1 00:00:04,588 --> 00:00:08,456 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,576 --> 00:00:11,394 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,514 --> 00:00:15,907 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:16,027 --> 00:00:19,851 Dnes je 17.04.2017. 5 00:00:19,971 --> 00:00:24,123 Samozřejmě, že nejpopulárnější otázka od mnohých uživatelů, 6 00:00:24,243 --> 00:00:29,246 je v mnohých aspektech spojena s americkým útokem na Sýrii. 7 00:00:29,366 --> 00:00:37,363 A první otázka přišla od Andreje Rogova, který by chtěl od vás slyšet komentář k tomuto útoku: 8 00:00:37,483 --> 00:00:44,545 „Tak co to tu máme? Donald Trump, který se prezentoval jako jakýsi „izolacionista“ 9 00:00:44,665 --> 00:00:48,815 a horoval pro to, aby Amerika nestrkala všude ten svůj nos, 10 00:00:48,935 --> 00:00:54,713 a jehož misí bylo beze ztráty důstojnosti a v klidu se vytratit odevšad, kam ukvapeně vlezl Obama, 11 00:00:54,833 --> 00:00:58,587 se teď najednou sám namočil do otevřené a horké fáze války. 12 00:00:58,707 --> 00:01:05,762 Přitom to prý má být figurka globálních sil, které válku nemůžou potřebovat. Jak to tedy mohl udělat? 13 00:01:05,882 --> 00:01:15,248 Správně bylo podotknuto, no, soudě podle otázek, jak jste říkal, že se jedná o tu nejklíčovější událost, 14 00:01:15,368 --> 00:01:19,980 která musí být zcela určitě posuzována i v souvislosti s korejskou krizí. 15 00:01:20,100 --> 00:01:33,340 Tedy s krizí okolo Severní Koreje. Tyto události spolu nejen souvisí, jedná se o nerozlučnou dvojici. 16 00:01:33,460 --> 00:01:44,873 Mluvit o tom, co se stalo v Sýrii a jak se to všechno stalo, je v podstatě možné donekonečna, 17 00:01:44,993 --> 00:01:53,699 protože tam je tak ohromné množství vzájemně vložených událostí, že není možné všechny je osvětlit. 18 00:01:53,819 --> 00:01:59,970 Pro začátek začneme touto otázkou. 19 00:02:00,090 --> 00:02:07,618 Říkáte, že otázek je mnoho, tak myslím, že můžeme vysvětlit ty nejzákladnější body. 20 00:02:07,738 --> 00:02:13,752 A skutečně, zdálo by se, že Trump by neměl nic podnikat 21 00:02:13,872 --> 00:02:21,951 a všude se z těch událostí snažit vycouvat, nikam nelézt, vyhnout se horkým fázím, 22 00:02:22,071 --> 00:02:25,472 neboť je figurkou globalistů, 23 00:02:25,592 --> 00:02:35,568 jejichž cílem je degradovat USA na úroveň obyčejného státu a zároveň je přeformátovat. 24 00:02:37,191 --> 00:02:42,858 Ale jaké metody je pro to nutné použít? 25 00:02:42,978 --> 00:02:50,203 Jedná se o to, jaké způsoby a metody je nutné zvolit pro přeformátování státu 26 00:02:50,323 --> 00:02:54,136 a my jsme se střetli s tím, že Trump… 27 00:02:54,256 --> 00:03:00,931 Tedy viděli jsme, že Trump narazil na ohromný odpor státní elity, 28 00:03:01,051 --> 00:03:08,606 která je součástí mechanismů a nástrojů nadnárodního řízení, 29 00:03:08,726 --> 00:03:15,264 a jestliže USA přestanou být ve světě dominantní, 30 00:03:15,384 --> 00:03:21,921 tak tyto lidi nikdo nebude už na nic potřebovat. Stejně jako když se u nás zhroutil SSSR. 31 00:03:22,041 --> 00:03:26,478 Tehdy se najednou ohromné množství inženýrů z různých vědeckovýzkumných ústavů 32 00:03:26,598 --> 00:03:29,971 ocitlo na ulici jako absolutně nepotřebné kádry. 33 00:03:30,091 --> 00:03:38,317 To samé se teď stane lidem, kteří pracují v nadnárodních institucích. 34 00:03:38,437 --> 00:03:46,020 Ve státním departmentu už nebude zapotřebí tolik lidí, ani v dalších institucích, kde dosud pracují. 35 00:03:46,140 --> 00:03:51,907 Takže se tomu samozřejmě začínají bránit. Ten odpor je obrovský. 36 00:03:52,027 --> 00:03:59,967 Jak tento odpor zlomit? V čelním střetu? Jenže v čelním střetu Trump očividně prohraje, 37 00:04:00,087 --> 00:04:11,522 protože by čelil strukturnímu řízení, které je operativní a globální prediktor, globální elity řídí bezstrukturně. 38 00:04:11,642 --> 00:04:19,637 Ano, jedná se o daleko výkonnější řízení, jenže je také pomalejší. 39 00:04:19,757 --> 00:04:23,735 A co je tedy v tomto ohledu nutné podniknout? 40 00:04:23,855 --> 00:04:30,888 V různých bojových sportech je takový chvat, který využívá energii protivníka k jeho porážce. 41 00:04:31,008 --> 00:04:42,607 A právě toto bylo použito ve vztahu ke státní elitě prostřednictvím toho útoku na Sýrii. 42 00:04:42,727 --> 00:04:45,908 Vždyť co od něj požadovali? 43 00:04:46,028 --> 00:04:56,555 Požadovali od něj, aby prokázal, že není ruským agentem, a že skutečně hájí americké zájmy. 44 00:04:56,675 --> 00:05:04,477 Ale jak obyčejný občan, vlastenec, který dokonce může pracovat v nadnárodních řídících institucích, 45 00:05:04,597 --> 00:05:11,712 protože i tam je obyčejným občanem, jestliže nechápe, jak se řídí stát a tím spíše z nadnárodní úrovně. 46 00:05:11,832 --> 00:05:16,361 Jak by měli tito lidé rozpoznat, zda se jedná o jejich člověka, nebo ne? 47 00:05:16,481 --> 00:05:20,570 Musí udělat něco, co pochopí. 48 00:05:20,690 --> 00:05:28,658 Jenže to jejich chápání přece formovala státní elita vyšší úrovně, která realizovala nadnárodní řízení. 49 00:05:28,778 --> 00:05:32,136 Taková, která zastupovala Clintonovou, 50 00:05:32,256 --> 00:05:36,912 která umí jen tuhle zasáhnout silou, zde někoho zmáčknout, tam někoho přitlačit. 51 00:05:37,032 --> 00:05:41,534 „A díky tomu všemu potom vyhrajeme.“ 52 00:05:41,654 --> 00:05:46,288 A když Trump tvrdí: „Nemáme na to dost zdrojů! 53 00:05:46,408 --> 00:05:51,108 Nedokážeme to udělat! Nedokážeme to udělat v potřebné kvalitě, 54 00:05:51,228 --> 00:05:55,730 nedokážeme to potom udržet, a proto budeme poraženi.“ 55 00:05:55,850 --> 00:05:59,582 Tak je podle nich zrádce. „To přece není možné.“ 56 00:05:59,702 --> 00:06:02,729 Náš dav se chová úplně stejně. 57 00:06:02,849 --> 00:06:08,188 Také hned hodnotí Putinovy činy, které nechápou: „Putin to nezvládl, Putin to zpackal…“ 58 00:06:08,308 --> 00:06:11,093 A jak si tedy potom vysvětlují, když následně vyhrává? 59 00:06:11,213 --> 00:06:15,164 Co se tedy rozhodl udělat Trump? 60 00:06:15,539 --> 00:06:23,176 Tedy vlastně spíše ne Trump, ale nadnárodní elita, globální elita. 61 00:06:23,296 --> 00:06:30,219 Zde je potřebná menší vsuvka pro lepší pochopení, 62 00:06:30,339 --> 00:06:35,897 neboť když se dívám na všechny ty analytiky v těch jejich politických talk-show, 63 00:06:36,017 --> 00:06:40,233 nebo když vystupují v různých analytických pořadech, 64 00:06:40,353 --> 00:06:45,669 tak všichni staví na tom, že Trump je takový a takový, a proto bude jednat tak a tak. 65 00:06:45,789 --> 00:06:49,323 Trump je takový, a proto bude postupovat tak a tak. 66 00:06:49,443 --> 00:06:54,892 Jenže tak to vůbec není. 67 00:06:55,706 --> 00:07:04,158 Existuje taková kniha, na jejíž motivy byl natočen i film, která se jmenuje Království křivých zrcadel. 68 00:07:04,862 --> 00:07:09,616 Je to velice užitečná kniha, všem ji doporučuji, nehledě na to, že je dětská. 69 00:07:09,736 --> 00:07:14,723 Podívejte se na film a přečtěte si i tu knihu, protože se v tomto ohledu vzájemně doplňují, 70 00:07:14,843 --> 00:07:16,879 jsou tam určité nuance. 71 00:07:16,999 --> 00:07:23,020 Vystupuje tam taková postava - král Jagupop 77., 72 00:07:23,140 --> 00:07:31,515 který řekl Nušrokovi, když k němu přišel: „Taková je má královská vůle!“ 73 00:07:32,198 --> 00:07:40,143 Nušrok mu velice jasně a zřetelně vysvětlil, že jestliže ještě jednou řekne: 74 00:07:40,263 --> 00:07:43,071 „Taková je má královská vůle“, 75 00:07:43,191 --> 00:07:49,960 tak bude sdílet osud svých předchůdců a nastoupí nový král, 76 00:07:50,080 --> 00:08:03,275 který bude chápat, že je figurkou určitých klanů, a proto musí dělat přesně to, co mu tyto klany uloží. 77 00:08:04,355 --> 00:08:12,168 V tom filmu je jako pro malé děti, velice jasně, jak bych, no prostě na prstech jedné ruky je tam vysvětleno, 78 00:08:12,288 --> 00:08:18,462 jak je vybírán člověk, který má obsadit řídící funkci. 79 00:08:18,582 --> 00:08:26,231 Anidag, Nušrok a Abaž se vzájemně domlouvají, kdo bude dalším králem. 80 00:08:26,351 --> 00:08:30,325 Je to velice názorné a hlavně obsažné. 81 00:08:30,445 --> 00:08:40,758 Takže není vůbec důležité, co by chtěl osobně pan Trump, co si přeje a jak si to přeje. 82 00:08:40,878 --> 00:08:48,131 Důležité je to, co chtějí ty klany, ty nadnárodní struktury, které ho tam dosadily 83 00:08:48,251 --> 00:08:57,133 a úkolem Trumpa je splnit vůli těchto klanů. 84 00:08:57,253 --> 00:09:02,438 A všechno… A osobnostní aspekt tomu přidává jen určité zabarvení, 85 00:09:02,558 --> 00:09:06,135 samotnému tomu postupu, způsobu plnění toho všeho. 86 00:09:06,255 --> 00:09:11,088 Víte... Mnozí se zajímají o sport, ano? 87 00:09:11,208 --> 00:09:18,548 Jeden sportovec to s míčem umí tak, druhý to dělá trochu jinak, každý má svůj osobitý styl, 88 00:09:18,668 --> 00:09:21,828 ale úkol přece plní týmový. 89 00:09:21,948 --> 00:09:33,030 Proto také mají různí lídři různé osobité styly, ale hrají stejnou hru a úkol plní týmový. 90 00:09:33,494 --> 00:09:41,042 Trump, nebo Hollande či Merkelová v závislosti na tom, jaký úkol jim byl uložen, 91 00:09:41,162 --> 00:09:45,554 mohou pouze těmto určitým činům přidat svůj osobitý styl. 92 00:09:45,674 --> 00:09:52,685 Sami však nemohou určovat strategii těchto činů. 93 00:09:52,805 --> 00:09:55,129 Taktiku ještě mohou. 94 00:09:56,295 --> 00:10:01,775 A takoví lídři jako Putin nebo Stalin, ti určují i koncepci. 95 00:10:03,889 --> 00:10:17,952 Takže před těmi klany, které dosadily Trumpa do řídící funkce, vyvstal úkol neutralizovat státní elitu... 96 00:10:18,072 --> 00:10:20,638 Co si s ní počít? 97 00:10:21,188 --> 00:10:31,268 Je třeba ji přetáhnout na svou stranu. Zaprvé je nutné udělat to, co požaduje. 98 00:10:31,388 --> 00:10:39,434 Ale udělat to s určitou, jak bych to formuloval, v určité kvalitě. 99 00:10:40,073 --> 00:10:42,009 Co to znamená? 100 00:10:42,129 --> 00:10:46,983 Je třeba jim na prstech jedné ruky předvést, že Trump je jejich člověk, 101 00:10:47,103 --> 00:10:51,759 ale navíc i to, že všechno proběhlo přesně tak, jak předtím předpovídal. 102 00:10:51,879 --> 00:11:00,453 Jaký to má účinek? Hlavní dav, hlavní masu amerického obyvatelstva naženou do Trumpovy stáje, 103 00:11:00,573 --> 00:11:07,166 takže se z jeho odpůrců změní v jeho podporovatele, 104 00:11:07,286 --> 00:11:19,271 a nejklíčovější osoby, kvůli kterým to podnikají, musí být z řízení eliminovány. 105 00:11:19,391 --> 00:11:31,706 A v podstatě, jestliže hodnotíme raketový útok na Sýrii, ke kterému došlo 7. dubna, 106 00:11:31,826 --> 00:11:44,252 tak se jedná o řídící manévr analogický letu Mathiase Rusta, který skončil přistáním na Rudém náměstí. 107 00:11:45,751 --> 00:11:52,494 Sice se trochu liší, jak bych to... 108 00:11:53,665 --> 00:11:55,411 ...samotné činy, 109 00:11:55,531 --> 00:12:04,099 ale z hlediska řízení v podstatě není důležité, jaká záminka bude použita k likvidaci řídící složky, 110 00:12:04,219 --> 00:12:08,417 která vám brání v realizaci vaší politiky. 111 00:12:08,537 --> 00:12:13,589 U nás, ano, politickými metodami, byla využita skutečnost, 112 00:12:13,709 --> 00:12:17,771 že Mathias Rust přistál na Rudém náměstí. 113 00:12:17,891 --> 00:12:20,934 Ale to přece potom vedlo uvnitř… 114 00:12:21,054 --> 00:12:27,692 A ať už potom generálové, maršálové, političtí činitelé protestovali, jak chtěli, snažili se přesvědčovat ostatní, 115 00:12:27,812 --> 00:12:30,123 nebylo jim to nic platné. 116 00:12:30,243 --> 00:12:35,212 A Gorbačov mohl na základě toho provést čistku kádrového sboru. 117 00:12:35,332 --> 00:12:40,989 Je to přesně to samé. Ten raketový útok musel být proveden takovým způsobem, 118 00:12:41,109 --> 00:12:44,180 aby vám to následně umožnilo provést čistku 119 00:12:44,300 --> 00:12:51,718 v kádrovém sboru elity, která stojí proti vám, a to mezi vojáky, v rozvědce… 120 00:12:51,838 --> 00:12:56,367 A zrealizoval to Trump a klany, které stojí za ním. 121 00:12:56,487 --> 00:13:01,566 Můžeme se sebevíc dohadovat, co se vlastně stalo s těmi raketami… 122 00:13:01,686 --> 00:13:07,425 K dispozici jsou velkolepé analýzy demonstrující, 123 00:13:07,545 --> 00:13:14,633 jak moc byl ten raketový útok USA na Sýrii neefektivní. 124 00:13:14,753 --> 00:13:22,010 Ano, dav se to nemusí dozvědět, ale řídící elity, generalita, ti přece velmi dobře vědí, 125 00:13:22,130 --> 00:13:27,688 jak dopadl ten útok, jaké byly jeho následky a s čím se zde střetli. 126 00:13:27,808 --> 00:13:33,213 Existují různé varianty vysvětlující, kam zmizelo 36 raket 127 00:13:34,049 --> 00:13:39,111 a není vůbec důležité, zda je sestřelila letadla nad mořem, 128 00:13:39,231 --> 00:13:43,073 zda byly sestřeleny pomocí S-400, 129 00:13:43,193 --> 00:13:48,553 nebo zda zafungoval systém radioelektronického boje, to vůbec není důležité! 130 00:13:48,673 --> 00:13:52,735 Důležitá je skutečnost, že tyto rakety nedoletěly. 131 00:13:52,855 --> 00:14:00,152 Když se pokoušejí prokázat nějaký výsledek... Americký dav se z toho snaží co nejvíce vynechat. 132 00:14:00,272 --> 00:14:07,107 Podpindosníci různé úrovně mluví o efektivitě útoku, ale dokonce ani oni se všemi těmi svými kroužky... 133 00:14:07,227 --> 00:14:12,082 Maximum, co jsem viděl, bylo 44 kroužků při útoku na to letiště. 134 00:14:12,202 --> 00:14:20,335 Reálně potvrzeno jich však bylo asi deset, a šest by se jich tam ještě dalo nějak připočítat. 135 00:14:20,455 --> 00:14:23,020 Mluví o tom všichni analytici, 136 00:14:23,140 --> 00:14:27,884 že bylo deset zásahů, a ještě možná maximálně šest. 137 00:14:28,004 --> 00:14:32,441 A ostatní vůbec nezafungovaly, nebo vůbec není známo, kde jsou. 138 00:14:32,561 --> 00:14:41,068 Takže za této situace vůbec není důležité, jak to v reálu opravdu proběhlo. 139 00:14:41,188 --> 00:14:43,358 Důležité je něco jiného. 140 00:14:43,478 --> 00:14:50,450 A to je to, že generalita, která požadovala zaútočit, zahájit pozemní operaci… 141 00:14:50,570 --> 00:14:56,172 Chtěli navíc i pozemní operaci, prý se 150 tisíci Američany. A kde by je mimochodem vůbec vzali? 142 00:14:56,292 --> 00:15:00,491 Oslabit tak jiné fronty? 143 00:15:01,151 --> 00:15:12,375 Střetli se tedy s tím, že výsledek jejich útoku byl zcela jiný, než plánovali. 144 00:15:12,495 --> 00:15:17,712 No a teď už je možné začít jim to vytýkat: 145 00:15:17,832 --> 00:15:24,920 „Vy jste nám, pánové, tvrdili, že výsledek bude takový a takový a v reálu se stalo to a to.“ 146 00:15:25,040 --> 00:15:36,942 A jestliže navíc k tomu reálně zohledníte, že těch 36 raket nedoletělo, protože se tak rozhodlo Rusko 147 00:15:37,602 --> 00:15:42,939 a opakuji, že vůbec není důležité, zda je sestřelila naše letadla nad mořem, 148 00:15:43,059 --> 00:15:47,285 nebo to byla práce S-400 či systému radioelektronického boje. 149 00:15:47,405 --> 00:15:53,860 Ty americké rakety nedoletěly, protože se tak rozhodlo Rusko! 150 00:15:54,960 --> 00:16:04,396 A před americkými generály teď vyvstává otázka, zda si vůbec troufnou na střet s Ruskem? 151 00:16:04,516 --> 00:16:07,450 Ta situace je následující. 152 00:16:07,570 --> 00:16:19,747 V září roku 2013 Američané vystřelili dvě balistické rakety směrem na Sýrii, které tam nedoletěly. 153 00:16:19,867 --> 00:16:26,294 Byl do toho zaangažován i Izrael, aby se dalo nějak vysvětlit, proč ty rakety nedoletěly. 154 00:16:26,414 --> 00:16:31,410 Naši zkušeně nechali uniknout informace, že tyto rakety byly vystřeleny, 155 00:16:31,530 --> 00:16:35,482 Američané to byli nuceni potvrdit, nic jiného jim nezbývalo. 156 00:16:35,602 --> 00:16:40,626 Jenže kam zmizely ty rakety? Tak do toho zapojili Izrael s vysvětlením, že rakety spadly do moře a hotovo. 157 00:16:40,746 --> 00:16:47,311 Všem však bylo zřejmé, že rakety nedoletěly, protože je dál nepustily ruské lodě, 158 00:16:47,431 --> 00:16:54,353 které tehdy byly ve Středozemním moři v oblasti naší základny v Tartúsu. 159 00:16:55,619 --> 00:16:59,938 Tehdy dvě rakety, teď už 36! 160 00:17:00,657 --> 00:17:05,507 "Jste připraveni válčit s Ruskem? Za takovéhoto našeho stavu?" 161 00:17:05,627 --> 00:17:09,561 Kdy tvrdí, jen si to vezměte, napřed řekli: 162 00:17:09,681 --> 00:17:19,160 „Bylo vypuštěno 57, oj 59 raket a 58 z nich dosáhlo cíle. 163 00:17:19,280 --> 00:17:24,718 Potom to upravili, že jich cíle dosáhlo 57. 164 00:17:24,838 --> 00:17:39,242 A ještě máme informaci, a nejsou žádné důvody jí nevěřit, že se pokoušeli vystřelit těch raket 64. 165 00:17:39,362 --> 00:17:44,707 Čtyři zůstaly ve svých silech a jedna hned spadla do moře. 166 00:17:44,827 --> 00:17:52,398 Takže s takovou kvalitou… A lodě je třeba opět těmi raketami dovybavit a to vůbec není jednoduchá záležitost. 167 00:17:52,518 --> 00:17:55,669 "Navíc Rusové mohou také odpovědět. 168 00:17:55,789 --> 00:18:03,995 Přece vidíte, že stačí ze strany Ruska málo a rakety neprojdou. 169 00:18:04,540 --> 00:18:11,259 Nepovede se vám zaútočit na Rusko ani na Sýrii. Jste připraveni ke střetu? 170 00:18:11,379 --> 00:18:15,728 Ale vaše armáda k tomu připravená není. 171 00:18:15,848 --> 00:18:22,445 Nutíte nás do střetu se silnějším nepřítelem na 6. prioritě, tak jací jste vlastně generálové? 172 00:18:22,565 --> 00:18:24,406 Zbláznili jste se?" 173 00:18:24,526 --> 00:18:28,426 To je základ pro vypořádání se s generalitou. 174 00:18:28,546 --> 00:18:36,622 "Takže pánové, naše rakety nejsou schopny překonat ruskou protileteckou obranu 175 00:18:37,007 --> 00:18:43,951 a vy nás tady nutíte do útoku a chcete vyvolat válku? 176 00:18:44,071 --> 00:18:48,516 Nač vlastně sázíte? Přece vidíte, že nemůžeme vyhrát?" 177 00:18:48,636 --> 00:18:53,338 Takže ty nejzarytější bude potřeba propustit. A všichni pochopí, 178 00:18:53,458 --> 00:19:01,053 že další podporu u té části generality, která to má více či méně v hlavě v pořádku, už nezískají. 179 00:19:01,173 --> 00:19:04,171 Nezískají podporu ani od davu. 180 00:19:04,291 --> 00:19:08,286 Dopadnou jako ti generálové a maršálové, které propouštěl Gorbačov, 181 00:19:08,406 --> 00:19:12,690 budou protestovat, vznášet své požadavky, ale státem vyslyšeni nebudou. 182 00:19:12,810 --> 00:19:20,952 To je jeden aspekt. Druhý aspekt. Na základě čeho došlo k tomuto útoku? 183 00:19:21,072 --> 00:19:25,516 Na základě utajených údajů, jak řekla Nikki Haley v OSN. 184 00:19:25,636 --> 00:19:30,338 Prý se jedná o údaje rozvědky, které zveřejňovat nebudou. 185 00:19:30,458 --> 00:19:43,108 Jenže přece řekli, že to udělali k odvrácení chemických útoků syrské vládní armády proti vlastnímu obyvatelstvu! 186 00:19:43,228 --> 00:19:45,511 Jen si vezměte, jaká je to situace. 187 00:19:45,631 --> 00:19:50,654 USA pořád obviňují Asada z toho, že neustále používá chemické zbraně proti vlastnímu obyvatelstvu, 188 00:19:50,774 --> 00:19:56,436 a přitom ho to samé obyvatelstvo podporuje v jeho boji se zločinci. Jak je to možné? Tady něco nesedí! 189 00:19:56,556 --> 00:20:02,420 Přičemž sám Asad namítá, a proč bychom ty chemické zbraně nepoužili proti ISIL? 190 00:20:02,540 --> 00:20:07,178 Ano. Proti svým obyvatelům je prý používáme a proti ISIL ne? 191 00:20:07,298 --> 00:20:12,887 Ten problém je v tom, že dokonce i mezi americkými analytiky 192 00:20:13,007 --> 00:20:19,188 je mnoho rozumně smýšlejících lidí a politiků, kteří se ptají: „A proč by je Asad vůbec měl použít? 193 00:20:19,308 --> 00:20:25,695 Proč by měl sám proti sobě vyvolávat negativní reakce, když i tak vítězí?" 194 00:20:25,815 --> 00:20:32,177 Už je to jenom otázka času, kdy vyčistí své území od ISIL, s ruskou podporou. 195 00:20:32,297 --> 00:20:38,992 A můžeme se ptát dále. Bylo oznámeno, že bylo zlikvidováno letiště, 196 00:20:39,112 --> 00:20:44,727 ze kterého byly tyto chemické útoky prováděny. 197 00:20:44,847 --> 00:20:55,992 To ale v tom případě znamená, že by tam měly zůstat stopy po přítomnosti těchto chemických zbraní. 198 00:20:56,112 --> 00:21:02,191 Přece jste ho vybombardovali? Tak to teď pojďte pořádně vyšetřit. 199 00:21:02,311 --> 00:21:05,487 Jenže jak by to mohli začít vyšetřovat? 200 00:21:06,066 --> 00:21:10,502 Vždyť hned bude jasné, že tam žádné takové stopy nejsou? 201 00:21:10,622 --> 00:21:17,735 A tak to začalo. Napřed požadovali bezpodmínečné potrestání apod. 202 00:21:17,855 --> 00:21:23,168 Informačně se státní elita dostala do pasti, 203 00:21:23,288 --> 00:21:29,854 když Rusko navrhlo, tedy spíš začalo vyžadovat řádné vyšetřování, tak s tím byli nuceni souhlasit. 204 00:21:29,974 --> 00:21:37,698 Aby se tomu ale vyhnuli, tak požadují, aby je nechali zároveň prohlédnout i další vojenské objekty. 205 00:21:37,818 --> 00:21:44,320 Na to jim namítají: „Vy jste zaútočili na tento objekt, tvrdíte, že tam byly chemické zbraně, tak to pojďme prošetřit.“ 206 00:21:44,440 --> 00:21:54,960 A tak se začínají vykrucovat. To znamená, že vláda, vedení USA se ocitlo ve velmi trapné situaci. 207 00:21:55,080 --> 00:21:57,436 A co si počít? 208 00:21:57,556 --> 00:22:02,803 Vždyť všem je jasné, že tam žádné stopy chemických zbraní nejsou. 209 00:22:02,923 --> 00:22:11,965 A tady prosím máte další situaci, která Trumpovi umožní vypořádat se jak se svými oponenty, 210 00:22:12,085 --> 00:22:18,716 hypoteticky Trump samozřejmě, reálně je to globální elita, kdo má možnost odstranit ze státní elity své oponenty, 211 00:22:18,836 --> 00:22:21,770 kteří jí překážejí v tajných službách. 212 00:22:21,890 --> 00:22:29,774 Má to rozsáhlý dopad, takže v tom žádný rozpor není. 213 00:22:29,894 --> 00:22:41,212 Přece vidíte, že se nezapletli do horké války. Od té doby uplynulo dost času a v Sýrii je klid. 214 00:22:41,332 --> 00:22:47,745 A proč tomu tak je? Kam byla okamžitě přesměrována pozornost obyvatelstva? 215 00:22:47,865 --> 00:22:50,446 Na Severní Koreu! 216 00:22:50,566 --> 00:22:55,872 Aby davu nebyli nuceni vysvětlovat, proč tam došlo k průtahům, 217 00:22:55,992 --> 00:23:00,784 tak přešli k obvyklému algoritmu jednání ve vztahu k Severní Koreji. 218 00:23:00,904 --> 00:23:03,587 A začali dělat ramena pro změnu tam. 219 00:23:03,707 --> 00:23:11,503 Jedná se tedy o promyšlený a velmi účinný krok. 220 00:23:11,623 --> 00:23:19,074 Je to obrazně řečeno takový Mathias Rust pro USA, ten raketový útok na Sýrii. 221 00:23:19,876 --> 00:23:22,324 Ale to je opravdu jen ve zkratce. 222 00:23:22,444 --> 00:23:29,114 Fakticky jste tak odpověděl na žádost Alexe Alexandra okomentovat, 223 00:23:29,234 --> 00:23:35,039 proč naše prostředky protiletecké obrany S-300 a S-400 neodrazily útok těchto raket. 224 00:23:35,159 --> 00:23:38,063 - My nevíme kdo… - 36 jich nedoletělo. 225 00:23:38,183 --> 00:23:41,848 Kdo reálně se o ty rakety postaral. 226 00:23:41,968 --> 00:23:49,790 Ale promiňte, S-400 jich může eliminovat 36 a 36 jich nedoletělo. 227 00:23:49,910 --> 00:23:53,802 - Podivná náhoda. - Podivná náhoda. 228 00:23:53,922 --> 00:24:04,281 A také jste řekl, že Trumpa tím chtěli předvést jako člověka státní elity 229 00:24:04,401 --> 00:24:07,206 a v souvislosti s tím se ptá Alexej Djačenko, 230 00:24:07,326 --> 00:24:11,353 který se podíval na video s Jefimovem - Putin, Trump, syrský gambit. 231 00:24:11,473 --> 00:24:17,397 Píše, že ho zaujalo, že Viktor Jefimov dělá ze státní elity USA úplné debily. 232 00:24:17,517 --> 00:24:22,636 Ve smyslu, že teď uznali Trumpa za svého člověka a to prý napomůže k narušení algoritmu mccarthismu, 233 00:24:22,756 --> 00:24:26,526 který byl využíván v padesátých letech minulého století, 234 00:24:26,646 --> 00:24:29,869 a který se teď státní elita rozhodla znovu využít. 235 00:24:29,989 --> 00:24:33,952 Jakým způsobem může syrský gambit narušit tento scénář mccarthismu? 236 00:24:34,072 --> 00:24:39,288 Ten může narušit pouze čistka elit a ne to, že uznají Trumpa za svého člověka, je to podivná logika. 237 00:24:39,408 --> 00:24:44,110 To není vůbec podivná logika. Je třeba ostatní začleňovat do svého řízení, 238 00:24:44,230 --> 00:24:46,457 protože všechny vyměnit není možné. 239 00:24:46,577 --> 00:24:50,571 Ale to nejdůležitější je, že se nedá vyměnit to, co mají ve své hlavě. 240 00:24:50,691 --> 00:24:57,900 Jestliže lidé nepochopí správnost takového jednání, budou tomu všemi svými silami čelit. 241 00:24:58,020 --> 00:25:02,208 Když to udělá jeden z nich, tak by se mohlo zdát, že nic nezmůže. 242 00:25:02,328 --> 00:25:05,712 Jenže jeden je tady, druhý tam, a když se to všechno sečte, 243 00:25:05,832 --> 00:25:09,184 tak to povede ke zhroucení kteréhokoliv řízení. 244 00:25:09,304 --> 00:25:13,845 Je tedy třeba je otočit, aby celý dav, jak ta část, která je součástí systému řízení, 245 00:25:13,965 --> 00:25:20,210 tak i ti ostatní, kteří pracují ve výrobní oblasti včetně oblasti služeb. 246 00:25:20,330 --> 00:25:22,685 Kdekoliv, chápete? 247 00:25:22,805 --> 00:25:27,314 Dokonce i nezaměstnaní musí chápat, že Trump je jejich člověk. 248 00:25:27,434 --> 00:25:32,169 To je to, co potřebovali zařídit, a tak ten obrázek jejich člověka vytvořili. 249 00:25:32,289 --> 00:25:37,505 Navíc. Pamatujete si na toho chuligána na mezinárodní aréně na Duterteho? 250 00:25:37,625 --> 00:25:46,924 Pamatujete se, jak v průběhu předvolební kampaně sprostě nadával Američanům a především Obamovi? 251 00:25:47,438 --> 00:25:58,978 A co teď ten Duterte říká? Teď Duterte považuje Trumpa za pragmatika, za realistu, za moudrého člověka. 252 00:25:59,098 --> 00:26:02,643 Takže si ho jako váží, chápete? 253 00:26:02,763 --> 00:26:12,930 Všechny mechanismy pro pozvednutí Trumpovy autority u amerického národa a establishmentu, 254 00:26:13,050 --> 00:26:15,694 všechny byly spuštěny. 255 00:26:15,814 --> 00:26:20,677 Je možné uvést řadu dalších příkladů. 256 00:26:20,797 --> 00:26:27,781 Takže teď tím mocným útokem vlastně vystoupil proti Rusku 257 00:26:28,617 --> 00:26:34,242 a předvedl, že má na víc. Obama se k tomu nerozhoupal, zatímco Trump koná! 258 00:26:34,362 --> 00:26:40,704 A teď k výsledkům, až se ty výsledky začnou projevovat. Tak co mohl udělat Trump? 259 00:26:40,824 --> 00:26:48,483 To Obama tam dosadil takové generály, kteří přivedli USA, jejich armádu i námořnictvo do tak smutného stavu, 260 00:26:48,603 --> 00:26:53,916 že se s tím dost dobře nedá nic udělat. On se přece pokusil, chtěl jim ukázat, jenže se to nepovedlo! 261 00:26:54,036 --> 00:26:57,966 Je třeba začít dělat pořádek, čistky, reorganizaci… 262 00:26:58,086 --> 00:27:02,499 - Takže to byl z hlediska řízení velice dobrý krok. - Což je mimochodem dobrá protiváha 263 00:27:02,619 --> 00:27:07,418 při porovnání situace s ohledem na Serdjukova, který naopak za sebou zanechal schopnou armádu. 264 00:27:07,538 --> 00:27:10,889 Ano. A ve výsledku Serdjukovi dosud nemohou přijít na jméno 265 00:27:11,009 --> 00:27:15,615 a nový ministr ani nestačil dosednout do svého křesla a má najednou arsenály vybudovány, 266 00:27:15,735 --> 00:27:21,754 armáda je přezbrojená, lodě v pořádku plují, nové typy zbraní jsou v chodu, 267 00:27:21,874 --> 00:27:26,030 z ničeho nic se objevily přímo na vojenské přehlídce. 268 00:27:26,150 --> 00:27:31,302 To všechno jako vyrobili v průběhu měsíce? A kdy to stihli vymyslet a odzkoušet? 269 00:27:31,422 --> 00:27:36,220 Kdy to dali do výroby? Jen si zkuste odladit novou výrobní linku. 270 00:27:36,340 --> 00:27:40,946 To se snad dá stihnout během jednoho dne či měsíce? 271 00:27:43,260 --> 00:27:48,050 Mimochodem, v souvislosti s těmito událostmi Edelweiss píše: 272 00:27:48,170 --> 00:27:54,906 „Valeriji Viktoroviči, útok byl proveden v době, kdy v USA probíhalo Trumpovo setkání se Si Ťin-pchingem 273 00:27:55,026 --> 00:27:59,654 a ten potom vyzval k posilování vojenské spolupráce mezi Čínou a USA. 274 00:27:59,774 --> 00:28:03,480 Cožpak se globální prediktor rozhodnul na Rusko tlačit ještě silněji? 275 00:28:03,600 --> 00:28:07,498 Vždyť si ještě neporadili s USA, se státní elitou, nebo se pletu? 276 00:28:07,618 --> 00:28:18,139 No, vojenská spolupráce, to je takový dost volně vyložitelný pojem, který pronesl Si Ťin-pching. 277 00:28:18,259 --> 00:28:20,517 Ta situace je následující. 278 00:28:20,637 --> 00:28:26,721 Postavení Ruska je jasné, je to nepřítel, kterého USA potřebují. 279 00:28:26,841 --> 00:28:40,963 Ale jak vyloučit tu možnost, aby se Čína ocitla mezi odpůrci tohoto útoku? 280 00:28:41,083 --> 00:28:46,331 Vždyť se jedná o protiprávní zásah! Nezákonný zásah! Z hlediska mezinárodního práva. 281 00:28:46,451 --> 00:28:54,335 Jak tedy vyloučit tu možnost a zajistit, aby na to Si Ťin-pching nereagoval? 282 00:28:54,455 --> 00:28:59,253 Velice jednoduše. Ten útok je třeba provést přesně v té době, kdy bude v USA na návštěvě. 283 00:28:59,373 --> 00:29:03,111 Potom všichni pochopí, proč na to Si Ťin-pching nereagoval. 284 00:29:03,231 --> 00:29:06,454 A čínské ministerstvo zahraničí se zatím vyslovuje pro to, 285 00:29:06,574 --> 00:29:10,095 aby se všichni zklidnili a neprovokovali 3. světovou válku. 286 00:29:10,215 --> 00:29:13,655 Je třeba spolupracovat, rozvíjet dialog na všechny strany. 287 00:29:13,775 --> 00:29:20,277 Takže si tak Čína zachovala svou tvář i své vzájemné vztahy s USA. 288 00:29:20,397 --> 00:29:26,578 Znamená to, že rozsáhlý konflikt si nepřeje nikdo. Opakuji. 289 00:29:26,698 --> 00:29:34,132 Právě proto, aby Si Ťin-pchingovi umožnili na to nereagovat tak, aby to dav pochopil, 290 00:29:34,252 --> 00:29:38,761 byl ten útok proveden v době jeho návštěvy. 291 00:29:40,368 --> 00:29:43,068 Taková je to situace. 292 00:29:43,188 --> 00:29:51,330 V noci 7. dubna došlo k tomuto útoku a ve dne potom náklaďák vjel do davu lidí ve Stockholmu. 293 00:29:51,450 --> 00:29:57,213 Ano. Tady je třeba zmínit následující, protože to je ještě jeden aspekt. 294 00:29:57,333 --> 00:30:01,295 Co se tedy děje? Švédsko. 295 00:30:01,415 --> 00:30:11,904 Švédští lékaři na popud jedné takové společenské organizace, vystoupili s odhalením Bílých přileb 296 00:30:12,024 --> 00:30:17,924 a řekli, že Bílé přilby zabíjeli děti, 297 00:30:18,044 --> 00:30:23,734 aby mohli natočit svá videa o tom údajném chemickém útoku vládní armády, 298 00:30:23,854 --> 00:30:28,073 což samozřejmě mělo značný ohlas. 299 00:30:28,193 --> 00:30:34,309 Navíc, jakmile došlo k tomu raketovému útoku, Švédsko v OSN požadovalo, 300 00:30:34,429 --> 00:30:41,800 aby byl ten protiprávní útok hodnocen z hlediska mezinárodního práva. 301 00:30:41,920 --> 00:30:47,948 No a okamžitě, prakticky ihned tam došlo k teroristickému útoku. 302 00:30:48,880 --> 00:30:58,685 V tomto případě, ať už se jedná o dav, který nic nechápe, nebo o ten, který je zapojen do státního řízení… 303 00:30:58,805 --> 00:31:11,829 Celé Evropě začíná být jasné, že to USA stojí za těmi teroristickým útoky, ke kterým v Evropě došlo. 304 00:31:11,949 --> 00:31:15,892 A že teď je zapotřebí podle příkladu Švédska 305 00:31:17,307 --> 00:31:26,154 jenom dohledat, kde to Francie, Německo a další státy šláply USA na bolavý palec, 306 00:31:26,274 --> 00:31:29,678 že se jim postaraly o tyto teroristické útoky. 307 00:31:29,798 --> 00:31:33,742 "To znamená, že se musíme začít Spojeným státům bránit, 308 00:31:33,862 --> 00:31:40,660 odpoutat se od nich. Máme vlastní evropské zájmy, je třeba vytvořit vlastní armádu. 309 00:31:40,780 --> 00:31:44,258 A vyhnout se avantýrám USA." 310 00:31:44,378 --> 00:31:52,688 Probíhá odstřihávání řízení Evropy od nadnárodního řízení z USA. 311 00:31:52,808 --> 00:32:03,912 A aby se v tom všichni pěkně utvrdili, tak byl využit i sport, který je jednou z nejoblíbenějších masových zábav. 312 00:32:04,032 --> 00:32:12,562 Takže v Německu, které vyzvalo, aby se jednalo za pomoci politických metod, a prohlásilo, 313 00:32:12,682 --> 00:32:21,894 že se nebude účastnit amerických eskapád, okamžitě došlo k teroristickému útoku proti Borussii. 314 00:32:22,247 --> 00:32:27,199 Bombu nechali vybuchnout s rozmyslem, aby to vyvolalo velký ohlas… 315 00:32:27,319 --> 00:32:30,962 Nenechali ji vybuchnout v davu lidí, jako obvykle… 316 00:32:31,082 --> 00:32:34,653 Ano, aby to vyvolalo velký ohlas, velkou odezvu, 317 00:32:34,773 --> 00:32:39,318 ale současně, aby to všechno proběhlo "obřadně, ušlechtile, jako za stara". 318 00:32:39,811 --> 00:32:51,211 A když se to německá policie rozhodla připsat nějakým těm výtržníkům, pod tlakem USA, státní elity, 319 00:32:51,331 --> 00:32:54,425 která si také uvědomuje, že ji chtějí podtrhnout. 320 00:32:54,545 --> 00:32:59,377 Proto bylo řečeno, že to byla práce nějakých fotbalových výtržníků zaměřená proti týmu Borussie. 321 00:32:59,497 --> 00:33:06,508 Ovšem noviny nazývající se Süddeutsche Zeitung napsali: Přestaňte si z nás dělat srandu, jedná se o útok ISIL. 322 00:33:06,628 --> 00:33:11,328 A policie hned: „No, jo. Jak jsme si mohli nevšimnout? Je to jasný útok ISIL. 323 00:33:11,448 --> 00:33:16,280 Žádná jiná varianta vlastně nepřichází do úvahy. Byl to teroristický útok ISIL.“ 324 00:33:16,400 --> 00:33:21,012 Tyto obyčejné noviny je tak trochu přesměrovaly a vytvořily informační pole. 325 00:33:21,132 --> 00:33:26,602 Právě proto vždycky zdůrazňujete, že nám v Rusku takováto média chybí, v takových situacích. 326 00:33:26,722 --> 00:33:31,005 Ano. Ne, dej Bůh, aby u nás k takovým situacím vůbec nedocházelo. 327 00:33:31,125 --> 00:33:37,233 Ale z hlediska řízení ano, je nutné vytvářet určité informační pole 328 00:33:37,353 --> 00:33:41,283 a korigovat řízení v operativním režimu. 329 00:33:41,403 --> 00:33:48,150 Jakmile se informace pustí do oběhu, tak ti, kteří jsou do věci zaangažováni, okamžitě vědí, 330 00:33:48,270 --> 00:33:56,293 jaký informační směr mají podporovat i jak mají organizovat ten segment řízení, který mají na starosti. 331 00:33:56,413 --> 00:34:02,808 A my u nás taková média nemáme, a tím myslím doslova ani jedno! 332 00:34:03,535 --> 00:34:12,295 V tomto případě jsou jak Švédsko, tak i Německo dalším ukazatelem pro Evropu, aby řekla: 333 00:34:12,415 --> 00:34:15,508 „Končíme, s USA to tak dál nepůjde.“ 334 00:34:15,628 --> 00:34:19,998 A státní elita přichází o oporu, kterou v Evropě měla. 335 00:34:20,118 --> 00:34:25,280 Proto ještě jednou říkám, že se jedná o v mnoha rovinách velice důležitou událost, 336 00:34:25,400 --> 00:34:28,384 která se dotýká prakticky všech oblastí řízení, 337 00:34:28,504 --> 00:34:36,571 ten raketový útok na Sýrii v kombinaci s vyostřením situace na Korejském poloostrově. 338 00:34:37,958 --> 00:34:45,947 No a prakticky bezprostředně po tom útoku přiletěl do Moskvy Tillerson a setkal se tam s Lavrovem i s Putinem. 339 00:34:46,322 --> 00:34:51,274 Přitom bylo předem řečeno, že setkání s Putinem není v plánu. 340 00:34:51,394 --> 00:34:59,307 Ale výsledky pětihodinového setkání Lavrova s Tillersonem byly očividně takové, 341 00:35:00,848 --> 00:35:04,259 že se Putin rozhodl s Tillersonem setkat. 342 00:35:04,379 --> 00:35:12,644 Tillerson navíc zrušil setkání s novináři a čekal v hotelu na rozhodnutí, zda se s Putinem bude moci setkat či ne. 343 00:35:12,764 --> 00:35:23,121 A tiskovou konferenci Tillersona a Lavrova v přímém přenosu sledoval Trump. 344 00:35:24,398 --> 00:35:32,211 To jsou všechno ukazatele toho, nakolik to setkání bylo klíčové. 345 00:35:32,331 --> 00:35:40,971 Domlouvali se tam, za jakých podmínek bude probíhat přeformátování světa. 346 00:35:41,786 --> 00:35:47,860 Opakuji, že USA mají vrcholný zájem a nezbytně potřebují, 347 00:35:47,980 --> 00:35:53,781 aby přeformátování světa a přeformátování vlastních USA probíhalo, 348 00:35:54,133 --> 00:35:58,667 jak se říká, ke škodě a na úkor Ruska a na jeho troskách. 349 00:35:58,787 --> 00:36:05,699 To je to, o čem mluvil Brzezinski, prostě na úkor ruských zdrojů. 350 00:36:05,819 --> 00:36:11,931 A jedině vlastní, konceptuální řízení Ruska, které provádí Putin, 351 00:36:12,318 --> 00:36:21,914 a v důsledku kterého musí čelit právě globálnímu prediktoru, a nejen mu čelit, ale také s ním spolupracovat... 352 00:36:22,034 --> 00:36:33,569 Vzhledem k tomu, jak Putin Rusko řídí, jsou nuceni se s ním domlouvat. 353 00:36:34,114 --> 00:36:42,090 A když se Lavrov s Tillersonem dohodli a Lavrov ho o podmínkách těchto dohod informoval, 354 00:36:42,210 --> 00:36:47,072 přičemž bylo také nutné je zkompilovat a předat jako osobní zprávu 355 00:36:49,467 --> 00:36:54,291 Trumpovi a globálním elitám v USA, 356 00:36:54,411 --> 00:36:58,252 tak se potom Putin s Tillersonem setkal a mluvil s ním dvě hodiny. 357 00:36:58,372 --> 00:37:01,786 A s tou spoluprací, ať si lidé zbytečně nedělají starosti. 358 00:37:01,906 --> 00:37:08,212 Mám na mysli spolupráci s řízením globálního prediktoru. 359 00:37:08,933 --> 00:37:13,247 Vždyť ať bylo těch 36 raket zlikvidováno jakkoliv, 360 00:37:14,479 --> 00:37:20,747 tak samotné jejich vystřelení je ten nejlepší dárek pro naši protileteckou obranu. 361 00:37:20,867 --> 00:37:23,335 Už jen samotné jejich vystřelení. 362 00:37:23,455 --> 00:37:31,892 Protože na žádném trenažéru by si nedokázali vyzkoušet vystřelení amerických raket a jejich absolutní detekci. 363 00:37:32,012 --> 00:37:39,532 Aby na to všechny naše systémy byly připraveny, odzkoušeny, aby se tak odhalilo, 364 00:37:39,652 --> 00:37:43,424 co je třeba zdokonalit, kde jsou jaké nedodělky. 365 00:37:43,544 --> 00:37:48,124 Samotné to vypuštění raket bylo tou nejlepší lekcí. 366 00:37:48,244 --> 00:37:51,134 Jestliže to navíc bylo ještě tak, že je i sestřelili, 367 00:37:51,254 --> 00:37:57,455 tak se jednalo o velkolepou pomoc v rozvoji našich protileteckých sil. 368 00:37:57,930 --> 00:38:00,818 A takovou spolupráci mám na mysli. 369 00:38:00,938 --> 00:38:09,639 Jim nic jiného nezbývá, potřebují přeformátovat USA, proto nám byli nuceni poskytnout takový dárek. 370 00:38:13,335 --> 00:38:22,332 Hodně jste dnes mluvil o americkém prezidentovi Trumpovi, Vladimir Alexejev se ptá: 371 00:38:22,452 --> 00:38:27,540 „Valeriji Viktoroviči, tu reklamu prezidentovi USA děláte vědomě?" 372 00:38:28,838 --> 00:38:35,022 Žádnou reklamu nikdy nedělám. Je prostě nutné uvědomit si jednoduchou věc. 373 00:38:35,142 --> 00:38:42,924 Řídit je možné pouze reálně existující objekty nebo procesy. 374 00:38:43,044 --> 00:38:51,244 A jestliže jsou... Jak hlásá poučka Dostatečně všeobecné teorie řízení: 375 00:38:51,364 --> 00:39:02,446 Existuje-li iluze objektu nebo procesu řízení, může vzniknout také iluze řízení těchto procesů a objektů. 376 00:39:02,566 --> 00:39:11,074 Ale výsledek takového iluzorního přístupu k reálně existujícím objektům, 377 00:39:11,194 --> 00:39:16,753 bude zcela objektivní a může mít tragické následky jak pro toho, kdo řídil, 378 00:39:16,873 --> 00:39:20,077 tak i pro lidi, kteří jsou mu podřízeni. 379 00:39:20,197 --> 00:39:25,953 Oč tedy jde? Nikdy nikomu nedělejte reklamu. 380 00:39:26,073 --> 00:39:37,046 Reklama, to je vysvětlení toho, proč je stávající situace tou nejlepší ze všech možných. 381 00:39:37,166 --> 00:39:43,445 Reklama je potřebná v případě, kdy si člověk nedokáže poradit se svými povinnostmi, 382 00:39:43,565 --> 00:39:52,633 nedělá je, jak by měl, a tak tvrdí, že to, co dokázal, je ten nejlepší výsledek, jakého mohlo být dosaženo, 383 00:39:52,753 --> 00:39:58,025 že by to nikdo jiný lépe nedokázal. V tom spočívá podstata reklamy. 384 00:39:58,145 --> 00:40:05,370 Abyste tak vysvětlili, proč je daný člověk tou nejoptimálnější volbou pro danou situaci. 385 00:40:05,490 --> 00:40:09,937 Trumpovi žádnou reklamu nedělám. 386 00:40:10,057 --> 00:40:14,888 Jedná se o nutnost analyzovat jednání státních a globálních elit. 387 00:40:15,008 --> 00:40:20,775 A s ohledem na samotného Trumpa a jeho reklamu jsem podle mě na samém počátku řekl, 388 00:40:20,895 --> 00:40:26,002 přečtěte si prosím Království křivých zrcadel, podívejte se i na ten film. 389 00:40:26,122 --> 00:40:31,834 To je Trump. Jagupop sedmdesátý sedmý! S různými variacemi. 390 00:40:31,954 --> 00:40:38,024 Obama byl to samé, zatímco Putin, je něco zcela jiného. 391 00:40:38,144 --> 00:40:44,434 Řízení takových lidí jako Putin a Stalin je řádově absolutně někde jinde. 392 00:40:44,554 --> 00:40:51,256 To jsou lidé, kteří dokáží vybudovat koncepci řízení, nejen jeho strategii a taktiku. 393 00:40:54,475 --> 00:41:01,985 Američané ještě ani nestihli vypustit všechny své rakety na Sýrii, jak píše Alexandr Jermak, 394 00:41:02,105 --> 00:41:08,312 a už došlo k útoku takzvané matky všech bomb v Afghánistánu. 395 00:41:08,432 --> 00:41:14,584 On poukazuje na to, že z vojenského hlediska je použití takové bomby mírně řečeno neefektivní. 396 00:41:14,704 --> 00:41:19,299 Bylo zlikvidováno 36 bojovníků, tři podzemní tunely islamistů, jejich zbraně a munice. 397 00:41:19,419 --> 00:41:22,359 To znamená, že byly sledovány nějaké politické cíle. 398 00:41:22,479 --> 00:41:25,836 Jedná se o článek stejného řetězce s raketovým útokem na letiště 399 00:41:25,956 --> 00:41:29,479 a odesláním útočného loďstva ke korejským břehům? 400 00:41:29,599 --> 00:41:35,740 Až to poslední udeřilo hřebíček na hlavičku v té otázce. 401 00:41:35,860 --> 00:41:40,318 Tedy to odeslání útočného loďstva ke korejským břehům. 402 00:41:41,155 --> 00:41:44,720 Čím se vyznačuje Severní Korea? 403 00:41:44,840 --> 00:41:51,059 Komu byl adresován ten útok bomby v Afghánistánu? 404 00:41:51,179 --> 00:41:53,766 Zdálo by se, že to nebylo efektivní, 405 00:41:53,886 --> 00:42:01,535 ale ve skutečnosti není vůbec důležité, co a kolik toho tam zničila. 406 00:42:01,655 --> 00:42:08,094 Americké oficiální zdroje uvádějí, že bylo zlikvidováno do 90 lidí, 407 00:42:08,214 --> 00:42:11,307 ISIL zase tvrdí, že nezabili nikoho. 408 00:42:11,427 --> 00:42:18,175 To je něco, co zůstane nezodpovězeno. Důležité je, co dokáže tato bomba likvidovat. 409 00:42:18,295 --> 00:42:26,098 Má likvidovat ty úkryty, které jsou vyhloubeny v horách. 410 00:42:26,561 --> 00:42:37,103 A v Severní Koreji je prakticky veškeré životně důležité a výrobní zajištění pro případ války ukryto hluboko v horách. 411 00:42:37,223 --> 00:42:43,156 Jednalo se o ukazatel: „My to dokážeme, moc si nevyskakujte! 412 00:42:43,276 --> 00:42:47,227 Máme prostředky, jak na vás udeřit.“ 413 00:42:47,347 --> 00:42:56,229 Ve skutečnosti nemají nic, čím by dokázali zlikvidovat severokorejskou infrastrukturu, 414 00:42:56,349 --> 00:43:02,810 ale pro dav, mám na mysli ten s generálskými výložkami 415 00:43:03,657 --> 00:43:09,511 a vůbec pro vojenský dav i ten zapojený v řízení, je to ukazatel: 416 00:43:09,631 --> 00:43:14,200 „Ano, oni to sice mají ukryté, ale my na ně udeříme a všechno jim to zničíme. 417 00:43:14,320 --> 00:43:17,897 Přestože si také uvědomujeme, že toho asi nemáme dost, 418 00:43:18,017 --> 00:43:23,245 že nám to nebude stačit, a vyrobit toho víc nestihneme.“ 419 00:43:23,365 --> 00:43:28,081 Jedná se jakoby o vzkaz pro Koreu, 420 00:43:28,201 --> 00:43:35,212 ale ve skutečnosti zase také pro americkou státní elitu. 421 00:43:35,332 --> 00:43:40,517 Na ministerstvu zahraničí pracuje schopná dívka, Marie Vladimirovna Zacharova, 422 00:43:40,637 --> 00:43:44,434 která často poskytuje brífinky, a která hned řekla: 423 00:43:44,554 --> 00:43:50,663 „Raketový útok na Sýrii má posloužit 424 00:43:50,783 --> 00:43:56,077 k vyřešení politických problémů uvnitř Spojených států.“ 425 00:43:56,197 --> 00:44:01,624 Cožpak jí někdo z analytiků vůbec věnoval pozornost? Nikdo! Všechno jim to proletělo kolem uší! 426 00:44:01,744 --> 00:44:07,016 A nadarmo, ona často říká věci, které by těm analytikům byly velice užitečné. 427 00:44:09,283 --> 00:44:15,270 Oni přece potřebují okolo Severní Koreje vytvořit pořádný humbuk, 428 00:44:15,390 --> 00:44:19,452 potřebují zviditelnit ten problém Severní Koreje. 429 00:44:20,662 --> 00:44:28,585 Všem je tedy jasné, že ta bomba byla hrozbou pro severokorejský režim. 430 00:44:29,136 --> 00:44:37,340 Očividně všem těm, kteří si myslí, že Jagupop uplatňuje svou královskou vůli, 431 00:44:37,460 --> 00:44:41,027 a žádní Nušrokové na něj netlačí. 432 00:44:41,147 --> 00:44:45,978 A ti, kteří opravdu chápou, ti to také všechno organizují. 433 00:44:46,098 --> 00:44:53,681 Samotná severokorejská krize byla zorganizovaná výlučně kvůli tomu, 434 00:44:53,801 --> 00:45:00,228 aby se zmírnila situace okolo Sýrie, aby tam nevzplanula horká fáze. 435 00:45:00,348 --> 00:45:05,565 A severokorejský konflikt, přesněji konflikt okolo Severní Koreje 436 00:45:05,685 --> 00:45:10,214 už ani nemůže být více natrénovaný, takže dobře vědí, jak ho potom zase zmírnit. 437 00:45:10,334 --> 00:45:16,266 Napřed ukazují svaly, všechno to tam duní, flotila pluje sem a tam, letadla létají. 438 00:45:16,386 --> 00:45:20,585 Je možné, že dokonce i někoho potopí. I na to už kdysi došlo. 439 00:45:20,705 --> 00:45:24,876 Jenže potom zase najednou upustí páru a vytratí se to do ztracena. 440 00:45:24,996 --> 00:45:28,975 A to je to, co teď opět začalo probíhat okolo té Severní Koreje. 441 00:45:29,095 --> 00:45:34,945 Provokuje se, křičí, dupe nohama, odplouvají tam tři letadlové lodi… 442 00:45:35,688 --> 00:45:40,199 A tak naše loďstvo přistálo v Pusanu, chvíli tam pobylo, 443 00:45:40,319 --> 00:45:51,166 letadla se párkrát proletěla podél hranice s Japonskem a hotovo. 444 00:45:51,286 --> 00:46:00,502 Hned je jasné, že máme odvetné prostředky proti celé té jejich flotile, která tam pluje. 445 00:46:01,272 --> 00:46:05,068 Čína také nezůstane stát stranou. 446 00:46:05,188 --> 00:46:10,790 Protože kdo by připustil nestabilitu u své hranice? 447 00:46:10,910 --> 00:46:13,266 Ale to nejdůležitější. 448 00:46:13,386 --> 00:46:24,820 Nikdo si neuvědomuje jednu jednoduchou věc, že globální řízení nemá zájem na válce proti Severní Koreji. 449 00:46:24,940 --> 00:46:29,826 Už nejednou jsem říkal, že celý projekt Severní Korea 450 00:46:29,946 --> 00:46:38,740 by se obzvláště v devadesátých letech zhroutil, nebýt USA. 451 00:46:38,860 --> 00:46:44,632 Scénář je vždy jen jeden. Severní Korea se začíná bít v prsa, provádí jakési zkoušky, dupe nohama: 452 00:46:44,752 --> 00:46:48,198 „Teď vás všechny zasypeme svými raketami.“ 453 00:46:48,318 --> 00:46:53,964 Američané na to: „Bojim, bojim! Přímo umíráme strachem, co by se nám mohlo stát.“ 454 00:46:54,084 --> 00:46:58,742 Musíme tu situaci nějak uklidnit, přece jsme ti mírotvůrci." 455 00:46:58,862 --> 00:47:02,841 A co je zapotřebí? Nakrmit obyvatelstvo Severní Koreje. 456 00:47:02,961 --> 00:47:11,506 A když Severní Koreu přestal zdroji zásobovat SSSR, tak se toho ujaly USA a dělaly to celá devadesátá léta. 457 00:47:11,626 --> 00:47:17,421 Jenže to je třeba se nesoustřeďovat na „geopolitiku“, ale… 458 00:47:17,541 --> 00:47:24,931 Já už ani nevím, kolikrát jsem o tom cargo kultu mluvil, ale naši analytici…. 459 00:47:25,051 --> 00:47:29,019 Je to všechno málo platné, jako bych hrách na stěnu házel. 460 00:47:29,139 --> 00:47:31,220 Je třeba chápat globální politiku. 461 00:47:31,340 --> 00:47:42,246 Z hlediska globální politiky je hned jasná plánovaná existence Severní a Jižní Koreje. 462 00:47:42,366 --> 00:47:51,199 Když analytici začínají rozebírat možnost vzniku války na Korejském poloostrově, 463 00:47:51,319 --> 00:47:56,908 tak se na ně dívám, a říkám si: 464 00:47:57,561 --> 00:48:03,029 Cožpak doma nepoužívají domácí spotřebiče, nechodí nakupovat do obchodu? 465 00:48:03,149 --> 00:48:08,635 Nemají snad mobilní telefony a nevědí, jaké telefony mají lidé okolo? 466 00:48:08,755 --> 00:48:14,275 Nevidí auta, která okolo nich jezdí dokonce i po ruských silnicích? 467 00:48:14,395 --> 00:48:18,264 A mnoho dalšího. Nemají počítače? 468 00:48:19,021 --> 00:48:29,681 Chápou vůbec, co dneska znamená Jižní Korea z hlediska výroby? 469 00:48:29,801 --> 00:48:40,067 Kam byl vyvezen veškerý vývojově-konstrukční a výrobní potenciál z USA? Do Jižní Koreje! 470 00:48:40,187 --> 00:48:47,598 To tam jsou kořeny celého toho jihokorejského zázraku. A co Severní Korea? 471 00:48:47,718 --> 00:48:54,751 Tam je zase prováděn úplně jiný experiment. Tam vychovávají speciální typ člověka. 472 00:48:54,871 --> 00:49:03,486 A konečný cíl toho úkolu spočívá v tom, aby byl technologický rozvoj Severní Koreje, oj Jižní Koreje 473 00:49:03,606 --> 00:49:08,507 spojen s lidským potenciálem Severní Koreje. 474 00:49:09,573 --> 00:49:15,749 Vždyť planeta Země je kulatá a zdrojů tu je velice, velice málo. 475 00:49:15,869 --> 00:49:20,199 Je třeba vytvořit takového člověka, kterému by stačilo málo, 476 00:49:20,319 --> 00:49:25,433 a zároveň by dokázal zajišťovat technologické prostředí na planetě. 477 00:49:25,553 --> 00:49:32,998 Když tedy někdo uvažuje o tom, že by mohla být válka mezi Severní a Jižní Koreou, 478 00:49:33,118 --> 00:49:39,106 tak by to znamenalo, že se globální prediktor rozhodl spáchat sebevraždu, zde na planetě Zemi. 479 00:49:39,226 --> 00:49:46,918 Najednou se rozhodl zničit technicky rozvinutou Jižní Koreu, kterou začlenil do všech procesů? 480 00:49:47,038 --> 00:49:55,639 Vyřazení tohoto technologického segmentu z výrobní sféry planety Země, 481 00:49:55,759 --> 00:50:01,436 by se okamžitě projevilo na stabilitě všech států světa, okamžitě. 482 00:50:02,317 --> 00:50:08,854 Udržet potom pád některých států, který by mohl také vést k dominovému efektu, 483 00:50:08,974 --> 00:50:11,517 by bylo velice, opravdu velice problematické. 484 00:50:11,637 --> 00:50:19,198 Ale to hlavní. Byl by zlikvidován ten zkušební lidský materiál, který již stihli vyšlechtit v Severní Koreji. 485 00:50:19,595 --> 00:50:25,559 Takže k čemu by jim to bylo? Celá desetiletí na tom pracovali a pracovali. 486 00:50:25,679 --> 00:50:31,699 Rozdělili jeden národ na dvě poloviny, jednomu poskytli technologie, 487 00:50:31,819 --> 00:50:36,828 u druhého vyšlechtili speciální typ lidí a mají ho v úmyslu nakonec spojit pod záštitou Severní Koreje 488 00:50:36,948 --> 00:50:38,896 a všechno bude OK. 489 00:50:39,016 --> 00:50:47,612 Opakuji, že technologické, technické úspěchy Severní Koreje by nebyly možné bez zdrojové podpory zvnějšku. 490 00:50:47,732 --> 00:50:51,332 Napřed zdroji SSSR, a potom USA. 491 00:50:51,904 --> 00:50:56,636 A někdo je schopný zcela vážně uvažovat, po tom všem, 492 00:50:56,756 --> 00:50:59,871 že bude válka proti Severní Koreji? 493 00:51:00,545 --> 00:51:04,927 Proboha lidi, já už opravdu nevím… 494 00:51:05,047 --> 00:51:10,914 - Člověk služebný. - Ano, člověk služebný. - O kterém mluvil Kovalčuk v Radě federace. 495 00:51:11,034 --> 00:51:14,367 Ano, přesně tak, člověk s minimálními potřebami, 496 00:51:14,487 --> 00:51:19,868 s asketickým způsobem života, aby spotřebovával co nejméně zdrojů planety. 497 00:51:19,988 --> 00:51:24,909 - A tím také samozřejmě produkoval méně odpadků. - Ano, méně odpadků, 498 00:51:25,029 --> 00:51:29,615 ale aby přitom dokázal zajistit tuto technologickou úroveň rozvoje i další vývoj, 499 00:51:29,735 --> 00:51:38,566 dokud nedokáží přenést své mozky na mechanické nosiče ti globalisté, kteří ty procesy řídí. 500 00:51:38,686 --> 00:51:43,118 Přitom je však nutné uvědomovat si ještě jednu jednoduchou věc. 501 00:51:43,238 --> 00:51:46,539 Ať už by se tam stalo cokoliv… Třeba útok jadernou zbraní. 502 00:51:46,659 --> 00:51:50,165 Zaútočí na Severní Koreu jadernou zbraní. 503 00:51:50,285 --> 00:51:56,569 Zaprvé se jim nepovede zlikvidovat infrastrukturu Severní Koreje ihned a zcela. 504 00:51:56,689 --> 00:51:59,630 Opakuji, že je hluboko pod povrchem. 505 00:51:59,750 --> 00:52:06,805 A to hlavní, jaderné zbraně jsou účinné dlouhou dobu, 506 00:52:06,925 --> 00:52:14,353 takže bojový potenciál těch, co přežijí ten jaderný útok, není příliš snížen. 507 00:52:14,473 --> 00:52:16,247 Ale co bude zničeno? 508 00:52:16,367 --> 00:52:25,349 Ti lidé budou vědět, že stejně zemřou a přijdou o jakoukoliv motivaci k sebezáchově v boji. 509 00:52:26,814 --> 00:52:31,670 A co potom budou dělat Američané? Kam utečou? 510 00:52:36,856 --> 00:52:45,349 Další otázka je od uživatele, který se jmenuje Jindra, je to náš kolega z Česka, který se ptá: 511 00:52:45,469 --> 00:52:51,143 „Jak hodnotíte činnost a chápání zástupce stálého představitele Ruské federace v Radě bezpečnosti OSN? 512 00:52:51,263 --> 00:52:56,016 Povšimnul jsem si, že Čurkin sice velmi zřetelně hájil svůj postoj, 513 00:52:56,136 --> 00:52:59,193 ale současně téměř nikdy nevyvolával konfrontaci. 514 00:52:59,313 --> 00:53:04,559 Dokonce, i když bylo zcela zřejmé, že se USA dopustily nějaké špinavosti, tak to vždy komentoval stylem: 515 00:53:04,679 --> 00:53:09,513 „Doufáme, že se USA nesnaží krýt teroristy apod.“ 516 00:53:09,633 --> 00:53:13,744 Já to chápu jako pokusy začlenit protivníka do své matrice. 517 00:53:13,864 --> 00:53:18,386 Teď to vypadá, že tento zástupce stálého představitele bohužel přistoupil ke konfrontačnímu tónu, 518 00:53:18,506 --> 00:53:22,698 nebo má potíže vydržet provokace stálých představitelů USA a Velké Británie? 519 00:53:22,818 --> 00:53:24,361 Je to snad skutečně tak? 520 00:53:25,777 --> 00:53:27,900 Není to úplně tak. 521 00:53:28,542 --> 00:53:38,122 Ve světové diplomacii, ať si to přejete či ne, i když si třeba toho či onoho diplomata vážíte, 522 00:53:38,242 --> 00:53:45,702 tak vzhledem k tomu, že pravidla hry jsou diktována pravidly globální politiky 523 00:53:45,822 --> 00:53:49,945 a žádného pískoviště zvaného „geopolitika“, 524 00:53:50,065 --> 00:53:56,857 hrají se tam určitá divadélka, která máme možnost pozorovat, 525 00:53:56,977 --> 00:54:07,079 a která se potom odráží na životě všeho obyvatelstva. 526 00:54:07,199 --> 00:54:13,572 A to, co se stalo, a to, že naši „hurá patrioté“ nerozvážně podpořili, 527 00:54:13,692 --> 00:54:20,098 a za tu nerozvážnost považuji například podporu Žirinovského, to Safronkovo vystoupení, 528 00:54:20,218 --> 00:54:26,431 které vnímají jako naprosté vítězství, jenže ve skutečnosti nic není zdaleka tak jednoznačné. 529 00:54:26,551 --> 00:54:30,739 Opakuji, že se jedná o určité divadélko. 530 00:54:30,859 --> 00:54:35,979 A tady je dobré si opět vzpomenout na Marii Vladimirovnu, která upozornila na to, 531 00:54:36,099 --> 00:54:42,858 že raketový útok a všechny události spojené s tímto raketovým útokem na Sýrii 532 00:54:42,978 --> 00:54:47,519 mají význam pro vnitřní politiku USA. 533 00:54:47,639 --> 00:54:54,431 A toto Safronkovo vystoupení řeší stejný úkol. 534 00:54:54,551 --> 00:55:02,756 Je třeba říci, že vlastní vystoupení bylo příliš neurvalé a hulvátské, 535 00:55:03,142 --> 00:55:11,404 což už samo o sobě jeho hodnotu hodně snižuje. 536 00:55:11,524 --> 00:55:21,594 Mělo být více taktické, mírnější. Bylo možné říci to samé, úplně to samé, ale jinak. 537 00:55:21,714 --> 00:55:26,930 Čurkin to uměl a postupoval tak. Proč to neudělal i Safronkov? 538 00:55:27,050 --> 00:55:31,518 Zda proto, že není až takovým ruským vlastencem, 539 00:55:31,638 --> 00:55:37,408 nebo proto, že je to pro něj nová činnost, to ukáže budoucnost. 540 00:55:37,528 --> 00:55:45,201 V každém případě však prohlásil: „Neodvažujte se urážet Rusko!“ 541 00:55:45,321 --> 00:55:48,390 A všichni na to: „To bylo něco, skvěle!“ 542 00:55:48,510 --> 00:55:49,933 No dobře. 543 00:55:50,053 --> 00:56:00,014 Pochybuje snad někdo o tom, že nepřátelé Ruska včetně Velké Británie budou i nadále Rusko urážet? 544 00:56:00,838 --> 00:56:04,979 A jak potom tento ruský postoj bude vypadat? 545 00:56:05,099 --> 00:56:13,492 "Vy jste tu něco hlasitě prohlašovali, dělali ramena, a co tedy uděláte, až my všichni…" 546 00:56:13,612 --> 00:56:16,526 Tady byl potřebný diplomatický manévr. 547 00:56:16,646 --> 00:56:25,733 A jestliže Rusko není schopné podpořit tento svůj tvrďácký postoj, tu hru svalů, 548 00:56:26,840 --> 00:56:33,372 nějakými svými… aktivními činy. 549 00:56:33,492 --> 00:56:40,290 Bez toho to nepůjde, jenže pro Rusko je velice těžké být protiváhou celému globálnímu prediktoru, 550 00:56:40,410 --> 00:56:43,505 který má k dispozici zdroje celé planety. 551 00:56:44,098 --> 00:56:49,267 Tak potom autorita Ruska, jestliže to média správně „zaobalí“, 552 00:56:49,387 --> 00:56:54,771 a západní média vůbec nejsou proruská, bude bezesporu klesat. 553 00:56:54,891 --> 00:57:02,692 To je velice závažný útok na vnější politickou stabilitu Ruska, to prohlášení: „Neodvažujte se nás urážet!“ 554 00:57:02,812 --> 00:57:07,425 A co dál? Jak to dokážete zajistit? 555 00:57:08,505 --> 00:57:17,326 Opakuji proto, že bylo možné říci to samé, ale jiným způsobem, jinými slovy, 556 00:57:17,446 --> 00:57:20,464 přitom však úplně to samé. 557 00:57:20,584 --> 00:57:26,225 A potom by se nikdo nemohl ptát: „A co uděláš, až příště Rusko urazíme?“ 558 00:57:26,345 --> 00:57:35,869 Nikdo by neměl proč se tak ptát. Ale je tu jedno malé, tedy ne malé tajemství v celém tom vystoupení. 559 00:57:35,989 --> 00:57:42,454 Opakuji, že se jedná o divadélko a jeho podstata spočívá v následujícím. 560 00:57:42,574 --> 00:57:45,643 Zaprvé, co je nutné mít na zřeteli. 561 00:57:45,763 --> 00:57:51,532 V současné době je likvidováno centrum koncentrace řízení, 562 00:57:51,652 --> 00:57:57,525 které se nacházelo ve Velké Británii a je přenášeno do Číny. 563 00:57:57,645 --> 00:58:12,133 V souladu s tím jsou určité činy podrývající řízení Britského impéria ve světě 564 00:58:12,253 --> 00:58:17,843 ze strany globálního prediktoru povoleny. 565 00:58:17,963 --> 00:58:26,999 Globální elity tak či onak teď po troškách i větší měrou podrážejí Velkou Británii. 566 00:58:27,119 --> 00:58:38,315 V souladu s tím bude výpad proti představiteli Velké Británie, který provedl Safronkov, podpořen. 567 00:58:38,435 --> 00:58:40,907 To právě odtud tomu dali zelenou. 568 00:58:41,027 --> 00:58:51,734 Státní řízení teď proto stojí před úkolem, aby s využitím této okolnosti nepřipustilo, 569 00:58:52,326 --> 00:59:04,157 nebo zajistilo adekvátní reakci, adekvátní odezvu na budoucí urážku, které se Velká Británie dopustí. 570 00:59:04,277 --> 00:59:09,063 Musí být připraveni opět zaútočit, a je třeba to udělat. 571 00:59:09,183 --> 00:59:14,239 Odsud také pramení nesporná podpora ministerstva zahraničí tohoto našeho diplomata, 572 00:59:14,359 --> 00:59:16,650 která je správná, o tom žádná. 573 00:59:16,770 --> 00:59:21,214 To je jeden aspekt. Můžeme se z toho dostat. 574 00:59:21,334 --> 00:59:28,287 Takže je třeba to udělat. Ano, bude to těžké a bude třeba vyvinout více diplomatického úsilí, 575 00:59:28,407 --> 00:59:36,098 než kdyby to bylo provedeno mírnější formou, diplomatičtější formou. 576 00:59:36,218 --> 00:59:44,745 Opakuji, že říci bylo možné absolutně to samé, jenom trochu pozměnit akcent prezentovaného materiálu. 577 00:59:44,865 --> 00:59:51,174 Přičemž všechna důležitá sdělení by tam zazněla. 578 00:59:51,294 --> 00:59:56,479 A co je nejdůležitější? Co řekl Safronkov? 579 00:59:56,599 --> 01:00:06,122 Řekl: "Vy jste se polekali, nedá vám spát myšlenka, že budeme spolupracovat s USA." 580 01:00:07,215 --> 01:00:11,137 Komu je určen tento vzkaz a co má znamenat? 581 01:00:11,587 --> 01:00:19,624 Opět se vracíme k boji státní elity s tou globální uvnitř USA. 582 01:00:19,744 --> 01:00:26,246 Mezi státní elitou existuje velice silný segment, 583 01:00:26,366 --> 01:00:33,704 který vnímá Velkou Británii stejně jako dřív jako metropoli, 584 01:00:33,824 --> 01:00:39,618 která stejně jako dřív řídí USA, od které je třeba se odpoutat. 585 01:00:39,738 --> 01:00:42,769 Jsou naladěni protibritsky. 586 01:00:42,889 --> 01:00:45,115 Je to velice silný segment, 587 01:00:45,235 --> 01:00:55,435 který je možné využít pro upevnění zdrojové stability Trumpa a globální elity realizující toto řízení. 588 01:00:55,555 --> 01:00:57,652 Tím směrem půjdou. 589 01:00:57,772 --> 01:01:07,232 Potřebují předvést, že veškerá konfrontace mezi Ruskem a USA vznikla pouze kvůli tomu, 590 01:01:07,352 --> 01:01:14,143 že angličtí, britští agenti působící ve vedení zabraňují možným dohodám. 591 01:01:14,263 --> 01:01:18,197 A jestliže se budeme domlouvat tak, jak navrhuje Trump 592 01:01:18,317 --> 01:01:23,563 na základě amerických zájmů se zohledněním ruských zájmů, 593 01:01:23,683 --> 01:01:27,613 tak se na všem dohodneme. Rusko je k tomu připraveno. 594 01:01:27,733 --> 01:01:34,492 Právě kvůli pronesení této myšlenky také byl zinscenován celý tento konflikt. 595 01:01:34,612 --> 01:01:39,185 Další mccarthismus tentokrát ve vztahu k Velké Británii? 596 01:01:39,305 --> 01:01:50,629 Tak úplně ne. Problém je v tom, že jako četník globálního prediktoru ve světě, 597 01:01:50,749 --> 01:01:57,894 jako světový četník byly USA řízeny přímo globálním prediktorem, 598 01:01:58,014 --> 01:02:02,009 prostřednictvím globálních elit s vynecháním Britského impéria. 599 01:02:02,129 --> 01:02:06,381 Jenže vzhledem k tomu, že stopy tohoto nadnárodního řízení se nedají ukrýt, 600 01:02:06,501 --> 01:02:10,367 je třeba to hodit na jakési britské agenty. 601 01:02:10,487 --> 01:02:18,018 Proto také američtí vlastenci tak vystupují proti britskému vlivu. 602 01:02:18,138 --> 01:02:24,222 A koho za ně označí? Z globalistů si to neodnese žádný, ale ze státní elity… 603 01:02:24,342 --> 01:02:28,345 - Pro dav… - A s ohledem na dav, je možné státní elitu podrobit pěkné čistce. 604 01:02:28,465 --> 01:02:34,541 A změnit řízení s vysvětlením, že veškeré to negativum mají na triku britští agenti. 605 01:02:34,661 --> 01:02:40,488 Označí je podle potřeby, různé ty generály a mnoho dalších. 606 01:02:40,608 --> 01:02:45,117 Pro každý úkol je možné dohledat zvláštního viníka. 607 01:02:46,277 --> 01:02:49,160 Otázka od Vladislava Morozova. 608 01:02:49,280 --> 01:02:56,380 VV řekl, kdo je podle něho VV, si domyslete sami, 609 01:02:56,500 --> 01:03:00,914 že lidé se napřed musí umět vyznat v politice a vědět, co mají od Putina požadovat. 610 01:03:01,034 --> 01:03:03,753 A prý zatím nechat ministry na pokoji. 611 01:03:03,873 --> 01:03:07,869 Přitom sám v každém svém vystoupení nadával na Medvěděva a na další ministry. 612 01:03:07,989 --> 01:03:10,355 To teď dostal příkaz nechat je na pokoji? 613 01:03:10,475 --> 01:03:13,767 Lidé jsou blbí, tak ať drží hubu a ministři pod taktovkou Amíků 614 01:03:13,887 --> 01:03:17,477 ať klidně dál národ okrádají společně s Centrální bankou. Je to tak? 615 01:03:17,597 --> 01:03:24,332 Ne, tak to není. To je mírně řečeno, víte, podle principu: zvony zní, to slyšíme, ale odkud nevíme. 616 01:03:24,452 --> 01:03:30,715 Nic podobného jsem neříkal. Proč by nemohli lidé nadávat na ministry? 617 01:03:30,835 --> 01:03:33,972 Proč by nemohli nadávat na vládu? 618 01:03:34,092 --> 01:03:43,216 Jestliže vidíte, že nejednají správně, tak musíte dávat jasně najevo, kde dělají chybu. 619 01:03:43,591 --> 01:03:47,420 Kde dělají chybu ministři, kde ji dělá celá vláda. 620 01:03:47,540 --> 01:03:50,413 Ten problém je úplně jinde. 621 01:03:50,533 --> 01:03:58,116 Jestliže se nevyznáte v otázkách státního řízení, tak nemůžete žádat, 622 01:03:58,236 --> 01:04:04,028 aby Putin uplatňoval určité metody řízení. 623 01:04:04,148 --> 01:04:08,207 Musíte chápat důsledky, ke kterým takové řízení povede. 624 01:04:08,327 --> 01:04:13,775 A v tomto ohledu si musíte nastudovat Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 625 01:04:13,895 --> 01:04:16,152 Rozšiřovat vlastní znalosti. 626 01:04:16,272 --> 01:04:26,034 Když však poukazujete na negativní důsledky, jaké má řízení vlády, ministrů pro stát, 627 01:04:26,154 --> 01:04:35,080 tak se tomu již fakticky stavíte na odpor a napomáháte likvidaci této záškodnické činnosti vůči státu. 628 01:04:35,200 --> 01:04:42,300 Ale to nejdůležitější, vytváříte tak veřejné mínění, na jehož základě potom Putin může realizovat své řízení! 629 01:04:42,872 --> 01:04:47,824 Je třeba navyšovat úroveň svého vzdělání 630 01:04:47,944 --> 01:04:57,398 a aktivně se, podle míry svého uvědomění, účastnit politického života, ekonomického života státu. 631 01:04:57,518 --> 01:05:03,605 Nesmíte zastávat pasivní postoj, jak neustále zdůrazňuji. Ale musíte jednat v míře svého chápání. 632 01:05:03,725 --> 01:05:14,059 Když potřebujete vyndat nějakou třísku ze své ruky, tak to můžete udělat samostatně. 633 01:05:14,179 --> 01:05:21,675 Někdy však dojde na takovou situaci, že si uvědomujete, že té třísky vás dokáže zbavit pouze lékař. 634 01:05:21,795 --> 01:05:27,089 A tak k němu jdete, neboť si uvědomujete, že sami nemáte dost znalostí. 635 01:05:27,209 --> 01:05:35,210 Tak proč žádáte, aby byla useknuta ruka, do které se zadřela tříska? To je to, o čem mluvím. 636 01:05:35,330 --> 01:05:39,899 Je třeba chápat, co požadujete, a jaké to přinese důsledky! 637 01:05:40,019 --> 01:05:43,619 Jenže k tomu musíte mít potřebné znalosti, musíte to umět. 638 01:05:43,739 --> 01:05:49,297 Znalosti znamenají moc, tak ji berte do svých rukou. 639 01:05:50,794 --> 01:05:54,205 A nečekat, že to udělá někdo jiný. 640 01:05:54,325 --> 01:05:58,827 Jako v tom ruském překladu Internacionály, který se velmi povedl 641 01:05:58,947 --> 01:06:05,788 Zachránců nejvyšších tu není, ni bůh, ni cézar, tribun též; sami se spasme v zápolení... 642 01:06:05,908 --> 01:06:13,336 Ale abyste se dokázali sami spasit, musíte chápat, jak jsou řízeny sociální supersystémy a jmenovitě stát. 643 01:06:13,711 --> 01:06:15,516 Nemůžete jen čekat. 644 01:06:15,636 --> 01:06:18,355 Jestliže budete neustále nečinně přihlížet, 645 01:06:18,475 --> 01:06:25,244 tak vždy skončíte jako nějaký zdroj sloužící k plnění cizích přání, nebo jako tráva na bojovém poli. 646 01:06:25,364 --> 01:06:28,260 Musíte neustále zastávat aktivní postoj. 647 01:06:28,380 --> 01:06:33,410 Ten postoj však musí odpovídat úrovni vašeho chápání procesů, 648 01:06:33,530 --> 01:06:39,330 jinak byste mohli něco pěkně zvorat a opět se stát něčím zdrojovým potenciálem 649 01:06:39,450 --> 01:06:41,993 nebo trávou na bojovém poli. 650 01:06:42,113 --> 01:06:46,286 Nesmíte mi tedy připisovat něco, co jsem vůbec neřekl. 651 01:06:46,406 --> 01:06:50,555 Vždyť i dnes jsem nadával jak na ministry, tak i… 652 01:06:52,470 --> 01:06:59,073 Bogdan Ščerbina tak úplně nechápe a nesouhlasí s tím, 653 01:06:59,193 --> 01:07:07,326 že studium Dostatečně všeobecné teorie řízení (DVTŘ) nám vždy pomůže v boji s oponenty 654 01:07:07,446 --> 01:07:12,829 a píše, že stále častěji vám lidé pokládají otázky na téma: „Co máme dělat, abychom pomohli v řízení?“ 655 01:07:12,949 --> 01:07:15,888 Nikdy jste na to však jasně neodpověděl. 656 01:07:16,008 --> 01:07:20,092 Poznamenám jen, že navrhujte divákům studovat DVTŘ a analyzovat procesy. 657 01:07:20,212 --> 01:07:27,861 Jenže naši oponenti takříkajíc nevyužívají ve velkém lidi se znalostmi DVTŘ, nebo s jinými užitečnými znalostmi. 658 01:07:27,981 --> 01:07:32,527 Oni využívají ty masy lidí, které naopak o vás nikdy neslyšely, nebo vaše znalosti odmítají. 659 01:07:32,647 --> 01:07:34,552 To je celé to neštěstí. 660 01:07:34,672 --> 01:07:41,331 Protože takových lidí je absolutní většina, a za jakýchkoliv okolností jako dav vítězí. 661 01:07:41,451 --> 01:07:46,724 Co máme dělat v takové situaci? Jak donutit negramotný dav jít cestou rozvoje a budování? 662 01:07:46,844 --> 01:07:49,827 Já vždy poskytuji přesné a přímé odpovědi. 663 01:07:49,947 --> 01:07:54,383 Tak se teď tedy pokusím odpovědět jazykem našich oponentů. 664 01:07:54,503 --> 01:08:00,700 Neboť mluvím, mluvím a k lidem to nedoléhá. Co je to většina? 665 01:08:00,820 --> 01:08:05,498 V současnosti se v davo-„elitářské“ společnosti používá takovýto všeobecně rozšířený pojem. 666 01:08:05,618 --> 01:08:11,507 Většina není pojem kvalitativní, tedy není kvantitativní, ale kvalitativní. 667 01:08:11,627 --> 01:08:16,480 Máme vlka a stádo ovcí. Kdo je silnější? 668 01:08:17,295 --> 01:08:19,782 Stejné je to v tomto případě. 669 01:08:20,244 --> 01:08:26,605 Ano, oni cílevědomě připravují dav o znalosti z oblasti řízení, 670 01:08:26,725 --> 01:08:29,268 a potom jím mohou manipulovat. 671 01:08:29,388 --> 01:08:34,550 Jak jsme o tom mluvili právě v minulém pořadu, ano? Co dělat? 672 01:08:34,670 --> 01:08:38,622 Protože dokud nevíte, co máte dělat, 673 01:08:38,742 --> 01:08:44,345 dokud nejste schopni uplatňovat znalosti ve svém každodenním životě, chápete? 674 01:08:44,465 --> 01:08:49,297 Od toho, jak si uspořádáte svůj všední život, se odvíjí život v celém státě. 675 01:08:49,417 --> 01:08:52,136 Tímto způsobem je vše nastaveno. 676 01:08:52,256 --> 01:08:58,343 Abyste si tedy nemohli uspořádat svůj osobní život tak, jak by to odpovídalo vašim zájmům, 677 01:08:58,463 --> 01:09:02,040 vás připravují o znalosti z oblasti řízení. 678 01:09:02,160 --> 01:09:07,279 Cíleně! A každý, kdo tyto znalosti získá, 679 01:09:07,399 --> 01:09:13,265 se obrazně řečeno stává vlkem ve vztahu ke zbylému stádu ovcí. 680 01:09:13,385 --> 01:09:20,903 Dostává se na rovnocennou úroveň těch vlků, kteří tím davem manipulují. 681 01:09:24,975 --> 01:09:29,002 Jenže to není ten správný přístup, stát se vlkem. 682 01:09:29,122 --> 01:09:33,867 Nesmíte sklouznout k démonismu po nabytí znalostí z řízení. 683 01:09:33,987 --> 01:09:39,369 Musíte pomáhat získat tyto znalosti i všem ostatním obyvatelům. 684 01:09:39,489 --> 01:09:48,701 Pouze tehdy, až bude vybudována antidavo-„elitářská“ společnost, bude stabilní a bezkrizová. 685 01:09:48,821 --> 01:09:54,171 V takové společnosti nikdo nikým nebude moci manipulovat. 686 01:09:54,291 --> 01:09:58,914 Každý v ní dokáže realizovat svůj geneticky podmíněný potenciál 687 01:09:59,034 --> 01:10:01,753 a všechny vykonávané práce budou v úctě. 688 01:10:01,873 --> 01:10:07,365 Teď to dopadá tak, že bankéři nic nedělají, a přitom si žijí nejlépe ze všech. 689 01:10:07,485 --> 01:10:11,261 Ropní magnáti, kteří zprivatizovali ropný sektor, 690 01:10:12,559 --> 01:10:17,687 protože jim tuto roli přidělili ze státního departmentu, stát se oligarchy, 691 01:10:17,807 --> 01:10:22,618 jsou teď stavěni výše než kombajnér, který nám zajišťuje chleba. 692 01:10:22,738 --> 01:10:27,526 A na jakém základě!!! Chléb je přece základem všeho. 693 01:10:28,494 --> 01:10:36,087 Je proto třeba řízení otočit tak, aby už nebylo vzhůru nohama. 694 01:10:36,207 --> 01:10:40,908 Je třeba všechno předělat tak, jak to má správně vypadat. 695 01:10:41,028 --> 01:10:46,454 Jenže k tomu, opakuji, potřebujete mít znalosti. Znalosti, jak jsou řízeny sociální supersystémy. 696 01:10:46,574 --> 01:10:48,586 To je mimochodem poslední otázka. 697 01:10:48,706 --> 01:10:54,639 Jestliže člověk tyto znalosti má, uspořádá si svůj život 698 01:10:54,759 --> 01:10:59,547 a bude i ostatním okolo sebe pomáhat uspořádat si život takovým způsobem, 699 01:10:59,667 --> 01:11:03,575 aby to bránilo jejich zájmy i zájmy jejich rodin a vůbec celé společnosti. 700 01:11:03,695 --> 01:11:11,542 Neboť se stane zdrojovým základem stability státního i nadnárodního řízení zosobněného gosudarem, 701 01:11:11,662 --> 01:11:14,051 který realizuje konceptuální řízení. 702 01:11:14,171 --> 01:11:22,150 A obejde tak celou tu shnilou úřednickou mezivrstvu, která řízení nechápe, 703 01:11:22,270 --> 01:11:29,612 a pro kterou je její místo v úřednickém sboru pouze zdrojem renty z postavení. 704 01:11:29,732 --> 01:11:37,183 Dobře víme, kolik je takových guvernérů apod. a jak zneužívají své postavení. 705 01:11:37,303 --> 01:11:42,862 Je třeba, abyste vy sami uplatňovali řízení v zájmu svém i své rodiny. 706 01:11:42,982 --> 01:11:48,651 A tyto znalosti vám poskytuje Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecná teorie řízení. 707 01:11:48,771 --> 01:11:54,241 Opakuji, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. 708 01:11:54,361 --> 01:12:00,909 Nikdo vám v tom zabránit nedokáže, jestliže se začnete sebevzdělávat. 709 01:12:01,029 --> 01:12:05,928 A na základě těchto znalostí, které jsou stejně potřebné jako znalost násobilky, 710 01:12:06,048 --> 01:12:10,726 pravidel silničního provozu i všechny další, si potom budete budovat svůj život. 711 01:12:10,846 --> 01:12:16,272 Kdo vám v tom dokáže zabránit? Kdo vám zabrání používat násobilku? Nikdo. 712 01:12:16,392 --> 01:12:21,291 Takže studujte Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 713 01:12:21,411 --> 01:12:26,353 Braňte zájmy své i své rodiny, svého státu a buďte šťastní. 714 01:12:26,473 --> 01:12:30,129 Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Na shledanou. 715 01:12:30,249 --> 01:12:33,871 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 716 01:12:41,922 --> 01:12:48,035 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz