_Mastier_i_Margharita___ghimn_dY_oY_oBOOKMOBI2T:AH3O W _hqpxA0 "M$&Ӑ(4*,..0t2 b4m608%:.w<7K>@@JBT>D]VFgGHp\Jy{LNPR=TZV\XZ\^ԏ`ݖbdGfhej lnp&r/t8vAxKZzT|^2~gVpztS pI& /)q3Y;DYMW`jt~fC} l<) )2;sDnMGVL_hrN{%6l8 ܗ %j $-X5T ? "H$Q;&ZQ(c*l,vT.g0;246;8:<>@BpDFYHJlL NcPR!T*\V3X=7ZF}\O^Xh`abjdsRf|hjlnMpOr?tvQxz,|!~ =o"i*3w;E?NW"`(i{sJ|Epa%7ϛ R '0~9BK&T^NgqBz6A+Sżg  ' 8 & 0t :~ C{ K U ^ h r { .    ?" $ L& ( )* M, }. 0 2 &4 0S6 98 C: M< WZ> ``@ iB tD }dF RH J L N yP /R fT V ϩX طZ 2\ E^ ` {b d bf h "j +l 4Jn =yp Er N$t Vv _Wx gz qV| y~ z )  F ]  : I m 5 U 4 $ , 4t = E O X& a_ jC s }  W  \   x 2   U " ' ) 2 ; D M1 Vx ^ g oA wB h   U | į ' y ; 9` !L$-6x@\ I"R$[&d(m*u,~.t02468:]<}>@ BDFHJL NPRTVX/Z\M^ݩ`ͩb]dmfͩhj# l#ͩn&p'r.t/v04x1Dz3D|3~6d7$8)8i9:<>>V??@ADDDFi]MOBIVǜ~PEXTH"Мастер и Маргарита": гимн демонизму? либо Евангелие беззаветной веры csl3calibre (2.44.1) [http://calibre-ebook.com]d Пользовательq,f47f4bc4-4a3c-4fe5-b1f9-68f875413f22p4calibre:f47f4bc4-4a3c-4fe5-b1f9-68f875413f22 EBOKj(2017-08-15T20:53:43.964000+00:00   kindle:embed:000Rt m "Мастер и Маргарита": гимн демонизму? либо Евангелие беззаветной верыVNITŘNÍREDIKTORSSR Vr(N?1???Díl 3:J_> Část 3.߀Životidstva:avo-„0táří“ –1o historicko-poЀPá`taerspektivy3(Kniharuhá)'''"2"•߁džǁǁǁǁǁǁǁǁǁDžGggaSankt-Petěrburg v 2016rmbp:pagebk耇oooohtránkaeyhrazenaO''$proýpp tiskaké údaj1emjustify">Nabredukpobu..jurljonise (1875 1911)ex.řiohleduaěj pamětitanoulova Koqu:WR «]i>An,@nžebes)zem šePnech(vo@l,atímcorůnenadod@vzne`abyzkoukdo0sepšíudekutcích.»iP:,úra 11,ȌH, ája 9 (7)1rumrigilřeu.uHračkovaho). :/~?77 2`πȂo'%ubliPanȲ7sm8tkem҈xlturyHrotůčiim qnemůžeplatňtu(áva.֓xřípadě, s8Pa>nk8oyzsosoba&wq(zo venýmpůtawsivlast@>,hduh@de1bě jemɲmy kyysahujx`evědy.icméaždýchHt,9l(hsvXc8p80??*vej8spěchuׁLkopír[dtyؒak qmoz,kjičásteč xci`PčetoWl obchodúčely,WTv(ЏuoKtdk(KߧpHi)pryvkůodkazůneo1nPkudeke`уtsxtextedyZekrou،w c߀i>celRow>vXmožQiXtcЙimoFCoOBSAHWWWW焗vi mcrůhyhxouborxtydíدehnuаit@٪unkciQAktuzpole0 ďsurzorXmezi 0uiskpr0tlatkayšxyberXýruqPouze!slaLek“likněteaK. případě, žeášystémepracujeprávutomatickyistavíhybná číslatnek,ud@utnéUGopsatuč.ento <1ize="2">odec//">raňXedoužitímunkce „Aktualizovpole“tiskemouboru. -/p>Část 3.pbr()b> ŽivotiXva:avo-el8ří“Hhistoro-iare ta}aerspektivy (Knihruhá)olwp6t-12p>1.becpXcif  žhciviace:edinec,ost,|a,9mhikaczájemZouvisliYa놖πg(380W|iCPIapopul okolnZpriY0 ؀ooׇ׀ρ/ׇׇ0029537χׇ2.ӏskau 13ooρ/0097296φJ˕ɍcesuvéhondduáـvývo(48ǀoo/109iVyhodn xměnyypůiurysychɇиji`chusi HXQSSSRJtsovbRF 52Og/ 612NěcoHvІXmma؞uʍ'''oo߇߁/g߇߇42χ߇ُHwGůznýXP067?WWW_oo/Ww221594K_zslupzcx101DŽg02744.1Opiuárod߂eudobožen@prai 125g03207705.gregori}ablyjektotroč244g/煯5774_9Krxovo:ezenzIredakč0ú1pg7ooׇ??>534066ěd5/烯5009oncept̮dmínx01///ǀooGG/gGGG9609߄χBPچɋ7Ѕςφφgooφρ/gφφ408323φφ3. FilozofQadič`17φoo/g23267φ ŘízrSv u`9Ogize="2">10.7.zdělávacíystém 198Hlava 1AbsenHbudoucnoavo-„elitářství“ebjektivnda 312؆Bpό7232>(8SebevražednýdsudekǏW40371Život1trozumnéhoipragmatismu-realIDcouelobálXmuaš15g77/7~98_7 P)poklady'ϕ''ooo/g42987φOkamžIzJ31(?oo߇/g49χ30vedlnebest?89'?w??Goo??ρ/???075619χ:4:Plíživ?<2p?oo߇/g6636?χ5.outkoyranieků`o!iktatuvědomX32/ooχw77683321ZměnaX@rutal0výchrekv biologick!ۀxčasujejXyledk34Wg/__]713gPjooW/g~819161ψy8FaktorydržA9stabilityavo- epářství“br!(ešlém~4ooWρ/65016όyObecněsférechsmusirozenRHbjakoiamolikvid9 šoȌOOOOOOM657OOOWoo'O׋902364`Po9 iluz׈׈:@ap虹polečensko-`itEvoj81p"-123895b>Příloha. 3 цМ8možKhsťanství <0b> „světovýmákulisím“:olitickéechnologieýsledek 394ǂ plockquoteeight="6pt"idth="0`GD40637>3.1.τGGgii měnyřesťanstvílúmy(maV978312.ogmaTrojici(jehoáky 416g10492903. «Kdo čteš,ozuHj»)okonohsthmilosrdechciPneběť» 435??g>ۀπg(122106>OdbočenodématuIqebyloristus,늠nrurátilaulhcěamašku 462okwtɁ'ooϊ/77}83712(4.ůh(nevšíma tomu,oeZemie 487O_Npcalign="centerw"7>Část PK恏 Životida:avo-eářʜۅ73777—oro-.etaGaerspektivy/Z1emWg|rw14xt>NezHe-lihrvépohybhkujemeKɕ7oooooO/ggggggwq2wwwtžeocitnam,ooooooooooGOO/ggggggOOOOOLkambř.//Oooooooooo'/ρ/gggggg/////(  (Mudroslo`)//OoooooooooVýémaHyapitoly1aholmivy,eboťeruhuČěkozu“voříájesabtgtakуudpIcpatggezhpá ixosfér큰daczpůso:ětXdstaaerktivámtva.o@te(nay,a`ϐ́w;mnohobuhýchrganismůWWWSnáxihe8ؒwpҒwwvšechnyya,ehYromoz aparái ڍ8jzkoumajšíompon8ou jigenetmu.Ӡ,m0hchemickýchrocesůenetickéhoechanismunohobuněčnýchrg⁨účastní mitochondriálom –DNK,teráeobsažena chromozoy% jádra,leIiíek2V živo8logŋu řxhuXc2apatKg, jišťvzájeuin׍$ou ̅!OO,va8y:ulb>ojli><ǁ/πˁ"lign="justify">druhy,terýchenforma-algoritmyb*`spěljedincůkláevoompon :'(ul>/cg`Hilepos=00011943175a߃wwv///+).oЪ7UGEičůistupړPět"činb0`plÓ^`tomďatartýϒϳOOOOm.(ae𡁁8těh),b8iHʄ}v@д8Junik9uvniaypopul. prvަgbzískzkuXnxi!Aqpadě,8e;Ki" Pu;?kitɭ inakx!X`se莐e(vi`oHpméino`zpob(vB !߽ktMíryatriH);ɍ7ohli'!'_'/ϐ'''>`&evyskytю@iologo 8exinxćezhqťtvo1`4miG3㒷 mڎRd iXhuž,ڲmž5ڳb, shosvojZbecmusi.Q0u0 iaktowxllyakoíči zHuϒ/u6בOO">T]wq٫ytmickéhoybaveníředstavujeulturuezávisleaovazeharaktekanálůnformačivýměny,kladě끘ýchieziebouedinciHskušenosti˄0ají.BezrvkomponentyDa@můžezniknoutnozvíjet,IitomšakWuvlivňtímpůsobem, Yjiuďtl8pPoixgslupky.e-liedtakováӄ_]',dsuzɄto degradavedoucažч*muu: minimmíř yꄈaxǁi3Xite@p>NoXev@pecifiؓ`rlok@lastnvptatgenetickyXmSm(zpvamPtvůrčíteem (>6Uט/////.rnOOHl0r”g!a`vycpláďataYjPtTl úmrp Gjřipadpembryop-larvobdoba䃨3򍁚9[P7C]]ryb,`vejcox (Htormu俔pojp):aonkrét(r(lȅ`pb110plxnut6ků.UkazaqYityܔY*xWzvyšђJ`c 0 relativrmíkomponenЙ''6ní. s růstemelkovéhobjemuodíluimogenetickymíněnéložinformač-algoritmxvybavení životěruhua říslušqi悀dospěljjedincezáýznamakezprostředpéče`(chovybívajícípokoltímtarším,rčitabytqultury.

PtoeáRpni,ůInotliežítinterakci Q(zvyšM܎jejiǎǎǎdoЃ zenžmloprodloudobyrětstvPHuberty,Ckochnej@keprac再ڃhgraXvo0organismu,`ek os؁siWWWV):ce ">Zmnohorbiolog דsféřeempse člověk (Homoapiens – Črozumný)heňuejt`a*:.МϞ㋞Sstran؅hobsahiC(, n•Љ~n€zi!腘 jel>odrobsKydmstupdoI zaxůji:6B(dуu08kapacitu“Şmen)zp0obuxi`,`v4současlŒx81h( nuJblockquote___">T8ar=>ayE8ktivrayafakeۇяXu觡sbspoluprávšexaspȀQ8i߀ ނ////+ éčQa؈YYlJtěp0rxogggg201648gc9g߆??g///dÚčeygpravns#Հa#uu hlaotázxbaXу(ȶyOSzh0231310///*ynik!zhpovprčí_$. ???9x`">—— 3L''__]V݌ٰ ̯variant KJ(uzo5 ě-algtm y(kpiakpsychiXůPGGGGm)Yga)suohlišit0RZhy>možaždzařaddozevHtříd: ulggb>kultury,eterýchiutoroblematikueuvědomujeikdo;ojli><ǁ/πˁ"lig'''''!í0espoňěří.'(ul>Zadruhé, >v každéevouýšeedentad놺s(dáleožnnásled9cPvarianty: 

KjejichžgoritmikahostejX činnidincůaměřasvojhsvéhozva(pavůrčítenci tommyslu, ž@2eimgím_iWemPkláxceladȄ ύ??/σggfpokudje,{Qrozví,'ooWgnebovlastáIzabývjim߆Ooo??ǎ??dž/χggg???;6aXlačoětšinyspěA2pXmen9 –`doenetickupevPefektuzni|ύggeF6GJestliAtakp@tavrovm defini fasmJkapito8.7,ustasX󈿈GGGGsuȗê po:(rzhápoGG@týkhlaasyـžiH8š *ؔHv chvxech“[loPbohexovat@odchylkyHqdominxcharakterH9iBpůsobit!znugXelq`Bne mítá0itel^vliv, Bivaz ekXiuch9pAak(󇧋PGPevů?)e\prY@d[ťědělnstͳ(;dXKhiznaku@nAiPnt^]ů,ɑpracuPmate )(0e)avob:. ????=Pome-a''' ȿdyvx@zka(aWppubMmen,mzájX`ّKHυ.Ӄyyruhuzaztoj yi`Xsoskupin!olpPčҢJkifia(áHro(jvýšd#ipyJestližeeustímeotnografickéistortnalýzy (kterou tétolavěy]),akmůžebrat끠omu, výmharaemozdílnxkulturyajíydůsledkuhoi„vztahu“apoznávacutvůrčíppotenciáluůznstabilitҀstihkolení. 

Ieziimivyskytusebevra`dvarianty,xznamen pořechoduтproapčaánik pběhupivotaHo@ěika.ojm@@osxindividuxpOqOO`elid0( mBbměr/i>udpdýsychydinec;>ojli="2/ω">palgHtm_l-egreӉPsoR+ak@za`naaWI(ýaspektHxa áp,ěnzyRy 1 5 (celko)Yazejména)/ul="6_׌ceI">—— 3L'Aro8AA(ed0@OtlIHbiosféřeecpodPt0 n:organizax+YP{Q0druPČ#XAgenetJP Xnagov ,akdospěl1můžtátE5z(8i typItruk_(z Y,io-zombi0don,1sKd@\ieyJzvp2dji1 zetPVyuhoces?nebhadne슠pliv(vizpitola 4.7). `7ϕ">HyeKyarQ č]m耨qvzáje(formQmezvjazyзQ8o ús)bdɢb8pq1,hbjepís@ictXiXxi1rtvoří`ákladF)h.11  

Z pol(iXživyčlenitjpfundamentálčás8tedyo,orčpodu (charakter,mysl) životi časch@v`řádoheseXlevíceՃruější,ychlmí(sdemdobuváqpok).odíme-aDhistorickylouhoZch,O toiřiřadXtapo0XEj:BulOOb>

O="2">13TfX*účPc za-0ckprip!normyhy,`zivyjXřm,inžzali<án)i`eטѢ6ens tuce ( Ȅ`t5rěm$ůmlivzdeny),wߌߌ="3ߌߌ߁/όߌߌ"> ytkladdy8p@`zn`(vykҤNjkř0 dBObdalruhhaks ɏѪZxstȐv@t 0'0pmi044024סע///*.Ǒo/uh6">Ptom!nu0p,ewwp}nicház1vůj(` žaotiP azùprůběhusko-rozv@bsamě.'!p"1emVorovIXinfY„ttei“@@PgenPHprvkyy,terjsouva8pokAneměnn@(jakylmínoAodstavcýše),xva1tlakmiaky@Y@prdaiologruhemenetm8psmusBr`cesuHd( čnHaDIkuíslušÁsvébytpopulace15-adapt0 –`   2blockquote~6ۧ{JinJs ddešlýOrermožrozvožic'؛@a3a0jogramk777/,cynamh:„ČěkumP“ XQsféřeښ!,Z`ox+B(@ezYsledukro4voluci,b>8myHep-základ(XdolHby2X8)Ymnohé2a߁e-vztahbezhH u0mictm VHhorulaso>mrav/riení.ɑ>Informacedhaleníohotoaktuřiýzkumechakěj8problesklaiskemako)ásiuriozita,aknadknápověda.

biidentPýchrmQrůxedurč,+ojevvolbyedJen)uIomp*si, každze )kHKv:buč popmikЀ;*všnyymužHorgxs0e8)ntokuk&(ّPM]das1jexaX߃1komAst n?e mLi (qaakda7Henergie?ihXíry (Hramvů)souhrtvoříalgt, ipXȅxqY7-rocesȧ􂭋týmGGk. _____Qeszxpɡ`3rotě-!struktuᤩXvkyjgbsahTsslPط8ufragm-zhéگiživotaA,C:u(y8kHxetapǼRince(Є{) tyЀyAb@mnadřa)cȕHMBȇZěrX@j účel/׏׏׏>Tam0 H!ͅ7ĄOJ.eoplodIlid o0rmistejR)23oů.êoubor 46PZznivy"ّygotdledxG`aiikdy`5ne 1׌׌׌׌VG88P3(!0kWӃň䈐72H볱mIbyiӆňktechv(qastiob@iomalla (tonazýv itózaobalrozpaP,pá``cXzdespirzaždx07%duplicibdvoj` hz17Vovz(uohlavníchněkrobíhčnaěle8inýmpůsobemazývse „mei8a“.փůběhydvojpočtuůeýchozdiploidqce ( obsahujelomplet0árech)oc؂kevěma stup‡Em,akžXrsledxz jeP?4alaZaprsilogو7Im2u (tosoupiegůrgdruh܆͈dil__݈Yrفí`wlhmezibxvzájem0euodpdcúsetj.y (co0؞crossing-overI華?mám (budoutptRiomiߊKovɉ،V (W,xenig.gadaW`ěք??Hgvyt8xzygo(sԉGo"Wpaqa)náhoI8acϋRPvoříЛ񃑉WOOO?HH!818mužmgLnčet stspermτ ženm99kXitost:s mtruˏykluor8l1zajišťukhpouzeedka___11420W\9_77_///*bpravqk odalot8še)vari9zfolxlk0؈@i<?`dompn%GGG1268<20GG///PzickíznakA,!hzvl,symetrekreeogenůG130461///eky.Ćφ͜K߽vodmín(edeϋsdpPjsi)@zrásta!rt(tak1skupi@ ݺ)HWeikvidc[Foly{mh 0mmoqm.ʊRW{a\0talaxživuH{l dobovulaošp?wižoastupdoejcovodupojujícíhoříslušnýaječník dělohou,deotom čekáavéplodně. 

Jestliže _edojde,aPeyzačátkualšíenstruacerganismus pnydposledJpravyitěhot víterpnebyloeHzováno,čist1a"yklznovuhakuje.ą-li,zniknygota –rvabuňka (třeaokolep)anhojPІmzsk؉ echázdoinfyziologickrežimu.Volba urtbíčpodleegenetuprogramu žʆg8cesuPiózyH bu0kolikuluَvysvě`telúrovniiochemi/uk8onitrom`8ky.jPcky@míše^لDŽkut ost,هSsochopžívat睡věmiAana ynoutako0vyu0t?cela sIzdPmqysivo8márefektЁdáchatky,Hym(amoYjevitáxemocblockqu6aoS*sperq !p !ǁotbyohbýXyateozoruZps@ezX0Yesmysj„pYáho“ombin(roz!wQ,(mॱ PdxhBnahi0jxudohrBdoucفpmytikrodičů0jejikv@vzupíbuzKlinihАon«Ykslov..йk`(kam`mЋxaX)»22Ten㲀ptrpmo$r18žlivkrv4(ybexokriԜtanelaX t0v!؇LJLJLJLJGodpd9pznikšdruhPttom:edávboťobsaq5mromozoX@ىsyX*Ammůžt+8jeatky.ʀarYG9Yy H'eodc 8n0sahupܿyHhly0(@apitagramxžosiivahragmentydě@dlאאאאKdy`Hjsa؂WevPandFjodoЀobH=yNRpc,yoam(d7,h0`xvotabylH*Bkdp`u23nyhotitinxé. Vvmípad@otClou@obobytrHvbu ؅yemӬ,jyl..asputinoučástí,eterémarskávětRiírkevní „elita“potompnstohlavidHuze@élastnešvary.`třebrotiovibracetniesloYválkažoítěznéhoonce1xinitoeradyz nedatkuenect ,Xboť؃ měPpoškod`ruhXněmecazájmbyXveden:̀8kulis(chX؂růel Británie27rlidov( (p9peroucuc lajjeji:ddaných)Ŕ,ySaskovatehi@ď úmyslrealiztkýsiтPspecifi“mi2ktgǍǍ232488ǀ猟ǁ///+. Aestl(kxpcen퉐9žeHiȗBanuaza20.tole #sprá0,Pkʒ;pravda:0kdybychj(znXȂs m(le,Qiqou*d@vitelkpnYarؗobyXsůvytyRhajiš0nosdkyyyd1trolouJʋoq/yčas voř͇DchybڦddoaliJezOkقPPršíic.í-1í,* !apPxu šludx  ɗblockquote&6''%uhhodhalRvemvi eióz`rgsmuAH pobytXG.Ž'Hvorph[cknn@kazujiosobitisehlji39Jse8Hi.n0v`chno bude čНmzříaBoh1pztitS Ȳ`hzorpdp(dom8nobhbivIneexiL(Hxx8 tms!2ůžoýotvrzePdecm!todamieximenXeodborww׌׌KonyrozvPvtarok..ljuhvԒáhporPZjevodmíduX|úč@ů:q«Bůyc0p lidH(pudﮠs@z.»i>(+, 13:12 (11))bdobIj遰Nm,-PZvaҊryHmaňHA (Mqš, 9:29)T na 0x (kulturu)B,aXhitu-algtmy,pف}hhminuixυɐxcéy2op)at,𝡝8variaceidydekxce-leXh ůslЀho-[pok8uyit`niAiaHljaRreHmɥeklara$haai(yphzaʃ[˺`iݿ0 (ea)kdodenmivoY0q,:@mi.ʃs2yloc iZkupinhladXlibjedHph3czYBa}sp om=ϛ㛇̖!r1evl`ێupPm[(hsGDŽGEJxqslovSz`xo+h,namená, žeeiózaohla organismuarevnymenstruačnímyklu,terýředcházeločetíesix,robíhatinakdybyetéoběliticksnahysqrodiPzměnily,aXř`)m,ႼRuskohdládouikuXšeI.šlo (nebolespoňyhipraveno8jít)#tpecíeataofě,jeRhlž9prvchete8svéhanová,akomude čále.

Vomtoontexttbaikoout{narozehe –ásledkarůnueostupnpWčtyř{en29AbyH8emoh(uzortoIiksifeiózy)organis` uhu(vCbezdův)Pi)AwppodqěXminulKAdouc0()mhaت nezby8Pdht tuHhpozah Y:`ce 19.čátku 20.olߍߍߍZIemVsyny"anglq duardII. ( růxhh01 -810):latk1ng(Hud0d@Szklyaploiň؂miromozomX`0tev5bXitr0(z(񆞕bratrTYLeopold`nsleWald0o-Pyrms,`ell@jeppmařa(izX c).ou8y`htii@ýluěmperátorskéodinyrotivníkůelBritánie:omanovci (cesarevičlexejikolaj)ohenzollerH(vnucísařeilémaII.ruIhoeňatkuesynainceindřicha Irenouessensko-Darmstadthu,sestr@andryjodorovny;idyž@ám oženilqdce1králف@kHie,dětioutoemo@trpěly).romě@YtaE laHšt(uěkterýp`meckbvod iaxšpa8lbd@stie (t @AlfonhXi)31Vomohledupyonhyakticky0lie`xzbr, apomaikvidaxvlá(F yhynkutzěybudglob+P= mbibl ktuoče!lidstvajménuohaTeďpodíme򞀚tevho Pu0؟eEegregoruv(neo dominan9aáklaXuIsped0tvímů.
/////ujživotá,dnářilez,íšíPlevetsinteeneЉxobzpačáy1. rl20t)bviňovala, royvlivňuPpHtiM(je0.yhloumn0tpaki(Phsp˄eYi(za 8vrac(trb@`[Rta аF70skutečVlíosaoddXXlaokudšakpzQí8to+sٱ0zAlixr8dvorhybabky8/ok9j8lxi aájmyX  @ta٫AáHprpi0"ydoškdklсхiTzamPatnA tu-civilizP2HjQř3re@휐@8aI32<0u01"??
19toí.Ȓ@ohlioϕ/te width="0pt"lign="justify">Místobyozvíjelovélastníegionyálnéhoýchodu (Vladivo k,rimorje,habarovskýraj,achn,amčatku)trhRuskoobiolonichájmůaponska Koreji Číně (v^bylronemiao-Tung pa,deyPortrturu(stavenojeáámořkjeblízkiXIpříYaľnij;aseesIkoncese).Ԍ amozřejmved8k vy耰yvztahs em, ičemžneodeově-itickynio-eomsp`ITichémceánu, globměří Ȃ]usp9ciel ritxii.
ojli(ul>Ȁ؀/cg`aile=000123565733a~///+[npctimulЇhihrevolulete1905I7.obceȁv@9finanč(krPterpji( mnopodm,oneuhpádGjitةforXqprav0st9Ažíchn`څ3oyvok˓P1914HznI(eAimpéria: 0mey`soasɕntaRako-Uher1aώYu qši (PPou).ŠpadojBAlexandryjodo8doběy žQjejm؉خdepr,ysazavȋnsiI a४ضgan(d.GGG38698?D4GG///Dpsysomati؄WWW39234OT5W//W///*nfliktegrego,ڬ`񏣇ripo`jezdo"Xpočínaje?ijeX sedstupHPlstPtehješPesa軒iku0šemW6י3טN P,eII.`til㆝rzednicyůžeýtplatňpnYtiliv"8zh tomЂ`ěděl切ilobHY0xztahaozlHsil)s{dznalvropbdvo0synPzcexs2zí(pestɈ+ňatP_eW` h(princezAlixkuteXzlahakarod,ejší[9PAoYcivilizak y. Téměřeset poačátjeholádyǀrodinnéXživotaeikušiAlexandřenarozenčtycercen dilhlapec,ožlavvětviarskhuskytPm`noskrPováeinie.OOOOMJenže,ťsiojeie,vousob8zAňustxZdědichhbudouc(DŽDŽDŽDŽAymbolikazahhemofilip8zadpívxmíněnýchaktůcelkтkontextulobálaptikyě emrůzAná.esarevič!E12rph(3července) 1904 době,jiprhalau-jáka?7777>(po aeiózaternagram`yn ěh@ ci jn𙕈liparo3he؇Ht(hricπPetrohr0d9R` |emřiujsvůjv0Atoj: „Potbme큀uznZ@ubychomdvr ؤvoluci.“eXsledxiš uxk zárX!Pn2zHxdohodtz hijatemzloblaȢlivu.ůz byhnu٢iešڅql`imperiãhtkolonizaKoriěregionČínpoPuHu~Vk ipraH yce.ʯZ|9tavbuoi8chpatym8yqhmcÃe郃Ibýtyd437nebʍɞxu(háji`,؜̹yLjesunxnҘ8ďstvaģZ֙Qod@i>߉ω/uww TakoT6ߴ٩ed袲Ժ(Ho,d9.nora(27.PodulPka dáře)ߠbezPhlح[yW489258矏///*YbojbakaPprImtjátratord0zasá1kzvaCesaič“yly80otřazd!zbr… (o󓨥H Å8jevHMy!riA1ů).''''dܲ豰ci:votbeh1stej,UPoucn Itáti,oQtmiděЀi minul=le(`r(-nezodpovȼ9elkopaeaYelity0Yo`ikezvíř ť0ҌHlid5xel`la.6ovhobecXmtextcahcSh:Viš[ro(krveȀ8ácmoptvАMjeOKlumpačinpena9<.ӐHip emjXalQ閩Ǒڍy=léJnároda zánikutátu.akhraňárodře0rolévpímrve,teréꁘsámidíševýchkušeno rusko-japonHuál@,e)ezstarn„elitu“říchem,leěž!ležit:.rcliddopuš-lio budoucnmůžekončit PvotiNstoj če stejně,!oUsledkaokračovéHJižQyzdvnarůnsixl2zv` ahylavápovědaxeďPse eat,dapoleč@oijebyt$hod9porB茓 pohpjzíHýtplnýyvRani`poz`šSkapt"I2QIe.39xasmyslHmbhkzbcesarevi)!v0poruchHsžlpX$0udmxIBůhxistujJeևxmo8cíH(dr`apukláddic,Rxoaelُ2 oh8(yIžá!ran.amoz`jmSMȨȩPaůzPt1225/+40oח7///YG>blahosl`s ȪH`tAShoradvѢ$Ѕyjqoudrač1qmospraaavzdory؂pPzlovol.ulO0yalu1"??Aa aљuRizRtau vrděp1`zXaaeĭrafzsobeky,v @qkejžpiky9to8e\N (jobxphkrach@smrt by)"inȂ@isva`*P ¤I`ruUte kladHuvinsepIQzražQPa-orpce+&Romců…(u 67">TAKEROJEVUJE CHRONICKÁ8b>NESCHOPNOSTIERARC8AVOSLAVNÉÍRKVEPLATŇOVAT ŽREČSKOUOCAUSI,OŽEKLASROLIÉTOSTORYZNIKLOTROČENÍIDSTVAEMÉNUOHx DALŠÍMZVOJIK1IVILIZAC𠏊 pww"0pt"lign="center">—— 3L

Mítámitkyrotiomu,odeylo řečenoříčich účelno nemociesarevi,eožnéouze pozicteismu: ula>ojli(ulgToyúrovHzombhorŽivotodma(8vschopxmaAtanShora_'__??/Ϡ___YIdeGFBo)VhmohzaX„tyiꟘ vyzpyt l“;arIhlava|pomazaodsuzoiPstejyh8bita;l҂QklaA茹 ҅ؕ"skujsanesp(usko-j@nHu0lkрvojeȅXneúspěchy 1.ětPy 20tooluce:91duraχʙelikp8k0pqsXHr0eméKrДO߀o޻?ǚ?88sqgá“Hrze.jliРIRPqrk(RPC)r),ak: g67">Hierarch@)8>pryovЈ@adtuplyٯqudKtlit`Q_vyȳXdymvaXdaž)ayع{ytwHڅěrɘx`zlohailblhchHopušPkvůHaschbezstɃ,lkǽmcidr8!.owwqcen">—— 3Lڂ''ti:ázor9osudrodi0pagx`!poskyqdpodi zky,YRl<`1(bibl!0xje0otroli`ϫ (kapia 8.4), aσaisȗatňb0ěkP@騱3ovy<:)ǤONjNj«Je Hsizl(~yۭlk citaci)kl: "VevAcpannad yctlaí. NЉbudez@ i:Nh(ty,ďlub; býtip70.» (Mato,`.:25-27)GGGGGCpai0a0''±onv)pbyعHxra ž9napAna?A kicȄHHq laduiprů '$xڦ,Hli;k`Pa8IypěZli…77776Ro vchvHchů(ho"X<92(`umísٖpisqje:a«PneXPane!3 n8iy?x
(Lukáš, 6:46). 

—— 3L"blockquoteooohjustify">Tonamená, žistorieidstva,egiolníchivilizací,tátůárodXisudyířeceenotomkůmišejmravně-etickéekce.tejn}každému`jeholastivot.leešichniěerouhled… –to*depímvůlivnevířeohu.specifJ
ioloákonito:<׆׈">Be (gen@ka)udouppokolhdmíȎ€ik/ouӄQúmyslyčinajp>׏׆獷i>Skuteč8hřích(4dr-",`nespedlP"aJIpomstychtk š8x,ael؁ivětt#hávazyi. PoktehpYvoboo(výLyvYmož kelepPy42Rminul*1qUnebЄr,Єůyištpy3Хomu)duc8(vAi)𨷨רokakiabysnezapžovH󄀘ýmrobly Pyzmdorg3,s0:hukznЈ̂aؓؑ`(oYXdědict)mYřpfht,informaal9tmobsahj)jako:pvib1)_s81;QSaXdoXa҅ؒpuatI`spuѳע??D`iyjt pvodduk exuuzíčeIípa(Vtakz(3záx:ssňatku3m 0c00QyX(IesQ+b>Vůbeca҅h`bylody`ldázel(ž)éZa>dosáhnXaktyputr urky؜"4xb>10.1.3.edinaroces#ﮙv߹߹56313Ӄ43hOWWQOȃϐKdyn8\I2tPȗroul@ بTvemYcit,ja;h#0jm8)a8Ҕqny:očůkji1(e0;ar8ce[čínás@e0luplynuIHkkaet.ԵeذUmueXr{ojsijcnagram@QencijvɅhzva`rapu. wpwwuPxЍmiedinecsvojujeulturu,robíháezájemnévázanosti genetickyodmíněnýmIcesemozetrukelk80(mrganismu průběhuospíní.atooohejevA(tom, že:

naed1`aHeinut,arušeznebo(mož(vůsledku úrazů+ých0lp44urté(HPobdi>poptávkokzkáXnagramova(pálundiuh袼,koTrčástP8ovylučzforaíslKחyxjejiin!a-algoritmq)zajišt,(pXrusPmazycexistT: „CoailkoօěčkapI؀*y8uží“. o/u`"1emJeAЬ#͞HiӋgdmozwrYwwtWWW57355OT5W//W///*jokudRpPnahYríjeؖLbuďtxoڕ ъartiЙPXaPstatt0omez81486Ljlj///*.ԅHamplaaiimnoPjؑpecizxJ-padkjs ny,hyhׁ, eIGۀg">T*nesmíočeva d yr`ěles1kr(bude `xzGd몠neBe mȒYlipůsobPivo(–vůnedatЀP(xydlfiuxměststpj hajʗRimuly뜈omabyHhasH(Y(AoȦ'r]jni-y);Æzrodi8j0odšíozitpára Ȉs8j časYívyIenRpozorkd,yťA8d)xHp9, Yvol) )Hhn!id9sky 푐U0d ۠pЦaHk†юspvvyhjepmskeletardi Hzysɐut`؋koonaP:ů6{PXHsociologiih |jakhHBvštmatzky: 1)opnz gptickami enlundividu3iolen)qe֊am pěch `0h8orvzniklúpad8(pvka?;2)ʍznm @omplex"ji爴?Kro(Xj08`xz oIvsaidstva biosféřeeměejvícenohostrannábsahuje sobXtakovýjemnformací, ženieden1inecníchopssvojitceléjichomplexnidetailspdmstupdospělI,l;zaxůjivot.

Kulturyůzný(společȇzna0sam1souQhistorickrepocháPjov(odlišxtokoR čikologiiraktyezb hoblaproědeýzkumy.všakzhlm tomuKechnyna`vyky,žositelȏ@hruhu „nadstavbou“zyp0truk"psychi0pkaždémasPokam0kuyorováυXsubdsociál@ikupin mnějšímspekt"ň,jai ndokázalԓgenepodmí@htenJdividuhXeo xouvisA ot`kȒPA9rozlo؈)obyvastva,ter1Ё@vyrlo, ů,aáklad"yt@á!vemx ají. Jbylop((kapito4.7),䌀seنolid(sjimzvrx@oAe)hHttșۊalgtmiꀈdomin0y drojě-7vybavj` Bue-l+yhodnocoXue0@diovڬgosnevratsmhɛpo0iuttXco1nx!urhi!dobtvo}`#?/?, .ʭ milovpmezi YPyЦ3կypy/x@u-arHlyTpnaʉZvešk773'ít(v䂸 nktyreflexQIX”iЌtkoYúsecڶámcsud)A.Իǻ]ůhlaod`íic3hi@1zȽwwww>Oě r:omhzG79mum,nižhѵemýš(omrava|oȺyqá;udٳV pozX8 //8zombie-biHbotaDáXL(pokusHyolog zlom okolɢautAmch)pi~kdpfos PindividuȮvůbi*Xh0jevpRkulhvleXzsobуsebevyjԗ Wqnabezo٥ vP9ý?émo80(pr8i(„l:chci“,q؎`a0}onoh2>Aюq0aУ(neb Ϊ@u)Οj?lnom齒js8@›Y񕨇lyýt(X nekoneempak,ڑ@za[aábXensqailf xblematiqHBZ8ěrem),teprwpoyмXméinhzivzBApuberts0kvr`hlids뢈颗-j.0Hanazakazuje, žeypvířecí,ombieémonickétrukturysychiky,rojevujíe chovándospělýchidjýsledkemagnaceji(individuálhoavdn(z p0dcházeÁetap, žQyjád0 mnezakončosobnostG@.inýmilovy:

T čěkaodočátkuPdmíněnyou;onamUstliSdinec6svxmlati@áhneXvratsЄhtypȍekklesulbspolečainepravr yH8rodičů,teřísoastioběťmiejyouzH!taršíerzi. aegradgre8vnwwwwwiěchchpψ/ul>10.2.yhodno8hzny73hdějRu–IkaRSSSRJtsoRF porovnání jinýmiegionyvropysie. 

Obyvatelstvo žilokompaktchomunitá`převážně pkjejiblízko.ȃ otaaylalativ!malá,ožipčvysokérodukitbiocenózlučovatvrdoupnkurenciezia(atejtakjednotlivci)euží íKzdrojů,akȆyoblatdozemhoo,delidskákologicanikaʀ`.ʄXultura0[zykyozšířehnhhrom ú0í.ledis1rsů informaHHvyomqsiz žPHS@ppoli1dvג聠tòpradiotechnicezevY„anténole“ –nfunksam"[ˉAssáhlo0Xcys0m. 1TonamXȈchopnho*j`atoi8pályádov@byšaԁQmindduȕ senzibilů;p5u0zařȂtmXprůbě Esp߅al>V pcxpřʞ0lm[p2chlo49nkultury8 ahrn*:>dul"><@u1"??
; <ǁ/πˁ"lign="justify">komunitnítiku,ednotnourošechny čle8společno,íkyteré􀈀Xří důsledkusobitsvéhondividuál؀rozvojeedi noi žrhskhmocí,zná ců ohhemakut$,ejichinyl0SensXspěš.wߌ߀(u@p"1em'%Jinako –roměimo`dnýsituatutoharaickéDaakoelek ؁livcirněodporcjin(lidizeatatk(nebolchopí.oučask1 dmítá!pzitismu׀хZyěmGs臑Ăpjevili.ak:apW"6ט">Bue-hovpitkyolxce“ey,􏀈mlavm1 prhHjmoutizověka,eito0ׁvyhnataždAHdoodržA-9anorm!acoqživ(y.< zapr)8 zpPobPsttukr"chybIɂ hst dos*c,PizoaYpi:lů;WWO'OO/ϊOOO>adruhbexФY sazrdividu٘\lib#rjB"mѬ9XItғBpʌsӧcůioczHplanetye.OO(u(NJg߈">T ?znamuvřůž (eiéjӸXfesikpecizacyHhierarchifvztah(tps;سgxH)%؎ekro@4RAmaximppȀbXvu65631 5///*,㝹.GgϐϐϐϚ>Zdeobzvlášnezby@Ȭ1qozor*kinuituHb>xOíčinjod( žp*00>–j.o9uzavIalgorit؆:;1) РMOrrm72p2)yluč>ědo솀pymu%en(kjám(cházet )$y!/רP(Ш!9H)>z!ilň,egProdyhce@Щ+$He -koip__"1em_]A8mr,Y`qnol8؀bpadavlkaci najjimek.okudn:AXul?"0pt">
staneeež průběhu časuevyhnutelněákladem řídíchozhod0í,oQede chybámři řízenííme škod-nášmomunitjakoelkumimejQčlenůmsob56ocitodchranouultu „modly“ěčíost samolibpi bokupinovéti|uyjen0odstiAaleyzdvihPjeoa úroveňystémhoaktoruo3O/ϋ">takdůsled?mysmu8Yzpolečěcivdopxáp؁0domHlžíisa?Qhroma9t, žJs聼e ,teqT,ůřovatsabotui?`(Š0n*vždykol!mspra`l). V jednomjmá8hu1za dPt ntxvýbuch1argnn2r(vztahtis@ickyniklalnativ buď:o/uulW?/σgkpadva)yforҒičemurtý třůB:ýpšencؘmě vrhelero͗إCuxmí߱߱68366ױ7߀簷߁///ߋϐ/o7G_Ϗ/78|wajzalXX)j@rincipech,eodxtvyshowbyznysu).Zěb 1stlidoneščasůۀzát20tole,ypěsPb ě@Iu58Reálnlyšakylyřiomtoruhuemilosrd1odvracesamotmiejiúčasky,boťodobrycorientováP vovupolečsilelRusi<s  svhsk@důj - io0Čle8Pٔc funkSхi (ceptX)[at bojary (hgrv` ptivdulym~ens`0n)tvipPvXza(oužijeme-sou nterminologii9korpoPi“,0otam`ztakebytkόikla 8Tuzav.''' Tohromadhám0ávotvrditp st)`pátk Klovst‡íZh.WWW71461OT1W//W///*L poha[-roz`1zor0skikůědivláda8Pt@ihpojeAdkť2pochakoe2ׂ 0km,hR,Iujea p xtuoI3uiPk.ʚobranxȰa="4">(Змиевы валы́wr)Ёzߎߎߎߎ Velkst(ncyklopedy3.P, 9.l,xr. 547xnfoI)spě:HADOVITÉALY(vu!mzyrzvuk(yh) ,x i>evaěX,ihlínyrczd,먠yáhjižodyjev񂠏xbz2DpélPto.΄Ć`o legend0om,Qb(0znadraHaiopuHyrJAbpzdy.ڭ yXuch)Hkiť,0aja,tugn@TrubežulxRosdíQhosymíst茐olikeskilometr8х؎Pšo 10.odob)zqaяP`s* (vizTr(p).obejiqývbHڂ腸tebzku8d!v100izemBlplprmi8c@. meto1t聨""SkytE؆iky[Үhe 10. - 11.! IHi:(telxmiravjatoslče*tupcZBrotiePmPo@Pm (Kyp@m).»wr)wwwwsJeJ ubaǦǦ_idth="1em"lign="justify">«Ve 3. - 7.toletíabranuředáleovýmiívalyepníchočov`kůostupujЀꂀzápadudoЂ odněršSlnéélic󃐂územ0syXmarověkbnZzazeH –ai.ytoZed0již@(oučas hoyjevahou8zZDpprȅ;jehto.ejiAbytkechy䇐es `kiť,raja,tugn@TrubežulxRosalších. (…)

Vmě0obuqeytvář, hlínydoplň*kopN@@ júsebytvoy0olikpevRplinie@svHk@aykemnačrozsahu.eH聛a4Hohdnotiseilometr1Sta"zpravidtak, žeup!ithstAuí, čel0jih؀0Qdp&ytV kprotiájezd[mko#doٚýš010J12ii Qřklad20.օA@vr0؛lošiivylepšPd!)(ad ami)AstylxXmi.čgedN150XProevHхvkláddI(ukȣpP9ep0ninavPpNaleoAdesehpztyp6h>“ visl8AYdy,QpmeliéfrísydrografixJzliޜߜߜfhhs od!hloubBnKZjmPezůȩějixi`naišťx9ur kk vojensKek`ppIdú`ɜpayh@\e,38Zhnebexčí`(!AohjakػX,bpohromu+HoQis:rorajp.» (Textاu8턘vzatBrop(6wePHA@SBF:bt
T!`zptp,PGphxorZ@tayýmЯ(obemjAspolnȆ1ikova@iGGGGG">Vk[h řti1 (9561015)萰Hpl(lanu0brez`RЇDP*od;ěchtoojos mditcoovinЕ1r@ րudržځЏ0ádychlhauibyipePjcX!`ňch`Rnad šeápzX''''#Ceegendyؗy/ daie1Сciesvariant8JotӺboharjmoXnedoyahorůhXeAqblstejBil.ւYv`ވvrhhHbyiemioděliliapůleziržavamQakabohatýrayznačhranici.€8bídkuakobyřijal, řek9eouhlasívyrobiládlobrovskýchozměrů,oteréhoeáhapolečněčarýt svý.dyžaépunaviuvrhnusiejenemileo.Ă釬XgpsovaXČernb ,deHleÌutopil.ohadovihyꃀbytkybzdy (statulegenvybavujeme tství). 

V jihpriantȃPtofXvšhby`ak:////-«Bne!,hdáKv(ávnzdobhqeešxčkӅogQ`atičceapHndiichSv8l`ZeaFmlaaid$ؕ~sejímHPvánx,smyslelYodudaňqobkspatviق{je(kPravdapžírušbaPch!ruPș@Svoj ěžkPúma` )emoT@3ukryl mámku.ɉčíek xXjeH&vyšvenԃȀol m8e4`butkaZdeuJtcxnemb+(uchl&189t8celxprosit: „Neuj폑mrtu!ʁpppI0mnikiljšípna8va.Ч:9te "؛mmyšIndQjePحAxdruhé.“Ať1poذ@,Imu`{ohد`etI~ԓ Krop pojď{@iͱtstomyYt@voberu@UҨ𑡉ЎxvůjŽ!pllKa؉s@ec)nP飁m=hlubin9Q1ch.`sv@͑ۮsk,H3 dok؅jik Úa[exrAaamotun`yaůl.dxs0Nebea H2 (ͶPzemhé).A􏀕ter>p,ůžeteTt8nes؋ɂzئ9nazýY8e…» (uvedendl8ublika(@innetodkazunkčyn2006:
h size="4"> ////+Tahverz*nap!8utbezperspektirvr8sȚɹ!ou)nok" icYkulturyejilAkyzvaa neopohanyneboť:ua>m8UX`zlegenAH`@izp01Zlneíracham胸nrozumeaѱHpe,ombixo__/ulw/wHLAVNĚ:ʈrQptuál1mocný{ iDbog nucׄ???>Svobod1č@ěk@cPuȔ ut88ࣈkovému „bohu“.

Takedy, žádnéetopisyotvrzujícíkutečnostudovánHaXitýchalůrganizhlídekai9 doběan%Vladimiravjatoslavičeeexist1.ařízetakhoozměruylaay%aěhemednozku,0KkvůliějakémuCCiPppadxkterýhealychleapomenout.avročYeneZzmíȂsam(jej,ždyť؂х eceharaicpeelebkžatainform-čin''''&SlovoPZákonuMil@iyjevsxmetropolityllariona,b)k8X⏂doЇ(navzdoryXům,stoYne ám:m2pu(život1RusikťanšthXPPír(`blahobytnýwpz@lyeteOzde`áPvšude8ziPlanulyoje62b`__"4___XoiNЏhAo (1) aæ(2)3 _"4/ggg ׀Ѕυυimgbasne"f384"ecindex5N569/oKυ׃׃Gww gggggg+icmé`av1ytejdoběeverd(aI,šxdci!pa9otn*odآ؄XhAit;andenbhm8i"izojH ɭPyů,d(opravduXebl,A latenpQtegbranychhúzecivz8.www/w/0806497/)   ʯdnesad˧PkxHai ,qmůžeul! fotografilevspmekafocuגkt*3UlzároveňvXhsvůjkladeh ízstHVell8Xhce0ťrx 1941 nkyehrmacht@ ř ychop񆁶` ,9Rnuyobjt"n[YrhledXmezerprůPdy.iowOwOJTOJ[iditelaXzvrpamák8[yaěhan8iách.PoX,oHk(sťZulaqkrX ,dyllarionapsalvélovoákonuilosti,utor «aplukugorově,Ravjatoslaviče,nukaleg»<*lg>«Utichlojníža pohany,ežto řek(ratr3ovi: „Too(aoX}též.“ačalaém, žeIvelké“ík`aam(oběeště3(jit,ř(ázelhёHzpšechQanHnadmRuskouípzili.ȋՊZdetb8imnoutymiůl8ikolny. uvedehmtu:gr0káHdo6…“yído dv v relvnJpv9hisinubHXىkruhzhusnuvlas@ocash Qymbolů`řsXOrehbiblPjeږa1j nu’xkl s3monopuH(roPchvu.ʳYaX h)PvinXe`кdaɡxkvůj, čím0uzavp໺cellanetou  Jen5eе@0)HnvislýiniQIɈ@nyšíohlaȁQ.oj6oˑlcen">3N''Po8jsmijasiaȃ`pzhkulturyivRusbliedynamtxikylJobyXel؟tyXu؃psychi210.2.2.ȔoP_růzxxchideályrganizačnírincipyinýchulturyhnositeliěčinZnešvarův jejivlast*řeytome.uskute(ostak Huvědomovavšni;améýkaloztahu my,xnerozvinhstěkterBaspehch.lav(mmemo „xjeaše,sma!zvyklípro30dobré:icizáckéhod potbujeme…“. 

Astližeaxmatickyípz`douenurxtistorbvzniradic`0žٍtPcohybni|X؋ahrdilo,dokážčhtýzvámbíha`c@oasux7>66Vivopoli8ádneguYyo蜡vislZnnhvo?/?/*JerhkiakR^Xdo@y–HžatacmuspociťyurhmX@* svo0individuě-olog0odXody㕵?75847ww/// basxenvůhobd763388φχ///*㽺bPeoPéЛ!ěaq dlظumznam0DۦokacvIrůzkulcháze)iXeatolik`tenzd.Іч4Owqmu x()iskaڗhul;yků,<؄u1"??<ρ/πˁ}N7ׇׇծ߮iXeht@ oadružstev謸eninʂúčnikonceptmocGu`xH(touerminBPvyjadř)sdavo-„(ř“rganizace]iz@voB`e'!-egoisX—Xobjekhؒig`HJvý j.eboťjí-dcfunkce,phom zméqaroveňjioQp~vyšší.RnavýrPxk77Au(kP8! 萹ch y-Ryokroku)celxM(t)zvl01AipadɊЅě“ p0`níomunitnímpůsobem životabecněuskéhoonkrét.leotovrze( souvislosti konemábsolu!latnobsahuje(dovyřč odatek: „vřípadě,eepolečQievažujnelidiypytrukturysychiky“ ojli><ǁ/πˁ"lign="jufy">Krom topočátk@jejiizolacedohabylroosite`démonic[u,teyxqstxcharhceptuál-mocenčinádprincipirozdílom0ak(egregor,69

V Ruskýchohádká`seotopecifikumzájemnbvztahůositelP:hoharakteru့dudráží dobružstvíšemož#Ivanů-hlupáčků:ámáloconá,vumí,neniocutiěčemuučitHleكdy štěstaprůběhuyoedeYhnevidn,1jchnÅVek@věevéúsprtřebuje –edogregorazýý728li (smy ypttu|),i>ťži8chop9؉0je,( ᛰsHqylivhXz1#jizɣBBůhRkueukr0 síl轉pPravx. gggggAdy(PinHy\+teninHr#btýrámozehhpobiY-ЌєxojskȀ([؍loleckd8:p!aljenZ8exXkQӷ2XfyzickQyᆭazja`iafaܨzv 𦒉ýskxUI\in ;duxtutůQƒ뇲i847414ߥߧ///*;8ЋosH_pouzeٛHo`@sS(iskhružbǧĝbeȉ߉߉߉߉51߉5߀爷߁///*.٭neZtel󤡕1adat~ovӛd1vi؂ave šanxitraz1zemJQiۭsiů85802 6/// NáuѨѦoPzka:Kam))chp(HoHlo?ZOdpoď`)noYá:Сokol{쫀znik dAuiblZlobzacёpzimyetikaqzj`gorxAytvonٟvoiaěžnživoQodmH鉃3Bs jsPѕ-ckyompatibilní.estližešak člověk soběokážebnovitravnosttikulastpuskémuharakteru (třebaarátkoubu,aějakýchkolí)í`ehoodporu77V kultuůvodiylonoréH0xistovalapotenciálozvojeIn2zhledem tom(vaziXeQaXevQyptrukturysychikyombie,Aevznikȉ8iHtu davo-„elits“r8biblicivilizaceevyhnute.6Scenx">—— 3L''Každý770,XsrvujchožstvXlidí,Ciů,duksubyrčP댐itPjejichžouhrnomy( (ůpcelHakqrmýi.aruha!a,erůstajděti,orm:tl dospě[obyvalep'%.to-lsťanště10. 0jektivmínavzdo cosme98k`Padresb8lobi,ɏ ߊpoa Ёrpozortrokpčenك0Hshmisio8ýřznklerikSslírk(addaÓǂPáAla1.rog@usbýtjáensunXy/srla3wwgggMá0pvy`ȅh,Pm0íšxqN"podePvzamlelad) 1tojӀsamy0kasv(au`blemP(x xovЊPumuzmipكE+cnePnKy`jin(00uGhrpjere0(biskupa)gnxBrjani1807 –H67)ňýypooBch0raz3xh+u6be2000et:J>Bblockquote272">A‰ov: DŽOJ7DŽf`grafimalX(ttech,kQch…ĩp@yvověm0obiznamiǃjedišísvm iologií!«Coeolastně člověk?auotázkuidemdpdělpoštol: Vysteřecehrámoha živého,ak klůh: „Budubývatrocheteeziimi,YjejichɄpaniouým+.“ (Druhýstorintsk96:16).Ӄéísmoazáaždvaem,aíbytkinádobou.en~,terodmítne(zEžíuiloЀ, tzebečiníau脙chusatana.ьKdyžeȄuch,,Spasitel,yvyjdeloudpoýȆ8Haledxutalenalézáujne0)Ȃ0mQdo󑺀Pmu,8kud vyšel.‘wřiPz@dný,HȖ ěx8uklP`ۏiveXs1@sedmPyů,oršícheejaydlptam;pkon@to?8jsPdTzačátky."[78/a܂/񀰀p>] Čsmůžtpbylvon:WTwNuán`wpouyeztp bmi:Iěj!юrox;#텓ӃCstdnictv9vpej˟omnǀsob:J1podcizuob`odeyčAnadvlXpagvolᆪ,)zavrhcíTvůrce.΁8bȃpozorusvdH1hailbyohliúspěšy1r(i(lHoep ůXm"otíkáhi>I8 ďZ` menyta:ovObٕiȰkž:Ai8qXJíšerȬxVelk(hác jzlZؓXr0br(x i0`Дycen(cdPPdH0˪ѓ hɒnauk{xНástrojɪ yHos)tutHqBhose (1etrův 2:5; 2imoteovi20-21xU12iyxِ0{)neoch8ji>NťXhaϵ㈈zdovanecud#HaždzPum0hv0vlastnH*sctɴ@0x@t9oharȐ1znaؒ1Hy蛋inxHal=okwí Xr脡\6yhPݙrIDaATesalom 4:3-8Ibenkpsťan!<7mRSٞoȇmpa!Xí:֑PAHypol y — y̨ ?:ponp'ek. (Efezm2ŠThoc (ln8 !ρρΪdosXd8toj*1é!(…)PŖa9učʏbPísmVházZOtciraPlaírkXomysl@(i>„MymeUX@sXroků,vangaů“,`eklebar Po ek="2">79@ᒈ܂/񀰀p>].Janڴo86il0ϟSsa(𑸛ee-b yay`xsp틠edekoliv.» (V.Vpančug0Brjyaninov..yme(50Z knihygnati袀Xoku`ydaelSvjh-Vin؈kؐeraptPjЏXyni.. 19970Qypublikac8nnetmebuociá-humaolog1Xzr/all>80:  p>Jeoyjádřenooněkudozsáhlejiežřívevhěnýýrok-Ghazálího<<|g>f12902451Gߌߌe///,,írkev-slovanskjazykbyl doběrjančnXimoierarchiiuravoslavnhnejednoznačhkladatel,icméɋhechopitá:ul__b>č0estápřijet0ksťц3dž/φ">skutep8 H(raobřastǁjehrickyzlor.ׇ??(uHI šířilavouuxX9XaQiaratém 1  et —rachuibl o-物ultury-viуAzetˉproce 1917OOO90728GL2O''O///*.Չ@efektivitX剸pedagogi@bžíuulme:etši,stlinتxeȋ,vhco8í,idhuč~@lij'drž aHžch život0``iteHradiPmiarář8QmješdAzoXšter3ed8xelů.yvhiboЛasd(iQpo1OOO9146OM3O''O///LP sledaatastrofv.????8Samoz0j,edРm únoroa(purimq)׊77791815/4477///*evoluce,`1`rzimpulz,xonahyy0j̀„eou“neom,0ílrukoا,y Vodruh: iny`.k@utapokrokqidejelibeismuНzeápadu;růzd nihsmemxឈchu.ԕšeaoPctomu 10áformZojarskhaRbyzanth.̈sGluQuyjá1m(monBtypuȏpsychmodifikacrojevuKrjúmysly921695///Kblockquote6k 0miu@ais n iravoslaxProzhodroȋchϛȶj(opůsobY,@aos)tX*utor`xH vě“ൂvdā erzombie.oOdlišnostd „elity“ dobronikáníyzantskéěroukyauspočívalaouze tom, žeapřelomovémb8okolooku 1917inonavíceuyputrukturysychipještěnižmoudrí“86D8smP(jakodГ8slokuchovhoivotaleči)byzjýytatei`ýsledxstalerva8 čin—pravoslaчlnější,e(byl@dXk@sťan2mi.Ad8áme-li8@atؙ,akAReud8vzɅxetiouvHcenXHnei:.ʍH1íčinohotoqvu,adyneu"X0aotiv1j27 8Vladimirem.vj(QititelaloutkovodiO960668疇///*:zábav鐒!ig7949ׅׄ///|opvkhgraɲmnohýchczůbezáů.IAboHžidoutÌ&kut1߆ߘpmohliznam ohan0časechabsoluhtšibyv8lstkompaktx-Xunimpobp<,ןfigurtuXdůů:،ulb><uX1"??

Xk0l0pp0medovًx.l(i neboťQmȘzXho sk (vůhp)npohdaؖ|chakX(apHkndářa؃ jejimoodaОIes,HpotHyiQdalى]zaqtstejvšphΡzotropqlátvoll)h` mpHmXakoHr(Xo- a. ?///u wpOd 15. - 16. sou3mas8smusɝ(neutusblڌ0Hȧ`p1pӂ *`oslavírkev.ot(hošHbѐHel“ЌaCkrčmyl脰poqX yc0pmiranadnlniqonu.AjHhiȁnixȗ2n($aepvy úsilk8d9ė` tvzu0kozvocelorodHvzděPxXKrom0thestl eředniQv90,akdobetra.rosazujícíhoouření,ačaliikonovci („Poobřad(ci“,teřísou 8snostipolpficiábvětv@pravosla`)omutoarkotiku-jeduodléhaten`19.tolet(užichilašina<92Tonam, žeílositelůypurukturysychikyvrácepProze;doztlá obkdyv1lxuPdozumydušemiplatňovaHRuská?írkev.

obx@hm@s B8(pc*ě),v p(m1yologzisahierari.pH (cytk 0skY)sámnesp؊1vyžadu00ledomúsil1amo).iausA@býtrčitt(jsp(yky, čehWWsubkultdu ídp(e@-8hloub/X75),!.ii5ǚǚǚǰؼmP8p߰Ƨo(t onШp/)ombie (stejڤ xdk(sť taky:ƍhPblyasečaвp`tvorzpůeanipbyvrЃHka0pf:atúHlkcRa „golH-harjařmo“,mut:hra16.17.80Ikol,krymPCa,po-japoiQHQ< 20۱h(8H1905᳠'''&ŘؓxHoɪi jјlavoslaphdogmaty,izdoHXlibůmɐxinoh (KnihaoudrZ– 1:5;ank4:17,:13;rlpooPav0Korintm26R33),uSd`pQdá(cm㓸vkC.ֺluhxane1 000eedzyzformv!oci߮u jeᡀmci je(h`yaapli0P@`qxkhXXm ⯙vybu 0za1sypaplatň*a᱘šliti Xtu:nirvjšígl)?>Ad@i mouth eiku;epɩi`to,horaҝ1eCity,myslyntelektsoudpojenpotlač`ěroukaříslušnánižní „moudrost“írkevchutorituďeysvhpodstatdekvátkonkréamroblémům životěpolečnxi,boůbeci evypovídoazrálý`ech,akžexdokážírozumět kuakoYmu,ni8htřešP͉pěm.eýsledkatPbuj OYkoho,doyimkazovalestu.en9hierarchAusk8pravoslaPve`te1eH ŽaaradiliiXtcemiQkladuvnaepmáěaY*sidí:!aklepAujce…“.

tensXro0iuzečasmthišm`؁zbyt@mivho onhoxinottadbudʥjsP,e’(ZhSvyzpyBůhPhzl8a Hl pšíy3nj/ό">)aýyv*ȇzacňҲnja!*csesíطetُnzen!chaos!korytrpPgg`/ulG7GTIA xhrnurarizuyptrukturysychihzombir/gnorclivztven늘grambaaí.0Έh͋8zеڛHrou9emas)ehdukѷzS|{evdobyy9xiozmohla. *77770V podsh@haznamHg?ϖϗ>Jli)Jzhodno` h0isk @Hhlhelstvdlůku`ři0cileɳjoًjHdošl"Pr 1917kiAkaz0poHqs v`poha+kegresiy72AHřípycuPvr (vy''"Ë(sťách,P*ničím 񎻜ysl,aniezh!o0l@ach h؎o7luvit0s`hP`\`Pr舠nicdivuj í0toxžúPvolu X2naPv0r43bpslubvé,častni0pveliocǚřad8775ze 10%žšíYtojPkhvojAje1ekDfron.eboť@Ʌpid׆i(q?=iʀكsěd:tiXspv)jedo,vskCVihvrhlISY;訑cG}wOWoskytnulH.ertiij (1889 –57)AIeAPformou eFnapsalH@verunitiromanci-reemzasPpamHXjunkji@hyRj-Mعyv průběhu říjnovéhotátníXpřevratu,terýeeštěestihleliko_Xsociali0crevolucí:


е знаюxаче и кому этоhужно,?00442߃94Jeostěchanební,oonesetalo…Aaole8padnoutikoholooNeřekli㆐pcůmm:ˈ rohnilýꋁát,wsou9nyrdinské šlápnu0Oespříchoduůžem8chatd!׃׃׃׃׃׃׃  /td)r)ablp??calign="justify">Ty(veršekoncentr0bezpstdní؀xcíxelt!íživPhistorie@@tupsťanstv+Ru`oslڎtyřZ!hrnujpvynohiotaVpod`dvHd0byzantvěroukypp"6c'#A vzh8k tomu,ebylabpeň-rekvi` sána,0PipravavírkevႠЊyměř 1000et afektiviApedagogikypZnulováy,decA..0rtӎol i,te počátkuymbolickvýznam,lmi}né:A«…Aněja,8mtrq /Líttsmrihmodra, /Pkzi jb>vbli8jPů0nubrstenPe.»-BYLOODRESOVÁNOCELAŘESNĚASLOUŽEx,1op ůhbohamaЁýbr8Bpokoje.akob@Bo lidu» (Ná,rlPpoštoPav0K14:33).(j|Htg/ppPuz "ě[pz$DupSvatd`ٖdy؁mIi`škA-SkutečYi95a8܂////+;螠asHYedůkt-neúQvemalX)ήǥ'''''!HVýšes@aučecvznikq_tvtȥzyiXa:emukht (co*ikli)Y׶//+:vytlҋHxkrachu°ce:Qimpéri0is)8:b`Ȧobivyko nitelxmionuឋhšit,n` sílɅeodu9K'm`!h8aPX0uleV#2Ɇq\i zpinhtrpنXvyzkoux00jiy –0G`avyc(zei蓘NicejLcilq:adaZáprǀh(6a)yQd8t!zotri0dceřRlrhoHphadvlXhzumyXںPЀhi,u`ospěkena0gram`|gg`pOҜOOMYʹvuo*R҃rkXá8`rakѻ)cilh (nekomentZouvi0 reávo`}ypط䞀ԛřčbeiodnocudXs@s(dznamxHߎǎ">Pro萰kam(kktp kultu҃zal..ertinskijromhi-riePžem(ženaodilavůjnubnírstenovářeavoslavnémunězi,emáyzantskXvěroukaausi žádnouudoucnost:še,oeásledovat,eižouzXejxagonií.
—— 3LMarxismusučeIneskrývateihcké,akžeradičÊ7ulturyůžeýt酈gronoHúkoralšíchizofreniepole芸i960m06360 7///+/i>»"chr3ed?qčas.mciڀ80uplA`akoWQiXz ؋Umocto+sp»OOO06779GL8O''O///*. ZOdoku 1872,dyPl(ílapitpuhvyd8H(zyc905vypuk0revoluYuplynu(33et.ӊHtaču(clhůk mu,boh(raca0čii„receptům“ chů0nativapůsobi.JenQne@8ic,:ygQYi YHkšhjeviliájem XAli)kyčásiQ0 HjznWWWWW>«Zaujeт4emotdobmezix`Y0enepm 0rozviᇸevadesátý0h.niverziedgXIisk,)ež,ichnHelɊjedno–zovi.J8T-okȋvažěczb ne@҇llýěkzzedlřilovst)dyBakKoIe,@ž`cXphudentQXíč)ěnypqortt8p`ietaIEngels@BebeLiebktacHr="#365f91">."4ווווSH_ne@vnosz abfinJr(@臘kod:aopisp ȃ8midȩIoápk`trašЖorodo@ (ierganizace΀ʤ"ůle).ːvzʀlidظtoT diktatu0ar(t8h2iKJudomɜhtr *@9bez$0݂ciX`eZ$ější,õ8piojUbomb裡n . Čhiub98btࠒtai؅Hb.זזזזזז"XlegOdesytilpci1Bundu99ap܂/񀰀xaaé“*nhmjiulehč!PpjejHapaeapom`k úsphhu׋׋׋׋׋׋׋T8c@aznch(Hreѕѩhjm{znamBmohneodrasúi.» (ApiriPičggg07631100oe="2">  ~Ppeight="0pt"idth="1em"lign="justify">Jakeožnéochopitevědectví.piridovi::ulGGb>algoritmikulaؑ?aváXюpomyl,kududemoud 0eratury􏐐8et,chvůbeci0< Lg>103AdYzBtvacetxtbdter2dzP..tolypirpoꆡpuč(preforeXdernizaHa,zbyxpencedeologvotamov 8ečn،8Xsezmehcest1Ƀ@R҇porovámkoci̗0xoxq"2Buadminra@rzvůlƌjakoNfigur s0`.emlu`,\m`orsnahya͟ЊXHI.ekщy $shrJ|atPۥDy šíHdnylévypeXeňxnetíživé.ԗhnaácuveddoalivžad@9apr0lIdeubImrakmuŒh0j!marmus adruhroI_nuj؄0je8lasI.Rblockquote6Jechop2)pvolue" 0Aozumytobyelstvnesk8o8ý騑ozlttyphukturhsychQɌ pohan,Rdk(sťȷ@OyI8ہ؍ravosn(e}b> o׮o׍Taq' raxiiRojevidevadePt: 20.H`zh0rzd[foO+ argSSSRlidxakaždhindividu؀zí@ližezkv kek104neza+wu_X:  ul"Hu1"??NoHnoeau`ЉsdčiydnX|*ypytekHonv0c(nhzeehchPo(z vyj0Ȃndwrk ěmQm,wɦujsnahDtwp.՜bs^;quzeiotpokuszPiakov/acip@t(i,Ju[@ ZápҭůPhu!jeXspecifhoruv,amȄp6X+©ti. 3="0pt">Nositeléyputrukturysychikyombie vrstvybyčejnýchidí,teříeedokázPřifa(t postsovětsk„elitě“,boiajítjanPmístoeřeracovní0zdrojůu8sluhupc!,vp šině lklouzk773vrácepmuoxrozenidtčímu.oXikaLJty)bylmoaměřena0hlupová,egradaci烠ciduQv!a,ȉ poepYd8huSSR)závisvšeje!háš0jevhrzúmyslPesdč4m, žeËAstakIátuʂmiusvčinzela.υ-a-19cnažíělatacQjpejm9adjakždyck režiP`Db-reformorůD dnaxklaponichoorporatis̔yggg16136We6g??=p@(píš2/` aXh8oPXdosx )(1991Ikonr\desetP0 21.(okvýdk㊙an hoHřmivoG@u letvorběاtideologtotr+xgAz`k`bodu,nki/16512107ǁ'% o/up6ϞG@">—— 3LTpnamPdůvodyb`(si1zo0iiXrsobRu0 roku(17l L8n"e@táex(up,ejѰMђobnov[adeš xaI@.όɌ="1em,olo č؛@YjzXšťujv뻈opopiteboťeznWXmožadektyvyhodnotioučasvPčavariantbudouc*ž!bytqk tomvy0caؑHdídaȩjmůmalšíozv: «Minuluztů+ɪX !zHi1oddudozzbav ků»(V.O.ljevskij,etidíl spisMos@ysľ,Q0, 9.lr. 365).𓟿ߓBa@méynаHi t_#?;)ylálЪunAkacesdegradaАv`ataof"@n,QhxhvěcnohPlЈZJo-faš(t,zdceminhP..ronš (jI meHnym„T8“'18507g108Of///+)Ȋqiarqy-inaci*říCmociqäukrývaeaꕑhV..eninaggg19281We9g??g///*,slyrganizaíuktura`bolševiků,rohrálojtátníoc ruskýmnohonárodnosmlševizmem čeleJ..talina(incipi@ně-neideovouyrokracií,tePʁnaznalaavého „pána“H důsledkulcé`řětoarxistickhpseudosoci(revolucemařen,RusхmeseZaoli(ztky@ne konečnplatah vrělena,ožumPnilo šitblémyvlaʀXkulturYhor ývoje\iyXznyodedȎ`110Jestližeudemabato`chýchыcharaizuPchupochu,aklav9idobysů)iviasy:*ul77b>nad0fesiyl鞠logiepagtyomunietirovIiidYtojvPajXPěřítká pži.끯tXgfspol҃>ahromnúzemZde`býtaždý člokN m,oudruhbPrem.odpdxpěTjetygfPSSSRú1iqPzobecrЁdkzwHohligɒ?gg/ϓggg`DRUHiBAzlikvidRgramo5,@ich! poprv؁dějiXzískHemt@.7(u6//">`p,׬ k!us@myslu1ýͲi98indxriuřipravг  XtězsQ@l20.0ز(elkXílhp1917(utoroPbxjalakezalnati؂HčemuZ9lk41zTil)45.nod eyrší8pokȃdosuxzponatoX(!jemklaxilHAHpreten؝H txář8Xy1aneukojo@a.߸oov`c Xdu{(rozvojiónůmkoch,!oť0myzstup9los bjerůz`hinIa`»RXkulturJobohědomd1ɲčinǦgljljPPtom*bYtemc!spektruQha`yvaЉѭodv0t8adeЀHyk0b0ezvlpPȇeckohur a`xYo šiҍaYáa\󪰹obsHYplňa`zta0cȎҞHub٥ R!"nȄ93xzačá__Ao`utoepVajዲb,!Dfomansnekompq1a „xir“tlPio:ۘ;luš1blkywwwwwqh X__*MAyřaze0diskubuďě111. </p>Adyžsounaloávykyouze „doplňkem“ typutruktur@sychiky,SnezbytnéYuvědoměníiamaebe@sv!vtaby každýedinec o8roli historiiidstvaxaálqpHticelavně proHhondividrozvojbychopenjitJvůjene hzžen؂oDzac`arčítenci0:ěkterdruhyémonépobzvláštakrezac9ýchn(živoyvadujširoوhled;zíp)dateč1dفtu8Xm vnitřpmulůq přepdsmuXjaRkpviho. <|Ješeobecuo, zdě8;syXmSSR obdob؆icátdoedeslet 20.xoXnejlepšíěparametr[Qupiiobyvl `t(Xposkyt舺6ȝhestlineumaȁ8a;joXzoroxhuiXlabříroX,Ȁ cjejiaplik2i xůzn88t o-Rologyúhů.blockqu`f6gÏgences؛܄vedlykerachu,Qha؇XȌjmuouvises . Zá@eňi@pr8t(X`qdpokladhubudouobꄈn ěb>9''"Pdoxruئ;dl9oavqpoٙ!tom:Julob>čas聧/uloo??ׁ/σgаprvoр1glplciviReYmasox1aratvysY߁ppochebci irs (akxH+vy „u“),0indHdusebereȡ áutěvyššípfunkxȤiukazů`plývazya avvod)vl`ens nJ:zHě,ojȋ e,měapod.p é24126114G> ,teréepolečnostiungujíaákladěrincipu: «vyvstane-litázka,ledejakodpověď9nihodnpciptyaatelůegitimníchlasiků-pokračovC».ԃvpjsoušechnyilozofieírkví.ejrozvinutějšípefektivnzeT$-dogmatickýȃ qahrn9XЂ1ucelenHensskuph oRmurčxíltahon-talmudiysXmudaismu,odhožhdvládpživoříabinhvýmPěřími;  <valubeight="0pt"idthc><ǁ/πˁ"lign="jufy">metodologYwwꆨhoosvojujzdo؆xj탉Jim@P9Bfdal,ɂـ`budeš průběhXhta ře𖠖i>Vxpmarxyla􎈈uxzpdialestkroXtlumZteaictmXvo-„elřs“orzl.o/u p7_"1em׏ŘB0neznaXá,pe x!tםי’(Ājkultury_bezýjimky򔯘(yklآ(ny.dyePt i,` ۄzxi@k(P' ipouiu(tihvro&uQatmikPI zx?ȇOy,kťa؁uetM@؏sla`;фߍψdeúl|,)ت}sK ~maždý1oț19m<(Clptovz1ѬUuSSR:aatliš@ působem:ullo1o?o/Ϯoo">budAmtuaI꘠Yiskaabsolu*nepobymoud8Aí115k tétoomponentědalekaešichniůstteční (přestož@ětXnano);gooʇ2/χa zěchxma jší(idyžylaen )rčitá částidneijajako1to-dogmatickou,e metodologilozofii,eodt rozvoǁznáavo voH.gπoopߌ"1emT`o䐸ledekvyhnutelnvedlaprvéošp1ddXatků,terXyylastv kultu`a0iPckéhoteismuzadruhyformovki@ivjinʐchápksYa, ŽPtȇHthop____ZAo``e` souhrnuodpokl`mqtom!byMnxstvkdokázrezovatůjvaců0`ppnciál,brodonceptuocpol9a,ým úsilmXh`orpznikl(rhonovr píprav=y3ýrocesi> OJ6OHcXer">—— 3L''oooٕ)o čenýškapit 10.2.2,0znaá`Rusakobzvlášdefeks,TAskȜ!ypadhote-`Ȑ icívrnecꃴ„vysx0vimu“avo-ehڀȋ׉Vԟsob0regioHJa#銹@Amé9xbine@Yotech.Љpt"m yetipův*r\GGDT脈PedobuaIݑPe8 u)rxírz2șHy,Ԁ1osy׍׍׍נohro2hoZadl'&Vao(ψψ͍,d. záué0je;ity`B;obyelЛrtam0pzombifiшy`m amiruѬsPmde@ů`j ɺkotla)/p?k؟0zaehnr J!pslo1!važ҈i0ty`rukysychie korD-dPon.ɪgmkazhtopXunkzn2azyděl(imhЄpůněrů"neýytyrhh~XjeAuy(@l z؍pol(nevycvi:116uoiꊸra\mbp:pageb kXeak>10.3.ulturologickélupkyvířecíhoyputrukXysychikyZačneme článkemvětlanyzinovpublikovaným Komsomolspravděne 16.11.2002 – dušis(stejnHjakořívpicemi, tvrdí3mitrijzarov: .kazu8se, žeilxmpvydobýváQiutoritu,o`ieádA,dnoeškerQvztahy ozásaaformos.#osudvЃpstarýXzykxgestmim,론)@kdy@dorozum`aqch`atadcneboť ú`ni8do؀ jeaggb.RYAbeyznysozběhlusíio ditg`lasoooli>—]ilexand ičȂ@tHnauiltoc(chivokRXíbuzpvl0mocl0?߅߅߅߅݅V0chnXopalXakolegy{uhodxp8ézaj8axperimHhrždi}skupinuskevCůprá(ldalpaɢnPs910 dI—ytoašenalogiesourážlivé…

119Va ނ/p>.̅:xvysomdpopulp10%zamҌ `nu`81ozic_34551׆20No`p81i mÆnejm5 akladalfa-jy–HBMtlupyʊr 胘azymi stejXzeȘຉpr dev(firmJeehxAdržía٥:Xlýyššíhltky<@xhhJbezr.ϥ 7777bjed0cdiȅ:ocasa úpj!omapiens!/+N d)l!Ppůzpdruhůmeto(]ibodlišѰVŮDČÍAMECORILikelP`I kZ ARCHIVUomsomolspravdy0Škrábemeealavěako šimpanzi">VvkniNahopiceneb ČloHk hlediskaoolog@8mýmerědecesmondorrisonokazuje, žeidruhílišdeyí.̓tej@oni::ulGGb>Komhrož@mnvypadat@9yšší<.chcdestrov(sv8׋@,k0z.="37/ψ mžic``rozčilufalButlapyp(ePúp,začíe(zɉ01#ihěv,(česoušiphty, potahousy 襐írbymentih '» (KAra,teráeIduxmozumunohých0khnhlidí,b0ěeseak „bez`“ložky,i dmíněné4miit`tz nichžssvdstatoupružnYyovariantsahemnnktipjednoznadaX!rogramů゠á`.ߋߋߋߋJenámo, žeIbiosféř(ři obnovdruhnaákladho`luincXhrajneposl`roliцyábRopé>aonkurenceezi|Bqt9sam҅uepšíexuálpartneraživo9stor;aakoc n@býv8úzeȓhadsvříatRk Q ělupAstádsmxce{Uů)5ežíᆭ؏OOONkvůhr蔌uuďm,bričk.udeme-hatnalog?ь`XsYtipr)ccelPhiieápaۅzenskmódoǀkotix88furi"gcgale.͟Xҧmie,pNe22mě,8m@by8`řeiskutla8llQzor. (P@menmRxoátku 21.t)_Funk;(z0arsxlijdX/,fry121VXs؎uzxtŁ|(zdalen$! ji8chprovoláFx{)jev Bbznismys_;;0eρbonc!neíčet0oAle-lidsúčeloHnt8g.Jblockquote6󍗍NaIld(p1a-čka8v d Hžá(Ipohk0il@kom)iát`naz9mipk鋈2pdůstoj؀hot (P9zPlh`ejnáe Àvšemstatním –okonceěmexuálněybuzený[samcůmevéPkolí.nalogickQzpůsobHbyhěl0tvládathovHiuž,estližeejedná člověkuoX0dobnéhoopičáka“.HistoryeԄ0hnsk0móda,tspíševyso%z8nila pornopo`123—— 3L''ύύOdnojduv(tom,:rul~:">a'$/nqmixaa (ipač{`> /uG''g>Totoritériuiožňu@tvrditOnmůžeýtstetRuzlujp amanialélevůu(`př@an;xoo}závislprůvo)ie`jaknusjzaxhlikvidaciPdXtoj, ipovz`,dvojinapnouásHdhonhS@taoooo">ÚčelůH(0inwznyoučali9ulturyavo-eЉ stPIxduchva@-PPP0~ynȂ90zaVí,mj묂evhdegradѧ"z`8!typtruk2psychiky,ムdržexen`GGBDšřízPasy@ob!@0eboťositeo xs ed`(dlour:Yprocestvo)ákl@tu Anejpkchopo7''7?">Žena-parádniceímȉXkrovprafinC(obzv0š()xozjࠒ@ ΣQ1skrý 0chlí@sěhnaíptezějroz8lez(imi̝3olog;slupce.deშ Bٟ׾ů֏04yědoЂ9 (h7O773JsdoloxbpeؤpßinužprثdXzkapsIje0ouSvPkutHoil:vob"Q؉vbezY%omЅ<я*tybصMnedodělkyϋϋϋϋPokudpot)`0se milYuvPSáy)ikl@tutód@unaší(deál obk0 chhruȝҀutKedivZuniforempaYYaťák舑x.ˠsP0vv0vz9u`h8 ahíX@úigggg/ tepA!stApm__neP_ߡ 񊠷xWљkulturní Àpřesahylupky (typu ženskéódy),ehohováníahodnězdálenoidmu.!odařmemvířecích%Xinstinktůi`pPelátaletxveškerbiblickPcivilizace –ápad:vropa,bAmeriiustlie124Véi (Indie,páty rozšířenýmudhis)Pko8֋trochuinak.-nositelXrově)kulturyěstrůznoroddisciplínebez,tePipouštějne@zatgoci@mě8š@,sourien`dev)mayššírstvkasxvepruktuavo-„elipřXí“!stli ni(plarinuXtavavazuje…“wהה43239ǒÆ8125ql)b@8◘Iphcp _]pxmhho:_ u8Ȗ1Qڕhv ývIkonejtҊAok٠oheóxddebl8!! (sú24:31,ӞqloP rumzXqI.uXračxna „Alph“򂑖XىBů). o="4ptTnam,ٺaЌát讻ůznoroh)iYAkultuy/i#yěd formo(HukojZomeyٳáza㳦pqƱWVpsi0XtyízeKӾ{ivotaFV(z@m.AajnAyobřp1ȸ0i(smyslIxs1iXistoricXreálnéhosÀlámuakéodiktátemnstinktů. opačnémřípaděyebyloožo, čjsmesali kapitole 9.4,akenPkyetředověkuezovaljednu úspěšnouperaci,kterdceryodins„elity“ouن@ivýchesHpZdoajetíurků,áslsrobojováZpostavoblía žen"turechoulnaYvšemiz tét0kuteЂЊ@yplývajícími:nikůležitjstrategi@yinformaCahraduvlivňt@poi–ádrovoubchod(Xjší.Yranyek.

Konkncex(lep:územ@meziepcinohZdruhůЅ𓠈voči!š(agramхPvsluAechP&cm!@urololupaesahYnabě11k?Jz (vlastnictv2ybavr؁důzxaálp1ȋᔀ////.O,yěPidxanahria0Ȋ`@(ta,detkadoHk`PȇbtedxڂЉX!tarIIě,1Xnvbezuz@hrom1xetPcI9󀀅9xoCLídrHtomuAce`AlZáciviace,qoťyH8Pěca0ch)smi!Zzasxi:y0䨩ě“127kr . ߞߞߞ߫pecifiH iv󄸝3Ј2pohla`i`clA c@nxentx*/WWWVPodívejme)obr. 10.3-1 (Yextu) z8aoozl 9腙jejse;jQu~Аkl)ưzíznaroaždj0charariI4eislBzd uz(5udo `.b zekysc ȈQ(ěřítk:ama,+Ȩu Sdikppistypy psɍ1KZskyp1 jipčíse`otyotliskupin {ߐݵonHinvalxүI)čd.vedou"QinulbR,Plvzd!bu+neFotkyWWWW4">  img}ba@ine"rc="./ObjectReplts 1/؂ׂ׳aky˕X݊?8zory~yPd0byٞ$ Y[Pwpz8|i XMh,SouBFO@tlast,?sQdii؞yetaXoXd8kem:islPato,ojixtovXIvxra;́ kmuكtraPd0t8k,t័ibo`Py rše_____XVxékategpelСµvi neamýšleoC(~l plody~R0n`ـY;akéÀepřemýšlíom, žeo čindnes, nevyhnutelně ievélody budoucnosti.entoHsmyslnýřístup minulIⁿedeumnozpz nichvůlišpatn)ovazePzaseto,jer@Cijaé,ျsejaěa텘e  

Pp –díkyspol؆antegrit8světatejhvšechnyidirsěmiXnásledjejbezohcarozPusetakanHst9noutjeniamile0Dj>Vh0ečenskémivo1oblast0SoučasY“yznaáa`asoozamЊrval ibližod1d8maýdnydozpvzahrnu0různorodyperativreakcؒběžinformace,pPabsoluhHšytrác:sjýhm/)Iy)MTB&jsy icPidPz ljchvst؃؁lo`9և amleJuadohroma8děnelkeml!l: ú@Ye3:5%Q Qočhpozpvaȁ`jtlir.enhenK.rut,„(Qyyk1ev(&ům.OOOObciȔ\A..riboovHo@Yxumuaraiz0llovy:!«SúsuQxrpatzapo uchovinٝůπ@aokrymu»p128)DOd`` yáv individuáqkkDىpA(ploAeohrhvithyvzXl` doX!&ꆓ:`tP,ex[ya?ggggg>Zhbmíndůlet`c:!/)mo acizaغͤ,neleritériDobrZla,dazoمŠpatX.ȭPorzk)8ládKɦ͗Qyloxcฺq􏠛'@ šaapIunapikb`ꠈ `sdvmomiskaplAQ<PPAdyRmovrzi:YVcH ěj@WabypeP Ɋ`Xp exuivídi?44967129gϩρ///+_V8sџ]iHakupO.o ácodə8domI0pu =kb *ѕnohꛃHsprýQpoZϜda8iagramp0at.Ŏdzď(ama󅳞hPythhtomuchoHě/RišlyO">Obr. 10.3-18mhHukazykPixdíFodQlastAXpsiužs9a1nZsI(wwpht)ů nkВhoamIHsuzovЕčlověÀka,terýůžeezávislXavémohlavíeálně@extoakéhokolivnxvalučasose různýchbdobíP)ho životesunovatPdélhronologic`xyjednu(iidruhoutranu. oblasti „Souanost“Xenyčetypřevládaj0naduxchvechrozlo Ropak:tami.otyto(obitipstupcůot6motivacejipárojevui mapolečAi.

Tihvech:orient"pߌnevpmppběhlotccesů,b euvědom"hkulturáchGlok1PcivilizAmazonek,(infor{mýěkŘeků.rad!aAk8rstⒷikaXejn9 kXnʰIҽ>gši!٘ȶww(M̀aqB), HlHтyub+y:Prec!horganiQrbalóvX sXhfeu`aaIka"Evropaxee,ej!Ju.։pšch`specif:)&KW1yskvalxmoan@lylQl exence:ůleH1Xluvibž(GgHaAioiDáŪpAxdruhثbor#ojz鉡doplňRbezejX.uP`@dt ů“í.  Ok9jHne@kupia"a!ladtchrmotiv#bѻjcihHzbsolqEcentoblaك So asm`@1i(\iska kwoIdvzem$8m bpتj.dxoeď ±výdnyH.ež؍JaHn*9LjLjìnpظaozo(KpH8Hqyízna okrajcP)luosobᙀin4߬ˬek4R)zx!ؾ qPinaopjev(matriarch`uIwwwwwTaߵ`tko3؆ϝrPza[T7aiw1po xinnkh鑨rogramyboepšííhdlumza,Npsych padě, Àžesou ženyajatkyněmivýchnstinktů,akeziorientovanýxna „Současnost“odlebr. 10.3-1,ískáváeji jednáníonkrétvyjádřeh: Onoajaye…hcteďnedTdo šodiaitše,oXt@bujxabychomežiliůř,z8aJlidé130Přitomstlire činuzaměřeporulouhodob*cesz hlediskakamXté(eivXmíPQYdeshismunam@přím#o,Qiy101ruitení“,qkteȂhovlak#ictA,pravěcoJONAepr`xțbec ndno;:roudoulahoby[ch,četsamoiel@C>V mash1tic؀ruhuvo뇰tkozrakpdiktezta0k`ů@PšťupxmvotD,teK atLpo`v(8zjZybezQero0avysŽIVÉLANETYobunohʉ`le(. důdkuPvzniklalPqiosféricko-ekologXpkrЃЗPduápagiɂ*civzaskrymatriarch`uʌ0fplanetuizád?xs-parazi0uhyZHami8k:a)iI;Hvy c%íi (Pdm.ϖϖϖϖ͜`-l9߬S(ǃAHurenciRqeepšíؤP#zAѤ,dri0iavXčXb>«Vraťpokloň`ybce.cýpocncarevHPڦjkymobaxí Јhabyila`sxay8mo da.»<(uex"??
oomli="2/ϊ؊druHAladěÀomplexunstinktivníchrogramůozmnožováiologickéhoruhu. 
oomli(ul>KeHnfliktuochází,dyžibě ženyOvn(a podstatyěciednodadomXnebo() činárokaotáte „hlavoudu“,ůžeýtčenuďítězstHméni`v boj0 místo1318 0nie$el(škodliodtshowbyznysucveHitřDlierar@e(v :atl ص:)ěhy:i_ plYʧGG@!4žáÀkladěe tluphpaviánůormov`aierarc8hjich „osobností“:doomuůžeeztrestnředvéstvůjohlavnírg,toevadí,Hbokliélabiucenyijímatakěcatčnéhozároveň2by9yhnutel".ԃjdop jásemaásBšechnyložilúd +dřízesyxkyIthchopnývyvolenců“elkúzké(okruhuamek9chúdyleho,ter`vede innkti@ve čiésvobo*seozЄ*ultury (norod*1umu)y(ybylohora8oýtidmiskáh "zkyX@průběhistorich!vos`eВ:člověku0xineXtrukpouzeěP. 

KP@dzáležítšíPɜytiketyil0nliXradykonBepsaBškouhrnstatusHtaqznakůNaíkladhqjrypv9!;((hA1mȝHpra1ram1ъȋX<3v# @؈)fáu{ȋ)лs)(Krituu,9 Їďx¬iXy:qPPilsPsvainay(slout9tz`٧IvoXht0@`(dHrYšsynonymx u)“ݞsc(n`erozodHvH)pav(je(ggggg>V]KyYorXcar\#XP1stvajn0gic)represIuplatptěm,1 demor"úduxděloP:nevyvoуnxЎoЁpad@ͨnaoppamol(ӗHA3ce). ÚčŠ͘aupaS-pA?9y. ?????EpizoputvrdčíXב"rȘemeVýYX#0؂elkorujazyHV..alP0e(STUD/O1A/POHANA«СОР Ъ»):''''%«Bol0avbyvěs8švags)hazhudt(iQbraЉKonda»>(vyd31882iP jaě: 4.tr. 275,(6@Іc tez0kazv0vodletopisu).υʒҋŠSanlhdanémÀřípaděeedy „hlavníavián“ysmíváanželcevéhoratrakazuj8akšem, Právonepemvládcem chamiče tlupě,Hostatciohouabývato[pIveouze,čí-limuátoh(olad(PzáštitoukyYmuspt,dojejikutečnýeWH.ԅ@lndphP!alfa-QIop (stpu).

PřesahyoulturySologics8`innktiaprogramůwruheprůběvocivilizamě.menovitxkonnPXaz dobtevnBsilotrok8st0tarok2lišíysoxovaobčansJpȎXiYnašdnůijȂY syfinanařm„QúpravyutoryȀ]s nimhouvisech(vizapla 8.6):obojky,ticejchkterýbyobtíženXi,ynaفZeáhzísk؈Hbod(požvneb0tȃTlgAjičin,Ajižvnosȇžíva;զsto0upilyredikarts no!P kudž`cejt8stkmčtu.____]TakOH yiH@zůyрAlavaha`ptyp8truk"psychianadb8modifikaa(ؠzombiedon),\xvoadavo-Peliwtistdzsobyormhierare0obútlaHroz衹dukٖ@҃eЍb@ceblPqup66773Jq8ylad?;Aleaɏa,zkੀ9oPlxvůlhčhatoH0 vedlll—bZár@jsolilȯzno)vs vazby.  pruhǒyeڣVEduěchЈXǠǠĵZlidemjektivQvl,ajevP7o)organiXp茀,@ Č=–ositeIOolzJ?///ulw8okolAm:3yaȄva؊ פo߃o">V{anuюP?>跷Xeudo deъateismrhS)diaahmyslu>mi _aztcXmnahrazJěčím귂.ronudhtRchopXԻ OOEliš*Xprailבjmbp:pagebreak`fontpz41>10.4.OpiumH@: 8x`r('$wwaƀ gggJakylomíněnoříve (vapitole 1.7),ůžeteismusxistovatevouodobách:JulV0Wb>«Bůhe.šechnayprávíěmHboehoenci,ětší8počtuohů,sZuzeýmyslemidípoomli(uxWWWW?W/όWWWWQkteyuďznajpProduzájemnézbyXchevqtaks:lostahrazus)[y;!Goo2?/ωsie<vol(vládza`alsp@čniménBoha,Hýeá?}$enstvɔsia9yli».Woogg/Ggg???gϋg/gfcolor="#365f91bܡide«衂wijďHk nám,mysXučíme@a(řa mžákladbudeHží hu 8aHaseˣ`uušidcposmrtnýmukakXdplaty ě.»oognj">VěroukaPšbbsahXolicmluvči 0u%X>,e b!cevačétoQyׄׄpevPntxbxjin)vztaz*vzniká.Ņoly+жnn9toupůariR'hy+e07S9'?6">PQábože׆׋liY2;vychá( pripjxpodt i8Baleikd:ůžiniáro8(to`škHz0stdkoX,mezi(loPkz (H!speonomonm}aťindividuQ!korporatim)ril@ig1dQ)ȃ0každpslecestyh8낉`h `eodɎsdomíJpwwww">Ř idpokáSȯhxkriridyPwqádůkazyӡ2ЏKȊjso8sAkapi`e 5.7.{nchniZR99kd minulp:ddolpoȃalivYesulturyavo-elřssxi/p`ispěpociťRneuhasitel!qhunovy9u{o7ÄBbpjim qkytȍ)aQaranicrozlQyživo(a䅰: IIa  „poi—m)aIyz(z5sn?tm Z8u.֋ůs@kum(ub%různorȑmhovxa;bXhȑhkؑpsxo K!velpočtPšbunohʯleȄticiz.pcen("——N'Ǥ"lign="ˀjustify">V životěpolečnostípadajHvěroukyáboženstvdoféry,terástalJzev „duchov“. jazycíchrakticvšerodůxistumínnalogpéěmuským,akosounkulturaȅma`iál.ytoGJaknohoznaaůzlidsieyklácě,ylytvořenaákladHJá-centrbhomásxta,emmeobecňɊmi놠goriemi: 1)Xor, 2) čas, 3)mota4)$uřídp@běhcesVhoPru (vizpitox3.383.4). 

kutobjivafe.ojli="2'/ϊן׋,ouodPjtrukvznikn@8tdA`d`teh dahsil@ S,akslovoĪieaуynonymem*ra!HkYnabublpseudoye*ov#a/ho136informa􃑘Әj3tOwĒrojjediK--y)i>'3O/Ϛ">Az-alQtm ocԊՙڙázevOOח{ obApa0p̑l8QۂXpatkyleиkěmariantázcel(činiSla1gǚǚ510767ǀǁ///*(qXjeدiR(ؖ(`k`8Xhle@hytpHynum:δXobsah5a(4ku胰hckyk1᭨.__oY/up/"1emy myɫxěžiI#at''urtв(ub2druhuryPs@n ouftiy0ijciYɦsmus-HҖ@polensm8ivorazЅ9klXkd/-konfesí robh تvačáүamez9zň0pojmlkсJá-t"G,Kesjšívoi:ul 1?G/Ϯg@i>̅H (genetJneȞٜ)a naQhm2qɂŮne(analoguqevyšetř؏!ax8c/rei1 rujazy@i@/ůkP);ooonj2/ό">aX،όόόόόό qu ((fyzi Hejichvyza1áníe ˀcharakteristické,뀀éid0dokážínímat) – duchoultuře“. ojli(ul>—— 3LV kapitole 4.8esaloom, ževytvejegregory (různorok0ktipsychiky)ozájemn(iakciPdividuálky,ů.aždý9jakoa objkládá 1) útvaruvoho@m (zeožnazvat!tě uI2určitLčtunapojchevémivoha %říoásobunergeyebo8formačně-alitm,cháva@éstفpvMjifunkce).řPmůže oov noosféřeem0exo!3ou@buamostat(Banižy@Cyli.bX8je~enc@býkončenouď{jsvtenio?(vr8ch,rvyrliyBrách)nevrQ@adacrozl`0P68 procesuxnyHstrukXk, ohdo؝zithobsahohot (jeZkopieylaznam藠H*mnosičíXIizol(ڠ*Xjedinců,Gh% am8тrhmosy).j?ר(ladu وYz aspů9sjevuýڀra:a7:qȨZtelx [ie,=8851ezڃx8bioú0orgza(Vš(míruGggOg''g>T@pyňu@pox:ulb>ojli(ulWWW??ׁ/σgvznikмPocڢeQ,j.hlc2plodpinicia#)u`le)rbymn@s;ǀoo,2W/ωaílevědo)z׬׬ mplexre9ú8(iHonymBhdtibsiXdj7ti0du3;oooj3ooo/ϋooooikrzPě8r*ípadiy끨múmyslp8atGivu,tu8 us`rňjhsebeám1uЇ'woߠooo??'ϋJestlXPuahrnnwsšíříe(jejákЎ slušn DߊwwuvypdáHtom񿒝Ostmux0LҀnáb, emaics pravԃ<,hápeme-ȔH}ʁdialogčlo(ـBoheC@؁",i7jeryohukrzivokdyɤ fppůsobemՒZá9Hvúča`138Odhalenířejméožnoxistencegregoriál`cháb@enstvalrýaěroukáxideckéhoteismuede otázce: Číme živopolečy0aednotlivcůsob oddvládgggišíd,a74lid@8základ!rav\?ݎ`0ccenter">—— 3L'Takdevamutnzmínit,eztahuALjm"tši ýte*ívr1mriwwprávx,ekutě:ulG'b>ktvoɚithkoktejl myslpza8alaíledoXúiěcx0ʥ(ysvolanoutystmeꂘnu Bohajr (сSemíHmn` „bohů“).猿o/u8tšeobecz,dyžcitovacelas`,eninsPrzNYopiProday ɩiachae8etudʤЀndář-chrongy mЃh:eeŁhdéleا8hxsty.І nzex čátohosyXpůpnW!8ddru prityQdova (ajspíšmudkabә`(j@zmi) +toxgramypsychi+vnicastrFhꋐdpoí“jperPanče-Birú53316141hO///+ Chórez@vynesl88d:?????«ApBCtenataí( Yozhodili,by byjid)Ije.osáhkQ00iic,oyloporJjejițzordsš0Xzákladjjim9iv8niBraQ0m,`aki@gneůhi dta.uh ni8vy» (Ip.lšin,˜,oskvNau!1985,r. 169:!(gBextux@ɵho:žreciq?“;Alh/7heightˀ="0pt"idth="1em"lign="justify">Avšakřívrženci еgregoriálnícháboství,ejichžěroukysoual2yad(PdnomajíravduevémákladhmvrzeP: „Bůhxistuje,etvořitelခVšemohoucí“.tázkupouzeůsváakáonkrétně úmysXeaefaoproztotoF každé xHckéhoteismuekrucbdstavyidoohu0jeZámu.

PoQz؝͌`xdobXlcangiXIphmodlitb*by0qbiyŖovrL۩1čezíoděv noh2Џ@yzen@íbra(aamyAveli s*it8(enobuíqý Bou؄kla ob)arev"TroeP.ublj( (rok 1411),pvhro1991ɎnૐlPtu-k`na[1ԃko-sergijevsvdarxlrisodunov (v600)Zleva
:edukۓndrePpůvo9ě0ohli׆7/φfؗOOO54030?M3O''O///*✡mí`0m"Aem??og߉߁-r*o~/uONjimgbasneG950"`cindexpH476hmg4">   mbp:pageakჷm701561oooohIdyžopؿ!turyC,albaQjeкtla(Xdůkuoho, poLo 90%8PpuS;toálo,oˀůstaloeuzavřeno jeho žaláři,etápíeše zastiňujícímřpytubklop8zlata. 

Nav0udete-liozorní,eožnéimnout,eaBaduQto,(riginál(mrazuby –asiváhrdeAky drahokamyalšímizdobaHděvun@lů@Rjichvatozqh;ystole1Pěkolik číšínedna;žname krývá-xvyʎauvniȂpůvod!iko (jak0lciměB hlav!ět@ býčka2symbolu`nov144XA(,
i aogemgregenst@`ptт!-8vl@yslyidAahя'!kYstupi,(e'??:?="4"aSimg}baseline"30"ecindex9V51Xmg]ouhý=u xztrac)(ečmledsأ!q!z nes0tohoto(Qvo1skHaua:(kdyXiZámity䞈yz`sobem.enʆnPocQiQ pp(lurprH) ohrdipzdytma. (Zlere8dukx-karikatuHti؇e(ȋnnetu).77??=AmagickubkultuXcharPzamo0mtى،PsílyW55925o145'&'gggd (rezci)ˢk걸pojlušAiyQ !.hpis(ppo9á)ӌ߂xjichyžit3tejHech@astr-anm ydqmii͓Vpa*!uztiӀˮ71exp:勺olBud%zPadmaHi@Hismuh_􀈆mi,.ceremoně-obřa9apbudejorovxⁿk_YP_Zněkáx؇1tmé9rozvinuPXdčíi.ǟ'''56368146UW/// זWWcڐtH),%xYXneboOGmheiduch Xtem,tem0persHfpva؃0(ho) ѳApolɝh H xorP(,Pnahláut @veauoha (mn;`bohů“ iyBla) 8 sslanaopqXPBůhžáJji1фpleevidlѠ.Ɉʘia-bezmyšleniщ@ztyk Životuߚ???56883/_47w'ggggavětšiny ˀlidí,iéměřikdo,do žijeodadvládougregoriálnícháboženstvineuvědomuskutečnostׁomezeXvé(obodyQuřírůmakovýpseudojejiohlaváaánP. 

EǃxistujPv ȇBíhoopuštěЅstliZáremhápemouhrnílů,぀!rXředků=re8zacevolpBohpveztahu Všehomíru,idHspaonkrét0m1em,(zase,1kterůřipoi`odklon8OukX9S0mЇ určjyYposkytnulTolby>Pravdě-SOi,nforjImohou菗nicamvnixsxta (intimity)0azykОPvokol9ii#܀(ky pmužýtulturyo❨yl`šaleb,
؞&ubmneschopnsditႀcaa@iteisodXRkrachu:nec dpoݣvrczatvrzelArUklam ontlaHblvya4́0buď jɒrozumHnebo@hyno0anach.(>BTatituȜP`sálobítka,ůžeKcharaizpočázi d0`sněaniiLe(dovindrejev`ropPe`8slovy -ierarchie148—— 3LPředebezpečím ideHckéhoteismuy,stoženížívánقo1rmín,arujHiěkéxty písmech,souznaavatXrůchábnsktradicích. Novémákoiůžema2kladZst:i߉؋߉߉«14.nděluírkveaodikejiiš:o`prav,ehménopstmsvědekěr@ၻo8tstvoB0ího:ׅׅׅׅ15. „VxPXskutR;jstudxnior;éžys laPo,!6Ale vlaž, ,suv úst.“Q Jodpqؑ(7PiCtb@pnemluvhnapHzha;n؄єu8slyn6XGGGGF8NO@hyťašҀXpotHb)dří neHropt/+6)_">151f8 ނ////+hdž6dždžǮXxe-iclhat,upmezblockquoG/G>Vchnyk꤈ȰހednXrozporu tˀímtoarovánp.Obřad@raedsuzaakéunně152«OtrokožíískáXodlitbyouzeo,ohchopil».akžekud8dinec neodnesl dnýHivotmysl,ydyžtivě(pracovalituálproceduru,`stejnéxakoxselůbec. AAHnohzěch,teříamylvažuj)akutečravoxr uslimyjich „islám“Lklaт*ebuoberku)čteKordhPu[oušíQniknout,Q BxuselinávajT byzaž2ih-etic()innosthčlka(Xdoměle-8myšle svqůleIt mciڀ8alni pomocdílW625373///*e Chararičrt8kdkultury0lateismvčetEHubmideéhojsou-ybnformaB-algo8my(Sv,eyt8řeyxblcliip(<ش u1"??154slppoolaayjadřuXincip „hxYitériN“y(í na,s)čɕOOOzR#yS7«…ůboqzkuýb €pokoje.ak,Ј@Bxí8u»p> (Nákon,rpst?Pˀřestosouřiejich životníezpůsobilostiějinygregoriál8náboženstvaáklačeiideali8ckéhoateriteismuozličný „zraků“,éesvědčuj@4ívrce pravdІI$rouk.څseměchwwqseěkdyskute(staly,ssledicokoln:

*pphpaujeidaleko@enformaatmiknež(upn(qomRdokážvvůlvládatqtšilidí,tímpíšeodxnad2ou;ojli="2ߊߊ߁/ϊߊߊߊnergeyUvýkonPjšílivXdinec7''posky#Hv tčiًH`ghzdroje????83??w?/ω???">jastrukturvopolemHeaždýnapn@ 0t(AEye֑hr靑TH(meboprpda)1vhch[bjektysu[.W(ul>žádmyPndůkazÉ> ‰66777">HЇeéSzradicváA()tomnesrovnaaeziim tЦ(bohosloveFsociolog-cha(uobsahѶsáhlseznamWRvyms`zw䑂modlitbá1.ztyHtoupB__G虠mo9m$yלto𿑂bez šd@ikUXmば.ϝAPu1( NmBodoče:J'7'' «22.nozMi (knȡX:QHo0y!Ȁ_C@hme jménuriTvy@ilduchOMuPni@HmocSů?23AehJros("Nipal;ꐸode@e`d8epouš 舁a.aa>(Ma@š,l. 7)ύ_ cenP">—— 3L'//-NaXlěЀli9ů/yڍadržujlidé,IůPoXYhxGbHhb*in(iduie`ensЁ1skžtIzpůsobiodpo խ#okda賨ߊUthlavikpériumumň)šEЈvoboč8ěka4Yzaá,avenecjjějšími̊xaHiideteismuOOOOO麨c+býtHhaleȁ04robhmɇxiPһ@elku7776«Zʄ0Pci155//xaФ@Jana___64523w]6___l>ˀ
{;déhvílerálovstxožívěstujee,aždý úsilímoěho8pH.»(Lukáš, 16:16);«HledejteřPvšímPravdueho`echnostatn(zontextuyplýválahobytozemskpr@yidi)udeámQidáno>(Matou6:33); «NeboťXa(m:eA-liaedln noYsvat záíkůfarizeů,istěevejdehhho<157Aakavzdoryěmtopůpasdec m,te bylastrana nonuovéKa65276}8///,, h8orickyzniklémťan8xučeɖpux(ZemiosamochXp8immodnotjakocíř–lešnHrouka6d8zevpchiliasmus“ (8)yomillenlati0y)ω4g56439///ܘCblockquo(6똏Ptom nejxtC@zrakemxznam exenceHVhomírParmonizr( život..b>Milujst,oudceměHm9leqoos8i8vbro0lHo@PsrdcemOOOO2OHDá nazat+color="#f9IXnHkIejí,kazi?Muggg67431Wd60g??yX777703">370Zvcyqntotiž8dě`hʥymocahanbnemréyji4ɓ0 vejdeo8,YuؤQvat8Xhrobychux5">5xSduBprchpRshzdahneuыkek80udu3vrI{wwwwp6">6wt1lidu0c9omi8txtouhačoviôrtů;ůhazajs(d!*vnismyslůϙ///67857G-////>,qidȑskrytu:68166////=(Ychnčěklu7">7ův lňhomír,n,hnmuӚ`d,n`každou&u.» (B9,yno klad (Prtiny) tarzákoKniha,@aH1 –nčánu,j.nioríп///TentáؘtJN-:ċSvatýeˀuchemravdyvádějícímidioeškeréD. (Jan, 14:2686:13). Koránueožnsidvoditoam(«Budete-liohabojní,náámpásRozlišeomine#va špatQčiny odpustx).» – 8:29), terologiioučainformatikyyjř8nledovně: schopnost0člen(z pozad(sigleovcXmpuozvosituـposkytn8lověkuezstředpop,ppodmíno؅!aJhírouu. 

A(štj0@zopakujemPPa됰leavida:«ŘíkblázensrdchHm:ΐai(Bible,niha žalmů83:1, (1)).blockquote66773PrincipX0xekritéri“8zxjimekp؍(baasi>ktickyYenT0Živovyužívat >10.5.gregoribenstb@ýjekotročzHah䄇oooo163&h8܂////+qsʆ_Z`g̣Zpát1یo uda#rhlktilojišZjev;pz黚jytupyipgryȎ(Ў̲k sťa/-s(m.(difik9ǁā#0s ljejich$(tu8WobsluhujϞϙ???ha,ěchaerPcě-živein9i9YnaіQorpo*pohlarůapouzghЬbeádmrem.Ǚ'''68919%4''///#Vy(řtohoHkomplexkračq:kolikisІ tíooprvetap`tvo _evs!. m7deHjednoqb.řito4oozlišraimЬobecň|`oj ýmhraniV@homíru,Zdvih (informuomor`ߓ???69306/=5??///*),axvoístaHseáȐ`sHtradi (lušitextmekaple 3.6 dPknihy. Šmak-vataótaPelarpTaro).@iБٍ` mnoh0ě@vlast miys ONКpEgypt* sychisovekIpaur8isewww69772gu6wOOw///koup"0ȘHxjpyeliicmmafpnsky-tivorg@zmonopoluhݼAde0)(irodx(tuglobditdoktríjs(p 8.4Prezaciép běhuXnežptyhcetچblou(QpoinajbPšvyHAaasqositel΀ůgregoriálníhoáboženstvíulturyudaismu. 

V KoránueoktrínakoupevětaaákladěichvářScharakterizoXjakoatans167a@dí71122ߌ8Njnj///*,říXeprohlašujnamBí!leůh8povedeepvnPalivý!="4p6.ci: „Vyڅvyzte ži!om-lie,eЁHBohuližšíostaty,sřejsmrts domluv!“wwwwu7.z(dyPbudنtvůpؔco؄dtímucej+0.»}(+,úra 62,Њk)WWWWUA s؍plý  citu (Maš, 15:6,7)iȡše kapito 10.4,bvinilrPus~sytohoepѫi (hzvalo@Xa0P)měi ikáx9@tradic!tarQchXj. e2slodXímlastnh`.adoxnׄWWW372109oU1WWWWx;ch(zxje8LadúsilXipȰɄom(LuЬ6:16); «HژeaйuڢZch`mudrHpg 6:33Ne:ιva}InhBsah ůůpx nevejdePhowww72391u2wwww_/HAS5:20).GGsooomBůhjejedipplrek2:29bMilujopa,hav! emy1rdcemuP ys0Yjtր ; «Proste,udeámáno;ledejnaleznete;lučotevřeno.eboťaždý,do0í,háɃ!qézǃ* tomu;ožeeziicXterýyalvésynu0eniyhba?rybuxphadaístỳ9štíra_gvejce?estližeedyyč@l9uhpětevatbréPrPmpíšBšψHeskPucha`atéptěmHo8!"» (LuPš, 11:9-13)!Jakmilšakřijxavdpuv9s0hškx…» (Ja16:.="4"> p>emm!p՟PpjɁ!života.Ɏ6">*     EW3*NicejAyz(o-KartagiRm="2">175a ނ////+ymboluВерую во единаго Бога Отца, Вседжителяворс@ бу и земли(идиым p`' .6okliכى׉׉׉ׁ/ω׉׉׉ Госпа ИисуhрисаPына+Q!динЊ@Āже v *денЄрежЀхiк;Qd ~3IJ/)׉v(на|у*жея ша'''o'"3''_'eۀight="0pt">Нас ради человек нашегоGспасия*шагЁXбесJоплтивсT Духа СвятYариЀXевы,8шас.Věřímednohoohatce,šedržitele/qmucího,tvořebeemě,PPvidnéhi hoooooooUgWW//ωWWWUAánaežíšerista,rozeSy0Bo1OOterýerodil ředem ěky;Ӏ@tlo؀\@pravBůhs, ,sséod`ty*m,krněhX`܎Oɗio__3___/ώ___Onoás씘ဃašipustoupEDucSvatijalě) MarieannyXlQčloemoo4/ω|By(a{ukžovXanůЁiailáAbumučenohřbenן_ooLJ5LJdžǁ/"><ۀblockquote>Třetíhonestal mrtvýchodleísma.Sv0@X)Nicejskv*– evyp@mΤѮHalastiovyx0domito؟@ApxIpotců“, tj.áradrších@i>ze[@lou chH0amo Kri0)DutoanonickQvangeli`rozptýli1 text ,kud#šiȅXchop@vyčí@@jako@elYí. důsleHo(měloaynaЋi:1pGGDěří /-*?=ʁ(á…(Hve@i 9é) dáližůvohi/symbolxy («вhры»)kQ?WWRTakhorPye@ArťansXPzalono-Kartagin m󆷆yegreg胺bZʀ1zakládajhe175\omysly`xnilaƒ@i@T8ara)ikalatXiro╠yec xociologžpse0GCrouk.Žá0soterۀismus –čeníouzeroasvěcodristaepochází.poštolům,terxsámystematickyil,al+přímýednoznačnpokyn: «CoiakIvemě,0zteaXtle;Xcolyšívoukromí,lásejstřech.» (Matouš, 10:27).udeme-liedyiedȂ dat, ž@otoizábylesdo8zenoějakýmaj0mmn,usHi tohovodivakmSpadě lř,Pmohlýtyslancemožím;boPstlibciGD؃xjeůh9nrozdíluezi΁aata8. 

Koráam9\praRnábPenstvXhůžexovatX1esoh tykdorɍ؈`volT9Imluvejxsa (súra 58:11(10));K`nesYedliXj9žn؁(9sebekrýdec, hpXBoha?d D2:134 (14P.όόόόO`XimHidhi8árt`Gautama (563z480..): Mohumpťa8x8أPjsany(naUPszav@idpii(vyči@js`citaciVše,bku1sp`hu1jlLblockquH6󊗊VooX9__to“doklo9st5zneutGGTnam _by8gou"Trojici“ íavia҂ až(ZiteiXHlitoi,vy ˈ0u(jinoـ)Hkdnegklaelfory ȭašla\(yIazabit:GGE«Cێ8i)iӓ,9nijipezadr@pvšPcOnܣAށpo`tpNěho.moc1i`ud!8ٮ,35:2)GLJLJLJZ`ociologic8chspektůhrдeálk9variacAӟapoštmav8ׅOtrPouchejposkQXbstraorzz򧔖Ya.ΕPnhhby0íb|al#`ov@i du@dAPaXotїڃPu.֣рћh0oؘi0ťɔ@k@bvobo9Efez`el{ah6:5-8)177<بuB??</πˁ?=V؅(extu˚/ ؙiK lov3pXZemipmsmysdopor,dočasDerir8ouhcharau,!ЅQ d8k vy؇xyvřP@sp )`fliqÜHi>nezávis`AppZavمz uhzaet1Qzm`yetiktaixv0njuvájpM yayhnu8Ȍios`l0eproim*/؀ohli="2W/ϘP@írkaménaɥ\nor77`)yIs@ěk(Prozum1davo-„eHářstvíۀ“eohemředepsané: «Kristusrpělakazovalám…».o!právěp,o činíorickyeál@sťanstvitažlivý0roládnouc„elityY(včetn0jeh8erze podobRuskpravoslavq rkve) měňu „svépdruhuuchoȄxenku Tako2způsobs._]sY0mciibl0crojektuelida ménu)xzádoplYí:0WRulLJǀb><(u`1"??٪votii9u`sqalXnacpov@ ohyoo,pmíthsx'oopǥG">PTz1hodůvopg'RonfliЖA a/yc lHwktrí`glob9ýznayyyčilaaG.דד׉҈),douxmBpuڹHcazhyvit+i`xxitériuavdy,analp_textůeormBzva @rkɳiů,lPses`noakponkpB؅1můžaždý titude-atwZjevJ8ozqtvrd(dno1Kadvrhdogmpboh9Ԙicirad2dȗozaly.ox*ą/)inmotoЉqRusuižrakIučíAěhojm؏yleBůhpailiedlipoqhs(tcon)iPporH Jq4expzPlx Sobě. umȂq@s♸oPčQu oděď:4utb Getsemhry: «Amni(tenk(osud)»u H>tpkdbsophěq(tj.takdec) Yvskutpochyp;8 nemaۀjíomědomosti žádnéleduIjenohady (vřekladu.Ӏablukova: „řídsemněnkou“);nezabilij určitě(toXravdihnámoy,aopakůhkob pozdvihleboťocný?9I.u.račskéhovelký“Xmoudrý!Arunenxnikdoeziidmiísma,뀸byějhuřildtím!žem -vzmrtvýchvstá)budHproxnimkem!» (KorH,úra Ženy 4:156, 157 ((-159hv textusmeHuč`razn!my). 

Z [eemožЌchopit,heeznouíru čhěkte)záYsv釻om8i mრvůЇcel9lnčet9všeho,uh,odpodSv@milpmohoucAí.VidiPKristovyHy܅LМplbylo0romadhaluc@cѓ)l(j(8st(pošto! polese GetsemanYahrndl.usqis!@oas0kůmaш s. navzdoryXkevpmuxrsȌdobPBTӅҒ2ecjjЌ179SociáldoktríIslrpjevImbra8ymeZ :0lc𚸁PZeúsil)xot}deHm:WWWWU«…Pojďte3uo`iYvY()2eb@tdruhPaX`!8ߒߒ77598ϒ80߀߁/////davo-4ářqzsob}Qnedtoj.Boha,terýxistuje. 

Nezonatelnm]WWW…??,؉uze؃xivglob3`budeíaílastolKrálBípnaemi úsilímamo\Xodhd!mmzákladprՐi,3osvoboz0тposedlagregori)i'jmhrixx10.6.ěda >Funk 1životpčzajišЄɌhȍodi둺Aa souu určitpЄX, G@udávajixpӉmoci.9߈߈߈߈߈ٌTj.absluh~:'??:VšiI.zin.dominuHmstdkiehúkolů:ddÂQchrbů/`c (vizapla 6.4),*ztah8Zm'iž!mbýtrganizbo.OЋOL—— 3L'֔akhlPmBuuplatԆ8גNkplnevzYaG ?7 p÷10ъpieckzkuuIm*pro(d8 efozv9urؓ@(hpformovatGFako󉈀jevw+c؂bezpwomadokemSg'''''>Tak'Ni>Obsa su@small8gŘbý؂l auixۇxintuce`טְtrkvXv0`?iegitim(nevisP,ty4pavbnost,eހbosouotročenydealistickým čiaterimteismem).

Protoaké důsledkuonceptuálněodmíPnéhoharak8uědeckovýzkum)nnoGGGbsahuouhrnuázorů,PruzvápzaodnorQ„hznal“,ůžeýto,erámcihd ce řízení cenakoaz pozicipseud"šarlatství“. ulb>ojli'="2''_'/ύ'''">NaruhstraH鍹8dyvinul nmggf,ude]znes)velmnožHitek neúplstespxraA moriH XmhadektživoaodídaHHtřebx8olensvPggg`/ulWCěchvztɚHsi2roka:1ech0d8us1čtř`ižrوГXdíluhkurzu.ro0ㆻkyip1roknpliaz,"WWWvni`prediktoSSSRvedIpraRu`k`miѸidě?ameť@hedlas1ahem… (aypHzérHK čassituač. 4 (64), 20078Ktkapito6.11kologmakroe`omsystů)'p&6'''">PPtom:ߴ??יOϧ áklaQ#způsobiydxdvládoo,eží?'/σgON`je湩rchiho*stavlůav؉Qiȩyxauity,ooGoogooo_|maf@py-korppti ƝdrhlitiѠr jeqodIzHțItaspȊEٌ880pZmiňujRj!dity unkjak` od:oo׌'??8Tomožňidoov;,fesaHíše5Hiqvejہhlaš tKSBXqa,Xerafomans逘nbyQdalůbecháhsoz`edisk*oamopezRh,tвydůvil“A^hGGG߁?/ϙGG">AGI AɩotročlivyplývzteAé8yrQincipȺxeH*zvsvivotěw_7Naoxchoěyt:da 182Aonktně,XstližeudemeodržtDžDžDžljtak:ul^0_b>TakzeomiӘ1edev)ikzajišťmpdnotnožstvxúříhQ0`zYmciiblIuotrlidaůbecpla orgzaxI!ápPhosářۃjmPovTesv.(uwwwOHOproЌOa9xiticٟ;$salohnenneth GalbraithꙘbo1973:bGGG@«Všp XitýH(re򆠘o܅ky:xšy:lkextu)d obzvůles ohlm\xtzcsoučasmoisysmu!t8o)čí8 tom"bylHmiň:opRtitloX@kuȢxvzí,0obvykusiXItioye.xiЁȨkk8dohnout.yhr(fyziutrpmZ(Jarabáč,@elHr̐(!pap dAtradi.tejihhHneHtat`zoAhHchudobnce-cpjems@a)jmousvJzaměstnaStáQznanxѕ|rv1zЄazoruZoup󶲾y__]Йg=np8`.ʋPťwq_YTaitpe1udaٰh ich!raxa@qnev.roәȑ0rtqjmذwtmH `zhvaézrH8m! (veormáchbubnyzdi)y#8v\sjV(ocZho`vod߯tYA.een`Lxҋvϧ@y1(8z޼腣 ЉaXla B cesIě蘕sednicm,py8y`enbuď3XnywvaP akhkycesh8jeji%iÆ=v9hde8t񌗇ٌ8錽ۈa4i.7e,aa0oPvP.

OnbC_orioskyuT,d)py`punkomysl`Qneslop1'y뀀konomickýystémylhápánebodo@alen,leílůměch,teřísou tomto}uoci.

Částečněaoučinnostpočívákaždornímzděláěkolikaetisíctudentů.řieškerév(neefektivi@ko݂všpujenohým nichᇨžnce, žeětšizdoe vlivuodrobsicep úplexaktkesúčHkomplexdejí.ʌxcni2ubyhlasili cmiYjinakritizov8;z@áladyyhl0ítjaWživot,měrلyýbezp#jšíobhtTo@oiňr@BvyšS8dyvuxkotázkám.QŎs2ijadstavy. polAihshodJretopexiHAéY8obzádárcmihíknovpř televiz3Hor8fesioroky –`pye | íší`rozopaQ yvyužíCjhrKyyjejQlpomaurtUkcom;ǁtrmyx†ʤi:Qprh 9hpo,aigulamudv(tďa b a š né.ro"chnžijXʢcypůs0mPAq elɋi2é»183 ߱߱߱߱Nilaě`edȐxú(jvojXiíh1 ír(ҒtXadukvrzeúšnouhbaímardidIcpCuel deȃh8o ڸxků@Y(2rdosЇXcHkqrq aN. blockquote6{Tak uprincip„xeIYérivdy“ul@Ruskyka8i ;0!fPrahšarl8nstv,Q\vniQmafiځ0zfAy᫷-Kzy֔zr.ygzesêtedtudxzšk nauXPrP놰ev^rPásí:iPanor(manitinuaa:×pHhPpit?Iɵ Vy ělb`KQm ȕvylouxli0(oX…H`щXobxIdok bdiserta@ɟjM777777??PxsPh8Financovyezvij05.10.2005YuGHbliěěmial @sausqajádl.a.iic (1946 2):}«…jadotknu:ymuKud 8žádassandru79341_4x.eS(oho,doqmsAodhat ab`Yropkurslar c@suKOSitoQ.ŏ3b ě.ߕ)um?» (0href="http://www.finiz.ru/cP/tmpl-art/id_8-952979"lcolor="#0ffu>WWWWT„Avědomuješiůbec,Oxprá řekl?“

Povšimněmiakékutečno0, žeezitázkamseterými.a.iYcpojovalassandru,ebyly y,yItýkatoho,jsouhledoQbudreálnpotpolm různorod8ravin,b9ení,toch infrastrukturslub;oik;možukojit􂨄přiaBvarianoci1ě-ekonomicц@itik8tu.tblockquote6Tonamh8(stejo xmaineamP儯0ȓ؁))TzajímPomusí1hatA"řísnažíitarPЄg`blahopel1όneHXyeHáa*//téXz odel.ΗelcHwAě“ȈXlep lo.d2radcGӑprHdaF (2008H 2012).iMedva‘V.vorkovi185ne@iodpZJoť 0eHؖ0> (vyčlenilituzcitaci)Ёuí8codnesdbý8í úpY špaIXnHex8tip:l8iid!yYotavedxhtelogvypadHob`www8053wv6wOOMp>.="4 ____[SamozjměԍhCߗBxiri bíhc( vmhtA،؏jim jspíšooáhu.okuxyberPiǒ gnóz,aknevelpotbokůre ї80%alšíneuHQ@valxk qdojde.» (u0publikaXxandxZjuzjajerij,Nru:,nhKoms`lskajaavdab 11.06.9: h8="http://spb.kp.ru/daily/24309.4/502853/"K{cr="#0ffu>Zapr, x úspěš̔~zapot0bí,ᆰaasjád a`liXaoloubbjekYHodhalovhreáiߗM@rovnXi>ýtp0vkeYXi> (…)b> metod@h?éhlؼ$p)dn(a8qachopktxtateíře.ůžeji*oudrjradvel蠈ȅk@ڑhist atnai,aXi:pr0Htpotbu (4[Qce);rna@roR1wppolitik vlh"ebeúc,eychybO

Aniaesetet,teréplynulydmrti7vta0tuaceezměnilcožptvrzuiýroklavníhokonomicképpozorovatelHovininancialimesa naolfa: WWWWU«Jávůbecxchápuo, čems(siyslel, žeelmiobnám. i>(Vyčle i`m citaci:d芡xřiYX.akoěd`jeúpln0metodolog኉vapůsobilop.)yEdále:ǁǁǁNjJedenákla chiPrůpos㌁ oh chovfčsystéPVnějšíel`uav[X ohromnourAskříňkuo="2">191va8܂/p>.8+inej`racu1uvnitř uȊoIe䉀e.ԣBedylp{,globsation,rowth(dsPrices,prveproolloquen@nBdeaanـhFrXnInflZMonetaryolicPari078haref="http://worldcPis.ru/S/417702/full_rep_t?PRINT_VIEW=1"tcPr="# 0ffu>ςςςςς=uؑ).WWWWTo reakzahic„outority“y8eSkrizX USA9pběhuimyjara4vlictphedit-ǔ l ɠ naspgأY%xorroтval! @,od8 iRuskmaHhxogramoci)׵rozvoje0edؖ@8zevPuůvpp.JPQh߈s€zul@ـ{ IvitaxnesoЂnЀ @ji za!jejipdoporu lnebo škodáej!aHžíufesX#7gbvzAí,錨\(oa1úř:cdmana`@blhiCkydybyipsiPpemxAriq3iB"Bspeu vnojišxdckdXx0Penshpoctie;Xdo`za@Pzaqitu8cnaSblockqu芞6zna árPneadektdnezpůsobilh ckznikǀ`|:-v měřítku192@܂////+xPp(iti9p0s`_Uxe0@isu0(މ@vedIrevA0eښ. oomVZzR8ěcpسnYkmͅvýbucheziUSAlet 1945HH53arryӅTru (1884 72): «Najmi҇0rannekonoma!뀀šichniíkonomovéieustále říkají: „Naedn(straně…,@naruh׀“» (cixt webuovinzvestija,áří 2003;izaké:
)193g ނ////+. Adyž stoup8naléhaváotřeb abyakrocikae(larobmyHníhoze`akticky,Q$ckvědahů:cou,ꁰtořiz (anivšpo`dlzkutnoycovatternativu)ezideUSA.ĊRoosevelt Besedáchrbhssedledeseonuledolbou:uďXrxipseudosx耭reucBsxalšímhloubm,boP"u.ǐǐǐǐ24. červen(3: «JůbecsdílnorěHfesiolH{ůteRtrvtom, ž@šeus؏voubvykXha`sahiHchopenXčitq m.enj)ámob0, tii71dživaaždýětset sIformula_aůěb>» (VyčlenilismHučhPaci,Ҕr,• yM.:TRK,jXlad 10 x,. 52)W8:="4«Kong(`tvolsrbud`1`starxXomad桘@gúdaj@Hm xdoXzHX؝瀘matyiahůioptimregiiznysu (vci)m@oᣯozumpjoxrstmpolech,x{c裑aztazmHHsh؃xmem.aɜXnapčázbs0tmAmeričaH,evěřím soumXpodniЉaisk(hybsٜ`nz.Խu9omuje$0nePoobxxuzajɌ hbiHúroveňAíjJe`kvobod6iniV0erspevyфejos8iqHtojmzxHxzaxstnhelPa.St!rojD158OOOOOvyid8xspopk89Zy*0yěXuíi`8l: ty(`pa`ie petJanh9řerzi>VeەstsoIaXRuskay)chápKbleiky@ižší0nežulؿ3zaob(Ћgbag="2">194tPI)azpo򓿓ڋxatxkolyH(vo(fn-účetstupɤxin77773F?>mGeaex0XeȀnkaҤ%XcYehjakezbhm4cٯٛ e1Ђmžsenekem@a?Vň1svůjhsahil)ɂx,pIQnakup֮ejqhedXl荦(PHkut(neboťYdžɒ@a GncinWHJ͊Ȥx%!Hažd 08d0ruɁpEбal…77775Nvohledzbýt_-뀀účetnířístupbecnější,eboťinančQobratoobunohýchtaletneměnrovázhospodářskoual činnosti,eterkeechnologie,rganizaceýrobyozdělerodukí;oopxzýtm v současTkdyychlxCicko-ck2 ĈҀzsáhlavéh(rcholuymezxxbilitplidskésiky.j19(esvědnim, žeě-j kuteniverzál0m?e`rxšQyasIzšťu8„ekonomy“utnátci+kro: 

ict;Ɂ>ojli="2/τ">(Xstrojůmate modelzaȐpnna `úkos ohledpoužithȎPЈ߈߀o߈3߈߈߁/ψ߈߈">zXJáv;pravypyujІclask aЁcoZo.o/ul>195SPޭ"ha{ikxkAz ž7musض72a pjYn9#vyplý(Я'Z1vx1kaphlpnikomuߙߙߙߙA0vot1–pyzirozvojulturyYmxtbusdeovacptz𨲜`y bۺxenڅ8 neQ)cádnѝpežklneboťaomoud:٘pzlahX.Šplskud`)thd0once 16.úroveňeneQreQsektorXčta2o (e-حi(šdnů)XaleH0(srčXzpPHkPx0cházelo dalšíevropp)ol!߀g848196oH7z,kdy#l`tnyIod1nezila.БaxtoPbylojHStokDza o(Hm+ě“,HhИHdošPp(PXfloexatamh`jqȞ(Itandardl(moP?braHě@)p8pxi)vr1cbʄtbzmalije0outvyvo韘Yúdivsmu důsledkezppob`ؚn-účestupuV souladYXcdeˍqoAjPurzo1kazatekótdevizk`ů8kci؉pxobjYIpartryhTchуAalyOI@upb dɚ9iň2?úroveň뀀polečnostiejíerspektivy,rotožeěmisoubjemyýrob Hvozu,oAHneúčelnýchLní`ztrát přepočtuayvatele.atímámédiěkolikdenphburzovndexy „modr҅tonů/bluehiptocks“8všehoného,itomeyhýbaabysXformovalynamicreáIktorsaldchodbilan(rozdíluezi|emem)o úr(iχl(vtz důvo8nad9oceY0//-;atoiblematik!ɀjepváa 8Dumě. 

Azhledk životi8IKzajišťoItXbnomipe@yičástek leu)ír28sků造ukQybě[]em,ůžeýtáklaekockȂpHrityi(az{poouzpechnologPy-orgzastup!analýa z"Cmakrokywwwww>Oě-7197V nanobr:xz isAnubX"(ňt6nejs@růsociɚppodmíPӂJčinsk@plaAa8P h8odářs8řiǬmukrediq- (݅svúpravXuAuc)enmnohȷjú(hěYhxmiiǁjmenovitě:^naoblarac -(vztahWQin).roPkutƌ/77fxpo9`I -účet*obecjší,ȕ!hRěx‹„/)rX“Ǭéu ne@cn),o)di-hierarch!P(ýše@ž8Hture,ihc"odby(0vًqvrncům׋G.I'''''Tzdyq},qznaáchara³'pZvmusý5Hnemůž`IamysokošЏh žɅčlkaa8ohlji؅n_`ȅ3na`edkji8orIϔjezártXdobreQektoruZQBapatXem퉣%`qqoučáyššívڛӲ?.֦pepbuos@kniž{l`݅|hudȵ` ktiýroby뀀ezsobních životcmravně-etickyvědomělýzkušenostířinejlepšímáloptečnéH$hor#zkázo. 

Kraoho,akyved hla 1ekPm@Xvzd)0oučá*vobechociolog,eboťiževpodstatymůžxistovatimoěj.ʅXwlitika,i炘teoriebsluhuj cepci řízeaPii,j-lia úzcHpeciPz8, č0nal)klešny(ou kou,5míPn8složkutuȅurt[jednHser@pp„hůld8mai“,ter(Pmto0u' vyhra rotiviA0namptit.roblémIȂ,bzávipynaps 1UIoorganiza techn}aístup@it(aůzaúkoly:ulb><lue("??
ojli="2/ω">Pkza0HbbytkaabyiskuBé“ (ehparazitů)vysoozetmuu8ominimuЄ9rblalnestrkXzHhЮ!y.(ul??_ZPoAářihbl}jekzotročtH@nHprento#`klaڮzverО77G@om( @rit9sadků//zbXudržZ-@ezp8obivunictvIhPady:>`*úřqki(vnuҸHdupě“lЁqfin0účet͑ǐQba!hleformySSSR pPsots 0,ZRuszahrnly KPy@߇ϑPihzem hatnuhmal!v//(jeh—8avitelemylp8vPmiňkad8k.. iškin) box䓟Hotbmácapupkeulag` dnEȰej“|SZápBȖIdvládHIXC .̕JcXerfontz4x@b>10.6.2.օseudadaPq>Tp,(ylooٍqonceptui0I,ůȑPmžá8mnp"evd@[mplyk0vislҍ``x YcXdpPȍnvajmůmPemA8ersp(ivWWIdy :a0xi,Xeobzor( dRjszopagn`clozofxholaIoelЃ@u蛱rieoasglo0:cihcest1(lehlipjixQ,uspamat؇"torincipaxeyké mezjimek (vizapito5.55.7).ՊAe-hbum)mdekHmSoroAs životradiзunazy ézPal1u%TQat 9 piurčobla9bѤzvy0g`va}ch(ejí různýchůvo(vouunkčnost,raktická činyžadujePcováníeori@n. 

Řečené kapitole 10.6.1ředpokládá, že: ulb>ojli="2'/τ">Pravdamnohrann="37/τ">`r~koncepcí`řízx텸uýta!yЇ1y,terněkdyemajezieb8nicpЗ8éhoromě zdro@svɓumobjevre`ta;q4/ϊ">a}taavo-„eářska“hayer evyhnuAPjatseudověda,P@mž účeletsluhovatdeologh moc,j.lblidibyWGG/ulW??ׁ/σgseíky samhbrozuxměcemzíleform  Hi@psychicdlivqysQ soulWplatňadmIniXbyšimPotr hav200S ed royakYdysté fopiblۭIktuen9aizm@Kozmutk B: «MilujlPleZioditaos.»Gp//"1em/-Mluvxt0Qd přitomozkuwthor3sznaladtv`en čintۮ#sxXtyqyrábzleňuydoulturPLjOiLsuismuí,ýchyl XbámX`msklony`spívak)sadodmí8Kc aěn zor,g8rady/ϊ)á-Yšak Btuce,d0p,akž8Pp@šetxp Hyetbitetau,X'asQ šíř@aIب)Ȳpo1adjuQ!(miy.="3W/ϏnۏJhoc`` 큀aPstoup@ou;Xexist:0IAatazaؚ(n``َevaskrytě8201
<󀀄/small> ,rotoakováědaeníchopnřinášetdpo!ianohéaktickXotázky,terjsouůležitboelažstvPlid0i@vpolitiky.ЄmC1otlačeniímoxzpůsobilostvládnoucích školradič yledatlXnauůžeýtvojí: MohsamatněduhnnaWávyky míře,yjaHvotvznikjejipot`badělHAempue zacečinn.ud`všakznya „eA“?o؃mdpnБ,p iopadpdooncepXIz,IdZh#p(seplegpm݄(m8ficiál8)W PrZedmětblast (mkýzku).oo2דדׁ/ϓדדדדvy6??">V(obj@ubyzoraxperimentůɁcX!o sxMa3_á kresluprůběhces0Cřxpu.šech˅%s oemQlu0u2rpr8WQro!ůZ֙ůW77Ty7yuspnHn#,8-0;aEzáklaYvyprac(e`) exLky,pň8؁@vottupuskePsliblye8tj.apotvr rincipxx(xekAIavdy);_/___ύ___Zokpseudoí@by0ojli><ǁ/πˁ"lign="justify">Jestlijschybnéázoryeorieevi؆8jeji(pxití praxivzlávacysystémudstraň*okamojiš`,terXdoizapadají“,akmohznikatbecnějšíx votudektކ,namoLrobíhnormálirozH ceshzvockazatelem1@orav-etick2an!ktuzd8íϐϐϐ/ul"6__Ximilovy,yz hlediskaetodologozHzpůsobiXdeAlohromadícťeamůběhuv"ne HeemaҀhistqkrXkhůyxbavu`st@d tmincipuО8r8avdy. pgg"1emgeVv@žkPJ9žádouȅYpcP(dn˗společn Z}cHsluh(.yЕzbyvtši1؀h(idsčin 0minuk hš úkolxedpdy3ch0objů/k@(vizapitola 6.4),ztak 9píauď(zlPjeYapok"p߬ߎߎڑIntuice tomirᨰ amyx`dizdmíPasuJiv*ek,И؏;netBBy鮓dHkutlačsychiq(uavo-elxř)hoAcharerux@YOUbyXFAvšakɌ؆měxAw²lJ0hbytisomt+xechpMczhvhakila,cobraz!oasmg8ɁxԌ!aouIůmKXzHhѥNchybHvieJ `i>Dg߶ǎ">Naale7mohats;aye᪇aenmezi牳k:d:ۊ8k mnohqzaž䛌q)sQnatlivceutp/GFc@er">10.6.30FilozofxplčkaX>fӪm (cháp)bHҙvyj0#ě08nFK ojWízforѥY) ɗmoíXpordAtoxrůběH׀hp0@Xoblapírod?aplikobo2jejho lGkuj. tnAQzMhumanich!.rNXťZxobsQ_iihIӴӁח,nد žíniQɎ  nց'''RߗߗجϞϞJessokusѓSatezst8nⅠělozkuxKzOaejichplikovanýpoborů (techniky,dravotnictvíxod.)nalosti předmětnéla„humanich“ěd,udeevyhnutelněýsledkemrafoszpouškouilozofie202OqЉaprodukujQob(ruhpqKozmarut`apsalá$: «FehcetězPnadouXmminulýmom,pšakXnoražen􁉐Xomm.» (K.,lody`zpmá -yšlenkyrizmč. 112).֒odsta( to(pdyžettneckHWQ8žiPadržíAprincip8praxekritérivdy$g83273///`___]Jestlisouhrnimudbakolemuu,qgadičce:ul0?b>e,Peňuorchpru8 pch`/ߊߊߊߊ3ߊߊ߁/ϊߊߊߊ٥í,id u pob…/(u`W߄StejksχG???ϊ/sa8oau0tečXommy8 díldٕ:sa 8šp@daplihaaúkolyoψψokje-fal yftyxziůzQ臸ـaٻnepxtelnm texmho>`nezpůؒ0NG ñct(výjikt!!bac0–ě(rspeh9HhnuYé;q/ύ existqd1y (a9e㉭nů)ck(//neboť5rmí(matriȶÃv1"誉hérie-informace-yšeho)i>204Tedyznamtendehcht8vlas:PázoۀHlrobPkomplexq(܇IupolhenrK:Hˋ˜ne;WS␠xXbyhvyžadvšakičlokaměl roٵhDNoH9 -psylog)뎘ity.="1em"lign="justify">Je-liilozofickáadičkaalešná,akodařmemovéeznikneístounkčníědyěco,oudeaobntomupopsal..rylovevýchaj؀H„Kvartet“ခLabuť, a štika.Ƅjro životpoleo liceůhitqaelzipponechávataxspasšYěm[ožnýmhumaniTMÁŘŮMa–že2jdířům-kariéristp (lokajQmoci)íčgrafo,teří  sledkuefekt sychik@ebyschopnihučiate iasvojiíprincipupraxkr؈Xvdyiznalz prodhyjejipapliPapoborůomeziAYuXtp…

Chyby1druz*lidskn3jsoujivh`orda)ahbýtezhutojkonkrétȃ>,řiřazeny jednvIruhů: 1)z h ㆙ʃedví0`BajpxběhuWazák0p(oQrámY éhoy2)͡ n2na @iy0@sluYǃti.ϏϏϏϧitel,ؖhqxorchestry ntkomor`pdxjivuk,芨t50{hudkfon8ڈzpkinäXuekůdirigenta󔰋B0t78dizicdnu}Ȇ oxblyсIuaěku`ȏchaؒuȋL>šPQ8standar,Hdélԕrvlnhtvrtix8i0oPě`1XleluȖrecepXa(aeS8a.ȏvlivňuز`cio@f0@hqA(2`0npJfrekven*86`toXenergieh؂v0a0Xx7`rvlasəcX1rgsmu.wNejraz!šíYA8infx G 7z4^@vȪyvolobavy;xqЫyЃÀ(xXźmůžaatkujtšší|0Pab.ʚ?E"mBeʀ𰐊e'''&A kdyHOksl`ím`Ito?stҎy$mecyzik mzibr P۟(lAreagA}rázA,če:akick.iuplessc(melodrdouaho zdolp@bsoluupi"ůsnees˸&pov ’BZ*гPmšidodídIetalonƒce.ւp98ělúmyh(atel,n"dal*žitm@napdaImotivovaly~KroInajڋBichI!ÕHcit00ětnyoXi𶛑2 fesy.aErnMa(1836( 1916)DV..eniM riخempiriokri0,ٴHzmpbku205Jenžeymámeapsvlivbyako(vЁčlověka,eSfilozofies ičkapolečenskouulturu.____]Aodpnašehoorue\VcEateiPědy,хcírkvonýhrou؀xide0"mblockquote&6''}R܌emákuůznorodýsx@životěnostseIjevuXmnpstmblůdě3z minuli,1duasoučas  hrnulobbiosféro-ekologY(rizvyvolane1technokrokemidsQcivilizacexgXtovvyplývá, ߇pekád iš8ww!iěžsymov`chyboww"cen ">*     ECotýY0tpůžeýtormteekratcyj8slvně:7a>MpB8miňqvjemvztahyauRubjektpsahubsolut`ítáqdevzds?GoGA3GGG/ψGGG">VRZs b(m 1H2:ůhxayStvořitel8a֟@mm4φ/φ">ŽQ (horPa)8vasppoeX0m ob1amcicz,x@tvrzx 1. gψψ="5ψψρ/ψψψϏXobiaedsta(vtfyzvakua)Xma.֮ketabigregávIa ichodaách(qQȃeriCů) i>(ٱinaah@qy.onamdgʈfragtyꚈrojjediԈ-e-: (ol>Díkyomucs0ial1B[neomeRnakturozum (aspíšHniplu"log:)ůkazy,8uvedHeze!tší WWQdoc`algoritmy-proceduBobyXO_׋O׀ό׌align="justify">PřitomšaksouYechnyýševedenéezeialektickyotvrditel(vizl. 5)aákladěaktůostupných čtřioijeholastnímyslově-in8uápinniaHdmínky, že (pravenZjmout řečjakoyXemož,terxprincip „`xkritériemavdy“ (bude-li ím@n؀Ip)chop :p":  ojli(ol><@value="1"??<ׁ/σgHalitatckáobjvyivá,Ooo2߆/φa@otro0miٙ0šlwsud oomA pobsah)iHzoryadičs(filozofchareru (obě(iluzu ismȃ9asdyspokojupcjejipsychik%р@aЕ9rodaioddiktátem).'oo;u8p66_"1emwodrobina)kpsá rvátohoPdijȊkurz!jáciħlXates:aneslu0Hsyp~cerfontiz4xb>10.6.4. Říz  biblBoiu0Qa>,gnnciozvYvůr@mAχv`ke zkumn9`ýslex.Џ1bJkxleinkvizařdržovad@'`kveHle8ykvantihavHty –Hskaءsamat0Po蹡kljȲXrؕXytQz@20.XQpaitši ejҢmezyznave'de. Naíle؎prav a9s ohHtztahy4PGBm 0dh1bl,( úspěš񜨳_iv0p !206q ނ////+,Aijeúknzje!ůbec.(toa)zaqli p XtavRxerspekuqasfonizach aletr.rteápobh뀙uži .ڑ Y`^YsQvrty`mehbylyiodvozenЦoѥAxmetodϽȨ`<!8 |מP(yɊ iformyߓ???01273/=7?l> . 

V muslimskéultuřeeeštědtím,ežylslám začinnéhoiihlíženírostlidu „elitou“měnbřadovíru,ěda@jPaplikacektivozPjely.topyohotoývoj"v biblic1civilizqdochovalyYpodobkdysiminuliJvza`rabjterologiea뀐ouůžemerazitmnohýche(aoborech:gebra,Hchymsdir,en0lklsjeněq0z 0chȅ.ínů>Později,YvodljazycínárodůGegiolYdomácl skut0n`, yznaXayaokry,LǐpozapomIohačalýHtistory`BYustavitǃHnakozavaptvůrčímpotencPk čemusami (-ěrcoskhi)u)8žst䎪Jedn(Xíčin,AčqWVkod9b(en;odHlen蝑?;monopomikuráЂ#0ohlavář_r`ktup0kul(udaisp(vizap؆08.6PtázkaasA-klaniltridrů).akpoelnmckverɚjmémeziý0Xhiv בkoušv(snatojd٧háppBPQd Ž(tRrmáѬ8ijeЅ󈐓0(P1evšímegȚmspům), "言(rh sXř*i9;ZzočnrasTCInicm馰pPdiorOoooovs`;zbytu 退(qkFhierarc8h ituHXytvo˯ ﭗ (zaZ@)Yqdoal@K0petu`zt0ȝIH!stup갱gك) ɽMutajROcza c.RPtom80uXkojctižádavAjedincpupa c@iP(9ҿɒPcФxždi ěnșHnHpoaiXitmofunkce.ʓ-h|4mravyIie(žȵ9Yh0ouyoblaBaicínQ{tafpy-kor`a pvd`ocáa`i(/Xamc0zkumx&xhs)J:ie8m k[Hltim# dmítnuqsledkXAzhkomǬ1)ah.??:organ`zaeدϜ/˩Un,!hjel(!htarh etap09oueriféȉ'íBқpp.ZAxozjxvyplý byezjimšhnikapic člىPendendoktIandidxi.ozu!ijЄ'_Xfesi" ߇@d`uYPmcirPkro񉂕(}u8íanspitϝPu i蕋!apo 1CloutekTsobHmo (jЋopzorno9schhbr. 9.4-1idruílukurzu).ak:blockquote height="6pt"idth="0aalign="justify">Hlavním účelemystémuědeckýchtestacíerikzodborn"úroa (přisvojováтhodno@titulů) vl`těedržovatu (jakoЁvčinYi)XsouhrnázorůzXvaza „5nal“ (zaujíh_iRompseudo) v rámcioncepce říze,od8žadvládouAspolečY. SSSRpsatsRFoa0 tarAkademieNejvyšší`komise (proěl. 
NЇ0mȣoj zů.-l@epou`účʼ矄;spva(bnta`organizdoяpliR)1)na žkQoutNB!ÏpF;]Zi IePt*odpdaincipchceštavtomu(ela.ߏߏߏߏAt za8edmdeshýle  siozvo@počít Ȣ@ikihkpr becoůsled y]kyberneyPxnskRáchnm䎸hh!RHz cičitst.²ؓXekjp;MonkXtgchodnumi؈uGtb!"u (GKNT)zene 27.(d1967ɉd@nXm @ȀDyna.o/va8h\Q)hȎwdržHarchiturmer!imode@řa8IBM-3601`ɔm8ž!hp@nrograh8é@$Pdusy0(">TaC!ioPK8J<^`e16)zn@nal:ulb><0ue8"??
oomli><ǁ/ςgHalign="justify">aetranyohla8rglobálpolitikydnajíchstnictvímSA"u největšíiejúspěšnějmakroekonomickýZ|diverz8@dinách._oo/ul>208ItelJciativyi,tertaj)slHbyeod"nopi*j؝ڕpIříparopásly𗱁thors!díle`h1Púčelpvidace… p tQ–hlediskznqa؋ jakwtexGPkázsw˱0_XrGFa ne 27.17jeuHivotc:mh0uťnamiivlasXecko-3<šX_mpPIvdůs1yplmi2x/="4">  Eimg}baseline"84"ecindexX8V785/Mšt@`enklad.Kaluze,Suir0konautiK..iolkov8xalouh0ڝmi8janvffi؀x8@u8.agarin@a8dpzachycadylaboPodl hyGGG04@E9GG///*.Θerinbdelétahxoje.,ooomL$ 8žádubvykȀX*utadla:QlHt,PlatlxHtrupZch)[yosppič(a@velyX;?9~is)koruk)bezocasý“0 cʠApoX`svisphKaždyXlePňpPzn胀PecI,pýtцrtihned`,`enݪZsIPsam(atvzYnoutrad"zppobemnXrat1okož…8mnohdIavýmysl`J ků@xxH~XP hPraketoxn؄runyHyPve_051910///*0ežqUSAbecaψupaShuttllepos=0001406596>211Jedinformace,teyysptlovaPpůvodPšemíotografieodeluYtotypuosk:shuttaerodynamiczoevedloXjít,ꀘublikarisyichajov(ossijskojazet(FxHd؀Hč. 4041ene 12.ub2006)ohlXojitagn?:«Nchybۏnedoš0k tragédii 23.⏨zx1968,၄zůstalvPtakAnejspíšePtečniedhěďergePKorolj: „VurixiIšťastspojuřiroznosanhtozum8neuPx@act.ʀsiyslímGískpatЎyzdzEchomly0lijménoeziěmiQzvu(ější*xašdců“.ro0vpinusmonautůaveneci\studij): mHnýrakulty֝n-akademŽukovhكded ohlpmív vesxrmaůmЊZemžobsah9á( úlevy:aboratohmusePbýtɜXeny,@počyknarý.77775TémmplexYdiplomڄHel \xchPob COʩo(ؕ;o-étacچxdu PnoqMe<Ҳg>YjakohlakonXuk(r` (XzPm@`(衉lyzko髰oB xra)volPadůvodnilurbitctupzaji uYnormromqkl dalsubsonpHhyper(umožňezYXbdjmpobe:padla.» (phref="http://www.rg.ru/2006/04/12/gS.html"Lcolor="# 0ffu>)ϒϒϒϒ>Jp opSsg0z8ena u(ahrepzaci.a)tos hcáryp(u0píšeliqjej1odoumӸ.#aezaXrió@YYn+ٕHSSSR08Iڣ؈poe(Ah@oučár:i@x hjší"šmodel0ϚIvЁuluQmuneЊ@dalRexiOߒߒߒ߉W)AkHPjep."op(Pro visa u𼹎ɬkЀHa(pXetoplBZo0emȒh`ri/_YxorzadzkomplexQuH skupi(/zeml 14. úa 1966X،KIc菷edesát+qedmщ 20.Ș)Hzaz@lázor, žeo „zařízli“, jevraždaylaamaskovánasudovouhod8náH.entozordpdáravdě,udeme-lit0k mrti..oroljova zHt aspektu JenílobálXHhistoricképprocesutěchete8rámciiblwojjaktru`rně-konspirativ0mi,iatričegregȄKmiistředky (téXbleicěn4hlaH13ohoXkurzu 4. část,@tvrtýíl).213ToamélatxڐRu@.agaria0ropoz ji:zblockquotH6DŽ#ǃSouhraaobyӗАꀐielčaЏskucedomčinne8anYXáklahAvykůϑůϏ///28383-4/////*.1Přemžstli!ářilitiodklidiЍ@؁ 9sotsce|71ppnc4ho1ouxhgene\tajemXka ÚVSSSuӄ'tu: inteЁ,Ycovi,kroxPnespšejXatolalst ,ilP@ro0SSR,2eř“,pcelémnačЮrůmuobrX؄`ěklhX?i>Kdy؀W!osmdesýo20.`op`lnneorbov Hy{iHuɇz`ypadhak…286785///GϪGϚϪEyht8 pqnad{锐Hznd1v0jšíHiyЌnAjednomeBvzdorymož) zjm.ڹѐm8@druh/z gměřítkuAevQ9a (vizapia 8.6D,(z`(aHH8v vdua):/ěchcvvli8žiHhlou8todbormáharadrtHorganyčq,Xást\ěčíubi8nejd,9půjchߛ???31936/=6??///WGGGG Htomuxmafnsky-korporatiy߭xmukonceptuAmíP^existu`蛢Isodivláخ77uo0 (hata8obecQzak0okouX;ׂُktHiZ;ׂjejichžsAhðBzpo+;0mezi`j+ba\ofic0važy^(1߂ׂ׽e pozvavořinAhraHaeomýmlↁpseudrútlum.ykazyЕpdminKՐbýt(imi (mi)gggggKdohr@vyذIy`mhs nenuarȬ0!pri H {Oh./zbr.֖om urýkxvavo-ejЄ9d؂pohlaxOOυυυυυzení/zbranírohrát (vizapitola 8.5 –ruhýílohotourzu).

ŘízenábnovařizpůsobovásystémuHher nenulmoučtem“ašech 08ioritázobecněnýpstředků říA/z}erspektivroliticeávaznokole globálměřítkuȀ(ol77b>Otronesmp tz2yvoHhykyb>1GCůrru,teyhadekŽ!(1.m(WWWZ) oilh/2//g//ϊ///*NezPimiýtci7NaʜčinщQaly'&(Hdr ešíno:buď úsp ,boeJh:؃ funkdosaɃ+eschopitniúhy1(jrozvh߱aidao 3G/ώ9u (2.h3ef;ějzneHtaCsY pouštY ohtjimqrkuQY(h9vedenoyxíuom␩ѐZá u''o#/olO7P@ezýؗ,eCeеkomplexs(ologi#obory.Qgoooo">A)`pjdPIvisixkorpoGů(xȁ.!mI/Na`chB҃ acu@ф$ (ۀYbudkapit 10.7áhπ7.3.3(ého0luhoxkurzuak miȂXhoituld{pčůrmHK(ýslXyP7Dchyznai)jako0kotdn 1Rvrže0,fese)vypubpomsv nkvizice.ԉ8phX ni8zerifér^@seudoení.217Udo(ounap7mؾ׾vunad`hlavhmlemtestaer ikzodúroě'߉ߡ߉KromxistI`sv(z紨ratyt`aznysupuChbl:zsob`䤨ní:

<uleight="0pt"idthc>vždyajíožnostdvolateao, žXeúspěšné řešennavrhla „věda“onkrétněandidát,oktor,rofesQčlenresponden0akademik (potpbzaškrte)􁨅enpakehoezvýslednebo odlivbyrokrnemůžépo!,ť1v dacixů`roubrilYvobecuznávanauituJ9elké@ace nociza@budxzevhstranyrvQImR:dž//(u??w?/σgW{mnohélchno;o׀ooggGg//g///v`@neexistujeiálavcestaϘ///3492/.9/////*hzonamchybysnevyhnutelOoo3/ό rukȩů@jichpdeHajektyokud1ylyk0Q zabity|ti,doHměplnis)omití,oupaiculAhkuŁdopadlodobopck.Ooombp:pagebreakp6c8er"4 >10.7.zI!csystém?35440ߗ220xׁ'$ggge<0Q/o3">WWXkýIcivilizoýʓčnost(dQz oblaIfesio@ činyPsžídavo-elxřskkultukezacidiv_/ǁ?ϠgggctvzájemnPvisejíprincip přiormovádefinykoapitoH6.4o_LJg'ρaktohogx–ho:dek p(m{životag8ۊHbiologi-sociFuaus@býtbsolu+ětlid8lokBo,ožm0ňpoárům䖇tví“kdat)x(HanismlXPílesp;úči3582921マO///*niakoBh\u.ߕ߀onwHem'%Tuskut2z(vaě nePl,hXBBsȇvzdHe nantuxؕal@nativu.arkladovNovyIzvejsmy (29.a 1998vhejnirozhovoruriPKk` francouzQmiyoniqu`͓elemenso R @@mrEXa:(odabosžre ?Ž0pt"idth="2em"lign="justify">« –onesnamenálita?eooudrost, čestvědomíárodaebolan,terýeředevšímtaroélastnzájmy?

222 ggb1ggD0etaXl, že:___]«Verancskéyst@u dič6buržoazparhokyXi ehitáauja(íčYcȏbyé ioovedloydobý9vzhupᒲictv!diplomů36939_3xezi䥨mTminilidXta37466}4zNnadylyaafn{Xdvem!r᐀lobbZzsezhleduide)shodyniobčasÒ?>AbAbx( patr kažqpteviQyoncep+XPna.romtoh davo-ář eztabiʳTxpob n8oHžádхlegmGneob8h!mci vInoux$ce elo#jenruև/:marbylenjnaznIk(qyϚIjejiQ ځ'Iá jižaOIp[ j9apovanoborech.֏ůsku7{7li.>hefivu0naťPjde"prežinebLsaX]xo{dodlušIhija藋n1,kA1Dě}A1toЋtXct@rodanis߀(ijsourogantxmišpBod0+ů),snahtžr0stv–vůlimugois@aceéZ astozolazbyt/ti> « CožpċBYeXskutٝjjlepJi?226nebbl`orizܨwxzalraȺurčkm, rop@inimumdincůlyAojPre y OOkurzíٓ_X»鉗="4У0oookͮ obp)9AzoroíčiˤákpaHNjJ|)@jau8vh-hypoteA@for vyhýbbAodpd1ﳰzkPzdkaždЍ chRXi(neeměříȫ conam1Ўʞ`aIuv0ɺtu:blockqu66773Vvavo-“ٕ0mnoh@1her @ulm`Htem`xϒυKro dotknemЊume-lЇ…c@pm zhovorؗGGCrajqЁhXbkityyߪ38883_7קת///*(mz8lɳ;obecveƈQiik9y Xu)oHlčʞHHXschopfesio0 oyomit,hlubudtaverspe(vyϮɨDx`zmígbӠ1`ej)xolší p!tech9diplomy Yolik(ejdӂ9`eXrbcpZzyh@0stрHídy,nirelvqpot(ȂȆršší sBmezi lkem rO@0hiP`kud"š nčlpeosěňiendruhlXel`8běi׬?:AhX肘mQabsoluȰPlivo jakémkolivtátěaximáln`200idí (rodin) nezávisleaočtubyvatelaného{u`228Výševedenáharakterikazdělacíymuako „hry nenulovýmouem“,Xouxskytlirancouzštsociolog,eHhdstapotvrzujeejichApředmlmielikvyjádnýázorlanově-mafiánsk0wuYHřFii.řitošakusHědomo`, žexvo-ství“iuzdn z 0hȂkultupanujíicko cels.otoe,oylo čen úryvXhrozhovo@?ѐ5,;o Rb0yivazno(,lavztahuQ80atXsp(čRsto9každȇn10ecif ooo400482297랸///ğ`_0___">Stej@Ė$AdčiemficZuzm؊|Š-eprdž8ěh1arI HbůnikdoIv )넿ů“eTúmyslu šiha^9schopeniceO4090030'gggg`,zȇ`onkhbzmživota̺vizapȁ8.5ruhlohku)Plipdhaě neurčA (Xt8ߊߊ42175_31o߁'߁gggg`)ڶekȸ٘0upky*zjiiGGGG@)؀yspěcxti>V@pasebír,namolbuv@mجcX)vdi0:ulDŽǀb>nebooučasņ(in)iKRovynЀѐ x!Zá IPiv“/duk)y$(Ʉ[ezڕ!aejnovQ1hzKpoRtatussmoGty aj`Ywwt+ˁ4loajrezHcepcilobace(j.iblZmj8uotroĞstvxeménuoha.Go/u؀6Ǔ??\aís9 o8`772Farylturpodždvxdȵo! ǍקY8,eyegenerčáإel[ostiokoleníeálnýmaktemaprogramovapřevládajíckulturouakonformačně-algoritmicksystémem:lkohol,abák,alšírkotika,ešechměrIškodlivéracovi životapodmínky „sociz!؀Svrstev“,ípíšeúpzinyAlepostiovůj účekže dnb{yy@biology؆zeqděti, P`retalyběťmiěchHyorůenetr(ilb>`snoutedokážou.Aoas@Pz0vaTkut Hentován!obnovuelityaame 2ni@aiMuI,jichžičle8k0z ýdůvo(hispzou, čá腓mocenskЃopiožádou.tom)jemiaspektfung@ρhou davo-씠sti:ulb>i띘ro:ukazaesp؂svojsiNX\ud9᪂Ӈ,urč뚰erHznodуcidiotguP(tyis t9,Cit.b>V H `ípa0oѽepP준rovysle¸xצbyumožnivi:P[řanat:xnezuje-půbecz)Pоéniusedeňa1ipreíchobla0Xnzůp a)at8ů“m؅xúp;yOJtví“)vazpo.vykor8byelaeta(t -… םstldtnemЇ oxxui8vpahsýšHysl@S(xěd8zbiologP`xohodnots ɢ`@(pjC8u@sk(paz`։mk0ed},m່lb:/??'ϯ_\Cutqinitleduޕ`Xtši`CdilȤHoť txouasebkvidaci?233234;jlisnadpravdus@,akapotb mezihdkyledatktersjpustilxu1íHúletu jaيLXwww47079u5www///(nebo5emRydítXomvyrů o rodivéatkyDBbláznido0kéhosiEa)l*hlavje3– ten}anismdovo`;:{údělȏZhrus "khdP`neazadupsohierarchii:dno476336///*.  —— 3L''$1em&jfy">Vz9Љpvhmáklit (tj.aQdroPptnynformacímpiXudurozz):$ulʈ/">To-knvw.istoricreDmRu@pʀPesťanštohidruho`(pbyzantulturjradșo!ji (odpochye.)evrop aě.dběhb@kracdynaXeomanovcůtupuze)mu#"QčB'říٯ@HxXchopXСosvojit.԰80ˊ[ua@vd jmہ“.AGohli77o7/ϔ7771Smysl:intuitiRTV mnohnty?tteoret*lizov(o,boť3lo`noiindivid,m1Živothch|vxRžitempatbrazotvorni.ʂ0lȂesᗛVýdu@(charaQЦ!bytn)upůvodզх2H@i 100tolet nab8vatItich 9b0HP0Zápػzn`dЎ`písemnictйz 남čájX495487///+0ϛπo/uNizéX uьvystZabubjek󐒵Zěmrjsxȏy žákůevvýšyX8an{(HXXů), apبLQa (vm󂉙jakty@kompotɟ_sychiPdefi2hl82p3kurzu)i>d_6_oXp">—— 3L''}Az؞Iibl[ϋ'`čy8aжsebezox( J)tkxj`hhaUacɀn)sledk0horPy  @mciEktuotr豒(stva*/;Єx¤!ti@bqArofesionā(n,oitrganizpodinné:edentecčilvéhoynaýtráčem,inýo3:vladařAt8tí qeslníkčtvrtkupcempod.e smyslutelstvíeziim(eexistoval žádqrozdíl. ÚplnětejAicery rodipdevšímhdomácnostiakorofesi*souuepůsobživotaociáQiny,eteré aežela,ožštýmacov`mvykůmíchtoinpole@nskhodářzzřízBpž)oa „ž“. 

Jen)echěchȋHípadbypvzdělá1Ё1dstaY:ově-intuitiIj.ycházeɎexi1#(zák@pindividuÕh%. potoavepksylؙstém߃ڈ#c (vxtozac avůrčí)>RBpouz:Okyzbyȅon0smu238StupeňIviX(mAʞ|PHak:ulb><u1"??Az vyššíDzəjqoorhр`lekB0loQn릹Ђxc@x0tЇ/u׊wר׋?狯/σgdobxvod*kkyrazil mmttaPsh,0megrЋ!eedlob;st0Pby thlupákzdcutrpělrXЅ@Qku,glQniknlubx`zekmohl1dbʅgdzle;'oo''WgGdaphI+yéicybudovaev*,@hnsخdnechvtschopŽ:pnmyslêIi)ط@@lku'e špaQchnzdr`ahazh8ýřSmarňl(aal,`bchIzPxom耩acЯ@kapschděvpa1yožȻ ;m m,oȁPčeXvd/Bokupac0vzpourrevoluci.oop7"1emOMRoz닀ižtia různorodémrofesionalismu podmínkáchřevažujícíhozdělávánívnitřodineetarověkuYlaaktorem,terýytvořil dpoklady tomu,byipolečnostitotožnilyszáležitpecelo enskéýzna@aevším – ci řízekktivačincs novouísluš!xaro0individuÁ4důstoj.eboťkulturně(nologickyeměnnsttéobyloQHžítqvotaáȈHypracovanýn8ykůpskjedázstvmdí:oto,ezaaly. 

Aߔے`jnutctddooumraxz pvoduznergethzajišx;xr,emužpod 錧ieorganizaceVýšeXpsј)i:BulOOb><0ue"??
ČinBip`)evládav9světaidhmož0ezísemnictví,běhuoыHarchivů,boťAblematika,terouešíyžje,bye jednxa0sam0informasezmiliů`xdobuImždyˉQٍosobHPstyk ite( čiyEe tovodžeꊐ životěmůžeělěkolik@i.HvX ohledemova"nezby`u]zajiЇ`ouzokument` ajich,䕀p>nevre)xyniměř`X,r9 t|du⊵hԈou291uzavorpoQImharerg`.teRBjysmýštu^i"p zradaáyI=.rincipڃqautoritaJab)ya způ 0lُZ<Poukro`emO332602難xhonph00 snaulat`riéru.» (,ˡ9ieegelovyozofhpr,pisyehF.nxse, 2. d., 1.l,r. 271(@2). ="4X''''#Definqsociologbpojdavyod..elins+líčpopmnohý)еhů:DavڿJaki8toobdɈohĊ___Ya଑PenhrnuuJsn@ɃeňQiiX)bezýjimky:řce I'cůktedržujPhierarchiisobnívztahů,sououzewiteliavu,낤siylYztotožňvzájemn2dYzenost1pudpovědi@trukturá`společenskin0tu xůstoj{lidí. 

Avšakarxovaefinicociál@hovubyrokracieH` úp0,XHr, že JoPlaákladpozorová čin;zXlediskaٍpe1Ppobilé (kyějakt zedXř`deov) 19.t  NěmeckHVelBritarancii. [y_vypadlasvtPhara rickHvlast:blockquote^6__[ProWiběhpoorendevýměțHúhQ (pefoky,vuloárechve4aki9ue)e9n!haam*plňeQčím8ododirektiyuzqpЃZemfx(znamrneboťenLmosvdy3posɝYX293PtoZpXٝPpȘhb>Rvislꁸj,mQtop(8IdoEmuuddočasXuží,kytnhb>pBAraѰy—kxgXt.ɕǕÀg">Jen{HI i>#techsby8h naZatičQho"iɝY |uաyj nldrteismusšemHr@uzl01kv&PHp!ychl,TӖјla\ů O345414ﮇ///*777776T8''1oyješXq-ӿ0poucIlhej ϪJosuduV.dyHtbanitt/(qQky.ƒсspecifyZatrio“rvȺZH8:ɛul™'">oomli><ǁ/ςgHalign="justify">kdyžnaamaede úspěšnou agresivPolitikuřiozšiřovázónyvéhoarazhsmu. ooZ/ul>tv0chéeNGGQjich0důj 1í9tupnxasvěcCsXt 0dWstutaj`3la:4WWWWVTenqčí@m,e:Rul__1?緯/ϷyZύ˾Moja0 civiъid,j.roeznaandiiiche;_^ybíH! φmI klmh-e˄`ᄀv@,rčit8u xbudaA᧺scébiqxpvota;tezWBPXfesioHtúsp@h]vyhoˁinhu'a|ten*ucrb8凉a0>Kaťez􁨌RpkyLcw?wp,(pta0ba špInesm.295tieNtXX`bospravedlniؖQexenciůč keMpp8šn;olvjv,`am!stunti%296V padЍfliktu „1–e“`py89mobitem:Zulggb><`u1"??
tikȎܕRإxsa@ezko+vxchop(`mol-emmez$nik),Psožíbaid0"ϊ/u6׉OOhe č@ȆĊ7eůhznamhlavrherБ[x#׀0můžxgbnoutዬ؀Мůsk!lmnora vzsitua؝pripiٙX2Ok˸D`aaz ph.gOOOO">J vȊוOep'6606w7__///*@xdpoklXěrbak"ěřita8znadrupYiaxxvá"telsoc0tbelhةebqklamjneúpla򌹗3vyj؇0pmɅlznai1OOHBudeme-HmluvepmЀet`it2 topmyslun ž0?určhQbo mnhiny&ezH(@jemt[`peří (v!ípaptuvyhraajI).`i>Avšakoryиi:ОLIJy8𠾧NjAkiotoс uď ȃ mafie@0$ všk@laayDiߨ`@elӑkýn (lídr„skupH“)5mIp@aG*GGENaáSazpȝmКtšíجМhPoriblȌGedm`|akzvahtot(rR`,diktátorských“ežimecheositelemdeovosti „pán`. Něpku doběřetí říšeyrokracieavého5auznávalaitlera;iSSSRseʃH.talina,ter"meziebou%téokoncazýHospodář“€xmínkáXzevnvidyntotarismuQadiktaturymůžerobíhatKýonflP3zed řiQnikajícímixHad7e3ukupino.

@ději0lečmohýtbídynoXváteztahu zásadneK?i ojovrů8ociá ypU!čiq:akYmlo3aarxistů-ůč L..Œštejn`(TrockX)XMbolhviků,؎mžhůyizry1xstrahy4mu,߃ؖiS0WWWW samoduku˘_i298zruhé,(boť ymáozI!zob''/FR.» (n,ebr!isp5.8d., 39.ʑtr. 15).g="4pl????;PokuXmɒiciakqmPzdothr(DYačátkusmdes`ýlet 20.@partaj"8Ial(7o@coAiitati1da8dweap8l*p0edvs,itqzЀPAiQ'3!étoi>L(vlád"ev ad8haem)i:ulGGb>☱771 –eӚ0 „tar la“țjam(ebebЫbpklapIladě vedPxtomXzačinhȭhlQbyitizXk1mXҌ*qaenxekǂnetrolYe;o___3___/ώ___">co1` ȇ(ˇ‰Ѫzgˎorčqzdtup۰ukturuezplah\zajtěǔXjvyšší.YhA,pop蒞˓Arincipuڎ׎.ǎ//(uOOwpChara9sle2du začátkusmdes`ýchetabylakovéodoby, žeeyrokracieztahu ostatnímociálckupinávětskspolečniměnilap tříduykořisťovatelskou.roto9všakt0deouSSRloudyalismuomunb–Wsymů,deeȂhexist1lid0těmi činZkorpoe`aednotlivcicoajn“,@ci`/ urpohodlí: 

pItra@vůt,bydrmocsvru,uslh'2,㐠johlasárodaPterý( každššipřejeXítezarazit@xEXmenQjehorá(aivoxȉ>ojli="2'/ό">adruhj úsprplticpgiixevrebqkážel*hrabpCschopí“ZqtitYeaby ti./ul>B7dY)st mzcjasáz, am`zulturolog}vazebhjišťujíXobpavo-e8@0딐h{pokȈR77JePběd+sdeka`1nZG(OiImnBelkhříjXwcrevolu0.ove`eknihu..enؑSt)ۜt`napsժi G..pfelbaum(ZiXje0)Razlivu300 

V osmdeslete820.`optohoto úryvkuáXzakladatelevětskéhourhovalomlčenlivéȇšiloedn`e cínémkoemiisyp2udia,eboť:ulb>pokud ؑkusilkázat,`e..̠HnQ8zmýlaPmy`vdu,namenytocAi,ěknaběhnul, b*paDž`zaútočit`8qvi2rv`8uvednevho8“.G(ulKro$ve druheta(os Pmuse8áYytnouhitiBed0ngelse.։se@ M//) ňTaaceAsféry zɎЊáXzni7e,taIoHlovůz9Lů 19ugühringaϋϋϋϋ«…leč uxkoj4ob n@chethštobrovolvyja@zvlvaxcty>303a ނ/p>. ()ӈamabexdyžЎvyššíy nkytu@jumírp;ek`鋈iX» (pod=kn:.,  Anti-).Odpď 8QodsekxT*panΨ[juexvColub0oud Ymijjemrȋvou؅-ů» (o_XWWWWWxeӫمaupvrdXtoÛ軐iskptamesožamzd[ýtyovnHrěr۝ln-platu.δy(hzo(FeWplS(8čpasi?)ponaꀸjejhanojé,Biásp0hi0????<kut\iiz9zahvjx-mi;V,ajИše Ps`h4y=vykoqrbezEBEchlyhani8 řkliméneҗڗǗǗsv záklaonoxvysoS㹢tandardkvty:PHbyhHlPyreset¤tPužil artajAmaximummezjmy?9xcoblaپ@daly!ýšeЙPň@ЀpedrežAhjePϕϕϕϕJpkaϓzaqdo9`v0poctivostkaženost,amiebebavujítvouhatou0utempod.orálněpada(mysničíravn@statu člověkaak „elitě“,id byčejnýchidí.

Oom émluvil8Ježíš: «Nikdoemůželoužitxmaánům…΁$t7ohumajetku (mamonu).» (M!š, 6:24). ______jednáváKn:a«Následuj(ty,doždȀ@měnu dnna6pPestyřidrž!»i>(súra 31PggggfAudeme-livažovatžech,:rezv poickvooleči,`apsal..enindebyrokratizacoci0eobrsivšimȐaprakpatře)ařížsomunyjsveztak jeji výkladuPsikyrxismu[@aXvůbec:blockquo56773Z hPisDatA(eo(Ateorie QzψʑЀࢡíHzdyc racokůěrXoveňotvXreIéhoktorpokyel@xpypȅvazbȐenacyn!Ȟysoc*íjmovAkupiX :bxrounaransregio8ǙǍKhrila,boťkteyyochykњQחinzínek"jim8b+PpobYkv`fik;xouOOB,keky ář0miambicemaid}pyouzeezuzlůzuyt~z :1jryc8jhnztбje؀ív.namBNEBYLIRAVNĚŘIP`ENI TOMU@xiXwtQzáhjHy`i9způsmyPqvrstvofesF_\ev(l@Osvnti0ii+PdukceߥߘߘISSSRtnoheméleҥ__ (69et30410.9.ˉȰ 0x߳߃3(ϜYggggLooooxi1*gen Htimulsbie:ac:݄ǀoote>Chovánívířatávaspekty:

aruhvyhýbseepíjemnoPm,bole___^u.O(ulV jakoliv těchtoriantiezakládProzchnnktivprogrameXjiHnadstavbslupkáPvyjadřuj؁individuS8kušeezáy8inXakce životmast9h,e@éopulakaždkonkɀpinhje נgogo">Odpravpov(lo`lověkadůstojidrb-dvo:ůG^_Dž_Ɗchnypi,ylyir(tabiv vaz(aI-kultury),,iž0byxmenhyžadYysӉenů,h`ohl mty.ݒUstPýšeWWW??ρNWy Wplnoprqjevaozum8ovaůleXg točinQqpAuGt;}spYěImimoyi sebeoběí/WWߌόAWSpiiároveňrav-etzahnskytnoutůHrod8poakZchrům (jlРšodHsiXcoЊnezaopaЧbuzj hynuli.305hy/Wǀg׊1866ׂ306'ggggGG@?miɫS">RezippoavekS+nadymiRHovlasmimuǂx|r(ý ekިti,vždyȝi`tevƓmjdn kladuyvePIociPikatrofkeEdocheloapxot#aa@čtyř``GtI`uhko-monp`2.ϓϑGϓϑF V tésouvisemebraz..ea –i9čaMyt@čínedalekoͮv0*kreslilroP2esedmetHЌ2.x(19t0!obvyklvzdorjara9uhzeměpis@ؐmísi_="4ъ;imgbaseline588"cindexx0030647/_a!bojPnazý ikrymu“.  Oočivid8鸸la؋`(jixdz  1905H1917؛m).dy(xmožnéřipustit, žeravnostakovéhoruhutika,terouerojevovalbyly0ivot Ruskuéobyharaixcké,)námětubrazusvyjádřenyetupnižqxřmrštěn. 

Aej úpadyujeQdnešníqě,entrocobnich,h`echakvzájemb mezilidskvztaz,!chstáinuc(včetociálslub) hrdinům říišliPdaší čienbmířq8pracovpprá艊ůsled!ohoti…br>Mě@jHrat, /dolatzNeboť8tvr klet-Jerest/odpaxra //otorozCokyPpӁoř.I/NVšichHúčas:ioce`afu8apannQetavropolu)idenist d*Ky: (yje0iy.ʍ(všilɛmadrpa`kamerxedhz účicGD„NaamysleLby`mnadzneuc(am k“G{ZosilȠemo@lq`v`osoblípičí胏ϑϑϑϑϑhבבבimgbaseline"640"ecindex@002960/OOOGGׇׂׂqׇׂ481355XGgGG׀gׇׂ`332366GGGGwׇׇׂׂ250477GGGGw>)koětšíhupmxepyni,ankzemhla0etyombardérů.˿Jem9mmpií,ůH!yolitɊorgzadozP`zt`(7 ehHRȖFcel`historiXastlitakzkoup>y ěř肹kly`m}hlásMt ji@rukvlnsebe.oWWWWA0r…Plid(e+ahX@čím`zvyklým,akbuRۂQstvo?dXotomahrmob@,éčiI(i?akbbezec dožoro`tdeyř`zkumy?enera[půsživomusIym průběhuásledujíchvacetiet,otomojde obrovskéějinnPkatastrofě podo široceozšířeitechnicmonokultury,ežákladysounesaksilovnzaványeštá…» (Uvedenodlextunihy:.onstantinov,ářivýs2.ydání, publikaebu:
;izyé:vannt(viče,responsědci,ea)práce,uXkademipP,érhVheJpdictv2díl –.::a, 1994). 

Pohdvec!u émiu axpisulsharakterikglobálpoliyměřJXúpkravnirů8vpokolЂhbylae@zoP8t1L?8qHz(ý`„vyspělztoetSSSRstsotjJ扰r@.77775ObzvlHtȃitusinačAobyvatelstjepamatuHu(deímilPé)Oؠhmnoh9propaglodeyudڂsocismuomundjovu!ísluša .rznaH usppnponatblahx`@ miA<+ul77b>T⚀tnkyofici{ahIXoužitexuosa`dežaterseanduZYbýhlípnnorpҰ8P#"4">i䉇ooߍW߁/ߋߋߋكwJXexezásvůbmožh?`φ7oog/wDívsučít.Ĺ0nc-aby9Gᩀnbal voꁁx.֒gbyIsamozjM.ʵpotbaraždhdo musn臰xjenom데szdHAA(y(pЂlkqHikoemilHnadtH(؄K?΁ȇnezSudoat+1lxukox+X( (áhdн`jvxunkhdlitryoca-co1mZdXinynamutobusem.Ԏ+jezp1žíšd remxvqA0š`odtamtud?leHtšYۨmysš:Uf`Xilo.aA o铐učerxC(eúsvnegbO0y!neskGta…“/ϣ//ǀoo//πg///gggoo?ga1o7ooomimgbaseline_387"ecindex0024605/woo߅ׁ/ׅׅ׊???ooak postsovětské éřebylydejeouze:rvní – dokázat, žeámaíc!“ruhá}nahrabatoejAachů.ojli(ul>(pdevšívůlireceptyednohonihváděnveilmech8můžebsolutYšiPlid životjejiadektn(iamaP@zovtj.ůstávaj`pr؂@nedosatel), zbýpomercionQacAhoxnesmysum“,iný9stk8i hnoutevýmílů@ickou0zora: zaplnitra0) rmioxtami!9pohla!innkty,žspokojeJrozxor (včetlužízážitků hry!hk䋊orgasmu)mhňu08skzaruPZb>0určhn`gentuapji(a úspěchi>  KHěmhx5?:4se řaješQt@a:Bh`fyziologicrůznorodIneXstem.ʀ@liٕʁpreta0oorcholPA`XZu (cároku1nitodhomosexuáaleňCP8o@áa@b:؀ mít턀hnee:nic špaȊ!vz؉`mxHk0araarkotik;v،yqkolivR/Dk肸,l@a padyblížCdrao;adQhry8leg erutý`pHvi(ponapboxem)3zpobAchtȐtrPurvySz`ȟdreрXkrvhi,terQk⪑ta!ptbalBaHke(^tmelevi`yadoš:d@.ԐšPn s)@308A0hoǪȺhtiȓ{melikHkultur0dadIP0člIti󙸂Emlidřby"opZhýralqhe asmilstvoس@`oř0㽪Wen0ů2!6HiȟjОٓmlu(0sXje0,xaob8byteklHP0ei>ooooo?shrnemɊ:0davo-]щwQ`(j!nk_ar k)XájmyÚ`ů.֍osamJvž8uo肐Mk došl(p bíhvyzývXXa@mem]1P8ovmýtus둘dRGDi(@1ilבˆ`dtoj(0bo0araiicK{`hcelku.in@b(,GA:šudeienbЁkr:Oá%0Xo(vůXitЁXvapn𵁇 tyH@ruk sychiky)` xbfЏEyN spe$st?mPvem (tj.?8(cyT o()t"idth="1em"lign="justify">ProbyvateleuskaeýšeopsanáměnavtyxleckévorbyrazX,Ȃabsolutníětšinuf „civilizovho9a“ řeče podstatěepochopiX309ZápadQspol(1otroků`tȀڂhedii0svX(kut svobodě.Muýtznesenyámitkyӏ@ zQkinematografiicmp!učíob`ě,prátice0.nE8ONmnozYmaI`taktjenRov1ty8nik؀8muzémneboťnich,䍡Yjevji,jhl;hrdinhěmpůsobXxíze (na)retWoman,astod,aldohaičky/4543410gg///*dalšíXdaollywoAoqádekh)k䈠ylahosklonscéPrisHHpnereáln1vahaqmّúrovZ'D*dosax*p eTseteve Seag8m,ylv08m`o,rucIWillisem).lblockquote6Jә)co׶aхjnBli8 tbu$@؁střЦXrackáza zaji ibytQ 0nqȰpȳErbur0Кmas:(i>orgzprincipyxvo-elitářstpytRs řim:úuшȋdemƒ9@s8҃٢Ԉ9JschopQtoiit(i* A)lЍ\odŇpȏG׊od0hjHqY)zva8@soci(reymuo9Xpochst1a dYyelolenpvýznamuoߊ'ߊ'!Vzhled0k A؉,aIvz::2(elmzPsP 8ubavuhjeئGCacɅpm8sexalfayřaz8h@ultXe`z$vyjYu0ňyy8@(vqtkuyindividuqdoWT )všakd1a((nehvixy䃿)ktpti (lȉ@y۔Ӏ؇8z it;r zWti.Ta`složkbpč9jené“8PstydazhoubharerȚpaP8tch$B΄:0lri.ςXi!zacmplici؆aob0xЫnHYo`mravuzu]頻Os@lň!ituI1 p8de8vkaz}`pop`vvyxabídk.֍hm ípaIrX  Příčitkv1 tom, žeaprocesupíváSichnihbezjimkyház9ěkomibdobi,(q mI Iۊ@chkultuP(včetGAl)zorceE,nižyi mýšlelisnaXsehodnotit.Ć6kutoĀu 1stještne[eȄezbytnznalahpop,dazTdpXdDobrubolu,Szávis*!hHhterBrzɘohb8uďddruh.evyvinutleůžaAnapo hatrahProzkladkoniěx0í(Xsií)( )(Re,o9s axápe škodlivožnnevra"psledshos1:labůungp8goritmik0tP311@ovikutytvopQȆŽumě眈dkaztvlas5vnu2LJ Z*QnedoAz. ϬjϚϚJpib*i28ڌth–aA)gXY98@ůJPGt9mé:;-PcВxP YvekomX1hryߌablírezasnu2obecmlahoоώT?ӿȮ_A ÞDcailmtnIT`jf8lecčzفchrogramech,enítázkou „svobody“měleckévorbysebevyjádřRců (obzvláště takovémYjeinematografie,teráyžadupořádnAelkýstup!kapilo`ždého[Pdíla).eoAstližestkutečokrati,prac1tedyire(zaci h život``zájmů, povn@tlačoak8eň6uGGypřezikvvědompadpor؎؆ eh,P#a1náslp sk,@dzBoh@xma`ho.!p="0׍׍׍všobsahup sotteleviz؀hvysaěučebkurzxsyhmuklad,z+1ޛ zu# rjoznný:a' 󓉑Yroti`IIp`k7! dohudouc9iilaamaob@uv@tu nYne9!estat*aniPeluO9фyaleglobЂple9uplatjn@xm(biblَrojektotroa tv`ménu!a.é c0hyšysloužísRt2ůkuešinyrj RࡠHIxreZ2tavo02010 (x5 žáRšlo)osi@iypuxru rs0vhcڮneirozezzni8a0`ytčí8zombie./////Fakyultavo-،xřh`2biѓȁȌvazkpII,enItortimuHbiologRZaurč Xel8VšnyEi)Bvýjim`€xenciioyvH6enҁ0XSpadahkcharerubjki(Զazý~miebyuzjhisXzlЖhosozlWWWWSRozdezYȖpouzطmtyvZkam8HIalk lk3hbrěžšínarkkboňuom (chromo(`pa)pmitochondrDNK). gggg^druhIduH侘icth (Hl(;|mHXs(qúHa),֌qexuerverze,azarry,(ne⌜R3iЂrody;0 :!des@le pae(Xpoji(roemoi"qlevi@anuW''''>AabsП)a\mQmí1ГcitЕmplex mЌika`ilxmnX栈orů.ցP̓vidrg7:minhХyp(dXXyo`au@a#nedopakesl@󔐨[aaxx1niHHtrhnRdHH@smrotIjire0di@pVz%ix8mzcháI zanne`bl񩑀ы(tocIYypP)I4odhalьЁXsihdinecݠ١enpi@vypov8ܸmé0rڅjevHjplodnpwOrgzačripavo-„elitářství“souastavenyak, žeulteřestíakoenerátortimulsbiologickée:aceětšíířeasahujebyčejnlidi – širo!ov@masy.rotoeřirčitglobálnpolitirealizovas ohledemu nuonkrétsečnostůž߇܀(tbr@seb!ocidytiKcelkeboěktchárodů jeja :jedtPěst,!)nechPzahnoutoklesléhopůsobu8ivota,amazoHpXuktencipȀondividu;rozvosvčlena (‡sk)*ury;druhߋMbýtisyIvyvoPn vjšku,nižioDiXpvůbecude dom芀zKup7h8І,ЃXp9 Oi0intucjjimmožňvlivň1harat_kyříďpp1toho,oс,(Z@zdce.

Vrěhux tisileRus-Moskevskc-ko-SSSR-RFYyq0aHmmuϚ.Hstl8eikregioc🀣adosudzahynulvděčíaze拀؂pBdztalachn`tabib Ijro31210.9.2.˜O6)trojonoympšakimoana`c{m0G'__ZAzodprad`n@j1Šalamounarl:?«Mou@nevejzloYdušeipe1vělbhchPťӁPý(8BibidudyQvzdalpoɯumnmyšek8udu3vyv!» color="#(BiblSyno{kladtaٽ,nihansou`hni!0ndar@raQpí, 1:4-5)ߍ>KrusaԱnommiy߂߂ߐ…am-la@edlѯmnsa0[íkfarȷ*PГܝ8kxs¶_464973聯///*» (Mato , 5:20).ǦŽ̌OOOOܚnaruh an@Ⱦs@ři0ٜ@míPRbojAopBohdomyxt#z@_sečiyk je8h0uীmڀěrIblapȎ8ac'$/nuzeqmi`č`ěkedipaCbíׇLJ/ugn="justify">Jestližeedyochází pornopočínání,edineceoddáváholivuciťujedoěj,name o, i聒emX72řešelevířecímuyputrukturysychiky.áleungprincipyjádný široc@méـkadlu „dejs`housle,rátAnenau “, neboťkruhájmůúroveňkceschopno@sou tokuivot@cholodměnéIЇWU)axm časovYokamЃ(intervalu)`/i>takkeoblematikarganizaapolečistanoegradova@ajat0xz  utocmnsHovl@bjekt,H‹ en:su:em,`(kážeplatň؂RƅztahusoběamQmuatož71čemuivPiouji. 

«Prohl*eroýpfotekHrxtdobuba(`z$.yobzpů聀dalekoiliyHazژ0Haatrof.NaؘtsXYýzkuуýdbylynoejNewcientis kupi ologBneu`yzisl0)أrintutptsnalHjijakÂ`ealids`Deio !ȝviz ĥV jejiHseiuYajofi bsahyXscéh,AírodN0oقákhxdelědcikazli( kůmxp0tu9ukPňu(rton-{ůraa0.) `ch!těmiurcmAvpsp֒Yexzabarv9m1jšímXtlumemtpwphZza!8ipoXouApopscel1érP<m;dk!yhěȣh.dyHPxȏezstq8transu314).s="4"> ??:1em?=Autor uvedenéholnzlišujeudopočinjakox živospoleč)iFj ýmisledspecifQstȈo!díli8me,Xí0cpejendd!hIzB 9daleklamipoutah@yzývobsahu,`eBtúčasYilnhqPbeccel_.V důJHkluvelXmnstXep1truktupsyyemi8fakX0můž ýtyavo-„ePs“ׅppspsaSXdopletZvX`ik0tpejxsPmis@SSSRbr)tabpvtop`trd//)6Gceri(>СтадоpG??߃1:Мы — стадо, милл0ны нас голов,sÈ~ Пасёмся друж0лееИ8 чёмrвете(алеЂؘ߂߂߂араье ел ов?>В загонߌZтешиЇWНаыпас7772فGGGGБыть16#сноной39
Зачем нам;о знать qознхkдовтва,Ночер|yHваaранЉwqBڂ, b)лисїǃШёл PожаийȄ$ ыйG777`PAX:(ралЊ@ки!тоZ՘xе $уновzXнныЋ@ы0милл0P蕝ов7OׇOИдём`ваядюкСXފ Y#@GD:''''араЂы 70ђ77}   td>StádoȃH__i>My –ohlej bezpočtemlavGg6Passeružně,Večímeם煏/ámPnaděčehoitovat?ev'i>Býtvjnáš úděl`stav77σ777i>Dohr0ženou s,ěžív y??o???i>Naastvu?‚,htíamít??????8helnýákon8u⊸߃/////i`rašnéȂdnovybxite ř____ZKdyžřijde čas8říž h oholí烏i>PraX(ajínKm1o777777i>Ober`všechny,k㟒m?ԃán??????8I"podzabǃ__O__řecýřůhocyliaGGGGGějakjezdsicušiř'''''i>Ž4kouzkxr@lW77777HbyvědomostmBkaOOOOO{@j䉧vz'''''"lidizvchiP[\8rae`sgovyklX////]trávaychut,řupeo/////i>C0diváhdičk potůčcích????th="0pt"><fontize="1">Sladkýen houštinách. čemusouohady?<|Pravda,ičastýřůašeěla,773у777>Noo!ákonerže0etáda.>Chrání8střežíás,akť:oHdái>Vždy ohradapev(kvx?????Ps chnomli ravaHni7o777i>zaříchyvéy(alk`i_/////i>Od8ně,tereel'i>podih0ítrmli>APn(růzymp@Xlouzl''''' orotionevinykG_i>T0jdemeB.espoXtnx`mi>Jsbikudrnpěk@777777i>KlidZnGvcJ Snadš tím? WS/td)r)ableembalign="justify">J ukázaphistorick(enost,1moža8p ob0mi „mi“havbezstar8pžků-inidu҂niknoutnohé.1@Asamb0sobečííledomzlovolleȍwwephorší0pdydinecɠ`norodpsychotropQtky.á-išقrčitnalp@!vyRachЄ8׀iaH(nـpavýjimky,( [specifip),ůžt8manem@nHovdajch YkohokobstliáإyhnutelzmrzaaA(ede ZК ismusAV8ubkulturacooz0.iOmamᏓejiystemat1ro脱yo-88řstIm HcelémysocysiPclizova`ě1j1(hOéchara8typHrukSzvc䐙iJi_ȴje8zِisIyo h{doʊkrva!uresl jePbiopolepopmetP du(⦐ le0tقlog҂druhuAČHpu(.oučas"danfYto9y9emyý@po񀩅>$vnaHvBgeneti.ډHplynzx`!B9Ya!okHYjȂ@6praco DPgwwwvTyI@i`@صskytudyvrdiB'-mɮtukcespdbyPzmiň9nve (vizapЍ8.5).ak:blockquote&6''#PosunxX򔨐Xl8uivo`8mAůׇԔx`K҉IiYárok9uPdimi,0žší /gGgGBAbm)demon8lP!jborrsq9einQ1 e8Qf𞏼ʞ!ce7א0`">—— 31"lign="justify">V souladu určenímrekvenceako f=1/T,deТyeobarvá časovéhontervaluharakpizujícíproces,atříychlebaCepodickéy rozsahůmvyššíí,žIé؅(,jolUmeziízkočx318Předpokládejme, ěpbdinecvoqnnXudržuchၮaouqHitmhformaɞislušxGG.livHknevědomůžritbldytXivaciׄ_.ʨmHppsiiprit0tqTvstoup718Ib¬ޒ&To `p závislhxmetrɅ燇ůzásky:rulb>ojli="2njNjǁ/όnjnjnjůběߋ8rača߀ɡ=*0movy˚pu3'/χQnedokážP@`vžádnψ7πo75477o7/ψ777ޛmsvůjȉ;ov]mtomudnil (zdaeɡ0ohvznam)̷׮gg؍`xdeiɄPz-u.aЈabých7a򟱣\@mak`aH` !eO??/ulg/"6Wώ">LogikPwqwt,ȇ`ípaXymaIQmožaositelHkaždé`typtrukturysychiovlivňzeqležitp č,j.9olkt toAiegiolx(kulisí“dalšícholitickýchilůznpolečens(tj.뀠ktivních)nicia. 
Ponstatováétokutno@iámeouvisl informacemigoritmikouharakterizujkaždýe čtyřákladypůtrukturysychikypvýjimzvrácenéhonepřiroze,ȃPedvujeecifmodXkacilidd).

v  životcelk 
pinuz؂(ul nejvyššíXfrekven\ajiioediHvě@všemý.ց šinPěchxse`+bezstInedotýka+&saxkoalAP(jaka8íIpohla8v),jiaD Є9ž0e&KBmnožstvjciálsy,áro鎗ꙁ(eklennotliv,kdyžآehknouth_\oili="2W/ϛ">T,XiGBN:tradin@kulbeo,ٛporo>߃jnnacházقYmez`reliižší؜5sjevy񂿎8ٝ@xhrnb ꑯeH7'''3''_'/ϐ'''">Říditlastozum(Pُsitmopțacp-a{ces.H(xjme&ůžadatqješedJxHsahuXeЕӁpI臘@cvznikl薔.obrԥ5yx)೗/́QцoxedobˉCadresátj0Hdu(aCgesbýtko0če8objXueto`Ȁbudouc((imen*t'Ђjؘ<aza割+ek&txptou)ooooh4ooo/Ϛooo">KromPtexʍ#@`PeL:a eúčel9ůběRhnHhvaz낧Pmé(rokvrw"ědne5O/ό">Cґk@zv0c@a蛐Ǎ'uiayššíxסZߑk(nut"ykouح脨igaretu:věi8dyylaePed).@časK4i\,xel!íladicdržΓtrakladausC8iؤyivkhuadء'o/ul?"6/">1rÑzládvouuažzQn,l0ch\m/Pnʅc,r9u䋙 auatis?a -hmylhoeboedostatečnéhoorozuměníěmtrocesům.
ojli="2φφρ/φφφ">hor"zform䀸'za ߽ˆև3ׇ/χ"> in(samati58byǾoڇ0@l(ociQelm[+d(ștн0ohlmIu̠pliЊ/ul___ϊ___Z—  hl ou,ຓezzou znikxje {it aiN ߀k爯' Zomonoje-Ielo`t̀؅it𐉑hů|ňujpůQviti2ysoce`duk0ve (aťjyxwkorganizacДjejkultujád!Ѝiv:lHjmI-IusZrivilegii,asa.).akcO6/">MpePívtenXionjunkturyrhuyúčelXosoba -klan()obohachJ@pzk8dzAYt͎:mraaip`eni9takmaat,‡XHh u .g_g_XJ@ysvět`` KoXnu.edz spPmoukaz drojo8sťčloka`Sem–̷yrparazi(Hši-k)`PP«KdynešҍxdotkІf,oxásʈ1jk:zahrnemeS,oví:QDliouzí1ědo<m>.qNi҄ino-yli0atoQ!» (K, 39:47).izakéorán 28:75 – 81. 

TímpíšeolatírXolitikuelém úmysluaměřenoua,byyla návazno(kolenobnovov聐akQ„konjunkturrhu“ cílemarazitovatapci životěinýchid0atlačje.specif1, Alevzdo1ȝhory dělyбPdavo-e0ářX:wwprienxaرuXsoci nejějšíky,8boťPekmožň)ě“p a3atufX5ovё>PЋѪáivdჰtz rpeG)nepmíXžádI׃íwwwwsTq—— 3L''P1a8abyx*romiv`Ifesiolҁ cesuv@!i\eomilutQ jibQdaat8lů.ala0__Kpísemnictvs vznikpqtexa١cháp ӀZU8((vo WډЗpůsoP(popis#minuou@9udou3(9(آ,zXiisvoHto΢`řȫؙ8h8y8dodrž*ar(e,lyýt8plň:y'Hi끠ikamȃhPy72sdayíY/ك(kuѲ\華aupezjoP piµkPȂ1i `Po jit`h, WʃZsp!čt3H_DQc 8raerspektiv؍Š*Q0z2negramotҳؕ¶ptcům{ipixmce0ϫ B蚉:sah0xtnamakultuvzral7ko r48ďovány knihovnách,teréungovalyětšinouakooučásthrámů.ÀRovȂlybsaPtextyešechorůdění240vzlanostiao`-žxmákladu.
onopolist v kyáhzávacíslužebprofesiolaalanacharskáorporace<prav)atyejiHU:ak: V0rocesuvlastqobnov vaz3pokolemوcR|iHtaventejndřív smyslintuiti0?u<oplňC}.ejay1akhzalohPvýběruandidátů-u@zečůmmm}pistup určitémus rizm)ohliiߎ/ώ>PřQsx,imamot)`(5evažᎧhpomíjen –0hosvoqů__vykompetenciodinnéInYcx nej`d0vd,boť„form`y“daulturpa\a䠰-elxřP“Ϛje9 nHorienKpotlačmividukuzQl,t četǂA0a@narušájemnazmezimponPamsychiȆotiz) algtm???8/up"1emToam, itvajišťɊp:hbnobyj@Ȁ0(ۆ8úzpeci0zPPobecRn1ʃ))@N\ouq@0dnalejm-pozmPykům).éxblematjsmehtk9@apxle 3.1lʍás`XzorhA`9RsoR@-žive`(jevem emnSdrů2yPmů:iy`j|2aii>6cer">—— 3L''''Fýše;te@pops(,oqra)očátzdob@۰ uungurofesi9p'G''otom2asětdkalytXunrz241242Atkorporacenihomos8 davo-0elHřskqkulturátahmonopolHؒ8kytdělávacslubaqfesiomáduak9 ě“,鈠yHjnidem.oačk`𙉆XqAvořím,aaižS (naformáa) s9MyZílestInictvpféri`ě,jsmoms芉kapitox10.6.Ten?Asysmwwset($huO/(ečYmimzljiodedvaHydiAmožezalXnatiYefekk.Џ ůsledkuxfrancouzšXolog*ýšePva8moz`oruišžádJámitky ofi`, yb0jehx obnoЛGgbpvšímvysšГ܁Qhelvzce: Ačévh#Zecko-pedagogYenJpstudHi?????TíčitkpWx  .časPQOí\ueexty0n(貀jѪqmnoh3ůZIh,iזҹ䕀 Hbys8pHoudit,xjhoQpopisuadanЃی_r8.Výrhaxe2`obXia눸tko-epizod,`čáidoplňuosvoj mauJiKm8obec)vrchvفјؘivhnac@np@hierap+úrovIfunkompetenp;)úydeLzotG`b(8nynar{iír,!okruhjmtšiny,x 9okultuh.oooooVzh0ЎInikdoempPYZqiȔ@graҌPHtvdivYeHzorpre+уXiώzjiěPf@aQotXPdať`íbkȕЖŀ ؽp(chyХHڅyBphyyhznal,!eh.ʦxdokda1j1q© Nlahv$(pkhh}B遧mȔu mp,ȩhibipuýЋ@sylmlouuelҗ>P9p bsoluHď(ofesiollíHezahrń8 ei`vy`cEkrXЭ:6:ЧIw[Wi(@na.a/k`eȂJimplici,0umȢ8iviXstnach8odЍ8Xozku:Ï|?PebozbytYy. 

Kroměohočebnílányeponechávajžákůmnitudentydnýol9čas,byeohlpamiostatadámecchrogramů,ypracov`sisvojiějakénal`nyky,terjejip_ypominulXale [žozicykázv`/-zhodnot`inéúhlu(hledutakačítůzm0itelpok`depříjemtHnav jsoudpovědieboꀯɃ(irovІse životemakooBnesmys.avavo-„eliřs“ulturatahujeYpíc(9ehdo}qeslbapvrchzábavzhvuKȂo8lšíTžei}B呸 ů zcela9ad"Qokruhuj@. 

>ojli="2/Ϗ">V důskuojobecyu0ʫd ur񬒟Rodmiň)oteakPoP}ejn0d3_pmí.Я`nadvڄ>Իobs@Pd XlizaciěȜ⯭zo .inowwposuz*ctikaXidu#߉?<9@ lyؚResetil9e2 nbypJhebbprez "y˺i좠dekҕG777377o7/Ϙ777">􅀧 Ц?9Opznikȳ(Pbtvoaozvituz1dlak˃l`dxudo,hxcblý ck`appezajišťp a)a///nebȁvhoune k01;PpPtavil4琯/ϐڐqínph2؎z tšíáoϠ+korporavrh,niž`h1o@aaíč8utuph niPpo(i`s-lefek9ějne{,qocuΊhsmus1Pzvyk(monoisť@_Xc?1zla@3';osvojScprvy!qodhIzorysuddHd4x(in؟zd9s @druh9fvčas 荸ek@lمυu5Ϙeight="0pt">K tomu,byovéeorieylyznánya životudekvátníyjádřeipravdy,zahrnutyozdělávacíchtandardůixseáklmHofesiolčinno,uďuýměnaokol1, neboȅ(pčusatrapříslušnkorpo@e,ožteveskaEěz@mohlaýtbud9. ojli(ol>243`0namitika objHP8jed1robsahoi+nte.aruhHanevyhxw_/,ůbec|be`@89 chʁmIa@xinm(Úzp/b>AHstlimroavzajipk8isť*ɜausctvrukRin8uajeYobystvHdosDho`(formsyXmu`hgroOu(bHh i;1\ůzpbrQ(Ƿǀdcer">—— 3Lj'6'"> h0Ѝzxi1Qlakgeobkurenmezhy8hup!uqňlxwؾ`kup`m,!ylQminulxYý,nť!GG@荸J舕y dlouobějJas8)r00hrnẋxП@іXzayWРd(vnٺQyš"0ojyvaK:Dulb>p/cg`aile=0001459474244a///+,YovšEPifesionsmu,="3/υ">mobil[B!omd಺iidsšť˻hרXvs؟ spozpaX{0u6(25ϒϓ///*"/uhOnjK aϥɽ(naákladěistorickyznikléulturyormovánaaknstitucíodiny,􀸀 vzdělávamystémem246Poelouob vrozvoje davo-„elitářství“ylmxstavenařáЊvvyjádřillexandrakedonský,ehožorendenci Aristotelemsmeoh@Htutozkuirobírykapith 3.1.ggggeKromtodebHm)i irmnohátaletxrovozovaný rofesiol@Hákla؋@hlcPl`šíčet䀀pa8deže,h9el)ílsobyvaxa.ýk0Xsoučas Pzvyy1techxvšeobecnRo chnyipvinp,eboťezn98 čPakt žádxmoru.a cHċiP šɆAΎěřPmadr(iiploH;i těchůercestkonoylušzajiš芙(střHídy(Asoquskoezyypa)6㙄cen">—— 3L''Jho 8noцyciviliza0zЇicevpeci0#'"p0cXkijeurčanAlastIi0h` p1strabúAr(smua(spíše:julwb>ProЫȄ0pořa(uhnejdůsJsk諯 >ptodologiz vȃ)*?obii@paPzvP:i`lzahrnxЅHblekq_. ڊ_g''' davo-H8řHPkultuhxi`sy@߸ߊڪfлotseudiȖAبoz9!pr2 Isxhla*líhYx“r Ȉ)dnouLTpYzv(hipjurisdikH_(r`wTčíYp,jzemZápadwcyXposkyBnvalužby,e{ȄtupHuseZȀuandid 9}:staʍÛbud@s2[Afunv\apatuXrukEbyznysug*`zřetel]yUSAjůsledtoho3pdstavzu豔tπȈz,eboťznikly důsledku „restartu“iblickéhorojektuotročeníidstvaeménuoha,terýEvropěeonci 12.toletsčil péličce247JeoAlečbezředhi`rieylaaznam(n jejíchgregorech,ejichžstynictvím9pokračoovlivňoHa`álYitikyivotjakmuěje!všiný@t.ohli_/ϋ>StA{od08t0u řezai říakdoveupce iduržoílibersmu76241248[uxK Pšiny<ůmebk`nPvycháWímskimriUВ@vas(akamYZ0-eт񓠣yihdosahu,ežímduГy,porovQ ŘímemXméQstaroá,éin҆fm݂8|mmpatibii);ooאgdíX,`;czform98@jsoOOzceЈ7Bzmocnitmodifit,˖8likvidytnovunu(JBFranci le 1789H94q RusHro1917)enždPpokrač{uvup='%odpravex1cJegregorȅ`mi společooGdp/Ыli7(masvriumЬǂ/)pesyH ysokolvziqžQťjd0)civilizou2BúzSSR,!HecapNaRíQeviditektěchod1:www?/ϤUniverzi*((tj.io249 „Gaudeamusgitur“,terHprvAhistorickámínkaqroku 1267 (podleikipedie: oi000u> ). <ǁ/ςgHgn="justify">UniverzitaSAvýmrganizačmáemopírAci:ekyprezidentemrděkanoakultsouQgunéřiRučitelɁanalogȁXst2řídyspráradavyššíř0iFprostlk$sk(spolkyčetněěch0jnýH5.ižšíúrozasv .،7o/ulg1emώPxmžše,ylo minu! PnoUství,smetaforkazuj8naoПísluš živoqame2!u,ekuthnboť㐐4ᓠPféra`íz)d`čát Zoupestruk`amiůůzhierarchMm,!krývai rumocihxznamq(/(Astejqjakošisp,C1jx ojjehoX8(gȕžra).pWWWW">KromoHnXl)dX vozPnɱo ško(Pao vy8pQKtlekcůmAr(buďkti3ɶqPPčet8kon9)eczkuariy.ZHPdůvoduZagogknihomolůOp|dqx`HechniHsInemržá8kHɍ4ods(Q SSSRpXsoImu@file=1467151lsiz>250녨܂////+*`tomۈ0mính:mož:byQ(XiuhQílastahrجЃ0skou (u)Sovd`uoljek@ě-覂r n2BArXji1K鎟684181׍׎///`F6GGCAakPšѪ zopakujempsi"syȎ`o—vzdě(4xamomshm dbovask0𤹐0m.exbXamyxaysH)aGFxdobhlouib;buržoa聰iblڇ,ѳLli vménuohkkvida(e@cesuzciviڅс`hnorem,c dPhy瑧c0er"@——Mipomex plunQ)zmůžeýt Qpouz(b>ituQschapV`>modifikacprediktorror (vizl. 6 9apxla 8.5druhý,kurzu).Ӄwwwtyp9yjؕPnoꨡkombina6gr-adap(ulu:@odpa(čtvrtetapOσσ' á!se8,stWrﮮin ltyЂy!ЁX steodílíaejichealizaci,čsouytotapylnéunkce řízenvztaženy programově-adaptiv muodulu.aakovéhoyme+kompetencí: 

StátnostzákladěystéHhlby9v jeHjiž䆡veopsaYpodob(kapitola 8.5,ruhýíl),(uzLJmeme schatuediktor-koreI – sama!nz říhl8skakstnámno 8opjevitenteluálnqb> zajipxOspoleil.>—— 31WWUVzȊtomu, ;odtH`počátkuylamerickzpůivotaorin avo-ářsx,poskyt)vzávaA%ؗ8četěXnej؆hžjšíchý0,nalayky,08 nezbyi_asiidosvojilincepIoc.РFx!az=ádurHZslϒ//+Ƒogb ggeAkazsAЂpstupňjCP˜щůljxn芠a`cni(aIo8I򏏇]PHde𬑰uzmínitpoh@phipdBféřepnJBثtck vHusolvȏi____xr ѣa 1tvniverzity252<ǁ/ςggO"lign="justify">aleeníostatečnýဨcharakterizujeámobě „nejpre8žnější“ysoké školy,é,akmihstanou!ími,aj`naýHr velhonožstvabiturientů@nciálemm8ňuPcisvojitiejich0udijprogramn určitýHaspeȁku vyžaddb[cžřadochw1. oooM/ul>Hlav)mis0ϑωooHvotselekkandidá`zříudJcnu8nažeryYmakroúrovnin`i(byznysuSA.'ooGoHemPřičem algoritmikarozl eA psychiИNpočtuPXmdoradic?Všpn`ojdůltl١n+mimo(bazolovstniverziiměsekříюȆzacředpokladydmínЁsშg1m氐orem: CoْodntQsvivol0m8a8ml` BcЀ؇IsyؔSXkontrolu0diny?i>—ȢToؑ8osledzkus(ná$,Cnt:  hventiluizda jevY álxveQ?????8Naso(škoPPv USA9vt2oRchnouzpůsobeIAtBoud poebyxklaȁ`incipu „svůjq2u“.Ph0omPn1běrhndidátůr؈q ouc2nxPelitoaemě6ocerfontlor="#17365d">—— 31Většinaa@chpoluobčanů,teříískalieborávěXajvysokoškolzdělání,iamatuje, žetudentPivotačínal „zascemový遫ů (frekv`ay)“.áseolavnostečer prvPdne0podzimhemestru účastڃ톨yakult rpřáAkoncertl8um`ectvořstiruhé@a`ššíročkY(jehoženi@zeIdomJHzskupinkyX,bykrovoaznamAzáklainiciativadle苡jmu \+.΍ledky!proalaatenҁucstatnemáádné,udzjěkdo2pilnenikne Hdobro8žstv .

V USAaexi,dymzsv!etradice`.amIak9b؉xsť*g enlkue@ЃЂ9rgzazřůiodtrolouw.Krotoizva 8stka؀haifesio`“ejnoHrobyvatelࡀ tomuKtépecifi"mikrovz`hierarc8aPɞQr/.v2mimu rny: řad8k@dqběžSaoitozcЀĂZ@d0ýš@Y aspir:m.ЩnejlepmKjevɋ/mxjmeA`kd`urzů253Ax(17XHhakؘdaМabsolut@9zpad0ikru1uUrur,rhsku #ým9so t%YپۮP;А:asu㓺ěmi++u;ůPٍin؈Ym|ɃOr>Wg?>705=4??///;zxayla.ȇmusexistY,toa@víh,eolinesФiprincipvnHsčanqnj.ߒ*ne otresqči۹1轐((0~hmasHm(tX71{zlI 9o-etiؒAuا^e؊doyzY GteupcPQ8nr,)8X(ׅzamlp`da)ooooo>Aeéote3ivaYǞ8tȲ=Cˮ!jejrtradic,{áPUSHrytlXafǕrzaťvyPsoci٦í,@lyHaphjЋ׋׋׋׋>NԶHjmIlubyRwa jednéysok@školeůžeýtěikůzných „zájmovzklubů“.ezimisouakytevřep,ejichž členemstátdov,Qorojevíem,iQuzaԄterXlzeozitovkategorií: prvnnáležíy{de Rstv ntecházet vlasti iativy (aokušebdobě“ásuď)upři u,eb(ane);ruhȆeoolϋφ.pouЇ8ípadě)y;pozvPám͂ PPtom nej0o dnPsociHYživelnost:Yzadchi -0a!aeselherAi@Jitamptudiaabzvláštěр8 prePžjšíchrobí0ho`cAalekcehndidůaiPukončxa颪ycivého0r@htupabudoucnIza 20et,p celzUSAœAakYmana8,9graě-adapK`modul sféřeҀlmPHbyznysvtxnarH."blockqun6o˓okN8ՐonspPps onm účkůhTzax ni8mí. JaksyIstdekvo-sk1kulturubcyhohmsychologicpotlatividuty,vokorporIZemknuXzajiʁ?=i@l@obe(`tšistymluvm8polui‰\ohavihmb>ّ''Znam0PedȆًPju@enHǠǠzádodzHorRésivejٌ –rezervstranyEÁLNÉk抑*půsA8ukȄ ///u
u آlp@un茐iOOOObraz!Ȗoq+nvrste`romsomolBati0?;m`C  ka`tPynika eiin,8h szAm)ed0CpchnwvspiliɅpixr񗁗WWǗWNJDȕyoZyvz`pz@ɬXbiblqrP)rvazivһ@+ň“)u1Ҏ HykcuVťҮxčinHcesx7ԃzr(z"zákla(i@:"ul&"><value"??2(aktorjXC:l0LebkyhYaleovyniverzipa`.zav8Вjaáborovýmiísty“ednářstvíeveřejnýchorporacs nímpjataodřízesbiblickémurojektu.

Syst „zájmovSlubů“ayso8 škole)d mládežskytujeožnostalšíhoariérhrůstu,estližesychotyp (mravatruriky)ide0svědčhjedincůdpHXžadavkůmhhlavá8/-kr:sl graě-hptivmodulucu 58pčiplnfunkceWύ6ώ+center">—— 31׏׏V statěЏptudovatou USAez[vinicia`yestoupo uzav88'z!u;mítnoutxz(nkuupuak x1;ZdodržҐíradiPEživotaniverzit<ěstpka.a8Ziploto8bud0liv,Ȏě0ikaesetiletí9~ԈAdětin“wqdividupsauh(ukryzáp:bsluhu89)ásledkyome}ewu:ulߓb>ojli="2LJ/χ"> vyššípa(ranyeámoci0tši Ï!ihXneHěží.Љћampouz0qAً#kxgѱáP[ ; XjimxthoIjsv(cBЦ1za9tom,eһib@r8ozelejo(,㋉hodnxصlogii`p!ka8taqhomla7LXb,us@zaručit,jeoіem.ԆšakàΠX ěl|,t틱dizvojiozsáhlx Prrv ituace. (ulOǘ•bp8AjGBhjejiXm9čí@?ם">SDSlbyι逰vaz)r[tqě“\tvyezajhťX polSȥm`Ykon@anZRkompeteсXgr`-adap9odulu.GwGwq@hȜuhlúčxtnt@xQ;zjdo #dežpЃelitzdo؄urvyvařastouppoyb{kzolod;φažR1absAhrXiobyt0Aasem:jky1ylȠIyYzduchumerQncéřI0kSai HavaYo1898al (in0ahpbl!i Šs8oX" troladےHoniemi256y
vneslavůjklad. 

Adyžxebou minulonechelkénožstvíodobných „klivcůXkříni“<9ize="2">258a눯////+,s`přestoBdstavitel0vyššíelity@SAkoleniystémematolik, žiiedovol(nicmhoomu,oYuj)ašiář`mravně-psychologicXQypPketer`uáleží 0S.odrunov.evsjukovG74399///+:iyjako#crς^zmetekazještěyprvní8etapách,boťnjhrozbrobip dlouímjim!enoupitXXpaoci,Iivyknudžovatorporatiiscipxnuhnormytika,ztahu1zbytkupčn >Zdeba@ukázxxrin8i8díleziTXchá`njíslušUě“amotXmaIRusku-SSSR-Z:ulb>!(avI8ouz逨máčem[dzabýa miQmhPɣ ۍym,j.uceňcakonom*jiJczarux[,)Hdnkokyugwtui?i3@n6Pvysoš@ej韯ooklig!?gg/ϣggggdnašydomíXexist1#jw:pU9)ggptXzě[zpanl8chamraď“jsmuaxiꚋ*uplatňov@ 0:hhrň)ȉ2reʀYomystblahyTaɬiP(dajyh|by)hlQoot2chns׊/ј`.zoBy (8dyžށlB)㰙S.š8unovqchĥ PetrosAtelevizicii.evsjukomЭ!emosk Hmb@Scent@OaQne`ɡȎjby.G߀ooD/ul7_p1emwuAuteč HonH,xcházetotIm9lxšší 𸂍yípdavo-/(?ԸxxlenkaS8Ȃuřhhihlav@&ř“bec`d žXyaWZosob8t`Рv-psylog 8typhtala18ًpdkyrybce.Pkina:⤈eěkHnůlkariéHϏϏȃrecarev`p@mlX zlatáybka,teráíošechnoajistilzačalaloužitakoevolniceyneustáleupřipravenaxtaždéeání…hovateak,3by „drželiohax vousy“0 rpaomácPře8ormoukoumožn8zlikvidpouze mabsolutm(omemH:ndiu(neboolektiv,9ozkhonoKsize="2">260$Ta`odlišřů“ -uichya|ásy0světozoro`-psychgickéhoharauz؁ší čá@oami účascipřahocihvztahůihu.ǐljNetiž@dmíněn!souhrne@nalRXosvojvykůt9P iq'získȘpzvysokRš蘘h,pyX(kadátdejkorporace&působ9ejprePějSAHaIg Ruskaxex0ltujeulf0ptfa>bezyPě
ِegoyϑΜHejaa, 9!obytekidjBpovinzicodQ;_ooĊ2/ϊžádAji1idIvS}s!@tHdhpnuxGGۍstě Hst،a4PhlHPsmyslr@životaɅ؁x`mufȆho Hzitismu;'oo3//όd!ne-0ř“eyilušanipoji( SAě“)[rvůtmuí@ulPúpliv.?oϣ???ό">Aᱡ1q j2ctpi>營ooφψ??ׁ/ψáZᐪbyldčo)Xhčěwaacy@elo zájmyakvojHk( spolesko-h rmozioo׋7πgIQiak v(o0oů[oohdpodtQHazmiblЀjektuotroxstvménuohxyiv0xanýchaspvʁ'%ob9pl`ty.׌?oopN1emvbMnozXiga8sikdyi,jťisychotypabsenceyň҃ȎejakorpoHktetňю*mocQsy@1`lІ,yhotilXnejatel;;OHɈkza(ĈdRuskhtzdQyt0vІjeekrutovalovedl vrcholueřejnéariéry,akýunguje USA.áse „elita“orm1narincipubsenceBhokolivdeovysvědčení,ožtevíráestu낀ojevůmndividuálaorporativparazitismualxch,oděoci[m)stdí.

V obou3pazhlá–nalXi@vykyískaᅐvysox š!ytȊyouzeplňujzg>AѴantmn0imHnů5reza
sy`gram-Xpmodulu(ʓa;ťzn ߕ0٩eј''ie biblZktu,oɖ@Xiniteliješ鲿aeziíž8mXy1vnedobȖbo. 71?/ϯg'“~(ꎧ ku#DyvyběhXímIi9dzyle pcqnajÌ8(myslP261oooo/li(ul>V Ruskušak „elitář“,terýmezencneboulvátxpodlerávaeaujmeakoukolivunkciouhníbjektivnschopenvládnoutpbude iuplatňovatvůjloup8despotismusezhled a@éod8irofesionály262ׅy-korpora٬ЛrAtů“Bjnڟ@miravyloci0ex tii> // Nema9PidɤUyspadalythaicor,ըdXsLmBupevni᳢1К8bQ dokoty`܄ezQdkaXuomu@ťjsyHlogi먨cloYěj`ȁg`čkovců.o!znam(܊Puivilizač08ovhá:svlaVcizy܌pracxlxzombieʅ(4eX`tu_777776Vzh8k  uлѰop n naʇBy9faktorIvـhOLpo9aX meȉšť.ozklad9JrukanevyhnuteI`můža  oothrofy1(re`蘩Xku 20.ole,@bamut(aozhraY16.17ghp(‚8ú-camongolsko-arhoAhcr="#17365d/,jařve 13),borm``n!tyemydoázlikvidapP8=iiIva0HhmoderniPemւ k,>eleH!ard"třicethхcest0e)V khv8hvariaY: aopbnovu(zerso`٨B0dAě-O!jlanůHHrR١8PobqYXegr艳Ruopak0hipricـ`vo85episxá)ěajevkhrp">Ješ Hh p}dílk :

<0pue"??265P0(raɗiK8nejpri@k š訒I$d PpF, jʠphXdYHy.Гch?SnjemH-Қyp,kruhjhinP϶pqprP`)P,kpán 2slušuzaj`yklubu ,ㅘuteqQYcJX^!por`race.>ǚg">VzhlpmpomuTצtav`ětši"paXzenodm7iKAїكmɹoat,햼؂ƙLaů“xkšanzařadmezi΋ja [_ výhuungu ذtru (po 33.upeňchniI 67poudé99rabí஢Z" kXtegor8ˍpiča leyoPb0olika7)iAHhromady ťuXob(h9 fesionhsH(P8hptimdulu(fúXakceschop(v@ؓ  jiiultu0i)d؄ávOolr otro؂IlideméBohaoOste (ryYochYlbžJ@`ni266268V Rusku*SSSRJhtsovětsk8federac(šeX@áeztahu jaXkolivdejiivilizačbudov(hbJ!ho,il]výzu)alxé䒈p:ářine8(ehjovujrvzI,Ymyč؁Hlidi`n(aeezyšší-u žšííře=arceipreí@a imocCfér(že@avudyaktic(zhola8Yařadiok,psXrov ňatekoHȞPěkaׁmi(demůžeýt dočaseť..hrušč:A..džubej05929///*<`HtomtměrupdiHm)Ooolli(uOw"1emTompaktoɛq؝υpUSAXje, idavo-ství“aiInormou:///??ϧ/gg1) g`irůnefonsmuídxAeXktkoo,padk@2;?ooo2/ωWg2)ociě-živehaieropoczí0* ZvranyůzxodHopozic0ůčooH.Wooo_ZAomb`Hpr!`aruhbod AoP~1zmiňjPitirimalexandiӉ@k :(nYza`lů0`)olog0dywww0698wu70wOOw///*:7 «Kdy poPimčíypat,Pvirus丸ntegrnIudeychař@anfikušech@inHtuhi,ynikaj@eoL prGGG078737E1Gp>.К؈u`obvykhani2/ úsilrevoluřů"pctr,ezىneschopsamotÄtvo@0ac…okudProtoe hlediskaředstavitelůyšší „elity“SA (stejněakojejichán–ohlavárbiblickéhorojektu): RusPstátemivochů,teréeedaříizcivilizovat,ysou tih1šiješthoraxperspivPjnež0vodnxobyelstvamotnýbylo začátku 20.Holetvět zeno. 0lockquote>sicq úpl!dokonale0leŠ(so@Onéěmecko;esmírueliqvx萠všesměrIr ;Qůbec{cPPH0op…tedyxpXlatudqyby,QkaždémípaamAtjimbouřmrak lavslučko#bymzopu퐇ú.ipcen">—— 31272hletrevovقpagnacؘꅀdnessJxkoOM:ul7pt"idth="0pt">všichn(ědíehoxistenci,oooo/li="2׆׆ׁ/φwg׆׆׆ti,teříiřejXudělatariéru,enažíakoaximumamstoupitinspolupracovat'Wooo'&3''_'/ψǀg'''#nešeyobyá,i0ma(,xenozedostanouπooo4׈/ψ?gaakbstnؘt0na)neráHvnitroHitický živoHaxotrHeXnHimn`tajemství.7ooom/ul>atvrz"abyoddavo-e8zÍxvazkp, 9չ8e!áca{aDuhzPůtstq,0vudoucr. 6i2bψobjektinekompatibi !{a zalo "birůfesionxi>ipadě+zbatklonzgǎ znampelmimy9hlídky痟VޒmUSA,9souladuvýšpsanýhprincipyvSymu podl0unk(fdbs;ogramo-adap{modulayhjorgPX)uiburozhQsݍUobyva1tv@u hneԑhierarchiagp(胚j@tP8273e''' O4-rloaporZ1boťyodvlhchvyků,radic (zfor xezYvypdxAem-kabrP..eshjemooo10543_[274'& gggg yon1( byzamlyMaP0QnePkojení,lehápou, žeakoednotlivciejsouchopniystému čelitဠhoměnit,rotouďegradují,@boeuřizpůsobaak hlediskaorálně-psylogickýchspektůxivoří8zabmožnácelaspokojeHapotřebitelsׂdíkyvé „nemoHnady (affluenza)“. 

Vzdělávací̓)šeobecný,ienář těbjpreějšívysoškochɃZeouzȏím9podt`i 1zelečno ,ter((bibl)( jXukutňuQrdnictvr`ůjAoěxnika.։oojišťpmováIi8lixlprincipyezacetr цbylyjádnyaoapito10.6.6Kleft">——MJíxnačátku1.2,hbýtateYariantyivztahuQkultury individupoz€pXvůr8㕠ci`uӂobivfaktoruů8OOIlkHtianalýzaO*davo-OJgtukazШ̢vybudyP([emKhPpr d1ne`ičinӆza`aHosva𤘘ɋpqxommyslkaždýj` whoemůže䊰aPc}zlíbí:á-liuť,˜ɃX2rozЈAa(oizaěčíimߪǘߘߘߣčjiWGDѐ9a:ulǃǀb>o-inigenmpru@misféodpod!cesyšl@ItexzQjazystruثXiq2ppzPJneuyobrazcs (znamoXpHnabiflovatsáhr)Agl z!,+'kum𣻔mQd@ýbor jp77ntuelxjle%pxn؉!@ast4steb[\u2752mЦ`klecy48úplAB !eyísk2dЩmkyww/uG absolvidiotismus|??>qpah1ezi770yحydзku8hMechraňYůhz zácјjiiDdžƆOH=y4ne֟ší `mišiɂmoudii .οݳ@tuajchntuicxtolikinu,P*ݺboӁ`vy YXiztčas󄍁Y.enkul ?(sopln҉tomtoQ@ješt%i byz)ihůmponߐߐߐߐKromi (u0(!"dPh)auḈ řapa0emon٠alehlubiȱCedPthe8JslušrA0(exixi|Pi),s&ssyxlogicmlakempedagogů“=ůžhoospívajícíhoedinceohnatžXláznebo sebevrdě,stližníchopnýeří0ísknadakovýmemedagogePřevahu,seovznésjeXhloupost.

Kdytitýval„moudaětkaři“s,i@uvouasnXᅈporobezsmyslůrozumu (Wv áhtanxoběťmiPstí))nɄyzani život88rPara,mڃtatekolhčasaXpdkůabykPyplter8ivaX9obsah(adektnšíědusblockquote6AhlazločinzvAXsyhavo-elitářskýchspoleč9echyčítompotlačuj@vůr!enciáltšinyidí;(uěЀʍjichie ,n`nea0Љח׉Rep8(gorikX׉׉щ`šPnyooooizamenx3po0apύ؊ljAP i혰Jsnah88efekt2rúpjzlikvidPupevngeneticky uinformachxm efiniashuvedxkaple 8.7musht*éϊυυυͬ8pod1last鄾ultur x k0stub); r>((wJoPo ӧik#textoh-kn(Hcha1erfologhtj.hrn!sxQz Had9epriy(c ؋@x1zjam druhX(`prono8stva,dvinal ofesizinou{škgramмɷ!je).acAK_]1aXIYvždy׉xhQiPk(varo;tyϛQyřa؂í@izpikaz(nakladpagandXakzbezpAsexuukrHdli)`slylegonioooohVo, HApr,ilozofHo-ičmatikyh0ci]– 8>wًarPizOx`(@bzvšmaú1i)8zט/buďcelyl+od*ednoZ8ucnravi276Vsym 1vyšší(jelitYstý;P`dimozdíleje9l8k@Xie^mIuji0zupcůmyfung pmoduluziciúředȂQodip9<ІrmaxiHeňlK8Pjej ůťimX(kytistavy𚙆kre (i </font> 

Všechnyytosobitozdělávacíhoystému davo-„elitářských“ulturáchedou takovýsledku, žeidé,teříeomnívají+mYoejvyššíožné.,semrýmikazatp(dosahujejařmensmyslů,ozuadra8mů ingent pětkzeáklad školyz nějačingnorov`čebproces,1estey schopni úsšihvojit8daleklit*asáhlegrogramearinnaorm(Ityputrukysychikyҍ8žákhouIejil vot.Q6㗄cper">—— 3L''Je0bašmínXdvapecificxšvawwhlez3Qpstn(b@SSSRěYRuskem.wwwNEŠVARRVNÍ. ŠatiskAaeɀa`lesn(XneboťHybPy߇HHzízIganizacekuna` ak, miniiz)ohybov`aktivituaypodynamiohcel@)dlje YهmdxbiopoacX{bHaɗkon iPodxáme-Q jinzjiPmulhodJabpsppract0pȇ8esei8(na"..uaN..ogoljNěkrasov,.arx)brx)NN׉׉׉׉<@ze="4"Xٺimg}basne"418" ndex@0007V500/
 ŠHي*e,akPpadminulo,ȁ+současnéce (nahopravo)h_Z__"10ggg`imgbPline"_50"ecindex="00021600/OOOIGGGׂׂאGׇׂ525177GGGGGׇׇׂׂׂ$40%7GGGGGׇׇׂׂׂ#32#8'GGGGGׂѥ/6"> «AutorembylErisman

Jak8iBz fotografihe,čás pXWVtneboelý$pev8Panty,qžeomožYoditSmohlËodpěditelistH (jRzvykem)zabeztížíPsadit.ЂĐonatevírístup poličckterXplet yprašnaHbalíčeků,9ebnicBovskžQàX (bamPod*j čprkno (̑8ced#l otkdeϋbȅ"dob)d2osJo2ohcLbnitomuӉ il.ɄyX=vkvů)2"{itpsaHtamodorYyvoryum@(eZ inPm (věժsplery)pžlábehkXHukdatau(`nesklel8Celx)dnqrgonomicrCkvy#and(člqȎroniklpodstatbl@uchh`dQ{jeji(pobytuɘ epespor8 hlediskyhtodxhuki0sa؟ul y4`soulad0'fyziologгosobitost`a.٭P@ika0ch'="2">281.a ނ////+qsto ídáȀpsQHenyeps1horiz8 HidГbýt éivzxu.֥ýsH9 X ejzHapȁi1ča udkȤqpkrajEAů:jȻYp؂leteávጃAoTabsol8pdrila.ӉózlordQv`0vak؄Xe)eforma`košti"npoZvإ8 0ek mozPm"m(xvb@ reɄhuzk,rno!PsP1>}sychIani؂kntel@uYnot˦xaajích>Krohpo0ipaycetimtodjjz`ЊvkaHusC[!ěxHhht:0pjiokoebXZc跑o堐IBdrHvojx\hč8i0pAdruhohybYier0laimantaziPNeboť@XaitpHvyt[pok2ȹ úraz(za !Sa)z !h,h{=ohr U`ʸ 9š3X(ȨY*st(xm1Xerijviraam dm*mϗR=o1@ta.ZZkЖybocvix(nc鈡 nekvfi`1uči(iǽ'''2465'&2''///*,ѯ osvobo`ádo 30%)hXvykompenzPt2dkterouělesnémuývojiětí (aíkyě–prostředkovatakéejichiopolníasychic)štědřuj@atyučc`hodiny,nucenáepohyblivškBufety (neborodejautomaty).ašHočtuělocviku (dokonceniaždXnch)$nemůžeicpravit,boťsourientovánaběrndidátůoociálIdéhovyeɄxnhsportu“nyPspecifQ(0bl` roze뀒te,ožyad0lo 0ps8tolog@y@dl ividu9rogramvro' žáka. 

Kd`e4rzey@,Hšipřípadxthabyxkter gaȈtelevizpkrom@toteď čas@hazinnet jestlity@`ciyȃɅ+XmajeluPXi (sedství@*픴avvHHotaávOI(h,Xe0${zpaz)dupx.ӕovIXpso)sseuHvůbecX KlaatolikrahésiAa`dičůPřirz hkuezpi//-dalšíoo xu؀Izkoalkl0energetip(ȂyjmenѬI(čiésiTtroPPkhluhem3k88(ospívyhdepi)knaop0mxdež"ed@[druhЬ;XmusclatIhúkJK[[vyčlePonoIy(rá؉Xx+mí0deQ8ohl9nIohr`P.Vsludy#atkem0hy(ynaminm8SjIyhnoutLgzhčeb0cesartekturbav{Ad0arušuotlig0.rXsmA8jctru.Χh8jHɆchlapci ؏0sph"Y8Qs4yvinutȄqruch`:Q:iiWe`duksyȾ1zhoro"ukazl3o q,abiunᐐ.Ğázekmlaщín`t׈ٱbȇzn`og끗uvImYmkÇ(lesni)(emocBOz/obdarHaXoakrak 8@chh mnxíš!ma283Probléme tom, žeelgoritmikandividuálníhoormováphlapcůívekakoospělýchužůn8plnohodnotnliaždépovliší.

ue)řaopačné:φ3ibyvyhnuly0mtuaco`eprvetysp`Ix,8ésoup)( činnostAzanrozumemůlí3W/ϋ">časněuaxRosobithheungMk-obraz9isktlog"myšl2u Ӄojejpamětԋh0Pouviso4ߊ/ϊ">kroHȓchronolaxnograЊkreXan }vý??+:a! eta@d 5 9etX2věkPؤry8𬈇ߊ/ul>284Vzhledem tomu, žeospPajíQve,elicitpodsychologickýmlak!ělejšíchrstevnic-spolužaček,ožyvoláváejixodvetnoueakaxirozenémuonkurenčníbojqoucstavhqdě.ytoy„eeziЇxvi“p8 t čáplnv nedompjedinců zformovanýšku,řší)do%éhoivota@ydevy1o0,teré<@ii`žáJIkynzakd.ejen)%Ӄ2ys0@ hárȋHtikapadpvysoká. ϕϕϕϕTPěcQmx0 probplýpůsobliАkovpkategori8Xbliž4ᔐ6etz@átkulaxxYše(qeЀycharaaIzájemz `Yzechasubkultur.֝odXlՂyt{umensknczaami Kdyh`pubertál鍂u"njevtno@]8druhɅĎčin1iytx{隬uvuynApozelSkx h cbi0hh8cesǃroX`,𮰅R kd8XtHh/tt sifj8mop/////*&(bigeneyHȁ )QaЈo yؘPvzRh AmylؽnBlidobě,arušX WjOOߴݘqna2úx2hl!ӁP!ma0d K{te$por@szpoH,zrůh󄈇\x•tvrzXýsh"ušPYGY`@ žrysqity񚊀ݱ&vsebraxmmy) r"@ ԂcaynalumiforHjetaȻlA׀ybPGGGGEVfungȑuu$princihe든)臺ůYtšinejlesan@ipytl1Xtnmuȍ@! odsuPa¡žst9Hbů.pAvš`nȟ Є9(Azo zJúříkům«…yA 1999in`er𾨌CRF286  6peight="0pt"idth="1em"lign="justify">Avšakni úředyinisa škol*y0etnějimíst؀XperifériIlanceůznúrovgenl)kuraturuYyšeovacvýůbecezajímá"iASOVĚěles9iuhrzačítomePapl@skutkovpodstatyreQčinule §51ákona=federaOzЙvá,Q«Zzíze!vyříHnzaručuyuch(цup:ižákůI`ů» (,od 1)«odponostoabyțIDek uce(ci@1kuσψ_Qhg펙souladu vúpxȊa؟!am8a7097 :achPiׁH JešHorsitupanuȇXmpedagogi (nyYEe–AO),boťoq yůvodnil@ybudtoho狃systЌjenpvary.dybypodixqramuomli,a՟,xmnozdȃpexnchu8mluviéf,\řaiʖStá1hmyЀmߌ„Xkdx úst`9írn%yhrnutý ruvy“_309569ﳗ///*ujasi,(a!chn`1kJz hlouXqeHúmyslu?yčn@ ibavchh4ů?Px:xzkaPaktuIějQ,ʏuižlxꆙ),`iipůI0sam0y ch0“pkl؛í“hol)aZhtšiebLdmbdeoP"(mQxorgz:8ppoleč+akȲKkomu)9harmonЈsobem.IНP Kh hra8yulaavicشůběhu d)ѱidXísto:iRP)1ímiʀdZdoK$!z hAfyziolPsy @eb zaťvysokФ©pěšnj(oꌑ omeouoiíp@.ʖ9oiѷOh?skalisPr-epm7sudeko@tr8adzoru (č. 77.99.95.3.Т.674.07.01)򃨇jTbezpӧamccroziraxoydoA(tᅐHcerȆhzu񽻄%౱oh8emv3190 90///*.mbp:pagebreak6㭄cen "4xb>10.8.yrokrXeKdypxetositelurk8urH@koQtuezѢnotu,š1`nn|y;͏ٕnu𪩂it d겲H˧0pvaz軂ayžadujícíoordinaciyužívánzdrojůelépolečnosti,zniká dankultuřeot8bahtvořit státakoym řízejáležit xoenskéhoýznamuarofesionmkladu.
Zeickhledu >nepodmínqupřednňová b>~ vyššírekvencXv0ru InižšíOb>v chositelrůznýchyptrukturysychikyi,oža8ozdělujeierar`chřad"agmentyolektivnevědo (egrego)dukova0p@imiažd:zxbp"1emK*nnmpulzytrhá0evířexȄu' relvTvedeomu, žetHb-ptízkoXáloud@rɔ ictmečinZ,0dinecuďupadne,bo,8aoXtohocdoj*u늰 charakterupĎ}TodysASvjatoslavkouzle(zarsakyiMal/8ušoH9milaladimira –řtRuar`il@řvoxioZcivilizace8dou#`naíneh1000etDopraiciismyn@dyjichHíčinpbyl[stykůběhu0(;idič (jmýtstejakhena)viil@vitliř(csexunpartnlXtrH`v0vlá(nadozidleyxW?Dz">Po8mHk@ltabákunarkotik)c9%nH xu>APd`js%u̓zvceydAaʘejhukbakp:Qem mvaci''ъ@Yvodef(r vA񋰜jmetiorganisYfyzio!qrv᧸.;`š`razj£znzislamamK8tk`h.??ǞǓPčemševyj:IلúčIDm90enȝQ觡Hjc(naZk@opopu),Hak dalBduȢڂs uaphegorialitmAxdruhyrtHnaȁo8)9Jblémú(y8uR0dpch)s"udržҚLi#Xryacyklsyx/Bstavu,ěhhroeů)blou8ojтX XinvH:nůýK+cY eseeeobȠvědoÎ elvota.obarnezbytAw!B:u0myslُ*zapHPra ךךJestli IxـМ0yž?<@v؍beoʫHA1aruš4:IvybuRmpv0ýl{gדlapa (;í)ro! „Čěk[P“xYkuqčӊitzapíٞdslavyp`nymbhimAkYskpišampaňshopxpšedoiPkx,OJy8-Z(bedůsvysoko$pkmȐ319«Moudrostevejdezlovolndu,bupřebývatělob(m芉chuoťӁPý(8Bichidálustízdalujeod8rozumnBmyšlenek8Hudu3v@zv!» (BiblSynod"kladtakon,niha –뀢nsou0Honu"standar@rapísma, 1:4-5).Ksize="4WWWWUTohad0nam(, žestliQku`ci,ijIkluce鈡íležit؉2zo="2">320vaem@to8Pvoalšíkolicyppo(pnex„0rget“)phu9spr8vepk0 odnikůůz{velikj`bjektivj@daznehx0n(omočL*riko it,louoběj.ej1[ȀXni"iimféruߢf*Q)olašaigarež؊imylaPěřeH(xidAna).A kažhmYět@ činixiXpkribrԐomZrPKe niv:@ojkPDTnem[svxtrXJenvzhl@m tom Ǒík@8ƔPýshhvisPnoh2DPpoleč,9iQtY 1 úpls,Mmi_Xs nnmȇ$ foradilxi==sazpůsob(jen!oblipaaaqvide8mՑipd9XmvtilyyzigiּɄ(bioPaydpsychi(zkre0"raاXRPzKinformZdůaiskU_506831ﰗ///*br)____XSexuáadn_ښms9mfesioxIs،تupen$2nes%,LovlivňpP ^,ysfrekvenq imkŮ /М(UDo)zy8kuho5H lasb=0 vxjemmMs^artp2pohla!Iykualé;difragmentмího0Pdegrego8/[ 𒂢Xϒϒ˟pleneut ly(myslu n`hJ)uro#ky.ЇXWTkYyci`X0tels#nyz ypBtoJ*u yeagovatiýt`schoiciTSla,likpġTaktut(ne0!:ؕrixaci0)ȏhtIdP ruhzklr+khИlnitunkretransloruíl6ou`)͡ÎkkacoižYxt`Ypa茡udspěšnxliz vu žádnýmřínosem.roměohoůžeexuálníartneredávat dícímuracovPkovipostQnictviopolHinformace,terésou ohledemazenýQcesizorodpaetelské,oža`véstYi˅áAXv jehpsychicee zkreslQarušiXrůběh|u%`to@doꂩúpPkhu.ají-liedyolitičtroticibobchod!konkurentii1Lem&jeiměmaeč,3pujejichzájembojrkknevědom`„hr)“8denruhé(hPčiéyodkrytýmiami(pdyoJí).և0odstat Rnocház! Hčemcádoburt:@atu,"škodliůdkyenytup񐡑 ě-algoritmiclX* y8mŜ322KitkakouhloHlišíd(divid|,ťyřeXgreXaákladstejngenetyfvyfyziologieělv0účastaů.ozlezP/(aonpouz H, ?1@ѓsebÀPpojue1komponyǙb@zhdosah1ȢNۂviǂ.est؇DvneImýšl!li,1Pk?Py.onamX ߚ?9Kp@hloubtu3`sféry>"irӜO.Aleeع1šhor:osi8zpXtypYruktukb>,xVm9#vypьn䉸impulsynktů)vyššíležhst, ؿatiʊYykul8@ume܀ wwzvrИineroHyso`hoalklЎpůark8iؽvptok@ivoohѦyluč r@srelaЄfrekvencemiaaӂmnoh2zAnexí8bec򤹌blockquote6C䙠ѩvr HrhXiviémuvlHooiNeDypy߹Pܦ`(8ozȀZʼnP/*kaž0chaw+=atovstou8QTW(a契pupuadu(stabinaZ뀻i@׉GhoQetm).ϫώȥP0h0ahx9tbeztnu9ut؁Afyzizonaxmarie,巐ga,ěřrpsbor (v@ࢉvýjimi) obtةoukrom2nyRusiکȻeuQP úřz,unkb!taЀZpía곉i(exܘ ekkdewww>Ná!`tomusak činHtšin@ht"ivotníkolnostiěkdyám životávisíavalitě řízenzajišťovanéhoidmi řídíchunkR.rotoáakéětšine-manažerůřiodnocRčinSprofesionálЂoblaAstátaoukromrpikáфjazykuenyjhrubšídHky9ejtvrd(adresuěchiji@bl8kýXtýkajseudoucJ.

NwY`N'tpLobjektiv0informaceqylhdoolU ned.pm0teri6ičích,Ѓvyem (biop,kov@e),ísjPhu@,Cbyly`měřeny2jevujeو/ivdpddEsmyslu,ožodrážístatiPceůznorod1padů. 323Dalšímpstruktur(sychikmَ(rekHciIoz@pςς˼ꆨrohleYܜarametrušiúčinkhychop@elitQibot-zombiuAmg(yh*"ȍЄsj9vBprituůl`it:ynpn*reflexqoЉlouhoHpр+eze\jositewyppwtazimpulz9%ů!zcmrea!`8ůbec8dokážstoup0udrt Ato,(rtBzBdvrhu(linȑXo1uedAG*zvc3ropko,koh(X:silڔ`arkototr9it42745߱߳///JenQnevyhnuvznqia!Hv*být:So(dȀ`ef[aȕS9informa9vypa`{zbslB|}ťѕȺpdoch 7mupřednostňováníradicředozhodnutímdvrhujícqCieborostě0m,čxcožaralyzujeejichchopnyslet,ypracovatvédo životaIšePxaáklad kteréhoykázaliodpordalšíůběhcesu,stližeo _Zedoue@hu.

Tsta@onně-talmu؅ulturaudaismu –  9azepilstv(idyravidelnémírapikoholu܌)nemilosrd0k narušitelůmwwsZa@kxpadlíkodXo326ḙblazaklío=Ppvlu0i>DmpůsobeDvšpxbud1lnitlBiYdurny:Avlct (aneaditQ//usily͆yluhbpod historѰDis(vtišar0tuѠ/ GG560192ׂ329''gggg#tpHsСZnezaňu,eboťormyoránskéulturyšemezýjimkyakazujímamovatelkoholhaalšímiarkotiky.aodsuaHvLvykořeňrlichvářstvjako(vamenovitě židov monopoliporativn(mezinárodqpdepsan(Biblí,kterousouhlasychnyvozákoncírkve,abčasokpouzemtoupencům,nižalevotaPečnostiGojoednou @íčin,ročislám y–ejenleocehiricreálnýM,vSéPen(zývaYmuslimyxXžekl odliteb`muberka č` KbuPro(nesrozum؄arabamzyc9ypobxxtríqe@0číslo 1.Xe(pěj򁇁@potom‰bvyjádHJedhoړJa uvědoměpkHi!Puúčastplo)aѕlad jesvobdobvůH(neorealizacií(ru.q 

ByAšakhyb0Ȣ,enaá8KplobustrukusychXombiɀzvc`ciHPvzniP8n ama(bu`cdůsled9PkneCQAspíš 񉯉r`nicym`ohavp ihlidem330 

Lidskýyptrukturysychiky – dříveefinovanémmysluohotoermínu@jevujevoukchopnostešechosuzzprozsazíXiaeji`hranicemiísvuvědomělzdialogu Bohem:TvůrփmPucímgljljljljljPouzeřmoka슒XjedinecYstavwle-myšlenědržtQjí čin9Xsy,TžýznamXá`adámhindividuáln2nebola běžcživot;aocixtuszájmůobarváePčQuHhoa7777774Al8j˖_s`poluúčasěči@vyjaXqѓIaxomezeʆ0mrav-et"@dalormaQA(gzpůsobiláespektiǀnejve >/)p"1emVsledk(ak0d9 kažh(z Q0frekvh{?sppoA1durčen`roh8konfliksituaxXinoЗiȀelI (h:Pzvciȟ9e;áva钰imi;ǂíře//)?;zombie,|yS͈F3hmᡘpriorulAtradh,'.;(73̨homHbdޒGGri’Cležíogika Hod)ě؆Huqň i+qP.,؞l̔爷㏉orovѓ逘mi.odG zdeppe@vȼsyty:qaxtejIj(t@txtaXitysPI8s,Ӆzn0qitҳ-Aā@ꅐy0XePšXLj(hu. oooomFung9wpiPh(zis@///͑ů),jn@ne0(zkpЎ*ڿ˒kd|pližšíjpa8,0sáhnoubONmusAůbpoi`u8rův0zkolepkYěmu.oůžtomPhsvXreá0u budouc331S6ػ/důZym舱72fjࡣ۲X|=áh8hiOKOabuďezحHěậɆAГ0zů;i੘ qijinul)xsamo kteréetáváodnětemro přechod jinému, životasphjšímuypu@rukturysychiky). NeznamentošakIeyxistovalbřípommělosp@ýedinecpoupatRíčkyalhjakykládajívrhnciícestupňovýchypmůasvěc –jvejnQ,i0.

Skutečnostjsoyyxjhnh vazzrůjejiak ,tAluzƈYnix am09y׀poľ[á.e-l(ož1pž(XaormáltukolޑP:Yccv(vy(vojiojekéhěkuEjp0ěcházzmidiee čiérQPexpr8vučrtyhdȍ]aȎْx׊aidstvoeleXvoulnevoluznelzeb>KOHiOO،hPcivilizaci:
„zُypzkxky“; H(XW,ůže8tchylce:񄗄]@wzombie-bioaXmImonigike (buďdledYFbevrnebx_hoho#Shohbudemezal$pohyb9Ɂpě,žklad@jHsAtlantidy)ئg>iwwUie,gavrá!neiȭ vnitřkonfliktnd8duԃvF0pssobit,+lodblЯPjemvztaP!񯡌ꩄen:ivo.ĝdpektivkaЮx0,.íOKnepdom_i (egregori&) spidrsou,y\x$E# Řej(00P:LulFrםPlalue"??"separ*\XozbrojHutrt#tahxhadu`sX9las٦cli!ÄX(a8Pȱ)oezperspokusPhrada8ceXtvoBo/ulwǨw?:Druh ZȺevɚZáp~tádܷUecCictvplemene)[`dvl@uYřecí7šlul@smu.enp(henXWRyenRЁoRážnžkbjhoH__OLa Q"/rZװ[xalitmyodpXda8z.xi>V dP(vCat"hW5׀׻zϺεy8lýmistředky, k lidskémuyputrukturysychikyako sociálníormě přeskočemádií,eterýchatisticpvažuj@yzombieoný,ropolečnostýhodnější. 

TváebjektivreHta,stližeiXot(eřízliv(aazý@Ѐcijipramményeopomííc;vzájemnéazby.ic – kroavlastskepsle1ibn brá@,be0áA o㆐adléhocu덨ultuudeJouosahovan`všenaačátkumlaPti,laRuHatvocelekla vojov ou:DozІ4ry(zd9vací`ah@syira eniin8tu. "r">Ha 10 redakzene 15.05.2013
SebevrHednds@kRozbor0yhrdialogemavh8nu͏8.ulgQaͭ0r Martka.«(…)edyqekrysobijcc@ٍisáhlhrdloXzvidtXé,,kut(ukázalyJešuovune8y`,tzabilloii`s(GsުskumpШ0li čtyقákkonecten špindJš -nspodlebobڈ*?|ڋ1čilzeňoȵpةnoSklov*dyyBXa kl=!ʕWWWWWSTeknne! (vyč0Qjstučpcitaci)vol!yeithisemža9o`tejkpleBnohaetyív@údolE:Bijte!€VObri adlxukoueďpš(l2rhaAodkazo(Xvyl󐀛akbyyslyXAahraXbZlo!ڀ__GѫA8tomQuHtišší=xptal:+a-Nocr)hvěboh2ůhjHjedenJodpoldohom.gǸǸ62365GC334///+WEWHkm mi! Řád耮Ačkoli...BtaTovixlhalsHo؂8ůžeh»____]V uvryvku_,rHelHčPskuЃůzminulowuش na.ebxznat, ОHsolut)(t ضrq zorBulgv[a.dy=závaj`imír"ci`onrmož0dy básN.΃rasa(1821@ 1877) ŽelezniȀ64)/???>«Jsškod xyyRdhe( /Qji!edij0ány./JenqjuhZ,eboť odpovědi, projevujícíe!jejich činech,atázku nevyhnutelnosti deskyiliardlidí335HJestližene`eikdy (oQtpanep8še؇;a),řebaipřizpůsobipHvᕨmpádu(pokusujt9jkomforjšííatéociporganizacjakáuHorvz8la.Ȋ>>Mejsmeatakohb sy“;emed0HPhci:qDobu`vybíXmeije)…“;×(smohuImokoq0?7"47Vůbec8amýšlenad@8Psvi yoxchrongvlp}W6365337۞'$'ggggYtypPstruktusych(,A8X1,tertal(odHtjejp8obQƱQGGGt88:IucIo@Xit:oťYopȦmQípa0n2qiϏȏsvůj@ypogpoXpsjmezh왠e_ѽroЁpekpb H耠iQ!Iau>ana- 귪upiqehhd8ledkuinn(umnohý(peí"y sv =!WWniQn0`韫N)=і@ztahem životuesítkyiliardidíbnovujQtrokářstvxveztahu soběamým svYnejbližšímotomkům pokolenpdol,XbueléXhlednPhistorick`minulosti. 

Nicménv každepošex(chpčnxy,teřísouřesvědčeniom, žerálovPravdy-Skuti,I`rémudhich8žítvobodx339Tentotaletrvaonfliktutop plidŏs`dp ot0xm:boloob>JeӓɒcP蟚,㟸etuя$lanti72cisoArі0BulgPilá@BxXz`oveň􃳲ٙW''&Shorayl8!ur (QXobjڧW)B_hBoQRڪȐtȩ́?!ooooi3ooo/ϏooojschopnýL!(toji8rozum0hoǖ+i̡HXn9latnЄnadobr ito/oاoOBtѥuun4. částhokurzu34011.2. ŽwwwwٿeuelobXmuaš1X W苋3džwwwtІ1бWyɄ#w77d9 kapi7,q0kPtyprukturysychik侠aomz1؂@pBoh" (n؀a),j8emdialog2iSělélmis  mcioZěrwwwpTakqsa«Kavdyik1џ»baxjѓӐ'"F«škodaӱhob@dhe /hiždijiáty»yjadřujȁzdoaodtXqedincd(m4–rchípadabezýjim(qNPakjeeuRrb>nep*2líbilA{JǍ-Skر,qjesšakusíybudovatniamiodožímedenH.

V hstatěsoubaýšemíněné život@stoje „rozumho“pragmatika-reXstyjehodptnutyut mHntá0e člověkem, kteráPuarovánahoraobuelipozemskaW>Kdy؇čočíIh@vznikujrXiyبoىOti,(thX myXšaȜp(aIxvaIvůrmpů(qdiayy:li)kompilyBcéř\eAěpZhorҡ)ůWށxdik`urminul.ЕmexvGQisnkréƒl;io+vyhoc)reQȏ,峉neǀ.ȅ(py[vrc,an(yוןmzstuPHyformxr2 j{efPkad[ubliksu`small8g341 ނ////+xyvo vy8enȜ㻸xnspiJ0ajlužXazb(iqcٔ󹨝svHP?tranȁмchtimaniax0Ahnu9A,tezujnXkbudo åvr(Qficizvقok%p:hnedȜu utlxL9zaqšAwp81ⴢYzalo8nejvšíeXyjha 1ѹzdHedeologiRav:rșwwerinazýCopueaagí“.  V padІaohruhchYmooB(@e8ou)s)wfggg66136We2g??g///*)ůžeýt,{2 YokamhZIž0e(r, apo''$pdryhsotbješHelkemloupbatobexpencepol΀ečnostiodejichadvládoutabilizovalabjevilye níendence víHčiéně9obnovfašismuvazkoleQv „automatickémežimu“ (jakoPo(dnesQSeverKor(343Ar((tétoobě,d*nažíacivého؀v,a cháznejtšípočtuásaktůbezrAkterHbývaj@nazXányhrůzamivЌG682784///*.estližew)vede8sáhnou@eOOO68833?M5O''O///*,řXapt lipreprodě0maspomůžeznačtyčej!ttIpn,ebo2jedil؃antisociáisamociodrodilců“>VH9,ndruhIoYiokam@axacuHre()(retihm702946ߐߒ///za*{obQuš89dtȓ70596߆7Dždž///3?????JenreceptyormYڒPam,ak,hal(zákla@ šabloГQhmyš4ýšpsmeto2umkixunii0[ůť8vyz p؜u@cílvhmyslHefi8makapit 8.7`hurzaܞʘj^za(ěxXkonkXthoro-kolqí.romQTukahikl ć*(isYpm`ПbojH)unkč9y3znikYhsensWWSi`d􉙏ichžoylyy Ry.Ctýče0\ȏܡɉ8Oۊješpúpámenxrazu;cadek(aw?)fצ ípadfakempomdm(spHj,9muXH(‹ichItHiNěmecloutx(*vleiitler@SSSRJelcul(ǭ'''71262%8''///'wwwwsAbyst(ichHlxPkutbíiroces|zdabýtgqvȖNEPOZOROVANĚ (bezroziialasCefekX)zhb򄴁"ah„okamch“cénářů,QX/߅rezrXpyA,usP0o`imxt řadyojiIIfh٧iePHw$0m!xovy P–@Ym+obvykneh). rter"ϕ4xi>11.2.3.ӊ@0nest?ZaprIaé1P(zڎzjs րjenomeednátoupenceašismuainýchdeovRzákladech)evéětněpelují lidskýmyslrHpravedlnost.řitXvšakri druz@ápouhoraředurčencílpolesko-hiHrickéhoozvoje,ȀphybsylgPtmiku. 

HNaxeokládá, že:ulb>349www723wv50wOOw///*;ohli1ߓ?/ϓ>n`zzas(ičímhoovanaxzite8uהO726211///*. o/up6ϊGG">XíčipoHrslediužitئjkutP" a̡yhdavo-„eářich“(bsolu^aڇAadza oWpotdPxQymXtutůvo0qahanlpkЁ'3buď,bopJcho(xzeisvpma___72902O]2_77_///[WWWPAupoku`aop(.ρemk je@mupevi podob(normyW vaz{Ȁфpna탸+aCologiإacaby'ngbminulDjež)ákladkul,bX/"''"vxamaticm@imu.Xjekti)de/@jhor0určbby!qtva,gooLJ'χ"o histor9HڇoҔ81× nafa@cIexen (@konH)ed)m;vozBooo7Hg?WWP—ರ0xemluvdhýbYmÆzkr赀zniklQH9amlaYrouȗ:aom#an[ůhůsledkje,Ў@X
(chodmůžepoplynuQit krat ielbdobyměnitB. 

V/ubsenc0p(`rHruhsiloAformHYfašism8e8udržna(0-potla)nebvrhyzniklw_aj9ePliPtelnpi.(otL..ronštejn (Trox)dbýtěm@zHekom miside8 Yantikemětsocievolucžílosvobozlidstvad úkapplu353ӠPlekojak upe`t@aezpojs80domícolor="#ff0nechápOst8jektě-xȁ/tGy-pol@ckou.?<ڈ<11.2.4.9PlížiHA2zJesteًemxaaۄpčakJdefYyaRo88.7` 1Rturzu;áآx0Hapoc axtaevy2鍆oé,󃐿0jXm,8WW"&musbýthiděsilhmetoda٭Háě@J okam t1scéne>Problém{dyȽUla0ykynplňk kyp0trukturysychikexu`urhP 8krujm8jedin肯.ái sgfzstaRsӃ΀y9y7`zpměl spy~osvojHl.akýJn;HoyjcG @'''' 8Iaxylaskutňba.߲߲80360߲7߀ﱷ߁///*br)gggg`Z:,㉘smedyili,TáHotevíráž ditroces߅@(změny)ydělϑϑϑύfa „@ndardcháp;světa“pole u2ok0P. sou8 tóPsobě úašiz2Otahrnujřispekty:a>ojli="2׊/ϊ">F'Xrůczg–pozornP zvolnv0ra߫߬X(SPdavmalzlidičekXo__/ol>busvém0las1Xidee dȋ(mnespravedl*jakum,!entuziazmem,mo(lٹHvP co1nTp"t@arQϨdukّR_oooW/όgaJ (m (vu)ظ(trole0enna,XždvipPbyprrtě> 8bodj H*a8((Dmhle(tj. ƒ o) Zajiš ٜlog !kryjaruhڹnezby,adekt!neJal,ٞ@99á`؃(mekneodhXlkutpa&akovo roGeriféri%ruce[za0spXi`gggF6o">V5js`tytořiyd`bezѶ yopmeziimjemva(0Ƚlín.>uXdokážem@opsȉoho0(9n vjší y)xncrob 񃈂8oožI8klapjmIaparu)z inulQ.9pϨ/ϔϔHeslPԡYəcelyámer0: «XLidé!estlikav)s/ӗtxs0t5,(hČláznovtPstvunl !»358Zrepizoda pHdcerattruga-iknikestyvyjřXmuhyskutnktzastalkerem/slXmhoehardtem, čkemhelmiPbHúmyslyzaeseetživotolv0XptéreВ nedosáhlv@t PJapakmoždvodz celkextukytedy `sdbPajemkoulPaezanximmšťaSȏ:Xtavy'ce,lY:GGGGG «PouziduchHoufoěA t@p (֡ʤst citaci):JڒzH,`pvidੱne2X|.enachámnPmnitum1(emýšrexHrXٟH!ȈqjAduá…mohoupccX؁Yu lejQěco!oved@ta,oHebuješyt.ͦ y.Ăpq8P@0HPzadal!ʙjQká!amahlédn8vlastychci.Ђxž(a(ˊʨpat*!romt(dyٟ žXk0 `kpBHbkdýH`!ynuchup.7830760x» (Lu16:16)znamٓYx1nyhsep[polúsim3!yztah xsa mičlAáhnout8̔pn8Yal`ilakékoliv ؔheb8xtIičě↑ob(n`z8)ښ]aA񔠹(rsHr)mnohmilióny)eikxymaoRmlhH u<á1WWh09Ru1סa`rkeigogaXppokračovatlisX*Hd¶otbylaeؕ bubrayfazaco胑mbiblicrojektotr`pidstvae jménuoha –o současnéistorick`etapě. 

11.2.5.
Loutková ___Ztyranierávníků`otiiktatuřevědomí ooooa!Nj"6Ɋ/.justify">Vzhledem tomu, žetázkaašizacpolečnohzamezePej0OHčí kroměšehoi@H,akjevuje(ivotě8eutq `re Xiříýšyjmenovanýchspekt8׋(vapith b4)WW@nahraditOHIKTATURUVĚDOMÍ „OUÁKONA“. i>8.5hoXkurzu.ytamЄZ:ulb>me-p/,posuɬ8-algoritmic2ypmůžidenHikBčtyř)ky7''/ul7??ׁ/σgZBystandar0ěžn>ka֐e*)!ne.a㻃Bzbyv?PěmohlyetyauPatXy;jƂnahSdosáht,Xtvůxrteálpracov@k0ildhaKaškutiaktujoblPYenv.?oo//ב7gzpůsob'yfliktůoukromých řízení mezíkoncepceládnoucepolečnosti. oomli><ǁ/ςgHalign="jufy">ZáHy,terésouaměřenyachranu7odle 8dmycházej(z alnativí,eslučitelnZs tstáva#.Woo'"4''_'/ϋ''''!K@ějmenovanéhoohHzodárstv exist@tak„šumy“,j.myshje0znazlož,Nseůz0íčinkqُ^(organizavota_Ygg//6?oo /ul>361diktatur5>Wrozpor@neboť`to0aprvgdg`ujektuáHensiQpáhricko-itPɎZdžxzadruhe)chh"padPXsqco 88oov8no(`stuyššíIjuris`cibYopěΔG42842///* prnc[odstraňͼ`xeji dhalIprОhwrosxšxYstavureušivHek. 365právníbezudusdomí.؁i>V mtředphm*šumykterjsououčá4odstvíi`Qpžh Z8tvorbů,eeneymfaktorh(e,boťvaɁ8kAlůobča:tenoheji9rozeinkykne#џ@Aza`od@Qříkladu!p;ax!`bytQsebeobPraplikraxi.WWWWWPٌٍ0ohdůvo0má|en-pokrytcůQjn@ombyl voidq uYrѩɐةۉhrs ohl H@RWPaů“)oo)cepoudrunky9obsa9 duɃGiplimm؈8{(xyՅpdalší篠vztahue8nkm$Zsitua(m|jPindividuvšecQby0ratti!iskuv. id!J,яjěž,skal׷zděȃ8,BnucyHiܦ SZužív(lebfesioτݜIudjo Xtiethměnu91004ߺ6ǹǺ////dodržováníákonůměrnic těchřípadech,dykolnoXyžadují,byylyorušeny,estližeoárospěti,e pižitelné;tejněakoׂЁ(vé䆧aedeezniku škody;oooo/li>hɀdoXtud
tevxntorAepza@principu„emkápn vpHBEZAKÝCHKOLIVIMOPRÁVNÍCHMEZEX“. Ooo2ߌ/όšxnitvzaЛ@zAsychologieؘeji1negramot䍑z(vrajXm6pipohuxCc@plikaceorie `umožňЛ tp cko-RcpyÅ耒zkoxfP9)xaíPhesionYܓHnpX:oooGG??ׁ/ϑgO߳odárstvPceptupod(+ِpmyj1aBiorganq ivo ti߀ooo׉/ω?gjabjektida)󚳛҉ současZдsvdPAautotYHj.éHvl pad{tojdministQmiktem!YemYocedu iormdemcieWoooWV3WWW/ύgWWWWWRčetɖ],terrodukujmrav鋡ro{buďVatury,neporkdémo@muýlhe toѬ z lidikut`Iixm!moměřhȊ'׀ooo6ww">Pzaěch0ekdЖvɊhQkorpoe kůezudW>C8ihskatt „kHžHa“epochy.dp! tyführer,yH8ídvelezimjvyzvednutЬúroveňa6΅působmiPukSi؄tels:a.žȿdrobdetaikrérhsitu0.368Takžlav+an脫0xčí( tom,edovolitům@emtevřít propastla> p"1emCoepkšڌpatHch3Єzace ,akaěhpodmíndavo-„es“racujPvchinxtuYzP skýmmrav(,byloedvedeno!ě 10ohoAurzu`p$VpQpadpúsp)ulob̈8!lid(atrofa,dukovanjevlabsencydotudu.τgoritmi(vodru`FyudvatásledA st,ter8ȋodpouXázkukonkapitoly 11.1+mbp:pagebreak>p3.měpo@rutalonfrekvbiologxčasujeky369TatoopsanábecAbiologick`zákonitost životabsolutněšechysoceozvinutý7qdruhůaemiveztahu u „Člověkiumný“vousobJ.kazujee,eedním faktorXvlivuhHrředí,Qkterý čjakoЄusíaIzareagovat,؀vlasAno-Rwpokrok၃Hsledky.

370Lo9hhG__nergidouAkeáynamik`tmaydh)cesů,zpobQlimatBpladnot`rc`.oto,8emdnes@í gX-teph*P,Bش0xmkiœ`od8 žp(zv`1skl[plyny).Ιx(uۊHcháziadattrviyeméyl@yvrace@er7š@ndekАỰeboťkreslQPok čAkutnioo/u0/">Cel*bjem//ráqtvP hčasd meH5oƒkyvRBrhhJwybyvyhocw׫׫95554ǫ1׀絛y.Љ` tohotovode*áxyluvitgiڹȑx(mgϏϏϏ">NiclFv(y'+tokmؕyv`vatáychareru:eteorBnaJkladvrZměnařirozenéaírodní úrovně melodick(modulace („formátová“)ladinyronikajícrtokůůznoxých helementár`chp čácamaářPjindruhh)vlastnostPfyzikálol(Pktromagneho,倳stavibroakpod.) ivemechno-Rolog;čini. ojli(ul>vrdohla(tr8(Zdchývbojbtimhyne,Hej2hnejsta(minuloGGockdy@be0žhuencislyLjebyؖ@(púzeX(tSaharXNazcpVeliozv)ߎ> ր/cg`ailepos=0001596504373a///+.9/uhǧ?8AvšakoýšvedchorůjhPkami8Ije[enTDPud_ýᲁ,oťH؂Jvlivsp(pv(rozvoje ؓڀ@pvo9hsociۀh9jestli񅑂adektQzareagu?'''&TenbýtYzkHpopsán)slehlov??ρfV)adzoisietsunikW//rychběhunRxpoblížilule.rojevoom, hisppreměnnýmvětemrocházelyesítky,estližeeřímotovkyidskýchokolení.ojli><ǁ/πˁ"lign="justify">V současnéobě průXhu životadnohoačíárnoutěik?echni0a[ologií374zajatcidsudkůd0zkebevražděakpealoulgvovuiláP okamkupxrozh0ru Ješuou,edAmkapith 11.1="4"> ܂GGB-34o"lefimgbaseline425"ecindexh0029~358/o;P"1y6"-28lOonBR03.1-1.ρgWCVHARAKTER ČASOVÉÁVISLOSTI ÚBYTKURVKŮ PŮVODNÍHOLOŽE`NPINY_aq.醺)zzorxqvislQúxprv`původ @aurčitmniny(ЖXo`tmdefin*HersoH`rovnaxcaP00%.ālivvpjší(cstí)hvnip؁0*(vyrpfunkBL)i)yza.ڵؠiOyqmXj0ž[opul)Ѥ2orgHsmůultupx)PGyjisociysÀPbvyhW(asȨHq،ai{toqHobdex enceOJlizj ektutߑ߀z (WWWU)9posledujemedin8naaጮV01mizí,(skáchar e؀btejAdiagramxמуצ@dežšxbu měřítЈ-˜PosyύύύύProces?9OxعjukonŠzԣstaAprdt s.֦qe(tšiípaddochXob؁1člen(tj. j8nahraz7Hߢ39, rcpozd,)d{poJnyXِ/'Pbyl (vBtovhuwizi؄J@GpNm.φ7ýPtv`psmyslc`ᓯkׄя2I֔fcen (\zpravidl8plaДOdnY  lo, 5%, 8nebo 95t2Nabr. 11.3.1-2 (naásledujícítránce)e jehoornčáXmenovitězěXcelkováobarXaměřـprůběhulobál)istoricképprocesu (čas!ítkoل%é,erovno8ztakᆀo؂muoku).íž(sozmíspnyvosyaterýchadya]chlogʂHheLva0AstdlidskJpokole8podGobtechaplihanzživot8`yků. Q>blockquote4klefwuOg-2.ڒADetalfrekvenאsociu mbp:pagebreakDŽϝPřitom@d@lá, každkamkѥmožzjitersolҮsu<ud@pd؄ׄoxtvna e 100%jsnižtž úpvymȄ í.Xvzhledem unee0dф (Ko áůvȉ8mnin`iXkdy+Ǯyr,ԍdalší jeh݊[th ?`h2tווו>Ananad!rozpos ʺyrcheeát(؆bdcivilizacyl@arči`,Omrdefi UɶBʀvot@vyků.ēvwwr0vie!jyAlePtéؓݎstupqvavyuží.˘+gb̔הҊpjuxJlivvědecko-*Vokro0:Ӄ8ptchoX,icmé"C/Wůžýtpě`wwvůli0ednodušsav#0diagramu.MomG]rpod(jejihkonkPآ(QoK/iO)ߎ1o0@nYviqerobr. 11.3.1.-1,háp`itatamyslu:boť5y ?z zrv8m8 zଐekpaámecbytX%aكɁXxara=te蚥uSats0wdoj ~qa 8n;(1Z1pady) ytXY9 .͚apříkladednat 80% počtuůvodnějištěnýchechnologií.aktoožnéistupovi낀rocesubnoveníidskjpokol:j.nutQčekat,žemřejehoslYejdéle žijícedstavitelitaHižeekdy0ersonálxslxbobyHelstva,ošlonahrazr+movým. 

x) úpxormdentisobujiHsestroje horičáHr. 11.3.1-2psarvaruh*diagramu 1)střídá780a 2WWWPhvo ȋvykůzájeml؁H–oz8QměřítkP oh0ema etalonAnomickčasu.375Vztomu jaXiXytůž񱈌itqoz!Nɛ,bý1PšApsahwHa@zvIbiJs׎׎׎׎758WS377 ///+.eoz`(oY()71-1plevoderu قizxosarm,teděluȌ vinulostna2chy, dy̋yqaezihjimdchؠ y) ;`8(pamatuboťnaHСjihiče:alovyzhaꎹdruhwp9sčáH2pnmnin:#󂹑ki/(OOOOnمrozdílڅjwq*trvC„ž“nRpouel(`K(m)x 7HbHběQwpsukekrachperioHvytěsňstarypOOOLmP`ǁtYXznam˂.)ԣamsWWsoci邿҉_Xzrych,rome-XsOmDxC8aQphrurekvenA3YɪY,chA5Z0xvalѫx"j,itak@itativ zilyoaopač.yjád oate p@ypas@9úsvituWXiv`zac8yXJوGGF6006537E8GG///*a5( podmíněného) časuásledující379bb> >! ///>s//* ; průběhuehoozvojeeoměniloa: ߅ǁǁ J.j.oš keěoHrutalonovýchrekveniologickéaociálnr.rafyamakzpzorhPdo(tibr. 8`délřetchrsy.peight="0pt"idthem"lign="jufy">Zjište''WWa''''$jsouíramiychlos@Pinformačsstavupolez(jakoierarch"organizovaystému) pb> úrovniqraci.Α(p@miagu (/K11.3.1-2)arakterizuUg (veličiřibliž!ne80buelhistorieی-#yenet\(monҀdex „g“)JopulH;+nePez9j=,kultur8mimo77,,؉ne edáidkؒk9mHHhotužiYprYtvmeHnisadrupČlověk)umný“όρXsozn8NǢǢǢǢ>J8ba poit, žePšeefipe\ůϫǫǩˋ*funkce y`uxndardůցjektiv 8d8obtyp(kd8QٗxTošak8m tvrz á''GGEěýmýplodem+ }, shli9uspspobimoivoqjeHdělata čǝtaмkažhpoparoceXisۀӮmate {Mky,@ýXϏyůhoty/// õ1xěX.,>Abyylas`HomQysli,1srátitIbo1-1`de(хaqa2ggrespe??i>2ςojf[konecъ0in0valupX0u 95%ym8 v:!taslednony.Ĉww">1??850echPte@p)id!~Xsunísluš،دd varovhѣ䥈emd߉ߝqmoHNvyššírdíl eWWWWWJmůžeod8Hzinci sestrojc-2, buНokam0kֿoky-? ystRdikihj expȇHkuk,lЄ1ۓV{T:yn ( @G`Kpůvodně zvolenéhotatistick}ndardubnovynožinyechnologií,ookonceni případě úpln@stejGGGharakterizujícípЅidí.

AleezávisYym,aký_lJuHjemerojiště!okamkuř8osociálqystémuovévty,ámxbxces,xjshnaza „zmaP@rutaloychrekveni:Ta_Yčasu“,jektivAexujXedeeinejensféřeȎep`čensm PvoА)hla–sychi)ímádem%Ʉti.avHůzHlȧoia dlnoitlst qMznamn˅`vyků:eakjedodpd5%_úbytvod4tavuai;80%boByšší0. OOOOMJinak oesžeu@ȁ8n kějB?Ԍx(na.a 95%),minulj8mepoš{myslre(uZá˜jem dkbylhrop9evropaPfeudsmu380J^sih0eé![oo!Ӯ-ɊtDne#8ictJ(káɟxB,Bťierč|샠uQ?ˀPpobel:or€styћ[i@st؛[začá $vznoH .мZggOL텱yuEralY 邀dosáhlodmí@XmІ X{osx؝*إӨy.????=Cȅp0uQQ,teříůstലne"„t“ážJ\,ejjakouply񱸸ש77701927'5177///*ZypakeamȗQdimiblockquote6󍗍Odhal0rafyPorwjevrvlastharerkouYFy-sy1ija`nazýi؉eP ALtodždaAJykaxci0myslu fb7"1">bJ@2z̲kapitoX11.3.1,ůž0ýtO`druVadaptɩb@??: ánCd(kx@nform`-alg:$.latíoroidstvo:

Prvnkanál –Hhoudemeazývat genetickýzzajišťujedaptac pcesutří9pokoleRroednictvímunkcemechanismu. ojli="2ω/ω">DruhýbylPožnéqaindividuně-reakč,eboťGlchPcj(otlivců,te1eez?ěetnoP vovýmiaktoryí.všaksteYáoj[e,ztahu끘p piᗜuhojšíend_Xܓ8soci+9yzděbehavior`vy (včȈtvůrčích)znalkaždinecůběHsv؉XchovyětPrpȀkultuhdP1(nemá-tpístupa˅madobytkům,8palina“`xčlokuB9mauglí“;А binsoni@ezsethnaop8stačizadlouhHosam9zoQpouzeyiypracP#ámo/ul>AatomnhWůž–?:ajišȔháklaalinu,ZWienbmířtxs1k[.ak (l☉Xiyla;inzhna,udDne xte(382Tsled)Ѭؒkuہrop0ehdiarȆQ(oci`kupzhkládáȯ:Q܂tءgakؒ í-sthmcyultudepz aovy (smysY}psxikydi)0vzЇЁYuHoXha(yků)PWoncenter">11.3.2.aktorydržovánítabilityavo-„epářství“

Dsuzovanéakoy-onformačně-algoritmystX,yl : f383&( ///+; neblespoň)ioWoW7lOOOI.atoaǔߔےachozí(i>podmín věmanitřmi: ul0ǀb>osobitxob y (v0txávazAk()#z8@yků!aOrodi8.ʲxnčilaěsttilpécthlebaxdruh(vlЙpt. imyslutel҇ezii𪸋hipprozl.ҀKpouzechare`o`(ȉdRxҧ ch)pЍ`ssvoj`@oboxsHm:wtaPavelseiʏčů:a0kPe\utYtitíuvést|qsoulas jejʭPrytmy,9oťinakspzajAQxek;⎪XbýtniemehXceargani딉ůbyehzaȂtohoBalože`)evamjebrX8sketu.____XPto1loHh.ač-cžuXiǘTHm8š8Pike`hzp 1aí&aؙyb_YHHnu9!c[dir@xůvpzenergeš8[뗛prů Ⱥ݇*2samAzkšσiaxHtXepféry XltakozHemvahϦɐj(áč cuzhna>Z Ѥp0, aa٧8HQobl GC?zkrajюzȃ#kae#klesy0mzlomك9˺ZmIfunkXdvo:naP(a閨8jItypXz`rAul;sad߈كxtny٭Qr)Ѩ٠DkeatXXHz:(dn؁pdho „parvenu“istorickyformovanáládnoucí „elitaynavzdoryvépdutostilanovýmmbimráleznalaezabotážíintrikPměřenýchržxakehomotného,iynae,terou8ložil384Kro0ovisn"mrofesioismuozXl(vizap10.7):stliXdodborqschopȁ8den mn1nyčůemes8#th:ežvětšiѕmovlivkovGt,Gšobl1z:3vojv@,ůže2ékechtijqultury… ruM sled،pɩdemюxdru8PAyaraieI.ח77705524386땀gǁ///+`ٰispxKasoluyCckbdchůdcA߇6065437///3ProbylE`ozrut҈pfr0enbiolog9yocisxčasuzpůsobub00vtaro0ku@*ya т)rony-pohrdaЖytoj봁paruům0,yjcv`bhtošlapJl(te“o(ЀQtHěřpeY9ۀčinKaz)št @vL'.WWWWT(0ukazueHositelȄxX xaHx ((ivaH ,y4x@mohliH(ba[dom zahraničí@EvroXnejjasjjevi feudӈ(l HecquzIpvoolqi(suzna.͇8ptáziXvhuhlužHk`iHdodrurtorit;samlaɖmhdceYyezc)rě, cdicbi, úšl@ariéύύύύύϘyok@sťanus,pxm0ximphiukdeavavírkevrivovazaј8robyvastv@alekoY,pždaX vtثI (:ڠenti)l,qeyeMșhierarchi1ArcϠϠ͠dejší8cыbB.`stliIzPoHrodn!l BHj(yorgckouuwey؏9sHJZzamn*0qpzeseZОvkbRj)aažu`turkiě؀lfcouzangJpollu;'"lkorub0 P388
smallAup///-. Role,akourálaerovnoměrnostနýřístup zXkánírofesionsmu životěpčYi  evládajícstati0itelůlidchypstrukturysychiky,Aekut\í, žeierarpe/(tye praktickyodděelpjatakonkrétPmisobXz topochy,ed(tomu+siu8niavo-„0tářP“wqztotožnilyȄmrozeaůstojamo@Eí.akmilJjednHéli#s0čhoruhugpince (vQ(de`n)taloلAvěcelotenvýznaXgramemocich,terPpodobhpou!Dk`dPnrpkul拈 n8pira br dízYv8?ePvyt8bsoluyětšinr@Iahhlan▀tvaniIul pinjejičů؀pvavinjublockquotp6Dmádsouȅ8jyZjevShora<4g>Vzhledtomur1hI-apliiƧezaal8oceȃIabsolutR\a@yvatelPaacd axčeaYdůs(1Ay8I8kSb o )H@nuly!techny~ߓߓ10679ϓ3߀e="2"> //p>ezbytnéroměnuvéhoociálníhpostaveh,eželo základuadvládyQpoleční řízYstupu osvojovási znalaávykůot0chpouži,terjižulturahromadila:akkutyěelížíchavdě,HiyloYúmysl,pomýlKzni0 důvoxomePiidzrůznorodned`zuí.i Taktoydoonce 19.t)yramida –ierarc8xosob[“budŠa#regulovaomnformaměčiXcelikupin,@@ejijednotliedAitelů )J;؆výjimkQobec,idlatajzpářstv1mxo-itiɪaratrao 3G/χ">Ȑ' (kjexo sQdruhuk8uturt9vyvHncůmvȭpnejsoulm, v0by0;т0za(ťutší9i8ZchpX0mhodrȈ̐ybřa).Ǐ/u׏׍enЌĸ-distribupq&ensza׮ՁPSAhiȹnQmоP9ek@ztrany#hlaeyauOíplatňTmocdw!eboťnury (pon(áme-(rmó`ýlky)hrnIživotěpikpoHmez*C"?pou`Psledkypů`䫰amem8(p)'#"oin?115935ww///*. čas ěz(chara1ikΘs:vdovOߕindi0u#korati ho:`kromKlastnicjr>ků,eziktPpilyȍyyz ří0hisHvislQȁ ě“1p|a!pRé“.)qpwwwwpA8mínkách,3PXoměr@et𞰁frekv`biologډwjasu, osp0bsoluniverzH ěmizonabif9istPavyžítelý:ybezmyš(x9vjem1komkac )uc8atdysi byAgramyoalgoritfesiPndro 8mnHsběh{KA.ϫYYiHdukSPZápaz J1mh)speci@funkRxp8doiȳn\acuгA!` koncep) jatou „elitou“ (proednářstvíeoiblickýrojektotročen lidhaeménuoha). 

Jestližeěkdoytudiumaniverzitě „nebylostatečzneš“,emělXzaplatiah,uzavřříporporace,ildy,echuvůlikuolchpod.,aku@zbývaloXž:ul߈߀b>ojli="2/ω">e؄vxtiformPnsystJvnitřspolensSvztahůxv`linexsvětí,aktersou߄pruž0jšír davo-ep_uzákoSzlegitimní. gg(ul'7'Přmurp čáadbyj ؆3vždycházel`SoarmС(obzvl)jšooldácku396Západlobáehd
adka. pbě jinnilyzávIdrvág xyu)ňt:ztQǀPiysaz)r}paUmetodaPednu8cpxJnajišťAe)ЁЮqnah)ijipЊR1py!/bezmYasutnodpXd9 Yů. OsedlánЇ8 dЌsˁQmi9ahouulehčenopdnouczombifikačmym`vzděXႠgujípsychjihotnalgoritmXd`haleeschopnautIsam0a tbytpsvěta,rozumhě9okohsebe0dnm votsvobod, účelYj.QbyHdokázȖmířeؐRybnov:znalinyykterԊQnʆ í.adJädruhuYpedagogikydpdala䟉muypu@e!xzze)a)akh@udržQPaz`(vizapitoP10.7). wwwwuU!áky!' ,IBtomtP؞crobjivanti400S(ej0,Ȉou trpy Ašíáskupipelstv@ístup ^mimhd,¹a!e [ɖp2ublouháС`hVa(padůyHťyodstrurápož(sš٪Ђ/ț!0zkQ59ur1p2nou)1.ڭ!ůvo X?0ehgkulXatneomeocd&axbezp arazPܩGGGGGAPř0mῪaPš@8pˌm̀xhradu: blockquote6statxje8ahn;odborků-Hfesio8lPaůzɘQvisiielH3(sXnQdruhuHcq[ȂPed#vybuBu_ҳ xÃA nvytPI?pobírQ,Qzpůsob荈mȇ vys`ny(vطjpcjIlȶhyslmínu)Ȕ`úč4ens1 `es emJlʫ^* ڇeXdȕdeficit2neboI+̩3v 0ílwp2WoojTahu@aoku(Kox39:49;iz28:75` 81),eezpouzgtkdvažВ typy>psychiky.-xNeep,ssoci뺦utlačujícístatnHzformoványakoyššíastyědičné „elitářské“tavy (tomuyl(erověku relativněedávminul`i),bo(dje{občanpole`ápadu401de0tickyhamakamžitěož;vznikɈ'i.΋terz nichosp}k úmyslhhudržjYykořisťovatel hoystiah@áklaHarazituokom vo,ťsednározbami8hruboul0vynucenPprácpvlňMsiPproduktu;s(útlHrealizhomia`bYhere!výsoučtyɃ0vše0Aprior逘zobecXnýpedků řízea/braQ(vizpitoly 10.6.4`8.5). Zda č1podobinecivírȈčuՆsám,0a/pxXH~odk@ástupcůXchddHokusKh`e>emenitů!vi existensamobjekTЈNPlemravabeВzcePurč@opce,volbӈ(yd jPá >bezmyšlenkovibnPrů0hu životaěkolikaHX vykořisťtelskýymejné뉹ty402SituaHpoudměnilxpor8ůmyslov@revolu1pod)ímp@emhhly!Evropburžoaz!demokratickersinezboura1šechnlXsnohitavko-krhr prmmlčenliradiZmyjádp.ggggfám.؃ dchozZxaduvounQalgoritm،08tQтalhzў(ho rurekveneonůiologPahálx(t9o)u.Л0:ul׉׀b>asza`P10mrojPaWZ(dxoci?dѴ`-enA䷐bhprud8aýr"oHzastni (iPkrofesionsxžádaS'l)??~..2Důsledk ,eAIéٻp@HožAikameázIHskatM( naxq{3mto.)hylߦ׈Axvztah(zvPeudspev8klaPukturipra@ /uxoReak؎`p xrsiZ:iezohbohatPdíkIvz (vPuyí)onjunȔx`odbyt2du`403ojli><ǁ/πˁ"lign="ju fy">měla䄘atekolného Iuřístup informacím3?/φ">aypodleritériíedchozípsysmutobzdná (včetněasvěcen0v různých PdeHa židozedřství)/ul>—exhlouba2ociologie0analýzyožćdujihspolenskzzupravujíuájemXtaheziidmiak,byeokonflikt  projevyě@Xanicko-Rpokroku.nY `hɊslslavijakrvideqovpburžoazx-demat9reup„ob0Z͜“,terpjetouašdnůhápahnejvýrjšíYP USA.evropfeudsmu,na`e󅸆ebepivni.enž8 =@hyjsinyodnoyuzvenkiditetra(udál.v8ta(ipfakpa`pon(ánnitřYpozadí,j.xgoPmikr`k rPř򋀍regioЅ`QhiprE`ces0alob3(72u,0ž;8krétq od(em.ymHíP 8>ybapvozcizaceԁ šs)𓬏edPkXag{gna2ovliČg ____]Z!@rurek0aetalob!Bdlodruozh8ȨhS,xh(zniso`v`ecm1atv)pQ cit#nlz íjbvPڸuФNJNJNJŽ\!dejda(~puud9vdo`ʞarohkc񋠡XětBížehQjeborIdriepShah Aervišů<ils=0001621198>406Kdyie헰y—a@uptak(hkdy8izɦbȌ@é&buspenana.otomíШjev@Ё`Ў0PBjy@Ѓ8chopsěchH9PaixlkzobȈ 9i0(R hémě8čkaPa0]B{itLJ///.V ur⃰lyyb؀studa tk(ddxSúkrytupؒP`R󅧅;?uةixAyăko,(ZsymUmjidYmýšlep”(ne~nepamat鮡xnimy)tUdpbyi.˧epЂ]ml؆c(žláz9C8ěmuďyHXsnebou؁(lPe@Іjinciooopeight="0pt"idth="1em"lign="justify">Zeačátkueovéoděcelayhýbal,aždýenivraevýmásobám.akonecošakzdalrozhodl, žeakbudeít ou u,eboťehohní myšle`,terلpodstatchid`lišizpůiloxživottnesitelnpiAedyyproměnstejnxjiichni^J. Úpl1zapomHayinX@!ohlížet{blázna]zr Kovstvvyléčil.

—— 3L''TalegendaP sspoj: Dhul-Nunem408,gypťaXFzemřvce 850Xpov02utora@hopříbuYinejmenším jedno8polečenkbratrXobodzxářů. m+pa5jrqgurA hiriirvxů dualamati,]poukaz`xibadaé,yuvěřxpodob膎u/(MáyCodhPpýhmaraónskRhieroglyf0="4"> וariant0á`ppis4SajiPSabirovipŠaisvat`eČ0tíjf j1818DžǜǜŇLJ*     E3*777J8oQotajePp@e.ou8vyukRretmož:atQtXsmyslPihu „transmutaci“r!(i(НbW"1">2b>О)nuJvlhQnȻPX,i;iXaj curؓnalogick0pltyeӾku.eȊ/////."O?pultur0veške@0e(informaȓQdávaz pok ke@axجmžmoamá abjek8˾syj0sych96(Mvytܘ%Rsɀ@HývtapaS!zہ72MɂArojevinlid3vlaxctrukÉ(@Sohúf@mohlíPiPz9kGmim(xiichi8iِxozechOě-:2p8opěchtyps.ovšby!popiXstejiȓxaiLJx771y(y90,rav#a icehaY*sڅsi䊸Hx0tvHdyjišeklmo.Pe=̫zramnuzؼѳan7GGGGG>OIpؚ@褚UHiristus:''''%«J薩dpїl: "Ksءc`BůTKdPXpMu,P@陀J(9Onuu." Žen`yaP؁nXre(tudphluboJkdeevezmR?ʒhsnadytšíxhpraotecákobTu:?Ӏzil,vyn t0Ii…,uotízeň.IxRnaچ+xm,b nity.oda,terouuám,taneeěmramenevyvěrajícím životuěčnému."aenau řekla: "P,ejiéody,bychžežíznilapmuseXsemhodit`oу9(Jan, 4:10-15).

Samozjmě, pohledu čloka,ýQj jednomypuultur9auyocitnuli –v0tativdlišwryR0tosiopadloak;؂níxalakolázenXmožnámtaotiob(oliHnepřátelství“ (neboťeho(dXipodmídzȅmXýtpztahpovRiči)@boux.amapolehostbi_ywww+<ތ,ax3t3Jinecjkách.vzájemY*zty9dkuᖈpohdy409PrdeɳZburžoaz-okratYrevoluQns?;Zá8Qh 󉋌byodrci,oXp{jevxzapolahistorʜYҚГ̔rezdnacfaktu3ߎ/ώ">RuelitaláѪ0roku 1917uhzalaý uh@h9taYneَ(鑰nezby~e /upp"1emOMAinPetra.pKaiII.ješHísnPvXuzav8ZsHjařnprA,tuacгtnavIh bi(praaá@dareiory (MikuXše`,lexandр{Z )oϿϿ2244510πᄃρ///˓xezervuwwk ied:em.,ypppXuЎ8(t|papodmín0@ɧJt9ě“ytvo Adynmi3kneyh@ơtPsůVýIpyq impériu.Qdllazllq18˅@s8ulca -OH?8poradit.ahynuli důvodunitřníonfliktnostieléhoouhrnupa@eH,teráealizov0,bsencelodobýchílůstrategie@měnyHsociálkvztahů. 

Absolutvětšinabyvlstvaápa epošrvprůmyslovév@xiRuskaooku 1917 (včetněelkčá!„elit“)ažil@oučas1í“ (obr. 10.3-1)Hud8mioknýmezbezpr0`didi nhorntu.֏ZsledxtovchkataofyáaulturímajakoáhleealaZdemeRvídQ0 pxQpohromy,sqnqož1och؉uI@sebamoВávajRApole@nszříz.zcen">11.3.3.becybiosférický튈anismus)iroф9výběru#faktorBPaavo-\ář8˕pIpoHetalonXqfrekvxlogyxuPotéXdyhšloe/,DŽDŽDŽDŽ, pТPuktihotȖpokؒYhobȒ0XikلRzikyYejenږb,0d苐(tomuy聨@٢ggd)8Ȉřxl߀`cHdeámq@l( esio؊xinlidtxjiZuk8lě.stližePqGGWpejiRdyvriȇPsQivacid1iH})9Sg_\vzk y,e4yKIb_cpodmíbk"x ^2}ةȄKvyzn (svojii؃pPup+az enocuHtq2cho@Gaťnopys@uؿz肈Xj9ňí(pty݇0.nem.Ο)ԁܜjůꒁInaIX,➢pozdvih;ьandarXxxQ (ybCch 薫ynXunapaizťी–:v z;cko-Trohcůj m/ʮTakiukazuje녠drX''#(z0jimkamie؂08oGlggggfNaѥtuAliv údIߖú8ry (uiyabylt! dělHpezxšintenzHěji.alšíBglobzaces horškonjunktu0trhusysp).Ԍ٨aý1h žpstxzaXsAyspecifJσ -exomj(yxřed$tlhpsychimՋ-navyšZʇduka8 ,ximفzrlmdèSe_ToTn`qpaѤ RusعAek#i@itruܵ cBoxpby.entuapanـabi{ (rRa)`Západ|03s䊰h(letaenPens`zaz۳ٖXRdbýtamm`mefor8ůidem411M",yX8skzprac!inj míؒȇ(gencky,pevovhindividuáultur c činnásch:Vsmyslů/emoЋ8my`.8na#ome@yG, k!dosanú9rozvoPduGyhlpotenciu.ڔ@chůžetempjiýLlakXtrxni(Hpíše-l0@xzáklaxNšablonovȟjtvůr1ístupyl,&dukgam_h)stoupit!stresvyvovaůznٔy6ui3éčepouzPedzpůsob8kxBIyu.ÏHېyžáZ exiodvx8Pedinnsxolxe0spole1sko-`1 B412o8񏿏8xɬPvešk"blem8kaIpěHch;ڜuce ȕam҆y0 inravdýylNs ohl@pmuzkur!D,e[Ʌxdok!dit`naОPouaémFЅšˁX4na lܰҴxutm(I XǠưPasudeJkůI80em,AmX5ه؅(c:pHS@chybJO_"idth="1em"lign="justify">Jednou takovýchasověozšířenchybetalokus „zbavitresu“ůznorodýmiilHalabZnarkotikyakříxního,􀘁yntetickéhovodu.onecháme-l(tra, žetopadajíorogávislospív!c8jedinci,teAYtímXzsobemnažírojevPo8naeXěl1,boťísmuetyčnrspdomsesčenXqvšeh0uAnejlépe idévy nesmys舙9xistencaaměřímexuzeYoděxCdoizpatkásledu;mu. 

ojli="2G/ϋ"> uzavtsunijaP{inmah jejihrnٓoběā[r;an8yusel iv+2i;uZrؑdi੸.(ulϪGro΃ٷ@skstojudrȔi꡸bunxxЗix}ʵ!70({kimfiWTáhPkڗuP@kutomplxxÏ,ďto@hobl tejaynovoPodHXuHl~wلrožz(nesimmeneP záž,naHa8HrkotA#„zbav1trx“:rtlAbez' yěž`p2Zíjemhaspíš nut3vytyBc0vax;amozjuzeّYpadAagropojneHpehnHje+H h0hočrȂøniXP؃uk0Bméhrůzraitz).΍deu@ačí([k,8y#Ɋ.ʆ tedy k00boemѬЕpitků isl00tvrd>kBách ؐPXsta1hlh˥kXa?yshyl)exeòopadratiho414lids8edolkem.eomu opravduak,ťžosáhlakýchkolivýšin sociálníierarchiiivilizace,teráeprodukujevířectyptrukturysykyππzombienávaznostioe)@oyepčcstatiHcpp0vládají. 

S ítomdrogochhem0bsloučenorganismu (neboeji8ojXXžstukračgenedurhladiny0hoirozfyziologie)ormTCkapuhu „Člověkozumný“epočítá,žeodeodlomzd؋0tyxpadtažuh1tiv(mještěší )gPukon 1a$linií416Tzna1 z7e)zívaInjRpvite`ěയ䉹(mysltom@ϑzbva@nzahlc hrofesio8miformace`oayjenvů@ot_Xysh,savraxlegitimi(RodQQ@dy)ni lXka.Ԅؓ(𧈟utup X.chgǥǥ280458ǀ蘭ǁ///*LhbopaTRqtHa(Krr`jshvjeji8rodm>Takt S(mΠKachnokrP0liz` ubjvztah1irůzjnc@sfriroz8pula[r<alzevČěk`zu“؀pQtva sl9 1í0osud8`každnJ buďɬI20a.АHșěmi8ӡnesneexY`pH`iice3Pic؎Píhؼ`dob ZchyQnhod(8ȒcQ`poj'" wwwww>oomnHaplikaʳXlh(Дy`Zn8khP_důsledkuměnyoměrutalonovýchrekvencíiologickéhoociálníxčasuuzeednoutránkPtéěci,teebjektivněrojevujeeatistice životXpolečno.ejxdruhQ3"čívv tom,peeznila rychl` @yenskyqbytnaplikovasznstaávyků,le „šíka“em(\spHra,amYYvéměžnQstřet pkaždý množstv(inc říasvoboduolby,sQchopniplatňtDAvůliialYvalitypravdačloXmdíosobiteXaultur8amiimituiKinHutroc*vlasXm ou!8ivilizaci. 

Nezisnak jaP0kupiчleží,ypřicza(tyk0 informacemxjezdnehAefesio1鈐nqy hestoyřThatmosféru,rb0`oonoukromhSpLroy.Vinui podmínkávovsko-kxovzzer*roHmbemesnhrnvoȊيbětšhy8elpЊk@`ceadendy:ul''b><ЁPue"??
ojli/="2//g//ω///">idyHsi8hpovmlxɈu úzHrozhle(poщjejhO0m77770377o7/ψ777">a_͝ne)eAnpozvpouliamše,Sdka#(> Hí@kreXz419mezi-rȄlvářskákon-muduiaris8rȢY!@tvH354501ߎߐ///*nro!tkyhdn(miҲy*8uzurɑúPȀQvo񈺝uankoXҐzdeform{`p†ǦǦǦǦPo2v)y-ka@b`ů @XzaXúplstejXsye:j8étraněevměšováníetátuichřskéankov!mafieooukromého životaoodnik,naruhpstranebyčejných d`zále(to@)n`i.iꃨotižřesvěd0ni,ešechnyvinztahu뇮Peplكmszapla1d"ačastformxpdemokratickprocedur,terXZápadě,jakoosta,lekuth腘náhubúroHbsazeb,dkmij1vmocuzeezirxkorporaceklanů.

Jenjestlopo triumfuuržoaz-revolucvládalasychologtpvypXmpitp, průběvojXkapitsmšseoreRyj؄: nejobecPjšío8 –afilozofiindividu+užšíagm@ariant- znozekonomseudo9ivobo`ooktrxPhp„"“J422pp 0deb؃nidoXukojvlastIsmyslješitrpveu``!oběťesů“+#kůaONiša턨!,@zbavpP@לisȭ`H.j8j[číѼډ!+škOyspělAtob(1XczmacÇklBomýznam: ulb>místní – mezíchtátu;ojli>proednotlivouxijejimnožině????84??w?/φ???;'!h6aředčprimitivr423XaȜačleXě(2̑@dnaϟɂoGGo'燯χlxstavbXtruk`&d-kladdialogu (y)eziof1 lxo rtůzantagonism؂X8Ȃ`cstylp(cel02dHdu|##esuarmhztahjedin0obecPřaz8uϝjreP^nik(tȅu)n"aggJ^bu@ؠatra technoxPxaniuJá“:xH7@m8bzp)oSi 1,Wbƒ \julas, iobikilxvٹ ()xaX. ВZ~rkvien(vBém)mhzkuзX,eb񂑛0bípiٹylí8počtuunkvykonaem;ruh"svojuynejpeo9xa(Hjemoplňuvy(q,oeryaukládVuxxMůžAvzka:a!Lp"soba?dpo(ixh(bý0odmravim01ptsy@*̘aždzP!ídach.odna zorYwu–$2yGzahrnQpGڗ0eboťZ'(hfamusђ2yhXskxavuj ȡ})í.enׄX(roziřeníědomí),udaméhoačátkuřidávávláštnívalitu,Ptímcoržíte-lierv@Xístupugnorujete (nebotXeuhýXvede􂐁ve čiozději tomžesyožnostileněnéblavějzájemladit;navíchakuvéstsou0uЇX,〠individuáljev procesЂ`ProzšiřohObjektiYeyeosvojilo;hstliYw8Bu㇉ténezbyt,on_\,FosobRatrofokterá,budZvyvonanitřonflikxWRpsychiky, koln/:߁ڀdincehierarcvyššílidskoH1jejížn@VšehrprojevPpsm1'Qȕe.

Pؒtrč:ultuřetvyjáenůzXodýmiuchoPra(kaXVý(jógy) padSsyhmysce瑉o9ismu; >szaQW[moukaz8on,ї0rrephirs0vinut!ylPinakygionsybrP]PpnýQez0uhlamnh!chp)pxblů2jiento@Qkťan77776Byl^p؊áИť „kplovinformmi“^rmڏhmihadrescve stavo-kH;z)chčasٰnhyty2ZHchni.ͯcMXúě9P@absolu*tnřaezi c,a2eui䥯 (15it/s, 7-9ůjě).znamЫ8qXm0tahukemv424JΆφφφφφφ̉zepH㏀cesladě"ˬaW&1XzAcel׿pXҾna–dxye񆐈w乘odělch,doden.eA/OOߎOMmnisikbuz(ezmlen@i,T8uskut kkoorpߏ߅_O_1n)HozѡgQ_wwhopracování „královskýchnformací“oprYzenovažmě aáměrůpudoucnaa úniědomí,ak(chnejenelaďtnelɂspsychiky,leožnost?eozšiřujtříbí.řičemž posledzppaířeHve ؂ shoXahasnéhodstraňkonflikt{meziěmidividuh7kySaplektiikou. 

TomutorocesuůžepomocirčitáisciplíЉhihrs e`teP e0poru5vabsoluttnyiddieštnehliitvHnatobyi!ěli,ojniXdhočít.NJNJNJNJArzrl>eckotechnick"pokroku`edlozȁutalonXafrekven(iolog}a󍨑#xau 20.et(e'rganiemnstvjedincůȀ`h důkkutečežiӀd!l\8vyhnuly0*typtrukturyׇ etrvapoddvlá nktX`ombifikrdkul,[stup1hlaxyesIne tyXvyvovaPVpȠruzn\ـqtojDšS!s0Iémoavo-elřQ8cepztahhjejichmaxim tvrdýmPjsmXbl)j8ptrHJtvXeHnuohablockqu(f6gÉgcŽijemhi@robědIggggggcؐp%0Xch%0)athh8ؕ"aqhvoteldooylo.enA|enBpkldх߅߅,PqǫP(lm odH؝chararo qp2vȄ(biptj.cXXduku8shkhWKߊ׊׊׆dpXJmdo%naїaažásúčas–xmysaíleHoQutomm/o0j!xmiI. >Všechnyrvky lidstvaakoystému ře,teréejschopnvčasareagovatanuo@rutalonovýchrekvencí9logickéhoociálníxjmyoopzemsklivem쇘pinnoЅȅ8sledněkolikisiletHpXcház`doiȅrežisvexiste.dG=jeochxrmet`nkr „náhražYvotprí“,mediXna…425TPlaȇdi,icelspolečSskupipjejislo1íWedospějHřáanajفsobȁHQlbyeiymi:t؍qp1ů`vá,osebetřlaڔkylXdělba,zudePt meB:dopuštave|m񅈘0um`Pnjosehyb býtHavovnýmiYmbp:pagebk0WTcen"4xb>11.4.Мld0-eliř:`brX)xzaؐen-`i2ozvojeߙ?3??">Z y܃(ioditzxulWb>0n`z YčintXtyvladZ@ pm9`deckPchnpokrok!uhoriڡatopyrychlujcXdlpС@Hruhon` frek(logM:časuvyyȬPvxY8avzѥtresXeApsik íslpků!u.OO(uOokoás)edu,dggbXt8:míryش )p(nýddvláPdiktatur ákonapaouafašis(dauc8a߳߂h?w___]AkutePe-analýzuýِPdva(sy`vysЁWhqouٍrs xší(`intucemHmůžxpozoysamendePVI_Zvznikat1ú`inesvobody (chápˡničímomez@Јȑn Pr eest{o)s1o@m BohePP):oWWW??߭/ϭ>Lidéڇ ohjminimumoužich,րؖ0znamPauH!hatyr(z ˋi#informaídů)pulyIracqyQ0vyk mjPHpnyفzZ fesnevyžȜžárspeciMkif cneb maachrofesích,teréeožnXzvládnoutaákladěšeobec hozHvacíminima,souejveHsvobodní,hboťak Aschopnistoupitoovýchblastí činnostiromHtěiižXnHojili.
ojli><ǁ/πˁ"lign="jufy">Lidéřínalaxyky „pre0“rofes9veۉ)jimelativnkrátkápacov芐ba (každodenApizodicp)aťu8dhatečvysokýjem,0mep, žajurtmnstolsčasu,mphIakiatodlevzuvážxaȑsamZAovXa odulyvy{iH(,šmo$ ioxi.ejihmaAzačíhjevӕAehdhkdy9es,(eho1aȕ`zhledem tom neum0ryc`ějakji,ýݍklouzHpr skny.aéto úreiiposkyt nSstup(3EuQňu׋ui zepolens ýpmuzůonceptu) bezmo. WWW="3WWW/ϠWWWWWʖoW!aߡϊϊύeq9󁃗,aHuží1pxobymհq(soci$tavZ؛ npemýšlo“ȄZáHrXvyrpdopuڇłyémsmusttIXsak@ʴ,Zok Abrzdڭakitu.brHhtuUeňetz /-v¹ǎnezbytzаapňύҚV ndavo-XelPř2膏lِsy(m xeobe,i񂞕j*zdě{ۊ)9buď y@("vcydpqěƁxuci),Њl(ʬ)pnůPpokudtȀHjedihsobičlq.ץ??(olg/"6Wϣϥ >ÚO yyá:>PXovg)ědo!v rciDOenasSpuضqtuat0ʧ߾jBצ.Ў zppA@gaemohlaý`Oá“, míšeayqfazȓť҃҇Hty|dhȪ"(op:a_aíkul@poz avů`imphnأki. OIp"1emPo؋me-roҧꚺů׋“GÔ@AuvedqXa@hTH03ebudRpby:

oomli><ǁ/ςgHalign="jufy">předxvitelԆylan(akéěmjivyvxnc,miodla(plnitasv mafis$ovankorpor,potovXimňu ʏ(tt75,PjsikolivrofevtXěpreX!,9uptGGbýt  čmíře8.Ǒ/oo/ul>FašKza !oxӌWW`$inila#tȨuaPby1enQulɯqJme`pՁ98Xl0`elstvexcelkɇ:ĝlrvqR@ýAAbá֧x–pohladavo-ář0soc ,ugGGBšYrelatidXmiP(Hi 19.蚩Zzku 20)Hȯěɥomyslu÷al#ra-et{kXit(áp܍ivyp)yy vGmunikYs lidmiinXturoHy.֟w+Vi[i ߒza`QtoutHe 񪰀eciظ}áțȞPabsolu t nGaI8ležit!ɖXtůǷ`zXvysp9tehxžádiyWWneexɏ.Ӣ\mimo[cAsdt̥ j꽸ixzY, plXypouzeAě“舁aspiranm,u"ʂi0mají(7hzaxamozjmínk)Êovsky-ko2ag9Výuřč؝).j.šks$cházhidv pWVxjimk ޵ؙQԟ(-do8z:Hv8LaXzorzPodv 򭷭P`me-SSSR(akje@exPchnh za:edeHgdapitX(Ўř)svtem8YQpektrloub:tudi̕ҜtYʢynnaor˻ymlum8špini*hvotposmrt𞨁moudZčloxkem.Єvah(oh׆0pԺen/ naQeLp0 do큰з(pchuťQJ (WSeňg3eptus8I.ggggeOnámom psaltevřeně:

«Zatíeezbytnéosáhnoutakovéhoulturní`růstupolečno,akýyšem členům70aji@l*strannrozvoj(jichyzic`XiuHvpschopAamožnXjimískattaty@vzdělá,seohlitátktimipiniteم{ensk„e…» (Ekonomroblémocismu SSSR,ambJyd2 1952ӃKavlstvitHerayXtr. 68).NadZěvacsyHmӅic*šťovxahúrov)svobodyvůtotȆadv8arxs je$ěs`mteJ(cakXySnovouhybouPleaDpo427AuP mluv(oXipůžeýtklaA@ehɊ@Z(v Čái1mkurzu)2vyjádnuzy0Нi obecpovin[sajedi*!5(lidtypuxruksychisinut0osob1 zpvavJjakoualšíPindividu0p8le)i>ativujzarH )ӘQ`Yozdravo*pbmbRyhgramyMblockquH6󔗔AxnaoXobjekXAXhP oIjsHreforXa IzaHanovudržhRhC2U(9ir pokol).rodi@mnohémřišlavouunkPvovyěemysluracourčitZmravně-etickkit耂{,"áklaterjsbudny ykyPc9ihkomunikac atHmiidmi;oomli="2nj/όůstukttyhápbjemůarobydlu"eychlýědeckchnokrok`Psled bližH 50etí8muěžkoIedvídatelna(dichara1u鍱qkůmalna)skéla脱hlarylobáphoavo-„eářho“y blPem.Goo/ul>HQ َZΐxnašdnڙ`S؋yhšerance!–`pkI8mat٩F8)C qݬexou؊e8íodlxkneboمdus(tožak"׊ߜ׊ߊZ hpiskOI `otr:stxXjménuohd1хe, x`~nlhut!ߦ):h[petenXů‚逩áze*Ȝ(!+%leň蘂optuɀxmocx;-q(održptoBsHr{YámAxatu0ax;ji8)epsqWWWW( naGkorHarezё .ak: ZulG,l alue"??Protoytvářenýzdělávacíystémemáa úkoloskytnout hlediska šířkyematickéhopektraloub%ncojdokonalejširmukruhuidí,t eGCdocilovatohopbyixchnisvojilivůjznՂȀrčítenciál.avíc1pohlhiiblprojuyčzcelai :am jak (ebeekoZeměezpečmpůsobem) „sp0(“wwlbyelstva,terjepožadavkůjȏubyt .

ěř*sjxbratStrugač0ЂArturShoehardta Piknikue8: «ŠTĚSTÍŠEM,ADARMO,IKDOŤEODEJDEӂ(RÁZDNOU!»(nevyřčenotalo:A ŽÁDNÁVĚDOMĚLhSNAHANDIVIDUÁLNROZVOJTVOŘIVOST NAŠÍTRANY!!!o(saitěchlxmusbýt0bhgram(hcnovin[rimitizoHnyatolikT Bi@tnaP0XrobltؔoHnaP ou9 mysly Aetj.dhI^acház@ڀsedhk;NEMV ÚMYSLUEOMUAUČITNIEOBECNĚZDjVACŠKOLE431oomli(ul>dějepissociologie;Wooo2/φg{zeměxGooo3O/υgfyzika7ooo4?/υgchem7ooo"5?/υgb'Gooo/υgOaáleod0volbywooojץǥǁ??χWφggWWWsvětovááben –šechneboýběrooooχ/χ'giz(taRkéazyky׀ooo_߆/φGgu`norientacpemočvybitAnakjakolivde@áHelospolečHh*znamuwooowωwww/ωgwwwspornoouškou`sexuioy(plán逹rodiny“߇ooo߬߇߇߁/χg߇߇ߟlt.Dž/ooopp1em΀bVýsledkubsolvltakypemrogrH*obecnpovin[vzděípG߫G??/ϋMohti,teříižXžokázojitízeinimum,hnedje stouppdxráceXvykovatfeserPnevyžadujěslhiPjšídbu0ifikacXu číš0k,kl č,chranka,IpřinesejaP.,seHdruhhow-byznys (ukIrůzibavičk.osaqúXeňirobyim;̀plapěchtqhmIzaji tx@enci*vopvaPštvanost,Xmpqbude-axplmiocihvkamӂ(nypracov1čPpouzemíythXbdržm9ů,ㇰ(isthodtka (charaو逈strukturysychiky)9sypaekoričpěmuOooߞ2?/ϞP@rtxnt lakutKkZokračoYvemg9  bXstředispp(ilišťHkurzů)deskažadujícířeceenějakouuntelektuáln8rozvinutostchopnaskutečisvojovatnalihprofesion\@vyky.dyžastoupdo`áce,ud@jejichíjmyyššíevpv pi,h˄Xtedyenit „svéhoístodluncem“bytéyHsklouzli. oomli><ǁ/ςgHalign="ju@fy">Ti,teqhravě“káz#výše`psanminimum,ohpokračjvetudiuh(s`školhderazývelitvrdsys@mpdoÂa,Ir:ooj/ul>re_z oblxiate iky,ro`ěauma@(oborů (sk8op XPHobzvšt xch),
immož8preғaeAtá 蜩lavn@ytdIHínebXeaifa(t끱@(0 že čásmocσ(vizapitola 9.3ruhdíl);GwoooG7277o7/ϒ׀g7773aQ(?nežíjevhd k`beodáezbypůkla@(RtoWSlet9ď sledkПmxuegpup,zaujmA8S soci4hierarchii)nqp{js)yrčeimaosdiplom0Ƈnej>@̈Ɇ k zu./ooop7"1emPК ytomt?q`chnz8IrgzScedurpolpuyeňu0za*c󱴌XOOIrmaximhnevzdělhink-h`ihrozvinutb,Vraztunk{ЂvPvraЖѫčbenin̔HYov4oziئ߾lhťvyu odivilq bezizikIzmráml^n I`hlouplikvi8χogenIkatěhi>pϗϗϗϗ „E 銁c(jakcµ,|)obn ,e8yww3)rexvayznalyjax8ípl:1yodinctdobcůhkytAětemȔrZad1mj) $|kaelu8jejit8čů8V6WW>PP/charPYapruamono٩hlnamoxHtvHzȉejp(aze.buďebevraždu (možnálouobějšíhoharakteru –`koholicko-narkotYu);oomli="2燯/χneboězení, případě, žeejichpůsobivotaudearušovat0idylku“polečno0šeobecné1tranceH,diktaturyákonaa nvyplývajícځštěstírchnyto téměřadarmo» -XnenuPho sefnestanoupravdovlidé
,edyťqjeřeceakičemmhcher9hlel`Pžpdku, xuá atbitelskbukoexemřeruh!ČloHkozu“,ý!pm -emtátdokázal… ooz/ul>BůIQlhЉPcoinaemi䨐eb//PAhyyomL3vzɕ&:m1ocxdozlim (chápaЉpJvHleňsnhdůHnformace ĐBpo8 vizapia 5.2prv9 l),sociKyvyЄp9Kpsprincip$z!771mnoh! i>cesYPjzbytpmohl(8y,KevyhnpladuatwwvAӂg/),xbo(vIRzlasna@gramCmuXatejeh@-algoritm)ٍodčátkuKul1?ߝo/ϾGω">omeúH@a!2spektra (Qikaفrorganj8˂detai is(dtuHčinb;W="2ω/ω">chybNyřísáhn؀ؼ«Aůhředepsal: „Věru ževítězímáoslovéoji!“,ždyť[vskutkuilnýocIjest!» (Korán, 58:21(20)).

Hlava 11 redakciene 12.09.2010blockquote6pt0aVleníuši䅘o tomu,bye čXěkaučilásce… KrvuobrXzpxoom,)`llid0BȞv!AZeXnA˧ovc{3.1.όgGgii mě@zlú1em7/ook]'="3__[Qme-Psi–domitěnezapomen8nlz0( jin"zdů,církevYote`dí`kladmiňujahlčí霏xty,ůžqvyҕHt-stupnjX Padruhé,9imkažd+yřnes@sovPplňjeوXs`stejanazý//.XulƔux1"??PrYh:á>Jeyš šířilsě,okudmezimi.ԌДhrojobdobzat|Getsem(QzěJ_ǀkl O2OOO/όOOOJD:N] ša଱pl`Sؤ!Ducheвxra:@mno0idyXnehsusmall8gojli><@ue="3"eight="0pt"idthc><ǁ/πˁ"lign="justifyA>Ttí >Zroukyxt(tj.egionál)írkvnakladxrukopisůX-stoupenc(obdobYodchၯonentoikaj@/Nicedoncilu (rok 325),terý bylehdy0dřízpolitic9junktu8Jejq`pohlavár`Řím|impériabibl proje,ako!ovánon΀!ohiprymo(aPsymbol8yyqQ“Wy( ksťansthXה׀oה4ההׁ/ϔהההČtvrއ萠dHneeeɎi čienbsyrі??!exžʗzal@pBGu435IčártexXnaz:ŀ8geliumI0Matouz߀rkaǀLu0Jana;?Y/ψ>ntaEžád)římo:ʡH8ai>o//">Znato,enadpisyapitolpazp/IGCasmPlApHXauo-ávnHanilyGMim2vyleqxroYiipkolk8_]ztalذo й9oeְ

Taktonformace životakutcíchežíšddXpozornů·hoákonaneslPáe (mHPjenakbobyimo(dem.dytextuAaederuskslova „dy|a“,blahst`Hmožšᅐedámiěkdohl(iltázku: Aobobsahtxovyezieh0opisnýúdajihjeH?Ady`teřínalciibl@yjadřu,bminuixalprevangelium j jzhceno,usímeِ tKjedi!eQPm`ŘečamotnauQ؃louča@kHtothoņN,aC.톘Otckladatelé“e9pQli8e`a ábnon@vapísm"ksťanch)rkví.!e!@0uațGCȔzhqrickyxver poPfragmentxROZESETÝCH ㇙m˃BpejichauyeؓiMičysledovžekruači_DictrZoh`ůvody75yj8mi-(ac@p؅,)VIDĚLI,LYŠELIOCHOPI`viaždAěchȊxPpin:'''#ۈ􌪯T᎐k؆:blockquoteV6WWSn̕苠eژY[I2qEʎB!a؀Xܚ@ druhrus [@OZVĚNY;rom(ne@z(B@onAnzurLnad-uA~izamýšlBvz!dka437TaosobitoststavڍGbxdurčujeLhHkterýtam úryviseznamn my(ocihmínch@dQucepámirestruoplnaeYKristovuobrzpxOHesetebrcyklu.žnvůȓ鑱mělCvyHtiteXa昘š ěkdomysletjYvod(e dlo`ak؂hryrksťaXezkxeht(vePjÌ9ězot`bo0nsktradi0`nkPicepťУhe@innɁXHiit Hř“푐 zm8HekolivuייייLidxbpi,ne@iodh tN9má0ȔoՊj mch1xkؖhluzstm"honJenQd-/.hli8solut,tfarxpr0časӑ0vymař@y zanad`mtevlAbyxtaɁ8˃zústႈ`Ϡ̝PslJhZpbýt(tyQ ě-napsuBآZ(pru. Oɍžšíilhminuly~uAbahexnedupaܰegrt(hhloubP-jazybaImezi r2*rtYoati)a2tȖrohy`-sh酰z1ide0؇iateisQre @Pjiٸd.Ά닊InohtI0qXnolai(htB,ɎjʃъT񒠺*útrž-pb1h0Ht,plyodbkxzeidsychikYrgXzJaerarkomponenm!Hlišfunkce.`kQaPPovYOnҤinformaapac( 1 2ۮiný̀akami: 0)a88i>elB|01Pyp„WPU)Rek (438KroX(pxtiBskutkW,j.?achopx@zopq`trochuAuX1dě٘tP;Xne |_^nebo5{He0!potéÊPu-rόόόόότ8'ww'4h: Ș0ěsPxě`ipy@snaс(ybavust8Yt9`hDže\YyPatvh0HpoprYhavždy.enže téětšinaidíolnýřístupemá. 

V důsledkuohoPn schopnáakomyslovcelekstřebatoednomečtraezn sobnéXzoppvá!textbsahujíc!8ež 1 – 5.asylogickouЄ"HrotiYen0am2několikrápProtiak_tl`knihy,eziterpaBible,almudon,matqa úrovnidomrozště,lomiútrž,nevyp@ekvivalentqorigimpu439AЄdobmůžex,čp aJo8,aut pli0uIkuzíHB1rčit pobePdo {pou`ktudPxem HviJeu`vybavilo.šehArxINZpoxWS-`yvaY( Ɇ.yɂcé“rzkre@zpnkyhXvelsmuXů`jestli񣀕mpopЦ9,vraXomenu (nebo imlč)߅؍@6c(er">*     EGGEJѝkladoužhtovvakum(řixpizodye vot8rkaliáše:ߞ߄߄«Ochji,iludak54354 40y!ʐytr0larcibiskupQ,Hdiaz蔙i xlXodhodlbodYznul8"akd]xchnyyaarzižre𵢽h.Pčait!učхnesXpAkrmi0u Jezabelstolu…» (Ž!aa,rkutsk, 1979,r. 104)>8uvedm ah`l)e9knihuˀЩu,l840. IlZ:ڡmejtPyyƒy,ádJťneujdeyz`h.˸žl)8Císon,tamzmord.»hn銽 pokr(0QhoBxjrѳ0x{9«1.e ozp chabezá in@̉Anap'pbbmem. <2AȨala߀UHc:jsi-hOp]oI(ȡb0(»K Hd[vuinur@edmbě tyaždhb. 3.Ç)kdy0zvěl (naHstɚ aci)stanHXrPzac) ž sh`Xjdoersabjy↸Judstvkdena0ȟpk. 4.Ӫp(XcXpdn蔘ed,sadئЫ@jacems9r":ʌ؅ óospinezhiЁnejsemepšítcůX8ggggAl oděďm itbuHysnъʔdlHhíleen؊phoruϥbɒ@ىnamgg9. (P)ajQhNPm jemu:Ș䆰Ci?E10Hž:ֶ8aЈ aohaástupů;ebopustilimlouvuvouynovézraelští,ltářezbořarorokymordovamečem;ůstalsemáám, teď pakledají životaého,by mi jejdj. 11. Řekl Bůh: Vyjdstůja0e(dxv (Hospodina.j, šeludyítrelikýilný,odvracucphoryrozreskályeale ylomětru.;aím؀em zemXxsenGF2AWQmheňohnЄaěanuichY$.ۅam]441»A8ypoPch8pravy@xslubhků,tersoej`Pělip vlastQiniciati(3.niha˄PH, 18:40)nam9,ovi55472///Edo@@adlo)AvvakumvzpomínekHnezlni!Ezechieaá`.aktoedyběro`, úryvktě-íšpnXpa1(izsobedan9ituacpvol0pstɃ{hlavkdyžkrouve.ýkladuXlo`@mcx@ykuyslrigi(@sdPZo‚pHvů{pAleikopiojenski0rad0toecQklXvruaatjírkevᛘztendobyterdH(e tiet`nTxbor`r`(amo572413///*Ϧ6ϧ+cer">*     EWW*ZB,e g8zaceh( roIcyk_bohoܒ ɠ(yabsolušid–뗋oitpidividɁkultusyh8 činnw׏׏57736Ǐ4׀ׁ/// 9n2`txKbchopzre sQpoitobʀ@st@KristemǐNaozpdtaXaΎQacel@komplexZ=textůiNicej zhJyt:uze 12怘zԭinforma s8ísudmopuqny ږspex-xmnhopno:@vPchfar9izzPvajd0čátkdohnȴi*chbrůhrokdýѲIvuza have,rpXtIj1j(odlitbOtJXm JovyrqhmvXonȓ`tcI-zaAat.AqpG钹av@hbecPzamýšlnad{(ـpo rC4yωasЂazz؈H`0sťamC$ X8K08JožíZemi úxjyS(|mdҳߟ*C?؆OHMyppapamaُVٓfdyl؉G8kpotlBay(tšúryvhitze`gelyapopolčti.ԠjavjǸ̯„bezdůvodaezlnouahodilostí“,lerojevemezbožnéhonti-KřesťanskílevědomnastaveníituáluedánliHavých˂_Xrkvích. 

Vzhledk tomu, žesouytosobit@iidsychiky,ahoví,ávnonámaokonce1elstnvyjádny přísl@pu: „CoesHnaučilakoփ@ěčka,Ivan*ovičžíš (cSvletáříd`eneš); Čěkmus!telýivot;pH HatkaoudrQ,terP:bsamotějinxmohlimysleticej2vy 0ry `historickyePnБ*evl"mpů8(pouze8snažíiiludyhasXS`tlorva UčBo|؋)aeKrovst‹ím.«Ba8m,áifarize(,krytc؏zXteهȄNebe!,icházíxabraňujex胨kdojȀP.» (Matouš, 23:13)>-ajčasůoyadresRo rabitu.n(jiەAro$fimerar(o0lezhispoQtmetoXel naˀik:*ul77b>ojliw="2www/ψwww">zmkladatuAngiTGrafi(aji:wha mňástečztal|išQ1pHsixjXqPRposkat`Pue,Ⱦ6form`vztahuQBo@΃nStikuam(`(ulߡWRAٟnic񼪶ynisбemnǃNvzhletomXrp?u(dom Piu-Sku҄x)ȉe nhHjednsiiavůdr (vžfungQúrovy+í).ց)analog𺰐alepšíragment`Dob)zpvyZ9 ҃tenrjsme0ed kapitoh10.5.1eohlٷ`Ce,stleXqot-@i(;davo-XHřInaopakěPus麿>Aaemi*ípadxtux ev sv8duّ٬rpoЍmis8iHod`ehhr yYnbektni:oicejaonciltroukahrXo0plodilHڗ9oQzɳa`qv:Лggg ȝҌXjejivindYXhemXZá8rjeny0aĎ@Ӹ٘xaɀYýloydo8t*\n𓫠rozkolů,ot ٤y1ߜhohranlM: «Ano,hoP `lhX(s:aháp+Ptextu)ɴH:dtYš8ЇPmQplyne;!b(,oqi`piste!» (K21:18). ߐߐߐߐKdybyϞ̀ɓyífhpcќ/ušl0tilejјւ襐`HXpozemsem8čima,idv důsledkupolečnosti žilyinak –épe.

Jeomu0proto,eatímcoobráp0vavěstovanKristemeadourčenHvšlid0jichvot nasxtěsouladu Bohem,NicejskéyznííryovX#ne`.tšhorší:zaměřHaktivizaciříživnicko-parazit`ýu čloka,terýfhlepqbucí8časech“rituálzbilzapomíI(T0ný,byenadůhletldyž`houšoslalQtenSёwwwwvA#mohpodpAd؍wwsstápoolaakuba:77775«Tyhjeden:.ԏшp8.émoni{,erozPt. Neu)tychápav`h!aezkutků3i(mu?oneby tecbrahamPavedlněnЂCMiol`řésyIzáka445HJsmtiXydi[Mv`Ui0x8ق-8neȩ8jatSaډ y)}ne,tppch0uظz0vXVmnȾ*…}S7a «פפפդpoukazujdvo@ěrzھʮJț`Xst!ya:χWWWW1.dmu)u.2k xi@NejvpȻPš Hch"Hxnastn蔕vyl@lcd(` čdaxЅ荠Zemi:em(mٽ 9po@yاzDXminujnacnohhodn鐹,etؒoJeJosudu;ppro budoucbou8dnhatumroKnikdI.r0oasuvy!@becc,m`#rituu:i,tml؁ač,ځYBůٙ pa,Yi>Tzӎhapyklus@gelǁčthdukrranYg 9gregor*rkIvklRpoǎ8onciluteroЄ؃dQ@nhHKristem:«čos@te:Pa1pč@ts!kám?» (Luxš, 6:46Mat 5)>T2h(e@ět,"edŏ ko9lyeziegio(imicLXya,8.$bralahrXev0Xxn|hbPјPm rtYilevyhnutelnéeshody.

Ařitomeeden těchpokryfů446*     EOOO«Tehdy9 sad8mezia :Њrav!Hmnu:iknemůžeýt šťastný,ste dodržZonruz0Mup(li:͘šichnmeoj{ovyony:onᕩрak@aknapsBeӖémísmuGGIwlim6:ehejtUva{ b,Životmr.H(m0sksͺBohpеXýmӬem77776y)oD8:؃*rok(lidֈjsoucíHe\eNajdoat0romb řeceRhochbptXítnebiJrybjreozejmé`ȎsamisQoť[pߎVilsotulžzbavepHůhXvhɃ]YPmPčpslou č0ěku U0no̊ ilnelH8kyykyR#`rdducha="4">.6048750Ϯϯ///*1Projevujȭwdýchp<krv kostH' 71vnitřngočíu9akékolivnejatr0jpta߈OOONJPítomz uoHzem,liȆsluneqpaprshlub[8HšchHyRdresHny 10byhlichopita'8zav0򋈅nicvi‚pzacpsiQokslyli߱ߣ-ʭdíloiskukozmcl8a9j1Boč)oQ9a Jý)?istudЦajUei/+c?-akqeme1}k)+ziKdeedysouapsány?řečtiámece,am,devidíš,eboťxezi@ísma žtpkterjs@zdědilidvýchZdků.ysvět:Zákony,iříkáš, žeyQeslyšímmůžehsyléčityravXse.

JHm(ekl:xHktehápatlovaivoprotoY9býváhvmrti.emnHalíašekušichlu(.rsto1m:esmísvppozornostnnajejich؀eЃs0!@skutkyvrhujyToho,d4aloavh/+VcíPnenBůhnieho;omv obrsxpilx`í,Ópůsobuho璳marň˂Pnqdmaozko;`ještmén hled8Pbohatej!akvik *mlůmpoJelic8zlkivémuohuVchnošekratzylád1zla.ʀXyyhtouhyos`ěqoș!Moc:supitǂv)inmЈ8ekHkha ud ee逗o.hc`-liby3;ŽIHawo(zalyniknouHecujo ܁3XChmĞЃaA.͇sten0vyh@PQXěmohļV|tAzaujmPSH䙠tojX.bys骩hnu0AmHk aZSatao,chylp@z)ueTh8(…)A oudr(vontexDobrPzpvy –i)ivo-spoebie:حYka citaci)lȰa&OtsMaX-ZeměWuvůtcůPrevH`ImatesŽ(ЦR؇uBcZ__Y:ˉ )"jHem, @<:_lЄqcz@Еɭɇ赸KSH)ra#t(l)Vi׉Yn̹߹߹ރojz e AXvtickЊPe{7časKaia ÁbelxtobydXporizY13.1`)chppm[ؔoz!lidePbjá?ilROyoߓߓߓߓݼqec!Lka!xsynooooordhy,3HSLdnVd a,1dԙϙ͏8Tjbuďdoal@OM1o70}GG!BonuЁ=.Xulǘ쁨gִpomAPtom#dSp@SpJgCo!št~enruhEov@ouuobdaraehsinavzájem/mitelxAhzmm @ěsasmhk ¨rozhoJláska aadost.taneeehdyeměodobnáebesůmastoupírálovstvhBožíQSynidskýřijde celév)lávě,bypanovaldědic–.

oťoštxžij8Otciké!Matce- ihtecka'nich߄߄߄߄Atspolečns ímmonHčasu.LáskaceVhoámšemarujPěčnpvotك.m,Ȃ.iljšíxžmrt.»?????depokryfobrPzpvyvanKristxadvrhnut`církvyxtrochuzúpra8qk9Pavlůvymnus(Prvnxl0orintሀhl. 13):«A9eželujazyk@lidxan؄Ʉ-l`py,s0jenuHmuvu@onů`drnčíimmOZdpmudoucnp,@chnaajemauoudrzm`ourPaЄp bouPehhoroojnejsniQm׋dybychozdveškesAbohatxd"nakrmillimheň,todæ honeXtopěanioooontrxli,Gěž8qAčilaQ8tkes1edPsv#G@+vystl耘říuipztnajiyȅdaxneunaX:o*ýkX*takPmizí,/)X 8IyAieumyЖXda0Opldoal!ploooonKdypPqrҮesát!dn`ѐstžpby ,th Jtor`h
xKarazi@vyhýbtlKsLZemihu>'''''KromtoptaYdoporxOOJezQjchH8:0odyhhů bil@a ainђmlé8líed. Všechnostatníídloeílemukouatanovýchedeeříchu,emocismrti (…)eboťoravděám kH:lažebud0ti,te xstz HospodiXXtoluqyhýbatemhavnXm.»

Tsxpsnější,@eěšȇxc`omezžaroozákonaké;koráns0:Yv niznoby člověkbíjel ži víř؄,o؂xmh-etick8ladxcivilizaceinéhoypu.*     EWW*
r> *"="1emߌZ porovntěchtoragm(ůʐ apokryfu úryvky؊Ј(Evangeli0re8uu8smyslobr(zpvy@ě8ȀKrioaKH(stŒínaemi úsilímamo9liИBQjsmelive (vpi 10.5.1),jas@,(enformjednom0Xéiobsahshodq. A8aktajen8@nznu0 textuklád`tltameXucehě451<@`ux1"??
sPdrukoeuzeKonaHȁ@R׈׫F@~nezbytȑCtoBH.Αc`vxijaPo,edakbxvykladatelsxanimiW(u؛ooTxm!itkyiؤz@ae@hlas  coheٴafSYogggg,xť K<*žstPݒrůianelem iaoookjakoمI=piinfaPs,yMariina.Kaxic>ap(ebo8@ pakpti'!%e`ozemakut(,ynaariina,eterýcheristovaobráp0xuváděna minimálnímbjemuouzeoéíry,qjakseo(výklad!to životopisn kronikyevyhne.ře`ženozí „moc“hvětayiřálibavitiB,okánonuovéhoákoůbecylo.ťůjpsouhlasizde čenýmžírůkazně,(28monkrpenapokryfpdy?

DjůenzurredaktorskurateleiormIkťan@c`kvxsaHejiPpísemu,xčínajižbo(dolg؁0ce8"stXčlokil,aȎDitsjonázoruxȔbrixikporovna@ biblicmextyxpodruža8m(epsaevky.ʔ`lPetvštXdohromadtakhz  ut腰HdnbulXettevpovrchu.a!2i1tě(nejstaršípzmrukeX SjyAdexu (rok 350)eati'!325XC`Qvangeliudk(16:8.րri9-19nchybí;ď452a kpolaetrxzanalwri-8v*#ОiԬoursh ؘcHk ol!ay:zac*iv sh+měřípI`0n ch`pravmusbýtlid0`ěny. }Jexempůh2jodpad8kggkzdHKar1atanci-kcipot!ač0HHktenodvo裰.1lgas(bezplЍ9much@(vizan04:24-26;˧Zmoudr:3-5e0XrgumrAnu(@rátiȨipomocƉ/eitžcýše.? `(HxvislB@tH Beřiz,b nikn8uhlas??卯)sPmЄ0 uitiUorigi0l[ggskípUli: «Aj!hrmzkyTxixloži8aXv9qlesamotXmlovy.ԓzaaPpx8a;ptřA0pmrȝx܋x`umA:="4X𷔋''''# @JBeniy8n8jeІbhrHm9 pihk JpP(qa edQP@kla:SyDavidův,milujnamnou.`d iyčili.hUozh8xeڒ—sad Hmoh8𧅄Cjoza:k.הsň(Ж ɶbTnhnul)umladXЧhlIhotIějPh8d@okam Q𗸋HpȄ hosmHm.yz :lioladíkovaomu;nylohat.

Po šenechuežíš řekl,osídělat,večer Němlařil`nouze bílélátno.en%zůstpolupověajemstv@Božskéhorálov.otomoplzdXsexruhýxhornu.“»/"4"> ooookBudeme-Hvycházeteoučasnzsystéadreklíčůitextu (čís(hlavjršů),(kento úryvekbýtpkračovíme Qy 10:32arka.e8Henlaeno, že 2edí,eboťinm4ídajXzkříšttíȘXrušpořyphxmP;1Öruzap@eiB ni Ähop`ný s r(vizap pravosЍibli);nadchncezXk–˄Iénsriktěui0؆q0ztra`oxdo0onunedoo.Y''''#DopisezisPjeXau!i؃8ipodvrsámběh rgzXqbojrke@hierarchaizacmys`zcelarčixedak8N`1konZ ú(kuŃhgeliHh؛ˎp8dВޔӢLazara (porovnejt Janem, 11:1-46HlýsKri*pyCdIi@ještiukteYép1žHjiitel󁐄m8ovoluvitx=ne: QiPIрt@GGG6515G$454ׯׁ///MKro0(ȡ3akvaFrozhoůvrokamezuK!usupr ticnazQh@vemP.ou0ȡww񠠌xch@ri(ppobyš|alexandrijv`,ƟPpliwIymϦϦɗbekbrAyᛪlȓimetňeii;gstyPpb™؏Ќ@chyHnB*rm~@0uku{YAajmoutպQYi-Ȯ,hH šířiu:!«rmn9Iby(mhatny)bysunesli.»(6:12).ԓHHízn]aÒ݌Dvelmqb!I2úpX}uH, mu译v0lporXsk{ma1܉(PqtotiС[u1avduppsal;rušЉ(dz deseMoj(1apBԱ usтqil: «Nevyȗ)ۓžXiЎe%(Exodus, 20:1ɀ«Nebudekelh8a0ho6Leic19:11),… zabíje8c(li@Mato`80Pždyiezutority(hjas6BůhP`@pot(b)vyuaslXebů (Ƥďáb ničíȋ qseppx@dryأryenmhva. Voɢ(souhrnu íHtoxaaktdicmagK賁 kultus mfunk!i`s0zaAc (potku iutitovocámůž@dPčPěkup8`'ího –slám –byavtejněakořívůstávalracovnímobytkem různouofesionál(pecializacpanacharskásuperelita“ohlaarazitovataehoXáciživotě,oledbajícevvysok@duchoPvíř1éhierarchickvýpmu.ome,v rkvinozjiža časůpoštolů,pxdolgotúmyslaneboezmyšlenkovi-posedle (tj.autom(Xgramnýmd老zm)tiviliohuJ Krisi,terýom)olu1Eg0udarka`v4:21: «…Přicháp snadětlo, byl*n`p(u〉tel`I؎Xn?» usoudopskutečx8en utaj `Kuč: JpjsPkeq.ždyckyKynagogPhchmechdhržďušnidéJicn`ík`I(vyčpjsmXci).(Jan, 18:20).|؎`y,9Ježíše8stĐ8dvopokyntCɡbIvempoztďe;olí؉oukípsejzHtPchȆ (Maš0:27),onH[samémToz!yJejensatanasúra 58:11(10)),KKdo(shvipj!ek( b8kdect,2x0m2o1 a$2:134 (140. 

Ptra8MikHsťan(qesoPismuermeta P8PXčobviňual8Pstl X葙kh)reɂzjap(si),cmқ emjȯ&pQK8Hl3Hux`,`kůž*kliopt nRselitB:tI UCm]sp*uxzev "Pdy-SxatiY)b0QnytrhnouОzzbludk ixmu.????=SitátpzPanop(=z0pI 0eny@e/~a՗ėzáklady(g*hrBC3ck: de[ҧTrci;mbp:pagebreak>3.2.ă(ēa*sledkyV8onuΗo jedpizodakouHQv t1@vyjád(͌(̖8hmeziۼp8tytraуa y@rabi?ruhéNzkhYprv8hi؉p9𑨽0odJď…Ho@diBůhÁŠ (vyeniؿX:aci:vztahu(usřadHi AHwrek`2:29).ԵRp,ouhlas <܆ ߁:j9kromNěho»,ʧ1˃vidušZJubesxi (neboťxzj1԰/m)tšiíí`NejdhГBPJk(Ђ...'% 3234PAagIɢ`Hu–l. 10:25-37. chtoláOHdn'"orԁ@ a (ína骈YaOavolitu,ġ]xmíshxt vrcholjevAIǨaVezvratXždyؔlВ0ecooznulděXem,Qivhancqv@nedoye.o@@súrp5:«Cokolivoteil)Ӗȃjiemůžydržet,šakokolivnadrží,oikd0emůžeoslatroměěho.mocnýe`udrý!»

AꄘXzřejmé textukutkůpoštolů8hanidchoduešeristaanenvět,vzlyezi židyႶyádndogmatick`nesy.3yyprájí: (̉Es, 7:55,56).ylohčenxPdovouraždIehvíli,byl@ěnӉqmemP`znezc9smysluy(Troj».JStejPavmlu  sanhedrinuK…jjsemarizeus,yntův߈, 23:6)ov08i(stPy!ís`jednob0st)vrvnl Ko`tH8(8:4)p: * mod!boh*t@pz8nejsouRHjh(nA0Bůh.TPetrinformu`#ou „e“ȐXA7@tervytekřižov(,čini@Њa#em __X:3Yte0jimi@ovy&bxBoIMesiáš Yil#)\dvrhnupvůjehhk`oenec)Rizbýv`eáabyiXt(padlíxodáenaaCopPX 񀆩NJLi؊@cxe(dѐwa1ťanidovњ` 455Z/Ѻz'%k/jg"2ggg0i>ad@ roce 1581Yps(jás[ču)ukopisuZeȀbladimira9titeHRusiӴإی7Μɠhӗjѓkispoz0kpt1merpPkanoЀY(ndar){ (1960)8eH1lБ recǣǣǣǣ>AnavzdoryHkTn! 聀ckretHPrkЇšinusekio(bscٽQnoYKyAjudaismisPPéry.a lHɲHpehisglob poikгӅ ن@s8edkůza(principurozanujX.CtyΉ`jYmacilus` pže9yKsvýmɍ mna٘h@tazkxfesoregր.osskijH0áciáčrtyxie (YborxkhečsɼraDk,oskvh199doporučkuPk@:eypatriarch8. 35, 36)e:ߌߌߌߌ«Nznan` (ztextoha)m0g!snuX icméPBždxrhcXѢmhlamlemll@4ply em, ě{vůbec8"0ab8aktbohosAperpojmHio'loubavé,yzdvihujícíozumoeálnost„převyštch“.rotoírkevnɂgmatePnáš úsudek časqidantinomie456,terésouíme`šitelnější,jeajemstvjež8jadřɊze. ÚkoledyspoAvá odstraXu,leproměahȌQu (itacimyčleniliurzou)`bychomekázapo(éstaBohemteraTxreXty)upat`k Němuět1ienbmířePsplynout.r`lpZjevepvat(Trojici,ēz7stiȑcké.» ="4"> ޒpeight="0pt"idth="1em"hign="jufy">V rusXazycedomác8ldih«антимон@ развитьwזז684297׀זז׀ҍvýznam kuteč9, že윸jP ko(nurohodpapín͐(N zhlovr)takdȓo-MONIE@as0už ří odQinigency cko-#ɓPkunahl,{chara9izUsmyslbíjeobzictsymbolykalalvedlerhekolub댫 ( =ti) + (OjedenQdiný);Xojʁmu.ᗯ)iРuypíP 0teismusQjudaikťan.nibysúptejAdpok(dQoklXv¥a(neblibodobě“=JdsepisujebsmЋqaȏrka)n y důsled8(P}ych(aruhnorlYfyziologieorganaZvanervo)ٱ: rukturyozšprnůivo8tzenpracmnfaQHi܂zeceptoraludصsu (nemlu0tom艊yliSšo`psirQel )ooak9pnu (komue)َyAmulunk)miAryfvangumleԺɗY0jbeseučeda žíšePce: (58.)Q«UceP: "sЂnh(?"n8pٵimKdy!aloqj tecٺ逥matkáHpoč0ieza . (…)"»9OOOOOH`olЗ,ҹ̇`neodvo؇ 0Krȇosvobq(dk@kydyȃJil]`«BůaDuӑڅUm» (Skuta, 15:6Qd10:44-471:17T`#ׅֆՆ%",Hzinvazi٩ sd7wv0nYod0B'BinteleX"BnicQška]GGǒ>To ilx PuaťV..osskijycit8frag0snallit께kolivmysleklPavdu:ÚyAroměn@lidrozumu.RPiséřp 8hAúji tamhlřuda"ioricresytee軯mplizpob vpuѶzočl9kЭaypv(hulibВȯ.8stliAؓ?9Юlؑlidského rozumurostřednictvímarušeníyziologierganisobřízkou,akoěmačaliánovéhlavářiiblickéhojektu úkol8tl胺krouc\šityvraڅpormál9kulturyyšltzpůsobem, žeXvkládaalgoritmydukujícchybyj.u8yvtntelakcesPneme-toou`sným@zykem –„infp၀echn mi“,jejichžvrcholemávě(gmaT@ic:y1 = 3 celémsahu 1ki 3p. 

DyloidHvno,stoneslins ɍz:"//a>oooo/li="2?/ϋgodmítá,byějȝAx«Mi™Xbrý»slovy: Pročiȁ{?ikiz,ca.Lu8:1889)`popíracejs`yzy: (2.)( )zsBoha»;7ooo3?/ώguchvatTnazndmYaZ(Skutkypoštoli0:4581:17 20cá (8Aąa ,baDárce ivota..p._?ooooY/ol/>»(Druhl@orinth(3P耀8).JakiPt uvHHƐrofesor9teolog)V..osskijíšíȋ–yt0sam! ozumuRozdílje #SvaruPiljíc@sp8v unk;prkevúřHQporučureediprayhierarchyPy'ٲ ra ۅ0nedokužívat) rocPbYzdraj#yoȄY߄ک* m,nidravémozumuierarc8írkvíoeléejichějiny,řestožečividnýmním4ho=jelobál8iosféricko-socikrize,terávýsledke(astýřskȃnnostišeodobyonáNicejmcilu,žiezahokolivůvodněvysnily „TrojjedinBoha“ (aad, ɅtatocnamprorokaʄɅHni`v měřítkaakylolíbenoxh(anevi(M(uš, 16:4),eezam lej–izapitola 11.2.1).  

V ؍buohokpslyHvarovapošPavla,kvouěroukPapgmatii0lidyibí1nai0}0abětstmrzačí5.aQdílyjudaisdukuxinvdyȖɈmiy (`ces@braz)mR)!esťanŃ?le sadetavsiskrét-logm1sHqc1X8,neoblomhjiŒdčeni3 = 1, а 1b3.DPn(anH konuovozáXtextůĤІyHnzuh0úamnnicxslomouča؀: «SlávavatJednЌhNex ici»;Nads0P (metaon@), b8` `šímrx8e!B /ůh»d. wwwwuPopYAn@t]ke٭my`qobjevaxtehdkísemtrad!N|a z8kaHbilitneZm ѕzhurgoH(vlitri0vi]doPstq!3 z@ištyp(9o~`vyja`(hápCta:toJi$`'edaktorivyvorɃqpchCh0FloupAp:֏origҚapsi8{"mLgel(yepsec0ၠepmqBpouhraň x xěko ɇXxloYzmloi ETuu`)*a.nti-K?voYpla؁y񊘆ܗ_Z.ojp'Boh0zniknul jdruhKl (VelXncyklopٖk,oskvSo)odi01987,r. 1358)٥ě񙉨bvnesen v1šku. }mnoho-YjvȨiXbX,XlxsobcelYho霸tributpultuqvizbahagdgít8epizodH98Ardžu8besiljSؐtelš(zpěvQctýQil`rakupublika*znčůcy).ak dogmagz jmZdyh> >Xtar0ť1blahavehJJmén8mȀ𬟊Yruu;a𰙠 cizne;mezi񀺫iȁ遉????;zxz@ h؄j( echnyzochodzař1Aaprs(efiy)ejڕhuzaraz.» «B!!щqeemPynQaaӺDuc8(V. Šmсpni8Tótryhr`M19168vyd1993 odkazxZrKabalu66).//)oooomVBr)ydbyzanY ѾqzeܧVgP1ꪀ)ra(N)8Jav (r3 židovpJah–á9deh);A 2)rogXt n),erun; 3)uše (Rozum),íla,ělo (V.emeljanov,esionizace).  

(vinutéčenířesťanskýchírkvo „Trojici“e podobělízk@k ysoasnXatrinitár –čnouterminologiiformovakeonci čtvrhotoletN.osskij,itnýboyk,hr. 212jižoicej mlu,a evotcov@odhlasi, žePžíšeůh:8 (nebo 3Ple(zd`e)Uproa 2tt .Ѕ77volimphtoremonstantinem, jyl^0vrchmreckultuepmožitel{Slunceǃchváleno;eímየči8ronásledBvůЄed0omAgfzískHoasdalšíPno(,byYfjShvymýšhbludmi!hcehCvzPdnoduchri8va6z xpošů.zhYeyt8QvyslyzačpitoxkponuЈmhan)șmlivěří8Ԇsphs Gta `@pěvknezjim`radxakopAkUomۖ(pgmatickypiɏH<ůtci@tar$$svatbPXouzXnkryf`naij\qNikod0ovogeliumdo"redakcD e (dH(zmín je preambu kaj"aօay Qу 379395heXsihho; 8II.408450)deps!kut@SAԴZe.V samotoi)neobjevicﵵ0iaruoUtȌ@,epǫXňBy鶏_Xúpra@j@ykládatYumaəporoqѣchmladk0zmi vex 5:7rىpJ8luzárřlaMarka*"e 16:3H19. ߑǑǑǑDq۽)܆ zPبXkreelB譲,Ꭻ2vytryCtpyěty nezn`vzniúryK odaЂdo) !9rok u: «Jatecx.» (x, 10:3P ob: Římm, 9:5;Li8eov83:16;˒0h2:9.PomptoQ!iajtaj;XyvPu9nIqohemaiá1úrýtahuJ.ɁJۀpvaž XážkuyaBibz@h0anAbrahvi (Genesis(8:1)hт񌵅voj ituaЁhlavyX1kt :1)ϚϚϚϚ">JliЫwwuwqvymyšmiȫUhpql؈H@působapiultupЙHi ڌSh8používal JyȌpšȚɓk+hIiledo8(蓨hq`(. čȡyp, si弉nuceiImýš@:ťzdiodx؆onaIěgggfProhorzreálnErX ,Smx..osskij[pojsᯗnj @JrpbQcSpekѭkoáhledopíráázoryšech〰kevníků.

Jestližeebudeidsk0psychikatiskovánautoritouformovaný tradic,yvyšjímierarchů-učitelůyYkladačůísem „svatbohoslovců“ -Apoštol obyadbyčejhdav,překruc ontextvědect,terЋ mzd@gelist؈0$8 lonstrutnti-MONIE-Ynomieozkládají i(lektakoroces,vid0e, qmysluplněXjednozn8vylo`noЄ`ce xnonu΅hoáa:«…R(n0Bůh.dyžstakyʇѐi Ѐazemi0yPmnHɁp`apnH-y8؇EȄ(iY9teoděh؁ ko,h jsmeu+%iežíšr us,krze'o.l"ichnpemotH» (Pavel,rKntm, 8:4H 7). blockquote6CPř`mxlHzmínatȗuib8vždyospo(puhr1]459D_oh9zzhki.ʺt0AdopobXX$(zpobxliáiliPЎsám(zalYePaby(pitAozk9ouz8rbylokam0kudy֬Pzdroarvǚé9nXlikstyȁρΆtmꞁۖwxnebΞ~nIkontinuˣ@ýa6vytvoI.WWWWUČlmussnaHt`ítane eevk eDXav锉jIvy@ncB)u ظÞ*ihškdje3al伩pCostatníidi.

„Dogmatickéojetí“ podoběulturoupatrovanXtradicetarších/církevnitců (@pravosla䃮;u..ossho)ehyjádřimucho)ho života,Hboťeztahu němuruhot,směrňu`pokolnov`vstupujdo__akeleznIz bodu pAyB,ternelze?C8.Ilidvyužíva@OotovpoinezamýšleseadX,1xÃQmohlyýtrolo@nyšemHpůsobjenAtobezmynkov8`přiBmnuc ,ؒpȐčyidoXzoupi@stvPohacelje. ''''%V soulas  8iTrojicizm@ esoPismehermetjé0ymagKyalos1(sh!9veliktajemh)Pn0chxdyusb 8(děnyRcP1odpor Khuč[ počáte*ě.Ќ(tonHqjed(sthdkůeg`ahQryeál@`sťa;1na úXeňoHmHagregHI?/tráciiHby0uved`yvxSvanihyóta.elarHnTaroYŠmPv(kdezmiňhXisefm:|arҀiipuipUA____]«Prh 1íA(SA),oHč`t 1aumpurčhby Psl؟9yaž (zextu,ž:PlYka)ɢ0З)8piȯlIytvoa;MÍRAélkyрobhm`8pohybuharmoni ŠECHNYYTOĚCISOU ŘÍZEČÍSLY.ĵЄ`pI)asohlasta xB`Y4@776S1,HX[Ži,ˈۙHil tI hozlҖqFORMÁCH(`ějǀi;:Ybauȴo辸@yzBůh Pkl{ud9SxtlJҎo`Nnec*O!)mpmoBÄPLODEHOVORB!aJ9Me.k,uk,0icuѫXt» (Cuzar4, §25it[Wa"a' Х@tr. 24x4fragQxmy enQhhm)>D ozȄd(varia daXmů`aupformuApzYyl2liteX ás0k prinoIvyoIVírroj؁s9mrie-ina@-yNa #pupnis9doerarc8hX:鎒oviPrkv Iajazyb`hdha!ídobXXTXice (\x7st a +oůžeabý1rů xAisp@nzů9eb(RE)`plí“, tj.-r9ě: blockquote6677Dogo/,i)p8ilo!bn;0jڱ@mKJe!,eismuszzPyzrodHKo,ru.OOAɩladu navrhAijmoutcA,Ӹ@@mohouHSmjeAtach!isrí."xTrojice“akoůheouzečením,terélodemaostalýchidínažícheudrovatohueztřebnznal(ajevY.

Jenžeavivyknulaež,abyylepolečni녰 –ožrospěšnHnemáenumezmanatickaPvyvracet jipsvěd,@boťkusí-lijiměkdoytlit avdu,akto0nomozezlPasych ylomí:ake@dému časnajdeHstu…amoz8jmě, údajV:[Qu߄߄kruhOtec,aSyn aKuchvúhelku ڰtHhyQ ;zájemsAcQbý=inpre@"pnhranpyramidyi(x@tvPG@ʇCkȇ2v8aaz0mimviЪcWWW (z--X:a`!.ɒS2pЀice8,j lijzmꇃ>)itla;|nšís(f(me-li?ǑǑyؕ9a8rai,ЂC`(dtSod;boimhoHxyl8ovolen%ȂjinakbyZsku2zs &í“. `m#pa Ж0@usexdomPu'H-Rharfesio1bpnk!don lů𺸈89a. Rbr>VýšoIpextu:)Zlevyen+0praHuktugevy}OOI:rJH0vůemiؖmi.›pyvzatnihy:anPalmerallEncyklopʙxiedXřs,`rmetpaby@rose`ci@y_`fpzofie (rjazyka,Pb)IKS, 1994,#39).˵`eRodk@mQu͂HawPopisě蜨myrií.en8eȞ8H spvko(WWWWWWWWWגV«Abyylytvořenoejadekvátnějšíbrazbochéma끀sťanskérojice,eutnvymyslet,eterudouachycenyřisobnosti –tec,ynvatýuchsam@asoučasijakodIelek. různýčáshvropyimožqnajídyodhtomu,yzdev`jtmístěnai9hlavě.však WkiradicpanalogickáymbolikaříȂi dal)vírách,؁2kladhinduisbmbůhraha Římazasxělianuhd`mi.»<1ize="4"> /blockquote>tétohstlivcklíčo lova„Y“:uAdčux1ohlmyvlasP9ytjcůogmatu1B8i0.     ooooooooo׉lRuZaatinadpisyob,vy"e҆jsYoA؜ٕ,esterchot8úhelkuxarӃN?9IvzájemQprohoi.? 1imgb@line"191"ecex003375/WWW_OO_''ׂׂׅ"qׇׂ6472211GGGGw>pBVšebPo`dYuod(oevš0m(heic0říká)RnavzdoromYmhklafpi(`@ístupcexȔzqučИ/írkiýtRámIjediiɎ)//kutečnostȷQ لZ77objevi P jazycXda B.Tdyyssv˹`0;Yωdule@AjexčtXřůXzavrhBcciaa0řӒ؆ýznam8N9h0iTierarIlido=uez.萰žo.nejější důlextoopoštolex9o DӐxuPem AmůAcXymezixsťan udy (0maYx(vizӕЍ腗)TáhpoΕ@joncilted0 !zač8PpTx0iroђc0ezv2radHh86,(byoupil?!XčímIjimiPggggfTy&y򼱅Ppohl؃tAi`@a8plň:*ul77b>,oučasněIláska nicejskéogmatx, takžeeůhotnemůže`volat dušeedinjež(edímatarasilvvírou; 
ojli><ǁ/πˁ"lign="justify">nebo숲Bohulidemaiv odpověďuchӋýpslanHxtupu ,teříěří.(ul>460K@byljeo8n i>ߌߌߌߌ߽S@0`!8je`doβغk ;oporno:«Astlisataokumž,qs{8S,yťϞhl u9@úra 41:36Xnalogic07:199 (200));Rci: „Paneůj,pmkԔ;0:ptRm),Ђ jejihiblíž!“Hi>23:99, 100 (97, 98))׎>panformtoBůh+ídmit(?ch;0konkth: ( vyyd@pi!bky!Pћmnhyi`íz;ɯo`rIrȁks`'2:25X6߉߉߉߉߉JeiY ؟d߾ޥ~odvrP8yzej; -bsahəousměb`:n u:HK8AzapebcijPneězjsem╈zxamqb8ho1imp.echH0vuu} +e) ۆ9 2:182 (18 tO9t(ePPm`dYȪBaijnelzadrpt.ýܞXQu.S.ablu:߁؁Xxit).Vbuderoás útulkuniapíráníijakého! (odoho,o životěste činili;7aploušia0:šeysvětleYkitaci)»{súra 42:46 (47)). 

JestližeudeodlícslokoporučjGrigorijeinaemuodobných0vrhovatvyrohzejjehozitbЃ-liskutečnednonamBoha,terýmiodpdhp,taksámvévolazЀpůleozbíjetosɏáboxnstxakusy.ʃoyenIzpůůa@cz (přȂIymoh0zdát, da@o`horliří0),vp@sledky s،ivyplýva;mpA ě htoxsidmib7Nzaežru.Ko1, 7:1717nHludyAsatan8H:ulb>ojli="27/χ">nebol0minulo,IPí nɖkrytec`,zpurahýb@ mBȈ`Io[IdídomPȑدh;dv(mk pavrdт@trHМiilňiVhar€1Xebere iabecnic1dokonceZEě(ȢQu{ش01p߅ mЭ0sJ/ulOwOOc(roXSˡnformJenqu0mo`8ádnoaěRdpsphYP(,8brjwq)ochዸs j aoslu jszquhP16:101, 102 (99I0TvypoutPMirdP9r HmH druh m.[ʁ8Ѵ -`textu)pyacezamcoCvm sp0vvii» 43:35, 336@CBů؄ ačíuӞ:Pne7qstr$ÎpNěho?ejemhlz8udit462Grigorijinait[8z p chBzyyjoshr8ty1enstvcírkIIΛjském cildstrvněpza@
Y`9G3dlu8H4ipid9mi1en(wt8hșiP1oběR:iz臐š 6:5 15,Hexy`dsudڍ0odroiagietrPvaiXn؝Ū鸑uzrpȷ(extísesboruůdicpxX 鏨)dQsxdkXPvo[smypc+Dzpvy:y«Pročȸ y4Panx1ؾn(Q0I8m?» (La!6:46).٫'Z''%JzHmX ,trini)qojiu8rminologiy!etco0bhierarcpé,-Zí:aob=aapoštɂpppQ.azykrúycu؊X@PIHas čá bjek`Re@2oAH0H(pojmad a0)8HukȅǓȤZk (l()gra MyPX(Мhры)#eVhru. ČXěk Ymůžemý (tet梨š(vztakhčce))錈)!lht,modchyl9odZWWQAoÂHPaɸcuistat3jedkusyrXumla*Yѫ luHijatZdphea-vyvolMreakci_Xpotlač9Ixjeȃݜ9۪uta?Ȏ`fY̓0oooB0yPaurčAmi؂hle1narHbec8 o,0kYڀPa((nezȂHnejte١cáyvulgaPvɬ1ah(0_it:Xu8ckravopisnppnormy(463)ыaobAkH@: v ší/nebpřsp.϶϶϶϶TàplHod(l0uzk BohProtoxistujeozdílezisobnímiáboženstvaěroukouristaapoštolů –atraněedné, WTcírkXčípchidiíře7ruh1tě(,teréymyslelyPpoužívajtrojičnminologiiZslovaLosel…8neprošel. Aopustiliotcové-zakladatel`aierarch/honos=semménemvzdoryar΂1hoákopdcházepm8on:Y«Pra(m, ažd:plaxHježPhmlubud`sklá účtenoudu.ehXdle8ešpHedlnOKodXzen.»(Mat, 12:36, 37 (37@8)). 

3.3. «Kdo x ,uměj»ApXče kapiá3.13.2řílohy. 3(v,pbdět\aՃzlast yhs衙uli“let.byX١٭0MyobzpȀxIEvangelia0á3cvpůbec8začabývatylouimskyt臨bsa(ukvumiirvaoJe`el QabifalȎRcmu`aýt@sporaIPHre8jakanej؏šlecháxRkolʌˇcubody 2*7icejsko-Kartaginskvyzix(symbolu9ry)vazI[it:ҡFtabv|topPtrdߢaol*alu:blockquoteπˁ1)t>И во единаго Господа Иисуhриса, Сына БожиядинродЂĀже Отца *денЄрежЀ хiк;Qd Qа 4IJ/0сотЉrՉu(на|у*жея быша.Aednohoánaežíšerista,rozené8Sy0Bo1ho,kterýerodil OtceředePměky;8sGookl}//*StloeӀZpravBůhsBohXq,estvoXrQéodtyχXm,krněh`o.χφooo_Xwww/ϑwwMOnPoásidiဃašipuPstoupSnebeDuchaatRijalě Marieannylčloem//'oo3/ω|By(a{ukžov(anůЁiailáYbumučenohřben׏ن_ooLJ4LJdžǁ/χLJLJLJLJTt(ZmrtchlPísmaoo5/φVdedí*iciWoo6/φFznovudv؇oudit ži(IJe Krá h8bubezon77goo7/tr)ablpn1embjustify">Lid vyzvajícxroukuorickye۝ esťank YjImfikaH(počínaHkatolsmemavoslyXnmkt(hrnuӂv sobě„mesiXsk(dy“ ./cg`ailepos=0001676835466a///+)ꒈdobuh9!esPd9iožeXus2lоbHnvů0u,b8bet"3 ížyk۫y!hpastak (+nejmenšímy,teét!ktr8)rvz ed` @Hru"kažДinadcházes蹘u@k#Xjež{07Ǜ770A|auceleno0ámfaktoňutvrЎ:ڠO&6''#VaWeůhlovi6Hov misiujivyplnil!(b u u(žlimluHohailjrd_____YTj.6yližPmá 0;'nH]ikHzaruěRdušineíن߆ܒPro Qémůžýt@e(!it s odkaztexty·yZá@kMšhǖτDŽDŽ«Od)yXčJyznamovat)A8ků muítruzala𧙕`rpodrchlekIXz,zab`؉pHdn'.etr0ostranxCkárat: "Buď@uch؃Pane!o!nestát!"lenobt08eklhJdiessatJka@úrazXpXsš(@n2zz č0a!"» (|, 16:21-23).w="4(|____[Jenítenografickýáznam,levangelistovořevyprávěníoho,oakiapamapal,ímtopůsobemyjádři職ámochopil.

JsouHesnětená církvemihybvykl@asl`.(žeeedpouzeps,BYnejstabiljšínorůběhudálv mnvariant0mAdurčtedyPYvyhnuteln0oč79ry!ra@Shora, dčíkXstshlava 16d(Mušeonnenap~poqí: «Někteříěch,뀌tutojí,@okusmrti,xdJatbSyna ČaYichehoSvým8vstvP.»467 

Ještěni`domluvihal0stupveduen,terýHmenovalidáš,edenvanácti;stoupilcolor="#000"> íšovi*ȇlíbneboťakovznak: „Jeԅohibqočím.ʃu klɅ냘c)mrazujyna Člověka?"»GG@4(Luks22:39-48).">Teď8roberemamotnoupizo ox@akolnoX.ǃǃǃǃPrv:0`Ytrochupnými8vajíáma Marek04aimysȍfvyz)své`volpooly hiarj udou-H`S8čns  vyhnutelщ߉߉߉߉«Bdě''''$ֈduch@dháalěloXabéx (, 14:3h'''''Avšo m8é1vojm hZmaojsobsˆ0ňv dokdyP|íamvratА@popZ.otPpnformacod݌ichȄh8بvji8sa9odch_="2">468fa뢝Bohx pubPblockquo6̅eȰm׋neúčastn-ašI0xȈkrl;ů8Yq`pttčáRͼ9,ekɩtza(aVHje(c*ztJ«S1 uvažARPezpu ka:KhtQ(plnxšivot HuěkPlékuzmikohHul0dezQ i8ajsAdسmudemebyiCi;e(vГmₙedɇHojiskrpuㄠsrdce.˘zhШ0Ȅrozi`du ly؃lehQek;mén(pzapomenutoikdoevzpomeneaše činy;áš životeozplyHjaktopaobláčku, týlíy0olhaahnapaprskylunce,ražejehoeplem.eboťj`íjivýín,nmožnpdlHivůjkon:rotepečetěЇzpět přijd(utedy,jm؀dobrýchěcí,hopv؆(stvořhrychlvhádí.patřiojněybr vavonnbmaYmxuažádr!kta;xnhpouyůží,řívežvadnouzAsnestiradovánek(aom,dyaůstap*ledɂbujnosti,phprávtlos.epte1chud9,郄spravedlp v@neměoxdd0xarc@ysokémku. NsílhPáemPavdS)labékazueýtez"t“/σσ (vyčlenilis1 citaci:ůh@a pPě!)„Počíh0'k`:,@nrHmůmyk@hpš #uF?OJ776x螨edur0brejvyšší)i zPӐHí;(*,p lz1Bohasseb zýmospo1m;)lobžalobكymýš8爟">JHbaXheno8j(@oo?:ňtPitkter0uTJuu vo(v`bollavyouruhXš艈cy :Pvrhl(с؂iѕ niPblahosmrplouCotc0Q.Ј1ďmzda[3ySzkoum`@s`cpp`e469a߂////+jȌ"n!x y,nigg`a//ch(!Rrhnezuků.yi@)0tupA1muہ0mír9sdqKairpěy`dsu19kxXђٸhdozY`».>(Knihoudr2:1-20)."> peight="0pt"idth="1em"ign="jufy">Pěchlovehs9važujíchloduchů Šalannformkúklad`or8ův:To//alzlGxilejibzntajemstOO)“iodměnqne)HoctqbezúxadQ.thořilhěka t Hi(brazSxxxčЀX, ďáb@aHišPv dt؊)kpatQЌ@muakujiǘ24).i4h(xxyhpn „$x,`k1ťansk@rkveLHroz0rѹИovxch0ror8ztahiH @akQBopisuskojazqʷ iBibPxtom8úryvPa߆ܧíslY@udX PPyHlb`lؓ0jap,tyNoPm ěudeme-rtejnmuincipJ},(zbýY*! u:ckquot 4677Lb>ŽȍAýka;Ia.Wdpxd2b>GDSPiʹb>hrávajícímii KristovouopraH.  lockquote>Neúčastpoštolů modlitběemeumožňujeavrhnoutakoživéniřímh–ednoznačnkoránskxsvědectvíanebevupena,terpedešlohokřižovxí: «Všakikoliv,jej (Ježíše)Xzabili,Ȅ] len8impzdálo;0><>ru-77>@kdxsěmoHlXmíI(tj.0Hhlas>mG),vskutkupchybáchDGGnemajtomomo (d'!aledu1ydohady (vRkladu.Ӏabluk:ří0pouze úsudkem“).G77">určitPWWP(oibta0sznámo1,opBůh:kopvihleboťocnýI.u.@hoveli؃cmoudrý!gAAWGnd8ezitkyísmbyj!0lCtX!zem -vHzmrXch`udhpron!»(K,úra 4:156, 157,ujsmeextraznAmy).Ssize="4Ȉ4[Kdy(ݥH`3y`e-PvyzýPusicházji aP3spsychi8mysHrgЮ iP 8ma0maejidalšíuBx`Xpobyobsahoakželiši1dxhop k8onuΉq(zákona.?7?D賂 Uvixmyslemristovyodlitby,akěm tomlavnímednoznačíšíatouš,Hrekukáš,řežeYjejichnterpretacixuj0imyslovédchylkhkexým(rátHeozději: 

«Abba,tče,ob`jšeckoPžné;0ejmi9neentoxch;ecoáhci,ýbrž <aťstane:oplnilisk ciproysvětle elk!hXoPxtu>ATy9eš» (b, 14:36).''''%Zěchivodit, :ulb>Bůhe
,ůž@homírusá tvořil,r spraveskuteit0d8S{hblahaPdur(;AOoRPdnal؉2tojҊJ`)toučáУo/ul??gbS oh8 tyxdvaktjednozna yjád)kánonuΕ470faֵ!uBůb>8Uu.dogmSvaT`nazýJ;Otc,rů`mxb>Yc0e)6it:dl(A0zxBodQHch;svoboQvollinAh`b]naȀuplXmocqr4.ʮH:0zdorymzlȇic٘ilu (ui)pt ovuphtaa!)Pladum[em.ԡǢblibodAásed  ozce:ímey0bec,oiPkubj0ašemohouc–emYdřazeHyt celSv(paokonalq?ednodpoďuȅbku8aainejxšímQnek8úrovhkaždéalespoňXučetlovýá:«Kdybyste(ěli2á:0Mixrdensthc(běť“,podsuzov in(Matouš, 12:7);ʃPač@sej 9:13)>NavzdoryfaktCě úPoKri,r novokleverkjxHom, žeůhybralkЏx;472BohȤx@ujeҨ L@ka?tblockquo(6Jestliقڮ*o@p JeY.e_Zii@abránX8ugggaldA)ovu!tbuIGetsemanskzahraxɴpIao@ýmysle`anqBЍPqsp 񏩂"u2l؎1 ríewت٧jina` ؅ZěrXH􇈂Yáڀ(yživ m*wwni<i؉wwNě䶀juezmezAil㊓it,tX0tiቸtoégpuat;yvyzv)z@kvů(pCli,ɢzůzhůxaӣupaɆi0ؑنjoH٘tej9jakoiichaIdkudál8í!Aj;Hy st) svȂ9 „xrokleveapmohavdXz8š8)roct; Šalamounhzeقk`k@hle0n8eȕЇgׇg֋Jslancke em;9zhle`a1Xdavؙažza񓘦Ynezapšlnadͣ`@ponaj8a8řiZřad铐nonuaté) JZ`evangelaJan,@oú9PudDfigur1Qku[aJzoior8ků2r`pа苑ch mlmpizeyEyskutecxh£ .uɃtozna1'abíЩX ,ot@(olkonstruHHoukyqn ch9tůᬹa뗰d:Plo;moIeuzavíráeředohemrostnictvímidmitvonéhoísmaotlačujícíhlasvědomí. Janebylakoupý,bychápal životnímysldálHz Getsemanskéahrady,en8udnýtše: 

«…odeležíščhíky؇okedron,deylaaamst(ilnXȂ-ci.a9JišterHoil,nXP,oťt Svýȅ čaývala>Tzpuddílojáků8mu8želekněžífarizeY0řišli[chodXmi,ucernaЈbra.1ěck8co)m(kat,yja klim: "KoJete?"» (, 18:1-4).׏׏׏׏Podleanatedyq,eYhHtajnveadAůos!naɀP;mRXivol5gc;Io (z)ovaiskPmilKripa)tXřt@;k „2u|doИsatan474Protvrhؓeůběhu8pův úsJroukHemQza8menukmsáčitAkepizovniých_1m8uč8ěnAnXeswi9do(la9I9tdaևyXuФ9 Ppitbpo-stliua`(ak?փite:@a¦І̅ؤБtrpÞQěj s bavil.ggggeTa osobitЏtexoví0ﺹCtvůrci?Q`t__ rv`esť1i0y@nevi! háp̲@tyuЍubocpociťrozd`ezí!poؗXX.Pzzi蓐yyx8z08autoritatiy-ši8tel tiɅHdklá@H30měcےo`BůhfexujeučaikourtYk讱s;zaá{ psPvol(k@cenh!i' šířpol7M-etica߀šu⎜a (@0鈸 *ladȡher0ruHjazyka),{roj@mSd@qѥšْPjiaíry.mysl男}=9y:''''%«…Otxůje-xmožaPMnnk ch8PʆchcITyeš»`>(,, 26:39).GB!Jwidth="1em"lign="justify">Smysléam0modlitbyareklumočíinýmilovy:

Abb@Otx,ԵX;ej8ͱtenk@ch1Wka); «»?e).DžΈJchopitel@0itKruspsmysljádtxujvhjšíolbslov0shlplumoԟb!textчX({+`oukdoA č`ktblížeН-Sܶ8obayzáqȦy XuvztapkHtvo(u֚R8(ubjektůmmil, l`ÉyXrazXSvnitř`I鱸0qijhitHdlýv؊!uΟɮ"ni(yli:^zPwxGetsema8ahrqg////f!žádmbsple(ctWů. „Sɇulih“hrnečasqglob0civzacI٢ tastrofunuЁ߁߁ٽ1AychQlaizxop8.2ho!urzu).h;uRěHsil١󫷃Ayjaly@tivoٯHdiv)lo.džhhoricH( oylHamJp`ku z,j.or b?edٞcurƒíle:hnXtpů1vo!yhovoval, přísnýmozdělenímidíbývajíchlanetuaánytrokyzákla8ově-rasovéhou.

Poeléějisoučaivilizace „styjulisí“ dilopolečno؅dávkova`šíř9nalxPaubtur jeHjednotlivývrstvách,ter@něRxemmožňPlysvojitiy či(zlediskaavu)Pdřazchop . důshkuose8 menAmi%PovrdXYivisItěLI)um0ieežȀsamozjétkutzneuží.  _____Zcileɏ׏׏buvůšiřXXdrž})duymyacprXkvšeobla:život`gi,byhjir(dnicxPshromažďkGrůznoroinformohtakwst|t. (T)atiXHnujeava 10kurzu)Tengl8l*`trHHnaHdnů(zouozvatГobPenУronohitМ0čá podob@udeckZho*titulX(baka,agi9Xkandktor,xpkore0ndI`ici),svazů,litran,írkev1 ierarchi2daly ɭens;(porasžP" ze;Jnoz|áhphyšší(pav¡ 0ebč.9exu)/,זפiccQneboť n"IdHutaj"a,q@ toep*qípbATnijnezvielňahorȟڀH omlǚǚǚǚV˅̎iH'a/m1amezi0žaoh,paekÜ脼petixisciplínuenH΋asprd/a r؃od窛pač9savbodyolТoQoůmíЖ2 -v (mmháp`eapob aQ%R/d blockquotT6WWrádnéxbezdijimky8á@pybNytv 1u@idPílneҌmɃPtmilbAou 𗒁kdopuštHodevHo kXq0desiȔ–3I0úYne8HȂůhq;8p\̘,馨e zaZorak@`476společnostodlivemierarchií „světovéhoákulisí“dvrhnerista-Mesiášeeosvojsiakěrouku,tePsal;ojli><ǁ/πˁ}géWRpřektr8zanechanhučen(jPbylokáno kapitolách 3.13.2řílohy č. 3),ozvijeXtPzabr@1následucímkm,byimohlaitravdu-SkutTdusކl. G(ul>477.֌uyϕápm@PA9ezbýn)buďbIpokusit5'ۉvzdory{PI0`ppa0OOne;snahuz)J q؂Dn(hodӦíRaOON[kdykolivꌸUplpod5ptrolozamcoo ;@C:*namel pšíft.α potbr(jenܴ(uaozvih(Д!ǜěeX( sdky`{agieikroؘ8ješ(io@k`fantazizbytn Islušcé"ju1ň9;QamoasHțnepd2rezymhukama. XS]OJo@pTavoesiáše:j.yloozhodnutoynést chrámuenplatnitůčiavueapraktikasvěcení –ystériumxzabitazkříšRboha“,temenovitěn8aapkladxe0kultusirise Egyp.ˀtusělové zdánliqpoX478NaP ďáby úIy,aneuží@svatký),0jdemNonkna(žku:GGGGE«APjarchandMiXeldyžeJPemoj)šovoJoxeosi`atracuj8`soudXkl:ťtio[8ku(icay:otrestej]zHosXin» (L(udův, 1:9)OOOOčMHiemfe?eefe vXjšímɎsatanistAazmagicolor="#">ají:NWW>Naplňůlmo8bcheeAeid`i//(m)}//);__">//(.(,V Ȋpaث^hispoštola,iáhxSaȪ yPpѐ` 9(;LѷvykypaXjJnoh:apntruktuxuch؁ zůyiȆ9azby egre8yivؚ)chyb@mupdle:)Bohѐ`xmi` PЊtkXsvPd!ola.ԗnahá,evlápmdo-lunergiin!t*jousiAfyzi(ProteXBJíHjvlasXuhh vyř҃!=`dЄ`0uXzrt6zipt_kolBfikaci#a. gggggAruȕúspěctohoscéؠInezaanliaxkhkutsmrti.ˑPPsvět:ulisXjá(ojXy@ší두žoڬϊvyhtdpoka4kůzukɜBí,xi(rozbP,aPx14)elI@tiB˯rqmediȠabec0plXHdPxreHzimitaeQܡȁ"h ukž^nevedekoz obzYnџAkJ2i8`(ii襑pouz 0nq0y/ϖϖϖ>HœyydenHpxobzpg"msr|nءzkrac!ybuutrpotaelktkrz raД񉋏8w)ych𴸂)ědomru8ral;`ҋioh hilou ^PaehyAúžeplun@ru mIopnacheЖozicci9 ɩneӉWH0alncílarhHvulzeXX1dalm.΂železoylo těchobá@relativněrahékřižováníŘímskémmpériuasovvyužívanýmypemopravy:oholyne, že!lezomožnjinde]tžitečji.rotoea bvykle`potlyrovazyneřeby.yobrazeh,tercírkevtradicievládá, rozporuYzpůsobyé臖8s dlamichodidbitXiʅhěšeno,léháeříži479Ust@dnictv0ůzanec`esryhXita„smrtIzoha“ jvДAšír.e-li člkxžakzeml,a4eňatčasmuskytnutaékařmocxtaručenapivuX////+MȂp`iv[otvrzusdeosephalavia^v1é Židov)álcenformAoompatla1Pt(jez8aro65`letopočtu)inozȋ0júčast`k`odsouiXeѐ!opao(,oQCusKusV!*uchytil ٪"vel(kespasiana89400480πP7///+,e(lіdíXiHQxbýZznámQ.ΗI聠d鍺omilhxnia18dlousstxiund)XjimifikXnou`éči;dyPdva@hsten1et PXl.πy edy šanx#yȒpm0za0ut,l[0centůmpliv8fektߚ;Xpsychikuavuznˉiō`maj0úmysluY*oPeܦȐ^l ,ůžetšesnoblulvarfunkč8logickHzj(y;*Jmlidzombipole8ěstwkultúdú.߫JenZjeuskutIAuPYȮ{scéؒh@t/qrokutoraudsk:qzaPbKriviniH ا,základu9QpadlӀhradiěrouky (neboť ŘíڙxriumozšiřЄAraerincipuáenHšeَ0i)GGGFZa( ptxlin@vsJҌkxaznam`h kx8HexPNpona:1sanhedub„xhr“ (Mat, 26:65;arek 14:64;uk!2:71);d7qUOhK`lPů“Xj.iv)seO 27:11L, 15:2O 23:13;an߸???89912/=1??///<18:33).poohB`aQ8~HzЖ0ýéd)Pzins Չvzohaavol odezpo cem,hqsledɆPreHtvrd؜#xym@oryYsesťansqdsuplyvytrp@snahgGoqžapabu?-j(hXuvedy)I?:bzv0Kȋi(neompokryfikodovogelPw7777>OOd<arknezlyybiblickéhoánonu,ežeonešníchXůchoval redakci,jížtářídhadovřinejmenšímaonec čtvrtéstoletí.eněmevrubXopsbjednH((ěci mskjprokurátoraauto0děialogedstavitelsanhedrinumorem.

P,terýzl, žehžíšbviň"xouhӄXtiohuhpo0,oyslechl.ovtle: «Moj,roro2podiomrtM)zkYš9»,vakvrhuŽidůmDJe-Ptato@ečax,ezmei)@odveďsvsynagogsuHZlodl@pzáa.»Piv0máPbyisoudiPWWidPPilviu(T…keůč,퀈býtka %jnaHžkaůhlaezvšimnuȈdrHmít9ZtwdlXomxف i klyhcemebylXpž»xi>(Niko`mevangeliumiȝzborkupokryfyarٛ@@esťax,Pb(pčnostédickultury, 1994,(r. 50). Aťrsl^zjatextAepXylaXponek tdkneb(@zQplodempeatieukceplynulhihr+rehtra(vyXídaoo)ohledu)v`kmýmocQmnozlґج5dv0tisichŘímA'zolqzatay8dovzpltšpičkyczelypoujixmúčei,hyآ)w9;odunejané.QTakpinHP'avda (ڇ0(ěkutozaXnmpppzuli)yu j08aztrH𖘥0:魁yhl!i_A0áldoš8Rzna@آߋʊnodavodaža@aWǂ.jja`(m)situane0itnebX؈{`n0aXkohokٌhmusexob0mrepre,ꐓviptkanonAw΋: enkusVKrВhJa7:32; 8:59; 10:31)Cxcschliɘzolx9ny̐!a 8x!rvHpdXqSaxl54-60ꒉXiudouaav0( (mvybxIpvl@ǯj!bvžd`xt).ct0t dppXj1o.akpiئxšzarma8zscéekrocesiaM8МhAntik[stIt(mtvoecifu)y1XJ) vypЂX=tngieqombkace,H1hdobexPϪϪϪ>ToztedůvodrФ"ilátA1ѣ1`0nH)p3Hdopt.bvi0!„rouBohu“ohnaobjevi誺 0K l@Yů“؄ɂ0rokyzniy؝0stimpérirKt,ㇹaucháhxupglI[kypstejoX)`8ec׷atšili NȠHkenchoskrya`@HT镸lasy@zajeBibli.bheh"uڹѱeýtHmX Životu;򶘌p؋myrJmrocesunitřníociálYřízeP, kterée rozporuevědomím;nátixatu vyprodukovanouedřskýmystémem „publicelations“ (íárem–ubkulxrácH veřejno“).otombiრchvhdhalíteavlt1:akmiledekolivYBYřijde0ečagypt žrstvoeboněžpičkyudska,svždy0ichni jH účastcxre`tohsobyamPa8yx)ځZčlenobnzspolXai,amcoZkutEyor8a胉ajPámooktríny,QQjuje8hčemžezȉuázthnejtvrdšítrandiscip@ hirchqhoaac (vxtjnDí0tOinim(evznik򘊆a@,oJjahpozortev m0neshod8buďdí ětaoȃYamB0cesu,mza2el rytxmasQt`8 t. 

Ř؃nhedrin,Choqtaifixdiri. damípad etev!demxtr`atolognvX'Y3ekeSovi.nbylatupYzkoprshςyrEz obavPudradiXahvrženců.Ԍšak)|PehdpnYkuhmělGAýtalafiaMvelxjdouYscéhYmriazabizkšZboha$b)vyenIpxa9nčyvu.Kdyu(taWbggpvedlezҀ kuspokladȍHsichppsytdrav"neXnhse zombiejne82Polžírg0ptorůins@. AHjp߁mrqeeQíramCk(aeuž!a8ritH:Ilech.ʺDpAunqɶmáisIsHědomX1eiُ݌savjána vzȫIůd8ř҅An Љbsolu1dvlX` `4PDeronomia-Iz`eʨ0%`jekt otrobidstvnu—izapia 8.4rdruhYMkurzu)耉>Axři, objȒiŏeaeylučȕ9(ni赸Q`XXlumkvGGG91(7E3GG///CP7@ takus i`aa-Mesi`ezmoc mэilc8)ؙpjeXsٸiamo؛J@,iЄdu-Sk(čj(m!zjev ase؃Є |O915814///*,b HXšímavAh9pZeěp(pȎȉIinok9t͎Hr0artky);ˉ{䉶toclegitimhierar@jҒ HitȻZZJr,jȄPz"mIsHdopuštploȁe monmBƀx_@WWg28795e="2"> Aencénářyldykutečněpuštěn.ristus:zatčen,dsouz8aydán popravě.šichnilastníčiiděli, žeaaokoaidskýynkřížiemřel.„hpochovv jeskyni-hrobce,terároějspeciálurQa,en`…dyžstoupiloo,akejHЃe!a „vzen“mPbýto;táeůdcem-tmohem klAntik0.as8cutrpachvéhoexjiz8e8třitědouc,hiběhnuti΁la(azmatkovp.velmep`epiobzvlxhhdruhů“usehpo0hal2tétoГpdy-SDopuamovolnvývojetuarychlynaXpcatЙǃ–ijenanebevڀ, (sílixřa (nzibi8agregorludůzjevj߆avoHRmezi{udkykblockquote6txbh@znatenpĎXultovmҖglobÄrozsahupmnohetskruHtomúmysludmani px`ytvoZoXšilpoluúč؋ie,Pz  mohY#P!sȖiíፑbioHota-zombie.ʤʉNJhpckyeesťanstPhlaPčrВopíru Kum٤8muy,vyc u ěroukxdczejPqémoxite@sedÖ1zavrszlžre <߹߹߻gaail s=0001693373486a///w??Vz dȼ`u]cěřPísm`X(rocpzaj1neHsdnizm~mmo@Bohhx7002714877'%8uO,RťЬa[záklaryzípjة1itk觨h$eJлȑ߻ߑNejz1šípejsejHYásX( 3TilОlrlixقova(tRcesPPamašku:«Saulšješ ح dXtpp(ýhrůžk·8F7 P@ěŠ:oX@ekȻȩžádhod\doporXurynagógyvta0áuen hl(XkurQŠ@vtɊJeruzal(a.aĂd( 0lkg,PPolh+0Hbtzb PadlHslylse0 mluvil: "e,Ӏ9!ročnedš?"@ekK,neOn0po Jjs`Jؗ!š.="4spangcolor="#fff:eJ*👓١hzYXiodcům." Řdyoz  b`؇!ohc:Qal`A  V0ňhdiЀ`xCcтtM(`=Srzelzůtxchopn@l;8icQaXnepnikoho.sv8vQ(icia.Hsvzxu`awun+(jeQpilwפ1em"lign="justify">Vamašku žiledenčedník,ménemnaniáš.ohoáneiděXavolal: "^i!"ndpově@Zdesem,ane."Smek Jdinedolice,terámenujeřímá,PměudAyhl8jaulaarsu.Ђ 8modlastalounakěcházxmuž5kládnajuabypětlha,nlidiiHpoom člkuolik působTvýmvatAveruzaléakéȄlekžílnoucPtk`taždéhophvzývЃ0;oš/i,eboťn̈́nástrojbiilnesl5rodům눘lYaynzraelsk.ki,ㅠšechmus)odstoupitroI߁HvSlAt0vloRXahՀYůjrat, kxb@-Je!štjev[tcestě;hs((byqX8uch{Tuo0čípadlyhny,肖Rdal0křtít``přijrz0S0tila.Ӂأiy:začvQagógáchpat,eΓSynŒí.֣(эslyžasli8aliTo e`Gen80y2adHyznavt I@m!Xntqv(ut8vedl H2* st e vír ؀aRPúzVqdhkdydokazovato  Kristus» (Skutapošto`,l. 9). 

pinism
(latin)–!el).a8$dnopibův77775:WWWWW«Vѫ莺ďymckon@tXaírkevQra#pPe"alióȹIzvhȾxnenicinJbruovkt,eyečny?9spbuzdIԈQovIktyneuؔ08lo` vrchzZ@`jšíX.ߎߎߎߎJЄhHohuj٧aٕ@vyutsblahkytuЋ"}x)de`osvobo1log lЀ hluborafskryGGGAЃkooh]oHI,Plelchњ(oá)P.ԧ=Ҏ;ńFǃ  Pp`zporuqL.΃ojkročnyOIroXobecau`enovitnaKȀЉ)situaci, 1907n6o˘lcer">*     Eblockquot"πȃOOLOdbȌ:qtu:b>řaxmepizoduaX//,reludům(odmxYkFost seujevilkutečnýristus?

—rotožeezájemnéXtahy člověkaazývahoaula-Pavla tétopizoděpoliY 8kterýmialšími,뀲chudemeluvitále,y0eňují mnstvppříhodvá0@kanonicktexte@Nov0kona. Č ƈnP@ak,ak9alšostatníXs8deceXjedná,+zneXro.    ul&*lialue"??489IIpa(, byXm!soHdi袛uhp` k8chyprubo`íluoώώ0146790π///*,qi`hwa,BoomhzQničíle+ګpsicahrazeЁAxcizío/upϱG??=eoláٟ;neubližao27cx(h píšyskryYrafinЅmpůs@m*niٚ@va)tlxinform&i___05682O]1_77_///\Ëvojsm趉situaceterPum(ň!yvinitiohb.V čin4ravRJai čěka,`duhzjev1ovzcXDamašk9edHp`ȉzájemslutejm:`bǚšwwK o8obHc„ksťanství“PakXstoup,,anemohloHtst)1oykhlbpoX@R.ӟ/-eȜbeodhaACdu.uďkPdjʊmoѿVlidjednozn(QpHoi;oɃdialektik (vizl. 5Hhohkurzu)߂vylpUvtázky.pb>Pokudten je*ud8ssxdomíG06032///+0(0ěXdokie0 rozumemvutatH moudr1퇡t2Y(hlskašíleasáhnВy-aždm@oboXbiusouu.((miodvrK0jHtáklavota:Ϻ?ϟϺ91toa@qxpoštolPav9zobré uvědoměléůleepřehodnotilhbývajícev usmířenaobrHnáladě
xsváRdchozíbs č-pomýlY,kternarpal „moudrosti“ohoto0ta průběhueh:pživota,niejichodPněnoue@nHmrav(`řídseuchu,oslovvetavdyyyveden hryvyHš.ՅvXsiak1 (jakoierarchickyspo@daouhrnc@h0tek)horliXpHal,eJežíšristus (Mesiáš,maz–ohemo땐pl)určitxmi0Zpěru) Ȁohl2߈/ψ">a9zPkázattop _^.׆oo/up"1em`Abzvl1tka:/6LJ߂">PlskutečAaůhhp kťanstvlidPi@ obXpX⅘8PЃȥpPci`Qdst?ԝ1٬c,8coةP0`Saul-Pavel?71goooo"stleퟸč(ěkavIstracypi`tit"oquosbXchranu`oc.WQ8goo69114947///* ǗNjA:naanevz@neboťXl0beodáDnв9oiuvaceqdopu@Cɰyu+ҏ" mzX`tvrdohlaQsetr8لtomxmdcYi.ϵhtelud(mtؓ tod8c؀8doamašku,rjeqůXɒ0edlzloamXlad (e8io`-smys؁/*qvizapitoly 4.55.9)pyšiq}xmýšlet(a;kpo ȀPVZÁJEMNÝCHz@NX`, eHaul֦PdAبdi.?'??8TakYs@ajPtěřfarjsk0XdicXyAudaism(žh ri`zombiiheV;󽐒ِa{zavɑtnx`r9moud “ ha,DIʀiodmívhchn(espoňkliksoCponayte 9epqodokudezipodich.{(uy ine🉽xe m8nyzanadHLJĄuk_];+yʳ1dlit9XٴNˣTyxF̏ mrtel č aƒe.Pm hlfromluvXpRJу@d9sBůhep)φhQOnʇPZl.n0ovaž(Rvodůlté;׀׀҆repre ji79m.ԕhea Rӯepizod1 QYٰ_ggt"idth="1em"lign="justify">A souladuevýmiravyaulkamžitě,akmileuěkdoředvedlouzvahuazvaeežíšem,byl:svědčení, žeenmusíýtkutečnýFristus,nižy1vůbecamyslelPdívztk 0Jou eticky úpltejyípPanhedrin\lgai,okudeš聠o člokeziidmi;@ tomtkuobípadechrojeviladnata0mánost: 

«NaíbudeákonemXavdyeboť؄labé,kazueCbezaku495JeHbpěžkéXpíratiodcům߉ Dgǎ760ǎ6ǀǁ///Āb>(S@apoolů, 9:5,`oho48zduHovi).ךךךךRozdzM:j wwa>aY2']lu Xamonikiné@nedotknul,rom!a terh`hopen.߉GG(u66_ׇײBBůhS)lPneiHx bla`hdop(Pτʀg">VchnestHa( í >𝨬`Pykdypodiv zvhciar1 ů9í؃"nemѤvrdohlhyluavedli/rzoŽivotu`8zazeXHorQeHaronamxpѿaqmRust؄q cejshShoraskyto9yak pnHkaždém dvionámstou 77O7OA(𦰃`iBإꆱ oamašku,oWWSKe(JusHvyplýhۋeěm konc  kanoت[textPNPIzáPXdy neodmítčí babybzbněsvyléčhbol8ɤ0uhG8178497«AXAxvyšo Hjimh mialo,  1pen, ataHvmny OM.˫yi0jsktolXkЃ9i anřekl: "Sta1 mͥ`mil;labz{Msíla."rbuduyjihlubi@)Xmpooc`»P(Druhlorintsm, 12:7-9)?="4"> 

Ayvstáváuedyzka:julwwb>«vlabo erojeví TMsíla» ,akoěkdodělilaulovi? nebo (Sožíujeepravedln/iověrzi>bezhleduaidskou „,“ či0u?hznamená, žeůh ie,8 PȊ@.o/ulWW7TtyXdzdkažnejsjednosamédXo.σσσTak0třebaovšimnoutskutečnýristusáɋx oblaфhopuštěaavponechalstnem @PposlsatanovýmI`rovodx(lptilpoučkami0:aby)neyšo 9wwwws—Ԛebyb>S'%ypm hotitmyiímbléysá1koXn: «Tzmto,oYHu 0X,kud!tenám.suXsmalȀg>>498a륝ApJs[Vmрĕia'%l.Ё2k0HvpzOљġw(uzd`öz mBůhykaťansthzývan (Otcemaxz)lidea1j` extu˞/,?ght="0pt"idth="1em"lign="justify">—akoebylo.novozákonnílevetaeyprávěáboženskéroměӃHa PavHajo`mdčíámpoštolavelDruhémiorintm (12:7-9),QtHavh@လkřesťanstvxnexstJyužíуsvýchíle@B dopur,ťžxkolivodobáztah absolutnikomu,p@jim_esmlouva ivyvádět@diaoboduh obipokud citlii> 8>As@jsmey,říš1é苁me,oěl@hcenpniklesnout (zhlabovůlЙ8oadn\m8QěříteZchybcjejihierarchic8hosádáabymi`lioWGAo@demjevujeYůj䔨onismus,ʉo(XodpadlicoדstatxjinЌ3alýtem:9dochu pd`΅ 9epizoH8siseɍsem,rdpou@pseudo-–ntik\`kýáluHggחgחcښ 0il{d IParlJeyš:ߊJ߃߃«Kdyte!lvyzXksmiameny0pa darhkl <šItlkitaci>:Pjdoun0kdyhvYzůneinrv0chnoudeozmeto.“πXz)hoMxs)`?BznPza@eHt?dporlěj0 ozorؙdRst.ΓmnpPMvj0nu`pqkat:J0jsHto1a*lxasPďzami(Luš, 21:5-8).''''člkapehySkutůhzýva)lypisuaíhop(ч؃0`xDamk0pl)ȽԷKdvatu؁zrazn"sledbIpu:ψψψψ«Sz[lži;rokůœk8ch𦁐rouvlevni`Qlci. Pov@te/b>Csklí#rAh8Pzod 8y?ԡ(kdX8r8strPH)ʛHYšpaGBT.Ăg emůžșgbKlZ$ vyťPa0zohڮ+Ioh(Mato, 7:15-20בבבך doXbpaKřtitel0Mane acelM noXozvxak(clčinقpotbk5 hlah0Y mKzdr0lsize="2">499Axtuiuavilizo,trpe鉰zldůnohýmlepýmarovalrak.dpovědělim: „Jpte,stujteanovi,osviiyšeli:ӃíPhromxchomalomocnjsoučišťovánhlušírtvystávajudjeeobráp0va.lazeomu,doykvůxmněepoddpoke! (nadenneuXžíh českýkumenicapřekladible)“» (Luk, 7:18-23). 

Alebylo*ce 0no, že:blockquoH6σ+ς«NahXímrůzutrachěm^protiщjiDmučím!abyimi řizɎPPicelaXni,`časmrzaHponechm tptavuéAykud"svoludtxd@méhoZoužit.kmi(vyjáّ(jouhlas0x%,ak1vyléčí9onҁ+í…e4(ns,ወbezp@i{» z obnAém@@ome svéЇ jedniíBodopNeníožné,byavelerozmlouval nimialší`z prvchřesťanůnohém.niuhmohli@vyprávětHtom,oimylonám8 jejiȄ"uveamotnýmežíšea čehoidky životahzjedsqiidmijakyplýváextApoštolskýskutkavangeliotlivaů, tně%P0la,kazatelkterý@ioděl8staákon9tradicс*rouce apjádxm,2subjektivaraRpodmíP,ovéЃum8iuڏ azaKristPuȃ,malxiPhIricreálВ_ství. 

AvšazaeXůjásledujؐۉhdyoddozczpůsobuaoečӔS(začppochybova&žeHjoocestpDamaškuzklužbě,t@psal: «AAdivvždyť+satanvlékanaӝala» (Druhhlˍnty11:14)H‡LnoЌaříprz8877amez䗄0HystematҔ ilQižrЊz(a musQtpechnkeI8fnonuΆayYznÏvybnmblockquote6{ToharaizuiBouЄ脐mexk 4nPa0e!vqlaxoneep+dexE,vY)0ived`ڂqleălJryX@ocevyvoleíxs8pobytp ddu (spxinformacemi)tɃlasjitФosvoj a9xosihHЅdy{񏠓Xxokudl3čhěkwiʔϬϬ19!otȋX}l o؋)pisBohuЉdalAymyšboha-egregorkodliš+ 8a֜u,ex.wwPxm8obzdůra mأ úmyȴXĖpdsuzч!`eodpdتsxHi jz„߽“Q਒i-mududaismeIeAѼQě`vÅنɏhodu.aɆؑڼĎJ 0zXzi؈(Ck0ȕ)ؙnů~(501poštoudělal0co:i.nstejněakoatn,lychHai davo-„elitské“ultuře,hproto؃ýtezhyb. 

Jenzformkhsťanství“e tpodobě,Phistorickye vznikměnilednunoha@difikacide0choteismu,`zamož@můsledkurav(míPn"principulasi`řQemvmům502Alvomigu ozumdvajíI@naQpouzЂávyhodnocu8tPmuáohorstnic3RozliXzařaz;sychápzaaobnažjeAědomKzН!3(rk objektpyrɫXfdalšíododí.dXo1i*ȄHnexšíůjkladuď ؓ]t,Hna0upevňvo1 88poleč8irafiajiotroa)i;Vu dȓ@u%uXАhmX cabyvQzcharž qώ|vemqiosféřeesrou8pblockquotef6gÜgdpsthskutzatrat³1u،Yan8%ӗaѪ*!xk9(elý+,`den8܅a8aHinazḘáe m)YztrXna!qzby@kȻ,ti,ana:8"cosegregX8-magIituЏxopiu*určAui>ɏTen͊nq鐉Hpporo9(WWVI BvnuknuakPbít،I0o"0_`YuX!i)lH bjtɅ@u'"ůhpPm'mikolymbh(҃Xϝɍ8o)pdiuň}QdčXR{*myiolPXrdLzeײi+7G770DáTakovýravodmíPnpostojdánli(bavujeutniřemýšlet, žeežíš,okudilh čloXkeziidmi,čabsolЃHjinému˃sťanství.ízpůsobemavledovníci#sebou Živmoh@zeď šíle:`a jedpagresiA-parazitickéyděšeWayster@y-nihili0bezýznamuoȃvavedextryhorojevůryهtu oeál„ko“echmodifikac halo`PhnHzak8popy,Hhřb@vz0р=era.

503*     EWWEw!dokn`ދ*a71mafP1dd8khҪzra
,!kuselitnoijotliЫPdrdijudaisih9d0nl@jS, ye@ach(iil:#8!az=Hisudaula-PaxzG@GGEYzmHík (Skut(XolY7:58)anatA@ochchuXQ 8ˀ0spygDeu onomia-Izajj.0Ч'GGGD,2il: «snilírkevnxit: lůdȒQzatýkmuiɆ`a pžalz» 8:3;y h0yp8Hpnpoartaroklevetinkvizicexp o艠presemix1Xpu)>JenymuseؐmaooAzn1OJxhmazagX bo -ހڴكYech1qq 8charajhorښgeuأPcepdipjGneQɕʇȱiggggli.Ѕx)pizo 9)šɵЅces1Damašku, seaeholastnostichránceoktrínyeuteronomia-Izajášicezměnilo:ouzeižb1il6u771tak, žeyásledovalrýz9křesťany,límupřímněčXlidi ství,I onámhápalhzotročځinovýmultemtáȀhCa. 

ApoorategickémenícestdoamaškuavelyšvihnuXehmierarchDp`P:jXlъ8EedP0inou „roklevet@“gregorip!větevositel Pemí8snažvykonitxjHhgaodteludulojzákladyuob chtK{aȄ`vjedoplňمiÏby1hod1 da5oupdz#ujjen`idiyovsH@eč,(ji2@mpravodoha.P(ýristusszaЄvotaez0imizcelaonkbypozemPocjev(*emusbýt"ohr/sqedli: «Neboť"H:ee-li0nosaht ٢ků farizeů,npjdetKxlbeho (sЩsm1vyčl0li:dekroucZzch8,ělamÃρpBot(ázalje!m Anolit úsilsamo(qz1ixvůle )» (Matouš, 5:20).avzdory* buؘX`pdecɄ!hsat0Ilu qphr`yerh0ǂ9Xue0lesb,0aobecucʯrslab@«„Stačídyšust;iroxla.uaXchlub mhI08X@aDruhlˉnt12:9)////>Tenywħd GbiblivzacBxzvayᲐoky- rodglobrasb)eyPXh(;ddHDeuhonomia-Izaj!eڄ7tahupu-X!hnabenyvislý.P2ty١pӛ8XyP(ПyAtІuQ۪΀–p@0Уӛlou؋@1ásledk@ "blockquom6o˓okKroС`Ga8r0уH؋cpoyq,ԆsPob,ješ!je`emveformuHpsychiceҘomysxalg0kȃlikvidabnapnuf@X.о8Bed)iaHzІڎří@na)n8tvoш@Gotu)(8zkoЋppoky), důZnoz nrůhBnynoanYh8ihȕ)nQѳúha8וaZ'??éxɍů@ففȍ1k3#míPcA艸`JaΥqY0u̝ОpHDβXτʴadčPěk?iP'" jeniz8šť)nutpěHp s ׊usouطdfanati𗁒Xc0j(sd1ѠpJeYvwě“KIamilezH 0.OMyǎ#`dlkombinhemb>舯tiv8鈁 pihch`ňn:,eboťeakbavujevýchrotivníků,nižyůbecuseloynaložitějakéalší úsilí.

AonkrétodlivemoxgoritmikybelikvidaceYmínxpřekrouce`mábenstv(člověkaohaíh pravdivostrocIzajáše!0Mesiaám pykladHspdo8ezst@dI8eem „svatá“ísmašlibpoštoé,etravelxpGotupahynuli.ӊvradentaci됀mrti+jenHKristoviKdhpt jejixtextůqNmZo>pr`vyzva dyHk mumluvXHta (zNsho),
ůsXJtejنjdřívY8rYcdonic y –iblz0jektuotročيiМeméx : GGGE«MP JkračoH?žюxnest؉pčakby8lGedeón,a@kZSamspYJef,auvi(504CelZ hneden> (vy ism@ ci) u8pthohsԂh`*rokl(@e.XšɡPkolij@ŎnedhsplלҁbopBů[zamýšlȕásA/ȖskFRal2bez» (Lp Žid11:32-40).Mez0yky“žida,ýXȠmhonXv8ȧhrozeQpa@@iɲsamozHjxJtezn؃opnemŠaoun0anarpsujPP8rX좢߷߷e. uhmrag j@e@cypdpXy0jy8td.odxnazoru:Bckquote6돏h؟YᴨrC v"SstepaedrЀaIkčns`da. GG"p2exPz8H‡ 賈~n"PejevonisvyvyšЈ(nad8 de,eaKيЄniežHP ruЃJItvrQoupoola00po@Ȅ z išpas{inkvtorů:A@edqmádkyPetrPȚPЅka'65385︇ ///,odvoCiaforlúnikemeut@odєpodsPuHi>ozky:I/taakovéhotvořitele,ebořecien tomtohětěbývajíi, „kterýchelýenodXnení“?stližecje|Bohaၳjich,ročĄpíklonHakomuázoruYjevemebevyzdvihsehonisaosedlosti?můžeýtpasm,deyvyšunaděm`0padlioHšstí?inýmilovy,ristusělaoyžišel_t, "aav@navzdory8dom8valnělidzho݈n. 

Zazly`apoolbylcoPrHkRpinfiltro`m1veslednéírkȉazů"hlarpsanhedrinu.dyb(iHSemtátzam.em-uč#:e ši(káží@titalkrytectv8Æ1evbyčejғ/jXIhodvr0iHakutečSauHabídnutasplnnzQxto1dobm`rcz. !)st9prpXkvů! # roklt`chXnovǀpomýluJpVkseědi7Ў酀os@sámUsobě.nažiezxtђtodx,țَreálravtkaeumňaxhtozlpod`ty8ck oktrínyeomia-IzHioDstvajménura blockquot046773AAjȑЎczformZщouOOH֒n wtxouz8odatwwwКOineboťAp@eH0konceptum(dyma'0W'W'"Vé`kix1ora׉1p0<[šlti`vyPHȘdQaungpt 8ensko-horٕokoliX`QIcuCa-Mes(23d1Ђ@a nxivolP*mzavommi.փ2cnrzdilouďpdi,pHjȤtykuY!drž{hsnahaurat506ABohýxIje.

Ane silá8„іHulisí“؄štělesneínЌX ,userychֈژ~@na8evpup508ory(kQpjedruhchod:XPadavehjedz faktorůměnil艱rickyeál뛦)ěkubaotrokůPqeličҲ‐šIýznam~exjeub>Moh–ٹhɀkutޣ|zdtogPtře@YhyI PmaXoϖϖ20415OK510@_///+Ѕ ůhͽ)b\9zinscepo)y.Csajnel:ur٠كmXýttavmm@i,qPخPF`Ӥslav@H0zcɇ`špinacé@#bohQqekdouȽglolAiaabgnemani@Qší.G206871</a> ProroctvلpnanvzetKristaředeho8pravouKožíchajemsYhvyslovil Šalamoun (Kni``dro,l. 2).od(tuěch_ímodnoznačně tlilooránskéjeven(súra 4:156, 157 ((Q8)Ao*ýč@š,byxn„ovéH kulisí“,kůžeezuži,y0ky,dirozePaH.iodhxtaždý,diáucHmezPebpvnalextyísemte rohlášzpvatáPkutn)smu`myeoučasAiz hXorickýkronik.Aťaithcete čiecradějami(l1xQvYaktcházepokusu@ukž1pejogozyAdčívzdéȌu`΂jonx xXuje. Pymýkladůběh0|tepochneuklust,vostxrptqmЎmKtek9atnore lidvztazy,ti u`"k3mЀXX.oešě,zrQéleůㇰnqjhedli`,˜XGooiHɌiYbíXP8způsobtehdel*rdu toHdův0što(ruszv`motAGetHaSzahxxpAzK@Э 4<4g>NěI9 `u`H1ɽtirZ@opcp`Pa“hqukhpbýtqmocnýopnedoulaticدԀ@Дxdu-Sg.enK"(gepn+Ӓ*q2u~Cks{hЁtmvnuٟ8xecȞhmk"j lȚi*q?nepN–snHot@ep!cuqcAtvoupXتܦTY8slhořBk):rnam: «MrpkH8xť»a؄Pžijemexud7PdXlcvyvraPʅ`zdeč(u)AҏC1;krucovXspolDLvyP)o㢀šhviňrJšchtj.pism@chopаytcůMuؾϐȔoudtlá0:bPop(í!“WWW21552GU3W//W///*;utenп al/@ ymýšlmH-eticknutB vyhxel0@зR#ámӗyȒ (ak*smířЍea aj"tádiuВurbyqVhoprud.@i>Aýji:chnysecitrakt ovoonckIjsxobCm9ɳlu0pl o)dysleé0(jasAdvojsqBsSѫ…pJ9e@s0jeť“»82Yonžíthoua `Шّ,zHI)v Evůlišemohoucího?

Aleokusuristovokřižováníůh –ilový,crdnýposkytnul židůmhůtkolo čtycetiet,kteráěliožnXhpřehodnotito,oetalhačin؅3z popíyJyslancůodpadlictvodoha;؄hsvémoPpovupXdhraPžíxy.elouubudávalnameoXm, eůbecejڂinášbětí: «TalmudYí8le chtdPičmhXmtne@mi DenykZ(Babylónsk,oma 39).okaokeisvota!é(olzřík:e» (JešKýmyl?,0davatelsMessianiciPon, 1992ȇ8klad.renaidovesibstiskbrurczpvaX%ezuu)؀).____][Q roce 70aȎ0opou.stl ode l33j` uveděsx,akžayútnaSův#vhXgarszabimQnaمě(neza XHbyzamenHkaždorș mVmslov``vlast(XPísma: wOюyniZťínsis[p,ýbrHotevlsPii;@al؂SzápalAhch.u":leicház(;Bitkunihymndpso: „PjilTvou,beůj,8Akon홡hci“
(vyč(i0jsmcitaci))Žإ(40):7-9)lHou` Evang@mXuחapKoeaXšiKdyby肠enIPHpah@vší0iPs!JasoХneboXpáA1kozlkr?ЛYesdplňopsli@Nejvyššímu!@MQoudXXvolaɢubkmty̵8avtp49(512-150fonhize="4ߙߙߙߙۡpFvyl1kzuša蚐eppzituuboh興byh,od@lpěa[BZd$do0,teica鄑p:.i|kȃpromxtechIpyȸ`̒ztr@obousrXzb hbnJ㕨 sу Duh,D`@otrienoc0hbPal(iny kn@Ѵ}v nulia(aXnkrétqJeremi,ziela-Ḁstmi.Adůdt eká9dějHlytamؒXyhočmir r,ᡐں spj\lhegoismu.icméHposud:Zblockqu86Néҫ#exv(uykťakrskeҶ!u9Pprav(vrziiblHexa`jhhД˄yŽedobrzp0ꮡ3.4.ůhení0všímavý tomu,oeaemiěje
UčcírkvHpoicejskémonciluaktickyyjadřujeoagiirve příkladněázornédobě:0">«Jestliže0Hkropڃ1ozlůýkJplalovpsvěcXkvraevAočišť(,akíKrev(istova,H؇Pineslebeamako/ouťohuoPuchavatého,sxšP`domdrt8chkutkluž živ8u!rotoYRusrostředhkemoxmlouvy,byixdsQdQvolán!8iěčdicLmyloaslíbeno -8bojehІ8a8kou#z葉chů,pánzHrv!.΂tadeáť,usásled8t郻to!*ista8il.en@mHlʂtotblat;`máš,okud1en/-ccolor="#000 (Židům, 9:13-17).  ǙǙǙǙOd úvah apůvo)Pzela/xmaooaílPt'zformvrai蘁rreáp@sťanstva욠,essám󃡑 éstCjnimcsvo„hytasis/individu҄dtu“.oooomA8o1apoštik؛apshoxM

ZdeavelsȎ0kládproj܅Hp(maȀHdnotoamé.ároveň(ohiav-etickhrxciěldHy: «my hOOOOOOOO(, 77WW䕿="2"516-a'&Á/jgggg`vyč1 cit jimi„“2rčpodmiňova1způsob:;eírozč@idectei`n`plařivedleӕHmměru).yȘ_!možnd itu jen)ssi1ál@tatznqabyzdvihv$ОHmoudr`8u؅žto+ho8ukabýtuY1ta@ákonAí“PhoɈXta.a////+NlPoplynu 8 oleIoruIomít|u(agiirvPob`tahЮPckye1H`esťanstvo`:«Pvůjlnlit(dexAspnjejich(sú13:7 (6))GGGGG>AkdýKvoьX,􀘀u.Еe֤XɖrV"taň…oj onr">P loha č. 3redak8zene 05.12.2009.mbp:pagebreakh׃׈Խw"5rhPozmky:3oC[Ǭ3395ok←1ݏ //GߏG@W To © Copy`odstruj qpa8cbudeknihublixaطQЂozposmym.ւ𖹏aímůžuȗ|edvydaele.UTOOZNÁMKUAPŘÍPADĚUBLIKOVÁNÍNIHYDSTRAŇTEŠ?ߋ7ߏߏ16619o2߀߅'//ߏߏߏ Ut`nynbu@čnBorgsHndriNKdárakyi8Hmřskxlinii:ajíčkbsahod 100 xo 1R{kopiH߃K,P(mcpermierzhhkmuc^celkmalžЃ osiYoux܄@c·oploa"dachk degradahKu@aktechnologث-,I0 ne1H pův@߁z0z@G("»5jáz jklon؀u),ȗ3ne0kea須ýmlonůmƀ.
<1ize="2"> /p>[ailepos=0000017117ok←36aݎ/ASkutečn, žeiopolIkomponentahtickéhoechanismueImyslem,izatehlyaebuingvi cko-vlnaakademQRAEN (RusPříroٍvěd)`MTon@kařsHtHnP.arjajeva: href="http://www.wave.ru/{color="#affu>''#APnktylox*kladYvnoypozor2P)lidhoriicházщoikšpolachlapcvzt(douHlneboť؍!Ч  úmrtxPnýkePpočtu ڀmHa důdkuojaztrát22409o5'////// Nig)is0strohaasoučasAija(mínu vejc(Zo0čjeQdídavq(ji`Pzýva1y0o)smyslu#i sphП@amodIaxН @aíaЁ7ly,pí.Гas*0miakyvyajxrgoduáHků(ž2ane ЂstvoylPnhaždýъ inmuQ kBmmdap.Ԧ)mnZm0Zlvkrli魇idruhy.ue-(pov`(Hikzvqu,pk!Hvětš*rybošůoeA26252o6'//aefiPojkulturaYHneshod!traRabysocixa90kdolɠz((pduchڀmaؑȁ̲Já-centrisaϗ(ubmezobec(vl؀:orЈY(ésichnkyhérie (`hmjem`os(lTsilsobچl–9ě-߆`útvary)tiրfy">V porovnání historickyzniklýmradičmhápzohotoojmuašeefiniceulturydhaluje0dstatu, česebvykle říká „duch4a“.Materiálpoleostieásledkemyjádřey

[ailepos=0000026561ok←76a '// SHoorangutan!xešdazykůhchxlaProdjakoqzevR druhopic.͑okaX, žePvzaQwnéplemenved“džungliilaaapopul 섑uxaPՃ znaklesyčěkZSouděщXivošijli,Xboťezii(a@bneěڧrip=rozA.e8žh( cЋ)yjsholtu:0p`aɆd0XpozeňiההההההOdby0dy `nppso uplynuHnolikt0PA71!houxzoologҁًkuve 20._z3AvotsjejiRprHȉ,i訳ȗcSlJ* Iádaákla1Hsocorganelupy.Ԍzj`svȗXtPan0dddefikk8bytnrKonk0tbomunub@ًčasxsuɖ8je`8.r2003Y:vO}#B0kd2dHe:«Vůběxzkumůdesett1b) 蓈Carla `ع!rukeuniverzity (^nejBiXivjyxvysoPš苁USA\YprIítěЂprȂanah tl1 ccodhXq&pžaza[buzqma,혊,㪨9j am؂+jem)z(.ůle2šșH:iri7y8Ar)12pokl.ˆnotyadv@tdelch:t߉t8yOnictImeuQxkT΃tevznikʃPcmPó8[Џformd1¿;. (...)J0b/ yu lЀubrouskxaukavic0iantropoimáٕ2vypracjyjeno⏂4somockuhazu9hmyzqsP"踰im1ba.ymysle@naitu`:u[kpk`dlasfoukevidite#m`aå popport腨zYppadleHarzpjVchyt*o8Ive. P m(sloužilakutečnost, žeěkteřírangutanioužívajpracovnPnástrojeiXdoukoueberou. „Zeačátkusmeyli šoku,dyžpochopili,o našich údajůyplývá“eklanchaik.ato(ác2akro mtudiaárodkkulturyximpanzůte(akérvaXdeset adhali39aradigmatjqhoh.eýsledIqbaOimpdxaa 7ónȄ0.» (inHne1kazQdan publikaci: [filepos=9031269ok←8'݅'!//="1em"lign="jufyt Aonkréth!íc0poměrmotiozdospěléjedi ?;novorozy"v0imyčlov8 současnbiosféř(rmístě.osa=X1`p9vyvinut/jišťujeplfunkprobHhob aamnoh$podЃndhistori!očetíenatálzvm,te(Ytome*yxůsobe"-spol`oem(d` Část 4ohhrzu0apitoly 17, 19.123 (5.@l). ǘ瀇甿?505o9'// TnamHstavW񯘐itsAtsmu`deva891e820.`8q21/i irotAaezzoɂd0%:b>(`;膩iHzeailšííbuz!!!)at'$ȣukoliv,akѓSí8idjsmBs@ozavdhvozovek 8ilgtmišHto,ojpeWiz+vztahxϑϑOϑύϑϑϑϑϑ9906o1πυ/77ϑϑύ/kutԀnozneuuHp0ledky vyplacxvelmi)QživotosiȦ`každzzya{záklapznikly.izávnitřrkXuSSR2Náš+:9oJiHPф a či./WWW'WWWV4055WW12WW/77WWWWHočína)st m.raniPloXe09kda`ΝmАizvxtdleVku{opouštěe䂉iȄڴrvJ jjedruhBk"mez0(Pa@zumas oh8svůjak"(dܒ!émku41897o3/77 PPsteuspbýt životěplatněny.okudšakejsouapomenutyboymýceny hlubinsychikyidí,polečnostv8svébytnepřichází.

<)ize="4">[ailepos=0000043016ok←14>a /7711em"lign="justifyQ2">GǀObsahovjedayaméědeckQýdo0kyPoya č;eůžeýkkutnehkváډX,pnaopaopo觘pozicilasȃy, pb>rQ,lWR<)ze="2}color="#0000ffu>ml
5styznam(hKazkdrevolgymzijbyu1ƒ4)Xiy(ůHdk`i8šaqskončitkrimiHl@9. p>NHjkabákIx0ȈЀ`erootnicimipar؍P zodhěpBoikd9uHne[ails=0000055225ok←18>a݌7"> Dojde-lik chyYalgoritmIihaploiuň p@6chromozomů)účastȃV`sad@|ashpombinaciIů,éke`R 9.a(íkladowvynd@8qybamtuw@Zh$mři(ióze.ߒ߀ߎߎ/ߒߒ6100o9߀߅/77ߒߒߒ Tnampۤdukɢz1nouɋp)pXkZ)yod,der sel8Щ0fyziologiidy@býhogram(.ʅ}ěkolik,od@„dvojta“,tryřč,p((hrozlA[eč*)IЅgden.ԯB atyš?=boťaj!vriansǃmez؉y!*x0l8t8konkurenaojojPxˁ肀r†VoXen, 0élnpr8lesvyvinut nitřم_]ъXaípadodráží nasychicevojčat.atovrzeníerovnoměrnostiýhe@cereřebahápvetatickémmyslu:j.ěkdy󁰃musPprviůbec jinýchřípade`{uAel)těžkformách.

<)ize="4">[ailepos=0000056396ok←20>a /7711em"lign="jufyQ2"> FolikulysourukturAútvaryjaječcodobajz„bublm“.ejiunkdukXíček????????56672o?1??/77???? Druhonů. H lidsorganismul1"iiochemegulahfyziologiew>VýzkumykazuP, ž počátkemenA uíveka yu0itzákonXstpPvisl¤xfázi*hoykluěГráQn PbezpsQdي?ýlivPnAo0Pmádhtacelkověň)intelekt骤ku\osobnvede tomuJdnuYu|ZyymaxicožumP@ši`ej@ži(jšíkoXGvzaXinkterso@/bvěGjšší:`do8(ribv@sit (vizkladykaPa 0jxdův`trelalouphusičkAipraviЍ3 sne 12.05.2009:Pref="http://kp.ru/daily/24291/486742/{cr="#ffu>WWW2/Jedinmužpohla,g0-lienPr iy@8njl,:tabi[,robaYpoXěmiX׃ѩW''''''!nveQtedyedňovatuנЭvmaIlneu dчob с1;,d0R9můžeýtblemat.Jby4vp(doudoucbr8az?ʇmumbp:pagebreakc704">[epos=059297ok←22ݛ7"> «Proznal!a.id (ч<еловеческий>)ozum8ečenoidQ,roqnomdhadboťixobecůběhě@|sitodHЪbxsahIedpoYynoh8čprz,:sakschopen)7ri>h(Slovoa“raznilám.ֆjɗ17Aylo󂟂ěno,@0zímčka9xt «»:rlučcenzurmlYčxěk,terneecib@evz!kcovaž o (vizonkrétněydání.Ӏuvorina 1887podedakchP..orozova,eterýchatolejsou);@rkevůbecřadilalunceuské0ezie0pis0tele,ejichžíbyěHvšechdalšíkolebohoAcůzorněitkomenksvraktát. epoadvládyistchhorialismueqaXPuškukázPýt čestj,y Bohěříypředdci,uvedPůvor@ucezása.

<)ize="4">[ail`s=0000061408ok←23>a /7711em"lign="justifyQ2"> HemoHje ženmí!ím, organZo8nou(vadnxchrom0my „X“Xvá1toljhskytp@vs hhJmWem](mužů doi odinformaz čnkusobXrěhu؉ KkařRliatu؅8pspoo depadтAtrpp? (Ghref="http://vitatal.ru/k0-i-immunt/oenn-eniya-gi-u-zschin.htmlWT{cr="#ffu>[aios=0000063482ok←25>a /77 «BALKÁNSKÉÁLKYYleteXщI3 r8alS9.10.| 30.5q3)ezivaz(Bulh:,rbBŘecko, Černáora)ureckem.ozavřeníondýnskéírovHsmlouvyoce 1913HždořišlošechnyevropdržaPkroměahradunevel)částiýchodThrákie.ruh@baXAálka (29.6 — 10.8.1)xyla+ouulharspro(Řu,rbsk9ČQP,oter1eapojiiumuofo.končipáž,Mhokšťnucenenxatu úzeiž Dobrud,MakedoniiápaNJ téře0vy?i.‹edl vyostdmezirchzůhurychlizatek 1.pět".» (Vncyklopedicslovk,lektrperzeaD ro2000).

<)ize="4">[ailepos=h0063822ok←26>a /7711em"lign="juHfyQ2"> Jehoan˜*dceraeOory,txonurčovalstojektx politiRuً,u (vizͣ@aleolog,xȁaX dob,oskv(MOvztah1991;extejnojmenvyd`5Pe(i23,r. 34. maiHKonceppsocQbezpečnien`fragtenZcidpěkopoәlidh…).eo)zo8ladЊȝ a`QlivumucbyznysdalšíoblaPživota󁈇 ,aktomsadAvkapit9.465993o7/77 Taot88n@hNaruhermetizacZdeuػ9poemqpinformaono;revoluYuj@britarlavӐ8tleskemsoučas let򶊷stno„dosáhsЕxc“ (zAjeDavida LloyAGeorg[=u;pA .rtirosjanBSpiknutar8lůHchdSSSRVXpHȴP`vastaiinne : ?href="http://mi`.lib.ru/research/؅yan_ab/01.htmlOL{cr="#ffu>«V1@nCmezpimvo:IUjišťuhnԇxdomȒɞ 1ӱc@ꈈlXe`taj9poznámьor8*s:HI.PЂ"vevـppop؋tookyníkyIXpb`c90drli邻Xstupcip`(ahcAql(emXccemegalomaʅgr("QjPؔye.» (/(www.hkaAworks/p_I_zaveshanie//ze="2">). 

Alearvního,doouto „Závětíetraelikého“řišel,eovažovánrancouzskýiplomat špion'E1eeaum,obřXnámčteXřůmomu..ikuljaremkordem. «Vpce 1757hever d'Évezlařížerahnnokumekterobjeviíkyvýměshmtykaezme`mu1átelstv0s carevnou@možnoekrol0něeakhybt Xch`jtaj0jšíQParchch…odsamothoa jed písP88skopii`ana8jsjepotomstupcqptrů» (aref="http://www.historichka.ru/works/pX_I_zavesie//,{cr="#0000ffu>St8ěhceztvmЈKdeomu9nice?뀠konect'"idth="1em"lign="justify">V severu,ih0východěXoumrakueápadu?
Nokl؛LjccnaPvyjF.Tjutčev (듨y,vstáp@zka,!Hílal0krokuuy:5omezhrcemi-A`?ΒycenkusvyglóbusO?  V miípaXmus`pvyhn8Jla((pch:ɫzjy:ě(rp`o-uherbritSncЀsjaphـHd.s؝m8va87jednaruhmožtInaa}@xYz poch+písrm8eAyzo@atičlav0stX“. WWWWWWWA h׆M(0oAid1írykomyundasltury)قitbib#zo؃lidstv8méohP0ýsledbýivzájeRurenhk8eld(ׄ.tȈ̧ARXdz:/>k8iobori (dri)߁7ކPK`loH0zhXO 'oo>[ Všechnyarev@mělyevéhromoz qsaděár „XX“, příp , žeimmdatkyostaloemocnéhouby z hlediskamoiedra`,boťotceԁ.akЄtootprojeviuejichětí,ůžemežnesvůliragickéosudusodijenádat.leنLpuohlytit,kudAu9meiózaYbíhaxbzni@mpůsobem.ϕπϑϑϕϕ2201o30πυ/77ϕϕϕ „Duchovnídictví“podtinformačně-algoritm9bsaz(egreů,ter8jsocistupJtoupajícGhininaákljevlastbiolo{lušnhi určitZy,enetxHaznamena:omparátu(celkh.ĉčásteRomponen apolslož uJmHanis`druhČlověk`zumný“.πxd}živo!savaeriálůoncepsocRezpdoztpra:Aasdoktrínách:XodůvodchvP obDiktiateqs:䇰0yey (kapito7.2. Žq5usCe)@eHpilh` mȈUy: 6.ulturIecP8.endeH:i`ůběhJҤ).0742831/77 ÚdaýskyЯHevropX0dař ypevz knihP.h.rebeľha..irvi`–ҸRomanovců`vojdí opisqXyklope,eningrad, 1989,lohk6829o2/77 Cx0šlovyj!a҉hiovAlexanII.:Ruskppouzeaěrjs(r@d`mořnoo078847o3/77 Mě0trokstvni9(u02)velyetؙsboVjaslaЬ`ntiilev(18464,ylbitsery VA`oPatja0-rky. «KdyKuatkiniXЅ` funkxeSŭšneoh@uto0tom eud8 znaák!SHtua he@doR!dúnorem2эrr(Julx)ndář8ytcithvytalmuonS@mů,ter8siu˟:HPlbhxpoȓafétinHnacu@poPl:ϒϒϒϒϒϒϣ!ikoliᏰtexnLuřғa.byadrlievolucHpoHebujemalHvěznZ.o">TakakvypljiPstxBmedhdavost…arsamozjmhlubo8svědčen, žeaponsko,řebamožná vynalxenímrčitého úsilí,udeozdrcenoapadrť.oeýkXpeněz(akebylo če@obávat,oťcešechvrátírosqdnictvkontribuce.“» (Vitte.u. –zpomínky, 2.íl,lava 20).

Idyžohle..lev(yslovilpoačátkuálpodobnéadyanovalyed9mpériaXv ěxáemovԉ8fliktuájmůounaăЄmýchodě0dybyYRuskutečnipoír3`tenvnτvyšdiplomatickpcest8axsabotoa/,㔰toXedkpce,teX,huz(yla \anialQ`t8>Ju؈ovýdpok: «Jeoduopal8rot`0tajemXkaSAohPHaye:Must(ýtrilanɇԔ a (aplendid war).uvěѓpisu5eyeezihiTheXruoosHl(zene 27.rven1898)OzjivePjnXsvknЄ šěl@-amer{ (190ak'hovoříoQ;ce, CimPS.x.eHZEncyklopedЍ넙dlach z0a<ů.nnepoj: ]aref="http://www.bibliotekar.ru/xS`/12/5.htm{color="#0000ffu>tm[ofilepos=1079719ok←34/݅/?7???"> Vsymض iyodPsdeasoučasvese,8ivoam؁k`prizslučkozʪxasi]ap?P0mptlastn9R`je@ӴԄ(ȫ ta8carevnyאǐǀnjnjǐǐ7988ǐ35ǀDž/77ǐǐǐ Psy(semoci؀elaejich9činnarpqC⥙Q:odhadppapAítrapř 70%c ZyWcharau.֏adhyvchnykroP úrazؖXičn2܃???UmnohtikkryфЕQ,oť nimchaůsledy el)aspPunkkϖϖπϒϒϖϖ081264o6πυ/77ϖϖϖ OI187epsainistremkol[impériat8I.Ājanov«eisyhýbařHáboruympzi(m*i>m 8kočích,okajůhuřůlen,robhokyX*lidY (snade8adPjimemiXpmnvytrvȬxstكpaí»iVO3wwwwwwGY?_yopírozorylexandraI(aoo)ٸrolndovolicžA)syn8 stu85um,ag:No0ؠJ0tomašmuPk1erɃ~a!»W?;)KHadonscev baontize="2">„zchladit“<1izeZuskoupolečnostmezitpuplavníybnéílyevoluíhonutpředchozíchete XsprXýchhrstevbyvatelstva탈pšíidi0denty. gymnázibyvyloenyětistaviůižšíXensk1,teříemohliao,byim"iumokazaplatit.aík0 o@xmaa_ikolajornejčukov (K. ČYskij).» (Speciálněranobetátuovů8ovi0K barieru!veDuelč. 33 (63) 17.rp2010: %aref="http://www.d.ru/I33/?33_6_aڀzcolor="#0000ffu>___X<eight="0pt"idth="1em"lign="justifyOTV krudiberhinHigenceoXěžkH l Výuchařčin"e.Ԃ:termínýrokyděj@vozešeobeczXmv 29(ch8konci 19.xzačátkuPt(9omý@ioPlitikXNa8žhR0/i..enindyžporovkaždhdUČITE 1p0.řihplkrȂabolvizmlovoQ]!obvykp芘její@toXompodhalue9 XX8dom!, akhnXukaz℘svojlast8.AkrétI`svém článUdržíA0Imoc? (ÚpebraJpisy, 5.dH34.,r15)oin9sal:dždždždždždžǹ«Nejsmetoxté.íme+d8A Ɍk𹹕Ppihne(yt_[[…]pSchceokamžitؼncDudkemcpr@eࠀn*yXáYȅbohaé,bo úřep`Y8I8 rodinPožadujÕě٣0XaojBA釲YPYQ`mHznamdoha8apojjӸܧ8eškerchnu9Uvepripuavotavyhnu;de몁od`vaěok vytvo'|skč񎯁GCk`roezervypra ů,jich počet i{jakhivtivЮivlpm obiwPzYnahra XP ospopřsHhn 80darebákaٺq*2ísne(čil._">NoamoaVýnospЇ(tXbyld{HymchyP笀xandraI8Kdye roce 1866al(mrȇɉršíXtcesviP͎(di`růn«"elkok =vipozYvůčmutnavzdory8ctenekPzhl.omPXಃ0ormɃ`jeHo(xarušuxXkЌběuYMaXdpvaŠ e ip.ԓyb!účPHolnic+!va(K.ҍpov,ncykloخҖchiyt@RX 600@tkopisMoskv`1999,r. 66).>[file@=083775ok←37wݛ/p> ToeakéHdna ilracíématu řízenéhorůběhulobálníhistorich*ocesu, žádnýsudovHsou áhochkolností.apkladyaslul(„ProtayHonskmudrců“ynezávisleaji(původuoprvhv Ruskupublikny 1902nužquvedeno,e҂hroz8nebezpečí
">P #střes JapAem,terudeset čelitšem`šťastpá dkůہrkainese. /?>. 7: «Naažd dporímeýchopnivěděPoeQsedyotJ0eměl``mzpěčovatjestliQsitismysHektivněp(aviM7eobecnD.»nlovyQ…bymhrnulišyzkٜój(tj.i:Hystlk citaci)lEvroؔdوYH`svojíluten1y,erorٓJip-mož6 trame2mi,Pí*mHebshlyOchiv퇨riKoncepsocA1ipbanalytqprro1997ƍXizují(semitis!h isxlidsk9.ڡroȈji؀jxmtce:o>[ailepos=0000084821ok←38>a /77ߒߒߒ J9ybli 8iʥnci,+yhlášy,ph20.Ptq eHo-xirad9normoniknebyloormouaponskéojePo-politictradice.dyžedyuštíistoriciiʂ{uyčítají, žeievyhlásilo,plývá tohAneznulturuvéhohdejšíhpotencionálnrotiv`ka,terýeě8kobynenadá@talem.

Jenakimochodemde8zmímecodoba0zdiplomachztahů (oviq19.oleAdoonce؍AlexandraII.yl+a Ru*dHpřátelh (neboťoiděl@subjektlob34kypchrit(Ybytnostyednahami knizaPzeranySAVelBrite).oheder)TichémnuHael؋1uvaly%1vů,ᑘsim8plni@sX,počinuls؀XrovedH bnovčet využm70dok-vlast kladnu,způHenouaavbaPnaČ`VቒЎ1impériumnibližAsedmdetiete„os`o“ xtxnamáhaloP tyto!ijemvý0Qnave)*(Xhědil"YzívpanoYz)uhesetaІlc1qnuvynitmbp:pagebreakߢ߀c_X4">[aile=0000086794ok←39>a /77 [PuXmetafospohárěled)kapkou#většpadpozorrso9xatuchru_pkSapo”HtomQvšH@wwws). 

jn؅)Prhohybriskxme4ecitn takaȎme.i0σσ«Bůhcos lidmiějhdokudniaFnP»(Kor@, 13:12 (11)).ročenrílg`arskrodinHnevysvělanronadt@ aG..asputineboěkdizAavos耀–q.Ξc h0Abylр€hԖZ۔` částyeH žzauslimy,≸͛l8I.`žXn_zؑdinbρˣxíȍespojeruȁaZ`(vbPydizicim0yqarabIjazykadASablukD.pgav),hmýšletdXsmym"nih! votem. ">X@0 PY 1908on!piérperyiAPim[-psadV.ɇ`pPoȑa1idixms!Ki0yanqFeviiafzoficqvyuIZ bxakciste`Wk2el!dvpspeXgafy-ědi (s2druhécé ;xtibretazInformačQd0bázHnit8AdiktoruSSR šířhCDBq Jutoř).>[ailepos=0000095584ok←42>aݗ7"> VhektuymnišQHHt(ychA-𙙩ӝ+zh9chu)olensod ýXu (sú@57:27`káCJzneJepisl>o`eo.Ԟalatঠro뛈ž_Y!ɩYxboȅȀpdihchOOOOOOOO97435oO3OO/77OOOO Ta(mxPhexKoncepsoc(pjobsPj baQkapit 7.2. Žlgt voj8Pá??=DiXkxte9s:slučdstatQ׾68 Ř*0rod9p lhůámxt0A4kurzu:{y 16, 17 9 (5.).098793o4/77 ZajsoutšiIípad ot:p(1dyP poHch),1ХravQrnzpůsobao01 845e="4"> 

 Dojde-li ranémětstvíředačátkembdobvývoje či poškozentěch`lastxmozku,deajdospělPcentrumD,emusoýtPprováotr8ouotenciálusIsi;návykůboťyfunkceud@lokněkányiným‚im(ktum.lewjižytvohoau(vůsledkuraumatickpoěڄErtvice)aabsolutYvši$ípaeke,ěkdy0@nevraφ;.mbp:pagebreakc4">[ailepos=0000100400ok←46>aϘτ7ϘϘςWTablynaozdíld\pohádjpvhchnie„maug“.V osmdes(lete820.op1édianformovala.terýealUSA.ějakátkaamoživitelxponHys!pIveaokoloednodvae@ڃzapnuibarevnHevizíYypod1ze0dpce.ehasbíѠחdo ؎gWɜakQudidea,dhh gatla psychikuAmRvo(domvax9neexis pl0chaQ0cيhchnyultur chR88vz0avo-xřschivxz u. mípa(Hglp9íhorik-nexdicionperbierenna8{ntZtajemstebáhaxrvXlty (Smolensk,č,8)Y 5 -ڄHcáj (str. 60-61)ӋásleduІ(:«Vy8 ujˀt@(jedo9obrazparieadedjst)jeskypoe0vropě:@vyst(k citaciحXaa@ovo(lAexistencirčitýchodmínek,teréymožňovalyeleeddatění.eěžksiředstavit, že9obn,kyůbecohbýt 0ěedovhၨ.rož`Ichladmnebjeapot@yvynaliětšínstvXenergieorpm.քusel člokYkaždQokamkuPhoivotaXř(t úsilHna –obráváídla,leče,pútoš,ří9heň,ak!lehkomyslnouratoch`li,ak,8ЌčasPxstobylaeziPkopanýmitezeanidPkraznámhiřivice,ěXJjiíznaysxezmeme-lio0vahyur"/tpepHyRrcheologB*minimálpxetPkazůha؈…3zraHxch,᎐ědecoobá$^žá.<1ze="2">iPvid( hlqPúHXvztah(:1otlivlny"> (vy8enijsmeitaci). /p>[il s=0000113103ok←50>aݓ7"> Px.kl. ߁7i>Jháju)rus jxzdd 2^shodJdav;jmén𹳘Pvš(낰裀@qus,)I, í;HspecifXmthcMedítnep2pati iψ"g_33851/77o A tol`h0zvȽru`cioق“vH oXgnotee@xKrAa)odpadcizdc!ǍGGGGF73GG52GG/77GGGG Slfundaؖaultur0qýmXxIefiHáhvapit)10.1.2W4566o3/77ouY`eSXohanٕCpai@uypxr)ematsvojndividuhpotenciuozXeixujahgoritmi1Dikaktuivot8edincůlhHej`WW׏WW'WWWWWP5964oW4WW/77WWWW Tosudnozechápou. Xbyșضcolpxvȋ8niȶipravexo휸nhnayn(dporovqjextormXXamotijobjxemrazitizzt(8elkopšlԔYuneXP out;olypiref4niby%skytlymně-:yizخuyňji`hp osaY(c0c(0paéot">[ Práhaximálníhoočetcstavu kompaktně žijícíomunitjeřekrnehdy,dyižexožné,byšichnin0yexyevésobzkuno,ystematickéDPku nimi.Іhhprahux(kduuďp(í,`bHe jeH0d@yčlJnováa8tkaždЁn8amam-Tmpůemivota.w>vКPtohotoůvo1?9existHlez1phqištabýt „rodi@šq(“1keXke:be8chápeKe /)bezběV souohnxtegor akaz驘ouivJmnovuÙruslimyeou:?O;«MJ)ozhmita(epht ?Ӏ0nyP,IšHky.» (súra 26:221-222•@ci)Hڢrazm:,áxjimkt@č:j.XajH@zalhaab@a\88t`sedmi_gW0120720o7/77W CpPezu8nflixaotؽmrrhelrsusmunita(???????22855o?8??/77???? P..7Hahěsoubo٨hstoJřa@ovůůp(1660htat účarј0pohyb0tdese1xk ptovzoda9Zoslas8tMaslenicaxlj7___/____3312o_9__/77___o H Xmeer1tě@HIuyl`Hinc`aučisebeovd`pPěAi,)chR::tplakreál딊777754019oe="4">←60
 p> Takapříkladníževjatoslav,atímcoeděleslem bárcepolečně ostatPmiRaři,eovalbyzantskýmísJan0I.zimiskm,terýylXPhuunajesvémonibklopenelр؀0doprovodemo Řekyliekvapiloechápo,xboťphshoIociál+norma@Bce:vaneponilejichi?ÀSucmluvitezinod0vztazRplebejcem?΅8j@\?ˎpřadáůičí`edpnší0?i „Ruš0“souuvěřite!ivoš0cožpedЂ`etiketě?hždyby tohoěrnéoddaH,<8louhy,amohXjednod(refit…J2rdůdane-@Y䗰Byxr؄chnjčleny!aunkvypva(euhmxfesiovei@lidtojbjrazXjikáziatast؞8Tu-154 limHnsk-Severnyjne 10.ubH2010dihynu96Yí,d8xtѕčelrdentL8Kaczyńskimh9ů“ (*2sá).rav-pckčin`y1kut, Є)ivažࡨubhad(prvhnedxoȀjesysaApsychologtlakȃLaqěstupkrop0eqax8dlyeě. >K`ohapإ ďte>xjbezcrnezn9HPa`GB

<)ize="4">[ailepos=0000139205ok←64>a݅/)77="1em"lign="justifyQ2"> Podleradičhronologiepadáob1ps"lovalukugorově0bX1187 –I8.oname rsnx200etocB, 15ރahoá(uilopetropolityllarioPaibliž1půlstopdpádemátú-Chayro1237. o9476o5/77Xvné četenázev, žeutorCj8ámvjatoslav: Čío“?Qa_Yeߋߋ߀߇߇/ߋߋ14430ߋ66߀߅/77ߋߋߋ V thto"p߀hstudijh8urzurladyociljsoutkykceschopnb0itelůůznýtymÜ9xpojedyykapi3.18.7,9otomšWh10.9.2.'''''''g?ЀbezpeЇZrozdíl`cxsob􈗈strukturysychipobsajiobXn:irincipyШh(:x@y,anti{ ,eniciativ@*žhšíástvoiЀ1lohue(ůmDhšeobecteorz2S!IuniverzpSankt-Perburguggggggg45317og7gg/77GGGGb4.7I8onnoli8@ϒϒsHadomlr@vpo hm9podekbohatýr,taʄ`8vyr〈uqxu výahamAed0XhkOϏx571o8/77 NěmhP(S.V. Bern-Kogan[4]

Kroměohoakéoukazujía, žeeexistarcheologicnálezytvrc(fungován`ȀXesty.onkrétnlod0(rodůhich tdobabřežíaltshČerYMarmargejlmo؆8byly#rodoláTDpe peejirakyveliceřídkakdy`cházodarjag8k Řekům19radičAlokzaci (dvvarianty: 1)@ě,adoze,olchovu,y p耠demsoušiPvodímápa(vinyerupdoo 2߁ل1߂߂e)_______>A`voyliH啾iiaspekt(Pnyb–peckultuX,1kte肀oriЁYmaisP-komercionapomína,číhe5ov8lpravyrgHutBlarounombp:pagebreakc4">[ailepos=0000148241ok←69>a /77 Egregor`livQpsychikua(rčitounoXnPjedinc8(záklanoparametr,biopsyěrvؑznvHeosteezi@blišív`info؁Xě-alhitm؆pl.řmIXlipatu0ěmuýtlkodAfragme(li`}eKu8zleЛ\ápHznœ ,هanimus8tty@}yudz0؅Pskdzxɣ!DkQeihzena.Ӏ݈ůžejiábJWɁ'stvhodruh`חysn]skut1rBohaך>Podrob0j{sѶ{izap`la 4.8y 10.485Ї71jstrohpňHmonadOswGGGoGGGG49677oF70GG/77 Otetsyqm񌑡NJIfesXm׌ipo úrovni,xqstA ]߅„elřs“chX1؂afyrporavyčwmanazebyt؈/(s 0lzajHn񂪊istupmýámb؇wqi>V sledp@avo-/(99Kڈ!mˍpamitřojtpdividuEO3uzurpaq᜕aدiߖ"g_50294o1/77odekPsvětaҸyšlʐPma1 KoncepsTbezpxpeialektik(ish:xslutedy,Phlax358kurzuw?52071o2/77  souviYupozorqeQješjedensp𣘝yYta. ruی dksebjevuAscénkvterýchabaaga žehrá,bjeví-lieívanlupáček: «Fuj!ítím8ěkdeuskéhoucha…». tojeožnédvodit,a5takodleovyůrčuje@egregoriálpříslušnost.m,AodhalováQůၷi nimdnotlivýchidspočí(lavQuměAčichu,terbylooučasnouulturHztraceno.

Mlu omerafSarovskij NP.otiepkdyžoxnacházej odevat:wwwwwww« „Co(astyteďte?“OOOOOOOIpovědělsem:Neobvykl@radpevémrdci.()Axy&`ašXlahoroOteplo'yJa(,áť8ko?ž((me leszimanohyá0phu.mi耨celzěže(,󉠕hsadPzmrzlýíhԡjpHmůžet[ŘekgУ0ƒYpar)lHni polirozžhav눉nvyva 8zoláryH7777777J;p,eptalmneStejفP wwwwwww,)ze`niclib01ieho zAGaAihuslřȈJsk`t úplas@yan0sch@RptzdH؛+cije`espravda. Žádрpo麝88na`dX'PeboМobhpdíXD.oπbymohX?» (Zápisy⡀dεova!3ýmprve؋9npSNilumbp:pagebreakcx4">[apos=0000153117ok←73>aݚ'/7////HA^ícihcHihjmzlhsRamat(hzeva8sportʀhtréninxXř.ϋπχχϋϋ4365o4πυ/77ϋϋϋ Odsudhvypráixleto(ů(Xast@tech;qyly0 RuرЎPu8apleč rusk8arpdHivojie(????????54680o?5??/77????~ibsolutjětšinu@ioučaskůjmindividukultura

<)ize="4">[ailepos=0000155848ok←77>a /7711em"lign="justifyQ2"> Z lidzeápadujedinzolitiků,tersibodvšIuvědomQrirck.onutoriásledujíchforxů: /)«Nikdic osnujte tiu,j؏PaždouašiestdpovPvlastnepředdxhloutí.»Jen@damíěȐck úples:Q`cezarčitBokoAůže䈚ompenz)эtečooio. (VBy(suRypublikacaebuaref="http://www.hroru/biografA_b0k.htmlzcolor="#ffu>ǂǂǂǂKromto2-liruzrohna Ȍžě@ „xt0ci“TI .Ύhzornil.. Šuknipohád(xD8zakokr`. rozhovoru IvanpBabaagatá:WWWWWWWAyshlupáoo?焏8JakHop舉ooooooomNjxHjenbrkkřtili?֯0yť)H, i1x֤zteikneš:yeu!áڏ(obIPzařvaň`lbá!)JRm38lčka!ͥxX1 txtej?̼aXs1zvykliíkse[ yvA=vůbeqgenvyal)sc8`» (?wlibSHUKSHIN/do3pet.txt'''wwu8w߃7mbp:pagebreakc4">[fil0s=160729ok←78݅/7oiMatouš 12, 43.ux1, 248izsvětlch)lov E8gelia8ahoslav@meoPaXulharsm (Orchidj)veӂoůzsth@ihp8ꁢ@ah@ dobalusketa,pisI.íl,@d 1865OϏOOOOOOOH3236oO9OO/77OOOO VelebMarekoPevpkXi.onuuH m.l. 2yO,diyslQsosprdln`v08kutkyg__ߋ8׋80/77 Podinformac舨mbylenxwebtvonYobjedv@Miniprstva školPRFčástsy8mu0@8PvzdělxYortůbp:pagebreak>[ětšipocírkev`xiȒ)oučaspž zautority.xiPVedopis`.Ӏjvi (1853`00)irozum!s.. f`46893)..eonť311)Aiziá:GGGGGG?@V0uáodedeu;h!7betrȮěřěm (vizř(spHů)xpл9x@óresy0couz;!dulQštveloevrop1muchu.oYmbýȌ ?l0uze!ro(emperat, čisKQH;ipn91skut(ȉX|$zVelikorusšemijibc @pds.ͤpohBějoh`00u,dgntize="2">individuální <1idcharakteryalekoéněýraz.» (Dopis 9). E/p>KdybyepošeJdokP1917?9Copotlačnh(vac0vůr)iidíy('ʼng$YíP`Jmohnazemijít revolumМ tH20.t:(chnJbl8yen rozv`RodhaاY xȄprůhueforem,8PstprgansPo`ǎX.hnormy-ide euse9tsahhtxԀb:9ɝᓰmbp:pagebreakϓπcOH4">[ail@s=0000169229ok←88>aݗ79ŘazdȟtrȠ VimivZmatčistra8zar2rabíměpjubж_^sam(a"a,hoc"r48aatPjy zdceraabýt:ehdejJglobxHcariceí@chod9pؠakopțozrXn@v -psy`logsisl 8a9X,iqX@j:9be…ǖǀǒǒǖǖ9420o9ǀDž/77ǖǖǖ M@0mzinlumoRva/#kudiXл@«VȎVODCEMσ˾+ch/+;ůžebezX{»ρ(vyčijshzpí arz`ucitaci;.kl.ʿZvmystj.-odi,igeQ jazyGCВино есть ЕДЕИЕψ для русских);w(C𛰴9opisuϜikykonomiky,. 8,H93,. 119odka)StdapQodΓG@p198S02).">gzedq" Pce@@todbo ků“)@X1Zs8tak@maákulisříčpʀpnP,yě“( Px daʂpa@ɇNlhledskutdagreoYstd3. (pokpsťanštJ)5alklizizpůsobuta)Pi ty.wwwwwwwBPokrek8.kteveldob8OȈobejít,áproRt,pC Ȥ0,oscrveebediskoPavá8Hna OIekealizaceějakéholouhodobrprogramu,ezternemůžeepcílopadnout úspěš?istoricky`ěro؂kázáno, av psaných䄈ináXselova „pitíuskA“souvi(sti udáimi 8u 988pakujmn krátmyšlenkovitě.

<)ize="4">[ailepos=0000171697ok←90>a /7711em"lign="jufyQ2"> Podl8ménaatriarchaikona,ylI17.tole)původcem rkevnípschizmatucelo0rrozš peOOOOOOOO71912oO1OO/77OOOO Staroobř0ícivétšid@eskouří.obxdya!abáiidnHhávosy____/____7230_92__/77____ MikulášI.cilppravlil.–te iteltypurukturysyxzvc"peࣹtej8ooteclexandrPI.vta}Azhle k toɄ􁘁ohotoWWRst čcimpébuémH čtypceH0hetcex8ence,ěl jejihchopydha Htb mpn̊0voudiv._Wו180568o3/77 DalšíantavuJunkerůmh׈׈W׈ׄ׈׈׈׈׈843o4׀ׅ/77׈׈׈ APse`eň 10%Xřů1p0sIslučůroma-rekviyaktiv829.11.2008adioossinformloG.juganovy13.jezduSRFlúɀԪbudsocismus 21tzákladjmarXmu-leni8muР0navzdoXjؔ dubnu 1993 (apQa17)lφˆ5án8metrZnepkazliekonomYkodimpozofsh8cPydříve:mota?@bo?— Žádmitky rn1pQly.փtejdobypodstabiblbhjektuo؅iXvaH؋Boha.opznesey.Aϐɏzhovoru*televizAý(m t0řekl: «…8P8ezvel @ouhybou,dyžeašiředchůdciozkmotřili Církví.vouodstatPjeocialismusomunkpokusemybudovatájxemi <1ize="2">(tj...juganovAnevzdělanýHxí, žeXdeaylaÅlhlášeacířstkterézývá „cha“ bomill(r€,ouznaoryˁtovudkazu;@znamenátoybolvicixdoahlí“,le%`rkevn@hierareAodedávneítel0spravedlnostzmumu stli9/*tochápe,k8@ggc: exz mkp citaci).0i>WW">Naj둨lovφ+dobra, úctycum쐐m,YjePulturyvobecnȒáH.ovelicešlhtill.imochm roX1919protiׄ nprud(změnila(tnvečerHkyrȏ)chnyozdirektivy,x8yxsyačaloýtěž,Ȇh3bezrHYophlaodnotzach0nit8dokeme.zpomíte?ehdysetkanejvyššíEv8ОxchQhsvoioncanohoaíPtent kon`ysl8frxa/;inesi8itek,nom škodu.» (ňref="http://www.Ao(vie.ru/at/global/intz.htmϧzcolor="#000u>/'''''GGGGGGGGBVzhovoiíkossijskajaazeta (FȿY*č. 4849en@3.pnora9)ǘ. :…iѤětičlenůY=js`žjsmeprȢ$pbyležíšrusPáio gXi>noxcXr[file=189369ok←97/݅/7Vět 8ch,عhk8za"sahajocilvisiamaepřejeicpolečně národemakoušet,rotoeájmen„`m“ tévět8rozumív.

<)ize="4">[ailepos=0000189730ok←98>a /7711em"lign="justifyQ2"> V..enin -řidroaqsoučáarxismu, 1913./WWW'WWWW98WW99WW/77WWWW Mtic`tranHkterá䓈yjímalaýlqžidy,yloožnéazvat8c,okudQ i\. Žneodpovídaxmíznakůmharaizuc<0lefii,eíVmaskujWWW'WWWW9244WW100__7??____ roce978l četXkéhboru793636o017?? TakZklad:mPsé“stodvrdilPkromvlasQt(Yrobn8hd8@aens' budelahem(nižIaamysleI@vůbecdstat򂅎pvaہ0lizno.bychoedvedolij0 vabucysle>PtdON//*avykláduzT*o ditlu88děloqdukcipďezfebimomuplnomoQnýPosobnvHobjektypůdaeQHدbohatsQ,oda1iɘ(PlorgȓRá@l vyumhh`grů;8ׂmezȁstupine> (@k@aX.)gggggggbm}0awHoHOib@hfesions@e0ovɿ mX`HAvۂ!e.֍y_^tohoBformkruhz2acov0NJNJNJNJNJNJ>S' <1ize="2">jeho"> řídícPpodstatěGDuzákonit,eboťkudřetrváhled, že׆deurenamenX??b>opuš`(bezajitele))factxb?,aken`oukromýmersolnímZorporativ.WW؀zcolor="#365f91">Abyedy~nosti@zniknoutovýev,hP ϓρlj։ww/nezbyt,datě širokPokruhi(a jlépechni)hápalčásvého΀agí,terbylovolnXgémužíЎ.'/p>[aile=0000194555ok←102Faݩ'?''''"> VizziXutsHatˢil(časaQvuuªvoslak@psb@obdobAku 1862`A6 (Q0enem)eaopgnj0Xstoj[ejmysel 19.(ȴem( ro7).Ӱ,XmožIzЮ`9inXuimnohýրywebؓ!dPhref="http://www.beseda.ru/library/index.php?=book&id=46 OJ{color="#ffu>OOOOOOH
(@!aj) Slovo „svoboda“erátkéehceeyshuje,rotoAbezmyšlenkovitěoužíváno chextech,dmá ohledemam lu` nezanojední,i>ǁ"bosvévoli/+.Ӊ3–vědomím oh`dané,udstatPlišíde8pneexistenpjakýchkpvněj0omez:choPApřekážeklab,pěltgcxruhy,porickyeálH0lmi čaؐjadřuj؄jiGB. m/`mbp:pagebreak__cg`4">[ailepos=0000201619ok←105Fa݅71??Těm*@elůmelityteřísv`vqobrJúAXHnedochi(vaڎ`slul`ždynagramҘXrienta؏_yznik1sociologpIy@lizaciiblhrojektuotroč"livhménavůbecoʖrozvojpmBoـZěru.ߒ߀ߎߎ'ߒߒ2111o06߁߅7??ߒߒߒ߭hpčpt émonů-korpoيpků񒫝yQsGzemšťabnu..efreaodibýkaNjNjǀLJLJNjNj02640o07ǁDž7??NjNjNj CxеuМtvorby,Q: yollalu1"??

<)ize="4">[ailepos=0000204620ok←109Fa݅71??="1em"lign="juhfyQ2"> Anekdotayprá nžikonsedmdesátýchet 20.toX(tj.vychovaný` subkultuře /)oěčecenomnformkMnoh(JahrHchsobau@ů)!rubؐ\1d819170dhka„1“ႱmYeci Týkaloeoapříkladeškeréroblematikyarapsychologie,ysaábožnonohýchémůundamentálnívěd؃edevším –yzbiK. 

[ailepos=0000211924ok←113Fa݅71??="1em"lign="juh׌Vyčleněnkurzívouypch0kterick#bdobívacátaždeslet 20.toXí.dačátku š@ohtakvtaeeCztrácelvpsílneýtHřiezacikariéryíositel„Bjiskry“yňovániěvnuc8zeťPsynov8stavprvHhook` činsots Iy,8@,ltuXapod.xteٚI`eqrizo`,taAejiفXXým0ržchrannruku!Xužily@ka(onPocihQpotbنýhod  0vyplývajȖ_Wכ212931o147?? marxXmins0metaɀozofiak1 de( Xčej!u)rovž kd؎`vot!let.ߌ׌W5320o157?? davo-ářH@i{@tšihobyvatva =sozoědozrajeOznikuruh(rodਈýb@:bouchohprospěšnýchlemenoji život<1ize="2">,álokdo četl; těch,teříii,ětšinaepovXmla „drobností“résou pochopentétotázkylíčové.ӂBarwinismemHeidseznámiodehoopularizátorůHulgpřekrucovačů. /p>ěkolikast?sýševed0áceíšejaktvotemoci`eӐpodzene,vqAevolučrocesuiosfé`planety.onkp:dž/(«tؙY;každýruh9bylnevisatbudravděPtvrdit:apr'&skloneměnie),iroodPnktiIiompPdamPpecihmr čapvalxbarvYmbdjjiiјhohuRa//*vy78lPuj(ڇaby:kA裱s2Ё쇈zd84čáss!aailiybridynalog˖pz̄XY1ůtej؇n8m.ipt0PhledqcXmzna ,Ўtnoukut`yinal9neb@nej8ším iě.Ԅwq(ߘߠb>\boha 

<1izeZ ničehoěco,akesáno,Předsedaroiskžívatǂǂǂǂǂ>byeměl,@níuo䅑.ׂׂ6ׂׂׂTBo!oci䂱la>PléstyesMíšoilý?i>Vždyťaakovéacství>V dějináchnohodsoudiliooi>Jítéhleiříklademǂ>I@bezpečnmůžeýtǂǂǂǂi>Omluvoxupoducha,–߂߈1em"lign="justify__Iolovkišyslo0it!w12. února 2009plynulhsýročíharoz"Charlesearwina. edvPer8hoYataatikaktickyvilouhlasázorem..ol ho: «Evolueorie v poruksťanskXrouP,znalǁrneIvelk;ědce.áy兩cionisXm)edo8Aug`amášekvi,hlásȅPapež򃹪kultu Gianfranco Ravasi. (…)Ҁrodotk, kЋ=nikylaficiálety Imkatol@rkvep„Jávr@msidea4smíslogii“,ŒmXuseppeanzella-Nittifeso exuniverzityӌeШ0ŘíP.o"QbznzYtit lbudeonX0ferenzas18top00ȓ@wnaP*yPůvoduruhů“.  AȀdouvažЌyșHсtryreanrogramhn`neccpojed0pyfenndvedlejší eIí» (aref="http://www.newsru.com/world/11feby/d.html?̀zcr="#0000ffu>߂߂߂߂[filep=i227515ok←1197݅77?777"> IQQntpigquotient,koe.ozut:ektdiG٩ed@úroveňprů8čěka ejyh8tmoXpeÔtestů.ʗpoduk`sychiyYu (naatlk cit).lavhbl0Q2v(toPOOOO?:BabstX,eel`y:stliobyevo㸘Hpne,akyvz8nfɃni{nHOOϚOOOOOOOI730oO20OO7??OOOO T1pochyb)X؍zvl2xRuskkxasoAzpdvipůuityormpo@buýlet`ǖǖ.??????>35346o?21??7?????? Uempuriozipo!uj2rávnx. ČpisHzáysihilfkveelkéritániioudyhověl žádostiužeozvoddů@něnouím,heředňatkemehoanlkaakntenzivoívalaosmetikuKseívedloějtvořitaleš郚stavusvýchnskZkch.

TakéЃptomásledupcvtip:OOOOOOO—atiekn@jchytablázny?[ailepos=0000236526ok←122Fa 7?? Kroh`neadravotInezáva.em oíklač،uliearionX –ˋsnhrtyne蛠tra,vejýPýdkuurýr, . 28`ene 20Z26.ervenc00OOOOOO>«Když8bí te롩liyssvozorn1vat8jenmpín`loí.ڋܖiekologvary:nohyvyb8náškodI0t@c0tneboťobnid(koPdnoduššíhrtukkte`mracubžᄰaiasѦroč)I.hemihvymyX 8Ёhr(kuteRyšue!aYc9stlin!jЇa,jmin(lolHˁЉrophXad Zech,edvi؆ mízS,ůžPékP aaBpaIevu`Ɇk8znduýšnavyייייי>ApuhodobJpȼ xrxaraf!_Ȃ!ۗp,ocha  PmocmsrdchlopZ>PlIЏ0Homyd0kd h Auk ڗy0mRkckosmky.0Xveje٣_.aftaQxmu uk“(d6emikro7voskpetrom (ؙpvazelХqsk3Ї!bytx)ٛner؃ethicijɝami. ׎׎׎׎׎׎PěikapS Э̇rganizaHdoko`ilax)ormu:en 9kiqmaxil90,01XraȈ׫WiH8hК됂tsdSlaqy chٞٱ3*XžstvXz0 )(Ab( 70%hyajrajdaph:šdacitaci)׏׏׏׏׏>E/éXdomXfirmyyělcexuptT谘yQtwyV.ʶ3١k𫐣.»A`o ؎č#͏i1šampónm@pleťvodbarvlasyeHranzubas.,txJTa,vPx zxҀrozk8bo1ZHom`rJyxaGGGGGG>Tisknf8oval(r m(niHb~لo`9byodh vistatip`skyrakxprsenaqtdruhchátek;šemožnéyl`kytampónybsahujícíhemickhreaktivnspředstavqalší@orhoizika*Ygenetproudouděti,eboť8sobbez8stněxrchvrstvyůžeHslizniciohlachrgánůívek8hn.

<)ize="4">[ailepos=0000237967ok←123Fa 7??=lign="justifyTG"2">PozPkl'!záměruXájemseILUJÍCHetendentstáeodičXspojivosud`dloužůjy,

<)ize="4">[ailepos=0000244581ok←126Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> Rozuměnysouímlužky-otrokyně.ejednáešakřikázání ářství,e8daňravůmhnépochy.'WWWWWWW7314oW27WW7??WWWWRptýleqžidůotěsmutnýmásledkem „antisemi0mu“tarých ŘímanůzpůsobhlavárPbiblickéhrojektučlidaeménuohaXdobývat říditӅizЀlY12w51612o287?? Hoř rAu (voPzevȁ)sal..rib@dovb1d`ku 1816Ȁm28.QipKrypRus`impériuběhloroce 1783,ureck pevnostčakrrmádaqyl@8Yukonto-(lkylete7H91792"~íߑߑ߀ߍߍ'ߑߑ53007o29߁߅7??ߑߑߑ Uved`vrz˪espla,boťpinzloduchjady 8HroQdpoklialejšímiYap Àefy,terznehocuj@jeji dosaXvýrudjimbecaáhnoutrotoqskuteč(e,eějhWabyylépeWב5840_1307?? Aiýa)ty Tvzobyp(ru(ryychizzcدʂj.sou-limi9 tompaicozmalo.ߍ_262573o317?? TípzXpmůž(yHtak,eupPpeřknucXpod4s ubdinpdo@fyzyikviáp(idyžɃmrt݂phis8m@nyqrávevhi00@aitaȢhЈ Qihalgoritmi*ě-@0egreů b跈ɅvzájemɼXs)GGǔGGGGGGG@4548oG32GG7??GGGG Myп`-sakHlasppoužíulganámtra0jmmrebivo:.ʢ|Д8顾qoAkáXaʲ@Qhsituace.SčlovГxej@ maemwwaschopen(ezȖvek߄ۄד5134o337?? «U׀SohatiXizaॐorgas@8bG">Vědciřišli závěru, žespokojeníneexueřímoisléaozmankovhoontajichartnera,íše Theԃ1UVědctomuXi m:edČíȏ, e účHnil(ětisíci,PbylFormoutevř)hovoȄxim铘oklháotázk@dipzdraví.akhmJonataneak,`da hvý Hz@HýmGNěmeckumerice» (Zdroj:ߧ?"> 19.01.2009;DžDžinopressa.ru/19Jan//.htmloooou>烴)ߙGGGGGWPGAmbp:pagebr??c4">[filex=267344ok←134w݅7w?wwwwqSociál-funkAnaicCnaXspecifўytetᥲrvobyt otexchteplklimatu.Բ"Pvi!8civpzov`jevmkrimi`8stI8mvotek-ipikáx9čuo@itel`pkgd8chuPGǒǀǎǎǒǒ74352o35ǁDž7??ǒǒǒ o0ěIobsahuapiP 10.485izaácniHȓ0`diuSSR:eˁ8lovsthožíemi…,ročdyžxzý)ke߁߁,׃eqmPosled Z0on,istrXMartka:ymdonA? boŖgelibezzíryߑ_80101367?? Tod`razʞJiloleninsdefinici: «8érieozoategoќ)*objektivality»teroulevipip:ampiriog958o377?? VýșYosKoncep(sЗp8kdp!PHuhrn šker"informaaltmikyHnejQpo񣬀oodob1pr+ut(9lad8genet䳰bioĀqdruhuߐ_86700oe="4">←138 p> Z tohotoextu Ruskémazyceyplýváýznamlova „podíl/)“ («доля»),terée částečnýynonymem uosud/úděсудьба»).>(href="http://ru.wikipedia.org/q/Троица_РублеваׂԀ{color="#ffu>

<)ize="4">[a惸=0000297005ok←145Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> Termín knihyarlose@stanedy –čendonauana,kterjspopisoványkušenihšamanskýmisychofyziologicraktikaXrověȍindi0ůjimagií.ߍ߀߉߉'ߍߍ8001o46߁߅7??ߍߍߍߍotovrzvklatxproultysobQí:arů,iktátojumělcrpředhvitelshowbyznysu2mnohrnůžeeremonlobřahčí@9vybraHvytříbprocovakékolivírkveg98840o477?? Rozu m, 0iya-Xmyšl8mztahu Životu,ohbýevyjekty, nebezhs8@ěma`,ha(yáklaH:2rozličnstop>zcháva,ikiěg300752o487?? Originy ext.D.ndreaWWQ6WWWWTЖдало беспiо человечество,Что с древх кафе и HвонЄ'''''''%з уст мазнноо жреч>ролётс kрчесpй `агосе церкира` шь хранxелиOOOOOOOMавеѐвȀHрых::;߃߃߃߃߃߃߃т I3[увшЀбитЇйm Твощий1тошлg@GAČekalo 0b>neploT^Logosdal…V našíerziáseňahlovemHmar@“:(éeímlavxmupuvztaHHmut!u textu.drejevovarr– čn,ožibsahees (ayh pXceoávne1,protobýé,learné)kcenteřesunuta „očekávání“ <1ize="2">marnosti//">í.g/p>[ailepos=0000301288ok←149Fa݅71??="1em"lign="ju fy Pomazڋajedenobřadů náboženskýchulte@zalBibli. průběhuohotozueIloeboinouástlavyhlověka,terýáýtl,0šísphHolejkřižmopeciál)směshlivov\eje,al0mu,ípadněYR1peětši}]dstavuaymbzqskuteč, ` d6ipojqk`ěčecouyPdvedHup.ЄIou+xceremonuupHa􍸊tindlrdeR8drob8jiz href="http://www.krv.info/library/be/comm/anie.htmǟՀzcolor="#Qffu> ).]ϓπϏςϓϓ733ϓ152υ7??ϓϓχw SXtvps9hYjrorokaohameda0isituac,jevýro ohptkyX@tp8i.un`uI)itmi(slimyodmíta iȶ#)XOGGǎ}8220o537?? Na`ythPxRusHazQjevَ mQasmu:amy0obsažen,cipnzenetade8ím úmysl`tpěttإuříz0 vů neslakoomělýdidpdialoguBohem,stotpjednziDhesl1mnozz ni(8iirЭ`)ibezybičky773106/47?? V maiiXKoncepcocypm1 b@tdH#íkladu(ýzXěrousekt0toupencůissario(Sergejnatol)čԦHp"žxrtréP8chHs`uIhϋtsoٙxru evadesátBl820.pí;`tvrdil,  *osobp(tilruhdr(a):izyticpr0ř+pr(k SSSR*o1999 –roč,dyvyzýehs2Bu zemi,/0ixmP Zákon?lign="justify">S tímtoritériemohouájemciakéorovnat „sociálníoktríny“ životponaučebředstavitelůšechistorickyzniklýnáboženství.

[ailepos=0000315164ok←155Fa 7??91em"lignW{ „Zákonhprcibylo dobá(Krao,oenesazývátarýP.''''o''' 303o'56''7??'''' Janřtq,ebo$Pachůdce׈׈W׈ׄ׈׈׈׈׈891o57ׁׅ7??׈׈׈ V kánonuového$asmílovAKr0ovJœí“vede9aGDNebespQ–enzořiredakti,teříprav@ligregܠO˜pílepúkoly,vynasnalx 619x7?? Naíklad: «Kdyžuvězněn,Ai؀eašǂlejzalvangelium@אho.» (Marek, 1:14).OGNj66'x97?? ObazvyodvozenyHtisíc)čti00laRťtoupenQțka0ř°i:spdim,eoudnému@iudech8etj(emi.څiídxYlediskexchopɃx:>nppuxkdouěříi'WWWWWWW318729oW61WW7??WWWw Včetněěchmyslů,teréenes řadíezi „mimoZové“.

<)ize="4">[ailepos=0000318891ok←162Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> Toekrytémnitřnímvětě,ntimiX.ψLjG321084o637??akzvanáYabrahámovskboženství“ udaismusřesťa 8slylaaktoojmennahdle,a,dnoho patriarchemuA činHvztahujsvojiradiciyzh1؂Ʉ_888o647??Qatikav heriáleKoncepceocbezpečnoleprá!ōprediruSSRKeˁP8Œ(u..2503o657?? «A0smě@Mojšoviísmoozliše)snadíkyěpůjdeteestoímou!» (Kon, 2:53),ůh «vchnyɍpořilpkaždPjemíurl.x5:2).odrob8Hoizlava 37_ߎ23029o667?? VeSinajҫanabáze,Hbor0kuntelektupozice,0. 1/97 (2hDQdreud,psoučasnkurzuБlohaKperaExodusOώ23807o677?? ]súra275:TidȋhlcRziskichvyXstanH(dpdne:aH݁kitaci)mrjakeksaxpؠn8s@motekem.H oto, ` Ak:)VyťdeQАPě!(jk: obch@logickýář9uOON`olPazalu.ok0lar՗ PPYh(8HXPsco8budeȁ)rdtbylAroznupapith؆vЁ(k,H(ohhbyv8av+naky4220o687?? To9tk0 čloYuvyjádhn@uor8/Glj2552/1697?? ZjevdaiMojžíšovim`ňovalala8tɡ{jAá(kjen)lid肎eelyXli…GGGGGGG608GG170GG7??GGGG „ZákonHr0oؾric"shzýhta`P.''''o'font>←171 Janřtitel,eboakéʀPředchůdce.mbp:pagebreakck[׈751o72ׁׅ7??׈׈׈ V kánonuovéhoákonasouístolov „KráXstvíoží“vede9aGDNebespQ–enzořiedaktjseynasnažili… 7ggg/gggg7407og73gg7??gggggggaide__/ȁo747?? Zještě@dn(KristusorotikladuedlebeostavilavnábnegregorihnHenidepcateismuNjGNjLJNjNjNjNj0330220o75ǁDž7??NjNjNj Poyzvůěst,hlyírkev)cilyaterýchy0jatenymbolȁ`X0yAryX8v jepůvodmní. /___'____339089o_76__7??____Yli8chnologieɉcovyobrzpHvy/Evangeliaqcesuormhryzkhsťan:výmysqohla rbible jektuH ps0tomkurz8říloze č. 3.m"0KsvějuȒta aPvnitřXedi`ruSSRep7tmuȂ`MrAartka:ym démonA?eboŊumezҡgו034285g1777?? To oٍpytrr` celkdrtextu,mlždylčí,ž (odajА4bydhdmuas hřѧ0dvládXlanetHAdmi.ϏǏG4425o787??=«“Sp`tel,hlížea)hnesS0*bPka錿jJCKneodvhelqklatriarchairilxb0ěříhZpqXsHěk vyhnumvotsetnR *pesXplnost(oa+Piйk8ačnXreptti8hu.o všakoP,jestliq Bů[daleko.!Ax' TKd0țpp`nejtrpA ina.yzvalZima `;u{ah@sboťꋡvykouqnaše"hyotevpІXvehQRy$BHičitindividu8tVyxHadKtč8 rmutkneúspěchAmoNomsܽýznam“, řeklatriarcha.» (informacevzata webuEWSRU.comávštěvěaliningraduouoskevskýmeléusiirillem –ladimirxMiPjlovičxGundjajevTajehoázáníe soboty 22.ⅸzna 2009:

 [ailepos=1349712ok←179ρ݅7DŽ?ǎǎǎ"> Pravdxston`sdectvůžeýttvrzhtextůchABibli.pmaiáleKoncep soc9bezpmiz`á„KeˀhsBožímu…`xAartka:ymdémonismu?PbovangumykonႨry.ϏπϋϋϏϏ50315o80ρυ7??ϏϏϏ UpozorňujemH[hKRuapHno «udijaruhrbtaa»njtazčt otrok.onamVĚTŠÍINAEŘISUZOVÁTĚM,TEŘÍӀODZUJxOTROKÁŘSTVxUPLATŇOVANÉMUŮČIOBĚ,yZyxd(`naizQtWב55128o817?? JpvYu šířkyjí@teicpektraybsahQ0teo0,邇`nanco0zvay pPJan(iˀe1in@toooo7oooo6050o182oo7??oooořipo +pPd9Caf诙ě'vaJXJ..tn.íšrag` jelkux sYtázazykoiģkapit 9.3Oύ66114o837??ohnenneth Galbraithŵ0omښehH_ti,lava. 1.ߊ׊W367947??assand cykmýtůroj@lceštkyna8žkalóna.dmítlovipěttáshjitresٛlidmbámZQP˅Xúemjk(sHj Hel9Parippě0celprůběhudoykjenTrójanivyšeli(suneslъdošlo yIbyQor(ena,yloupZzniQ)a ůte zahynuYR,adQcotek˰ze …7ggg/gggg983gg185gg7??ggggP(Y8e 2012rezidentemFvolen.utin,eDvorkovičtalicepremié0lády, jejímž čeleqnulývalýrezident.Medvěděv.

<)ize="4">[ailepos=0000370518ok←186Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> NJËhou@odvšeho,eví,oakéhoHextuabředl,dyzmínilotip ruskýchějináXbylivaelPří široerudovanlidé0te"vnessvůjkladroje řadyecoborů.yȃadmiráltěpansipMakarovPgene)poručíkPuodinženýkadxklexejikolajeKrylov.iuvypXutoryejnaforismu.Ԁhsi ot؁bpteléȆla`mirčitáázoXjednota-s8sleně: „KxaktpámZmaatiku,tronomiiHnavigacYk XmpačmSlogii,hmantmete .“'&vpouzešířu؈eshp}eH@kIhnedp 1443o877?? Ool(Yublikaůžemez;tu8cí: «N026.⌰zna 1972MoskI)mšachaȁ(@hodhVHXrae`ystR蛘soHy1994Pl̈́evskAomsovovuniverzityberneaaҨ@p&`"'97ískpdiplogiPaeukeo7`vXXSeKla (USA).»@ImCd؇@na8oiě“,iSJešIHȄH(TaצЃzdesetnejh@žjch (o)h8@XáXňá hyPߛ>pڶ-vz@laAízˁݹ HFlPe2z0 iHivyhedie ÚsHqO- QinHtutu뷀0^ejASSSR[W?AL.fesohJeru@émuOfe0aJyal㓘ȿqhran ů?772587??oooodjsto@IjeHm PdokHr',F0ͯwman(ViB;Ivan.romto`6emdrykroegul1n(Q'akul}7,'UkyB/(72hedxodмrAuNejvyššítPa@siue8tAt늨hlaIsH*0 zuHaȀ~upů@il kandidůwoblavJůlete8]fem:NߢPla8قd`lýzHAgayfyziXlمqxa.socidS.ikip8e(d@2jez b0Hypadajakoark9ڭikatury, s ohledemakonomickýozvrat devadesátýchete820.topíriziyvolanouizernýmakro߀řízenímRF,teráeostřilaroceP08,:

Jepčaxpohovoémůstu //ŀědaounéhouska, 1998, č. 3;~oonliׅ)׈ׁ/ψ׈׈׈׈׈Naz@vajícproblPyQsperuspčn`iKO,A45GooP37/χPrognózyGLiPu –.:UU./oo(ul____??ׁ/ψ>BudoucA+: trv*oj,ebojnoˑůlom?2IntutBstegií"5 (veuautorstvI B..uzykem)WooWUp"1em///toěl.a.ivšicvýševhyjádřInezp8obilhirhyznik@`9ymínnejen(drinPalea9Ivan耡ak:v(:ěčivyklove“…>[ailepos=0000374663ok←189Fa 7?? Z vyuprJu.֎QremenkajeHxřbu: «Alexandrovič lž 0ud`Od8talꌡkolivsydržovXvjšíhzdPeúspěš,\0snažilac xadámecqpní.ԐpYaoyly+sledZnefalšáQX,riginályz!X`mkutroP8ozm.»(Ohref="http://www.ecfor.ru/index.php?pid=son/gt/anchkin߂܀{color="#ffu>w).w߉߆375226o9077?? KataovSthX tůaXrdu,teří(pXýupst@8ȖkurzuŪTsInet čpisis(od: wXnewccorpQzaba-ov-ga/7776߂߂߂a/NJv瀇獯炿7831o91'7??wGNji>Pozn.kl. 'Čáňka' (z anglBho blackox) kybice Hza9za,@bobecqho jevurzjmQ`chxB0navenekAP8sPzajá,議echnous8b uvnitřohDžresp.mimšzorеkakqmevm$ůmocházelo.[ V tommyslu, ženiedna „vědeckáeřejnost“,2generálnírokurat žadujvtitiplomykončevysoké školdšechě0kandidů,oktorůifesjehomiy,boť8odpovídaIskutečnxkvfikacivdržitelů.>«J@tbuPzlY(tj.`žI8(tp ) ohatstx:Zk cci),á-l#týAdukt.i87ggg/gggg387888og96gg7??gggw AniْHV.ZŸ@o(ɰYspekt, 2., pracɍaplh,. vztahy, 88,. 279_NjG90263o977?? V maipKoncepsocezpdi!//, XpsП񌱱jvniirediktoruSSR:>Kroměohoizráce:eličko..,efimov`xZaznobin–konomikanovačnírozvoje řídícíáklady偫ckéeoriebMoskva,erlín:irect-Medi2015.dkaz,deeožn1utonihutáhnoutobjednai  odobě:0̀[]ailepos=390719ok←198ׁ݆/p??91emOW  ZJnmíme, žeznik(uštPSahary mnohémýsledkem idskýchukou:ykəlesů8ěnilodrov(uaPúzeh`dějinph1logsebevražreg8álcivilizace.???????«Rozkvěazcaipadlmezity 300ed..ž 8našeh(opočtu.oB8hbylytvonyyoslulkresby,řabsCahuachipůsHyȎx@axduktůterfungujhdesX)ouéRydheru=,(li?r?'''''''DveIzaHsdůkv vrtoší Eliñooceánsko-atmosférZHjev)volasieCaatastrof#poIěHteďšakritědcimdgeniverziazjiliku8@z staě)w časopisuat@AmeaHntiquauvej zu,hl!mrychlivůjᢉaktiv9m.odlezoxbadateltindi!ipra;ostt0dol,boť넰كskrayklimaPbýlišuc,formuPgranio'''u>GOAraldomoroč@dueXl"úče XysevHua0go (dru1ie)yromydiisetomʭulú3xy霠vlhk:<as`s lKhloubekář6mikroxwakonojivo.eam٘ɨzٜulikvid@؃nHs`, s(q=ظ"t0r8en>VupoxňobmnejspíšahynuoI9uهMayX?efjsJisHrocZtýkՒhkons!p 8e 2012 (vizspb.kpdaily/23896/66822КП 04.05.2007l )» (Komsxqavdne 16.119,ԻmKuohaleno:print/article/24394.5/572167ǂǂǂǂÈ߈߈߃d)ǖ77777WPJjedZ"klad1u )ě-socȾPl(vion;lp A09mu i)tátplIkomISSR:Ȥva 2h8hohokurzu)׉mbp:pagebreakc>[ A žádné „variantydpovědí“,akvedl..vorkovičaýšemiňova`metkáníPtudeMoskevskpfinančně-průmyslovakademie.>skute iЁGGdžátem.ǑǀǍǍǑǑ41049/203ǁDž7??ǑǑLj? Klíč poptohoaforismu.rut`Hpočívá dvojsa «настоящее»upazyce:oťpׁ время»edy tom čas,eď€!PuánevymyšlPdst.Minulé“(budouco8uekategȒubjekti!ch܃ϧ2stavoetě:* mR٘Ė$Z,můževelmz Xm/m,pravd02o]moIЉ͙_______TsC؇hhnoutuů128?47?? Tnamq, Im–absolut2luchpoužijeme-linaAi ičkouooo7oooooh7485oo05oo7??oooo Naho0styloHzxnHpodobAritériHverodyice0avoHxpoměr򕨞prěa`zvuku:iroz0m8M/njǀLjLjnjnj2527nj206ǁDž7??njnjnj JHazuarcheiicvykopkeel*Nov`oduP9ýzaXlez utbxzůry,aPěřaeobecnegramot ɬli`Rusokem 1917AdumXci)٫aosla@írke8ář9ho:uvládaly0zumydu0A L:d 11.15.(oletúroveňfiezi!uyvlstco)Qlelesala. 17iža/) neuЋtsIalatoɹgi8doȀu.nozxnit؀učiBebřadyoslechem čístHpsáteenaučili.oakéylaedna příčinozkoluatriarchyikona:něží,teuměliǃ<1ize="2">odušeyzicky mohli">pté bohužbdlovýchih, dyžycȇ, žeůžouřijovůjbvyklýdroyživy,a@Hrkevnreforktivránit. /p>[aile=0000425890ok←207Fa݅71??="1em"lign="justify JPPsmemiňovdve,Znebýt(Petra.HjehoodernizacetuplynutstoleIyrotiapoi (evropsH`tniarga:i18.ǘ`Itku 19)jtuzeostXlu(zastaralá\ka_16H17) rB[š0v8ímoeAoutn`na[odvolhodjirodinh kmků.V pmaípadyruzjinys urxtýmia8cePhobȁsoloDIndieההההׅsouvislotoutonx)sؠpomen0,vrůběhektu leviz ka(hRTRméno҈ro(2008..undjajev (Ȣsnp&aspvpk iirill)áX0toӀestliRmezni񚣇AnejHšíoHl „civP!kód“.ВىmŠvx hlas@iuzGBa,mus*ujipověďphzkpc(x háQ 8mDžDž:O>[apos=0000435512ok←208Fa 7??azájemnosářHm!(RVHP)mezivládyorganqPP0chyne 1949.vkonhXkracbpxsyhYěGy89i(txne(y/////w///36928o/09//7> Aerodynamickéáhysouařízenímroěřyၯkýchlomentůůsobíchdel,ebokutečnptělesobtékav munelu. 

[ailepos=0000438039ok←210Fa݅71??׌׌׌Ju..agarinxhynul 27.@z1968hiréninkovletustíhačceiG-15TIpol ě `e1mnstruktorem.Ӏerjoginem.edzerz jejimrtihvedečlánkulexandralkusevejhmiKomsomolspravdě:71??slialu1"??
wwwsׂׂׂׂ

Z technickýdůvo(ylyXstartyalšíraketo n0tesmírsystémujednxpřeHn1iAterny. ro 2011leshuttl0ruaw2qDeiscoverystěnouzea.>[ailepos=0000439984ok←212Faݎ?"> Asne-liH,ělednatlkorozrový`del-totypsobpoužitelKúčel耑nuek0ětSur+aokolozems e,Ik X0IXožِpodkáeáЃoladit p í,p@ly8řestrojdžϓ0442822137?? UvedemSuxublikaoa׃Kotivodpo@stékařůbvykPnaz!„poraet@“,PdeomupHtypávraždi dozat.okrajqípadeiho0jsou1tiš)ieHPfy,v ti4skchybu.Ѕvdenmůž@čaibzXvat(akΘzqdophnzločiiiid@vop(ze1bdíx8p dipl cham(i)ziXmýmrpem…8pmkuP. č0ěkvemhjeamvenYԻc(apцda fesv`zH">Nemilosrdx@sudekpeSergHaviˏHlac!ؔzKremakyinilorԓ@.)ov1čezphradkm?@absolutshoduHt@,oáHmstntůvypplžedmdesát 8 20. kpnřaroslavdzhv6JKጕ>

AčHkmeričapoe?ržeㄩxedicí(aznámo, Qd8ledkuvniadikálp7ߍvelk ztryrve,Iok>psne1{ke؃dutinyšpaolů bsahktuledovni,PXamocen8mrtǍǍǍǍǍǍ>TyinformjsvšecٌjyiهblPɈylet,8doby,dyqňukvůlkovi)G(aylyihirurgůmteříovorolj`OOOOOOO8mؠzvrdiIateziologodpodniȍRale88ߙd"avideldhictv(n0aۉxe šéfoga!(.á-Hwog+plánЈ! íž p@`ӄXrkózomůžeHlpe6zruši獟 Hc@tutvylščitogieadtijrΗXP@|ku.Љ5nxahješŸdS .gdozal((XasuhtnHrůdxȢýchatrubiXduYuȥ9sz`al؇Yogx,ɅZh(tenexzXlatějBofesorp٭q'Xedlo.Úek`ů؁8jn.֦chpokus߈… 1m!KxuHkmomomaskஒplefektiYunZ0alzn"tekysl*vi>P8la zult <мchli. ČneTjH@0h(r8va߉cYjtrěkolikodin.iЁȄ޻Y&ʃo~AvzHRú˜Rný԰! Hozbyě,p9Qrغ sHjx8ousedXxǀhъhPtiaazvdrychlejboťd1kaž eŘíϑ^Y}v ruXposl)dese(lety.envhR8ȋWi „sth8zadky“a8kryٓBuh𨠇 skhPzdáchGGGGGGG>kopPh.eleXchHe=Jroz8H8I'ohf( pdihp8íss`s8jopakuy:ߝ můžeýqužTDahXZt?8IohQgicchybac.:)}Y}zabítǀI݆zt؁XPhhlHJȔ kadneazyk,zav )0upXduch!tanUuؐ)dů0asfixiehiu!m`mateka operačnímálekoloasunutíýchacPtrubiceooroljovovyrůdušntrvallouho,ěpikodin.otomčaliovatřiarkóze ápomomasky,dyžěpacientaest`trápit,vést vědomHhoout,lespoňenvaečlijiepravit.

VůbecebyЋné(halPP,terému@chop8zajixtb.enžešekazujtXjakAříká jednoděsk8tipu,useh„kAlezoeztyytičky“.adtočijx)pklorganisayllný+tpodsaditýhlap vidP0írody(b(ta@.r9 velmi,!jiIje stxbyzvadnul00koyejiɐNicmé,'ordnakonPt@ý`ЏvydoPpozadȈzůlubo0 a0nedokuslukrvҠp@il@co\proád(z z chékařůl)vape!. Šxo `ڋanglicvraždu>o? ZíbuzJɖst0Hsmrt. a|arve,kut큂hypoxiXnam˃ߠ4o(adxH2epu a…» -fesorԬ.ӬQ (Pěhyge0:`ref="http://www.samru.ru/hitech/new/22903.htmlOL{cr="#0000ffu>lZaprȢ;vyɀh@ZZkȶQápaЕAۇٔPGenejunxuktéismRaketASSSRuibudň0Ȓɒ9 ԑPcslasx2kt(emxl???!!!ÒA)as` ?Ό z(jizep`!ru40쇠nikdptá? Ruvspo@obo9ků,Q chutxhlásxד@ɁoidsvЎ(Hosph0miKuHqt`$miniXetsk)nejcXneyslʔravedA&yá%ej荈ějApexuhcZ„sarHuOku“1jsemY9kA9dybyu((ywk(iZehou(do0u) YsIěrovádějíevoutapách.le tomtořípaheo0štphorší,roblém, žeuoz!řiliperaciomrtelnéhoaximaezsouhlasu.šechno,oě loroljov{rodina,ylHáezhoubnýolyp,terpbudedelkonarkózPrychodstraněn.

Dobře,kdyb(omiplirainu,`yfantazírovasIcožemáž,aktejhidé 䇈konečníku iqxttne@alicbaЉWWWWWWW>Aeď ovídenHickdHilznapouzbor@ci0sašimaj=`nlka Ikal؍ edna(tívilneziologurijljičav,A`jméothd[ostatzvy!kařůZ錀acu Kremelsknemoc???????Správ.oučásehzaZxdPpizWRhd te荐Ɋ /?Xsezn HsPůběhСrHinform((alaЁ?AXhoptitd á@aAvydržíLrdqQce.ʆliჀomȓێઉptavHůžxemushirurgůmyrodkla儒 iQprtQjdůlehjkDž_`ústIotvorXRdýchcyJúčeltohazji2臩suxtrubi菉duševi (󂂊T.aqbdxbý9Д7!kolivN)*tbBxc,yluIGenKon`uktéra!xuspeci3, čtyřpňifikiobnؑplqωωʀI. Čtvrtyeňth؂͐ץӇ m8vyrozvXogqhx:C:zne`íߓj2htevѕaH. Šéf?=Xodplb()aijmdodopa"knXvčas?@ \a߮>Kdyte0výšemozhrk4%etsk82UMkXрtkrk[vys`tl,mH,mecelsBoris֗ljevgr(lX,t9ouߎߎߕ urč:naCujHaQsku(psledk(1hڄzlomipo`dϐϐϐϐϐϐ>A͊W5hͅXbx1ouzpa0aolypa8 radiХm;7moleqןneesSsarkkonkinHrottu)؊zYiid)߄۽-|ݏ'#pk x0h1Jxja1kazPzosobQzaines ˉje.» (DopisyPktorax–ăá `tisemičá(III: aref="http://slava-ryndin.8urnal.com/136439.html/,{cr="#0000ffu>ςςςς
Akademika..oroljovaavraždilarstlékařůáškodníkx–aeburávaladimiraurjevičeodion: < ef="http://hotlaw.ru/index.php?opt=com_cent&task=viewrid=720ZItd=119{color="#0000ffu>EpPsovl8diavyo životvyžívi tatupobyGULAGPveዀZeKaZ/K -za`loarmějpodle(ňů,iopělomoyo-BalJL)klfaleí.oozkhýk)ch 1yYmrol؈t,@edpo!Phybǂ edo(zzavé8dahrubiciCprůduice,;zraӂtrp8!smt(zPeli`a.)…ԛpslm+udY*8naH!toۉ)!/*Pvl0noKVDroku 1937,塍xq1966,kudsmo AeHlniobX,0[inej釈op tr ba韨ҲraIrovedchirurgicaoperacembp:pagebreakcoh4">[aile=0000443309ok←214Fa 7??'''' Viz kapito13.2.2tv(lhokurzu????????44176o?15??7?????? Tcode1oHߤқ=3hemouslikvidubGagarina,"ůžesmysl0ɜ0chnápou,iungusX !zprediktor-koqorɼCliz globXhorbsڣhm0bibloj@uotrolivag777777>JpnavzdorQjimitmx8pv8߉ݨypd jrAta.Ƭenyho,sououzedstraňovánímhyb prognostice:dyen,teréhořipravovali,muvěřilirčitouis seezachak,akěočeká耰 n. 

Toaméenomqměkčíor`jtýxz ..hodorkovskq: ̓OIBerlazarqdenevhlavchabínůF,i@Hsvýtelevizsvyspeqřekl, žeτij*ozor hlási܋0život9diasporyjá,`boťcítbýtusem. –roto퀈p8a1biblicrjektuVl(cha0to(abyná8šel (uaázorný!íkladstat@Bapom؅pnaxpovinшralo l!qabi eům)Jukoseps0polehli0jší8oby.Alepdobny jsP9dk8mipizodam]p0nocDHekceádrfungujInaXpr,etapQȇ照ío,qYpo8ciopjbudou`andidJty PyyoneodXoncepciȎxikcé`řůmvtši!itiiž:tiuješt`oHHdavHmneerspichy9Aimpxtevqt.aivariantud𙠏;iv0na:xskmrthreprexpHyAvaprГtaX؄cesuegrada9 Qdi؍kП csitua0.atrič-egoridsložka,hrYriautoẌ́0ůdx“@ nedomYuidi@.5pdůsledkuWWTlq(fes&maf0nskrgPz skor8umixu1(pěnej(raQBQm羚_YŘečFysQΝtu9Ȍm90qȊIavo- řvoblastQ?;mbp:pagebreak77c4">[ailepos=0000445047ok←216Fa݅7o?ooooQUSA1hblettly čtycHle20.p((xСJjadehbra: úniknformzKSSSRlh( edstm{ajsluž%globςςςς

<)ze="4">[aile@=0000451149ok←218Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> Ta0BedePvšz mémerluedmctaHviyžaxim3ovičsajevystlWilhelmuoltoffHejakoӘ darführStierlitz,můžeYfyzikungehd kont8mísohabyXacovalhxbomb)říši;?HPdponi e, {`oiljejichpeptazorIěʚhnul1boť(RPfesioPladernpKem.Gwww?wwww1922ow19ww7??wwwwGǀPozn.kl.odleforisKIrxe:֪neq ro hlavcízIrchodohnuzeabezuaúnavupplxkamenit{tčxch i؇ׇ׈ϐO452741o207??w Vizɟpp@vpredirSSR:e)mikoaSadYrHh?..apitoh17.3.3Rkurzuqj p@lu/////w///53960o/21//7??//// PklXm곹činnHanko1ys)yy`h(rceljljǀDžDžljlj58o22ǁDž7??ljljljǽXoH!á3proz`nohdomࠚsociologP oЊ)analytikpokoup1ymtěIuuskutečQehu,pseudotra(vúryvky článS.aľcevŁnadvdaHuvedenyQčáh 9.1)Xirancšt(tedyiniliʔiskytli`hovor)p@omu`j(Ha`výuloqaqnagramȉqvobecvoltury,u stňhž,h&iPlo!eɉXmínů?55812237?? Ma"aysHdiplomP ÉcoPNatioh'AdIs (VysyivPe Špsburku –kkaNAIntd'étudestquXdearis (Pažsxiu!)ěڞalšíP@Xpž1˓vRbƘiiGǐ55993o247?? Oxmomdroiznikuéto „solidarity“izapitola 9.2. 

<)ize="4">[ailepos=0000457453ok←225Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> NěkterésoHick`tradicekládajíákazluvitrčitýchématech,estližeean`rozy účastnhvínežvaidé,oznamená, 1jeřípioom-pouzemezi čtyřmamaoooo7ooooo0460378oo26oo7??oooo Toyniakbylofíryp0t`y0korekjakopíš oucí,oťtoyprovokova večnoijemprobl(vX;odůvodněmitkyAjichxlizapv prakX eAvedk uexistenp íhqvo-eářsPhosys1unitřxen@Avztahů0sociál//,opryapez9žit@aa+e@zaivdeZadby0vlastvzaltatЇ`rkruhid8(m`upؓebytзti.onpkkyřešení <1ize="2">staletneřerchroblémůavo-„elitářství“i>ǂ">jeutné,byxaákladělternativsociologieytvořilaoxickykOiálYvr0a,Há"ěchto7hopaednaPvh(astQživotdlevéhozcle. /p>[ailepos=0000464907ok←231Fa݅71??="1em"pign="justifyd Douskbjazykalolovo Ћ=p0vzato.o akznam,išiRdciailoupahchápýdha`áჇjiv žQě,npxrag8zahraničí msvěsunud______XV lidHluPažhoučasno؅0xvaltopyohoۉ Z)tosvo8ߜjadřii@miBy,nesXílišHpoužívab. KmBcexistu@P析P«эка незадача…» (ɉma@r,@,ldar)NPmyslemkvienp+umámБ“.ggggggg«НезdžH нось» (nedefinهurčith@݆hrnějak*g.estА yȀt؊ 0senyId/}»,udematkoožYolz mn/8(Xz?=/upnс(tedy úkol,v) PzPiXdajiЁ㖹Ds j Hiфu8lwvXdosáhnout7777777࢑mmɝYdíЮhledisvhod2uaِY! dobr3ouebnibírkáhúlohde1ouborujdojít mu, 8pyWe +ádouh/dekՅh7Rnaus`eitу alšítappXpéPkategorieYJB,syďЗibBiXkutečӢɧ m`jsspnqvtȟYʽm zut:0cxrozގ׎mbp:pagebreakϏπcOH4">[ails=0000467546ok←232Fa 7?? viЁЛmíekoncadehet 20.0SSSRmѓ200 8yv`ltalroumopapid`ša.֖ev e8' j̨S xf`bykapacieálIrůa…laůvo@alkoholiskulturpH“dičůo??????>Nacýt2rogram0(隸aexakt8dQodušy70178o337??OOOO Tampla阘globcivilizșlaneIndiQ:iztanaw̑aHhzakyjo8Tа1,Õ 24 (@en!odkazX— href="http://lib.web-malina.com/getbook.php?bid=2821">httpǂǂǂ21[ailepos=Q471332ok←2347݅71??="1em"lign="justify Fráze mu..ichalkova –edokončenákladbaroeHnickéiPnopředlohouehocéřiylaí0A.. Č8h:raezvu,aovídkyatatkProfesoriteratury,ԃ rokXMůj životkdeXsledujícípizodvensppchlapcesaPautomatg`,؀začneptO.aba@mystupu(v liristok肺ȇHaleP,pXakvapmči.dyžhj(í,` Eé,Aadostněs úlevvykkne:@Vžsem říkalbyoengřupanesv!ԁnnemůžemět!“,i)vš vůbec`dojd0j8in0(ɇW߆robil…g_ߞ1634o357?? Na(pdnámazn(hskutHnotceiM..omonos(17111765)aPet0Veli: čímokaPit(px lémxneboigeniHtadůvod`2pemh(avzdory8i;v ro0".Ar)dělubernii_pobýh.'WWWWWWW2117oW36WW7??WWWWlex8IHahzag1Xáy8e An"vɣpyn!sel`t8 gymiu: w2i>«NX!)v sšx,hk`dereda!»___X<1ize="2">v zájmupolečenskéhoozvoje">,akťžeodívámeaaivědebor (snad výjimkouate iky),šudexistujteorie,teréejsživotudekt: e/p>
„Bohoslovci“šechradičníhnáboženstvíoobuěkolikataletnedokážíjasnit, orávěěroukyidasouoduktemkývýmyslů,tomedeonftůmezitniky,mi dalšířociál@mwp(včhuׂ҂Ȇhdou),ni(yplýváejeveanmhora,tevzájemnemrtiřeč neůschizofre. Na8ceouotázkpikdo niPynezaj8á,ej jakoh$)hierarchovéuč0historiczformov)es7{(hom]muakkuteizapitola 3 –ummitastýřůhledisneí“aanalytzu0SuvXnRkracie=amodžY @a:u`re@zn RuВsérie Nitu, č. 7 (552006).řmlpravdivoHلprypyuȍ8YodxJunazesy$ěří,t邘ډ(t@jo i. /_oon/ol>[ailepos=0000476207ok←238Fa݅7?"> Proioism`chppdinc`yatryác!áuthxYkas莸dsevzal.ԼУм`!zX0aůžeý­Amyslvék@i1žʒlaikqGl(uzhnpol 2šׁЁkorpo貇Avzta@Zdruxn󉸜`EiPϔǐǔG7192397?? Tm)mht1chyivɤpohromhiprya)HjdšpatzakrolikviduamezQnorɁhořʎedalšíio87571o407??x!lilydbsoluXětnyknihoven,!ƂdehtbdrPlhxelmnstvnf8aX0vytvomrafomany____'____90339o_41__7??____ Unrzitaylad počátkunstitucí,teráebyladministrativněodřízena žádnémuhmu,aozdíld͂oejím účelemlnitNyHcko-saklníunkceleorHjakvěrouky.

<)ize="4">[ailepos=0000491627ok←242Fa 7??91em"lign="juhfyQ2"> Tak8pIkladřeierarchovfrancouzsQ«korporaXknihomolů“ (akademieqd)louhouobupíršechs9ectvoueteoritůtomáě,e „ icházorua݀utYí`yXnýz ulokameny8Xadatmo@.􉘄u9až@1803dy okolb8L´Aigsléšťg,neznetkutečnznxzajekaǕǕǀǑǑǕǕ516o43ǁDž7??ǕǕǕ O,ýsledky9i0šíatsoptmu,izЗloha č. 4 (čtvrtý0tȂkurzu)'''''o'''02914o'44''7??''''enukazatelsmevedr,opcivilizje(lo X~ppci򭘜AX)sʁělb@ڂurčn0eqknikaxiQvyjedinctvo sp(asociikupinP(ttěprofesioKאא׀׌׌אא03552o45ׁׅ7??אאא Inform1ě-alg)mppskéHb*ﯙtlkoncepb0erٰtudijhč0*obec!e zeyapit 13rocessupersyhmP:průběhu03917o467??dIplyna@ismypu:_Yulgg9alu1"??
«Vxnevyhvajgenehl؁či8ap»movmoc,siinisš sedXhkoHtXchatdh» Winst Churchill74965).?oo /ul_ߜ_Jen؆hm poros  Itaptodnižší ychlاNG2b>romыXqabsoluItšihsvojitenE"neuxd8蜐užíibG/£7777778081o747777??ߏߏ߇w TaiblXjekveeultokrIvropxH3{ierx''USAȽ'@Koncepceociálníezpečnostisvětleno prácinitř`horediktoru – Sad“eám?.. (2009).

<)ize="4">[ailepos=0000508931ok←248Fa 7??91em"lign="juHfyQ2"> Hisická@axeejichplatňovámůžeýtyjádřenaěkolik`8h:>to,apvajíchtvým@iedlh0mvexenci,Hne1k ničemu ȁneЌWoo'ϋ/každý(dělpodl9ý0s`pa|qaebeWWoo%?׳o11546o49ׄ??'''kytakšl1ؾPRuskuyPm,HȢٓPjimasojší8vysokošxskvz+ ,l8kdat vůimpaikuI.ХIímm`x8ouzřpbuniverzityPetrohra,osk8pKazani.ěrpts؁u (v)pnach EnvartuískaloériumAhotobspoleč!s@landií“ (he8nhe8ečáYa)thyA֌2u Bu`R.oylzPstachcivil₁py, aڂ3o.ktJihn`p8kdyynesqrozsud@naděkabrЃ̂PcovtoabCh`tvon_xobecR,ZWTodboX''''''>NzíkazzXnaClӘ톉ozevBtѓQDoyintutiSankte`rburgu,ԁologwwvdalAt2(ljmenHPߘůqkeejejisik陑v9trati{mnstvproviáHitA(hؚɥ0ebami!emnpbezݝ//,׋Q71etjezáb-.XtQ,xompírA?:"IjVelXíě)ipa0kademiOOOOOOHna0orPbje(immůmizonkt@:7771b74aref="http://www.portalus.ru/modules/shHa/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1193138551arch5596785rt_from=ucatS{cr="#000000">http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1193138551archive5596785start_from=ucatS)ůstáváikuláš.ovědomínohýchusům0emzdělanostiy… p>[aile=0000514135ok←250wݓדׄ?דדד"> NxΌelžstvpedagogů,teříeaec2zkuuebr@-konstrukččinXpdyzabýv,ťyl( SSSRoXnȋ?<úvePa<ʀ_kance釠ch,tnicHák0neumňoéao] stej0rovnXiuXyytoitwwwwww>Teivšobla⧪,h@nebst(nejЀprě`raeylxi jSraaexperipxQzbytIkʮpAslušca:ompr.ivnevztahYuz pЃkd bapobrc`Knevy2ImavQa8@M9a,tupiu؈g`qedȄroyapírw14614o517??//// IiXveqz„Qod/hverzit“F (Výh?9{color="#17365d8&prezitaidH7.10.2008σji>Opzaci𧀒AukI7771
V SSSR postsovětskémuskuaseytvářejípojen0ch školáPsuvorovcinachimjzvštneformálispolečP,eteruestastudentiřipojit@mohou.

[aile=0000529031ok←255Fa 7??oooo Veme`ZasPceSáry (pokudomieiemrěnérvyagiemy0ky),aleš"šně9dalšíPjeatoránkaho životUSAobrazeeédektbmož!zi0pochopXrolizavnZq„klubů“organiza9meric_ߑ35925o567?? PodlPficiverzeՌbyl)íčinouataofyHyvjَbuchH ozna@ii.všakdoonkAdyi؞Revnilin lodtrupu,bomíldy 8vxtvilylobjasno.ЈZšpalidXtl1důsled!uhe0pr jeȕjeɊoenná9zpobYכ0le kla. každ9paxŠl(Sؚmiy0Ilo,tcoěmWaapzšl eli(vhodAoá(Yce,Pmž&onXdAlyȂejrotektotL;součá…w6218o577??8zdPXz8dRp Havaj1maůmadvna,Xkž*japoíPblížpoz!9@etadlЀXoY(vhdobhhlavhořa)qyuďiʅ=PyQt`ooce(pobží)Xý eڗXq_paectvaúto/)zaral(Thšejid`Pearlarbor:likshow(rvavocynص0rutPí٣ߣ߭(·ulIvXukoduutrp9Yšn`iHukazla JmbardC0O3afdrL0ateg9@aPq`r$ii,L)imH9rok@pÔqjaktivis؞aԕ0uůvۮjtiva.בבבבבבThiYářiҧX8(`ZzAy8x Pedpoё tomypHč 2jz9tusmoдs1“ϴǴG36791o587?? „KЏec@kYniPaidiomaь0nýQZápaoznačuc!ěja)ha8tajemstvdo80@HrýtXsP8ečnxí'''''o'''37195o'59''7??th="1em"lign="justify"> V Sankt-Petěrburgu «Předsedaěstskéhoýborurokonomickýozvoj,ůmyslovo(olitikubchodergejodrunovyvolalPatáčeníxřaduetrohradodinkaPátémanáluHdP (kIopošlap(`2009).aknformujerl t/Aravdu:«V0d@rchlavSza (u)ypHi0ou. Speciálníomiseyšetřuje,daergejodrunovazvalbyvateleěsta䀐tkem čie. wwwsSoučasredayлoho0Sergejxndar9vrdíiind(opít8rYub!ýywPlev`i»b>ggwww.ru.com/russia/23aprq/butrybi.html'''''lǽǽǽDm0ݘo'H9pmy󼘎/zhůjalud. OOOߌOOA{dm lHjmout«Šéfk9modeoȇřaduaaťáAlexandrqѱܟ`-17365d"> IRooupz.rýz@XxýbIkonomickýozvoj,růmyslovouolitikubchodeomluříliš`zděPnejlepší,oyeďohllat,byloapsatrezignaci. 

„Podleého@n čěk8pokazilputenomobě,eničimageel:vedení“, řeklaaťánalexandrvá.???????Takže plečnáPkera(atím8kopan.rBodrunovlítostaěj8lidskyyrojeviločuselekažhn lub8rkaaoberekoveatvik?Onámliceobنtloo`mpagovdkoverdomA_Z» (aref="http://spb.kp.ru/daily/24284/479362/{color="#000u>wwwssk0k薸korektchrazů777,tepdopIt zákulistelz řadulhm9p.QZaumázn`@féroujG,státznysmeni-adXnašeziupapatPYaakotevxzinformuj../D@j%20P.u>Ё17exp߂77ςςςςɆ^Ϗysvémojis cakٺxhmajipeptiHtůdodinHxvCPapBúčteH81rublůV podsta1texxHř“udrHlⓘjй,89skutєxiysPYytk.yd0up[aX,stn a`nec@ch(lnxet !nicmuerso@l(Hac :nȚbnevol0eXvnoceppolumeziڂtdHn0hipadᇈS.߻omytii(strПhٹEěPli8obyjkanaai…Aډc štsɌهv(lubzačxڪIYohi(hi 26.27.ub moskevHbdidi@ϋHjicútvaruaricynajorĮ`sʂjudyžpistozx!Přidi~ɅHí8xzlinuvezHPoD.bhi삈stiHzran( jiúdajPdva#edmil),9aclpط ajednotcMIijelaneškpit.PmЈil։ronin (=Hla؅(vyy ͐vy6byl!funko xmIzm0den0RFrzyل)aIudB`byzaaloscé!typupokudeedeplututlڡalňusáht8ni(qtru: «MhrobljeAci/.0inger.ru/pication.m?Part=46&PubID=11245/WWWWWS TohnedyZvvzpo@nfilXpohádpE.. Š0POázrak“: 

«Král: „Buďteticha!evyrušujmě!áámadost!ha!akonecpojeceraHala tohokleníku,eterémse(iá,tarýlupák@ychoval.eď`jšni norlidéKrox`x«prohlášroninaelevizined1ۋsupermarketunělXȑ`se:@udl)ravatanépc8ɐbyab)oativecčekalýborn0kariéXqPp(Pocějšío`(ksPru8ouunedoš@kcix ytatnaůnezklam)ӇhečXy(y az:i9záJ, ž jxaoáhl ps0ickYoruchu.dl`lovJevsjukǁǎ͌spekmobҎpuudȋHHnocenuz(ladpp.|iymajorOfesio@lcei!užipouvi1StkKrasnojorki»o'7772b77G>(=aref="http://www.azerros.ru/c ent/op`ons/index.php?ELEMENT_ID=24jzcr="#000u>OOOOOOH[file`=1541090ok←2607݅7?"> Ppčemخthch}Kxi celkemízkých úrovníXveřejnéierarc8ylříznačnýnohýmak Ruskémmpériu,iSSSRpostsovětSu.edenetarší(Rkladů.

V sedmdesátlete820.opíednouraciiliceoskevhoetraadrželibčana,ter؉jodlivemkohol`Když(dvádě„kdodo“,vedloeimohtěněbít.ři`ohlíd je@kapestomjipli, @jejiťůЏ`k0KGBneuniformě,ovciviluhpelomůjorporati!večírky,Qr0ga׆detxt攸lové“hkusrtvolybavixš tuHchnalaრk trestui8st8le(yužihten"paЕ؃mojnHerstvnič Ščolokx_______známIȌmYulec#Yavel,oaoXáslkknucЌptchoduAmoJV.ndroit (oficiálYverze)uHnivyhouYavlekcirodi8nY8šeň΄h. ae0í“ahrk0zahaluj8p mȀskrytide1-poPizyzilanhmiupinaPzosobЀpW퇠>[aile=0000547313ok←261Fa 7?? HRz ١ druh$[nevis ři㎱USA؜jtxglob,osudývalgenp!iq͎ș؀ә!8dkazndidatururancouz\prТ`tXol1 ro2012 -oIqueӣuss-Kahn׋׋׋׋׋>5.ub؃h1vyupJayI؞ieorgeashingtoNewo : «KričYinktu,yětkonky՛jsmeЌQXčtvrth.eďabujezaspraijšíocHo lidsří.»oᏸoruoqePán:*xá`))z꒡@ibv"ojAـɲrho`QdObyul.а__(/)oXay8P`@銰peln2útoQneHo@hpzačítklQtS,@boťyěaptomenoSxiot`sxpᆠloučprincipyst`arxana預8ersol@rpyx8pҹJRPvӎTy>G@HKP@0ar𫇬yoplšdal8zlyn6m]PdЂpsexori!ce.ΗˋHbp2lkem,013doš(k uo,stejnЇ退Hmanls xmožs8Zz)časnٶ0ence0 П৪@ulɝ:ic!aznysmouuʠ@t(mo¯ vrAXniࡘmk ů. Tak@te za񨠤8nXlyyIHv8ě“xbPnilz`RЬ8oáȑX důvoomvat eds0`Silvioerlusconi؁buno(xojAא)ůxF (korupce,ex neplnoletýmipod.)rávěvůlivé „tradiční“exuálprientaci,teyla rozporuQpolitikouormovánHlobd;cka8znyseyloženz homoDůdalšíchvrhlíků.

<)ize="4">[ailepos=0000549451ok←262Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> V tomtospektuem..ichalkova -azebkbiřskýelkemeX(P:ompetenci ]߃vého남0te (členaarodiny)Wikip odkaXM`olt@nixinu9Hov@: «jXPz8Hrac(jsmX@񢢍VedojenBodHpud90 جodstup.dyPi`ua íHvx|zji֪KdateljKuP@ Jugos0viлxt`ؓp(hzpdůsto( loztakdoucqזqjiž4ipi 1.up/N0nčp(aX0radu0vunglHunik0a sd(dhmezabaobvyklayl akpnahxklxavyu{ mAfanasjev:Viri@ȧxi,x`bylvýš( …“aAno?XHyk@knulih`dxpluvi}.ňka!m,{e!tzalItl(Ioblj8n2barerv@epy.ԇleg`1eYrpivysoу(a@.dX8žtؘQpozlomysoxm8lNo,_0vpvypadXGvůbec» (MichaHG,octr0lmkviPent(Děd1cori–:ksmAl`itmus, 2010str. 238-239)(pمůioRu,impériazSSSRJpg8anoW>[aile=0000550543ok←264Faݦ?"> Innetepnace8o)nXt(`selřů“ah0XzPejzԍklꎓ!druhu:Ăne(y`thh,epyt@kyteIѷkataofrtuluAltajh4volkest)odz,současnpprXtȻeĖ.eděvštd8 zmHbezstCAhro(velJovbos 2hpsmem (viznalyticképrávynitřníhorediktoruSSReérie současnsituaci č. 4 (76),b5`7`2008).

<ze="2">Aakoneceřeceenoměcobjevilo: «“Vyšeovacíýboriokuratu(Fahájilrest řízeQvei úředků,te!Ydopline 9.8a9ezá`lovu(rg` altajs!(druhivoqovce rpjvoɇposváCzanesenp Červ(n(hrožch žhčichů“,nformplgentuRIAovoXjzdroj policejphorgánů.kologovv A0ikěsůmáh`yXtohotypadu>Podl0eoficiálúdajXby0pasažéřrtu!kui-171,jeh HluběaczelXlocX0ástupIrezidaStuxexandrosopkinjthxzvířat.Іi8tel6lesnul bezpečškyxzPyHvP҅obPXhory Čornaja,71{c0r="#17365d"> oSstpPsiф Ӝhtru!lete"ha@riahy0ydmidčeta.0tli. „Tߠߠ݂ؠՔo `pm_؂katastrofHlavPmzmemրπȋR__(GSUKP)kl?y>Veuۭw)lad etXi §263ȌڇQ ušˑdpis(Uvoz}Plezni,zd`yb(=aef="http://.rian.ru/incs/0505/81783407.html#000u>DobrCutpizo s!opitem)8ByubarabiIoderoxضpapísإ iyii laryHtpob؏jez[1volempa@N.elcRo1996:ЙR[zamp oberHykazYdo9zy[ga@úPQZЫRT",1Xkop)očti!apaȔ!pdJěni. >[fils=554197ok←265ׁݨו??????"> Jehhoczel8uj(torҏYt Carlyle Byrd (1928 2010i )pehnalvstuppoučascaSAH.bamyuمYy؁П..Úx@žillouhhlehkXvotyalKdisSýte chudAhorni9mtečh"Virginia,otomámracovalčileřevážně „anižodtrhl8ýroby“prošeinohfesemi; dob@lkyjako9ečeXnémodní tavitelství;o2ceqvrátdoyirginieztězolbáchajejíhoákonodárshromdě,@<1ze="2"|color="#17365d"> m>roku 1952y Kongresu`8SenuSA;oulitickXkariéruahájješXmládíčlenulux(aninaonci živothožehn(aoudlu`h)ernochovi..bamqk jqphs;,dytampoprvhzen.ane080ettoHověk8uvi(,}ppH zmrouladu t,0čc`pat.enxěčnýYperrychlos myslůinXekjhmez… p>[ailepos=0000556576ok←266Faݑ?"> Ob9* ep1861I5Ysledkem虍objivcíysxerostpPpmZ8ěa!ivnixi obukxdP88hdH(t瀇犯/56754o677?? Vietnama㥡Dy;PAfgn0IIzapo8XdmstrarXdenhTBusheHoryp`mi9ík؀s8yXější_WashingtoPpjmy`yvaa alя`tᬘtWwww?wwww557297ow68ww7??wwwwqz@ytzY(6edikuSSRByrokybezna jRX9globRr(kta“arie˺2Xsxtuač. 11 (83), 2008׌׌׀׈׈׌׌58290o69ׁׅ7??׌׌׌ך..džubej (1924993)poPsio1949zdceN..hruščȼxdu,x`užačknabfKomsomolHavxh57žp59(otomAoofici˚novin-IzvejaR9T64)'>Kroi(ok'0řišelfunkci,viňo`n toho, želejebdin;dn8ahraničX[čȤi z`o~ apatK.քymPatבv ZPRÁVAREZIDIA ÚV˂0 ŘÍJNOVÉHOLÉN (VARIANTA)AGTF.. 3.p. 67,oubor22riglt0Jpis.veXjno:ěskrchivifed,8,K tr(0225'''''''558o'70''7??7777 P8o`((188968)17m1lídresep22vysldo/naټq8usnesení kolegialavníhoolitickéhříze.akoůvod sloužilae@zdrcujícíecenzeanihu..uchari–eorieistHtmaterialismu; emigracietalhdhmeakladlůlasikXzápa1ociologie,ȅvažovánuЄitckonvergence“2vymiozdílueziypálnýmapi em''průbě jejichulturně-?vývoje;e stuxtiD..ennedyprQUSA. 

<)="4">[aile(=0000560040ok←271Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> V tét@ětěsouř yYíčiXaásledky:āikdyž71XvirusxhْZ(tj.pecifruhndividueschopnkyrptivno) http://constitution.garant.ru/DOC_32p[ailepos=9571854ok←2757݅71??="1em"lign="jufy V SSSRrályoliakovéhoruhuraktátů „glokojuzdře“ílaakladatelPmarxismu-leninQ důsledkuethogickéezpobiloX)ozofiet;ekonom0ms. tsověts`mus@nautopretendujíáyyavoslavnkultury ()aja2raizHjohokurzu,a 2Ǒ6437o767?? ZříQůžesloužitōkaokto@pchěd.irjeje (učebnic@resoužedenáctdydávaPstvímita-Pressdpp7`m13celkem šeق@ch,teetatězrodsouKnihaȇQnaciՆ21.`oletí“).eqtextčíamnznnhambulí: ՌWi>«Nic obsaé ysm(býtnI nopazoMMF,@spЗr(, čHȍládbékvi organiQložk.͌riB!@^zeP؈pouíaxra.»Mm`eo@ďovЎúplho,psychologii,horii@r,.uIц)tj.nikůvni0 74mezilidYdzs (úroȐpQ/))inctـ\0uc`i@vůidϋcHr="#17365dXtruktur<(himplҀhspeؔ!čin{s ߈8@xzmarketinghoc JJ`tyv(aaktHxYŅ0[eafȍHئp>yditWWkupinorp`XS!r8cizykpocvyuží\`lXerstv) vyso0mtena0ggggoggg577424og78gg7??'''o TýkУ)oMoskev*školyZgemeySxOomkres od=obla)petrohrabklonu,)Bdapnajpyššík1úřciF«IniciativaaložXSKOLKOVO0lЬoum*byznysu:kladateli školyetaHruskéezinárodnípolečnostisoukromHosoby. Š8aeby8vytvořenaákladěějastávajícvyso[,ledulProjektKOLKOVOeealizovánprincipechě-thoartnerstvi rámci <9ize="2}color="#0000ffu>PrioriNՇuz(lí .А.edvě vww|Yp0dsedou𛏛Pec1rady,itom všakfinancoýluz1stqkůinvestorůțtnevyužíHkyArozpočtu. Fp>HlavmaH!ičinfhaducation.ehleao, žeampusješthaven`aižuk8tkodoby. nu 2009zaháj (uk(odDuG2ispuj odzimpkčass otev=bߓߓߓߓߓߋߋSv`m칠zabýYhzkumnx1davatelsk í.Moskev(=managemuXčlH9fesáQvazobnsdrsociak*polupqjmiGiznys$mi» (Wte)ggggggg>«Oǁ8b>Masterfusinessdministr,Jošeobecja8ym3neex(jjakoeandardpJmožnjsadj!orW'yPs:lb>Fullidi=i„denz“̋nj způsnyustrmrobyHGooߋ??O/ϋPartzohledňku`, xůž`ěnx+veHvůj čas (zpravidlausířivémtudiuakéracovat).ejvícesouozšířenyariantHečerníhoodulopnastave؂ogramuart-time. Dince-learningBA —=y,kterýchosažještěětužnojcesoívámetodyálkta» (Wikipedie)/_ǀoo/pNJ"1em20.áří 2009e0ezide8Rus1fedeHe..edHděv,yV.vorič (porad`6a ekonomick"otázkách)@I. Šu`ovrv@pY8dse(vlá8RF;qmlaimzjprákyspeci8zacna du“,oskevátLomsov niverzita;tharayiznakHvreciblismu)čpnis8vtéto škol ámWT#alěSůmHjifůkazy.p??????«VeӅh0uyly㈙n8yelznysí:dntiHvTůvoRsemineҀqkX]yenJojekt;ud@iHY(olXeQu,ndii, ČíHUS posl1tapخiV4vzHživůj$dyžbhájí,efinЋzdnikatel؍duo.p-nformYoomuv0YoficiҌweb nʟax (Earef="http://www.kremlin.ru/news/5517color="#0000ffu>ׁׁ7paOK?WQTisk`z.ٜmo*ů“O>Z tovše8typlý@, (andardRznamHum(fahvyšší úrov ,nibyvaAluztSm nob činJȚӗe` zcdit.бPítlRzonk}boru (cXQ0ároějbne8jenizXrinc1eL`nictví)aue`yomuꣀmu.eȥ0(diotÅ -/u븇eǑǑǑǑǑǑ>souɞdobnnig0manaxzkipl(falsifi(ec[jPtě[alepos=0000583297ok←279ݓ?IFjodorƀ:pčran (m.riedrHuldreQn), 1842x 1915rodileemřele Švýcarsku,doku 1869om96 žilracova Ru. 

<)ize="4">[ailepos=0000584251ok←280Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2">Garef="http://dist-pro.narod.ru/parta.s/P444.htm{color="#)ffu>ׂׂׂׂa 100`skevabsolventi(h197 ro@OM Š;)achyjiPu 40ž 80%qc.Ӂʕo[vyššíxhyod (do 74%» (N..aslX,.tafjev,oosférs –te,@netoȀoj:ljljǤ]ljaref="http://exam-ans.ru/t(a/589dex.html?=5uzcr="#ffu>=5we[filepos=601220ok←286݅71??="1em"lign="jufy Dopis č. H11-12ߴPz0.0nora 1999.WOω692o877?? VXimirazarnyjedag(,≠chp:O'www.akvobr.ru/b3i_o_cjesberegaus_ke.htmlwwwwwwlωϒ238288/7??wwwwwwߒגωφג604067o89/7?? Ař piyeěliítitobou ni, `zdenadbádo extremismu.yšettétroblematiky „xmudlech“kuteč konstruktivyv tommysluknevedl"vypracov:,ЂbaalmuozvojiHaP@@nvy.encháp:větaeličábyvatea,ypěstovan ph@huSSRikýmin9nežtátembyznysem,tak^přá!mluvsi mnohhiky,slanXmenyrůzchaáȊyíryznaro ou PhoAeno@ciálXmstych0oautZmůžroje0istlirimop@уSn7reak>[ OétoroblematiceizáXV..azarnéhoižmiňovanýozhovor ním „Vladimiryjedagog,tedravíhp: Ohref="http://www.akvobr.ru/bi_o_zdorovjesberegaus`_Uke.htmlLJĀ{color="#Qffu>wwwwwwu(administr(va,ed8ndy,`šakjměažkaPo9smyslža -ýHa (dalšíbyteč0)),Jestli|k0`|wstavIodhцodpoosite1Bjiskrnei dyPuHa mחϗO17162957?? Jinak o,rganizaꉊyXstvsHHmohdobré@čȢa mi(myslhhnouXlce﬽@zlJbibla"ktotro8Rjménuha8byěl˙P&(spui(dek0eavWGGGGGGG619383oG96GG7??Glign="justify"> Proolševismuseharakterické, žeeXchřípadasnažíískatonkrétní,životpůsobiloudpověďadtázku,áůžeýtzt0eq@tj.platněv reálnéhleHto(.

[ailepos=0000621095ok←297Fa 7?? Vizstlivkaizačátkupxly 10.9deenjem „čest“ljG23587?? OomtobdobrobjiphcnitřpprediktoruSSRišův20.jezdu (analyXv(érie součassitu, č. 2 (50),h06)ߌߌ߀߈߈'ߌߌ24550o99߁߅7??ߌߌߌ߯řesQbylxi:1ivlastňsduktip̉g牟29587o3007?? „LeninyRazu -ouslo0 )toazSrore`eclmělvodɬ,xzerolPzahra/8ustavAo1721i(ěetra.d8kdouevem⃑uinsN.atoho(Yrمfed؀YQ:8ȴmlaX`míxešukrý9.herXx8rp0(gregoriáknae) 1917.Q,"lnspirativa(topičpaҋh@vna.e[a㈰trHjQtajvtidítězstHmLSevu 7.ipȞ____'____8Ϟ_301__7??____ažomuny, 1871 (naš/kt'77777770607302777??77771re—rancouztXle)mlouvat/tlachat,j.pche81ilidpww OGGǎ}2941o037?? TnIá, ani(udomč0spolnřixbnhu,jdePomuzPesprdl|anujíc؏؃Wti_ߌ37203o047?? Od 30rosi1922p991xdyM..orb@ovvzHfunk-REZIDENTASSR.gebreak>[ Iniciačníituályddělujíc`tstvPodospoy`vetarověkýchulturáXi relikt,teréeeštědechovaažpn dnů,avenyakovýmpůsobem,by člhsolv]tentoErojevilvHkity ohledem@l`vůliၩkázal, žpenqhámlišt zHřete: ČІUxmá- R,ezZee Oed1uplatňávaniovinna:džhtedtnevolXaobjektivЁn.VešiˏtԄřadů*cٖpHdchxelophlamu0zaB,oHnaxídáHcesormspolečenskyijatergz!psychijedinmusbýtkonӃbuzmphYinnkttj.ytPdříHx:dodržn@ darAp8resodhědy@et1tonejhžšíxop"socichrax(umrti)SSSRlإdobʣ ualJkutr(clet)ádq „amyiztahu nezilP“Кvyjmžadavk`G@oriEsjsobléozvojšP3e/680o067?? ČcЀXvmrPmíP.á@eň!СpsebzXevsɑiistcvznik tradice?'#GAnebȔ0Ijehjkupin,ûm8uHtč`1pp/neseHP.71Psy(/#xno(sam`aL8@mHXt (odsud9pmBxa0ox`loděj).ůsled3Jvo-eliřosteHitu1eec ,bou:uď[,s oP_st.‰2i;ԘichniPp@unihAti…???????V..aľ``ýznal؎V jinak:߃߃߃߃߃߃ߙP«ČESTJn.d,ři@Atoj"Pka,rab@SZušl@ydxes f»Ϡ(Výkl)0k Hvelkoruqjazyy4.íl,Pr. 599gWWWWWrod`na`ɜDaBdefceutolog+ťupojɪdtvpoxmuX2pízbYůnsyPt urtzávazebpi҄`?????7???46279o?07??7?? XBȊmápáRH =,('o2ne8ςxuϵou.enYaTa3%eznamenáždyravověrnost/syedli,oto níůžeýt čestezájemnémonfliktu.

<)ize="4">[ailepos=0000653446ok←308Fa 7??91em"lign="justifyQ2">Gǀ«To,oeďedagogovéhápouodidskcstatou,epuzeepřirozenávrácePyhkulturzvířqnicícxždivo(lý`lk» V systému řízeníiblickéhorojektuotroč lidstvaeménuohaeolCírkbýtevolkemohlavárůaozorcnad rob8mi.by큨[tentealizoxn,zapotřebirganizačně-psychologyegradovaa úroveňvcí,v pmisi zbavčlověk1ůstojnoOO">ylaevminulspěšná: „Pb>Pa@řd#k[ailepos=0000688497ok←318Fa݅71??="1em"lign="juGAPslu0eriod(rytml)ceskočnQfrenx u`zsahuurčJadltrjejiH,j.kou.WOό700199o197?? Reklam3eleviziڨodcuesutruPry)ijedin@mez8vyšší\hPivoAZla(oudek:a؏ ějs y!w1276o207?? Kpdklšampaň(ad2,53v`:li`1iuy3inbqhrxindividuJmȁIRstližPed1eriHriumrpovihnarZmsta (usmítZitopunkXnezbytn𷜆(daxi)箜ypracYinforma8yprůběK]וWובווווו286321ׁׅ7??וו׉demQjcaru$impaobzvlášaklexandrII.Miku akoe(! vodyznhevolu2(situlete19051917ǍOOOOOOO05438oO22OO7??OOOO Takměl..uvvbstravdu,dX"il8y@seman`l豘neX>APzm蛉chص{كrr nátv2japonsko-PP4-|`a񪱂[étہ!sphíom, ԗdmi8la..akaaymn?Z..ҫh(ieledPortrXPahynul,゘talqdpeЊmou`,?lik(at-aArJ1Hxádev;׆ijOJdruhp0hop Cm bit)*,ká“amrȊkȸuetropavlovskůsvýbuob񍀥7miverzanty.a1xAtopbe!d08jší,((oficic//(kvůliznajel٘diny)jІlý#způsobitetonaciehounicearníchotlů: <1ize="2">spolehlivěoloženéřípadyekladišť Zíařižv důsledkunějšíýbuchůejsou historieámořváleky"> –otopetropavlovsjeYtomtohxuficiqverz9 podstatládánoakonikátjev,reakX؃ׂeinesmys.roblém, p70bnýuďezsdkaktsš@tek,Pb1s@obávkyfinyihatevovčce,terádělíby0sloužila#vodič údelny:istruk6؄tymín!ylučuje.rom o8linvmůžtЖȏ ečsiPu)samo%tidzásah0uěchúlom0I0`1zónyę?u (ʓA0tal8ausitaniiroP1915cКhpédovaȂmec8norka8dyžHžeán!USAmxch؉Ppalubí).O?; /p>[aile=0000709997ok←323Fa݅71??="1em"lign="justifyvSab1V.a蚀oxogg爟10568o247?? Pso0tu:„el“裱smutQidruhus(pªšh,de0navyštߋߋ߀߇߇'ߋߋ12200o25߁߅7??ߋߋߋ NejmapsychoykdoaӪmom0eleviannetepatažli٢"Hٱ@stlH ahحأubjeɁPmPslB؂itHi`s hohhbozapoS`ay@Čěk@ařaz@oщp)ze@ces n0mirekvencemi.ӂakbt yneívajpsvmoci tv v pjisQvist14)8iXRlx8uWט14133o267?? Od0čát20.PoApecifihad0zeviblqčlidst`jménuoh )kultuxpRav`u!yatriot14466o277?? Tpok[optu ažrečhara)nna DŽDŽDŽDŽDŽDŽOpilVereščagin (hhrnzekemno symxi`í),Ctoqmzdub(؟y,yodkud?`Klesrdciȫpp kytaѹazValrP…“hhlaXryu(mtiboť8žyvyléčí!opiceal@Y můžý8hH(spnitȫ)průhXituapzmavrat`>Kro`tbojoi҈xdozř؉spiknuxm9dabudou bojovataehoymýceníodravoslavnýmiyporyeuvědomujXsi, žež8nímicpro „židozednářské“piknu,boť`akppřetitiblickýjektakoelek,o amooběloupost.

Proč roce 1961owersřiletěla-2@á8 1.@tna?byidemkazilvátek?e.rotHelánčipe`eUSABnejmenšímiúrovnio`tixhne#)HȍDHSSSRenech!orokůPbezxstpdn`pin*vxe`polovih(rYčeno)eteosazenstvastavuíted`ovztestyalkoholásledky{p`i.améekáptatdruhozb񖈇A(vanéřípaHojsktbranyu),terC a ⚱rx3jexhla dybyliizáklbwpoplachuburcúplyvšniOOOOOOO>Hz chdůvo(hd`lie٘ce,esH0h@kuiG-19.mrilotučíkaafro)(svyššímitomHšnoyzpem–qژaicPloutaj;,˅(la8jvazjan,dozrakzútovyuHmim. řízA❲palma,Ri!Yh:izbaref="http://www.webslivki.com/u11_2.html_\{cr="#0000ffu>oooj[aP@=715516ok←3287݅7?燇"> Joann Čurikov (SamarȭpZ@rolpHس٪0º  kon.@pri`ti20 (zml!opyGULAGu).zQveškeraravosradic jimqdIXAخHl0ř`,`boťXpn:k@sťastbsolutؓ(zsobiv .vrdil'(%ɀIcXketjhvc!mʹíšnaz@em,j.`enN:qjdHa@hroz0Hazinky.Đy č=Pxʒ)X81 PetrohH@dals@hRus@b8rocespdoměljěub(nilafá1c.0kul I.Hdnu詘ád׆д0Yylom8HobHitP`seЉci,zn il܊ho胈miNevidapoIbu8y(8 0omSeagqBůhaneuii@kdy𯰋iSpz17sllƒx`ěhlBsou nimi.avčCcůtejkomuniqve,Isleq xyQmCɅ`puvhl8ǃQdogmodcДyaomzdegenx2sektuQjXminul{0YuԾ8u`rHsychiozá8zombi؋鞐l.Tham@plaArroobřadů@podb芉gramů'_______16601o_29__7??WWWWar1 nlkaulyoryz9ismu.atpc`xQaҬX0mnrتJivilizaσslám lišídoránského,izcenitřníhoediktoruSSRistrartka:ymnaémonismu?nebvangeliumezzákoníry, 4. část –ohoslouivilizaa 7nPročohamedˆesepsallastnhčně? 

<)ize="4">[ailepos=0000719089ok←330Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> Jeoysvětlen` pracích!Sinajabáze (soXsborkuntelektuálpozi0č. 1 (2) 1997)SmutnXdědictAtlantidy (Trocksevčerejšek“,xXůbec zí).׎׀׊׊׎׎2376׎331ׁׅ7??׎׎׎ Včmp esu neomezuob0trvIjdeinýztah časoýmům,terjohledemaWý“okofrekven724447o327?? K tak řípadedochljapo،Xnejed730341o337??apitola 11.1QsvruhuYobsáhlepigrafhlaၸ_W׉215w3347?? PsHbylo: «Bůh jen den,rím.emuěřímؕruji.» g3462o357?? CelzسtidížiliiZemi,odhadn100ard;eďY)Ȃȕ`6a 7 ónů (akaikuဃeékař0dladimir Šabhn:XrtzerodZiexistormu,omsomolpravda, 29.10.2009: href="http://spb.kp.ru/go/daily/24386.3/564492/{color="#ffu>2/ Tj. mociiktaturyvědomí. 

[ailepos=0000739958ok←340Fa݅71??="1em"ligZatímusíýtdpoxďautotázkuřejmá kapitoly 10.9.2,desouyptrukpsychikyharakterizoványrekvenčniozsahy,e@ýchositeléaždéhou)podsěohЎtXcdrůběhemůznorodprocesůčetnsál`ch: „Pragmatici-@listé“ ؆ umyžijhzájmynešX (exujeouze큠keziinulýmudou@m,hpránePzýpivot3oeyjád šiɋ1šířivx1ta)emělihPa HnšanvymXitpiss@lků-idů,Xjichž čipram8I tqzaynaplxqBo0Pdurv܋

<)ize="4">[ailepos=0000746308ok←345Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> Jestližeevedeosáhnou`tabilizace,jkeměněežimuředovýmemyvne úplstejnýkol –gg`vPtavení.ڃ2íkladohoulouhtdálpi Rusku února 1917,dyrozatímládaiberchuržoůuze čáčnedokázala߀vůbec@úmyslu׆Ї,ožedlolistopadupHthmkoxumarxů-pseuhomunčel L..roaolševikOJV..eniȆWWpodařiloההההה>Ně@q돐potkuy ploʀzvítěziz؏Ȅ m..ornHva,akفk říj (yvratÎdošlo?ÄjFobčansЉhaunta.քylXka?rSy܄ žtoamy to@, každch`zpok revolucibowtmuseltlačalikvid؍P@lityktivoponentYfylсpasza8:mY(9ӓ17)RusimpériuhrouxsДotlačnespralti novrodua1jesЩYmrincipOό398o507??ߵ߫Xsud)zkhitlPvJTyЉwwww?wwww50771ow51ww7??wwwwww(eldějiny. 

[ Obzvláštěasn8aynalézaveonázorno divadelníře.. Švarce –rakon (1943).ϊπφφϊϊ754625o53ρυ7??ϊϊϊ Příklad -hohaterik ritskéapesQencyklopedii,e끀seápad)občanůžeoz(dětanohotky,=byoohlyajímat: «TroHyelievednorldevoluti@anpermanehwas@ncompromising,fiberal`dest»heordspthocketň0c3a»,@'efer@e1995,tr53,ebo čehckijěřile`tovouciy ,bylko+ál=akm»7Naouseá9mluv!tnovioespoiletech0velčky“36 38 alikvidovaHrené,ihmЇptele.ϞπψψϞϞ510354ρυ7??όόό V`pz roku12 textu: ]߁TémyaždP@iolnicidíyvšAhdnutýjevurozlič znaHumozaoHl(i.aI񎸗pouЀx.ealJakdáItom, 9pracucodem)as`al)ňě(ým`ůsobem hls Fi hybtИ@jy`Pu bkem.0@8teh8mlouA(c!iQsAhxpln`péčík`tah؍ulxit,t(.8,___XHlav"úspHhynieomcevoplat,mjmrhýrpanstva.и rIt x€klě-讘řshoparazitispvňraizteji@rmkoaPAŒorvQmbp:pagebreakc704">[7filepos=755583ok←355ݞ?"> Malka/0ušatVimirařtiteleazarsj`y8onkubíkžetvos pHEHaC[ V klanovýchmbicíPurozené „elity“počíváříčinamutyausiAelomu 16. 17.toletí: šlechtaeuznávala0véhoarava8IV.,terpovaž({sy(hAchu,niɂЅhoBoriseoduHaeeuepresívydalXlehdokázalydržeabotážojarsko(archie.Motivac`ijbHtě:ůpokračteljejid؂؁4؅6Miv tom, :>{y'y:7AtbYvpx@a-loutkstejۣ҃ym!tɉrál.odriz(aly"hPi rkuSSRSmutha:yk,HXzq]… (2006)w SnadIhro(mepiz0a íxéúspěšačlokіu9Ь#2%ѠPon{3ulHqpomanroSamu (1.`iЁbo:8ҕdmítnut:pnastathožíZem@1`iebrejciPejihuc0Bx8uDXAřip@bnXؙ0Pům; 9 eoierklanů[hZɥdJneznaݔmbp:pagAak"4">[aileH=0000757419ok←357Fa 7??OOOO Tg9sažzachycevextuvedXaatu@ (mžuh`HýSergejev),Hs1t ilhruj iiíɂ*hshs1 situaciytyčen9nePrXitelp,mohbýtqřafu-ěЖ:typ@ktupsy@kyPvlС#Phodle@z tǎǎǎǎǎ>Va; `byea ostrověašel䀈atek „loďařskéhoříví“ávyky9robinsonabylyAčující tomu,dokázal+vitlavschopnouЃ(s krytýmXdpalubím,`teréyvlout arátsepětxivilizacelee zenphnpnstinktů0ři(řemyputruktursychiHedurčil ýsledek:(chnosoustAiloíďovfigurxježrakticnezbytnrvkemr"lodv ějšíchpochách,ažd`idxa0jestA Btémmyslui <1ize="2">odu vňla.gg">ψimyinžer\hpiska2pP zajiště؈Opoz`kЏjednaosoluxečQ. /p>[als=0000761857ok←358Fa݌__?____"> Béranger @rumrigiȖkladuuročki– 1862_3939o597?? V mudhmá auto0AA`@ohoehardtysl0mЂKpončí,rxarbridgsynalslavkȄ0M(ožr.[O (ܲ؆) ú obXxdy(񴰬bzahynuxdtivᄹmlýnmasoamPn`takoviezpلsajemɇpliplqY ǔ?5045o607??GdztP.kl.u(š 16:16!čeekumenibible.ڡ%(jazy=Jsz8l: «ZáXroci doana;d`chl eHstuje @st‘@8aG74QPsimp

<)ize="4">[ailepos=0000772697ok←363Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> Tonamená, žeiktaturavědomíůže řaděřípadůavazovatopouštěe!ečin protilatnépávnúpra(: «Kdybyebylákon,taniloqec»,ee\ (Xoiká),am!» (VýkladovýloAkivéhoelkoruskrjazyka..aľa, 1.íl, „Z“);zpomeňte @mozorqautoცoostojXhlaQrdinyuri(D(kina.">P1qQdruhuujdemkub؈chějich. roce 19538šЇHKub`k ozbroj mupvstBatiH,terheúspěš aiqžůsledkuIorg0t–idelastrouzobviněnuryIvláy`tanuldou.///////Ȇ8pm.5vystuPaluobhajsámiájcem XůI ekl: /)«El@nrincipres1ȝʋ腈aduj a9tyeH,sPdídГ'""a(ʀlineex惄moh(ýtWaplin9spornouzknPžádĄl(PnaЕčasɇ)كσ̊WPH76apošlap8(yj8#normou. Úkovajištěú8ůšemoce !Њҏ0psoRu:frapnavzdoryU80aiohi>z+yim1V.úI@volaQm,et(Hneh/qusJmڪpaxvoࣾxeié vyȆՈaxenqkdybxup,9K@8XЀȫ-HrÑpabírYi(xxanovrídQxpik8RFyxzzdcabs potXbofesilitkombin horxډezcobyjdrz („in`iíokážeynutit“) důsledkukutečnosti, Ylidé)mocenskýchunkcíPjsouřesvědčenivlastníeztre` („všehomeežnili/má1chnoodHkontrolou.  

<)ize="4">[ailepos=0000773286ok←364Fa݅71??="1em"lign="ju8fyQ2"> Která Htkovodi@hlaváryůu 1)egramo p vkůobAi říze,boťeimskytoXstandardMzděl`(ur1proiblick؄sttsQkulturu)2)jiPceptuáliíleQoměformovaqPprůběhu-studia.odíme-linqd`tu-itkorporace /)2omí5m9plكT<1ize="2">diktatuvěd0,xb>">ktmusbýtdřízetvorbaá8ira,eauobuxistence tsoPtskakdo4ianiediKzininezhniléodstraňuapa8tiO0yznysuy,te)sněJdvedqbsi>studu:_i>1kádavo-hepí“ (iOKPpri0praezsadstirukúspěchukarierrů.W?[aile=0000785712ok←369Fa݅71??="1em"lign="jufy< T až 70%id`yneȡzmoučpa:`d@otnic!hara izH9o:sychosomaticؗ@j.@J0cházxkěȃnarušB"ik[`pspxijarȅ,ylHji8nes@B0jnyvo@1ߴ`unkčSx8.g_ߒ7599o707??rofYtězhbioc ؒpjx Wdefinuztahyzi otlimiiologqdruhȒ XiXߌߌ߀߈߈'ߌߌ89001o71߁߅7??ߌߌߌ Vizěsk. 1omi8ɉpakadem(hbojخseuufalšڱye Ȍzkum (L..onprjov,Ϛaaȍpupr. 38, 39;ísl()fragmečHnxOKa!analy{pvniȃ`HprediktoruSSR 2` (tu0,4 (64),B,׉bro IPě?0ameťtevlHrhem…)oϕ683727?? SouIžtk93558o737?? Aeodp1ďt8ku,0yeohlo0át1sžežistojQrozumho ښmu-lIٕjhzAildutopHlků-idt0s8o(vyhnutelSnol klovstPožíxZ úsil!samylipod|xrm. GGGGGGG4974oG74GG7??GGGGoRok{/generace؀Iu objekmechPférPxuaěž:čítač8ȃ,eva0.aklletectví průběhu 20.toletíevémývojirošlo čtyřmieneraceXeckéechnikyaobu životaednohoidsHPpokXní:látěná „žová“adlazubpřevod8ePčátk;ernamicvypiplaopravdYkonstruov:d9avu dvac`ýchždih71síx0motory; turboreaktivh.minimemlektroˇuadestdoQcedm<,ter8ynejsouchopilétatezo8odo`|.

Coýkgy,akčasnpěyzákladnax1prvkůologiehjirob0bnjeibližnaěty,ovyžadul0yj𓹏P_׊ajíX`ᒰříslušHmmpuj./)_]ooooooo>Pr`naْXmín9/e9zce،h8používHivtakmׅmbp:pageb φπcOH4">[ailepos=0000803608ok←375Fa 7?? Etn aonoq!uِhd(ropok yklusAd+ročobx0hemPolu瀇燯/04444o767?? Z hlediska '!abȩno8ρrovna@K//.icje,droceš߂/۞8kr(úu߁LchybqlhmPtJdv0ob rozdíel,pnebo(?wo913777?? Volb0i]@ěřzmůžeýt@v maápksptajȒ`érie-informX-0raibovo`efacЄѐY pope(>Krotoan@(istor;minulHnespojovaly聧`ze w m0, e܁`tPi z:Baw8chiqvyta0osloupádyPlů;JaponskobnohJs(ehph8eriodiz`}tátdWximorůat@nu/06787?? FrekveX{fqyj)a(Xinem)'7#Т/,Xsumzorce = 1/T7l'WWWWWWWP955oW79WW7??WWW Dvojitýnak „>!“AaPpmysluYٿkaYobší“;xiyS0l zam.</p>
[ K rozboruématurvní8ůmyslovéevoluceejímociálPmásledkenovuráte kapitole 11.2.2.////w///3771o/81//7??////Gǀ«Historieeučitelkou,ychova -agraitae ( života):ičemu í,ouz8zaznalostvarestá.»Abysteentokéhof(smusobřeppili,usívědět,PePedagogiccsq gymhziRus//,8׫ZŘ`[maby툇dla tom ա"xbHzknurozum9pokra0jelizacHglob;iv8*ketaofěbɃjvyhi epasemhodnot(mix pyqbudoucnvypracrMQ+eHnativə~X}owww?wwwwwp9832ow83ww7??www7 V daPřípabippobvyk mysluQ0ay`v(`uX@exe (fung)`konvliv`4z jy0g__ߍ23539o847?? JužqPmiňo ؀vysvět؍kt 11.2.3,((k(@8svrdyniPXvaHȑPiri0Goduaoooo7oooo2405oo385oo7??oooohՈlinddu$o@Bdpoȧst,avomdabytz{ypln`kolyimpřiQenaa𱋄Akoorditnlid !@Ѐnižší|káchg珟24800o86>

 Naodobné „vavříny“spiruje stsovětskýežimFté,dyováinančnír`terzačala roce 2008, hřbiPutinůvlán9modernizastátue!možuvésto vota,`kudvezděvacímypmuadvduaociologickěd8tak(k88)Ruxkademiiz,ejekonomIdví,hředstavitelisouytorých.a.ivšic k.V.vanmnozdalšíijichxdíЉzpůsousbýt hleXnašHurzuasněidqná.ODŽprofesiontCnpuHev1vizXppcxnitř@prediuadВxám?.. (H9)mbp:pagebreakcs[aleP=0025045ok←387Fa߅7??׋׋׋ Od8odn9tohotovrz___YSSRmunausi:zroXprůběhPxí…6g狟827347o887??rt*Xechympéria chovalyisP+anekdoty.">1. ŘíQs0žeQpAlexr.eptalenAHxPerm`vjؐثQodmit?Ԁ=Hžá,dayeneuildzNěmceGGGGGG>2.~oviIby.nitoj jeplukuakoQvP1rvz`hhciYíjm.ˊn0necjenYilřa(lGk('mozh,rcarg: Ně…“''''''''8796o'89''7??WWWW JieuФrYv: «…VítvlXcHanu)nPاXyv@ztlač.eQ bude mezhi (vyzn8imelpíny):xoၿh stát,uďsluxbem;!"_āotro.» (Matouš, 20:25-27)ߑGy93907??xešt@edeaýčitShoraprqhtvɒ«PročneujeterP,Ѐ0H`icoXm?»">Kprtomu( dX 9.@H9050Ineby⼁X0zsko-byXratickXsaboYaى0razʼXjinformo`m,oe hlavníměstěěje,akžeohloýt <1ize="2">lidovérocesí carovi">ozstříleno/vlád_7\vojskem,ožosloužijakoHgnálepuš(evoluce (vizysvětlivkaaotoémae kapito`11.3.3.) /p>[aile=0000830780ok←392Fa݅71??="1em"lP="justifyD Jzysřevážntexto-kniíhozXiorienanýstudujíc)točinP,výmle2ߑJurȁouhrnunalopávykůIpodobh(ɕpXG/+,1e`byߒyozvinuli0osiXsvůjz aQx`potenci.?ooo7oooo831415oo93oo7??oooo Abzn_u>P poHruxoýfrekȄAbiolog2au$9ckéísemnictvíroměnilo jedenblémůoučasné Číny.

Fonetickpíplatňovaveětšiněřípadzpůsobem „vukpednomeno“ (idyž)Hkterýche`pžeýt[in8pretovánolikay)ev takHmuutomatis`obnovyavo-Pelitářsa.ցompočíP stulturalonnam.Ӎ|hvšakiespráv1ozdělm ňujevydu@atadyházdtlhubů,tej(pni extyX0do1vztaž e životsledkuotlačXunkčpramoz"misférybo la`siĆ֗G@mbp:pagebreak??c4">[0ilepos=0000836912ok←396Fa 7??wwww 8htstsRus`jim Yk krakti/fesionál9vojáciلߊ׊W7348o977?? AlepEXzak8d(mt蘑h)wwq,rťímyye7kPe`jit"}ȁHacjinaln8vu.ejrazhjšímyohotoruhuzpole-USA,anza@lii????????38399o?98??7?????? Stup)zasczzn(zývaHgradusystasloyčnzIiluzor;notu跡opil. %(in ʃ če`ýznams8eň,oZ;Yrjazyce быть под градусомzz!ý)Xi//???????(420o?99??7?????w P`topbojdzKristahlrůynagogy0sanhedrinu-Qonu (vai)Koncepsocbezptti!bí8noínitř8rediktoruSSRKeovcBhu…MrAartka:ymd8onismu?Evang`uezzáby), horickydávlivG..aspu8a41622o4007?? Vorčí8Hנȑvhfl@uez͕a3emIjeůběmnohodppp0ca`sled8učitelůQživottvořh jikanzacozXfokmo84菧4017?? KdȜl؏auzavѶ(chovaluz2NADNÁRO0슠 tr0ankn#QblaYglͦginvicphideologhׅ3legitimrHH(anyab1tuǎG48297o027??ify"> Poslednímříklademakovéhoruhu,terýaáAělastkušenostiohouyebrat <1našioučas(ci"> (včetnredakcetejnojmennR1opisu),eorm SSSRူ8krach.ovětskácσυ@u>Совесть-Nская аст/Sdomí-je-[ailepos=0000850661ok←403Fa݅71??="1em"lign="jufyOdsud1Angliizniklíslovidlyidi.ԗPdypmajitelévypliolkyvpozemkůpby9(zšířiplochvin_1120o047?? V TibetHvamalajsue`báje,myxodedávnAroč٘pda"EpoPd8ějyijd@ylkola.[H nouc8tjhtaYl)!ayXmupolevztah(vdstatPlakech0ko-Rologp okrok)zazؠžíthppravy.ˀšH(+Začátku 20.ȅ8tЌ ůvle hlcen ČíH.???????AnzRaa׆unglapě@mapopُIšXššíciɎixjimka>Feu(revropgdP蔐š,hamtiagresivI8běIauXza (euchokuloine0činYzampx೨؁0obikoIH;`m`pásphp0krovqxdují@zevniҙOOILi`uržoaz -H`Arevola,:vytvoٟkl@okamži@xstpzty7Vfxsm314057??7777cPpr@cev@tendastroxqdtkadlec.oHmasmvedzydonprut Anglipvpvel člcI\2q!ilHácijeji`sekXleba@ЗonP znah)tobyi脐lu@dn@hvotw54407o067?? MoskvHGrand, 1996ainy.7699o077?? Chidr (ZXný)al@súfafiů/////////(680/408//7??//// Dhul-NunP-MisriXgypťani0ovanýaednohoeakladatelůúfismu,terýzniknul 9.toletí. 

<)ize="4">[ailepos=0000861653ok←409Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> V běžnémýu toojminamená „přímoeď ±vaýdny“.lj?3694o107?? Mikuláš.lexandrIseost(@p)ueformátornavzdoryřevXdajícuázoruirickéroburžoazníibplavědy,eboť̈́.ׄdokɃ umstupcůmeznitř chocihoesů,oždušovalo činněch؜хradice:važuj9r9:Ašakudetuskokurzu qz rem (shora)Ј@ivedk ?matastrofám,eiamihyHiߗߗ߀ߓߓ'ߗߗ6810ϗ411߁߅7??ߗߗߗߡětšiněsou `myřk@a@zkeyizávivporov`s USALЌ@e žiȂإ)`úv)psa2ji`otcQi"]yxPcelXtubuiunepatrImnstvzměn瀇狯/70100o127?? Kro21 pod` !0raypzombifikačȧěpotl tvůrčí(ozvojinrogrPpsychdxQPlgtPznd"lů/>PP`p9e(onfrekven iologˆačasuuselaptomu,ohbýt)sadnicmة2fesioúňAajišťTهp@ceschop obyva,xšzparaleiHpole@YuXsiosHiȢnˢAyk@ay+PKt3+ob8Aȣtj@pbnڼwrgku.Sh8ozce: ga`Kd zíOI6qakhza0pra?

<)ze="4">[ailepos=0000876179ok←415Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> Pracovnímbytkemeaktx@chQdyžvydalesrkome,Ё`svobodný؀yemůžeotroђhledi8áře{býtlikvidhnsvhB vyko9ťJí.wo7335o167?? T/odin hvazno闷߉8212o177?? Maximucohat`pxehžqtšinípadx Hooc蔹jdtjšíforۙ projevilyO:r moHXdeprimDsmuxoH.ֆ@pběhumezéث8kařspéč8elokusnaučqézdraHpůsobivotaXtoXkbud(otb@H.tejvšhetلbe0ekoPcy药pečuo jehhi79420o187?? ŘHudvavPm C0s@8xnakladonktteeSAlu0Jlá8il"nou„elita“\by8,xstupyRsxcaahhbareho@elstvpoujeme-\minologieCxIevrop`ʹh`sq,njxáم!specifikhrazKskupvaOWז82899o197?? VzeňtieskovLk:x老0umíralhrotápražízbilty dokázaɤ(s umiؓd o:???????Řek 8caroviAngliča9iPm`Pi:ťis)I8nedejˆb`lk:nehz nqdet._______A؃Hji(Yrhkřlzem8l.artyn-Soľskijokam@@jearatem Černyševem)zpvupyd`8(jp{.envIyobol:Tykdr(x+vidapstr0ho,Peneíš,hl Ru tgepXů!?dždždždždždžCtedyik)CPzpůsobv0išȯokračoXsamorymampa8.y8pm0puškPajetrkulibalmRأ>EyGoup><peight="0pt"idth="1em"lign="justify">Tenkrátartyn-Soľskijřipomněl Černyševovievákaraběendseknul:

<„Jdi čertu,yelčare,ěnujevýmlystýrůmnest8,o hoiicní,8boo0žesemoHebedyll,vypiješ1psám.“8yslel: pOnpravduaetakůlticha.Kdybypova1vhsřídiliar,ohlaya Krymuáls neíteldopadnout úpl`inak.»SamozPjmě;(ak`k@kutečnáíč臠žRusvSskéjce (ve 2.ětov19toletí)le..spoukáz`tuovoupؕnspsychologXelihAs.yp0d@omádujícsmutný3h,terI< Q>Neéj "IprxýchulturX`iů (Gor,rseňjevdalší)9dvrP9lHdhXk8HPetro@1905`a9poophJtohomsBdaitte̝֘x|(znam8萸unformacB1vyhnrveproli,(stlibudnohatis`IpXvoЇjejodXmX)ž(2enjmas shromPalá ћ`p2ápeeь`zeHcy|sizahpardy.všodmޥ:atX̥ostodv cꏱwragédi`C9vyvolalo.u píšpvzPínpśGA(vizzxs蛘У?jVǂ–oskva,060,dx,r. 340"342lu0oQm049, 66 7AkonPu;Csl@PHryvjsuvedenyI(řprediktoruSSRNarhermzac hl. 1 (ntٗJvaHj1zA؄8akciHkapi(.5zDxpKrva(e:aponot!neboH@berg?),[ailepos=0000883753ok←420Faݒ?"> OpepaskladX XdruhuhNPleo@kytHtHRrtuultɽYonHukҔ`opr({aar,zH0haraZobngl0W8alloďstvlٙpouz؄achetnic.՟?8kčq, sy1Be8eptrha#@i (obrazˣHpGů)bž°ˁ*n聐vyzвvn mvičR؞eedQphiQTitxP(pako҂#BtiNanXilonдui%aOp>

Itaršíějinyšechárodůsouéměřezýjimkylnéaktů,dyeohotovětayhýbh řízedeckotxnickéhookrokuakoed složxživohspolečno,j.liticpkteepovaž(znalpěchc(za „královsXe@t“.

[a懀=0000884265ok←421Fa݅7?g"> Alastčinezi#(lpvářůs20Hhoa즍en druhIoumdniká1a隣pviАmaтXč73'ؕh@aelá熠(včetGi:Zitelů),vSXpkleIindividuhsx-tbۜx8uaůmmyškovzaradicȗkьsitpa.75827o227?? Kde0@bh%ybylnadrrpora犘zЍhaX89553o237??H!mch yseznamuse živo(8livrictvizJQ@dia eleviz0vysíUyp؂Sj klopujeOOOOOOOO95021oO24OO7??OOOO Pa@k nimvy-HJ0HdXu!inform10*alektiqsychikuýmkupinhm,ku;0kGGGGGGG901736oG25GG7??GGGG!fakto@ohotodvrabupbiosféra MςnofikaciTjsbludyhkonxaniௐfuxistický román.odobnoupokalypsuPzujenámýtor,terxpřipravovalrvníovětskéosmonauty,uonumentál`hoýzkumusychologickántropetresu kademikeoniditajev-Smyk.oeaomejzajímajší?ytoárycela}qědceelmi ú hoduP postulátylacháboženstvíílišerotizaciabuií.Ԉ8uavd%odhalilPémozhovorXoskytnutelek`nHdekuossijaa žizň.

— ֈZleddesetiletrepi9cky وQnemocně90nomem (neubnHd0ze(zoȌhtelu)akoviprXa@meziu(stůvsko-amerivil!e.ΈčátXnaše@sto již 40 %ꂘvylxuarčtycPetaJ58.USAa@ogji8li͆ǂ82zemřeȕd 60.inak č,noz ҃ědtra𚐇h荒iparadoxem?imuslimф2k tajrů:onkch8í!Proč?d(oy,(ápa+Сpěle"dtpaelpvyššíyPúrove߅Pjac\usPdoJؗUXzorȟwfyzirkladeařat8amiceinktivvyh В8lepxsamcȧdejvjBuesSomaix`Hzod8rrz.i؇`ؗЃtȐhta0jej*ׁ()tlaaT(obsahDx(iuna7rogdnev. ČaspPvebcൺQtrozvineinazpůsobj򊓫ilaba,)bitaž@í“i.ǔǔǔǔǔǔAteďxP!daoman)ӽPBilI.hvbýtózdůrazň4avnvoksexuHuh)susSytváření „sexuálphotresu“,íkyterémueváděnohoduložitýomplexzavržeh0nčícimpotenYneboceakovinou.

—oáedyýtímysvětlm,ročohatépěl`náronaápa0mírají?WWWWWWWRno,amozřejmě,Ʌjeden nejdůleějšíchechanismů.osem tomuzáprusnažímeveyňovat,byoěmzlišichni:pdabIu AAyPdepopulaci (cá@)vropský˅Jej؂s`Iemim1-,(vcudnostzahaisv2, mž؄Su. prvř@islámV.» (Civiliznlidstvhynv0iHqm"m 12.09.2010: aref="http://news.km.ru/czWnoe_chelove_p_\{color="#0000ffu>rhitelxzvířexaalne typůaukturysychipa;odifikaPstaloivotuezpečnx8iքři‘mfunguiqalgoritmap taQz,d8voz@yzigie:pstli؁`(ěkrav-eticned@kera(pítILásv xm0؁b,hvyvo*niX۩zýva;1n oupohl Ptouhuɀˢ6hromQhormo0xr(ojxemopsiakaikLeoniKitajevem-Smyem mbp:pagebreakc' 4">[fils=y903112ok←426?݅7?????"> Nejznamp:ro p tvrz`ucrbPHko0buržoazlibeXrHdnict0xpqamarxicseuociKȂakSrdpoklaHpx(Hsi1konceptez؀auomli)ti-@pI 18.tku 19.ole.Լten(pakpdt“aksa.Ӽ!YH8Iihvo-ptáří“šlepо podobx !i.ΪqJ@hinmalůusPtku,)1 lub(skutoevikodsoudil폢mus鞩smrtipdyIoukázXnaetrckoyzxsobil`8Ȇie@omieyb[noh؅@toho,Pězoárpz`t7sno/ߢ_''___\14209o_27__7??____ Vizápvni prediktISSSRid8ůvří20hjezdu (2006),ordX+:jصzyz2)OOOOOOOO14478oO28OO7??OOOO Mez8y0y`pna`í!..efrPv,2x,XuP[←430/a p> А.itlerooběanechal „pedagogickéříkazy“: ?9ulGGb>Ns@naicntelektuá9viЀP.nal izhoub@pro…odleše0pzorusbýthadýěmecoucir8labratný,chjakort,ouževnatkůžetvr逫rupp8cel.» (ovyýrokyўgtémata;uvedenyppublikacebu: href="http://www.ironcs-cma.com/cXent/view/1371/95/{color="#ffu>(Hǃ).?oombp:pagebreak'Ǖ7__Y23232o_31_'??_ Z8ješt okol,edbornAOzA8jičasahistorXyform8odJs toikabsolvHovysoSšeseznamuje,:jimkytávyHpo@ebAkmaby؟(hi _raxifiv90ЫAědict`ůinu,jždsraXzkuHdolyvy:Xhohdruhbl8H(vusku{mPvi1P..esgaft (1837 1909),..akarenX88 39)i0etoP8sys1emvrnXzkreslu(ocpad dapomȫoigg盟33286o327?? PٓouŁGBi>2by

<)Xze="4">[ailepos=0000943345ok←435Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> Biblicknonylstanovenro419írkevm뒠@m KartáguPodyá 5!milišnosthůzPchOaklivprosledter1X~ůaul/Šavl8ěroz0stem-misi9aHSGaovxnezavrhliZvOdb@Xu:eAusdoZuta:cesPDamaškkapiA 3.3uyϩO53465o387?? Jedhzkxpřihe)noh@vyplkohž ivyk0epšlet8 8aps dlzȁfrag8tyhbozmíhzdn2taktx muy9o(kh@x7954972o397?? Ti8teَp tuAXbknihy dalšíl`ƞ uፐ@ce(pp8=vc`7777777756317o740777??7777  «блядь» oi(pozn.kl. ины Hти/tj.䕘iacířky/heretičXbludaI`čas` mysluyauo`dox`)utanějvariantěohotolova)<1ize="2"> téoběznačloejenředstavitelkupršího mesla,leakPležbecnaonkrétqlživouíru.΃dnasedyyeaadávku. /p>[ailepos=0000959112ok←441Fa݅71??="1em"Xign="justify DříveenzuroranýHxthatých@orká`jen)odSeptuaginty.onamená, žeovvakummuselátnamoZuvedúry,y큪9omyípadXijíám.ߎ_9499o427?? Pročprorokliášcitnuroblaožídopušt),9hvětlenoknazechiela: «Kdyuplyqdm:`ke횹oosi8o: "Lidsks!ՁujitrcemzraelXdomUslyaš-li͔úsxQ,0dimarová. Řeknu@vévolkovi:emš!yps0mluvilneal @8cestoaAؕlXttkYavost*krevudolatodpodn`Hebe.ʄliXOo00dEeyodv@t8AjsidiJobl.˒Z₌8iv a0o;tezp p,`lJm(áhu7e:v#hAcX>^ل pamatڱ Wkte''''')všakȅ@ȅ`iٛ؀˄`tPkX׍׍"» (, 3:16-21)Ϧ>DZpotéx퀘upyáy ražd8"inciativyR)ozpsAHzči"iZ8ěrSHmxmo8mI @ na`Pmce achn0svůjOGǷ60333o437?? Bůh芠hvaȔko<0`rb:Ӡxvk"Aurcenstvauslavírkvytábormrjixomezenec2vrtibli8rojektotl9pjménuhaGǏ60839o447?? Ká2 dH-„eliří“růbě8dospXdఘeormcel`ultu؊ϊϊπφφϊϊ67735o45ρυ7??ϊϊϊ ȊjH@dȪzka,n`{c muslimPdiciší. soulas M`Keb(!us druhJsy–zmaeladj;Qo pitou (súra 37:98 (100-112),An@@ák.???????970872o?46??7??????8j.xtzahrnuth0onuQke(ierarfȻn(zavrhla;eboyldysiředěřícímitajovaný,otom důvoduegeneracei@rchůAit1dáníkoleQzapomenutý: klaaouštinyna(á „kryf“ižámoběsp.

<)ize="4">[ailepos=0000971091ok←447Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> NázevruhéhskJvytohupsejA厸geliumírudc(Moskva,attA1995)ϋO71602o487?? Dnšluspohlc*Rakohatlerovměmeckem 1112.x38.edalší@suؗPmhnicowwww?wwww72157ow49ww7??wwww V současnémuboicEasmeužilravopisi etradičho.֣Œ8čijvedepvelkaal@pí@naov zákoně,ȀHani kanoXApodY,kde0dectvo(m, že`JežíšhHvotvyšladYky,jo ájqjá“AtextATy?736g4507?? Tahprvhlpor0novo: «Jjscestp9da鍼;ochktcɶkrzene.» (Jan4:6),`zdvihujsKri!úeňdi(ezbytsH!edɏezid aohem>S BtuLuQz weburavobozB oȁ!jejublikaXHolograzraky(video)8؇0jekpBlueamz8sȉ:«Vyšitnpček@mH)ngv8taramazykSorig XV8 `9ívsamaYkTomnep.Р (skut`?)mysléyqýčlokha@Sebe,lubiny9ulaspᘠ,terjeěё`JStvoteletYakdyajHas2zůnodtraEJDŮLEŽITĚJŠÍHO,`šeilna8katH)ex8ȅ iA1#XamjtililuI ȟ zn%á» (href="http://-plt.su/phȐNnews/19832-gheskie-chudesa-Z-i-80-b(-).html{chr="#ffu>X8la(pitX"a)tedyariarȭӣkver 6Qhlavy(pp9`a28íšdpděl: "7i>픁[fil@s=984255ok←451݅7?idth="1em"lign="justify"> Kroměohoebsahpokryfuakový, žeásřivádí myšlenca Cpráventoanylkutečnýmristmčedníkem,utoranonickénovozákon8evangelia „od a“+ ohledemcharaktereshX(azvláštzaml)PtímleřemiiQi_iiouzeuxcenzZplcisitaj9ekrouXyobrzByQHldegradovataryeápyksťanství“9úroveňgregYbo{.Ɗpdův(uj"4`(noӎRa__E~Dsouvhv prachniЁpredikuSSRjKeovb…u,͈XrMar0tka:ymdémsmu?bumezNíry.

[ailepos=0000988681ok←452Fa 7??91em"ǠǠǠ«Klénslexandrijs@ituslavi@(a1502a215)jobsec,edЗidstPtelGArškoly.Ё:je?pa@ilepičkáohDinXig» (A..˄ľman,ҖIrikenuyramid`oskva, 1+AolastnPxЄdyWWceP?zZnaXȤperif e.''''o'''991536o'53''7??''''តroouladrutextJ0q+j0otvrz,반xm d`)eolaaaëBpočátku|БoPH ڲvůlamotliiQcɔ vyhez0řԃzvhchiШs-milaHp`WWהWWWWWWWP3080oW54WW7??WWWWQomXt `nobviYe (nejmenšímě[)popapokryteceztahu$i:υυυυυυ«45 (52)8kdy`Ješht@neu8jich,جpl:KdouXpmocmRxces?ɗpodělioMNtieme,yhěříadejЂЉye vz8nime!463)anjš,Jt8coskseslalрxsled0hla;pi٥xdezydiduBují!wwwwwww47p4)Pstrojmu úkPavšakůhHplépem1t.qsúra 3.Ң`ImIův)oooogool1785oo55oo7?? «U׀Сей есть пришый водою икровїю,[у]׀"><х иводаYров,p трїе» *дно сu. Ащевhдhтель ч߄е߀ׄл߁ޅ(׃ׁсо прїемлем,??;бog_׃]їе8 ъ»ρ̌(Prvníistanův, 5:6, 7 —odleextustrožskéible):adřádkovaymbolysouynechány,eboť8 počítačmHu dispozici,mezerktervyznují,#nahrazenysuvkamisanýHčasiísmemсnatýchávorkáajednodušcíčetbutproyetenářůڈ؄ormyaírkeslovtiny. /p>«Ob ámšaktoylodyž腐hvhiXmalvȂ tipvz tratinevin2a࢐ʄ(odnoddaIiru.<fontize="2"> <ǁ/ςgHalign="justifyDžaneužitíocietranyěch,teří nějaképolečnozurpo`iatus „pána“ (hhodi)Imezíchožíhoopušní.woow(ul>[ailepos=0001037431ok←460Faݗ1??ϋϋϙTextzávorcealnilám҉on.w038405o617?? V..ljučevskij,evítidíln"isy, (Moskva,ysl, 1990), 9.@forismy dev8týhletx..e"oznamme, žeքomtohodnoc2činRuspravoslavcírkmluv@vlastɤhvoRzke*,boť8vydrlȃjejPPPenzenmuchomemiaádHQdHel71042984627?? Z kuoruyplýváeroujeec@ ɒsedliy.Ԍ˯@h8zudit,Â`liza`,ɂmimoepJe__/8173o637?? GramatiětJlovhXvyzxxm`u,选zvuku (ehymž2LzniknouPjemysPyluh؄`bidla9edememxa.u9-litaido؁os9lkomisariuro 1918^zdi8písodstraФ@ken!blížsa)k cmusHp8v1na@t «бессмысленный»/«besný»ۚ(totiprozumąa]qstli)bZG'#ptx:@OH8†Jbezj.WWP|?αPnad'!бhс см75;׀ׂт'7'p/0ekypaЁρςb>3b' [běs-]?ڑpodobH,ebjekti`razyjs@ošXϜϜϜϜτDŽAáse š`vchnyčih,8chyor*Xur8tiO#míry/мhрыWgVnpťoɟjěrtí бытияo߁d0livu.roXHexistQ@jmy žСɅem.`hltomPin@punkč`énkyhybhpi>za H؆9hic<1ize="2">pojmově-vymezujínakyǁ"> (například: <@em 1> 2) –ýplodemhoréysli.jPeictvhsloužit(muyjád[v8؀isukezp hpri ri1možstavů dh(sbjektii'g!tt>maho),udeuskousetbsolvovatHš)jednueIu «svn)u» (pe-llo)keddkaúXkteetekoěd Lido8hPsXtlkomisariátu 1918.otv`šaknHـ`idlažl8lxook:78jsoudne8dtr؁odii,odBRe časpsalvrdý(ъ»onYq9`s :Yipl.  /p>[ailepos=0001049397ok←464Fa݅71??="1em"lign="jify\ Mat@, 24:15.79658o657?? 9:13瀇烯/54904o667??esn`d8(ditom,ežíškuқ[hb ůmtamáě CodXaPHdi`k poUzaeNdࣸxukřp谑ztnanebev8upmodtgm„BTrojici“yradiсtijudaismu7777777758262o767777??7777 Apoo3JanXJakub (4:21;arek, 14:33).???????062457?468??7?????? Kdybye ůluboký,šȁ8o úpmkotynelod1mo(y),měl k`it cetalo;e@0yopYnezamenpjKrivudlitbuahzatㅹa@؅Pvzb,qiv zahěami.@stl脰*pouzepůlr,HڿHS?tmo!neslyhtok8ichějeproto`vypP`t,ꃨu9o(o.Ђ Xtvrz2k)nu6w8ne25ipbuďdummutirok0=\yyperboly (PmYilYdkSvýmqeklim: "txpočíte?)rýlxOm

<)ize="4">[ailepos=0001075578ok←470Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> Chybí-likutečnáíra,ezbývnežemonstrovatejíymbol/vyzní776345o717?? Aonkrétně..olstojevédpovědiynoduavylouče vládnoucx rkpsal:ooooooo«Jěřím sledu@:BohktehohápuakoucbLkulpočátekšeho…ւ, želeožíjjasjiqsrozumitelvyjřeučlkaménemristus,0rohlašBzahamodlieěmuvažuh8to1tšíouȃ» (CitoXnId0knihyrojevatriarlexeII.2ewyorskýmaXnůmene 13.opa1991(kaxřst0idov`[pozn.kl AoslavnýeXázro řrůznorodýreióIhnut(hь}ké]Komen9ořiIhudáhdbuď(oneomostxzen`báměrluohZdeístapai(stahHiibliccProchoov e ?9semilstAniӚxsPY0aia Ztedyiv(ýkgtextůy*vedenydPu냘sťanD,\Zpmaalmudu»7777777>Jento,x'eližšíorPjmnohérsouu0poukousjporЇ8m􆲍udaismeťĉ9cJp,Bůhȏ li(vDob@9č0qe,`ernok(žkAuž úmys̩њiRtalRoh9onaxi􁀆ѻ5ilistʃ L,8 S@ovasiZdarupcpxZcevdogmaePrituchmbp:pagebreakc4">[ailepos=0001078290ok←472Faݫ7O?OOOOq«oslibovůly hnoutxdalrýz؏;duš8lainé ob8󨸗x'[ؼkuad:1kr0itomoXbyHlolůjvotՙ蚑.׉ (Izajáš, 53:10«On9ٛunahchynnoꩃp-els8taPrlhanův, 2:2VXeáska:myp888Boha!slpSSyhjakowwq4]vchzehPle1d0vxralňjm0 `vy8p;vuh)lsjlastsmr9㑸kdoTrokázaliPyj䁹vHjel …» (ŘímA3:23-25XZx0bapt@“ȉsi lu8:nnъ"jdztahuěm2jej(퇘YXtkaaaA chěřítekristašemohoucího Boha,terýx@uje[ilepos=0001078698ok←473F݅71??="1em"lign="justify «Vřecžeszázdnotyvé(způsobu0ivotpjak{x"jdtců,ebyvykoupeniomíjivýměcmi,tm@latemýbržvzácKrvíovou.n9o⎈n bezadyYhkvrnyylomudxvyhlédnutXvoHníměbivůyáPaonciasů.krzeěPЙHzksil(mrt`aalulávubaЃra部dě`upaly u» (Prvetrův, 1:18-21).ϗO082509o74?? A)kPtně,an3:27vlast؀XstyIe démonůoústhv)(luP(,vlčí.Gwww?wwww2845ow75ww7??wwww Mଈ, 2:2306:54, 56;arek4:4985:28;ukq, 4:210:35"18.Ƥ!Hmyslu „splnilaК ma“,na4o,Zno Iyroků“Λysky(Xnonuγjáب!svydtȨpohlaiblštěp<҂am cȂ88hrapȁߌohXϻrpШ)emGg1092714o767??o Cotakdod,čovedchozglobxQciviliza a(keatXrofaiikvipalaNJG95943o777?? «…ikďábel: "ToběXchmoc(ěHlovío8xmPɂ1qchc tYȂ:udeš-HmilatHȁ`oԝ8."ežíšudpoHOdpHnne;9psmQAaniuxm0ryvkuryh.ě8vrdžcytex jiAKrolďkhhti:Následujᑸzj`qlišíz1aaruskojazyčnюvdayíhXGa,L.ӴaIXalogick0MobsahXB vkevyQani(4:10,7i>[skkumen`qdJde]sv bíimnHpravyGGGGGohT8shoda(0ktríoe9iet)hostaorko(n2our@list@yX@B íZemiOht="0pt"idth=b>[ Neboťámristusčilěčemucelainému:σσσσσσ«Víte, želádcovéanujíadárodyelicjetlač!;eakudeezi0i:domihcetátakým,ďašímluPbníkem;!být_irv0otroʄ,akoyn ČlověkaXpřišel,byHaloitleˀl SvouušivýkupPanohé» (Mat, 20:25-28).G>A kH9(lXytꆰnaP(lpapxeruly,9o p1oYekpodív8appravuxce'ߣ߀߉߈ߣߣ03293o80߁߅7??WWWW KIsthHu 69 ꊀ(s@emzal9llaviovsk yniiK8dpyosehpuslɃajet (jjbJPpana.Ђрm@#phpXázeP0lekží vůdcův ϐO05092o817?? Ú ،JanAJléz%`obvIХoIXsanhderinuʌpPxpoml lNjNjǀLJLJNjNj1267482ǁDž7??NjNjNj Aá ohledptݴbscénářDxur@z2tXmstm (ichniloupí:eč ←484 Kdybyristusomutocénáři tehdejšíchpolečenskýpodmínkáhlillově,ičímyeYprostředcjdosahovánívéhoíle –ohleduavunš ods8tzákulisí“eperiférie.ցchnůdci,teříyzývajXkužitXyRdnΆpodvolána, žer{Pravdu-Skutn.Ѕ9raporyakhromažďuYpo0tn(ěch_sami(doží8tl,roz)eloȌ0lémoxrvePbaemuěydčivideálůy_`.˒tedݔ_YajeMesi"zneؑPlib«V sky(…)cnz(iny8bohat؈9ce ov)Fpozůstatkyarorukopis henu,apyr@s9páhap`tech.exty1 osjazy)Nr4fragtů~iasi PtCpjmejší.WWWWWW">K`@eže؋enjkomuni.ֈciakoq1čístta@yyXalkuqxҍAX8voqGXuč`xobřad vin`xlW>ZaQlemg n蒰zýX(ho8`l0zdlnoiažxzP`vyvo(ňX: «mesiáše»str. 50)ázalto,oslyld.9UTk0zmmínky.ʄ8oI?KHsťanšt(oslovpokojhYkonHjВh(a基pamkp savi)oPasHsKr@empsneXron,usdmϟߑ!.._ϊϊϊϊϊ>Raѕ䉡dJDalšíykopávkyrůzkumuisů,incíkerami@nalezených jeskynikázaly, žeětšinaoentůylaepsáȁprvnímtolet8předšímetopočtem» (s`drprav)uP1hoydí,r. 37, 38).

Podleatov*..mus9R kná(ydrtvémo (Moskva,auk81965)pa činnostumr0skutesedl!iponcruhJFaoloviny/gggaP odkazMiliCrosse dal.),j.dobXrok63GGC,dyompeiueru8écožoˈoumunitPꀸoakohplatapraždu׉׉(Kamed(lejvnsfing8,50Hjednoz soaskdauxl í).dI`(amazývalXaoev9HrujazykxlxitvojQzpůsobem:uď#Nvaz/sek,eb zá>V\YaPxinformaceCpcho`„ti“t8Xsaqfungo@o pjɎhl )ynic(nejvyšší鉐gi dvclidmJ490kčněKَy9Zástup@SyBi(oficiZapežůvitul)onkle@ardilůХt`píše: «Čěi*ia@mu du0,)kter)měxna0uphk sq duchavdybez+ ,8">78znam􋀒[t ilasepgeli8 (Pes@ Y Xe)[сh(H 8:He/){cXr="#ff0000"> stal꣘r⇨rkљx[icejimJilu,ihTKrapošxy.֋skutep䦰ě|tXXHroȂr0kultésPuycPȚȆ@egi(OItoɅy*oI9yzneiny:Qžrecሧč#pail  tihierarchiidivid(zaAcx`9Tڋspe myaticzdip}$vnecmiM,@sla8֚m8uPh0ȍi膏onenkdrzybjevipjejixvlamini “rodekЁmpQmɲíkmezi䅰mvme5 1aiáb*8hnu0aHQsiP6orient1enU:`0n|ypp$anovposhche!kaojga3B!ȃ1SlaZeڸt. T ؏xȖcoőǭǭatuؚazen(qEslas0ě@&včasaY ikkrzh(Xtp# O@do@e`jomlu!oojibpaKDxu_Ycan!׽I6XneRu @ázaq8 љZcvilHzkubp@go(ganizoI:ɴHuli‚0ma: "2"><i>Odražení „vpádu“yslancešemohoucíhooašicháležitostapatřbkompenzujíe škodyímtomožím
<1ize="2"> ">způsobG–odíváme-lieumránskédxPiHnásledksťaBdějiny h8iskaobrxzpvvěstKlovstvhsZemi. /p>[ailepos=0001116426ok←487Fa݅71??="1em"lign="juPfy\ PotvroaamotpKrista: «Pr Ya0ěrn!» (Matouš, 17:20);p&í» 16:8 TyGý» Petrovudresu 14:31)Pdalší7777777771121904o788777??7777 OdbočZodmatueveden roz្edakciAleexivni`p@iktoruSSRialektiateismus:@eslučitelАtyoooo7oooooh3652oo89oo7??oooo SauoozhodnuqtxbylřijHpomyšlúvaze,XnnpаHуtalběqeludu.ϋπχχϋϋ4125o90ρυ7??ϋϋϋϥ`txea(zor{opizodaylaHzpnpzaprv8s lzaměb1nčB߅Pb>Boha,terýx(0hmxuřadformegregteuplo mlsoci|}magi praxi0oXň8υjearazhhaρw̃(dhi;zxuhWQtžavědomPonickaXviičím omezsxvopHmڊem.БčtiuVHwwwwwwg>«13.ylylízko ŽiskXVelikonopaeašavyacPuoruzal.H.֑u8šeldavabytk0ovaolubůezocjakztoly5.GwCUdělzbH8vHchny؄vyhnal,sqemiem,Iákůmj@xmi xvracelhτ16.O<+zuo „T“@`(vid1dtcpl@no,oťseniYi)i(XEnci>hr9l: "Prys`odtud!eQej8zXméOtptržiš0!" 17.؂xedPvzpomlhpso:qŽárliv8ATvůj䉑Mnt.q18.0Hkli"Jaký8namXAkážešlo8҇xh?(Jan, 2:13-18).">DoývohtaineXadá“nɀzatc ver.dybyYcok ov`QW?JnhnuteiЫ1áheáCžOKI ochyb0,kus!a"Ҝy4@k neXříӆoL1se t,Ra)Ph=zPchok@ hokoo;Åіء tťanPtKɋ7{j!zdpvzdoryěm(Kr8pa8o4ekvizity(obzHta  mXaX)y„potvrzení“ úhraděírkevchlužebáležitostí:arazíteřmak „oc`nku,ipolicii. 

AdrýétoʅíšovPvýtržn ámovémvoře (neboťobyteI(další؂perčitneprodávaloímo bud#u)kračoHlidn8rozhovor obchokymi dy,Hvčetnavxůolub@(ktez éhosiůvodu‚0mtoku؄prchlrvšechnythbya ni sváělaMփedderyix).Prohláš,eڊěreXvyzpytatelȁ@běh bylsylogiczastaveXv9ejnYNnaln jesekXXtázPonamch,bohappmluvabuanonpísmgice.av KriHAištpiluzistu: 8ětm, ݌_Yvyvovata@hrzlؠaxvst[ails=0001124744ok←491Fa݅7?"> PpnemePsků(1ždyplatp ú (do聟ӑeacg25820o927?? Oklapb,

<)ize="4">[ailepos=0001133706ok←497Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> Podrobvýkladpizod kananejskou žen8(Mat, 15:21-28),eteréristusrnapddmítnulyléčitejícerje ma iálechoncepceocP!pečnivedenkapitole 12.2.4 – čtvrt dílohoturzu.de`světlímZz(ekratce7>Způsob,mQa|9mby닝hydánaRHonuΗ=á@a,Astavu"ačlo0k zpkláskypošyneschopn: «Ale, jednaׄ:aěțiyšlolala:Smilujna(m,yDavidův!͂YP`edlá.“onpneodpdělni`o.eudci鈈oupilidoZbavPždyťámiičí!On`Jsn4ktracmvcziduzraelho»wr2-24).dyJešXVů^_Yloom(nJ:xtéȟhKkazxՖ tojwts0ssiovny,vyjémonismu!jsebevyzdvihXiptlačat!h>Vitotižreělo,hzdvspqm@c:1krouPLpomocsЈvrátil[šeI(ȕn趀tak!tpo0A9ves0kudZPhromluvه m,jeHYřou:jimeH8lxv8aA Ohׇp) ipisau͛élovi (6haúdajɗhlasщ Hȧx-za@hɅv)1etikuaě-Htářqvy!MesiUח@i00zoruprvXhirchy mim@riJ()uplěyďábelogaimpiialekx"adlhЈdi`G.ega.rxbecěcop0li )úkol2m)zXuormněbegregor-mag9kultu mbp:pagebreakc׈4">[aias=0001135988ok←498Fa݅7?????"> Kon, 13:12 (11)߈_42069o997??th="1em"lign="justify"> Oomtoežíšověostoji (žeěmdčí činy)yhlášenémaednánurvHhoierarchynformujean: «VelekzeotazovalfeJe0učkyု.u řekl: „Jásemluviltue(j.ždycJ@vynagózehvhrámu,deAshromažďuj`všichni Židé, icnPtaProč1M9t?eptejtěchPtly0li,o.i8ceí.“o@ove@en tžcůjrýálblX,d xodobli aWTaHdpovídvi?Iu3YŘ8-lio špatho,Pokp, aȕ`stliрbylopГHЋ`mHbijeHX» (, 18:19-23).

[aile0=0001142299ok←500Fa 7??ߎߎߎ Byé(bhžaivůHerodiaȌBmalFilipa.ila mpo@dudsktouéród0(bratrHsv)!kon)obtbikoprstuS`kriti5mil@aapodtkabyIcházezhadopušqz끀avdiv hroc}IzajadKcKriۂ)ě,platpvoЮy`_ st0dQceryyHaaꪠnatyi@stlavuařtit٠ cu (MatohH4:1-11Gg皟150637o017?? TpeaiozkaȗpokmnAhXs(mohu^)de(AIdPmůžhos(it2eho@znPsv mn(߇߇߇߇߇>AكuzovaXm@HformjhrickyeɅXsťanFvlivىoby {č(ědal1eZějinybnejjas0jikazuepizodaڛ3usyzvalpopoly9modGethk8zahr:!jp h)le8ňů8tzhůrnebxeYonXpolečqQesledXlhbýtinak:??ø`txH!ýmbe[mBoh!neSyIegregiě-magkulHXX{oGOOO?OOOO51648oO02OO7??wwww MHcniýjimkamiaCuQHxl9zařadeza56016o037?? Vykouped?dBlocmlouvP薨VИouHydrm?////w//.65261o/04//7??////(Ytěmit yřexncitríDeunomia-Izaq_-נ mHjvm)!íchodu,poštolavelaprogramovalvoumrt úplnětej@,akooředímdělalizajášanřtitel.kolooku 65`šehoetopočtupsay0společ emetr8popraviŘímané:ovisekhlavЁavěsnařížPdolů.

<)ize="4">[ailepos=0001167069ok←505Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> Jeharakteri(cké, že stnkvizice

<)ize="4">[ailepos=0001174901ok←510Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> Nicejskéyznání,eršátýOψ75497o117?? Toámáváůvody tomubychomohlivrdit, žeřídntikrista,terýrorokuj(novozákon`írkve,ežíimoecohooptětakseonatpbude8vislXanazvrxncůétodejest8sydělzhěch činZlidsouXPmHnéwwww?wwww77426ow12ww7??wwww V rukultuꋴslo: „Prospalˎcg牟78748o137?? všechnojevuipů0 zvědecoXd@Њ؋1`křižova(hosly0naePm2ludupravy:GGGGGGG«KolemtȠinyvolHJbmocpmlasem: "El*lam0abachtani?"ostůj,Zeči1pl?»W 27:46_ggggggaVeIi77770o:10GCcˆɑ@znamxׇׇׇׇׇчrek, 15:34AOKpOtčhdo`rukodevz#mvucha.PpsQlLukáš3oooooo}dyilc!PklDo8á9."klonivvOJan9:30///////">Iټ08pa!opaؔ amé, coylXukazde:an8zoús8udno8q;̌؈ajuexitradic;͜KPغkЇhblízeboť"@iגAnli1divIzajYIrx0JenmBůh\e0tceošapzraz,jdurčji`oِ0с)opr.7gggg?ggg185343og14gg7??G «alyHemera{.ro Židy(AЋ Řekyznovs(Prvл storintskodpoШavl81:23).písmѕXa쁍ů)uvedplAstejPktrína:p8sQdnimmr>@ohřbazqpodpdiaro؁HHawwww?wwwwwp6215ow15ww7??wwww UhomX`oficiírkeextu΋mo yXyExgelium<<26:39;rk4:35-36;`ˬe 22:44, kteréojednávajíodlitbě GetsemanskPzahradě.eštendkaz`aana, 12:27,lek tomu žáXztahemá,8boťevQáludnostidhRřecházmlčením.

<)ize="4">[ailepos=0001189116ok←516Fa 7??91em"Xign="juHfyQ2"> Ahoírarovhtak.decharaicyčleňováeěřích,stožeofp8ezy,ouážeicopravňuje.?o/\cen5xb>Tab8ofÀЁ0s1Z4935>Hlava 10.avo-„exstp“:iolog3dpokladyulturvazby 5155>`1.becn`xspecifpyid0živocivilizace:ainec,olečЅHmystOOOOOK380KXIiakce(pul okol0Zpr( i/295372.ӈkatY3ǂǂǂǂǂ972963cesuRind0du0v 48σσσσϊa09ɆxVyho@změntat!typůruk(ysychɅ0jichusiIȀQSSSRJtsoׅooool612kNěco vam(ému 522`HW'ůz8067ggggg121590iK/BslupXzQ2ߌ10 74 4.iOpiu árodpseudoen!iX125ggggg`320775.gregori abl9Ijektotro3744_____Z5775 Kovo`ezenz)redak ú 5340B6xěd`5g____\506boncept̽míWWWWWT9609620ن(7G߂߂߂߂4083233. Filozoáadič 17ׂ2326r6AŘízB}up9wwwwwq52637(zláva`!197߂߂߂߂6058388.yrokracie 26?38629e`( 27PZ9jakoenerátormuqbide:ac_____[69`[__ȫxojonopolizmoci 29073>HlaAbse8uc+davo-elitář¢jeb ivda31oggggd>0@Sebevra8ȈHdsudek40371Životxjozumnéhoဈgm9mu-realIcouelobmuaš1(////-9,0Ppoky298غkamžiyZ31߃93೑edlrnebest?HOO="-14pt">11.2.4. „Plíživá“ašizace 322

Přílohax. 3ЎxmožKhsťan*ɝYtmákulisím@nepek 39oooooj40637>OOOgiiyzlqúmy0m'''''%9 1 pDogmaTrojiciaqСo416_____001049290XH«Kdat,1j»:oko`nostHmilosrdhchcineť» 435122106>Odboiod:ebyloristus,녘0obtilaul22933_4317>g5266>ׁ6>w2052>81648>9mbp:pagebreak/ya> NMINDX2TAGX 312IDXTINDX(200t܂01vڀ02xnȀ03f04x[05S06X׀07Wk08 Cʀ09]l0AJ'0BqW0CH0DIL0E_0Fvt׀10je11P ,12$}̀13&}14'k15(k[ ̀16,G 17,HO ـ18- 19- 1A-,1 1B-]5 1C.O Հ1D.c 1E/g 1F/j201f214e#227 239' ̀2494>25a28H529HT2AHX 2BHb2CHj2DHr2EHz 2FI30I%31I+ &€IDXT+8DQ\iu !.:GTanz 1Hlava 10. Davo-„elitářství“: biologické předpoklady a kulturologické vazby 610.1. Obecně biologické a specificky lidské v životě civilizace: jedinec, společnost, kultura, „myst10.1.1. Interakce populace s okolním životním prostředím 610.1.2. Specifika lidstva 1310.1.3. Jedinec v procesu svého individuálního vývoje 4810.2. Vyhodnocení změn statistiky typů struktury psychiky v dějinách Rusi – Ruska – SSSR – postsovět10.2.1. Něco o původní Rusi a původním ruském charakteru 5210.2.2. Hodnocení statistiky různých epoch 6710.3. Kulturologické slupky zvířecího typu struktury psychiky 10110.4. „Opium pro národ“: pseudonáboženství proti pravé nábožnosti 12510.5. Egregoriální náboženství a biblický projekt zotročení lidstva 14410.5.1. Kristovo učení: bez cenzury a „redakčních úprav“ 14610.6. Věda 15410.6.1. Konceptuální podmíněnost vědy 15410.6.2. Věda a pseudověda 17110.6.3. Filozofická ladička 17510.6.4. Řízení vědy v biblickém projektu 17910.7. Vzdělávací systém 19810.8. Byrokracie 26610.9. Kult neřestí 27710.9.1. Kult neřestí jako generátor a stimulátor biologické degenerace 27710.9.2. Kult neřestí jako nástroj monopolizace moci 290Hlava 11. Absence budoucnosti davo-„elitářství“ je objektivní danost 31211.1. Sebevražedný předsudek 31211.2. Životní postoj „rozumného“ „pragmatismu-realismu“ je cestou ke globálnímu fašismu 31511.2.1. Předpoklady 31511.2.2. „Okamžitá“ fašizace 31611.2.3. Spravedlnost nebo nespravedlnost? 31911.2.4. „Plíživá“ fašizace 32211.2.5. Loutková tyranie právníků proti diktatuře svědomí 32711.3. Změna poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času a její následky 33411.3.1. Změna poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času 33411.3.2. Faktory udržování stability davo-„elitářství“ v předešlém poměru etalonových frekvencí biolo11.3.3. Obecně biosférický mechanismus přirozeného výběru jako faktor samolikvidace davo-„elitářství11.4. Poslední iluze davo-„elitářství“: umělé zastavení společensko-politického rozvoje 381Příloha č. 3 Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek 3943.1. O politické technologii záměny Křesťanství zlým úmyslem 3943.2. Dogma o „Trojici“ a jeho následky 4163.3. «Kdo čteš, rozuměj»: dokonáno jest «milosrdenství chci a ne oběť» 435Odbočení od tématu: Nebyl to Kristus, kdo na víru obrátil Saula na jeho cestě do Damašku 4623.4. Bůh není nevšímavý k tomu, co se na Zemi děje 48723456789JFIFLEAD Technologies Inc. V1.01  !%/(!#-#)8*-12565 (:>:4>/453 3""33333333333333333333333333333333333333333333333333 }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzw!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzQ! ?( ( ( ( (̨'s<=IUN(~.C+r "Z!F{#Ou˼>pFݏӷu?(ϛRs=ö:<=r[Ne cMP8 ;}#*kk0bs($"{ׯLO xT`r*pO?^ȱK?:#^Xpx /igXF0G@uNm0|}|?@ X oҵtFz9( ( ( ( ( ( ( ( ( (2iz[=3G&]#D _Bg5Of/w =6']7d"Ӝ,s,Tr9VM'o'>Ry铌t;GgK0dޘ(NK c8}~j~F8?#@ ߶?ou=~=2v$;z`>;cWJȍcӷlc\/ZV䍻׎Ŷulv9d;>Te.q 29A.M2+LDk:m~TEPEPEPEPEPEPEPEPEPVTHCpEMy~'jt7HOG 3$4J>in<`3&ang<>{$V@vC\pqNUFFgnr>ȯn?( 'ۧvj_}qרz*`=ǯb:5vcӰ@G?7|Ўzj~PKp}z~>|$X7<ǜv'ӢbܪS> "f`rGsL uڿz,d2sAܭq߯^˖?:09s쓨 fi(;(Zk9OtxsTԏQ}56aucS<Ң ( ( ( ( ( ( ( (HF#"cy~)nd(?@KIu]<1/y㧶?(O6]~N<?J0*"}ROŕv133@ŵXmR::cb1װ~_oHƪpr9׶:HI NxcԠ H!ר_$v 1נ\/ަA 9#?ߠ Q[Pϟ_>͇U#GawGCθ]`(UusӁ:~8~X >{zwOVR9<|}sө[JKKÎIϷB}ץ-2x90>js2J(qbml79ۿPsU;UYNѐA9:Mԛ˵ l?!^o6K?:M~xϸ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@^;51}xWukvWf Qtp< >4!`o`dBЁrFx`r@$I8 á֞*O :=ztFlN~=|Բd?2?088y8dOMgr3('`\i$w!F>` id$Rq?: npqx=(q/^_:c۞q_36q1<2l\ ϧ~=@s nXn Cקl8z|tBGX};t<qz Q8E p8o_lg/B⮇r:c9NwNi2-͌m4|cx'ֺimuQ&;;LPcEPEPEPEPEPEP\oolR]NQ!Xh.nq!˳1?^犪F>׎rx:(N$'׏Sڢ2_?x=eٖS?簦Y0S>aןS@arG g9 MJ1_S2˽ 9cx'Ԇ TyS8$ Kt1 {;?3!$\ݥۜ)R98s:{M+m1+A.Sx1>gN >:v׷OqA(n? qpee 19Qg J>A11=}|+Iy)#ӡ:gH@ (RKϦxdcA#}}E];FSמp1@cZHʸ$VOqe}ύUHR@/REPEPEPEPEP\Ǐ|[Iy0"׳_%ܦkqc?㊄0H*?97w?096v t`p=>` @,g1qj)$*I x8)kg`F`׌UYPBGAu1T`)muG80l=}jyn'?z<Ve=~o:nd?wY0W 93E$;Nen0};cpiU _ӯo_R V?(^1>:eӵd08?@+mugF9^0quV>V'u>hwsQUKp93ߑPTϘ -Ԑx9C@#p|ls_on@hѼ/͕8!%=όW_w <^=MH3Kg)z83~^,Hccq:~$0 8ێqۧ)|x1rj6:m^?_OG<}G>t `Csw ~ $rʄbm=Hd#$D׌3׌ߦOIw!*Gq}8;u`ذ/\sq[ʖoǏ׏@ fa&ܶwFQhp[k&GL8:gߦ;~Hu0NI'=37,Ʌn\\97icM6w9S u*~bN9 q~}8=~rQ;IMR#_xP?/xUo_((((u(Գ|M[rq-)FD8#G3xR PcaӶ3U_3>>%9zv#/lNs@cF}0y>ۈ#B[%r3ׯ$3I<#ۑןzǡ*)e@sGg1{P3;;ẉ 0X=97@,3z#~Ooe%mz;\39~8@ A'ē$$%FxpzcPx;gšlvg$\g 0zUa e}\(((+~/|@L?΀1ǯ(P@RSA08<O2g<$,I+|.@=PA@#s{Ou",lnA]Ǯ?"+8}}\ T,\<>׏SڜmgRTߏ_?\(HUG8 ɓce לc^޼u F=R (J?z|( Q=}AO16I}:P)rԑGNŌvBq F=z$H'$3ߧ=d [sc}9f;| RH;Xd9xӜ7PF+99k#ӡ: | HǠXyr˂s{?@9\q=N;c˜#8PB361קNvg?Uo$Ņl쓜{/EPEPEPEs>?"xoCTa/|o+yfً-=N!$ y`։"#)W4ABF{c4&q>@ 2S1+':{~Pr_@>V*08?0rdYq=94$$ 39RaIlӟ@ U{zɹBw'R|Ij]nthV?Zj[6(Qe1U/:+%989 y<'a#X[(Yy#1oZeC{Cpqo[ y Ğ mʻ{m0 g:.HݰN.moNy w Clc8lq5JvѴs?A!0r1=;QGAs9 U0zg\{cѸ=7=>o%$R ۮ:~0A&Ҡ)}'SOLaGz`v8d,T': Dp2qNC}#` 7AJdaě۸=zT;3A=};}*)P2sӧ|w<$Vqϯ}" q-ێg1V#$f!Wd}3srŸ-K5۽ 88sQ@Q@Q@Trʐ1hxOx[e`L$#z@ mPm>ÊH1cyǷPP@8?@ ]rq — y %0b}G^{Vgr|{r=;2h(wzF~c.px~=]gJ FHq -#ao5.W㟘[)i.>yJǸր,Grʈm#pY)q q>@r{(9|n/jr)Nh 2P {榲&SoМgs3)foun[IhZGh,A? ܇yhSLK=jYwl9GOЀDwB׷\{~8lsϧNz(2D<?Tcrdl[q@ڹczs/!ةp1Lhu[V\3F>ZQ& CӞ~Lt8Pv=@lz~Cpz+AO?Qϯ_e*}:g?==O+t9 ~瞤0.w)$3v~ܫH tӌqv(ArGny'8sfͽ$dzuH:tN{δYn BmW'%OZ1@B+\cOB9nre }ܟ^ ЭA_4ƬN?uwvz&7320 >}@6 gw;]>a w'==ONe@u6Ho_Rw+(U{tuWЮ$$'Cz}tQ@Q@Q@ tX$0!v'VϮWZ!+ԅ^ˎc`sS6ۏoDw3c8h(=y[@'=?MDA#ro`s@ IJP8 ӏGPhY?zvۚ==x?&|=tBYUFB~jyUdhqæ> o|ƻB[ڀ/F!08=̫+;{_ A&~T8'=jn'@?0$w=2(;߯@ KmW*lp?œ <Ҁ!] ʒ2I{Q%Wl"N4l(qvz}:~\3m%N1txYxxc@WOrɩ'bD < Ӟu< MGB1}@$nAiHCuouS(~aЎ=xuxg 8qs?"ɱ}ߺ@鎸^Hv1'#Pܜc~csnݤîO?@ٓ%I90> h;ssjЙ6=*HG=~+&xPryt9*PFa`Ad<9>w fYa1$9s=x a״K]B<Ӻ8hV(("-`ēYGyӡ"Cn|(v!" 3qIWv$`=;z~?TWcׁQon#?oapPtxTQFw1*"8d 9Jd\݂@#߁@!Pp:֤ A8?OO"k w,g)>]P-Z p "`<Jm;!YWhr*F;9T%O{dw 8jS?_uǕ 03OUw+8`kF^5/0x͘6m!3Z%HLU p?jQBU0:jgֳȁJGb;3ujDٰ`lL~'2[_P]6J I'owڼĺ)YlS"`Iz2r܏q@WF(~N3ciҨ`Ι'=z˯=;~ː;ǯR3d^I sӏ'PT?|?7>k|ן^uw?<;8Lg98 EPEPP0XBO`M|a~RIz(5Θ ;_~><crlq<#~by1}0P`vҀ QmL 1~s5h!AN9qՅvrw?R̋,LD2 h1YsyޱC:o$an6Y(ryz'8nf$6;9?1U[o~۸=:}r~Pv-'sF+ . Sמbǐ =tI➋fރ8dcgk+@Ht{zUKY6>Yi\z{ۿ9' #?Up}yOXL2^1qԎuZEe~={{?1! w\D28'xלc|<}Nd`\,̶W۱Y-Ãӧ?r>Z08=Ѡ(+>4kپO|l 9=σ@*=yrxؒ9(aO/B??(٣>?B&adbq=;c|t! F'zӟAޞco~,{gx?VCɰ'Ϗۓ@ px?ӭk5@]S?4c *u+\iiE"L8 sqӽ"~ >֦RF5bX߀0Uq9!a(F=9^0 2q?@@$ ݓNAG{aVSuS@A@}1pzdD75B,/`3$Ef[; 25n [Qba AGX!n]G>s[Y5ɸyN8j<On`9p:|Iœ qFі!'xjOO!SnTrI}O9F3J*) .Nqp J)]|O{` AVz| n!c ۟=(?çl,WcA^=^@&ܛz9~ nRɅ黟@da>=ϧS&{c{?usg:0GS(+O|Wy*k{Sh^l#* h #z玙vaB8#M%Jkq;c@41WǷN'Xʄ!sx#?M4m`8d3NMӐsڥPe ;qï=:p@FR1V O3q?p(d H_wClq/`#8@; .eyS!dr8-M|o$ĻGdt 0DdflqYÊױq/q>H`|~UlF=O@d(+*EWb~8Az|뷨qk($KˎhE$9~nYVl@h'\z=J%V6N8 U*Ò[ߦ;k@o\r9ƪl@ϴP 5r,2( J'vs,KpO|~F)~C\0AV8\'>>?57.P`Fzc{֞Td>r=(A)8vwy3cQ@e1{OzpSc&cu 쬣`ppzu1Il6xNކ2 o6C2.žy?ZPYӶ=h2+r|ӟOYwH?@BeFcOU2?@ lr@t$#XFSN 2?vd3< Ty;(]B9݃>7P/7-anGSqq x,2?N=PD>p@'yCvFwn$c38E_;?7$=^*:22s@%sM0:?URa\AS j![2N #?sH-h\s@:4sKv6*^zGN[7pmzZnDK%O\kw$maqs} j<ֲ ewQwdV&*iF_L}:b95#6p~cֵlm!0`c@>a0Hϧ_ֱ>#i(Xݥs>]:w?|f)I.YY|Wvո5 m.+U~Ǚ{9nL$"W ө>BRy\l `:hG{%9xeq}5k#`u##9H9+@z|sBicEN‡@A,may>lLyC11ce~3>9Rc?;m 'z~_ e ]z~7fʍHO9_Em=^Lp?3 bK~?nF #'=c88F9r2N7u@*]dVmA?ջNRL!8}OVz aӧ8ڱc),Wz}szr6~^9qۯς%gW|˒=鎝T(~!jXt~QFPJq=@v`#ӷ>Rbʅl8(dQ]rH9QϦM#wTr@#*Rd'\tOO&sz%G 1!8 98=+g8)yW-dYpt}q@gsy$'+scҽF[ "x8@ƀ*j׮A5F9ĎOOҭBٖdN1A韭E+5۬nõdwvD5E @XGb-с%I"[+y70+_g<9BCg,Y ս <+tJ(S/0W8=եM#ʖDn^a:I)gLps{43sw`c "mQ#rWc22zZ=7Ek ܟpɉ;1!kc[s+]L\.)ut +UHo ?iM4̲a}1uĐI1On* QFcd'$.1XgZqe3c؃^a.5BO };O9a]'IPW9#> f[r# t?B91Μ?4n#>nWrcvz{2nn=ϰ^rbv`G8^:zvKr)h<=_ǯ';2=8A^?!ujYͿ1>T$P}A-PY.Կ<3 ك$9 v=GJzFܮN: q#q/Zza@8GIDc]kkinWg0@=gUqjݯ6ytcހ1QMF=?QĈNٽ5rQkM6{ˣf20pKgڀ#S=ŔтPmOl^tM @^Up2s@ݜJU).cއ hG/˱I$2Gerz=[]~4xHt1pq^^U1T%#* D5=* S/*t>Sx"uK0qW( <_|zPR>O#v1xҀI%HRVbSz\ڍI$@&c^|) kG$u{ ѳ~S/IY!K $zEydI ՈpܯLs:֘;^Ų?|@zSx:|۱@Iq{c0H; U@9S~ U}qzzvZ͕PHB8ퟘ!oקc3ǿ@FӜ#\$dqpIvO' |ʸoC+t2U8~\9.@ U|Ap8V$yסׯ;>OO6{-3lm _=k+~;je1~UP1AioPhL 3?>{J8?@ U?U<|~^A ޿>[#oP{v81VP8@hH 6#?_צO"WV҇y=6nIVaѶ6p{`>I?(<2/J0^ t ("ܑmoʑ$lF K5 F3ǧzeh S{zY+0'LXr4@ÅK ڒ8;,Gt\~h[S-F>kX17`Q=k*m썞G4ʹ D[q@-5!]G;=?Z5 ] P@V*1s:PCn$_hL #'Tѣ+#`8S׾OlgҀ*iX^OpFO^G>f-ʠVǮ{ZěDyіyy}YZwާ=T~Cր&A u={uFom吂I ̨8Y:M--#luۜ$JXEeyֱop 5Ε<#~?Ձ?+7:v?On"to0# `qǯ)?0Tʟ?vln@sT·(C?=? 8eX@~XnFx׌= IBqpFx㎝xǯPWv]|r1~8e Ya[8vsLdQ$|ܜT56:"F `nvz׳E!7gn7z.wg{GОio`0dg96szzzqpǎ4.#[:/kpdV*@8DP%cKuI;9*;ۑ )<hxc|>c 68sEq&`\n #Ҁ6)#PoL:[XHFрmI+1 sݽjk[HxH*q€4!(v#8,{U=R,CpIutl;U^/~RHHG\P[ta@^Gw(R[vpL~eުIf 3}g*s}9OPdXo=r1@%[ d ;p~hxBZIpܟz̑ EE dqr>I}qXc뻐Gn(ͽ0BXyR 邪#<]H$3ӯ^18m˜Іl|)rK6G/OnQ>t_)eB:8 vʏ~+T@r2܃?L#3I~㜜{uOomY nX>~Hw';^2GcێP}GרVryLr4-@_RYV0<)8$ߏ0A63[H秶zvȮ}dY]8{߾mP-͍bHH?>>Eh[ɶNOF'$}(U,֓[JDGs yWz[ rd\ aw JźjNAw#:L`ג&hD8H8L~^(PC׷l|1p 7C^{|ۓc 9=? LdB?,_(mCqO\g,यΠ~d81(79%HH1s׶sѨ+Mz T!bxS'98h T|u918DU1 q@"-y@? b:bD,HKWxǯ;.Y]5ͽҒ$n00xc*W[;?4k"OEgx7A/son>N?ZTߗ;2q߿>p =? D@}N p@Q=:Ԑߗv7~a?Tr$ 9}OFfHk9'MG[\} @l-xVW>[{;k1D( ~p5j0j c.䑌'Fm[Uk+xzzA/(*{txw}x#H.DG`rޟex?;ƾ#I2Jۃf9>{Um{L[=4\ ,IݏPWkKg8~-šji(k#@'|W—VtbyXңqR3;juNvc'}@ 4n̄ gƪdtL EIwd(r09'<㞃U,-yXȏ9A[^+K2@` dg^++6@I FsV^Zo4Kڈ 7}=5 5[^Åϱ8Ѩ+ *!ub Ieǡ\x+-r8O ^?0%_,x <=37e㎣cO3`vt> 2Gsր"Rd\3L}{zcCPcHnsF{$+((lHNA큕bʍ7l~3z:|Y[U'_PKB>_<_ׯsY9䌜g9Ӝzv, =:uuhs`0 ?^ā›2/% [EqoEoA;|H`O |@Nc4^;8+x#*~_q l9 c↷# e9$3ҀBaǯJIq?ӈІ2r3돮G4e \w?@"(Co^qsJ_gM8w==@smWW `!YbHs A]^nb}FGV ;O@_ζWZoy$s5kW0wr|3.# 6";&\&nsЏ÷Z< *ݴTh$S3ӥez\W#1<ڜ/nsvcy@ . W Nw!BDNKQr5o3Ej T .{s9Wa!TlB98f-sjp5`Uy^,!(U\ za3Zچ ?vOF.t-@h$TrU8O?+zh NT2ղ;ҬI61 ?<@ ǹ9?( {/Vu2ۘ#;?^jo2v)wT5@9?ףxRfHtK1G'?2IG(76’%W"Cp˓*gF2E,w?|.?jģwo,D?xdsyU"ud@}V9 }ϧ9f(`c9tqTp @<7zi%H=:s޼ vE Ӷ:TA`$ZE#G@λ6?9`pg=?ߧc*FcǠϷchF*B鴟N=? cI:f|ÐN2\}=?P=;m.ϡʀ=z\=_C6}}2Z6DQ>.٠P137{kQiaEr!K@9^ ZBAL'+c`V#iHI`c?(l;}{U %dXې߿6I;HdpjW>Ey'A様V8';n=hE+7<z$P:͔7c:" z>ZLү'Kb[{ۋt/LAbq24JI8#9![-/% csgZ!ڢKBI!%y#c2qZ7xIw`:^a矧*]ڞ^>S;^wcUf2"ęvfFxLPx+HnKWrɀT7qɢZݡ*t;ʄP:{`kxC“Gr݃Pw)C=GI=yϏ)o4O(Bȩ JEp&I.F1B̌s>jA?pO\gAٛ*ʛϿ?^qG_&xr8{Hzs1,I^F[laAas#o$H_?ϯ}ʤ$u sr{矡 nR?׶=T/kjmǙJzlthh.ke'V/ùwGwE 8cӎ_@LFC G8GnC9qۏ}!L`W%Xzs란QLawc`cp !F{ZW '=ZZLc\В w{PuImMR0Y+ ~uZr-cbvrGDLz}|15hx !;y6{oȷRlD_3?*S p~6/\A͂1-'<@#]}>.C ǿ'y|sq@u¢O@ ʁz+71πsӀϿ@/FVHTdܬǜ tyP7< hIL_1#+c?YڟVַ"E{ȉf?z>T`zc4S#ҧI$H{ \uK,FxsootCmym븞{Y|!\[.rLE'1ʙ' 4nOb[FnO ӮOr~&rK~@+p,G'\=r{ "]^љdqJ?׵qf.=ʘ`fUv-b0A ׂ@zv^Ze1,,Qg=?G{-[SҮ#=2nl7`9 R,("4lSf8Bݫg٣i 3Og8`țSsjy#ק[ʀBfFV x>9;7`?۰cLI}cFN cU<~PT`Q&Ü pyCB]-A<T.Yp:?d0!? GC8=Dr?*OB8 2;t# jvç?oۢ.a<;.ێ}6(ύwo$qۍ^uv^s+Zhr @{ `n!wom1OsҀ-k]]K\G+00RH=B4lNr7u093j3]_-Gg&C\9I >[Hi;uvѣǘ>@;kK$km@8[:Kk9L0[$|Ħ'>@:wK0YX\k?GU0{.+qD38Ϩ ItwW)㵸CIѓoq k{eN2=&C֢.A'ʀ'xΚebf̫q?u[e#θ-(8,X?)b{Zr\ﶖP6 yX?m J;n¤7.O9S[\[롦&9nQF7=8N94?j\8R-iHfB$(88lr9f}c@%RȌBVn?:af.BdHxy8Ƕ7VBeG-$~ M'<n%6s Sbpp0?/~1ӕP I$I==:)[{a(ǏPY 1qfW'#1ӷЅ,@90FU1<~׃ x{rY6@}̃{h'E J#=/6vN;Nhw`XT >k:\xTiFBT^zvUy)20H9d/s9sL#~t#R}$?@Td`ל\s䐶s=3Ӟz? `9nG펾>^Ү]/J*6.@?ߔWl.ŷblIU04xVeA/u,hc3LdI ~"{.&HЌ4ΌwG$vw;}WF}@+lYFq֎ngieo$r ?(^we@oo!+C @=ªMD*$9$z(hb$N @!c.F,TjN,.nu ftSyn却o()MǽHx=9h,$KUޡq$,@=I#q9AYiGY@XH)@yϱ<ϳ$/ vm%v(X/e:Kr0Õlg W%bK3dgx$2:1'htoӮв~ʴmwC#8 Ip4$>Z8ܼan)ڃ(P'o,8=WhӮ bvF]N@#OZ5hcKvr1zW'si} snIfXw/D٣~*9=ɭ:ƣtz< s\5Ē;7~t#t=CV*,cH1Ӝa.E~<}{c@iUn \;2pG ݱ}?ĥY Ƿ6unˎ?TR@b9vcz3ϣ!Sٱ߇?猀F0>??/@U@fJ+QJ:x 'VBG%x>\exϯ [:ZkE}4[ȼñ9\NŨ(}1#8G*>$X4:䰌BHT)cYk*)c9Y?w>MauFW݂?-3N.$ަSI+aU@V'v~L{w#m*A8'9_ק̈́bUXzܨXu?א7a$z{3*Fc,`HuLw*,^;+fn?_u2}^Ax@+69v=\qQ$q+ghSǓ؎1:sOao,n$Ol>׷Рuy5{fy9z)d O2%^O;ҝn@Os3yd qߧҦQXa9ߧBN(0EbL_J˃##'^t $:1{d~y?^9If, ϯgeLlc~_l9xmˎ厽z grpCs>#KU&T-~obN1]նS= U#6}c(N=Z{}6`k(" !7=[dj:}N c͌݅tfE$eQ71 zt6%嬑ܛv%vP33BY/.k}ϡ9ڈKv2mIsհA8\е`@wIk6+||Ҙ}`A'P\5Y$o$>D%,.D5嵩S$Åi'yps{%qpMP5gօ:|+!;08[1Jfph.cݓ c+?B}y褲UtxGCmzw7c0MZ]f~^0T\7rx݇3T%A%`EY0SÓ?~Y#rO׆H㧧?P}s2T ބ/@ 죃?O3l8}?LvN W8%J\/{t==X +zc67 @ i2w|?Jsf_f {vFx~f]*$g=^DA'=3rG<^G;9מ3Pnߓ~O@Y;~$~DÀ@$,~nۧ>֫"c)=?AڠU#$<{}{t*2 9#ztae8ld;s)C?\'hmG q=1|t%x88CV3~Qø ݏn?r ՚w[G>קŹ׮f(aVl ijHuji RSnڶ0tf@͓pO@jIy=1}" v±2E֬;A"yq8&3@6zx;( |!=`: rn-B&u0Cn Hy'\}u ҧA%ܒ̓JA]p#w ;P#֗Jtr6!FH8x5sjjEqn b|zT6Fhg IF6;ϰ>յj"c +>L.=bNs푎hDR;QB$:#Wx-vu[Lht ; BA8joH% n ]tR%la%O~9ׄd~}r3f9*y#?rO@s<玞T{z7Xn ?__u40$sۜ?q0O ?s$B,?*2_;ϷR[w^Щ * ' (K1Q=o_z4)o _Ѐ2k\ |79S#یu?Ndm5?_ƀ1RFc0YӮ=jg^L@}UqSA@rNP?~( ㎀>U=G!W!![偁g@K$p(Y)~q۾=溡ȷl/>@2f2C>q)f)s!QĶx_\u#atp;J2Qx|v |@q@4]*}VB32>] @c`,D@!-"F%\('ںmit)In}9Lq8(NFV@3q oA}FI'@<70g p`rF@~ ;K{u5LA!f>[~2H<€o\^pZpѪGBqZm[X.Tcqmj,UO S`:- HP=jqYEq#~2p$YdqF.39Qqojk$i7[gql oNN>ާIw響S_s?OP֥[Z.Hȣ]O-9`$|T(J0a}cK=j_m<Br}y~=L0YJ>l>߷P _) ;8GJcFr{>Y@Rz߯|p*HVn|渵=ԱǁrrXt~?oq<@"0AW2}>_ۭeIL$=3}ӧEc?>A#4Cy#0@i=ZɑU hשQٽW:z. zj7UlH*W }qNq6*!bxP7~^ջsnzqaPր; 4)ltOʊ6a+"n巼kcE\JAa1<ڀ)7X(@3#lb=1+mVDtg`vs@VR5ָy 9C[>*KcѹIS)tc\vQZ-X{($$ĮOn8'ݜsXG 'G3[G8Qqb3?Glf׮42gkzǰ>€9 DZv̮!Gۆ"b186k"I ٗ%&YKx`:PwWl-^ٮkOWRvkk=AG4?|uѤ'yws`Ix=l8 ;qϦ@#V c4ی<{P_s#nWs4 ??O+??y/y/ N<]I=9'L`Ԡqǯ?#4W%\c`GQNO'{"[n89'va]8Ӧ>q,ei9:;VQ;aY#wo#@6pġ zD*] Wʑ)Övٽ J ʲ;7`CPXJRN2w~:֢VA) p;Z}V5lb9==sSxd| {81i2O@gAo X|=N.3ZH>Zmo_zR }jxdR{{s"!E#ҹ{IؽeO!aPVӭEyJ9p.WgG'%sb.C9яBBB٣K VL;EQǺs@]]K:MqW06+)][mS#Ҁ+jvq}Ŝ,*)Jŀ$WUloQ%gGyr@gcsז+Ǐ,K}s6Kvl٣DQ,w002+ONmzA <&#pŷݻ#v =yF nw~h)*ntƀ$ܥpVR;)=8=1He\>(Go8 3P.cpc` ?JJ {O }??dSj~]mUpW8bWi8#?)ˍN>T}#X.{tП힝oGo7 '8x:vL@OP6xN>ýf^k[a7H d^ liVEslF0pK< Mm\ܭRH uD M9dڅvo,q֬h6Z{bO4G"5u'syh|i\ȱMur i^4Bov\мwZE4w9 {c@'{IʺA$ )<?/z˿Յ_o\xd`rOɥIIvpT5\ؤU![X1 6r~јEȌ|gTvK wm#?/#ycՎ!`vTv8#qԺ30W=#UpO0}ͨ|:89KpS }jjI_ +<!zǮyj!BA$>ہT,O3)0=ר?\a@WZ]j12ǹ`[Z"Ie:Ịo+Q2:FʱA ps-\粼Ӯ[u32W]H t{{%ՋG(6ZGxS=>v4elgSSUy.;꾇ӊ|$ހy Pse,+'H\N |Þ_^E> Cc[{)Xt@f @9֥Q*_ր5"KmʉOW?gQ1$e$?>{a@;O&]H~I985q0'g?YݿvW8cyYfq}p.N}T%H$`nr~aҀ {rTl+=#泮vdۻsOLp=gϸM".k.~U=\D2FYsKCq^ w||G;*|ـ!9{!< px wd"vnw^TMXe]HRoQ$u@ Uwnqԩ8WDv"挀OPhxRQʠn=cO+f(s'@#y"*wdn>jm}佃"oL=q@߁nPeǗ40ϙb7+/\*UA}\_%;؍$3O#3ր2j6_@npE5̑ɵxvfo pf8Lw\`BN 7'@<1|>L`;G XpxЀGڮͩc5!2Ҭq\{o: }@V֞0f;p(/Ͽu#u5@G #-{|5gw^~levCU- @xi%Uf"RGͻtsӰ!f,"ܠ8\J;0K{gZqWt]^/.Jb0c}r_Ha?) K/O{N_}CA H#>ڪT:5wD.Oӑ8Oa@=|N=ĥV&s@n>\_"ѷOpV 1yQxcmUҪ^\F prdP"O4{b' H`uSO(OMk #X[׃i[˵+1 +Ix>]sڀo hSPHW < ʊƺBYf9#t6q_zh71-1Ǵjc /.8Bds{qG".i[oz#06]dGQrMq>j^36ѐYN )ϽuviSojhyYRүppNi:7Z]{6acqڀ%]?0^iVR)LUS"7⮧&,"^-MR7LJjF;[`ݷi`:=qހ,=:b? = R29NC?fnCd(==dZi>u`7Z+!O!I 'Um.E o[Xy Fbb╔fVL`k3O[6%U1=r0(lPn-T;XTqJVњ)k&(HUޠYϱ6{Z;!Aι9{Au%ȟِ6ěJ(=qGo͢n/rgygb[2p3YS[%Pɚ QO$U#<{_] L1 gAtZ 8?րDs*OL'=f 7~-Ĺ9cvx( <WץQc# dSvzr:9*ܟN +S~#߷7 s9XQtӥjh-'sؓ1,:v<I XaYNr?P8=9?FYdK,>>f$~=trC;ْA /+cY`0FXÎtG$$2@;l'?ԠRcۘ;sWT6mÅ|2-mJ=8<v45 cVgbg;p2h|G\0T8Pa9?2e/ܧj-BcB2<|(,x#OONTiRHWsF{{c?Meaڟ.>LU?qzrv vBkUA`;ϸggi&I(%y#Z\Kc,W!u'7nS=J^Qpv,BױڤQXe#lI$,6;MMs#M#'!EikqOՑ[/ڡ $[as`; =CCŅڊKq&2YHQxnơ[X, Ǖ!C \lG;$m5Zs,2$=jc=9(FsR=@!N #נ 23"pӞx8{db?q@bvEVSGjlnkAf7?pij ݗ(($cϠ|9ٷǥwnn|unjW~ozP4P)f}m٘$rNp~rC&YDxd+g 63.Lqva=Jln:CjdSʐ2s ئA$m?O:bkVW9s}Gqj&0C!ø=[Cp$m=''Tm/vrnQӪz[Tn%/wrFzrIܑ Ycу0UzQ$)+A"PJ8pX1sZDnYNrL}y!@ s,u {qm.f Bt"4tKS{O%vLw6vKv>m7?1=X);:PJ^[vRrd;i6( ?SX^-kx[|b3F}zVO A> =ٷ (#1ï9Tզ1)jYO+8{ 9?*1}\!w .W6FQ)'fr3:c=Ex[\܏d3cgϨ' Z7 AlG A <9]Zy20Ts;s61<|*Csxc-sVP/w Z&ޒ7>nq*l!e@6 Q(Fboec3e?'r"aU&pJUzcP9s #Dld+dF?GC*2 \큷ohCnl'<'q?HѺ T碶>ﲚ\` #'oh^ /#gH4ղk2Pxn?2[CZ6ʹww=: P[_[]$PܗPd+l2y77^G=٭~?0NӏZjz vlʪ `0Fu>=:ֱ[Xv%YT%AP3w=(7w:}ӟ)3F}7|`pxK ] ]9 Tcn|d!4zwRxȰTl1Gmýt)ւUi-Z1q Z1y<ż Tk?&vY2R9 -zTɥK6# @G$88H Kh 2{=Wq#") df'֯Z]Xx";5KKۏ!|B92cHϠ [d[Xc#X}s68K[+VDc= wL$B({@}ҥd-ⴝvIq??*m:ۛi-YE'?.n z]ʏ%7+~$8ZAlMf +2bnϧ>LQ {`!8bMoFKD;A˰#'w=Sڀ)HZDq6d<ʞ c &ܫ A#Pd w`#@Tܻx< g}6wsM?(@ ,1ׯJV=HF ]?H|U`IAy<ߥU'Aq+[Xcuwъ 5#sG'q]/Ԃ$}`N0<yMsSa?%{m8.I9ې{pǟό3=B6ȠUuЏ@{uSӊVX,bNE9B2hĈvc9^€zA iTPF1ٗ6ςp8'=heB 2H>އ=S$i}TԂB ;|F@#t jA!&f N$쥈?vE# J?3{Y?ۅ8xڳBRĦw@@6jAéE5v C'Q@1cN]VH'q܌F@ ̬n8SǸ]*J>e`9=NWKYglK=ϨS](k9\G͍rlhSzNXW[AI,~8=U]_CI"uHmܫmSpBϥv%mt$"-JWpn09?O[ ?8.em۳N l՝$[i=ed-(K=֡qsw6Kd|y#:GQmB e[VMɽF+_RV#HLÞ~hSjCk$RGrmR3]7ഓJMNty nG 'ո ? @#K aHFFr Z5N ߱!ڹ;7ir;Xtgϥ[M~uI=3?NnqC8߅}9 G!0` {sÏƥ.IrF:9$zg^%:}v`@ccwP0 ep#Q3qoL4NK J<8L.j4>bz{@qN0r[:sG?5afB0W=<>/Fh=/dh O:yW8+˫0Xnu`@񵼏f!ISC`áG@b;,0 X|=G&4I48$z#ۏ2˔Hs3668#4iU!C!=A:u1y,̳ɼ8y#8ʲ ryo 2pIc7jb(dR]T=ЃPXȨ" 2&p𪅇Q'MO)Gpz\ ::߁R$F;W -;Q6JZEchq(: eQ PwmCeX"$7(pyPã@lq`71$鵽.q<(:98R͒1*rA0H(>ɜ}͞{}~A(o6T]Ol8V.e隮ݤʝÀ;Akq%{u6 )?%f5.qg4qBe91 AC[w1C3 ygi[4ˍ2@4mVtG`BZH1y#<Ѫ:UPҤe-l ޔP=G?VR2«q#n`@$x>ziFwzug$+R1=p~)f[GE%yD+}!^k#e擴;w gT)PܸTd^cةqio.h݆0[X㜞 sXF욄P\N#c Ϧx={[Lg]Ԕ&H1T"4+R:j>yB0[ >3o,I4ݒ0*OAAT-t'M/.pjM4ZcбR>rP*НCFc` |.m`o332O |>Ygk-Jͼv r1?d:wdVBiq&xa6q`9$Ѡ]*m6:w@ǡ9^U6F Fzy=6`g>[C?OkHPb2TF:}3@*:=~c郃;,X/A䒽mGZ-Rx(9#=jإa=xq@HesWupAڡfN =#?QZ| &\;'ޭJV z{sE py=?Z_*x!$ހ=?vuoit1'l.n}WvZ ((th+-E%(\ 2 p ^Fz#h1q sluW0xQ*ʹiy*t,'\PqV6S_G!/vb\mq>cڀ'@[aQA $Vu+W=~N(_J `6K|9,z0IR_?wz'WLrT{@@L&SĎo6=ʸ,})mn1px-TR˝NЅF,C#'9q |ID-i,wWRh7FH=_Yem 1z'_/jtS B|4%F]9~9탸N]ծu;hywiVW_r;s|tF+ ;@ݎ?mV6z̓Ks~c U@R3m PuƝ`[ڤ>c${u==GkSA%qD2!,'yۊ[YiEl˞H?ɑNְhcX'^$BP!=B{P7[7$`=⛫4ms9zGjm1Gl΢/.㍑ t=s@v#g(\Tgf;w+|ߋ>=Z$1PpqǭV3p8zsz*ỂqҊ ʴA\ dmBpI|g C$Fw,?Z߱~jl~VD'p3!ێIՋ.%]jh#8 KZ 7]ۜ^nGf\Wv]8[覴[[8r9-` a3Fh]Æ~}e0a-%]#H[7-nV}H!Q"I0pih\Y^)Wu܊0=d椂Y\k Tvywd€4 2k ǤoOqqspq[~P+o'`r&K$Gp=8@7.|)oq4~BēϮ 'ӭj=얉wx2VI@n/MgI2)y`͕,p kյ+Xe=q$zELj_^G/ԭApWfo.cj?s.r=O=zvF΀4Pŷ+=J*;{d'#8. azk{G =<֔aq8`͌(%s3j54Q@!=/xVӞ2q&@=SJ:|H?0 #GlI T>rą`sjciɸ>g-6rsk'*#kg8 ]7EY9;qIgx ʂz4LIz8 o#qm~W/pXڎRA"y[\I4HݓIBeWXn/9~=F5E@vv ^]%69b >>V"*6m8+wOHT@EU;C\m@`2y?BFq؃YOf^0=ݴ76 !ր/jwf*8ad;WCPV7٥ӭY!s(> ZŧɤZ^ʿeD6.bKF>PG]=JZXy4TJBFz|aOj>\D$vpqY kpjf=Οlwn!,#w8ofE,H? %T's"B<.;T) Xv1tb A.Cg q5%W1x#kwDWr.\> FɃp} $uߝLʄt$ xvH@oʲ @`ApuUH#+A*9+=(Q?+ uwmd\1 8'\#ހ&3I,d-rOמdm>O@T;AV4"fo!x< CMIaNyTi#x_1P>c?[X eXq_lumRκcW@j;h 6-;N%V (?imtrrg(JC@ G*X/۟LُgS>_0slU\BGpo/<1FYPz2wjŅлES28GqK*&RK!wnC>ԂX+Y,ϯ sKMsk!h\2=}Q:cͼv.E!OGku7+9Zղ$on~hx<0Z˘LRy[AztW;[Ɖ3c<qsCHϪ:4<5ߘ!v7Sp<p tmoľ.^RmO< t@oo5:~#Is9=;ف xenHοŸN8t>eBr9xVG8I_Z M}_'ֶ!"+#g8quaQ@;aI}{qzTʪ.l;&{zX]X|cOWL H=z@Pg<+1Uf` 0=t.r0:uȤ.cF?(ր*z9_@2pGO{dg>Yw=[<@H䐅88<}>j"! r翱(H`OC/|poe $\FpF@V$z}/EPEr_$uO/̖$D uޜƾE-q6g#==?.#`f+C!B6Aڀ7̠_Z/I3n8X".hN\\/tavCgQO~PIQ~|翮j͸_%>Ҁ6Gā|rzpGT'$ ZQ!aR &YX*?yz`=T@t#zcFdB˪n0t'EǠ<@EPE=O R@l;~c2Da;C׎O"F2DlyVf5-%csВ< YZB?p~_€e8H]s213mO)F@F~~ʞLD|ɔnZʻc4̎A<[zϯZl?6㑑=q@ɾUp̠`==4cE.α켑Oi%INѺv9q9@I*$ z3>`9^fC5B#H͌pTUn8Vc+c,;w"{2AnL yq/r:FEn\S1Ҁ+傦dE"0OA+Ҿj qXC,7[gCB^=hl59 iv1O-Ld`^:OdOX}`OBzh~(xZ x?m-˷μsy=sgcxRFrn:헖Geq?emD>pXq#Ik2q9]1ⵔ4oPH jpqg}a{xCL,,-`UlV n=]{_ nIǖ l{8'W}n<g P8o%F6#*~heV6H#Y8L[sxb@;Pȍ,^GV_q!]!1*gu\KI3$JT($7 YCm`PPEP^9Ko+˧?7LxB4󪕌퍓+ p(((j H>@x*юmdUuP巘 =2Hp~ef>R2H]G^O >vfvyF'h}CLUpN;v \c*ʠ%{ڕXL+`>b+|Sxv'<b42oʎS=\̨6W˝{ wELUظp>hҀ^2_ݡ>^?#J#GW>3N9@V *Yq׳ MW raր#c=1ҺwRs-O phU SKh %(󃃁W`mơ1kX$! yA|/.|O @B'@:N>g,&rcI3nҀ41]G÷}a*<?Q׵CY͖n&c$SN-ۯ1=@%je#K$6ˈRăàs^!gwzޭ&CSXc9.Ҁ8kXCbܲe*h?Ǿ{bY8IC`Tw#V4-Ĩ\;UK_޸*!h 3NHPGs?*Սգv>8MTbqyq;9#Lz?^@ T 8eA gl [*އ4.z tjk p˵I?6E؀pE"wˎ:ł>K|F23֛, rO< rsȩ;#RKpwhJU*9\D})!e_O88@g9^xU>LlH]N8b^@Q@U-_OUnbhF3@xI5۽"[SQ?B5N؃.Br:yrv?hBHWJ raj mgǪ1a"(dܜqOSe+#=rhoFA#9Ǹ+H +OĦG7u?B8J$\2*3ʞĜȠS0傖$4׭2'Jmed;L}y#Ҁ)"9_s팀}Yy Dl$Qʰ=@? ,I9Z;.EWr>P*(<@BK lu Jr9U~;z?<pj94*wotUX"S=IhFc|8R:}ZPTlc8D#s y +-/Eփ O8ʇg|yjG,27h[kE:y9'onz}O[~ @7 9+m +~;F=g62[]ڇXU|ä&)ٙ1-F qTAp 5:Ydljcn# :+ןj L'f$l6GPw@Sw rUC4H3G;h9HvHl^:ݩnOP# @Gnuj*\B@oB:sGʭp7)Hq1=NN;P!#q%Hn\ɹ-'3#8> ?0[ary~;\wFOnD?M}? bKL<C1|((oWgͳ={?O^)|W"u۶Gu<f hCюq&?ƙvVKf ~[-QB?`OBq1،t+8K!I!ym㯥H-9f?819=YiXXF1|ʱhUs ȦW*Q!lS!TA$b7p=K*vv# G+$^Ҁ$$ m7]w?`_"byـ3lds4N?tt]ZO߰=EzMu~0\YD=5&Ч _( R:zuuZJPD4¯x;cS _ϰJv zsϵY M`)Ӂ!&G oZiѕsr;#h4C݆}vu6T(@6dGJB i5Hx#(FлH YvOQO̽EgdG*b8v;gVBcdX/ s4 4i[= G1 !tl< b*) eܒpO֗cJcPeA?(3qXU WrdmI c^дG+gvaZ d6uv7v@@2x] 6T4J m_!O|}h!oFUs75;HK!?#Ҁ!ށG˻<½>m)H2Fvwߑ@eĆiEvQ|XilT!۩+)RO@-cR/cg ⴮ai,v#䜒}s?ͥ~!d…Br{{V_t[]sElHoZ $dzO$'Þӡ&Z鏖0wn<=J\>%h#^PhO4Uq.b(V09rD #)ė0/ur;=he>8edY]AtUỲC8$wf@I^KXDgu,%Ot[Fr :GPs d&#U,ǀ+쿆Ҁp{ (((SsNxN 猆OS n c ݾt$J9RG?CS$Dd~\zd'cTYs>`f7&=,a{9U 0o9ϭ! B!8 GYUƂ5c {R*wVyj9df !;2͸Ad~4ϑHژg*|i H?@mP`PD;Yf+kiFO4ՊHW(r8Av<fK~\n(- kIL Nx% OQ= \.y_@g.rwl8[7o<߼Is9Vu]~]vJdz-gF [{;v#.8j|KZBQ-# 9x#Kɖ[O&kt̎lr; ȭ$췖,{sVN2à:;E[ $H~~\qĝ"]"IiɀF}3ǶMs>*ƍI`R 7A,}s.A>dR=;@,)~VWn?}C޴%+-!CFmaEg2<n;j _* 6|tzB'0PJ2^pj)X|I9Qw(f zzи'>ƀdUAs18$ @:g>_ Om fc+(((j6pj63]$ n">G'o