nás bylo výhodnější, 336 00:31:53,911 --> 00:31:59,477 aby se prezidentkou USA stala Clintonová. 337 00:31:59,597 --> 00:32:03,773 Proč? Protože bychom se potom okamžitě stali těmi hlavními. 338 00:32:03,893 --> 00:32:08,751 Z úrovně vnější politiky! Opakuji, že z globální úrovně, jestliže uplatňujeme globální politiku, 339 00:32:08,871 --> 00:32:13,198 tak pro nás není ani s ohledem na vnější politiku výhodné, aby zvolena byla Clintonová. 340 00:32:13,318 --> 00:32:20,114 Problém je v tom, že jestliže na začátku té předvolební kampaně 341 00:32:20,234 --> 00:32:26,634 měla Clintonová silnou podporu celého toho nástroje na úrovni střední generality, 342 00:32:26,754 --> 00:32:31,285 o kterém jsem mluvil, a který je složený z té státní elity, která globální politiku nechápe, 343 00:32:31,405 --> 00:32:41,079 tak na konci představitelé tohoto nástroje Clintonovou již prakticky nepodporovali. 344 00:32:41,474 --> 00:32:47,011 To jednoznačně... Podívejte se, kdyby byla zvolena Clintonová, 345 00:32:47,131 --> 00:32:51,308 tak by to byl prezident s připraveným impeachmentem. 346 00:32:51,428 --> 00:32:55,283 Vše by k tomu bylo připraveno a mohli by to hned spustit. 347 00:32:55,403 --> 00:33:02,095 Mnozí si asi povšimli, jak čekali na výsledky voleb stoupenci Clintonové. 348 00:33:02,215 --> 00:33:06,962 Když je ukazovali, tak plakali, byli zcela zničeni. 349 00:33:07,082 --> 00:33:10,099 A jak čekaly jiné 3% obyvatel? 350 00:33:10,219 --> 00:33:15,541 Je takové hnutí, milicionářské v USA, někdy ho překládají jako domobranu. 351 00:33:15,661 --> 00:33:20,394 Jak oni čekali? Ti, kteří prohlašovali, že budou bojovat za svá práva, 352 00:33:20,514 --> 00:33:27,044 že vědí, že je jich většina a vítězství jim mohou pouze ukrást, protože lidé v USA budou hlasovat pro Trumpa. 353 00:33:27,164 --> 00:33:35,083 Jak ti čekali? Měli tam stůl, na něm munici, pistole, u stěny opřené samopaly, 354 00:33:35,203 --> 00:33:38,898 a v koutě zásobu potravin 355 00:33:39,018 --> 00:33:42,286 A čekali, připraveni bojovat. 356 00:33:42,406 --> 00:33:49,393 To znamená, že pokud by byla zvolena Clintonová, rozpoutala by se v USA jednoznačně občanská válka 357 00:33:49,513 --> 00:33:54,260 a USA by jako subjekt mezinárodní politiky okamžitě zmizely. 358 00:33:54,380 --> 00:33:57,446 Dokonce ještě před použitím jaderných zbraní. 359 00:33:57,566 --> 00:34:03,889 Ale v tom případě je tu otázka, co by bylo s jadernými objekty na území USA, s jadernými zbraněmi? 360 00:34:04,009 --> 00:34:10,352 A s těmi americkými vojenskými základnami, které jsou mimo území USA? 361 00:34:10,472 --> 00:34:17,061 Jenže to už by byl hlavobol toho, kdo by převzal první místo po USA. 362 00:34:17,181 --> 00:34:21,329 Zvítězila by Clintonová, ale hlava by z toho bolela nás. 363 00:34:21,449 --> 00:34:25,524 A to bychom chtěli? Muset si to s nimi vyřizovat po celém světě? 364 00:34:25,644 --> 00:34:29,412 Ať si to USA samy všechno postupně uklidí. 365 00:34:29,532 --> 00:34:34,761 Ať se samy stáhnou, aby to bylo kontrolovaně a probíhalo to maximálně bezkrizově. 366 00:34:34,881 --> 00:34:39,994 Proto z hlediska globální politiky a tím pádem i vnější politiky, 367 00:34:40,114 --> 00:34:46,864 jak bylo výhodné, aby v čele USA stál Trump, tak to tak také zůstalo. 368 00:34:47,945 --> 00:34:53,178 A v první řadě je to také výhodné pro globální prediktor, pro globální elitu 369 00:34:53,298 --> 00:34:56,393 a oni se na to také se vší vážností připravovali. 370 00:34:56,513 --> 00:35:03,760 Poslední skandál, ke kterému došlo, je požadavek, aby odstoupil šéf NSA. 371 00:35:03,880 --> 00:35:08,686 A NSA je tou strukturou, která se zabývá kybernetickou špionáží. 372 00:35:08,806 --> 00:35:13,772 Všichni neustále mluví o ruských hackerech, kteří pronikli tam a tam, 373 00:35:13,892 --> 00:35:22,147 a současně zaznamenali, že v průběhu předvolební kampaně šéf NSA udržoval kontakty s Trumpem, 374 00:35:22,267 --> 00:35:27,774 který se přitom účastnil setkání s ním v době, kdy měl plnit nějaké své služební povinnosti. 375 00:35:29,294 --> 00:35:34,176 A teď se dostáváme k podstatě té otázky, k FBI. 376 00:35:34,296 --> 00:35:39,540 Já to všechno vyprávím velice zkratkovitě, je třeba se ještě vrátit k... 377 00:35:39,660 --> 00:35:46,556 No, to je teď... Nejprve k tomu, proč jsem začal Putinem, a potom k té FBI. 378 00:35:46,676 --> 00:35:51,979 Tady je toho zapotřebí tolik převyprávět, je to tolik informací, 379 00:35:52,099 --> 00:35:54,844 že opět velice zkratkovitě a pouze v hlavních bodech. 380 00:35:54,964 --> 00:36:01,798 Co se tedy stalo v důsledku toho, že Putin vyhlásil humanitární pauzu, kterou jsme dodrželi? 381 00:36:01,918 --> 00:36:06,595 Jaká byla očekávání v té věci z hlediska státní elity USA? 382 00:36:06,715 --> 00:36:13,216 Úspěšný útok na Mosul a vleklé boje v Aleppu. 383 00:36:13,336 --> 00:36:19,165 A co následovalo? Rusko zastavilo boje v Aleppu. 384 00:36:19,285 --> 00:36:25,888 Byla vyhlášena humanitární pauza a veškerá bojová aktivita šla tedy na vrub teroristických bojovníků. 385 00:36:26,008 --> 00:36:31,516 Syrská armáda mlčela, Rusko nic nepodnikalo, pouze budovalo humanitární koridory 386 00:36:31,636 --> 00:36:35,199 a vyzývalo: "Vyjděte ven, vyjděte ven.." 387 00:36:35,319 --> 00:36:39,425 Takže odtud neproudil žádný informační příval. 388 00:36:39,545 --> 00:36:43,175 Nebyly žádné bojové akce, ze kterých by bylo možné vinit Rusko, 389 00:36:43,295 --> 00:36:49,450 a veškerá pozornost, ať už si to státní elita přála či ne, se upřela na Mosul. 390 00:36:49,570 --> 00:36:53,313 A to vůbec nebylo něco, co by státní elita potřebovala. 391 00:36:53,433 --> 00:37:00,138 Protože státní elita USA plánovala v Mosulu vyhrát úplně jiným způsobem. 392 00:37:00,258 --> 00:37:01,576 A jak? 393 00:37:01,696 --> 00:37:06,626 ISIL by jednoduše opustil Mosul a přesunul se do syrské Rakky. 394 00:37:06,746 --> 00:37:18,300 Americká vojska by tam potom vítězně napochodovala, tedy ti, kteří stojí v čele koalice. 395 00:37:18,420 --> 00:37:21,201 Takové to mělo být vítězství. 396 00:37:21,321 --> 00:37:24,030 A co se stalo ve skutečnosti? 397 00:37:24,150 --> 00:37:32,593 Zaprvé. Ticho v Aleppu, a tedy žádné podklady pro přísun informací. 398 00:37:32,713 --> 00:37:37,187 První kolona, která se vydala z Mosulu do Rakky, 399 00:37:37,307 --> 00:37:43,983 se najednou po cestě do Rakky dostala do kafemlejnku, 400 00:37:44,103 --> 00:37:52,460 ve kterém byla totálně semleta. Byla to šíitská milice, domobrana. 401 00:37:52,580 --> 00:37:57,489 Odkud se tam vzali, co jsou zač? Hlavní však je, že je zlikvidovali a zastavili. 402 00:37:57,609 --> 00:38:01,967 A co bylo dále? Pauza v útoku! Prý prachová vichřice. 403 00:38:02,087 --> 00:38:10,603 Podle předpovědi počasí tam žádná vichřice nebyla, vítr 3 m/s, počasí bylo prostě úplně normální. 404 00:38:10,723 --> 00:38:12,504 A co se tedy stalo? 405 00:38:13,559 --> 00:38:22,796 ISILovci se nemohli dostat z Mosulu, takže se tam vrátili a žádali o bezpečný přechod do Rakky. 406 00:38:22,916 --> 00:38:25,347 "My se tam nemůžeme probojovat!" 407 00:38:25,467 --> 00:38:31,751 A co to znamená? To znamená zorganizovat vleklé boje v Mosulu. 408 00:38:32,131 --> 00:38:38,105 To znamená absolutní propadák a vše v důsledku HUMANITÁRNÍ PAUZY v Aleppu! 409 00:38:38,225 --> 00:38:41,589 Absolutní neúspěch, kdy byli nuceni bojovat v Mosulu. 410 00:38:41,709 --> 00:38:46,299 A to znamená absolutně jiné informační pole, ať se ho snažíte pozdržet, jak se dá, 411 00:38:46,419 --> 00:38:49,170 stejně prorazí a dostane se do USA. 412 00:38:49,290 --> 00:38:53,598 A co bylo dál? Začali umírat američtí specnazovci. 413 00:38:53,718 --> 00:38:57,499 Najednou v Jordánsku z ničeho nic někoho zabili. 414 00:38:57,619 --> 00:39:03,878 Nebo se ke Kurdům vydal oddíl amerického specnazu a všichni byli pobiti. 415 00:39:03,998 --> 00:39:07,116 Je třeba si uvědomit jednoduchou věc. 416 00:39:07,236 --> 00:39:14,231 Dosáhli toho, že Američany v celém světě nemají rádi. 417 00:39:14,351 --> 00:39:20,267 A v zóně bojových akcí je vyloženě nenávidí a likvidují je při první možnosti. 418 00:39:20,387 --> 00:39:27,418 Když Turecko prohlásilo: "Podívejte se, americký specnaz je vystrojen jako Kurdové 419 00:39:27,538 --> 00:39:33,395 a má kurdské rozpoznávací znaky!" Tak tím jednoduše odhalilo, že se takto maskují. 420 00:39:33,515 --> 00:39:37,658 Nezbylo jim tedy, než se vrátit k americkým znakům. 421 00:39:37,778 --> 00:39:44,619 A dál? Vydali se ke Kurdům. Já neříkám, že to tak opravdu bylo, ale je to velice pravděpodobné. 422 00:39:44,739 --> 00:39:49,694 Že když se Američané dostali ke Kurdům, tak jim kurdský velitel řekl: 423 00:39:49,814 --> 00:39:53,497 "Už jste dorazili? Dobře. Postavte se tam k té stěně, já hned přijdu." 424 00:39:53,617 --> 00:39:56,502 - Postavili se tam? - Postavili. - Tak kulomety, pal! 425 00:39:56,622 --> 00:40:03,786 Potom zavolal do amerického štábu a řekl: "Nedorazili. Máme tu jen jejich mrtvoly, a kdo je zabil nevíme." 426 00:40:03,906 --> 00:40:06,055 Chápete? Nenávidí je všichni! 427 00:40:06,175 --> 00:40:12,956 Už jenom za tu jejich misi, protilidskou, kterou vedou po celém světě! 428 00:40:13,076 --> 00:40:15,976 Když zabíjejí všechny bez rozdílu. Co sakra čekají? 429 00:40:16,096 --> 00:40:21,619 Že to jejich bombardování kurdských vesnic a podobně nezanechá následky? 430 00:40:21,739 --> 00:40:24,118 NE! Narazíš na Američana? Tak ho zab! 431 00:40:24,238 --> 00:40:30,696 To je princip jednání všech států a národů, kde Američané provozují ty své vojenské mise. 432 00:40:30,816 --> 00:40:33,027 Všichni jsou připraveni zabíjet Američany! 433 00:40:33,147 --> 00:40:37,321 Přežít mohou pouze ve dvou případech. Pokud se zamaskují. Jako když se domluví s Kurdy: 434 00:40:37,441 --> 00:40:40,817 - Budeme používat vaše uniformy. - No co se dá dělat! 435 00:40:40,937 --> 00:40:46,828 Většina Kurdů to vědět nebude, a tak dobře, ať si je oblékají. 436 00:40:46,948 --> 00:40:53,467 A zadruhé, je přece nutné si uvědomit jednoduchou věc. Americký specnaz působí i na druhé straně! 437 00:40:53,587 --> 00:41:01,671 Jedná se o velitele oddílů ISIL. Jsou to poradci. Mají dlouhé fousy, vypadají přesně jako ISILovci, chápete? 438 00:41:01,791 --> 00:41:05,105 - Svým vnějším vzhledem. - Ano, svým vnějším vzhledem. 439 00:41:05,225 --> 00:41:09,706 Protože jakmile by se dozvěděli, že je to americký specnazovec, tak by mu i v ISIL zakroutili krkem. 440 00:41:09,826 --> 00:41:15,318 Oni to tam řídí, zastupují americké zájmy. Co se tedy fakticky stalo? 441 00:41:15,438 --> 00:41:17,081 V tom Mosulu? 442 00:41:17,201 --> 00:41:23,429 Když útočí americký specnaz, tak vlastně bojuje proti vlastnímu americkému specnazu v Mosulu. 443 00:41:23,549 --> 00:41:29,394 A tak nemají vůbec zájem bojovat. Iráčtí vojáci ať klidně hynou v přátelské palbě. 444 00:41:29,514 --> 00:41:34,914 Je přece třeba nějak chránit vlastní specnazovce na druhé straně. 445 00:41:37,628 --> 00:41:43,210 Americké tajné služby narazily na následující problém. 446 00:41:44,191 --> 00:41:49,742 Oni jsou nuceni v Aleppu, oj tedy v Mosulu bojovat a umírat. 447 00:41:49,862 --> 00:41:57,611 A v Aleppu Rusko navrhuje těm samým tajným službám, specnazovcům Clintonové a Obamy... 448 00:41:57,731 --> 00:42:02,086 "Rusové nám přece nabízejí koridor! Tak ho pojďme využít!" 449 00:42:02,206 --> 00:42:08,786 "Ne! Máme tady volby a kvůli nim tam musíte zdechnout. VY TAM MUSÍTE ZDECHNOUT!" 450 00:42:08,906 --> 00:42:13,080 A specnazovci: "Tak to tedy je? Kvůli tomu tu tedy máme chcípnout? 451 00:42:13,200 --> 00:42:16,300 Rusové nám poskytují koridor, tak ho musíme použít! 452 00:42:16,420 --> 00:42:21,068 A pokud chcete, abychom tu chcípli, tak vás tedy podporovat nebudeme, 453 00:42:21,188 --> 00:42:27,109 Clintonovou ani Obamu, přidáme se k Trumpovi! 454 00:42:27,229 --> 00:42:32,936 Protože ten slibuje, že se o nás vojáky, kteří zastupují zájmy USA, postará!" 455 00:42:33,056 --> 00:42:37,981 Clintonová obvinila Obamu, že to kvůli němu prohrála volby! 456 00:42:38,101 --> 00:42:46,000 To je opět k té otázce o účasti Bidena a Obamy, proč se neprojevili a neodešli z kampaně Clintonové. 457 00:42:46,120 --> 00:42:51,891 Nebo Sanderse, ano? Oni agitovali takovým způsobem, že kvůli tomu všemu prohrála. 458 00:42:52,011 --> 00:43:00,647 Co je tedy fakticky výsledkem? Trump říká: "Pojďte se s Ruskem dohodnout! 459 00:43:00,767 --> 00:43:06,087 Protože právě to zajistí, že se americký specnaz dostane z východního Aleppa." 460 00:43:06,207 --> 00:43:09,951 A Clintonová zase říká: "Ne, s Ruskem se domlouvat nebudeme!" 461 00:43:10,071 --> 00:43:15,042 Specnaz to všechno vidí, protože v tom figuruje a říká: "Musíme se dohodnout! 462 00:43:15,162 --> 00:43:21,237 Ať nás pustí, kvůli čemu tu budeme... Ta pauza skončí a oni nás tu začnou prostě likvidovat!" 463 00:43:21,357 --> 00:43:24,335 Což se právě teď také děje. 464 00:43:24,455 --> 00:43:29,287 "Volby skončily a vy nás tu teď necháváte zbytečně všechny zemřít." 465 00:43:29,407 --> 00:43:33,811 Takže Clintonová přišla o podporu tajných službě, vše se tam mění. 466 00:43:33,931 --> 00:43:46,584 A aby Clintonová, jestli se jim vůbec podaří provést tu operaci na základě zfalšovaných voleb, 467 00:43:46,704 --> 00:43:50,448 která by ale v každém případě vedla k občanské válce... 468 00:43:50,568 --> 00:43:56,398 Globalisté to chápou a státní elita to v tu chvíli moc nechápala, proto se o to snažila. 469 00:43:56,518 --> 00:44:03,006 K podvodům tam docházelo. Ten od Clintonové... Soros, 470 00:44:03,126 --> 00:44:08,404 její hlavní sponzor, tak tomu přece patří hlasovací stroje v 16 státech. 471 00:44:08,524 --> 00:44:12,406 Takže kdo tam vyhrával, díky těm strojům? Samozřejmě Clintonová. 472 00:44:12,526 --> 00:44:16,638 A jak chcete zkontrolovat, kdo stisknul jaký knoflík? To se nedá. 473 00:44:16,758 --> 00:44:25,010 A těch videí, kde je natočeno, jak stiskli tlačítko Trump a hlas naskočil Clintonové, je dost a dost. 474 00:44:27,602 --> 00:44:37,906 Co tedy bylo nutné podniknout jako závěrečný krok, který by Clintonovou v těch volbách zcela odepsal? 475 00:44:38,026 --> 00:44:40,467 Jedenáct dnů před volbami, JEDENÁCT DNŮ! 476 00:44:40,587 --> 00:44:44,395 Jedenáct bylo žreců hierofantů, to je nápověda odkud vítr fouká... 477 00:44:44,515 --> 00:44:50,775 Šéf FBI Comey inicioval obnovu vyšetřování. 478 00:44:51,619 --> 00:45:01,648 FBI, to je struktura, kterou globalisté vytvořili speciálně pro řízení vnitřních i vnějších procesů v USA, 479 00:45:01,768 --> 00:45:04,681 aby odstavili státní elitu. 480 00:45:04,801 --> 00:45:11,068 Není náhoda, že v jejím čele od jejího založení až do své smrti, 37 let, stál Edvard Hoover. 481 00:45:11,188 --> 00:45:17,359 Je to jedna z těch nejkonzervativnějších struktur, jsou tam velice silně zastoupeny globální zájmy, 482 00:45:17,479 --> 00:45:21,518 a stejně jako v NSA, tam není státní elita. 483 00:45:21,638 --> 00:45:23,736 - Edgar. - A co jsem řekl? 484 00:45:23,856 --> 00:45:26,923 - Edvard. - Ano, byl to Edgar. 485 00:45:28,232 --> 00:45:33,143 Takže šlo o velice závažné obvinění, jehož vyšetřování obnovili. 486 00:45:33,263 --> 00:45:40,597 Všichni lidé samozřejmě vědí, že když sami poruší předpisy o utajení, tak si půjdou sednout. 487 00:45:40,717 --> 00:45:47,134 A kdo může v takovém případě hlasovat pro Clintonovou? Jenom ti, kteří nic nevědí o řízení. Školáci, studenti a LGBT, 488 00:45:47,254 --> 00:45:51,265 kteří vůbec řízení nechápou. 489 00:45:51,385 --> 00:46:00,928 A tato vlna velice prudce Clintonové podrazila nohy. 490 00:46:01,460 --> 00:46:06,679 Státní elita samozřejmě nemohla na tu věc nereagovat, takže co podnikla? 491 00:46:06,799 --> 00:46:12,470 V jednom dni, stalo se to šestého. V jednom dni došlo ke třem událostem. 492 00:46:12,590 --> 00:46:14,968 Současně došlo ke třem událostem. 493 00:46:15,088 --> 00:46:18,705 Pro začátek šéf vyšetřovacího týmu FBI odešel domů, 494 00:46:18,825 --> 00:46:22,503 kde zabil svou ženu, zastřelil se, a potom podpálil vlastní barák. 495 00:46:22,623 --> 00:46:26,693 A jak se vyjádřil policejní důstojník, prý: "Jaký je v tom rozdíl v jakém pořadí? 496 00:46:26,813 --> 00:46:30,665 Stejně to byla jasná sebevražda, a nikdo to nebude zpochybňovat." 497 00:46:30,785 --> 00:46:33,689 Stejně to byla sebevražda. No pochopitelně. 498 00:46:33,809 --> 00:46:39,232 Ve stejný den pronikl do Bílého domu po zuby ozbrojený chlap, 499 00:46:39,352 --> 00:46:42,942 kterého nehledě na odpor pouze svázali. 500 00:46:43,390 --> 00:46:47,144 Samotný Obama v Bílém domě nebyl. 501 00:46:47,264 --> 00:46:48,727 Ten hrál golf. 502 00:46:48,847 --> 00:46:52,743 Ale samotná skutečnost je vypovídající. Do Bílého domu někdo proniknul! 503 00:46:52,863 --> 00:46:58,635 Opakuji, že Clintonová obvinila Obamu, že udělal všechno pro to, aby prohrála. 504 00:46:58,755 --> 00:47:06,154 Ona si tedy reálně uvědomovala, že Obama nekope za ni. 505 00:47:06,274 --> 00:47:12,670 On maximálně oslabil pozice státní elity, která, znovu opakuji, má v rukou velice výkonné zdroje. 506 00:47:12,790 --> 00:47:17,362 Tyto tři události to ukazují, že mají v rukou mocné zdroje, které je třeba brát do úvahy. 507 00:47:17,482 --> 00:47:20,538 A bylo tedy třeba jejich možnosti oslabit. 508 00:47:20,658 --> 00:47:30,065 Ke třetí události došlo na Trumpově mítinku, kdy jeden člověk najednou vykřiknul: "Zbraň!" 509 00:47:30,185 --> 00:47:36,438 Všichni viděli americké akční filmy, jak v takových případech reaguje ochranka. 510 00:47:36,558 --> 00:47:44,078 Přece všichni dobře vědí, že je třeba vrhnout se na toho, kdo křiknul: "Zbraň", a ne na toho, na koho ukazuje. 511 00:47:44,198 --> 00:47:47,133 Stejně reagovali na Trumpově mítinku. 512 00:47:47,253 --> 00:47:49,970 On tedy na někoho ukazuje a křičí: "Zbraň", 513 00:47:50,090 --> 00:47:54,553 a oni se vrhli na něj, a potom odvážně ohlásili, že žádnou zbraň neměl. 514 00:47:54,936 --> 00:47:59,301 Chápete? Takže jeho svázali, vzniknul tam zmatek. 515 00:47:59,421 --> 00:48:05,696 A ve všech hollywoodských akčňácích, podle kterých se tato ochranka připravuje, 516 00:48:05,816 --> 00:48:09,842 jak dobře víte, se za využití toho zmatku ten zločinec, 517 00:48:09,962 --> 00:48:14,240 který měl v úmyslu na tom veřejném místě spáchat zločin, toho zločinu buď dopustí, 518 00:48:14,360 --> 00:48:17,143 nebo zmatku využije k tomu, aby beze stopy zmizel. 519 00:48:17,263 --> 00:48:19,883 V daném případě beze stopy zmizel. Proč? 520 00:48:20,003 --> 00:48:24,771 Protože se členové té ochranky, která chránila přímo Trumpa, 521 00:48:24,891 --> 00:48:31,122 zachovali velice profesionálně a okamžitě ho obklopili, donutili se sklonit 522 00:48:31,242 --> 00:48:35,008 a zakryli ho svými těly, takže střílet bylo zbytečné. 523 00:48:35,128 --> 00:48:37,845 Bylo to jednoduše zbytečné, a potom ho odtáhli. 524 00:48:37,965 --> 00:48:44,808 Proto nebyla žádná náhoda, že se o tom při svém vítězném proslovu Trump zmínil samostatně. 525 00:48:44,928 --> 00:48:49,849 Děkoval té bezpečnostní službě, která ho chrání. 526 00:48:49,969 --> 00:48:58,375 Chápete? Takže státní elita se s využitím svých nástrojů pokusila najednou o několik věcí. 527 00:48:58,495 --> 00:49:05,366 Zaprvé předvést Obamovi: "My víme, o co se snažíš!" 528 00:49:05,486 --> 00:49:12,549 Zadruhé zlikvidovali toho vyšetřovatele. 529 00:49:12,669 --> 00:49:19,113 Zatřetí se pokusili o likvidaci samotného Trumpa. Zmařit volby, vyhlásit stanné právo, cokoliv, 530 00:49:19,233 --> 00:49:27,724 jen aby si státní elita udržela tu dohodu, tedy to řízení, které teď realizují. 531 00:49:27,844 --> 00:49:33,884 V tom spočívá ta jejich vzájemná dohoda. A co udělali dál? 532 00:49:34,928 --> 00:49:45,457 Opět zastavili to vyšetřování a řekli, že se nenašly žádné důkazy, které by mohly vést k odvolání Clintonové. 533 00:49:45,577 --> 00:49:52,328 A celé to vyšetřování přece mělo za cíl právě zbavit se Clintonové, jedenáct dnů před volbami, 534 00:49:52,448 --> 00:49:56,540 aby ji připravili o další hlasy. 535 00:49:56,660 --> 00:50:02,998 Kam tedy dospěla ta situace? Státní elita to se svou drzostí přehnala. 536 00:50:03,118 --> 00:50:10,671 Překročila červenou čáru. Clintonová se už tak postarala přinejmenším o sto lidí, těch kteří... 537 00:50:10,791 --> 00:50:20,731 Tento týden žena, která vyšetřovala obchodování s dětmi, síť pedofilů, 538 00:50:20,851 --> 00:50:26,997 přišla s tím, že je s touto sítí, s dodávkou dětí síti pedofilů v USA spojen Fond Clintonů 539 00:50:27,117 --> 00:50:29,427 a okamžitě zemřela. 540 00:50:29,547 --> 00:50:32,901 Všichni, kteří se nějak dotknou Clintonů, jsou okamžitě mrtví. 541 00:50:33,021 --> 00:50:38,890 A co myslíte, nadchla americké tajné služby z okolí Clintonové, 542 00:50:39,010 --> 00:50:46,818 smrt toho člověka z FBI, který vyšetřoval těch 650 tisíc? Ne. 543 00:50:46,938 --> 00:50:49,461 Okamžitě se od Clintonové odtáhly. 544 00:50:49,581 --> 00:50:55,045 A to znamená, že se možnosti těch nátlakových mechanismů na všechny struktury, 545 00:50:55,165 --> 00:51:02,676 aby ošvindlovaly volby se zaručeným důsledkem občanské války v USA, prudce snížily. 546 00:51:02,796 --> 00:51:08,835 A Clintonová oslovila Trumpa přibližně následovně: 547 00:51:08,955 --> 00:51:14,163 "Já přiznávám svou porážku, jenom mi slib, že mě nedorazíš." 548 00:51:14,283 --> 00:51:16,593 Přiznala svou porážku. 549 00:51:16,713 --> 00:51:22,582 Trump ve svém vítězném proslovu nemluvil o tom, že by ji měl v úmyslu dorazit. 550 00:51:22,702 --> 00:51:28,166 To je vše. A teď Clintonová vystoupila a řekla: "Pánové, vaše snaha je zbytečná. 551 00:51:28,286 --> 00:51:35,179 To, že se teď pokoušíte vytvořit podmínky, kdy mě prohlásíte prezidentkou svévolně, 552 00:51:35,299 --> 00:51:41,061 jako tomu bylo na Ukrajině v roce 2004 s Juščenkem, vám nevyjde. 553 00:51:41,181 --> 00:51:45,537 Jen se podívejte, v jaké jsme pozici. Dosáhnete jenom toho, že zemřu. 554 00:51:45,657 --> 00:51:47,988 A úplně všechno bude ztraceno." 555 00:51:48,108 --> 00:51:53,402 A to není zdaleka všechno, to bylo jen velice zkratkovitě. 556 00:51:53,522 --> 00:52:00,964 Tak přejdeme k další, té nejpopulárnější otázce z minulého týdne. 557 00:52:01,084 --> 00:52:10,555 Prosí vás okomentovat řadu zatčení vysoce postavených úředníků v našem státě. 558 00:52:10,675 --> 00:52:20,199 Počínaje zatčením zástupce guvernéra Kemerovské oblasti, starosty města Pereslavl-Zalesskij, 559 00:52:20,319 --> 00:52:27,339 a samozřejmě také zatčení ministra ekonomického rozvoje Uljukajeva za úplatek ve výši dvou miliónů USD. 560 00:52:27,459 --> 00:52:32,427 Proběhla informace, že ho FSB vyšetřovala více než rok, 561 00:52:32,547 --> 00:52:40,260 a to stíhání bylo zahájeno v souvislosti s privatizací Bašněfti. 562 00:52:40,380 --> 00:52:46,147 - Byla nakonec spuštěna čistka liberálních elit? - Tak to úplně není. 563 00:52:46,267 --> 00:52:52,328 Klíčovou událostí je bezesporu zatčení Uljukajeva. 564 00:52:53,021 --> 00:52:59,628 To téma je, dá se říci, velice rozsáhlé a naráz se probrat nedá, 565 00:52:59,748 --> 00:53:04,940 jen po jednotlivých částech, je tu velice mnoho propojených otázek. 566 00:53:05,060 --> 00:53:11,753 A jak vidím, tak to bohužel analytiky ani média v podstatě moc nezajímá. 567 00:53:11,873 --> 00:53:19,159 Buď se jedná o konspirologii, nebo... No, žádný seriózní přístup k tomu není. 568 00:53:19,279 --> 00:53:24,866 Možná s výjimkou jednoho, který k té otázce přistoupil více méně seriózně, a to byl Chazin. 569 00:53:24,986 --> 00:53:31,196 Ten, který řekl, že jestliže zvítězí Trump, tak Putinovi stanoví podmínky... 570 00:53:31,316 --> 00:53:37,121 Jen okomentuji Chazina: "Co je Trump zač, aby mohl Putinovi klást podmínky?" 571 00:53:37,241 --> 00:53:44,160 Tak tedy, že stanoví Putinovi podmínky, aby zlikvidoval všechny současné podpindosníky, 572 00:53:44,280 --> 00:53:48,263 protože jsou v podstatě clintonovští, 573 00:53:48,383 --> 00:53:54,004 a proto budou využívat ruské zdroje, ne kvůli tomu, že by se snad on nějak staral o ruské zájmy, 574 00:53:54,124 --> 00:53:59,962 ale kvůli tomu, že oni budou ruské zdroje využívat, aby zajistili zdrojovou stabilitu státní elitě, 575 00:54:00,082 --> 00:54:05,942 a to znamená Clintonové pro její boj proti Trumpovi, což v násobcích zvýší krizovost řízení v USA. 576 00:54:06,062 --> 00:54:08,878 To jenom rozšiřuji to, co řekl Chazin. 577 00:54:08,998 --> 00:54:16,943 A zadruhé, jestliže zvítězí Clintonová, tak že si dá za úkol do tří měsíců zlikvidovat Putina. 578 00:54:17,063 --> 00:54:23,917 Někteří naši analytici by měli jít znovu do školy. Prý: "Jak do tří měsíců? To je nemožné!" 579 00:54:25,806 --> 00:54:33,837 Když říkají, že to není možné, že kolikrát už něco takového Putinovi předpovídali, a stejně se nikdy nic nestalo. 580 00:54:33,957 --> 00:54:37,140 Tak zaprvé to možné je. 581 00:54:37,260 --> 00:54:42,705 V roce 1953 byl v Íránu odklizen Mosaddek. 582 00:54:42,825 --> 00:54:51,053 V březnu zemřel Stalin, a potom si CIA vytyčila za úkol odklidit Mosaddeka. 583 00:54:51,173 --> 00:54:55,758 Tenkrát to také komentovali tak, že to není možné a v srpnu 1953 už bylo po něm. 584 00:54:55,878 --> 00:55:00,314 Takže záleží, jak pracujete, jestliže chápete řízení, tak je to vše možné. 585 00:55:00,434 --> 00:55:05,009 A když analytik tvrdí, že to možné není, tak to bez diskuze není žádný analytik. 586 00:55:05,129 --> 00:55:09,549 Ale nás zajímá něco jiného, Chazinovi prý nevycházejí prognózy. 587 00:55:09,669 --> 00:55:13,805 On prý tvrdil, že to bude tak a tak. Představte si takovou situaci. 588 00:55:13,925 --> 00:55:22,002 Loď se chystá někam vyplout, a je to třeba plachetnice, a nějaký člověk na břehu vykládá, 589 00:55:22,122 --> 00:55:26,162 že poplují-li tudy, tak jim hrozí takové a takové nebezpečí. 590 00:55:26,282 --> 00:55:33,037 A tak ta plachetnice trochu pozmění svou trasu, jinak křižuje proti větru 591 00:55:33,157 --> 00:55:41,098 a ve výsledku se v pořádku dostane do přístavu, který byl jejím cílem. 592 00:55:41,218 --> 00:55:46,009 A toho člověka potom obviní, že si vymýšlel, že ta loď musí ztroskotat. 593 00:55:46,129 --> 00:55:51,042 Když se dává taková prognóza, tak ji přece slyší obě strany 594 00:55:51,162 --> 00:55:54,479 a mají tedy možnost své jednání korigovat. 595 00:55:54,599 --> 00:55:58,899 Proto taková obvinění: "Vy jste něco tvrdil, a ono se to nestalo!" 596 00:55:59,019 --> 00:56:05,432 Jen ukazují, že nechápou procesy řízení, protože analýza v první řadě odhaluje procesy řízení. 597 00:56:05,552 --> 00:56:09,142 A při těch je potom možné volit různé cesty. 598 00:56:09,262 --> 00:56:14,748 To se týká léčení nemoci, řízení auta, kdo kam jak pojede: 599 00:56:14,868 --> 00:56:20,723 jaké bude mít počasí, jaký bude stav cesty, stav řidiče, je tam přece mnoho faktorů, 600 00:56:20,843 --> 00:56:27,747 ale musíte přece vědět o hrozících nebezpečích. 601 00:56:27,867 --> 00:56:34,758 A proto, když se plánuje nějaká akce, co musíte vzít do úvahy? Každý její možný průběh. 602 00:56:34,878 --> 00:56:38,536 Všichni se dívali na nějaké akční filmy, kde byla nějaká mise nemožná, ano? 603 00:56:38,656 --> 00:56:46,802 A tak si tu akci plánují krok za krokem, ale stejně vždy přitom narazí na nějakou nepředvídatelnou okolnost. 604 00:56:46,922 --> 00:56:49,403 Ale to jsem jenom trochu odbočil. 605 00:56:49,523 --> 00:56:55,918 To, že bude Rusko postaveno před úkol, 606 00:56:56,038 --> 00:57:03,164 aby si v řadách své řídící elity na základě výsledků voleb v USA udělalo pořádek, bylo jednoznačné. 607 00:57:03,284 --> 00:57:09,898 Buď bude realizován státní převrat, a zda by se to povedlo či ne, by byla otázka, 608 00:57:10,018 --> 00:57:13,761 protože Putin není žádný Janukovič. 609 00:57:13,881 --> 00:57:20,121 Putin uplatňuje globální politiku, a chápe, jak tyto mechanizmy fungují. 610 00:57:22,011 --> 00:57:31,941 Nebo budou odstraňováni lídři té proamerické korporace napojené na Clintonovou. 611 00:57:32,061 --> 00:57:35,880 Tedy státní elita, která nic nechápe, jednoduše tupí vykonavatelé, 612 00:57:36,000 --> 00:57:42,239 mezi které patří Uljukajev, Siluanov, Šuvalov a bylo by jich možné vyjmenovat celou řadu. 613 00:57:43,086 --> 00:57:47,987 Oni v řízení nechápou nic, ale mají jednu vlastnost: 614 00:57:48,107 --> 00:57:52,392 "Když páníček zavelí, tak to pro něj vykonám, i kdybych měl sám chcípnout." 615 00:57:52,512 --> 00:57:58,343 Donuť hlupáka modlit se Bohu, on si čelo roztluče. Přesně tak oni pracovali, celou tu dobu. 616 00:57:58,463 --> 00:58:07,222 V souladu s tím, bude nutné se této elity zbavit a v minulém pořadu jsem mluvil o Žirinovském. 617 00:58:07,342 --> 00:58:14,005 To je také třeba mít na mysli. Já jsem zdaleka nevypověděl všechno, tam by se dalo doplňovat a doplňovat. 618 00:58:14,125 --> 00:58:20,586 A Žirinovskij má na základě zákona rozdělení pravděpodobnosti šanci se tomu vyhnout, 619 00:58:20,706 --> 00:58:26,348 ale já nevidím, že by se o to snažil, on své postavení naopak stále jen dál zhoršuje. 620 00:58:26,468 --> 00:58:32,912 A co tedy probíhá v dané situaci? Kdy tedy Putinovi stanoví ty podmínky? 621 00:58:33,032 --> 00:58:37,798 Putin není člověk, kterému by bylo možné stanovovat podmínky. 622 00:58:37,918 --> 00:58:42,349 A zatčení Siluanova to ukázalo. Co se tedy děje? 623 00:58:42,469 --> 00:58:46,030 - Uljukajeva. - Oj, Uljukajeva, no Siluanov bude ten příští, 624 00:58:46,150 --> 00:58:48,247 pokud nepřijde k rozumu. 625 00:58:48,367 --> 00:58:53,714 A vůbec, to zatčení Uljukajeva je určitým signálem pro mnohé. 626 00:58:53,834 --> 00:58:59,691 Nikdo nemá v úmyslu zbavovat se jich ve velkém, jestliže si to sami nevykoledují. 627 00:58:59,811 --> 00:59:02,686 Oni si sami řežou větev. 628 00:59:02,806 --> 00:59:06,858 Nebudou žádné politické represe. Všechno bude probíhat právě tímto způsobem. 629 00:59:06,978 --> 00:59:08,944 - Podle zákona. - To bezesporu. 630 00:59:09,064 --> 00:59:12,415 Potká je jenom to, co si sami na sebe přivolají. 631 00:59:12,535 --> 00:59:18,859 Jak tedy probíhala ta věc se zatčením Uljukajeva? Napřed se konal dávno dohodnutý telefonát s Trumpem. 632 00:59:18,979 --> 00:59:23,965 A za dvě hodiny se rozneslo, že byl Uljukajev zatčen. 633 00:59:24,085 --> 00:59:32,542 Putin tedy provedl svůj rozhovor s Trumpem v době, kdy bylo k zatčení Uljukajeva vše připraveno. 634 00:59:32,662 --> 00:59:38,908 Fakticky tedy globalisty v Trumpově osobě postavil do situace, kterou jim sdělil: 635 00:59:39,028 --> 00:59:43,609 "Řeším já vaše úkoly? Řeším. Jste tedy povinni mě v tomto ohledu podporovat? 636 00:59:43,729 --> 00:59:49,431 Jednoduše jste, je to ve vašem vlastním zájmu! A navíc teď dělám to, o co byste mě tak jako tak požádali, 637 00:59:49,551 --> 00:59:52,964 co budu nucen udělat. A já s tím začal právě teď. 638 00:59:53,084 --> 00:59:58,693 Vám se nezdá to načasování? Říkáte, že teď budete vy muset hrát podle mých pravidel? 639 00:59:58,813 --> 01:00:03,394 No pánové, buď tohle, nebo nic. Je pozdě, já už jsem svůj tah učinil." 640 01:00:03,514 --> 01:00:09,636 A to je konec. Teď budou globalisté nuceni hrát podle pravidel, která diktuje Putin. 641 01:00:09,756 --> 01:00:13,092 Chápete? Tak jaká je teď situace? 642 01:00:13,212 --> 01:00:18,586 Buď ty elity odrovnají, nebo začlení! A teď zase k Žirinovskému. 643 01:00:19,209 --> 01:00:24,723 Kádrový sbor, který se za celé ty roky vytvořil, se nedá celý najednou vyměnit. 644 01:00:24,843 --> 01:00:28,626 Není prostě čím ho nahradit, aniž by se snížila kvalita řízení. 645 01:00:28,746 --> 01:00:37,966 Rotace, sociální výtahy. Ať už by pracovaly jakkoliv rychle, tak by se to bez snížení kvality řízení neobešlo. 646 01:00:38,086 --> 01:00:46,372 Aktivovat je bude třeba a tento úkol je přibližně stejný jak pro globální prediktor a Trumpa, tak i pro Putina, 647 01:00:46,492 --> 01:00:54,576 protože záleží, na koho bude pracovat kádrový sbor Ruska. 648 01:00:54,964 --> 01:00:58,856 Kdyby... Opakuji, Putin není krvelačný. 649 01:00:58,976 --> 01:01:03,770 Absolutně není. Mimochodem, tím Uljukajevovým zatčením 650 01:01:03,890 --> 01:01:10,830 dává s určitým předstihem všem ostatním, koho se to týká, určitý signál: 651 01:01:10,950 --> 01:01:14,606 "Chlapci, vzpamatujte se, a zařaďte se. 652 01:01:14,726 --> 01:01:18,589 Jestli to neuděláte, tak se vás Američané budou zbavovat úplně jinak. 653 01:01:18,709 --> 01:01:20,853 A jako ukázka poslouží Žirinovskij. 654 01:01:20,973 --> 01:01:27,755 Bylo třeba poslat signál: "Buď budete odstraněni tímto způsobem, zákonným, nebo vás odstraní fyzicky. 655 01:01:27,875 --> 01:01:31,615 Jednoduše vás zlikvidují. 656 01:01:31,735 --> 01:01:40,863 Infarkt, mozková mrtvice, nějaká dopravní nehoda, těch cest je spousta. 657 01:01:40,983 --> 01:01:48,079 Americké tajné služby jsou v tomto ohledu machři. Jen se podívejte na Clintonovou. 658 01:01:48,761 --> 01:01:54,012 Jakmile jí někdo zkříží cestu, okamžitě se mu něco stane. 659 01:01:54,132 --> 01:01:58,377 A budou to právě Clintonovské tajné služby, které se o vás postarají." 660 01:01:58,497 --> 01:02:04,979 Oni to budou potřebovat. Vyventilují si tak svou nenávist k Rusku, 661 01:02:05,099 --> 01:02:10,012 a přesvědčí se tím, že Trump opravdu přišel, aby bránil zájmy USA. 662 01:02:10,132 --> 01:02:15,523 A tady se každý buď zařadí: "Vladimire Vladimiroviči, už jsem náš!" 663 01:02:15,643 --> 01:02:19,924 Nebo: "Vladimire Vladimiroviči, nedá se nic dělat. Já stejně jako dřív 664 01:02:20,044 --> 01:02:25,642 až do svého náhrobního kamene, o který se mi postarají mí páníčkové, budu sloužit jim." 665 01:02:25,762 --> 01:02:29,735 Ta volba je taková a jen se podívejte, jaká následovala vlna. 666 01:02:29,855 --> 01:02:34,842 Z této vlny je nutné vyčlenit zatčení, tedy správněji zahájení trestního řízení 667 01:02:34,962 --> 01:02:38,312 proti jednomu z figurantů kosmodromu Vostočnyj, 668 01:02:38,432 --> 01:02:40,342 Ostrovskému, 669 01:02:40,462 --> 01:02:51,240 který se podepsal pod to, že postaví celý komplex budov a neudělal vůbec nic. 670 01:02:51,360 --> 01:02:58,920 A co je třeba zde zmínit? Náš hurá patriot Rogozin okomentoval zatčení Uljukajeva: 671 01:02:59,040 --> 01:03:02,739 "Před zákonem jsou si všichni rovni, dokonce i důležití strýčkové." 672 01:03:02,859 --> 01:03:08,017 Jeho vlastní jazyk je mu nepřítelem. Rogozin vždy napřed mluví, a potom teprve přemýšlí. 673 01:03:08,137 --> 01:03:12,710 Vždyť to zatčení Ostrovského, které následovalo hned po tomto jeho komentáři, 674 01:03:12,830 --> 01:03:15,738 se dotýká i samotného Rogozina. 675 01:03:15,858 --> 01:03:21,808 Rogozin přece minimálně nemohl nevědět, že tam ty budovy nejsou! 676 01:03:21,928 --> 01:03:26,500 Chápete? To přece on byl koordinátorem výstavby toho kosmodromu. 677 01:03:26,620 --> 01:03:31,629 To znamená, že mu nezvoní zvoneček, ale zvon! 678 01:03:31,749 --> 01:03:35,352 A on se, aniž by to chápal, pokouší zařadit. 679 01:03:35,472 --> 01:03:40,685 Jen do toho, ta možnost tu je, zařaď se, jestli pochopíš jak. 680 01:03:40,805 --> 01:03:45,159 Je třeba uvědomit si jednoduchou věc. Je nutné přestat si hrát na ruského patriota, 681 01:03:45,279 --> 01:03:50,970 a přitom přihrávat zájmům USA, a začít pracovat společně s Putinem pro zájmy Ruska. 682 01:03:51,090 --> 01:03:56,208 To je velice zběžně, opravdu zběžně k tomu Uljukajevovu zatčení. 683 01:03:58,035 --> 01:04:02,209 Poslední otázka pro dnešek je od Alexandra. 684 01:04:02,329 --> 01:04:09,766 Valeriji Viktoroviči, nedávno Jefimov v jednom rozhovoru mluvil o takzvaném kroužku Ščedrovického. 685 01:04:09,886 --> 01:04:14,417 A potom se o něm zmiňoval ve svých vystoupeních i Zaznobin. 686 01:04:14,537 --> 01:04:19,055 Z jejich vyprávění jsem se mnoho nového dozvěděl o tom Ščedrovickém, a také o scientolozích. 687 01:04:19,175 --> 01:04:23,556 Je to tak, že podstata je u nich stejná, v obou případech se zabývají pěstováním poslušných lidí. 688 01:04:23,676 --> 01:04:27,076 Tyto procesy byly spuštěny současně v SSSR i USA. 689 01:04:27,196 --> 01:04:30,963 Hubbard začal se svou činností ve scientologické církvi v roce 1954 690 01:04:31,083 --> 01:04:34,236 a Ščedrovickij po Stalinově smrti v roce 1953. 691 01:04:34,356 --> 01:04:40,217 To přece nemohla být náhoda. To znamená, že tyto procesy byly spuštěny 692 01:04:40,337 --> 01:04:44,931 jak v USA, tak v SSSR ze státní úrovně synchronizovaně. 693 01:04:45,051 --> 01:04:52,516 To znamená, že tyto znalosti získali shora, a že těmito znalostmi již disponoval globální prediktor. 694 01:04:52,636 --> 01:04:59,934 Vy jste dříve říkal, že se prý Blavatská, Rerich a další zabývali hledáním ztracených znalostí, jak řídit dav, 695 01:05:00,054 --> 01:05:04,232 ale na nic nepřišli, a Hubbardovi se to povedlo. 696 01:05:04,352 --> 01:05:10,055 Že takové znalosti měly například dřívější civilizace v Americe, které zničili kolonizátoři, 697 01:05:10,175 --> 01:05:14,950 a globální prediktor že byl vzteky bez sebe, protože o tyto znalosti přišel, 698 01:05:15,070 --> 01:05:21,106 a tak vysílal různé badatele do Tibetu tyto znalosti hledat, a že Hubbard tyto znalosti objevil. 699 01:05:21,226 --> 01:05:25,446 Jak si tedy máme dát dohromady to, co jste říkal vy, Valeriji Viktoroviči s tím, 700 01:05:25,566 --> 01:05:29,051 co říkají Jefimov a Zaznobin o Ščedrovickém? 701 01:05:29,758 --> 01:05:34,860 Velice jednoduše, vždyť všechno zde leží přímo na povrchu. 702 01:05:34,980 --> 01:05:43,180 Hledání budoucího místa pro rezidenci globálního prediktoru 703 01:05:43,300 --> 01:05:50,708 a hledání ztracených znalostí o řízení, sahá daleko do minulosti ještě k Humboldtově expedici. 704 01:05:50,828 --> 01:05:54,286 Probíhalo to v Americe, i u nás, 705 01:05:54,406 --> 01:05:57,981 i do Tibetu se vydali. 706 01:05:58,101 --> 01:06:00,862 Co se týká Ronalda Hubbarda a Ščedrovického, 707 01:06:00,982 --> 01:06:06,184 tak ty procesy byly spuštěny ještě za Stalina, a ne až po něm. 708 01:06:06,304 --> 01:06:09,665 A ta podstata je následující. 709 01:06:09,785 --> 01:06:17,648 Jestliže Ron Hubbard vypracovával plnohodnotnou teorii a měl zdroj, na jehož základě to dělal, 710 01:06:20,289 --> 01:06:26,811 protože on pracoval takříkajíc se živým materiálem, který dostával, 711 01:06:26,931 --> 01:06:33,954 tak Ščedrovickij již využíval hotové podklady a řešil lokální úkol. 712 01:06:34,074 --> 01:06:42,177 On řešil úkol deaktivace tvůrčího potenciálu řídící elity, řídícího sboru SSSR, 713 01:06:42,297 --> 01:06:46,258 aby došlo ke stagnaci a mohla být provedena budoucí přestavba, 714 01:06:46,378 --> 01:06:51,524 aby ten řídící sbor byl intelektuálně, z tvůrčího hlediska nezpůsobilým. 715 01:06:51,644 --> 01:06:53,125 Konkrétně tento úkol. 716 01:06:53,245 --> 01:06:59,431 Řešil to prostřednictvím svých organizačně-pracovních her, lekcí apod. 717 01:06:59,551 --> 01:07:03,129 On se nezabýval vypracováním plnohodnotné... 718 01:07:04,601 --> 01:07:12,860 ...teorie, jak konkrétně formovat určitý typ lidské psychiky 719 01:07:12,980 --> 01:07:18,542 s využitím určitých návyků, profesionálních návyků. 720 01:07:18,662 --> 01:07:26,257 Nesmíte si myslet, že Chruščov nebo Ščedrovickij, že oni... 721 01:07:27,621 --> 01:07:33,548 Nebo Gorbačov, že najednou jen tak odněkud vyskočili, jak je u nás zvykem. 722 01:07:33,668 --> 01:07:39,438 Teď rozmýšlejí na těch talk-show, že Trump tohle nechápe, tamto nechápe. 723 01:07:39,558 --> 01:07:45,835 To oni, všichni ti analytici, co rozmýšlejí o Trumpovi, oni sami nechápou, co stojí za Trumpem. 724 01:07:45,955 --> 01:07:54,916 Jaká síla ho přivedla, a jaký ta síla má potenciál pro exportně-analytickou podporu řídící činnosti, 725 01:07:55,036 --> 01:07:57,995 kterou bude zastřešovat Trump. 726 01:07:58,115 --> 01:08:03,687 Trump tomu všemu dá pouze své osobnostní zabarvení, 727 01:08:03,807 --> 01:08:07,219 a bude plnit určité úkoly stojící před řízením. 728 01:08:07,339 --> 01:08:11,622 Když jsem mluvil o Putinovi a Porošenkovi, že to společnost je vyzdvihuje, 729 01:08:11,742 --> 01:08:16,515 tak v daném případě to tam jsou buď globalisté, nebo státní elita. 730 01:08:16,635 --> 01:08:20,716 A úkoly jsou formovány právě těmi, kteří vyzdvihují. 731 01:08:20,836 --> 01:08:27,864 Putin s jedním osobnostním zabarvením řeší úkoly globální politiky, 732 01:08:27,984 --> 01:08:32,017 kterou uplatňuje, ruské globální politiky, 733 01:08:32,137 --> 01:08:37,518 Trump bude s jiným osobnostním zabarvením realizovat to, co má. 734 01:08:37,638 --> 01:08:45,298 Za Putinem stojí určitá, řekneme to takto, informační složka, 735 01:08:45,418 --> 01:08:52,160 a za Trumpem také stojí určitá informační složka, která zajišťuje jeho informační činnost. 736 01:08:52,280 --> 01:08:58,425 Když tedy byl zadán úkol zlikvidovat stalinské dědictví 737 01:08:58,545 --> 01:09:03,389 a uvést stát do přípravného stádia pro budoucí přestavbu, 738 01:09:03,509 --> 01:09:07,124 tak nastoupil Chruščov. Ale on se neobjevil jen tak z ničeho nic, 739 01:09:07,244 --> 01:09:13,210 on byl bývalým trockistou a světová revoluce byla řízena z jediného nadnárodního centra 740 01:09:13,330 --> 01:09:19,630 a styky s tím centrem světoví revolucionáři nikdy nepřerušili. 741 01:09:19,750 --> 01:09:21,957 Ať už byly přes Kominternu, nebo osobní. 742 01:09:22,077 --> 01:09:27,661 Odsud také ty osobní účty jak u stalinského řídícího korpusu, který byl "stalinský" v uvozovkách, 743 01:09:27,781 --> 01:09:31,528 protože pokud to bylo za Stalina, tak to neznamená, že byl stalinský. 744 01:09:31,648 --> 01:09:35,072 Stejně tak chruščovovský, brežněvovský, a potom gorbačovovský. 745 01:09:35,192 --> 01:09:40,967 Vždy tam byli lidé, kteří měli účty v zahraničí, přitom však byli zuřivými komunisty, 746 01:09:41,087 --> 01:09:46,611 bojovali tady za blaho lidu, nebo naopak byli potom prvními průkopníky přestavby. 747 01:09:46,731 --> 01:09:51,361 Tyto styky tedy zajišťovaly přenos určitých informací. 748 01:09:51,481 --> 01:09:56,575 Důležité bylo jenom najít člověka z jeho vlastního prostředí, který by byl schopen splnit daný úkol. 749 01:09:56,695 --> 01:10:01,015 A takovým člověkem, kterému KGB zajistila možnost pracovat 750 01:10:01,135 --> 01:10:05,919 s veškerou partajní sovětskou nomenklaturou, a který na základě svých možností 751 01:10:06,039 --> 01:10:11,337 mohl zpracovávat a deaktivovat tvůrčí potenciál partajní sovětské nomenklatury, 752 01:10:11,457 --> 01:10:13,437 se ukázal být Ščedrovickij. 753 01:10:13,557 --> 01:10:18,008 Jemu ty informace byly pouštěny, on neustále ty informace dostával 754 01:10:18,128 --> 01:10:21,588 a neustále byl o krok vpřed před veškerou řídící elitou, 755 01:10:21,708 --> 01:10:28,485 kterou zpracovával tak, jak to bylo rozpracováno ve středisku Ronalda Hubbarda. 756 01:10:30,263 --> 01:10:34,846 Vyznat se v těchto otázkách je dokonce velice jednoduché. 757 01:10:34,966 --> 01:10:38,617 Studujte Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti. 758 01:10:38,737 --> 01:10:42,805 Potom všechny ty nesrovnalosti jednoduše hned uvidíte. 759 01:10:42,925 --> 01:10:45,526 Já už jsem řekl, že to byla poslední otázka. 760 01:10:45,646 --> 01:10:49,822 Tak to už rovnou zazněla i výzva. 761 01:10:50,645 --> 01:10:56,111 Víte, my v našem pořadu neustále mluvíme o věcech, které znají všichni. 762 01:10:56,231 --> 01:10:59,190 Ale jak tyty věci poskládat do mozaiky? 763 01:10:59,310 --> 01:11:04,942 Tuto možnost budete mít pouze v případě, že budete mít určité znalosti. 764 01:11:05,062 --> 01:11:13,521 Vždyť jak se dokážete vyznat v účetní dokumentaci nebo v obyčejných školních příkladech? 765 01:11:13,641 --> 01:11:15,526 Když znáte matematiku. 766 01:11:15,646 --> 01:11:19,202 Stejně tak se můžete vyznat ve všech řídících procesech, 767 01:11:19,322 --> 01:11:23,403 znáte-li Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti. 768 01:11:23,523 --> 01:11:28,068 Vše je potom očividné a vy jednoduše vidíte, jaká událost souvisí s jinou, 769 01:11:28,188 --> 01:11:30,610 a z jaké události co vyplývá. 770 01:11:30,730 --> 01:11:37,793 Jak spolu například souvisí humanitární pauza v Aleppu a předvolební kampaň v USA. 771 01:11:37,913 --> 01:11:44,429 Šestou prioritu můžete na chvilku pozdržet, protože to potom bude znamenat na té šesté prioritě plné vítězství, 772 01:11:44,549 --> 01:11:48,697 jestliže tím dosáhnete vítězství na vyšších prioritách v jiných směrech. 773 01:11:48,817 --> 01:11:54,578 To všechno je vidět, znáte-li teorii Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti. 774 01:11:54,698 --> 01:11:58,544 Jestli si tedy přejete být v tomto světě samostatnými 775 01:11:58,664 --> 01:12:03,921 a přejete si ubránit zájmy své i své rodiny a žít pod mírovým nebem, 776 01:12:04,416 --> 01:12:07,447 tak studujte práce vnitřního prediktoru a buďte šťastní. 777 01:12:07,567 --> 01:12:09,011 Do příštích setkání. 778 01:12:09,131 --> 01:12:13,282 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině a slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 779 01:12:25,555 --> 01:12:27,980 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině a slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz