1 00:00:04,534 --> 00:00:08,511 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,631 --> 00:00:11,110 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,230 --> 00:00:15,842 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:15,962 --> 00:00:19,874 Dnes je 17.07.2017. 5 00:00:19,994 --> 00:00:23,845 Dnešní pořad začneme otázkou, 6 00:00:23,965 --> 00:00:30,820 jakou událost byste Valeriji Viktoroviči vy sám vyzdvihnul z uplynulého týdne a proč? 7 00:00:31,786 --> 00:00:36,333 Události z minulého týdne, na kterou bych chtěl upozornit, 8 00:00:36,453 --> 00:00:47,705 si děti posazené strýčkem do pískoviště geopolitiky vůbec nepovšimli, 9 00:00:47,825 --> 00:00:52,562 neocenili ji a nepochopili z toho jednoduchého důvodu, 10 00:00:52,682 --> 00:00:57,150 že jak se říká, mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, 11 00:00:57,270 --> 00:01:01,758 ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. 12 00:01:01,878 --> 00:01:06,244 Tyto věci nejsou v okruhu geopolitiky ani konspirologie, 13 00:01:06,364 --> 00:01:15,275 a proto nejsou posuzovány jako významné, přestože mají zásadní význam pro vývoj, 14 00:01:15,395 --> 00:01:24,589 pro politický vývoj událostí ve světě se všemi následky, které z politiky vyplývají, 15 00:01:24,709 --> 00:01:27,988 ekonomického, sociálního charakteru i další. 16 00:01:28,108 --> 00:01:36,505 Takže k té události došlo ve středu 12.07. Kongres USA zahájil své zasedání modlitbou. 17 00:01:36,625 --> 00:01:40,775 A tu modlitbu pronesl, požehnání tomuto zasedání udělil 18 00:01:40,895 --> 00:01:45,584 představený západní diecéze Arménské apoštolské církve v USA. 19 00:01:45,704 --> 00:01:51,705 Přičemž bylo ohlášeno, že jedno z následujících zasedání dolní komory Kongresu USA 20 00:01:51,825 --> 00:01:58,443 zahájí hlava západní diecéze velikého dómu v Kilíkii Arménské apoštolské církve 21 00:01:58,563 --> 00:02:01,941 arcibiskup Mušeg Martirosjan. 22 00:02:04,642 --> 00:02:09,631 Toto zasedání tedy zahajoval arcibiskup Ovnan Terterjan, 23 00:02:09,751 --> 00:02:18,504 a příště má požehnání udělit další z arcibiskupů Mušeg Martirosjan. 24 00:02:18,624 --> 00:02:25,757 No proč by najednou těm, kteří jsou ve světě těmi nejdůležitějšími 25 00:02:25,877 --> 00:02:31,904 a o všem rozhodují, měla požehnání udělovat Arménská apoštolská církev? 26 00:02:32,024 --> 00:02:45,021 Tak si připomeneme události z minulého roku, kdy do Arménie přiletěl papež a navštívil Ečmiadzi. 27 00:02:45,141 --> 00:02:54,691 No a v průběhu božské liturgie tam požádal o požehnání katolikose všech Arménů Garegina II. 28 00:02:54,811 --> 00:03:01,147 Papež z Říma přiletěl do Arménie, aby požádal o požehnání. 29 00:03:01,267 --> 00:03:06,574 (Pořad z 27.06.2016) Když jsme tehdy mluvili o těchto událostech, tak jsme říkali, že duchovní doprovázení, 30 00:03:06,694 --> 00:03:14,469 náboženské vedení věřících křesťanského vyznání ve světě 31 00:03:14,589 --> 00:03:25,459 přechází od římskokatolické církve k Arménské apoštolské církvi, a že ten proces započal. 32 00:03:25,579 --> 00:03:31,889 Tak to požehnání práce Kongresu arcibiskupem Ovnanem Terterjanem, 33 00:03:32,009 --> 00:03:43,462 je právě prvkem dalšího postupu při přebírání řízení otázek náboženského vedení ve světě 34 00:03:43,582 --> 00:03:46,758 Arménskou apoštolskou církví. 35 00:03:46,878 --> 00:03:51,901 (Pořad z 27.06.2016) No a to je… V minulém roce jsme to rozebírali dost podrobně, 36 00:03:52,021 --> 00:03:58,974 proto teď nemá cenu opět to znovu rozebírat. 37 00:03:59,094 --> 00:04:03,394 Všichni, kteří se zajímají o globální politiku, se s tím mohou seznámit, 38 00:04:03,514 --> 00:04:07,493 ty, které zajímá geopolitika prosím, aby si toho nevšímali. 39 00:04:07,613 --> 00:04:10,868 Vždyť co je to pro ně za „událost“? 40 00:04:10,988 --> 00:04:16,897 Takže budeme pokračovat otázkami a jednou výhradou k vám, Valeriji Viktoroviči. 41 00:04:17,017 --> 00:04:26,822 Když se vrátíme k minulému pořadu, kde jste mluvil o takzvané „rodinné fotografii“ na G20, 42 00:04:26,942 --> 00:04:30,399 tak jste řekl, že se tam nic tak zvláštního nestalo. 43 00:04:30,519 --> 00:04:39,521 V komentářích k našemu videu na kanále YouTube KOBADOTU však Arian Phaeton napsal následující: 44 00:04:39,641 --> 00:04:44,022 Při řazení na G20 si Macron jednoduše spletl místo, 45 00:04:44,142 --> 00:04:48,482 a tak si potom stoupnul vedle Trumpa na své místo, kde bylo napsáno Francie! 46 00:04:48,602 --> 00:04:52,340 Všechna místa tam byla totiž popsaná, a každý věděl, kam si má stoupnout! 47 00:04:52,460 --> 00:04:56,599 Bylo o tom dokonce natočeno video, kde ukazovali, že všechna místa byla popsána! 48 00:04:56,719 --> 00:05:02,748 Dávali to v pořadu 60 minut. Ta místa točili, když tam nikdo nebyl. A všechna byla popsána! 49 00:05:02,868 --> 00:05:06,686 Tak o jaké zápletce jste to tehdy mluvil? Vysvětlete to prosím. 50 00:05:06,806 --> 00:05:14,000 Takto přesně jsem to neformuloval. O této události jsem řekl, že se Trump zdržel, 51 00:05:14,120 --> 00:05:18,661 a tak si nestoupnul na to místo, které by mohl zaujmout 52 00:05:18,781 --> 00:05:23,604 a zůstal stát stranou a Macron, který to uviděl, se k němu rozběhl. 53 00:05:23,724 --> 00:05:32,525 To jsem říkal. Ano, místa byla všechna popsána a zdálo by se tedy, že musím přiznat, že jsem se mýlil. 54 00:05:32,645 --> 00:05:36,223 Já ale trvám na tom, že jsem mluvil pravdu. 55 00:05:36,343 --> 00:05:44,380 Ta věc se má tak, že navíc, mně na vztek, ta místa nebyla jen popsána. 56 00:05:44,500 --> 00:05:54,024 Navíc před každou takovou akcí, kde je nutné politické lídry nějak rozestavit, nebo usadit za stůl, 57 00:05:54,144 --> 00:06:05,276 je jim předkládán názorný plánek, kde má kdo být a jejich týmy to mají k dispozici a řídí se tím. 58 00:06:05,396 --> 00:06:11,425 A na ta místa, kam se mají lídři postavit, jsou umísťovány cedulky. 59 00:06:11,545 --> 00:06:17,171 Zdálo by se tedy, že vše je více než zřejmé a k chybám by docházet nemělo. 60 00:06:17,291 --> 00:06:21,792 Když ukázali, že USA a Francie měly stát stranou, tak jaké další řeči? 61 00:06:21,912 --> 00:06:23,682 Jenže jak se říká: 62 00:06:23,802 --> 00:06:27,298 Co na papíře rovinka, v praxi samá roklinka. 63 00:06:27,418 --> 00:06:30,189 A zde ty roklinky byly následující. 64 00:06:33,172 --> 00:06:38,110 Když jsou rozmísťovány ty cedulky, kdo si má kam stoupnout, 65 00:06:38,230 --> 00:06:44,458 tak je to určeno výhradně těm lidem, kteří si tam přijdou stoupnout jako první. 66 00:06:44,578 --> 00:06:52,538 Když přijdou první, tak v klidu mohou přehlédnout všechny cedulky, najít tu svou a postavit se tam. 67 00:06:53,093 --> 00:07:03,627 Jenže nějakou chvíli trvá, než všichni ti lidé postupně přijdou a seřadí se, 68 00:07:04,635 --> 00:07:12,193 a proto potom ten, který se zpozdil, přece nebude běhat okolo všech a hledat pod jejich nohama cedulky. 69 00:07:12,835 --> 00:07:19,811 Když ho jeho tým informuje, kde by měl stát, tak mu především poví, 70 00:07:19,931 --> 00:07:28,844 vedle koho by měl stát a tedy v jaké řadě, na jaké straně či ve středu, mezi kým. 71 00:07:28,964 --> 00:07:37,009 A také kupříkladu, jestliže se orientují výslovně podle někoho určitého, tak mu jeho místo přímo ukážou. 72 00:07:37,129 --> 00:07:42,104 Proto Macron v zásadě nemohl jít někam, kde neměl stát. 73 00:07:42,224 --> 00:07:46,090 Jeho tým ho zcela konkrétně informoval, kde má stát. 74 00:07:46,210 --> 00:07:49,787 Proč si tedy ale také Trump nestoupnul tam, kam měl? 75 00:07:49,907 --> 00:07:54,577 Opakuji, že pokud by si to přál, tak by přistoupil a zaujal potřebné místo. 76 00:07:54,697 --> 00:08:03,899 Jenže je to tak, že když probíhá to řazení, tak ti lidé nejsou žádní manekýni. 77 00:08:04,019 --> 00:08:09,750 Stoupnou si přibližně tam, kde by měli stát a dále se mezi sebou baví. 78 00:08:09,870 --> 00:08:18,718 A při té komunikaci se lidé poklidně přesunují ze svých míst na ta sousední, jestliže nejsou obsazená. 79 00:08:18,838 --> 00:08:24,666 Když přistoupí člověk, který by tam měl stát, tak každý člověk, který dobře ví, kdo kde má stát, 80 00:08:24,786 --> 00:08:27,076 ustoupí a uvolní mu ho. 81 00:08:27,196 --> 00:08:30,966 Takže příchozí zaujme své uvolněné místo. 82 00:08:31,086 --> 00:08:44,982 Proto si také z toho nikdo nedělá příliš velkou hlavu, vždyť je vše předem dáno. 83 00:08:45,102 --> 00:08:49,322 Proč tedy Trump zůstal stát ze strany? 84 00:08:49,442 --> 00:08:54,079 Já jsem poznamenal, že to bylo dobré taktické rozhodnutí 85 00:08:54,199 --> 00:09:00,509 i s ohledem na odvozené slovo takt, nejen taktika. 86 00:09:00,629 --> 00:09:10,377 Ten problém je v tom, že vše, co se nyní dotýká Trumpa… 87 00:09:10,497 --> 00:09:15,373 Koluje takový vtip, který teď začali používat s ohledem na Trumpa, 88 00:09:15,493 --> 00:09:19,110 protože jinak jsou do něj dosazováni různí političtí lídři. 89 00:09:19,230 --> 00:09:25,982 Trump je totiž nyní v takovém postavení jako například Putin, 90 00:09:26,102 --> 00:09:32,372 o kterém lidé vtipkují, že i když kočka odvrhne svá koťata, může za to Putin. 91 00:09:32,492 --> 00:09:35,868 Takže ať už se stane cokoliv, teď za to může Trump. 92 00:09:35,988 --> 00:09:40,087 Ale o Trumpovi platí ještě jedna věc. Je ještě jeden takový vtip, sice starý, 93 00:09:40,207 --> 00:09:43,784 ale v souvislosti s Trumpem se teď znovu objevil. 94 00:09:43,904 --> 00:09:52,183 Na návštěvu k Trumpovi přiletí papež. Ten ho pozve na svou super jachtu a vyplují. 95 00:09:52,303 --> 00:09:59,175 Najednou přijde poryv větru a papežovu pokrývku hlavy to odfoukne na hladinu. 96 00:09:59,295 --> 00:10:06,087 Kapitán lodi okamžitě zavelí: „Spustit člun…“ a Trump na to: „To nebude třeba.“ 97 00:10:06,207 --> 00:10:12,356 Sám vykročí, zvedne papežovo camauro… Správně jste pochopili, že po vodě. 98 00:10:12,476 --> 00:10:17,500 Vrátí se, a podá jej zpět papežovi. 99 00:10:17,620 --> 00:10:23,085 No a další den všechny americké noviny vyjdou s titulky typu: 100 00:10:23,205 --> 00:10:28,269 Jaká hanba, jaká hrůza, máme toho nejhoršího prezidenta v celých dějinách. 101 00:10:28,389 --> 00:10:31,524 Vždyť on dokonce ani neumí plavat! 102 00:10:31,644 --> 00:10:40,847 Ať už tedy Trump udělá cokoliv, vždy bude vinen, všechno mu vyčtou. 103 00:10:40,967 --> 00:10:48,925 Když neurvale odstrčil premiéra Černé hory, byl vinen. 104 00:10:49,045 --> 00:11:00,176 A kdyby teď přistoupil k místu, kde měl stát, aby se ostatní rozestoupili, byl by opět vinen. 105 00:11:00,296 --> 00:11:09,138 Takže se Trump správně rozhodnul. A mimochodem toto jeho rozhodnutí a následná reakce ukazují, 106 00:11:10,906 --> 00:11:18,983 že státní elita nikdy nedokáže globalisty porazit. Jednoduše nemá šanci. 107 00:11:21,836 --> 00:11:33,007 Aby se rozhodli tak, že Trump může stát někde stranou, jednoduše není reálné. 108 00:11:33,127 --> 00:11:43,135 Připomenu, že USA jsou ve světě těmi hlavními a všechno tedy řídí. 109 00:11:43,255 --> 00:11:48,158 Ať už je jejich vztah k Trumpovi jakýkoliv, 110 00:11:48,278 --> 00:11:59,208 tak principiální postavení USA je ve středu, protože to okolo nich se točí svět. 111 00:12:00,535 --> 00:12:07,688 Ve státním departmentu byla předminulý týden zveřejněna zpráva, že byla provedena anketa, 112 00:12:07,808 --> 00:12:13,234 ve které se dotázali třiceti tisíc pracovníků státního departmentu. 113 00:12:13,354 --> 00:12:19,864 Celkem jich tam tedy pracuje 75 000, jsou po celém světě a ukázalo se, 114 00:12:19,984 --> 00:12:26,655 že absolutní většina pracovníků státního departmentu Trumpa nepodporuje. 115 00:12:26,775 --> 00:12:32,764 Jednoduše ho nepodporují a tak se snaží všude ho podrážet. 116 00:12:33,929 --> 00:12:37,706 Jak se to projevuje? 117 00:12:37,826 --> 00:12:43,051 Například tak, že Tillersonovi zapomenou rezervovat hotel, 118 00:12:43,171 --> 00:12:51,289 a potom ho při jeho setkání s Lavrovem hrubě přeruší a nenechají vydat prohlášení pro tisk. 119 00:12:51,409 --> 00:12:58,644 Trumpovi také zapomněli rezervovat hotel. Ale připustit přede všemi... 120 00:12:58,764 --> 00:13:06,479 Chápete tu situaci? Ale připustit, aby Trumpa, a tedy USA na tom rozpisu, 121 00:13:06,599 --> 00:13:10,699 na tom lístku, který dají všem, umístili stranou? 122 00:13:10,819 --> 00:13:19,981 Znamenalo by to cíleně ponížit USA a přijít o svůj vliv v ostatních státech světa. 123 00:13:20,101 --> 00:13:26,210 To by zásadně nepřipustili. To je pro ně úhelný kámen, za který nikdy nepůjdou. 124 00:13:26,330 --> 00:13:31,474 To je něco, co by nikdy nedopustili, aby je někdo odsunul stranou. 125 00:13:31,594 --> 00:13:39,753 Kdyby ustoupili své výsadní místo při focení, tak by to znamenalo, že i další krok bude ústupkem. 126 00:13:39,873 --> 00:13:44,736 Chápete? Že začnou přicházet o své postavení. A ten skandál? 127 00:13:44,856 --> 00:13:49,317 Oni přece také vědí, že se při tom lidé mezi sebou baví, a že když Trump přistoupí, 128 00:13:49,437 --> 00:13:52,732 tak se lidé rozestoupí a bude možné to potom podat libovolně. 129 00:13:52,852 --> 00:13:58,238 Třeba že Trump opět všechny převálcoval, jen aby se dostal na své místo. 130 00:13:58,358 --> 00:14:06,395 Trumpovi došlo, že opět chystají podraz a zůstal stát stranou vedle ostatních. 131 00:14:06,515 --> 00:14:14,473 Když to Macron uviděl, tak vyběhnul ze svého místa a Trumpa sebou zaštítil. 132 00:14:14,593 --> 00:14:22,188 Ve výsledku to tedy dopadlo tak, že jedna strana byla na fotografii přeplněná a druhá poloprázdná. 133 00:14:22,308 --> 00:14:26,648 A to se nestává. Jednalo se sice jen o „rodinnou fotku“, 134 00:14:26,768 --> 00:14:31,430 ale přece jen je to protokolární záležitost, to focení. 135 00:14:31,550 --> 00:14:36,172 Oč tedy dále šlo? Co nám ukázali? 136 00:14:36,292 --> 00:14:44,209 A dále je to tak, že státní elita pochopila. Ukázali nás, jak stojíme na okraji, 137 00:14:44,329 --> 00:14:52,568 a to znamená pro všechny státy signál, že USA jsou odepisovány, že už není třeba s nimi počítat. 138 00:14:52,688 --> 00:14:58,475 Je tedy třeba předvést, že se jedná o řízený proces, že to nebylo jen tak, že ho nepustili. 139 00:14:58,595 --> 00:15:02,654 Já jsem mluvil o Putinovi. Proč ten zaujímal místo na okraji? 140 00:15:02,774 --> 00:15:07,597 Protože dokud nemáte vybudovanou autoritu a budete chtít zaujmout určité místo, tak budete muset… 141 00:15:07,717 --> 00:15:12,460 A jestliže vás tam nebudou chtít pustit? Jestliže vás tam už jen ze zásady nepustí? 142 00:15:12,580 --> 00:15:15,313 Tak proč zbytečně vyvolávat konflikt? 143 00:15:15,433 --> 00:15:19,452 Když si tu autoritu vybudoval, tak oni sami jen uvidí Vladimira Vladimiroviče… 144 00:15:19,572 --> 00:15:25,480 Jako třeba Juncker na tom setkání, který div pohovku nepřevrátil, jak vyrazil, aby se s ním pozdravil. 145 00:15:25,600 --> 00:15:28,534 Pohovku přeskakoval. 146 00:15:28,654 --> 00:15:35,928 Jakmile máte autoritu, tak se všichni rozestoupí ještě dříve, než k nim vůbec přistoupíte. 147 00:15:36,048 --> 00:15:44,487 A proč v USA vytvářejí okolo Trumpa konfliktní situaci? 148 00:15:44,607 --> 00:15:50,114 Protože, opakuji, veškerá evropská elita byla pro Clintonovou a i teď jsou pro ni, 149 00:15:50,234 --> 00:15:55,980 protože tyto kádry do funkcí dosazovala státní elita a vyměnit je je velice těžké. 150 00:15:56,100 --> 00:16:00,883 Když někdo tvrdí, že Trump může státní department vymést, a všechny tam povyměňovat… 151 00:16:01,003 --> 00:16:05,826 Jen si to představte - 75 000 pracovníků! A to jenom ve státním departmentu! 152 00:16:05,946 --> 00:16:09,563 A oni říkají, že by mohl vyměnit lidi i v Pentagonu, všude možně. 153 00:16:09,683 --> 00:16:14,022 A jak by to asi mohl hned realizovat? Kde by najednou nabral tolik potřebných lidí? 154 00:16:14,142 --> 00:16:18,845 On ty zaměstnance musí redukovat. A mimochodem, v tomto ohledu jsme mu nápomocni. 155 00:16:18,965 --> 00:16:22,188 Naše ministerstvo zahraničí přece prohlásilo, že posoudí, 156 00:16:22,308 --> 00:16:28,070 zda americké velvyslanectví v Rusku není nepřiměřeně veliké a zredukuje ho. 157 00:16:28,190 --> 00:16:32,378 „My sami ho omezíme, pomůžeme vám s tím, protože vy sami...“ 158 00:16:32,498 --> 00:16:39,161 V diplomatickém městečku v Bagdádu žije například 17 000 lidí! No co to má být? 159 00:16:39,281 --> 00:16:45,815 Americká velvyslanectví dnes ve světě v podstatě plní roli okupačních správ, 160 00:16:45,935 --> 00:16:50,220 které řídí místní elity, místní domorodce. 161 00:16:50,340 --> 00:16:54,752 Pamatujete, jak u nás běhali zástupci politických stran, a to včetně komunistů, 162 00:16:54,872 --> 00:16:58,352 na kobereček k McFaulovi, když si je povolal? 163 00:16:58,472 --> 00:17:01,631 To když jim dával pokyny, jak mají protestovat proti Putinovi. 164 00:17:01,751 --> 00:17:07,023 Jak se američtí diplomaté stejně jako na Majdanu účastnili protestů na Bolotném náměstí. 165 00:17:07,143 --> 00:17:11,717 Jenže Rusko tenkrát svou státní vůli projevilo a Ukrajina ne. 166 00:17:11,837 --> 00:17:18,981 Na Ukrajině američtí diplomaté celý ten koncert řídili a v Rusku se jim to nepovedlo. 167 00:17:19,101 --> 00:17:24,318 Promítli několik filmů, ukázali tak, co jsou zač, svou podloudnou činnost. Budeme je tedy omezovat. 168 00:17:24,438 --> 00:17:30,843 Takže když Trump trochu opožděně přišel, viděl, že pro něj vytvořili krizovou situaci. 169 00:17:30,963 --> 00:17:37,595 A tak zůstal stát. No a potom to bylo třeba nějak rozřešit. Tak prosím, jen si to vyřešte. 170 00:17:37,715 --> 00:17:45,856 No tak přendali cedulky, pustili tam filmaře, aby si to natočili a promítli po celém světě. 171 00:17:45,976 --> 00:17:51,804 Že se jedná o jakoby řízený proces. Aby to vypadalo jako řízený proces. 172 00:17:51,924 --> 00:17:57,879 Ale teď si představte, že všichni tak viděli to jejich umístění na okraji. 173 00:17:57,999 --> 00:18:03,537 Ano, vedlo to k minimalizaci škody, která mohla nastat. 174 00:18:03,657 --> 00:18:08,101 To ale nemění nic na tom, že byli situováni na okraj. 175 00:18:08,221 --> 00:18:11,863 A k čemu to hned v USA vedlo? 176 00:18:11,983 --> 00:18:16,170 Ještě se Trump ani nestihnul vrátit a už tu byl další skandál. 177 00:18:16,290 --> 00:18:23,081 A opět na něj začali útočit. Opět ho obvinili, že je proruský. A proč zaútočili opět i na Rusko? 178 00:18:23,201 --> 00:18:27,678 Opakuji, že ne proto, že by skutečně hájil zájmy Ruska. 179 00:18:27,798 --> 00:18:31,890 Trump pracuje pro zájmy USA, jenže jsou to jiné zájmy, 180 00:18:32,010 --> 00:18:38,608 které se nekryjí se zájmy elity zastupující Clintonovou and Company, jako je třeba McCain. 181 00:18:38,728 --> 00:18:43,141 Trump pracuje pro zájmy "státu" USA. 182 00:18:43,261 --> 00:18:48,412 A ta druhá elita je připravena bojovat do posledního Američana, za každou cenu, 183 00:18:48,532 --> 00:18:50,373 jen když bude moci dál krást. 184 00:18:50,493 --> 00:18:58,184 Jen si to představte. Pokud se po celém světě sníží počet zaměstnanců amerických velvyslanectví na normál, 185 00:18:58,304 --> 00:19:03,610 jako u velvyslanectví jiných států, tak kolik to bude pro USA znamenat nových nezaměstnaných? 186 00:19:03,730 --> 00:19:09,912 Mají tedy za co bojovat a proč Trumpa nenávidět. On se pokouší stát přestavět, a co bude s nimi? 187 00:19:10,032 --> 00:19:19,273 Víte, například na Ukrajině byl jeden básník, před kterým se všichni plazili, lezli mu, kam se dalo. 188 00:19:19,393 --> 00:19:26,218 Jedním lusknutím prstů si k sobě mohl povolat jakéhokoliv úředníka. 189 00:19:26,338 --> 00:19:32,030 Pozvednul obočí a všichni mu hned z očí četli přání, která okamžitě také plnili. 190 00:19:32,150 --> 00:19:39,026 A v té či oné míře to přibližně stejně jako na Ukrajině funguje ve všech státech světa, včetně Ruska. 191 00:19:39,146 --> 00:19:45,070 Tady také máme podpindosníky mezi elitou, kteří jsou připraveni sloužit USA: 192 00:19:45,190 --> 00:19:52,297 „Jaké ruské bohatství? V USA je krize, páníček se brzy zhroutí. 193 00:19:52,417 --> 00:19:55,666 A já zůstanu sám, budu volný. Ale nač mi to bude? 194 00:19:55,786 --> 00:20:00,167 To raději všechny zdroje Ruska předám páníčkovi, a ten mi za to dovolí, 195 00:20:00,287 --> 00:20:04,051 abych se mu plazil u nohou a bude se bavit mým ponižováním.“ 196 00:20:04,171 --> 00:20:09,272 To je čistý masochismus. To nejsou žádné elity ale chátra. 197 00:20:09,392 --> 00:20:14,004 Přijede tam a vypráví... 198 00:20:14,124 --> 00:20:18,402 Oni tu krizi nevidí. Sice jsou v kontaktu s podpindosníky, 199 00:20:18,522 --> 00:20:24,291 ale myslí si, že to zas Putin něco provedl, nebo je to důsledek něčeho jiného. 200 00:20:24,411 --> 00:20:34,322 A pro každý ten jednotlivý prvek krize řiditelnosti světových procesů ze strany USA nacházejí vysvětlení. 201 00:20:34,442 --> 00:20:37,715 Ale celek si dohromady dát nedokážou. 202 00:20:37,835 --> 00:20:45,301 Když tedy Trump a globální elity vidí, v jaké krizi se ten celek nachází, 203 00:20:45,421 --> 00:20:51,120 tak chtějí s minimálními náklady vyvést USA z nadcházejícího kataklyzmatu. 204 00:20:51,240 --> 00:20:55,395 Je to přece jen jaderný stát, stojí tam jaderné elektrárny, 205 00:20:55,515 --> 00:20:59,638 je tedy třeba všechno to z činnosti vyřazovat řízeně. 206 00:20:59,758 --> 00:21:04,042 A to je to, oč se snaží. Jenže státní elita, která nic nechápe: 207 00:21:04,162 --> 00:21:09,411 „Zbláznili jste se? Putinovi zařídíme státní převrat, majdan, Bolotné… 208 00:21:09,531 --> 00:21:15,261 Podpindosníků máme dost a dost: KPRF, LDPR, všechny je máme na vodítku. 209 00:21:16,933 --> 00:21:21,658 Co blbnete s přestavbou?“ Samozřejmě jsou proti tomu. 210 00:21:21,778 --> 00:21:27,637 A teď, když byl vydán konspirační signál, že USA jsou na okraji, odepisovány, 211 00:21:27,757 --> 00:21:31,688 tak proběhlo přesně to, čemu se snažili vyhnout. 212 00:21:31,808 --> 00:21:39,757 Globalisté, kteří stojí za Trumpem, je tedy převezli díky jejich vlastnímu úsilí. 213 00:21:39,877 --> 00:21:44,900 Chtěli jste vyvolat krizi? Tak jste dostali přesně to, čemu jste se chtěli vyhnout, 214 00:21:45,020 --> 00:21:51,586 protože vy sami byste nikdy nesouhlasili s takovým rozestavením a teď ho tu fakticky máte. 215 00:21:51,706 --> 00:21:59,462 Proto ještě jednou říkám, že státní elita neumí pracovat, ona prohraje. 216 00:21:59,582 --> 00:22:04,637 To focení je přesně tím příkladem, jak je to realizováno. 217 00:22:04,757 --> 00:22:12,694 Pochopit to však můžete pouze tehdy, jestliže kromě vnitřní a vnější politiky rozumíte také té globální. 218 00:22:12,814 --> 00:22:19,296 Všechny geopolitikou postižené opět prosím, aby zůstali v klidu, protože tohle nemůžou pochopit. 219 00:22:19,416 --> 00:22:24,667 Museli by rozumět globální politice a znát pět druhů sociální moci. 220 00:22:24,787 --> 00:22:31,766 To znamená, že by museli nezbytně chápat existenci ideologické a konceptuální moci. 221 00:22:31,886 --> 00:22:36,164 A žádné větve, ale druhy moci. 222 00:22:37,733 --> 00:22:48,586 Všechno, co jsem říkal, tedy přesně tak probíhalo, nehledě na to, co odvysílali. 223 00:22:48,706 --> 00:22:57,099 Já se vůbec divím. Díváme se na jedna a ta samá média, videa, přehledy zpráv. 224 00:22:57,219 --> 00:23:02,372 Čteme jedny a ty samé zprávy, ale obraz, který vidíme, je odlišný. 225 00:23:02,492 --> 00:23:08,133 Všichni, kteří se drží té své geopolitiky, všechno vidí jako v kaleidoskopu. 226 00:23:08,253 --> 00:23:12,608 Každý nový prvek může vést k zásadní proměně celého obrázku 227 00:23:12,728 --> 00:23:16,414 a tak jednou diskutují o jednom, podruhé o druhém… 228 00:23:16,534 --> 00:23:19,681 Začleňte do svých pojmů globální politiku, 229 00:23:19,801 --> 00:23:24,747 a potom s pomocí Dostatečně všeobecné teorie řízení uvidíte mozaiku. 230 00:23:24,867 --> 00:23:28,967 Ten obrázek bude mozaika, a i když vám budou chybět nějaké informace, 231 00:23:29,087 --> 00:23:31,950 tak si ta místa můžete dokreslit dodatečně. 232 00:23:32,070 --> 00:23:35,011 Ale celkový obrys vašeho obrázku zůstane stejný. 233 00:23:35,131 --> 00:23:45,118 To, co jsem o tom focení říkal minulý týden i to, co jsem řekl teď, nic nezměnilo. 234 00:23:46,327 --> 00:23:53,348 Pouze ta média… Sama státní elita USA donutila ta média pracovat tak, 235 00:23:53,468 --> 00:23:57,926 jak to vyhovuje globální elitě, na přestavbu USA. 236 00:23:58,046 --> 00:24:03,688 A budou tak postupovat i nadále. Proto vždy především... Jak říkám, 237 00:24:03,808 --> 00:24:09,706 ten kádrový nedostatek nikam nezmizí, a tak si ty nejschopnější ponechají 238 00:24:09,826 --> 00:24:16,778 a všichni ostatní budou bez práce. A postarají se o to svýma vlastníma rukama. 239 00:24:16,898 --> 00:24:21,948 U Clintonové dva noví svědci v minulém týdnu opět… 240 00:24:22,068 --> 00:24:28,790 Jeden se rozhodl, že igelitový pytlík přes hlavu je pro život to pravé ořechové 241 00:24:28,910 --> 00:24:31,233 a spáchal tak sebevraždu, 242 00:24:31,353 --> 00:24:40,234 přestože byl klíčovým svědkem ve věci té její pošty a spolupráce. 243 00:24:40,354 --> 00:24:47,332 A druhý byl úředník haitské vlády, který přiletěl, aby také svědčil, 244 00:24:47,452 --> 00:24:50,908 a tak se hned po svém příletu pro jistotu rozhodl zastřelit. 245 00:24:51,028 --> 00:24:57,826 To je další věc, která by ty lidi od státní elity měla podnítit k tomu, aby se zamysleli, 246 00:24:57,946 --> 00:25:04,307 s kým je lepší spolupracovat, zda s globální nebo clintonovskou elitou, s tou státní. 247 00:25:06,436 --> 00:25:09,820 A druhá takříkajíc výhrada od Pavla. 248 00:25:09,940 --> 00:25:16,533 V pořadu z 10.07. jste nazval Vitalije Markiva karatelem, vrahem žen a dětí. 249 00:25:16,653 --> 00:25:23,053 To není váš první emocionální výrok s ohledem na vojáky, stylem velice podobný ukrajinským médiím. 250 00:25:23,173 --> 00:25:26,766 Na ukrajinské ozbrojené síly (VSU) je možné mít různý názor, 251 00:25:26,886 --> 00:25:31,113 ale cožpak je možné vznášet taková závažná obvinění bez důkazů? 252 00:25:31,233 --> 00:25:35,872 S ohledem na faktickou skutečnost v daném okamžiku italská policie zadržela italského občana 253 00:25:35,992 --> 00:25:39,201 kvůli podezření z vraždy dalšího italského občana. 254 00:25:39,321 --> 00:25:47,316 Zde mohu souhlasit pouze s jedním, že ve vztahu k vojákům je nutné být uvážlivým, 255 00:25:47,436 --> 00:25:51,580 a konkrétně je soudit až po soudním rozsudku. 256 00:25:51,700 --> 00:25:59,971 Jenže to se týká vojáků, a já jsem mluvil o účastníkovi kárné operace z VSU, 257 00:26:00,091 --> 00:26:03,712 o ozbrojené ukrajinské sebrance. 258 00:26:03,832 --> 00:26:07,206 Mezi nimi nejsou vojáci už ze samé podstaty věci. 259 00:26:07,326 --> 00:26:11,580 Jedná se o karatele a v tom nejsou žádné emoce, to je holá skutečnost. 260 00:26:11,700 --> 00:26:17,880 Oni přišli na Donbas jen s jedním cílem, ZABÍJET. 261 00:26:18,000 --> 00:26:22,611 A v první řadě zabíjet ty, u kterých to jde nejsnadněji, tedy ženy a děti. 262 00:26:22,731 --> 00:26:31,414 Dělostřelecky ostřelují cíleně právě obytné čtvrti, školky a školy. 263 00:26:31,992 --> 00:26:40,135 A v této ozbrojené ukrajinské sebrance je také velice mnoho verbeže z jiných států 264 00:26:40,255 --> 00:26:43,189 a to včetně Itálie. 265 00:26:43,821 --> 00:26:51,111 Takže Markiv už jen kvůli pouhému faktu, že byl u ukrajinských ozbrojených sil (VSU), 266 00:26:51,231 --> 00:26:59,474 které, opakuji, nejsou žádnou armádou, žádnými ozbrojenými silami jakéhosi státu... 267 00:27:00,327 --> 00:27:04,756 Je to jen ozbrojená sebranka, 268 00:27:06,984 --> 00:27:13,229 jejímž konkrétním cílem je vraždění civilního obyvatelstva a on zabíjel. 269 00:27:13,806 --> 00:27:18,043 Takže tady už nemůžou existovat žádné pochyby. 270 00:27:18,163 --> 00:27:25,966 Protože jakmile člověk vstoupí do té bandy VSU, tak je to jasné. 271 00:27:26,461 --> 00:27:30,807 Tam člověk vstupuje pouze s jediným cílem – ZABÍJET! 272 00:27:31,935 --> 00:27:34,933 A to právě civilní obyvatelstvo. 273 00:27:35,053 --> 00:27:37,217 Což se děje s ohledem na faktickou skutečnost. 274 00:27:37,337 --> 00:27:42,114 A co se týká konkrétně Markiva, italského občana, neboť má dvojí občanství, 275 00:27:42,234 --> 00:27:48,166 a jeho zatčení za vraždu dalšího italského občana, 276 00:27:48,286 --> 00:27:50,284 tak ta otázka je zásadní. 277 00:27:50,404 --> 00:27:57,904 On je členem organizované, banditské, zločinecké skupiny VSU, 278 00:27:58,757 --> 00:28:07,780 v jejíž řadách se dopustil vraždy občana, kterého brání jeho stát. 279 00:28:07,900 --> 00:28:16,226 Neboť italskému státu je jinak v podstatě vřele ukradené vraždění občanů… 280 00:28:16,346 --> 00:28:19,472 No takový stát vlastně fakticky neexistuje. 281 00:28:19,592 --> 00:28:23,433 – Lidí na Donbasu. – Ano, lidí na Donbasu. 282 00:28:26,129 --> 00:28:32,704 Takže ho tedy zatkli, ale zásadní je na tom něco jiného. 283 00:28:33,477 --> 00:28:43,794 On, člen organizované zločinecké skupiny VSU, byl najednou zatčen. 284 00:28:44,536 --> 00:28:51,221 To je to hlavní a vůbec ne to, že byl zatčen za vraždu italského občana. 285 00:28:51,341 --> 00:28:59,804 Kvůli politickým cílům jakýkoliv stát západního světa zavře oči nad vraždou desítek svých lidí, 286 00:28:59,924 --> 00:29:05,141 jestliže to pro něj bude znamenat nějaký kšeft, nějaký prospěch. 287 00:29:05,261 --> 00:29:12,376 A tak to také bylo, vždyť kolik z té žoldácké sebranky se jim vrátilo domů mrtvých? 288 00:29:14,797 --> 00:29:19,666 Ten problém je jinde. Všechno se mění. 289 00:29:19,786 --> 00:29:25,498 Ukrajina začíná být předávána, protože USA dál Ukrajinu neunesou, 290 00:29:25,618 --> 00:29:27,809 takže je třeba se tomu přizpůsobit. 291 00:29:27,929 --> 00:29:35,127 A to zatčení zločince ze zločinecké skupiny VSU, ukrajinské ozbrojené sebranky, 292 00:29:35,649 --> 00:29:39,500 je, opakuji, kolektivním rozhodnutím Evropy, 293 00:29:39,620 --> 00:29:42,857 protože jinak by to vyvolalo obrovský poprask, 294 00:29:42,977 --> 00:29:45,993 že si někdo dovolil zatknout toho běloskvoucího beránka. 295 00:29:46,113 --> 00:29:51,549 A teď se najednou ani USA vůbec neozvaly, když toho jejich koně ze šestispřeží… 296 00:29:51,669 --> 00:29:56,418 No to snad je pro něj až příliš dobré, ani nevím, jak ho nazvat, toho zatčeného. 297 00:29:56,538 --> 00:29:59,417 Takže zde se nejedná o žádné emoce. 298 00:29:59,537 --> 00:30:05,524 A všechny ty, kteří prošli přes VSU a obzvláště dobrovolníci kárných bataliónů, 299 00:30:06,212 --> 00:30:12,265 čeká soud a souzeni budou za vraždy, loupeže a násilí. 300 00:30:12,385 --> 00:30:18,537 Za všechna ta neštěstí, která přinesli Donbasu a vůbec celé Ukrajině. 301 00:30:19,527 --> 00:30:27,643 Markiv je jen začátek. Jen začátek. A velmi dobrý začátek. To je třeba ocenit. 302 00:30:29,458 --> 00:30:34,822 Máme tu mimochodem otázku k Ukrajině od Viktora Kolesnikova z Kyjeva. 303 00:30:34,942 --> 00:30:39,562 Putin v Belgorodu 14. června prohlásil, cituji: 304 00:30:39,682 --> 00:30:45,175 „Všechno závisí na tom, jak dlouho to všechno Ukrajinci budou trpět." Konec citátu. 305 00:30:45,295 --> 00:30:48,872 Na otázku o Donbasu neodpověděl, tomuto tématu se vyhnul. 306 00:30:48,992 --> 00:30:53,627 Cíl je ale daleko širší, vyrvat celou zemi ze "svidomého" tmářství. 307 00:30:53,747 --> 00:30:56,400 To je chvalitebné, ale nějak nerozhodné. 308 00:30:56,520 --> 00:31:00,999 Putin se očividně domnívá, že Rusko ještě neutáhne takové vnější politické břemeno. 309 00:31:01,119 --> 00:31:03,098 Zatím do toho ještě nedorostlo. 310 00:31:03,218 --> 00:31:06,429 Ale tendence jsou kladné, dokonce i při všech těch sankcích. 311 00:31:06,549 --> 00:31:09,651 Jak ještě přibližně dlouho máme čekat na osvobození? 312 00:31:09,771 --> 00:31:12,943 A to mám zopakovat slova Vladimira Vladimiroviče? 313 00:31:13,063 --> 00:31:20,092 Víte, ta situace je přece taková, že jestliže lidé přicházejí a zapisují se do té ozbrojené sebranky, 314 00:31:20,212 --> 00:31:22,732 aby mohli loupit a zabíjet, 315 00:31:22,852 --> 00:31:32,481 když si ty biometrické pasy přednostně mohli nechat udělat právě ti takzvaní "bývalí ATOšnici", 316 00:31:32,601 --> 00:31:38,165 kteří si tam (na Donbase) nakradli majetek, přivezli si ho domů 317 00:31:38,285 --> 00:31:44,657 a tak teď mají peníze, a navíc mají za odměnu dostat ještě všichni pozemek… 318 00:31:45,235 --> 00:31:51,260 Když tohle převážná část obyvatelstva neodmítá, tak je to pořád ještě málo. 319 00:31:52,057 --> 00:31:58,357 Ještě by nepochopili obnovu státnosti na ukrajinském území. 320 00:31:58,477 --> 00:32:05,592 Ještě pořád se jim líbí být součástí bandy, která se řídí vlastními pravidly a vůbec ne zákony. 321 00:32:05,712 --> 00:32:14,588 Až lidé začnou chtít, aby platily zákony a silný stát, který by fungoval se vším všudy, 322 00:32:14,972 --> 00:32:19,649 a není důležité, jaké to budou doprovázet ideologické postoje... 323 00:32:19,769 --> 00:32:24,711 To potom nepoběží na Majdan, skákat tam jako opice za cukrovíčka. 324 00:32:24,831 --> 00:32:32,936 Až začnou mít starost, jak řídit svůj stát, tak upřou zrak směrem k Luhanské a Doněcké republice, 325 00:32:33,056 --> 00:32:38,164 a potom nastoupí ten čas k nastolení pořádku, 326 00:32:38,284 --> 00:32:43,968 a vytvoření Ukrajiny jako neutrálního a demokratického státu, 327 00:32:44,088 --> 00:32:47,379 který nebude součástí žádného jiného. 328 00:32:47,499 --> 00:32:50,130 Tedy, že bude na celém ukrajinském území. 329 00:32:50,250 --> 00:32:53,871 Oni ten banderovský jed musí překonat sami v sobě, 330 00:32:53,991 --> 00:32:57,833 vykořenit ze sebe ten svidomismus, protože ten není slučitelný se Životem. 331 00:32:57,953 --> 00:33:02,427 Až tohle lidé pochopí, tak se celá ta věc pohne. 332 00:33:02,547 --> 00:33:06,279 Zatím si to pořád ještě neuvědomují dost. Ovšem je zřejmé, 333 00:33:06,399 --> 00:33:11,725 že aby lidi dokázali udržet v tom ideologickém zajetí, 334 00:33:11,845 --> 00:33:16,209 tak je musí připravovat o sociální sítě, zakazovat jim ruské televizní stanice. 335 00:33:16,329 --> 00:33:21,161 Teď začínají dělat lidem problémy i při cestování. 336 00:33:21,281 --> 00:33:27,654 Ano, to vše je kvůli tomu, aby ty lidi udrželi zombifikované. 337 00:33:27,774 --> 00:33:33,595 Jenže když přistupují k takovýmto opatřením, tak to znamená, že jim tam už vše praská ve švech. 338 00:33:33,715 --> 00:33:39,253 A to znamená, že ukrajinský národ začíná přicházet k přesvědčení, které stále více zraje, 339 00:33:39,373 --> 00:33:42,316 že je třeba žít ve státě a ne v bandě. 340 00:33:42,436 --> 00:33:46,250 To znamená, že také vzrůstá pochopení toho, že VSU není nic jiného 341 00:33:46,370 --> 00:33:52,082 než organizovaná zločinecká banda, určená k tomu, aby zabíjela ženy a děti. 342 00:33:53,732 --> 00:33:57,116 A to znamená, že vše je v pohybu. 343 00:33:59,316 --> 00:34:04,626 Další otázka, kterou položila Ljubov, nás vrací téměř zpátky 344 00:34:04,746 --> 00:34:07,872 k tomu Trumpovu a Macronovu řazení při focení. 345 00:34:07,992 --> 00:34:14,282 Byl ten Trumpův příjezd do Paříže na svátek pádu Bastily tak nezbytný? 346 00:34:14,402 --> 00:34:19,977 Macronovo chování napovídá, že by chtěl přes Trumpa dosáhnout vedoucí role Francie v Evropské Unii. 347 00:34:20,097 --> 00:34:24,103 Vždyť Merkelovou brzy čekají volby, ve kterých také nemusí být znovu zvolena. 348 00:34:24,223 --> 00:34:27,239 Jakoby se v Evropě chystalo něco nepěkného. 349 00:34:27,359 --> 00:34:29,440 To ano, to se tam chystá. 350 00:34:29,560 --> 00:34:37,858 Jaká je hlavní událost z této Trumpovy návštěvy, kterou probírají všechna média? 351 00:34:38,876 --> 00:34:42,782 - Opět podání ruky. - Ano, opět podání ruky. 352 00:34:42,902 --> 00:34:48,796 Všichni počítají, kolik to trvalo vteřin, zda 29 nebo 49, 353 00:34:48,916 --> 00:34:56,427 jak toho Macrona jako děcko vláčel za tu ruku a předváděl mu, kdo je tu pánem. 354 00:34:56,547 --> 00:35:00,003 To právě jen kvůli tomu tam Trump také přijel. 355 00:35:00,123 --> 00:35:07,979 Opakuji, že Macron je chráněnec státní elity USA, je to úplná nula. 356 00:35:08,099 --> 00:35:12,310 Bylo zapotřebí mu předvést jeho pána, aby se necukal 357 00:35:12,430 --> 00:35:20,257 a informoval svého pána pokaždé, když přijde nějaký příkaz z linie státní elity, než se ho vydá splnit: 358 00:35:20,377 --> 00:35:23,678 „Nařídili mi, abych udělal to a to." 359 00:35:23,798 --> 00:35:30,236 A kvůli tomu bylo velice důležité, aby Trump tu Francii navštívil. 360 00:35:30,356 --> 00:35:34,986 A Trump tam opět předváděl to, co bylo zapotřebí. 361 00:35:35,106 --> 00:35:42,212 Tím hochem tam tak zamával, až se Melanie Trumpová cítila poněkud nesvá, 362 00:35:42,332 --> 00:35:47,742 ale v tomto případě bylo nutné toho kluka srovnat. 363 00:35:52,475 --> 00:35:59,659 Dále otázka od Dmitrije Koľcova, u které je velmi mnoho komentářů, více než sto. 364 00:35:59,779 --> 00:36:06,028 Valeriji Viktoroviči, ve svých pořadech jste nejednou zdůrazňoval vážnou roli Putina pro naši zemi. 365 00:36:06,148 --> 00:36:11,764 Ale každému ruskému občanovi je zcela zřejmé, že se životní úroveň neustále podstatně zhoršuje 366 00:36:11,884 --> 00:36:14,644 a sociální nespravedlnost jen vzrůstá. 367 00:36:14,764 --> 00:36:19,685 Za Putina byl za 17 let vytvořen systém, při kterém úroveň korupce, kmotrovství, 368 00:36:19,805 --> 00:36:24,032 svévole úřadů a bídy obyvatelstva dosáhly nevídaných rozměrů. 369 00:36:24,152 --> 00:36:28,559 Jakákoliv opozice je tvrdě potlačována. Schází nám výroba, zdravotnictví, vzdělání. 370 00:36:28,679 --> 00:36:31,053 A už tím není vinen Západ. 371 00:36:31,173 --> 00:36:36,120 Okomentujte prosím podrobně danou situaci bez odkazů na nutnost studia KSB a DVTŘ a komentářů typu, 372 00:36:36,240 --> 00:36:39,978 že „okolo Putina jsou jen samí nepřátelé, takže to má velice těžké“. 373 00:36:40,098 --> 00:36:44,350 No kromě těch nepřátel jsou okolo něho ještě lidé… 374 00:36:44,470 --> 00:36:49,725 No řekněme to tak, kteří, aniž by si dali práci přemýšlet, bezduše opakují lži, 375 00:36:49,845 --> 00:36:53,454 a kteří na této lži staví svůj občanský postoj. 376 00:36:53,574 --> 00:36:59,859 V daném případě celá ta otázka… Říká se, že existuje lež, nestydatá lež a statistika, ano? 377 00:36:59,979 --> 00:37:05,491 Tak všechno to, co bylo teď řečeno o Putinovi, je jednoduše nestydatá lež. 378 00:37:05,611 --> 00:37:11,355 Je lehké se o tom přesvědčit, pokud se podíváte na to, co se zde dělo v devadesátých letech. 379 00:37:11,475 --> 00:37:16,062 V devadesátých letech se nevyplácely mzdy ani penze a lidé umírali hlady. 380 00:37:16,182 --> 00:37:21,129 Teď prý se zhoršuje životní úroveň. Uvědomte si konečně, že proti Rusku je vedena VÁLKA! 381 00:37:21,249 --> 00:37:23,829 Zhoršuje se životní úroveň? 382 00:37:23,949 --> 00:37:29,358 Putin si to musí osobně vyřizovat s různými řediteli, kteří mají tu drzost prohlašovat: 383 00:37:29,478 --> 00:37:37,614 „Ať mi to nařídí sám Putin, a já si potom ještě rozmyslím, zda vám tu mzdu vyplatím nebo ne.“ 384 00:37:37,734 --> 00:37:48,107 Problém je v tom, že elita vsadila na státní převrat, na majdan a na následnou občanskou válku. 385 00:37:48,227 --> 00:37:51,168 Tomu je třeba čelit. 386 00:37:51,288 --> 00:37:56,055 A znovu opakuji, že tu teď nemáme devadesátá léta s ohledem na životní úroveň. 387 00:37:56,175 --> 00:38:02,793 Nemáme tu teď devadesátá léta, kdy byla úroveň korupce jednoduše bezbřehá! 388 00:38:02,913 --> 00:38:08,245 Tehdy... Asi už jste zapomněli, co znamenala vláda sedmi bankéřů? 389 00:38:08,365 --> 00:38:14,135 Asi už jste zapomněli, jak to vypadalo, když si regionální potentáti dělali, co chtěli? 390 00:38:14,255 --> 00:38:18,044 - Vlastní peníze… - Vlastní peníze si tiskli! 391 00:38:18,894 --> 00:38:23,780 Panovala tu absolutní anarchie, na všech úřadech. 392 00:38:23,900 --> 00:38:29,130 Subjekty, federativní subjekty mezi sebou vedly obchodní války. 393 00:38:29,250 --> 00:38:36,305 Jedni zakázali vývoz nějaké produkce, druzí k nim v odpověď zakázali dovoz své produkce apod. 394 00:38:36,425 --> 00:38:40,755 Na to všechno jste zapomněli? Na ten nepřetržitý příliv lží? 395 00:38:40,875 --> 00:38:46,207 A jak to vypadá teď? Teď jdou ti nejnestydatější před soud. Kdy se tohle dělo? 396 00:38:46,327 --> 00:38:51,042 Nakonec byl naladěn systém, za kterého jdou před soud, a hned se pozvedl křik: 397 00:38:51,162 --> 00:38:55,003 „Putin všechno zničil! Všechno je tu na nic!“ 398 00:38:55,123 --> 00:39:03,104 Probíhá tu pozitivní budování státu a vykřikuje se opak. Na čí straně bojujete, pánové? 399 00:39:03,224 --> 00:39:10,460 Jestli to není přímo váš názor a jen ho papouškujete, tak proboha přemýšlejte, co to vlastně říkáte! 400 00:39:10,580 --> 00:39:16,093 Porovnejte si to s tím, jak jsme žili, jak to tehdy vypadalo a z čeho jsme museli vybřednout! 401 00:39:16,213 --> 00:39:22,805 Ale ne, rychlejší je postavit se za americké prapory, Putina svrhnout a dosadit tam Navalného! 402 00:39:22,925 --> 00:39:27,203 Ten všechny naše zdroje rozdá. A budeme tu mít zase ta devadesátá! 403 00:39:27,323 --> 00:39:31,832 Ta zlatá devadesátá! Vrátí se nám svatá devadesátá léta! 404 00:39:35,228 --> 00:39:41,811 Místo toho, abyste Putinovi pomáhali, tak šířením takových lží, zcela nepokrytých lží, 405 00:39:41,931 --> 00:39:46,698 které v porovnání s realitou nemají ani tu nejmenší šanci… 406 00:39:46,818 --> 00:39:55,854 Ať už je teď dobře nebo zle, ekonomika funguje a navíc se rozšiřuje. 407 00:39:55,974 --> 00:39:59,712 Začali jsme opět stavět ledoborce, 408 00:39:59,832 --> 00:40:05,756 což si nemůžou dovolit ani ty „vysoce vyspělé“ USA, které jen závistivě přihlížejí. 409 00:40:05,876 --> 00:40:09,666 Protože si dobře uvědomují, že to je práce zajišťující nám budoucnost. 410 00:40:09,786 --> 00:40:14,038 Celá severní mořská cesta bude pouze ruská, protože nikdo jiný to nedokáže. 411 00:40:14,158 --> 00:40:20,776 A to USA za svá považují území do moře Laptěvů. Naše území považují za svoje! 412 00:40:20,896 --> 00:40:27,617 Teď jsme ho začali bránit. A co železnice do přístavu Sabetta? 413 00:40:27,737 --> 00:40:32,581 Mám na mysli železnici na sever. Po celé zemi se budují silnice. 414 00:40:32,701 --> 00:40:35,513 To je ovšem něco, co nevidíme, že? 415 00:40:35,633 --> 00:40:38,908 To je práce pro budoucnost naší země, budování infrastruktury, 416 00:40:39,028 --> 00:40:42,612 aby se bylo od čeho odrazit, od čeho odstartovat. 417 00:40:42,732 --> 00:40:45,492 Vždyť tu byl absolutní rozvrat. 418 00:40:45,612 --> 00:40:50,096 Jestliže po Velké vlastenecké válce bylo všechno zničeno až k Volze, 419 00:40:50,216 --> 00:40:54,031 tak Putin přebíral zemi, která byla zničena celá. 420 00:40:55,371 --> 00:40:58,535 Od Baltského moře do Tichého oceánu! 421 00:40:59,692 --> 00:41:02,367 To bylo to, s čím začínal. 422 00:41:02,487 --> 00:41:07,176 Opakuji, že nebyly vypláceny mzdy, stipendia ani penze, nic se nevyplácelo. 423 00:41:07,296 --> 00:41:15,020 Lidé umírali hlady! A teď, když jsou zadržovány mzdy, tak proč? 424 00:41:15,140 --> 00:41:20,216 Protože je speciálně vytvářena revoluční situace se zaměřením na dav. 425 00:41:20,336 --> 00:41:26,749 Dav je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit, 426 00:41:26,869 --> 00:41:31,815 jehož historická paměť je omezena současným okamžikem plus mínus dva týdny! 427 00:41:31,935 --> 00:41:37,036 To je přesně otázka z této série. Historická paměť v ní absolutně chybí. 428 00:41:37,156 --> 00:41:42,595 Kam je vůdci z Majdanu a Bolotného pošlou, tam také poběží. 429 00:41:44,087 --> 00:41:48,176 Absolutně zde chybí přání něco porovnat, jak to? 430 00:41:49,102 --> 00:41:54,940 Dá se v tomto případě vůbec mluvit o aktivním životním postoji? 431 00:41:55,443 --> 00:41:58,982 Když tyto lidi ženou jako ovce, a oni jdou. 432 00:42:00,113 --> 00:42:06,388 Nemají chuť, nemají dost odvahy ohlédnout se zpět, co tu bylo a kde jsme teď! 433 00:42:06,508 --> 00:42:14,844 A teď zopakuji, víte, v naší televizi vídáme takového analytika z… 434 00:42:17,292 --> 00:42:19,102 ...Ukrajiny. 435 00:42:19,222 --> 00:42:21,798 Je z Ukrajiny, jak jen se jmenuje? 436 00:42:21,918 --> 00:42:23,094 Kovtun. 437 00:42:24,554 --> 00:42:31,220 A ten s velkým nadšením vyprávěl, jak byly organizovány blokády, 438 00:42:31,340 --> 00:42:36,898 jak vše bylo likvidováno, aby na Donbasu nezbyla žádná výroba. 439 00:42:37,018 --> 00:42:42,638 A teď se stejným nadšením říká: „Obraťte se ke svým! 440 00:42:42,758 --> 00:42:48,090 Proč ti vám nezajistí práci? Proč vás nechávají s vašimi problémy...“ 441 00:42:48,210 --> 00:42:52,966 Tak to je ze stejné série. To je to samé, co s Kovtunem. 442 00:42:54,159 --> 00:42:58,788 Protože nepřátelé napřed vytvoří určitou situaci 443 00:42:58,908 --> 00:43:05,618 a lidé se místo toho, aby tu situaci vyhodnotili a vyhodnotili ji správně jako válku proti Rusku, 444 00:43:05,738 --> 00:43:10,481 jako způsob destabilizace Ruska, jako vytváření určité revoluční situace, 445 00:43:10,601 --> 00:43:14,998 na základě které by bylo možné provést státní převrat a rozpoutat totální občanskou válku, 446 00:43:15,118 --> 00:43:19,106 do toho procesu sami začlení a papouškují to samé. 447 00:43:19,536 --> 00:43:23,515 My bychom se mohli rozvíjet dál, jenže nás nutí… 448 00:43:23,635 --> 00:43:26,849 Jsme nuceni vést zástupnou válku v Sýrii, 449 00:43:26,969 --> 00:43:33,667 neustále jsme nuceni vyhlašovat režimy protiteroristické operace na Severním Kavkazu, 450 00:43:33,787 --> 00:43:35,452 hned tu, hned tam. 451 00:43:35,572 --> 00:43:42,636 Protože jsme nuceni tam likvidovat bandy. Co ten nedávný teroristický útok v Petrohradě? 452 00:43:42,756 --> 00:43:49,992 Je toho spousta, čemu jsme neustále nuceni čelit. Probíhá reálná válka! 453 00:43:50,112 --> 00:43:55,175 A oni ve stejné době prohlašují, že to Putin všechno zničil? On přece budoval. 454 00:43:55,295 --> 00:44:00,667 A aby se naše země nedokázala pozvednout, tak proti nám zorganizovali rozsáhlou válku. 455 00:44:00,787 --> 00:44:07,534 Nám se vše dařilo, dokud si oni mysleli… Pamatujete si na ten Putinův proslov v roce 2007 v Mnichově? 456 00:44:07,654 --> 00:44:11,032 A jak to komentovali v Los Angeles Times? Prý veš, která zaryčela. 457 00:44:11,152 --> 00:44:18,702 Tak dokud nás viděli jako veš, která jen ryčí, tak jsme mohli více méně v klidu pracovat uvnitř státu. 458 00:44:18,822 --> 00:44:26,076 Ale jakmile nás vyhodnotili jako nebezpečí pro světový, americký řád, tak se okamžitě spustil ten pokřik, 459 00:44:26,196 --> 00:44:30,340 okamžitě zafinancovali Bolotné náměstí a zvedl se křik: „To Putin všechno zničil.“ 460 00:44:30,460 --> 00:44:36,194 Co mohl zničit? V porovnání s devadesátými léty tu je propast, kam bychom museli ještě spadnout, 461 00:44:36,314 --> 00:44:39,135 abychom dosáhli úrovně devadesátých let. 462 00:44:39,255 --> 00:44:44,999 Putin se naopak angažuje, kde se dá a urovnává tu situaci 463 00:44:45,119 --> 00:44:47,365 a fakticky v ručním režimu. 464 00:44:47,485 --> 00:44:50,533 Tady vše záleží na lidech, zda lidé budou chápat, 465 00:44:50,653 --> 00:44:56,211 nebo budou davem a budou bezduše po Navalném papouškovat všechny ty lži. 466 00:44:56,331 --> 00:45:04,913 Protože to je lež od začátku až do konce, jen samé pomluvy Putina, zlovolné pomluvy, 467 00:45:05,033 --> 00:45:09,666 s cílem vyvolat v zemi občanskou válku, aby opět přišel úpadek. 468 00:45:09,786 --> 00:45:13,759 Někdo velice stojí o to, aby to tu vypadalo jako na Ukrajině. 469 00:45:13,879 --> 00:45:15,532 Musíte věci chápat. 470 00:45:15,652 --> 00:45:20,693 K té otázce. Buď ten člověk takto jedná díky své ignoranci nebo důvěřivosti..? 471 00:45:20,813 --> 00:45:24,643 No to promiňte, v tom případě se jedná o sociální příživnictví, 472 00:45:24,763 --> 00:45:29,869 když předáváte řízení svého osudu do cizích rukou. A co tady neustále říkáme? 473 00:45:29,989 --> 00:45:34,868 Lidé, znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou! 474 00:45:35,629 --> 00:45:38,880 A když se ptají: "Co my zmůžeme?" 475 00:45:39,000 --> 00:45:42,485 Můžete již na základě uplatňování Koncepce 476 00:45:42,605 --> 00:45:49,048 buď tento scénář organizace státního převratu a občanské války v Rusku podporovat a šířit podobné lži, 477 00:45:49,168 --> 00:45:55,220 nebo je zcela vyvracet na základě vlastních životních zkušeností i na základě statistiky. 478 00:45:55,340 --> 00:46:01,762 Ty statistiky existují, dokonce v západních publikacích! Co vše teď podnikají proti Rusku! 479 00:46:01,882 --> 00:46:08,201 Když americká státní elita vystupuje… 480 00:46:11,122 --> 00:46:16,060 Víte, ti obyčejní úředníci třeba ze státního departmentu 481 00:46:16,180 --> 00:46:20,998 a třeba i ve vysokém postavení, kteří ale nejsou součástí státní elity USA, 482 00:46:21,118 --> 00:46:24,227 pouze ten takzvaný management, úřednictvo, ano? 483 00:46:24,347 --> 00:46:27,725 Oni říkají, že Rusko… Protože z čeho vycházejí? 484 00:46:27,845 --> 00:46:32,971 Když říkají, že se Rusko všude vměšuje, všechno ovlivňuje, tak z čeho vycházejí? 485 00:46:33,091 --> 00:46:37,003 Z toho, že vidí, jak se Rusko postavilo na nohy a má dost pák na to, 486 00:46:37,123 --> 00:46:41,077 aby mohlo ovlivňovat vnitřní politiku ostatních států. 487 00:46:41,197 --> 00:46:46,426 Jinou věcí je, že to není nic, o co bychom stáli. Jenže to oni nedokážou pochopit, protože sami nevědí… 488 00:46:46,546 --> 00:46:49,759 - Podle sebe soudím tebe? - Ano, podle sebe soudím tebe. 489 00:46:49,879 --> 00:46:57,638 Oni nevědí, že Putin ovládá globální politiku i konceptuální moc a že jedno i druhé uplatňuje, 490 00:46:57,758 --> 00:47:03,090 a že v souladu s tím vůbec nepotřebujeme lézt do něčích vnitřních záležitostí. 491 00:47:03,210 --> 00:47:06,835 Jenže všechen ten potěr si myslí, že je to Rusko, kdo se vměšuje. 492 00:47:06,955 --> 00:47:12,163 Lidé na úrovni Clintonové již vědí, že existuje nadnárodní řízení, 493 00:47:12,283 --> 00:47:18,540 které řídí jak Francii, tak i Německo, USA, Čínu i Rusko. 494 00:47:18,660 --> 00:47:24,836 Stejně jako dřív i Rusko. Jenže vzhledem k tomu, že Rusko se zvedá na nohy, sílí, 495 00:47:24,956 --> 00:47:30,905 tak to vyhodnocují tak, že páníček k tomu dal pokyn. 496 00:47:31,025 --> 00:47:37,386 A tím, že bojují proti Rusku, se snaží přesvědčit páníčka, že Rusko to nemůže zvládnout. 497 00:47:37,506 --> 00:47:42,426 "My jim tam teď zařídíme občanskou válku, státní převrat a potom občanskou válku! 498 00:47:42,546 --> 00:47:47,363 Neodvrhuj nás, nech nás, abychom byli ve světě těmi hlavními stále my. 499 00:47:47,483 --> 00:47:52,424 Když budeme řídit svět my, všechno bude klapat. S Ruskem teď stejně zatočíme." 500 00:47:52,544 --> 00:48:01,017 Snaží se přilísat se k páníčkovi. No a najdou se lidé, kteří se na to nechají nachytat. 501 00:48:02,457 --> 00:48:09,992 Cožpak je tak těžké poznat z reakcí americké státní elity, nakolik Rusko posílilo? 502 00:48:10,112 --> 00:48:12,379 Jak daleko teď má do devadesátých let? 503 00:48:12,499 --> 00:48:19,457 Kdy v krabicích od xeroxového papíru roznášeli černé peníze, aby si zajistili potřebné výsledky ve volbách? 504 00:48:19,577 --> 00:48:25,936 Kdy byla Státní duma plná cizinců. 505 00:48:26,056 --> 00:48:35,390 Kdy naši ministři a poslanci ze Státní dumy nejezdili podávat hlášení do Kremlu, 506 00:48:35,510 --> 00:48:37,926 ale na americké velvyslanectví. 507 00:48:38,046 --> 00:48:40,513 Je to pryč? Je to pryč. 508 00:48:40,633 --> 00:48:46,200 To se USA samozřejmě nelíbí a tak podporují ty lži, které můžete vyvrátit ráz na ráz. 509 00:48:46,320 --> 00:48:53,524 Já pochopím, když „navalňata“, které zajímají jen další nové hračky, opakují všechny ty lži. 510 00:48:53,644 --> 00:48:57,362 Chybí jim historické zkušenosti a ani se nesnaží ničemu porozumět. 511 00:48:57,482 --> 00:49:01,940 Ale jestliže ten člověk přispívá k nám, to je pro něj tak těžké dát si ty věci dohromady? 512 00:49:02,060 --> 00:49:05,725 Má málo informací? K dispozici je jich dost. Nemá historické zkušenosti? 513 00:49:05,845 --> 00:49:08,859 Má i historické zkušenosti, nemůže je nemít. 514 00:49:08,979 --> 00:49:13,595 Dokonce i třicetiletí lidé si pamatují devadesátá léta, dobře si je pamatují, 515 00:49:13,715 --> 00:49:21,165 protože v té době již byli v dost aktivním věku. 516 00:49:22,785 --> 00:49:28,384 A opakovat takové lži? No to je neuvěřitelné, to je prostě neuvěřitelné. 517 00:49:30,179 --> 00:49:37,504 Jako pokračování této otázky tu mám otázku od Galiny Galčenkové. Zdravím vás, Valeriji Viktoroviči. 518 00:49:37,624 --> 00:49:46,588 Co myslíte, ta věc s „opilým chlapcem“, propuštění Polonského, nehledě na důkazy o jeho vině, 519 00:49:46,708 --> 00:49:51,887 je stejným případem boje systému proti Putinovi jako v USA proti Trumpovi? 520 00:49:52,007 --> 00:49:57,221 Prokuratura, vyšetřovací výbor a soudci se chovají příliš nestydatě. To se nebojí následků? 521 00:49:57,341 --> 00:50:00,461 A co to odsouzení nepohyblivého invalidy? 522 00:50:00,581 --> 00:50:05,567 Všichni už teď jen čekají, co nám navěší na nos jako odůvodnění pro propuštění Bělycha a Zacharčenka. 523 00:50:05,687 --> 00:50:08,560 To naše elita otevřeně vystupuje proti Putinovi? 524 00:50:08,680 --> 00:50:14,933 A Medvěděv podporuje liberálního novináře Nosikova nehledě na jeho extrémistické a rusofobní výroky. 525 00:50:15,053 --> 00:50:17,416 Boj přešel do otevřené fáze? 526 00:50:17,536 --> 00:50:23,419 Boj přešel do otevřené fáze. Skutečně se jedná o boj elit… 527 00:50:23,539 --> 00:50:28,591 Ale jakých elit? U nás státní elita jako taková neexistuje a to absolutně žádná. 528 00:50:28,711 --> 00:50:35,216 Chápete? Jedná se o masochisty, kteří, znovu opakuji, jsou připraveni dát všechny zdroje naší země, 529 00:50:35,336 --> 00:50:40,476 aby se mohli plazit před svým páníčkem a ten je mohl dál ponižovat. 530 00:50:40,596 --> 00:50:45,054 To je pro ně to největší štěstí, o kterém sní. 531 00:50:45,174 --> 00:50:50,292 Boj státní elity USA s Trumpem s námi srovnávat nemůžeme, 532 00:50:50,412 --> 00:50:53,484 protože se jedná o absolutně rozdílné věci. 533 00:50:53,604 --> 00:51:00,395 Nás můžeme v tomto ohledu přirovnat k Ukrajině. Bohužel. 534 00:51:00,515 --> 00:51:05,589 Teď budu mluvit o věcech, které jsou velice, opravdu velice 535 00:51:06,998 --> 00:51:08,626 problematické. 536 00:51:08,746 --> 00:51:12,654 Je třeba si uvědomit, že s ohledem na zákon rozdělení pravděpodobnosti 537 00:51:12,774 --> 00:51:16,881 pracují v orgánech činných v trestním řízení i dobří a čestní lidé. 538 00:51:17,001 --> 00:51:19,147 Prostě tam nemohou nebýt. 539 00:51:19,267 --> 00:51:27,070 Rozvoj naší země napovídá, že takoví lidé tam jsou a pracují, hájí zájmy naší země. 540 00:51:27,190 --> 00:51:33,982 Jenže současně musíme zohlednit i ten řídící manévr, 541 00:51:34,102 --> 00:51:41,232 který byl uskutečněn, když byla milice přejmenována na policii 542 00:51:42,179 --> 00:51:45,568 a k čemu to všechno vedlo. 543 00:51:45,688 --> 00:51:47,417 Proč se objevují… 544 00:51:47,537 --> 00:51:51,313 Neměli bychom mluvit o „opilém (šestiletém!) chlapci“, ale o „mrtvém chlapci“, 545 00:51:51,433 --> 00:51:55,046 protože kdyby vypil takovou dávku alkoholu (2,7 promile), 546 00:51:55,166 --> 00:51:58,598 tak by na tom svém kole musel jezdit již mrtvý. 547 00:51:58,718 --> 00:52:07,930 A proč se v tomto případě policie a vyšetřovací orgány tak horlivě vrhly na obranu pachatelky 548 00:52:08,437 --> 00:52:12,706 a zfalšovaly všechno, co se vůbec zfalšovat dalo? 549 00:52:12,826 --> 00:52:18,529 Je třeba si v tomto ohledu také uvědomit, proč dochází k tolika přejetím lidí. 550 00:52:18,649 --> 00:52:24,515 Třeba to poslední přejetí v Podoľsku, ten tu starou paní na krajnici srazil schválně. 551 00:52:24,635 --> 00:52:26,305 Schválně! 552 00:52:26,425 --> 00:52:30,474 Protože byl přesvědčen, že mu to projde. 553 00:52:30,728 --> 00:52:33,151 To je to nejdůležitější. 554 00:52:33,271 --> 00:52:39,743 Takže při tom přejmenování milice na policii bylo nejdůležitějším cílem, 555 00:52:39,863 --> 00:52:45,419 odtrhnout orgány činné v trestním řízení od lidí a to absolutně. 556 00:52:45,539 --> 00:52:50,308 Provést pod záminkou reorganizace milice v policii 557 00:52:50,428 --> 00:52:55,819 kádrovou čistku a zbavit se těch čestných a spořádaných lidí, 558 00:52:55,939 --> 00:53:01,130 kteří tam pracovali, kteří tam i v devadesátých letech, v letech absolutní anarchie, 559 00:53:01,250 --> 00:53:04,911 dále sloužili své zemi a lidem. 560 00:53:05,606 --> 00:53:12,241 Vzpomínáte-li si, tak právě v té době došlo ve Vladivostoku k jedné události. 561 00:53:12,961 --> 00:53:16,613 Kdy plukovník, tedy podplukovník, 562 00:53:16,733 --> 00:53:25,923 jednou ranou pěstí udeřil zároveň ženu i dítě, dvouletou holčičku, kterou v té chvíli držela v náručí. 563 00:53:26,043 --> 00:53:34,777 Ten udatný, hrdinný plukovník udeřil, zdůrazňuji, dítě a ženu, 564 00:53:35,645 --> 00:53:40,274 udeřil ženu a dvouleté dítě, které držela v náručí. 565 00:53:40,394 --> 00:53:46,124 Byl okolo toho velký skandál. No a potom nás s velkou pompou informovali o tom, 566 00:53:46,244 --> 00:53:52,746 že právě on úspěšně absolvoval přezkoušení do nové policie a stal se plukovníkem. 567 00:53:52,866 --> 00:53:58,083 A potom ho z té policie zase vyhodili, když dal za ucho někomu, komu neměl. 568 00:53:58,203 --> 00:54:04,094 Ten chlapec, ten Street Racer nebyl z takové rodiny, aby ho mohl pohlavkovat nějaký plukovník. 569 00:54:04,214 --> 00:54:06,529 Ovšem zásadní je něco jiného. 570 00:54:06,649 --> 00:54:14,965 Ukázalo nám to, jaká byla morální orientace výběru pracovníků do orgánů činných v trestním řízení. 571 00:54:15,085 --> 00:54:20,829 Vybírali takové, kteří budou mlátit bezbranné lidi a obzvláště děti. 572 00:54:20,949 --> 00:54:27,361 Jen si povšimněte, kolik se stalo případů souvisejících s dětmi? 573 00:54:27,481 --> 00:54:29,558 Ten „opilý chlapec“. 574 00:54:29,678 --> 00:54:34,728 A tady u nás na Altaji, Bastrykin si k tomu vyžádal dokumentaci, 575 00:54:34,848 --> 00:54:41,081 protože dokonce i jeho omráčilo tak cynické lhaní vyšetřovatelů, prokuratury i soudu, 576 00:54:41,201 --> 00:54:53,014 kdy ženu, která bránila své dítě, odsoudili, přičemž ne za paragraf překročení meze nutné sebeobrany, 577 00:54:53,503 --> 00:54:59,470 ale dokonce za pokus o vraždu! Bylo to absolutně vykonstruované, všem je to jasné. 578 00:54:59,590 --> 00:55:04,665 A to co nejvíce hřálo na duši jak vyšetřovatele, tak prokuraturu i soud bylo, 579 00:55:04,785 --> 00:55:14,670 že když tu matku zavřou do vězení, tak budou moci její děti dát do dětského domova. 580 00:55:14,790 --> 00:55:22,206 Nejdůležitější přece je ublížit dětem, zcela cíleně! A tady na Altaji to není první takový případ. 581 00:55:22,326 --> 00:55:30,513 V Pavlovsku čtyři vyšetřovatelé v čele se šéfem vyšetřovacího odboru půl roku falšovali, 582 00:55:30,633 --> 00:55:35,451 zfabrikovali případ jen s jedním cílem, strčit za mříže nevinného, 583 00:55:35,571 --> 00:55:39,360 zničit jeho rodinu a ublížit tak jeho dětem. 584 00:55:39,480 --> 00:55:47,076 Jen kvůli tomu. Jen kvůli tomu zfalšovali, jednoduše vykonstruovali obvinění. 585 00:55:48,388 --> 00:55:53,531 Čtyři vyšetřovatelé v čele se šéfem vyšetřovacího odboru 586 00:55:53,651 --> 00:55:57,865 na tom pracovali půl roku, přičemž porušili, co se dalo! 587 00:55:59,084 --> 00:56:04,812 Neměli na práci nic jiného, žádné jiné úkoly než pracovat na tom. Půl roku! 588 00:56:04,932 --> 00:56:08,450 Čtyři vyšetřovatelé v čele se šéfem vyšetřovacího odboru! 589 00:56:08,570 --> 00:56:12,235 Uvědomte si hloubku toho problému! 590 00:56:13,092 --> 00:56:20,169 Pro ně je věcí zásadní důležitosti ublížit, strčit za mříže nevinného. 591 00:56:20,289 --> 00:56:23,461 Něco si tu vymýšlím? Pojďme se podívat na statistiku. 592 00:56:23,581 --> 00:56:30,177 Když se Čajka stal generálním prokurátorem, tak oznámil počet. 593 00:56:30,297 --> 00:56:39,230 Řekl, že každý rok brány věznic opouští 7 tisíc lidí, 594 00:56:39,350 --> 00:56:45,897 kteří dokázali, že obvinění proti nim bylo vykonstruované a že jsou nevinní! 595 00:56:46,017 --> 00:56:51,412 Tak to vypadalo v okamžiku, kdy nastoupil do funkce generálního prokurátora. 596 00:56:51,532 --> 00:56:59,757 Poslední údaje vypovídají o tom, že u nás každoročně věznice opouští 3 tisíce lidí, 597 00:56:59,877 --> 00:57:05,123 kterým se povedlo dokázat, že obvinění proti nim bylo zcela vykonstruované vyšetřovatelem. 598 00:57:05,243 --> 00:57:13,024 Ale ani jednoho vyšetřovatele nepotrestali! Ani jednoho vyšetřovatele nepotrestali! 599 00:57:15,774 --> 00:57:20,695 Máme tedy co do činění se systémem, ve kterém se snaží… 600 00:57:20,815 --> 00:57:27,872 A pamatujete si na ten případ, kdy podnikatele obvinili ze zneužití vlastní dcery? 601 00:57:27,992 --> 00:57:32,333 Bylo prokázáno, že to obvinění bylo celé vykonstruované, absolutně vykonstruované. 602 00:57:32,453 --> 00:57:35,560 A ten člověk ve vězení strávil celých šest let! 603 00:57:35,680 --> 00:57:38,242 A proč o tom všem mluvím? 604 00:57:41,239 --> 00:57:46,477 Tito lidé, jejichž prací je vykonstruovat obvinění, 605 00:57:46,826 --> 00:57:52,463 a pro které je věcí zásadní důležitosti dostat do vězení „nevinného“ člověka, 606 00:57:52,583 --> 00:57:59,087 ti nechápou, že tak řežou větev, na které sedí, protože může vzplanout požár. 607 00:57:59,207 --> 00:58:03,120 A ten požár by byl pořádný, ne jako na Ukrajině. 608 00:58:03,240 --> 00:58:07,029 Tam, aby diskreditovali orgány činné v trestním řízení, došlo ke skandálu. 609 00:58:07,149 --> 00:58:12,440 Milicionáři tam skutečně znásilnili dívku a pokoušeli se ji zaživa upálit. 610 00:58:12,560 --> 00:58:16,719 Což plně diskreditovalo veškerou autoritu milice. 611 00:58:16,839 --> 00:58:24,207 A proto, když čestní lidé z Berkutu, vnitra a milice stáli na tom Majdanu, 612 00:58:24,327 --> 00:58:27,231 tak je lidé vnímali jako nepřátele. 613 00:58:27,351 --> 00:58:29,905 To samé se teď děje u nás. 614 00:58:30,025 --> 00:58:34,082 Probíhá absolutní diskreditace orgánů činných v trestním řízení. 615 00:58:34,202 --> 00:58:36,592 Absolutní diskreditace. 616 00:58:36,712 --> 00:58:47,524 Aby potom mohli vrhnout rozezlené lidi na tyto orgány, aniž by v té chvíli řešili, kdo je kdo. 617 00:58:47,644 --> 00:58:54,194 A v první řadě by si to určitě neodnesli ti, kteří se dopouštějí těchto zločinů, 618 00:58:54,314 --> 00:58:58,566 ale ti, kteří budou v té chvíli po ruce. 619 00:58:58,686 --> 00:59:02,964 Proč dochází k takové spoustě nehod s auty? 620 00:59:03,084 --> 00:59:09,805 V Serpuchovu jen za rok 2016 došlo ke třem srážkám lidí autem. Třikrát tam přejeli lidi! 621 00:59:09,925 --> 00:59:16,132 Zástupkyně šéfa vyšetřovacího odboru, nebo ředitelství, podplukovnice, 622 00:59:16,252 --> 00:59:26,008 přejela v roce 2016 (opilá) dva lidi a tak jí s pompou propustili, prý kvůli negativnímu hodnocení a dál co? 623 00:59:26,128 --> 00:59:30,513 Potom se postarali, aby následky pro ni byli co nejmenší. 624 00:59:30,633 --> 00:59:35,513 A ona se teď soudně domáhá, aby jí byla vrácena hodnost i funkce. 625 00:59:35,633 --> 00:59:41,932 Co má tohle být? To snad má pozvednout autoritu orgánů činných v trestním řízení? 626 00:59:43,392 --> 00:59:45,861 To ji všechno naopak ničí. 627 00:59:46,642 --> 00:59:49,605 Objevili se Přímořští partyzáni. 628 00:59:49,725 --> 00:59:58,616 Ať už to bylo v jejich případě jakkoliv, tak když běžný občan po výslechu u vyšetřovatele, 629 00:59:58,736 --> 01:00:05,508 který proti němu zcela vykonstruoval obvinění, absolutně vykonstruoval, 630 01:00:05,628 --> 01:00:12,359 i když dobře ví, že je nevinný, přesto se ho ale snaží dostat do vězení, nebo ho tam dokonce už dostal, 631 01:00:12,479 --> 01:00:14,784 a rozvrátil mu tím rodinu... 632 01:00:14,904 --> 01:00:19,310 Z nějakého důvodu se těm vyšetřovatelům obzvláště líbí, když tím ubližují dětem. A proč? 633 01:00:19,430 --> 01:00:21,964 Opakuji, pamatujete se na toho podplukovníka? 634 01:00:22,084 --> 01:00:29,309 Speciálně vybírali takové lidi s komplexem méněcennosti, kterým dělá dobře ubližovat dětem. 635 01:00:29,429 --> 01:00:34,370 Jedná se o fašistickou policii, jsou to hitlerovští následovníci. 636 01:00:35,130 --> 01:00:40,953 A jestliže teď orgány činné v trestním řízení neprovedou selekci 637 01:00:41,073 --> 01:00:47,434 a nezačnou tyto zrůdy a neřády ze svých řad vyhánět, 638 01:00:48,318 --> 01:00:53,070 tak ten výbuch, ten okamžik, kdy se Přímořští partyzáni objeví, 639 01:00:53,190 --> 01:00:57,021 jen hypoteticky samozřejmě, kdy se tedy ti Přímořští partyzáni objeví všude 640 01:00:57,141 --> 01:01:02,905 a budou zabíjet policisty při první příležitosti, je pouze otázkou času! 641 01:01:03,025 --> 01:01:05,929 Všechno už je to za hranou! 642 01:01:06,299 --> 01:01:11,216 Probíhá příprava k občanské válce! Ke státnímu převratu! 643 01:01:11,336 --> 01:01:19,672 Hromadné sdělovací prostředky tyto případy proto tak vyzdvihují, aby pozvedly národní odpor. 644 01:01:19,792 --> 01:01:26,892 Vždyť jsou schopni odsoudit za vraždu člověka, který se na daném místě vůbec nenacházel, 645 01:01:27,012 --> 01:01:30,964 má železné alibi, a přesto ho odsoudili. 646 01:01:31,084 --> 01:01:35,940 A já mluvím pouze o těch případech, které získaly ohlas, o kterých víme. 647 01:01:36,599 --> 01:01:43,462 Cožpak tohle v blízkém okruhu těch lidí, a nejen jejich příbuzných, přidává policii na autoritě? 648 01:01:45,059 --> 01:01:51,742 To potom ta věc s bestiálními vraždami policistů, kterých se dopouští neznámo kdo, 649 01:01:52,977 --> 01:01:58,458 získává v tomto světle zcela jiný rozměr a význam. 650 01:01:58,578 --> 01:02:05,882 Tak tohle by si měli uvědomit ti vyšetřovatelé, kteří falšují obvinění, kteří vyrábějí trestní řízení s nevinnými, 651 01:02:06,002 --> 01:02:12,918 kteří s takovou radostí vykonstruovali obvinění z pokusu o vraždu v případě ženy, 652 01:02:13,038 --> 01:02:16,156 kdy i to obvinění z překročení sebeobrany 653 01:02:16,276 --> 01:02:20,753 by bylo ze vzdálenosti, ze které střílela z traumatické pistole, velmi problematické. 654 01:02:20,873 --> 01:02:25,564 Mimochodem, nakolik je mi známo, tak Bastrykin té ženě odpověděl, 655 01:02:25,684 --> 01:02:30,625 aby podala na prokuraturu žádost o přezkoumání svého případu, sám Bastrykin. 656 01:02:30,745 --> 01:02:35,234 Ti vyšetřovatelé všechno zfalšovali, všechno to absolutně zfalšovali. 657 01:02:35,354 --> 01:02:43,484 Oni vědí, že to zfalšovali, oni vědí, že je nevinná. Jenže jejich duše blaží strčit za mříže nevinného a ublížit dětem. 658 01:02:43,604 --> 01:02:47,680 A pro ruského člověka jsou děti tím, co je mu nejsvětější. 659 01:02:47,800 --> 01:02:51,507 Ti pancharti útočí na to nejsvětější. 660 01:02:51,898 --> 01:02:56,239 Opakuji, že je vybírali podle vzoru toho podplukovníka, 661 01:02:56,359 --> 01:03:02,740 který jedním úderem pěstí zasáhl jak dítě, tak i tu ženu, 662 01:03:02,860 --> 01:03:08,212 matku, která v náručí to dítě držela. Ať už mu řekla, cokoliv. 663 01:03:08,332 --> 01:03:10,558 To vůbec není důležité. 664 01:03:10,678 --> 01:03:16,318 On je představitel státní moci a má spoustu pák, jak na takové věci reagovat. 665 01:03:16,438 --> 01:03:22,902 A jestliže přistoupí k násilí a tím spíše vůči ženě a dítěti, tak absolutně není v právu. 666 01:03:23,022 --> 01:03:28,127 Mlátí bezbranné. Jenže to právě takové tam nabrali. 667 01:03:28,247 --> 01:03:33,826 A nedej Bože, aby právě tyto zrůdy udávaly tón našim orgánům činným v trestním řízení. 668 01:03:33,946 --> 01:03:36,294 A teď stojíme před předělem. 669 01:03:36,414 --> 01:03:41,109 Buď tyto pancharty budou trestat se vším všudy, 670 01:03:42,816 --> 01:03:51,848 a potom ti, kteří dosud v těchto orgánech pracují a udržují právní řád, 671 01:03:51,968 --> 01:03:56,394 protože bez toho to prostě nejde. 672 01:03:57,937 --> 01:04:04,706 Tak tito čestní a spořádaní lidé budou moci konečně také kariérně růst 673 01:04:04,826 --> 01:04:08,265 a přicházet tam nadále budou lidé stejní jako oni, 674 01:04:08,385 --> 01:04:12,091 a ne takoví, jako byl ten podplukovník, kteří jsou tam teď dosazeni. 675 01:04:13,223 --> 01:04:20,732 Ta věc je velice závažná. Připravují se na rok 2018. Jen si to vezměte. 676 01:04:21,020 --> 01:04:27,377 Na jedné straně ten ředitel: „Já mzdy vyplácet nebudu. Ať mě o to požádá sám Putin.“ 677 01:04:28,426 --> 01:04:31,944 A tak Putin požádal, aby se na něj podívali. 678 01:04:32,064 --> 01:04:36,532 A najednou: „Oni všichni lžou, já jsem běloskvoucí beránek.“ 679 01:04:36,652 --> 01:04:43,918 Na jedné straně neplatí mzdy, na druhé tu máme ty lháře, co tvrdí, že za Putina se vše zhoršuje 680 01:04:44,038 --> 01:04:47,354 a zapomínají na to, že je proti nám vedena válka. 681 01:04:47,474 --> 01:04:55,892 A k tomu z třetí strany, tito absolutní ničemové a neřádi, kteří si vymýšlejí obvinění. 682 01:04:56,012 --> 01:05:03,010 Skutková podstata jejich trestního řízení je závislá čistě na jejich vlastní fantazii, ničím jiným se neomezují. 683 01:05:03,130 --> 01:05:09,881 Protože prokuratura, jak můžeme vidět na případu té ženy, s nimi absolutně spolupracuje. 684 01:05:10,001 --> 01:05:14,492 A soud? Dejte soudci čistý list papíru a řekněte mu: 685 01:05:14,612 --> 01:05:19,530 "Je vinen podle takového a takového paragrafu!" A on to jen potvrdí. 686 01:05:19,879 --> 01:05:27,080 Tak tenhle systém je třeba zlikvidovat, nebo způsobí v nejbližší době výbuch. 687 01:05:27,491 --> 01:05:34,281 A to není nic, co bychom si měli přát, aby se stalo, to opravdu ne. 688 01:05:34,401 --> 01:05:38,745 Protože jestliže k tomu výbuchu dojde, tak exploduje celý stát. 689 01:05:39,197 --> 01:05:42,551 A to je to, čeho se snaží dosáhnout USA. 690 01:05:42,671 --> 01:05:46,274 To je to, co nabízejí svému páníčkovi, když vykřikují o ruské hrozbě. 691 01:05:46,394 --> 01:05:49,854 „My ten problém vyřešíme, to my musíme zůstat těmi hlavními. 692 01:05:49,974 --> 01:05:54,484 My je srazíme ještě níž, než byli v devadesátých letech. 693 01:05:54,604 --> 01:06:01,334 Tenkrát byla občanská válka jenom na Severním Kavkazu a my jim jí zařídíme v celém státě. 694 01:06:01,454 --> 01:06:08,390 My na to máme. Jen se podívejte, jaká trestní řízení ty naše fašistické zrůdy, 695 01:06:08,925 --> 01:06:16,847 ta naše policie, hitlerovští následovníci vytvářejí, aby vydráždili lidi. 696 01:06:16,967 --> 01:06:23,389 A my těm lidem zase zadržujeme jejich peníze. A také všechna média máme pod palcem. 697 01:06:23,509 --> 01:06:28,676 A lidé? To je dobytek, ti sežerou všechno. My je vyženeme na barikády. 698 01:06:28,796 --> 01:06:32,749 Na Ukrajině se nám to povedlo a tady je ten dobytek stejný. 699 01:06:32,869 --> 01:06:36,741 Takže je tam dostaneme, a potom ten stejný dobytek bude umírat v občanské válce 700 01:06:36,861 --> 01:06:42,254 pro naše, ve smyslu tvoje, páníčkovy zájmy.“ 701 01:06:42,644 --> 01:06:50,751 To je to, co říká americká elita, když bojuje proti Trumpovi, jako proti ruskému agentovi. 702 01:06:54,042 --> 01:06:59,145 A ještě je tu jedna otázka, pro dnešek poslední. Od Viktora. 703 01:07:00,543 --> 01:07:05,790 Valerij Viktorovič v každém svém pořadu opakuje, 704 01:07:06,242 --> 01:07:11,221 aby všichni studovali tlusté knihy KSB, DVTŘ kvůli obraně své rodiny. 705 01:07:11,341 --> 01:07:15,994 A co má dělat člověk, který se o to snaží, ale nic z těch knih nechápe? 706 01:07:16,114 --> 01:07:20,519 Minutku. Můžu vás zarazit? A hned odpovědět, rozdělíme to na části. 707 01:07:20,639 --> 01:07:24,552 Něco takového není možné. Jediné, co by se mohlo stát, 708 01:07:24,672 --> 01:07:27,535 že si daný člověk nevybral tu správnou knihu. 709 01:07:27,655 --> 01:07:33,419 Když byla sepsána jen Mrtvá voda, tak skutečně mnozí lidé měli problémy, 710 01:07:33,539 --> 01:07:39,468 protože neměli dostatečné vzdělání, znalosti, aby to téma vstřebali. 711 01:07:39,588 --> 01:07:43,864 Ale teď už je napsáno 65 knih. 65! 712 01:07:43,984 --> 01:07:50,714 A můžete si zvolit jakoukoliv, libovolnou knihu o tématu, které vás zajímá 713 01:07:50,834 --> 01:07:56,023 a na základě těch znalostí, dovedností a návyků, které vám dal Život, 714 01:07:56,143 --> 01:08:00,589 abyste to dokázali vstřebat. Ale jednoduché to pro vás nebude. 715 01:08:00,709 --> 01:08:04,826 Není to žádné jednoduché čtení, není to žádná beletristika. Jsou to učebnice. 716 01:08:04,946 --> 01:08:11,978 Proto si je musíte nastudovat, abyste je pochopili. Myslím, že si to lidé osvojit mohou. Dále. 717 01:08:12,584 --> 01:08:20,369 No dále Jevgenij Kuplevachskij narazil v našem seznamu otázek právě na tuto Viktorovu otázku, 718 01:08:20,489 --> 01:08:24,495 a píše, že v komentářích k ní bylo mnoho výsměchu, 719 01:08:24,615 --> 01:08:27,797 ale autor potom doplnil důležité vysvětlení, cituji: 720 01:08:27,917 --> 01:08:30,795 „To tedy znamená, že KSB a DVTŘ nejsou pro všechny 721 01:08:30,915 --> 01:08:35,114 a většina lidí nemá zájem si je nastudovat, neboť jim nerozumí. 722 01:08:35,234 --> 01:08:38,305 Znamená to tedy, že KSB a DVTŘ jsou pouze pro vyvolené? 723 01:08:38,425 --> 01:08:43,505 To nás potom budou vždy řídit ti, kteří chápou více než my, a není jisté, že ve prospěch národa.“ 724 01:08:43,625 --> 01:08:47,906 Otázka: Co tedy bude s lidmi, kteří se nedokáží přeorientovat 725 01:08:48,026 --> 01:08:51,647 a přijmout Koncepci a nedokáží se dostat na vyšší psychickou úroveň? 726 01:08:51,767 --> 01:08:55,581 Jaký bude jejich osud ve světě, ve kterém bude panovat ideologie KSB? 727 01:08:55,701 --> 01:09:00,836 Normální osud. Na rozdíl od starozákonní biblické koncepce 728 01:09:00,956 --> 01:09:05,732 tato neobsahuje nic o nějaké likvidaci svých odpůrců apod. 729 01:09:05,852 --> 01:09:11,234 Zde se předpokládá normální evoluční rozvoj světa, 730 01:09:11,354 --> 01:09:20,313 kdy budou s maximální úrovní nekonfliktnosti nastolována nová pravidla sociálního soužití. 731 01:09:20,433 --> 01:09:25,786 Opakuji, že nepřijetí Koncepce může vyplývat pouze z mravnosti, 732 01:09:25,906 --> 01:09:29,759 protože prakticky všichni lidé mají schopností dost. 733 01:09:29,879 --> 01:09:34,189 Znalostí mají především díky sovětskému vzdělávacímu systému dost, 734 01:09:34,309 --> 01:09:37,489 ale i současný ruský vzdělávací systém jich poskytuje dost. 735 01:09:37,609 --> 01:09:42,744 Jediné co, ano řízení probíhá přes kaleidoskop, ano těžce je přijímáno něco jiného. 736 01:09:42,864 --> 01:09:46,045 Ale opakuji, že těch knih bylo napsáno 65! 737 01:09:46,165 --> 01:09:52,125 Je tedy možné zvolit téma, které vás zajímá, a které vás nejvíce zaujme. 738 01:09:52,245 --> 01:09:55,921 Podle profilu si něco vyhledáte, vyberete si a začtete se. 739 01:09:56,041 --> 01:09:59,717 A na základě svých vlastních životních zkušeností tak přes tuto knihu 740 01:09:59,837 --> 01:10:02,898 vstoupíte do Koncepce sociální bezpečnosti. 741 01:10:03,018 --> 01:10:08,356 Mozaiku můžete začít studovat z jakéhokoliv jejího prvku, z jakéhokoliv. 742 01:10:08,476 --> 01:10:12,097 Nesmíte si myslet, že musíte začít jen a pouze od Mrtvé vody 743 01:10:12,217 --> 01:10:15,453 a Dostatečně všeobecné teorie řízení. 744 01:10:15,573 --> 01:10:19,607 Můžete začít jakoukoliv knihou. Jakoukoliv! 745 01:10:19,727 --> 01:10:26,264 Odpověděl jste tak na velmi často pokládanou otázku, čím začít při studiu Koncepce. 746 01:10:26,384 --> 01:10:35,370 Jakákoliv kniha, která vás svou tématikou nejvíce zajímá a jejíž obsah je nejbližší tomu, 747 01:10:35,490 --> 01:10:40,019 co dokážete vstřebat, tedy co je nejbližší vašim životním zkušenostem. 748 01:10:40,139 --> 01:10:46,704 Kde máte dost znalostí, abyste pochopili dané téma. 749 01:10:46,824 --> 01:10:51,683 Tím tématem začnete, a potom můžete pokračovat ve čtení všeho ostatního. 750 01:10:51,803 --> 01:10:54,186 Není to tedy žádný problém. 751 01:10:54,306 --> 01:10:59,468 A jakýkoliv člověk, který nechce zůstat stát na okraji dějin, 752 01:10:59,588 --> 01:11:05,190 si může osvojit knihy vnitřního prediktoru SSSR, osvojit si Koncepci sociální bezpečnosti 753 01:11:05,310 --> 01:11:12,865 a Dostatečně všeobecnou teorii řízení a bránit tak zájmy své i své rodiny v tomto bouřlivém světě. 754 01:11:12,985 --> 01:11:17,239 Dnes jsme se toho několikrát dotýkali. Obzvláště v té jedné otázce. 755 01:11:17,359 --> 01:11:25,547 Vždyť je jednoduché dát si ty věci dohromady, stačí se podívat na dějiny přes šest priorit. 756 01:11:25,667 --> 01:11:30,749 Ve všem je lehké se vyznat, máte-li potřebné znalosti. 757 01:11:30,869 --> 01:11:40,708 Každý člověk, který žije v tomto světě, má tak či onak určitý soubor znalostí, dovedností a návyků. 758 01:11:40,828 --> 01:11:45,164 Z hlediska těchto vašich znalostí, dovedností a návyků 759 01:11:45,284 --> 01:11:49,511 také musíte přistupovat ke studiu Koncepce sociální bezpečnosti. 760 01:11:49,631 --> 01:11:53,444 Tak to bude nejméně problematické, ale netvrdím, že jednoduché. 761 01:11:53,564 --> 01:11:57,323 Jen si všichni vzpomeňte na školu, tam to pro vás bylo jednoduché? 762 01:11:57,443 --> 01:12:00,212 Ale nakonec na tu školu všichni rádi vzpomínáme. 763 01:12:00,332 --> 01:12:06,176 Zde to znamená více samostatné práce, vlastně se dá říci, že převážně samostatné práce, 764 01:12:06,296 --> 01:12:12,844 protože ten pořad Otázka-odpověď vám nemůže dát odpovědi na všechny otázky. 765 01:12:12,964 --> 01:12:20,151 My jsme se dnes prvními dvěma otázkami vrátili k tématu minulých pořadů. 766 01:12:20,271 --> 01:12:24,223 Ale také jsme se k nim vracet nemuseli, takže v podstatě každý člověk, 767 01:12:24,343 --> 01:12:29,241 který se podívá na přehled zpráv, musí mít takové znalosti o řízení, 768 01:12:29,361 --> 01:12:33,622 aby hned dokázal odhadnout, kde by ještě měl zapracovat, 769 01:12:33,742 --> 01:12:38,353 aby si ujasnil ten či onen problém, tu či onu událost. 770 01:12:38,473 --> 01:12:42,756 A jestliže potom má dostatek informací, tak si může učinit příslušný závěr. 771 01:12:42,876 --> 01:12:51,009 Protože naši politologové neustále kombinují, Trump udělá to, Macron tohle a Merková zase tamto, 772 01:12:51,129 --> 01:12:56,974 jakoby nadnárodní řízení neexistovalo a všude byl vždy určující osobnostní faktor. 773 01:12:57,094 --> 01:13:04,237 No řekněte, musí Putin čelit elitám? Musí. 774 01:13:04,357 --> 01:13:10,356 Musí elitám čelit Trump? Nu ty naše tedy nejsou elity, neustále to opakuji. 775 01:13:10,476 --> 01:13:14,185 Jsou to pseudoelity zaujímající místo elit. 776 01:13:14,305 --> 01:13:18,345 Musí jim Trump čelit? Musí. Jedná se o rozdílné konfrontace? Ano, jedná. 777 01:13:18,465 --> 01:13:24,442 Je třeba si to ujasnit? Je. Je třeba zjistit, kde se projevuje osobnostní faktor a kde ne? Je. 778 01:13:24,562 --> 01:13:28,558 A potom je vše jasné. Ale to se dělá na základě znalostí 779 01:13:28,678 --> 01:13:32,959 a znalosti si musíte napřed osvojit, aby byly vaše, 780 01:13:33,079 --> 01:13:37,009 a to za vás nikdo jiný neudělá. 781 01:13:39,034 --> 01:13:43,832 Nemůžete nikomu do hlavy vložit své znalosti, své chápání. 782 01:13:43,952 --> 01:13:52,636 A potom je tu ještě ta věc, že každý člověk žije svůj unikátní, individuální život. 783 01:13:53,407 --> 01:13:56,730 A to je potom každá rada drahá. 784 01:13:56,850 --> 01:14:01,418 Obecné rady s ohledem na aktuální události nemusí být dostatečné, 785 01:14:01,538 --> 01:14:07,360 protože tam může existovat takový vložený proces, který bude vyžadovat principiálně jiné řešení, 786 01:14:07,480 --> 01:14:17,199 lišící se od toho, které zaznělo z monitoru počítače, z televizní obrazovky. Chápete? 787 01:14:17,319 --> 01:14:19,532 Vy potřebujete uplatňovat vlastní znalosti. 788 01:14:19,652 --> 01:14:25,188 Je to podobné tomu, jako když každý řidič řídí svoje auto. 789 01:14:25,308 --> 01:14:30,272 I po jedné a té samé silnici jede jiným způsobem a také v jiných podmínkách. 790 01:14:30,392 --> 01:14:35,137 Na své cestě potkává jiná auta, která se také nechovají všechna stejně. 791 01:14:35,257 --> 01:14:41,101 Jede v řadě odlišných aut. Někdo jede před ním, někdo zase za ním. 792 01:14:41,221 --> 01:14:49,927 Všechny ty situace se liší. Poryvy větru, oblaka, déšť. Jeden stihnul dešti ujet, druhého déšť zastihnul. 793 01:14:50,047 --> 01:14:54,241 A už je ta situace úplně jiná. Vše je třeba řešit v průběhu procesu. 794 01:14:54,361 --> 01:14:59,986 Nemůžete někomu vysvětlit cestu, principy řízení auta a říci mu, že teď už ví všechno. 795 01:15:00,106 --> 01:15:04,234 To je důvod proč neustále říkáme, že si ty znalosti musíte osvojit sami, 796 01:15:04,354 --> 01:15:06,853 protože znalosti znamenají moc. 797 01:15:06,973 --> 01:15:12,905 Jestliže chcete být samostatní, tak musíte vzít tuto moc ukrytou ve znalostech do svých rukou 798 01:15:13,025 --> 01:15:18,308 a to se bez čtení tlustých knih neobejde, bez vaší samostatné práce se to neobejde. 799 01:15:18,428 --> 01:15:24,449 Nikdo vám nedokáže vysvětlit podmínky, ve kterých se nacházíte vy osobně 800 01:15:24,569 --> 01:15:28,081 v každém konkrétním časovém okamžiku. 801 01:15:28,201 --> 01:15:31,690 Musíte si to ujasnit sami a sami příslušně reagovat. 802 01:15:31,810 --> 01:15:35,256 My tady mluvíme pouze o obecných tendencích řízení. 803 01:15:35,376 --> 01:15:38,667 Já znovu opakuji, že jestliže by ty znalosti byli dostatečné, 804 01:15:38,787 --> 01:15:42,783 nemusel bych se vracet k té minulé otázce o řazení při focení. 805 01:15:42,903 --> 01:15:46,349 Vždyť všechno je přece očividné, chápete? 806 01:15:47,867 --> 01:15:52,841 Nemohlo by dojít k takovému prohlášení o tom Markivovi. 807 01:15:52,961 --> 01:15:59,334 Jak je možné tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku srovnávat se státní armádou? Jak? 808 01:16:00,237 --> 01:16:04,573 Jde o organizovanou zločineckou skupinu, o zcela jasnou věc. 809 01:16:04,693 --> 01:16:14,675 Oni tam přišli kvůli tomu, aby zabíjeli, a tak zabíjejí. Boří obytné čtvrti, školky, školy, nemocnice. 810 01:16:14,795 --> 01:16:19,671 To všechno dělají. Tak jak je potom můžete nazývat armádou? 811 01:16:19,791 --> 01:16:24,293 To musíte mít opravdu nějaké zvrácené vnímání. 812 01:16:26,186 --> 01:16:32,062 Takže tak. Všechno, co mohu říci... Toto byla poslední otázka, že? 813 01:16:32,182 --> 01:16:39,920 Všechno, co mohu říci závěrem, je, abyste pamatovali, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe 814 01:16:40,040 --> 01:16:44,652 a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a chápe více. 815 01:16:44,772 --> 01:16:52,531 Pamatujte si, že znalosti znamenají moc. Berte tedy tuto moc do svých rukou. 816 01:16:52,651 --> 01:16:56,331 Buďte samostatní, braňte zájmy své i své rodiny. 817 01:16:56,451 --> 01:16:59,171 Buďte šťastni. Do příštích setkání. 818 01:16:59,291 --> 01:17:00,997 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 819 01:17:19,371 --> 01:17:28,179 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz