1 00:00:04,002 --> 00:00:08,293 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,413 --> 00:00:10,831 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:10,951 --> 00:00:15,461 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:15,581 --> 00:00:19,036 Dnes je 01.05.2017. 5 00:00:19,563 --> 00:00:27,328 A dnešní pořad zahájíme otázkou, kterou vy sám, Valeriji Viktoroviči, považujete za důležitou, 6 00:00:27,448 --> 00:00:31,518 a vybral jste ji z událostí, ke kterým došlo v poslední době. 7 00:00:31,638 --> 00:00:38,314 Ano, já si myslím, že ta událost, o které chci teď promluvit, 8 00:00:38,913 --> 00:00:48,239 pokud si jí analytici vůbec povšimli, tak reálně, adekvátně vyhodnocena určitě nebyla. 9 00:00:49,531 --> 00:01:00,618 Událost je to z jedné strany obyčejná a z druhé strany neobyčejná a tvoří ji vlastně dvě události. 10 00:01:00,738 --> 00:01:03,204 První co se tedy stalo. 11 00:01:03,324 --> 00:01:13,015 Sergej Viktorovič Lavrov, náš ministr zahraničí, poskytnul další ze svých početných rozhovorů, 12 00:01:13,135 --> 00:01:15,941 tentokrát to bylo časopisu Esquire. 13 00:01:16,061 --> 00:01:23,754 A v tomto rozhovoru pronesl jednu důležitou věc, když řekl, 14 00:01:23,874 --> 00:01:30,191 že v současné mezinárodní politice již neplatí vůbec žádná pravidla. 15 00:01:30,311 --> 00:01:38,774 Mluvil o tom, že dříve existovaly dva tábory, které mezi sebou samozřejmě na území třetích států soupeřily, 16 00:01:38,894 --> 00:01:48,045 ale nikdy tak nečinily přímo u svých hranic ani přímo. 17 00:01:48,165 --> 00:01:56,215 A teď... Přesně řekl: „Tenkrát oba tábory nepřekračovaly hranice povoleného. 18 00:01:56,335 --> 00:01:59,846 Dnes již vůbec žádná pravidla neexistují.“ 19 00:01:59,966 --> 00:02:06,806 To znamená, že se v současnosti při uplatňování vnější politiky států, 20 00:02:06,926 --> 00:02:12,721 nemluvím o globální politice, nebo snad dokonce o geopolitice, 21 00:02:12,841 --> 00:02:18,801 která je cargo kultem pro chlapečky v krátkých kalhotkách, kteří si hrají na pískovišti, 22 00:02:18,921 --> 00:02:22,844 kam je strejda posadil, aby se mu nepletli pod nohama. 23 00:02:22,964 --> 00:02:30,712 Že jsou tedy používány metody, které v podstatě nejsou přípustné. 24 00:02:30,832 --> 00:02:36,324 A tato okolnost byla zmíněna i v jiné události. 25 00:02:36,444 --> 00:02:42,157 Věc se má tak, že se u nás konala šestá Moskevská konference o mezinárodní bezpečnosti. 26 00:02:42,277 --> 00:02:48,594 Ve svém projevu na této konferenci ředitel FSB Bortnikov prohlásil, 27 00:02:48,714 --> 00:02:54,866 že ve světě byla vytvořena nová rozsáhlá teroristická síť. 28 00:02:55,966 --> 00:03:09,089 To znamená, že řeč je o tom, že světový terorismus získal principiálně novou, kvalitativně jinou podobu. 29 00:03:09,209 --> 00:03:14,012 A my jsme v tomto ohledu neustále mluvili o tom, 30 00:03:14,132 --> 00:03:22,073 že v podstatě žádný mezinárodní terorismus neexistuje, a existovat nemůže. 31 00:03:23,778 --> 00:03:40,394 Protože ten systém mezinárodního terorismu je pouze projevem vnější politické linie těch či oněch států. 32 00:03:40,514 --> 00:03:48,746 A vlastní systém mezinárodního terorismu nemůže vzniknout jen tak z ničeho, 33 00:03:48,866 --> 00:03:52,176 ani se sám od sebe zorganizovat. 34 00:03:52,296 --> 00:03:59,338 K tomu jsou totiž nutné zdroje a řízení, a to všechno mohou poskytnout pouze stávající státy. 35 00:03:59,458 --> 00:04:02,915 V souladu s tím, to, o čem mluvil Lavrov... 36 00:04:03,035 --> 00:04:07,151 Ano, tenkrát proti sobě stály dva tábory 37 00:04:07,271 --> 00:04:19,173 a například existovaly Rudé brigády, které terorizovaly Itálii, ale řízeny byly ze CIA. 38 00:04:19,293 --> 00:04:24,372 Mezinárodní terorismus byl tedy využíván lokálně, 39 00:04:24,492 --> 00:04:31,167 na území třetích států a pro dosažení určitých politických cílů. 40 00:04:31,287 --> 00:04:38,677 Jestliže se na to podíváte dnes, tak k teroristickým činům dochází prakticky všude. 41 00:04:38,797 --> 00:04:45,912 To znamená pouze jedno, že vedení států, jejich tajné služby, 42 00:04:46,032 --> 00:04:52,046 začaly kvůli prosazování své zahraničněpolitické linie používat terorismus 43 00:04:52,166 --> 00:04:55,926 jako prostředek realizace své vnější politiky, 44 00:04:56,046 --> 00:05:01,565 aby přinutily nějaký stát přijmout nějaké určité, pro ně žádoucí rozhodnutí. 45 00:05:01,685 --> 00:05:04,041 A začalo to být všudypřítomné. 46 00:05:04,161 --> 00:05:08,938 To je to, o čem mluví Lavrov, že žádná pravidla již neexistují. Kde to pramení? 47 00:05:09,058 --> 00:05:18,527 Pramení to z toho, že řízení světových procesů, které realizoval globální prediktor… 48 00:05:19,188 --> 00:05:22,951 Globální prediktor začal o to řízení přicházet. 49 00:05:23,071 --> 00:05:29,972 Stále více a více se posouvá spíše ke kontrolním funkcím a přitom… 50 00:05:30,092 --> 00:05:36,598 On sice kontroluje, jak nějaký proces probíhá, ale už se mu prakticky nedaří do něj zasáhnout. 51 00:05:36,718 --> 00:05:39,217 Nedaří se mu to kvůli zákonu času, 52 00:05:39,337 --> 00:05:43,310 neboť bezstrukturní řízení je v manévrech méně pružné 53 00:05:43,430 --> 00:05:45,776 a také je méně operativní v čase. 54 00:05:45,896 --> 00:05:49,825 Když přijmete rozhodnutí, může být pomocí strukturního řízení provedeno ihned. 55 00:05:49,945 --> 00:05:51,806 Toto řízení je velice operativní. 56 00:05:51,926 --> 00:05:55,349 Aby tedy globální prediktor dosáhl svého cíle, 57 00:05:55,469 --> 00:06:04,725 musí pomalu, pomalu, pomalu budovat určité linie, začleňovat do nich potřebné lidi. 58 00:06:04,845 --> 00:06:09,150 Jestliže se však člověk, kterého takto využije, dopustí nějaké chyby 59 00:06:09,270 --> 00:06:13,155 a dojde k selhání k řízení, nedá se to okamžitě korigovat. 60 00:06:13,275 --> 00:06:17,293 Je nutné tu chybu začít napravovat a to znamená časovou ztrátu, 61 00:06:17,413 --> 00:06:22,729 což může mít zcela určité následky a přinejhorším vést dokonce ke ztrátě řízení nad objektem 62 00:06:22,849 --> 00:06:25,876 a ke zhroucení daného řízení. 63 00:06:27,307 --> 00:06:29,112 A státní elity, 64 00:06:31,357 --> 00:06:37,035 které tvoří kostru 65 00:06:37,155 --> 00:06:47,512 řídících struktur států a nadnárodního řízení v podobě takových institucí jako je třeba OSN, NATO a další, 66 00:06:47,632 --> 00:06:49,780 jsou operativní. 67 00:06:49,900 --> 00:06:57,769 Stačí, když se sejde vláda, nebo nějaký státní úředník přijme rozhodnutí, 68 00:06:57,889 --> 00:07:03,821 dá to svým podřízeným za úkol a oni ten úkol ihned vyplní. 69 00:07:04,592 --> 00:07:14,451 Jenže ten rozdíl je mezi globálním prediktorem, globálními elitami a státními elitami kolosální. 70 00:07:14,571 --> 00:07:24,708 Já neustále říkám, že tak či onak spolupracujeme s globální elitou, s globálním prediktorem. 71 00:07:25,149 --> 00:07:28,824 To ale přece neznamená, že jsou čistí jako padlý sníh a spravedliví. 72 00:07:28,944 --> 00:07:35,791 Znamená to jen, že oni vědí, jak funguje globální politika 73 00:07:35,911 --> 00:07:43,801 a uvědomují si následky řízení uplatňovaného každým jednotlivým státem pro celý svět, 74 00:07:44,171 --> 00:07:45,491 komplexně. 75 00:07:45,611 --> 00:07:49,635 Jenže státní elity to nechápou, 76 00:07:49,755 --> 00:07:55,631 ty se chovají tak, že neustále usilovně řežou větev, na které sami sedí. 77 00:07:55,751 --> 00:08:01,749 Ničí ekologii kvůli svým ekologickým, tedy spíše ekonomickým a politickým zájmům. 78 00:08:01,869 --> 00:08:06,107 To přece není žádný problém. Rozpoutat někde válku? Žádný problém. 79 00:08:06,227 --> 00:08:08,990 Zařídit ekonomickou krizi? Žádný problém. 80 00:08:09,110 --> 00:08:15,241 „Pro mne, pro můj stát je to výhodné, a jaké to vyvolá následky ve světě, je mi ukradené!" 81 00:08:15,361 --> 00:08:20,105 A potom se diví: „Jak je to možné? Jak to, že svět stojí na hraně ekologické katastrofy? 82 00:08:20,225 --> 00:08:26,664 Je s tím třeba něco dělat. A jak se to stalo, že celý svět zasáhla ekonomická krize? 83 00:08:26,784 --> 00:08:30,450 Je třeba s tím něco udělat. A jak to, že stojíme na prahu války?“ 84 00:08:30,570 --> 00:08:37,074 Například USA! Vzpomínáte? Už byly odpočítávány pouze hodiny do útoku USA na Írán. 85 00:08:37,194 --> 00:08:42,489 Teď zase všichni upřeli svou pozornost na to, co se děje okolo Koreje. 86 00:08:42,609 --> 00:08:48,344 Chci tím říci, že z výšky jejich pohledu nejsou vidět globální procesy. 87 00:08:49,092 --> 00:08:52,966 Oni v podstatě nedokážou dohlédnout následky. 88 00:08:53,086 --> 00:08:58,754 Přemýšlejí následovně: „Vždyť ostatní to také tak dělají? Tak proč bych to nemohl dělat já?“ 89 00:08:59,172 --> 00:09:03,222 A kam to povede, si neuvědomují. 90 00:09:03,342 --> 00:09:10,199 V tomto směru globální prediktor ty následky chápe, takže je možné s ním najít společný jazyk. 91 00:09:10,319 --> 00:09:13,215 „Chcete na planetě Zemi zahynout? 92 00:09:13,335 --> 00:09:19,443 Nebo se vám přece jen více hodí, aby lidstvo na této planetě existovalo dál? 93 00:09:19,563 --> 00:09:26,574 Ano, máme rozdílné cíle, ale jestli se potopí celá loď, jestli nebude existovat planeta Země? 94 00:09:26,694 --> 00:09:31,702 Bude-li zničena v důsledku globální ekologické, ekonomické a vojensko-politické krize, 95 00:09:31,822 --> 00:09:34,651 tak nebudou realizovány cíle ani jednoho z nás. 96 00:09:34,771 --> 00:09:38,878 Tady už není čas na drobné osobní šarvátky, na potápějící se lodi. 97 00:09:38,998 --> 00:09:42,465 Napřed je nutné zachránit loď, a potom si to teprve vyříkat.“ 98 00:09:42,585 --> 00:09:48,288 No a globální prediktor, se kterým spolupracujeme, má v tomto ohledu velmi jednoduchý cíl. 99 00:09:48,408 --> 00:09:55,340 Rusko na úkor svých zdrojů a řízení musí vyřešit řídící úkoly globálního prediktoru. 100 00:09:55,460 --> 00:10:02,648 Vrátit řízení světa opět do jeho rukou, zajistit jeho řízení stabilitu, 101 00:10:02,768 --> 00:10:08,150 a potom má Rusko opět dostat nožem do zad a přestat existovat. 102 00:10:08,525 --> 00:10:13,477 A proč s ním tedy vůbec spolupracujeme? Z toho jednoduchého důvodu, 103 00:10:13,597 --> 00:10:17,989 že dokud obnovujeme schopnost té lodi udržet se na vodě, 104 00:10:18,109 --> 00:10:22,391 může se mnohé změnit a také se změní v důsledku toho, 105 00:10:22,511 --> 00:10:25,076 že globální prediktor přichází o své řízení. 106 00:10:25,196 --> 00:10:30,072 Jeho řízení je zapotřebí mu přebrat. Lavrov řekl: „Žádná pravidla už neplatí!“ 107 00:10:30,192 --> 00:10:37,973 A říká to dobře, protože globální elity už nejsou schopné zatlačit na státní elity tak, 108 00:10:38,093 --> 00:10:40,791 aby se držely jejich pravidel. 109 00:10:40,911 --> 00:10:46,667 Jestliže globální prediktor dříve připouštěl uplatňování určitého mechanismu 110 00:10:46,787 --> 00:10:50,813 v podobě terorismu proti nějakému státu, tak to připouštěl lokálně. 111 00:10:50,933 --> 00:10:54,503 A teď? Všechny státy si řekly, že když mají své tajné služby, 112 00:10:54,623 --> 00:10:57,655 tak je mohou použít k teroristickým útokům tuhle a tamhle. 113 00:10:57,775 --> 00:11:00,395 Někdo ho udělá u mne? Tak mu oplatím stejně. 114 00:11:00,515 --> 00:11:05,515 A takto se to rozleze jako metastázy, které mohou vést ke zničení celé planety. 115 00:11:05,635 --> 00:11:09,792 Mezinárodní terorismus je tedy třeba začít potlačovat. 116 00:11:09,912 --> 00:11:14,968 Nemůžete si z terorismu udělat prostředek realizace své vnější politiky. 117 00:11:15,088 --> 00:11:19,176 Tomu je nutné předcházet, jenže jak? Globální prediktor na to nemá strukturu. 118 00:11:19,296 --> 00:11:23,225 Jedna taková struktura však existuje - ruský stát! Takže je třeba spolupracovat s Ruskem. 119 00:11:23,345 --> 00:11:28,703 Jenže budeme-li spolupracovat s Ruskem, bude Rusko zavádět svá vlastní pravidla. 120 00:11:28,823 --> 00:11:31,975 Je to takový had požírající svůj vlastní ocas. 121 00:11:32,095 --> 00:11:40,426 Globálnímu prediktoru jakékoliv rozhodnutí přinese efekt opičí pracky, 122 00:11:40,901 --> 00:11:45,971 kdy získaný prospěch, výhra bude vždy..., 123 00:11:46,091 --> 00:11:53,226 kdy mu průvodní negativní jevy z realizace jeho rozhodnutí přinesou větší ztrátu, než bude jeho prospěch. 124 00:11:53,346 --> 00:11:59,705 A ten, jak zní ten termín? Šachový? 125 00:12:00,216 --> 00:12:04,583 Kdy jakýkoliv tah bude nevýhodný. 126 00:12:05,639 --> 00:12:08,808 - Zugzwang. - Ano, zugzwang. 127 00:12:08,928 --> 00:12:13,351 Pro ně je to v každém případě zugzwang. To je třeba využít a stavět na tom. 128 00:12:13,471 --> 00:12:19,917 Jenže kolik je toho možné vystavět, když naše takzvaná „vládnoucí elita“ 129 00:12:20,410 --> 00:12:25,410 nejenže nic neví o globální politice, nevyzná se ani v té své geopolitice. 130 00:12:25,530 --> 00:12:31,766 Kdyby se v ní vyznala, tak by se z toho pískoviště dávno vyhrabala. Jenže ouha: 131 00:12:31,886 --> 00:12:35,534 „Já se naučil tak moudře znějící nové slovo! GEOPOLITIKA!“ 132 00:12:35,654 --> 00:12:39,055 Dokud je to tak, nedá se s nimi v ničem počítat. 133 00:12:39,175 --> 00:12:44,777 Proto také všichni jednají jenom s Putinem. Jen Putin jedná s globalisty jako rovný s rovným. 134 00:12:44,897 --> 00:12:49,935 A globalisté mají dosud ve svých rukou značné zdroje, a je třeba toho vyřešit velice mnoho. 135 00:12:50,055 --> 00:12:54,977 Jenže k tomu potřebují strukturní prvek. Globalisté nemají na výběr. 136 00:12:55,097 --> 00:13:01,667 Oni nestihnou tímto strukturním prvkem, organizací udělat Čínu ani Írán. 137 00:13:01,787 --> 00:13:08,557 Hotovou organizací je pouze Rusko, které dokáže podle plné funkce řízení řídit procesy ve světě. 138 00:13:08,677 --> 00:13:11,484 To je vše. Je tedy nutné se s ním dohodnout. 139 00:13:11,604 --> 00:13:16,062 Proto také Henry Kissinger pravidelně létá přes oceán k Putinovi. 140 00:13:16,182 --> 00:13:22,510 On létá všude. To je ukazatelem toho, že globální prediktor má nedostatek kádrů, 141 00:13:22,630 --> 00:13:27,991 ohromný nedostatek, jestliže je nutné, aby se třiadevadesátiletý člověk musel takto tlouct po světě. 142 00:13:28,111 --> 00:13:34,615 Bylo pár pokusů ho někým nahradit, jenže ti lidé, kterým to delegovali, 143 00:13:34,735 --> 00:13:40,250 ho bohužel nedokázali nahradit a řešit uložené úkoly s potřebnou efektivitou. 144 00:13:40,370 --> 00:13:45,290 Tak to holt zbylo zase na toho stařečka. Protože už jim hoří koudel za jedním místem. 145 00:13:45,410 --> 00:13:52,069 Proto také přistoupili na spolupráci s Ruskem. 146 00:13:52,189 --> 00:13:59,069 Jinak by se dál, stejně jako dřív, snažili Rusko rozčlenit. 147 00:13:59,936 --> 00:14:03,691 Jenže Rusko předvedlo svou efektivitu při uplatňování globální politiky. 148 00:14:03,811 --> 00:14:06,750 Nic jiného jim tedy nezbývá, je nutné s ním spolupracovat. 149 00:14:06,870 --> 00:14:11,834 A výsledek? Jen se podívejte. Vytlačili Putina z G8, prý se obejdou bez něho! 150 00:14:11,954 --> 00:14:15,729 A kde je teď té „Gé osmičce“ konec? Ani G7 nefunguje. 151 00:14:15,849 --> 00:14:19,713 Stejné je to všude. Je třeba si zapamatovat jednoduchou věc. 152 00:14:19,833 --> 00:14:28,385 Jakmile z nějakého mezinárodního spolku odejde Rusko, přestane daný spolek existovat. 153 00:14:28,505 --> 00:14:32,017 Z historické perspektivy k tomu dochází prakticky okamžitě. 154 00:14:32,137 --> 00:14:38,003 V životě jednoho pokolení, tedy spíše v životě lidí se může zdát, že to trvá velice dlouho. 155 00:14:38,123 --> 00:14:43,880 Ve skutečnosti to jde všechno s ohledem na takové struktury velmi rychle. Prostě zákon času! 156 00:14:45,476 --> 00:14:54,582 Další otázka nás vrací k té rozpravě, kterou jsme zahajovali náš minulý pořad Otázka-odpověď. 157 00:14:54,702 --> 00:15:02,615 Mimochodem, přišlo nám velmi mnoho výčitek, že jste příliš mnoho času věnoval otázce 158 00:15:02,735 --> 00:15:06,356 související s francouzskými volbami. 159 00:15:06,476 --> 00:15:12,133 Že stačilo omezit se například deseti minutami a věnovat se také dalším otázkám, neztrácet tolik času. 160 00:15:12,253 --> 00:15:20,507 Přestože jsme však tolik času Francii věnovali, stále ještě jsou tu okolo těch událostí nějaké nejasnosti 161 00:15:20,627 --> 00:15:24,821 a konkrétně Vladimir Strokov se ptá: 162 00:15:24,941 --> 00:15:33,140 V posledním pořadu jste řekl, že Fillon je ten nejzkušenější manažer ze všech prezidentských kandidátů ve Francii, 163 00:15:33,260 --> 00:15:35,958 ale přesto se dopustil hloupé chyby. 164 00:15:36,078 --> 00:15:41,548 Jiní, méně kovaní kandidáti, se však žádné takové chyby nedopustili, ani v náznaku. 165 00:15:41,668 --> 00:15:45,796 Nemohlo by to být tak, že tu chybu Fillon udělal úmyslně? 166 00:15:45,916 --> 00:15:49,274 Možná nechtěl být loutkou, nebo měl pro to jiné důvody? 167 00:15:49,394 --> 00:15:55,040 Věděl, že voleb se účastnit bude muset, tak udělal všechno pro to, aby nepostoupil do druhého kola. 168 00:15:55,160 --> 00:15:59,640 Nevyvíjel žádnou snahu, aby se nedostal do druhého kola. 169 00:15:59,760 --> 00:16:08,202 Mimochodem, tato otázka týkající se Francie je ilustrací toho, o čem jsem předtím mluvil. 170 00:16:08,322 --> 00:16:10,711 Proč jsme o tom mluvili dlouho? 171 00:16:10,831 --> 00:16:17,380 Protože jsou na tom právě vidět možnosti řízení a porozumění řízení států a zemí 172 00:16:17,500 --> 00:16:20,791 ze strany státních a globálních elit. 173 00:16:20,911 --> 00:16:27,328 A na Francii je to teď právě dobře vidět, jak kdo koho přetlačuje. 174 00:16:27,448 --> 00:16:34,503 Buď státní elita USA, která je nástrojem nadnárodního řízení států a národů, včetně Francie, 175 00:16:34,623 --> 00:16:40,402 prosadí svůj projekt, který pro všechny znamená sebevraždu, 176 00:16:40,522 --> 00:16:44,364 a v jeho důsledku v první řadě zahynou samy USA, 177 00:16:44,484 --> 00:16:51,120 nebo se globálnímu prediktoru podaří vymanit řízení Evropy 178 00:16:51,240 --> 00:16:54,488 zpod diktátu státní elity USA. 179 00:16:54,608 --> 00:16:59,946 A právě tento proces teď probíhá ve Francii. 180 00:17:00,541 --> 00:17:09,190 Když lidé mluví o tom, že jim něco není jasné, myslím si, že nechápou vůbec nic z toho, co se ve Francii děje. 181 00:17:09,310 --> 00:17:12,228 A v první řadě to vyplývá z toho, 182 00:17:12,348 --> 00:17:20,811 že si s těmi procesy řízení, které ve Francii realizuje globální prediktor a státní elita USA, 183 00:17:20,931 --> 00:17:24,839 nevědí rady jedni ani druzí. 184 00:17:24,959 --> 00:17:30,188 Nevědí, co si mají počít s tím výsledkem. 185 00:17:30,308 --> 00:17:37,252 Co si počít s Francií, kde události začaly probíhat nepředvídatelným způsobem 186 00:17:37,372 --> 00:17:43,415 jak pro státní elitu USA, tak i pro globální prediktor. 187 00:17:44,780 --> 00:17:57,083 To právě proto globální prediktor reagoval na tyto volby tak, že jakmile skončilo první kolo, 188 00:17:57,203 --> 00:18:02,123 proběhly v ulicích protesty pod heslem: 189 00:18:02,243 --> 00:18:07,670 „Ani Macrona ani Le Penovou!“ Tyto varianty prostě nejsou vhodné. 190 00:18:07,790 --> 00:18:13,459 Opakuji, že Macron je figurkou státní elity USA, 191 00:18:13,579 --> 00:18:18,411 žádné národní zájmy Francie v tom vůbec nemohou hrát roli. 192 00:18:18,531 --> 00:18:23,429 Plní pouze vůli svého zaoceánského páníčka. 193 00:18:23,549 --> 00:18:27,104 Le Penová také není žádným samostatným hráčem. 194 00:18:27,224 --> 00:18:33,201 Ta se měla stát a také se jím stala - ledoborcem razícím cestu Fillonovi. 195 00:18:33,321 --> 00:18:38,637 Jenže jaký byl výsledek? Ta položená otázka se týkala Fillona. 196 00:18:38,757 --> 00:18:46,517 Problém je v tom, že podle mínění jeho volebního štábu toto prohlášení udělat musel. 197 00:18:46,637 --> 00:18:51,425 Lidé zabývající se píár jsou takoví, ti nechápou otázky řízení. 198 00:18:51,545 --> 00:18:59,304 Oni vědí, jaké síly nominovaly Fillona, vědí, jak jsou ti lidé mocní. 199 00:18:59,424 --> 00:19:05,247 „Ti přece nepřipustí, aby proti vám bylo zavedeno trestní řízení! 200 00:19:05,367 --> 00:19:09,891 A teď si představte, že uděláte toto prohlášení 201 00:19:10,640 --> 00:19:14,844 a žádné trestní řízení proti vám zahájeno nebude. 202 00:19:14,964 --> 00:19:21,794 To vás přece donese do Elysejského paláce přímo na bílém koni." 203 00:19:21,914 --> 00:19:24,655 A tak to prohlášení udělal. 204 00:19:24,775 --> 00:19:32,303 Jenže státní elita měla dostatečné zdroje, mluvil jsem o tom nejednou 205 00:19:32,423 --> 00:19:40,116 i v souvislosti s USA, že to právě justice se tam stala klíčovou silou v boji proti Trumpovi. 206 00:19:40,236 --> 00:19:43,912 Takže státní elita měla dost sil a to trestní řízení zahájeno bylo. 207 00:19:44,032 --> 00:19:46,965 A Fillon se kvůli tomu propadl. 208 00:19:47,085 --> 00:19:50,597 Vždyť přece tvrdil, že v takovém případě odstoupí! 209 00:19:50,717 --> 00:19:54,310 Tak měl odstoupit, jenže jak to měl udělat? Kdo by mu to dovolil? 210 00:19:54,430 --> 00:19:59,427 Takže bylo zapotřebí provést manévr a jak ten manévr vypadal? 211 00:19:59,547 --> 00:20:03,939 Tak, že rozpustil svůj starý volební štáb a poskládal nový, 212 00:20:04,059 --> 00:20:07,157 informačně zpracovali to jeho prohlášení. 213 00:20:07,277 --> 00:20:10,129 Z větší části samozřejmě na základě principu davu. 214 00:20:10,249 --> 00:20:16,098 Žádné médium si nedovolilo připomenout, že sliboval odstoupit z volebního klání. 215 00:20:16,218 --> 00:20:21,132 Jenže tak přišli o čas. A jaký byl výsledek? 216 00:20:21,252 --> 00:20:28,313 Když konečně vplul do té cesty proražené Le Penovou, tak měl být její ledoborec zastaven. 217 00:20:28,433 --> 00:20:33,292 Vyvolali by proti Le Penové skandál, ona by prohrála, 218 00:20:33,412 --> 00:20:37,776 Fillon by po cestě přibral její voliče a vplul by do přístavu. 219 00:20:37,896 --> 00:20:43,443 Jenže dokud tam obrazně řečeno ještě kroužil, tak ledoborec dál plul vpřed, 220 00:20:43,563 --> 00:20:46,826 nemohl se zastavit, jinak by vyhrál Macron. 221 00:20:46,946 --> 00:20:52,081 Takže ledoborec plul dál a ve výsledku přestože Fillon nakonec vplul do té uvolněné cesty, 222 00:20:52,201 --> 00:20:54,585 ledoborec už dohonit nedokázal. 223 00:20:54,705 --> 00:20:59,371 Do cílové rovinky musel tedy vplout ledoborec s nejasnými výsledky. 224 00:20:59,491 --> 00:21:05,203 Hned jsem říkal, že Le Penová mohla vyhrát s velkou převahou, 225 00:21:05,323 --> 00:21:08,917 jenže nevyhrála, protože ji zastavili. 226 00:21:09,037 --> 00:21:14,446 Neměla šanci vyhrát, protože ji zastavili. Nenechali ji vyhrát, nezapočítali vše. 227 00:21:14,566 --> 00:21:22,231 Teď vychází najevo, že třeba za celou jednu obec nezapočetli hlasy pro Le Penovou. 228 00:21:22,351 --> 00:21:25,505 Lidé hlasovali pro Le Penovou, ale nikdo jejich hlasy nezapočítal. 229 00:21:25,625 --> 00:21:28,393 Jak to? Volební výbor je tam nezapočítal a hotovo. 230 00:21:28,513 --> 00:21:34,418 Ještě jednou říkám, že se nám ani nezdálo o takových machinacích, k jakým dochází tam, ve Francii. 231 00:21:34,538 --> 00:21:45,733 Protože není možné Le Penovou s tou ideologií, se kterou do toho šla, pustit k řízení Francie. 232 00:21:45,853 --> 00:21:52,645 Vědí teď globalisté, co mají dělat? Nevědí. Ano, nakonec stejně vyhrají. 233 00:21:52,765 --> 00:21:57,769 Dokážou začlenit jak Le Penovou, tak i Macrona, kohokoliv. 234 00:21:57,889 --> 00:22:03,340 Jak říkám, jakýkoliv kandidát bude tak či onak do jejich řízení začleněn. 235 00:22:03,460 --> 00:22:09,324 V té šarvátce státní a globální elity USA globální elita vyhraje, 236 00:22:09,444 --> 00:22:12,969 a kandidát stejně bude začleněn. Jenže čas běží 237 00:22:13,089 --> 00:22:17,921 Teď tu máme určité výsledky, ale jaké budou mít následky? 238 00:22:18,041 --> 00:22:24,902 Aby se jim vyhnuli, tak teď ve druhém kole Le Penová začíná dělat prohlášení, 239 00:22:25,022 --> 00:22:28,273 která jsou správně vyhodnocována jako ústup. 240 00:22:28,393 --> 00:22:34,724 Předtím je ale dělat nemohla, protože se počítalo s tím, že se povede Macrona zastavit, 241 00:22:34,844 --> 00:22:37,117 jenže to se jim nepovedlo. 242 00:22:37,237 --> 00:22:44,737 Kdyby se do druhého kola dostala Le Penová a Fillon, jak o tom neustále mluvili někteří analytici, 243 00:22:44,857 --> 00:22:54,421 kteří hodnotili síly, které za nimi stály jako prsty jedné ruky, 244 00:22:54,541 --> 00:22:58,134 tak potom by zvítězil Fillon a bylo by vymalováno. Vše by bylo v pořádku. 245 00:22:58,254 --> 00:23:02,563 Le Penová by jen napomohla k situaci, za které by Fillonovo řízení bylo efektivní. 246 00:23:02,683 --> 00:23:07,213 Jenže ta jedna chyba, které se dopustil na radu svého volebního štábu, 247 00:23:07,333 --> 00:23:11,972 ho o tento výsledek připravila. A globalisté teď nevědí, co mají dělat. 248 00:23:12,092 --> 00:23:20,060 Ani státní elita nedokáže plně dosáhnout svého výsledku ve Francii, 249 00:23:20,180 --> 00:23:25,864 protože prohrají svůj střet v USA. Co dělat? Jak z toho ven? 250 00:23:25,984 --> 00:23:34,254 A tak se vyhodnocuje nejen možnost změny politických názorů Le Penové, ale i ta varianta… 251 00:23:34,374 --> 00:23:37,446 Říká se, že Ukrajina je druhá Francie. 252 00:23:37,566 --> 00:23:42,012 Teď zase Francie riskuje stát se druhou Ukrajinou. 253 00:23:42,132 --> 00:23:51,806 Také tam bude „pokojný majdan“, „vždyť to jsou děti“, které budou házet na policii molotovovy koktejly. 254 00:23:51,926 --> 00:23:58,133 Vždyť se podívejte, koho do těch ulic posílají? Školáky! A studenty. 255 00:23:58,253 --> 00:24:01,929 Ty tam nahnali hned, na ten majdan. 256 00:24:02,049 --> 00:24:07,734 Teď vyhodnocují všechny tyto varianty a pokoušejí se z toho nějak vymanévrovat. 257 00:24:07,854 --> 00:24:13,978 A proti oběma, jak proti Macronovi, tak i proti Le Penové jsou aktivovány určité mechanismy. 258 00:24:14,098 --> 00:24:22,836 Už v březnu byl spuštěn mechanismus na zbavení Le Penové poslanecké imunity v europarlamentu. 259 00:24:22,956 --> 00:24:26,330 A teď si na to najednou zase vzpomněli. 260 00:24:26,450 --> 00:24:32,382 Říkají, že ho spustili teď, ale rozhodnutí že padne až po volbách, ale přesto byl spuštěn. 261 00:24:32,502 --> 00:24:41,763 Různými variantami se teď pokoušejí vyřešit ten problém, kdo se stane francouzským prezidentem. 262 00:24:41,883 --> 00:24:48,943 Jak se zmocnit kontroly nad Macronem, jak ho dostat zpod kontroly státní elity? 263 00:24:49,063 --> 00:24:54,802 A jak začlenit Le Penovou? Na obou stranách jde o velice složité úkoly. 264 00:24:54,922 --> 00:24:59,892 Když se vrátím k té věci, že kádry řeší všechno, 265 00:25:00,012 --> 00:25:05,752 tak globalisté mají na úrovni strukturního řízení velké kádrové problémy. 266 00:25:05,872 --> 00:25:09,025 Proto je také Kissinger nucen motat se po celém světě. 267 00:25:09,145 --> 00:25:11,638 Takové otázky není snadné řešit. 268 00:25:11,758 --> 00:25:15,325 A velice složité je vyřešit je bez vyřešení problémů v USA. 269 00:25:15,445 --> 00:25:20,744 Jedná se o celý komplex problémů, a když říkáte, že jsou tam určité nejasnosti, 270 00:25:20,864 --> 00:25:25,255 tak ty nejasnosti mají přímo globalisté, kteří ten proces sami řídí. 271 00:25:25,375 --> 00:25:31,858 Oni by teď potřebovali začít spolupracovat s Ruskem na plné obrátky, a přesněji s Putinem. 272 00:25:31,978 --> 00:25:37,305 Proč by měli ztrácet čas s…, ani jejich příjmení se mi nechce pronášet. 273 00:25:37,425 --> 00:25:44,457 Čukča říká ženě: "Nevíš, proč o nás pořád říkají, že jsme takoví /ťuká na dřevo/ ...? Žena: "Někdo klepe!" Čukča: "Seď, já otevřu sám." To jsou všichni: Seď, já otevřu sám… 274 00:25:44,577 --> 00:25:48,089 Další otázka je od Jevgenije Alexejeviče. 275 00:25:48,209 --> 00:25:55,138 Zdravím vás Valeriji Viktoroviči, dvacátého třetího generální tajemník OSN pozdravil Asada s Dnem nezávislosti Sýrie. 276 00:25:55,258 --> 00:25:58,504 To od něj bylo velice "zdvořilé". Nač to? 277 00:25:58,624 --> 00:26:05,959 Nač? Hned, minutku, mám sebou týdenní přehled událostí. 278 00:26:06,591 --> 00:26:11,158 Tady je zpráva z 26.04. 279 00:26:11,278 --> 00:26:17,320 Vládní syrská armáda zlikvidovala za ruské letecké podpory u města Hamá 280 00:26:17,440 --> 00:26:22,987 okolo sedmi tisíc bojovníků z desetitisícového uskupení. 281 00:26:23,107 --> 00:26:28,297 To znamená, že pro útok na město bylo shromážděno desetitisícové uskupení 282 00:26:28,417 --> 00:26:33,304 a sedm tisíc jich bylo při útoku zlikvidováno. 283 00:26:33,424 --> 00:26:37,402 Řekněte, často jste slyšeli podobné zprávy? 284 00:26:37,522 --> 00:26:43,922 Vždyť obvykle je to o tom, že jich bylo zlikvidováno deset, dvacet, třicet, někdy i sto, 285 00:26:44,042 --> 00:26:48,021 a teď najednou 7 000. O čem jsme mluvili? 286 00:26:48,141 --> 00:26:57,595 USA prohrávají boj s Ruskem, vůbec s celým světem v Sýrii. 287 00:26:57,715 --> 00:27:05,655 Stahují odtamtud své speciální jednotky, své odborníky. 288 00:27:05,775 --> 00:27:14,045 Teď například bylo oznámeno, že více než 300 lidí, britských občanů, 289 00:27:14,165 --> 00:27:23,123 se nachází v Sýrii a nejsou to žádní obyčejní bojovníci, jsou součástí velení ISIL. 290 00:27:23,243 --> 00:27:28,922 Určují ideologii, řídí vojenské jednotky apod. 291 00:27:29,042 --> 00:27:33,588 Po troškách jsou ty informace pouštěny do oběhu a nejsou pouštěny jen tak pro nic za nic, 292 00:27:33,708 --> 00:27:37,044 je třeba je šířit předem, aby potom bylo možné, 293 00:27:37,164 --> 00:27:42,876 mluvili jsme o tom, skrýt reálnou účast tajných služeb Velké Británie, USA 294 00:27:42,996 --> 00:27:48,114 na řízení této teroristické skupiny, které se říká ISIL/DAIŠ. 295 00:27:48,599 --> 00:27:54,761 Mluvili jsme o tom, že budou-li prohrávat, stáhnou své odborníky 296 00:27:54,881 --> 00:27:58,195 a ty „pantoflíčkáře“ nepotřebuje nikdo. 297 00:27:58,315 --> 00:28:00,682 A tak jsou teď likvidováni. 298 00:28:00,802 --> 00:28:09,397 Jestliže tedy bylo přijato rozhodnutí, že tato mezinárodní teroristická hrozba bude zlikvidována, 299 00:28:09,517 --> 00:28:14,151 je zapotřební obnovit státní status Sýrie. 300 00:28:14,271 --> 00:28:18,685 A tak probíhá obnova jejího státního statusu. 301 00:28:18,805 --> 00:28:24,936 Pořád se jen mluvilo o režimu, režimu a teď je to najednou zase nezávislý stát. 302 00:28:28,106 --> 00:28:30,527 Dále Vasilij z Tuly. 303 00:28:30,647 --> 00:28:39,110 Do jaké doby bude aktuální vaše předpověď o hromadném propouštění v americkém vojenském establishmentu 304 00:28:39,230 --> 00:28:43,821 na základě toho nepovedeného útoku Tomahawky na syrské letiště 7. dubna? 305 00:28:43,941 --> 00:28:46,880 Protože zatím žádné propouštění nepozorujeme. 306 00:28:47,000 --> 00:28:52,206 Když jsem teď mluvil o boji mezi státní a globální elitou 307 00:28:52,326 --> 00:29:03,255 a o tom, že mnohé otázky budou řešeny v závislosti na něm, v celém světě… 308 00:29:04,048 --> 00:29:11,663 To je právě k té otázce o tom, co vidíme a co vidět nedokážeme. 309 00:29:11,783 --> 00:29:17,033 Máme tu například takovou událost, opět budu citovat zprávu: 310 00:29:17,153 --> 00:29:22,271 „Současný předseda Parlamentního shromáždění Rady Evropy Pedro Agramunt 311 00:29:22,391 --> 00:29:27,400 nebude moci dále vystupovat se svými prohlášeními a jezdit na návštěvy jménem PASE. 312 00:29:27,520 --> 00:29:33,650 informoval o tom po zasedání statutárního orgánu této organizace její viceprezident, 313 00:29:33,770 --> 00:29:37,414 hlava britské delegace Roger Gale." 314 00:29:37,534 --> 00:29:40,077 Co tak hrozného provedl Agramunt? 315 00:29:40,197 --> 00:29:46,922 Problém je v tom, že navštívil Sýrii v rámci obnovy její státnosti. 316 00:29:47,042 --> 00:29:49,387 Právě jsme o tom mluvili. 317 00:29:49,507 --> 00:29:52,359 Pan Ki-mun, oj ne ten… - Guterres 318 00:29:52,479 --> 00:30:00,392 Ano, Guterres, který Sýrii pozdravil. I Agramunt tam jel v rámci obnovy její státnosti. 319 00:30:00,512 --> 00:30:08,175 Jenže Evropa je pořád pod diktátem, pod strukturním řízením státní elity USA. 320 00:30:08,295 --> 00:30:16,154 A vytlačení USA z tohoto regionu, jako státu, poškozuje zájmy státní elity. 321 00:30:16,274 --> 00:30:24,270 Takže státní elita s využitím svých mechanismů vůbec poprvé v dějinách PASE, 322 00:30:24,390 --> 00:30:34,346 došlo k tomu za existenci PASE poprvé, že vyslovili svému předsedovi nedůvěru. 323 00:30:35,344 --> 00:30:43,425 Dovedete si tedy představit, jak velký je ten odpor a nakolik je ještě státní elita USA mocná? 324 00:30:43,545 --> 00:30:47,449 Právě jsme také mluvili o volbách ve Francii. 325 00:30:47,569 --> 00:30:56,905 Tuto událost je také třeba mít na zřeteli, když hodnotíme, co ještě zmůžou USA, a jakým způsobem. 326 00:30:57,025 --> 00:31:06,397 Uvrhnout Evropu do občanské války není pro USA žádný problém, je to jejich sen. 327 00:31:06,517 --> 00:31:13,619 Vždyť proč rozpoutali válku na Ukrajině? Aby se přenesla do Evropy. 328 00:31:13,739 --> 00:31:18,812 A není vůbec důležité, z jaké strany se ta válka do Evropy rozšíří. 329 00:31:18,932 --> 00:31:26,343 Macron tu válku v Evropě dokáže zařídit. Le Penová, chtíc nechtíc, tomu také napomáhá. 330 00:31:26,463 --> 00:31:28,578 Proto byl potřebný Fillon. 331 00:31:28,698 --> 00:31:34,837 Přičemž opakuji, že je to ten nejzkušenější manažer ze všech kandidátů. 332 00:31:34,957 --> 00:31:40,546 Byl zapotřebí takový středový lídr, který by dokázal udržovat rovnováhu. 333 00:31:40,666 --> 00:31:49,727 To je jedna okolnost. A jak říkám, každý vidí to, co chce. Nevidíte žádné odvolávání z funkcí? 334 00:31:49,847 --> 00:31:55,367 Nu což, tak ještě jedna zpráva. Dnes jen čtu zprávy: 335 00:31:55,487 --> 00:32:02,795 Velitel amerického Tichomořského loďstva admirál Harry Harris uznal svou vinu v tom, 336 00:32:02,915 --> 00:32:07,473 že nesprávně informoval veřejnost o místě pobytu letadlové lodi Carl Vinson, 337 00:32:07,593 --> 00:32:10,499 která teď pluje ke břehům KLDR: 338 00:32:10,619 --> 00:32:14,199 „Co se týká zmatku okolo Carla Vinsona, tak je to moje vina, 339 00:32:14,319 --> 00:32:18,481 neposkytnul jsem informace o něm adekvátním způsobem.“ 340 00:32:19,608 --> 00:32:26,059 Proč by se měl admirál takto kát? 341 00:32:27,497 --> 00:32:33,278 To je kvůli tomu, že jsou pod tlakem a hrozí jim i odvolání. 342 00:32:33,398 --> 00:32:38,890 A ten, který dokáže svoji oddanost státní, tedy globální elitě 343 00:32:39,010 --> 00:32:44,591 a státnímu řízení v osobě Trumpa, ten zůstane. 344 00:32:44,711 --> 00:32:50,687 A jestliže to nedokážete, nezbývá vám, než se kát a odejít s různou mírou důsledků. 345 00:32:50,807 --> 00:32:56,366 Tady jde o obojí, jak o dokazování své oddanosti novému týmu, 346 00:32:56,486 --> 00:33:02,595 tak i pro každý případ, bude-li nutné odejít do výslužby, vypadat alespoň jako patriot. 347 00:33:02,715 --> 00:33:04,840 I když, co je to vůbec za admirála, 348 00:33:04,960 --> 00:33:10,298 který nedokáže adekvátním způsobem informovat o místě pobytu své letadlové lodi? 349 00:33:10,418 --> 00:33:14,964 Tak taková je ta situace, která se teď ve světě skládá. 350 00:33:16,703 --> 00:33:20,841 To byla pro dnešek poslední otázka. 351 00:33:20,961 --> 00:33:28,170 Dnes jsme v podstatě mluvili o jednom tématu. 352 00:33:28,290 --> 00:33:35,235 O boji mezi státní a globální elitou USA a o následcích tohoto boje pro celý svět. 353 00:33:35,355 --> 00:33:44,259 Když se někdo pokouší analyzovat bez zohlednění této skutečnosti ty či ony události, 354 00:33:44,379 --> 00:33:51,918 například průběh voleb ve Francii, co se děje v Německu, Itálii apod., 355 00:33:52,038 --> 00:34:01,427 aniž chápe tento boj a toto nadnárodní řízení, bude se svou analýzou vždy mimo mísu. 356 00:34:01,547 --> 00:34:08,387 Napřed je nutné ujasnit si tyto věci, ale jak řekl Sergej Viktorovič, 357 00:34:08,507 --> 00:34:14,577 tak dnes v mezinárodních vztazích již žádná pravidla neplatí. 358 00:34:14,697 --> 00:34:23,710 Vina za to padá především na hlavu globálních elit a státních elit. A přesněji naopak. 359 00:34:23,830 --> 00:34:32,761 Státní elity, které nechápou následky svého konání na stav celé planety 360 00:34:32,881 --> 00:34:39,800 a vycházejí ze svých úzce zištných cílů, jak své státní cíle sami chápou, 361 00:34:39,920 --> 00:34:43,046 ovlivňují svět takovým způsobem, 362 00:34:43,166 --> 00:34:48,796 že ho dovedli na práh globální ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofy 363 00:34:48,916 --> 00:34:53,995 pod vedením globálního prediktoru. Protože to byl on, kdo zformoval… 364 00:34:54,115 --> 00:35:04,724 Za posledních padesát let, kdy si globální prediktor zvolil právě USA pro roli četníka celého světa, 365 00:35:04,844 --> 00:35:13,334 tak právě pod jeho vedením státní elita USA strukturně zformovala státní řízení evropských států. 366 00:35:13,454 --> 00:35:17,845 Kdo s čím zachází, tím také schází. 367 00:35:17,965 --> 00:35:24,255 Situace je teď v podstatě následující, kdo teď bude určovat ve světě pravidla? 368 00:35:24,375 --> 00:35:34,489 My říkáme, že Putin na stejné úrovni jako globální prediktor dokáže realizovat globální politiku. 369 00:35:34,609 --> 00:35:37,460 Jenže Putina je v tom nutné podpořit! 370 00:35:37,580 --> 00:35:44,310 My přece vidíme neadekvátnost našeho státního řízení, když se podíváme na naše guvernéry, vládu, 371 00:35:44,430 --> 00:35:51,600 různé ministerské úřady. Vždyť neodpovídají duchu času! 372 00:35:51,720 --> 00:35:56,167 Z toho vyplývá, že záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. 373 00:35:56,287 --> 00:36:02,741 Je třeba zvyšovat svoji míru chápání řídících procesů, nastudovat si Koncepci sociální bezpečnosti 374 00:36:02,861 --> 00:36:10,059 a Dostatečně všeobecnou teorii řízení a na své úrovni toto řízení uplatňovat. 375 00:36:10,179 --> 00:36:14,625 A díky tomu potom Putin bude také moci realizovat globální politiku. 376 00:36:14,745 --> 00:36:18,779 Každý voják musí znát svůj manévr. 377 00:36:18,899 --> 00:36:22,989 - A chápat. - A bezesporu ho chápat, to samozřejmě. 378 00:36:23,109 --> 00:36:31,406 Aby dokázal adekvátně jednat ze své pozice. Jinak velitel nedokáže řídit svou armádu a zvítězit. 379 00:36:31,526 --> 00:36:33,662 Přivést armádu k vítězství. 380 00:36:33,782 --> 00:36:45,216 Jestliže si tedy nepřejeme, aby se v Evropě rozpoutala válka, 381 00:36:45,336 --> 00:36:54,927 a ta válka se neomezí pouze na Evropu, ta jednoznačně ovlivní stav celého světa a samozřejmě i Rusko. 382 00:36:55,047 --> 00:36:59,053 Jestliže nechceme následně bojovat s jejími následky, 383 00:36:59,173 --> 00:37:02,905 je lepší terorismus likvidovat na hodně vzdálených přístupech. 384 00:37:03,025 --> 00:37:10,360 Ale kvůli tomu je třeba vědět, jak je realizováno státní a nadnárodní řízení. 385 00:37:10,480 --> 00:37:20,814 A proto... Moc, to není cedulka na dveřích kanceláře, moc není šéfovské křeslo. 386 00:37:20,934 --> 00:37:25,490 Moc je v praxi realizovatelná schopnost řídit. 387 00:37:25,610 --> 00:37:33,193 Znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou a uplatňujte ji v praxi. 388 00:37:33,313 --> 00:37:38,750 Studujte Dostatečně všeobecnou teorii řízení, Koncepci sociální bezpečnosti. 389 00:37:38,870 --> 00:37:43,867 Buďte konceptuálně samostatní. Přeji vám štěstí. Do příštích setkání. 390 00:37:43,987 --> 00:37:47,174 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 391 00:38:03,797 --> 00:38:12,054 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz