1 00:00:04,724 --> 00:00:08,708 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,828 --> 00:00:11,708 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,828 --> 00:00:16,727 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:16,847 --> 00:00:20,732 Dnes je 23.05.2017. 5 00:00:20,852 --> 00:00:27,379 Všechny samozřejmě zajímá událost, ke které došlo včera večer, 6 00:00:27,499 --> 00:00:29,998 tedy 22.05. v Manchesteru. 7 00:00:30,118 --> 00:00:34,466 - Jak to okomentujete? - Řekněme to takto, u nás se to stalo vlastně dnes. 8 00:00:34,586 --> 00:00:36,645 No, ano, u nás dnes. 9 00:00:36,765 --> 00:00:44,585 A co k tomu říci? Je to událost z kategorie: „Učte se, jak se to dělá, chlapci!“ 10 00:00:45,630 --> 00:00:47,391 Či děťátka. 11 00:00:47,511 --> 00:00:54,103 Budeme teď hovořit o velice tragických událostech. Zahynuli lidé. 12 00:00:54,223 --> 00:00:58,340 Ale ať jich tam zahynulo kolik chtělo, narážíme opět na situaci, 13 00:00:58,460 --> 00:01:03,704 že se jednalo o lidi první kategorie, proto to slyšíme ze všech rádií i televizí. 14 00:01:03,824 --> 00:01:05,795 Všichni vyjadřují svou soustrast. 15 00:01:05,915 --> 00:01:10,499 A kolik lidí zahynulo v Iráku, v Sýrii v důsledku teroristických činů nikoho vůbec nezajímá. 16 00:01:10,619 --> 00:01:13,113 Vždyť co na tom, kolik jich zemřelo tam? 17 00:01:13,233 --> 00:01:16,744 Problém je v tom, že z pohledu globálního prediktoru 18 00:01:16,864 --> 00:01:24,281 a vůbec nadnárodních struktur, jako jsou například USA, jsou i ti lidé takzvané první kategorie, 19 00:01:24,401 --> 00:01:30,939 kvůli kterým se zvedl takový křik, stejným spotřebním materiálem, stejným pracovním nástrojem 20 00:01:31,059 --> 00:01:37,294 jako ti lidé žijící v jiných regionech naší planety. 21 00:01:37,414 --> 00:01:44,061 A proto… Těch lidí jim vůbec není líto. 22 00:01:44,181 --> 00:01:51,268 Oni celé své řízení staví na tom, že když zaujímáte nějakou určitou funkci, 23 00:01:51,388 --> 00:01:54,047 tak lidé pro vás již nejsou lidmi. 24 00:01:54,167 --> 00:01:59,934 Podle jejich názoru se k nim nelze chovat jako k lidem a všechno prožívat, 25 00:02:00,054 --> 00:02:04,088 protože jinak byste nemohli být efektivním manažerem. Což je úplná pitomost. 26 00:02:04,208 --> 00:02:10,250 Ale celé jejich řízení je postaveno takto. 27 00:02:10,800 --> 00:02:18,200 Opakuji tedy, že ta událost je z kategorie: „Učte se, jak na to, děťátka!“ 28 00:02:18,320 --> 00:02:22,547 Vy sedíte v tom svém pískovišti geopolitiky nebo jinde, 29 00:02:22,667 --> 00:02:31,460 jenže pracovat je nutné zcela jinými metodami, tedy zcela jinak než vy. 30 00:02:32,807 --> 00:02:38,722 V poslední době došlo k celkem velkému množství teroristických činů, kdy se tvrdilo: 31 00:02:38,842 --> 00:02:48,010 “To byl globální prediktor, nadnárodní řízení této úrovně, ano? To oni to udělali." 32 00:02:48,130 --> 00:02:54,623 Snažili se tak vykládat například vraždu našeho velvyslance v Turecku. 33 00:02:54,743 --> 00:02:59,172 „Vždyť tam došlo k jedenácti výstřelům. 34 00:02:59,292 --> 00:03:05,582 Ty důkazy jsou tedy zcela jasné, byl to určitě globální prediktor!“ 35 00:03:05,702 --> 00:03:14,935 Ve skutečnosti jsem o těchto útocích říkal, že je to práce státní elity, která neví a nechápe, 36 00:03:15,055 --> 00:03:22,005 jak má organizovat teroristické útoky tak, aby si nesly plnou šíři smyslové zátěže 37 00:03:22,125 --> 00:03:29,901 a korigovaly řízení v celém potřebném spektru. 38 00:03:30,533 --> 00:03:39,336 Útoky, tedy ten teroristický útok v Manchesteru byl z kategorie organizované globálním prediktorem. 39 00:03:39,456 --> 00:03:43,600 A tento teroristický čin se nestal jen tak z ničeho nic. 40 00:03:43,720 --> 00:03:49,267 Probereme si i smyslovou část, co konkrétně bylo sděleno tímto útokem, 41 00:03:49,387 --> 00:03:53,999 ale nedošlo k němu jen tak z ničeho nic. 42 00:03:54,632 --> 00:04:02,692 Proběhla určitá přípravná činnost. Co to tedy bylo za činnost? 43 00:04:02,812 --> 00:04:12,238 16.05. letuška společnosti American Airlines zcela nechtěně 44 00:04:12,358 --> 00:04:17,987 zveřejnila přístupové kódy do kabiny pilotů. 45 00:04:19,115 --> 00:04:30,867 Neuběhlo ani mnoho času, a 20.05. již došlo k pokusu proniknout do kabiny pilotů Airlines 46 00:04:30,987 --> 00:04:34,784 a dopustil se toho turecký občan. 47 00:04:34,904 --> 00:04:40,177 Ten směr teď probírat nebudeme, přestože je také velice zajímavý. 48 00:04:40,297 --> 00:04:46,714 Tady je důležité něco jiného: to letadlo a přístupové kódy do kabiny pilotů. 49 00:04:47,793 --> 00:04:56,706 Šlo tedy o určitou přípravu. 17.05. se někdo pokusil proniknout do Bílého domu, ale byl zadržen. 50 00:04:56,826 --> 00:05:02,649 Toho 17.05.... Ta událost vniknutí do Bílého domu posloužila jako krytí jiné události, 51 00:05:02,769 --> 00:05:08,107 protože 17.05. byla na svobodu propuštěna, propuštěno, propuštěn, 52 00:05:08,227 --> 00:05:10,418 ne přece jen propuštěno… 53 00:05:10,538 --> 00:05:18,121 Ani nevím, ten člověk měl určité pohlaví, nadělené mu Shora, 54 00:05:18,241 --> 00:05:24,559 které se rozhodl změnit, což u něho vyvolalo určité psychické problémy. 55 00:05:25,417 --> 00:05:31,821 On sám neví, co je teď vlastně zač, takže bylo propuštěno Bradley nebo Chelsea Manning, 56 00:05:31,941 --> 00:05:34,308 Assangeův informátor. 57 00:05:35,124 --> 00:05:42,651 18.05. došlo v New Yorku na Times Square k události, 58 00:05:42,771 --> 00:05:48,263 na které je při pohledu na video hned vidět, že šlo o teroristický útok. 59 00:05:48,383 --> 00:05:52,181 Auto najelo do davu lidí a zcela cíleně je sráželo, 60 00:05:52,301 --> 00:05:59,531 ovšem americké úřady rozhodly, že se o teroristický útok nejedná. 61 00:05:59,651 --> 00:06:08,084 Konečně i ten člověk, který se toho dopustil, sám řekl: 62 00:06:09,710 --> 00:06:17,567 „Duševně jsem se zhroutil, doktor mi nepomohl, tak jsem se rozhodl pomstít 63 00:06:17,687 --> 00:06:20,824 a vjel jsem na Times Square do lidí.“ 64 00:06:20,944 --> 00:06:26,592 On tedy nepopírá, že do nich najel schválně, ale šlo prý o psychické selhání. 65 00:06:26,712 --> 00:06:30,091 Ty informace okolo toho se objevovaly pozvolna. 66 00:06:30,211 --> 00:06:35,901 Jestli si pamatujete v souvislosti s tou vraždou našeho velvyslance v Turecku 67 00:06:36,021 --> 00:06:39,731 se hned informovalo o 11ti výstřelech, žádné pochyby. 68 00:06:39,851 --> 00:06:48,997 Ale zde ty informace plynuly v klidu, prý jeden mrtvý a 22 zraněných. 69 00:06:50,274 --> 00:06:56,634 Ta čísla se neobjevila hned, ale tak v poklidu, pozvolna. 70 00:06:57,691 --> 00:07:03,259 Určitý vzkaz byl vyslán, někdo tak dostal určitý signál, 71 00:07:03,920 --> 00:07:10,985 a zda ho ten člověk pochopil či ne, tedy spíš ta skupina lidí, ti, kterým byl ten vzkaz adresován, 72 00:07:11,105 --> 00:07:13,912 nehraje žádnou roli. 73 00:07:14,032 --> 00:07:20,735 Ten teroristický útok na Times Square byl proveden kvůli tomu, 74 00:07:20,855 --> 00:07:25,819 aby vyhlásili, že nešlo o teroristický útok. 75 00:07:26,303 --> 00:07:29,186 Takže ke státní elitě: 76 00:07:29,306 --> 00:07:35,856 „Chlapci, tady si ještě budete moci dovolit tvrdit, že to nebyl teroristický útok, že to nebyl vzkaz…“ 77 00:07:35,976 --> 00:07:41,534 To je mimochodem přihrávka globální elity, taková hra kočky s myší. 78 00:07:41,654 --> 00:07:47,080 Ve smyslu: „Jen klidně vyhlaste, že to nebyl teroristický útok. Nic vám v tom přece nebrání." 79 00:07:47,200 --> 00:07:51,822 Pouze tam bylo těch 22 zraněných, což si zapamatujme. 80 00:07:52,351 --> 00:07:54,244 A co bylo dál? 81 00:07:54,364 --> 00:08:03,773 18.05. se to stalo na Times Square a 19.05. došlo k velmi symbolické události. 82 00:08:05,051 --> 00:08:11,742 Švédská prokuratura ukončila Assangeovo trestní stíhání. 83 00:08:12,446 --> 00:08:14,735 A kde je teď Assange? 84 00:08:14,855 --> 00:08:18,521 Ve Velké Británii, v Londýně, na ekvádorském velvyslanectví. 85 00:08:18,641 --> 00:08:25,959 To je super stát, který může diktovat svou vůli komukoliv, který staví do latě USA, a ty s tím nic nezmůžou. 86 00:08:26,079 --> 00:08:29,085 Už jsme to nejednou probírali. 87 00:08:29,205 --> 00:08:35,358 A tak všichni čekali, co na to řekne Assange. 88 00:08:36,062 --> 00:08:41,124 Všichni tam stepovali, a když Assange vešel na balkón… 89 00:08:41,244 --> 00:08:46,957 Náš Lenin mimochodem také vystupoval z balkónu vily Kšesinských. 90 00:08:47,077 --> 00:08:52,943 Takže když vyšel na balkón, všechny přenosy se všude zastavily, 91 00:08:53,340 --> 00:08:59,810 já jsem schválně přepnul pár televizních kanálů, všichni lovili každé Assangeovo slovo. 92 00:08:59,930 --> 00:09:02,341 A co hlavního z toho vyplynulo? 93 00:09:02,461 --> 00:09:08,702 Řekl: „VÁLKA TEPRVE ZAČÍNÁ!“ 94 00:09:10,441 --> 00:09:18,915 A 22.05. došlo v Manchesteru k teroristickému útoku, 95 00:09:20,263 --> 00:09:25,931 o kterém nikdo nebude tvrdit, že to není teroristický útok. 96 00:09:26,051 --> 00:09:32,918 Ale kdo řekne, že to souvisí s americkou státní elitou? A jak to s ní souvisí? 97 00:09:33,716 --> 00:09:36,357 Učte se, jak umí pracovat. 98 00:09:36,477 --> 00:09:45,408 A tak 22.05. došlo k výbuchu a v kolik hodin to bylo? 99 00:09:46,810 --> 00:09:55,421 Minuty se různí, nakonec se shodli, že to bylo 35 minut, ale hodin to bylo 22! 100 00:09:55,541 --> 00:10:07,498 Takže 22.05. ve 22 hodin došlo k výbuchu na stadionu, kde vystupovala americká zpěvačka. 101 00:10:08,103 --> 00:10:13,247 Podle jejich informací se na ten stadion vejde 21 tisíc lidí, 102 00:10:13,367 --> 00:10:17,098 ale informační příručky říkají něco zcela jiného. 103 00:10:17,218 --> 00:10:26,782 Že se jich tam vejde do 23 tisíc. Takže opět narážíme na 22 tisíc s něčím. 104 00:10:27,800 --> 00:10:35,970 - Takže 22. ve 22 hodin na stadionu… - Londýnského času. 105 00:10:36,090 --> 00:10:45,532 Ano, londýnského času. Na stadionu, kam se vejde 22 tisíc lidí došlo k teroristickému útoku. 106 00:10:45,652 --> 00:10:51,879 A o jeho důsledcích opět informovali v poklidu, napřed to bylo 19 obětí, 107 00:10:51,999 --> 00:10:57,022 a potom ještě prostě někomu odpojili kapačku a hned jich bylo 22. 108 00:10:57,142 --> 00:11:04,127 Doktoři je prostě nedokázali zachránit, to je přece obvyklé, že někdo zemře i později. 109 00:11:04,247 --> 00:11:09,335 Takže zemřelo 22 lidí! Mezi mrtvými jsou i děti. 110 00:11:09,455 --> 00:11:11,681 To je také velice důležité. 111 00:11:15,989 --> 00:11:22,161 Takže jakou tu máme situaci? 112 00:11:24,411 --> 00:11:31,484 Zpěvačka, když došlo k útoku… Och, mimochodem, ještě taková malá vsuvka. 113 00:11:31,604 --> 00:11:39,874 Měli jsme v tomto ohledu, tedy ne my, ale když jsem pracoval jako redaktor v KPE, 114 00:11:39,994 --> 00:11:44,535 tak tam byla uvedena taková krátká zpráva Tušinští mafiáni. 115 00:11:44,655 --> 00:11:52,957 V roce 2003 došlo k teroristickému útoku v Tušinu na rockovém festivalu. 116 00:11:53,077 --> 00:11:59,032 A tehdy, jestli se nepletu, tak na Prvním kanálu, když o tom došly první zprávy, 117 00:11:59,152 --> 00:12:05,558 tak v nich informovali, že došlo ke třem výbuchům, ukázali jejich lokalizaci 118 00:12:05,678 --> 00:12:09,673 a uvedli s přesností na minuty, kde k nim došlo. 119 00:12:09,793 --> 00:12:13,852 Já jsem tenkrát měl po ruce notes, takže jsem si to všechno rychle poznamenal. 120 00:12:13,972 --> 00:12:20,603 A když jsem se potom díval na další zprávy, tak najednou ty výbuchy byly pouze dva. 121 00:12:20,723 --> 00:12:28,221 Změnila se poněkud jejich lokalizace i čas. Takže bylo očividné, že šlo o přípravu… 122 00:12:28,341 --> 00:12:32,914 A tenkrát První kanál řídil Běrezovskij, ten ho vlastnil. 123 00:12:33,034 --> 00:12:39,537 Měli připravenou zprávu, že došlo ke třem výbuchům, jenže ten třetí se nekonal. 124 00:12:39,657 --> 00:12:44,873 Došlo k němu až později, a v jeho důsledku zahynul pracovník federální bezpečnosti, 125 00:12:44,993 --> 00:12:51,013 který měl tu bombu zneškodnit a někdo ji přitom na dálku odpálil. 126 00:12:51,133 --> 00:12:57,013 K výbuchu došlo, sotva se k tomu kontejneru ve svém obleku přiblížil. 127 00:12:57,133 --> 00:13:04,089 Nicméně ten výbuch byl natolik silný, že mu ani ochranný oblek život nezachránil. 128 00:13:04,209 --> 00:13:08,744 Co tím chci říci? Že všechny výbuchy jsou organizované… 129 00:13:08,864 --> 00:13:13,675 Jenže existuje určitý plán, a potom sama jeho realizace. 130 00:13:13,795 --> 00:13:17,070 A tu realizaci může ovlivnit velké množství faktorů. 131 00:13:17,190 --> 00:13:24,683 Takže první zprávy o tom teroristickém útoku v Manchesteru říkaly, že šlo o dva výbuchy. 132 00:13:24,803 --> 00:13:31,962 Přesně tak to bylo řečeno. Výbuchy, série výbuchů… A co je to za sérii? Dva výbuchy nejsou žádná série. 133 00:13:32,082 --> 00:13:38,700 Až tři jsou série. A potom řekli, že ten výbuch byl jen jeden, a později ještě řekli, 134 00:13:38,820 --> 00:13:48,704 že to druhé vůbec nebyl výbuch, to prý jen likvidovali nějaký podezřelý předmět speciálním výbuchem. 135 00:13:48,824 --> 00:13:54,569 Ale počkejte, mluvíme tu o tom, že… 136 00:13:55,726 --> 00:13:57,475 Promiňte. 137 00:14:07,814 --> 00:14:16,455 Že byly dva výbuchy. Řekli, že výbuch byl jeden, druhým něco likvidovali, 138 00:14:16,575 --> 00:14:22,242 a potom ještě našli jakýsi záhadný předmět, ve kterém bylo kdoví co. 139 00:14:22,362 --> 00:14:27,181 To už je potom série výbuchů. Ale tady o žádnou sérii nešlo. 140 00:14:27,301 --> 00:14:31,630 Speciálně kvůli tomu jsem uváděl ten příklad s… 141 00:14:31,750 --> 00:14:33,533 - Tušinem. - Tušinem. 142 00:14:33,653 --> 00:14:37,442 Aby bylo jasné, že existuje plán, který se musí zrealizovat. 143 00:14:37,562 --> 00:14:41,043 A při té realizaci dochází potom k různým selháním. 144 00:14:41,163 --> 00:14:45,750 - Možná také plánovali 22:22 hodin. - Možná plánovali. 145 00:14:45,870 --> 00:14:51,768 Jenže se poněkud protáhnul koncert, došlo ještě k něčemu jinému, 146 00:14:51,888 --> 00:14:56,140 lidé se nedostali včas, kam měli… Mohlo toho být spousta. 147 00:14:56,260 --> 00:15:02,338 Výsledkem je jeden výbuch a 22 mrtvých. A jak to proběhlo? 148 00:15:02,458 --> 00:15:06,814 Zpěvačka zazpívala svou poslední písničku… 149 00:15:06,934 --> 00:15:14,735 Mimochodem, její obsah byl také zajímavý: poslední naděje, lítost… 150 00:15:14,855 --> 00:15:19,313 A odešla ze scény. 151 00:15:19,433 --> 00:15:28,392 Americká zpěvačka odzpívala svůj koncert a odešla ze scény. 152 00:15:28,778 --> 00:15:30,938 Americká zpěvačka! 153 00:15:31,058 --> 00:15:34,796 A jak se jmenuje? Jmenuje se Ariana Grande. 154 00:15:36,082 --> 00:15:39,606 Lidi, ale to je samá symbolika! 155 00:15:39,726 --> 00:15:46,292 Jestliže si vezmeme románskou skupinu jazyků, a kořen slova Grande je Grand 156 00:15:46,412 --> 00:15:55,500 a přeložíme to z jakéhokoliv toho jazyka, tak se dozvíme, že to znamená velký, ohromný, důležitý. 157 00:15:55,620 --> 00:16:00,978 Odtud pochází i titul Grand, což je nejvyšší šlechta ve středověkém Španělsku. 158 00:16:05,967 --> 00:16:18,209 To znamená, že USA byly velmocí, která dozpívala svůj koncert, rozloučila se a odešla. 159 00:16:18,329 --> 00:16:23,449 A jaké má ta zpěvačka jméno? Ariana. A co znamená Ariana? 160 00:16:23,569 --> 00:16:28,335 Ariana je francouzská varianta 161 00:16:30,907 --> 00:16:35,697 jména z řecké mytologie - Ariadna. 162 00:16:35,817 --> 00:16:47,591 A Ariane se jmenují evropské vesmírné lodě, rakety. 163 00:16:49,905 --> 00:16:56,013 Když se tedy podíváme na Ariane pod úhlem toho všeho 164 00:16:56,133 --> 00:16:59,838 a připomeneme si, že Théseus chtěl zabít Minotaura, 165 00:16:59,958 --> 00:17:05,754 kterému musela jeho oběti odevzdávat tehdejší civilizace. 166 00:17:05,874 --> 00:17:14,979 Tak ho šel zabít do labyrintu, ze kterého se nikdo nedokázal vrátit. 167 00:17:15,099 --> 00:17:25,830 A královská dcera mu darovala klubíčko nití, on zabil Minotaura a po odmotané niti našel cestu zpět. 168 00:17:25,950 --> 00:17:38,127 Jde o symboliku, že lidstvo, které platí daň někomu, koho je třeba zabít, 169 00:17:38,247 --> 00:17:41,894 bloudí v tom labyrintu. 170 00:17:42,014 --> 00:17:49,234 A doufá, že mu Ariadnina niť… Přece jsme měli jen jednu velmoc, velmoc číslo 1, 171 00:17:49,354 --> 00:17:56,834 která vedla celý svět kupředu, celé dvacáté století jen ona a nikdo jiný nás nevedl. 172 00:17:56,954 --> 00:18:03,839 Jestliže tedy doufáte, že se dostanete z toho labyrintu a zachráníte se díky Ariadnině niti, 173 00:18:03,959 --> 00:18:07,524 budete-li tu velmoc dál následovat... 174 00:18:07,644 --> 00:18:12,688 Je zbytečné v to doufat, to je vše, je to slepá ulička. 175 00:18:16,130 --> 00:18:22,236 Globální prediktor má teď za úkol přestavbu světa. 176 00:18:22,356 --> 00:18:28,556 A každý stát teď má v souladu s globální politikou předepsanou určitou úlohu. 177 00:18:28,676 --> 00:18:35,280 USA už více nejsou četníkem celého světa. 178 00:18:36,491 --> 00:18:49,341 A tento teroristický útok ukazuje, co bude s těmi, kteří budou i nadále orientováni proamericky. 179 00:18:49,461 --> 00:18:57,545 Kdo bude i dále pod vedením státní elity USA udržovat Pax Americana. 180 00:18:57,665 --> 00:19:07,395 A tady se dostáváme ještě k další věci - Ariane. V podstatě se jedná původně o francouzskou raketu. 181 00:19:08,707 --> 00:19:11,934 A co se stalo nedávno ve Francii? 182 00:19:12,054 --> 00:19:19,835 Nedávno ve Francii volby vyhrála figurka americké státní elity Macron, 183 00:19:20,339 --> 00:19:31,434 který jmenoval starostu města Le Havre svým premiérem. 184 00:19:31,554 --> 00:19:37,141 Jejich životopisy obsahují takovou zajímavou věc. 185 00:19:37,261 --> 00:19:49,665 Oba absolvovali program Young Leaders, Mladí lídři od French- American Foundation. 186 00:19:50,253 --> 00:20:01,684 Oba jím prošli. Macron je absolventem tohoto programu z roku 2012 a Édouard Philippe z roku 2011. 187 00:20:02,777 --> 00:20:11,140 Když se podíváme, kdo z významných figur absolvoval tento program v USA, 188 00:20:11,260 --> 00:20:14,712 tak se dozvíme zajímavá jména. 189 00:20:14,832 --> 00:20:23,327 V roce 1984 se absolventem tohoto programu Young Leaders od French- American Foundation 190 00:20:23,447 --> 00:20:28,706 stal bývalý prezident USA Bill Clinton. 191 00:20:28,826 --> 00:20:35,304 A v roce 1983, o rok dříve, jeho žena Hillary Clintonová. 192 00:20:35,424 --> 00:20:38,835 Takže se nám ten kruh uzavřel. 193 00:20:38,955 --> 00:20:44,760 Komu, co a jak bylo vzkázáno. Jen se podívejte, co vše ten úkol najednou vyřešil. 194 00:20:44,880 --> 00:20:50,403 Americké státní elitě bylo naznačeno, že je bezmocná. 195 00:20:50,523 --> 00:20:54,967 „Válka teprve začíná“, řekl Assange. 196 00:20:55,087 --> 00:20:57,603 "My vás zkrouhneme všude. 197 00:20:57,723 --> 00:21:11,416 Myslíte, že lídři států budou souhlasit s tím, aby se jejich země proměnily v další Sýrie apod. ? 198 00:21:11,536 --> 00:21:13,519 Tedy evropské státy. 199 00:21:13,639 --> 00:21:22,432 Vaši podpindosníci s tím souhlasit budou, ale ta věc se má tak, že i my máme určitou kádrovou základnu. 200 00:21:22,552 --> 00:21:26,956 A my ji dokážeme zorganizovat daleko efektivněji než vy. 201 00:21:27,076 --> 00:21:30,759 Jen si to teď porovnejte s vašimi křečovitými teroristickými útoky, 202 00:21:30,879 --> 00:21:34,190 kterými se nám pokoušíte něco dokazovat." 203 00:21:34,310 --> 00:21:41,270 Jsou jako děti, které si myslí, že když budou umazané, tak se dočkají uznání. 204 00:21:41,390 --> 00:21:47,948 Přece viděli, jak šel umazaný dospělák, který byl tak unavený, že neměl ani sílu se umýt, 205 00:21:48,068 --> 00:21:52,705 nebo právě dokončil nějakou složitou práci a jde se umýt… 206 00:21:52,825 --> 00:21:57,334 Dítě se tedy také zamaže a myslí si, že si ho teď také budou vážit. 207 00:21:57,454 --> 00:22:00,549 Jenže za ním žádná práce nezůstala, protože to nedokáže. 208 00:22:00,669 --> 00:22:05,114 A v daném případě jsou tou prací teroristické útoky, kde lidé slouží pouze jako spotřební materiál 209 00:22:05,234 --> 00:22:08,392 jak pro jedny, tak i pro ty druhé. Ten problém je ale jinde. 210 00:22:08,512 --> 00:22:14,115 Státní elita nemůže zorganizovat své teroristické útoky na takové úrovni, s tou symbolikou, 211 00:22:14,235 --> 00:22:18,680 s tím obsahem, s tím poselstvím, jak to dokáže globální prediktor. 212 00:22:18,800 --> 00:22:25,398 Těch teroristických útoků, které organizuje globální prediktor, není mnoho, ale jsou obsahově naplněné. 213 00:22:25,518 --> 00:22:32,888 A odpovědnost za ten útok na sebe mimochodem navíc vzal ISIL/DAIŠ. 214 00:22:33,008 --> 00:22:39,060 A ISIL/DAIŠ je struktura, která byla organizována rukama americké státní elity. 215 00:22:39,180 --> 00:22:43,400 Globální elita, globální prediktor jim tedy předvedl, že: 216 00:22:43,520 --> 00:22:47,932 „Pánové, my dokážeme tohle zvíře poštvat proti vám. Nejste to vy, kdo ho řídí. 217 00:22:48,052 --> 00:22:51,211 Vy jste jen udělali špinavou práci. 218 00:22:51,331 --> 00:22:57,287 Vy prostě neumíte pracovat tak jako my a podívejte se, kam jste to dopracovali. 219 00:22:57,407 --> 00:23:02,237 Máte problémy v Evropě. V USA máte problémy.“ 220 00:23:02,357 --> 00:23:08,120 Vzpomeňte si na to letadlo v souvislosti s rokem 2001. 221 00:23:08,240 --> 00:23:11,142 - 11. září? - 11. září! 222 00:23:11,262 --> 00:23:20,850 Přístupové kódy byly zveřejněny. Náhodný únik. Vždyť se může stát cokoliv. 223 00:23:21,910 --> 00:23:30,172 Takže tohle je úroveň organizace teroristického útoku globálním prediktorem. 224 00:23:30,292 --> 00:23:35,733 Opakuji, porovnejte si to s tím, co dělá státní elita, a ihned uvidíte ten neskutečný rozdíl. 225 00:23:35,853 --> 00:23:40,105 Nedokážou je naplnit obsahem, nedokážou sestavit poselství. 226 00:23:40,225 --> 00:23:43,513 A tady? Jen si vezměte, jak to vše bylo vypilováno. 227 00:23:43,633 --> 00:23:49,653 Jedno jako druhé, jedno jako druhé. Vždyť to její turné bylo plánováno o mnoho dříve. 228 00:23:49,773 --> 00:23:56,403 Jen si to vezměte. Ve Francii státní elita výsledek voleb přetlačila 229 00:23:56,523 --> 00:24:01,836 a globalisté již naplánovali asymetrickou odpověď. 230 00:24:02,704 --> 00:24:05,115 Kdo bude spolupracovat? 231 00:24:05,235 --> 00:24:10,036 Jestliže si globální prediktor nebude přát, aby se tam rozpoutala občanská válka 232 00:24:10,156 --> 00:24:16,219 či obyčejná válka, tak tam prostě nebude. Protože státní elita ji tam nedokáže rozpoutat. 233 00:24:16,339 --> 00:24:17,872 Nedokáže. 234 00:24:17,992 --> 00:24:23,781 A každému komu bude třeba něco ukázat… Máme tu ISIL, ten se může šmahem vypořádat se všemi, 235 00:24:23,901 --> 00:24:27,025 kteří budou Američanům sloužit. 236 00:24:27,145 --> 00:24:30,699 Taková je tedy ta situace okolo toho útoku. 237 00:24:30,819 --> 00:24:37,372 - Tedy opět jen v hlavních rysech. - Takže státní elitě ukázali, kde je její místo. 238 00:24:37,492 --> 00:24:42,515 Neukázali jim jen, kde je jejich místo, vyhlásili jim válku. 239 00:24:42,635 --> 00:24:47,138 „Pánové, přehnali jste to, absolutně jste to přehnali. 240 00:24:47,258 --> 00:24:53,658 A my vás teď budeme drtit tak, že tomu nedokážete čelit. 241 00:24:53,778 --> 00:24:59,842 - Teď vás budeme válcovat s plnou silou.“ - Což může dospět až k fyzické likvidaci. 242 00:24:59,962 --> 00:25:08,230 Proč může? Opakuji, cožpak si myslíte, že pro globální prediktor, globální elitu státní elita něco znamená? 243 00:25:08,350 --> 00:25:14,291 Jsou to pro ně stejní domorodci, jako pro státní elitu například obyvatelé Sýrie nebo Francie. 244 00:25:14,411 --> 00:25:17,628 Mám na mysli státní elitu USA. 245 00:25:21,362 --> 00:25:29,475 Mimochodem prezident Venezuely nazval stát sousedící s USA zhrouceným. 246 00:25:29,595 --> 00:25:32,903 - Nazval tak Mexiko. - Ano Mexiko. 247 00:25:33,023 --> 00:25:36,362 Failed State. Na tom je jedna zajímavá věc. 248 00:25:36,482 --> 00:25:41,383 To téma je velice rozsáhlé a ten výrok nebyl náhodný. 249 00:25:41,503 --> 00:25:45,607 Je možné to okomentovat tak, že by sám měl raději držet jazyk za zuby. 250 00:25:45,727 --> 00:25:50,046 Podívej, co se děje ve tvém vlastním státě a ty nazýváš Mexiko Failed State. 251 00:25:50,166 --> 00:25:54,271 Problém je v tom, že šídlo v pytli neutajíš. 252 00:25:54,391 --> 00:26:04,710 Reálně je ve světě velmi mnoho takzvaných Failed State, které tak lidé nevnímají. 253 00:26:04,830 --> 00:26:09,271 Z pozice geopolitiky není vidět, že nejde o samostatné státy. 254 00:26:09,391 --> 00:26:13,556 Ale z pozice globální politiky je to vidět velmi dobře. 255 00:26:13,676 --> 00:26:19,710 Všechny státy, které byly vytvořeny jako projekt, jsou Failed State. 256 00:26:19,830 --> 00:26:27,730 A všechny budou přestavovány. Jsou to všechny americké státy počínaje Kanadou a konče Chile. 257 00:26:27,850 --> 00:26:33,087 Mám na mysli od jednoho konce k druhému. Absolutně všechny. 258 00:26:33,207 --> 00:26:43,893 Takové státy jako například Turecko a dokonce i takový stát jako Švýcarsko. 259 00:26:44,013 --> 00:26:46,281 To je také Failed State. 260 00:26:46,401 --> 00:26:55,985 Dokud existuje nadnárodní řízení, které určuje těmto státům určité funkce, 261 00:26:56,105 --> 00:27:02,812 které mají plnit z pozice globální politiky, jsou ty státy v té či oné míře stabilní. 262 00:27:02,932 --> 00:27:08,628 A některé se zdají být opravdu pevně ukotvené, žádný kolos na hliněných nohou. 263 00:27:08,748 --> 00:27:11,628 Teď mi namítnou: "Co to plácáš o Švýcarsku? 264 00:27:11,748 --> 00:27:15,883 Vždyť to je finanční centrum, ze kterého je všechno řízeno. 265 00:27:16,003 --> 00:27:21,485 Hitler obsadil všechny státy a Švýcarsko obsadit nedokázal, měl málo vojska, 266 00:27:22,649 --> 00:27:26,414 aby všechny porazil. Oni tam přece mají všechno!" 267 00:27:26,534 --> 00:27:33,118 Ve skutečnosti by Hitler neměl žádný problém s obsazením Švýcarska. 268 00:27:33,238 --> 00:27:39,118 Jenže obsazením Švýcarska by přišel o své spojení se světovým kreditně-finančním systémem, 269 00:27:39,238 --> 00:27:43,251 prostřednictvím kterého byla Třetí říše podporována. 270 00:27:43,371 --> 00:27:49,802 Navíc on sám byl projektem a proti svému páníčkovi by přece jít nemohl. 271 00:27:49,922 --> 00:27:55,067 A proč teď všechny ty státy… Proč to Madurovi vyklouzlo? 272 00:27:55,187 --> 00:27:58,741 Ta věc se má tak, že probíhá přestavba světa. 273 00:27:58,861 --> 00:28:05,567 Centra koncentrace řízení jsou přenášena. Velká Británie přijde o svou stabilitu, Švýcarsko také. 274 00:28:05,687 --> 00:28:11,445 Co teď můžeme pozorovat? Jaké státy posilují jako centra koncentrace řízení? Dva státy. 275 00:28:11,565 --> 00:28:14,628 Jsou to Čína a Írán. 276 00:28:14,748 --> 00:28:18,883 To budou dvě střediska, která se stanou centry koncentrace řízení. 277 00:28:19,003 --> 00:28:25,526 Státní elita Indie je kvůli tomu uražená: „A co my?“ 278 00:28:25,646 --> 00:28:32,292 Proto také nepřijeli na hedvábnou stezku, na summit o ní. 279 00:28:33,877 --> 00:28:42,621 Takže všechny tyto státy, státy-projekty se budou hroutit. 280 00:28:42,741 --> 00:28:46,189 Vezměte si Madura. 281 00:28:46,309 --> 00:28:51,461 Toho by s vydatnou pomocí státní elity USA mohli lehce svrhnout, 282 00:28:51,581 --> 00:28:55,415 má velice slabé postavení, ale nemohou. Proč? 283 00:28:55,535 --> 00:29:02,005 Protože zaprvé je tam státní elitě USA bráněno zasáhnout plnou silou a zadruhé… 284 00:29:02,125 --> 00:29:08,531 Maduro to tam nedokáže dát do pořádku, protože nemá dost sil. 285 00:29:08,651 --> 00:29:20,714 Střetává se tam příliš mnoho sil, které trhají ten stát na kusy, které ho ničí. 286 00:29:20,834 --> 00:29:28,654 A on si s tím nedokáže úplně poradit. Ten mechanismus byl spuštěn a byl spuštěn ve všech těchto státech. 287 00:29:28,774 --> 00:29:34,190 O svou stabilitu přijde Argentina, Brazílie i všechny ostatní. 288 00:29:34,310 --> 00:29:38,594 Celý problém je v tom, jak uchovat stabilitu těchto států. 289 00:29:38,714 --> 00:29:43,063 V Brazílii ten proces probíhá na plné obrátky přesně tak, jak jsme předpověděli. 290 00:29:43,183 --> 00:29:47,563 Ze všech, kteří vystupovali proti Dilmě Rousseffové zůstal na svobodě pouze Temer 291 00:29:47,683 --> 00:29:52,031 a ani jeho perspektivy nejsou růžové. 292 00:29:52,151 --> 00:30:01,579 Takže globalisté to tam stabilizují, jenže v Latinské Americe je takový faktor, jako jsou favely. 293 00:30:03,508 --> 00:30:07,333 Globální prediktor neví, co si s nimi počít. 294 00:30:07,453 --> 00:30:14,084 A to je vřed, který bude příčinou exploze toho státu zevnitř, jestliže se to nezačne řešit. 295 00:30:14,204 --> 00:30:21,059 Těch problémů je tam velice mnoho a ten Madurův výrok už ani nebylo freudovské přeřeknutí. 296 00:30:21,179 --> 00:30:26,428 Šídlo v pytli neutajíš, stejně se to vše začne projevovat. 297 00:30:27,874 --> 00:30:33,596 USA jsou úplně stejný Failed State jako všechny ostatní státy. 298 00:30:33,716 --> 00:30:38,836 Ještě někdo v jiném smyslu začne poukazovat: "Vždyť to je stát." 299 00:30:38,956 --> 00:30:44,333 USA se nedokázaly stát státem, za 250 let se nedokázaly stát skutečným státem. 300 00:30:44,453 --> 00:30:50,441 Ten úkol tam byl velice složitý, proto je teď třeba nově je přeformátovat, 301 00:30:50,561 --> 00:30:55,779 aby se dokončil program vytvoření amerického národa nového formátu. 302 00:30:55,899 --> 00:31:03,545 Staré obyvatelstvo zcela zlikvidovali a za 250 let se tam ještě pořád nový národ nezformoval. 303 00:31:03,665 --> 00:31:09,487 Je složen z různých komunit. Existuje malé Tokio, malá Čína… 304 00:31:09,607 --> 00:31:12,753 - Chinatowny - Ano, Chinatowny. 305 00:31:12,873 --> 00:31:17,923 Také je tam italská komunita, irská komunita, německá komunita. 306 00:31:18,043 --> 00:31:22,063 Takže národ jako takový stále nevzniká. Španělská, ano. 307 00:31:22,183 --> 00:31:29,136 Je tedy třeba spustit nový projekt, aby se ten kotel převařil a byl vytvořen nový národ. 308 00:31:29,256 --> 00:31:33,302 A přeformátování USA v podstatě začíná. 309 00:31:35,071 --> 00:31:40,188 K dalším otázkám. Maxim z Doněcku vás zdraví. 310 00:31:40,308 --> 00:31:43,121 DLR a LLR jsou už tři roky. 311 00:31:43,241 --> 00:31:47,956 Uběhlo celkem hodně času se zběsilým vývojem událostí a okolností. 312 00:31:48,076 --> 00:31:54,103 Valeriji Viktoroviči, když zhodnotíte vše, co se stalo během těchto tří let a stávající okolnosti, 313 00:31:54,223 --> 00:31:59,401 změnil jste svůj názor na budoucnost těchto republik a budoucnost Ukrajiny? 314 00:31:59,521 --> 00:32:04,493 Nic se nezměnilo. Otázkou jsou pouze realizační lhůty. 315 00:32:04,613 --> 00:32:09,251 Když jsme teď mluvili o tom teroristickém útoku, tak jsem říkal, že existují určité plány 316 00:32:09,371 --> 00:32:14,060 a jejich realizace už nebývá tak hladká. 317 00:32:14,180 --> 00:32:21,082 Podstata likvidace banderovské moci, 318 00:32:21,202 --> 00:32:30,366 banderovské bandy v Kyjevě, toho fašistického režimu, který je teď na ukrajinském území... 319 00:32:30,486 --> 00:32:35,523 Jeho likvidace mohla být realizována a celkem úspěšně... 320 00:32:35,643 --> 00:32:42,949 Tak především, jeho vzniku se dalo zabránit, přičemž silami samotné Ukrajiny, 321 00:32:43,069 --> 00:32:49,860 bylo to možné všechno uhasit přímo v únoru, nehledě na určitou Janukovičovu zradu. 322 00:32:49,980 --> 00:32:54,071 Horizontálními vazbami bylo možné to všechno potlačit. 323 00:32:54,191 --> 00:33:05,580 Pro tento úkol byl zcela dostatečně vybaven kádrový sbor milice, armády, vnitra. 324 00:33:05,700 --> 00:33:13,744 A veškerou tu chátru Pravého sektoru, UPA a dalších lidských nedodělků 325 00:33:13,864 --> 00:33:18,277 bylo možné potlačit bez problémů. Vždyť oni jsou odvážní jen… 326 00:33:18,397 --> 00:33:25,060 9. května bylo vidět, že jsou odvážní a silní pouze tehdy, kdy mají za svými zády nějakou oporu. 327 00:33:25,180 --> 00:33:30,406 Jakmile se však střetnou s lidmi, ukazuje se, že jde o takovou žalostnou menšinu, 328 00:33:30,526 --> 00:33:34,109 která když má navíc čelit policii: "A jak to? 329 00:33:34,229 --> 00:33:40,051 Přece nás musí bránit, stejně jako v Oděse. 330 00:33:40,171 --> 00:33:49,876 Když jsme zvesela a demokraticky upalovali lidi a policie bránila nás a ne naše hořící oběti. 331 00:33:49,996 --> 00:33:52,653 Takto to přece má být." 332 00:33:52,773 --> 00:33:57,797 A jakmile se vše vrátí na své místo, a ukáže se, že nejsou nic jiného než grázlíci, 333 00:33:57,917 --> 00:34:01,629 parchanti, tak se rozsypou. 334 00:34:01,749 --> 00:34:07,776 Sami bojovat neumí, dokážou to pouze cizíma rukama podvedených lidí. 335 00:34:07,896 --> 00:34:12,096 Tam také v podstatě neprobíhá válka, ale genocida. 336 00:34:12,216 --> 00:34:14,360 V čem je tedy podstata? 337 00:34:14,849 --> 00:34:25,085 Bylo možné je potlačit již v srpnu a září, byli i další příležitosti. 338 00:34:25,205 --> 00:34:29,766 Zacharčenko zcela nedávno mluvil o létu, ano? 339 00:34:29,886 --> 00:34:34,292 Teď se tomu všichni smějí, ale to dělají chybu. Velkou chybu. 340 00:34:34,412 --> 00:34:41,597 Problém je v tom, že existují určité plány realizace řízení, podle kterých se potom začíná pracovat. 341 00:34:44,375 --> 00:34:53,324 Problém není ani tak v tom, že když dnešní řídící pracovníci a analytici něco plánují, 342 00:34:53,444 --> 00:35:01,374 počítají s určitou statikou chování objektu, ve vztahu ke kterému plánují své řízení. 343 00:35:01,494 --> 00:35:07,650 Teď je jeho stav takový a takový, my na něj plánujeme působit takovými a takovými řídícími úkony, 344 00:35:07,770 --> 00:35:13,360 po kterých se začne chovat tak a tak, a výsledek bude takový a takový. 345 00:35:13,480 --> 00:35:20,972 Problém je v tom, že toto plošné plánování nezohledňuje ani druhý a třetí sled. 346 00:35:21,092 --> 00:35:30,283 Ukrajinu přece v podstatě neřídí banderovská banda, ale americké velvyslanectví. 347 00:35:30,403 --> 00:35:37,176 Takže všechny politické procesy na Ukrajině jsou pod kontrolou. 348 00:35:37,296 --> 00:35:44,994 A tatíček Lukašenko, který si chtěl u USA udělat oko, neustále vykřikoval: 349 00:35:45,114 --> 00:35:48,621 „Pojďte zapojit USA do Normandského formátu! 350 00:35:48,741 --> 00:35:51,141 Oni už tam i tak všechno řídí, 351 00:35:51,261 --> 00:35:55,848 a takto to nepůjde přes nějakého Porošenka, bude rozhodovat přímo nějaký Američan." 352 00:35:55,968 --> 00:36:01,454 Ale tam je také zakopaný ten pes, že by to posílilo pozici USA, což nemůžeme potřebovat. 353 00:36:01,574 --> 00:36:09,864 Protože než se Porošenko někomu dovolá, než tímto způsobem vypracují nějaké pokyny… 354 00:36:09,984 --> 00:36:15,034 Pamatujete si na to dlouhé pití čaje, tedy na to dlouhé jednání mezi Lavrovem a Kerrym, 355 00:36:15,154 --> 00:36:18,995 kdy se Lavrov postaral o pizzu i vodku? 356 00:36:19,115 --> 00:36:24,704 Potom tvrdili, že prý tu pizzu objednal Kerry, takže Lavrov si asi jako štědrý člověk řekl: 357 00:36:24,824 --> 00:36:27,173 "No dobrá, uhostím je samotnou vodkou." 358 00:36:27,293 --> 00:36:35,493 O tu se postaral osobně a ta pizza? "Lidi, už jste utahaní? Napravíme to, objednejte pizzu! Dejte si!" 359 00:36:35,613 --> 00:36:38,874 A potom: „A proč jen pizzu, dáme si k tomu i vodku.“ 360 00:36:38,994 --> 00:36:45,745 A proč jednali tak dlouho? Protože se nemohli dohodnout. 361 00:36:45,865 --> 00:36:51,379 Proto Obama v té době hrál golf. A dokud se snažili dojít k nějakému řešení… 362 00:36:51,499 --> 00:36:56,838 „No Obama hraje golf a tak ho nemůžeme vyrušovat.“ Jako taková záminka. 363 00:36:56,958 --> 00:37:02,054 Oni přece museli najít nějaká řešení, na něčem se dohodnout a to se nedá všechno vyřešit na koleně. 364 00:37:02,174 --> 00:37:07,732 Když se nakonec nějak dohodnou, tak ještě záleží, jak každý účastník toho jednání co pochopil. 365 00:37:07,852 --> 00:37:11,430 Potom jednání skončí a následuje: „Cos to provedl?“ 366 00:37:11,550 --> 00:37:15,150 „Já si to tak vyložil. Tohohle jsem nedocílil, tohle jsem nezvládl.“ 367 00:37:15,270 --> 00:37:17,945 Je tedy prý lepší, aby tam byli přímo Američani. 368 00:37:18,065 --> 00:37:23,117 A tak se Lukašenko snažil, div se nestrhal, aby se Američané dostali do Normandského formátu. 369 00:37:23,237 --> 00:37:30,094 Ten problém tedy není ani tak v tom, že nezohledňují, kdo reálně řídí a další věci. 370 00:37:30,214 --> 00:37:32,083 Ten problém je jinde. 371 00:37:32,611 --> 00:37:39,874 Když Rusko uplatňuje nějaké své řízení, je třeba si uvědomovat, 372 00:37:39,994 --> 00:37:46,477 že tu také máme své podpindosníky a patriotické klany, 373 00:37:46,597 --> 00:37:54,907 které jsou svými makroekonomickými zájmy navázáni na světový kreditně-finanční systém, 374 00:37:55,027 --> 00:37:59,375 jsou navázáni na politické procesy - tam. 375 00:37:59,495 --> 00:38:07,452 Řízení se tedy nastaví určitým způsobem, a přijde státní elita nebo globalisté a řeknou: 376 00:38:07,572 --> 00:38:14,605 „Pánové, vy si nějak příliš vyskakujete. Tohle je náš chlebíček.“ 377 00:38:16,631 --> 00:38:24,532 A tak se stáhneme. To je působení na řízení. Proto v plánu bylo jedno, realizováno bylo něco jiného. 378 00:38:24,652 --> 00:38:31,751 A povšimněte si, že vše se daří pouze díky Putinovu ručnímu řízení. 379 00:38:31,871 --> 00:38:35,514 Jak byly podepsány Minské dohody? 380 00:38:35,634 --> 00:38:39,102 Ta jednání trvala 18 hodin! Putin tam všechny chytil pod krkem. 381 00:38:39,222 --> 00:38:45,991 A když někdo tvrdí, že ty sankce na nás byly uvaleny kvůli Minsku, tak říká pravdu. 382 00:38:47,730 --> 00:38:55,499 Protože donucením Západu podepsat Minské dohody, je Putin všechny chytil pod krkem. 383 00:38:55,619 --> 00:39:01,354 A tím spíše, když je potom protáhl přes OSN. To Západ nedokáže prominout. 384 00:39:01,474 --> 00:39:06,658 Proto neustále vyvíjí nátlak na elitu a obzvláště na podpindosníky. 385 00:39:06,778 --> 00:39:12,887 Ty sankce jsou zaměřeny především na to, aby se jimi tlačilo především na řídící elitu. 386 00:39:13,007 --> 00:39:18,720 Všichni výrobci se přímo modlí, aby ty sankce trvaly dál, abychom se postavili na nohy, 387 00:39:18,840 --> 00:39:21,273 a pozvedli státní ekonomiku. 388 00:39:21,393 --> 00:39:26,951 Proč bychom měli pořád být závislí na dovozu? My si přece můžeme všechno vyrobit sami. 389 00:39:27,071 --> 00:39:32,079 Máme k tomu vše potřebné a bude to místní, ekologicky čistá produkce. 390 00:39:36,789 --> 00:39:39,716 Vždyť to také neustále spojují. 391 00:39:39,836 --> 00:39:46,870 Neustále říkají, že sankce souvisí s Minskem, proto je na nás uvalili, je třeba splnit Minsk. 392 00:39:46,990 --> 00:39:51,844 Jenže v té podobě v jaké jsou ty Minské dohody, si Západ jejich naplnění vůbec nepřeje. 393 00:39:51,964 --> 00:39:59,877 Kdyby si jejich splnění přál, tak by už dávno západní i globální elity, prediktor zařídili, aby se začaly plnit. 394 00:40:00,318 --> 00:40:06,679 Myslíte si, že je tak těžké nařídit Merkelové a Hollandovi, aby se chovali jinak? 395 00:40:06,799 --> 00:40:12,555 A USA by s tím nic nezmohly, absolutně nic by s tím nezmohly. 396 00:40:12,675 --> 00:40:19,642 Přece vidíme, jak Merkelová občas útočí na Ameriku a vše je v pořádku, normální. 397 00:40:20,104 --> 00:40:25,915 Ona tím stabilizuje SRN, Německo. 398 00:40:26,289 --> 00:40:32,099 Ale vzhledem k tomu, že zde Putin převezl jak státní, tak i globální elitu, 399 00:40:32,219 --> 00:40:37,382 protože těmi Minskými dohodami odkryl jejich přetvářku, 400 00:40:37,502 --> 00:40:44,227 tak byly na začátku podniknuty ty nejtvrdší pokusy se zaangažováním různých těch „patriotů“ typu Strelkova 401 00:40:44,347 --> 00:40:47,110 a dokonce... Proč dokonce, typu Strelkova. 402 00:40:47,230 --> 00:40:51,402 Bílého projektu se přece vůbec neúčastní žádní vlastenci, když to řeknu na rovinu. 403 00:40:52,459 --> 00:40:56,640 Přestože na Ukrajině byla jeho role prospěšná. 404 00:40:56,760 --> 00:41:02,621 Byly podniknuty pokusy na zmaření sankcí, tedy Minských dohod, 405 00:41:02,741 --> 00:41:07,462 za každou cenu je zmařit, protože to je to, co si Západ přeje. 406 00:41:07,582 --> 00:41:16,183 Nesmíte si myslet, že když je něco výhodné pro Kyjev, kyjevskou bandu, tak to není výhodné pro Západ. 407 00:41:16,303 --> 00:41:22,510 Celá kyjevská banda je jeho podstatou, jedná se o kreatury Západu, kolektivního Západu. 408 00:41:22,630 --> 00:41:30,185 A není vůbec důležité, kam se to řízení přesune, zda bude probíhat prostřednictvím USA nebo Evropy. 409 00:41:30,542 --> 00:41:38,355 Proto potřebují přeformátování, jenže nemohou a tak tlačí na Rusko, aby Minské dohody byly anulovány. 410 00:41:38,475 --> 00:41:42,620 Protože to je past pro Západ, do které je dostal Putin. 411 00:41:42,740 --> 00:41:51,946 A naše elita tu tak trochu škodí různými způsoby, také se pokouší ty Minské dohody zlikvidovat. 412 00:41:52,066 --> 00:41:57,337 Proto je ta otázka, proč nebyly realizovány ty či jiné… 413 00:41:57,457 --> 00:42:06,305 V podstatě to bylo možné nepřipustit, bylo možné provést debanderizaci, denacifikaci, 414 00:42:06,425 --> 00:42:10,377 defašizaci Ukrajiny úplně jiným způsobem. 415 00:42:10,497 --> 00:42:14,366 Nepřipustit, aby se to všechno tak rozrostlo. 416 00:42:14,486 --> 00:42:20,968 Jenže jak víte, tak všechno se děje tím nejlepším možným způsobem s ohledem na reálnou mravnost 417 00:42:21,088 --> 00:42:23,884 a etiku všech účastníků procesu. 418 00:42:24,004 --> 00:42:33,485 Ale globalisté a státní elita USA, která chtěla vyvolat válku, tlačili na státní elitu v Evropě, 419 00:42:33,605 --> 00:42:40,307 na státní elitu, tedy na podpindosníky a „patrioty“ uvnitř Ruska. A na Ukrajině? 420 00:42:40,427 --> 00:42:44,103 Tam je to prostě sebranka Na ty ani nikdo tlačit nemusel. 421 00:42:44,223 --> 00:42:48,753 - Ti vždy žijí podle zásady: - Co si přejete, pane? - Ano, čím mohu posloužit, pane? 422 00:42:48,873 --> 00:42:55,658 Jsou to lidé lokajského charakteru, nevolníci, opravdoví psi, čím těžší je trest, tím vřeleji milují svého páníčka. 423 00:42:55,778 --> 00:42:59,921 Proto tak milují ty své Spojené státy. 424 00:43:00,041 --> 00:43:05,726 Ať se k nim chovají jakkoliv. Všechno tedy naráží na tyto procesy. Chápete? 425 00:43:05,846 --> 00:43:13,291 Aby se dalo realizovat něco s ohledem na Minské dohody a další, je třeba vyřešit problém s řízením v Moskvě. 426 00:43:13,411 --> 00:43:19,151 A na co jsou orientováni v Moskvě? Na revoluci roku 2018. 427 00:43:19,271 --> 00:43:24,075 Svrhnout nakonec toho Putina, rozpoutat občanskou válku v Rusku, 428 00:43:24,195 --> 00:43:28,724 každý se promění v polního velitele a bude obchodovat… No jako v Libyi. 429 00:43:28,844 --> 00:43:34,529 Stát se takovým generálem Haftarem je pro mnohé tady přímo snem: „Nač potřebuji stát? 430 00:43:34,649 --> 00:43:41,488 Přisaju se na ropovod a budu obchodovat. A co bude s Ruskem, mně může být ukradené.“ 431 00:43:41,608 --> 00:43:44,900 Takto mimochodem přemýšlejí ti naši „patrioté“. 432 00:43:45,020 --> 00:43:51,282 Ti, kteří čelí Putinovi. Je třeba Putina podporovat, aby s vámi ve světě počítali. 433 00:43:51,402 --> 00:43:56,729 A jestli nebudete… Polní velitelé mívají krátký život, jestli jste si toho ještě nevšimli. 434 00:43:56,849 --> 00:44:00,113 Dnes je takový polní velitel potřebný, tak ho nechají být. 435 00:44:00,233 --> 00:44:04,047 Zítra ho potřebovat nebudou, tak ho odstřelí a na jeho místo dosadí jiného. 436 00:44:04,167 --> 00:44:09,136 Stejně dopadnou i oni i s celým jejich majetkem, o který je teď na Západě připravují. 437 00:44:09,256 --> 00:44:15,023 To je k tomu, kam a na koho se orientovat. Takže nic nenadělají. 438 00:44:15,143 --> 00:44:17,746 Ukrajina bude jednotná. 439 00:44:17,866 --> 00:44:22,808 Bude sjednocena na principech LDLR – Luhanské a Doněcké republiky. 440 00:44:22,928 --> 00:44:25,862 Ty se mimochodem zatím ještě nesjednotily. 441 00:44:25,982 --> 00:44:34,858 To je opět výsledek boje určitých klanů, který vyhovuje jak globalistům, tak i... 442 00:44:35,710 --> 00:44:38,433 státní elitě různé úrovně. 443 00:44:38,553 --> 00:44:46,852 Jak evropské státní elitě, tak i státní elitě USA působící na naše „patrioty“ v Moskvě. 444 00:44:50,703 --> 00:44:58,351 A jak tam… Prostě jim nic z toho nevyjde. Všechno bude v pořádku. 445 00:44:58,471 --> 00:45:03,329 A tady… No samozřejmě, že bychom si přáli, aby to všechno šlo rychleji. 446 00:45:03,449 --> 00:45:07,938 Jenže chápete, v globální politice existuje takové určité… 447 00:45:08,058 --> 00:45:15,245 Víte, mnozí si asi povšimli, že jsme o Ukrajině delší dobu nic neříkali. 448 00:45:15,365 --> 00:45:20,439 Alespoň já si neuvědomuji, že by v poslední době byly nějaké otázky. To je podle mě první po delší době. 449 00:45:20,559 --> 00:45:24,049 Takže dlouho jsme o ní nic neříkali, a proč? 450 00:45:24,169 --> 00:45:33,887 Je to tak, že se snažíme osvětlovat události, které jsou v globální politice znakové, významné. 451 00:45:34,007 --> 00:45:39,444 Teď je ten čas, tak mluvíme o Ukrajině, protože nadešel správný čas. 452 00:45:39,564 --> 00:45:46,289 Předtím… Vzpomeňte si na Velkou vlasteneckou válku, kde se bojovalo na různých frontách. 453 00:45:46,708 --> 00:45:51,088 Cožpak se aktivně bojovalo neustále na všech frontách? 454 00:45:51,208 --> 00:45:54,499 Ne, jen si vzpomeňte na film: A jitra jsou zde tichá. 455 00:45:54,619 --> 00:46:00,706 A na dalších frontách se odehrávaly boje lokálního významu. A co například Severní fronta? 456 00:46:00,826 --> 00:46:06,538 Jak se v roce 1941 stabilizovala, tak zůstala stejná do samého útoku v roce 1944. 457 00:46:07,397 --> 00:46:11,601 Chápete? A cožpak tam v té době neumírali lidé? Umírali. 458 00:46:11,721 --> 00:46:15,364 Docházelo k neustálým dělostřeleckým soubojům, vzdušným soubojům… 459 00:46:15,484 --> 00:46:21,087 Ale fronta zůstávala na místě. To, co se teď děje s LDLR, 460 00:46:21,207 --> 00:46:26,523 s Luhanskou a Doněckou republikou, je třeba přirovnat k situaci na Severní frontě. 461 00:46:26,643 --> 00:46:31,849 Dokud se situace nevyřeší na jiných bojištích, 462 00:46:31,969 --> 00:46:38,716 dokud nebude zlomena protivníkovi páteř jinde: v Sýrii, v Evropě... 463 00:46:38,836 --> 00:46:43,602 Volby ve Francii. Mnozí se diví: „A co je nám do té Francie?“ 464 00:46:43,722 --> 00:46:48,555 Francie je symbolická, jen se podívejte, když jsem teď mluvil o tom teroristickém útoku. 465 00:46:48,675 --> 00:46:54,123 Jen se podívejte, k jakému dochází obratu. A Francie se toho účastní se vším všudy. 466 00:46:54,243 --> 00:47:01,694 Co teď bude? Například s Francií. Marine le Penová, Národní fronta se teď vzdala Frexitu. 467 00:47:01,814 --> 00:47:08,693 To znamená, že z Evropské unie vystupovat nehodlají. Proč tohle prohlašují v předvolebním boji? 468 00:47:08,813 --> 00:47:14,306 Cožpak si neuvědomují, že tak hned přijdou o spoustu svých přívrženců 469 00:47:14,426 --> 00:47:17,937 a třeba Fillonovi že přibydou? 470 00:47:18,057 --> 00:47:21,855 Protože on to říkal dobře: „Vždyť ona je extremistka.“ 471 00:47:21,975 --> 00:47:24,386 A ti, kteří se na ní naštvou? 472 00:47:24,506 --> 00:47:28,568 Ti řeknou: „Takže jsi nás jenom houpala, proč bychom měli za tebou stát?“ 473 00:47:28,688 --> 00:47:32,266 A proč tedy udělali takové prohlášení, že se tohoto svého záměru vzdávají? 474 00:47:32,386 --> 00:47:40,761 Protože budou parlamentní volby a posílení této strany v parlamentu si nikdo nepřeje. 475 00:47:41,488 --> 00:47:49,389 Páníček zavelel a celá strana sklapla podpatky: „Rozkaz“! A sama se zbavuje svých voličů. 476 00:47:49,509 --> 00:47:52,867 Všechno je řiditelné, všechno! 477 00:47:53,307 --> 00:48:00,922 A co se týká Luhanské a Doněcké republiky, samozřejmě bych chtěl, aby lidé neumírali, 478 00:48:01,042 --> 00:48:10,364 aby tam byl mír a klid, aby lidé mohli v klidu pracovat, žili radostněji. 479 00:48:11,575 --> 00:48:16,791 Jenže jsme ve válce. Jsme ve válce a ta probíhá… 480 00:48:16,911 --> 00:48:23,306 Mnozí nechápou, říkají, že je to jen jakási hybridní válka. A co je válka? 481 00:48:23,426 --> 00:48:26,740 Válka se vede na všech šesti prioritách. Rusko také bojuje. 482 00:48:26,860 --> 00:48:35,741 Účastní se zástupné války svými ozbrojenými silami v Sýrii. 483 00:48:35,861 --> 00:48:45,051 Účastní se na úrovni veřejné iniciativy v jiných místech, například i na Ukrajině. 484 00:48:45,171 --> 00:48:56,192 A ty manévry… Víte, takové cvičení vůbec není levnou záležitostí. 485 00:48:56,312 --> 00:49:00,538 A jestliže je armáda neustále v pohybu, tak to znamená velmi mnoho. 486 00:49:00,658 --> 00:49:06,282 Je to velký ukazatel toho, v jakém stavu se nacházíme. Mnozí si myslí, že je klid a mír. 487 00:49:06,402 --> 00:49:14,074 Ve skutečnosti se všechno drží, no neřekl bych přímo na vlásku, ale nic není rozhodnuto. 488 00:49:14,194 --> 00:49:18,014 Je tu příliš mnoho nekontrolovatelných a nezohledněných parametrů. 489 00:49:18,134 --> 00:49:22,702 Dochází k tomu také kvůli tomu, že globální prediktor přichází o své řízení. 490 00:49:22,822 --> 00:49:25,915 Přichází o něj a to tu situaci komplikuje. 491 00:49:26,035 --> 00:49:35,061 Je tu příliš mnoho hráčů, kteří nechápou nejen globální politiku ale ani nadnárodní řízení! 492 00:49:35,181 --> 00:49:43,611 Pokouší se sami něco řešit a ve skutečnosti fakticky řežou větev, na které se drží stát, 493 00:49:44,425 --> 00:49:46,591 na které sedí stát. 494 00:49:47,177 --> 00:49:52,437 Ještě je tu otázka k událostem na Ukrajině od Alexeje. 495 00:49:52,557 --> 00:49:55,361 Valeriji Viktoroviči, před půl rokem jste říkal, 496 00:49:55,481 --> 00:50:00,760 že v době provedení Eurovize v Kyjevě, by už všechno mělo vypadat jinak. 497 00:50:00,880 --> 00:50:05,513 Ale Eurovize se konala. Naši účastnici tam nepustili a všechno to tak nějak ustrnulo. 498 00:50:05,633 --> 00:50:09,885 Dokonce ani nenásledovala žádná závažnější prohlášení na adresu Ukrajiny. Co se děje? 499 00:50:10,005 --> 00:50:15,132 Všechno probíhá normálně. Právě jsem o tom mluvil, že existují určité plány, 500 00:50:15,252 --> 00:50:17,781 a jejich realizace pak dopadne různě. 501 00:50:17,901 --> 00:50:25,672 A také jsem vyjmenoval několik různých termínů, kdy vše mohlo být ihned vyřešeno, včetně února roku 2014. 502 00:50:25,792 --> 00:50:30,894 A Zacharčenko zase říkal, že vše bylo možné vyřešit v létě. 503 00:50:31,014 --> 00:50:33,954 Vše mohlo být vyřešeno i před Eurovizí. 504 00:50:34,074 --> 00:50:40,513 A potom by Eurovizi bylo možné realizovat na jiném základě, v jiném Ukrajinském státě. 505 00:50:40,633 --> 00:50:46,762 Všechno bylo možné vyřešit, jenže tu je nějaký protitlak. Je to jako při zápasu, chápete? 506 00:50:46,882 --> 00:50:51,238 Vy použijete nějaký hmat, proti vám použijí hmat. A boj probíhá. 507 00:50:51,358 --> 00:50:57,950 Ještě jednou říkám, že ty události na Ukrajině závisí také na úspěších a neúspěších 508 00:50:58,070 --> 00:51:01,988 na dalších frontách té informační studené války. 509 00:51:02,108 --> 00:51:08,701 A kde se právě něco děje, tam se také věci řeší. A že vše ustrnulo? 510 00:51:08,821 --> 00:51:18,268 Jestliže v USA trvá krizová situace, tak jak by se mohla vyřešit situace na Ukrajině ještě před Eurovizí? 511 00:51:18,388 --> 00:51:23,285 Jen se podívejte, jaký mocný boj tam probíhá mezi státní a globální elitou. 512 00:51:23,405 --> 00:51:27,657 A kam až to dospělo? Globalisté už státní elitě vyhlásili otevřeně válku: 513 00:51:27,777 --> 00:51:31,901 "Tady končí legrace, pánové, naše trpělivost je u konce. 514 00:51:32,021 --> 00:51:38,974 Teď se začnete topit ve svých vanách, zakopávat na schodech, 515 00:51:39,094 --> 00:51:47,001 skákat ze svých oken, protože přesvědčovat už vás nikdo nebude, je to marné. 516 00:51:47,121 --> 00:51:58,335 Vy v té své snaze vybudovat Pax Americana celý svět uvrhujete do katastrofy. 517 00:51:58,455 --> 00:52:02,635 A my tu chceme žít, nemáme jak z této planety odletět. 518 00:52:02,755 --> 00:52:06,291 Je kulatá a nemáme technologie, abychom z ní dokázali odletět. 519 00:52:06,411 --> 00:52:11,472 Takže ta otázka teď už stojí tak, že buď vy zničíte náš svět, nebo my vás. 520 00:52:11,592 --> 00:52:16,677 My tu uděláme pořádek a vy budete zlikvidováni, když se nehodláte dohodnout." 521 00:52:17,849 --> 00:52:24,433 A k té Eurovizi? Když se to nepovedlo prvním způsobem, tak byla Eurovize využita jiným. 522 00:52:24,553 --> 00:52:29,452 Vždyť se na to podívejte. Jak si kdo zapamatuje ukrajinskou Eurovizi? 523 00:52:29,572 --> 00:52:35,933 Ukrajinskou Eurovizi si každý zapamatuje podle holého zadku s australskou vlajkou. 524 00:52:36,509 --> 00:52:44,451 To je všechno. A ten skandál. Myslíte si, že k němu došlo náhodou? 525 00:52:44,571 --> 00:52:49,717 Nenašlo se dost peněz, aby tam lady Gaga mohla vystoupila zadarmo? 526 00:52:49,837 --> 00:52:58,029 Nedokázali jen zajistit smlouvu. Ona byla připravena vystoupit zadarmo, ale smlouvu nikdo neuzavřel. 527 00:52:58,149 --> 00:53:03,542 Neměli na to dost peněz! Tak tam místo ní vystoupila Ruslana. Kdo je to ta Ruslana? 528 00:53:03,662 --> 00:53:08,768 S čím to chcete ohromit Evropu? Tam mají lady Gagu a vy Ruslanu. 529 00:53:08,888 --> 00:53:17,285 To v Evropě sráželi status Ukrajiny. 530 00:53:17,405 --> 00:53:19,959 Absolutně jí snížili status. 531 00:53:20,637 --> 00:53:23,971 Evropa absolutně vymazala Ukrajinu. 532 00:53:24,091 --> 00:53:29,937 21. května přestala na Ukrajině vysílat stanice Euronews. 533 00:53:30,057 --> 00:53:34,525 To je vše, taková země pro Evropu více neexistuje. 534 00:53:34,645 --> 00:53:44,842 Zapamatujte si to - 21. května skončila, a oficiálně bylo potvrzeno, že Failed State Ukrajina již neexistuje. 535 00:53:44,962 --> 00:53:49,497 - Dokonce ani Failed State. - Ano, dokonce už ani Failed State neexistuje. 536 00:53:49,617 --> 00:53:53,227 Že to je konec, vždyť proč jsme se opět dostali k Ukrajině? 537 00:53:53,347 --> 00:53:58,988 Protože Ukrajina opět začala vystupovat do popředí v jiných směrech. 538 00:53:59,108 --> 00:54:06,292 A konkrétně to souvisí se setkáním Lavrova s Trumpem. Přímo to spolu souvisí. 539 00:54:06,412 --> 00:54:11,230 Takže to bylo normálně podchyceno. 540 00:54:11,350 --> 00:54:22,366 Euronews, tedy ta Eurovize je teď pro celý svět, pro západní Evropu ukazatelem postavení Ukrajiny. 541 00:54:22,486 --> 00:54:26,782 Čekají na Ukrajinu? Vždyť jim zrušili víza. No ano, zrušili jim víza. 542 00:54:26,902 --> 00:54:32,697 A kolik jich na základě těch pravidel bude moci jet do Evropy? Na základě kterých jim ta víza zrušili? 543 00:54:32,817 --> 00:54:37,224 Veselte se, že vám zrušili víza. 544 00:54:37,344 --> 00:54:44,631 Ale splněním těch podmínek! Absolutní většina Ukrajinců nebude moci po třech letech, 545 00:54:44,751 --> 00:54:50,444 kdy Ukrajinu řídila banderovská banda, nikam jet. 546 00:54:50,564 --> 00:54:54,224 Oni nedokážou poplatit ani své účty za energie a vodu. 547 00:54:54,344 --> 00:54:58,982 Jaká tedy Evropa za těch podmínek, za kterých jim zrušili víza? 548 00:54:59,102 --> 00:55:02,197 Všechno tedy probíhá normálně, vše jde svým během. 549 00:55:02,317 --> 00:55:06,750 Když to nejde vyřešit z jedné strany, řeší se to z té druhé. 550 00:55:06,870 --> 00:55:12,768 Zmínil jste to setkání Lavrova s americkým prezidentem a Jevgenij Vladimirov se ptá: 551 00:55:12,888 --> 00:55:18,349 Jestliže je setkání amerického prezidenta s ministerstvem zahraničí jiného státu něco výjimečného, 552 00:55:18,469 --> 00:55:24,264 tak by bylo zajímavé uslyšet váš komentář k jeho dalšímu setkání s ukrajinským ministrem zahraničí. 553 00:55:24,384 --> 00:55:31,256 Žádné setkání, které by bylo setkáním, se s ukrajinským ministrem nekonalo. 554 00:55:32,337 --> 00:55:41,106 Ale ta událost je zajímavá z jiného hlediska. Má to bezprostřední vztah k tomu, co se teď děje na Ukrajině. 555 00:55:41,226 --> 00:55:48,668 Ta věc se má tak, že kdo někdy pracoval v řízení, alespoň nějak, ten ví, že dochází k situacím, 556 00:55:48,788 --> 00:55:54,429 kdy si vás zavolá nějaký šéf, dá vám nějaké pokyny, 557 00:55:54,549 --> 00:56:05,289 a potom jako by na potvrzení společně zajdete k řediteli, aby to odkýval a zavelel: „Tak to má být.“ 558 00:56:05,409 --> 00:56:11,300 To je všechno. Co tam v podstatě proběhlo? Jak nám to oznámili? 559 00:56:11,420 --> 00:56:15,736 Šlo přece o únik informací, ukrajinský poslanec to komentoval: 560 00:56:15,856 --> 00:56:22,647 „Zaplatili jsme 400 tisíc, aby se Klimkin mohl setkat s Trumpem.“ 561 00:56:22,767 --> 00:56:30,587 Aha, asi jako nějaký herec, který vydělává škváru na tom, když se nechá s někým vyfotit. 562 00:56:30,707 --> 00:56:37,016 A například ta fotografie, kterou zveřejnil Obozrevatěl, to ukrajinské médium, ta je prostě výtečná. 563 00:56:37,136 --> 00:56:44,667 Ukrajincům se stačí podívat na ty fotografie, aby si mohli říci: „Ježíši, taková ostuda!“ 564 00:56:44,787 --> 00:56:48,653 Kdyby je alespoň nezveřejnili. 565 00:56:48,773 --> 00:56:56,594 Ale díky ukrajinským médiím, která jsou tak hrdá na to šestiminutové setkání s Trumpem, 566 00:56:56,714 --> 00:57:02,380 už si lidé začali dělat šoufky ve fotoshopu, 567 00:57:02,500 --> 00:57:08,423 kdy z Klimkina dělají číšníka, u kterého si Trump objednává. 568 00:57:08,543 --> 00:57:13,952 Úslužný postoj Klimkina, kterému Trump něco říká. 569 00:57:14,072 --> 00:57:20,767 Ten pitomec byl alespoň dost chytrý na to, aby si stoupnul vedle Trumpa a opřel se o stůl a nechal se vyfotit. 570 00:57:20,887 --> 00:57:26,071 Kdybyste se omezili touhle fotografií. Je jasné, že jsi hlupák a i z této fotografie je vidět, 571 00:57:26,191 --> 00:57:33,272 že tě tam jako žádného ministra zahraničí nikdo nebral vážně, 572 00:57:33,392 --> 00:57:37,322 že prostě plníš nějakou svoji lokajskou úlohu. 573 00:57:37,442 --> 00:57:41,855 Jiní si mohou říci, ten má na víc, podívejte, jak stojí nad samotným prezidentem. 574 00:57:41,975 --> 00:57:46,162 No, to je jedno, ten problém je jinde. Co se tam stalo? 575 00:57:46,282 --> 00:57:56,643 Pence, viceprezident USA zakázal Klimkinovi, aby odletěl zpět, pozval si ho a řekl mu. 576 00:57:56,763 --> 00:58:01,432 No, teď jen přehraju předpokládaný rozhovor, ale podstatu věci to nemění. 577 00:58:01,552 --> 00:58:05,225 „Trump se setká s Lavrovem, ještě se nám tady můžeš hodit. 578 00:58:05,345 --> 00:58:08,986 Takže si dřepni na chodbu a čekej, co a jak.“ 579 00:58:09,106 --> 00:58:16,252 Proběhlo setkání s Lavrovem, proběhlo setkání s Kissingerem, což vedlo k nějakým výsledkům. 580 00:58:16,372 --> 00:58:20,462 „A teď ty chlapče, uděláš to a to. 581 00:58:20,582 --> 00:58:28,403 A abys pochopil, že to myslíme vážně, i když ti to řekl sám viceprezident, což by ti mělo samo o sobě stačit… 582 00:58:28,523 --> 00:58:36,246 V podstatě také není důležité, aby to stačilo tobě, ale aby se to dozvědělo také město a svět (Urbi et orbi), 583 00:58:36,366 --> 00:58:47,433 že Trump ti dal určité pokyny, a ty je předáš Porošenkovi, aby byly provedeny." 584 00:58:47,553 --> 00:58:59,713 Pence ho tam odvedl, vyfotili je. Šestiminutové focení. Trump stroze zopakoval Klimkinovi co a jak: 585 00:58:59,833 --> 00:59:04,117 - Řekl ti Pence všechno? - Ano, prosím - Tak padej. 586 00:59:04,237 --> 00:59:09,164 - A co to focení? - No vždyť se nech vyfotit. 587 00:59:09,284 --> 00:59:20,190 Proč by jinak bylo nutné informovat o tomto tak „výjimečném“ setkání? 588 00:59:20,310 --> 00:59:26,619 S Lavrovem jednali a dlouho jednali. A proč si Klimkina pozval na těch šest minut? 589 00:59:26,739 --> 00:59:34,624 Aby ukázal, že jsou připraveni spolupracovat. Trump. A mám pro to hned i důkaz. 590 00:59:34,744 --> 00:59:44,942 Přiletěl Klimkin a Pjotr Alexejevič Porošenko podnikl ten nejunikátnější krok, 591 00:59:45,062 --> 00:59:52,400 zakázal Odnoklassniky, VKontakte, účetní program 1S 592 00:59:52,520 --> 00:59:59,023 a maximálně tak pobouřil všechny internetové závisláky: 593 00:59:59,143 --> 01:00:06,583 „Jak to? Co to jako má znamenat?“ A to ještě nebylo všechno. Co se dělo dál? 594 01:00:06,703 --> 01:00:09,240 OSN to odsoudila. 595 01:00:09,360 --> 01:00:17,630 „No dobrá, co je nám do OSN? Hlavní je Amerika, Ukrajina je nade vše, protože Amerika je s námi!“ 596 01:00:18,272 --> 01:00:23,641 Amerika je s nimi. A Amnesty International to také odsoudila. 597 01:00:23,761 --> 01:00:32,192 „No ano, je jasné, že Američané hrají v Amnesty International určitou roli. Ale Amerika je přece s námi!“ 598 01:00:32,312 --> 01:00:37,238 Státní department je odsoudil a řekl, že to všechno je nepřípustné. 599 01:00:38,589 --> 01:00:51,480 Celý ten zákaz byl proveden kvůli tomu, aby pokračoval odpis Failed State Ukrajiny 600 01:00:51,600 --> 01:00:55,208 a její řízení bylo předáno jinam. 601 01:00:55,328 --> 01:01:02,634 Celá struktura se boří, všechno tam rozpohybovali a teď to všechno přestavují. 602 01:01:02,754 --> 01:01:10,574 Potom to dorazili ještě zákonem o církvích, načež si sám papež povolal jejich velvyslance. 603 01:01:11,138 --> 01:01:22,164 Ze všech stran začali dusit současnou, takzvanou vládu, tu kyjevskou banderovskou bandu. 604 01:01:22,284 --> 01:01:28,272 Ale v očích celého světa… Chápete, to všechno jsou náznaky, malé náznaky. 605 01:01:28,392 --> 01:01:38,753 Ať už státní department tvrdí, co chce o Rusku, to hlavní jím řečené je, že takové chování je nepřípustné. 606 01:01:39,362 --> 01:01:44,699 Chápete? Všechny nadnárodní instituce Ukrajinu odepsaly. 607 01:01:44,819 --> 01:01:49,502 Ano, oni ji převádí Západu, ale to už není do určité míry tak důležité, 608 01:01:49,622 --> 01:01:58,335 protože už to je ve vztazích mezi Ruskem a Západem pokrok. 609 01:01:58,455 --> 01:02:06,929 Protože ten boj na Ukrajině je třeba ukončit, je třeba se posouvat dál. USA odtamtud musí odejít. 610 01:02:07,049 --> 01:02:13,208 A Trump plní svoji část dohody s Lavrovem. 611 01:02:13,794 --> 01:02:28,773 A dále, ten no… Putin to něčím přebije. Západu je třeba čelit, proto se to posouvá směr Západ. 612 01:02:29,146 --> 01:02:34,573 Ještě jednou opakuji, že Putinovi navrhují, aby řešil problémy Západu, 613 01:02:34,693 --> 01:02:40,347 ale ten se současně nesnaží, aby ho alespoň do určité míry posílil. 614 01:02:40,467 --> 01:02:47,079 „Kolik zdrojů si dokážeš zajistit, tolik jich budeš mít, ale v našich eparchiích se tě vynasnažíme odstřihnout.“ 615 01:02:47,199 --> 01:02:55,869 Takže to setkání Klimkina s Trumpem se v podstatě žádné nekonalo. 616 01:02:55,989 --> 01:03:02,570 Byl to pouze signál: „My plníme dohodu. Vidíte, v jakém postavení je tu Klimkin? 617 01:03:02,690 --> 01:03:10,284 Ve stejném postavení je vůči nám celá ukrajinská vláda. Další události ukážou, že dohodu plníme.“ 618 01:03:10,404 --> 01:03:18,335 A to se i děje. USA se chystají zrušit bezplatnou pomoc Ukrajině a vše převést na úvěry. 619 01:03:18,455 --> 01:03:24,439 A spousta dalších signálů. Podívejte se na ty události z tohoto úhlu pohledu 620 01:03:24,559 --> 01:03:27,140 a mnohé pochopíte. 621 01:03:27,260 --> 01:03:30,932 No a v této souvislosti je tu otázka od Ilji. 622 01:03:31,052 --> 01:03:35,685 Na tiskové konferenci Putina a italského premiéra Putin nabídnul, 623 01:03:35,805 --> 01:03:40,126 že bude-li to nezbytné, můžeme předat nahrávku ze setkání Lavrova s Trumpem. 624 01:03:40,246 --> 01:03:44,203 Ale vždyť stejnou nahrávku může zveřejnit i sám Trump? 625 01:03:44,323 --> 01:03:48,437 Takže to dopadá tak, že tímto krokem Putin žene americká média na Trumpa. 626 01:03:48,557 --> 01:03:55,225 Vždyť přece o tu nahrávku nebudou prosit Putina, protože by to vypadalo, že nedůvěřují vlastnímu prezidentovi. 627 01:03:55,345 --> 01:03:59,812 Nemůže takový krok poškodit Trumpa? 628 01:03:59,932 --> 01:04:05,344 Vždyť Putin tak vůči němu zaujal ochranářský postoj a ukazuje tím svou nadřazenost a patronát. 629 01:04:05,464 --> 01:04:11,188 No to setkání prezidenta, tedy premiéra... 630 01:04:11,760 --> 01:04:14,357 - Itálie - Itálie s Putinem 631 01:04:14,477 --> 01:04:18,304 je významné kvůli něčemu trochu jinému. 632 01:04:18,424 --> 01:04:24,175 Italové nevymysleli nic lepšího, než aby Putinovi opět darovali kravatu. 633 01:04:24,295 --> 01:04:28,564 Tedy podle informací. Já sice nevím, jaká přesně je to kravata, 634 01:04:28,684 --> 01:04:33,108 jakou měla barvu, ale to v podstatě jádro věci nemění. 635 01:04:33,228 --> 01:04:39,679 I když to zaměření, že by to mohlo znamenat jak varování, tak nabídku k přátelství, 636 01:04:39,799 --> 01:04:44,094 by mohlo kardinálním způsobem ten význam změnit. 637 01:04:44,214 --> 01:04:47,056 Těch kravat je třeba si všímat. 638 01:04:47,176 --> 01:04:54,899 My víme, že kravata je zednářský znak, který znamená udušení pro toho, kdo poruší určitá pravidla. 639 01:04:55,019 --> 01:04:58,423 A proč by ho měli předávat právě Italové? 640 01:04:58,543 --> 01:05:03,872 Vzpomeňte si na Ostrov pokladů od Stevensona. Kdo tam předával černou známku? 641 01:05:03,992 --> 01:05:12,245 Ten, kdo mohl být obětován. „Máš smůlu, budeš to ty, kdo předá tu černou známku.“ 642 01:05:12,553 --> 01:05:14,755 Ale to je jen na okraj. 643 01:05:14,875 --> 01:05:19,960 Co se týká té události, o které mluvíte, na kterou zazněl dotaz. 644 01:05:20,080 --> 01:05:29,025 Tak to je velmi rozsáhlá otázka, ani nevím, ze které strany k ní přistoupit a všechno zcela určitě neosvětlíme. 645 01:05:29,145 --> 01:05:31,473 Tady je důležité něco jiného. 646 01:05:31,593 --> 01:05:35,144 Problém je v tom, že provedená analýza ukázala, 647 01:05:35,264 --> 01:05:47,135 že americká státní média utrácí více než 90% svých zdrojů na to, aby očerňovala Trumpa. 648 01:05:47,255 --> 01:05:58,321 Takže státní elitě je v podstatě úplně jedno, odkud by dostali tu nahrávku, 649 01:05:58,441 --> 01:06:01,472 neboť ji v podstatě ani nepotřebují. 650 01:06:01,592 --> 01:06:04,687 Protože oni lhali, lžou a budou lhát. 651 01:06:04,807 --> 01:06:09,701 A zda to navrhnul Putin či Trump není důležité. 652 01:06:09,821 --> 01:06:16,028 Jediné, co je důležité, že Putin řekl celému světu, že taková nahrávka existuje 653 01:06:16,148 --> 01:06:19,054 a nic tajného neobsahuje. 654 01:06:19,174 --> 01:06:24,422 Státní elita zase může začít tvrdit, že ta nahrávka je upravená, 655 01:06:24,542 --> 01:06:27,927 dnes přece počítačová technika dokáže zázraky. 656 01:06:28,047 --> 01:06:33,295 Napsali prostě jiný scénář a ta počítačová grafika… 657 01:06:33,415 --> 01:06:38,342 Jen se podívejte, jak se například natáčí Hvězdné války. Je možné napodobit cokoliv. 658 01:06:38,462 --> 01:06:45,157 Pro ně nic nebude dostatečným důkazem. A tím spíše poskytne-li ho Putin. 659 01:06:45,277 --> 01:06:55,797 Mohou tvrdit cokoliv, vždyť jde o Putina, který je zplozencem pekla. Ten problém je jinde. 660 01:06:55,917 --> 01:07:01,551 Povšimněte si. Mnozí se chichotají a říkají: „Tak se konečně rozhodněte, 661 01:07:01,671 --> 01:07:08,784 zda je Rusko regionální stát s ekonomikou roztrhanou na cucky, 662 01:07:08,904 --> 01:07:15,792 nebo velmoc, která všechno řídí a do všeho zasahuje!" 663 01:07:15,912 --> 01:07:29,768 Cožpak státní elita jasně nevidí, jaké má Rusko možnosti a jeho reálný zdrojový potenciál? 664 01:07:29,888 --> 01:07:36,558 Samozřejmě, že to vidí. „Cožpak nevědí, že Rusko do těch jejich procesů nezasahuje?“ 665 01:07:36,678 --> 01:07:41,283 Samozřejmě, že vědí. A proč tedy proti Rusku tak útočí? 666 01:07:41,403 --> 01:07:44,009 Bloomberg zveřejnil zajímavý článek, 667 01:07:44,129 --> 01:07:57,974 že v Rusku události ve Spojených státech teď srovnávají s událostmi z devadesátých let u nás v Rusku. 668 01:07:58,094 --> 01:08:00,701 A to srovnání je správné. 669 01:08:00,821 --> 01:08:07,284 Ten článek není příliš hlubokomyslný ani nepředvádí přílišné pochopení stávajícího dění, 670 01:08:07,404 --> 01:08:11,760 ale stejně je pro analytiky užitečný jak z hlediska všeobecného vývoje, 671 01:08:11,880 --> 01:08:16,004 tak i kvůli tomu, co tam vlastně chápou a co ne. 672 01:08:16,698 --> 01:08:24,645 Problém je v tom, že ty současné události v USA jsou skutečně 673 01:08:24,765 --> 01:08:39,021 ve své podstatě analogem těch událostí z devadesátých let v Rusku. 674 01:08:39,485 --> 01:08:48,615 Jestli si dobře vzpomínáte, tak tehdy v Rusku všichni mluvili o americkém vlivu. 675 01:08:48,735 --> 01:08:53,399 Ten se prodal Američanům, tohohle mají Američané pod kontrolou 676 01:08:53,519 --> 01:09:00,686 a všechno se to také časem potvrzovalo a přesně tak probíhalo. 677 01:09:00,806 --> 01:09:08,316 A kdo to tehdy realizoval? Bylo to realizováno rukama americké státní elity. 678 01:09:08,436 --> 01:09:17,189 Takže americká státní elita a konkrétně nějaký pan Bill Clinton i s Hillary Clintonovou, 679 01:09:17,309 --> 01:09:22,179 vždyť to byla jeho manželka, velmi dobře vědí, 680 01:09:23,336 --> 01:09:33,906 jak tehdy nadnárodní struktury rukama státní elity USA likvidovaly tehdejší státní elitu SSSR, 681 01:09:34,026 --> 01:09:39,384 likvidovaly SSSR kvůli jeho přeformátování. 682 01:09:40,638 --> 01:09:48,473 A teď pozorují analogické procesy u sebe v USA. 683 01:09:48,593 --> 01:09:53,617 Nejsou hloupí a uvědomují si, že ten proces je stejný. 684 01:09:53,737 --> 01:10:00,467 Jenže nechápou hloubku toho procesu, nechápou význam toho procesu. 685 01:10:01,455 --> 01:10:10,980 A jestliže si již dříve uvědomovali, že existuje nějaká globální elita 686 01:10:11,597 --> 01:10:14,478 a kdo to konkrétně je, nevěděli... 687 01:10:14,598 --> 01:10:18,160 Věděli, že před Kissingerem je třeba dělat pukrle: 688 01:10:18,280 --> 01:10:21,020 „To my víme, že je to globalista.“ 689 01:10:21,140 --> 01:10:24,990 Ale kdo další z nich je ve státním departamentu a jinde nevěděli. 690 01:10:25,110 --> 01:10:29,146 Někoho třeba ještě identifikovali, ale kde se ukrývá hlavní část, nevědí. 691 01:10:29,266 --> 01:10:35,541 Důležitější pro ně totiž bylo to, že realizovali politiku, která odpovídala zájmům státní elity USA, 692 01:10:35,661 --> 01:10:45,854 a že výsledky této politiky byly pro státní elitu natolik žádoucí a opojné, že o tom ani moc nepřemýšlela. 693 01:10:45,974 --> 01:10:52,147 Bylo to pro ně jako brát drogy a nacházet se v neustálé euforii a bylo jim úplně jedno, jak… 694 01:10:52,267 --> 01:10:56,171 - Hlava se jim točila z jejich úspěchů? - Ano, byli opilí svými úspěchy. 695 01:10:56,291 --> 01:11:01,838 Všechno nám padá do klína, všechno dokážeme. Proč by si měli dělat starosti s těmi silami, 696 01:11:01,958 --> 01:11:08,413 které reálně uplatňovaly takovouto globální politiku ve vztahu k SSSR, a které ho přeformátovaly? 697 01:11:08,533 --> 01:11:16,997 Oni se o to nestarali, nikoho neodhalili a žádné kontakty na globální elitu nemají. 698 01:11:17,463 --> 01:11:28,660 A teď vidí, že ve vztahu k USA je uplatňována stejná politika, 699 01:11:28,780 --> 01:11:34,272 která byla realizována i ve vztahu k SSSR. 700 01:11:34,392 --> 01:11:40,434 A vidí i něco jiného, že Rusko už bylo prakticky zlikvidováno 701 01:11:40,554 --> 01:11:44,836 s ekonomikou opravdu roztrhanou na cucky, a kdo ho dal opět dohromady? Putin. 702 01:11:44,956 --> 01:11:52,951 Domyslet si, že Putin realizuje vlastní globální politiku, nejsou schopni kvůli své omezenosti. 703 01:11:53,071 --> 01:11:57,683 Oni jsou zvyklí hrát podle pravidel, která určuje někdo jiný. 704 01:11:57,803 --> 01:12:04,340 U nich je úkrok vlevo či vpravo považován za útěk a výskok na místě za provokaci. 705 01:12:04,460 --> 01:12:08,852 Tady je cesta, po které kráčíme a hotovo, pravidla jsou daná. 706 01:12:08,972 --> 01:12:12,731 Někdo ta pravidla určuje a ten, kdo to dělá, je všemocný. 707 01:12:12,851 --> 01:12:19,691 Jestliže se tedy Rusko povzneslo takto vysoko, jestliže se Putinovi mnohé tak daří, 708 01:12:19,811 --> 01:12:24,835 a promluvit si s ním považuje za čest sám Kissinger, 709 01:12:26,462 --> 01:12:38,386 tak to znamená, že Putin, Rusko pracuje v zájmu té samé síly, která předtím zařídila rozpad SSSR. 710 01:12:38,506 --> 01:12:45,574 Ale vysledovat tuto sílu a umět se s ní dohodnout, nedokážou. 711 01:12:45,694 --> 01:12:52,830 A potom došli k sebevražednému rozhodnutí a začali ze všeho obviňovat Rusko. 712 01:12:52,950 --> 01:12:59,467 Neobviňují ho proto, že je takové či makové, ale kvůli tomu, aby ukázali tomu, kdo reálně, 713 01:12:59,587 --> 01:13:04,213 - jehož jméno nelze vyslovit, či jak... - Nikdo (Odysseus a Kyklop) 714 01:13:04,333 --> 01:13:09,372 Ano, velikému Nikdo, tomu zákeřnému Nikdo, že Rusko to nedokáže. 715 01:13:09,492 --> 01:13:15,493 Využívají tyto situace, aby vyrovnali rozdíly, vyvíjejí nátlak na naše podpindosníky, 716 01:13:15,613 --> 01:13:19,482 aby vše přesměrovali sem a Nikdo se nad nimi slitoval. 717 01:13:19,602 --> 01:13:24,201 „Vidíme, že teď je na koni Rusko, ale dejte nám ještě šanci. My uděláme cokoliv.“ 718 01:13:24,321 --> 01:13:29,923 Jenže vzhledem k tomu, že se nevyznají v globální politice, neustále šlapou globálnímu prediktoru na bolavé palce. 719 01:13:30,043 --> 01:13:33,830 A vykoledovali si už teroristický útok v Manchesteru. 720 01:13:33,950 --> 01:13:42,825 Pokouší se Rusko shazovat, aniž si uvědomují, že tak ničí vlastní stát. 721 01:13:42,945 --> 01:13:46,181 Ti idioti by raději měli držet hubu a krok. 722 01:13:46,301 --> 01:13:52,838 A iniciátorem jsou v tomto ohledu, jak dobře víme, takové ty nedůležité noviny The New York Times. 723 01:13:52,958 --> 01:14:00,073 Ty se tedy dobře rozjely. No a různé ty CNN a další, které se orientují podle nich, 724 01:14:00,193 --> 01:14:03,320 převzaly štafetu a vrhly se na ruskou stopu. 725 01:14:03,440 --> 01:14:11,462 A co je výsledkem? Banánová republika. A kdo to všechno dopustil? 726 01:14:11,582 --> 01:14:23,540 Cožpak se to stalo za Trumpa? To vy sami, státní elita, B(říd)ill Clinton a Ohava s Hillary Clintonem. 727 01:14:23,660 --> 01:14:30,920 Asi jste pochopili, ten mužský rod. 728 01:14:35,004 --> 01:14:39,861 To oni ničí vlastní státnost. 729 01:14:39,981 --> 01:14:47,040 A v tomto ohledu realizují plány globálního prediktoru ve vztahu k USA. 730 01:14:47,160 --> 01:14:54,648 Oni sami! Všechno svýma vlastníma ručkama. A přitom mají neustále na paškále Rusko. 731 01:14:54,768 --> 01:14:59,548 Rusko se díky jednání státní elity může trochu svobodněji nadechnout. 732 01:14:59,668 --> 01:15:05,128 Dokud si to globalisté budou vyřizovat se státní elitou, nemůžou se pořádně soustředit na Rusko. 733 01:15:05,248 --> 01:15:15,857 A státní elita vidí spoustu příkladů toho, že Rusko dostalo od toho zákeřného Nikdo zelenou. 734 01:15:15,977 --> 01:15:19,159 Třeba jen Krymský most. 735 01:15:19,279 --> 01:15:27,549 Nebýt globálního prediktoru, Rusko by nemělo reálnou šanci postavit Krymský most. 736 01:15:27,669 --> 01:15:33,224 Nemělo by šanci. Jde to na základě dohody. A už jen ten samotný Krymský most, 737 01:15:33,344 --> 01:15:42,096 protože jinak je těch příkladů možné uvést spoustu, ale už jen ten samotný Krymský most jasně naznačuje, 738 01:15:42,216 --> 01:15:48,579 že Putin je člověk globalistů a hotovo. Je tedy třeba degradovat Rusko, něco s tím dělat. 739 01:15:48,699 --> 01:15:53,399 „A na Putina se moc útočit nedá. Kdybych teď zaútočil na Putina, mohl bych naštvat globalisty, 740 01:15:53,519 --> 01:15:56,637 toho zákeřného Nikdo, a odnesli bychom si to my.“ 741 01:15:56,757 --> 01:16:00,310 A tak jsou teď na vážkách, co dělat a kam až můžou zajít? 742 01:16:00,430 --> 01:16:04,492 Zařídit státní převrat, občanskou válku? Jak to udělat? 743 01:16:04,612 --> 01:16:09,642 Jednou vrhnou do boje naše podpindosníky, potom je zase rychle odvolají. 744 01:16:09,762 --> 01:16:16,443 Nevědí co a jak, nemůžou se rozhodnout. Je třeba to využít a Putin to efektivně využívá. 745 01:16:16,563 --> 01:16:23,398 Realizuje vlastní globální politiku, čímž opět potvrzuje názor státní elity, že si teď Nikdo vsadil na Rusko. 746 01:16:23,518 --> 01:16:27,338 Na žádnou Čínu, globální prediktor vsadil na Rusko, to je konec. 747 01:16:27,458 --> 01:16:34,755 Dohání je to k šílenství, v hlavě se jim to všechno plete, 748 01:16:34,875 --> 01:16:39,245 jdou sice stále dál, ale už vůbec nevědí, co si počít. 749 01:16:39,365 --> 01:16:42,855 Jedno je jim ale jasné, je třeba se zbavit Trumpa. 750 01:16:42,975 --> 01:16:46,069 A to je další jejich chyba. 751 01:16:46,894 --> 01:16:54,597 - Pokoušejí se vyvolat impeachment. - No ano, ten impeachment. 752 01:16:55,174 --> 01:17:00,897 V jaké je Trump situaci. Teď několik slov 753 01:17:04,995 --> 01:17:08,434 k jeho postavení v USA a vůbec ve světě. 754 01:17:08,554 --> 01:17:14,239 Mnozí říkají, že je rozhodnuto, že to je Trumpův konec. 755 01:17:14,359 --> 01:17:22,134 Ale ve skutečnosti se Trumpovo postavení neustále zlepšuje a zlepšuje. 756 01:17:22,254 --> 01:17:29,094 A jestli se nedopustí nějaké fatální chyby, tak mu nic nehrozí. 757 01:17:29,214 --> 01:17:32,505 Bude-li pokračovat v dané linii. 758 01:17:32,625 --> 01:17:39,108 Trumpa je třeba hodnotit jako Gorbačova a Jelcina v jedné osobě. 759 01:17:39,712 --> 01:17:50,332 A v dané situaci. Jen si to vezměte, zdálo se, že bylo spousta možností, jak se zbavit Gorbačova. 760 01:17:50,452 --> 01:17:53,000 Povedlo se to? Nepovedlo. 761 01:17:53,742 --> 01:17:57,677 Stejné je to s Trumpem. K tomu impeachmentu. 762 01:17:57,797 --> 01:18:03,316 Procedura impeachmentu a dokonaný impeachment jsou dvě různé věci. 763 01:18:03,436 --> 01:18:09,093 Impeachment byl vyvolán i proti Borisi Nikolajevičovi a čím to skončilo? 764 01:18:09,213 --> 01:18:11,899 Ničím, plácnutím do vody. 765 01:18:12,284 --> 01:18:16,245 Ale v důsledku samotné procedury impeachmentu 766 01:18:16,365 --> 01:18:20,592 Boris Nikolajevič provedl čistku svých politických protivníků. 767 01:18:20,712 --> 01:18:22,710 Pěkně je tak vytáhli na světlo. 768 01:18:22,830 --> 01:18:29,588 V nedávné minulosti se pokusili také o impeachment proti Billu Clintonovi. 769 01:18:29,708 --> 01:18:32,696 Čím to skončilo? Také ničím. 770 01:18:33,136 --> 01:18:40,014 Chápete? Impeachment je tedy možné použít i k tomu, 771 01:18:40,134 --> 01:18:42,930 abyste si své postavení naopak upevnili. 772 01:18:43,050 --> 01:18:50,688 A v podstatě, jak vidím, tak Trumpův tým v tomto ohledu pracuje dost efektivně. 773 01:18:50,808 --> 01:18:56,795 Je to stejné jako s Eurovizí. Nepovedlo se to z jedné strany? Tak to provedeme z té druhé. To je vše. 774 01:18:56,915 --> 01:19:01,693 Nemůžeme zabránit impeachmentu? Tak ho zorganizujeme sami, ale podle svého. 775 01:19:01,813 --> 01:19:06,891 Stejně jako proti Borisi Nikolajevičovi, jako proti Billu Clintonovi a všechno bude OK. 776 01:19:07,011 --> 01:19:12,227 Ještě jednou opakuji, že postavení Trumpa se zlepšuje každým dnem, 777 01:19:12,347 --> 01:19:17,840 nehledě na to, že má opravdu velmi mnoho problémů. Opět se tuhle zapomněl přivítat. 778 01:19:17,960 --> 01:19:22,708 Je opravdu unavený a pod velkým tlakem. Musí toho hodně řešit. 779 01:19:22,828 --> 01:19:29,366 Státní elita si začala natolik dovolovat, že bylo nutné vyhlásit jim prostřednictvím Assangea válku. 780 01:19:29,486 --> 01:19:32,502 Oni tu válku prohrají, státní elita. 781 01:19:34,813 --> 01:19:38,362 Další otázka je od Artura Martorosjana. 782 01:19:38,482 --> 01:19:45,267 Valeriji Viktoroviči, co myslíte, proč ochranka tureckého prezidenta mlátila ve Washingtonu protestující? 783 01:19:45,387 --> 01:19:52,667 Znamená to snad, že Turci nejsou schopni řešit úkoly na prioritách vyšších než je silová metoda? 784 01:19:52,787 --> 01:19:55,748 Jak jinak je možné si to vysvětlovat? 785 01:20:06,641 --> 01:20:09,255 Už jsem říkal… 786 01:20:14,757 --> 01:20:17,673 …o Erdoganovi, 787 01:20:17,793 --> 01:20:24,468 že je to pro nás v tuto chvíli ten nejoptimálnější turecký prezident, 788 01:20:24,588 --> 01:20:33,216 protože Turecko rozvrátí a nakonec se v dohledné budoucnosti 789 01:20:33,336 --> 01:20:37,480 Černé moře stane vnitřním ruským mořem. 790 01:20:37,600 --> 01:20:40,781 To je to, o čem mluvím. 791 01:20:42,789 --> 01:20:46,998 Erdogan vůbec nechápe řízení. 792 01:20:49,666 --> 01:20:57,067 On řízení, stejně jako Lukašenko, vnímá přes určité symboly. 793 01:20:57,699 --> 01:21:03,064 A na to ho také v podstatě vždy nachytají. 794 01:21:03,184 --> 01:21:09,473 On sám vytváří s plnou vervou podmínky k rozvrácení 795 01:21:10,684 --> 01:21:11,894 Turecka. 796 01:21:12,014 --> 01:21:15,938 Opakuji, že Turecko je také Failed State, uměle vytvořený útvar, 797 01:21:16,058 --> 01:21:22,761 který v podstatě splnil svoji úlohu a nárůst krizových situací uvnitř Turecka 798 01:21:22,881 --> 01:21:30,656 vede k tomu, že Turecko mění svoje postavení ve světě. 799 01:21:30,776 --> 01:21:36,846 Nemluvím o tom, že by centrum koncentrace řízení turecky mluvících národů 800 01:21:36,966 --> 01:21:40,449 bylo už přeneseno z Istanbulu do Astany. 801 01:21:40,569 --> 01:21:46,281 To je proces plánovaný a nesouvisí se snižováním významu Turecka jako takového. 802 01:21:46,401 --> 01:21:54,947 Protože tehdy ještě bylo zapotřebí Sovětský svaz reformovat a všechno to ostatní. 803 01:21:55,067 --> 01:22:05,335 Je to plánovaný proces, ale ty procesy, které se teď reálně rozběhly, 804 01:22:05,455 --> 01:22:12,800 to je likvidace tureckého státu a jeho vyloučení ze světové... 805 01:22:13,571 --> 01:22:16,624 ...jako politického modelu. 806 01:22:16,744 --> 01:22:18,275 Úplně. 807 01:22:18,395 --> 01:22:23,970 A konkrétně 17. května se hlavní kancelář Federace euro-asijských fondových burz 808 01:22:24,090 --> 01:22:27,519 přestěhovala z Istanbulu do Jerevanu. 809 01:22:27,639 --> 01:22:31,095 To je velice závažná situace, to je velké ochromení. 810 01:22:31,215 --> 01:22:36,790 A ve stejné chvíli Erdogan nepřišel na nic lepšího 811 01:22:36,910 --> 01:22:44,287 než sloučit funkci hlavy státu a funkci předsedy strany. 812 01:22:44,407 --> 01:22:49,101 Zhroucení Sovětského svazu se stalo nezvratným v okamžiku, 813 01:22:49,221 --> 01:22:58,111 kdy byla přijata ústava roku 1977, kde byl šestý článek o vedoucí a řídící roli KSSS. 814 01:22:58,231 --> 01:23:01,683 Erdogan si vůbec neuvědomuje, co vyvádí. 815 01:23:01,803 --> 01:23:05,974 S ohledem na zákon času teď procesy probíhají daleko rychleji. 816 01:23:06,094 --> 01:23:11,119 Nebude to trvat stejně dlouho jako od roku 1977 do roku 1991. 817 01:23:11,239 --> 01:23:17,501 Všechno to bude daleko rychlejší. A co vlastně provádí? 818 01:23:17,621 --> 01:23:24,818 Jako hlupák se nechává vyprovokovat k těm svým demarším. 819 01:23:24,938 --> 01:23:32,438 Byli tam protestující, kteří mu stáli v cestě. 820 01:23:32,558 --> 01:23:39,288 To přece není věcí jeho ochranky, aby mu uvolnila cestu, to je práce hostitelské strany. 821 01:23:39,408 --> 01:23:47,294 Není vůbec důležité, že mluvil s prezidentem USA pouhých 20 minut, že dostal své úkoly a byl vykázán. 822 01:23:47,981 --> 01:23:53,758 Ještě si to porovnejte: 20 minut pro Erdogana a 6 minut pro Klimkina. 823 01:23:53,878 --> 01:24:01,957 Je to jejich úkol, jejich policie, aby zajistila pořádek, protože jsou hostitelskou stranou. 824 01:24:02,077 --> 01:24:08,586 A jestliže se Erdogan pouští do rvačky a přikazuje svým ochranářským psům, 825 01:24:08,706 --> 01:24:14,253 aby je rozehnali, tak je to ukazatel toho, že je ovladatelný na 100%. 826 01:24:14,373 --> 01:24:18,435 Neustále ho dráždí červeným hadříkem a až to bude zapotřebí, 827 01:24:18,555 --> 01:24:22,011 tak se vrhne do sebevražedné avantýry. 828 01:24:22,131 --> 01:24:32,575 Teď ho nechají v Turecku vytvořit takové napětí, které potom povede k jeho rozpadu. 829 01:24:32,695 --> 01:24:38,544 On jen plní svoji roli jak v plánu globálního prediktoru, tak i v plánu Ruska. 830 01:24:38,664 --> 01:24:44,992 V Putinově globální politice. 831 01:24:45,498 --> 01:24:51,336 Takže je to v pořádku. Toho hlupáka jen udržují správně nažhaveného. 832 01:24:54,060 --> 01:25:01,037 Další zpráva je od Andreje Savčuka. Pekingské fórum Jeden pás - jedna cesta. 833 01:25:01,157 --> 01:25:02,556 Co to má znamenat? 834 01:25:02,676 --> 01:25:06,914 Globální prediktor si chtěl vyzkoušet, jak dokáže Čína realizovat globální politiku? 835 01:25:07,034 --> 01:25:13,385 Prosím potvrdit nebo vyvrátit tento závěr. Jestli mám pravdu, tak Čína tu zkoušku vůbec nezvládla. 836 01:25:13,505 --> 01:25:17,742 A ve výsledku nemají globalisté jinou volbu, než spolupracovat s Ruskem. 837 01:25:17,862 --> 01:25:24,587 Čína nic nezkazila, protože globální prediktor nevyžaduje od Číny, 838 01:25:24,707 --> 01:25:27,338 aby uplatňovala globální politiku. 839 01:25:27,458 --> 01:25:35,856 A navíc, z hlediska globálního prediktoru ani nikdo Číně uplatňovat globální politiku nedovolí. 840 01:25:35,976 --> 01:25:42,393 Čína, to je místo koncentrace řízení, nic víc. 841 01:25:42,513 --> 01:25:50,361 Čínská elita musí být stejně dětinská jako ta americká, 842 01:25:50,481 --> 01:25:54,586 - Státní elita - Státní elita USA s ohledem na plány s USA. 843 01:25:54,706 --> 01:26:03,052 Musí jako opice tahat horké kaštany z ohně místo svého pána, nic víc. 844 01:26:03,172 --> 01:26:06,959 Proto také Čínu ničím nepověřovali. 845 01:26:07,079 --> 01:26:10,783 Nebyla to Čína, kdo vypracoval plán nové hedvábné stezky. 846 01:26:10,903 --> 01:26:16,918 Byl to globální prediktor a Čína tuto strategii pouze realizuje. 847 01:26:17,038 --> 01:26:26,078 Je pouze nástrojem. A to fórum, které se konalo, bylo velice úspěšné, přínosné. 848 01:26:26,198 --> 01:26:34,001 Ani globální prediktor nic nezkazil. Prostě každé ovoce zraje ve svůj čas. 849 01:26:34,121 --> 01:26:40,823 Každý proces musí být realizován. Má-li někdo na mysli konflikt s Evropou, 850 01:26:40,943 --> 01:26:43,602 tak ten se dal čekat. 851 01:26:43,722 --> 01:26:50,727 Evropu je nutné postavit před hotovou skutečnost, že se bude realizovat a kam povede a jak. 852 01:26:51,304 --> 01:26:56,036 Opakuji, že potřeba hedvábné stezky je diktátem času. 853 01:26:56,156 --> 01:27:01,841 Ti debilové, kteří stále sedí v tom svém pískovišti geopolitiky, to asi nepochopí, 854 01:27:01,961 --> 01:27:04,564 ale ta podstata je následující. 855 01:27:04,684 --> 01:27:09,819 Obyvatelstvo planety nežije jenom na březích moří a řek. 856 01:27:09,939 --> 01:27:17,163 Lidé teď pronikají stále více do různých neobydlených a lesních regionů, 857 01:27:17,283 --> 01:27:24,784 kde jsou různé přírodní zdroje nezbytné pro náš život. 858 01:27:24,904 --> 01:27:30,918 A počet obyvatel na planetě Zemi je natolik veliký, že stačí udržet fungování... 859 01:27:31,038 --> 01:27:36,255 Ale aby to všechno fungovalo dobře, jsou potřebné dopravní cesty. 860 01:27:36,375 --> 01:27:46,571 Jestliže dříve stačily cesty po mořích a oceánech, a ten kdo je měl pod kontrolou, ten také vládl světu, 861 01:27:46,691 --> 01:27:55,568 tak dnes ten, kdo má pod kontrolou pozemní komunikace, vedoucí přes různé státy, 862 01:27:55,688 --> 01:27:58,208 ten také vládne světu. 863 01:27:58,328 --> 01:28:05,306 Ale ty státy je třeba přivést ke stejnému jmenovateli a oni mají různé startovní pozice. 864 01:28:05,426 --> 01:28:11,138 A konkrétně v Evropě přece žijí lidé první třídy a najednou jim říkají: 865 01:28:11,258 --> 01:28:19,886 „Do řady, stoupněte si do řady čubčí děti!“ Pamatujete si Šarikova? (Psí srdce - M. A. Bulgakov) 866 01:28:21,261 --> 01:28:31,935 A jim se to nelíbí, musí si na tu myšlenku zvyknout, musí pochopit, že je realizován právě takový plán. 867 01:28:32,055 --> 01:28:38,454 Indická státní elita se urazila úplně: „Proč jako centrum koncentrace řízení vybrali Čínu a ne nás? 868 01:28:38,574 --> 01:28:41,646 Nás, jeden z nejstarších fašistických států?“ 869 01:28:41,766 --> 01:28:47,148 A také jím zůstanou, ta zlost je časem přejde. 870 01:28:47,268 --> 01:28:54,273 Vysvětlí jim, že Čína to bude jen na čas a oni potom po všechny další věky. 871 01:28:54,822 --> 01:28:59,444 Takže vše tam proběhlo tím nejlepším možným způsobem. 872 01:28:59,564 --> 01:29:05,221 Vše bylo ujasněno, kde je třeba udělat jakou korekci řízení, 873 01:29:05,341 --> 01:29:10,310 na který stát v čem přitlačit. Kvůli tomu to přece organizovali. 874 01:29:10,430 --> 01:29:15,592 Vůbec ne kvůli tomu, aby tam všichni svorně jako jeden muž povstali a řekli: 875 01:29:15,712 --> 01:29:19,884 „Je rozhodnuto, budeme realizovat novou hedvábnou stezku.“ A proč se Indie urazila? 876 01:29:20,004 --> 01:29:29,512 Protože jim napověděli. Neboť Čína, ten nástroj, nesmí dostat tyto informace za stejných podmínek, 877 01:29:29,632 --> 01:29:34,519 jako je získá s ohledem na Evropu a další státy hedvábné stezky. 878 01:29:34,639 --> 01:29:40,169 Nesmí. Indie musí být oddělená. A tak se oddělila. 879 01:29:41,243 --> 01:29:46,877 Je třeba studovat globální politiku a ne geopolitiku, potom bude vše jasné. 880 01:29:50,503 --> 01:29:56,806 Otázka od Alexandra. Valeriji Viktoroviči, proč má globální prediktor takový kádrový nedostatek? 881 01:29:56,926 --> 01:30:00,768 Vždyť pro něho pracují přední vysoké školy, takové jako Oxford, Cambridge 882 01:30:00,888 --> 01:30:05,081 a jejich absolventi získávají zkušenosti v tajných službách a různých korporacích 883 01:30:05,201 --> 01:30:07,422 ve vyšších a řídících funkcích. 884 01:30:07,542 --> 01:30:12,277 A dosadit někam nováčka není přes kontrolovaná média pro globální prediktor nic těžkého. 885 01:30:12,397 --> 01:30:16,748 Vysvětlete prosím mechanismus, a proč je tak neefektivní. 886 01:30:16,868 --> 01:30:23,454 Oj, to je také velmi rozsáhlé téma, ale v krátkosti je to takto. První a to nejdůležitější. 887 01:30:23,574 --> 01:30:28,165 V důsledku uzavřenosti těchto elitářských klanů u nich dochází k degeneraci. 888 01:30:28,285 --> 01:30:36,229 Z toho plyne veškerá ta jejich dobročinnost vůči dětem s různými genetickými odchylkami, 889 01:30:36,670 --> 01:30:42,062 že celá světová elita právě sem soustřeďuje svoji dobročinnost. 890 01:30:42,182 --> 01:30:47,983 Program eugeniky má vyřešit otázku stability 891 01:30:48,103 --> 01:30:56,985 a upevnění genetického potenciálu právě globální elity. 892 01:30:57,105 --> 01:31:03,667 Sama globální elita degeneruje a má velmi málo kádrů. 893 01:31:03,787 --> 01:31:11,963 Druhé nejdůležitější, co ovlivňuje množství kádrů, je skutečnost, 894 01:31:14,586 --> 01:31:22,753 že sám globální prediktor má velice omezenou základnu pro přípravu svých vlastních kádrů. 895 01:31:22,873 --> 01:31:32,038 Také je přejímá z elitářských klanů, protože jsou pro něj dostupnější a ovladatelnější. 896 01:31:32,158 --> 01:31:40,334 A z těchto lidí potom provádí určitý výběr. Je tu ale jedna velice důležitá věc. 897 01:31:40,454 --> 01:31:50,564 Řízení je v současném světě postaveno na principech uzavřenosti informací, na principech zasvěcení. 898 01:31:50,684 --> 01:31:55,474 A na základě zákona času je třeba, aby bylo postaveno 899 01:31:55,594 --> 01:32:01,320 na principech otevřenosti, na principech jejich zveřejňování. Což dělá Putin. 900 01:32:01,440 --> 01:32:05,825 A pro Putina je kádrovou základnou celý národ. 901 01:32:05,945 --> 01:32:11,052 Putin nerušeně předstupuje před lidi, bez problémů předstupuje před média, 902 01:32:11,172 --> 01:32:14,835 protože je jediným lídrem pracujícím na těchto principech. 903 01:32:14,955 --> 01:32:19,168 A globální prediktor pracuje na jiných principech, na principech zasvěcení. 904 01:32:19,288 --> 01:32:24,279 Principy zasvěcení jsou nastaveny tak, že jste-li zasvěcen do jedné úrovně 905 01:32:24,399 --> 01:32:28,763 a střetnete se s vyšší, nebudete v ní již akceschopný. 906 01:32:28,883 --> 01:32:32,366 A každého je tak třeba vychovávat velice dlouho. 907 01:32:32,486 --> 01:32:37,869 A na základě zákona času, kdy je obrat informací na sociální úrovni rychlejší 908 01:32:37,989 --> 01:32:43,976 než obrat informací na genetické úrovni, je to velmi velmi problematické. 909 01:32:44,096 --> 01:32:46,198 Vždy tak budete ve skluzu. 910 01:32:46,318 --> 01:32:52,289 Podle zákona času globální prediktor zaostává v úrovni zasvěcení těch, 911 01:32:52,409 --> 01:32:55,406 které připravuje jako svou kádrovou základnu. 912 01:32:55,526 --> 01:32:58,734 A tak jim nezbývá než využívat třetí cestu, 913 01:32:58,854 --> 01:33:04,015 kdy se objevují určité samorosty typu Kissingera, 914 01:33:04,135 --> 01:33:12,150 které díky vlastnímu seberozvoji odpovídají aktuální řídící situaci. 915 01:33:12,270 --> 01:33:24,452 Aby tímto způsobem vyrůstali řídící lídři, musí mít tvůrčí potenciál 916 01:33:24,572 --> 01:33:29,824 a tvůrčí potenciál vám dává pouze láska k ženě. 917 01:33:29,944 --> 01:33:34,605 Žádná homosexualita vám tvůrčí potenciál nedá 918 01:33:34,725 --> 01:33:41,310 a to nelze nahradit žádnou stáží ani v těch nejprestižnějších strukturách. 919 01:33:41,430 --> 01:33:48,462 Ty vám dají převahu nad určitými řídícími elitami v míře vašeho zasvěcení, 920 01:33:48,582 --> 01:33:53,002 ale ve vztahu k životu vždy budete prohrávat. 921 01:33:53,122 --> 01:33:58,669 Protože vám bude chybět ta tvůrčí podstata, neboť jste homosexuál. 922 01:33:58,789 --> 01:34:04,198 To je všechno. Kruh se uzavřel. A s tím se nic nenadělá. 923 01:34:06,068 --> 01:34:12,011 A potom vzniká situace, která je popsaná v Dostatečně všeobecné teorii řízení. 924 01:34:12,131 --> 01:34:18,645 Jakýkoliv systém je schopen se rozvíjet, nebo alespoň přežívat, 925 01:34:18,765 --> 01:34:25,832 jsou-li jeho zdrojové možnosti vyšší, nebo se alespoň rovnají tlaku prostředí. 926 01:34:25,952 --> 01:34:38,109 Nedostatek zdrojových možností systému musí, zdůrazňuji, MUSÍ BÝT kompenzován zvyšováním kvality řízení. 927 01:34:38,229 --> 01:34:43,955 Ale to může být zajištěno pouze v případě, že existuje tvořivost. 928 01:34:44,075 --> 01:34:49,664 Tvořivost muži daruje žena a ženě zase muž! 929 01:34:50,318 --> 01:34:57,574 A ať se snaží jakkoliv s protlačováním svých nových performancí a umění, je to všechno pitomost. 930 01:34:59,018 --> 01:35:02,973 Skutečné umění je nepomíjející. 931 01:35:03,592 --> 01:35:15,215 Podívejte se na sochy ze starověkého Řecka, podívejte se na práce klasiků portrétistů, 932 01:35:15,335 --> 01:35:18,345 to je umění. 933 01:35:18,465 --> 01:35:26,839 A všichni ti kubisté a abstrakcionisté nesloužili k jinému než ke stahování prachů, k jejich vybírání. 934 01:35:26,959 --> 01:35:33,895 Jen si vezměte cenu různých uměleckých děl, dříve stály halíře 935 01:35:34,015 --> 01:35:40,257 a teď i ta díla, která byla i dříve považovaná za mistrovská díla, stojí obrovské peníze. 936 01:35:40,377 --> 01:35:43,223 To jen z pohledu naší doby to tenkrát byly halíře, 937 01:35:43,343 --> 01:35:49,947 ale v té době tak úplně stejně byla odčerpávána nadbytečná peněžní hodnota. 938 01:35:50,067 --> 01:35:57,271 Jenže tenkrát byly úroky takové a inflační bublina taková a ta je dnes obrovitá. 939 01:35:57,391 --> 01:36:03,564 Proto jsou také vytvářeni všichni ti pseudoumělci. 940 01:36:03,684 --> 01:36:07,279 A klasikové nad nimi vzdychají: „Ó, to je talent.“ 941 01:36:07,399 --> 01:36:13,070 Takových obrazů vám nakreslím přímo tady na místě, kolik chcete. Jenže kdo mi udělá potřebnou reklamu, že? 942 01:36:13,190 --> 01:36:19,287 A proč je potřebná ta reklama? Aby to ti debilové, mám na mysli státní elitu, všechno kupovali. 943 01:36:19,407 --> 01:36:24,043 Například role Charlie Chaplina, kterého zviditelňovali globalisté, 944 01:36:24,163 --> 01:36:27,297 je velice zajímavé téma, kdyby se na to někdo zaměřil. 945 01:36:27,417 --> 01:36:33,376 To už jsme tedy u kinematografie, což je vůbec na samostatné téma. 946 01:36:33,496 --> 01:36:38,273 Proto je také všechny zviditelňují. Nedávno byl skandál. 947 01:36:38,393 --> 01:36:44,215 Kdo by vůbec znal toho umělce, jehož obraz zničili? To je takový abstrakcionismus, že to hlava nebere. 948 01:36:44,335 --> 01:36:47,791 Vždyť to je takový talent! A proč je talentovaný? 949 01:36:47,911 --> 01:36:52,798 Protože v davo-„elitářské“ společnosti to opakují všichni analytici, tedy ne analytici, ale kritici. 950 01:36:52,918 --> 01:36:56,237 Řekli, že má talent? Tak má talent! Jeho práce jsou tedy drahé. 951 01:36:56,357 --> 01:36:59,620 Někdo z globalistů, kteří také mají hodně peněz, si je koupil, 952 01:36:59,740 --> 01:37:02,894 a tak je teď kupují všichni, kteří se podle nich orientují. 953 01:37:03,014 --> 01:37:06,471 Sám ten… řekněme třeba Rothschild si to koupil! 954 01:37:06,591 --> 01:37:11,064 Baruch si to koupil, to znamená, že je třeba to kupovat a mechanismus je spuštěn, 955 01:37:11,184 --> 01:37:16,126 přebytečné peníze jsou odčerpávány, aby netlačily na ekonomiku. 956 01:37:16,979 --> 01:37:21,821 Proto mají krutý kádrový nedostatek. 957 01:37:21,941 --> 01:37:28,533 To je ohromné téma, tam je třeba rozebrat všechno, jak se pokouší o svou stabilizaci apod. 958 01:37:28,653 --> 01:37:35,713 Takže mají tři základní problémy, tím prvním je degenerace, včetně té základny, 959 01:37:35,833 --> 01:37:41,023 nejen samotného globálního prediktoru, ale i té kádrové základny, o kterou se opírají. 960 01:37:41,143 --> 01:37:47,460 Za druhé, díky zákonu času se nestíhají připravovat s ohledem na svou uzavřenost 961 01:37:47,580 --> 01:37:53,071 a za třetí je to absence tvořivosti jejich řídících pracovníků. 962 01:37:53,191 --> 01:37:58,711 Proto jsou také na určité úrovni akceschopní, a jakmile se střetnou s vlivem prostředí, 963 01:37:58,831 --> 01:38:00,802 se životem, nevědí si rady. 964 01:38:00,922 --> 01:38:08,394 Jak to bylo? 80% starostů evropských měst… Ano, ano. … jsou mužíčci (hošani). 965 01:38:08,514 --> 01:38:13,594 - Jací to jsou muži? - No proto jsem je tak nazval. 966 01:38:13,714 --> 01:38:17,775 A poslední otázka pro dnešek od Viktora Kapustjanského. 967 01:38:17,895 --> 01:38:24,515 Valeriji Viktoroviči, proč neustále říkáte, že moc je v praxi realizované umění řídit. 968 01:38:24,635 --> 01:38:26,985 Schopnost řídit. 969 01:38:27,105 --> 01:38:36,407 Znalosti můžete získat, ale jestliže nemáte schopnosti správně své umění aplikovat... 970 01:38:36,527 --> 01:38:42,975 Víte umění, řekněme lékaře. 971 01:38:46,965 --> 01:38:51,607 Ten se může naučit, jak provádět tu či onu operaci. 972 01:38:51,727 --> 01:39:00,480 To znamená, že ty znalosti už má, ale není-li schopen rozlišit různé faktory stavu operovaného, 973 01:39:00,600 --> 01:39:02,922 k čemu to povede? 974 01:39:03,885 --> 01:39:09,869 Moc je v praxi realizovaná schopnost řídit, ale zapomínáte k tomu dodat, 975 01:39:09,989 --> 01:39:13,926 že to platí pro vyšší hierarchii moci, pro nás obyčejné… 976 01:39:14,046 --> 01:39:16,764 Můžu vás tu hned přerušit? 977 01:39:16,884 --> 01:39:23,417 Jestliže to takto začínáte dělit, tak nepočítejte s tím, že se vám v životě bude dařit, ani trochu. 978 01:39:23,537 --> 01:39:30,055 Protože všechny vaše problémy budou vždy řešit na váš úkor. 979 01:39:30,175 --> 01:39:38,756 Jestliže si myslíte, že pravidla silničního provozu musí znát pouze řidiči aut a chodci už ne, 980 01:39:38,876 --> 01:39:43,742 tak buďte připraveni na to, že vás na silnici přejedou. 981 01:39:43,862 --> 01:39:47,559 Či něco podobného, chápete? S řízením je to stejné. 982 01:39:47,679 --> 01:39:56,397 To dříve podle zákona času, umění řídit, znalosti řízení 983 01:39:57,601 --> 01:40:04,410 museli mít pouze ti, kteří byli v řídících funkcích. 984 01:40:04,530 --> 01:40:11,597 A dnes musí mít ty znalosti o řízení všichni. 985 01:40:11,717 --> 01:40:17,685 A v jaké míře tyto znalosti daný člověk bude uplatňovat, již záleží na jeho schopnostech. 986 01:40:17,805 --> 01:40:22,430 Jeden má schopnosti uplatňovat znalosti z matematiky, jiný je nemá. 987 01:40:22,550 --> 01:40:31,406 Jeden má schopnosti umožňující mu kreslit a jiný ne. 988 01:40:31,526 --> 01:40:37,905 Ale určitou úroveň si ve škole musí osvojit všichni. 989 01:40:38,025 --> 01:40:45,849 Stejné je to v životě. Jeden bude pracovat v oblasti řízení a druhý v nějaké jiné. 990 01:40:45,969 --> 01:40:53,449 Ale znát to nezbytné minimum musí, potom ho již může uplatňovat v míře svých schopností. 991 01:40:53,862 --> 01:40:59,674 - Co tam bylo dále, stále vás přerušuji? - Je možné říci, že jste odpověděl. 992 01:40:59,794 --> 01:41:06,002 Dále Viktor píše, že ta moc je ta cedulka na dveřích kanceláře, a že proti té cedulce jsme bezmocní. 993 01:41:06,122 --> 01:41:11,469 Budeš dělat chytrého? Tak tě propustí a vykoleduješ si i "příslušná" doporuční pro práci jinde. 994 01:41:11,589 --> 01:41:15,871 Nebo tě rovnou zavřou. Nikdo se ještě podobnému osudu nevyhnul. 995 01:41:15,991 --> 01:41:19,894 Ano, to je klíčové. Určení vašeho místa v životě. 996 01:41:20,014 --> 01:41:26,876 To je definice ve fašistickém státě, kde se společnost dělí na velké a malé lidi. 997 01:41:26,996 --> 01:41:32,240 A ti malí lidé upřímně přijímají moc těch velkých 998 01:41:32,360 --> 01:41:38,878 a trpí veškerou jejich panovačnost a veškerou jejich svévoli uplatňovanou vůči nim. 999 01:41:38,998 --> 01:41:47,406 Co se týká reálné moci, tak řekněte, proč všichni tak začínají vyvádět, 1000 01:41:47,526 --> 01:41:53,114 když se stočí řeč například na Grigorije Rasputina? 1001 01:41:54,731 --> 01:42:03,174 A proč v případě Gorbačova tvrdí, že neřídil on, ale Raisa Maximovna? 1002 01:42:03,294 --> 01:42:08,556 A takových příkladů je spousta. Takže podstata té věci je jinde. 1003 01:42:08,676 --> 01:42:20,145 Máte-li schopnosti a znalosti, tak můžete nastavit ve svém kolektivu takové vztahy, 1004 01:42:20,265 --> 01:42:31,081 bezkonfliktní s vaším vedením a se zbylou většinou spolupracovníků, že se stanete nenahraditelným. 1005 01:42:31,201 --> 01:42:42,532 Budou si vás vážit, budou vám naslouchat, a v podstatě tedy ten kolektiv, tu organizaci budete řídit, 1006 01:42:42,652 --> 01:42:48,379 neboť budete poskytovat životně důležité rady svému vedení, 1007 01:42:48,499 --> 01:42:52,127 a to potom bude mít zájem na tom, vás dále protlačovat. 1008 01:42:52,247 --> 01:42:57,560 Takto se k řízení státu vypracoval Stalin i Putin. 1009 01:42:58,765 --> 01:43:02,135 Tady vidíte, co to znamená mít moc! 1010 01:43:02,891 --> 01:43:11,351 A jestli vycházíte z toho, že důležitá je ta cedulka… Mluvilo se tu o hedvábné stezce. 1011 01:43:11,471 --> 01:43:19,020 Tatíček Lukašenko ani nevím, ten už se asi opravdu zbláznil. 1012 01:43:19,140 --> 01:43:29,784 Jenom toho chlapce je mi líto, toho Kolji. On ho nechal vyfotit v řadě společně s lídry států. 1013 01:43:29,904 --> 01:43:37,384 No přivedl ho tam, s tím se nedá nic dělat. Ta cedulka je v podstatě na samotném Lukašenkovi. 1014 01:43:37,504 --> 01:43:40,445 On nic nechápe. Nechápe jednoduchou věc. 1015 01:43:40,565 --> 01:43:51,621 Žije podle starých reálií, podle kterých žilo lidstvo do změny poměru etalonových frekvencí… 1016 01:43:51,741 --> 01:43:57,020 - Biologického a sociálního času? - Ano biologického a sociálního času. 1017 01:43:57,140 --> 01:44:07,165 Kdy rolník učil svého syna orat pole a sklízet úrodu. 1018 01:44:07,285 --> 01:44:13,561 Voják, nějaký bojar, družiník, učil svého syna bojovat. 1019 01:44:13,681 --> 01:44:17,550 Král, car učil svého syna vládnout. 1020 01:44:17,670 --> 01:44:24,359 Proto když se díváte na filmy, nebo čtete nějaké historické kroniky 1021 01:44:24,479 --> 01:44:29,656 a vidíte nějakého nezletilého prince, kterému se uklánějí šediví starci, 1022 01:44:29,776 --> 01:44:39,594 tak je to ukazatelem toho, že uznávali, že jeho znalosti v řízení státu jsou větší a významnější, 1023 01:44:39,714 --> 01:44:42,483 než ty jejich, těch šedivých starců. 1024 01:44:42,603 --> 01:44:48,123 A proč? Protože oni v té sféře nepůsobili a neměli návyky řídit právě takový objekt. 1025 01:44:48,243 --> 01:44:55,826 Byli to na své úrovni vážení lidé, ale věděli, že na vyšší úrovni se už neorientují. 1026 01:44:55,946 --> 01:45:04,423 No a Lukašenko se bez dlouhého rozmýšlení rozhodl naučit svého syna vládnout. 1027 01:45:04,543 --> 01:45:10,751 A tak ho sebou všude vláčí a myslí si, že ho tímto způsobem něčemu naučí. 1028 01:45:10,871 --> 01:45:15,703 Kdyby ho chtěl něčemu opravdu naučit, posadil by ho do školní lavice v obyčejné škole 1029 01:45:15,823 --> 01:45:19,589 a doma by mu pomáhal osvojit si Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 1030 01:45:19,709 --> 01:45:23,269 To by měl udělat, kdyby se opravdu chtěl postarat o svého syna. 1031 01:45:23,389 --> 01:45:34,583 A teď ty znalosti, které získává Lukašenko mladší, Nikolaj, neznamenají vůbec nic. 1032 01:45:34,703 --> 01:45:47,994 Veškerá ta elita, ve které se teď pohybuje, je určena k likvidaci. Probíhá výměna elit v celém světě. 1033 01:45:48,114 --> 01:45:54,872 Všichni jsou k tomu odsouzeni. Ať už jde o Rusko či USA, nebo Čínu prostě všude. 1034 01:45:54,992 --> 01:46:03,505 On ho učí něčemu, co už nemá žádnou funkčnost. K přeformátování Běloruska stejně dojde. 1035 01:46:03,625 --> 01:46:09,454 A dej Bůh, aby to proběhlo bez přechodné etapy, a bylo hned začleněno do Ruska. 1036 01:46:09,574 --> 01:46:15,712 I když Lukašenko tedy vychovává budoucího všeruského imperátora. To si alespoň myslí. 1037 01:46:15,832 --> 01:46:25,307 Jestli v Bělorusku dojde na přechodnou etapu, a jestli se Lukašenko třeba i jen trochu zapotácí, 1038 01:46:25,427 --> 01:46:33,079 tak ostatní elity sežerou Kolju i s chlupama a ani se nezakuckají, natož aby jim zaskočilo. 1039 01:46:33,199 --> 01:46:39,923 Je mi líto toho chlapce. Vůbec nezískává ty správné znalosti, zato ale vyvolává zášť elit. 1040 01:46:40,043 --> 01:46:43,603 Lukašenko by se měl podívat, jak to dělá Putin. 1041 01:46:43,723 --> 01:46:49,930 Ten svým dcerám zařídil falešné krycí dokumenty, aby se mohli učit v obyčejných školách 1042 01:46:50,050 --> 01:46:53,438 a nikdo nevěděl, že se jedná o jeho dcery. 1043 01:46:53,558 --> 01:46:57,805 Ani teď je nikdo nikde nevidí. To je skutečná láska otce. 1044 01:46:57,925 --> 01:47:01,381 To je ta skutečná starost o budoucnost svého dítěte. 1045 01:47:01,501 --> 01:47:05,027 A Lukašenko? To je prostě debil. 1046 01:47:05,147 --> 01:47:12,180 A dále od Viktora. Vy neustále říkáte, že analytici nic nechápou, že jsou až hrůza tupí. 1047 01:47:12,300 --> 01:47:16,203 Opravdu si myslíte, že lidé, kteří se pohybují v řízení 1048 01:47:16,323 --> 01:47:20,296 a reálně si na chleba vydělávají řízením, opravdu ničemu nerozumí? 1049 01:47:20,416 --> 01:47:23,666 Na vás se nedívají, o Koncepci se nezajímají, nic takového. 1050 01:47:23,786 --> 01:47:27,827 Zato gaučoví analytici všemu rozumí, prostě rození profesionálové, že? 1051 01:47:27,947 --> 01:47:32,022 Je to absolutně tak. A není problém v tom, že se na mě nedívají. 1052 01:47:32,142 --> 01:47:35,702 Na mě vůbec není nutné se dívat, vždyť o tom mluvím v každém videu. 1053 01:47:35,822 --> 01:47:38,797 Lidi, sami se stávejte konceptuálně samostatnými. 1054 01:47:38,917 --> 01:47:43,043 Osvojujte si Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti. 1055 01:47:43,163 --> 01:47:47,128 Žádného Pjakina vůbec nepotřebujete. Sami se dokážete ve všem orientovat. 1056 01:47:47,248 --> 01:47:53,562 V určité etapě potřebujete učitele matematiky, ale v životě ho přece potom dál nepotřebujete. 1057 01:47:53,682 --> 01:47:58,206 Všechno, co jste potřebovali, již znáte. Stejně tak to pro život platí i v tomto případě. 1058 01:47:58,326 --> 01:48:02,212 Co se týká analytiků. Právě jsem mluvil o kádrovém nedostatku. 1059 01:48:02,332 --> 01:48:10,720 Žijeme v davo-„elitářské“ společnosti. Lukašenko je přímo konkrétní příklad debilismu. 1060 01:48:10,840 --> 01:48:17,173 Problém je v tom, že všechny, které vidíte na televizních obrazovkách, všichni ti analytici, kterým platí velké peníze. 1061 01:48:17,293 --> 01:48:22,262 To jsou všechno analytici, kteří pocházejí a vyrostli v těch správných rodinách. 1062 01:48:22,382 --> 01:48:28,287 Já jsem se zde často potkával s mnohými svými… 1063 01:48:28,407 --> 01:48:34,669 No jak svými, řekněme rodáky působícími v byznysu a bavil jsem se s nimi. 1064 01:48:34,789 --> 01:48:43,912 Oni mají hodně peněz, své korporace a zakládají pro své syny nějaké analytické struktury 1065 01:48:44,032 --> 01:48:48,809 a někteří je dokonce nechávali řídit noviny. 1066 01:48:48,929 --> 01:48:53,871 A proč? Protože na takovém místě prý nemusí nic umět, a přitom bude vypadat, že mu to myslí. 1067 01:48:53,991 --> 01:48:58,190 A proč bude vypadat inteligentně? Protože má k dispozici důvěrné informace. 1068 01:48:58,310 --> 01:49:04,407 Všichni naši analytici neumí nic jiného, než blýsknout se znalostí důvěrných informací o procesech, které probíhají. 1069 01:49:04,527 --> 01:49:09,496 A ty vám k pochopení jejich průběhu nepomůžou. Jen se podívejte, co se děje na těch talk-show. 1070 01:49:09,616 --> 01:49:12,384 Myslíte si, že ty talk-show provozují jen tak? 1071 01:49:12,504 --> 01:49:17,254 Ti, co vědí, se na ty pořady dívají, aby pochopili cíle a zájmy 1072 01:49:17,374 --> 01:49:21,958 a možnosti realizace toho či onoho úkolu každého z klanů, 1073 01:49:22,078 --> 01:49:25,562 jehož v těchto talk-show zastupuje ten či onen analytik. 1074 01:49:25,682 --> 01:49:29,716 A všechny ty talk-„show“ také odpovídají jejich úrovni. 1075 01:49:29,836 --> 01:49:35,878 U Solovjova jsou z vyšší úrovně a u Babajana z o něco nižší. 1076 01:49:35,998 --> 01:49:40,114 Ale jestliže to budeme hodnotit z úrovně práce s informacemi, 1077 01:49:40,234 --> 01:49:44,626 tak to má Solovjov k Babajanovi asi tak daleko, jako jít od nás do Moskvy pěšky. 1078 01:49:44,746 --> 01:49:49,262 Babajan je v tomto… Víte, ti, jak se jim říká… 1079 01:49:49,382 --> 01:49:59,540 Jak je v některých románech z carských dob popisováno, jak uměli karty hrát studenti a jak šlechta. 1080 01:50:00,047 --> 01:50:07,332 Studenti s malými sázkami hráli katry tak virtuózně, že si o tom šlechta mohla nechat leda tak zdát, 1081 01:50:07,452 --> 01:50:12,130 a když se náhodou dostali ke hře s nimi, tak je snadno obehráli. Stejné je to tady. 1082 01:50:12,250 --> 01:50:19,217 Babajan, který pracuje také s pozvanými analytiky, 1083 01:50:19,337 --> 01:50:26,733 pracuje daleko kvalitněji než Solovjov, přestože jeho zdroje jsou neporovnatelné. 1084 01:50:27,740 --> 01:50:32,377 Takže to neprovozují proto, že by neměli nic lepšího na práci. 1085 01:50:32,497 --> 01:50:37,015 To kvůli omezenosti všech těch analytiků, kteří nic nechápou, 1086 01:50:37,135 --> 01:50:41,448 jsou nuceni organizovat všechny ty talk-show, aby si alespoň něco ujasnili, 1087 01:50:41,568 --> 01:50:47,137 aby je tam postavili proti sobě, aby vyžvanili to nejutajovanější o svých klanech, 1088 01:50:47,257 --> 01:50:50,494 o svém řízení a o svých zájmech. 1089 01:50:51,084 --> 01:51:00,385 To je k té otázce: Tam (nahoře) přece musí něco vědět. Nic nevědí a degenerují. 1090 01:51:00,505 --> 01:51:05,716 Drží se jen díky důvěrným informacím. Nebudou informace, nebude analytik. 1091 01:51:05,836 --> 01:51:11,635 To je všechno. A potom přecházejí k hulvátství jako například Satanovskij. 1092 01:51:12,019 --> 01:51:16,734 Všichni se tam drží jen díky svým vnitřním důvěrným informacím. 1093 01:51:17,939 --> 01:51:21,782 Jak jsem již řekl, to byla poslední otázka. 1094 01:51:21,902 --> 01:51:27,625 Abyste se nedrželi jen díky důvěrným informacím a věděli, jak probíhá řízení, 1095 01:51:27,745 --> 01:51:32,826 opakuji, že se musíte naučit Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti. 1096 01:51:32,946 --> 01:51:38,490 Potom budete sami konceptuálně samostatní a budete moci bránit zájmy své i své rodiny. 1097 01:51:38,610 --> 01:51:45,306 Potom dokážete tyto zájmy skloubit se zájmy společnosti, neboť k tomu budete jednoduše nuceni. 1098 01:51:45,426 --> 01:51:48,791 A celá společnost se bude rozvíjet harmonicky. 1099 01:51:48,911 --> 01:51:51,840 Do příštích setkání. Na shledanou. 1100 01:51:51,960 --> 01:51:54,767 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 1101 01:52:12,860 --> 01:52:21,327 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz