1 00:00:04,579 --> 00:00:08,519 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,639 --> 00:00:11,128 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,248 --> 00:00:15,018 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:15,138 --> 00:00:18,452 Dnes je 12.06.2017. 5 00:00:20,105 --> 00:00:27,148 Jedna z nejpopulárnějších otázek souvisí s takzvanou diplomatickou izolací Kataru. 6 00:00:27,268 --> 00:00:31,687 První otázku pokládá Sergej Bikarjuk. 7 00:00:31,807 --> 00:00:38,481 Nemá snad globální prediktor v úmyslu použít Katar jako návnadu pro americkou a saúdskou státní elitu, 8 00:00:38,601 --> 00:00:44,974 aby zorganizoval řízenou krizi podobnou té Karibské v regionu Perského zálivu mezi USA a Íránem? 9 00:00:45,094 --> 00:00:50,283 Jejím výsledkem by potom bylo, že by USA v její konečné fázi byly nuceny zařadit zpátečku 10 00:00:50,403 --> 00:00:55,565 a všechny státy tohoto regionu kromě Saúdské Arábie by již odmítly jejich „ochranu“. 11 00:00:55,685 --> 00:01:00,186 Dále by následoval prudký celkový propad hegemonie USA v celém světě. 12 00:01:00,306 --> 00:01:04,698 Zatímco Írán by předvedl, že má na víc, a získal by pořádnou reklamu 13 00:01:04,818 --> 00:01:08,137 jako budoucí centrum koncentrace řízení islámského světa 14 00:01:08,257 --> 00:01:13,584 a v samotné Saúdské Arábii by to rozpoutalo krizi končící rozpadem státu. 15 00:01:13,704 --> 00:01:18,068 Něco je tam správně, něco je tam zcela nepochopitelné. 16 00:01:18,188 --> 00:01:22,855 Není mi třeba jasné, kde v tom vidí analogii s Karibskou krizí? 17 00:01:22,975 --> 00:01:26,898 Kdo jsou zde ti hráči a jak v tom vůbec… 18 00:01:27,018 --> 00:01:37,545 Použijeme-li analogii s tou krizí, tak cožpak jde o konflikt mezi Íránem a USA? 19 00:01:37,665 --> 00:01:43,184 Jde o konflikt mezi Katarem a saúdskou koalicí. 20 00:01:43,304 --> 00:01:50,171 Takže nechápu, kde je zde nějaká analogie? 21 00:01:50,291 --> 00:01:58,287 Nic překvapujícího a tajemného v těch událostech, ke kterým teď dochází okolo Kataru, není. 22 00:01:58,407 --> 00:02:03,981 Tam je skutečně vše zaměřeno, jak správně podotknul kolega pokládající otázku, 23 00:02:05,164 --> 00:02:09,566 k vytvoření centra koncentrace řízení v čele s Íránem, 24 00:02:09,686 --> 00:02:20,295 ale ne jen v celém islámském světě, ale ve světovém řídícím systému. 25 00:02:20,415 --> 00:02:31,464 Podívejte, měli jsme tu takové dva systémy: Evropu a anglosaský svět, 26 00:02:31,584 --> 00:02:36,663 které si mezi sebou rozdělily svět, koloniální svět a vůbec celý svět. 27 00:02:36,783 --> 00:02:50,583 Potom v důsledku toho, že se na politické mapě světa objevil takový stát, impérium nezvyklého typu, 28 00:02:50,703 --> 00:02:52,976 jakým byl SSSR, 29 00:02:53,857 --> 00:02:59,193 došlo k jakémusi novému přerozdělení světa, 30 00:03:01,173 --> 00:03:07,391 v jehož důsledku se objevila Západní část, 31 00:03:07,511 --> 00:03:15,727 ve které se evropské a atlantické křídlo spojilo do kolektivního Západu proti SSSR, 32 00:03:15,847 --> 00:03:19,523 a sovětský segment světa. 33 00:03:19,643 --> 00:03:28,574 V tomto ohledu se ještě objevilo neutrální hnutí, které nepatřilo tam ani tam. 34 00:03:28,694 --> 00:03:36,833 Poté, kdy se SSSR zhroutil, tu zůstal pouze ten sjednocený kolektivní Západ, 35 00:03:36,953 --> 00:03:41,201 kterému zbyl v podstatě jen ten jeho zájem. 36 00:03:41,321 --> 00:03:46,943 Aby se potom daly vysvětlit jeho pohyby při řízení světa, 37 00:03:47,063 --> 00:03:51,689 byl vymyšlen nástroj na odvedení pozornosti - boj Rothschildů proti Rockefellerům. 38 00:03:51,809 --> 00:03:56,297 Nějak přece bylo třeba vysvětlit ten tvůrčí konkurz při řízení světa, 39 00:03:56,417 --> 00:04:04,516 kdy byly nabízeny různé scénáře a realizován byl ten, který byl nejvhodnější a nejlépe odpovídal reáliím, 40 00:04:04,636 --> 00:04:10,088 a v jehož důsledku bylo dosahováno určitého řízení, tedy přesněji určitého cíle řízení, 41 00:04:10,208 --> 00:04:13,733 který ovšem stál jak před Rothschildy, tak i před Rockefellery, 42 00:04:13,853 --> 00:04:16,759 protože jejich cíle byly stejné, jen ty metody jejich dosahování... 43 00:04:16,879 --> 00:04:19,235 A tohle divadélko nám tu hráli: 44 00:04:19,355 --> 00:04:22,846 „Jen se podívejte na ten boj mezi Rothschildy a Rockefellery!" 45 00:04:22,966 --> 00:04:26,394 Opakovali to tak dlouho, až to nakonec všichni prohlédli.“ 46 00:04:26,514 --> 00:04:30,136 - Že jde o „boj“ nanajských chlapečků? - Ano, o předstíraný boj. 47 00:04:30,256 --> 00:04:35,802 A tady to není ani trochu podobné, ani s ohledem na účastnící se hráče. 48 00:04:35,922 --> 00:04:39,736 Ten scénář je zde úplně jiný. 49 00:04:39,856 --> 00:04:51,429 A jaká je tedy ta situace? Zaprvé. Jde o využití Kuvajtského scénáře k poškození Ruska. 50 00:04:51,549 --> 00:05:00,479 Asi se pamatujete na ty různé dohody mezi politickými lídry z devadesátých let? 51 00:05:00,599 --> 00:05:06,531 Kdy nám například ústně slibovali, že NATO se nebude rozšiřovat směrem na východ? 52 00:05:06,651 --> 00:05:12,418 No a Saddámovi Husajnovi zase říkali: „My přece dobře víme, že Kuvajt je tvé území. 53 00:05:12,538 --> 00:05:18,278 Když ho obsadíš, bude tvůj. Celé světové společenství to spolkne, uvidíš.“ 54 00:05:18,398 --> 00:05:24,302 Lákali ho do pasti. A on se do té pasti chytil. 55 00:05:24,422 --> 00:05:30,960 Jenže díky práci našeho ministerstva zahraničí a gosudara 56 00:05:31,080 --> 00:05:36,021 se do takové pasti neustále odmítáme chytit, vůbec se jim to nedaří. 57 00:05:36,141 --> 00:05:43,697 Aby se jim teď tu past povedlo sklapnout… A ta past spočívá v tom, 58 00:05:44,466 --> 00:05:48,648 že existuje nástroj jménem ISIL, 59 00:05:48,768 --> 00:05:55,085 který si své už odpracoval, no a teď je třeba existenci toho nástroje na někoho hodit. 60 00:05:55,811 --> 00:06:03,706 A přitom to udělat tak, aby bylo v budoucnu možné dále realizovat své řídící cíle. 61 00:06:04,449 --> 00:06:11,189 Už dávno bylo za zakladatele ISIL, 62 00:06:11,309 --> 00:06:16,664 a jestliže ne přímo za zakladatele, tak za spojence ISIL označováno Rusko, 63 00:06:16,784 --> 00:06:21,368 které bylo obviňováno z toho, že bombarduje politické… 64 00:06:21,488 --> 00:06:26,980 - Soupeře. - Politické soupeře Asada a ISIL nebombarduje. 65 00:06:27,100 --> 00:06:31,876 A co je to za politické soupeře, kteří se zbraní v ruce likvidují vlastní stát? 66 00:06:31,996 --> 00:06:35,862 Co se nám to snaží namluvit? To zaprvé a zadruhé, my jsme ti jediní, 67 00:06:35,982 --> 00:06:39,031 kdo reálně proti ISIL bojoval a bojuje. 68 00:06:39,151 --> 00:06:50,388 To díky tomu byl ISIL fakticky zlikvidován do takové míry, že je z něj nadále nepoužitelný materiál. 69 00:06:50,508 --> 00:06:55,561 No a odpovědnost za tento nepotřebný materiál je třeba na někoho hodit. 70 00:06:55,681 --> 00:07:05,664 Všichni si velmi dobře uvědomují, že to nebylo Rusko, kdo financoval ISIL, kdo ho zakládal. 71 00:07:05,784 --> 00:07:09,934 A kdo ho tedy založil? Ve skutečnosti to byla Saúdská Arábie, 72 00:07:10,054 --> 00:07:21,269 to právě tam byly tábory na přípravu nižšího důstojnického sboru 73 00:07:21,389 --> 00:07:26,617 a také právě do Saúdské Arábie byli staženi ti z velitelů, které bylo potřeba zachránit. 74 00:07:26,737 --> 00:07:31,041 A proč právě tam? Přece tam probíhá válka proti Jemenu 75 00:07:31,161 --> 00:07:36,257 a Saúdská Arábie sama válčit není schopná, neumí to. 76 00:07:36,377 --> 00:07:42,530 Dokud nedošlo na válku, tak se všichni obdivovali té mocné armádě Saúdské Arábie, 77 00:07:42,650 --> 00:07:46,712 pro kterou bylo nakupováno nejvíce zbraní, která byla ze všech nejlépe vybavená, 78 00:07:46,832 --> 00:07:48,869 tak si přece musí poradit s každým. 79 00:07:48,989 --> 00:07:55,714 A jakmile začali skutečně bojovat se špatně ozbrojenými Hútíi, tak co? Vůbec nic. 80 00:07:55,834 --> 00:08:00,314 Armáda Saúdské Arábie jde od porážky k porážce, nedosáhla žádného vítězství. 81 00:08:00,434 --> 00:08:04,562 A ta válka sama se již přenesla na území samotné Saúdské Arábie. 82 00:08:04,682 --> 00:08:07,951 Jemenská armáda už obsahuje jejich města. 83 00:08:08,071 --> 00:08:14,312 Mluvit o nějaké bojeschopnosti saúdské armády se tedy vůbec nedá. 84 00:08:14,432 --> 00:08:21,949 Jenže nesmíme zapomínat, že proti Hútiům bojuje celá koalice v čele se Saúdskou Arábií. 85 00:08:22,069 --> 00:08:28,596 A v této koalici je i kontingent katarské armády. 86 00:08:29,477 --> 00:08:39,337 To ale znamená, že vyvolává-li Saúdská Arábie konflikt s Katarem, tak řeže větev, na které sama sedí. 87 00:08:39,457 --> 00:08:42,484 Katar svou armádu z fronty stáhnul. 88 00:08:42,604 --> 00:08:46,908 To znamená, že její místo museli sami zaplnit a musí teď bojovat usilovněji. 89 00:08:47,028 --> 00:08:55,932 Takže bylo třeba označit za sponzora a zakladatele ISIL někoho, 90 00:08:56,052 --> 00:09:03,393 okolo něhož budou moci uskutečnit určité řídící operace, 91 00:09:03,513 --> 00:09:07,663 a přitom to nepovede ke kardinálnímu zlomu. 92 00:09:07,783 --> 00:09:17,325 Kdyby prohlásili, že to byla Saúdská Arábie, kdo financoval a založil ISIL, 93 00:09:17,445 --> 00:09:26,525 že to tam bylo polní velitelství USA, ze kterého byl řízen Islámský stát, dovedete si to představit? 94 00:09:26,645 --> 00:09:32,028 Vždyť právě uzavřeli jen jeden vojenský obchod za 110 miliard s USA. 95 00:09:32,754 --> 00:09:40,501 Jsou ve válce, bojuje tam saúdská koalice, to by byl takový pohyb v islámském světě, že... 96 00:09:40,854 --> 00:09:44,948 A v arabském světě, že by do zpěvu nebylo nikomu. 97 00:09:45,068 --> 00:09:48,469 Proto vybrali ten nejbezvýznamnější článek, 98 00:09:48,589 --> 00:09:55,116 který mají pod kontrolou i díky vojenské základně USA, a začali okolo něho dělat velký humbuk. 99 00:09:55,236 --> 00:10:04,404 A ten humbuk je takový, že se v jeho důsledku hroutí saúdská koalice proti Jemenu 100 00:10:04,955 --> 00:10:13,054 vytvořená kvůli boji proti Jemenu, a začíná se tam přesouvat jiný řídící článek. A jaký? 101 00:10:13,174 --> 00:10:17,972 Víme, že v urychleném režimu turecký parlament schválil rozhodnutí 102 00:10:18,092 --> 00:10:25,455 o odeslání omezeného kontingentu vojsk do Kataru, kde mají vytvořit základnu. 103 00:10:26,150 --> 00:10:35,023 Víme, že pomoc Kataru poskytuje i Írán a to včetně potravinové. 104 00:10:35,143 --> 00:10:43,305 Přes íránský letecký prostor létají katarská letadla. A tak to dopadlo tak, jak řekli. 105 00:10:43,425 --> 00:10:52,923 Katar se obrátil k jediným nearabským státům v daném regionu. 106 00:10:53,438 --> 00:11:01,282 Írán i Turecko jsou součástí tohoto regionu, ale nejsou to arabské státy, jsou islámské. 107 00:11:01,402 --> 00:11:06,786 Chápete? A ve výsledku tu máme jinou situaci. 108 00:11:06,906 --> 00:11:14,322 Pokud se zamyslíme, tak Írán i Turecko jsou součástí jiné koalice. A jaké? 109 00:11:14,442 --> 00:11:22,482 Proti ISIL v Sýrii. Jsou v koalici s Ruskem a v tomto ohledu čelí USA. 110 00:11:22,602 --> 00:11:37,398 Fakticky tedy probíhá výměna vedoucí role v regionu, vedoucí roli Saúdské Arábie přebírá Írán. 111 00:11:37,518 --> 00:11:43,216 A přitom, opakuji, díky takovému slabému a nevýznamnému segmentu, 112 00:11:43,336 --> 00:11:47,074 který nevyvolá žádné okamžité tektonické zlomy, 113 00:11:47,194 --> 00:11:50,610 kvůli kterým by tam všechno mohlo revolučně explodovat. 114 00:11:50,730 --> 00:11:59,065 Proto k tomu posloužil Katar, jehož bezpečnost je garantována americkou základnou, 115 00:11:59,185 --> 00:12:06,747 zakládá se tam i turecká základna a samozřejmě, že nikdo nedovolí, 116 00:12:06,867 --> 00:12:11,762 aby tam hladověli, nebo byli zcela izolovaní. 117 00:12:11,882 --> 00:12:16,005 A co je ještě důležité? Katar přece přímo prohlašuje, 118 00:12:16,125 --> 00:12:27,674 že žádné požadavky oficiálně Kataru předány nebyly, jedná se pouze o propagandistický povyk. 119 00:12:27,794 --> 00:12:35,711 Ale vůbec nejvíce se mi líbila ta situace s ruskými hackery s ohledem na… 120 00:12:37,189 --> 00:12:39,279 - Volby v USA? - Ne. 121 00:12:39,399 --> 00:12:46,640 To obvinění, že tuto celou krizi s Katarem prý vyprovokovali ruští hackeři. 122 00:12:46,760 --> 00:12:51,848 Já jsem se díval a přemýšlel, tak řekne už to konečně někdo? 123 00:12:51,968 --> 00:12:57,345 Za celou tu dobu, kdy USA, CNN mluvily o ruských hackerech, 124 00:12:57,465 --> 00:13:11,071 nikdo ani nepípnul o tom, že tak cynicky, tak drze, tak pohrdavě Araby ještě nikdo neponížil, 125 00:13:11,191 --> 00:13:18,129 jako to udělaly USA a konkrétně CNN. Vždyť co bylo v podstatě řečeno? 126 00:13:18,249 --> 00:13:21,745 Všechno to prý vyprovokovali ruští hackeři. 127 00:13:21,865 --> 00:13:29,943 Dobře, předpokládejme tedy, že to ruští hackeři tam umístili ten falešný text. 128 00:13:30,063 --> 00:13:37,980 Ale jak by to mělo pokračovat? Dále by mělo nastoupit vysvětlování té situace mezi státy. 129 00:13:38,100 --> 00:13:43,003 Emír tvrdí: „To jsme nepsali my. My jsme to smazali, šlo o útok hackerů atd.“ 130 00:13:43,123 --> 00:13:49,393 A arabské státy v čele se Saúdskou Arábií se chovají tak, 131 00:13:49,513 --> 00:13:54,054 jakoby to udělal Katar, vždyť kvůli tomu s ním tak jednají. 132 00:13:54,174 --> 00:13:57,108 Ale v čem tedy spočívá ta podstata? 133 00:13:57,228 --> 00:14:07,074 Touto věcí nám z USA sdělují, že Arabi se ničím neliší například od psů. 134 00:14:07,194 --> 00:14:15,272 Hladovým psům hodili kousek masa a ti se mezi sebou o něj začali prát a nereagují na žádné povely. 135 00:14:15,392 --> 00:14:22,707 Vždyť v podstatě si ty věci měli ujasňovat sami mezi sebou, zda šlo o falešnou zprávu nebo ne. 136 00:14:22,827 --> 00:14:27,087 A jestliže si to mezi sebou nevyjasňují, tak tu existuje řízení 137 00:14:27,207 --> 00:14:31,481 a Saúdská Arábie s celou tou koalicí sleduje celým tím humbukem nějaký cíl. 138 00:14:31,601 --> 00:14:36,223 A nevymysleli nic lepšího než říci: „Vždyť to jsou Arabi, to jsou omezenci, 139 00:14:36,343 --> 00:14:40,519 jak je někdo urazí, tak už se o ničem víc s nikým dohadovat nebudou. 140 00:14:40,639 --> 00:14:49,777 Stoupla jim krev do hlavy, a dokud se mezi sebou vzájemně nepozabíjejí, tak si nic vyjasňovat nebudou. 141 00:14:50,317 --> 00:14:54,381 O čem chcete jednat s takovými debily?“ 142 00:14:55,384 --> 00:15:03,897 Na tom je třeba stavět, poukazovat na to, začít s tímto arabským světem budovat spojenecké vztahy. 143 00:15:04,017 --> 00:15:09,838 Jen se podívejte, jak s vámi USA zacházejí, vždyť vás nemají za lidi. 144 00:15:09,958 --> 00:15:17,502 Prý se řídíte jen svými instinkty a reflexy, když vás vůbec nezajímá, že katarský emír vykřikuje: 145 00:15:17,622 --> 00:15:20,254 „My jsme to přece neudělali!“ 146 00:15:20,374 --> 00:15:28,690 Ale opakuji, že jestliže dělají, že katarského emíra neslyší, sledují tím nějaký cíl řízení. 147 00:15:28,810 --> 00:15:34,992 Ten cíl řízení bylo možné skrýt jinými způsoby, ale oni se rozhodli skrýt ho tím stylem, 148 00:15:35,112 --> 00:15:39,055 že poukáží na to, že Arabi jsou prostě takoví, tupohlaví. 149 00:15:39,175 --> 00:15:45,191 Je třeba si opět povšimnout té situace. Kdo vystoupil proti Kataru? 150 00:15:46,542 --> 00:15:51,315 V podstatě ti, kteří od Saúdské Arábie dostávají zbraně. 151 00:15:51,435 --> 00:15:56,632 Saúdská Arábie nakupuje zbraně ve velkém, a potom je předává dalším státům, 152 00:15:56,752 --> 00:16:06,417 a právě tyto státy vystupovaly proti Kataru, vypovídaly mu diplomatické vztahy... 153 00:16:06,537 --> 00:16:14,200 Třeba Egypt. Tomu Saúdská Arábie koupila Mistraly, které měly být dodány Rusku. 154 00:16:14,320 --> 00:16:21,015 No a ty státy, které jsou takto zásobovány zbraněmi, vystoupily proti Kataru v koalici. 155 00:16:21,135 --> 00:16:29,630 Ta situace je tu v podstatě jednoduchá. Skutečně dochází k přestavbě celého islámského světa. 156 00:16:29,750 --> 00:16:33,551 Saúdské Arábii je odnímáno líderství. 157 00:16:33,671 --> 00:16:44,449 Přitom se dříve či později ten skandál, že je CNN, USA, tak ponížily tím, 158 00:16:44,569 --> 00:16:51,071 že poukázali na to, že se řídí jenom reflexy a instinkty a rozum používat vůbec nedokážou, 159 00:16:51,191 --> 00:16:55,668 časem obrátí proti USA, ty se budou muset stáhnout 160 00:16:55,788 --> 00:17:05,151 a místo nich tam prostřednictvím turecko-íránské koalice nastoupí Írán, který se stane lídrem islámského světa. 161 00:17:06,565 --> 00:17:14,377 - Společně s Čínou nebo samostatně? - Čína je dalším centrem koncentrace řízení. 162 00:17:14,497 --> 00:17:19,263 Írán svou podstatou… Jak bych to vysvětlil? 163 00:17:19,383 --> 00:17:26,657 Do Číny je přenášeno centrum koncentrace řízení z Velké Británie a USA. 164 00:17:26,777 --> 00:17:32,443 V ní se bude slučovat role jich obou. 165 00:17:32,563 --> 00:17:37,940 A Írán má z řídícího hlediska nahradit evropské centrum. 166 00:17:38,060 --> 00:17:47,713 Proto také má existovat Evropský islámský chalífát, kdy po tom zlém islámu, který sebou přinese ISIL, 167 00:17:47,833 --> 00:17:53,949 za kterého poteče krev proudem a promíchají se všechny národy, přijde ten dobrý islám zosobněný Íránem, 168 00:17:54,069 --> 00:17:58,449 udělá tam pořádek, ale již budou vytvářeny nové státy, 169 00:17:58,569 --> 00:18:04,140 protože tam už budou fakticky vytvořeny nové národy s novými jazyky. 170 00:18:04,260 --> 00:18:06,298 Už jsem o tom mluvil. 171 00:18:06,418 --> 00:18:14,374 A k tomu taková malá poznámka ke všem těm ISILům apod. 172 00:18:18,309 --> 00:18:32,043 Jestlipak se tady někdo zamyslel, je to rétorická otázka, proč jsou bondovky tak moc populární? 173 00:18:32,163 --> 00:18:41,957 Náročný divák v tom vidí pouze jakýsi umělecký výmysl, protože je to plné nesrovnalostí, 174 00:18:42,077 --> 00:18:45,943 jeden výmysl následuje druhý a třetí to pohání. 175 00:18:46,063 --> 00:18:53,259 Lidé, kteří berou umění a film vážně, říkají: 176 00:18:53,379 --> 00:18:58,917 „To je taková pohádka pro dospělé, na kterou ani nemá smysl se dívat.“ 177 00:18:59,037 --> 00:19:06,761 Jiní se na ten film dívají především pod vlivem jeho reklamy, 178 00:19:06,881 --> 00:19:12,740 ohromné reklamy, kterou bondovky mají. Do bondovek jsou také investovány velké peníze, 179 00:19:12,860 --> 00:19:17,305 Točí se stále další, všichni stárnou, jen James Bond nestárne. 180 00:19:17,425 --> 00:19:21,709 K čemu to vlastně je, jaký to má účel? 181 00:19:22,480 --> 00:19:25,855 K čemu ty bondovky mají posloužit? 182 00:19:27,141 --> 00:19:33,827 To nikdy nepochopíme, jestliže neznáme Dostatečně všeobecnou teorii řízení, 183 00:19:33,947 --> 00:19:42,796 6 priorit zobecněných prostředků řízení, neznáme pět druhů sociální moci a pět druhů sociální idiocie. 184 00:19:42,916 --> 00:19:47,747 Nemáme-li tyto znalostní základy, tak pro nás… 185 00:19:47,867 --> 00:19:54,755 Á, ještě konceptuální moc, to jsem vlastně řekl – pět druhů sociální moci a globální politiku. 186 00:19:54,875 --> 00:20:04,109 Když tyto věci neznáme, tak je pro nás bondovka něco neuchopitelného. 187 00:20:04,229 --> 00:20:09,767 Když však tyto věci známe, tak je pro nás bondovka otevřenou knihou. 188 00:20:09,887 --> 00:20:19,604 Je to jako učebnice, jako ukazatel rozvoje světových procesů. 189 00:20:20,214 --> 00:20:26,547 Ta podstata spočívá v tom, že tam existuje nějaká organizace, 190 00:20:26,667 --> 00:20:34,584 spektrum, které je zacloněno dalšími představiteli zla. 191 00:20:34,704 --> 00:20:44,002 Nikdo se však neptá, kde ty organizace, se kterými musí bojovat STÁTNÍ bezpečnostní služba, 192 00:20:44,122 --> 00:20:50,078 jakákoliv, KGB, MI5, to není důležité. 193 00:20:50,198 --> 00:20:56,346 Kde taková organizace bere odborníky, armádu? 194 00:20:56,466 --> 00:21:05,026 Dovedete si představit, jak náročné je někde v utajeném místě vybudovat nějaké moduly, 195 00:21:05,146 --> 00:21:09,430 řídící centrály, provozy apod.? 196 00:21:09,550 --> 00:21:13,448 Kde se to všechno bere? Jak je to všechno vytvářeno? 197 00:21:13,568 --> 00:21:20,167 A tam je občas přímo řečeno, že někdy agenti tajných služeb plní úkoly, 198 00:21:20,287 --> 00:21:27,464 aniž tuší, že neplní úkol své tajné služby, ale právě tohoto spektra. 199 00:21:27,584 --> 00:21:30,968 A ten výraz spektrum nebyl zvolen náhodně. 200 00:21:31,088 --> 00:21:37,847 Ta věc se má tak, že aby mohl vyvíjet řídící vliv, 201 00:21:37,967 --> 00:21:42,990 musí globální prediktor vždy založit nějakou organizaci. 202 00:21:43,110 --> 00:21:49,419 No prosím, a jestliže od filmu přejdeme k realitě, tak co tu máme? 203 00:21:49,539 --> 00:21:58,806 Máme tu ISIL, Al-Kaidu, Rudé brigády v Itálii, cokoliv… Chápete? 204 00:21:58,926 --> 00:22:01,281 Je jich dost a dost. 205 00:22:01,401 --> 00:22:05,911 Jakmile však splní svůj úkol, jsou zlikvidovány. 206 00:22:06,031 --> 00:22:09,672 Jakmile svůj úkol splní, jsou zlikvidovány. 207 00:22:09,792 --> 00:22:15,940 To, co se teď děje s Islámským státem prostřednictvím Kataru, to je jeho likvidace. 208 00:22:16,744 --> 00:22:21,469 A proč se tomu říká spektrum? 209 00:22:21,589 --> 00:22:30,020 Protože pro každý určitý úkol je vytvářena struktura, a ty potom řeší celé spektrum řízení. 210 00:22:30,140 --> 00:22:36,160 Je třeba do vesmíru? Tak do vesmíru. Je třeba do oceánu? Tak do oceánu. Cokoliv. 211 00:22:36,280 --> 00:22:44,871 Celým tím spektrem úkolů je řešeno vše. Proto je v tomto ohledu celkem užitečné… 212 00:22:44,991 --> 00:22:50,883 Já tu nedoporučuji, abyste se teď posadili a podívali na všechny ty bondovky, 213 00:22:51,003 --> 00:22:59,916 ale budete-li mít někdy hodinu dvě volného času, a zrovna bude bondovka, tak se na ni podívejte. 214 00:23:00,036 --> 00:23:05,156 Se znalostí Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti 215 00:23:05,276 --> 00:23:09,849 bude pro vás bondovka otevřenou knihou. Hned uvidíte co a jak. 216 00:23:09,969 --> 00:23:14,478 A ty staré díly jsou mimochodem už historicky potvrzené. 217 00:23:14,598 --> 00:23:22,290 Jak je orientován určitý rozvoj politických událostí a tím také současně ekonomické směřování. 218 00:23:22,410 --> 00:23:25,504 Všechno to bude jasné. 219 00:23:25,624 --> 00:23:32,576 Znáte-li bondovky z úhlu pohledu Dostatečně všeobecné teorie řízení 220 00:23:32,696 --> 00:23:41,255 a Koncepce sociální bezpečnosti, nebude pro vás v událostech okolo Kataru nic tak supertajného, vůbec nic. 221 00:23:41,738 --> 00:23:49,710 Opakuji, že všechny ty bondovky mají vytvořit určité informační pole, 222 00:23:49,830 --> 00:23:56,107 jak je z nadnárodní úrovně orientován pohyb řízení států a národů 223 00:23:56,227 --> 00:24:01,475 v určitém rámci a s průběhem podle výsledků tvůrčího konkursu. 224 00:24:01,595 --> 00:24:07,294 Víte, je to jako velitelsko-štábní cvičení. Ano, to je ono, k tomu je to možné přirovnat. 225 00:24:07,414 --> 00:24:12,084 Tam se spustí určitý informační modul, a sleduje se, jaké to vyvolá reakce, 226 00:24:12,204 --> 00:24:17,067 co bylo odhadnuto dobře a co zase ne, jaké následovaly odvetné reakce 227 00:24:17,187 --> 00:24:21,535 a tímto způsobem se tvoří hotový scénář řízení. 228 00:24:24,010 --> 00:24:31,114 Valeriji Viktoroviči, minulý týden došlo k dalšímu teroristickému útoku, tentokrát v Teheránu. 229 00:24:32,432 --> 00:24:37,415 Ale na kanálu Rossia 24 jsem žádné žlutočerné barvy neviděl. 230 00:24:37,535 --> 00:24:44,262 Žlutočerné barvy nebyly, ale zhasnout Eiffelovku slibovali. 231 00:24:44,382 --> 00:24:55,770 Ten teroristický útok provedly stejné struktury, které svého času likvidovaly íránské jaderné fyziky. 232 00:24:55,890 --> 00:25:05,841 Chápete to? Uvnitř státu jsou takoví „patrioti“, kteří likvidují výkvět své státní vědy. 233 00:25:05,961 --> 00:25:10,236 To jsou ale patrioti, že? Rozhodli se ve jménu rozvoje státu 234 00:25:10,356 --> 00:25:16,248 zlikvidovat výkvět vědy a pozvednout tím svůj stát do čela celé planety. 235 00:25:16,368 --> 00:25:22,870 Je přece zcela jasné, že se jednalo o korekční zásah. 236 00:25:22,990 --> 00:25:29,588 A ten korekční zásah zcela zapadá do událostí okolo Kataru. 237 00:25:30,295 --> 00:25:37,561 Došlo tam k teroristickému útoku, opravdovému útoku. A po čem ten útok následoval? 238 00:25:37,681 --> 00:25:42,479 Toho se nedopustil Írán, reálně ho připsali Saúdské Arábii. 239 00:25:42,599 --> 00:25:47,461 A po čem tedy ten útok následoval? Poté, kdy Saúdská Arábie a její koalice 240 00:25:47,581 --> 00:25:52,572 vytvořily blokádu okolo Kataru a Írán řekl: 241 00:25:52,692 --> 00:26:01,469 „Ne, my tam potraviny budeme dodávat a svůj letecký prostor dáme Kataru k dispozici.“ 242 00:26:01,589 --> 00:26:04,703 A okamžitě následoval teroristický útok. 243 00:26:04,823 --> 00:26:08,755 Vše je zcela očividné. Kráčíme dál po planetě. 244 00:26:09,621 --> 00:26:14,585 Mimochodem, je tu v souvislosti s teroristickými útoky taková otázka od Ernsta… 245 00:26:14,705 --> 00:26:21,074 Ještě minutku. Slibovali, že tu Eiffelovku zhasnou, ani nevím, jestli to nakonec udělali. 246 00:26:21,598 --> 00:26:28,292 To bylo pro tyrana, oj promiňte, pro Írán takové malé varování. 247 00:26:29,499 --> 00:26:35,237 Aktivita má být vyvíjena jen v určitém rámci. 248 00:26:35,669 --> 00:26:40,702 Dodrží-li tento rámec, bude vše v pořádku, 249 00:26:40,822 --> 00:26:46,622 ale jestliže se ho nebudou držet a nebudou poslouchat, co jim nadřízení doporučují, 250 00:26:46,742 --> 00:26:51,859 bude nutné je opět trochu zchladit dalšími teroristickými útoky. 251 00:26:51,979 --> 00:26:57,893 - Jako v Londýně. - V tomto ohledu je ta Eiffelovka takový vzkaz. 252 00:26:58,013 --> 00:27:02,834 My jsme připraveni se dohodnout, ale za určitých podmínek. 253 00:27:02,954 --> 00:27:05,116 Pro vaše jednání platí určitá omezení, 254 00:27:05,236 --> 00:27:10,001 a ty teroristické útoky se na jeho zaměřenosti musí projevit. 255 00:27:11,581 --> 00:27:16,066 V souvislosti s teroristickými útoky tu máme takovou otázku od Ernsta Iľina. 256 00:27:16,186 --> 00:27:20,325 Když jste komentoval teroristický útok v Manchesteru a následné události v Anglii, 257 00:27:20,445 --> 00:27:24,542 tak jste je charakterizoval jako vzkaz globálního prediktoru státní elitě USA: 258 00:27:24,662 --> 00:27:27,464 „Učte se chlapci…“ a „Učte se chlapci číslo dva“. 259 00:27:27,584 --> 00:27:33,019 Přitom však často říkáte, že státní elita USA absolutně nechápe procesy globálního řízení, 260 00:27:33,139 --> 00:27:37,010 a dokonce ani neví, proti komu stojí, mluvíme-li o globálním prediktoru. 261 00:27:37,130 --> 00:27:42,523 Jak je tedy možné počítat s tím, že dokážou pochopit hlubokou symboliku manchesterského útoku, 262 00:27:42,643 --> 00:27:46,103 kterou jste vyložil ve své analýze? 263 00:27:46,223 --> 00:27:49,889 Jaký má vůbec smysl organizovat jim takové show a ještě na tak vysoké úrovni, 264 00:27:50,009 --> 00:27:53,119 jestliže víte, že cílové obecenstvo to nepochopí? 265 00:27:53,239 --> 00:27:58,262 V tom se mýlíte, všechno velmi dobře chápou. Tady je nutné poznamenat následující. 266 00:27:58,382 --> 00:28:02,829 Státní elita je v podstatě neschopná se něčemu naučit, 267 00:28:02,949 --> 00:28:08,549 protože ty, kteří se alespoň něčemu naučit dají, se globální prediktor snaží stáhnout pod sebe. 268 00:28:08,669 --> 00:28:20,206 Pokud se mu to nedaří, tak jestliže konflikt mezi globální a státní elitou určitým způsobem vygraduje, 269 00:28:20,326 --> 00:28:26,153 je ten schopnější představitel státní elity, který by se mohl přidat ke globalistům, 270 00:28:26,273 --> 00:28:33,096 ale přesto hájí zájmy státní elity, jemně řečeno eliminován ze života. 271 00:28:33,216 --> 00:28:43,936 Buď se utopí ve vaně, nebo se mu stane dopravní nehoda. Těch možností je řada. 272 00:28:44,056 --> 00:28:49,630 Státní elita tedy v podstatě není schopná se učit, 273 00:28:49,750 --> 00:28:55,400 to však neznamená, že žije v informačním vakuu a nezná nějaké symboly. 274 00:28:55,520 --> 00:29:03,874 Vždyť proč se snaží napodobovat globalisty? Například tou vraždou našeho velvyslance v Turecku? 275 00:29:03,994 --> 00:29:12,219 Minimální úroveň znalostí mají už kvůli působení zákona času. 276 00:29:12,339 --> 00:29:21,345 To poselství nebylo tak hluboké. Tam šlo o symbolický vzkaz zaslaný na úrovni chápání státních elit. 277 00:29:21,465 --> 00:29:25,681 Pro ně je v něm všechno čitelné a jasné. 278 00:29:25,801 --> 00:29:28,908 Problém je pouze v tom, že nevědí, jak na to odpovědět. 279 00:29:29,028 --> 00:29:34,091 Oni nemají takové znalosti nadnárodního řízení, nemají takové dovednosti. 280 00:29:34,211 --> 00:29:38,230 Proto se chovají tak křečovitě a snaží se odpovědět, jak umí. 281 00:29:38,350 --> 00:29:48,139 Ale ty křečovité počiny státní elity jsou potom využívány například k přestavbě v islámském světě, 282 00:29:48,259 --> 00:29:53,583 k přenesení vedoucí úlohy ze Saúdské Arábie na Írán. 283 00:29:53,703 --> 00:29:59,222 A státní elita sama potom neví, jak k tomu všemu došlo, protože nechápe globální politiku, 284 00:29:59,342 --> 00:30:03,263 neví, co je to konceptuální moc. Ona to nepotřebuje. 285 00:30:03,383 --> 00:30:08,153 Ona přece má svůj stát a USA je světový šéf, nic víc nepotřebuje. 286 00:30:08,273 --> 00:30:12,846 A aby si udržela svůj Pax Americana, je připravena lámat všechny a všechno, 287 00:30:12,966 --> 00:30:16,660 včetně větve, na které sama sedí. 288 00:30:16,780 --> 00:30:27,645 Tato omezení jsou tedy zaměřena na to, aby se pánové zklidnili, 289 00:30:27,765 --> 00:30:35,435 a jsou jim posílány na úrovni jejich chápání, na žádné vyšší. 290 00:30:37,000 --> 00:30:45,279 A ještě je tu jedna prosba, abyste vysvětlil své výroky z minulých pořadů od Viktora Kapusťanského. 291 00:30:45,399 --> 00:30:51,211 V pořadu z 01.06. jste řekl, že GP se reaktivně snaží zbavit státní elity. 292 00:30:51,331 --> 00:30:54,112 - Chviličku. Jak že? - Reaktivně. 293 00:30:54,232 --> 00:30:58,578 To jsem zcela určitě neřekl. Dobře, dále. 294 00:30:58,698 --> 00:31:02,177 A proč GP jednoduše všechny ty Clintony nevysvítí? 295 00:31:02,297 --> 00:31:06,755 Možná tam bylo neosvítí? Ve smyslu neposkytne jim více znalostí? 296 00:31:06,875 --> 00:31:12,696 Je tu napsáno nevysvítí. Vždyť tím by jim dal záruku toho nejmocnějšího spojence 297 00:31:12,816 --> 00:31:16,040 a společně by si s Ruskem poradili daleko rychleji. 298 00:31:16,160 --> 00:31:21,569 Vždyť hlavní plán GP je potlačování Ruska poté, co si to vyřídí se státní elitou. 299 00:31:21,689 --> 00:31:27,588 Ten plán bude realizovat stejně reaktivně, ale Rusko bude už dávno vepředu. 300 00:31:27,708 --> 00:31:32,757 Jak to, že GP takto dopouští, aby Rusko přebíralo řízení, zatímco sám uvázl ve válce se státní elitou? 301 00:31:32,877 --> 00:31:34,557 Něco tady nesedí. 302 00:31:34,677 --> 00:31:39,186 Protože to je celé divné. Nevím, zda tam bylo vysvítí nebo osvítí. 303 00:31:39,306 --> 00:31:47,159 Jestliže je vysvítí... On je neustále vysvěcuje, 304 00:31:47,279 --> 00:31:51,841 svítí na ně reflektory, jsou vidět skrz na skrz. 305 00:31:51,961 --> 00:31:59,916 A jestliže jde o osvícení, tedy jejich začlenění do vlastní strategie řízení, tak k tomu dochází neustále. 306 00:32:00,036 --> 00:32:03,337 Globální prediktor v tomto vůbec nemůže polevit. 307 00:32:03,457 --> 00:32:11,207 Ještě jednou opakuji, že se všechny, kteří jsou alespoň trochu tvůrčí, snaží pozvednout na úroveň globální elity, 308 00:32:11,327 --> 00:32:18,202 aby řešili nadnárodní úkoly, protože nemá dost Kissingerů. Musí je někým nahrazovat. 309 00:32:18,322 --> 00:32:26,587 A Clintonů tam mají dost a dost, těch jsou tam spousty, různých těch McCainů. Takoví jsou všude, chápete? 310 00:32:26,707 --> 00:32:31,474 A ti už ze své podstaty nejsou schopni se učit a jsou sami dobře ovladatelní. 311 00:32:31,594 --> 00:32:37,029 Oni sami obviňují Araby, že jsou ovladatelní na úrovni reflexů a instinktů 312 00:32:37,149 --> 00:32:42,455 a přitom je to právě státní elita USA, která sama je řízena na úrovni reflexů a instinktů. 313 00:32:42,575 --> 00:32:46,982 Kvůli tomu, aby vybombardovali Jugoslávii, využili Billa Clintona, 314 00:32:47,102 --> 00:32:51,920 kterého popadli za choulostivou část těla, dotáhli k soudu a on ji potom rozbombardoval. 315 00:32:52,040 --> 00:32:57,193 Monika Lewinská si své odpracovala. To je více než konkrétní příklad. 316 00:32:57,939 --> 00:33:08,638 Konflikt mezi globální a státní elitou v USA, jako v podstatě v jakémkoliv jiném státě, 317 00:33:08,758 --> 00:33:15,556 spočívá v tom, že země, národy, státy je nutné řídit. 318 00:33:19,974 --> 00:33:27,142 A do každé skuliny, do každého města a do každé oblasti se nedostanete. 319 00:33:27,262 --> 00:33:33,989 Jsou tam vychovávány vlastní kádry, tedy fakticky kádry státní elity. 320 00:33:34,109 --> 00:33:38,682 Proto je nutné k řízení zemí, národů a států… 321 00:33:38,802 --> 00:33:44,670 Globální prediktor, globální elity mají zájem na existenci nižší řídící úrovně… 322 00:33:44,790 --> 00:33:51,284 Stejně jako v armádě. Velení na úrovni seržantů je pro práci s mužstvem jednoduše nezbytné, 323 00:33:51,799 --> 00:33:56,106 a mladší důstojníky také potřebujete. 324 00:33:56,813 --> 00:34:01,378 Všechny tyto hodnosti obsadit sami nedokážou. 325 00:34:01,498 --> 00:34:09,672 Museli by si vytvořit struktury na přípravu kádrů atd., jenže globální prediktor řídí bezstrukturně. 326 00:34:09,792 --> 00:34:15,522 Takže celou tu černou práci musí vykonávat státní elita. 327 00:34:15,642 --> 00:34:21,276 A vůbec zde nejde o to, aby veškerá státní elita byla zlikvidována. 328 00:34:21,396 --> 00:34:26,680 Ořezání jako způsob navýšení kvality řízení, takový prvek tu je, to ano, 329 00:34:26,800 --> 00:34:31,042 ale to neznamená nějaké perzekuce, jde o korekci řízení. 330 00:34:31,162 --> 00:34:36,412 Kdy jsou ty kádry, které jsou již nepoužitelné, odstraňovány a na jejich místo přichází noví lidé, 331 00:34:36,532 --> 00:34:44,271 akceschopnější, kteří vstřícněji reagují na řídící působení z nadnárodní úrovně ze strany globálního prediktoru. 332 00:34:44,391 --> 00:34:51,307 A ten konflikt v USA spočívá v tom, že tento nástroj nadnárodního řízení 333 00:34:52,685 --> 00:34:59,619 je přeplněn zástupci státní elity, kteří nechápou globální politiku, 334 00:34:59,739 --> 00:35:04,659 kteří vidí nadnárodní řízení ve vytvoření Pax Americana, 335 00:35:04,779 --> 00:35:08,897 kdy jsou USA šéfy světa a všechny okrádají, jak se jim zachce. 336 00:35:09,017 --> 00:35:15,295 Všechny ty jejich základny jsou prostředky, kterými jsou odčerpávány zdroje přímo do USA. 337 00:35:15,415 --> 00:35:20,170 Jenže globální prediktor si velmi dobře uvědomuje, že bude-li dále budováno Pax Americana, 338 00:35:20,290 --> 00:35:22,907 zdroje planety na dlouho nevystačí. 339 00:35:23,027 --> 00:35:27,577 Ta už je už tak dost zdevastovaná. S tím je zapotřebí přestat. 340 00:35:27,697 --> 00:35:35,641 A kvůli tomu je třeba ořezat všechny nadnárodní mechanismy řízení ze strany USA. 341 00:35:35,761 --> 00:35:39,633 Jenže kam se ta státní elita, co v nich sedí, potom vrtne? 342 00:35:39,753 --> 00:35:48,191 Oni po dobu celých pokolení byli těmi šéfy a zaplňovali nadnárodní instituce řízení ze strany USA. 343 00:35:48,311 --> 00:36:01,206 Teď se USA těchto šéfů, této státní elity vzdávají a nastupuje nový řídící dorost. 344 00:36:01,326 --> 00:36:04,363 Čínský a íránský. 345 00:36:04,483 --> 00:36:12,754 To oni teď nahradí evropskou a angloamerickou státní elitu. Na ty se také něco dostane. 346 00:36:12,874 --> 00:36:17,672 Jenže americká státní elita zkostnatěla, nic nechápe 347 00:36:17,792 --> 00:36:22,430 a je připravena kvůli svému Pax Americana celý svět zahubit v jaderné válce. 348 00:36:22,550 --> 00:36:30,178 A ti noví, kteří se teď dostávají k řízení, jsou k řídícímu působení ze strany nadnárodního řízení vstřícnější, 349 00:36:30,298 --> 00:36:37,894 protože když se jim napoví určitý krok a oni poslechnou, tak vidí, že se jim potom daří. 350 00:36:38,014 --> 00:36:41,778 Teď proběhlo opět setkání Šanghajské organizace pro spolupráci. 351 00:36:41,898 --> 00:36:47,146 Kdysi se této organizaci smáli: "Co je nám do organizace zakládané s Čínou?" 352 00:36:47,266 --> 00:36:53,421 Teď už se nikdo nesměje, všichni si už uvědomují, že jde o důležitou organizaci. 353 00:36:53,541 --> 00:36:58,282 Když Čína ohlásila Jeden pás, jedna cesta, svou hedvábnou stezku… 354 00:36:58,402 --> 00:37:03,941 „O co se to pokoušejí? Vést cestu vnitřkem území? Co je to za hloupost? 355 00:37:04,061 --> 00:37:09,547 GEOPOLITIKA přece říká, že důležité jsou mořské cesty!“ 356 00:37:09,882 --> 00:37:16,209 Ještě se někdo té hedvábné stezce směje? Ukazuje se, že té Číně se nějak daří. 357 00:37:16,801 --> 00:37:28,939 Takže když národní, státní elita vidí, že ve výsledku signálů ze strany nadnárodního řízení, 358 00:37:29,059 --> 00:37:35,292 se jejich stát rozvíjí a oni zaujímají ve světě stále důležitější postavení, 359 00:37:35,412 --> 00:37:40,770 začínají být vstřícnější, a jdou vytčenou cestou. A v USA? Tam probíhá opačný proces. 360 00:37:40,890 --> 00:37:43,367 Říkají jim, dělejte to a to. 361 00:37:43,487 --> 00:37:47,837 Jenže to pro ně znamená začít se uskrovňovat, získávat méně zdrojů, méně parazitovat. 362 00:37:47,957 --> 00:37:51,158 Státní elita USA na to: „Tohle my teda dělat nebudeme!“ 363 00:37:51,278 --> 00:37:56,102 A tak proti tomu bojuje a bojuje ze všech sil. 364 00:37:56,222 --> 00:38:07,365 Minulý týden jedna herečka, Griffinová, jestli se nepletu, ano Kathy Griffinová, 365 00:38:07,485 --> 00:38:13,944 vystoupila s uříznutou Trumpovo hlavou a naráz přišla o všechny smlouvy. 366 00:38:14,718 --> 00:38:24,490 Jedno z divadel se rozhodlo, že lidem zase předvede, co je to umění 367 00:38:24,610 --> 00:38:28,617 a začalo uvádět hru Julius Caesar, 368 00:38:28,737 --> 00:38:37,988 moderní verzi, kde ve zmodernizované verzi v roli Julia Caesara vystupuje prezident Trump, 369 00:38:38,108 --> 00:38:44,522 kterého tam nevraždí Brutus, ale bojovníci za spravedlnost - ženy a pederasti. 370 00:38:44,642 --> 00:38:48,591 Tedy LGBT společenství, protože jsou tam i transgenderové a další podobní. 371 00:38:48,711 --> 00:38:53,463 To oni jsou elitou, tím výkvětem americké společnosti, která tam vraždí Trumpa. 372 00:38:53,583 --> 00:38:58,650 A výsledek? Bank of America, která 17 let toto divadlo sponzorovala, řekla: 373 00:38:58,770 --> 00:39:01,659 "Pánové končím, odteď žijete jen za své." 374 00:39:01,779 --> 00:39:09,225 Delta Air Lines, letecká společnost, jim také řekla: „Pánové, odteď žijete za své.“ 375 00:39:09,345 --> 00:39:13,436 A dále se zjistilo, že navíc dostávají i státní peníze. 376 00:39:13,556 --> 00:39:17,191 "Tak teď už si svým "uměním" budete muset vydělávat sami." 377 00:39:17,311 --> 00:39:22,607 Pro umělce není nic horšího, než když je takto odstaví od jejich koryta. 378 00:39:22,727 --> 00:39:28,195 Oni nepochopili, že situace se změnila. Proč se najednou ta ekonomická monstra, 379 00:39:28,315 --> 00:39:32,408 která je dosud bez problémů sponzorovala, od nich odvrátila? 380 00:39:32,528 --> 00:39:40,690 Ještě jednou opakuji, Trump absolvoval velkolepé turné s velkolepými výsledky. 381 00:39:40,810 --> 00:39:45,963 Ta státní elita, která pochopila, dostane penízky na to, aby se přeorientovala. 382 00:39:46,083 --> 00:39:54,188 "Tu přebytečnou chamraď z lodi vyházíme, a vy, vlastníci této lodi, poplujete dál. 383 00:39:54,674 --> 00:40:00,807 A jestliže poslouchat nebudete, půjdete o žebrácké holi." A byznys to vyhodnotil. 384 00:40:00,927 --> 00:40:09,061 Napřed je o miliardy připravili, přišli o ně, a potom jim nabídli, aby si vydělali další miliardy. 385 00:40:09,181 --> 00:40:12,012 To ta neviditelná ruka trhu. 386 00:40:12,132 --> 00:40:15,480 A oni to pochopili, okamžitě to pochopili. „OK!“ 387 00:40:15,600 --> 00:40:21,097 A celá ta propagandistická protitrumpovská kampaň začala být utlumována. 388 00:40:21,740 --> 00:40:25,699 Řídící působení totiž vedlo k tomu, že: 389 00:40:25,819 --> 00:40:30,593 "Chcete-li vystupovat proti Trumpovi, tak běžte na ulici protestovat, ale o žebrácké holi." 390 00:40:30,713 --> 00:40:34,240 Nadále nikdo protitrumpovskou propagandu totiž sponzorovat nebude, 391 00:40:34,360 --> 00:40:37,950 tu propagandu, která byla dříve tak štědře honorovaná." 392 00:40:38,699 --> 00:40:48,424 Takže to není v osvícení ani ve vysvícení, už ani nevím, co to tam bylo. 393 00:40:48,544 --> 00:40:52,508 Asi měl na mysli, aby byli všichni ti Clintonové vytaženi na světlo. 394 00:40:52,628 --> 00:40:55,852 Ty už na světlo všechny vytáhli, chápete? 395 00:40:55,972 --> 00:40:59,709 Hromadné sdělovací prostředky v tomto ohledu odvádějí skvělou práci, 396 00:40:59,829 --> 00:41:03,516 všechna ta utajovaná fakta vyplouvají na povrch. 397 00:41:03,636 --> 00:41:10,100 O Clintonovském seznamu už jsem mluvil. A snažit se je v něčem osvítit je marné. 398 00:41:10,220 --> 00:41:14,421 Americká státní elita, stejně jako ta naše státní elita 399 00:41:14,541 --> 00:41:18,870 a jako jakákoliv jiná státní elita, není ze své podstaty schopná se učit. 400 00:41:18,990 --> 00:41:23,706 Protože všechny, kteří jsou alespoň trochu tvůrčí… A co tam u nich pěstují? 401 00:41:23,826 --> 00:41:29,055 Homosexualitu, ve které tvořivost není, absolutně v ní chybí. 402 00:41:33,137 --> 00:41:45,176 Minulý týden se také konaly volby v Evropě. Prosí vás okomentovat volby ve Velké Británii a Francii. 403 00:41:45,296 --> 00:41:48,313 Tam v podstatě není moc co komentovat. 404 00:41:48,433 --> 00:41:54,337 Ve Velké Británii Theresa Mayová, která si prý přála upevnit… Takto nám to alespoň servírují. 405 00:41:54,457 --> 00:41:56,951 Která si chtěla upevnit své postavení, 406 00:41:57,071 --> 00:42:07,872 neboť přece vyhráli o celé dvě procenta nad protivníky vystoupení z Evropské unie. 407 00:42:07,992 --> 00:42:14,928 S přáním, aby si tedy upevnila své postavení a zajistila si tak maximální sílu při odchodu z EU, 408 00:42:15,048 --> 00:42:19,914 přistoupila na předčasné volby a prohrála. 409 00:42:20,034 --> 00:42:27,927 Teď je na tom ještě hůř. Měla 331 lidí, poslanců v parlamentu, teď jich má 318. 410 00:42:28,047 --> 00:42:34,839 A aby mohla sestavit vládu, musí s někým vstoupit do koalice, což už je vratká pozice. 411 00:42:34,959 --> 00:42:41,614 A protivníci odchodu Velké Británie naopak své pozice v parlamentu prudce posílili. 412 00:42:41,734 --> 00:42:47,942 No a ve výsledku tu máme nekonečný příběh. 413 00:42:48,062 --> 00:42:52,378 Kdo koho nechá ve štychu, kdo odkud vystoupí… 414 00:42:52,498 --> 00:42:59,634 Já jsem o Brexitu už vše vyložil a nic zásadního se nezměnilo, pouze nějaké drobnosti. 415 00:42:59,754 --> 00:43:04,208 Můžete se podívat na to dřívější video. Vše do toho zapadá. 416 00:43:04,328 --> 00:43:09,504 Už se mluví o tom, že by do konce roku mohly být další volby. 417 00:43:09,624 --> 00:43:14,043 No asi nemají nic lepšího na práci, než organizovat volby za volbami. 418 00:43:14,163 --> 00:43:23,122 Tak ať v tom pokračují. Dokud celé to brexitovské nadšení nevyprchá. 419 00:43:23,242 --> 00:43:29,966 Boeing už prohlásil, že svou výrobu z Velké Británie převede jinam. 420 00:43:30,086 --> 00:43:36,946 Ať si to lidé uvědomí. Oni si mysleli, že jim budou po odchodu z EU létat pečení holubi do huby. 421 00:43:37,066 --> 00:43:44,237 Vůbec si neuvědomovali, že to právě na úkor Evropy si Velká Británie zajišťovala svůj ekonomický blahobyt, 422 00:43:44,357 --> 00:43:47,332 okrádajíc celou Evropskou unii. 423 00:43:47,452 --> 00:43:52,834 Jestliže to nechápou, musí to pocítit. A jak jsem říkal. 424 00:43:52,954 --> 00:43:58,543 Máte-li vyhrát o dvě procenta, je lepší tu výhru přenechat svému protivníkovi. 425 00:43:58,663 --> 00:44:03,977 Je to příliš vratké vítězství, ať to své vítězství promrhá na celé čáře. 426 00:44:04,097 --> 00:44:10,442 Už teď Theresu Mayovou obviňují z toho, například UKIP, 427 00:44:10,562 --> 00:44:15,816 že kvůli ní hrozí zmaření brexitu, že svým jednáním… 428 00:44:15,936 --> 00:44:18,408 A co jsme my říkali od samého počátku? 429 00:44:18,528 --> 00:44:23,338 Že přece právě kvůli tomu tam dosadili Theresu Mayovou a Borise Johnsona. 430 00:44:23,458 --> 00:44:32,795 Ten kabinet je stále stejný. Co se týká Francie, co k tomu v podstatě říci? 431 00:44:32,915 --> 00:44:37,747 Všechno probíhá tak, jak jsme o tom už mluvili. 432 00:44:38,745 --> 00:44:45,863 Marine Le Penová nedokázala zopakovat svůj průlomový prezidentský běh. 433 00:44:45,983 --> 00:44:50,849 Zdálo by se, že ji v té její úspěšné rozehrávce nemůže nic zastavit, že? 434 00:44:50,969 --> 00:44:56,214 Jenže když její strana začala couvat ve všech klíčových otázkách, tak kde je jejich podpora? 435 00:44:56,334 --> 00:45:05,534 A Macron s jeho Republikou vpřed nabral přesně tolik hlasů, kolik jich má pod kontrolou státní elita, 436 00:45:05,654 --> 00:45:13,271 která je pod kontrolou, kterou zase kontrolují USA, která je pod jejich státním řízením. To je vše. 437 00:45:13,959 --> 00:45:19,668 Všechno jde svou cestou. Už jsme o tom také mluvili. 438 00:45:20,218 --> 00:45:23,485 Otázka od Ruslana Faschutdinova. 439 00:45:23,605 --> 00:45:26,305 Zdravím vás Valeriji Viktoroviči, 440 00:45:26,425 --> 00:45:31,291 švýcarské velvyslanectví na Ukrajině zorganizovalo humanitární konvoj do Doněcké lidové republiky. 441 00:45:31,411 --> 00:45:33,235 Okomentujte to prosím. 442 00:45:33,355 --> 00:45:41,745 Tady také v podstatě není co komentovat. A ještě něco vybuchlo na území amerického velvyslanectví. 443 00:45:41,865 --> 00:45:47,557 "Svidomí" skákali radostí do stropu, byli štěstím bez sebe, hned to komentovali: 444 00:45:47,677 --> 00:45:50,446 „Je to jasné, byli to teroristé z Ruska!“ 445 00:45:50,566 --> 00:45:57,186 A z amerického velvyslanectví jim řekli: „Sklapněte, šlo jen o výtržnost.“ A tím to skončilo. 446 00:45:57,306 --> 00:46:01,416 Ta dohoda mezi Trumpem a Lavrovem funguje. 447 00:46:01,536 --> 00:46:08,638 Což se odráží jak na jednání švýcarského velvyslanectví, tak i na jednání amerického velvyslanectví. 448 00:46:08,758 --> 00:46:15,035 To je vše. Současný režim je odepisován a teď jen záleží, kdo se tam toho dokáže chopit. 449 00:46:15,155 --> 00:46:22,291 Nikdo tady netvrdí, že Rusko dostane Ukrajinu na stříbrném podnose a s úklonou. Nic takového. 450 00:46:22,411 --> 00:46:34,946 Nikdo také nezaručí, že LLR a DLR ustanoví antifašistický řád v demokratické Ukrajině. 451 00:46:35,066 --> 00:46:40,517 Ne, ta otázka teď stojí tak, že záleží na tom, kdo to řízení dokáže převzít, zda to bude Evropa nebo Rusko. 452 00:46:40,637 --> 00:46:46,742 Ale vzhledem k tomu, že Evropa je teď velice nemocná a nedokáže Rusko odsunout, 453 00:46:46,862 --> 00:46:50,559 spočívá celý problém pouze v tom, aby nám parazité v řízení Ruska 454 00:46:50,679 --> 00:46:56,267 nezabránili udělat na Ukrajině pořádek a zbavit ji té banderovské pakáže. 455 00:46:58,262 --> 00:47:01,873 A poslední otázka je od Nikity Faleva. 456 00:47:01,993 --> 00:47:09,611 Jak známo, tak globální prediktor sám připustil narušení hermetizace a vznik Koncepce sociální bezpečnosti, 457 00:47:09,731 --> 00:47:12,774 když narazil na velké problémy. 458 00:47:12,894 --> 00:47:19,137 Nepřipouštíte si tu myšlenku, že GP tak či onak už „začlenil“ rozvoj Koncepce do určité úrovně s tím, 459 00:47:19,257 --> 00:47:24,123 že bude později potlačena a přeměněna v čistě teoretické tlachání na fórech, 460 00:47:24,243 --> 00:47:29,488 aniž by jí bylo umožněno uplatnit se v praxi díky filtraci řídících kádrů potřebné kvality? 461 00:47:29,608 --> 00:47:34,337 Jestliže to je: jak známo, pouze tak a nejinak. 462 00:47:34,457 --> 00:47:38,910 A jestliže… To je stejné jako: „Máslo (samo od sebe) zdražilo.“ 463 00:47:39,030 --> 00:47:44,688 O čem je tedy vůbec možné diskutovat? Máslo prostě samo od sebe zdražilo. 464 00:47:44,808 --> 00:47:48,884 Je známo. Komu je to známo, co je mu známo? 465 00:47:49,004 --> 00:47:56,380 Jestliže je vám známo, jestliže znáte zákon času, 466 00:47:56,500 --> 00:48:03,430 tak víte, že nic připouštět globální prediktor už ze samotného principu nemohl. 467 00:48:03,550 --> 00:48:12,371 Protože na základě zákona času dochází k narušení hermetizace znalostí o řízení a tomu se nedá vyhnout. 468 00:48:12,491 --> 00:48:21,243 Problém je pouze v tom, zda se to vy jako globální prediktor pokusíte zabrzdit, 469 00:48:21,363 --> 00:48:25,749 a potom zahynete v bouřlivém moři, 470 00:48:25,869 --> 00:48:31,698 nebo jako surfař chytnete vlnu a ještě se na ní o kus dál dostanete. 471 00:48:31,818 --> 00:48:45,179 Globální prediktor není hlupák, on dobře ví, že jeho znalosti mu teď umožňují do určité míry opravit loď, 472 00:48:45,299 --> 00:48:48,205 kterou je naše planeta Země. 473 00:48:48,325 --> 00:48:51,507 Nemají žádnou jinou loď, na kterou by mohli přestoupit, 474 00:48:51,627 --> 00:48:55,330 nemají jinou planetu, na kterou by mohli odletět. Jsou prostě tady. 475 00:48:55,450 --> 00:49:00,640 A to už není důležité, jaký máte osobní vztah k danému člověku, třeba byste ho nejraději zabili, 476 00:49:00,760 --> 00:49:08,810 jenže je to jenom on, kdo dokáže zalátat tu díru, a když to neudělá on, loď se potopí. 477 00:49:08,930 --> 00:49:12,523 Stejné je to s Koncepcí sociální bezpečnosti. 478 00:49:12,643 --> 00:49:19,456 Nic jiného jim nezbývá, řídící kádry pro řešení řídících úkolů potřebují a své vlastní nemají. 479 00:49:19,576 --> 00:49:27,269 Jen se podívejte, co odhaluje ten konflikt USA a globální elity, tedy se státní elitou USA. 480 00:49:27,389 --> 00:49:34,448 Je třeba řešit úkoly řízení a vzhledem k působení zákona času nemáte čas přenášet centra koncentrace řízení, 481 00:49:34,568 --> 00:49:42,069 nemáte čas zakládat řecké impérium, římské impérium, starověký Egypt. Prostě to nestíháte. 482 00:49:42,189 --> 00:49:50,377 Nestíháte vytvořit sjednocenou Evropu, Spojené státy, nic kvůli tomu nestíháte. 483 00:49:50,497 --> 00:49:55,164 Je to třeba vyřešit právě teď. A my jim takové východisko nabízíme, 484 00:49:55,284 --> 00:49:59,565 aby se to využilo k zalátání té díry na lodi. 485 00:49:59,685 --> 00:50:05,011 My přece také máme zájem na tom, aby civilizace na planetě Zemi nezahynula. 486 00:50:05,131 --> 00:50:09,771 Jinak nebude mít co se rozvíjet. Lidstvo přestane existovat, bude to znamenat konec. 487 00:50:09,891 --> 00:50:14,133 V tomto ohledu se zájmy globálního prediktoru a ty naše shodují. 488 00:50:14,253 --> 00:50:17,891 My máme zájem, aby civilizace na planetě Zemi nezahynula, 489 00:50:18,011 --> 00:50:21,265 ale řešíme ten problém svými vlastními metodami 490 00:50:21,385 --> 00:50:26,961 a globální prediktor je nucen se s nimi smířit, protože jiné metody k dispozici nemá. 491 00:50:27,081 --> 00:50:32,862 On si uvědomuje, že ve výsledku potom už nebude kapitánem na této lodi. 492 00:50:32,982 --> 00:50:40,597 Ale dobře si uvědomuje, že ti, co je nahradí, se nebudou vyžívat v pirátských zábavách, 493 00:50:40,717 --> 00:50:47,210 aby bývalé kapitány házeli žralokům. 494 00:50:47,330 --> 00:50:57,909 Víte, že piráti měli takovou zábavu, kdy uvázali člověka na provaz, táhli ho za lodí a lákali tak žraloky, 495 00:50:58,029 --> 00:51:02,873 kteří se dostavili na hostinu, nebo ho nechali se projít po prkně… 496 00:51:02,993 --> 00:51:07,245 Takové pirátské zábavy se konat nebudou. Protože koncepce je jiná. 497 00:51:07,365 --> 00:51:14,446 A vzhledem k tomu, že se nemají čeho bát, ta odplata bude mít jinou podobu. 498 00:51:14,566 --> 00:51:22,694 Pro ně to znamená, že se budou moci bezkonfliktně začlenit do nové společnosti v její nové kvalitě. 499 00:51:22,814 --> 00:51:28,288 A pro globální prediktor, pro část globálního prediktoru to je v podstatě východisko. 500 00:51:28,408 --> 00:51:34,267 A ta druhá část se křečovitě pokouší přece jen najít způsob, jak přenést svůj intelekt, 501 00:51:34,387 --> 00:51:41,629 svůj mozek na mechanické nosiče, odletět do vesmíru, v podstatě jak se stát strojem. 502 00:51:42,528 --> 00:51:50,951 Globální prediktor na základě zákona času nemohl zabránit narušení hermetizace 503 00:51:51,071 --> 00:51:54,165 a vzniku Koncepce sociální bezpečnosti. 504 00:51:54,285 --> 00:52:00,659 V důsledku stavu řízení na planetě Zemi 505 00:52:00,779 --> 00:52:07,860 teď globální prediktor nemá zájem s námi bojovat, má naopak zájem na tom, abychom za něj řešili… 506 00:52:07,980 --> 00:52:11,203 Jako když Putin musel vyřešit ten úkol, 507 00:52:11,323 --> 00:52:17,504 kdy se v důsledku jejich nesprávného řízení Indie a Pákistán ocitly na hraně jaderné války. 508 00:52:17,624 --> 00:52:24,865 Na začátku 21. století, v samém jeho počátku. "Vůbec to nedokážeme vyřešit." 509 00:52:24,985 --> 00:52:29,301 Přišel Putin a řekl: „Já to vyřeším.“ To, co nikdo jiný nedokázal. 510 00:52:29,421 --> 00:52:32,998 „Vždyť jsi se sotva chopil řízení Ruska, co chceš dělat? 511 00:52:33,118 --> 00:52:37,820 Ale dobře, my už nevíme kudy kam, tak to zkus.“ A jak to dopadlo? 512 00:52:37,940 --> 00:52:41,323 Tenkrát je ještě raději ani neposadil za jeden stůl. A teď? 513 00:52:41,443 --> 00:52:46,338 Indie i Pákistán vstupují do Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS), už bez konfliktu. 514 00:52:46,458 --> 00:52:54,130 Hlavní je vyřešit úkol řízení. A co měla řešit ŠOS? No, přijde na to. 515 00:52:54,250 --> 00:53:12,421 Jedním z důvodů proč teď Ukrajina chce do Evropy a nechce do Celní unie je skutečnost, 516 00:53:12,541 --> 00:53:17,750 že prý to tam všechno řídí Rusko a s tím že se nehodlají smířit. 517 00:53:17,870 --> 00:53:27,369 Ale vždyť idea Celní unie tu existovala už před Putinem. Proč ji nedokázali zrealizovat? 518 00:53:27,489 --> 00:53:36,793 Protože se ruské řídící elity více než všeho ostatního na světě bály Celní unie. 519 00:53:36,913 --> 00:53:41,113 Věděli totiž, že Celní unie navržená Nazarbajevem 520 00:53:41,233 --> 00:53:51,061 je vytvářena kvůli koncentraci řízení v rukou Nazarbajeva a těch sil, které budovaly Astanu, 521 00:53:51,181 --> 00:53:59,664 a že potom všem ruským, rossionským elitám zbyde pouze úděl… 522 00:54:00,762 --> 00:54:06,604 Jde-li například o naftové elity, tak úděl arabských šejků. 523 00:54:06,724 --> 00:54:10,604 To znamená, že Londýn bude v Astaně, a ne v Moskvě. 524 00:54:10,724 --> 00:54:16,340 A to se jim samozřejmě nelíbilo, oni přece vždy byli impériem… 525 00:54:16,460 --> 00:54:27,103 Oni si dobře uvědomují, že dokud je silnější řídící systém Ruska, který oni všichni dohromady představují, 526 00:54:27,223 --> 00:54:34,077 v porovnání s Kazachstánem, tak představují sílu, která může něco diktovat, alespoň na postsovětském prostoru. 527 00:54:34,197 --> 00:54:43,240 Pokud se však centrum řízení přenese do Astany, k Nazarbajevovi, stanou se pouze řízenými pěšáky. 528 00:54:43,360 --> 00:54:49,577 Na ropě sice budou dál slušně vydělávat, ale budou z nich pouze takoví saúdští šejkové či něco podobného. 529 00:54:49,697 --> 00:54:52,501 To se jim nelíbilo, a tak se toho báli. 530 00:54:52,621 --> 00:54:59,384 Putin se toho nelekl: „Celní unie? To je skvělá myšlenka. Pojďme ji realizovat.“ 531 00:55:00,121 --> 00:55:03,661 A jak byl ten úkol zrealizován? 532 00:55:04,709 --> 00:55:13,488 Stejné je to se vším, s hedvábnou stezkou, se ŠOS. Moc je v praxi realizované řízení. 533 00:55:13,608 --> 00:55:18,563 - Schopnost řídit. - Ano, v praxi realizovaná schopnost řídit. 534 00:55:18,683 --> 00:55:19,893 Chápete? 535 00:55:20,013 --> 00:55:24,782 Moc není žádná cedulka na dveřích kanceláře, ani židle. 536 00:55:24,902 --> 00:55:29,887 Je to chápání procesů řízení a schopnost je začleňovat (do svého řízení). 537 00:55:30,007 --> 00:55:35,333 Putin demonstroval svoji velkolepou dovednost, jak dobře umí pracovat. 538 00:55:35,453 --> 00:55:38,736 A tak je to možné uplatňovat se vším. 539 00:55:38,856 --> 00:55:44,120 Vždyť všechny předchozí… Schopnosti státních elit řídit 540 00:55:44,240 --> 00:55:50,803 zcela jasně a přesně do puntíku popsal Viktor Stěpanovič Černomyrdin: 541 00:55:50,923 --> 00:55:58,291 „Chtěli jsme jen to nejlepší, ale dopadlo to jako vždycky.“ To platí pro absolutně všechny státní elity na světě. 542 00:55:58,411 --> 00:56:05,531 Putin se chopí každého úkolu, který pro něj vypadá ošemetně, a vyřeší ho. Chápete to? 543 00:56:05,651 --> 00:56:15,030 Celní unie, která měla zajistit rozdrobení Ruska, vytvoření těch menších států, řízených ministátečků, 544 00:56:15,150 --> 00:56:22,425 a kterým měl vévodit Velký Túrán, který měl pod sebou spojovat celý postsovětský prostor, 545 00:56:22,545 --> 00:56:27,871 ale sám být přitom začleněný do centra koncentrace řízení Íránu… 546 00:56:28,892 --> 00:56:38,329 To byl ideální sen globálního prediktoru, který chtěl realizovat. A co dnes všichni vyvolávají? 547 00:56:38,449 --> 00:56:45,074 Všichni mluví jen o ruském světě, ruském světě. Celní unie je ruský svět, plynovody, ruští hackeři. 548 00:56:45,194 --> 00:56:47,766 Kam se podíváte, všude jen ruský… 549 00:56:47,886 --> 00:56:51,262 Vždyť proč v USA, už jsem o tom nejednou mluvil, 550 00:56:51,382 --> 00:56:57,203 proč právě Ruska se bojí státní elita USA, která nechápe procesy řízení? 551 00:56:57,323 --> 00:57:01,519 Neboť neumí vyhodnotit kdo a co… 552 00:57:02,636 --> 00:57:09,817 Ta věc se tedy má tak, že stojí-li před námi řídící úkol, je třeba jej vyřešit. 553 00:57:09,937 --> 00:57:19,400 Globalizace je proces objektivní a spočívá v koncentraci řízení výrobních sil na planetě Zemi. 554 00:57:19,520 --> 00:57:26,421 Jenže zatímco ten proces koncentrace řízení výrobních sil na planetě Zemi je objektivní, 555 00:57:26,541 --> 00:57:32,086 tak řízení tohoto procesu má subjektivní charakter! 556 00:57:32,206 --> 00:57:38,269 Už jsem ukázal na příkladu Celní unie, co měla řešit a co nakonec vyřešila! 557 00:57:38,389 --> 00:57:44,014 To samé se děje se ŠOS. Šanghajská organizace pro spolupráci! 558 00:57:44,134 --> 00:57:49,628 Která bez Putina nic vyřešit nedokáže, bez Ruska se tam nic vyřešit nedokáže. 559 00:57:49,748 --> 00:57:53,381 Indie a Pákistán tam nevstupují kvůli tomu, že je tam Čína. 560 00:57:53,501 --> 00:57:57,747 Jen zkuste spojit do jedné organizace Indii a Čínu a uvidíte… 561 00:57:57,867 --> 00:58:02,573 Indie tam vstupuje, protože je tam Rusko. Pákistán tam vstupuje, protože je tam Rusko. 562 00:58:02,693 --> 00:58:09,518 Protože ta hrana, na které stály, ta hrana jaderné války, na které stály, 563 00:58:09,638 --> 00:58:13,087 je nevyděsila o nic méně než celý zbylý svět. 564 00:58:13,207 --> 00:58:15,775 A oni vidí garanta v Rusku! 565 00:58:16,371 --> 00:58:23,428 Nesmíte se tedy bát nástrojů. Musíte usilovat o spolupráci přesně tak, jak to dělá Putin. 566 00:58:23,548 --> 00:58:27,481 On přistupuje na spolupráci s globálním prediktorem, a řeší přitom SVÉ úkoly. 567 00:58:27,601 --> 00:58:32,789 Globální prediktor nemá jiné mechanismy, kterými by dokázal vyřešit úkoly řízení, které před ním stojí, 568 00:58:32,909 --> 00:58:37,953 než jsou ty, co mu navrhuje Putin, Rusko. A Rusko samozřejmě vše řeší ve svém zájmu. 569 00:58:38,073 --> 00:58:44,660 Ovšem je pravda, že tu také máme státní elitu, která je všechna podpindosnická, podevropská, 570 00:58:44,780 --> 00:58:47,663 a Rusko je jí ukradené. 571 00:58:47,783 --> 00:58:53,341 Kdyby si tato elita alespoň trochu uvědomila, co je v jejích silách, 572 00:58:53,882 --> 00:58:59,128 čistě s ohledem na sebe, na svůj zájem by si uvědomila, že… 573 00:58:59,248 --> 00:59:04,214 Víte, ono je to tak, že jsou to všichni masochisti. 574 00:59:04,664 --> 00:59:11,383 Oni milují být v poníženém postavení, plazit se před páníčkem, který po nich šlape. 575 00:59:11,503 --> 00:59:16,976 To je to, co chtějí. A kvůli tomu jsou připraveni zničit svůj stát. 576 00:59:17,096 --> 00:59:23,052 Kdyby se státní elita chovala trochu jinak a neustále nemyslela na to, 577 00:59:23,172 --> 00:59:27,327 jak oni tam mají všechno rozplánováno na 500 let dopředu… 578 00:59:27,447 --> 00:59:30,059 Vždyť ať si to plánují na 500 let dopředu: 579 00:59:30,179 --> 00:59:34,785 „Jenže bez nás nic vyřešit nedokážete, tak se pojďte dohodnout, ale za našich podmínek, 580 00:59:34,905 --> 00:59:37,260 protože bez nás nic nevyřešíte.“ 581 00:59:37,380 --> 00:59:42,693 Jenže to v sobě musíte mít hrdost, čest a svědomí, aby to šlo. 582 00:59:42,813 --> 00:59:46,422 A to vše naší elitě nadobro chybí. 583 00:59:46,542 --> 00:59:52,120 Ona tak byla formována speciálně v průběhu chruščovského tání, brežněvovské stagnace, 584 00:59:52,240 --> 00:59:58,734 gorbačovovy přestavby a naše oligarchy nám potom dosadilo americké velvyslanectví. 585 00:59:58,854 --> 01:00:03,491 To je tedy vše. Globální prediktor nic nemohl zastavit. 586 01:00:03,611 --> 01:00:13,296 On se buď snaží chytit vítr do svých plachet a alespoň křižovat proti větru ve svému kurzu, nebo se potápí. 587 01:00:15,674 --> 01:00:18,857 Jak jsem řekl, byla to poslední otázka. 588 01:00:18,977 --> 01:00:24,804 Opět se tedy dostáváme k tomu, jak je důležité mít znalosti. 589 01:00:24,924 --> 01:00:36,023 To všechno, o čem teď mluvíme, je křišťálově jasné, zcela očividné máte-li určité znalosti. 590 01:00:36,143 --> 01:00:45,763 Jestliže nějaký matematický vzorec vnímáte jako jakýsi magický záznam, který nechápete. 591 01:00:46,277 --> 01:00:51,385 A reagujete jen: "To je magie, to je kouzelník, na hranici s ním, apod." 592 01:00:51,505 --> 01:00:54,584 Tak jde o jeden přístup ke znalostem. 593 01:00:54,704 --> 01:00:59,257 A jestliže přistupujete k matematickému vzorci tak, že se jej pokoušíte pochopit, 594 01:00:59,377 --> 01:01:02,533 tak jde o jiný přístup ke znalostem. 595 01:01:02,653 --> 01:01:09,492 Veškerá globalizace, kterou realizoval globální prediktor, byla postavena na tom, 596 01:01:09,612 --> 01:01:14,063 aby znalosti byly označovány za formu magie. 597 01:01:14,183 --> 01:01:20,285 Jen si vzpomeňte na svatou inkvizici v Evropě, kolik tam upálili lidí za znalosti. 598 01:01:20,405 --> 01:01:24,857 Byla postavena na hermetizaci, aby lidé zůstávali nevědomí. 599 01:01:24,977 --> 01:01:30,520 Jenže díky zákonu času nastoupila doba, kdy se postaru řídit už nedá. 600 01:01:30,640 --> 01:01:35,421 Jde to pouze novým způsobem, kdy jsou znalosti mezi lidi naopak šířeny. 601 01:01:35,541 --> 01:01:45,707 Ale tohle je něco, co globální prediktor, ani elity, které má pod kontrolou, jak ty globální, tak ty státní, neumí. 602 01:01:47,002 --> 01:01:51,497 Záchrana tonoucích spočívá v rukou samotných tonoucích. 603 01:01:51,617 --> 01:01:58,633 Učebnice o Dostatečně všeobecné teorii řízení, Koncepci sociální bezpečnosti, knihy, jsou napsány. 604 01:01:58,753 --> 01:02:04,525 Studujte je, buďte konceptuálně samostatní, braňte zájmy své i své rodiny. 605 01:02:04,645 --> 01:02:10,036 To vám pomůže neutonout v rozbouřeném moři rozvoje naší civilizace. 606 01:02:10,156 --> 01:02:12,601 Na shledanou, buďte šťastní. 607 01:02:12,721 --> 01:02:15,284 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 608 01:02:26,409 --> 01:02:32,695 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz