1 00:00:04,445 --> 00:00:08,480 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,600 --> 00:00:11,239 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,359 --> 00:00:16,022 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:16,142 --> 00:00:20,136 Dnes je 10.07.2017. 5 00:00:20,256 --> 00:00:27,965 Mnohé otázky samozřejmě souvisí se summitem G20, který se konal v Hamburku. 6 00:00:28,085 --> 00:00:37,208 Je tu několik událostí s žádostí o váš komentář. 7 00:00:37,328 --> 00:00:45,406 Mnozí uživatelé si povšimli, že ten summit byl doprovázen určitými znaky, symboly a podobně. 8 00:00:45,526 --> 00:00:53,603 Toho si lidé povšimli. Jak konkrétně okomentujete první stisk ruky Trumpa s Putinem? 9 00:00:53,723 --> 00:00:59,993 Putin byl u Trumpa jako host, když seděl na setkání s ním zleva. 10 00:01:00,113 --> 00:01:04,494 Se všemi ostatními lídry seděl zprava jako hostitel. 11 00:01:04,614 --> 00:01:08,552 A proč se Melanie Trumpová pokoušela přerušit jejich setkání? 12 00:01:08,672 --> 00:01:11,607 - To je hodně otázek. A je to normální. - To je pro začátek. 13 00:01:11,727 --> 00:01:18,880 Ano, jde o blok otázek, to je jasné. Tak především bych chtěl zdůraznit, 14 00:01:19,000 --> 00:01:29,850 že není třeba hledat, utápět se v hledání symbolismu. Přestože tam skutečně bylo symbolů více než dost. 15 00:01:29,970 --> 00:01:40,138 Jedná se jak o samotné místo, kde se nachází kongresové centrum, ve kterém probíhal ten summit G20, 16 00:01:40,258 --> 00:01:47,371 tak i o symbol, který velice připomíná ponorku. 17 00:01:49,380 --> 00:01:53,972 V každém případě jsem nikde neviděl žádné oficiální potvrzení. 18 00:01:54,092 --> 00:01:57,980 A že Siluanov řekl, že se jedná o ponorku? 19 00:01:58,100 --> 00:02:08,132 Symbol Hamburku, sovětskou ponorku B-515, která dnes v Hamburku slouží jako muzeum. 20 00:02:08,252 --> 00:02:13,275 Udělali si tam z té ponorky muzeum. 21 00:02:13,395 --> 00:02:17,879 Když byla po vyřazení z provozu prodána Německu, tak si tam z ní udělali muzeum. 22 00:02:17,999 --> 00:02:24,925 Jestli je to skutečně symbol té ponorky, tak se jedná o velice závažný symbol, 23 00:02:25,045 --> 00:02:31,818 protože když jsme o tom mluvili, tak jsme vždy říkali, že se všichni nacházíme na jedné ponorce. 24 00:02:31,938 --> 00:02:39,688 To si pak nemůžete udělat pořádek jen ve svém segmentu a zajistit si tak vlastní bezpečnost. 25 00:02:39,808 --> 00:02:46,272 I když ve vašem úseku bude komfort, elegance, nádhera, vše se bude jen blyštět, 26 00:02:46,392 --> 00:02:52,008 všechno zdařile zrenovujete včetně výměny rozvodů, 27 00:02:52,128 --> 00:03:02,295 tak když v sousedním bloku naopak vše zrezne a začne tam protékat z vnějšku voda, potopí se celá ponorka. 28 00:03:02,415 --> 00:03:12,120 Proto je tu ta věc, že jestliže si Rusko přeje přežít, musí na sebe vzít řízení celého světa 29 00:03:12,240 --> 00:03:17,392 z toho jednoduchého důvodu, že to řízení, které realizuje globální prediktor, 30 00:03:17,512 --> 00:03:25,545 dovedlo celý svět ke globální ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofě. 31 00:03:25,665 --> 00:03:30,972 To znamená, že udělat pořádek a omezit se ruskými hranicemi, není možné. 32 00:03:31,092 --> 00:03:36,296 To se nepovede v žádném případě. Já o tom mluvím neustále. 33 00:03:36,416 --> 00:03:42,740 A když různí lidé navrhují varianty řešení nějakých problémů, tak zapomínají na to, 34 00:03:42,860 --> 00:03:51,021 že Západ v průběhu poslední tisícovky let všechna svá západní spojenectví organizoval proti Rusku, 35 00:03:51,141 --> 00:03:54,622 takže konečný cíl byl vždy zaměřen proti Rusku. 36 00:03:54,742 --> 00:03:59,817 Konečný cíl válek, které vedli mezi sebou, směřoval proti Rusku. 37 00:03:59,937 --> 00:04:05,835 Podíváme-li se na to z pozice globální politiky a ne z pískoviště typu geopolitiky. 38 00:04:07,147 --> 00:04:13,808 A v důsledku toho pokaždé, když se Rusko ponořilo do svých problémů: 39 00:04:13,928 --> 00:04:20,084 „Musíme udělat to, musíme udělat ono“, a opustilo mezinárodní arénu, 40 00:04:20,204 --> 00:04:26,642 tak se okamžitě všechny západní státy jako dravci vrhli na Rusko a rvali ho na kusy. 41 00:04:26,762 --> 00:04:29,549 Jen si vzpomeňte na devadesátá léta. 42 00:04:30,089 --> 00:04:35,335 A teď ta nenávist k Rusku samozřejmě sílí, 43 00:04:35,455 --> 00:04:40,633 ty bezpracné zdroje, které proudily z Ruska a zajišťovaly západní blahobyt, 44 00:04:40,753 --> 00:04:43,719 teď již neproudí v takovém rozsahu. 45 00:04:43,839 --> 00:04:52,078 To znamená, že musí začít pracovat sami a někde hledat možnosti a zdroje, ze kterých tyto státy budou žít. 46 00:04:52,198 --> 00:05:05,710 V souladu s tím je ta otázka, jak se bude dále rozvíjet situace ve světě, otázkou zásadní. 47 00:05:05,830 --> 00:05:13,167 Proto Putin publikoval v Handelsblatt velký programový článek o G20, 48 00:05:13,287 --> 00:05:18,053 ten článek je velice zajímavý, a je jakoby doporučeno si ho přečíst. 49 00:05:18,173 --> 00:05:20,754 Tedy bez "jakoby". 50 00:05:20,874 --> 00:05:31,426 Pro pochopení procesů řízení a toho, jak probíhal ten summit G20 v Hamburku, si ho musíte přečíst. 51 00:05:31,546 --> 00:05:40,170 Je-li to tedy opravdu ponorka, tak se jedná o velice závažný a symbolický znak a není důležité, jak je interpretován. 52 00:05:40,290 --> 00:05:46,471 Některé zdroje uváděly, že se jednalo o potopenou ponorku, která byla vyzvednuta, a potom prodána. 53 00:05:46,591 --> 00:05:51,517 Já jsem se ale ani v jednom zdroji, který by zasluhoval pozornost, 54 00:05:51,637 --> 00:05:57,497 nesetkal s informací, že by šlo o potopenou ponorku. 55 00:05:57,617 --> 00:06:01,322 Proto tady... A navíc zda to byl opravdu její symbol… 56 00:06:01,442 --> 00:06:06,272 V každém případě však Siluanov vytvořil egregor, egregor symbolu, 57 00:06:06,392 --> 00:06:13,023 a teď už se tomu nedá nijak vyhnout, byl naplněn energetikou a bude dál existovat. 58 00:06:13,143 --> 00:06:25,239 Summit v Hamburku bude vždy spojován s tím, že všichni měli na G20 odznak ponorky. 59 00:06:25,359 --> 00:06:31,772 Našli se tam však dva lidé, kteří dali přednost symbolům svých států. 60 00:06:31,892 --> 00:06:46,199 Byl to americký prezident Trump a kanadský premiér Trudeau, kteří měli vlastní odznaky. 61 00:06:46,319 --> 00:06:50,821 - Vlajky svých států. - Ano vlajky svých států. 62 00:06:50,941 --> 00:06:57,170 To podání ruky zde v podstatě nehraje žádnou roli. 63 00:06:57,290 --> 00:07:06,953 To ponecháme Fake News, mám na mysli CNN. Oni ať omílají toto téma. 64 00:07:07,073 --> 00:07:16,229 Na tom podání ruky je hlavní to, že přistoupili na určitý dialog. 65 00:07:16,349 --> 00:07:29,011 Hostitelskou, tou hlavní stranou byly USA, a ty byly naladěny přívětivě. 66 00:07:29,694 --> 00:07:36,967 To znamená, že byly naladěny na dialog. A to bylo na tom setkání to hlavní. 67 00:07:37,087 --> 00:07:44,161 Co se týká té Melanie, tak zde je třeba si uvědomit jednoduchou věc. 68 00:07:44,281 --> 00:07:55,463 V Trumpově okolí nejsou lidé jeho úrovně, kteří by věděli, kdy a jak mají postupovat. 69 00:07:55,583 --> 00:08:02,245 Tedy jsou tam lidé jako Tillerson, ale ti jsou všichni vytíženi. A Tillerson se navíc té schůzky účastnil. 70 00:08:02,365 --> 00:08:09,829 Šlo o schůzku v úzkém formátu. Z naší strany tam byl Putin a Lavrov a z jejich Trump a Tillerson. 71 00:08:09,949 --> 00:08:18,268 Tillerson byl na té schůzce. Podle programu bylo té schůzce vyčleněno půl hodiny 72 00:08:18,388 --> 00:08:22,186 s možností jejího prodloužení na 45 minut. 73 00:08:22,306 --> 00:08:32,031 Proto samozřejmě ti lidé, kteří zodpovídají pouze za formu, za vnější atributy, 74 00:08:32,151 --> 00:08:36,301 kteří nerozumí podstatě řídících procesů… 75 00:08:36,421 --> 00:08:42,318 Je ale třeba chápat, že jestliže se dvě hlavy států setkají na schůzce, 76 00:08:42,438 --> 00:08:45,533 která ve své podstatě nic neřeší… 77 00:08:45,653 --> 00:08:51,480 Obecně je třeba si zapamatovat jednoduchou věc, že když probíhají nějaké oficiální návštěvy, 78 00:08:51,600 --> 00:08:58,473 při kterých jsou podepisovány všechny ty smlouvy, které jsou předkládány jako výsledky dané schůzky, 79 00:08:58,593 --> 00:09:02,291 tak to, velmi mírně řečeno, neodpovídá realitě. 80 00:09:02,411 --> 00:09:06,921 Ta věc se má tak, že všechny ty smlouvy jsou připravovány předem 81 00:09:07,041 --> 00:09:15,118 a pouze se ta procedura časově přizpůsobuje dané schůzce. 82 00:09:15,238 --> 00:09:22,392 Ty smlouvy mohou být potom v průběhu schůzky buď podepsány, nebo také ne. 83 00:09:22,512 --> 00:09:29,798 Jsou-li podepsány, návštěva byla úspěšná. Nejsou-li podepsány, návštěva úspěšná nebyla. 84 00:09:29,918 --> 00:09:36,896 Proto také říkám, že Trump skvěle zvládnul své první zahraniční turné. 85 00:09:37,016 --> 00:09:48,498 Jestliže se při takové schůzce v průběhu jednání objeví nějaká perspektiva nového rozvoje dvojstranných vztahů, 86 00:09:48,618 --> 00:09:52,264 tak se podepisuje Protokol o záměrech. 87 00:09:52,384 --> 00:09:55,555 Jako první krok v dané věci. 88 00:09:55,675 --> 00:09:57,862 Nic víc. 89 00:09:57,982 --> 00:10:02,714 Proto zde na tomto setkání… 90 00:10:02,834 --> 00:10:06,202 Toto setkání mělo vyřešit otázku... 91 00:10:06,322 --> 00:10:10,439 Jak jsem říkal, že Kissinger k nám nepřijel jen tak, že měl za úkol tu schůzku připravit. 92 00:10:10,559 --> 00:10:18,495 Měla být vyřešena otázka nejoptimálnějšího provedení té schůzky, 93 00:10:18,615 --> 00:10:31,204 aby byla přinejmenším státní elitou vnímána jako porážka, 94 00:10:31,324 --> 00:10:41,131 aby mohli tuto schůzku využít jako porážku, a aby v perspektivě napomohla další práci. 95 00:10:41,251 --> 00:10:44,848 A skutečnost, že trvala více než dvě hodiny, 96 00:10:44,968 --> 00:10:56,309 dělá čáru přes rozpočet státní elitě v její zoufalé snaze přesvědčit, že ta schůzka byla k ničemu. 97 00:10:56,429 --> 00:11:09,927 Očividně při ní došlo k rozhovoru lidí, kteří mají zájem o spolupráci a ne o konfrontaci. 98 00:11:10,759 --> 00:11:16,814 A na tom má zájem celý svět. Nadarmo Lavrov, tedy Tillerson, neříkal, 99 00:11:16,934 --> 00:11:21,440 že je celý svět prosí, aby navázali s Ruskem normální styky. 100 00:11:21,560 --> 00:11:28,186 Takže USA na to přistoupily a začaly jednat. V New York Times v tom Trumpovi nahráli, 101 00:11:28,306 --> 00:11:33,913 když napsali, že celých 40 minut mluvil o zasahování do voleb. 102 00:11:34,033 --> 00:11:39,160 Kdyby Trump byl ruským agentem, tak proč by o tom měl mluvit 40 minut? 103 00:11:39,280 --> 00:11:44,355 Jen tak pro protokol by se zeptal: „Zasahovali jste do našich voleb?“ „Nezasahovali!“ A vše by bylo OK. 104 00:11:44,475 --> 00:11:54,155 Tím, že tomu věnoval těch 40 minut, předvedl svou státní pozici, svůj zájem hájit zájmy USA. 105 00:11:54,275 --> 00:12:00,430 Všichni přece vědí, jak Nikki Haley tvrdila, že se Rusko vměšovalo. A tak si to ujasňoval. 106 00:12:00,550 --> 00:12:04,982 Všichni to vědí. A tak se tedy ptal, co a jak. 107 00:12:05,102 --> 00:12:10,890 Peskov ovšem správně poznamenal, že odkud by v New York Times mohli vědět, co se tam dělo? 108 00:12:11,010 --> 00:12:15,442 Na koho to poukazují? Na jaký únik informací to narážejí? 109 00:12:15,562 --> 00:12:20,174 Vždyť reálně se nic takového stát nemohlo, neboť těch lidí tam bylo jak do mariáše. 110 00:12:20,294 --> 00:12:29,175 A to znamená jen jedno, že New York Times, ještě jednou opakuji, že se jedná o globální médium... 111 00:12:29,536 --> 00:12:35,477 Napřed se postarali o diskreditaci všech médií, které pracovaly proti Trumpovi, 112 00:12:35,597 --> 00:12:41,521 a teď s využitím té vyprodukované protitrumpovské vlny vypouštějí vir a mluví o tom, 113 00:12:41,641 --> 00:12:47,153 že Trump hájil zájmy, celých 40 minut je bránil, teprve potom byly řešeny ostatní otázky. 114 00:12:47,273 --> 00:12:51,988 To jsou velice důležité věci. Není důležité, že se jednalo o čistě protokolární setkání. 115 00:12:52,108 --> 00:12:57,981 „Máme-li hájit zájmy USA…“ Teď mluvím z pozice USA. 116 00:12:58,101 --> 00:13:03,716 „Tak musí být probrán celý komplex. Musíme si ujasnit, jakému čelíme partnerovi. 117 00:13:03,836 --> 00:13:08,063 Vyzkoušet všechna jeho slabá místa, zjistit, kde se cítí silný, 118 00:13:08,183 --> 00:13:13,027 k tomu je potřebný plnohodnotný rozhovor, který se také konal.“ 119 00:13:13,147 --> 00:13:17,270 Ale opakuji, že lidé, kteří tu schůzku vnímají čistě protokolárně, 120 00:13:17,390 --> 00:13:22,517 si řekli, že třicet minut jim na to musí stačit. Oni nechápou, jak se řídí celé země a státy. 121 00:13:22,637 --> 00:13:30,078 Ti lidé nevěděli, koho by tam ještě poslali, a tak volba padla na Melanii Trumpovou, aby zjistila, co a jak. 122 00:13:30,198 --> 00:13:35,351 Té samozřejmě zdvořile odpověděli, že právě vedou rozhovor, který vyžaduje více času. 123 00:13:35,471 --> 00:13:42,423 - Takříkajíc čistě mužský, že? - No v dané situaci skutečnost, 124 00:13:42,543 --> 00:13:51,400 že se v čele států nachází více mužů a ženské řízení není natolik efektivní, 125 00:13:51,520 --> 00:13:54,795 a jak se ukazuje v praxi, je to spíše více povyku, 126 00:13:54,915 --> 00:14:01,970 není důvodem, abychom zde zaváděli nějakou genderovou diskriminaci. 127 00:14:02,090 --> 00:14:07,963 Neboť ta situace se vyvinula tak, že se ženy méně účastní řízení. 128 00:14:08,083 --> 00:14:19,271 Nicméně praxe ukazuje, že ženy do řízení vstupují. A jestliže hlavou státu bude žena… 129 00:14:19,391 --> 00:14:23,957 No řekněme to takto. Kdyby byla zvolena Hillary Clintonová, 130 00:14:24,077 --> 00:14:28,498 tak by také došlo na dvouhodinový rozhovor, úplně stejný, 131 00:14:28,618 --> 00:14:33,252 aby si osobně otestovala tvrdost ruského prezidenta. 132 00:14:33,372 --> 00:14:38,262 Kde a jak by bylo možné ho převézt, kde a jakým způsobem se mu dostat na kobylku. 133 00:14:38,382 --> 00:14:44,465 Fakticky šlo o rozvědku bojem. Cožpak se tomu dá říkat mužský rozhovor? Ne. 134 00:14:44,585 --> 00:14:49,094 Proto to v tomto případě nebyla právě vhodná formulace. 135 00:14:49,214 --> 00:14:56,836 I když v podstatě z hlediska stylu vztahů, ano. Šlo o mužský rozhovor, neboť byl velice tvrdý. 136 00:14:56,956 --> 00:15:07,175 Trump je jako člověk velkým vlastencem své země. A je vůbec třeba říci, že USA mají velké štěstí, 137 00:15:07,295 --> 00:15:12,808 že se v takovém přelomovém okamžiku americkým prezidentem stal právě Trump. 138 00:15:12,928 --> 00:15:21,706 Ta věc se má tak, že počínaje rokem 1988 byl Trump neustále vyhodnocován 139 00:15:21,826 --> 00:15:26,490 jako potenciální kandidát na prezidenta. Neustále. 140 00:15:26,610 --> 00:15:33,820 Za tu dobu sám absolvoval nejeden bankrot. A z každého takového bankrotu vycházel silnější. 141 00:15:33,940 --> 00:15:36,392 Co to ve skutečnosti probíhalo? 142 00:15:36,512 --> 00:15:43,387 Když byl nalezen a certifikován jako potenciální kádr globální elity, 143 00:15:43,507 --> 00:15:49,252 tak ho začali testovat a prověřovat pro následující… 144 00:15:49,372 --> 00:15:54,113 Všichni si velmi dobře uvědomovali, že USA bude nutné přeformátovat. 145 00:15:54,233 --> 00:16:00,516 A k tomu potřebovali člověka, který by byl na výši a dobře rozuměl řídícím procesům, 146 00:16:00,636 --> 00:16:05,943 aby dokázal manévrovat v průběhu vývoje situace, aby se vyznal v tom, 147 00:16:06,063 --> 00:16:11,164 jak fungují mechanismy ekonomické, politické, jak jsou řízeny sociální systémy. 148 00:16:11,284 --> 00:16:18,083 Proto také není náhoda, že v jeho aktivách je i kasino. To není žádná náhoda. 149 00:16:18,203 --> 00:16:24,718 Periodicky ho tedy vedli k bankrotu, ale zároveň ho nenechali úplně padnout. 150 00:16:24,838 --> 00:16:30,325 Pozorovali, jak se z toho dostává, jak vše organizuje 151 00:16:30,445 --> 00:16:34,671 a v potřebné míře mu pomáhali se opět postavit na nohy. 152 00:16:34,791 --> 00:16:41,317 Připravovali ho na to, že si bude muset stoupnout do čela zbankrotovaného státu, 153 00:16:41,437 --> 00:16:48,353 aby byl adekvátní s ohledem na vytyčený úkol řídit právě takovýto stát. 154 00:16:48,473 --> 00:16:58,272 Absolvoval proto lekce na trenažéru, na vlastní kůži si to vyzkoušel, natrénoval 155 00:16:58,392 --> 00:17:02,157 a teď před ním stojí velice složitý manévr. 156 00:17:02,277 --> 00:17:09,211 Musí přeformátovat svůj stát. To znamená dostat ho přes bankrot a jít dál. 157 00:17:09,331 --> 00:17:15,247 Když tedy ty lidi srovnáme podle úrovní chápání procesů řízení, 158 00:17:15,367 --> 00:17:19,540 převyšuje Trump veškeré své okolí o hlavu. 159 00:17:19,660 --> 00:17:27,838 A je dost problematické, že si nemá na koho vsadit, vůbec na nikoho. 160 00:17:27,958 --> 00:17:31,623 Může důvěřovat pouze svému nejbližšímu okolí, 161 00:17:31,743 --> 00:17:35,541 proto je zbytečné poukazovat na to, že tam zašla právě jeho manželka. 162 00:17:35,661 --> 00:17:38,468 Kdo pomůže a nezradí? 163 00:17:38,588 --> 00:17:46,413 Kdo přesně něco splní, přestože třeba nebude chápat, co se za daným manévrem skrývá? 164 00:17:46,533 --> 00:17:54,007 Kdo by dokázal daný manévr realizovat natolik, aby si Trump mohl být jistý, že mu to nikde neuvázne, 165 00:17:54,127 --> 00:17:57,947 že to dokáže podchytit, vyladit a předat dál? 166 00:17:58,067 --> 00:18:04,351 Pouze jeho manželka a dcera Mela.. oj Ivanka Trumpová, 167 00:18:04,471 --> 00:18:09,986 která zastupovala otce, když odcházel na dvojstranná jednání. 168 00:18:10,106 --> 00:18:14,498 O Jaredovi Kushnerovi, o manželovi Ivanky Trumpové nemluvím, 169 00:18:14,618 --> 00:18:18,262 protože tam je ta situace poněkud jiná. 170 00:18:18,382 --> 00:18:24,468 Přestože je také z jeho blízkého okolí a může se na něj… 171 00:18:24,588 --> 00:18:31,291 Proto přirozeně Trump využívá v plném rozsahu svoji rodinu, 172 00:18:33,096 --> 00:18:35,032 a všichni pracují. 173 00:18:35,152 --> 00:18:41,085 Není to tak, že by si jeho manželka přála zajít do filharmonie, poslechnout si koncert a podobně. 174 00:18:41,205 --> 00:18:48,040 Ona přece také… Jestliže v Trumpově okolí vzniklo napětí, 175 00:18:48,160 --> 00:18:57,549 v jeho pracovním týmu, tak je ho o tom třeba informovat, aby to mohl zkorigovat. 176 00:18:57,669 --> 00:19:05,868 Když tam zašla, tak dostala určitou odpověď, a když vyšla, tak to napětí snížila. To je vše. 177 00:19:06,507 --> 00:19:14,892 To setkání bylo opravdu velice důležité, takže se díky němu zdržel i Putin. 178 00:19:15,012 --> 00:19:19,933 Jen si to představte, Šinzó Abe na něj čekal celou hodinu. 179 00:19:20,053 --> 00:19:23,388 Celou hodinu čekal, až to setkání skončí. 180 00:19:23,508 --> 00:19:28,032 Všichni si velmi dobře uvědomují, že situace ve světě je závislá na tom, 181 00:19:28,152 --> 00:19:31,972 jaké budou vztahy mezi Ruskem a USA. To je to důležité. 182 00:19:32,092 --> 00:19:35,934 S ohledem na Japonsko tu je ještě ten aspekt, že se jedná o okupovaný stát, 183 00:19:36,054 --> 00:19:38,575 takže si ani nemohou dovolit USA něco říci. 184 00:19:38,695 --> 00:19:49,007 Nicméně Putin se jako dobře vychovaný člověk omluvil za to, že díky té situaci musel čekat. 185 00:19:49,127 --> 00:19:55,346 Avšak opakuji, že lídři všech států chápou, že ta situace je vážná, 186 00:19:55,466 --> 00:20:05,514 a jestliže Rusko s USA o něčem jednají, tak to není jen tak a řeší se přitom velice důležité věci. 187 00:20:05,634 --> 00:20:10,709 Řeší se tam, jak bude dál vypadat globální řízení. 188 00:20:10,829 --> 00:20:15,529 A v souladu s tím také došlo ve světě hned k různým pohybům. 189 00:20:15,649 --> 00:20:22,990 Jak v Sýrii s těmi zónami deeskalace, územní celistvostí Sýrie i dalšími otázkami. 190 00:20:23,110 --> 00:20:30,407 Velmi mnoho věcí se pohnulo ihned, jakmile si promluvili, jakmile si vše ujasnili, načrtli své vztahy. 191 00:20:30,527 --> 00:20:35,381 Každý stát si ujasnil svůj vektor cíle a své možnosti jeho realizace. 192 00:20:35,501 --> 00:20:41,786 Identifikovali vektor chyby a pohnuli se dál. Tak taková je v podstatě ta situace. 193 00:20:43,239 --> 00:20:51,096 - A to, že Melanii posadili vedle Putina? - Ta situace… Nu, jak posadili? 194 00:20:51,216 --> 00:21:00,560 V podstatě si na tom obědě, soudě podle videa, které jsem viděl, sedali celkem podle libosti. 195 00:21:00,680 --> 00:21:05,667 Trump tam pokračoval ve své práci. 196 00:21:06,481 --> 00:21:12,886 A to, že si Putin promluvil s Melanií, je také svého druhu práce. 197 00:21:13,006 --> 00:21:19,408 I když šlo o čistě přátelský rozhovor. 198 00:21:20,094 --> 00:21:26,748 Navázání přátelských vztahů mezi lídry jednotlivých stran je velmi přínosné. 199 00:21:27,160 --> 00:21:31,344 Ještě jedna otázka s ohledem na rozmístění osob. 200 00:21:31,464 --> 00:21:36,009 Proč Trumpa postavili až na okraj takzvané rodinné fotky? 201 00:21:36,129 --> 00:21:39,954 A proč si v průběhu fotografování Macron s Trumpem vyměnili místo? 202 00:21:40,074 --> 00:21:46,985 To je zase trochu jinak. Samotný proces rozmísťování opět něco napovídá. 203 00:21:47,105 --> 00:21:58,510 Macron stál napřed uprostřed, a potom se velmi rychle prodral k Trumpovi a sám zaujal místo na okraji. 204 00:21:58,630 --> 00:22:12,608 Já jsem právě dost dlouho mluvil o tom, že USA měly štěstí, že mají takového prezidenta, 205 00:22:12,728 --> 00:22:19,022 který se vyzná a rozumí procesům řízení. 206 00:22:19,142 --> 00:22:30,513 Ta situace vznikla… To neznamená, že tam Trumpa na ten okraj někdo postavil. 207 00:22:31,096 --> 00:22:36,858 On by v podstatě ten problém mohl vyřešit stejně jako na schůzce NATO. 208 00:22:36,978 --> 00:22:43,478 Prostě by odstrčil nějakého toho prezidenta, vždyť co na tom? 209 00:22:43,598 --> 00:22:50,681 Ten z Černé hory doposud s nadšením vzpomíná na to, jak ho sám Trump odstrčil! 210 00:22:50,801 --> 00:22:55,860 Takové štěstí pro celou Černou horu. Chápete? 211 00:22:55,980 --> 00:23:00,217 - Porošenko jen tiše závidí. - Ano, Porošenko závidí, 212 00:23:00,337 --> 00:23:04,470 sám páníček ho odstrčil a ukázal mu jeho místo. 213 00:23:04,590 --> 00:23:15,961 Kdyby Trump přistoupil k Merkelové a dal tak najevo, že si přeje zaujmout místo uprostřed, 214 00:23:16,081 --> 00:23:21,106 tak vás ubezpečuji, že by ani nemusel nikoho odstrkovat. 215 00:23:21,226 --> 00:23:25,325 Všichni by se posunuli, rozestoupili a udělali mu místo. 216 00:23:25,445 --> 00:23:36,335 Ale on přišel, když už většina lidí zaujala místa k fotografování, 217 00:23:36,455 --> 00:23:41,274 a tak zůstal skromně stát ze strany. 218 00:23:41,394 --> 00:23:46,351 Vždyť to není postavení, co krášlí člověka, ale to, co ten člověk dělá. 219 00:23:46,471 --> 00:23:51,393 Víte, svého času to samé proběhlo s Putinem. 220 00:23:51,513 --> 00:23:57,807 Pamatujete? Ten se vždy v klidu postavil tam, kam bylo třeba. Pokud to bylo ze strany, žádný problém. 221 00:23:57,927 --> 00:24:02,232 A ten střed se k němu posouval sám. Chápete? 222 00:24:02,352 --> 00:24:08,920 A zde se ten střed také celkem dost posunul směrem k Trumpovi. 223 00:24:09,040 --> 00:24:14,169 Dokonce do takové míry, že Macron přímo vyběhl ze svého místa, jen aby stál u něj. 224 00:24:14,289 --> 00:24:18,319 „Musím posloužit páníčkovi, já ho budu krýt, aby nestál až na samém okraji.“ 225 00:24:18,439 --> 00:24:21,235 I To je v podstatě určitý test. 226 00:24:21,355 --> 00:24:25,728 Budeme-li mluvit o Macronovi, tak toho chlapce je mi popravdě řečeno líto. 227 00:24:25,848 --> 00:24:29,569 Ta jeho žalostná snaha připodobnit se Putinovi. 228 00:24:29,689 --> 00:24:37,630 Jednou letí stíhačkou na letecké výstavě v Le Bourget, 229 00:24:37,750 --> 00:24:47,337 jindy se z vrtulníku spouští do ponorky, aby v ní strávil čtyři hodiny. 230 00:24:47,457 --> 00:24:53,991 Chtěl se podobat Putinovi a zatím vypadá jako Louis de Funes ve filmu s Fantomasem, 231 00:24:54,111 --> 00:25:01,709 kde se také komisař Juve spouštěl z vrtulníku, a potom tančil na… 232 00:25:01,829 --> 00:25:08,260 No, víte, je to prostě parodie. Ale co je principiálně důležité je to, 233 00:25:08,380 --> 00:25:18,619 že když sedmého začalo G20, tak bylo ve Francii zahájeno oficiální vyšetřování Macronovy cesty do Las Vegas. 234 00:25:18,739 --> 00:25:24,828 To dostal takový malý dárek od globální elity, od globálního prediktoru, 235 00:25:24,948 --> 00:25:30,590 přímo ke G20, aby to pochopil, a tak byl poplašený. 236 00:25:30,710 --> 00:25:36,925 Víte, on je prostě jakousi parodií na hlavu státu. 237 00:25:37,045 --> 00:25:41,723 Ten člověk přišel na schůzku (s Putinem) a začal si vytahovat ponožky. 238 00:25:41,843 --> 00:25:45,073 To mu je nemohla pořádně natáhnout manželka? 239 00:25:45,631 --> 00:25:50,553 - Chtěl to zvládnout sám… - Já chápu, že on sám se rozhodl, 240 00:25:50,673 --> 00:25:54,257 že to právě v tom okamžiku musí udělat… 241 00:25:54,377 --> 00:25:57,619 Neustále je takový poplašený, no co s ním? 242 00:25:57,739 --> 00:26:01,152 Lituji Francii, ale sami si za to mohou. Mohou si za všechno sami. 243 00:26:01,272 --> 00:26:11,922 Mohli pomoci vyhrát Fillonovi, jenže... Takže si to zasloužili. 244 00:26:12,042 --> 00:26:17,511 Nesmíte si tedy hned myslet, že když si Trump stoupnul ze strany, tak ho tam tak postavili, 245 00:26:17,631 --> 00:26:21,438 nebo že to snad mělo být nějaké konkrétní znamení. 246 00:26:21,558 --> 00:26:25,293 Stoupnul si tam, a to znamená, že USA sklouznou na okraj. 247 00:26:25,413 --> 00:26:31,174 Matričně ano. Ale jako úmysl absolutně ne. 248 00:26:31,543 --> 00:26:35,328 Trump jednoduše jako chytrý, taktický a… 249 00:26:35,716 --> 00:26:41,051 Do určité míry taktický, neboť opakuji, že mohl všechny začít odstrkovat. 250 00:26:41,171 --> 00:26:48,110 Už to jednou předvedl. Proč by tehdy také měl dělat ciráty s nějakými lokajíčky? 251 00:26:48,709 --> 00:26:54,607 Ale tady se sešli určití lidé, aby řešili určité otázky, tak proč by je měl zbytečně naštvat? 252 00:26:54,727 --> 00:26:58,480 Proč by si je měl proti sobě poštvat? V tom spočívala ta jeho taktika. 253 00:26:58,600 --> 00:27:01,948 „Zůstanu klidně stát ze strany, stejně tu vše pořeším.“ 254 00:27:02,068 --> 00:27:07,547 Všichni to velmi dobře chápou. On si stejně vše vyřeší, neboť zastupuje velice mocný stát. 255 00:27:07,667 --> 00:27:12,706 I Macron si to uvědomuje, a tak se k němu vrhnul: "Třeba mě potom ta prokuratura nechá na pokoji? 256 00:27:12,826 --> 00:27:16,861 A přestane vyšetřovat, jak jsem si zajel do Las Vegas za státní peníze?" 257 00:27:18,920 --> 00:27:25,752 Mimochodem, jsou ty události, ke kterým došlo ve stejný den, toho sedmého července náhodné? 258 00:27:25,872 --> 00:27:30,294 První událostí byl útok na hotel, ve kterém se ubytoval Putin, 259 00:27:30,414 --> 00:27:34,449 druhou dva výbuchy v Luhansku, třetí, když Ázerbájdžán prohlásil, 260 00:27:34,569 --> 00:27:37,900 že zaútočil na arménské pozice v Karabachu, 261 00:27:38,020 --> 00:27:45,417 a čtvrtou, když výbor parlamentního shromáždění OBSE podpořil rezoluci o obnově územní celistvosti Ukrajiny. 262 00:27:45,537 --> 00:27:54,097 To nebylo jen o obnovení územní celistvosti, v podstatě šlo o protiruskou rezoluci. 263 00:27:54,217 --> 00:27:58,526 Všeobecně však v tomto světě k žádným náhodám nedochází. 264 00:27:58,646 --> 00:28:03,313 Jestliže se v nějakém státě něco děje, jestliže Ázerbájdžán prohlašuje, 265 00:28:03,433 --> 00:28:08,567 že zaútočil, tak to znamená, že mohl zaútočit dříve a mohl zaútočit i později, 266 00:28:08,687 --> 00:28:11,996 ale rozhodnul se to časově sladit. To vše je řiditelné. 267 00:28:12,116 --> 00:28:15,665 To znamená, že existovaly určité cíle, kterých mělo být dosaženo. 268 00:28:15,785 --> 00:28:21,194 V Luhansku k těm výbuchům také mohlo dojít dříve nebo později, ale došlo k nim právě tehdy. 269 00:28:21,314 --> 00:28:28,099 A s ohledem na všechna fakta je to stejné. Každý se pokouší lovit rybu v kalné vodě. 270 00:28:28,219 --> 00:28:35,775 To se státní elity pokoušejí něčeho dosáhnout při řízení 271 00:28:38,030 --> 00:28:39,984 svých států. 272 00:28:40,104 --> 00:28:48,952 Dosáhnout nějakého svého kšeftu díky této velké události, 273 00:28:49,072 --> 00:28:56,792 nebo se za ní schovat, nebo se naopak domoci toho, aby si právě o tomto promluvili. 274 00:28:56,912 --> 00:29:01,853 Určitým způsobem se připomenout. Takže náhody to určitě nejsou. 275 00:29:01,973 --> 00:29:09,584 Ale ty cíle jsou všechny natolik nevýznamné, že… Dokonce i to parlamentního shromáždění OBSE. 276 00:29:09,704 --> 00:29:14,618 Parlamentní shromáždění Rady Evropy splasklo, splaskne i OBSE. 277 00:29:16,681 --> 00:29:27,135 Na jedné straně nám ukazovali summit G20 a na druhé straně takzvaný odpor antiglobalistů. 278 00:29:27,255 --> 00:29:36,268 A jak píšou na našem webu, velké mezinárodní akce a nejen ty, narážejí na protesty antiglobalistů. 279 00:29:36,388 --> 00:29:42,265 Kdo řídí toto hnutí, a jaké jsou jejich skutečné cíle, ne ty deklarované? 280 00:29:42,935 --> 00:29:45,327 A já se tedy také zeptám, 281 00:29:45,447 --> 00:29:51,216 kdy byl poslední velký humbuk podobný tomu hamburskému s těmito antiglobalisty? 282 00:29:52,213 --> 00:29:58,064 No ano, to je otázka, nějak dlouho o těch antiglobalistech nebylo slyšet. 283 00:29:58,184 --> 00:30:00,925 To znamená, že teď tu byl důvod. 284 00:30:01,045 --> 00:30:07,708 Naposledy to bylo v roce 2011… Tak v roce 2009 nebo 2011? 285 00:30:07,828 --> 00:30:19,530 V roce 2009 v... ...v Itálii, kde se sešlo G7, G8. 286 00:30:19,979 --> 00:30:30,717 Tehdy byl ten humbuk dost veliký, do Itálie byli lidé sváženi vlaky, parníky. 287 00:30:30,837 --> 00:30:36,728 Bylo jich tam opravdu hodně. Jen si představte, že přijede vlak 288 00:30:36,848 --> 00:30:41,421 a vy si na něj vůbec nemusíte kupovat lístek. Prostě přijdete, posadíte se do něj 289 00:30:41,541 --> 00:30:48,044 a jedete na aktivní protestní antigloblistickou akci. 290 00:30:49,458 --> 00:30:58,716 A kdo ten vlak zaplatil? Kdo zaplatil ten parník? Kdo zaplatil jídlo a ubytování? 291 00:30:58,836 --> 00:31:04,470 Jejich úkolem bylo jenom dělat výtržnosti, demolovat město, 292 00:31:04,590 --> 00:31:14,500 aby lidé byli hrůzou bez sebe z toho, co se děje. Aby byli zděšení. 293 00:31:15,303 --> 00:31:20,254 No potom běžel čas a o antiglobalistech ani slechu. 294 00:31:20,374 --> 00:31:26,715 Když bylo G7 v roce 2015, tak se tam k protestu sešlo jen sto lidí. 295 00:31:26,835 --> 00:31:31,923 Podívali se na sebe, a řekli si: „Dneska to zabalíme, protesty nebudou.“ 296 00:31:32,043 --> 00:31:40,667 A najednou přišel rok 2017 a oni se dali opět do výtržností. Přičemž velice intenzivních. 297 00:31:40,787 --> 00:31:44,717 Musíme se ptát, kdo to vůbec dovolil? 298 00:31:44,837 --> 00:31:53,847 Mnohé z toho, co se dělo v Hamburku, připomínalo kyjevský Majdan: 299 00:31:54,778 --> 00:32:04,069 Molotovovy koktejly, útok na policejní stanici, spálili několik policejních aut. 300 00:32:04,189 --> 00:32:10,627 Vygradovalo to dokonce natolik, že policisté… 301 00:32:10,747 --> 00:32:15,931 Přinejmenším se ta informace objevila v místních médiích, 302 00:32:16,051 --> 00:32:22,617 ale možná to tak opravdu bylo, že už dokonce varovali, že začnou používat kulomety. Kdo ví? 303 00:32:23,163 --> 00:32:26,892 Takže co se to děje? Nedokázali si s tím poradit? 304 00:32:27,012 --> 00:32:32,004 A my víme, že Majdan na Ukrajině byl takový jaký byl jen kvůli tomu, 305 00:32:32,124 --> 00:32:39,205 že západní pohlaváři vyžadovali od Janukoviče, 306 00:32:39,325 --> 00:32:44,187 aby v žádném případě nepoužil proti místním výtržníkům sílu. 307 00:32:44,307 --> 00:32:47,691 Přece šlo o "mírumilovné" protesty!!! 308 00:32:47,811 --> 00:32:53,767 Ale v Hamburku to probíhalo trochu jinak. Byla použita jak vodní děla, tak slzný plyn apod. 309 00:32:53,887 --> 00:33:04,247 Bylo to tam tedy dost tvrdé, a přesto to pozdvižení bylo takové, že vyvolalo v lidech velké napětí. 310 00:33:04,367 --> 00:33:10,000 Spalovala se auta, byly pustošeny obchody a výtržnosti neustále pokračovaly. 311 00:33:10,120 --> 00:33:13,922 Cožpak policie nebyla schopná udělat pořádek? Nedokázala to? 312 00:33:14,042 --> 00:33:19,966 Já viděl video, kde ta situace vypadala tak, že tam po ulici jela policejní kolona 313 00:33:20,086 --> 00:33:23,534 a cestu jí přehradili antiglobalisté. 314 00:33:23,654 --> 00:33:30,542 Jeden stál před tím davem, něco pokřikoval a gestikuloval. 315 00:33:30,662 --> 00:33:38,450 Přistoupil k němu policista a dal mu pěstí do brady tak, že ho složil na zem. 316 00:33:38,570 --> 00:33:47,322 A co se stalo? Dav se okamžitě vytratil a bylo. A policejní kolona se v klidu opět rozjela. 317 00:33:48,061 --> 00:33:56,202 Jakmile policie začala používat sílu v potřebném rozsahu, 318 00:33:56,322 --> 00:34:00,662 dav okamžitě pochopil, že tady jdou žerty stranou. 319 00:34:00,782 --> 00:34:05,774 Z toho vyplývá, že všechno, co jsme viděli s ohledem na ty antiglobalisty 320 00:34:05,894 --> 00:34:12,107 bylo jasné divadélko, které mělo někomu něco předvést. 321 00:34:12,227 --> 00:34:18,118 A tady je důležité komu a co to mělo ukázat? A u koho to mělo vyvolat to největší napětí? 322 00:34:18,238 --> 00:34:22,169 No, říkají, že ti, kterým spálili auta, dostanou náhradu z pojistky 323 00:34:22,289 --> 00:34:27,184 a to samé ti lidé, kterým vymlátili obchody. 324 00:34:27,304 --> 00:34:32,455 Jenže každý obchodník měl určitým způsobem uspořádaný život, splácel nějaké své úvěry, 325 00:34:32,575 --> 00:34:41,456 měl navázány obchodní vazby a najednou se provoz jeho obchodu přerušil, 326 00:34:41,576 --> 00:34:45,120 ekonomickými vazbami to otřáslo. 327 00:34:45,240 --> 00:34:49,525 A obchodník teď musí začít běhat s vyřizováním pojistky, dělat rekonstrukci obchodu. 328 00:34:49,645 --> 00:34:52,354 Narušili mu jeho pracovní cyklus. 329 00:34:52,474 --> 00:34:58,210 Ti lidé, kterým spálili auta, také musí začít vyřizovat pojistky, 330 00:34:58,330 --> 00:35:01,451 došlo k narušení jejich osobního života. 331 00:35:01,571 --> 00:35:06,054 Jsou vyvedeni z konceptu, a to v nich vyvolává napětí, vzrůstá nervozita. 332 00:35:06,174 --> 00:35:12,424 A takové momenty, jak například vedení Hamburku vyzvalo rodiče, 333 00:35:12,544 --> 00:35:17,953 aby si vyzvedli děti z dětských domovů, oj, tedy ze školek a škol, 334 00:35:18,073 --> 00:35:22,866 protože nebudou schopni zajistit jejich bezpečnost? 335 00:35:22,986 --> 00:35:28,576 To znamená, že lidé museli všeho nechat, uvolnit se z práce, nějak se domluvit, chápete? 336 00:35:28,696 --> 00:35:35,649 To znamená, že to napětí bylo zaměřené na obyčejné lidi, ať už šlo o Itálii, či se to dělo jinde ve světě. 337 00:35:35,769 --> 00:35:40,767 A mimochodem, do Hamburku byli také lidé sváženi vlaky. 338 00:35:40,887 --> 00:35:48,740 Ale stále bylo těch antiglobalistů v Hamburku málo, 339 00:35:48,860 --> 00:35:54,938 takže přímo tam, na místě museli najímat další protestující. 340 00:35:55,058 --> 00:35:58,942 Dostávali 150-200 EUR, aby se aktivně účastnili. 341 00:35:59,062 --> 00:36:04,867 Přijdete k pokladně, zapíšete se a dostanete Molotovovy koktejly. 342 00:36:04,987 --> 00:36:10,854 Potom jdete, něco roztřískáte, vrátíte se do pokladny a dostanete své peníze za aktivní protest. 343 00:36:10,974 --> 00:36:16,539 A všechno to řídí úplně stejně jako tenkrát na Majdanu určití lidé. 344 00:36:16,659 --> 00:36:21,715 Jenže obyčejní lidé jsou v napětí, jsou vyděšení. 345 00:36:21,835 --> 00:36:26,118 Celé informační prostředí k nim promlouvá následovně: 346 00:36:26,238 --> 00:36:30,201 „Nelíbí se vám globalizace? Ano, my to víme. 347 00:36:30,321 --> 00:36:34,991 Tohle je špatně, tamto také, všechno je to na nic. 348 00:36:35,111 --> 00:36:38,270 A co tady máme jako alternativu? 349 00:36:38,390 --> 00:36:43,638 Antiglobalisty. A ti rozvrátí úplně všechno. To byste si přáli?“ 350 00:36:43,758 --> 00:36:49,135 A příslušník davu se na to dívá, přemýšlí a nakonec řekne: 351 00:36:49,255 --> 00:36:52,575 "Ne, ať už ta globalizace probíhá hůře či lépe, 352 00:36:52,695 --> 00:36:58,016 já jsem do toho procesu určitým způsobem začleněn, nějak své problémy řeším, mám svůj život. 353 00:36:58,136 --> 00:37:04,372 Kdyby do toho vstoupili tihle grázlové, kteří všechno jen ničí, tak co bude s mým životem?" 354 00:37:04,492 --> 00:37:10,127 Takto je zajišťována stabilita řízení sociálních supersystémů. 355 00:37:10,247 --> 00:37:12,859 Cukrem a bičem. 356 00:37:12,979 --> 00:37:18,806 Napřed lidi vyděsí a ti potom souhlasí s tím, že k této globalizaci neexistuje alternativa. 357 00:37:18,926 --> 00:37:21,732 Globalizace je proces objektivní! 358 00:37:21,852 --> 00:37:26,605 Spočívá v koncentraci řízení výrobních sil na planetě Zemi. 359 00:37:26,725 --> 00:37:29,949 A tento proces nelze zrušit ani zakázat. 360 00:37:30,069 --> 00:37:35,607 Ale řízení tohoto objektivního procesu má subjektivní charakter! 361 00:37:36,019 --> 00:37:41,908 A ti, kteří tu globalizaci realizují podle současných pravidel, nechtějí, aby do ní někdo, 362 00:37:42,028 --> 00:37:47,361 obzvláště z úrovně většiny lidí nějak zasahoval, proto je také v masách těchto lidí vyvoláváno napětí. 363 00:37:47,481 --> 00:37:52,196 To není vůbec žádná náhoda, že došlo k těm nepokojům v Kolíně nad Rýnem, 364 00:37:52,316 --> 00:37:56,465 když v jeho občanech vyvolali napětí pomocí migrantů. 365 00:37:56,585 --> 00:38:00,940 Také to není žádná náhoda, když Němce vyhánějí z jejich městských bytů 366 00:38:01,060 --> 00:38:05,750 a místo nich tam ubytovávají migranty. 367 00:38:05,870 --> 00:38:12,051 Když vlastníka donutí opravit jeho nemovitost, 368 00:38:12,171 --> 00:38:16,963 potom tam nastěhují migranty a on je potom povinen udržovat ji v provozuschopném stavu, 369 00:38:17,083 --> 00:38:21,284 což pro něj znamená nemalou zátěž. To přece není žádná náhoda!!! 370 00:38:21,404 --> 00:38:31,186 To není jen zátěž, to je potlačení protestu, možnosti vzniku vůbec nějakého protestu. 371 00:38:31,306 --> 00:38:35,404 Nelíbí se vám to? Tak vás budou řídit antiglobalisté! 372 00:38:35,524 --> 00:38:40,728 A když lidé zápasí o holé přežití, kdo má čas protestovat? 373 00:38:40,848 --> 00:38:47,183 Takže antiglobalisté jsou nástrojem globalizace v rukou samotných globalistů. 374 00:38:47,303 --> 00:38:52,996 Víte, v devadesátých letech u nás fungovalo takové vydírání. 375 00:38:53,116 --> 00:39:02,126 Přišli nějací vazouni, zpustošili obchod, zmlátili jeho vlastníka, 376 00:39:02,246 --> 00:39:05,171 obrali ho a řekli, že přijdou zas! 377 00:39:05,291 --> 00:39:09,183 Potom přišli hodní hoši a řekli mu: „Tobě ublížili, viď? 378 00:39:09,303 --> 00:39:13,146 My tě ochráníme, to není žádný problém, ale sám asi chápeš, že z něčeho musíme žít. 379 00:39:13,266 --> 00:39:16,952 A tak nám budeš tak trochu přispívat na svou ochranu.“ A je to. 380 00:39:17,072 --> 00:39:21,149 To samé funguje v případě těch antiglobalistů. 381 00:39:22,527 --> 00:39:25,860 Taková je to tedy situace. 382 00:39:26,868 --> 00:39:36,250 Ještě k dalším událostem nějak souvisejícím s Hamburkem. Například Erdogan prohlásil, 383 00:39:36,370 --> 00:39:41,518 že podle jeho názoru Německo páchá sebevraždu, když mu zakazuje, 384 00:39:41,638 --> 00:39:44,836 aby v Hamburku vystoupil před svými krajany. 385 00:39:44,956 --> 00:39:51,908 Mimochodem prostřednictvím podobných prohlášení si můžete prověřit a zcela jasně uvidět, 386 00:39:52,028 --> 00:39:56,949 na úrovni jaké politiky pracuje ten či onen politik. 387 00:39:57,069 --> 00:40:01,270 Erdogan pracuje pouze na úrovni vnější politiky. 388 00:40:01,390 --> 00:40:07,057 On ví, že existuje nadnárodní řízení, že existuje nějaká ta geopolitika, 389 00:40:07,177 --> 00:40:11,764 a že Turecko hraje v této politice určitou roli. 390 00:40:11,884 --> 00:40:17,113 Pokouší se tedy vydírat Německo, aniž si vůbec uvědomuje, že jeho vlak dávno ujel. 391 00:40:17,233 --> 00:40:19,196 A co bylo tím jeho vlakem? 392 00:40:19,316 --> 00:40:29,278 Na začátku své kariéry a kariéry Merkelové přiletěl do Německa a požadoval od ní, 393 00:40:29,690 --> 00:40:38,022 aby v místech s plošnou koncentrací Turků probíhala školní výuka v německých školách v turečtině, 394 00:40:38,142 --> 00:40:41,186 neboť turecké děti se musí cítit komfortně. 395 00:40:41,306 --> 00:40:46,587 A co na to Němci? No to je přece jejich problém. Ať se učí turecky, je načase. 396 00:40:46,707 --> 00:40:54,200 Ta věc… Neustále mluvíme o tom, že v plánu bylo vytvoření Evropského chalífátu, 397 00:40:54,320 --> 00:40:59,395 a že ISIL se měl do Evropy dostat přes Turecko. 398 00:40:59,515 --> 00:41:07,265 Turecký stát měl organizovat proudy těchto migrantů. 399 00:41:07,385 --> 00:41:08,988 Strukturně! 400 00:41:09,108 --> 00:41:14,723 Měl je posílat do Evropy a v důsledku toho měla Evropa jako taková padnout. 401 00:41:14,843 --> 00:41:27,609 Erdogan jako hlava státu byl částečně do těchto scénářů zasvěcen, 402 00:41:27,729 --> 00:41:37,732 proto věděl, že proud běženců má smést Evropu, 403 00:41:37,852 --> 00:41:46,332 kde potom v důsledku toho dojde k přestavbě, vzniknou nové státy, země a národy a také jazyky. 404 00:41:46,452 --> 00:41:51,838 On tohle ví a to také bylo to, oč se snažil, 405 00:41:51,958 --> 00:42:00,879 když pouze před několika lety organizoval tuto migraci lidí do Evropy. 406 00:42:00,999 --> 00:42:06,746 Vše tak probíhalo. Teď se však ten proud přes Turecko vytratil. 407 00:42:07,791 --> 00:42:13,256 Erdogan tedy v podstatě říká, že hodlá ten proud znovu zorganizovat. 408 00:42:13,376 --> 00:42:18,159 Jenže kdo mu to teď dovolí? On už teď sám figuruje v úplně jiných scénářích. 409 00:42:18,279 --> 00:42:25,191 Přes něho, přes jeho turecké základny má teď Írán proniknout do Kataru a Saúdské Arábie, 410 00:42:25,311 --> 00:42:27,843 a to nekonfliktně. 411 00:42:27,963 --> 00:42:35,077 Proto by měl Erdogan raději mlčet a ty hrozby si odpustit, 412 00:42:35,197 --> 00:42:39,979 neboť vůbec nechápe, že tento scénář je dávno zastaralý. 413 00:42:40,099 --> 00:42:45,316 Je to prostě loutka, která globální politiku nechápe. 414 00:42:45,436 --> 00:42:50,548 Jemu ani tu geopolitiku pořádně nevysvětlili, obrazně řečeno. 415 00:42:50,668 --> 00:42:55,700 A co je třeba podotknout v tomto ohledu? 416 00:42:55,820 --> 00:43:01,389 Ty pohyby, ke kterým došlo v důsledku setkání Trumpa s Putinem, 417 00:43:01,509 --> 00:43:05,987 které se rozběhly, o mnohých z nich už jsme mluvili, 418 00:43:06,107 --> 00:43:12,737 tak Erdogan je jeden z těch, kteří se pokoušejí chytit tu rybku v kalné vodě. 419 00:43:12,857 --> 00:43:21,835 Jedním z konkrétních výsledků G20, přípravných akcí na G20 420 00:43:21,955 --> 00:43:30,096 a samotného setkání Putina s Trumpem, 421 00:43:30,216 --> 00:43:38,744 je také změna, přičemž kardinální, radikální změna situace na Ukrajině. 422 00:43:38,864 --> 00:43:48,620 Když jsme mluvili o těch dvou výbuších v Luhansku, tak jsem to neokomentoval. 423 00:43:49,223 --> 00:43:56,818 A podstatou té věci je… Nedávno jsem odpovídal na otázku, co bude dál s tou Ukrajinou? 424 00:43:56,938 --> 00:44:05,297 S Ukrajinou bude vše v pořádku. Problémem bylo, komu ta Ukrajina bude přenechána? 425 00:44:05,417 --> 00:44:08,271 Ukrajina je jako kufr bez držadla. 426 00:44:08,391 --> 00:44:14,941 Pro USA je už problematické ji dál nést a Evropa ji spolknout a strávit nedokáže. 427 00:44:15,061 --> 00:44:20,648 Jenže také nechtějí přijít o svoji banderovskou líheň. Tak začínají kličkovat. 428 00:44:20,768 --> 00:44:29,287 Kdyby měli zájem na velké válce, ať už USA či Evropa, 429 00:44:29,407 --> 00:44:38,892 tak by ty výbuchy organizované státní elitou USA byly tím podnětem. 430 00:44:39,012 --> 00:44:49,662 A to tím spíše, že ta ozbrojená ukrajinská pakáž je k útoku neustále připravována. 431 00:44:49,782 --> 00:44:58,141 Je udržována ve vybuzeném režimu. Jenže co se v podstatě děje? 432 00:44:58,261 --> 00:45:05,794 Z hlediska kyjevské bandy dochází k velice smutným událostem. 433 00:45:05,914 --> 00:45:09,652 A vše jsou to události z posledního týdne. 434 00:45:09,772 --> 00:45:20,743 1. července v Itálii zatkli účastníka kárné operace, který bojoval na Donbasu, kde zabíjel ženy a děti. 435 00:45:20,863 --> 00:45:30,468 Zatčen však byl za vraždu italského novináře. On má dvojí občanství a byl zatčen, chápete? 436 00:45:30,588 --> 00:45:35,812 Už to je tedy ukazatel vztahu evropského státu 437 00:45:35,932 --> 00:45:41,237 a tedy i vztahu evropských států, nejen toho jednoho, ale všech, 438 00:45:41,357 --> 00:45:44,854 protože Itálie svou činnost musí koordinovat. 439 00:45:44,974 --> 00:45:48,126 Jedná se totiž o diskreditaci kyjevské bandy, 440 00:45:48,246 --> 00:45:53,069 o diskreditaci kárných bataliónů v očích západního společenství. 441 00:45:53,189 --> 00:45:58,592 Itálie musela před tím, než ho zatkla popřemýšlet, jaký ten čin bude mít ohlas. 442 00:45:58,712 --> 00:46:06,076 Přesto ho zatkla, to znamená, že jde o dohodnutou politiku EU. A dále došlo k následujícímu. 443 00:46:11,683 --> 00:46:17,649 Ukrajina nebyla pozvána na summit Iniciativy tří moří do Varšavy. 444 00:46:18,147 --> 00:46:21,188 Vždy tam byla zvána a najednou ne. 445 00:46:21,308 --> 00:46:24,888 A na Ukrajině správně podotkli, že to bylo kvůli postoji EU. 446 00:46:25,008 --> 00:46:27,604 Tedy ve smyslu: „Nikdo vás tu nepotřebuje.“ 447 00:46:27,724 --> 00:46:35,126 Na summit G20 také pozváni nebyli. A dále je to už vůbec srandy kopec. 448 00:46:35,522 --> 00:46:44,019 Pro Ukrajinu byl jmenován zástupce USA, se kterým má Rusko vést dialog. 449 00:46:44,139 --> 00:46:46,282 To znamená, že bude účastníkem... 450 00:46:46,402 --> 00:46:52,516 Přestože nepůjde o plnohodnotnou účast v Minském formátu, bude prezentovat postoj USA. 451 00:46:52,636 --> 00:47:01,723 Tillerson se hned vydal do Kyjeva, načež Porošenko prohlásil, 452 00:47:01,843 --> 00:47:07,253 že prý má zájem na tom, aby byly odvolány sankce proti Rusku. 453 00:47:07,373 --> 00:47:09,490 No to snad ne? 454 00:47:09,610 --> 00:47:18,157 Pokud si dobře pamatuji, tak v květnu do Kyjeva přijela delegace z kongresu USA, 455 00:47:18,277 --> 00:47:24,259 se kterou Porošenko projednával zpřísnění sankcí 456 00:47:24,379 --> 00:47:34,828 a následně byly zavedeny sankce proti ruským občanům a proti sociálním sítím. 457 00:47:34,948 --> 00:47:41,098 Bylo to tak? Bylo. Neustále jenom prohlašoval, že sankcí proti Rusku musí být víc a víc 458 00:47:41,218 --> 00:47:47,407 a ty stávající musí být ještě zesíleny a najednou prohlašuje, 459 00:47:47,527 --> 00:47:52,269 že má zájem na tom, aby ty sankce byly odvolány? 460 00:47:52,389 --> 00:47:59,704 Jen si to vezměte, když z USA přijedou jedni lidé, tak požaduje více sankcí, protože to je přání státní elity. 461 00:47:59,824 --> 00:48:07,058 Když z USA přijede globalista, tak říká, že sankce je třeba zrušit. Sankce musí být odvolány. 462 00:48:07,178 --> 00:48:14,130 To je ten otrocký postoj VelikoUkrů projevující se ve všem. 463 00:48:14,250 --> 00:48:22,850 A to všechno, k čemu v souhrnu došlo, v podstatě ukazuje, že Ukrajina je odepisována. 464 00:48:22,970 --> 00:48:30,244 Ukrajina už není žádným subjektem řízení, je pouze objektem řízení. 465 00:48:30,364 --> 00:48:35,147 Je to kufřík, jehož osud se teď bude řešit. 466 00:48:35,267 --> 00:48:41,054 A to řešení určitě nebude kyjevské bandě ku prospěchu. 467 00:48:41,174 --> 00:48:47,226 Opakuji, že v Itálii byl zatčen účastník kárné operace, vrah žen a dětí, 468 00:48:47,346 --> 00:48:55,224 který je zatím obviněn z vraždy italského novináře. 469 00:48:55,344 --> 00:48:57,514 Ale to je jen začátek! 470 00:48:57,634 --> 00:49:03,840 Dříve si ani Itálie na adresu kyjevské bandy nedovolila nic říci. 471 00:49:03,960 --> 00:49:08,290 Konec nadchází. G20 se projevuje. 472 00:49:08,410 --> 00:49:14,051 A Putinský přístup, Putinský návrh globalizace, 473 00:49:14,171 --> 00:49:23,804 Putinský návrh na řízení, na subjektivní řízení objektivního procesu globalizace je v podstatě přijat. 474 00:49:23,924 --> 00:49:27,843 Přestože ne v plné míře, neboť se budou bránit, 475 00:49:27,963 --> 00:49:34,761 protože ten model, který Putin navrhuje, se jim nelíbí. 476 00:49:34,881 --> 00:49:44,946 Nicméně Si Ťin-pching před G20 přiletěl do Moskvy, kde mohli všechno projednat. 477 00:49:45,066 --> 00:49:49,884 To je důležitý okamžik, že mohli před G20 vyladit své postoje. 478 00:49:50,004 --> 00:49:55,002 Byl vyznamenán řádem svatého apoštola Ondřeje Prvozvaného. A kdy je tento řád udělován? 479 00:49:55,122 --> 00:50:00,146 Za velké zásluhy vůči Rusku. 480 00:50:00,480 --> 00:50:05,161 To je opravdu velice závažné znamení pro ty, kdo to pochopili. 481 00:50:06,807 --> 00:50:11,925 Takže ta situace je taková. Musíme si však stále uvědomovat, 482 00:50:12,045 --> 00:50:17,146 že do Číny je přenášeno centrum koncentrace řízení z Velké Británie. 483 00:50:17,918 --> 00:50:28,539 A brzy začne další série Hry o trůny, bude třeba se dívat, protože to bude právě o tom. 484 00:50:28,659 --> 00:50:34,609 V REN TV opět začali vysílat celodenní opakování. 485 00:50:35,330 --> 00:50:46,286 Je třeba to vidět v autorské verzi, protože v REN TV to vysílají cenzurované. 486 00:50:46,406 --> 00:50:51,712 Ta autorská verze má opravdu velký význam. 487 00:50:51,832 --> 00:50:59,845 Je třeba přečíst některé scény, neboť se to tam neobjevuje jen tak pro nic za nic. 488 00:51:02,352 --> 00:51:07,400 Mluvili jsme o Ukrajině a také nám píší, že se opět vynořil Janukovič, 489 00:51:07,520 --> 00:51:11,225 který prohlásil, že Krym musí být součástí Ukrajiny. 490 00:51:11,345 --> 00:51:15,629 Výsledkem je, že má být souzen nejen na Ukrajině, ale i v Rusku. 491 00:51:15,749 --> 00:51:21,094 Otázka: Pořád představuje nějaký projekt? Nebo si prostě odpracovává svou odměnu? 492 00:51:21,214 --> 00:51:25,916 I kdyby si pouze odpracovával svou odměnu, tak to již znamená, že je projektem. 493 00:51:26,036 --> 00:51:28,230 Jiná varianta jednoduše neexistuje. 494 00:51:28,350 --> 00:51:33,569 Cožpak jste viděli, aby někoho jen tak nechali vystupovat v televizi a ještě mu dělali takovou reklamu? 495 00:51:33,689 --> 00:51:40,738 Samozřejmě že to, o čem jsem teď mluvil s ohledem na Ukrajinu, se váže i k této události, 496 00:51:40,858 --> 00:51:42,731 i Janukovič do toho zapadá. 497 00:51:42,851 --> 00:51:47,135 Připomenuli, že existuje zákonný ukrajinský prezident, 498 00:51:47,255 --> 00:52:01,504 který jako původní legitimní prezident předá právní nástupnictví budoucí ukrajinské vládě. 499 00:52:01,624 --> 00:52:13,020 Tím bude překlenuto to období banderovského krvavého marasmu, jehož konec na Ukrajině nadchází. 500 00:52:13,140 --> 00:52:17,682 Náš pořad se také chýlí ke konci. To byla poslední otázka. 501 00:52:20,214 --> 00:52:22,826 Co dodat? 502 00:52:22,946 --> 00:52:35,042 Ze strany se může zdát, že konspirologie mnohé věci vysvětluje, 503 00:52:35,162 --> 00:52:43,240 že symbolika je vždy významná a určující. 504 00:52:43,360 --> 00:52:49,536 Pouze z pozic Dostatečně všeobecné teorie řízení, z pozice znalostí, 505 00:52:49,656 --> 00:52:56,298 je možné uvidět skutečně probíhající procesy řízení. 506 00:52:56,418 --> 00:53:02,405 Tu konspirologii přece také dospělí strýčkové dali malým chlapečkům, 507 00:53:02,525 --> 00:53:04,973 aby se jim nepletli do řízení. 508 00:53:05,093 --> 00:53:06,676 Hledejte struktury! 509 00:53:06,796 --> 00:53:12,599 Jenže řízení je jak strukturní, tak i bezstrukturní, a také kombinované. 510 00:53:12,719 --> 00:53:22,296 A nejmocnějším řízením je to bezstrukturní, které má zato ale tu nejnižší operační rychlost. 511 00:53:22,416 --> 00:53:30,106 To znamená, že dosažení toho nejlepšího výsledku, maximálního, 512 00:53:30,226 --> 00:53:38,467 současně v operační rychlosti zaostává za kombinovaným a obzvláště strukturním řízením. 513 00:53:38,587 --> 00:53:44,861 Globalisté však svět řídí bezstrukturně a kombinovaně 514 00:53:44,981 --> 00:53:48,059 prostřednictvím svých globálních elit. 515 00:53:48,179 --> 00:53:52,593 Vyznat se v tomto řízení dokážete pouze v případě, kdy víte, 516 00:53:52,713 --> 00:53:55,921 jak jsou řízeny sociální supersystémy. 517 00:53:56,041 --> 00:54:03,521 A tyto znalosti naleznete pouze v jednom zdroji. V pracích vnitřního prediktoru SSSR. 518 00:54:03,641 --> 00:54:09,628 Čtěte ty tlusté knihy, osvojujte si teorii a pamatujte na to, co říkal soudruh Stalin: 519 00:54:09,748 --> 00:54:12,589 „Bez teorie nám hrozí smrt.“ 520 00:54:13,375 --> 00:54:20,373 Buďte šťastni a braňte zájmy své i své rodiny 521 00:54:20,493 --> 00:54:26,532 na základě znalostí a chápání průběhu řídících procesů. 522 00:54:26,663 --> 00:54:29,284 Na shledanou. Do příštích setkání. 523 00:54:29,404 --> 00:54:31,957 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 524 00:54:47,417 --> 00:54:54,415 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz