1 00:00:07,291 --> 00:00:11,037 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 2 00:00:11,157 --> 00:00:16,433 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 3 00:00:16,553 --> 00:00:21,616 Za uplynulou dobu na náš web, Valeriji Viktoroviči, přišlo velmi mnoho otázek, 4 00:00:21,736 --> 00:00:31,460 ze kterých je možné vyčlenit takříkajíc tři hlavní témata, která nejvíce návštěvníky našeho webu zajímala. 5 00:00:32,115 --> 00:00:40,126 Pojďte začít první otázkou spojenou s vraždou velvyslance Karlova v Turecku. 6 00:00:40,246 --> 00:00:46,213 A konkrétně Michail v souvislosti s touto vraždou poukazuje na to, 7 00:00:46,333 --> 00:00:51,971 že jste kdysi říkal, že Erdogan se krutě a podle pomstí 8 00:00:52,091 --> 00:00:56,923 za přinucení omluvit se Rusku a příbuzným zabitého pilota našeho sestřeleného bombardéru. 9 00:00:57,043 --> 00:01:01,891 Je vražda našeho velvyslance touto Erdoganovou pomstou? 10 00:01:02,011 --> 00:01:07,589 Ne, ani vzdáleně ne. Erdogan teď není v postavení, aby o pomstě byť jen přemýšlel. 11 00:01:07,709 --> 00:01:13,245 Erdogan je teď v takové situaci, že aby vůbec uchoval nejen... 12 00:01:13,365 --> 00:01:16,778 Možná že na Turecko dokonce ani nemyslí. 13 00:01:16,898 --> 00:01:26,583 ...nejen celistvost Turecka, ale také své vedoucí postavení v jakékoliv části Turecka, podaří-li se mu tam udržet. 14 00:01:26,703 --> 00:01:31,003 To znamená, že je teď Erdogan ve velice kritické situaci. 15 00:01:31,123 --> 00:01:35,147 Jeho postavení je velice nestabilní. 16 00:01:35,267 --> 00:01:42,145 Já už jsem k této věci dost obsažně mluvil v rozhovoru v pořadu... 17 00:01:42,265 --> 00:01:47,502 - Informační válka. - Ano Informační válka Dmitrije Tarana. 18 00:01:47,622 --> 00:01:51,091 Hlavní momenty jsem tam vytyčil. 19 00:01:51,211 --> 00:01:59,893 A tam jsem právě naznačil..., udal směr. 20 00:02:00,013 --> 00:02:06,453 Jestliže vyhodnotíme události, ke kterým došlo v Turecku v souvislosti s vraždou velvyslance Karlova, 21 00:02:06,573 --> 00:02:14,683 a porovnáme je s událostmi, ke kterým došlo v Rusku 06.07.1918 a 30.08.1918, 22 00:02:14,803 --> 00:02:16,745 tak vše pochopíme. 23 00:02:16,865 --> 00:02:21,873 Problém je v tom, že globální elity, globální prediktor, který počítal s tím, 24 00:02:21,993 --> 00:02:30,166 že zničí monarchii v Rusku, které chtěl rozčlenit na ministátečky, 25 00:02:30,286 --> 00:02:35,247 aby následně nebylo překážkou pro vybudování Velké hedvábné stezky, 26 00:02:35,367 --> 00:02:38,627 která tehdy již byla naplánována se vším všudy... 27 00:02:38,747 --> 00:02:44,402 Proto se také stavěla Čínská východní železnice místo normální železnice, místo Bajkalsko-amurské magistrály. 28 00:02:44,522 --> 00:02:50,477 Můžete se přece ptát: Proč jsme vlastně budovali Port Artur, a nepostavili si vlastní přístav? 29 00:02:50,597 --> 00:02:55,966 Proč jsme stavěli cestu přes Čínu, když jsme ji potřebovali vést přes vlastní území? 30 00:02:56,086 --> 00:03:03,186 A mnoho dalšího. Tak to byl na účet Ruska, i díky použitým zdrojům, realizován právě tento globální úkol. 31 00:03:03,306 --> 00:03:11,813 Takže ta vzpoura levých eserů 06. července zcela zapadá do vraždy Karlova. 32 00:03:11,933 --> 00:03:16,879 Tam to tehdy začalo vraždou Mirbacha, a tady vraždou Karlova. 33 00:03:16,999 --> 00:03:23,094 Ale co je ještě nutné si uvědomit s ohledem na to, co se stalo. 34 00:03:23,214 --> 00:03:27,053 Každý si dohledá informace, ale je nutné chápat následující věc. 35 00:03:27,173 --> 00:03:37,572 Když globální řízení vidělo, že bolševici mají dostatečnou zdrojovou stabilitu, 36 00:03:37,692 --> 00:03:41,102 aby dokázali uřídit Rusko a dali ho znovu dohromady, 37 00:03:41,222 --> 00:03:46,472 tak vyvstal před globálním prediktorem úkol opustit původní scénář. 38 00:03:46,592 --> 00:03:56,438 A tak se vzdali další realizace levé eserské vzpoury z 06.07.1918. 39 00:03:56,558 --> 00:04:04,190 Jenže ta státní elita, která hrála úlohu rukou, prostřednictvím kterých byla ta vzpoura realizována, 40 00:04:04,310 --> 00:04:06,487 zůstala neuspokojena. 41 00:04:06,607 --> 00:04:12,190 Ti lidé měli nějaké své státní zájmy, prostřednictvím kterých měli dosáhnout nějakého výsledku, 42 00:04:12,310 --> 00:04:18,889 a hlavně pro to byly také vyčleněny určité zdroje uvnitř Ruska. Ale globální prediktor z toho již vycouval. 43 00:04:19,009 --> 00:04:26,350 A tak se státní elita pokusila o nový revanš opět 30.08.1918. 44 00:04:26,470 --> 00:04:31,374 V Petrohradu zabili Urického, v Moskvě na Michelsonově závodě poranili Lenina 45 00:04:31,494 --> 00:04:36,966 a zdálo by se, že se jim to povede, jenže došlo k věci v historii nevídané. 46 00:04:37,086 --> 00:04:43,139 Mladý sovětský stát, který ještě, jak by se zdálo, vůbec nebyl stabilní... 47 00:04:43,259 --> 00:04:50,517 Ale jen z hlediska nižších priorit řízení, ovšem globální prediktor vyhodnotil reálnou stabilitu sovětské moci, 48 00:04:50,637 --> 00:04:54,425 reálné možnosti bolševiků, a proto zacouval. 49 00:04:54,545 --> 00:04:57,313 A co udělali bolševici? 50 00:04:57,433 --> 00:05:07,141 Obšancovali štáb spiknutí, a potom to vešlo ve známost jako likvidace spiknutí velvyslanců. 51 00:05:07,847 --> 00:05:12,830 A všechny západní státy jednoduše stáhly ocasy, proč? 52 00:05:12,950 --> 00:05:16,290 Protože globálního prediktora to nepoškodilo 53 00:05:16,410 --> 00:05:22,588 a západní státní elity dostali pořádný, solidní pohlavek, který mohl globální prediktor plně využít. 54 00:05:22,708 --> 00:05:26,547 "Pánové, bylo vám řečeno, abyste nic nepodnikali. 55 00:05:26,667 --> 00:05:31,474 Tak proč jste neposlechli? Zkusili jste to a dostali jste pořádně po čumáku, a co teď uděláte? 56 00:05:31,594 --> 00:05:34,602 Nemůžete dělat nic, takže příště poslouchejte!" 57 00:05:34,722 --> 00:05:41,758 A ve výsledku likvidace spiknutí velvyslanců se sovětská moc ještě více upevnila. 58 00:05:41,878 --> 00:05:44,790 A co se týká té vraždy Karlova. 59 00:05:45,814 --> 00:05:50,797 Kolik kulek vystřílel ten vrah do velvyslance? 60 00:05:50,917 --> 00:05:55,863 Mluví se o devíti a někteří trvají na jedenácti kulkách. 61 00:05:55,983 --> 00:06:02,562 Tento zmatek dokládá, že to organizovali "leví eseři", tedy ti, 62 00:06:02,682 --> 00:06:09,109 kteří nebyli spokojeni s ústupem, jak to vnímají, s Erdoganovým "Brestlitevským mírem", 63 00:06:09,229 --> 00:06:14,563 který kvůli tomu, aby si udržel své postavení a do určité míry také zachovat celé Turecko, 64 00:06:14,683 --> 00:06:20,737 přistoupil na dohodu s Ruskem. Jenže to se jim nelíbí, zdá se jim, že se jejich neoosmanský projekt hroutí. 65 00:06:20,857 --> 00:06:27,957 Erdoganova kádrová základna, která pomáhala toto vše prosazovat, je teď nespokojená. 66 00:06:28,077 --> 00:06:33,076 A aby Erdogana vtáhli do svého projektu, aby ho mohli nahradit svým člověkem, 67 00:06:33,196 --> 00:06:38,502 pokoušejí se ho na principu 6. července - vraždy velvyslance Mirbacha, rozhádat s Ruskem. 68 00:06:38,622 --> 00:06:42,994 Jenže Rusko již má k dispozici zkušenosti bolševiků z roku 1918, 69 00:06:43,114 --> 00:06:50,439 které se hodily současnému řídícímu aparátu k vyřešení problému s vraždou velvyslance Karlova v současnosti. 70 00:06:52,710 --> 00:07:01,383 Státní elita, která se pokouší o podobné manévry, se na internet nedívá nebo co? 71 00:07:01,503 --> 00:07:05,924 Nečtou noviny? Nevědí snad, že existuje globální prediktor, 72 00:07:06,044 --> 00:07:10,582 že existují dva týmy žreců-hierofantů po jedenácti, celkem 22? 73 00:07:10,702 --> 00:07:18,444 Vědí to, a proto stejně jako zločinec, který se přestrojí za policistu, milicionáře, 74 00:07:18,564 --> 00:07:24,331 aby se v převleku dopustil zločinu... ak stejně oni, aby tomu přidali jiný význam, 75 00:07:24,780 --> 00:07:32,841 využili tuto situaci, a prý to bylo 11 výstřelů, ano? 76 00:07:32,961 --> 00:07:37,075 Ale zaznělo-li devět, můžeme také předpokládat, že devět. 77 00:07:37,195 --> 00:07:42,248 Já to nevím, zda jich bylo devět nebo jedenáct, žádné potvrzení na to v rukou nemám. 78 00:07:42,368 --> 00:07:46,432 A jednoznačně se to dozvědět z toho, co publikují média, není možné. 79 00:07:46,552 --> 00:07:52,258 Mohu říci jenom jedno. Kdyby to byl pozdrav od globalistů, 80 00:07:52,378 --> 00:07:57,217 tak mi věřte, že by dali znát a státní elitě to strčili až pod nos, 81 00:07:57,337 --> 00:08:01,318 že v dané situaci je devět daleko významnější číslo než 11. 82 00:08:01,438 --> 00:08:06,328 Nebudu říkat v čem, kdo se zabývá numerologií, sám na to přijde. 83 00:08:06,448 --> 00:08:14,052 Globalisté by to nepotřebovali opravovat, jim by stačila devítka k tomu, aby ukázali, že je to jejich práce. 84 00:08:14,172 --> 00:08:21,072 A že si státní elita vyskakuje a snaží se na někoho svalit svou vinu, to se jim započítá. 85 00:08:21,192 --> 00:08:26,062 A s ohledem na to hlavní, ještě jednou opakuji, podívejte se na Informační válku Dmitrije Tarana. 86 00:08:26,182 --> 00:08:32,490 Tam jsou klíče, jestliže si nastudujete tyto informace, porozumíte tomu, co se stalo v Turecku. 87 00:08:33,888 --> 00:08:45,254 Další událost. 25. prosince 2016 došlo k letecké havárii TU154 v Soči. Prosí vás o její komentář. 88 00:08:45,968 --> 00:08:54,299 To je velice závažná a složitá otázka, přičemž složitá je ze dvou aspektů. 89 00:08:54,419 --> 00:08:59,618 Je složitá a mnohosložková, sLOŽitá ve smyslu se lží. 90 00:09:00,231 --> 00:09:05,335 Bohužel naše hromadné sdělovací prostředky neudělaly nic, 91 00:09:05,455 --> 00:09:13,236 aby k té otázce přistupovaly s určitou faktologickou mírou. 92 00:09:14,155 --> 00:09:20,750 Ohlašovat některé věci, dokud není připravená informační základna, 93 00:09:20,870 --> 00:09:28,621 není jen předčasné, ale pro stabilitu Ruska v globálním řízení ani účelné, 94 00:09:28,741 --> 00:09:32,132 přestože zde, to zdůrazňuji, globalisté nefigurují. 95 00:09:32,252 --> 00:09:34,572 To nebylo jejich... 96 00:09:34,692 --> 00:09:43,416 Existují nápovědy, ovšem jen ve stylu "sapienty sat", tedy chytrému napověz. 97 00:09:43,536 --> 00:09:45,967 Nápovědy poskytnout mohu. 98 00:09:46,848 --> 00:09:56,849 Tak především doporučuji všem, kteří si chtějí ujasnit tuto situaci, následující nápověď. 99 00:09:56,969 --> 00:10:01,931 Je jedna povídka od Chestertona Znamení zlomeného meče. 100 00:10:03,139 --> 00:10:14,347 Je to krátká povídka, ale velice, velice informativní a těm, kteří jsou opravdu chytří a stačí jim sapienti sat, 101 00:10:15,971 --> 00:10:29,480 doporučuji povšimnout si příjmení generála a posoudit z tohoto hlediska to, co se stalo Strauss-Kahnovi. 102 00:10:31,484 --> 00:10:37,260 A také si povšimněte, jaké je rodné příjmení Strauss-Kahnovi manželky. 103 00:10:37,380 --> 00:10:45,375 Řekl jsem už příliš mnoho, více bohužel nemohu, už to je příliš. 104 00:10:47,523 --> 00:10:54,053 Ještě jedna událost. Prosí vás okomentovat návštěvu Joe Bidena v Kyjevě. 105 00:10:55,190 --> 00:10:58,207 To je jednoduchá otázka. 106 00:10:58,656 --> 00:11:05,816 Ta situace je následující. Biden, Kerry, Obama, to jsou představitelé globální elity. 107 00:11:05,936 --> 00:11:13,925 Realizují globální politiku s ohledem na objekt řízení, kterým jsou USA. 108 00:11:17,086 --> 00:11:27,158 S ohledem na to všichni velmi dobře víme, že všechny události na Ukrajině, 109 00:11:27,278 --> 00:11:34,449 byly podníceny z USA. Všichni, které tam dosadili do funkcí, jsou kreaturami USA, 110 00:11:34,569 --> 00:11:37,241 a to včetně těch nejpodřadnějších úředníčků. 111 00:11:37,361 --> 00:11:44,640 Vždyť kam až to došlo? Žádný guvernér, no guvernér, hlava oblastní administrativy, 112 00:11:44,760 --> 00:11:51,526 přece nejezdí řešit své problémy na vládu, k Porošenkovi, k prezidentovi, ale na americké velvyslanectví! 113 00:11:51,646 --> 00:11:56,693 Řešit problémy své oblasti! Co potřebuje, a s kým chce zatočit, kdo tam na něj útočí... 114 00:11:56,813 --> 00:11:58,984 To všechno se řeší tam. 115 00:11:59,104 --> 00:12:02,850 A příkladů je toho celé moře. 116 00:12:02,970 --> 00:12:09,974 Problém je tedy v tom, že jestliže USA v důsledku volby Trumpa... 117 00:12:10,094 --> 00:12:14,915 A on ty volby opravdu vyhrál na celé čáře, v tom není třeba se mýlit. 118 00:12:15,035 --> 00:12:19,790 Když někdo tvrdí, že Trump v počtu hlasů prohrál. Nic neprohrál. 119 00:12:19,910 --> 00:12:23,914 On s převahou a garantovaně ty volby vyhrál. 120 00:12:24,034 --> 00:12:29,289 Ti volitelé byli pouhým odrazem jeho výhry u voličů. 121 00:12:29,409 --> 00:12:41,138 A když tedy demonstrují proti Trumpovi, tak demonstrují za zcela jasnou menšinu, 122 00:12:41,258 --> 00:12:46,937 za zaručenou menšinu a jde o pokus menšiny vnutit svou vůli většině. 123 00:12:47,057 --> 00:12:54,216 Mimochodem, ještě bude spousta důkazů, že Trump vyhrál i ve volitelích. 124 00:12:54,336 --> 00:12:57,647 Protože šídlo se v pytli utajit nedá. 125 00:12:57,767 --> 00:13:02,854 Ve volbách jsme to všechno viděli, teď to vše bude obhájeno. 126 00:13:02,974 --> 00:13:07,866 Ten rozruch okolo Trumpa je jiný. V čem je jeho podstata? V přeformátování USA. 127 00:13:07,986 --> 00:13:13,713 USA se musí stáhnout z projektu Ukrajina, z protiruského projektu Ukrajina. 128 00:13:13,833 --> 00:13:18,532 Řízení projektu Ukrajina tedy musí být předáno někomu jinému. 129 00:13:18,652 --> 00:13:25,424 Projekt Ukrajina začal být strukturně realizován v polovině 19. století rakousko-uherským generálním štábem. 130 00:13:25,544 --> 00:13:30,600 Mám na mysli strukturní řízení, do té doby to probíhalo bezstrukturně, 131 00:13:30,720 --> 00:13:35,344 vše to bylo připravováno dost dlouhou dobu. 132 00:13:35,464 --> 00:13:42,311 A Trump, tedy Biden jako kurátor Ukrajiny... 133 00:13:42,431 --> 00:13:46,667 Pamatujete si, v jakém křesle vždy seděl, když přijížděl na Ukrajinu 134 00:13:46,787 --> 00:13:49,591 a vláda a prezident mu podávali své hlášení? 135 00:13:49,711 --> 00:13:54,245 Vždy seděl v čele stolu na místě hlavy státu. 136 00:13:54,365 --> 00:13:58,497 Mám na mysli jakoby státu, neboť Ukrajina je zhroucený stát (Failed state). 137 00:14:00,864 --> 00:14:06,164 Musel je tam jednoduše vždy osobně instruovat a nakázat jim 138 00:14:06,284 --> 00:14:13,205 jak a kam má současné ukrajinské vedení směřovat. 139 00:14:13,325 --> 00:14:20,545 Porošenko je v tomto ohledu člověk čitelný, proto co udělal Porošenko včera? 140 00:14:20,665 --> 00:14:24,453 Kde byl na návštěvě? Předevčírem, ano? V Německu. 141 00:14:24,573 --> 00:14:31,643 Přijel do Německa, kde se setkal s Merkelovou, 142 00:14:31,763 --> 00:14:37,550 a když se podíváte na ty fotografie, tak se dozvíte více než z tisíce slov. 143 00:14:37,670 --> 00:14:44,607 Ty fotografie existují, povšimněte si, jak sedí Porošenko a jak Merkelová. 144 00:14:45,532 --> 00:14:49,321 Porošenko je tam jako králík 145 00:14:49,441 --> 00:14:54,780 a veledůležitá, nabubřelá Merkelová. 146 00:14:54,900 --> 00:15:00,882 Oč jde? Má Německo nějakou vlastní suverenitu? Absolutně žádnou. 147 00:15:01,002 --> 00:15:04,522 Je řízeno na základě kancléřského aktu. 148 00:15:04,642 --> 00:15:11,592 Když z Washingtonu zavelí, německá vláda sklapne podpatky. 149 00:15:11,712 --> 00:15:18,768 Jen si vzpomeňte, jak se ministerstvo obrany rozhodlo navýšit svůj kontingent v Afghánistánu. 150 00:15:18,888 --> 00:15:22,408 Když to ministryně obrany von der Leyenová oznámila, 151 00:15:22,528 --> 00:15:27,151 tak se na to zeptali i Merkelové, a ta o tom nic ještě ani nevěděla. A co na to ministryně? 152 00:15:27,271 --> 00:15:29,882 "Promiňte, já vám to nestihla oznámit." 153 00:15:30,002 --> 00:15:35,938 To snad je nějaký stát? Dostali jste pokyn z Washingtonu, informovali jste o tom tisk, 154 00:15:36,058 --> 00:15:39,325 ale hlavě státu jste to nestihli oznámit?! 155 00:15:39,445 --> 00:15:43,024 Že jste již realizovali pokyn z Washingtonu? 156 00:15:43,144 --> 00:15:51,079 A teď se změnilo řízení a USA se vším všudy řídí globální elita, 157 00:15:51,199 --> 00:15:57,449 a ti jim oznámili: "Musíte převzít řízení Ukrajiny!" 158 00:15:57,569 --> 00:16:04,132 Začlenit ji pod řízení globální elity eurasijského křídla. 159 00:16:04,252 --> 00:16:07,847 Protože tam předáme... 160 00:16:09,697 --> 00:16:14,529 ...řízení Evropy, plně do rukou euroasijcům. 161 00:16:14,649 --> 00:16:21,332 Ty protitrumpovské demonstrace žen v Evropě pramení odtamtud. 162 00:16:21,452 --> 00:16:28,561 Ty zosnovala státní elita. To jsou vůbec podivní lidé, oni si myslí, že něco řídí, a že něco dokážou. 163 00:16:28,681 --> 00:16:36,081 Ty demonstrace byly zamýšleny k upevnění řízení Spojených států, kde měla zvítězit Clintonová, 164 00:16:36,201 --> 00:16:41,053 aby Evropu ohnuli pod sebe. Jenže potom se rozhodli, že takto oslabí Trumpa, 165 00:16:41,173 --> 00:16:44,772 a provedli ty protitrumpovské demonstrace, aniž si uvědomili, 166 00:16:44,892 --> 00:16:49,889 že tak vytvářejí protiamerickou informační základnu, 167 00:16:50,009 --> 00:16:55,090 na základě které se teď Evropa bude distancovat od řízení ze strany USA. 168 00:16:55,210 --> 00:16:57,549 Oni sami si ty nitky odřízli. 169 00:16:57,669 --> 00:17:04,674 Státní elita je tak "chápavá". Oni si myslí, že jako Ukrajinu je možné řídit i USA. 170 00:17:04,794 --> 00:17:09,371 A stejné scénáře se pokoušejí používat u sebe doma v boji proti Trumpovi. 171 00:17:09,491 --> 00:17:13,246 Vladimir Vladimirovič to řekl správně: "Natrénovali si to na Ukrajině." 172 00:17:13,366 --> 00:17:19,989 A teď to zkoušejí v USA, aniž si uvědomují, že jednoduše likvidují státnost USA. 173 00:17:20,109 --> 00:17:26,213 Likvidují... Státní elita, která to provádí, řeže větev, na které sama sedí. 174 00:17:26,333 --> 00:17:28,619 Ale to je jejich problém. 175 00:17:30,423 --> 00:17:37,465 Biden přijel, oznámil tu smutnou novinu Porošenkovi a ten odletěl na schůzku s Merkelovou. 176 00:17:37,808 --> 00:17:44,276 Dostal kázání, a potom se mu prý zkomplikovala situace na Ukrajině, tak zase odletěl zpátky. 177 00:17:44,396 --> 00:17:48,393 A proč? Protože bylo rozhodnuto. Vysvětlili mu, co tam má podnikat dál. 178 00:17:48,513 --> 00:17:53,823 Pozvali si ho jen kvůli jedné věci, aby mu řekli, že má dělat to, to a to. 179 00:17:53,943 --> 00:18:00,345 "A nebudeš-li to dělat, tak si vzpomeň, co se stalo Kaddáfímu." 180 00:18:00,465 --> 00:18:05,684 My tě jednoduše vydáme. Teď z vězení propustili Vitu Zavěruchovou. 181 00:18:05,804 --> 00:18:10,839 Se Savčenkovou to nevyšlo, vytvořit to správné fašistické pozadí. 182 00:18:10,959 --> 00:18:14,610 Tak to třeba zkusíme s někým jiným? 183 00:18:15,416 --> 00:18:18,494 Zde je tedy vše velice jednoduché. 184 00:18:19,890 --> 00:18:28,292 Přejdeme k dalším otázkám. Tuto pokládá Vasilij z Tuly a uvádí Putinův citát: 185 00:18:28,412 --> 00:18:33,184 "Rusko předčí jakéhokoliv potenciálního agresora." Konec citátu. 186 00:18:33,304 --> 00:18:37,086 Proč Putin vědomě pronesl tento nehodnověrný výrok, 187 00:18:37,206 --> 00:18:41,192 přičemž před shromážděním ruských vojáků, kteří to vědí lépe než všichni ostatní? 188 00:18:41,312 --> 00:18:47,241 A přišla i odpověď, státní department nazval armádu USA tou nejsilnější v lidské historii. 189 00:18:47,361 --> 00:18:52,373 Víte v dané situaci je to jako u toho doktora: 190 00:18:52,493 --> 00:18:59,509 "Pane doktore, mám problém, můj soused říká, že žádné problémy nemá." 191 00:18:59,629 --> 00:19:02,671 A doktor na to: "Vždyť říkáte to samé." 192 00:19:02,791 --> 00:19:07,827 Proč je to, co prohlásí státní department, považováno za pravdu v poslední instanci? 193 00:19:07,947 --> 00:19:14,915 A proč Putin řekl generálům: "Pánové, my jsme ten nejsilnější protivník." 194 00:19:15,035 --> 00:19:20,523 A generálové: "My přece víme, jak na tom jsme, jaký je stav naší armády." 195 00:19:20,643 --> 00:19:25,726 Abychom mohli říci, zda existuje silnější protivník, než jsme my, 196 00:19:25,846 --> 00:19:35,464 musíme vědět, že válka a boj je veden nejen na 6. prioritě, a že v současnosti jde o válku hybridní! 197 00:19:35,584 --> 00:19:41,734 Hybridní válka, která je vedena na všech šesti prioritách zobecněných prostředků řízení. 198 00:19:41,854 --> 00:19:49,896 A to, co je ve vztahu k vlastnímu systému řízení pouhými prostředky řízení, může být při střetu dvou systému zbraní. 199 00:19:50,254 --> 00:19:59,323 Putin generálům řekl: "Pánové, vaše ozbrojené síly jsou v určitém stavu, ale válka je vedena hybridní. 200 00:19:59,443 --> 00:20:07,450 A celkově, v součtu všech našich možností zde nikdo silnější není! 201 00:20:07,570 --> 00:20:09,646 Jednoduše nikdo takový neexistuje!" 202 00:20:09,766 --> 00:20:14,992 Aby generálové přestali posuzovat jen sílu své armády, stačí se vrátit k tomu, 203 00:20:15,112 --> 00:20:19,503 že jsme měli neporazitelnou, legendární, v boji zocelenou a vítězící armádu. 204 00:20:19,623 --> 00:20:22,200 Kdo byl silnější než sovětská armáda? 205 00:20:22,320 --> 00:20:30,899 A kde je teď té sovětské armádě konec? V důsledku politické přestavby státu se ocitla v troskách. 206 00:20:31,019 --> 00:20:35,207 Bez jediného bojového střetu se jednoduše sama rozložila. 207 00:20:35,994 --> 00:20:42,773 Proto by si generálové měli konečně uvědomit, že nebojují jen tanky! 208 00:20:42,893 --> 00:20:50,183 Dříve než použijete ty tanky v bojovém poli, musí dojít k něčemu na vyšších prioritách. 209 00:20:50,303 --> 00:20:55,135 A je třeba si uvědomovat, že použití ozbrojených sil na bojovém poli, 210 00:20:55,255 --> 00:21:01,555 znamená přinejmenším nedotažení řízení na vyšších prioritách řízení. 211 00:21:02,140 --> 00:21:12,140 A Putin v tomto ohledu... Jen si to vezměte. 22. prosince tohle řekl generálům. 212 00:21:12,260 --> 00:21:17,259 Nepochopili ho, znepokojili se, a jak reagoval Putin? 213 00:21:17,379 --> 00:21:27,570 Na tradiční slavnostní recepci v Kremlu pronesl přípitek za ruský národ. 214 00:21:27,690 --> 00:21:30,649 A co konkrétně řekl? 215 00:21:30,769 --> 00:21:37,522 "Nikdo nedokáže vytvořit Rusku takové problémy, které by nedokázalo překonat." 216 00:21:37,642 --> 00:21:39,742 Nepřipomíná vám to něco? 217 00:21:39,862 --> 00:21:45,624 Stalin: "Neexistují takové pevnosti, které by bolševici nedokázali zdolat." 218 00:21:45,744 --> 00:21:49,873 A dokázali bolševici... Právě jsme si připomínali rok 1918. 219 00:21:49,993 --> 00:21:55,577 Zdálo by se, že bylo nemožné udržet Rusko, obnovit vše, co se hroutilo! 220 00:21:55,697 --> 00:22:00,542 Vždyť již byly organizovány různé republiky, direktoria apod., 221 00:22:00,662 --> 00:22:04,933 různé ty chanáty, vše se absolutně hroutilo. 222 00:22:05,053 --> 00:22:14,408 Globální prediktor dokázal vyhodnotit, jak bolševici rychle zareagovali na události z 06.07.1918, 223 00:22:14,528 --> 00:22:17,129 a jaké metody použili! 224 00:22:17,249 --> 00:22:27,225 Proč vše vyhodnotili tak rychle? Protože říjnová revoluce v plánu globálního prediktoru nebyla. 225 00:22:27,345 --> 00:22:38,215 Tu realizovali vlastenci a bolševici, a to včetně bolševiků v generálním štábu ruské carské armády! 226 00:22:38,632 --> 00:22:45,456 Vždyť polovina generálního štábu včetně proslulého Brusilova zůstala s bolševiky. 227 00:22:45,576 --> 00:22:54,249 Na to se nesmí zapomínat, když na bolševicích nenechávají nit suchou, že to prý oni rozvrátili stát! 228 00:22:54,369 --> 00:22:59,725 Brusilov, který tak dobře válčil, všem je známá Brusilovova ofenzíva. 229 00:22:59,845 --> 00:23:05,421 Proč ten si zcela jednoznačně vybral na čí straně bude stát? 230 00:23:05,541 --> 00:23:12,300 Protože viděl potenciál bolševiků i budoucnost. 231 00:23:12,420 --> 00:23:17,149 Tak co fakticky Putin oznámil? 232 00:23:17,269 --> 00:23:25,400 "Pánové, my máme na vyšších prioritách zobecněných prostředků řízení takový potenciál, 233 00:23:25,520 --> 00:23:30,921 že dokážeme zvítězit nad jakýmkoliv agresorem. 234 00:23:31,041 --> 00:23:39,100 Na nikoho nehodláme útočit, ale jakýkoliv agresor je předem odsouzen, jednoduše předem odsouzen. 235 00:23:40,078 --> 00:23:42,970 A proto jít do střetu s Ruskem? 236 00:23:43,090 --> 00:23:47,994 Ano, zatím nemáme takové zdroje jako je například Financial Times apod., 237 00:23:48,114 --> 00:23:53,909 ale bezstrukturní šíření informací, to oběžníkové, je natolik výkonné a stabilní, 238 00:23:54,029 --> 00:23:58,933 že zasahovat do něj se žádnému z protivníků nevyplatí. 239 00:23:59,053 --> 00:24:03,767 A globalisté si to uvědomují, proto státní elitu neustále brzdí: 240 00:24:03,887 --> 00:24:08,996 "Pánové, copak jste se zbláznili? Chcete, aby Rusko získalo moc nad celým světem? 241 00:24:09,116 --> 00:24:14,838 Aby až jednou Obama po smrti poprosí Boha, 242 00:24:14,958 --> 00:24:22,111 aby ho nechal alespoň jeden den se podívat, jak žije jeho milovaná Amerika: 243 00:24:22,231 --> 00:24:27,179 - Tady je vše OK, všechno nám patří. - A kolik platím za pivo? - Rubl dvacet. 244 00:24:27,299 --> 00:24:31,093 Toho chcete dosáhnout?" Globalisté to říkají přímo. 245 00:24:31,213 --> 00:24:37,169 "Nechte teď ty Rusy na pokoji, dokud nemáme žádnou jinou alternativu, 246 00:24:37,289 --> 00:24:43,901 kterou bychom mohli použít, ne... Kterou by se jim dalo čelit. 247 00:24:45,114 --> 00:24:49,387 Putin mluví o plném cyklu řízení, 248 00:24:49,507 --> 00:24:54,267 o boji na všech šesti prioritách zobecněných prostředků řízení nebo zbraní 249 00:24:54,387 --> 00:24:57,131 a generálové pouze o 6. prioritě. 250 00:24:57,251 --> 00:25:02,167 Ještě jednou opakuji. Ve válce znamená použití zbraní na 6. prioritě 251 00:25:02,287 --> 00:25:08,889 přinejlepším nedotažení řízení a přinejhorším prohru na vyšších prioritách řízení. 252 00:25:12,286 --> 00:25:16,988 Další otázka je od Nikolaje. Dobrý den Valeriji Viktoroviči, 253 00:25:17,108 --> 00:25:20,091 konala se další Putinova tisková konference. 254 00:25:20,211 --> 00:25:26,392 Za tři a půl hodiny nikdo nepoložil rozumné otázky, dělalo to dojem, že se novináři nemají na co zeptat. 255 00:25:26,512 --> 00:25:30,795 A také že jsou ti novináři buď hloupí, nebo nevzdělaní. 256 00:25:30,915 --> 00:25:37,072 V této souvislosti bych se chtěl zeptat, jakou otázku byste Putinovi položil vy, pokud byste měl tu příležitost? 257 00:25:37,192 --> 00:25:42,597 I kdybych tu možnost měl, nemám k Putinovi žádné otázky. 258 00:25:42,717 --> 00:25:47,657 Mně je jeho činnost jasná, a proto... 259 00:25:47,777 --> 00:25:53,969 Projednání některých otázek řízení, tedy podělit se se svým pohledem na věc, 260 00:25:54,089 --> 00:25:58,242 zeptat se... Tedy ne přímo zeptat, ale upřesnit si, 261 00:25:58,362 --> 00:26:02,490 jak na to přesně nahlíží Vladimir Vladimirovič, to ano. 262 00:26:02,610 --> 00:26:08,659 Ale aby mi něco musel vysvětlovat, to absolutně není zapotřebí. 263 00:26:08,779 --> 00:26:14,471 Navíc, úkol, který má plnit kladení takových otázek, vyžaduje určité publikum, 264 00:26:14,591 --> 00:26:19,399 aby to pochopilo a pokud toho není schopné... Právě teď jsme mluvili o těch generálech. 265 00:26:19,519 --> 00:26:23,289 Bez porozumění šesti prioritám zobecněných prostředků řízení, 266 00:26:23,409 --> 00:26:29,495 pěti druhům sociální moci, pěti druhům sociální idiocie, 267 00:26:29,615 --> 00:26:37,777 a ještě spoustě dalších věcí, které by měli povinně znát s ohledem na řízení současných lidí a společností, 268 00:26:37,897 --> 00:26:45,569 a které by měli znát sami lidé, je předčasné o tom diskutovat. 269 00:26:45,689 --> 00:26:52,004 Je třeba zvyšovat míru chápání procesů řízení v celé společnosti, každého jednotlivého člověka v ní. 270 00:26:52,124 --> 00:26:54,677 Co se týká novinářů, tak ano. 271 00:26:54,797 --> 00:26:59,761 Lidé to správně vyhodnotili, že ti novináři jsou natolik hloupí, 272 00:26:59,881 --> 00:27:04,808 a natolik omezení, že nedokážou položit otázku. 273 00:27:04,928 --> 00:27:07,624 Ale proč jsou takoví hloupí a omezení? 274 00:27:07,744 --> 00:27:12,995 Vezměte si třeba tu otázku, kterou položila novinářka Altajské pravdy. 275 00:27:13,115 --> 00:27:18,185 Zdálo by se, že měla v ruce zlatou kreditku, měla možnost vyřešit spoustu otázek 276 00:27:18,305 --> 00:27:23,269 na úrovni administrativy subjektu federace, výborně. 277 00:27:23,389 --> 00:27:30,035 A na co ji využila? Na to, aby předvedla, jak skvělého máme guvernéra. 278 00:27:30,882 --> 00:27:37,087 To znamená, že u nás jsou dnes v regionální žurnalistice pouze takoví lidé, 279 00:27:37,207 --> 00:27:45,035 kteří si dají dobrý pozor, aby vyhověli tomu řízení, které je v daném subjektu federace. 280 00:27:45,155 --> 00:27:47,744 Co mám na mysli? 281 00:27:47,864 --> 00:27:56,885 Novináři nesmějí mít vyšší míru chápání v oblasti řízení, než má sám guvernér. 282 00:27:57,005 --> 00:28:00,333 Proto ty hloupé otázky... 283 00:28:00,453 --> 00:28:06,969 Já bych se vůbec nedivil, kdyby ta hloupá otázka nebyla z hlavy té novinářky. 284 00:28:07,089 --> 00:28:13,519 Tu otázku nejspíše naformuloval krajský tiskový odbor, jeho šéf. 285 00:28:13,639 --> 00:28:16,479 To je na 99%. 286 00:28:16,599 --> 00:28:22,696 Vše bylo velice vypilované, svou úroveň tím předvedl, takže proč to dál komentovat. 287 00:28:22,816 --> 00:28:24,749 Celá ta věc spočívá v tom.... 288 00:28:24,869 --> 00:28:33,580 Existuje takové přísloví, které je špatné z toho hlediska, že lidi dělí do nějakých kategorií. 289 00:28:33,700 --> 00:28:37,488 Moudří lidé se obklopují lidmi sobě rovnými, 290 00:28:37,608 --> 00:28:41,173 pošetilí hlupáky. 291 00:28:41,293 --> 00:28:44,887 A tady je třeba dodat: A s nimi potom také zahynou. 292 00:28:45,007 --> 00:28:46,940 Z jednoho jednoduchého důvodu. 293 00:28:47,060 --> 00:28:50,015 Jestliže se stýkáte s lidmi, jejichž úroveň chápání je stejná, 294 00:28:50,135 --> 00:28:57,595 tak jakýkoliv vzniklý problém umožňuje díky jejich intelektuálnímu potenciálu provést brainstorming, 295 00:28:57,715 --> 00:29:00,393 a ten problém vyřešit kvalitně. 296 00:29:00,513 --> 00:29:05,872 A jestliže okolo sebe máte pochlebovače, tak žádné problémy nevyřešíte. 297 00:29:05,992 --> 00:29:10,885 Vždy jen zhoršíte stav objektu, který řídíte. 298 00:29:11,005 --> 00:29:14,952 Přitom... Víte byl takový vtip. 299 00:29:15,072 --> 00:29:17,750 Za Brežněva. 300 00:29:17,870 --> 00:29:23,784 Který je mimochodem absolutně mimo s ohledem na Lenina a Stalina. 301 00:29:23,904 --> 00:29:31,117 Jak jezdili v SSSR vlaky. Lenin pokládal koleje a vlak jel, Stalin je vzadu rozebíral a vepředu pokládal... 302 00:29:31,237 --> 00:29:37,030 Přitom právě za Stalina jsme nejvíce pokročili, to za něho jsme z našeho státu udělali velmoc číslo 1. 303 00:29:37,150 --> 00:29:42,248 A za Brežněva se stalo přesně to, co říká ten vtip. Koleje došly. 304 00:29:42,368 --> 00:29:47,146 Tak se zatáhly závěsy u oken, rozhoupal vagón, a předstírali jsme, že jedeme. 305 00:29:47,266 --> 00:29:51,576 Současná žurnalistika a obzvláště ta regionální právě tohle dělá. 306 00:29:51,696 --> 00:29:56,531 Zatahují závěsy a předstírají, že ten subjekt někam směřuje. 307 00:29:56,651 --> 00:30:02,489 Na tom předním skle a dalších oknech si potom můžete vykreslovat obrázky, jaké vás napadnou. 308 00:30:02,609 --> 00:30:06,146 A tady je tvrzení z Dostatečně všeobecné teorie řízení. 309 00:30:06,266 --> 00:30:12,122 Iluze procesu, nebo objektu řízení, může vyprodukovat 310 00:30:12,242 --> 00:30:20,610 a my víme, jak statisticky předvídatelně také produkuje, iluzi řízení tímto objektem nebo procesem řízení. 311 00:30:20,730 --> 00:30:30,682 Jenže tento iluzorní přístup bude mít zcela objektivní následky a může, a tady vložíme lomeno 312 00:30:30,802 --> 00:30:39,170 může přinést/přinese tragické následky jak pro toho, kdo řídí, tak pro jeho podřízené. 313 00:30:41,128 --> 00:30:49,815 Takže v tomto případě, jestliže ti, co řídí, sami brání informační práci ve svém subjektu, 314 00:30:49,935 --> 00:30:53,205 řežou si větev, na které sami sedí. 315 00:30:53,325 --> 00:30:55,955 Nu, Bůh jim pomoz. 316 00:30:56,658 --> 00:31:03,016 Čím více větví si sami pod sebou podřežou, tím více prostoru se v Rusku uvolní, 317 00:31:03,136 --> 00:31:07,991 aby mohlo jít kupředu, aniž by se mu zbytečně motali pod nohama. 318 00:31:09,728 --> 00:31:12,497 Další otázka je od Vladimira Strokova. 319 00:31:12,617 --> 00:31:15,552 Zdravím vás vážený Valeriji Viktoroviči. 320 00:31:15,672 --> 00:31:21,023 Nejednou jste říkal, že ruská média nepracují pro svůj stát, spíše naopak. 321 00:31:21,143 --> 00:31:24,459 Někdy se projevují okamžiky potvrzující vaše tvrzení, 322 00:31:24,579 --> 00:31:28,068 přičemž dokonce i na informačních zdrojích federálního významu. 323 00:31:28,188 --> 00:31:32,489 Vzniká však dojem, jakoby samotného Putina podporovaly. 324 00:31:32,609 --> 00:31:36,777 Žádné přímé výpady, možná to dělají nepřímo, aby to tak nebilo do očí, 325 00:31:36,897 --> 00:31:40,424 ale jinak média doslova každý den dělají Putinovi reklamu. 326 00:31:40,544 --> 00:31:45,650 Jak si máme tento paradox vysvětlit? Práce proti Rusku a současně reklama Putinovi? 327 00:31:45,770 --> 00:31:52,816 V tom není žádný paradox. Pochopte jednoduchou věc, píár nějaké osobnosti, 328 00:31:52,936 --> 00:31:58,115 nebo vytváření kultu osobnosti někomu, to není práce přátel. 329 00:31:58,235 --> 00:32:05,648 Dělají to lidé, kteří jsou nepřáteli dané osobnosti, 330 00:32:05,768 --> 00:32:13,507 aby ji tímto způsobem v podstatě diskreditovali, a to s plnou silou. 331 00:32:13,627 --> 00:32:19,913 A proto tady... Teď si nemohu vzpomenout, někdy v prvních letech 21. století, 332 00:32:20,033 --> 00:32:24,744 kdy ještě dávali Loutky, takový pořad na NTV. 333 00:32:25,212 --> 00:32:33,919 Ano, bylo to asi v roce 2002, 2003 pokud se nepletu, ale v podstatě si to lidé umí dohledat. 334 00:32:35,437 --> 00:32:46,168 Takže dávali ty Loutky, kde loutka Putina mluvila o Stalinově kultu osobnosti. 335 00:32:46,866 --> 00:32:52,097 V podstatě se metodologicky hovořilo o kultu osobnosti. 336 00:32:52,661 --> 00:32:57,091 Putin to všechno chápe a v těch Loutkách bylo předvedeno: 337 00:32:57,211 --> 00:33:01,635 "Pánové, jestliže nezvýšíte úroveň chápání Putina, 338 00:33:01,755 --> 00:33:07,675 tak se vám ho zahnat do toho Prokrústova lože, jako jsme to dokázali se Stalinem, 339 00:33:07,795 --> 00:33:10,419 do kultu osobnosti, nepovede." 340 00:33:10,539 --> 00:33:18,284 Ta vámi pozorovaná chvála osoby Putina je pokusem o vytvoření takového kultu osobnosti. 341 00:33:18,404 --> 00:33:23,905 Teď nemohou ničím čelit jeho řízení, protože kdyby mu začali nadávat, 342 00:33:24,025 --> 00:33:28,212 tak dovedete si představit, jak by to přece jen nakonec mohlo pozvednout národ? 343 00:33:28,332 --> 00:33:35,587 Když u nás tvrdili, že náš stát mele z posledního, tak se objevil web "Vyrobeno u nás". 344 00:33:35,707 --> 00:33:41,661 "Lidi, centrální média o tom vůbec nemluví, neexistuje takový zdroj, kde by ukazovaly, 345 00:33:41,781 --> 00:33:45,193 jak se náš stát staví na nohy a ekonomicky se upevňuje!" 346 00:33:45,313 --> 00:33:48,988 A tak se objevil web Vyrobeno u nás a tak je to se vším. 347 00:33:49,108 --> 00:33:52,604 Když v roce 2011 všichni na Putina útočili... 348 00:33:52,724 --> 00:34:00,337 To teď okolo Trumpa: "Oj ty sociální sítě. Oj, ta šedá zóna internetu, kde lidé komunikují 349 00:34:00,457 --> 00:34:05,241 a sami o všem... V jakém ohledu šedá? 350 00:34:05,361 --> 00:34:08,917 Existuje nějaké fórum na nějakém informačním zdroji, 351 00:34:09,037 --> 00:34:14,096 například nějaká informační agentura nějakého federativního subjektu, 352 00:34:14,216 --> 00:34:19,167 kde se předhodí nějaké téma a lidé tam o něm diskutují. 353 00:34:19,287 --> 00:34:23,141 Co dělá ta informační agentura federativního subjektu? 354 00:34:23,261 --> 00:34:27,198 Předkládá jim tak svůj světonázorový standard a chápání řízení. 355 00:34:27,318 --> 00:34:29,859 Přiživují se na tom všichni ti novináři, 356 00:34:29,979 --> 00:34:34,347 kteří sledují reakce, a potom z toho vytvoří informační trend. 357 00:34:34,467 --> 00:34:39,250 Takhle to vše sami korigují. A najednou si přijdou nějací lidé a začnou tvrdit, že nemají pravdu? 358 00:34:39,370 --> 00:34:42,753 Protože tohle je ve skutečnosti tak, tohle tak a tohle onak! 359 00:34:42,873 --> 00:34:46,839 Novináři to vidí a řeknou si: "No pane jo, s tímhle materiálem neprorazíme. 360 00:34:46,959 --> 00:34:51,606 Musíme to odložit, přepsat jiným způsobem atd... 361 00:34:51,726 --> 00:34:59,336 Takže pracují-li lidé na poli žurnalistiky, kde novináři získávají své informace 362 00:34:59,743 --> 00:35:02,397 a své chápání řídících procesů, 363 00:35:02,517 --> 00:35:06,971 když tam lidé předvádějí vyšší míru chápání procesů řízení než novináři, 364 00:35:07,091 --> 00:35:10,656 kteří s informacemi mají ve všech těch médiích pracovat, 365 00:35:10,776 --> 00:35:15,219 tak jednoduše to protistátní, protilidové řízení likvidují. 366 00:35:15,339 --> 00:35:23,554 Jestliže by se centrální média teď pokusila zorganizovat nátlak na Putina, 367 00:35:23,674 --> 00:35:26,276 tak to ta centrální média neustojí. 368 00:35:26,396 --> 00:35:30,572 Stalo by se to, co teď probíhá v USA, jenom u nás daleko tvrději. 369 00:35:30,692 --> 00:35:32,911 Byly Izvestije, už nebudou. 370 00:35:33,255 --> 00:35:39,441 Byl nějaký Večer s něčím, nebo s někým, už nebude. 371 00:35:39,871 --> 00:35:41,762 Jednoduše nebude! 372 00:35:42,277 --> 00:35:49,094 Protože chápání lidí už je na takové úrovni, že rozumí tomu, oč se Putin snaží. 373 00:35:49,214 --> 00:35:55,750 A ta úzká zkorumpovaná mezivrstva té obsluhy, 374 00:35:55,870 --> 00:36:03,411 která musí plnit svoji roli z hlediska komunikace jako úřednictvo, novináři a další, ano? 375 00:36:03,531 --> 00:36:09,724 Ti budou jednoduše nahrazeni jinými, jak bych to vyjádřil... 376 00:36:13,996 --> 00:36:18,160 Představte si auto, ano? 377 00:36:18,280 --> 00:36:27,230 Zatímco jeden řídí, druhý vedle něho montuje jiný systém řízení, brzdy, plyn, spojku, volant, všechno. 378 00:36:27,350 --> 00:36:33,697 A v určitém okamžiku se ukáže, že ti, kteří sedí na oficiálním místě, sice točí volantem, 379 00:36:33,817 --> 00:36:38,685 ale kola nereagují, šlapou na brzdu nebo na plyn, ale systém již nereaguje, 380 00:36:38,805 --> 00:36:41,430 protože ten, který seděl vedle nich, již řídí. 381 00:36:41,550 --> 00:36:46,764 To se teď děje a díky... Putinova tisková konference to předvedla: 382 00:36:46,884 --> 00:36:54,163 "Pánové a dámy, vy končíte, odcházíte, jste odpojeni, díky takovým novinářům, 383 00:36:54,283 --> 00:37:00,655 jako byla ta novinářka z Altajské pravdy, přicházíte o reálné řízení, vytváříte si jen jeho iluzi, 384 00:37:00,775 --> 00:37:03,519 jenže potom nastoupí realita. 385 00:37:07,337 --> 00:37:09,223 Otázka od Galiny. 386 00:37:09,343 --> 00:37:14,975 Zdravím vás vážený Valeriji Viktoroviči, skončila dvoudenní jednání v Astaně o Sýrii, 387 00:37:15,095 --> 00:37:18,412 výsledky oduševňují, okomentujte to prosím. 388 00:37:18,532 --> 00:37:23,376 - Co tak oduševnilo váženou, jak? Galinu Vasiljevnu, ano? - Jenom Galinu. 389 00:37:23,496 --> 00:37:32,075 Tedy Galinu. Jaké výsledky? V podstatě žádné nejsou kromě jednoho. 390 00:37:32,195 --> 00:37:36,120 To, o čem jsem mluvil, a co naši chrabří analytici pro oči nevidí, 391 00:37:36,240 --> 00:37:40,130 tedy formát Astany, mě vůbec neoduševňuje. 392 00:37:40,250 --> 00:37:46,053 Protože už bylo dávno zapotřebí pracovat s Astanou jako s formátem globální úrovně, 393 00:37:46,173 --> 00:37:49,261 s projektem globální úrovně významu. 394 00:37:49,381 --> 00:37:57,486 A co se týká vlastních výsledků, tak hlavní, jediný a bezalternativní výsledek je skutečnost, 395 00:37:57,606 --> 00:38:04,546 že Rusko přebírá řízení procesů na Blízkém Východě a ve Střední Asii. 396 00:38:04,666 --> 00:38:06,943 Jen si vezměte tu situaci. 397 00:38:07,063 --> 00:38:11,812 Irán: "My si nepřejeme, aby se toho účastnily USA." 398 00:38:11,932 --> 00:38:14,991 - Ať se USA účastní. - Ať je to tedy na úrovni velvyslance. 399 00:38:15,111 --> 00:38:19,173 A Lavrov: "My už jsme poslali pozvánku, 400 00:38:19,293 --> 00:38:25,923 ale administrativa kvůli kádrovým problémům..." Přece vidíte, co se děje ve Washingtonu? 401 00:38:26,043 --> 00:38:30,200 Skutečně tam mají kádrové problémy. Stojí před nimi velice závažné úkoly, 402 00:38:30,320 --> 00:38:33,217 takže úroveň velvyslance je teď nejoptimálnější variantou. 403 00:38:33,337 --> 00:38:36,750 Ale to právě Rusko rozhodlo o tom, že se to bude konat v Astaně. 404 00:38:36,870 --> 00:38:40,149 A také se to tam konalo a co je nejdůležitější? 405 00:38:40,269 --> 00:38:43,796 Vzdalujeme se scénáři Afghánistán. 406 00:38:43,916 --> 00:38:49,390 V Sýrii je navazován politický dialog! To je to nejdůležitější. 407 00:38:49,510 --> 00:38:55,339 A koho kdo zastupuje a jak, a co se jak bude dodržovat, je druhořadé. 408 00:38:55,459 --> 00:38:58,614 Došlo k průlomu, to je to jediné. 409 00:38:58,734 --> 00:39:01,802 Co se bude nebo nebude dodržovat, to už jsou další kroky. 410 00:39:01,922 --> 00:39:07,187 Důležité je, že bylo nalezeno místo, kde budou vedena jednání a kde se také bude jednat. 411 00:39:07,307 --> 00:39:12,696 Toto místo předpokládá, že tam budou určití vyjednávači, zprostředkovatelé. 412 00:39:12,816 --> 00:39:15,942 Protože s nikým jiným se jednat nebude. 413 00:39:16,062 --> 00:39:19,427 USA i OSN svorně vykřikují: "Příští jednání musí být v Ženevě." 414 00:39:19,547 --> 00:39:24,506 "No dobrá, teď, po Astaně, to může být ta vaše Ženeva, bez toho by se to neobešlo. 415 00:39:24,626 --> 00:39:28,764 My jsme všemi deseti pro Ženevu, ale až po Astaně!" 416 00:39:29,137 --> 00:39:31,466 Aby... Je to zapotřebí... 417 00:39:31,586 --> 00:39:35,743 Chtěli jste se vrátit do Ženevy? No tak znovu vyzkoušíme Ženevu. 418 00:39:35,863 --> 00:39:38,636 A potom se zeptají: "Tak co si z toho vybereme?" 419 00:39:38,756 --> 00:39:42,971 A všichni: "No, ano, formátu Astany dáváme přece jen přednost." 420 00:39:43,091 --> 00:39:45,300 O tom to je, to je ten hlavní efekt. 421 00:39:45,420 --> 00:39:48,957 To je ten hlavní výsledek, a to, co se tam teď konkrétně podepsalo nebo ne, 422 00:39:49,077 --> 00:39:53,120 kdo se toho účastnil či ne, to už je vše druhořadé. 423 00:39:54,867 --> 00:39:59,621 Madrid a dalších 56 lidí, kteří tuto otázku potvrdili. 424 00:39:59,741 --> 00:40:07,794 Zdravím vás. Jaké kroky podniknou USA, nebo už podnikají, aby nepřipustily hegemonii Číny ve světě? 425 00:40:08,272 --> 00:40:13,504 A ještě podotázka. Je současná čínská elita vlastenecká? 426 00:40:14,210 --> 00:40:19,709 Ano, v míře svého chápání je současná čínská elita vlastenecká. 427 00:40:19,829 --> 00:40:24,208 Stejně jako byla elita Velké Británie vlastenecká 428 00:40:24,328 --> 00:40:28,497 s ohledem na Británii, nad kterou nikdy nezapadalo slunce. 429 00:40:28,617 --> 00:40:36,846 Co se týká USA, co podniknou a podnikají, tak nic nepodniknou ani nepodnikají. 430 00:40:36,966 --> 00:40:48,575 Uvedu takový příklad. Všichni vědí, že se konal rozhovor Trumpa s hlavou republiky Tchaj-wan. 431 00:40:48,695 --> 00:40:55,612 A to strašným způsobem urazilo Čínu, neuvěřitelně urazilo. 432 00:40:55,732 --> 00:41:00,433 Ale když se na to díváte, tak chápete, že se jedná o divadélko, absolutní divadlo. 433 00:41:00,553 --> 00:41:07,307 Protože se za tím nic neukrývá. Uvedu malý dodatek pro lepší pochopení. 434 00:41:07,427 --> 00:41:15,356 Už jsme mluvili o tom, jak ten rozhovor proběhl atd. jenom malý dodatek, který zůstal mimo kameru. 435 00:41:15,476 --> 00:41:20,330 Dříve než k tomu rozhovoru došlo, tak předtím do Číny... 436 00:41:20,450 --> 00:41:32,832 Oj, ještě před tím rozhovorem, než byl ten rozhovor Trumpa s Tchaj-wanem dohodnut, 437 00:41:32,952 --> 00:41:39,426 se Trump setkal s jedním důchodcem, který se jmenuje Kissinger. 438 00:41:40,238 --> 00:41:45,412 Promluvili si a Kissinger odletěl do Číny. 439 00:41:45,709 --> 00:41:52,735 Je to důchodce, tak proč by nemohl trochu cestovat? Tam ho vedení Číny velice vřele uvítalo. 440 00:41:52,855 --> 00:42:01,318 Je to hrdinný důchodce, kterému je 93, všude létá a provozuje takovou tu společenskou politiku. 441 00:42:01,438 --> 00:42:03,839 Proč bychom s ním nepohovořili? 442 00:42:03,959 --> 00:42:12,021 On přiletěl do Číny v předvečer toho rozhovoru, a když Trump telefonoval s hlavou Tchaj-wanu, 443 00:42:12,141 --> 00:42:15,553 Kissinger jednal s Si Ťin-pchingem. 444 00:42:15,673 --> 00:42:24,748 Kissingera tam přitom jednoduše hýčkali. Polštářek za ním nosili, prostě milostpán hadr. 445 00:42:24,868 --> 00:42:34,075 A když zazněla celá reakce Číny na ten telefonický rozhovor, Kissinger zase v klidu odcestoval do USA. 446 00:42:34,874 --> 00:42:38,039 To všechno je rituál, určitý rituál. 447 00:42:38,159 --> 00:42:47,233 Ještě jednou opakuji, že ten rituál slouží k tomu, aby USA dál vyvážely technologie do Číny, 448 00:42:47,353 --> 00:42:52,669 a Čína nebyla naopak ničím vázána. Vždyť ti Američané se přece nechovají, jak mají, 449 00:42:52,789 --> 00:42:59,140 dohodli se na politice jednotné Číny a teď tu dohodu porušují. 450 00:42:59,457 --> 00:43:04,586 To je všechno, takže to vše bude dál probíhat tímto způsobem. 451 00:43:05,055 --> 00:43:08,504 A ohledně... Opět takové malé doplnění. 452 00:43:08,624 --> 00:43:16,164 Všichni asi vědí, že Zumwalt, raketový torpédoborec USA, ten super moderní a vybavený apod., 453 00:43:16,284 --> 00:43:18,380 uváznul v Panamském kanálu. 454 00:43:18,500 --> 00:43:20,115 To ví všichni, ano? 455 00:43:20,235 --> 00:43:31,683 Ale málokdo už ví, že Zumwaltu selhal blok řízení, energetické zařízení lodi. 456 00:43:32,458 --> 00:43:38,001 Ten problém byl v tom, že mikroschémy byly vyrobeny v Číně. 457 00:43:38,121 --> 00:43:40,852 A kdo to nechápe, tomu připomenu, 458 00:43:40,972 --> 00:43:46,503 že když Saddám Husajn koupil prostředky protiletecké obrany ve Francii, tak fungovaly bezvadně. 459 00:43:46,623 --> 00:43:52,175 Jakmile však došlo k invazi do Iráku, tak tyto francouzské protiletecké prostředky fungovat přestaly. 460 00:43:52,295 --> 00:43:55,144 Nic neviděly a nic nemohly sestřelit. 461 00:43:55,264 --> 00:44:01,821 No, a když byl Saddám Husajn svrhnut, vše opět kupodivu fungovat začalo. 462 00:44:02,294 --> 00:44:08,548 To je k té otázce, co Čína a USA reálně představují. 463 00:44:13,694 --> 00:44:17,343 Další otázka je od Jurije. 464 00:44:17,463 --> 00:44:24,146 Vážený Valeriji Viktoroviči, v médiích proběhla informace o odstoupení velmistra Maltézského řádu 465 00:44:24,266 --> 00:44:26,550 v důsledku neshod s Vatikánem. 466 00:44:26,670 --> 00:44:31,649 Oba jsou představiteli globálního prediktoru, ale papež je jezuita, 112. v řadě. 467 00:44:31,769 --> 00:44:33,866 Podle proroctví prý poslední. 468 00:44:33,986 --> 00:44:39,015 To znamená, že musí být v hierarchii výše. Kdo rozhoduje o podobných odstoupeních? 469 00:44:39,135 --> 00:44:44,028 Proč k němu došlo právě teď po inauguraci prezidenta USA? 470 00:44:44,148 --> 00:44:49,502 To není v žádném případě spojeno s inaugurací prezidenta USA. 471 00:44:49,622 --> 00:45:00,653 Je to spojeno s procesem reorganizace role a místa, jaké v řízení zaujímá katolická církev. 472 00:45:00,773 --> 00:45:09,230 Je to spojeno s tím, že Řád hospitalitů, Maltézský řád začal uplatňovat nesprávnou politiku, 473 00:45:09,350 --> 00:45:15,777 a nerealizoval to, co bylo předurčeno globálním prediktorem. 474 00:45:15,897 --> 00:45:22,615 Ta událost, na kterou jste teď poukázal, je velice důležitá a vypovídající 475 00:45:22,735 --> 00:45:27,202 s ohledem na moc státních a globálních elit. 476 00:45:27,322 --> 00:45:33,395 Někteří lidé si myslí, že jestliže někdo stojí v čele nějaké organizace... 477 00:45:33,515 --> 00:45:38,149 Ve státě je to pochopitelné, tam vždy můžou dosadit nějakého svého pěšáka. 478 00:45:38,269 --> 00:45:46,572 A je to tady, stínové struktury řízení! Tajné řádové struktury! Musíme také založit svůj vlastní ruský řád! 479 00:45:46,692 --> 00:45:50,213 To je k té otázce, kdo blábolí podobné hlouposti. 480 00:45:50,333 --> 00:45:58,411 Můžete stát v čele řádu, a přesto ho řídit nebudete! 481 00:45:58,531 --> 00:46:06,936 A jestliže si něco podobného usmyslíte, zkusíte se prosadit a o něčem rozhodovat, 482 00:46:07,056 --> 00:46:08,900 tak vás rychle postaví na místo! 483 00:46:09,020 --> 00:46:16,539 Napřed ten Festing vystupoval s tím, že si prosadí svou, že si bude dělat, co uzná za vhodné: 484 00:46:16,659 --> 00:46:20,589 "Toho šéfa tábora vyhodím, protože jsem se tak rozhodnul! 485 00:46:20,709 --> 00:46:28,392 Svatá stolice byla nespokojená, že jsme těm v Myanmaru rozdávali prezervativy, 486 00:46:28,512 --> 00:46:33,998 neboť se to příčí katolické církvi, tak ho vyhodíme a hotovo." 487 00:46:34,118 --> 00:46:38,199 A když jim Svatá stolice řekla: "Pánové, nerozdováděli jste se příliš?" 488 00:46:38,319 --> 00:46:43,314 Co zveřejnili? Prý: "Co jsou zač, aby nám rozkazovali? My jsme řád! 489 00:46:43,434 --> 00:46:49,261 Festinga si potom pozvali, popovídali si s ním, papež si s ním pohovořil... 490 00:46:49,381 --> 00:46:54,403 K němu vstupoval velmistr řádu a od něho vyšel obyčejný člen řádu. 491 00:46:54,523 --> 00:47:03,024 Stalo se to poprvé v historii! Ten řád přece existuje od roku 1048 a velmistr je volen doživotně! 492 00:47:03,144 --> 00:47:07,184 Tak kdo je víc než on? A ukazuje se, že takoví jsou. 493 00:47:07,304 --> 00:47:15,024 Spadáte-li pod římskokatolickou církev, tak vám vždy dokážou vysvětlit, že tu jsou i jiní, co mají navrch. 494 00:47:15,144 --> 00:47:17,392 A co je na tom to nejdůležitější? 495 00:47:17,512 --> 00:47:19,046 Jen si to vezměte. 496 00:47:19,166 --> 00:47:25,421 Římskokatolická církev prý byla nespokojena s rozdáváním těch prezervativů v Myanmaru, ano? 497 00:47:25,541 --> 00:47:28,231 Prý je to v rozporu s její oficiální politikou. 498 00:47:28,351 --> 00:47:32,363 Takže přece bylo dobře, když Maltézský řád odvolal šéfa tábora? No ne? 499 00:47:32,483 --> 00:47:36,905 Festing si prý příliš vyskakoval. Jenže když ho odvolali, 500 00:47:37,025 --> 00:47:43,780 tak papež anuloval všechna jeho nařízení, takže se do funkce vrátil i uvedený šéf tábora! 501 00:47:43,900 --> 00:47:47,858 Promiňte, ale vy jste s ním přece byli nespokojeni? 502 00:47:47,978 --> 00:47:54,569 Jak se říká, všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si přece jen rovnější. 503 00:47:54,689 --> 00:48:01,608 A nesmíte zapomínat na to, že otec šéfa tábora byl také členem Maltézského řádu 504 00:48:01,728 --> 00:48:08,796 a podivnou shodou okolností byl i účastníkem spiknutí proti Hitlerovi v roce 1944. 505 00:48:08,916 --> 00:48:19,776 A ještě podivnější je, že když bylo to spiknutí odhaleno, otec šéfa tábora z toho vyklouzl. 506 00:48:19,896 --> 00:48:23,122 Na pokoji ho nechali jedni i druzí. 507 00:48:23,242 --> 00:48:29,124 Chápejte, s ním je to jako s tím A. I. Mikojanem, 508 00:48:29,244 --> 00:48:36,408 o kterém se vtipkovalo: Od Iljiče do Iljiče, bez infarktu, bez mrtvice. 509 00:48:36,528 --> 00:48:43,569 Měli na mysli, že byl od Vladimira Iljiče Lenina až do Leonida Iljiče Brežněva vždy v nějaké funkci. 510 00:48:44,074 --> 00:48:49,536 Také se říkalo, jak nabídl Leonidu Iljiči svůj deštník v dešti. 511 00:48:49,656 --> 00:48:53,738 - A co vy? - Já tak, mezi kapkami. 512 00:48:53,858 --> 00:48:57,789 Chápete? To je konkrétní příklad, jak někdo proplouvá mezi kapkami. 513 00:48:57,909 --> 00:49:05,291 Potrestán může být kdokoliv jiný. Jestliže je daný systém pod kontrolou těchto určitých struktur, 514 00:49:05,411 --> 00:49:09,629 budou neposlušní srovnáni tak, že je to bude mrzet. 515 00:49:09,749 --> 00:49:13,870 To je reálné porovnání moci státních a globálních elit. 516 00:49:13,990 --> 00:49:18,605 Takové okamžiky jsou toho názorným příkladem, na těch je to možné odhalit. 517 00:49:18,725 --> 00:49:24,694 Jak bych to řekl, poskytují metodiku identifikace. 518 00:49:24,814 --> 00:49:31,296 Kdo je v jakém postavení představitelem globální nebo státní elity. 519 00:49:31,416 --> 00:49:36,447 Tady se prolíná mnoho ukazatelů. Churchilla mnozí považovali za představitele globální elity. 520 00:49:36,567 --> 00:49:40,169 Ne, byl představitelem imperiální elity, neudělal tři vstupní zkoušky. 521 00:49:40,289 --> 00:49:45,865 Přečtěte si Churchillovo paměti, třikrát mu dali možnost, aby postoupil mezi globální elitu. 522 00:49:45,985 --> 00:49:48,527 Nesložil tři zkoušky! 523 00:49:48,647 --> 00:49:50,700 Jednoduše je neudělal a hotovo. 524 00:49:50,820 --> 00:49:54,257 Ten, jak se jmenuje... 525 00:49:54,377 --> 00:49:58,524 Kolik toho nadělali okolo Brzezinského: "Ten Brzezinský, och ten Brzezinský..." 526 00:49:58,644 --> 00:50:02,459 A ten jen s tou svou šachovnicí sem, šachovnicí tam... A co ten teď ví? 527 00:50:02,579 --> 00:50:06,949 Teď říkají, že psal hlouposti. A proč? Protože sice slyšel zvon, ale nevědel, kde on. 528 00:50:07,069 --> 00:50:12,559 Snažil se z hlediska státní elity posuzovat globální problémy. 529 00:50:12,679 --> 00:50:15,920 Ale vzhledem k tomu, že to neodpovídalo globální politice 530 00:50:16,040 --> 00:50:20,503 a USA byly nasměrovány na druhou stranu, tak je teď vedle. 531 00:50:20,623 --> 00:50:26,800 A Kissinger? Jen se podívejte. Stařeček a je nucen létat. Proč? 532 00:50:26,920 --> 00:50:28,502 Nedostatek kádrů! 533 00:50:28,622 --> 00:50:30,815 Obzvláště u globalistů. 534 00:50:30,935 --> 00:50:40,430 Protože když si vezmeme Kerryho, Bidena, a toho, no... Obamu, kohokoliv, tak nemají potřebnou úroveň. 535 00:50:40,550 --> 00:50:44,282 Pokusili se nahradit Kissingera. Teď si nevzpomenu na příjmení. 536 00:50:44,402 --> 00:50:51,092 Několik akcí ten člověk realizoval. Já jsem ho měl tak trochu víc na mušce. 537 00:50:51,212 --> 00:50:52,849 Také neudělal zkoušku. 538 00:50:52,969 --> 00:50:57,236 Členem globální elity zůstal, ale nekvalifikoval se na vyšší úroveň. 539 00:50:57,356 --> 00:51:01,809 Chápete? Pro obsazení určité funkce jsou prováděny kvalifikační zkoušky. 540 00:51:01,929 --> 00:51:06,414 Kissingera teď prostě nemá kdo nahradit, fyzicky nahradit. 541 00:51:10,441 --> 00:51:15,548 Další otázka je od Failja Nurtdinova. Valeriji Viktoroviči, 542 00:51:15,668 --> 00:51:20,295 Vy od pořadu k pořadu vyzýváte studovat Koncepci, Dostatečně všeobecnou teorii řízení, 543 00:51:20,415 --> 00:51:23,035 abychom se stávali konceptuálně samostatnými. 544 00:51:23,155 --> 00:51:27,051 Ale proč nemluvíte o mravní přeměně směrem k pravověrnosti? 545 00:51:27,171 --> 00:51:30,106 O změně psychiky směrem k lidskosti? 546 00:51:30,226 --> 00:51:33,271 Vždyť rozlišení je nám dáváno pouze na základě mravnosti. 547 00:51:33,391 --> 00:51:36,675 Je možné nastudovat si koncepci a přesto se nestat opravdovým člověkem. 548 00:51:36,795 --> 00:51:43,518 Vždyť mnozí lidé, kteří nestudovali Koncepci, bývají morálnější než mnozí "konceptuálové". 549 00:51:43,638 --> 00:51:49,116 A jako červená niť se všemi pracemi vnitřního prediktoru SSSR táhne výzva: "Lidé, stávejte se lidmi!" 550 00:51:49,236 --> 00:51:53,154 Možná by stálo za to od pořadu k pořadu raději opakovat tuto výzvu? 551 00:51:53,274 --> 00:51:58,993 Víte, já přece jen upřednostním vyzývat ke studiu Koncepce sociální bezpečnosti. 552 00:51:59,113 --> 00:52:01,645 Z jednoho jednoduchého důvodu, 553 00:52:01,765 --> 00:52:06,512 že klíčovým ustanovením Koncepce sociální bezpečnosti, 554 00:52:06,632 --> 00:52:14,587 které se jako červená niť táhne všemi pracemi vnitřního prediktoru, je jedna jednoduchá myšlenka. 555 00:52:14,707 --> 00:52:23,012 Znalosti jsou vám poskytovány na základě vaší mravnosti, jestli si přejete osvojit si tyto znalosti, 556 00:52:23,132 --> 00:52:26,408 měňte svoji mravnost a stávejte se lidmi. 557 00:52:26,528 --> 00:52:34,273 Jestliže si takto znalosti osvojit nepřejete, budete jako osel naložený knihami. 558 00:52:34,393 --> 00:52:37,239 Ty knihy jen ponesete. 559 00:52:37,359 --> 00:52:43,226 A ti, o kterých říkáte, že jsou "konceptuálové" toto bezpodmínečné pravidlo dodrželi? 560 00:52:43,346 --> 00:52:48,996 Změnili snad svoji mravnost? Ne, v režimu magnetofonu nebo počítače se to naučili 561 00:52:49,116 --> 00:52:52,515 a teď to bez pochopení papouškují. 562 00:52:52,635 --> 00:52:59,025 Kdyby se naučili Koncepci sociální bezpečnosti a začali ji v životě používat, 563 00:52:59,700 --> 00:53:07,612 tak by se všichni hned mohli přesvědčit o její účinnosti. 564 00:53:07,732 --> 00:53:09,596 Uvedu takový příklad. 565 00:53:09,716 --> 00:53:13,131 My se nebojíme poskytovat znalosti nikomu, vůbec nikomu, 566 00:53:13,251 --> 00:53:17,492 absolutně, navíc všem říkáme: "Lidi, tady ty znalosti máte, jestliže o ně máte zájem!" 567 00:53:17,612 --> 00:53:22,227 Jednou se rodinný Jelcinův klan začal zajímat... 568 00:53:22,347 --> 00:53:26,573 To prozrazuji takové malé tajemství, bez zbytečných podrobností. 569 00:53:26,693 --> 00:53:33,326 Jednou se o tento projekt začali zajímat, že by se s ním chtěli seznámit. 570 00:53:33,446 --> 00:53:38,027 "Ale tu omáčku okolo v podobě té filozofie Koncepce sociální bezpečnosti si nechte, 571 00:53:38,147 --> 00:53:40,986 nás zajímá pouze Dostatečně všeobecná teorie řízení." 572 00:53:41,106 --> 00:53:44,499 A pomohli ti snad ti tvoji "odborníci"? 573 00:53:44,619 --> 00:53:49,480 Naučil ses nějaká pravidla, dokázal jsi je uplatnit v životě? 574 00:53:50,627 --> 00:53:56,505 Nesmíte se bát, že se znalosti dostanou k nesprávným lidem. 575 00:53:56,625 --> 00:54:03,175 Ty znalosti v životě nedokážou uplatnit, dokud nezmění svoji mravnost a nestanou se lidmi! 576 00:54:03,295 --> 00:54:09,918 A to, co já vám tady říkám, je právě o tom. Potřebujete to, máte o to zájem? 577 00:54:10,038 --> 00:54:13,670 Abyste dokázali vyřešit ten či onen svůj úkol? Ty znalosti tu máte. 578 00:54:13,790 --> 00:54:17,807 Tady máte ty matematické poučky, když to vyjádřím obrazně s ohledem na řízení. 579 00:54:17,927 --> 00:54:20,350 Použijte je, nastudujte si je! 580 00:54:20,470 --> 00:54:27,739 Nedokážete to? A co vám v tom brání, pochopit, co Koncepce obsahuje, a jak to použít? 581 00:54:27,859 --> 00:54:30,751 Jak to všechno funguje? 582 00:54:30,871 --> 00:54:35,108 Aha, tak vy říkáte, že tohle je zbytečná omáčka, tohle je hloupost a tohle... 583 00:54:35,228 --> 00:54:37,972 No dobrá, když omáčka tak omáčka, jak chcete. 584 00:54:38,092 --> 00:54:41,519 Život vás naučí, život vám ukáže, kde je omáčka a kde není. 585 00:54:41,639 --> 00:54:45,460 Byly vám odhaleny určité informace, střetli jste se s nimi... 586 00:54:45,580 --> 00:54:51,735 Slyšte, slyšte obyvatelé bagdádští, a potom neříkejte, že jste nic neslyšeli. (Slyšte a vězte: budete potom tázáni, co jste slyšeli.) 587 00:54:51,855 --> 00:54:53,945 To je to, o čem mluvím. 588 00:54:54,065 --> 00:54:58,132 Jakmile se ty informace jednou dozvíte, už před nimi neutečete. 589 00:54:58,252 --> 00:55:02,279 Jednou vám byly Shora předány, a tak k nim musíte zaujmout svůj postoj. 590 00:55:02,399 --> 00:55:05,425 A jestli k tomu žádný postoj nezaujmete, nenaučíte se to, 591 00:55:05,545 --> 00:55:11,684 tak jste za následky, které vám to v životě přinese, odpovědni jen vy sami, nikdo jiný. 592 00:55:11,804 --> 00:55:15,279 A ještě jedna související otázka od Vlada. 593 00:55:15,399 --> 00:55:20,168 Na konci každého pořadu říkáte, že je třeba si nastudovat práce vnitřního prediktoru SSSR 594 00:55:20,288 --> 00:55:22,577 a osvojovat si tyto nové znalosti. 595 00:55:22,697 --> 00:55:27,108 Co je však kritériem pro osvojení těchto nových znalostí? 596 00:55:27,228 --> 00:55:31,333 Na základě čeho můžete konstatovat, že daný člověk si vše nastudoval a pochopil? 597 00:55:31,453 --> 00:55:37,063 Při kontrole znalostí z matematiky vám například dají pár příkladů, které musíte správně vyřešit. 598 00:55:37,183 --> 00:55:41,406 Pro kontrolu znalostí pravidel silničního provozu konáte příslušné zkoušky. 599 00:55:41,526 --> 00:55:45,400 Ale jak zkontrolovat, nakolik dobře máte nastudovány informace VP SSSR? 600 00:55:45,520 --> 00:55:49,056 Vždyť ani žádné otázky pro sebekontrolu na konci knih uvedeny nejsou. 601 00:55:49,176 --> 00:55:51,587 Kdy například můžete prohlásit: 602 00:55:51,707 --> 00:55:56,171 "Stačí, dál nemusíte studovat práce VP SSSR, neboť jste si všechno osvojili, nastudovali. 603 00:55:56,291 --> 00:55:59,543 Stačí číst nové materiály, analytické zprávy apod." 604 00:55:59,663 --> 00:56:04,235 Nic takového nikdy neprohlásím. Nic takového jednoduše ani prohlásit nemohu. 605 00:56:04,355 --> 00:56:09,245 Tak především, žádný člověk si nemůže osvojit všechno. 606 00:56:09,365 --> 00:56:13,621 Protože člověk není Bůh a vědět všechno může pouze Bůh. 607 00:56:14,079 --> 00:56:23,442 Člověk plní určitou funkci, musí splnit úkol, kvůli kterému ho Bůh umístil v biosféře planety Země. 608 00:56:23,562 --> 00:56:29,194 A planeta Země je zase součástí celkové matrice Všehomíru. 609 00:56:30,143 --> 00:56:37,477 V souladu s tím tvrdit, že.... Tedy spíše, kdo bude zkoušejícím? 610 00:56:37,597 --> 00:56:39,409 Nebude to žádný člověk. 611 00:56:40,936 --> 00:56:47,593 Nakolik je to osvojeno a jak? Bůh je barbar a mluví s lidmi jazykem jejich životních okolností. 612 00:56:48,194 --> 00:56:50,201 Ukazuje, co a jak. 613 00:56:50,321 --> 00:57:01,944 A tento smysluplný dialog člověka s Bohem bude tou známkou, která bude udělena. 614 00:57:02,064 --> 00:57:05,695 Zda jste si to osvojili správně či nesprávně, 615 00:57:05,815 --> 00:57:10,640 v dostatečném rozsahu, abyste mohli jít dále, nebo v nedostatečném. 616 00:57:10,760 --> 00:57:17,699 A osvojit si všechno? Nahradit Boha žádný člověk nedokáže. 617 00:57:17,819 --> 00:57:27,981 Člověk se může snažit pouze o jedno, splnit tu misi, kvůli které ho Bůh v tomto Všehomíru umístil. 618 00:57:28,101 --> 00:57:37,445 O to se musí člověk snažit. To však musí umět odhalit svůj potenciál, který mu byl Shora dán. 619 00:57:37,565 --> 00:57:44,708 A lidstvo se nachází pouze na začátku té cesty, po které se musíme vydat. 620 00:57:45,510 --> 00:57:51,785 - Takže studujte práce vnitřního prediktoru SSSR... - To byla vlastně poslední otázka. 621 00:57:52,740 --> 00:58:05,391 Studujte práce vnitřního prediktoru SSSR, pokoušejte se přijít na to, proč je člověk součástí Všehomíru, 622 00:58:05,511 --> 00:58:09,464 a potom odpověď obdržíte Shora. 623 00:58:09,584 --> 00:58:13,692 Přeji Vám úspěch a štěstí. Do příštích setkání.