1 00:00:04,489 --> 00:00:08,600 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,720 --> 00:00:11,180 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,300 --> 00:00:16,250 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:16,370 --> 00:00:20,071 Dnes je 19.06.2017. 5 00:00:21,233 --> 00:00:27,572 Minulý týden se konala další Přímá linka s naším prezidentem Putinem 6 00:00:27,692 --> 00:00:31,656 a v souvislosti s ní tu máme dotaz od Ilji. 7 00:00:32,360 --> 00:00:38,030 Proč se rok za rokem tolik času vyčleňuje fakticky běžným životním problémům, 8 00:00:38,150 --> 00:00:42,212 odpovědím na otázku jak, ale již ne proč a kvůli čemu? 9 00:00:42,332 --> 00:00:48,199 Vůbec se nemluví o cílech, smyslu a budoucnosti lidstva, lidí jako takových, Ruska i světa. 10 00:00:48,319 --> 00:00:51,809 Vždyť ta možnost odpovědi na zvolenou otázku tu existuje. 11 00:00:51,929 --> 00:00:55,308 Vladimir Vladimirovič se těmto tématům vyhýbá úmyslně? A proč? 12 00:00:55,428 --> 00:01:01,272 Vladimir Vladimirovič se zásadně nevyhýbá žádným tématům ani otázkám, 13 00:01:01,823 --> 00:01:07,347 naopak zcela záměrně navštěvuje kolektivy, podniky, vychází do ulic 14 00:01:07,467 --> 00:01:15,975 a komunikuje tak s lidmi přímo. Dělá to proto, že je opravdový GOSUDAR! 15 00:01:16,095 --> 00:01:21,389 Jak s lidmi a médii komunikují západní lídři, 16 00:01:21,509 --> 00:01:29,312 můžeme posoudit na příkladu našeho bývalého ruského p-rezidenta Medvěděva, který je dnes premiérem. 17 00:01:29,432 --> 00:01:36,532 V jeho tiskovém oddělení jsou sestavovány jak otázky, tak i odpovědi na ně. 18 00:01:36,652 --> 00:01:40,604 Tyto otázky jsou potom rozesílány zvoleným médiím. 19 00:01:40,724 --> 00:01:48,109 Dmitrij Anatoljevič se naučí odpovědi na ně, a potom teprve předstoupí a nechá se natočit. 20 00:01:48,417 --> 00:01:56,648 Stejným způsobem komunikují s médii i lidmi všichni řídící pracovníci všech států světa. 21 00:01:56,768 --> 00:02:04,220 Pouze ruský GOSUDAR s lidmi komunikuje přímo a rozmlouvá s nimi bez prostředníků. 22 00:02:04,340 --> 00:02:12,649 To právě kvůli tomu a právě jen u Putina existuje ten nejunikátnější projekt komunikace s národem, 23 00:02:12,769 --> 00:02:17,118 kde mají lidé možnost položit otázku a dostat na ni odpověď. 24 00:02:17,238 --> 00:02:22,664 A ta věc se má tak, že taková otázka určitě položena byla, ano? 25 00:02:22,784 --> 00:02:29,443 Neboť všichni máme starost o svou budoucnost, o své výhledy, o to co a proč nás čeká, 26 00:02:29,563 --> 00:02:32,194 a nejvíce se lidé ptají co s tím. 27 00:02:32,314 --> 00:02:43,969 Jenže podstata této věci se zakládá na tom, jaké otázky převládají, co zajímá hlavní část obyvatelstva. 28 00:02:44,089 --> 00:02:48,327 A na tyto otázky Putin potom také odpovídá. 29 00:02:48,447 --> 00:02:53,279 Navrhovaný postup by předpokládal, že by se Putin musel vykašlat na řízení státu 30 00:02:53,399 --> 00:02:59,024 a sám začít analyzovat ty milióny otázek místo celého svého týmu. 31 00:02:59,144 --> 00:03:04,746 Potom by vybíral právě ty otázky, které jsou podle něj opravdu podstatné. 32 00:03:04,866 --> 00:03:10,777 Kdyby pak odpovídal právě na tyto otázky, neměl by možnost na základě nich řídit. 33 00:03:10,897 --> 00:03:20,307 Jeho cílem je totiž jen jedna věc, potřebuje zjistit reálný stav, reálnou situaci v našem státě. 34 00:03:20,427 --> 00:03:24,945 Na co jsou lidé orientováni, jaká je míra jejich chápání, 35 00:03:25,065 --> 00:03:32,868 nač je orientována úřednická mezivrstva, a jaká je její míra chápání, 36 00:03:32,988 --> 00:03:44,944 na co je orientováno jeho bezprostřední okolí a co je velmi důležité, jaká je právě jeho míra chápání. 37 00:03:45,064 --> 00:03:50,281 On si musí udělat přesný obrázek a mít jasnou představu o tom, 38 00:03:50,401 --> 00:03:56,278 s kým pracuje, jaký je stav systému, aby potom nepřistoupil k realizaci takového manévru, 39 00:03:56,398 --> 00:04:00,405 který by vedl ke zlomu nebo ke krachu. 40 00:04:00,525 --> 00:04:06,925 Což je naopak právě to, co od něj politologové různé úrovně, kteří nechápou politiku, neustále požadují! 41 00:04:07,045 --> 00:04:11,668 „Ať udělá to, ať udělá tamto! Proč se stále nedělá to a to!“ 42 00:04:11,788 --> 00:04:15,205 Jen si poslechněte Zjuganova a Žirinovského, ty žvanily. 43 00:04:15,325 --> 00:04:20,009 Jenže Putin tam není od toho, aby žvanil, on je tam, aby konal, 44 00:04:20,129 --> 00:04:22,936 a proto potřebuje vědět, jak všechno probíhá. 45 00:04:23,056 --> 00:04:26,678 Jaké otázky se vyskytují nejčastěji. 46 00:04:27,493 --> 00:04:35,483 Jaké otázky projdou přes úředníky a co považuje za důležité přímo prezidentovo okolí, 47 00:04:35,791 --> 00:04:38,586 jaké otázky vyberou právě oni. 48 00:04:38,706 --> 00:04:45,805 To, co si stačil projít sám gosudar, potom také vybírá a odpovídá na to. 49 00:04:45,925 --> 00:04:54,851 On takto získá daleko více informací, než je možné zjistit pouze z jeho odpovědí. 50 00:04:54,971 --> 00:05:01,960 A ty otázky, které by mohly odstřelit celý systém řízení, 51 00:05:02,080 --> 00:05:12,063 zničit ho a dohnat náš stát do katastrofy, gosudar samozřejmě sám zaznamenává, ale neodpovídá na ně. 52 00:05:12,183 --> 00:05:13,890 Ty sám nevybírá. 53 00:05:14,010 --> 00:05:20,669 A co se týče jeho okolí a celého toho davu lidí pokládajícího hlavní množství otázek, 54 00:05:20,789 --> 00:05:26,325 tak ti ty náročnější otázky vůbec nechápou, a nedokáží je ani zformulovat, 55 00:05:26,445 --> 00:05:32,994 jednoduše díky míře jejich chápání zůstávají buď mimo jejich zorné pole, nebo je zavrhují. 56 00:05:33,456 --> 00:05:39,069 Jestliže vám záleží na vašem státě a jeho budoucnosti, musíte se snažit, 57 00:05:39,189 --> 00:05:44,615 aby míra chápání řídících procesů u veškerého obyvatelstva vzrůstala. 58 00:05:44,735 --> 00:05:49,699 V souladu s mírou chápání procesů řízení u veškerého obyvatelstva 59 00:05:49,819 --> 00:05:55,378 musí růst počet a kvalita otázek souvisejících s řízením. 60 00:05:55,498 --> 00:05:59,647 Potom to bude vypadat tak, jak by si to představoval autor otázky. 61 00:05:59,767 --> 00:06:04,710 Musí k tomu však dojít přesně touto cestou, žádnou jinou, musíme toho dosáhnout zezdola. 62 00:06:04,830 --> 00:06:06,801 To nemůže provést sám Putin. 63 00:06:06,921 --> 00:06:10,323 Jakmile by gosudar začal být v nějakém směru iniciativní, 64 00:06:10,443 --> 00:06:14,350 tak by se ihned na druhý den všichni ti úředníci, na které si lidé stěžují, 65 00:06:14,470 --> 00:06:19,698 stali těmi nejzuřivějšími šiřiteli právě té ideje, o které se zmínil Putin. 66 00:06:19,818 --> 00:06:24,189 A tak to vypadat nesmí. Putin si to uvědomuje, a proto takto nepostupuje. 67 00:06:24,309 --> 00:06:26,412 A proto prý: „Co vlastně chce?“ 68 00:06:26,532 --> 00:06:30,153 Pamatujete si, jak to vypadalo svého času, když Putin nastoupil? 69 00:06:30,273 --> 00:06:35,545 Chakamadová a další rozpoutali přímo hysterii. Chakamadová předváděla hysterické záchvaty: 70 00:06:35,665 --> 00:06:39,441 „Ať řekne, s jakou je skupinou, za kým stojí, jaká je jeho idea? 71 00:06:39,561 --> 00:06:43,469 My musíme vědět, jaká klanově-korporativní hra se bude rozehrávat?! 72 00:06:43,589 --> 00:06:46,616 Proč nám ji neustále narušuje, proč je tak nečitelný?“ 73 00:06:46,736 --> 00:06:52,493 A tak to probíhá doposud. Jen díky této Putinovo nečitelnosti se náš stát může rozvíjet a růst. 74 00:06:52,613 --> 00:06:58,193 I když, jak říkám, různí ti zbrklíci a politologové neustále vyžadují na Putinovi jakási rozhodná opatření. 75 00:06:58,313 --> 00:07:04,356 A přitom on řídí tak neskutečně excelentně, rozehrává takové řídící manévry, že někdy… 76 00:07:04,476 --> 00:07:11,707 Víte, je to tak brilantní, závažné, a hlavně vyvážené! 77 00:07:11,827 --> 00:07:15,405 On si vše ujasní, otestuje, a potom provede. 78 00:07:15,525 --> 00:07:20,401 Míra chápání našich úředníků je stále stejná, jakmile jim poukázali na problémy, 79 00:07:20,521 --> 00:07:23,945 tak je najednou začali řešit, stavět silnice, zvyšovat mzdy… 80 00:07:24,065 --> 00:07:27,158 S ohledem na to chápání. Povšimli jste si? 81 00:07:27,278 --> 00:07:30,855 Putin už musí být úplně umořený z toho, jak je nucen neustále opakovat: 82 00:07:30,975 --> 00:07:36,006 „Federální ústředí peníze vyčlenilo, kde jsou? Jak to, že se nedostaly k lidem?“ 83 00:07:36,126 --> 00:07:40,496 A k těm lidem se nedostávají proto, že všichni úředníci jsou přesvědčeni o tom, 84 00:07:40,616 --> 00:07:49,123 že v roce 2018 dojde ke státnímu převratu, Putin bude svržen, či přímo zastřelen a hotovo. 85 00:07:49,243 --> 00:07:52,293 Opět nastoupí zlatá devadesátá léta, 86 00:07:52,413 --> 00:07:56,598 kdy zase nebudou muset lidem vyplácet mzdy a budou moci rozprodávat svůj stát. 87 00:07:56,718 --> 00:08:00,260 Proto již teď, už nyní: „Nač bychom měli ty peníze vydávat lidem? 88 00:08:00,380 --> 00:08:02,831 Musíme to jen nějak doklepat do roku 2018!“ 89 00:08:02,951 --> 00:08:06,546 Pošlou se peníze na likvidaci následků povodně a ptáte se: „Kde jsou?“ 90 00:08:06,666 --> 00:08:11,757 Samozřejmě že v kapse guvernéra a jeho skupiny, všechny je okamžitě stopili a teď už jen přemýšlejí, 91 00:08:11,877 --> 00:08:14,714 jak by je převedli na ty „řezané papírky“ (dolary). 92 00:08:14,834 --> 00:08:18,711 A takto je to ve všech regiónech, kde zazní otázka: „Kde jsou ty peníze!?“ 93 00:08:18,831 --> 00:08:21,757 Jenže zapomínají na jednu velice důležitou věc. 94 00:08:21,877 --> 00:08:30,631 Putin je varoval, čestně je varoval! Generální prokuratura dozírá a vše zaznamenává. 95 00:08:31,316 --> 00:08:35,912 V této souvislosti je třeba si uvědomit, už jsem o tom mluvil, 96 00:08:36,032 --> 00:08:42,303 že globální prediktor má v každém státě svou GP, 97 00:08:42,423 --> 00:08:46,194 svého věrného psa - generální prokuraturu, 98 00:08:46,314 --> 00:08:53,042 která stejně jako ten pes dokáže roztrhat kohokoliv, jakmile zazní příkaz: „Trhej!“ 99 00:08:53,162 --> 00:08:56,807 Od globálního prediktora, ne od státní elity. 100 00:08:56,927 --> 00:09:03,826 Globální prokuratura neustále o všech sbírá údaje, 101 00:09:03,946 --> 00:09:11,485 a jakmile GP, globální prediktor rozkáže GP, ruské generální prokuratuře: „Trhej!“, 102 00:09:11,605 --> 00:09:17,648 tak nebude veškeré té pseudoelitě, která dokáže přemýšlet pouze v kategoriích, 103 00:09:17,768 --> 00:09:23,723 jak co nejlépe poschovávat peníze a převést je do „nařezaných, zelených papírků“, 104 00:09:23,843 --> 00:09:25,682 vůbec co závidět. 105 00:09:25,802 --> 00:09:29,468 I ten rok 1937 se jim potom třeba začne zdát pouhou legrací. 106 00:09:29,588 --> 00:09:34,464 Protože potom globální… Ano, i globální prokuratura, generální prokuratura 107 00:09:34,584 --> 00:09:39,746 na příkaz globálního prediktoru všechny na kusy roztrhá a bude dobře vědět, 108 00:09:39,866 --> 00:09:44,126 kdo má kde na Západě otevřen jaký bankovní účet, jaký tam má majetek. 109 00:09:44,246 --> 00:09:50,091 Neboť ještě jednou opakuji, že generální prokuratura je v celém světě jednotným mechanismem, 110 00:09:50,211 --> 00:09:54,580 sjednoceným globálním prediktorem a pracuje na základě jeho cílů a úkolů. 111 00:09:54,700 --> 00:09:59,005 Teď probíhá sběr údajů, a proto se dá říci, 112 00:09:59,125 --> 00:10:03,253 že některým jejich pud sebezáchovy ještě úplně neodumřel, 113 00:10:03,373 --> 00:10:08,469 když se vrhli ihned vše napravovat, ještě aby vrátili lidem také ty peníze. 114 00:10:08,589 --> 00:10:13,487 A ti, kteří si myslí, že je „mine tento kalich“, 115 00:10:13,607 --> 00:10:21,366 jako někteří z guvernérů, které bychom i mohli, ale nebudeme jmenovat, tak se velice mýlí, 116 00:10:21,486 --> 00:10:27,352 neboť generální prokuratura vidí všechno a jen čeká na příkaz svého páníčka. 117 00:10:27,793 --> 00:10:35,782 A ten páníček může ten rozkaz dát ze své libovůle, nebo také může takříkajíc vyjít vstříc Putinovi. 118 00:10:35,902 --> 00:10:43,816 Když Putin řekne: „Takto se vůbec nedá pracovat a já vám nemohu vyhovět ve splnění toho a toho úkolu… 119 00:10:44,454 --> 00:10:48,922 A vy dobře víte, že jinou planetu k dispozici nemáte…“ 120 00:10:49,539 --> 00:10:50,925 Tak bude. 121 00:10:51,045 --> 00:10:57,308 Jestliže se globální prediktor rozhodne provést tento úkol, udělá toho víc, než oč ho požádá Putin. 122 00:10:57,428 --> 00:11:00,588 To je také jeden z důvodů, proč ho o to Putin nepožádal, 123 00:11:00,708 --> 00:11:04,659 neboť dobře ví, že globalisté to přeženou, což Rusku uškodí, 124 00:11:04,779 --> 00:11:08,731 protože my potřebujeme, aby to probíhalo s mírou. 125 00:11:08,851 --> 00:11:15,092 Ale aby se mohl... Jestli bude nezbytné, aby o to Putin požádal, potřebuje mít dole připraveny kádry, 126 00:11:15,212 --> 00:11:22,024 jež nahradí všechny, které generální prokuratura odstřelí na příkaz GP, globálního prediktoru. 127 00:11:25,480 --> 00:11:30,278 K dalším otázkám, teď od Marata Gabitova. 128 00:11:31,093 --> 00:11:37,916 V tomto týdnu, tedy již v tom minulém, bývalý ředitel FBI Comey odpovídal na otázky senátorů USA, 129 00:11:38,036 --> 00:11:42,516 a zcela jednoznačně přitom prohlásil, že se Rusko vměšovalo do jejich voleb, 130 00:11:42,636 --> 00:11:47,313 že to navíc byla jen taková rozcvička, neboť i nadále hodlá ovlivňovat politiku USA. 131 00:11:47,433 --> 00:11:51,143 Tato rétorika se zcela shoduje s rétorikou státní elity USA, 132 00:11:51,263 --> 00:11:55,721 je to přímo balzám na jejich duši. Také přiznal, že v New York Times lžou. 133 00:11:55,841 --> 00:12:01,246 Jednou jste říkal, že Comey pracuje pro GP a GP konfrontaci s Ruskem nemůže potřebovat! 134 00:12:01,366 --> 00:12:05,736 Trump se samozřejmě rozčílil a prohlásil, že je sám připravený přijít na slyšení senátu. 135 00:12:05,856 --> 00:12:09,455 Jak si máme danou situaci vyložit? Comey se podřídil státní elitě? 136 00:12:09,575 --> 00:12:12,845 Nebo se stále jedná o hru podle not GP? 137 00:12:12,965 --> 00:12:20,394 Jedná se o hru podle not GP. A být zde na pochybách vůbec není možné. 138 00:12:21,011 --> 00:12:26,909 Ta věc se má následovně. Začnu takovou alegorií. 139 00:12:27,029 --> 00:12:30,386 V prosinci roku 2015 140 00:12:33,206 --> 00:12:40,599 nahrál kandidát na kandidaturu do prezidentských voleb v USA Trump reklamní video. 141 00:12:40,719 --> 00:12:52,773 Vlastně nešlo o video, jen o fotografie, kdy měl být nafocen společně se symbolem USA, s orlem. 142 00:12:52,893 --> 00:12:58,482 Ten orel, který seděl na jeho stole, se tenkrát načepýřil 143 00:12:58,602 --> 00:13:03,709 a pokusil se Trumpa klovnout, když k němu natáhnul ruku. 144 00:13:03,829 --> 00:13:07,991 Ten se trochu leknul, ale nijak fatálně. 145 00:13:08,111 --> 00:13:16,262 Spíše tak z obavy, že mu třeba zničí oblek, nebo se stane něco nepříjemného v tomto duchu. 146 00:13:16,382 --> 00:13:23,379 Nebylo to tak, že by se leknul do té míry, že by již třeba odmítnul vůbec se znovu k orlovi přiblížit. 147 00:13:23,499 --> 00:13:27,575 Ne, normálně k němu opět přistoupil a i když se orel stále čepýřil, 148 00:13:27,695 --> 00:13:32,321 nakonec na jeho ruku v klidu usedl a fotky mohly být udělány. 149 00:13:32,441 --> 00:13:40,712 Tato alegorie teď perfektně sedí na vztah mezi Trumpem a státní elitou USA. 150 00:13:40,832 --> 00:13:46,524 Trump nastoupil do své řídící funkce a státní elita se ho pokouší klovnout, 151 00:13:46,644 --> 00:13:51,339 ale Trump se jí jako takové nebojí, ona ho jen… 152 00:13:51,459 --> 00:13:58,044 No, jak bych to… Existuje určitá etika chování, vypracovány jsou určité normy slušného chování 153 00:13:58,164 --> 00:14:02,583 a státní elita je porušuje, což ho samozřejmě rozčiluje. 154 00:14:04,372 --> 00:14:07,570 Co je ale v dané situaci to důležité? 155 00:14:07,690 --> 00:14:15,789 Není důležité samotné potlačení toho procesu vzpoury státní elity, 156 00:14:15,909 --> 00:14:20,389 která stále chce být ve světě šéfem, 157 00:14:20,509 --> 00:14:25,054 jak o tom svědčí i ten poslední incident mezi torpédoborcem USA a kontejnerovou lodí 158 00:14:25,174 --> 00:14:27,097 u japonských břehů. 159 00:14:27,217 --> 00:14:34,421 Zadornov se realizoval v životě, to je prostě neuvěřitelné, aby se ten vtip, 160 00:14:34,541 --> 00:14:39,650 který Zadornov vyprávěl o španělském majáku a americkém námořnictvu, realizoval, 161 00:14:39,770 --> 00:14:44,176 aby se opravdu stal ve skutečném životě u japonských břehů. 162 00:14:47,643 --> 00:14:52,432 Státní elita si přeje zachovat Pax Americana. 163 00:14:54,139 --> 00:15:04,791 Nadnárodní řízení, jestliže mají mít USA právo být supervelmocí a všechny řídit, 164 00:15:04,911 --> 00:15:08,681 musí k tomu mít určitou kádrovou základnu. 165 00:15:08,801 --> 00:15:16,464 A globální prediktor, už jsem mluvil o poměru mezi státní a globální elitou, 166 00:15:16,584 --> 00:15:25,633 že i to málo existujících tvůrčích lidí je odčerpáváno ze státní elity a přetahováno ke globální elitě, 167 00:15:25,753 --> 00:15:29,507 protože potřebují kádry, a takových lidí je prostě málo. 168 00:15:29,627 --> 00:15:37,298 Jenže k řízení světa je jich zapotřebí hodně a většinu řídících funkcí tedy zaujímá státní elita, 169 00:15:37,418 --> 00:15:42,801 která z globální politiky nic nechápe, a maximálně se snaží orientovat v „geopolitice“, 170 00:15:42,921 --> 00:15:46,278 nakolik je to vůbec možné v tom smyšleném pískovišti. 171 00:15:46,398 --> 00:15:54,047 Například výčitky vůči Tillersonovi, že dosud ve svém státním departmentu nevyměnil úředníky, 172 00:15:54,167 --> 00:15:58,295 výčitky vůči Trumpovi, že mu překážejí… 173 00:15:58,415 --> 00:16:06,593 Tedy lépe řečeno, že ještě ani nejmenoval všechny velvyslance a prokurátory, 174 00:16:06,713 --> 00:16:10,005 jsou vznášeny v podstatě kvůli nepochopení situace. 175 00:16:10,125 --> 00:16:20,481 Protože ano, je to sice tak, že státní elita blokuje jmenování Trumpových velvyslanců a prokurátorů, 176 00:16:20,601 --> 00:16:25,961 jenže ten problém spočívá spíše v tom, že Trump ani nemá dost kandidátů do funkcí velvyslanců a prokurátorů. 177 00:16:26,081 --> 00:16:32,476 Opakuji, že on sám patří ke globální elitě a řízena musí být státní elita, 178 00:16:32,596 --> 00:16:38,999 která zaujímá absolutní většinu funkcí a není tedy úkolem státní elitě zlomit vaz, 179 00:16:39,119 --> 00:16:46,457 ale donutit ji pracovat v zájmu USA. 180 00:16:46,577 --> 00:16:52,179 Proto také Tillerson, který si zajistil minimálně postačující, vhodné nejbližší okolí, 181 00:16:52,299 --> 00:16:56,691 které sám řídí a prostřednictvím kterého řídí celý státní department 182 00:16:56,811 --> 00:17:00,763 a realizuje veškerou zahraničněpolitickou práci s ostatními státy, 183 00:17:00,883 --> 00:17:06,265 vůbec nepospíchá s probírkou kádrového složení celého státního departmentu. 184 00:17:06,385 --> 00:17:10,521 Důležitější je všechny je přeorientovat. 185 00:17:10,641 --> 00:17:14,764 Jenže to je dlouhodobý proces, to přeorientování jejich práce, 186 00:17:14,884 --> 00:17:17,488 je třeba se postavit do jeho čela. 187 00:17:17,608 --> 00:17:24,255 A je samozřejmé, že požadují-li od Comeyho, aby řekl, že se Rusko vměšovalo, 188 00:17:24,375 --> 00:17:29,619 tak to také řekne, protože je třeba se dostat do čela toho procesu a vést dál všechny ty ovce, 189 00:17:29,739 --> 00:17:32,617 provést krátký zpětný obrat! 190 00:17:32,737 --> 00:17:37,212 Aby ten dav, který ho začne následovat, potom kráčel dál tam, kam je zapotřebí. 191 00:17:37,332 --> 00:17:41,696 Vždyť ten odpor kladený státní elitou globalistům 192 00:17:41,816 --> 00:17:46,290 dosáhl své krajní meze, o čemž svědčí střílení po kongresmanech. 193 00:17:46,410 --> 00:17:53,278 Ti, kteří vůbec nechápou co a jak, jsou připraveni chopit se zbraní. A to je špatně. 194 00:17:53,398 --> 00:17:58,174 Je třeba uvolnit, vypustit všechnu přebytečnou páru a napětí, 195 00:17:58,294 --> 00:18:03,098 proto také samozřejmě bude Comey říkat to, co chtějí slyšet, 196 00:18:03,218 --> 00:18:10,268 ale takovým způsobem, že bude zapotřebí vynaložit zdroje na to, aby… 197 00:18:10,388 --> 00:18:16,881 Comey řekl, že pouštěl do tisku, médiím své rozhovory s prezidentem. 198 00:18:17,001 --> 00:18:22,933 Ale to je přece efekt opičí pracky, což si státní elita neuvědomila. 199 00:18:23,053 --> 00:18:28,765 Znamená to, že průvodní škoda bude vyšší, než získaný prospěch. 200 00:18:28,885 --> 00:18:32,066 A jaký prospěch z toho vůbec bude? Vůbec žádný. 201 00:18:32,186 --> 00:18:36,220 Tedy z toho, že se podle Comeyho Rusko prý vměšovalo. A fakta jsou kde? 202 00:18:36,340 --> 00:18:40,649 "Jaké jsou vaše důkazy?" Jak to říkal Schwarzenegger v tom známém filmu. 203 00:18:40,769 --> 00:18:45,656 Žádné důkazy neexistují a ani je nedokáží včas předložit. 204 00:18:45,776 --> 00:18:49,727 Ale uplyne určitá doba a pára bude upuštěna, a to je všechno. 205 00:18:49,847 --> 00:18:53,276 Ten stát je třeba naladit do správného rytmu. 206 00:18:53,396 --> 00:18:59,593 Jedni dostávají peníze, jiní zase práci, to pro ně znamená perspektivu, probíhá normální přestavba. 207 00:18:59,713 --> 00:19:06,866 I ti nejzatvrzelejší budou přeorientováváni. Opakuji, že to bude probíhat přibližně stejně jako za Gorbačova. 208 00:19:06,986 --> 00:19:14,569 Všichni čekali, že bude v nejbližší době svržen, a zatím prohráli všichni, kteří proti němu vystoupili. 209 00:19:14,689 --> 00:19:17,374 Proto ani zde z toho nic nebude. 210 00:19:17,494 --> 00:19:22,656 Státní elita stejně jako ten orel nakonec na ruku Trumpovi usedne 211 00:19:22,776 --> 00:19:25,682 a bude plnit všechny jeho příkazy. 212 00:19:25,802 --> 00:19:31,040 Takže symbolika té reklamy je velice názorná. 213 00:19:31,160 --> 00:19:37,020 Mimochodem, neustále problikává v reklamě Mezinárodního panoramatu na kanálu Rossija 24. 214 00:19:37,140 --> 00:19:42,918 Mimochodem, Putin přirovnal Comeyho k Snowdenovi a žertem mu nabídl azyl v Rusku. 215 00:19:43,038 --> 00:19:48,422 Ano, to byl od něj dobrý, vybroušený trolling. 216 00:19:49,065 --> 00:19:57,397 Vy jste fakticky odpověděl na otázku od Ely, která prosila okomentovat střílení po republikánských kongresmanech. 217 00:19:57,517 --> 00:20:02,818 Takže tu mám otázku od Olega Trofimova, který prosí okomentovat trojitý útok, 218 00:20:02,938 --> 00:20:07,237 - No páni. - ...fakticky oprátku pro Trumpa ze strany státní elity. 219 00:20:07,357 --> 00:20:14,009 První je jednohlasné, stoprocentní hlasování pro posílení sankcí, ti dva, kteří se zdrželi, nehrají roli. 220 00:20:14,129 --> 00:20:18,400 Za druhé, znemožnění prezidentovi tyto sankce zrušit. 221 00:20:18,520 --> 00:20:23,249 A zatřetí spojení těchto protiruských sankcí se sankcemi proti Íránu. 222 00:20:23,369 --> 00:20:26,291 Pěkně. A kde je ten útok na Trumpa? 223 00:20:26,411 --> 00:20:29,621 Já zatím vidím pouze hru na přihrávky soupeřovi. 224 00:20:29,741 --> 00:20:34,183 Umožnili Trumpovi dělat vše potřebné a ochránili ho, to vše tím zařídili. 225 00:20:34,303 --> 00:20:38,459 Opravdu velkolepě zařídili. Tak se na to pojďme podívat z té druhé strany. 226 00:20:38,579 --> 00:20:46,953 Trump má za úkol přestavět USA a změnit jejich roli v celosvětovém rozložení. 227 00:20:47,073 --> 00:20:55,390 Jedním z hlavních úkolů je odříznout USA od zdrojů planety, 228 00:20:55,510 --> 00:21:02,564 druhý je odstavit je od řízení Evropy a znemožnit, aby z toho byl viněn Trump. 229 00:21:02,684 --> 00:21:07,815 Takže se na to podívejme. Proti sankcím vystoupilo Německo a Rakousko, 230 00:21:07,935 --> 00:21:16,310 neboť v tomto směru Evropa obrovsky doplácí na zavedené sankce a ten… 231 00:21:19,668 --> 00:21:26,813 V Evropě na ně nejsou naladěni, oni musí s Ruskem spolupracovat. 232 00:21:26,933 --> 00:21:31,548 A USA trvají na tom, aby ty sankce prodloužili. 233 00:21:31,668 --> 00:21:37,861 Ještě jednou opakuji, že německé vedení nikdy nemůže říci nic, 234 00:21:37,981 --> 00:21:42,280 co by nebylo schváleno z Washingtonu, to znamená globální elitou. 235 00:21:42,400 --> 00:21:46,814 A najednou Rakousko a Německo prohlašují, že jsou proti těmto sankcím. 236 00:21:46,934 --> 00:21:52,467 To znamená, že se rozkol mezi Evropou a USA prohlubuje. 237 00:21:52,587 --> 00:21:59,584 Kapka za kapkou i kámen vyhloubí. Pěkně po troškách, ale všude a to vede k rozkolu. 238 00:21:59,704 --> 00:22:04,090 Dále. Ty sankce jsou zaměřené proti Rusku, a to znamená, 239 00:22:04,210 --> 00:22:11,952 že se možnost využívat ruské zdroje pro stabilizování amerického státu, USA, 240 00:22:12,072 --> 00:22:22,083 tak jako tak snižuje bez ohledu na to, že pro své společnosti USA dělají výjimky. 241 00:22:22,203 --> 00:22:26,731 Aby se z potřebných míst Evropané museli stáhnout a zaplnili je Američané. 242 00:22:26,851 --> 00:22:34,221 A konkrétně třeba nákup motorů k letům do vesmíru, 243 00:22:34,341 --> 00:22:39,932 protože bez nich žádný americký vesmírný program nemůže existovat, ze sankcí vyjmuli. 244 00:22:40,052 --> 00:22:47,795 Nicméně z celkového hlediska ty zavedené sankce omezují využívání Ruska, 245 00:22:47,915 --> 00:22:54,796 tedy ruských zdrojů pro upevnění stability USA. 246 00:22:54,916 --> 00:23:02,377 Proč? Protože zasahují převážně proamerickou státní, takzvanou elitu. 247 00:23:02,497 --> 00:23:10,632 Já ani nevím, jak je nazývat, protože dokonce i v porovnání s evropskými elitami, je těžké nazývat je státní elitou. 248 00:23:10,752 --> 00:23:20,795 Je to prostě chamraď ve vysokém postavení. Takže to zasahuje právě jejich zájmy, aby… 249 00:23:20,915 --> 00:23:25,177 „Pojďte a všechno si tu vezměte, nabízíme vám Rusko na stříbrném tácu.“ 250 00:23:25,297 --> 00:23:28,423 Oni to využili a teď najednou hop, a plácli je přes ruce. 251 00:23:28,543 --> 00:23:33,031 „Už nemůžete Rusko rozprodávat, protože tu je Putin a vy jste namydlení!“ 252 00:23:33,151 --> 00:23:37,208 A ti, kteří své kapitály nestáhnou do Ruska, si je horko těžko dokážou udržet, 253 00:23:37,328 --> 00:23:39,841 jak je na to správně upozorňoval Putin. 254 00:23:39,961 --> 00:23:46,857 Takže ten útok na USA je kolosální. Může Trump ty sankce zrušit? Nemůže! 255 00:23:46,977 --> 00:23:52,062 Takže je z obliga. A jakmile se projeví efekt ze zavedení těchto sankcí, 256 00:23:52,182 --> 00:23:57,437 Trump jim přímo řekne: „Vy jste si je zavedli, můžete si za to sami! 257 00:23:57,557 --> 00:24:04,459 Já s tím přece nemám nic společného, neumožnili jste mi, abych zrušil ty sankce, které poškozují americký stát.“ 258 00:24:04,579 --> 00:24:10,400 Jde o čas, chápete? Existují tu různé cykly, máme tu vysokofrekvenční i nízkofrekvenční procesy. 259 00:24:10,520 --> 00:24:14,566 Nízkofrekvenční procesy často překrývají celé pokolení. 260 00:24:14,686 --> 00:24:19,016 S tím Trumpem jde také o nízkofrekvenční proces, ale ne tak velkého časového rozpětí. 261 00:24:19,136 --> 00:24:24,108 Ještě uvidíme, jaké budou následky těch sankcí a co k tomu Trump bude mít následně co říci, 262 00:24:24,228 --> 00:24:34,010 až jim vmete: „Ale pánové, vy jste to přece sami zvorali." A říkat tomuhle útok na Trumpa? No, to je opravdu síla. 263 00:24:34,130 --> 00:24:39,848 Jediné, co vám k tomu mohu říci je, abyste se učili Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 264 00:24:39,968 --> 00:24:42,755 Tam jsou zobecněné prostředky… 265 00:24:42,875 --> 00:24:46,638 Zobecněné prostředky řízení. 266 00:24:46,758 --> 00:24:53,942 Ne priority zobecněných prostředků řízení nebo zbraní, ano, v závislosti na tom, kde jsou použity. 267 00:24:54,508 --> 00:24:57,209 Dále otázka od Igora Galatenkova. 268 00:24:58,186 --> 00:25:04,050 Americké úřady vydaly zatykače na ochranku tureckého prezidenta Erdogana 269 00:25:04,170 --> 00:25:07,085 kvůli té potyčce s protestujícími ve Washingtonu. 270 00:25:07,205 --> 00:25:10,252 V Ankaře toto jednání USA ostře odsoudili. 271 00:25:10,372 --> 00:25:15,190 Soudní větev moci hájí zájmy elity USA, 272 00:25:15,310 --> 00:25:20,694 kde se v nich vzala taková horlivost pomoci GP odříznout celý arabský svět od řízení z USA? 273 00:25:20,814 --> 00:25:25,813 Nebo se jedná o nepochopení globálních procesů? Možná je na čase, aby si vás poslechli? 274 00:25:25,933 --> 00:25:29,850 Je to poprvé, co slyším, že by Turecko patřilo do arabského světa. 275 00:25:29,970 --> 00:25:35,997 Katar se přece obrátil na dva nearabské státy v tomto regionu, k Turecku a Íránu, jako na prostředníky. 276 00:25:36,117 --> 00:25:43,635 Mluvil jsem o tom v minulém pořadu. A co se týká přímo té události, 277 00:25:44,330 --> 00:25:53,589 tak musíte přestat vidět svět černobíle, že existuje-li nějaký nástroj, 278 00:25:53,709 --> 00:25:58,064 tak vždy pracuje pouze v zájmu té či oné skupiny. 279 00:25:58,184 --> 00:26:06,320 Tak to vůbec není. Ještě jednou opakuji, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy 280 00:26:06,440 --> 00:26:10,281 a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a chápe více. 281 00:26:10,401 --> 00:26:14,704 Globální prediktor toho ví a chápe více, než jakákoliv státní elita 282 00:26:14,824 --> 00:26:21,443 a v souladu s tím dokáže nasměrovat jejich strukturní práci směrem, který sám potřebuje, 283 00:26:21,563 --> 00:26:26,149 a to takovým způsobem, že si toho státní elita ani nevšimne. 284 00:26:26,269 --> 00:26:29,081 A Turecko je toho právě příkladem. 285 00:26:29,201 --> 00:26:33,482 Už jsem říkal, jakmile k té rvačce došlo, že byl zahájen odpis, 286 00:26:33,602 --> 00:26:41,341 že zajištění bezpečnosti bylo úkolem hostitelské strany, tak proč angažoval svou ochranku? 287 00:26:41,461 --> 00:26:46,937 Oni porušili zákon a v souladu s tím… Američané jsou přece těmi nejvyššími šéfy, 288 00:26:47,057 --> 00:26:51,853 jak by mohli připustit, aby na jejich území, v jejich jurisdikci někdo velel? 289 00:26:51,973 --> 00:27:02,593 Jde o zájem státní elity a navíc ještě Turecko začíná na Blízkém východě vystupovat proti zájmům USA. 290 00:27:02,713 --> 00:27:08,554 Někde se spřáhne s Ruskem a nedělá, co má a jinde zase kuje pikle s Íránem. 291 00:27:08,674 --> 00:27:15,601 Chápete? Přece existuje mezinárodní koalice a koalice okolo Ruska, 292 00:27:15,721 --> 00:27:19,022 kam patří Rusko, Sýrie, Turecko a Írán. 293 00:27:19,743 --> 00:27:26,455 Chápete? Bojují proti terorismu v Sýrii. Ovšem bojují velmi zajímavým způsobem. 294 00:27:26,575 --> 00:27:33,142 USA stále více a více nepokrytě brání ISIL před útoky syrské armády 295 00:27:33,262 --> 00:27:39,674 nebo íránských dobrovolnických jednotek, které se toho také účastní. 296 00:27:39,794 --> 00:27:53,640 Takže USA stále více a více odhalují oponu skrývající, že ISIL je kreaturou USA. 297 00:27:53,760 --> 00:27:56,984 A mimochodem, 298 00:27:59,684 --> 00:28:10,710 když na CNN komentovali sestřelení syrského letadla, teď u té Rakky, tak zmínili i důvod jeho sestřelení. 299 00:28:10,830 --> 00:28:19,325 Prý bylo sestřeleno proto, že útočilo na proamerické bojovníky! Co k tomu dodat? 300 00:28:19,445 --> 00:28:23,150 - Umírněné. - Proamerické! 301 00:28:23,270 --> 00:28:30,030 Oni tam bojují za americké zájmy. ISIL bojuje za americké zájmy, to je velice závažné. 302 00:28:30,150 --> 00:28:37,198 A stále více toho bude vyplouvat na povrch. A že šlo o útok na SDF? To je… 303 00:28:37,318 --> 00:28:45,010 Byl to ISIL, jehož jednotky v případě potřeby zamávají nějakou tou vlajkou a je z nich rázem někdo jiný. 304 00:28:45,460 --> 00:28:49,542 Proto sebou také vozí hromadu různých vlajek. 305 00:28:54,139 --> 00:28:58,351 Takže k té otázce… 306 00:28:58,471 --> 00:29:02,883 - K té potyčce s protestujícími. - Ano, k té rvačce s protestujícími. 307 00:29:03,003 --> 00:29:12,173 Ta situace je taková, že Turecko je odepisováno, s plnou parádou, a proto když zaútočili, 308 00:29:12,293 --> 00:29:16,642 tak porušili zákon a to znamená konec, teď se budou muset Američanům zodpovídat. 309 00:29:16,762 --> 00:29:20,467 Zde je státní elita rukojmím svých vlastních pravidel. 310 00:29:20,587 --> 00:29:25,546 A Erdogan měl přemýšlet dříve, než vydal podobný rozkaz. 311 00:29:25,666 --> 00:29:30,207 Jenže přemýšlet on není zvyklý, jak říkám, nepřekážejte Erdoganovi v jeho počinech, 312 00:29:30,327 --> 00:29:34,258 a Turecko v dohledné budoucnosti přestane existovat. 313 00:29:34,378 --> 00:29:41,555 Černé moře se stane ruským vnitrozemským mořem a vrátí se mu jeho dřívější název Ruské moře. 314 00:29:44,673 --> 00:29:53,738 Okomentujte ještě několik událostí a konkrétně Oleg Gurov se ptá na požár výškové budovy v Londýně. 315 00:29:53,858 --> 00:29:59,010 Všichni ti smraďochové, má na mysli média, se odmlčeli a ještě i na druhý den byli zmatení. 316 00:29:59,130 --> 00:30:01,164 Vypadá to tedy na důležitý tah? 317 00:30:01,284 --> 00:30:10,197 A také vás prosí okomentovat událost související s najížděním aut do skupin lidí 318 00:30:10,317 --> 00:30:13,701 v centru Manhattanu, Londýně a ve Lvově. 319 00:30:13,821 --> 00:30:20,837 Ano. Lvov se zde ocitl zcela náhodou, ale tam je zajímavé, 320 00:30:20,957 --> 00:30:29,388 že za volantem seděl bývalý dopravní policista, takže mluvit o tom, že by nešlo o úmysl, 321 00:30:29,508 --> 00:30:33,640 není dost dobře možné. Byl to člověk, který zcela konkrétně… 322 00:30:33,760 --> 00:30:36,782 A proč takto najel a přejel tu ženu? 323 00:30:36,902 --> 00:30:39,547 Mohlo jít o osobní motivaci i o něco závažnějšího. 324 00:30:39,667 --> 00:30:44,722 Je třeba mít to na paměti, ale je nutné vidět, jak se to bude vyvíjet dále. 325 00:30:44,842 --> 00:30:50,219 Mohlo jít i o běžný motiv, kdy prostě někomu přeskočí a najede do člověka. 326 00:30:50,339 --> 00:30:55,146 A ta podstata, ano, ta je správná. Začali najíždět do lidí auty. 327 00:30:55,266 --> 00:31:05,103 Přičemž v Londýně se jednalo jakoby o protiislámský čin a vyhořela budova, ve které bydleli migranti. 328 00:31:05,223 --> 00:31:11,918 Ta budova byla veliká, a jak to okomentovali? Skutečně byli zmatení, nevěděli, co se to stalo? 329 00:31:12,038 --> 00:31:21,208 Kdyby byl globální prediktor schopen vše řídit, tak by nikdy nepřistoupil na dohodu s Ruskem a Putinem. 330 00:31:21,328 --> 00:31:29,405 Globální prediktor přichází o svou kontrolu nad řízením světa, vyklouzává mu z rukou. 331 00:31:29,525 --> 00:31:40,174 A to, co se stalo v Londýně, ten požár v budově i ten případ s tím autem, které u mešity najelo do davu, 332 00:31:40,294 --> 00:31:45,992 jsou svědectvím toho, že události přestávají být pod kontrolou. 333 00:31:46,112 --> 00:31:51,425 Nikdo, státní elita ani globalisté nevědí, co za tím stojí. 334 00:31:51,545 --> 00:31:54,350 Možná byl ten požár budovy opravdu náhodný, 335 00:31:54,470 --> 00:31:58,144 někdy cigareta opravdu znamená jen cigaretu, jak říkal Freud. 336 00:31:58,264 --> 00:32:06,019 Takže za tím třeba nic není. Jenže oni nevědí, kam si to mají zařadit, jak reagovat, co si s tím počít. 337 00:32:06,139 --> 00:32:15,350 A ještě se tu začala projevovat veřejná iniciativa, projevuje se protiislámská xenofobie. 338 00:32:15,470 --> 00:32:20,485 Už ty lidi natolik vytočili svými šariátskými hlídkami, tou pověstnou „tolerancí“, 339 00:32:20,605 --> 00:32:24,086 že se začali bránit tímto způsobem. 340 00:32:24,206 --> 00:32:29,229 To znamená, že systém začne kolabovat, jenže oni ho potřebují stabilizovat. 341 00:32:29,349 --> 00:32:36,108 To dříve byl pro ně takový výsledek žádoucí, když bylo zapotřebí na území Evropy a Velké Británie 342 00:32:36,228 --> 00:32:39,709 vytvářet nové státy, nové národy a nové jazyky. 343 00:32:39,829 --> 00:32:46,523 Teď je třeba tu situaci trochu stabilizovat, dokud nebude přeneseno centrum koncentrace řízení, 344 00:32:46,643 --> 00:32:51,956 dokud nebude vyřešen problém s Ruskem, je zapotřebí, aby Evropa zůstala ve své dřívější kvalitě. 345 00:32:52,076 --> 00:32:56,424 Nesmí to tam vřít, protože komu by potom předali třeba Ukrajinu? 346 00:32:56,544 --> 00:33:01,407 Už teď není Evropa schopná Ukrajinu pohltit, protože je nemocná, jednoduše nemocná. 347 00:33:01,527 --> 00:33:07,298 Nemocný nemůže přijímat plnou stravu. Evropa nedokáže vstřebat ani ty imigranty, 348 00:33:07,418 --> 00:33:12,883 kteří tam již byli přesunuti na základě programu vytváření nových národů a nových jazyků, 349 00:33:13,003 --> 00:33:28,579 který teď byl pozastaven. Přesto ten příliv imigrantů částečně pokračuje, ale už není tak mohutný 350 00:33:28,699 --> 00:33:35,835 v porovnání s tím, jaký by mohl být ten, který měl zaplavit Evropu. Výsledkem měl být, jak říkám, zlý ISILovský islám, 351 00:33:35,955 --> 00:33:39,339 který by se postaral o to, aby to tam všechno pěkně promíchal. 352 00:33:39,459 --> 00:33:44,740 Potom by přišel ten hodný íránský islám a zavedl by nové hranice, nové státy, nové národy. 353 00:33:44,860 --> 00:33:49,615 A vzniknul by tak Evropský islámský chalífát. 354 00:33:49,735 --> 00:33:53,468 Oni nevědí, co by teď měli dělat. 355 00:33:53,588 --> 00:34:02,870 Kdyby přecpali Evropu tím, že by jí teď podstrčili Ukrajinu, znamenalo by to její plné zhroucení. 356 00:34:02,990 --> 00:34:17,372 Jejich jedinou nadějí tedy je házet Putinovi klacky pod nohy a nenapomáhat příliš stabilizaci situace na Ukrajině 357 00:34:17,492 --> 00:34:26,112 a vůbec v celém regionu postsovětského prostoru států bývalého socialistického tábora. 358 00:34:26,232 --> 00:34:34,652 Jen si povšimněte, jak evropská komise prudce zaútočila proti státům Visegrádské čtyřky v migračních otázkách, 359 00:34:34,772 --> 00:34:38,519 protože tyto státy řekly, že už více nikoho přijímat nebudou, 360 00:34:38,639 --> 00:34:43,582 načež evropská komise pohrozila, že také mohou být vyloučeny. A to je to, o čem jsme mluvili, 361 00:34:43,702 --> 00:34:50,864 vyčlenění států Visegrádské čtyřky jako samostatného subjektu řízení. 362 00:34:50,984 --> 00:34:54,284 Ten proces probíhá, po kouskách se posouvá dále. Pamatujete? 363 00:34:54,404 --> 00:34:59,454 Neustále jsem mluvil o tom, abyste ty procesy sledovali, protože budou pokračovat, a také pokračují. 364 00:34:59,574 --> 00:35:04,803 Protože oni potřebují tyto opory, čisté... 365 00:35:06,424 --> 00:35:18,074 Čisté z hlediska příměsí, aby nenarušovaly řízení a Visegrádská čtyřka by v tomto ohledu právě vyhovovala. 366 00:35:18,194 --> 00:35:28,387 Teď už stará Evropa úplně shnila, je to pro ni velice těžké a o něco se opřít při řízení Evropy je zapotřebí. 367 00:35:28,507 --> 00:35:33,326 A tak je budována Visegrádská čtyřka, jenže budovat ji na jejím bývalém základu 368 00:35:33,446 --> 00:35:37,883 s pamětí její socialistické existence, je pro ně nebezpečné. 369 00:35:38,003 --> 00:35:42,688 Sice by to potřebovali, ale stále váhají, bylo by to zapotřebí udělat rychle, ale moc se jim nechce. 370 00:35:42,808 --> 00:35:45,249 Proto je to táhne na dvě opačné strany. 371 00:35:45,369 --> 00:35:52,244 A potom, jestliže podpoří Visegrádskou čtyřkou, mohly by okolnosti na ni začít natolik silně tlačit, 372 00:35:52,364 --> 00:35:57,871 že by přistoupila na dohodu s Ruskem, které se vždy snaží s národy udržovat přátelství, 373 00:35:57,991 --> 00:36:01,420 a také o jejich zachování, o zachování jejich kultury… 374 00:36:01,540 --> 00:36:04,121 Jenže to Západu samozřejmě nemůže vyhovovat, 375 00:36:04,241 --> 00:36:09,933 protože oni chtějí tavicí kotel, kam všechny strčí, přetaví a zmizí v něm celé státy i národy. 376 00:36:10,053 --> 00:36:16,338 Opakuji, že v tomto případě by podpořili tvorbu samostatného subjektu řízení na evropském území, 377 00:36:16,458 --> 00:36:20,941 aby se o něj mohli opřít, jenže tu je ta historická paměť. 378 00:36:21,061 --> 00:36:25,648 Ti lidé si stále pamatují svoje socialistické soužití se SSSR. Jenže co teď? 379 00:36:25,768 --> 00:36:30,406 Okolnosti je nutí, aby si takovou oporu vytvořili. 380 00:36:30,526 --> 00:36:34,649 Proto se mluví o vyloučení a zároveň se o něm neuvažuje, 381 00:36:34,769 --> 00:36:39,485 protože se přece potřebují o něco opřít, jinak se ve staré Evropě všechno zhroutí. 382 00:36:39,605 --> 00:36:48,075 Když se vrátím k tomu, co se stalo v Londýně. Oni nevědí, jak tam probíhají všechny procesy 383 00:36:48,195 --> 00:36:56,459 a v tomto ohledu je třeba zmínit nedávné oficiální královniny narozeniny. 384 00:36:56,579 --> 00:37:05,106 Reálný den narozenin samotné královny, tedy den, kdy se opravdu narodila, 385 00:37:05,226 --> 00:37:11,054 je 21. dubna a oficiálně jako královna, 386 00:37:11,174 --> 00:37:16,325 jako královna ve svém sociálním postavení je slaví vždy druhou červnovou sobotu. 387 00:37:16,445 --> 00:37:20,858 Jenže v tomto roce byly volby a tak tu oslavu přenesli na třetí sobotu. 388 00:37:20,978 --> 00:37:25,583 A co se stalo při vojenské přehlídce? 389 00:37:25,703 --> 00:37:32,656 Na vojenské přehlídce na její počest pět gardistů, PĚT GARDISTŮ omdlelo. 390 00:37:32,776 --> 00:37:37,188 V každém případě jsem viděl video, kde byli zcela jasně vidět dva. 391 00:37:38,699 --> 00:37:42,750 Jeden tam ležel a druhý byl již na nosítkách. 392 00:37:42,870 --> 00:37:48,086 Ale média tvrdí, že jich bylo celkem pět. 393 00:37:48,632 --> 00:37:59,819 Připomenu, že při inauguraci prezidenta Porošenka jeden gardista také omdlel 394 00:37:59,939 --> 00:38:05,091 a pro Ukrajinu to skončilo občanskou válkou. 395 00:38:05,211 --> 00:38:12,645 Proto také veškerá státní i globální elita mlčí o požáru v té výškové budově, 396 00:38:12,765 --> 00:38:16,406 o té události s autem. 397 00:38:16,526 --> 00:38:20,746 Protože, co to všechno znamená? To znamená předěl. 398 00:38:20,866 --> 00:38:26,436 Dojde k občanské válce či ne? Jde o velmi závažné věci. 399 00:38:26,556 --> 00:38:29,940 - A co ten Manhattan? - S Manhattanem je to stejné, 400 00:38:30,060 --> 00:38:32,928 je třeba sledovat, co se bude dít. 401 00:38:33,048 --> 00:38:39,594 Možná to byla s tím autem náhoda a možná nebyla. 402 00:38:39,714 --> 00:38:44,726 Zatím máme příliš málo informací, abychom to mohli vyhodnotit. 403 00:38:44,846 --> 00:38:49,602 Jedno je ale očividné. Povšimněte si, že věci běžné denní potřeby 404 00:38:49,722 --> 00:38:56,659 se mění v prostředky realizace teroristických útoků – auta, kuchyňské nože, sekery… 405 00:38:56,779 --> 00:39:04,597 Všechno je to v přímém dosahu lidí. Nejsou vůbec zapotřebí nějaké složité kroky, 406 00:39:04,717 --> 00:39:08,744 jako je organizování výbuchů apod., aby se dal provést teroristický útok. 407 00:39:08,864 --> 00:39:17,424 Proto je samozřejmě nutné ten útok autem na Manhattanu mít na paměti, z jednoho jednoduchého důvodu, 408 00:39:17,544 --> 00:39:21,378 že už se odehrál jeden takový útok, který byl velice symbolický. 409 00:39:21,498 --> 00:39:28,064 Já jsem říkal, jak napřed státní elitu donutili tvrdit, že se nejednalo o teroristický útok ale běžnou kriminalitu, 410 00:39:28,184 --> 00:39:32,018 a potom se ukázalo, že šlo o varování. 411 00:39:34,943 --> 00:39:41,083 Otázka od Pavla Jevsejeva. Zemřel bývalý německý kancléř Helmut Kohl. 412 00:39:41,203 --> 00:39:45,680 Za jeho bezprostřední účasti došlo ke sjednocení západního a východního Německa, 413 00:39:45,800 --> 00:39:49,891 které jsem vždy vnímal pouze jako sjednocení dvou velice si blízkých území. 414 00:39:50,011 --> 00:39:54,584 A co znamenala tato událost, sloučení NSR a NDR, z hlediska globální politiky? 415 00:39:54,704 --> 00:39:58,538 Je možné v budoucnosti očekávat podobná sjednocení či rozdělení? 416 00:39:58,658 --> 00:40:03,746 Například sjednocení Severní a Jižní Koreje, Indie a Pákistánu či sjednocení Ruska, Běloruska a Ukrajiny? 417 00:40:03,866 --> 00:40:07,925 Tady jsou ale různé procesy promíchány v jedné hromadě. 418 00:40:08,045 --> 00:40:13,936 Problém je v tom, že všechny ty vyjmenované státy jsou v podstatě projektové. 419 00:40:14,056 --> 00:40:18,598 Měli jsme tu Britské impérium, nad kterým nikdy nezapadalo slunce, 420 00:40:18,718 --> 00:40:23,806 které přeformátovalo své impérium tak, aby se nikdo nemohl dát s nikým dohromady. 421 00:40:23,926 --> 00:40:33,122 Proto také existuje Indie a Pákistán a další. Takže co se týká západního a východního Německa, 422 00:40:33,242 --> 00:40:37,725 bylo zcela správně poznamenáno, že se jednalo o událost globálního významu, 423 00:40:37,845 --> 00:40:46,959 proto také státní elity jak v Evropě, tak především ti světoví šéfové v USA, byli proti tomuto sjednocení, 424 00:40:47,079 --> 00:40:53,877 neboť toto sjednocení prudce posílilo NSR. 425 00:40:53,997 --> 00:40:58,979 Sice tam došlo k malému poklesu, ale jinak se jednalo o prudké posílení. 426 00:40:59,099 --> 00:41:01,302 Proto Putin, oj ne Putin, ale… 427 00:41:01,422 --> 00:41:03,254 - Kohl? - Ano, Kohl. 428 00:41:03,374 --> 00:41:08,559 Tedy ne Kohl, ale Gorbačov, omlouvám se, ale tohle je velmi rozsáhlé téma, 429 00:41:08,679 --> 00:41:16,402 proto se mi Putin v hlavě honil s ohledem na budoucí vývoj v souvislosti s tím vysvětlením. 430 00:41:16,522 --> 00:41:21,931 Ale teď je třeba se vrátit ke Gorbačovovi. Abychom nezačínali od konce, ale ze začátku. 431 00:41:22,051 --> 00:41:30,771 Gorbačov se vzdal jakýchkoliv plateb ze strany NSR, protože si uvědomoval, že dojde k dočasnému poklesu… 432 00:41:30,891 --> 00:41:36,236 Tedy správněji, on si nic neuvědomoval, jen plnil, co měl nařízeno, to globalisté věděli, že dojde k poklesu 433 00:41:36,356 --> 00:41:44,048 a potřebovali zachovat maximální zdrojovou stabilitu NSR, aby dokázalo NDR pohltit. 434 00:41:44,465 --> 00:41:51,344 Gorbačov jen poslušně jejich vůli splnil. Nač to bylo potřebné? 435 00:41:51,464 --> 00:41:54,752 Teď jsme právě mluvili o Visegrádské čtyřce. 436 00:41:54,872 --> 00:42:05,618 NDR bylo příkladem socialistického soužití a tento příklad socialistického soužití bylo zapotřebí zlikvidovat. 437 00:42:05,738 --> 00:42:12,947 A začlenit tento subjekt řízení v okamžiku, kdy ho bude možné v klidu vstřebat. 438 00:42:13,067 --> 00:42:18,990 To znamená, že se ze subjektu změnil v objekt, pohltili ho a musí ho teď vstřebat. 439 00:42:19,110 --> 00:42:23,427 To jeho vstřebávání probíhá dodneška a ještě se jim to úplně nepovedlo. 440 00:42:23,547 --> 00:42:28,474 Protože díky zákonu času neustále postupují s fázovým posunem a nic nestíhají. 441 00:42:28,594 --> 00:42:36,509 NDR bylo tedy zapotřebí vstřebat do té doby, než se začne s přestavbou samotných USA. 442 00:42:36,629 --> 00:42:41,016 Jenže zaprvé se zdrželi s přestavbou samotných USA, 443 00:42:41,136 --> 00:42:45,276 protože ty procesy v Rusku neproběhly tak, jak by si byli přáli. 444 00:42:45,396 --> 00:42:52,583 A zadruhé se ukázalo, že vstřebat takový objekt, jakým bylo NDR, není vůbec, ale vůbec jednoduché. 445 00:42:52,703 --> 00:42:59,171 Protože ty zkušenosti ze socialistického soužití, zkušenosti ze sovětského prostoru, ruského světa, 446 00:42:59,291 --> 00:43:01,562 nejen zanechaly své stopy, 447 00:43:01,682 --> 00:43:06,826 ale ty prožitky se prostě nedaly vymazat, neboť zkušenosti z toho jak žít lidsky... 448 00:43:06,946 --> 00:43:11,791 Přestože to bylo v té pokroucené podobě, stejně to byl obrovský krok v porovnání se západním světem. 449 00:43:11,911 --> 00:43:15,417 Někteří na tu dobu dosud vzpomínají s nostalgií, a to i sami Němci. 450 00:43:15,537 --> 00:43:22,390 Byl to obrovský krok v porovnání s celým západním světem. Panovaly tu jiné, lidštější vztahy. 451 00:43:22,510 --> 00:43:32,654 Jakmile si to lidé jednou vyzkoušeli, jen tak se těch lidských vztahů nevzdají na úkor nějakých blah, 452 00:43:32,774 --> 00:43:37,812 která stejně nakonec vedou pouze k degradaci osobnosti. 453 00:43:37,932 --> 00:43:44,995 Budou se pokoušet sloučit do harmonické kombinace jak blaha, tak i lidské chování, 454 00:43:45,115 --> 00:43:48,692 což se neustále projevuje a oni si s tím nedokáží poradit. 455 00:43:48,812 --> 00:43:56,597 Takže ho tedy měli pohltit a vstřebat, než začnou otřesy. 456 00:43:56,717 --> 00:44:05,748 Opakuji ale, že to byl příliš velký otřes, tedy spíše příliš svobodné nadechnutí 457 00:44:05,868 --> 00:44:10,459 a lidé poznali jiné lidské vztahy v porovnání se západním světem. 458 00:44:10,579 --> 00:44:17,986 Lidé už se dostávali na třetí úroveň řízení a teď se je pokoušejí shodit zpět na čtvrtou, a to se nepovede. 459 00:44:18,106 --> 00:44:27,274 Národ, který se již svým chápáním dostal na třetí úroveň řízení, se nedá zatlačit zpět na čtvrtou. 460 00:44:27,394 --> 00:44:35,638 Dojde sice k nějaké separaci, rozdělení, nicméně většina lidí se bude snažit vystoupat výše k tomu, 461 00:44:35,758 --> 00:44:39,908 co již bylo a to se také děje a povedou za sebou i ostatní. 462 00:44:40,028 --> 00:44:43,561 To je také důvod, proč je Německo v čele. 463 00:44:43,681 --> 00:44:52,563 I za té degradace celého Západu je na tom ve všem lépe i s ohledem na „toleranci“, 464 00:44:52,683 --> 00:44:57,427 neboť jsou tam zkušenosti z NDR. A NDR působí silně. 465 00:44:57,547 --> 00:45:08,300 Existuje taková encyklopedie, kde je sto lidí, kteří změnili svět. 466 00:45:09,379 --> 00:45:19,877 A v ruském vydání této encyklopedie není ani jeden člověk, který by reálně změnil celý svět, reálně, 467 00:45:19,997 --> 00:45:23,905 tak že by se ty události stále ještě projevovaly. 468 00:45:24,025 --> 00:45:31,520 Uvedli tam například tu prostitutku Nightingalovou jako člověka, který prý změnil svět. 469 00:45:31,640 --> 00:45:38,497 A Stalina? Který vytvořil světový socialistický systém a změnil tak celý svět, 470 00:45:38,617 --> 00:45:44,528 přičemž následky té změny dosud působí, tak toho tam nezařadili. A proč? 471 00:45:44,648 --> 00:45:53,112 Protože tak lhát, jako lžou západnímu davu, si v Rusku zásadně nemohou dovolit. 472 00:45:53,232 --> 00:46:01,299 A díky zákonu času se hroutí jakékoliv lhaní. Sotva stihnou sesmolit další lživou knížečku o Stalinovi, 473 00:46:01,419 --> 00:46:07,418 nebo alespoň nějaký ten traktátek a sám život už to všechno vyvrací. 474 00:46:07,538 --> 00:46:11,358 A tak to zkoušeli, zkoušeli, ale nic z toho jim nevyšlo, 475 00:46:11,478 --> 00:46:15,694 protože díky zákonu času je každá lež velice rychle odhalena. 476 00:46:15,814 --> 00:46:19,963 A tak se rozhodli Stalina z historie raději úplně vymazat, 477 00:46:20,083 --> 00:46:25,510 žádný světový socialistický systém v historii prostě neexistoval, a tak nebude třeba ani o Stalinovi lhát. 478 00:46:25,630 --> 00:46:30,616 A tak se o to postarali, třeba mezi těmi sto lidmi Stalin není. 479 00:46:30,736 --> 00:46:34,424 Ale ten světový socialistický systém stále žije, 480 00:46:34,544 --> 00:46:39,486 jen se podívejte na Visegrádskou čtyřku, která byla založena na základě těchto zkušeností. 481 00:46:39,606 --> 00:46:49,984 NDR stabilizovalo Německo a nedovolilo té „toleranci“ Německo zcela zničit, v plném rozsahu. 482 00:46:50,104 --> 00:46:55,575 Vždyť i současná kancléřka pochází z NDR, tak to vidíte. 483 00:46:55,928 --> 00:47:02,156 Jednalo se skutečně o globální politiku, kterou státní elita nechápala jako ta u nás v SSSR, 484 00:47:02,276 --> 00:47:09,661 která tu vykřikovala, že Německo by vyplatilo peněz, co hrdlo ráčí a my bychom se tu měli jako prasata v žitě. 485 00:47:09,781 --> 00:47:16,352 Neměli. Protože katastrofa globální úrovně by byla právě tehdy spuštěna, 486 00:47:16,472 --> 00:47:20,710 po úhradě těch peněz Německem. 487 00:47:20,830 --> 00:47:26,938 Zhroutilo by se Německo, zhroutila by se Evropa a vytváření nových států a národů, nových jazyků, 488 00:47:27,058 --> 00:47:29,360 by bylo spuštěno již tehdy. 489 00:47:29,480 --> 00:47:32,661 Jenže ten proces by z velké části nebyl kontrolovatelný 490 00:47:32,781 --> 00:47:39,110 a všechny ty následky by se k nám rozšířily ze Střední Asie a to bychom neustáli. 491 00:47:39,230 --> 00:47:43,160 Jen si vzpomeňte, v jakém stavu jsme byli v devadesátých létech. 492 00:47:43,280 --> 00:47:47,606 Všechno se hroutilo, „přehlídka suverenit“ a náš asijský „nechráněný podbřišek“... 493 00:47:47,726 --> 00:47:53,350 Došlo by k velkému stěhování národů kvůli terorismu, který by odtud proudil. 494 00:47:53,470 --> 00:47:59,551 Cožpak si nepamatujete na občanskou válku v Tádžikistánu? 495 00:47:59,671 --> 00:48:03,535 Zapomněli jste snad na konflikt v Náhorním Karabachu? 496 00:48:03,655 --> 00:48:09,477 Co všechno se tenkrát jen dělo. Nic bychom neustáli. A proč? 497 00:48:09,597 --> 00:48:17,642 Chamtivce nožem neporazíte. Kdo takto myslí… Naše elita dnes myslí pouze v penězích. 498 00:48:17,762 --> 00:48:19,800 No, to je jejich úděl. 499 00:48:20,482 --> 00:48:26,754 Globální prediktor si uvědomoval, že jestliže v tom okamžiku pustí žilou Německu, 500 00:48:26,874 --> 00:48:32,147 katastrofa bude následovat ihned. Německo nešlo ponechat bez zdrojů. 501 00:48:32,267 --> 00:48:36,791 A tak dali Gorbačovovi příkaz, ten řekl: „Rozkaz!“ A bylo vymalováno. 502 00:48:36,911 --> 00:48:40,423 Ten nejlepší z „Němců“ sjednotil Německo a nic si za to nevzal. 503 00:48:40,543 --> 00:48:45,925 Popravdě řečeno je takové chování ruské, za takové věci se platit ani nemá. 504 00:48:46,045 --> 00:48:50,151 Ten problém je jinde, že to sjednocení mělo proběhnout jinak 505 00:48:50,271 --> 00:48:53,430 a neměli jsme si likvidovat vlastní stát. 506 00:48:53,550 --> 00:48:58,052 O sjednocení Německa mimochodem mluvil už Stalin i Berija. 507 00:48:58,471 --> 00:49:01,640 Ti také chtěli Německo sjednotit. 508 00:49:01,957 --> 00:49:09,035 Jenže všechno probíhá v souladu s reálnou mravností a etikou všech účastníků procesu. 509 00:49:09,155 --> 00:49:20,356 Stalin nepřistoupil na krach SSSR a na snížení životní úrovně lidí v sovětském prostoru. 510 00:49:20,476 --> 00:49:31,043 Tam kam přišla sovětská moc a ruský svět... A přestože byl z velké části řízen i trockisty, 511 00:49:31,163 --> 00:49:43,767 kteří způsobili nespočetná neštěstí. Za což teď viní SSSR v Československu, Maďarsku… 512 00:49:43,887 --> 00:49:49,957 A proč ta neštěstí byla nespočetná? I když tam vše přece proběhlo sametově. 513 00:49:50,077 --> 00:49:53,341 Protože tam vše bylo lámáno jinak. 514 00:49:53,461 --> 00:49:59,894 To, co u nás bylo plně přijatelné, protože zde máme ruský svět, trockisté, 515 00:50:00,014 --> 00:50:05,753 kteří se pokoušeli zlomit západní myšlení, dělali příliš radikálně. 516 00:50:05,873 --> 00:50:10,788 A to samozřejmě způsobovalo určitý zlom. 517 00:50:10,908 --> 00:50:19,646 Jen si vzpomeňte na evakuaci Němců z Československa. Už jsme o tom mluvili, kdy je nahé hnali po střepech. 518 00:50:19,766 --> 00:50:24,515 Jaká tam tedy byla mravnost? To je západní svět, to je jeho psychologie. 519 00:50:24,635 --> 00:50:28,174 A najednou nám říkají, že my se k lidem máme chovat lidsky? 520 00:50:28,294 --> 00:50:30,170 Když sovětská vojska útočila, 521 00:50:30,290 --> 00:50:38,519 tak potom ti Němci, kteří zůstali v Polsku, Československu, opouštěli dobytá území společně s ruskou armádou, 522 00:50:38,639 --> 00:50:42,511 protože věděli, že ruský voják je ochrání před marodéry, lupiči a násilníky, 523 00:50:42,631 --> 00:50:45,592 kteří se chovali tak, jak je vlastní západním lidem. 524 00:50:45,712 --> 00:50:49,624 A ten zlom, kdy jim tvrdě řekli, že musí přejít z této úrovně na tuto 525 00:50:49,744 --> 00:50:53,674 a prosazovali to radikálními, trockistickými metodami, 526 00:50:54,924 --> 00:51:01,966 kde bylo méně vysvětlování a více nátlaku, tedy opět západními metodami, těmi trockistickými, 527 00:51:02,086 --> 00:51:10,611 to vedlo k osobnostním zlomům, které se teď podle Freuda plně projevují. 528 00:51:10,731 --> 00:51:15,258 Odmítáním SSSR, ruského světa. 529 00:51:18,357 --> 00:51:25,734 Sjednocení Německa tedy byl tah dopředu, který měl předejít všem těmto událostem. 530 00:51:25,854 --> 00:51:30,980 Jenže i tady pro ně platí, že chtěli to nejlepší a dopadlo to jako vždycky. Jednají vždy s fázovým posunem. 531 00:51:31,100 --> 00:51:34,536 Německo sjednotili, Rusko to samozřejmě ustálo 532 00:51:34,656 --> 00:51:39,590 a Německu to přineslo velký prospěch, to je bez jakýchkoliv pochyb. 533 00:51:39,710 --> 00:51:44,766 Německo to ustálo a teď ho obviňují, že Evropská unie byla vytvořena k jeho prospěchu. 534 00:51:44,886 --> 00:51:50,734 A je na tom dobře jenom díky NDR, které mu poskytlo tak velkou zdrojovou stabilitu. 535 00:51:50,854 --> 00:51:59,937 Obyvatelstvo NDR zachránilo NSR. Historicky jednotné Německo zachránilo právě jen obyvatelstvo NDR. 536 00:52:02,656 --> 00:52:05,820 To byla pro dnešek poslední otázka. 537 00:52:05,940 --> 00:52:14,348 Už přímo v průběhu odpovědí na otázky jsem říkal, že je třeba se učit Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 538 00:52:14,468 --> 00:52:21,528 Pokaždé, když mluvíme o těch či oněch událostech, které jsou v podstatě očividné, 539 00:52:21,648 --> 00:52:27,855 posuzujete-li je z pozice Dostatečně všeobecné teorie řízení, pěti druhů sociální moci, 540 00:52:27,975 --> 00:52:35,970 pěti druhů sociální idiocie, šesti priorit zobecněných prostředků řízení/zbraní v závislosti na tom, 541 00:52:36,090 --> 00:52:45,681 v jakém prostředí jsou využívány, tak všechny ty otázky jsou zcela očividné. 542 00:52:45,801 --> 00:52:50,083 To, o čem tady mluvíme, je napřed vnímáno... 543 00:52:50,203 --> 00:52:56,410 Když jsem začal mluvit o tom, že ISIL vytvořily USA, 544 00:52:56,530 --> 00:53:02,958 a že také USA svou činnost s ISIL koordinují, tak se lidé smáli. 545 00:53:03,078 --> 00:53:08,707 Teď už si o tom štěbetají i vrabci na střeše, protože už najevo vyšlo velmi mnoho faktů. 546 00:53:08,827 --> 00:53:17,538 A rozeznat to, když se ten proces poprvé projevil, a když ho jako první, víte, to je… 547 00:53:17,658 --> 00:53:25,405 V obyčejné válce ten, který první odhalí plány svého protivníka, také vyhraje. 548 00:53:25,525 --> 00:53:35,144 Protože má čas vypracovat protiopatření v souladu se svými cíli řízení a na základě svých zdrojů. 549 00:53:36,821 --> 00:53:38,775 Stejné je to zde. 550 00:53:38,895 --> 00:53:46,368 Jenže ta situace je taková, že na základě zákona času a dnes jsme o tom nejednou mluvili, 551 00:53:46,488 --> 00:53:55,693 že jestliže dříve znalosti o řízení státu lidem nebyly zvlášť potřebné, 552 00:53:55,813 --> 00:54:03,066 jenom musel každý voják chápat a znát svůj manévr, to je suvorovské heslo, 553 00:54:03,186 --> 00:54:10,961 tak dnes znalosti Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti, 554 00:54:11,081 --> 00:54:19,352 potřebují znát bez výjimky všichni, aby se sami nestali trávou na válečném poli. 555 00:54:19,472 --> 00:54:23,972 Aby dokázali ubránit zájmy své i své rodiny. 556 00:54:24,092 --> 00:54:28,979 Takže jak říkal soudruh Stalin: „Bez teorie nám hrozí smrt!“ 557 00:54:29,099 --> 00:54:32,197 Učte se teorii a buďte šťastní. 558 00:54:32,317 --> 00:54:34,948 Na shledanou, do příštích setkání. 559 00:54:35,068 --> 00:54:38,374 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 560 00:54:49,058 --> 00:54:55,758 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz