1 00:00:04,168 --> 00:00:08,255 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,375 --> 00:00:10,800 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:10,920 --> 00:00:15,687 Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:15,807 --> 00:00:19,658 Dnes je 14.02.2017. 5 00:00:20,071 --> 00:00:25,362 V posledních dvou týdnech došlo k mnoha událostem, 6 00:00:25,482 --> 00:00:30,709 a jednou z nejpopulárnějších otázek, kterou položili návštěvníci našeho webu 7 00:00:30,829 --> 00:00:40,148 a prosí vás ji okomentovat, je spojena s vraždou velitele bataliónu Somali Michaila Tolstycha. 8 00:00:40,268 --> 00:00:47,988 A jaké jsou vůbec podle vás příčiny vyostření situace na Donbasu, proč se to vše děje? 9 00:00:50,744 --> 00:01:03,131 Tak především bych chtěl vyjádřit upřímnou soustrast v souvislosti se smrtí Michaila Sergejeviče Tolstycha, 10 00:01:04,336 --> 00:01:16,890 a také Arsena Sergejeviče Pavlova a mnohým lidem, kteří teď... všem jejich příbuzným. 11 00:01:17,010 --> 00:01:26,586 A všem, jejichž příbuzní pokládají své životy za svobodu a nezávislost nejen Doněcké a Luhanské republiky, 12 00:01:26,706 --> 00:01:30,450 ale i za svobodu a nezávislost Ruska. 13 00:01:31,733 --> 00:01:37,581 Vražda Michaila Tolstycha, Michaila Sergejeviče... 14 00:01:37,701 --> 00:01:44,443 V podstatě není možné říci, že by byla neočekávaná, 15 00:01:44,563 --> 00:01:51,022 ale současně bychom si přáli, aby tito lidé takto neumírali. 16 00:01:51,142 --> 00:02:00,226 A když jsem v říjnu komentoval vraždu Arsena Sergejeviče Pavlova, 17 00:02:01,002 --> 00:02:03,120 Motoroly, 18 00:02:04,403 --> 00:02:15,949 tak jsem mluvil o tom, že klíčový problém spočívá v existenci nebo neexistenci Minských dohod. 19 00:02:16,889 --> 00:02:24,616 A co v poslední době můžeme pozorovat? 20 00:02:26,034 --> 00:02:38,937 V poslední době pozorujeme, že na Minské dohody probíhá prostě kolosální útok ze všech stran. 21 00:02:39,057 --> 00:02:43,621 A obzvláště se v tomto ohledu vyznamenávají ti různorodí patrioti. 22 00:02:43,741 --> 00:02:49,200 Stále dokola: "Minské dohody jsou na nic!" 23 00:02:49,320 --> 00:02:56,719 A v čem spočívá ten problém? Ať už si to ti lidé uvědomují či ne, 24 00:02:56,839 --> 00:03:02,134 není to podstatné: Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. 25 00:03:03,522 --> 00:03:10,533 A jestli si uvědomují, co činí, tak jsou to darebáci, když vystupují proti Minským dohodám. 26 00:03:10,653 --> 00:03:17,783 A jestli si to neuvědomují, tak je to jako ve rčení Dostatečně všeobecné teorie řízení. 27 00:03:17,903 --> 00:03:22,228 Každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy 28 00:03:22,348 --> 00:03:27,882 a v míře svého nepochopení pro toho, kdo toho zná a chápe více. 29 00:03:28,002 --> 00:03:36,623 Minské dohody nejsou jenom nějakým cárem papíru, 30 00:03:36,743 --> 00:03:43,545 na kterém jsou zaznamenány nějaké dohody, které se plní či neplní. 31 00:03:43,665 --> 00:03:49,050 Minské dohody jsou daleko, ale daleko závažnější. 32 00:03:49,170 --> 00:03:54,190 Není to žádné tajemství, že jsem byl jediný, 33 00:03:56,541 --> 00:04:08,677 kdo tehdy v době útoku armády Doněcké a Luhanské republiky podpořil Minské dohody, 34 00:04:09,083 --> 00:04:13,236 a tvrdil jsem, že bylo jednoduše nezbytné s ním skončit. 35 00:04:13,356 --> 00:04:22,465 A problém není ani tak v tom, že Minské dohody jako etapa... 36 00:04:22,585 --> 00:04:30,566 Když se plánuje válka, tedy každá válka jednou skončí nějakým mírem, to je nevyhnutelné. 37 00:04:30,686 --> 00:04:37,099 Problém je jinde. Jestliže se teď podíváte na jakékoliv tehdejší mapy, 38 00:04:37,219 --> 00:04:42,306 z ukrajinských zdrojů, nebo u jakýchkoliv jiných analytiků, 39 00:04:42,426 --> 00:04:49,764 tak uvidíte, že v té době, kdy byly Minské dohody uzavírány, 40 00:04:49,884 --> 00:05:01,668 jednalo se o nich, vypadaly Luhanská a Doněcká republika v podstatě jako ementál. 41 00:05:01,788 --> 00:05:09,429 Jednu dobu tam bylo dokonce devět kotlů. A když mluvíme o porážce (junty) v Ilovajsku... 42 00:05:09,549 --> 00:05:15,897 To vítězství (opolčenců) u Ilovajsku se vůbec nemuselo konat, mohlo to dopadnout také úplně jinak. 43 00:05:16,017 --> 00:05:24,405 Ať už máme ke Strelkovovi jakýkoliv vztah, tak kdyby se tehdy nestáhnul ze Slavjanska, 44 00:05:24,525 --> 00:05:33,545 tak by jednoduše nebylo dost vojáků na obranu Doněcku, pro Ilovajský kotel a mnohé další operace. 45 00:05:33,665 --> 00:05:36,385 Neměl by kdo bojovat. 46 00:05:36,505 --> 00:05:42,066 A teď k tomu útoku. V kotlech tehdy zůstalo velké množství lidí, 47 00:05:42,186 --> 00:05:48,394 byli dezorganizovaní, v panice, s jedinou touhou vzít nohy na ramena. 48 00:05:48,514 --> 00:05:53,715 Říkali jim: - Tak běžte, jenom tu nechte těžké zbraně a jděte si. 49 00:05:53,835 --> 00:05:57,801 - Nemůžeme vám tu nechat těžké zbraně, půjdeme i s nimi. - Tak běžte i s nimi. 50 00:05:57,921 --> 00:06:04,550 Ta věc se má tak, že jakmile nastane situace, 51 00:06:04,670 --> 00:06:14,182 kdy dojde k nějakému uklidnění, proběhne na úrovni seržantského sboru sjednocení, 52 00:06:14,302 --> 00:06:20,370 a lidé z těch kotlů by potom převálcovali týly Luhanské i Doněcké republiky 53 00:06:20,490 --> 00:06:26,627 a žádná z těch republik by jednoduše neexistovala. 54 00:06:26,747 --> 00:06:33,855 A proto bylo nutné ten stav zafixovat a dohodnout se z pozice síly, což také bylo učiněno. 55 00:06:33,975 --> 00:06:41,743 Když někdo tvrdí, že byly takové možnosti a onaké možnosti: Absolventi, severní vítr apod. 56 00:06:41,863 --> 00:06:48,310 A když by ti absolventi dobyli území, jak by ho potom hodlali udržet? 57 00:06:48,430 --> 00:07:01,499 Není to teď snad tak, že díky nadbytku čistě svalové hmoty a zbraní dochází k určitému zabírání území? 58 00:07:01,619 --> 00:07:04,916 Někde obsazují šedou zónu apod. 59 00:07:05,036 --> 00:07:07,982 Ta podstata je následující, 60 00:07:08,102 --> 00:07:16,644 bylo zapotřebí: za a), zaprvé, institucionalizovat Doněckou a Luhanskou republiku, 61 00:07:17,530 --> 00:07:23,464 jako právní nástupce ukrajinské státnosti, 62 00:07:23,584 --> 00:07:31,127 neboť po státním převratu v roce 2014 státnost na Ukrajině přestala existovat, 63 00:07:31,247 --> 00:07:33,264 a dosud neexistuje. 64 00:07:33,384 --> 00:07:43,754 Je tam divoké pole, o čemž svědčí skutečnost, že různé bandy tam nastolují své pořádky. 65 00:07:43,874 --> 00:07:50,996 O monopol na násilí Ukrajina v podstatě přišla, kyjevská banda. 66 00:07:51,116 --> 00:07:56,494 Budování státu probíhá pouze v Doněcké a Luhanské republice. 67 00:07:56,614 --> 00:08:03,244 Ale aby to budování mohlo probíhat, bylo zapotřebí, aby ty republiky EXISTOVALY. 68 00:08:03,595 --> 00:08:09,951 Musely být zformovány jako státní subjekty, jako mezinárodní subjekty. 69 00:08:10,071 --> 00:08:12,707 A dále se ptám. 70 00:08:12,827 --> 00:08:27,056 Řekněte, Vladimir Vladimirovič Putin snad neměl nic lepšího na práci, než 18 HODIN v Minsku jednat? 71 00:08:27,176 --> 00:08:29,679 18 HODIN! (A přes noc!) 72 00:08:29,799 --> 00:08:34,607 Vždyť také mohli posedět, promluvit si, rozejít se a sejít se jindy. 73 00:08:34,727 --> 00:08:41,477 A proč je tam tak dlouho držel? Protože kdyby se tenkrát rozešli, příště by jednali za jiných podmínek. 74 00:08:41,597 --> 00:08:45,077 Tenkrát je bylo nutné zmáčknout, tvrdě zmáčknout. 75 00:08:45,197 --> 00:08:54,653 Ano, Francie, Německo i kyjevská banda přitom neustále volaly do Washingtonu a dostávali o nich pokyny, 76 00:08:54,773 --> 00:08:58,871 ale bylo je zapotřebí zmáčknout a udržet je tam. 77 00:08:58,991 --> 00:09:02,879 Všechno se děje tím nejlepším způsobem 78 00:09:02,999 --> 00:09:07,969 v souladu s reálnou mravností a etikou všech účastníků procesu. 79 00:09:08,089 --> 00:09:16,490 A etika účastníků procesu Minského formátu, Normandského formátu spočívala v tom, 80 00:09:16,610 --> 00:09:27,472 že předstírali existenci státnosti Francie a Německa. 81 00:09:27,592 --> 00:09:31,312 A na tomto základě je Putin zmáčknul. 82 00:09:31,432 --> 00:09:37,077 "Vy, jako státy, s něčím musíte přijít!" Nachytal je na to. 83 00:09:37,197 --> 00:09:41,450 Osmnáct hodin probíhala ta jednání! 84 00:09:41,570 --> 00:09:43,756 18 hodin! 85 00:09:44,403 --> 00:09:50,140 A ty dohody byly potvrzeny... Následně byly potvrzeny... 86 00:09:50,260 --> 00:10:02,571 Ještě ani nestihli... Neboť vůbec nečekali, že proběhne tak rychlý diplomatický manévr 87 00:10:02,691 --> 00:10:06,859 a že ty dohody budou potvrzeny v OSN. 88 00:10:08,673 --> 00:10:13,482 A tady jim vzniknul problém: Co si s nimi teď počneme? 89 00:10:14,242 --> 00:10:23,550 Ano, neustále omílají, že Rusko neplní Minské dohody... apod. 90 00:10:23,670 --> 00:10:29,723 Celá ta otázka se ukrývá v něčem jiném. Co jsou to vlastně ty Minské dohody? 91 00:10:29,843 --> 00:10:37,204 S kým my vlastně máme co do činění? Co je to za partnery? 92 00:10:37,324 --> 00:10:46,161 Když půjdeme k jádru, tak naši partneři jsou v podstatě jako subjekty šmejdi. 93 00:10:46,281 --> 00:10:49,156 Bez jakýchkoliv pochyb. 94 00:10:49,276 --> 00:11:00,574 Kde a kdy naši "partneři" dodrželi své slovo, pokud k tomu nebyli donuceni okolnostmi, 95 00:11:00,694 --> 00:11:05,343 které je to dané slovo donutily splnit? 96 00:11:05,463 --> 00:11:14,972 Cožpak Hitler dodržel svůj pakt o neútočení? Ani náhodou. 97 00:11:15,092 --> 00:11:22,332 Nebo snad NATO splnilo dohodu, že se nebude rozšiřovat směrem na východ? Vůbec ne. 98 00:11:22,452 --> 00:11:30,723 A vzpomeňte si na to mezinárodní zprostředkování dohody uzavřené mezi Janukovyčem a opozicí! 99 00:11:30,843 --> 00:11:37,910 Kdo si potom na druhý den vůbec vzpomněl na Janukoviče a na to, že došlo ke státnímu převratu? 100 00:11:38,030 --> 00:11:41,349 Přece se nestalo to, co bylo dohodnuto. 101 00:11:41,469 --> 00:11:48,536 To oni v podstatě provedli ten státní převrat a legitimizovali ho. 102 00:11:48,656 --> 00:11:55,621 Takže podpisem stvrdili určité procedury, které vůbec neměli v úmyslu dodržet! 103 00:11:55,741 --> 00:11:58,337 Jednoduše to neměli v úmyslu. 104 00:11:58,457 --> 00:12:04,080 A nikdo v tisku, v západním tisku se o tom nikdo nikde ani slovem nezmínil. 105 00:12:04,200 --> 00:12:10,167 Stejně jako náš tisk, včetně toho "patriotického". Všichni o tom nějak mlčí. 106 00:12:10,287 --> 00:12:13,778 To jsou lidé, se kterými máme co do činění! 107 00:12:14,570 --> 00:12:19,384 A jestli si něco takového neuvědomujeme, pak sami za nic nestojíme. 108 00:12:19,504 --> 00:12:26,262 A jestli si uvědomujeme, že se v jakémkoliv okamžiku můžeme ocitnout v situaci poraženého, 109 00:12:26,382 --> 00:12:29,288 tak musíme podle toho jednat. 110 00:12:29,408 --> 00:12:36,510 A proč poraženého? Protože věříme čestnému slovu. Západ nikdy nebyl čestný! 111 00:12:36,630 --> 00:12:41,943 Něco takového z principu není v západní mentalitě. 112 00:12:42,063 --> 00:12:45,898 Západ a čest. Tyto pojmy jsou neslučitelné! 113 00:12:46,018 --> 00:12:48,030 Západ a zisk, to ano. 114 00:12:48,150 --> 00:12:51,847 Jen se podívejte na všechny ty pohádky. 115 00:12:51,967 --> 00:12:55,458 Je zapotřebí porušit přísahu? Žádný problém. 116 00:12:55,578 --> 00:13:01,889 Na západní filmy se podívejte. Je možné porušit přísahu? Jestliže ti to přinese výhodu, tak žádný problém. 117 00:13:02,009 --> 00:13:11,690 No a tady jsme uzavřeli Minské dohody. A co jsou ve své podstatě Minské dohody? 118 00:13:11,810 --> 00:13:20,356 Minské dohody jsou plánem do budoucna. Plánem, který předkládáme lidem. 119 00:13:20,476 --> 00:13:26,936 My jim předkládáme tento plán a říkáme jim, obcházejíce tak západní establishment, 120 00:13:27,056 --> 00:13:32,791 nezávisle na těch, se kterými musíme jednat, to předkládáme lidem, 121 00:13:32,911 --> 00:13:39,309 a říkáme jim: „Lidé, tohle a tohle říkají Minské dohody, souhlasíte s tím?“ 122 00:13:39,429 --> 00:13:44,569 Lidé odpovídají: „Ano! Je třeba je plnit." 123 00:13:45,450 --> 00:13:47,849 A začíná rozruch. 124 00:13:47,969 --> 00:13:56,190 Všechna koupená média, celý ten řídící sbor volá: „Rusko neplní, to Rusko je neplní…“ 125 00:13:56,310 --> 00:13:59,937 Jenže kapka za kapkou i kámen vyhloubí. 126 00:14:00,057 --> 00:14:08,602 A nakonec to dopadá tak, že lidé začínají chápat podstatu těch Minských dohod, 127 00:14:08,722 --> 00:14:13,087 protože toho mají plné zuby. Ta válka přece míří k nim! 128 00:14:13,207 --> 00:14:16,387 Lidé se začínají ptát: „A co to s tím má společného. 129 00:14:16,507 --> 00:14:21,862 To vy neplníte! Vy! Naše vedení: francouzské, německé, to vy jste nic nesplnili! 130 00:14:21,982 --> 00:14:26,043 To vy jste posvětili státní převrat. To vy jste ho zorganizovali. 131 00:14:26,163 --> 00:14:31,435 To vy jste přivedli válku do Evropy! To vy chcete, aby se rozpoutala válka.“ 132 00:14:31,555 --> 00:14:42,329 Co je třeba udělat, aby tyto zcela správné otázky od voličů, 133 00:14:42,449 --> 00:14:52,673 od obyčejných lidí nezazněly na adresu těch, které tam dosadil Washington k řízení jejich států? 134 00:14:54,276 --> 00:15:00,638 Je to jednoduché. Je třeba tyto dohody zdiskreditovat. Takže říkají… 135 00:15:00,758 --> 00:15:10,783 Vždyť jaká je ta situace? Říkají nám: „Oni nehodlají plnit žádné dohody, tak k čemu nám jsou? 136 00:15:10,903 --> 00:15:13,912 Pojďte je sami zrušit.“ 137 00:15:14,032 --> 00:15:21,581 Díváte se na různé ty televizní pořady, ty Večery, kde moderátor div nevyskočí ze svých kalhot: 138 00:15:21,701 --> 00:15:26,671 „To je konec. Je třeba ty Minské dohody zrušit. Musíme jít kupředu!“ 139 00:15:26,791 --> 00:15:29,387 Odborníci vykřikují to samé. 140 00:15:29,507 --> 00:15:38,363 Takže se ptám: Pánové, přece tu máme ty demokratické hodnoty, instituce a všechno to ostatní. 141 00:15:38,483 --> 00:15:43,934 Ten vybroušený mechanizmus na oblbování lidí. 142 00:15:45,654 --> 00:15:54,285 Pomlčeli jsme o kyjevském státním převratu. Vytvoříme takový obrázek, jaký je třeba. 143 00:15:54,405 --> 00:15:59,925 Ale vytvoříme ho již na tom základě, že Minské dohody byly nereálné, 144 00:16:00,045 --> 00:16:06,047 že se jich Rusko vzdalo. A plán do budoucna, kam je třeba směřovat, najednou neexistuje. 145 00:16:06,167 --> 00:16:15,242 Takže tu zbývá pouze náš plán. Náš proces řešení ukrajinského konfliktu. 146 00:16:15,362 --> 00:16:21,129 A to znamená rozdělení Ukrajiny na tři části se zachováním té banderovské líhně 147 00:16:21,249 --> 00:16:25,366 a válkou na ruském území do skonání věků. 148 00:16:25,486 --> 00:16:31,968 To je oč tu jde! To je to, oč bojují všichni ti „hurá patrioti“. 149 00:16:32,088 --> 00:16:40,606 Chtějí nám znemožnit, abychom obešli vedení... 150 00:16:40,726 --> 00:16:46,300 Přece využíváme západní instituty demokracie! Máme tu přece svobodu slova! 151 00:16:46,420 --> 00:16:49,271 Ukazujeme lidem, co a jak. 152 00:16:49,391 --> 00:16:55,323 Naše diplomacie v podstatě využívá Minské dohody jako obušek, 153 00:16:55,443 --> 00:16:59,257 kterým likviduje všechny protiruské plány. 154 00:16:59,377 --> 00:17:02,304 A jak ta situace vypadá dál? 155 00:17:02,960 --> 00:17:14,459 Nestačí, že u nás v televizích rozpoutali ten rozruch, všichni ti odborníci apod. 156 00:17:14,579 --> 00:17:17,266 "Minské dohody je třeba zrušit!" 157 00:17:17,386 --> 00:17:21,502 Současně se vyostřuje situace na Donbase. 158 00:17:23,537 --> 00:17:26,371 Co se tam děje? 159 00:17:26,838 --> 00:17:36,797 Zacharovová komentovala OBSE: „Náplní práce OBSE je nevidět tanky!“ 160 00:17:37,265 --> 00:17:40,649 - Jejich profesí, že? - Taková je náplň jejich práce! 161 00:17:40,769 --> 00:17:45,518 Nevidět tanky! A jak to dopadá? 162 00:17:45,638 --> 00:17:50,415 Proč tam stojíte vedle těch tanků, na co čekáte? 163 00:17:50,535 --> 00:17:54,376 A je to jednoduché. Oni mají nakročeno na výhru. 164 00:17:54,496 --> 00:18:03,894 Zaprvé svou přítomností legitimizují a kryjí 165 00:18:04,014 --> 00:18:09,671 koncentrování ozbrojené ukrajinské pakáže k následnému útoku. 166 00:18:09,791 --> 00:18:16,741 A jestliže jim bude vrácen úder, tak prohlásí: „Vy střílíte na obytné čtvrti!“ 167 00:18:18,116 --> 00:18:19,822 OBSE... 168 00:18:19,942 --> 00:18:22,986 Nesmíte se mýlit s ohledem na tento úřad. 169 00:18:23,106 --> 00:18:29,066 Jedná se o profesionální rozvědčíky, kteří profesionálně bojují proti Rusku. 170 00:18:29,186 --> 00:18:39,437 V době První čečenské války se předvedli ve vší kráse. Dodávali různé vybavení, převáželi bojovníky… 171 00:18:39,557 --> 00:18:43,645 Předávali jim výzvědné údaje. To všechno se tehdy dělo. 172 00:18:43,765 --> 00:18:48,295 A jejich zásluhou prý je chasavjurtovský mír. 173 00:18:48,415 --> 00:18:51,266 Jak je dokázali neutralizovat? 174 00:18:51,386 --> 00:18:56,107 Když jim omezili volný pohyb a řekli jim: „To stačí pánové. 175 00:18:56,227 --> 00:19:02,187 Tam kde probíhají bojové akce, žádné pravomoci nemáte. 176 00:19:02,307 --> 00:19:08,789 Řešte si své úkoly zajišťování bezpečnosti v Evropě.“ 177 00:19:08,909 --> 00:19:15,804 A hotovo. Zamezili práci profesionálním rozvědčíkům a válka skončila! 178 00:19:15,924 --> 00:19:23,947 Dokud si představitelé OBSE jezdí sem a tam a hromadí výzvědné údaje, převáží lidi, vybavení… 179 00:19:24,067 --> 00:19:29,462 Nebude vůbec překvapivé, že když… 180 00:19:29,582 --> 00:19:33,647 Šídlo v pytli neutajíš. 181 00:19:33,767 --> 00:19:42,578 Je zcela možné, že speciální vybavení, nebo přístroje pro sledování, 182 00:19:42,698 --> 00:19:50,096 nebo to, co bylo použito pro vraždu Giviho, přivezli samotní pracovníci OBSE. 183 00:19:50,216 --> 00:19:53,734 Jsou to profesionální rozvědčíci. 184 00:19:54,635 --> 00:20:00,143 Takže je to tak, že probíhá vyostřování, 185 00:20:01,459 --> 00:20:09,012 a oni se vůbec neostýchají, ani se tím netají, že tak budou postupovat a také to dělají. 186 00:20:09,132 --> 00:20:14,208 My o tom sice informujeme, ale kde jsou naše zdroje a kde jejich? 187 00:20:14,328 --> 00:20:18,227 Je to prostě pořád nesouměřitelný rozdíl. 188 00:20:18,347 --> 00:20:27,304 Opakuji, že u nás dosud nebylo založeno médium analogické Financial Times a New York Times. 189 00:20:27,424 --> 00:20:29,694 Prostě takové nemáme. 190 00:20:30,318 --> 00:20:40,018 A jakkoliv teď New York Times degradují za určitých okolností při boji s Trumpem, 191 00:20:40,138 --> 00:20:44,003 svůj úkol nadále plní v plném rozsahu. 192 00:20:44,123 --> 00:20:51,312 A myslíte si, že tím celá ta věc skončila? Vůbec ne. 193 00:20:51,432 --> 00:20:54,972 Byla připravována rozsáhlá provokace. 194 00:20:55,092 --> 00:21:02,922 Rozsáhlá provokace s předpřipravenou informační zápletkou. 195 00:21:03,042 --> 00:21:12,550 Všichni jste si asi povšimli těch útočných výstupů Fourcada, toho biatlonisty. 196 00:21:12,935 --> 00:21:19,592 Proč se tak najednou z ničeho nic čistě politicky angažoval? 197 00:21:19,712 --> 00:21:24,187 Správně mu hned namítali: „Hleď si svého sportu a nelez do politiky." 198 00:21:24,307 --> 00:21:31,174 Jenže bylo třeba předvést temnou tvář Ruska a tak se to rozeběhlo. 199 00:21:31,294 --> 00:21:32,880 Dále. 200 00:21:33,000 --> 00:21:39,070 World Press Photo, koho označili za vítěze?... 201 00:21:39,190 --> 00:21:47,928 ...Fotku vraždy našeho velvyslance Karlova. A co bylo ve výsledku zformováno? 202 00:21:48,367 --> 00:21:56,896 Negativní obraz Ruska. A to mělo zapůsobit všude a současně ve všech směrech. 203 00:21:57,016 --> 00:22:02,535 Připravovali se k rozsáhlé provokaci a čest a chvála našemu ministerstvu zahraničí, 204 00:22:02,655 --> 00:22:05,864 které z nějakého důvodu asi co nejdřív… 205 00:22:05,984 --> 00:22:12,824 Žirinovskij nejspíš praskne zlostí, jak vykřikuje, že je urychleně třeba odvolat ministra zahraničí 206 00:22:12,944 --> 00:22:16,758 a vyměnit našeho velvyslance v OSN. 207 00:22:16,878 --> 00:22:23,387 Pro koho pracuje? Kurgiňan mu v podstatě správně řekl: „Všechno co děláš, pracuje proti Rusku. 208 00:22:23,507 --> 00:22:28,834 Ty informačně zajišťuješ práci proti Rusku.“ 209 00:22:28,954 --> 00:22:35,519 Celá ta frakce pracuje proti Rusku. Ať dělají, co dělají. 210 00:22:37,472 --> 00:22:44,914 Takže naše ministerstvo zahraničí dobře zafungovalo 211 00:22:45,034 --> 00:22:50,485 stejně jako naše ministerstvo obrany, a samozřejmě gosudar. 212 00:22:51,861 --> 00:23:00,699 Všichni útočí na Minské dohody, protože potřebují, abychom od nich ustoupili. 213 00:23:00,819 --> 00:23:04,585 A proč ještě chtějí, abychom od nich odstoupili? 214 00:23:04,705 --> 00:23:07,989 Když byla válka v Libyi, 215 00:23:08,883 --> 00:23:14,420 tak nehledě na to, že tam byly vojenské jednotky států NATO, 216 00:23:14,540 --> 00:23:19,888 nehledě na to, že tam všechno rozbombardovala letadla NATO, 217 00:23:20,008 --> 00:23:27,282 tak prý tam povstalo obyvatelstvo a zlikvidovalo si svůj vlastní stát. 218 00:23:27,402 --> 00:23:35,569 A koho dnes ta Libye zajímá? Ropa se tam těží dál a vše je OK! 219 00:23:36,704 --> 00:23:38,389 Jemen! 220 00:23:38,509 --> 00:23:41,760 Jaká kolosální válka tam probíhá. 221 00:23:41,880 --> 00:23:50,116 A kdo se zajímá o ty tisíce zabitých Jemenců? Západ se snad o to zajímá? Ne! 222 00:23:50,236 --> 00:23:55,378 Ale díky pozici, kterou zastává Rusko, díky Minským dohodám 223 00:23:56,203 --> 00:24:02,531 Ukrajina nemizí z novinových stránek, z televize. 224 00:24:02,651 --> 00:24:09,065 A právě díky těm Minským dohodám nutíme svět, aby na to reagoval. 225 00:24:09,185 --> 00:24:12,744 Nedovolujeme jim zabíjet Rusy jen tak. 226 00:24:12,864 --> 00:24:17,594 Jinak by se tam dávno krev valila jako řeka. 227 00:24:17,714 --> 00:24:25,812 Ano, i tak je tam mnoho hoře a neštěstí, ale to, co by tam mohlo být, by bylo daleko horší. 228 00:24:25,932 --> 00:24:31,796 A všichni „patrioti“ chtějí ty Minské dohody… Chápete to? Opakuji! 229 00:24:31,916 --> 00:24:38,990 Vždyť jediný důvod, proč ty Minské dohody chtějí odvolat, je, 230 00:24:39,110 --> 00:24:44,830 že prý ty Minské dohody neuspokojují naše nepřátele, kteří je proto nechtějí plnit. 231 00:24:44,950 --> 00:24:52,223 Pročpak asi nutíme ty chudáky naše nepřátele plnit to, co je výhodné pro nás? 232 00:24:52,343 --> 00:24:56,679 Nebudeme to dělat. V žádném případě to nebudeme dělat?! 233 00:24:58,577 --> 00:25:01,878 Co se tedy teď děje? 234 00:25:02,594 --> 00:25:10,022 Rozhoduje se o tom, jakou tvář budou mít Doněcká a Luhanská republika. 235 00:25:10,142 --> 00:25:12,717 Likvidují symbolické postavy. 236 00:25:17,119 --> 00:25:22,676 Jenže jak pohřeb Motoroly, tak i pohřeb Giviho ukázaly, že lid nezlomili, 237 00:25:22,796 --> 00:25:25,977 a že lidé celkově všechno velmi dobře chápou. 238 00:25:26,097 --> 00:25:28,205 Nevyjde jim to! 239 00:25:28,325 --> 00:25:30,626 Ať už se nepřátelé snaží, jak chtějí. 240 00:25:30,746 --> 00:25:37,448 A díky Minským dohodám jsou Luhansk i Doněck jedinými právními nástupci ukrajinské státnosti 241 00:25:37,568 --> 00:25:42,565 a všude udělají pořádek, za určitých okolností. 242 00:25:42,685 --> 00:25:47,214 Naše nepřátele stejně zlomíme a Minské dohody nezaprodáme. 243 00:25:50,102 --> 00:25:53,981 Další otázka je od Alexeje Potěmkina, 244 00:25:54,101 --> 00:25:57,888 který se zajímá o váš názor ohledně Trumpova výnosu 245 00:25:58,008 --> 00:26:01,134 o omezení vstupu na území státu občanům některých států. 246 00:26:01,254 --> 00:26:07,791 Soud ten výnos okamžitě zrušil a předvedl tak, nakolik je ještě silná pozice státní elity. 247 00:26:07,911 --> 00:26:14,504 Média vysvětlují dané rozhodnutí slabostí Trumpa jako politika a nepřipraveností jeho výnosu, 248 00:26:14,624 --> 00:26:17,557 který jeho oponenti tak lehce zablokovali. 249 00:26:17,677 --> 00:26:22,922 A otázka zní. Je Trump natolik naivní, že přijímá takové výnosy, 250 00:26:23,042 --> 00:26:28,479 nebo se jedná o nějaký tah, jako v šachové hře a obětoval pěšce, aby potom sebral dámu? 251 00:26:28,599 --> 00:26:32,358 Nebo se tak sám jistí pro případ teroristických útoků v USA? 252 00:26:32,478 --> 00:26:34,338 Ani jedno, ani druhé. 253 00:26:34,458 --> 00:26:44,572 Ta věc se má tak, že státní elitě je úplně jedno, kde zaútočí na tu globální, na Trumpa. 254 00:26:44,692 --> 00:26:47,653 Kde to dokážou, tam útočí. 255 00:26:48,313 --> 00:26:57,694 Kdyby byla pozice státní elity jinde pevnější, útočili by tam. 256 00:26:57,814 --> 00:27:06,723 Nic tak mimořádného Trump nepřijal. 257 00:27:06,843 --> 00:27:11,151 Taková omezení byla přijímána a zaváděna neustále. 258 00:27:11,271 --> 00:27:14,728 Opakuji, že nic tak mimořádného neudělal. 259 00:27:14,848 --> 00:27:21,027 Ale s jakým patosem, a jak je to v médiích předkládáno. A ve výsledku toho… 260 00:27:22,457 --> 00:27:26,061 Jak bych to formuloval? 261 00:27:26,181 --> 00:27:31,673 V důsledku toho protitrumpovské nálady vzrůstají. 262 00:27:31,793 --> 00:27:35,442 To znamená při určitém způsobu servírování těch informací. 263 00:27:35,562 --> 00:27:41,164 Problém je v tom, doslova dnes jsme se dozvěděli, 264 00:27:41,284 --> 00:27:47,767 že Michael Flynn, bezpečnostní poradce byl nucen opustit svou funkci. 265 00:27:48,509 --> 00:27:51,535 Zaútočili na něj a s velkou silou. 266 00:27:52,250 --> 00:28:01,026 Zaútočili na něj natolik mocně, že Bernie Sanders, který je také zástupcem globalistů, 267 00:28:02,154 --> 00:28:07,573 vystoupil také z protitrumpovské pozice. Proč? 268 00:28:07,693 --> 00:28:14,313 Představte si takovou situaci, kdy máte ohromné množství lidí, 269 00:28:14,433 --> 00:28:19,953 kteří nic nevědí o globální politice a vůbec jí tedy nerozumí, 270 00:28:20,073 --> 00:28:25,922 kteří však jsou svatě přesvědčeni o tom, že USA jsou ve světě těmi nejhlavnějšími, 271 00:28:26,042 --> 00:28:28,426 že řídí úplně všechno. 272 00:28:28,546 --> 00:28:33,982 Těch lidí je tak ohromné množství ve všech mezinárodních institucích, 273 00:28:34,102 --> 00:28:37,861 ve státních institucích, které v podstatě… 274 00:28:37,981 --> 00:28:45,839 Pro státní departament USA není rozdílu mezi státem Texas a Francií. 275 00:28:45,959 --> 00:28:51,616 Pro ně je to jedno a to samé. Pracují s nimi jako se stejnými subjekty, tedy objekty. 276 00:28:51,736 --> 00:29:04,711 A tito lidé mají svoje zájmy. Oni si žili díky odírání, okrádání celého světa. 277 00:29:04,831 --> 00:29:09,222 A najednou jim někdo říká: „Pánové, tak s tím je konec. Pax Americana končí. 278 00:29:09,342 --> 00:29:18,961 Nemáte dost sil, abyste byli všude. Musíte se uskromnit. Máte velmi velké problémy!“ 279 00:29:19,081 --> 00:29:21,244 Jenže jim se nechce. 280 00:29:21,364 --> 00:29:28,232 Jednoduše to odmítají. Chtějí dál vykrádat celý svět. 281 00:29:28,352 --> 00:29:34,118 A to jejich přání okrádat celý svět překračuje svou silou všechny meze. 282 00:29:34,238 --> 00:29:39,098 Proto Bernie Sanders stejně jako když… 283 00:29:39,218 --> 00:29:52,246 Biden, Obama obklopili Hillary Clintonovou a ve svém pevném objetí jí neumožnili, 284 00:29:52,366 --> 00:29:57,361 aby se stala prezidentkou USA. 285 00:29:57,481 --> 00:30:05,873 Sanders byl tedy vržen do boje jako takový lídr, který má vést tam, kam bude třeba. 286 00:30:05,993 --> 00:30:08,753 Je třeba upustit páru. 287 00:30:08,873 --> 00:30:17,908 USA mají ohromné problémy a státní elita si to neuvědomuje, jenže globalisté ano. 288 00:30:18,028 --> 00:30:24,657 Teď tam dochází… 289 00:30:24,777 --> 00:30:31,793 A není jisté, jak to skončí, zatím to ještě není jisté, 290 00:30:31,913 --> 00:30:37,854 možná se do určité míry na té Orovillské přehradě tu situaci podaří někým způsobem zvládnout. 291 00:30:37,974 --> 00:30:44,989 Ale ta situace je tam více než kritická, více než kritická. A proč k tomu došlo? 292 00:30:46,666 --> 00:30:58,315 Více než deset let se do technologické údržby Orovillské přehrady nevkládalo VŮBEC NIC. 293 00:30:58,435 --> 00:31:04,857 Navíc, když o havarijní výpusti před dvanácti lety informovali, 294 00:31:04,977 --> 00:31:14,830 neboť ji plánovali efektivní manažeři, „managerové“, že je nutné ji zpevnit... 295 00:31:14,950 --> 00:31:21,467 neboť jinak to může vést k velkým, opravdu velkým problémům, tak jim neuvěřili. 296 00:31:21,587 --> 00:31:28,242 Uplynulo 12 let, a co teď vidíme? Že u havarijní výpusti voda prosakuje, nebo již přímo protéká. 297 00:31:28,362 --> 00:31:35,808 To není důležité, ale jestli se ta přehrada zhroutí… A to, co tam protéká, již nejsou žádné potůčky. 298 00:31:35,928 --> 00:31:40,175 Jestli se ta přehrada zhroutí, tak voda všechno smete. 299 00:31:40,295 --> 00:31:43,958 A opakuji, že ta situace je tam velice vážná. 300 00:31:44,078 --> 00:31:54,275 Trump slíbil leteckým přepravcům fenomenální podporu a řekl přitom: 301 00:31:56,304 --> 00:32:05,108 „Máme zastaralý letecký systém, máme zastaralá letiště, zastaralé vlaky, špatné silnice, to vše změníme.“ 302 00:32:05,228 --> 00:32:12,536 A on si nevymýšlí, říká pravdu. Třeba k těm železnicím. 303 00:32:12,656 --> 00:32:20,342 Každý den tam dojde k vykolejení 4-5 vlaků! 304 00:32:23,128 --> 00:32:32,207 Tohle je oficiální statistika. V roce 2013 bylo 1698 havárií, při kterých zahynulo 645 lidí. 305 00:32:32,327 --> 00:32:42,936 Rok 2014: 1721 havárií, 709 mrtvých. Rok 2015: 1241 havárií – 688 mrtvých. 306 00:32:43,056 --> 00:32:49,951 Za devět měsíců roku 2016: 1002 havárií - 762 mrtvých. 307 00:32:50,071 --> 00:32:56,520 Uvědomujete si, jak vážná je ta situace? A dále. 308 00:33:02,676 --> 00:33:12,855 Nedodržují se různé technické předpisy, neprošli tam… Jak se to jmenuje. 309 00:33:12,975 --> 00:33:19,148 Jaderná laboratoř v Los Alamos neprošla bezpečnostní kontrolou. 310 00:33:19,268 --> 00:33:23,722 A další věci související se zbraněmi. 311 00:33:23,842 --> 00:33:31,597 Neustále k nám přicházejí další a další informace o tom, v jak katastrofální stavu jsou USA. 312 00:33:31,717 --> 00:33:45,250 A současně, zároveň proběhly v Kalifornii nejmasovější nepokoje proti Trumpovi. 313 00:33:45,370 --> 00:33:52,128 Došlo to až tam… Mlátili tam Trumpovi přívržence a vygradovalo to až k tomu, 314 00:33:54,466 --> 00:33:59,659 že jim Trump slíbil krátit státní podporu. 315 00:33:59,779 --> 00:34:09,357 A najednou tam došlo k tomu problému na Orovillské přehradě, což je v každém případě katastrofa 316 00:34:09,477 --> 00:34:13,999 a guvernér požádal o federální pomoc. 317 00:34:14,119 --> 00:34:22,597 Oč jde? Oni vlastními silami nejsou schopni plně obnovit tuto přehradu, 318 00:34:22,717 --> 00:34:26,448 jestliže se, dej bože, neprotrhne. 319 00:34:26,568 --> 00:34:36,975 Kdyby to dopadlo tak, že se protrhne, a budou mít problémy i s pitnou vodou, zavlažováním, 320 00:34:37,095 --> 00:34:41,121 všechno se to mávnutím ruky zhroutí. 321 00:34:41,241 --> 00:34:45,337 Takže na to prostředky nemají. 322 00:34:45,457 --> 00:34:54,549 Globalisté si všechny ty souvislosti uvědomují, uvědomují si, nakolik je u nich ten klid křehký. 323 00:34:54,669 --> 00:35:01,281 Státní elita si to neuvědomuje a mlátí do všeho, na co jen dosáhne, neboť... 324 00:35:03,867 --> 00:35:13,220 Všichni jste asi slyšeli o té recesi prankerů Vovana a Lexuse. (akce Limpopo) 325 00:35:13,340 --> 00:35:20,980 To je obrázek jejich „profesionálního řídícího sboru!“ To jsou ti, kteří čelí globalistům. 326 00:35:21,100 --> 00:35:24,452 To je jejich úroveň erudice. 327 00:35:24,572 --> 00:35:31,680 U nás dokonce i ten největší tupec z té svity okolo Žirinovského ví víc, 328 00:35:31,800 --> 00:35:36,604 přestože když je poslouchám v různých těch… 329 00:35:37,384 --> 00:35:44,612 - Talkshow. - Ano, v talkshow, tak mi vstávají vlasy na hlavě. 330 00:35:44,732 --> 00:35:52,265 Je to prostě něco neuvěřitelného. Já bych doporučil v televizi častěji ukazovat lidi z LDPR, 331 00:35:52,385 --> 00:35:56,127 aby se sami s konečnou platností zničili. 332 00:35:56,247 --> 00:36:01,796 Protože se diskreditují ráz na ráz a to by vedlo k jejich likvidaci. 333 00:36:01,916 --> 00:36:10,582 Prostě by přestali existovat. Když komentují například Fourcada a další věci. 334 00:36:10,702 --> 00:36:18,271 A jaké otázky pokládají, když hrají Žirinovskému sekundanty. No to je něco. 335 00:36:18,391 --> 00:36:23,514 Kdybyste o nich řekli, že jsou to debilové, bude to pro debily urážka. 336 00:36:23,634 --> 00:36:31,380 Taková je to tedy úroveň, čistě americká úroveň. 337 00:36:31,500 --> 00:36:36,588 Před globalisty teď stojí velice závažný úkol. 338 00:36:36,708 --> 00:36:46,937 Udržet Trumpa, aby nepřipustili celkovou technologickou katastrofu v USA. 339 00:36:48,655 --> 00:36:55,874 Proběhla informace, že nějaké letadlo se nebezpečně přiblížilo… 340 00:36:57,326 --> 00:37:00,210 - K Trumpovu letadlu. - Ano, k Trumpovu letadlu. 341 00:37:02,454 --> 00:37:10,752 Státní elita může mít dostatečné zdroje, aby se Trumpa zbavila, ale potom se rozsype úplně všechno. 342 00:37:11,258 --> 00:37:15,022 Opět ale opakuji, že oni si to neuvědomují! 343 00:37:15,142 --> 00:37:17,707 Jednoduše si to neuvědomují. 344 00:37:21,779 --> 00:37:26,665 Další otázka je od Natálie. Zdravím vás Valeriji Viktoroviči. 345 00:37:26,785 --> 00:37:33,268 Turecký generální štáb rozšířil informace, že při útoku našich leteckých sil 346 00:37:33,388 --> 00:37:37,493 zahynuli tři turečtí vojáci a 11 jich bylo zraněno. 347 00:37:37,613 --> 00:37:43,437 To byla citace příslušné zprávy z internetu, podle mě. 348 00:37:43,557 --> 00:37:47,728 A v souvislosti s tím otázka. Takto funguje matrice odplaty? 349 00:37:47,848 --> 00:37:54,551 Napřed Oleg Peškov, Alexand Pazynič, Andrej Karlov… Nebo je to pozdrav od globálního prediktoru? 350 00:37:54,671 --> 00:38:00,703 Ne, je to ukazatel ruské suverenity. 351 00:38:00,823 --> 00:38:11,459 Nejednou jsem říkal a opakuji, že očekávat od Erdogana čestnou hru není možné. 352 00:38:11,579 --> 00:38:19,977 Z jednoho jednoduchého důvodu, že i když my budeme čestní, on se bude chovat podle, uhýbat 353 00:38:20,097 --> 00:38:30,111 a jakýmkoliv možným způsobem se opět bude snažit bodnout nám nůž do zad. 354 00:38:30,231 --> 00:38:36,905 My si musíme uvědomovat, s kým máme co do činění. Všichni naši „partneři“ jsou stejní! 355 00:38:37,025 --> 00:38:42,132 Jenže jiné k jednání prostě nemáme. Tak na to musíme brát ohled. 356 00:38:42,518 --> 00:38:45,929 A v tomto případě je situace následující. 357 00:38:46,049 --> 00:38:56,509 Erdogan je ten typ: podej mu prst, utrhne ti celou ruku, něco takového. 358 00:38:56,629 --> 00:39:06,093 Na určité bázi a v neposlední řadě i kvůli účasti Íránu 359 00:39:06,213 --> 00:39:17,456 bylo Erdoganovi a Turecku dovoleno vést pozemní operaci, realizovat své zájmy, 360 00:39:17,576 --> 00:39:21,445 aby se zvýšila stabilita Turecka. 361 00:39:21,565 --> 00:39:30,455 Jiné cíle to mimochodem ani nemá. A on se rozhodl, že si ukousne více. 362 00:39:30,575 --> 00:39:38,638 Hlavní část ISILovců, která proudila z Turecka i nadále proudí. 363 00:39:38,758 --> 00:39:44,735 Stejně jako hlavní zásobování zbraněmi, které proudilo přes Turecko i nadále proudí. 364 00:39:44,855 --> 00:39:50,369 Dělají to stejně jako dřív. Dnes je to ISILovec 365 00:39:50,489 --> 00:40:02,821 a zítra už představitel jakési turkomanské komunity bojující proti ISIL 366 00:40:02,941 --> 00:40:08,186 a za nějakou tu světlou budoucnost. 367 00:40:08,625 --> 00:40:12,614 A ta situace tam tedy vypadala následovně. 368 00:40:13,797 --> 00:40:25,544 Rozhodli se, že si pěkně potichoučku urvou kus území, a nastolí tam vlastní protektorát. 369 00:40:25,664 --> 00:40:30,413 Jenže přímo to vyhlásit nemohli. 370 00:40:30,533 --> 00:40:36,135 Takže to chtěli napřed realizovat fakticky, a potom už by to jednoduše ohlásili jako hotovou skutečnost. 371 00:40:36,255 --> 00:40:45,048 Samozřejmě, že informace o tom, že se právě tam nacházejí turečtí vojáci, naše letectvo mělo. 372 00:40:45,168 --> 00:40:49,394 Ale oficiální informace o tom poskytnuty nebyly, 373 00:40:49,514 --> 00:40:57,730 protože by to okamžitě znamenalo porušení všech dohodnutých závazků a hru mimo hrací pole. 374 00:40:57,850 --> 00:41:01,994 No, a jestliže se tam nachází ISIL, je to povolený cíl. 375 00:41:02,114 --> 00:41:09,257 A jestliže tam byli turečtí vojáci, tak vysvětlete, co jste tam dělali 376 00:41:09,377 --> 00:41:13,686 a proč jste nedali souřadnice vaší přítomnosti! 377 00:41:14,098 --> 00:41:21,939 Takže turečtí vojáci zaplatili svým životem za Erdoganovy politické hry! 378 00:41:22,059 --> 00:41:25,350 To si musí turecká armáda uvědomovat. 379 00:41:25,470 --> 00:41:32,613 A on bude platit i dál životy svých vojáků za své politické hry. 380 00:41:33,850 --> 00:41:40,755 A kdy došlo k tomu útoku? 381 00:41:41,223 --> 00:41:48,596 Když měl Erdogan schůzku se šéfem CIA a plánovali spolu pochod na Rakku, 382 00:41:48,716 --> 00:41:52,062 což potom vítězně ohlásil: 383 00:41:52,182 --> 00:41:56,766 „My plánujeme pochod na Rakku.“ 384 00:41:56,886 --> 00:42:05,184 A Rusko mu předvedlo: „Jen si to zkuste! Jen si to zkuste, podnikat něco bez nás! 385 00:42:05,706 --> 00:42:12,611 Ano, my vám bezesporu umožníme bojovat v poli, ale potom se pěkně stáhnete. 386 00:42:12,731 --> 00:42:18,773 A jestliže ne, tak promiňte, ale to znamená narušení suverenity jiného státu.“ 387 00:42:18,893 --> 00:42:27,604 Proto je to ukazatel, že hrát s námi nečestnou hru se nevyplatí. 388 00:42:27,724 --> 00:42:30,768 My hrajeme čestně. 389 00:42:32,555 --> 00:42:37,975 Říci pravdu v tomto případě je příjemné a lehké. 390 00:42:38,095 --> 00:42:46,091 Uzavřete určité dohody a porušíte je? No tak si to pořádně vyžerete. 391 00:42:46,211 --> 00:42:49,695 Budete je dodržovat? Velmi dobře. 392 00:42:53,601 --> 00:43:00,395 Další otázka je od Faila Nurtdinova. Zdravím vás Valeriji Viktoroviči i kolegy ve studiu. 393 00:43:00,515 --> 00:43:06,282 Na stránce komentářů k vašemu poslednímu pořadu Otázka-odpověď jsem napsal následující: 394 00:43:06,402 --> 00:43:12,582 Nemyslíte si, že by všechno, co řekne Valerij Viktovorič, nemělo být přijímáno jako bezvýhradná pravda? 395 00:43:12,702 --> 00:43:16,406 Možná není dobré věštit s ohledem na Sinclaira a Strauss-Kahna? 396 00:43:16,526 --> 00:43:20,532 A dostal jsem následující odpověď od jednoho z návštěvníků webu FKT-Altaj. 397 00:43:20,652 --> 00:43:26,530 Takové rouhavé myšlenky nás ani nenapadají, navíc VV řekl, že to není určeno všem, 398 00:43:26,650 --> 00:43:30,629 ale pouze těm, kteří si chtějí ujasnit, co se stalo s letadlem 399 00:43:30,749 --> 00:43:35,388 a těm, kteří se považují za hodny moudrosti svého učitele atd. 400 00:43:35,508 --> 00:43:39,294 V souvislosti s tím bych se vás chtěl zeptat. 401 00:43:39,414 --> 00:43:45,153 Zdá se vám možné, že byste se mohl, alespoň v očích lidí, kteří vás poslouchají, 402 00:43:45,273 --> 00:43:49,060 proměnit v další takzvanou nepopiratelnou autoritu? 403 00:43:49,180 --> 00:43:53,297 Guru Koncepce sociální bezpečnosti, jehož názor je nezpochybnitelný 404 00:43:53,417 --> 00:43:57,561 a nelze k němu přistupovat kriticky? Pokud ano, tak jak se k tomu stavíte? 405 00:43:57,681 --> 00:44:02,320 Takové nebezpečí bohužel existuje. A jak se k tomu stavím? 406 00:44:02,440 --> 00:44:09,032 Tak, že pokaždé opakuji: Znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. 407 00:44:09,152 --> 00:44:16,487 Nekritický přístup k jakýmkoliv informacím je to nejzhoubnější, 408 00:44:16,607 --> 00:44:20,806 to je potom možné vytvořit jakýkoliv kult osobnosti. 409 00:44:20,926 --> 00:44:25,317 Kult osobnosti je možné vytvořit z ničeho a komukoliv. 410 00:44:25,437 --> 00:44:34,918 A jenom v závislosti na tom jaká je to opravdu osobnost a jaké publikum, 411 00:44:35,038 --> 00:44:39,430 se tento kult potom také tak dlouho udrží. 412 00:44:39,550 --> 00:44:43,364 Kult osobnosti Stalina formovali jeho nepřátelé. 413 00:44:43,484 --> 00:44:52,828 A v podstatě dosáhli pouze toho, že ke Stalinovi začali lidé přistupovat kriticky 414 00:44:52,948 --> 00:44:59,677 a ve skutečnosti jako k určité vývojové etapě lidstva. 415 00:44:59,797 --> 00:45:10,516 Budeme-li mluvit o různých sektách, kde… No, ty rychle odumírají. 416 00:45:10,636 --> 00:45:21,025 A proto, co bych si speciálně já vážně nepřál, je stát se jakýmsi guru, učitelem apod. 417 00:45:21,145 --> 00:45:30,598 Jediné co já… No možná učitelem v tom smyslu, že neustále opakuji. 418 00:45:30,718 --> 00:45:38,136 Tady máte práce vnitřního prediktoru SSSR, studujte je a stávejte se konceptuálně samostatnými. 419 00:45:38,256 --> 00:45:44,518 Aby vás nikdo nedokázal žádným způsobem oblbnout, nikdo nedokázal podvést. 420 00:45:44,638 --> 00:45:52,818 Víte, to je jako matematika. Aby vás nikdo nedokázal ošidit, v životě. 421 00:45:53,699 --> 00:46:02,612 A je-li na to člověk připraven, dokáže ty informace vstřebat, 422 00:46:02,732 --> 00:46:08,511 není-li k tomu člověk připraven a to v určité etapě, v životních okolnostech nemusí být, 423 00:46:08,631 --> 00:46:16,566 tak bude hledat někoho, kdo bude podle něj svět popisovat objektivněji. 424 00:46:16,686 --> 00:46:25,634 Ale určitě není žádným rouháním pochybovat o mých slovech a ke všemu přistupovat kriticky. 425 00:46:25,754 --> 00:46:32,263 Ne, to je normální reakce, to je v podstatě správný přístup. 426 00:46:33,089 --> 00:46:37,986 - Nevěřte nám, jak říkáte… - Ano. Nikdy nám nevěřte. 427 00:46:38,106 --> 00:46:42,387 - Sami si všechno ověřujte. - Sami si všechno ověřujte a dělejte sami. 428 00:46:42,507 --> 00:46:47,779 Vůbec nám nesmíte věřit na slovo. Sami si vezměte tu „matematiku“ 429 00:46:47,899 --> 00:46:52,401 v podobě Dostatečně všeobecné teorie řízení a všechno si ověřte, porovnejte. 430 00:46:52,521 --> 00:46:56,720 Ujasněte si to. To je přesně to, oč jde. 431 00:47:00,846 --> 00:47:04,697 Otázka od Vasilije z Tuly. 432 00:47:04,817 --> 00:47:12,262 Neomezuje se ta mantra Koncepce, že všechno se děje tím nejlepším možným způsobem v souladu s mravností, 433 00:47:12,382 --> 00:47:17,104 tady je zapotřebí doplnit a etikou všech účastníků procesu… - Etikou, to bezesporu. 434 00:47:17,224 --> 00:47:22,331 … na cíle analogických manter, takových jako: Každá moc je bohem daná; 435 00:47:22,451 --> 00:47:26,843 Národ si zaslouží takovou vládu, jakou má; Vše, co se děje, se děje, aby bylo lépe. 436 00:47:26,963 --> 00:47:33,087 Cožpak není cílem všech těchto zaklínadel donutit lidi, aby přijali stávající status quo? 437 00:47:33,207 --> 00:47:39,305 Tak zaprvé je zde všechno tak nějak promíchané v jedné hromadě. 438 00:47:41,698 --> 00:47:51,739 Každý z těch výroků je možné rozebrat, ale odpovím stručněji. Ne neomezuje. 439 00:47:51,859 --> 00:47:58,754 Vše se děje tím nejlepším možným způsobem v souladu s reálnou mravností a etikou všech účastníků procesu. 440 00:47:58,874 --> 00:48:05,384 A kdo tvrdí, že mravnost a etika jsou statické pojmy? 441 00:48:05,504 --> 00:48:18,836 Cožpak vy sami nejste schopni uvidět, jak se v průběhu celé historie mění pojetí dobra a zla, v životě? 442 00:48:19,585 --> 00:48:32,275 To, co bylo přijatelné například v otrokářské společnosti, v antice, už nebylo přijatelné ve středověku. 443 00:48:32,395 --> 00:48:39,600 Středověk je zase nepřijatelný v současném světě. Všechno se vyvíjí, všechno se mění. 444 00:48:39,720 --> 00:48:41,354 Chápete? 445 00:48:41,474 --> 00:48:51,172 A cožpak je etika společenských vztahů analogická při porovnání antiky, středověku, současnosti? 446 00:48:51,292 --> 00:48:54,886 Samozřejmě, že není. I tady se vše mění. 447 00:48:55,006 --> 00:49:00,320 Jestliže se sám člověk mění, tak společně se sebou mění celý svět. 448 00:49:00,440 --> 00:49:08,814 A čím více lidí se toho procesu účastní, tím více lidí tento svět mění, tím rychleji ten proces probíhá. 449 00:49:08,934 --> 00:49:12,700 Takže to tak absolutně není. 450 00:49:12,820 --> 00:49:21,263 Přejete-li si tedy změnit svět k lepšímu, přejete-li si ochránit zájmy své, své rodiny, 451 00:49:21,383 --> 00:49:29,001 tak musíte mít tyto znalosti, které dokážou zajistit vaše zájmy. 452 00:49:29,121 --> 00:49:32,440 A to je pouze Dostatečně všeobecná teorie řízení, 453 00:49:32,560 --> 00:49:37,323 práce vnitřního prediktoru SSSR a Koncepce sociální bezpečnosti. 454 00:49:37,443 --> 00:49:44,888 To je třeba si nastudovat. A potom budete konceptuálně samostatnými a dokážete ochránit zájmy své rodiny. 455 00:49:48,637 --> 00:49:52,007 Jenže ty znalosti je třeba si osvojit. 456 00:49:52,127 --> 00:50:04,284 A není možné, aby se za vás někdo jiný naučil životní lekce, a vy potom tyto jeho znalosti …. 457 00:50:04,404 --> 00:50:10,853 Víte, to je jako… Dnes je rozšířena taková škodlivá věc, 458 00:50:10,973 --> 00:50:16,286 jako jsou učebnice s předřešenými příklady pro školáky. 459 00:50:16,406 --> 00:50:26,500 Ano, vy tam dopíšete správný výsledek pro učitele, ale sami jste si to pro život neujasnili. 460 00:50:26,620 --> 00:50:30,764 V životě nechápete, co odkud vyplývá. 461 00:50:30,884 --> 00:50:36,197 A jestliže tyto základní věci nechápete, tak ocitnete-li se v nějaké kritické situaci, 462 00:50:36,317 --> 00:50:39,052 nedokážete se ubránit. 463 00:50:39,172 --> 00:50:45,036 To je třeba si osvojit. Znalosti je třeba si osvojovat tak, aby byly vaše vlastní. 464 00:50:45,156 --> 00:50:54,699 Pod ležící kámen voda neteče a bez práce nejsou koláče, když už je o tom řeč. 465 00:50:54,819 --> 00:50:59,410 Je třeba pracovat, pracovat a ještě jednou pracovat. Je třeba se učit. 466 00:50:59,530 --> 00:51:08,798 Víte, co znamená takový pořad, který uvidíte jednou týdně? 467 00:51:08,918 --> 00:51:17,155 Teď se v režimu k této frekvenci opět vrátíme, a změníme i kvalitu. Vše se zlepší, protože… 468 00:51:17,275 --> 00:51:23,724 Když sami takové médium nehodlají založit, je třeba této věci napomáhat. 469 00:51:23,844 --> 00:51:31,771 Ale v tom to není. V životě se střetáváte s ohromným počtem výzev. 470 00:51:31,891 --> 00:51:43,394 A nejen zahraničněpolitických, nebo nějakých celospolečenských. 471 00:51:43,514 --> 00:51:49,722 Sami máte ohromné množství problémů, které musíte v životě vyřešit. 472 00:51:49,842 --> 00:51:56,875 Jestliže znáte Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti, 473 00:51:56,995 --> 00:52:04,132 tak dokážete odhalovat příčinné vazby, vyhodnotit odkud co pramení. 474 00:52:04,252 --> 00:52:12,110 Kvalitně ochráníte zájmy své i své rodiny. A jestli to neznáte, tak vždy budete v nebezpečí. 475 00:52:12,230 --> 00:52:17,165 Každý musí s ohledem na to učinit vlastní volbu a rozhodnout se, zda to potřebuje. 476 00:52:17,285 --> 00:52:20,879 Když si to jenom poslechnete, tak se vám to může zdát zajímavé, 477 00:52:20,999 --> 00:52:24,137 ale já vám přece nedokážu vysvětlit všechno. 478 00:52:24,257 --> 00:52:30,289 O Trumpovi, o vraždě Giviho, Motoroly… 479 00:52:30,905 --> 00:52:36,525 Já to nemohu obsáhnout všechno, tam je ohromný objem informací. 480 00:52:40,021 --> 00:52:46,760 Já se opět jakoby vrátím, ano? K takové situaci. 481 00:52:46,880 --> 00:52:53,667 Nikdo není schopen uvidět analogii toho, co se dělo ve Třetí říši 482 00:52:53,787 --> 00:52:57,331 a toho, co se dnes pokouší udělat s Ruskem. 483 00:52:57,451 --> 00:53:01,945 Ale vždyť je to v plném proudu, poslední měsíc. 484 00:53:02,065 --> 00:53:04,909 V plném proudu! 485 00:53:06,111 --> 00:53:12,207 Ta věc se má tak, že ať už si to daní účastníci procesu uvědomují či ne, 486 00:53:12,327 --> 00:53:15,004 je ta podstata následující. 487 00:53:15,124 --> 00:53:20,429 Když lámali páteř Němcům… 488 00:53:21,883 --> 00:53:30,887 Jak zhroucení druhé říše nedokázalo odčerpat veškerou stabilitu systému, 489 00:53:31,007 --> 00:53:40,535 tak ani zhroucení SSSR číslo jedna nedokázalo odčerpat stabilitu systému SSSR. 490 00:53:40,655 --> 00:53:45,708 Jak bylo nutné vytvořit Třetí říši, aby ji potom jednoduše rozšlápli, 491 00:53:45,828 --> 00:53:48,952 tak teď chtějí vytvořit SSSR číslo 2. 492 00:53:49,072 --> 00:53:51,776 A zda si to lidé uvědomují nebo ne… 493 00:53:51,896 --> 00:53:55,384 SSSR číslo 2 je možné vytvořit tak, že dojdeme k jednomu výsledku, 494 00:53:55,504 --> 00:54:00,893 nebo může být SSSR číslo 2 vytvořen tak, že to dopadne… 495 00:54:01,013 --> 00:54:12,218 Jako když přijel ministr obrany do Japonska a premiér před ním stál v pozoru: 496 00:54:12,338 --> 00:54:14,986 „Vše uděláme, jak jen řeknete.“ 497 00:54:15,106 --> 00:54:19,732 Cožpak on je na úrovni ministra obrany, aby podával hlášení? 498 00:54:19,852 --> 00:54:23,096 Nebo kancléřka Merkelová. 499 00:54:23,216 --> 00:54:28,885 Když ministryně obrany von der Leyenová dostala příkaz z Washingtonu, 500 00:54:29,005 --> 00:54:34,338 tak sehrála scénku, že se prý konala porada... 501 00:54:34,458 --> 00:54:39,595 A když se Merkelové na to zeptali, tak o ničem nevěděla. 502 00:54:39,715 --> 00:54:43,789 A ministryně obrany na to: „Promiňte, já ji zapomněla informovat.“ 503 00:54:43,909 --> 00:54:48,711 Vy přece musíte formovat státní politiku, to vy ji máte formovat! 504 00:54:48,831 --> 00:54:53,884 To kancléřka měla dát příkaz ministryni, a ne že ji ministryně bude informovat o tom, 505 00:54:54,004 --> 00:54:56,681 že dostala jakýsi příkaz z Washingtonu. 506 00:54:56,801 --> 00:54:58,834 Tak to má fungovat. 507 00:54:58,954 --> 00:55:03,308 A co bude z nás? Všechno záleží na lidech. 508 00:55:03,428 --> 00:55:08,957 Každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a chápe více 509 00:55:09,077 --> 00:55:12,313 a všechno se děje tím nejlepším možným způsobem 510 00:55:12,433 --> 00:55:16,200 v souladu s reálnou mravností a etikou všech účastníků procesu. 511 00:55:16,320 --> 00:55:20,366 A jak to všechno sami zformují, tak to bude vypadat. 512 00:55:22,044 --> 00:55:26,462 Jediné co tedy mohu říci je, abyste studovali práce vnitřního prediktoru SSSR, 513 00:55:26,582 --> 00:55:31,859 pracovali na sobě a tyto znalosti vás potom v životě ochrání. 514 00:55:32,866 --> 00:55:35,047 To byla poslední otázka. 515 00:55:35,167 --> 00:55:39,857 Když to byla poslední otázka, tak nám nezbývá než se rozloučit 516 00:55:39,977 --> 00:55:51,350 a říci a připomenout, že záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. 517 00:55:51,470 --> 00:55:55,321 A jestliže vy sami nebudete pracovat pro své zájmy, 518 00:55:56,915 --> 00:56:01,305 tak je možné, že na ně nebude pracovat ani nikdo jiný, 519 00:56:01,425 --> 00:56:12,016 a zcela určitě bude pracovat pouze v míře svého chápání a se svou úrovní chápání vašich zájmů. 520 00:56:12,136 --> 00:56:17,727 Proto, abyste se stali konceptuálně samostatnými, studujte práce vnitřního prediktoru SSSR, 521 00:56:17,847 --> 00:56:23,040 buďte konceptuálně samostatní. Přeji vám štěstí. Do příštích setkání. 522 00:56:23,160 --> 00:56:26,370 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 523 00:56:37,191 --> 00:56:43,137 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz