1 00:00:04,630 --> 00:00:08,737 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,857 --> 00:00:12,342 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:12,462 --> 00:00:16,673 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:16,793 --> 00:00:20,300 Dnes je 05.06.2017. 5 00:00:20,420 --> 00:00:23,776 Dnes začneme hned několika otázkami. 6 00:00:23,896 --> 00:00:29,180 Valeriji Viktoroviči, sotva jste okomentoval teroristický útok v Manchesteru, 7 00:00:29,300 --> 00:00:30,885 v minulém týdnu, 8 00:00:31,005 --> 00:00:36,476 a už došlo hned k několika událostem v Evropě. 9 00:00:36,596 --> 00:00:46,776 Byl to teroristický útok v Londýně, tlačenice v Turíně při fotbalovém zápase 10 00:00:46,896 --> 00:00:52,839 a ještě se objevila jedna zpráva o tom, že policie v NSR získala konkrétní informace 11 00:00:52,959 --> 00:00:58,561 o hrozbě teroristického útoku na rockovém festivalu Rock am Ring v Německu. 12 00:00:58,681 --> 00:01:02,309 Ten festival přerušili a potom ho opět povolili, 13 00:01:02,429 --> 00:01:08,339 když předtím zatkli několik lidí podílejících se na jeho organizaci. 14 00:01:08,459 --> 00:01:17,451 V Turíně bylo při panice zraněno okolo 1500 lidí. 15 00:01:17,571 --> 00:01:24,417 A všechno se to stalo v časovém rámci prakticky jednoho dne, 16 00:01:24,537 --> 00:01:30,676 od večera 03.06. do večera 04.06. 17 00:01:30,796 --> 00:01:35,181 Prakticky tedy v průběhu 24 hodin, velice zhuštěně. 18 00:01:35,301 --> 00:01:42,609 Jestliže Rock am Ring neměl takový ohlas, protože ten má omezené publikum, 19 00:01:42,729 --> 00:01:48,558 tak fotbalových fanoušků je naopak velice mnoho, přece jen šlo o Ligu mistrů. 20 00:01:48,678 --> 00:02:02,830 A to, co se stalo v Londýně, to je událost, která tyto události překryla. 21 00:02:02,950 --> 00:02:12,305 Jistě si uvědomujete, že taková zhuštěnost událostí vyvolávající u lidí napětí, nebývá náhodná. 22 00:02:12,425 --> 00:02:19,988 To znamená, že je někde něco shnilého a shnilého je teď něco v království britském. 23 00:02:20,108 --> 00:02:22,997 Jestliže parafrázujeme ten známý výrok. 24 00:02:23,117 --> 00:02:31,142 A my jsme doslova nedávno komentovali ty útoky v Manchesteru, teď zase útok v Londýně. 25 00:02:31,262 --> 00:02:36,859 Co je třeba říci k tomu teroristickému útoku v Londýně? 26 00:02:36,979 --> 00:02:42,834 Jestliže jsme po tom útoku v Manchesteru došli k závěru, že se „někteří chlapci měli poučit, jak se to dělá!“, 27 00:02:42,954 --> 00:02:50,658 neboť globální prediktor dokáže organizovat teroristické útoky se smyslovou náplní sdělující opravdu mnohé. 28 00:02:50,778 --> 00:02:57,407 Tak ten útok v Londýně je fakticky pokračováním, 29 00:02:57,527 --> 00:03:03,038 a tvoří jeden celek s tím útokem v Manchesteru a obrazně je možné ho nazvat: 30 00:03:03,158 --> 00:03:05,675 „Učte se chlapci, jak se to dělá číslo dva!“ 31 00:03:05,795 --> 00:03:07,243 Díl druhý. 32 00:03:07,363 --> 00:03:17,621 S ohledem na ten útok v Londýně je vlastně možné říci, 33 00:03:17,741 --> 00:03:22,478 že ho vysvětlila jedna jediná věta řečená policejními představiteli, 34 00:03:22,598 --> 00:03:33,629 že ty sebevražedné pásy, které na sobě měli teroristé, byli pouze napodobeninami. 35 00:03:34,248 --> 00:03:44,771 Na tom bylo možné skončit s popisem toho, co se stalo v Londýně. 36 00:03:44,891 --> 00:03:51,924 Ale my si velmi dobře uvědomujeme, že ne všichni lidé znají Dostatečně všeobecnou teorii řízení, 37 00:03:52,044 --> 00:03:56,498 a nedokážou si tedy na základě toho, co jsme řekli o Manchesteru 38 00:03:56,618 --> 00:04:01,897 doplnit tuto informaci a domyslet si, co se stalo. 39 00:04:02,688 --> 00:04:13,882 Všechny ty tři události, které jste vyjmenoval, jsou svým obsahem určeny pro dav, 40 00:04:14,002 --> 00:04:16,753 ale je tam vzkaz i pro lidi v řízení. 41 00:04:16,873 --> 00:04:21,464 Obsahují tedy dvě složky, stejně jako ten první útok v Manchesteru. 42 00:04:21,584 --> 00:04:31,334 Pro dav tedy obsahují to, co v ruském jazyce vyjadřuje slovo 43 00:04:31,454 --> 00:04:37,833 do cizích jazyků nepřeložitelné, které neustále rád opakuje Zadornov: 44 00:04:37,953 --> 00:04:43,945 „Nědopěrepil“ Co to vyjadřuje? Jak byste to přeložili? 45 00:04:44,065 --> 00:04:50,437 My teď smysl toho slova “nědopěrepil" (nedozhulákal se) v podstatě vysvětlíme. 46 00:04:53,022 --> 00:04:59,377 Je takový citát: Lepší hrůzný konec než hrůza bez konce. 47 00:04:59,497 --> 00:05:04,439 S ohledem na řízení západního davu, nebo vůbec davu jako takového, 48 00:05:04,559 --> 00:05:08,951 je třeba organizovat hrůzu bez konce. 49 00:05:09,071 --> 00:05:17,231 Ale proto se to také nesmí přehnat, dav musí sice neustále strašit, ale nesmí ho vyděsit příliš. 50 00:05:17,351 --> 00:05:22,981 Je zapotřebí, aby panika, která zachvacuje dav, byla stále řiditelná. 51 00:05:23,101 --> 00:05:27,712 To je to, co mnozí nepochopili, když rozmýšleli o chaosu, 52 00:05:27,832 --> 00:05:34,342 o řiditelném chaosu, že je-li řiditelný, není to už chaos. 53 00:05:34,462 --> 00:05:40,642 Jde tedy o přesně takový stav, kdy jsou lidé vystrašení v dostatečné míře, 54 00:05:40,762 --> 00:05:48,950 jsou plně ovladatelní, ale přitom není jejich emocionální poryv tak velký, 55 00:05:49,070 --> 00:05:56,845 aby pod vlivem svých emocí přestali reagovat na cokoliv, na jakékoliv řídící působení. 56 00:05:56,965 --> 00:05:59,128 A takto je to tak akorát. 57 00:05:59,248 --> 00:06:07,932 Kdyby zařídili příliš mnoho výbuchů s mnoha oběťmi, tak by lidi vyděsili více, než je se jim to hodí. 58 00:06:08,052 --> 00:06:14,616 Teď jich vystrašili právě tolik, kolik potřebovali, aby byli stále ovladatelní. 59 00:06:14,736 --> 00:06:20,833 To se tedy týkalo davu, ale co ta složka určená lidem v řízení? 60 00:06:20,953 --> 00:06:30,296 A ta má daleko větší význam, než ta složka zaměřená na ovládání davu. 61 00:06:30,416 --> 00:06:34,533 Dav je udržován v napětí, orientován tam, kam je třeba. 62 00:06:34,653 --> 00:06:37,119 V napětí je udržována celá Evropa! 63 00:06:37,239 --> 00:06:46,858 Jen si to vezměte, NSR ten rock festival, Turín zase fotbaloví fanoušci, v Londýně běžní lidé, 64 00:06:46,978 --> 00:06:52,662 vše se to točí na malém pětníku, napětí je udržováno. 65 00:06:52,782 --> 00:06:57,036 Jestliže se lidé dost nezajímají o ten rockový festival, 66 00:06:57,696 --> 00:07:03,088 tak u nich napětí určitě vyvolají události v Británii, ve Velké Británii. 67 00:07:03,208 --> 00:07:09,690 Ono se to všechno sčítá: „Tady zaútočili také! A kde se to stane příště? Co budeme dělat?“ 68 00:07:09,810 --> 00:07:12,606 A dav se stává snadněji ovladatelným. 69 00:07:12,726 --> 00:07:20,282 Co se týká těch lidí ve vedení, tak pro ně to bylo obsažnější. 70 00:07:20,402 --> 00:07:29,002 Je třeba si povšimnout, že ten londýnský teroristický útok byl velice tajemný. 71 00:07:29,122 --> 00:07:35,577 Fakticky nic o něm není známo. Vůbec nic o něm nevíme. 72 00:07:35,697 --> 00:07:44,212 To, co se dostane do médií, je již natolik odfiltrované, a natolik od začátku zredigované, 73 00:07:44,332 --> 00:07:50,622 že dělat si na základě toho nějaké závěry o tom, jak detailně ten útok vypadal, jednoduše není možné. 74 00:07:50,742 --> 00:07:59,039 Jsou však některé věci, které se redigovat nedaří, nebo také byly vypuštěny schválně. 75 00:07:59,159 --> 00:08:04,183 To nám ukáže budoucnost. Přesto jsou z hlediska řízení velmi obsažné. 76 00:08:05,284 --> 00:08:10,758 Takže, informovali nás o tom, že došlo k několika výbuchům, 77 00:08:10,878 --> 00:08:16,893 mluvilo se o čtyřech výbuších, jejichž původ je neznámý. 78 00:08:17,013 --> 00:08:19,754 Nevíme, co to bylo, jak se to stalo. 79 00:08:19,874 --> 00:08:23,743 Řekli jen, jenom jeden z novinářů informoval, 80 00:08:23,863 --> 00:08:30,346 že poslední čtvrtý výbuch byl čtyřikrát, pětkrát hlučnější než ty předchozí, 81 00:08:30,466 --> 00:08:36,288 a závěr je tedy takový, že se nejspíše jednalo o výbuchy kontrolované policií. 82 00:08:36,408 --> 00:08:41,927 Ale o samotných výbuších nic známo není. A policie o ničem věcném neinformuje. 83 00:08:42,047 --> 00:08:47,668 To znamená, že je udržována určitá prázdnota. 84 00:08:47,788 --> 00:08:55,853 Když se něco takového děje, znamená to, že daný manévr nebyl zcela dokončen. 85 00:08:55,973 --> 00:09:00,255 A ještě jedna událost, ke které došlo. 86 00:09:00,375 --> 00:09:14,354 Napřed informovali o dvou útocích. Na London Bridge a na tržnici. 87 00:09:14,474 --> 00:09:20,476 A potom informovali o třetím incidentu v oblasti Vauxhall. 88 00:09:20,923 --> 00:09:26,941 Velice rychle však policie prohlásila, že ten incident ve Vauxhallu 89 00:09:27,061 --> 00:09:33,028 nijak nesouvisí s teroristickým útokem, že tam došlo k něčemu jinému. 90 00:09:33,148 --> 00:09:40,766 A k čemu, také není známo! Ale k něčemu takovému, co nesouvisí s teroristickým útokem. 91 00:09:40,886 --> 00:09:51,116 Podivnou shodou okolností se však ve Vauxhallu nachází štáb MI6 Velké Británie a americké velvyslanectví. 92 00:09:51,236 --> 00:09:56,653 Na tuto věc okamžitě zareagoval Trump, 93 00:09:56,773 --> 00:10:04,211 který řekl, že USA poskytnou jakoukoliv pomoc nezbytnou pro vyšetřování. 94 00:10:05,379 --> 00:10:15,055 A zde je třeba obrátit naši pozornost na to, co se stalo na druhém konci naší planety 95 00:10:15,175 --> 00:10:23,059 a zdálo by se, že absolutně nesouvisí s tím, k čemu došlo v Londýně. 96 00:10:23,179 --> 00:10:31,032 A konkrétně to, že šest arabských států, stalo se to dnes, přerušilo diplomatické styky s Katarem. 97 00:10:31,152 --> 00:10:37,011 Tedy přesněji informovaly o tom, že je přeruší. Zda to udělají či ne, ještě není jisté. 98 00:10:37,131 --> 00:10:44,987 A jak proboha Katar souvisí s těmi londýnskými útoky? Velice jednoduše. 99 00:10:45,107 --> 00:10:51,142 Kdo na sebe vzal odpovědnost za ty útoky v Londýně? ISIL. 100 00:10:51,262 --> 00:10:56,707 A když Egypt oznámil to přerušení diplomatických styků s Katarem… 101 00:10:56,827 --> 00:11:05,886 No napřed to oznámil Bahrajn, Spojené arabské emiráty a teď i Egypt. 102 00:11:06,006 --> 00:11:12,857 No a Egypt tento svůj krok vysvětlil nejobsažněji. 103 00:11:12,977 --> 00:11:19,172 To jeho vysvětlení znělo, že Katar podporuje ISIL. 104 00:11:20,138 --> 00:11:28,661 A my už jsme mluvili o tom, že ISIL si jako nástroj nadnárodního řízení své odpracoval. 105 00:11:28,781 --> 00:11:36,702 Své odborníky, vyšší šarže již delší dobu stahují 106 00:11:36,822 --> 00:11:44,381 a pod údery syrské armády a ruského letectva fakticky hynou pouze pantoflíčkáři, 107 00:11:44,501 --> 00:11:47,676 ta svalová hmota, které je třeba se zbavit. 108 00:11:47,796 --> 00:11:51,886 Jistě si pamatujete na ten skvělý útok našeho letectva, 109 00:11:52,006 --> 00:12:01,341 kdy bylo z desetitisícového uskupení ISIL zlikvidováno sedm tisíc bojovníků. Skvělý útok. 110 00:12:01,461 --> 00:12:15,420 A koalice v čele s USA pod záminkou, že bojuje s ISIL, ničí infrastrukturu a zabíjí civilisty. 111 00:12:15,540 --> 00:12:22,529 Když umírali civilisté při dobývání Aleppa, 112 00:12:22,649 --> 00:12:32,916 přičemž to nebylo v důsledku útoků našeho letectva nebo těžkého dělostřelectva syrské armády, 113 00:12:33,036 --> 00:12:38,610 ale v důsledku činnosti zločinců, teroristů, 114 00:12:38,730 --> 00:12:43,993 tak byla veškerá vina automaticky házena na Rusko a syrskou armádu. 115 00:12:44,113 --> 00:12:51,930 A když teď například v Mosulu bombardují, likvidují celé obytné čtvrti, kde žádní teroristé nikdy nebyli, 116 00:12:52,050 --> 00:12:56,623 a někdo to Američanům vyčte, tak slyší odpověď: 117 00:12:56,743 --> 00:13:00,454 „To je přece válka, to se nedá nic dělat! Budou holt umírat.“ 118 00:13:00,574 --> 00:13:07,459 - Média to nezajímá, berou to s klidem. - Nevyhnutelné ztráty? 119 00:13:07,579 --> 00:13:11,876 Nevyhnutelné ztráty, vedlejší škody. 120 00:13:11,996 --> 00:13:20,262 Abyste pochopili, oč tu jde, musíte vědět, že všechny blízkovýchodní arabské monarchie 121 00:13:20,382 --> 00:13:23,851 jsou absolutně nesamostatné. 122 00:13:23,971 --> 00:13:30,184 Absolutně. Všechny jsou ovladatelné z Londýna. 123 00:13:30,304 --> 00:13:36,896 A Londýn, když ta území rozděloval, vycházel ze svých zájmů a ze svého řízení, 124 00:13:37,016 --> 00:13:41,465 proto když vytvořil takový stát jako Katar, 125 00:13:41,585 --> 00:13:45,785 tak to nejen mělo zajistit, aby si tam v klidu těžil ropu a plyn, 126 00:13:45,905 --> 00:13:50,826 ale měl po ruce i psíčka, který tam na všechny štěká. 127 00:13:50,946 --> 00:13:58,259 Pokud by ho však někdo nešetrně odstrčil, nebo mu jinak ublížil, tak by si to hned vypil. 128 00:13:58,379 --> 00:14:05,357 Katar nikdy nebyl přítelem Ruska. 129 00:14:05,872 --> 00:14:09,762 A najednou dochází k následující situaci. 130 00:14:09,882 --> 00:14:17,027 S ohledem na to, že ISIL je třeba zlikvidovat, neboť nástroj si své odpracoval, 131 00:14:17,147 --> 00:14:27,057 je třeba na někoho hodit, že rukama ISIL bojuje proti Západu. 132 00:14:30,207 --> 00:14:41,893 A my víme, že v západním tisku neustále, v západních médiích je neustále omíláno, 133 00:14:42,013 --> 00:14:51,337 že ruské letectvo nebojuje proti ISIL, ale proti „politické“ opozici Bašára Asada. 134 00:14:51,457 --> 00:14:56,440 Tedy ne proti ozbrojeným teroristům, ale proti politické opozici. 135 00:14:56,560 --> 00:15:03,392 Ti chudáci tam uspořádali mítink, nebo se konal nějaký jejich sjezd, 136 00:15:03,512 --> 00:15:09,861 kde diskutovali o tom, jak je to Bašárovo politické zřízení nespravedlivé, 137 00:15:09,981 --> 00:15:17,136 a do toho přiletí ruská letadla a všechny je přitom vybombardují. Tak to přece ale není. 138 00:15:17,256 --> 00:15:23,244 Jsou to teroristé, kteří se zbraněmi v rukou bojují proti vlastnímu státu. 139 00:15:23,364 --> 00:15:29,753 Kdyby šlo o politickou opozici, tak by měli řadu možností, jak se bez ničení vlastního státu 140 00:15:29,873 --> 00:15:34,133 chopit politické moci. 141 00:15:34,253 --> 00:15:41,407 A jestliže využili, říkají tomu „pomoc“, ale ve skutečnosti, 142 00:15:41,527 --> 00:15:47,797 když bojují za západní peníze, západními zbraněmi proti vlastnímu státu, který přitom likvidují, 143 00:15:47,917 --> 00:15:52,217 tak jakápak je to politická opozice? Jedná se v podstatě o loutky cizího režimu. 144 00:15:52,337 --> 00:15:58,205 Ale Rusko neustále obviňovali a obviňují z toho, že bojuje proti jakési politické opozici 145 00:15:58,325 --> 00:16:00,535 a ISIL nechává na pokoji. 146 00:16:00,655 --> 00:16:05,157 A to není žádná náhoda. Všichni si velmi dobře uvědomovali, 147 00:16:05,277 --> 00:16:13,154 že jednou se budou muset z toho všeho zodpovídat. 148 00:16:13,274 --> 00:16:21,151 Na někoho bude přesměrována odpovědnost za vytvoření ISIL a odnese si to. 149 00:16:21,271 --> 00:16:29,509 Západ v průběhu posledního tisíciletí vždy vytvářel spolky zaměřené proti Rusku. 150 00:16:29,629 --> 00:16:36,178 Rusofobie na Západě dosahuje závratných výšek. 151 00:16:36,298 --> 00:16:47,434 A v rámci této rusofobie je velice výhodné prohlásit, že za ISIL vlastně stojí Rusko. 152 00:16:47,554 --> 00:16:52,054 A kdo to má zařídit? 153 00:16:53,071 --> 00:16:59,679 Není to jen Egypt, kdo obviňuje Katar, že stojí za ISIL, 154 00:16:59,799 --> 00:17:06,979 navíc to ještě přímo či nepřímo, ale neustále zní například ve vysílání BBC, 155 00:17:08,042 --> 00:17:12,339 že Katar a ISIL je jedno a to samé. 156 00:17:12,459 --> 00:17:19,225 A Katar, který se nikdy nevyznačoval láskou k Rusku a jestli si vzpomínáte, 157 00:17:19,345 --> 00:17:27,311 tak v roce 2011 tam dokonce zmlátili ruského velvyslance 158 00:17:27,431 --> 00:17:35,813 a Rusko bylo nuceno, aby na tu věc nereagovalo přímočaře, 159 00:17:35,933 --> 00:17:42,236 protože jsme si velmi dobře uvědomovali, že se jedná o toho pejska, kterého poštval Londýn 160 00:17:42,356 --> 00:17:48,520 a že zbití velvyslance mělo být přípravou k zahraničněpolitické porážce Ruska. 161 00:17:48,640 --> 00:17:50,831 Velice závažné porážce. 162 00:17:50,951 --> 00:17:57,577 Proto bylo tenkrát nutné obětovat ztrátu tohoto méně významného politického image 163 00:17:57,697 --> 00:18:00,719 v důsledku útoku na velvyslance. 164 00:18:00,839 --> 00:18:07,743 Ale následné události, například vražda amerického velvyslance v Libyi, ukázaly, 165 00:18:07,863 --> 00:18:12,918 že jsme všichni na jedné lodi a jestliže jednou spustili tento postup, 166 00:18:13,038 --> 00:18:17,493 vrátilo se jim to od jejich vlastního nástroje v Libyi. 167 00:18:17,613 --> 00:18:21,350 Proto se to potom jakoby srovnalo. 168 00:18:21,470 --> 00:18:26,699 My jsme se však tenkrát nenechali tím psíkem, Katarem vyprovokovat 169 00:18:26,819 --> 00:18:30,423 a ve výsledku to Západu tenkrát nevyšlo. 170 00:18:30,543 --> 00:18:34,846 A tak se tedy ten Katar, jež se nikdy přátelstvím k Rusku nevyznačoval, 171 00:18:34,966 --> 00:18:43,220 najednou na konci roku 2016, když začalo být zcela jasné, že ISIL končí jako dále nepotřebný materiál, 172 00:18:43,340 --> 00:18:51,327 tak tento Katar se začal s Ruskem aktivně přátelit, i jejich emír nás navštívil. 173 00:18:51,447 --> 00:18:58,078 Naše ministerstva zahraničí začala aktivně spolupracovat, o čemž na Západě určitým způsobem informovali: 174 00:18:58,198 --> 00:19:01,856 „Jen se podívejte, jak Katar peče s Ruskem…“ 175 00:19:01,976 --> 00:19:06,678 A když si uvědomíte, že přes Katar jde financování ISIL, 176 00:19:07,281 --> 00:19:11,379 tak uvidíte ten můstek, který k nám přehazují. 177 00:19:11,499 --> 00:19:22,913 A ten londýnský teroristický útok je pokus o přesměrování výhybek ze zakladatele ISIL USA na Rusko. 178 00:19:23,033 --> 00:19:30,227 Nu, používají k tomu neúčinné prostředky, když se na to zhruba podíváme, 179 00:19:30,347 --> 00:19:37,621 z toho jednoduchého důvodu, že Sergej Viktorovič Lavrov zkušeně odpracoval všechny předchozí etapy 180 00:19:37,741 --> 00:19:43,528 a tím spíše vše velice dobře odpracoval Vladimir Vladimirovič Putin. 181 00:19:43,648 --> 00:19:47,747 Ale jak se říká: Naděje umírá poslední. 182 00:19:47,867 --> 00:19:55,143 Proto se takto pokouší vytvořit návaznost. A jestli se to nepovede, tak si to slízne Katar. 183 00:19:55,263 --> 00:20:03,428 A ten tam navíc má americkou základnu, která se postará o „demokratizaci“ a Katar bude minulostí. 184 00:20:05,675 --> 00:20:10,998 Taková je to situace s tím teroristickým útokem v Londýně. 185 00:20:13,659 --> 00:20:15,519 K další události. 186 00:20:15,639 --> 00:20:26,293 01-03.06.2017 se v Petrohradu konalo další ekonomické fórum a máme tu v souvislosti s tím několik otázek. 187 00:20:26,784 --> 00:20:30,065 Konkrétně od Vladimira Strokova. 188 00:20:30,185 --> 00:20:34,664 Na petrohradském fóru se Putin zmínil o suverenitě Ruska. 189 00:20:34,784 --> 00:20:38,875 Zaznělo to při porovnání situace v Německu, které suverenitu nemá s tím, 190 00:20:38,995 --> 00:20:42,519 že Rusko má plnou suverenitu, nebo dokonce absolutní. 191 00:20:42,639 --> 00:20:46,033 Je to opravdu tak? A komu byla ta slova adresována? 192 00:20:46,153 --> 00:20:54,636 Slova byla adresována lidem, a ještě zdůrazním, že šlo o porovnání se suverenitou Německa. 193 00:20:54,756 --> 00:21:01,794 Německo je fakticky státem okupovaným USA, chápete? 194 00:21:01,914 --> 00:21:09,319 Na úrovni 6. priority je ten stát silovým způsobem okupován. 195 00:21:09,439 --> 00:21:14,713 O žádné suverenitě Německa nemůže být ani řeči. 196 00:21:14,833 --> 00:21:27,244 Všechno, co kancléřka Merkelová prohlašuje, nebo někdo jiný z politických lídrů německého státu, 197 00:21:27,364 --> 00:21:32,283 vše musí být dohodnuto a odsouhlaseno ve Washingtonu. 198 00:21:32,403 --> 00:21:36,223 Otázkou pouze zůstává s kým, zda s globální nebo státní elitou. 199 00:21:36,343 --> 00:21:40,971 Přece vidíme ty rozpory v jejich kolikrát protichůdných prohlášeních. 200 00:21:41,091 --> 00:21:52,243 Teď však už je fakticky vidět, že se řízení Německa stále více soustřeďuje do rukou globální elity. 201 00:21:52,363 --> 00:21:58,541 V tomto ohledu Rusko bezesporu svou suverenitu má. 202 00:21:58,661 --> 00:22:09,457 A budeme-li posuzovat postavení ruského státu z hlediska mezinárodní politiky, 203 00:22:10,588 --> 00:22:21,375 tak ano, Rusko je jeden z mála států, který má absolutní suverenitu. 204 00:22:22,280 --> 00:22:31,678 Vezměte si to, Rusko se ekonomicky staví na nohy, je přítomno ve světových oceánech, 205 00:22:31,798 --> 00:22:41,109 vede boj o své zájmy a hájí svůj stát proti tomu takzvanému mezinárodnímu terorismu, 206 00:22:41,229 --> 00:22:49,377 TAKZVANÉMU mezinárodnímu terorismu na vzdálených přístupech v Sýrii. 207 00:22:49,497 --> 00:22:55,482 Je přeci lepší porazit terorismus přímo tam, než ho nechat rozšířit se na naše území. 208 00:22:55,602 --> 00:23:10,959 U nás je lepší se... ne omezit, ale vyklouznout z toho pouze vojenskými manévry a cvičeními, 209 00:23:11,079 --> 00:23:18,836 než vést u nás reálné bojové akce a vojska přesunovat kvůli nim, v tomto ohledu. 210 00:23:18,956 --> 00:23:26,284 Všichni si ale velmi dobře uvědomujeme, že s tou suverenitou je to poněkud jinak, 211 00:23:26,404 --> 00:23:28,858 že Rusko není vždy suverénní, 212 00:23:28,978 --> 00:23:34,825 že se velmi často podřizuje kdoví jakým rozhodnutím kdoví koho v zahraničí. 213 00:23:34,945 --> 00:23:40,946 Problém je ale v tom, že se díky zákonu času globální politika a nadnárodní řízení 214 00:23:41,066 --> 00:23:43,672 začínají velice zřetelně rýsovat. 215 00:23:43,792 --> 00:23:59,225 Aby tedy odpoutali pozornost lidí od porozumění tomu, jak jsou z nadnárodní úrovně řízeny státy a národy, 216 00:23:59,345 --> 00:24:07,390 kdy jsou řízeny buď strukturně, prostřednictvím nějakého státu jako například USA, 217 00:24:07,510 --> 00:24:13,594 které budují Pax Americana a realizovaly u nás všechny ty reformy, 218 00:24:13,714 --> 00:24:19,220 určovaly, kdo se stane oligarchou, diktovaly, jak má náš stát žít. 219 00:24:19,340 --> 00:24:26,613 Všichni naši ministři si běhali na americké velvyslanectví pro pokyny. 220 00:24:26,733 --> 00:24:33,429 A odpoutali tu pozornost také od otázky globálního řízení, toho nadnárodního, 221 00:24:33,549 --> 00:24:36,740 které není realizováno přes žádný stát. 222 00:24:36,860 --> 00:24:42,108 Aby lidé tyhle věci nepochopili, 223 00:24:42,228 --> 00:24:55,529 předhodilo globální řízení analytikům a vůbec všem lidem ideu o jakési GEOPOLITICE. 224 00:24:56,776 --> 00:25:05,495 A jestliže v určité etapě byla geopolitika podstatným krokem vpřed 225 00:25:05,615 --> 00:25:13,814 a nějakým způsobem systematizovala porozumění lidí tomu, jak probíhá řízení na nadnárodní úrovni, 226 00:25:13,934 --> 00:25:25,789 tak teď již jsou plně odhaleny všechny ty nuance a mezery, 227 00:25:25,909 --> 00:25:36,398 vše, co geopolitice chybí v popisu a porozumění procesům globální úrovně, globální politice. 228 00:25:36,518 --> 00:25:47,467 Což vedlo k tomu, že ta geopolitika se stále více stává údělem marginální vrstvy analytiků, 229 00:25:47,587 --> 00:25:53,525 těch, kteří nejsou schopni se učit, nejsou schopni změnit náhled. 230 00:25:53,645 --> 00:26:03,903 Všichni rozumní lidé chápou, že geopolitika je cargo kult pro divochy, aby si hráli ve svém pískovišti 231 00:26:04,588 --> 00:26:12,964 a nepletli se dospělým strýčkům pod nohy při uplatňování globální politiky. Je třeba chápat globální politiku. 232 00:26:13,084 --> 00:26:25,712 A v tomto ohledu, z pohledu globální politiky stále není suverenita Ruska plně obnovena. 233 00:26:25,832 --> 00:26:35,353 A zde Putin nalézá různé mechanismy dialogu s globálním prediktorem, s globálními elitami, 234 00:26:35,473 --> 00:26:45,994 a díky tomu, že jim předvádí, že oni sami potřebují mít Rusko v této a ne jiné kvalitě, 235 00:26:46,114 --> 00:26:53,685 aby nám tedy nepřekáželi v obnově naší země, v obnově naší plné suverenity, 236 00:26:53,805 --> 00:26:58,110 včetně té konceptuální v rámci globální politiky. 237 00:26:58,827 --> 00:27:03,715 Mimochodem, samo to Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum 238 00:27:03,835 --> 00:27:07,271 je jedním z mechanismů takového dialogu. 239 00:27:09,258 --> 00:27:17,056 Mnohé upoutala moderátorka fóra Megyn Kellyová a ptají se, 240 00:27:17,176 --> 00:27:22,363 zda globální prediktor speciálně vyslal takovou moderátorku, 241 00:27:22,483 --> 00:27:26,822 aby se všichni opět přesvědčili o tuposti americké žurnalistiky? 242 00:27:26,942 --> 00:27:30,988 Ten člověk, který tuto otázku položil, se mýlí. 243 00:27:31,108 --> 00:27:35,105 Megyn Kellyová je velice významná novinářka, 244 00:27:35,225 --> 00:27:40,550 podle západních standardů samozřejmě, jde o významnou novinářku, 245 00:27:40,670 --> 00:27:48,564 která si podala všechny lídry, se kterými se setkala. 246 00:27:48,684 --> 00:27:57,199 Trump vůbec odmítal přijít na vysílání, jestliže tam byla přítomna Megyn Kellyová, 247 00:27:57,319 --> 00:28:01,299 protože ho dokázala roznést na kopytech, 248 00:28:01,419 --> 00:28:04,850 nedokázal si s ní vůbec poradit, jednoduše to nedokázal. 249 00:28:04,970 --> 00:28:13,456 Rakouský kancléř Christian Kern si, jak sám řekl, začal Putina vážit ještě více. 250 00:28:13,576 --> 00:28:27,981 Říkal, že tu moderátorku neznal, a že si ho teď váží ještě více, protože on by s ní tak nepořídil. 251 00:28:28,101 --> 00:28:32,462 Opravdu z ní mají lídři v celém světě strach, 252 00:28:32,582 --> 00:28:37,915 protože ona je podle západních měřítek reálně velice drsnou novinářkou, 253 00:28:38,035 --> 00:28:43,199 která je schopná porazit na hlavu a znemožnit jakéhokoliv politika. 254 00:28:43,319 --> 00:28:48,526 Problém je v tom, že Putin není jakýkoliv politik! Chápete? 255 00:28:48,646 --> 00:28:58,291 A znemožnit Putina západními metodami se nepovede nikomu, ani žádnými jinými. 256 00:28:58,411 --> 00:29:05,054 Ale západními metodami se rozumí úmyslné využívání špinavých prostředků. 257 00:29:05,174 --> 00:29:12,832 Ať pošlou kohokoliv, s Putinem si poradit nedokážou. A zde šlo o velice vážnou záležitost. 258 00:29:12,952 --> 00:29:19,384 Ještě jednou opakuji, že Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum je forma dialogu. 259 00:29:19,504 --> 00:29:29,868 Putin se tam měl ospravedlňovat, vykrucovat, snažit se vyklouznout z těch situací, 260 00:29:29,988 --> 00:29:36,589 do kterých ho měla dostávat Megyn Kellyová. A ona se na to připravila velmi dobře. 261 00:29:36,709 --> 00:29:42,212 To až po Putinových odpovědích se nám to zdálo být směšné. 262 00:29:42,332 --> 00:29:47,453 Kdybyste se zamysleli, tak ona by byla schopná na hlavu porazit jak Medvěděva, 263 00:29:47,573 --> 00:29:51,046 tak jakéhokoliv jiného politického činitele našeho státu. 264 00:29:51,166 --> 00:29:56,162 Jakéhokoliv. Nezůstal by po nich ani mastný flek. 265 00:29:56,282 --> 00:29:59,543 Jenže Putin ji převezl. 266 00:29:59,663 --> 00:30:07,709 Neexistuje novinář takové kategorie, s takovým chápáním, 267 00:30:07,829 --> 00:30:15,818 dokonce ani státní činitel ve světě neexistuje, který by dosahoval Putinovy kategorie, jeho úrovně chápání. 268 00:30:15,938 --> 00:30:18,947 Tak co tu mohla zmoci nějaká novinářka? 269 00:30:19,067 --> 00:30:25,541 Ano, dokázala znemožnit západní lídry, západní politiky, ale Putin, to je zcela jiná záležitost. 270 00:30:25,661 --> 00:30:28,289 A podle toho to také vypadalo. 271 00:30:28,409 --> 00:30:34,336 A povšimněte si, jak Putin dokáže ukázat celou absurditu jejich přístupů, 272 00:30:34,456 --> 00:30:43,538 vysmát se jim, poukázat na neadekvátnost takového světonázoru. 273 00:30:43,658 --> 00:30:51,093 Ale ani jednou si nedovolil na ni útočit, jak je to obvyklé na západních kanálech. 274 00:30:51,213 --> 00:30:58,608 Když proti někomu začnou… Jako to například předvedl Trump právě proti Magyn Kellyové. 275 00:30:58,728 --> 00:31:03,953 Co všechno na ni vytáhl, ani to nemám chuť opakovat. 276 00:31:04,073 --> 00:31:11,026 Putin se ke své partnerce v dialogu choval velice korektně, inteligentně a s úctou. 277 00:31:12,352 --> 00:31:17,736 Mimochodem, a jak okomentujete zprávu agentury Ria Novosti, 278 00:31:17,856 --> 00:31:22,679 že prý si Putin postěžoval, že ho nepovažují za evropského lídra? 279 00:31:22,799 --> 00:31:30,046 Putin skutečně řekl, když se na něj Magyn Kellyová obrátila jako na jednoho z evropských lídrů, 280 00:31:30,166 --> 00:31:37,000 skutečně řekl: „Já nejsem evropským lídrem, v každém případě mne za něj oni nepovažují“, 281 00:31:37,120 --> 00:31:40,127 s odkazem na ostatní evropské lídry. 282 00:31:40,247 --> 00:31:42,534 Ale kde v tom vidíte jaké stěžování? 283 00:31:42,654 --> 00:31:46,196 To není žádné stěžování, to je věcné konstatování faktu. 284 00:31:46,316 --> 00:31:55,077 Ještě jednou opakuji, že Putinovy úrovně ve světě nedosahuje žádný ze státních činitelů, ani jeden. 285 00:31:55,197 --> 00:32:02,604 Putin realizuje globální politiku a uplatňuje konceptuální moc. 286 00:32:02,990 --> 00:32:11,760 Jak by s ním mohli soutěžit ti tažní koně zapřahaní jinými strukturami, 287 00:32:11,880 --> 00:32:15,952 ani nemluvě o bezstrukturním řízení? 288 00:32:16,072 --> 00:32:20,839 Všechny ty p-rezidenty už jmenují přímo struktury. 289 00:32:20,959 --> 00:32:26,188 On konstatoval, že ho za něj nepovažují. Vždyť prosím. 290 00:32:26,308 --> 00:32:33,287 Cožpak by měl stát o to, být považován za evropského lídra? Cožpak je to nějaký Petřík Porošenků? 291 00:32:33,407 --> 00:32:37,659 Jen je porovnejte. Samozřejmě, že o něco takového ani nemůže stát. 292 00:32:37,779 --> 00:32:42,829 – Nebo Saška Lukašenků. – Ano, nebo Saška Lukašenků, tatíček. 293 00:32:42,949 --> 00:32:54,890 Vždyť oč jde? Kolikrát jsem už zdůrazňoval, že samotná existence Ruska je Fleet in being. 294 00:32:55,611 --> 00:33:02,864 A jestliže má ve svém čele alespoň trochu aktivního činitele, 295 00:33:03,275 --> 00:33:10,142 ani nemluvím o státníkovi, ale alespoň trochu aktivního činitele, je z něj Fleet is being. 296 00:33:10,262 --> 00:33:14,228 Okamžitě má velké možnosti, a Putin? 297 00:33:14,348 --> 00:33:21,429 Ještě jednou opakuji, že ten realizuje globální politiku a uplatňuje konceptuální moc. 298 00:33:21,549 --> 00:33:32,777 V tomto ohledu ho ty evropské státy nacházející se na „Evropském poloostrově Ruska“, 299 00:33:32,897 --> 00:33:40,010 řekněme to takto, samozřejmě nechtějí mezi sebe přijmout. 300 00:33:40,130 --> 00:33:42,903 A k čemu by to Rusku vůbec bylo? 301 00:33:43,023 --> 00:33:54,411 To ten Petřík Lukašenků, tedy Petřík Porošenků k nim může lézt po kolenou a lízat jim paty tam v té Evropě. 302 00:33:54,531 --> 00:33:58,075 Rusko je s ohledem na faktickou skutečnost evropský stát, 303 00:33:58,195 --> 00:34:06,016 a jestliže ho evropští lídři nepovažují za evropského lídra, tak mají pravdu. 304 00:34:06,626 --> 00:34:18,971 Když to skončilo, tak se na tom fóru lidí ptali, jaký je tedy Putin lídr, když ne evropský? 305 00:34:19,091 --> 00:34:25,850 Ti hloupější odpovídali ruský, ti trochu chytřejší odpovídali euroasijský, 306 00:34:25,970 --> 00:34:33,790 a ti, kteří již ulovili světový trend, ti správně odpovídali - světový! 307 00:34:33,910 --> 00:34:38,290 Putin je lídr celého světa! 308 00:34:38,410 --> 00:34:46,488 A proč by se měl snižovat na jejich úroveň, to je ho zaprvé nedůstojné, 309 00:34:46,608 --> 00:34:50,699 a navíc si povšimněte, jak dobře to formuloval. 310 00:34:50,819 --> 00:34:59,218 Oni sami mě za něj nepovažují. A je to tak, oni si uvědomují jeho převahu, proto za ním také sami přicházejí. 311 00:35:00,439 --> 00:35:08,540 Takže… A vůbec, Putinovo postavení dobře charakterizuje jedna taková věc. 312 00:35:08,660 --> 00:35:18,377 Když Putin vstoupil do sálu, kde měl podstoupit ten slovní souboj s Magyn Kellyovou, 313 00:35:18,497 --> 00:35:24,420 tak všichni vstali a dlouho mu tleskali, a on na to do mikrofonu: „Pohov!“ 314 00:35:24,540 --> 00:35:30,014 Vojíni, už si můžete sednout, dokonce ani ne soudruzi důstojníci. 315 00:35:30,134 --> 00:35:35,511 To je vše, chápete? "Pohov! Uvolněte se." 316 00:35:36,506 --> 00:35:46,247 Celý sál vstal, sál, kde se shromáždili zástupci 130 států a všichni stáli a tleskali mu. 317 00:35:46,367 --> 00:35:50,844 Tleskali snad evropskému lídrovi? 318 00:35:50,964 --> 00:36:01,485 Ne. Ať už si to přejí či ne, svým chováním zde přiznali, že Putin je světový lídr. 319 00:36:02,191 --> 00:36:09,328 Jak kdysi psal Churchill, že když vstoupil do místnosti Stalin, bezděčně ho to nutilo povstat. 320 00:36:09,448 --> 00:36:14,247 Ano, a tady vstali, všichni vstali. 321 00:36:15,220 --> 00:36:18,388 A ještě k jednomu prohlášení. 322 00:36:18,508 --> 00:36:25,404 Vladimir Inišev se vás ptá: V rozhovoru pro francouzský deník Le Figaro Vladimir Putin řekl: 323 00:36:25,524 --> 00:36:30,526 „…lidé s kufříky, dobře oblečení a v tmavých oblecích, jako mám já, jenže ne s červenou kravatou, 324 00:36:30,646 --> 00:36:33,345 ale s černou nebo tmavě modrou…“ 325 00:36:33,465 --> 00:36:38,261 Co tím měl prezident na mysli, když poukazoval na odlišnost těch kravat? 326 00:36:38,381 --> 00:36:45,797 Rozdíl v kravatách. Já myslím, že asi v minulém, nebo předminulém pořadu 327 00:36:45,917 --> 00:36:51,198 jsem mluvil o tom, že mu Italové darovali již druhou kravatu, 328 00:36:51,318 --> 00:36:56,265 a že by bylo dobré podívat se na ty kravaty, abychom mohli říci, 329 00:36:56,385 --> 00:37:01,172 zda šlo o nabídku k přátelství nebo varování, něco jako černá známka. 330 00:37:01,292 --> 00:37:06,239 V každém případě však se vzkazem poslali toho, koho jim nebylo líto. 331 00:37:06,359 --> 00:37:09,300 A v daném případě se této věci dotkl sám Putin 332 00:37:09,420 --> 00:37:17,786 a samozřejmě okamžitě všichni hurá patrioté a další konspirátoři poskočili vzrušením, 333 00:37:17,906 --> 00:37:25,708 že Putin zcela jasně poukázal na světovou vládu, která to tady všechno řídí. 334 00:37:25,828 --> 00:37:30,158 "Takhle je tedy poznáme, ty ze světové vlády!" 335 00:37:30,278 --> 00:37:33,810 Putin neřekl ani slovo o žádné světové vládě. 336 00:37:33,930 --> 00:37:37,693 Mluvil o nadnárodním řízení. 337 00:37:38,774 --> 00:37:45,641 A je vůbec absolutní pitomost, že by se světová vláda dala odhalit podle kravaty. 338 00:37:45,761 --> 00:37:54,950 To je mírně řečeno opravdu velice zcestné. 339 00:37:55,070 --> 00:38:00,557 Neexistuje žádná taková světová vláda, kam by bylo možné zajít do nějaké její kanceláře, 340 00:38:00,677 --> 00:38:09,688 kde by seděl nějaký člověk s černou kravatou a podepisoval jakési dokumenty. 341 00:38:09,808 --> 00:38:15,680 Aby lidé k němu chodili s dotazy, žádat o audienci, povolení apod. 342 00:38:15,800 --> 00:38:18,509 Nic takového neexistuje a existovat nebude. 343 00:38:18,629 --> 00:38:21,801 Teď skončilo zasedání dalšího Bilderbergského klubu. 344 00:38:21,921 --> 00:38:26,740 A co je to ten Bilderbergský, Římský klub, Výbor tří set atd.? 345 00:38:26,860 --> 00:38:31,138 To jsou světové struktury sloužící ke sladění řízení, 346 00:38:31,258 --> 00:38:36,461 kde se v neformálním prostředí světoví lídři dosazení do svých funkcí strukturami, 347 00:38:36,581 --> 00:38:42,454 jak jsem na to poukazoval, seznamují s určitými názory. 348 00:38:42,574 --> 00:38:51,095 Víte, v managementu existuje takový pojem teambuilding. 349 00:38:52,330 --> 00:38:58,425 Tedy vybudování určitého týmu, který by dokázal pracovat sladěně, 350 00:38:58,545 --> 00:39:01,280 organizují se různá cvičení apod. 351 00:39:01,400 --> 00:39:08,790 Tak všechny tyto záležitosti jako Bilderbergský klub, Římský klub jsou právě takové teambuildingy. 352 00:39:08,910 --> 00:39:13,368 Shromáždí lidi na jednom místě, zorganizují tam řadu akcí, 353 00:39:13,488 --> 00:39:18,177 aby z nich vytvořili jednotný řídící tým, který bude vědět, 354 00:39:18,297 --> 00:39:24,531 jak reagovat na který smluvený signál, a jaký je všeobecný trend globálního řízení. 355 00:39:24,651 --> 00:39:27,360 Což se dozvídají tímto způsobem. 356 00:39:27,480 --> 00:39:32,400 Oznámí se jim, že trend je takový a takový a budou-li se držet v jeho rámci, 357 00:39:32,520 --> 00:39:37,055 tak budou lízat smetanu, dostanou košík cukroví a sklenici marmelády. 358 00:39:37,175 --> 00:39:44,051 Jestliže však vyjdou za rámec tohoto trendu, bude následovat trest. 359 00:39:44,171 --> 00:39:46,571 Metoda cukru a biče. 360 00:39:47,318 --> 00:39:57,528 Světová vláda jako taková neexistuje. Světová vláda je neformální svazek. 361 00:39:57,648 --> 00:40:01,977 Není strukturní. Funguje na principu referenční skupiny. 362 00:40:02,097 --> 00:40:10,207 Ovšem projevy řízení světové vlády procházejí i přes zednářství, 363 00:40:10,327 --> 00:40:14,528 které si vypracovalo systém kravat. 364 00:40:14,648 --> 00:40:17,203 Kravata je škrtící smyčka. 365 00:40:17,323 --> 00:40:25,922 Pamatuj na smrt, porušíš-li pravidla určitého bratrství, budeš potrestán. 366 00:40:26,042 --> 00:40:32,069 A o čem mluvil Putin v dané situaci? Jak se vůbec dá pracovat s americkými prezidenty? 367 00:40:32,189 --> 00:40:36,852 Jak se s nimi dá pracovat? Do funkce každý z nich vždy nastupuje s určitými hesly, 368 00:40:36,972 --> 00:40:39,964 potom k němu do kanceláře vstoupí lidé, kteří mají černá saka, 369 00:40:40,084 --> 00:40:44,208 černé obleky a černé nebo tmavě modré kravaty a kufříky, 370 00:40:44,328 --> 00:40:51,769 promluví si s ním a on potom dělá to, co mu nařídili. 371 00:40:51,889 --> 00:41:01,131 Musíme však pamatovat na to, že USA jsou nástrojem nadnárodního řízení. 372 00:41:02,135 --> 00:41:13,892 To znamená, že v USA jsou ve státním řízení, v jeho strukturách přítomni zástupci globálního prediktoru. 373 00:41:14,012 --> 00:41:21,406 Jako když tam například pracoval Henry Kissinger, ten přece pracoval přímo ve státních strukturách. 374 00:41:21,526 --> 00:41:26,269 A v tomto ohledu vzniká otázka. 375 00:41:26,389 --> 00:41:35,431 Jak korigovat řízení, jestliže jste špatně odhadli nějaký faktor? 376 00:41:35,551 --> 00:41:41,603 Pustili například k řízení Kennedyho, který začal řídit a ignoroval přitom ty jejich besedy. 377 00:41:41,723 --> 00:41:46,120 A tak nám namluvili, že jakýsi Lee Harvey Oswald 378 00:41:46,240 --> 00:41:55,972 byl tak výborným ostřelovačem, že z různých pozic a z obyčejné opakovací pušky, 379 00:41:56,092 --> 00:42:00,634 s ručně ovládaným závěrem, dokázal tolikrát vystřelit. 380 00:42:00,754 --> 00:42:06,870 Navíc se asi přitom ještě teleportoval z místa na místo a střílel odevšad najednou. 381 00:42:06,990 --> 00:42:09,763 A to vše je utajené. 382 00:42:09,883 --> 00:42:12,596 S ostatními však pracovali. 383 00:42:12,716 --> 00:42:22,296 K těm skutečně přicházeli v souladu s plány buď s černými nebo s modrými kravatami, 384 00:42:22,416 --> 00:42:31,082 buď globální, nebo státní elita a vysvětlili jim, že veškeré řízení je už nastaveno, chápete? 385 00:42:31,202 --> 00:42:36,584 „To řízení je již nastaveno, a proto ty musíš dělat tohle tak a nejinak.“ 386 00:42:36,704 --> 00:42:39,143 Nesnaž se vynalézt bicykl? 387 00:42:39,263 --> 00:42:42,279 Ano: „Nesnaž se vynalézt bicykl a dělej, co máš.“ 388 00:42:42,399 --> 00:42:48,496 A jak má tedy Putin jednat s někým, kdo není samostatný? Budeme tedy jednat s těmi, kteří je řídí. 389 00:42:48,616 --> 00:42:57,354 O tom mluvil Putin. Jasně jim řekl: "Já vím, kdo řídí USA, 390 00:42:57,474 --> 00:43:02,911 a nemám zájem mařit svůj čas rozhovory s vašimi loutkami. 391 00:43:03,031 --> 00:43:09,183 Pojďte si promluvit přímo. Všechno se bude řešit operativněji a s menší zátěží.“ 392 00:43:11,030 --> 00:43:17,619 A abychom skončili s tímto tématem, ještě jedna událost z toho fóra. 393 00:43:17,739 --> 00:43:23,205 Šéf ministerstva práce Maxim Topilin připustil možnost zkrácení pracovního dne. 394 00:43:23,325 --> 00:43:26,781 Podle něj pracovní den bude možné zkrátit díky robotům, 395 00:43:26,901 --> 00:43:29,752 kteří na sebe budou brát část povinností. 396 00:43:29,872 --> 00:43:33,713 Jeho slova: „20. století, bylo stoletím osmihodinového pracovního dne, 397 00:43:33,833 --> 00:43:38,583 možná že standardem toho 21. bude čtyřhodinový pracovní den, nebo pěti, šesti hodinový, nevím. 398 00:43:38,703 --> 00:43:43,314 Možná nám budou stačit i dvě hodiny práce, a potom si budeme moci jít po svých. 399 00:43:43,434 --> 00:43:47,276 Ale to neznamená, že by se měla snižovat mzda, ta bude naopak růst.“ 400 00:43:47,396 --> 00:43:52,173 Valeriji Viktoroviči, jak se to kryje s prohlášením vicepremiérky Olgy Goloděcové, 401 00:43:52,293 --> 00:43:56,922 která možnost zkrácení pracovního dne v Rusku vyloučila? 402 00:43:57,042 --> 00:44:02,186 A s ještě dřívějším Kudrinovým prohlášením, kde naopak připouštěl 403 00:44:02,306 --> 00:44:06,230 zvýšení věku odchodu do důchodu a prodloužení pracovního dne? 404 00:44:06,350 --> 00:44:13,190 Jakmile někdo mluví o nutnosti prodloužit pracovní den 405 00:44:13,310 --> 00:44:19,269 a věk odchodu do důchodu, je možné okamžitě říci, že zcela nepokrytě prohlašuje: 406 00:44:19,389 --> 00:44:25,157 „Já nenávidím Rusko, ruský národ. Moje politika je politikou genocidy!" 407 00:44:25,277 --> 00:44:33,299 Všechna tato prohlášení vůbec nejsou tak neškodná a vycházejí z velice silné základny. 408 00:44:33,419 --> 00:44:43,093 Když se podíváme retrospektivně, tak Stalin potom po válce 409 00:44:43,213 --> 00:44:48,767 mluvil o nutnosti přechodu k pětihodinovému pracovnímu dni 410 00:44:48,887 --> 00:44:51,711 a k pětidennímu týdnu. 411 00:44:51,831 --> 00:44:58,919 Zbylý volný čas měli lidé využívat pro sebe, pro svůj kulturní rozvoj, ke svému všestrannému rozvoji, 412 00:44:59,039 --> 00:45:06,099 k harmonickému rozvoji osobnosti, aby si dokázali osvojit svůj genetický potenciál. 413 00:45:06,219 --> 00:45:15,865 Právě kvůli tomu, aby se lidé dokázali mravně a kulturně rozvíjet, 414 00:45:15,985 --> 00:45:21,586 je zapotřebí, aby méně času trávili v práci, 415 00:45:21,706 --> 00:45:26,923 která z nich určitým způsobem tvoří kolečko stroje. 416 00:45:27,043 --> 00:45:36,194 Jakákoliv práce. Ať už se jedná o úřednickou práci nebo práci přímo ve výrobě. 417 00:45:36,314 --> 00:45:43,172 V tomto případě je třeba říci, že Topilin má absolutní pravdu. 418 00:45:43,292 --> 00:45:47,677 20. století bylo stoletím vědeckotechnického rozvoje, 419 00:45:47,797 --> 00:45:54,348 kdy se ruční práce stále více automatizovala, a robotizovala. 420 00:45:54,468 --> 00:46:00,745 A dnes se výroba stále více a více automatizuje, 421 00:46:00,865 --> 00:46:13,675 máme výrobní linky, kde převážnou část operací již s větší či menší kvalitou provádějí roboty. 422 00:46:13,795 --> 00:46:18,524 A některé operace již ani lidé vykonávat nemůžou 423 00:46:18,644 --> 00:46:23,373 a s požadovanou přesností je dokážou udělat pouze roboty. 424 00:46:23,493 --> 00:46:32,899 Když se tedy mluví o tom, že nám hrozí nějaká nezaměstnanost, 425 00:46:33,019 --> 00:46:37,060 tak se jedná o krizi v hlavách manažerů. 426 00:46:37,714 --> 00:46:48,168 Jejich argumenty se opírají o to, že stále více lidí bude uvolňováno z výrobní oblasti 427 00:46:48,288 --> 00:46:54,943 a tak jich čím dál více bude nezaměstnaných. 428 00:46:55,543 --> 00:47:00,341 Ve skutečnosti je prostě zapotřebí změnit celý ekonomický model. 429 00:47:00,461 --> 00:47:06,016 Potom nebude žádná nezaměstnanost 430 00:47:06,136 --> 00:47:12,240 a všichni lidé budou zaangažováni a pracovat budou pouze v takové míře, 431 00:47:12,360 --> 00:47:17,983 v jaké to bude vyžadovat celá ekonomika, aby mohli harmonicky rozvíjet svou osobnost. 432 00:47:18,103 --> 00:47:23,314 Tedy aby měli dostatek času pro harmonický rozvoj své osobnosti. 433 00:47:23,434 --> 00:47:29,022 V současné době u nás můžeme pozorovat… 434 00:47:29,142 --> 00:47:37,791 Když mluví o navyšování věku odchodu do důchodu, tak je to ještě větší cynismus 435 00:47:37,911 --> 00:47:45,357 ve vztahu k lidem, než to prodloužení pracovního dne. 436 00:47:45,477 --> 00:47:51,376 Ta věc se má tak, že existuje-li vědeckotechnický pokrok, 437 00:47:51,496 --> 00:47:58,047 lidé již nejsou tolik potřební a vzniká tu jakási nezaměstnanost. 438 00:47:58,167 --> 00:48:07,800 Jestliže jim však prodloužíme jejich povinnou pracovní stáž, tak tu budeme mít situaci, 439 00:48:07,920 --> 00:48:13,302 kdy starší lidé budou pracovat až do poslední chvíle, nebudou odcházet, 440 00:48:13,422 --> 00:48:18,942 protože je přece bude zákon nutit pracovat dál a tím že svá místa neuvolní, 441 00:48:19,062 --> 00:48:26,404 neumožní lidem z mladšího pokolení, aby si osvojili nějakou odbornost a stali se z nich odborníci. 442 00:48:26,524 --> 00:48:32,698 Když potom odchází staré pokolení, celá společnost naráží na problém, 443 00:48:32,818 --> 00:48:38,234 že odborníci potřební pro rozvoj ekonomiky jednoduše neexistují. 444 00:48:38,354 --> 00:48:43,358 Podobnou menší lekci jsme dostali v důsledku devadesátých let, 445 00:48:43,478 --> 00:48:49,102 kdy u nás v mnohých oblastech, a obzvláště ve VPK, vojenskoprůmyslovém komplexu 446 00:48:49,222 --> 00:48:56,117 funkce často zaujímají lidé, kteří svou odbornost získali ještě v dobách SSSR. 447 00:48:56,237 --> 00:49:04,198 A mládež orientována těmi akčňáky apod. se do výroby nehrne. 448 00:49:05,333 --> 00:49:14,137 A nehrne se do ní proto, že taková je politika, která je zaměřená na to, aby tam ta mládež jít nechtěla. 449 00:49:14,257 --> 00:49:20,052 Je třeba měnit celou informační politiku. A dále je to ještě zajímavější. 450 00:49:20,172 --> 00:49:23,525 Takže zvýší věk odchodu do důchodu. 451 00:49:23,645 --> 00:49:33,292 A už teď se třeba lidé na vesnici často vůbec penzijního věku nedožívají, 452 00:49:33,412 --> 00:49:38,072 protože se vyčerpávají, jsou absolutně zdravotně vyřízení. 453 00:49:38,192 --> 00:49:44,778 Takže našim cílem je asi lidi zcela vyždímat, zlikvidovat práceschopné obyvatelstvo, 454 00:49:44,898 --> 00:49:49,833 a ani jim za to nezaplatit, aby si alespoň ve stáří trochu odpočinuli? 455 00:49:49,953 --> 00:49:56,505 A já jsem o vesnici nezačal mluvit náhodou. Naše ekonomika je totiž úplně naruby. 456 00:49:56,625 --> 00:50:02,729 Dříve než si někdo sedne, aby podepsal nějaká svá nařízení, aby něco řídil, 457 00:50:02,849 --> 00:50:06,993 než vyleze před lidi na scénu, šaškovat a pitvořit se, 458 00:50:07,113 --> 00:50:12,701 dříve než někdo sfárá do šachty, aby tam těžce pracoval při dobývání uhlí, 459 00:50:12,821 --> 00:50:20,514 a někdo těžkou prací půjde těžit ropu a plyn, 460 00:50:20,634 --> 00:50:26,456 ti všichni si sednou a posnídají svůj kousek chleba. 461 00:50:26,576 --> 00:50:36,418 Sní si svůj kousek chleba, a dříve to byla právě cena chleba, 462 00:50:36,538 --> 00:50:42,791 která stála v čele celého toho řetězce cenotvorby. 463 00:50:42,911 --> 00:50:51,205 Dnes se lidé, kteří pracují na vesnici, nacházejí na konci řetězce cenotvorby 464 00:50:51,325 --> 00:50:59,897 a jsou plně závislí na všem: na řídících rozhodnutích, na tom, za jakou cenu jim prodají uhlí, dodají plyn, 465 00:51:00,017 --> 00:51:03,843 prodají palivo a mazivo. 466 00:51:03,963 --> 00:51:07,411 Tohle všechno totiž znehodnocuje jejich práci. 467 00:51:07,531 --> 00:51:15,148 Právě proto jsou nuceni pracovat na úkor svého zdraví a umírat dříve než všichni ostatní. 468 00:51:16,195 --> 00:51:24,631 Když likvidujeme vesnici, likvidujeme vlastní potravinovou bezpečnost. 469 00:51:24,751 --> 00:51:27,871 Jestliže nebudeme potravinově soběstační, 470 00:51:27,991 --> 00:51:33,452 náš stát nebude mít nikdy žádnou suverenitu, nebude mít žádnou budoucnost. 471 00:51:33,572 --> 00:51:39,213 A právě o to ze všech sil bojuje Kudrin a jemu podobní. 472 00:51:40,654 --> 00:51:47,186 Proto se jedná o velice závažné prohlášení to o tom zvýšení věku odchodu do důchodu. 473 00:51:47,306 --> 00:51:51,996 Nebudeme mít žádné odborníky a ani žádnou potravinovou bezpečnost. 474 00:51:52,116 --> 00:51:58,297 A to je velmi závažné prohlášení, to o tom zvýšení nebo zachování pracovního dne. 475 00:51:58,417 --> 00:52:03,184 Lidé už teď pracují ze všech svých sil a nemají čas se kulturně rozvíjet 476 00:52:03,304 --> 00:52:05,756 a osvojovat si svůj genetický potenciál. 477 00:52:05,876 --> 00:52:10,488 Nemají čas přemýšlet o tom, co to vlastně znamená být člověkem, 478 00:52:10,608 --> 00:52:17,458 proč byli lidé Shora začleněni do biosféry planety Země a jaký úkol, udělený jim Shora, by zde měli vyplnit. 479 00:52:17,578 --> 00:52:26,048 Takhle to půjde pořád dokola: vodka, podívat se… Proč vlastně platí tak velké peníze? 480 00:52:26,168 --> 00:52:38,393 My máme speciální pořad o elitách. Proč platí peníze všem těm… Jak bych je nazval. 481 00:52:39,396 --> 00:52:45,260 Skomorochové ne, ale… Těm šaškům na scéně? 482 00:52:45,380 --> 00:52:51,197 Navíc mnozí ani neumí zpívat, vždyť co vlastně obsahově zpívají? 483 00:52:51,737 --> 00:52:57,163 Oni si činí nárok na to, nazývat se elitami. Co za těch 25 let vytvořili? 484 00:52:57,283 --> 00:53:01,979 Dokázali vytvořit alespoň jedno skutečné umělecké dílo? Prý neurážejte naší tvůrčí elitu. 485 00:53:02,099 --> 00:53:05,897 A co jste udělali, co užitečného jste přinesli společnosti? 486 00:53:06,017 --> 00:53:08,942 My máme takový pohled na věc. No to promiňte. 487 00:53:09,062 --> 00:53:13,617 I. A. Krylov napsal takovou bajku Vážka a mravenec. 488 00:53:13,737 --> 00:53:16,218 "Ty jsi celé léto prozpívala a nic jiného nedělala? 489 00:53:16,338 --> 00:53:20,892 Tak si teď (v zimě) pro změnu zatancuj (s lopatou v ruce)." 490 00:53:23,346 --> 00:53:26,160 Dále k událostem v USA. 491 00:53:26,280 --> 00:53:30,259 Okomentujte prosím tuto zprávu. 492 00:53:30,379 --> 00:53:35,034 Americká herečka propuštěná ze CNN Kathleen Griffinová 493 00:53:35,154 --> 00:53:39,483 obvinila Trumpa a jeho rodinu ze zhroucení své kariéry. 494 00:53:39,603 --> 00:53:45,656 Je třeba říci, že v USA došlo v poslední době k mnoha událostem. 495 00:53:45,776 --> 00:53:50,800 Mítinky pro Trumpa, mítinky proti Trumpovi, 496 00:53:52,138 --> 00:53:58,130 u Trump Toweru zatkli člověka se zbraní, který měl v autě zbraň. 497 00:53:58,250 --> 00:54:05,589 A ta Kathleen Griffinová. Kathleen Griffinová skutečně nechápe, co se to stalo. 498 00:54:05,709 --> 00:54:11,453 Vždyť i před ní to dělali. Třeba spálili napodobeninu Trumpa, sekali mu hlavu, a nic se nedělo. 499 00:54:11,573 --> 00:54:16,005 To bylo jen takové umělecké ztvárnění, tak se to přece dělá?! 500 00:54:16,125 --> 00:54:22,550 Vysmívat se Trumpovi, dávat všemožně najevo, že je úplná nula 501 00:54:22,670 --> 00:54:30,450 a najednou si státní instituce vzpomenou, že Trump je vlastně prezidentem státu 502 00:54:30,738 --> 00:54:32,898 a že ho chrání zákony. 503 00:54:33,018 --> 00:54:38,329 A že ne všechno, co je možné provozovat s ohledem na běžné lidi, 504 00:54:38,449 --> 00:54:41,580 je přípustné dovolovat si vůči prezidentovi, 505 00:54:41,700 --> 00:54:47,814 a že některé věci nejsou jen urážkou prezidenta a tím pádem také USA jako státu, 506 00:54:47,934 --> 00:54:56,712 ale navíc ještě i výhrůžkou přímo prezidentovi, která byla realizována prostřednictvím loutky, 507 00:54:56,832 --> 00:55:02,242 přes jalového kašpara, který nic nechápe. Co na tom mělo být směšného? 508 00:55:02,362 --> 00:55:07,180 V tom jejím uměleckém počinu s jeho hlavou? A co se tedy stalo? 509 00:55:07,300 --> 00:55:14,998 Konalo se to blízkovýchodní Trumpovo turné, velkolepě odpracované, kdy… 510 00:55:15,118 --> 00:55:19,654 Pamatujete se na tu otázku, proč je nepřipraví o finance? Připravují je o jejich peníze! 511 00:55:19,774 --> 00:55:26,443 Při té vlně útoků proti prezidentovi Trumpovi už přišli o miliardy. 512 00:55:26,563 --> 00:55:34,648 Podle mě přišli asi o 40 nebo 39 miliard, ti velcí protitrumpovští hráči. 513 00:55:34,768 --> 00:55:39,689 A najednou jim Trump dohodil obchody, 514 00:55:39,809 --> 00:55:44,961 za 110 miliard jen ten jeden vojenský kontrakt se Saúdskou Arábií a celkem za 480 miliard. 515 00:55:45,081 --> 00:55:50,722 To je možné se ve zlatě koupat. A byznys okamžitě řekl: „Tak to ne, tohle je naše. 516 00:55:50,842 --> 00:55:54,606 S tamtou věcí my končíme.“ 517 00:55:54,726 --> 00:55:59,107 A státní instituce začaly pracovat. Takže Trump… 518 00:55:59,227 --> 00:56:04,302 Ještě jednou opakuji, že Trump upevňuje své pozice s každým dnem. 519 00:56:04,422 --> 00:56:10,166 Jestli se nedopustí fatální chyby, zdůrazňuji to fatální, ne jen obyčejných chyb, 520 00:56:10,286 --> 00:56:16,338 protože chyby on dělá často, ale jestliže se nedopustí fatální chyby, tak mu nic nehrozí. 521 00:56:16,458 --> 00:56:22,202 Procedura impeachmentu proběhnout může, ale nebude úspěšná, a takto to proběhne ve všech bodech. 522 00:56:22,322 --> 00:56:30,072 Někdo musí být první, tak začali Griffinovou, aby to bylo dostatečně názorné. 523 00:56:30,192 --> 00:56:34,625 „Tak s tím je konec lidi, zklidněte se, je třeba si uvědomit, 524 00:56:34,745 --> 00:56:38,354 že je to prezident našeho státu a vaší povinností je ho ctít. 525 00:56:38,474 --> 00:56:44,012 Ať už se vám to líbí, či ne. Nepřípustné věci jsou odteď nepřípustné.“ 526 00:56:45,453 --> 00:56:53,657 Jde o ukazatel kvalitativní změny vnitřního politického stavu v USA, ta událost s tou Griffinovou. 527 00:56:53,777 --> 00:56:58,929 A ona to mimochodem vůbec nepochopila. A nepochopil to ani John Kerry, který se jí zastal. 528 00:56:59,049 --> 00:57:02,247 - Upřímně to nepochopila. - Ano opravdu to nepochopila. 529 00:57:02,367 --> 00:57:07,391 Ale oni jsou přece elita, oni jsou přesvědčeni, že mají právo všechny poučovat 530 00:57:07,511 --> 00:57:12,586 a se všemi mávat, jak si zamanou, ti jaloví kašpaři ze scény. 531 00:57:12,706 --> 00:57:16,392 Ti jsou všude stejní, u nich, u nás, není v tom rozdíl, nic nechápou. 532 00:57:16,512 --> 00:57:21,536 Myslí si, že když odehráli nějakou roli ve filmu, tak mají na víc. 533 00:57:21,656 --> 00:57:25,548 Když někdo natočí film, tak může poučovat ostatní. 534 00:57:25,668 --> 00:57:30,259 Ta umělecká elita je tam stejně tupá, jako ta naše. 535 00:57:30,379 --> 00:57:35,686 Fakticky když zmizela ta sovětská cenzura, a za ní vznikala reálná mistrovská díla, 536 00:57:35,806 --> 00:57:39,956 protože je to nutilo pracovat a vytvářet opravdu hodnotná díla. 537 00:57:40,076 --> 00:57:43,299 Teď nedělají nic jiného, než že porcují prachy. 538 00:57:43,419 --> 00:57:49,626 Oni ty prachy shrábnou a účetní potom strčí do vězení. Jako třeba v případě toho Sedmého studia. 539 00:57:49,746 --> 00:57:57,856 Oni jsou přece za vodou, své miliony dostali, ve vězení neskončili, a co jim je do nějaké účetní, 540 00:57:57,976 --> 00:58:03,489 která nepatří mezi „tvůrčí inteligenci“, ta ať klidně bručí. 541 00:58:03,609 --> 00:58:08,478 Nic víc je nezajímá. A to přece byl jejich cíl, 542 00:58:08,598 --> 00:58:12,748 moci porcovat penízky a za nic nenést odpovědnost, nic nevytvářet. 543 00:58:12,868 --> 00:58:16,708 To je teď jejich život. A když jim někdo říká, že je třeba pracovat... 544 00:58:16,828 --> 00:58:20,669 Jestliže jste umělecká inteligence, ukažte nám vaši uměleckou tvorbu, 545 00:58:20,789 --> 00:58:25,298 která se lidem bude líbit, a kterou potom budou svou prací platit. 546 00:58:25,418 --> 00:58:32,345 Ale to, co teď plodíte… Tady máte lopatu, a běžte tancovat s ní. 547 00:58:35,715 --> 00:58:42,813 A s čím mimochodem souvisí to Trumpovo prohlášení o odstoupení USA z Pařížské dohody o klimatu? 548 00:58:42,933 --> 00:58:54,464 To je opět… Podívejte se. Trump udělal to své prohlášení o pařížské dohodě, 549 00:58:54,824 --> 00:58:58,656 že od té dohody odstoupí. 550 00:58:58,776 --> 00:59:08,841 Pařížská dohoda je pokračování Kjótského protokolu. A cožpak USA Kjótský protokol plnily? Neplnily. 551 00:59:09,510 --> 00:59:17,560 Tak jaký má smysl prohlašovat, že nebudou plnit Pařížskou dohodu? 552 00:59:17,680 --> 00:59:22,678 Jsou přece ve světě těmi hlavními, vůbec by ji nemusely plnit, 553 00:59:22,798 --> 00:59:28,078 a to znamená, že tím sledovaly nějaký cíl, tím prohlášením. Ale jaký cíl? 554 00:59:28,696 --> 00:59:33,043 A co se stalo v ten den, kdy Trump prohlásil, že… 555 00:59:34,586 --> 00:59:38,521 - že odstupují. - že od té Pařížské dohody odstupují? 556 00:59:38,641 --> 00:59:43,073 V Evropě, ve Francii zatkli jistého človíčka. 557 00:59:43,819 --> 00:59:52,743 A Francie? Když Trump prohlásil, že odstupuje od Pařížské smlouvy, tak kdo vznesl námitky? Macron! 558 00:59:52,863 --> 01:00:00,441 Prohlásil: „Stejně tu dohodu budeme plnit, americký národ ji může plnit i bez Trumpa.“ 559 01:00:00,561 --> 01:00:06,637 On se tedy pokouší zasahovat do řízení USA. 560 01:00:06,757 --> 01:00:18,628 A my víme, že Macron je kreaturou státní elity USA, která tam ve Francii strukturně vzala vrch, 561 01:00:18,748 --> 01:00:27,992 a teď se tedy státní elita USA přes Francii pokouší ovlivňovat řízení v USA. 562 01:00:28,112 --> 01:00:32,493 Ale vrátíme se k tomu, že zatkli nějakého človíčka. 563 01:00:32,613 --> 01:00:39,605 Tedy nezatkli, omlouvám se, ale zahájili proti němu předběžné vyšetřování. 564 01:00:39,725 --> 01:00:48,647 To jsem se přeřekl, s tím zatčením, bezesporu. A koho tedy začali vyšetřovat? 565 01:00:48,767 --> 01:00:59,457 Vyšetřovat začali šéfa, bývalého šéfa Macronova volebního štábu Richarda Ferranda. 566 01:00:59,577 --> 01:01:07,284 Kdo dovedl k vítězství tu volební kampaň? Richard Ferrand. 567 01:01:07,898 --> 01:01:12,668 Byl tedy jeho šéfem volebního štábu, a teď je z něho co? 568 01:01:12,788 --> 01:01:22,256 Teď je z něj generální tajemník hnutí Republika v pohybu, 569 01:01:22,376 --> 01:01:31,938 toho hnutí, které bylo vytvořeno, aby prosadilo Macrona. 570 01:01:32,058 --> 01:01:35,244 Teď stojí v čele té strany. 571 01:01:35,364 --> 01:01:40,865 Chápete? A navíc je ještě ministrem v Macronově vládě. 572 01:01:40,985 --> 01:01:45,588 Jde tedy o člověka, který je Macronovi vůbec nejblíže, o jeho největšího důvěrníka. 573 01:01:45,708 --> 01:01:54,665 A toho obvinili prakticky z toho samého, z čeho tehdy obvinili Fillona, 574 01:01:54,785 --> 01:01:58,406 Francoise Fillona v průběhu jeho předvolební kampaně. 575 01:01:58,526 --> 01:02:06,076 A hleďte ten cynismus. Bylo řečeno, že v době, kdy se těch trestných činů dopustil, šlo o zákonné jednání. 576 01:02:06,196 --> 01:02:11,781 Ale vzhledem k tomu, že v případě Fillona bylo možné porušit zákon a uplatňovat ho se zpětnou platností, 577 01:02:11,901 --> 01:02:15,144 tak ve vztahu k Ferrandovi tím spíše. 578 01:02:15,264 --> 01:02:21,454 Takže Macronovi zasekli háček a on to nepochopil. 579 01:02:21,574 --> 01:02:26,857 To je opět k té otázce, zda je lepší spolupracovat s inteligentními lidmi nebo s hlupáky. 580 01:02:26,977 --> 01:02:38,109 Kdyby nebyl hloupý, tak by ten vzkaz pochopil, a nikdy by nepronesl ten svůj idiotský apel k občanům USA. 581 01:02:38,229 --> 01:02:45,243 Řekl by státní elitě: „To je konec pánové, situace se změnila a je třeba to a to dát do pořádku.“ 582 01:02:45,363 --> 01:02:51,137 Ale vzhledem k tomu, že se jedná o idiota, tak přesně jak mu státní elita ve Washingtonu nařídila, 583 01:02:51,257 --> 01:02:55,097 napsala text, tak ho i přečetl. 584 01:02:55,671 --> 01:02:59,480 Jak je možné s někým takovým spolupracovat? 585 01:02:59,600 --> 01:03:03,651 - Podle mě to dokonce bylo v angličtině. - Ano, ten apel byl v angličtině. 586 01:03:03,771 --> 01:03:07,430 Jak je možné s ním pracovat? Nestačí, že… 587 01:03:07,550 --> 01:03:11,994 Jak řekl Putin, přijdou k prezidentovi lidé v černých oblecích… 588 01:03:12,114 --> 01:03:17,465 S Macronem vůbec není možné jednat, je třeba jednat pouze s těmi lidmi, 589 01:03:17,585 --> 01:03:24,841 kteří přicházejí s kufříky v černých sáčkách, nebo alespoň s modrými kravatami. 590 01:03:24,961 --> 01:03:28,999 A Macron musí být alespoň řiditelný, 591 01:03:29,119 --> 01:03:37,719 protože nemá vedle sebe maminu, aby ho vytahala za ucho, nebo mu alespoň utřela nos. A tak vyvádí hlouposti. 592 01:03:41,776 --> 01:03:46,302 A ještě jedna otázka od Stanislava Čerisova. 593 01:03:46,422 --> 01:03:51,832 Jednou, na jednom ze svých setkání s veřejností, Vladimir Zaznobin poznamenal, 594 01:03:51,952 --> 01:03:56,719 že pro něj nemá cenu učit se angličtinu, protože brzy celý Západ bude mluvit rusky. 595 01:03:56,839 --> 01:04:00,885 Na konci května 2017 bývalý šéf americké diplomacie John Kerry 596 01:04:01,005 --> 01:04:06,029 doporučil americkým studentům při svém setkání s nimi, aby se učili ruštinu. 597 01:04:06,149 --> 01:04:11,024 A ještě dříve Pentagon vyhlásil výběrové řízení na výuku ruské vojenské terminologie 598 01:04:11,144 --> 01:04:13,987 speciálním jednotkám americké Národní gardy. 599 01:04:14,107 --> 01:04:19,274 Vypadá to, že se proroctví Vladimira Zaznobina začíná plnit a není třeba se učit angličtinu. 600 01:04:19,394 --> 01:04:24,005 Jaký máte názor na tuto rodící se tendenci v americké společnosti? 601 01:04:24,125 --> 01:04:29,190 Jestli si dobře pamatuji, tak Vladimir Michajlovič nevyzýval k tomu, aby se lidé neučili angličtinu. 602 01:04:29,310 --> 01:04:33,407 On říkal, že v budoucnosti se všichni budou učit ruštinu, tedy že se mění trend. 603 01:04:33,527 --> 01:04:38,572 Aby se z vás stali dobří odborníci, musíte se učit všechno. 604 01:04:38,692 --> 01:04:45,383 A znalost cizího jazyka, a tím spíše angličtiny, je dorozumívacím prostředkem v našem současném světě, 605 01:04:45,503 --> 01:04:51,620 proto by znalost nějakého cizího jazyka žádnému neuškodila. 606 01:04:51,740 --> 01:04:59,881 Jestliže se někdo v tomto odvolává na autoritu Vladimira Michajloviče, tak je to pouze jeho lenost. 607 01:05:00,001 --> 01:05:02,935 A navíc pod ležící kámen voda neteče. 608 01:05:03,055 --> 01:05:07,789 Vy můžete čekat na změny ve společnosti, jak chcete dlouho, a ony samy od sebe neproběhnou. 609 01:05:07,909 --> 01:05:12,932 Co se týká toho Kerryho prohlášení, tak to je třeba si vyložit správným způsobem. 610 01:05:13,052 --> 01:05:15,858 Co vlastně řekl? 611 01:05:15,978 --> 01:05:26,305 V rámci té protiruské hysterie, té ruské stopy, té snahy dokázat, že USA jsou banánová republika, 612 01:05:26,425 --> 01:05:35,402 ve které, když si dospělý strýček z Ruska vzpomene, že tam chce dosadit svého prezidenta, 613 01:05:35,522 --> 01:05:43,857 tak prostě přijde do USA, a dělá si tam, co se mu zamane bez ohledu na těch jejich 17 různých rozvědek, 614 01:05:43,977 --> 01:05:47,714 na všechny ty vojenské základny po celém světě, 615 01:05:47,834 --> 01:05:52,022 a nehledě na to, že USA vše v celém světě řídí, protože jsou těmi nejhlavnějšími. 616 01:05:52,142 --> 01:05:55,660 Rusku se prostě zachtělo, a tak si tam u nich dělalo, co si zamanulo. 617 01:05:55,780 --> 01:05:59,705 No a Kerry v rámci celé té vyvolané hysterie řekl, 618 01:06:00,302 --> 01:06:08,681 že pro práci ve státních strukturách, pro komunikaci s prezidentem se teď budou muset naučit rusky. 619 01:06:08,801 --> 01:06:17,258 Jednalo se o určitý trolling, ironii a někteří si to vyložili jako výzvu učit se ruský jazyk. 620 01:06:17,378 --> 01:06:21,840 Ve skutečnosti tam šlo opět o využívání obrazu nepřítele. 621 01:06:21,960 --> 01:06:25,708 A právě využívání toho obrazu nepřítele… 622 01:06:25,828 --> 01:06:36,762 Já už jsem vysvětloval, proč americká státní elita vnímá právě Rusko jako svého nepřítele. 623 01:06:36,882 --> 01:06:41,509 Protože mají zkušenosti z toho, jak likvidovali SSSR, a vědí, 624 01:06:41,629 --> 01:06:53,391 že tenkrát USA byly jmenovány šéfem a oni, američtí úředníci, řídili všechny procesy z USA. 625 01:06:53,511 --> 01:07:03,754 A když vidí, že jsou USA připravovány k přeformátování, že Pax Americana se hroutí, 626 01:07:03,874 --> 01:07:12,285 zatímco Rusko se opět staví na nohy, tak si tyto dvě skutečnosti smíchali dohromady, 627 01:07:12,405 --> 01:07:19,470 a nevidí, že Rusko uplatňuje svou vlastní globální politiku, na základě své vlastní konceptuální moci. 628 01:07:19,590 --> 01:07:24,002 Nevidí to, protože mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, 629 01:07:24,122 --> 01:07:27,429 ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. 630 01:07:27,549 --> 01:07:32,320 Pro americkou státní elitu globální politika a konceptuální moc, 631 01:07:32,440 --> 01:07:38,261 stejně jako pro naši takzvanou elitu, nezapadají do okruhu jejich pojmů. Oni to vůbec nechápou. 632 01:07:38,381 --> 01:07:43,429 Oni vědí, že někde existuje jakýsi dospělý strýček, který plánuje tak na 500 let dopředu 633 01:07:43,549 --> 01:07:51,001 a tomuto strýčkovi je třeba usilovně se klanět, abyste dostali nějaký... 634 01:07:52,162 --> 01:07:53,903 ...ten cukřík. 635 01:07:54,023 --> 01:08:00,784 Oni vidí, že Rusko pracuje na rovnocenné úrovni s globálním prediktorem, 636 01:08:00,904 --> 01:08:09,986 nevidí globální politiku jako celek a myslí si, že budou-li pracovat proti Rusku a prokáží tak, 637 01:08:10,106 --> 01:08:14,684 že jim zůstala nějaká způsobilost, tak si zase vyslouží úctu svého páníčka 638 01:08:14,804 --> 01:08:17,364 a on jim umožní, aby dál šéfovali světu. 639 01:08:17,484 --> 01:08:24,936 Jediné, co tím však předvádějí, je skutečnost, že se globální prediktor musí urychleně zbavit stání elity USA. 640 01:08:25,056 --> 01:08:26,788 Opravdu urychleně. 641 01:08:26,908 --> 01:08:29,082 A k tomu Pentagonu. 642 01:08:29,202 --> 01:08:34,332 Pro Pentagon to není nic jiného než využívání obrazu nepřítele, to je jejich úhel pohledu. 643 01:08:34,452 --> 01:08:40,235 A co podniká globální prediktor ve věci eliminace americké státní elity? 644 01:08:40,355 --> 01:08:50,537 Všichni se tak či onak teď střetávají s tím, že se dále rozšiřuje takzvaný Clintonovský seznam. 645 01:08:51,310 --> 01:08:54,958 Počet obětí Clintonů roste. 646 01:08:55,078 --> 01:09:03,933 A když globální prediktor plánoval ořezání americké státní elity, 647 01:09:04,053 --> 01:09:11,096 tak hned od počátku formoval seznam obětí Clintonů. 648 01:09:11,216 --> 01:09:21,531 Na začátku, když Clintony teprve přiváděli k moci, se všechny vraždy okolo nich 649 01:09:21,651 --> 01:09:27,337 velice pečlivě zametaly, aby byly nějakým způsobem maskovány. 650 01:09:27,457 --> 01:09:32,000 Ale jakmile se Bill Clinton stal prezidentem USA, 651 01:09:32,120 --> 01:09:38,321 začalo stále častěji docházet k vraždám, které se nikdo maskovat nenamáhal. 652 01:09:38,441 --> 01:09:46,529 A analytici vykládají: „Tímto způsobem Clintonové všem dávají najevo, 653 01:09:46,649 --> 01:09:52,238 že nebudou-li poslouchat, tak si nikdo nemůže být jistý." 654 01:09:52,358 --> 01:09:59,183 Jednoho zabili, řekli, že šlo o loupež a přitom mu nikdo nesebral hodinky a dokonce ani hotovost, 655 01:09:59,303 --> 01:10:05,458 natož aby ho takříkajíc vysvlékli donaha, do očí bijící skutečnost. 656 01:10:05,578 --> 01:10:11,142 Další se zastřelila do zátylku. Vše je vysvětleno. 657 01:10:11,262 --> 01:10:22,214 Ve skutečnosti tak byla vytvářena určitá koalice odborníků zaměřená proti státní elitě. 658 01:10:22,334 --> 01:10:35,265 Aby ti odborníci, kteří nejsou součástí řídící vrstvy státní elity, byli orientováni na globální elitu. 659 01:10:35,385 --> 01:10:40,947 S každou to vraždou… Taková vražda neprobíhá ve vzduchoprázdnu. 660 01:10:41,067 --> 01:10:45,796 Ta oběť má přátele, příbuzné, kolegy z práce. 661 01:10:45,916 --> 01:10:52,900 Tu vraždu vyšetřují konkrétní lidé, kteří tedy vědí určité věci. 662 01:10:53,020 --> 01:11:00,840 Vědí, že ho zabili, obzvláště šlo-li o nějakého pracovníka tajné služby, že ho zabili, zametli to pod koberec… 663 01:11:00,960 --> 01:11:04,022 A to znamená, že tam narůstá opozice. 664 01:11:04,142 --> 01:11:07,687 Oni si velmi dobře uvědomují, že příště mohou být na řadě oni sami. 665 01:11:07,807 --> 01:11:15,981 A čím více se stává takových různých otevřených vražd, tím více se ti odborníci, kteří stojí mimo, 666 01:11:16,101 --> 01:11:26,822 začínají ve svém vnímání a chápání světa s ohledem na průběh řídících procesů distancovat od státní elity. 667 01:11:26,942 --> 01:11:32,825 Vytváří se tak vnitřně stimulovaná skupina napojená na jiné síly, 668 01:11:32,945 --> 01:11:37,261 které čelí těm, jež formují ten Clintonovský seznam. 669 01:11:37,381 --> 01:11:41,151 Těmto odborníkům názorně předvedli, to Clintonovi jsou ti viníci, to státní elita. 670 01:11:41,271 --> 01:11:45,973 A to že Clintonovou v tomto jejím konání ještě postrkovali kupředu, nebyla žádná náhoda, 671 01:11:46,093 --> 01:11:50,345 aby za ní zůstávali ty hromady mrtvol a čím dál tím víc. 672 01:11:50,465 --> 01:11:57,598 Dělalo se to kvůli tomu, aby vzrůstalo napětí řídících struktur ve vztahu ke státní elitě, 673 01:11:57,718 --> 01:12:00,735 kterou zastupuje Clintonová. 674 01:12:00,855 --> 01:12:08,323 A teď se Clintonová ocitla v situaci: „Povedlo se ti všude okolo sebe vyvolat tak velkou nenávist. 675 01:12:08,443 --> 01:12:11,846 Jak teď asi dopadneš, jestliže uklouzneš? 676 01:12:12,232 --> 01:12:17,684 Trochu zakolísáš a jsi vyřízená, tvé síly se vyčerpají. 677 01:12:17,804 --> 01:12:21,417 Přece nebudeš donekonečna v čele všech těch procesů. 678 01:12:21,537 --> 01:12:25,815 Nakonec zestárneš a co s tebou bude? S tvojí rodinou? 679 01:12:25,935 --> 01:12:31,113 Když jsi v řídících strukturách proti sobě vyvolala takovou nenávist?“ 680 01:12:31,233 --> 01:12:38,160 Tuto nenávist formovala globální elita, aby se TEĎ s nimi dokázala vypořádat. 681 01:12:38,280 --> 01:12:42,249 A kdy s tím formováním začala? Před třiceti lety!!! 682 01:12:42,918 --> 01:12:45,978 Když začali vytvářet Clintonovský seznam. 683 01:12:46,098 --> 01:12:51,250 Do otevřené fáze přešli v době, kdy byl Bill Clinton zvolen... 684 01:12:52,357 --> 01:13:00,123 - prezidentem. - prezidentem USA, kdy začali postupovat tak, 685 01:13:00,243 --> 01:13:07,067 že přicházeli s idiotskými vysvětleními zcela konkrétních vražd. 686 01:13:07,187 --> 01:13:15,650 Státní elita je odřezávána s veškerou parádou. A ty procesy… 687 01:13:15,770 --> 01:13:21,275 Ještě jednou zdůrazňuji, že když se někdo orientuje na vysokofrekvenční procesy, 688 01:13:21,395 --> 01:13:24,458 nikdy nedokáže odhalit reálné řízení. 689 01:13:24,578 --> 01:13:29,698 Je třeba si uvědomovat, že mnohé procesy v řízení jsou nízkofrekvenční 690 01:13:29,818 --> 01:13:37,253 a to natolik, že občas pokrývají život jednoho, dvou i několika pokolení. 691 01:13:37,373 --> 01:13:46,092 Jen je musíte umět odhalit a pochopit, jak se důsledek jedněch událostí nakonec ukáže být fatálním. 692 01:13:46,212 --> 01:13:52,168 Teď je pro Clintony fatálním výsledek celé té jejich cesty přes mrtvoly. 693 01:13:52,288 --> 01:13:58,018 Možná si Clintonová dříve myslela, že když odstraní člověka, odstraní svůj problém. 694 01:13:58,138 --> 01:14:01,233 A teď to pro ní v důsledku znamená problém, 695 01:14:01,353 --> 01:14:06,730 který se stal problémem pro veškerou státní elitu napojenou na Clintonovou. 696 01:14:06,850 --> 01:14:09,045 Takže se buď přeorientují… 697 01:14:09,165 --> 01:14:14,863 Včas zradit neznamená zradit, ale předvídat. To platí v daném případě pro státní elitu USA. 698 01:14:14,983 --> 01:14:22,803 A zrada je pouze v Rusku považována za smrtelný hřích. Na Západě jde o běžnou praxi. 699 01:14:24,089 --> 01:14:32,415 Na své přátele donášejí na policii, když řídí opilí, i když ani to není správné. 700 01:14:32,535 --> 01:14:36,883 Měli by se postarat, aby se za ten volant opilí prostě neposadili. 701 01:14:37,003 --> 01:14:42,734 Jestliže jste někoho opili, tak mu zajistěte u sebe místo, kde bude moci vystřízlivět. 702 01:14:42,854 --> 01:14:47,781 A jestliže takové místo nemáte, nebo si ho tam držet nepřejete, tak mu nenalévejte, 703 01:14:47,901 --> 01:14:50,449 neúčastněte se té pitky. 704 01:14:51,734 --> 01:14:54,660 To byla pro dnešek poslední otázka. 705 01:14:54,780 --> 01:15:01,989 Takže jsme se opět na příkladu Clintonů dotkli takových pojmů 706 01:15:02,109 --> 01:15:07,037 jako nízkofrekvenční a vysokofrekvenční procesy řízení. 707 01:15:07,157 --> 01:15:14,655 Dotkli jsme se geopolitiky, globální politiky a mluvili jsme o tom, 708 01:15:14,775 --> 01:15:20,827 že teroristické činy v Londýně jsou pochopitelné pro každého člověka, který se naučil 709 01:15:20,947 --> 01:15:24,717 a v praxi uplatňuje Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 710 01:15:24,837 --> 01:15:32,753 Fakticky jsme tu opět ilustrovali, že znáte-li Dostatečně všeobecnou teorii řízení, 711 01:15:32,873 --> 01:15:37,189 jsou vám pochopitelné jakékoliv události, 712 01:15:37,309 --> 01:15:42,333 ke kterým ve světě dochází, dokážete si z nich poskládat mozaiku. 713 01:15:42,453 --> 01:15:50,240 Chybí-li vám nějaké prvky k jejímu doplnění, nesnižuje to celkové chápání 714 01:15:50,360 --> 01:15:58,245 a můžete-li navíc nějaké ještě doplnit, tak to probíhá přirozeně a pouze ostřeji vykresluje poskládaný obraz. 715 01:15:58,365 --> 01:16:07,214 Abyste byli v životě samostatní a konceptuálně mocní, musíte studovat Dostatečně všeobecnou teorii řízení 716 01:16:07,334 --> 01:16:10,203 a Koncepci sociální bezpečnosti. 717 01:16:10,323 --> 01:16:15,733 Studujte a buďte šťastní. Na shledanou. 718 01:16:15,853 --> 01:16:19,583 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 719 01:16:34,535 --> 01:16:45,111 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz