1 00:00:04,567 --> 00:00:08,626 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,746 --> 00:00:11,819 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,939 --> 00:00:15,934 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:16,054 --> 00:00:19,918 Dnes je 11.05.2017. 5 00:00:20,038 --> 00:00:25,386 7. května se konaly volby ve Francii. 6 00:00:25,506 --> 00:00:30,537 Máme tu v souvislosti s tím celkem hodně otázek a konkrétně Olga se vás ptá: 7 00:00:30,657 --> 00:00:34,367 Valeriji Viktoroviči „A jedeme dál vážení přísedící!?“ (12 křesel) 8 00:00:34,487 --> 00:00:41,167 Ve Francii si 61% voličů nepřeje, aby prezident, který byl právě zvolen, měl většinu v parlamentu. 9 00:00:41,287 --> 00:00:46,515 Zdá se tedy, že se z toho globální prediktor vyvlíknul, nebo je to demokracie v přímém přenosu? 10 00:00:46,635 --> 00:00:51,116 Na Západě přece není žádná demokracie a nikdy tam ani nebyla. 11 00:00:51,236 --> 00:00:57,982 Není tam a v davo-„elitářské“ společnosti je demokracie už z principu nemožná. 12 00:00:58,102 --> 00:01:07,430 Vytvoření… Řekněme to takto, vytvoření jakýchsi procedur a jejich dodržování není vůbec žádnou demokracií. 13 00:01:07,550 --> 00:01:14,940 A co se týká Francie, tak tam je vůbec všechno velice, velice problematické 14 00:01:15,060 --> 00:01:20,084 s ohledem na demokracii a provedení jejich voleb. 15 00:01:20,204 --> 00:01:24,870 Nejdemokratičtější volby… Promiňte. 16 00:01:24,990 --> 00:01:28,116 …a nejlidovější jsou u nás, v Rusku. 17 00:01:28,236 --> 00:01:32,325 Způsob provedení posledních voleb ve Francii… 18 00:01:32,445 --> 00:01:38,310 Nás by za špetičku toho, co se tam dělo, jednoduše zadupali do země, 19 00:01:38,430 --> 00:01:43,427 nenechali by na nás nit suchou a vyřvávali, že je tu „Krvavý Mordor“. 20 00:01:43,547 --> 00:01:47,993 Ale ve Francii je to v pořádku, tam to nikomu nevadí. 21 00:01:48,113 --> 00:01:58,667 Už jenom ta skutečnost, že kandidáti nemají stejné možnosti. Za jedním stojí vláda, ministři, všichni. 22 00:01:58,787 --> 00:02:08,241 Jeho plakáty je polepeno všechno. Všechny noviny a časopisy vycházejí pouze s jeho portréty. 23 00:02:08,361 --> 00:02:15,035 A alternativní kandidát jako by neexistoval, nic z toho pro něj není. 24 00:02:15,155 --> 00:02:20,675 A jak probíhaly samotné volby? No to bylo něco. 25 00:02:20,795 --> 00:02:27,112 Nestačí, že tam byly uplatněny všechny druhy švindlů, manipulací, 26 00:02:27,232 --> 00:02:34,475 navíc ještě drze, prostě nestydatě ty volební lístky, které lidé posílali poštou, 27 00:02:34,595 --> 00:02:42,627 tak ty volební lístky pro Marine Le Penovou už byly jednoduše roztrženy a tudíž neplatné. 28 00:02:42,747 --> 00:02:45,653 Hlasovat jste mohli pouze pro Macrona. 29 00:02:45,773 --> 00:02:52,201 Chtěli jste hlasovat poštou? Hlasujte, máte jedinou volbu - Macrona, jiné lístky jsou už znehodnocené. 30 00:02:52,321 --> 00:02:58,473 To, co se tam dělo, nemá s žádnou demokracií nic společného. 31 00:02:58,593 --> 00:03:02,847 Ale vzhledem k tomu, že to bylo u nich doma na Západě, tak je vše OK. 32 00:03:02,967 --> 00:03:10,109 A Clintonová to ve svém blahopřání charakterizoval takto: „Znamená to vítězství pro Macrona, pro Francii, 33 00:03:10,229 --> 00:03:15,584 pro EU a pro svět a porážku pro ty, kteří se vměšují do demokracie.“ 34 00:03:15,704 --> 00:03:26,147 Z jejich hlediska je tedy demokracie to, co vyhovuje zájmům vládnoucí třídy 35 00:03:26,267 --> 00:03:30,054 a to, čeho se jim povedlo úspěšně dosáhnout. 36 00:03:30,174 --> 00:03:42,021 Clintonová zastupuje zájmy státní elity. Pro ty je Pax Americana ideální variantou světa. 37 00:03:42,141 --> 00:03:51,127 A vítězství Macrona, jak ho charakterizovala, je přesně to, co odpovídá zájmům státní elity USA. 38 00:03:51,247 --> 00:03:58,802 Macron tedy plně zapadá do jejich modelu světa, 39 00:03:58,922 --> 00:04:04,303 neboť bude pracovat tak, jak bude pískat americká státní elita. 40 00:04:04,423 --> 00:04:08,815 Tak si to představuje Clintonová, jenže ve skutečnosti to tak není, 41 00:04:08,935 --> 00:04:11,181 zdaleka to tak není. 42 00:04:11,301 --> 00:04:20,864 Už jsme mluvili o tom, že Marine Le Penová hrála ve volbách roli kandidáta-spoilera. 43 00:04:20,984 --> 00:04:28,512 Naši velevážení analytici a PRmaníci, ti vědí, že kandidát spoiler znamená, 44 00:04:28,632 --> 00:04:35,582 když se na volebních lístcích jméno, a příjmení jednoho kandidáta 45 00:04:35,702 --> 00:04:42,349 plně shoduje se jménem a příjmením hlavního kandidáta, 46 00:04:42,469 --> 00:04:46,586 aby mu mohl přebrat určité procento mylně zaškrtnutých hlasů. 47 00:04:46,706 --> 00:04:50,960 To se stalo u nás, když jsme tu měli při volbách neustále dvakrát Surikova. 48 00:04:51,080 --> 00:04:56,407 Ano, tím že mu tenkrát ukradl 3%, mu fakticky ukradl vítězství. 49 00:04:58,552 --> 00:05:03,311 Tak tento mechanismus analytici a PRmaníci dobře chápou. 50 00:05:05,760 --> 00:05:20,285 Pochopení toho, že je dobré svému protivníkovi obstarat kandidáty-spoilery, 51 00:05:20,405 --> 00:05:30,141 kteří by cupovali program vašeho nejpravděpo- dobnějšího protivníka ve volbách. 52 00:05:30,261 --> 00:05:42,074 To ještě tak nějak chápou, ale jakou roli hraje kandidát-spoiler jako ledoborec, 53 00:05:42,194 --> 00:05:47,542 to už je nad jejich chápání. Cha, cha, chi, chi, co je to za blbost? 54 00:05:47,662 --> 00:05:54,901 Mám takový dojem, že ti lidé se v řízení vůbec nevyznají. 55 00:05:55,021 --> 00:06:00,163 No, oni se skutečně v řízení nevyznají a také třeba nežijí v Rusku. 56 00:06:00,283 --> 00:06:07,385 My tu máme, mimochodem, klasického představitele kandidáta-spoilera, 57 00:06:07,505 --> 00:06:14,125 který tedy působí pouze na federální úrovni, protože regionální PRmaníci už vůbec nemají na to, 58 00:06:14,245 --> 00:06:19,008 aby něco podobného praktikovali. Ti vůbec nevědí, jak tyto věci fungují. 59 00:06:19,128 --> 00:06:24,442 A i na té federální úrovni ten kandidát-spoiler, který tam trvale působí, 60 00:06:24,562 --> 00:06:27,915 velmi často ve své funkci vážně selhává. 61 00:06:28,035 --> 00:06:31,148 V daném případě mluvím o Žirinovském. 62 00:06:31,268 --> 00:06:36,031 Je to člověk, který vyjadřuje velmi extrémistické názory, 63 00:06:36,151 --> 00:06:41,912 a tím čistí cestu k volbě toho kandidáta, který je potřebný. 64 00:06:42,032 --> 00:06:46,692 Lidé se takovému radikalismu a přehnanosti se vyhnou, 65 00:06:46,812 --> 00:06:49,649 a přivede je to k potřebnému kandidátovi. 66 00:06:49,769 --> 00:06:53,535 Nic z toho naši PRmaníci nechápou. 67 00:06:53,655 --> 00:06:58,281 A vzhledem k tomu, že to nechápou, nechápou ani, co se teď stalo. 68 00:06:58,401 --> 00:07:05,881 Mnozí se teď kasají: „Vždyť jsem říkal, že Le Penová vyhraje (v prvním kole), a také vyhrála.“ Jen tak dál. 69 00:07:06,001 --> 00:07:16,198 Nevíte sice, co se stalo, máte pouze iluzi toho, že jste určili, správně určili proces, ale… 70 00:07:16,318 --> 00:07:23,591 Jak se říká ve vžité frázi, v pravidle Dostatečně všeobecné teorie řízení. 71 00:07:25,930 --> 00:07:27,821 Jak to přesně bylo? 72 00:07:27,941 --> 00:07:34,217 - Může vzniknout iluze… - Ano, tak je to. Existuje-li proces nebo jev, 73 00:07:34,337 --> 00:07:42,230 tak u člověka zabývajícího se řízením může vzniknout iluze nějakého procesu nebo jevu 74 00:07:42,350 --> 00:07:49,728 a na základě toho může vzniknout i iluze řízení tohoto procesu nebo jevu. 75 00:07:49,848 --> 00:07:55,058 Jenže výsledek takovéhoto iluzorního přístupu bude vždy objektivní 76 00:07:55,178 --> 00:08:01,763 a může vést k tragickým následkům jak pro člověka, který to sám řídí, tak i pro jeho podřízené. 77 00:08:01,883 --> 00:08:11,358 Když neurčíte proces nebo jev správně, tak už máte iluzi. 78 00:08:11,478 --> 00:08:19,199 Když se na základě toho domníváte, že jste provedli správnou analýzu, tak už máte iluzi řízení iluze, 79 00:08:19,319 --> 00:08:22,122 jenže výsledek bude vždy objektivní. 80 00:08:22,242 --> 00:08:28,759 Proto je také třeba se vyznat v tom, co se děje. Vždyť potom budeme muset s tou Evropou žít, 81 00:08:28,879 --> 00:08:32,336 budeme muset s Francií spolupracovat. 82 00:08:32,456 --> 00:08:35,981 A co budeme dělat? Jestliže si neuvědomujeme, 83 00:08:36,101 --> 00:08:41,724 jak a jaké síly stojí za každým prezidentským kandidátem? 84 00:08:41,844 --> 00:08:45,920 Kdo a jak tam byl dosazen. Už nejednou jsem říkal, 85 00:08:46,040 --> 00:08:55,961 že se Le Penová měla stát ledoborcem, který měl vyčistit cestu k vítězství Fillonovi. 86 00:08:56,081 --> 00:09:03,080 Ve výsledku určité chyby Fillonova volebního štábu se Fillon na startu zdržel, 87 00:09:03,200 --> 00:09:07,035 takže ledoborci nezbylo než finišovat sám. 88 00:09:07,155 --> 00:09:10,956 Jenže to neměl globální prediktor v plánu a tak před ním vyvstala otázka: 89 00:09:11,076 --> 00:09:15,598 "Nestihli jsme se zmocnit řízení." Jen se podívejte na události v USA. 90 00:09:15,718 --> 00:09:24,436 "Nestihli jsme se zmocnit řízení Macrona. Máme tam Le Penovou a nemáme tam teď jak dosadit Fillona. 91 00:09:24,556 --> 00:09:26,568 Co tedy uděláme? 92 00:09:26,688 --> 00:09:33,755 Začneme se připravovat na tu variantu, že jestliže pro nás bude Macron absolutně neřiditelný, 93 00:09:33,875 --> 00:09:44,691 tak spustíme proces - Francie jako druhá Ukrajina - majdan, hořící policisté." 94 00:09:44,811 --> 00:09:48,440 A je tu taková zajímavá věc. 95 00:09:48,560 --> 00:09:53,082 Málokdo to ví, ale… Nu, jak málokdo? 96 00:09:53,202 --> 00:10:01,817 Světová média se z nějakého důvodu moc nesnažila přitáhnout pozornost lidí k tomu, 97 00:10:01,937 --> 00:10:05,944 že ve Francii celou tu dobu probíhaly střety. 98 00:10:06,064 --> 00:10:10,598 To znamená, že ta mládež byla udržovaná v nažhaveném stavu. 99 00:10:10,718 --> 00:10:16,052 Mimochodem hodili i jeden Molotovův koktejl, který velice vážně popálil jednoho policistu 100 00:10:16,172 --> 00:10:19,067 a dokonce se říká, že snad i zemřel. 101 00:10:19,187 --> 00:10:25,626 Že však byl velice silně popálen, to je jisté. A proč nikdo nekřičí? 102 00:10:25,746 --> 00:10:29,368 Proč to stále dokola neukazují v televizi? 103 00:10:29,488 --> 00:10:34,650 Ukázala to pouze francouzská média a to jen tak, aby se neřeklo. 104 00:10:35,575 --> 00:10:42,111 Globální prediktor, který si uvědomuje, že Le Penovou zapojit nelze, 105 00:10:42,231 --> 00:10:47,482 protože by to znamenalo rozpad tak těžce vybudované Evropské unie, 106 00:10:47,602 --> 00:10:56,866 když navíc u Brexitu teď byl uplatněn „krátký zpětný obrat“, 107 00:10:56,986 --> 00:10:59,378 to je takový řídící manévr. 108 00:10:59,498 --> 00:11:06,399 Přidá-li se k tomu ještě navíc Francie, tak to už systém... Jak se říká: „Bolívar oba neunese“ (O. Henry), 109 00:11:06,519 --> 00:11:08,864 ten systém se může zhroutit. 110 00:11:08,984 --> 00:11:14,907 Je tedy lepší Le Penovou nezapojit, a jestli ji přece jen zapojí, je potřebné, aby změnila svou rétoriku. 111 00:11:15,027 --> 00:11:18,456 A ona ve druhém kole tuto svoji rétoriku změnila. 112 00:11:18,576 --> 00:11:23,738 Když poprvé vystoupila s řečí, která byla fakticky Fillonovým proslovem, 113 00:11:23,858 --> 00:11:28,689 tak všechna média: „Vždyť ona převzala celé části…“ 114 00:11:28,809 --> 00:11:36,144 A ona potvrdila: „Obracíme se k Fillonovým voličům.“ Média tedy o tom informovala a hotovo. 115 00:11:36,264 --> 00:11:38,565 Takto tedy začala vystupovat. 116 00:11:38,685 --> 00:11:47,066 Na jedné straně tedy změnila svou rétoriku a na druhé straně změnil svou rétoriku i Macron. 117 00:11:47,186 --> 00:11:50,642 K čemu ten se přiblížil? 118 00:11:50,762 --> 00:11:53,585 K tomu středu, kterého se držel Fillon. 119 00:11:53,705 --> 00:12:00,546 A zatímco tito dva kandidáti si mezi sebou takto pohrávali, 120 00:12:00,666 --> 00:12:10,009 ten protest byl udržován v připraveném stavu, aby mohl případně v jakémkoliv okamžiku vzplanout. 121 00:12:10,129 --> 00:12:13,475 Současně však jakoby neexistoval. 122 00:12:17,106 --> 00:12:19,665 Zvítězil Macron. 123 00:12:19,785 --> 00:12:21,893 A opravdu zvítězil? 124 00:12:22,608 --> 00:12:33,640 Kdyby v prvním kole Le Penovou nebrzdili, už jsem o tom mluvil, tak by vyhrála ona. 125 00:12:33,760 --> 00:12:39,857 Kdyby ve druhém kole nebylo využito všechno, aby Le Penová neprošla, 126 00:12:39,977 --> 00:12:42,525 tak by prostě vyhrála. 127 00:12:42,645 --> 00:12:47,752 A navíc zatím ani není nic jistého. Třeba opravdu vyhrála stejně jako možná i v prvním kole. 128 00:12:47,872 --> 00:12:53,529 Já jsem přece říkal, že nemá tu nejmenší šanci zvítězit, oficiálně. 129 00:12:54,959 --> 00:12:59,883 Protože ona se nemůže dostat s tímto informačním stavem, 130 00:13:00,003 --> 00:13:03,845 s tímto informačním modulem k řízení Francie. 131 00:13:03,965 --> 00:13:12,703 Neboť by se zhroutil celý model řízení ve vztahu k Evropě, který zavedl globální prediktor. 132 00:13:12,823 --> 00:13:17,325 Tito nesystémoví lídři typu Le Penové jsou potřební k tomu, 133 00:13:17,445 --> 00:13:23,707 aby usměrňovali pohyb systému, vůbec ne k tomu, aby ho ničili. 134 00:13:28,301 --> 00:13:37,957 Takže Macron vyhrál a Le Penová ne, ale získala velmi mnoho hlasů. 135 00:13:38,077 --> 00:13:43,597 V podstatě jde o její rekord, rekord Národní fronty. 136 00:13:43,717 --> 00:13:47,146 A to je výstraha pro Macrona. 137 00:13:47,915 --> 00:13:55,085 Za druhé ty střety, které začaly, přestože nebyly rozsáhlé, ale dost důrazné. 138 00:13:55,205 --> 00:14:00,460 Dost důrazné, ale ještě ne hrozivé a příliš rozsáhlé. 139 00:14:00,580 --> 00:14:08,273 To je také výstraha pro Macrona, aby se s tou svou výhrou moc neholedbal. 140 00:14:08,393 --> 00:14:12,757 „Ve skutečnosti je tvé postavení velice zranitelné. 141 00:14:12,877 --> 00:14:18,121 A jestliže se ty a klany za tebou stojící nebudete ochotni domluvit, 142 00:14:18,241 --> 00:14:22,936 tak máme v ruce všechny možnosti, jak tě svrhnout. 143 00:14:23,056 --> 00:14:26,704 A provést třetí „demokratické“ volební kolo. 144 00:14:26,824 --> 00:14:31,738 Přece jsme to třetí kolo již jednou realizovali v té druhé „Francii“ 145 00:14:31,858 --> 00:14:34,434 a pak jednoduše vyhraje Fillon.“ 146 00:14:36,718 --> 00:14:42,770 V současné době musí globální prediktor vynakládat gigantické úsilí, 147 00:14:42,890 --> 00:14:46,071 aby stabilizoval situaci ve Francii. 148 00:14:46,191 --> 00:14:52,866 Ta situace je tam velice nestabilní, svého kandidáta se mu tam dostat nepovedlo. 149 00:14:52,986 --> 00:15:00,788 Bude nutné hrát s tím kandidátem, kterého řídí státní elita USA. 150 00:15:00,908 --> 00:15:06,070 Vítězství v boji se státní elitou v USA 151 00:15:06,190 --> 00:15:11,215 však bude automaticky znamenat, že se Macron změní v ochočeného králíčka. 152 00:15:13,883 --> 00:15:19,275 Mimochodem, v souvislosti s Macronovým zvolením se Bob Sinclar ptá: 153 00:15:19,395 --> 00:15:24,226 Macron prohlásil, že nevylučuje vystoupení Francie z Evropské unie. 154 00:15:24,346 --> 00:15:27,390 To Trumpovci zmáčkli státní elitu? 155 00:15:27,510 --> 00:15:37,679 Ještě jednou říkám, že Macron měl být proudem unášen směrem k Fillonovi a Le Penové. 156 00:15:37,799 --> 00:15:40,209 Musí se dohodnout. 157 00:15:40,329 --> 00:15:47,912 Střetly se tam velice mocné síly, a tak musí dělat příslušná prohlášení, 158 00:15:48,032 --> 00:15:52,424 že je připraven hrát až po tyto, pro něj extrémní, scénáře. 159 00:15:52,544 --> 00:15:55,698 Vždyť kdo by Macrona zasvěcoval do scénářů řízení? 160 00:15:55,818 --> 00:15:59,108 Loutky jsou jen tahány za nitky. Vždyť je jen loutka. 161 00:15:59,228 --> 00:16:03,538 On jen předvádí svou loajalitu, vždyť přece dobře vidí, 162 00:16:03,658 --> 00:16:06,371 že za Le Penovou stojí velice mocná síla. 163 00:16:06,491 --> 00:16:11,378 A Le Penová? Ta zpívala, smála se, tancovala poté, kdy prohrála volby, 164 00:16:11,498 --> 00:16:14,680 protože tím svůj úkol splnila na jedničku 165 00:16:14,800 --> 00:16:18,228 a ví, že ji páníček odmění. 166 00:16:19,108 --> 00:16:25,105 Opět otázka v souvislosti se zvolením Macrona francouzským prezidentem od Pavla: 167 00:16:25,225 --> 00:16:29,369 Co myslíte? Je pro Putina jednodušší uplatňovat svou politiku ve státech, 168 00:16:29,489 --> 00:16:32,230 v jejichž čele stojí nekvalifikovaní manažeři 169 00:16:32,350 --> 00:16:35,366 jako je například Macron v porovnání s Fillonem? 170 00:16:35,486 --> 00:16:41,529 Nebo spíš nepředvídatelnost a rizika s tím spojená v průměru ztěžují působení na objekty řízení? 171 00:16:41,649 --> 00:16:43,784 A co myslíte vy? 172 00:16:43,904 --> 00:16:48,626 Bude pro vás jednoduší řídit profesionála, který své věci rozumí, 173 00:16:48,746 --> 00:16:54,678 nebo člověka, který nic neumí a je třeba ho stále vodit za ručičku? 174 00:16:54,798 --> 00:16:59,190 Kterému je neustále třeba napovídat, aby udělal to, to a to? 175 00:16:59,310 --> 00:17:04,884 A když navíc ještě ani nemáte možnost stát vedle něho a neustále ho usměrňovat? 176 00:17:05,004 --> 00:17:11,927 Vedete s ním nějaká jednání a on nemá ani ponětí, o čem to vlastně mluvíte. 177 00:17:12,047 --> 00:17:16,906 Vše to chápou pouze odborníci rozestavení okolo něho. 178 00:17:17,731 --> 00:17:20,152 Jaký bude výsledek? 179 00:17:20,272 --> 00:17:23,893 Bude vzrůstat chyba řízení, vždycky. 180 00:17:24,013 --> 00:17:29,175 Proto je lepší, když nepřítel sice zůstane nepřítelem, 181 00:17:29,295 --> 00:17:33,054 ale alespoň mu to myslí, potom je možné s ním něco řešit. 182 00:17:33,174 --> 00:17:38,556 Globální prediktor je inteligentní, ten chápe co a jak, takže se s ním Putinovi jednodušeji jedná. 183 00:17:38,676 --> 00:17:43,591 Existuje předmět jednání a existuje pochopení určitých rizik, 184 00:17:43,711 --> 00:17:51,871 existuje povědomí o tom, že je při provádění toho či onoho řídícího manévru nezbytná určitá kvalita řízení. 185 00:17:52,613 --> 00:17:59,463 Proto se tam také globální prediktor snažil dosadit toho největšího profesionála, 186 00:17:59,583 --> 00:18:04,032 aby mu nemusel stát za zadkem, aby tam nemrhal svými odborníky, 187 00:18:04,152 --> 00:18:07,025 které je možné využívat jinde. 188 00:18:07,145 --> 00:18:13,011 Aby ten člověk dokázal sám operativně manévrovat. Chtěli tam mít Fillona. 189 00:18:13,131 --> 00:18:17,281 To státní elita, ta si tam přeje mít loutky. 190 00:18:17,860 --> 00:18:23,169 Protože loutka bude sedět, dokud jí neřeknete: „Vstaň, běž a podej mi to.“ 191 00:18:23,289 --> 00:18:28,259 A potom si zase sedne a bude sedět, dokud nedostane další pokyn. 192 00:18:28,379 --> 00:18:37,557 Neboť státní elita sama nechápe globální politiku. Nechápe, že nemůže existovat objekt bez řízení. 193 00:18:37,677 --> 00:18:40,472 Zůstane-li objekt bez řízení… 194 00:18:40,592 --> 00:18:47,873 Zkuste třeba opustit dům. Jeho obyvatelé odjedou a nechají ho rok prázdný. 195 00:18:47,993 --> 00:18:52,275 Co se s ním stane? A to i v případě, že ho nikdo nevykrade? 196 00:18:53,375 --> 00:18:58,271 A teď si představte složitý systém - stát, 197 00:18:59,317 --> 00:19:01,710 který nikdo neřídí. 198 00:19:01,830 --> 00:19:06,607 Nebo ho řídí, až když ho k tomu dokopete: "Udělej to, to a to!" 199 00:19:06,727 --> 00:19:11,174 Protože sám neví, co by měl dělat. Nedokáže ty věci korigovat. 200 00:19:11,559 --> 00:19:14,337 Všude je potřebný odborník. 201 00:19:14,457 --> 00:19:18,849 S odborníky se lépe pracuje, lépe jedná a lépe domlouvá. 202 00:19:18,969 --> 00:19:23,663 S neodborníky v podstatě nemáte o čem se bavit. 203 00:19:23,783 --> 00:19:29,852 Je to pouze protokolární setkání k nafocení úsměvů, všechno ostatní musí udělat Šerpové. 204 00:19:30,458 --> 00:19:41,022 Je třeba zvažovat, zda stát může splnit závazky, které na sebe vzal. 205 00:19:41,142 --> 00:19:48,092 A neodborník může v jakékoliv chvíli, kdy mu něco přeletí přes nos, 206 00:19:48,212 --> 00:19:53,099 dotkne se jeho majestátu, zareagovat: „A mě to může být všechno ukradené…“ 207 00:19:53,219 --> 00:19:58,421 Nějaký proces tak vykolejí, aniž si uvědomí následky, jaké to přinese. 208 00:19:58,541 --> 00:20:01,260 A potom: „Ale já to přece tak nechtěl?!“ 209 00:20:01,380 --> 00:20:04,363 Vždyť na to neustále u těch „našich manažerů“ narážíme. 210 00:20:04,483 --> 00:20:08,511 Máme jednoho takového vzorového „otěcka“ Lukašenka. 211 00:20:08,631 --> 00:20:13,713 Na toho se podívejte. Tam je to tak pořád, ten vůbec neví, co dělá. 212 00:20:18,404 --> 00:20:21,309 Další otázka je od Alexeje. 213 00:20:21,429 --> 00:20:26,391 Současná vláda v Británii je absolutní nula z hlediska chápání procesů řízení. 214 00:20:26,511 --> 00:20:30,341 A tak se začínají vracet staré kádry, aby nahradili ty současné. 215 00:20:30,461 --> 00:20:33,838 Tony Blair se prý vrací do britské politiky kvůli Brexitu. 216 00:20:33,958 --> 00:20:38,772 Otázka: Jedná se o další etapu manévru s Brexitem, o kterém jste tak podrobně vyprávěl? 217 00:20:38,892 --> 00:20:44,012 Je to i další manévr okolo Brexitu, je to i důsledek bezvýchodnosti, jak jsem o tom mluvil. 218 00:20:44,132 --> 00:20:48,738 Globální prediktor má velký nedostatek kádrů. 219 00:20:48,858 --> 00:20:56,549 Má jeden a ten samý usmolený paklík karet a ty karty z něho vždy vytáhne, vrátí, zase vytáhne. 220 00:20:56,669 --> 00:21:03,814 A tak to jde stále dokola a ty kádry jsou s větší či menší způsobilostí v řízení. 221 00:21:03,934 --> 00:21:14,262 Doba Theresy May a Borise Johnsona, tedy lidí: „Seď, já otevřu sám“ (hlupáků) v řízení, 222 00:21:14,382 --> 00:21:17,348 ta doba je pryč. 223 00:21:17,468 --> 00:21:25,706 Je načase začít s dalším manévrem, proto lidi rozmísťují do startovních pozic. 224 00:21:25,826 --> 00:21:30,752 On možná ani nevstoupí do politiky přímo, 225 00:21:30,872 --> 00:21:37,953 ale to prohlášení mu umožňuje účastnit se takříkajíc z druhé řady. 226 00:21:38,073 --> 00:21:46,376 Pracovat pro někoho obrazně řečeno jako konsultant... 227 00:21:46,496 --> 00:21:54,477 - Poradce. - Poradce, bez toho by se nemohl vrátit do hry. 228 00:21:57,916 --> 00:22:02,159 Otázka od Ilji. Valeriji Viktoroviči, zdravím vás. 229 00:22:02,279 --> 00:22:06,627 Globální prediktor řídí bezstrukturně a často něčím prostřednictvím. 230 00:22:06,747 --> 00:22:10,646 Je pravda, že jsou některé nové technologie ve společnosti zaváděny tak, 231 00:22:10,766 --> 00:22:16,034 že tyto znalosti globální prediktor předává některým lidem, kteří mají tyto technologie ve společnosti šířit? 232 00:22:16,154 --> 00:22:20,586 Vždyť všechny nové technologie má přece pod svou kontrolou globální prediktor. Je to tak? 233 00:22:20,706 --> 00:22:26,167 V souvislosti s tím tu je otázka. Co Elon Musk, který se v krátké době uplatnil ve vesmírných technologiích. 234 00:22:26,287 --> 00:22:33,523 Vždyť některé státy nad tím pracují celá desetiletí? Je také Trumpovým poradcem pro rozvoj průmyslu. 235 00:22:33,643 --> 00:22:39,691 Není třeba právě takovým člověkem globálního prediktoru využívaným k šíření jeho idejí? 236 00:22:39,811 --> 00:22:41,661 Samozřejmě, že ne. 237 00:22:41,781 --> 00:22:48,130 Tak především, globální prediktor vůbec nemá zájem na zavádění nových technologií do společnosti 238 00:22:48,250 --> 00:22:52,551 a na pokroku společnosti v tomto směru. 239 00:22:52,671 --> 00:22:59,985 Proto také, jak jen může, globální prediktor technický pokrok brzdí. 240 00:23:00,105 --> 00:23:06,817 Jen ten technický pokrok usměrňuje ve svém zájmu pro vytvoření určité technosféry. 241 00:23:06,937 --> 00:23:10,514 Všechno ostatní je brzděno. Co se týká Elona Muska. 242 00:23:10,634 --> 00:23:17,626 Už jsem říkal a zopakuji, že se jedná o velkou moderní mystifikaci. 243 00:23:17,746 --> 00:23:26,756 Pod Elona Muska soustředili všechno, co tam ještě vůbec v USA mají rozpracováno 244 00:23:26,876 --> 00:23:34,793 ve vesmírných technologiích, elektromobilech a všem ostatním, různé ty hyperloopy. 245 00:23:34,913 --> 00:23:44,597 Jsou to absolutní bludy, úplně všechno připsali jemu a vytvářejí okolo toho určitou reklamní kampaň. 246 00:23:44,717 --> 00:23:51,541 - PR! - Píár! Ten rozruch okolo Elona Muska není nic víc než píár! 247 00:23:51,661 --> 00:23:57,134 Na internetu najdete dostatečné množství dobrých, odborných technických rozborů 248 00:23:57,254 --> 00:24:02,245 toho jeho průlomu do vesmírných technologií i o tom jeho "makarónu“, 249 00:24:02,365 --> 00:24:05,588 jsou toho už sepsána kvanta. 250 00:24:05,708 --> 00:24:08,513 Pouze sám sebe vláčí tam a zpět. 251 00:24:08,633 --> 00:24:18,672 A s tím zpět se z větší části nejspíše jedná o úplnou mystifikaci, 252 00:24:18,792 --> 00:24:22,535 že se jim ten návrat daří. 253 00:24:22,655 --> 00:24:26,778 - Herci hrají. - To samé jako s Měsícem, že? 254 00:24:26,898 --> 00:24:32,982 Ano, absolutně to samé. S Měsícem jim to prošlo, proč by tedy nemohli lhát i o něčem menším? 255 00:24:33,102 --> 00:24:36,808 A tím spíše, že dnes mají k dispozici počítačové technologie. 256 00:24:36,928 --> 00:24:41,148 Cožpak je dnes těžké graficky zobrazit, jak raketa přistává na svém reaktivním proudu? 257 00:24:41,268 --> 00:24:45,584 Dnes něco takového udělají raz dva. Posadí tam herce, kteří budou nadšeně vykřikovat 258 00:24:45,704 --> 00:24:51,467 v ruštině, polštině, angličtině, v jakémkoliv jiném jazyku, hindštině, urdštině... 259 00:24:51,587 --> 00:24:58,185 Ve všech světových jazycích, ti herci tam budou sedět a nadšeně obdivovat technického génia USA. 260 00:24:58,305 --> 00:25:04,761 Stále ještě potřebují udržovat image USA jako světové velmoci. 261 00:25:04,881 --> 00:25:08,908 Proto co mohli, to narvali pod Elona Muska, 262 00:25:09,028 --> 00:25:14,759 a až někdo bude mít námitky, tak se zeptají: „A co s tím máme společného my? To Elon Musk!" 263 00:25:14,879 --> 00:25:21,863 Pod Elonem Muskem teď pracuje celý vojenskoprůmyslový komplex USA. 264 00:25:21,983 --> 00:25:31,250 Jen ať si někdo ve světě zkusí vypracovat celý cyklus a vystřelit raketu do vesmíru. Cha! 265 00:25:35,460 --> 00:25:40,186 K dalším otázkám. Další je od Andreje. 266 00:25:40,306 --> 00:25:44,558 Odvolání, odchod z funkce Comeyho, co to mělo být? 267 00:25:44,678 --> 00:25:49,701 Útok na tým globalistů strukturním řízením USA a tím pádem i na Trumpa? 268 00:25:49,821 --> 00:25:53,398 Nakolik je teď vůbec stabilní postavení Trumpa jako prezidenta? 269 00:25:53,518 --> 00:25:58,992 Nemůže ten vnitřní boj v USA mezi globální státní elitou vést k vážnému, 270 00:25:59,112 --> 00:26:04,038 rozsáhlému mezinárodnímu konfliktu s Ruskem na území třetích států? 271 00:26:04,158 --> 00:26:07,446 Nebo se to vybije výlučně dovnitř USA? 272 00:26:07,566 --> 00:26:17,508 Naopak. Trumpovo postavení se zlepšuje každým okamžikem, každým dnem. 273 00:26:17,628 --> 00:26:25,126 Je stále více a více stabilní. Vítězí nad státní elitou prakticky ve všech směrech. 274 00:26:25,246 --> 00:26:30,784 A na území třetích států? 275 00:26:30,904 --> 00:26:39,367 Už v minulém pořadu jsme mluvili o tom, že masově začali likvidovat „pantoflíčkáře“. 276 00:26:39,487 --> 00:26:45,314 Z desetitisícového uskupení jich 7 000 zlikvidovali jedním rázem a jsou pryč. 277 00:26:45,434 --> 00:26:51,261 Samozřejmě, že je předtím soustředili na volný prostor, aby je tam dobře mohli zpracovat. 278 00:26:51,381 --> 00:27:02,352 Další úspěchy budou určitě skromnější, protože je nutné je vytlačovat z měst a obcí. 279 00:27:02,472 --> 00:27:14,857 Ten proces bude tak či onak probíhat na území třetích států, bude doznívat, ale stále ještě probíhat. 280 00:27:14,977 --> 00:27:25,561 V podstatě, dokud USA nesplasknou, tak se z toho pole nestáhnou. 281 00:27:25,681 --> 00:27:32,826 Ale jakmile se stáhnou USA, tak tam na to bitevní pole zástupných válek místo nich nastoupí jiný stát. 282 00:27:32,946 --> 00:27:43,113 A jak bude to uspořádání vypadat, kdo bude tím účastníkem, tam je zatím těch variant mnoho. 283 00:27:43,233 --> 00:27:49,814 A co se týká samotného odvolání Comeyho? 284 00:27:49,934 --> 00:28:01,874 Ta situace okolo něho je v podstatě dost jednoduchá. Víte, to dokonce ani není jako lov na živou návnadu. 285 00:28:03,835 --> 00:28:19,294 K čemu tam došlo? Comey přišel do kongresu a řekl tam věci velice dobře znějící demokratům. 286 00:28:19,414 --> 00:28:27,399 Jenže demokratům to nestačilo a zůstali stejně nespokojeni. A co vlastně požadovali? 287 00:28:27,519 --> 00:28:30,536 Trvali na jeho odvolání. 288 00:28:30,656 --> 00:28:37,040 Hillary Clintonová vystupovala: „Nebýt Comeyho informací zveřejněných jedenáct dnů před…“ 289 00:28:37,160 --> 00:28:40,047 Těch jedenáct dnů zmiňovali neustále. 290 00:28:40,167 --> 00:28:48,054 Ať už vystupoval kdokoliv, vždy šlo o jedenáct dnů, jedenáct dnů. Aby si všichni dobře zapamatovali - 11! 291 00:28:48,174 --> 00:28:51,911 A žádné jiné číslo. 292 00:28:53,774 --> 00:28:59,864 „Nebýt jeho zveřejněných informací, byla bych prezidentkou. To on za všechno může. 293 00:28:59,984 --> 00:29:01,650 Musí být odvolán…“ 294 00:29:01,770 --> 00:29:07,500 Žádali jeho odvolání. A když přišel do kongresu na jejich slyšení 3. května, 295 00:29:07,620 --> 00:29:13,383 tak jim tam řekl pár příjemných věcí, které v podstatě nejsou ničím podloženy. 296 00:29:13,503 --> 00:29:20,737 Demokraty to slyšení neuspokojilo, neboť neřekl, 297 00:29:20,857 --> 00:29:25,182 a ani jim nemohl říci nic takového, co by je uspokojilo, 298 00:29:25,302 --> 00:29:33,548 protože vyžadovali jeho odvolání, přičemž byli zcela přesvědčeni, že ho Trump neodvolá. 299 00:29:33,668 --> 00:29:39,889 Jenže ve skutečnosti, právě toto byl řídící manévr. 300 00:29:40,009 --> 00:29:42,471 "Požadujete jeho odvolání?" 301 00:29:42,591 --> 00:29:49,661 "Máme proti němu velké výhrady." Hillary Clintonová: "To Comey je vším vinen." 302 00:29:49,781 --> 00:29:53,948 A Trump jí odpovídá: „Vždyť Comey je v tvém životě to nejpřínosnější. 303 00:29:54,068 --> 00:29:58,063 To on uzavřel vyšetřování, které neměl právo ukončit! 304 00:29:58,183 --> 00:30:04,111 Ó, on přece uzavřel to vyšetřování, které neměl právo ukončit a vy chcete jeho odvolání? 305 00:30:04,231 --> 00:30:08,761 V tom jsme tedy zcela zajedno. Já také chci jeho odvolání a tak ho odvolám." 306 00:30:08,881 --> 00:30:12,752 Státní elita tedy jakoby dostala to, co si přála. 307 00:30:12,872 --> 00:30:18,862 Jenže i když byl Comey odvolán, Baba Jaga je vždy v opozici. 308 00:30:18,982 --> 00:30:24,581 Tak teď demokraté vykřikují: „Neměl právo ho odvolat!“ 309 00:30:24,701 --> 00:30:31,988 Fakticky udělal z celého toho státního establishmentu idioty. 310 00:30:32,108 --> 00:30:36,061 Přehazuje si je sem tam, sem tam. 311 00:30:36,181 --> 00:30:41,266 A co se týká Comeyho, tak to číslo 11 přece neopakovali jen tak. 312 00:30:41,386 --> 00:30:51,816 Jmenoval ho Barack Obama, těch jedenáct dnů před volbami udělal, co měl a vše jede dál. 313 00:30:53,940 --> 00:30:57,642 Svou roli si odehrál. Dále. 314 00:30:58,855 --> 00:31:03,535 Otázka od Nikity Faleva související s tím odvoláním. 315 00:31:03,655 --> 00:31:08,943 Proč a kvůli komu Julian Assange veřejně pozval Comeyho, aby pracoval pro Wikileaks? 316 00:31:09,063 --> 00:31:15,447 Zde bylo možné hned pokračovat. To je to, o čem jsem mluvil, že to číslo 11 neznělo náhodou. 317 00:31:15,567 --> 00:31:24,032 Všem, kdo s tím mají co do činění, mělo být jasné, že Comey pracuje v rámci globální politiky, 318 00:31:24,152 --> 00:31:27,574 globálního prediktoru. Je to jejich kádr. 319 00:31:27,694 --> 00:31:35,794 Takové projekty jako je Wikileaks, není schopna realizovat žádná tajná služba světa. 320 00:31:35,914 --> 00:31:40,637 Jedná se výlučně o nadnárodní řízení. 321 00:31:40,757 --> 00:31:46,067 V souladu s tím je Wikileaks projektem globálního prediktoru. 322 00:31:46,187 --> 00:31:53,473 A tato pozvánka je ukazatelem, je to informace pro všechny, kteří jsou s tím nějak spojeni, 323 00:31:53,593 --> 00:31:56,520 že ten člověk je pod ochranou. 324 00:31:56,640 --> 00:32:00,770 To s tím jeho odvoláním bylo jen potřebné divadélko. 325 00:32:02,101 --> 00:32:04,848 On je náš, je to globalista. 326 00:32:07,638 --> 00:32:11,394 A otázka o velmi nedávné události. 327 00:32:11,514 --> 00:32:17,061 Prosí vás Valeriji Viktoroviči okomentovat návštěvu Sergeje Lavrova v USA. 328 00:32:17,181 --> 00:32:22,277 - A jeho setkání s americkým prezidentem Trumpem. - Ano. 329 00:32:22,397 --> 00:32:25,088 Co je v tomto ohledu možné zmínit? 330 00:32:29,145 --> 00:32:35,756 Dosud existuje Pax Americana. S tím se zatím nedá nic dělat. 331 00:32:35,876 --> 00:32:42,559 A v pravidlech Pax Americana je dodržován takový rituál. 332 00:32:42,679 --> 00:32:48,355 Když se třeba na ruském území, nebo někde jinde, setkají dva prezidenti, 333 00:32:48,475 --> 00:32:56,446 tak každý mluví z tribuny, kde má státní znak nebo vlajku označující jeho stát. 334 00:32:56,566 --> 00:33:05,654 Když někdo přijede do USA, tak tam nic takového nefunguje. Je tam státní znak USA a hotovo. 335 00:33:06,523 --> 00:33:11,380 Co my s tím, že zastupujete nějaký svůj stát?! 336 00:33:11,500 --> 00:33:16,612 Státní department se jmenuje tak, jak se jmenuje, už jsem o to nejednou mluvil, 337 00:33:16,732 --> 00:33:20,235 protože řídí všechny státy. 338 00:33:20,355 --> 00:33:30,296 Pro ně z právního hlediska není žádného rozdílu mezi státem Texas, státem Čína a státem Rusko. 339 00:33:31,128 --> 00:33:36,897 Mnozí se u nás rozčilovali, no tak chabě pohoršovali, 340 00:33:37,017 --> 00:33:46,368 že v USA vydali nařízení kontrolovat přítomnost severokorejských lodí v „našich přístavech“: 341 00:33:46,488 --> 00:33:49,642 Nachodka, Vladivostok... 342 00:33:49,762 --> 00:33:57,074 "Jak je to možné a proč?" Ve skutečnosti ale nedošlo k ničemu takovému, co by se nestalo i dříve. 343 00:33:57,194 --> 00:34:05,955 Oni si skutečně uzurpovali právo kontrolovat činnost všech států světa. 344 00:34:06,075 --> 00:34:10,060 Jenže teď se situace změnila. 345 00:34:10,180 --> 00:34:18,969 A naši poprvé řekli: „Nemáte právo rozhodovat o naší jurisdikci ve vašich dokumentech!“ 346 00:34:19,089 --> 00:34:21,384 To znamená, že se odpoutáváme. 347 00:34:21,504 --> 00:34:29,916 A v tomto ohledu víme, že jestliže přijíždí státní tajemník USA, 348 00:34:30,036 --> 00:34:38,099 tak prezidenti všech států s výjimkou Ruska považují za čest 349 00:34:38,716 --> 00:34:44,404 srazit před ním podpatky, podat mu hlášení, uvítat ho... 350 00:34:44,524 --> 00:34:49,127 Protože přijel šéf a všichni to velmi dobře vědí. 351 00:34:49,247 --> 00:34:54,520 No a u nás seděl a přemýšlel, zda ho Putin přijme nebo ne. 352 00:34:54,640 --> 00:34:56,989 „Přijme mě Putin nebo ne?“ 353 00:34:57,109 --> 00:35:03,804 A tiskovou konferenci Lavrova a Tillersona Trump sledoval v televizi, aby věděl, co bude řečeno: 354 00:35:03,924 --> 00:35:06,219 „Řekl, co měl, je to dobré.“ 355 00:35:06,339 --> 00:35:12,434 - Jde o tu dřívější návštěvu. - Ano, když přijel Tillerson do Moskvy. 356 00:35:13,463 --> 00:35:23,957 Ale aby se prezident USA setkal s ministrem zahraničí jiného státu, to je výjimečné. 357 00:35:24,077 --> 00:35:27,686 To je opravdu něco mimořádného. 358 00:35:28,381 --> 00:35:35,684 A teď k takovému setkání došlo. A co je v tomto ohledu to nejzajímavější? 359 00:35:35,804 --> 00:35:44,042 Nejen, že se s ním setkal, ihned po setkání s Lavrovem měl ještě jednu symbolickou schůzku. S kým? 360 00:35:44,162 --> 00:35:46,871 - S Kissingerem. - S Kissingerem! 361 00:35:46,991 --> 00:35:53,378 Okamžitě ten rozhovor s Lavrovem projednával s Kissingerem. 362 00:35:53,498 --> 00:36:00,836 Je to ukazatel vzájemného vztahu mezi Ruskem a USA. 363 00:36:00,956 --> 00:36:11,561 A že se tam Trump usmíval, to je ukazatelem toho, že došlo k rozhodnutí na úrovni globální politiky. 364 00:36:11,681 --> 00:36:21,360 Takže si promluvil s Lavrovem, Putinovým představitelem, a hned poté s představitelem globalistů. 365 00:36:21,480 --> 00:36:28,561 On je pouze v týmu globální elity, ale není představitelem globalistů, kterým je Kissinger. 366 00:36:28,681 --> 00:36:36,072 Takže s ním hned musel výsledky jednání a toho, co řekl Lavrov, projednat, 367 00:36:36,192 --> 00:36:40,753 a přijmout na základě toho řídící rozhodnutí. 368 00:36:41,730 --> 00:36:50,037 Takto se dělá globální politika s těmi lídry, kteří sice jsou v týmu globální elity, 369 00:36:50,157 --> 00:36:55,927 ale neuplatňují vlastní globální politiku, jako to dělá Putin. 370 00:36:56,698 --> 00:36:58,395 Tak je to. 371 00:37:03,283 --> 00:37:10,715 Otázka, dnes asi poslední. Od Hermana Veršinina. 372 00:37:10,835 --> 00:37:17,325 Valeriji Viktoroviči váš citát: „Každý voják musí znát a chápat svůj manévr.“ 373 00:37:17,445 --> 00:37:24,218 Když tuto větu pronášíte, tak ji směřujete na osoby, které již zaujímají určité řídící funkce. 374 00:37:24,338 --> 00:37:30,545 Protože kdyby to platilo pro všechny, tak já jako student neznám a nechápu svůj manévr. 375 00:37:30,665 --> 00:37:35,894 Chápu to dobře, že mým manévrem je má osobní neúčast na opozičních mítincích 376 00:37:36,014 --> 00:37:39,983 a odvracení svých vrstevníků od účasti na nich? 377 00:37:40,103 --> 00:37:43,738 Není to úplně tak. 378 00:37:43,858 --> 00:37:52,611 Já nemám na mysli pouze lidi v řídících funkcích, mám na mysli všechny sociálně aktivní občany. 379 00:37:52,731 --> 00:37:57,998 Protože jestliže je člověku všechno jedno a nechává se jen unášet proudem, 380 00:37:58,118 --> 00:38:01,936 tak jak může znát a chápat svůj manévr? 381 00:38:02,056 --> 00:38:07,281 Jestliže je sociálně aktivní a hledá v životě své místo, tak musí znát a chápat svůj manévr. 382 00:38:07,401 --> 00:38:10,456 A takoví by v podstatě měli být všichni. 383 00:38:10,576 --> 00:38:18,412 Není žádný rozdíl mezi řídícím pracovníkem a například soustružníkem ve fabrice. 384 00:38:18,532 --> 00:38:25,485 Oba musí úplně stejně znát a chápat svůj manévr, stejně jako student nebo i školák. 385 00:38:25,605 --> 00:38:29,504 Na jedné straně… Jak se jmenuje? 386 00:38:29,624 --> 00:38:31,714 - Herman. - Herman. 387 00:38:31,834 --> 00:38:34,527 Na jedné straně Herman správně říká, 388 00:38:34,647 --> 00:38:39,791 že neúčast ve všech těch demokratických, pseudodemokratických sabatech, 389 00:38:39,911 --> 00:38:46,381 kde jen nazdařbůh tratíte svůj čas, svou energii, své životy... 390 00:38:46,501 --> 00:38:57,995 Ten čas je lepší věnovat svému sebevzdělání, pokusit se odvrátit od účasti na těch sabatech i ostatní lidi. 391 00:38:58,115 --> 00:39:05,871 Jenže otázkou také je, co jim Herman sám navrhne? Jak jim to řekne? Chápete? 392 00:39:05,991 --> 00:39:14,350 To je velice důležité, a také jeho vlastní motivace, proč by se jich neměl účastnit. 393 00:39:14,470 --> 00:39:23,914 Aby dokázal odpovědět na tyto otázky a ujasnil si svůj vlastní manévr, 394 00:39:24,034 --> 00:39:29,701 musí mít znalosti Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti. 395 00:39:29,821 --> 00:39:34,684 Musí si nastudovat teorii. Už soudruh Stalin říkával: „Bez teorie nám hrozí smrt.“ 396 00:39:34,804 --> 00:39:40,029 Potom bude i jednodušší diskutovat se svými spolužáky a vysvětlovat jim, 397 00:39:40,149 --> 00:39:46,941 proč by neměli chodit na ty pseudodemokratické sabaty, na všechna ta náměstí. 398 00:39:47,061 --> 00:39:54,817 A sám pochopí, jak využít čas, který tak ušetřil. 399 00:39:56,063 --> 00:40:01,367 I vnitřní situace v zemi mu bude pochopitelnější. Proč Putin… 400 00:40:01,487 --> 00:40:11,011 I vnitřní situace. Když říkají, že Putin toho hodně dokáže v zahraniční politice, ale nic nedělá v té vnitřní. 401 00:40:11,131 --> 00:40:20,174 Ve skutečnosti to zdaleka tak není. Jenže to dokážete pochopit, chápete-li celkovou situaci. 402 00:40:20,294 --> 00:40:27,006 Musíte rozumět tomu, jak probíhají procesy řízení ve složitých sociálních supersystémech. 403 00:40:27,126 --> 00:40:33,475 Musíte to chápat, znát. Musíte se sebevzdělávat. A když budete chápat... 404 00:40:33,595 --> 00:40:40,749 Vždyť v čem spočívá vás osobní manévr? Spočívá v tom, aby vaše jednotka, 405 00:40:40,869 --> 00:40:44,165 neboť každý voják musí znát a chápat svůj manévr. 406 00:40:44,285 --> 00:40:52,724 Každá jednotka plní určitý taktický úkol a ten taktický úkol zapadá do strategie celé armády. 407 00:40:52,844 --> 00:40:58,832 Bude-li voják chápat svůj manévr v rámci taktiky a strategie armády, 408 00:40:58,952 --> 00:41:03,775 své jednotky i celé armády, tak bude úspěšný. 409 00:41:03,895 --> 00:41:09,522 A nebude-li ho chápat, úspěšný nebude, 410 00:41:09,642 --> 00:41:19,769 a může se stát i trávou na bojovém poli ve složitějších procesech řízení, 411 00:41:19,889 --> 00:41:23,627 v realizaci složitějších procesů řízení. 412 00:41:26,119 --> 00:41:33,914 Tak ještě jednu otázku. Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím státní radu ze 4. května. 413 00:41:34,034 --> 00:41:42,032 Co na tom komentovat? Na této státní radě bylo v podstatě řečeno… 414 00:41:42,152 --> 00:41:48,301 O čem jsme mluvili? Že prý Putin prakticky nic nedělá. 415 00:41:48,421 --> 00:41:54,529 A s kým by to měl dělat a jak? Vyjasnilo se, že Květnové výnosy prakticky nejsou plněny. 416 00:41:54,649 --> 00:42:04,737 Národní fronta kontroluje 179… Bylo řečeno, že kontrolují 179 nařízení vlády, 417 00:42:04,857 --> 00:42:13,136 ze kterých bylo pouze 35 splněno! Uvědomujete si, jaký je to podíl pracovní disciplíny? 418 00:42:13,256 --> 00:42:15,989 A proč je tomu tak, odkud to pramení? 419 00:42:16,109 --> 00:42:22,659 Protože řídící sbor je prakticky celý zaměřen na to, aby ve státě vytvořil revoluční situaci. 420 00:42:22,779 --> 00:42:28,727 Jejich úkolem je rozpálit lidi do běla, aby neměli čas si ani vydechnout. 421 00:42:28,847 --> 00:42:37,608 Proto se také brání realizaci těch Květnových výnosů, jak jen mohou. Vláda se brání, guvernéři se brání. 422 00:42:37,728 --> 00:42:42,471 Jenže celou řídící vertikálu se vám najednou vyměnit nepodaří 423 00:42:42,591 --> 00:42:47,413 a v jejich hlavách nezměníte jejich zacílenost, jak a co si umanou dělat. 424 00:42:47,533 --> 00:42:52,629 Ti lidé byli připravováni v době Brežněvovské stagnace, Jelcinových reforem. 425 00:42:52,749 --> 00:42:56,639 To tehdy byl zformován celý ten řídící sbor. 426 00:42:56,759 --> 00:43:03,454 "Jiné spisovatele bohužel nemáme" (Stalin), nezbývá než pracovat s tím, co je k mání, aby se stát nezhroutil. 427 00:43:03,574 --> 00:43:09,369 A je třeba neustále je začleňovat. Jenže jak je začlenit? A opět se vracíme. 428 00:43:09,489 --> 00:43:20,235 Jde to pouze z vyšších priorit řízení, z vyššího rozhledu a chápání politiky. 429 00:43:20,355 --> 00:43:23,546 To znamená přes realizaci globální politiky, 430 00:43:23,666 --> 00:43:30,265 která potom probíhá prostřednictvím realizace vnější i vnitřní politiky. 431 00:43:30,385 --> 00:43:33,029 Jiný mechanismus není. 432 00:43:33,149 --> 00:43:41,066 Dokud nesebereme ruské elitě tu možnost hromadit nařezané papírky, které tady kradou. 433 00:43:41,186 --> 00:43:46,434 Přesněji, tady kradou zdroje a mění je za řezané papírky, které hromadí na Západě. 434 00:43:46,554 --> 00:43:51,191 Dokud jim tu možnost nesebereme. Vždyť Putin říkal: „Převádějte všechen svůj kapitál do Ruska, 435 00:43:51,311 --> 00:43:54,470 převádějte všechno svoje vlastnictví do Ruska. 436 00:43:54,590 --> 00:43:58,906 Jestli to nestihnete, budete už jen prach polykat ve snaze to odtamtud potom dostat.“ 437 00:43:59,026 --> 00:44:03,278 Ti, kteří poslechli, pochopili, že Putina je třeba poslouchat. 438 00:44:03,398 --> 00:44:08,647 Kdo ho neposlechl a myslel si, že jeho se to týkat nebude, ten splakal nad výdělkem. 439 00:44:08,767 --> 00:44:13,533 A s pochopením toho, že Putina je třeba poslouchat, nastoupila zlost. 440 00:44:13,653 --> 00:44:20,380 „Tuhle zemi je třeba úplně zlikvidovat ve jménu mého páníčka tam na Západě, 441 00:44:20,500 --> 00:44:24,270 potom mi ty mé nařezané papírky vrátí.“ 442 00:44:24,390 --> 00:44:28,384 Přičemž ty papírky se tisknou tam a tam se také potom přechovávají. 443 00:44:28,504 --> 00:44:34,139 Ano, všechny ty nuly i papírky jsou u nich. 444 00:44:34,942 --> 00:44:42,754 Tak díky těmto papírkům jsou připraveni zemi uvrhnout do občanské války v roce 2018. 445 00:44:42,874 --> 00:44:47,448 Proto také dráždí lidi svou zvůlí a bezprávím. 446 00:44:47,568 --> 00:44:55,421 To z toho pramení otázky našich návštěvníků, proč se ve vnitřní politice dějí takové věci. 447 00:44:55,541 --> 00:45:00,204 Mnozí si myslí, že když prezident zavelí, vše bude uděláno. 448 00:45:00,324 --> 00:45:06,171 Ještě jednou opakuji. Porovnejte to se svým vlastním životem, se svou vlastní rodinou. 449 00:45:06,291 --> 00:45:11,264 Když vám váš šéf řekne: „Udělej to a to, tak a tak.“ 450 00:45:11,384 --> 00:45:14,093 Tak jdete a uděláte to tak? Ne. 451 00:45:14,213 --> 00:45:22,065 Napřed vyhodnotíte to, co vám šéf nařídil, přizpůsobíte jeho příkazy svým zájmům, 452 00:45:22,185 --> 00:45:29,241 uděláte to až tehdy, kdy to budete považovat za potřebné a v té kvalitě, jakou považujete za dostatečnou. 453 00:45:29,361 --> 00:45:35,234 Myslíte si, že to ve státě funguje jinak? Tak to přece probíhá po celé té hierarchii. 454 00:45:35,354 --> 00:45:40,609 - Myslí si, že Putin je kouzelník. - Nu, v tom případě je třeba už dospět. 455 00:45:40,729 --> 00:45:49,276 Když jsme dnes začínali mluvit o Le Penové a já jsem mluvil o analyticích. 456 00:45:49,396 --> 00:45:56,838 Zmůžou se maximálně na pískoviště té své geopolitiky: „Já jsem předpověděl, že Le Penová…“ 457 00:45:56,958 --> 00:45:59,384 A kdyby vyhrál Fillon? 458 00:45:59,504 --> 00:46:09,337 Kdyby nedošlo k tomu jeho selhání s tím prohlášením, že odstoupí z prezidentských voleb, 459 00:46:09,775 --> 00:46:16,024 do kterého ho navezl jeho volební štáb? Mysleli si totiž, že půjde o velice silnou inscenaci, 460 00:46:16,144 --> 00:46:20,448 která měla probíhat tak, že: "Tamti se nezmohli na zahájení trestního řízení proti mně, 461 00:46:20,568 --> 00:46:23,045 a já jsem tedy tím hrdinou na bílém koni." 462 00:46:23,165 --> 00:46:28,430 Jenže se stal pravý opak a scénář byl poněkud nabořen. 463 00:46:28,550 --> 00:46:31,837 Globalisté ho však vždy mohou dát do pořádku. 464 00:46:31,957 --> 00:46:38,138 Jestliže jim nebude vyhovovat Macron, klidně zařídí další volby. To pro ně není problém. 465 00:46:38,258 --> 00:46:44,921 Pokud si ale analytici mysleli, že zvítězí Le Penová a neviděli, jak jí brzdili, 466 00:46:45,041 --> 00:46:53,150 co bylo připraveno, aby ji zastavili na poslední chvíli a její voliče přišoupli Fillonovi. No tak promiňte. 467 00:46:53,270 --> 00:46:57,554 V tom případě nechápete vůbec nic. A oni opravdu nic nechápou 468 00:46:57,674 --> 00:47:02,858 a s tímto svým omylem už přistupují k analýze dalších událostí, které jsou zdánlivě podobné 469 00:47:02,978 --> 00:47:04,948 a to k ničemu nevede. 470 00:47:05,068 --> 00:47:14,334 Proto také všichni poskakovali okolo Clintonové: „Ona vyhraje, určitě vyhraje…“ Vyhrál Trump. 471 00:47:14,454 --> 00:47:19,381 A oni se z jednoho extrému přehoupli do druhého. A co Brexit? 472 00:47:19,501 --> 00:47:23,528 Nemůžou Brexit porovnávat s Trumpem. Už jsem o tom mluvil. 473 00:47:23,648 --> 00:47:31,308 A také nelze dávat Brexit do souvislosti s vítězstvím Marine Le Penové, které všichni očekávali. 474 00:47:32,576 --> 00:47:40,857 Říkají: „Měla zvítězit Marine Le Penová, ale vyhrál Macron…“ 475 00:47:40,977 --> 00:47:50,348 To, co jim předhodí nějací ti chytří mladíci, to naši analytici pěkně sežvýkají s inteligentním výrazem ve tváři. 476 00:47:50,468 --> 00:47:54,540 Svůj rozum nepoužívají vůbec. Nechápou procesy. 477 00:47:54,660 --> 00:48:01,124 A jak je mohou chápat, když nechápou, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy? 478 00:48:01,244 --> 00:48:05,804 Když nechápou globální politiku? Tak co mohou analyzovat? 479 00:48:05,924 --> 00:48:13,860 Umí pouze papouškovat s tím či oním patosem to, co jim nakukali na Západě 480 00:48:13,980 --> 00:48:19,596 vydávajíce něčí postoje za své vlastní myšlenky. 481 00:48:20,716 --> 00:48:24,893 Opakuji, že si musíte nastudovat teorii. 482 00:48:25,013 --> 00:48:29,604 Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 483 00:48:29,724 --> 00:48:31,908 To byly pro dnešek všechny otázky. 484 00:48:32,028 --> 00:48:33,719 - Všechny? - Ano. 485 00:48:34,541 --> 00:48:42,607 Nu což, já už jsem řekl, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, 486 00:48:42,727 --> 00:48:48,984 ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů, jak řekl Kozma Prutkov. 487 00:48:49,622 --> 00:49:00,300 Musíte rozšiřovat okruh svých pojmů, a potom vám mnohé procesy a jevy budou pochopitelné. 488 00:49:01,286 --> 00:49:07,273 Svět jde cestou, kdy se řídící procesy stávají složitější. 489 00:49:07,393 --> 00:49:14,053 A jestliže se teď nenaučíte rozpoznávat řídící procesy, 490 00:49:14,173 --> 00:49:21,228 tak se v budoucnosti v tomto světě lehce ztratíte a stanete se trávou na bojovém poli. 491 00:49:21,348 --> 00:49:28,738 Proto braňte zájmy své rodiny, své zájmy. 492 00:49:28,858 --> 00:49:33,239 Buďte konceptuálně samostatní, studujte Koncepci sociální bezpečnosti 493 00:49:33,359 --> 00:49:35,220 a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 494 00:49:35,340 --> 00:49:36,645 Buďte šťastní. 495 00:49:36,765 --> 00:49:38,752 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 496 00:49:51,252 --> 00:49:58,005 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz