1 00:00:04,542 --> 00:00:08,722 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,842 --> 00:00:11,659 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,779 --> 00:00:16,371 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:16,491 --> 00:00:20,519 Dnes je 24.07.2017. 5 00:00:20,960 --> 00:00:26,781 Nehledě na to, že jste, Valeriji Viktoroviči, minulý týden poskytnul rozhovory 6 00:00:26,901 --> 00:00:31,839 v pořadech Dmitrije Tarana (Informační válka) a Sergeje Veselovského, 7 00:00:31,959 --> 00:00:37,446 tu máme následující otázku od Natalie Semenčenkové. 8 00:00:37,566 --> 00:00:42,148 Vy jste velice dobře a srozumitelně mluvil o Novorusku a Malorusku v programech 9 00:00:42,268 --> 00:00:46,005 Dmitrije Tarana a Sergeje Veselovského, ale s ohledem na to, 10 00:00:46,125 --> 00:00:50,659 že spojení přes Skype nebylo v programu u Sergeje Veselovského právě nejlepší, 11 00:00:50,779 --> 00:00:55,256 buď kvůli internetovému připojení, či z jiných důvodů, vás bylo velmi špatně slyšet. 12 00:00:55,376 --> 00:01:00,914 Nemohl byste proto znovu okomentovat Zacharčenkovo prohlášení o přeformátování Ukrajiny na Malorusko? 13 00:01:01,034 --> 00:01:04,514 A ještě i projekt Novorusko. Velice děkuji. 14 00:01:04,634 --> 00:01:10,943 Tento projekt je teď již třeba jen prohlubovat a rozšiřovat. 15 00:01:11,063 --> 00:01:19,237 Ale budeme-li mluvit o základních bodech projektu Malorusko, tak ty spočívají v následujícím. 16 00:01:22,773 --> 00:01:30,199 Už nejednou jsem mluvil o tom, že Ukrajina je v současné době pro USA něco jako kufr bez držadla, 17 00:01:30,319 --> 00:01:36,082 a vůbec pro celý Západ, protože za USA se kryje právě Západ. 18 00:01:36,202 --> 00:01:43,893 Nést už ho není možné, protože veřejná iniciativa zosobněná Doněckem a Luhanskem, 19 00:01:44,013 --> 00:01:51,415 Doněckou a Luhanskou republikou ukázala alternativní cestu rozvoje ukrajinské státnosti 20 00:01:51,535 --> 00:02:02,152 a samostatná globální politika Ruska znemožňuje realizaci banderovského „svidomého“ projektu v plné míře. 21 00:02:02,272 --> 00:02:12,407 Tak, jak byla zamýšlena už od začátku strukturní realizace tohoto projektu od poloviny 19. století, 22 00:02:12,527 --> 00:02:22,533 kdy rakousko-uherský generální štáb zahájil realizaci projektu Ukrajina a vytvoření Ukrajinců. 23 00:02:24,557 --> 00:02:36,613 USA jsou ve strašné krizi, vnitrostátní, a nemají dost zdrojů na to, aby řídily celý svět. 24 00:02:36,733 --> 00:02:42,817 Veškerá politika USA praská ve švech. Ať se podíváte, kam chcete, všude je krize. 25 00:02:42,937 --> 00:02:48,313 A oni se tedy samozřejmě potřebují maximálně rychle stáhnout z projektu Ukrajina. 26 00:02:48,433 --> 00:02:51,946 To znamená, předat jeho realizaci do jiných rukou. 27 00:02:52,066 --> 00:03:05,641 Ten projekt Ukrajina byl realizován různými státními strukturami: Rakouska-Uherska, Polska, Německa i SSSR. 28 00:03:05,761 --> 00:03:15,156 Každý z těch států se určitým způsobem podílel na realizaci tohoto projektu a na vytváření Ukrajinců. 29 00:03:16,088 --> 00:03:22,453 USA už dále nemají sílu tento projekt řídit a musí se stáhnout. 30 00:03:22,573 --> 00:03:30,618 Nechat však tento stát, aby se stal součástí ruského světa, si samozřejmě vůbec nepřejí. 31 00:03:30,738 --> 00:03:35,215 Je to pro ně ideologicky a konceptuálně nepřijatelné. 32 00:03:35,335 --> 00:03:43,702 Předat Ukrajinu Evropě, aby tam mohl dále být rozvíjen banderovsko-svidomý projekt, také nemohou, 33 00:03:43,822 --> 00:03:51,031 protože Evropa je přecpaná imigranty, je z ekonomického hlediska těžce nemocná, 34 00:03:51,151 --> 00:03:58,103 a jestliže by jí zatížili ještě projektem Ukrajina, tak by to mohlo vést k jejímu definitivnímu zhroucení, 35 00:03:58,223 --> 00:04:09,129 a potom by se realizace ruského globálního projektu, ruského světa stala pro Západ neodvratnou. 36 00:04:09,249 --> 00:04:15,976 Mimochodem, možná si někteří povšimli, a já vím, že takoví lidé jsou, protože na to občas poukazují, 37 00:04:16,096 --> 00:04:21,152 že někdy říkám takzvaný ruský svět, jakoby ruský svět 38 00:04:21,272 --> 00:04:25,491 a někdy mluvím o ruském světě bez jakýchkoliv uvozovek. 39 00:04:25,611 --> 00:04:29,985 To vše souvisí s tím, jak chápou… 40 00:04:30,105 --> 00:04:33,747 Já prostě někdy mluvím o tom, jak ruský svět chápou na Západě, 41 00:04:33,867 --> 00:04:40,851 jak ruský svět podávají v médiích a někdy zase o ruském světě jako takovém. 42 00:04:40,971 --> 00:04:45,962 To jsou všechno tři různé pohledy na ruský svět a je třeba je mezi sebou odlišovat. 43 00:04:46,082 --> 00:04:55,895 Realizace ruského světa je globální projekt, je to projekt na úrovni globálního významu, 44 00:04:56,345 --> 00:05:00,299 jedná se o nastolení Království Božího na Zemi, 45 00:05:00,419 --> 00:05:08,786 což je pro ateisty, a to vlastně od samého počátku znamená celý Západ, v podstatě nepřijatelné. 46 00:05:08,906 --> 00:05:16,704 Evropa teď tedy není schopná převzít tento (ukrajinský) projekt. 47 00:05:17,341 --> 00:05:25,716 Ve výsledku tu máme situaci, jejímž nejoptimálnějším řešením 48 00:05:26,359 --> 00:05:35,412 je udržení dlouhodobé vleklé války na Ukrajině v té podobě, v jaké tam nyní probíhá. 49 00:05:35,747 --> 00:05:42,434 To znamená, že bude-li zlikvidována jedna kyjevská banda v čele s Porošenkem, 50 00:05:42,554 --> 00:05:46,857 tak se tam k moci musí dostat další kyjevská banda, 51 00:05:46,977 --> 00:05:53,107 která však musí být úplně stejně prozápadní, protiukrajinská, protiruská, 52 00:05:53,227 --> 00:05:59,202 a pokračující v té válce na Donbasu, 53 00:05:59,322 --> 00:06:08,564 třeba i s možným rozšířením bojiště na část těch území, která jsou součástí Novoruska. 54 00:06:09,156 --> 00:06:14,454 Mluvím o jejich části, protože například přístavu v Oděse se nevzdají. 55 00:06:17,540 --> 00:06:21,807 Je to válka, ve které Rusové zabíjejí Rusy, 56 00:06:21,927 --> 00:06:26,662 neboť právě v tom spočívá podstata projektu Bandera a vůbec celého projektu Ukrajina. 57 00:06:26,782 --> 00:06:34,974 Když totiž Západ vyhodnotil, že nedokáže porazit Rusko vnějším vpádem 58 00:06:35,094 --> 00:06:43,114 a nedokáže zastavit rozšíření ruského projektu na celou planetu Zemi, 59 00:06:43,234 --> 00:06:50,089 tak bylo vymyšleno, jak ho maximálně zbrzdit, nebo dokonce ohrozit jeho existenci tím, 60 00:06:50,209 --> 00:06:55,008 že způsobí rozkol mezi dvěma skupinami Rusů a donutí je tak, 61 00:06:55,128 --> 00:06:57,612 aby se mezi sebou vzájemně začali zabíjet. 62 00:06:57,732 --> 00:07:02,819 Jedná se o velkou brzdu rozvoje celé civilizace na naší planetě 63 00:07:02,939 --> 00:07:07,545 umožňující globalistům realizovat jejich plány. 64 00:07:09,152 --> 00:07:13,299 Nesmíte si však myslet, 65 00:07:14,681 --> 00:07:21,110 že realizace toho projektu, nebo záměr jeho realizace vzniknul až v polovině 19. století. 66 00:07:21,230 --> 00:07:25,482 Opakuji, že to už šlo ve skutečnosti o jeho strukturní realizaci. 67 00:07:25,602 --> 00:07:28,626 No a před tím byla vedena dlouhodobá práce 68 00:07:28,746 --> 00:07:33,358 uvědomělé přípravy tohoto protiruského, banderovského projektu. 69 00:07:33,478 --> 00:07:44,481 Vzhledem k tomu, že tedy Západu objektivně vyhovuje vleklá válka na ukrajinském území 70 00:07:44,601 --> 00:07:49,149 s možností jejího přenesení na ruské území, 71 00:07:49,269 --> 00:07:59,115 nemá Západ v podstatě zájem o vypracování žádného projektu na obnovení ukrajinské státnosti. 72 00:07:59,235 --> 00:08:04,982 Jenže takový projekt je nezbytný a potřebuje jej jak Západ, tak i Rusko. 73 00:08:05,102 --> 00:08:11,010 Máme rozdílné cíle, ale projekt vytvoření státu na ukrajinském území... 74 00:08:11,130 --> 00:08:17,038 Tedy ne státu, ale státnosti, protože tam je existence státu v plném slova smyslu jednoduše nemožná. 75 00:08:17,158 --> 00:08:24,030 Stejně jako v podstatě není státem Bělorusko. Jedná se o státnost vydržovanou určitými silami. 76 00:08:24,995 --> 00:08:33,715 Mají tedy zájem o vleklou válku, a teď je otázkou, jestli nám ten jejich projekt vyhovuje? Nevyhovuje. 77 00:08:33,835 --> 00:08:41,953 Co je tedy třeba dělat? Nesmíme se držet něčích řídících úkonů, ale realizovat svoje. 78 00:08:42,073 --> 00:08:50,955 Vést aktivně svou globální politiku a nutit Západ, aby musel reagovat na to, co navrhujeme my. 79 00:08:51,075 --> 00:08:53,808 Jedná se o převzetí řízení. 80 00:08:53,928 --> 00:09:02,568 A z Doněcku zazněl návrh na vytvoření nového státu, státu jiného typu, 81 00:09:02,688 --> 00:09:09,078 lišícího se od současné Ukrajiny, který by maximálním způsobem 82 00:09:09,198 --> 00:09:16,191 zohledňoval zájmy veškerého obyvatelstva, včetně toho s banderovskou orientací. 83 00:09:16,311 --> 00:09:21,857 Jednalo by se o federaci s maximální možnou autonomií. 84 00:09:21,977 --> 00:09:32,828 Teď na Ukrajině probíhají velice závažné procesy, kdy to mezi lidmi kvasí, 85 00:09:32,948 --> 00:09:37,369 a všichni jsou nespokojeni s kyjevskou bandou. 86 00:09:37,489 --> 00:09:43,838 Mnozí si kladou otázku a tuto otázku v podstatě společnost vnímá kladně, 87 00:09:43,958 --> 00:09:51,433 zda by nebylo dobré se tak či onak separovat od centrální vlády v Kyjevě. 88 00:09:51,553 --> 00:09:59,671 Separatismus je v rozkvětu a to nejen v Zakarpatské oblasti. Všude. Jednoduše všude. 89 00:09:59,791 --> 00:10:05,900 Všichni se tak či onak chtějí zbavit Kyjeva. A do toho zazněl ten návrh. 90 00:10:06,020 --> 00:10:15,263 V podstatě tedy Doněck, ukrajinští občané, kteří povstali proti státnímu převratu, 91 00:10:15,383 --> 00:10:21,331 navrhli na ukrajinském území v souladu s ukrajinskou ústavou 92 00:10:21,451 --> 00:10:28,283 přeformátování státu se zohledněním zájmů všech lidí, 93 00:10:28,403 --> 00:10:36,899 aby měl každý možnost se vyjádřit a v té či oné míře realizovat své ideologické pojetí 94 00:10:37,019 --> 00:10:44,801 v tom ukrajinském subjektu federace, který bude součástí jednotného území celé Ukrajiny. 95 00:10:45,363 --> 00:10:50,961 Jedná se o aktivní postoj a výsledkem bylo převzetí řízení. 96 00:10:51,081 --> 00:10:55,997 Ať teď Západ navrhne cokoliv, ať zareaguje jakkoliv, 97 00:10:56,117 --> 00:11:04,917 tak bude v každém případě nucen brát na zřetel již ohlášený scénář, 98 00:11:05,037 --> 00:11:11,289 tuto ohlášenou variantu realizace budoucí státnosti na ukrajinském území. 99 00:11:11,409 --> 00:11:13,998 To je to, co všechny tak rozzuřilo. 100 00:11:14,118 --> 00:11:21,364 Všichni si totiž zvykli na to, že Rusko a obzvláště postsovětský prostor 101 00:11:21,484 --> 00:11:27,873 vždy jen reagují na aktivní postoje Západu, na jejich aktivní politiku. 102 00:11:27,993 --> 00:11:31,141 Naši, když se podíváte na různé ty talk show, 103 00:11:31,261 --> 00:11:37,516 tak tam nikdy žádný z politologů ani politiků, tedy nikdo z vystupujících, 104 00:11:37,636 --> 00:11:40,517 s výjimkou našeho ministerstva zahraničí, 105 00:11:40,637 --> 00:11:48,338 nikdy tam nikdo nenavrhuje provádět aktivní politiku, nikdy se nesnaží zaujmout aktivní postoj, 106 00:11:48,458 --> 00:11:56,053 protože aktivní politika a aktivní postoje předpokládají znalost globální politiky a konceptuální moci. 107 00:11:56,173 --> 00:12:01,892 Ti konceptuálně bezmocní politologové a politici to samozřejmě nechápou 108 00:12:02,012 --> 00:12:05,026 a stejně jako dřív navrhují pouze reakce. 109 00:12:05,146 --> 00:12:13,598 A tady je opačný návrh: „Pánové, tohle je náš návrh, reagujte. My jsme připraveni se dohodnout…“ 110 00:12:13,718 --> 00:12:18,419 A hotovo, proces byl spuštěn. Džin vyletěl z láhve. 111 00:12:18,539 --> 00:12:23,830 Teď se ten projekt bude realizovat. Bude se o něm mluvit v domácnostech, všude. 112 00:12:23,950 --> 00:12:29,723 Budou o něm diskutovat i nepřátelé, kteří teď aktivně bojují proti DLR. 113 00:12:29,843 --> 00:12:35,349 Život se na ukrajinském území zhoršuje. A všichni utéci nemohou. 114 00:12:35,469 --> 00:12:43,304 Samozřejmě, že hodně ukrajinských dívek vytlačí Estonky třeba ve čtvrti červených luceren, 115 00:12:43,424 --> 00:12:48,260 ale to neznamená řešení ekonomických problémů. 116 00:12:48,380 --> 00:12:53,207 Muži zase na Západě vytěsní místní instalatéry. To také není řešení. 117 00:12:53,327 --> 00:12:55,315 Část obyvatelstva tedy odjede. 118 00:12:55,435 --> 00:13:04,504 Ale ten zbytek tam zůstane. Zůstanou tam lidé, kteří tam žijí a chtějí žít na Ukrajině. 119 00:13:04,976 --> 00:13:13,885 Ideologické postoje mají různé, ale chtějí je realizovat na území současné Ukrajiny. 120 00:13:14,378 --> 00:13:20,812 Tak je třeba jim tu možnost dát. Teď mnozí bojují s DLR a LLR. 121 00:13:20,932 --> 00:13:26,437 Oni bojují, ale bude-li jim navrženo, že nemusí bojovat, 122 00:13:26,557 --> 00:13:30,777 a přitom mohou realizovat své ideologické postoje ve federaci? 123 00:13:30,897 --> 00:13:36,644 A vše k tomu spěje. Všichni velmi dobře vidí, že je Západ jen zneužívá a nakonec je ponechá osudu. 124 00:13:36,764 --> 00:13:44,039 Nikdo tam o ně nestojí. Ukrajince teď potřebují čistě jako potravu pro děla, jako bezplatné otroky. 125 00:13:44,159 --> 00:13:48,620 Opakuji, že o dívky tam stojí jen jako o prostitutky, 126 00:13:48,740 --> 00:13:54,768 o levnou pracovní sílu. Nic jiného Západ od Ukrajiny nepotřebuje. 127 00:13:54,888 --> 00:13:59,872 A možná ještě území pro pěstování ekologicky čisté produkce tam, 128 00:13:59,992 --> 00:14:04,051 kde nebude znečištěno těžbou břidlicového plynu. 129 00:14:04,171 --> 00:14:09,436 Takže ještě tak stojí o těžbu ukrajinských zdrojů. Ukrajina je aktivně deindustrializována. 130 00:14:09,556 --> 00:14:15,665 Všichni to tam silně pociťují, proto ta různá pojetí hrají svoji roli. 131 00:14:15,785 --> 00:14:22,054 A návrh založit jedinou základnu, vytvořit stát, který bude, opakuji, 132 00:14:22,174 --> 00:14:26,796 zohledňovat všechny ty rozdílné světonázory a politické orientace, 133 00:14:26,916 --> 00:14:30,734 to je výzva k dialogu a ten bude probíhat. 134 00:14:30,854 --> 00:14:37,485 Není to otázkou jednoho dne. Ale to hlavní bylo založeno a bylo to provedeno velice zkušeně. 135 00:14:37,605 --> 00:14:44,679 Opakuji, že to bylo provedeno v pravý čas, že šlo o správně zformulovaný úkol na úrovni globální politiky, 136 00:14:44,799 --> 00:14:49,581 který byl zkušeně realizován, velice zkušeně realizován. 137 00:14:49,701 --> 00:15:00,431 To se stává velice zřídkakdy, že je možné plán tak přesně zrealizovat v životě. 138 00:15:01,194 --> 00:15:11,211 Je také třeba zmínit se o tom, že v tom ústavním aktu vyhlašujícím možnost založení nového státu 139 00:15:11,331 --> 00:15:15,102 bylo uvedeno velmi mnoho různých bodů. 140 00:15:15,222 --> 00:15:18,248 Jak bodů týkajících se budování státu, tak i bodů, 141 00:15:18,368 --> 00:15:27,051 na základě kterých bude možné smlouvat jak se subjekty, které budou součástí nového státu Malorusko, 142 00:15:27,171 --> 00:15:34,557 tak také se západními kurátory těch, kteří by chtěli, aby ti bojoví psi dále zabíjeli Rusy. 143 00:15:34,677 --> 00:15:37,841 Tedy aby se i nadále Rusové mezi sebou vybíjeli. 144 00:15:37,961 --> 00:15:43,298 A to vše je prostřednictvím dlouhých jednání, jednání a zase jednání 145 00:15:43,418 --> 00:15:48,398 možné převést na režim dialogu vedoucí k realizaci nového státu. 146 00:15:48,518 --> 00:15:54,204 Opakuji, že Západ teď nemá jiné varianty. Budou donuceni projednávat pouze tuto variantu. 147 00:15:54,324 --> 00:16:02,813 Míra krvavosti nadcházejících událostí na Ukrajině je závislá na aktivitě všech lidí. 148 00:16:02,933 --> 00:16:10,937 Jak těch, kteří žijí pod řízením kyjevské bandy, tak i těch, kteří žijí na území Doněcké a Luhanské republiky, 149 00:16:11,057 --> 00:16:16,158 stejně jako vůbec všech aktivních lidí angažujících se v politice kdekoliv. 150 00:16:16,278 --> 00:16:22,707 Čím více bude dialogu, tím méně bude v nadcházejících událostech krve, 151 00:16:22,827 --> 00:16:30,744 a o to více se sníží možnost vedení bojových akcí, války a to i na Donbasu. 152 00:16:30,864 --> 00:16:36,820 O všem je nutné diskutovat a to je široké pole, kde se mohou uplatnit všichni. 153 00:16:36,940 --> 00:16:43,924 A co se týká minského formátu, tak to silně posílilo pozice Luhanska a Doněcka, 154 00:16:44,044 --> 00:16:46,592 opravdu prudce posílilo, 155 00:16:46,712 --> 00:16:52,668 neboť právě tento návrh dělá z Luhanské a Doněcké republiky 156 00:16:52,788 --> 00:17:01,283 absolutní právní nástupce ukrajinské státnosti a ničí ty zbytky legitimity, 157 00:17:01,403 --> 00:17:05,879 na kterých ještě stojí kyjevská banda. 158 00:17:06,362 --> 00:17:10,991 Prudce to také navyšuje možnosti naší diplomacie 159 00:17:11,111 --> 00:17:16,423 jako ručitele mírového procesu na Donbasu v minském formátu 160 00:17:16,543 --> 00:17:20,795 a opakuji, že to prudce snižuje legitimitu kyjevské bandy 161 00:17:20,915 --> 00:17:31,597 a možnosti garantů stojících za kyjevskou bandou pokračovat v krveprolití, tj. Paříže a Berlína. 162 00:17:33,075 --> 00:17:40,276 Co se týká toho projektu Novorusko, což je další projekt, tak lidé říkají, že ho to pohřbilo. Vůbec ne. 163 00:17:40,396 --> 00:17:44,519 Vůbec ho to nepohřbilo. Jedná se jen o jeho další vývoj. 164 00:17:44,639 --> 00:17:50,402 Tak to by asi tak bylo v krátkosti k tomuto tématu. 165 00:17:51,237 --> 00:17:57,153 Také jsme v souvislosti s tím Zacharčenkovým prohlášením o vytvoření Maloruska 166 00:17:57,273 --> 00:18:03,228 dostali otázky s prosbou osvětlit některé aspekty tohoto prohlášení. 167 00:18:03,348 --> 00:18:06,989 Těch aspektů k vysvětlování teď bude velice mnoho. 168 00:18:07,109 --> 00:18:15,894 Maxim z Doněcku píše: V Doněcku vyhlásili nový stát Malorusko, to se jim povedl pěkný kousek. 169 00:18:16,014 --> 00:18:21,262 Valerij Viktorovič mluvil o „jednotné Ukrajině“ přeformátované a zbavené nácků, 170 00:18:21,382 --> 00:18:25,377 a tato prohlášení se zdají naznačovat oddělování… 171 00:18:25,497 --> 00:18:30,874 Cožpak je tohle výsledek setkání Putina a Trumpa, jejich plány vyslovené Zacharčenkovými ústy? 172 00:18:30,994 --> 00:18:38,782 Žádnou řídící ani strukturní vazbu to na setkání Putina s Trumpem nemá, 173 00:18:38,902 --> 00:18:43,957 opakuji, že se jedná o realizaci globální politiky. 174 00:18:44,077 --> 00:18:51,094 Jedná se o samostatný akt a síly, které za ním stojí, jsou jiné. 175 00:18:52,218 --> 00:18:58,198 Další otázka je od Ilji z Doněcku a Hermana Veršinina. Přečtu tu verzi od Ilji. 176 00:18:58,318 --> 00:19:05,495 Rád bych slyšel váš názor na reakci některých činitelů DLR a LLR s ohledem na založení Maloruska. 177 00:19:05,615 --> 00:19:10,188 Plotnickij odpověděl tak, jakoby do toho vůbec nebyl zasvěcen. 178 00:19:10,308 --> 00:19:15,203 Dejnego rovnou řekl, že se mu to nelíbí. A Pušilin odpověděl tak, 179 00:19:15,323 --> 00:19:18,835 jako by se ještě nerozhodnul, jaký postoj k tomu zaujmout. 180 00:19:18,955 --> 00:19:22,532 Zdá se mi, že Zacharčenko v této věci nemá jejich podporu. 181 00:19:22,652 --> 00:19:26,904 Valeriji Viktoroviči, Putin se prostřednictvím Zacharčenka rozhodl převzít iniciativu, 182 00:19:27,024 --> 00:19:30,955 neboť chápe, že od západních „partnerů“ se jí nedočká? 183 00:19:31,075 --> 00:19:36,002 Nebo se jen jedná o vytvoření pozdvižení a informačního pole před skutečně závažnými kroky? 184 00:19:36,122 --> 00:19:42,142 Především je třeba přestat personalizovat realizaci tohoto globální projektu, 185 00:19:42,262 --> 00:19:47,317 neboť je to velice škodlivá a pomýlená linie. 186 00:19:47,437 --> 00:19:51,271 Neustále zkoumat, kdo, co a jak udělal a odkud to… 187 00:19:51,391 --> 00:19:59,082 My jen vyhodnocujeme a přicházíme k závěru, že se jedná o akt globální politiky 188 00:19:59,202 --> 00:20:04,773 přesně odměřený v čase, svým obsahem i realizací. 189 00:20:04,893 --> 00:20:11,505 Vše to bylo provedeno velkolepě, včas a je v souladu s formováním ruského světa 190 00:20:11,625 --> 00:20:16,456 bez jakýchkoliv uvozovek označujících tu podobu, v jaké ho chápou na Západě. 191 00:20:16,576 --> 00:20:20,988 Jedná se čistě o akt ruského světa. 192 00:20:21,108 --> 00:20:33,301 Co se týče různých reakcí různých činitelů, tak zde vše bazíruje na následujícím. 193 00:20:33,910 --> 00:20:42,044 Musíme si uvědomovat, že ve vedení republik jsou nestejnorodé síly, 194 00:20:42,164 --> 00:20:53,713 že v realizaci událostí na Donbasu se projevuje rovnováha právě těchto klanově-korporativních zájmů. 195 00:20:53,833 --> 00:21:00,657 Přičemž někdy jejich přístup k realizaci určitých věcí může být i diametrálně odlišný. 196 00:21:00,777 --> 00:21:08,725 A přestože jsem právě řekl, že personifikovat se nemá, a i když ještě zopakuji, 197 00:21:08,845 --> 00:21:14,327 že mluvit zde o kádrové otázka je v současné době velice škodlivé, 198 00:21:14,447 --> 00:21:18,208 protože to může vést k velice závažným následkům, 199 00:21:18,328 --> 00:21:28,174 neboť lidská krev není voda... Je třeba ty věci komentovat obecněji. 200 00:21:28,294 --> 00:21:35,535 A podstata je tedy následující, pouze obecně, abyste měli představu. 201 00:21:35,655 --> 00:21:42,607 Za Doněckou republikou se ukrývá takříkajíc jedno složení klanově-korporativních skupin 202 00:21:43,186 --> 00:21:46,143 zastupujících různé státní elity. 203 00:21:46,263 --> 00:21:50,611 Ve smyslu, že se tam projevují nástroje různých státních elit, 204 00:21:50,731 --> 00:21:54,855 přestože, opět opakuji, elity jako takové na postsovětském prostoru nejsou žádné. 205 00:21:54,975 --> 00:21:59,033 Jsou tu takoví, co plní funkci nástroje, ale ty není možné nazývat elitou. 206 00:21:59,153 --> 00:22:01,477 Jsou tu tedy určité zájmy apod. 207 00:22:01,597 --> 00:22:08,646 Za Luhanskem stojí jiné složení klanově-korporativních..., no opět „elit“, budeme říkat, že v uvozovkách, 208 00:22:08,766 --> 00:22:12,471 protože to slovo je frekventované. 209 00:22:12,591 --> 00:22:23,754 A neshoda těchto dvou koalic s ohledem na zájmy a další vývoj procesů na Donbasu 210 00:22:23,874 --> 00:22:31,887 i směřování těchto dvou republik vedla také k tomu, že se tyto dvě republiky dosud nesloučily. 211 00:22:32,007 --> 00:22:41,499 Akt, který Zacharčenko navrhnul a realizoval, je aktem, na základě kterého se mají spojit všichni. 212 00:22:42,270 --> 00:22:51,882 A v dané situaci v podstatě nebyl povinen o něčem informovat nejen Plotnického 213 00:22:52,002 --> 00:22:56,511 a další v Luhanské republice, ale dokonce ani Pušilina. 214 00:22:56,631 --> 00:23:03,101 A to z jednoho jednoduchého důvodu, že byl tento akt realizován formou veřejné iniciativy, 215 00:23:03,221 --> 00:23:07,698 což otevírá ohromný manévrovací prostor. 216 00:23:07,818 --> 00:23:14,030 A skutečnost, že to je právě prezident Doněcké republiky, který se jako občan rozhodl této věci zúčastnit, 217 00:23:14,150 --> 00:23:20,524 vůbec neznamená, že se jedná o skutečný akt právě Doněcké republiky, 218 00:23:20,644 --> 00:23:25,314 což se také projevilo na reakcích Pušilina. 219 00:23:25,434 --> 00:23:28,464 Tam je to také o rovnováze. 220 00:23:28,584 --> 00:23:32,398 Za každým člověkem stojí určité klanově-korporativní zájmy. 221 00:23:32,518 --> 00:23:37,851 A tyto zájmy je třeba zohledňovat. To je také důvod proč tvrdím, že to bylo realizováno velice zkušeně, 222 00:23:37,971 --> 00:23:41,483 neboť to zohledňuje, že všichni nemusí… 223 00:23:41,603 --> 00:23:49,230 Bude-li se realizovat tato idea čistě jako iniciativa Doněcké lidové republiky 224 00:23:49,350 --> 00:23:56,078 a ne jako iniciativa veřejnosti v čele s prezidentem Doněcké republiky, 225 00:23:56,198 --> 00:24:02,764 který jí přidává určitou legitimitu státnosti vycházející od Doněcké republiky, 226 00:24:02,884 --> 00:24:06,010 přesto však to zůstává veřejnou iniciativou... 227 00:24:11,571 --> 00:24:16,972 Při její realizaci přes státní struktury by to vyvolalo velké problémy 228 00:24:17,092 --> 00:24:20,523 a její realizaci by se do cesty postavil především právě Pušilin, 229 00:24:20,643 --> 00:24:27,159 což sám přímo také řekl v tom svém rozhovoru, že ruský svět pro něj není přijatelný. 230 00:24:27,279 --> 00:24:30,605 Já ho to přece říkat nenutil. 231 00:24:31,608 --> 00:24:35,363 Dále už ho komentovat ale nebudu. 232 00:24:37,444 --> 00:24:42,088 Další otázka od Madrida je také k Malorusku. 233 00:24:42,208 --> 00:24:48,889 Řekl jste, že Malorusko nepodrývá základy existence Novoruska 234 00:24:49,009 --> 00:24:53,995 a uvedl jste jako příklad, že Sibiřský federální okruh stabilitu Ruska také upevňuje. 235 00:24:54,115 --> 00:25:00,180 Ale nad Sibiřským federálním okruhem stojí základní zákon - ruská ústava a další federální zákony. 236 00:25:00,300 --> 00:25:06,144 Jakým způsobem však může Novorusko kontrolovat veřejnou iniciativu s ohledem na Malorusko? 237 00:25:06,264 --> 00:25:13,948 Žádným dokumentem nelze realizovat řízení, protože řízení je proces informační. 238 00:25:14,068 --> 00:25:22,718 Šíření informací je svou podstatou řízení a moc je v praxi realizovaná schopnost řídit. 239 00:25:23,621 --> 00:25:32,182 Teď bylo navrženo zformovat stát nového typu, mám na mysli z pohledu Ukrajiny, 240 00:25:32,302 --> 00:25:40,359 na území současné Ukrajiny sjednocující subjekty, mám na mysli oblasti, 241 00:25:40,479 --> 00:25:43,743 ze kterých se současná Ukrajina skládá. 242 00:25:43,863 --> 00:25:48,529 Tyto subjekty nejsou stejnorodé 243 00:25:49,491 --> 00:26:01,349 a v určitém stupni jsou prostorově lokalizovány. Novorusko je v podstatě jednotné území. 244 00:26:01,469 --> 00:26:04,897 Halič je také určité vyčleněné území. 245 00:26:05,017 --> 00:26:10,179 Objevily se přece už různé mapy - tohle je skutečná Ukrajina, tohle Malorusko, Novorusko... 246 00:26:10,299 --> 00:26:18,872 To v podstatě právě vypovídá o tom, že na nich existuje určitá shoda zájmů. 247 00:26:18,992 --> 00:26:29,588 A ta konfederace navržená v tom ústavním aktu, právě tuto skutečnost zohledňuje. 248 00:26:29,708 --> 00:26:44,341 Samy tyto subjekty budou, aby tak získaly stabilitu, hledat možnosti vzájemné součinnosti. 249 00:26:45,098 --> 00:26:52,973 A jak budou hledat tuto možnost spolupráce, tak svou zdrojovou stabilitou 250 00:26:53,093 --> 00:26:57,857 budou posilovat zdrojovou stabilitu svého souseda. Vše to tvoří jediný svazek. 251 00:26:57,977 --> 00:27:04,941 Projekt Novorusko se prostě nezbytně musí realizovat v projektu realizace Malorusko. 252 00:27:05,061 --> 00:27:11,096 Už jen proto, že to právě Novorusko v největší míře představuje 253 00:27:11,216 --> 00:27:17,424 protibanderovskou, proti-„svidomou“ veřejnost, 254 00:27:17,544 --> 00:27:27,156 která právě umožní realizovat režim debanderizace a de-„svidomizace“ současné Ukrajiny. 255 00:27:28,773 --> 00:27:36,373 Ta strukturní opora bude vznikat v míře formování strukturního státu. 256 00:27:36,493 --> 00:27:42,563 Až potom budou přijímány různé dokumenty a dohody. V tomto stadiu je to zatím veřejná iniciativa. 257 00:27:42,683 --> 00:27:48,856 A projekt Novorusko není sám o sobě životaschopný. 258 00:27:48,976 --> 00:27:55,493 Novorusko by nemohlo být… řekněme to takto, 259 00:27:55,613 --> 00:28:05,363 připojeno k Rusku bez velmi vážných následků na vnější politické aréně. 260 00:28:05,483 --> 00:28:12,034 Ale to nejdůležitější, jakékoliv současné rozdělení, a mluvím o tom neustále od samotného počátku, 261 00:28:12,154 --> 00:28:18,809 jakékoliv rozdělení Ukrajiny znamená posílení banderovského projektu. 262 00:28:18,929 --> 00:28:26,203 A to potom na žádném z území bývalé Ukrajiny nebude nikdy mír. 263 00:28:26,323 --> 00:28:32,909 Ukrajinci, „svidomí“, banderovci budou na tom území organizovat teroristické útoky, 264 00:28:33,029 --> 00:28:35,832 trávit studny, zabíjet ženy a děti. 265 00:28:35,952 --> 00:28:38,988 To je to, co by se stalo při jakémkoliv oddělení. 266 00:28:39,108 --> 00:28:44,600 Buď ten banderovský projekt bude uzavřen a likvidován, nebo ta válka nikdy neskončí. 267 00:28:44,720 --> 00:28:46,691 Tak je to. 268 00:28:46,811 --> 00:28:53,712 Válka nikdy neskončí a nebude mír ani na území Novoruska v případě jeho oddělení od zbylé Ukrajiny. 269 00:28:53,832 --> 00:28:59,148 To je to, co si Zacharčenko uvědomuje, a proto také mluví o sjednocení celého území. 270 00:28:59,268 --> 00:29:04,695 On navrhuje projekt výhodný pro všechny, dohodnout se u jednacího stolu. 271 00:29:06,104 --> 00:29:11,540 A nenavrhuje to jen vlastencům-protibanderovcům, 272 00:29:11,660 --> 00:29:14,687 ale i těm, kteří jsou teď orientováni probanderovsky, 273 00:29:14,807 --> 00:29:20,167 ale chtěli by nějakou ekonomickou stabilitu a normální život. Chápete? 274 00:29:20,287 --> 00:29:23,491 A jestliže si spolu sednou za jednací stůl, 275 00:29:23,611 --> 00:29:30,556 tak je lepší tři hodiny se za ním dohadovat, než tři minuty po sobě střílet. 276 00:29:33,836 --> 00:29:38,524 Ještě tu mám jednu otázku od Anatolije také z Doněcku. 277 00:29:38,644 --> 00:29:45,192 Valeriji Viktoroviči, vy jste Zacharčenkovo vystoupení o vytvoření Maloruska ohodnotil kladně 278 00:29:45,312 --> 00:29:50,607 a dnes, otázka byla psána 20.07.2017, bylo ohlášeno, 279 00:29:50,727 --> 00:29:56,087 že Centrální republiková banka DLR hodlá začít s úvěrováním obyvatelstva. 280 00:29:56,207 --> 00:30:00,489 Ovšem nebude to dělat sama, svěří to nějaké finanční společnosti. 281 00:30:00,609 --> 00:30:05,420 Tady v Doněcku pozoruji, jak se opět liberálové snaží všechno dostat do svých rukou, 282 00:30:05,540 --> 00:30:10,856 jak strkají do funkcí lidi, kteří se právě vrátili z Ukrajiny. 283 00:30:11,825 --> 00:30:16,909 Já se bojím, že to dobré, co bylo v DLR ještě před dvěma lety, 284 00:30:17,029 --> 00:30:20,232 bude rozředěno, takže z toho nevzejdou potřebné plody, 285 00:30:20,352 --> 00:30:23,379 obzvláště jestliže se území ještě rozšíří. Co myslíte? 286 00:30:23,499 --> 00:30:31,479 Já si myslím, že s rozšířením území bude protibanderovská, „protisvidomá“ kádrová základna daleko širší, 287 00:30:31,599 --> 00:30:37,751 protože se teď pod tlakem SBU, gestapa, neprojevuje. 288 00:30:37,871 --> 00:30:42,748 Ale bude-li nastolena „protisvidomá“, protibanderovská vláda, 289 00:30:42,868 --> 00:30:52,542 až bude opět možná ideologická různorodost, tak se ta kádrová základna projeví 290 00:30:52,662 --> 00:30:59,321 a bude pracovat na upevnění jednotné ukrajinské státnosti. 291 00:31:00,818 --> 00:31:12,658 Proto bude to rozšíření území s vojenským potenciálem Luhanské a Doněcké republiky pouze přínosné. 292 00:31:12,967 --> 00:31:15,929 Ale nesmí jít o okupaci. 293 00:31:16,049 --> 00:31:21,947 A ten Zacharčenkův návrh s tím právě souvisí. 294 00:31:22,067 --> 00:31:30,838 Musí jít o dobrovolnou opozici, odmítnutí současné kyjevské bandy 295 00:31:30,958 --> 00:31:38,564 a projevení zájmu o vytvoření jednotného neutrálního demokratického státu. 296 00:31:38,684 --> 00:31:45,145 Mám na mysli státnost, protože o státu, znovu opakuji, nemůže být ani řeči 297 00:31:45,265 --> 00:31:52,650 s ohledem na historický vývoj tohoto území. 298 00:31:53,201 --> 00:32:00,332 A co se tedy děje v tom Doněcku? 299 00:32:00,452 --> 00:32:09,047 Právě jsem mluvil o tom, že existuje určité složení, koalice klanově-korporativních skupin, 300 00:32:09,167 --> 00:32:12,195 které stojí jak za Doněckem, tak i za Luhanskem. 301 00:32:12,315 --> 00:32:16,597 A jsou i klanově-korporativní skupiny, které jsou zastoupeny tam i tam. 302 00:32:16,717 --> 00:32:20,515 No a jedni podporují to a druzí zase něco jiného. 303 00:32:20,635 --> 00:32:28,130 Ten projekt Doněcké a Luhanské republiky je realizován vysloveně přes kádrovou základnu, 304 00:32:28,462 --> 00:32:35,525 kterou vybírají právě tyto koalice klanově-korporativních skupin 305 00:32:35,645 --> 00:32:41,051 a přes strukturní mechanismy právě těchto skupin. 306 00:32:41,998 --> 00:32:44,903 No a funguje to pouze takto. 307 00:32:45,023 --> 00:32:51,726 A v podstatě, jestliže si nastudujete řízení, tak to v současné době ani jinak být nemůže. 308 00:32:51,846 --> 00:32:54,147 Co je tedy nutné dělat? 309 00:32:54,267 --> 00:33:00,706 Co říkají pravidla Dostatečně všeobecné teorie řízení? 310 00:33:00,826 --> 00:33:06,010 Využívejte objektivní okolnosti pro dosažení svého subjektivního cíle. 311 00:33:06,130 --> 00:33:13,559 A subjektivním cílem je zde vybudování demokratického, neutrálního ukrajinského státu. 312 00:33:13,679 --> 00:33:20,404 To je tedy subjektivní cíl a objektivně tu existují klanově-korporativní skupiny, 313 00:33:20,524 --> 00:33:23,420 jejich zájmy a jejich mechanismy. 314 00:33:23,540 --> 00:33:25,511 Je nutné to využít. 315 00:33:25,631 --> 00:33:31,101 Je lepší využít to, co je, co se nabízí, než vstupovat do konfrontace 316 00:33:31,221 --> 00:33:34,469 a podkopávat tak svou stabilitu i tím, 317 00:33:34,589 --> 00:33:41,765 že byste ze svého tábora některou z klanově-korporativních skupin vytlačili, 318 00:33:41,885 --> 00:33:45,760 a ona by pak posílila tábor vašeho protivníka. Proč? 319 00:33:45,880 --> 00:33:50,788 Musíte to všechno umět začleňovat. To je právě to umění politického manévru. 320 00:33:51,647 --> 00:33:55,323 Celá ta věc se má tak, že... 321 00:33:56,181 --> 00:34:04,841 O době Stalina, sovětské vlády se obzvláště z řad tvůrčí inteligence mnozí nechávali slyšet: 322 00:34:04,961 --> 00:34:09,861 „Já jsem Stalina nenáviděl, nenáviděl jsem Sovětský svaz…“ 323 00:34:09,981 --> 00:34:16,877 Jenže byli nuceni pracovat pro zájmy sovětského státu a dokonce tvořili i mistrovská díla. 324 00:34:16,997 --> 00:34:22,999 Musíte vytvářet takové podmínky, kdy tyto klanově korporativní skupiny budou takto pracovat. 325 00:34:23,119 --> 00:34:27,985 A ten projekt státu Malorusko je přesně takovým projektem. 326 00:34:28,105 --> 00:34:34,915 Proto se nesmíte bát, že zdrojová stabilita státu bude zvýšena rukama klanově-korporativních skupin, 327 00:34:35,035 --> 00:34:40,743 nesmíte pouze rukám těchto klanově-korporativních skupin nechávat státnost na pospas. 328 00:34:40,863 --> 00:34:46,039 A to úvěrování přes jakousi… To je pouze mechanismus. 329 00:34:46,159 --> 00:34:48,550 Je to nástroj. 330 00:34:48,670 --> 00:34:51,473 Jaké ruce se ho chopí, tak bude pracovat. 331 00:34:51,593 --> 00:34:59,692 Rýčem můžete přerýt záhon a zasadit tam nějakou zeleninu, květy, 332 00:34:59,812 --> 00:35:02,684 nebo s ním můžete zabít člověka. 333 00:35:02,804 --> 00:35:04,851 Tenhle nástroj funguje stejně. 334 00:35:04,971 --> 00:35:09,699 Jestliže se těchto nástrojů budeme neustále bát, tak nic nedokážeme. 335 00:35:09,819 --> 00:35:13,023 V tomto ohledu bych chtěl poukázat ještě na jednu věc. 336 00:35:13,143 --> 00:35:21,491 Já neustále tvrdím, že naše vlastenecká část společnosti neumí využívat mechanismus Overtonových oken. 337 00:35:22,294 --> 00:35:29,816 A tohle je ten nejnázornější příklad, projekt státu Malorusko je jasné Overtonovo okno. 338 00:35:29,936 --> 00:35:33,127 Je to aktivní pozice, je to daný návrh Západu. 339 00:35:33,247 --> 00:35:37,821 A Západ s tím nic nezmůže a bude se muset té metodice přizpůsobit. 340 00:35:37,941 --> 00:35:45,247 Proto se jedná o dobré kvalitní řízení, a hlavní je na ten mechanismus dohlížet, 341 00:35:45,367 --> 00:35:52,190 aby pracoval pro zájmy státnosti Doněcké republiky a ne naopak. To je vše. 342 00:35:52,310 --> 00:35:56,176 A jací lidé s jakými ideologickými postoji budou… 343 00:35:56,296 --> 00:36:02,059 Jistě bychom si přáli, aby všichni lidé byli vlastenečtí a lidští, ale reálně si uvědomujeme, 344 00:36:02,179 --> 00:36:09,935 že ve vedení jak Doněcké, tak i Luhanské republiky je dost „svidomých“ i banderovců, ale skrytých. 345 00:36:10,055 --> 00:36:14,950 Je to stejné jako s mechanizmy řízení první sovětské vlády. 346 00:36:15,070 --> 00:36:20,511 Vždyť kolik lidí na státní a guvernérské úrovni bylo reálně protisovětských? 347 00:36:20,631 --> 00:36:24,079 A snažili se škodit všemi možnými způsoby. 348 00:36:24,199 --> 00:36:30,573 Kdo si to nepamatuje, může se podívat nebo si přečíst Věčné volání. 349 00:36:30,693 --> 00:36:32,726 To je velmi dobrý film i kniha. 350 00:36:32,846 --> 00:36:36,166 Teď ho právě dávali na televizním kanálu Kultura. 351 00:36:36,286 --> 00:36:41,984 Vystupuje tam činitel Polipov, který přišel z revolučního hnutí. 352 00:36:43,077 --> 00:36:46,613 Abychom se příliš nevzdálili od Ukrajiny, 353 00:36:46,733 --> 00:36:51,660 tak prosím Valeriji Viktoroviči okomentujte Lukašenkovu návštěvu Kyjeva. 354 00:36:51,780 --> 00:36:55,550 A co znamená ta událost, ke které došlo v jejím průběhu, 355 00:36:55,670 --> 00:36:59,440 když tam ta nahá černoška začala vykřikovat: „Ať žije Bělorusko“, 356 00:36:59,560 --> 00:37:05,258 a potom: „Stop“ s charakteristickým akcentem a velitel pohraničníků, který brzy potom omdlel? 357 00:37:05,378 --> 00:37:08,280 Matrice, všude se projevuje matrice. 358 00:37:08,400 --> 00:37:15,320 Žádnému serióznímu státu by se nic podobného stát nemohlo a nikde se také nic podobného nestalo. 359 00:37:15,440 --> 00:37:23,292 Asi si uvědomujete, že aby tam ta černoška mohla pobíhat, bylo nutné to zorganizovat. 360 00:37:23,412 --> 00:37:34,103 Musela dostat propustku, musela být takříkajíc shora prověřena, protože tam mohou pustit… 361 00:37:34,223 --> 00:37:38,925 No jaký je prezident, taková je i jeho ochranka. 362 00:37:39,045 --> 00:37:43,626 Mám na mysli Porošenka, i když u Lukašenka je to stejné. 363 00:37:44,993 --> 00:37:54,154 Co se týče těch mdlob velitele pohraničníků, tak čemu se divíte? 364 00:37:54,274 --> 00:38:02,232 Porošenko a Lukašenko se dohodli na příhraniční spolupráci. 365 00:38:02,352 --> 00:38:07,738 Ten člověk si dovede představit, co to pro něj bude znamenat. 366 00:38:07,858 --> 00:38:13,846 Prostě si představil, jak bude muset lavírovat ani ne mezi dvěma ohni, ale třemi a více. 367 00:38:13,966 --> 00:38:18,990 A to přitom... Znovu zdůrazňuji, že se nesmíte v Lukašenkovi mýlit. 368 00:38:19,110 --> 00:38:25,379 Ten se v průběhu té návštěvy demaskoval ve vší kráse. 369 00:38:25,499 --> 00:38:32,613 Tak především se nakonec absolutně distancoval, zcela přímo se distancoval od Minsku. 370 00:38:32,733 --> 00:38:39,926 Řekl, že to nebyl jeho nápad. Mohu dokonce citovat, co tam řekl: 371 00:38:40,046 --> 00:38:48,245 „Já jsem si nikdy nekladl za cíl snažit se předběhnout lokomotivu, nebo předbíhat staršího do pekla…“ 372 00:38:48,365 --> 00:38:54,674 Chápete? To nikdy nedělal, on jen dělá, co se mu řekne. Nikam se přece nedere. 373 00:38:54,794 --> 00:39:00,662 „Předbíhat staršího do pekla jak se říká u nás „v“ Ukrajině, Rusku a Bělorusku. 374 00:39:00,782 --> 00:39:06,730 Já jsem dělal, dělám a budu dělat pouze to, oč mě poprosí dva prezidenti.“ 375 00:39:06,850 --> 00:39:13,682 O jednom hned také promluvil: „Pjotr Alexejevič mi uložil, abych to setkání v Minsku zorganizoval. 376 00:39:13,802 --> 00:39:21,719 Nešlo o mou iniciativu. Bylo mi řečeno, jak to mám zařídit, a já jsem to zařídil.“ 377 00:39:21,839 --> 00:39:24,452 To je prostě velkolepé. 378 00:39:24,572 --> 00:39:26,983 - Co si pán bude přát? - Ano. 379 00:39:27,103 --> 00:39:31,966 Pjotra Alexejeviče do toho zamotal jen tak mimochodem, 380 00:39:32,086 --> 00:39:36,668 ale očividně ten proslov nebyl určen jemu. 381 00:39:36,788 --> 00:39:45,549 „Žádné výhrady nebyly. Potom… Potom se na mě Pjotr Alexejevič obrátil kvůli kontaktní skupině, cituji: 382 00:39:45,669 --> 00:39:54,189 „Já chci, aby to bylo v Minsku. Můžeš to zařídit? Zařiď to prosím.“ A já jsem to zařídil. 383 00:39:54,309 --> 00:39:57,484 S Turčinovem jsem jednal v Polesje…" 384 00:39:57,604 --> 00:40:03,311 Á, ještě před tím je tam, že "se svým dobrým známým!“ 385 00:40:03,431 --> 00:40:06,526 Je to jeho dobrý známý! Ten fašista, ten vrah dětí, 386 00:40:06,646 --> 00:40:15,365 který rozpoutal válku na Ukrajině, je pro něho dobrý známý. Co komu takto asi Lukašenko signalizoval? 387 00:40:15,485 --> 00:40:21,183 Takže: „Ještě dříve jsem se svým dobrým známým Alexandrem Turčinovem jednal v Polesje. 388 00:40:21,303 --> 00:40:25,008 Projednávali jsme 5-7 věcí, o které mě požádal a já jsem mu odpověděl. 389 00:40:25,128 --> 00:40:30,859 A dnes jsem se ho veřejně zeptal: Splnil jsem to, co jsem slíbil? A on mi odpověděl, že více než dobře.“ 390 00:40:30,979 --> 00:40:36,035 Povšimněte si, že neustále zdůrazňuje svoji blízkost s banderovci, „svidomými“ a fašisty, 391 00:40:36,155 --> 00:40:39,378 kteří vraždí ženy a děti na Donbasu. 392 00:40:39,498 --> 00:40:50,469 On nemluví o tom, že ve snaze zajistit mír pojede jednat do Doněcku, Luhansku. 393 00:40:50,589 --> 00:40:57,637 Ne, on mluví o tom, že Porošenko je jeho přítel a soudruh. A potom také dobrý známý Turčinov. 394 00:40:57,757 --> 00:41:02,234 Takže: „Více než dobře, ať je to tak i nadále. 395 00:41:02,354 --> 00:41:08,567 Všechno, oč mě požádají dva prezidenti, kteří jsou více než kdo jiný zataženi do tohoto konfliktu...“ 396 00:41:08,687 --> 00:41:14,092 Chápete to? A kteří jsou to ti dva prezidenti, více než kdo jiný zatažení do tohoto konfliktu? 397 00:41:14,212 --> 00:41:20,059 Proč neřekl Porošenko a Putin? Protože to není určeno jim. 398 00:41:20,179 --> 00:41:24,200 On mluví ke dvěma prezidentům a my víme, že tito dva prezidenti, 399 00:41:24,320 --> 00:41:28,906 více než kdo jiný zatažení do tohoto konfliktu, jsou teď Trump a Putin. 400 00:41:29,026 --> 00:41:31,118 Neboť jsou to právě oni. 401 00:41:31,238 --> 00:41:37,702 Přes státnost USA je realizována globální politika starozákonní-biblická 402 00:41:37,822 --> 00:41:41,457 a přes Putina zase ruská globální politika. 403 00:41:42,302 --> 00:41:46,297 Takže dále: „Všechno, oč mě požádají dva prezidenti, 404 00:41:46,033 --> 00:41:50,663 kteří jsou více než kdo jiný zataženi do tohoto konfliktu, my Bělorusové zařídíme. 405 00:41:50,783 --> 00:41:55,637 Nestojím o žádné vavříny… O jakých vavřínech může být řeč, umírají-li lidé?“ 406 00:41:55,757 --> 00:42:00,082 No to je patos. „Za to nikdo žádné vavříny nedostane, proto vy…“ 407 00:42:00,202 --> 00:42:05,347 A tady je to velice důležité. „…Ukrajinci musíte vědět, že máte blízké a příbuzné, 408 00:42:05,467 --> 00:42:10,665 kteří žijí trochu severněji od vás, ale ničím se od vás neliší.“ 409 00:42:10,785 --> 00:42:17,015 Ke komu se to obrací? K fašistům, k vrahům žen a dětí a říká, že on je tam, 410 00:42:17,135 --> 00:42:19,475 ale ničím se od nich neliší. 411 00:42:19,595 --> 00:42:25,984 „Já jsem stejný banderovec. Já jsem stejně protiruský jako vy. Ničím se od vás neliším. 412 00:42:26,104 --> 00:42:31,858 A že se účastním minského procesu? To mně nemůžete vyčítat. Já dělám jenom to, co se mi řekne.“ 413 00:42:31,978 --> 00:42:37,070 Jak říká: „Já jsem si nikdy nekladl za cíl snažit se předběhnout lokomotivu.“ 414 00:42:37,190 --> 00:42:38,643 Nikam se nederu. 415 00:42:38,763 --> 00:42:45,669 Proto je také stále prezidentem, udělali ho p-rezidentem Běloruska, a díky tomu jím stále je, 416 00:42:45,789 --> 00:42:50,299 protože si nikdy nekladl za cíl snažit se předběhnout lokomotivu. 417 00:42:50,419 --> 00:42:54,214 Kdo je lokomotivou v globální politice? On se snaží začlenit. 418 00:42:54,334 --> 00:42:59,480 Video z toho jeho plamenného proslovu podle mě zveřejnil kanál 112 Ukrajina. 419 00:42:59,600 --> 00:43:05,406 Doporučuji vám si ho poslechnout, je to velkolepé, on se tam absolutně demaskuje. 420 00:43:05,526 --> 00:43:11,148 Ta návštěva byla plánovaná již dříve, nebyla mimořádná. 421 00:43:11,268 --> 00:43:22,233 A vzhledem k tomu, že okolnosti jsou tak kritické a on je určitým nárazníkem mezi Porošenkem, 422 00:43:22,353 --> 00:43:30,700 který vůbec není legitimní, my jsme ho dokonce ani za naší nynější úrovně suverenity neuznali. 423 00:43:30,820 --> 00:43:34,034 Neuznali jsme Porošenkův mandát za legitimní. 424 00:43:34,154 --> 00:43:41,653 Z našeho hlediska pouze řídí určité území, a proto jsme s tím zločincem nuceni jednat, 425 00:43:41,773 --> 00:43:45,834 aby se to území úplně nezhroutilo. 426 00:43:45,954 --> 00:43:52,713 A jinak jednáme i prostřednictvím Lukašenka. Ale Lukašenko se tady distancoval a řekl: 427 00:43:52,833 --> 00:43:56,655 „Já jsem také „svidomý“, já jsem stejný banderovec jako vy. 428 00:43:56,775 --> 00:44:03,984 Já mám Putina také plné zuby, proto se nechci účastnit minského procesu, ale byl jsem o to požádán.“ 429 00:44:04,104 --> 00:44:09,566 A současně naznačil Pjotrovi Alexejevičovi, že není třeba na něj házet něco, v čem sám hraje, 430 00:44:09,686 --> 00:44:12,953 vždyť on sám ho o to oficiálně požádal. 431 00:44:16,472 --> 00:44:19,700 Situace je vratká, a co se stalo? 432 00:44:19,820 --> 00:44:25,521 Po dvouhodinovém setkání těchto dvou p-rezidentů 433 00:44:25,641 --> 00:44:31,209 se žádná tiskovka o jeho závěrech nekonala, na Lukašenkovu žádost. 434 00:44:31,329 --> 00:44:38,062 Neměl totiž nic, co by mohl lidem na rovinu říci. Chápete? 435 00:44:38,182 --> 00:44:48,565 Protože říci, že tam přijel podpořit zločince a vrahy, a že do toho zatahuje i svou běloruskou politiku… 436 00:44:48,685 --> 00:44:55,153 A teď si představte, že se na pozadí toho všeho dohodli o příhraniční spolupráci. 437 00:44:55,273 --> 00:44:57,773 O jakou to asi šlo dohodu? 438 00:44:57,893 --> 00:45:01,636 Samozřejmě, že se z toho pohraničníkům udělalo špatně. 439 00:45:01,756 --> 00:45:07,324 Jaké toky zbraní budou muset krýt? Přesuny lidí? 440 00:45:07,444 --> 00:45:14,997 Pamatujete? Bělorusko nemá vízový režim s 80 státy. 441 00:45:15,341 --> 00:45:20,685 Je tedy možné bojovníky přesunovat jako do Ruska, tomu jsme ale zabránili. 442 00:45:20,805 --> 00:45:26,109 Nebo také posílit ukrajinské ozbrojené síly, tu organizovanou zločineckou skupinu, 443 00:45:26,229 --> 00:45:29,020 tu ozbrojenou ukrajinskou verbež, 444 00:45:29,140 --> 00:45:36,435 různou sebrankou, třeba právě i ze Sýrie, těmi nedobitými zbytky ISIL. 445 00:45:36,555 --> 00:45:41,868 To je všechno. Ten pohraničník si uvědomuje, že Ukrajina dýchá z posledního. 446 00:45:41,988 --> 00:45:49,904 a bude-li se té věci účastnit, tak skončí na lavici obžalovaných vedle Pjotra Alexejeviče. 447 00:45:50,024 --> 00:45:56,269 A možná si na ní ani nesedne, možná mu zakroutí krkem ještě předtím, aby zametli stopy, 448 00:45:56,389 --> 00:46:02,795 přímo jeho páníčkové, kteří teď mají v plánu něco, o čem tam přijel jednat Lukašenko. 449 00:46:02,915 --> 00:46:06,214 To je vše. Takto to s nimi vypadá. 450 00:46:06,334 --> 00:46:13,119 A ta černoška přece tím svým výstupem mířila proti Lukašenkovi. 451 00:46:16,502 --> 00:46:23,435 Další otázka je od Vladimira. Lídr demokratů Chuck Schumer v senátu USA všechny vyzval, 452 00:46:23,555 --> 00:46:26,763 aby přestali obviňovat Rusko z prohry Clintonové. 453 00:46:26,883 --> 00:46:33,008 Valeriji Viktoroviči, je možné od demokratů očekávat snížení „přívalu“ agrese vůči Rusku? 454 00:46:33,128 --> 00:46:38,235 Problém není v přívalu agrese demokratů nebo republikánů. 455 00:46:38,355 --> 00:46:40,766 Vše je daleko závažnější. 456 00:46:40,886 --> 00:46:48,083 Je tam státní elita, na rozdíl od Ruska tam existuje, a globální elita. 457 00:46:48,203 --> 00:46:54,135 Obě tyto elity se účastní nadnárodního řízení, až na to, že jedni na úrovni globální politiky 458 00:46:54,255 --> 00:46:59,765 a druzí na úrovni vnější politiky, protože nemají ani ponětí o té globální. 459 00:46:59,885 --> 00:47:05,112 A ten boj probíhá mezi globální a státní elitou. 460 00:47:05,662 --> 00:47:15,180 Zástupci globální elity jsou jak u demokratů, tak i u republikánů a se státní elitou je to stejné, 461 00:47:15,300 --> 00:47:18,839 je zastoupena jak u demokratů, tak i u republikánů. 462 00:47:18,959 --> 00:47:23,268 A globální elita dělá všechno, aby snížila napětí. 463 00:47:23,388 --> 00:47:28,632 Nestačí, že je tam protiruská propaganda, 464 00:47:28,752 --> 00:47:33,062 která už je tak příšerná, že prostě překračuje všechny meze, 465 00:47:33,182 --> 00:47:38,399 že jsou, v zájmu globální elity jen tak mimochodem, rozvraceny USA, 466 00:47:38,519 --> 00:47:45,744 že jsou připravovány k přestavbě, navíc to vše probíhá příliš rychle, 467 00:47:45,864 --> 00:47:51,851 což může vyvolat zhroucení celé státnosti USA, a to je nežádoucí. 468 00:47:51,971 --> 00:47:57,820 A co je nejzajímavější, oni tím příliš posilují Rusko. 469 00:47:57,940 --> 00:48:01,039 A to je to o čem on mluví: „Je třeba přibrzdit. 470 00:48:01,159 --> 00:48:04,780 Budeme-li dále trvat na tom, že jsme banánová republika, 471 00:48:04,900 --> 00:48:07,394 že to Rusko nám dosazuje naše prezidenty, 472 00:48:07,514 --> 00:48:12,373 tak nebudeme dále moci realizovat globální politiku z pozice práva silnějšího. 473 00:48:12,493 --> 00:48:18,287 Uvědomte si jednoduchou věc. Jestliže nám Rusové umí dosadit prezidenta, 474 00:48:18,407 --> 00:48:23,157 tak to znamená, že umí dosazovat i naše velitele a vůbec všechny ostatní. 475 00:48:23,277 --> 00:48:27,641 A armáda je potom neakceschopná, je demoralizovaná. 476 00:48:27,761 --> 00:48:32,675 Ve smyslu: "Naši zemi řídí zrádci, které mají Rusové v hrsti. 477 00:48:32,795 --> 00:48:36,362 Tak proč bych měl plnit jejich rozkazy?" 478 00:48:36,482 --> 00:48:42,056 Chápete? Hroutí se sama americká hegemonie. 479 00:48:42,176 --> 00:48:49,869 To mají sice globalisté v plánu, jenže se hroutí příliš rychle a to už v jejich plánu nebylo. 480 00:48:49,989 --> 00:48:53,005 USA musí být odepisovány kontrolovaně. 481 00:48:53,125 --> 00:48:56,856 No a státní elita, ta už vůbec nechápe, co sama provádí. 482 00:48:56,976 --> 00:49:02,083 Oni nechápou, že čím více trvají na tom, že USA jsou banánovou republikou 483 00:49:02,203 --> 00:49:10,638 a Rusko světovou velmocí, tím rychleji se zhroutí, protože od nich všichni rychleji utečou. 484 00:49:10,758 --> 00:49:16,278 Oni sami přece křičí: „Jsme slabí, jsme slabí, nic nedokážeme, nic nezmůžeme. 485 00:49:16,398 --> 00:49:22,686 Rusko má silnou armádu, silného prezidenta, je to silný stát. Dělají si, co si zamanou. 486 00:49:22,806 --> 00:49:26,812 Podívejte, jak to u nás všechno po svém zaonačili.“ Chápete? 487 00:49:26,932 --> 00:49:32,968 A lidé… Lavrov řekl: „Když jsme takoví silní, proč jsme v Moldavsku nedosadili svého prezidenta? 488 00:49:33,088 --> 00:49:37,404 Proč nemáme svého prezidenta na Ukrajině?“ Ale americký občan, 489 00:49:37,524 --> 00:49:44,351 který buď pracuje ve strukturách nadnárodní úrovně typu státního departmentu, 490 00:49:44,471 --> 00:49:49,647 nebo slouží v armádě, nebo pracuje někde v jiných státních strukturách, 491 00:49:49,767 --> 00:49:52,501 americký občan si tyto otázky nepokládá. 492 00:49:52,621 --> 00:49:57,969 Jestliže nám Rusko dosadilo svého prezidenta, tak je zbytečné se cukat. 493 00:49:58,089 --> 00:50:02,680 Západní mentalita je taková, že má vždy pravdu ten, kdo je silnější. 494 00:50:02,800 --> 00:50:04,915 A silného vždy poslouchají. 495 00:50:05,035 --> 00:50:09,695 - Otrocká mentalita? - Ano, otrocká mentalita. 496 00:50:11,003 --> 00:50:15,198 Další otázka je od Grigorije Kotovského. 497 00:50:15,318 --> 00:50:21,492 Objevily se informace o zákazu kritizovat Putina v Čínské lidové republice. 498 00:50:21,612 --> 00:50:26,581 A konkrétně jedna z největších sociálních sítí Weibo nastavila blokování zpráv 499 00:50:26,701 --> 00:50:29,886 obsahujících negativum s ohledem na našeho lídra. 500 00:50:30,006 --> 00:50:34,618 Jaké procesy jsou připravovány v Rusku, na které by soudruh Putin mohl reagovat tak, 501 00:50:34,738 --> 00:50:37,920 že by to vedlo ke ztrátě stability řízení v Číně? 502 00:50:38,040 --> 00:50:42,894 Existují v Číně vlivné klany, které by dokázaly vyvolat vlnu nevole v národních masách 503 00:50:43,014 --> 00:50:46,988 na základě nepopulárních společných rozhodnutí Putina a Si 504 00:50:47,108 --> 00:50:51,059 s cílem nedopustit přenesení centra koncentrace řízení do Pekingu 505 00:50:51,179 --> 00:50:54,493 a stabilizovat postavení státních elit USA? 506 00:50:54,613 --> 00:50:59,643 Možná to souvisí s čistkou úřednických struktur připravovanou jak v Rusku, tak i v Číně? 507 00:50:59,763 --> 00:51:01,140 Děkuji za vaši práci. 508 00:51:01,260 --> 00:51:05,806 Bohužel to vůbec není o tom, ta událost není o tom. 509 00:51:05,926 --> 00:51:13,003 Je ale skutečně pravda, že to souvisí s přenosem centra koncentrace řízení z Velké Británie do Číny, 510 00:51:13,123 --> 00:51:20,574 ale nesouvisí to s procesy jako takovými v Rusku, jedná se o vnitřní problém Číny. 511 00:51:20,694 --> 00:51:27,903 Je to nízkofrekvenční proces založený s výhledem na dlouhodobou perspektivu. 512 00:51:28,023 --> 00:51:38,908 Souvisí to s tím, že Čína v rámci organizace řízení ve světě realizuje projekt Hedvábné stezky. 513 00:51:39,877 --> 00:51:44,961 Klíčovým článkem v projektu Hedvábné stezky je Rusko. 514 00:51:45,081 --> 00:51:48,086 Mimochodem, Indie není součástí projektu Hedvábná stezka, 515 00:51:48,206 --> 00:51:52,202 jak také předvedla svou nepřítomností na konferenci o ní, 516 00:51:52,322 --> 00:51:59,553 přitom však Indie nabízí vlastní mechanismy dopravního spojení a opět přes Rusko. 517 00:51:59,673 --> 00:52:05,452 Takže ať se na to podíváte, jak chcete, je Putin klíčovou figurou v globální politice. 518 00:52:05,572 --> 00:52:15,708 Bez něho není možné úspěšně realizovat čínskou politiku expanze a tvorbu centra koncentrace řízení. 519 00:52:16,963 --> 00:52:23,015 Kdyby Putina kritizovali stejně jako všude… 520 00:52:23,135 --> 00:52:26,009 Správná diskuse… 521 00:52:26,801 --> 00:52:32,392 V řízení jsou v první řadě důležité záporné řídící vazby, 522 00:52:32,512 --> 00:52:36,111 záporné (tlumící) zpětné vazby řízení. 523 00:52:36,231 --> 00:52:47,424 Čím přesněji jsou identifikovány chyby řízení, tím vyšší je kvalita a úspěšnost řízení. 524 00:52:48,063 --> 00:52:55,799 Kdybychom akcentovali výlučně kladné (stimulující rušivý vliv) zpětné vazby, 525 00:52:55,919 --> 00:53:02,071 což by znamenalo, že každému poslovi špatných zpráv setneme hlavu, 526 00:53:02,191 --> 00:53:08,041 tak by se takový systém rychle opotřeboval a zaniknul. 527 00:53:08,673 --> 00:53:14,973 A ten zákaz souvisí právě s touto skutečností. 528 00:53:15,093 --> 00:53:17,917 Ta situace se utváří následujícím způsobem. 529 00:53:18,037 --> 00:53:26,005 Putin se uplatňuje jako globální lídr celého existujícího světa, 530 00:53:26,125 --> 00:53:34,485 který je schopen úspěšně řešit řídící úkoly stojící před celým světem 531 00:53:34,605 --> 00:53:37,580 a to včetně těch, které stojí před Čínou. 532 00:53:37,700 --> 00:53:46,315 No a s tím souvisí, že bude-li Putin kritizován, tak veřejné iniciativy a to i v Číně 533 00:53:46,435 --> 00:53:54,500 budou stále více rozumět politice uplatňované Putinem a hodnotit ho objektivně. 534 00:53:54,620 --> 00:54:02,203 A co je nejdůležitější, začnou porovnávat Putina se stávajícím čínským vedením. 535 00:54:02,323 --> 00:54:10,044 Jak by Putin realizoval to a to na příkladu kroků, které již reálně podniknul. 536 00:54:10,164 --> 00:54:15,958 My stojíme před určitým úkolem řízení, který Putin realizoval tak a tak. 537 00:54:16,078 --> 00:54:22,664 Putin by ho realizoval s menšími náklady a efektivněji. 538 00:54:22,784 --> 00:54:28,648 Kritika Putina v sociálních sítích tedy vede k vytvoření lídra, 539 00:54:28,768 --> 00:54:36,283 jehož autorita by ohrožovala stabilitu čínských lídrů 540 00:54:36,403 --> 00:54:41,888 s ohledem na omezenost jejich profesionality v systému řízení. 541 00:54:42,008 --> 00:54:49,041 Tento úkol je třeba nějak řešit? Je. A jak? Zakážeme Putina kritizovat. 542 00:54:49,161 --> 00:54:55,610 To povede k tomu, že již nebude posuzováno celé spektrum událostí 543 00:54:55,730 --> 00:54:58,567 souvisejících s Putinovým řízením. 544 00:54:58,687 --> 00:55:07,439 Přitom však, jestliže Putin učiní nějaký dobrý krok, tak to bude jedna věc. 545 00:55:07,559 --> 00:55:14,421 Jestliže Putin učiní jiný krok s nějakým negativním (průběžným) výsledkem, 546 00:55:14,541 --> 00:55:25,597 neboť dav řízení nechápe a přinese-li to i negativní výsledek pro Čínu, tak to bude zase něco úplně jiného. 547 00:55:25,717 --> 00:55:31,314 A dále to bude vypadat tak, že bude v davu hromaděna negativní statistika. 548 00:55:31,434 --> 00:55:36,042 Například: kvůli Rusku to u nás dopadlo tak a tak. 549 00:55:36,162 --> 00:55:40,092 A to všechno bude stimulováno přes média i přes ty sociální sítě. 550 00:55:40,212 --> 00:55:43,669 Podívejte na ten a ten negativní výsledek… 551 00:55:43,789 --> 00:55:49,825 A v důsledku to bude vypadat tak, že přestože se tvrdí jaký je veliký, jaký je mocný atd., 552 00:55:49,945 --> 00:55:53,367 tak se v davu bude hromadit negativní statistika 553 00:55:53,487 --> 00:55:59,453 a v Číně bude vzrůstat nedůvěra k Putinovi s ohledem na jeho řízení, 554 00:55:59,573 --> 00:56:06,303 a to včetně globálních projektů a bude se zvyšovat důvěra k vlastním čínským lídrům, 555 00:56:06,423 --> 00:56:11,722 kteří jednají v logice sociálního chování čínské společnosti. 556 00:56:11,842 --> 00:56:15,106 Pochopit Putina bez možnosti ho kritizovat, 557 00:56:15,226 --> 00:56:20,910 nebude čínská společnost vzhledem k tomu, že není jejím členem schopná. 558 00:56:21,030 --> 00:56:24,679 Chápete? Nebude schopná uvidět procesy. 559 00:56:24,799 --> 00:56:29,658 Tímto způsobem se čínská nomenklatura, čínské vedení 560 00:56:29,778 --> 00:56:36,426 do budoucna ochránilo před vlivem ruské globální politiky. 561 00:56:36,546 --> 00:56:41,240 Tedy si to alespoň myslí, protože pomocí zákazů se ničeho dosáhnout nedá. 562 00:56:41,360 --> 00:56:47,145 Ale na určitou dobu své postavení skutečně stabilizují, na historický okamžik. 563 00:56:47,265 --> 00:56:51,244 Přestože jak říkám, to, co založili, je nízkofrekvenční proces 564 00:56:51,364 --> 00:56:55,655 a založili tak základnu podrývání důvěry k Putinovi. 565 00:56:59,671 --> 00:57:05,421 Dále je tu otázka od Alexeje Djačenka. Dobrý den, Valeriji Viktoroviči. 566 00:57:05,541 --> 00:57:12,601 Tvrdíte nám, že před 12-13 tisíci lety došlo na planetě ke globální katastrofě, k celosvětové potopě. 567 00:57:12,721 --> 00:57:19,478 Zaznobin říká, že někteří z dlouhověkých „bohů-Atlantů“ se zachránili. 568 00:57:19,598 --> 00:57:24,733 Veličko zase tvrdí, že po katastrofě vznikly regionální civilizace, 569 00:57:24,853 --> 00:57:27,979 které převzaly některé zkušenosti od těch předchozích. 570 00:57:28,099 --> 00:57:35,352 Otázka: Proč ti z Atlantů, kteří se zachránili, čekali 8-9 tisíc let, 571 00:57:35,472 --> 00:57:39,918 a až potom se zvrhli a začali realizovat biblický projekt? 572 00:57:40,038 --> 00:57:43,137 Vytvořili pro tento účel bohem vyvolený národ… 573 00:57:43,257 --> 00:57:48,611 Tak především Atlanté nečekali 8-9 tisíc let, aby se zvrhli. 574 00:57:48,731 --> 00:57:53,590 Oni se nezvrhli, oni od samého počátku realizovali takovou globální politiku 575 00:57:53,710 --> 00:57:57,524 a uplatňovali takovou konceptuální moc, kterou představovali. 576 00:57:57,644 --> 00:58:02,723 Co se týká toho jakoby čekání na to, aby se zvrhli. 577 00:58:02,843 --> 00:58:07,978 Tak především, kdyby měli čekat, tak by musela existovat příčina, která vedla k tomu, že se zvrhli. 578 00:58:08,098 --> 00:58:19,147 A žádné takové příčiny nebyly, protože známý svět řídili podle vlastních konceptuálních… 579 00:58:20,027 --> 00:58:25,777 Na základě vlastní konceptuální moci, svého konceptuálního pojetí 580 00:58:25,897 --> 00:58:29,793 a prostřednictvím plné funkce řízení. 581 00:58:29,913 --> 00:58:34,250 Proč k tomu došlo až po 8-9 tisících letech? 582 00:58:34,370 --> 00:58:44,428 To souvisí s tím, že počet obyvatelstva se zvýšil do takové míry, že byla nutná vnější expanze. 583 00:58:44,548 --> 00:58:52,324 Dokud bylo obyvatel málo, a zdrojů bylo pro vlastní řídící základnu dost, 584 00:58:52,444 --> 00:58:58,568 reprodukce žreců, kteří byli vysíláni sem a tam, tak nástroje jako takové nepotřebovali. 585 00:58:58,688 --> 00:59:02,899 Jakmile se však svět stal početnější a složitější, 586 00:59:03,019 --> 00:59:08,127 tak začali potřebovat k jeho řízení vnější nástroj a tak ho začali vytvářet. 587 00:59:08,247 --> 00:59:13,546 Jenže vzhledem k tomu, že těch 8-9 tisíc let si žili v komfortních podmínkách, 588 00:59:13,666 --> 00:59:21,084 kdy mohli panovat s nohama na stole, protože lidí bylo málo a oni měli znalostí až až, 589 00:59:21,204 --> 00:59:31,004 tak se poněkud zpozdili s tvorbou toho nástroje, a místo sedmi pokolení ho tvořili pouze 42 let, 590 00:59:31,124 --> 00:59:37,176 což způsobilo selhání funkčnosti tohoto nástroje v podobě jeho zlidšťování. 591 00:59:37,296 --> 00:59:41,220 Proto ke korekci tohoto svého nástroje vymysleli holokausty. 592 00:59:41,340 --> 00:59:46,695 To znamená, že neustále odsekávali suché větve, tedy ty lidi mezi nimi, 593 00:59:46,815 --> 00:59:50,821 kteří se zlidštili a odmítali dál slepě sloužit jako nástroj 594 00:59:50,941 --> 00:59:53,985 pro realizaci globální politiky globálního prediktoru. 595 00:59:54,105 --> 00:59:56,186 K žádnému jejich zvrhnutí nedošlo. 596 00:59:56,306 --> 01:00:03,421 Oni jen čekali, ale za tu dobu přišli o některé ze svých znalostí, a proto se opozdili. 597 01:00:03,541 --> 01:00:09,693 A toto jejich zpoždění, ten fázový posun řízení neustále vzrůstá, 598 01:00:09,813 --> 01:00:14,590 což také teď přivedlo celý svět ke globálnímu ekologickému, ekonomickému 599 01:00:14,710 --> 01:00:18,716 a vojenskopolitickému kolapsu, na jehož hraně stojíme. 600 01:00:18,836 --> 01:00:25,731 Z hlediska řízení si teď globální prediktor nedokáže poradit s úkoly stojícími před světem. 601 01:00:25,851 --> 01:00:32,388 Odletět z této planety také nedokáže, na materiální nosiče se přenést také nedokáže, 602 01:00:32,508 --> 01:00:37,065 no na nějaké to želízko, aby mohl odletět do vesmíru. 603 01:00:37,185 --> 01:00:42,044 Tak mu nezbývá než udržovat život na planetě Zemi. A to dokáže pouze Rusko. 604 01:00:42,164 --> 01:00:50,554 A tak teď musí počítat s Ruskem, pomáhat mu vstát na nohy a samozřejmě pomáhat Putinovi v té míře, 605 01:00:50,674 --> 01:00:55,441 v jaké pro sebe považují za možné vzdát se svých principů. 606 01:00:55,561 --> 01:00:58,335 No a tam kde to možné není? Tam to možné není. 607 01:00:58,455 --> 01:01:04,805 Ale řeknu jedno, oni jsou teď v takovém stavu, ve kterém si bez Putina a Ruska, 608 01:01:04,925 --> 01:01:12,359 bez Ruska v čele s Putinem, se svými úkoly neporadí. 609 01:01:12,479 --> 01:01:18,106 Proto jsou jednoduše povinni, a také to dělají, chránit Putina. 610 01:01:18,226 --> 01:01:24,174 Chránit ho a střežit ze všech sil, jinak to znamená katastrofu pro ně samotné. 611 01:01:24,294 --> 01:01:28,448 Svět je vůbec nezajímá, že by mohl být zalit krví, 612 01:01:28,568 --> 01:01:33,672 ale ta katastrofa hrozící jejich milované maličkosti? To už je samozřejmě něco jiného. 613 01:01:33,792 --> 01:01:42,111 A Putin uplatňuje ruskou konceptuální moc, uplatňuje globální politiku v zájmu této moci. 614 01:01:42,231 --> 01:01:50,952 To se jim nelíbí, jenže s tím nic nenadělají, chtějí přežít a odletět není kam. 615 01:01:51,072 --> 01:01:53,809 Proto také uplatňují různé mechanismy, 616 01:01:53,929 --> 01:01:58,342 jako ten případ se zákazem kritizovat Putina v sociálních sítích, 617 01:01:58,462 --> 01:02:02,971 aby do určité míry snížili Putinův vliv na celý svět. 618 01:02:03,091 --> 01:02:06,990 Ale stejně se bez něj prostě neobejdou. 619 01:02:08,918 --> 01:02:15,123 A poslední otázka je od Jevgenije, kterou podpořilo dalších 46 uživatelů. 620 01:02:15,243 --> 01:02:22,227 Valeriji Viktoroviči, dnes, otázka je z 21.07.2017, 621 01:02:22,347 --> 01:02:29,428 Putin na setkání s dětmi ze vzdělávacího střediska Sírius, řekl, cituji: 622 01:02:29,548 --> 01:02:34,539 „Lidstvo stojí na prahu nového skoku svého vývoje.“ Konec citátu. 623 01:02:34,659 --> 01:02:38,428 Z toho je jasné, že tam nahoře už něco určitě vědí. 624 01:02:38,548 --> 01:02:44,215 Existuje nějaký grandiózní objev, který by dokázal ovlivnit vývoj celého lidstva? 625 01:02:44,335 --> 01:02:46,175 Oč jde? 626 01:02:46,295 --> 01:02:53,859 O zákon času a o to, co už na planetě Zemi v podstatě existovalo. 627 01:02:53,979 --> 01:02:59,676 V té otázce na globální prediktor, nač tehdy čekali, 628 01:03:02,152 --> 01:03:06,492 než se zvrhli, oni se nezvrhli, vždy byli takoví. 629 01:03:06,612 --> 01:03:13,886 Globální prediktor, který si uvědomil, že propásl ten okamžik, 630 01:03:14,006 --> 01:03:23,690 kdy se civilizace začala rozvíjet technologickou cestou, kdy se zde začala rozvíjet technogenní civilizace, 631 01:03:23,810 --> 01:03:30,248 a s vědomím, že technogenní civilizace bude poskytovat znalosti veškerému obyvatelstvu, 632 01:03:30,368 --> 01:03:36,452 a že v důsledku součinnosti různých odvětví znalostí, 633 01:03:36,572 --> 01:03:41,949 si lidé v běžném životě začnou osvojovat základy řízení, 634 01:03:42,069 --> 01:03:46,675 což v podstatě podkope stabilitu moci globálního prediktoru, 635 01:03:46,795 --> 01:03:54,101 se vždy ze všech sil snažil o to, aby se ve společnosti nerozšiřovaly znalosti. 636 01:03:54,221 --> 01:03:59,983 Ze všech sil. Vždy, po dobu celé lidské epochy. 637 01:04:00,103 --> 01:04:05,608 Byla to například inkvizice, nebo dnešní reforma vzdělávání, 638 01:04:05,728 --> 01:04:09,530 která kopíruje západní reformu vzdělávání, 639 01:04:09,650 --> 01:04:17,439 kde už děti neumí číst, psát ani počítat. Pro ně je škola pouze „fun“. 640 01:04:17,559 --> 01:04:23,289 U nás se ještě díky SSSR udržuje určitá úroveň profesionality. 641 01:04:23,409 --> 01:04:29,300 GP tedy přišel k závěru, že technologický rozvoj lidstva pokročil již do takové míry, 642 01:04:29,420 --> 01:04:37,594 že ty zdroje, které má, jsou pro přípravu odborníků zcela dostačující, ale i zde se spletl. 643 01:04:37,714 --> 01:04:48,009 Proto teď musí strpět, když se Rusko snaží o to, aby to vzdělání u sebe zachránilo. 644 01:04:49,263 --> 01:04:54,728 Jinak dojde ke zhroucení celého technologického procesu v celém světě. 645 01:04:56,354 --> 01:05:10,322 Rozvoj vědy a techniky šel překotným tempem, ten rozvoj byl prudký a již na začátku 20. století, 646 01:05:10,442 --> 01:05:19,364 když se mluvilo o letech do vesmíru, tak šlo o věc, která již byla plně reálná, 647 01:05:19,484 --> 01:05:26,959 protože technologie již existovaly a bylo zapotřebí jen vytvořit projekt a vzlétnout. 648 01:05:27,079 --> 01:05:36,443 A v polovině 20. století bez ohledu na dvě války, které ten technologický rozvoj pozdržely, 649 01:05:36,563 --> 01:05:45,565 kdy část zdrojů byla zaangažována ve válce a část, mám na mysli intelektuální potenciál, 650 01:05:45,685 --> 01:05:48,941 a část jich byla prostě zlikvidována, 651 01:05:49,061 --> 01:05:59,148 tak přesto se technologická společnost rozvíjela, a v SSSR ještě rychleji než na Západě i intelektuálně. 652 01:05:59,268 --> 01:06:05,200 No a již v polovině 20. století se lety do vesmíru staly skutečností. 653 01:06:05,320 --> 01:06:17,633 A ten civilizační pokrok byl v polovině 20. století reálně cítit, byl zcela jasně viditelný. 654 01:06:17,753 --> 01:06:23,988 A existuje materiální svědectví toho, 655 01:06:24,108 --> 01:06:34,007 jak byl ten technologický pokrok lidmi vnímán řekněme v osmdesátých letech, a jak je vnímán teď. 656 01:06:34,127 --> 01:06:43,766 Byl natočen takový reklamní film, který teď žije vlastním životem, 657 01:06:43,886 --> 01:06:50,576 přestože to tenkrát byla velká finanční aféra vedoucí k bankrotu mnoha lidí, 658 01:06:50,696 --> 01:06:53,234 ale ten film si teď žije sám o sobě. 659 01:06:53,354 --> 01:06:57,287 Je to film Návrat do budoucnosti natočený v osmdesátých letech. 660 01:06:57,407 --> 01:07:09,511 A tam podle jejich názoru v roce 2015 auta již nepotřebovala kola, protože měla v té době již létat. 661 01:07:11,230 --> 01:07:23,616 Už v osmdesátých letech bylo tedy vidět, že technologický proces je na celé planetě velice silně brzděn, 662 01:07:23,736 --> 01:07:28,804 že je silně znemožňováno lidem získávat znalosti. 663 01:07:28,924 --> 01:07:34,770 U nás také byly prováděny reformy snižující úroveň vzdělanosti, tj. ten stalinský vzdělávací systém, 664 01:07:34,890 --> 01:07:39,990 který zajišťoval obnovu národního hospodářství, lety do vesmíru a všechno to ostatní, 665 01:07:40,110 --> 01:07:43,492 prostě pohyb Sovětského svazu kupředu, 666 01:07:43,612 --> 01:07:51,306 byl za Brežněva reformován a kvalita vzdělání šla dolů. 667 01:07:51,426 --> 01:07:55,683 A vzhledem k tomu, že stejné reformy probíhaly i na Západě, 668 01:07:55,803 --> 01:08:01,714 tak všem myslícím lidem bylo jasné, že je veškerý vědeckotechnický pokrok silně brzděn. 669 01:08:01,834 --> 01:08:07,032 Ale ti lidé, kteří natáčeli ten reklamní film, ti ještě žili v přesvědčení, 670 01:08:07,152 --> 01:08:11,733 že věda se bude rozvíjet na principu mobilního telefonu. 671 01:08:11,853 --> 01:08:21,687 Napřed byl ten mobil velmi nedostupný a teď už je to pro všechny běžná hračka. 672 01:08:21,807 --> 01:08:24,648 Všechna odvětví zabrzdit nemohli, 673 01:08:24,768 --> 01:08:30,596 ale celkově se ten vědeckotechnický pokrok silně, opravdu silně zpomalil. 674 01:08:30,716 --> 01:08:37,604 A ve výsledku tu máme rok 2017 a auta stále ještě jako dřív jezdí po silnicích na svých kolech. 675 01:08:37,724 --> 01:08:45,437 - Na primitivním... - To bylo takříkajíc v rámci tehdejšího chápání. 676 01:08:45,557 --> 01:08:49,977 Vždy ten pokrok brzdili. A co probíhá teď? 677 01:08:50,097 --> 01:08:55,322 Opakuji, že teď globální prediktor spadnul do vlastní pasti. 678 01:08:55,442 --> 01:09:05,007 Tím, že snižovali kvalitu vzdělání pracovníků, protože si mysleli, že budou mít dost odborníků, 679 01:09:05,127 --> 01:09:10,512 kteří dokážou řídit automatizované, robotizované výrobní linky, 680 01:09:10,632 --> 01:09:15,535 že roboty nahradí všude všechno, dostali se do pasti. 681 01:09:15,655 --> 01:09:19,996 Svět se vydal trochu jinou cestou, 682 01:09:20,116 --> 01:09:26,577 a oni ještě nedosáhli té své zlaté miliardy, aby tím dosáhli takového funkčního stavu. 683 01:09:26,697 --> 01:09:30,756 A to znamená, že musí stabilizovat situaci v celém světě, 684 01:09:30,876 --> 01:09:35,618 a k tomu potřebují daleko více odborníků, ovšem ovladatelných. 685 01:09:35,738 --> 01:09:39,912 A proč brzdili technologický pokrok? 686 01:09:40,032 --> 01:09:45,056 Protože poskytovat znalosti lidem, aniž by se měnil 687 01:09:45,176 --> 01:09:49,480 a zdokonaloval typ jejich psychiky směrem k lidskosti, když z lidí neděláte lidi, 688 01:09:49,600 --> 01:09:53,389 je to stejné, jako dát granát nebo samopal do rukou opici. 689 01:09:53,509 --> 01:10:01,002 Je jedno vypovídající video, na kterém se vojáci z nějakého mírového kontingentu 690 01:10:01,122 --> 01:10:06,686 v Africe nudili, a tak dali samopal opici, 691 01:10:06,806 --> 01:10:11,238 a potom se nestačili schovávat do všech děr, dokud měla patrony. 692 01:10:11,358 --> 01:10:17,282 A opici se velice líbilo, jak to létá na všechny strany a všechno to rozbíjí. 693 01:10:17,402 --> 01:10:24,021 Poskytnout tomuto davu s nelidským typem struktury psychiky takové technologie, 694 01:10:24,141 --> 01:10:28,316 znamená nechat vybuchnout svůj svět a tak byli nuceni to brzdit. 695 01:10:28,436 --> 01:10:31,582 Zvyšovat typ psychiky lidí sami nechtěli, 696 01:10:31,702 --> 01:10:36,083 to jenom v Sovětském svazu ten typ psychiky zvyšovali až k lidskému. 697 01:10:36,203 --> 01:10:39,427 V každém případě se o to snažili, ale úplně to nedokázali. 698 01:10:39,547 --> 01:10:44,236 Povedlo se jim to však alespoň natolik, že se ten proces už nedal jednoduše zastavit. 699 01:10:44,356 --> 01:10:57,916 A ve výsledku se jedinou silou, které je teď možné pro civilizaci bezbolestně poskytovat znalosti, 700 01:10:58,036 --> 01:11:04,905 ukazuje být postsovětský prostor, a tedy ruský svět. 701 01:11:05,025 --> 01:11:07,027 - Bez uvozovek. - Bez uvozovek. 702 01:11:07,147 --> 01:11:12,878 Na tom území, kde byl zatím realizován v největší míře. 703 01:11:12,998 --> 01:11:17,796 Přestože do konceptuálních základů ruského světa je ještě opravdu velice daleko, 704 01:11:17,916 --> 01:11:24,817 mám na mysli předvoj, kde to bylo již realizováno, kde je ta míra vyšší, a to je Rusko. 705 01:11:24,937 --> 01:11:31,504 Zcela konkrétně, chápete? Jestliže těm lidem poskytnete znalosti, 706 01:11:31,624 --> 01:11:38,628 můžete se s klidem, ne jako s opicí a granátem, nebo s opicí a samopalem, 707 01:11:38,748 --> 01:11:42,769 s těmi lidmi dohodnout a odvést svět od té hrany 708 01:11:42,889 --> 01:11:46,652 globální ekologické, ekonomické a vojenskopolitické katastrofy. 709 01:11:46,772 --> 01:11:48,941 Prostě potřebujete kádry. 710 01:11:49,061 --> 01:11:53,725 Proto jsou nuceni souhlasit s návratem normálního vzdělání k nám do Ruska. 711 01:11:53,845 --> 01:11:57,094 Jenomže k tomu zase potřebujeme kádry, aby se to mohlo zrealizovat. 712 01:11:57,214 --> 01:12:00,901 Protože různí ti Fursenkové nám tu nadělali jenom navalňata. 713 01:12:01,021 --> 01:12:05,479 Vždyť na co ty navalňata využívají? 714 01:12:05,599 --> 01:12:10,519 Aniž si to uvědomují, vytvořili sílu, která je zničí. 715 01:12:10,639 --> 01:12:15,132 Stejně jako kapitál vytvořil proletariát, který ho měl pohřbít, 716 01:12:15,252 --> 01:12:22,865 tak vytvářejíce spotřební společnost současná moc zároveň vytváří svého hrobníka 717 01:12:22,985 --> 01:12:25,154 ať už v Rusku nebo na Západě. 718 01:12:25,274 --> 01:12:32,355 Protože při nelidských typech struktury psychiky spotřebitelství nezná hranic 719 01:12:32,475 --> 01:12:36,830 a vždy je u toho přítomna závist: „Já ještě nemám to a to.“ 720 01:12:36,950 --> 01:12:41,045 A to je pro ně ten protestní elektorát, tedy ne elektorát, ale protestní síla, 721 01:12:41,165 --> 01:12:43,597 kterou je vždy možné vrhnout do boje. 722 01:12:43,717 --> 01:12:47,218 Jim je přece úplně jedno: „Že to jsou ještě děti!“ 723 01:12:47,608 --> 01:12:54,007 Ti lidé tedy závidí těm, kteří něco mají, a pro všechny té smetany není dost. 724 01:12:54,127 --> 01:13:00,179 Jenže ten předpoklad, že ten protestní potenciál spotřební společnosti 725 01:13:00,299 --> 01:13:07,852 budou ventilovat proti svým protivníkům, při realizaci svých politických projektů, 726 01:13:07,972 --> 01:13:14,806 stejně jako na majdanu, nebo třeba proti Putinovi, je iluzorní. 727 01:13:14,926 --> 01:13:19,558 Využívání tohoto nástroje jednoznačně povede k tomu, 728 01:13:19,678 --> 01:13:26,450 že ten džin vypuštěný z láhve smete kohokoliv, kdo se mu postaví do cesty, 729 01:13:26,570 --> 01:13:28,589 protože se prostě povalí dál. 730 01:13:28,709 --> 01:13:33,589 Jde o sebevražednou společnost, spotřební společnost je společností sebelikvidační. 731 01:13:33,709 --> 01:13:40,687 Nemůžete si myslet, že když toho džina jednou pustíte z láhve, tak ho budete i dál ovládat. 732 01:13:40,807 --> 01:13:44,410 Ti, kteří stojí za Navaľnym se hluboce mýlí. 733 01:13:45,014 --> 01:13:52,108 Oni si myslí, že svrhnou Putina a ustanoví nějaký svůj režim. Ani náhodou. 734 01:13:52,228 --> 01:13:55,977 Dále to bude tak… Asi už všichni zapomněli na vraždu Máši a Saši, 735 01:13:56,097 --> 01:14:00,240 vždyť tenhle zvonek se svým upozorněním zazvonil už v prvních letech 21. století. 736 01:14:00,360 --> 01:14:08,248 Jen se ohlédněte, protože to je to, čeho dosáhnete realizací politického projektu „navaľnata“. 737 01:14:08,368 --> 01:14:12,569 Takto bude vypadat to pokolení vychovávané čistě jako kvalifikovaní spotřebitelé, 738 01:14:12,689 --> 01:14:16,016 což je vaším cílem. Vychovávat je třeba tvořivé lidi. 739 01:14:16,136 --> 01:14:21,134 A k tomu se teď Putin vrací, protože globální prediktor nemá jiné východisko, a tak se k tomu vracíme. 740 01:14:21,254 --> 01:14:24,451 To je tedy to, o čem Putin v podstatě mluvil. 741 01:14:24,571 --> 01:14:30,401 Tu technologickou úroveň, kterou všichni lidé chápali, a byla pro ně dosažitelná v osmdesátých letech, 742 01:14:30,521 --> 01:14:36,488 jak se to projevilo v tom filmu Návrat do budoucnosti, ve všech jeho třech dílech, 743 01:14:36,608 --> 01:14:42,252 bychom vůbec byli rádi umět ji realizovat dnes. Je to nadosah, ale kádrová základna chybí. 744 01:14:42,372 --> 01:14:45,236 Jakmile budeme mít tu kádrovou základnu… 745 01:14:45,356 --> 01:14:49,428 A Putin se právě tam s tou budoucí vědeckou kádrovou základnou bavil. 746 01:14:49,548 --> 01:14:54,932 Jakmile tato vědecká kádrová základna doroste do aktivního života, vše bude realizováno. 747 01:14:55,052 --> 01:15:02,107 Ale již směrem k lidskosti a ne směrem k sebelikvidaci lidskosti. 748 01:15:02,622 --> 01:15:06,454 A tohle, promiňte, hned budu pokračovat. 749 01:15:06,574 --> 01:15:10,286 A tohle je právě otázka Koncepce sociální bezpečnosti. 750 01:15:10,406 --> 01:15:14,942 Jak jsme začínali tím Maloruskem, tím návrhem k dialogu pro všechny, 751 01:15:15,062 --> 01:15:20,419 aby bylo možné pokojnou cestou vyřešit ten konflikt na Ukrajině s ohledem na zájmy všech stran, 752 01:15:20,539 --> 01:15:27,158 aby samotní banderovci a „svidomí“ byli tlačeni do mírového rámce 753 01:15:27,278 --> 01:15:32,508 a svým vlastním životem se přesvědčovali o tom, že jejich cesta vedla do záhuby, 754 01:15:32,628 --> 01:15:38,140 cesta banderismu a „svidomismu“, aby se z nich stávali lidé a ne Ukrajinci, tedy lidé na okraji společnosti, 755 01:15:38,260 --> 01:15:40,969 jak byl ten jejich název i schválně koncipován. 756 01:15:41,089 --> 01:15:47,013 Zároveň to, co teď Putin řekl ve středisku Sírius, před nás v podstatě staví úkol, 757 01:15:47,133 --> 01:15:52,800 aby si Koncepci sociální bezpečnosti osvojily všechny vrstvy obyvatelstva 758 01:15:52,920 --> 01:15:56,015 a to nejen v Rusku, ale na celém světě. 759 01:15:56,135 --> 01:16:05,068 Jak realizovat ten projekt výslovně sociální bezpečnosti, aby nehrozilo to nebezpečí, 760 01:16:05,188 --> 01:16:09,826 že když se ty technologie dostanou k lidem s nelidským typem struktury psychiky, 761 01:16:09,946 --> 01:16:16,796 kteří je použijí stejným způsobem jako opice granát nebo samopal? 762 01:16:16,916 --> 01:16:21,014 Pouze Koncepce sociální bezpečnosti takový recept navrhuje, 763 01:16:21,134 --> 01:16:23,740 nikde ve světě nic podobného není. 764 01:16:23,860 --> 01:16:26,414 Je tu připravena k diskusi. 765 01:16:28,190 --> 01:16:31,481 Jak už jsem řekl, byla to poslední otázka. 766 01:16:31,601 --> 01:16:37,808 Tak jsme se v podstatě dostali k tomu, co už je u nás tradiční. 767 01:16:37,928 --> 01:16:44,135 Problém není v tom, že bych to snad opakoval jako nějakou mantru. 768 01:16:44,255 --> 01:16:49,022 Chci to prostě zafixovat jako neustálou připomínku. 769 01:16:49,142 --> 01:16:54,988 K tomu, o čem jsme mluvili v posledních dvou otázkách, a vůbec ke všemu, o čem jsme mluvili, 770 01:16:55,108 --> 01:16:57,741 musíte mít znalosti o teorii řízení. 771 01:16:57,861 --> 01:17:04,993 Musíte vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy, jak to zařídit tak, aby znalosti člověku neublížily. 772 01:17:05,113 --> 01:17:08,543 To vše se dozvíte v Koncepci sociální bezpečnosti. 773 01:17:08,663 --> 01:17:12,401 Bez osvojení těchto znalostí není možné se pohnout dále. 774 01:17:12,521 --> 01:17:20,322 Bez osvojení Dostatečně všeobecné teorie řízení nebudete chápat všechny řídící pohyby ve světě a Rusku. 775 01:17:21,017 --> 01:17:26,932 My stavíme tu věc tak, že ten projekt musí být realizován 776 01:17:27,472 --> 01:17:33,387 a to je závislé na tom, zda lidé budou pracovat sami na sobě. 777 01:17:33,507 --> 01:17:39,585 Protože znalosti znamenají moc a tuto moc musíte vzít do svých rukou. 778 01:17:39,705 --> 01:17:45,475 Jestliže tuto moc nevezmete do svých rukou a nebudete bránit zájmy své a své rodiny, 779 01:17:45,595 --> 01:17:51,648 tak to znamená, že budou řídící procesy realizovány na základě jiných pojetí 780 01:17:51,768 --> 01:18:00,109 a mohou být potom realizovány nejen na úkor vašich zdrojů, ale i navzdory vašim zájmům. 781 01:18:00,229 --> 01:18:07,491 Jestliže budete zaujímat aktivní životní postoj a chápat, jak je realizováno řízení sociálních supersystémů, 782 01:18:07,611 --> 01:18:11,323 tak vždy dokážete… Neboť vždy se jedná o vyvažování zájmů 783 01:18:11,443 --> 01:18:15,695 a společnost je třeba formovat na základě vyváženosti těchto zájmů. 784 01:18:15,815 --> 01:18:21,019 Rozvoj společnosti může zajistit pouze dodržování této vyváženosti, 785 01:18:21,139 --> 01:18:25,906 kdy si lidé prostřednictvím diskuse ve společnosti ujasní, 786 01:18:26,026 --> 01:18:31,230 jaké sociální jevy je třeba vykořeňovat, protože vedou k degradaci a zkáze, 787 01:18:31,350 --> 01:18:35,062 a jaké sociální procesy je třeba podporovat. 788 01:18:35,182 --> 01:18:39,586 A to vše je možné pouze na základě znalostí. 789 01:18:39,706 --> 01:18:48,171 Proto čtěte tlusté knihy Koncepce sociální bezpečnosti, tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR. 790 01:18:48,291 --> 01:18:54,086 Osvojujte si tyto nové znalosti. Braňte zájmy své i své rodiny. Buďte šťastni. 791 01:18:54,206 --> 01:18:58,330 Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Na shledanou, do příštích setkání. 792 01:18:58,450 --> 01:19:00,370 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 793 01:19:13,334 --> 01:19:19,682 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz