1 00:00:04,588 --> 00:00:08,528 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,648 --> 00:00:11,568 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,688 --> 00:00:15,740 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:15,860 --> 00:00:19,265 Dnes je 03.07.2017. 5 00:00:20,162 --> 00:00:29,827 V posledním týdnu nám velmi mnoho otázek přišlo v souvislosti s návštěvou Henry Kissingera v Rusku. 6 00:00:29,947 --> 00:00:36,342 A konkrétně Vadim Kazakov píše, že 29.06. se Putin setkal s Kissingerem. 7 00:00:36,462 --> 00:00:40,326 V médiích se tato schůzka prakticky nerozebírala. 8 00:00:40,446 --> 00:00:44,376 Co myslíte, že bylo příčinou toho, že Kissinger k Putinovi přiletěl osobně? 9 00:00:44,496 --> 00:00:48,822 Vždyť brzy bude schůzka G20 a GP mohl předat své vzkazy přes Trumpa? 10 00:00:48,942 --> 00:00:53,356 Nebo se řešila natolik závažná otázka, že bylo lepší ji probrat bez prostředníků? 11 00:00:53,476 --> 00:00:56,288 Ta druhá možnost se více blíží pravdě. 12 00:00:56,408 --> 00:01:01,008 Skutečně byla ta otázka natolik závažná, že bylo lepší ji probrat bez prostředníků. 13 00:01:01,128 --> 00:01:09,870 Špatně tam byl popsán samotný systém vztahů, komunikační systém. 14 00:01:09,990 --> 00:01:17,076 GP nemohl přes Trumpa vzkázat to, co by potřeboval, protože… 15 00:01:17,196 --> 00:01:21,376 - Přes Kissingera. - Ne přes Trumpa, na G20, 16 00:01:21,496 --> 00:01:28,748 neboť Kissinger přiletěl právě v rámci organizování té schůzky Putina s Trumpem. 17 00:01:28,868 --> 00:01:35,904 To bylo třeba projednat. A o čem mohla v této souvislosti informovat naše média? O ničem. 18 00:01:36,024 --> 00:01:44,216 Důležité je, že informovala, že k takovému setkání došlo. To stačí, abychom pochopili, oč se jedná. 19 00:01:44,336 --> 00:01:52,311 Už jsem mluvil o tom, že Kissinger je teď nucený pracovat v terénu. 20 00:01:52,431 --> 00:02:01,202 Dříve k tomu stačila práce státní elity. Nedávno jsme mluvili o smrti Zbigniewa Brzezinského, 21 00:02:01,322 --> 00:02:08,068 tehdy po státech, městech a obcích cestovala státní elita 22 00:02:08,188 --> 00:02:13,742 a globální elita ten proces organizovala. 23 00:02:13,862 --> 00:02:20,103 Určitou dobu se státní elitou počítali a lichotili jí, jak je šikovná, jak všechno zvládá. 24 00:02:20,223 --> 00:02:25,488 Když Brzezinský sepsal nějaké ty své hlouposti, tak mu to všechno schválili. 25 00:02:25,608 --> 00:02:29,788 Potom však přišla doba, kdy ten samý Kissinger řekl: 26 00:02:29,908 --> 00:02:33,872 „Třicet let jsem musel vydržet, než jsem mohl říci, jak velký jsi pitomec.“ 27 00:02:33,992 --> 00:02:38,245 - Na jeho jubileu. - Ano na oslavě Brzezinského narozenin. 28 00:02:38,365 --> 00:02:47,750 Chtěl bych se teď vrátit k trochu dřívější události. 29 00:02:47,870 --> 00:03:02,711 Když byl Trump zvolen do funkce prezidenta USA, tak mu při té příležitosti blahopřály hlavy různých států, 30 00:03:02,831 --> 00:03:07,879 a to včetně hlavy neuznaného státu Tchaj-wanu. 31 00:03:07,999 --> 00:03:10,770 Když se mluví o Doněcku a Luhansku, 32 00:03:10,890 --> 00:03:15,107 tak musíte pamatovat také na existenci takových států jako je například Tchaj-wan. 33 00:03:15,227 --> 00:03:27,431 Tchaj-wan není uznaný stát a USA se podepsaly pod to, že budou uplatňovat politiku jednotné Číny. 34 00:03:27,551 --> 00:03:31,080 A najednou Trump to blahopřání přijal 35 00:03:31,200 --> 00:03:37,333 a dokonce došlo na telefonický rozhovor mezi ním a prezidentem Tchaj-wanu. 36 00:03:37,453 --> 00:03:44,813 No hrůza, šok, skandál, skřípění zubů, oheň na střeše… 37 00:03:44,933 --> 00:03:48,680 A celý ten humbuk skončil plácnutím do vody, ničím. 38 00:03:48,800 --> 00:03:57,065 Proč? Protože v té samé době, kdy Trump mluvil s prezidentem Tchaj-wanu, 39 00:03:57,185 --> 00:04:02,956 seděl v kanceláři u Si Ťin-pchinga Kissinger. Měli schůzku. 40 00:04:03,076 --> 00:04:09,063 Takže Kissinger letěl do Číny, letěl tam s předstihem, 41 00:04:09,183 --> 00:04:16,363 promluvit si s nimi, vysvětlit jim to, zařídit, co bylo třeba a dohlédnul na to, 42 00:04:16,483 --> 00:04:24,422 aby čínské vedení reagovalo v tomto zorganizovaném skandálu správným způsobem. 43 00:04:24,542 --> 00:04:28,868 Teď je na programu dne setkání Putina s Trumpem. 44 00:04:28,988 --> 00:04:33,276 K tomu setkání musí dříve či později tak jako tak dojít. 45 00:04:33,396 --> 00:04:39,926 Musí k němu dojít, dva vedoucí představitelé dvou významných států světa 46 00:04:40,046 --> 00:04:44,805 se setkat musí, to je nevyhnutelné. 47 00:04:44,925 --> 00:04:53,044 Navíc bude G20, jak by mohli přijet na tuto konferenci a nesetkat se tam, nepromluvit si? 48 00:04:53,164 --> 00:05:00,358 Celý problém spočívá jen v tom, jak samotný rozhovor proběhne. 49 00:05:00,478 --> 00:05:09,271 To je totiž velice zásadní z hlediska toho, jak se Trump i nadále bude vypořádávat se státní elitou. 50 00:05:09,391 --> 00:05:14,608 Média nás informují o tom, jak Trump rázně překonává odpor 51 00:05:14,728 --> 00:05:19,037 a všichni, kteří na něj útočili, jsou nuceni ustupovat. 52 00:05:19,157 --> 00:05:27,235 Poslední taková větší událost je dementi vlastního článku v New York Times. 53 00:05:27,355 --> 00:05:33,342 Je třeba, aby schůzka Putina s Trumpem proběhla takovým způsobem, 54 00:05:33,462 --> 00:05:39,752 aby bylo možné pokračovat v přeformátovávání státu USA, 55 00:05:39,872 --> 00:05:53,617 a přitom nedošlo k žádnému velkému narušení celé globální politiky globálního prediktoru. 56 00:05:53,737 --> 00:06:01,457 A v tomto ohledu se Putin, který uplatňuje globální politiku, potřebuje předem dohodnout na tom, 57 00:06:01,577 --> 00:06:10,343 co a jakou formou bude řečeno, jaká témata se budou probírat. 58 00:06:10,463 --> 00:06:16,587 Scénář toho setkání je pilován do všech podrobností, protože ta situace je velice vratká, 59 00:06:16,707 --> 00:06:20,274 je všude velice vratká. 60 00:06:20,394 --> 00:06:28,086 Slovo ledabyle pronesené na takové schůzce, může mít velké následky. 61 00:06:28,206 --> 00:06:30,259 Putin si to uvědomuje. 62 00:06:30,379 --> 00:06:34,606 Putin svá slova vždy váží dobře, ale také hájí ruské zájmy, 63 00:06:34,726 --> 00:06:38,623 které se neshodují se zájmy globálního prediktoru. 64 00:06:38,743 --> 00:06:45,032 I globální prediktor se musí, aby dál mohl řídit svět v souladu se svými cíli, předem dohodnout, 65 00:06:45,152 --> 00:06:48,884 aby nezaznělo nic nevhodného. 66 00:06:49,004 --> 00:06:57,081 Bylo tedy třeba přijet předem a říci: „Tvoje bolavé téma je takové a takové, budeš o něm asi chtít mluvit, 67 00:06:57,201 --> 00:07:01,456 ale měj na paměti, že máme již připraveny takové a takové mechanismy, 68 00:07:01,576 --> 00:07:06,573 jsi připraven nést právě takové důsledky? 69 00:07:07,150 --> 00:07:14,330 Neboť povedou k větším průvodním škodám, než bude prospěch získaný z toho, co řekneš." 70 00:07:14,450 --> 00:07:18,181 Je tedy třeba ten scénář vypracovat předem. 71 00:07:18,758 --> 00:07:25,031 Putin má také samozřejmě zájem na tom, aby se vše vyvíjelo nekonfliktně, 72 00:07:25,151 --> 00:07:32,211 a globální prediktor i nadále podporoval jeho řízení, neboť brzy budou volby. 73 00:07:32,331 --> 00:07:38,704 A přitom je to globální prediktor, kdo má více než kdo jiný zájem na tom, aby se Putin těch voleb zúčastnil. 74 00:07:38,824 --> 00:07:44,123 Globalisté zlomí vaz komukoliv, kdo by se pokusil Putinovi zkřížit cestu 75 00:07:44,243 --> 00:07:47,094 ve věci jeho zvolení prezidentem. 76 00:07:47,214 --> 00:07:52,678 Protože s ohledem na řízení světa je třeba řešit velice závažné úkoly. 77 00:07:52,798 --> 00:07:56,860 USA jsou teď v dezorganizovaném a nestabilním stavu, 78 00:07:56,980 --> 00:08:00,491 kdyby se navíc do stejného stavu dostalo Rusko, 79 00:08:00,611 --> 00:08:05,168 tak by to znamenalo konec, katastrofu globální úrovně. 80 00:08:05,288 --> 00:08:07,863 A jinou planetu v zásobě nemají. 81 00:08:07,983 --> 00:08:14,978 Nesmíte si ale dělat iluze, že když probíhá stabilně a celkem úspěšně přenos centra koncentrace řízení 82 00:08:15,098 --> 00:08:18,015 z Velké Británie do Číny... 83 00:08:18,135 --> 00:08:22,526 Je to jen jeden proces. Jenže ta stabilita se drží na Rusku a USA. 84 00:08:22,646 --> 00:08:25,415 USA jsou teď v rozkolísaném stavu. 85 00:08:25,535 --> 00:08:31,137 Chceme snad, aby se naše elita vrátila do svých zlatých devadesátých let, 86 00:08:31,257 --> 00:08:35,098 a opět začala náš stát destabilizovat? 87 00:08:35,218 --> 00:08:40,765 Pro globalisty by to teď znamenalo smrtelné nebezpečí, a proto to nepřipustí. 88 00:08:40,885 --> 00:08:50,724 Proto… A vůbec ke krizi. Povšimněte si, že Putin řídí bez krizí, snaží se své řízení budovat jemně, 89 00:08:50,844 --> 00:08:55,263 proto je pro něj také lepší dohodnout se ještě na břehu. 90 00:08:55,383 --> 00:09:01,123 No a o tom bylo to setkání. Kissinger přijel a promluvili si. 91 00:09:01,243 --> 00:09:05,111 Proč by měla média informovat o důvodu jeho návštěvy? 92 00:09:05,231 --> 00:09:11,163 Tím spíše, že absolutní většina lidí ani není schopná pochopit podstatu jejich dialogu. 93 00:09:11,283 --> 00:09:17,023 Kdyby nahráli a potom přehráli lidem, o čem Putin s Kissingerem mluvili, 94 00:09:17,143 --> 00:09:23,130 tak by absolutní většina lidí, kteří nevědí, jak probíhá řízení sociálních supersystémů… 95 00:09:23,250 --> 00:09:28,109 Velice málo lidí a to dokonce i mezi těmi, kteří se řízením státu zabývají profesionálně, 96 00:09:28,229 --> 00:09:30,832 mezi státními úředníky, tyto věci chápe. 97 00:09:30,952 --> 00:09:36,334 Všichni tedy řeknou: „A co? Setkali se, promluvili si jen tak, o životě.“ 98 00:09:36,454 --> 00:09:40,488 Přestože ten rozhovor byl velice důležitý, takže proč by to mělo být rozebíráno? 99 00:09:40,608 --> 00:09:43,459 Všem oznámili, že se taková schůzka konala. 100 00:09:43,579 --> 00:09:50,309 Určitých dohod bylo dosaženo, takže se Trump může setkat s Putinem na G20 101 00:09:50,429 --> 00:09:56,746 v rámci dohodnutého, "znovu dohodnutého" plánu, jak bylo proneseno v jedné komedii. 102 00:09:56,866 --> 00:10:02,771 Tak to tedy je s tou jeho návštěvou. Ten kádrový problém je velice závažný. 103 00:10:02,891 --> 00:10:08,025 Vždyť si to vezměte, je mu 94 let! Stařík může zemřít přímo v letadle, jestliže ho budou dál takto zneužívat. 104 00:10:08,145 --> 00:10:12,344 Jenže oni nemají nikoho, komu by mohli svěřit řešení tak složitých otázek. 105 00:10:12,464 --> 00:10:16,488 Svět se nachází v tak krizové… Vždyť proč vlastně budou podporovat Putina? 106 00:10:16,608 --> 00:10:23,403 Svět je v tak krizové situaci, mají takové problémy s kádry, kteří rozumí procesům řízení, 107 00:10:23,523 --> 00:10:28,823 že Kissinger je v devadesáti čtyřech letech nucen takto se plahočit. 108 00:10:28,943 --> 00:10:32,124 Nicméně podle informací od Ušakova 109 00:10:32,244 --> 00:10:36,966 se Rusko pokusí zařadit schůzku Putina s Trumpem na G20 do svého harmonogramu. 110 00:10:37,086 --> 00:10:47,172 To už je veřejná odpověď. Takže se sešli, dohodli, vše projednali, a oč teď jde? 111 00:10:47,292 --> 00:10:50,715 Putin vždy odpovídá asymetricky. 112 00:10:50,835 --> 00:10:56,854 A toto Ušakovovo prohlášení právě říká: "Ano, zde budeme hrát tak, jak jsme se dohodli, 113 00:10:56,974 --> 00:11:01,848 a to setkání se "pokusíme" zařadit… 114 00:11:01,968 --> 00:11:04,761 To znamená, že i nadále uplatňujeme… 115 00:11:04,881 --> 00:11:11,802 Neustoupili jsme ani o píď ze své suverenity, své nezávislosti 116 00:11:11,922 --> 00:11:17,733 a z těch cílů, ke kterým míříme při realizaci své globální politiky, kterou uplatňuje Putin. 117 00:11:17,853 --> 00:11:20,334 Je to odpověď. 118 00:11:21,382 --> 00:11:25,646 To byla jedna strana Kissingerovy návštěvy. 119 00:11:25,766 --> 00:11:32,936 On se také účastnil Primakovského čtení, tak vás prosí okomentovat jeho projev na tomto mezinárodním fóru. 120 00:11:33,056 --> 00:11:37,062 Jedná se o vytváření potřebného informačního pole 121 00:11:37,182 --> 00:11:40,804 bezprostředně před setkáním Trumpa s Putinem, nebo o něco jiného? 122 00:11:40,924 --> 00:11:45,563 Ne, je to opravdu vytváření potřebného informačního pole. 123 00:11:45,683 --> 00:11:53,513 Kissinger s Lavrovem si vzájemně přihrávali, pracovali v tandemovém režimu a oznámili potřebné informace. 124 00:11:53,633 --> 00:11:59,198 No a opět mnozí analytici, jestli se jim tak dá říkat prý: „Vždyť nic moc neřekl.“ 125 00:11:59,318 --> 00:12:05,095 Zatímco byly řečeny velice důležité věci, které absolutně změní situaci ve světě. 126 00:12:05,215 --> 00:12:10,596 Ale abychom to tu rozebírali po jednotlivých citacích, na to asi nemáme dost prostoru. 127 00:12:10,716 --> 00:12:15,934 Takže se učte Dostatečně všeobecnou teorii řízení, abyste pochopili, co řekl. 128 00:12:16,054 --> 00:12:20,665 Tím hlavním je, že skutečně vytvořili nezbytné informační pole 129 00:12:20,785 --> 00:12:26,360 a to fórum Primakovské čtení prostě bylo příhodným, vhodným místem, 130 00:12:26,480 --> 00:12:34,008 kde právě mohli vystoupit, aniž by museli organizovat nějakou podobnou příležitost. 131 00:12:34,128 --> 00:12:38,931 Tam bylo možné změnit scénáře, vyměnit vystupující. Prostě obvyklá práce. 132 00:12:39,051 --> 00:12:43,470 Mnozí by si mohli pomyslet, že právě proto přijel a s Putinem se setkal jen tak. 133 00:12:43,590 --> 00:12:47,487 - Mám cestu do Moskvy... - No tak se zastav na čaj a hodíme řeč. 134 00:12:47,607 --> 00:12:50,843 Nu, ano, proč ne? Takový šálek čaje…? 135 00:12:50,963 --> 00:12:53,374 Další otázka je od Stanislava, 136 00:12:53,494 --> 00:13:01,077 který vás prosí okomentovat výrok nového korunního prince Saúdské Arábie o jeho vztahu k Rusku. 137 00:13:01,197 --> 00:13:07,129 Uvádí se zde i citát: „Myslím si, že v Sýrii je mnoho teroristických skupin, 138 00:13:07,249 --> 00:13:12,713 které je zapotřebí potlačit, ale Rusové se pokoušejí na Blízkém Východě šířit terorismus. 139 00:13:12,833 --> 00:13:16,124 Přijmeme tedy kroky k tomu, abychom ruské síly brzdili. 140 00:13:16,244 --> 00:13:20,774 Rusko si musí uvědomit, že naše vojenské možnosti jsou natolik velké, 141 00:13:20,894 --> 00:13:24,845 že bychom během tří dnů dokázali zlikvidovat jejich síly v Sýrii.“ 142 00:13:24,965 --> 00:13:32,135 To je zajímavé prohlášení, které vyvolalo celkem velké spekulace v patriotickém prostředí. 143 00:13:32,255 --> 00:13:37,884 A skutečně… Vždyť se na ně podívejte. Nedokáží si poradit ani s Jemenem, 144 00:13:38,004 --> 00:13:42,286 stále bojují a válka už se přenesla na území samotné Saúdské Arábie. 145 00:13:42,406 --> 00:13:47,568 Mocná saúdská armáda si nedokáže poradit ani se špatně vyzbrojenými Hútíi. 146 00:13:47,688 --> 00:13:55,794 A do tří dnů že prý si poradí s Ruskem? Navíc ho obviňují z terorismu. 147 00:13:55,914 --> 00:14:03,579 V podstatě, po pravdě řečeno, to prohlášení je klasická kachna. 148 00:14:03,699 --> 00:14:10,621 To znamená, že má všechny její znaky. A kdybychom prověřili prvotní zdroj, tak tím spíše. 149 00:14:10,741 --> 00:14:16,150 Vyšlo to z německého webu, který je proslavený tím, že šíří podobné smyšlenky. 150 00:14:16,270 --> 00:14:22,835 Aby vašim kachnám uvěřili, musíte publikovat často a normální materiály. 151 00:14:22,955 --> 00:14:26,742 No a tento web si právě takto hraje. To ale není ten problém. 152 00:14:26,862 --> 00:14:31,171 Zdálo by se, že to nic není a stačí prohlásit, že se jedná o kachnu a hodit to za hlavu, 153 00:14:31,291 --> 00:14:37,361 kdyby v pořadu u Solovjova, 154 00:14:37,481 --> 00:14:43,495 Večer s Vladimirem Solovjovem, nevystoupila Maria Vladimirovna Zacharovová, 155 00:14:43,615 --> 00:14:50,537 mluvčí našeho ministerstva zahraničí, kde řekla velmi zajímavou větu, 156 00:14:50,657 --> 00:14:55,682 která naznačuje možnou hodnověrnost tohoto výroku. 157 00:14:55,802 --> 00:15:01,982 Jednalo se o neformální rozhovor, nešlo o žádné přímé prohlášení, 158 00:15:02,102 --> 00:15:05,448 přesto je to velice závažné sdělení. 159 00:15:05,568 --> 00:15:08,997 To znamená, že byl odeslán určitý signál: 160 00:15:09,117 --> 00:15:19,230 „Pánové, mohli bychom zareagovat i poněkud jinak, jestliže nezměníte svůj přístup v určitých otázkách.“ 161 00:15:19,350 --> 00:15:24,072 To znamená: „Zveme všechny vlajky k nám, je třeba se dohodnout.“ 162 00:15:24,192 --> 00:15:31,527 Naše ministerstvo zahraničí pracuje velice dobře a kvalitně a využívá k tomu i veřejné platformy. 163 00:15:31,647 --> 00:15:36,699 Jakmile se do čela našeho ministerstva zahraničí postavil Sergej Vladimirovič, 164 00:15:36,819 --> 00:15:40,908 oj Sergej Viktorovič Lavrov, omlouvám se, 165 00:15:41,028 --> 00:15:45,392 máme k našemu ministerstvu zahraničí stále méně a méně výhrad. 166 00:15:45,512 --> 00:15:50,702 To znamená, že kvalitně řídí oblast, která mu byla svěřena. 167 00:15:50,822 --> 00:15:53,810 - Ministerstvo. - Ano, ne, to není jen ministerstvo, 168 00:15:53,930 --> 00:15:56,616 je to celá oblast činností. 169 00:15:57,413 --> 00:16:02,668 Mimochodem ještě tu mám jednu otázku v souvislosti se Sýrií od Vladimira, 170 00:16:02,788 --> 00:16:09,627 který prosí okomentovat následující citát, vlastně titulek jedné ze zpráv. 171 00:16:09,747 --> 00:16:12,544 Bez (podpory) Izraele bychom nepřežili! 172 00:16:12,664 --> 00:16:19,917 To je přiznání islamistů bojujících v Sýrii. Povězte, jaká je vůbec role Izraele v syrské válce. 173 00:16:20,037 --> 00:16:23,657 Nějak se o něm málo mluví. 174 00:16:24,153 --> 00:16:28,912 Vůbec se o tom nemluví, přestože když se na to podíváte… 175 00:16:29,032 --> 00:16:34,166 Ještě aby si různí ti islamisté a ISIL stěžovali na to, že je Izrael málo podporuje. 176 00:16:34,286 --> 00:16:42,639 Vždyť neustále slyšíme, že díky tomu, že jakýsi zbloudilý náboj dopadl na území kontrolované Izraelem, 177 00:16:42,759 --> 00:16:48,581 Izrael v odpověď letecky zaútočil na pozice syrské armády, nebo dělostřelecky… 178 00:16:48,701 --> 00:16:52,075 Neustále po nich střílejí jakoby v „odpověď“… 179 00:16:52,195 --> 00:16:59,310 Přitom ovšem přiznávají, že ten náboj byl zřejmě zbloudilý a nezpůsobil Izraeli žádnou škodu, 180 00:16:59,430 --> 00:17:01,924 ale v odpověď na něj… 181 00:17:02,044 --> 00:17:10,754 O čem tedy svědčí taková mocná střelecká podpora, letecká podpora operací ISILu ze strany Izraele? 182 00:17:10,874 --> 00:17:16,586 Jasně to říká: „Nechte ty teroristy na pokoji, oni bojují za naše zájmy 183 00:17:16,706 --> 00:17:23,408 a my je letecky a dělostřelecky budeme podporovat, 184 00:17:23,528 --> 00:17:34,275 protože nějaký ten náboj na naše území vždy nějak přilétne, je to tu tak těsné. 185 00:17:34,395 --> 00:17:42,445 Co se týká samotné role Izraele, tak tou podporou teroristů si Izrael zahrává s ohněm. 186 00:17:43,215 --> 00:17:55,127 A opět se vracíme k tomu, co měla za cíl válka v Sýrii a vůbec projekt ISIL. 187 00:17:55,247 --> 00:18:00,189 Mělo to vést k vlně migrace do Evropy, 188 00:18:00,309 --> 00:18:06,571 v patách migrantů se tam měl přesunout ISIL, který měl bořit země a státy. 189 00:18:07,231 --> 00:18:13,614 Potom měl přijít ten dobrý islám zosobněný Íránem, 190 00:18:13,734 --> 00:18:19,473 který by zlikvidoval ISIL a zformoval nové země a státy, 191 00:18:19,593 --> 00:18:25,305 jazyky už by se přizpůsobily samy, protože původní státy by už neexistovaly. 192 00:18:25,425 --> 00:18:31,148 Izrael je již dávno připraven k poslednímu, finálnímu holokaustu. 193 00:18:31,268 --> 00:18:38,659 Izrael a židy jako takové globální prediktor už v podstatě vůbec nepotřebuje. 194 00:18:38,779 --> 00:18:43,060 Jedná se o již opotřebovaný nástroj, prostředek řízení. 195 00:18:43,180 --> 00:18:50,955 Ale kvůli tomu, aby… Teď jsou přece všude židé, všude samí židé a za všechno mohou židé. 196 00:18:51,075 --> 00:18:54,229 Tak je teď budováno povědomí. 197 00:18:54,349 --> 00:19:00,281 A vzpomeňme si, že takové, no, dá se říci antisemitské konference, 198 00:19:00,401 --> 00:19:05,068 byly organizovány za Ahmadínežáda v Íránu a byly celosvětové, 199 00:19:05,188 --> 00:19:09,717 byly tam materiály, ve kterých se řešil úkol likvidace Izraele. 200 00:19:09,837 --> 00:19:12,083 To nikam nezmizelo. 201 00:19:12,203 --> 00:19:18,905 Chápete? A Izrael k tomu poskytnul Íránu velice mnoho důvodů, 202 00:19:19,025 --> 00:19:26,250 neboť izraelská letadla likvidovala objekty, civilní objekty na íránském území. 203 00:19:26,370 --> 00:19:31,532 Izrael sám poskytuje mnoho důvodů a skutečnost, 204 00:19:31,652 --> 00:19:39,015 že teď Izrael podporuje ty teroristické skupiny v syrské válce, 205 00:19:39,135 --> 00:19:50,211 poskytuje přímý důvod k tomu, aby ve vítězné válce toho správného islámu proti těmto pseudoislámským, 206 00:19:50,331 --> 00:19:55,492 nu, teroristickým skupinám schovávajícím se za islám, aby… 207 00:19:55,612 --> 00:19:57,913 Izrael je přece podporuje. 208 00:19:58,033 --> 00:20:00,334 A máte tady finální holokaust, 209 00:20:00,454 --> 00:20:08,202 který bude založen na osvobození území obsazených Izraelem, třeba Golanských výšin, 210 00:20:08,322 --> 00:20:10,815 na likvidaci vůbec celého Izraele. 211 00:20:10,935 --> 00:20:16,345 Nepůjde jen o osvobození těch obsazených území, která si zabral mimo ta území, 212 00:20:16,465 --> 00:20:20,664 jež mu v roce 1948 vyčlenila OSN při formování Izraele a Palestiny. 213 00:20:20,784 --> 00:20:28,147 Jedná se o vytvoření oficiální příčiny, na jejímž základě má být Izrael zničen. 214 00:20:28,267 --> 00:20:34,034 A postaral se o to samotný Izrael. Takto je realizováno globální řízení, 215 00:20:34,154 --> 00:20:41,269 takto je realizována globální politika, kdy je rukama nevědomého davu: 216 00:20:41,389 --> 00:20:44,295 „My máme na víc, bráníme svůj stát….“, 217 00:20:44,415 --> 00:20:48,476 připravována likvidace celého státu a celého národa. 218 00:20:48,596 --> 00:20:54,198 A proč globální prediktor potřebuje, aby byl realizován finální holokaust? 219 00:20:54,318 --> 00:21:01,268 Aby židy po celém světě vyvraždili? Protože potom bude možné tvrdit. "Za všechna neštěstí, 220 00:21:01,388 --> 00:21:10,815 která vás potkala, mohou židé" a první dobu všechno házet na dozvuky těchto kroků. 221 00:21:10,935 --> 00:21:15,298 Potom se sice přijde na to, že ať už byli židé… 222 00:21:15,418 --> 00:21:22,616 Ano, byli prostředníky šíření určité politiky, ale tvrdit, že za všechno mohou jen oni, není možné. 223 00:21:22,736 --> 00:21:26,962 Vše je to nastaveno poněkud jinak. Potom nastupuje druhá fáze. 224 00:21:27,082 --> 00:21:31,226 "No promiňte, ale byli jste to vy, kdo pozabíjel ty židy, 225 00:21:31,346 --> 00:21:35,243 to vy za všechno můžete a teď ještě máte drzost něco chtít po nás? 226 00:21:35,363 --> 00:21:36,658 Modlete se a kajte!" 227 00:21:36,778 --> 00:21:40,827 A opět tímto způsobem probíhá skryté řízení globálního prediktoru. 228 00:21:40,947 --> 00:21:49,053 A než to všechno proběhne, než projde období pokání, než lidé přijdou na to, 229 00:21:49,173 --> 00:21:55,930 jak je z nadnárodní úrovně realizováno řízení státy a národy, 230 00:21:56,050 --> 00:22:02,230 uplyne nejedno desetiletí a možná i celá staletí, což je to, co globální prediktor právě potřebuje. 231 00:22:02,350 --> 00:22:11,130 Takže se vše hodí na židy, a nový nástroj už je v běhu, jsou jím scientologové. 232 00:22:11,250 --> 00:22:15,566 Už jsme o tom nejednou mluvili a židy číslo dva jsou Arméni. 233 00:22:15,686 --> 00:22:22,169 Ti mohou být aktivováni jako přechodná stabilizující forma, nebo také nemusí. 234 00:22:22,289 --> 00:22:27,603 Může je smést stejný finální holokaust. Arménské pogromy. 235 00:22:27,723 --> 00:22:33,002 Cožpak jste zapomněli na začátek 20. století? K jakým docházelo rozsáhlým arménským pogromům? 236 00:22:33,122 --> 00:22:38,642 To přece není nic nového pod sluncem. 237 00:22:38,762 --> 00:22:44,384 Opakuji, že takto zlikvidují celou dynamiku, ukryjí ji, za všechno přece mohou židé. 238 00:22:44,504 --> 00:22:49,418 A než lidé přijdou na to, že za všechno nemohou židé, uplyne určitá doba. 239 00:22:49,538 --> 00:22:53,876 Ale došlápnout si na ně už nebudou moci, protože se sami budou muset modlit a kát. 240 00:22:53,996 --> 00:22:56,352 "To přece vy sami jste ubližovali nevinným!" 241 00:22:56,472 --> 00:23:01,373 Teprve potom by mohlo dojít k reálnému boji. 242 00:23:01,493 --> 00:23:08,388 A aby k tomuto nedošlo, nesmí být připuštěn finální holokaust a likvidace Izraele. 243 00:23:08,508 --> 00:23:13,719 A to je politika, kterou realizuje Putin, náš gosudar a postupuje správně. 244 00:23:13,839 --> 00:23:24,827 Ještě je třeba, aby nakonec začali hlavou přemýšlet i v Izraeli a vycouvali z přímého spojení s teroristy, 245 00:23:24,947 --> 00:23:31,532 aby je přestali podporovat dělostřelecky a leteckou střelbou. 246 00:23:33,768 --> 00:23:36,966 Další otázka je od Andreje Savčuka. 247 00:23:37,086 --> 00:23:40,130 V posledním pořadu jste řekl následující, cituji: 248 00:23:40,250 --> 00:23:45,701 „Je načase změnit složení těch politologů a analytiků, kteří se nepokoušejí vyznat v tom, co se děje.“ Konec citátu. 249 00:23:45,821 --> 00:23:50,206 Otázkou je, kde ale vezmeme jiné? Mezi lidmi takové kádry téměř nejsou, 250 00:23:50,326 --> 00:23:53,095 vždyť dokonce i GP má kádrový nedostatek. 251 00:23:53,215 --> 00:23:58,356 Můžu hned vstoupit? Cítím, že se jedná o rozsáhlejší otázku. Kde je máme vzít? 252 00:23:58,476 --> 00:24:06,541 Reální politologové a analytici mezi lidmi jsou a je jich hodně. 253 00:24:06,661 --> 00:24:10,186 Jenže se nenarodili v těch správných rodinách. 254 00:24:10,306 --> 00:24:16,308 Proto pracují ve funkcích takříkajíc „podrž, podej“. 255 00:24:16,428 --> 00:24:27,862 To právě díky nim, díky těmto lidem existují různé korporace, transnacionální společnosti apod. 256 00:24:27,982 --> 00:24:36,477 To oni všude na svých bedrech nesou tu největší tíhu. 257 00:24:36,597 --> 00:24:43,544 To oni kompenzují všechny chyby, no všechny ne, ale hlavní podíl těch, 258 00:24:43,664 --> 00:24:47,705 které nejsou pro existenci těch společností kritické. 259 00:24:47,825 --> 00:24:52,726 Protože majitelé těchto společností, kteří se narodili v těch správných rodinách, dělají takové chyby, 260 00:24:52,846 --> 00:24:58,564 že je už žádný najatý manažer vykompenzovat nedokáže. 261 00:24:58,684 --> 00:25:04,823 Takže to tito lidé kompenzují hlavní podíl běžných chyb, a drží ty výrobní společnosti nad vodou, 262 00:25:04,943 --> 00:25:08,537 takoví lidé jsou i ve státním řízení, všude. 263 00:25:08,657 --> 00:25:16,516 Celý problém spočívá pouze v tom, aby se ti lidé, kteří se narodili v těch správných rodinách, odsunuli. 264 00:25:16,636 --> 00:25:21,949 Oni si přece vůbec neuvědomují, co plácají za hlouposti, a že jsou terčem posměchu lidí, 265 00:25:22,069 --> 00:25:28,036 kterým to myslí, a že se tu v důsledku toho tvoří paralelní systém řízení. 266 00:25:28,156 --> 00:25:36,461 Jestliže nechtějí, aby jejich řízení změnilo svůj směr, tak ať ho nemění, 267 00:25:36,581 --> 00:25:41,241 oni se sami vyloučí z řízení, sami se diskreditují a lidé, 268 00:25:41,361 --> 00:25:49,219 kteří reálně řídí ekonomické a politické procesy na úrovni jejich vykonavatelů, 269 00:25:49,339 --> 00:25:59,605 stále více a více vstupují do řízení a v podstatě tak neformálně plní funkce svých nadřízených, 270 00:25:59,725 --> 00:26:04,248 neboť jsou to právě oni, kteří dokáží navrhnout určitá řešení. 271 00:26:04,368 --> 00:26:09,338 A těmto lidem jsou nuceni umožňovat postup. Tak se do svých funkcí například dostal i sám Putin. 272 00:26:09,458 --> 00:26:13,705 To je konkrétní příklad. On dokázal řešit problémy. 273 00:26:13,825 --> 00:26:21,958 A to je dostupné všem. Osvojíte si teorii, uplatníte ji v praxi, 274 00:26:22,078 --> 00:26:31,381 a stanete se potřebným při řízení té či oné korporace, podniku, čehokoliv, 275 00:26:31,501 --> 00:26:36,402 organizace vojenské, polovojenské, jakékoliv. 276 00:26:36,522 --> 00:26:45,309 Začínáte tím, že dáváte účinné rady, které váš šéf vyhodnotí jako užitečné pro sebe i svou výrobu, 277 00:26:45,429 --> 00:26:52,599 a hlavně mu nesmíte ukázat, že jste pro něj nebezpeční. Nesmíte se rvát o funkce. 278 00:26:52,719 --> 00:26:54,284 To nedělejte. 279 00:26:54,404 --> 00:26:57,579 A potom vás on sám bude posunovat dopředu, protože on sám bude mít zájem na tom, 280 00:26:57,699 --> 00:27:02,063 abyste byli neustále vedle něho a radili mu. 281 00:27:02,668 --> 00:27:11,499 Tímto způsobem se oni sami odstaví od řízení a lidé, kteří umí řídit, zaujmou jejich místo. 282 00:27:11,619 --> 00:27:15,268 Jedná se však o proces dlouhodobý, který je roztažený v čase. 283 00:27:15,388 --> 00:27:21,760 Je možné jej i urychlit, přičemž tím nejefektivnějším způsobem i pro ty, kteří teď ty funkce zaujímají. 284 00:27:21,880 --> 00:27:27,565 Ponechají si tak možnost stále vypadat jako inteligentní lidé, 285 00:27:27,685 --> 00:27:33,286 jestliže se stáhnou a do televize skutečně začnou zvát lidi z druhořadých pozic, 286 00:27:33,406 --> 00:27:36,780 kteří se zatím zabývají shromažďováním informací, analýzou. 287 00:27:36,900 --> 00:27:40,687 V různých těch korporacích takoví lidé jsou, celý problém je jen v tom, 288 00:27:40,807 --> 00:27:45,308 že je jim uzavřena cesta třeba do té televize, do rádia. 289 00:27:45,428 --> 00:27:54,277 Zatvrzele přehlížejí analytiky, kteří se pokoušejí, nebo dělají analýzu 290 00:27:54,397 --> 00:27:59,145 v souladu s živým životem společnosti. 291 00:27:59,265 --> 00:28:11,223 Tyto lidi… Víte, je možné zaujmout pštrosí pozici a dělat, že tu nic takového neexistuje: 292 00:28:11,343 --> 00:28:15,954 „Ale on je takový… Vždyť co on je vlastně zač…“ To není důležité. 293 00:28:16,074 --> 00:28:22,061 Existuje takové pravidlo Dostatečně všeobecné teorie řízení. 294 00:28:22,941 --> 00:28:33,230 Jestliže existuje proces nebo objekt řízení, tak může mít člověk, zabývající se řízením, iluzi, 295 00:28:33,350 --> 00:28:45,335 že tento proces nebo objekt řídí, jenže výsledek tohoto iluzorního přístupu bude vždy objektivní! 296 00:28:45,455 --> 00:28:52,129 A může přinést tragické následky jak přímo jemu, tak i lidem, kteří jsou mu podřízeni. 297 00:28:52,249 --> 00:28:55,045 A toto pravidlo nelze obejít. 298 00:28:55,165 --> 00:28:59,777 Můžete si na předním skle svého auta nakreslit jakýkoliv obrázek, 299 00:28:59,897 --> 00:29:04,179 ale stejně dojedete přesně tam, kam vaše auto pojede. 300 00:29:04,299 --> 00:29:13,367 Vy můžete řídit podle svého obrázku, ale narazíte přitom do sloupu, spadnete do příkopu, narazíte do zdi… 301 00:29:13,487 --> 00:29:20,354 Vždyť právě kvůli tomu je vaše přední sklo průzračné a dokonce máte i zpětná kontrolní zrcátka, 302 00:29:20,474 --> 00:29:27,534 abyste při jízdě reagovali adekvátně, abyste viděli, co se okolo vás děje. 303 00:29:27,654 --> 00:29:30,285 A řízení je úplně stejný obrázek. 304 00:29:30,405 --> 00:29:35,787 Když někdo říká, že něco je mu ukradené, že to není důležité, že ho to nezajímá, 305 00:29:35,907 --> 00:29:39,446 tak tímto způsobem opomíjí určité procesy. 306 00:29:39,566 --> 00:29:49,487 Potom vznikne situace, kdy vyloučí nějaký mezní potřebný počet procesů a objektů, 307 00:29:49,607 --> 00:29:56,007 nezohlední je a nepřizpůsobí se jim ve svém řízení, což povede ke katastrofě jeho korporace, 308 00:29:56,127 --> 00:29:59,748 jakéhokoliv jeho řízeného objektu. 309 00:30:00,381 --> 00:30:05,773 Proto tu není problém, kde vzít lidi. 310 00:30:06,185 --> 00:30:13,228 Protože na střední a nižší úrovni jsou lidé, kteří reálně řeší problémy 311 00:30:13,348 --> 00:30:16,749 přežití jakékoliv korporace a organizace. 312 00:30:16,869 --> 00:30:22,526 Je velice mnoho lidí, kteří to v reálné praxi dělají. 313 00:30:22,646 --> 00:30:30,834 Jediný problém je pozvednout je výš a umožnit jim před širším publikem říci, 314 00:30:30,954 --> 00:30:33,750 jak oni tyto procesy řízení chápou. 315 00:30:33,870 --> 00:30:41,563 A jejich chápání je daleko vyšší, než chápání těch lidí, které vidíme ve všech těch politických talk show. 316 00:30:42,195 --> 00:30:45,441 Tam je najdete, mezi lidmi. 317 00:30:46,624 --> 00:30:52,457 Fakticky jste tak odpověděl i na druhou část otázky. A kdo je má vyměnit? 318 00:30:52,577 --> 00:30:55,593 Cožpak to někomu dovolí udělat, 319 00:30:55,713 --> 00:31:00,105 když tato situace s politology v Rusku vyhovuje samotnému globálnímu prediktoru? 320 00:31:00,225 --> 00:31:05,507 Ta situace s těmi politology v žádném případě globálnímu prediktoru nevyhovuje, 321 00:31:05,627 --> 00:31:10,415 neboť provokuje krizovost a nestabilitu Ruska. 322 00:31:10,535 --> 00:31:14,795 V těchto podmínkách vůbec nepotřebují, aby se Rusko zhroutilo. 323 00:31:14,915 --> 00:31:22,499 Potřebují, aby Rusko bylo stabilní, a ano, aby bylo natolik slabé, že by nedokázalo ohrozit globální prediktor, 324 00:31:22,619 --> 00:31:30,202 ale zase natolik silné a mocné, aby se o něj bylo možné opřít v této neklidné době, 325 00:31:30,322 --> 00:31:39,424 kdy může nadejít tak velká krize, kdy jsou přestavovány USA, což může potenciálně vyvolat globální krizi. 326 00:31:39,544 --> 00:31:45,235 Dovedete si vůbec představit, co je to za úkol přestavět USA a odstřihnout celosvětově dolar, 327 00:31:45,355 --> 00:31:48,624 na kterém je založena veškerá výměna zboží? 328 00:31:48,744 --> 00:31:53,686 Jak by mohli navíc připustit destabilizující situaci v Rusku? 329 00:31:53,806 --> 00:31:59,101 Globalisté mají zájem na tom, aby tam přišli (ti noví analytici)… A naši? 330 00:31:59,221 --> 00:32:01,676 „Z jaké jsi rodiny? Tak to ne. 331 00:32:01,796 --> 00:32:07,068 Jsi-li z té správné rodiny, tak klidně běž a plácej tam pitomosti a my je budeme vysílat.“ 332 00:32:07,188 --> 00:32:12,790 Jenže tím provokují a sami vytváří a zvyšují krizovost. 333 00:32:14,221 --> 00:32:18,755 Globalisté mají skutečně velký kádrový nedostatek, 334 00:32:18,875 --> 00:32:32,027 protože opakuji, oni jednají na základě hermetismu, takže musí vytrhnout člověka z jeho minulosti, 335 00:32:32,897 --> 00:32:42,388 nebo ho vychovat v určitém prostředí, aby většinu lidí nepovažoval za lidi, aby to pro něj byl pouze objekt řízení. 336 00:32:42,508 --> 00:32:46,927 A my nejsme omezovaní tímto rámcem, 337 00:32:47,047 --> 00:32:50,999 u nás jen ať vycházejí z lidu a na lidi myslí, to je to, co my potřebujeme. 338 00:32:51,119 --> 00:32:56,308 Aby mysleli na lidi, a tím mysleli i na stát, a jestliže myslí na stát, aby tím mysleli i na lidi. 339 00:32:56,428 --> 00:33:00,324 Tento kruh je třeba uzavřít a globalisté naopak tohle potřebují vyloučit. 340 00:33:00,444 --> 00:33:04,891 Proto u nich nastoupila krize a my v podstatě lidi máme. 341 00:33:05,011 --> 00:33:09,072 Jediný problém je zajistit sociální výtahy, kádrové výtahy. 342 00:33:09,192 --> 00:33:13,334 Jenže to pak nebude dost míst pro ty, co se narodili v těch správných rodinách. 343 00:33:13,454 --> 00:33:20,447 Takto však to jejich řízení může skončit tím, že do toho globalisté vstoupí jinak. 344 00:33:20,567 --> 00:33:25,447 Aktivují svůj mechanismus GP - globální, generální prokuraturu. 345 00:33:26,239 --> 00:33:28,405 No a potom? 346 00:33:28,525 --> 00:33:31,785 Hluchým mši dvakrát neslouží. 347 00:33:31,905 --> 00:33:36,574 Jak dlouho je možné jim neustále naznačovat: „Pánové, ustupte ze svého místa, vždyť nic nechápete. 348 00:33:36,694 --> 00:33:42,296 Pusťte tam ty, co jsou okolo vás a vědí, která bije. Prosazujte je a pozvedejte.“ 349 00:33:42,416 --> 00:33:47,930 Sociální procesy jsou přece roztaženy v čase, 350 00:33:48,050 --> 00:33:53,194 a tak budete mít ještě možnost dožít v určitých podmínkách, které jsou pro vás komfortní 351 00:33:53,314 --> 00:33:57,595 a vaše děti již vstoupí do nových sociálních vztahů, které budou komfortní zase pro ně. 352 00:33:57,715 --> 00:34:01,997 Nikomu to neublíží. Tímto způsobem si koledujete o globální odstavení. 353 00:34:02,117 --> 00:34:05,465 Jestli to tak chcete, je to vaše volba. 354 00:34:05,585 --> 00:34:10,130 Pro stát to bude jako zbavit se hnisající rány, bude to bolet, bude to nepříjemné, 355 00:34:10,250 --> 00:34:16,240 ale zbaví se tak té pseudoelity, státní. 356 00:34:16,360 --> 00:34:21,064 I když u nás dokonce ani ta státní elita jako taková neexistuje, máme tu pouze podpindosníky, 357 00:34:21,184 --> 00:34:25,113 kteří jen přemýšlejí o tom, jak by posloužili svému páníčkovi - USA. 358 00:34:25,233 --> 00:34:29,145 Jenže USA se hroutí, ten stát se hroutí. Cožpak to není vidět? 359 00:34:29,265 --> 00:34:35,712 Všichni to vidí, a oni také. Jenže oni si myslí, že když teď zradí Rusko, 360 00:34:35,832 --> 00:34:38,616 které se staví na nohy a sílí, 361 00:34:38,736 --> 00:34:45,923 a všechny jeho zdroje předají USA, které to posílí a zamezí jejich pádu, tak je páníček ocení. 362 00:34:46,043 --> 00:34:51,152 Nechápou, že tím okamžitě vstupují do systému vztahů v globální politice, 363 00:34:51,272 --> 00:34:58,335 jejichž cílem je USA přestavět a odříznout od zdrojů, od pohlcování zdrojů celé planety. 364 00:34:58,455 --> 00:35:03,652 Takže se sami vyloučí, půjdou společně s nimi a společně s odstavením elity v USA 365 00:35:03,772 --> 00:35:06,029 budou odstaveni i oni. 366 00:35:07,419 --> 00:35:11,381 Z Uljukajeva si u nás nikdo příklad vzít nedokázal? 367 00:35:11,501 --> 00:35:18,265 Nebo si nepamatují rok 1937, kdy docházelo k hromadnému zatýkání? 368 00:35:18,385 --> 00:35:20,025 Tohle si snad přejete? 369 00:35:20,145 --> 00:35:25,026 Poděkujte Putinovi, že k tomu zatím nedošlo, protože globalisté by to udělali už dávno 370 00:35:25,146 --> 00:35:28,036 a všechny ty pitomce by odstavili. 371 00:35:30,377 --> 00:35:32,420 Co tam ještě bylo? 372 00:35:32,540 --> 00:35:38,107 Nu, v pokračování jste to už také řekl. Lidé jsou připraveni učit se analytiku, 373 00:35:38,227 --> 00:35:42,561 jenže sociální výtahy nefungují. Co nám poradíte kromě studia Koncepce? 374 00:35:42,681 --> 00:35:46,346 Studujte teorii Koncepce sociální bezpečnosti a uplatňujte ji v životě. 375 00:35:46,466 --> 00:35:54,339 A jestliže ti, co jsou dnes u řízení, nespustí sociální výtahy, sami si zavaří. 376 00:35:54,459 --> 00:36:00,554 Ještě jednou opakuji, že se tak příčí svému páníčkovi, globálnímu prediktoru. 377 00:36:00,674 --> 00:36:08,389 Oni si myslí, že jako podpindosníci musí sloužit USA. Ne! 378 00:36:08,509 --> 00:36:17,183 Globální prediktor státní elitu ani ruské podpindosníky v novém modelu řízení nepotřebuje. 379 00:36:17,303 --> 00:36:19,516 Probíhá přestavba. 380 00:36:19,913 --> 00:36:25,481 A demonstrativně potrestat ty, kteří se pokoušejí převést ruské zdroje do USA, 381 00:36:25,601 --> 00:36:28,210 je pro globalisty velký úkol. 382 00:36:28,330 --> 00:36:38,444 Proto je zřejmé, že projevíte-li svůj profesionalismus, porozumění procesům řízení tam, kde působíte... 383 00:36:38,564 --> 00:36:43,375 Budete-li vědět, jak probíhá řízení sociálních supersystémů, 384 00:36:43,495 --> 00:36:49,581 jak jsou řízeny konkrétní korporace, tak se okamžitě stanete kandidátem na povýšení 385 00:36:49,701 --> 00:36:52,222 a otevře se vám sociální výtah. 386 00:36:52,342 --> 00:36:57,901 Protože, jak říkám, globalisté tuto elitu odstraní. Musíte na to být připraveni. 387 00:36:58,021 --> 00:37:03,337 Mimochodem Fjodorov o tom mluví přímo. Musíte být připraveni na to, 388 00:37:03,457 --> 00:37:08,949 až tato elita zmizí, a na její místo budou dosazeny nové kádry. 389 00:37:10,578 --> 00:37:13,022 To byla poslední otázka. 390 00:37:13,142 --> 00:37:18,568 Tou poslední otázkou jsme se opět dostali k potřebě studovat teorii. 391 00:37:18,688 --> 00:37:22,155 Jak říkal soudruh Stalin: „Bez teorie nám hrozí smrt.“ 392 00:37:22,275 --> 00:37:27,922 Musíte vědět a chápat, jak probíhá řízení sociálních supersystémů. 393 00:37:28,042 --> 00:37:33,248 Musíte se do toho zapojovat a vědět jak budovat systémy bez vnitřního napětí. 394 00:37:33,368 --> 00:37:36,462 Vždyť velkou chybou, které se dopouštějí mnozí, 395 00:37:36,582 --> 00:37:40,005 jež začnou s osvojováním si Dostatečně všeobecné teorie řízení, 396 00:37:40,125 --> 00:37:42,188 Koncepce sociální bezpečnosti, je ta, 397 00:37:42,308 --> 00:37:48,769 že se pokoušejí svým nadřízeným dokazovat, že jsou lepší než oni. 398 00:37:48,889 --> 00:37:53,456 To dělat nesmíte. To vede k vytvoření vnitřně napjatého systému. 399 00:37:53,576 --> 00:37:59,971 Musíte jim dát najevo, že jste připraveni jim pomoci, aniž byste podrývali jejich autoritu. 400 00:38:00,091 --> 00:38:05,430 A přitom si začnete vytvářet svoji vlastní autoritu a zaujmete určité místo v kolektivu. 401 00:38:05,550 --> 00:38:09,942 Stejně jako Putin. Kissinger k němu přijel právě na takovémto základě 402 00:38:10,062 --> 00:38:15,147 a Putin globalistům odpověděl: „Najdeme čas ve svém harmonogramu.“ 403 00:38:15,267 --> 00:38:19,240 Sám sebe neshodil a přitom se s globalisty dohodnout dokázal. 404 00:38:19,360 --> 00:38:22,564 A oni na něm mají zájem, obrovský zájem. 405 00:38:22,684 --> 00:38:28,374 Takto je možné fungovat na všech úrovních řízení, na všech. 406 00:38:29,563 --> 00:38:34,625 Ale to si musíte uvědomovat, že znalosti znamenají moc. 407 00:38:34,745 --> 00:38:37,398 Berte tuto moc do svých rukou. 408 00:38:37,518 --> 00:38:41,580 Studujte dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti. 409 00:38:41,700 --> 00:38:45,432 Braňte zájmy své a své rodiny. Buďte šťastni. 410 00:38:45,552 --> 00:38:47,303 Do příštích setkání. 411 00:38:47,423 --> 00:38:49,584 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 412 00:39:06,736 --> 00:39:13,719 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz