1 00:00:05,337 --> 00:00:08,564 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,684 --> 00:00:11,326 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,446 --> 00:00:15,834 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:15,954 --> 00:00:19,848 Dnes je 24.04.2017. 5 00:00:19,968 --> 00:00:25,437 Samozřejmě, že se všichni zajímají o volby, které včera proběhly ve Francii, 6 00:00:25,557 --> 00:00:34,450 ale vy jste před nimi, Valeriji Viktoroviči říkal, že z vašeho hlediska je jejich favoritem Fillon 7 00:00:34,570 --> 00:00:39,979 a Le Penová je pouze ledoborcem, který mu razí cestu. 8 00:00:40,099 --> 00:00:46,334 Avšak výsledky včerejšího prvního kola jsou zcela jiné. 9 00:00:46,454 --> 00:00:50,588 Ne, absolutně s vámi nesouhlasím. 10 00:00:51,073 --> 00:00:58,511 Problém je v tom, že o tom je možné říci hodně, nebo neříci nic. 11 00:00:58,631 --> 00:01:08,037 Já jsem vždy tvrdil, že Le Penová nevyhraje a ona také v těchto volbách nevyhrála, 12 00:01:08,157 --> 00:01:14,398 nehledě na to, že získala celkem hodně hlasů. 13 00:01:14,518 --> 00:01:23,532 Vlastně více než celkem hodně, je třeba poukázat na to, že dlouhou dobu byla dokonce v čele. 14 00:01:23,652 --> 00:01:35,307 A mluvilo se o tom, že získala 30% hlasů i více, než jen těch 23%, které oznámili. 15 00:01:35,427 --> 00:01:38,718 Já jsem ale říkal, že nevyhraje. 16 00:01:38,838 --> 00:01:44,177 A když jsem mluvil o tom, že… 17 00:01:44,947 --> 00:01:53,333 Vy jste řekl favorit, ne já jsem řekl, že k vítězství připravují Francoise Fillona. 18 00:01:53,453 --> 00:01:59,539 A v této souvislosti je v podstatě nutné si vzpomenout na to, co jsme říkali. 19 00:01:59,659 --> 00:02:12,327 Já jsem o těch volbách moc nemluvil, ale vše co jsem řekl, se vyplnilo téměř s matematickou přesností. 20 00:02:13,076 --> 00:02:15,497 Prakticky všechno. 21 00:02:16,025 --> 00:02:23,222 A já jsem mluvil o tom, zaprvé, to bylo úplně na počátku těch voleb, 22 00:02:23,342 --> 00:02:27,338 kdy byli teprve ohlášeni jejich kandidáti, tehdy jsem řekl, 23 00:02:27,458 --> 00:02:33,941 že tyto volby jsou pouze relativně volby francouzské, 24 00:02:34,061 --> 00:02:48,394 a že ve skutečnosti to, co se bude dít ve Francii, je přímo závislé na politické situaci v USA. 25 00:02:49,026 --> 00:02:58,903 A že jestliže v USA jsme měli dva konkrétní kandidáty, o kterých jsme zcela konkrétně říkali, 26 00:02:59,023 --> 00:03:04,900 že Clintonová zastupuje státní elitu a Trump zase globalisty, 27 00:03:05,020 --> 00:03:11,062 tak s ohledem na všechny francouzské kandidáty, a to bez výjimky, 28 00:03:11,182 --> 00:03:16,949 se to tak kategoricky tvrdit nedá. 29 00:03:17,069 --> 00:03:21,543 Mluvil jsem o tom, že jakýkoliv z těchto kandidátů 30 00:03:21,663 --> 00:03:29,933 může být v určitém okamžiku globalisty podchycen a vynesen k moci, 31 00:03:30,053 --> 00:03:35,381 jak se jim to bude hodit s ohledem na konkrétní politickou situaci. 32 00:03:35,501 --> 00:03:41,395 Ale cožpak se to týká politické situace ve Francii? Ne. V USA! 33 00:03:41,515 --> 00:03:52,877 Rozložení sil tam určuje rozložení sil ve Francii. Potom se ještě k té Francii vrátíme. 34 00:03:52,997 --> 00:04:01,240 Teď je ovšem nezbytné, velice nutné si ujasnit, jaké to rozložení sil v USA vlastně je. 35 00:04:01,360 --> 00:04:07,897 V USA boj státní elity s globalisty dospěl až k tomu, 36 00:04:08,017 --> 00:04:19,506 že aby byla podpora, tedy spíše pozornost státní elity a její úsilí přesměrováno 37 00:04:19,626 --> 00:04:24,798 z procesů svržení Trumpa na jeho podporu, 38 00:04:24,918 --> 00:04:37,618 bylo nutné provést ten raketový útok na Sýrii, a potom jako krycí manévr rozvířit tu korejskou krizi. 39 00:04:37,738 --> 00:04:43,285 A když říkám, že korejská krize má sloužit jako krytí, tak si přece povšimněte, 40 00:04:43,405 --> 00:04:45,568 jak to tam vždy probíhalo. 41 00:04:45,688 --> 00:04:50,713 Vždyť je to teď na chlup stejné, a všechno jede i teď podle stejného algoritmu. 42 00:04:50,833 --> 00:04:55,857 Napřed se rozeznějí bojové bubny, div že nezačíná válka, 43 00:04:55,977 --> 00:05:04,522 a potom to všechno pomalu utichá a nakonec se to podle odladěného schématu uklidní. 44 00:05:05,237 --> 00:05:16,792 Mluvil jsem o tom, že ten raketový útok na Sýrii je analogický letu Mathiase Rusta. 45 00:05:16,912 --> 00:05:21,826 Někteří kolegové si však mezi nimi udělali přímo rovnítko. 46 00:05:21,946 --> 00:05:33,655 Jenže my v dané situaci mluvíme o metodologii, o vypracování technologie na zlikvidování odporu. 47 00:05:33,775 --> 00:05:40,202 A ta technologie Mathiase Rusta se od technologie raketového útoku liší. 48 00:05:40,322 --> 00:05:49,886 V případě Mathiase Rusta to bylo realizováno přímo, veškeré obyvatelstvo bylo do toho tyjátru zataženo. 49 00:05:50,006 --> 00:05:55,993 Všem předhazovali generály, kteří nedokázali splnit uložený úkol, 50 00:05:56,113 --> 00:06:01,137 a to nehledě na to, že jim k tomu vlast poskytla vše potřebné. „Proto je všechny odvolám!“ 51 00:06:01,257 --> 00:06:07,162 A lidé je v tom podpořili. Ale cožpak v USA je ta situace stejná? Ne. 52 00:06:07,282 --> 00:06:14,727 Trump říká: „My jsme svůj úkol splnili, jsme chlapíci, vše jde přímo skvěle.“ 53 00:06:14,847 --> 00:06:19,871 Takže před veřejností je všechny plně podržel a dav ho v tom přece podporuje. 54 00:06:19,991 --> 00:06:25,428 Jak by teď mohl v takových podmínkách veřejně začít ty generály odvolávat? 55 00:06:26,611 --> 00:06:32,388 Co jsem o tom říkal? Že ty generály odvolávat veřejně nebude. 56 00:06:32,508 --> 00:06:36,679 Sami mezi sebou dobře znají výsledky toho útoku. 57 00:06:36,799 --> 00:06:42,594 Velmi dobře. Mohou tvrdit, že doletělo 58 raket, nebo 57. 58 00:06:42,714 --> 00:06:50,489 Přitom jsem ale neviděl, že by Američané zveřejnili alespoň nějaký záběr z toho útoku. 59 00:06:50,609 --> 00:06:55,166 I kdyby se mělo jednat alespoň o následky toho útoku. 60 00:06:55,286 --> 00:07:02,814 Zveřejnily je jiné státy, ale nikde není vidět, že by tam dopadlo 57 raket, na to letiště. 61 00:07:02,934 --> 00:07:06,115 Nejvíc, co jsem viděl, jich mělo být 44. 62 00:07:06,235 --> 00:07:10,351 Ale byly to pouhé vyznačené kroužky, reálně tam bylo možno najít stopy tak deseti, 63 00:07:10,471 --> 00:07:14,451 no možná ještě nějakých šesti. Zbytek nebylo nic jiného než kroužky. 64 00:07:14,571 --> 00:07:19,209 Já taky mohu nakreslit pár kroužků. Proč by jich neudělali 57? 65 00:07:19,329 --> 00:07:22,841 Prostě nenašli, kam by ty další kroužky mohli ještě vrazit. 66 00:07:22,961 --> 00:07:28,948 Podstata je tedy následující. Bylo zapotřebí velení postavit před fakta: 67 00:07:29,068 --> 00:07:35,936 „Vy požadujete konfrontaci s celým světem, chcete konfrontaci s Ruskem, 68 00:07:36,056 --> 00:07:39,815 chcete dál být světovým četníkem. 69 00:07:39,935 --> 00:07:47,765 Vidíte teď, jaké jsou následky? Jsme snad připraveni pokračovat v této politice? Ne! 70 00:07:47,885 --> 00:07:53,046 To davu můžeme bez problémů namlouvat, že Amerika je veliká. 71 00:07:53,166 --> 00:07:59,264 Já vám ale tvrdím, že velikou je třeba ji znovu udělat, abychom opravdu byli takoví. 72 00:07:59,384 --> 00:08:09,222 A ty, kteří teď chtějí rozpoutat válku, odstraním, protože nám překáží v obnově armády, 73 00:08:09,342 --> 00:08:17,200 když její zdroje vyhazují na takové jalové útoky a vyvolávají zahraničněpolitické konfrontace! 74 00:08:17,320 --> 00:08:19,015 K čemu nám to je? 75 00:08:19,135 --> 00:08:22,426 Musíme armádu postavit zase na nohy, navýšit financování, 76 00:08:22,546 --> 00:08:26,470 vrhnout se na vědeckovýzkumné práce, potřebujeme techniku. 77 00:08:26,590 --> 00:08:30,047 Stojí před námi obrovský kus práce, abychom obnovili naši armádu. 78 00:08:30,167 --> 00:08:34,146 Teď nemáme čas na to, abychom se přetlačovali s celým světem. 79 00:08:34,266 --> 00:08:37,749 Proto teď všichni podpoříte navýšení financování 80 00:08:37,869 --> 00:08:41,766 a ti, kteří si stále mají chuť něco dokazovat, ti teď viděli výsledek. 81 00:08:41,886 --> 00:08:45,644 Rusko ani okem nemrklo. Žádný dojem jsme na něj neudělali ani v roce 2013, 82 00:08:45,764 --> 00:08:49,221 když jsme vystřelili balistické rakety, které do cíle nedoletěly. 83 00:08:49,341 --> 00:08:53,045 A nakonec nám nezbylo, než se vymluvit na Izrael. A teď? 84 00:08:53,165 --> 00:08:59,058 Putin není Medvěděv, ten nám svou zemi k nohám nesloží. 85 00:08:59,784 --> 00:09:06,937 A proč jen Putin? Celý svět se změnil. Nemáme dost sil, musíme se tedy nějak dát do kupy. 86 00:09:07,057 --> 00:09:12,902 A proto se zbavíme těch generálů, kteří to nedokážou pochopit.“ 87 00:09:13,022 --> 00:09:19,812 Bylo zapotřebí uvnitř generality vyvolat určitou náladu, aby se daly provést čistky. 88 00:09:19,932 --> 00:09:21,992 To je ta technologie. 89 00:09:22,112 --> 00:09:30,729 Mathias Rust je v daném situaci příkladem pro navození situace, za které bude možné provést kádrové čistky. 90 00:09:30,849 --> 00:09:35,241 To je shodná podstata, a ne že by to bylo úplně stejné. 91 00:09:35,361 --> 00:09:41,140 Trump je ve velice těžké situaci. 92 00:09:41,260 --> 00:09:45,630 Díky té konfrontaci je tam katastrofální napětí. 93 00:09:45,750 --> 00:09:48,821 No a teď do toho ty francouzské volby. 94 00:09:48,941 --> 00:09:53,906 Kdo bude mít na starosti ty volby? Samozřejmě že státní department USA. 95 00:09:54,026 --> 00:10:00,794 Tvrdí nám, že tam Tillerson udělal čistku. Koho odstranil? Pouze ty nahoře. 96 00:10:02,402 --> 00:10:07,045 A noví šéfové musí spolupracovat se starým aparátem. 97 00:10:07,165 --> 00:10:12,217 Pamatujte se, co se dělo na první Tillersonově schůzce s Lavrovem? 98 00:10:12,337 --> 00:10:16,188 Nenechali ho nic říct před kamerami. 99 00:10:16,492 --> 00:10:24,760 Nezamluvili mu hotel, když přijel na to setkání ministrů zahraničí G20, chápete? 100 00:10:24,880 --> 00:10:28,648 Úřednický aparát mu tak dával najevo, kdo je kdo. 101 00:10:28,768 --> 00:10:34,973 Takže všichni šéfové, které jmenoval Tillerson místo těch propuštěných, 102 00:10:35,093 --> 00:10:38,283 se střetli se stejným aparátem. 103 00:10:38,403 --> 00:10:41,608 A překonávání jeho odporu jim zabírá čas, 104 00:10:41,728 --> 00:10:49,507 aby ten aparát zpacifikovali natolik, že by nepokračoval ve svých podrazech, kde jen může, 105 00:10:49,627 --> 00:10:52,567 což v USA není vůbec nic těžkého. 106 00:10:52,687 --> 00:11:02,735 Tam je přece konvenční společnost, kde je neustále zapotřebí chovat se politicky korektně. 107 00:11:02,855 --> 00:11:07,467 Jestliže snad nejste dost politicky korektní, jste vyřízeni. 108 00:11:07,587 --> 00:11:16,118 Když tam nějaké sedmdesátileté děvče prohlásí, že ten člověk ji obtěžoval, 109 00:11:16,238 --> 00:11:22,170 neboť na ni hleděl více než 10 sekund, což ji vyvedlo z míry, je vymalováno - sexuální harašení. 110 00:11:22,290 --> 00:11:29,433 Chápete? A kariéra je v troskách, z potíží nevyjdete! Musí tedy nejprve navodit jinou pracovní atmosféru. 111 00:11:29,553 --> 00:11:37,511 Tady je v souvislosti s tím nutné pracovat takovým způsobem, aby to v aparátu nevyvolávalo napětí. 112 00:11:37,631 --> 00:11:44,774 A na co je zaměřena práce toho aparátu s ohledem na prezidentské volby ve Francii? 113 00:11:44,894 --> 00:11:47,481 Je zaměřena na dosazení toho jejich Macrona. 114 00:11:47,601 --> 00:11:51,949 „Nám je přece úplně jedno, jestli tam bude Macron, Fillon, Le Penová!“ 115 00:11:52,069 --> 00:11:55,030 Mám na mysli globalisty. „Jaký je v tom rozdíl? 116 00:11:55,150 --> 00:12:02,756 Jestliže převezmeme řízení USA do svých rukou, 117 00:12:02,876 --> 00:12:12,770 bude ten Macron stejně pracovat pro nás, žádný problém. 118 00:12:12,890 --> 00:12:15,676 A potom ho třeba vyměníme.“ 119 00:12:15,796 --> 00:12:22,124 Ta situace přece vypadala následovně. Proč globalisté vsadili na Fillona? 120 00:12:23,423 --> 00:12:29,938 Jakého zaměstnance byste si najali raději? 121 00:12:30,058 --> 00:12:35,836 Takového, kterému byste museli říkat: „Tady nakresli čáru. Nakreslil? 122 00:12:35,956 --> 00:12:39,732 Tak, teď ji nakresli i tady, potom tam…“ 123 00:12:39,852 --> 00:12:45,565 A takto byste museli dohlížet na každý jeho úkon? Protože on v podstatě není k té práci způsobilý. 124 00:12:45,685 --> 00:12:50,495 A to je Macron. Je v tomto ohledu absolutně nezpůsobilý. 125 00:12:50,615 --> 00:12:56,305 Přitom máte k dispozici i jiného pracovníka, kterému vytyčíte objem práce, 126 00:12:56,425 --> 00:13:01,125 a on se do ní pustí bez vašeho vnějšího dozorování. 127 00:13:01,245 --> 00:13:04,691 Potom vám poreferuje, co je hotovo a vy jen zkontrolujete kvalitu: 128 00:13:04,811 --> 00:13:08,235 „Tady se ti moc nepovedlo, tady jsi to zařídil skvěle…“ 129 00:13:08,355 --> 00:13:10,193 A to je Fillon. 130 00:13:10,313 --> 00:13:17,940 Z hlediska řízení byl tím nejprofesionálnějším prezidentským kandidátem. 131 00:13:18,060 --> 00:13:24,037 Takže globalisté tedy upřednostnili Fillona, a podle toho také jednali. 132 00:13:24,157 --> 00:13:30,777 A vůbec, když se vrátíme k postavení všech prezidentských kandidátů, 133 00:13:30,897 --> 00:13:36,587 tak je taková písnička: Jak loutky na nitkách poskakují, loutkářům úsměvy naskakují. 134 00:13:36,707 --> 00:13:42,361 Jsou to všechno loutky ve zručných a nezahálejících rukách. 135 00:13:42,481 --> 00:13:46,464 Už jsem o tom mluvil při tom porovnání s Jagupopem. 136 00:13:46,584 --> 00:13:51,901 Je to dobrá kniha i film Království křivých zrcadel. 137 00:13:52,021 --> 00:14:00,704 Globalisté potřebují k řízení dosadit člověka, 138 00:14:00,824 --> 00:14:04,929 který bude manévrovat, který si poradí podle vývoje situace. 139 00:14:05,049 --> 00:14:07,781 Zvolili si tedy Fillona. 140 00:14:08,502 --> 00:14:12,393 Jenže Fillon má také svůj mínus, 141 00:14:13,133 --> 00:14:22,073 o který se mu postarala státní elita USA 142 00:14:22,193 --> 00:14:31,316 v průběhu přípravy na rozpoutání války proti Rusku v roce 2014, 143 00:14:31,436 --> 00:14:35,388 a obzvláště to vyvrcholilo v předvolební kampani... 144 00:14:38,578 --> 00:14:44,053 ...v průběhu předvolební kampaně v USA mezi Clintonovou a Trumpem. 145 00:14:44,173 --> 00:14:50,820 Kdy ten stát regionální úrovně a s ekonomikou nadranc - Rusko, 146 00:14:50,940 --> 00:14:58,303 všude uplatňovalo ten svůj strašný vliv a Putin byl tím nesilnějším a nemocnějším člověkem světa. 147 00:14:58,423 --> 00:15:01,466 A kdo jsou ti, kteří mu čelí? 148 00:15:01,586 --> 00:15:11,205 Jestli si někdo myslí, že na Západě je profesionalismus v řídící sféře lepší než v Rusku, tak se hluboce mýlí. 149 00:15:11,325 --> 00:15:18,907 Na Západě je to samý tanečník zakopávající o rovnou podlahu. 150 00:15:19,027 --> 00:15:24,382 A co se týká prezidentských kandidátů, tak ti netvoří žádnou výjimku. 151 00:15:24,502 --> 00:15:29,141 Opakuji, že jsou to všechno pouze mediální figury, pouhé loutky. 152 00:15:29,747 --> 00:15:33,873 Ale v Rusku máme Putina. 153 00:15:34,615 --> 00:15:45,345 A ten pocit vlastní nemohoucnosti, když narazí na Putina a jeho řízení státu, 154 00:15:45,465 --> 00:15:51,452 kdy dokonce i takoví, absolutní, jak bych to řekl... 155 00:15:53,157 --> 00:15:58,769 No, když řeknu nuly, tak to ještě bude přílišná chvála pro takové „odborníky“ 156 00:15:58,889 --> 00:16:03,776 jako Šuvalov, Abyzov, Dvorkovič, chápete? 157 00:16:03,896 --> 00:16:12,029 Ale dokonce i oni převyšují ty západní odborníky v řízení, 158 00:16:12,149 --> 00:16:20,832 poté, co to vzal do rukou Putin. Putina vyloučili z G7 a kde je tomu G7 teď konec? 159 00:16:21,354 --> 00:16:28,507 Budeme se setkávat sami. Setkalo se jich tam devět a co? Plácnutí do vody. 160 00:16:30,157 --> 00:16:36,127 A kvůli tomu, že si uvědomují, že s Putinem není lehké pořízení, 161 00:16:36,247 --> 00:16:39,098 na tom místě potřebovali Fillona, 162 00:16:39,218 --> 00:16:45,123 člověka, který alespoň trochu ovládá řízení, který je alespoň trochu samostatný. 163 00:16:47,269 --> 00:16:58,025 A jak na to reagovala BBC, a vůbec všechna západní média včetně našich liberálních, jak reagovaly? 164 00:16:58,145 --> 00:17:04,764 Ve Francii se kandidátem na prezidenta stal Putinův přítel. 165 00:17:04,884 --> 00:17:09,551 Jak to? Prý se spřátelili, když zastávali funkce premiérů. 166 00:17:09,671 --> 00:17:16,429 Takže prý jde o přátelství a předhazovali na podporu toho tvrzení různá fakta. 167 00:17:16,549 --> 00:17:25,452 A hned, přímo okamžitě, s vědomím, že s ohledem na státní elitu USA 168 00:17:25,572 --> 00:17:31,146 zde mají velmi závažnou, velmi závažnou slabinu, 169 00:17:31,266 --> 00:17:39,345 a s vědomím, že právě na ni budou útočit, až se ho budou snažit zastavit, 170 00:17:39,465 --> 00:17:44,021 byla okamžitě aktivována protiváha. 171 00:17:44,141 --> 00:17:52,026 A tou protiváhou bylo, jak to názorně okomentovalo Radio France Internationale, 172 00:17:58,023 --> 00:18:02,865 že tedy bude bojovat „Putinův přítel s Putinovou přítelkyní“. 173 00:18:02,985 --> 00:18:13,814 Okamžitě zdůraznili to dilema, že ať už ty volby vyhraje kdokoliv, stejně vyhraje Putin. 174 00:18:13,934 --> 00:18:18,655 Jenže v případě vítězství Le Penové Putin vyhraje bezvýhradně. 175 00:18:18,775 --> 00:18:22,590 A tady se do toho zapojil krycí scénář. 176 00:18:22,710 --> 00:18:28,944 Jestliže Fillon se opírá o francouzské zdroje, 177 00:18:29,852 --> 00:18:37,720 tak Le Penová nemá jiné zdroje, než ty zapůjčené od ruských bank. 178 00:18:37,840 --> 00:18:45,175 Není důležité, že jsou součástí světového kreditního systému a ruské jsou pouze svým názvem. 179 00:18:45,295 --> 00:18:49,934 Ve skutečnosti jsou dávno, jak se říká, tamní. 180 00:18:50,054 --> 00:18:57,279 A jestliže Fillon dostal požehnání od veškerých západních elit, 181 00:18:57,399 --> 00:19:01,790 od těch řídících, ekonomických, 182 00:19:01,910 --> 00:19:10,843 tak Le Penová, ta odjela do Moskvy a dostala požehnání stát se prezidentkou od ruské Státní dumy, 183 00:19:10,963 --> 00:19:14,843 a setkal se s ní osobně prezident Putin. 184 00:19:14,963 --> 00:19:17,624 To znamená, že jí vytvářejí takovou pověst, 185 00:19:17,744 --> 00:19:24,256 o jaké si při útoku na Trumpa Clintonová mohla nechat leda tak zdát. 186 00:19:24,376 --> 00:19:31,381 Tam se snažil akorát Žirinovskij, který Trumpovi vytvářel image ruského agenta. 187 00:19:31,501 --> 00:19:37,513 A tady se jedná přímo o instituci, o Státní dumu, kde vystupovala, 188 00:19:37,633 --> 00:19:46,289 a kde se na ni celý zástup poslanců obracel jako na budoucí francouzskou prezidentku. 189 00:19:46,409 --> 00:19:50,965 Navíc se setkala přímo s Putinem, takže to je konec. 190 00:19:51,085 --> 00:19:57,100 Když přijela a já jsem to komentoval, tak jsem řekl, že všechno je připraveno 191 00:19:57,220 --> 00:20:04,555 ke spuštění tohoto krycího mechanismu ve vztahu k Le Penové. 192 00:20:07,883 --> 00:20:17,127 Když se však vrátila, tak co? Tak nic. Média o tom mlčela. 193 00:20:18,585 --> 00:20:21,226 - Ruská? - Západní. 194 00:20:21,346 --> 00:20:26,563 - Ve smyslu, když se zase vrátila… - Vrátila se zpátky a zdálo by se, 195 00:20:26,683 --> 00:20:35,476 teď je vhodný okamžik omlátit jí to o hlavu, vymáchat ji v tom a všechny voliče tak přistrčit Fillonovi. 196 00:20:37,374 --> 00:20:43,674 Jenže všechna média jako by oněměla, ticho po pěšině. 197 00:20:43,794 --> 00:20:45,379 O čem to vypovídá? 198 00:20:45,499 --> 00:20:54,265 Vypovídá to o tom, že díky neřešeným problémům mezi státní elitou USA a globální elitou, 199 00:20:54,897 --> 00:21:04,031 se nepovedlo Fillonovi vytvořit takový odrazový můstek, 200 00:21:04,151 --> 00:21:14,512 aby se dal využít jeho potenciál a mohl se probojovat do funkce francouzského prezidenta. 201 00:21:16,795 --> 00:21:24,993 A nejenže hromadné sdělovací prostředky mlčely, i ta situace se začala pomaličku vyjasňovat. 202 00:21:25,113 --> 00:21:33,108 Vždyť proti němu měli velice chatrnou… No tu, výčitku. 203 00:21:33,228 --> 00:21:38,088 Jeho žena byla zaměstnána jako asistentka a získala tak prý neoprávněné příjmy. 204 00:21:38,208 --> 00:21:41,719 Ale v podstatě, v podstatě, jestliže pomineme fakt zákonnosti… 205 00:21:41,839 --> 00:21:46,506 A mimochodem, s ohledem na zákony nic neporušil, v té době, kdy ji zaměstnal. 206 00:21:46,626 --> 00:21:53,328 Protože v podstatě, když si vezmeme tu situaci, 207 00:21:53,448 --> 00:22:01,581 tak manželka jakéhokoliv politika je v podstatě jeho životní pomocnicí. 208 00:22:01,701 --> 00:22:06,808 A jestliže by to byla špatná manželka, tak by se nemohl stát politikem, 209 00:22:06,928 --> 00:22:11,787 protože by se mu nepostarala o zázemí, nedokázala by napomoci jeho dalšímu postupu. 210 00:22:11,907 --> 00:22:22,928 Aby se ale nezmítala mezi prací a zajišťováním práceschopnosti svého manžela, 211 00:22:23,048 --> 00:22:34,427 bylo by účelné platit jí mzdu už jen z toho důvodu, že je manželkou a tedy i pomocnicí daného politika. 212 00:22:34,547 --> 00:22:40,618 Bylo by… Opakuji, že jestliže má špatnou manželku, tak nedokáže být politikem. 213 00:22:40,738 --> 00:22:43,301 Znamená pro něj absolutní záštitu. 214 00:22:43,421 --> 00:22:50,694 Dokud pracuje v zájmu státu a dokud svou politickou funkci plní dobře, měla by dostávat mzdu, 215 00:22:50,814 --> 00:22:56,575 protože to ona zajistila jeho práceschopnost, jeho normální, mravní stav, 216 00:22:56,695 --> 00:23:00,392 neboť ho podporuje a vytváří mu spolehlivé zázemí. 217 00:23:00,512 --> 00:23:06,410 Jakmile tuto funkci přestane plnit, je to konec, začíná selhávat. 218 00:23:06,530 --> 00:23:09,849 To bylo jen takové odbočení. 219 00:23:11,087 --> 00:23:18,721 Všechno začalo pomalu utichat, všechno se začalo řešit a on začal opět získávat body. 220 00:23:18,841 --> 00:23:23,743 S ohledem na Fillona byli všichni analytici rozpačití. 221 00:23:23,863 --> 00:23:28,557 Zdálo by se, že už ho absolutně potopili. 222 00:23:28,677 --> 00:23:32,752 V této situaci je zapotřebí připomenout jednu věc, 223 00:23:32,872 --> 00:23:37,292 která se stala, když proti němu zahájili trestní řízení. 224 00:23:37,412 --> 00:23:42,725 Vždyť on si byl příliš jistý s vědomím, jaké síly stojí za ním, 225 00:23:42,845 --> 00:23:46,130 byl příliš sebejistý a dopustil se chyby. 226 00:23:46,250 --> 00:23:59,679 Veřejně prohlásil, že bude-li proti němu zahájeno trestní řízení, tak odvolá svou kandidaturu na prezidenta. 227 00:23:59,799 --> 00:24:03,325 Aha, a kdo ti to dovolí? 228 00:24:03,445 --> 00:24:08,621 Opět připomínám Jagupopa sedmdesátého sedmého a loutky na provázku. 229 00:24:08,741 --> 00:24:13,298 Kdo by mu to dovolil? Jde o globální scénáře! 230 00:24:13,418 --> 00:24:18,800 „Tys byl vyzvednut, vybrán a protlačen a teď bys chtěl vyskočit z rozjetého vlaku?“ 231 00:24:18,920 --> 00:24:21,654 To mu samozřejmě nikdo nedovolil. 232 00:24:21,774 --> 00:24:29,289 A i to řízení neustále blokovali a nakonec se povedlo tu věc potlačit do takové míry, 233 00:24:29,409 --> 00:24:33,794 že Fillon najednou jen tak z ničeho nic… 234 00:24:33,914 --> 00:24:39,990 A vůbec, když byl nominován na prezidentského kandidáta, 235 00:24:40,110 --> 00:24:44,788 tak nikdo nepochyboval o tom, že se stane prezidentem, 236 00:24:44,908 --> 00:24:48,310 protože se jednalo o toho nejprofesionálnějšího kandidáta. 237 00:24:48,430 --> 00:24:53,504 Macron byl v porovnání s ním chlapečkem v krátkých kalhotkách, 238 00:24:55,199 --> 00:24:59,887 aby ten mohl vyhrát, nesměl by tam být Fillon. 239 00:25:00,007 --> 00:25:02,814 Fillon tedy vstoupil do volebního boje 240 00:25:02,934 --> 00:25:07,876 a všichni hned začali se svým obvyklým předvolebním vyhodnocováním, 241 00:25:07,996 --> 00:25:12,278 kdo jsou dva nejpravděpodobnější kandidáti a kdo ten zbytek za nimi. 242 00:25:12,398 --> 00:25:15,293 A jak to hodnocení vypadalo ve Francii? 243 00:25:15,413 --> 00:25:19,322 Čtyři kandidáti měli absolutně stejné šance, čtyři! 244 00:25:19,442 --> 00:25:22,447 Kdo tedy z nich v cílové rovince předběhne ty ostatní? 245 00:25:22,567 --> 00:25:29,489 A v důsledku této skutečnosti a s ohledem na dynamiku se kterou Fillon obnovoval své pozice… 246 00:25:29,609 --> 00:25:32,989 Přičemž mnozí analytici nechápali: 247 00:25:33,109 --> 00:25:37,369 "Jak to, že se jeho pozice začaly obnovovat tam, kde se o to prakticky sám nesnažil?" 248 00:25:37,489 --> 00:25:40,517 Ale to je třeba chápat, jaká síla stojí za ním, 249 00:25:40,637 --> 00:25:45,314 a jaká síla zatlačila na určité páky, aby tyto jeho pozice byly obnoveny. 250 00:25:45,434 --> 00:25:54,603 A někteří analytici a média najednou začali mluvit o tom, že je velmi pravděpodobné, 251 00:25:54,723 --> 00:25:58,918 že do druhého kola se probojuje Fillon a Le Penová. 252 00:26:00,098 --> 00:26:03,725 To by v každém případě vyhrál Fillon. 253 00:26:03,845 --> 00:26:07,968 Už se mluvilo o tom, že se dostane do druhého kola. 254 00:26:08,088 --> 00:26:16,577 A jemu v podstatě pro realizaci tohoto scénáře chybělo pár dnů, pouze pár dnů. 255 00:26:17,932 --> 00:26:24,764 Jen několik dnů. To je cena jeho unáhleného prohlášení: 256 00:26:24,884 --> 00:26:31,736 „Bude-li proti mně zahájeno trestní řízení, stáhnu svou kandidaturu.“ 257 00:26:31,856 --> 00:26:38,972 Byl tehdy nucen se nejprve ospravedlnit, vysvětlit proč v té volební kampani zůstal, 258 00:26:39,092 --> 00:26:43,813 což už ho samo o sobě poškodilo, a teprve potom začít získávat body. 259 00:26:43,933 --> 00:26:47,352 Kdyby si to prohlášení odpustil, 260 00:26:47,472 --> 00:26:51,841 jeho startovací pozice pro získávání bodů by se spustila už tehdy, 261 00:26:51,961 --> 00:26:55,433 a měl by čas jednoznačně vyhrát. 262 00:26:56,366 --> 00:26:59,218 Dále vzniká otázka. 263 00:27:00,890 --> 00:27:06,084 A jak se stalo, že se Le Penová… 264 00:27:06,454 --> 00:27:17,370 Mnozí, kteří mluví o jejím vítězství, jen utvrzují svou chybu v analýze. 265 00:27:17,490 --> 00:27:20,961 Tato chyba jim neumožní analyzovat další scénáře. 266 00:27:21,081 --> 00:27:24,517 Nevyhrála to Le Penová. 267 00:27:24,834 --> 00:27:34,236 Jenže scénář prosazování Fillona za skryté pomoci Le Penové, který globalisté spustili, 268 00:27:34,835 --> 00:27:38,356 utrpěl nedostatkem času kvůli banální chybě, 269 00:27:38,476 --> 00:27:43,919 kvůli banálnímu prohlášení na samém začátku, že svou kandidaturu odvolá. 270 00:27:45,151 --> 00:27:51,983 A ten čas je dán demokratickými procedurami. A nyní je tu problém, jak dál? 271 00:27:52,757 --> 00:27:57,300 No teď už nezbývá, než se zmocnit řízení. 272 00:27:57,420 --> 00:27:59,641 Kdyby tam teď pustili Le Penovou, 273 00:27:59,761 --> 00:28:07,705 tak by mezi řídící struktury vnesli úplný rozkol a vyvolalo by to chaos. 274 00:28:07,825 --> 00:28:12,247 Protože kdyby „realizovala“, v závorkách samozřejmě… 275 00:28:12,367 --> 00:28:19,694 Vždy je třeba mít na zřeteli, že obzvláště na Západě neexistují svobodní politici, 276 00:28:19,814 --> 00:28:24,095 všechno jsou to loutky ovládané svými nitkami. 277 00:28:24,215 --> 00:28:30,187 A v dané situaci, víte, vyřčené slovo zpátky nevrátíš, a každý politik má určité renomé, 278 00:28:30,307 --> 00:28:37,776 podle kterého je formováno informační pole, a které je podporováno energií společenských mas. 279 00:28:37,896 --> 00:28:42,494 Lidská očekávání jsou zformována, a je třeba nevycházet z jejich rámce, jinak dojde k selhání řízení. 280 00:28:42,614 --> 00:28:51,878 Teď je třeba to zařídit tak, aby se to, co Le Penová deklaruje, nerealizovalo. 281 00:28:51,998 --> 00:29:01,508 A co měl ten její ledoborec vlastně krýt? Ona měla vycházet z extremistických pozic, z radikálních. 282 00:29:01,628 --> 00:29:05,856 O stejných věcech měl mluvit i Fillon, jenže ten měl vystupovat politicky korektně, 283 00:29:05,976 --> 00:29:08,480 aby to bylo přijatelné pro celou společnost. 284 00:29:08,600 --> 00:29:18,480 A jestliže si ho společnost zvolí, tak by potom k němu byli voliči Le Penové v podstatě loajální. 285 00:29:19,448 --> 00:29:28,586 A zatím je tu konfrontace, plná konfrontace mezi voliči Le Penové a Macrona. 286 00:29:29,395 --> 00:29:35,769 Podíváme se tedy, co vlastně Fillonovi chybělo? 287 00:29:36,966 --> 00:29:46,649 První zprávy z voleb svědčily o tom, že Le Penová vyhrává všude. 288 00:29:48,287 --> 00:29:50,189 Vyhrávala všude. 289 00:29:50,980 --> 00:30:02,390 Mluvím o mnohých volebních obvodech, kde měla 30% a více. 290 00:30:03,392 --> 00:30:08,322 Teď co s tím, co dělat? Přece nechceme… 291 00:30:08,442 --> 00:30:17,267 Ve smyslu, vždy jsme říkali, že Le Penová postoupí z prvního kola a ve druhém prohraje. 292 00:30:17,387 --> 00:30:21,386 - Fillon. - S Fillonem, s jakýmkoliv kandidátem. 293 00:30:21,506 --> 00:30:22,777 To není důležité. 294 00:30:23,428 --> 00:30:31,686 Vzpomeňte si na rok 2002, kdy se do druhého kola dostal otec Le Penové - Jean-Marie Le Pen. 295 00:30:32,196 --> 00:30:40,858 Ten tenkrát získal přibližně 17% v prvním kole a Chirac... 296 00:30:42,565 --> 00:30:47,425 No já si to přesně nepamatuji, asi něco málo nad 20%, podle mě. 297 00:30:49,572 --> 00:30:56,052 A co bylo dál? Ve druhém kole Le Pen získal o něco málo víc než těch svých 17%, 298 00:30:56,172 --> 00:30:59,573 ale Chirac tam už získal více než 80%. 299 00:31:00,154 --> 00:31:05,330 Tento model je teď třeba realizovat s jakýmkoliv kandidátem. 300 00:31:05,450 --> 00:31:09,626 Jenže Le Penová má příliš velký úspěch. Co je tedy úkolem? 301 00:31:09,746 --> 00:31:13,816 Úkolem je snížit počet hlasujících pro Le Penovou. 302 00:31:14,080 --> 00:31:17,038 Takové mechanismy k dispozici jsou. 303 00:31:17,158 --> 00:31:19,907 Když se u nás mluví o Čurovovi. 304 00:31:20,027 --> 00:31:29,943 Jenže náš Čurov těm, kteří se tam zabývají sčítáním hlasů, nesahá ani po kotníky. 305 00:31:30,418 --> 00:31:40,166 Ví se přece o tom, že ve Francii je na volebních okrscích zaregistrováno nějak příliš mnoho kandidátů, tedy voličů, 306 00:31:40,286 --> 00:31:44,265 a navíc je možné manipulovat s hlasy zasílanými poštou. 307 00:31:44,385 --> 00:31:46,713 Mají spoustu různých variant, 308 00:31:46,833 --> 00:31:50,949 které jim umožňují dosáhnout takového výsledku, jaký… 309 00:31:51,069 --> 00:31:55,186 Jinou věcí je, že kvůli Fillonovi nebylo možné tyto mechanismy aktivovat. 310 00:31:55,306 --> 00:32:00,881 Nešlo to, bylo to principiálně nemožné, protože je tam příliš velký odpor podpindosníků. 311 00:32:01,001 --> 00:32:13,288 A ti, kteří v podstatě pracují pro globální prediktor, kteří jsou součástí globální řídící elity, 312 00:32:13,408 --> 00:32:18,707 jsou navenek nuceni pracovat jakoby pod křídlem USA. 313 00:32:18,827 --> 00:32:24,456 Takže rozdrtit ho bylo pro ně jednoduché, aby zajistili Macronovi vítězství. 314 00:32:24,951 --> 00:32:27,290 Le Penovou je třeba zastavit. 315 00:32:27,410 --> 00:32:31,719 Mechanismy byly aktivovány a tak začala prudce ztrácet, 316 00:32:31,839 --> 00:32:38,376 už jenom díky například Paříži, kde nabrala méně než 5%, je možné korigovat cokoliv. 317 00:32:38,496 --> 00:32:41,925 A tam skutečně není příliš populární, v Paříži. 318 00:32:42,045 --> 00:32:47,812 Podívejte se, jak se vyvíjela dynamika s ohledem na Le Penovou. 319 00:32:47,932 --> 00:32:50,453 Čas uvádím moskevský. 320 00:32:50,573 --> 00:32:58,459 23.dubna ve 21:04 francouzské ministerstvo vnitra informovalo 321 00:32:58,579 --> 00:33:03,905 o líderství Le Penové v prezidentských volbách. Ve 21:04. 322 00:33:06,134 --> 00:33:21,512 A ve 23… Tedy opět 23. dubna ve 21:30 se už premiér Cazeneuve, 323 00:33:21,632 --> 00:33:34,414 ministr zahraničí Ayrault, prezidentský kandidát Hamon i prezidentský kandidát Fillon 324 00:33:34,534 --> 00:33:40,171 obrátili ke svým voličům s výzvou, že je třeba zastavit nástup fašismu, 325 00:33:40,846 --> 00:33:46,303 že musí hlasovat pro Macrona a ne pro Le Penovou. 326 00:33:46,423 --> 00:33:52,829 To znamená, že Fillon, kterému Le Penová nahrávala, 327 00:33:52,949 --> 00:34:02,281 a který měl převzít její voliče, se k voličům obrací s výzvou, 328 00:34:03,660 --> 00:34:07,963 aby hlasovali pro druhého kandidáta a nehlasovali pro ni. 329 00:34:08,083 --> 00:34:12,267 To je velice důležitý okamžik. A co hned následovalo? 330 00:34:12,387 --> 00:34:20,537 Okamžitě se „někdo“ začal scházet u Bastily, mám na mysli na náměstí Bastily. 331 00:34:22,956 --> 00:34:32,014 Sešel se tam dav a ve Francii začaly nepokoje. „Nechceme Macrona ani Le Penovou.“ 332 00:34:32,134 --> 00:34:45,319 To je signál od toho „někdo“ oběma kandidátům. Oběma silám stojícími za nimi. 333 00:34:45,439 --> 00:34:48,695 A těmi sílami jsou v podstatě: 334 00:34:48,815 --> 00:34:56,178 státní elita Francie a státní elita USA. 335 00:34:56,298 --> 00:35:04,588 Macrona si nepřejeme, ale nepřejeme si ani Le Penovou, pojďte se dohodnout. 336 00:35:05,236 --> 00:35:07,739 Mám na mysli s globalisty. 337 00:35:07,859 --> 00:35:20,172 A Le Penová nemá žádnou možnost, jak pracovat na realizaci globálního plánu řízení. 338 00:35:20,932 --> 00:35:25,658 Tady však hned uděláme znak, vysvětlivku: 339 00:35:26,474 --> 00:35:31,453 Bude to realizováno v té či oné kvalitě 340 00:35:31,573 --> 00:35:36,825 v závislosti na vyřešení vnitřní politické situace 341 00:35:36,945 --> 00:35:42,929 a vztahů mezi státní elitou USA a globální elitou uvnitř USA. 342 00:35:43,049 --> 00:35:45,883 Tam jsou ty klíče od voleb. 343 00:35:46,003 --> 00:35:51,312 Vůbec ne ve Francii. Ve Francii dav využívají, jak potřebují. 344 00:35:51,432 --> 00:35:58,738 A že se nepovedlo protlačit Fillona, bylo pouze nedostatkem času. 345 00:35:58,858 --> 00:36:07,656 Globalisté by tu stejně vyhráli, takže se nedá mluvit o vítězství Le Penové, 346 00:36:07,776 --> 00:36:11,622 aniž vidíte tu souvislost mezi Fillonem a Le Penovou, 347 00:36:11,742 --> 00:36:15,053 a jak Le Penová plnila funkci ledoborce. 348 00:36:15,173 --> 00:36:24,054 Stalo se, že ta loď, které měla prorazit cestu do přístavu, zůstala viset před ním 349 00:36:24,174 --> 00:36:30,535 ve chvíli, kdy došlo k finiši toho závodu. Proto také sám ledoborec doplout stačil. 350 00:36:30,921 --> 00:36:37,042 Taková je ta situace ve Francii. Vůbec to není tak, jak je nám podáváno v televizi. 351 00:36:37,162 --> 00:36:48,770 A v tomto okamžiku, kdyby naše státní řízení bylo profesionálnější 352 00:36:48,890 --> 00:36:56,948 a podpořilo Putina, tak se Rusku mohly otevřít skvělé perspektivy pro spolupráci s Evropou 353 00:36:57,068 --> 00:36:59,134 a konkrétně s Francií. 354 00:36:59,254 --> 00:37:04,921 Opakuji, že Macron je nula. Je to nula, je třeba ho ve všem vést za ručičku. 355 00:37:05,041 --> 00:37:09,602 To je z hlediska státní elity USA ideální kandidát. 356 00:37:09,722 --> 00:37:14,155 A ten, který si dovolí používat hlavu? Však si toho dost užili s Merkelovou, 357 00:37:14,275 --> 00:37:19,581 proto také nechtějí mít co do činění s lidmi, kterým to myslí. 358 00:37:22,179 --> 00:37:27,966 Neustále mluvíte o vzájemném boji globálních a státních elit. 359 00:37:28,086 --> 00:37:35,018 Co z tohoto hlediska znamená výpad proti Seanu Spicerovi tiskovému mluvčí USA? 360 00:37:35,138 --> 00:37:39,679 Ke kterému došlo minulý týden a měl velký ohlas, ano. 361 00:37:39,799 --> 00:37:44,662 V podstatě by se zdálo, co takového řekl? 362 00:37:44,782 --> 00:37:54,467 Že Asad, kterého obviňují z toho, že bombarduje vlastní obyvatelstvo chemickými zbraněmi, 363 00:37:54,587 --> 00:37:58,613 že tráví vlastní obyvatelstvo chemickými zbraněmi, 364 00:37:58,733 --> 00:38:07,100 že používá bomby, chemické náboje. A přitom ho to otrávené obyvatelstvo z vděčnosti podporuje 365 00:38:07,220 --> 00:38:13,529 a bojuje s ním s ním proti ISIL, proti kterému naopak Asad chemické zbraně nepoužívá?! 366 00:38:13,649 --> 00:38:19,797 Na to se přece ptal sám Asad: „Proč tedy nepoužívám ty chemické zbraně proti svým zarytým nepřátelům 367 00:38:19,917 --> 00:38:23,109 a naopak s nimi zabíjím své stoupence?“ 368 00:38:23,229 --> 00:38:28,233 Takže oč jde? Asada obviňují, že používá své zbraně, 369 00:38:28,353 --> 00:38:32,605 ty chemické zbraně proti civilistům, proti svému obyvatelstvu. 370 00:38:32,725 --> 00:38:37,955 O tom se snaží přesvědčit… 371 00:38:39,756 --> 00:38:45,002 - Lidi v Evropě a Americe. - Ano, obyčejné lidi v Evropě i Americe. 372 00:38:45,122 --> 00:38:56,302 Na tomto základě je třeba ho démonizovat. A která osobnost byla zatím nejvíce démonizovaná? 373 00:38:56,422 --> 00:39:01,488 Byl to Hitler. To k Hitlerovi se vždy všechno přirovnává. A proč Hitler? 374 00:39:01,608 --> 00:39:04,883 Kvůli holokaustu, že plynem trávil židy. 375 00:39:05,003 --> 00:39:08,973 A tak samozřejmě řekl, že Asad je horší než Hitler. 376 00:39:09,513 --> 00:39:14,270 A to všechny zvedlo ze židlí: „Proč je horší než Hitler?“ 377 00:39:14,390 --> 00:39:19,415 „Protože dokonce ani Hitler své vlastní obyvatelstvo nelikvidoval chemickými zbraněmi.“ 378 00:39:19,535 --> 00:39:22,270 Cožpak snad bombardoval svá města? Nebombardoval. 379 00:39:22,390 --> 00:39:26,847 Střílel snad po nich chemické náboje? Nestřílel. Tak co řekl tak nepatřičného? Nic. 380 00:39:26,967 --> 00:39:30,396 Vše to bylo ještě v normálním rámci, tak co je tak zvedlo ze židlí? 381 00:39:30,516 --> 00:39:36,980 „Cožpak zapomněl na koncentrační tábory?“ O nich přece nemluvil: "To už pánové překrucujete.“ 382 00:39:37,100 --> 00:39:44,619 A já jsem si řekl, co že je najednou tak pobouřilo, že se tak hlasitě ozvali? 383 00:39:44,739 --> 00:39:50,949 Začali vykřikovat, že požadují jeho okamžité propuštění. 384 00:39:52,878 --> 00:40:01,159 Problém je v tom, že ten den měl brífink, na kterém toho řekl až dost. 385 00:40:01,777 --> 00:40:16,847 Asi dvacet minut před tím, než přirovnal Asada k Hitlerovi, řekl něco, co neměl. 386 00:40:17,594 --> 00:40:29,089 Kariéra jakéhokoliv politika visí na jeho jazyku. Je třeba přemýšlet, co a kde můžete říci. 387 00:40:29,938 --> 00:40:38,168 A on na tom brífinku řekl něco, co hromadné sdělovací prostředky absolutně ignorovaly. 388 00:40:38,288 --> 00:40:44,597 Proč by se vůbec lidé měli zajímat o tu frázi, kterou vyslovil? 389 00:40:44,717 --> 00:40:50,800 On řekl, že Severní Korea... Že nejsou žádné důkazy o tom, 390 00:40:50,920 --> 00:40:57,776 že by Severní Korea vůbec představovala pro USA jakoukoliv jadernou hrozbu. 391 00:40:57,896 --> 00:41:02,373 „To si děláš srandu? Co to plácáš, člověče? 392 00:41:02,493 --> 00:41:11,181 My oznamujeme, že tam posíláme tři letadlové lodě, 393 00:41:11,301 --> 00:41:17,932 aby si to s tou Severní Koreou vyřídily, že je na spadnutí válka a ty tu vykládáš, že o nic nejde? 394 00:41:18,052 --> 00:41:23,236 Proč to tedy asi všechno podnikáme? Hned po tobě přece vystoupil sám Trump, 395 00:41:23,356 --> 00:41:27,190 že tam posíláme celou armádu lodí!" 396 00:41:27,865 --> 00:41:38,087 Takže ten povyk spojený s tím prý antisemitismem, za který se Sean Spicer dokonce všem omlouval, 397 00:41:38,207 --> 00:41:41,656 souvisí s tím, že se prořekl. 398 00:41:41,776 --> 00:41:48,471 Řekl něco, co dav vědět nesmí, že žádná hrozba neexistuje, že je to všechno jen humbuk, 399 00:41:48,591 --> 00:41:54,129 že je to divadélko před veřejností, celé to korejské vyostření. 400 00:41:54,867 --> 00:41:57,568 Takto se kácí kariéry. 401 00:41:57,688 --> 00:42:05,347 Já ani nevím, jak ji Sean Spicer dá zase do pořádku a bude-li to vůbec možné. 402 00:42:05,467 --> 00:42:11,584 Tedy všechno je možné, ale ten výpad proti němu byl velice závažný, 403 00:42:11,704 --> 00:42:16,052 a je docela dobře možné, že ho na základě vhodné záminky odvolají. 404 00:42:16,172 --> 00:42:21,806 Možná je ale i ta varianta, že bude zohledněno, že "zkušenostmi se člověk učí", 405 00:42:21,926 --> 00:42:27,914 a jestliže si svoji chybu uvědomil a pochopil, bude teď pracovat po tom výprasku usilovněji. 406 00:42:28,034 --> 00:42:33,700 K jeho krytí byl využit samotný Trump. 407 00:42:33,820 --> 00:42:39,229 A také je třeba si uvědomovat tu věc, že Trump má zájem Spicera si tam udržet, 408 00:42:39,349 --> 00:42:43,955 z toho jednoduchého důvodu, že má velice málo svých lidí ve státním řízení. 409 00:42:44,075 --> 00:42:50,288 Musí pracovat s lidmi, kterým může důvěřovat. A že se ten člověk uřekl? 410 00:42:50,408 --> 00:43:03,114 Vždyť si toho nikdo nepovšimnul. Jeden reportér CNN napsal do Twitteru tuto jeho větu, 411 00:43:03,234 --> 00:43:10,057 ale na tom to skončilo. V médiích, která jsou v jejich rukou, vše pěkně ututlali. 412 00:43:10,177 --> 00:43:17,772 Proto je to jen další z mnoha svědectví o tom, že to s tou Koreou je prostě divadélko. 413 00:43:17,892 --> 00:43:22,755 Pěkně rozehrané divadélko. Dovedete si představit, co by to udělalo ve společnosti, 414 00:43:22,875 --> 00:43:27,899 kdyby média tuto jeho větu rozšířila, tu větu Seana Spicera? 415 00:43:28,019 --> 00:43:34,778 Ten jeho přešlap je velice závažný a jak říkám, nevím, jaká je tam přesně situace, 416 00:43:34,898 --> 00:43:40,211 a jak z ní vůbec vybruslí, s jakými ztrátami. 417 00:43:40,331 --> 00:43:49,404 V každém případě se už za svůj antisemitismus omluvil, i když v jeho vystoupení žádný nebyl. 418 00:43:49,524 --> 00:43:54,226 Takto se realizuje globální politika. Když je od něčeho třeba odvést pozornost, 419 00:43:54,346 --> 00:43:59,241 vyvolá se povyk kvůli něčemu úplně jinému a hotovo. 420 00:43:59,948 --> 00:44:03,870 A paměť davu je plus mínus dva týdny. 421 00:44:03,990 --> 00:44:08,563 Ano, dav je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit. 422 00:44:08,683 --> 00:44:13,192 A historická paměť davu je skutečně plus mínus dva týdny. 423 00:44:13,312 --> 00:44:19,847 A jestliže se to navíc ten dav vůbec nedozvěděl, tak je to prostě ovladatelné stádo. 424 00:44:20,682 --> 00:44:28,462 Mimochodem, ještě k událostem v USA. 20. dubna Rex Tillerson obvinil Írán ze sponzorování terorismu. 425 00:44:28,582 --> 00:44:34,795 A hned po něm podobný výrok pronesl James Mattis a nakonec i sám Trump. 426 00:44:34,915 --> 00:44:40,098 Bylo to trochu jinak. Napřed šéf Pentagonu Mattis prohlásil, 427 00:44:40,218 --> 00:44:46,624 že všechny problémy na Blízkém východě jsou důsledkem íránské politiky. 428 00:44:46,744 --> 00:44:52,635 Potom vystoupil šéf státního departmentu s podobným prohlášením, 429 00:44:52,755 --> 00:44:59,001 a až potom prezident. Jen si to vezměte, jak to tři dny po sobě vygradovalo. 430 00:44:59,121 --> 00:45:05,127 A proč? Přece se snad s Íránem už na všem dohodli a začali s ním spolupracovat? 431 00:45:05,247 --> 00:45:12,122 Teď najednou zase Írán označí za nepřítele. Jedná se o přeorientování. 432 00:45:12,242 --> 00:45:18,705 Nedostanou se dál, jestliže nebudou mít nepřítele. Dělat pořád nepřítele z Ruska? 433 00:45:18,825 --> 00:45:25,844 S tím je třeba se jakoby přátelit a využívat jeho zdroje pro vyřešení vnitřních politických úkolů v USA. 434 00:45:25,964 --> 00:45:32,530 Když zase z Ruska uděláme nepřítele, začne si budovat vlastní politiku 435 00:45:32,650 --> 00:45:37,200 a opět bude ovlivňovat všechny naše volby pomocí hackerů apod. 436 00:45:37,320 --> 00:45:39,619 Uvědomte si jednoduchou věc. 437 00:45:39,739 --> 00:45:46,949 Sankce vůči takovým zemím jako je Írán a Rusko, jsou pro ně vždy přínosem. 438 00:45:47,309 --> 00:45:53,842 Když Írán díky těm sankcím neměl možnost spolupracovat s vnějším světem, tak co udělal? 439 00:45:53,962 --> 00:45:58,474 Začal se zabývat svou infrastrukturou, pozvedával samotný Írán. 440 00:45:58,594 --> 00:46:04,857 Co dělá Rusko díky uvaleným sankcím? To samé, rozvíjí infrastrukturní projekty. 441 00:46:04,977 --> 00:46:07,789 Pozvedáváme svou vlastní ekonomiku. 442 00:46:07,909 --> 00:46:14,373 A proto hrozit Íránu sankcemi je marné. 443 00:46:14,493 --> 00:46:19,867 V potřebný okamžik pak bude Írán po ukončení svých infrastrukturních projektů 444 00:46:19,987 --> 00:46:23,660 připraven převzít dominantní řídící roli v regionu. 445 00:46:23,780 --> 00:46:27,165 Takže to uspořádání Írán - Čína bude funkční. 446 00:46:27,285 --> 00:46:30,888 Írán na to bude zcela připraven, ten už svůj stát přebudoval. 447 00:46:31,008 --> 00:46:36,185 A dělá to teď i Čína, která uzavírá škodlivé provozy, vrhla se na infrastrukturní projekty, 448 00:46:36,305 --> 00:46:45,804 staví silnice, železnice, mosty, vylepšuje běžné životní podmínky i ekologii. 449 00:46:45,924 --> 00:46:52,157 Přičemž část svých škodlivých provozů přesunuje do Severní Koreje. 450 00:46:52,277 --> 00:46:54,497 To je také velice zajímavé. 451 00:46:54,617 --> 00:47:00,722 Když nám tvrdí, jak se Čína zbavuje nějaké výroby. 452 00:47:00,842 --> 00:47:05,917 Je tedy potřebný nějaký nepřítel. 453 00:47:06,303 --> 00:47:08,566 A tak si zvolili Írán: 454 00:47:08,686 --> 00:47:14,532 „Je to v poho, hraj ještě chvíli roli nepřítele, akorát stačíš dorazit všechny své projekty, protože stejně…“ 455 00:47:14,652 --> 00:47:21,657 No co znamená jaderný obchod? Účastnilo se ho celé mezinárodní společenství. 456 00:47:21,777 --> 00:47:26,518 USA nemohou okamžitě všechno vyřešit, takže to všechno bude pokračovat, 457 00:47:26,638 --> 00:47:30,376 všechna spolupráce se světem, která je pro ně potřebná. 458 00:47:30,496 --> 00:47:35,211 Budou například dostávat technické novinky, 459 00:47:35,331 --> 00:47:39,994 budou spolupracovat s těmi, se kterými budou potřebovat. 460 00:47:40,114 --> 00:47:44,650 „S Ruskem vám už vůbec nemůžeme zakázat spolupracovat, dostanete od něj ta svá letadla.“ 461 00:47:44,770 --> 00:47:47,427 A Rusko tak bude rozvíjet své letectví, 462 00:47:47,547 --> 00:47:53,137 nebude dělat žádné ty superjety, ale normální letadla jako Tupolev a Iljušin. 463 00:47:54,809 --> 00:48:00,004 Další otázka je od Dmitrije a vrací nás k tématu minulého pořadu. 464 00:48:00,124 --> 00:48:04,222 Valeriji Viktoroviči, byl vyšetřen teroristický útok proti dortmundské Borussii. 465 00:48:04,342 --> 00:48:07,180 Ukazuje se, že to nebyli islamisté, ale ruský Němec, 466 00:48:07,300 --> 00:48:09,648 který chtěl ovlivnit kurz na burze 467 00:48:09,768 --> 00:48:13,558 a v Süddeutsche Zeitung se hned této novinky jako jedni z prvních chytli. 468 00:48:13,678 --> 00:48:15,641 Co je to zase za manévr? 469 00:48:15,761 --> 00:48:20,116 Nu, a co znamená, že to nebyli islamisté? 470 00:48:20,236 --> 00:48:28,166 Je to zase jako v tom vtipu: Po Berlínu kráčí Stierlitz, táhne za sebou padák, 471 00:48:28,286 --> 00:48:32,590 na hlavě má čepici s rudou hvězdou, na hrudi řád Rudého praporu, 472 00:48:32,710 --> 00:48:35,445 aniž kdo tuší, že jde o ruského rozvědčíka. 473 00:48:35,565 --> 00:48:41,875 Cožpak islamisté jsou pouze fousatí muži s turbany? Samozřejmě, že ne. 474 00:48:43,933 --> 00:48:53,140 Opakuji, co jsem říkal už nejednou. Žádný mezinárodní terorismus NEEXISTUJE! 475 00:48:53,260 --> 00:49:04,482 Je pouze terorismus, který je využíván při uplatňování vnější a nadnárodní politiky 476 00:49:05,562 --> 00:49:10,912 a realizují ho tajné služby různých států. 477 00:49:11,032 --> 00:49:15,926 Včetně tajných služeb samotného Německa. 478 00:49:16,046 --> 00:49:29,403 Kdo proto reálně nechal vybuchnout nějakou bombu, kdo reálně střílel v nějakém obchodním domě, 479 00:49:29,523 --> 00:49:36,785 je jedna věc a koho konkrétně za viníka označí, je zase úplně jiná věc. 480 00:49:36,905 --> 00:49:43,035 Udělají to ve shodě s těmi cíli, které mají před sebou ti, kteří to řídí. 481 00:49:43,155 --> 00:49:54,395 Když proto bylo zapotřebí předvést západním elitám, že… ISIL je přece výtvor tajných služeb USA. 482 00:49:54,515 --> 00:49:58,535 Je to jejich nepravidelná armáda. 483 00:49:58,655 --> 00:50:06,451 Tedy ukázat jim, že jestliže Švédsko odsoudí USA za raketový útok na Sýrii, 484 00:50:06,571 --> 00:50:10,269 vyslouží si tím teroristický útok doma. 485 00:50:10,389 --> 00:50:16,738 Vy jste také měli něco proti? Další teroristický útok, a to vše je práce ISIL. 486 00:50:16,858 --> 00:50:24,655 Pěkně nalaďte své vztahy s USA. A všechny evropské elity: 487 00:50:24,775 --> 00:50:31,446 „To se nám nelíbí, aby nás USA takto stavěly do latě, kdy si vzpomenou. 488 00:50:31,566 --> 00:50:40,287 My chceme alespoň nějakou suverenitu a samostatnost, takže se musíme od USA odpoutat.“ 489 00:50:40,407 --> 00:50:52,062 A když přišlo na tuto věc a s těmi lidmi se dohodli, vznikla tu jiná situace. A opět se vracíme kam? 490 00:50:52,182 --> 00:50:55,839 K francouzským volbám. 491 00:50:55,959 --> 00:51:10,949 Tedy k boji státní a globální elity v USA, který se promítá ve Francii. 492 00:51:11,069 --> 00:51:16,495 A jaký význam má v tomto ohledu Německo? Tam jsou také letos volby. 493 00:51:16,615 --> 00:51:26,822 A opět je tu ten boj mezi státní a globální elitou v USA. Napřed státní elitě USA řeknou: 494 00:51:26,942 --> 00:51:30,559 „Byl to ISIL, a to proti vám zvedne odpor.“ 495 00:51:30,679 --> 00:51:37,745 Potom státní elita USA přistoupí na určitou spolupráci s ohledem na Německo: 496 00:51:37,865 --> 00:51:45,389 „Tak dobrá, chlapík si chtěl jenom zahrát na burze, hodíme to zatím do autu, bez problémů. Dohodli jsme se. 497 00:51:45,509 --> 00:51:51,853 Ale dobře si pamatujte, že vždy může zase vyjít najevo, že hrál na té burze, aby mohl financovat ISIL, 498 00:51:51,973 --> 00:51:54,313 protože je sám jeho členem.“ 499 00:51:54,433 --> 00:52:01,761 Vždy mají v rukávu nějaké to eso. S kým si státní elita myslí, že hraje? 500 00:52:01,881 --> 00:52:06,485 A Süddeutsche Zeitung samozřejmě zpracovává každý následující krok. 501 00:52:06,605 --> 00:52:09,372 Ukazuje směr dalšího pohybu. 502 00:52:11,012 --> 00:52:17,378 Nina Rešetnikova prosí okomentovat situaci v Turecku po tom referendu. 503 00:52:17,498 --> 00:52:20,626 No a co? V Turecku je úplně normální situace. 504 00:52:20,746 --> 00:52:27,418 Když jsme mluvili o brexitu, vzpomínáte? 505 00:52:27,538 --> 00:52:31,912 Brexit byl připravován v rámci likvidace evropského prostoru, 506 00:52:32,032 --> 00:52:38,961 kde měly být vybudovány nové státy, vzniknout nové národy a nové jazyky. 507 00:52:39,081 --> 00:52:45,031 V roce 2011 v Londýně o tom zcela přímo mluvil Obama, že to vše v Evropě vznikne. 508 00:52:45,151 --> 00:52:47,911 A s ohledem na tuto věc byl připravován brexit. 509 00:52:48,031 --> 00:52:52,078 Jenže vzhledem k tomu, že zapůsobil faktor Ruska a došlo k fázovému posunu, 510 00:52:52,198 --> 00:52:57,607 to nestíhají a musí Evropu zatím stabilizovat, tak… 511 00:52:57,727 --> 00:53:06,506 Jenže brexit už byl v běhu, ty procesy nejdou jednoduše vypnout, jsou zaangažovány celé mechanismy, 512 00:53:06,626 --> 00:53:11,933 politické strany, lidé na tom pracují, vše má svou setrvačnost. 513 00:53:12,053 --> 00:53:15,611 Člověk nemá vypínač Zap./Vyp., a jen tak přepnout se nenechá. 514 00:53:15,731 --> 00:53:20,754 Co je tedy třeba udělat? Nepřipustit brexit jinými způsoby. 515 00:53:20,874 --> 00:53:26,798 Tak hledali východiska. Procento možného vítězství není nic moc. 516 00:53:26,918 --> 00:53:33,486 Vždyť co je to 51%? To jen způsobí rozkol ve společnosti a neumožní realizovat vlastní projekty. 517 00:53:33,606 --> 00:53:39,246 Jak se tedy rozhodnou? Že to vítězství (v referendu) přenechají svému protivníkovi. 518 00:53:39,366 --> 00:53:46,122 Nechali ho tedy vyhrát, a potom jim tam dosadili Theresu May a Borise Johnsona, 519 00:53:46,242 --> 00:53:54,171 kteří své řízení zdiskreditují nadobro. No a potom se zrealizují nové parlamentní volby. 520 00:53:54,291 --> 00:53:56,723 Normální průběh, 521 00:53:56,843 --> 00:54:01,167 který se mimochodem rýsoval od samého počátku, jak jsme o tom také mluvili, 522 00:54:01,287 --> 00:54:04,558 když jsme se dotýkali brexitu. 523 00:54:04,678 --> 00:54:11,471 Jen si vzpomeňte na těch sto dnů a rozložte si tu algoritmiku do jiných časových intervalů, 524 00:54:11,591 --> 00:54:19,060 těch Bonapartových sto dnů, na základě kterých vznikla Belgie. 525 00:54:19,771 --> 00:54:28,412 A teď k té další věci. Podíváme se, jak to vypadá u Erdogana. 526 00:54:28,532 --> 00:54:36,202 Mnozí si myslí, upřímně se domnívají, že moc je jakési křeslo, 527 00:54:36,322 --> 00:54:41,706 nějaká cedulka na dveřích u nějaké šéfovské kanceláře. 528 00:54:41,826 --> 00:54:45,333 „Potřeboval bych jen takovou pravomoc!“ 529 00:54:45,453 --> 00:54:55,826 Ve skutečnosti je moc schopnost realizovat v praxi své řízení. 530 00:54:56,392 --> 00:55:03,284 Jestliže tuto schopnost řídit nemáte, tak vám žádné pravomoci nepomohou, 531 00:55:03,404 --> 00:55:06,500 jen si vzpomeňte na poslední dny Gorbačova. 532 00:55:06,620 --> 00:55:10,869 Vždyť jeho příkazy nikdo již neplnil. Seděl ve své pracovně: 533 00:55:10,989 --> 00:55:16,988 „No dobrá, jsem prezident státu SSSR a s mými příkazy mě posílají někam? No tak tam holt půjdu taky.“ 534 00:55:17,586 --> 00:55:19,438 A šel. 535 00:55:19,558 --> 00:55:23,326 A kdo plnil příkazy prozatímní vlády? 536 00:55:23,446 --> 00:55:28,654 Rozeslali své příkazy na místa určení a tam začali lidé přemýšlet: „A mám já je vůbec plnit nebo ne? 537 00:55:28,774 --> 00:55:34,723 Proč vlastně svrhli cara? A vůbec, vždyť já mám úplně jiné politické názory." 538 00:55:35,663 --> 00:55:46,473 A pouze někteří ve světě přemýšlejí, a obzvláště v Rusku, 539 00:55:46,593 --> 00:55:52,943 o rozšíření základny pravomocí prezidenta, například Ruska. 540 00:55:53,478 --> 00:56:01,618 Putin je všemohoucí. Jak to? V podstatě mu stávající právní úprava postačuje pro realizaci jeho řízení. 541 00:56:02,508 --> 00:56:05,132 A jak se stal všemohoucím Stalin? 542 00:56:05,252 --> 00:56:13,494 Lenin získal tu nejvyšší státní funkci, když se stal předsedou rady ministrů. 543 00:56:13,614 --> 00:56:16,520 Mám na mysli lidových komisařů. 544 00:56:16,640 --> 00:56:22,547 A Stalin? Ten dostal technickou funkci tajemníka strany, generálního tajemníka. 545 00:56:22,667 --> 00:56:28,553 „Tam si seď, zabývej se stranou. Jsme vítězná politická strana, která tu všechno řídí.“ 546 00:56:28,673 --> 00:56:36,493 A když přijel někdo z guberniálního výboru, hlava gubernie za Leninem 547 00:56:36,613 --> 00:56:40,540 a vyložil mu: „Máme takové a takové problémy.“ 548 00:56:40,660 --> 00:56:46,947 Mluvím hypoteticky, po Leninovi tam byl Rykov atd. „Máme takové a takové problémy.“ 549 00:56:47,067 --> 00:56:50,772 Dostal určité rady, a potom si na poslední chvíli vzpomněl: 550 00:56:50,892 --> 00:56:55,175 „Ježíš, vždyť jsem ještě neodevzdal své výkazy straně. Musím jim tam hodit své papíry, 551 00:56:55,295 --> 00:56:57,533 dostat potřebná razítka a hotovo.“ 552 00:56:57,653 --> 00:57:02,315 Přišel ke Stalinovi: „Proč jsi tak rozhozený?“ „Ale mám problémy s tím a tím.“ 553 00:57:02,435 --> 00:57:05,340 „Tak to udělej tak, tak a tak.“ „Hm…“ 554 00:57:05,460 --> 00:57:08,632 Vrátil se, udělal a ukázalo se, že měl pravdu. 555 00:57:08,752 --> 00:57:13,503 Když přijel příště: „No zajdu za nimi, ale potom se stavím ještě u Stalina na kus řeči.“ 556 00:57:13,623 --> 00:57:17,462 Strávil u něj už víc času, a když přijel příště: „Co budu dělat na té vládě? 557 00:57:17,582 --> 00:57:21,732 Zajdu se poradit rovnou ke Stalinovi, co mám dělat.“ 558 00:57:21,852 --> 00:57:25,535 Takto přechází moc z jedněch rukou do druhých. 559 00:57:25,655 --> 00:57:31,518 Jestliže chápete podstatu řídících procesů a jevů, 560 00:57:31,638 --> 00:57:38,591 a můžete poskytnout účinnou radu, tak se na vás budou orientovat, jako se teď orientují na Putina. 561 00:57:38,711 --> 00:57:46,109 A jestliže tyto procesy nechápete, tak vám žádné pravomoci nepomohou, nedosáhnete s nimi ničeho. 562 00:57:46,229 --> 00:57:56,184 Mikuláš II. měl pravomocí až nad hlavu, a kde je to jeho impérium? A to z něj chtějí mít svatého mučedníka. 563 00:57:56,304 --> 00:58:04,970 Náš stát zatáhnul do světové války a občanská válka byla důsledkem jeho řízení. 564 00:58:06,015 --> 00:58:13,711 Vracím se tedy k Erdoganovi po tomto potřebném vysvětlení. 565 00:58:13,831 --> 00:58:20,255 Mimochodem, když říkají, no často se ozývají výčitky, 566 00:58:20,375 --> 00:58:26,685 že mluvím o jednom, a potom přejdu na něco jiného, jenže je to tak, 567 00:58:26,805 --> 00:58:32,020 že existuje něco „co se rozumí samo sebou“, 568 00:58:32,140 --> 00:58:37,447 ve společnosti je však vykládáno jinak, a aby mě lidé správně pochopili, 569 00:58:37,567 --> 00:58:42,153 musím to „samo sebou se rozumějící“ vysvětlit. To zaprvé. 570 00:58:42,273 --> 00:58:46,191 Zadruhé. Když mluvím o nějakém jevu, 571 00:58:46,311 --> 00:58:51,644 tak k němu musím poskytnout i určitou informační základnu pro jeho pochopení v případě, 572 00:58:51,764 --> 00:58:56,093 že takovou informační základnu nevytvořila média. 573 00:58:56,213 --> 00:59:01,159 A to se děje neustále. Takže se vracíme k Erdoganovi. A co tam vidíme? 574 00:59:01,279 --> 00:59:06,869 Ukazuje se, že měl málo pravomocí! Chyběly mu ty pravomoci. 575 00:59:06,989 --> 00:59:15,177 Tak o ně začíná bojovat. Jak vyhrál? Přeplazil těch 50% jen tak tak. 576 00:59:15,297 --> 00:59:25,438 A ještě se mluví o falšování, dezinformacích. Už jen ta agitace pro Erdogana porušila kde co. 577 00:59:25,558 --> 00:59:33,026 Dokonce i Evropu to zasáhlo, když tam poslal agitovat své ministry. O čem to vypovídá? 578 00:59:33,146 --> 00:59:42,259 Kdyby mu to myslelo, tak by si řekl: „Co s tím, nedokážu přesvědčit společnost. Co tedy musím udělat? 579 00:59:42,379 --> 00:59:49,203 Musím teď to referendum, které jsem si vymyslel, hodit do autu. Přenechat ho svým protivníkům, 580 00:59:49,323 --> 00:59:58,590 a potom je všechny obvinit z toho, že kvůli nim se tohle nepovedlo, tamto se nepovedlo.“ 581 00:59:59,671 --> 01:00:01,239 Chápete? 582 01:00:01,359 --> 01:00:04,120 Vaši političtí protivníci by byli znemožněni, 583 01:00:04,240 --> 01:00:10,352 vy byste si to referendum zopakovali a stali se absolutním vítězem. 584 01:00:10,472 --> 01:00:17,254 Další věc. Co teď získala společnost v osobě Erdogana? 585 01:00:17,374 --> 01:00:21,092 Pro co hlasovali? Hlasovali pro Erdogana. 586 01:00:21,212 --> 01:00:25,370 Nemůžete hlasovat pro osobnost, když nabízíte model řízení. 587 01:00:25,490 --> 01:00:31,180 Je třeba si dobře uvědomovat, že dnes je tam jeden člověk 588 01:00:31,300 --> 01:00:33,997 a zítra se toho může chopit někdo úplně jiný. 589 01:00:34,117 --> 01:00:38,610 A tito lidé budou mít zcela rozdílné mravní a povahové kvality. 590 01:00:38,730 --> 01:00:45,582 Na tohle je třeba myslet, musíte se řídit zájmy státu a ne člověkem. 591 01:00:45,702 --> 01:00:50,511 A zde agitace probíhala stylem: „Věřím Erdoganovi, chci, aby i nadále řídil. 592 01:00:50,631 --> 01:00:57,730 Takhle bude řídit ještě x let, a to je dobře.“ Opravdu? On přece procesy řízení nechápe. 593 01:00:57,850 --> 01:01:04,120 Teď je jeho společnost v krizi a jeho řízení nepřijímá. 594 01:01:04,240 --> 01:01:10,846 A jestli ho napadne, a jeho to napadne, jednat pomocí represivních metod, 595 01:01:11,778 --> 01:01:14,331 tak to bude konec Turecka. 596 01:01:14,451 --> 01:01:19,825 Já to říkám pořád. Nepřekážejte Erdoganovi, ten to Turecko dorazí sám. 597 01:01:22,307 --> 01:01:27,413 - Manažer zkázy? - Přesně tak. Přesně tak, manažer zkázy. 598 01:01:27,533 --> 01:01:31,392 Nechte ho proto běžet s tím jeho praporem. 599 01:01:32,888 --> 01:01:39,702 Ještě jedna otázka. Prosí vás, Valeriji Viktoroviči, okomentovat rozhodnutí Nazarbajeva 600 01:01:39,822 --> 01:01:43,487 o přechodu Kazachstánu z cyrilice na latinku. 601 01:01:43,607 --> 01:01:52,290 A opět nás to vrací k francouzským volbám. Ve světě všechno totiž souvisí se vším. 602 01:01:52,410 --> 01:02:01,709 Nadnárodní řízení ve světě dlouhou dobu realizuje státní elita USA. 603 01:02:02,913 --> 01:02:11,691 To jí světový četník USA v područí globálního prediktoru používal jako svalovou hmotu pro uplatňování svého řízení. 604 01:02:12,219 --> 01:02:21,357 USA vstoupily do konfrontace s globalisty. 605 01:02:21,477 --> 01:02:35,146 Proto potřebují vytvořit určité napětí v celém světě, aby mohly řešit své čistě státní úkoly. 606 01:02:35,266 --> 01:02:42,133 Jeden z úkolů, globálních úkolů, který byl řešen prostřednictvím státní elity, 607 01:02:42,253 --> 01:02:47,663 bylo vytvoření Velkého Túránu s centrem v Astaně. 608 01:02:47,783 --> 01:02:52,257 O tom jsem už mluvil. Formát Astana, který se ještě nejednou projeví. 609 01:02:52,377 --> 01:03:08,708 Teď tam přemýšlejí čistě o tom, co přinese přechod z cyrilice na latinku lidem, 610 01:03:08,828 --> 01:03:13,676 jaké následky to přinese státu. 611 01:03:13,796 --> 01:03:19,479 Je však třeba podívat se na to, jaké to přinese globální následky. Co se stane s určitým projektem. 612 01:03:19,599 --> 01:03:27,486 Přechod z cyrilice na latinku je nezbytná podmínka pro vytvoření Velikého Túránu. 613 01:03:27,606 --> 01:03:35,567 Je to nezbytná podmínka. Je třeba všechny národy odtrhnout od jejich historických kořenů. 614 01:03:35,687 --> 01:03:42,359 Když tvrdí, že tam, v Kazachstánu kdysi bylo latinské písemnictví, tak ano, celých sedm let. 615 01:03:42,479 --> 01:03:49,803 Je však třeba si uvědomovat, že dané písemnictví se nijak neuchytilo z jednoho jednoduchého důvodu, 616 01:03:49,923 --> 01:03:57,885 že tehdy bylo obyvatelstvo negramotné a latinkou psali v podstatě, z větší části trockisté 617 01:03:58,005 --> 01:04:02,150 a to gramotné obyvatelstvo, které bylo zaangažováno v řízení. 618 01:04:02,270 --> 01:04:11,530 A když začala být negramotnost likvidována a lidé začali vytvářet kulturu, tak už psali cyrilicí. 619 01:04:11,650 --> 01:04:16,702 Když je od toho odtrhnete, uděláte z nich Mankurty (Č. Ajtmatov-Stanice Bouřná: Den delší než století), 620 01:04:16,822 --> 01:04:19,316 Ivany, kteří si nepamatují svůj původ. 621 01:04:19,436 --> 01:04:21,644 - To je ten úkol. - Jako v Turecku. 622 01:04:21,764 --> 01:04:31,530 Ano, jako v Turecku. Měli arabské písemnictví, přišel Atatürk, potlačil je, převedl vše na latinku a hotovo. 623 01:04:31,650 --> 01:04:38,077 Tak vytvořil Turecko. A teď si s tím Tureckem dělají, co je napadne, 624 01:04:38,197 --> 01:04:42,038 protože od jejich kořenů je odřízli. 625 01:04:42,158 --> 01:04:47,981 Oni dokonce už ani nejsou schopni, komu zůstali nějaké deníky jejich prarodičů… 626 01:04:48,101 --> 01:04:51,942 Jejich vnuci a pravnuci už si je nejsou schopni přečíst. 627 01:04:55,573 --> 01:04:58,214 Co je zapotřebí udělat? 628 01:04:58,334 --> 01:05:07,678 Přechod na latinku jednoznačně vyvolá společenské napětí v Rusku. Hodí se to státní elitě? Hodí. 629 01:05:08,695 --> 01:05:15,050 Je tedy třeba zatlačit na Nazarbajeva a ten si žádné oranžové revoluce nepřeje: 630 01:05:15,170 --> 01:05:22,120 „Pánové, to vyřešíme. Já to zařídím. Přece vidíte, že váš projekt běží, nikdy jsem se vámi nehádal. 631 01:05:22,240 --> 01:05:27,402 Jdeme nalinkovanou cestou. Udělám opět prohlášení.“ 632 01:05:27,522 --> 01:05:30,269 A perspektivy toho prohlášení? 633 01:05:30,389 --> 01:05:35,619 Ty záleží na tom, jak bude vyřešen světový konflikt mezi státní elitou USA a globalisty. 634 01:05:35,739 --> 01:05:42,784 To jsou ty perspektivy. Nezáleží na tom, co by snad chtěl udělat Nazarbajev a představitelé těch elit. 635 01:05:42,904 --> 01:05:48,389 To jsou všechno podpindosníci. Co jim z Washingtonu řeknou, to udělají. 636 01:05:48,509 --> 01:06:00,268 Pro ně není výhodné v ekonomické, ani v politické rovině převádět písemnictví z cyrilice na latinku. 637 01:06:00,388 --> 01:06:05,904 Když to ale bude požadovat páníček z Washingtonu… „Šéfík zavelel, je třeba poslechnout!“ 638 01:06:06,024 --> 01:06:11,541 A není důležité, co je to bude stát. A jestli šéfík nezavelí, tak to nechají plavat. 639 01:06:11,661 --> 01:06:15,427 Projeví se jejich vlastní, státní zájem. 640 01:06:15,547 --> 01:06:22,878 Přestože jsou to podpindosníci, budou se orientovat na svou zemi, na Kazachstán, na Kyrgyzstán. 641 01:06:22,998 --> 01:06:30,713 Mám na mysli návrh toho poslance, co se tam ozval, že by také bylo dobré přejít na latinku. 642 01:06:30,833 --> 01:06:36,325 Okamžitě na to zapomenou, protože jejich vlastní státní zájem to není. 643 01:06:36,445 --> 01:06:40,426 Ano, tento vlastní zájem je jim ukradený, jestliže mohou posloužit páníčkovi. 644 01:06:40,546 --> 01:06:43,706 Jenže páníček bude mít jiné starosti, jestliže… 645 01:06:43,826 --> 01:06:46,031 Takže ta situace je taková. 646 01:06:46,151 --> 01:06:51,094 To prohlášení bylo uděláno jenom, aby se uvolnila situace: "Pánové, vyříkejte si to mezi sebou, 647 01:06:51,214 --> 01:06:54,884 my chápeme, že všude to houstne, všude. 648 01:06:55,469 --> 01:07:04,304 Afghánistán jste bombardovali, okolo Koreje zvyšujete napětí. S Íránem se hádáte. 649 01:07:04,424 --> 01:07:09,146 Nechceme taky jednu schytat, raději se z toho zatím nějak vyzujeme. 650 01:07:09,266 --> 01:07:12,640 Požadujete to od nás? My to ohlásíme.“ 651 01:07:13,988 --> 01:07:16,189 To byla poslední otázka. 652 01:07:18,169 --> 01:07:23,011 Já v podstatě opět... 653 01:07:23,479 --> 01:07:31,539 S ohledem na některé otázky tu byly takové výtky, jako co jsem říkal o Le Penové apod. 654 01:07:31,659 --> 01:07:37,509 Řekl jsem o Francii něco, co by nebylo jasné? 655 01:07:37,629 --> 01:07:42,213 Podle mě jsem zde vyložil dost ucelený obrázek. 656 01:07:42,333 --> 01:07:47,577 Samozřejmě jsem neřekl všechno, protože o tom by se dalo mluvit a mluvit. 657 01:07:47,697 --> 01:07:54,675 Ale každý člověk si přece takový obrázek může sestavit úplně sám. Jestliže bude mít určité znalosti. 658 01:07:54,795 --> 01:07:59,131 Znalosti Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení. 659 01:07:59,251 --> 01:08:02,240 Musíte se stát konceptuálně samostatnými. 660 01:08:02,360 --> 01:08:08,980 Jinak to bude tak, že manipulátoři a nic nechápající analytici budou zase v televizi vykládat ty své bludy 661 01:08:09,100 --> 01:08:11,428 a strašit vás kdo ví čím! 662 01:08:11,548 --> 01:08:21,057 Napřed v televizi vykládají, že je to úplná katastrofa, že tři skupiny leteckých lodí plují ke Koreji. 663 01:08:21,177 --> 01:08:28,979 A potom: „Lidičky promiňte, to byla jen taková mystifikace a my se nechali nachytat.“ 664 01:08:29,099 --> 01:08:35,059 Jak se mohli nachytat, když mohou z otevřených zdrojů sami prověřit, kde je jaká letadlová loď a co právě dělá? 665 01:08:35,179 --> 01:08:44,550 Dnes se to nedá utajit, prostě nedá! To je neprofesionalita, jednoduše neprofesionalita. 666 01:08:44,670 --> 01:08:51,069 To nejsou žádní analytici, ti, kteří formují takové programy, kteří vystupují v politických talk-show. 667 01:08:51,189 --> 01:08:59,048 Nedávno byl v Solovjovově pořadu celkem zajímavý dialog, 668 01:08:59,168 --> 01:09:11,730 kdy stálý účinkující z Ukrajiny, Kofton řekl, že politická show je formou vytváření společného názoru na to, 669 01:09:11,850 --> 01:09:16,515 kdo je společný nepřítel a vytváření společného postupu proti němu. 670 01:09:16,635 --> 01:09:20,862 A Solovjov mu odpověděl: „Ne, my máme jiný úkol. My máme za úkol si zde vše ujasnit.“ 671 01:09:20,982 --> 01:09:23,503 A hned by se byl kousnul do jazyka. 672 01:09:23,623 --> 01:09:29,748 Proč by měl debilům vysvětlovat, že vlastně napomáhají analýze politické situace? 673 01:09:29,868 --> 01:09:35,395 Protože to sami nezvládnou, tak dávají dohromady nepřátelské skupiny 674 01:09:35,515 --> 01:09:47,279 a ony si potom ve svém zápalu tříbí své různé cíle a úkoly a také jejich výsledky. 675 01:09:47,399 --> 01:09:52,809 Když si to vyslechnete, tak na tomto základu, jestliže jste samozřejmě dostatečně inteligentní, 676 01:09:52,929 --> 01:10:02,134 dokážete vypracovat vlastní politiku realizace své strategie řízení, 677 01:10:03,015 --> 01:10:06,316 abyste dosáhli svých určitých cílů. 678 01:10:06,436 --> 01:10:11,515 Zkorigovat dosahované cíle, nebo je změnit. Určit si, čeho je možné dosáhnout a čeho ne. 679 01:10:11,635 --> 01:10:13,193 A to nejdůležitější. 680 01:10:13,313 --> 01:10:21,364 Můžete se již promyšleněji orientovat ve stávající realitě. 681 01:10:21,484 --> 01:10:28,434 Když každá z těch klanově-korporativních skupin vyloží vlastní pohled na nějakou událost, 682 01:10:28,554 --> 01:10:34,761 tak už to není kaleidoskop, jestliže k tomu přistupujete správně, ale mozaika. 683 01:10:36,108 --> 01:10:44,884 Proto je tam také zvou. Protože v současnosti všichni analytici trpí kaleidoskopickým idiotismem. 684 01:10:45,004 --> 01:10:54,486 Nedokážou se dostat za své omezující rámce a jsou schopni vidět pouze nějakou jednu věc. 685 01:10:54,606 --> 01:11:02,820 Jako když se slepec chytá slona. Za ocas - to je had, za nohu - to je strom. 686 01:11:02,940 --> 01:11:14,276 Když tedy popíší, co vidí a vy si ty jednotlivé prvky poskládáte, máte představu o tom, co se reálně děje. 687 01:11:14,396 --> 01:11:20,879 To je účel politických talk-show a vůbec ne ten, aby si tam někdo dělal reklamu. 688 01:11:20,999 --> 01:11:25,335 I když všichni lezou do televize právě jen kvůli tomu. Nu, co už. 689 01:11:25,455 --> 01:11:29,076 Každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy 690 01:11:29,196 --> 01:11:33,340 a v míře svého nepochopení pro ty, kteří vědí a chápou více, 691 01:11:33,460 --> 01:11:36,928 jak hlásá pravidlo Dostatečně všeobecné teorie řízení. 692 01:11:37,048 --> 01:11:45,093 Nastudujte si i další její pravidla, nastudujte si ji celou a buďte konceptuálně samostatní. 693 01:11:45,213 --> 01:11:48,042 Přeji vám štěstí, na shledanou. 694 01:11:48,162 --> 01:11:51,460 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 695 01:12:15,060 --> 01:12:25,200 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz