1 00:00:04,403 --> 00:00:09,533 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:09,653 --> 00:00:12,743 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:12,863 --> 00:00:18,849 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:18,969 --> 00:00:22,684 Dnes je 26.06.2017. 5 00:00:23,705 --> 00:00:29,681 Minulý týden byla premiéra filmu Olivera Stoneho - Putin - na prvním kanálu 6 00:00:29,801 --> 00:00:33,252 a máme tu v souvislosti s tím velmi mnoho otázek. 7 00:00:33,372 --> 00:00:35,343 Otázka od Anatolie. 8 00:00:35,463 --> 00:00:41,219 Valeriji Viktoroviči, komu byl nejvíce adresován film Putin od Olivera Stoneho? 9 00:00:41,339 --> 00:00:46,783 Souvisel datum jeho odvysílání v USA s nějakými kroky Trumpova štábu? 10 00:00:52,031 --> 00:00:54,937 Nu, ta situace je taková. 11 00:00:55,709 --> 00:01:02,370 Nebude to přímá odpověď, ale to vysvětlení je nezbytné. 12 00:01:02,490 --> 00:01:10,831 Řízení je proces informační. Šíření informací je svou podstatou řízením. 13 00:01:10,951 --> 00:01:19,190 Proto si lidi, kteří umějí pracovat s informacemi, pracovat v žánru filmové dokumentaristiky, 14 00:01:19,310 --> 00:01:26,134 globální prediktor vybírá cílevědomě, začleňuje je do určitých systémů, 15 00:01:26,254 --> 00:01:30,455 a jestliže daný člověk pracuje kvalitně, jsou mu poskytnuty nezbytné možnosti. 16 00:01:30,575 --> 00:01:38,068 A nehledě na určitý trvalý opoziční postoj zaujímaný k jakémukoliv vládnoucímu režimu, 17 00:01:38,188 --> 00:01:43,109 je těmto lidem ve společnosti vždy projevována úcta a jsou dobře přijímáni. 18 00:01:43,229 --> 00:01:50,850 Určité opozičnictví je ve společnosti vždy přijímáno a kvitováno. 19 00:01:50,970 --> 00:01:59,801 No a Oliver Stone samozřejmě patří do třídy pracovníků této informační fronty, 20 00:01:59,921 --> 00:02:10,448 kteří umí pracovat s informacemi a zastávají vždy určitý opoziční postoj vůči jakémukoliv režimu, 21 00:02:10,568 --> 00:02:19,990 protože mají „vlastní názor“, samozřejmě v uvozovkách, tedy „vlastní názor“ na aktuální dění. 22 00:02:20,110 --> 00:02:28,889 A pro tyto své názory vždy nacházejí financování, možnosti distribuce 23 00:02:29,009 --> 00:02:34,650 a také je jim například umožněno natočit rozhovor například s Putinem. 24 00:02:34,770 --> 00:02:38,456 Tohle si přeberte a potom přemýšlejte. 25 00:02:38,576 --> 00:02:47,484 Máte člověka, který by chtěl něco natočit, má skvělý projekt, kam tedy půjde a jak nalezne kontakty? 26 00:02:47,604 --> 00:02:55,405 Oliver Stone prodělal tuto dlouhou cestu, která znamená celoživotní sérii testů, 27 00:02:55,525 --> 00:03:01,347 aby byl pro ty, kteří mu poskytují takové možnosti předvídatelný. 28 00:03:01,467 --> 00:03:11,789 A ta věc nespočívá ani tak v tom, aby došlo k nějakému časovému sladění s kroky Trumpova štábu, 29 00:03:11,909 --> 00:03:16,135 jako spíše ve sladění dvou procesů: 30 00:03:16,255 --> 00:03:22,410 nadnárodního řízení USA a dalších států ve světě 31 00:03:22,530 --> 00:03:30,975 a kroků Trumpova štábu za této informační podpory. 32 00:03:32,673 --> 00:03:35,759 Ta věc se má tedy následovně. 33 00:03:35,879 --> 00:03:44,734 Dnes bez Putina nedokáží ve světě vyřešit ani jeden problém, ani jeden. 34 00:03:46,073 --> 00:03:51,840 Všechny světové problémy je možné vyřešit pouze s pomocí Ruska 35 00:03:51,960 --> 00:03:58,623 a co je nejdůležitější, za bezpodmínečné účasti Putina, neboť to právě on chápe tyto procesy 36 00:03:59,130 --> 00:04:01,862 a dokáže je řešit. 37 00:04:02,247 --> 00:04:08,364 Což se nyní projevuje tak, že stále více a více různých politických činitelů, 38 00:04:08,484 --> 00:04:14,053 teď už i včetně státních činitelů na úrovni ministrů, začalo mluvit o tom, 39 00:04:14,173 --> 00:04:19,132 že bez Ruska není možné nic udělat, že je třeba se nějak dohodnout s Ruskem. 40 00:04:19,252 --> 00:04:22,957 Někdy to zní samozřejmě směšně. 41 00:04:23,077 --> 00:04:30,126 Německá ministryně obrany Ursula von der Leyen například řekla, 42 00:04:30,246 --> 00:04:36,427 že je třeba dohodnout se s Ruskem, ale z pozice síly. To už zkusil Hitler. 43 00:04:36,547 --> 00:04:41,699 Z pozice síly se také s Ruskem zkoušel dohodnout Napoleon, Karel XII., 44 00:04:41,819 --> 00:04:46,200 těch Evropanů, kteří se pokoušeli dohodnout s Ruskem z pozice síly, bylo mnoho. 45 00:04:46,320 --> 00:04:50,089 No, co naděláte. Dohodnout se je ale třeba. 46 00:04:50,209 --> 00:05:02,016 To je určitý přechod, protože dříve jinak než z pozice síly a diktátu své vůle Rusku na Západě nepostupovali. 47 00:05:02,136 --> 00:05:07,586 Teď si tedy ponechali tu svou pozici síly, ale i z této pozice se potřebují dohodnout. 48 00:05:07,706 --> 00:05:10,286 K takovým změnám dochází. 49 00:05:10,406 --> 00:05:16,780 A v souladu s tím je teď nutné změnit vztah davu v celém světě, 50 00:05:16,900 --> 00:05:24,045 davu řídícího i podřízeného, protože se vždy jedná o dav, který se jen poněkud liší. 51 00:05:24,165 --> 00:05:32,564 Je tedy třeba změnit postoj davu k… Ne k Rusku, ale přímo k Putinovi, 52 00:05:32,684 --> 00:05:41,726 aby Putin mohl řešit úkoly stojící před řízením západní civilizace, 53 00:05:41,846 --> 00:05:50,534 ale zároveň zůstala zachována protiruská složka v celém západním... 54 00:05:50,654 --> 00:05:56,287 Ve veškerém západním vnímání a chápání světa. 55 00:05:56,407 --> 00:06:07,282 Měnit vztah k Rusku nehodlají, ale takticky chápou, že je nutné řešit aktuální úkoly, což dokáže Putin… 56 00:06:07,402 --> 00:06:20,237 Tak ať je řeší! Tento úkol plní film Olivera Stoneho. A není prvním, kdo se tento úkol pokouší řešit. 57 00:06:20,357 --> 00:06:25,018 A nejen pro celý svět. 58 00:06:25,138 --> 00:06:33,913 Kdyby Vladimir Solovjov, kterému stejně tak umožnili natočit s Putinem rozhovor, svůj úkol splnil, 59 00:06:34,342 --> 00:06:37,576 tak by mu již teď dělali reklamu v USA. 60 00:06:37,696 --> 00:06:45,531 "Jen se podívejte, jak se na ty věci dívají v Rusku, jak to natočil právě tento režisér. 61 00:06:46,158 --> 00:06:49,623 Je to pro nás, pro Západ přijatelné či ne?" 62 00:06:49,743 --> 00:06:53,914 Jenže on svůj úkol nesplnil, nedokázal ho realizovat. 63 00:06:54,034 --> 00:06:58,766 I v Rusku se na tento film jednou podívali a už je minulostí. 64 00:06:58,886 --> 00:07:01,241 Takové pojetí se prostě neuchytilo. 65 00:07:01,361 --> 00:07:07,512 Proto byli nuceni zaangažovat zbraň vyššího, toho nejvyššího kalibru, Olivera Stoneho. 66 00:07:07,632 --> 00:07:14,014 A ten? No, nedá se říci, že by to zvládnul skvěle, ale trojku bych mu dal, protože… 67 00:07:14,134 --> 00:07:18,866 A opět je tu taková situace. Třeba ta Megyn Kellyová, tu odsuzovali, 68 00:07:18,986 --> 00:07:24,411 že nedokázala s Putinem natočit pořádný rozhovor, přestože svou práci zvládla velkolepě. 69 00:07:24,531 --> 00:07:28,372 Opakuji, že tato paní by si poradila s kýmkoliv. 70 00:07:28,492 --> 00:07:37,383 I Oliver Stone je býk, ale tam u nich, v politice jejich úrovně, ale ne s ohledem na Putina. 71 00:07:38,174 --> 00:07:49,694 No, řekněme to takto, Oliver Stone si se svou prací s Putinem poradil celkem dobře, 72 00:07:49,814 --> 00:07:57,681 s informační výměnou a dokázal celkem kvalitně, dobře a v zájmu západní civilizace 73 00:07:57,801 --> 00:08:00,982 předat Západu potřebné informace. 74 00:08:01,102 --> 00:08:04,975 On nepracuje pro nás, to je třeba mít na paměti. 75 00:08:05,932 --> 00:08:12,533 Ještě jedna otázka související s tímto filmem. Valeriji Viktoroviči, Putina podrazili. 76 00:08:12,653 --> 00:08:18,739 V tomto filmu Putin ukazuje Stonemu video, ve kterém jakoby naše letectvo útočí na teroristy, 77 00:08:18,859 --> 00:08:25,142 a teď vyšlo najevo, že to video je staré a navíc se jedná o americké Apache, píše Andrej ze Sankt Petěrburgu. 78 00:08:25,262 --> 00:08:30,950 Také Viktor píše, že problém není v tom, že Putin Stonemu podstrčil lživou informaci, 79 00:08:31,070 --> 00:08:36,000 skutečný problém tkví v tom, zda nejsou samotnému Putinovi pravidelně předkládány lživé informace, 80 00:08:36,120 --> 00:08:39,961 kterým on sám upřímně věří. Jak byste to okomentoval? 81 00:08:40,081 --> 00:08:48,081 Já to okomentuji starým pořekadlem: stříbrné lžičky se sice našly, ale pochybnosti zůstaly. 82 00:08:48,608 --> 00:08:56,002 Oč jde? Podstrčit Putinovi nějaké lživé informace je velmi, velmi problematické. 83 00:08:56,122 --> 00:09:01,778 Problém je v tom, že v podmínkách klanově-korporativního boje 84 00:09:01,898 --> 00:09:10,656 si všechny klany přejí vzájemně podrazit nohy, bodnout nůž do zad, jen tak přátelsky, z hecu, 85 00:09:10,776 --> 00:09:14,881 aby omezili něčí vliv na první osobu ve státě. 86 00:09:15,001 --> 00:09:22,010 Kdyby tedy někdo risknul podstrčit mu nějaké lži, vždy se najde někdo jiný, kdo to práskne: 87 00:09:22,130 --> 00:09:26,400 „Vladimire Vladimiroviči, on se tě pokusil podvést.“ 88 00:09:26,520 --> 00:09:33,145 A co se týká toho videa. Proč jsem zmínil ty stříbrné lžičky? 89 00:09:33,265 --> 00:09:41,148 Ta věc se má tak, že jakmile se objevilo toto video doprovázené tvrzením, 90 00:09:41,268 --> 00:09:47,288 že Putinovi podstrčili starý materiál natočený Američany při jejich akci v Afghánistánu, 91 00:09:47,408 --> 00:09:52,669 okamžitě to odborníci prověřili a porovnali. 92 00:09:52,789 --> 00:10:03,052 Existují dvě verze. Jedna verze vysílaná v Americe a druhá vysílaná v Rusku, které jsou v podstatě autentické. 93 00:10:03,172 --> 00:10:17,229 A existuje třetí verze, která koluje internetem, jak to Putin ukazuje Američanům. 94 00:10:17,349 --> 00:10:23,197 Je to dobře odvedená práce, jenže se jedná o jasnou fotomontáž, 95 00:10:23,317 --> 00:10:26,819 to video je sice podobné, ale jedná se o fotomontáž. 96 00:10:26,939 --> 00:10:30,441 Lidé začali hledat, kde je primární zdroj toho videa. 97 00:10:30,561 --> 00:10:36,615 Jsou dvě autentické verze a tato třetí, tak začali hledat a nemohou to nikde najít. 98 00:10:36,735 --> 00:10:42,376 Nakonec ho všichni začali rychle stahovat a nahrazovat autentickými záběry. 99 00:10:42,496 --> 00:10:50,275 Ale média "liberastů" se postarala o pořádný humbuk, takže u lidí nějaké ty pochyby přetrvávají. 100 00:10:50,395 --> 00:10:56,208 „Jen si to vezměte, prý to nebyly záběry ruských akcí, ale těch amerických! 101 00:10:56,328 --> 00:11:00,606 Kdo je tedy lepší? Snaží se nás podvést.“ 102 00:11:00,726 --> 00:11:04,555 To byl účel celého toho skandálu. 103 00:11:04,675 --> 00:11:12,799 Tohle bylo úkolem všech liberálních médií, protože někde v jakémsi blogu se objevilo takové video. 104 00:11:12,919 --> 00:11:21,009 Ale jeho původní zdroj se dohledat nepodařilo. A potom ho vůbec začali rychle odstraňovat, zametat stopy. 105 00:11:21,129 --> 00:11:33,599 Cílem bylo, aby lidé zůstali s přesvědčením, že to, co viděli, byla pravda, že Putin ukazoval úplně jiné video. 106 00:11:34,290 --> 00:11:39,674 Jedná se o boj proti Putinovi, v celé své kráse. 107 00:11:39,794 --> 00:11:47,283 Realizováno to však bylo toporně, falešně, přestože samotné technické provedení bylo vysoce kvalitní. 108 00:11:47,403 --> 00:11:51,272 Když tedy někdo médiím předhazuje… 109 00:11:51,392 --> 00:11:59,534 Když takto pracují globalisté, tak to dělají velmi dobře a kvalitně, a když se o to pokusí státní elita, 110 00:11:59,654 --> 00:12:07,699 tak postupuje na základě svých dojmů a vždy jí to vyjde poněkud pokřiveně, takže je to na nic. 111 00:12:07,819 --> 00:12:12,489 Zde byl výsledek stejný, nijaký. Podstata však zůstává stejná. 112 00:12:12,609 --> 00:12:20,011 "To je jedno, že to potom smažeme, lidé si budou skutečné video asociovat s touto kachnou!" 113 00:12:20,131 --> 00:12:25,315 Hlavní je okolo toho vyvolat pořádný humbuk, o který se všechna vydání liberastů řádně postarala. 114 00:12:25,435 --> 00:12:28,883 „Nikolaji Bulganine, štěkej tak, jak pán ti kyne!“ 115 00:12:29,003 --> 00:12:36,309 Dostali příkaz zpoza oceánu, a tak štěkali, Novaja Gazeta i všichni ti ostatní. 116 00:12:37,495 --> 00:12:44,929 K další otázce. Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím návštěvu ukrajinského prezidenta v USA 117 00:12:45,049 --> 00:12:48,907 a jeho setkání s Trumpem. 118 00:12:49,027 --> 00:12:51,398 Oj, velice důležitá návštěva. 119 00:12:51,518 --> 00:12:55,497 A to hlavní, byl tam dříve než Putin! 120 00:12:55,617 --> 00:12:59,235 – Dříve než Putin. – Ano, byl tam dříve než Putin. 121 00:12:59,355 --> 00:13:03,414 Jen si povšimněte, jaké má kdo hodnoty. 122 00:13:03,534 --> 00:13:11,410 Na Ukrajině celá ta kyjevská banda veškeré své kroky porovnává s Putinem. 123 00:13:11,530 --> 00:13:16,112 Co Putin řekl, co Putin udělal... 124 00:13:16,232 --> 00:13:25,476 Jak by Porošenko jen mohl opominout tuhle velkou PĚREMOGU/vítězství! 125 00:13:25,596 --> 00:13:33,834 Setkal se s Trumpem, se samotným americkým prezidentem dříve než Putin. 126 00:13:33,954 --> 00:13:42,876 Vše by bylo skvělé, jenže víte, to lokajství, 127 00:13:42,996 --> 00:13:48,823 které je vlastní „svidomým/národně uvědomělým“ Ukrajincům, nic zničit nedokáže. 128 00:13:48,943 --> 00:13:57,905 A kvůli tomuto svému otrockému, nevolnickému charakteru vždy potřebují mít páníčka. 129 00:13:58,025 --> 00:14:05,661 Z některých lidí se stává skutečný „dobytek“ (termín v KSB), když se s nimi začne zacházet lidsky. 130 00:14:05,781 --> 00:14:11,207 Příkladem toho jsou „svidomí“ Ukrajinci, nebo vůbec jacíkoliv „svidomí“, 131 00:14:11,327 --> 00:14:14,662 ať už jde o Bělorusy, Kazachy, o jakékoliv „svidomé“. 132 00:14:14,782 --> 00:14:18,972 Začnete-li s nimi jednat lidsky, stává se z nich „dobytek“. 133 00:14:19,092 --> 00:14:25,703 Jestliže se takto chováte k normálním lidem, chovají se normálně. 134 00:14:25,823 --> 00:14:29,721 Zatímco Porošenko je normální „svidomý“ Ukrajinec. 135 00:14:29,841 --> 00:14:36,502 Proto s ním není možné jednat na úrovni rovných mezilidských vztahů. 136 00:14:36,622 --> 00:14:39,818 Zde jde o čistý projev lokajství. 137 00:14:39,938 --> 00:14:51,521 Člověk, který má alespoň nějakou sebeúctu, důstojnost, alespoň trošičku, nemluvím o ideálu, 138 00:14:51,641 --> 00:14:53,804 ale alespoň o nějaké té sebeúctě, 139 00:14:53,924 --> 00:15:00,644 takový člověk by se styděl vůbec se o této návštěvě zmiňovat a ještě ji rozpitvávat. 140 00:15:00,764 --> 00:15:04,362 Tím spíše zdůrazňovat, že tam byl před Putinem. Co to znamená? Být tam před Putinem? 141 00:15:04,482 --> 00:15:09,313 Porošenko tím jasně dal najevo, že je lokajíček, který donesl svému páníčkovi pantofle, 142 00:15:09,433 --> 00:15:13,653 dříve než se ten vydal na setkání s Putinem, kterého si váží. 143 00:15:13,773 --> 00:15:17,510 Já jsem svého páníčka viděl dříve než Putin! 144 00:15:17,630 --> 00:15:19,021 To je přirozené. 145 00:15:19,141 --> 00:15:21,561 A kde je zde podstata? 146 00:15:21,681 --> 00:15:32,876 K dispozici je celá nahrávka počínaje od příjezdu delegace do Bílého domu, z Porošenkovy tiskové konference. 147 00:15:32,996 --> 00:15:36,798 Která je mimochodem zajímavá, ptají se ho tam… 148 00:15:36,918 --> 00:15:44,095 Máme u nás takový pořad - Kolo štěstí. "A ještě bych chtěl pozdravit Frantu…“ 149 00:15:44,215 --> 00:15:48,692 Pjotra Alexejeviče se zeptali: „Co jste rozhodli s ohledem na sankce?“ 150 00:15:48,812 --> 00:15:54,060 „To je dobrá otázka. Chtěl bych pozdravit Miroslavu Gongadze.“ 151 00:15:54,180 --> 00:15:58,368 „Dobře, jsi chlapík, a co ty sankce? A o čem jste vlastně mluvili?“ 152 00:15:58,488 --> 00:16:03,511 Jenže oni nemluvili o ničem. Problém je v tom, že se v podstatě celá ta návštěva 153 00:16:03,631 --> 00:16:10,262 podle harmonogramu amerického prezidenta dá popsat jedním slovem: 154 00:16:10,382 --> 00:16:17,591 Drop in! Stavím se u vás na minutku! V mezeře mezi přijímáním důležitějších osob. 155 00:16:18,588 --> 00:16:24,567 Celá oficiální část té návštěvy, celá, i s Michaelem Pencem atd., 156 00:16:24,687 --> 00:16:27,846 s příchodem a odchodem trvala půl hodiny. 157 00:16:27,966 --> 00:16:37,329 V oválné pracovně strávil 6 minut a tři minuty z toho bylo fotografování. Takže dialog trval asi 3 minuty. 158 00:16:37,449 --> 00:16:42,440 Za tyto 3 minuty Pjotr Alexejevič stihnul oblízat Trumpa od hlavy až k patě. 159 00:16:42,560 --> 00:16:46,876 A ten mu kývnul: „Nu dobrá přítelíčku, tvé panáčkování bylo zaznamenáno.“ 160 00:16:46,996 --> 00:16:56,134 Nic víc to nebylo. Oč zde tedy jde? Viděl jste tam někdo ukrajinskou vlajku? 161 00:16:56,777 --> 00:16:59,927 Šlo přece o setkání dvou prezidentů! 162 00:17:01,599 --> 00:17:07,096 A jak dlouho Trump mluvil s ministrem zahraničí? 163 00:17:07,216 --> 00:17:12,786 Když i, podle mě to byla CNN, řekla, že to byla absolutní blamáž. 164 00:17:12,906 --> 00:17:20,083 To třeba když přijímají panamského prezidenta, tak mu natáhnou červený koberec, připraví uvítání… 165 00:17:20,203 --> 00:17:23,330 A co je zač ta Panama? 166 00:17:23,450 --> 00:17:30,466 Jestli si USA vzpomenou, tak pošlou do Panamy své jednotky, které panamského prezidenta zatknou, 167 00:17:30,586 --> 00:17:36,574 převezou do USA a odsoudí! To je vše. Chápete? 168 00:17:38,342 --> 00:17:45,607 A prezidentovi tohoto státu Trump vyjde vstříc, uspořádá mu oficiální přijetí s praporem, 169 00:17:45,727 --> 00:17:51,522 s normální schůzkou... A s ohledem na Porošenka? Vůbec nic. 170 00:17:51,642 --> 00:17:57,823 Ten dostal příkaz: „K noze!“, a tak přiběhl. „Tady si sedneš a něco zablekotáš.“ 171 00:17:57,943 --> 00:18:02,870 „Ó ano, vždy rád páníčkovi řeknu, co mi jen nakážete, ó nejvyšší!“ 172 00:18:02,990 --> 00:18:07,820 Prapor žádný. Ale vždyť v takových případech má každá podrobnost svůj význam. 173 00:18:07,940 --> 00:18:15,632 Vždyť to také není jen tak samo sebou, že byl Porošenko povolán složit hold v Bílém domě. 174 00:18:15,752 --> 00:18:24,440 Řekněte, komunikuje Trump s guvernéry států? 175 00:18:24,560 --> 00:18:26,820 - Asi ano. - Nejspíše ano. 176 00:18:26,940 --> 00:18:33,530 A informují o tom média celý svět? Ne. 177 00:18:33,650 --> 00:18:39,558 Vystavují prapor daného státu při takovém setkání? Nač? 178 00:18:39,678 --> 00:18:47,313 Vždyť se jedná pouze o pracovní setkání v rámci jednoho státu. 179 00:18:47,433 --> 00:18:54,828 A potom se stejně jako u nás, když přijede guvernér, dostaví tisk a nafotí tu schůzku, 180 00:18:54,948 --> 00:19:01,459 aby byli obyvatelé podřízeného regionu informováni o tom, co se děje. 181 00:19:01,579 --> 00:19:08,331 No a pak o tom najdete informace ve zprávách prezidentské kanceláře, o tom setkání. Zde to bylo stejné. 182 00:19:08,451 --> 00:19:23,327 V podstatě nám tak bylo předvedeno, že Ukrajina je součástí USA z hlediska řízení do té míry, 183 00:19:23,447 --> 00:19:32,128 že nemá žádnou suverenitu, a to ani na úrovni nějaké té Panamy! 184 00:19:32,248 --> 00:19:39,201 Nemluvě o Polsku, či Německu, nebo dokonce samotném Rusku či Číně, 185 00:19:39,321 --> 00:19:43,340 Ukrajina ji prostě nemá a ani ji mít nemůže. 186 00:19:43,460 --> 00:19:51,136 A potom, stejně jako když ta ukromédia referovala a jásala nad tou Porošenkovo návštěvou, 187 00:19:51,256 --> 00:19:57,019 nad těmi třemi minutami štěstí a slávy, kdy už nadšením ani nevěděla, 188 00:19:57,139 --> 00:20:01,838 jak ještě barvitěji vylíčit, že ho přijal SÁM PÁNÍČEK, 189 00:20:01,958 --> 00:20:07,373 se stejným nadšením samozřejmě popsala i další situaci. 190 00:20:07,493 --> 00:20:14,672 Že v průběhu této návštěvy Pjotr Alexejevič Porošenko, 191 00:20:14,792 --> 00:20:22,131 prezident jejich Ukrajiny, která je přece „NADE VŠE, NEBOŤ AMERIKA JE S NIMI!“ 192 00:20:22,251 --> 00:20:26,812 Těchto hesel jsme se přece něco naposlouchali! Neustále znělo: „Ukrajina nade vše.“ 193 00:20:26,932 --> 00:20:31,158 A proč? Protože Amerika je s nimi. A co tedy sama Amerika? 194 00:20:31,278 --> 00:20:40,327 Ne, to Ukrajina je nade vše, protože to ona je to úslužné šestispřeží, poslušné svého páníčka. 195 00:20:41,125 --> 00:20:48,017 Jenže státní elita svého páníčka nezná, proto do nich VelikoUkrové vkládají marné naděje… 196 00:20:48,137 --> 00:20:53,444 Protože oni jsou jen šestispřeží ovládané šestispřežím, které je samo pouhým šestispřežím. 197 00:20:53,564 --> 00:21:02,523 Co je ještě podstatné? Pjotr Alexejevič Porošenko se setkal s Rexem Tillersonem, 198 00:21:02,643 --> 00:21:05,095 šéfem státního departmentu USA. 199 00:21:05,867 --> 00:21:16,977 No to už je vrchol. Jen si to vezměte, když do USA přijel ruský ministr zahraničí, 200 00:21:17,097 --> 00:21:23,484 tak tehdy ministra zahraničí Lavrova v USA přijal americký prezident. 201 00:21:24,050 --> 00:21:30,747 Zatímco šéf státního departmentu USA seděl v Moskvě už s připraveným kufrem, 202 00:21:30,867 --> 00:21:36,533 zrušil raději svou tiskovku a čekal, jestli se to přece jen nevyřeší 203 00:21:36,653 --> 00:21:45,468 a na poslední chvíli ho přece jen nepřijme sám ruský GOSUDAR, který ho potom přijal, a promluvili si. 204 00:21:45,588 --> 00:21:52,925 No a ze všech států světa se pouze Pjotrovi Alexejevičovi Porošenkovi dostalo té cti, 205 00:21:53,045 --> 00:21:58,487 letět přes oceán, aby ho tam přijal sám ministr zahraničí! 206 00:21:58,607 --> 00:22:03,405 On je přece prezidentem státu Ukrajina, která je nade vše! 207 00:22:03,525 --> 00:22:11,056 Pouze jemu se dostalo té cti, jako jedinému prezidentovi světa, aby ho přijal ministr. 208 00:22:11,176 --> 00:22:20,507 Jel tam přece k ministrovi, chápete tu úroveň, kterou předvedli s ohledem na Ukrajinu a její vedení? 209 00:22:20,627 --> 00:22:28,993 Ale oni jsou stejně šťastní, oni jsou upřímně šťastní, že se mohou plazit před svým páníčkem, 210 00:22:29,113 --> 00:22:33,333 který jim občas hodí nějaké zbytky ze svého stolu. 211 00:22:34,499 --> 00:22:45,657 Celému světu tím vším bylo předvedeno, že Trump řídí Ukrajinu na úrovni řízení států, 212 00:22:46,032 --> 00:22:55,584 obyčejných států, protože pro státní department není žádný rozdíl mezi Texasem a Francií, 213 00:22:55,704 --> 00:22:58,600 které jsou si v jejich očích rovny. 214 00:22:58,720 --> 00:23:03,332 Přesto si všichni velmi dobře uvědomujeme, že ve strukturním řízení tam rozdíl existuje. 215 00:23:03,452 --> 00:23:08,824 Že do takové Francie musí odjet Rex Tillerson, promluvit si s jejím prezidentem, 216 00:23:08,944 --> 00:23:14,138 stejně jako v případě Panamy, prostě dodržovat nějaké konvence. 217 00:23:14,258 --> 00:23:19,817 Ale v tomto případě Porošenkovi speciálně zaveleli: „K noze!“ 218 00:23:19,937 --> 00:23:22,678 Ten se tam s vyplazeným jazykem přihnal 219 00:23:22,798 --> 00:23:29,413 a oni mu jasně předvedli, že nestojí výše než jakýkoliv guvernér v USA. 220 00:23:29,533 --> 00:23:35,972 Tohle dokážeme. Je to určeno pro třenice v samotných USA se státní elitou. 221 00:23:38,701 --> 00:23:47,373 To je, oč tu jde. Proto ještě jednou říkám, že by ukrajinská média měla raději držet jazyk za zuby, 222 00:23:47,493 --> 00:23:52,105 nebo, pokud to úplně nejde, držet se přinejmenším zpátky. 223 00:23:52,225 --> 00:23:56,375 Ale oni jsou opojeni štěstím, byl tam dříve než Putin! 224 00:23:56,859 --> 00:24:04,386 Putin si může dovolit všechny takové procedury úplně ignorovat. Nač by tam vůbec jezdil? 225 00:24:04,506 --> 00:24:09,338 Oni se mohou setkávat při jiných příležitostech na nějakých akcích, tam si vše ujasňovat. 226 00:24:09,458 --> 00:24:14,885 Putin jim není jen rovnocenný, on o hlavu převyšuje jakéhokoliv státního činitele. 227 00:24:15,005 --> 00:24:17,460 Bude-li to potřebovat, pojede. 228 00:24:17,580 --> 00:24:23,513 To podle Putinova harmonogramu prověřujte, kdy dojde k setkání s americkým prezidentem Trumpem. 229 00:24:23,633 --> 00:24:27,276 Podle Putinova harmonogramu. Prý se s ním setkal dřív než Putin. 230 00:24:27,396 --> 00:24:30,886 Až to bude Putin považovat za potřebné, tak se s Trumpem setká. 231 00:24:31,006 --> 00:24:37,665 Takto to bude vypadat, protože opět opakuji, globalisté nejsou schopni ve světě vyřešit jediný problém 232 00:24:37,785 --> 00:24:41,296 bez Putina, bez Ruska. 233 00:24:41,416 --> 00:24:47,922 A ať už se jim to líbí či ne, jsou nuceni počítat s Putinem a vzhledem k tomu, že Putin je jen jeden, 234 00:24:48,042 --> 00:24:50,452 přizpůsobovat se jeho harmonogramu! 235 00:24:50,572 --> 00:24:56,439 Ne kvůli tomu, že by mu chtěli prokázat službu, ale protože tu jsou ty úkoly řízení, které je třeba řešit, 236 00:24:56,559 --> 00:25:03,460 a oni jsou lidé inteligentní a uvědomují si, že je na to sám, takže je třeba to brát do úvahy. 237 00:25:03,580 --> 00:25:09,063 Takže se budou přizpůsobovat. A přizpůsobí i jakéhokoliv prezidenta jakéhokoliv státu, 238 00:25:09,183 --> 00:25:11,846 aby Putin mohl vyřešit nějaký úkol. 239 00:25:11,966 --> 00:25:15,895 Takto to je, to jen ti VelikoUkrové: 240 00:25:16,015 --> 00:25:23,555 „Já tam byl dříve než Putin a donesl jsem mu pantofle, aby v nich potom páníček mohl zajít za Putinem?!“ 241 00:25:25,624 --> 00:25:29,607 To jsou ti VelikoUkrové! Jedním slovem „Svidomí!“ 242 00:25:33,922 --> 00:25:38,609 K dalším zprávám. Je tu několik událostí. 243 00:25:38,729 --> 00:25:45,190 První: CNN zpřísňuje pravidla pro publikaci materiálů o Rusku. Jak byste to okomentoval? 244 00:25:45,310 --> 00:25:51,969 Zde je to velice jednoduché. Jen si to vezměte, teď se podobné zprávy začaly hrnout ve velkém. 245 00:25:52,089 --> 00:25:58,012 Asi jste si toho povšimli. Napřed zkrouhli tu hereckou srandistku po tom jejím rádoby žertu 246 00:25:58,132 --> 00:26:00,025 a ona nepochopila, za co? 247 00:26:00,145 --> 00:26:04,361 Přičemž mnozí další to také nepochopili. Přece si všichni z toho Trumpa dělali vesele šoufky, 248 00:26:04,481 --> 00:26:09,159 pálili jeho figury, trhali mu ruce nohy a vše bylo OK. 249 00:26:09,279 --> 00:26:13,517 A teď najednou z ničeho nic to už není směšné a dokonce ji propustili? 250 00:26:13,637 --> 00:26:18,601 Potom byly další případy a teď došlo na CNN. 251 00:26:18,721 --> 00:26:26,084 Opakuji, že Trump skvěle odpracoval své první zahraniční turné. 252 00:26:26,767 --> 00:26:34,668 Všem elitám byl nabídnut cukr a bič. Všichni si volí cukr. 253 00:26:34,788 --> 00:26:43,868 A s ohledem na posílení role, na posílení Trumpovy role uvnitř Ruska, tedy USA, 254 00:26:43,988 --> 00:26:54,278 jsou tam naháněni takoví Porošenkové. Jen se podívejte, máme všechno pod kontrolou. 255 00:26:54,398 --> 00:27:00,727 Budete-li s námi spolupracovat, budete se mít dobře a ten zbytek? 256 00:27:00,847 --> 00:27:04,953 Smetany nikdy nebylo v tomto modelu řízení dost pro všechny. 257 00:27:05,073 --> 00:27:10,939 Proto pospíchejte. A CNN to v podstatě pochopila a začíná převlékat kabát. 258 00:27:14,043 --> 00:27:21,592 USA také prohlásily, že skončila éra strategické trpělivosti vůči KLDR. 259 00:27:21,712 --> 00:27:28,261 To už je v podstatě dovršení… Pamatujete, jak jsme mluvili o tom, 260 00:27:28,381 --> 00:27:34,468 že celý ten skandál okolo KLDR byl krycí operací k odvedení pozornosti 261 00:27:34,588 --> 00:27:38,452 od konfliktu s tím raketovým útokem (USA na Sýrii), 262 00:27:38,572 --> 00:27:40,763 který měl řešit určité cíle. 263 00:27:40,883 --> 00:27:48,510 A jehož pokračováním se stalo sestřelení syrského letadla Američany a vypovězení naší... 264 00:27:48,630 --> 00:27:55,364 To byla jedna věc, aby to bylo kryté a bylo možné tam odepisovat USA, stahovat je z regionu, 265 00:27:55,484 --> 00:28:04,076 byl potřebný nějaký zcela zřejmý konflikt, kvůli kterému by bylo možné dělat ramena atd. 266 00:28:04,196 --> 00:28:09,122 A my jsme řekli, že ten konflikt s KLDR je právě takovým konfliktem. 267 00:28:09,242 --> 00:28:14,073 Ta situace tam vypadala tak, že tam přesunuli tři letadlové lodě. 268 00:28:14,193 --> 00:28:18,316 Napřed je tam vůbec neměli v úmyslu přesunout, pak je tam přece jen poslali, 269 00:28:18,436 --> 00:28:23,524 když vyšlo najevo, že si z lidí dělají šoufky, neboť jedna zamířila někam do Austrálie, prostě se spletla. 270 00:28:23,644 --> 00:28:27,011 Měla plout do KLDR a ona se vydala do Austrálie. 271 00:28:27,131 --> 00:28:35,550 Pro lidi tedy vytvořili určité informační pole, potom to všechno zase stáhli, 272 00:28:35,670 --> 00:28:43,625 to uskupení se rozplynulo a teď už jim "s konečnou platností dochází strategická trpělivost". 273 00:28:43,745 --> 00:28:49,747 Absolutně jim ta strategická trpělivost dochází. Američané se vždy vychloubají, že své neopouštějí. 274 00:28:49,867 --> 00:28:53,116 V KLDR utýrali jejich mladíka, 275 00:28:53,236 --> 00:28:58,105 v USA, kam ho vrátili v beznadějném, nekomunikativním stavu, zemřel po šesti dnech. 276 00:28:58,225 --> 00:29:01,063 A USA to strpěly a proč? 277 00:29:01,183 --> 00:29:07,544 Protože KLDR není jejich projekt, není to projekt státní elity a nemají dovoleno si tam s nimi něco vyřizovat. 278 00:29:07,664 --> 00:29:11,531 A taková situace je navíc vyhovující, cílem je přece srážení vlivu USA. 279 00:29:11,651 --> 00:29:16,675 Dělají sice samozřejmě ramena, ale vše to jde do ztracena. Úroveň se snižuje. 280 00:29:16,795 --> 00:29:23,876 Raketový útok vyvolal ve světě veliký ohlas, tak do toho zapojili tři raketové lodě s velkým pozdvižením okolo. 281 00:29:23,996 --> 00:29:29,380 Když utýrali občana USA, tak to už není nic tak velkého. 282 00:29:29,500 --> 00:29:33,888 Uděláme tak trochu zase ramena: „Naše strategická trpělivost je u konce.“ 283 00:29:34,008 --> 00:29:39,827 A co se týče KLDR, tak ještě jednou opakuji, že okolo ní je již vše perfektně vypilováno, 284 00:29:39,947 --> 00:29:47,382 Jak vyvolat napětí a zase ho snížit, vyvolat ho a snížit. Vše to probíhá v tomto duchu. 285 00:29:47,502 --> 00:29:54,004 Našlapují na stejné hrábě? Ne, to nejsou hrábě. To je mechanismus, jak odvést pozornost lidí. 286 00:29:54,124 --> 00:29:58,389 Dav je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit 287 00:29:58,509 --> 00:30:02,941 a historická paměť davu je omezena přítomností plus mínus dva týdny. 288 00:30:03,061 --> 00:30:06,182 Proto dav tímto způsobem oblbují. Dav si už nic nepamatuje. 289 00:30:06,302 --> 00:30:09,250 Někdo z řízení si ještě vzpomene na ten raketový útok, 290 00:30:09,370 --> 00:30:13,180 dav si už nepamatuje ani na to, že tam byly ty letadlové lodě. 291 00:30:13,300 --> 00:30:19,781 Dav teď řeší toho Otto Warmbiera. Chvíli to bude řešit, a potom na to zapomene. Chápete? 292 00:30:19,901 --> 00:30:24,307 A KLDR to je… Jak bych to vysvětlil. 293 00:30:24,427 --> 00:30:33,030 V komedii dell'arte nebo v loutkovém divadle je vždy zosobněné zlo a zosobněné dobro 294 00:30:33,150 --> 00:30:36,733 a mezi nimi probíhá určitý boj přesně podle scénáře. 295 00:30:36,853 --> 00:30:42,617 A ten scénář publiku přehrávají stále dokola. Jestliže znáte… 296 00:30:42,737 --> 00:30:48,604 No nemusíte ji úplně znát, ale alespoň trochu se vyznáte v Dostatečně všeobecné teorii řízení 297 00:30:48,724 --> 00:30:54,303 a Koncepci sociální bezpečnosti, tak se na ten scénář díváte jako na dětské představení. 298 00:30:54,423 --> 00:31:01,647 Jednoduše dětské představení. Vidíte, kdo se ukrývá za zástěnou a rukama znázorňuje díky jedné rukavici jedno 299 00:31:01,767 --> 00:31:04,980 a za chvíli zase druhou rukavicí něco jiného. 300 00:31:05,100 --> 00:31:08,169 Přesně tak to uvidíte. Ale pro dav? 301 00:31:08,289 --> 00:31:13,045 Jen si vzpomeňte, jak naše média běsnila, jak naši analytici, politologové… 302 00:31:13,165 --> 00:31:26,223 Víte, já mám dobrý vztah k analytikům, k normálním analytikům, kteří reagují podle smyslu života. 303 00:31:26,343 --> 00:31:36,037 I když nemají teoretickou základnu, tak si uvědomují, že jde o živou věc, chápete? A pokoušejí se v tom vyznat. 304 00:31:37,530 --> 00:31:44,088 To je normální. Ale když na televizních obrazovkách vystupují lidé, 305 00:31:44,208 --> 00:31:53,063 kteří se tam zamýšlejí nad věcmi "kosmické důležitosti" a dávají rady "kosmické hlouposti"... 306 00:31:53,183 --> 00:31:57,822 To je taková parafráze na Psí srdce. 307 00:31:57,942 --> 00:32:00,394 Pamatujete se na Šarikova, ano? 308 00:32:00,514 --> 00:32:09,421 Tak oni jsou přesně takoví. Díváte se na ně, a nevěříte. Jak je tedy nazvat, no jak? 309 00:32:09,541 --> 00:32:15,321 Oni dokonce ani nechápou důsledky těch svých doporučení. Hlavně, že mají možnost žvanit. 310 00:32:15,441 --> 00:32:19,764 Oni jsou přece v televizi, pozvali si je tam. Právě oni se tam dostali, a nikdo jiný. 311 00:32:19,884 --> 00:32:25,278 Oni si vůbec neuvědomují, že někdo jiný tam v podstatě vůbec být nepotřebuje. 312 00:32:25,398 --> 00:32:30,360 Trump předvedl (svou výhrou ve volbách) s veškerou názorností to, o čem my tady mluvíme dávno. 313 00:32:30,480 --> 00:32:32,657 Vůbec není třeba být v televizi. 314 00:32:32,777 --> 00:32:36,461 Těch způsobů, jak se dostat k lidem je daleko více. 315 00:32:36,581 --> 00:32:40,720 A ten, který si myslí, že jestliže někoho v televizi neukazují, nezvou si ho tam, 316 00:32:40,840 --> 00:32:44,279 jsou mu všechny ty cesty uzavřeny… Co s ním naděláte? 317 00:32:44,399 --> 00:32:46,748 Můžete ho jen politovat. 318 00:32:48,620 --> 00:32:54,751 Je dávno načase změnit složení všech těch politologů a analytiků 319 00:32:55,882 --> 00:33:00,841 a vyměnit je za ty, kteří se opravdu snaží vyznat v tom, co se děje. 320 00:33:02,027 --> 00:33:08,096 Ještě jedna událost, kterou je třeba okomentovat. Výbuch na nádraží v Bruselu. 321 00:33:08,216 --> 00:33:11,131 Terorista byl zabit, oběti nejsou žádné. 322 00:33:11,251 --> 00:33:18,088 Ano, tato událost… Když se někdy ptám: Co nejvíce upoutalo vaši pozornost? 323 00:33:18,208 --> 00:33:23,134 Tak já bych v tomto ohledu poukázal právě na tuto událost. 324 00:33:23,254 --> 00:33:29,017 Protože se jedná o velice, opravdu velice závažnou událost s daleko jdoucími následky. 325 00:33:29,137 --> 00:33:34,771 I když média na ni samozřejmě nijak zvlášť nepoukazovala. 326 00:33:34,891 --> 00:33:39,336 A když se podíváte na její podstatu, tak je to velice zajímavé. 327 00:33:39,456 --> 00:33:43,355 Tak především, jak byl odhalen ten terorista? 328 00:33:43,475 --> 00:33:51,295 Procházející hlídka uviděla dráty trčící z jeho oblečení. To je tedy něco. 329 00:33:51,917 --> 00:33:58,012 Jen si představte Berlín roku 1945, jehož ulicemi kráčí Stierlitz 330 00:33:58,132 --> 00:34:07,965 a ani čepice s rudou hvězdou, ani automat PPŠ, ba dokonce ani padák, který za sebou táhne po asfaltu, 331 00:34:08,085 --> 00:34:12,157 neprozrazují, že se jedná o sovětského rozvědčíka. 332 00:34:12,277 --> 00:34:18,587 Zaprvé si sami představte takové dráty a z jaké vzdálenosti byste si jich museli všimnout, 333 00:34:18,707 --> 00:34:23,628 abyste se vydali směrem k teroristovi. Ten terorista, který si všimnul, že byl zpozorován… 334 00:34:23,748 --> 00:34:28,412 Ty dráty tedy musely být pořádné, asi od něj trčely na všechny strany. 335 00:34:28,532 --> 00:34:35,279 Takže ta hlídka je mohla uvidět, když byla několik metrů od něj, než se k němu vydala, 336 00:34:35,399 --> 00:34:38,571 načež on tu bombu aktivoval. Oběti žádné nejsou. 337 00:34:38,691 --> 00:34:46,569 Proč? Snaží se nám namluvit, že to bylo tak, že měl menší a větší bombu, 338 00:34:46,689 --> 00:34:52,048 přičemž ta menší měla posloužit jako detonátor. Pak ta menší opravdu vybuchla a ta velká ne. 339 00:34:52,168 --> 00:34:55,906 Dobrá, může být. V pořádku. 340 00:34:56,026 --> 00:35:02,027 Prostě ta větší nevybuchla, ta menší ano a zabila ho. 341 00:35:03,390 --> 00:35:05,370 A co dál? 342 00:35:06,116 --> 00:35:13,780 Zazněl výbuch, po kterém tam bylo hodně kouře a to způsobilo paniku. 343 00:35:13,900 --> 00:35:16,147 A kde se vzal ten kouř? 344 00:35:16,267 --> 00:35:22,499 Terorista byl roztrhán na kousky, no třeba ne úplně na kousky, ale smrtelně ho to ranilo 345 00:35:22,619 --> 00:35:25,996 a bylo tam hodně, opravdu hodně kouře. 346 00:35:26,116 --> 00:35:34,047 Dále je to ještě zajímavější. Co udělala policie? Policie a vojáci. 347 00:35:34,167 --> 00:35:36,927 Jednali odborně a profesionálně! 348 00:35:37,047 --> 00:35:47,549 Rychle zorganizovali evakuaci cestujících a lidí z nádraží, a také z přilehlých restaurací. 349 00:35:47,669 --> 00:35:53,388 A všechny je nasměrovali, celý ten dav, který sehnali pěkně dohromady, 350 00:35:53,508 --> 00:35:57,965 nasměrovali jedním směrem ke stanici metra. Chápete? 351 00:35:58,085 --> 00:36:04,858 Ohromné množství lidí na ulici a ke stanici metra. 352 00:36:07,322 --> 00:36:12,345 A kdyby v tom okamžiku do toho davu najelo auto? 353 00:36:12,465 --> 00:36:17,850 Nebo by v tom davu došlo ke dvěma, třem výbuchům? 354 00:36:17,970 --> 00:36:27,053 Takže v podstatě sami vojáci a policisté vytvořili dav, 355 00:36:27,173 --> 00:36:35,491 a tím i podmínky k provedení velice krvavého, efektivního teroristického útoku. 356 00:36:39,229 --> 00:36:46,784 Terorista aktivoval bombu, šlo o malý výbuch, kdy kromě něho nikdo nebyl zraněn. 357 00:36:46,904 --> 00:36:54,138 Rozšířil se kouř, byly vytvořeny podmínky k vytvoření paniky. Ale nic víc. 358 00:36:54,258 --> 00:37:04,224 Když teď dojde k něčemu podobnému, budou policisté a vojáci mít nacvičeno, jak mají postupovat. 359 00:37:04,344 --> 00:37:09,890 Šlo o cvičení před akcí. 360 00:37:10,010 --> 00:37:16,521 Jak koncentrovat co největší počet lidí, a potom uskutečnit teroristický útok. 361 00:37:16,641 --> 00:37:22,509 Tady vidíte, jak mohou být policisté a strážci pořádku nevědomě zneužíváni. 362 00:37:22,629 --> 00:37:27,974 To je k úrovním řízení a k tomu, zda existuje ten takzvaný mezinárodní terorismus. 363 00:37:28,094 --> 00:37:37,698 Když státní bezpečnostní služby pracují takříkajíc v symbióze s teroristy. 364 00:37:37,818 --> 00:37:43,244 To je velice závažné. Tohle je teď třeba mít na paměti! 365 00:37:43,364 --> 00:37:51,121 A vynasnažit se, v první řadě zde musí vyvinout svou snahu Rusko, 366 00:37:51,241 --> 00:37:56,465 řekněme naše bojová jednotka pod názvem Russia Today, 367 00:37:56,585 --> 00:38:05,322 aby zamezila tomu pokušení provést ten teroristický útok, kvůli kterému proběhlo to cvičení. 368 00:38:05,837 --> 00:38:11,572 Je třeba změnit informační složku v Evropě a konkrétně v Belgii. 369 00:38:11,692 --> 00:38:16,716 V tomto ohledu je třeba přesně zareagovat, kde a jak vytvořit informační pole 370 00:38:16,836 --> 00:38:19,314 a urychleně se do toho dát. 371 00:38:19,434 --> 00:38:24,226 Jestliže bude vytvořeno to správné informační pole, je tu šance, že k tomu útoku nedojde. 372 00:38:24,346 --> 00:38:28,958 Jestliže nebude to informační pole vytvořeno, k tomu útoku stoprocentně dojde. 373 00:38:32,765 --> 00:38:36,082 Ještě jedna otázka. 374 00:38:36,202 --> 00:38:43,129 Minulý týden bylo další výročí začátku Velké vlastenecké války. 375 00:38:43,249 --> 00:38:47,424 Otázka od Sergeje Jegora, trochu upravená. 376 00:38:47,544 --> 00:38:52,208 Ministerstvo obrany v den výročí počátku Velké vlastenecké války 377 00:38:52,328 --> 00:38:57,506 zveřejnilo na svém webu více než 100 stran informací, vzpomínek sovětských velitelů, 378 00:38:57,626 --> 00:38:59,872 informuje úřad ministerstva. 379 00:38:59,992 --> 00:39:02,908 Dokumenty jsou z odtajněných fondů ústředního archivu 380 00:39:03,028 --> 00:39:07,382 a obsahují odpovědi velitelů armádních okruhů, sborů a divizí 381 00:39:07,502 --> 00:39:11,703 na pět klíčových otázek připravených vojensko-strategickým řízením. 382 00:39:11,823 --> 00:39:15,870 Ovšem na samotných dokumentech je uveden jako rok jejich odtajnění rok 2006. 383 00:39:15,990 --> 00:39:19,599 Zveřejněny byly odpovědi pouze malého počtu vojenských velitelů. 384 00:39:19,719 --> 00:39:23,997 A Jegor píše, že na konci přišlo ministerstvo obrany s takovým závěrem, 385 00:39:24,117 --> 00:39:29,758 že vycházejíce z objektivní reality té doby, nechtělo vedení státu rozkazem uvést armádu do plné bojové pohotovosti 386 00:39:29,878 --> 00:39:34,439 poskytnout Hitlerovi záminku k rozpoutání války za pro nás krajně nevýhodných podmínek 387 00:39:34,559 --> 00:39:36,496 a doufalo, že tak válku oddálí. 388 00:39:36,616 --> 00:39:40,674 Z toho ministerstvo obrany vyvodilo, že ty rozkazy úmyslně nebyly vydány. 389 00:39:40,794 --> 00:39:45,098 My ale víme, že došlo ke spiknutí generálů a rozkazy vydány byly. 390 00:39:45,218 --> 00:39:50,422 Otázka, proč a s jakým cílem ministerstvo obrany neříká celou pravdu a klame nás? 391 00:39:50,542 --> 00:39:54,280 Jak píše Sergej, máme tomu tedy rozumět tak, že za uplynulých 11 let 392 00:39:54,400 --> 00:39:57,212 nebylo nic víc v tomto ohledu odtajněno? 393 00:39:57,332 --> 00:40:00,230 To znamená, že ostatní odpovědi se vůbec nedají zveřejnit. 394 00:40:00,350 --> 00:40:14,186 Tak především, tajemství 22.06.1941 demaskuje celé poststalinské řízení, 395 00:40:14,306 --> 00:40:24,130 a tím pádem i přestavbu, reformy i současné takzvané demokratické společenské zřízení, 396 00:40:24,250 --> 00:40:35,663 neboť se díky němu stává čitelným jednání všech těch, kteří se stali po Stalinově smrti novou elitou. 397 00:40:35,783 --> 00:40:40,847 Tedy právě to spiknutí generálů, ke kterému došlo. 398 00:40:40,967 --> 00:40:47,518 To právě toto spiknutí se dosud projevuje a není třeba za tím hledat nějaké strukturní spiknutí. 399 00:40:47,638 --> 00:40:54,390 Když se seznámíte s Dostatečně všeobecnou teorií řízení, dozvíte se o bezstrukturních spiknutích. 400 00:40:54,510 --> 00:41:02,587 Protože jinak budou okamžitě následovat obvinění z konspirace 401 00:41:02,707 --> 00:41:07,812 v důsledku neznalosti metod strukturního a bezstrukturního řízení 402 00:41:07,932 --> 00:41:11,308 a stejně tak možností jak tyto metody kombinovat. 403 00:41:11,428 --> 00:41:22,238 Ta věc se má tak, že když se Stalin chtěl vypořádat s tímto spiknutím, 404 00:41:22,358 --> 00:41:31,039 tak dal příkaz, aby proběhla ta anketa u těch výše vyjmenovaných vyšších hodností. 405 00:41:31,159 --> 00:41:38,955 Problém je však v tom, že tito lidé na začátku válku zaujímali různé hodnosti. 406 00:41:39,075 --> 00:41:46,312 Byli v hodnosti poručíků, kapitánů atd. To znamená, že průřez sahal až dolů. 407 00:41:46,432 --> 00:41:52,903 Jak co probíhalo, když přicházely rozkazy, jak byly plněny. 408 00:41:53,023 --> 00:42:04,276 A my víme, že nehledě na to, že již osmnáctého června byl vydán rozkaz uvést jednotky do bojové pohotovosti, 409 00:42:04,396 --> 00:42:12,196 tak například generál letectva na západní frontě I. I. Kopec, který se potom zastřelil, 410 00:42:12,316 --> 00:42:19,202 se naopak snažil piloty zneschopnit a vyřídil je i rozkazem, aby sundali zbraně 411 00:42:19,322 --> 00:42:22,368 a provedli profylaktické práce. 412 00:42:22,488 --> 00:42:30,006 To byla jeho příprava na útok. A když potom viděl, že ho jdou zatknout... 413 00:42:30,126 --> 00:42:36,697 Ten první útok, na který všichni ti spiklenci spoléhali, neproběhl podle očekávání, 414 00:42:36,817 --> 00:42:44,476 neboť na překonání pohraničního pásu si vyčlenili půl hodiny a zdrželi se tam deset dnů. 415 00:42:44,596 --> 00:42:50,005 Brestská pevnost se udržela dokonce až do srpna, reálně bojovala, takže v důsledku celou divizi… 416 00:42:50,125 --> 00:42:53,799 A do útoku šly nejdříve ty nejbojeschopnější divize, 417 00:42:53,919 --> 00:42:58,009 a v Brestské pevnosti ji nejen zdrželi, ale navíc převálcovali. 418 00:42:58,129 --> 00:43:06,625 A takto to probíhalo všude. Takže Kopec už mohl zcela reálně vyhodnotit, 419 00:43:06,745 --> 00:43:11,800 že ten první útok se v podstatě nepovedl. 420 00:43:11,920 --> 00:43:15,915 Proto se také zastřelil, když ho přišli zatknout. 421 00:43:16,035 --> 00:43:23,308 Takže v čem spočívá ta podstata? Anketu sice provedli, ale všechno to uložili do hlubokého šuplíku. 422 00:43:23,428 --> 00:43:31,538 Zlikvidovat ty údaje nemá pro globální prediktor žádný smysl, oni sami ty dokumenty potřebují pro řízení. 423 00:43:31,658 --> 00:43:35,910 Takové informace ale zveřejňují, až když se jim to hodí. 424 00:43:36,030 --> 00:43:40,025 To znamená, že teď jsou zveřejňovány pouze ty stránky, 425 00:43:40,145 --> 00:43:45,554 které více méně odpovídají oficiální verzi začátku Velké vlastenecké války. 426 00:43:45,674 --> 00:43:49,893 A na odtajnění všeho ostatního je ještě brzy. 427 00:43:50,013 --> 00:43:56,033 Ve Velké Británii není vůbec nic, co je s tím spojeno, odtajněno. 428 00:43:56,153 --> 00:44:00,855 To, co považovali za potřebné, to odtajnili, a odtajnění všeho ostatního 429 00:44:00,975 --> 00:44:04,038 posunuli automaticky o dalších padesát let. 430 00:44:04,158 --> 00:44:11,431 Je ještě příliš brzy odhalit všechno okolo účasti Velké Británie ve válce, ve druhé světové válce. 431 00:44:11,551 --> 00:44:18,117 Zdálo by se, že už by to mělo být jedno, vždyť SSSR už není spojenec, Německo bylo poraženo. 432 00:44:18,237 --> 00:44:22,232 Tím protivníkem přece bylo Německo, tak proč by to nemohli odtajnit? 433 00:44:22,352 --> 00:44:26,829 Vůči spojenci už žádnou odpovědnost nemáte, tak odtajněte všechno, co se vám hodí. 434 00:44:26,949 --> 00:44:29,947 Proč to tedy neudělali? Protože to pro ně výhodné není! 435 00:44:30,067 --> 00:44:34,641 My bohužel zatím nemáme plnou suverenitu a tak ty dokumenty odtajnit nemůžeme. 436 00:44:34,761 --> 00:44:40,234 Opakuji, že jestliže pochopíme příčiny tragédie 22. června 1941, 437 00:44:40,354 --> 00:44:46,213 budeme schopni změnit i řídící model uvnitř státu. 438 00:44:46,333 --> 00:44:52,224 A to oni nechtějí připustit. Protože v tom případě by velmi mnoho autorit spadlo ze svého piedestalu 439 00:44:52,344 --> 00:44:57,432 a vedlo by to ke změně celého modelu vztahů. 440 00:44:57,552 --> 00:45:02,575 Mimochodem, jak známo, tak vojenské námořnictvo uvítalo útok v plné bojové pohotovosti. 441 00:45:02,695 --> 00:45:07,494 Nu, nakolik je to známo. Tam také není všechno tak jednoduché, 442 00:45:07,614 --> 00:45:20,192 ale vojenské námořnictvo skutečně čelilo útoku v porovnání s pozemními jednotkami úplně jinak. 443 00:45:20,312 --> 00:45:23,567 Byly tam však také rozdíly. 444 00:45:23,687 --> 00:45:29,932 Někde stejně jako Rokossovskij otevřeli sklady a šli do boje 445 00:45:30,052 --> 00:45:34,593 a někde zase všeho nechali a začali ustupovat. 446 00:45:35,621 --> 00:45:45,105 To byla dnes poslední otázka. Zase se dostáváme k tomu, že znalosti znamenají moc. 447 00:45:46,230 --> 00:45:54,524 Tuto moc se bolševici snažili dát do rukou lidem 448 00:45:54,644 --> 00:46:02,624 a budovali model skutečného lidového zřízení, přičemž lidé korigovali stranu. 449 00:46:02,744 --> 00:46:08,797 Stranické schůze VKPB byly vždy otevřené. 450 00:46:08,917 --> 00:46:14,550 Mohli na ně přicházet jak straníci, tak nestraníci a vystupovat na nich. 451 00:46:14,670 --> 00:46:20,979 Ano, nakonec rozhodovali pouze členové strany, ale až po té nejširší diskusi 452 00:46:21,099 --> 00:46:26,959 a co je nejdůležitější, za přítomnosti všech těch lidí, kteří tam vyslovovali své názory. 453 00:46:27,079 --> 00:46:32,841 Co myslíte, mohli ignorovat názory lidí, vedle kterých pracovali a žili? 454 00:46:32,961 --> 00:46:35,799 Strana byla proto opravdu lidová. 455 00:46:35,919 --> 00:46:40,010 To právě díky tomu rok 1941 skončil... 456 00:46:40,130 --> 00:46:46,472 Tedy lépe řečeno tragédie z roku 1941 skončila v roce 1945 vítězstvím. 457 00:46:46,592 --> 00:46:52,162 Po Stalinovi se strana lidem vzdálila a okamžitě bylo přijato rozhodnutí, 458 00:46:52,282 --> 00:46:57,466 že na schůzích nestraníci nemají co dělat, že se jedná o vnitřní stranické záležitosti. 459 00:47:01,227 --> 00:47:09,231 Ve výsledku byl potom celý národ, jak nestraníci, tak i straníci, 460 00:47:09,351 --> 00:47:17,878 okamžitě připraveni o možnost dále rozvíjet své návyky v oblasti řízení 461 00:47:17,998 --> 00:47:23,118 a zdokonalovat své znalosti o řízení společnosti. 462 00:47:23,238 --> 00:47:26,429 Okamžitě lidi od těchto znalostí odstřihli. 463 00:47:26,549 --> 00:47:35,559 Znalosti o řízení sociálních supersystémů, společností, jsou poskytovány pouze v jednom zdroji, 464 00:47:35,679 --> 00:47:40,381 v Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorii řízení. 465 00:47:40,501 --> 00:47:43,756 Jsou volně přístupné k nastudování. 466 00:47:43,876 --> 00:47:53,014 Musíte si ale pamatovat, že pod ležící kámen voda neteče, že bez práce nejsou koláče. 467 00:47:53,657 --> 00:48:03,655 Musíte se proto sami začít sebevzdělávat, studovat teorii a snažit se ji využít v praxi. 468 00:48:03,775 --> 00:48:08,476 Jinak budete vždy rukojmími cizích řídících rozhodnutí, 469 00:48:08,596 --> 00:48:13,780 jak to dnes krásně demonstrují všechny ty politické talk show. 470 00:48:13,900 --> 00:48:19,245 Jsou-li ti politologové, kteří tam vystupují, s takovou situací spokojeni, 471 00:48:19,365 --> 00:48:27,690 protože oni sami se dostali do televize, tak jen můžu zopakovat… Jak bych to formuloval. 472 00:48:27,810 --> 00:48:31,626 Existuje taková písnička, kde se zpívá, že na hrabivce nepotřebujete nůž, 473 00:48:31,746 --> 00:48:35,407 stačí vám pár grošů, ochlastovi stačí zase nalít… 474 00:48:35,527 --> 00:48:40,653 Na ty analytiky ten nůž také nepotřebujete, stačí jim umožnit blýsknout se v televizi 475 00:48:40,773 --> 00:48:44,948 a budou skákat, jak zapískáte. 476 00:48:45,068 --> 00:48:50,221 Přestože si to sami neuvědomují a nevědí to, nedokážou to rozpoznat. 477 00:48:50,658 --> 00:48:56,162 Takže musíte brát svou moc do svých rukou. Bránit zájmy své i své rodiny. 478 00:48:56,282 --> 00:49:07,427 Nechcete-li se stát trávou na válečném poli, musíte se stát aktivním členem společnosti a sami se chopit řízení. 479 00:49:08,327 --> 00:49:13,695 Studujte teorii. Jak říkal soudruh Stalin: „Bez teorie nám hrozí smrt!“ 480 00:49:13,815 --> 00:49:16,749 Studujte tedy teorii a buďte šťastni. 481 00:49:16,869 --> 00:49:18,646 Do nových setkání. 482 00:49:18,766 --> 00:49:22,405 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 483 00:49:41,429 --> 00:49:50,504 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz