1 00:00:04,540 --> 00:00:07,491 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:07,611 --> 00:00:11,087 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,207 --> 00:00:15,826 Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:15,946 --> 00:00:19,653 Dnes je 22.03.2017. 5 00:00:19,773 --> 00:00:23,826 Máme tu velice mnoho otázek, Valeriji Viktoroviči. 6 00:00:23,946 --> 00:00:30,990 Počkejte okamžik, prosím. Já nevím, jestli si všimli naši… 7 00:00:31,397 --> 00:00:36,651 - Návštěvníci našeho webu? - Ano, diváci našich videí 8 00:00:36,771 --> 00:00:42,472 a posluchači nahrávek našeho pořadu Otázka-odpověď, zda si té události všimli či ne. 9 00:00:42,592 --> 00:00:46,417 Ale chtěl bych začít velice důležitou událostí, 10 00:00:46,537 --> 00:00:52,236 která je předurčující pro absolutně všechny další události na planetě Zemi. 11 00:00:52,356 --> 00:00:56,004 Záleží na tom, jak bude rozřešena. A proč chci začít touto událostí? 12 00:00:56,124 --> 00:01:04,691 Protože jsem postřehnul, že „analytici“ si této velmi důležité události jednoduše nepovšimli. 13 00:01:05,929 --> 00:01:14,668 A když už se o ní zmínili, tak tu událost vyhodnotili přesně naopak. 14 00:01:14,788 --> 00:01:18,666 Takže vůbec nepochopili, co se stalo. 15 00:01:19,587 --> 00:01:31,102 A ta událost je natolik důležitá, že již v nejbližší době předurčí, nakolik bude stabilní dolar, 16 00:01:31,222 --> 00:01:39,665 jak budou probíhat všechny politické události ve světě, všude bez výjimky, ve všech státech. 17 00:01:39,785 --> 00:01:47,643 Neboť USA realizovaly nadnárodní řízení a k té události došlo právě v USA. 18 00:01:47,763 --> 00:01:53,764 Když neustále mluvíme o střetu státní a globální elity, 19 00:01:53,884 --> 00:01:59,230 tak to jsou pro mnohé takové prázdné pojmy. Co že to je? A proč to tak je? 20 00:01:59,350 --> 00:02:08,996 Když jsem řekl, že státní elita tvoří profesionální... 21 00:02:09,116 --> 00:02:18,973 ...kostru celého toho nadnárodního řízení, tak to také nebyla žádná prázdná slova. 22 00:02:19,093 --> 00:02:21,574 Oč tedy jde? 23 00:02:21,694 --> 00:02:30,808 V USA se globální elita v přímém střetu utkala se státní elitou, 24 00:02:30,928 --> 00:02:43,023 která se tam, kde je toho schopná, dožaduje vlastních zájmů, hájí je a prosazuje v řízení. 25 00:02:43,577 --> 00:02:53,240 Příkladem toho je, jak Tillersona nějací úředníci, když zahájil svou řeč na setkání s Lavrovem, 26 00:02:53,360 --> 00:02:57,331 nenechali domluvit. Jednoduše ho poslali někam… 27 00:02:57,451 --> 00:03:02,704 Zapomněli mu objednat hotel, ale to jsou drobnosti. 28 00:03:02,824 --> 00:03:13,451 Jenže teď došlo k velice vážné, opakuji vážné události, které si analytici nepovšimli. 29 00:03:13,571 --> 00:03:20,439 A důležitost politického poradenství je pro ekonomickou činnost zcela očividná. 30 00:03:20,559 --> 00:03:31,186 V tomto ohledu by všechny klanově-korporativní skupiny, které mají své zájmy v ekonomice, 31 00:03:31,306 --> 00:03:35,078 měly na tuto událost obrátit svou pozornost 32 00:03:35,198 --> 00:03:40,599 a začít v souladu s ní určitým způsobem jednat. Jenže to neudělaly. 33 00:03:40,719 --> 00:03:45,419 A tady nelze říci: „My jsme si toho povšimli, ale rozhodli jsme, že to přečkáme.“ 34 00:03:45,539 --> 00:03:48,913 V daném případě je hra na mrtvého brouka může přijít draho. 35 00:03:49,033 --> 00:03:56,740 Je třeba začít formovat zcela novou řídící strategii, aby něčeho dosáhli. O čem tedy mluvím? 36 00:03:57,537 --> 00:04:10,472 Mluvím o tom, že v USA Trump nařídil odvolat prokurátory států jmenované Obamou. 37 00:04:10,592 --> 00:04:17,947 A jeden z těch prokurátorů Preet Bharara, prokurátor jižního federálního okruhu New Yorku, 38 00:04:18,067 --> 00:04:22,569 odmítnul ze své funkce odstoupit, jenže ho přesto odvolali. 39 00:04:22,689 --> 00:04:27,146 Všichni to komentovali tak, že Trump je chlapík, že si prosadil svou. 40 00:04:27,266 --> 00:04:37,871 A mimochodem v dané situaci se poprvé za celou předvolební a prezidentskou činnost 41 00:04:37,991 --> 00:04:43,201 Trump střetnul s tím největším… řekneme to takto, 42 00:04:43,321 --> 00:04:47,623 s tou největší hrozbou za celou dobu svého prezidentství. 43 00:04:47,743 --> 00:04:51,714 A bylo to mimochodem okamžitě také přesně tak vyhodnoceno. 44 00:04:51,834 --> 00:04:56,601 Členka právního výboru amerického Senátu Diane Feinsteinová prohlásila, 45 00:04:56,721 --> 00:05:04,031 že…, zcela nedávno, že prezident USA může podat demisi. 46 00:05:04,151 --> 00:05:08,609 Analytici na to samozřejmě reagovali smíchem. Na jakém základě? 47 00:05:08,729 --> 00:05:17,277 Na základě toho, že prokurátora, který odmítl odstoupit ze své funkce, odvolali. 48 00:05:17,397 --> 00:05:20,595 - Takže neodstoupil sám. - Ne, neodstoupil sám. 49 00:05:20,715 --> 00:05:25,260 A v čem je tady ten háček, který nikdo nevidí? 50 00:05:25,380 --> 00:05:32,779 Když byla poprvé u soudu podána žaloba proti imigrantskému zákonu, 51 00:05:32,899 --> 00:05:38,218 který vydal Trump, tak se mě lidé ptali: 52 00:05:38,338 --> 00:05:42,353 A proč právě proti tomuto zákonu byla podána žaloba? 53 00:05:42,473 --> 00:05:50,093 Já tehdy odpověděl, že tam, kde si státní elita může dovolit klást odpor, tam to také dělá. 54 00:05:50,213 --> 00:06:01,657 A v daném případě byl v právní oblasti organizován největší a nejmocnější odpor státní elity. 55 00:06:01,777 --> 00:06:08,292 A podstata odvolání toho prokurátora spočívá v následujícím. 56 00:06:08,412 --> 00:06:19,702 Přímo přečtu citát toho, jak své odvolání komentoval Preet Bharara, který řekl: 57 00:06:19,822 --> 00:06:23,838 „Řekl jsem, že hodlám ve funkci zůstat. Souhlasil jsem s tím." 58 00:06:23,958 --> 00:06:31,776 To mluví o svém setkání z listopadu 2016 s prezidentským kandidátem Trumpem. 59 00:06:31,896 --> 00:06:37,062 Opakuji: „Řekl jsem, že hodlám ve funkci zůstat, souhlasil jsem s tím“, prohlásil tehdy Bharara. 60 00:06:37,182 --> 00:06:41,639 „Mluvil jsem už se senátorem Sessionsem, který, jak dobře víte, 61 00:06:41,759 --> 00:06:46,835 byl kandidátem na funkci generálního prokurátora, a který mě také prosil, abych ve funkci zůstal, 62 00:06:46,955 --> 00:06:51,833 proto se domnívám, že budu pokračovat ve své práci v jižním federálním soudním okruhu New Yorku. 63 00:06:51,953 --> 00:06:55,702 To je vše, co k tomu mohu říci. Děkuji vám.“ 64 00:06:55,822 --> 00:07:00,207 Čeho je tedy třeba si povšimnout? 65 00:07:00,594 --> 00:07:09,688 Prezident USA se mu zaručil, že zůstane ve své funkci prokurátora. 66 00:07:09,808 --> 00:07:21,295 Stejně tak se mu generální prokurátor USA Sessions zaručil, že ve své funkci zůstane. 67 00:07:21,415 --> 00:07:25,109 Ale aparát ho odvolal. 68 00:07:25,229 --> 00:07:29,116 Úřednický aparát uvnitř ministerstva spravedlnosti 69 00:07:29,236 --> 00:07:40,393 ukazuje prokurátorovi, generálnímu prokurátorovi i prezidentovi, kde je podle nich jejich místo. 70 00:07:40,513 --> 00:07:46,584 Tj. říkají tím: „Tady vládneme my a o všem také rozhodujeme. 71 00:07:46,704 --> 00:07:52,443 Děláme si tady, co chceme, a nezajímá nás, co jste komu naslibovali, 72 00:07:52,563 --> 00:07:58,081 ani jak hodláte realizovat své řízení, protože tady řídíme všechno my. 73 00:07:58,201 --> 00:08:01,315 O všem rozhodujeme my.“ 74 00:08:01,435 --> 00:08:05,709 V tomto ohledu bych chtěl připomenout jeden případ. 75 00:08:05,829 --> 00:08:13,033 V roce 2001, když byl Putin v Rusku u řízení jako prezident, 76 00:08:13,153 --> 00:08:21,877 bylo zapotřebí začít dělat pořádek a v první řadě navrátit přirozené monopoly zpátky do rukou státu. 77 00:08:21,997 --> 00:08:28,869 Prvním takovým monopolem, který bylo zapotřebí vrátit, byl bezesporu Gazprom 78 00:08:28,989 --> 00:08:33,015 a tak tam byl v roce 2001 jmenován Miller. 79 00:08:33,135 --> 00:08:40,533 A na začátku práce mu aparát k podpisu podstrčil takové dokumenty, 80 00:08:40,653 --> 00:08:46,060 že si tenkrát div nepodepsal rozsudek smrti, kvůli těm dokumentům. 81 00:08:46,180 --> 00:08:50,482 Co na tom bylo to důležité? 82 00:08:50,602 --> 00:08:55,180 Zaprvé: došlo ke korporativně-klanovému střetu, 83 00:08:55,300 --> 00:09:07,342 ke střetu, kde se na jedné straně utkala jakoby státní moc s tou druhou představovanou pouze určitými klany. 84 00:09:07,462 --> 00:09:16,102 A navíc uvnitř korporace obyčejní najatí manažeři vůbec nebyli celí žhaví 85 00:09:16,222 --> 00:09:20,524 nastavovat svůj krk za klanově-korporativní zájmy. 86 00:09:20,644 --> 00:09:27,378 Také vždy probíhá určité přelévání lidí z jedné klanově-korporativní skupiny do druhé. 87 00:09:27,498 --> 00:09:34,730 A tyto dvě věci, že aparát neměl chuť bojovat a riskovat svůj krk, 88 00:09:34,850 --> 00:09:42,054 a navíc to přecházení lidí z jedné té klanové skupiny do druhé podpořené státem, vedly k tomu, 89 00:09:42,174 --> 00:09:49,706 že došlo okamžitě k efektivní čistce těch členů řídícího, manažerského sboru, kteří kladli odpor, 90 00:09:49,826 --> 00:09:54,487 a potom už probíhalo řízení v Gazpromu celkem efektivně. 91 00:09:54,607 --> 00:10:01,452 Opakuji, že tam došlo ke střetnutí klanově-korporativní skupiny se státem prostřednictvím najatého personálu, 92 00:10:01,572 --> 00:10:05,791 který nehořel nadšením nastavovat svůj krk pro něčí zájmy. 93 00:10:05,911 --> 00:10:11,401 Jim je přece jedno, v rámci jaké klanově-korporativní skupiny tam budou pracovat. 94 00:10:11,521 --> 00:10:19,942 A co vidíme v té dnešní situaci? Že státní elita, která se zformovala jako nadnárodní… 95 00:10:20,062 --> 00:10:30,417 Tedy spíše, která pracuje jako profesionální kádrový sbor v nadnárodním řízení, 96 00:10:30,537 --> 00:10:39,095 v Pax Americana, má konkrétní zájem čelit Trumpovi, globalistům. 97 00:10:39,215 --> 00:10:45,147 Z jednoho jednoduchého důvodu, že budou-li USA odříznuty, tak přijdou o své dominování. 98 00:10:45,267 --> 00:10:49,459 A vlastně nejen o své dominantní postavení, přijdou dokonce banálně i o svou práci. 99 00:10:49,579 --> 00:10:58,414 Mají tedy za co bojovat proti globalistům, proti globální elitě. A budou bojovat a do konce. 100 00:10:58,534 --> 00:11:06,820 Takže se dali do války proti Trumpovi, chtějí ho zcela smést. 101 00:11:07,767 --> 00:11:15,196 Chápete? A tak to celému světu předvedli. Globální elita to odrazila zcela jednoduše. 102 00:11:15,316 --> 00:11:21,189 Okamžitě médiím předhodili kost: „Podívejte se na toho Flynna…“ 103 00:11:21,309 --> 00:11:26,275 Toho poradce, jehož odvolání nemá vliv na žádné řídící procesy. 104 00:11:26,395 --> 00:11:30,830 „Ukazuje se, že prý pracoval pro ruské firmy a vydělal tolik a tolik peněz!“ 105 00:11:30,950 --> 00:11:34,125 A všichni hned: „No ne, tak na to se tedy podíváme.“ 106 00:11:34,245 --> 00:11:39,145 „Jen se podívejte, naverbovala ho jakási ruská studentka.“ A všichni: „Ó...“ 107 00:11:39,265 --> 00:11:40,936 Pozornost byla odvedena. 108 00:11:41,056 --> 00:11:49,582 A odvedena byla kvůli tomu, aby byl vyřešen velmi důležitý úkol - likvidace odporu v oblasti práva. 109 00:11:49,702 --> 00:11:53,828 To je základní stavební kámen fungování americké státnosti. 110 00:11:53,948 --> 00:11:59,820 Jak a s jakými ztrátami to bude ve státě vyřešeno, v USA, 111 00:11:59,940 --> 00:12:05,525 se okamžitě projeví na absolutně všech státech. 112 00:12:05,645 --> 00:12:13,950 Jestli státní elita půjde hlavou proti zdi a rozloží státní řízení v USA, 113 00:12:14,070 --> 00:12:17,091 tak to nic dobrého nikomu nepřinese. 114 00:12:17,211 --> 00:12:19,391 A to i s ohledem na dolary. 115 00:12:19,511 --> 00:12:24,742 Jestli Trump udrží a ještě je důležité, jak udrží… 116 00:12:24,862 --> 00:12:32,924 Zde se nabízí možnost stát se velice dobrým spojencem, poskytnout mu určitou pomoc ke stabilizaci. 117 00:12:33,044 --> 00:12:40,509 On teď musí pořádně zatočit se svým aparátem, má teď velké problémy. 118 00:12:40,629 --> 00:12:47,475 Tady je možné podložit polštářek, až se bude hroutit dolar. 119 00:12:47,851 --> 00:12:55,280 Je třeba pracovat a chápat procesy, což nevidíme u nikoho z analytického společenství. 120 00:12:55,400 --> 00:12:58,420 A to nejen v Rusku, jen tak mimochodem. 121 00:12:58,540 --> 00:13:05,740 Klanově-korporativní skupiny nechápou, že… „Pánové, musíte začít zachraňovat své penízky!“ 122 00:13:07,687 --> 00:13:11,402 Nebude to lehké pro nikoho, nikde. 123 00:13:11,522 --> 00:13:16,332 - To byla zdarma poskytnutá rada? - Prosím? - No tak to vyznělo. 124 00:13:16,452 --> 00:13:20,490 Ano, a co je mimochodem v tomto ohledu možné říci? 125 00:13:20,610 --> 00:13:34,024 Střet korporativních elit, jejich řízení a státu přece není žádným abstraktním jevem, 126 00:13:34,144 --> 00:13:40,104 který někde probíhá pouze výjimečně. Zcela nedávno se Putin setkal s Erdoganem. 127 00:13:40,224 --> 00:13:47,821 Řešili spolu velmi mnoho různých věcí, atd. A jedenáctého… Ta schůzka byla devátého. 128 00:13:47,941 --> 00:13:53,438 A jedenáctého média informovala o tom, že lodní spojení s Krymem je zablokováno 129 00:13:53,558 --> 00:13:55,915 a lodě mají zakázáno vyplout. 130 00:13:56,035 --> 00:14:03,434 Vypadalo to, jako že k tomu došlo po té schůzce. A kdy k tomu vlastně došlo? Přímo toho devátého. 131 00:14:03,554 --> 00:14:08,652 To znamená, že když Erdogan přiletěl, aby si promluvil s Putinem, 132 00:14:08,772 --> 00:14:11,660 tak státní elita, 133 00:14:11,780 --> 00:14:15,972 ta samá elita, která na příkladu atentátu z 6. července 1918 134 00:14:16,092 --> 00:14:23,291 zařídila vraždu našeho velvyslance Karlova, kterého zabil policista Mevlüt Altintas... 135 00:14:23,411 --> 00:14:31,008 Jde právě o ty neoosmany, kteří jsou nespokojeni Erdoganovým postojem 136 00:14:31,128 --> 00:14:38,550 a s tím, že začal stabilizovat svůj stát. Ovšem tak, jak realizaci té stabilizace sám chápe, samozřejmě. 137 00:14:38,670 --> 00:14:45,725 Tak ti mu zařídili a uspořádali to spiknutí. A teď se mu dále snaží házet klacky pod nohy. 138 00:14:45,845 --> 00:14:51,142 Dávají najevo: „S kým se to domlouváte? Vždyť on nemá žádnou moc.“ 139 00:14:51,262 --> 00:14:55,564 Naše média tu informaci pozdržela od devátého do jedenáctého. 140 00:14:55,684 --> 00:15:01,286 Ale všichni přece velmi dobře vědí, kdy se ta lodní doprava zastavila. A dál toho bylo ještě více. 141 00:15:01,406 --> 00:15:07,117 Co se stalo? Najednou se v médiích objevila informace o tom, 142 00:15:07,918 --> 00:15:16,734 že došlo k zákazu importu naší pšenice 143 00:15:17,342 --> 00:15:25,413 a dalších zemědělských produktů, bezcelního importu do Turecka, 144 00:15:25,533 --> 00:15:33,594 že byla vyhlášena ochranná cla ve výši 130% a bylo tam toho více. 145 00:15:33,714 --> 00:15:37,905 Ale Turecko přece ten zákaz nepotvrdilo! 146 00:15:38,568 --> 00:15:43,460 Odkud se to tedy všechno vzalo? Kdo se o to postaral? 147 00:15:43,580 --> 00:15:49,403 Je to pořád ten samý případ, kdy úřednický aparát hraje svoji hru. 148 00:15:49,523 --> 00:15:54,619 A Erdogan je neschopný manažer. 149 00:15:54,739 --> 00:15:59,491 Ten dokáže řídit pouze v případě, kdy má vybudovánu celou vertikálu řízení. 150 00:15:59,611 --> 00:16:01,437 Kdyby to bylo jinak, 151 00:16:01,557 --> 00:16:09,521 tak by si od začátku uvědomoval ten odpor a přistoupil by na různé ty dohody už dříve. 152 00:16:09,641 --> 00:16:13,961 Připravil by si polštářek, aby nedopadl tvrdě. Ale on to neudělal. Nikde. 153 00:16:14,081 --> 00:16:21,427 A těchto příkladů, jak Erdogan dostává na frak 154 00:16:21,547 --> 00:16:28,255 při střetu s řídícím sborem klanově-korporativních skupin uvnitř Turecka, je velmi mnoho. 155 00:16:28,375 --> 00:16:34,730 Včetně toho prohlášení ke třetímu výročí návratu Krymu do Ruska. Chápete? 156 00:16:34,850 --> 00:16:37,384 To všechno jsou vynucené kroky, 157 00:16:37,504 --> 00:16:42,833 jež si vynucují klanově-korporativní skupiny, které jsou zastoupeny v řízení. 158 00:16:42,953 --> 00:16:50,068 Erdogan přichází o své řízení a současně s tím mizí stabilita turecké státnosti. 159 00:16:50,188 --> 00:16:52,527 Turecko se hroutí. 160 00:16:52,647 --> 00:16:57,445 A v tomto ohledu také musíme jednat velice opatrně. 161 00:16:57,565 --> 00:17:05,352 A co se týká toho přesměrování exportu, ten zákaz importu více škodí samotnému Turecku, 162 00:17:05,472 --> 00:17:12,163 protože z větší části to obilí, které dodávalo a dodává Rusko, Turecko zpracovávalo, 163 00:17:12,283 --> 00:17:15,808 a potom dodávalo jiným spotřebitelům. 164 00:17:15,928 --> 00:17:24,294 Takže by tak fakticky přišlo o svá odbytiště, kam by vstoupili jiní dodavatelé. 165 00:17:24,599 --> 00:17:29,652 A naše obilí? To je bez problémů. Máme Čínu, ta dokáže sníst všechno 166 00:17:29,772 --> 00:17:32,894 a tu je teď třeba se starat velmi dobře. 167 00:17:33,014 --> 00:17:39,215 Máme tu mimochodem otázku spojenou s Tureckem. Vjačeslav z Kyjeva vás prosí okomentovat, 168 00:17:39,335 --> 00:17:44,450 v čem spočívá podstata diplomatického konfliktu mezi Tureckem a Holandskem? 169 00:17:44,570 --> 00:17:50,771 Podstatou toho diplomatického konfliktu je ukázat, že Erdogan nic neřídí a nic nechápe. 170 00:17:50,891 --> 00:17:55,544 Kdo by mohl po tomto diplomatickém konfliktu s Holandskem a Německem ještě říci, 171 00:17:55,664 --> 00:17:57,536 že to Erdoganovi myslí? 172 00:17:57,656 --> 00:18:04,861 On je jako býk v aréně, který se vrhá se vší silou proti červenému hadru. 173 00:18:04,981 --> 00:18:14,675 Podívejte se, do Holandska nepustili jeho ministra, který tam jel na předvolební kampaň. 174 00:18:14,795 --> 00:18:22,780 Bylo třeba se uklidnit a využít tu věc v plném rozsahu. Ale on ne: „Já si to vydupu.“ 175 00:18:22,900 --> 00:18:27,718 A poslal tam ministra zahraničí. Zase ho tam nepustili. „Pojedu tam sám.“ 176 00:18:27,838 --> 00:18:34,013 A zase mu to nedovolili. Takže místo toho, aby využil ten případ s prvním ministrem, 177 00:18:34,133 --> 00:18:39,856 zcela je obehrál a vymačkal z toho, co se dá a ta věc otevírala velké možnosti. 178 00:18:39,976 --> 00:18:46,378 Místo toho vše zavedl do slepé uličky a předvedl vlastní bezmoc a neperspektivnost. 179 00:18:46,498 --> 00:18:51,665 Ukázal světu, že s ním už není proč počítat. Obehráli ho jako nezkušeného kořena. 180 00:18:51,785 --> 00:18:59,174 A on jim na to skočil se vším všudy. Takže… A co se týká těch ministrů. 181 00:18:59,294 --> 00:19:08,432 Ministři obvykle jezdí do jiných států, aby tam řešili určité úkoly státního řízení. 182 00:19:08,552 --> 00:19:15,321 Nejsou politickými činiteli proto, aby navštěvovali diaspory a vedli tam propagandistickou činnost. 183 00:19:15,441 --> 00:19:19,703 Což bylo také diskrétně a klidně Erdoganovi naznačeno. 184 00:19:26,533 --> 00:19:36,964 Když se vracíme k tomuto tématu, tak nemůžeme opominout to, co se děje ve Francii. 185 00:19:37,581 --> 00:19:54,431 Ty události, kdy, jak jsem řekl, má Trump velmi velké problémy se státní elitou, 186 00:19:54,551 --> 00:20:04,441 což se mimochodem projevilo i při jeho setkání s Merkelovou, se odrážejí i na vnitřní politice... 187 00:20:04,561 --> 00:20:06,980 - Francie - Ano, Francie. 188 00:20:07,100 --> 00:20:12,252 Povšimněte si, už jsem říkal, že za Fillonem stojí ten nejmocnější zdroj. 189 00:20:12,372 --> 00:20:17,974 Takže ať se Fillona snaží dusit, jak chtějí, stále tomu čelí. A s čím počítá? 190 00:20:18,094 --> 00:20:25,753 Počítá s tím, že 37%, podle odhadu deníku Le Figaro, což je důležitá věc. 191 00:20:25,873 --> 00:20:33,019 Takže podle odhadu Le Figaro je 37% voličů rozhodnuto podpořit Fillona. 192 00:20:33,139 --> 00:20:39,930 Však mu také udělali profesionální reklamu. Le Penová tu slouží jako beranidlo a všichni ostatní mu nahrávají. 193 00:20:40,050 --> 00:20:48,449 Čelí mu chráněnec USA Macron. A kdo dusí Fillona? 194 00:20:48,569 --> 00:20:51,599 Lidé z právní oblasti, z justice. 195 00:20:51,719 --> 00:20:59,346 A jakou tu tedy máme situaci? Kdo se v USA chytil do křížku s prezidentem? Zase justice. 196 00:20:59,466 --> 00:21:09,698 A nadnárodní řízení světa po 2. světové válce realizovaly USA. 197 00:21:09,818 --> 00:21:14,423 To USA formovaly kádrový sbor ve všech státech. 198 00:21:14,543 --> 00:21:22,331 A kontrola justice ze strany státní elity v USA 199 00:21:22,451 --> 00:21:30,271 vede automaticky ke kontrole nad justicí v ostatních státech, tedy i ve Francii. 200 00:21:30,391 --> 00:21:38,693 A zde ten střet státní a globální elity spočívá v tom, že justice se vší silou brzdí Fillona. 201 00:21:38,813 --> 00:21:45,058 Vyřešení problémů v USA povede i k vyřešení problémů ve Francii. 202 00:21:45,178 --> 00:21:48,369 Všechno je to vzájemně provázané. 203 00:21:49,526 --> 00:21:53,641 Zmínil jste Trumpa a Merkelovou. 204 00:21:53,761 --> 00:22:00,392 Deutschland prosí okomentovat ten trapas při jejich setkání, kdy jí Trump demonstrativně odmítnul podat ruku. 205 00:22:00,512 --> 00:22:04,860 Nebylo to demonstrativní. Když se podíváte na to video, tak co tam proběhlo? 206 00:22:04,980 --> 00:22:12,093 Při prvním setkání podle protokolu ji zdvořile přivítal, podal jí ruku, vše proběhlo zcela normálně. 207 00:22:12,213 --> 00:22:17,590 A co bylo dál? Opakuji, že Trump má velmi mnoho problémů 208 00:22:17,710 --> 00:22:21,897 a Německo, které je řízeno na základě Kancléřského aktu, 209 00:22:22,017 --> 00:22:27,073 kde je tedy třeba pouze teatrálně demonstrovat nějakou činnost, pro něj není takovým problémem. 210 00:22:27,193 --> 00:22:36,652 On jako herec odehrál všechny své předepsané scény a už byl myšlenkami úplně jinde. 211 00:22:36,772 --> 00:22:40,188 Ten odpor, kterému čelí, je velmi vážný. 212 00:22:40,308 --> 00:22:46,424 Do Bílého domu byly jen v uplynulých dvou týdnech dva pokusy o vniknutí, oběma zabránili. 213 00:22:46,544 --> 00:22:51,054 Ty signály jsou mu vysílány odevšad, všude to zkoušejí. 214 00:22:51,174 --> 00:22:53,947 Pracovníkovi Trumpovy ochranky ukradli notebook. 215 00:22:54,067 --> 00:22:57,451 To jsou všechno určité signály, na které je třeba reagovat. 216 00:22:57,571 --> 00:23:05,970 Opakuji, že ten střet s justicí USA, která zastupuje zájmy státní elity, je obrovský problém. 217 00:23:06,090 --> 00:23:11,595 A to setkání s kancléřkou nebylo vůbec důležité. 218 00:23:11,715 --> 00:23:16,771 On byl v myšlenkách úplně jinde, a když se tedy ozvali, aby si podali ruce, 219 00:23:16,891 --> 00:23:23,136 myslel už na něco úplně jiného, byl někde úplně jinde, kde potřeboval zapracovat nad reálně palčivými problémy. 220 00:23:23,256 --> 00:23:26,929 A teď z toho dělají skandál, tam kde žádný není. 221 00:23:27,049 --> 00:23:38,403 Opakuji, že jeho hlavním problémem je teď vyřešit problém střetu s pilířem amerického státu, s justicí, 222 00:23:38,523 --> 00:23:42,233 kde se zakopala státní elita. 223 00:23:42,353 --> 00:23:48,834 A od toho, jak bude tento konflikt vyřešen, se budou odvíjet všechny procesy ve světě. 224 00:23:51,764 --> 00:23:59,730 Anatolij Něstěrenko prosí okomentovat výbuch v pařížské kanceláři MMF. 225 00:24:02,711 --> 00:24:11,187 USA chtějí, aby všude panovala nestabilita, mám na mysli státní elitu. 226 00:24:11,307 --> 00:24:16,109 Bez této nestability nemohou řídit. 227 00:24:16,229 --> 00:24:22,364 Takto byl přece vytvořen ISIL a další organizace a my například víme, 228 00:24:22,484 --> 00:24:30,099 že Carla Bruniová, druhá manželka prezidenta Sarkozyho, byla v dětství odvezena z Itálie, 229 00:24:30,219 --> 00:24:37,589 protože tam Rudé brigády unášely děti bohatých lidí kvůli výkupnému a někdy je i zabíjely. 230 00:24:37,709 --> 00:24:41,993 Zavražděno bylo i mnoho politiků, například Aldo Moro. 231 00:24:42,113 --> 00:24:46,803 Ukazuje se, že všechny tyto Rudé brigády byly řízeny CIA, 232 00:24:46,923 --> 00:24:50,815 která je založila, financovala, zásobovala zbraněmi a vším ostatním. 233 00:24:50,935 --> 00:25:03,546 Takže pro státní elitu USA není žádný problém zorganizovat nějakou tu teroristickou skupinu. 234 00:25:03,666 --> 00:25:11,087 A tak byla, jak se ukázalo, zorganizována anarchistická skupina v Řecku. 235 00:25:11,207 --> 00:25:16,198 Spiknutí ohňových buněk. Oni si vždy zvolí něco takové zvučného a hotovo. 236 00:25:16,318 --> 00:25:22,531 A tyto buňky v rámci operace Odplata začaly rozesílat zásilky s výbušninami, 237 00:25:22,651 --> 00:25:34,168 které poslaly do Německa na ministerstvo financí, do pařížské kanceláře MMF… 238 00:25:34,288 --> 00:25:39,825 Řecká policie operativně zadržela ještě dalších osm podobných zásilek. 239 00:25:39,945 --> 00:25:44,261 To znamená, že je okamžitě odhalili a bylo. Co to znamená? 240 00:25:44,381 --> 00:25:54,548 Znamená to, že globální elita, globální prediktor okamžitě do tohoto procesu zasáhl, 241 00:25:54,668 --> 00:26:01,974 do procesu chaotizace Evropy prostřednictvím anarchistických skupin. 242 00:26:02,094 --> 00:26:09,946 Na principu Rudých brigád v sedmdesátých a osmdesátých letech v Itálii 243 00:26:10,066 --> 00:26:16,504 chtěli rozšířit chaos po celé Evropě, ale ne, to se jim nepovede. 244 00:26:16,624 --> 00:26:24,991 Protože ten mechanismus, který je vytvořil, okamžitě prozradil všechny informace a ty buňky byly zlikvidovány. 245 00:26:25,111 --> 00:26:30,519 Uvnitř USA probíhá boj a od toho boje se odvíjejí všechny procesy. 246 00:26:30,639 --> 00:26:37,527 Státní elita se pokouší vytvořit chaos a globalisté se mu zase pokoušejí zabránit, 247 00:26:37,647 --> 00:26:41,771 protože potřebují, aby ten chaos byl řiditelný. 248 00:26:41,891 --> 00:26:46,014 Jenže je-li řiditelný, není to už chaos, no a státní elita si to neuvědomuje. 249 00:26:46,134 --> 00:26:49,743 Jsou schopni odřezat větev, na které sedí, 250 00:26:49,863 --> 00:26:56,269 protože cool down, říkají jim: „Co to děláte, vždyť spadnete?“ Cool down. 251 00:26:57,522 --> 00:27:03,791 Valeriji Viktoroviči, je nějaké nepochopitelné pozdvižení okolo výzvy Janukoviče. 252 00:27:03,911 --> 00:27:07,873 Zda tato výzva byla učiněna nebo nebyla. Co se děje? 253 00:27:07,993 --> 00:27:21,021 Děje se to, že začal rozsáhlý útok na Putina. A ta otázka vůbec není planá. 254 00:27:21,141 --> 00:27:28,736 Zda Janukovič požádal Rusko, aby vstoupilo se svou armádou nebo ne. 255 00:27:28,856 --> 00:27:33,590 A když tvrdí, že žádná podobná výzva nebyla, 256 00:27:33,710 --> 00:27:38,316 tak na základě čeho bylo přijímáno rozhodnutí Rady federace 257 00:27:38,436 --> 00:27:46,931 o oprávnění Putina k použití armády na Ukrajině? A potom ten… 258 00:27:47,573 --> 00:27:58,761 Co to předkládal Čurkin? Náš zástupce v OSN? Co bylo zveřejněno v médiích? 259 00:27:58,881 --> 00:28:05,640 To přece byl dokument. Byl to konkrétní dokument. Jaký je účel toho všeho? 260 00:28:05,760 --> 00:28:14,383 Když bylo toto rozhodnutí a výzva přijímány, 261 00:28:14,503 --> 00:28:17,276 tak to bylo podnikáno s jedním jediným cílem, 262 00:28:17,396 --> 00:28:25,313 aby Rusko vstoupilo se svou armádou a začala totální válka celého světa proti Rusku. 263 00:28:25,433 --> 00:28:37,175 Napřed se to pokusili zařídit přes Krym, jenže tam byl velice obratně a kvalitně realizován jiný scénář, 264 00:28:37,295 --> 00:28:45,115 ne ten, který předpokládali plánovači války, státní elita USA. 265 00:28:45,235 --> 00:28:56,624 A tak byl využit další mechanismus. Putin teď vstoupí se svou armádou na Donbas a válka stejně začne. 266 00:28:56,744 --> 00:29:06,653 Jenže ani to se jim nepovedlo. Ukrajinskému obyvatelstvu, občanům, kteří povstali proti státnímu převratu, 267 00:29:06,773 --> 00:29:14,690 byla poskytnuta pomoc v podobě kádrů, vybavení, zbraní, ale to vše na základě veřejné iniciativy. 268 00:29:14,810 --> 00:29:20,283 A samo poskytnutí… Putina se snažili přimět k té válce. 269 00:29:20,403 --> 00:29:25,266 Ale Putin, jakmile se mu k tomu naskytla příležitost, hned řekl: 270 00:29:25,386 --> 00:29:34,845 „Ne, pojďte to rozhodnutí zrušit." A teď? Teď, aby nějaké ty tendence… 271 00:29:34,965 --> 00:29:42,624 Všichni si přece pamatují to všeobecné naladění, že je třeba vstoupit s armádou apod. 272 00:29:42,744 --> 00:29:50,275 A teď je snaha to převést do úrovně: „Aha, Putin tehdy chtěl okupovat, ale nevyšlo mu to. 273 00:29:50,395 --> 00:29:55,611 Vždyť dokonce Rada federace přijala to rozhodnutí, a přitom žádná výzva neexistovala. 274 00:29:55,731 --> 00:29:58,633 To on jenom hodlal okupovat…“ 275 00:29:58,753 --> 00:30:11,556 Jde o pokus vytvořit negativní obrázek Putina jako člověka, který se snaží o rozpoutání světové války. 276 00:30:11,676 --> 00:30:15,671 Chtějí mu připsat své vlastní cíle. 277 00:30:15,791 --> 00:30:22,344 A všichni, kteří se té věci účastní a popírají existenci toho dopisu, té výzvy, ano? 278 00:30:22,464 --> 00:30:27,158 Tak ti všichni pracují na státním převratu v Rusku. 279 00:30:27,278 --> 00:30:34,173 Vždyť se na to podívejte, jediné ministerstvo zahraničí bojuje za náš stát a za Putina. 280 00:30:34,293 --> 00:30:39,646 Mimochodem, na CNN dávali film o Putinovi – Nejmocnější člověk světa. 281 00:30:39,766 --> 00:30:47,197 Já už jsem říkal… To byl mimochodem signál pro spuštění té protiputinovské kampaně. 282 00:30:47,317 --> 00:30:53,594 Já už jsem říkal, že kult osobnosti nevytvářejí žádní přátelé. Kult osobnosti vytvářejí nepřátelé. 283 00:30:53,714 --> 00:30:59,705 A ten film – Nejmocnější člověk světa, už jen samotný ten název evokuje, 284 00:30:59,825 --> 00:31:02,626 že on může to a ono, on může všechno… 285 00:31:02,746 --> 00:31:05,403 A uvnitř státu to začínají rozněcovat: 286 00:31:05,523 --> 00:31:12,645 „Tohle se neudělalo, tady jsou takové a takové problémy, klany a nestabilita, a tak dále…“ 287 00:31:12,765 --> 00:31:17,583 Je to tedy příprava ke státnímu převratu. 288 00:31:17,703 --> 00:31:24,495 On je ten nejmocnější, pracuje sám na sebe a nás jen využívá, a tak ho tady zevnitř sesadíme. 289 00:31:24,615 --> 00:31:30,255 Jde o vytváření protiputinovského informačního pole. 290 00:31:30,375 --> 00:31:36,571 Nu, majdanutí jsou stejní, ať už skáčou na Majdanu nebo Bolotném náměstí. 291 00:31:36,691 --> 00:31:42,109 Oni tyhle věci nechápou. Páníček jim přikázal a tak se dali do díla. 292 00:31:42,229 --> 00:31:47,599 Oni nemohou dát najevo, že Putin sám nic nezmůže. 293 00:31:47,719 --> 00:31:50,664 Ano, dokáže toho hodně, ale jakým způsobem? 294 00:31:50,784 --> 00:31:55,787 Lidé, kteří se nevyznají v řízení, od něho budou očekávat věci jak od dědy Mráze. 295 00:31:55,907 --> 00:32:01,547 Jednoduše se zvedne laťka požadavků, a potom na základě toho sesypou řízení v celém státě. 296 00:32:01,667 --> 00:32:04,036 A tímto způsobem zlikvidují Rusko. 297 00:32:04,156 --> 00:32:11,525 To je to, co mají v plánu. V tomto ohledu to popření Janukoviče, že něco psal... 298 00:32:11,645 --> 00:32:16,771 A on to napsal, všichni to viděli, před tím neutečou, Rusko se umí bránit. 299 00:32:16,891 --> 00:32:25,309 A ten film? To jsou články jednoho řetězu. I Navaľnyj s tím jeho filmem je článkem stejného řetězu. 300 00:32:28,127 --> 00:32:36,398 Teď přejdeme k otázkám, které nás vracejí k předešlému pořadu z 09.03.2017. 301 00:32:36,953 --> 00:32:43,969 A konkrétně k videu z 09.03.2017 jeden z odběratelů Georgij zanechal následující komentář. 302 00:32:44,089 --> 00:32:52,897 V minulém pořadu se Radomir ptal na společnost Monsanto a výnos o zákazu pěstování GMO. 303 00:32:53,017 --> 00:32:57,300 A Georgij píše, že jste se tak nějak šikovně vyhnul přímé odpovědi 304 00:32:57,420 --> 00:33:00,818 a svalil jste všechno na nemohoucnost Putina a svévoli elit. 305 00:33:00,938 --> 00:33:06,085 Takže to vlastně vypadá tak, že náš stát řídí globální prediktor prostřednictvím špatných lidí atd. 306 00:33:06,205 --> 00:33:10,899 Valeriji Viktoroviči, jestliže opravdu rozumíte procesům popsaným v Koncepci, 307 00:33:11,019 --> 00:33:15,137 proč neříkáte lidem to, co od vás chtějí slyšet? 308 00:33:15,257 --> 00:33:19,457 Otázka GMO dělá lidem několikanásobně větší starosti, než jste tomu věnoval pozornost. 309 00:33:19,577 --> 00:33:24,127 Vysvětlete lidem, jak mají podpořit gosudara? Co mají dělat, aby jeho výnos byl dodržován? 310 00:33:24,247 --> 00:33:27,913 Jinak všichni začnou vidět to, co se nevyhnutelně stává očividným. 311 00:33:28,033 --> 00:33:37,829 Aha. Je zřejmé, že to všichni vidí dost rozdílně, a tady je nutné hned podotknout, že chce-li člověk slyšet… 312 00:33:37,949 --> 00:33:42,602 Tedy spíše, očekává-li, že budu říkat to, co by rád slyšel, tak je na špatné adrese. 313 00:33:42,722 --> 00:33:48,998 My tu lidem pomáháme porozumět procesům řízení. Chápat procesy řízení… 314 00:33:49,118 --> 00:33:52,599 I náš fond se nazývá Fond konceptuálních technologií. 315 00:33:52,719 --> 00:33:57,537 Jak se na základě metodologie formují technologie řízení, a jak je možné je odhalovat. 316 00:33:57,657 --> 00:34:01,986 A proto, jestliže si přejí něco slyšet, je jedna věc, 317 00:34:02,106 --> 00:34:07,259 ale jestliže si to nepřejí, tak mají u nás k dispozici spoustu různých politiků… 318 00:34:07,379 --> 00:34:12,814 Třeba Žirinovského atd. Oni svým posluchačům říkají to, co si přejí slyšet. 319 00:34:12,934 --> 00:34:17,032 Protože lidé nemají chuť sami se naučit rozumět procesům řízení, 320 00:34:17,152 --> 00:34:21,867 a raději poslouchají toho člověka, který odpovídá jejich zájmům. 321 00:34:21,987 --> 00:34:25,854 Já jsem se ničemu nevyhýbal ani šikovně ani jinak. 322 00:34:25,974 --> 00:34:29,686 Já jsem nemluvil o nemohoucnosti Putina, vůbec ne. 323 00:34:29,806 --> 00:34:33,533 Putin má skutečně talent na řízení a je v něm velice schopný. 324 00:34:33,653 --> 00:34:40,556 Ale u každého řízení existují určité zdrojové možnosti. 325 00:34:40,676 --> 00:34:45,431 Něco je možné vyřešit a jinde je třeba určitým způsobem trochu ukročit stranou. 326 00:34:45,551 --> 00:34:53,866 Ale něco jsem skutečně neřekl, což je velice důležité pro porozumění tomu procesu, 327 00:34:53,986 --> 00:34:56,418 a té věci s Monsantem. O čem jsem mluvil? 328 00:34:56,538 --> 00:34:58,993 Že se jedná o odpor elity. 329 00:34:59,113 --> 00:35:06,334 Je to pokus elity vyřešit problém prodeje vlasti a dostat se díky tomu k jejímu řízení. 330 00:35:06,454 --> 00:35:10,984 Tak co jsem neřekl? V podstatě jsem si myslel, že je to očividné. 331 00:35:11,104 --> 00:35:19,542 Zcela nedávno bylo velké haló okolo základny NATO v Uljanovsku. 332 00:35:19,662 --> 00:35:23,122 Zda tam ta základna je či není. 333 00:35:23,242 --> 00:35:28,310 A emoce byly rozněcovány, rozněcovány a rozněcovány. 334 00:35:28,430 --> 00:35:37,020 Kdo tehdy předhazoval ty informace o tom, že tam ta základna existuje? Elita! Konkrétní politici. 335 00:35:37,560 --> 00:35:47,976 A velice silně si na tom poškodili svou autoritu. V mnohém díky tomu přišli o své voliče. 336 00:35:48,096 --> 00:35:50,985 A jak to bylo zařízeno s tím Monsantem? 337 00:35:51,105 --> 00:35:58,495 Není vůbec důležité, že se hned vyjasnilo, že to není pravda, a že ty částky nesouhlasí apod. 338 00:35:58,615 --> 00:36:07,214 Tuto událost nevysílali ani v jedné televizi, ale napsali o tom blogeři. Hned. 339 00:36:07,334 --> 00:36:15,521 Samotná ta operace, jak předhodit a rozšířit nějakou informaci, není jen velmi drahou záležitostí, 340 00:36:15,641 --> 00:36:23,931 ale také je velice pracná a navíc odhaluje blogery, kteří čerpají z určitých informačních zdrojů, 341 00:36:24,051 --> 00:36:30,644 a odhaluje určité informační vazby, které budou jednoznačně využity pro řízení 342 00:36:30,764 --> 00:36:36,868 a organizaci určitých procesů, a jak si uvědomujeme, také k rozpoutávání nespokojenosti lidí proti Putinovi. 343 00:36:36,988 --> 00:36:45,895 Jak jsem o tom mluvil: CNN, popření existence toho dopisu a další. 344 00:36:46,015 --> 00:36:50,448 Takže je to velice závažné. Jde o testování davu. 345 00:36:50,568 --> 00:36:56,029 Jedná se o rozšíření určité informace, což přináší nepříjemné zpětné důsledky a je to i velice nákladné. 346 00:36:56,149 --> 00:37:02,381 Zašli dokonce tak daleko, že ty, kteří čerpají z určitých informačních zdrojů, 347 00:37:02,501 --> 00:37:07,808 kterým skutečně poskytovali kvalitní informace, tentokrát zneužili. 348 00:37:07,928 --> 00:37:13,595 Jejich prostřednictvím rozšířili lživou dezinformaci. 349 00:37:13,715 --> 00:37:20,050 A to znamená pouze jedno, že počítají s tím, že v nejbližší době bude Putin svržen, 350 00:37:20,170 --> 00:37:24,551 a nikdo si s ohledem na řízení zpětně neuvědomí, jak odhalili své vazby, 351 00:37:24,671 --> 00:37:32,421 které potom znovu použijí pro další destabilizaci veřejného mínění a stability společnosti v Rusku. 352 00:37:32,541 --> 00:37:37,128 To je, oč tu šlo. Ale abyste tohle pochopili… 353 00:37:37,248 --> 00:37:45,152 Ten člověk se ptá: Jak máme vědět, co máme dělat? Jak podpořit gosudara? 354 00:37:45,272 --> 00:37:52,945 Každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení na ty, kteří toho vědí a chápou více. 355 00:37:53,065 --> 00:37:58,243 Je třeba si rozšiřovat… Mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, 356 00:37:58,363 --> 00:38:02,769 ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Je třeba rozšiřovat okruh svých pojmů. 357 00:38:02,889 --> 00:38:08,376 Chápat a vědět více. A kvůli tomu je třeba se sebevzdělávat. 358 00:38:08,496 --> 00:38:14,472 A jestliže dříve stačilo umět číst, psát a počítat, a už vás nikdo nemohl podvést, 359 00:38:14,592 --> 00:38:18,664 tak dnes je třeba znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 360 00:38:18,784 --> 00:38:25,402 Stejně jako musíte znát pravidla silničního provozu při jízdě po silnicích. 361 00:38:25,789 --> 00:38:32,347 Jestliže nebudete znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení, tak vámi budou manipulovat, 362 00:38:32,467 --> 00:38:42,248 protože ti, kteří znají a chápou více, mají navíc i zdroje pro zorganizování blogerů, k šíření dezinformací apod. 363 00:38:42,368 --> 00:38:49,553 Což se také stalo v případě Monsanta. Proto je třeba číst tlusté knihy a zvyšovat míru svého chápání. 364 00:38:49,673 --> 00:38:54,542 A potom v podstatě podle toho principu, o kterém jsem mluvil, 365 00:38:54,662 --> 00:38:59,172 kdy každý voják musí vědět a chápat svůj manévr. 366 00:38:59,292 --> 00:39:01,590 Chápete? Když ho zná, chápe… 367 00:39:01,710 --> 00:39:08,405 Jak říkal Suvorov, že toto pochopení musí být ve shodě s celkovým záměrem velitele. 368 00:39:08,525 --> 00:39:15,306 Jestliže bude voják znát jen svůj manévr, ale nebude chápat, 369 00:39:15,426 --> 00:39:25,611 jak by měl manévrovat v souladu s plánem svého velitele, tak učiní jeden krok a co dál? 370 00:39:25,731 --> 00:39:32,632 Prostě se zastaví? Stejně jako při té drezúře v západních armádách? Jdi tam, udělej tohle! 371 00:39:32,752 --> 00:39:38,779 Ne, ruská armáda vždy fungovala na tvůrčím základě, a tak řešila své úkoly. 372 00:39:38,899 --> 00:39:45,466 Jestliže voják zná a chápe svůj manévr, tak se dokáže přizpůsobit celkovému záměru svého velení 373 00:39:45,586 --> 00:39:47,601 a splnit svůj úkol. 374 00:39:47,721 --> 00:39:53,465 A jestliže svůj manévr nezná a nechápe, tak z toho nic nebude. O tom neustále mluvím. 375 00:39:53,585 --> 00:39:59,997 Je třeba zvyšovat míru svého chápání. Je třeba vědět, jak je realizováno řízení a jestliže to neuděláte, 376 00:40:00,117 --> 00:40:03,392 tak se vždy najde ten, kdo s vámi bude manipulovat. 377 00:40:03,512 --> 00:40:07,045 Tak se vracíme opět k tomu, čím jsme začali. 378 00:40:07,165 --> 00:40:13,397 Kdo z analytiků dokázal rozeznat to vážné nebezpečí, ze které jde Trumpovi hlava kolem? 379 00:40:13,517 --> 00:40:19,080 A neví, kam se vrtnout dřív? Protože ten problém je tam velice závažný. 380 00:40:19,200 --> 00:40:23,582 Nikdo na to ani nepomyslel, a dokonce to vyhodnotili opačně. 381 00:40:23,702 --> 00:40:31,812 Nehledě na to, že Bharara přímo řekl: „Trump mi řekl, kandidát na generálního prokurátora mi řekl…" 382 00:40:31,932 --> 00:40:36,813 Který teď už tím generálním prokurátorem je. „A přesto mě odvolali! Jak je to možné?“ 383 00:40:36,933 --> 00:40:39,642 Úřednický aparát ho odvolal. 384 00:40:39,762 --> 00:40:46,586 Aparát tak ukázal jejich roli a místo ve státním řízení jak prezidentovi, tak i generálnímu prokurátorovi. 385 00:40:46,706 --> 00:40:50,907 Dokážete si vůbec představit, o jaký tam jde střet? 386 00:40:54,405 --> 00:40:57,723 Otázka od Alexeje Spicina. 387 00:40:57,843 --> 00:41:03,895 Valeriji Viktoroviči, často říkáte, že všechno se děje tím nejlepším možným způsobem s ohledem na naši mravnost. 388 00:41:04,015 --> 00:41:08,165 Ze svých životních zkušeností mohu říci, že často pozoruji projevy tohoto zákona. 389 00:41:08,285 --> 00:41:12,151 Takže ve Všehomíru je založen mechanismus uvádějící toto pravidlo do života. 390 00:41:12,271 --> 00:41:18,033 Ale ještě nikdy jsem neslyšel, abyste jakoukoliv událost světového měřítka označil jako projev tohoto zákona. 391 00:41:18,153 --> 00:41:23,099 Ve vašich vysvětleních se vyskytují pouze globální prediktor, státní elita, jednotliví lídři. 392 00:41:23,219 --> 00:41:30,172 Projevuje se tedy tento zákon v globálním měřítku nebo ne? A jestliže ano, můžete uvést příklad? 393 00:41:30,292 --> 00:41:35,110 Pokaždé když mluvím a rozebírám nějakou situaci, 394 00:41:35,230 --> 00:41:41,481 tak právě mluvím o mravnosti a o projevu tohoto zákona v konkrétní praxi. 395 00:41:41,601 --> 00:41:51,100 Jestliže to pokaždé přímo nezdůrazňuji... Tohle by lidé měli chápat sami. 396 00:41:51,220 --> 00:41:59,125 A jestli konkrétně, tak mohu uvést takový příklad. Nemůžete člověka udělat šťastným násilím. 397 00:41:59,245 --> 00:42:07,200 Nemůžete se pokoušet předehnat vývoj lidské společnosti a konkrétní mravnost. 398 00:42:07,320 --> 00:42:16,897 Stalinovi by mnohé vyšlo a společnost by se rozvíjela velice dynamicky a ve zrychleném tempu, 399 00:42:17,017 --> 00:42:24,304 kdyby v době Velké vlastenecké války nebyly stalinské řídící kádry v té válce pobity. 400 00:42:24,424 --> 00:42:26,542 A to prakticky zcela. 401 00:42:26,662 --> 00:42:34,823 A ty kádry, které zbyly, byly svou mravností a svým zaměřením 402 00:42:34,943 --> 00:42:40,198 protistalinské, protikomunistické, trockistické. 403 00:42:40,318 --> 00:42:44,365 A tak proběhl trockistický převrat. 404 00:42:44,485 --> 00:42:52,029 Došlo k posunu od komunistického budování světlé budoucnosti směrem zpět. 405 00:42:52,149 --> 00:42:55,347 A lidé to pochopili? Nepochopili. 406 00:42:55,467 --> 00:43:08,412 V míře svého chápání, v míře své mravnosti se ukázali být natolik loajální, 407 00:43:08,532 --> 00:43:16,823 a do určité míry neakceschopní, že nedokázali zformovat účinnou alternativu k řízení realizovanému trockisty, 408 00:43:16,943 --> 00:43:22,329 kteří se vydali zpátečním směrem. To bylo Chruščovské tání a Brežněvovská stagnace. 409 00:43:22,449 --> 00:43:27,825 Pouze ve výsledku života několika pokolení 410 00:43:27,945 --> 00:43:33,169 se nakonec ve společnosti zformovalo pochopení Stalinovy činnosti, 411 00:43:33,289 --> 00:43:41,680 což se projevuje růstem popularity osobnosti a činnosti Stalina v širokých vrstvách obyvatelstva. 412 00:43:41,800 --> 00:43:48,302 Jenže už ne jako kultu osobnosti. Stalin stojí za námi… Do určité míry… 413 00:43:48,422 --> 00:43:54,693 Je takové hnutí Podstata času, ano? Které je budováno na principu té doby, té logiky sociálního chování. 414 00:43:54,813 --> 00:43:58,583 A lidé: „Já sice nechápu, o čem to Sergej Jervandovič mluví, 415 00:43:58,703 --> 00:44:01,933 ale vzhledem k tomu, že se jeho práce ukazuje být efektivní, 416 00:44:02,053 --> 00:44:05,713 tak ho musíme podporovat a dělat všechno stejně jako on.“ 417 00:44:05,833 --> 00:44:11,629 Jenže už je načase pochopit, co dělají. Lidé, kteří tyto věci chápou, 418 00:44:11,749 --> 00:44:20,965 jsou tvůrčími pokračovateli rozvoje státu a podporují Putinovu činnost s porozuměním, 419 00:44:21,085 --> 00:44:29,409 protože chápou řízení. Ale k tomu byl potřebný určitý čas a určitá mravnost. 420 00:44:29,529 --> 00:44:34,263 Jedny mravní kategorie musely být v životní praxi překonány… 421 00:44:34,383 --> 00:44:40,596 Co je vlastně mravnost a líbit se? V ruštině jsou to slova se stejným kořenem, které označují to, 422 00:44:40,716 --> 00:44:47,025 čemu je podřízen vnitřní myšlenkový tok člověka a jeho vnější viditelné jednání tomu, 423 00:44:47,145 --> 00:44:51,333 co nevnímá jako zlo, co se mu líbí. 424 00:44:51,453 --> 00:44:57,762 Chápete? A vždy je tedy třeba hodnotit, co je zlo a co ne. Co je přípustné a co není přípustné. 425 00:44:57,882 --> 00:45:13,964 A když byl určitý Stalinův kádrový sbor vyhlazen, tak došlo k recidivě kulacké ideologie, mravnosti, 426 00:45:14,084 --> 00:45:20,972 to jejich plody teď sklízíme v této ekonomice a v této organizaci společnosti. 427 00:45:21,092 --> 00:45:28,088 Přesto si však povšimněte, jak společnost dynamicky začíná rozumět a chápat tyto procesy a postupuje kupředu. 428 00:45:28,208 --> 00:45:37,193 Mimochodem, výsledkem, takříkajíc Stalinovy činnosti, byl projekt Jméno Ruska, ve kterém prakticky zvítězil. 429 00:45:37,313 --> 00:45:42,337 - Ano. - A organizátoři, které to vyděsilo, to místo přenechali Alexandru Něvskému. 430 00:45:42,457 --> 00:45:46,606 Oni nepochopili, že by udělali lépe, kdyby tam ponechali Stalina. 431 00:45:46,726 --> 00:45:51,441 Jenže oni si s takovým řízením nedokážou poradit, protože o řízení nemají ani ponětí. 432 00:45:51,561 --> 00:45:54,836 Jako s tou otázkou na Monsanto, která byla položena. 433 00:45:54,956 --> 00:46:00,263 Oni dokážou pouze obchodovat Ruskem, oni tady v našem státě dokážou plnit pouze roli příručích, 434 00:46:00,383 --> 00:46:05,252 kteří prodávají naše zdroje, náš stát svému západnímu páníčkovi. 435 00:46:06,590 --> 00:46:09,830 To byla pro dnešek poslední otázka. 436 00:46:09,950 --> 00:46:19,552 V té poslední věci jsme v podstatě mluvili jen o tom, že je nutné zvyšovat míru svého chápání. 437 00:46:19,672 --> 00:46:25,622 Je třeba znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení, protože znalosti znamenají moc. 438 00:46:25,742 --> 00:46:32,052 Berte tuto moc do svých rukou a realizujte řízení ve svém zájmu a v zájmu své rodiny. 439 00:46:32,172 --> 00:46:35,729 Buďte šťastní. Do příštích setkání. 440 00:46:54,083 --> 00:47:03,784 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz