1 00:00:04,544 --> 00:00:08,373 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,493 --> 00:00:11,342 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,462 --> 00:00:15,619 Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:15,739 --> 00:00:20,001 Dnes je 28.11.2016. 5 00:00:20,680 --> 00:00:29,577 A začneme dnes otázkou od Taťány, která vás prosí okomentovat takzvaný vtip Vladimira Putina, 6 00:00:29,697 --> 00:00:36,767 který odvysílali na na televizním kanálu Rossia 24, kde řekl, že hranice Ruska nikde nekončí, 7 00:00:36,887 --> 00:00:43,087 a zmínku mladého zeměpisce, o dřívějším názvu státu Burkina Faso, 8 00:00:43,207 --> 00:00:45,407 který se předtím jmenoval Horní Volta. 9 00:00:45,527 --> 00:00:47,469 "Horní něco", jak řekl ten chlapec. 10 00:00:47,589 --> 00:00:50,601 Mně se zdá, že se v tom vtipu ukrývá narážka 11 00:00:50,721 --> 00:00:55,374 na odpověď všem držitelům práv najednou: práva mořského, římského, SSSR... 12 00:00:55,494 --> 00:00:58,200 a vůbec celé té pošpiněné historie. 13 00:00:58,320 --> 00:01:01,074 Není to úplně tak. 14 00:01:01,194 --> 00:01:04,856 Je nesporné, že o Ouagadougou jsme se učili v době, 15 00:01:04,976 --> 00:01:12,411 kdy o nás Thatcherová prohlásila, že SSSR je Horní Volta s jadernými raketami. 16 00:01:12,531 --> 00:01:19,963 Je to pro nás tedy známý pojem, a proto se Putin zeptal právě na to. 17 00:01:20,083 --> 00:01:26,065 To tehdy jsme se učili hlavní město Horní Volty a potom Burkina Faso. 18 00:01:27,711 --> 00:01:31,654 Co se týká toho vtipu, tak to byl opravdu vtip. 19 00:01:31,774 --> 00:01:35,085 Ale tam kde je vtip, je také určité vnímání vtipu. 20 00:01:35,205 --> 00:01:38,797 V čem tedy spočíval ten Putinův vtip? 21 00:01:38,917 --> 00:01:43,559 Je to starý sovětský vtip, který prakticky všichni, 22 00:01:43,679 --> 00:01:48,031 kteří se učili v sovětských dobách v hodinách zeměpisu tak či onak slyšeli, 23 00:01:48,151 --> 00:01:52,136 a byla jim také položena otázka, kde končí hranice toho či onoho státu. 24 00:01:52,256 --> 00:01:59,620 Ta věc se má tak, že hranice žádného státu nikde nekončí, neboť je to uzavřená křivka, 25 00:01:59,740 --> 00:02:02,205 která nemá začátek ani konec. 26 00:02:04,159 --> 00:02:10,236 Samozřejmě s výjimkou, ale to sem vlastně ani nepatří... 27 00:02:10,356 --> 00:02:17,106 Protože to vlastně není státní... Přestože jde o státní útvary, ale nejsou to státy v plném slova smyslu, 28 00:02:17,226 --> 00:02:20,690 ty typu Britského impéria nebo USA, 29 00:02:22,755 --> 00:02:26,971 kde jde o nesouvislé území. 30 00:02:27,091 --> 00:02:36,307 Takže starý sovětský vtip: Kde končí hranice Ruska? Nikde, neboť se jedná o uzavřenou křivku. 31 00:02:36,427 --> 00:02:42,118 Tak tento vtip vyvolal velice závažné a bouřlivé napětí v celém světe. 32 00:02:42,238 --> 00:02:43,279 A proč? 33 00:02:43,399 --> 00:02:54,177 Protože existuje zeměpis fyzický, zeměpis ekonomický, a také existuje zeměpis politický. 34 00:02:54,297 --> 00:03:03,717 A ten politický zeměpis se v současné době úplně přestavuje. 35 00:03:03,837 --> 00:03:08,037 Píše se nová učebnice tohoto politického zeměpisu. 36 00:03:08,157 --> 00:03:15,109 A prvním testem, první kontrolní otázkou při studiu tohoto materiálu, 37 00:03:15,229 --> 00:03:20,976 toho nového politického zeměpisu světa bude, a v podstatě již je otázka: 38 00:03:21,096 --> 00:03:26,875 Jaké hranice, tedy přesněji s jakými státy hraničí Rusko? 39 00:03:26,995 --> 00:03:30,886 Správná odpověď zní následovně: 40 00:03:31,006 --> 00:03:35,452 S jakými státy si to bude přát, s těmi bude hraničit. 41 00:03:35,572 --> 00:03:38,940 To znamená, že realizujeme globální politiku. 42 00:03:39,060 --> 00:03:42,247 Sférou našich zájmů je celá zeměkoule. 43 00:03:42,367 --> 00:03:48,167 S jakými státy si to budeme přát, s těmi budeme mít pohraniční vztahy. 44 00:03:48,287 --> 00:03:56,744 A pohraniční vztahy znamenají pouze jedno. Navazování dobrých sousedských vztahů a vzájemné pomoci. 45 00:03:56,864 --> 00:04:02,206 Poláci se s námi kamarádit nechtějí, přesto jsou k tomu stejně nuceni, 46 00:04:02,326 --> 00:04:07,593 neboť chápou, že lepší je chabý mír, než zuřivá hádka. 47 00:04:07,713 --> 00:04:17,167 Přeje-li si proto někdo válku s Ruskem, tak s tím státem začneme hraničit. 48 00:04:17,287 --> 00:04:21,208 No a potom... Přece vidíte, co se ve světě děje, 49 00:04:21,328 --> 00:04:27,048 a proto se v tomto případě na starý sovětský vtip... 50 00:04:27,168 --> 00:04:33,169 Dvě věci ze sovětské minulosti, Putin se dotknul hned dvou věcí ze sovětské minulosti. 51 00:04:33,289 --> 00:04:36,423 Ale ta reakce je současná! 52 00:04:36,543 --> 00:04:44,263 Vychází ze současných reálií a z toho, co si sami vyfantazírovali ti, 53 00:04:44,383 --> 00:04:49,144 kteří se tak či onak střetávají s ruskou globální politikou. 54 00:04:50,533 --> 00:04:56,617 A v další otázce vás, Valeriji Viktoroviči, prosí okomentovat Putinovo prohlášení 55 00:04:56,737 --> 00:05:02,369 o úřednících ve vyšších funkcích, kteří se zároveň nechali zvolit do Ruské akademie věd, 56 00:05:02,489 --> 00:05:06,416 přičemž není možné tyto dvě činnosti řádně vykonávat současně. 57 00:05:06,536 --> 00:05:12,011 Je třeba si uvědomovat, že se jedná o pokračování té samé linie, 58 00:05:12,131 --> 00:05:18,036 kdy se rozhodovalo, zda bude v USA zvolen Trump nebo Clintonová. 59 00:05:18,156 --> 00:05:23,903 A v souvislosti s tím... Myslím, že jsme o tom mluvili právě v minulém pořadu, nebo v předminulém? 60 00:05:24,023 --> 00:05:28,116 O tom, že bude-li zvolena Clintonová, tedy Trump, 61 00:05:28,236 --> 00:05:34,632 tak Putina požádá a bude se jednat o vzájemně výhodný úkol, 62 00:05:34,752 --> 00:05:44,648 aby se zbavil podpindosníků, kteří jsou zdrojem státní elity, a tedy pracují pro klan Clintonů. 63 00:05:44,768 --> 00:05:49,510 Ti jsou teď v řízení přebyteční a bude třeba se jich zbavovat. 64 00:05:49,630 --> 00:05:59,246 Kdyby vyhrála Clintonová, tak by se postarala o to, aby v Rusku úspěšně proběhl převrat, 65 00:05:59,366 --> 00:06:04,375 a o odstranění Putina v průběhu tří měsíců. 66 00:06:04,495 --> 00:06:16,288 Takže když se ti úředníci, kterým Putin dříve řekl, aby si vybrali mezi vědou a svou úřednickou prací, 67 00:06:16,408 --> 00:06:24,611 rozhodli poslat ho s tím někam... Tak tím přímo prohlásili: "My jsme podpindosníci, my..." 68 00:06:24,731 --> 00:06:27,386 Přičemž všichni bez výjimky. 69 00:06:27,506 --> 00:06:31,764 Při všech variantách jsou jimi všichni bez výjimky! 70 00:06:32,235 --> 00:06:38,128 Oni prohlásili jednoduchou věc: "Pro nás jsou naši šéfové ve Washingtonu..." 71 00:06:38,248 --> 00:06:42,989 Neboť byli všichni na sto procent přesvědčeni, že to vyhraje Clintonová, 72 00:06:43,109 --> 00:06:47,495 a proto vůbec nepřepokládali, že by mohli mít s Putinem nějaké problémy. 73 00:06:47,615 --> 00:06:52,738 "My se teď necháme zvolit, pěkně se zajistíme a s Putinem si potom nějak poradíme. 74 00:06:52,858 --> 00:06:56,060 Až páníček zavelí: Trhej! My ho roztrháme a bude!" 75 00:06:56,180 --> 00:06:57,842 To je oč tu běží. 76 00:06:57,962 --> 00:07:00,234 No a výsledkem je, že si pěkně naběhli. 77 00:07:00,354 --> 00:07:09,640 Dopadlo to tak, že zvolen byl Trump a oni sami sebe identifikovali jako clintonovské lokajíčky, 78 00:07:09,760 --> 00:07:15,023 no a v souladu s tím ti všichni nemají ve státním řízení co dělat! 79 00:07:15,143 --> 00:07:19,274 Přece když jde o tak "významné" vědce! 80 00:07:19,394 --> 00:07:23,423 Je samozřejmé, že i člověk ve státní službě se může projevit jako vědec, 81 00:07:23,543 --> 00:07:27,954 může učinit nějaký objev, jenže to nemůže být tak masový jev. 82 00:07:28,074 --> 00:07:33,388 V Sovětském svazu bylo 300 akademiků. Teď jich je téměř tisíc. 83 00:07:33,508 --> 00:07:39,904 A to bylo v SSSR, když měl 300 miliónů obyvatel a Rusko jich teď má 140. 84 00:07:40,427 --> 00:07:44,143 Tak to tedy vypadalo s akademií tehdy a teď. 85 00:07:44,263 --> 00:07:48,610 Takže si sami zavařili. 86 00:07:48,730 --> 00:07:54,795 Vsadili na státní převrat v Rusku, na občanskou válku v Rusku, 87 00:07:54,915 --> 00:08:04,990 prohlásili, že budou věrně sloužit USA v osobě Hillary Clintonové a jejího týmu. 88 00:08:05,110 --> 00:08:10,284 Oni sami učinili volbu, no a teď sklidí, co zaseli. 89 00:08:14,573 --> 00:08:17,908 - A další otázka... - Ještě chci dodat. 90 00:08:18,028 --> 00:08:22,859 Tu volbu učinili všichni, kdo podali přihlášku, nejen ti, kteří byli zvoleni. 91 00:08:22,979 --> 00:08:27,542 Jestliže si podali přihlášku a ignorovali to, co jim řekl prezident, 92 00:08:27,662 --> 00:08:30,049 tak předvedli svou skutečnou tvář. 93 00:08:30,169 --> 00:08:32,849 A že nebyli zvoleni? To už je zcela jejich problém. 94 00:08:32,969 --> 00:08:38,525 Jisté je jedno, že jasně předvedli, že jsou proti Rusku, proti Putinovi. 95 00:08:40,931 --> 00:08:45,564 Ještě jedna otázka k Putinovi od Viktora Kapustjanského. 96 00:08:45,684 --> 00:08:52,271 Valeriji Viktoroviči, uvědomujete si vůbec, jaký rozhovor jste poskytnul NOD, novinám Nacionaľnyj kurs? 97 00:08:52,391 --> 00:08:55,834 - Ten na to tedy jde zhurta. - Prý, že Putin má všechny pravomoci, 98 00:08:55,954 --> 00:08:58,558 ale k jeho nařízením se přistupuje liknavě, 99 00:08:58,678 --> 00:09:02,096 protože podle ústavy není povinné je plnit. 100 00:09:02,216 --> 00:09:07,123 Celý NOD je založen na tom, že prezident nemá žádné pravomoci, a proto je v zemi bordel. 101 00:09:07,243 --> 00:09:09,911 A vy jste jednoduše Putina v podstatě obvinil z toho, 102 00:09:10,031 --> 00:09:14,161 že nic dělat nechce, že k tomu všechny pravomoci má. 103 00:09:14,281 --> 00:09:18,985 Pod jakým heslem teď můžeme ospravedlňovat veškerou vaši, naši korupci? 104 00:09:19,105 --> 00:09:23,745 V míře svého chápání pracujete pro sebe a v míře svého nechápání jste zapracoval pro nepřítele. 105 00:09:23,865 --> 00:09:25,628 To jsou vaše slova. 106 00:09:25,748 --> 00:09:30,795 Bylo by také velmi dobré, kdyby má slova byla opravdu pochopena a nepřekrucována tímto způsobem. 107 00:09:30,915 --> 00:09:33,926 Takže ještě jednou zopakuji. 108 00:09:35,994 --> 00:09:45,793 Současná právní úprava poskytuje hlavě Ruska, a tato funkce se u nás nazývá prezident, 109 00:09:47,344 --> 00:09:53,193 takovou moc, která je dostatečná pro řízení státu 110 00:09:53,313 --> 00:10:02,054 v zájmu ruského státu a národů, které jsou jeho součástí. 111 00:10:02,426 --> 00:10:10,850 Protože moc, to není cedulka na dveřích kanceláře, ani šéfovské křeslo! 112 00:10:10,970 --> 00:10:18,663 Moc, to je v praxi realizovaná schopnost řídit! 113 00:10:19,407 --> 00:10:22,309 To je na tom to zásadní. 114 00:10:22,429 --> 00:10:26,761 Máte-li ty schopnosti, tak jsou ty funkční možnosti, 115 00:10:26,881 --> 00:10:30,995 které teď naše právní úprava poskytuje zcela dostatečné. 116 00:10:31,115 --> 00:10:33,517 Minimální, ale dostatečné. 117 00:10:33,637 --> 00:10:37,533 Dále je zapotřebí postupovat velice, opravdu velice opatrně. 118 00:10:37,653 --> 00:10:44,752 Proč? Protože jakmile formalizujeme ten postoj, 119 00:10:44,872 --> 00:10:55,272 že prezident nemá dost nějakých pravomocí, a že může přikazovat a vyřizovat si účty se svými protivníky, 120 00:10:55,392 --> 00:11:01,189 tak tím zároveň vyloučíme z daného schématu řízení obnovy suverenity 121 00:11:01,309 --> 00:11:05,325 právě Putina jako člověka, který řídí v zájmu státu. 122 00:11:05,445 --> 00:11:08,665 Není žádným tajemstvím, že jsou s Putinem mnozí nespokojeni. 123 00:11:08,785 --> 00:11:12,397 Obzvláště "patrioti". Putin tohle nezvládnul, tamto neudělal, jak měl... 124 00:11:12,517 --> 00:11:18,682 "Kdybych tam byl já, tak by to všechno jen lítalo!" Takových machrů tu máme až nad hlavu. 125 00:11:18,802 --> 00:11:21,509 A tihle suveréni... 126 00:11:21,891 --> 00:11:28,821 Jestliže protesty na Bolotném náměstí měly být jakousi oranžovou revolucí, nebo jakou to tehdy plánovali, 127 00:11:28,941 --> 00:11:32,575 tak teď mají v plánu zorganizovat majdan "vlastenecký"! 128 00:11:32,695 --> 00:11:36,307 Svrhnout Putina s provoláváním "vlasteneckých" hesel! 129 00:11:36,427 --> 00:11:37,759 A potom co? 130 00:11:37,879 --> 00:11:41,229 Není důležité, co dáte Putinovi, protože mu lidé důvěřují, 131 00:11:41,349 --> 00:11:46,794 neboť vidí jeho práci při obnově ruské suverenity, ekonomické a politické moci... 132 00:11:46,914 --> 00:11:54,717 Protože potom přijde někdo "X" a bude využívat tyto možnosti v míře svých schopností. 133 00:11:54,837 --> 00:11:59,115 A jaké své schopnosti přitom využije? Jen si to vezměte. 134 00:11:59,235 --> 00:12:04,212 Jaké pravomoci chyběly Mikuláši II.? 135 00:12:04,332 --> 00:12:06,896 Carovi veškeré Rusi? 136 00:12:07,016 --> 00:12:11,548 Ten měl mimořádně rozsáhlé pravomoci 137 00:12:11,668 --> 00:12:13,264 A jak to skončilo? 138 00:12:13,384 --> 00:12:15,651 Revolucí a občanskou válkou! 139 00:12:15,771 --> 00:12:22,748 Jaké pravomoci chyběly generálnímu tajemníkovi ÚV KSSS, kterým byl Michail Sergejevič Gorbačov? 140 00:12:22,868 --> 00:12:26,724 A čím to skončilo? Úplným rozpadem státu! 141 00:12:26,844 --> 00:12:28,121 A proč? 142 00:12:28,241 --> 00:12:33,999 Protože ještě jednou opakuji: Moc to je v praxi realizovaná schopnost řídit! 143 00:12:34,119 --> 00:12:42,424 A v řízení jsou zastoupeny různé klanově-korporativní skupiny, takže jestliže 144 00:12:43,836 --> 00:12:49,743 funkce prezidenta bude znamenat nějaké mimořádné pravomoci, 145 00:12:49,863 --> 00:12:57,243 tak některá z klanově-korporativních skupin nejen že bude mít, ale stoprocentně podlehne pokušení 146 00:12:57,363 --> 00:13:02,493 odstranit člověka, který tento nástroj nepoužívá tak, 147 00:13:02,613 --> 00:13:16,758 jak si daná skupina myslí, že by ho používat měl, a bude se ho chtít chopit sama! 148 00:13:10,613 --> 00:13:16,200 Protože si myslí: "Já použiju policii, tajnou službu, armádu a námořnictvo, 149 00:13:16,320 --> 00:13:18,972 abych si to vyřídil se svými nepřáteli!" 150 00:13:19,092 --> 00:13:21,896 Aniž si uvědomí jednoduchou věc! 151 00:13:22,016 --> 00:13:28,586 Že jsou u té policie, v tajných službách, armádě a u námořnictva přítomni 152 00:13:28,706 --> 00:13:36,022 a to i fyzicky, nejen zájmy, ale přímo fyzicky přítomny další klanově-korporativní skupiny, 153 00:13:36,142 --> 00:13:40,769 které jsou zastoupeny i v řízení státu. 154 00:13:40,889 --> 00:13:43,688 Nesmíte také zapomínat na rok 2008. 155 00:13:43,808 --> 00:13:48,712 V roce 2007 na podzim... 156 00:13:48,832 --> 00:13:53,939 Já už jsem nedávno uváděl příklad této situace, když jsem mluvil o Milibandovi. 157 00:13:54,059 --> 00:14:00,419 Jenže někteří se z historie poučit nedokážou, oni by rádi předvedli, jací jsou machři. 158 00:14:00,539 --> 00:14:06,565 Asi bylo v občanské válce té krve prolito příliš málo, nebo je pro ně cizí krev voda. 159 00:14:06,685 --> 00:14:10,959 Zvykli si dívat se na válku na televizní obrazovce! 160 00:14:11,079 --> 00:14:15,475 A neuvědomují si, že může přijít i k nim domů stejně jako k těm na Donbasu. 161 00:14:15,595 --> 00:14:19,685 Takže podzim roku 2007. Putin opouští funkci. 162 00:14:19,805 --> 00:14:27,966 To léto i podzim byly příznačné tím, že guvernéři masově začali ignorovat jeho řízení. 163 00:14:28,086 --> 00:14:32,083 "A co by nám tak mohl udělat? Vždyť odchází! 164 00:14:32,203 --> 00:14:38,029 Ten už nic nenadělá a Medvěděv? To je nula. A proto si teď začneme dělat, co se nám zachce. 165 00:14:38,149 --> 00:14:40,426 To my tady o všem rozhodujeme! 166 00:14:40,546 --> 00:14:45,127 A vůbec, ten Putin mi nevyhovuje. Ano, byla tady taková doba, ta válka v devadesátých letech, 167 00:14:45,247 --> 00:14:48,459 kdy jsme se vzájemně mezi sebou zabíjeli. 168 00:14:48,579 --> 00:14:57,053 On našel způsob, jak urovnat vztahy mezi těmi klany a tu meziklanovou válku ukončil. 169 00:14:57,173 --> 00:15:02,049 A teď? Teď jsem sám tak silný, že když to bude zapotřebí, 170 00:15:02,169 --> 00:15:09,483 tak s ním sám zatočím a celé to impérium bude jen moje! A já budu mocný a neporazitelný!" 171 00:15:09,603 --> 00:15:13,457 Takhle přemýšlely všechny klanové skupiny! 172 00:15:13,577 --> 00:15:19,015 Když odešel Putin, tak přišel Medvěděv a najednou, z ničeho nic, 173 00:15:19,135 --> 00:15:25,853 už v březnu náš stát opět stál, před totální meziklanovou a občanskou válkou, 174 00:15:25,973 --> 00:15:32,507 kdy každý klan, který měl své zájmy na poli působnosti jiných klanů, se je pokusil vytěsnit, 175 00:15:32,627 --> 00:15:37,014 a najednou se ukázalo, že na něj samotného zatím zaútočily dva tři jiné klany! 176 00:15:37,134 --> 00:15:40,724 Najednou tu všichni stáli tak, jak to obvykle znázorňují ve filmech, 177 00:15:40,844 --> 00:15:51,102 kdy všichni tasí své revolvery a míří na ostatní a jakmile jeden vystřelí, málokdo z nich zůstane naživu. 178 00:15:52,161 --> 00:15:57,137 A reakce Medvěděva? "Já nevím, co s tím, to není moje věc!" 179 00:15:57,257 --> 00:15:59,724 Co dělat? A jak to vymysleli? 180 00:15:59,844 --> 00:16:08,624 Putin nebyl členem politické strany Jednotné Rusko, tak ho zvolili jejím lídrem. 181 00:16:08,744 --> 00:16:14,769 Straně Jednotné Rusko předali všechny otázky a kompetence státního řízení. 182 00:16:14,889 --> 00:16:19,816 Čeho potřebovali dosáhnout? Vyhnout se té válce všech proti všem, 183 00:16:19,936 --> 00:16:24,506 když najednou zjistili, že těch zdrojů není dost, a že opět hrozí vzájemné vyvražďování. 184 00:16:24,626 --> 00:16:27,882 A opět to začalo. Putin si někoho pozval: 185 00:16:28,002 --> 00:16:30,917 - Ty musíš udělat to a to. - Ale to jsou moje zájmy! 186 00:16:31,037 --> 00:16:35,930 - Dobře, tohle jsou tvé zájmy a ostatní mají zase takové zájmy. Jsi připraven s nimi o ně bojovat? 187 00:16:36,050 --> 00:16:38,658 - No, víte, Vladimire Vladimiroviči... 188 00:16:38,778 --> 00:16:46,433 A Putin znovu krok za krokem, krok za krokem musel tu situaci řešit. 189 00:16:46,553 --> 00:16:56,988 Poskytnutí těch pravomocí jednoznačně udělá z Putina kandidáta na odsouzence k smrti číslo jedna! 190 00:16:57,108 --> 00:17:02,871 Protože klany se okamžitě pokusí využít své zdroje k dosažení vyšší moci... 191 00:17:02,991 --> 00:17:06,588 Vždyť oni se stále ještě mezi sebou žerou. 192 00:17:06,708 --> 00:17:11,703 Stále ještě mají chuť zakroutit si vzájemně krkem. 193 00:17:12,744 --> 00:17:19,070 V té míře, v jaké je to nezbytné, je zapotřebí veškeré zákonodárství přizpůsobovat 194 00:17:19,190 --> 00:17:23,810 vývoji samotného systému a struktury řízení. 195 00:17:23,930 --> 00:17:28,073 To je to, o čem jsem mluvil ve svém rozhovoru pro Národněosvobozenecké hnutí (NOD), 196 00:17:28,193 --> 00:17:30,801 a co jsem právě teď zopakoval. 197 00:17:30,921 --> 00:17:35,745 Všichni si myslí, že stačí něco přikázat a hotovo. 198 00:17:35,865 --> 00:17:41,713 Jen si vzpomeňte na protialkoholickou Gorbačovu kampaň! 199 00:17:41,833 --> 00:17:47,664 A čím to skončilo? Například tím, že začali likvidovat prvotřídní vinice! 200 00:17:47,784 --> 00:17:50,631 A pojďte... Nebo ještě lépe. 201 00:17:50,751 --> 00:17:55,951 Pořádek začal dělat Jurij Vladimirovič Andropov, předseda KGB! 202 00:17:56,446 --> 00:17:58,424 Všichni ho podpořili! 203 00:17:58,544 --> 00:18:06,165 Ten vydal strohé předpisy upravující pracovní dobu, prodej alkoholu, to všechno zařídil! 204 00:18:06,285 --> 00:18:08,297 A jak se to zvrtlo? 205 00:18:08,417 --> 00:18:14,094 Jediným úkolem KGB najednou bylo šmejdit po saunách a obchodech 206 00:18:14,214 --> 00:18:19,789 a chytat tam lidi, kteří by měli být v práci, a oni, představte si to, si dovolili v té době jít nakoupit, 207 00:18:19,909 --> 00:18:24,324 do kina, nebo do sauny! Copak tohle je úkol pro KGB? 208 00:18:24,444 --> 00:18:31,721 V jediném okamžiku se veškeré obyvatelstvo, které předtím Andropova podporovalo, otočilo proti němu. 209 00:18:31,841 --> 00:18:37,432 Takové hovadiny vymýšlí. A kdo je vymýšlel? Úřednický sbor, který to realizoval. 210 00:18:37,552 --> 00:18:40,625 On měl všechny mimořádné pravomoci a také je využil, 211 00:18:40,745 --> 00:18:44,011 ale to úřednický sbor to všechno dohnal až k těm absurditám 212 00:18:44,131 --> 00:18:49,393 a ve výsledku veškerá podpora lidí, kterou předtím měl, rychle vyšuměla, vytratila se. 213 00:18:49,513 --> 00:18:54,623 Tak toho chtějí dosáhnout ti, kteří trvají na mimořádných pravomocích pro Putina. 214 00:18:54,743 --> 00:19:01,066 Odstranit Putina prostřednictvím jeho diskreditace a uvrhnout národ do občanské války. 215 00:19:01,186 --> 00:19:07,964 A ten, kdo tohle nechápe... Víte, užitečné idioty vždy jejich loutkovodiči využívali! 216 00:19:08,084 --> 00:19:14,250 Buď tomu všemu sami porozumíte, nebo vás zneužijí. 217 00:19:14,370 --> 00:19:20,880 Ale potom si nestěžujte. Sami jste si vykoledovali, aby u vás byla válka jako na Donbasu. 218 00:19:22,009 --> 00:19:27,558 Další otázka je od Alexandra Baburkina, který prosí okomentovat 219 00:19:27,678 --> 00:19:31,462 Janukovičovův výslech na dálku ukrajinským soudem v Rostově na Donu. 220 00:19:31,582 --> 00:19:35,381 Vždyť samotná tato skutečnost legitimizuje kyjevskou bandu. 221 00:19:35,501 --> 00:19:39,895 Cožpak opravdu byla nezbytná tato forma zveřejnění Janukovičova svědectví? 222 00:19:40,015 --> 00:19:44,943 Kategoricky nesouhlasím. Tak především je třeba chápat jednoduchou věc. 223 00:19:45,063 --> 00:19:49,975 Všechno to, co se teď děje na Ukrajině, všechno, absolutně všechno 224 00:19:50,095 --> 00:19:56,339 není výsledkem samostatného jednání těch, co to řídí z Kyjeva. 225 00:19:56,459 --> 00:20:07,563 Samostatnými subjekty mezinárodní politiky jsou přes všechny výhrady Doněcká a Luhanská republika. 226 00:20:08,525 --> 00:20:16,807 A kyjevská banda a území, která má pod kontrolou, nejsou subjektem mezinárodní politiky, 227 00:20:16,927 --> 00:20:21,652 mezinárodních vztahů, vnitřní ukrajinské politiky, nejsou. 228 00:20:21,772 --> 00:20:28,981 Oni jsou nástrojem realizace takové politiky ze strany Washingtonu. 229 00:20:29,101 --> 00:20:43,535 A celý minulý týden v podstatě proběhl ve znamení střetu, pokusu o odvetu státní elity USA vůči 230 00:20:49,001 --> 00:20:52,894 - globální elitě. - Ano, globální elitě. 231 00:20:53,014 --> 00:20:56,164 Pokusila se o odvetu vůči globální elitě. 232 00:20:56,284 --> 00:21:02,899 A co se týká konkrétně této věci, Janukoviče, 233 00:21:03,019 --> 00:21:08,514 tak všichni si velmi dobře uvědomovali, že se žádný výslech konat nebude. 234 00:21:08,634 --> 00:21:11,373 Podstata té věci je jinde. 235 00:21:11,493 --> 00:21:16,782 Vůbec ne v legitimizaci kyjevské bandy, absolutně ne, 236 00:21:16,902 --> 00:21:28,029 ale v navození postoje, že je třeba se vrátit k podmínkám smlouvy z 21. února 2014. 237 00:21:28,149 --> 00:21:32,783 Jak to ve svém rozhovoru, řekl i sám Janukovič. 238 00:21:32,903 --> 00:21:40,310 Ta situace se teď na Ukrajině vyvíjí takovým způsobem, že je třeba urychleně... 239 00:21:40,430 --> 00:21:48,681 O čem jsem mluvil, celé ty dva roky? Že první etapou bude navrácení Janukoviče. 240 00:21:48,801 --> 00:21:54,727 - To je opěrný bod, od kterého se bude dále odvíjet... - Institucionalizace celé Ukrajiny. 241 00:21:54,847 --> 00:22:00,617 Ano. Institucionalizace celé Ukrajiny. 242 00:22:00,737 --> 00:22:07,610 Jako určitého neutrálního, demokratického státu. 243 00:22:07,730 --> 00:22:13,243 Přičemž jednotného! Jen si povšimněte, že všechny hysterie okolo... 244 00:22:13,363 --> 00:22:18,806 Pokaždé jsme tu věc vysvětlovali, v čem spočívá protilidovost té politiky rozdělení Ukrajiny. 245 00:22:18,926 --> 00:22:22,768 Všechna ta hysterie, včetně u takových jako je Žirinovskij, 246 00:22:22,888 --> 00:22:26,523 že je třeba Ukrajinu urychleně rozčlenit, je v podstatě pryč. 247 00:22:26,643 --> 00:22:32,654 A proč? Protože v této věci Rusko obhájilo tento pohled na věc, 248 00:22:32,774 --> 00:22:35,341 že válku nepotřebuje nikdo 249 00:22:35,461 --> 00:22:40,423 a dokázalo globálnímu prediktorovi vnutit určité podmínky, které to umožňují. 250 00:22:40,543 --> 00:22:44,591 Ale vzhledem k tomu, že ten v uvozovkách "Putinův lstivý" plán, 251 00:22:44,711 --> 00:22:48,229 protože opakuji, že Savčenková nebyla žádným lstivým plánem Putina, 252 00:22:48,349 --> 00:22:58,568 šlo o přípravek globálního prediktoru, aby s jeho pomocí mohli zcela zdiskreditovat Ukrajinu 253 00:22:59,226 --> 00:23:02,038 a obnovit Janukovičovu vládu. 254 00:23:02,158 --> 00:23:06,243 Tento legitimně zvolený prezident by potom odešel a předal moc výkonnému zástupci, 255 00:23:06,363 --> 00:23:10,643 ten by zorganizoval demokratické volby a všechno by pokračovalo tou vytyčenou cestou. 256 00:23:10,763 --> 00:23:12,804 Už jsem o tom nejednou mluvil. 257 00:23:12,924 --> 00:23:24,840 Dříve se měl fašistický charakter kyjevského režimu projevit díky Savčenkové 258 00:23:24,960 --> 00:23:30,881 a těm kárným bataliónům, a konkrétně Azovu, který vytváří svoji politickou stranu. 259 00:23:31,001 --> 00:23:36,043 Jenže teď nemají dost času a Savčenkovou jsme deaktivovali. 260 00:23:36,163 --> 00:23:41,115 Oni teď nemají na výběr, pamatujete se, jak jsem říkal, že mají kandidáta, 261 00:23:41,235 --> 00:23:45,858 který bude mít za úkol zdiskreditovat ukrajinský stát a to je Saakašvili. 262 00:23:45,978 --> 00:23:48,663 A právě jeho teď zviditelňují. 263 00:23:48,783 --> 00:23:54,256 On odešel právě před volbami, takže mu řekli včas: "Teď jdi od toho, je třeba pokračovat dál." 264 00:23:54,376 --> 00:24:00,731 On a kárné batalióny teď zviditelňují tu fašistickou složku Ukrajiny. 265 00:24:00,851 --> 00:24:06,922 A ve světové politice zatím probíhají určité posuny. 266 00:24:07,042 --> 00:24:16,949 Také ten Niščuk, který vystupuje s tím, že na Donbasu žijí geneticky podřadní lidé. 267 00:24:17,069 --> 00:24:21,005 A tak podobně, všechno to pokračuje. A copak ten Niščuk řekl něco tak výjimečného? 268 00:24:21,125 --> 00:24:27,844 Jen si vzpomeňte jak v New Yorku přímo v OSN Jaceňuk mluvil o tom, že na Donbasu jsou podlidé. 269 00:24:28,320 --> 00:24:36,271 Stalo se to? Stalo! Jenže dříve takové okamžiky byly opomíjeny a jejich síla postupně uhasínala. 270 00:24:36,391 --> 00:24:41,707 A najednou, jen si to vezměte, promítají film, Ukrajina v ohni od Olivera Stonea. 271 00:24:41,827 --> 00:24:44,002 Ten film byl udělaný velkolepě. 272 00:24:44,122 --> 00:24:51,281 Byl dělaný z pohledu globální politiky a globálních zájmů Západu a vůbec ne Ruska. 273 00:24:51,401 --> 00:24:54,490 O Rusku tam nic dobrého neřekli a pravdu o něm už vůbec ne. 274 00:24:54,610 --> 00:24:59,162 Ten film je sestřihán takovým způsobem, aby celá ta událost vypadala jako kaleidoskop, 275 00:24:59,282 --> 00:25:00,993 aby tam o Rusku nic nebylo. 276 00:25:01,113 --> 00:25:06,464 A jakým způsobem je to všechno podáno? Že fašistickou bandu na Ukrajině je třeba vyměnit. 277 00:25:06,584 --> 00:25:15,401 Princip spočívá v tom, že teď na Západě existuje systémový přístup k diskreditaci kyjevské bandy, 278 00:25:15,521 --> 00:25:18,334 že jim nezbyde než vzít nohy na ramena. 279 00:25:18,454 --> 00:25:22,517 A z čeho vyplývá, že budou muset utíkat? 280 00:25:22,637 --> 00:25:30,156 Jen se podívejte na ty husičky, které přímo z ulice, mladé dívenky strkají do klíčových funkcí. 281 00:25:30,276 --> 00:25:35,848 A proč? Aby byla postavička mladé husičky, na kterou by to vše mohli hodit, 282 00:25:35,968 --> 00:25:38,722 přehodit a udělat z ní obětního beránka. 283 00:25:38,842 --> 00:25:42,223 Vždyť ať jí potom klidně zabijí, pověsí, cokoliv... 284 00:25:42,343 --> 00:25:43,997 Proto to dělají. 285 00:25:44,117 --> 00:25:53,084 Ony mají sloužit jako krytí pro ty, kteří reálně vše řídili, a kteří počítají, že zatím stačí zdrhnout do USA. 286 00:25:53,791 --> 00:25:59,332 Takže Ukrajinu k té přestavbě připravují, globalisté ji k tomu připravují. 287 00:25:59,452 --> 00:26:05,324 Proto je třeba zase na světlo vytáhnout Janukoviče, tak to udělali, 288 00:26:05,444 --> 00:26:13,712 zařídili mu tiskovou konferenci, promiňte, opět mu dali možnost promluvit, 289 00:26:13,832 --> 00:26:19,537 a on řekl: "Vracíme se k dohodě z 21. února 2014!" 290 00:26:19,657 --> 00:26:23,520 A hotovo. Opěrný bod zazněl. A teď... 291 00:26:23,640 --> 00:26:29,171 Ten problém teď spočívá v tom, že existují určití lidé lovící ryby v kalné vodě, 292 00:26:29,291 --> 00:26:35,546 kteří se pokoušejí legitimizovat kyjevskou bandu a mluví o jakýchsi volbách pod vedením Kyjeva... 293 00:26:35,666 --> 00:26:42,862 Ve smyslu: "My se tady sami na něčem dohodneme, něco zplichtíme, a Washington nám potom helfne." 294 00:26:42,982 --> 00:26:45,673 Ten už vám nepomůže, ten váš Washington. 295 00:26:45,793 --> 00:26:48,947 Je konec, ten ukrajinské území opouští. 296 00:26:49,067 --> 00:26:55,380 Jakou roli plní všechny ty útoky na Donbasu? 297 00:26:56,061 --> 00:27:03,276 Koukněte, aby na Ukrajině nedošlo k celonárodnímu povstání proti té protilidové kyjevské bandě, 298 00:27:03,396 --> 00:27:06,203 je třeba lidi nahnat do války. 299 00:27:06,323 --> 00:27:10,071 V komedii Ivan Vasiljevič mění povolání 300 00:27:10,191 --> 00:27:17,242 se dva podvodníci, správce domu Bunša a kapsář Miloslavskij dostanou do minulosti, 301 00:27:17,362 --> 00:27:22,354 a tam když se chtějí zbavit nespokojených lidí, tak se Miloslavskij písaře zeptá: 302 00:27:22,474 --> 00:27:25,489 "Cožpak teď není nikde válka, abychom je tam poslali?" 303 00:27:25,609 --> 00:27:28,122 - Samozřejmě, že je... - Tak šup tam s nimi. 304 00:27:28,242 --> 00:27:31,354 A tady si tu válku prostě vymysleli, vyvolali ji účelově. 305 00:27:31,474 --> 00:27:36,180 Aby byla veškerá pozornost lidí na Ukrajině nasměrována na válku, 306 00:27:36,300 --> 00:27:38,711 tam se vše deaktivuje. 307 00:27:38,831 --> 00:27:45,405 Zaútočí, desítky mrtvých skončí na hřbitově a další desítky raněných v nemocnicích. 308 00:27:45,525 --> 00:27:51,868 Všichni mají co dělat, energie byla vynaložena, nepřítel byl předveden a je to. A takto se to točí stále dokola. 309 00:27:51,988 --> 00:27:54,677 Zatím je možné dále ničit Ukrajinu jako stát. 310 00:27:54,797 --> 00:27:59,962 A jako zemi ji zcela vysát. Třeba Karpaty už jsou skoro holé, 311 00:28:00,082 --> 00:28:03,820 protože dřevo odvážejí na Západ. 312 00:28:04,329 --> 00:28:10,635 Válka je pro ně prostředkem pro stabilizaci tohoto režimu. 313 00:28:10,755 --> 00:28:14,649 A všechny ty kárné batalióny se té věci účastní. 314 00:28:14,769 --> 00:28:17,691 Je to takový mlýn na lidi. 315 00:28:19,999 --> 00:28:27,825 Maxim z Doněcka, z DLR prosí okomentovat profesionální flashmoby na nádražích v Záporoží a Charkově, 316 00:28:27,945 --> 00:28:32,656 které natáčeli z několika kamer a nikdo těm akcím nebránil. 317 00:28:32,776 --> 00:28:36,875 A také, že na těch nádražích nejsou policisté, kteří by museli být na těch záběrech vidět. 318 00:28:36,995 --> 00:28:40,909 Nemluvě o jiné reakci na současné Ukrajině, v to se mi nechce věřit. 319 00:28:41,029 --> 00:28:46,369 No pokud policisté nejsou úplní idioti, 320 00:28:46,489 --> 00:28:58,941 tak se na této banderovské Ukrajině hodně vynasnaží nedostat se do záběru takového flashmobu, 321 00:28:59,061 --> 00:29:01,461 kde zní ruská píseň. 322 00:29:01,581 --> 00:29:04,822 A vzhledem k tomu, že se současná moderní ukrajinská policie 323 00:29:04,942 --> 00:29:10,200 hledí co nejrychleji zdekovat z jakéhokoliv místa zločinu, 324 00:29:10,320 --> 00:29:14,952 protože, co by si tam počala, že? Tak na tom není nic tak udivujícího, že tam nejsou. 325 00:29:15,072 --> 00:29:20,713 Jakmile vycítili, že se něco bude dít, aniž věděli, zda se bude zpívat nebo ne, 326 00:29:20,833 --> 00:29:25,836 tak si řekli: "Jdeme od toho, jinak bychom to ještě museli řešit, a to nemáme zapotřebí." 327 00:29:25,956 --> 00:29:33,707 To, že tam nejsou policisté, není tedy nic divného, ale co se týká těch flashmobů, tak víte, 328 00:29:33,827 --> 00:29:40,743 ty flashmoby ukazují, že ať se snaží jak chtějí debilizovat, "svidomizovat", to je takový nový termín, 329 00:29:40,863 --> 00:29:49,282 ty lidi, aby je z lidí proměnili v debily, banderovské, "svidomé", ve "velikoukry", tak jim to nevyjde. 330 00:29:49,402 --> 00:29:55,360 Dekomunizovat se jim je nepovede, protože genetická paměť obyvatelstva je daleko hlubší. 331 00:29:55,480 --> 00:30:08,770 A všechna ta kataklyzmata a celá ta krizovost, krize, do které uvrhává řízení kyjevské bandy celou Ukrajinu, 332 00:30:08,890 --> 00:30:15,783 nutí lidi vzpomínat a hledat mechanismy, jak to překonat: 333 00:30:15,903 --> 00:30:18,148 "Kdy bylo lépe?" 334 00:30:18,268 --> 00:30:22,042 A co je třeba ve státě podniknout, aby zase bylo lépe? 335 00:30:22,162 --> 00:30:25,462 V tomhle před sovětskou minulostí nikam neutečou! 336 00:30:25,582 --> 00:30:30,261 A to si uvědomují i globalisté, proto si potřebují ten proces osedlat a stoupnout si do jeho čela. 337 00:30:30,381 --> 00:30:39,830 Takže se vždy najdou lidé, kteří zajišťují právní krytí i financování těch flashmobů. 338 00:30:39,950 --> 00:30:43,459 V Záporoží to podle mě točil Medinvest. 339 00:30:43,579 --> 00:30:49,010 Podle mě to bylo k 83. výročí Zaporožstali. 340 00:30:49,130 --> 00:30:52,982 Mimochodem, jak okomentujete následující zprávu? 341 00:30:53,102 --> 00:30:58,420 Ukrajina se rozhodla provést raketové střelby v ruském vzdušném prostoru v oblasti Krymu. 342 00:30:58,540 --> 00:31:04,521 Ukrajina nic nerozhodla a rozhodnout nemá pravomoc. 343 00:31:04,641 --> 00:31:09,611 V dané situaci je ten problém jinde. 344 00:31:09,731 --> 00:31:18,084 Už jsem říkal, že celý týden uplynul ve znamení vzájemného boje globální a státní elity USA. 345 00:31:18,204 --> 00:31:27,757 A v dané situaci státní elita USA potřebuje variantu, 346 00:31:27,877 --> 00:31:36,167 kdy může poukázat na možnost rozpoutání války s Ruskem. Ukrajiny s Ruskem, 347 00:31:36,287 --> 00:31:40,498 když Rusko zareaguje odvetným úderem po Ukrajině. 348 00:31:40,618 --> 00:31:48,306 A tady celá ta otázka spočívá v tom, čím hodlají střílet a důležité je i kam na moři přesně. 349 00:31:48,426 --> 00:31:52,890 My víme, že se Ukrajinci raketami nikdy pořádně netrefí. 350 00:31:53,010 --> 00:32:04,840 Jestliže se ale tentokrát poněkud odchýlí, tak mohou trefit Sevastopol nebo Jaltu. 351 00:32:04,960 --> 00:32:07,259 Jestliže se odchýlí. 352 00:32:07,379 --> 00:32:14,404 Což je plně možné. Otázka zní pouze, čím mají střílet a tady do toho právě vstupuje státní elita USA, 353 00:32:14,524 --> 00:32:20,584 která jim buď poskytne ty možnosti, aby měli čím střílet nebo také ne. 354 00:32:20,704 --> 00:32:27,507 Ta otázka toho raketového cvičení, které vyhlásila takzvaná ukrajinská vláda, tedy ukrajinská banda, 355 00:32:27,627 --> 00:32:32,913 se neřeší v Kyjevě, řeší se ve Washingtonu, 356 00:32:33,033 --> 00:32:38,398 a řeší se mezi státní elitou USA a globální elitou USA. 357 00:32:38,518 --> 00:32:45,006 A samozřejmě také slovo Ruska v dané situaci hájícího své zájmy, hraje nemalou roli. 358 00:32:45,126 --> 00:32:49,226 Tam se tedy ta otázka řeší. Vůbec ne v Kyjevě. 359 00:32:49,346 --> 00:32:52,640 Jak tam přikážou, tak v Kyjevě budou skákat. 360 00:32:52,760 --> 00:32:59,248 Přikážou-li zítra Turčinovi, aby nahý skákal na Majdanu, půjde skákat na Kreščatik. 361 00:33:02,156 --> 00:33:07,088 Další událost. Okomentujte prosím schůzku Trumpa 362 00:33:07,208 --> 00:33:11,577 se zástupci hlavních televizních stanic a vůbec amerických médií. 363 00:33:11,697 --> 00:33:20,587 Och, ta otázka je velice rozsáhlá a objemná a tak trochu vychází i z minulosti. 364 00:33:26,467 --> 00:33:37,406 Ta Trumpova schůzka s médii se konala 21.11., 365 00:33:37,526 --> 00:33:49,087 a 22.11. byl jeden z účastníků od CNN, jeden z účastníků té schůzky ze CNN nucen se omluvit za to, 366 00:33:49,207 --> 00:33:56,421 že u nich 3 minutky na televizní obrazovce zůstal viset zobrazený dotaz: Jsou židé lidmi? 367 00:33:56,541 --> 00:34:07,992 Za to byli nuceni se omlouvat a 25.11. CNN, to samé CNN půl hodiny vysílalo na svém kanálu porno. 368 00:34:08,112 --> 00:34:10,094 Jak zajímavé! 369 00:34:10,214 --> 00:34:19,088 Uplynulo pár dnů a teď nám tvrdí, že v CNN žádné porno nevysílali. 370 00:34:19,208 --> 00:34:22,408 Prý to byl takový vtip. 371 00:34:22,528 --> 00:34:31,702 Jeden člověk to ve svém Twitteru napsal a všechna světová média to okamžitě převzala. 372 00:34:31,822 --> 00:34:38,294 Chápejte. Všechna světová média jenom čekala, co se na tom anonymním Twitteru objeví, 373 00:34:38,414 --> 00:34:41,866 aby to mohla okamžitě vytisknout. 374 00:34:41,986 --> 00:34:49,153 A v CNN to napřed z nějakého důvodu potvrdili, a teď tvrdí, že nic takového nevysílali. 375 00:34:49,273 --> 00:34:52,520 Proč o tom mluvím? 376 00:34:52,640 --> 00:34:57,483 Ta věc se má tak, že na tom setkání se na základě svědectví New York Post 377 00:34:57,603 --> 00:35:04,565 Trump pěkně zostra pustil do zástupců přítomných médií, kteří to od něj pěkně schytali. 378 00:35:04,685 --> 00:35:10,050 Jednoduše jim v tom vymáchal čumáky. 379 00:35:11,947 --> 00:35:18,301 Jednalo se o NBC, CNN, CBS, Fox News, MSNBC a další. 380 00:35:18,421 --> 00:35:27,801 A ta jsou všechna státní, chápete? Všechno jsou to média náležející a řízená státní elitou USA. 381 00:35:27,921 --> 00:35:30,773 Média, která obsluhují zájmy USA. 382 00:35:30,893 --> 00:35:36,463 Řekl jim: "Že si je klidně ohne přes koleno!" 383 00:35:37,080 --> 00:35:44,794 "Vy jste takoví a makoví, a já s vámi zatočím!" 384 00:35:45,979 --> 00:35:51,986 Už jsem se setkal s názorem, že to spíše oni si ho ohnou. 385 00:35:52,106 --> 00:36:02,165 Už nic neudělají. Volby prezidenta USA ukázaly, že tato média si s Trumpem poradit nedokázala. 386 00:36:02,285 --> 00:36:06,923 A Trump je již z pozice vítěze stavěl do pozoru. 387 00:36:07,043 --> 00:36:13,262 A zde není třeba srovnávat Trumpa s Putinem, který je do pozoru stavěl velice diplomaticky. 388 00:36:13,382 --> 00:36:16,803 Tato situace byla absolutně, ale absolutně jiná! 389 00:36:16,923 --> 00:36:18,857 Absolutně jiná situace! 390 00:36:18,977 --> 00:36:32,167 Trump zastupuje globální elitu USA a pozval si média státní elity USA a dal jim co proto. 391 00:36:32,287 --> 00:36:35,344 V CNN to nepochopili, 392 00:36:35,464 --> 00:36:41,635 a proto se jim najednou na obrazovce objevil tříminutový nápis: Jsou židé lidmi? 393 00:36:41,755 --> 00:36:45,887 A tak se v CNN museli začít pěkně omlouvat. 394 00:36:46,007 --> 00:36:52,874 Zase to nepochopili a tak jim v hlavním vysílacím čase pustili porno. 395 00:36:54,028 --> 00:36:58,327 A potom to asi lidem v CNN konečně začalo docházet. 396 00:36:58,447 --> 00:37:03,259 Opravdu si je ohnou přes koleno, protože se nepustili do boje s Trumpem! 397 00:37:03,379 --> 00:37:05,946 Pustili se do boje s globální elitou! 398 00:37:06,066 --> 00:37:14,292 A globální elita má k dispozici takové mechanismy, takové řízení, které oni neznají a nechápou. 399 00:37:14,412 --> 00:37:22,370 Nedokážou proti tomu udělat nic, protože globalisté dokážou jakékoliv médium v jediném okamžiku odstavit. 400 00:37:22,490 --> 00:37:25,642 Pozvedli CNN a stejně rychle ho také potopí. 401 00:37:25,762 --> 00:37:27,855 Třeba k tomu pornu. 402 00:37:27,975 --> 00:37:33,703 Ten tříminutový nápis vidělo velké množství lidí, kteří okamžitě začali reagovat, 403 00:37:33,823 --> 00:37:37,165 neboť židovská otázka je všude ožehavým tématem. 404 00:37:37,285 --> 00:37:45,211 A s tím pornem, když to rezonovalo, tak to v CNN napřed přiznali, omluvili se za tu kauzu, 405 00:37:45,331 --> 00:37:47,677 a potom uplynou dva dny... 406 00:37:47,797 --> 00:37:52,735 Dav je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit. 407 00:37:52,855 --> 00:37:55,074 A to hlavní. V dané situaci. 408 00:37:55,194 --> 00:38:00,733 Historická paměť davu je omezena přítomností! 409 00:38:00,853 --> 00:38:03,136 Plus mínus dva týdny. 410 00:38:03,256 --> 00:38:06,218 Ale tím nejdůležitějším je přítomnost! 411 00:38:06,338 --> 00:38:16,113 Proto posečkali, dokud všichni věděli o tom, že na CNN skutečně vysílali porno, 412 00:38:16,233 --> 00:38:19,385 a zatím tu věc začali utlumovat. 413 00:38:19,505 --> 00:38:24,096 Uplynulo pár dní a na USA Today zveřejnili, že se jednalo jenom o vtip. 414 00:38:24,216 --> 00:38:26,403 Žádné porno se prý nekonalo. 415 00:38:26,523 --> 00:38:32,047 A proč? Dav se již rozplynul, nerezonuje a ta věc sice byla zaznamenána a všechna média... 416 00:38:32,167 --> 00:38:36,536 Některá o tom informovala, jiná ne, ale to hlavní vyzdvihli: "Jednalo se prý o vtip", 417 00:38:36,656 --> 00:38:38,749 a smetli tu věc ze stolu. 418 00:38:38,869 --> 00:38:43,064 Ponechali CNN možnost, aby si zachovalo svou tvář. 419 00:38:43,184 --> 00:38:45,150 Před davem! 420 00:38:45,878 --> 00:38:54,982 A odkud vůbec to všechno... Ano, a co je ještě v tomto ohledu důležité? 421 00:38:55,757 --> 00:39:03,392 Ta věc, proč si všechna ta média nedokáží poradit s Trumpem, ano? 422 00:39:03,512 --> 00:39:09,461 A Trump to naopak dokáže a už to i dělá, jak můžeme vidět na příkladu CNN. 423 00:39:09,581 --> 00:39:14,409 Ta věc se má tak. Já už jsem myslím v minulém pořadu mluvil o tom, 424 00:39:14,529 --> 00:39:21,554 že Obama podle svědectví Guardianu již při jednom svém rozhovoru řekl, 425 00:39:21,674 --> 00:39:32,840 že zárukou Trumpova úspěchu nebyly noviny mainstreamu, ale práce v sociálních sítích. 426 00:39:32,960 --> 00:39:42,087 Forbs zveřejnil článek, který se podle mne jmenoval Zeť zajistil Trumpovi výhru v prezidentských volbách. 427 00:39:42,207 --> 00:39:52,235 Trumpův zeť prý ví, jak se pracuje se sociálními sítěmi a zajistil mu v nich informační kampaň. 428 00:39:53,310 --> 00:39:58,437 Když ještě probíhala kampaň a já říkal, že Trump již zvítězil, 429 00:39:59,107 --> 00:40:04,646 tak jsem reálně bral do úvahy, jaké je informační pole v samotných USA, 430 00:40:04,766 --> 00:40:10,093 a ne jaké informační pole formují tyto oficiální noviny hlavního proudu. 431 00:40:10,213 --> 00:40:19,405 A oč šlo? To, co se u nás stalo v roce 2012 při volbě ruského prezidenta, kdy o Putinovi, pamatujete? 432 00:40:19,525 --> 00:40:25,995 Kdy všichni psali, že Putin má rating pod psa, nikdo ho nepodporuje, je s ním konec... 433 00:40:26,115 --> 00:40:27,864 A co lidé? 434 00:40:27,984 --> 00:40:36,786 A lidé? Lidé vytvářeli různé zájmové skupiny v sociálních sítích, pracovali na fórech různých novin, 435 00:40:36,906 --> 00:40:43,306 informačních zdrojů. To tam probíhal ten boj o Putina! 436 00:40:43,426 --> 00:40:54,168 Tam Putin vítězil! Mezi lidmi a ne v televizi ani v novinách, ale mezi lidmi! 437 00:40:54,288 --> 00:40:59,733 Každý kdo pracoval s internetem, přinášel tyto informace svému okolí 438 00:40:59,853 --> 00:41:07,168 a lidé sami hlasovali, což šokovalo všechny, kteří očekávali, že Putin prohraje. 439 00:41:07,288 --> 00:41:10,770 Globalisté to samozřejmě zaregistrovali. 440 00:41:10,890 --> 00:41:16,485 A když viděli, že to v Rusku proběhlo na základě principu samoorganizace obyvatelstva, 441 00:41:16,605 --> 00:41:20,644 na základě jejich zájmu, protože chtěli mít Putina jako gosudara Ruska, 442 00:41:20,764 --> 00:41:24,432 protože skutečnost, že je gosudar, je již očividná všem! 443 00:41:24,552 --> 00:41:29,904 Bylo nutné ho vrátit a dát mu do rukou legitimní moc prezidenta, 444 00:41:30,024 --> 00:41:35,294 aby mohl pokračovat v obnově suverenity a vojenskopolitické moci Ruska. 445 00:41:35,414 --> 00:41:39,302 Lidé se sjednotili a vyhráli! 446 00:41:39,422 --> 00:41:44,890 Stejný manévr byl realizován v USA! 447 00:41:45,010 --> 00:41:46,865 Podle ruského příkladu! 448 00:41:46,985 --> 00:41:53,464 A naši analytici stejně jako v roce 2012 nepochopili, jak Putin vyhrál a proč za něj lidé hlasovali, 449 00:41:53,584 --> 00:41:58,587 tak nepochopili nic ani teď, přestože bylo při volbách Trumpa všechno jako na dlani. 450 00:41:58,707 --> 00:42:02,386 Naši analytici potom bezradně: "Jak je to možné? 451 00:42:02,506 --> 00:42:06,441 Všechny ankety ukazovaly... Ve všech novinách psali..." 452 00:42:06,561 --> 00:42:10,108 A vlastní hlavu máte nač? Analytici, odborníci! 453 00:42:11,276 --> 00:42:21,446 A problém, opakuji, že problém v USA nebyl v tom, zda to Trump vyhraje nebo ne. 454 00:42:21,566 --> 00:42:29,183 Problém byl v tom, zda se povede státní elitě realizovat manévr á la rok 1996 455 00:42:29,303 --> 00:42:32,588 s Borisem Nikolajevičem Jelcinem, nebo ne. 456 00:42:32,708 --> 00:42:42,476 A v tomto ohledu je zajímavé to, že v roce 1996 byl Jelcin ve volbách prosazován pomocí technologií, 457 00:42:42,596 --> 00:42:49,220 díky kterým předtím vyhrál prezidentské volby Clinton, Bill Clinton. 458 00:42:49,340 --> 00:42:53,771 Oni měli dokonce úplně stejné heslo: "Hlasuj, nebo prohraješ!" 459 00:42:53,891 --> 00:43:04,662 A teď Hillary Clintonová využila kampaň z roku 1996, jako prvek krádeže hlasů Trumpovi. 460 00:43:04,782 --> 00:43:09,420 Všechny ty technologie, které používali tady v Rusku, aby... 461 00:43:09,540 --> 00:43:14,942 Rozsáhlé informační dezinformace, volební kolotoče apod. se pokoušeli realizovat u sebe. 462 00:43:15,062 --> 00:43:24,141 Takže napřed naši podpindosníci přebírali zkušenosti od svých amerických páníčků, 463 00:43:24,261 --> 00:43:30,493 potom je tady do určité míry tvůrčím způsobem rozvinuli a američtí páníčci to ocenili a řekli: 464 00:43:30,613 --> 00:43:33,156 "Ó, tenhle tvůrčí přístup se nám také hodí." 465 00:43:33,276 --> 00:43:36,059 Takhle si ty zkušenosti tedy obměňují. 466 00:43:36,179 --> 00:43:41,209 Otázkou tedy bylo, zda se to vítězství státní elitě povede ukrást nebo ne. 467 00:43:41,329 --> 00:43:45,357 V tomto ohledu, ale tento aspekt odborníky vůbec nezajímal. 468 00:43:45,477 --> 00:43:49,657 No a my, nakolik jsme měli možnost, jsme na tento aspekt poukazovali, 469 00:43:49,777 --> 00:43:58,932 a on byl realizován již od začátku, protože Clintonové a spol. zlomili páteř již dva měsíce před volbami. 470 00:43:59,052 --> 00:44:08,939 No a veškeré té státní elitě, která nemá nic společného s globální politikou a nic o ní neví, tak té páteř nezlomili, 471 00:44:09,059 --> 00:44:12,508 a ta se v poslední době projevila. 472 00:44:13,305 --> 00:44:18,456 Mnozí si té události povšimli, ale nikdo nic nepochopil. 473 00:44:18,576 --> 00:44:27,907 Problém je v tom, že Trumpovo setkání s médii bylo důsledkem jiné události. 474 00:44:28,027 --> 00:44:34,372 A mimochodem, jedno médium tam chybělo - New York Times, to je třeba okomentovat samostatně. 475 00:44:36,145 --> 00:44:43,797 Tak tedy důsledkem jiné události. 17.11. měl tiskový mluvčí státního departmentu Kirby, 476 00:44:43,917 --> 00:44:47,780 admirál, velký admirál, hysterický záchvat, 477 00:44:47,900 --> 00:44:51,558 kdy se obořil na novinářku Russia Today. 478 00:44:51,678 --> 00:45:00,302 Všichni to tak nějak okomentovali, jako že se vztekají, že jsou nevychovaní apod. 479 00:45:00,422 --> 00:45:04,394 A smysl nikdo nepochopil, no a k čemu tam došlo? 480 00:45:04,514 --> 00:45:06,549 Došlo tam k velice závažné věci. 481 00:45:06,669 --> 00:45:11,869 Globální politika nám probíhá před očima a naši odborníci za celou tu dobu... 482 00:45:11,989 --> 00:45:14,310 - Kolikátého je dnes? - 28. listopadu. 483 00:45:14,430 --> 00:45:21,185 28. listopadu! Od 17. listopadu smysl, a přesněji výklad té události 484 00:45:21,305 --> 00:45:25,141 neposkytl ani jeden odborník, ani jeden analytik. 485 00:45:25,261 --> 00:45:30,255 A v čem spočívala ta věc? 486 00:45:31,005 --> 00:45:35,861 Kirby jednoduše využil situaci... 487 00:45:36,489 --> 00:45:43,582 ...v té, no jak, v Sýrii, to teď není důležité, 488 00:45:43,702 --> 00:45:48,329 kdyby měl po ruce jinou, třeba o vánočním stromečku, reagoval by stejně. 489 00:45:48,449 --> 00:45:53,307 On musel říci určité věty, které také řekl! 490 00:45:53,427 --> 00:46:02,692 A řekl následující, když vedl dialog se zástupcem Associated Press Matthewem Lee, 491 00:46:04,205 --> 00:46:10,821 tak na frázi novináře z Associated Press, který řekl: 492 00:46:10,941 --> 00:46:15,540 "To nebylo nutné, ona je přece stejnou novinářkou jako my všichni tady", 493 00:46:15,660 --> 00:46:21,406 odpověděl následující: "Ne, není. My s tím nesouhlasíme. 494 00:46:21,526 --> 00:46:26,302 Já k ní nemohu mít stejný vztah jako k vám. 495 00:46:26,422 --> 00:46:31,908 Ona zastupuje stát a my nesouhlasíme s tím, aby ten stát byl na stejné úrovni jako vy, 496 00:46:32,028 --> 00:46:34,009 představitelé vašich..." 497 00:46:34,129 --> 00:46:39,329 Associated Press je informační zdroj náležející globalistům. 498 00:46:39,449 --> 00:46:46,176 A Russia Today je zdroj, jak jsem říkal, analogický Associated Press. 499 00:46:46,296 --> 00:46:48,454 A Kirby to ví. 500 00:46:48,574 --> 00:46:58,588 On na celý svět prohlásil: "My, státní elita, jsme připraveni se s vámi dohodnout, s globalisty, 501 00:46:58,708 --> 00:47:05,572 ale máme jednu zásadní podmínku, budeme jednat s vámi, s Associated Press, se Západem. 502 00:47:05,692 --> 00:47:13,170 My nechceme akceptovat tu globální politiku, kterou realizuje stát Russia Today. 503 00:47:13,290 --> 00:47:17,480 My se chceme domlouvat s vámi, jsme připraveni k dialogu, 504 00:47:17,600 --> 00:47:22,977 jen nám řekněte co a jak, a můžeme se dohodnout." 505 00:47:23,097 --> 00:47:25,950 Tu Kirbyho výzvu uslyšeli. 506 00:47:26,070 --> 00:47:31,829 A reakcí na ní bylo to chování Trumpa. To odtud pramení veškerá ta jeho lexika, 507 00:47:31,949 --> 00:47:35,839 všechna ta slova, která řekl státní elitě USA! 508 00:47:35,959 --> 00:47:41,186 Že jsou jen nuly, a že s nimi dokáže nemilosrdně zatočit a odrovnat je ráz na ráz. 509 00:47:41,306 --> 00:47:45,483 A na příkladu CNN jim předvedli, že to udělat dokážou. 510 00:47:45,603 --> 00:47:52,644 Stejně důležité jako to, co se tam dělo, je to, že tam nebyli zástupci New York Times. 511 00:47:52,764 --> 00:47:55,263 New York Times tam nebyl. 512 00:47:55,383 --> 00:48:03,311 Jestliže ti ostatní museli všichni naklusat do Trump Tower, do Trumpovy rezidence, k páníčkovi, 513 00:48:03,431 --> 00:48:08,562 tak naopak Trump jel do redakce New York Times. 514 00:48:09,169 --> 00:48:12,172 A tam proběhl zcela jiný dialog. 515 00:48:12,292 --> 00:48:15,812 Ano, k New York Times také má určité výhrady, 516 00:48:15,932 --> 00:48:22,517 ale bylo to vyjádřeno jinými slovy, byly u toho jiné emoce a jiné, vyrovnanější chování. 517 00:48:23,450 --> 00:48:27,498 Prostřednictvím toho bylo státní elitě USA předvedeno: 518 00:48:27,618 --> 00:48:35,246 Buď budete dělat, co se vám řekne, a nebudete si vybírat mezi Russia Today a Associated Press, 519 00:48:35,366 --> 00:48:39,379 nebo se vám povede, jak jsme vám předvedli!" 520 00:48:39,499 --> 00:48:43,625 Takovou možnost, abyste si mohli vybírat jednoduše nemáte. 521 00:48:43,745 --> 00:48:48,427 Možnost, abyste si vybírali, co je pro vás lepší, neexistuje. 522 00:48:48,547 --> 00:48:53,064 Jsou tu pouze naše podmínky a vy se můžete jen podřídit!" 523 00:48:54,605 --> 00:48:59,107 Zmínil jste Clintony a přepočet hlasů. 524 00:48:59,227 --> 00:49:05,722 Mimochodem bývalá kandidátka na prezidentku USA za Stranu zelených Jill Steinová podala žádost, 525 00:49:05,842 --> 00:49:11,233 na přepočet hlasů z voleb ve třech státech v Michiganu, Pensylvánii a Wisconsinu. 526 00:49:11,353 --> 00:49:18,666 To je velice zajímavá věc, která nás opět vrací k nejklíčovějšímu problému voleb v USA. 527 00:49:18,786 --> 00:49:35,380 Přestože 9. listopadu, kdy se konaly volby, Trump vyhrál nejen v počtu volitelů, ale i v počtu voličů, 528 00:49:35,500 --> 00:49:44,385 tak se potom všechna ta pevně zafixovaná čísla najednou pohnula. Už jsem o tom mluvil. 529 00:49:44,505 --> 00:49:49,754 Na začátku kradli hlasy ve státech, kde vyhrál Trump, 530 00:49:49,874 --> 00:49:55,803 potom začali neuvěřitelně svévolným způsobem krást hlasy ve státech, kde vyhrála Clintonová 531 00:49:55,923 --> 00:50:00,133 a to hlavní, ve státech, kde ještě dopočítávali hlasy. 532 00:50:00,253 --> 00:50:03,642 Oni mají takové technologie, kdy je dopočítávali velice dlouho. 533 00:50:03,762 --> 00:50:07,540 A došlo i k takovým situacím, kdy například ve státu Michigan Trump vyhrál 534 00:50:07,660 --> 00:50:10,495 s nejmenším rozdílem hlasů za celé dějiny - 10 000. 535 00:50:10,615 --> 00:50:13,828 Stejně je to značný rozdíl a není proč ty hlasy přepočítávat. 536 00:50:13,948 --> 00:50:17,975 Přesto byl ten přepočet hlasů iniciován. 537 00:50:18,095 --> 00:50:20,649 A kdo ho inicioval? Strana zelených. 538 00:50:22,948 --> 00:50:26,135 Ta podstata je následující. 539 00:50:26,255 --> 00:50:36,932 V USA globální a státní elita dospěly ve svých vztazích k následujícímu kulminačnímu bodu: 540 00:50:37,052 --> 00:50:41,439 Co si počít se státní elitou? 541 00:50:42,629 --> 00:50:44,659 Zaprvé státní elita... 542 00:50:44,779 --> 00:50:53,476 Jak už jsem říkal, tak ten přesah v počtu voličů globalisté potřebují k vyřešení trojitého úkolu. 543 00:50:53,596 --> 00:51:00,428 A to je pro likvidaci USA, jako vysvětlení, proč k tomu za Trumpa došlo, 544 00:51:00,548 --> 00:51:05,535 a k odhalení všech, kteří se pokoušejí bránit v řízení... 545 00:51:06,419 --> 00:51:09,278 ...globální elitě. 546 00:51:09,398 --> 00:51:18,194 A s ohledem na ten přepočet hlasů má globální elita také trojitý úkol, 547 00:51:18,314 --> 00:51:21,752 na kterém záleží budoucnost USA. 548 00:51:21,872 --> 00:51:32,046 Takže zaprvé. Státní elita se dohodne s globální elitou, 549 00:51:32,166 --> 00:51:37,452 a potom vše proběhne tím nejzdárnějším způsobem. 550 00:51:37,572 --> 00:51:44,511 Dojde k přepočtu, který potvrdí, že Trump s minimálním rozdílem hlasů vyhrál, 551 00:51:44,631 --> 00:51:52,985 a vítězství Trumpa bude legitimizováno. 552 00:51:53,105 --> 00:52:01,585 Jestliže se se státní elitou nepovede dohodnout 553 00:52:01,705 --> 00:52:10,725 a státní elita se pokusí nějak zvrátit, zrušit výsledky voleb, změnit poměr hlasů, 554 00:52:10,845 --> 00:52:15,333 tak bude kvůli tomu nutné... 555 00:52:15,453 --> 00:52:20,156 Když se jim povede někde takto zatlačit, tak co bude nutné proti tomu podniknout? 556 00:52:20,276 --> 00:52:24,641 Rozpoutat občanskou válku se státní elitou. 557 00:52:25,738 --> 00:52:33,936 A zatřetí, zrušit jakékoliv možnosti volby a podle principu Bush-Gore 558 00:52:34,056 --> 00:52:39,469 zakázat přepočty a potvrdit za těch prvních podmínek Trumpa, 559 00:52:40,072 --> 00:52:44,726 protože ty jsou všechny vyčleněny. 560 00:52:44,846 --> 00:52:49,584 A tady je zásadně důležité, kdo požádal o přepočet těch hlasů. 561 00:52:49,704 --> 00:52:56,493 Samotná Clintonová a klanově-korporativní skupiny okolo ní, které jsou napojeny čistě na volby, 562 00:52:56,613 --> 00:53:00,133 těm, jak říkám, páteř zlomili již dva měsíce před volbami. 563 00:53:00,253 --> 00:53:04,284 Ona s těmi průtahy nesouhlasí, ona hned přiznala porážku a přiznala ji ve chvíli, 564 00:53:04,404 --> 00:53:10,626 kdy Trump ještě neměl ani 270 volitelů. 565 00:53:10,746 --> 00:53:16,497 A proč ji přiznala? Protože viděla, jak masově hlasují pro Trumpa, 566 00:53:16,617 --> 00:53:24,538 a že žádné šance ani na převahu ve volitelích, nemluvě o voličích, ani v těch volitelích prostě nemá. 567 00:53:24,658 --> 00:53:38,817 Proto Trump ještě neměl ani 270 hlasů volitelů a už mu volala s přiznáním porážky. 568 00:53:38,937 --> 00:53:46,980 A hotovo, pro ni je teď důležité, aby ji dále nevyšetřovali, aby ji nechali v klidu umřít. 569 00:53:47,982 --> 00:53:53,738 Trump jí to umožní. On se ani ve svém vítězném projevu nezmínil, 570 00:53:53,858 --> 00:53:58,546 ani později se neobjevila informace o tom, že by opět zahájili trestní stíhání. A co dál? 571 00:53:58,666 --> 00:54:04,639 Obama uznal, že volby byly poctivé, že vše proběhlo řádně. 572 00:54:04,759 --> 00:54:09,552 Clintonová sama do boje nejde, ale pořád ještě se neuklidnila elita, 573 00:54:09,672 --> 00:54:17,019 která není zapojena do tohoto řízení a stále to v ní kypí a je třeba s ní něco podniknout. 574 00:54:17,139 --> 00:54:22,872 Ta elita neustále doufá, že vytvoří takové podmínky, za jakých... 575 00:54:22,992 --> 00:54:27,281 "Co potřebujeme? Aby se část volitelů vzdala volby Trumpa 576 00:54:27,401 --> 00:54:31,565 a v dalších státech přepočítáme hlasy a převahu Trumpa tam vyrovnáme. 577 00:54:31,685 --> 00:54:35,550 A to tím spíše, že nám tam manipulací připsali dost potřebných hlasů. 578 00:54:35,670 --> 00:54:42,926 Vše bude v pořádku a Clintonovou jednoduše donutíme se tou prezidentkou stát." 579 00:54:43,046 --> 00:54:46,774 Oni nechápou jednoduchou věc, že kvůli třetímu úkolu, 580 00:54:46,894 --> 00:54:51,344 aby se to přepočítávání soudem zrušilo, musí Clintonová zemřít, jednoduše zemřít. 581 00:54:51,464 --> 00:54:54,551 Chápete? Volby proběhly. 582 00:54:54,671 --> 00:54:59,017 Kandidátka na prezidentku zemřela, takže jsou ty volby platné a hotovo, jsou uznány 583 00:54:59,137 --> 00:55:03,667 a cesta zpátky neexistuje. Za čtyři roky si to můžete zkusit znovu. 584 00:55:03,787 --> 00:55:06,290 A proč ten přepočet? 585 00:55:06,410 --> 00:55:11,054 Ten přepočet z toho trojitého úkolu globalisté potřebují k tomu, 586 00:55:11,174 --> 00:55:14,536 aby se s konečnou platností vypořádali s globální elitou. 587 00:55:14,656 --> 00:55:17,296 - Se státní. - Oj, ano, se státní elitou. 588 00:55:17,416 --> 00:55:20,824 A Jill Steinová zastupuje globální elitu. 589 00:55:20,944 --> 00:55:25,870 Když jsme mluvili o strukturní práci globálního prediktoru, a já jsem říkal, 590 00:55:25,990 --> 00:55:33,308 že vrcholem té struktury globálního prediktoru je Rada starších složená z bývalých prezidentů, 591 00:55:33,428 --> 00:55:40,840 tak to neznamená, že globální prediktor nemá k dispozici strukturní prvky v řízení světa. 592 00:55:40,960 --> 00:55:46,897 A jedním z takových strukturních prvků řízení světa jsou různá ekologická hnutí. 593 00:55:47,017 --> 00:55:52,168 Ale jestliže Greenpeace je nadnárodním řízením, nástrojem, 594 00:55:52,288 --> 00:55:58,716 který v první řadě řídí státní elita USA, jako hlavní četník světa, 595 00:55:59,229 --> 00:56:03,556 tak zelené strany, strany zelených, 596 00:56:03,676 --> 00:56:10,714 a Světový fond na ochranu přírody jsou bezprostředními nástroji globálního prediktoru. 597 00:56:10,834 --> 00:56:20,568 Sergej Borisovič (Ivanov) aniž řádně popřemýšlel, strčil svou hlavu tam, kam by neměl, mírně řečeno. 598 00:56:21,982 --> 00:56:24,577 Ale to je samostatná otázka. 599 00:56:24,697 --> 00:56:33,381 Takže strany zelených hrají všude takovou zvláštní roli, všude slouží jako stabilizátor. 600 00:56:33,501 --> 00:56:39,343 Někde někoho posílí, když je to zapotřebí z hlediska globální politiky, a jiné zase oslabí. 601 00:56:39,463 --> 00:56:42,535 Co dělá v dané situaci Jill Steinová? 602 00:56:42,655 --> 00:56:45,188 Dělá to, co potřebuje globální prediktor. 603 00:56:45,308 --> 00:56:48,803 Buď se s globální elitou dohodnou, legitimizují volby 604 00:56:48,923 --> 00:56:53,654 a řeknou je to rozhodnuté, vyhrál spravedlivě, třeba i jen tak tak, ale spravedlivě, 605 00:56:53,774 --> 00:57:02,287 nebo se to zastavit nepodaří a USA sklouznou do občanské války. 606 00:57:02,407 --> 00:57:05,844 Státní elita ale prohraje v každém případě. 607 00:57:06,558 --> 00:57:18,365 A třetí varianta, kdy to vyjde fifty fifty, to bude ta varianta přes soudní rozhodnutí, 608 00:57:18,485 --> 00:57:24,112 kvůli smrti kandidátky na prezidenta. Přepočet je zastaven. 609 00:57:24,232 --> 00:57:30,513 Taková je to situace, velice zkráceně, zdaleka to není všechno, co je k tomu možné říci. 610 00:57:30,633 --> 00:57:37,237 Vy jste říkal, že USA mohou sklouznout do občanské války a to sociální napětí... 611 00:57:37,357 --> 00:57:41,203 A v tomto ohledu je ta situace následující. 612 00:57:41,323 --> 00:57:47,557 Připravuje se hlasování, které má potvrdit Trumpa jako prezidenta. 613 00:57:47,677 --> 00:57:52,259 Volba volitelů a liberasti (liberál+pederast) se tam chystají demonstrovat. 614 00:57:52,379 --> 00:57:57,252 Prohlásili, že tam bude 30 tisíc homosexuálů, kteří přijdou protestovat. 615 00:57:57,372 --> 00:58:03,291 A co jim na to odpověděla Amerika? Že tam přijedou 2 milióny motorkářů. 616 00:58:03,411 --> 00:58:06,963 To znamená, že přijedou chlapi, pro které je rvačka životní potřebou, 617 00:58:07,083 --> 00:58:09,975 a proti nim budou stát ty tintítka. 618 00:58:10,095 --> 00:58:12,004 30 tisíc! 619 00:58:12,501 --> 00:58:20,407 Chápete? Tento střet, ty 2 milióny a těch 30 tisíc je reálný poměr hlasů pro Trumpa a Clintonovou. 620 00:58:20,527 --> 00:58:24,137 To, co se projevilo při hlasování. Všechno ostatní jsou dezinformace 621 00:58:24,257 --> 00:58:28,531 a to, že Trump prohlásil, že jsou tam nezákonné hlasy, to je pouze začátek k tomu, 622 00:58:28,651 --> 00:58:31,794 aby prokázali, že šlo o dezinformace a manipulace. 623 00:58:31,914 --> 00:58:35,985 S kým si to státní elita zahrává? 624 00:58:36,281 --> 00:58:43,068 Tohle je globální elita, která má tisícileté zkušenosti v řízení států a národů. 625 00:58:43,188 --> 00:58:47,877 Zatímco státní elita studuje geopolitiku, tak ať se v tom utápí. 626 00:58:48,958 --> 00:59:00,874 A na konci prosím okomentujte spekulace médií o tom, kdo v Trumpovo týmu zaujme ta či ona místa. 627 00:59:00,994 --> 00:59:05,296 Kdo bude státním tajemníkem atd. 628 00:59:05,416 --> 00:59:08,351 Kdo se stane součástí Trumpova týmu? 629 00:59:08,471 --> 00:59:16,930 Součástí Trumpova týmu se stanou ti, kteří budou nejlépe vyhovovat danému řízení, 630 00:59:17,050 --> 00:59:21,077 ale z hlediska globální elity. 631 00:59:21,636 --> 00:59:25,264 Proto třetí úkol, který... 632 00:59:25,384 --> 00:59:33,012 Proto ten třetí úkol nespočívá jen v tom z hlediska zákona potvrdit Trumpa. 633 00:59:33,132 --> 00:59:37,568 Dá se říci, že se jedná o čtvrtý úkol, který řeší ten přepočet hlasů. 634 00:59:37,688 --> 00:59:48,221 Je to úkol, aby se do Trumpova týmu dostali pouze ti lidé, kteří tam mají být. 635 00:59:48,341 --> 00:59:57,810 Podívejte se, státní elita USA je přesvědčená o tom, že se Trumpa podaří zlomit, 636 00:59:57,930 --> 01:00:01,183 že se tam dostane Clintonová a tak podobně... 637 01:00:01,303 --> 01:00:07,331 Oni, představitelé státní elity, kteří nechápou globální politiku, 638 01:00:07,451 --> 01:00:14,593 se teď budou obávat vést jakákoliv jednání s Trumpem ohledně obsazování funkcí u něj. 639 01:00:14,713 --> 01:00:19,913 Trump jim ty funkce dokonce bude nabízet, a oni je budou odmítat. 640 01:00:20,033 --> 01:00:27,706 "Proč bych si zadělával na problémy? Já dobře vím, že Clintonová a její muž, ten také... 641 01:00:27,826 --> 01:00:34,663 To jsou takoví lidé, že když se jim někdo protiví, tak se z ničeho nic utopí ve vaně, 642 01:00:34,783 --> 01:00:40,221 zabije ho elektrický proud, nebo skočí z okna, spáchá sebevraždu..." 643 01:00:40,341 --> 01:00:43,103 Těch variant je spousta. 644 01:00:43,223 --> 01:00:47,417 Bojovat s klanem Clintonů nikdo nechce. A teď ta nejistota. 645 01:00:47,537 --> 01:00:50,773 Co když to nakonec přece jen ta Clintonová vyhraje? 646 01:00:50,893 --> 01:00:58,275 Státní elita se tedy sama stáhla a na Trumpa při formování jeho týmu netlačí. 647 01:00:58,395 --> 01:01:02,844 On tak může začít využívat ty nejméně očekávané figury, 648 01:01:02,964 --> 01:01:06,364 protože státní elita se sama stáhla! 649 01:01:06,484 --> 01:01:11,052 Potom bude moci vzteky puknout, že mohla kandidovat, 650 01:01:11,172 --> 01:01:14,730 že se jejich klanově-korporativní skupina také mohla účastnit řízení. 651 01:01:14,850 --> 01:01:18,636 "Vy jste přece sami nechtěli! A dobře vám tak." 652 01:01:19,106 --> 01:01:24,955 Takže ten přepočet, který si zorganizovali globalisté řeší ještě i tento úkol. 653 01:01:25,075 --> 01:01:33,042 Je třeba chápat jednoduchou věc. V řízení neexistuje úkon, který by řešil pouze jeden úkol. 654 01:01:33,162 --> 01:01:41,543 Jestliže své řízení koncipujete tak, že nějaký úkon podnikáte pouze kvůli vyřešení jednoho úkolu, 655 01:01:41,663 --> 01:01:46,585 tak neumíte řídit a nikdy v řízení také nebudete úspěšní, 656 01:01:46,705 --> 01:01:52,052 protože jeden jediný úkon musí vždy řešit celý komplex úkolů ve vedlejších oblastech. 657 01:01:52,172 --> 01:01:56,439 A minimálně musí řešit hned několik úkolů v přímé linii. 658 01:01:59,713 --> 01:02:01,285 To je dnes vše. 659 01:02:01,405 --> 01:02:06,108 V podstatě jsme se zase dostali k tomu, že je nutné mít znalosti. 660 01:02:06,228 --> 01:02:11,608 Ta otázka ohledně mého rozhovoru pro NOD, to, co jsem teď vysvětloval. 661 01:02:11,728 --> 01:02:19,105 Co je pro to předpokladem? Znalosti, jak jsou řízeny sociální supersystémy. 662 01:02:19,225 --> 01:02:22,827 Jestliže dříve, aby... Vždyť kolikrát už jsem to říkal? 663 01:02:22,947 --> 01:02:34,001 Jestliže dříve, aby se člověk mohl realizovat jako aktivní občan, potřeboval umět číst, psát a počítat, 664 01:02:34,487 --> 01:02:41,198 tak dnes musí každý občan znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení, 665 01:02:41,318 --> 01:02:44,894 musí vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy. 666 01:02:45,014 --> 01:02:51,278 To je natolik potřebné, jako když musíte znát pravidla silničního provozu. 667 01:02:51,398 --> 01:02:59,530 Neznáte-li pravidla silničního provozu a budete chodit po ulicích, jak se vám zachce, 668 01:02:59,650 --> 01:03:03,513 tak se nevyhnutelně dostanete do nepříjemností. 669 01:03:03,633 --> 01:03:05,941 Nevyhnutelně. Zde je to stejné. 670 01:03:06,061 --> 01:03:11,932 Lidé se dostávají do nepříjemností kvůli své volbě, kvůli svému nechápání řídících procesů, 671 01:03:12,052 --> 01:03:17,363 jenže se nechtějí učit Dostatečně všeobecnou teorii řízení, aby ty procesy pochopili. 672 01:03:17,483 --> 01:03:22,203 Jejich průběh. Vždyť já nemluvím o ničem, co by neznali všichni. 673 01:03:22,323 --> 01:03:25,981 Já přece mluvím o věcech, o kterých slyšeli všichni. 674 01:03:26,101 --> 01:03:31,328 Ale proč já mluvím o tom, o čem neříkají nic dokonce ani experti a analytici? 675 01:03:31,448 --> 01:03:36,375 Protože všichni uvázli v té své geopolitice, tak ať se v tom svém pískovišti hrabou. 676 01:03:36,495 --> 01:03:41,708 Lidé, studujte globální politiku! Podívejte se na New York Times apod. Copak se hrabou v geopolitice? 677 01:03:41,828 --> 01:03:44,027 Ne "global", globální politika! 678 01:03:44,147 --> 01:03:49,632 A dále Global Dial, globální dialog, to je ještě zajímavější rubrika. 679 01:03:51,351 --> 01:03:57,435 Oni u sebe hrají tak, jak se má, to jenom hlupáčkům podstrčili geopolitiku, 680 01:03:57,555 --> 01:04:03,641 aby seděli, přemýšleli o smyčce anakondy a jednoduché věci nechápali. 681 01:04:03,761 --> 01:04:08,229 Proto je třeba si uvědomit, všichni lidé musí chápat, 682 01:04:08,349 --> 01:04:13,819 že záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. Jestliže nechceme, aby se utopil náš stát, 683 01:04:13,939 --> 01:04:18,213 abychom neutonuli společně s ním, a nepřišla k nám válka, na naše území, 684 01:04:18,333 --> 01:04:25,443 abychom podpořili našeho gosudara, musíme všichni vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy. 685 01:04:25,563 --> 01:04:31,824 To je účinná ochrana zájmů každého člověka, každý člověk se bude umět bránit. 686 01:04:31,944 --> 01:04:35,369 Proto studujte práce vnitřního prediktoru SSSR, 687 01:04:35,489 --> 01:04:39,809 studujte Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti. 688 01:04:39,929 --> 01:04:42,438 A buďte šťastni. Do příštích setkání. 689 01:04:42,558 --> 01:04:45,948 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 690 01:04:57,988 --> 01:05:06,016 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz