1 00:00:04,506 --> 00:00:08,014 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,134 --> 00:00:11,971 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:12,091 --> 00:00:16,327 Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:16,447 --> 00:00:20,666 Dnes je 19.12.2016. 5 00:00:21,702 --> 00:00:25,497 Máme velice mnoho otázek k Sýrii. 6 00:00:25,617 --> 00:00:29,900 A konkrétně Vjačeslav z Kyjeva a ještě dalších 73 lidí 7 00:00:30,020 --> 00:00:35,771 vás prosí okomentovat situaci s dobytím Palmýry bojovníky ISIL. 8 00:00:35,891 --> 00:00:37,488 Je to celé dost podivné. 9 00:00:37,608 --> 00:00:42,619 Ještě ráno 11.12. všechna média oznamovala, že všechny útoky ISIL byly úspěšně odraženy, 10 00:00:42,739 --> 00:00:46,200 a k večeru naopak, že Palmýra padla atd. 11 00:00:46,320 --> 00:00:52,839 A konkrétně Galina Galčenko píše: Jestliže je Aleppo syrský Stalingrad, 12 00:00:52,959 --> 00:00:58,537 dovedete si představit, že by maršálu Paulusovi přistavili autobusy, aby se dostal z obklíčení? 13 00:00:58,657 --> 00:01:01,416 Vysvětlete prosím celou tu situaci. 14 00:01:01,536 --> 00:01:07,174 Je třeba to rozdělit a napřed odpovědět na jednu a potom na druhou otázku. 15 00:01:07,294 --> 00:01:11,653 Tak především, 16 00:01:11,773 --> 00:01:21,047 dobytí Palmýry je zastíracím manévrem odpoutávajícím pozornost od Aleppa. 17 00:01:21,167 --> 00:01:25,584 Jakmile bylo jasné, že se Aleppo neudrží, 18 00:01:25,704 --> 00:01:32,680 že bude v každém případě dobyto, osvobozeno od teroristů, 19 00:01:32,800 --> 00:01:39,977 podnikly USA okamžitě operaci rozpracovanou podle plánu, 20 00:01:40,097 --> 00:01:44,695 na základě kterého by si dokázaly udržet Aleppo. 21 00:01:44,815 --> 00:01:55,923 Problém je v tom, že Aleppo umožňuje, kontrola tohoto města umožňuje takzvanému ISIL 22 00:01:56,043 --> 00:02:04,874 provést rozčlenění Sýrie, vytvořit teroristický kvazistát, 23 00:02:04,994 --> 00:02:11,809 a domoci se tak toho, aby válka na Blízkém Východě nikdy neskončila. 24 00:02:11,929 --> 00:02:16,667 Tady je třeba především povšimnout si jedné situace. 25 00:02:16,787 --> 00:02:24,046 Neustále nám tvrdí, že existuje jakási umírněná opozice a neumírněná opozice, 26 00:02:24,166 --> 00:02:33,659 kterou USA, ať se snaží, jak chtějí, nemohou oddělit, prostě se jim to nedaří. 27 00:02:33,779 --> 00:02:40,056 Přitom můžeme pozorovat velice dobrou koordinovanost, 28 00:02:40,176 --> 00:02:49,195 velmi dobrou sladěnost akcí té umírněné i neumírněné opozice proti syrské státní armádě. 29 00:02:49,315 --> 00:02:59,766 Je tedy jasné, že existuje nějaký štáb, který řídí všechny ty opoziční síly, ať už si říkají, jak chtějí. 30 00:02:59,886 --> 00:03:05,836 Žádný zmatek mezi těmito skupinami nevzniká a ani vzniknout nemůže. 31 00:03:05,956 --> 00:03:12,440 Ty zločinecké skupiny, které se pokoušejí jednat samostatně, nic nezmůžou, 32 00:03:12,560 --> 00:03:16,080 protože je celkem rychle buď jedni, nebo druzí likvidují. 33 00:03:16,200 --> 00:03:22,384 Mám na mysli buď státní syrskou armádu nebo ISIL, kteří je obvykle rychle zlikvidují. 34 00:03:22,504 --> 00:03:28,506 Porážka takzvané umírněné opozice odhalila ještě jednu takovou věc. 35 00:03:28,626 --> 00:03:37,740 Zpravidla se ve štábech té umírněné opozice nachází jak prapor umírněné opozice, tak i ISIL. 36 00:03:37,860 --> 00:03:45,310 To té umírněné opozici umožňuje být jednu chvíli ISIL a jindy zase umírněnou opozicí. 37 00:03:45,430 --> 00:03:48,693 A takovým způsobem manévrovat. 38 00:03:49,470 --> 00:03:57,463 O tom, že jsou to právě USA, kdo řídí veškerý tento odpor, 39 00:03:57,583 --> 00:04:04,802 všechny bojové akce takzvané umírněné i neumírněné opozice, 40 00:04:04,922 --> 00:04:08,635 tak o tom není žádných pochyb. 41 00:04:08,755 --> 00:04:12,699 Stačí se podívat, že jakmile USA začaly "bojovat proti ISIL", 42 00:04:12,819 --> 00:04:17,432 povedlo se ISIL obsadit rozsáhlá území, ihned, zcela souběžně. 43 00:04:17,552 --> 00:04:22,768 Neustále jsme jen slyšeli, že jednou byly zničeny buldozery a podruhé zase traktory, 44 00:04:22,888 --> 00:04:28,816 potom omylem zaútočili na syrskou armádu, iráckou armádu... 45 00:04:28,936 --> 00:04:38,824 Ale nikdy jsme neslyšeli, že by zaútočili tak, aby to bylo kritické pro ISIL, 46 00:04:38,944 --> 00:04:43,349 a tím spíše ne na nějakou tu umírněnou opozici. 47 00:04:43,469 --> 00:04:51,736 Válka v Sýrii a Iráku je fakticky zástupnou válkou 48 00:04:51,856 --> 00:05:02,048 vedenou na cizím území cizíma rukama mezi Ruskem a USA. 49 00:05:02,168 --> 00:05:11,606 USA si vytyčily za úkol uvést celý svět do chaosu, aby si uchovaly svou světovou hegemonii, 50 00:05:11,726 --> 00:05:16,511 do řízeného chaosu, opravdový chaos řiditelný není. 51 00:05:16,631 --> 00:05:21,417 A jestliže je řízený, tak to zase není chaos, proto je zbytečné takto lidi mást. 52 00:05:21,537 --> 00:05:28,487 Takže rozpoutaly takzvané arabské jaro, které se nakonec dostalo i do Sýrie. 53 00:05:28,607 --> 00:05:36,807 Toto arabské jaro přimělo velké masy lidí ke stěhování. 54 00:05:36,927 --> 00:05:41,761 Když byl Obama v roce 2011 v Londýně, tak prohlásil, 55 00:05:41,881 --> 00:05:48,735 že na evropském území vzniknou nové státy, nové národy a nové jazyky, že to takto dopadne. 56 00:05:48,855 --> 00:06:03,211 Řekli byste si, co to plácá? Jenže reálně mohla ta vlna migrace, která ji zaplavila, Evropu opravdu už smést. 57 00:06:03,331 --> 00:06:09,416 Zatím ji však jen zaplavila a Evropa to sice těžce, ale zatím ještě nějak vstřebat dokáže. 58 00:06:09,536 --> 00:06:13,311 A samozřejmě si nedokáže poradit bez pomoci zvnějšku. 59 00:06:13,431 --> 00:06:23,315 Takže ta vlna migrace dokázala, že to, co říkal Obama, už zdaleka nezní jako výmysl. 60 00:06:23,435 --> 00:06:28,060 A hlavní úder přesídlování národů by měl jít přes Střední Asii, 61 00:06:28,180 --> 00:06:33,006 přes bývalý SSSR na sever, na Moskvu, na centrální Rusko. 62 00:06:33,126 --> 00:06:38,418 Proto my, aby se k nám nerozšířila válka, 63 00:06:38,538 --> 00:06:44,597 musíme v každém případě bojovat na vzdálených přístupových cestách, tedy vést válku v Sýrii. 64 00:06:44,717 --> 00:06:50,970 A USA zase jakýmikoliv prostředky potřebují přenést válku na ruské území. 65 00:06:51,090 --> 00:07:00,156 Využívají k tomu Ukrajinu, konflikt na Blízkém Východě, ve Střední Asii. 66 00:07:03,361 --> 00:07:07,058 A jak to teď mají udělat? Přece to nevzdají? 67 00:07:07,178 --> 00:07:13,214 Tím spíše, že bojují cizíma rukama a jediné co vynakládají, jsou především peníze. 68 00:07:13,334 --> 00:07:19,034 Museli však vynaložit prostředky i na odborníky a velitelský sbor. 69 00:07:19,154 --> 00:07:26,176 Sami ozbrojení hadrníci válčit neumějí. Ti si poprvé oblékli pro ně nové nezvyklé oblečení. 70 00:07:26,296 --> 00:07:31,013 Dali jim samopaly, moc nad obyvatelstvem a oni z toho jednoduše přicházejí o rozum. 71 00:07:31,133 --> 00:07:38,976 Ale ovládat tu poněkud složitější techniku a tím spíše řídit boj, to neumí. 72 00:07:39,096 --> 00:07:43,648 Nemají potřebné znalosti, zkušenosti, nic, a proč se jim říká hadrníci? 73 00:07:43,768 --> 00:07:49,565 Protože když poprvé dostanou bagančata, tak v nich nemohou chodit, neboť jsou zvyklí chodit v pantoflích. 74 00:07:49,685 --> 00:07:53,214 To je ta hlavní část bojovníků, kterou nikdo nešetří. 75 00:07:53,334 --> 00:07:57,510 To je ta svalová hmota, kterou s klidem vrhají do boje. 76 00:07:57,630 --> 00:08:04,587 Aby tedy ta válka dopadla přece jen podle plánů USA, 77 00:08:04,707 --> 00:08:09,054 aby se ta migrační vlna pohnula jak do Evropy, tak i do Ruska, všechno zaplavila 78 00:08:09,174 --> 00:08:13,556 a USA z toho vyšly zase nevinné jako běloskvoucí beránek a dál řídily svět, 79 00:08:13,676 --> 00:08:17,034 nesmí v žádném případě nechat padnout Aleppo. 80 00:08:17,154 --> 00:08:26,054 Je třeba brát ohled také na reálnou historii regionu a nebudou-li mít Aleppo, 81 00:08:26,174 --> 00:08:31,889 nebudou mít ani centrum koncentrace řízení, na kterém by mohli nějaký stát založit. 82 00:08:32,009 --> 00:08:37,393 Proto nesmí nechat padnout Aleppo, a je tam okolo toho ještě celé spektrum dalších věcí, 83 00:08:37,513 --> 00:08:40,940 ale teď se vrátíme k té Palmýře. 84 00:08:41,060 --> 00:08:47,812 Měli dva záměry, už jsem o tom nejednou mluvil. 85 00:08:47,932 --> 00:08:53,884 Chtěli to zařídit tak, aby v době jejich voleb probíhaly v Aleppu krvavé boje. 86 00:08:54,004 --> 00:09:01,126 Aby tam Rusové a Syřané měli nepřetržité problémy a Mosul aby byl dobyt prakticky bez boje. 87 00:09:01,246 --> 00:09:07,859 A i kdyby tam sami měli nějaké problémy... Jako když teď Američané celé městské čtvrti 88 00:09:07,979 --> 00:09:17,052 srovnávají se zemí dělostřelbou nebo bombardováním a nikdo nebere na civilisty vůbec žádný ohled, 89 00:09:17,172 --> 00:09:21,292 neberou je jako žádné ztráty, 90 00:09:21,412 --> 00:09:27,416 nezřizují žádné humanitární koridory, nic, jednoduše metodicky likvidují obyvatelstvo. 91 00:09:27,536 --> 00:09:30,212 Prostě se tam potřebují probojovat. 92 00:09:30,332 --> 00:09:37,714 Měli tedy v úmyslu bojovníky ISIL z Mosulu nechat odejít, aby posílili stavy v Sýrii, 93 00:09:37,834 --> 00:09:44,534 aby se přesunuli do Rakky, a z ní potom do Dajr az-Zauru, na Aleppo jako deblokující útok. 94 00:09:44,654 --> 00:09:49,458 Ale šíitská domobrana se jim postavila do cesty, a tak jim to nevyšlo. 95 00:09:49,578 --> 00:09:55,160 Proto napřed Američané ten útok úplně zastavili, potřebovali přestávku k přepracování plánů, 96 00:09:55,280 --> 00:09:58,583 a nějak to potom museli řešit. 97 00:09:59,524 --> 00:10:03,589 Vzhledem k tomu, že hlavní směr byl odříznut, 98 00:10:03,709 --> 00:10:09,427 tak organizovaně vyvézt velké množství ISILovců z Mosulu nemohli. 99 00:10:09,547 --> 00:10:14,072 Ale oni si velmi dobře uvědomují, že každé jednotlivé džihádistické auto, 100 00:10:14,192 --> 00:10:20,893 a dokonce ani dvě tři, bílý pták s rudými hvězdami na křídlech pronásledovat nebude, 101 00:10:21,013 --> 00:10:24,746 je to příliš drahá zábava honit se za takovými... 102 00:10:24,866 --> 00:10:31,754 A tak je v takových malých skupinkách, oklikou z Mosulu začali přesunovat k městu Rakka. 103 00:10:31,874 --> 00:10:34,057 A částečně je takto přesunuli. 104 00:10:34,177 --> 00:10:39,683 Jenže to, že bílý pták nepoletí, neznamená, že je naše rozvědka slepá. 105 00:10:39,803 --> 00:10:45,753 Naše rozvědka to tedy bezesporu zaregistrovala a velmi dobře jsme si uvědomovali, 106 00:10:45,873 --> 00:10:49,232 že se z Rakky připravuje nějaký útok. 107 00:10:49,352 --> 00:10:55,115 Jaký přesně útok apod. říci nemohu, nejsem členem hlavního štábu našeho uskupení 108 00:10:55,235 --> 00:11:00,469 a nevím, jaké měli přesně informace, ale skutečnost, že na to byli připraveni, vyplývá z toho, 109 00:11:00,589 --> 00:11:05,209 že se 1. vlna útoku na Palmýru zadrhla. Proč? 110 00:11:05,329 --> 00:11:10,205 Protože tehdy bylo možné volnými zdroji našich leteckých a kosmických sil 111 00:11:10,325 --> 00:11:15,184 na přístupových cestách, v poli, zlikvidovat značnou část bojovníků. 112 00:11:15,304 --> 00:11:20,248 Ale to neznamená, že jim mohli zabránit rozptýlit se do takové míry, 113 00:11:20,368 --> 00:11:23,386 že nebylo možné je pronásledovat jednotlivě, 114 00:11:23,506 --> 00:11:28,936 a zabránit jim v dobytí Palmýry. 115 00:11:29,056 --> 00:11:35,672 V Palmýře byla posádka, která není ani třetiřadá. 116 00:11:35,792 --> 00:11:40,923 Šlo o velice slabou posádku s velice slabým výcvikem. 117 00:11:41,043 --> 00:11:46,465 Bylo to takové týlové město, ke kterému navíc bylo problematické se probojovat, 118 00:11:46,585 --> 00:11:48,341 dokud vše zůstávalo uzavřeno. 119 00:11:48,461 --> 00:11:51,956 Dokud se Američané nevynasnažili, bylo těžké se k němu probojovat. 120 00:11:52,076 --> 00:11:56,525 A kde jsou ta nejbojeschopnější vojska? V Aleppu. Proč tedy útočili na Palmýru? 121 00:11:56,645 --> 00:12:04,045 Počítali s tím, že když zaútočí na Palmýru, bude to útok na ruskou prestiž, 122 00:12:04,165 --> 00:12:08,888 což Rusko nebude chtít připustit, ten útok na svou prestiž, 123 00:12:09,008 --> 00:12:14,650 vzdá se útoku na Palmýru a nejbojeschopnější jednotky budou přesunuty... 124 00:12:14,770 --> 00:12:18,640 - Aleppo. - Ano, Aleppo, vzdají se útoku na Aleppo. 125 00:12:18,760 --> 00:12:26,774 Že odvolají z Aleppa ty nejschopnější jednotky a přesunou je k Palmýře. 126 00:12:27,303 --> 00:12:32,555 Oni totiž uvažují podle sebe. 127 00:12:32,675 --> 00:12:40,705 Mysleli si, že... Volby, to je vždy záležitost image, a pro Američany je vždy image na prvním místě. 128 00:12:40,825 --> 00:12:47,866 Nezajímá je podstata věci, ale dojem, jaký to udělá, a pro nás je důležitější vyřešit konkrétní úkol. 129 00:12:47,986 --> 00:12:55,454 Proto se vynasnažili civilisty z Palmýry evakuovat, a doufám, že to tak opravdu bylo, 130 00:12:55,574 --> 00:13:00,604 že to nebylo jen v hlášení. Ale co je to nejdůležitější? 131 00:13:00,724 --> 00:13:06,180 Ten logistický uzel, který se nachází za Palmýrou, dobýt nedokázali, 132 00:13:06,300 --> 00:13:10,101 kde je základna syrských ozbrojených sil. 133 00:13:10,221 --> 00:13:13,597 Přesunula se tam posádka města, posílila ho a hotovo. 134 00:13:13,717 --> 00:13:18,951 Takže odříznout syrskou obranu, jak plánovali, se jim nepovedlo. 135 00:13:19,071 --> 00:13:28,909 A v důsledku toho útoku se Palmýra pro Američany stala v podstatě takovým kufříkem bez držadla. 136 00:13:29,029 --> 00:13:36,838 Pro ně image znamená velmi mnoho. Opustí-li Palmýru, ublíží to jejich prestiži. 137 00:13:36,958 --> 00:13:40,675 A jestliže budou ti bojovníci odcházet... 138 00:13:40,795 --> 00:13:45,244 Jedná se o armádu, která žije jen pohybem, když má možnost loupit a zabíjet. 139 00:13:45,364 --> 00:13:51,007 A jestliže budou nuceni odejít, znamená to, že narazili na silnějšího protivníka, 140 00:13:51,127 --> 00:13:53,633 před kterým museli utéci. 141 00:13:53,753 --> 00:13:56,106 Zůstat v Palmýře? 142 00:13:56,226 --> 00:14:05,313 Rakka je teď prakticky prázdná, jak s ohledem na munici, tak i s ohledem na posádku. 143 00:14:05,433 --> 00:14:11,094 To znamená, že jsou teď velmi dobré podmínky k dobytí Rakky. 144 00:14:11,214 --> 00:14:15,050 Teď není třeba útočit na Palmýru, ale na Rakku. 145 00:14:15,170 --> 00:14:22,399 Tím útokem odříznete Palmýru od Rakky, zablokujete ji a soustředíte se na Rakku. 146 00:14:22,519 --> 00:14:34,028 A Palmýra? Těm je nutné zaprvé dodávat potraviny, munici. Ať jen si tedy posedí v prázdném městě. 147 00:14:34,148 --> 00:14:38,922 A až budou chtít to město opustit? No, jak se zpívá v naší písni: 148 00:14:39,042 --> 00:14:43,764 V prázdném poli je raketomet Grad a za námi Putin a Stalingrad. 149 00:14:43,884 --> 00:14:46,240 Tak ať to zkusí. 150 00:14:47,818 --> 00:14:54,420 Proto se USA v tomto případě opravdu velice přepočítaly! 151 00:14:54,540 --> 00:14:56,698 A proč USA? 152 00:14:56,818 --> 00:15:04,053 Podívejte se, 9.12. do Afghánistánu přiletěl šéf Pentagonu a 11.12. začal útok. 153 00:15:04,173 --> 00:15:11,177 Byl tedy prakticky na místě, aby mohl v režimu reálného času, aby tam nebyl velký časový posun, 154 00:15:11,297 --> 00:15:17,879 a mohl z maximální blízkosti operovat různými těmi teroristy. 155 00:15:17,999 --> 00:15:22,960 Někde je nutná podpora, někde zase doplnit prostředky apod., 156 00:15:23,080 --> 00:15:34,546 prostě aby mohl koordinovat dostupné americké zdroje a činnost jednotek na syrském a iráckém území. 157 00:15:34,666 --> 00:15:44,191 Jako třeba člen hlavního štábu, Stalinova vrchního velení SSSR při nějakém útoku. 158 00:15:44,311 --> 00:15:50,805 Například při dobývání Berlína, nebo při operaci Bagration. 159 00:15:50,925 --> 00:15:56,723 Je to tedy člověk, který má pravomoci koordinovat veškerou tuto činnost. 160 00:15:56,843 --> 00:16:02,315 V tom tedy spočívá ta věc s Palmýrou. Chtěli dosáhnout toho, 161 00:16:02,435 --> 00:16:06,647 abychom se museli stáhnout z Aleppa a nedobývali ho. 162 00:16:06,767 --> 00:16:12,315 Ve výsledku si sami zavařili hlavobol, který je teď třeba využít. 163 00:16:13,671 --> 00:16:19,662 A druhá otázka. Je-li Aleppo syrským Stalingradem, dovedete si představit, 164 00:16:19,782 --> 00:16:25,250 že by maršálu Paulusovi přistavili autobusy, aby se dostal z obklíčení? A proč to v Aleppu bylo možné? 165 00:16:25,370 --> 00:16:28,974 Především je třeba si uvědomit jednoduchou věc, 166 00:16:29,094 --> 00:16:37,074 že přímé analogie s takovou oblibou používané našimi novináři, 167 00:16:37,194 --> 00:16:44,350 kteří sami vůbec nic nechápou... A vůbec poslouchat ty naše novináře, no to je něco. 168 00:16:44,470 --> 00:16:50,898 Neznají literaturu, historii, žádný obor, neumí vůbec nic. Ukončili fakultu žurnalistiky a to je vše, 169 00:16:51,018 --> 00:16:55,166 a přitom poučují odborníky, co a jak by měli dělat. 170 00:16:55,286 --> 00:17:01,132 Jak by měl pekař péci svůj chleba. On se to učil, ale novináři ho přesto poučují. 171 00:17:01,252 --> 00:17:04,819 Prezidenta zase jak by měl řídit stát. 172 00:17:04,939 --> 00:17:09,249 Oni jsou novináři, kteří všechno musí vědět nejlépe, jsou přece (třetí) velmoc. 173 00:17:09,369 --> 00:17:15,894 A ve skutečnosti nevědí vůbec nic. V daném případě - zvony zní, to slyšíme, ale odkud nevíme. 174 00:17:16,014 --> 00:17:22,749 Určitá podoba se Stalingradem tu je, ale nemůžete dělat přímé analogie. 175 00:17:22,869 --> 00:17:32,870 Už jen kvůli tomu, že se válka v 21. století principiálně liší od masových válek 20. století. Principiálně! 176 00:17:32,990 --> 00:17:43,881 Dnes jde o hybridní války, síťově-centrické, války v zastoupení. 177 00:17:44,001 --> 00:17:48,100 Tyto všechny věci je třeba chápat. 178 00:17:48,220 --> 00:17:56,346 Co se týká porovnávání Aleppa se Stalingradem, tak ano, to srovnání je zcela na místě. 179 00:17:56,466 --> 00:18:04,026 Ale je to na místě pouze s ohledem na následky dalšího průběhu války. 180 00:18:04,146 --> 00:18:12,129 Ve Stalingradu došlo ke zlomu ve válce, a dobytí Aleppa také znamená zlom v té válce. 181 00:18:12,249 --> 00:18:18,112 Také budou ještě následovat další bitvy. Bude bitva u Kurska, ale už to bude vypadat jinak. 182 00:18:18,232 --> 00:18:23,973 Proto když se v tomto případě rozčilují: "Kdo by kdy poskytnul Paulusovi humanitární pauzu?", 183 00:18:24,093 --> 00:18:29,894 tak jen nechápou, jak se v současnosti vedou války. 184 00:18:30,014 --> 00:18:36,119 Opakuji, že jde o hybridní války a hybridní válka je vedena na všech šesti prioritách. 185 00:18:36,239 --> 00:18:47,672 Samotná šestá priorita, bojové akce, je pouze dozvukem nedodělků, 186 00:18:47,792 --> 00:18:52,801 nebo proher v boji na vyšších prioritách. 187 00:18:52,921 --> 00:18:59,935 Největší boj o to, zda bude v Aleppu vítězství nebo prohra, 188 00:19:00,055 --> 00:19:05,282 probíhá a řeší se při jednání, na diplomatické úrovni a vůbec ne v Aleppu. 189 00:19:05,402 --> 00:19:10,595 Zda bude na diplomatické úrovni umožněno uzavřít obklíčení, nebo nebude. 190 00:19:10,715 --> 00:19:19,972 Protože ani jeden stát ve světě neexistuje izolovaně, 191 00:19:20,092 --> 00:19:30,902 je spoután množstvím ekonomických, technických a hospodářských vazeb s ostatními státy, 192 00:19:31,022 --> 00:19:36,342 a působením na tyto vazby je možné ten či onen stát ovlivňovat, 193 00:19:36,462 --> 00:19:40,262 a to až do možného zhroucení ekonomiky daného státu. 194 00:19:40,382 --> 00:19:45,993 Nezohledňovat tento aspekt při vedení bojových akcí v Sýrii... 195 00:19:46,113 --> 00:20:00,314 No pánové, víte, to je jako posuzovat měřítky 19. století například 2. světovou válku. 196 00:20:00,434 --> 00:20:09,714 Pojďte se podívat, jak Kutuzov organizoval obranu Moskvy a v roce 1941 to uděláme stejně. 197 00:20:09,834 --> 00:20:13,770 Co myslíte, že by se stalo? Absolutní prohra! 198 00:20:13,890 --> 00:20:16,660 To už se přece všechno dělalo jinak! 199 00:20:16,780 --> 00:20:22,906 A to nepochopení vede k nesprávnému řešení těch problémů. 200 00:20:23,026 --> 00:20:30,910 Proto jestliže tam probíhá válka v zastoupení, kde bojuje Rusko proti USA... 201 00:20:31,030 --> 00:20:33,408 A proč proti USA bojuje Rusko? 202 00:20:33,528 --> 00:20:38,256 Protože to je jediný stát, který si může dovolit hodit USA rukavici. 203 00:20:38,376 --> 00:20:45,342 USA se do poslední chvíle chovaly jako slon v porcelánu a podle principu: "Dělám si, co chci. 204 00:20:45,462 --> 00:20:48,889 Koho si zamanu, toho jednoduše rozšlápnu!" 205 00:20:49,009 --> 00:20:56,288 A nikdo se tomu nedokázal postavit. USA tedy využívaly k boji teroristy, ISIL, 206 00:20:56,408 --> 00:21:00,465 kteří se vždy postarali o další průběh arabského jara. 207 00:21:00,585 --> 00:21:05,397 A najednou jsme v Sýrii podpořili stát a ten stát jim řekl: "Ne!" 208 00:21:05,517 --> 00:21:10,176 Podle pravidel, která teď ve světě platí... A všechno probíhá tím nejlepším možným způsobem 209 00:21:10,296 --> 00:21:13,667 s ohledem na reálnou mravnost a etiku všech účastníků procesu. 210 00:21:13,787 --> 00:21:18,798 ...existuje určitá mezinárodní politika a platí určitá pravidla ve vztazích mezi státy. 211 00:21:18,918 --> 00:21:24,840 A to si dokonce ani USA, které si jinak dělají, co si zamanou, nemůžou dovolit narušovat. 212 00:21:24,960 --> 00:21:32,090 Jsou nuceny dodržovat vnější zdání slušnosti, jsou nuceny účastnit se jednání i v OSN, 213 00:21:32,210 --> 00:21:39,752 diskutovat tam s ostatními státy. No a kvůli nutnosti dodržovat tuto etiku, 214 00:21:39,872 --> 00:21:45,551 byly nuceny zformovat jakousi syrskou umírněnou opozici, která by mohla jednat, 215 00:21:45,671 --> 00:21:52,402 jakýsi nejvyšší jednací výbor, založit organizaci Bílé přilby, 216 00:21:52,522 --> 00:21:57,263 aby mohly formovat veřejné mínění. To vše jsou nuceny dělat. 217 00:21:57,383 --> 00:22:02,409 A v tomto je třeba je porazit a to se nám dost dobře daří. 218 00:22:02,529 --> 00:22:07,755 Jestliže v obyčejné válce vyhrává ten, kdo má lepší pušku a lépe ji ovládá, 219 00:22:07,875 --> 00:22:12,214 tak v informační válce, ve válce na vyšších prioritách řízení, 220 00:22:12,334 --> 00:22:16,434 vyhrává ten, kdo má lepší a mocnější informace a kdo s nimi lépe nakládá. 221 00:22:16,554 --> 00:22:20,148 Proto tady probíhá taková výměna. 222 00:22:20,268 --> 00:22:24,215 Co se týká všech těch autobusů apod., tak především: 223 00:22:24,335 --> 00:22:27,671 Potřebujeme osvobodit Aleppo? Potřebujeme! 224 00:22:27,791 --> 00:22:32,818 Potřebujeme zvyšovat napětí s USA, nebo se s nimi potřebujeme dohodnout 225 00:22:32,938 --> 00:22:36,006 a to napětí ve vzájemných vztazích snížit? 226 00:22:36,126 --> 00:22:39,530 Musíme snížit napětí v našich vztazích. 227 00:22:40,847 --> 00:22:49,239 Ti, kteří jsou teď uvnitř Aleppa, to jsou specnazovci západních států. 228 00:22:49,545 --> 00:22:52,008 V první řadě USA. 229 00:22:52,820 --> 00:23:01,126 Jestliže Clintonová nutí tyto specnazovce, aby tam zdechli ve jménu kdoví jakých zájmů, 230 00:23:01,246 --> 00:23:04,382 a my jim nabízíme koridor, 231 00:23:05,203 --> 00:23:07,990 tak jaký to má dopad? 232 00:23:08,110 --> 00:23:11,075 Trump je ochotný se s Ruskem dohodnout, přece říká: 233 00:23:11,195 --> 00:23:13,595 "Už musíme ten ISIL dorazit." 234 00:23:13,715 --> 00:23:17,872 Přitom si všichni velmi dobře uvědomují, že Trump nebude likvidovat svůj vlastní specnaz. 235 00:23:17,992 --> 00:23:22,141 A on se s Ruskem chce dohodnout: "Pojďte jim dát volnou cestu. Tihle ať odejdou 236 00:23:22,261 --> 00:23:27,129 a ty hadráře tam potom můžete v klidu všechny zlikvidovat. A bude vymalováno." 237 00:23:29,909 --> 00:23:37,332 Jestliže je pustíme, posílí to Trumpovu pozici v možnosti naladit normální vztahy s Ruskem 238 00:23:37,452 --> 00:23:41,318 a ochromit ty, kteří s Ruskem chtějí válčit. 239 00:23:41,438 --> 00:23:46,676 Co znamená Clintonová? To je Uljukajev, Čubajs a další. 240 00:23:46,796 --> 00:23:53,908 Ti, kteří naší zemi ničili, ničí a budou ničit ve jménu světlé americké budoucnosti, 241 00:23:54,028 --> 00:23:56,724 jejich amerického páníčka! 242 00:23:57,356 --> 00:24:00,721 Chceme je u nás ve vedení? Ne! 243 00:24:00,841 --> 00:24:03,562 Až si to začne vyřizovat s Clintonovou, 244 00:24:03,682 --> 00:24:10,698 Trump nevyhnutelně nastolí otázku likvidace všech podpindosníků pracujících pro Clintonovou. 245 00:24:10,818 --> 00:24:12,893 Jemu nejsou k ničemu. 246 00:24:13,013 --> 00:24:18,693 Řízení potřebuje, takže si to své začne budovat, ale těchto se bude chtít zbavit. 247 00:24:18,813 --> 00:24:23,013 Je třeba využít objektivní okolnosti pro dosažení svých subjektivních cílů. 248 00:24:23,133 --> 00:24:26,175 Potřebujeme obnovit suverenitu Ruska? Potřebujeme! 249 00:24:26,295 --> 00:24:30,328 Takže pojďte pustit ten jejich specnaz, 250 00:24:31,139 --> 00:24:35,316 posílíme pozice Trumpa, který si to bude vyřizovat s Clintonovou, 251 00:24:35,436 --> 00:24:40,497 a tím pádem si to začne vyřizovat i se všemi, kteří pracují pro Clintonovou, 252 00:24:40,617 --> 00:24:45,891 a chtějí využívat ruské zdroje pro posílení Clintonové v boji s ním. 253 00:24:46,011 --> 00:24:50,318 To je pro nás výhodné. Znamená to pohyb směrem k suverenitě. 254 00:24:50,438 --> 00:24:54,853 Je to hra o více tazích, která řeší velice mnoho problémů. 255 00:24:54,973 --> 00:25:03,970 Proto se samozřejmě do většího množství bojovníků vmísili američtí specnazovci, 256 00:25:04,090 --> 00:25:15,216 dělostřelci, návodčí, korektoři palby, odstřelovači, tankisté, chemici, a kdo ví kdo všechno. 257 00:25:15,336 --> 00:25:19,542 V armádě pracuje mnoho odborníků, kteří musí být zaškoleni, 258 00:25:19,662 --> 00:25:22,257 A to všechno byli specnazovci různých států. 259 00:25:22,377 --> 00:25:25,181 Jen si dobře povšimněte té situace! 260 00:25:25,301 --> 00:25:29,701 V tom Aleppu přece někdo někoho nechal v rejži. 261 00:25:29,821 --> 00:25:37,428 Američané své lidi ven dostali a evropský specnaz tam ponechali svému osudu. 262 00:25:37,995 --> 00:25:45,633 A Evropa přece začala šílet: "Okamžitě je nutné zařídit humanitární pauzu v Aleppu, 263 00:25:45,753 --> 00:25:51,287 musíme tam všechny zachránit, pojďte to Rusko zastavit!" 264 00:25:51,959 --> 00:26:01,088 No a najednou velice podivně vypukla politická krize! Kde? V Polsku! 265 00:26:01,640 --> 00:26:07,010 Z ničeho nic najednou vypukly nepokoje a začali si tam jít po krku. 266 00:26:07,130 --> 00:26:15,633 A proč? Protože, ještě jednou opakuji, že prakticky celý polský specnaz je teď mimo Polsko. 267 00:26:15,753 --> 00:26:18,735 Buď je na Donbasu, nebo v Sýrii. 268 00:26:18,855 --> 00:26:24,434 Dovedete si představit, co vypukne v Polsku, jestliže se tohle všechno provalí? 269 00:26:24,554 --> 00:26:30,058 Proto teď potřebují pozvednout jinou vlnu, která tohle překryje. 270 00:26:31,281 --> 00:26:35,010 Takže takhle všichni bojují. 271 00:26:35,951 --> 00:26:41,172 Už jste se zmínil o tom chybném útoku, tak vás prosí okomentovat... 272 00:26:41,292 --> 00:26:44,662 Ó ano, takže k těm chybným útokům. 273 00:26:44,782 --> 00:26:52,942 Když začalo být nutné přesunout bojovníky z Mosulu do Rakky, 274 00:26:53,062 --> 00:26:57,357 a začali se v těch malých skupinkách přesouvat, tak kdy k tomu došlo? 275 00:26:57,477 --> 00:27:04,756 Poté, kdy se americké letecké síly dopustily celé série "chybných" útoků. 276 00:27:04,876 --> 00:27:12,081 Zlikvidovaly irácký specnaz, zlikvidovaly pozice šíitské domobrany, zabily civilisty. Co se tedy stalo? 277 00:27:12,201 --> 00:27:18,391 Svým letectvem probojovaly koridor pro ISIL, aby se mohl přesunout do Sýrie k městu Rakka. 278 00:27:18,511 --> 00:27:22,658 Všechny ty jejich chybné útoky přímo kryly postup ISIL. 279 00:27:22,778 --> 00:27:25,402 To si přece také překrásně uvědomujeme! 280 00:27:25,522 --> 00:27:31,141 A potom proběhly informace, že ten útok se nekonal, vyvraceli to. 281 00:27:31,685 --> 00:27:38,712 Je třeba si uvědomovat, že americké velvyslanectví v Iráku, v Bagdádu má 17 tisíc pracovníků. 282 00:27:38,832 --> 00:27:43,648 Tak o jaké suverenitě Iráku je vůbec možné se bavit? 283 00:27:44,078 --> 00:27:50,666 Samozřejmě, že když páníček zavelí: "Nebyl žádný útok!" Tak nebyl a hotovo. 284 00:27:50,786 --> 00:27:56,614 A co ti lidé, co tam zemřeli? Svědectví jsou, zpravodajové tam byli, rodiny těch mrtvých existují, 285 00:27:56,734 --> 00:28:01,407 informace se rozbíhají, ale hlavní je říci oficiálně: "Žádný útok se nekonal!" a hotovo. 286 00:28:01,527 --> 00:28:04,238 A jak by to tedy jinak vypadalo? 287 00:28:04,358 --> 00:28:13,021 Že USA jednoduše syrskou (iráckou?) armádu zametly pod zem, aby mohl ISIL projít? 288 00:28:13,141 --> 00:28:16,678 Dovedete si představit tu veřejnou odezvu? 289 00:28:16,798 --> 00:28:24,478 A opakuji, že USA jsou nuceny zohledňovat určité společenské vztahy 290 00:28:24,598 --> 00:28:31,409 a řád, který tu vzniknul při vedení mezistátních záležitostí a řízení států. 291 00:28:34,427 --> 00:28:42,332 Jurij Ušakov píše: Rusko a Čína vetovaly západní návrh rezoluce Rady bezpečnosti OSN 292 00:28:42,452 --> 00:28:46,800 o ukončení střelby proti bojovníkům v Aleppu, dne 5. prosince. 293 00:28:46,920 --> 00:28:50,438 Tu rezoluci připravil Egypt, Nový Zéland a Španělsko. 294 00:28:50,558 --> 00:28:55,164 Otázka: Co je do toho Egyptu, který má sám problémy s ISIL na Sinaji, 295 00:28:55,284 --> 00:28:58,830 Španělsku, které má na svém území problémy s islamisty 296 00:28:58,950 --> 00:29:03,146 považujícími ho za součást Velkého Chalífátu, a tím spíše Novému Zélandu, 297 00:29:03,266 --> 00:29:06,421 kterého se už vůbec všechny ty problémy nedotýkají osobně? 298 00:29:06,541 --> 00:29:11,758 Ale nepovídejte. Jen se podívejte na nejnovější reportáže z Aleppa. 299 00:29:11,878 --> 00:29:16,627 Odkud mají teroristé na skladech "humanitární pomoc"? 300 00:29:16,747 --> 00:29:18,691 Z Nového Zélandu! 301 00:29:18,811 --> 00:29:21,818 Je tam hromada takové pomoci. 302 00:29:21,938 --> 00:29:28,167 Státy, které by do toho nebyly tak či onak dnes zataženy, jednoduše neexistují. 303 00:29:28,287 --> 00:29:37,105 A opakuji, že každý stát má nejen přímé, ale i nepřímé vazby na ostatní státy. 304 00:29:37,225 --> 00:29:47,546 Existují proto určité vazby a vztahy Egypta, Nového Zélandu i Španělska s USA. 305 00:29:47,666 --> 00:29:52,809 A vzhledem k tomu, že USA potřebují, aby to tam někdo předložil, tak to udělaly. 306 00:29:52,929 --> 00:29:56,508 I když jejich vlastní zájmy jsou tomu velmi vzdálené. 307 00:29:56,628 --> 00:30:02,451 V co doufají? "My to předložíme, a Rusko to stejně bude vetovat. 308 00:30:02,571 --> 00:30:10,148 Zato my si tak snížíme své napětí ve vztazích s Američany a vyřeším tím nějaké své problémy. 309 00:30:10,268 --> 00:30:18,059 A na tu věc to vliv mít nebude. Syrská armáda a ruské letectvo všechny, 310 00:30:18,179 --> 00:30:25,005 kteří by mohli přinést válku k nám, v té Sýrii efektivně zlikvidují." Takže s tím počítají. 311 00:30:25,637 --> 00:30:37,976 A co se týká Číny, tak ta hněvivá odpověď čínského zástupce tomu britskému, 312 00:30:39,850 --> 00:30:44,671 ta mohla následovat absolutně na cokoliv, na cokoliv. 313 00:30:44,791 --> 00:30:50,136 I kdyby tématem bylo stravování ježečků v ZOO. 314 00:30:51,233 --> 00:31:00,589 Ten čínský zástupce by stejně hněvivě usadil zástupce Velké Británie. 315 00:31:00,709 --> 00:31:06,318 Je načase, opravdu načase, aby se všichni začali přesvědčovat, kdo je v domě pánem, 316 00:31:06,438 --> 00:31:11,246 že Velká Británie již není centrem koncentrace řízení, a stala se jím Čína! 317 00:31:11,366 --> 00:31:17,953 A proto samozřejmě, když přišel čas a ještě k tomu byla taková příležitost, 318 00:31:18,073 --> 00:31:21,926 bylo třeba začít jednat, a tak ho usadil. 319 00:31:22,046 --> 00:31:28,203 Předvedl celému světu, že Velká Británie splaskává a její význam upadá, 320 00:31:28,323 --> 00:31:31,986 odchází ze své politické arény, své si již odpracovala 321 00:31:32,106 --> 00:31:36,974 a Theresa Mayová se svou vládou ten úkol řeší dost efektivně. 322 00:31:37,094 --> 00:31:40,339 Vezměte si třeba tu novou zprávu. 323 00:31:40,459 --> 00:31:45,029 Australský premiér řekl: "Až teď Alžběta II. zemře, 324 00:31:45,149 --> 00:31:51,211 tak musíme vystoupit z království a udělat z Austrálie republiku." 325 00:31:52,034 --> 00:31:59,432 Chápete? Probíhá globální přeformátování celého světa, probíhá přenos centra koncentrace řízení! 326 00:31:59,552 --> 00:32:02,631 Z Velké Británie do Číny. 327 00:32:02,751 --> 00:32:06,556 V tom je podstata toho slovního Číňanova výpadu. 328 00:32:06,676 --> 00:32:13,621 Nesmíte si myslet, že se postavil za Rusko a chce vyřešit něco okolo těch teroristů. Nic podobného. 329 00:32:13,741 --> 00:32:20,614 Jde o tento proces, utvrzování kdo je v domě pánem a kde je nové centrum koncentrace řízení. 330 00:32:22,523 --> 00:32:26,055 Alexej a Vjačeslav z Oděsy se ptají. 331 00:32:26,175 --> 00:32:32,165 Valeriji Viktoroviči, ta střelba na ruskou nemocnici v Aleppu je pozdravem od státní elity USA? 332 00:32:32,285 --> 00:32:38,705 Opakuji, že ta věc se má tak, jestliže globalisté mají v úmyslu se dohodnout 333 00:32:38,825 --> 00:32:47,428 a oni vycházejí ze zdrojových možností USA, Číny, Ruska, Íránu, 334 00:32:47,786 --> 00:32:51,069 a mají své reálné představy, 335 00:32:51,189 --> 00:32:56,580 jaké místo má jaká země zaujmout v budoucím reorganizovaném světě, 336 00:32:56,700 --> 00:33:06,935 tak státní elita USA se snaží jen o jedno, USA musí všemu kralovat a samy všechno ovládat. 337 00:33:07,055 --> 00:33:11,112 Nic víc. Chtějí tedy dále krást a okrádat celý svět. 338 00:33:11,232 --> 00:33:15,288 Proto si celý ten svět musí neustále podřizovat. 339 00:33:15,408 --> 00:33:23,798 A ta střelba na nemocnici v Aleppu nebyla ani tolik zaměřena proti Rusku, 340 00:33:23,918 --> 00:33:28,037 jako spíš měla narušit ten scénář, o kterém jsem mluvil. 341 00:33:28,157 --> 00:33:33,832 To osvobození specnazu USA znamená posílení Trumpových pozic v boji s Clintonovou. 342 00:33:33,952 --> 00:33:42,053 Zůstanou-li tam ti specnazovci uzavření, tak Clintonová bude mít stále přibližně stejné možnosti 343 00:33:44,444 --> 00:33:48,143 v boji proti Trumpovi. 344 00:33:48,263 --> 00:33:55,864 Pokusit se to vyřešit přes volitele, přes senát a přece jen nepřipustit nástup Trumpa. 345 00:33:55,984 --> 00:34:01,007 Jenže zaprvé si vezměte, že Clintonová se ničeho neúčastní. 346 00:34:01,127 --> 00:34:03,967 Schovala se a objevuje se zřídkakdy. 347 00:34:04,087 --> 00:34:08,966 A jaká je ta situace tady? Oni si jednoduše uvědomovali, 348 00:34:09,086 --> 00:34:15,840 že se v této věci státní elita s globalisty dohodnout nedokáže. 349 00:34:15,960 --> 00:34:24,158 Globalisté se dohodli s Ruskem, takže bylo nutné zaútočit místo na Sýrii na Rusko, 350 00:34:24,278 --> 00:34:26,950 aby ta jednání zmařili. 351 00:34:27,070 --> 00:34:31,962 Nepochopili však jednu věc. Útok na Rusko znamená jen jedno: 352 00:34:32,082 --> 00:34:40,303 Rusko už nebude mít žádné důvody dále se domlouvat a bude prosazovat své pozice až do konce. 353 00:34:40,423 --> 00:34:44,635 Zúžili nám tak pole diplomatického manévrování. 354 00:34:45,232 --> 00:34:49,657 Sami si za to můžou, sami ze sebe udělali zlosyny. 355 00:34:50,166 --> 00:34:57,336 Takže teď buď budou muset ustoupit na vyšších prioritách, což se soudě podle všeho i děje, 356 00:34:57,456 --> 00:35:01,573 nebo je přímo tam na místě zcela pohřbíme. 357 00:35:04,297 --> 00:35:13,095 Takže aby do konce vyřešily ten úkol s uvolněním svého specnazu, 358 00:35:13,215 --> 00:35:17,999 byly USA nuceny ustoupit na vyšších prioritách řízení. 359 00:35:22,107 --> 00:35:24,001 K dalším otázkám. 360 00:35:24,121 --> 00:35:30,707 Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím setkání Savčenkové se Zacharčenkem a Plotnickým. 361 00:35:30,827 --> 00:35:35,507 Jedná se v podstatě o otázku budoucnosti Ukrajiny. 362 00:35:35,627 --> 00:35:43,149 Ukrajina... Už jsem říkal, že úkolem bylo provést nový státní převrat, 363 00:35:43,269 --> 00:35:48,745 který by jakoby zaretušoval ten první státní převrat. 364 00:35:48,865 --> 00:35:52,278 Všichni by najednou prozřeli, že jsou tam nacisti, fašisti, 365 00:35:52,398 --> 00:35:58,208 a kvůli tomu také připravovali Savčenkovou jako "lstivý Putinův plán", aby ji zcela určitě spojili s Ruskem, 366 00:35:58,328 --> 00:36:06,204 aby si po plánovaném rozdělení Ukrajiny na tom zbytku uchovali svoji banderovskou líheň, 367 00:36:06,324 --> 00:36:09,509 a jeho protiruské zaměření. 368 00:36:09,629 --> 00:36:18,794 Nám se povedlo tento lstivý plán se Savčenkovou překazit a ukázalo se, že za ní vlastně stojí Evropa. 369 00:36:20,094 --> 00:36:25,058 Ale ten úkol začlenit Ukrajinu přece nikdo neodvolal. 370 00:36:25,833 --> 00:36:32,636 Tak teď manévrují za chodu a pokoušejí se ty úkoly vyřešit najednou. 371 00:36:32,756 --> 00:36:41,574 Potřebují nějakým způsobem přijít s tím, že šlo o státní převrat, 372 00:36:41,694 --> 00:36:45,631 ale přitom najít lidi, se kterými je možné se dohodnout. 373 00:36:45,751 --> 00:36:49,808 Proto teď se Savčenkovou zkouší jiný způsob. 374 00:36:49,928 --> 00:36:54,963 Pojďte... Plán zůstává stále stejný. Je třeba Ukrajinu rozdělit. 375 00:36:55,083 --> 00:37:06,264 A rozdělit následovně: Donbas jakoby k Rusku, západní oblasti, Halič, Polsku a Maďarsku, 376 00:37:08,996 --> 00:37:13,078 a centrální část ponechat jako Ukrajinu. 377 00:37:13,198 --> 00:37:19,796 Savčenková je v tomto ohledu... Jak bych to řekl. 378 00:37:20,226 --> 00:37:22,589 Ona není samostatnou figurou. 379 00:37:22,709 --> 00:37:29,689 Ona není politik a neví co a jak. Napsali jí knihy, trochu ji naučili, jak se má kde chovat apod. 380 00:37:29,809 --> 00:37:34,080 Ona však, jestli si pamatujete, vyzývala k zabíjení Rusů 381 00:37:34,200 --> 00:37:40,763 a tento svůj postoj nezměnila a otázkou pouze zůstává: Jak jí využít? 382 00:37:40,883 --> 00:37:47,588 Jak co nejvíce Rusku zavařit? 383 00:37:47,708 --> 00:37:54,247 A proto to setkání se Zacharčenkem a Plotnickým neznamená, že se reálně pokouší zařídit mír. 384 00:37:54,367 --> 00:38:03,496 Ona se pokouší to negativum okolo lstivého Putinova plánu, s těmi fašisty, přenést na Donbas. 385 00:38:03,616 --> 00:38:07,541 Zacharčenko s Plotnickým udělali dobře, že se s ní setkali. 386 00:38:07,661 --> 00:38:10,806 Tak je to správně, setkávat se a jednat je třeba se všemi. 387 00:38:10,926 --> 00:38:15,393 Otázkou však zůstává: "Pánové, vy se tam mezi sebou dohodněte a určete si, 388 00:38:15,513 --> 00:38:19,140 nakolik je kdo pravomocný vést jednání jménem Ukrajiny." 389 00:38:19,260 --> 00:38:22,052 Jinými slovy: Kolik bataliónů za tebou stojí? 390 00:38:22,172 --> 00:38:26,342 A ať se tam tedy dohadují. To je to, co bylo z naší strany podníceno. 391 00:38:26,462 --> 00:38:31,402 Jen se pánové dohadujte. Čím větší u nich bude bordel, 392 00:38:31,522 --> 00:38:38,591 tím rychleji bude možné udělat pořádek na celé Ukrajině, a povede se zachovat ji v celku. 393 00:38:38,711 --> 00:38:41,360 Ukrajina zůstane celá. 394 00:38:45,609 --> 00:38:51,833 Alexej Drinjajev se ptá: Valeriji Viktoroviči, médii proběhla informace o tom, 395 00:38:51,953 --> 00:38:58,202 že amsterdamský soud rozhodnul, že skytské zlato má být vráceno Kyjevu. 396 00:38:58,322 --> 00:39:02,937 To zlato přece patří krymskému muzeu, co s tím má společného Ukrajina? 397 00:39:03,558 --> 00:39:11,845 Ukrajina s tím nemá co dočinění, je třeba chápat to, o čem mluvím posledních... Už ani nevím jak dlouho. 398 00:39:11,965 --> 00:39:21,039 Tisíc let byl konečným cílem všech spojenectví uzavíraných v Evropě boj proti Rusku. 399 00:39:21,755 --> 00:39:26,071 Evropa je naladěna protirusky! 400 00:39:26,191 --> 00:39:33,279 Proto také vždy všude, kde jen je možné Rusku způsobit nějakou škodu, 401 00:39:33,399 --> 00:39:38,912 a nějakým způsobem ho zasáhnout, takovou věc Evropa využije! 402 00:39:39,032 --> 00:39:42,989 A přitom si vždy bude myslet, že se jí to nevrátí. 403 00:39:43,109 --> 00:39:48,282 Evropa neškodí pouze tehdy, kdy si je jistá, že trest bude následovat okamžitě, neprodleně. 404 00:39:48,402 --> 00:39:54,990 Teď stále ještě doufají, že se přece jen povede Ukrajinu rozseknout na tři části, 405 00:39:55,553 --> 00:39:58,704 že si tam uchovají svoji banderovskou líheň, 406 00:39:58,824 --> 00:40:06,265 která bude zaměřena protirusky a Rusko bude neustále žít pod hrozbou teroristické války. 407 00:40:06,791 --> 00:40:12,996 Že tam vždy budou moci vychovat nějakého ztroskotance, kterému navléknou nějaký ten pás. 408 00:40:13,116 --> 00:40:21,770 On si bude myslet, že od nich dostal kdovíco, a oni na dálku zmáčknou knoflík a on vyletí do vzduchu. 409 00:40:21,890 --> 00:40:25,026 Bude však přitom šťastný, že si ho tak považují. 410 00:40:26,535 --> 00:40:30,984 Protože z banderovců jsou sebevražední atentátníci na nic. 411 00:40:31,104 --> 00:40:35,080 Oni jsou sebevražednými atentátníky a bojovníky za víru pouze tehdy, kdy o tom nemají ani ponětí. 412 00:40:35,200 --> 00:40:40,980 Banderovci jsou schopni loupit, znásilňovat a zabíjet pouze v případě, kdy je samotné nic neohrožuje. 413 00:40:41,100 --> 00:40:46,126 Osud divize SS Halič reálně dokazuje, že stačil jeden opravdový bojový střet, 414 00:40:46,246 --> 00:40:51,673 a potom ty hrdiny hledali v jejich bunkrech ještě v padesátých letech. 415 00:40:52,532 --> 00:40:58,375 No a z těch svých úkrytů ti upíři vylézali a zabíjeli pouze neozbrojené lidi. 416 00:40:58,495 --> 00:41:03,426 To ano, to je ten správný Ukrajinec, banderovec, 417 00:41:03,546 --> 00:41:10,444 který ukazuje svoji odvahu tím, že zabíjí bezbranné lidi. Na to jim to jejich hrdinství stačí. 418 00:41:12,601 --> 00:41:22,505 Proto také ten amsterdamský soud rozhodnul v neprospěch Ruska a ne ve prospěch Ukrajiny. 419 00:41:22,625 --> 00:41:28,129 Je také třeba chápat jednoduchou věc. Proč ISIL bořil Palmýru? 420 00:41:28,249 --> 00:41:36,423 Proč bylo při obsazení Bagdádu obsazeno a rozkradeno muzeum? 421 00:41:36,543 --> 00:41:45,568 A proč všude, kde jen mohou teroristé obsazují muzea... A když obsadili Irák? To přece byli Američané! 422 00:41:45,688 --> 00:41:51,177 Prý nedokázali zabránit rozkrádání muzejních exponátů. Tak proč? 423 00:41:51,297 --> 00:41:57,248 O čem jsme mluvili? Že globální prediktor hledá ten bod v minulosti, 424 00:41:57,368 --> 00:42:01,902 kdy byla rovnováha mezi technologiemi a řiditelností společnosti. 425 00:42:02,022 --> 00:42:11,346 Kolik je třeba poskytnout společnosti znalostí, aby stále ještě byla ovladatelná a přitom stabilní. 426 00:42:11,466 --> 00:42:19,132 Tyto informace hledají v minulosti, ale současně musí likvidovat celé lidské dějiny, 427 00:42:19,252 --> 00:42:25,681 aby se lidstvo nemělo oč opřít při studiu svých dějin a lidé nepochopili, jak jsou ovládáni, 428 00:42:25,801 --> 00:42:29,551 a jak je jim bráněno, aby se z nich stávali opravdoví lidé. 429 00:42:29,671 --> 00:42:32,976 Veškerou historii je nutné likvidovat. Proto to skytské zlato... 430 00:42:33,096 --> 00:42:37,356 Skytové jsou jedním z národů, civilizací, o které se nejvíce mlží. 431 00:42:37,476 --> 00:42:41,318 Není o nich vlastně celkově nic moc známo. 432 00:42:41,438 --> 00:42:49,492 Neustále v jejich případě matou různými výklady, rozdílným datováním a kdoví čím vším. 433 00:42:49,612 --> 00:42:53,024 A artefakty jsou nositeli dějin. 434 00:42:53,144 --> 00:42:56,186 Co je tedy z hlediska globálního řízení nutné udělat? 435 00:42:56,306 --> 00:42:59,914 Je třeba zamezit volnému přístupu k artefaktům. 436 00:43:00,034 --> 00:43:02,873 Takže co s tím? Dáme to Ukrajině. 437 00:43:02,993 --> 00:43:07,551 Jejich státní úložiště cenností jsou zcela prázdná. 438 00:43:07,671 --> 00:43:12,396 Není tam ani gram zlata, jediný briliant. Není tam vůbec nic, všechno odvezli. 439 00:43:12,516 --> 00:43:17,420 Proto se také potom nikdo nebude ptát: "Kam se podělo to skytské zlato?" 440 00:43:17,540 --> 00:43:25,248 Efektivní kyjevská vláda, kyjevská banda ho někam zašantročila a kde je mu teď konec? 441 00:43:25,368 --> 00:43:30,105 To je důvod, proč to tak rozhodli, vůbec nešlo o nějakou spravedlnost. 442 00:43:30,225 --> 00:43:34,639 A dělá se to v podstatě na základě toho, 443 00:43:34,759 --> 00:43:46,483 že naši politologové nehájí ruské zájmy právě tím nejlepším způsobem. 444 00:43:46,603 --> 00:43:51,153 Nedokážou tím správným způsobem zformovat veřejné mínění. 445 00:43:51,273 --> 00:44:00,730 Všichni ti odborníci, politologové zcela nesprávně přistupují k rozboru ruského jara, Novoruska, 446 00:44:00,850 --> 00:44:05,473 no a potom to vede k takovým věcem. 447 00:44:05,593 --> 00:44:13,604 Je to nepodstatná, tedy je to problémová varianta, ale není tak podstatná. 448 00:44:13,724 --> 00:44:24,717 Nezapomínejte, že máme v rukávu eso, vlastně žolíka, a to je MH17 sestřelený nad Donbasem. 449 00:44:25,837 --> 00:44:37,293 To je velice efektivní prostředek, jak donutit amsterdamský soud dodržet právní postup. 450 00:44:37,413 --> 00:44:42,275 To znamená, že podáme odvolání, které musí být určitou dobu posuzováno, 451 00:44:42,395 --> 00:44:49,525 a než skončí všechny tyto právní přezkumy, nebude Ukrajina v její stávající podobě existovat. 452 00:44:49,645 --> 00:44:54,374 Bude tam zajištěna kontinuita moci, to o čem se teď mluví. 453 00:44:54,494 --> 00:44:58,222 Vždyť se podívejte, jak aktivně lobbují Janukoviče. 454 00:44:58,342 --> 00:45:07,590 Protože se musí jakoby vrátit, aby byla zajištěna obnova legitimity moci na Ukrajině. 455 00:45:07,710 --> 00:45:12,140 Ale kdo tu moc převezme?! Jen se podívejte na různé ty talk-show, 456 00:45:12,260 --> 00:45:17,391 tam již přece dochází ke strkanicím různých těch klanových skupin, které pretendují na to, 457 00:45:17,511 --> 00:45:21,762 aby tuto legitimní moc převzaly, tu moc, kterou legitimizují návratem Janukoviče. 458 00:45:21,882 --> 00:45:25,760 Janukoviče potom třeba strčí na lavici obžalovaných, to už bude úplně jedno. 459 00:45:25,880 --> 00:45:29,669 Hlavní je, že tohle všechno připíší na vrub státního převratu, a hotovo. 460 00:45:29,789 --> 00:45:33,487 Potom se uvidí, kdo se k té moci dostane. 461 00:45:33,607 --> 00:45:36,934 Mimochodem, zmínil jste státní převrat. 462 00:45:38,843 --> 00:45:44,288 Na Ukrajině, a vlastně v Moskvě se lídr Výboru pro záchranu Ukrajiny 463 00:45:44,408 --> 00:45:49,688 s čestným titulem zasloužilého právníka Vladimir Olejnik obrátil na Dorogomilovský soud v Moskvě 464 00:45:49,808 --> 00:45:53,477 podle místa svého přechodného pobytu se žádostí, 465 00:45:53,597 --> 00:45:57,714 aby uznal skutečnost státního převratu na Ukrajině v únoru roku 2014. 466 00:45:57,834 --> 00:46:00,086 Jak byste to okomentoval? 467 00:46:01,458 --> 00:46:16,092 On sám to komentuje tak, že to prý vysvětlí a přidá legitimitu jednání obyvatel Krymu a Donbasu. 468 00:46:16,212 --> 00:46:21,545 To je velice závažný podraz, opravdu. 469 00:46:21,665 --> 00:46:24,245 Je to ze všech stran opravdu velký podraz. 470 00:46:24,365 --> 00:46:27,079 A v čem spočívá? 471 00:46:27,199 --> 00:46:32,808 To, že na Ukrajině to byl státní převrat, to je očividné a je samozřejmě nutné to zdokumentovat, 472 00:46:32,928 --> 00:46:37,133 a to i soudním rozhodnutím, to bezesporu, to vše je třeba udělat. 473 00:46:37,253 --> 00:46:43,563 Ale je tu jedna závažná věc. Teď jsme mluvili o tom zlatu, ano? 474 00:46:43,683 --> 00:46:50,500 A jaký vůbec má Krym vztah k Ukrajině? 475 00:46:50,620 --> 00:47:00,495 Neustále jsem říkal, neustále, že Krym nikdy neměl k Ukrajině žádný vztah 476 00:47:00,615 --> 00:47:05,745 s ohledem na to, že by byl součástí její státnosti. 477 00:47:08,744 --> 00:47:14,741 Abyste pochopili, já nevím... Zase ti odborníci! 478 00:47:14,861 --> 00:47:26,437 Je tak těžké vzít si ukrajinskou ústavu, otevřít ji a přečíst si její 2., 5. a 133. článek? 479 00:47:26,833 --> 00:47:34,888 Abyste pochopili, že Ukrajina nikdy Krym nevlastnila? 480 00:47:35,008 --> 00:47:43,048 Že Krym byl pouze spravován, že státnost Ukrajiny byla pouze pověřena jeho administrativním spravováním? 481 00:47:43,168 --> 00:47:45,733 Pouze ho administrativně spravovala! 482 00:47:45,853 --> 00:47:50,775 Z tohoto hlediska není vůbec důležité, zda na Ukrajině byl nebo nebyl státní převrat! 483 00:47:50,895 --> 00:48:01,501 Jestliže se lidé na Krymu rozhodli, že si nepřejí i nadále být administrativně spravováni z Kyjeva: 484 00:48:01,621 --> 00:48:05,473 "Přejeme si administrativně a politicky být spravováni z Moskvy!" 485 00:48:05,593 --> 00:48:08,229 Tak prostě zorganizovali referendum a odešli! 486 00:48:08,349 --> 00:48:14,136 Ještě jednou, pro obzvláště inteligentní politology, 487 00:48:14,256 --> 00:48:19,954 porovnejte si 2., 5. a 133. článek s 1., 5. a 64. článkem ruské ústavy. 488 00:48:20,074 --> 00:48:22,103 Mimochodem ruského státu! 489 00:48:22,223 --> 00:48:28,130 Při všem tom, že nemá plnou suverenitu atd., je to stále státní ústava! 490 00:48:28,250 --> 00:48:30,248 A přesněji ústava státu! 491 00:48:30,368 --> 00:48:38,243 A ukrajinská ústava, to je ústava státnosti, není to subjekt, stát. 492 00:48:38,363 --> 00:48:43,077 Oni tam Sevastopolu přiznali status, který byl definován dodatečně, 493 00:48:43,197 --> 00:48:46,865 stejně tak dobře by mohli přiznat status třeba i Washingtonu. 494 00:48:46,985 --> 00:48:49,775 A jaký je v tom rozdíl? Jsou to přece Velikoukři! 495 00:48:49,895 --> 00:48:56,875 Ale ti, kteří psali tu ústavu, si to velmi dobře uvědomovali, proto byl Krym v souladu s ukrajinskou ústavou 496 00:48:56,995 --> 00:49:03,753 v pověřeneckém administrativním spravování ukrajinské státnosti! 497 00:49:04,379 --> 00:49:09,839 Krym nebyl součástí Ukrajiny, unitárního státu. 498 00:49:09,959 --> 00:49:16,671 Krym byl samostatným státem v administrativním spravování státnosti! 499 00:49:16,791 --> 00:49:20,266 - Autonomní republikou! - Autonomní... Tady ani není důležité, 500 00:49:20,386 --> 00:49:25,487 zda byl autonomní, to nehraje roli. Hlavní je, že se vždy jednalo o REPUBLIKU! 501 00:49:25,607 --> 00:49:30,947 Svým statusem se rovnala Ukrajinské republice! 502 00:49:31,067 --> 00:49:34,065 Republika je formou státnosti! 503 00:49:34,185 --> 00:49:37,944 Unitární stát nemůže do sebe začleňovat žádný stát. 504 00:49:38,064 --> 00:49:42,359 Může s ním uzavřít pověřenecké administrativní vztahy. 505 00:49:42,479 --> 00:49:48,461 Proto jestliže Olejnik tvrdí, že tam legitimizují nějaké postupy Krymu, tak nic podobného! 506 00:49:48,581 --> 00:49:52,100 Krym jednal tak, jak měl a vše udělal správně. 507 00:49:52,220 --> 00:49:57,262 Mohl v jakémkoliv okamžiku zorganizovat takové referendum a v jakémkoliv okamžiku odejít. 508 00:49:57,382 --> 00:50:06,406 To, že odešel a využil slabosti státnosti Ukrajiny a státu USA při tom silném manévru, 509 00:50:06,526 --> 00:50:12,419 že se rozhodli to využít a nakonec se dostat z toho administrativního řízení Ukrajiny 510 00:50:12,539 --> 00:50:20,325 a stát se politicky administrativním segmentem Ruska, což i charakterizuje ruská ústava... 511 00:50:20,445 --> 00:50:24,726 Tam jsou úplně jiné vztahy, to je ale jiná věc. 512 00:50:24,846 --> 00:50:30,931 Oni mohli, při určitém, pokud by se vedení Krymské republiky rozhodlo, 513 00:50:31,051 --> 00:50:36,988 ať už autonomní či ne, na základě svého řízení to referendum mohli zorganizovat v jakémkoliv okamžiku. 514 00:50:37,108 --> 00:50:39,136 Mám na mysli teoreticky. 515 00:50:39,256 --> 00:50:43,268 Ale vybrali si právě tuto dobu s využitím té situace. 516 00:50:43,388 --> 00:50:56,067 Proto je to jednání krymského obyvatelstva jednoznačně legitimní z jakéhokoliv úhlu pohledu, vždy! 517 00:50:56,187 --> 00:51:03,034 A vůbec žádný vztah to k řízení Krymu, oj ne Krymu, Ukrajiny nemá, 518 00:51:03,154 --> 00:51:06,912 k jejímu státnímu převratu, vůbec žádný. 519 00:51:07,032 --> 00:51:12,745 Je to jednoduše pozadí, na kterém provedli své referendum a odešli, řekli jim: "Jděte do ..., Velikoukři! 520 00:51:12,865 --> 00:51:19,100 Třeba vás ještě napadne rozšířit Černé moře a celý Krym vykopete." 521 00:51:20,130 --> 00:51:25,739 Jenom tu situaci využili a to jsou reálné okolnosti, za kterých odešli. 522 00:51:25,859 --> 00:51:33,137 Nemá to vůbec žádný vztah mezi uznáním státního převratu a legitimním postupem Krymu, vůbec žádný! 523 00:51:33,257 --> 00:51:36,823 A je to zaznamenáno v ukrajinské ústavě! 524 00:51:36,943 --> 00:51:44,251 Co se týká toho státního převratu a revoluce. 525 00:51:44,371 --> 00:51:53,410 Revoluce se od státního převratu liší tím, že se mění forma sociálního státního zřízení, 526 00:51:53,530 --> 00:51:59,422 které je potom zakotveno v zákonech včetně nové ústavy. 527 00:52:00,168 --> 00:52:07,030 Došlo ke změně ústavy? Ne, ústava zůstala stále stejná, a upravili pouze některé její články. 528 00:52:07,150 --> 00:52:12,446 To je ale přirozený proces v životě jakékoliv státnosti a státu. 529 00:52:12,566 --> 00:52:16,757 Ústava zůstala stejná, forma státního zřízení zůstala stejná, 530 00:52:16,877 --> 00:52:24,424 a to znamená, že tito lidé k tomu, aby se zmocnili vlády, využili státní převrat! 531 00:52:24,544 --> 00:52:31,525 Nepoužili zákonné metody, které upravují ukrajinské zákony, aby se dostali k moci, 532 00:52:31,645 --> 00:52:34,971 naopak je porušili! 533 00:52:35,091 --> 00:52:40,610 Podle ukrajinských zákonů se dopustili státního převratu. 534 00:52:40,730 --> 00:52:46,547 V tomto ohledu, když došlo k Velké říjnové socialistické revoluci, 535 00:52:46,667 --> 00:52:51,529 tak bylo změněno vše, forma státnosti i sociálních vztahů. 536 00:52:51,649 --> 00:53:00,406 Chápete? Zákonnými postupy nebylo možné takto změnit podobu státu, proto šlo o revoluci. 537 00:53:00,526 --> 00:53:03,017 Byl to zcela odlišný stát. 538 00:53:03,137 --> 00:53:08,864 Historicky byl právním nástupcem, ale formou své státnosti šlo o jiný stát, 539 00:53:08,984 --> 00:53:12,683 a proto to nelze nazvat státním převratem. 540 00:53:12,803 --> 00:53:19,799 Dokonce ani v případě, že toto slovo nějakou dobu sloužilo k definování Velké říjnové socialistické revoluce. 541 00:53:19,919 --> 00:53:28,391 Nelze to tak nazvat, neboť šlo o revoluci, která změnila formu státu a státnosti, sociálních vztahů ve státě. 542 00:53:28,511 --> 00:53:31,121 Na Ukrajině vše zůstalo při starém. 543 00:53:31,241 --> 00:53:39,057 V souladu s tím je podle zákona všechno, co bylo provedeno poté, kdy Janukovič odešel, 544 00:53:39,177 --> 00:53:41,231 všechno je to nelegitimní! 545 00:53:41,351 --> 00:53:47,795 Prezidentské volby jsou nelegitimní. Nějaká zločinecká sešlost si mezi sebou někoho zvolila. 546 00:53:47,915 --> 00:53:55,233 Z hlediska ukrajinské právní úpravy je to všechno absolutně nezákonné! 547 00:53:55,758 --> 00:54:04,303 Z tohoto pohledu byly jediné legitimní činy provedeny na Donbasu! 548 00:54:04,423 --> 00:54:07,465 A to je také problém kyjevské bandy. 549 00:54:08,383 --> 00:54:19,720 A v tomto ohledu uzná-li jiný stát, zákonně uzná, že na Ukrajině došlo ke státnímu převratu, 550 00:54:19,840 --> 00:54:28,710 tak to bezesporu pomůže státním silám v samotné Ukrajině při obnovování státnosti a právního řádu. 551 00:54:30,564 --> 00:54:38,924 Protože potom to už nebude nejasné. Teď mnozí tvrdí, že my, Rusko, jsme uznali volby na Ukrajině. 552 00:54:39,044 --> 00:54:47,813 Žádné volby jsme neuznali, my pouze stejně jako dříve spolupracujeme s ukrajinskou státností, jakoukoliv, 553 00:54:47,933 --> 00:54:54,645 protože nemůžeme připustit, aby na sousedním území procesy probíhaly nekontrolovaně, 554 00:54:54,765 --> 00:54:58,175 v každém případě jsme nuceni s nimi udržovat kontakty. 555 00:54:58,295 --> 00:55:05,955 My jsme je neuznali. Řekli jsme: "Došlo ke státnímu převratu, ale styky s vámi přerušit nemůžeme, 556 00:55:06,075 --> 00:55:13,680 neboť promiňte, ale v souladu s právní úpravou jak jsme tam měli velvyslanectví, tak tam i zůstalo. 557 00:55:13,800 --> 00:55:21,242 Vy jste provedli státní převrat, ale vzhledem k tomu, že teď určujete průběh všech procesů v životě státu, 558 00:55:21,362 --> 00:55:28,061 jsme nuceni s vámi udržovat určité kontakty. Žádné smlouvy však s vámi nepodepisujeme! 559 00:55:28,181 --> 00:55:33,973 Chápete? Nevymezujeme sféru politického a ekonomického vlivu. Nic. 560 00:55:34,093 --> 00:55:38,437 Přece mezi námi neprobíhá normální mezistátní činnost." 561 00:55:38,557 --> 00:55:40,981 To je k tomu přiznání! 562 00:55:41,101 --> 00:55:47,407 Nikdo nikomu neblahopřál: "Pjotře Alexejeviči, blahopřejeme vám k vašemu zvolení prezidentem!" 563 00:55:47,527 --> 00:55:49,517 Nic podobného! 564 00:55:49,637 --> 00:55:53,914 "Prý tě zvolili, no tak zvolili. Říkáš si prezident, no dobrá. 565 00:55:54,034 --> 00:55:57,513 Tak si na něj hraj, dokud si nesedneš na lavici obžalovaných. 566 00:55:57,633 --> 00:56:01,950 A my jsme nuceni dále s ukrajinskou státností spolupracovat." 567 00:56:02,070 --> 00:56:08,741 Protože, opakuji, nemůžeme ponechat svému osudu průběh všech procesů na sousedním území, 568 00:56:08,861 --> 00:56:12,637 neboť by to pro nás znamenalo velké problémy. 569 00:56:16,913 --> 00:56:26,058 A proto srovnávat jako Olejnik a další lidé procesy na Krymu a na Donbasu není možné! 570 00:56:26,178 --> 00:56:28,412 Jedná se o rozdílné procesy! 571 00:56:28,532 --> 00:56:32,714 Krym nikdy nebyl součástí ukrajinského státu! 572 00:56:32,834 --> 00:56:37,179 Nikdy! A je to zaznamenáno v ukrajinské ústavě! 573 00:56:37,856 --> 00:56:42,212 Byl pouze v pověřeneckém administrativním spravování. 574 00:56:42,332 --> 00:56:46,406 A Donbas, to mi promiňte, ale ten tou součástí byl, 575 00:56:46,526 --> 00:56:52,439 a proto také jedná v souladu s ukrajinskou ústavou a neuznal státní převrat! 576 00:56:55,402 --> 00:56:59,434 A fakticky pracuje na obnově ukrajinské státnosti. 577 00:56:59,554 --> 00:57:05,603 Je třeba tyhle věci si uvědomovat! To srovnávání vede k tomu, 578 00:57:05,723 --> 00:57:12,204 že takový amsterdamský soud, který si přeje zmocnit se skytského zlata a někam ho uklidit, 579 00:57:12,324 --> 00:57:14,694 okamžitě získává legitimitu. 580 00:57:14,814 --> 00:57:19,415 "Ó, tak Krym jedná nelegitimně?" 581 00:57:19,535 --> 00:57:25,151 Já chápu, když se naše ministerstvo zahraničí plně v tomto ohledu neangažuje 582 00:57:25,271 --> 00:57:28,425 a vysvětluje jim: "Pánové, o čem to tu vůbec mluvíte?" 583 00:57:28,545 --> 00:57:36,908 Ale nechápu, proč naši patrioti nevytvářejí informační pole a nenechají naše ministerstvo zahraničí pracovat! 584 00:57:38,735 --> 00:57:45,499 Přeneseme se do USA. Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím prohlášení Michelle Obamové 585 00:57:45,619 --> 00:57:51,167 o krachu nadějí na změny v souvislosti s volbou Trumpa do funkce prezidenta. 586 00:57:51,287 --> 00:57:56,146 Všechny hromadné sdělovací prostředky podávají toto prohlášení způsobem, 587 00:57:56,266 --> 00:58:07,104 že teď ty pozitivní změny, které probíhaly v USA pod vedením Baracka Obamy, 588 00:58:07,224 --> 00:58:11,474 jsou bez perspektivy na jejich pokračování. 589 00:58:11,594 --> 00:58:18,535 Nejlépe to, co provedl Obama s USA, charakterizoval McCain, který řekl, 590 00:58:18,655 --> 00:58:23,108 že za Obamy USA přestaly být velmocí! 591 00:58:23,731 --> 00:58:32,903 A uvedl řadu příkladů. Je to tak, a proto Barack Obama, který dostal Nobelovu cenu míru, 592 00:58:33,309 --> 00:58:40,154 dostal tuto cenu zaslouženě a vloženou důvěru nezklamal. 593 00:58:40,274 --> 00:58:47,528 On největší hrozbu světa a stability na planetě Země - Spojené státy 594 00:58:47,648 --> 00:58:53,074 plynule odepsal a připravil na přeformátování. 595 00:58:54,901 --> 00:59:03,505 A Michelle Obamová v podstatě řekla něco trochu jiného, čeho si naše média vynasnažila nepovšimnout. 596 00:59:03,625 --> 00:59:12,271 Řekla, že padly všechny naděje, že by se Trump nestal prezidentem. 597 00:59:12,391 --> 00:59:14,937 Trump bude prezidentem! 598 00:59:15,830 --> 00:59:17,967 To řekla. 599 00:59:20,389 --> 00:59:27,234 Okomentujte prosím jmenování Rexe Tillersena do funkce státního tajemníka. 600 00:59:29,128 --> 00:59:35,284 Když jsem mluvil o tom přepočítávání hlasů, o tom trojjediném úkolu, 601 00:59:35,404 --> 00:59:49,887 tak čtvrtým úkolem bylo zbavit Trumpa tlaku vyvíjeného těmi konjunkturními zástupci státní elity, 602 00:59:50,007 --> 01:00:00,344 kteří by si mohli umanout využít svého vlivu k získání nějaké funkce v Trumpově vládě, 603 01:00:00,464 --> 01:00:12,128 a potom si z daného místa vést nějaké své kšefty, protlačovat dál to směřování: "Amerika je velmoc apod..." 604 01:00:12,248 --> 01:00:19,704 Trump má jiný úkol: přeformátovat USA, maximálně jemně je přeformátovat. 605 01:00:19,824 --> 01:00:25,914 Ne tak, jak teď všichni úpí, jak mají zastavit občanskou válku, která je na spadnutí. 606 01:00:26,034 --> 01:00:33,706 Když jsem mluvil o tom, že USA stojí na prahu občanské války, tak mě div do země nezadupali, 607 01:00:33,826 --> 01:00:41,701 a teď, když si v USA rvou vlasy a křičí: "Stojíme na kraji propasti, musíme s tím něco dělat!", 608 01:00:41,821 --> 01:00:46,355 tak všichni analytici najednou: "No jistě, to jsme přece všichni věděli už dávno." 609 01:00:46,475 --> 01:00:53,052 Takže Trump má velice důležitý úkol a nepotřebuje okolo sebe nadbytečné lidi, 610 01:00:53,172 --> 01:01:00,097 kteří nechápou procesy globálního řízení, kteří do nich nejsou začleněni. 611 01:01:00,217 --> 01:01:03,410 On potřebuje lidi, kteří ty věci chápou. 612 01:01:03,530 --> 01:01:07,859 Proto, když to začalo vypadat, že by se Trump nemusel stát prezidentem, 613 01:01:07,979 --> 01:01:11,659 celý tento sbor státní elity se od něho odtáhnul. 614 01:01:11,779 --> 01:01:15,836 A Tillersena nezávisle na sobě... 615 01:01:15,956 --> 01:01:21,598 Jak informoval Washington Post, tak ho jmenoval na základě doporučení, 616 01:01:21,718 --> 01:01:29,742 a doporučila ho bývalá státní tajemnice Condoleezza Rice a bývalý šéf CIA Robert Gates. 617 01:01:30,115 --> 01:01:35,862 Doporučili ho jakoby každý zvlášť. To je ale vnější pohled. 618 01:01:35,982 --> 01:01:38,401 Daleko důležitější je něco jiného. 619 01:01:38,521 --> 01:01:46,169 Jmenování Tillersena je jediné, které okomentoval Henry Kissinger, 620 01:01:48,314 --> 01:01:57,750 který se za Tillersena postavil a řekl: "Klid, to je náš člověk, ten ví, co má dělat. Nechte ho na pokoji." 621 01:01:57,870 --> 01:02:02,635 A všechny hlasy začaly okamžitě postupně umlkat. 622 01:02:02,755 --> 01:02:13,189 Všichni hned začali uvažovat, že Trump možná realizuje nový Kissingerův plán jako v sedmdesátých letech, 623 01:02:13,309 --> 01:02:20,293 kdy Kissinger vyřešil trojúhelník Čína, Rusko, mám na mysli SSSR samozřejmě a USA, 624 01:02:20,413 --> 01:02:23,799 v jednom schématu, prostřednictvím spolupráce s Čínou. 625 01:02:23,919 --> 01:02:28,983 Možná teď vyřeší otázku s Ruskem proti Číně, která je jakoby v opozici? 626 01:02:29,103 --> 01:02:31,289 Ve skutečnosti to zdaleka tak není. 627 01:02:31,409 --> 01:02:38,410 Tam jde o úplně jiné uspořádání a Trump zdaleka není takový idiot, jakého se z něj snaží dělat. 628 01:02:38,530 --> 01:02:40,913 Tak například ten dron, ano? 629 01:02:41,033 --> 01:02:43,104 O čem jsem minule mluvil? 630 01:02:43,224 --> 01:02:48,724 Že je nutné zajistit takovou situaci, při které bude možné předávat technologie Číně, 631 01:02:48,844 --> 01:02:52,568 a Čína za to nebude USA ničím zavázána. 632 01:02:52,688 --> 01:02:57,648 A teď se na to podívejte. Čína se zmocnila, ne nezmocnila, vylovila z moře nějaký dron. 633 01:02:57,768 --> 01:03:00,848 Zda tam plaval náhodou nebo ne, zda byl opravdu chycen nebo ne, 634 01:03:00,968 --> 01:03:04,210 zda opravdu byl tajný nebo ne, nic z toho není známo. 635 01:03:04,330 --> 01:03:06,052 Ta podstata je následující. 636 01:03:06,924 --> 01:03:12,452 Číňané říkají: "My jsme připraveni ho vrátit!" "Není třeba, jen si ho nechte. 637 01:03:12,572 --> 01:03:17,444 Na co nám teď bude, když ho prozkoumáte." 638 01:03:17,564 --> 01:03:25,661 Takže Číně jsou teď různými způsoby přepouštěny technologie. 639 01:03:25,781 --> 01:03:33,543 A vůbec nejinteligentnější analytici v USA říkají, že válka USA s Čínou není možná, 640 01:03:33,663 --> 01:03:41,673 protože by USA útokem na Čínu ohrožovaly vlastní zájmy a vlastní ekonomické segmenty. 641 01:03:41,793 --> 01:03:46,230 A jak můžete válčit, jestliže tím bojujete sami proti sobě? 642 01:03:46,350 --> 01:03:59,763 Tillersen je tedy zástupcem globální elity a povšimněte si, že ihned odešel z ExxonMobil, okamžitě. 643 01:04:00,175 --> 01:04:09,188 To je ukazatelem toho, že globální elita v USA si je jistá, že se již nic nezmění, 644 01:04:09,308 --> 01:04:12,898 a tady se vracíme k Michelle Obamové, která všem oznámila: 645 01:04:13,018 --> 01:04:19,560 "Pánové, zbytečně se necukejte. Trump tím prezidentem bude! 646 01:04:20,369 --> 01:04:26,943 A proto jsou veškeré vaše snahy beznadějné!" 647 01:04:27,063 --> 01:04:31,525 Také je třeba si všímat ještě jedné věci. Jen se podívejte, 648 01:04:31,645 --> 01:04:36,256 jak pomalu utichají všechny protitrumpovské výstupy v USA. 649 01:04:36,376 --> 01:04:40,502 Postupně ustávají, je jich stále méně a méně. 650 01:04:40,622 --> 01:04:44,137 Někde ještě někdo vystupuje, někde se ještě něco snaží nafouknout, 651 01:04:44,257 --> 01:04:51,258 ale už v tom není ta správná horlivost, není to tak masové, je po všem. 652 01:04:51,378 --> 01:04:55,617 A to nejdůležitější. Chybí vůdce, který navíc dává najevo... 653 01:04:55,737 --> 01:05:00,871 Za co oni bojují? Aby tam dostali Clintonovou, a ta se stáhla. 654 01:05:00,991 --> 01:05:07,419 Štáb ještě vykládá, jak se bude účastnit toho a onoho, ale samotná Clintonová nikde s ničím nevystupuje. 655 01:05:07,539 --> 01:05:12,076 A to velice závažným způsobem podrývá veškeré jejich pozice. 656 01:05:13,856 --> 01:05:16,097 To byla poslední otázka. 657 01:05:20,119 --> 01:05:28,336 K těm otázkám. Já jsem neřekl nic tajného, když jsem na ty otázky odpovídal. 658 01:05:28,456 --> 01:05:35,122 Mluvil jsem o tom, co je přístupné všem lidem. Každý člověk, který se zajímá o tu či onu věc, 659 01:05:35,242 --> 01:05:40,401 k ní mohl sám dohledat všechny potřebné informace. 660 01:05:40,214 --> 01:05:44,174 Jenže jak ty informace poskládá? Do kaleidoskopu? 661 01:05:44,294 --> 01:05:49,104 A potřebná je mozaika. Je třeba mít představu o tom, co se děje a jak se to děje. 662 01:05:49,224 --> 01:05:55,802 Aby z těch námětů, které vidí v televizi, a kde novináři sami nechápou, o čem to vlastně mluví, 663 01:05:57,010 --> 01:06:01,841 dokázal vyčlenit tu racionální část a všechno si to poskládat. 664 01:06:01,961 --> 01:06:13,419 Abyste se vyznali ve složitostech politické situace, kam vedou svět, jaká mu přitom hrozí nebezpečí, 665 01:06:13,539 --> 01:06:26,579 jak obhájit vlastní zájmy v bouřícím politickém, ekonomickém moři, které je teď ve světě, 666 01:06:26,699 --> 01:06:32,838 musíte vědět, jak řídit například svou rodinou lodičku, kam s ní zamířit, 667 01:06:32,958 --> 01:06:37,351 co znamená to počasí, co je možné očekávat. 668 01:06:37,471 --> 01:06:41,833 Všechny tyto znalosti o řízení sociálních supersystémů, 669 01:06:41,953 --> 01:06:46,564 které umožňují odhalit jak všeobecné politické otázky, 670 01:06:46,684 --> 01:06:52,586 tak i to, co musí konkrétně každý dělat pro ochranu zájmů svých i své rodiny, 671 01:06:52,706 --> 01:06:56,601 najdete... Tyto znalosti najdete pouze v jednom zdroji, 672 01:06:56,721 --> 01:07:01,488 v Koncepci sociální bezpečnosti a v Dostatečně všeobecné teorii řízení. 673 01:07:01,608 --> 01:07:08,230 Protože každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy 674 01:07:08,350 --> 01:07:13,864 a v míře své nevědomosti pro ty, kteří toho vědí a chápou více. 675 01:07:13,984 --> 01:07:20,338 Takže se snažte vědět a chápat více, studujte práce vnitřního prediktoru SSSR a buďte šťastni. 676 01:07:20,458 --> 01:07:22,672 Do příštích setkání. 677 01:07:22,792 --> 01:07:28,357 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 678 01:07:38,425 --> 01:07:44,993 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz