1 00:00:04,174 --> 00:00:07,785 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:07,905 --> 00:00:11,309 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,429 --> 00:00:15,987 Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:16,107 --> 00:00:19,370 Dnes je 05.12.2016. 5 00:00:19,490 --> 00:00:25,113 1. prosince vystoupil Putin před Federálním shromážděním, 6 00:00:25,233 --> 00:00:31,863 a my tu máme v souvislosti s tím několik otázek a konkrétně Oleg Trofimov se zajímá: 7 00:00:31,983 --> 00:00:37,171 "Řekněte, proč se prezident ve svém Poslání tak negativně postavil k přání některých patriotů 8 00:00:37,291 --> 00:00:39,658 mít vlastní státní ideologii? 9 00:00:39,778 --> 00:00:44,669 Vždyť ideologie je vlastně dlouhodobým programem rozvoje státu, něco jako mít to v hlavě srovnané. 10 00:00:44,789 --> 00:00:48,399 Jak se můžeme rozvíjet, když nemáme udaný přesný vektor rozvoje? 11 00:00:48,519 --> 00:00:54,506 Navíc je zákaz státní ideologie uveden v naší ústavě, kterou pro Rusko prý psali Američané." 12 00:00:54,626 --> 00:01:03,454 Tak především kategoricky nesouhlasím s tím, že Putin zcela odmítá státní ideologii jako takovou. 13 00:01:03,574 --> 00:01:10,390 To, že pranýřoval ideologie "některých patriotů", je zcela zasloužené a správné. 14 00:01:10,510 --> 00:01:16,104 K tomu je třeba říci následující, k tomu paragrafu 13. 15 00:01:16,224 --> 00:01:29,849 Dnes je přece 5.12.2016 a 5.12.1936 byla v SSSR přijata ta nejdemokratičtější ústava na světě, 16 00:01:29,969 --> 00:01:39,538 jaká neexistovala před ní, ani po ní s ohledem na demokratičnost a úctu k lidským právům. 17 00:01:39,658 --> 00:01:48,279 Zato ústava SSSR z roku 1977, která upevnila monopol moci KSSS, 18 00:01:48,399 --> 00:01:54,164 již znamenala velký odklon od principů demokracie a lidovlády v SSSR, 19 00:01:54,284 --> 00:02:02,240 což zákonitě skončilo jeho rozpadem. 20 00:02:02,360 --> 00:02:04,358 A co mám na mysli? 21 00:02:04,478 --> 00:02:07,282 Komunistická strana SSSR, 22 00:02:07,402 --> 00:02:19,531 partajní sovětská nomenklatura se předtím vezla na autoritě komunistické strany jako... ve vlaku. 23 00:02:20,058 --> 00:02:29,022 Komunistická strana pod Stalinovým vedením dokázala neuvěřitelné zázraky v rozvoji státu, 24 00:02:29,142 --> 00:02:32,353 v rozvoji lidského potenciálu státu. 25 00:02:32,473 --> 00:02:38,570 Autorita strany pod Stalinovým vedením byla neoddiskutovatelná. 26 00:02:38,690 --> 00:02:43,538 A tak se setrvačně vezli na té autoritě, a najednou se ukázalo, 27 00:02:43,658 --> 00:02:48,682 že to nedokážou, že neumí udržet takovou úroveň řízení, 28 00:02:48,802 --> 00:02:55,167 kterou realizoval Stalin a komunistická strana pod jeho vedením. 29 00:02:55,287 --> 00:03:02,873 A tak před nimi vyvstal úkol, že chtějí-li si uchovat svůj monopol na řízení, 30 00:03:02,993 --> 00:03:13,904 musí upevnit toto své přání pomocí ústavy, což také v roce 1977 udělali. 31 00:03:14,024 --> 00:03:21,120 Tehdy určitá klanově-korporativní skupina, a přesněji symbióza klanově-korporativních skupin 32 00:03:21,240 --> 00:03:25,607 upevnila své monopolní právo na řízení státu v ústavě. 33 00:03:25,727 --> 00:03:34,165 To, že teď v patriotickém prostředí dochází ke srážkám ohledně paragrafu 13 naší ústavy, 34 00:03:34,285 --> 00:03:42,827 to je všechno stejná písnička. Řeší se, kdo bude diktovat svou vůli celému státu. 35 00:03:42,947 --> 00:03:48,101 Kdo bude přes koleno lámat ty ostatní. O to jim jde. 36 00:03:48,221 --> 00:03:54,543 Řešení té věci je jinde, což v podstatě zastřeně řekl Putin. 37 00:03:54,663 --> 00:03:59,631 Jedná se o návrat k principům Stalinské ústavy. 38 00:03:59,751 --> 00:04:12,707 Vždyť Stalinská ústava byla ústavou ROZVOJE státu, poskytovala možnost takového formování státu, 39 00:04:12,827 --> 00:04:17,471 aby se genetický potenciál každého člověka 40 00:04:17,591 --> 00:04:22,956 mohl maximálně v takové společnosti, v jejím daném stavu rozvinout 41 00:04:23,076 --> 00:04:26,053 a posouval tak společnost kupředu 42 00:04:26,173 --> 00:04:32,567 a tím byla zase navyšována možnost rozvoje genetického potenciálu každého člověka 43 00:04:32,687 --> 00:04:37,581 na principech řízení státu, na principech lidovlády. 44 00:04:37,701 --> 00:04:43,211 Proto také SSSR udělal prostě gigantický skok kupředu. 45 00:04:43,331 --> 00:04:47,588 Předehnali jsme tehdy západní státy a dohnali zaostávání v technologiích o 50-100 let. 46 00:04:47,708 --> 00:04:52,562 Pamatujete, co řekl Stalin v roce 1931? "Buď za deset let uběhneme tu cestu, 47 00:04:52,682 --> 00:04:57,933 na kterou západní státy potřebovaly 50-100 let, nebo nás rozdrtí." 48 00:04:58,053 --> 00:05:01,071 Tu cestu jsme uběhli a rozdrtit se nás nepodařilo. 49 00:05:01,191 --> 00:05:05,837 Po Velké vlastenecké válce byl náš stát až k Volze zničen. 50 00:05:05,957 --> 00:05:12,055 Podle odhadů západních ekonomů jsme potřebovali 200 let jen na to, 51 00:05:12,175 --> 00:05:17,273 abychom v hospodářství obnovili to, co bylo zničeno. 200 let! 52 00:05:17,393 --> 00:05:25,126 A my jsme již za 16 let dokázali poslat člověka do vesmíru! Takový to byl skok. 53 00:05:26,200 --> 00:05:34,904 Díky čemu se to povedlo? Povedlo se to proto, že život společnosti byl postaven na jiných základech. 54 00:05:35,024 --> 00:05:43,083 A zatímco teď lidé o tom mezi sebou vedou spory, Putin vystoupil se svým poselstvím Federálnímu shromáždění. 55 00:05:43,203 --> 00:05:48,244 Jednalo se o jedno z těch nejhlubších poselství za celou poslední dobu. 56 00:05:48,364 --> 00:05:51,509 Je to tak, že Putin vždy zdvihá laťku. 57 00:05:51,629 --> 00:05:54,706 Když dosáhneme danou úroveň, on ji zase zdvihne. 58 00:05:54,826 --> 00:05:58,555 A pokaždé, když někdo tvrdí, že Putin nic neřekl, tak to znamená, 59 00:05:58,675 --> 00:06:01,782 že ten člověk o řízení neví vůbec nic! 60 00:06:01,902 --> 00:06:08,126 A že pro něj není rozdíl mezi nějakým tím disneyovským animovaným filmem a životem. 61 00:06:08,246 --> 00:06:11,737 On ho vnímá stejně. Vidí jen nějakého dědu Mráze. 62 00:06:11,857 --> 00:06:15,438 Proto může říci, že Putin nic nového neřekl. 63 00:06:15,558 --> 00:06:20,538 Abyste slyšeli, co Putin říká, musíte alespoň o trochu sami vyrůst. 64 00:06:21,663 --> 00:06:30,797 Co se tedy týká ideologie, tak Putin řekl přímo, že stát musí mít svou ideologii, 65 00:06:30,917 --> 00:06:33,610 a také tu ideologii přímo specifikoval. 66 00:06:33,730 --> 00:06:38,163 Já teď přímo z jeho textu přečtu několik fragmentů. 67 00:06:38,283 --> 00:06:41,863 On zformuloval všechno, úplně všechno! 68 00:06:41,983 --> 00:06:48,730 Takže poslouchejte o čem mluví, cituji: 69 00:06:48,850 --> 00:06:54,594 "Lidé počítají s tím, že jim budou poskytnuty široké a rovnocenné možnosti pro jejich seberealizaci. 70 00:06:54,714 --> 00:07:00,108 Spoléhají na to, že k nim, jejich právům, svobodě a práci bude přistupováno s úctou. 71 00:07:00,228 --> 00:07:07,429 Jakákoliv nespravedlnost a lež jsou vnímány velice ostře, jedná se přímo o osobitost naší kultury. 72 00:07:07,549 --> 00:07:10,182 Ve společnosti nesmí být nespravedlnost! 73 00:07:10,302 --> 00:07:16,310 Samozřejmě, že nemám na mysli žádná dogmata, ani předstírané, falešné sjednocování, 74 00:07:16,430 --> 00:07:21,292 a tím spíše ani žádné vnucování nějakého určitého světonázoru." 75 00:07:21,412 --> 00:07:25,711 A to je to, co se pokoušejí vecpat do toho paragrafu 13. 76 00:07:25,831 --> 00:07:32,580 To je to, co nepotřebujeme. Potřebujeme něco jiného a Putin o tom mluví přímo, 77 00:07:32,700 --> 00:07:38,183 opět cituji: "Je nepřípustné, abychom přenášeli rozkol, zlobu, křivdy, 78 00:07:38,303 --> 00:07:41,943 krutost minulosti do našeho současného života. 79 00:07:42,063 --> 00:07:45,355 Ať už se tehdy naši předci ocitli na jakékoliv straně barikády, 80 00:07:45,475 --> 00:07:52,668 pojďte pamatovat na to, že jsme jediným národem. Jsme jeden národ a Rusko je jen jedno!" 81 00:07:52,788 --> 00:08:00,212 Tenkrát bolševici bojovali za Rusko a mnozí bílí také bojovali za Rusko. 82 00:08:00,332 --> 00:08:05,422 Generál Slaščov, který na život a na smrt bojoval s trockisty, 83 00:08:05,542 --> 00:08:11,698 když viděl pozitivní roli bolševiků v rozvoji státu, tak přijel, 84 00:08:11,818 --> 00:08:16,761 aby společně pracoval na rozvoji Ruska a zahynul kulkou trockisty. 85 00:08:16,881 --> 00:08:24,307 Velkokníže Alexandr Michajlovič - Romanov, který napsal paměti. 86 00:08:24,427 --> 00:08:30,288 Já nevím proč ve svém seriálu Starikov doporučuje, kde tyto paměti uvedeny má, 87 00:08:30,408 --> 00:08:39,525 Nikolaj Viktorovič nedoporučil tu část, kde sám sebe prakticky nazývá bolševikem. 88 00:08:39,645 --> 00:08:46,231 On tam vystupoval, diskutoval s lidmi a potom řekl: "Vy jste ze mne na tomto setkání udělali bolševika." 89 00:08:46,351 --> 00:08:50,702 On, velkokníže, sám sebe řadil k bolševikům! 90 00:08:50,822 --> 00:08:54,211 Z různých důvodů nemohl přijet, ale stál za Ruskem. 91 00:08:54,331 --> 00:08:56,135 To je třeba si uvědomovat. 92 00:08:56,255 --> 00:09:02,708 Ale byli i jiní bílí jako Krasnov, generál, který s radostí sloužil svému "milostpánovi" Hitlerovi. 93 00:09:02,828 --> 00:09:07,060 Škuro, Semjonov, který sloužil Japoncům. 94 00:09:07,180 --> 00:09:10,946 To jsou jiní bílí, stejní jako trockisté, ti Rusku nikdy nesloužili. 95 00:09:11,066 --> 00:09:14,418 Ale bolševici s trockisty byli nuceni spolupracovat kvůli rozvoji státu. 96 00:09:14,538 --> 00:09:18,651 Jinak by se celý stát zhroutil. Nepotřebovali jsme tady totální občanskou válku, 97 00:09:18,771 --> 00:09:24,099 po které by stát prostě přestal existovat. Proto také Putin říká: "Sjednoťte se! 98 00:09:24,219 --> 00:09:30,569 Rusko je naše společné a vztah k němu, k jeho rozvoji musí být na prvním místě." 99 00:09:30,689 --> 00:09:34,861 A když se bude Rusko rozvíjet, budou-li se moci rozvíjet i lidé. 100 00:09:34,981 --> 00:09:40,812 A o čem dále mluví? "Smyslem celé naší politiky je ochrana lidí, 101 00:09:40,932 --> 00:09:46,496 rozmnožení lidského kapitálu jako hlavního bohatství Ruska." 102 00:09:47,333 --> 00:09:50,560 V lidech je to hlavní bohatství Ruska! 103 00:09:50,680 --> 00:09:53,854 A dále: "A v tomto ohledu si potřebujeme ujasnit, 104 00:09:53,974 --> 00:09:57,969 nakolik naše školní vzdělávání odpovídá dvěma základním úkolům: 105 00:09:58,089 --> 00:10:02,025 poskytovat znalosti a vychovávat morálního člověka. Proč? 106 00:10:02,145 --> 00:10:06,948 Protože mravní základ je tím hlavním, co určuje životaschopnost společnosti!" 107 00:10:07,068 --> 00:10:10,974 Lidé musí mít mravní základ a co jej určuje? 108 00:10:11,094 --> 00:10:15,541 Co je to mravnost? V ruštině má stejný slovní základ jako líbit se, 109 00:10:15,661 --> 00:10:21,255 a určuje to, čemu je objektivně podřízena naše vůle 110 00:10:21,375 --> 00:10:26,474 a vnější viditelné chování člověka. To, co člověk nevnímá jako zlo! 111 00:10:26,594 --> 00:10:30,656 To, co se člověku líbí, chápete? Co nevnímá jako zlo. 112 00:10:30,776 --> 00:10:35,718 My si musíme ujasnit, co je zlo a co není zlo. 113 00:10:36,504 --> 00:10:43,282 To je ten předěl. Mravní kategorie! Ty si musíme ujasnit! 114 00:10:43,402 --> 00:10:47,693 A co je třeba rozvíjet? Co je třeba vytvářet? Putin říká: 115 00:10:47,813 --> 00:10:52,669 "V základu celého našeho systému vzdělávání musí ležet základní princip: 116 00:10:52,789 --> 00:10:57,532 Každý dospívající, každé dítě je obdařeno a je schopné být úspěšným jak ve vědě, tak v tvůrčí činnosti, 117 00:10:57,652 --> 00:11:01,410 ve sportu, v nějaké profesi, v životě. Odhalit tyto talenty, 118 00:11:01,530 --> 00:11:06,058 to je náš společný úkol, zde se ukrývá úspěch Ruska." 119 00:11:06,178 --> 00:11:11,573 V odhalení, v osvojení genetického potenciálu každého člověka! 120 00:11:11,693 --> 00:11:13,564 Každého člověka! 121 00:11:13,684 --> 00:11:17,235 Jestliže vytvoříme takové prostředí, Rusko se bude rozvíjet, 122 00:11:17,355 --> 00:11:21,025 nebudeme-li toho schopni, tak se nebude moci rozvíjet! 123 00:11:21,145 --> 00:11:27,879 Ten kdo se snaží o zachování davo-"elitářské" společnosti, sám pretenduje na to, aby zůstal dobytkem! 124 00:11:27,999 --> 00:11:30,870 Aby se z něj nemohl stát "člověk"! 125 00:11:30,990 --> 00:11:36,317 A jeho snahou je udržet ty lidi, které hodlá vysávat v ještě horším zvířecím stavu, 126 00:11:36,437 --> 00:11:39,130 aby tak na nich mohl parazitovat. 127 00:11:39,250 --> 00:11:44,052 Teď je potřeba si tedy ujasnit, kdo je jaký vlastenec! 128 00:11:44,172 --> 00:11:47,960 Zda bude generálem Slaščovem nebo velkoknížetem Alexandrem Michajlovičem. 129 00:11:48,080 --> 00:11:53,267 Oni byli pro rozvinutí vnitřního potenciálu Ruska, pro umožnění lidem se rozvíjet! 130 00:11:53,387 --> 00:11:57,115 A ať už byli kdekoliv, vždy jako vlastenci pracovali pro Rusko! 131 00:11:57,235 --> 00:12:02,885 A ostatní se snažili zůstat otroky, jako například bílý generál Krasnov! 132 00:12:03,005 --> 00:12:07,366 Ne jen tak nějakými obyčejnými otroky, ale otroky nějakého toho "milostpána" Hitlera, 133 00:12:07,486 --> 00:12:09,950 kterému sloužil oddaně jako pes! 134 00:12:10,070 --> 00:12:11,549 A dále. 135 00:12:11,669 --> 00:12:17,241 "Když národ cítí svoji pravdu, jedná svorně, tak kráčí po zvolené cestě s jistotou! 136 00:12:17,361 --> 00:12:23,873 Při našem průběžném překonávání těžkostí jsme však neuvázli jen v řešení každodenních malicherností, 137 00:12:23,993 --> 00:12:31,075 nezabývali jsme se jen nutností přežít. Přemýšleli jsme o programu rozvoje a zajišťovali ho! 138 00:12:31,195 --> 00:12:36,907 A dnes se právě tento program stává tím hlavním, dostává se do popředí!" 139 00:12:37,027 --> 00:12:44,131 To je formulace 13 paragrafu ústavy! Jenom je třeba tomu dát právní formu! 140 00:12:44,251 --> 00:12:47,581 To zajistí stabilitu Ruska! 141 00:12:47,701 --> 00:12:52,466 S ohledem právě na tohle, co řekl Putin, se právě teď ukáže skutečný profesionalismus, 142 00:12:52,586 --> 00:12:57,410 patriotismus a mravnost každého takzvaného "patriota"! 143 00:12:57,530 --> 00:12:59,076 Co vlastně chce? 144 00:12:59,196 --> 00:13:03,161 Dominovat?! Sám zůstat dobytkem a parazitovat na těch, 145 00:13:03,281 --> 00:13:09,260 které bude držet v ještě horším zvířecím stavu a opět psát: "Moje ideologie je ta hlavní! 146 00:13:09,380 --> 00:13:12,799 A všechny ostatní budu lámat přes koleno!" 147 00:13:12,919 --> 00:13:17,891 To znamená vnucovat jim svůj světonázor! Tedy to, co Putin odmítá v každém případě! 148 00:13:18,011 --> 00:13:23,554 Nebo poskytnout všem rovnocennou příležitost a nikomu neházet klacky pod nohy? 149 00:13:23,674 --> 00:13:27,521 Je třeba umožnit každému rozvinout všechny své talenty! 150 00:13:27,641 --> 00:13:31,458 Každému člověku to umožnit. A kvůli tomu je třeba přehodnotit školství! 151 00:13:31,578 --> 00:13:33,568 Nakolik tomu odpovídá! 152 00:13:33,688 --> 00:13:37,683 To je to o čem mluví. A jak je tedy možné tvrdit, že je proti státní ideologii? 153 00:13:37,803 --> 00:13:43,930 On přímo ohlásil, co je tou ideologií, a co je pro to třeba udělat. 154 00:13:46,492 --> 00:13:52,946 Všechno to řekl zcela konkrétně a maximálně jasně! 155 00:13:53,309 --> 00:13:57,395 To, co jsem teď řekl, nepřátelé okamžitě pochopili. 156 00:13:57,515 --> 00:14:04,855 A já chci, aby to teď slyšeli všichni, kteří teď musí podpořit gosudara při jeho řízení státu! 157 00:14:04,975 --> 00:14:10,636 Jestli lidé tohle nepochopí, tak se našim nepřátelům povede vnutit nám nějakou ideologii. 158 00:14:10,756 --> 00:14:17,045 Nějaká náboženská skupina nebo nějaká jiná ideologická skupina světských ideologií 159 00:14:17,165 --> 00:14:23,657 se bude cítit oprávněna ji vnutit ostatním, a trvat na tom, aby se jí přizpůsobili. 160 00:14:23,777 --> 00:14:28,921 Touto cestou ne. Je třeba si od každého, od náboženství, od světských ideologií vzít všechno, 161 00:14:29,041 --> 00:14:33,436 co napomáhá rozvoji, mravnímu vývoji lidí, 162 00:14:33,556 --> 00:14:39,950 rozvinutí osobního genetického potenciálu, který nám byl dál Shora a odvrhnout všechno, co to blokuje. 163 00:14:40,070 --> 00:14:44,532 To je možné najít všude a na základě toho se sjednotit! 164 00:14:44,652 --> 00:14:50,692 Jak se říká: "Abychom se mohli sjednotit, musíme se napřed přesně názorově vymezit." 165 00:14:50,812 --> 00:14:55,327 My si musíme přesně ujasnit, co je zlo a co dobro! 166 00:14:55,447 --> 00:14:59,995 Jestliže si tohle ujasníme, bude rozhodnuto. A Putin nám poskytnul ten prubířský kámen, 167 00:15:00,115 --> 00:15:02,962 který teď všechny odhalí, všechny. 168 00:15:03,540 --> 00:15:10,208 Ukáže, jací jsou vlastenci a úroveň jejich mravnosti. 169 00:15:14,109 --> 00:15:16,154 K dalším otázkám. 170 00:15:16,274 --> 00:15:22,933 A konkrétně Andrej pokládá následující otázku. Erdogan prohlásil, 171 00:15:23,053 --> 00:15:27,601 že turecká armáda vstoupila do Sýrie kvůli svržení Asada. 172 00:15:27,721 --> 00:15:32,813 Ta Erdoganova demarše je dost nejasná, vyostřuje už tak dost složitou situaci v Sýrii. 173 00:15:32,933 --> 00:15:34,425 Na co tím sází? 174 00:15:34,545 --> 00:15:41,449 Situaci v Sýrii to nijak nevyostřuje. Co může podniknout turecká armáda? Dokáže svrhnout Erdogana? Ne. 175 00:15:41,569 --> 00:15:42,982 - Asada. - Oj Asada. 176 00:15:43,102 --> 00:15:47,783 Dokáže turecká armáda Asada svrhnout? Ne, nedokáže to. 177 00:15:49,773 --> 00:15:58,353 Navíc, pokus svrhnout zákonnou Asadovu vládu znamená pouze jedno, vstoupit do konfrontace s Ruskem. 178 00:15:59,564 --> 00:16:04,765 A co to tedy ten Erdogan dělá? Přece tvrdil, že je s Ruskem apod. 179 00:16:04,885 --> 00:16:09,855 Co tím tedy sleduje? Proč tohle prohlašuje? 180 00:16:10,433 --> 00:16:18,435 Ta věc se má tak, že již v létě ho Asad varoval, 181 00:16:18,555 --> 00:16:24,870 že bude-li zasahovat do syrských věcí tímto strukturním způsobem... 182 00:16:24,990 --> 00:16:30,071 Tam totiž ve skutečnosti nebojují žádní Turkomani (Syrští Turkmeni), ale turecké speciální jednotky, 183 00:16:30,191 --> 00:16:33,694 které si hrají na takzvanou syrskou opozici, která... 184 00:16:33,814 --> 00:16:38,295 Mimochodem, to právě turecké uskupení z řad "syrské umírněné opozice" 185 00:16:38,415 --> 00:16:41,829 tenkrát uřízlo hlavu tomu dítěti před kamerou. 186 00:16:41,949 --> 00:16:48,264 Byli to turečtí důstojníci ze zvláštních jednotek, kteří uřízli hlavu tomu dítěti, to je třeba si uvědomovat. 187 00:16:52,454 --> 00:17:01,211 Asad Erdogana varoval: "Jestliže se budete vměšovat, stane se pro vás Aleppo katastrofou." 188 00:17:01,331 --> 00:17:03,779 A co se teď děje v Aleppu? 189 00:17:03,899 --> 00:17:08,402 Je to katastrofa pro veškerou tu "umírněnou opozici". 190 00:17:08,522 --> 00:17:10,418 Jednoduše katastrofa! 191 00:17:10,538 --> 00:17:14,985 Putin svou humanitární přestávkou převezl všechny. 192 00:17:15,374 --> 00:17:16,871 Jednoduše všechny. 193 00:17:17,482 --> 00:17:26,338 Hlavním zaměřením té humanitární přestávky nebylo řešení čistě vojenských úkolů v samotné Sýrii. 194 00:17:26,701 --> 00:17:30,854 Jednalo se o vyřešení úkolu začlenění, 195 00:17:30,974 --> 00:17:38,467 tedy vlastně o odstavení státní elity USA od řízení světa z nadnárodní úrovně. 196 00:17:38,587 --> 00:17:43,276 Na to to bylo orientované a my jsme to rozebírali nejednou. 197 00:17:44,016 --> 00:17:49,768 Mezi veškerou tou opozicí umírněnou i neumírněnou, 198 00:17:49,888 --> 00:17:56,081 kterou USA nemohou oddělit, neboť mezi nimi žádný takový rozdíl neexistuje... 199 00:17:56,201 --> 00:18:02,417 A tvrzení, že existuje nějaká umírněná opozice je pouze forma, 200 00:18:02,537 --> 00:18:09,171 která slouží jako krytí pro zásobování zbraněmi a veškerým vybavením té takzvané opozice, 201 00:18:09,291 --> 00:18:12,322 aby mohla bojovat s Asadem. 202 00:18:12,442 --> 00:18:16,367 Právě proto, jakmile USA začaly "bojovat s ISIL", 203 00:18:16,487 --> 00:18:22,692 mohl Islámský stát tak rychle rozšířit své útočné operace a obsadit tak rozsáhlá území. 204 00:18:22,812 --> 00:18:28,599 Až když do toho vstoupily ruské letecké a kosmické vojenské síly, tak se teprve vše otočilo. 205 00:18:28,719 --> 00:18:32,728 Z toho je jasně vidět, kdo jak bojuje a kdo koho podporuje... 206 00:18:32,848 --> 00:18:41,045 Takže žádná umírněná a neumírněná opozice prostě neexistuje. 207 00:18:41,165 --> 00:18:48,015 Jedná se o nepravidelnou armádu Spojených států, ve které bojují... 208 00:18:48,135 --> 00:18:51,757 Její svalová hmota se obrazně řečeno skládá z ozbrojených hadrníků, 209 00:18:51,877 --> 00:18:55,616 je to sebranka, kterou posbírali po celém světě. 210 00:18:55,736 --> 00:19:00,425 A tato nasbíraná sebranka může bojovat tak maximálně se samopalem. 211 00:19:00,545 --> 00:19:08,134 Jenže mezi nimi jsou i chemici, odborní zeměměřiči, jsou tam odborníci všeho druhu, 212 00:19:08,254 --> 00:19:12,669 dělostřelci, tankisté, obsluha protivzdušné obrany. 213 00:19:12,789 --> 00:19:16,642 Hadrníci by to nezvládli, a kdo tedy jsou ti odborníci? 214 00:19:16,762 --> 00:19:25,401 Ti odborníci, to jsou speciální jednotky západních států, v první řadě z USA, Francie, Velké Británie 215 00:19:25,521 --> 00:19:30,735 Německa, a i když se to mnohým bude zdát paradoxní, tak také z Polska. 216 00:19:30,855 --> 00:19:34,852 Čím dál to zachází, tím více je důkazů, zatím jen nepřímých, 217 00:19:34,972 --> 00:19:42,036 ale je jich čím dál tím víc těch důkazů a blíží se okamžik, kdy bude možné říci: Stoprocentně tam jsou. 218 00:19:42,156 --> 00:19:54,053 Zatím jsou k dispozici ty druhořadé důkazy, ale objeví se i ty přímé. 219 00:19:55,067 --> 00:19:59,984 Ti všichni odborníci jsou speciálními jednotkami různých států. 220 00:20:00,104 --> 00:20:08,266 A když byla vyhlášena humanitární přestávka, tak to narušilo plány státní elity USA, 221 00:20:08,386 --> 00:20:12,191 která potřebovala, aby se v Aleppu válčilo. 222 00:20:12,311 --> 00:20:18,731 Kdyby se tam válčilo, tak by se na základě toho globálního odporu dal zorganizovat 223 00:20:19,268 --> 00:20:29,101 komplexní politický útok na Rusko a vnější politická koalice proti Rusku. 224 00:20:29,221 --> 00:20:36,440 Už by se nejednalo o nátlak na Rusko pouze jakýmisi ekonomickými sankcemi, 225 00:20:36,560 --> 00:20:41,094 šlo by o totální útok vrcholící státním převratem. 226 00:20:41,214 --> 00:20:45,573 To mnozí z těch: "Putin to zas nezvládnul, ta jeho humanitární přestávka..." 227 00:20:45,693 --> 00:20:48,002 Protože tohle oni nechápou. 228 00:20:48,122 --> 00:20:53,684 A útok z roku 1916? Jeden z nejvelkolepějších útoků, Brusilovova ofenzíva, 229 00:20:53,804 --> 00:20:56,214 skončila revolucí v roce 1917. 230 00:20:56,334 --> 00:21:02,311 Všichni, kteří teď vykřikují o útoku v Aleppu, nechápou, čím by to skončilo pro Rusko. 231 00:21:02,431 --> 00:21:05,044 Absolutně si to neuvědomují. 232 00:21:05,164 --> 00:21:08,648 Protože nechápou všech šest priorit řízení! 233 00:21:08,768 --> 00:21:13,755 Ano, jako voják to vidím tak: "Bylo by dobré právě teď zaútočit. Nepleťte se nám do našeho boje." 234 00:21:13,875 --> 00:21:18,409 Jenže armáda nebojuje jen tak ve vzduchoprázdnu a 6. priorita je ta nejnižší. 235 00:21:18,529 --> 00:21:23,910 A když někdo přistoupí k boji, tak to minimálně znamená, že něco nezvládl na vyšších prioritách, 236 00:21:24,030 --> 00:21:28,135 a maximálně to znamená, že ty střety na vyšších prioritách už prohrál. 237 00:21:28,255 --> 00:21:38,600 Proto jsou vždy lepší mnohahodinová jednání, než krátký bojový střet s oběťmi. 238 00:21:39,018 --> 00:21:42,001 Takže k té situaci. 239 00:21:42,121 --> 00:21:46,488 Oni potřebovali válku. Byli k tomu připraveni, 240 00:21:46,608 --> 00:21:52,395 byli připraveni udělat vnější politickou koalici proti Rusku a nic z toho nebylo. 241 00:21:52,515 --> 00:21:54,280 V Aleppu byl klid. 242 00:21:54,400 --> 00:21:56,285 A v Mosulu jim nic nevyšlo. 243 00:21:56,405 --> 00:22:01,226 Nepovedlo se jim přesunout ISIL do Sýrie, protože tam zůstal zablokovaný. 244 00:22:01,346 --> 00:22:09,066 Ti, kteří jsou neinformovaní... Všichni přece nevědí, že ISIL je nepravidelná armáda USA. 245 00:22:09,186 --> 00:22:13,228 Ano, hodně z těch lidí nechápe, co tam USA vlastně s ohledem na ISIL provádějí, 246 00:22:13,348 --> 00:22:17,524 ale žádné extra námitky proti tomu také nemají, protože nic z toho nechápou. 247 00:22:17,644 --> 00:22:21,816 Jak říkám, tak ani mnozí vojáci u nás tyto elementární otázky nechápou. 248 00:22:21,936 --> 00:22:32,778 I když správně říkají: "Tam jsou turečtí a američtí důstojníci, a těm teroristickým bandám dělají poradce." 249 00:22:32,898 --> 00:22:39,840 Takže v Aleppu byl klid, a dokud tam trvaly ty průtahy, 250 00:22:39,960 --> 00:22:44,281 tak se syrská armáda na druho a třetiřadých směrech, 251 00:22:44,401 --> 00:22:50,877 kde měla možnost navýšit bojové síly, soustředila na řešení problémů tam. 252 00:22:50,997 --> 00:22:55,577 Takže zlikvidovali nepřátele tam, tam a tam a co to znamená? 253 00:22:55,697 --> 00:23:02,128 Že tyto problémové směry byly vyřešeny, čímž si uvolnili síly k dalšímu přesunu jinam. 254 00:23:02,248 --> 00:23:08,354 A tak nabrali další síly a dodatečné prostředky, které mohli stáhnout k Aleppu, 255 00:23:08,474 --> 00:23:11,536 když potřebovali zase zaútočit tam. 256 00:23:11,656 --> 00:23:16,938 Velkolepě naplánovaný útok, který ukazuje, že zkušenosti z dobývání Grozného 257 00:23:17,058 --> 00:23:23,822 a dalších měst za Čečenské války v Rusku našly své uplatnění a projevily se i v rychlosti útoku. 258 00:23:23,942 --> 00:23:28,235 Aleppo je tedy postupně svíráno a k čemu to vede? 259 00:23:28,355 --> 00:23:33,499 Západní státy byly ponechány na pospas osudu. 260 00:23:33,619 --> 00:23:41,456 Americká státní elita teď má jiné starosti, než aby se ještě starala o Francii, Německo... 261 00:23:41,576 --> 00:23:48,468 Jenže speciální německé jednotky v ISIL bojují stejně jako ty francouzské! 262 00:23:48,588 --> 00:23:52,021 Bojují tam, jsou tam jako odborníci a je třeba je odtud dostat. 263 00:23:52,141 --> 00:23:57,239 Jestli je nedostanou ven, bude to mít negativní efekt v tajných službách 264 00:23:57,359 --> 00:24:03,954 se všemi následky z toho vyplývajícími pro vedení státu. Je tedy třeba je odtud dostat pryč. Jenže jak? 265 00:24:04,074 --> 00:24:07,655 A tak všichni začali šílet. Pamatujete? 266 00:24:07,775 --> 00:24:12,503 "Je třeba urychleně řešit situaci v Aleppu!" Theresa May: "Hned to zařídíme!" 267 00:24:12,623 --> 00:24:18,063 Nic nedokázali svolat a útok na spadnutí. "Třicátého svoláme jednání!" Nic jim nevycházelo. 268 00:24:18,183 --> 00:24:25,316 Všechno to selhávalo, a tak upadali do hysterie a vykřikovali, že Rusko je třeba zastavit. 269 00:24:25,436 --> 00:24:31,127 Je prý nutno zorganizovat... Dospělo to až tam, že prý je zapotřebí zorganizovat vzdušný most 270 00:24:31,247 --> 00:24:36,353 a shazovat potraviny a zbraně. A když se to dostane do rukou teroristů? 271 00:24:36,473 --> 00:24:40,535 Tak co, musíme prý zachránit ty umírněné. Nač umírnění potřebují zbraně? 272 00:24:40,655 --> 00:24:46,382 Prý aby se bránili teroristům. Vždyť vy sami tvrdíte, že se teroristé brání zákeřné syrské armádě. 273 00:24:46,502 --> 00:24:52,349 Takže ty jejich argumenty už byly absolutně nelogické. Už plácali absolutní hlouposti. 274 00:24:52,469 --> 00:25:02,313 Upadli do zmatku, do hysterie a situace se vyvíjela následovně. 275 00:25:02,433 --> 00:25:19,123 Existuje takzvaná dohoda mezi Tureckem a Evropou o tom, že Erdogan u sebe zadrží běžence, 276 00:25:19,243 --> 00:25:23,425 a nebude je pouštět dále do Evropy, která mu za to bude platit. 277 00:25:24,322 --> 00:25:31,353 Erdogan neměl v úmyslu nikoho zadržovat, nedělá to a dělat nebude, ale ani peníze nedostává. Proč? 278 00:25:31,473 --> 00:25:38,162 Protože ty peníze, které Evropa měla zaplatit pod záminkou, že zadrží běžence, 279 00:25:38,282 --> 00:25:44,129 měla vlastně zaplatit za ekonomickou škodu způsobenou v důsledku toho, 280 00:25:44,249 --> 00:25:49,717 že Erdogan to letadlo sestřelené Američany vzal na sebe, to naše letadlo. 281 00:25:49,837 --> 00:25:53,760 Evropa to měla zaplatit, jenže ta si reálně uvědomuje, 282 00:25:53,880 --> 00:26:00,791 že čím efektivněji bojuje syrská armáda společně s Ruskem v Sýrii, tím méně je běženců. 283 00:26:00,911 --> 00:26:05,517 Odtud prakticky žádní nepřibývají, hlavní vlna přichází z Afriky. 284 00:26:05,637 --> 00:26:10,905 Ano, běženci dále proudí, ale z Turecka ten proud vyschnul, prakticky vyschnul. 285 00:26:11,025 --> 00:26:13,792 O čem se s ním tedy domlouvat? 286 00:26:13,912 --> 00:26:16,190 Jenže on peníze potřebuje. 287 00:26:18,026 --> 00:26:28,070 A tak se zmítá sem a tam. Přiletěl k němu představitel ruské státní podpindosnické elity - Žirinovskij. 288 00:26:28,190 --> 00:26:31,009 Na něčem se domluvili a Erdogan potom: 289 00:26:31,129 --> 00:26:36,723 "Rusko a Turecko znamená nový trend, Evropa ještě bude litovat, 290 00:26:39,484 --> 00:26:43,570 přejdeme na obchodování v rublech a lirách..." 291 00:26:43,690 --> 00:26:50,106 Byl dohodnut program, jak na účet Ruska stabilizovat tureckou ekonomiku tak, 292 00:26:50,226 --> 00:26:53,371 aby to Erdoganův režim ustál. A to si snad přejeme? 293 00:26:53,491 --> 00:26:57,009 My vůbec do tureckých problémů zasahovat nemusíme, 294 00:26:57,129 --> 00:27:00,628 protože ty problémy samy zlikvidují Turecko v jeho stávající podobě. 295 00:27:00,748 --> 00:27:03,934 Proto se do toho nevměšujeme. 296 00:27:04,054 --> 00:27:08,742 Jenže Erdogan reálně vyhodnotil, že tahle věc mu nevyšla, 297 00:27:08,862 --> 00:27:16,493 protože clintonovští podpindosníci to tady už neřídí. Uljukajeva zatkli, chápete? 298 00:27:16,613 --> 00:27:25,214 To všechno jsou určité ukazatele, že z Ruska zdroje dostávat nebude. 299 00:27:25,334 --> 00:27:29,909 Ale nějak přece musí vyžít, a také stabilizovat své postavení. 300 00:27:30,886 --> 00:27:37,967 A tak si myslel, že vymyslel geniální plán, kterým si sám reálně naběhnul. 301 00:27:38,087 --> 00:27:44,847 Co vykřikoval Steinmeier a ten francouzský ministr zahraničí, jak jen se... 302 00:27:44,967 --> 00:27:49,797 Ti přece vykřikovali, že je třeba za každou cenu svrhnout Asadův režim. 303 00:27:49,917 --> 00:27:55,719 A tak si Erdogan řekl: "Za migranty mi peníze nedáte, 304 00:27:55,839 --> 00:28:02,993 tak podniknu velký krok a prohlásím, že jsem tam vtrhnul, abych vyřešil váš úkol a svrhnul Asada. 305 00:28:04,166 --> 00:28:10,335 Já to prohlásím a vy mě za to dáte prostředky na stabilizaci mého postavení. 306 00:28:10,455 --> 00:28:15,492 Minimálně mi zaplatíte za ty běžence, které vám jako neposílám." 307 00:28:16,155 --> 00:28:25,497 A tak to na jakési podřadné konferenci prohlásil a hned následovala vysvětlení, 308 00:28:25,617 --> 00:28:30,197 že ho špatně pochopili, nesprávně citovali, že se na to nikdo nemá ohlížet. 309 00:28:30,317 --> 00:28:40,279 Protože si všichni velmi dobře uvědomují, že tím tu svou operaci štít Eufratu, která je i bez toho nezákonná, 310 00:28:40,399 --> 00:28:46,677 postavil mimo jakýkoliv zákonný rámec a teď s ohledem na tureckou armádu 311 00:28:46,797 --> 00:28:58,694 neexistuje absolutně žádná, absolutně žádná překážka, aby nebyla vybíjena stejně jako ISIL. 312 00:28:59,731 --> 00:29:05,297 Takže útočit na tureckou armádu... On sám si naběhnul. 313 00:29:05,417 --> 00:29:17,148 Dal Rusku přímou, přímou možnost jak odůvodnit útoky ruských leteckých sil na tureckou armádu. 314 00:29:17,268 --> 00:29:23,024 Vstoupil na území suverénního státu svrhnout jeho zákonnou vládu! 315 00:29:23,144 --> 00:29:27,972 A dělá to společně s teroristickými skupinami! 316 00:29:28,092 --> 00:29:34,389 Terorismus je v celém světě nezákonný a on svůj stát k němu přirovnal. 317 00:29:34,509 --> 00:29:40,132 On to udělal, aby stabilizoval vnitřní situaci a získal vnější zdroje. 318 00:29:40,252 --> 00:29:46,847 Vnitřní situace je u něj teď jen jedna: Vytvoříme velké Turecko, vrátíme si území... 319 00:29:46,967 --> 00:29:55,914 On potřebuje alespoň něco, aby stabilizoval vnitřní situaci, protože stabilní není a tak se zkouší, co se dá. 320 00:29:56,034 --> 00:30:01,978 A to přibližuje jeho krach. My se do tureckých problémů vměšovat nesmíme. 321 00:30:02,098 --> 00:30:06,053 Nám stačí čekat, ani bombardovat ho nemusíme. 322 00:30:06,173 --> 00:30:11,487 My tam máme dost svých úkolů a to tím spíše, že jestliže teď z Aleppa odejdou... 323 00:30:11,607 --> 00:30:17,230 V Aleppu zatím nejsou těmi cíli. Tak ať odejdou. 324 00:30:17,350 --> 00:30:23,415 Co mám na mysli? Někteří říkají, že je třeba je likvidovat. Podívejte se. 325 00:30:23,535 --> 00:30:29,743 My musíme vyřešit politický problém. Jak dlouho se bojovalo o doněcké letiště? 326 00:30:29,863 --> 00:30:34,692 Mohli ho dobýt, ale neudělali to, a potom si ještě navíc vymysleli rotaci. 327 00:30:34,812 --> 00:30:39,959 Taková humanitární akce - rotace. A proč? Protože jim ta rotace umožnila 328 00:30:40,079 --> 00:30:46,056 vyvést lidi z amerických a jiných speciálních jednotek z doněckého letiště, a naplnit ho "velikoukry", 329 00:30:46,176 --> 00:30:53,523 kteří mohli být rozdrceni na prach, což se i stalo, a potom bylo letiště okamžitě dobyto. 330 00:30:53,643 --> 00:31:00,568 To samé probíhá teď. Řešíme politický úkol. Potřebujete specnaz? My nejsme proti tomu, odveďte si ho! 331 00:31:00,688 --> 00:31:10,199 Odveďte si ho pryč a Kerryho návrh, o kterém mluvil Lavrov, se týká právě této věci. 332 00:31:10,319 --> 00:31:15,722 Odveďte si je. My s tím souhlasíme. A proč to potřebujeme i my? 333 00:31:15,842 --> 00:31:26,081 Teď jsou ty americké tajné služby, specnaz, naštvaní na Clintonovou, která je tam nechala umírat. 334 00:31:26,788 --> 00:31:36,463 A o čem mluví Trump? "Je nutné se s Ruskem dohodnout." 335 00:31:36,583 --> 00:31:42,560 A specnazovci velmi dobře chápou: "V případě doněckého letiště se s Ruskem dohodli a nechali je jít. 336 00:31:42,680 --> 00:31:48,612 Proč bychom měli umírat? Trump říká, že se domluví a pustí nás a Kerry na tom pracuje." 337 00:31:48,732 --> 00:31:53,394 Přijel s nějakými návrhy. 338 00:31:53,514 --> 00:31:58,176 Určitá část těch bojovníků prohlašuje: "My odsud pryč nepůjdeme!" 339 00:31:58,296 --> 00:32:06,185 Lavrov správně řekl: "Jestliže neodejdete, jste nesmiřitelná opozice a my vás zcela zlikvidujeme! 340 00:32:06,305 --> 00:32:12,589 A jestliže odejdete, tak s hlavním proudem vyvedete i svůj specnaz a budou volní." 341 00:32:12,709 --> 00:32:20,961 A to je pro americkou státní elitu, pro ty, kteří si přejí společně, nebo ani ne společně, 342 00:32:21,081 --> 00:32:31,832 ale není jim lhostejné Trumpovo předvolební heslo: "Pojďte udělat Ameriku opět velikou!" 343 00:32:32,411 --> 00:32:38,190 Tak ti si velmi dobře uvědomují, že je nutné postupovat právě takto. 344 00:32:38,310 --> 00:32:48,209 V americké státní elitě došlo k zásadnímu zlomu, k velkému zlomu, který je i vidět. 345 00:32:48,329 --> 00:32:56,149 Washington Post ze třetího píše: "Epocha západní dominance končí, je nutné se s Ruskem dohodnout!" 346 00:32:56,269 --> 00:32:59,896 Státní vydání státní elity USA! 347 00:33:02,252 --> 00:33:09,167 CNN, nadnárodní informační zdroj státní elity USA píše: 348 00:33:09,287 --> 00:33:15,881 "Moskva a Washington dokážou ve světě udělat pořádek. Je třeba se s Ruskem dohodnout." 349 00:33:17,829 --> 00:33:19,818 Oni na to přistupují. 350 00:33:21,737 --> 00:33:28,416 Když je necháme jít, vyřešíme tím globální problém s americkými vojenskými základnami, 351 00:33:28,536 --> 00:33:33,466 protože nepotřebujeme tenhle hlavobol po celém světě. Ať si to řeší sami. 352 00:33:33,586 --> 00:33:35,184 Takže své lidi vyvedou. 353 00:33:35,304 --> 00:33:42,030 Přebytečnou masu ozbrojených hadrníků ruské letecké síly a syrská armáda stejně zlikvidují 354 00:33:44,149 --> 00:33:51,541 a napětí mezi námi a USA nevznikne. 355 00:33:51,661 --> 00:33:57,212 Ale to je jeden hlas jedné části státní elity, jedněch klanově-korporativních skupin, 356 00:33:57,332 --> 00:34:05,021 jenže v USA jsou i jiní, tvrdohlaví, kteří nechápou vůbec nic. 357 00:34:05,141 --> 00:34:12,061 A konkrétně je to ministr vojenského letectva USA, který nazval Rusko hrozbou číslo jedna pro Washington. 358 00:34:12,181 --> 00:34:16,066 Probíhá zlom, kolosální zlom. Kdo z koho. 359 00:34:16,186 --> 00:34:24,800 Ten přepočet hlasů řeší ten trojitý úkol. Zaprvé - dohodnout se se státní elitou, 360 00:34:24,920 --> 00:34:29,254 druhý, ukáže-li se, že se s ní dohodnout nedá... 361 00:34:29,374 --> 00:34:34,842 Pokud se v prvním úkolu dohodnou, Trumpa jednoduše potvrdí ve funkci, řeknou, že byl zákonně zvolen a hotovo. 362 00:34:34,962 --> 00:34:38,189 Ano byl tam někde nějaký přesah, ale přimhouříme nad tím oči. 363 00:34:38,309 --> 00:34:42,731 Chtěli jsme vám přepustit přesah 150 tisíc a vy už jste to dotáhli na 2 milióny. 364 00:34:42,851 --> 00:34:48,368 Ale přimhouříme nad tím oči, a jestliže uznáte, že Trump je zákonný prezident, tak to uzavřeme. 365 00:34:48,488 --> 00:34:52,399 Tím spíše, že většina demokratů ho již uznala. 366 00:34:52,519 --> 00:34:56,786 Zadruhé. Jestliže se ukáže, že se se státní elitou dohodnout nedá, 367 00:34:56,906 --> 00:35:03,916 tak bude na území USA občanská válka, do které státní elita plně zabředne. 368 00:35:04,036 --> 00:35:10,084 A dále, třetí úkol, státní elita se v něčem dohodne, ale není úplně způsobilá, 369 00:35:10,204 --> 00:35:17,024 tak ji díky tomu přepočítání hlasů přesměrují na jiné činnosti a zbytek zlomí právním rozhodnutím a bude. 370 00:35:17,144 --> 00:35:21,274 Na principu Gore - Bush. 371 00:35:21,394 --> 00:35:23,572 Tyto úkoly se teď řeší. 372 00:35:23,692 --> 00:35:31,933 A tohle je vnější politický úkol, který řešil Putin, a jak řekl: "Epocha jednopolárního světa skončila!" 373 00:35:32,053 --> 00:35:34,733 Nedotáhli to do konce, nedokázali to. 374 00:35:34,853 --> 00:35:40,209 To je, oč tu jde. A když se teď vrátím k tomu, co řekl Erdogan, 375 00:35:40,641 --> 00:35:48,362 tak ten se teď zmítá v této kleci a neví, co by měl dělat. Kde vzít jaké zdroje pro své přežití? 376 00:35:48,482 --> 00:35:56,515 Pro něho platí jako ve hře v šachy, že je v situaci, kdy každý jeho další tah jeho postavení jenom zhorší. 377 00:35:56,635 --> 00:36:01,092 A my mu do toho nemusíme vůbec zasahovat a poslouchat různé ty Žirinovské 378 00:36:01,212 --> 00:36:04,929 a cpát do Turecka vlastní zdroje. 379 00:36:05,049 --> 00:36:10,026 - A čemu se Vladimir Volfovič tak smál? - Čemu se tak smál? 380 00:36:10,146 --> 00:36:16,611 Vladimir Volfovič vyprávěl vtipy. Asi vycítil, že se má stát obětním beránkem 381 00:36:16,731 --> 00:36:20,335 a zkouší se asi z té situace nějakým způsobem dostat. 382 00:36:20,455 --> 00:36:23,969 Ukázat, že občas nemá všech pět pohromadě: "Odpusťte mi!" 383 00:36:24,089 --> 00:36:28,801 Jak jsme mluvili o tom, co bude Žirinovskij dělat, zda se pokusí se z té situace nějak dostat, 384 00:36:28,921 --> 00:36:34,508 neboť je odsouzen posloužit jako výstražný příklad pro ostatní. 385 00:36:34,628 --> 00:36:38,127 A on to asi konečně pochopil a snaží se z toho dostat, 386 00:36:38,247 --> 00:36:43,343 proto také předvádí v přímém přenosu jeden hysterický výstup za druhým. 387 00:36:45,717 --> 00:36:52,662 Mluvil jste o Trumpovi. Okomentujte událost, která s ním souvisí. 388 00:36:52,782 --> 00:36:58,723 Měl několik mezinárodních telefonátů s prezidenty dalších států 389 00:36:58,843 --> 00:37:04,545 a Kerry to okomentoval, že by se měl nejdříve poradit, než k něčemu takovému přistoupí. 390 00:37:04,665 --> 00:37:11,133 Trump a Kerry sehráli takovou scénku, aby vysvětlili to, co udělal Trump. 391 00:37:11,253 --> 00:37:14,153 Je třeba chápat jednoduchou věc. 392 00:37:14,273 --> 00:37:23,005 Žádné telefonáty, které by nebyly schváleny těmi klanově-korporativními skupinami, 393 00:37:23,125 --> 00:37:26,258 které stojí za Trumpem, se konat nemohou. 394 00:37:26,378 --> 00:37:27,837 Jednoduše nemohou. 395 00:37:27,957 --> 00:37:31,090 Jestliže jedná s vedením Tchaj-wanu, 396 00:37:31,210 --> 00:37:37,741 jedná se o dlouhodobý plán klanově-korporativních skupin stojících za Trumpem. 397 00:37:37,861 --> 00:37:42,388 Nesmíte... Naši analytici obvykle: "Ten Trump je takový emocionální." 398 00:37:42,508 --> 00:37:43,949 Vůbec ne. 399 00:37:44,786 --> 00:37:51,509 To přece není to samé, jako když se Váňa rozhodne, že zavolá Peťkovi, vůbec ne. 400 00:37:52,412 --> 00:37:59,170 Napřed musí zavolat tajemníkovi, aby zjistil, zda se takový rozhovor může uskutečnit. 401 00:37:59,290 --> 00:38:04,704 Ten to projedná, a pak dostanou odpověď, že to možné je. 402 00:38:04,824 --> 00:38:08,625 Potom se zase musí dohodnout, kdy se to může konat. 403 00:38:08,926 --> 00:38:14,155 A když upřesní, kdy se může konat, teprve k tomu rozhovoru vůbec dojde. 404 00:38:14,275 --> 00:38:21,519 Tvářit se při těchto procedurách, že se mohl nějaký telefonní rozhovor na Tchaj-wan uskutečnit nečekaně... 405 00:38:21,639 --> 00:38:30,006 Nebylo na tom nic neočekávaného. Jedná se jen o určitou scénku. 406 00:38:30,126 --> 00:38:37,416 Problém je jinde, jeden z... Abyste vůbec pochopili, oč jde. 407 00:38:37,536 --> 00:38:44,854 Problém je v tom, že Trump bude teď muset zcela přebudovat celou světovou architekturu řízení. 408 00:38:44,974 --> 00:38:51,072 USA budou přeformátovány a jejich funkce světového četníka končí. 409 00:38:51,192 --> 00:38:55,195 USA mají po světě mnoho základen, 410 00:38:55,315 --> 00:39:00,168 a musí někam rozstrkat své zbraně, 411 00:39:00,288 --> 00:39:05,446 aby se nedostaly do rukou bandám, které by po sobě začaly pálit raketami. 412 00:39:05,566 --> 00:39:11,870 Samopaly se mohou vzájemně likvidovat, ale rakety jim do rukou nepatří. 413 00:39:11,990 --> 00:39:16,880 Tanky se taky ještě vzájemně zabíjet mohou. 414 00:39:17,000 --> 00:39:21,302 Takže je tu velký úkol přeformátovat celý svět 415 00:39:21,422 --> 00:39:35,272 a jedním z jeho dílčích úkolů je i likvidace centra koncentrace řízení ve Velké Británii 416 00:39:35,392 --> 00:39:39,864 a jeho přenos do USA. 417 00:39:40,570 --> 00:39:49,636 Jeden z těch telefonních rozhovorů tedy také byl s Theresou Mayovou. 418 00:39:49,756 --> 00:39:56,449 To je premiérka Velké Británie a všichni si myslí, že je někdo! 419 00:39:56,569 --> 00:40:03,017 A Trump jí drze řekl: "Až budeš někdy mít cestu do Washingtonu, tak brnkni." 420 00:40:04,059 --> 00:40:10,767 O čem to vypovídá? O úrovni Theresy Mayové v řízení. 421 00:40:11,553 --> 00:40:16,873 Chápete? Ona jen musí jako určitý sluha splnit svoji roli. 422 00:40:16,993 --> 00:40:22,609 Konal se summit EU, tam vše projednali, a potom šli na oběd. 423 00:40:22,729 --> 00:40:27,848 Therese řekli, že jim není rovna a u jejich stolu nemá co dělat. 424 00:40:27,968 --> 00:40:31,456 A ona si reálně své místo uvědomuje. 425 00:40:31,576 --> 00:40:41,144 Hned se rozběhlo i něco dalšího. Jejímu ministrovi zahraničí Borisi Johnsonovi řekli: 426 00:40:41,264 --> 00:40:47,785 "Ty jsi uvázl v minulosti. Je třeba jít vpřed! Ty nechápeš reálie mezinárodní politiky!" 427 00:40:47,905 --> 00:40:57,709 Dále mu zadali v televizi otázku ohledně jihokorejské prezidentky. 428 00:40:57,829 --> 00:41:03,265 Jak se jmenuje, a co je tam za problém. On nevěděl, jak se jmenuje, ani co je tam za problém. 429 00:41:03,385 --> 00:41:05,968 Vždyť co by se měl zajímat o něco takového... 430 00:41:06,088 --> 00:41:09,532 A tam přece jde o impeachment, jedná se o mezinárodní událost. 431 00:41:09,652 --> 00:41:14,028 Předvádí úroveň toho nastrčeného křena. To, o čem jsem mluvil od začátku. 432 00:41:14,148 --> 00:41:19,955 Všímejte si, to na ně hodí celý ten proces, obrazně řečeno Sta dnů. 433 00:41:20,075 --> 00:41:24,754 Oni ho musí jenom dovést do konce a odejít, jsou to lokajíčkové. 434 00:41:24,874 --> 00:41:29,108 Nikoho solidního tam nejmenovali. 435 00:41:29,228 --> 00:41:39,711 Trump svými telefony teď fixuje body odrazu budoucí přestavby světa. 436 00:41:39,831 --> 00:41:50,870 To, že se USA nějakým způsobem spojily s Tchaj-wanem, 437 00:41:50,990 --> 00:42:05,268 poskytuje základ pro to, aby stávající a rozšiřující se spolupráce Číny a USA byla jednosměrná. 438 00:42:05,388 --> 00:42:14,607 Všechno pozitivní odejde do Číny a Čína vždy může říci, že to a to podporovat nebude: 439 00:42:14,727 --> 00:42:18,816 "Protože jste nám stoupli na naše kuří oko." 440 00:42:18,936 --> 00:42:27,447 Všechno se teď postupně přenáší do Číny. Například je tam postupně převáděna celá výroba Boeingů. 441 00:42:27,567 --> 00:42:32,565 Už tam bylo rozhodnuto o lokalizaci jejich finální montáže. 442 00:42:32,685 --> 00:42:34,735 A to je jen začátek. 443 00:42:34,855 --> 00:42:43,787 To všechno probíhá a to všechno Čína pohlcuje, a teď má možnost zpětně reagovat kvůli Tchaj-wanu. 444 00:42:43,907 --> 00:42:48,441 Všichni si však velmi dobře uvědomují, že nebudou-li USA, nebude ani Tchaj-wan jako takový, 445 00:42:48,561 --> 00:42:50,834 bude jen jednotná Čína. 446 00:42:50,954 --> 00:42:54,756 Stejně jako se součástí Číny stal Hong-Kong, stane se jí i Tchaj-wan. 447 00:42:54,876 --> 00:42:56,859 Jedná se o určité divadélko. 448 00:42:56,979 --> 00:43:04,235 Aby negativum ze strany USA nepřešlo na budoucí centrum koncentrace řízení, na Čínu. 449 00:43:05,812 --> 00:43:07,631 To je oč tu jde. 450 00:43:07,751 --> 00:43:15,382 Jedná se o velice závažnou politiku a v tomto ohledu jsem také uvedl příklad Theresy Mayové. 451 00:43:17,448 --> 00:43:19,058 Vše je v běhu. 452 00:43:22,232 --> 00:43:26,548 Na Ukrajině se přece jen konaly ty raketové střelby. 453 00:43:27,448 --> 00:43:31,143 Říkají, že to byly raketové střelby, ano. 454 00:43:31,693 --> 00:43:33,955 Ale jak to proběhlo? 455 00:43:34,075 --> 00:43:46,448 Jak pro Ukrajinu, tak i pro USA by bylo lepší, kdyby se ty raketové střelby vůbec nekonaly. 456 00:43:47,196 --> 00:43:50,542 Tak zaprvé. 457 00:43:51,667 --> 00:43:57,114 Klidné a indiferentní chování Ruska. 458 00:43:57,234 --> 00:44:03,458 Na ministerstvo obrany si pozvali vojenského atašé, předali mu nótu a řekli: 459 00:44:03,578 --> 00:44:11,155 "Jestliže připustíte, aby vaše střelby narušily teritoriální celistvost Ruska, 460 00:44:11,275 --> 00:44:17,380 tak buďte připraveni na to, že vaše střely sestřelíme a na raketomety zaútočíme." 461 00:44:17,500 --> 00:44:27,209 To bylo vše. Nic víc Rusko neudělalo a Ukrajina dvakrát zužovala zónu toho cvičení. 462 00:44:28,587 --> 00:44:34,123 Co to znamená? To s ohledem na faktickou skutečnost znamená, 463 00:44:34,243 --> 00:44:41,436 že Ukrajina, kyjevská banda uznává Krym za ruské území. 464 00:44:43,879 --> 00:44:47,647 A dále. 465 00:44:51,851 --> 00:45:00,851 Ukrajina přece ty střelby vyhlásila na pokyn z Washingtonu, 466 00:45:00,971 --> 00:45:09,652 kde se státní elita, která se teď snaží dohodnout s globalisty, pokouší kapitalizovat, 467 00:45:09,772 --> 00:45:13,619 nebo fundamentálně prokázat, co dokáže. 468 00:45:13,739 --> 00:45:19,607 Proto také některé teroristické skupiny odmítly opustit Aleppo, 469 00:45:19,727 --> 00:45:25,439 proto ty střelby, proto ty pokusy destabilizovat finanční trh v Evropě, 470 00:45:25,559 --> 00:45:27,113 a mnohé další. 471 00:45:27,233 --> 00:45:31,587 A pokouší se všude ukázat: "My vám ještě můžeme všude pěkně zatopit, 472 00:45:31,707 --> 00:45:35,187 proto se s námi pojďte dohodnout!" 473 00:45:36,027 --> 00:45:40,740 A dohodnout se v podstatě nemají o čem. 474 00:45:40,860 --> 00:45:49,716 Ve výsledku, místo aby těmi střelbami kyjevskou bandu zaštítil, Washington sám sebe odepsal. 475 00:45:49,836 --> 00:45:56,951 Předvedl tím celému světu, včetně Evropy, že světový hegemon odchází 476 00:45:59,480 --> 00:46:02,499 a je třeba se dohodnout s Ruskem. 477 00:46:02,619 --> 00:46:07,037 Co se týká samotných střeleb. Jednalo se o hru nervů. 478 00:46:07,157 --> 00:46:14,646 Není ani jisté, že se nějaké střelby vůbec konaly, protože jednoznačný důkaz o tom poskytnut nebyl. 479 00:46:14,766 --> 00:46:17,386 To video, které předvedli, 480 00:46:17,506 --> 00:46:24,341 je zaprvé podezřelé tím, že vypadá, jako by bylo natočeno v jiném ročním období a ne teď. 481 00:46:24,461 --> 00:46:30,323 Zadruhé, co na něm bylo vidět? Že rakety byly vystřeleny. 482 00:46:30,443 --> 00:46:37,939 Ale úkolem těchto protiletadlových raket je přece trefit cíl. 483 00:46:38,059 --> 00:46:42,033 Ony se krásně vznesly do nebe, a co dál? 484 00:46:42,574 --> 00:46:46,422 Ukažte, jak jste trefili cíl! 485 00:46:46,542 --> 00:46:49,294 Nic přece neukázali? 486 00:46:49,414 --> 00:46:53,676 Proto není reálně možné tvrdit, že šlo o opravdové střelby. 487 00:46:53,796 --> 00:46:57,850 A tím spíše. Co ještě je třeba brát do úvahy? 488 00:46:57,970 --> 00:47:09,286 Já jsem již minule říkal, že Ukrajina není schopná střílet na tu vzdálenost, kterou od začátku ohlásila. 489 00:47:09,406 --> 00:47:17,139 A tento týden to potvrdil ukrajinský ministr obrany, když řekl, že takové rakety prostě nemají. 490 00:47:17,259 --> 00:47:19,152 S takovou délkou doletu. 491 00:47:19,272 --> 00:47:24,166 A oni až na poslední chvíli řekli, že budou střílet raketami středního dosahu. 492 00:47:24,286 --> 00:47:28,642 Až na poslední chvíli, do té doby mluvili o nějakých neurčitých raketových střelbách. 493 00:47:28,762 --> 00:47:33,950 Tyto rakety mohli dostat pouze od USA, které jim je nedodaly. 494 00:47:34,763 --> 00:47:40,205 Vy pracujete pro USA. To je vzkaz pro celé západní společenství. 495 00:47:40,325 --> 00:47:46,100 Vy pracujete pro USA, vy se za ně obětujete a oni vás v tom potom nechají samotné 496 00:47:46,220 --> 00:47:54,072 a ani vám nedají žádné prostředky k tomu, aby mohlo pokračovat to, kvůli čemu vás podrazily. 497 00:47:54,858 --> 00:48:04,358 Státní elitu USA zlomili, a ona nedokázala dodat nezbytné raketové prostředky pro útok, 498 00:48:04,478 --> 00:48:09,322 který by se zárukou dosáhl na ruské území, tedy na Krym. 499 00:48:09,442 --> 00:48:15,730 Ty střelby měli raději úplně zrušit a oni to mimochodem udělali. 500 00:48:15,850 --> 00:48:21,219 Co to bylo za protiletadlové komplexy? Druhý den nestříleli prý kvůli špatnému počasí, které jim to neumožnilo. 501 00:48:21,339 --> 00:48:25,742 Takže to znamená, že když je jasné nebe a letí letadlo, 502 00:48:25,862 --> 00:48:30,682 tak vezmu komplex, ručně ho navedu na letadlo a vystřelím, ano? 503 00:48:30,802 --> 00:48:35,945 A když je špatné počasí, oblačno, tak jsem namydlený a nevystřelím si? 504 00:48:36,065 --> 00:48:38,642 Co to je za protiletadlový komplex? 505 00:48:38,762 --> 00:48:44,692 O čem to vůbec mluvíte? Vy celému světu předvádíte, jaké jste nuly, a že nic nemáte! 506 00:48:44,812 --> 00:48:48,129 Nemáte žádné prostředky ani žádné protiletadlové komplexy. 507 00:48:48,249 --> 00:48:55,337 Všechno u vás už přešvihlo svou životnost a kam ta raketa poletí nemáte ponětí. 508 00:48:56,971 --> 00:49:02,222 A s ohledem na vzdálenost, na ruské území nedoletí zcela určitě. 509 00:49:04,763 --> 00:49:08,343 Přece jen došlo k výslechu Janukoviče. 510 00:49:08,463 --> 00:49:12,974 Když jsem minule mluvil, tak jsme mluvili jen o tom prvním. 511 00:49:13,094 --> 00:49:16,411 - Který byl přerušen. - Ano, který byl přerušen. 512 00:49:16,531 --> 00:49:21,770 Nebylo cílem, aby se ten první výslech konal. Co jsem tedy měl na mysli, neboť jsme to nedořekli. 513 00:49:21,890 --> 00:49:26,840 Vždyť my jsme mluvili v den, kdy už se konal ten druhý, jenže jsme v tom tématu nepokračovali. 514 00:49:26,960 --> 00:49:30,324 My jsme nahrávali v době, kdy se ten výslech právě konal. 515 00:49:30,444 --> 00:49:36,029 A mohli jsme v podstatě jako s nápovědou pokračovat o tom, o čem budeme mluvit teď. 516 00:49:36,149 --> 00:49:40,122 Takže oč jde? 517 00:49:40,242 --> 00:49:45,498 Nejedná se o žádnou legitimizaci kyjevské bandy. Vůbec ne. 518 00:49:45,618 --> 00:49:50,152 Je třeba Janukoviče opět zviditelnit jako politického lídra, 519 00:49:50,272 --> 00:49:55,164 aby se mohlo odehrát legální předání vlády po určité přestávce. 520 00:49:55,284 --> 00:50:00,744 Janukovič se vrací na Ukrajinu a předává moc zákonně zvolené vládě. 521 00:50:00,864 --> 00:50:04,443 To, že se tam odehrál převrat, je jednoznačné, 522 00:50:04,563 --> 00:50:10,470 protože dohody o předčasných volbách přece bylo dosaženo. 523 00:50:10,590 --> 00:50:15,721 Stačilo počkat do voleb a Janukovič by bez problémů odešel, jenže oni chtěli válku. 524 00:50:15,841 --> 00:50:23,463 Teď je třeba posílit určité nálady na Ukrajině 525 00:50:23,583 --> 00:50:30,981 a vytvořit tam v řízení základy pro svržení kyjevské bandy. 526 00:50:31,683 --> 00:50:41,574 Teď už je na Ukrajině takový všeobecně rozšířený mem, který ještě nezní s plnou silou, ale už je ho slyšet: 527 00:50:41,694 --> 00:50:44,736 "Víťo, vrať se. Vše je odpuštěno." 528 00:50:44,856 --> 00:50:49,211 nebo "Víťo odpusť a vrať se!" 529 00:50:49,331 --> 00:50:52,761 Zní tam obě varianty, která se uchytí lépe. 530 00:50:52,881 --> 00:50:57,266 Problém je v tom, že se jim tam všem žilo za Janukoviče lépe než teď. 531 00:50:57,386 --> 00:51:01,234 Nebyla tam válka, byla tam stabilita, výplaty apod. 532 00:51:01,354 --> 00:51:06,500 A bylo zapotřebí, aby zazněly prostřednictvím legálních médií informace, 533 00:51:06,620 --> 00:51:11,513 za které by SBU nepronásledovala jako za domácí separatismus, 534 00:51:11,633 --> 00:51:17,569 a které by říkaly, že současná kyjevská banda je nelegitimní orgán řízení, 535 00:51:17,689 --> 00:51:21,851 kterého je potřeba se zbavit. 536 00:51:21,971 --> 00:51:26,743 A nejlepším způsobem, jakým to mohli vymyslet, byl právě výslech Janukoviče. 537 00:51:26,863 --> 00:51:31,145 Přece tu jako existují tři druhy nezávislých větví moci: 538 00:51:31,265 --> 00:51:33,501 Výkonná, zákonodárná a soudní. 539 00:51:33,621 --> 00:51:38,454 Zákonodárná plně potvrdila tu výkonnou. Šlo tam tedy o propojené kliky. 540 00:51:38,574 --> 00:51:45,838 A ta těžkopádná soudní moc si najednou povšimla těchto propojených skupin a zjistila, že šlo o státní převrat. 541 00:51:45,958 --> 00:51:52,104 Ale aby bylo možné začít vyšetřovat ten státní převrat, musí zaznít určité informace. 542 00:51:52,224 --> 00:51:58,518 A právě tyto informace pustil do oběhu Janukovič za těch 6 hodin. 543 00:51:58,638 --> 00:52:05,336 To vše rezonuje, potom následoval výslech velitele vnitřních jednotek, který se konal nedávno. 544 00:52:05,456 --> 00:52:11,839 Ukrajina se tedy plní informacemi, že kyjevská banda je nelegitimní a měla by být zatčena. 545 00:52:11,959 --> 00:52:18,508 O čem jsem mluvil? Orgány činné v trestním řízení najednou prozřou, spojí se, zatknou je, 546 00:52:18,628 --> 00:52:23,639 a obnoví státní moc v osobě Janukoviče, a potom jí předají někomu dalšímu, ale to my nechceme. 547 00:52:23,759 --> 00:52:31,262 My potřebujeme, aby jediní legitimní právní nástupci ukrajinské státnosti Luhanská a Doněcká republika 548 00:52:31,382 --> 00:52:38,333 ustavili plně svoji moc v Kyjevě a obnovili tak ukrajinskou státnost. 549 00:52:38,453 --> 00:52:48,522 Ale v daném případě ten okamžik naleptávání řídící akceschopnosti kyjevské bandy 550 00:52:48,642 --> 00:52:52,162 pracuje i pro Luhansk a Doněck. 551 00:52:52,282 --> 00:52:57,816 Všechno probíhá normálně. Ještě jednou opakuji, že je třeba pouze nepřipustit, aby ten manévr dokončili. 552 00:52:57,936 --> 00:53:06,706 Ten manévr je prováděn z USA a Evropy. 553 00:53:06,826 --> 00:53:16,211 Co se stalo tento týden? Jeden z poslanců předal dokumenty o korupci nikam jinam než přímo do USA! 554 00:53:16,331 --> 00:53:22,761 Chápete? Oni vůbec neváhají s ohledem na skutečnost pod jurisdikci jakého státu spadají 555 00:53:22,881 --> 00:53:27,202 a kdo má vyšetřovat korupci na Ukrajině. 556 00:53:27,322 --> 00:53:34,908 Problém je v tom, že USA odcházejí z řízení Ukrajiny a předávají ho Evropě. 557 00:53:35,028 --> 00:53:40,304 A tento okamžik je třeba využít pro institucionalizaci Luhanské a Doněcké republiky 558 00:53:40,424 --> 00:53:48,238 a rozšíření jejich řízení i na zbytek ukrajinského území. 559 00:53:49,053 --> 00:53:55,951 To může utlumit válku. Banderovce bude třeba likvidovat, to bezesporu. 560 00:53:56,071 --> 00:53:59,741 A mimochodem oni cítí, že se blíží jejich smrtelná hodinka. 561 00:53:59,861 --> 00:54:05,551 Jaroš zveřejnil rodinnou fotku, kde jsou všichni ozbrojení. 562 00:54:05,671 --> 00:54:12,309 Ty zbraně jsou všechny takové rarity. A co je zajímavé, není tam PPŠ (Špagin), PPD (Děgťarev), 563 00:54:12,429 --> 00:54:20,895 tedy konkrétní sovětské zbraně, zbraně vítězství, zato je tam třeba MP38/40, zbraň fašistického Německa. 564 00:54:21,015 --> 00:54:24,426 Takže jasně předvedl, co on je zač. 565 00:54:24,546 --> 00:54:30,680 Oni cítí, že je konec, že jejich moc končí. A ty písňové flashmoby? 566 00:54:30,800 --> 00:54:36,698 To je snaha převzít řízení nad společenskými procesy probíhajícími v Ukrajině. 567 00:54:36,818 --> 00:54:38,680 Na Ukrajině. 568 00:54:38,800 --> 00:54:41,257 Pokoušejí se o to, ale nevyjde jim to. 569 00:54:41,377 --> 00:54:47,356 Protože se již dostatečně stačila upevnit státnost Doněcké a Luhanské republiky, 570 00:54:47,476 --> 00:54:53,552 a jsou schopné přebrat na sebe státnost celé Ukrajiny. 571 00:54:54,566 --> 00:55:01,243 Aby to nepřipustili, tak tam vyslali zpět Beňu Kolomojského. 572 00:55:02,171 --> 00:55:07,545 Ta hra, která probíhá je závažná, ale nic z toho jim nevyjde. 573 00:55:12,154 --> 00:55:16,601 Minulý týden jsme slavili stodvacetileté výročí Žukova 574 00:55:16,721 --> 00:55:21,676 a v souvislosti s tím tu je pro vás otázka, Valeriji Viktoroviči, jak to okomentujete? Cituji: 575 00:55:21,796 --> 00:55:27,648 V lednu roku 1942 při ofenzivě Rudé armády u Moskvy Žukov písemně pokáral 576 00:55:27,768 --> 00:55:32,919 velitele 50. armády, generála Boldina za nepřipravený útok vedoucí k velkým ztrátám. 577 00:55:33,039 --> 00:55:38,343 Poukázal tam také na to, že to není vina jen Boldina a prohlásil tam, 578 00:55:38,463 --> 00:55:44,738 že v armádách Západní fronty v poslední době přistupují absolutně nepřípustně k nutnosti šetřit živou sílu. 579 00:55:44,858 --> 00:55:50,620 Velitelé armád, velitelé větších celků při organizování boje, když posílají lidi plnit bojové úkoly, 580 00:55:50,740 --> 00:55:55,858 nepřistupují dostatečně odpovědně k nutnosti šetřit vojáky a velitele, atd. 581 00:55:55,978 --> 00:56:01,915 Tady je uveden citát, že se Žukov přece jen snažil šetřit životy lidí. 582 00:56:02,035 --> 00:56:03,410 Ani náhodou. 583 00:56:03,530 --> 00:56:06,313 Trockismus je ideologicky všežravý. 584 00:56:06,433 --> 00:56:13,654 A jeho prvořadou charakteristikou je rozpor ve slovech a činech. 585 00:56:13,774 --> 00:56:19,138 Když se podíváte na Žukovovy činy, které najdete v jakékoliv encyklopedii, 586 00:56:19,258 --> 00:56:24,852 tak všechny jeho operace byly absolutně neúspěšné a charakteristické ohromným množstvím obětí. 587 00:56:24,972 --> 00:56:28,999 Katastrofální bitva o Ržev. Jen si povšimněte, jaká je u nás tvorba. 588 00:56:29,119 --> 00:56:34,401 Báseň "Padnul jsem u Rževa", nebo "na Seelowských výšinách je ticho a klid"... 589 00:56:34,521 --> 00:56:37,851 To je to, o čem mluvím. Tam všude velel Žukov. 590 00:56:37,971 --> 00:56:42,489 S ohledem na faktickou skutečnost všude likvidoval lidi. 591 00:56:42,609 --> 00:56:45,627 A proč tedy psal takové rozkazy? 592 00:56:45,747 --> 00:56:51,642 Ta věc se má tak, že když si vezmete Stalinova vystoupení, jeho požadavky, 593 00:56:51,762 --> 00:56:57,629 tak vždy vyžadoval šetřit lidi. Říkal: "Nešetřete municí, šetřete lidmi!" 594 00:56:57,749 --> 00:57:01,585 A právě proto u nás bylo dělostřelectvo válečným bohem. 595 00:57:01,705 --> 00:57:09,415 Když Západ plánoval operaci Nemyslitelná, tak s čím se v první řadě střetnul? 596 00:57:09,535 --> 00:57:16,610 Měli jsme takové dělostřelecké vybavení, které nejen početně, ale kvalitativně předčilo všechno západní. 597 00:57:16,730 --> 00:57:21,896 Oni proti tomu nebyli schopni nic postavit, naše dělostřelectvo všechno prolomilo. 598 00:57:22,016 --> 00:57:26,487 Druhý Žukovovův útok na Seelowských výšinách podle plánu Rokossovského 599 00:57:26,607 --> 00:57:30,611 předvedl drtivou moc sovětského dělostřelectva. 600 00:57:30,731 --> 00:57:32,653 Stalin lidi šetřil. 601 00:57:32,773 --> 00:57:40,641 A cožpak Žukov mohl jít otevřeně proti příkazům vrchního velitele a ještě písemně? 602 00:57:40,761 --> 00:57:45,481 Vrchní velitel vyžadoval šetřit lidi a Žukov jako měl říkat: 603 00:57:45,601 --> 00:57:50,850 "Ne nešetřete lidi a při útoku je žeňte přímo proti kulkám?" 604 00:57:50,970 --> 00:57:56,897 Nebo snad měl Žukov, když neúspěšně útočil, brát odpovědnost sám na sebe? 605 00:57:57,017 --> 00:57:59,799 A nepřehazovat ji na své podřízené? 606 00:57:59,919 --> 00:58:06,424 Které mohl obvinit z toho, že to oni připustili, aby lidi umírali ve špatně připravených útocích? 607 00:58:06,544 --> 00:58:10,810 On se jednoduše zbavoval odpovědnosti stejně, jako to dnes dělají úředníci. 608 00:58:10,930 --> 00:58:16,278 Když dojde k nějaké katastrofě, k havárii, tak úředníci začínají všechny zatýkat 609 00:58:16,398 --> 00:58:20,534 a není důležité kolik a koho, to se pak nějak vyřeší, hlavní je předvést, 610 00:58:20,654 --> 00:58:23,829 že já něco dělám, že se to nestalo kvůli mně... 611 00:58:23,949 --> 00:58:30,039 To, že zatýkají úplně nevinné lidi, jim žádné starosti nedělá. Vždyť to je všude stejné! 612 00:58:30,159 --> 00:58:34,023 Já jsem sice velel, ale za obětní beránky označím jiné! 613 00:58:34,143 --> 00:58:38,518 A navíc na to budu mít papír, kterým budu moci doložit, že já za to nemůžu. 614 00:58:38,638 --> 00:58:41,530 "Já plním vaše rozkazy, soudruhu vrchní veliteli!" 615 00:58:41,650 --> 00:58:44,117 A co Jelňa, soudruhu Žukove? 616 00:58:44,237 --> 00:58:50,626 Bylo vám jasně řečeno: Útočit jižněji od Jelni, a zabránit tak Guderianovi přesunout tanky ke Kyjevu, 617 00:58:50,746 --> 00:58:53,484 aby nedošlo ke kyjevské katastrofě. 618 00:58:53,604 --> 00:59:00,551 Jenže on zaútočil přímo na Jelňu a ve výsledku z bojových jednotek zbyly jen jejich prapory. 619 00:59:00,671 --> 00:59:04,309 Gardové divize musely být úplně nově zformovány. 620 00:59:04,429 --> 00:59:06,500 Všechny tam nechal padnout. 621 00:59:06,620 --> 00:59:16,121 Guderian zakopal poškozenou techniku, vytvořil obrannou linii a tanky přesunul ke Kyjevu. 622 00:59:16,241 --> 00:59:23,057 Žukov na té linii pohřbil celé své uskupení a Guderian mohl použít vše, co se dalo. 623 00:59:23,177 --> 00:59:27,202 A výsledek? Kyjevská katastrofa. 624 00:59:27,322 --> 00:59:34,260 Jen se podívejte, co Žukov dělal. Kdy se sám řídil tím rozkazem šetřit lidi? 625 00:59:35,415 --> 00:59:39,234 Rokossovskij, ten ano, ale Žukov ne! 626 00:59:39,354 --> 00:59:46,473 Jen díky činnosti Rokossovského a takových jako on jsme nebyli zavaleni těly padlých, 627 00:59:46,593 --> 00:59:49,464 ale vítězili jsme umem. 628 00:59:49,584 --> 00:59:54,674 Kdyby všechny naše útoky byly Žukovské, kdybychom útočili jako on, 629 00:59:54,794 --> 00:59:57,339 tak bychom opravdu byli zavaleni těly padlých. 630 00:59:57,459 --> 01:00:03,801 Proto je třeba všechny analyzovat a hodnotit je podle činů a ne podle toho, co sami napsali. 631 01:00:03,921 --> 01:00:06,139 O Žukovovi se ví všechno. 632 01:00:06,259 --> 01:00:11,218 - Nicméně v televizi o tom melou neustále. - Je třeba zapojit hlavu! 633 01:00:11,338 --> 01:00:15,841 A Žukova zviditelňují kvůli tomu, aby nemuseli mluvit o Stalinovi. 634 01:00:15,961 --> 01:00:22,321 Dělají mu reklamu jako protiváhu ke Stalinovi, proto také Žukovovi postavili i památník. 635 01:00:24,865 --> 01:00:28,844 A poslední otázka pro dnešek je od uživatele "bomberment". 636 01:00:28,964 --> 01:00:34,401 Vysvětlete prosím, čím konkrétně může být lidem v životě prospěšná Koncepce a Teorie řízení (KOB a DOTU). 637 01:00:34,521 --> 01:00:40,142 Neustále vyzýváte, abychom je studovali, že nám to pomůže v životě, 638 01:00:40,262 --> 01:00:45,169 přitom stále lidi přesvědčujete, že na demonstrace a mítinky na Putinovu podporu chodit nemají, 639 01:00:45,289 --> 01:00:46,827 že všechno vyřeší sám. 640 01:00:46,947 --> 01:00:50,479 Jaký má tedy smysl studovat ty talmudy, když nemůžeme nic ovlivnit? 641 01:00:50,599 --> 01:00:52,824 Jenom tak kvůli všeobecnému rozvoji? 642 01:00:52,944 --> 01:00:56,472 Jen se dívat, jak Putin sám obnovuje ruskou suverenitu? 643 01:00:56,592 --> 01:01:00,048 To můžeme pozorovat i bez studia tlustých knih. 644 01:01:00,168 --> 01:01:05,975 A tedy na cizím hřbetě se nechat vézt do ráje? Ty se Putine tuž a my si počkáme? 645 01:01:06,095 --> 01:01:11,593 Nebo se prostě jen tak necháme vidět na nějakém tom mítinku. To jsou rovnocenné postoje. 646 01:01:11,713 --> 01:01:18,131 Buď nic nedělám, poflakuju se po mítincích, promrhávám zbytečně čas, zdroje, 647 01:01:18,251 --> 01:01:21,011 místo toho, abych něco opravdu dělal. 648 01:01:21,131 --> 01:01:26,488 Vždyť o čem to neustále mluvím? Každý v míře svého chápání pracuje na sebe 649 01:01:26,608 --> 01:01:32,243 a v míře svého nepochopení pro toho, kdo toho ví a chápe více. 650 01:01:32,363 --> 01:01:35,173 Jedni skořápkáře obcházeli... 651 01:01:35,293 --> 01:01:39,103 Dříve stávali na ulicích skořápkáři, teď už nás jich naštěstí zbavili. 652 01:01:39,223 --> 01:01:42,112 A druzí se pokoušeli u nich něco vyhrát. 653 01:01:42,232 --> 01:01:44,741 Finanční pyramidy! 654 01:01:44,861 --> 01:01:50,620 Jedni se jich účastní a druzí chápou, že jde o podvod, protože jejich míra chápání je vyšší. 655 01:01:50,740 --> 01:01:57,235 A tak se jich neúčastní, uchovají si svoje zdroje, uchovávají si svou akceschopnost, 656 01:01:57,355 --> 01:02:06,886 nezatěžují se zbytečnými problémy a jsou schopni pracovat a rozvíjet svoji jednotku, rodinu stále více. 657 01:02:08,302 --> 01:02:17,884 Takže co může dokázat Putin? On může dokázat pouze to, v čem ho budou podporovat lidé. 658 01:02:18,004 --> 01:02:25,711 U nás se říká, že tvrdost ruských zákonů je kompenzována nezávazností jejich dodržování. 659 01:02:25,831 --> 01:02:31,406 Naši lidé nedodržují ty zákony, které nevedou k ROZVOJI. 660 01:02:31,526 --> 01:02:40,972 Nemusíte ty zákony dodržovat spontánně a nemusíte je dodržovat uvědoměle. 661 01:02:41,092 --> 01:02:49,122 Je-li to spontánní, můžete spadnout i do soukolí státního stroje, například do soukolí prokuratury. 662 01:02:49,242 --> 01:02:53,095 A uvědoměle můžete zákony dodržovat a rozvíjet je. 663 01:02:53,215 --> 01:02:57,324 To znamená využívat objektivní okolnosti pro dosahování subjektivních cílů. 664 01:02:57,444 --> 01:03:03,173 Ale kvůli tomu musíte chápat, jak je řízena společnost, její mechanismy. 665 01:03:03,293 --> 01:03:10,470 Musíte poslouchat, co říká Putin a svou každodenní činností podporovat ty procesy, 666 01:03:10,590 --> 01:03:15,313 které napomáhají rozvoji společnosti a napomáhají vašemu blahobytu 667 01:03:15,433 --> 01:03:23,326 a naopak potlačovat ty procesy, které do vaší společnosti vnášejí rozkol, jako teď na Ukrajině. 668 01:03:23,446 --> 01:03:29,704 Jedni jdou na Bolotné náměstí, protože se jim nechce myslet, oni chtějí projevit "aktivitu"! 669 01:03:29,824 --> 01:03:34,479 Myslí si, že postojí na náměstí a to jim přinese štěstí. 670 01:03:34,599 --> 01:03:38,230 Ti, kteří stáli na Majdanu, se teď v tom štěstí přímo topí! 671 01:03:38,350 --> 01:03:41,503 Druzí chápali, k čemu to Bolotné náměstí může vést 672 01:03:41,623 --> 01:03:45,016 a povedlo se jim uchránit zemi před občanskou válkou. 673 01:03:45,136 --> 01:03:49,364 Jak se chcete vyznat ve všech těchto procesech, když nevíte, 674 01:03:49,484 --> 01:03:54,207 jak jsou realizovány procesy řízení sociálních supersystémů, 675 01:03:54,327 --> 01:03:59,288 když neznáte Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti? 676 01:03:59,408 --> 01:04:06,467 Jak se můžete vyznat v účetním výkazu, když neznáte matematická pravidla? 677 01:04:06,587 --> 01:04:14,003 Je třeba se učit matematiku! A vy se ptáte: "Jak to mám udělat? Nač to potřebuji?" 678 01:04:14,123 --> 01:04:27,150 Když to nevíte, když si myslíte, že postojíte na mítinku a všechno se samo sebou vyřeší... 679 01:04:27,270 --> 01:04:29,213 Uvedu konkrétní příklad. 680 01:04:29,333 --> 01:04:36,204 Proti stejnopohlavním sňatkům ve Francii protestovaly milióny lidí, milióny lidí se účastnily protestů! 681 01:04:36,324 --> 01:04:41,967 A stačilo, aby se na protestní akci sešlo nějakých 4 tisíce homosexuálů, na kontrakci 682 01:04:42,087 --> 01:04:46,060 a těchto 4 tisíce homosexuálů bylo vyslyšeno a prosadilo si svou. 683 01:04:46,180 --> 01:04:52,096 A přitom si milióny lidí upřímně přáli ubránit rodinu před destrukcí, 684 01:04:52,216 --> 01:04:57,211 jenže nevěděli jak ovlivnit řízení, protože nerozumí těm mechanismům, 685 01:04:57,331 --> 01:05:01,202 a myslí si, že když postojí na protestní akci, vše se vyřeší. 686 01:05:01,322 --> 01:05:06,487 Přestože máte někoho přímo v řízení, třeba i samotného francouzského prezidenta, 687 01:05:06,607 --> 01:05:10,920 který je ale pod tlakem úplně jiných mechanizmů, které vy nechápete a nerozumíte jim, 688 01:05:11,040 --> 01:05:12,932 bude rozhodnuto... 689 01:05:13,052 --> 01:05:17,570 Třeba ohledně Merkelové říkají: "Jen se podívejte, migrace nás udusila." 690 01:05:17,690 --> 01:05:22,685 A Merkelová dál chrlí jedno rozhodnutí za druhým, a žádné protesty s ní nehnou. 691 01:05:22,805 --> 01:05:25,707 Je přece třeba chápat, jak se realizuje řízení! 692 01:05:26,152 --> 01:05:30,168 Je třeba ovlivňovat to řízení, a jak to bez jeho znalosti chcete udělat? 693 01:05:30,288 --> 01:05:35,204 Jestliže přemýšlíte o řízení sociálních systémů na základě principu, 694 01:05:35,324 --> 01:05:40,896 kdy přistupujete k autu stylem: "Autíčko udělalo brm brm, zatroubilo a rozjelo se." 695 01:05:42,912 --> 01:05:48,709 Je přece třeba vědět, že brm, brm dělá motor a jak funguje. 696 01:05:48,829 --> 01:05:52,549 Už jenom kvůli tomu, abyste to auto mohli alespoň řídit. 697 01:05:52,669 --> 01:05:54,243 A to jsou stále úvahy: 698 01:05:54,363 --> 01:05:59,743 Když nemám chodit na protesty, tak budu sedět na zadku a čekat, až to zařídí Putin. 699 01:05:59,863 --> 01:06:02,694 Putin sám nic neudělá, všechno dělají lidé! 700 01:06:02,814 --> 01:06:09,005 Putin jen může pomáhat realizovat ten proces řízení, který je formalizován ve společnosti! 701 01:06:09,125 --> 01:06:15,089 Proto se také teď objevil, podle mne v New York Times, článek, a přesněji komentář: 702 01:06:15,744 --> 01:06:18,956 "Problém není v Putinovi, problém je v Rusku! 703 01:06:19,076 --> 01:06:25,059 Putin jen realizuje dlouhodobý vektor rozvoje Ruska! Je třeba něco provést s lidmi! 704 01:06:25,179 --> 01:06:27,798 Je třeba zblbnout lidi. 705 01:06:27,918 --> 01:06:32,650 Je třeba je nechat pochodovat v protestech, utopit se ve vodce a neřestech. 706 01:06:32,770 --> 01:06:39,743 Jinak bude Rusko stále veliké! Protože bude ze svého středu, ze svých řad vždy vyzdvihovat Putiny. 707 01:06:39,863 --> 01:06:46,478 Když se zbavíme tohohle Putina, najde se jiný. To lidé chápou řízení, to lidé je vyzdvihují! 708 01:06:47,092 --> 01:06:52,514 A to, co jsme slyšeli, je jen přání do ráje vjet na cizím hřbetě. 709 01:06:52,634 --> 01:06:59,727 Bez práce nejsou koláče. Je třeba studovat, jak jsou řízeny sociální supersystémy, 710 01:06:59,847 --> 01:07:05,490 a využívat tyto znalosti ve své každodenní činnosti a to znamená nejen při volbách! 711 01:07:05,610 --> 01:07:07,775 To je podpora těch či oněch procesů. 712 01:07:07,895 --> 01:07:16,164 Máte guvernéry, starosty měst, politické strany a podobně, které neustále spouští různé procesy. 713 01:07:16,284 --> 01:07:24,400 Oni vás chtějí dezorientovat, poplést a je třeba mít jasné vědomí co a jak se děje. 714 01:07:24,520 --> 01:07:29,738 Třeba ta otázka, se kterou jsme začínali. Putin mluví o státní ideologii, 715 01:07:29,858 --> 01:07:32,568 kterou je teď třeba formalizovat. 716 01:07:32,688 --> 01:07:37,312 Ano, neřekl přímo: "Toto je státní ideologie, kterou je třeba zanést do ústavy." 717 01:07:37,432 --> 01:07:43,663 On to řekl tak, aby národ, je-li schopen tyto myšlenky si vzít za vlastní, 718 01:07:43,783 --> 01:07:51,973 tyto požadavky podpořil a zformuloval právě tyto požadavky jako svou státní ideologii. 719 01:07:52,093 --> 01:07:56,543 bez ohledu na to, že klanově-korporativní skupiny budou protlačovat ty formulace, 720 01:07:56,663 --> 01:08:00,170 které umožní nadvládu právě jejich klanově-korporativní skupině, 721 01:08:00,290 --> 01:08:03,648 aniž si uvědomují, že to povede nejen ke krachu státu, 722 01:08:03,768 --> 01:08:06,595 který je všem těmto klanově-klanovým skupinám, 723 01:08:06,715 --> 01:08:10,305 nehledě na všechna jejich prohlášení jak moc jsou "patriotické", absolutně ukradený! 724 01:08:10,425 --> 01:08:12,711 Ale že i sama skupina potom zahyne. 725 01:08:12,831 --> 01:08:17,028 Když vidím některé ty naše "hurá patrioty", do jakých se začleňují procesů, 726 01:08:17,148 --> 01:08:23,434 tak přemýšlím: "Ty přece nejsi schopen to uřídit. Ty nechápeš procesy, do kterých zasahuješ. 727 01:08:23,554 --> 01:08:28,017 Strčil jsi hlavu do takové oprátky, ze které ji už nemusíš vytáhnout! 728 01:08:28,137 --> 01:08:30,517 A ještě do toho zatahuješ Rusko! 729 01:08:30,637 --> 01:08:33,528 Jestli zahyneš sám, je to tvůj problém, 730 01:08:33,648 --> 01:08:36,278 ale Rusko může udržet jeho národ." 731 01:08:36,398 --> 01:08:42,881 Podívejte se, míra chápání lidí neumožnila, aby řídící procesy u nás probíhaly tak, 732 01:08:43,001 --> 01:08:48,621 jak se tomu stalo na Ukrajině a Rusko se obrozuje. 733 01:08:49,592 --> 01:08:53,368 Celý svět z toho má radost a nepřátelé strach. 734 01:08:53,488 --> 01:09:00,461 Proto teď dokonce i v Americe političtí lídři říkají, že Putin je lídrem všeho pokrokového lidstva. 735 01:09:00,581 --> 01:09:04,456 Ale to vše je třeba chápat. Proč se to děje a jak se to děje. 736 01:09:04,576 --> 01:09:10,502 A ne jednoduše: "My přijdeme na mítinky, tam si zaskáčeme a zbytek pěkně udělej ty sám! 737 01:09:10,622 --> 01:09:14,736 A my? My jsme tě přece svým skákáním podpořili, to ti snad stačí ne?" 738 01:09:17,541 --> 01:09:29,370 Abyste nebyli rukojmími cizích rozhodnutí, abyste dokázali bránit zájmy své a své rodiny, 739 01:09:29,490 --> 01:09:36,830 musíte vědět a chápat, jak je řízena tato společnost a kvůli tomu musíte znát teorii. 740 01:09:36,950 --> 01:09:40,704 Musíte znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti. 741 01:09:40,824 --> 01:09:44,005 To je vše, jinak to nejde. 742 01:09:45,559 --> 01:09:48,424 To byla poslední otázka, že? 743 01:09:48,544 --> 01:09:53,880 Tak jsem k teorii vlastně řekl všechno, a jediné, co ještě můžu dodat je: 744 01:09:54,000 --> 01:09:59,159 Čtěte práce vnitřního prediktoru SSSR, zvyšujte míru svého chápání. 745 01:09:59,279 --> 01:10:04,724 Pamatujte si, znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou. 746 01:10:04,844 --> 01:10:13,072 A potom političtí skořápkáři a různí ti budovatelé různých pyramid nebudou mít šanci. 747 01:10:13,192 --> 01:10:17,723 Vy jim neposkytnete to prostředí, ve kterém se mohou množit. 748 01:10:17,843 --> 01:10:20,737 Nebudete chodit na jejich majdany a skákat na nich. 749 01:10:20,857 --> 01:10:26,112 Budete budovat velký stát, který zajistí budoucnost vašim dětem. 750 01:10:26,232 --> 01:10:30,367 Děti si budou potom schopné osvojit genetický potenciál, který je v nich založen, 751 01:10:30,487 --> 01:10:32,686 protože všechny jsou talentované. 752 01:10:32,806 --> 01:10:38,411 To jenom my svými činy buď napomáháme rozvinutí tohoto genetického potenciálu, 753 01:10:38,531 --> 01:10:40,048 nebo nenapomáháme. 754 01:10:40,168 --> 01:10:45,408 V uplynulých desetiletích počínaje rokem 1977 bylo uděláno všechno možné, 755 01:10:45,528 --> 01:10:48,709 aby se ten genetický potenciál lidí nerozvinul, 756 01:10:48,829 --> 01:10:53,810 protože to umožňuje těm, kteří odmítají stát se lidmi, parazitovat nad těmi, 757 01:10:53,930 --> 01:11:04,163 kteří jsou uváděni do takového dobytčího stavu, aby jimi mohli být využíváni jako pracovní síla. 758 01:11:04,283 --> 01:11:08,365 Je třeba budovat společnost rovnocenných příležitostí. 759 01:11:08,485 --> 01:11:13,875 A jak to udělat se dozvíte v Koncepci sociální bezpečnosti. Studujte ji a buďte šťastni. 760 01:11:13,995 --> 01:11:17,744 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 761 01:11:26,757 --> 01:11:33,390 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz