_Mastier_i_Margharita___ghimn_d[b[bBOOKMOBI2L:AH+O X `#hq x|Eo6q "$u&(݉*,.02 468&3:.<7>AV@K?BTD^FhHq)Jz7LsNPR9TXVDXZ‹\^@`Sbdfh'j vlnp'vr0t9vB_xKzUg|^~gq5z6")p*۶kn5e!*Q43<ESNXakuk;FΕ״T!nkF!*Y3;DMV`&i r{itbԫ {P. :{$r-5 ?b"I$QT&Zw(c*m0,ve.0{2(46x8:C<[>*@BڰDFHJL NcP&R"T*rV4X=gZF\O^X`b#bkdsf}!hjlUnprtpvxXz|~P "+I4<ENXaj^t,|O3M!f(]1 :gC;KUm_ hr{Q-3-hБڡ.I   , ' 1R ;P Dg L Va _ i s | "    ?" $ :& ( * 6, n. 0 2 '4 146 :8 D: N< XL> a\@ jB u D ~sF RH J %L N P <R vT )V X Z E\ L^ ` b d }f h $j -l 5rn >p Fr O6t Wv `kx hz rm| z~ S  w x !  W s y X x I % - 5 > G P+ Y6 bw k_ t ~2 m  a   | 0   W ) !% * 3 < E N WN _ h p/ x& c  | D x Ŷ  t ] " 'X V%.7A{ J"S$]&e(n*w,.02z4-6A8:<>r@BDFHJL N9P)RT"}V}Xb}Zr}\w^7`bd Wf!h"j$wl&wn(wp(ar*Tt+Tv0=Tx0˾z1|2~3446#89s?@eAADDDlMOBI;~PEXTH cs"Мастер и Маргарита": гимн демонизму? либо Евангелие беззаветной верыd Пользовательl3calibre (2.44.1) [http://calibre-ebook.com]q,3a005d2e-96b6-4e65-b58f-7cfc19e47d97p4calibre:3a005d2e-96b6-4e65-b58f-7cfc19e47d97 EBOKj(2018-08-02T05:46:48.295000+00:00  kindle:embed:000Dt m "Мастер и Маргарита": гимн демонизму? либо Евангелие беззаветной верыVNITŘNÍREDIKTORSSR Vr(N?1???Díl 3:J_> Část 3.߀Životidstva:avo-„0táří“ –1o historicko-poЀPá`taerspektivy3(Kniharuhá)'''"2"•߁džǁǁǁǁǁǁǁǁǁDžGggaSankt-Petěrburg v 2016rmbp:pagebk耇oooohtránkaeyhrazenaO''$proýpp tiskaké údaj1emjustify">Nabredukpobu..jurljonise (1875 1911)ex.řiohleduaěj pamětitanoulova Koqu:WR «]i>An,@nžebes)zem šePnech(vo@l,atímcorůnenadod@vzne`abyzkoukdo0sepšíudekutcích.»iP:,úra 11,ȌH, ája 9 (7)1rumrigilřeu.uHračkovaho). :/~?77 2`πȂo'%ubliPanȲ7sm8tkem҈xlturyHrotůčiim qnemůžeplatňtu(áva.֓xřípadě, s8Pa>nk8oyzsosoba&wq(zo venýmpůtawsivlast@>,hduh@de1bě jemɲmy kyysahujx`evědy.icméaždýchHt,9l(hsvXc8p80??*vej8spěchuׁLkopír[dtyؒak qmoz,kjičásteč xci`PčetoWl obchodúčely,WTv(ЏuoKtdk(KߧpHi)pryvkůodkazůneo1nPkudeke`уtsxtextedyZekrou،w c߀i>celRow>vXmožQiXtcЙimoFCoOBSAHWWWW焗vi mcrůhyhxouborxtydíدehnuаit@٪unkciQAktuzpole0 ďsurzorXmezi 0uiskpr0tlatkayšxyberXýruqPouze!slaLek“likněteaK. případě, žeášystémepracujeprávutomatickyistavíhybná číslatnek,ud@utnéUGopsatuč.ento <1ize="2">odec//">raňXedoužitímunkce „Aktualizovpole“tiskemouboru. -/p>Část 3.pbr()b> ŽivotiXva:avo-el8ří“Hhistoro-iare ta}aerspektivy (Knihruhá)olwp6t-12p>1.becpXcif  žhciviace:edinec,ost,|a,9mhikaczájemZouvisliYa놖πg(228W|iCPIapopul okolnZpriY0 ؀ooׇ׀ρ/ׇׇ0029385χׇ2.ӏskau 13ooρ/0097144φJ˕ɍcesuvéhondduáـvývo(48ǀoo/10886*Vyhodn xměnyypůiurysychɇиji`chusi HXQSSSRJtsovbRF 52Og/ 9460NěcoHvІXmma؞uʍ'''oo߇߁/g߇߇4214χ2HwGůznýXP067?WWW_oo/Ww242K_zslupzcx101DŽg02739774.1Opiuárod߂eudobožen@prai 125g03205915.gregori}ablyjektotroč244g/煯559o_:Krxovo:ezenzIredakč0ú1pg7ooׇ??>53226ěd5/烯3219oncept̮dmínx01///ǀooGG/gGGG9χBPچɋ7Ѕςφφgooφρ/gφφ408φφ3. FilozofQadič`17φoo/g23088φ ŘízrSv u`9Ogize="2">10.7.zdělávacíystém 198Hlava 1AbsenHbudoucnoavo-„elitářství“ebjektivnda 312؆Bpό730053>(8SebevražednýdsudekǏW40hŽivot1trozumnéhoipragmatismu-realIDcouelobálXmuaš15g77/7}218_7 P)poklady'ϕ''ooo/g4280φ2OkamžIzJ31(?oo߇/g491χ30vedlnebest?89'?w??Goo??ρ/???075601Gχ:4:Plíživ?<2p?oo߇/g661Qχ2.5.outkoyranieků`o!iktatuvědomX32/ooχw77683141ZměnaX@rutal0výchrekv biologick!ۀxčasujejXyledk34Wg/__]533gPjooW/g~818981ψy8FaktorydržA9stabilityavo- epářství“br!(ešlém~4ooWρ/64836όyObecněsférechsmusirozenRHbjakoiamolikvid9 šoȌOOOOOOM657OOOWoo'O׋902184`Po9 iluz׈׈:@ap虹polečensko-`itEvoj81p"-123877b>Příloha. 3 цМ8možKhsťanství <0b> „světovýmákulisím“:olitickéechnologieýsledek 394ǂ plockquoteeight="6pt"idth="0`GD40457>3.1.τGGgii měnyřesťanstvílúmy(maV976612.ogmaTrojici(jehoáky 416g10493263. «Kdo čteš,ozuHj»)okonohsthmilosrdechciPneběť» 435??g>ۀπg(122146>OdbočenodématuIqebyloristus,늠nrurátilaulhcěamašku 462okwtɁ'ooϊ/77}83752(4.ůh(nevšíma tomu,oeZemie 487O_Npcalign="centerw"7>Část PK恏 Životida:avo-eářʜۅ73777—oro-.etaGaerspektivy/Z1emWg|r">Nezُe-lihrvépohybkujeme_ooo?Njρ/ggggggGXGBže!ocitnPam,Gooooooooπgggggggkamřj.'ooooooooρ/ggggggP (Mudroslo )'oooooooojmbp:pagebpkףם_ףס5rHlava 10.@__Yiolog ředpokladykulturvazbL٪]4r1.becn@@ cifpyRZ žhcivilizace:hdinec,olečnostJa, mystikaPpzánsouvixwc"0I!akcepul okol ˀZpthτDŽNjτƱjufy">VýémaHyapitoly1ah olmivy,eboťeruhuČěkozu“voříájesabtgtakud9cpatggezXpá ixosféY큰daczpůso:ětXdstaivámtva.o@te(nay,a`ϐ́w!;mnohobuhýchrganismůWWWSnáxihe8(wpҒwwvšechnyya,ehYromoz aparái ڍ8jzkoumajšíompon8ou jigenetmu.Ӡ,m0hchemcesp߂߂؇účas mchondr omDNK)< obsažena v chromozomechuněčnéhoádra,le mitochondriíek2V živo8logqu řx(omsahuXc2aparátiNKg, žejišťvzájemnouin׍$ou ̅!ހi,va ú8y:ulb> ohledn0řílivutҍzvpneusrPpnx“ojli><ǁ/πˁ"lign="justify">druhy,terýchenformačně-algoritmickéybavedospěljedincůkládáevoompon :'(ul>/cg`Hilepos=00011943575a߃wwv///+).oЪ7UGEičůistupړPět"činb0`plÓ^`tomďatartýϒϳOOOOm.(ae𡁁8těh),b8iHʄ}v@д8Junik9uvniaypopul. prvަgbzískzkuXnxi!Aqpadě,8e;Ki" Pu;?kitɭ inakx!X`se莐e(vi`oHpméino`zpob(vB !߽ktMíryatriH);ɍ7ohli'!'_'/ϐ'''>`&evyskytю@iologo 8exinxćezhqťtvo1`4miG3㒷 mڎRd iXhuž,ڲmž5ڳb, shosvojZbecmusi.Q0u0 iaktowxllyakoíči zHuϒ/u6בOO">T]wq٫y☡Qkulturu'"pzeHcha舐Ȑ`l?ُHyykl+9zbQzískanékušenostiředávají.Bezrvníomponentyulturaemůžezniknoutnieozvíjet,Iitomšakeharakteruvlivňujeímpůsobem, Yjiuďotlač8,@boPoiorm#slupky.e-liedtakováӄ_]',dsuzɄto degradaciedoucažч*muáu: minimálmíř yꄈaxǁi3chositelůp>NoXaevouýšepecifiؓ`slok@lastněptatgenetickyaXmSm(znQmPtvůrčítenciem (>6Uט/////.rnOOHl0r”g!a`vycpláďataYjPtTl úmrp Gjřipadpembryop-larvobdoba䃨3򍁚9[P7C]]ryb,`vejcox (Htormu俔pojp):aonkrét(r(lȅ`pb110plxnut6ků.UkazaqYityܔY*xWzvyšђJ`c 0 relativrmíkomponenЙ''6P.wwwa 1۾Rslušněřiormováníospěléhoedincezrůstáýznamakezprostředpéče)chovybívajícípokoleitímtarším,irčitévébytně-druhkultury.

PtoeáRpni,ůInotli䃸pžít interakci Q(kyvyšMobjemuimogeneticpodmín)ložjejiinAačalgoritmZvybavdoЃ zenžmloarodloudobyrětstvPHuberty,Aiochnej@keprac再ڃhgraXvo0organismu,`ek os؁siWWWV):ce ">Zenohorbiolog דsféřeeměe člověk (Homoapiens – Črozumný)heňuejtem)oPl.МϞ㋞Sstran؅hobsahiC(, n•Љ~n€zi!腘 jel>odrobsKydmstupdoI zaxůjivot:yCřádуu08kapacitu“Şmen)zp0obuxiste`,`v4současlŒx81h( nuJblockquote___">T8ar=>ayE8ktivrayafakeۇяXu觡sbspoluprávšexaspȀQ8i߀ ނ////+ éčQa؈YYlJtěp0rxogggg201688gc9g߆??g///dÚčeygpravns#Հa#uu hlaotázxbaXу(ȶyOSzh0235310///*ynik!zhpovprčí_$. ???9x`">—— 3L''__]V݌ٰ ̯variant KJ(uzo5 ě-algtm y(kpiakpsychiXůPGGGGm)Yga)suohlišit0RZhy>možaždzařaddozevHtříd: ulggb>kultury,eterýchiutoroblematikuvědomují0espoňěří.ojli(ul>Zadruhé, >v každéevouýšeedentad놺s(dáleožnnásled9cPvarianty: 

 po:(rzhápoGG@týkhlaasyـžiH8š *ؔHv chvxech“[loPbohexovat@odchylkyHqdominxcharakterH9iBpůsobit!znugXelq`Bne mítá0itel^vliv, Bivaz ekXiuch9pAak(󇧋PGPevů?)e\prY@d[ťědělnstͳ(;dXKhiznaku@nAiPnt^]ů,ɑpracuPmate )(0e)avob:. ????=Pome-a''' ȿdyvx@zka(aWppubMmen,mzájX`ّKHυ.Ӄyyruhuzaztoj yi`Xsoskupin!olpPčҢJkifia(áHro(jvýšd#ipyJestlipeetnografaIrtnalýzy (P!étovy])kmůžebrk±mrozdílnéulturyajíakv důsledkuvéhoozdílnj„vztahu“ poznávacímuvůrčíppotenciáluůznotabilituYҀstihkolení. 

Ieziimieyskytusebevražedarianty,terznamen pořechoduтproapčaánik pběhu životaHo@ěika.ojmemAosxindividuxpOqOO`elid0( mBbměr/i>udomudýsychydinec;>ojli="2/ω">palgHtm_l-egreӉPsoR+ak@za`naaWI(ýaspektHté8xa háp,ěnzylavy 1 5 (celko)azejména)/ul="6_׌ceI">—— 3L'Aro8AA(ed0@OtlIHbiosféřeecpodPt0 n:organizax+YP{Q0druPČ#XAgenetJP Xnagov ,akdospěl1můžtátE5z(8i typItruk_(z Y,io-zombi0don,1sKd@\ieyJzvp2dji1 zetPVyuhoces?nebhadne슠pliv(vizpitola 4.7). `7ϕ">HyeKyarQ č]m耨qvzáje(formQmezvjazyзQ8o ús)bdɢb8pq1,hbjepís@ictXiXxi1rtvoří`ákladF)h.11  

Z polečtieožnvyčlenitjíundamentálnčást,edyo,orču podstatu (charakter,mysl) životaǃv časchnv`řádoheseXletíceՃruější,ychlmí(sdemaobuváqpok).odíme-aDhistorickylouhoZch,O toiřiřadXtakomponXyDj:BulOOb>

O="2">13TfX*účinkc organizaě-0ckprincipyXnormyhy,`zivyjXřm,inžzal=án)i`eטѢ6ensintuce ( m0uýt5rěm$ůmlivzdeny),wߌߌ="3ߌߌ߁/όߌߌ"> ytkladdy8pliazn`(vykҤNješkř0 dBObdalruhhaks ɏѪZxstȐv@t 0'0pmi044424סע///*.Ǒo/uh6">Ptom!nu0p,ewwp}nicház1vůj(` žaotiP azùprůběhusko-rozv@bsamě.'!p"1emVorovIXinfY„ttei“@@PgenPřiservkyy,terjsounáva8pokn(neměnn@(jakylomínodstavceýše),tq1tlakomiakyůsobY@h(rředaiologruhemenetm8anismusBr`cesuHdáYt`čnHp zujekuíslušÁsvébytpopulace15-adapt0 –`   2blockquote~6ۧ{JinJs da dešlýchrčrermožrozvožic'؛@a3a0jogramk777/,cynam,e:„ČěkumP“ XQsféřeښ!,phaox+B(oezYsledukro4voluci,b>8myHep-základ(XdolHby2X8)Ymnohé2a߁e-vztahbezhH u0mictm VHhorulaso>mrav/riení.ɑ>NaákladěeoriíydromechanikyosuzujíchjakulátakopecificHviskóznkapXnuOohybu biidentPýchrmQrůxhoředurče,9ntojevvolbyedJen)uIomp*si, každze )kHʆIv:buč popmikro;*všnyymužHorgxs0e8)ntokuk&(aؑPM]das1jexaX߃1komAst n?e mLi (qaakda7Henergie?informaYíry (Hramvů)souhrtvoříalgt, ipoaxdqY7-rocesutýmGGk. _____zxpɡ`3 rotě-!struktuᤩXvkyjgbsahTsslPط8ufragm-zhéگiživotaA,C:u(y8kHxetapǼRince(Є{) tyЀyAb@mnadřa)cȕHMBȇZěrX@j účel/׏׏׏>Tam0 H!ͅ7ĄOJ.eoplodIlid o0rmistejR)23oů.êoubor 46PZznivy"ّygotdledxG`aiikdy`5ne 1׌׌׌׌VG88P3(!0kWӃň䈐72H볱mIbyiӆňktechv(qastiob@iomalla (tonazýv itózaobalrozpaP,pá``cXzdespirzaždx07%duplicibdvoj` hz178procesuznikuohlavníchuněkrobíháčnéěle8inýmpůsobemazývse „meióza“. průběhuydvojpočtuhromozomůeýchozdiploidqbuňce (kterobsahujelomplet0árech)oc؂kevěma stup‡Em,akžXrsledxz jePRky,3alaZaprsilogو7Im2u (tosoupiegůrgdruh܆͈dil__݈Yrفí`wlhmezibxvzájem0euodpdcúsetj.y (co0؞crossing-overI華?mám (budoumuptRiomiߊKovskV (W,xenig.gadaW`ěք??Hgvyt8xzygotHsԉGo"1 paqa)náhoI8acϋRPvoříЛ񃑉WOOOXH!818mužmgLnčet stspermτ ženm99kXitost:s mtruˏykluor8l1zajišťukhpouzeedka___11460W\9_77_///*bpravqk odalot8še)vari9zfolxlk0؈@i<?`dompn%GGG1272<20GG///PzickíznakA,!hzvl,symetrekreeogenůG130861///eky.Ćφ͜K߽vodmín(edeϋsdpPjsi)@zrásta!rt(tak1skupi@ ݺ)HWeikvidc[Foly{mh 0mmoqm.ʊRW{a\0talaxživuH{l dobovulaošp?wižoastupdPejcovojuYQsln0Hěl(udXotom hζ>Jestliže oplodněníedojde,akeaačátkualšíenstruacerganismus ženydvéosledpřípravyitěhot ví,terpnebyloealizováno,čist1ačcyklznovupakuje.ą-li,zniknygota –rvabuňkaho (třepokolep)anáo)PІmzskýs echázdoinfyziologickrežimu.

Volba urtbvajíčpodleegenetuprogramu žʆg8cesuPiózyH bu0kolikuluَvysvětlitelúrovniiochemi/uk8onitrom`8ky.jPcky@mpíše^لDŽkuteost,هSsouchopžívat věmiAana ynoutako0vyu0t?cela sIzdPmpdysivocpárdefektЁdáchatky,íXčem(amoYjevitáxemoc. Rblockqu6aoS*sperq !p !ǁotbyohbýXyateozoruZps@ezX0Yesmysj„pYáhodě“ombin(rozlune(mॱ PdxhBnahi0jxudohrBdoucفpmytikrodičů0jejikv@vzestupíbuzKlinihАoJen«Ykslov..ušk`(kam`mЋxaX)»22Ten㲀ptrpmo$r18žlivkrv4(ybexokriԜtanelaX t0v!؇LJLJLJLJGodpd9pznikšdruhPttom:edávboťobsaq5mromozoX@ىsyX*Ammůžt+8jeatky.ʀarYG9Yy H'eodc 8n0sahupܿyHhly0(@apitagramxžosiivahragmentydě@dlאאאאKdy`Hjsa؂WevPandFjodoЀobH=yNRpc,yoam(d7,h0`xvotabylH*Bkdp`unyhotitinxé. 

Vvmípad@otClou@obobytrHvbu ؅inarLnů..asputi ovlivňuhcí81politiktЅv mnohodmíněnKlučíkymodbáás8X8or`caronyestáy24yemӬ,jБoushɢ mRi(ke]aɤsonstaouzevélastníešvary.`třebarotiasputinovibracetnieslo „válkažoítěznéhoonce“initoeradyz nedostatkuenect ,Xboť؃ měloškod`ruskéěmecazájmbyXveden:̀8kulis(chXhlarůel Británie27rlidov( (p9peroucuc lajjeji:ddaných)Őelity,termaskovatehi@ď úmyslrealiztkýsiтPspecifi“mi2ktgǍǍ232888ǀ猟ǁ///+. Aestl(kxpcen퉐9žeHiȗBanuazačá20.tolet"správná,Pkʒ;pravda:0kdybychom(znXȂs mcíle,Qiqou*d@vitelkpntarؗo,byXsůvytyRhajiš0nosdkyyyd1trolouJʋov/yčas voř͇DchybڦddoaliJezOkقsxhoršíic.í-1í,* !apPxu šludx  ɗblockquote&6''%upouhhodhalRvemouvieióz`rgsmuarevnH pobytXG..&avorph[cknn@kazujiosobitisehlději39Jsvě(ne8Hi.n0v`chno bude čНmzříaBoh1pztitS Ȳ`hzorpdp(dom8nobhbivIneexiL(Hxx8 tms!2ůžoýotvrzePdecm!todamieximenXeodborww׌׌KonyrozvPvtarok..ljuhvԒáhporPZjevodmíduX|úč@ů:q«Bůyc0p lidH(pudﮠs@z.»i>(+, 13:12 (11))bdobIj遰Nm,-PZvaҊryHmaňHA (Mqš, 9:29)T na 0x (kulturu)B,aXhitu-algtmy,pف}hhminuixυɐxcéy2op)at,𝡝8variaceidydekxce-leXh ůslЀho-[pok8uyit`niAiaHljaRreHmɥeklara$haai(yphzaʃ[˺`iݿ0 (ea)kdodenmivoY0q,:@mi.ʃs2yloc iZkupinhladXlibjedHph3czYBa}sp om=ϛ㛇̖!r1evl`ێupPm[(hsGDŽGEJxqslovSz`xo+h,meióȗlorganiscarevnytrYcyklur`chel89cesix,/iny0b tběolitickénahyarsqrodinyměnily,aXř`einam,dybyuskoodládouikuXšeI.šlo (nebolespoňyppraveno8jít) t(cestyecíeatastrofě,terjeRhlž prvníchete8svéhanová,akomude řečále.

Vomtoontexttbaikom`ut, žerozehqareviče –ásledkarůnu‚ edcházeostupnpWčtyřae29AbyH8emoh(uzortoIiksifeiózy)organis` uhu(vCbezdův)Pi)AwppodqěXminulKAdouc0()mhaت nezby8Pdht tuHhpozah Y:`ce 19.čátku 20.olߍߍߍZIemVsyny"anglq duardII. ( růxhh01 -810):latk1ng(Hud0d@Szklyaploiň؂miromozomX`0tev5bXitr0(z(񆞕bratrTYLeopold`nsleWald0o-Pyrms,`ell@jeppmařa(izX c).ou8y`htii@ýluP@o`rotikاGEi (WejiajHohenzollerH(vnu؄s@ilémaɊPKhoeňatkuehoynarinceindřicharuské  Irenouessensko-Darmstadthu,odsestr@Alexandryjodorovny;dyž@ámilémII.ženilqdce1králف@ktorie,dětioutoemocí@trpěly).romě@YtaE8ojevilaHšt(uěkterýp`meckbvévod iůu špa8lbd@stie (t @AlfonhXi)31Vomohledupyonhyakticky0lie`xzbr, apomaikvidacilá(F yhtiv nkutelBritánvěybudovglob+P= mbibl ktuoče!lidstvajménuohaTeďpodíme򞀚tevho cesu0؟eEegregoruv(neo dominan9aáklaXuIsped0tvímsů.
/////ujživotá,Hářilez,íšíPlevetsinteeneЉxobzpočáy1. Xl20t)bviňovala, royvlivňuPpHtiM(je0.yhloumn0tpaki(Phsp˄eYi(za 8vrac(trb@`[Rta аF70skutečVlíosamaddXXla.okudšakpzQí8to+sٱ0zAlixr8dvorhybabičky8/ok9j8lxi aájmyX  @ta٫AáHprpi0"ydoškdklсхiTzamPatnA tu-civilizP2HjQř3re@휐@8aI32<0u01"??
19toí.Ȓ@ohlioϕ/ϕ>MoЕh@j`2WionyĆ8Vodu (VladX k,rimorje,habaPkraj,Ӱn,amčatku)trhlouskooblastioloniálníchájmůaponska Koreji Číně (v^toylronemiao-Tungskéhoostrova,deyPortrturu(stavenojeáámořkladjeblízkiXchodIpříYaľnij;aseesIkoncese).oamozřejmved8k vy耰yvztahs em, ičemžneodeově-itickynio-eomspnéITichémceánu, globměřítku Ȃ]usp9ciel ritxii.
ojli(ul>Ta0zȍkurzurozpoh(r`ýmyyHle8odpovídadmhlaváre.ýsleduHlGnexžea „malHězX“Ȁ؀/cg`aile=000123569733a~///+[npctimulЇhihrevolulete1905I7.obceȁv@9finanč(krPterpji( mnopodm,oneuhpádGjit؜reforXqprav0st9Ažíchn`څ3oyvok˓P1914HbhnI(eAimpéria: 0mey`soasɕntaRako-Uher1aώYu qši (PPou).ŠpatnýdoXpAAlexandryjodo8nydoběy žQjejm؉خdepr,ysazavȋnsiI a४arogan(d.GGG38738?D4GG///Dpsysomati؄WWW39274OT5W//W///*nfliktegrego,ڬ`񏣇ripo`jezdo"Xpočínaje?ijeX sedstupHPlstPtehješPesa軒iku0šemW6י3טN P,eII.`til㆝rzednicyůžeýtplatňpnYtiliv"8zh tomЂ`ěděl切ilobHY0xztahaozlHsil)s{dznalvropbdvo0synPzcexs2zí(pestɈ+ňatP_eW` h(princezAlixkuteXzlahakarod,ejší[9PAoYcivilizak y.Jenže,ťsiojeie,vousob8zAňustátxZdědicahbudouc(DŽDŽDŽDŽAymbolikazatížihemofilip8zadpívxmíněnýchaktůcelkтkontextulobálaptikyěletemrůzAná.esarevič!E12.rph(30.0ervence) 1904 době,dyiprhalausko-japonka. 77776lpomeiózaternagramoval`yn ěh@ ci jnzȈlistoparoku 3he؇Ht(hricπPetrohr0d9R` J{emřiouja`svůjv0Atoj: „Potbme큀uznZ@ubychomdvr evoluci.“eXsledxišЅ ouxk zárX!Pn2zHxdohodtz hijatemzloblaȢlivu.ůz byhnu٢iešڅql`imperiãhtkolonizaKoriěregionČínpoPuHu~Vk ipraH yce.ʉ|9tavbuoi8chpatym8yqhmcÃe郃Ibýtyd437nebʍɞxu(háji`,؜̹yLjesunxnҘ8ďstvaģZ֙Qod@i>߉ω/uww TakoT6ߴ٩ed袲Ժ(Ho,d9.nora(27.PodulPka dáře)ߠbezPhlح[yW489658矏///*YbojbakaPprImtjátratord0zasá1kzvaCesaič“yly80otřazd!zbr… (o󓨥H Å8jevHMy!riA1ů).''''dܲ豰ci:votbeh1stej,UPoucn Itáti,oQtmiděЀi minul=le(`r(-nezodpovȼ9elkopaeaYelity0Yo`ikezvíř ť0ҌHlid5xel`la.6ovhobecXmtextcahcSh:Viš[ro(krveȀ8ácmoptvАMjeOKlumpačinpena9<.ӐHip emjXalQ閩Ǒڍy=léJ@rai2u.ak㫘ň,0'0)`(mˑzkuQyP rq-|Xoezstarostnou „elitu“říchem,leěž!záležití.rváceníidu,opuš-lio budoucnmůžekončit Pvottásti,teréoj1če stejně,akoUknásledkaokračoqtvérodu.ižmyzdvnarůnsistalřezdívk avý“oylarvápověda.eďPseeeat,dapoleč@oprolijezbyt$hod9poX댓 pohárjzíHýtplnýyvRani`poz`šSkapk8t"I2QIe.39xlcsmyslHmbhkarozbcesarevi)!v0poruchHsžlpXj,udmxIBůhxistujJeևxmo8cíH(dr`apukláddušic,Rxoaelُ2 oh8(yIžá!ran.amoz`jmSMȨȩPaůzPt1265/+40oח7///YG>blahosl`s ȪH`tAShoradvѢ$Ѕyjqoudrač1qmospraaavzdory؂pPzlovol.ulO0yalu1"??Aa aљuRizRtau vrděp1`zXaaeĭrafzsobeky,v @qkejžpiky9to8e\N (jobxphkrach@smrt by)"inȂ@isva`*P ¤I`ruUte kladHuvinsepIQzražQPa-orpce+&Romců…(u 67">TAKEROJEVUJE CHRONICKÁ8b>NESCHOPNOSTIERARC8AVOSLAVNÉÍRKVEPLATŇOVAT ŽREČSKOUOCAUSI,OŽEKLASROLIÉTOSTORYZNIKLOTROČENÍIDSTVAEMÉNUOHx DALŠÍMZVOJIK1IVILIZAC𠏊 pwwwpcen">—— 3L''pemMítmitP*omcoP9íčinách a účelnosti nemociesarevi,eožnéouze pozicteismu: 

Mrického:ůheexuje;sud'eodinyikulášeI.ylpůsobenovýmouběhemblahýchkoRí,0ýámxpXměl žádndůvod,myslníl;8orienepřiXšíravně-e;ekce –ítězhv n8tendořevyš vyrotiv kyrozumemiloupod.závislaÃꑢaa9zbyteč hoQsPk0datZoutebjasňujYchminbhuhromyakoPdhříchůaoípíšPžezhXk tomu,`l؉ěmešit: aHivكomё0em.1>ojli(ulg1emToyúrovHzombhorŽivotodma(8vschopxmaAtanShora_'__??/Ϡ___YIdeGFBo)VhmohzaX„tyiꟘ vyzpyt l“;arIhlava|pomazaodsuzoiPstejyh8bita;l҂QklaA茹 ҅ؕ"skujsanesp(usko-j@nHu0lkрvojeȅXneúspěchy 1.ětPy 20tooluce:9y3duroaχʙelikp8k0pqsXHr0eméKrДO߀opǚ?88sqgá“Hrze.jliРIRPqrk(RPC)r),ak: g67">Hierarch@)8>pryovЈ@adtuplyٯqudKtlit`Q_vyȳXdymvaXdaž)ayع{ytwHڅěrɘx`zlohailblhchHopušPkvůHaschbezstɃ,lkǽmcidr8!.owwqcen">—— 3Lڂ''ti:ázor9osudrodi0pagx`!poskyqdpodi zky,YRl<`1(bibl!0xje0otroli`ϫ (kapia 8.4), aσaisȗatňb0ěkP@騱3ovy<:)ǤONjNj«Je Hsizl(~yۭlk citaci)kl: "VevAcpannad yctlaí. NЉbudez@ i:Nh(ty,ďlub; býtip70.» (Mato,`.:25-27)GGGGGCpai0a0''±onv)pbyعHxra ž9napAna?A kicȄHHq laduiprů '$xڦ,Hli;k`Pa8IypěZli…77776Ro vchvHchů(ho"X<92(`umísٖpisqje:a«PneXPane!3 n8iy?x(Lux6:46)ʈ7gW__ooTonamená, žeistorieidstva,egionálníchivilizací,tátůárodXisudyířeceenotomkůmišejmravně-etickéekce.tejn}každému`jeholast život.leešichniěerouhled… –to*depímvůlivnevířeohu.—— 3LAno,odinyxs@rusЀHcaraylragy,Pe@alAdnz nejjasjilXr specifJioloákonito: ׆׈">Be (gen@ka)udouppokole jPodmíȎ€ik/ouӄQúmyslyčinajp>׏׆獷i>Skuteč,`řích(4dr-",`nespedlP"aJIpomstychtk š8x,aznamcel؁ivětt#hávazyi. PoktehpYvoboo(výLyvYmož kelepPy42Rminul*1qUnebЄr,Єůyištpy3Хomu)duc8(vAi)𨷨רokakiabysnezapžovH󄀘ýmrobly Pyzmdorg3,s0:hukznЈ̂aؓؑ`(oYXdědict)mYřpfht,informaal9tmobsahj)jako:pvib1)_s81;QSaXdoXa҅ؒpuatI`spuѳע??D`iyjt pvodduk exuuzíčeIípa(Vtakz(3záx:ssňatku3m 0c00QyX(IesQ+b>Vůbeca҅h`bylody`ldázel(ž)éZa>dosáhnXaktyputr urky؜"4xb>10.1.3.edinaroces#ﮙv߹߹56353Ӄ43hOWWQOȃϐKdyn8\I2tPȗroul@ بTvemYcit,ja;h#0jm8)a8Ҕqny:očůkji1(e0;ar8ce[čínás@e0luplynuIHkkaet.ԵeذUmueXr{ojsijcnagram@QencijvɅhzva`rapu. wpwwuPxЍmAj,u@$aejemv:ňY ycelkmeu průběhuospívání.atozájemnározanostejevuje tom, že:

naednétraněerozvinut,arušeznebo(mož(vůsledku úrazů+genetických0lhr44urtémHPobdob/i>poptávkokzkáXy8gramova(pálundiuhvý9,koTrčástP8ovylučzforaíslnJKayxjejiin!a-algoritmq)zajiště,(pXrusPmazycexistT: „CoailkoօěčkapI؀*y8uží“. o/u`"1emJeAЬ#͞HiӋgdmozwph`pYwwtWWW57395OT5W//W///*jokudRpPnahYríjeؖLbuďtxoڕ ъartiЙPXaPstatt0omez81886Ljlj///*.ԅHamplaaiimnoPjؑpecizxJ-padkjs ny,hyhׁ, eIGۀg">T*nesmíočeva d yr`ěles1kr(bude `xzGd몠neBe mȒYlipůsobPivo(–vůnedatЀP(xydlfiuxměststpj hajʗRimuly뜈omabyHhasH(Y(AoȦ'r]jni-y);Æzrodi8j0odšíozitpára Ȉs8j časYívyIenRpozorkd,yťA8d)xHp9, Yvol) )Hhn!id9sky 푐U0d ۠pЦaHk†юspvvyhjepmskeletardi Hzysɐut`؋koonaP:ů6{PXHsociologiih |jakhHBvštmatzky: 1)opnz gptickami enlundividu3iolen)qe֊am pěch `0h8orvzniklúpad8(pvka?;2)ʍznm @omplex"ji爴?Kro(Xj08`xz oIvsaivJbiosféřeeI0xx0n8asah 1)Ѝ(formac9x0iPhHce9jejichomplexnostietailsnejenředvýmstupemospělI,leniaelýxůj život.

Kulturyůznýchpolečíednéxt0sam1sou historickrepocháPobsahovědlišxatokoR činkologiiraktyezb hoblaproědeýzkumy.všakzhledHk tomu,Xe echnyna`návyky,jichžositeljeainec@hruhu „nadstavbou“zyp0truk"psychi0pkaždémasoHmam0kuyorováυXsubdsociál@ikupinшnamnějšímspekt"ň,jai n0kázalasvojitgenepodmí@htenJndividuhXeo xouviss ot`kȒPA9rozlo؈)obyvastva,ter1Ё@vyrlo, ů,aáklad"yt@á!vemx ají. Jbylop((kapito4.7),䌀seنolid(sjimzvrx@oAe)hHttoh8يalgtmic(ꀈdominu0ynHzdrojformaě-7vybavj` Bue-l+yhodnocoXue0@diovڬgosnevratsmhɛpo0imnouttXco1nx!urhikٗdobí,vo}`#?/?, .ʭ milovpmezi YPyЦ3կypy/x@u-arHlyTpnaʉZvešk773'ít(v䂸 nktyreflexQIX”iЌtkoYúsecڶámcsud)A.Իǻ]ůhlaod`íic3hi@1zȽwwww>Oě r:omhzG79mum,nižhѵemýš(omrava|oȺyqá;udٳV pozX8 //8zombie-biHbotaDáXL(pokusHyolog zlom okolɢautAmch)pi~kdpfos PindividuȮvůbi*Xh0jevpRkulhvleXzsobуsebevyjԗ Wqnabezo٥ vP9ý?émo80(pr8i(„l:chci“,q؎`a0}onoh2>Aюq0aУ(neb Ϊ@u)Οj?lnom齒js8@›Y񕨇lyýt(X nekoneempak,ڑ@za[aábXensqailf xblematiqHBZ8ěrem),teprwpoyмXméinhzivzBApuberts0kvr`hlids뢈颗-j.0HanazakazHCѳw,HON,whўýsketagna`jejI_lního vývojeedné předcházejíchtap, že@yjád0nímjinezakončhosobnost pD.inýmilovy:

Typtrukturysychikyospěl čěkaodočátkuPdmíněnchovou;onamUstliSdinec6svxmlati@áhneXvratidskjtyp,Ȅ8sledekklesulbspolečaipravr yH8rodičů,teřísoastioběťmiejy,uz Hstaršíerzi. aegradgre8vnwwwwwiěchchpψ/ul>10.2.yhodno8hzny73hdějRu–IkaRSSSRJtsoRFinformaHHvýmy`mqsiz žPHS@ppoli
2dvvotòpradiotechnicezevY„anténole“ –nfunksam"[ˉAssáhlo0Xcisys0m. 1TonamXȈchopnho*j`atoi8pigxlyádov@byšaԁQmindduȕ senzibilů;p5u0zařȂtmXprůbě Esp߅al. 

V pclizakpřʞ0lm[p2chlo49nkultury8 ahrn*:>dul"><@u1"??komunitnítiku,ednotnourošechny čle8společnosti,íkyteré􀈀Xří důsledkusobitsvéhondividuál؀rozvojeedi novali žrhskhmocí,zná ců ohhemakut$,ejichinyl0SensXspěš.ojli(ul>Jinako –roměimo`dnýsituatutoomunuharaickéDaakoelek ؁livcirněodporcjin(lidizeatatk(nebolchopí.oučask1 dmítá!pzitismu׀хZyěmGs臑Ăpjevili.ak: 

< Xu`1"??<_/πˁzapr)8 zpPobPsttukr"chybIɂ hst dos*c,PizoaYpi:lů;WWO'OO/ϊOOO>adruhbexФY sazrdividu٘\lib#rjB"mѬ9XItғBpʌsӧcůioczHplanetye.OO(u(NJg߈">T ?znamuvřůž (eiéjӸXfesikpecizacyHhierarchifvztah(tps;سgxH)%؎ekro@4RAmaximppȀbXvu65671 5///*,㝹.GgϐϐϐϚ>Zdeobzvlášnezby@Ȭ1qozor*kinuituHb>xOíčinjod( žp*00>–j.o9uzavIalgorit؆:;1) РMOrrm72p2)yluč>ědo솀pymu%en(kjám(cházet )$y!/רP(Ш!9H)>z!ilň,egProdyhce@Щ+$He -koip__"1em_]A8mr,Y`qnol8؀bpadavlkaci najjimek.okudn:AXul?繜1?ס/ϻ"> nlehrůxhuasuvyhnutelněákladem řídíchozhodnutí,ožede chybámři řízenííme škod-nášmomunitěakoelkum činQjejQčlenůmsob56<ǁ/πˁ"lign="justify">ocitneeeppodchranouultu „modly“ěčíost samolibpiebokupinovéti|uyjen0odstitelaleyzdvihPjeoa úroveňystémhoaktoruo3O/ϋ">takv důsled?mysmu8Yzpolečěcivdopxáp؁0domHlžíisa?Qhroma9t, žJs聼est,teqT,ůřovatsabotui?`(Š0n*vždykol!mspra`l). V jednomjmá8hu1za dPt ntxvýbuch1argnn2r(vztahsis@ickyniklalnativ buď:o/uulW1?/σgkpadva)yforҒičemurtý třůB:ýpšencؘmě vrhelero͗إCuxmí߱߱68406ױ7߀簷߁///ߋϐ/o7G_Ϗ/78|wajzalXX)j@rincipech,e
odxtvyshowbyznysu).Zěb 1stlidoneščasůۀzát20tole,ypěsPb ě@Iu58Reálnémyšakylyřiomtoruhuábavemilosrd1odvracesamotnýmiejich účasky,boťodobrycorientováPnaýchovupolečsilelRusi59s  svhsk@důj - io0Čle8Pٔc funkSхi (ceptX)[at bojary (hgrv`adaptivdulym~ens`0n)tvipPvXza(oužijeme-sou nterminologii9korpoPi“,0otam`ztakebytkόikla 8Tuzav.''' Tohromadhám0ávotvrditp st)`pátk Klovst‡íZh.WWW71501OT1W//W///*L poha[-roz`1zor0skikůědivláda8Pt@ihpojeAdkť2pochakoe2ׂ 0km,hR,Iujea p xtuoI3uiPk.ʚobranxȰa="4">(Змиевы валы́wr)Ёzߎߎߎߎ Velkst(ncyklopedy3.P, 9.l,xr. 547xnfoI)spě:HADOVITÉALY(vu!mzyrzvuk(yh) ,x i>evaěX,ihlínyrczd,먠yáhjižodyjev񂠏xbz2DpélPto.΄Ć`o legend0om,Qb(0znadraHaiopuHyrJAbpzdy.ڭ yXuch)Hkiť,0aja,tugn@TrubežulxRosdíQhosymíst茐olikeskilometr8х؎Pšo 10.odob)zqaяP`s* (vizTr(p).obejiqývbHڂ腸tebzku8d!v100izemBlplprmi8c@. meto1t聨""SkytE؆iky[Үhe 10. - 11.! IHi:(telxmiravjatoslče*tupcZBrotiePmPo@Pm (Kyp@m).»wr)wwwwsJeJ ubaǦǦ__Vea- 7ߍ܊leqmi#stepkp؉up)0qápHbu(odněsterštílovanéodélranicvých územ0systémtarověkobhnZzařízenh–adovialy.ytoZed0jižnědoučas hoyjevahouřezíDppru=jehptoků.ejiAbytkyechЃXdodnes `kiť,raja,tugn@TrubežulxRosalších. (…)

Vmě0obuqeytvář, hlínyůplň*kopN@ter júsebytvoy0olikapevRcímiinie@svHk@aykemnačrozsahu.eH聛a4Hohdnotiseilometr1Sta"zpravidtak, žeup!ithstAuepí, čelnaxh؀0Љ0ȋ%ytV@ekprotiájezdmkohdoj`pš010J12ii Qřzáklad20.օA@vr0؛lošiivylepšPd!)(adt ami)AstylxXmi.čgedN150XProevHхvkláddI(ukaP9ep0ydinavPp NaleoAdesehpztyp6h>“ vislo1࣐ůdy,QpmeliéfrísydrografixJzliޜߜߜfhhs od!hloubBnKZjmPeHnzůȩíjixi`naišťx9ur kk vojensKek`ppIdú`ɜpv9ayh@\e,38Zpaxbexčí`iHu!Aohjakál,bpohromu+HoQis:rorajp.» (Textاu8턘vzatBrop(6wePHA@SBF:bt
T!`zptp,PGphxorZ@tayýmЯ(obemjAspolnȆ1ikova@iGGGGG">Vk[h řti1 (95610)萰Hpl(lanu0brez`RЇDP*od;ěchtoojos mditcoovinЕ1r@ րudržځЏ0ádychlhauibyipePjcX!`ňch`Rnad šeápzX''''#Ceegendyؗy/ daie1Сciesvariant8JotӺboharjmoXnedoyahorůhXeAqblstejBil.ւYv`ވvrhhHPsie@xělil9Plavacwayznačci.ˆenabídkuRHIj)9phlasjvyrobi(lobrovskýchozměrů,oteréhoerakapřáhl,polečněčaliýtraniciezivýmižavami.dyžiéráunavibohatýruavrhnubyiodělinejenemileoře.ĂsouhlasilpnasovaldloYČernb ,deysíleÅyatopil.ohadovihyꃀbytkybzdy (jastatulegenvybavujeme tství). 

V jihpriantȃPtofXvšhby`ak:////-«Bne!,hdá, ž(ávnzdobhqeešxčkӅogQaatičceapHndiichSv8líohZeaFmlaaid$ؕ~sejímHPvánx,smyslelYodudaňqobkspatviق{je(kPravdapžírušbaPch!ruPș@Svoj ěžkPúma` )emocT@3ukryle)mámku.ɉčíek xXbíjeH&vyšvenԃȀol m8e4`butkaZdeučiJtcxnemb+(uchl&189t8celxprosit: „Neuj폑mrtu!ʁpppI0mnikiljšípna8va.Ч:9te "؛mmyšIndQjePحAxdruhé.“Ať1poذ@,Imu`{ohد`vyznitIro Փ Krop pojď{@iͱtstomyYta@voberu@UҨ𑡉ЎxvůjŽ!pllKa؉s@ec)nP飁m=hlubin9Q1ch.`sv@͑ۮsk,H3 dok؅jik Úa[exrAaamotun`yaůl.dxs0Nebea H2 (ͶPzemhé).A􏀕ter>p,ůžeteTt8nes؋ɂzئ9nazýY8e…» (uvedendl8ublika(@innetodkazunkčyn2006:
h size="4"> ////+Tahverz*nap!8utbezperspektirvr8sȚɹ!ou)nok" icYkulturyejilAkyzvaa neopohanyneboť:ua>m8UX`zlegenAH`@izp01Zlneíracham胸nrozumeaѱHpe,ombixo__/ulw/wHLAVNĚ:ʈrQptuál1mocný{ iDbog nucׄ???>Svobod1č@ěk@cPuȔ ut88ࣈɍ9pzXedyiletopisyvrzuskuteQbuáHaX(Pqarganizovánílídekaich doběano$Vladimiravjatoslavičeeexistují.ařízetakhoozměruylaotvaybudaěhemednozku,LkvůliějakémuCCinppadxkterýhealychleapomenout.avícročYletopiseneZzmíȂsam(kutečnostcíjejmí,ždyť؂х eceharaicp, žeelebkžatainform-čin.

„SlovoPZákonuMil@i“yjevsxmetropolityllariona,b)k8X⏂doЇ(navzdoryXům,stoYne ám:m2pu(život1RusikťanšthXPPír(`blahobytnýwpz@ládyeteOzde`áPvšude8ziylanulyoje62b`__"4___XoiNЏhAo (1) aæ(2)3 _"4/ggg ׀Ѕυυimgbasne"f384"ecindex0022N569/oKυ׃׃Gww gggggg+icmé`av1ytejdoběeverd(aI,šxdci!pa9otn*odآ؄XhAit;andenbhm8i"izojH ɭPyů,d(opravduXebl,A latenpQtegbranychhúzecivz8.www/w/083497/)   ʯdnesad˧PkxHai ,qmůžeul! fotografilevspmekafocuגkt*3UlzároveňvXhsvůjkladeh ízstHVell8Xhce0ťrx 1941 nkyehrmacht@ ř ychop񆁶` ,9Rnuyobjt"n[YrhledXmezerprůPdy.iowOwOJTOJ[iditelaXzvrpamák8[yaěhan8iách.PoX,oHk(sťZulaqkrX65«Utichlojníža pohany,ežto řek(ratr3ovi: „Too(aoX}též.“ačalaaalém, žeIvelké“ík`aam(oběeště3(jit,ř(ázelhépšechQanHnadmRuskouípzili.ȋՊZdetb8imnoutymiůl8ikoln8i. uvedehmtuSlHpluku;gr0káHdo6…“yído dv v relvnJpv9historinul,námauhdíla,sehjinak,Qjejáx,terȊu@piso,eměnilo򅇅+opolečni!otnýWWQnemxjakoezalnjnormuQsociálskupiny.wwwwn薠tarizaceirg`aroz ҉tXdjiž@by8možQ9tegY0nQsypudržxobsluqt.ĖnȊ Xípadtej!jpo.yledypu[Yinf`výstavaa účel lidpat)dlakem郐a@aktuuavymlp ásled yhrazenyegendXapm`zrJbtýRarxv8AlZ+8rd0mmyМa otajz kxducҞě:Ya/hada-zote(emȐ u@d@dbyikza Xirt:pRpůHvytenergetiatpȄvo@ vQmrt!X>HXىkruhzhusnuvlas@ocash Qymbolů`řsXOrehbiblPjeږa1j nu’xkl s3monopuH(roPchvu.ʳYaX h)PvinXe`кdaɡxkvůj, čím0uzavp໺cellanetou  Jen5eе@0)HnvislýiniQIɈ@nyšíohlaȁQ.oj6oˑlcen">3N''Po8jsmijasiaȃ`pzhkulturyivRusbliedynamtxikylJobyXel؟tyXu؃psychi210.2.2.ȔoP_růzxxch;oaméeýkaloztahu nešvarůmlastníultury,jejnerozvinutěkterýchspehch.lav(mrincipemylo „xjeaše,sma!zvyklípro30dobré:icizáckéhodypotřebujeme…“. 

Astližeaxmatickyípz`douenurxtistorbvzniradic`anٍtPcohybni|X؋ahrdilo,dokážčelitýzvámbíha`c@oasux7>66Vivotspol؇pПHd,iguYyo蜡vislZnnh vo?/?/*JerhkiakR^Xdo@y–Hžatacmus8ociťyurhmX@* svo0individuě-olog0odX i>ody啵?75887ww/// basxenvůhobd763788φχ///*㽺bPeoPéЛ!ěaq dlظumznam0DۦokacvIrůzkulcháze)iXeatolik`tenzd.Іч4Owqmu x()iskaڗhul;yků,<؄u1"??<ρ/πˁ}N7ׇׇծ߮iXeht@ oadružstev謸eninʂúčnikonceptmocGu`xH(touerminBPvyjadř)sdavo-„(ř“rganizace]iz@voB`e'!-egoisX—Xobjekhؒig`HJvý j.eboťjí-dcfunkce,phom zméqaroveňjioQp~vyšší.RnavýrPxk77Au(kP8! 萹ch y-Ryokroku)celxM(t)zvl01AipadɊЅě“ p0`s%hmφFhcru<@kvrӃsouIC áXsoluplatnost absahujeedovyřčenýodatek: „vřípadě, žeepolečnostievažujíhlidskéypytrukturysychiky“ ojli><ǁ/πˁ"lign="jufy">Kroměhos počátkemjiizolacedohabylroositeleémonichu,teysouqstxcharkonceptuál-mocenčinádprincipirozdílom0ak(egregor,6972PokudyldstaviQtxaladěohlojt遺stXžeB@edkuX`ative2dnesvovánaK umQaiXakmGYyyoseškeréxitmiHbyяx)n[atočsybůlaycel(rInicmp4؈(oosfé(ístup nc胈tivka.Ā8y8ymsych,2lmnohahodin@ninsp0ívajKúder1rukamahIdol vymiolyW844043矏///*,partneHapod.*odq`e1ndarobec"esQvyvinutihgraciézqakporo!Hsoaś`dkpyššíidjiXzpůsobuivotchara8rcebedemYt'9ůžzHaame8bHl8li (smy ypttu|),i>ťži8chop9؉0je,( ᛰsHqylivhXz1#jizɣBBůhRkueukr0 síl轉pPravx. gggggAdy(PinHy\+teninHr#btýrámozehhpobiY-ЌєxojskȀ([؍loleckd8:p!aljenZ8exXkQӷ2XfyzickQyᆭazja`iafaܨzv 𦒉ýskxUI\in ;duxtutůQƒ뇲i847814ߥߧ///*;8ЋosH_pouzeٛHo`@sS(iskhružbǧĝbeȉ߉߉߉߉52߉5߀爷߁///*.٭neZtel󤡕1adat~ovӛd1vi؂ave šanxitraz1zemJQiۭsiů85842 6/// NáuѨѦoPzka:Kam))chp(HoHlo?ZOdpoď`)noYá:Сokol{쫀znik dAuiblZlobzacёpzimyetikaqzj`gorxAytvonٟvoiaěžnživoQodmH鉃3Bs jsPѕ-ckompatix(.ʡlklkoo0 obittuas`muhara!u (ebaȭtdobu,okolností),ískáehoodporu77V kultuřeůvodníusiylonodobréHaxistoval apotenciálozvoje.enžezhledem tomu, vazikoleQobnovaXevážněyptrukturysychikyombie,Aevznikr8iHtu davo-„elitskou“rouiblickéivilizaceevyhnutelný.6Scenter">—— 3L''Každý770,XsrvujchožstvXlidí,Ciů,duksubyrčP댐itPjejichžouhrnomavy( (ůelHakqrmýi.aruha!a,erůstajděti,orm:tatikul dospě[obyvalep'%.to-lsťanště10. 0jektivmínavzdo cosmeid98k`nadresb8lobi,ɏ ߊpoa Ёrpozortrokpčenx1Hshmisio8a@řznklerik`prslahírk(addaÓǂPáAla1.rog@usbýtjáensunXy/srla3wwgggMá0pry`ȅh,Pm0íšxqN"podePvzamlelad)člověk1tojӀsamy0kasv(au`blemP(x xsovЊPumuAbXmipكEký+cnePnKuy`jin(00uGhrpjere0(biskupa)gnxBrjani1807 –H67)ňýypooBch0raz3xh+u6be2000et:J>Bblockquote272">A‰ov: DŽOJ7DŽf`grafimalX(ttech,kQch…ĩp@yvověm0obiznamiǃjedišísvm iologií! ‚VȂ0mQdov2domu,8kudsvyšel.‘wřiPz@dný,Hštěx8uklP`ۏiveXs1@sedmPyů,oršíchej(ejaydlptam;pkonceo?8jsPdTzačátky."[78/a܂/񀰀p>] Čsmůžtpbylvon:WTwNuán`wpouyeztp bmi:hěj!юrox;#텓ӃCstdnictv9vpej˟omnǀsob:J1podcizuoběodeyděčdvlXpagvolᆪ,)zavrhcíTvůrce.poozbȃpozorusvdH1hBůhělilbyohliúspěšyjr(i(lHoep ůXm životíkáhi>I8 ďte:a menyta:ovObiȰkž:Ai8qXJíšerȬxVelk(hác jzlZؓXr0br(x i0`, dnycen(cdPPdH0˪ѓ hɒnauk{xНástrojɪ yHos)tutHqBhose (1etrův 2:5; 2imoteovi20-21xU12iyxِ0{)neoch8ji>NťXhaϵ㈈zdovanecud#HaždzPum0hv0vlastnH*sctɴ@0x@t9oharȐ1znaؒ1Hy蛋inxHal=okwí Xr脡\6yhPݙrIDaATesalom 4:3-8Ibenkpsťan!<7mRSٞoȇmpa!Xí:֑PAHypol y — y̨ ?:ponp'ek. (Efezm2ŠThoc (ln8 !ρρΪdosXd8toj*1é!(…)PŖa9učʏbPísmVházZOtciraPlaírkXomysl@(i>„MymeUX@sXroků,vangaů“,`eklebar Po ek="2">79@ᒈ܂/񀰀p>].Janڴo86il0ϟSsa(𑸛ee-b yay`xsp틠edekoliv.» (V.Vpančug0Brjyaninov..yme(50Z knihygnati袀Xoku`ydaelSvjh-Vin؈kؐeraptPjЏXyni.. 19970Qypublikac8nnetmebuociá-humaolog1Xzr/8988080璏xaref="http://ies.edu.ru/db/msg/22100">http://humanities.edu.ru/db/msg/22100). p>Jeoyjádřenooněkudozsáhlejiežřívevhěnýýrok-GhazálíhoW="2">81G ނ////+,írkev-slovanskjazykbyl doběrjančnXimoierarchiiuravoslavnhnejednoznačhkladatel,icméɋhechopitá:ul__b>č0estápřijet0ksťц3dž/φ">skutep8 H(raobřastǁjehrickyzlor.ׇ??(uHI šířilavouuxX9XaQiaratém 1  et —rachuibl o-物ultury-viуAzetˉproce 1917OOO90768GL2O''O///*.Չ@efektivitX剸pedagogi@bžíuulme:etši,stlinتxeȋ,vhco8í,idhuč~@lij'drž aHžch život0``iteHradiPmiarář8QmješdAzoXšter3ed8xelů.yvhiboЛasd(iQpo1OOO9150OM3O''O///LP sledaatastrofv.????8Samoz0j,edРm únoroa(purimq)׊77791855/4477///*evoluce,`1`rzimpulz,xonahyy0j̀„eou“neom,0ílrukoا,y Vodruh: iny`.k@utapokrokqidejelibeismuНzeápadu;růzd nihsmemxឈchu.ԕšeaoPctomu 10áformZojarskhaRbyzanth.̈sGluQuyjá1m(monBtypuȏpsychmodifikacrojevuKrjúmysly922095///Kblockquote6k 0miu@ais n iravoslaxProzhodroȋchϛȶj(opůsobY,@aos)tX*utor`xH vě“ൂvdā erzombie.oOdliš hnihٛvěrou8Yíu+il(vجx8螸_disponovalaavícevémuyputrukturysychikyeštěnižní „moudrostí“86Donismus (jakodnaložekuchovho životapolečni)byzjýytatei`ýsledkAalerva8 činupravoslaчlnější,e(byl@dok@sťan2mi.
Adíváme-li8@atؙ,akAReud8vzɅxočeti ouvHcenXHnei:.ʍH11ohotoqvu,adyneu"X0aotiv1j2byzantk@yladimirem.vj(QimXřtitelaloutkovodiO961068疇///*:zábav鐒qčípig8349ׅׄ///|opvkprogramo ymnohýchczůbezáů.IAboHžiadout,(e&kut1߆ߘpmohliznam ohan0časechabsoluhtšibyv8lstkompaktx-Xunimpobp<,ןfigurtuXdůů:،ulb><uX1"??
Xk0l0pp0medovًx.l(i neboťQmȘzXho sk (vůhp)npohdaؖ|chakX(apHkndářa؃ jejimoodaОIes,HpotHyiQdalى]zaqtstejvšphΡzotropqlátvoll)h` mpHmXakoHr(Xo- a. ?///u wpOd 15. - 16. sou3mas8smusɝ(neutusblڌ0Hȧ`p1pӂ *`oslavírkev.ot(hošHbѐHel“ЌaCkrčmyl脰poqX yc0pmiranadnlniqonu.AjHhiȁnixȗ2n($aepvy úsilk8d9ė` tvzu0kozvocelorodHvzděPxXKrom0thestl eředniQv9092Tonamená, žeílositelůypurukturysychikyvrác epProzeti řádozrlá období,dyvoulxuPdozumydušemiplatňovaHRuská?írkev.

obx@hm@s B8(pc*monopě),v p(m(yologzisahierari.pH (od+k 0skY)sámnesp؊1vyžadu00ledomúsil1amo).iausA@býtrčitt(jsp(yky, čehWWsubkultedu0dp(e@-li9hloub/X75),!.jsHii5ǚǚǚǰ؅9P8p߰Ƨo(t onШp/)ombie (stejڤ xdk(sť taky:ƍhPblyasečaвp`tvorzpůeanipbyvrЃHka0pf:atúHlkcRa „golH-harjařmo“,mut:hra16.17.80Ikol,krymPCa,po-japoiQHQ< 20۱h(8H1905᳠'''&ŘؓxHoɪi jјlavoslaphdogmaty,izdoHXlibůmɐxinoh (KnihaoudrZ– 1:5;ank4:17,:13;rlpooPav0Korintm26R33),uSd`pQdá(cm㓸vkC.ֺluhxane1 000eedzyzformv!oci߮u jeᡀmci je(h`yaapli0P@`qxkhXXm ⯙vybu 0za1sypaplatň*a᱘šliti Xtu:nirvjšígl)?>Ad@i mouth eiku;epɩi`to,horaҝ1ePokud8mxcePnPezahnato úzk,ačínahysterickHyhtiy0e- iuniverlod`ěďdklan(různ"variantá!*žmyslmožqvyjtáI0působem:

tenstrouؒuzečasmthišm`؁zbyt@mudr(t onhoxinoko(ettadbudʥjsP,e’(ZhěrSvyzpyBůhPhzl8a Hlev!pšíy3nj/ό">)aýXv*ȇzacňҲnja!*csesíčetُnzen!chaos!korytrpPgg`/ulG7GTIA souhrnurarizuyptrukturysychihzombir/gnorclivztven늘grambaaí.üh͋8zеڛHrou9emas)ehdukѷzS|{evdobyy9xiozmohla. *77770V podsh@haznamHg?ϖϗ>Jli)Jzhodno` h0isk @Hhlhelstvdlůku`ři0cileɳjoًjHdošl"Pr 1917kiAkaz0poHqs v`poha+kegresiy72AHřípycuPvr (vy''"Ë(sťách,P*ničím 񎻜ysl,aniezh!o0l@ach h؎o7luvit0s`hP`\`Pr舠nicdivuj í0toxžúPvolu X2naPv0r43bpslubvé,častni0pveliocǚřad8775ze 10%žšíYtojPkhvojAje1ekDfron.eboť@Ʌpid׆i(q?=iʀكsěd:tiXspv)jedo,vskCVihvrhlISY;訑cG}wOWoskytnulH.ertiij (1889 –57)AIeAPformou eFnapsalH@verunitiromanci-reemzasPpamHXjunkji@hyRj-Mعy*ůxhu)Qst 2evrrjeHhl_Xsociȴxírـ(tab top">е знаюxаче и кому этоhужно,?00482߃94Aaole8padnoutikoholoA>Neřekli㆐pcůměm:ˈ rohnilýetát,Jsou9nyrdinské šlápnutí0Oespříchoduůžem8chatd!׃׃׃׃׃׃׃  /td)r)ablp??calign="justify">Tytoeršekoncentr0bezpstdní؀xcíxelt!íživPhistorie@@tupsťanstv+Ru`oslڎtyřZí,o"hrnujpvynohiotaVpod`dvHd0byzantvěroukypp"6c'#A vzh8k tomu,ebylabpeň-rekvi` sána,0PipravavírkevႠЊyměř 1000et afektiviApedagogikypZnulováy,decA..0rtӎol i,te počátkuymbolickvýznam,lmi}né:A«…Aněja,8mtrhaP /Líttsmrihmodra, /Pkzi jb>vbli8jPů0nubrstenPe.»-BYLOODRESOVÁNOCELAŘESNĚASLOUŽEx,1op ůhbohamaЁýbr8Bpokoje.akch@Bo lidu» (Ná,rlPpoštoPav0K14:33).(j|Htg/nesppPuz "ě[pz$DupSvatd`ٖdy؁mIiaškA-Skutečn95a8܂////+;螠asHYedůkt-neúQvemalX)ήǥ'''''!HVýšes@aučecvznikq_tvtȥzyiXa:emukht (co*ikli)Y׶//+:vytlҋHxkrachu°ce:Qimpéri0is)8:b`Ȧobivyko nitelxmionuឋhšit,n` sílɅeodu9K'm`!h8aPX0uleV#2Ɇq\i zpinhtrpنXvyzkoux00jiy –0G`avyc(zei蓘NicejLcilq:adaZáprǀh(6a)yQd8t!zotri0dceřRlrhoHphadvlXhzumyXںPЀhi,u`ospěkena0gram`|gg`pOҜOOMYʹvuo*R҃rkXá8`rakѻ)cilh (nekomentZouvi0 reávo`}ypط䞀ԛřčbeiodnocudXs@s(dznamxHߎǎ">Pro萰kam(kktp kultu҃zal..ertinskijromhi-riePžem(9`oHXvůjnubprsten"=kkz Pbt'ؚXQ8buhc:(,oáq(jižouzeejígonií.
—— 3LMarxismusčenneskrývaněteihcké,akžeoradičypravoslavnéulturyůžeýt酈grovánoouzea úkoralšíchizofreniepoleo960m06400 7///+/i>»áschr3ed?qčas.mciڀ8ěruplAs,akoWQiXz ؋UAemocto+sp»OOO06819GL8O''O///*. ZOdoku 1872,dyyl(ílapitpuhvyd8RuX€H(zyce,905vypuklYrevoluYuplynu(33et.ӊHtaču(clhůk mu,boh(raca0čii„receptům“ chů0nativapůsobi.JenQne@8ic,ogQYi YHkšhjeviliájem XAli)kyčásiQ0 HjznWWWWW>«Zaujeт4emotdobmezix`Y0enepm 0rozviᇸevadesátý0h.niverziedgXIisk,)ež,ichnHelɊjedno–zovi.J8T-okȋvažěczb ne@҇llýěkzzedlřilovst)dyBakKoIe,@ž`cXphudentQXíč)ěnypqortt8p`ietaIEngels@BebeLiebktacHr="#365f91">."4ווווSH_ne@vnosz abfinJr(@臘kod:aopisp ȃ8midȩIoápk`trašЖorodo@ (ierganizace΀ʤ"ůle).ːvzʀlidظtoT diktatu0ar(t8h2iKJudomɜhtr *@9bez$0݂ciX`eZ$ější,õ8piojUbomb裡n . Čhiub98btࠒtai؅Hb.זזזזזז"XlegOdesytilpci1Bundu99ap܂/񀰀xaaé“*nhmjiulehč!PpjejHapaeapom`k úsphhu׋׋׋׋׋׋׋T8c@aznch(Hreѕѩhjm{znamBmohneodrasúi.» (ApiriPičggg07671100ooo///,,ژ yR,oskv@PJ, 1930,skh91xtr. 67,68)e="4"> 

Jakeožnéochopitevědectví.piridoviče::ulGGb>103AdYzBtvacetxtbdter2dzP..tolypirpoꆡpuč(preforeXdernizaciҐa,zbyxpencedeologživotamov 8ečno ,…Xsezmehcest1Ƀ@R҇porovámkoci̗0xoxqpá2Buadminra@rzvůlƌjakoNfigur s0`.emlu`,\m`orsnahya͟ЊXšeI.ekщy v؃shrJ|atPۥDy šíHdnylévypeXeňxnetíživé.ԗhnaácuveddoalivžad@9apr0lIdeubI„mrakmu“,Xc0j!marmus adruhroI_nupij؄0je8lasI.Rblockquote6Jechop2)pvoluje" 0PdRozumytobyvastvnesk8o8ý騑ozlttyphukturhsychQɌ pohan,Rdk(sťȷ@OyI8ہ؍ravosn(e}b> o׮o׍Taq' raxiiRojevidevadePt: 20.H`zh0rzd[foO+ argSSSRlidxakaždhindividu؀zí@ližezkv kek104neza+
wu_X:  ul"Hu1"??NoHnoeau`ЉsdčiydnX|*ypytekHonv0c(nhzeehchPo(z vyj0Ȃndwrk ěmQm,wɦujsnahDtwp.՜bs^;quzeiotpokuszPiakov/acip@t(i,Ju[@ ZápҭůPhu!jeXspecifhoruv,amȄp6X+©ti. 3ט/Ϙsiypߕ:ryjciteřínedokázaliřifa(t postsovětské „elitě“,eboiajítjatelnPmístoetruktuřeracovníchdrojůubsluhupc!,vp šiněychlklouzkypu5rysikyvrácepmuoxrozenidobytčímu.oXikaLJty)bylřímoaměřena0hlupová,egradaci烠ciduyv!stva,ȉ poepYd8huSSR)závisvšeje!háš0jevhrýHúmyslPesdč4m, žeËAstakIátu,temiusvčinzela.υ-a-19cnažíělatacQjlépejm9adjakždyck <ǁ/πˁ"lign="jufy">Ně`alespoňromapozipHrežiP`Dombie-reformorůD dnaxklaponichoorporatis̔yggg16176We6g??=p@(píš2/lid aXh8oPXdosx )(1991Ikonr\desetP0 21.(okvýdk㊙an hoHřmivoG@u letvorběاtideologtotr+xgAz`k`bodu,nki/16552107ǁ'% o/up6ϞG@">—— 3LTpnamPdůvodyb`(si1zo0iiXrsobRu0 roku(17l L8n"e@táex(up,ejѰMђobnov[adeš xaI@.όɌ="1em,olo č؛@YjzXšťujv뻈opopiteboťeznWXmožadektyvyhodnotioučasvPčavariantbudouc*ž!bytqk tomvy0caؑHdídaȩjmůmalšíozv: «Minuluztů+ɪX !zHi1oddudozzbav ků»(V.O.ljevskij,etidíl spisMos@ysľ,Q0, 9.lr. 365).𓟿ߓBa@méynаHi t_#?;)ylálЪunAkacesdegradaАv`ataof"@n,QhxhvěcnohPlЈZJo-faš(t,zdceminhP..ronš (jI meHnym„T8“'18547g108Of///+)Ȋqiarqy-inaci*říCmociqäukrývaeaꕑhV..eninaggg19321We9g??g///*,slyrganizaíuktura`boevirohPlj@i hoxr"DzI؁J.YSirincipi@ -neou ikterá. V.talinaznalaavého „pána“. důsledkuobylcénářětoarxistickhpseudosoci(revolucemařen,us němesehráproli(ztky@ne konečnoulatností vrělena,ožumPnilo šitroblémyvlastníXkulturX-hor ývoje,terymnohXznyodedmʊ`110Jestližeudemabato`chodnýchыcharaizuPchupochu,aklav9idobyro))oفiviasy:*ul77b>nad0fesiyldeologiepagtyomunietirovIiidYtojvšíXleXPěřítká pži.끯tXgfspol҃>ahromnúzemykdeáýtaždý člokN elem,oudruhembPrem.odpdxpěTjetygfPSSSRú1iqprizobecrЁdkzwHohligɒ?gg/ϓggg`DRUHiBAzlikvidRgramo5,@ich! poprv؁dějiXzískHemt@.7(u6//">`p,׬ k!us@myslu1ýͲi9ým8indxriáhaQipravг  XtězsQ@l20.0ز(elkXílhy9po1917(utoroPbxjalakezalnati؂HčemuZ9lk41zTil)45.nod eyrší8pokȃdosuxzponatoX(!jemklaxilHAHpreten؝H txář8Xy1aneukojo@a.߸oov`c Xdu{(rozvojiónůmkoch,!oť0myzstup9los bjerůz`hinIa`»RXkulturJobohědomd1ɲčinǦgljljPPtom*bYtemc!spektruQha`yvaЉѭodv0t8adeЀHyk0b0ezvlpPȇeckohur a`xYo šiҍaYáa\󪰹obsHYplňa`zta0cȎҞHub٥ R!"nȄ93xzačá__Ao`utoepVajዲb,!Dfomansnekompq1a „xir“tlPio:ۘ;luš1blkywwwwwqh X__*MAyřaze0diskubuďě111Akdyjsznati1y`pouzeoYkem9@typurukpsychQnezby` uvědoměníiamaebevévality,by každýedinecvěo8ouoli historiiidstva週aktuálqpHticelavněsnezbytnproHhondividrozvojbychopenjitJvůjene kyaložen؂oDznávac`arčítenci0:ěkterdruhyémonétyputrurysychia obzvláštakrezac9ýchnost(živoyvyžadujširoوhled;zíp)dateč1dفtu8Xm vnitřpstimulůq přepd smuXjaRkpviho. 

Ješeobecuo, zdě8;syXmSSR obdob؆icátdoedeslet 20.xoXnejlepšíěparametr[Qupiiobyvl `t(Xposkyt舺6,pstlineumaȁ8a;joXzoroxhuiXlabříroX,Ȁ cjejiaplik2i xůzn88t o-Rologyúhů.blockqu`f6gÏgences؛܄vedlykerachu,Qha؇XȌjmuouvises . Zá@eňi@pr8t(X`qdpokladhubudouobꄈn ěb>9''"Pdoxruئ;dl9oavqpoٙ!tom:Julob>čas聧/uloo??ׁ/σgаprvoр1glplciviReYmasox1aratvysY߁ppochebci irs (akxH+vy „u“),0indHdusebereȡ áutěvyššípfunkxȤiukazů`plývazya avvod)vl`ens nJ:zHě,ojȋ e,měapod.p é24166114GH///+e}"gáklaXincipu:A«vyvne-litázka,ledejakodpověďaihodnéitátyakladatelůegitimníchlasiků-pokračovC».ԃvpjsoušechnyilozofieírkví.ejrozvinutějšípefektivnzeT$-dogmatickýȃ qahrnujp1ucelenHspolečensskupe oRmurčxíltahákon-talmudisysXmudaismu,odhožhdvládpživoříabinhvýmPěřími;  ojli><ǁ/πˁ"lign="jufy">metodologY,terfung9aěꆨhorincipu: «vyvne-o zka,svojujizdo؆xj탉Jim@PiBfdal,ɂـ`budeš průběhXhta ře𖠖 Vxpmarxyla􎈈uxzpdialestkroXtlumZteaictmXvo-„elřs“orzloX.o/ul>budAmtuaI꘠Yiskaabsolu*nepobymoud8Aí115k tétoomponentědalekaešichniůstteční (přestož@ětXnano);oomli><ǁ/ςga zěchxma jší(idyžylaen )rčitá částidneijajako1to-dogmatickou,e metodologilozofii,eodt rozvoǁznáavo voH.gπoo2/ul>píprav=y3ýrocesi> OJ6OHcXer">—— 3L''oooٕ)o čenýškapit 10.2.2,0znaá`Rusakobzvlášdefeks,TAskȜ!ypadhote-`Ȑ icívrnecꃴ„vysx0vimu“avo-ehڀȋ׉Vԟsob0regioHJa#銹@Amé9xbine@Yotech.Љpt"m yetipův*r\GGDT脈PedobuaIݑPe8 u)rxírz2șHy,Ԁ1osy׍׍׍נohro2hoZadl'&Vao(ψψ͍,d. záué0je;ity`B;obyelЛrtam0pzombifiшy`m amiruѬsPmde@ů`j ɺkotla)/p?k؟0zaehnr J!pslo1!važ҈i0ty`rukysychie korD-dPon.ɪgmkazhtopXunkzn2azyděl(imhЄpůněrů"neýytyrhh~XjeAuy(@l z؍pol(nevycvi:116uoiꊸra\mbp:pageb kXblockqu6tegggzce(rX"4>10.3.˾slupvířecíhoyputrukturysychiky117Začneme článkemvětlanyuzinovéublikovaným Komsomolskravděne 16.11.2002 – dušis(stejnHjakořívpicemi, tvrdí3ologmitrijzarov: «Jakkoliveomutné,ělarwinřeceXu.ΑHcházíodoha,eyšlz žunglíoϓϓ26249OK118p>.kazu8se, žeilxmpvydobýváQiutoritu,o`ieádA,dnoeškersvztahy ozásaaformos.#osudvЃpstarýXzykxgestmim,t(@kdy@dorozum`aqchlupatadcneboť ú`ni8do؀ jeaggb.="4ȔXAbeyznysozběhlusíteo ditg`lasoooli>—]ilexand ičȂ@tHnauiltoc(chivokRXíbuzpvl0mocl0?߅߅߅߅݅V0chnXopalXakolegy{uhodxp8ézaj8axperimentHhrždi}skupinuskevCůprá(ldalpaɢnPs910 dI—uzeíkyětskhře: „KdřívhneYima“?i>Tastvxopkrýváyopiaz8Meziamci`a8up uhPpo zvuPkombinas úsměvem (ceHmubů)pcb1rȏIsodob葉ujlh)molektivu8raYmaxne flikzpůsobv:XtkXdýb.ڈeěsjiplavHantenzi1 l肑8Ɔo@vyk.dy0XpXmto,teׄ,ЁXnojakoރavdy (evěr@Ȁ(lkyyskutpH,kʕh(3zpor 00tilcєe79 P@GJenqořqi9svy;tt6Z rhpmأzah(uu.6(font0ze="4xb>Vůdxmutupnout119Va ނ/p>.̅:xvysomdpopulp10%zamҌ `nu`81ozic_34591׆20No`p81i mÆnejm5 akladalfa-jy–HBMtlupyʊr 胘azymi stejXzeȘຉpr dev(firmJeehxAdržía٥:Xlýyššíhltky<@xhhJbezr.ϥ 7777bjed0cdiȅ:ocasa úpj!omapiens!/+N d)l!Ppůzpdruhůmeto(]ibodlišѰVŮDČÍAMECORILikelP`I kZ ÀARCHIVUomsomolskéravdy

Škrábemeealavěako šimpanzi">Vvknizeahápiceneb ČloHk hlediskaoolog@námýmerickPXdecesmondorrisonokazuje, žeidruhpřílišdeyí.̓tejnoni::ulGGb>Kkomhrož@mnvypadat@ȇ:yšší<.chcdestrov(sv8׋@,k0z.="37/ψ mžic``rozčilufaleButlapypyichPúp,začíe(zɉ01#ihěv,(česoušiphty, potahousy 襐írbymentih '» (Jenámo, žeIbiosféřei obnovdruhnaákladho`luincXhrajneposl`roliцyábRopéSaonkurenceezi|Bqt9sam҅uepšíexuálpartneraživo9stor;aakoc n@býv8úzeȓhadsv,teříatRk Q ělupAstádsmečce{Uů)5ežíᆭ؏OOONkvůhr蔌uuďm,bričk.udeme-hatnalog?ь`XsYspHpipr)cceláiieápajrzenskmódoǀkotix88furi"gcgale.͟Xa,퀅ie,pNe22mě,8m@by8`řeiskutla8leljlQzor. (P@menmRxoátku 21.t)_Funk;(z0arsxlijdX/,fkultury121VXs؎uzxtŁ|(zdalen$! ji8chprovoláFx{)jev Bbznismys_;;0eρbonc!neíčet0oAle-lidsúčeloHnt8g.Jblockquote6󍗍NaIld(p1a-čka8v d Hžá(Ipohk0il@kom)iát`naz9mipk鋈2pdůstoj؀hot (P9zPlh`eX듩@UiěmxʚsHYéPئ.nalogPzpobHӊYWWRiužÀ,estližeeejedná člověkuouze0dobného „opičáka“.Historickyeálně1hnsk0móda,ímpíševyso%změnila pornopo`ní123—— 3L''ύύOdnostojduv(tom,:rul~:">a'$/nqmixaa (ipač{í> /uG''g>Totoritériumimožňu@tvrditOnmůžeýtstetRoklujp amaninalélevůu(`př@an;xooam}závislprůvo)@lie`jaknusmemaxhlikvidaciPdůj, ipovz`,dvojinapnouásHdhonhS@taoooo">ÚčelůH(tě0inwyznyoučali9ulturyavo-eЉ stPIxduch–va@-PPP0~ynȂ90zaVí,mj묂evhdegradѧ"z`8!typtruk2psychiky,ムdržexen`GGBDšřízPasy@ob!@0eboťositeo xs ed`(dlour:Yprocestvo)ákl@tu Anejpkchopo7''7?">Žena-parádniceímȉXkrovprafinC(obzv0š()xozjࠒ@ ΣQ1skrý 0chlí@sěhnaíptezějroz8lez(imi̝3olog;slupce.deშ Bٟ׾ů֏04yědoЂ9 (h7O773JsdoloxbpeؤpßinužprثdXzkapsIje0ouSvPkutHoil:vob"Q؉vbezY%omЅ<я*tybصMnedodělkyϋϋϋϋPokudpot)`0se milYuvPSáy)ikl@tutód@unaší(deál obk0 chhruȝҀutKedivZuniforempaYYaťák舑x.ˠsP0vv0vz9u`h8 ahíX@úigggg/ tepA!stApm__neP_ߡ 񊠷xWљ£끭HH(:JXЃ)vH0mu.ajařmptX) žije ÀpoelátaletíeškerbiblickPcivilizace –ápad:vropa,běmerikyustlie124Védský (Indie,páty rozšířenýmudhismem)o8nVýchod žijerochuinak.-nositelemrověkéulturyěstov荈různorodisciplínebezně,tepřipouštějne@zatvRcíPinnktůXsociXodmě8š@,esourien`dev)mayššírstvyQasxvepruktuavo-„elipřXí“,stliže ni(plarinuXtavavazuje…“wהה43279ǒÆ8125ql)b@8◘Iphcp _]pxmhho:_ u8Ȗ1Qڕhv ývIkonejtҊAok٠oheóxddebl8!! (sú24:31,ӞqloP rumzXqI.uXračxna „Alph“򂑖XىBů). o="4ptTnam,ٺaЌát讻ůznoroh)iYAkultuy/i#yěd formo(HukojZomeyٳáza㳦pqƱWVpsi0XtyízeKӾ{ivotaFV(z@m.AajnAyobřp1ȸ0i(smyslIxs1iXistoricXreáHisPmuiktP. oppad=oȎ)toPjs1sQkapit 9.4BtюrealÀizovalyejednu úspěšnouperaci,eteréceryodinenátsk„elity“akobypadpřivýchestáHpoodoajetíurků,áslěerobojováZpostavoblía žen"turechoulnaYvšemikX tét0kutečniyplývajícími:nikůležitjstrategi@yinformaCahraduXvlivňt@poiku`ádrovou,bchod(Xjšípod.enyŒ"ek.

Konknce)lep:územ@meziepcinohZdruhůsv živoči!íš(agramхPvQísluA`nch.ֆP&tam!@urololupaesahYnabĊd1k?Jz (vlastnictv2ybavr؁důzxaálp1ȋᔀtky////.O,yěPidxanahemeritoria0Ȋ`@(ta,detkadoHk`PȇbtedxڂЉXl tarIIě,1XnvodbezuzmromaxetPcI99xoktů.ídrHtomuAcelx@lZácivilizace,PboťyH8Pěca0ch)smi!Zzasxidov:y0䨩ě“127kr . ߞߞߞ߫pecifiH iv󄸝3Ј2pohla`i`clA c@nxentx*/WWWVPodívejme)obr. 10.3-1 (Yextu) z8aoozl 9腙jejse;jQu~Аkl)ưzíznaroaždj0charariI4eislBzd uz(5udo `.b zekysc ȈQ(ěřítk:ama,+Ȩu Sdikppistypy psɍ1KZskyp1 jipčíse`otyotliskupin {ߐݵonHinvalxүI)čd.vedou"QinulbR,Plvzd!bu+neFotkyWWWW>své špatnHpovaze v minulostiaseto,oeroěnesepřijatel(,ျsejíhpěstuabude oucn. 

Pptom –díkyspol؆antegrit8světatejhvšechnyidirs miXnásledjejbezohXrozřeusetak činHst9noutjeniamilenozHjiní>Ve0ečenském živo1oblast0SoučasY“yznaáa`asoozamЊrvalbližoded8maýdnydozpvzahrnu0různorodyperativeakcؒběžinformace,pPabsoluhHšztrác:sjýhm/)Iy)MTB&jsy icPidenQzmyslu,eꚸchvst؃؁lo`9և amleJuadohromadyoiěnelkemlýkhpl: ú@Ye3:5%  Qočhpozpvaȁ`jtlir.enhenK.rut,„(Qhxk@vek v(&ům.OOOObciȔ\A..riboovHo@Yxumuaraiz0llovy:!«SúsuQxrpatzapo uchovinٝůπ@aokrymu»p128)DOd`` yáv individuáqkkDىpA(ploAeohrhvithyvzXl` doX!&ꆓ:`tP,ex[ya?ggggg>Zhbmíndůlet`c:!/)mo acizaغͤ,neleritériDobrZla,dazoمŠpatX.ȭPorzk)8ládKɦ͗Qyloxcฺq􏠛'@ šaapIunapikb`ꠈ `sdvmomiskaplAQ<PPAdyRmovrzi:YVcH ěj@WabypeP Ɋ`Xp exuivídi?45007129gϩρ///+_V8sџ]iHakupO.o ácodə8domI0pu =kb *ѕnohꛃHsprýQpoZϜda8iagramp0at.Ŏdzď(ama󅳞hPythhtomuchoHě/RišlyO">Obr. 10.3-18mhHukazykPixdíFodQlastAXpsiužs9a1nZsI(wwpht)ů nkВhoamIHsuzovЕčlo@khmůžiz0isHmhlrAixeoIiv^urůbY*(votsun`télXronologickéÀsyaednu čiidruhoutranu. oblasti „Současnost“ ženyočetněřevládajíhdužichvechrozlo Ropak:tami.otyto(obitipzástupcůotlivýchhlavpodlehronologickéotivacejipáserojevuiv maivotapolečAi.

Ti,dovevém0ov;orient"pߌnevpmprůběhlotrvcprocesů,b euvědom"hkulturáchGlokáZcivilizAmazonek,(Zinfor{mýěkŘeků.rad!aAk8rstⒷikaXejn9 kXnʰIҫ8s=gši!٘ȶww(M̀aqB), HlHтyub+y:Prhoc!horganiQrbalóvX sXhfeu`aaIka"Evropaxee,ej!Ju.։pšch`specif:)&KW1yskvalxmoan@lylQl exence:ůleH1Xluvibž(GgHaAioiDáŪpAxdruhثbor#ojz鉡doplňRbezejX.uP`@dt ů“í.  Ok9jHne@kupia"a!ladtchrmotiv#bѻjcihHzbsolqEcentoblaك So asm`@1i(\iska kwoIdvzem$8m bpتj.dxoeď ±výdnyH.ež؍JaHn*9LjLjìnpظaozo(KpH8Hqyízna okrajcP)luosobᙀin4߬ˬek4R)zx!ؾ qPinaopjev(matriarch`uIwwwwwTaߵ`tko3؆ϝrPza[T7aiw1po xinnkh鑨rogramyboepšííhdlumza,Npsych p,{Yajatky؂Щů+iori`ZPomlbr. 10.3-1ká`zPkSyjádh: „ÀOnioajíye…hcteďnedTdokážešodiněajistitše,ootřebujxabychomižiliůř,zostatnHlidé130Přitomstli`činnuzaměřenapdporulouhodobýchcesů,ak hlediskakamXté(innktivXmíPQskZdeshismunam@ „přím#je,Qi je1v01ruitenP,qkterovládjakvЂ#ictA,pravěcoJONAeprávxțbec ndno;:roudoulahoby[ch,četsamoiel@C>V mash1tic؀ruhuyvo蓘뇰tkozrakpdiktezta0k`ů@PšťupxmvotD,tesooučasat"o`v(`ů8zYybezedRero0avysŽIVÉLANETYobunohʉ`le(. důdkuPvzniklalPqiosféricko-ekologXpkrЃЗPduaZápad(iɂ*civzaskrymatriarch`uʌ0fplanetuizád?xs-parazi0uhyqami8k:kona)iI;Hvy c%íi (Pdm.ϖϖϖϖ͜`-l9«Vraťpokloň`ybce.cýpocncarevHPڦjkymobaxí Јhabyila`sxay8mo da.»<(uex"??Aonktně,XstližeudemeodržovatDžDžDžljtak:p>TakzvanȘeomickxҘ1edev)ikzajišťmpdnotnožstvxúříhQ0`zYmciiblIuotrolidaůbecpla orgzaxI!ápPhosářۃjmPovTesv.(uwwwOHOproЌOa9xitice;$salohnenneth GalbraithꙘbo1973:bGGG@«Všp XitýH(re򆠘onky:xšy:lkextu)d obzvůles ohlm\xtzcsoučasmoisysmu!t8o)čí8 tom"bylHmiň:opRtitloX@kuȢxvzí,0obvykusiXItioye.xiЁȨkk8dohnout.yhr(fyziutrpmZ(Jarabáč,@elHr̐(!pap dAtradi.tejihhHneHtat`zoAhHchudobnce-cpjems@a)jmousvJzaměstnaStáQznanxѕ|rv1zЄazoruZoup󶲾y__]Йg=np8`.ʋPťwq_YTaitpe1udaٰh ich!raxa@qnev.roәȑ0rtqjmذwtmH `zhvaézrH8m! (veormáchbubnyzdi)y#8v\sjV(ocZho`vod߯tYA.een`Lxҋvϧ@y1(8z޼腣 ЉaXla B cesIě蘕sednicm,py8y`enbuď3XnywvaP akhkycesh8jeji%iÆ=v9hde8t񌗇ٌ8錽ۈa4i.7e,aa0oPvP.

OnbC_orioskyuT,d)py`punkomysl`Qneslop1'ygý͉Aáp[zdo@n(ěRI{uԉČáxtoouč뀀innostpočívá každornímzděláěkolikaetisíctudentů.řieškerév(neefektivitěako݂všpujenohým nichožndokonce, žeětšiěch,doe mulivuodroben,icep úplexakt,leestočýomplexdejí.sozcni tomubyouhlasili cmitZjinakritizovali;zckAáladyyhl0ítja0omPivot,ʆměrلyýbezpeějšíobhtTo@oiňr@říyšS8dyvyxkotázkám.QŎs2ijathdstavy. polAihshodJretopexiHA񂸏Z8obzádárcmihíknovpř televiz3Hor8fesioroky –`pye | íší`rozopaQ yvyužíCjhrKyyjejQlpomaurtUkcois;ǁtrmyh†ʛ21:Qprh 9hpo,aigulamudv(tďa beboš né.ro"chnžijXʢcypůs0mPAq elɋité»183 peight="0pt"idth="1em"@ign="jify">Nilaě`edȐxú(jvojXiíh1 ír(ҒtXadukcvrzeúšnouhbaímardidIcpCuel deȃh8o ڸxků@l(2rdosЇXcHkqrq aN. blockquote6{Tak uprincip„xeIYérivdy“ul@Ruskyka8i ;0!fPrahšarl8nstv,Q\vniQmafiځ0zfAy᫷-Kzy֔zr.ygzesêtedtudxzšk nauXPrP놰ev^rPásí:iPanor(manitinuaa:×pHhPpit?Iɵ Vy ělb`KQm ȕvylouxli0(oX…H`щXobxIdok bdiserta@ɟjM777777??PxsPh8Financovyezvij05.10.2005YuGHbliěěmial @sausqajádl.a.iic (1946 2):}«…jadotknu:ymuKud 8žádassandru79381_4x.eS(oho,doqmsAodhat ab`Yropkurslar c@suKOSitoQ.ŏ3b ě.ߕ)um?» (0href="http://www.finiz.ru/cP/tmpl-art/id_8-952979"lcolor="#0ffu>WWWWTTonamh8(stejo „maineam“儯ědbec)ůxzajímPomusí1hatA"řísnažíitarPЄg`blahopel1όneeXyeHáa*>

185ne@iodpZJoť 0eHؖ0> (vyčlenilimuzcitaci)Ёuz`í.ԫ8codnesdbýpzí úpY špaIXnHexutip:l8iid!yYotavedxhtelogvypadHob`www8057wv6wOOMp>.="4 ____[SamozjměԍhCߗBxiri bíhc( vmhtA،؏jim jspíšooáhu.okuxyberPiǒ gnóz,aknevelpotbokůre ї80%alšíneuHQ@valxk qdojde.» (u0publikaXxandxZjuzjajerij,Nru:,nhKoms`lskajaavdab 11.06.9: h8="http://spb.kp.ru/daily/24309.4/502853/"K{cr="#0ffu>Zapr, x úspěšojyzapot0bí,ᆰaasjád lečenská0xiXaoloubbjekYHodhalovhreáitze jexrovnXi>ýtp0vkeYděXi> (…)b> metod@h?éhlؼ$p)dn(a8qachopktxtateíře.ůžeji*oudrjradvel蠈ȅk@ڑhist atnai,aXi:pr0Htpotbu (4[Qce);rna@roR1wppolitik vlh"ebeúc,eychybOAniaesetet,teréplynulydmrti.eontěva,eaituaceezměnilcožotvrzujeýroklavníhokonomicképpozorovatelHovininancialimesa naolfa:

«Jávůbecxchápuo, čems(siyslel, žeelmiobřenám. i>(Vyčle i`m citaci:ed芡xřiYX.akoěd`jeúpln0metodolog኉vacpůsobilop.) Gdále:ǁǁǁNjJedenákla chiPrůpoj0s㌁ oh chovfčsystéPVnějšíel`uaomli[X ohromnourAskříňku191.8+inejmen`racu1uvnitř uȊoIe䉀e.entBedpoylp ({,globsation,rowth(dsPrices,prveproolloquen@nBdeaanـhFrXnInflZMonetaryolicy,ari07, 2008haref="http://worldcPis.ru/S/417702/full_rep_t?PRINT_VIEW=1"tcPr="# 0ffu>ςςςςς=uؑ).WWWWToeakzahic„outority“y8eSkrizX USA9pběhuimyjara4vlictphedit-ǔ l ɠ naspgأY%xorroтval! @,od8 iRuskmaHhxogramoci)׵rozvoje0edؖ@8zevPuůvpp.JPQh߈s€zul@ـ{ IvitaxnesoЂnЀ @ji za!jejipdoporu lnebo škodáej!aHžíufesX#7gbvzAí,錨\(oa1úř:cdmana`@blhiCkydybyipsiPpemxAriq3iB"Bspeu vnojišxdckdXx0Penshpoctie;Xdo`za@Pzaqitu8cnaSblockqu芞6zna árPneadektdnezpůsobilh ckznikǀ`|:-v měřítku192@܂////+xPp(iti9p0s`_Uxe0@isu0(މ@vedIrevA0eښ. oomVZzR8ěcpسnYkmͅvýbucheziUSAlet 1945HH53arryӅTru (1884 72): «Najmi҇0ranna!šmЀ1neHk:yNě…@ruh׀Е» (c!twebuovinzveja,yQ 2003;iz éxaref="http뀀://www.wtr.ru/aphorism/new56.htm">httptm
)193g ނ////+. AdyžastoupíPléhaváotřeba,byakroekonomika šilarobmytátníhoíze`akticky,ak „$ckvěda“ů:0ranou,ꁰtořiz (anivšpozvedlzkuutnoycovatternativu)ezideUSA.ĊRoosevelt Besedáchrbhssedledkéeseocitnuledolbou:uďXrxipseudosx耭reucBsxalšímhloubm,eboP"u .ǐǐǐǐ24. červen(3: «JůbecsdílnorěHfesiolH{ůtervajZm, ž@šeus؏voubvykXe@bzásahiHchopenXčitq m.enj)ámob0, tii71lov`odživaaždýětset sIformula_aůěb>» (VyčlenilismHučněPaci,Ҕr,• yM.:TRK, 2003Xlad 10 x,. 52)W8:="4«Kong(`tvolsrbud`1`starxromad桘@gúdaj@Hm xdoXzHX؝瀘matyášiahůdnjoptimregiiznysu (vci)m@oᣯozumpjoxrstmpolech,x{c裑aztazmHHsh؃xmem.aɜXnapčázbs0tmAmeričaH,evěřím soumXpodniЉaisk(hybsٜ`nz.asPu9omuje$0nePoobxxuzajɌ hbiHúroveňAíjJe`kvobod6iniV0erspevyфejos8iqHtojmzxHxzaxstnhelPa.St!rojD158OOOOOvyid8xspopk89Zy*0yěXuíi`8l: ty(`pa`ie petJanh9řerzi>VeەstsoIaXRuskay)chápKbleiky@ižší0nežulؿ3zaob(Ћgbag="2">194tPI)azpo򓿓ڋxatxkolyH(vo(fn-účetstupɤxin77773F?>mGeaex0XeȀnkaҤ%XcYehjakezbhm4cٯٛ e1Ђmžsenekem@a?Vň1svůjhsahil)ɂx,pIQnakup֮ejqhedXl荦(PHkut(neboťYdžɒ@a GncinWHJ͊Ȥx%!Hažd 08d0ruɁpEбal…77775Nvohledzbýt_'_pecj9Pobr pobⅱetnehnzho؄řskalBbUieechnologie,rganizace 뀀výrobyozdělenírodukceě;ooísedáýtbecnějším v současnosti,dyychlxechnicko-Rologpých!rganizačzosáhlavéh(rcholuymezxstabilitouidskésiky.jnoz1řesvědčenim, žeinan0ě-účetřístup kuteniverzál0m?e`rxšQy Izšťu8„ekonomy“utnátěci+kro: 

ict;Ɂ>ojli="2/τ">*Xstrojůmate modelzaȐpnna `úkos ohledpoužitthȎPЈ߈߀o߈3߈߈߁/ψ߈߈">zXJáv;pravypteruyujІ`rat,lask aЁcoZo.o/ul>195SPޭ"ha{ikxkAz ž7musض72a pjYn9#vyplývЯ'Z1vx1kaphle,nikomuߙߙߙߙA0vot1–pyzirozvojulturyYmxtbusdeovacptz𨲜`y bۺxenڅ8 neQ)cádnѝpežklneboťaomoud:٘pzlahX.Šplskud`)thd0once 16.úroveňeneQreQsektorXčta2o (e-حi(šdnů)XaleH0(srčXzpPHkPx0cházelo dalšíevropp)ol!߀g888196oH7z,kdy#l`tnyIod1nezila.БaxtoPbylojHStokDza o(Hm+ě“,HhИHdošPp(PXfloexatamh`jqȞ(Itandardl(moP?braHě@)p8pxi)vr1cbʄtbzmalije0outvyvo韘Yúdivsmu důsledkezppob`ؚn-účestupuV souladYXcdeˍqoAjPurzo1kazatekótdevizk`ů8kci؉pxobjYIpartryhTchуAalyOI@upb dɚ9iň2?>Dѕrivؖděm0myUývozu,AHneJztB?Azhledk  ivoti8IpolečnostKzajišťoItXbnomipe@yičástek leu)ír28sků造ukQybě[]em,ůžeýtáklaekockȂpsperityh)az{pok苊ouzeechnologPy-orgzastup!analýa z"jemakrokywwwww>Oě-7197V nanobr:xz isAnubX"(ňt6nejs@růsociɚppodmíPӂJčinsk@plaAa8P h8odářs8řiǬmukrediq- (݅svúpravXuAuc)enmnohȷjú(hěYhxmiiǁjmenovitě:^naoblarac -(vztahWQin).roPkutƌ/77fxpo9`I -účet*obecjší,ȕ!hRěx‹„/)rX“Ǭéu ne@cn),o)di-hierarch!P(ýše@ž8Hture,ihc"odby(0vًqvrncům׋G.I'''''Tzdyq},qznaáchara³'pZvmusý5Hnemůž`IamysokošЏh žɅčlkaa8ohlji؅n_`ȅ3na`edkji8orIϔjezártXdobreQektoruZQBapatXem퉣%`qqoučáyššívڛӲ?.֦pepbuos@kniž{l`݅|hudȵ` ktiBosʂ(Ccm(eydl{ku!ilepiup=8#hor#zkázs."j뀀ustify">Kroměoho,akylovedeno hlav1ekonomickézděláníoučást`všeobecnéhociolog,eboťiževpodstatymůžxistovatimoěj.ʅXwlitika,i炘teoriebsluhuj cepci řízeživotaPečno,-lia úzcHpecializ8, č0nal)klešny(ou kou,ravЇmíPn8složkuPbeztuálurt[jednHser@pp„hůld8mai“,ter(Pmtom0u' vyhrativP؋@0namptit.roblémIȂ,bzávipynaps 1UIoorganizaě-techn}stup@it(aůz`koly: 

<lue="1"??
Pkza0Hbbytkaabyiskut!Cé“ (ehcharazitů)vysoozetmuu8ominimuЄ9rblalnestrkXzHh !y.(ul>`*úřqki(vnuҸHdupě“lЁqfin0účet͑ Qba!hleformySSSR pPsots 0,ZRuszahrnly KPy@߇ϑPihzem hatnuhmal!v//(jeh—8avitelemylp8vPmiňkad8k.. iškin) box䓟Hotbmácapupkeulag` dnEȰej“|SZápBȖIdvládHIXC .̕JcXerfontz4x@b>10.6.2.օseudadaPq>Tp,(ylooٍqonceptui0I,ůȑPmžá8mnp"evd@[mplyk0vislҍ``x YcXdpPȍnvajmůmPemA8ersp(ivWWIdy :a0xi,Xeobzor( dRjszopagn`clozofxholaIoelЃ@u蛱rieoasglo0:cihcest1(lehlipjixQ,uspamat؇"torincipaxeyké mezjimek (vizapito5.55.7).ՊAe-hbum)mdekHmSoroAs životradiзunazy ézPal1u%TQat 9 piurčobla9bѤzvy0g`va}ch(ez hYdůvo(0uunkɅX0in[adupvycЩoǚǚǚ>ŘR9  e 10.6.1ředpokládá, že:

Životeoznatelný,ojli="2'/τ">Pravdamnohostrann="37/τ">v růzchoncepcí`řízení텸uýtanéyЇ1y,terněkdyemajezieb8nicpolečhoromě zdro@svůvodumobjektivre`ta; ="4/ϊ">a}thavo-„eářska“haraY evyhnuAPjakXtaseudověda,P@mž účeletsluhovatdeologick moc,j.lblidi,byWGG/ulW??ׁ/σgseíky samodrozuxměcemzíleform  Hi@psychicdlivqysQ souladpWplatňovácadmIniXbyšimPotr hav200S ed royakYdysté fopiblۭIktuen9aizm@Kozmutk B: «MilujlPleZioditaos.»Gp//"1em/-Mluvxt0Qd přitomozkuwthor3sznaladtv`en čintۮ#sxXtyqyrábzleňuydoulturPLjOiLsuismuí,ýchyl XbámX`msklony`spívak)sadodmí8Kc aěn zor,g8rady/ϊ)á-Yšak Btuce,d0p,akž8Pp@šetxp Hyetbitetau,X'asQ šíř@aIب)Ȳpo1adjuQ!(miy.="3W/ϏnۏJhoc`` 큀aPstoup@ou;Xexist:0IAatazaؚ(n``َevaskrytě8201ojli(ul>Mohsamatněrodukovnovznacnávyky tiíře,yjaHživotvznikjejipot`badělHtoBempue zacečinn.ud`všakaiznya „eA“?o؃hémdpno,liopadpdooncepXIze,IdZh#p(seplegpm݄(m8ficiál8)W natarZedmětblast (mkýzku).oo2דדׁ/ϓדדדדvya (0á)ek)ntelektu{
chu*ytnAJodhjgti,E h?ylahoG8dPnG7oo>V(obj@ubyzor0`experimentů,cX!o sxMa3_á kresluprůběhces0Cřxpu.šech˅%s oemQlu0u2rpr8WQro!ůZ֙ůW77Ty7yuspnHn#,8-0;aEzáklaYvyprac(e`) exLky,pň8؁@vottupuskePsliblye8tj.apotvr rincipxx(xekAIavdy);_/___ύ___Zokpseudoí@by0Jestližesouhybnéázoryeorieevidovánjejichoužití praxivzdělávacímystémudstraň*okamě8jiš`n`faktů,terXdoi„nezapadají“,akmohvznikatbecnějšíx votudektކ,nameo,perobíhnormálpřirozH cesozvojeědkazatelem1@orav-etickéan!ktuzd8í.ne He
emaҀhistqkrXkýlhůyxbavu`střed tmincipue8avdy. pgg"1emgeVvče@žkPJ9žádouȅoncepcP(dn˗společn Z}cHsluh(.yЕzby{vtši1odi(idsčin 0minuk hš úkolxedpdy3ch0objů/ků (vizapitola 6.4),ztak 9píauď(z QjeYacxpokHa"p߬ߎߎڑIntuice tomirᨰ amyx`dizdmíPasuJiv*ek,И؏;netBXDy鮓dHkutlačsychiqulturdavo-elxř)hoAcharerux@YOUbyXvylouAvšakaɌ؆měxAw²lJ0hbytisomt+xechpMczhvhakila,cobraz!oasmg8ɁxԌ!aouIůmKXzHhѥNchybHvieJ `i>Dg߶ǎ">Naale7mohats;aye᪇aenmezi牳k:d:ۊ8k mnohqzaž䛌q)sQnatlivceutp/GFc@er">10.6.30FilozofxplčkaX>fӪm (cháp)bHҙvyj0#ě08nFK ojWízforѥY) ɗmoíXpordAtoxrůběH׀hp0@Xoblapírod?aplikobo2jejho lGkuj. tnAQzMhumanich!.rNXťZxobsQ_iihIӴӁח,nد žíniQɎ  nց'''RߗߗجϞϞJessokusѓSatezst8nⅠělozkuxKzOOOO(tiky`draȉȯxod.)eؕ_^,u`nevyhnutel-@grafnd0`kouilozofie202O „ozofech“rodukujíchodobnýruhpqKozmarutkovapsalásled$: «FehceítězídudouXminulýmořem,pšakXnoraženpřítomm.» (K.,lodyozpmán-yšlenkyaforizmy, č. 112). sta( to(pdyžettneckérmanst09živЁnevydržíAvěřeprincipem praxekritérivdy$g83673///`___]Jestlisouhrnědimudbakomělemuboru,Yenalogadičce:ul0?b>e,P @ňuorchpru8 z pch`/ߊߊߊߊ3ߊߊ߁/ϊߊߊߊ٥í,id u pob…/(u`W߄StejksχG???ϊ/sa8oau0tečXommy8 díldٕ:sa 8šp@daplihaaúkolyoψψokje-fal yftyxziůzQ臸ـaٻnepxtelnm texmho>`nezpůؒ0NG ñct(výjikt!!bac0–ě(rspeh9HhnuYé;q/ύ existqd1y (a9e㉭nů)ck(//neboť5rmí(matriȶÃv1"誉hérie-informace-yšeho)i>204Tedyznamtendehcht8vlas:PázoۀHlrobPkomplexq(܇IupolhenrK:Hˋ˜ne;WS␠xXbyhvyžadvšakičlokaměl roٵhDNoH9 -psylog)뎘ity.JޗτHdřm؁̆znikneIsfunkɲyc@coud!dXpopsI..rylov vevýchajkáH„Kvartet“ခLabuť,akštika.ilozofieero životpolečnostieliceůletá,0nelzitoonechávataxspasšeměm[ožnýmhumaniTMÁŘŮMa–yl(e2jdířům-kariéristp (lokajQmoci)íčgrafo,teří  sledkuefekt sychikyHbylchopnihučieate iasvojiíprincipupraxkr؈Xvdyiznalz prodnívědjejipaplikovapoborůomeziAouXtPp…

Chybydruz*lidskn3jsoujivh`orickda)ahbýtezhuto,ajdonkrétně>,řiřazeny jednomuvIruhů: 1)akznáh ㆙ʃedví0`vznjpxběhuWazákladp(oQrámY éhoy2)oɄn2na @iybud@slušǃi.ϏϏϏϏJitel,ؖh-xorchestradičad nmСkomor`pdá(vuk,uЂ芨taّ{hudQnPfon8ڈzpkinäXuekůdirigenta󔰋B0t78dizicdnu}ule oxblyсIuaěkudʏchaؒu.ˋL>šPQ8standara,Hdélԕrvlnhtvrtix8i0oPě`1XleluȖrecepXa(aeS8a.ȏvlivňuز`cio@f0@hqA(!d`0npJfrekven@í86`toXenergieh؂v0a0lo 8x7`rvlasəcX1rgsmu.wNejraz!šíYA8infx G 7z4^@vȪyvolobavy;xqЫyЃÀ(xXźmůžaatkujtšší|0Pab.ʚ?E"mBeʀ𰐊e'''&A kdyHOksl`ím`Ito?stҎy$mecyzik mzibr P۟(lAreagA}rázA,če:akick.iuplessc(melodrdouaho zdolp@bsoluupi"ůsnees˸&pov ’BZ*гPmšidodídIetalonƒce.ւp98ělúmyh(atel,n"dal*žitm@napdaImotivovaly~KroInajڋBichI!ÕHcit00ětnyoXi𶛑2 fesy.aErnMa(1836( 1916)DV..eniM riخempiriokri0,ٴHzmpbku205JenAm emlivudby jakoakovéa člověka,lelivilozofieqladičkyyspolečenskouulturu.

Aodpnašehoázorue0šVckDateiPědy,хcírkvíaloženýchirou؀xide0"mblockquote&6''#Jejivemákuůznorodýs životěnostserojevuXmnpstmblůdě3z minuli,1duasoučas  hrnulobálnbiosféro-ekologY(rizvyvolane1technokrokemidsQcivilizacexgXtovvyplývá, ߇qekád iš8ww!iěžsymov`chyboww"center">*     ECotýY0taůžeýtormteekratcyjře8sledovně:7a>MpB8miňqvjemvztahyozuRubjektpsahudbsolut`ítáqdevzds?GoGA3GGG/ψGGG">VRZs b(m 1H2:ůhxayStvořitel8a֟@mm4φ/φ">ŽQ (horPa)8vasppoznX0m ob1amámcicz,x@tvrzx 1. gψψ="5ψψρ/ψψψϏXobiaedsta(vtfyzvakua)Xma.֮ketabigregávIa ichodaách(qQȃeriCů) i>(ٱinaah@qy.onamdgʈfragtyꚈrojjediԈ-e-: (ol>Díkyomucs0ial1B[neomeRnakturozum (aspíšHniplu"log:)ůkazy,8uvedHeze!tší WWQdoc`algoritmy-proceduBobyXO_׋O׀ό׌׌׌PakCnyLJdizl. 5)akladYaPpčtу艠ohvlas myslově-intelektuální činnostiaodmínky, žeetenářřipravenZjmout řečakoypotetickouož,terxprincip „`xkritériemavdy“ (bude-li ím@něídit)chopotvr :padě":  ojli(ol><@value="1"??<ׁ/σgHalign="juXfy">tatckáobj ivyivá,Ooo2߆/φa@otrovýmiedešlwsudkyoms pobsahovjiHzoryadičs(filozofhoharau (obě(iluzsu ismȃ9asdyespokojupcjejichsychik%р@aЕ9rodaioddiktátem).'oo;u8p66_"1emwuPodrobinašekpsána rvátohoPstudijȊkurz!jáciiaiXates:aneslu0Hsyp~cerfontiz4xb>10.6.4. Říz ybiblBoiu0Qa>,gnnciozvYvůr@mAχv`ke zkumn9`ýslex.Џ1bJkxleinkvizařdržovad@'`kveHle8ykvantihavHty –Hskaءsamat0Po蹡kljȲXrؕXytQz@20.XQpaitši ejҢmezyznave'de. Naíle؎prav a9s ohHtztahy4PGBm 0dh1bl,( úspěš񜨳_iv0p !206q ނ////+,Aijeúknzje!ůbec.(toa)zaqli p XtavRxerspekuqasfonizach aletr.rteápobh뀙uži .ڑ Y`^YsQvrty`mehbylyiodvozenЦoѥAxmetodϽȨ`<!8 |מP(yɊ iformyߓ???01313/=7??///*ggggg>V hlimH:tɤѓXshmzɰ⣪hihlíženírostéhoidu „elitou“řeměnbřadovíru,ědaejPaplikacektivozPjely.topyohotoývojee kultu8iblickéivilizqdochovalyYpodobkdysiminuliJvza`rabs9terologie,a뀐ouůžemerazitmnohýche(aoborech:lgebra,Hchymsdir,en0lklsjeněq0z těchȅ.ínů. 

Později,YvodljazycínárodůGegiolYdomácl skutečn`, yznaXyЇyamuslimry,LǐpozapomIohačalýttistory`BYislámudstavitǃHnakozavaptvůrčímpotencPk čemužami (-ěrcoskhi)u)8žst䎪Jedn(Xíčin,AčqWVkod9b(en;odHlen蝑?;monopomikuráЂ#0ohlavář_qjektup0kul(udaisp(vizap؆08.6PtázkaasA-klaniltridrů).akpoelnmckverɚjmémeziý0Xhiv בkoušv(snatojd٧háppBPQd Ž(tRrmáѬ8ijeЅ󈐓0(P1evšímegȚmspům), "言ontrh sXř*i9;ZzočnrasTCInicm馰pPdiorOoooo>V vs`;ezbytu 退(qkFhierarc8h ituHXytvo˯ ﭗ (zaZ@)Yqdoal@K0petu`zt0ȝIH!stup갱gك) ɽMutajROcza c.RPtom80uXkojctižádavAjedincpupa c@iP(9ҿɒPcФxždi ěnșHnHpoaiXitmofunkce.ʓ-h|4mravyIie(žȵ9Yh0ouyoblaBaicínQ{tafpy-kor`a pvd`ocáa`i(/Xamc0zkumx&xhs)J:ie8m k[Hltim# dmítnuqsledkXAzhkomǬ1)ah.??:organ`zaeدϜ/˩Un,!hjel(!htarh etap09oueriféȉ'íBқpp.ZAxozjxvyplý byezjimšhnikapic člىPendendoktIandidxi.ozu!ijЄ'_Xfesi" ߇@d`uYPmcirPkro񉂕(}u8íanspitϝPu i蕋!apo 1CloutekTsobHmo (jЋopzorno9schhbr. 9.4-1idruílukurzu).ak:blockquȓ6[Hlaym účelsymxtaeryodb"ú(svopÂhodaitulů) velémvětěedržovatědu (jakodví činnosti)ouhrnázorůzXvanýcha „1eckénal“ (zaujícodnohrn_iiRompseudo) v rámcioncepce řízení,od8žadvládouAspolečY. SSSRpsatsRFoa0 tarAkademieNejvyššíte@`komise (proělováɈ݉istitu . 
A stližeʆ.t nvrozhovoruȋinyravda8z10Marxismusot@kyxzykdyHHku 1950)8suzlficiálEuӊ鐠mafnsr(vizapitola 9.3ruhýílhokurzu)lo[Ѝrotili,ii zhnějš`třebitel0duktů,eboťyl@devm4tuᚐmocpmlitikem-tvůrcemJGodůvxěˀstrga"Urax(še(oblastQživotgkteréheaGB$e mnohchopno,ZpibɇqtejdobzaXzevniۃBkytnuharaiI..efremovnihl@scieictionleQX@on(ogy0)formátu:ip'="0'''">«…o4iɚXč9dox:fesorPuza8sl!byraci 7`0s:ad,ýk j@nudXxRno,htoAukaavymlnglxPIn8Ќ"Service”8bylikvaHruszsyu(artaPmekْveeRsyjPPdmůjPý.» (uvo)knihyKoXantiaářiXst, 2.Upukawebu
NЇ0mȣoj zů.-l@epou`účʼ矄;spva(bnta`organizdoяpliR)1)na žkQoutNB!ÏpF;]Zi IePt*odpdaincipchceštavtomu(ela.ߏߏߏߏAt za8edmdeshýle  siozvo@počít Ȣ@ikihkpr becoůsled y]kyberneyPxnskRáchnm䎸hh!RHz cičitst.²ؓXekjp;MonkXtgchodnumi؈uGtb!"u (GKNT)zene 27.(d1967ɉd@nXm @ȀDyna.o/va8h\Q)hȎwdržHarchiturmer!imode@řa8IBM-3601`ɔm8ž!hp@nrograh8é@$Pdusy0(">TaC!ioPK8J<^`e16)zn@nal:ulb><0ue8"??
aetranyohlavárůlobálnílitikyednajíchrostřictvímSA"u největšíhaejúspěšnějmakroekonomickýZ|diverz8v dinách.oomli(ul>208ItelJciativyi,tertaj)službyeodušȄopi*jiؕpIřípaQ8pásly𗱁thors!díle`h1Púčelpvidace… pr8tQ–hlediskZvznqa؋ jakwtexGPkázsw˱0_XrGFa ne 27.17jeuHivotc:mh0uťnamiivlasXecko-3<šX_mpPIvdůs1yplmi2x/="4">  Eimg}baseline"84"ecindexX1V785/Mšt@`enklad.Kaluze,Suir0konautiK..iolkov8xalouh0ڝmi8janvffi؀x8@u8.agarin@a8dpzachycadylaboPodl hyGGG04825E9GG///*.Θerinbdelétahxoje.,ooomL$ 8žádubvykȀX*utadla:QlHt,PlatlxHtrupZch)[yosppič(a@velyX;?9~is)koruk)bezocasý“0 cʠApoX`svisphKaždyXlePňpPzn胀PecI,pýtцrtihned`,`enݪZsIPsam(atvzYnoutrad"zppobemnXrat1okož…8mnohdIavýmysl`J ků@xxH~XP hPraketoxn؄runyHyPve_052310///*0ežqUSAbecaψupaShuttl4066361///\TěcVdesH壠 20.p`robíhalyráceaonstrukciícenásobněoužitelnéhoaketoplánu,ikdyebylaeřejrojed v8SSRn Rusku. 

Jedinformace,teyysvětlovaPpůvodPšemíotografieodeluYtotypuosk:shuttaerodynamiczoevedloXjít,ꀘublikarisyichajov(ossijskojazet(FedyHd؀Hč. 4041ene 12.ub2006)ohlXojitagn?:«Nchyb, žedynedoš0k tragédii 23.⏨zx1968,၄zůstalvPtakAnejspíšePtečniedhěďergePKorolj: „VurixiIšťastspojuřiroznosanalytozum8neuPx@act.ʀsiyslímGískpatЎyzdzEchomly0lijménoeziěmiQzvu(ější*xašědců“.ro0vpinusmonautůaveneci\studij): mHnýrakulty֝n-leteakademŽukovhكded ohlpmív vesxrmaůmЊZemžobsah9á( úlevy:aboratohmuselyýtɜXeny,@počyknarý.77775TémmplexYdiplomڄHel \xchPob COʩo(ؕ;o-étacچxdu PnoqMe212YjakohlakonXuk(r` (XzPm@`(衉lyzko髰oB xra)volPadůvodnilurbitctupzaji uYnormromqkl dalsubsonpHhyper(umožňezYXbdjmpobe:padla.» (phref="http://www.rg.ru/2006/04/12/gS.html"Lcolor="# 0ffu>)ϒϒϒϒ>Jp opSsg0z8ena u(ahrepzaci.a)tos hcáryp(u0píšeliqjej1odoumӸ.#aezaXrió@YYn+ٕHSSSR08Iڣ؈poe(Ah@oučár:i@x hjší"šmodel0ϚIvЁuluQmuneЊ@dalRexiOߒߒߒ߉W)AkHPjep."op(Pro visa u𼹎ɬkЀHa(pXetoplBZo0emȒh`ri/_YxorzadzkomplexQuH skupi(/zeml 14. úa 1966X،KIc菷edesát+qedmщ 20.Ș)Hzaz@lázorȅzazli$Ѯvr(daamas(sudovhoHt(o,@pX1vdě,ud-Hopz(smra zHaspektu řízenílobálXhoistoricképprocesu těchete8rámciiblwojektuaktru`rně-konspirativ0mi,iatričegregȄKmiistředky (tétbleiceeěnovánalava 13ohoXkurzu – 4. část,@tvrtýíl).213Toamélatxmrtu..agari0o0ropozději:zblockquote6DŽ#ǃSouhraaobyXnáhod“ꀐielčaЏskucedomouinne8zovanzáklahávykůϑůϏ///28423-4/////*.1Přemžstliže..oroljářilitiodklidili@؁ 9sotsce|71ppnc4houdouxhgene\tajemXka ÚVSSSRuӄ'tátu: inteent,0acovi,kroxPnespšejXatolalstvmilP@rodemSSR,2eř“,pcelémnačylrůmuobrX؄`ěklhX?i>Kdy؀Wi!osmdesýo20.`op`lnneorbov Hosud{iHuɇz`ypadat k…287185///GϪGϚϪEyht8 pqnad{锐Hznd1v0jšíHiyЌnAjednomeBvzdorymož) zjm.ڹX8@druh/z gměřítkuAevQ9a (vizapia 8.6D,(z`(aHH8v vdua):/ěchcvvli8žiHhlou8todbormáharadrtHorganyčq,Xást\ěčíubi8nejd,9půjchߛ???31976/=6??///WGGGG Htomuxmafnsky-korporatiy߭xmukonceptuAmíP^existu`蛢Isodivláخ77uo0 (hata8obecQzak0okouX;ׂُktHiZ;ׂjejichžsAhðBzpo+;0mezi`j+ba\ofic0važy^(1߂ׂ׽e pozvavořinAhraHaeomýmlↁpseudrútlum.ykazyЕpdminKՐbýt(imi (mi)gggggKdohr@vyذIy`mhs nenuarȬ0!pri H {Oh./zbr.֖om urýkxvavo-ejЄ9d؂pohlaxOOυυυυυυυɀht5).blockquote6[Ří9nȔizpůsobW„her nenulovýmoučtem“ašech 0stirioritázobecněnýpprostředků řízení/zbra@erspektivroliticeávaznokole globálměřítku –bthlaměcibsluhydoudavo-„eářsk koncepcích,etiblickéhoju. lockquote>Proto`kultur tví“ eavd)dyřipolystémuPher󏇏, jichžxistenvyžadule_ၑánx,udanezapadpd) _aqspíše stližeꂸ?aItičívyvraȄ životzpůsobilpg="0gggaipyplatňovjztahuQdělؑjqגs `iviliza záklaB dnoduché:br>Ȁ(ol77b>1GCůrru,teyla adekváŽ!(1.m(WWWZ) oilh/2//g//ϊ///*NezPimiýtci7NaʜčinщQaly'&(Hdr ešíno:buď úsp ,boíleJh:؃ funkdosaɃ+eschopitniúhy1(jrozvh߱aidao 3G/ώ9u (2.h3ef;ějzneHtaCsY pouštY ohtjimqrkuQY(h9vedenoyxíuom␩ѐZá u''o#/olO7P@ezýؗ,eCeеkomplexs(ologi#obory.Qgoooo">A)`pjdPIvisixkorpoGů(xȁ.!mI/Na`chB҃ acu@ф$ (ۀYbudkapit 10.7áhπ7.3.3(ého0luhoxkurzuak miȂXhoituld{pčůrmHK(ýslXyP7Dchyznai)jako0kotdn 1Rvrže0,fese)vypubpomsv nkvizice.ԉ8phX ni8zerifér^@seudoení.217Udo(ounap7mؾ׾vunad`hlavhmlemtestaer ikzodúroě'߉ߡ߉KromxistI`sv(z紨ratyt`aznysupuChbl:zsob`䤨Ȉ:ul~"lialu1"?? <ǁ/πˁ"lign="justify">nociza@budxzevhstranyrvQom, h:dž//(uul߆10.7.zI!csystém?35480ߗ220xׁ'$ggge<0Q/o3">WWXkýIcivilizoýʓčnost(dQz oblaIfesio@ činyPsžídavo-elxřskkultukezacidiv_/ǁ?ϠgggctvzájemnPvisejíprincip přiormovádefinykoapitoH6.4o_LJg'ρaktohogx–ho:dek p(m{životag8ۊHbiologi-sociFuaus@býtbsolu+ětlid8lokBo,ožm0ňpoárům䖇tví“kdat)x(HanismlXPílesp;úči3586921マO///*niakoBh\u.ߕ߀onwHem'%Tuskut2z(vaě nePl,hXBBsȇvzdHe nantuxؕal@nativu.arkladovNovyIzvejsmy (29.a 1998vhejnirozhovoruriPKk` francouzQmiyoniqu`͓elemenso R @@mrEXa:(odabosžre ?Ž«CoPnam僙?eoudr,ӌxlan~`edevšímta( my1p>–akředevšímeexistujeouzeednalita,eneděkolik:konomická,ntelektuální, Ȁadminrativtd.akoociologovémáme oblibělovo „B“,terhX(z(smysl.Ł9poklád9říslušnostqkějlepz chX.yávtomubychomichluviliꆱÈYd(nant1tQdě.»222 peiggc1ggD0eeaml, že:___]«Verancskéyst@u dičnjtarýburžoazparhokyrodinvehitáauja(líčYcȏbyé ioPpovedloydobý9vze@prictv!diplomů36979_3xezivHTminilidXta37506}4zNnadylyaafn{základvxjem!r᐀lobbZz8Ymyezhleduide)shodyniobčasÒ?>Jbabx( patr kažqpteviQyoncep+míPna.romtoh davo-ář ezetabiʳTxpob n8oHžádхlegmGneob8h!rci vInoux$ce elo#jenruև/:marbylenjnaznIk(qyϚIjejiQ ځ'Iá jižaOIp[ j9apovanoborech.֏ůsku7{7li.>hefivu0naťPjde"prežinebLsaX]xo{dodlušIhija藋n1,kA1Dě}ArotoЉ@tXct@rodanis߀(LářijsourogantxmišpBod0ch,ů),snahtžrečstvemvůlimugois@ace čiéُ[ astozolazbytspol⊀i> « CožpċBYeXskutمXnejlepšími?226nebbl`orizܨwxzalraraurčᮐm, rop@inimumdincůlyAojPre y OOkurzíٓ_X»鉗="4У0oookͮ obp)9AzoroíčiˤákpaHNjJ|)@jau8vh-hypoteA@for vyhýbbAodpd1ﳰzkPzdkaždЍ chRXi(neeměříȫ conam1Ўʞ`aIuv0ɺtu:blockqu66773Vvavo-“ٕ0mnoh@1her @ulm`Htem`xϒυKro dotknemЊume-lЇ…c@pm zhovorؗGGCrajqЁhXbkityyߪ38923_7קת///*(mz8lɳ;obecveƈQiik9y Xu)oHlčʞHHXschopfesio0 oyomit,hlubudtaverspe(vyϮɨDx`zmígbӠ1`ej)xolší p!tech9diplomy Yolik(ejdӂ9`eXrbcpZzyh@0stрHídy,nirelvqpot(ȂȆršší sBmezi lkem rO@0hiP`kud"š nčlpeosěňiendruhlXel`8běi׬?:AhX肘mQabsoluȰPlivo Iv{Pmaximy`200k (rodin)viXatyvatqzuǦ'''39324`228_> Výševedenáharakterikazdělávacíhoystémuako „hry nenulovýmoučtem“,XouoskytlirancouzštíXciolog,eHhdstatěPtvrzujeejich `předmlmielikátnvyjádnýázorlanově-mafiánsk0wuYHtářFii.řitošakusHědomovat, žeavo-ství“iuzdn z 0hȂkultupanujíicko cels.otoe,oylo čen úryvXhrozhovo@?ѐ5,;o Rb0yivaznokol,lavztahuQ80atXsp(čRsto9mkaždȇn10ecif Stej@Ė$Adčificluzm؊|Š-eprdnž8ěha0arI HbůnikdoIv )넿ů“eTúmyslu šiha^9schopeniceO40940230'gggg`,zȇ`onkhbzmživotà(vizapȁ8.5ruhdílohku)Plipdhaě neurčA (Xt8ߊߊ42215_31o߁'߁gggg`)ڶekȸ٘0upky*zjiiGGGG@)؀yspěcxti>V@pasebír,namolbuv@mجcX)vdi0:ulDŽǀb>nebooučasņ(in)iKRovynЀѐ x!Zá IPiv“/duk)y$(Ʉ[ezڕ!aejnovQ1hzKpoRtatussmoGty aj`Ywwt+ˁ4loajrezHcepcilobace(j.iblZmj8uotroĞstvxeménuoha.Go/u؀6Ǔ??\aís9 o8`772Farylturpodždvxdȵo! ǍקY8,eyegenerčáإel[ooremem gram:ePۄгinformaR-algoritm؟ohbrogramyy@biologicpoškozeqděti, PkteretalyběťmiěchHfaktorůaenetúrovnilb>`svláPutedokážou.Aoasnjez0vacystékut orientován!obnovuelityaame 2ni@aiMuI,jichžřičle8k0z jakýdůvo(hispzformova, čá腓mocensko6opiožádou.tom)jemiaspektfung@ρhou davo-씠sti:ulb>i띘ro:ukazaesp؂svojsiNX\udaȀ9ka,몁Ӈ,urč뚰erHznodуcidiotguP(tyisn(t9,Cit.b>V H `ípa0ompPdalšírovys le¸xצbyumožnivi:P[řanat:xnezuje-půbecz)Pоéniusedeňa1ipreíchobla0Xnzůp a)at8ů“m؅xúp;yOJtví“)vazpo.vykor8byelaeta(t -… םstldtnemЇ oxxui8vpahsýšHysl@S(xěd8zbiologP`xohodnots ɢ`@(pjC8u@sk(paz`։mk0ed},m່lb:/??'ϯ_\Cutqinitleduޕ`Xtši`CdilȤHoť txouasebkvidaci?233234;Pstlisnadpravdus@,akapotbíezihdkyledatktersjopustilxuálníHúletu nějakouMXwww47119u5www///(nebo5emRydítXomvyrůstalo rodi(véatkyDBbláznido0kéhosiEa)l*hlavH3– ten}anismdovo`;:{údělȏbýarus "každP`neazadupáx socikierarchiižHno476736///*.  —— 3L''$1em&jfy">Vz9Љpvhmáklišit (tj.azdroPvnynformacímypitudujírozz):$ulʈ/">Texto-knvw.istoricrehmRu@peHmPesťanštohidruho`(pbyzantulturjradic!ji (odpochye.)evrop `h.dběhb@kracdynaXeomanovcůdopuze)muYa#QčB'říٯ@HxXchopXСosvojit.԰80ˊ[ua@vd jmہ“.AGohli77o7/ϔ7771Smysl:intuitiRTV mnohnty?tteoret*lizov(o,boť3lo`noiindivid,m1Živothch|vxRžitempatbrazotvorni.ʂ0lȂesᗛVýdu@(charaQЦ!bytn)upůvodզх2H@i 100tolet nab8vatItich 9b0HP0Zápػzn`dЎ`písemnictйz 남čájX495887///+0ϛπo/uNizéX uьvystZabubjek󐒵Zěmrjsxȏy žákůevvýšyX8an{(HXXů), apبLQa (vm󂉙jakty@kompotɟ_sychiPdefi2hl82p3kurzu)i>d_6_oXp">—— 3L''}Az؞Iibl[ϋ'`čy8aжsebezox( J)tkxj`hhaUacɀn)sledk0horPy  @mciEktuotr豒(stva*/;Єx¤!ti@bqArofesionā(n,oitrganizpydé:1ءcaz cHji5:Pda@t89qe),0tvrtkupc(a .ictelíZmeziimieexistoval žádnýozdíl. ÚplnětejAučilicery rodipředevšímpníomácnostiakorofesiJen8šechěchȋHípadbypvzdělá1Ёsv@staYsmyslově-intuitiI,j.ycházeɎexiX$(zák@pindividuh%. potoavepksaystém߃ڈ#c (vxtozac avůrčí)>RBpouz:Okyezbyȅon0smu238StupeňIviX(mAitelto(|PHak:ulb><u1"??
Az vyššíDzəjqoorhр`lekB0loQn릹Ђxc@x0tЇ/u׊wר׋?狯/σgdobxvod*kkyrazil mmttaPsh,0megrЋ!eedlob;st0Pby thlupákzdcutrpělrXЅ@Qku,glQniknlubx`zekmohl1dbʅgdzle;'oo''WgGdaphI+yéicybudovaev*,@hnsخdnechvtschopŽ:pnmyslêIi)ط@@lku'e špaQchnzdr`ahazh8ýřSmarňl(aal,`bchIzPxom耩acЯ@kapschděvpa1yožȻ ;m m,oȁPčeXvd/Bokupac0vzpourrevoluci.oop7"1emOMRoz닀ižtrůznoémܔHnv(A8z萘uvniHpCaěkuYla毀orZytvoedPladx tomspolečnostitotožnilyrofesionalismus záležitpechelospolečenskéhoýznamuředevším – veěci řízeníktivačinnbs klanovouísluš!xaro0individuIuÁ4důstoj.eboťkulturně(nologickyeměnnémttéobyyloQHžítqý votaádȈHypracovanýnávykůpskjednorázostvmládí:oto,ezastavaly. 

Apodmínkách,dlnutctdáidooumraku pvoduznergethzajišx;xr,emužpod 錧ieorganizaceVýšeXpsј)i:BulOOb><0ue"??
ojli="2φφρ/φφφ">hor"zform䀸z(od`az@ߙݵti3ׇ/χ"> in(samati58byǾoڇ0@l(ociQelm[+d(ștн0ohlmIu̠pliЊ/ul___ϊ___Z—  hl ou,ຓezzou znikxje {it aiN ߀k爯' Zomonoje-Ielo`t̀؅it𐉑hů|ňujpůQviti2ysoce`duk0ve (aťjyxwkorganizacДjejkultujád!Ѝiv:lHjmI-IusZrivilegii,asa.).akcO6/">MpePívtenXionjunkturyrhuyúčelXosoba -klan()obohachJ@pzk8dzAYt͎:mraaip`eni9takmaat,‡XHh u .g_g_XJ@ysvět`` KoXnu.edz spPmoukaz drojo8sťčloka`Sem–̷yrparazi(Hši-k)`PP«KdynešҍxdotkІf,oxásʈ1jk:zahrnemeS,oví:QDliouzí1ědo<m>.qNi҄ino-yli0atoQ!» (K, 39:47Viz 28:75*81*?TqspíšplaakHm(mysluměř@uRbyABnávaznostiokoleníbnovovánaakQto „konjunkturrhu“ cílemarazitovataráci životěinýchid0atlačje.
KoPnské!ynyhodruhusouolpůsobil`rozldarxichovrz,edrojXvykořisť:pčlověka UemH0kromvlastnictvvýrí(středků“:󁧁Kizmunástjeji=KHdlhem: 1)lesQmQlkyP2čátečpvahye specif1, Azhk tomu{tržsaegulacede9monoxsoHmXmzoduktyXte0P1(činni (vt1slub9v obi řír@e8t xceҊu),š ZjevBSho`a嗋ormyrav0a8(kulavazujkaždB(intnHorganiz1fvrtjbytatky9+financՇPjektaЌHh؋nezisgapěši)ez戉chud Kmaɇ\ol(růz odádresdp8)וווו>Alevzdo1ȝhory dělayX davo-elitářX:awrrienx()uXsoci nejějšíky,8boťPoekmožň)ě“p a3atufXu5ovё>,PЋѪáivdჰtz rpeG)nepmíXžádI׃íwwwwsTq—— 3L''P1a8abyx*romiv`Ifesiolҁ cesuv@!i\eomilutQ jibQdaat8lů.ala0__Kpísemnictvs vznikpqtexa١cháp ӀZU8((vo WډЗpůsoP(popis#minuou@9udou3(9(آ,zXiisvoHto΢`řȫؙ8h8y8dodrž*ar(e,lyýt8plň:y'Hi끠ikamȃhPy72sdayíY/ك(kuѲ\華aupezjoP piµkPȂ1i `Po jit`h, WʃZsp!čt3H_DQc 8raerspektiv؍Š*Q0z2negramotҳؕ¶ptcům{ipixmce0ϫ B蚉:sah0xtnamakultuvzral7ko r48ďni(chfun1větši Qá؇ȧCRlyxyohцB240
vzdělanostiaextově-knižnímákladu.onopolistou poPáhzávacíchlužebprofesionálaalanacharskáorporace,terspravovIchmyejiHxhovny:však: V0rocesuvélastqobnovy1vaz3pokolemوcR|iHtaveno`ejnjakořív smyslintuitiv?<oplňC}.ejay1akhzalohPvýběruandidátů-u@zečůmmm}pistup určitémus rizm)ohliiߎ/ώ>PřQsx,imamotn`(5evažᎧhpomíjen –0hosvoqů__vykompetenciodinnéInYcax nejsžd0vobod,boť„form`y“daulturpa\a䠰-elxřP“Ϛje9 nHorienKpotlačmividukuzQpeHl,t četǂAů BnarušájemnazmezimponPamsychiȆotiz) algtm???8/up"1emToam, itvajišťɊp:hbnobyj@Ȁ0((tší úzpeci0zPPobecRn1ʃ))@N\ouq@0dnalejm-pozmPykům).éxblematjsmehtk9@apxle 3.1lʍás`XzorhA`9RsoR@-žive`(jevem emnSdrů2yPmů:iy`j|2aii>6cer">—— 3L''''Fýše;te@pops(,oqra)očátzdob@۰ uungurofesi9p'G''otom2asětdkalytXunrz241 Ato „korporacenihomo“8 davo-0elitářskqkulturáHhmonopolHouposkyt2zdělávacslubarofesiomáduak9 ě“,鈠yHjnýmidem.oědačk`avqAvořím,aaižS (naformáa) s9MyZílestInictvpféri`ě,jsmoms芉kapitox10.6.Ten?Asysmwwset($huO/(ečYmimzljiodedvaHydiAmožezalXnatiYefekk.Џ ůsledkuxfrancouzšXolog*ýšePva8moz`oruišžádJámitky ofi`, yb0jehx obnoЛGgbpvšímvysšГ܁Qhelvzce: Ačévh#Zecko-pedagogYenJpstudHi?????TíčitkpWx  .současPQOí\ueexty0n(貀jѪqmnoh3ůZIh,iזҹ䕀 Hbys8pHoudit,xjhoQpopisuadanЃی_r8.Výrhaxe2`obXia눸tko-epizod,`čáidoplňuosvoj mauJiKm8obec)vrchvفјؘivhnac@np@hierap+úrovIfunkompetenp;)úydeLzotG`b(8nynar{iír,!okruhjmtšiny,x 9okultuh.oooooVzh0ЎInikdoempPYZqiȔ@graҌPHtvdivYeHzorpre+уXiώzjiěPf@aQotXPdať`íbkȕЖŀ ؽp(chyХHڅyBphyyhznal,!eh.ʦxdokda1j1q© Nlahv$(pkhh}B遧mȔu mp,ȩhibipuýЋ@sylmlouuelҗ>P9p bsoluHď(ofesiollíHezahrń8 ei`vy`cEkrXЭ:6:ЧIw[Wi(@na.a/k`eȂJimplici,0umȢ8iviXstnach8odЍ8Xozku:Ï|?PebozbytYy77777>KromQƖ neponЗPڴ m­oPasxeɽa!at(ecch programů,ypracovatisvojitějakénalostnávyky,terjejichčebníypominulXale [žozicyokázaliv`/-zhodnot`iného úhlu(hledumPiakačítůzným0itelůmkládPnepříjemtHnav eXnejsoudpovědieboꀯɃ(irovІse životemakooBnesmysl.avavo-„eliřs“ulturatahujePspívaj(9ehdo}qeslbapvrchzábavzhvuKȂo8lší čas,žei}B呸 ů zcela9ad"Qokruhuj@. 

Kdyssoto)kon脉vys8 školytanHdiplomodborA`ebitoývaltuden@operati@nformace,Qmexře[v1x@s těHteorieḿnax(cokladpabsolut:ětšiny š,8aɉudě3eoblastQXfesioHinn.''''%Z@omНivyvodi ě8:olb>>ojli="2/Ϗ">V důskuojobecyu0ʫd ur񬒟Rodmiň)oteakPoP}ejn0d3_pmí.Я`nadvڄ>Իobs@Pd XlizaciěȜ⯭zo .inowwposuz*ctikaXidu#߉?<9@ lyؚResetil9e2 nbypJhebbprez "y˺i좠dekҕG777377o7/Ϙ777">􅀧 Ц?9Opznikȳ(Pbtvoaozvituz1dlak˃l`dxudo,hxcblý ck`appezajišťp a)a///nebȁvhoune k01;PpPtavil4琯/ϐڐqínph2؎z tšíáoϠ+korporavrh,niž`h1o@aaíč8utuph niPpo(i`s-lefek9ějne{,qocuΊhsmus1Pzvyk(monoisť@_Xc?1zla@3';osvojScprvy!qodhIzorysuddHd4x(in؟zd9s @druh9fvčas 荸ek@lمυu5Ϙ/Ϙ">Kju70uzaww8j0ipravdzahrnuvqȤuůtalyeáklademrofesionální činnosti,euďutýměnaokoleh, nebotátpčusuznatrachříslušnékorpo@e,ožtevřeestu tomu,byaEěoteori@mohlaýtybud9. ojli(ol>VěoblasteP%jejichHszal enYsociologicko-ekonomXích,j.vem z243`0namitika objHP8jedrobsahoi+nte.aruhHanevyhxw_/,ůbec|be`@89 chʁmjadřxinm(Úzp/b>AHstlimvzroavzajipk8isť*ɜausctvrukRin8uajeYobystvHdosDho`(form|vɆyXmu`hgroOu(bHh i;1\ůzpbrQ(Ƿǀdcer">—— 3Lj'6'"> h0Ѝzxi1Qlakgeobkurenmezhy8hup!uqňlxwؾ`kup`m,!ylQminulxYý,nť!GG@荸J舕y dlouobějJas8)r00hrnẋxП@іXzayWРd(vnٺQyš"0ojyvaK:Dulb>p/cg`aile=0001459514244a///+,YovšEPifesionsmu,="3/υ">mobil[B!omd಺iidsšť˻hרXvs؟ spozpaX{0u600525ϒϓ///*"/uhOnjK aϥɽ(naákla(/y`lultury潒8)nturoy ѵ羗memooo6`on6oe="2">
Poelouob vrozvoje davo-„elitářství“ylzdělɄHmxstavenařáЊvvyjádřillexandrakedonský,ehožorendenci Aristotelemsmeoh@Htutozkuv irobírykapith 3.1.ggggeKromtodebHmrm irmnohátaletxrovozovaný rofesiol@Hákla؋@hlcPl`šíčet䀀pa8deže,h9el)ílsl"obyvaxa.ýk0Xsoučas takzvyy1techjaXhšeobecnXRo chnyipvinp,eboťezn98 čPakt`yžádxmoru.a cH"iP šɆAΎěřPmadr(iiploH;i těchůercestkonoylušzajiš芙(střHídy(Asoquskoezyypa)6㙄cen">—— 3L''Jakio 8noцyciviliza0zЇicevpeci0#'"p0cXkijedinurčo@PanAlastIi0h` p1strabúAr(smua(spíše:julwb>ProЫȄ0pořa(uhnejdůsJsk諯 >ptodologiz vȃ)
*?obii@paPzvP:i`lzahrnxЅHblekq_. ڊ_g''' davo-H8řHPkultuhxi`sy@߸ߊڪfлotseudiȖAبoz9!pr2 Isxhla*líhYx“r Ȉ)dnouLTpYzv(hipjurisdikH_(r`wTčíYp,jzemZápadwcyXposkyBnvalužby,e{ȄtupHuseZȀuandid 9}:staʍÛbud@s2[Afunv\apatuXrukEbyznysug*`zřetel]yUSAjůsledtoho3pdstavzu豔tπȈz,boťOHartubiblic+jeotrliHvjménuohaEvropyei 12.Hh󀠡llepuličce247JeoAlečbezředhistorie,terbylaaznamenánajejíchgregorech,ejichžrynictvím9pokračoovlivňoHníktuálYitikyivotaakmuěješiný@t.ohli_/ϋ>StA{od08tku řezai říakdoiblickýjektslupce iduržoíhoibersmu<:|g245248uxK Pšiny<ůmebk`něycháWímskimri@@ „vas“ (akamYZsko-eт񓠣yihdosahu,ežímduГy,porov`s ŘímemXméQstaroá,éin҆fm݂8|mmpatibii);ooאgdíX,`;czform98@jsoOOzceЈ7Bzmocnitmodifit,˖8likvidytnovunu(JBFranci le 1789H94q RusHro1917)enždPpokrač{uvup='%odpravex1cJegregorȅ`mi společooGdp/Ыli7(masvriumЬǂ/)pesyH ysokolvziqžQťjd0)civilizou2BúzSSR,!HecapNaRíQeviditektěchod1:www?/ϤUniverzi*((tj.io249 ). <ǁ/ςgHalign="justify">UniverzitaSAvýmrganizačmáklademopíruci:eky„prezidentem“,ěkanovfakultsouQgunéřiRučitelɁanalogȁXstředQHídyspráradavyššířstPntiFprostlk$sk(spolkyčetněěchajnýH5.ižšíúrozasve`. ϐ7oo/ulg1emώPxmžše,ylo minu! Pno~ství,ouzeetaforkazuj8naopsluš živoqame2!u,ekuthnboť㐐4ᓠPféra`íz)d`čát ZoupestrukturamiůůzhierarchMm,te!krývai rumociálxznamq(/(Astejqjakošisp,@1jx ojjehoX8(gȕžra).pWWWW">KromoH8díl)dX vozPnvyso ško(Pat` vy8pQKto, žeekcůmAr(buďkti3Ƀ@kPPčet8kon9)eczkuariy.i>Z PdůvoduZagogknihomolůOp|dqx`HechniHsInemržá8kHɍ4ods(Q SSSRpXsoImu@file=1467191lsiz>250녨܂////+*`tomۈ0mính:mož:byQ(XiuhQílastahrجЃ0skou (u)Sovd`uoljek@ě-覂r n2BArXji1K鎟684581׍׎///`F6GGCAakPšѪ zopakujempsi"syȎ`o—vzdě(4xamomshm dbovask0𤹐0m.exbXamyxaysH)aGFxdobhlouib;buržoa聰iblڇ,ѳLli vménuohkkvida(e@cesuzciviڅс`hnorem,c dPhy瑧c0er"@——Mipomex plunQ)zmůžeýt Qpouz(b>ituQschapV`>modifikacprediktorror (vizl. 6 9apxla 8.5druhý,kurzu).Ӄwwwtyp9yjؕPnoꨡkombina6gr-adap(ulu:@odpa(čtvrtetapOσσ' á!se8,stWrﮮin ltyЂy!ЁX ste8 akčs_''ztxenyˆONmY.ڄyme+peten:Ϯϛ' width="0pt"lign="justify">Státnosteaákladěystémuělbyoci, jehoižříveopsanéHdob(kapitola 8.5,ruhýíl),(uzrogramově-adaptivním8duleme schatu Izeediktor-koreI – sama!nz řícíhl8skakstačnámno 8opjevitenteluálnqb>,HtozajipxOspoleill)funkce. lockquote>—— 31WWUVzȊtomu, ;odtH`počátkuylamerickzpůivotaoriován avo-ářsx,poskyt)vzávaA%ؗ8četěXnej؆hžjšíchý0,nalayky,08jsouzbyi_asiidosvojilioncepIoc.РFx!az= kádurHZslϒ//+Ƒogb ggeAkazsAЂpstupňjCP˜щůljxn芠a`cni(aIo8Iُ+]PHde𬑰uzmínitpoh@phipdBféřepnJBثtck vHusolvȏi____xr ѣa 1tvniverzity252oooo/li(ul>Všpn`ojdůltl١n+mimo(bazolovstniverziiměsekříюȆzacředpokladydmínЁsშg1m氐orem: CoْodntQsvivol0m8a8ml` BcЀ؇IsyؔSXkontrolu0diny?i>—ȢToؑ8osledzkus(ná$,Cnt:  hventiluizda jevY álxveQ?????8Naso(škoPPv USA9vt2oRchnouzpůsobeIAtBoud poebyxklaȁ`incipu „svůjq2u“.Ph0omPn1běrhndidátůr؈q ouc2nxPelitoaemě6ocerfontlor="#17365d">—— 31Hdobro8žstv .

V USAaexixzaspcn`x,dyma1svftradice`.amIak9b؉xsť*g enlkue@ЃЂ9rgzazřůiodtrolouw.Krotoizvay8stkapolhaifesio`“ejnoHrobyvatelࡀ tomu,tépecifi"mikrovz`hierarc8aPɞQr/.v2tPmu rny: řad8k@dqběžSaxávoitozcЀĂZ@d0ýš@Y aspir:m.ЩnejlepmKjevɋ/mxjmeA`kd`urzů253Ax(17XHhakؘdaМabsolut@9zpad0ikru1uUrur,rhsku #ým9so t%YپۮP;А:asu㓺ěmi++u;ůPٍin؈Ym|ɃOr>Wg?>70045=4??///;zxayla.ȇmusexistY,toa@víh,eolinesФiprincipvnHsčanqnj.ߒ*ne otresqči۹1轐((0~hmasHm(tX71{zlI 9o-etiؒAuا^e؊doyzY GteupcPQ8nr,)8X(ׅzamlp`da)ooooo>Aeéote3ivaYǞ8tȲ=Cˮ!jejrtradic,{áPUSHrytlXafǕrzaťvyPsoci٦í,@lyHaphjЋ׋׋׋׋>NԶHjmIlubyRwjedmůžeSlikGyr.ezim`xichčlene(8vPBjeví zájem,ak „uzavřené“,terézeozčlenitovouategorií: prvníáležíykluby{dee Rstv v nichůžetecházet vlasti iativy (aozkušebdobě“ásuď)upřijmou,ebone);ruhȆeooljejžkemц.stát@uЇ8ípadě)y;pozvPám͂ PPtom nej0o dnPsociHYživelnost:Yzadchi -0a!aeselýherAio(@Jitamptudiavysoqabzvláštěр8ejprePžnějšíchrobí0ho`cAalekcehndidůaiPukončxa školycivého0r@htupabudoucnIza 20et,p celzUSAœAakYmana8,9gramově-adapK`modul sféřeҀlmPm2byznysvtoxnadrH."blockquom6o˓okNěՐonjspojeps onm účkůhTzax ti8mí. JeIksyýIstdekvo-sk1kulturubcyhohmsychologicpotlatividuty,vokorporIZemknuXzajiʁ?=i@l@oxQl(Ztšistymluvm8polui‰Y`ohavinýmb>ّ''Znam0PedȆًPju@enHǠǠzádodzHorRjasivejٌ –rezervstranyEÁLNÉk抑*půsA8ukȄ ///uu آlp@un茐iOOOObraz!Ȗoq+nvrste`romsomolBati0?;m`C  ka`tPynika eiin,8h szAm)ed0CpchnwvspiliɅpixr񗁗WWǗWNJDȕyoZyvz`pz@ɬXbiblqrP)rvazivһ@+ň“)u1Ҏ HykcuVťҮxčinHcesx7ԃzr(z"zákla(i@:"ul&"><value"??2(aktorjXC:l0LebkyhYaleovyniverzipa`.zav8Вjaábomist߃͆iݣq pjatHv^] XWWWWPSwvýchlubů“aysoké školeřídíládežoskytujeožnostalšíhoariérnjrůstu,estližesychotyp (mravatrukturiky)ideovxpřesvědčehnýchdincůdpHXžadavkůmhhlavá8iblicprojekr:sl gramo-hptivmoduluystému zspčidplnfunkceW.

—— 31 1emjuXfy">V statěЏptudovatou USAez[vinicia`yestoupo uzav88„zájzklubu;mítnoutxz(nkuupuak x1;nedodržҐíradiPve@jKživotaniverzit<ěstpka.aís8Ziploto8bud0liv,Ȏě0ikaesetiletíxԈAdětin“wqdividupsauhorpora(ukryzáp:bsluhu8c)ásledkyomee`wv:ul">ojli="2LJ/χ"> vyššípa(ranyeámoci0tši Ï!ihXneHěží.Љћampouz0qAً#kxgѱáP[ zřům; XjimxthoIjsv(cBЦ1za9tom,e҃LXatrstvozelejo(,㋉hodnxصlogii`p!ka8taqhomla7LXb,us@zaručit,jeoіem.ԆšakàΠX ěl|,t틱dizvojiozsáhlx Prrv ituace. (ulOǘ•bp8AjGBhjejiXm9čí@?ם">SDSlbyι逰vaz)r[tqě“\tvyezajhťX polSȥm`Ykon@anZRkompeteсXgr`-adap9odulu.GwGwq@hȜuhlúčxtnt@xQ;zjdo #dežpЃelitzdo؄urvyvařastouppoyb{kzolod;φažR1absAhrXiobyt0Aasem:jky1ylȠIyYzduchumerQncéřI0kSai HavaYo1898al (in0ahpbl!i Šs8oX" troladےHoniemi256y258S.odrunov.evsjukovG74439///+/i>:iylmako#cr="#17365d_zmetekazještě prvníchtapách,boťnjhrozbrobip dlouímžjim!enoupitXXpaoci,Iivyknudžovatorporatiiscipxnuhnormytika,iYvztahu1zbytkupčnosti. Zdeba@ukázxxrin8i8díleziTXchá`njíslušUě“amotnýmaIRusku-SSSR-Z:ulb>!(avI8ouz逨máčem[dzabýa miQmhPɣ ۍym,j.uceňcakonom*jiJczarux[,)Hdnkokyugwtui?i3@n6Pvysoš@ej韯ooklig!?gg/ϣggggdnašydomíXexist1#jw:pU9)ggptXzě[zpanl8chamraď“jsmuaxiꚋ*uplatňov@ 0:hhrň)ȉ2reʀYomystblahyTaɬiP(dajyh|by)hlQoot2chns׊/ј`.zoBy (8dyžށlB)㰙S.š8unovqchĥ PetrosAtelevizicii.evsjukomЭ!emosk Hmb@Scent@OaQne`ɡȎjby.G߀ooD/ul7_p1emwuAuteč HonH,xcházetotIm9lxšší 𸂍yípdavo-/(?ԸxxlenkaS8Ȃuřhhihlav@&ř“bec`d žXyaWZosob8t`Рv-psylog 8typhtala18ًpdkyrybce.Pkina:⤈eěkHnůlkariéHϏϏȃrecarev`p@mlX pɇȡ$odizačrliaHole`anepuph)pxtt8…àh,3Xdrželiohaa vousy“,eroašeomácí „elitáře8ormou,teroumožnélikvidovatouze jejímabsolutnyzlomemH:ndiuálneboolektiv,o ozkhonostíKsize="2">260$Ta`odlišřů“ -uichya|ásy0světozoro`-psychgickéhoharauz؁ší čá@oami účascinitřahocihvztahůuhu.ǐljNetiž@dmíněn!souhrne@nalRXosvojvyků 8P iq'získȘpzvysokRš蘘h,pyXeceadátd8evejkorporaceůsobXejprePějSAHaIg Ruskaxexistltujeulf0ptfa>bezyPě
tilِego؜ϑΜpabyida, že9dobytekidjBpovinzicodQ;_ooĊ2/ϊžádAji1idxpR}s!@tavJdhpnuxGGۍstě Hst،a4PhlHPsmyslr@životaɅ؁x`mufȆho Hzitismu;'oo3//όd!ne-0ř“eyilušanipoji( SAě“)[rvůtmuí@ulPúpliv.?oϣ???ό">Aᱡ1q j2ctpi>營ooφψ??ׁ/ψáZᐪbyldčo)Xhčěwaacy@elo zájmyakvojHk( spolesko-h rmozioo׋7πgIQiak v(o0oů[oohdpodtQHazmiblЀjektuotroxstvménuohxyiv0xanýchaspvʁ'%ob9pl`ty.׌?oopN1emvbMnozXiga8sikdyi,jťisychotypabsenceyň҃ȎejakorpoHktetňю*mocQsy@1`lІ,yhotilXnejatel;;OHɈkza(ĈdRuskhtzdQyt0vІhrekr 0ddl vrl riéryXpungq3.՟sworm1nipuRߌߌ,hžtevíráestu krojevůmndividuálníhoorporativparazitismuaidech,koříroděoci[m)středí.

V obou3pazhlá–nalXinávykyískanévysokXšetytrincipyouzeoplňujzg>AivariantmnomHnů5rezace
sy`gram-Xpmodulu(Yga;ťzn ߕ0٩eј''ie biblZktu,qo@Xiniteliješ鲿aeziíž8mXy1vnedobȖbo. 71?/ϯg'“~(ꎧ ku#DyvyběhXímIi9dzyle pcqnajÌ8(myslP261V Ruskušak „elitář“,terýemezencemeboulvátxpodlerávaeaujmeakoukolivunkciouhníbjektivněchopenvládnoutude iuplatňovatvůjloup8despotismusezhled a@éodří8irofesionály262ׅy-korpora٬ЛrAtů“Bjnڟ@miravyloci0ex ti. // Nema9PidɤUyspadalythaicor,ըdXsLmBupevni᳢1К8bQ dokoty`܄ezQdkaXuomu@ťjsyHlogi먨cloYěj`ȁg`čkovců.o!znam(܊Puivilizač08ovhá:svlaVcizy܌pracxlxzombieʅ(4eX`tu_777776Vzh8k  uлѰop n naʇBy9faktorIvـhOLpo9aX meȉšť.ozklad9JrukanevyhnuteI`můža  oothrofy1(re`蘩Xku 20.ole,@bamut(aozhraY16.17ghp(‚8ú-camongolsko-arhoAhcr="#17365d/,jařve 13),borm``n!tyemydoázlikvidapP8=iiIva0HhmoderniPemւ k,>eleH!ard"třicethхcest0e)V khv8hvariaY: aopbnovu(zerso`٨B0dAě-O!jlanůHHrR١8PobqYXegr艳Ruopak0hipricـ`vo85episxá)ěajevkhrp">Ješ Hh p}dílk :

<0pue"??265P0(raɗiK8nejpri@k š訒I$d PpF, jphXdYHídy.Гch?SnjemravH-psy蚰yp,kruhjhinPdppavkůPqprP`)P,kpán 2slušuzavk`yklubu ,ㅘuteqQYcJX^!por`race.>ǚg">VzhlpmpomuTצtav`ětši"paXzenodm7iKAїكmɹoat,햼؂ƙLaů“xkšanzařadmezi΋ja [_ výhuungu ذtru (po 33.upeňchniI 67poudé99rabí஢Z" kXtegor8ˍpiča leyoPb0olika7)iAHhromady ťuXob(h9 fesionhsH(P8hptimdulu(fúXakceschop(v@ؓ  jiiultu0i)d؄ávOolr otro؂IlideméBohaoOste (ryYochYlbžJ@`ni266268V Rusku –SSRJhtsovětsk8federac(šerobíHeztahu jaXkolivdejiivilizačhoudov(hábožen!ho,illvýzu)alekoéněovap:elitáři“e8(eřejobnovujroIzeP,Yktmyč؁Hlidi`n(aeezyšší-u těžšííře=arceipreíchla icCféryže@avu,dyaktickyhola8Yařadiok,pesXrovnýňatekoHlkaׁmi(klademůžeýt dočaseť..hrušč:A..džubej05969///*`HtomtoměrupdiHm)Ooolli(uOw"1emTompaktoɛq؝υpUSAsledYje, idavo-ství“aiInormou:///??ϧ/gg1) g`irůnefonsmu1dxAeXktkvládnou$y,padk@2;?ooo2/ωWg2)ociě-živehaieropoczí0* ZvranyůzxodHopozic0ůčooH.Wooo_ZAomb`Hpr!`aruhbod AoP~1zmiňjPitirimalexandiӉ@k :(nYza`lů0`)olog0dywww0702wu70wOOw///*:7 «Kdy poPimčíypat,Pvirus丸ntegrnIudeychař@anfikušech@inHtuhi,ynikaj@eoL prGGG079137E1Gp>.К؈u`obvykhani2/ úsilrevoluřů"pctr,ezىneschopsamotÄtvo@0ac…okudPr@ɓ diska1ed;zvyššíyUSA (ajapohlahibl(jektu)b>Ruskotátemivochů,teréeedaří „zcivilizovat“,rotosou tih1šieštěoršíneperspektivnějnežůvodnxobyelstvoamotnýchSAbylo začátku 20.toletz vět stiyhlazeno.
 0lockquote>Idy؆H2představi@elityqiyslí, že (pokudvzpomenemaedvídkaú epdXvčelami):J!acíHnespráviw]vyQdpsicq úplokonale0leŠ(so@Onéěmecko;esmírueliqvx萠všesměrIr ;Qůbec{ca0oH0op…@edyxpXlatudk(pohyby,QkaždémípaamAvátjimkoouřmrak laskavslučko#bymzopu퐇ú.ipcen">—— 31272hletrevovقpagnacؘꅀdnessJxkoOM:ul7߸1?ϳ/Ϻgg_[h؎exenci,<ǁ/ςggO"lign="justify">ti,teříiřejXudělatariéru,enažíakoaximumamstoupitinspolupracovat,Wooo'%3''_'/ψǀg'''#nešechnyobyá,i0ma(,xenozedostanouπooo4׈/ψ?gaakbstnvětšina)neránitroHitický živoHanistrHeXnHimn`tajemství.7ooom/ul>atvrz"abyoddavo-e8zÍxvazkp, 9չ8e!áca{aDuhzPůtstq,0vudoucr. 6i2bψobjektinekompatibi !{a zalo "birůfesionxi>ipadě+zbatklonzgǎ znampelmimy9hlídky痟VޒmUSA,9souladuvýšpsanýhprincipyvSymu podl0unk(fdbs;ogramo-adap{modulayhjorgPX)uiburozhQsݍUobyva1tv@u hneԑhierarchiagp(胚j@tP8273e''' O4-rloaporZ1boťyodvlhchvyků,radic (zfor xezYvypdxAem-kabrP..eshjemooo10583_[274'& gggg yon1( byzamlyMaP0QnePkojachápop )jotlivneschopnȓhဠPzměhd`@[Qإpizpůsobahledisk@ol(-psylogickýchspektů živoří,leatosouožnácelaspokojeni hlediskapotřebitelskýchdíkyvé „nemocnady (affluenza)“. 

Vzdělávacíystémakšeobecný,ienelitář těbjpreějšívysoškochɃZeouzeHdním9podt`při 1zelečno ,ter(se)biblick)prktukutňuQrdnictvr`ůjAoěhoynikají.։oojišťgramováIpsychi8lixladurincipyezacetr цbylyjádnyaoapito10.6.6Kleft">——MJomíxnačátku1.2,hbýtateYariantyivztahuQkultury individuáluz€pavůr8㕠ci`uo obivfaktoruů8OOI slkHtianalýzaO*davo-OJgtukaz,PvybudyP(půsXmKhPpr d1ne`ičinӆzaměřpIosvaiɋpqxommyslukaždýj` whoemůže䊰at,ozlíbí:á-lihuť,˜ɃX2rozЈAa(oizaěčíimߪǘߘߘߣčjiWLuGEѐ9a:ulǃǀb>o-inigenmpru@misféodpod!cesyšl@ItexzQjazystruثXiq2prázPneb`euyobrazcs (znamochopHnabiflovatsáhr)Agl z!,+'kum𣻔mQd@ýbor jp77ntuelxjle%pxn؉!@ast4steb[\u2752mЦ`klecy48úplAB !eyísk2dЩmkyww/uG absolvidiotismus|??>qpah1ezi770yحydзku8hMechraňYůhz zácјjiiDdžƆOH=y4ne֟ší `mišiɂmoudii .οݳ@tuajchntuicxtolikinu,P*ݺboӁ`vy YXiztčas󄍁Y.enkul ?(sopln҉tomtoQ@ješt%i byz)ihůmponߐߐߐߐKromi (u0(!"dPh)auḈ řapa0emon٠alehlubiȱCedPthe8JslušrA0(exixi|Pi),s&ssyxlogicmlakempedagogů“=ůžApíindohdo⚰zªsebev 8:htdeemvahuDXpovznéstadeholoupost.

Kdyžitoývalí „moudříětkaři“osjí,akicechovavouasnXeporobezsmyslůrozumu (jestližee ívánXnanxoběťmiří),nɄyzani život88rParacnemڃtatekolnéhčasaXpdkůabykázPyplternativaXýmsahemdektnšíědusblockquote6AhlazločinzdělávAXsyhavo-elitářskýchspoleč9echyčítompotlačujevůr!enciáltšinyidí;(uěЀʍjichitȋ ,n`nea0Љח׉Rep8(gorikX׉׉щ`šPnyooooizamenx3epoznapύ؊ljXP i혰Jsnah88efekt2nebo úpjzlikvidPupevngeneticky uinformachxm efiniashuvedxkaple 8.7musht*éϊυυυnr8pod1last鄾ultur x k0stupPod); r>((wJoPo ӧik#textoh-kn(Hcha1erufologhtj.hrn!sxQz Had􉘋priy(c nBx1zjam druhX(`prono8stva,dvinal ofesizinou{škgramp!je).acAK_]1aX,vždy׉xhQiPk(varo;tyϛQyřa؂í@izpikaz(nakladpagandXakzbezpAsexuukrHdli)`slylegonioooohVo, HApr,ilozofHo-ičmatikyh0ci]– 8>wًarPizOx`(@bzvšmaú1i)8zט/buďcelyl+od*ednoZ8ucnravi276Vsym 1vyšší(jelitYstý;P`dimozdíleje9l8k@Xie^mIuji0zupcůmyfung pmoduluziciúředȂQodip9<ІrmaxiHeňlK8Pjej ůťimX(kytistavy𚙆kre (iingent ch pětkzeáklad školyz nějakýpčingnorovaučebproces,1estey schopni úsšisvojit8dalekolit*asáhlegrogramearinnaormovJsktyputrukturysychikyše8žákhouIejil vot.Q 

—— 3L''$1em&jufy">Je0bašmínXdvapecificxšvaMvacísystéphlez3 pstn(b@SSSRěYRuskem.t2wwuNEŠVARRVNÍ. ŠatiskAaeɀa`lesn(XneboťHybPy߇HHzízIganizacekuna`yak, minimHz)ohybov`aktivituaypodynamiohcel@)dlje YهmdxbiopoacX{bHaɗkon iPodxáme-Q jinzjiPmulhodJabpsppract0pultȇ8esei8(na"..uaN..ogoljNěkrasov,.arx)br>
 ŠHn(*e,akypadalyminulo,,současnéce (nahořpravo)h_Z__"10ggg`imgbaseline"_50"ecindex="00009600/OOOIGGGׂׂאGׇׂ52577GGGGGׇׇׂׂׂ$433'7GGGGGׇׇׂׂׂ#321'8'GGGGGׂѥ/6"> «AutorembylErisman

Jak8it fotografihe,yla čás pXWVtneboelý$pevněPanty,akžeoIooždit,byhlËodpěditelistH (jRzvykem)se@abeztížíPsadit.ЂĐonatevírístup poličcnaterXplet yl1brašnaHbalíčektů,9ebnicBovskžQašími΀X řebamPod*j čprkno (̑8ced#l otkdeϋbȅ"dob)d2osJo2ohcLbnitomuӉhrbil.ɄyX=vkvůmen)2ov{itpsaHtamodorYyvoryum@(eZ inPm (věneplery)pžlábekXHukdatau(`neskuxlely.elxXdnqrgonomicronstrukcy#and(tým8lqȎronikldstatbl@uchh`dQ{jeji(pobytuɘ epespor8 hlediskyhtodxhuki0sa؟ul y4v soulad0'fyziologЇsobitost`a.٭P@ika0ch'="2">281.a ނ////+qsto ídáȀpsQHenyeps1horiz8 HidГbýt éivzxu.֥ýsH9 X ejzHapȁi1ča udkȤqpkrajEAů:jȻYp؂leteávጃAoTabsol8pdrila.ӉózlordQv`0vak؄Xe)eforma`košti"npoZvإ8 0ek mozPm"m(xvb@ reɄhuzk,rno!PsP1>}sychIani؂kntel@uYnot˦xaajích>Krohpo0ipaycetimtodjjz`ЊvkaHusC[!ěxHhht:0pjiokoebXZc跑o堐IBdrHvojx\hč8i0pAdruhohybYier0laimantaziPNeboť@XaitpHvyt[pok2ȹ úraz(za !Sa)z !h,h{=ohr U`ʸ 9š3X(ȨY*st(xm1Xerijviraam dm*mϗR=o1@ta.ZZkЖybocvix(nc鈡 nekvfi`1uči(iǽ'''2469'&2''///*,ѯ osvobo`ádo 30%)hXvykompenzPt2da!es(vojx(íky–鉺s0pskypsycholog@y@dl ividu9rogramvro' žáka. 

Kd`e4raczey@,Hšipřípadxthabyxkter gaučtelevizpkrom@toteď čas@hazinnet jestlity@`ciyá1a+XmajjeluPai (sedství@*픴avšPvHHotaástavOI(h,Xe0$st(binózpaz)dupx.ӕovIXpso)sse@buHvůbechyb KlaatolikrahésiAa`dičůPřirz hkuezpi//-dalšíoo ivoxu؀Izkoalkl0energetip(Ȃyjmen9J(čiésiTtroPPky,xluhem3k88ipspívyhdepi)knaop0mxdež"ed@[druhЬ;XmusclatIhúkJK[[vyčlePonoIy(rá؉Xx+mí0deQ8ohl9nIohr`P.Vsledtedy#atkem0uhy(ynaminm8SjIyhnoutLgzhčeb0cesarchitekturvybav{Ad0arušuotlig0.rXsmA8jctru.Χh8jHɆchlapci ؏0sph"Y8Qs4yvinutȄqruch`:Q:iiWe`duksyȾ1zhoro"ukazl3o q,abiunᐐ.Ğázekmlaщín`t׈ٱbȇzn`og끗uvImYmkÇ(lesni)(emocBOz/obdarHaXoakrak 8@chh mnxíš!ma283prohlapceeXarakterické, žeiapředsvojujívůjntelektuálnpncipypracovávanHykyebeovládá(iřirách nzpečím),hXcesdividhoorm9uizakončue(huice;ojli="2'/ϋ">uívektořapačné:φ3ibyH0hnulynýmtuacotomeprvetysp`Ix,8ésoup)( činnostAzanrozumemůlí3W/ϋ">časněuaxRosobithheungMk-obrazXaisktlog"myšl2u|ůq Ӄojejpamětԋh0Pouviso4ߊ/ϊ">kroHȓchronolaxnograЊkm!reXan }vý??+liší:a! etapod 5o 9etX2věkospؤry8.wߊ߀(ul>284zformovanýšku,řšíeȈ%ého života@ydevy1o0,teré<@ii`žáJIkyněakd.ejen)%,e3ys0@ hárȋHtikapadípustvysoká. 

TPěcQmxta probplýpůsoblidkovpkategori8Xbližod 4ᔐ6etz@átkulaxxYše(qeЀycharaaIzájemz `YcpechaHvsubkultur.zhlm 8uodXlՂyt{umenskncz9kami Kdyh`pubertál鍂u"njevtno@]8druhɅĎčin1iytx{隬uvuynApozelSkx h cbi0hh8cesǃroX`,eT kd8XtHh/tt sifj8mop/////*&(biy,eneydHȁ )QaЈo yؘPvzRh AmylucAlidobě,arušuje WjOOߴݘqna2ocit úx2hl!ӁP!ma0d K{te$por@szpoH,zrůh󄈇\x•tvrzXýsh"ušPYGY`@ žrysqity񚊀ݱ&vsebraxmmy) r"@ ԂcaynalumiforHjetaȻlA׀ybPGGGGEVfungȑuu$princihe든)臺ůYtšinejlesan@ipytl1Xtnmuȍ@! odsuPa¡žst9Hbů.pAvš`nȟ Є9(Azo zJúříkům«…yA 1999in`er𾨌CRF286  6peight="0pt"idth="1em"lign="justify">Avšakni úředníkyinisterstva školPíědy0etněejichíst؀Xperiférií,‰lanceůznéHrovgenerálrokuraturuYyšetřovacvýborůbecezajímá"aětiASOVĚěles9iuhrzačířitomePapl@skutkovpodstatyreQho činule §51ákonauskfederaOzlává,kR«Zzaříze!vyříHnzaručuyuch(цup:izdražákůI`ů» (,od 1)«odponostoabyCek uce(ci@1kuσψ_Qhg펙 souladu vúpxouat!am8a707 :achPiׁH JešHoršítupanujeohlXmkaPiedagogicky (nyY[e–AO),boťoqitel ecodůvodnil@ybudtoho狃systémЌjenpvary.dybypodixqramuomli,a՟,xmnozdȃpexnchu8mluviéf,\řaiʖStá1hmyЀm„Xkdx úst`9írn%yhrnutý ruvy“_309969ﳗ///*ujasi,(a!chn`1kJz hlouXqeHúmyslu?yčn@ ibavchh4ů?Px:xzkaPaktuIějQ,ʏuižlxꆙ),`iipůI0sam0y ch0“pkl؛í“hol)aZhtšiebLdmbdeoP"(mQxorgz:8ppoleč+akȲKkomu)9harmonЈsobem.IНP Kh hra8yulaavicشůběhu d)ѱidXísto:iRP)1ímiʀdZdoK$!z hAfyziolPsy @eb zaťvysokФ©pěšnj(oꌑ omeouoiíp@.ʖ9oiѷOh?skalisPr-epm7sudeko@tr8adzoru (č. 77.99.95.3.Т.674.07.01)򃨇jTbezpӧamccroziraxoydoA(tᅐHcerȆhzu񽻄%౱oh8emv3194 90///*.mbp:pagebreak6㭄cen "4xb>10.8.yrokrXeKdypxetositelurk8urH@koQtuezѢnotu,š1`nn|y;͏ٕnu𪩂it d겲H˧0pvaz軂ad]koorȔvyu9d`ceti,`hh0daIB-1tvoXt qtkakovI@i8ežit lenskéhoýznamuarofesionálnímákladu.
ČinnosttátQieři)evládajíckultu9áQsvětaidhmož0ezísemnictví,běhuoůrchivů,boťAblematika,terou xší,yžje,bye jednxa0sam0informasezmiliů` xdobuřímždyˉQhosobHPstyk ite(tčinHEe tovodžeꊐ životěpolečmůžeělitněkoliko@i.akovXpot ohledemova"nezby`uíz\zajiЇ`ouzokument`iajich,䕀p>nevre)émyniměř`X,r9 t|du⊵hԈou291biwHkeodmínkaXčě kurzuelmileH.ידדJnejzevrubHjɑ**jdst„dcie“ul.arx:77775«Bjruh,H`nikd@etvymHt.ehierʂ P}nal.րolҌXЊhd!yہvyМ4tlؐ(ch;d؁߁؛h:eobecný9PQIavj((H. (…)ցȜp)`HucW`taʒA,yrium,hhdržճicksš@ Wck@org8zj`pztak v]m Iua(/ti)i>uzavorpoQImharerg`.teRBjysmýštu^i"p zradaáyI=.rincipڃqautoritaJab)ya způ 0lُZ<Poukro`emO333002難xhonph00 snaulat`riéru.» (,ˡ9ieegelovyozofhpr,pisyehF.nxse, 2. d., 1.l,r. 271(@2). ="4X''''#Definqsociologbpojdavyod..elins+líčpopmnohý)еhů:DavڿJaki8toobdɈohĊ___Ya଑PenhrnuuJsn@ɃeňQiiX)bezýjimky:řce I'ců,sououzeředstaviteliavu,teříiylnětotožňujvzájemn2dYzenostírudpovědietrukturáchpolečenskýin0tuc hierarchixosobn@důstoj{lidí. 

Avšakarxovaefinicociál@hoevu „byrokracie“e1úp0,XHr, že Jošelaákladpozorová čin;zXlediska í0Ppobilé (kyějakt zedXř`deov) 19.t  NěmeckHVelBritiiFrancii. [y_vypadla svtPhlavhara riPckHvlast:blockquote^6__[ProWiběhů,acoorendenaměůúhQ (pefoky,vuloárechvejnaki9utaje)e9n!,Hsam*plňeQčím,ododirektivuzqpЃZemfx(znamrneboťenLmosvdy3posɝYX293PtoZpXٝPpȘhb>Rvislꁸj,mQtop(8IdoEmuuddočasXuží,kytnhb>pBAraѰy—kxgXt.ɕǕÀg">Jen{HI i>#techsby8h naZatičQho"iɝY |uաyj nldrteismusšemHr@uzl01kv&PHp!ychl,TӖјla\ů O345814ﮇ///*777776T8''1oyješXq-ӿ0poucIlhej ϪJosuduV.dyHtbanitt/(qQky.ƒсspecifyZatrio“rvȺZH8:ɛul™'">kdyžnaamaede úspěšnou agresivníolitikuřiozšiřovázónyvéhoarazhsmu. 
oomli(ul>tv0chéeNGGQjich0důj 1í9tupnxasvěc)sXt 0dWstutaj`3la:4WWWWVTenqčí@m, :Rul__b>Kaťez􁨌RpkyLcw?wp,(pta0ba špInesm.295větieNtXX`bospravedlnivexenciůči0eMpp8straše؉n;olvjv,`am!statPanti%296V paděonfliktu „1–e“`py89mobitem:Zulggb>tikȎܕRإxsa@ezko+vž chop(`mol-emmez@nik),Pstližeolouží@pid0"ϊ/u6׉OOhe č@ȆĊ7eůhznam,PlavrherБ[x#׀0můžxgbnoutዬ؀Мůsk!lmnora vzsitua؝pripiٙX2Ok˸D`aaz ph.gOOOO">J vȊוOep'6646w7__///*@xdpoklXěrbak"ěřita8znadrupYiaxxvá"telsoc0tbelhةebqklamjneúpla򌹗3vyj؇0pmɅlznai1OOHBudeme-HmluvepmЀet`it2 topmyslun ž0?určhQbo mnhiny&ezH(@jemt[`peří (v!ípaptuvyhraajI).`i>Avšakoryиi:ОLIJy8𠾧NjAkiotoс uď ȃ mafie@0$ všk@laayDiߨ`@elӑkýn (lídr„skupH“)5mIp@aG*GGENaáSazpȝmКtšíجМhPoriblȌGedm`|akzvahtot(rR`,dikyorPeme.y Něpkbdob8T(чdžazhvalaitlera;iSSSRJH.ӆnaeziebouyrokratéokonceazývali „Hospodář“. xmínkáchevněiditelnéhotottarismuေdiktaturymůžerobíhatdeovýonflPe0zedniQnikajícímix řadcie3pánovskupino.

@ději0lečnostíohýtbd,dynoXváteztahu zásadneK?i ojovrůzociá yposف!čiqi:akYmloSSSR3aarxistů-ůčele L..Œštejnem (TrockX)XMbolševiků,emžhůyizry1xstrahy4mu,߃JH.ӓ!S0 IWWWWPsamoduku˘_i298zruhé,(boť ymáozI!zob''/FR.» (n,ebr!isp5.8d., 39.ʑtr. 15).g="4pl????;PokuXmɒiciakqmPzdothr(DYačátkusmdes`ýlet 20.@partaj"8Ial(7o@coAiitati1da8dweap8l*p0edvs,itqzЀPAiQ'3!étoi>L(vlád"ev ad8haem)i:ulGGb>☱771 –eӚ0 „tar la“țjam(ebebЫbpklapIladě vedPxtomXzačinhȭhlQbyitizXk1mXҌ*qaenxekǂnetrolYe;o___3___/ώ___">co1` ȇ(ˇ‰Ѫzgˎorčqzdtup۰ukturuezplah\zajtěǔXjvyšší.YhA,pop蒞˓Arincipuڎ׎.ǎ//(uOOwpChara9sle2du''' Ȍ!ٍ8FW`񂊆 Ysoci@ckupiJqmi@veu0ko sť;skou.rotožešaktátnídeouSSRyloudovásocialismuomunb–álHchymů,deeměhexistovatykořisťlid0těmi činZkorporace`aednotlivcicoajna“,hala8roki` urpohodlí: 

pIstra@vůt,bydrmocevýrukomuslh'2,㐠johlasárodaPterý( každšЄětšipřeje žítezarazit@xEXmenQjehorá(aivoxȉ>ojli="2'/ό">adruhj úsprpltickég(dixevrebqkážel*hrabpCschopno(“Zqtitp`eabytkupoleči./ul>B7dY)st mzcjasáz, am`zulturolog}vazebhjišťujíXobpavo-e8@0딐h{pokȈR77JePběd+sdeka`1nZG(OiImnBelkhříjXwcrevolu0.ove`eknihu..enؑSt)ۜt`napsժi G..pfelbaum(ZiXje0)Razlivu300 

V osmdesýchete820.`optohoto úryvkuXzakladatelevětskéhouvrhovaloolčenlivéȇšiloedn`ejícínémkoemiisypticudia,eboť:ulb>pokud ؑkusilkázat, 0V..̠HnQ8zmýlaPmělavdu,namenytocAi,ěknaběhnul, b*paděDž`zaútočit`8ivi2rv`8uvednevho8“.G(ulKro$ve druheta(os Pmuse8áYytnouhitiBed0ngelse.։se@ M//)sňTaaceAsféry zeЊáXzni7e,taIoHlovůz9Lů 19ugühringaϋϋϋϋ«…leč uxkoj4ob n@ochethštobrovolvyja@zvlvaxcty>303a ނ/p>. ()ӈamabexdyžЎvyššíy nkytu@jumírp;ek`鋈iX» (pod=kn:.,  Anti-).Odpď 8QodsekxT*panΨ[juexvColub0oud Ymijjemrȋvou؅-ů» (o_XWWWWWxeӫمaupvrdXtoÛ軐iskptamesožamzd[ýtyovnHrěr۝ln-platu.δy(hzo(FeWplS(8čpasi?)ponaꀸjejhanojé,Biásp0hi0????<kut\iiz9zahvjx-mi;V,ajИše Ps`h4y=vykoqrbezEBEchlyhani8 řkliméneҗڗǗǗsv záklaonoxvysoS㹢tandardkvty:PHbyhHlPyreset¤tPužil artajAmaximummezjmy?9xcoblaپ@daly!ýšeЙPň@ЀpedrežAhjePϕϕϕϕJpkaϓzaqdo9`v0poctivA@ka؁9,pzbav8vouhatou0mh.upP(mysničíra tulkavmě“}uiobyčýchidí.

Oomamémluviležíš: «Nikdoemůželoužitvěmaánům…΁$t7ohumajetku (mamonu).» (Math, 6:24). ______ojednáváKor :a«Následuj(ty,doždȀ@měnu dnouZajípPvnéestyeřidržu!»i>(súra 31PggggfAudeme-livažovatXnostech,akezv politickvotěoleči,`apsal..enindebyrokratizacoci0eobrsivšimt,e prakpatření)ařížsomunyjsveztak jejichkladuPsikyrxismu[a؁podstataXůbec:blockquo56773Z hPiskaĉatA(eo(Ateorie QzψʑЀ0Hzdydíc racokůěrXoveňotv„reál0hoktoru“kyel@xpypȅvazbȐenacynu,odȞtysoc*íjmovAkupiXe:bxro,iPransregio8ǙǍKehrila,boťkteyyochiHkњQחinzínek"jim8b+PpobYkv`fik;xouOOB,keky ář0miambicemaid}pouzeezuzlůzuyt~za30410.9.ˉȰ 0x߳߃3(ϜYggggLooooxi1*gen Htimulsbie:ac:݄ǀoooooieChovázxřatdspy:BulOb>
naednétraněxrientovánoaosahzíspokojeapředevšímyziologickéhoharakteru částečisychoemocionálhho;ojli>aruhvyhýbseepíjemnoPm,bole___^u.O(ul>Odpravpov(lo`lověkadůstojidrb-dvospůGDatDž_Dž_chnypi,ylyir(tabiv vaz(aI-kultury),,iž0byxmenhyžadYysӉenů,h`ohl mtyayݒUstPýše:ul?W?/ϣWNWy Wplnoprqjevaozum8ovaůleXg točinQqpAuGt;}spYěImimoyi sebeoběí/WWߌόAWSpiiároveňrav-etzahnskytnoutůHrod8poakZchrům (jlРšodHsiXcoЊnezaopaЧbuzj hynuli.305hy/Wǀg׊1906ׂ306'ggggGG@?miɫS">RezippoavekS+nadymiRHovlasmimuǂx|r(ý ekިti,vždyȝi`tevƓmjdn kladuyvePIociPikatrofkeEdocheloapxot#aa@čtyř``GtI`uhko-monp`2.ϓϑGϓϑF V tésouvisemebraz..ea –i9čaMyt@čínedalekoͮv0*kreslilroP1862esedmetHЌ2.x(19t0!obvyklvzdorjara9uhzeměpis@ؐmísi_="4ъ;imgbaseline588"cindexx0030647/_a!bojPnazý ikrymu“.  Oočivid8鸸la؋`(jixdz  05H1917؛m).dy(x"Qit,atikahlZ1Rusku`VX",)htucu@yjádQtupnižéměřřemrštěném. 

Atejná úpadkovXmravnosterojevuje dnešníobě,entrochubmPich životh`techakezájemb mezilidskvztaz,pchstáinHtuc(včetociálslužeb) hrdinům,teříišlivédaší čienbmířqouacovpprá艊ůsledkuoho,etovx…br>Mě@j,rat, /dolatzNeboť8tvr klet-Jerest/odpaxra //otorozCokyPpӁoř.I/NVšichničas:ioce nafu8apannXStavropoluy8idenipast d*Ky: (yje0iy.ʍ(všyjádlɛmadrpa`kameruAhz účicGD„NaamysleLby`mnadhzneuc(am k“G{ZosilȠemo@lq`v`osoblípičí胏ϑϑϑϑϑhבבבimgbaseline"640"ecindex@0025960/OOOGGׇׂׂqׇׂ48155XGgGG׀gׇׂ`39366GGGGwׇׇׂׂ14477GGGGw>)koětšíhupmxepyni,ankzemhla0etyombardérů.˿Jem9mmpií,ůH!yolitɊorgzadozP`zt`(7 ehHRȖFcel`historiXastlitakzkoup>y ěř肹kly`m}hlásMt ji@rukvlnsebe.oWWWWA0r…Plid(e+ahX@čím`zvyklým,akbuRۂQstvo?dXotomahrmob@,éčiI(i?akbbezec dožoro`tdeyř`zkumy?enera[půsživomusIymppběɍledujdv@𑁇doj ob0bnPoXšiqitZxkulturyHeYlady꯰sIsilovněaváděnyešechtátH…» (Uvedenoodleextunihy:.onstantinov,ářivýost, 2.ydání, publikaceaebu:
;izaké:vannto0iče,responsědci,eanéráce,uskákademipP,érhVhec`Pictv2díl –.::a, 1994). 

Posledhdvec u émiu aopisulseharakterikoulobálpoliyměřюYúpkravnirů8jíchkolЂhbylae@zoP8t1obě,M?8nepHz(ý`„vyspělztoetSSSRpxsotK扰r@.77775ObzvlHtȃitudhinačAobyvatelstjepamatuHu(deímilPé)Oy\mnoh9propaglodeyudڂsocismuomundjovu!ísluša .rojsznaši usppnporovnatblahxlet@ miA >+ul77b>T⚀tnkyofici{ahIXoužitexuosa`dežaterseanduZYbýhlípnnorpҰ8P#"4">i䉇ooߍW߁/ߋߋߋكwJXexezásvůbmožh?`φ7oog/wDívsučít.Ĺ0nc-aby9Gᩀnbal voꁁx.֒gbyIsamozjM.ʵpotbaraždhdo musn臰xjenom데szdHAA(y(pЂlkqHikoemilHnadtH(؄K?΁ȇnezSudoat+1lxukox+X( (áhdн`jvxunkhdlitryoca-co1mZdXinynamutobusem.Ԏ+jezp1žíšd remxvqA0š`odtamtud?leHtšYۨmysš:Uf`Xilo.aA o铐učerxC(eúsvnegbO0y!neskGta…“/ϣ//ǀoo//πg///gggoo?ga1o7ooomimgbaseline_387"ecindex0008605/woo߅ׁ/ׅׅ׊???oo?g6g:@p(stskéřebyxzuze:v–dokázmaíc!yruh|nahrabatoejvícrachů!“.
ojli(ul>Azhledem tomu, žeběytodeječkyublikumeliceycmrzí (přXvšívůlireceptyednohoniruhéhváděnéilmech8můžebsolutnhvětšinaid životjejiadektnoamaP@zovat,j.ůstávaj`pr؂@nedosatel), zbýpomercionQacAhoxnesmys„um“ouzeiný9stkak i hnoutevýmílů@ickou0zora: zaplnitra0!rmioxtami!–hlavinnkty,žspokojeJ rozxor (včetlužízážitků hryahk䋊orgasmu)mhňujePskzaruPZb>0určhn`gentuapji(aso úspěchi>  KHěmhd@x5ám9?H3se řaješQt@a:Bh`fyziologickrůznorodIneXstem.ʀ@liٕʁpreta0oorcholPA`XZu (cároku1nitodhomosexuátaleňCPmqso@áa@b:؀ mít턀hnee:nic špaȊ!vz؉`mxHk0araarkotik;v،yqkolivR/Dk肸,l@a padyblížCdrao;adQhry8leg erutý`pHvi(ponapboxem)3zpobAchtȐtrPurvySz`ȟdreрXkrvhi,terQk⪑ta!ptbalBaHke(^tmelevid`yadoš:d@.ԐšPneXs)@308A0hoǪȺhtiȓ{melikHkultur0dadIP0člIti󙸂Emlidřby"opZhýralqhe asmilstvoس@`oř0㽪Wen0ů2!6HiȟjОٓmlu(0sXje0,xaob8byteklHP0ei>ooooo?shrnemɊ:0davo-]щwQ`(j!nk_ar k)XájmyÚ`ů.֍osamJvž8uo肐Mk došl(p bíhvyzývXXa@mem]1P8ovmýtus둘dRGDi(@1ilבˆ`dtoj(0bo0araiicK{`hcelku.in@b(,GA:šudeienbЁkr:Oá%0Xo(vůXitЁXvapn𵁇 tyH@ruk sychiky)` xbfЏEyN spe$st?mPvem (tj.?8(cyT o()>PSvaeuskýšqpsana딸ؗ*vorrazX absoluinuf4Ps9aeýše řečené podstatěepochopitel309Západppol(1otroků`tȀڂhesvědii0svX(oXskut svobodě.Muýtznesenyámitkyӏ@ zQkinematografiicmp!učíob`ě,prátice0.nE8ONmnozymaI`taktjenRov1ty8nik؀8muzémneboťnich,䍡Yjevji,jhl;hrdinhěmpůsobXxíze (na)rettyoman,astod,aldoha8ačky/4547410gg///*dalšíXdaollywoAoqádekh)k䈠ylahosklonscéPrisHskqnereáln1vahaqmّúrov'mD*dosax*p eTseteve Seagalem,ylv08m`o,rucIWillisem).lblockquote6Jә)coabsoluZtšipPjnBli8 tbu$,؁střЦXrackáza zaji ibytQ 0nqȰpȳErbur0Кmas:(i>orgzprincipyxvo-elitářstpytRs řim:úuшȋdemƒ9@s8҃٢Ԉ9JschopQtoiit(i* A)lЍ\odŇpȏG׊od0hjHqY)zva8@soci(reymuo9Xpochst1a dYyelolenpvýznamuoߊ'ߊ'!Vzhled0k A؉,aIvz::2(elmzPsP 8ubavuhjeئGCacɅpm8sexalfayřaz8h@ultXe`z$vyjYu0ňyy8@(vqtkuyindividuqdoWT )všakd1a((nehvixy䃿)ktpti (lȉ@y۔Ӏ؇8z it;r zWti.Ta`složkbpč9jené“8PstydazhoubharerȚpaP8tch$B΄:0lri.ςXi!zacmplici؆aob0xЫnHYo`mravuzu]頻Os@lň!ituI1 p8de8vkaz}`pop`vvyxabídk.֍hm ípaIrX  Příčinakví tom, žeaprocesuospíván!šichniidéezýjimkyház9ěkomibdobi,d(pjxa( ch@okol@chkultury (včetněmělecký8@l)zorceE,nižyadi mýšlelisnaXseehodnotit.Ć6kutoĀu 1staAještne[eȄezbytnznaloxhpop,dazeAUdpXdDobrubolu,Szávis*hHhterBz,ohouýtuďddruh.evyvinutleůžeaknapomáhatravuozkladkoniěx0ípadXsií)( cí)(dje,o9s axápe škodlivožnáPvra"psledshos1:labůungp8goritmik0tP311@ovikutytvopQȆŽumě眈dkaztvlas5vnu2LJ Z*QnedoAz. ϬjϚϚJpib*i28ڌth–aA)gXY98@ůJPGt9mé:;-PcВxP YvekomX1hryߌablírezasnu2obecmlahoоώT?ӿȮ_A ÞDcailmtnIT`jf8lecčzفrogrch (vobodvoravyjHQc(obzvšAestližeP stkutečnokraticH,Xacuhtedyire(zaci h život``zájmů, povinen@tlačoakoň„svobodu“levorbypřenbezahokvvědompadpor؎؆ e t,P#a1náslp sk,@doh@xma`ho.!p="0׍׍׍všobsahup sotteleviz؀hvysaěkterýučebkurzů syhmuklad,z+1ru# rjoznný:a' 󓉑Yroti`IIpřík7! dohudouc9iilaamaob@uv@tu nYne9!jádJestatyaniPeluO9фyaleglobЂple9uplatjn@xm(biblَrojektotroa tv`ménu!a.é c0hyšysloužísRt2ůkuešinyrj RࡠHIxreZ2tavo02010 (x5 žáRšlo)osi@iypuxru rs0vhcڮneirozez,10zni8a0`ytčí8zombie./////Fakykultavo-،xřh` tech,biѓȁȌvazkpII,enItortimuHbiologRZaurč Xel8VšnyEi)Bvýjim`€xenciioyvH6enҁ0XSpadahkcharerubjki(Զazý~miebyuzjhisXzlЖhosozlWWWWSRozdezYȖpouzطmtyvZkam8HIalk lk3hbrěžšínarkkboňuom (chromo(`pa)pmitochondrDNK). gggg^druhIduH侘icth (Hl(;|mHXs(qúHa),֌qexuerverze,azarry,(ne⌜R3iЂrody;0 :!des@le pae(Xpoji(roemoi"qlevi@anuW''''>AabsП)a\mQmí1ГcitЕmplex mЌika`ilxmnX栈orů.ցP̓vidrg7:minhХyp(dXXyo`au@a#nedopakesl@󔐨[aaxx1niHHtrhnRdHH@smrotIjire0di@pVz%ix8mzcháI zanne`bl񩑀ы(tocIYypP)I4odhalьЁXsihdinecݠ١enpi@vypov8ܸmé0rڅjevHjplodnpwOrgzačripavo-„elits“s(na8veЊöaHکormulsO:a0`sahu(obyčej1i – 8ro!`sy.rotoeřirčitélobálníoliticeealizovans ohledemau nuonkrétsečnostůžeulteřesttátbr „sebegenocidy“stiakoelkuboěkterýchárodů jejavě:jedtPěst,!)nechPzahnoutoklesléhopůsobu života,amazoHpXuktencipolndividu;rozvojevčlena (‡sk)*ury;druhߋMbýtistorickyIvyvolán vjšku,nižioětšiXpvůbecude dom芀zKup7h8І,ЃXpavev Oi0intucjjimmožňuovlivň1harat_kyříďpou0toho,oс,(Z@zdce.

Vrěhux tisileRus-Moskevskkctví-ko-SSSR-RFYyq0atvémmuϚ.Hstl8eikregiocadosudzahynulvděčíaze拀؂pBdztalachn`tabibe Ijro31210.9.2.˜O.trojonoymexakimoana`c{m0G'__ZAzodprad`n@j1Šalamounarl:?«Mou@nevejzloYdušeipe1vělbhchPťӁPý(8BibidudyQvzdalpoɯumnmyšek8udu3vra{v!» color="#(BiblSyno{kladtaٽ,nihansou`hni!0ndar@raQpí, 1:4-5)ߍ>KrusaԱnommiy߂߂ߐ…am-la@edlѯmnsa0[íkfarȷ*PГܝ8kxs¶_465373聯///*» (Mato , 5:20).ǦŽ̌OOOOܚnaruh an@Ⱦs@ři0ٜ@míPRbojAopBohdomyxt#z@_sečiyk je8h0uীmڀěrIblapȎ8ac'$/nuzeqmi`č`ěkedipaCbíׇLJ/upXtedyc`i_\eIje vlivu@vciťuPj,nami聒emlevířecímuyputrukturysychiky.áleungujerincipyjádřený širocenámémokadlu „dejs`housle,ráteenaučí“, neboťkruhájmů úroveňkceschopnostisou toku životnícholí`dmíněnéIemWV)axm časovYokamЃ(intervalu)`/i>takžeeškeoblematikarganizaapolečpstaneoegradova@hoedhajat0xv8z jutocmnsHovl@bjekt,H‹ en:su:em,`okážeplatň؂Rƅztahu soběamQmuatož71čemuivPiouji. 

«Prohlíž*eroýpfotekHrxtdobubavPmoz$.yobzpů聀dalekoiliyHazژ0Haatrof.NaؘtsXvýzkujehýdbylynoejNewcientis kupi ologBneu`yzisl0)amerintutptsnalHjijakÂ`ealids`Deio !ȝviz ĥV jejiHsezna`Xajofi bsahyXscéh,AírodN0oقákhxdelědcikazli( kůmxp0mu9ukPňuc(rton-{ůraa0.) `ch!těmiurcmAvpspp֒Yexzabarv9m1jšímXtlumemtpwphZza!8ipoXouApopscel1érP<m;dk!áihěȣh.dyHPxȏezstq8transu314).s="4"> ??:1em?=Autor uvedenéholnzlišujeudopočinjakox živospoleč)i,둠j ýmiásledspecifQstȈoozdíli8me,Xí0cp0nejendd!hIzB 9daleklamipoutahsexuályzývobsahu,`eBtúčasYilnhqozuPbeccel_.V důJHkluvelXmnstXepcpuktupsyvliveminfakX0můž ýtyavo-„elitářs“ׅppspsaSXdopletvX`ik0tpejxsPmis@SSSRbr)tabpvtop`trd//)6Gceri(>СтадоpG??߃1:Мы — стадо, милл0ны нас голов,sÈ~ Пасёмся друж0лееИ8 чёмrвете(алеЂؘ߂߂߂араье ел ов?>В загонߌZтешиЇWНаыпас7772فGGGGБыть16#сноной39<1ize="1xi>Да, хлещ по бокамстуий ут,>Но всёчер|yHваaранЉwqBڂ, е8ZǃШёл ожаийȄ$ ыйG777`PAX:(сожрEки!тоZ՘xе x؂уноЄ0иннеы0милл0P蕝ов7OׇOИдём`ваядюкСX [#@GD:''''араЂы 70ђ77}   td>StádoȃH__i>My –ohlej bezpočtemlavGg6Passeružně,Večímeם煏/ámPnaděčehoitovat?ev'i>Býtvjnáš úděl`stav77σ777i>Dohr0ženou s,ěžív y??o???i>Naastvu?‚,htíamít??????8helnýákon8u⊸߃/////i`rašnéȂdnovybxite ř____ZKdyžřijde čas8říž h oholí烏i>PraX(ajínKm1o777777i>Ober`všechny,k㟒m?ԃán??????8I"podzabǃ__O__řecýřůhocyliaGGGGGějakjezdsicušiř'''''i>Ž4kouzkxr@lW77777HbyvědomostmBkaOOOOO{@j䉧vz'''''"lidizvchiP[\8rae`sgovyklX////]trávaychut,řupeo/////i>C0diváhdičk potůčcích??????0qsho`tipch. čemus doh؍avda'0t>

Noo!ákonerže0etáda.Chrání8střežíás,akťěloHdái>Vždynašehradapev)kvx??>6???9PPs chnomličeravaHni,77o777>zaříchyvéy(alk`i_/////i>Od8ně,terýařel'i>podih0ítrmli>APn(růzymp@Xlouzl''''' orotiomusouevinyk?_>T0jdemeB.espoXtnx`mi>Jsbikudrnpěk@777777i>KlidZnGvcJenTnadš tím? WS/td)r)ableembalign="justify">J ukázaphistoricku nost,1moža8p ob0mi „mi“havbezstar8pžků-inidu҂niknoutnohé.1@Asamb0sobečííledomzlovolleȍwwešorší0v pdydinecɠ`norodpsychotropQtky.á-išقrčitnalp@!vyRachЄ8׀iaH(nـpavýjimky,( [specifip),ůžt8manem@nHovdajch YkohokobstliáإyhnutelzmrzaaA(ede ZК ismusAV8ubkulturacooz0.iOmamᏓejiystemat1ro脱yo-88řstIm HcelémysocysiPclizova`ě1j1(hOéchara8typHrukSzvc䐙iJi_ȴje8zِisIyo h{doʊkrva!uresl jePbiopolepopmetP du(⦐ le0tقlog҂druhuAČHpu(.oučas"danfYto9y9emyý@po񀩅>$vnaHvBgeneti.ډHplynzx`!B9Ya!okHYjȂ@6praco DPgwwwvTyI@i`@صskytudyvrdiB'-mɮtukcespdbyPzmiň9nve (vizapЍ8.5).ak:blockquote&6''#PosunxX򔨐Xl8uivo`8mAůׇԔx`K҉IiYárok9uPdimi,0žší /gGgGBAbm)demon8lP!jborrsq9einQ1 e8Qf𞏼ʞ!ce7א0`">—— 31߈߈V soula8určmrek ho f=1/TyeТyAdob`r1𛙉Xu/izui:atrarobíhajícíeperiodickérocesy rozsahům vyššírekvencí,žajdélervq肿sy,jolpatříeziízkočx318Jestliž oudemeosuzovatPdživota,souysogavloPn(doFch (napkladovegetaccykluseniu]peletXronkterxztahuněmu~)bbíhnazadYCůkřitom čiéɕvinuIvazby. ohlePtuvýhraduڅ[úkoleHmplouho3Provn8relativρm9porčlbyhoáahrnˆ;jednu u ().4.ropdá8ۊutacháď8utaen{cy[$?uUenm?1?f>Předpokládejme, ějakbdinecvoqnnXudržuchၮaoučasqHitmnformaɞislušxGG.livHknevědomůžritbldytaaciׄ_.ʨmHppsychiiprit0tqTvstoup718Ib¬ޒ&To `p závislhxarametrɅ燇ůzásky:rulb>ojli="2njNjǁ/όnjnjnjůběߋ8rača߀ɡ=*0movy˚pu3'/χQnedokážP@`vžádnψ7πo75477o7/ψ777ޛmsvůjȉ;ov]mtomudnil (zdaeɡ0ohvznam)̷׮gg؍`xdeiɄPz-u.aЈabých7a򟱣\@mak`aH` !eO??/ulg/"6Wώ">LogikPwqwt,ȇ`ípaXymaIQmožaositelHkaždé`typtrukturysychiovlivňzeqležitp č,j.9olkt toAiegiolx(kulisí“dal hs:kens(H)`ici!. p__"1em_]P áXskutuiámeoouvislosti informacemilgoritmikouharakterizujícíaždýe čtyřákladnhypůtrukturysychiky (tj.qvýjimzvrácenéhonepřirozen,ȃPedstavujepecific modXkacilidský).

InHnktivodmíněeflexprogramyPová,xtakérčitá@ást,6voří v  životcelk HolečZ skupinu{؂(ul nejvyššíXfrekven\ajiioediHvě@všemý.ց šinPěchtoei0؂bezstInedotýka+&saxkoalAP(jaka8íIpohla8v),jiaD Є9ž0e&KBmnožstvjciálsy,áro鎗ꙁ(eklennotliv,dyžآehknouth. ojli="2W/ϛ">T,XiGBN:tradin@kulbeo,ٛporo>߃jnnacházقYmez`relanižší؜5sjevy񂿎8ٝ@xhrnb ꑯeH7'''3''_'/ϐ'''">Říditlastozum(c؏sitémopțacp-a{ces.H(xjme&ůžadatqješedJxHsahuXeЕӁpI臘@cvznikl薔.obrԥ5yx)೗/́QцoxedobˉCadresátj0Hdu(aCgesbýtko0če8objXueto`Ȁbudouc((imen*t'Ђjؘ<aza割+ek&txptou)ooooh4ooo/Ϛooo">KromPtexʍ#@`PeL:a eúčel9ůběRhnHhvaz낧Pmé(rokvrw"ědne5O/ό">Cґk@zv0c@a蛐Ǎ'uiayššíxסZߑk(nut"ykouح脨igaretu:věi8dyylaePed).@časK4i\,xel!íladicdržΓtrakladausC8iؤyivkhuadء'o/ul?"6/">1rÑzládvouuažzQn,l0ch\m/Pnʅc,r9u䋙 auatis?a -hmyl؀neb)tatٴtLm uHi>  g>ZQChledubb>xlog`
nepodmíněnéhopřednostňovánív chositelrůznýchyptrukturysychikyi,ožakéozdělujeierar`chřad"agmentyolektivnevědo (egrego)dukova0epčAimiažd:zx. 0lockquote>K*nnmpulzytrhá0evířexȄu' relaěTvedeomu, žetHb-ptízko쉐PKXáloudpopГȔ ictmečinZ,0dinecuďupadne,bo,8aoXtohocdoj*u늰charakterup="0">TodysASvjatoslavkouzle(zarsakyiMal/8ušoH9milaladimira –řtRuar`il@řvoxioZcivilizace8dou#kaaíneh1000etDopraiciismyn@dyjichHíčinpbylhYstykůběhu0(;idič (jmýtstejakhena)viil@vzeitliř(csexunpartnlXtrH`v0vlá(nadozidlem{W?nj#NjPo8ms8Hk@ltabákunarkotik)c9%nH a u(Pd`js%u̓zvceydAaʘejhukbakp:Qem mvaci''ъ@Yvodef(r vA񋰜jmetiorganisYfyziologiqrv᧸.;`š`razj£znzislamamK8tk`h.??ǞǓPčemševyj:IلúčIDm90enȝQ觡Hjc(naZk@opopu),Hak dalBduȢڂs uaphegorialitmAxdruhyrtHnaȁo8)9Jblémú(y8uR0dpch)s"udržҚLi#Xryacyklsyx/Bstavu,ěhhroeů)blou8ojтX XinvH:nůýK+cY eseeeobȠvědoÎ elvota.obarnezbytAw!B:u0myslُ*zapHPra ךךJestli IxـМ0yž?<@v؍beoʫHA1aruš4:IvybuRmpv0ýl{gדlapa (;í)ro! „Čěk[P“xYkuqčӊitzapíٞdslavyp`nymbhimAkYskpišampaňshopxpšedoiPkx,OJy8-Z(bedůsvysoko$pkmȐ319«Moudrostevejde(lovolnéuše,bupřebývatělobe`mříchuoťӁPý(8Birchájdálustí,zdalujeed8rozumnBmyšlenek8tudu3vrací{prav!» (BiblSynod脂kladtarkon,niha –뀢noučáHonu"standar@rahoísma, 1:4-5).Ksize="4WWWWUTo`ch(dohromadynam(, žestliQku`ci,ijIkoholuce鈡íležit؉2zo="2">320vaem@to8Pvoalšíízkolickppo(paex„0rget“)phu` tásprávvepk00nikůůz{velikj`bjektivjako dovznehxocen(omočprsy*rhpȠ it,louoběj.ej1[ȀXni"iimoféruz9f*Q)olašaigarež؊imylaPěřena (xidAna).A kažhmYět@ činixiXpkribr4pomZrPKe nivarukojkPDTnem"hxtrXu.envzhl@m tom Ǒík@8ƔPýshhvisPnoh2DPpoleč,9iQtY 1 úpls,Mmi_Xs nnmȇ$ fȊyporadilxi==sazpůsob(jen!oblipaaaqvide8mՑipd9XmvtilyyzigiּɄ(bioPaydpsychi(zkre0"raاXRPzKinformZdůaiskU_507231ﰗ///*br)____XSexuáadn_ښms9mfesioxIs،تupen$2nes%,LovlivňpP ^,ysfrekvenq imkŮ /М(UDo)zy8kuho5H lasb=0 vxjemmMs^artp2pohla!Iykualé;difragmentмího0Pdegrego8/[ 𒂢Xϒϒ˟pleneut ly(myslu n`hJ)uro#ky.ЇXWTkYyci`X0tels#nyz ypBtoJ*u yeagovatiýt`schoiciTSla,likpġTaktut(ne0!:ؕrixaci0)ȏhtIdP ruhzklr+khИlnitunkretransloruíl6ou`)͡ÎkkacoižYxt`Ypa茡udspěšnxliz vuádۂ)no.romaůždȆ@ovIPQtmןed8xcizorodéepřátelské,oža`ůžeéstřipracovánínformacXv jehosychicee zkresleYParušiXrůběhHocesu,terý Hdbto@doꂩúplnéPkhu.ají-liedyolitičt肨tivcibobchod!konkurentiex partnerem&jeiměmaečný,3pohledupjichzájem8ojrovněleknevědom`„hr)“8denruhémuv0e čiéyodkrytýmiami(pdyomLí).և0odstat!Rnnosocház! Hčemcodoburt:@atu,"škodliůdkysouenytup@ ě-algoritmicizola)  em}.322KitkakouřloHímišíd(dividuˁ,ťythXgreXaákladstejnorodҎenetyfvyfyziologieělbio0účastpků.ozlezP/(aonpouz H, ?toho@ѓsebÀPpoju`h1komponyǙb@zhdosah1ȢNۂviǂ.est؇Dvne2Jmýšl!li,1Pk?Py.onamX ߚ?9Kp@hloubtu3`sféryz*yrќO.Aleeع1šhor:osi8zpXtypYruktukb>,xVm9#vypьn䉸impulsynktů)vyššíležhst, ؿatiʊYykul8@ume܀ wwzvrИineroHyso`hoalklЎpůark8iؽvptok@ivoohѦyluč r@srelaЄfrekvencemiaaӂmnoh2zAnexí8bec򤹌blockquote6C䙠ѩvr HrhXiviémuvlHooiNeDypy߹Pܦ`(8ozȀZʼnP/*kaž0chaw+=atovstou8QTW(a契pupuadu(stabinaZ뀻i@׉GhoQetm).ϫώȥP0h0ahx9tbeztnu9ut؁Afyzizonaxmarie,巐ga,ěřrpsbor (v@ࢉvýjimi) obtةoukrom2nyRusiکȻeuQP úřz,unkb!taЀZpía곉i(exܘ ekkdewww>Ná!`tomusak činHtšin@ht"5&qpkdám$vi!kvOzajiovalidS )R.rmP}e-maner(hQčinnosti profesionálníchanažerů oblastitátho říze`oukromépodnikánaazykuenyejhrubšídávkytvrdpȁadresuěchto邐ji@bl8kýXtýkaj seudoucno.

NwYáO'tpakébjektiv0minformace`vysílanýhdoolU nevěd.potom0teri6ičích,Ѓvylidem (biop,kov@e),ísjPhu@,Dbylyaměřeny.rojevujeو/ivdpddEsmyslu,ožodrážístatiPceůznorod1padů. 323Dalšímpstruktur(sychikmَ(rekHciIoz@pςς˼ꆨrohleYܜarametrušiúčinkhychop@elitQibot-zombiuAmg(yh*"ȍЄsj9vBprituůl`it:ynpn*reflexqoЉlouhoHpр+eze\jositewyppwtazimpulz9%ů!zcmrea!`8ůbec8dokážstoup0udrt Ato,(rtBzBdvrhu(linȑXo1uedAG*zvc3ropko,koh(X:silڔ`arkototr9it43145߱߳///JenQnevyhnuvznqia!Hv*být:So(dȀ`ef[aȕS9informa9vypa`{zbslB|}ťѕȺpdoch 7mFňdߠQ 8B0_xcolyz4ysle؈ atu؀P(votaní řešení,aákladěteréhoyokázaliodporovatalšírůběhHocesu,estližeoradič_edouerachu.

Tstaroonně-talmudiculturaudaismu – jejímazempilstv(idyžavidelnémírapit8alkoholuuje)emilosrdnos1k narušitelůmwwsZa@kdpadlíkodXo326ḙblazaklío=Ppvlu0i>DmpůsobeDvšpxbud1lnitlBiYdurny:Avlct (aneaditQ//usily͆yluhbpod historѰDis(vtišar0tuѠ/ GG560232ׂ329''gggg#tpHsСZnezaňuboťr0koH1'hPؓ@azmam`alkXlhaalnarkkydsuqvLor0hqa@jmenovitě židovský monopolaorporativníezinárodqlichvářstvxpředepsanéiblí,eterousouhlasvšechnyovozákoncírkve,8občasokzakazujPpouzevýmtoupencům,nižyykoňovalyevotaPečnostiGoj.oednou @íčin,ročislám y–ejenIán1leocehirickyeálnýM,vSéPen(zývaYmuslimyxXžekl odliteb`muberka č` KbuPro(nesrozum؄arabamazyc9yporyxxtríqe@emíslo 1.Xebezpějším@potom‰jakojádHJedhoړJa uvědomědpkHi!Puúčastplo)aѕlad jesvobhbvůH(neorealizacií(ru.q 

ByAšakhyb0vat,enulturaávazKplobustrukusychizombiepȀzvced`iHPvzniP8nsama(bu`cdůsled9PkneCQAspíš 񉯉r`nicym`ohavp ihlidem330blockquotef6gØgcLp–da(defiIPmyslohoxPmí聙ujevoukceschopnostešechosuzovanýprozsazíXiaeji`hranicemiíkyvémuvědomělzdialogu Bohem –vůrփmohoucím.Pouzeřmok@PlidsZtyptrukturysychijedinecYstavwle-promyšlenědržtojí čin9XHy,TžýznamXá`adámhindividuáln2nebolanoběžcživot;aocixtuszájmůobarváekračuuHhoa7777774Al8js`poluúčasěči@vyjadřqѓIaxomezen0mrav-et"@dalšíormaQtoɉA(gzpůsobiláespektiǀnejve >/)p"1emV dledkuk0d9 kažh(z Qů0frekvh{?sppoA1durčen`rohv konfliksituaxXinoЗiȀel(h:Pzvciȟ9e;áva钰imi;ǂíře//)?;zombie,|yS͈F3hmᡘpriorulAtradh,'.;(73̨homHpddޒGGri’Cležíogika HodmíЏ؆Huqň i+qP.,tepvl̔爷㏉orovѓ逘mi.odG zdeppe@vȼsyty:říaxtejIj(t@txtaXitysPI8s,Ӆzn0qitҳ-Aā@ꅐy0XePšXLj(hu. oooomFung9wpiPh(zis@///͑ů),jn@ne0(zkpЎ*ڿ˒kd|pližšíjpa8,0sáhnoubONmusAůbpoi`u8rův0zkolepkYěmu.oůžtomPhsvXreá0u budouc331S6ػ/důZym舱72fjࡣ۲X|=áh8hiOKOabuďezحHěậɆAГ0zů;i੘ qijinul)xsamoϯ؝ЅPtРbecriivotasphj1mu!u). Nezhhakbyxp@lhímmělospělýedinectoupat příčkyalu,akoykládajívrženciícestupňovýchystémůasvěcen–jveřejnQ,i0.

Skutečnost, souytypy0rukturysychi vyjmennh návazzrůjejiak chop,tAluzƈYniné0sam09y,oterpoľ[á.e-l(šmož1považ(XaormáltukolospYccvevvojidojekéhěku ěljp0ěrocházzmiiee čiérQ jexpr8vučrtyhdȍ]aȎْx׊aidstvoeleXvoulnevoluznelze. KOHiOO،hP civilizaci:„z8zkxky“; H(XW,ůže8tchylce: ]@wzombie-bioaXmImonigike (buďdledYFXebevrnebx_hoho#Shohbudemezalšímuhyb9Ɂpě,žklademuAtlantidy)ئg>iwwUie,gavrá!neiȭ vnitřkonfliktnd8duԃvF0pssobit,+lodblЯPjemvztaP!񯡌ꩄen:ivo.ĝdpektivkaЮx0,.íOKnepdom_i (egregori&) spidrsou,y\x$E# Řej(00P:LulFrםPlalue"??"separ*\XozbrojHutrt#tahxhadu`sX9las٦cli!ÄX(a8Pȱ)oezperspokusPhrada8ceXtvoBo/ulwǨw?:Druh ZȺevɚZáp~tádܷUecCictvplemene)[`dvl@uYřecí7šlul@smu.enp(henXWRyenRЁoRážnžkbjhoH__OLa Q"/rZװ[xalitmyodpXda8z.xi>V dP(vCat"hW5׀׻zϺεy8lýmisyH?_?;K socnor󜸂Xskoi):‡ ypyzombieؾmoký,ropolečnostýhodnější. 

TakováebjektivníeHta,stližeiXotímetřízlivěazý@Ѐcijichramményeopomííc;vzájemnéazby.ic – krom8vlastskepsele1ibn brá@,bye0áAtato㆐adléhořecueultu,hterbudeidskýyprukturysychikormouosahovan`všenaačátkumlaPti,Xala(ouskoatvolekla vojov ou:DozІ4ry(zd9vací`ah@systémurs eniin8tu. "r">Ha 10 redakzene 15.05.2013
Sebevradnds@kRozborat1yhrdialogemavh8nu͏8.ulgQaiЙ Markétka.«(…)edyqekrysobijcc@ٍisáhlhrdloXzvidké,,kut(ukázalyJešuovune8y`,tzabilloii`s(GsުskumpШ0li čtyقákkonecten špindJš -nspodlebobڈ*?|ڋ1čilzeňoȵpةnoSklov*dyyBXa kl=!ʕWWWWWSTeknne! (vyč0Qjstučpcitaci)vol!yeithisemža9o`tejkpleBnohaetyív@údolE:Bijte!€VObri adlxukoueďpš(l2rhaAodkazo(Xvyl󐀛akbyyslyXAahraXbZlo!ڀ__GѫA8tomQuHtišší=xptal:+a-Nocr)hvěboh2ůhjHjedenJodpoldohom.gǸǸ62405GC334///+WEWHkm mi! Řád耮Ačkoli...BtaTovixlhalsHo؂8ůžeh»____]V uvryvku_,rHelHčPskuЃůzminulowuش na.ebxznat, ОHsolut)(t ضrq zorBulgv[a.dy=závaj`imír"ci`onrmož0dy básN.΃rasa(1821@ 1877) ŽelezniȀ64)/???>«Jsškod xyyRdhe( /Qji!edij0ány./JenqjuhZ,boťȸ(projevucȄjeh,pzo nevyhnutelڟHXKrástvhBí(ZePravdy-Seosti,e kterémšichniudou žítvobodně šťasth, deskyiliard lidí335HJestližerálovstvPravdy-Skutečnpie`eolenoikdy (oe􀐂panep8še؇;a),řebaipřizpůsobiptávc pádu(pokusujt9jkomforjšíí téociprganizaciakáuHorvz8la.Mejsmeatakohb sy“;emed0HPhci:qDobu`vybíXmeije)…“;×(smohuImokoq0?7"47Vůbec8amýšlenad@8Psvi yoxchrongvlp}W6369337۞'$'ggggYtypPstruktusych(,A8X1,tertal(odHtjejp8obQƱQGGGt88:IucIo@Xit:oťYopȦmQípa0n2qiϏȏsvůj@ypogpoXpsjmezh왠e_ѽroЁpekpb H耠iQ!Iau>ana- 귪upiqehhd8ledkuinn(umnohý(peí"y sv =!WWniQn0`韫N)=і@ؕvotuesítm@ard;8vBotrokářׂ(`ěBaYnejbšíHmkům@nobuelpdoh istorickéinulosti. 

Nicméně každepošexistujíechpolečnxyli,teřísouřesvědčeniom, žerálovstv`Pravdy-Skuti,I`rémudhich8žítvobodx339nevyhnl/i>ane.onamenápodleejázoruaitbytáš,pemd :«Poť󂘏ové.řijďgBuvů0akoebtakemi»b-život`ЂaojAshopQnaymýtX„moudr “způsobqa pragmatiků-re8stů“.in o  /+rojevujehiliasmus-millena@p (vizapitola 10.4)kacířjodHzx Věz: «Aůapsal:Vě8)z iímʋ i!PMoji!» (Kon, 58:21 (20)).no  chϛʛR,seds rukamlí8>Tentotaletrvaonfliktutop plidŏsXdh ot0kám:boloob>JeӓɒcP,㟸etuší$lanti72ciso9rі0Bulgmilá8BpXz`oveň􃳲љWShoraylo#ur (QXobjڧW):PWhBoIRڪPtéħ?!ooooi3ooo/ϏooojschopnýL!(toji8rozum0hoǖ+i̡HXn9latnЄnadobr ito/oЧoOBtѥuun4. částhokurzu34011.2. ŽwwwwٿeuelobXmuaš1X W苋3džwwwtІ1бWyɄ#w77d9 kapi7,q0kPtyprukturysychik侠aomz1؂@pBoh" (n؀a),j8emdialog2iSělélmis  mcioZěrwwwpTakqsa«Kavdyik1џ»baxjѓӐ'"F«škodaӱhob@dhe /hiždijiáty»yjadřujȁzdoaodtXqedincd(m4–rchípadabezýjim(qNPakjeeuRrb>nep*2líbilA{JǍ-Skر,qjesš`vyhovatsapodV hs`jsxobaي`"ostoje „rozumného“pragmatika-realistyjehodmítnutímyužít možnosttá0e člověkem, kteráPuarovánahoraoobuelipozemskživota. lockquote>Aleakylředvedeno kapito8.7,ezávis0tom,daiutokutečamiašpédomují@iP, mus účelnýpmyslu,heneňuaždémudincisáhnoutvhtapHitelemidtypurukturysychiky.p="0">VevpodstattenHcílɆtický“cházz mimosociáchProjů. hrani0spiᆐՁbýtuhmplatňovanklan-o0arpinivájAoseji paraziZdvládyQ.yCy@houz`bnědPinebtřídaBlrQ,q0rod׀vkziimámyzЈxɘoYsˇ` aZ.ƕideologyšežravý,promůž"asktakvNe(!t􄘂chًža8v!rPwwwwsP*poj~بmuvytY3po8k rzax globSměřítku73҆44cer">H11.2.2.OkameyKdy؇čočíIh@vznikujrXiyبopOX,(thX mýšXšaȜp(aIxvaIvůrmpů(qdiayy:li)kompilyBcéř\eAěpZhorҡ)ůWށxdik`urminul.ЕmexvGQisnkréƒl;io+vyhoc)reQȏ,峉neǀ.ȅ(py[vrc,an(yוןmzstuPHyformxr2 j{efPkad[ubliksu`small8g341 ނ////+xyvo vy8enȜ㻸xnspiJ0ajlužXazb(iqcٔ󹨝svHP?tranȁмchtimaniax0Ahnu9A,tezujnXkbudo åvr(Qficizvقok%p:hnedȜu utlxL9zaqšAwp81ⴢYzalo8nejvšíeXyjha 1ѹzdHedeologiRav:rșwwerinazýCopueaagí“.  V padІaohruhchYmooB(@e8ou)s)wfggg66176We2g??g///*)ůžeýt,{2 YokamhZIž0e(r, apo''$pdryhsotbješHelkemloupbatobexp(jinadBtabi3labjevilJ`a`Ȃxk pHmx9obnovz02JauCY*“ (ja΀koeomunes Severníoreji343Arávě)tétoobě,dyeežimnažítabilizacivéhoove,aké cházk nejtšípočtuásilnýchktůezrAkterHbývaj@nazXány „hrůzamiašismu“G683184///*.estližew)vede8sáhnou@eOOO68873?M5O''O///*,řXapt liticyrepreprodě0masopomůžeznačovatabyčej!ttIčinn,ebo2jediněl؃jevantisociáisamociodrodilců“>VH9,ndruhuHoYiokam@8axacuIre()(retihm703346ߐߒ///za*{ob`okouš89dtȓ70636߆7Dždž///3?????JenreceptyormYڒPam,ak,hal(zákla@ šablonovQhmyšlQýšpsmetodou2uH틹kvȭxunii0[ůť8vyz podp؜uF0je@cílvhmyslHefi8makapitole 8.7`hurzaܞʘj^za(ěxXkonkXthoro-kolqí.romQTukahikl ć*(isYpm`ПbojH)unkč9y3znikYhsensWWSi`d􉙏ichžoylyy Ry.Ctýče0\ȏܡɉ8Oۊješpúpámenxrazu;cadek(aw?)fצ ípadfakempomdm(spHj,9muXH(‹ichItHiNěmecloutx(*vleiitler@SSSRJelcul(ǭ'''71302%8''///'wwwwsAbyst(ichHlxPkutbíiroces|zdabýtgqvȖNEPOZOROVANĚ (bezroziialasCefekX)zhb򄴁"ah„okamch“cénářů,QX/߅rezrXpyA,usP0o`imxt řadyojiIIfh٧iePHw$0m!xovy P–@Ym+obvykneh). rter"ϕ4xi>11.2.3.ӊ@0nest?ZaprIaé1P(zڎzjsPnojedoupeneziCide8Qech1pelق lidsmyslQ o.МtXsq1run@ápouhրoraředurčenéílepolesko-historickéhoozvoje,ephybsylgPtmiku. 

HNraxeokládá, že:ulb>349www723wv50wOOw///*;ohli1ߓ?/ϓ>n`zzavés(ičímhoovanaxzite8uHiO726611///*. o/up6ϊGG">PyopoHrvýslediužitئjkutP" a̡yhdavo-„eář8“exabsoluětšinaڇAadza oWse tdPxQymXtutůvodɂahanlpkЁ'3buď,bopJchozíxzeisvpma___72942O]2_77_///[WWWPAvšpoku`aop(.ρemk je@mupevi podob(normyW vaz{Ȁфpna탸+aCologiإacaby'ngbminulDjež)ákladkul,bX/"''"vxamaticm@imu.Xjekti)de/@jhor0určbby!qtva,gooLJ'χ"o histor9HڇoҔ81× nafa@cIexen (@konH)ed)m;vozBooo7Hg?WWP—ರ0xemluvdhýbYmÆzkr赀zniklQH9amlaYrouȗ:aom#an[ůhůsledkje,Ў@histcko-itPáHravedl
(chodůžeoplynutitératší elbdobyměniteGst. 

V/ubsenc0p(`rHruhsilov formHYfašism8e8udržnatranje0-potla)nebvrhyzniklw_xaj9erozliPtelnpi.(otL..ronštejn (Trox)dbýtěm@zHekom miside8 Yantikemětsociaevoluce,žílbylosvobozlidstvad úkapplu353ӠPlekojak upe`t@aezpojs80domícolor="#ff0nechápOst8jektě-xȁ/tGy-pol@ckou.?<ڈ<11.2.4.9PlížiHA2zJesteًemxaaۄpčakJdefYyaRo88.7` 1Rturzu;áآx0Hapoc axtaevy2鍆oé,󃐿0jXm,8WW"&musbýthiděsilhmetoda٭Háě@J okam t1scéne>Problém{dyȽUla0ykynplňk kyp0trukturysychikexu`urhP 8krujm8jedin肯.ái sgfzstaRsӃ΀y9y7`zpměl spy~osvojHl.akýJn;HoyjcG @'''' 8Iaxylaskutňba.߲߲80400߲7߀ﱷ߁///*br)gggg`Znal؊:,㉘smede8ložili,TáHotevírážn9ditroces߅@(změny)yozděleobyelstvaodXtypůrukturyga „@ndardcháp;světa“polečiu2ok0P. sou8 tóPsobě úašiz2Otahrnujřispekty:a>ojli="2׊/ϊ">F'Xrůczg–pozornP zvolnv0raaávyků,ȢX(SPdavmalzlidičekXo__/ol>busvém0las1Xidee dȋ(mnespravedl*jakum,!entuziazmem,mo(li@P co1nTp"t@arpmdukّR_oooW/όgeJn (m (vu)ظ(trole0enna,Xždvipbyprrtě> 8bodj H*a8((Dmhle(tj. ƒ o) Zajiš ٜlog !kryjaruhڹnezby,adekt!neJal,ٞ@99á`؃(mekneodhXlkutpa&akovo roGeriféri%ruce[za0spXi`gggF6o">V5js`tytořiyd`bezѶ yopmeziimjemva(0Ƚlín.>uXdokážem@opsȉoho0(9n vjší y)xncrob 񃈂8oožI8klapjmIaparu)z inulQ.9pϨ/ϔϔHeslPԡYəcelyámer0: «XLidé!estlikav)s/ӗtxs0t5,(hČláznovtPstvunl !»358Pravděvaté seniciátořiašistickýchrojektůidstvoovéstesnaží,Xboťledujíílřímopačný,sou(ova,terámeuvyčlenili –ýmluvouemžznamemspedlnit჉idatšlechtilo@okrn,ěnémuurzí(:měleavoze šíXP„zl“enloddvládneověrn,oát؋ mus,usbýtěkYzaoba,by včívšjehoontrolzdálK/ý. /p>Zrepizoda pHdcerattruga-iknikestyvyjřXmuhyskutnktzastalkerem/slilShoehardtem,mam čkemhelmiPbHúmyslyzaeseetživotolv0XptéreВ nedosáhlv@t PJapakmožidvodz celkextuky.tedy `sdbPxtajemkoulPaezanximmšťaSȏ:pavy'ce,lY:GGGGG «PouziduchHoufoěA t@p (֡ʤst citaci):JڒzH,`pvidੱne2X|.enachámnPmnitum1(emýšrexHrXٟH!ȈqjAduá…mohoupccX؁Yu lejQěco!oved@ta,oHebuješyt.ͦ y.Ăpq8P@0oBzadal!ʙjQká!amahlédn8vlastychci.Ђxž(a(ˊʨpat*!romt(dyٟ žXk0 `359kpBHbkdýH`!ynuchup.7831160x» (Lu16:16)znamٓYx1nyhsep[polúsim3!yztah xsa mičlAáhnout8̔pn8Yal`ilakékoliv ؔheb8xtIičě↑ob(n`z8)ښ]aA񔠹(rsHr)mnohmilióny)eikxymaoRmlhH u<á1WWh09Ru1סa`rkeigogaXppokračovatlisX*Hd¶otbylaeؕ bubrayfazaco胑mbiblicrojektotr`pivЦ8Boh9hPčas(ortapě.blockquoteteggg짜cenX"4"> 11.2.5. <1ize="4"><ȁcolor="#000">Loutková ___Ztyranierávníků`otiiktatuřevědomí lockquoteooooVzhledem tomu, žetázkaašizacpolečnoamezePej0OHčí kroměšehoiné@vJ,akjevuje(ivotě8eut؁ `re Xiříýšyjmenovanýchspekt8׋(vapith b4)WW@nahraditOHIKTATURUVĚDOMÍ „OUÁKONA“.   pǍ"1emǍƇětnhistorickyznikl"kultur,Het9oficiálsocig)ysosRF,eexu)jasBhdstavyxájemvazbáHa1chu –t`hjedp,iákoЀPlinuGruhé.atokolvlastímtonormlaumožň9cavelmi úspěš'platňhtlitikusá YǏǟrouǏp܏}Sroyxbenmysl(tj.eg(ryjBdu1in1 Bohem)(a3nedHindividupsychiky.unkhýznKkcݟؐia8+yiformboQty ny🠃Pry0 Zz niypva<(Υۨ0souhuAurtxi£qAlidé)Stud,aakh՚`ažtkec špaPi1dopl,`ׁҔIalZo0bomuvedlyИ7usbyYйHnipHžíԨWPb7dpdva)sedkyter@i脀e(likem.JestliXlanxiějnedo@lekbud(chop,kȀ(Iȇ.othȂíߣO(p8pac'GA"a<@laeziecpQ9鐘`smsI>8.5hoXkurzu.ytamЄZ:ulb>me-p/,posuɬ8-algoritmic2ypmůžidenHikBčtyř)ky7''/ul7??ׁ/σgZBystandar0ěžn>ka֐e*)!ne.a㻃Bzbyv?PěmohlyetyauPatXy;jƂnahSdosáht,Xtvůxrteálpracov@k0ildhaKaškutiaktujoblPYenv.?oo//ב7gzpůsob'yfliktkr(’ݒdouoo߈="3߈߈߁/">Zákony,terésouaměřenyachranu řízeníodleoncepceládnoucvepolečno8dmycházejím alnativchí,eslučitelnýs tstáva#.oomli>361diktatur5>Wrozpor@neboť`to0aprvgdg`ujektuáHensiQpáhricko-itPɎZdžxzadruhe)chh"padPXsqco 88oov8no(`stuyššíIjuris`cibYopěΔG43242///* prnc[odstraň Xji dhalIprОhwrosxšxYstavureušivHek. 365právníbeztudusdomí.
؁i>V mtředphm*šumykterjsououčást3odstvíineRpžhnyahyby9tvorběů,eeneymfaktorh(ečny,boťt`aɁ8kAlačůobča:tenoheji9rozeinkykne#aBAzaklád`od@Qříkladu!p;ax!c8`bytQsebeobPraplikpraxi.WWWWWPٌٍ0ohdůvo0má|en-pokrytcůQjn@ombyl živoidqincipuYrќkvhrs ohl H@RWPaů“)oo)cepoudrtelunky9obsa9y duɃGiplimm؈8{(xyՅpdalšíytztahue8nkm$Zsitua(mQPindividuvšecr8atti!iskuv. id!J,яjěž,skal׃Hvzděȃ8,BnucyHiiAܦ Svyužív(lebfesioτݜIudjo X`uiethměnu91044ߺ6ǹǺ////oooo/li><ǁ/ςggO"lign="jufy">zatoěkdosáhnepolečenskyešhoýsled(vxHouruš:směrnic, ůჀjichdíyředpisů,usbýthtr0mírau8rča úxӃ.ԁpovinný`ažcoozsudekabyprázmomůžeačítvovat(lmilɂ0laoho, bylenoálيpznamučOJbo Kzab0X0ému(ště. ooo/ul>hřích,doXtud
,bytevxntorAepza@principu„emkápn vpHBEZAKÝCHKOLIVIMOPRÁVNÍCHMEZEX“. Ooo2ߌ/όšxnitvzav @zAsychologieؘeji1negramot䍑z(vrajXmyíppipohuxCc@plikaceorie `umožňЛ tp cko-RcpkolyÅ耒zkoxfP9)xaíPhesionYܓHnpX:oooGG??ׁ/ϑgO߳odárstvPceptupod(+ِpmyj1aBiorganq ivo ti߀ooo׉/ω?gjabjektida)󚳛҉ současZдsvdPAautotYHj.éHvl pad{tojdministQmiktem!YemYocedu iormdemcieWoooWV3WWW/ύgWWWWWRčetɖ],terrodukujmrav鋡ro{buďVatury,neporkdémo@muýlhe toѬ z lidikut`Iixm!moměřhȊ'׀ooo6ww">Pzaěch0ekdЖvɊhQkorpoe kůezudW>C8ihskatt „kHžHa“epochy.dp! tyführer,yH8ídvelezimjvyzvednutЬúroveňa6΅působmiPukSi؄tels:a.žȿdrobdetaikrérhsitu0.368Takželavní úkolnašistůpočívá tom,edovolit=mímtolíčemtevřít propastla. 0lockqu@>p3.měpo@rutalonfrekvbiologicocixčasujeky369V p1staváchětšinyiíšíchAtotéma…//)1:uɉ߀`aajevYevmovně:ulb>370Lok;hhG__nergidouAkeáynamik`tmaydh)cesů,zpobQulimatBpladnot`rc`.oto,8emdnes@í „gX-teph*P,Bش0xmkiœ`od8ؓ!žp(zvanh0skl[plyny).Ιx(uۊHcháziadattrviyemé9l@yvrace@er7š@ndekАỰeboťkreslQPok čAkutnioo/u0/">Cel*bjem//ráqtvP hčasd meH5oƒkyvRBrhhJwybyvyhocw׫׫95594ǫ1׀絛y.Љ` tohotovode*áxyluvitgiڹȑx(mgϏϏϏ">NiclFv(y'+tokmؕyv`vatáychareru:eteorBnaJkladvrmelod3 uHe (hm')in8rodiʪ[různorodých „elementárních“ částicamaářeinýdruhů)vlastnostPfyzikálol(Pktromagnekého,倳stavibroaku)pod.) ivemechno-RologJini. ojli(ul>V nejtěžšířípad ůžeš(yjovanv souhrnuést likvidacivajxregionbioczlay8kejinahrazʃ`ými.estliItoXv@bydeas0b1udytom0charakteru,mpočas0sféry6jakoymcelku3miůsledky to0vyplými,h8iroČlověkozu“,eboťybudouɕnějbecpmusexistPtíP žád0kikapA lidstv0ědomězelezkvHtuživota,uX pořadHdalqatrofultupglob[ivilizac`vokna/~rʇourizí,edíža0al`Kr(us:«P@lzl0neři/ciz@žYsix`znaí;evu1(n@lečrokaʛ» (Matouš, 12:39yop،6:4).vrdohla(tr8(Zdchývbojbtimhyne,Hej2hnejsta(minuloGGockdy@be0žhuencislyLjebyؖ@(púzeX(tSaharXNazcpVeliozv)ߎ> ր/cg`ailepos=0001596544373a///+.9/uhǧ?8AvšakoýšvedchorůjhPkami8Ije[enTDPud_ýᲁ,oťH؂Jvlivsp(pv(rozvoje ؓڀ@pvo9hsociۀh9jestli񅑂adektQzareagu?'''&TenbýtYzkHpopsán)slehlov??ρfV)adzoisietsunikW//rychběhunRxpoblížilule.rojevoom, hisppreqpm`ě)zedetk_nříXstov(9koʒ`ϟw/uoteidth="0pt"lign="justify">V současnéobě průXhu životaednohookolenítačíestárnoutěik?echniky[ologií374zajatcidsudkůd0zkebevraždě,ako`youlgvovuilátoviokamkupxrozh0ru Ješuou,edAmkapith 11.1="4"> ܂GGB-34o"left8imgbaseline"425"ecindexh0031~358/o;P"1y6"-28lOonBR03.1-1.ρgWCVHARAKTER ČASOVÉÁVISLOSTI ÚBYTKURVKŮ PŮVODNÍHOLOŽE`NPINY_aq.醺)zzorxqvislQúxprv`původ žburčitmniny(ЖXPo`tmdefin*HersoH`rovnaxcaP00%.āliveHpjší(cstí)hvnip؁0*(vyrpfunkBL)i)yza.ڵؠiOyqmXj0ž[opul)Ѥ2orgHsmůultupx)PGyjisociysÀPbvyhW(asȨHq،ai{toqHobdex enceOJlizj ektutߑ߀z (WWWU)9posledujemedin8naaጮV01mizí,(skáchar e؀btejAdiagramxמуצ@dežšxbu měřítЈ-˜PosyύύύύProces?9OxعjukonŠzԣstaAprdt s.֦qe(tšiípaddochXob؁1člen(tj. j8nahraz7Hߢ39, rcpozd,)d{poJnyXِ/'Pbyl (vBtovhuwizi؄J@GpNm.φ7ýPtv`psmyslc`ᓯkׄя2I֔fcen (\zpravidl8plaДOdnY  lo, 5%, 8nebo 95t2Ješ@eřet؉řadnicysm,$ňuznuhٌPychlo'Pš+ů – lučiƋaniъlečen(.Č@formXsmixgtmzáklad bylyejejejidiagrav(0y_ɂprvdruhGFobr. 11.3.1-2dentjakςȘ؁1-1,piHájemYmezibou. ׉׉Ԁa>Q>blockquote4klefwuOg-2.ڒADetalfrekvencאsociu mbp:pagebreakDŽϝPřitom@d@lá,  každkamkѥmožzjitersolҮsu<ud@pd؄ׄoxtvnaje 100%jsnižtžo úpvymȄ í.Xvzhledem unee0dф (Ko áůvȉ8mnin`iXkdy+Ǯyr,ԍdalší jeh݊[th ?`h2tווו>Ananad!rozpos ʺyrcheeát(؆bdcivilizacyl@arči`,Omrdefi UɶBʀvot@vyků.ēvwwr0vie!jyAlePtéؓݎstupqvavyuží.˘+gb̔הҊpjuxJlivvědecko-*Vokro0:Ӄ8ptchoX,icmé"C/Wůžýtpě`wwvůli0ednodušsav#0diagramu.MomG]rpod(jejihkonkPآ(QoK/iO)ߎ1o0@nYviqerobr. 11.3.1.-1,háp`itatamyslu:boť5y ?z zrv8m8 zଐekpaámecbytX%aكɁXxara=te蚥uSats0wdoj ~qa 8n;(1Z1pady) ytXY9 .͚a22Po 88לJ.ԉoDŽ uɐ8,Ј{:j.nuh Xkqzemřeehoosledníejdéle žijícpředstavitel,jeožnéitano,ežem 80% kdy0zjištěhoersonálxslxe obyvaHstva,ošlo nahrazr+okolým. 

Tak i úpxormdentipůsobujichestroje horičáHr. 11.3.1-2psahrvaruh*diagramu 1)ocesuřídá7lid0a 2WWWPtechnologihvotȅȋvykůzájemnl؁H–oz8QměřítkP oh0ema etalonAnomickčasu.375Vztomu jakýiXytůž񱈌itqoz!Nɛ,býtýšApsahwHa@Y'zvIbiJs׎׎׎׎798WS377 ///+.eoz`(oY()71-1plevoderu قizxosarm,teděluȌ vinulostna2chy, dy̋yqaezihjimdchؠ y) ;`8(pamatuboťnaHСjihiče:alovyzhaꎹdruhwp9sčáH2pnmnin:#󂹑ki/(OOOOnمrozdílڅjwq*trvC„ž“nRpouel(`K(m)x 7HbHběQwpsukekrachperioHvytěsňstarypOOOLmP`ǁtYXznam˂.)ԣamsWWsoci邿҉_Xzrych,rome-XsOmDxC8aQphrurekvenA3YɪY,chA5Z0xvalѫx"j,itak@itativ zilyoaopač.yjád oate p@ypas@9úsvituWXiv`zac8yXJوGGF6006937E8GG///*a5( podmíy):󉄰ooooi118on9oGGo////sup>: fbs//* ; průběhuejíhoozvojeeoměniloa: ߅ǁǁ J.j.oš keěoHrutalonovýchrekvencíiologickéaociálnčasu.rafyamanázorhPdoástibr. 8`délřetchrsy.p>Zjište''WWa ''''' jsouíramiychlos@Pinformačsstavupolez(jakoierarch"organizovaystému) pb> úrovniqraci.Α(p@miagu (/K11.3.1-2)arakterizuUg (veličiřibliž!ne80buelhistorie) -#yenet\(monҀdex „g“)JopulH;+ nePez`8j=,kultur8mimo77,,؉ne edáidkؒk9mHHhotužiYprYtvmeHnisadrupČlověk)umný“όρXsozn8NǢǢǢǢ>J8ba poit, žePšeefipe\ůϫǫǩˋ*funkce y`uxndardůցjektiv 8d8obtyp(kd8QٗxTošak8m tvrz á''GGEěýmýplodem+ }, shli9uspspobimoivoqjeHdělata čǝtaмkažhpoparoceXisۀӮmate {Mky,@ýXϏyůhoty/// õ1xěX.,>Abyylas`HomQysli,1srátitIbo1-1`de(хaqa2ggrespe??i>2ςojf[konecъ0in0valupX0u 95%ym8 v:!taslednony.Ĉww">1??850echPte@p)id!~Xsunísluš،دd varovhѣ䥈emd߉ߝqmoHNvyššírdíl eWWWWWJmůžeod8Hzinci sestrojc-2, buНokam0kֿoky-? ystRdikihj expȇHkuk,lЄ1ۓV{T:yn ( @G`KDíѶ8doXanipa` úplI`jGGGharaiizDЅ{.AleezávisYaom,akýtatiHclndardoužijemerojištěníkamkuřechoduociálhoystémuoovévty,ámxběces,terjshnaza „zmaP@rutaloychrekvencxbiologa_Yčasu“,bjektivnexujepvedeeinejen tnosféře,expolečensm PvoЁla–psychiceidHímádem%khti.avícůzn`oblȧoiajHdlnouitlst obpmno`ny􇒊irMznamn˅`vyků:eakjedodpd5%_cmu úbytvod4tavuai;80%boByšší0. 380J^sih0eé![oo!Ӯ-ɊtDne#8ictJ(káɟxB,BťierčuH냠uQ?ˀPpobel:or€styћ[i@st؛[začá $vznoH .мZggOL텱yuEralY 邀dosáhlodmí@XmІ X{osx؝*إӨy.????=Cȅp0uQQ,teříůstലne"„t“ážJ\,ejjakouply񱸸ש77701967'5177///*ZypakeamȗQdimiblockquote6󍗍Odhal0rafyPorwjevrvlastharerkouYFy-sy1ija`nazýi؉eP ALtodždaAJykaxci0myslu fb7"1">bJ@2z̲kapitoX11.3.1,ůž0ýtO`druVadaptɩb@??: ánCd(kx@nform`-alg:$ȍ+ȋ{tvo:JulWWb>genetický –ajišťujedaptaci procesutřídáníokoleRroednictvímunkcemechanismu. ojli><ǁ/πˁ"lign="justify">DruhýanálylPožnéqaindividuně-reakč,eboťiGlchPcj(otlivců,te1eez?ěetnoP vovýmiaktoryí.všaksteYáoj[e,ztahu끘p piidstvuhojšíento_Xܓ8soci+9yzděbehavior`vy (včȈtvůrčích)znalkaždinecůběHsv؉XchovyětPrpȀkultuhdP1(nemá-tpístupa˅madobytkům,8palina“`xčlokuB9mauglí“;А binsoni@ezsoethnaop8stačizadlouhHosam9zoQpouzeyiypracP#ámo/ul>AatomnhWůž–?:ajišȔháklaalinu,ZWienbmířtxs1k[.ak (l☉Xiyla;inzhna,udDne xte(382Tsled)Ѭؒkuہrop0ehdiarȆQ(oci`kupzhkládáȯ:Q܂tءgakؒ í-sthmcyultudepz aovy (smysY}psxikydi)0vzЇЁYuHoXha(yků)PWonce`"4xi11.3.2.Ɗpory՜tab@davo-„epář“Plbr(ggšlutX1 frekvencíiologickéhoociálníxčasu
Davo-„elitářství“osuzovanéakoy-onformačně-algoritmystém,yl předešlměrutalonovýchrekvenc: fb84/ >!s stabi8؁ gile=0001604234OH2">383&( ///+; neblespoňřioWoW7lOOOI.atoitaߔߔْachozí(i>podmín věmanitřmiaktory: ul0ǀb>osobitxob y (v0txávazAk()#z8@yků!aOrodi8.ʲxnčilaěsttilpécthlebaxdruh(vlЙpt. imyslutel҇ezii𪸋hipprozl.ҀKpouzechare`o`(ȉdRxҧ ch)pЍ`ssvoj`@oboxsHm:wtaPavelseiʏčů:a0kPe\utYtitíuvést|qsoulas jejʭPrytmy,9oťinakspzajAQxek;⎪XbýtniemehXceargani딉ůbyehzaȂtohoBalože`)evamjebrX8sketu.____XPto1loHh.ač-cžuXiǘTHm8š8Pike`hzp 1aí&aؙyb_YHHnu9!c[dir@xůvpzenergeš8[뗛prů Ⱥ݇*2samAzkšσiaxHtXepféry XltakozHemvahϦɐj(áč cuzhna>Z Ѥp0, aa٧8HQobl GC?zkrajюzȃ#kae#klesy0mzlomك9˺ZmIfunkXdvo:naP(a閨8jItypXz`rAul;sad߈كxtny٭Qr)Ѩ٠DkeatXXHz:(dn؁pd„paru“(orform8snouelitaynavzd`Sn8yYpambibaHbezbotíintrik0É@svraíakehoamotného,akynastie,teroualožil384Kro0ovisn"mrofesioismuozXl (vizapla 10.7):stližeXodborqschopný8den mn1nyráčůemes8#th:ežvětšiѕmovlivkovGt,Gšobl1zkHl3vojv@v9může2ékecht`ijqultury… ruistori sled،pklmюxdru8PAvládyaraieI.ח77705564386땀gǁ///+`ispxaJasoluyѮckýchedchůdcA߇6837///3ProbylE`ozrutnqfr0encbiolog9yaocisxčasuzpůsobub00vtaro0ku@*ya т)rony-pohrdaЖytoj봁paruům0,yjСbv`bhtošlapJl(te“o(ЀQtHěřpeY9ۀčinKaz)št @vL'.WWWWT(0ukazueHositelȄxX xaHx ((ivaH ,y4x@mohliH(ba[dom zahraničí@EvroXnejjasjjevi feudӈ(l HecquzIpvoolqi(suzna.͇8ptáziXvhuhlužHk`iHdodrurtorit;samlaɖmhdceYyezc)rě, cdicbi, úšl@ariéύύύύύϘyok@sťanus,pxm0ximphiukdeavavírkevrivovazaј8robyvastv@alekoY,pždaX vtثI (:ڠenti)l,qeyeMșhierarchi1ArcϠϠ͠dejší8cыbB.`stliIzPoHrodn!l BHj(yorgckouuwey؏9sHJZzamn*0qpzeseZОvkbRj)aažu`turkiě؀lfcouzangJpollu;'"lkorub0 P388praktickyodděelpjatakonkrétPmisobXz topochy,edlatomu+siu8niavo-„0tářP“wqztotožnilyȄmrozeaůstojamo@Eí.akmilJjednHéli#s0čhoruhugpinceako(vQ(de`n)taloلAvěcelotenvýznaXgramemociálch,terPpodobhpou!Dk`dPnrpkul拈 n8pira br dízYv8?ePvyt8bsoluyětšinr@Iahhlan▀tvraniIul pinjejičů,právavinj. 

Dmádsouȅ8jyZjevShora389Vzhledtomur1hI-apliiƧezaal8oceȃIabsolutR\a@yvatelPaacd axčeaYdůs(1Ay8I8kSb o )H@nuly!techny~ߓߓ10719ϓ3߀߁///ی byqonq,epu0dvQdpčqzřístupu osvojováníi znalostaávykůot0chpouži,teréižulturahromadila:akkutečněelížíchravdě,HiyložeYúmyslnl,pomýleznikla důvodumezenPiidzrůznorodned`zuměX.i 

Taktoydoonce 19.tole)sociá yramida –ierarc8xosobaí“budŠaá egulovanéhořístupjmnformaměčiXcelikupin,@@ejijednotliedstavitelů )J;؆výjimkQobec,idla394tajzpářstv1mx-politi dyHbratrao 3G/χ">ne' kjexo sQdruhuoskytnuturt9vyvHncůmvȭpnejsoulm, v0by0;т0za(ťutší9i8ZchvyroX0mhodrȈ̐ybřa).Ǐ/u׏׍enЌĸ-distribupq&`enszij׮ׁPSAhiȹnQmоP9ek@ztrany#hlaeyauOíplatňTmocdw!eboťnury (pon(áme-(rmó`ýlky)hrnIživotěpikpoHmez*C"?pou`Psledkypů`䫰amem8(p)'#"oin?335ww///*. čas ěz(chara1ikΘs:vdovOߕindi0u#korati ho:`kromKlastnicjr>ků,eziktPpilyȍyyz ří0hisHvislQȁ ě“1p|a!pRé“.)qpwwwwpA8mínkách,3PXoměr@et𞰁frekv`biologډwjasu, osp0bsoluniverzH ěmizonabif9istPavyžítelý:ybezmyš(x9vjem1komkac )uc8atdysi byAgramyoalgoritfesiPndro 8mnHsběh{KA.ϫYYiHdukSPZápaz J1mh)speci@funkRxp8doiȳn\acuгA!` koncep) jatou(g8biblyjektotro henuoha).GGGGGJestližhdiumuniverzitě „nebylostatečněznešený“,eměldoaplatitHehotudium,uzavřříporporace,ildy,echuvůlikuolchpod.,aku@zbývaloXž:

buďelsjrátkxživotrbjakád(kb(iom@vyšovat؃(fikaci8ouppoierarchicH!`Pdyé`sam(hdnat0,ojli="2/ω">e؄vprotiformPnsystJvnitřspolensSvztahůxv`ločinexsvětí,etersou߄pruž0jšír davo-elitářství“_suzákoSzlegitimní. gg(ul>396Západlobáehdadka. pbě jinnilyzávIdrvág xyu)ňt:ztQǀPiysaz)r}paUmetodaPednu8cpxJnajišťAe)ЁЮqnah)ijipЊR1py!/bezmYasutnodpXd9 Yů. Osedlání8 dóQmi9amiéhoiduulehčenopdnouczombifikačmym`vzděXv゠gujípsychjihotnformalgoritmXd`haleeschopnautIsam0a tbytpsvěta,rozumhě9okohsebe0dnm životsvobod, účelYj.akbyi1iokáz mířeؐRybnov:znalinyykterpԊQnĭ í.adJaydruhuYpedagogikydpdalaamuypu@e!xzze)a)akh@udržBPaz`(vizapitoP10.7). wwwwuUel)!áky!' ,IBtomtP؞crobjektivanti400S(ej0,Ȉou trpy Ašíáskupipelstv@ístup ^mimhd,¹a!e [ɖp2ublouháС`hVa(padůyHťyodstrurápož(sš٪Ђ/ț!0zkQ59ur1p2nou)1.ڭ!ůvo X?0ehgkulXatneomeocd&axbezp arazPܩGGGGGAPř0mῪaPš@8pˌm̀xhradu: blockquote6statxje8ahn;odborků-Hfesio8lPaůzɘQvisiielH3(sXnQdruhuHcq[ȂPed#vybuBu_ҳ xÃA nvytPI?pobírQ,Qzpůsob荈mȇ vys`ny(vطjpcjIlȶhyslmínu)Ȕ`úč4ens1 `es emJlʫ^* ڇeXdȕdeficit2neboI+̩3v 0ílwp2WoojTahu@aoku(Kox39:49;iz28:75` 81),eezpouzgtkdvažВ typy>psychiky.-xNeep,ssoci뺦rzformZXhkyhdi˫yqavy (ڄ utaroku rel`vnedЂminu)edomu občansképolečnostiápadu401de0tickyhamtivěkamžitěož;vznikcve'.ěkterz nichosp}k úmyslnémudržovánYykořisťovatel hoysti,ah@áklad@parazituokom vo,ťsednározbami8hruboul0vynucenPprácpvlastňMsiPproduktu;ebo útlHrealizjdomia`b „herenulsoučty“1vše0Apriorit@hobecnpedků řízea/braQ(vizapitoly 10.6.4`8.5). Zda č upodobinecivírȈčuatHsám,0a/pxXdkáž@ástupcůXchddHokusKh`e>emenitů!vi existensamobjekшNPlemravabeВzce  mPurč@opce,volbӈ(yd jPá >bezmyšlenkovitobnPX prů0hu životaěkolikaoHenvykořisťovatelskýystémejnévty402SituaHpoudměnilaporv!Qmyslov@revolu1podejímpnáporemhhly!Evropburžoaz!demokraticke,tersinezboura1šechnlX9mnohitavovsko-krhr i0prámlčenliradiZmyjádp.ggggfám.؃ dchoz(ZxaduvounQalgoritm،08tQтalhž"О(ho rurekveneonůiologPahálx(t9o)u.Л0:ul׉׀b>asza`d@0mrojPaWZ(dxoci?dѴ`-enAělbhprud8aýr"oHzastnac(iPkrofesionsxžádaS'l)??~..2Důsledk ,eAIéٻp@HožAikameázIHskatM( naxq{3mto.)hylߦ׈Axvztah(zvPeudspev8klaPukturipra@ /uxoReak؎`p xrsiZ:iezohbohatPdíkIvz (vPuyí)onjunȔx`odbyt2du`403dateolp0časuřístup informacím,ojli><ǁ/πˁ"lign="justify">aylaodleritériíředchozíhoysmu častoobzdělaná (včetněasvěcen0v různých řádeHa židozedřství)/ul>—exhlouba(dHociologie0analýzyožnoÇdujinspolenskzXzupravujíuájemXtaheziidmiak,byeokonflikt  projevyě@Xanicko-Rpokroku.nY `hɊslslavijakrvideqovpburžoazx-demat9revolup„ob0Z͉i“,terpjetouašdnůhápahnejvýrjšíYP USA.evropfeudsmu,na`e󅸆ubepis ni.enž8 =@hyjsinyodnoyuzvenkiditelstra(udál.v8ta(ipfakpa`pon(ánnitřYpozadí,j.xgoPmikr`k rPměř򋀍regioЅ`QhiprE`ces0alob3(72u,0ž;8krétq od(em.ymHíP 8>ybapvoycizaceԁ šs)𓬏edPkXag{gna2ovliČg ____]Z!@rurek0aetalob!`dlodruozh8ȨhS,xh(zniso`v`ecm1atv)pstat cit#nlz íjbvPڸuФNJNJNJŽ\!dejda(~puud9vdo`ʞarohkc񋠡XětBížehQjeborIdriepShah Aervišů<ils=0001621238>406Kdyie헰y—a@uptak(hkdy8izɦbȌ@é&buspenana.otomíШjev@Ё`Ў0PBjy@Ѓ8chopsěchH9PaixlkzobȈ 9i0(R hémě8čkaPa0]B{itLJ///.V ur⃰lyyb؀studa tk(ddxSúkrytupؒP`R󅧅;?uةixAyăko,(ZsymUmjidYmýšlep”(ne~nepamat鮡xnimy)tUdpbyi.˧epЂ]ml؆c(žláz9C8ěmuďyHXsnebou؁(lPe@ІjincioooZe"Xnٌ@zcelhýbr dhvramám.H xvz!aozhod qtakéudeítovouodu,eboťehohováníyšle`,terýmedstatchid`lišil,působilo, žeyživottalpsiteln.apilQtedyéyproměnstejněakochni^J. Úpl1zapomHazáyinX@začaliohlížet{blázna]zr0 Kovstvvyléčil.

—— 3L''$1em&justify">TatoegendaP sspoj: Dhul-Nunem408,gypťaXFzemřeloce 850Xpovaž2utoraohopříbuYinejmenším jednompolečenkbratrXobodzxářů. km+padeĊ4jrqgurA hiriiervxů dualamati,]poukaz`xibadaé,yuvěřxpodob膎u/(MáyCodhPpýhmaraónskRhieroglyf0="4"> ڕ0variant0á`ppis4SajiPSabirovipŠaisvat`odleČ0tíjf j88DžǜǜŇLJ*     E3*777Jd@QotajePp@e.ou8vyukRretmož:atQtXsmyslPihu „transmutaci“r!(i(НbW"1">2b>О),xnuJvlhQnaY,iQ9Xaj curؓnalogick@3pltyecelku.eȊ/////."O?pultur0veške@0e(informaȓQdávaz pok ke@axجmžmoamá abjek8˾syj0sych96(Mvytܘ%Rsɀ@HývtapaS!zہ72MɂArojevinlid3vlaxctrukÉ(@Sohúf@mohlíPiPz9kGmim(xiichi8iِxozechOě-:2p8opěchtyps.ovšby!popiXstejiȓxaiLJx771y(y90,rav#a icehaY*sڅsi䊸Hx0tvHdyjišeklmo.Pe=̫zramnuzؼѳan7GGGGG>OIpؚ@褚UHiristus:''''%«J薩dpїl: "Ksءc`BůTKdPXpMu,P@陀J(9Onuu." Žen`yaP؁nXre(tudphluboJkdeevezmR?ʒhsnadytšíxhpraotecákobTu:?Ӏzil,vyn t0Ii…,uotízeň.IxRnaچ+xm,b nity.odٌ0ěramXvyrSamozřejmě, že pohledu člověka,terýije jednomypuultury,auyecitnuliném –v0tativnědlišwryR0tosiopadloak;؂níyalakolázenXmožnámtamrotiobvyvoliHnepřátelství“ (neboťeho(dXipodmídchozȅmXýtpztahpovRiči)`ux.amapolečnostíc((_ywww+<ތ,axmusela4t3Jinecjkách.vzájemY*zty9dkužptéhdy409PrdeɳZburžoaz-okratYrevoluQns?;Zá8Qh 󉋌byodrci,oXp{jevxzapolahistorʜYҚГ̔rezdnacfaktu3ߎ/ώ">RuelitaláѪ0roku 1917uhzalaý uh@h9taYneَ(鑰nezby~e /upp"1emOMAinPetra.pKaiII.ješHísnPvXuzav8ZsHjařnprA,tuacгtnavIh bi(praaá@dareiory (MikuXše`,lexandр{Z )oϿϿ2248510πᄃρ///˓xezervuwwk ied:em.,ypppXuЎ8(t|papodmín0@ɧJt9ě“ytvo Adynmi3kneyh@ơtPsůVýIpyq impériu.Qdllazllq18˅@s8ulca -OH?8pora.ahynuz dXonipflikt3cel`hrnupaсH<lbs8eīIlůYtegiﱪ-hvztahů. Absolutníětšinabyvatelstvaápadu epošervprůmyslovéev@ceRuskaooku 1917 (včetněelkčáx „elit“)ažilaoučasností“ (obr. 10.3-1)dálmiokzovanýmezíchezpr0ředidi néhoorntu. důsledxtovchnyatastrofytátikulturymajakoáhleealaemeRvídQ0 pxQpohromy,sterrnemož1ochránit؉uměAsebamo@vajRspole@nszříz.11.3.3.becybiosférický튈anismus)iroф9výběru#faktorBlikadavo-\ář8˕pIpoHetalonXqfrekvenlogyci@xuPoté,dyhšloe/,DŽDŽDŽDŽ, pdobuktihotȖpokؒYháȒ0XikلRzikyYejenږb,0d苐(tomuy聨@٢ggd),8eéřxl߀`cHdeámq@l( esio؊xinlidí,xjik8lě.stližePGGWPstejiRdyvriȇPsQivacid1iH})9Sg_\vzk y,e4yKIb_cpodmíbk"x ^2}ةȄKvyzn (svojilinu pPup+az ehocuHtq2cho@GYstaťnopys@uenȮ肈Xj9ňí(pty݇0.nem.Ο)ԁܜjůꒁInaIX,➢pozdvih;ьandarXxxQ (ybCch 薫ynXunapaizťी–:v z;cko-Trohcůj m/ʮTakiukazuje녠drX''#(z0jimkamie؂08oGlggggfNaѥtuAliv údIߖú8ry (uiyabylt! dělHpezxšintenzHěji.alšíBglobzaces horškonjunktu0trhusysp).Ԍ٨aý1h žpstxzaXsAyspecifJσ -exomj(yxřed$tlhpsychimՋ-navyšZʇduka8 ,ximفzrlmdèSe_ToTn`qpaѤ RusعAek#i@itruܵ cBoxpby.entuapanـabi{ (rRa)`Západ|03s䊰h(letaenPens`zaz۳ٖXRdbýtamm`mefor8ůidem411M",yX8skzprac!vatnace míؒȇ(geneticky,pevovhindividuálAkultur c činnásšech:Vsmyslů/emoЋ8my`.8na#ome@yG, k!dosanú9rozvoPduGyhlpotenciu.ڔ@chůže tempuHjibýLlakXtrm`i(Hpíše-l0@xzáklaxNšablonovȟjtvůr1ístupyl,&dukovagam_h)stoupit!stresvyvovaůznٔy6uiýtéčepouzPedzpůsob8kxBIyu.ÏHېyžáZ exiodvx8paAedinnsxolxe0spole1sko-`1 B412o8񏿏8xɬPvešk"blem8kaIpěHch;ڜuce ȕam҆y0 inravdýylNs ohl@pmuzkur!D,e[Ʌxdok!dit`naОPouaémFЅšˁX4na lܰҴxutm(I XǠưPasudeJkůI80em,AmX5ه؅(c:pHS@chybJO____J8ًmarozƒ9aluszba×hzno`;ilH0labZ(koТx"xZ,ak syntetickéhoůvodu.onecháme-litranou, žeaktopadajíorogovéávislostispív!c8jedinci,teříPímXzsobemnažírojevitvou „sil8n“eaělých,boťíky8émuetyčnrspvědomspřesčenXqvšehrozuAnejlépe idévy nesmys舙9xistencaaměřímepouzeYoděntresu,؍izpatěásledu;mu. 

Psychika$8@dá (:koušíat)AúroveňMvyhodnoce–dBeáRmrav,kvty(života (vizapitola 4.5@xemoYrPsulastz).akρmůžeítuďvaiolvýstupy (špatdob) LbýtšdooějakýmiPlektuúvahaHadڐm.estlijHo1á0edou,citčlok olbou:rulb>ojli="2G/ϋ"> uzavtQísunijaPnImah jejihrnٓoběā[r;an8yusel iv+2i;uZrؑdi੸.(ulϪGro΃@@skstojudrȔi꡸bunxxЗix}ʵ!70({kimfiWTáhPkڗuP@kutomplxxÏ,ďto@hobl tejaynovoPodHXuHl~wلrožz(nesimmeneP záž,naHa8HrkotA#„zbav1trx“:rtlAbez' yěž`p2Zíjemhaspíš nut3vytyBc0vax;amozjuzeّYpadAagropojneHpehnHje+H h0hočrȂøniXP؃uk0Bméhrůzraitz).΍deu@ačí([k,8y#Ɋ.ʆ tedy k00boemѬЕpitků isl00tvrd>kBách ؐPXsta1hlh˥kXa?yshyl)exeòopadratiho414lids8edolkem.ih(Xvdj@ťѸ$l٘1ivýšin)sociáierariivilizac@edukbvtypuktur(πϷombie návaznostiokoleníakoypy,teréepčcstatiHckyřevládají. 

S ítomdrogovýchhem0bsloučenin organismu (neboeji8ojXXžstvíukračujeenedurhladiny0hoirozfyziologie)ormál)Ckapuhu „Člověkozumný“epočítá,akžeodeodlomzdra.0tyxpadtažuh1reproduktiv(mještěší )gPakukon 1a$linií416Tzna1 z7e)zívaInjRpvite`ěയ䉹(mysltom@ϑzbva@nzahlc hrofesio8miformace`oayjenvů@ot_Xysh,savraxlegitimi(RodQQ@dy)ni lXka.Ԅؓ(𧈟utup X.chgǥǥ280858ǀ蘭ǁ///*LhbopaTRqtHa(Krr`jshvjeji8rodm>Takt S(mΠKachnokrP0liz` ubjvztah1irůzjnc@sfriroz8pula[r<alzevČěk`zu“؀pQtva sl9 1í0osud8`každnJ buďɬI20a.АHșěmi8ӡnesneexY`pH`iice3Pic؎Píhؼ`dob ZchyQnhod(8ȒcQ`poj'" wwwww>oomnHaplikaʳXlh(Дy`Zn8khP_důu;peofrekven뛹`{xčasouze{ukPc8Z9oerojev9=eM.ejíruhátránkapočívv tom, žeeezměnilaouzeychlostbnovylečenskyqbytnýchplikovasznaíávyků,le „šíka“ematickéhoektra,akterýmYvvéměžnQživotěřet pkaždý množstvjedinc říaj0svoboduolby,souchopniplatňtDnvůliialYvalitypravdoX`člověmdíosobiteXaultur8amiimituiKinHdutroc*vlasXm oučas8ivilizaci. 

Nezisnak jaPciálkupinHleží,ypřicz`d(tyk0 informacemiezpr؎dnehAefesio1鈐nnb hestoyřeZSčatmosféru,rbíqoonoukromhSpLroy.Vinui podmínkástavovsko-kxovhzzer* roHmbemesnhrnuvoȊيbětšhy8elpЊk@`ceadendy:ul''b><ЁPue"??
ojli/="2//g//ω///">idyHsiěchcIovmlxɈu úzHrozhle(poщjejhO0m77770377o7/ψ777">a_͝ne)eAnpozvpouliamše,Sdka#(> Hí@kreXz419mezi-rȄlvářskákon-muduiaris8rȢY!@tvH354901ߎߐ///*nro!tkyhdn(miҲy*8uzurɑúPȀQvo񈺝uankoXҐzdeform{`p†ǦǦǦǦPo2v)y-ka@b`ů @XzaXúplstejXsye:j8vměš{4 mafiڭYobyli@azáležitostítátn`i.isouotižřesvědčeni, žešechnyovinztahueuehoiplnmszapla1daněúčast9seormáchemokratickýprocedur,terénaápadě,ejjakoosta,lekuthkénáhubúrokovbsazeb,dkmiaj1vmocuzeezirodkorporaceichvářsklanů.

Jenjestlexpojntriumfuuržoaz-revolucvládalasychologiepvypXmpitp, průběvojXkapitsmšseoreRyj؄: nejobecPjšído8 –afilozofiindividu+,Єužšíagm@ariant- znozekonomseudo9ivobo`oukromniká"trxPhp„"“J422pp 0deb؃nidoXukojvlastIsmyslješitrpveu``!oběťesů“+#kůaONiša턨!,@zbavpP@לisȭ`H.j8j[číѼډ!+škOyspělAtob(1XczmacÇklBomýznam: ulb>ojli7="277="0pt">celostátní – mezíchegionálcivilizace;ojli>423XaȜačleXě(2̑@dnaϟɂoGGoB燯/χ>)stavbXtruk`&d-kladdialogu (y)eziof1 lxo rtůzantagonism؂X8Ȃ`cstylp(cel02dHdu|##esuarmhztahjedin0obecPřaz8uϝjreP^nik(tȅu)n"aggJ^bu@ؠatra technoxPxaniuJá“:xH7@m8bzp)oSi 1,Wbƒ \julas, iobikilxvٹ ()xaX. ВZ~rkvien(vBém)mhzkuзX,eb񂑛0bípiٹylí8počtuunkvykonaem;ruh"svojuynejpeo9xa(Hjemoplňuvy(q,oeryaukládVuxxMůžAvzka:a!Lp"soba?dpo(ixh(bý0odmravim01ptsy@*̘aždzP!ídach.odna zorYwu–$2yGzahrnQpGڗ0eboťZ'(hfamusђ2yhXskxavuj ȡ})í.enׄX(rozi),odaátkuvXškithzamHdržíte-l8şgagnje(XvedečPozději tomu, žeusíteyožnostiačleněnéoblavědomízájemladit;avíchakuvéstsou0u tím,〠individuálnještv procesЂ`hoozšiřováObjektivyrealiPneosvojilo;hstliYpr*přístup8vede u㇉tétozbyt,ončí_\,Fosobkatrofokterá,bude-lyvol(anitřonflikxWRpsychiky, koln/Xo߁ۀdincehierarcvyššílidskou1jejíž čin8ešehrprojevujepstSm1#Qeěje.

Pؒtrč:ultuřetvyjádnůznorodýmiuchoia(kaXVý(jógy) padSsyhmysce瑉o9ismu; >szadruhR^Ymoukaz8on,ї0rrephirsmu1vinut!ylPinakygionsybrP]PpnýQez0uhlamnh!chp)pxblů2jiento@Qkťan77776Byl^p؊ázatť „kplovinformmi“^rmڏhmihadrescve stavo-kH;z)1časodnhytyk1ZHchni.ͯcMXúě9P@absoluptnřaezi c,a2eui䥯 (15it/s, 7-9ůjě).znamЫ8qávXm0tahukemv424JΆφφφφφφ̉zepH㏀cesladě"ˬaW&1XzAcel׿pXҾna–dxye񆐈w乘odělch,doden.eA/OOߎOMmnisikbuz(ezmlen@i,T8uskut kkoorpߏ߅_O_1n)HozѡgQ_wwwwwwudoXYvm[a!@Xpdouc(GVd`elaďOch úrovnísychiky,leožnostiědomseozšiřujaříbí.řičemž posledmpaděíředocháze vni shoaahasnéhodstraňová9konflikt{mezi úěmindividuál7kySaplektiikou. 

Tomutorocesuůžeapomocirčitáisciplínaiihrs informace`ӌ,ter@nebude0poru5vabsoluttnyiddieštnehliitvénatobyi!ěli,ojakniXdhočít.NJNJNJNJApzrl>eckotechnick"pokroku`edloeměȁH(etalonXchrekvencbiolog}a󍨑#xau 20.et(e'rganiemnstvjedincůȀ`h důkkutečežiӀs،d!l\8vyhnulyí0*typtrukturyׇ etrvapoddvládou nktůaombifikrdkul,utup1hlaxyesIne tyXvyvovaPVepȠruzn\ـqtojDšSjs0Iémoavo-„elřQ“9cepztahhjejichmaxim tvrdýmPjsmXbl)j8ptrHJtvXeménuohablockqu(f6gÉgcŽijemhi@robědIggggggcؐp%0Xch%0)athh8ؕ"aqhvoteldooylo.enA|enBpzákldх߅߅,PqǫP(lm odH؝chararo qp2vȄ(biptj.cXXduku8shkhWKߊ׊׊׆dpXJmdo%naїaažásúčas–xmysaíleHoQutomm/o0j!xmiI. >,teréejsouchopnvčasareagovataměnuo@rutalonovýchrekvencíiologickéhoociálníxu,iod0zeny tomžeudvrpzemsksféro@livemidspinnostiȅ8sledněkolikisiletHpřecház`doiȅrežim`vexiste.dGueXeochxermet`nkr „náhražYvotprí“,niediXna…425TPlajakdi,icelspolečSskupiv jejislo1íWedospějHřáanajفsobȁHQlbyeiymi:t؍qp1ůsvá,osebetřlaakylXdělba,zudePt meB:dopuštave|m񅈘0um`Pnjosehyb býtHavovnýmiYmbp:pagebk0W6WTcen"4xb>11.4.Мld0-eliřstv:Z šey܃(ioditzxulWb>0n`z YčintXtyvladZ@ pm9`deckPchnpokrok!uhoriڡatopyrychlujcXdlpС@Hruhon` frek(logM:časuvyyȬPvxY8avzѥtresXeApsik íslpků!u.OO(uOokoás)edu,dggbXt8:míryش )p(nýddvláPdiktatur ákonapaouafašis(dauc8a߳߂h?w___]AkutePe-analýzuýِPdva(sy`vysЁWhqouٍrs xší(`intucemHmůžxpozoysamendePVI_Zvznikat1ú`inesvobody (chápˡničímomez@Јȑn Pr eest{o)s1o@m BohePP):oWWW??߭/ϭ>Lidéڇ ohjminimumoužich,րؖ0znamPauH!hatyr(z ˋi#informaídů)pulyIracqyQ0vyk mjPHpnyفzZ fesnevyžȜžárspeciMkif cneb maaaz8a]ճBa,nejh}Kťi Ǔ(upcobEiroměěch,teréiižak činHosvojili.
ojli><ǁ/πˁ"lign="justify">Lidéřínalo8ávyky „prežních“rofesí,echmelativnkrátkápacovoba (každodennebopizodicp)aťujestatečvysokýjem,o`mep, žeajurtmnstvvolnéhoasu,mohouakládatodlevzuvážxanejsschopniamZAovXa odulyvy{nH,bzvpšimolast ioxann.ejihnebodaAzačíhjevӕAehdhkdy9es,(ehodnotxaȕ`zhledem tom neum0ryc`ějakjinohýݍklouzdo skupiny.aéto úreiiposkyt nSstup(3tumňuvstotsi zepolens pmušzůonceptu) bezmocX. WWW="3WWW/ϠWWWWWʖoW!apߡϊϊύeq9󁃗,aHuží1pn(bdmáklad((soci$tavZ؛ npemýšlo“ȄZáHrXvyrpdopuڇłyémsmusttIXsak@ʴ,Zok Abrzdڭakitu.brHhtuUeňetz /-v¹ǎnezbytzаapňύҚV ndavo-XelPř2膏lِsy(m xeobe,i񂞕j*zdě{ۊ)9buď y@("vcydpqěƁxuci),Њl(ʬ)pnůPpokudtȀHjedihsobičlq.ץ??(olg/"6Wϣϥ >ÚO yyá:>PXovg)ědo!v rciDOenasSpuضqtuat0ʧ߾jBצ.Ў zppA@gaemohlaý`Oá“, míšeayqfazȓť҃҇Hty|dhȪ"(op:a_aíkul@poz avů`imphnأki. OIp"1emPo؋me-roҧꚺů׋“GÔ@AuvedqXa@hTH03ebudRpby:

oomli><ǁ/ςgHalign="jufy">předxvitelůmnacharchlanůtakéěmejivyvolenc,miodlaj*plnitasv mafiskyrganizovankorporace,荈tovXozdělz4immožňu ty(tt75,PjsikolivrofevčetXě„prežch“,9uptGGbýt tXčimíře8.Ǒ/oo/ul>Fašizza !oxtWW%inila#tržuaPby1enQuludqJme`pՁ98Xl0oby`elstvexcelkɇ:ĝlvqR@ýhledAbá֧x–pohladavo-elř0oc ,ugGGBšYrelatidXmiP(Hi 19.蚩Zzátku 20)Hȯěɥomyslu÷al#ra-et{kXit(áp܍ivyp)yy vGmunikYs lidmiinXturoHy.֟w+Vi[i ߒza`QtoutHe 񪰀eciظ}áțȞPabsolu t nGaI8ležit!ɖXtůǷ`zXvysp9tehxžádiyWWneexɏ.Ӣ\mimo[cAsdt̥ j꽸ixzY, plXypouzeAě“舁aspiranm,u"ʂi0mají(7hzaxamozjmínk)Êovsky-ko2ag9Výuřč؝).j.šks$cházhidv pWVxjimk ޵ؙQԟ(-do8z:Hv8LaXzorzPodv 򭷭P`me-SSSR(akje@exPchnh za:edeHgdapitX(Ўř)svtem8YQpektrloub:tudi̕ҜtYʢynnaor˻ymlum8špini*hvotposmrt𞨁moudZčloxkem.Єvah(oh׆0pԺen/ naQeLp0 do큰з(pchuťQJ (WSeňg3eptus8I.ggggeOn@QpsXotHe:wwwwu«Zjezby18hxkultur(`蓘ς,`en7tiajistilšestrannýozvojejichyzickýXiuHvnípschopnostímožnXjimískatatečnézdělá,byeohlitátktimi činitepolenskéhoe…» (Ekonomroblémocialismu SSSR,ambJyd2 1952ӃpavlstvitHeraturyXtr. 68).

NadZěvacsyHmӅiceešťovalyahovúrov)svobodyvůtotȆr1nadv8arxs jexkultěs`mteJ(cakXySnovouhybouPleaDpo427AuP mluv(oXipůžeýtklaA@ehɊ@Z(v Čái1mkurzu)2vyjádnuzy0Нi obecpovin[sajedi*!5(lidtypuxruksychisinut0osob1 zpvavJjakoualšíPindividu0p8le)i>ativujzarH )ӘQ`Yozdravo*pbmbRyhgramyMblockquH6󔗔AxnaoXobjekXAXhP oIjsHreforXa IzaHanovudržhRhC2U(9ir pokol).
rodina mnohémřišlavouunkciýchovyětíemysluypracovánurčitravně-etickkvt耂{,aáklaterjsbudny ykyPc9polečnoomunikac atHmiidmi;oomli>HQ َZΐxnašdnڙ`S؋yhšetrance!–`pkI8mat٩F8)C qݬapxou؊e8íodlxkneboمdus(tožak"׊ߜ׊ߊZ hpiskOI `otroč:stxXjménuohd1e, x`~nlhut!ߦ):h[petenXů‚逩áze*Ȝ(!+%leň蘂optuɀxmocx;-q(održptoBsHr{YámAxatu0ax;ji8)epsqWWWW( naGkorHarezё .ak: ZulG,l alue"??AH9em tožeXsivěaefivnotroctxungujenehdyhdyž92iupd(jeی stave,žádou9uspok t nHoy mnkýhičekH>ěř*sjxbratStrugač0ЂArturaShoehardta Piknikue8: «ŠTĚSTÍŠEM,ADARMO,IKDOŤEODEJDEӂ(RÁZDNOU!»(nevyřčenotalo:A ŽÁDNÁVĚDOMĚLhSNAHANDIVIDUÁLNROZVOJTVOŘIVOST NAŠÍTRANY!!!Pdosaitěchlxmusbýt0bhgramy)ehcnovin[rimitizoHnyatolikT Bi@tnaP0XrobltؔoHnaP ou9 mysly Aetj.dhI^acház@ڀsedky낭;NEMV ÚMYSLUEOMUAUČITNIEOBECNĚZDjVACŠKOLE431dějepisociologie;oooo/li="2/φg{zeměxGooo3O/υgfyzika7ooo4?/υgchem7ooo"5?/υgb'Gooo/ugυggaáleod0volby:woooiץǥǁ??χWφggWWWsvětovááboženství –šechnaeboýběrooooχ/χ'giz(taRkéazyky׀ooo_߆/φGgu`ns orientacpemočvybitAnakbez؈kolivde@átěžeelospolečHh*znamuwooowωwww/ωgwwwspornoouškou`sexuioy(plán逹rodiny“߇ooo߬߇߇߁/χg߇߇ߟlt.Dž/ooopp1em΀bVýsledkubsolvltakypemrogrH*obecnpovin[vzděípG߫G??/ϋMohti,teříižXžokázojitízeinimum,hnedje stouppdxráceXvykovatfeserPnevyžadujěslhiPjšídbu0ifikacXu číš0k,kl č,chranka,IpřinesejaP.,seHdruhhow-byznys (ukIrůzibavičk.osaqúXeňirobyim;̀plapěchtqhmIzaji tx@enci*vopvaPštvanost,Xmpqbude-axplmiocihvkamӂ(nypracov1čPpouzemíythXbdržm9ů,ㇰ(isthodtka (charaو逈strukturysychiky)9sypaekoričpěmuOooߞ2?/ϞP@rtxnt lakutKkZokračoYvemg9  bXstředispp(ilišťHkurzů)deska5eЅhtuntelerozutchopznaiiZyky.dPEȦF@jejiíjmyyššíežrvnpskupině,udouiedyenit „svéhoístaodluncem“byoéyHsklouzli. 
oomli><ǁ/ςgHalign="justify">Ti,teříhravě“kázsvojvýše`psanminimum,ohpokračovaXetudiuays`ch školáchderazatečnývelicevrdsys@mpdoÂa,Ir:ooj/ul>reálznalo@ oblaYmate iky,ro`ěauma@(oborů (sk8optu" nRQHobzvštěěxch),
immožvyá8preғaprofeseXt蜩lavn@ytřHHínebXeaifa(t끱@(0 že čás҆mocσ(vizapitola 9.3ruhdíl);GwoooG7277o7/ϒ׀g7773aQ(?nežíjevhd k`beodáinezbypůkla@(RtoWSlet9ď sledkuaknxuegpup,zaujmA8S soci4hierarchii)nqp{js8tyrčeimaeleosdiplom0Ƈnej>ěj̈Ɇc k zu./ooop7"1emPК ytomt?q`chnz8IrgzScedurpolpuvyšeňu0za*c󱴌XOOIrmaximhnevzdělhink-h`ihrozvinutb,Vraztunk{ЂvPvraЖѫčbenin̔HYov4oziئ߾lhťvyu odivilq bezizikIzmráml^n I`hlouplikvi8χogenIkatěhi>pϗϗϗϗ „E 銁c(jakcµ,|)obn ,e8yww3)rexvayznalyjax8ípl:1yodinctdobcůhkytAětemȔrZad1mj) $|kaelu8jejit8čů8V6WW>PP/charPYapruamono٩hlnamoxHtvHzȉejp(aze.oomli><ǁ/ςgHalign="justify">neboězení, případě, žeejichpůsobivotaudearušovat0idylku“polečno0šeobecné1tranceH,diktaturyákonaa nvyplývajícځštěstírchnyto téměřadarmo» -XnenuPho sefnestanoupravdovlidé
,edyťqjeřeceakičemmhcher9hlediskal`Pžpdku, xuá atbitelskbukoexemřeruh!ČloHkozu“,ý!pm -emtátdokázal… ooz/ul>BůIQlhЉPcoinaemi䨐eb//PAhyyomL3vzɕ&:m1ocxdozlim (chápaЉchopJvHleňsnhdůHnformace ĐBpo8 vizapia 5.2prv9 l),sociKyvyЄp9Kpsprincip$z!771mnoh! i>cesYPjzbytpmohl(8y,KevyhnpladuatwwvAӂg/),xbo(vIRzlasna@gramCmuXatejeh@-algoritm)ٍodčátkuKul1?ߝo/ϾGω">omeúH@a!2spektra (Qikaفrorganj8˂detai is(dtuHčinb;W="2ω/ω">chybNyřísáhn؀ؼHlava 11 redakciene 12.09.2010

Vtěleníꂸušiáno tomu,bye člověkaučilásce…
KrvuobrXzpxoom,Xež`llid0BȞv!AZeXnA˧ovc{3.1.όgGgii mě@zlú1em7/ook]'="3__[Qme-Psi–domitěnezapomen8nlz0( jin"zdů,církevYote`dí`kladmiňujahlčí霏xty,ůžqvyҕHt-stupnjX Padruhé,9imkažd+yřnes@sovPplňjeوXs`stejanazý//.XulƔux1"??PrYh:á>Jeyš šířilsě,okudmezimi.ԌДhrojobdobzat|Getsem(QzěJ_ǀkl O2OOO/όOOOJD:N] ša଱pl`Sؤ!Ducheвxra:@mno0idyXnehsusmall8gojli><@ue="3"eight="0pt"idthc><ǁ/πˁ"lign="justifyA>Třetí >Zvěroukyxtních (tj.egionál)írkvnakladěukopisůpoštolYejiHstoupencv obdobpodchoduonentoikaj@/Nicedoncilu (rok 325),terý bylehdy0dřízpoliticjunktu8Jejší`pohlavár`Řím|impériamibl proje,ako!ovpřijalánon΀!ojehiprymhob(aPsymbol8yyq “Wy( ksťansthXה׀oה4ההׁ/ϔהההČtvrއ萠dHneeeɎi čienbsyrі??!emn8ʗzalený@pBGu435IčártexXnaz:ŀ8geliumI0Matouz߀rkaǀLu0Jana;?Y/ψ>ntaEžád)římo:ʡH8ai>o//">Znato,enadpisyapitolpazp/IGCasmPlApHXauo-ávnHanilyGMim2vyleqxroYiipkolk8_]ztalذo й9oeְ

Taktonformace životěkutcíchežíšdvádějíozornost čtenářůovéhoákonaobréprávy,terouristusřinesl,áe němmíHPjenak,akobyimochodem.dytextuylavederuskslova „dy|a“,blahvěst`Hiožšᅐedámiěkdohl(iltázku: AoblastHbsahemxovyezihh0opisnýúdajihjeH?

437TaosobitoststavڍbslubxdurčujeLhk,terýtam úryviseznamn svatýmísmyů,citáimínkách@dQucepámirekonstruoplnaeYKristovuobrzpruOIrozesetvebrcyklu.žnvůȓ鑱mělCvyHtiteXa昘š ěkdomysletjYvod(e dlo`ak؂hryrksťaXezkxeht(vePjÌ9ězot`bo0nsktradiniankPicepťУhe@innɁXHiit Hř“푐 zm8HekolivuייייLidxbpi,ne@iodh tN9má0ȔoՊj mch1xkؖhluzstm"honJenQd-/.hlibsolut,tfarůr0čas80vymařmy zanad`mtevlAbyxtaɁ8˃zústႈ`Ϡ̝PslJhhakpbýt(tyQ ě-napsuBآZ(pru. Oɍžšíilhminuly~uAbahexnedupaܰegrt(hhloubP-jazybaImezi r2*rtYoati)a2tȖrohy`-sh酰z1ide0؇iateisQre @Pjiٸd.Ά닊InohtI0qXnolai(htB,ɎjʃъT񒠺*útrž-pb1h0Ht,plyodbkxzeidsychikYrgXzJaerarkomponenm!Hlišfunkce.`kQaPPovYOnҤinformaapac( 1 2ۮiný̀akami: 0)a88i>elB|01Pyp„WPU)Rek (438KroX(pxtiBskutkW,j.?achopx@zopq`trochuAuX1dě٘tP;Xne |_^nebo5{He0!potéÊPu-rόόόόότ8'ww'4h: Ș0ěsPxě`ipy@snaс(ybavust8Yt9`hDže\YyPatvh0HpoprYhavždyQ.enakvoѰC׌>V důsled:냏Seelekstřebatoednomřečteníeznohonásobnéhoopaková!textbsahujícv8eež 1 – 5ět.asychologickoutbHrotiYen0amý3několikrápProtoqtakéšinaidlustknihy,eziterpaBible,almudon,matqa úrovnidomrozště,lomiútrž,neꉀyp@ekvivalentqorigilhmuru439AЄdobmůžeo,člok aJo8,aut pli0uce jsmysluzíHB1rčit pů@ePdo {pou`ktudPxem HvisфHeu`vybavilo.šehArxINZpoxWS-`yvaY( Ɇ.yɂcé“rzkre@zpnkyhXk velsmuXledků`jestli񣀕mpopЦ9,vraXomenu (nebo imlč)߅؍@6c(er">*     EGGEJѝkladoužhtovvakum(řixpizodye vot8rkaliáše:ߞ߄߄«Ochji,iludak5h4 40y!ʐytr0larcibiskupQ,Hdiaz蔙i xlXodhodlbodYznul8"akd]xchnyyaarzižre𵢽h.Pčait!učхnesXpAkrmi0u Jezabelstolu…» (Ž!aa,rkutsk, 1979,r. 104)>8uvedm ah`l)e9knihuˀЩu,l840. IlZ:ڡmejtPyyƒy,ádJťneujdeyz`h.˸žl)8Císon,tamzmord.»hn銽 pokr(0QhoBxjrѳ0x{9«1.e ozp chabezá in@̉Anap'pbbmem. <2AȨala߀UHc:jsi-hOp]oI(ȡb0(»K Hd[vuinur@edmbě tyaždhb. 3.Ç)kdy0zvěl (naHstɚ aci)stanHXrPzac) ž sh`Xjdoersabjy↸Judstvkdena0ȟpk. 4.Ӫp(XcXpdn蔘ed,sadئЫ@jacems9r":ʌ؅ óospinezhiЁnejsemepšítcůX8ggggAl oděďm itbuHysnъʔdlHhíleen؊phoruϥbɒ@ىnamgg9. (P)ajQhNPm jemu:Ș䆰Ci?E10Hž:ֶ8aЈ aopstupů;opmlouvuvsy8IzraellthezboȁȔî ";ůs ,eď hlejmého,by mi jejdjali. 11. Řekl Bůh: Vyjditůjaoře(d tváříospodina.j, šeludy,0vítrelikýilný,odvracujícphoryrozreskályem, ale nebylomětru.;aímakem zemXxseníGG2AWQmheňohnЄaěanuichého$.ۅam]441A8ypoásledch8pravy@ovýslubhků,teréoej`Ptupělipopl vlastQiniciati(3.niha˄PH,l 18:40)nam9,ovi55512///Edostalo,Aadlo)AvvakumvzpomínekHnezlni!Ezechieaázá`.aktoedyvouběro`, úryvktě-íšpnXpa1(izpůsobedan9ituaciáXvolarestɃ{hlavkdyžkrouve.ýkladuXlo`@mcx@ykutečmyslrigi(@sdPZo‚pHvůl{pAleikonovpiojenskh0rad0toecQklXvručaatjírkevᛘzabytendobyterdH(e tiet`ronTxtábor`r`(amo572813///*Ϧ6ϧ+cer">*     EWW*ZB, g8zaceh( roIcyk_bohoܒ ɠ(yabsolušid–뗋oitpidividɁkultusyh8 činnw׏׏57776Ǐ4׀ׁ/// 9n2`txKbchopzre sQpoitobʀ@st@KristemǐNaozpdtaXaΎQacel@komplexZ=textůiNicej zhJyt:uze 12怘zԭinforma s8ísudmopuqny ږspex-xmnhopno:@vPchfar9izzPvajd0čátkdohnȴi*chbrůhrokdýѲIvuza have,rpXtIj1j(odlitbOtJXm JovyrqhmvXonȓ`tcI-zaAat.AqpG钹av@hbecPzamýšlnad{(ـpo rC4yωasЂazz؈H`0sťamC$ X8K08JožíZemi úxjyS(|mdҳߟ*C?؆OHMyppapamaُVٓfdyl؉G8kpotlBay(tšúryvhitze`gelyapopolčti.ԠjavjǸ̯„bezdůvodaezlinahodil“l`rojev)ezbhonti- 0Ie뀂WGvdliHa_ˆ1///1em" align="justify">Vzhledem tomu, žesouytosobitopidskésychiky,ědoméhoehování,ávnonámaokonceezelstněyjádřeny příslch@pu: „CoesHnaučilakoփ@ěčka,Ivan*ovičžíš (cSvlíetářídoneš); Čěkmus!telýivot;pH HatkaoudrQ,terP:stabsamotnpDějinxmohlimysleticej2vy 0ry aXv`historickyeálnc(kevritu"mpů8(pouze8snažíiiludyhasXS`tlorva UčeAo|؋)aeKrovst‹ím.

ojliw="2www/ψwww">zmkladatuA;)g@TGrafi(aji:mwhakprav mňástečztal|išQ1pHsixjXqPRposkat`Pue,boť6form`vztahuQBo@΃nStikuam(`(ulߡWRAٟnic񼪶ynisбemnǃNvzhletomXrp?u(dom Piu-Sku҄x)ȉe nhHjednsiiavůdr (vžfungQúrovy+í).ց)analog𺰐alepšíragment`Dob)zpvyZ9 ҃tenrjsme0ed kapitoh10.5.1eohlٷ`Ce,stleXqot-@i(;davo-XHřInaopakěPus麿>Aaemi*ípadxtux ev sv8duّ٬rpoЍmis8iHod`ehhr yYnbektni:oicejaonciltroukahrXo0plodilHڗ9oQzɳa`qv:Лggg ȝҌXjejivindYXhemXZá8rjeny0aĎ@Ӹ٘xaɀYýloydo8t*\n𓫠rozkolů,ot ٤y1ߜhohranlM: «Ano,hoP `lhX(s:aháp+Ptextu)ɴH:dtYš8ЇPmQplyne;!b(,oqi`piste!» (K21:18). ߐߐߐߐKdybyϞ̀ɓyífhpcќ/ušl0tilejјւ襐`HXpozemsem8čima,id@důsP xYy–épeJ[zm0raur8noušemidemroejich život našsvětěsouladu Bohem,akicejskéyznánííryovouradne`.šhorší:zaměřHaktivizaciříživnicko-parazit`ýu čloka,terý „fáilepqbucí8časech“rituálzběsilosti0pomí)T0ný,byenadůhpletldyž`houšoslalQtenS.

AqmohpodpAd؍wwsstápoolaakuba:77775«Tyh,ejeden:.ԏшpráv8.émonimu,erozPt. Neu)tychápav`če!aezkutků3i(mu?oneby tecbrahamPavedlněnЂCMpoliol`řésyIzáka445HJsmtiXydni[Mv`Ui0x8ق-8neȩ8jatSaډ y)}ne,tppch0uظz0vXVmnȾ*…}S7a «פפפդpoukazujdvo@ěrzھʮJț`Xst!ya:χWWWW1.dmu)u.2k xi@NejvpȻPš Hch"Hxnastn蔕vyl@lcd(` čdaxЅ荠Zemi:em(mٽ 9po@yاzDXminujnacnohhodn鐹,etؒoJeJosudu;ppro budoucbou8dnhatumroKnikdI.r0oasuvy!@becc,m`#rituu:i,tml؁ač,ځYBůٙ pa,Yi>Tzӎhapyklus@gelǁčthdukrranYg 9gregor*rkIvklRpoǎ8onciluteroЄ؃dQ@nhHKristem:«čos@te:Pa1pč@ts!kám?» (Luxš, 6:46Mat 5)>T2h(e@ět,"edŏ ko9lyeziegio(imicLXya,8.$bralahrXev0Xxn|hbPјPm rtY8@yhnhpsy?7776Atomen hpokryfů446 římoazývávangeliumíruežíšeristadčedníkaana<Āg>*     E1emjustify">«Tehdyesad8mezia :Њravqmnu:iknemůžeýt šťastný,Pste dodržZonruz0Mu8pA(li:͘šichn9meoj{ovy*ony:onᕩɀak@aknapseӖémísmu.RIwlim6:ehejtUva{ b,Životmr.ЀH(m0sksͺaBohpеٵýmӬem77776y)oD8:؃*rok(lidֈjsoucíHe\eNajdoatHromb řeceRhochbptXítnebiJrybjreozejméȎsamisQoť[pߎVilsotulžzbavepHůhXvhɃ]YPmPčpslou č0ěku U0no̊ ilnelH8kyyky#`rdIducha="4">.6052750Ϯϯ///*1Projevujȭwdýchp<krv kostH' 71vnitřngočíu9akékolivnejatr0jpta߈OOONJPítomz uoHzem,liȆsluneqpaprshlub[8HšchHyRdresHny 10byhlichopita'8zav0򋈅nicvi‚pzacpsiQokslyli߱ߣ-ʭdíloiskukozmcl8a9j1Boč)oQ9a Jý)?istudЦajUei/+c?-akqeme1}k)+ziKdeedny?Џč0tak,бȿXiְtp@zdiod(ys;Zákony,terých říkáš, žedyžeslyšíme,ůžemeeyléčitapravXse.

Ježíšim(ekl:yektehápatlovaivota,rotoYpbýváhvmrti.emnHalíašekušisoulu(.ЂXstoáim:esmísvppozornostpínnaísmjejich؀eЃstlisvýmikutkydvrhujyToho,d4aloavdě/+VcíPnenBůhniákonyeho;omv obrsxpilx`í,epůsobuho璳marň˂Pnqdmaozko;`ještmén hledábohatej!aknávik *mlůmpoivelic8zlkivémuohuVchnošedratzylád1zla.boťXyyhtouhyios`ěqoș!Moc:supitǂv)inmЈ8ekHkhanebud ee逗ědo.hc`-liby3;ŽIHawo(zalyniknouHnezcujo 3XChrDЃaA.͇sten0vyh@PQXěmohļV|tAzaujmPSH䙠tojX.bys骩hnulpok aZodatao,chylp@z)ueTh8(…)Axudr(vontexDobrPzpvy –i)ivo-spoebie:حYmka citaci)lȰa&OtsMaX-ZeměsvůtcůPrevH`ImatesŽ(ečRětudicZ__Y:ˉ )"jHem, @<:_lЄqcz@Еɭɇ赸KSH)ra#t(l)Vi׉Yn̹߹߹ރojz e AXvtickЊPe{7časKaia ÁbelxtobydXporizY13.1`)chppm[ؔoz!lidePbjá?ilROyoߓߓߓߓݼqec!Lka!xsynooooordhy,3HSLdnVd a,1dԙϙ͏8Tjbuďdoal@OM1o70}GG!BonuЁ=.Xulǘ쁨gִpomAPtom#dSp@SpJgCo!št~enruhEov@ouuobdaraehsinavzájem/mitelxAhzmm @ěsasmhk ¨rozhoJlradst81;{po(nzAstoup0ohSQwXjdel)vbypaal۷dic–rálovstvíoží.

Neboťynovéidštxžij8v Otciebeskématce-Zemihteckaě'nich߄߄߄߄Aehdypolečns KrálovsmmastouppkonHčasu.LáskaceVhoámšemarujeěčnpvotك.m,Ȃ.iljšíxžmrt.»?????depokryfobrPzpvyvanKristxadvrhnut`církvyxtrochuozúpra8pak9Pavlůvymnus(Prvnxl0orintሀhl. 13):«Ařeželujazyk@lidxanděɄ-l`py,dobsenuHmuvu@onů`drnčíimm.OeZdpmudoucnost,@chnaajemauoudrzm`ourPaЄp bouřiehhoroojnejsniQm׋dybychozdalškesAbohatxd"anakrmillimheň,tdodShoineXtopěanioooontrxli,Gěž8qAčilaQ8tkes1edPsvraAléG@+vystl耘říuipztnajiyȅdxneunaX:okX*takPmizí,/)X 8omIy9aexumyȖPyda(GplydoalhloooonKdyhP<`koz؉(Xje,PxiAázȄTeďv Zmsklop(ybHazkidtrž ité0vPdԙH#ud`idozq'` vJeeuč1.ɆPexȗVNr|\ejhht`SWWWWׄȏ(omDucha8a8n@NebepPeŽivota8iyٗjimezЁœ(yI諀opit y0btpsykládísm8&hovoZmr hleʒؒnic5jejiocᔐxeBla.»bystlQܲtz@2áza biQsirulhKtkuqhtȁHhlavu 13rv(lorinH0olaav0ȁ٘Ȏnxm1Xýš`kryfspo(o žH PnZhymnusxslovr!tuy@Ipuna: «Г ʈzbýYneodat: irҮesát!dn`ѐstžpby ,th Jtor`hxKarazi@vyhýbtlKsLZemihu>'''''KromtoptaYdoporxOOJezQjchH8:0odyhhů bil@a ainђmlé8؁meV`adHlrukSa@oȂ (eqchuAxili (…)oťH:lH0jístídlo HospodinovatoluyhýbatešemhavnostXSatapým.»

Tosouřísnější,@erěšravc`omezenanežaro-ozákonakéCkoránská:ꆸ nichnoby člověkbíjel živávířídlco؂xmp-etick8ladcivilizaceinéhoypu.*     EWW*
r> **="1emZ porovntěchtoragm(ůʐapokryfu úryvky؊Ј(Evangeli0re@uu@smyslobr(zpvy@ě@ȀKrioaá(stŒínaemi úsilímamotn:lidkjsmevedlive (vpi 10.5.1),jas@,(enformjednom0Xéiobsahshodq. A@aktajen8@nznu0 textukládhtltameXucehě451<@`ux1"??
sPdrukoeuzeKonaHȁ@R׈׫F@~nezbytȑCtoBH.Αc`vxijaPo,edakbxvykladatelsxanimiW(u؛ooTxm!itkyiؤz@ae@hlas  coheٴafSYogggg,xť K<*žstPݒrůianelem iaoookjakoمI=piinfaPs,yMariina.Kaxic>ap(ebo8@ pakpti'!%e`ozemakut(,r@xinibje`cвBy,qo( t͆X8yhne.řestoženozí „mocní“ohotovětayiřálibaviteB,o kánonuovéhoákonaůbecylo.ťůjesouhlasizde řečenýmožírůkazně,( čemonkrétenapokryfpdy?

DjůenzurredaktorskéurateleiormIksťan@chírkvxsaHdoejiPpísemnladu,očínajeižbouiedolg؁0ce8"stXčlokviděl,am@Citsjonázoruxȏisixikporovna@ biblicmextyxpodruža8m(epsaevky.estlPetvšeQáhromady,akhz  ve腰HdnbulXettevpovrchu.a!10tě(nejstaršípzmrukopiseX SiؑyAdexu (rok 350)eati'!325XC`Qvangeliumdark(16:8.րri9-19nchybí;ď452a kpolaetrxzanalwri-8v*#ОiԬoursh ؘcHk ol!ay:zac*iv sh+měřípI`0n ch`pravmusbýtlid0`ěny. }Jexempůh2jodpad8kggkzdHKar1atanci-kcipot!ač0HHktenodvo裰.1lgas(bezplЍ9much@(vizan04:24-26;˧Zmoudr:3-5e0XrgumrAnu(@rátiȨipomocƉ/eitžcýše.? `(HxvislB@tH Beřiz,b nikn8uhlas??卯)sPmЄ0 uitiUorigi0l[ggskípUli: «Aj!hrmzkyTxixloži8aXv9qlesamotXmlovy.ԓzaaPpx8a;ptřA0pmrȝx܋x`umA:="4X𷔋''''# @JBeniy8n8jeІbhrHm9 pihk JpP(qa edQP@kla:SyDavidův,milujnamnou.`d iyčili.hUozh8xeڒ—sad Hmoh8𧅄Cjoza:k.הsň(Ж ɶbTnhnul)umladXЧhlIhotIějPh8d@okam Q𗸋HpȄ hosmHm.yz :+apmu;onbohxa>PoѫC",迪uaePrNěpřišelděnouze bílélátno.enečerůstalipoluežíšuvěXlajemstvíožskéhorálov453.otomopustilvzdXsearuhýřehornu.“»/"4"> peight="0pt"idth="1em"lign="jfy">Budeme-Hvycházeteoučasnzsystéadrechlíčů textu (čísellaveršů),(kyento úryvekbýtpkračovíme Qy 10:32arka.e8Henlaeno, že 2pdí,eboťinm4ídajXzkříšttídnYrušpořadvyph;HxmP; kÖruzap@eiB ni Ähop`ný s reH(vizap pravosЍibli);nadchncezXk–˄Iénsriktěcoilچq0ztra`oxdo0onunedoo.Y''''#DopisezisPjeXau!i؃8ipodvrsámběh rgzovaqbojrke@hierarchaizacmys`zcelarčixedak8N`1konZ ú(kuŃhgeliaHh؛ˎp8dВޔӢLazara (porovnejt Janem, 11:1-46HlýsKri*pyCdIi,ještiukteYép1žHjiitel󁐄m8ipvooluvitx=ne: QiPIрt@GGG6519G$ׯׁ///MKro0(ȡ3akvaFrozhoůvrokamezuK!usupr ticnazQh@vemP.ou0ȡww񠠌xch@ri(ppobyš|alexandrijv`,ƟPpliwIymϦϦɗbekbrAyᛪlȓimetňeii;gstyPpb™؏Ќ@chyHnB*rm~@0uku{YAajmoutպQYi-Ȯ,hH šířiu:!«rmn9Iby(mhatny)bysunesli.»(6:12).ԓHHízn]aÒ݌Dvelmqb!I2úpX}uH, mu译v0lporXsk{ma1܉(PqtotiС[u1avduppsal;rušЉ(dz deseMoj(1apBԱ usтqil: «Nevyȗ)ۓžXiЎe%(Exodus, 20:1ɀ«Nebudekelh8a0ho6Leic19:11),… zabíje8c(li@Mato`80Pždyiezutority(hjas6BůhP`@pot(b)vyuaslXebů (Ƥďáb ničíȋ qseppx@dryأryenmhva. Voɢ(souhrnu íHtoxaaktdicmagK賁 kultus mfunk!i`s0zaAc (potku iutitovocámůž@dPčPěkup8`'1slY9davtej@kovȠ1cytkhrůznoufesioȈpecizaQ8fsupertamoh parazitovataehoráci životě,oledbajícevouysok@duchovností „víř1éhierarchickvýznamu“.ohená,v církvinozjiža časůpoštolů,pxdolgotúmyslněeboezmyšlenkovi-posedle (tj.akoutom(s programnýmdál老řízm)XotiviliohuJ Krisi,terýom)olu1Egeliudarkahlav4:21: «…Přicháp snadětlo,byyl*n`pdobu〉tel`I؎Xn?» usoudupalkutečx8en utaj `Kuč: Jásemkej.ždyckyKynagogPhchmechdhržďušnidéJicn`ík`I(vyčpjsmitaci).(Jan, 18:20).|؎`y,9Ježíše䉘aÐ8dvopokyntCkIvempoztďe;olí؉oukíplásejzHtPchȆ (Maš0:27),onH[samémToz!yJejensatanasúra 58:11(10)),KKdo(spravipj!ek( b8kdect,2x0m2o1 a$2:134 (140. 

Ptra8MikHsťansCesoPismuermeta P8PXčobviňual8Pstl X葙kh)re1zjap(si),cmқ emjȯ&pQK8Hl3Hux`,`kůž*kliopt nRseláYA: XtUCm]sp*uxzev "Pdy-SxatiY)b0QnytrhnouОzzbludk ixmu.????=SitátpzPanop(=z0pI 0eny@e/~a՗ėzáklady(g*hrBC3ck: de[ҧTrci;mbp:pagebreak>3.2.ă(ēa*sledkyV8onuΗo jedpizodakouHQv t1@vyjád(͌(̖8hmeziۼp8tytraуa y@rabi?ruhéNzkhYprv8hi؉p9𑨽0odJď…Ho@diBůhÁŠ (vyeniؿX:aci:vztahu(usřadHi AHwrek`2:29).ԵRp,ouhlas <܆ ߁:j9kromNěho»,ʧ1˃vidušZJubesxi (neboťxzj1԰/m)tšiíí`NejdhГBPJk(Ђ...'% 3234PAagIɢ`Hu–l. 10:25-37. chtoláOHdn'"orԁ@ a (ína骈YaOavolitu,ġ]xmíshxt vrcholjevAIǨaVezvratXždyؔlВ0ecooznulděXem,Qivhancqv@nedoye.o@@súrp5:«Cokolivoteil)Ӗȃjiemůžydr@tšcOnܺށpoxtG@mocHi`ua!'''''AɂYzjmé textukutkůpoštolů,akniodchoduežíšeristaanenvět,evzniklyezi židyႶyádnéogmatick`nesy.3yyprájí: «Ale Štěpán,lnýuchaatéhoohleděl날biuzřeloluG,0stoXIpravici,kl: "Hlhvidímestevná@Sy`člokcíhǂ."» (̉Es, 7:55,56).ylooačenxPdovouraždIehvíli,byl@ěnӉqmemP`šHnezic9smysluy(Troj».JStejPavmlu  sanhedrinuK…jjsemarizeus,yntův߈, 23:6)ov08iastPy!ís`jednob0st.rvnl Ko`tH8(8:4)p: * mod!boh*t@pz8nejsouRest(nA0Bůh.TPetrinformuj"ou „e“ȐXA7@tervytekřižova9učini@Њa#em __X:3Yte0jimi@ovy&bxBoesiáš Yil#)\dvrhnutvůjehhkstoenec)Rizbýv`eáabyiXt(padlíxodáenaahoopPX o(NJLi؊@cxe(dѐwa1ťanidovњ` J+С N mákoᗁěř;mh@Hioslaodáibli:HTialrzQarev8굑u'h0NěmhydťadaAt`ᅀlaapPx:tec,Ӛou;Yodࣰ Ȃأa(vy@emurzí" citaci)an, 5:6,7Ver5:7ɟȆ*Xchybn ZOstrAJ455Z/Ѻz'%k/jg"2ggg0i>ad@ roce 1581Yps(jás[ču)ukopisuZeȀbladimira9titeHRusiӴإی7Μɠhӗjѓkispoz0kpt1merpPkanoЀY(ndar){ (1960)8eH1lБ recǣǣǣǣ>AnavzdoryHkTn! 聀ckretHPrkЇšinusekio(bscٽQnoYKyAjudaismisPPéry.a lHɲHpehisglob poikгӅ ن@s8edkůza(principurozanujX.CtyΉ`jYmacilus` pže9yKsvýmɍ mna٘h@tazkxfesoregր.osskijH0áciáčrtyxie (YborxkhečsɼraDk,oskvh199doporučkuPk@:eypatriarch8. 35, 36)e:ߌߌߌߌ«Nznan` (ztextoha)m0g!snuX icméPBždxrhcXѢmhlamlemll@4ply em, ě{vůbec8"0ab8aktbohosAperpojmHio'loubvyzdvihum `c1vyštchPoeheHúsudek čaPi@tinomieGall>456,terésouímeřešitelnější, čímeajemstvježyjadřujvze. ÚkoledyspoAvá odstraXníogmatu,le proměahoozumu (vitacimyčleniliurzou)`bychomekázapo(éstohemterac`xreXtyystoupat`k Němuět1ienbmířePsplynout.r`lpZjevepvat(Trojici,„z7sti“ntinomické.» ="4"> p>V rusXazycedomác8ldih«антимон@ развить<mulunk)miAryfvangumleԺɗY0jbeseučeda žíšePce: (58.)Q«UceP: "sЂnh(?"n8pٵimKdy!aloqj tecٺ逥matkáHpoč0ieza . (…)"»9OOOOOH`olЗ,ҹ̇`neodvo؇ 0Krȇosvobq(dk@kydyȃJil]`«BůaDuӑڅUm» (Skuta, 15:6Qd10:44-471:17T`#ׅֆՆ%",Hzinvazi٩ sd7wv0nYod0B'BinteleX"BnicQška]GGǒ>To ilx PuaťV..osskijycit8frag0snallit께kolivmysleklPavdu:ÚyAroměn@lidrozumu.RPiséřp 8hAúji tamhlřuda"ioricresytee軯mplizpob vpuѶzočl9kЭaypv(hulibВȯ.8stliAؓ?9ЮlؑGCgfߒϫXrg)ou!,0@_Oibjr:х.rouceníozumu řešityvracenímormál`ulturyyšlzpůsobem, žeovkládalilgoritmyrodukujícchyby,j.ačYuickyvtntelektakoicesekneme-toou`sným@zykem –„infp၀echnologiemi“,jejichžvrcholemávě(gmaTrox:y1 = 3 celémsahu 1p8i 3p. 

DyloidHvnuo,stonesliné ɍz:"ol//b>oooo/li="2?/ϋgodmítá,byějbAx«Mist0Xbrý»slovy: Pročiȁ{?ikiz,ca.Lu8:1889)`apopíracejskvyzy: (2.)( )avzsBoha»;7ooo3?/ώguchvatTnazvdmYaZ(Skutkypoštoli0:4581:17 20cá (8Aąa ,baDárce ivota..p._?ooooY/ol/>»(Druhl@orinth(3P耀8).JakiPt uvHHƐrofesor9teolog)V..osskijíšíȋ–yt0sam! ozumuRozdílje #SvaruPiljíc@sp8v unk;prkevúřHQporučureediprayhierarchyPy'ٲ ra ۅ0nedokužívat) rocPbYzdraj#yoȄY߄ک* OKiepoelejiin٥IočiЧpoɨz4I;pglolbiosféricko-socikrize,teráeýsledkemastýřské činnostišechírkvídobyonánNicejmcilu,žiezahokolivůvodněvybásnily „Trojjedinyoha“ (aadím, žetatorizename`rorokaʄɅHni`v gloplbměřítkaakylolíbenoilunevi(M(uš, 16:4),eezam lej–izapitola 11.2.1). 

V ЍZuohocupochXvarovapošPavla,kvouěroukPagmatii@lidpPbíAnay@jejide,ؐqětstmrzačí5rozum.aQdílyjudaisduku0invdyavhemisféry (`ces@braz9myq)!esťan݃?le sadetasocivsiskrét-logický@mkte1sHcAp8,Ȁneoblomhjixesdčeni3 = 1, а 1b3.ϑϑϑϑD`n(anX konuovozáXtextů"0Іyenzuh0úamn nicslomouča؀: «SlávavatJednhNex ici»;Nads@` (metaon@), bož` "pšímrstoe!B /ůh»d. wwwwu`opYAn@t]ke٭mysobjevaxtehdyísemtrad!N|a z8kaHbilitnejm ѕzhurgoH(vlitri0vi]doPstq!30z@ištyp(9o~`vyja`(hápCta:ЂtoJi$`'medaktorivyvorɃqpchCh@FloupQ!𷀮(:֏origapsi8{"mLgel(y$epses0ၠepmqBpouxraň x xěko ɇXxloizmloi ETuu`)*a.nti-K?voYpla؁y񊘆ܗ_Z.ojp'Boh0zniklZdruh;\ (VelHncyklopɖk,oskvSoqodi 1987,r. 1358)ɥěy׺Rvnesenv!šku. oooommnoho-ڴIjvYXbH,XlhsobcelIhoٜtribut`ultuavizbahagdgít8epizodH)(Ardžu(RЂesip؄ljSȐtelš(zpěvActýQil`rakupublikaznčůcy).ak dogmaWz j m؎Zdih> >Htar ť1blahaveXJJmén(mيȀ𬏊Ibuu;Qఉcizne;mezi်i遉????;zxz0{ X𐈅؄jechnyjochodzař1Aaprsx(efiy)ejڕhuzaraz.» «B!!qeemPynQQaӺDuc8(V. Šmpni8Tótryhr`M1916(vyd1993 odkazxZrKabalu66).//)oooomV2ridbyzanYazeܧVgP1ꪀ)ra(N)(Jav (r# židovpJah–á9dqeX);1 2)rogXt nPerun; 3)h(RozumSílTHoJemelja8,esioniz8ؠGGGG(vinutظpzχ*qTrojici“e podobělízké t8současnXa „trinitární“ojičnouterminologiiformovaloeonci čtvrhotoletí (V..osskij,itnýboyk,hr. 212),ižoicejsmlu,a církevtcov@odhlasi, žeežíšeůh:8 (nebo 3Ple(zd`e)chTo)proa 2tt .Ѕ77volimphtoremonstantinem, jyl^0vrchmreckultuepřemožitel{Slunceǃchválenoče)veímxtči8ronásledBksťanůЄed0omAgfzískHoasdalšíPnostHabyYfesi lShvymýšhbludmi!vehCvzPdnoduchri8va6z xpošů.zhYeyt8QvyslyzačpitoxkponuЈman)șmlivěří8Ԇsphs Gta `@pěvknezjim`radxakopAkUomۖ(pgmatickypiɏH<ůtci@tar$$svatb 

PXouzXnkryf`naij\qNikod0ovogeliumdo"redakcD e (dH(zmín je preambu kaj"aօay Qšx  379395heXsihho; 8II.408450)deps!kut@SAԱce.V samotoi)neobjevicﵵ0iarušuoUtȌ@,epǫXňBy鶏_Xúpra@j@ykládatYumaəporoqѣchmladk0zmi vex 5:7rىpJ8luzárřlaMarka*"e 16:3H19. ߑǑǑǑDq۽)܆ zPبXkreelB譲,Ꭻ2vytryCtpyěty nezn`vzniúryK odaЂdo) !9rok u: «Jatecx.» (x, 10:3P ob: Římm, 9:5;Li8eov83:16;˒0h2:9.PomptoQ!iajtaj;XyvPu9nIqohemaiá1úrýtahuJ.ɁJۀpvaž XážkuyaBibz@h0anAbrahvi (Genesis(8:1)hт񌵅voj ituaЁhlavyX1kt :1)ϚϚϚϚ">JliЫwwuwqvymyšmiȫUhpql؈H@působapiultupЙHi ڌSh8používal JyȌpšȚɓk+hIiledo8(蓨hq`(. čȡyp, si弉nuceiImýš@:ťzdiodx؆onaIěgggfProhorzreálnErX ,Smx..osskij[pojsᯗnj @JrpbQcSpekѭkoáhledpxzor؃GXusychiPutisQautzfor8a tradic,yvyšovánímierarchů-učitelůíry,ykladačůísem „svatýchohoslovců“ o-Apoštolskéobyadbyčejnýdav,estližeebudeřekruc ontextvědect,ternámzdalivangelista$8 cílonstruonti-MONIE-Ynomieozkládají i(lektakoroces,vid0e, všemysluplněXjednozn8vylo`noЄ`ce kponu΅hoáa:«…R(n0Bůh.dyžsouak8ɇnai Ѐazemi0yPmnHɁp`apnH-y8؇EȄ(iY9tec,děh؁ acko,h jsmeu+%iežíšr us,krze'o.l"ichnpemotH» (Pavel,rvorXm, 8:4H 7). 

PřitomxlHzmínatȗuib8vždyospo(puhr1]459D_oh9zzhki.ʺt0AdopobXX$(zpobxliáiliPЎsám(zalYePaby(pitAozk9ouz8rbylokam0kudy֬Pzdroarvǚé9nXlikstyȁρΆtmꞁۖwxnebΞ~nIkontinuˣ@ýa6vytvoI.WWWWUČlmussnaHt`ítane eevk eDXav锉jIvy@ncB)u ظÞ*ihškdje3al伩pCe2////.蝗phYاobc@opatrovytraPtarších/rke) otců(@oslavnáogmatickáradice“..osského)eníyjádřimuchovXho života,Hboťeztahu němuruhotné,směrňu`pokolnověstupujícdo__dobakelezn bodu „AyB,teréplzejet?C8.ID0í“idvyužíva@ ovpoinezamýšleseadX,1xÃQmohlyýtrolo@nyšemnáHpůsobjenAtobezmynkov8`přiBmnucch,staȐčyidoXzalioupi@stvPraPBohaceljeíři. 

V soulas  8iTrojicizm@ esoPismehermetjé0ymagKkulturyalos1(sh!9veliktajemh)Pn0chxpdyusb 8(děnyRcP1odpor Khuč[ počáte*ě.Ќ(tonHqjed(sthdkůeg`ahQryeál@`sťa;1na úroveňoHmHagregH?.tráciiHby0uved`yvxSvanihyóta.elarHnTaroYŠmPv(kdezmiňhXisefm:|arҀiipuipUA____]«Prh 1íA(SA),oHč`t sl1aumpurčhby Psl؟9yaž (zextu,ž:PlYka)ɢ0З)8piȯlIytvoa;MÍRAélkyрobhm`8pohybuharmoni ŠECHNYYTOĚCISOU ŘÍZEČÍSLY.ĵЄ`pI)asohlasta xB`Y4@776S1,HX[Ži,ˈۙHil tI hozlҖqFORMÁCH(`ějǀi;:Ybauȴo辸@yzBůh Pkl{ud9SxtlJҎo`Nnec*O!)mpmoBÄPLODEHOVORB!aJ9Me.k,uk,0icuѫXt» (Cuzar4, §25it[Wa"a' Х@tr. 24x4fragQxmy enQhhm)>D ozȄd(varia daXmů`aupformuApzYyl2liteX ás0k prinoIvyoIVírroj؁s9mrie-ina@-yNa #pupnis9doerarc8hX:鎒oviPrkv Iajazyb`hdha!ídobXXTXice (\x7st a +oůžeabý1rů xAisp@nzů9eb(RE)`plí“, tj.-r9ě: blockquote6677Dogo/,i)p8ilo!bn;0jڱ@mKJe!,eismuszzPyzrodHKo,ru.OOAɩladu navrhAijmoutcA,Ӹ@@mohouHSmjeAtach!isrí."xoqpouzeč܀єzapallidnaImudrtbezr0l{ajevYm"lign="justify">Jenžeavivyknulaež,byylepolečnolid –ožerospěšnénemáenumezenýmanatickaemyvracet jichřesvědč,@boťokusí-lieiměkdoytlit avdu,akto0nomozezlíbsych ylomí:akeaždému časnajdeHstu…amoz8jmě, údajV:[Qmu߄߄kruhOtec,aSyn aKuchvúhelku ڰtHhyQ zájemsAcQbýt?inpre@"pnhranpyramidyi(x@tvPG@ʇCkȇ2v8aaz0mimviЪcWWW (z--X:a`!.ɒS2pЀice8,j lijzmꇃ>)itla;|nšís(f(me-li?ǑǑyؕ9a8rai,ЂC`(dtSod;boimhoHxyl8ovolen%ȂjinakbyZsku2zs &í“. `m#pa Ж0@usexdomPu'H-Rharfesio1bpnk!don lů𺸈89a. Rbr>VýšoIpextu:)Zlevyen+0praHuktugevy}OOI:rJH0vůemiؖmi.›pyvzatnihy:anPalmerallEncyklopʙxiedXřs,`rmetpaby@rose`ci@y_`fpzofie (rjazyka,Pb)IKS, 1994,#39).˵`eRodk@mQu͂HawPopisě蜨myrií.en8eȞ8H spvko(WWWWWWWWWגV«A^HejadekXtٱ sm聀sťaT,Qnut:y,mudzachyceh@(s i yyn(Svatýuch –amostatněoučasijakoedenelek. různých částePEvropyXožnéajítbrazyodobtomu,terýyzdev`jřivářmístěnyi9hlavě.však ksťanskiradicíqanalogickáymbolikaříȂi dalšívírách,؁2kladhinduisbmbůhraha Římazasxělianuhd`mami.»
<1ize="4"> /blockquote>tétoystlivcklíčo lova„vymysle\“:uAdčux1ohlmyvlastnvý9ytjcůogmatu1B8Trojici0.     ooooooooo׉lRuskaatihdpisyob,vy"epesYoA؜ٕ,esterchot8úhelkuSynaDuSvatý“K?9IvzájemQprohoi.? 1imgb@line"191"ecex002775/WWW_OO_''ׂׂׅ"qׇׂ640411GGGGw>pBVšebPo`dYuod(oevš0m(heic0říká)RnavzdoromYmhklafpi(`@ístupcexȔzqučИ/írkiýtRámIjediiɎ)//kutečnostȷQ لZ77objevi P jazycXda B.Tdyyssv˹`0;Yωdule@AjexčtXřůXzavrhBcciaa0řӒ؆ýznam8N9h0iTierarIlido=uez.萰žo.nejější důlextoopoštolex9o DӐxuPem @460a ނ/acxymezi몘sťan*udy*HPma8Y(vizӘ)0tápoΘ`joncilted0*كAzačXPΏtxPiro񕪎c0ezvнRradHhX6,9;Hbyoupil_AڂXčímijimPTȓЛüFyхppohltaiر`aXplň:*ul77b>takžeeůhotnemůže`volat dušeedinježpředímatarasilvouírou;
ojli><ǁ/πˁ"lign="justify">nebo숲Bohuidemaiv odpověďuchvatýpslanHxtupujeQ,teříěří.(ul>461KA@byls8no@nXi>罋Hhh)8jehdoβຨk;oporno:«Astlisataokumž,ys@[,yťϞpl u9Húra 41:36`nalogic87:199 (200));Rci: „Paneůj,xmkԔC8BptZm1,Ђ jejipqblíž!“Pi>23:99, 100 (97, 98))ߎ>panformtoBůh3ídm it0Gch;0konkth: ( vyydHxili??>309?T463yw'&7> b:k yi mniíz;!Pakrr`ks2:256wwwwwpJe phdar!odvrjevyQzej;bsahaousmě(Qxb`D: u:«Kzap8ebcijPne`ězjsem za$mqQb@8hoɃimp.echH0vuu}+e)sM:182 (18 O9t(ePJsm`dYȭ⶙a0 jnelzadrpt.pekJG.S.ablukova:ejželzedložit).en nebuderoás útulkuniapíráníijakého! (odoho, životěste činili;7naploušia0:šeysvětleYkitaci)P»{súra 42:46 (47)). 

Jestliže⇙mícslokoporučjGrigorijeinamuodobných0vrhtvyrohzejjehozitbЃ-liskutečnednonamBoha,terýmiodpdhp,taýsámvévolaqůleozbíjetosɏábenstxakusy.ʃoyHzpůůa@cz (přȂIymoh0zdát, da@o`horliří0),vp@sledky s،ivyplýva;mpA ě htoxsidmib7Nzaephlu.Ko1, 7:1717nHludyAsatan8H:ulb>ojli="27/χ">ol0minulo,IPí nɖkrytec`,zpurahýb@ mBȈ`Io[IdídomPȑدh;dv(mk pavrdт@trHМiilňiVhar€1Xeberřiabecnic1dokonceZEě(ȢQu{ش01p߅ mЭ0sJ/ulOwOOc(roXSˡnformJenqu0mo`8ádnoaěRdpsphYP(,8brjwp)ochዸs j aoslu jszquhP16:101, 102 (99I0TvypoutPMirdP9r HmH druh m.[ʁ8Ѵ -`textu)pyacezamcoCvm sp0vvii» 43:35, 336@CBů؄ ačíuӞ:Pne7qstr$ÎpNěho?ejemhlz8udit464Grigorijinait[8z p chBzyyjoshr8ty1enstvcírkIIΛjském cildstrvněpza@Y`9G3dlu8H4ipid9mi1en(wt8hșiP1oběR:iz臐6:5 15,Hexy`dsudڍ0odroiagietrPvaiXn؝Ū鸑uzrpȷ(ísesboruůdicpxX 鏨)dQsxdkXPvo[smypc+Dzpvy:y«Pročȸ y4Panx1ؾn(Q0I8m?» (La!6:46).٫'Z''%JzHmX ,trini)qojiu8rminologiy!etco0bhierarcpé,-Zí:aob=aapoštɂpppQ.azykrúycu؊X@PIHas čá bjek`Re@2oAH0H(pojmad a0)8HukȅǓȤZk (l()gra MyPXe)V hru. Čěkq(zmůže mý (te8tš(vzta(kčce))!lt,ymodchylodWJۆWUAQo+Haɸ)˹!uчS%2statjed`kusyrPXum8laYѪqluHijatZd؃heXay-vyvolreakci_Xpotlačje0ݛ۩j uta)?Ȏ`afY̓0oooBPurčmф؂hlenarbec o,kBPa(nez0Hnejte٠áyvulga v1ah(0_itj Xu8Vckravopisnpnormy(465a)9aobAӒHi@: v šíh/nebřspX.77777TRàplHod(linoucí seešehomíru Bohu.rotoxistujeozdílezisobnímiáboženstvaěroukouraapoštolů –atraněedné, WTckXčípchidiíře7ruh1tě(,teréymyslelyPpoužívajtrojičnminologiiZslovaLosel…8neprol. Aopustiliotcové-zakladatel`aierarch/honos=mménemvzdoryar΂1hoákopdcházepm8on:Y«Pra(m, ažd:plaxHježPhmlubud`sklá účtenoudNehXdle8ešpHedlnOKodXzen.»(Mat, 12:36, 37 (37@8)). 

3.3. «Kdo x ,uměj»ApXče kapiá3.13.2řílohy. 3(v,pbdět\aՃzlast yhs衙uli“let.byX١٭0MyobzpȀxIEvangelia0á3cvpůbec8začabývatylouimskyt臨bsa(ukvumiirvaoJe`el QabifalȎRcmu`aýt@sporaIPHre8jakanej؏šlecháxRkolʌˇcubody 2*7icejsko-Kartaginskvyzix(symbolu9ry)vazI[it:ҡFtabv|topPtrdߢaol*alu:blockquoteπˁ1)t>И во единаго Господа Иисуhриса, Сына БожиядинродЂĀже Отца *денЄрежЀ хiк;Qd Qа 4IJ/0сотЉrՉu(на|у*жея быша.
oomli="2/ϊ؊druHAozžh9biologI؊Woo/ulKeuÀochází,dyžibě ženynstinktivn(a podstatyěciednodadomXnebo() činíárokaotáte „hlavouodu“,ůžeýtkončenuďítězstHménich boj0 místo131K傊miHzvcPiratzalo/P`mY8tavy.V kultu(oučas lečnPešarojevu1nejIs1!y=veljimqbiartnera,drho hovatpepší lumleaxga놑rXp`po1samců. tHaviánّiXr2osobí“orm9htohooȚpMeztreukazZsvůj?rg8.ԩnam`myšlenkovité,Qru st@dbvyklnadkyXterbyl minulxibu02 žmužuby:JPho…“;Tz<`mjhdopičíBz0xobu Uԡ賠hylohoraistupXBBqemi.piѩQ'';usůmPtH8lblockquoteF6GGCAČloXkyuq؆visS sižrzaxB劙úro.ec.چ@vyplýX#poíYvulgarXjzviditel󴕆Hdol9b4_4663427///*"_wwrRozhodne-laQ ř IpocvasisvpuP`p,aHěHtspecifIo-tatar䰁jediKޝǫ騹s0貁1 rP[b! 2vrůznoPr"+ (jako fyz@spnapxprkeniceWWW47243GU3W//W///*,bsknuysvpinigenYa.)㏑H3áX(yskytYʜeodГȿX5aolog,Hjejiȍuz`8˜88QciviliQEvrobodobuyXřHPnajůportíwq"n@19.ȳonležit*.asodRlek5drPzpůsɃvotapýyt820g2stejYtransformfesio@u>8 0nie$el(škodliodtshowbyznysucveHitřDlierar@e(v :atl ص:)ěhy:i_ plYʧGG@!4PklaZ(luZavi8age58ʟ:ʯmůžeeztrest٩,svůjɃ!nevXnebRkvélaÀbostiucenořijímatakoěcatčného,ároveň2byevyhnutel".oestád8pí „jásemaásBšechnyoložilvůjxhlavnúd“ +dřízensychiky thchopnýchyvolenců“elkúzkémukruhuamek9chji8yle1,teréede innkti@doce čiésvobo*seozЄ*ultury (norod0umu)y(oPbylohoraánoýtidmiskáh 1zlupkyX@průběhistorich!vos`eВ:člověku0obiů XtrukpouzeěP. 

K tP@dzáležítšíPormytiketyil0nliXrad,iykon`psaBškouhrnstatusHtaqznakůNaíkladhqjrypv9!;((hA1mȝHpra1ram1ъȋX<3v# @؈)fáu{ȋ)лs)(Krituu,9 Їďx¬iXy:qPPilsPsvainay(slout9tz`٧IvoXht0@`(dHrYšsynonymx u)“ݞsc(n`erozodHvH)pav(je(ggggg>V]KyYorXcar\#XP1stvajn0gic)represIuplatptěm,1 demor"úduxděloP:nevyvoуnxЎoЁpad@ͨnaoppamol(ӗHA3ce). ÚčŠ͘aupaS-pA?9y. ?????EpizoputvrdčíXב"rȘemeVýYX#0؂elkorujazyHV..alP0e(STUD/O1A/POHANA«СОР Ъ»):''''%«Bol0avbyvěs8švags)hazhudt(iQbraЉKonda»>(vyd31882iP jaě: 4.tr. 275,(6@Іc tez0kazv0vodletopisu).υʒҋŠSanlh*m&tedʚjvysmí|̌PřesahyoulturySologics8`innktivprogramůwruheprůběvocivilizacě.menovitxkonnPXaz dobtevnBsilotrok8st0tarok2lišíysoxovaobčansJpȎXiYnašdnů, žijȂY syfinanařmemá úpravyutoryeHȀ]s nimhouvisech(vizapla 8.6):obojky,tacejchkterýbyobtíženXi,ynaفZeáhzískvHbod(řípažvneb0tȃ9჈gAjičin,Ajižvnoasȇžíva;mto0upilyreditkartsino!P kudož`cejt8stkmčtu.____]Tak@OIeatiH@zůy耐avaha`ptyp8truk"psychianadb8modifikaa(ؠzombiedon),\xvoadavo-PeliwtistdzsobyormhierareútlaHroz衹dukٖ@҃eЍb@ceblPqup66773Jq8ylad?;Aleaɏa,zkੀ9oPlxvůlhčhatoH0 a(edlll—bZár@jsolilȯzno)vs vazby.  pruhǒyeڣVEduěchЈXǠǠĵZlidemjektivQvl,ajevP7o)organiXp茀,@ Č=–ositeIOolzJ?///ulw8okolAm:3yaȄva؊ פo߃o">V{anuюP?>跷Xeudo deъateismrhS)diaahmyslu>mi _aztcXmnahrazJěčím귂.ronudhtRchopXԻ OOEliš*Xprailבjmbp:pagebreak`fontpz41>10.4.OpiumH@: 8x`r('$wwa„Am8rický“římorohlašuje: «Bůhe.šechnayprávěníěmHboehoenci,ětší8počtuohů,sZuzeýmyslemidípoomli(ulWWW??ׁ/όWWWWSkteyuďznajpProduzájemnézbyXchevqtaks:lostahrazus)[y;!Goo2?/ωsie<volněvládza`alspolečniménBoha,Hýeá?}$enstvɔsia9yli».Woogg/Ggg???gϋg/gffontolor="#365f91bide«衂wijďHk nám,mysXučíme@a(řa mžákladbudeHží hu 8aHaseˣ`uušidcposmrtnýmukakXdplaty ě.»oog"1emVěroukaPšbbsahXolicmluvči 0u%X>,e b!cevačétoQyׄׄpevPntxbxjin)vztaz*vzniká.Ņoly+жnn9toupůariR'hy+e07S9'?6">PQábože׆׋liY2;vychá( pripjxpodt i8Baleikd:ůžiniáro8(to`škHz0stdkoX,mezi(loPkz (H!speonomonm}aťindividuQ!korporatim)ril@ig1dQ)ȃ0každpslecestyh8낉`h `eodɎsdomíJpwwww">Ř idpokáSȯhxkriridyPwqádůkazyӡ2ЏKȊjso8sAkapi`e 5.7.{nchniZR99kd minulp:ddolpoȃalivYesulturyavo-elřssxi/p`ispěpociťRneuhasitel!qhunovy9u{o7ÄBbpjim qkytȍ)aQaranicrozlQyživo(a䅰: IIa  „poi—m)aIyz(z5sn?tm Z8u.֋ůs@kum(ub%různorȑmhovxa;bXhȑhkؑpsxo K!velpočtPšbunohʯleȄticiz.pcen("——N'ǤǤǤŌK!A`amenstfȫalJzevaduv j0 hkɀ5ermínyˀnalogickéěmuským,akosou „duchovníultura“materiál.ytoermínyKvšaknohoznačnaůzlidsieykládajě,ylytvořenaákladěá-centrbhomásvěta,e널émmeobecňuhci놠goriemi: 1)rostor, 2) čas, 3)mota4)živ$uřídp@běh1ecesůVhoPru (vizpitox3.383.4). 

Oba(zvaI^v soheApečeťozkolupoln`epůchápneboť:ulb>ojli="2'/ϊן׋,ouodPjtruky znikn@8tdA,dytehědahsil@žeS,akslovoéastynonymem*ra!HkYnabublpseudoye*ov#aho136informa􃑘Әj3tOwĒrojjediK--y)i>'3O/Ϛ">Az-alQtm ocԊՙڙázevOOח{ obApa0p̑l8QۂXpatkyleиkěmariantázcel(činiSla1gǚǚ511167ǀǁ///*(qXjeدiR(ؖ(`k`8Xhle@hytpHynum:δXobsah5a(4ku胰hckyk1᭨.__oY/up/"1emy myɫxěžiI#at''urtв(ub2druhuryPs@n ouftiy0ijciYɦsmus-HҖ@polensm8ivorazЅ9klXkd/-konfesí robh تvačáүamez9zň0pojmlkсJá-t"G,Kesjšívoi:ul 1?G/Ϯg@i>̅H (genetJneȞٜ)a naQhm2qɂŮne(analoguqevyšetř؏!ax8c/rei1 rujazy@i@/ůkP);ooonj2/ό">aX،όόόόόό qu ((fyzi Hejichvyza1charaؗ",9kxíat)OoOG/)er">—— 3——ˀ

V kapitole 4.8esaloom, žeidéytvářejígregory (různorok0ktivnpsychiky)`vzájemn(interakciPdividuálky,ů.aždý9jakoahi objkládá 1) útvaruvoho@m (kjeožnazvat „tě “uI2určitLčtunapojchevémivoha %říoásobunergeticPnebo8formačně-alitm,chávaíméstفpvMjifunkce).řPmůže oov noosféřeem0existo!3ouamostat(xnižy@Cyli.bX8je~enc@býkončenouď{jsvtenio?(vr8ch,tvyrliykulturách)nevrQ@adacrozl`0P68 procesuxnyHstrukXk, ohdo؝zithobsahohot (jeZkopieylaznam藠H*mnosičíXIizol(ڠ*Xjedinců,Gh% am8тrhmosy).jblockquote"0a(ladu وYz aspů9sjevuýڀ8ducho 3a:a7:qȨZtelx [ie,=8,`41ezڃx8bioú0orgza(Vš(míru. —— 3Lg'gT@pyňu@pox:ulR">ojli(ulWWW??ׁ/σgvznikмPocڢeQ,j.hlc2plodpinicia#)u`le)rbymn@s;ǀoo,2W/ωaílevědo)z׬׬ mplexre9ú8(iHonymBhdtibsiXdj7ti0du3;oooj3ooo/ϋooooikrzPě8r*ípadiy끨múmyslp8atGivu,tu8 us`rňjhsebeám1uЇ'woߠooo??'ϋJestlXPuahrnnwsšíříe(jejákЎ slušn DߊwwuvypdáHtom񿒝Ostmux0LҀnáb, emaics pravԃ<,hápeme-ȔH}ʁdialogčlo(ـBoheC@؁",i7jeryohukrzivokdyɤ fppůsobemՒZá9Hvúča`uote>

Odhalenířejméožnoxistencegregoriál`cháb@enstvalrýaěroukáxideckéhoteismuede otázce: Číme životpolečy0aednotlivcůsobněoddvládouggg0lišíd,a74lid@8základ!rav\?

—— 3L'Takdevamutnzmínit,eztahuALjm"tši ýte*ívr1mriwwprávx,ekutě:ulG'b>ojli="2G/χ">ktvoɚithkoktejl myslpza8alaíledoXúiěcx0siysvolanoutystmeꂘnu Bohajr (сSemíHmn` „bohů“). ό/ultšeobecz,dyžcitovacelas`,eninsPrzNYopiProda(139y ɩiachae8etudʤЀndář-chrongy mЃh:eeŁhdéleا8hxsty.І nzex čátohosyXpůpnW!8ddru prityQdova (ajspíšmudkabә`(j@zmi) +toxgramypsychi+vnicastrFhꋐdpoí“jperPanče-Birú53356141hO///+ Chórez@vynesl88d:?????«ApBCtenataí( Yozhodili,by byjid)Ije.osáhkQ00iic,oyloporJjejițzordsš0Xzákladjjim9iv8niBraQ0m,`aki@gneůhi dta.uh ni8vy» (Ip.lšin,˜,oskvNau!1985,r. 169:!(gBextux@ɵho:žreciq?“;Alh/7>AHIvxenе7)ens(rou z1jYdnomar˹základníˀmvrzení: „Bůhxistuje,etvořitelခVšemohoucí“.tázkoužouzeůsvá,akáonkrétně úmyslnleaefaoprozíotoF každé věroukdealickéhoteismuřekrucbdstavyidoohu0jeZámu.

O8m, žeŠ1můžekovat,ePmusbýtakmoykreslujIygregoriáchábonství,zívrcirioozamýšle,Xravnostetik1jejichápásxtalastKeasvmíPsyPvzájemnýjtahů žád mimenlJ.sledekkutečYineuživotX8Qprip9praxeQkririemavdy,XoHýi zvaaůrčípúkolůjȀhivruneplat,ýjimkyуxvepoJě-0aůkazyklPaYoktuӂ!`8ma(____^AHja 9nad􂀕?:ni1񘿘alrnCáx_:8 yimgnorzTeinprepkdyxk n obrsnnitř (Ăimitu)zykqr@nic鯀okPdvpolicaہjié, mzavrh:xav܄q????>PoQz؝͌`xdobXlcangiXIphmodlitb*by0qbiyŖovrL۩1čezíoděv noh2Џ@yzen@íbra(aamyAveli s*it8(enobuíqý Bou؄kla ob)arev"TroeP.ublj( (rok 1411),pvhro1991ɎnૐlPtu-k`na[1ԃko-sergijevsvdarxlrisodunov (v600)Zleva
:edukۓndrePpůvo9ě0ohli׆7/φfؗOOO54070?M3O''O///*✡mí`0m"Aem??og߉߁-r*o~/uONjimgbasneG950"`cindexpH076hmg4">   mbp:pageakჷm70؃T561oooohIdyžopؿ!turyC,albaQjeкtla(Xdůkuoho, poLo 90%8PpuS;toálc8taloeɲnoQ"žaiietáše za0ňřpytu8taG@)udete-liozorníˀ,eožnéiovšimnout, žeabkladuQto,originálnímrazuebylo –asiváhrdeAky drahokamyalšímizdobaHděvun@lů@v jejichvatozářích;ystole1jyěkolik číšínedna;žname krývá-xvyenovnitřpůvod!iko (jak0lcimě, hlav!ět@hoýčka2symbolu`nov144Jestli9pravoábqostipoe informadhalovaným8Xu XA(,i aogemgregenstvbptт!-8vu@las@yslyidAahя'!kYstupi,(ziň@.9'>EgregoriálníǃxistujPv mezí(BíhoopuštěЅstli0dáměremhápemeouhrnílů,぀!rostředků=re8zacevolenBohpveztahu Všehomíru,idHspčnaonkrét0m1em,(zaseeze,1kterůřipoi`odklon8Oukom`evémЇ urč`0byYposkytnulvobodolby>Pravdě-SkutTi,nformuPImohou菗nicamvnixsvěta (intimity)takazykživookol9ii#YX(ky pmužýtulturyozenyl`šaleb,؄&aubmneschopnsditႀcaa@iteisodXRkrachu:necupořívrczatvrzelAsف1Uklam ontlaHblvya4́0buď jɒrozumHnebo@hyno0ana.(>BTatituȜP`sálobtka,ůžeKcharaizpočázi d0`sněaniiLe(dovindrejev`ropPe`8slovy -ierarchie148———ˀ——

Předebezpečím ideHckéhoteismu,stoženížívánقoent1rmín,arujHiěkéxty písmech,souznaavatXrůchábnsktradicích. Novémákoiůžema2kladZst: ߉0߉߉">«14.nděluírkveaodikejiiš:o`prav,ehménopstmsvědekěr@ၻo8tstvoB0ího:ׅׅׅׅ15. „VxPXskutR;jstudxnior;éžys laPo,!6Ale vlaž, ,suv úst.“Q Jodpqؑ(7PiCtb@pnemluvhnapHzha;n؄єu8slyn6XGGGGF8NO@hyťašҀXpotHb)dří neHropt/+6)_">151f8 ނ////+hdž6dždžǮXxe-iclhat,upmezblockquoG/G>Vchnyk꤈ȰހednXrozporu Ym8oLJLJDŽO?suzunWWW62114Ge="2">152<ˀ/font> «Otrokožíískádodlitbyouzeo,ohchopil».akžekudedinec neodnesl dnýHivotnsmysl,akdyžtivě(pracovalituálproceduru,htejnéxakoxselůbec. AAHnohéěch,teříamylnhp@žuj)akutečravoxr uslimyjich „islám“LklaPm*ebuoberku)čteKorándhPu[oušíQniknout,Q BxuselirovnávajT byzažovih-etic()innosthčlka(Xdoměle-8myšle sv胈leIt mciڀ8alni pomocdíl<ش u1"??154slppoolaayjadřuXincip „hxYitériN“y(í na,s)čɕOOOzR#yS7«…ůboqzkuýb €pokoje.ak,ФáXBíPu»> (Nákon,rstWTKntsx14:33)řespbiři͉丨i`GGGaRlačG은rozličných „ˀzázraků“,teréřesvědčujíejichívržence pravdivosti%rouk.áklademěchto „wweěkdykutečtaly,souásledicokoln:

egregor*pipamatujeidaleko@enformaaitmiknež(upn(qomRdokážvvůlvládatqtšinaidí,tímpíše žiodhoad2ou;ojli="2ߊߊ߁/ϊߊߊߊnergetickyUvýkonPjšílivXdinec7''posky#mh tčiًH`ghzdroje????83??w?/ω???">jastrukturvoXlemHeaždýnapn@ jiat(AEye֑hr靑TH(meboprpda)HXechnyahiálnbjektysu[.W(ul>žádmyPnůkazÉ> ‰66777">HisteéSzradicváA()iIiomnožstsrovnal eziim tЦ(bohosloveociologJcha(uobsahrozsáhlseznamWRvyms`zw䑂modlitbá1.ztyHtoupB__G虠mo9m$yלtobez šd@ikUXmば.ϝAPu1( NmBodoče:J'7'' «22.nozMi (knȡX:QHo0y!Ȁ_C@hme jménuriTvy@ilduchOMuPni@HmocSů?23AehJros("Nipal;ꐸode@e`d8epouš 舁a.aa>(Ma@š,l. 7)ύ_ cenP">—— 3L'//-NaXlěЀli9ů/yڍadržujlidé,IůPoXYhxGbHhb*in(iduie`ensЁ1skžtIzpůsobiodpo խ#okda賨ߊUthlavikpériumumň)šEЈvoboč8ěka4Yzaá,avenecjjějšími̊xaHiideteismuOOOOO麨c+býtHhaleȁ04robhmɇxiPһ@elku7776«Zʄ0Pci155//xaФ@Jana___64563w]6____x;ږchle˔8’`stas adý ús(8pXupH.»(Lukáš, 16:16);«HledejdeiKrálovstˀvíožíravdueho,xvšechnostatn(zontextuyplýválahobytozemskýroyidi)udeámřidáno.» (Matouš, 6:33); «NeboťXa(m:eA-liaedln noho esvat záíkůfarizeů,istěevejdeteorálovstho157 W5:20). AakavzdoryěmtopůmȈpasvědec m,te byladstraněna kynuovéKa65316}8///,,H h8orickyzniklémťan8xučeɖpux(Zemi úsilisamochXpodedimmodnotjakoacíř–lešnHrouka6d8zevpchiliasmus“ (8)yomillenlati0y)ω4g56839///ܘCblockquo(6똏PtomnejxtšímAzrakemxznam exenceHVhomírParmonie|r( život..b>Milujst,oudceměHm9leqoos8i8vbro0lHo@PsrdcemOOOO2OHDá nazat+color="#f9IXnHkIejí,kazi?Muggg67471Wd60g??yX777703">370Zvcyqntotiž8dě`hʥymocahanbnemréyji4ɓ0 vejdeo8,YuؤQvat8Xhrobychux5">5xSduBprchpRshzdahneuыkek80udu3vrI{wwwwp6">6wt1lidu0c9omi8txtouhačoviôrtů;ůhazajs(d!*vnismyslůϙ///67897G-////>,qidȑskrytu:68206////=(Ychnčěklu7">7ův lňhomír,n,hnmuӚ`d,n`každou&u.» (B9,yno klad (Prtiny) tarzákoKniha,@aH1 –nčánu,j.nioríп///TentáؘtJN-:ċ|@dy柀miveške@D. (Ja14:2686:13). Koкxmožasiptam(«Bte-libojȎIáppRozlišení ˀpromineámaše špatné činydpustí*.» – 8:29),ože@v terologiioučasinformatikyyjádřitásledovně: schopnost0člen(z pozad(siglecnovcXmpuozvosituـposkytn8lověkuezstředpohem,todmínorav!aJho8rouu. 

A(štj0@zopakujemPPareavida:«ŘíkálázensrdchHm:enai(Bible,niha žalmů, 13:1, (14:1)).blockquote66773PrincipXpraxekritériemdy“8zxjimekp؍(baasi>ktickyYenT0Živovyužívat >10.5.gregoribenstb@ýkotročzlidHah䄇oooo163&h8܂////+qsʆ_Z`g̣Zpát1یo uda#Pvrhl`pktilojišZjev;pz jioHytupyipgryȎ(Ў̲k sťa/-s(m.(difik9ǁā#0s ljejich$(tu8WobsluhujϞϙ???ha,ěchaerPcě-živein9i9YnaіQorpo*pohlarůapouzghЬbeádmrem.Ǚ'''68959%4''///#Vy(řtohoHkomplexkračq:kolikisІ tíooprvetap`tvo _evs!. m7deHjednoqb.řito4oozlišraimЬobecň|`oj ýmhraniV@homíru,Zdvih (informuomor`ߓ???69346/=5??///*),axvoístaHseáȐ`sHtradi (lušitextmekaple 3.6 dPknihy. Šmak-vataótaPelarpTaro).@iБٍ` mnoh0ě@vlast miys ONКpEgypt* sychisovekIpaur8isewww69812gu6wOOw///koup"0ȘHxjpyeliicmmafpnsky-tivorg@zmonopoluhݼAde0)(irodx(tuglobditdoktríjs(p 8.4Prezaciép běhuXnežptyhcetچblou(QpoinajbPšvyHAaasqosiзOT_kulturyްۉPeWRcharak΀terizovánaakoatanismus167«5.i,뉠ýmyloo0óru,oxjiotomeneslȄpodoboslXjenžaloženxnihami.aknusaidí71162ߌ8Njnj///*,říXeprohlašujnamenHBí!leůh8povedeeprávnPalivý!="4p6.ci: „Vyڅvyzte žistvqDom-lie,eЁHBohuližšíostaty,sřejsmrts domluv!“wwwwu7.z(dyPbudنtvůpؔcoyqdtímucejich+0.»}(Kon,úra 62,Њk)WWWWUA s؍plý  citu (Maš, 15:6,7)iȡše kapito 10.4,bvinilrPus~sytohoepфPři (hzvaláko@Xa0P)měi ikáx9@tradic`rQchXj. eálnplodXímlastnh`egreg(`b".adoxnׄWWW372149oU1WWWWx;ch(zxje8LadúsilXipȰɄom(LuЬ6:16); «HژeaйuڢZch`mudrHpg 6:33Ne:ιva}InhBsah ůůpx nevejdePhowww72431u2wwww_/HAS5:20).GGsooomBůhjejedipplrek2:29bMilujopa,hav! emy1rdcemuP ys0Yjt

emm!p՟PpjɁ!života.Ɏ6">*     EW3*NicejAyz(o-KartagiRm="2">175a ނ////+ymboluВерую во единаго Бога Отца, Вседжителяворс@ бу и земли(идиым p`' .6okliכى׉׉׉ׁ/ω׉׉׉ Госпа ИисуhрисаPына+Q!динЊ@Āже v *денЄрежЀхiк;Qd ~3IJ/)׉v(на|у*жея ша'''o'"3''_'/ϐ'''#ас ди челоc|шегG Ј*шагЁXIJHтившۀагося 8 Духа СвятY МариYевы,очеовешас.<ǁ/πˁiz1xРаспۇ же за ны H Понтстелатсxдавчогрбенаo5/ψ#крешагЈ тий XьRниеo67/φедшІ쌐) At*щаxую ОтцаOOOoOJ7OOO/χOOONаки ядущ8*дитЗивыЗертЀгоDарср( буде онцЉWQ ggg="8ggg/ωgggWW9xоспА ивочрящЁeжеܑодяего^сMpыно лонемаDмаxлаглавіަ8J/o9W/όо ix&Yобоную:посольѥеркдьo10LJ/χ(҅ȇQayениЀв’oooook1ooo/χoookаюϲʆях,'''o'"2''_'/φ'''#ни каbr( иньo/ol(td(dign="top)4"ol߇T7?O-3υ gwt>Věřímednohoohatce,šedržitele/qmucího,tvořebeemě,PPvidnéhi hoooooooUgWW//ωWWWUAánaežíšerista,rozeSy0Bo1OOterýerodil ředem ěky;Ӏ@tlo؀\@pravBůhs, ,sséod`ty*m,krněhX`܎Oɗio__3___/ώ___Onoás씘ဃašipustoupEDucSvatijalě) MarieannyXlQčloemoo4/ω|By(a{ukžovXanůЁiailáAbumučenohřbenן_ooLJ5LJdžǁ/χLJLJLJLJTtه(ZmrtchQPísmaoo60pۀt"idth="0pt">Sv0podstY)Nicejskv*– evyp@mΤѮHalastiovy m0domito؟@ApxIpchtců“, tj.áradrších@i>ze[@lou chH0amo Kri0)DutoanonickQvangeli`rozptýli1 text ,kud#šiȅXchop@vyčí@@jako@elYí. důsleHo(měloaynaЋi:1pGGDěří /-*?=ʁ(á…(Hve@i 9é) dáližůvohi/symbolxy («вhры»)kQ?WWRTakhorPye@ArťansXPzalono-Kartagin m󆷆yegreg胺bZʀ1zakládajhe175\omysly`xnilaƒ@i@T8ara)ikalatXiro╠yec xociologžpse0GCrouk.Žá0smyLxuzac:odĆpoIzApošůmssyil,䗘Mn8očpokyn: «xC`iříkámۀemě,ovězteaXtle;olyšívoukromí,lásejzetřech.» (Matouš, 10:27).udeme-liedyxdpok dat, ž@otoikázáníylesdoprovenoějakýmajnAučemenroaAc,usHi tohodvodivakmípadě ristushář,Pemohlýtyslancemožím;boPstlibciGD؃xjeůh9nrozdíluezi΁aata8. 

Koráam9\praRnábPenstvXhůžexovatXsotePHty,뀰ékdorčil؈`vol: «T9Imluvoczejod a (súra 58:11(10));K`nesYedliXj9žn؁(9sebekrýdec, hstaXBoha?d D2:134 (14P.όόόόO`mkmHidhi8árt`Gautama (563 – 480..): Mohumpťas8alsanyd0pona萨zav@idpii(vyči@js`citaciVše,mu1sp`hu1jallLblockquH6󊗊VooX9__to“doklo9st5zneutGGTnam _by8gou"Trojici“ íavia҂ až(ZitečsHlitoi,vy mzm0u(jinoـ)HkdneJ`vyklaelfory ȭašla\(yIazabit:GGE«Cێ8i)iӓ,9nijipezadr@pvšPcOnܣAށpo`tpNěho.moc1i`ud!8ٮ,35:2)GLJLJLJZ`ociologic8chspektůhrдeálk9variacAӟapoštmav8ׅOtrPouchejposkQXbstraorzz򧔖Ya.ΕPnhhby0íb|al#`ov@i du@dAPaXotїڃPu.֣рћh0oؘi0ťɔ@k@bvobo9Efez`el{ah6:5-8)177<بuB??</πˁ?=V؅(extu˚/ ؙiK lov3pXZemipmsmysdopor,dočasDerir8ouhcharau,!ЅQ d8k vy؇xyvřP@sp )`fliqÜHi>nezávis`AppZavمz uhzaet1Qzm`yetiktaixv0njuvájpM yayhnu8Ȍios`l0eproim*/؀ohli="2W/ϘP@írkaménaɥ\nor77`)yIs@ěk(Prozum1davo-„eHZ“BoQydepsa8: «Busrpělnakazl1m…»Ȃ p٬CϺϺϐsliv(;dyy“ (včۀetněehoerze podobRuskéravoslavnhcírkve)řeměňuje „svépdruhuuchoálenku“ Takovýmpůsobem(_^sYrámciibl0crojektuelida ménuohxzádoplYí:0WRulLJǀb>8(ivotii9u –sqalXnacpov@ ohyoo,pmíthsx'oopǥG">Px1hodůvopg'[PRonfliЖA a/yc lHwktrí`glob9ýznayyyčilaaG.דד׉҈),douxmBpuڹHcazhyvit+i`xxitériuavdy,analp_textůeormBzva @rkɳiů,lPses`noakponkpB؅1můžaždý titude-atwZjevJ8ozqtvrd(dno1Kadvrhdogmpboh9Ԙicirad2dȗozaly.ox*ą/)inmotoЉqRusuižrakIučíAěhojm؏yleBůhpailiedlipoqhs(tcon)iPporH Jq4expzPlx Sobě. umȂq@s♸oPčQu oděď:4utb Getsemhry: «Amni(tenk(osud)»u H>tpkdbsophěq(tj.takdec) Yvskutpochyp;8 @nIom(iXauIdHdy (vJklaG.Ӏabluk:aن0"m9kou) purp(toerۀavdivěnámo“),aopakůhejob pozdvihleboťocný (vřekladu.u.račkovského: „velký“Xmoudrý! Aěruníikdoeziidmiísma,뀸byějhuřildtím!žem -hdenmrtvýchvstá)budeprotimxdkem!» (KorH,úra Ženy 4:156, 157 ((-159hv textusmelovaučnrazniliy). 

Z [eedyžnéchopit, žeeznouíru čhěkte)záYsv釻om8ij0რvůЇcel9lnočet9všeho,o)uh,odpodSv@milpmohoucAí.VidiPKristovyHpra@ۅLsledplbylo0romadhaluc@cѓ)l(j(8st(poštoří polesemGetsemanYahrndl.ut)acitom s!@oas0kůmaш s. navzdoryXkevpmuxrsȌdobPBohaTӅҒ2ecjoo0Ќ179SociáldoktríIslrpjevImbra8ymeZ :0lc𚸁PZeúsil)xot}deHm:WWWWU«…Pojďte3uo`iYvY()2eb@tdruhPaX`!8ߒߒ77638ϒ80߀߁/////davo-4ářqzsob}Qnedtoj.Boha,terýxistuje. 

NepřekonatelnouyážkiroiblickpjektotročenWW…??,eouze؃xivglobzac`budeíaílastolKrálovhBožíhoemi úsilímamotnýchYodhd!mmzákladěavéábnoP,3osvoboz0тposedlagregori)iUenjmhrixxadeteismu>10.6.ěda >Funk 1život(lečzajišЄɌhȍod(둺Aa souu určitpЄX, G@udávajixpӉmoci.9߈߈߈߈߈ٌTj.absluh~:'??:VšiI.zin.dominuHmstdkiehúkolů:ddÂQchrbů/`c (vizapla 6.4),*ztah8Zm'ižebo@ýtrganizbo.OЋOL—— 3L'֔akhlPmBuuplatԆ8גNkplnevzYaG ?7 p÷10ъpieckzkuuIm*pro(d8 efozv9urؓ@(hpformovatGFako󉈀jevw+c؂bezpwomadokemSg'''''>Tak'Ni>Obsa su@small8gŘbý؂l auixۇxintuce`טְtrkvXv0`?iegitim(nevisP,ty4pavb蝳neboszotroyd9pciYiteismem)Pro80dkuJécharakteruހědeckovýzkumné činnostionceptuálněodmíP@hobsahuouhrnuázorů,terPjzványaodnorQ„hznal“,ůžeýto,oe rámcihd ce řízení cenakoaz pozicipseud"šarlatství“. 

Je-PKsocibezpeč]av mPstaOzajet9ibliprojektuotroč2lidaeméBohp8považxa3grafomaebo1satanismus,xeozneuyjejíciڀ8u.ojli'="2''_'/ύ'''">NaruhstraH鍹8dyvinul nmggf,udea)vznes)velmnožHitek neúplstematspxraA moriH XmhadektživoaodídaHHtřebx8olensvPggg`/ulW1emCharaěchtovztɚHsi2roka:1ech0d8us1čtř`ižrوГXdíluhokurzu.ro0ㆻkyip1roknýmpapliaz,a@WWWvni`prediktoruSSRvede؂praRu`k`miroě?ameť@hedlas1ahem… (aypHzérHK čassituač. 4 (64), 20078Ktkkapito6.11kologmakroe`omsystů)'p&6'''">PPtom:ߴ??יOϧ áklaQ#způsobiydxdvládoo,eží?'/σgON`je湩rchiho*stavlůav؉Qiȩyxauity,ooGoogooo_|maf@py-korppti ƝdrhlitiѠr jeqodIzHțItaspȊEٌ880pZmiňujRj!dity unkjak` od:oo׌'??8Tomožňidoov;,fesaHíše5Hiqvejہhlaš tKSBXqa,Xerafomans逘nbyQdalůbecháhsoz`edisk*oamopezRh,tвydůvil“A^hGGG߁?/ϙGG">AGI AɩotročlivyplývzteAé8yrQincipȺxeH*zvsvivotěw_7Naoxchoěyt:da 182<뀀i> „autority“,teréeeřejnostirezentují,eboavHvnímá0ěta,ntelekt,9principQpraxekériemavd?)0oťiaždýozhodneám. 
<ize="4"> oleight="0pt"idthc>Aednohoánaežíšerista,rozené8Sy0Bo1ho,kterýerodil OtceředePměky;ɈrGo}//*StloeӀZpravBůhsBohXq,estvoXrQéodtyχXm,krněh`o.χφooo_Xwww/ϑwwMOnPoásidiဃašipuPstoupSnebeDuchaatRijalě Marieannylčloem//'oo3/ω|By(a{ukžov(anůЁiailáYbumučenohřbenפLJ_ooLJ4LJdžǁ/χLJLJLJLJTt(ZmrtchlPísmaoo5/φVdedí*iciWoo6/φFznovudv؇oudit ži(IJe Krá h8bubezon77goo7/tr)ablpn1embjustify">Lid vyzvajícxroukuorickye۝ esťank YjImfikaH(počínaHkatolsmemavoslyXnmkt(hrnuӂv sobě„mesiXsk(dy“ ./cg`ailepos=0001677744468a///+)ꒈdobuh9!esPd9iožeXus2lоbHnvů0u,b8bet"3 ížyk۫y!hpastak (+nejmenšímy,teét!ktr8)rvz ed` @Hru"kažДinadcházes蹘u@k#Xjež{07Ǜ770A|auceleno0ámfaktoňutvrЎ:ڠO&6''#VaWeůhlovi6Hov misiujivyplnil!(b u u(žlimluHohailjrd_____YTj.6yližPmá 0;'nH]ikHzaruěRdušineíن߆ܒPro Qémůžýt@e(!it s odkaztexty·yZá@kMšhǖτDŽDŽ«Od)yXčJyznamovat)A8ků muítruzala𧙕`rpodrchlekIXz,zab`؉pHdn'.etr0ostranxCkárat: "Buď@uch؃Pane!o!nestát!"lenobt08eklhJdiessatJka@úrazXpXsš(@n2zz č0a!"» (|, 16:21-23).w="4(|__dth="1em"lign="justify">Jenžeotoenítenografickýáznam,evangelistovořevyprávětoho,oakiapamapal,ím8způsobemyjádři職ámochopil.

«Někteříěch,뀌tuojí,@okusmrti,xdJatbSyna ČaYichehoSvým8vstvP.»469 

Ještěni`domluvihal0stupveduen,terýHmenovxJidáš,edenvanácti;stoupilcolor="#000"> íšovi*ȇlíbneboťvznak: „Jeԅohibqočím.ʃu klɅ냘c)mrazujyna Člověka?"»GG@4(Luks22:39-48).">Teď8roberemamotnoupizo ox@akolnoX.ǃǃǃǃPrv:0`Ytrochupnými8vajíáma Marek04aimysȍfvyz)své`volpooly liarj udou-H`S8čns  vyhnutelщ߉߉߉߉«Bdě''''$ֈduch@xháalěloXabéx (, 14:3h'''''Avšo m8é1vojm hZmaojsobsˆ0ňv dokdyP|íamvratА@po؏IyPotPpnformacP܌ichȄh8بvji8sa9odch_="2">470fa뢝Bohͽe@ub blockquoȓm6o˓oe=neúčastniѥ1šsįHQXwkryl;ůã8YRA0pttZčá" ,e;tazaZaVjecztxJ iecrokžMqዺ#ypm`zpochybn pouzeز!i{uiy-8WuAoj OIggP8jmoutF?)é,a0bӒ( T,znamenalous?ýWvӊopap+vymýšla(.Էkuttvrzkonu\ϛώ,UhOpuyňurohlsleduj Šذ9rojas1leovrdi ětýkatu(KnihaudhH2):cr="#">«S1uvažA"Pezpu ka:yK8t!(pln šivot Huěk lékuzmikohHul0dezQ i8ajsAdسmudeme`byiCi;e(vГmₙedɇHojiskrpuㄠsrdce.˘zhШ0Ȅrozi`du ly؃lehQek;ašeménoude časemapomenutoikdoevzeašqiny;áš životeozplyHjaktopaobláčku, týlíy0olhahnapaprskylunce,ražejehoeplem.eboťj`íjivýín,nmožpodlHivůjkon:rotepečetěЇzpět přijPutedy,jm؀dobrýchěcí,hopv؆(stvořhrychlvhádí.patřiojněybr vavonnbmaYmxuažádr!kta;xnhpouyůží,řívežvadnouzAsnestiradovánek(aom,dyaůstap*ledɂbujnosti,phprávtlos.epte1chud9,郄spravedlp v@neměoxdd0xarc@ysokémku. NsílhPáHydS)labékazueýtez"t“/σσ (vyčlenilis1 citaci:ůh@a pPě!)„Počíh0'k`:,@nrHmůmyk@hpš #uF?OJ776x螨edur0brejvyšší)i zPӐHí;(*,p lz1Bohasseb zýmospo1m;)lobžalobكymýš8爟">JHbaXheno8j(@oo?:ňtPitkter0uTJuu vo(v`bollavyouruhXš艈cy :Pvrhl(с؂iѕ niPblahosmrplouCotc0Q.Ј1ďmzda[3ySzkoum`@s`cpp`e471a߂////+jȌ"n!x y,nigg`a//ch(!Rrhnezuků.yi@)0tupA1muہ0mír9sdqKairpěy`dsu19kxXђٸhdozY`».>(Knihoudr2:1-20)."> peight="0pt"idth="1em"ign="jufy">Pěchlovehs9važujíchloduchů Šalannformkúklad`or8ův:To//alzlGxilejibzntajemstOO)“iodměnqne)HoctqbezúxadQ.thořilhěka t Hi(brazSxxxčЀX, ďáb@aHišPv dt؊)kpatQЌ@muakujiǘ24).i4h(xxyhpn „$x,`k1ťansk@rkveLHroz0rѹИovxch0ror8ztahiH @akQBopisuskojazqʷ iBibPxtom8úryvPa߆ܧíslY@udX PPyHlb`lؓ0jap,tyNoPm ěudeme-rtejnmuincipJ},(zbýY*! u:ckquot 4677Lb>ŽȍAýka;Ia.Wdpxd2b>GDSuvažujícímiahrávají KristovouopraH. blockquote>Neúčastpoštolů modlitběemeumožňujevrhnoutakoživéniřímh–ednoznačnkonskxsvědectvíanebevupena,terpedešlohokřižovxí: «Všakikoliv,jej (Ježíše)Xzabili,Ȅ] len8impzdálo;09">ru-77>@kdxsěmoHlXmíI(tj.0Hhlas>mG),vskutkupchybáchDGGnemtomomo (d'!aledu1ydohady (vRkladu.Ӏabluk:ří0pouze úsudkem“).G77">určitPWWP(oibta0sznámo1,opBůh:kopvihleboťocnýI.u.@hoveli؃cmoudrý!gAAWGnd8ezitkyísmbyj!0lCtX!zem -vHzmrXch`udhpron!»(K,úra 4:156, 157,ujsmeextraznAmy).Ssize="4Ȉ4[Kdy(ݥH`3y`e-PvyzýPusicházji aP3spsychi8mysHrgЮ iP 8ma0maejidalšíuBx`Xpobyobsahoakželiši1dxhop k8onuΉq(zákona.?7?D賂nost přímoouvisíemyslemristovyodlitby,akěm tomlavnednoznačíšíatouš,Hrekukáš,řežeYjejichnterpretacixuj0iovédchylkhkexýmvrátHeozději: 

«Abba,tče,ob`jšeckoPžné;0ejmi9neentoxch;ecoáhci,ýbrž <aťJtane:oplnilisk ciproysvětle elk!hXoPxtu>ATy9eš» (b, 14:36).''''%Zěchivodit, :ulb>Bůhe
,ůž@homírusá tvořil,r spraveskuteit0d8S{hblahaPdur(;AOoRPdnal؉2tojҊJ`)toučáУo/ul??gbS oh8 tyxdvaktjednozna yjád)kánonuΕ472faֵ!uBůb>8Uu.dogmSvaT`nazýJ;Otc,rů`mxb>Yc0e)6it:dl(A0zxBodQHch;svoboQvollinAh`b]naȀuplXmocqr4.ʮH:0zdorymzlȇic٘ilu (ui)pt ovuphtaa!)Pladum[em.ԡǢblibodAásed  ozce:ímey0bec,oiPkubtašemohouc–emYdřazeHytSv(p(okonalq?ednodpoďuȅbkuaainejxšímQnek8úrovhkaždéalespoňXučetlovýá:«Kdybyst(ěli2á:0Mixrdensthc(běť“,podsuzov in(Matouš, 12:7);ʃPač@sej 9:13)>NavzdoryfaktCě úPoKri,r novokleverkjxHom, žeůhybralkЏx;474BohȤx@ujeҨ L@ka?tblockquo(6Jestliقڮ*o@p JeY.e_Zii@abránX8ugggaldA)ovu!tbuIGetsemanskzahraxɴpIao@ýmysle`anqBЍPqsp 񏩂"u2l؎1 ríewت٧jina` ؅ZěrXH􇈂Yáڀ(yživ m*wwni<i؉wwNě䶀juezmezAil㊓it,tX0tiቸtoégpuat;yvyzv)z@kvů(pCli,ɢzůzhůxaӣupaɆi0ؑنjoH٘tej9jakoiichaIdkudál8í!Aj;Hy st) svȂ9 „xrokleveapmohavdXz8š8)roct; Šalamounhzeقk`k@hle0n8eȕЇgׇg֋Jslancke em;9zhle`a1Xdavؙažza񓘦Ynezapšlnadͣ`@ponaj8a8řiZřad铐nonuaté) JZ`evangelaJan,@oú9PudDfigur1Qku[aJzoior8ků2r`pа苑ch mlmpizeyEyskutecxh£ .uɃtozna1'abíЩX ,ot@(olkonstruHHoukyqn ch9tůᬹa뗰d:Plsvéhovědomířímoohu,euzavíráeedemrostnictmidmitvonéhoísmaotlačujícíhlasv. Janbylakoupý(bychápal životnXsmysldálHz Getsemanskéahrady,en8udnýtše: 

«…odeležíščhíky؇okedron,deylaaamst(ilnXȂ-ci.a9JišterHoil,nXP,oťt Svýȅ čaývala>Tzpuddílojáků8mu8želekněžífarizeY0řišli[chodXmi,ucernaЈbra.1ěck8co)m(kat,yja klim: "KoJete?"» (, 18:1-4).׏׏׏׏Podleanatedyq,eYhHtajnveadAůos!naɀP;mRXivol5gc;Io (z)ovaiskPmilKripa)tXřt@;k „2u|doИsatan476Protvrhؓeůběhu8pův úsJroukHemQza8menukmsáčitAkepizovniých_1m8uč8ěnAnXeswi9do(la9I9tdaևyXuФ9 Ppitbpo-stliua`(ak?փite:@a¦І̅ؤБtrpÞQěj s bavil.ggggeTa osobitЏtexoví0ﺹCtvůrci?Q`t__ rv`esť1i0y@nevi! háp̲@tyuЍubocpociťrozd`ezí!poؗXX.Pzzi蓐yyx8z08autoritatiy-ši8tel tiɅHdklá@H30měcےo`BůhfexujeučaikourtYk讱s;zaá{ psPvol(k@cenh!i' šířpol7M-etica߀šu⎜a (@0鈸 *ladȡher0ruHjazyka),{roj@mSd@qѥšْPjiaíry.mysl男}=9y:''''%«…Otxůje-xmožaPMnnk ch8PʆchcITyeš»`>(,, 26:39).G="4"> 

Smysléam0modlitbyareklumočíinýmilovy:????=«…Abba,tče,oběešeckožné;dejH8neento낐ch;ecoáhci,ýbrž <aťetane:oplnilisme citaciroysvětlencelkovéhX@extu>Aty9eš» (, 14:36).@achxni@ycemrtoȎYsituac0oěznikrXdZámězpůsovycPzecí@zaranilids0qedvivᆮ nemůžetIyurčtspravedl.Čߌߌفaӣg–ror)coqA,piuӅ{s@Pát pouUnečchkpodexyhlášȅQneomezWTyt@skutečPusexistҀkyDouJz m0-etickíčinnopaPémpad Z?8yiQmlišilon principi évol(jmkajednot(rȣhnyhaI邸lmocenckmi.a _sӧ"vy0نcmoukazuKo:WWWWUOnmilosrdtуvinrJe)عsú6:12).ǃǃǃǃTnazorutom lépʢ腘hqtekW;aX u@p/????= Abb@Otx,ԵX;ej8ͱtenk@ch1Wka); «»?e).DžΈJchopitel@0itKruspsmysljádtxujvhjšíolbslov0shlplumoԟb!textчX({+`oukdoA č`ktblížeН-Sܶ8obayzáqȦy XuvztapkHtvo(u֚R8(ubjektůmmil, l`ÉyXrazXSvnitř`I鱸0qijhitHdlýv؊!uΟɮ"ni(yli:^zPwxGetsema8ahrqg////f!žádmbsple(ctWů. „Sɇulih“hrnečasqglob0civzacI٢ tastrofunuЁ߁߁ٽ1AychQlaizxop8.2ho!urzu).h;uRěHsil١󫷃Ayjaly@tivoٯHdiv)lo.džhhoricH( oylHamJp`ku z,j.or b?edٞcurƒíle:hnXtpů1voivilizace,terýíyhovoval, přísnýmozdělenímid`obývachlanetuaánytrokyzákla8ově-rasovéhou.

Poeléějisoučaivil „styjulisí“ dilopolečno؅dávk`šíř9nalxPaubtur jeHjednotlivývrstváchtěÊzemmožňysvojitiy či(zlediskaavu)Pdřazchop . důshkuose8 menAmi%PovrdXYivisItěLI)um0ieežȀsamozjétkutzneuží.  _____Zcileɏ׏׏buvůšiřXXdrž})duymyacprXkvšeobla:život`gi,byhjir(dnicxPshromažďkGrůznoroinformaohtakwst|t. (T)atiXHnujeava 10kurzu)Tengl8l*`trHHnaHdnů(zouozvatГobPenУronohitМ0čá podob@udeckZho*titulX(baka,agi9Xkandktor,xpkore0ndI`ici),svazů,litran,írkev1 ierarchi2daly ɭens;(porasžP" zeInoz|)áhphyšší(pav¡ 0ebč.9exu)/,זפiccQneboť n"IdHutaj"a,q@ toep*qípbATnijnezvielňahorȟڻ)omlǚǚǚǚV˅̎iH'a/m1amezi0žaoh,paekÜ脼petixisciplínuenH΋asprd/a r؃od窛pač9savbodyolТoQoůmíЖ2 -v (mmháp`eapob aQ%R/d blockquotT6WWrádnéxbezdijimky8á@pybNytv 1u@idPílneҌmɃPtmilbAou 𗒁kdopuštHodevHo kXq0desiȔ–3I0úYne8HȂůhq;8p\̘,馨e zaZorak@`478společnostodlivemierarchií „světovéhoákulisí“dvrhnerista-Mesiášeeosvojsiakěrouku,tePsal;ojli>479.֌uyϕápm@PA9ezbýn)buďbIpokusit5'ۉvzdory{PI0`ppa0OOne;snahuz)J q؂Dn(hodӦíRaOON[kdykolivꌸUplpod5ptrolozamcoo ;@C:*namel pšíft.α potbr(jenܴ(uaozvih(Д!ǜěeX( sdky`{agieikroؘ8ješ(io@k`fantazizbytn Islušcé"ju1ň9;QamoasHțnepd2rezymhukama. XS]OJo@pTavozdánlivěčividná popravaMesiáše:j.yloozhodnutoynést chrámuenplatnitůčiavueaktikascení –ystériumxzabitazkříšRboha“,temenovitě0maapkladxe0kultusirise Egyp.ˀtusělovépháslémg2získa8 (ích^inečnoázracpo7hoyl k.avarovanýbkemsnadnoožHostptamamxtřebujete,Honom(iede(le-tceuiPk8ɀБ(ílů(ytyčmQHov isí1.Halgoritmi@uvybuzzživel@procesů񋢄aXmeaxlůdcpozemsk,ʂ podAnAa480NaP ďáby úIy,aneuží@svatký),0jdemNonkna(žku:GGGGE«APjarchandMiXeldyžeJPemoj)šovoJoxeosi`atracuj8`soudXkl:ťtio[8ku(icay:otrestej]zHosXin» (L(udův, 1:9)OOOOčMHiemfe?eefe vXjšímɎsatanistAazmagicolor="#">ají:NWW>Naplňůlmo8bcheeAeid`i//(m)}//);__">//(.(,V Ȋpaث^hispoštola,iáhxSaȪ yPpѐ` 9(;LѷvykypaXjJnoh:apntruktuxuch؁ zůyiȆ9azby egre8yivؚ)chyb@mupdle:)Bohѐ`xmi` PЊtkXsvPd!ola.ԗnahá,evlápmdo-lunergiin!t*jousiAfyzi(ProteXBJíHjvlasXuhh vyř҃!=`dЄ`0uXzrt6zipt_kolBfikaci#a. gggggAruȕúspěctohoscéؠInezaanliaxkhkutsmrti.ˑPPsvět:ulisXjá(ojXy@ší두žoڬϊvyhtdpoka4kůzukɜBí,xi(rozbP,aPx14)elI@tiB˯rqmediȠabec0plXHdPxreHzimitaeQܡȁ"h ukž^nevedekoz obzYnџAkJ2i8`(ii襑pouz 0nq0y/ϖϖϖ>HœyydenHpxobzpg"msr|nءzkrac!ybuutrpotaelktkrz raД񉋏8w)ych𴸂)ědomru8ral;`ҋioh hilou ^PaehyAúžeplun@ru mIopnacheЖozicci9 ɩneӉWH0alncílarhHvulzemiůsobiloakalšíuka.avíc železoy0v těchobá@relativněrahékřižovánpŘímskémmpériuasovvyužívanýmypemopravy:oholyne,možnjinde]tžitečji.rotoeQhobvykle`potlyrovazyneřeby.yobrazeh,tercírkevtradicievládá, rozporuYzpůyé臖8s dlamichodidbitXiʅhěšeno,léháeříži481Ust@dnictůzanec`esryhXita„smrtIzoha“ jvДAr.e-li člkxžakzeml,a4eňatčasmuskytnutaékařmocxtaručenapivuX////+MȂp`iv[otvrzusdeosephalavia^v1é Židov)álcenformA ompatla1Pt(jez8aro65`letopočtu)inozȋ0júčast`k`odsouiXeѐ!opao(,oQCusKusV!*uchytil ٪"vel(kespasiana90309482πP7///+,e(lіd@hQzRxbýZznámQ聠d鍺om@ěniai08dlousstxiunثXjimifikXnou`éči;dyPdva@hsten1et PXl.πyqedy šanx#yȒpm0za0ut,l[0centůmpliv8fektߚ;Xpsychikuavuznˉiō`maj0úmysluY*oPeܦȐ^l ,ůžetšesnoblulvarfunkč8logickHzj(y;*Jmlidzombipole8ěstwkultúdú.߫JenZjeuskutIAuPYȮ{scéؒh@t/qrokutoraudsk:qzaPbKriviniH ا,základu9QpadlӀhradiěrouky (neboť ŘíڙxriumozšiřЄAraerincipuáenHšeَ0i)GGGFZa( ptxlin@vsJҌkxaznam`h kx8HexPNpona:1sanhedub„xhr“ (Mat, 26:65;arek 14:64;uk!2:71);d7qUOhK`lPů“Xj.iv)seO 27:11L, 15:2O 23:13;an߸???90821/=3??///<18:33).poohB`aQ8~HzЖ0ýéd)Pzins Չvzohaavol odezpo cem,hqsledɆPreHtvrd؜#xym@oryYsesťansqdsuplyvytrp@snahgGoqžapabu?-j(hXuvedy)I?:bzv0Kȋi(neompokryfikodovogelPw7777>OOapokryf, kterýírkveezařadilyoiblickéhoánonu,ežednešníchXůchoval redakci,jížtářídhadovřinejmenšímaonec čtvrtstoletí.eněmevrubXopsbjednH((ěci mscprokurátoraauto0děialogedstavitelsanhedrinumorem.

P,댳zl, žehžíšbviň"xouhӄXtiohuhpo0,oyslechl.ovtle: «Moj,roro2podiomrtM)zkYš9»,vakvrhuŽidůmDJe-Ptato@ečax,ezmei)@odveďsvsynagogsuHZlodl@pzáa.»Piv0máPbyisou WVidPPilviu(T…keůč,퀈býtka %jnaHžkaůhlaezvšimnuȈdrHmít9ZtwdlXomxف i klyhcemebylXpž»xi>(Niko`mevangeliumiȝzborkupokryfyarٛ@@esťax,Pb(pčnostédultury, 1994,(r. 50). Aťrsl^zjatextAepXylaXponek tdkneb(@zQplodempeatieukceplynulhihr+rehtra(vyXídaoo)ohledu)v`kmýmo8tQmnozlґج5dv0tisichŘímA'zolqzatay8dovzpltšpičkycze؍poujixmúčei,hyآ)w9;odunejané.QTakpinHP'avda (ڇ0(ěkutozaXnmpppzuli)yu j08aztrH𖘥0:魁yhl!i_A0áldoš8Rzna@آߋʊnodavodaža@aWǂ.jja`(m)situane0itnebX؈{`n0aXkohokٌhmusexob0mrepre,ꐓviptkanonAw΋: enkusVKrВhJa7:32; 8:59; 10:31)Cxcschliɘzolx9ny̐!a 8x!rvHpdXqSaxl54-60ꒉXiudouaav0( (mvybxIpvl@ǯj!bvžd`xt).ct0t dppXj1o.akpiئxšzarma8zscéekrocesiaM8МhAntik[stIt(mtvoecifu)y1XJ) vypЂX=tngieqombkace,H1hdobexPϪϪϪ>ToztedůvodrФ"ilátA1ѣ1`0nH)p3Hdopt.bvi0!„rouBohu“ohnaobjevi誺 0K l@Yů“؄ɂ0rokyzniy؝0stimpérirKt,ㇹaucháhxupglI[kypstejoX)`8ec׷atšili NȠHkenchoskrya`@HT镸lasy@zajeBibli.bheh"uڹѱeýtHmX Životu;zatycítit globálnímistorickémrocesunitřoci[ řízeP, kteréerozporuevědom;nátixatu vy0dukovanouedřskýmystHem „publicelations“ (íárem–ubkulxrácH veřejno“).otombiრchvhdhalíteavlt1:akmiledekolivYBYřijde0ečagypt žrstvoeboněžpičkyudska,svždy0ichni jH účastcxre`tohsobyamPa8yj*ځZčlenobnzspolXai,amcoZkutEyor8a胉ajPámooktríny,QQjuje8hčemžezȉuázthnejtvrdšítrandiscip@ hirchhoaac (vxtjnDí0tOinim(evznik򘊆a@,oJjahpozortevQ0neshod8buďdí ětaoȃYamBd,mza2el rytxmasQt`8 t. 

Ř؃nhedrin,Choqtaifixdir8a. daȥXypad etev!demxtr`atolognvX'Y3ekeSovi.nbylatupYzkoprshςyrEz obavPudradiXahvrženců.Ԍšak)|PehdpnYkuhmělGAýtalafiaMvelxjdouYscéhYmriazabizkšZboha$b)vyenIpxa9nčyvu.Kdyu(taWbggpvedlezҀ kuspokladȍHsichppsytdrav"neXnhse zombiejne82Polžírg0půins@. AHjp߁mrqeeQíramCk(aeuž!a8ritH:Ilech.ʺDpAunqɶmáisIsHědomX1eiُ݌savjána vzȫIůd8ř҅An Љbsolu1dvlX` `4PDeronomia-Iz`eʨ0%`jekt otrobidstvnu—izapia 8.4rdruhYMkurzu)耉>Axři, objȒiŏeaeylučȕ9(ni赸Q`XXlumkvGGG919257E5GG///CP7@ takus i`aa-Mesi`ezmoc mэilc8)ؙpjeXsٸiamo؛J@,iЄdu-Sk(čj(m!zjev ase؃Є |O924906///*,b HXšímavAh9pZeěp(pȎȉIinok9t͎Hr0artky);ˉ{䉶toclegitimhierar@jҒ HitȻZZJr,jȄPz"mIsHdopuštploȁe monmBƀx_@WWg3788><fontize="2">487< smallAup///-. Aencénářyldykutečněpuštěn.ristus:zatčen,dsouz8aydán popravě.šichnilastníčiiděli, žeaaokoaidskýynkřížiemřel.„hpochovv jeskyni-hrobce,terároějspeciálurQa,en`…dyžstoupiloo,akejHЃe!a „vzen“mPbýto;táeůdcem-tmohem klAntik0.as8cutrpachvéhoexjiz8e8třitědouc,hiběhnuti΁la(azmatkovp.velmep`epiobzvlxhhdruhů“usehpo0hal2tétoГpdy-SDopuamovolnvývojetuarychlynaXpcatЙǃ–ijenanebevڀ, (sílixřa (nzibi8agregorludůzjevj߆avoHRmezi{udkykblockquote6txbh@znatenpĎXultovmҖglobÄrozsahupmnohetskruHtomúmysludmani px`ytvoZoXšilpoluúč؋ie,Pz  mohY#P!sȖiíፑbioHota-zombie.ʤʉNJhpckyeesťanstPhlaPčrВopíru Kum٤8muy,vyc u ěroukxdczejPqémoxite@sedÖ1zavrszlžre <߹߹߻gaail s=00016942828///w??Vz dȼ`u]cěřPísm`X(rocpzaj1neHsdnizm~mmo@Bohhx7011804897'%8uO,RťЬa[záklaryzípjة1itk觨h$eJлȑ߻ߑNejz1šípejsejHYásX( 3TilОlrlixقova(tRcesPPamašku:«Saulšješ ح dXtpp(ýhrůžk·8F7 P@ěŠ:oX@ekȻȩžádhod\doporXurynagógyvta0áuen hl(XkurQŠ@vtɊJeruzal(a.aĂd( 0lkg,PPolh+0Hbtzb PadlHslylse0 mluvil: "e,Ӏ9!ročnedš?"@ekK,neOn0po Jjs`Jؗ!š.="4spangcolor="#fff:eJ*👓١hzYXiodcům." Řdyoz  b`؇!ohc:Qal`A  V0ňhdiЀ`xCcтtM(`=Srzelzůtxchopn@l;8icQaXnepnikoho.sv8vQ(icia.Hsvzxu`awun+(jedlepil. 

Vamašku žiledenčedník,ménemnaniáš.ohoáneiděXavolal: "^i!"ndpově@Zdesem,ane."Smek Jdinedolice,terámenujeřímá,PměudAyhl8jaulaarsu.Ђ 8modlastalounakěcházxmuž5kládnajuabypětlha,nlidiiHpoom člkuolik působTvýmvatAveruzaléakéȄlekžílnoucPtk`taždéhophvzývЃ0;oš/i,eboťn̈́nástrojbiilnesl5rodům눘lYaynzraelsk.ki,ㅠšechmus)odstoupitroI߁HvSlAt0vloRXahՀYůjrat, kxb@-Je!štjev[tcestě;hs((byqX8uch{Tuo0čípadlyhny,肖Rdal0křtít``přijrz0S0tila.Ӂأiy:začvQagógáchpat,eΓSynŒí.֣(эslyžasli8To e`Gen80y2adHyznavt I@m!Xntqv(ut8vedl H2* st e vír ؀aRPúzVqdhkdydokazovato  Kristus» (Skutapošto`,l. 9)>@qedy#퉸Pav9a@@Xaformo(yhoricrenxsťanstvЂikbadateudujЀt1tJ @('&Jna9at pinism(latin)–!el).a8$dnopibův77775:WWWWW«Vѫ莺ďymckon@tXaírkevQra#pPe"alióȹIzvhȾxnenicinJbruovkt,eyečny?9spbuzdIԈQovIktyneuؔ08lo` vrchzZ@`jšíX.`J؄pPohu r!iHvyut{blahkytu؋* 1de`osvobo9log(l؀hluborafskryGGGA؃sooheoHQ,Pl"elchٚ0oá1X.ԧ=ڎ;#ńNǃ  PxhzporuyL.΃ojsročnyOIro`obecauhenovitnaSЀ؉)situaci, 1907n6o˘lcer">*     Eblockquot"πȃOOLOdbȌ:qtu:pb>řamepizodu&aX//,reludůmdmítámeakkutečnost, žeyeujevilýristus?

—rotoI0vzájemnéXtahy člověkaazývahoaula-Pavla tétopizoděpoliY 8kterýmialšími,뀲chudeHmluvitále,y0eňují mnstvppříhodvá0@kanonicktexte@Nov0kona. Č ƈnP@q,ꍙealš8atníXs8deceXjedná,+zneXro.    ul&*lialue"??491IIpa(mXm!soHdi袛uhp` k8chyprubo`íluoώώ023762π///*,i`hwa,BoomhzQničíle+ګpsicahrazeЁAxcizío/upϱG??=eoláٟ;neubližao27cx(h píšyskryYrafinЅmpůs@m*niٚ@va)tlxinform&i___06591O]3_77_///\Ëvojsm趉situaceterPum(ň!yvinitiohb.V čin4ravRJai čěka,`duhzjev1ovzcXDamašk9edHp`ȉzájemslutejm:`bǚšwwK o8obHc„ksťanství“PakXstoup,,anemohloHtst)1oykhlbpoX@R.ӟ/-eȜbeodhaACdu.uďkPdjʊmoѿVlidjednozn(QpHoi;oɃdialektik (vizl. 5Hhohkurzu)߂vylpUvtázky.pb>Pokudten je*ud8ssxdomíG06944///+0(0ěXdokie0 rozumemvutatH moudr1퇡t2Y(hlskašíleasáhnВy-aždm@oboXbiusouu.((miodvrK0jHtáklavota:Ϻ?ϟϺ91toanem“poštolemav9zevéobr8uvědomělhvůleepřehodnotilhbývajícev usmířenanáladě
xRdchozíbs č-pomýlY,kternarpal „moudrostitohotoěta průběhueh:pživota,niejichodPněnoue@nHmrav(`řídseuchu,oslovvptavdyyyveden hryvyHš.ՅvXsiak1 (jakoierarchickysádaouhrnc@h0tek)horliXpHal,eJežíšristus (Mesiáš,maz–oh(kpl)určitxmi0Zpěru) Ȁohl2߈/ψ">a9zPkázattop _^.׆oo/up"1em`Abzvl1tka:/6LJ߂">PlskutečAaůhhp kťanstvlidPi@ obXpX⅘8PЃȥpPci`Qdst?ԝ1٬c,8coةP0`Saul-el?71goooo"stleퟸč(ěkavIstracypi`tit"oquosbXchranu`oc.WQ8goo78204967///* ǗNjA:naanevz@neboťXl0beodáDnв9oiuvaceqdopu@Cɰyu+ҏ" mzX`tvrdohlaQsetr8لtomxmdcYi.ϵhtelud(mtؓ tod8c؀8doamašku,rjeqůXɒ0edlzloamXlad (e8io`-smys؁/*qvizapitoly 4.55.9)pyšiq}xmýšlet(a;kpo ȀPVZÁJEMNÝCHz@NX`, eHaul֦PdAبdi.?'??8TakYs@ajPtěřfarjsk0XdicXyAudaism(žh ri`zombiiheV;󽐒ِa{zavɑtnx`r9moud “ ha,DIʀiodmívhchn(espoňkliksoCponayte 9epqodokudezipodich.{(uy ine🉽xe m8nyzanadHLJĄuk_];+yʳ1dlit9XٴNˣTyxF̏ mrtel č aƒe.Pm hlfromluvXpRJу@d9sBůhep)φhQOnʇPZl.n0ovaž(Rvodůlté;׀׀҆repre ji79m.ԕhea Rӯepizod1 ehoestěoamašku. 

A souladuevýmiravyaulkamžitě,akmileuěkpředvedlouzvahuazvaeežíšem,byl:svědčení, žeenmusíýtkutečnýFristus,nižy1vůbecamyslelPdívztk 0Jou eticky úpltejyípPanhedrin\lgai,kudeš聠o člokeziidmi;@ tomtkuobípadechrojeviladnata0mánost:?????«N؅íbudeákonemXavdyeboť؄labé,kazueCbezaku497JeHbpěžkéXpíratiodcům߉ Dgǎ851ǎ8ǀǁ///Āb>(S@apoolů, 9:5,`oho48zduHovi)ךךך>RozdzM:j wwa>aY2']lu qamonikiné@nedotknul,rom!a terh`hopen.߉GG(u66_ׇײBBůhS)lPneiHx bla`hdop(Pτʀg">VchnestHa( í >𝨬`Pykdypodiv zvhciar1 ů9í؃"nemѤvrdohlhyluavedli/rzoŽivotu`8zazeXHorQeHaronamxpѿaqmRust؄q cejshShoraskyto9yak pnHkaždém dvionámstou 77O7OA(𦰃`iBإꆱ oamašku,oWWSKe(JusHvyplýhۋeěm konc  kanoت[textPNPIzáPXdy neodmítčí babybzbněsvyléčhbol8ɤ0uhG9087499«AXAxvyšo Hjimh mialo,  1pen, ataHvmny OM.˫yi0jsktolXkЃ9i anřekl: "Sta1 mͥ`mil;labz{Msíla."rbuduyjihlubi@)Xmpooc`»P(Druhýistorintským, 12:7-9)

Ayvstáváuedyzka:julwwb>nebo (Sožíujeepravedln/iověrzi>bezhleduaidskou „,“ či0u?hznamená, žeůh ie,8 PȊ@.o/ulWW7TtyXdzdkažnejsjednosamédXo.σσσTak0třebaovšimnoutskutečnýrusáɋx oblaфhopuštěaavponechalstnem @PposlsatanovI`rovodx(lptilpoučkami0:aby)neyšo 9wwwws—Ԛebyb>S'%ypm hotitmyiímbléysá1koXn: «Tzmto,oYHu 0X,kud!tenám.suXsmalȀg>>500a륝ApJs[Vmрĕia'%l.Ё2k0HvpzOљġw(uzd`öz mBůhykaťansthzývan (Otcemaxz)lidea1j` o textuázáníaoře?

—akoebylo.Jblockquote6󂗂Skutečnýristusyemohlachovat Sauloviak, mu9připisuje novo8konQklevetaeyprávěáboženskéroměӃHa PavHajo`mdčíámpoštolavelDruhémiorintm (12:7-9),QtHavh@လksťanstvexstJyužíуsvýchíle@B dopur,ťžxkolivodobáztah absolutnikomu,p@jim_esmlouva ivyvádět@disvoboduh obipokud citlii> 8As@jsmey,říš1é苁me,oěl@hcenpniklesnout (zhlabovůlЙ8oadn\m8QěříteZchybcjejihierarchic8hosádrabymi`lioWGAo@demjevujeYůj䔨onismus,ʉo(XodpadlicoדstatxjinЌ3alýtem:9dochu pd`΅ 9epizoH8siseɍsem,rdpou@pseudo-–ntik\`kýáluHggחgחcښ{3il{d IParlJeyš:߃߃«Kdyte!lvyzXksmiameny0pa darhkl <šItlkitaci>:Pjdoun0kdyhvYzůneinrv0chnoudeozmeto.“πXz)hoMxs)`?BznPza@eHt?dporlěj0 ozorؙdRst.ΓmnpPMvj0nu`pqkat:J0jsHto1a*lxasPďzami(Luš, 21:5-8).''''člkapehySkutůhzýva)lypisuaíhop(ч؃0`xDamk0pl)ȽԷKdvatu؁zrazn"sledbIpu:ψψψψ«Sz[lži;rokůœk8ch𦁐rouvlevni`Qlci. Pov@te/b>Csklí#rAh8Pzod 8y?ԡ(kdX8r8strPH)ʛHYšpaGBT.Ăg emůžșgbKlZ$ vyťPa0zohڮ+Ioh(Mato, 7:15-20בבבך doXbpaKřtitel0Mane acelM noXozvxak(clčinقpotbk5 hlah0Y mKzdr0lsize="2">501Axtuiuavilizemocí,trpeníocilýchuchůmnohýmlepAdarovalrak.dpovědělim: „Jpte,stujteanovi,osviislyšeli:ӃíPhromxchomaloijsoučišťovánhlušírtvystávajudjeeobráp0va.lazeomu,doykvůxmněepoddpok! (nadenneuXžíh českýkumenicapřekladible)“» (Luk, 7:18-23). 

Alebylo*ce 0no, že:blockquoH6σ+ς«NahXímrůzutraptěm^protiщjiDmučím!abyimi řizɎPPXcelaXni,`časmrzaHponechm tptavuéAykud"svoludtxd@méhosloužit.kmi(vyjáّ(jouhlas0x%,ak1vyléčí9onҁ+í…e4(ns,ወbe8`q@i{» z obnAém@@ome svéЇ jedniíBodopNeníožné,byavelerozmlouval nimialší`z prvchřesťanůnohém.niuhmohli@vyprávětHtom,oimylonám8 jejiȄ"uveamotnýmežíšea čehoidky životahzjedsqiidmijakyplýváextApoštolskýskutkavangeliotlivaů, tně%P0la,kazatelkterý@ioděl8staákon9tradicс*rouce apjádxm,2subjektivaraRpodmíP,ovéЃum8iuڏ azristPuȃ,malxiPhIricreálВ_ství. 

a9xosihHЅdy{񏠓Xxokudl3čhěkwiʔϬϬ19!otȋX}l o؋)pisBohuЉdalAymyšboha-egregorkodliš+ 8a֜u,ex.wwPxm8obzdůra mأ úmyȴXĖpdsuzч!`eodpdتsxHi jz„߽“Q਒i-mududaismeIeAѼQě`vÅنɏhodu.aɆؑڼĎJ 0zXzi؈(Ck0ȕ)ؙnů~(503poštoudělal09i.nstejpakoatn,lychHai davo-„elitské“ultuřaroteýtezhyb. 

Jenzformkhsťanství“ tpodobě,Phistorickye vznikměnilednunoha@difikacide0choteismu`zamož@můsledkurav(míPn"principulasi`řmvmům504Alvomigu ozumdvajíI@naQpouzЂahodnocu8tPmu䫰ohorstnic3RozliXzařaz;sychápzaaobnažjeAědomKzН!3(rk objektpyrɫXfdalšíododí.dXo1i*ȄHnexšíůjkladuď ؓ]t,Hn0upevňvo1 88poleč8irafiajiotroa)i;Vu dȓ@u%uXАhmX cabyvQzcharž qώ|vemqiosféřeesrou8pblockquotef6gÜgdpsthskutzatrat³1u،Yan8%ӗaѪ*!xk9(elý+,`den8܅a8aHinazḘáe m)YztrXna!qzby@kȻ,ti,ana:8"cosegregX8-magIituЏxopiu*určAui>ɏTen͊nq鐉Hpporo9(WWVI BvnuknuakPbít،I0o"0_`YuX!i)lH bjtɅ@u'"ůhpPm'mikolymbh(҃Xϝɍ8o)pdiuň}QdčXR{*myiolPXrdLzeײi+7G770DáTakovýravodmíPnpostojdánli(bavujeutniřemýšlet, žeežíš,okudilh čloXkeziidmi,QabsolЃHjinéKsťanství.ízpůsobemavledovníci#sebou Živmoh@zeď šíle:`a jedQgresiA-parazitickéyděšeWayster@y-nihili0bezýznamuoȃvavedextryhorojevůryهtu oeál„ko!vechmodifika0zalo`PhnHzak8popy,Hhřb@vz0р=era.

505*   €WWW w!dokn`ދ*a71mafP1dd8khҪzra
,!kuselitnoijotliЫPdrdijudaisih9d0nl@jS, ye@ach(iil:#8!az=Hisudaula-PaxzG@GGEYzmHík (Skut(XolY7:58)anatA@ochchuXQ 8ˀ0spygDeu onomia-Izajj.0Ч'GGGD,2il: «snilírkevnxit: lůdȒQzatýkmuiɆ`a pžalz» 8:3;y h0yp8Hpnpoartaroklevetinkvizicexp o艠presemix1Xpu)>JenymuseؐmaooAzn1OJxhmazagX bo -ހڴكYech1qq 8charajhorښgeuأPcepdipjGneQɕʇȱiggggli.Ѕx)pizodě,eteréošloaehoestěamašku,evlastnostichráncehktrínyeuteronomia-Izajášicezměnilo:ouzeižb1il6u771tak, žeyásledovalrýz9křesťany,límupřímnučXlidi ství,I onámhápalhzotročځinovýmultemtáȀhCa. 

ApoorategickémeníύavelyšvihnuXehmierarchDp`P:jXlъ!EedP0inou „roklevet@“gregorip!větevɓpositel Pemí8snažvykonitxjHhgaodteludulojzákladyuob chtK{aȄ`vjedoplňمiÏby1hod1 da5opodz#ujjen`idiyovsH@eč,(ji2@mpravodoha.P(ýristusszaЄvotaez0imizcelaonkbypozemPocjev(*emusbýt"ohr/sqedli: «Neboť"H:ee-li0nosaht ٢ků farizeů,npjdetKxlbeho (sЩsm1vyčl0li:dekroucZzch8,ětamÃρpBot(ázalje!m Anolit úsilsamo(qz1ixvůle )» (Matouš, 5:20).avzdory* buؘX`pdecɄ!hat0Ilu qphr`yerh0ǂ9Xue0lesb,0aobecucʯrslab@«„Stačídyšust;iroxla.uaXchlub mhI08X@aDruhlˉnt12:9)////>Tenywħd GbiblivzacBxzvayᲐoky- rodglobrasb)eyPXh(;ddHDeuhonomia-Izaj!eڄ7tahupu-X!hnabenyvislý.P2ty١pӛ8XyP(ПyAtІuQ۪΀–p@0Уӛlou؋@1ásledk@ "blockquom6o˓okKroС`Ga8r0уH؋cpoyq,ԆsPob,ješ!je`emveformuHpsychiceҘomysxalg0kȃlikvidabnapnuf@X.о8Bed)iaHzІڎří@na)n8tvoш@Gotu)(8zkoЋppoky), důZnoz nrůhBnynoanYh8ihȕ)nQѳúha8וaZ'??éxɍů@ففȍ1k3#míPcA艸`JaΥqY0u̝ОpHDβXτʴadčPěk?iP'" jeniz8šť)nutpěHp s ׊usouطdfanati𗁒Xc0j(sd1ѠpJeYvwě“KIamilezH 0.OMyǎ#`dlkombinhemb>舯tiv8鈁 pisí“, cožuvolňujeole činnosti,eboťeakbav1svýchrotivníků,nipbyůbecseloynal@itějakéalší úsilí.

AonkrétdlivemoxgoritmikybelikvidacAdmínxpřekrouce`máenstv(člověkaohaíh pravdivrocIzajáše!0Mesiaám pykladHspdo8ezst@dI8eem „svatá“ísmašlibpoštoé,etravelxpGotupahynuli.ӊvradentaci됀mrti+jenHKristoviKdhpt jejixtextůqNmZo>pr`vyzva dyHk ؟mluvXHta (zNsho),
ůsXJtejنjdřívY8rYcdonic y –iblz0jektuotročيiМeméx : GGGE«MP JkračoH?žюxnest؉pčakby8lGedeón,a@kZSamspYJef,auvi(506CelZ hneden> (vy ism@ ci) u8pthohsԂh`*rokl(@e.XšɡPkolij@ŎnedhsplלҁbopBů[zamýšlȕásA/ȖskFRal2bez» (Lp Žid11:32-40).Mez0yky“žida,ýXȠmhonXv8ȧhrozeQpa@@iɲsamozHjxJtezn؃opnemŠaoun0anarpsujPP8rX좢߷߷e. uhmrag j@e@cypdpXy0jy8td.odxnazoru:Bckquote6돏h؟YᴨrC v"SstepaedrЀaIkčns`da. GG"p2exPz8H‡ 賈~n"PejevonisvyvyšЈ(nad8 de,eaKيЄniežHP ruЃJItvrQoupoola00po@Ȅ z išpas{inkvtorů:A@edqmádkyPetrPȚPЅka'74477︇ ///,odvoCiaforlúnikemeut@odєpodstatu otázky:eelývětodenohaakoéhotvořitele,ebořecipv tomtiěbývajíi, „kterýchtennení“?stliž/ajeGaၳjich,ročĄpíklonHmuoruYjevemebevyzdvihsehonisaosedlosti?můžeýtpasm,deyvyšunaděm`0padlioHšstí?inýmilovy,ristusělaoyžišel_t, "aav@navzdory8dom8valnělidzho݈n. 

Zazly`apoolbylcoPrHkRpinfiltro`m1veslednéírkȉazů"hlarpsanhedrinu.dyb(iHSemtzam.em-uč#:e ši(káží@titalkrytectv8Æ1evbyčejғ/jXIhodvr0iHakutečSauHabídnutasplnnzQxto1dobm`rcz. !)st9prpXkvů! # roklt`chXnovǀpomýluJpVkseědi7Ў酀os@sámUsobě.nažiezxtђtodx,țَreálravtkaeumňaxhtozlpod`ty8ck oktrínyeomia-IzHioDstvajménura blockquot046773AAčЎczformZщouOOH֒n wtxouz8odatwwwКOineboťAp@eH0konceptum(dyma'0W'W'"Vé`kix1ora׉1p0<[šlti`vyPHȘdQaungpt 8ensko-horٕokoliX`QIcuCa-Mes(23d1Ђ@a nxivolP*mzavommi.փ2cnrzdilouďpdi,pHjȤtykuY!drž{hsnahaurat508AVzhledem tomu, žepoštolovéetr,an0kubrospaliodlitbkterouimristusavrhnul Getsemanskzahradě,akejen0mohzabránitormníultuřekrucujícího[ovyákony,vým0ědectvímavučvšechnyЇjs(oběťmioku0ludy halucinacemi,jedvarovalEdyž)OOIyzý,byelaleniayby2vlečedocesunىlžiksťsnal Widin0ponáslednzdlivzíš,Ito:ejichoraYXou@laX aipojpk(m idů Ȑ0` písmkníxsomeezyt BohýxIje.

Ane silá8„іHulisí“؄štělesneínЌX ,userychֈژ~@na8evpup510ory(kQpjedruhchod:XPadavehjedz faktorůměnil艱rickyeál뛦)ěkubaotrokůPqeličҲ‐šIýznam~exjeub>Moh–ٹhɀkutޣ|zdtogPtře@YhyI PmaXoϖϖ21324OK512@_///+Ѕ ůhͽ)b\9zinscepo)y.Csajnel:ur٠كmXýttavmm@i,qPخPF`Ӥslav@H0zcɇ`špinacé@#bohQqekdouȽglolAiaabgnemani@Qší.Gepos=0001721596>513ProroctvلpnanvzetKristaředeho8pravouKožíchajemsYhvyslovil Šalamoun (Kni``dro,l. 2).od(tuěch_ímodnoznačně tlilooránskéjeven(súra 4:156, 157 ((Q8)Ao*ýč@š,byxn„ovéH kulisí“,kůžeezuži,y0ky,dirozePaH.iodhxtaždý,diáucHmezPebpvnalextyísemte rohlášzpvatáPkutn)smu`myeoučasAiz hXorickýkronik.Aťaithcete čiecradějami(l1xQvYaktcházepokusu@ukž1pejogozyAdčívzdéȌu`΂jonx xXuje. Pymýkladůběh0|tepochneuklust,vostxrptqmЎmKtek9atnore lidvztazy,ti u`"k3mЀXX.oešě,zrQéleůㇰnqjhedli`,˜XGooiHɌiYbíXP8způsobtehdel*rdu toHdův0što(ruszv`motAGetHaSzahxxpAzK@Э 4<4g>NěI9 `u`H1ɽtirZ@opcp`Pa“hqukhpbýtqmocnýopnedoulaticدԀ@Дxdu-Sg.enK"(gepn+Ӓ*q2u~Cks{hЁtmvnuٟ8xecȞhmk"j lȚi*q?nepN–snHot@ep!cuqcAtvoupXتܦTY8slhořBk):rnam: «MrpkH8xť»a؄Pžijemexud7PdXlcvyvraPʅ`zdeč(u)AҏC1;krucovXspolDLvyP)o㢀šhviňrJšchtj.pism@chopаytcůMuؾϐȔoudtlá0:bPop(í!“WWW22461GU5W//W///*;utenп al/@ ymýšlmH-eticknutB vyhxel0@зR#ámӗyȒ (ak*smířЍea aj"tádiuВurbyqVhoprud.@i>Aýji:chnysecitrakt ovoonckIjsxobCm9ɳlu0pl o)dysleé0(jasAdvojsqBsSѫ…pJ9e@s0jeť“»82Yonžíthoua ` oběťevé(voleavzdoryůlišemohoucího?

Aiokusuristovokřižováníůh –ilový,crdnýposkytnul židůmhůtkolo čtycetiet,kteráěhmožn8přehodnotito,otalhačin؅3z popíyJyslancůodpadlictvodoha;؄h9moPpovupXdhraBx8@ry.elouubudávalnameoXm, e)becejڂinášbětí: «TalmudYí8le chtdPičmhXmtne@mi DenykZ(Babylónsk,oma 39).okaokeisvota!é(yřík:e» (JešKýmyl?,0davatelsMessianiciPon, 1992ȇ8klad.renaidovesibstiskbrurczpvaX%ezuu)؀).____][Q roce 70Ȏ0opou.stl ode l33j` uveděsx,akžayútnaSův#vXgarszabimQnaمě(neza XHbyzamenHkažș mVmBdlov``vlast(XPísma: wOюyniZťínsis[p,ýbrHotevlsPii;@al؂SzápalAhch.u":leicház(;Bitkunihymndpso: „PjilTvou,beůj,8Akon홡hci“
(vyč(i0jsmcitaci))Žإ(40):7-9)lHou` Evang@mXuחapKoeaXšiKdyby肠enIPHpah@vší0iPs!JasoХneboXpáA1kozlkr?ЛYesdplňopsli@Nejvyššímu!@MQoudXXvolaɢubkmty̵8avtp49(512-150fonhize="4ߙߙߙߙۡpFvyl1kzuša蚐eppzituuboh興byh,od@lpěa[BZd$do0,teica鄑p:.i|kȃpromxtechIpyȸ`̒ztr@obousrXzb hbnJ㕨 sу Duh,D`@otrienoc0hbPal(iny kn@Ѵ}v nulia(aXnkrétqJeremi,ziela-Ḁstmi.Adůdt eká9dějHlytamؒXyhočmir r,ᡐں spj\lhegoismu.icméHposud:Zblockqu86Néҫ#exv(uykťakrskeҶ!u9Pprav(vrziiblHexa`jhhД˄yŽedobrzp0ꮡ3.4.ůhení0všímavý tomu,oeaemiěje
UčcírkvHpoicejskémonciluaktickyyjadřujeoagiirve příkladněázornédobě:«Jestliže0Hkropڃ1ozlůýkJplalovpsvěcXkvraevAočišť(,akíKrev(istova,H؇Pineslebeamako/ouťohuoPuchavatého,sxšP`domdrt8chkutkluž živ8u!rotoYRusrostředhkemoxmlouvy,byixdsQdQvolán!8iěčdicLmyloaslíbeno -8bojehІ8a8kou#z葉chů,pánzHrv!.΂tadeáť,usásled8t郻to!*ista8il.en@mHlʂtotblat;`máš,okud1en/-ccolor="#000 (Židům, 9:13-17).  ǙǙǙǙOd úvah apůvo)Pzela/xmaooaílPt'zformvrai蘁rreáp@sťanstva욠,essám󃡑 éstCjnimcsvo„hytasis/individu҄dtu“.oooomA8o1apoštik؛apshoxMKdyžeedyvěstujeriX, žeylzkříšen,akohouěkteeziámi katnenzmrtvýchvstá?΀-li,neσnis,estli!gQnaxlamná!\*víra.ochomidhale(oži`dkovéBohu:očijsme[Bůhsila,teréhoχ l/, ANJ퉼.XboťWWWQiJylšŁOarbještěxteísztracAii,zesnu » (Prv!lorintským, 15:1-18).

ZdeavelsȎ0kládproj܅Hp(maȀHdnotoamé.ároveň(ohiav-etickhrxciěldHy: «my hOOOOOOOO(, 77WW䕿="2"518-a'&Á/jgggg`vyč1 cit jimi„“2rčpodmiňova1způsob:;eírozč@idectei`n`plařivedleӕHmměru).yȘ_!možnd itu jen)ssi1ál@tatznqabypozdvihv$ОHmoudr`8u؅`to+ho8ukabýtuY1ta@ákonAí“PhoɈXta.a////+NlPoplynu 8 oleIoruIomít|u(agiirvPob`tahЮPckye1H`esťanstvo`:«Pvůjlnlit(dexAspnjejich(sú13:7 (6))GGGGG>AkdýKvoьX,􀘀u.Еe֤XɖrV"taň…oj onr">P loha č. 3redak8zene 05.12.2009.mbp:pagebreakh׃׈Խw"5rhPozmky:3oC[Ǭ3395ok←1ݏ //GߏG@W To © Copy`odstruj qpa8cbudeknihublixaطQЂozposmym.ւ𖹏aímůžuȗ|edvydaele.UTOOZNÁMKUAPŘÍPADĚUBLIKOVÁNÍNIHYDSTRAŇTEŠ?ߋ7ߏߏ16467o2߀߅'//ߏߏߏ Ut`nynbu@čnBorgsHndriNKdárakyi8Hmřskxlinii:ajíčkbsahod 100 xo 1R{kopiH߃K,P(mcpermierzhhkmuc^celkmalžЃ osiYoux܄@c·oploa"dachk degradahKu@aktechnologث-,I0 ne1H pův@߁z0z@G("»5jáz jklon؀u),ȗ3"2"ƀ>nevedoueceladentickýmlonům.<1ize="2"> /p>[ailepos=0000016965ok←36aݎ/ASkutečn, žeiopolIkomponahhoechanismueImyslem,izatehlyaebuingvi cko-vlnaakademQRAEN (RusPříroٍvěd)`MTon@kařsHtHnP.arjajeva: href="http://www.wave.ru/{color="#affu>''#APnktylox*kladYvnoypozor2P)lidhoriicházщoikšpolachlapcvzt(douHlneboť؍!Ч  úmrtxPnýkePpočtu ڀmHa důdkuojaztrát22257o5'////// Nig)is0strohaasoučasAija(mínu vejc(Zo0čjeQdídavq(ji`Pzýva1y0o)smyslu#i sphП@amodIaxН @aíaЁ7ly,pí.Гas*0miakyvyajxrgoduáHků(ž2ane ЂstvoylPnhaždýъ inmuQ kBmmdap.Ԧ)mnZm0Zlvkrli魇idruhy.ue-(pov`(Hikzvqu,pk!Hvětš*rybošůoeA26100o6'//aefiPojkulturaYHneshod!traRabysocixa90kdolɠz((pduchڀmaؑȁ̲Já-centrisaϗ(ubmezobec(vl؀:orЈY(ésichnkyhérie (`hmjem`os(lTsilsobچl–9ě-߆`útvary)p>րV porovnání historickyzniklýmradičmhápzohotoojmuašeefiniceulturydhaluje0dstatu, česebvykle říká „duch4a“.Materiálpoleo8eásledkemyjádřey

Na úikoumjedinЃtaké)tomna:8ndividuׁu,u@`tǁ׈(informac aXgPtmiky),ou[ecstballusholast:.otýGBmak  ivěneex,tЃbyohlHýtm8Hmcharaizovp؀inilovypí(au(sčinmajetek,Lictvíϑmbp:pagebreakǒǀcG@4">[ailepos=0000026409ok←76a '// SHoorangutan!xešdazykůhchxlaProdjakoqzevR druhopic.͑okaX, žePvzaQwnéplemenved“džungliilaaapopul 섑uxaPՃ znaklesyčěkZSouděщXivošijli,Xboťezii(a@bneěڧrip=rozA.e8žh( cЋ)yjsholtu:0p`aɆd0XpozeňiההההההOdby0dy `nppso uplynuHnolikt0PA71!houxzoologҁًkuve 20._z3AvotsjejiRprHȉ,i訳ȗcSlJ* Iádaákla1Hsocorganelupy.Ԍzj`svȗXtPan0dddefikk8bytnrKonk0tbomunub@ًčasxsuɖ8je`8.r2003Y:vO}#B0kd2dHe:«Vůběxzkumůdesett1b) 蓈Carla `ع!rukeuniverzity (^nejBiXivjyxvysoPš苁USA\YprIítěЂprȂanah tl1 ccodhXq&pžaza[buzqma,혊,㪨9j am؂+jem)z(.ůle2šșH:iri7y8Ar)12pokl.ˆnotyadv@tdelch:t߉t8yOnictImeuQxkT΃tevznikʃPcmPó8[Џformd1¿;. (...)J0b/ yu lЀubrouskxaukavic0iantropoimáٕ2vypracjyjeno⏂4somockuhazu9hmyzqsP"踰im1ba.ymysle@naitu`:u[kpk`dlasfoukevidite#m`aå popport腨zYppadleHarzpjVchyt*o8Ive."2">Podnětem těmtoýzkumůmosloužilakutečnost, žeěkteřírangutaniívajpracovnPnástrojeiXdoukoueberou. „Zeačátkusmeyli šoku,dyžpochopili,o našich údajůyplývá“eklanchaik.aprác2akro mtudiaárodkkulturyximpanzůte(akérvaXdeset adhal)39aradigmatjqhoh.eYsledIqbaOimpdxaa 7ónȄ0.» (inHne1kazQdan publikaci: [file=9031117ok←8'݅'!//="1em"lign="jufyt Aonkréth!íc0poměrmotiopspěléjedi!?;novorozy"v0imyčlov8 současnbiosféř(rmís.osa=X1`p9vyvinut/jišťujeplfunkprobHhob aamnoh$podЃndhistori!očetíenatálzvm,te(Ytom(yxůsobe"-spol`oem(d` Část 4ohhrzu0apitoly 17, 19.123 (5.@l). ǘ瀇甿?353o9'// TnamHstavW񯘐itsAtsmu`deva891e820.`8q21/i irotAaezzoɂd0%:b>(`;膩iHzeailšííbuz!!!)at'$ȣukoliv,akѓSí8idjsmBs@ozavdhvozovek 8ilgtmišHto,ojpeWiz+vztahxϑϑOϑύϑϑϑϑϑ9754o1πυ/77ϑϑύ/kutԀnozneuuHp0ledky vyplacxvelmi)QživotosiȦ`každzzya{záklapznikly.izávnitřrkXuSSR2Náš+:9oJiHPф a či./WWW'WWWV4040WW12WW/77WWWWHočína)st m.raniPloXe09kda`ΝmАizvxtdleVku{opouštěe䂉iȄڴrvJ jjedruhBk"mez0(Pa@zumas oh8svůjak"(dܒ!émku41745o3/77ify"> Přestožeemusíýt životěplatněny.okudšakjsouapomenutyboymýceny hlubinsychikyidí,polečnostv8svébytnepřichází.

<)4">[ailepos=0000042864ok←14>a /7711em"lign="justifyEǀObsahovjedayaméědeckQýdo0kyPoya č;eůžeýkkutnehkváډX,pnaopaopo觘pozicilasȃy, pb>rQ,lWR<)ze="2}color="#0000ffu>ml
5styznam(hKazkdrevolgymzijbyu1ƒ4)Xiy(ůHdk`i8šaqskončitkrimiHl@9. p>NHjkabákIx0ȈЀ`erootnicimipar؍P zodhěpBoikd9uHne[ails=0000055073ok←18>a݌7"> Dojde-lik chyYalgoritmIihaploiuň p@6chromozomů)účastȃV`sad@|ashpombinaciIů,éke`R 9.a(íkladowvynd@8qybamtuw@Zh$mři(ióze.ߒ߀ߎߎ/ߒߒ5948o9߀߅/77ߒߒߒ Tnampۤdukɢz1nouɋp)pXkZ)yod,der sel8Щ0fyziologiidy@býhogram(.ʅ}ěkolik,od@„dvojta“,tryřč,p((hrozlA[eč*)IЅgden.ԯB atyš?=boťaj!vriansǃmez؉y!*x0l8t8konkurenaojojPxˁ肀r†VoXen, 0élnpr8lesvyvinut nitřم_níojeak řaděřípadůdrážíasychicevojčat.atovrzen oerovnoměrnostiýhe@cereřebahápvetatickémmyslu:j.ěkdy1XnemusPprviůbecjinýche`{uAel)těžkformách.

<)ize="4">[ailepos=0000056244ok←20>a /7711em"lign="jufyQ2"> FolikulysourukturAútvaryjaječcodobajz„bublm“.ejiunkdukXíček????????56520o?1??/77???? Druhonů. H lidsorganismul1"iiochemegulahfyziologiew>VýzkumykazuP, ž počátkemenA uíveka yu0itzákonXstpPvisl¤xfázi*hoykluěГráQn PbezpsQdي?ýlivPnAo0Pmádhtacelkovoň)intelekt骤ku\osobnvede tomuJdnuYu|ZyymaxicožumP@ši`ej@ži(jšíkoXGvzaXinkterso@/bvěGjšší:`do8(ribv@sit (vizkladykaPa 0jxv`trelalouphusičkAipraviЍ3 sne 12.05.2009:Pref="http://kp.ru/daily/24291/486742/{cr="#ffu>WWW2/Jedinmužpohla,g0-lienPr iy@8njl,:tabi[,robaYpoXěmiX׃ѩW''''''!nveQtedyedňovatuנЭvmaIlneu dчob с1;,d0R9můžeýtblemat.Jby4vp(doudoucbr8az?ʇmumbp:pagebreakc704">[epos=059145ok←22ݛ7"> «Proznal!a.id (ч<еловеческий>)ozum8ečenoidQ,roqnomdhadboťixobecůběhě@|sitodHЪbxsahIedpoYynoh8čprz,:sakschopen)7ri>h(Slovoa“raznilám.ֆjɗ17Aylo󂟂ěno,@0zímčka9xt «»:rlučcenzurmlYčxěk,terneecib@evz!kcoozvažovatrozřetelnosti (vizonkrétněydání.Ӏuvorina 1887podedakchP..oova,eterýchatolejsou);@rkevůbecřadilalunceuské0ezie0pis0e,ejichžíbyěHvšechdalšíkolebohoAcůzorycitkomenksvraktát. epoadvládyistchhorialismueqaXPuškukázPýt česj,y Bohěříypddci,uvedPůvor@ucezása.

<)ize="4">[ail`s=0000061256ok←23>a /7711em"lign="jufyQ2"> HemoHje ženmí!ím, organZo8nou(vadnxchrom0my „X“Xvá1toljhskytp@vs hhJmWem](mužů doi odinformaz čnkusobprěhu؉ KkařRliatu؅8pspoo depadтAtrpp? (Ghref="http://vitatal.ru/k0-i-immunt/oen-eniya-gi-u-zschin.htmlWT{cr="#ffu>[aios=0000063330ok←25>a /77 «BALKÁNSKÉÁLKYYleteXщI3 r8alS9.10.| 30.5q3)ezialkánskýmvazem (Bulharsko,rbBŘecAČernáora)urem.ozavřeníondýnskéírovHsmlouvyoce 1913Hždořišlošechny؁evropdržaPkroměahradunevel)částiýchodThrákie.ruh@baXAálka (29.6 — 10.8.1)xyla+ou‰$aro( u9SP,oter1eapojiiumuofo.končipáž,Mhokšťnucenenxatu újiž DobruduMakedoniiápaNJ téře0vy?i.‹edl vyostdmezirchzůhurychlizatek 1.pět".» (Vncyklopedicslovk,lektrperzeaD ro2000).

<)ize="4">[ailepos=h0063670ok←26>a /7711em"lign="juHfyQ2"> Jehoan˜*dceraeOory,txonurčovalstojektx politiRuً,u (vizͣ@aleolog,xȁaX dob,oskv(MOvztah1991;extejnojmenvyd`5Pe(i23,r. 34. maiHKonceppsocQbezpečnien`fragtenZcidpěkopoәlidh…).eo)zo8ladЊȝ a`QlivumucbyznysdalšíoblaPživota󁈇 ,aktomsadAvkapit9.465841o7/77 Taot88n@hNaruhermetizacZdeuػ9poemqpinformaono;revoluYuj@britarlavӐ8tleskemsoučas let򶊷stno„dosáhsЕxc“ (zAjeDavida LloyAGeorg[=u;pA .rtirosjanBSpiknutar8lůHchdSSSRVXpHȴP`vastaiinne : ?href="http://mi`.lib.ru/research/؅yan_ab/01.htmlOL{cr="#ffu>«V1@nCmezpimvo:IUjišťuhnԇxdomȒɞ 1ӱc@ꈈlXe`taj9poznámьor8*s:HI.PЂ"vevـppop؋tookyníkyIXpb`c90drli邻Xstupcip`(ahcAql(emXccemegalomaʅgr("QjPؔye.» (/(www.hkaAworks/p_I_zaveshanie//ie/
). p>W>VȖcím䎐episecY,0hmnohahičHmi膃kytaěť“odnIaakdvrhfalsifׁpadsmolIíl(morálaticodůviXv`protiruskat.p脘@•h‡ υʅsyužíaAkdmaoziї tejAbběQ`tiaagresi[SSRvollDHitlerGoebbGGGGGGG9honА(ʥ*, speciý“mperijektbylchyy]rodiuhjej Rnov0dzi ústӃkobsiYaci҅ériSučebniU!b8®) roymzeXi{uchu (egoru)ovlivňʒzdstavie Ã԰QUem,č..jutvvyjádhlhh@Ћmě`:WW="6WWWWQ1xi>Москва, и град Петровонсантнов—St8ěhceztvmЈKdeomu9nice?deonecáýt?V severu,ih0východěXoumrakueápaduBlízkýž čas,dysuddhaloub pádu. |Uvnitřbsedmoří,křekvp0l!.Odilhoěvodabeoitaje — /(2"oooooooiVolhy EufratGangyDun…Toi9nebude,yaraomtorůnuJakchP#určil,anielpově6獼znamená, že'EoneeaumyaesurZonstrukcíp„specifickyuského“mperiálníhrojektuc@mýlili.kutečnostNhistore!ěen!CiživotnerepzovaȎ(ylovůli nédobjak(exقJaleytozaei҇yériašpou ipůsobiቀtop-ma8eXtX)racijeaci:ámetreli ,aihII.`AlexandrxIX?????=MimobujipanX{Xlitikauďbalarec@hP?(vlHa:!sliZ qoviɆRástupemy;.MikuXšeA))ast8PefivфPav8I.,G@g:.saeIj(kt ayrpozjšíޒmluv0evmQpopwYȇ8XaůvodPXph[GGGGGGG>Nokl؛LjccnaPvyjF.Tjutčev (듨y,vstáp@zka,!Hílal0krokuuy:5omezhrcemi-A`?ΒycenkusvyglóbusO?  V miípaXmus`pvyhn8Jla((pch:ɫzjy:ě(rp`o-uherbritSncЀsjaphـHd.s؝m8va87jednaruhmožtInaa}@xYz poch+písrm8eAyzo@atičlav0stX“. WWWWWWWA h׆M(0oAid1írykomyundasltury)قitbib#zo؃lidstv8méohP0ýsledbýivzájeRurenhk8eld(ׄ.tȈ̧ARXdz:/>k8iobori (dri)߁7ކPK`loH0zhXO lockquote>[ Všechnyarev@mělyevéhromoz qsaděár „XX“, příp , žeimmdatkyostaloemocnéhouby z hlediskamoiedra`,boťotceԁ.akЄtootprojeviuejichětí,ůžemežnesvůliragickéosudusodijenádat.leنLpuohlytit,kudAu9meiózaYbíhaxbzni@mpůsobem.ϕπϑϑϕϕ2049o30πυ/77ϕϕϕ „Duchovnídictví“podtinformačně-algoritm9bsaz(egreů,ter8jsocistupJtoupajícGhininaákljevlastbiolo{lušnhi určitZy,enetxHaznamena:omparátu(celkh.ĉčásteRomponen apolslož uJmHanis`druhČlověk`zumný“.πxd}živo!savaeriálůoncepsocRezpdoztpra:Aasdoktrínách:XodůvodchvP obDiktiateqs:䇰0yey (kapito7.2. Žq5usCe)@eHpilh` mȈUy: 6.ulturIecP8.endeH:i`ůběhJҤ).0741231/77 ÚdaýskyЯHevropX0dař ypevz knihP.h.rebeľha..irvi`–ҸRomanovců`vojdí opisqXyklope,eningrad, 1989,lohk6677o2/77 Cx0šlovyj!a҉hiovAlexanII.:Ruskppouzeaěrjs(r@d`mořnoo078695o3/77 Mě0trokstvni9(u02)velyetؙsboVjaslaЬ`ntiilev(18464,ylbitsery VA`oPatja0-rky. «KdyKuatkiniXЅ` funkxeSŭšneoh@uto0tom eud8 znaák!SHtua he@doR!dúnorem2эrr(Julx)ndář8ytcithvytalmuonS@mů,ter8siu˟:HPlbhxpoȓafétinHnacu@poPl:ϒϒϒϒϒϒϣ!ikoliᏰtexnLuřғa.byadrlievolucHpoHebujemalHvěznZ.o">TakakvypljiPstxBmedhdavost…arylamozřejmělubocesvědčen, žeaponsko,bamožná vynalxenímrčitého úsilí,udeozdrcenoapadrť.oeýkXpeněz(akeo @obávat,oťzvšechvrátírosqdnictvkontribuce.“» (Vitte.u. –zpomínky, 2.íl,ava 20).

Idyžohle..lev(yslovilpoačátkuálpodobnéadyanovalyed9mpériaXv  jxáemovԉ8fliktuájmůounaăЄmýchodě0dybyYRuskutečnipoír3`tenvnτvyšdiplomatickpcest8axsabotoa/,㔰toXedkpce,teX,huz(yla \anialQ`t8>Ju؈ovýdpok: «Jeoduopal8rot`0tajemXkaSAohPHaye:Must(ýtrilanɇԔ a (aplendid war).uȑѓpisu5eyrezihiTheXruoosHl(zene 27.rven1898)OzjivenXsvknЄ šěl@-amer{ (190ak'hovoříoQ;ce, CimPS.x.eHZEncyklopedЍ넙dlach z0a<ů.nnepoj: ]aref="http://www.bibliotekar.ru/xS`/12/5.htm{color="#0000ffu>tm[ofilepos=1079567ok←34/݅/?7???"> Vsymض iYxodPeasoučasvese,8ivoam؁k`prizslučkozʪxasi]ap?P0mptlastn9R`je@ӴԄ(ȫ ta8carevnyאǐǀnjnjǐǐ7973ǐ35ǀDž/77ǐǐǐ Psy(semoci؀elaejich9činnarpqC⥙Q:odhadppapAítrapř 70%c ZyWcharau.֏adhyvchnykroP úrazؖXičn2܃???UmnohtikkryфЕQ,oť nimchaůsledy el)aspPunkkϖϖπϒϒϖϖ081112o6πυ/77ϖϖϖ OI187epsainistremkol[impériat8I.Ājanov«eisyhýbařHáboruympzi(m*i>m 8kočích,okajůhuřůlen,robhokyX*lidY (snade8adPjimemiXpmnvytrvȬxstكpaí»iVO3wwwwwwGY?_yopírozorylexandraI(aoo)ٸrolndovolicžA)syn8 stu85um,ag:No0ؠJ0tomašmuPk1erɃ~a!»W?;)KHadonscevříěliao, žeeřeba <1ize="2">„zchladit“__">uskoupolečnostmezitpuplavníybnéílyevoluíhonutpdchozíchete XsprXýchhrstevbyvatelstva탈pšíidi0denty. gymnázibyvyloenyětistaviůižšíXensk1,teříemohli;abyim"iumokazaplatit.aík0 o@xmaa_ikolajornejčukov (K. ČYskij).» (Speciálněranobetátuovů8ovi0K barieru!veDuelč. 33 (63) 17.rp2010:~aref="http://www.d.ru/I33/?33_6_aڀzcolor="#0000ffu>___X<eight="0pt"idth="1em"lign="justifyOTV krudiberhinHigenc@oXěžkH l Výuchařčin"e.Ԃ:termínýrokyděj@vozešeobeczXmv 29(ch8konci 19.xzačátkuPt(9omý@ioPlitikXNa8(Q0/i..enindyžporovkaždhdUČITE 1p0.řihplkrȂabolvizmlovoQ]!obvykp芘její@toXompodhalu讠9 XX8dom!takhnXukaz℘svojlast8.AkrétI`svém článUdržíA0Imoc? (ÚpebraJpisy, 5.dH34.,r15)oin9sal:dždždždždždžǹ«Nejsmetoxté.íme+d8A Ɍk𹹕Ppihne(yt_[[…]pSchceokamžitؼncDudkemcpr@eࠀn*yXáYȅbohaé,bo úřep`Y8I8 rodinPožadujÕě٣0XaojBA釲YPYQ`mHznamdoha8apojjӸܧ8eškerchnu9Uvepripuavotavyhnu;de몁od`vaěok vytvo'|skč񎯁GCk`roezervypra ů,jich počet i{jakhivtivЮivlpm obiwPzYnahra XP ospopřsHhn 80darebákaٺq*2ísne(čil._">NoamoaVýnospЇ(tXbyld{HymchyP笀xandraI8Kdye roce 1866al(mrȇɉršíXtcesviP͎(di`růn«"elkok =vipozYvůčmutnavzdory8ctenekPzhl.omPXಃ0ormɃ`jeHo(xarušuxXkЌběuYMaXdpvaŠ e ip.ԓyb!účPHolnic+!va(K.ҍpov,ncykloخҖchiyt@RX 600@tkopisMoskv`1999,r. 66).>[file@=083623oe="4">←37
 p> ToeakéHdna ilracíématu řízenéhorůběhulobálníhistorich*ocesu, žádnýsudovHsou áhochkolností.apkladyaslul(„ProtayHonskmudrců“ynezávisleaji(původuoprvhv Ruskupublikny 1902nužquvedeno,e҂}hroz8nebezpečí. 7: «Naažd dporímeýchopnivěděPoeQsedyotJ0eměl``mzpěčovatjestliQsitismysHektivněp(aviM7eobecnD.»nlovyQ…bymhrnulišyzkٜój(tj.i:Hystlk citaci)lEvroؔdوYH`svojíluten1y,erorٓJip-mož6 trame2mi,Pí*mHebshlyOchiv퇨riKoncepsocA1ipbanalytqprro1997ƍXizují(semitis!h isxlidsk9.ڡroȈji؀jxmtce:o>[ailepos=0000084669ok←38>a /77ߒߒߒ J9ybli 8iʥnci,+yhlášy,ph20.Ptq eHnsko-politickéradiciormou,ikdyebyloaponsqvojePo-politice.dyžeruštíistoraiʂ{uyčítají, že@evyhlásilo,plývá tohAneznulturuvéhohdejšíhpotencionálnrotiv`ka,terýeě8kobynenadá@talem.

Jenakimochodemde8zmímecodoba0zdiplomachztahů (oviq19.oleAdoonce؍AlexandraII.yl+a Ru*dHpřátelh (0oťoiděsubjektlob34kypchrit(Ybytnostyednahami knizaPzeranySAVelBrite).oheder)TichémnuHael؋1uvaly%1vů,ᑘsim8plni@sX,počinuls؀XrovedH bnovčet využm70dok-vlast kladn`uzpůHen(kaavbaPnaČ`VቒЎ1impériumnibližAsedmdetiete„os`o“ xtxnamáhaloP tyto!ijemvý0Qnave)*(Xhědil"YzívpanoYz)uhesetaІlc1qnuvynitmbp:pagebreakߢ߀c_X4">[aile=0000086642ok←39>a /77 [PuXmetafospohárěled)kapkou#většpadpozorrso9xatuchru_pkSapo”HtomQvšH@wwc/print/?id=1698). p>jn؅)Prhohybriskxme4ecitn takaȎme.i^σ«Bůhcos lidmiějhdokudniaFnP»(Kor@, 13:12 (11)).ročenrílg`arskrodinHnevysvělanronadt@ aG..asputineboěkdizAavos耀–q.Ξc h0Abylр€hԖZ۔` částyeH žzauslimy,≸͛l8I.`žXn_zؑdinbρˣxíȍespojeruȁaZ`(vbPydizicim0yqarabIjazykadASablukD.pgav),hmýšletdXsmym"nih! votem. ">X@0 PY 1908on!piérperyiAPim[-psadV.ɇ`pPoȑa1idixms!Ki0yanqFeviiafzoficqvyuIZ bxakciste`Wk2el!dvpspeXgafy-ědi (s2druhécé ;xtibretazInformačQd0bázHnit8AdiktoruSSR šířhCDBq Jutoř).>[ailepos=0000095432ok←42>aݗ7"> VhektuymnišQHHt(ychA-𙙩ӝ+zh9chu)olensod ýXu (sú@57:27`káCJzneJepisl>o`eo.Ԟalatঠro뛈ž_Y!ɩYxboȅȀpdihchOOOOOOOO97283oO3OO/77OOOO Ta(mxPhexKoncepsoc(pjobsPj baQkapit 7.2. Žlgt voj8Pá??=DiXkxte9s:slučdstatQ׾68 Ř*0rod9p lhůámxt0A4kurzu:{y 16, 17 9 (5.).098641o4/77 ZajsoutšiIípad ot:p(1dyP poHch),1ХravQrnzpůsobao9931>←45 Dojde-li ranémětstvíředačátkembdobvývoje či poškozentěch`lastxmozku,deajdospělPcentrumD,emusoýtPprováotr8ouotenciálusIsi;návykůboťyfunkceud@lokněkányiným‚im(ktum.lewjižytvohoau(vůsledkuraumatickpoěڄErtvice)aabsolutYvši$ípaeke,ěkdy0@nevraφ;.mbp:pagebreakck[ailepos=0000100248o6πυ/77ϘϘϘ Tablynaozdíld\pohádjpvhchnie„maug“.V osmdes(lete820.op1édianformovala.terýealUSA.ějakátkaamoživitelxponHys!pIveaokoloednodvae@ڃzapnuibarevnHevizíYypod1ze0dpce.ehasbíѠחdo ؎gWɜakQudidea,dhh gatla psychikuAmRvo(domvax9neexis pl0chaQ0cيhchnyultur chR88vz0avo-xřschivxz u. mípa(Hglp9íhorik-nexdicionperbierenna8{ntZtajemstebáhaxrvXlty (Smolensk,č,8)Y 5 -ڄHcáj (str. 60-61)ӋásleduІ(:«Vy8 ujˀt@(jedo9obrazparieadedjst)jeskypoe0vropě:@vyst(k citaciyžadovaloitovoujemnělost,akéxistencirčitýchodmínek,ter8bymožňovalyeleeddatění.eěžsiředstaviže9obn,kyůbecohbýt 0ěedovhၨ.rož`Ichladmnebjeapot@yvynaliětšínstvXenergieorpm.քusel člokYkaždQokamkuPhoivotaXř(t úsilHna –obráváídla,leče,pútoš,ří9heň,!lehkomyslnkratoch`li,ak,8ЌčasPxstobylaeziPkopanýmitezeanidPkraznámhiřivice,ěXJjiíznaysxezmeme-lio0vahyur"/tipHyRrcheologB*minimálpxetPkazůha؈…3zraHxchsdecobá$^žá.<1ze="2">iPvid( hlqPúHXvztah(:1otlivlny"> (vy8enijsmeitaci). /p>[il s=0000112951ok←50>aݓ7"> Px.kl. ߁7i>Jháju)rus jxzdd 2^shodJdav;jmén𹳘Pvš(낰裀@qus,)I, í;HspecifXmthcMedítnep2pati iψ"g_32351/77o A tol`h0zvȽru`cioق“vH oXgnotee@xKrAa)odpadcizdc!ǍGGGGF58GG52GG/77GGGG Slfundaؖaultur0qýmXxIefiHáhvapit)10.1.2W4414o3/77ouY`eSXohanٕCpai@uypxr)ematsvojndividuhpotenciuozXeixujahgoritmi1Dikaktuivot8edincůlhHej`WW׏WW'WWWWWP2oW4WW/77WWWW Tosudnozechápou. Xbyșضcolpxvȋ8niȶipravexo휸nhnayn(dporovqjextormXXamotijobjxemrazitizzt(8elkopšlԔYuneXP out;olypiref4niby%skytlymně-:yizخuyňji`hp osaY(c0c(0paéo/mbp:pagebreak>[ Práhaximálníhoočetcstavu kompaktně žijícíomunitjeřekrnehdy,dyižexožné,byšichnin0yexyevésobzkuno,ystematickéDPku nimi.Іhhprahux(kduuďp(í,`bHe jeH0d@yčlJnováa8tkaždЁn8amam-Tmpůemivota.w>vКPtohotoůvo1?9existHlez1phqištabýt „rodi@šq(“1keXke:be8chápeKe /)bezběV souohnxtegor akaz驘ouivJmnovuÙruslimyeou:?O;«MJ)ozhmita(epht ?Ӏ0nyP,IšHky.» (súra 26:221-222•@ci)Hڢrazm:,áxjimkt@č:j.XajH@zalhaab@a\88t`sedmi_gW0120568o7/77W CpPezu8nflixaotؽmrrhelrsusmunita(???????22703o?8??/77???? P..7Hahěsoubo٨hstoJřa@ovůůp(1660htat účarј0pohyb0tdese1xk ptovzoda9Zoslas8tMaslenicaxlj7___/____3160o_9__/77___o H Xmeer1tě@HIuyl`Hinc`aučisebeovd`pPěAi,)chR::tplakreál딊774">[←60 Takapříkladníževjatoslav,atímcoeděleslem bárcepolečně ostatPmiRaři,eovalbyzantskýmísJan0I.zimiskm,terýylXPhuunajesvémonibklopenelр؀0doprovodemo Řekyliekvapiloechápo,xboťphshoIociál+norma@Bce:vannilejichi?ÀSucmluvitezinod0vztazRplebejcem?΅8j@\?ˎpřadáůičí`edpnší0?i „Ruš0“souuvěřite!ivoš0cožpedЂ`etiketě?hždyby tohoěrnéoddaH,<8louhy,amohXjednod(refit…J2rdůdane-@Y䗰Byxr؄chnjčleny!٠unkvypva(euhmxfesiovei@lidtojbjrazXjikáziatast؞8Tu-154 limHnsk-Severnyjne 10.ubH2010dihynu96Yí,d8xtѕčelrdentL8Kaczyńskimh9ů“ (*2sá).rav-pckčin`y1kut, Є)ivažࡨubhad(prvhnedxoȀjesysaApsychologtlakȃLaqěstupkrop0eqax8dlyeě. >K`ohapإ ďte>xjbezcrnezn9HPa`GB  Oejíchříčinápv materiáleKoncepceizr emutaausi:Krod,ůběhPřekoní… 

[ailepos=0000139053ok←64>a݅/)77="1WPodleradičhronologiepadáob1ps"lovalukugorově0bX1187 –I8.oname rsnx200etocB, 15ރahoá(uilopetropolityllarioPaibliž1půlstopdpádemátú-Chayro1237. o9324o5/77Xvné četenázev, žeutorCj8ámvjatoslav: Čío“?Qa_Yeߋߋ߀߇߇/ߋߋ14415ߋ66߀߅/77ߋߋߋ V thto"p߀hstudijh8urzurladyociljsoutkykceschopnb0itelůůznýtymÜ9xpojedyykapi3.18.7,9otomšWh10.9.2.'''''''g?ЀbezpeЇZrozdíl`cxsob􈗈strukturysychipobsajiobXn:irincipyШh(:x@y,anti{ ,eniciativ@*žhšíástvoiЀ1lohue(ůmDhšeobecteorz2S!IuniverzpSankt-Perburguggggggg45165og7gg/77GGGGb4.7I8onnoli8@ϒϒsHadomlr@vpo hm9podekbohatýr,taʄ`8vyr〈uqxu výahamAed0XhkOϏx419o8/77 NěmhP(S.V. Bern-Kogan[4]

Kroměohoakéoukazujíto, žeeexistarcheologiclezytvrc(fungován`ȀXesty.onkrétnlod0(rodůhii tdobabřežíaltshČerYMarmargejlmo؆8byly#rodoláTDpe peejirakyveliceřídkakdy`cházodarjag8k Řekům19radičAlokzaci (dvvarianty: 1)@ě,adoze,ol vu,y p耠demsoušiPvodímápa(vinyerupdoo 2߁ل1߂߂e)_______>A`voyliH啾iiaspekt(Pny0–peckultuX,1kte肀oriЁYm`lé-komercionapomína,číhe5opravyrgHutBlarounombp:pagebreakc4">[ailepos=0000148089ok←69>a /77 Egregor`livQpsychikurčitmnoXnPjedinc8(záklanoparametr,biopsyěrvؑznvHeؘeezi@lišív`info؁Xě-alhitm؆pl.řmIXlipatu0ěmuýtlkodAfragme(li`}eKu8zleЛ\Hznœ ,هanimus8tty@}yudz0؅Pskdzxɣ!DkQeihzena.Ӏ݈ůžejiábJWɁ'hodruh`׿vysn]skut1rBohaך>Podrob0j{sѶ{izap`la 4.8y 10.485Ї71jstrohpňHmonadOswGGGoGGGG49525oF70GG/77 Otetsyqm񌑡NJIfesXm׌ipo úrovni,xqstA ]߅„elřs“chX1؂afyrporavyčwmanazebyt؈/(s 0lzajHn񂪊istupmýámb؇wqi>V sledp@avo-/(99Kڈ!mˍpamitřojtpdividuEO3uzurpaq᜕aدiߖ"g_52o1/77odekPsvětaҸyšlʐPma1 KoncepsTbezpxpeialektik(ish:xslutedy,Phlax358kurzuw?51919o2/77  souviYupozorqeQješjedensp𣘝yYta. ruohádkáchebjevujícénky,eterýBabaaga žehrá,í-liuIvanlupáček: «Fuj!ítím8ěkdeuskéhoucha…». tojeožnédvodit,7akodleovyůrčuje@egregoriálpříslušnost.mX odhalováQůၷi nimdnotlivlidpočí(lavQuměAčichu,ylooučasnouulturHztraceno.

Mlu omerafSarovskij NP.otiepkdyžaacházeًevat:wwwwwww« „Co(astyteďte?“OOOOOOOIpovědělsem:Neobvykl@radp!svémrdci.()Axy&`ašXlahoroOteplo'yJa(,áť8ko?ž((me leszimanohyá0phu.mi耨celzěže(,󉠕hsadPzmrzlýíhԡjpHmůžet[ŘekgУ0ƒYpar)lHni polirozžhav눉nvyva 8zoláryH7777777J;p,eptalmneStejفP wwwwwww,)ze`niclib01ieho zAGaAihuslřȈJsk`t úplas@j@0sh@RptzdH؛+cije`espravda. Žádрpo麝88na`dX'PeboМobhpdíXD.oπbymohX?» (Zápisy⡀dεova!3ýmprve؋9npSNilumbp:pagebreakcx4">[apos=0000152965ok←73>aݚ'/7////HA^ícihcHihjmzlhsRamat(hzeva8sportʀhtréninxXř.ϋπχχϋϋ4213o4πυ/77ϋϋϋ Odsudhvypráixleto(ů(Xast@tech;qyly0 RuرЎPu8apleč rusk8arpdHivojie(????????54528o?5??/77????~ibsolutjětšinu@ioučaskůjmindividukultura

<)ize="4">[ailepos=0000155696ok←77>a /7711em"lign="jufyQ2"> Z lidzeápadujedinzolitiků,tersibodvšIuvědomQrirck.onutoriásledujíchforxů: /)«Nikdic osnujte tiu,j؏PaždouašiestdpovPvlastnepředdxhloutí.»Jen@damíěȐck úples:Q`cezarčitBokoAůže䈚ompenz)эtečooio. (VBy(suRypublikacaebuaref="http://www.hroru/biografA_b0k.htmlzcolor="#ffu>ǂǂǂǂKromto2-liruzrohna Ȍžě@ „xt0ci“TI .Ύhzornil.. Šuknipod(xD8zakokr`. rozhovoru IvmpBabaagatá:WWWWWWWAyshlupáoo?焏8JakHop舉ooooooomNjxHjenbrkkřtili?֯0yť)H, i1x֤zteikneš:yeu!áڏ(obIPzařvaň`lbá!)JRm38lčka!ͥxX1 txtej?̼aXs1zvykliíkse[ yvA=vůbeqgenvyal)sc8`» (?wlibSHUKSHIN/do3pet.txt'''wwu8w߃7mbp:pagebreakc4">[fil0s=160577ok←78݅/7oiMatouš 12, 43.ux1, 248izsvětlch)lov E8gelia8ahoslav@meoPaXulharsm (Orchidj)veӂoůzsth@ihp8ꁢ@ah@ dobalusketa,pisI.íl,@d 1865OϏOOOOOOOH3084oO9OO/77OOOO VelebMarekoPevpkXi.onuuH m.l. 2yO,diyslQsosprdln`v08kutkyg__ߋ6׋80/77 Podinformac舨mbylenxwebtvonYobjedv@Miniprstva školPRFčástsy8mu0@8PvzdělxYchortálů.

<)ize="4">[ailepos=0000164088ok←81>a /7711em"lign="justifyTG"2Směsepře,sa, ďáblavatéhoeníímXjvhodnějšímáklademroozuPokoušejícseosáhnoutlubokpochop,teré pomotakovéto1ibudeožnXzískat.»5377o2/77_ To, žedpbetra.tál čeleynoduětský úřed kneatriarch`ukazatmohětšipocírkev`xiȒ)oučaspž zautority.xiPVedopis`.Ӏjvi (1853`00)irozum!s.. f`46893)..eonť311)Aiziá:GGGGGG?@V0uáodedeu;h!7betrȮěřěm (vizř(spHů)xpл9x@óresy0couz;!dulQštveloevrop1muchu.oYmbýȌ ?l0uze!ro(emperat, čisKQH;ipn91skut(ȉX|$zVelikorusšemijibc @pds.ͤpohBějoh`0náturu“, ohledemaejich <1ize="2">individuální@i>gg">charakteryalekoéněýraz.» (Dopis 9). E/p>KdybyepošeJdokP1917?9Copotlačnh(vac0vůr)iidíy('ʼng$YíP`JmX nazemijít revolumМ tH20.t:(chnJbl8yen rozv`RodhaاY xȄprůhueforem,8PstprganIJ@pPo`ǎX.hnormy-ide euse9tsahhtxԀb:9ɝᓰmbp:pagebreakϓπcOH4">[ail@s=0000169077ok←88>aݗ79ŘazdȟtrȠ VimivZmatčistra8zar2rabíměpjubж_^sam(a"a,hoc"r48aatPjy zdceraabýt:ehdejJglobxHcariceí@chod9pؠakopțozrXn@v -psy`logsisl 8a9X,iqX@j:9be…ǖǀǒǒǖǖ9268o9ǀDž/77ǖǖǖ M@0mzinlumoRva/#kudiXл@«VȎVODCEMσ˾+ch/+;ůžebezX{»ρ(vyčijshzpí arz`ucitaci;.kl.ʿZvmystj.-odi,igeQ jazyGCВино есть ЕДЕИЕψ для русских);w(C𛰴9opisuϜikykonomiky,. 8,H93,. 119odka)StdapQodΓG@p198S02).">gzedq" Pce@@todbo ků“)@X1Zs8tak@maákulisříčpʀpnP,yě“( Px daʂpa@ɇNlhledskutdagreoYstd3. (pokpsťanštJ)5alklizizpůsobuta)Pi ty.wwwwwwwBPokrek8.kteveldob8OȈobejít,áproRt,pC Ȥ0,oscrveebediskozinceavádějícíhoa RusirostředekealizaceXakéPdlouhodobrxgramu,ezternemůžeeplopadnout úspěš?istoricky`ěro؂kázáno, av psaných䄈ináXselova „pitíuskA“souvi(sti udáimi 8u 988pakun krátmyšlenkovitě.

<)ize="4">[ailepos=0000171545ok←90>a /7711em"lign="jufyQ2"> Podl8ménaatriarchaikona,ylI17.tole)původcem rkevnZschizmatucelo0rrozš peOOOOOOOO71760oO1OO/77OOOO Staroobř0ivétšid@eskouří.obxdya!abálidnHhávosy____/____7215_92__/77____ MikulášI.cilppravlil.–te iteltypurukturysyxzvc"peࣹtej8ooteclexandrPI.vta}Azhlm toɄ􁘁ohotoWWRst čcimpébuémH čtypceH0hetcex8ence,ěl jejihchopydha Htb mpn̊0voudiv._Wו180416o3/77 DalšíantavuJunkerůmh׈׈W׈ׄ׈׈׈׈׈691o4׀ׅ/77׈׈׈ APse`eň 10%Xřů1p0sIslučůroma-rekviyaktiv829.11.2008adioossinformloG.juganovy13.jezduSRFlúɀԪbudsocismus 21tzákladjmarXmu-leni8muР0navzdoXjؔ dubnu 1993 (apQa17)lφˆ5án8metrZnepkazliekonomYkodimpozofsh8cPydříve:mota?@bo?— Žádmitky rn1pQly.փtejdobypodstabiblbhjektuo؅iXvaH؋Boha.opznesey.Aϐɏzhovoru*televizAý(m t0řekl: «…nívám se, žeyloelkoutrategicichybou,dyžeašiředchůdciozkmotřili Církví.vpodstatPjeocialismusomunkpokusemybudovatájxemi <1ize="2">(tj...juganovAnevzdělanýHxí[YdeaaÅlhlášeacířstkterézývá „cha“ bomill(r€,ouznaoryˁtovudkazu;@znamenátoybolviciqoahlí“,le%`rkevn@hierareAodedávneítel0spravedlnostzmuma stli9/*tocháp0tak8@ggc: exz mkp citaci).0i>WW">Naj둨lovφ+dobra, úctycum쐐m,YjePulturyvobecnȒáH.oicešlhtill.imochm roX1919protiׄ nprud(změnila(tnvečerHkyrȏ)chnyozdirektivy,x8yxsyačabýtěž,ȆhezrHYophlaodnotzach0nit8dokeme.zpomíte?ehdysetkanejvyššíEv8ОxchQhsvoioncanohoaíPtent kon`ysl8frxa/;inesi8itek,nom škodu.» (ňref="http://www.Ao(vie.ru/at/global/intz.htmϧzcolor="#000u>/'''''GGGGGGGGBVzhovoiíkossijskajaazeta (FȿY*č. 4849en@3.pnora9)ǘ. :…iѤětičlenůY=js`žjsmeprȢ$pbyležíšrusPáio gXi>noxcXr[file=189217ok←97/݅/7Vět 8ch,aktoapřísahajíociálnXživel,iamaepřejeicpolečně národemakoušet,rotoeájmen„`m“ tévět8rozumv.

<)0ze="4">[ailepos=0000189578ok←98>a /7711em"lign="justifyQ2"> V..enin -řidroaqsoučáarxismu, 1913./WWW'WWWW82WW99WW/77WWWW Mtic`tranHkterá䓈ymalaýlqdy,yloožnéazvat8c,okudQ i\. Žneodpovíd vmíznakůmharaizuc<0lefii,eíVmaskujWWW'WWWW9228WW100__7??____ roce978l četXkéhboru793484o017?? TakZklad:mPsé“stodvrdilPkromvlasQt(Yrobchd8@aens' budelahem(nižIaamysleI@vůbecdstat򂅎pvaہ0lizno.bychoedvedolij0 vabucysle>PtdON//*avykláduzT*o ditlu88děloqdukcipďezfebimomuplnomoQnýPosobnvHobjektypůdaeQHدbohatsQ,oda1iɘ(PlorgȓRá@l vyumhh`grů;8ׂmezȁstupine> (@k@aX.)gggggggbm}0awHoHOib@hfesions@e0ovɿ mX`HAvۂ!e.֍y_^tohoBformkruhz2acov0NJNJNJNJNJNJ>S' <1ize="2">jeho"> řídícPpodstatěGDuzákonit,boťkud(trváhled, že׆deurenamǃ?b>opuš`(bezajitele))factxb?,aken`mersol0mZorporativ.WW؀zcolor="#365f91">AbyedyX}nostihlzniknoutovýev,hP ϓρlj։ww/nezbyt,datě širokPokruhi(a jlépechni)hápalčásvého΀agí,terbylovolnXgémužíЎ.'/p>[aile=0000194403ok←102Faݩ'?''''"> VizziXutsHatˢil(časaQvuuªvoslak@psb@obdobAku 1862`A6 (Q0enem)eaopgnj0Xstoj[ejmysel 19.(ȴem( ro7).Ӱ,XmožIzЮ`9inXuimnohýրywebؓ!dPhref="http://www.beseda.ru/library/index.php?=book&id=46 OJ{color="#ffu>OOOOOOH(@!aj) p> Slovo „svoboda“erátkéehceeyshuje,rotoAbezmyšlenkovitěoužíváno chextech,dmá ohledemam lu` -nezanojední,iǁnebosvévoli/+.Ӊ3–vědomím oh`dané,udstatPlišíde8pneexistenpjakýchkpvněj0omez:choPApřekážeklab,pěltgcxruhy,porickyeálH0lmi čaؐjadřuj؄jiGB.gambp:pagebreak__cg+[ailepos=0000201467ok←1057?? Těm*@elůmelityteřísv`vqobrJúAXHnedochi(vaڎ`slul`ždynagramҘXrienta؏_yznik1sociologpIy@lizaciiblhrojektuotroč"livhménavůbecoʖrozvojpmBoـZěru.ߒ߀ߎߎ'ߒߒ1959o06߁߅7??ߒߒߒ߭hpčpt émonů-korpoيpků񒫝yQsGzemšťabnu..efreaodibýkaNjNjǀLJLJNjNj02488o07ǁDž7??NjNjNj CxеuМtvorby,Q: yollalu1"??

<)ize="4">[ailepos=0000204468ok←109Fa݅71??="1em"lign="jifyQ2"> Anekdotayprá nžikonsedmdesátýchet 20.toX(tj.vychovaný` subkultuře /)oěčecenomnformkMnoh(JahrHchsobau@ů)!rubؐ\1d819170dhka„1“ႱmYeci Týkaloeoapříkladeškeréroblematikyarapsychologie,yaábožnonohýchémůundamentálnívěd؃edevším –yzbiK. [ailepos=0000211772ok←113Fa݅71??׌׌׌Vyčleněnkurzívouypch0kterick#bdobívacátaždeslet 20.toXí.dačátku š@ohtakvtaeeCztrácelvpsílneýtHřiezacikariéryíositel„Bjiskry“yňovániěvnuc8zeťPsynov8stavprvHhook` činsots Iy,8@,ltuXapod.xteٚI`eqrizo`,taAejiفXXým0ržchrannruku!Xužily@ka(onPocihQpotbنýhod  0vyplývajȖ_Wכ212779o147?? marxXmins0metaɀozofiak1 de( Xčej!u)rovž kd؎`vot!let.ߌ׌W5168o157?? davo-ářH@i{@tšihobyvatva =sozoědozrajeOznikuruh(rodnímýběremebolichovánímrospěšnýchlemenoji život<1ize="2">,álokdo četl; těch,teříii,ětšinapovXmla „drobností“résou popeétotázkylíč.ӂBarwinismemHeidseznámiodehoopularizátorůHulgpřekrucovačů. /p>ěkhkast?sAševed0áceíšejaktvotemoci`eӐpodzene,vqAevolučrocesuiosfé`planety.onkp:dž/(«tؙY;každýruh9bylnevisatbudravděPtvrdit:apr'&sklonměnie),iroodPnktiIiompPdamPpeci:sr čapvalxbarvYmbdjjiiјhohuRa//*vy78lPuj(ڇaby:kA裱s2Ё쇈zd84čáss!aaihybridynalog˖pz̄XY1ůtej؇n8m.ipt0PhledqcXmzna ,Ўtnoukut`yinal9 nej8šíjě.Ԅwq(ߘߠb>\boha /p>Z ničehoěco,akesáno,낉>Předsedaroiskžívatǂǂǂǂǂ>byeměl,@níuo䅑.ׂׂ6ׂׂׂTBo!oci䂱la>PléstyesMíšoilý?i>Vždyťaakovéacství>V dějináchnohodsoudiliooi>Jítéhleiříklademǂ>I@bezpečnmůžeýtǂǂǂǂi>Omluvoxupoducha,߈"1em"lign="justify__Iolovkišyslo0it!w12. února 2009plynulhsýročíharoz"Charlesearwina. edvPer8hoYataatikaktickyvБhlasázorem..ol ho: «Evolueorie v poruksťanskXrouP,znalǁrneIvelk;ědce.áy兩cionisXm)edo8Aug`amášekvi,hlásȅPapež򃹪kultu Gianfranco Ravasi. (…)Ҁrodotk, kЋ=nikylaficiálety Imkatol@rkvep„Jávr@msidea4smíslogii“,ŒmXuseppeanzella-Nittifeso exuniverzityӌeШ0ŘíP.o"QbznzYtit lbudeonX0ferenzas18top00ȓ@wnaP*yPůvoduruhů“.  AȀdouvažЌyșHсtryreanrogramhn`neccpojed0pyfenndvedlejší eIí» (aref="http://www.newsru.com/world/11feby/d.html?̀zcr="#0000ffu>߂߂߂߂[filep=i227363ok←1197݅77?777"> IQQntpigquotient,koe.ozut:ektdiG٩ed@úroveňprů8čěka ejyh8tmoXpeÔtestů.ʗpoduk`sychiyYu (naatlk cit).lavhbl0Q2v(toPOOOO?:BabstX,eel`y:stliobyevo㸘Hpne,akyvz8nfɃni{nHOOϚOOOOOOOI578oO20OO7??OOOO T1pochyb)X؍zvl2xRuskkxasoAzpdvipůuityormpo@buýlet`ǖǖ.??????>35194o?21??7?????? Uempuriozipo!uj2rávnx. ČpisHzákondysiveřejnilnformaci, žeeelkéritániioudyhověl0ádostiuoozvoddů@něnouímpXdňatkemehoanlkaak tenzivoívalaosmetikuKseívedloějtvořitaleš郚stavusvýchnskZkch.

Tajitomásledupcvtip:OOOOOOO—atekn@jchytablázny?[ailepos=0000236374ok←122Fa 7?? Kroh`neadravotInezáva.em oíklač،uliearionX –ˋsnhrtyne蛠tra,ýPýdkuurýr, . 28`ene 20Z26.ervenc00OOOOOO>«Když8bí te롩liyssvozorn1vat8jenmpín`loí.ڋܖiekologvary:nohyvyb8náškodI0t@c0tneboťobnid(koPdnoduššíhrtukkte`mracubžᄰaiasѦroč)I.hemihvymyX 8Ёhr(kuteRyšue!aYc9stlin!jЇa,jmin(lolHˁЉrophXad Zech,edvi؆ mízS,ůžPékP aaBpaIevu`Ɇk8znduýšnavyייייי>ApuhodobJpȼ xrxaraf!_Ȃ!ۗp,ocha  PmocmsrdchlopZ>PlIЏ0Homyd0kd h Auk ڗy0mRkckosmky.0Xveje٣_.aftaQxmu uk“(d6emikro7voskpetrom (ؙpvazelХqsk3Ї!bytx)ٛner؃ethicijɝami. ׎׎׎׎׎׎PěikapS Э̇rganizaHdoko`ilax)ormu:en 9kiqmaxil90,01XraȈ׫WiH8hК됂tsdSlaqy chٞٱ3*XžstvXz0 )(Ab( 70%hyajrajdaph:šdacitaci)׏׏׏׏׏>E/éXdomXfirmyyělcexuptT谘yQtwyV.ʶ3١k𫐣.»A`o ؎č#͏i1šampónm@pleťvodbarvlasyeHranzubas.,txJTa,vPx zxҀrozk8bo1ZHom`rJyxaGGGGGG>Tisknf8oval(r m(niHb~لo`9byodh vistatip`skyrakxprsenkami některýchruhůynteticklátek;šemožnéyl`kytampónybsahujícíhem)eaktivnspředstavqalší@orhoizika*Ygenۀroudouděti,eboť8sobbez8stxrchvrstvyůžeHslizniciohla0orgándívek8hn.

<)ize="4">[ailepos=0000237815ok←123Fa 7??=lign="justifyTG"2">PozPkl'!záměruXájemseILUJÍCHetendenttrodičXspojivosud`dloužůjy,

<)ize="4">[ailepos=0000244429ok←126Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> Rozuměnysouímlužky-otrokyně.ejednáešakřikázáы0ářství,e8daňravůmhnépochy.'WWWWWWW7162oW27WW7??WWWWRptýlBžidůotěЀsmutnýmásledkem „antisemi0mu“tarých ŘímanůzpůsobhlavárPbiblickéhrojektulidaeménuohaXdobývat říditӅizЀlY12w51430o287?? Hoř rAu (voPXevȁ)sal..rib@dovb1d`ku 1816Ȁm28.QipKrypRus`impériuběhloroce 1783,ureck pevnostčakrrdaqyl@8Yukonto-(lkylete7H91792"~íߑߑ߀ߍߍ'ߑߑ52825o29߁߅7??ߑߑߑ Uved`vrz˪espla,boťpinzloduch(vždy 8HroQdpoklialejšímiYap Àefyterznehocuj@jeji dosaXvýrudjimbecaáhnoutrotoqskuteč(e,eějhWabyylépeWב5821_1307?? Aiýa)ty Tvzobyp(ru(ryychizzcدʂj.sou-limi9 tompaicozmalo.ߍ_262391o317?? TípzXpmůž(yHtak,eupPpeřknucXpod4s ubdinpdo@fyzyikviáp(idyžɃmrt݂phis8m@nyqrávevhi00@aitaȢhЈ Qihalgoritmi*ě-@0egreů b跈ɅvzájemɼXs)GGǔGGGGGGG@4366oG32GG7??GGGG Myп`-sakHlasppoužíulganámtra0jmmrebivo:.ʢ|Д8顾qoAkáXaʲ@Qhsituace.SčlovГxej@ maemwwaschopen(ezȖvek߄ۄד 952o337?? «U׀SohatiXizaॐorgas@8b align="justify">Vědciřišli závěru, žespokojeníneexueímoisléaozmankovho냨ajichartnera,íše 19.01.2009;DžDžinopressa.ru/19Jan//.htmloooou>烴)ߙGGGGGWPGAmbp:pagebr??c4">[filex=267162ok←134w݅7w?wwwwqSociál-funkAnaicCnaXspecifўytetᥲrvobyt otexchteplklimatu.Բ"Pvi!8civpzov`jevmkrimi`8stI8mvotek-ipikáx9čuo@itel`pkgd8chuPGǒǀǎǎǒǒ74170o35ǁDž7??ǒǒǒ o0ěIobsahuapiP 10.485izaácniHȓ0`diuSSR:eˁ8lovsthožíemi…,ročdyžxzý)ke߁߁,׃eqmPosled Z0on,istrXMartka:ymdonA? boŖgelibezzíryߑ_79921367?? Tod`razʞJiloleninsdefinici: «8érieozoategoќ)*objektivality»teroulevipip:ampiriog0280776o377?? VýșYosKoncep(sЗp8kdp!PHuhrn šker"informaaltmikyHnejQpo񣬀oodob1pr+ut(9lad8genet䳰bioĀqdruhuߐ_ont>←138 Z tohotoextu Ruskémazyceyplýváýznamlova „podíl/)“ («доля»),terée částečnýynonymem uosud/úděсудьба»).>(href="http://ru.wikipedia.org/q/Троица_РублеваׂԀ{color="#ffu>

<)ize="4">[a(l=0000296823ok←145Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> Ter n knihyarlose@stanedy –čendonauana,kterjspopisoványkušenihšamanskýmisychofyziologicraktikaXrověȍindi0ůjimagií.ߍ߀߉߉'ߍߍ7819o46߁߅7??ߍߍߍߍotovrzvklatxproultysobQí:arůiktátojumělcrpředhvitelshowbyznysu2mnohrnůžeerlobřahčí@9vybraHvytříbprocovakékolivírkveg98658o477?? Rozu m, 0iya-Xmyšl8mztahu Životu,ohbýevyjekty, nebezhs8@ěma`,ha(yáklaH:2rozličstop>zcháva,ikiěg300570o487?? Originy ext.D.ndreaWWQ6WWWWTЖдало беспiо человечество,Что с древх кафе и HвонЄ'''''''%з уст мазнноо жреч>ролётс kрчесpй `агосе церкира` шь хранxелиOOOOOOOMавеѐвȀHрых::;߃߃߃߃߃߃߃т I3[увшЀбитЇйm Твощий1тошлg@GAČekalo 0b>neploT^Logosdal…V našíerziáseňahlovemHmar@“:(éeímlavxmupuvztaHHmut!u textu.drejevovarr– čn,ožibsahees (ayh pXceoávneníráce,rotoebýváHplodnélear`)@akcenteřesunuta „očekání“ <1ize="2">osti//">í.g/p>[ailepos=0000301106ok←149Fa݅71??="1em"ign="ju fy Pomazڋajedenobřadů náboženskýchulte@zalBibli. průběhuoh{ueIl"oinouástlavyhlověka,terýHtl,0šísphHolejkřižmopeciál)směshlivov\ej0bal0mu,ípadněYR1peětši}]dstavuaymbzqskuteč, ` d6ipojqk`ěčecouyPdvedHup.ЄIou+xceremonuupHa􍸊tindlYdeR8drob8jiz href="http://www.kIv.info/library/be/comm/anie.htmǟՀzcolor="#Qffu> ).]ϓπϏςϓϓ715ϓπυ7??ϓϓχw SXtvps9hYjrorokaohameda0isituac,jevýro ohptkyX@tp8i.un`uI)itmi(slimyodmíta iȶ#)XOGGǎ}8038o537?? Na`ythPxRusHazQjevَ mQasmu:amy0obsažen,cipnzenetade8ím úmysl`tpěttإuříz0 vů neslakoomělýdidpdialoguBohem,stotpjednziDhesl1mnozz ni(8iirЭ`)ibezybičky773104/47?? V maiiXKoncepcocypm1 b@tdH#íkladu(ýzXěrousekt0toupencůissario(Sergejnatol)čԦHp"žxrtréP8chHs`uIhϋtsoٙxru evadesátBl820.pí;`tvrdil,  *osobp(tilruhdr(a):izyticpr0ř+pr(k SSSR*o1999 –roč,dyvyzýehs2Bu zemi,/0ixmP Zákon?

S tímtoritériemohouájemciakéorovnat „sociálníoktríny“ životponaučebředstavitelůšechistorickyzniklýnáboženství. [ailepos=0000314985ok←155Fa 7?? „Zákonhprcibylo dobá(Krao,oenesazývátarýP.''''o'''315124o'56''7??'''' Janřtq,ebo$Pachůdce׈׈W׈ׄ׈׈׈׈׈712o57ׁׅ7??׈׈׈ V kánonuového$asmílovAKr0ovJœí“vede9aGDNebespQ–enzořiredakti,teříprav@ligregܠO˜pílepúkoly,vynasnalx 6011587?? Naíklad: «Kdyžuvězněn,Ai؀eašǂlejzalvangelium@אho.» (Marek, 1:14).OGNj64'x97?? ObazvyodvozenyHtisíc)čti00laRťtoupenQțka0ř°i:spdim,eoudnému@iudech8etj(emi.څiídxYlediskexchopɃx:>nppuxkdouěříi'WWWWWWW318550oW61WW7??Wlign="justify"> Včetněěchmyslů,teréenes řadíezi „mimoZové“.

[ailepos=0000318712ok←162Fa 7??91em"ligToekrytémnitřnímvě`,ntimiX.ψLjG320905o637??akzvanáYabrahámovskboženství“ udaismusřesťa 8slylaaktoojmennahdle,a,dnoho patriarchemuA činHvztahujsvojiradiciyzh1؂Ʉ_1709o647??Qatikav heriáleKoncepceocbezpečnoleprá!ōprediruSSRKeˁP8Œ(u..2324o657?? «A0smě@Mojšoviísmoozliše)snadíkyěpůjdeteestoímou!» (Kon, 2:53),ůh «vchnyɍpořilpkaždPjemíurl.x5:2).odrob8Hoizlava 37_ߎ22850o667??ؚeSinajҫanabáze,Hbor0kuntelektupozice,0. 1/97 (2hDQdreud,psoučasnkurzuБlohaKperaExodusOώ23628o677?? ]súra275:TidȋhlcRziskichvyXstanH(dpdne:aH݁kitaci)mrjakeksaxpؠn8s@motekem.H oto, ` Ak:)VyťdeQАPě!(jk: obch@logickýář9uOON`olPazalu.ok0lar՗ PPYh(8HXPsco8budeȁ)rdtbylAroznupapith؆vЁ(k,H(ohhbyv8av+naky4041o687?? To9tk0 čloYuvyjádhn@uor8/Glj2534/1697?? ZjevdaiMojžíšovim`ňovalala8tɡ{jAá(kjen)lid肎eelyXli…GGGGGGG590GG170GG7??GGGG „ZákonHr0oؾric"shzýhta`P.'''ght="0pt"idth="a>[ Janřtitel,eboakéʀPředchůdce.mbp:pagebreak׆o׈׈572o72ׁׅ7??׈׈׈ V kánonuovéhoákonasouístolov „KráXstvíoží“vede9aGDNebespQ–enzořiedaktjseynasnažili… 7ggg/gggg7228og73gg7??gggggggaide__/443o747?? Zještě@dn(KristusorotikladuedlebeostavilavnábnegregorihnHenidepcateismuNjGNjLJNjNjNjNj0330041o75ǁDž7??NjNjNj Poyzvůěst,hlyírkev)cilyaterýchy0jatenymbolȁ`X0yAryX8v jepůvodmní. /___'____338910o_76__7??____Yli8chnologieɉcovyobrzpHvy/Evangeliaqcesuormhryzkhsťan:výmysqohla rbible jektuH ps0tomkurz8říloze č. 3.m"0KsvějuȒta aPvnitřXedi`ruSSRep7tmuȂ`MrAartka:ym démonA?eboŊumezҡgו034267g1777?? To oٍpytrr` celkdrtextu,mlždylčí,ž (odajА4bydhdmuas hřѧ0dvládXlanetHAdmi.ϏǏG4246o787??=«“Sp`tel,hlížea)hnesS0*bPka錿jJCKneodvhelqklatriarchairilxb0ěříhZpqXsHěk vyhnumvotsetnR *pesXplnost(oa+Piйk8ačnXreptti8hu.o všakoP,jestliq Bů[daleko.!Ax' TKd0țpp`nejtrpA ina.yzvalZima `;u{ah@sboťꋡvykouqnaše"hyotevpІXvehQRy$BHičitindividu8tVyxHadKtč8 rmutkneúspěchAmocí.ašeořeároáspasitelnýýznam“, Hklatriarcha.» (informacevzata webuEWSRU.comvštěvěaliningraduouoskevskýmeléusiirillem –ladimirxMiPjlovičxGundjajevTajehoázáníe soboty 22.ⅸ 2009:

 [ailepos=1349533ok←179ρ݅7DŽ?ǎǎǎ"> Pravdxston`sdectvůžeýttvrzhtextůchABibli.pmaiáleKoncep soc9bezpmiz`á„KeˀhsBožímu…`xAartka:ymdémonismu?PbovangumykonႨry.ϏπϋϋϏϏ50136o80ρυ7??ϏϏϏ UpozorňujemH[hKRuapHno «udijaruhrbtaa»njtazčt otrok.o VĚTŠÍINAEŘISUZOVÁTĚM,TEŘÍӀODZUJxOTROKÁŘSTVxUPLATŇOVANÉMUŮČIOBĚ,yZyxd(`naizQtWב54949o817?? JpvYu šířkyjí@teicpektraybsahQ0teo0,邇`nanco0zvay pPJan(iˀe1in@toooo7oooo6032o182oo7??oooořipo +pPd9Caf诙ě'vaJXJ..tn.íšrag` jelkux sYtázazykoiģkapit 9.3Oύ65935o837??ohnenneth Galbraithŵ0omښehH_ti,lava. 1.ߊ׊W367747??assand cykmýtůroj@lceštkyna8žkalóna.dmítlovipěttáshjitresٛlidmbámZQP˅Xúemjk(sHj Hel9Parippě0celprůběhudoykjenTrójanivyšeli(suneslъdošlo yIbyQor(ena,yloupZzniQ)a ůte zahynuYR,adQcotek˰ze …7ggg/gggg965gg185gg7??gggize="2"> Poté,dyyl roce 2012rezidentemFvolen.utin,eDvorkovičtaHicemié0lády,jejímž čeleqnulývalý.Medvěděv.

<)ize="4">[ailepos=0000370339ok←186Fa 7??91em"lign="justifyQҊNJËhou@odvšeho,eví,oakéhoHextuabředlzmínilotipuskýchějináX`ivaelPří šierudovanlid*te"vnessvůjkladroje řahecoborů.”ɃadmiráltěpansipMakarovPgene)poručíkPuodinženýkadxklexejikolajeKrylov.iuvypXutoryejnaforismu.Ԁhsi ot؁bpteléȆla`mirčitáázoXjednota-s8sleně: „KxaktpámZmaatiku,tronomiiHnavigacYk XmpačmSlogii,hmantmete .“'&vpouzešířu؈eshp}eH@kIhnedp 1264o877?? Ool(Yublikaůžemez;tu8cí: «N026.⌰zna 1972MoskI)mšachaȁ(@hodhVHXrae`ystR蛘soHy1994Pl̈́evskAomsovovuniverzityberneaaҨ@p&`"'97ískpdiplogiPaeukeo7`vXXSeKla (USA).»@ImCd؇@na8oiě“,iSJešIHȄH(TaצЃzdesetnejh@žjch (o)h8@XáXňá hyPߛ>pڶ-vz@laAízˁݹ HFlPe2z0 iHivyhedie ÚsHqO- QinHtutu뷀0^ejASSSR[W?AL.fesohJeru@émuOfe0aJyal㓘ȿqhran ů?772387??oooodjsto@IjeHm PdokHr',F0ͯwman(ViB;Ivan.romto`6emdrykroegul1n(Q'akul}7,'UkyB/(72hedxodмrAuNejvyššítPa@siue8tAt늨hlaIsH*0 zuHaȀ~upů@il kandidůwoblavJůlete8]fem:NߢPla8قd`lýzHAgayfyziXlمqxa.socidS.ikip8e(d@2jez b0H,teré vypadajíakoarkastickéarikatury, ohledemakonom1ozvrat devadesátýchete820.top0ariziyvolanouizernýmakro߀řízenímRF,teráeostřilaroceP08,:

Jepčaxpohovoémůstu //ŀědaounéhouska, 1998, č. 3;~oonliׅ)׈ׁ/ψ׈׈׈׈׈Naz@vcproblPyQsperuspčn`iKO,A45GooP37/χPrognózyGLiPu –.:UU./oo(ul____??ׁ/ψ>BudoucA+: trv*oj,ebojnoˑůlom?2IntutBstegií"5 (veuautorstvI B..uzykem)WooWUp"1em///toěl.a.ivšicvýševhyjádřInezp8obilhirhyznik@`9ymínnejen(drinPalea9Ivan耡ak:v(:ěčivyklove“…>[ailepos=0000374484ok←189Fa 7?? Z vyuprJu.֎QremenkajeHxřbu: «Alexandrovič lž 0ud`Od8talqékolivsydržovXvjšíhzdPeúspěš,\0snažilac xadámecqpní.ԐpYaoyly+sledZnefalšáQX,riginályz!X`mkutroP8ozm.»(Ohref="http://www.ecfor.ru/index.php?pid=son/gt/anchkin߂܀{color="#ffu>w).w߉߆375047o9077?? KataovSthX tůaXrdu,teří(pXýupst@8ȖkurzuŪTsInet čpisis(od: wXnewccorpQzaba-ov-ga/7776߂߂߂a/NJv瀇獯炿7652o91'7??wGNji>Pozn.kl. 'Čáňka' (z anglBho blackox) kybice Hza9za,@bobecqho jevurzjmQ`chxB0navenekAP8sPzajá,議echnous8b uvnitřohDžresp.mimšzorеkakqmevm$ůmocházelo. 

<)ize="4">[ailepos=0000380190ok←192Fa݅71??="1em"lign="justifyQrV tommyslu, ženiedna „vědeckáeřejnost“,2generálnírokurat žadujvtitiplomykončevysoké školdšechě0kandidů,oktorůifesjehomiy,boť8odpovídaIskutečnxkvfikacivdržitelů.ߐ_1056o937?? Uzaloeprezide0H..rumannéměř`slovněpakoxýohoepdchůdcЂUSA let9H33erbertlarkoover (1874$64)0lQdeseaqs@ž: «Najděteisím!ca.exe`louchám:Kdyžxaodíve rany…“,druh»???????3745o?94??7?????? Příklademhjsouhjši1omácíXbyxkt@klákdoznys-܌SH`oPodmosxaHpetrohradsklonjakЩYbude čvystlivceHpitolu 10.7npnvz؅va8muyHdavo-eli8ř`Pspol)8_''''o'''86601o'95''7??'''' I2uPuiٟxfXpouaaQm(orgzaě-nolog)ístupPuve(Iaásled: oi«J@tbuPzlY(tj.`žI8(tp ) ohatstx:Zk cci),á-l#týAdukt.i87ggg/gggg387709og96gg7??gggw AniْHV.ZŸ@o(ɰYspekt, 2., pracɍaplh,. vztahy, 88,. 279_NjG90084o977?? V maipKoncepsocezpdi!//, XpsП񌱱jvniirediktoruSSR:>Kroměohoizráce:eličko..,efimov`xZaznobin–konomikanovačnírozvoje řídícíáklady偫ckéeoriebMoskva,erlín:irect-Medi2015.dkaz,deeožn1utonihutáhnoutobjednai  odobě:0̀[]ailepos=390540ok←198ׁ݆/p??91emOW  ZJnmíme, žeznik(uštPSahary mnohémýsledkem idskýchukou:ykəlesů8ěnilodrov(uaPúzeh`dějinph1logsebevražreg8álcivilizace.???????«Rozkvěazcaipadlmezity 300ed..ž 8našeh(opočtu.oB8hbylytvonyyoslulkresby,řabsCahuachipůsHyȎx@axduktůterfungujhdesX)ouéRydheru=,(li?r?'''''''DveIzaHsdůkv vrtoší Eliñooceánsko-atmosférZHjev)volasieCaatastrof#poIěHteďšakritědcimdgeniverziazjiliku8@z staě)w časopisuat@AmeaHntiquauvej zu,hl!mrychlivůjᢉaktiv9m.odlezoxbadateltindi!ipra;ostt0dol,boť넰كskrayklimaPbýlišuc,formuPgranio'''u>GOAraldomoroč@dueXl"úče XysevHua0go (dru1ie)yromydiisetomʭulú3xy霠vlhk:<as`s lKhloubekář6mikroxwakonojivo.eam٘ɨzٜulikvid@؃nHs`, s(q=ظ"t0r8en>VupoxňobmnejspíšahynuoI9uهMayX?efjsJisHrocZtýkՒhkons!p 8e 2012 (vizspb.kpdaily/23896/66822КП 04.05.2007l )» (Komsxqavdne 16.119,ԻmKuohaleno:print/article/24394.5/572167ǂǂǂǂÈ߈߈߃d)ǖ77777WPJjedZ"klad1u )ě-socȾPl(vion;lp A09mu i)tátplIkomISSR:Ȥva 2h8hohokurzu)׉mbp:pagebreakmbp:pagebreak>[ A žádné „variantydpovědí“,akvedl..vorkovičaýšemiňova`metkáníPtudeMoskevskpfinančně-průmyslovakademie.>skute iЁGGdžátem.ǑǀǍǍǑǑ41031/203ǁDž7??ǑǑLj? Klíč poptohoaforismu.rut`Hpočívá dvojsa «настоящее»upazyce:oťpׁ время»edy tom čas,eď€!PuánevymyšlPdst.Minulé“(budouco8uekategȒubjekti!ch܃ϧ2stavoetě:* mR٘Ė$Z,můževelmz Xm/m,pravd02o]moIЉ͙_______TsC؇hhnoutuů126?47?? Tnamq, Im–absolut2luchpoužijeme-linaAi ičkouooo7oooooh7306oo05oo7??oooo Naho0styloHzxnHpodobAritériHverodyice0avoHxpoměr򕨞prěa`zvuku:iroz0m8M/njǀLjLjnjnj2509nj206ǁDž7??njnjnj JHazuarcheiicvykopkeel*Nov`oduP9ýzaXlez utbxzůry,aPěřaeobecnegramot ɬli`Rusokem 1917AdumXci)٫aosla@írke8ář9ho:uvládaly0zumydu0A L:d 11.15.(oletúroveňfiezi!uyvlstco)Qlelesala. 17iža/) neuЋtsIalatoɹgi8doȀu.nozz nich sedětstvíčiliírkevnobřadyoslechem čístHpsáteena.oakéylaedna příčinozkoluatriarchyikona:něží,teuměǃ<1ize="2">odušeyzicky mohli">pté bohužbdlovýchih, dyžyt, žeůžouřijovůjXvyklýdroyživy,a@eforktivránit. /p>[aile=0000425711ok←207Fa݅71??="1em"lign="justify JPPsmemiňovdve,Znebýt(Petra.HjehoodernizacetuplynutstoleIyrotiapoi (evropsH`tniarga:i18.ǘ`Itku 19)jtuzeostXlu(zastaralá\ka_16H17) rB[š0v8ímoeAoutn`na[odvolhjejirodinh kmků.V pmaípaјruzjinys urxtýmia8cePhobȁsoloDIndieההההׅsouvislotoutonx)sؠpomen0,vrůběhektu leviz ka(hRTRméno҈ro(2008..undjajev (Ȣsnp&aspvpk iirill)áX0toӀestliRmezni񚣇AnejHšíoHl „civP!kód“.ВىmŠд hlas@iuzGBa,mus*ujipověďphzkpc(x háQ 8mDžDž:O>[apos=0000435333ok←208Fa 7??azájemnosářHm!(RVHP)mezivládyorganqPP0chyne 1949.vkonhXkracbpxsyhYěGy89i(txne(y/////w///36749o/09

 Aerodynamickéáhysouařízenímroěřyၯkýchlomentůůsobíchdel,ebokutečnptělesobtékav munelu.mbp:pagebreakck[ailepos=0000437860ok←210F׌ׅ7ׄ?׌׌׌׌Ju..agarinxhynul 27.@z1968hiréninkovletustíhačceiG-15TIpol ě `e1mnstruktorem.Ӏerjoginem.edzerz jejimrtihvedečlánkulexandralkusevejhmiKomsomolspravdě:71??slialu1"??
wwwsׂׂׂׂ

Z technickýdůvo(ylyXstartyalšíraketo n0tesmírsyhmujednxpřوn1iAterny. ro 2011leshuttl0ruaw2qDeiscoverystěnouzea.>[ailepos=0000439805ok←212Faݎ?"> Asne-liH,ělednatlkorozrový`del-totypsobpoužitelKúčel耑nuevětSur+aokolozems e,Ik X0IXPِpodkáeáЃoladit p í,p@ly8řestrojdžϓ0442642137?? UvedemSuxublikaoa׃Kotivodpo@stékařůbvykPnaz!„poraet@“,PdeomupHtypávraždi dozat.okrajqípadeiho0jsou1tiš)ieHPfy,v ti4skchybu.Ѕvdenmůž@čaibzXvat(akΘzjpdophnzločiiiid@vop(ze1bdíx8p dipl cham(i)ziXmýmrpem…8pmkuP. č0ěkvemhjeamvenYԻc(apцda fesv`zH">Nemilosrdx@sudekpeSergHaviˏHlac!ؔzKremakyinilorԓ@.)ov1čezphradkm?@absolutshoduHt@,oáHmstntůvypplžedmdesát 8 20. kpnřaroslavdzhv6JKጕ>

AčHkmeričapoe?ržeㄩxedicíY`známo, Qd8ledkuvniadikálp7ߍvelk ztryrve,Iok>psne1{ke؃dutinyšpaolů bsahktuledovni,PXamocen8mrtǍǍǍǍǍǍ>TyinformjsvšecٌjyiهblPɈylet,8doby,dyqňukvůlkovi)G(aylyihirurgůmteříovorolj`OOOOOOO8mؠzvrdiIateziologodpodniȍRale88ߙd"avideldhictv(n0aۉxe šéfoga!(.á-Hwog+plánЈ! íž p@`ӄXrkózomůžeHlpe6zruši獟 Hc@tutvylščitogieadtijrΗXP@|ku.Љ5nxahješŸdS .gJzal((XasuhtnHrůdxȢýchatrubiXduYuȥ9sz`al؇Yogx,ɅZh(tezXlatějBofesorp٭q'Xedlo.Úli`ů؁8jn.֦chpokus߈… 1m!KxuHkmomomaskஒplefektiYunZ0alzn"tekysl*vi>P8la zult <мchli. ČneTjH@0h(r8va߉cYjtrěkolikodin.iЁȄ޻Y&ʃo~AvzHRú˜Rný԰! Hozbyě,p9Qrغ sHjx8ousedXxǀhъhPtiaazvdrychlejboťd1kaž eŘíϑ^Y}v ruXposl)dese(lety.envhR8ȋWi „sth8zadky“a8kryٓBuh𨠇 skhPzdáchGGGGGGG>kopPh.eleXchHe=Jroz8H8I'ohf( pdihp8íss`s8jopakuy:ߝ můžeýqužTDahXZt?8IohQgicchybac.:)}Y}zabítǀI݆zt؁XPhhlHJȔ kadneazyk,zav )0upXduch!tanUuؐ)důkusfixie,edydušením.elýnmateka operačálekoloasunutíýchacPtrubiceooroljovovyrů9ntrvallouho,ěpikodin.otomčaliovatřiprkóze ápomomasky,dyžěpacientaest`trápit,vést vědomHhoout,lespoňdvaečlijiepravit.

VůbecebyЋné(halPP,terému@chop8zajixtb.enžekazujtXjakAříká jednoděsk8tipu,useh„kAlezoeztyytičky“.adtočijx)pklorganisayllný+tpodsadit@chlap vidP0írodob(ta@.r9 velmi,!jiIje stxbyzvadnul00koyejiɐNicmé,'ordnakonPt@ý`ЏvydoPpozadȈzůlubo0 a0nedokuslukrvҠp@il@co\proád(z z chékařůl)vapŠxo `ڋanglicvraždu>o? ZíbuzJɖst0Hsmrt. a|arvskut큂hypoxnam˃ߠ4o(adxH2G…» -fesorԬ.ӬQ (Pěhyge0:`ref="http://www.samru.ru/hitech/new/22903.htmlOL{cr="#0000ffu>lZaprȢ;vyɀh@ZZkȶQápaЕAۇٔPGenejunxuktéismRaketASSSRuibudň0Ȓɒ9 ԑPcslasx2kt(emxl???!!!ÒA)as` ?Ό z(jizep`!ru40쇠nikdptá? Ruvspo@obo9ků,Q chutxhlásxד@ɁoidsvЎ(Hosph0miKuHqt`$miniXetsk)nejcXneyslʔravedA&yá%ej荈ějApexuhcZ„sarHuOku“1jsemY9kA9dybyu((ywk(iZehoubnéhoádoruonečníku celémvětěrovádějíevoutapách.letomtořípaheo0š)horší,qb, žeuoz!řiliperaciomrtelnéhoaximaezsouhlasu.šechno,oě loroljov{rodina,ylHáezhoubnýolyp,terpbudedelkonarkózPrychodstraněn.

Dobře,kdyb(omiplirainu,`yfantazíasIcožemáž,aktejhidé 䇈7u iqQéttne@alicbaЉWWWWWWW>Aeď denHickdHilznapouzbor@ci0sašimaj=`nlka Ikal؍ edna(tívilneziologurijljičav,A`jméothd[ostatzvy!kařůZ錀acu Kremelsknemoc???????Správ.oučásehzaZxdPpizWRhd te荐Ɋ /?Xsezn HsPůběhСrHinform((alaЁ?AXhoptitd á@aAvydržíLrdqQce.ʆliჀomȓێઉptavHůžxemushirurgůmyrodkla儒 iQprtQjdůlehjkDž_`ústIotvorXRdýchcyJúčeltohazji2臩suxtrubi菉duševi (󂂊T.aqbdxbý9Д7!kolivN)*tbBxc,yluIGenKon`uktéra!xuspeci3, čtyřpňifikiobnؑplqωωʀI. Čtvrtyeňth؂͐ץӇ m8vyrozvXogqhx:C:zne`íߓj2htevѕaH. Šéf?=Xodplb()aijmdodopa"knXvčas?@ \a߮>Kdyte0výšemozhrk4%etsk82UMkXрtkrk[vys`tl,mH,mecelsBoris֗ljevgr(lX,t9ouߎߎߕ urč:naCujHaQsku(psledk(1hڄzlomipo`dϐϐϐϐϐϐ>A͊W5hͅXbx1ouzpa0aolypa8 radiХm;7moleqןneesSsarkkonkinHrottu)؊zYiid)߄۽-|ݏ'#pk x0h1Jxja1kazPzosobQzaines ˉje.» (DopisyPktorax–ăá `tisemičá(III: aref="http://slava-ryndin.8urnal.com/136439.html/,{cr="#0000ffu>ςςςς

Akademika..oroljovaavraždilarstlékařůáškodníkx–aeburávaladimiraurjevičeodion: E ef="http://hotlaw.ru/index.php?opt=com_cent&task=viewrid=720ZItd=119{color="#0000ffu>JaroslavNjva,oznámkyšehooučas, 2.íl,osk`2001wwhtcencyk/bibl/guQ-zap/2/2-1.html#51?777770oop"1emɟyl0tpjedinoubětídvor bnéZ“KremAc... jpřípaděšakяanestezigoviadtočijioakt8e8l8ost./??????Anioech@n( émskprocesu(HkteraXvi skupi@kelch A. ŽdaědalšíPnitelů)etndobátbezpečnhbeczajíma1MýznamnosobhSSSR.tejjak9(IhjemCu .ԀjenȈmnoharuspoluúča`GBrozp jehSIceوDirektivya`r2߂USA/1dne 18.08.1948>pPsovl8diavyo životvyžívi tatupobyGULAGPveዀZeKaZ/K -za`loarmějpodle(ňů,iopělomoyo-BalJL)klfaleí.oozkhýk)ch 1yYmrol؈t,@edpo!Phybǂ edo(zzavé8dahrubiciCprůduice,;zraӂtrp8!smt(zPeli`a.)…ԛpslm+udY*8naH!toۉ)!/*Pvl0noKVDroku 1937,塍xq1966,kudsmo AeHlniobX,0[inej釈op tr ba韨ҲraIrovedchirurgicaoperacembp:pagebreakcoh4">[aile=0000443130ok←214Fa 7??'''' Viz kapito13.2.2tv(lhokurzu????????43997o?15??7?????? Tcode1oHߤқ=3hemouslikvidubGagarina,"ůžesmysl0ɜ0chnápou,iungusX !zprediktor-koqorɼCliz globXhorbsڣhm0bibloj@uotrolivag777777>JpnavzdorQjimitmx8pv8߉ݨypd jrvraždarezidenta..ennedyho,sououzedstraňovánímhyb prognostice:dyen,teréhořipravovali,muvěřilirčitXmis seezachakHakěočeká耰 n. 

Toaméenomqměkčíor`jtýxz ..hodorkovskq: ̓OIBerlazarqevhlavchabínůF,i@Hsvýtelevizsvyspeqřekl, žeτij*ozor hlási܋0život9diasporyjá,`boťcítbýtusem. –roto퀈p8a1biblicrjektuVl(cha0to(abyná8šel (uaázorný!íkladstat@Bapom؅pnaxvinшralo l!qabi eům)Jukoseps0polehli0jší8oby.Alepdobny 9dk8mipizodam]p0nocDHekceádrfungujInaXpr,etapQȇ照ío,qYpo8ciopjbudou`andidJty PyyoneodXoncepciȎxikcé`řůmvtši!itiiž:tiuješt`oHHdavHmneerspichy9Aimpxtevqt.aivaria0𙠏;iv0na:xskmrthrexxpHyAvaprГtaX؄cesuegrada9 Qdi؍kП csitua0.atrič-egoridsložka,hrYriautoXͺd0ůdx“@ nedomYuidi@.5pdůsledkuWWTlq(fes&maf0nskrgPz skor8umixu1(pěnej(raQBQm羚_YŘečFysQΝtu9Ȍm90qȊIavo- řvoblastQ?;mbp:pagebreak77c4">[ailepos=0000444868ok←216Fa݅7o?ooooQUSA1hblettly čtycHle20.p((xСJjadehbra: úniknformzKSSSRlh( edstm{ajsluž%globςςςς V RuskuutoituaciavícrohlubujeeštěxistenceAK (Nejvyššítestačn`komise dělovávědeckýchodnostlů),teráoxelkou „pravdy posledqinnci“ hedemo, čí8rtane8dografoman, šarlatplagiátor.akteȈψaaf@nsky-zqřsharerhpoleče膙,ři;docházhmezi"a͌zmiada8k souHž`ucqzni0aozvoj1hměrů. 

<)Ȕq4">[aile@=0000450970ok←218Fa݅71??="1em"lign="justify.TaBedePvšz mémerluedmctaHviyžaxim3ovičsajevystlWilhelmuoltoffHejakoӘ darführStierlitz,můžeYfyzikungehd kont8mísohabyXacovalhxbomb)říši;?HPdponi e, {`oiljejichpeptazorIěʚhnul1boť(RPfesioPladernpKem.Gwww?wwww1743ow19ww7??wwwwGǀPozn.kl.odleforisKIrxe:֪neq ro hlavchIrchodohnuzeabezuaúupplxkamenit{tčxch i؇ׇ׈ϐO452562o207??w Vizɟpp@vpredirSSR:e)mikoaSadYrHh?..apitoh17.3.3Rkurzuqj p@lu/////w///53781o/21//7??//// PklXm곹činnHanko1ys)yy`h(rceljljǀDžDžljlj5`9o22ǁDž7??ljljljǽXoH!á3proz`nohdomࠚsociologP oЊ)analytikpokoup1ymtěIuuskutečQehu,pseudotra(vúryvky článS.aľcevŁnadvdaHuvedenyQčáh 9.1)Xirancšt(tedyiniliʔiskytli`hovor)p@omu`j(Ha`výuloqaqnagramȉqvobecvoltury,u stňhž,h&iPlo!eɉXmínů?55632237?? Ma"aysHdiplomP ÉcoPNatioh'AdIs (VysyivPe Špsburku –kkaNAIntd'étudestquXdearis (Pažsxiu!)ěڞalšíP@Xpž1˓vRbƘiiGǐ55814o247??ize="2"> Oemorálnímdrojiznikuéto „solidarity“izapitola 9.2. 

<)ize="4">[ailepos=0000457274ok←225Fa݅71??="1em"lign="justifyQNěkterésoHick`tradicekládajíákazluvitrčitýchmatech,estližeean`rozy účastínežvaidé,oznamená, 1jeřípioom-pouzemezi čtyřmamaoooo7ooooo0460199oo26oo7??oooo Toyniakbylofíryp0t`y0korekjakopíš oucí,oťPvyprovokova večnoijemprobl(vX;odůvodněmitkyAjichxlizapv prakX eAvedk uexistenp íhqvo-eářsPhosys1unitřxen@Avztahů0sociC9kupinInada햀?????????8155??227??7?????? JekoptuCdI,unk|,her nenulovýmpuemH,qaPformu–hvho,ȍmjevá710.6._W׌2772287??‰latarogio`íۘ:rh({1XstavumaximAě 200jpЍ[může0us(býtz[n鯩editpšší`úOCt9zaleny'bě,x1ostupA(@ dospěPAésilob,akzv9psvětyׅ,j.Wnsnac'0:uparaleBármistmi瀇瓯/63816o297?? Oecifikzděls9USAizniha:imievjratzTřímerikaŠok kdodenI1bškoly.omɥKazaň,Ўdigma,A8,x3Ptisk(ghref="http://lib.rus.ec/b/208193/{color="#!ffu>//,opryapez9žit@aa+e@zaivdeZadby0vlastvzaltatЇ`rkruhid8(m`upiebytkupolečnosti.onamená, žeyřeš <1ize="2">staletneuchroblémůavo-„elitářství“i>ǂ">jeutné,byxaákladělternativsociologietvořilaoxickykOiálYvr0a,Há"wtěchto7hopaednaPvh(astQživotdlevéhozcle. /p>[ailepos=0000464728ok←231Fa݅71??="1em"pign="ju@fyd Douskbjazykalolovo Ћ=p0vzatoakؔߔnašiRdciailoupahchápýdha`áჇjiv žQě,npxrag8zahraničí msvěsunud______XV lidHluPažhoučasr0xvaltopyohoۉ Z)tosvo8ߜjadřii@miBy,nesXílišHpoužívab. KmBcexistu@P析P«эка незадача…» (ɉma@r,@,ldar)NPmyslemkvienp+umámБ“.ggggggg«НезdžH нось» (nedefinهurčith@݆hrnějak*g.estА yȀt؊ 0senyId/}»,udematkoožYolz mn/8(Xz?=/upnс(tedy úkol,v) PzPiXdajiЁ㖹Ds j Hiфu8lwvXdosáhnout7777777࢑mmɝYdíЮhledisvhod2uaِY! dobr3ouebnibírkáhúlohde1ouborujdojít mu, 8pyWe +ádouh/dekՅh7Rnaus`eitу alšítappXpéPkategorieYJB,syďЗibBiXkutečӢɧ m`jsspnqvtȟYʽm zut:0cxrozގ׎mbp:pagebreakϏπcOH4">[ails=0000467367ok←232Fa 7?? viЁЛmíekoncadehet 20.0SSSRmѓ200 8yv`ltalroumopapid`ša.֖ev e8' j̨S xf`bykapacieálIrůa…laůvo@alkoholiskulturpH“dičůo??????>Nacýt2rogram0(隸aexakt8dQodušy69999o337??OOOO Tampla阘globcivilizșlaneIndiQ:iztanaw̑aHhzakyjo8Tа1,esta 24 (jeden odkazů — ǂǂǂǂՀ[filepos=Q471153ok←2347݅71??="1em"lign="justify Frázemu..ichalkovaedokončenákladbaroeHnickéiPnopředlohouehocéřiylaí0A.. Č8h:raezvu,aovídkyatatkProfesoriteratury,ԃ rokXMůj životkdeXsledujícípizodvensppchlapcesaPautomatg`,؀začneátO.aba@mystupu(v liristok肺ȇHaleP,pXakvapmči.dyžhj(í,` Eé,Aadostněs úlevvykkne:@Vžsem říkalbyofřupanesv!ԁnnemůžemět!“,i)vš vůbec`dojd0j8in0(ɇW߆robil…g_ߞ1455o357?? Na(pdnámazn(hskutHnotceiM..omonos(11765)aPet0Veli: čímokaPit(px lémxneboigeniHtadůvod`2pemh(avzdory8i;v ro0".Ar)dělubernii_pobýh.'WWWWWWW1938oW36WW7??WWWWlex8IHahzag1Xáy8e An"vɣpyn!sel`t8 gymiu: w2i>«NX!)v sšx,hk`dereda!»___X<1ize="2">v zájmupolečenskéhoozvoje">,akťžeodívámeaaivbor (snad výjimkouate iky),šudexistuSe,teréejsživotudekt: e/p><ǁ/ςgHalign="justifyfontiz2">„Bohoslovci“šechradičníhnáboženstvíoobuěkolikataletnedokážíjasnit, orávěěroukyidasouoduktemkývýmyslů,tomedeonftůmezitniky,mi dalšířociál@mwp(včhuׂ҂Ȇhdou),ni(yplýváejeveanmhora,tevzájemnemrtiřeč neůschizofre. Na8ceouotázkpikdo niPynezaj8á,ej jakoh$)hierarchovéuč0historiczformov)es7{(hom]muakkuteizapitola 3 –ummitastýřůhledisneí“aanalytzu0SuvXnRkracie=amodžY @a:u`re@zn RuВsérie Nitu, č. 7 (552006).řmlpravdivoHلprypyuȍ8YodxJunazesy$ěří,t邘ډ(t@jo i. ũGoo/ol>[ailepos=0000476028ok←238Fa݅7?"> Proioism`chppdinc`yatryác!áuthxYkas莸dsevzal.ԼУм`!zX0aůžeý­Amyslvék@i1žʒlaikqGl(uzhnpol 2šׁЁkorpo貇Avzta@Zdruxn󉸜`EiPϔǐǔG7012397?? Tm)mht1chyivɤpohromhiprya)HjdšpatzakrolikviduamezQnorɁhořʎedalšíio87392o407??x!lilydbsoluXětnyknihoven,!ƂdehtbdrPlhxelmnstvnf8aX0vytvomrafomany____'____90160o_41__7??__ify"> Univerzitayladočátkunstitucí,teráe:administrativnědřízena žádnémuhmu,aozdíl)̂oejím účelemlnitNyHcko-saklníunkceleorHjakvěrouky.

[ailepos=0000491448ok←242Fa 7??91em"lign="juhooTak8pIklaPřeierarchovfrancouzsQ«korporaXknihomolů“ (akademieqd)louhouobupíršechs9ectvoueteoritůtomáě,e „ icházorua݀utYí`yXnýz ulokameny8Xadatmo@.􉘄uož@1803dy okolb8L´Aigsléšťg,neznetkutečnznxzbjekaǕǕǀǑǑǕǕ500237o43ǁDž7??ǕǕǕ O,ýsledky9i0šíatsoptmu,izЗloha č. 4 (čtvrtý0tȂkurzu)'''''o'''02735o'44''7??''''enukazatelsmevedr,opcivilizje(lo X~ppci򭘜AX)sʁělb@ڂurčn0eqknikaxiQvyjedinctvo sp(asociikupinP(ttěprofesioKאא׀׌׌אא03373o45ׁׅ7??אאא Inform1ě-alg)mppskéHb*ﯙtlkoncepb0erٰtudijhč0*obec!e zeyapit 13rocessupersyhmP:průběhu08o467??dIplyna@ismypu:_Yulgg9alu1"??
«Vxnevyhvajgenehl؁či8ap»movmoc,siinisš sedXhkoHtXchatdh» Winst Churchill74965).?oo /ul_ߜ_Jen؆hm poros  Itaptodnižší ychlاNG2b>romыXqabsoluItšihsvojitenE"neuxd8蜐užíibG/£7777777902o747777??ߏߏ߇w TaiblXjekveeultokrIvropxH3{ierx''ormováníSAe materiálechoncepceocYbezpečnostisvětlenoprácinitř`horediktoru – Sad“ám?.. (2009).

<)ize="4">[ailepos=0000508752ok←248Fa 7??91em"lign="juHfyQ2"> Hisická@axejiuplatňomůžeýtyjádřenaěkolik`8h:>to,apvajíchtvým@iedlh0mvexenci,Hne1k ničemu ȁneЌWoo'ϋ/každý(dělpodl9ý0s`pa|qaebeWWoo%?׳o11367o49ׄ??'''kytakšl1ؾPRuskuyPm,HȢٓPjimasojší8vysokošxskvz+ ,l8kdat vůimpaikuI.ХIímm`x8ouzřpbuniverzityPetrohra,osk8pKazani.ěrpts؁u (v)pnach EnvartuískaloériumAhotobspoleč!s@landií“ (he8nhe8ečáYa)thyA֌2u Bu`R.oylzPstachcivil₁py, aڂ3o.ktJihn`p8kdyynesqrozsud@naděkabrЃ̂PcovtoabCh`tvon_xobecR,ZWTodboX''''''>NzíkazzXnaClӘ톉ozevBtѓQDoyintutiSankte`rburgu,ԁologwwvdalAt2(ljmenHPߘůqkeejejisik陑v9trati{mnstvproviáHitA(hؚɥ0ebami!emnpbezݝ//,׋Q71etjezáb-.XtQ,xompírA?:"IjVelXíě)ipa0kademiOOOOOOHna0orPbje(immůmizonkt@:7771b74aref="http://www.portalus.ru/modules/shHa/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1193138551arch5596785rt_from=ucat=&amp;">http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&aid=1193138551archive5596785start_from=ucatS[aile=513956ok←250wݓדׄ?דדד"> NxΌelžstvpedagogů,teříeaec2zkuuebr@-konstrukččinXpdyzabýv,ťyl( SSSRoXnȋ?<úvePa<ʀ_kance釠ch,tnicHák0neumňoéao] stej0rovnXiuXyytoitwwwwww>Teivšobla⧪,h@nebst(nejЀprě`raeylxi jSraaexperipxQzbytIkʮpAslušca:ompr.ivnevztahYuz pЃkd bapobrc`Knevy2ImavQa8@M9a,tupiu؈g`qedȄroyapírw14435o517??//// IiXveqz„Qod/hverzit“F (Výh?9{color="#17365d8&prezitaidH7.10.2008σji>Opzaci𧀒AukI7771

V SSSR postsovětskémuskuaseytvářejXvojen0ch školáPsuvorovcinachimjzvštneformálispolečP,eteruestaentiřipojit@mohou?8mbp:pagebreak77c4">[aile=0000528852ok←255Fa 7??oooo Veme`ZasPceSáry (pokudomieiemrěnérvyagiemy0ky),aleš"šně9dalšíPjeatoránkaho životUSAobrazeeédektbmož!z`chopXrolizavnZq„klubů“organiza9meric_ߑ35746o567?? PodlPficiverzeՌbyl)íčinouataofyHyvjَbuchH ozna@ii.všakdoonkAdyi؞Revnilin lodtrupu,bomíldy 8vxtvilylobjasno.ЈZšpalidXtl1důsled!uhe0pr jeȕjeɊoenná9zpobYכ0le kla. každ9paxŠl(Sؚmiy0Ilo,tcoěmWaapzšl eli(vhodAoá(Yce,Pmž&onXdAlyȂejrotektotL;součá…w6039o577??8zdPXz8dRp Havaj1maůmadvna,Xkž*japoíPblížpoz!9@etadlЀXoY(vhdobhhlavhořa)qyuďiʅ=PyQt`ooce(pobží)Xý eڗXq_paectvaúto/)zaral(Thšejid`Pearlarbor:likshow(rvavocynص0rutPí٣ߣ߭(·ulIvXukoduutrp9Yšn`iHukazla JmbardC0O3afdrL0ateg9@aPq`r$ii,L)imH9rok@pÔqjaktivis؞aԕ0uůvۮjtiva.בבבבבבThiYářiҧX8(`ZzAy8x Pedpoё tomypHč 2jz9tusmoдs1“ϴǴG36612o587?? „KЏec@kYniPaidiomaь0nýQZápaoznačuc!ěja)ha8tajemstvdo80@HrýtXsP8ečnxí'''''o'''37016o'59'e="4"> 

 V Sankt-Petěrburgu «Předsedaěstskéhoýborurokonomickýozvoj,ůmyslovo(olitikubchodergejodrunovyvolalPatáčeníxřaduetrohradodinkaPátémanáluHdP (kIopošlap(`2009).aknformujerl aref="http://www.lenizdat.ru/74L쌦a, kmile`ončiʇ,ačPúředk(s@vatodero1,4,šemoviřům'uelevizivák@,vůlitmlastndoHstudiařipl. OOOOOO„K`m8Hbohaolá?obytkové!Ѕ( 25isíceza:n8ch?!ždyťani!ekap@v mHiaxnechcípnou!ašiHႀsp`pravžjdHadácedeetř os.c9ď`tižseHȅ`,0ejoimovyhkolegqpacuj@؄ tom $“,it15.ŠopovPȉ Hsipvysvět8mív\nimohؐ(ěhtladdeí!mluvilkPanIzvyš1zd2eӛ žáwpo(skui@0Z 0XXetosoudpod(9hů؛IBlyʁ aúsHu.edhj tenȈ8ocstav`a1jXv0ȃlH^ateříakX0pybXtjefesionHsmuVh4, absolut[opkКiet贐zájmypoziceОmřIjšípXXaȂkhob zk70m/0?a*tu?ʟp_ic čaůžzhXízl(o i`Ú;7757__\,Ԩ@ Alex(r)?eСslH.PupcmkcPal*P$yiichXHhyہbrzíte!Ók҆ápJjouh1u֦;!Ͷp Hy.@H*)؏xasx xtajem#Faažina:fualsn voSuš`n.ergejodruI8uPuklidnИ؍od!Phvizdi :NPБSij y!Ԙv2k陲udeupQm(iQyPm!odiz…“» (aref="http://spb.kp.ru/daily/24278/474314/print/{color="#000u>t/Aravdu:«V0d@rchlavníhoěsta (Petrohradu)ypíktivitou. <1ize="2">Speciálnkomiseyšetřuje,daergejodrunovazvalbyvateleědtkem čieb>׃">ÚředciznámilirvAvýsledkyodnich žárážnedošlo. ]/p>wwwsSoučasredayлoho0Sergejxndar9vrdíiind(opít8rYub!ýywPlev`i»b>ggwww.ru.com/russia/23aprq/butrybi.html'''''lǽǽǽDm0ݘo'H9pmy󼘎/zhůjalud. OOOߌOOA{dm lHjmout«Šéfk9modeoȇřaduaaťáAlexandrqѱܟ`-17365d"> IRooupz.rý přišelředsedaýborurokonomickýozvoj,ůmyslovo(olitikubchodeomluříl(`zděPnejlepší,oyeďohllat,byloapsatrezignaci. 

„Podleého@n čěk8pokazilputexobě,eničimageel:vedení“, klaaťánalexandrvá.???????Takže plečnáPkera(atím8kopan.rBodrunovlítostaěj8lidskyyrojeviločusčekažhn lub8rkaaoberekoveatvik?Onámliceobنtloo`mpagovdkoverdomA_Z» (aref="http://spb.kp.ru/daily/24284/479362/{color="#000u>wwwssk0k薸korektchrazů777,tepdopIt zákulistelz řaduem9p.QZaumázn`@féroujG,státznysmeni-adXnaziupapatPYaakotevxzinformuj../D@j%20P.u>Ё17exp߂77ςςςςɆ^Ϗysvémojis cakٺxhmajipeptiHtůdodinHxvCPapBúčteH81rublůV podsta1texxHř“udrHlⓘjй,89skutєxiysPYytk.yd0up[aX,stn a`nec@ch(lnxet !nicmuerso@l(Hac :nȚbnevol0eXvnoceppolumeziڂtdHn0hipadᇈS.߻omytii(strПhٹEěPli8obyjkanaai…Aډc štsɌهv(lubzačxڪIYohi(hi 26.27.ub moskevHbdidi@ϋHjicútvaruaricynajorĮ`sʂjudyžpistozx!Přidi~ɅHí8xzlinuvezHPoD.bhi삈stiHzran( jiúdajPdva#edmil),9aclpط ajednotcMIijelaneškpit.PmЈil։ronin (=Hla؅(vyy ͐vy6byl!funko xmIzm0den0RFrzyل)aIudB`byzaaloscé!typupokudeedeplututlڡalňusáht8ni(qtru: «MhrobljeAci/.0inger.ru/pication.m?Part=46&PubID=11245/WWWWWS TohnedyZvvzpo@nfilXodleohádky.. Švarce „Obyčejnýázrak“: 

«Král:QBuďteticha!evyrušujmě!áámadost!ha!akonecpojeceraHala tohokleníku,eterémse(iá,tar8hlupák@ychoval.eď`jšni norlidéKrox`x«prohlášroninaelevizined1ۋsupermarketunělXȑ`se:@udl)vatanépc8ɐbyab)oativecHkalýborkariéXqPp(Pocějšío`(ksPru8ouunedoš@kcix ytatnaůnezklam)ӇhečXy(y az:i9xJ, ž jxaoáhl ps0ickYoruchu.dl`lovJevsjukǁǎ͌spekmobҎpuudȋHHnocenuz(ladpp.|iymajorOfesio@lcei!užipouvi1StkKrasnojorki»o'7772b77G>(=aref="http://www.azerros.ru/c ent/op`ons/index.php?ELEMENT_ID=24jzcr="#000u>OOOOOOH[file`=1540911ok←2607݅7?"> Ppčemžentotylhováníačínáižaelkemízkých úrovxXveřejnéierarc8ₘpříznxnýnohýmak Ruskémmpériu,iSSSRpostsovětSu.edenetarší(Rkladů.

V sedmdesátlete820.opXjednouraciiliceoskevhoetradrželibčana,ter؉jodliv@alkohol`Kdym(ddě„kdodo“,vedloemohtěněbít.ři`ohlíd je@kapestomjipli, @jejiťůЏ`qKGBneuniformě,ovciviluhpelomůjorporati!verky,Qr0ga׆detxtflx“hkusrtvolybavixš tuHchnalaრk trestui8st8le(yužihten"paЕ؃mojnHerstvnič Ščolokx_______zmIȌmYulec#Yavp,oaoXhslkknucЌptduAmoJV.ndroit (oficiálYverze)uHnivyhouYavlekcirodi8nY8šeň΄h. ae0í“ahrk0zahaluj8p mȀskrytide1-poPizyzilanhmiupinaPzosobЀpW퇠>[aile=0000547134ok←261Fa 7?? HRz ١ druh$[nevis ři㎱USA؜jtxglob,osudývalgenp!iq͎ș؀ә!8dkazndidaturufrancouz\prТ`tXol1 ro2012 -oIqueӣuss-Kahn׋׋׋׋׋>5.ub؃h1vyupJayI؞ieorgeashingtoNewo : «KričYinktu,yětkonky՛jsmeЌQXčtvrth.eďabujezaspraijšíocHo lidsří.»oᏸoruoqePán:*xá`))z꒡@ibv"ojAـɲrho`QdObyul.а__(/)oXay8P`@銰peln2útoQneHo@hpzačítklQtS,@boťyěaptomenoSxiot`sxpᆠloučprincipyst`arxana預8ersol@rpyx8pҹJRPvӎTy>G@HKP@0ar𫇬yoplšdal8zlyn6m]PdЂpsexori!ce.ΗˋHbp2lkem,013doš(k uo,stejnЇ退Hmanls xmožs8Zz)časnٶ0ence0 П৪@ulɝ:ic!aznysmouuʠ@t(mo¯ vrAXniࡘmk ů. Tak@te za񨠤8nXlyyIHv8ě“xbPnilz`RЬ8oáȑX důvoomvat eds0`Silvioerlusconi؁buno(xojoval obviněnímiůznéhoruhu (korupce,ex neplnoletýxapod.)rávěvůlivé „tradič“ uálprientaci,teyla rozpQpolitikouormovánHlobd;cka8znyseylože homoDůdalšíchvrhlíků.

<)ize="4">[ailepos=0000549272ok←262Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> V tomtospektuem..ichalkova -azebkbiřskýelkemeX(P:ompetenci ]߃vؓjk0te (členaarodiny)Wikip odkaXM`olt@nixinu9Hov@: «jXPz8Hrac(jsmX@񢢍VedojenBodHpud90 جodstup.dyPi`ua íHvx|zji֪KdateljKuP@ Jugos0viлxt`ؓp(hzpdůsto( loztakdoucqזqjiž4ipi 1.up/N0nčp(aX0radu0vunglHunik0a sd(dhmezabaobvyklayl akpnahxklxavyu{ mAfanasjev:Viri@ȧxi,x`bylvýš( …“aAno?XHyk@knulih`dxpluvi}.ňka!m,{e!tzalItl(Ioblj8n2barerv@epy.ԇleg`1eYrpivysoу(a@.dX8žtؘQpozlomysoxm8lNo,_0vpvypadXGvůbec» (MichaHG,octr0lmkviPent(Děd1cori–:ksmAl`itmus, 2010str. 238-239)(pمůioRu,impériazSSSRJpg8anoW>[aile=0000550364ok←264Faݦ?"> Innetepnace8o)nXt(`selřů“ah0XzPejzԍklꎓ!druhu:Ăne(y`thh,epyt@kyteIѷkataofrtuluAltajh4volkest)odz,současnpprXtȻeĖ.eděvštd8 zmHbezstCAhro(velJlovoji právnímihilismem (viznalytické:ynitřxhorediktoruSSReérie současnsituaci č. 4 (76),b5`7`2008).

<ze="2">Aakoneceřeceenoěcobjevilo: «“Vyšeovacíýboriokuratu(Fahájilrest řízeQvei úředků,te!Ydopline 9.8a9ezá`lovu(rg` altajs!(druhivoqovce rpjvoɇposváCzanesenp Červ(n(hrožch žhčichů“,nformplgentuRIAovoXjzdrojolicejphorgánů.kologovv A0ikěsůmáh`yXtohotypadu>Podl0eoficiálúdajXby0pasažéřrtu!kui-171,jeh HluběaczelXlocX0ástupIrezidaStuxexandrosopkinjthxzvířat.Іi8tel6lesnul bezpečškyxzPlvP҅obPXhory Čornaja,71{c0r="#17365d"> oSstpPsiф Ӝhtru!lete"ha@riahy0ydmidčeta.0tli. „Tߠߠ݂ؠՔo `pm_؂katastrofHlaymGɋR__(GSUKP)kl?y>Veuۭw)lad etXi §263ȌڇQ ušˑdpis(Uvoz}Plezni,zd`yb(=aef="http://.rian.ru/incs/0505/81783407.html#000u>DobrCutpizo s!opitem)8ByubarabiIoderoxضpapísإ iyii laryHtpob؏jez[1volempa@N.elcRo1996:ЙR[zamp oberHykazYdo9zy[ga@úPQZЫRT",1Xkop)očti!apaȔ!pdJěni. >[fils=554018ok←265ׁݨו??????"> Jehhoczel8uj(torҏYt Carlyle Byrd (1928 2010i )pehnalvstuppoučascaSAH.bamyuمYy؁П..Úx@žillouhhlehkXvotyalKdisSýte chudAhornickéměstečkuetátěirginia,otomámracovalčileřevážn„anižodtrhl8ýroby“prošeinohfesemi; dob@lkyjako9PAXnlodní tavitelství;ȁ2crdoyezzolbáchajejíhoákonodárshromdě,@<1ze="2"|color="#17365d"> m>roh1952y Kongresu`8SenuSA;oulitickXkariéruahájješmládíčlenulux(aninaonci živothožehn(aoudlu`h)ernochovi..bamqk jqphs;,dytampoprvhzen.ane080ettoHověk8uvi(,}ppH zhpouladu t,0čc`pat.enxěčnýYperrychlos myslůinXekjhmez… p>[ailepos=0000556397ok←266Faݑ?"> Ob9* ep1861I5Ysledkem虍objivcíysxerostpPpmZ8ěa!ivnixi obukxdP88hdH(t瀇犯/56575o677?? Vietnama㥡Dy;PAfgn0IIzapo8XdmstrarXdenhTBusheHoryp`mi9ík؀s8yXější_WashingtoPpjmy`yvaa alя`tᬘtWwww?wwww557118ow68ww7??wwwwqz@ytzY(6edikuSSRByrokybezna jRX9globRr(kta“arie˺2Xsxtuač. 11 (83), 2008׌׌׀׈׈׌׌58111o69ׁׅ7??׌׌׌ך..džubej (1924993)poPsio1949zdceN..hruščȼxdu,x`užačknabfKomsomolHavxh57žp59(otomAoofici˚novin-IzvejaR9T64)'>Kroi(ok'0řišelfunkci,viňo`n toho, želejebdin;dn8ahraničX[čȤi z`o~ apatK.քymPatבv ZPRÁVAREZIDIA ÚV˂0 ŘÍJNOVÉHOLÉN (VARIANTA)AGTF.. 3.p. 67,oubor22riglt0Jpis.veXjno:ěskrchivifed,8,K tr(0225'''''''559469o'70''7??7777 P8o`((188968)17m1lídresep22vyslánoahraničíaákladěsnesenkolegialavhoolitickéhřízI.akoůvod sloužilae@zdrcujícrecenzeknihu..uchari–eorieistHtmaterialismu; emigracietalhdhmeilůlasikX0pa1ociologie,ȅvažovánuЄitckonvergence“2vymiozdílueziypálnýmapi em''průbě jejichulturně-?vývoje;e stuxtiD..ennedyprQUSA. 

<)="4">[aile(=0000559861ok←271Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> V tét@ětjsouř yYíčiXaásledky:āikdyž71XvirusxhْZ(tj.pecifruhndividueschopnkyrptivno) [ailepos=9571675ok←2757݅71??="1em"lign="jufy V SSSRrályoliakovéhoruhuraktátů „glokojuzdře“ílaakladatelPmarxismu-leninQ důsledkuethogickéezpobiloX)ozofiet;ekonom0ms. tsověts`mus@nautopretendujíáyyavoslavnkultury ()aja2raizHjohokurzu,a 2Ǒ6258o767?? ZříQůžesloužitōkaokto@pchěd.irjeje (učebnic@resoužedenáctdydávaPstvímita-Pressdpp7`m13celkem šeق@ch,teetatězrodsouKnihaȇQnaciՆ21.`oletí“).eqtextčíamnznnhambulí: ՌWi>«Nic obsaé ysm(býtnI nopazoMMF,@spЗr(, čHȍládbékvi organiQložk.͌riB!@^zeP؈pouíaxra.»Mm`eo@ďovЎúplho,psychologii,horii@r,.uIц)tj.nikůvni0 74mezilidYdzs (úroȐpQ/))inctـ\0uc`i@vůidϋcHr="#17365dXtruktur<(himplҀhspeؔ!čin{s ߈8@xzmarketinghoc JJ`tyv(aaktHxYŅ0[eafȍHئp>yditWWkupinorp`XS!r8cizykpocvyuží\`lXerstv) vyso0mtena0ggggoggg577245og78gg7??'''o TýkУ)oMoskev*školyZgemeySxOomkres od=obla)petrohrabklonu,)Bdapnajpyššík1úřciF«IniciativaaložXSKOLKOVOzešlaeoukroméhoyznysu:akladateli školyXtaHruskéezinárodnípolečnosti肾soby. Š8aeby8vytvořen8áěějastávajícvyso[,ledulProjektKOLKOVOeealizovánprincipechě-tЇpartnerstvi rámci <9ize="2}color="#0000ffu>PrioriNՇuz(lí .А.edvě vww|Yp0dsedou𛏛Pec1rady,itom všakfinancoýluz1stqkůinvestorůțtnevyužíHkyrozpočtu. Fp>Hlavm8H!ičinfhaducation.ehleao, žeampusješthaven`aižuk8tkodoby. nu 20098aháj (uk(odDuG2ispuj odzimpkčass otev=bߓߓߓߓߓߋߋSv`m칠zabýYhzkumnx1dav1sk í.Moskev(=managemuXčlH9fesáQvazobnsdrsociak*polupqjmiGiznys$mi» (Wte)ggggggg>«Oǁ8b>Masterfusinessdministr,Jošeobecja8ym3neex(jjakoeandardpJmožnjsadj!orW'yPs:lb>Fullidi=i„denz“̋nj způsnyustrmrobyHGooߋ??O/ϋPartzohledňku`, íemůžeěnovattudiueškerývůj čas (zpravidlausířiémtakéracq).ejvícesouozšířenyariantHečerníhoodulopnastave؂ogramuart-time. Dince-learningBA —=y,kt)chosaj(tětužnojcesoívámetodyálkta» (Wikipedie)/_ǀoo/pNJ"1em20.áří 2009e0ezide8Rus1fedeHe..edHděv,yV.vorič (porad`6a ekonomick"otázkách)@I. Šu`ovrv@pY8dse(vlá8RF;qmlaimzjprákyspeci8zacna du“,oskevátLomsov niverzita;tharayiznakHvreciblismu)čpnis8vtéto ol ámWT#alěSůmHjifůkazy.p??????«VeӅh0uyly㈙hxelznysí:dntiHvTůvoRsemineҀqkX]yenJojekt;ud@iHvolXeQu,ndii, ČíHUS posl1tapخiV4vzHživl$dyžbhájí,efinЋzdnikatel؍duo.p-nformYoomuv0YoficiҌweb nʟax (Earef="http://www.kremlin.ru/news/5517color="#0000ffu>ׁׁ7paOK?WQTisk`z.ٜmo*ů“O>Z tovše8typlý@, (andardRznamHum(fahvyšší úrov ,nibyvaAluztSm nob činJȚӗe` zcdit.бPítlRzonk}boru (cXQ0ároějbne8jenizXrinc1eL`nictví)aue`yomuꣀmu.eȥ0(diotÅ -/u븇eǑǑǑǑǑǑ>souɞdobnnig0manaxzkipl(falsifi(ec[jPtě[alepos=0000583118ok←279ݓ?IFjodorƀ:pčran (m.riedrHuldreichrismann), 1842 — 1915,arodileemřele Švýcarsku,doku69om96 žaracova Ru. 

<)ize="4">[ailepos=0000584072ok←280Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2">Garef="http://dist-pro.B.ru/parta.s/P444.htm{color="#)ffu>ׂׂׂׂa 100`skevabsolventi(h197 ro@OM Š;)achyjiPu 40ž 80%qc.Ӂʕo[vyššíxhyod (do 74%» (N..aslX,.tafjev,oosférs –te,@netoȀoj:ljljǤ]ljaref="http://exam-ans.ru/t(a/589dex.html?=5uzcr="#ffu>=5we[filepos=601041ok←286݅71??="1em"lign="jufy Dopis č. 22011-12ߴPz0.0nora 1999.WOω513o877?? VXimirazarnyjedag(,≠chp:O'www.akvobr.ru/b3i_o_cjesberegaus_ke.htmlwwwwwwlωϒAo88/7??wwwwwwߒגωφג603888o89/7?? Ař piyeěliítitobou ni, `zdenadbádo extremismu.yšettétroblematiky „xmudlech“kuteč konstruktivyv tommysluknevedl"vypracov:,ЂbaalmuozvojiHaP@@nvy.encháp:větaeličábyvatea,ypěstovan ph@huSSRikýmin9nežtátembyznysem,tak^přá!mluvsi mnohhiky,slanXmenyrůzchaáȊyíryznaro ou PhoAeno@ciálXmstych0oautZmůžroje0istlirimop@уSnosti. 

<)ize="4">[ailepos=0000605489ok←290Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> OétoroblematiceizáXV..azarnéhoižmiňovanýozhovor ním „Vladimiryjedagog,tedravíhp: Ohref="http://www.akvobr.ru/bi_o_zdorovjesberegaus`_Uke.htmlLJĀ{color="#Qffu>wwwwwwu(administr(va,ed8ndy,`šakjměažkaPo9smyslža -ýHa (dalšíbyteč0)),Jestli|k0`|wstavIodhцodpoosite1Bjiskrnei dyPuHa mחϗO16982957?? Jinak o,rganizaꉊyXstvsHHmohdobré@čȢa mi(myslhhnouXlce﬽@zlJbibla"ktotro8Rjménuha8byěl˙P&(spui(dek0eavWGGGGGGG619204oG96GG

 Proolševismuseharakterické, žeeXchřípadasnažíískatonkrétní,životpůsobiloudpověďadtázku,áůžeýtzt0eq@tj.platněv reálnéhleHto(.[ailepos=0000620916ok←297Fa 7?? Vizstlivkaizačátkupxly 10.9deenjem „čest“ljG23487?? OomtobdobrobjiphcnitřpprediktoruSSRišův20.jezdu (analyXv(érie součassitu, č. 2 (50),h06)ߌߌ߀߈߈'ߌߌ24371o99߁߅7??ߌߌߌ߯řesQbylxi:1ivlastňsduktip̉g牟29408o3007?? „LeninyRazu -ouslo0 )toazSrore`eclmělvodɬ,xzerolPzahra/8ustavAo1721i(ěetra.d8kdouevem⃑uinsN.atoho(Yrمfed؀YQ:8ȴmlaX`míxešukrý9.herXx8rp0(gregoriáknae) 1917.Q,"lnspirativa(topičpaҋh@vna.e[a㈰trHjQtajvtidítězstHmLSevu 7.ipȞ____'____00Ϟ_301__7??____ažomuny, 1871 (naš/kt'7777777630427302777??77771re—rancouztXle)mlouvat/tlachat,j.pche81ilidpww OGGǎ}2762o037?? TnIá, ani(udomč0spolnřixbnhu,jdePomuzPesprdl|anujíc؏؃Wti_ߌ37024o047?? Od 30rosi1922p991xdyM..orb@ovvzHfunkce p-REZIDENTASSR. 

<)ize="4">[ailepos=0000641155ok←305Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> Iniciačníituályddělujíc`tstvPodospoy`vetarověkýchulturáXi relikt,teréeeštědechovaažpn dnů,avenyakovýmpůsobem,by člhsolv]tentoErojevilvHkity ohledem@l`vůliၩkázal, žpenqhámlišt zHřete: ČІUxmá- R,ezZee Oed1uplatňávaniovinna:džhtedtnevolXaobjektivЁn.VešiˏtԄřadů*cٖpHdchxelophlamu0zaB,oHnaxídáHcesormspolečenskyijatergz!psychijedinmusbýtkonӃbuzmphYinnkttj.ytPdříHx:dodržn@ darAp8resodhědy@et1tonejhžšíxop"socichrax(umrti)qlإdobʣ ualJkutr(clet)ádq „amyiztahu nezilP“Кvyjmžadavk`G@oriEsjsobléozvojšP3e/501o067?? ČcЀXvmrPmíP.á@eň!СpsebzXevsɑiistcvznik tradice?'#GAnebȔ0Ijehjkupin,ûm8uHtč`1pp/neseHP.71Psy(/#xno(sam`aL8@mHXt (odsud9pmBxa0ox`loděj).ůsled3Jvo-eliřosteHitu1eec ,bou:uď[,s oP_st.‰2i;ԘichniPp@unihAti…???????V..aľ``ýznal؎V jinak:߃߃߃߃߃߃ߙP«ČESTJn.d,ři@Atoj"Pka,rab@SZušl@ydxes f»Ϡ(Výkl)0k Hvelkoruqjazyy4.íl,Pr. 599gWWWWWrod`na`ɜDaBdefceutolog+ťupojɪdtvpoxmuX2pízbYůnsyPt urtzávazebpi҄`?????7???46100o?07??7?? XBȊmápáRH =,('o2ne8ςxuϵou.enYrealita životaeaková, žeravnosteznamenáždyověr/syedli,oto níůžeýt čepiezájemnémonfliktu.

<)ize="4">[ailepos=0000653267ok←308Fa 7??91em"lign="justifyQ2">Gǀ«To,oeďedagoghápouodidskcstatou,zepřirozzvrácebPyhkulturzvířqnicícxždH(lý`lk»</p> V systému řízeníiblickéhorojektuotroč lidstvaeménuohaeolCírkbýtevolkemohlavárůaozorcnad rob8mi.by큨[tentezoxn,zapotřebirganizačně-psychologyegradovaa úroveňvcí,v pmisi zbavčlověk1ůstojnoOO">ylaevminulspěšná: „Pb>Pa@řd#k[ailepos=0000688318ok←Fa݅7G?GGGAPslu0eriod(rytml)ceskočnQfrenx u`zsahuurčJadltrjejiH,j.kou.WOό7 20o197?? Reklam3eleviziڨodcuesutruPry)ijedin@mez8vyšší\hPivoAZla(oudek:a؏ ějs y!w1097o207?? Kpdklšampaň(ad2,53v`:li`1iuy3inbqhrxindividuJmȁIRstližPed1eriHriumrpovihnarZmsta (usmítZitopunkXnezbytn𷜆(daxi)箜ypracYinforma8yprůběK]וWובווווו2o21ׁׅ7??וו׉demQjcaru$impaobzvlášaklexandrII.Miku akoe(! vodyznhevolu2(situlete19051917ǍOOOOOOO05259oO22OO7??OOOO Takměl..uvvbstravdu,dX"il8y@seman`l豘neX>APzm蛉chص{كrr nátv2japonsko-PP4-|`a񪱂[étہ!sphíom, ԗdmi8la..akaaymn?Z..ҫh(ieledPortrXPahynul,゘talqdpeЊmou`,?lik(at-aArJ1Hxádev;׆ijOJdruhp0hop Cm bit)*,ká“amrȊkȸuetropavlovskůsvýbuob񍀥7miverzanty.a1xAtopbe!d08jší,((oficic//(kvůliznajel٘déiny,ejichžýbuchrýělpůsobitetonaciphounicearníkotlů: <1ize="2">spolehlivěoloženéřípadyekladišť Zíařižv dledkunějšíɆCůejsou historieámořváleky"> –otopetropavlovsjeYtomtohxuficiqverz9 podstatládánoakonikátjev,reakX؃ׂeinesmys.roblém, p70bn`buďezsdkaktsš@tek,Pb1s@obávkyfinyihatevovčce,terádíby0sloužila#vodič údelny:istruk6؄tymín!ylučuje.ro8o8linvmůžtЖȏ ečsiP(samo%tidzásah0uěchúlom0I0`1zónyę?u (ʓA0tal8ausitaniiroP1915cКhpédovaȂmec8norka8dyHžeán!USAmxch؉Ppalubí).O?; /p>[aile=0000709818ok←323Fa݅71??="1em"lign="justifyvSab1V.a蚀oxogg爟10389o247?? Pso0tu:„el“裱smutQidruhus(pªšh,de0navyštߋߋ߀߇߇'ߋߋ12021o25߁߅7??ߋߋߋ NejmapsychoykdoaӪmom0eleviannetepatažli٢"Hٱ@stlH ahحأubjeɁPmPslB؂itHi`s hohhbozapoS`ay@Čěk@ařaz@oщp)ze@ces n0mirekvencemi.ӂakbt yneívajpsvmoci tv v pjisQvist14)8iXRlx8uWט13954o267?? Od0čát20.PoApecifihad0zeviblqčlidst`jménuoh )kultuxpRav`u!yatriot14287o277?? Tpok[optu ažrečhara)nna DŽDŽDŽDŽDŽDŽOpilVereščagin (hhrnzekemno symxi`í),Ctoqmzdub(؟y,yodkud?`Klesrdciȫpp kytaѹazValrP…“hhlaXryu(mtiboť8žyvyléčí!opiceal@Y můžý8hH(spnitȫ)průhXituapzmavrat`>Kro`tbojoi҈xdozřskýmpiknutím“ředpokládají, žeudouojovataehoymýceníodravoslavnýmiyporyeuvědomuiuž8nЁicpro „židozednářské“pT,boť`akptitiblickýjektakoelek,o amooběloupost.

Proč roce 1961owersAiletěla-2@á8 1.@tna?byidemkazilvátek?e.rotHepnčipe`eUSABnejmenšímiúrovnio`tixhne#)HȍDHSSSRenech!orokůPbezxst)n`pin*vxe`polovih(rYčeno)eteosazenstvastavuítS`ovztestyalkoholásledky{p`i.améekáptatdruhozb񖈇A(vanéřípaHojsktbranyu),terC a rx3jexhla dybyliizáklbwpoplachuburcúplyvšniOOOOOOO>Hz chdůvo(hd`lie٘ce,esH0h@kuiG-19.mrilotučíkaafro)(svyššímitomHšnoyzpeqژaicPloutaj;,˅(la8jvazjan,dozrakzútovyuHmim. řízA❲palma,Ri!Yh:izbaref="http://www.webslivki.com/u11_2.html_\{cr="#0000ffu>oooj[aP@=715337ok←3287݅7?燇"> Joann Čurikov (SamarȭpZ@rolpHس٪0º  kon.@pri`ti20 (zml!opyGULAGu).zQveškeraravosradic jimqdIXAخHl0ř`,`boťXpn:k@sťastbsolutؓ(zsobiv .vrdil'(%ɀIcXketjhvc!mʹíšnaz@em,j.`enN:qjdHa@hroz0Hazinky.Đy č=Pxʒ)X81 PetrohH@dals@hRus@b8rocespdoměljěub(nilafá1c.0kul I.Hdnu詘ád׆д0Yylom8HobHitP`seЉci,zn il܊ho胈miNevidapoIbu8y(8 0omSeagqBůhaneuii@kdy𯰋iSpz17sllƒx`ěhlBsou nimi.avčCcůtejkomuniqve,Isleq xyQmCɅ`puvhl8ǃQdogmodcДyaomzdegenx2sektuQjXminul{0YuԾ8u`rHsychiozá8zombi؋鞐l.Tham@plaArroobřadů@podb芉gramů'_______16422o_29__7??WWWWar1 nlkaulyoryz9ismu.atpc`xQaҬX0mnrodnostníivilizaceistorickyeálnýslámišídoránského,izvnitřníhoedikhuSSR͂rartka:ymnaémonismu?nebvangeliumezzákoníry, 4. část –ohoslouwep7nPročohamedˆesepsallastnhčně? 

<)ize="4">[ailepos=0000718910ok←330Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> Jeoysvětlen` pracích!Sinajabáze (soXsborkuntelektuozi0č. 1 (2) 1997)SmutnXdědictAtlantidy (Trocksevčerejšek“,xXůbec zí).׎׀׊׊׎׎2359׎331ׁׅ7??׎׎׎ Včmp esu neomezuob0trvIjdeiIvztah časoýmům,terjohledemaWý“okofrekven724268o327?? K tak řípad܋dochljapo،Xnejed730162o337??apitola 11.1QsvruhuYobsáhlepigrafhlaၸ_W׉197w3347?? PsHbylo: «Bůh jen den,rím.emuěřímؕruji.» g3283o357?? CelzسtidížiliiZemi,odhadn100ard;eďY)Ȃȕ`6a 7 ónů (akaikuဃeékař0dladimir Šabhn:XrtzerodZiexistormu,omsomolpravda, 29.10.2009: href="http://spb.kp.ru/go/daily/24386.3/564492/{color="#ffu>2/

 Tj. mociiktaturyvědomí. [ailepos=0000739778ok←340Fa݅7?Zatímusíýtdpoxďautotázkuřejmá kapitoly 10.9.2,desouyptrukpsychikyharakterizoványrekvenčniozsahy,e@ýchositeléaždéhou)podsěohЎtXcdrůběhemůznorodprocesůčetnsál`ch: „Pragmatici-@listé“ ؆ umyžijhzájmynešX (exujeouze큠keziinulýmudou@m,hpránePzýpivot3oeyjád šiɋ1šířivx1ta)emělihPa HnšanvymXitpiss@lků-idů,Xjichž čipram8I tqzaynaplxqBo0Pdurv܋

<)ize="4">[ailepos=0000746128ok←345Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> Jestližeevedeosáhnou`tabilizace,jkeměněežimuKovýmemyvne úplstejnýkolggcxvPení.ڃ2íkladohoulouhtdálpi Rusku února 1917,dyrozatímládaiberchuržoůuze čáčnedokázala߀vůbec@úmyslu׆Ї,ožedlolistopadupHthmkoxumarxů-pseuhomunčel L..roaolševikOJV..eniȆWWpodařiloההההה>Ně@q돐potkuy ploʀzvítěziz؏Ȅ m..ornHva,akفk říj (yvratÎdošlo?ÄjFobčansЉhaunta.քylXka?rSy܄ žtoamy to@, každch`zpok revolucibowtmuseltlačalikvid؍P@lityktivoponentYfylсpasza8:mY(9ӓ17)RusimpériuhrouxsДotlačnespralti novrodua1jesЩYmrincipOό218o507??ߵ߫Xsud)zkhitlPvJTyЉwwww?wwww50591ow51ww7??wwww PříklademomusoueléějinySSR. 

<)ize="4">[ailepos=0000751370ok←352Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> Obzvláštěasn8aynazavenázorno divplníře.. Švarce –rakon (1943)ϊϊOϊφϊϊϊϊϊ4445o53ρυ7??ϊϊϊ Příklad -hohaterik ritskKapesQencyklopedii,e끀seápad)občanůžeoz( tanohotky,=byoohlyajímat: «TroHyelievednorldevoluti@anpermanehwas@ncompromising,fiberal`dest»heordspthocketň0c3a»,@'efer@e1995,tr53,ebo čehckijěřile`tovciy ,bylko+ál=akm»7Naouseá9mluv!tnovioespoiletech0velčky“36 38 alikvidovaHrené,ihmneptele.ϞπψψϞϞ492354ρυ7??όόό V`pz roku12 textu: ]߁Témyaždes@iolnicidíyvšAhdnutýjevurozlič znaHumozaoHl(i.aI񎸗pouЀx.ealJakdáI`, 9pracucodem)as`al)ňakým`ůsob hls Fi hybtИ@jy`Pu bkem.0@8teh8mlouA(c!iQsAhxpln`péčík`tah؍ulxit,t(.8,___XHlav"úspHhynieomcevoplat,mjmrhýrpanstva.и rIt x€klě-讘řshoparazitispvňraizteji@rmkoaPAŒorvQmbp:pagebreakc704">[7filepos=755403ok←355ݞ?"> Malka/0ušatVimirařtiteleazarsj`y8onkubíkžetvos pHEHaC[ V klanovýchmbicíPurozené „elity“počíváříčinamutyausiAelomu 16. 17.toletí: šlechtaeuznávala0véhoarava8IV.,terpovaž({sy(hAchu,niɂЅhoBoriseoduHaeeuepresívydalXlehdokázalydržeabotážojarsko(archie.Motivac`ijbHtě:ůpokračteljejid؂؁4؅6Miv tom, :>{y'y:7AtbYvpx@a-loutkstejۣ҃ym!tɉrál.odriz(aly"hPi rkuSSRSmutha:yk,HXzq]… (2006)w SnadIhro(mepiz0a íxéúspěšačlokіu9Ь#2%ѠPon{3ulHqpomanroSamu (1.`iЁbo:8ҕdmítnut:pnastathožíZem@1`iebrejciPejihuc0Bx8uDXAřip@bnXؙ0Pům; 9 eoierklanů[hZɥdJneznaݔmbp:pagAak"4">[aileH=0000757239ok←357Fa 7??OOOO Tg9sažzachycevextuvedXaatu@ (mžuh`HýSergejev),Hs1t ilhruj iiíɂ*hshs1 situaciytyčen9nePrXitelp,mohbýtqřafu-ěЖ:typ@ktupsy@kyPvlС#Phodle@z tǎǎǎǎtize="2">V danémřípaděyeastrovnašel䀈atek „loďařskéhoví“ávyky9robinsonaтbylyAčující tomu,dokázal+vitlavchopnouЃ(s krytýodpalubím,kteréyvlout arátpzpětxivilizacelee zenphnpnstinktůi(řemyputruktursychiHedurčil ýsledek:(chnosoustAiloďovfigurxježrakticnezbytnrvkemr"lodvějšíchpochách,ažd`idxa0jetA Btsmyslui <1godu vňla.gg">ψimyinžer\hpiska2pP zajiště؈Opoz`kЏjednaosoluxečQ. /p>[als=0000761677ok←358Fa݌__?____"> Béranger @rumrigiȖkladuuročki– 1862_3759o597?? 0mudhmá auto0AA`@ohoehardtysl0mЂKpončí,rxarbridgsynalslavkȄ0M(ožr.[O (ܲ؆) ú obXxdy(񴰬bzahynuxdtivᄹmlýnmasoamPn`takoviezpلsajemɇpliplqY ǔ?4865o607??GdztP.kl.u(š 16:16!čeekumenibible.ڡ%(jazy=Jsz8l: «ZáXroci doana;d`chl eHstuje @st‘@8aG74QPsimp

<)ize="4">[ailepos=0000772517ok←363Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> T(nam, žeiktaturavědommůže řaděřípadůavazovatopouštěe!ečin protilatnép iúpra(: «Kdybyebyl,taniloqec»,ee\ (Xoiká),am!» (VýkladovýloAkivévelkoruskrjazyka..aľa, 1.íl, „Z“);zpomeňte @mozorqautoცoostojXhlaQrdinyuri(D(kina.">P1qQdruhuujdemkub؈chějich. roce 19538šЇHKub`k ozbroj mupv1ʐBatiH,terheúspěš aiqžůsledkuIorg0t–idelastrouzobviněnuryIvláy`uldou.///////Ȇ8pm.5vystuPaluobhajsámiájcem XůI ekl: /)«El@nrincipres1ȝʋ腈aduj a9tyeH,sPdídГ'""aʀlineex惄moh(ýtWaplin9spornouzknZžádĄl(PnaЕčasɇ)كσ̊WPH76apošlap8(yj8#normou. Úkovajištěú8ůšemoce !Њҏ0psoRu:frapnavzdoryU80aiohi>z+yim1V.úI@volaQm,et(Hneh/qusJmڪpaxvoࣾxeié vyȆՈaxenqkdybxup,9K@8XЀȫ-HrÑpabírYi(xxanovrídQxpik8RFyxzzdcabs potXbofesilitkombin horxډezcobyjnérzosti („pravduáen,doiíokážeynutit“) důsledkukutečnq, Ylidé)mocenskýchunkcíPjsouřesvědčenivlastnbeztre`&všehomeežnili/Ȁ1chnoodHkontrolou.  

<)(ze="4">[ailepos=0000773106ok←364Fa݅71??="1em"lign="ju8fyQ2"> KterًHtkovodi@hlaváryůu 1)egramo p vkůobAi říze,boťeimskytoXstandardMzděl`(ur1proiblick؄sttsQkulturu)2)jiPceptuáliíleQoměformovaqPprůběhu-studia.odíme-linqd`tu-itkorporace /)2omí5m9plكT<1ize="2">diktatuvěd0,xb>">ktmusbýtdřízetvorbaá8ira,eauobuxistence tsoPtsakdo4aniediKzininezhniléodstraňuapa8tiO0znysuy,te)sněJdvedqbsi>studu:_i>1kádavo-hepí“ (iOKPpri0praezsadstirukúspěchukarierrů.W?[aile=0000785532ok←369Fa݅71??="1em"lign="jufy< T a70%id`yneȡzmoučpa:`d@otnic!hara izRax9sychosoma@j.@J0cházxkěȃnarušB"ik[`pspxijarȅ,ylHji8nes@B0jnyvo@1ߴ`unkčSx8.g_ߒ7419o707??rofYtězhbioc ؒpjx Wdefinuztahyzi otlimiiologqdruhȒ XiXߌߌ߀߈߈'ߌߌ88821o71߁߅7??ߌߌߌ Vizěsk. 1omi8ɉpakadem(hbojخseuufalšڱye Ȍzkum (L..onprjov,Ϛaaȍpupr. 38, 39;ísl()fragmečHnxOKa!analy{pvniȃ`HprediktoruSSR 2` (tu0,4 (64),B,׉bro IPě?0ameťtevlHrhem…)oϕ9503727?? SouIžtk93378o737?? Aeodp1ďt8ku,0yeohlo0át1sžežistojQrozumho ښmu-lIٕjhzAildutopHlků-idt0s8o(vyhnutelSnol klovstPožíxZ úsil!samylipod|xrm. GGGGGGG4oG74GG7??GGGGoRok{/generace؀Iu objekmechPférPxuaěž:čítač8ȃ,evizeruhéenerace“pod.apříkladetectví průběhu 20.toevémývojirošlo čtyřmi&Xkéechnikyaobu životaednohoidsHPpokXní:látěná „žová“adlazubXevod8ePčátk;ernamicvypiplaopravdYkonstruov:d9avu dvac`ýchždih71síx0motory; turboreaktivh.minimemlektroˇuadestdoQcedm<,ter8ynejsouchopilétatezo8odo`|.

Coýkgy,akčasnpěyzánax1prvkůologiehjirob0bnjeibližnaěty,ovyžadul0yj𓹏P_׊ajíX`islušHmmpuj./)_]ooooooo>Pr`naْXmín9/ce،h8používHivtakmׅmbp:pageb φπcOH4">[ailepos=0000803428ok←375Fa 7?? Etn aonoq!uِhd(ropok yklusAd+ročobx0hemPolu瀇燯/04264o767?? Z hlediska '!abȩno8ρrovna@K//.icje,droceš߂/۞8kr(úu߁LchybqlhmPtJdv0ob rozdíel,pnebo(?wo733777?? Volb0i]@ěřzmůžeýt@v maápksptajȒ`érie-informX-0raibovo`efacЄѐY pope(>Krotoan@(istor;minulHnespojovaly聧`ze w m0, e܁`tPi z:Baw8chiqvyta0osloupádyPlů;JaponskobnohJs(ehph8eriodiz`}tátdWximorůat@nu/06587?? FrekveX{fqyj)a(Xinem)'7#Т/,Xsumzorce = 1/T7l'WWWWWWWP775oW79WW7??WWW Dvojitýnak „>!“AaPpmysluYٿkaYobší“;xiyS0l zaznamená „několikanásobxenší“.

<)ize="4">[ailepos=0000812273ok←380Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> K rozboruématurvní8ůmyslovéevoluceejímociálPm@ledkenovuráte kapitole 11.2.2/////w///13591o/81//7??////Gǀ«Historieeučitelkou,ychova -agraitae ( života):ičemu í,ouz8zaznalostvarestá.»Abysteentokéhof(smusobřeppili,usívědět,PePedagogiccsq gymhziRus//,8׫ZŘ`[maby툇dla tom ա"xbHzknurozum9pokra0jelizacHglob;iv8*ketaofěbɃjvyhi epasemhodnot(mix pyqbudoucnvypracrMQ+eHnativə~X}owww?wwwwwp9652ow83ww7??www7 V daPřípabippobvyk mysluQ0ay`v(`uX@exe (fung)`konvliv`4z jy0g__ߍ23359o847?? JužqPmiňo ؀vysvět؍kt 11.2.3,((k(@8svrdyniPXvaHȑPiri0Goduaoooo7oooo2387oo385oo7??oooohՈlinddu$o@Bdpoȧst,avomdabytz{ypln`kolyimpřiQenaa𱋄Akoorditnlid !@Ѐnižší|káchg珟24620>←386 Naodobné „vavříny“spiruje stsovětskýežimFté,dyováinančnír`terzačala roce 2008, hřbiPutinůvlán9modernizastátue!možuvésto vota,`kudvezděvacímypmuadvduaociologickěd8tak(k88)Ruxkademiiz,ejekonomIdví,hředstavitelisouytorých.a.ivšic k.V.vanmnozdalšíijichxdíЉzpůsousbýt hleXnašHurzuasněidqná.ODŽprofesiontCnpuHev1vizXppcxnitř@prediuadВxám?.. (H9)mbp:pagebreakcs[aleP=0024865o87߁߅7??׋׋׋ Od8odn9tohotovrz___YSSRmunausi:zroXprůběhPxí…6g狟827167o887??rt*Xechympéria chovalyisP+anekdoty.">1. ŘíQs0žeQpAlexr.eptalenAHxPerm`vjؐثQodmit?Ԁ=Hžá,dayeneuildzNěmceGGGGGG>2.~oviIby.nitoj jeplukuakoQvP1rvz`hhciYíjm.ˊn0necjenYilřa(lGk('mozh,rcarg: Ně…“''''''''8616o'89''7??WWWW JieuФrYv: «…VítvlXcHanu)nPاXyv@ztlač.eQ bude mezhi (vyzn8imelpíny):xoၿh stát,uďsluxbem;!"_āotro.» (Matouš, 20:25-27)ߑGy83907??xešt@edeaýčitShoraprqhtvɒ«PročneujeterP,Ѐ0H`icoXm?»">Kprtomu( dX 9.@H9050Ineby⼁X0zsko-byXratickXsaboYa „podrazuaěj“nformovánom,oe hlavníměstě䁨e,akžeohloýt <1ize="2">lidrocesí carovi">ozstříleno/vlád_7\vojskežosloužijak@ignálepuš(evoluce (vizysvětlivka(tPémaZkapito`11.3.3.) /p>[aile=0000830600ok←392Fa݅71??="1em"lP="justifyD Jzysřež0exto-kniíhozXiorienanýstudujíc)točinP,výmle2ߑJurȁouhrnunalopávykůIpodobh(ɕpXG/+,1e`byߒyozvinuli0osiXsvůjz aQx`potenci.?ooo7oooo831235oo93oo7??oooo Abzn_u>P poHruxoýfrekȄAbiolog2aho časuešakradičníieroglyfickéísemnictvproměnilo jedenblémůoučasnČíny.

Fonetuplatňovavětšiněřípadzpůsobem „vukpednomeno“ (idyž)Hkterýche`pžeýt[in8pretovánolikay)ev takHmuutomatis`obnovyavo-Pelitářsa.ցompočíP stulturalonnam.Ӎ|hKhespráv1ozdělm ňujevydu@atadyházdtlhubů,tej(pni extyX0do1vztaž e životsledkuotlačXunkpramoz"misférybo la`siĆ֗G@mbp:pagebreak??c4">[0ilepos=0000836732ok←396Fa 7??wwww 8htstsRus`jim Yk krakti/fesionál9vojáciلߊ׊W7168o977?? AlepEXzak8d(mt蘑h)wwq,rťímyye7kPe`jit"}ȁHacjinaln8vu.ejrazhjšímyohotoruhuzpole-USA,anza@lii????????38219o?98??7?????? Stup)zascz zn(zývaHgxusystasloȿ@yčnzIiluzor;notu跡opil. %(in ʃ če`ýznams8eň,oZ;Yrjazyce быть под градусомzz!ý)Xi//???????839240o?99??7?????w P`topbojdzKristahlrůynagogy0sanhedrinu-Qonu (vai)Koncepsocbezptti!bí8noínitř8rediktoruSSRKeovcBhu…MrAartka:ymd8onismu?Evang`uezzáby), horickydávlivG..aspu8a41442o4007?? Vorčí8Hנȑvhfl@uez͕a3emIjeůběmnohodppp0ca`sled8učitelůQživottvořh jikanzacozXfokmo844017?? KdȜl؏auzavѶ(chovaluz2NADNÁRO0슠 tr0ankn#QblaYglͦginvicphideologhׅ3legitimrHH(anyab1tuǎG48117o027> Poslednímříklademakovéhoruhu,terýaáAělastkušeno@ohouyebrat našioučas(ci"> (včetnredakcetejnojmennR1opisu),eorm SSSRူ8krach.ovětskácσυ@u>Совесть-Nская аст/Sdomí-je-[ailepos=0000850481ok←403Fa݅71??Odsud1Angliizniklíslovidlyidi.ԗPdypmajitelévypliolkyvpozemkůpby9(zšířiplochvin_940o047?? V TibetHvamalajsue`báje,myxodedávnAroč٘pda"EpoPd8ějyijd@ylkola.[H nouc8tjhtaYl)!ayXmupolevztah(vdstatPlakech0ko-Rologp okrok)zazؠžíthppravy.ˀšH(+Začátku 20.ȅ8tЌ ůvle hlcen ČíH.???????AnzRaa׆unglapě@mapopُIšXššíciɎixjimka>Feu(revropgdP蔐š,hamtiagresivI8běIauXza (euchokuloine0činYzampx೨؁0obikoIH;`m`pásphp0krovqxdují@zevniҙOOILi`uržoaz -H`Arevola,:vytvoٟkl@okamži@xstpzty7Vfxsm851134057??7777cPpr@cev@tendastroxqdtkadlec.oHmasmvedzydonprut Anglipvpvel člcI\2q!ilHácijeji`sekXleba@ЗonP znah)tobyi脐lu@dn@hvotw54227o067?? MoskvHGrand, 1996ainy.7519o077?? Chidr (ZXný)al@súfafiů/////////(662/408//7??//// Dhul-Nunl-Misriegypťanovaž(nýadnohoepkladatelůúfismu,ter`vzniknul 9.toletí. 

<)ize="4">[ailepos=0000861473ok←409Fa݅71??="1em"ign="justifyQ2"> V běžnémýu tojminamená „přímoeď ±vaýdny“.lj?3514o107?? Mikuláš.lexandrIseost(@p)ueformátornavzdoryřevXdajícuázoruirickéroburazníibplavědy,eboť̈́.ׄdokɃ umstupcůmeznitř chocihoesů,oždušlo činněch؜хradice:uXr9:Ašakudetuskokurzu qz rem (shora)Ј@ivedk ?matastrofám,eiamihyHiߗߗ߀ߓߓ'ߗߗ6792ϗ411߁߅7??ߗߗߗߡětšiněsou `myřk@a@zkeyizávivporov`s USALЌ@e žiȂإ)`úv)ps0ji`otcQi"]yxPcelXtubuiunepatrImnstvzměn瀇狯/69920o127?? Kro21 pod` !0raypzombifikačȧěpotl tvůrčí(ozvojinrogrPpsychdxQPlgtPznd"lů/>PP`p9e(onfrekven iologˆačasuuselaptomu,ohbýt)sadnicmة2fesioúňAajišťTهp@ceschop obyva,xšzparaleiHpole@YuXsiosHiȢnˢAyk@ay+PKt3+ob8Aȣtj@pbnڼwrgku.Sh8ozce: ga`Kd zíOI6qakhza0pra?

<)ze="4">[ailepos=0000875999ok←415Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> Pracovmbytkemeaktx@chQdyžvydalesrkome,Ёvobodný؀yemůžeotroђhledi8áře{býtlikvidhnsvhB vyko9ťJí.wo7155o167?? T/odin hvazno闷߉8032o177?? Maximucohat`pxehžqtšinípadx Hooc蔹jdtjšíforۙ projevilyO:r moHXdeprimDsmuxoH.ֆ@pběhumezéث8kařspéč8elokusnaučqézdraHpůsobivotaYtoXkbud(otb@H.tejvšhetلbe0ekoPcy药pečuo jehhi79240o187?? ŘHudvavPm C0s@8xnakladonktteeSAlu0Jlá8il"nou„elita“\by8,xstupyRsxcaahhbareho@elstvpoujeme-\minologieCxIevrop`ʹh`sq,njxáم!specifikhrazKskupvaOWז82719o197?? VzeňtieskovLk:x老0umíralhrotápražízbilty dokázaɤ(s umiؓd o:???????Řek 8caroviAngliča9iPm`Pi:ťis)I8nedejˆb`lk:nehz nqdet._______A؃Hji(Yrhkřlzem8l.artyn-Soľskijokam@@jearatem Černyševem)zpvupyd`8(jp{.envIyobol:Tykdr(x+vidapstr0ho,Peneíš,hl Ru tgepXů!?dždždždždždžCtedyik)CPzpůsobv0išȯokračoXsamorymampa8.y8pm0puškPajetrkulibalmRأ>hlavněyly čištěnéihlou.

Tenkrátartyn-Soľskijřipoml Černyševovievákarabjendseknul:„Jdi čertu,yelčare,Pujevýmlystýrůmnest8,oehoiicní,8boo0žesemoHebedyll,vypiješ1psám.“8yslel: pOnpravduaetakůlticha焧>Kdybypova1vhsřídiliar,ohlaa Krymuáls neíteldopadnout úplqjinak.»SamozPjmě;(ak`k@kutečnáíč臠žRusvSskice (ve 2.ětov19toletí)le..spoukáz`tuovoupؕnspsychologXelihAs.yp0d@omádujícsmutný3h,terI< Q>Neéj "IprxýchulturX`iů (Gor,rseňjevdalší)9dvrP9lHdhXk8HPetro@1905`a9poophJtohomsBdaitte̝֘x|(znam8萸unformacB1vyhnrveproli,(stlibudnohatis`IpXvoЇjejodXmX)žQ1enjmas shromPalá ћ`p2ápeeь`zeHcy|sizahpardy.všodmޥ:atX̥ostodv cꏱwragédi`C9vyvolalo.u píšpvzPínpśGA(vizzxs蛘У?jVǂ–oskva,060,dx,r. 340"342lu0oQm049, 66 7AkonPu;Csl@PHryvjsuvedenyI(řprediktoruSSRNarhermzac hl. 1 (ntٗJvaHj1zA؄8akciHkapi(.5zDxpKrva(e:aponot!neboH@berg?),[ailepos=0000883573ok←420Faݒ?"> OpepaskladX XdruhuhNPleo@kytHtHRrtuultɽYonHukҔ`opr({aar,zH0haraZobngl0W8alloďstvlٙpouz؄achetnic.՟?8kčq, sy1Be8eptrha#@i (obrazˣHpGů)bž°ˁ*n聐vyzвvn mvičR؞eedQphiQTitxP(pako҂#BtiNanXiloniapoleonoapitulaciakouska.

Itaršíějinyšechárodůsouéměřezýjimkylnéaktů,dyeohotovětayhýbh řízedeckotxnickéhopkroku@ed složxživohspolečno,j.liticpkteepovaž(znalpěchc(za „královsXe@t“. GGGGGGGV rhistoriipouzevakladyShlastátuystema8drželod(kXrol9\o-RgudЁщËxs ihlédnutíměmu:etr.J..thn.ЄvedambyPPymu,o>[a懀=0000884085ok←421Fa݅7?g"> Alastčinezi#(lpvářůs20Hhoa즍en druhIoumdniká1a隣pviАmaтXč73'ؕh@aelá熠(včetGi:Zitelů),vSXpkleIindividuhsx-tbۜx8uaůmmyškovzaradicȗkьsitpߗ7885647o227?? Kde0@bh%ybylnadrrpora犘zЍhaX89373o237??H!mch yseznamuse živo(8livrictvizJQ@dia eleviz0vysíUyp؂Sj klopujeOOOOOOOO94841oO24OO7??OOOO Pa@k nimvy-HJ0HdXu!inform10*alektiqsychikuýmkupinhm,ku;0kGGGGGGG901556oG25GG7??GGGG!fakto@ohotodvrabupbiosféra MςnofikaciTjsouludy,okonceni žádnýuturistickpromán.odobnoupokalypsuazujenámhtor,terxpřipravovalrvníovětskéosmonautauonumentál`hoýzkumusychologtropetresu kademikeoniditajev-Smyk.oeaomejzajímajší?ytoárycela}qědpseelmi ú hoduP postulátylacháboženstvíílišerotizaciabuií.Ԉ8uavd%odhalilPémHzhovorXoskytnutelek`nHdekuossijaaizň.

— ֈZledesetiletrepi9cky وQnemocně90nomem (neubъHd0ze(zoȌhtelu)rakoviprXa@meziu(stůvsko-amerivil!e.ΈčátXnaše@sto již 40 %ꂘvylxuarčtycPetaJ58.USAa@ogjIli͆ǂ82zemřeȕd 60.inak č,noz ҃ědtra𚐇h荒iparadoxem?imuslimф2k tajrů:onkch8í!Proč?d(oy,(ápa+Сpěle"dtpaelpvyššíyPúrove߅Pjac\usPdoJؗUXzorȟwfyzirkladeařat8amiceinktivvyh В8lepxsamcȧdejvjBuesSomaix`Hzod8rrz.i؇`ؗЃtȐhta0jej*ׁ()tlaaT(obsahDx(iuna7rogdnev. ČaspPvebcൺQtrozvineinazpůsobj򊓫ilaba,)bitaž@í“i.ǔǔǔǔǔǔAteďxP!daoman)ӽPBilI.hvbýtózdůrazň4avnvoksexuálníouhuosuzovánoakoytpře!„sexhotresu“,íkyterémueděnohoduložitýomplexzavrža0nčícimpotenYneboce vinou.

—`áedyýtímXsvětlm,ročohatépěl`náronaápa0mírají?WWWWWWWRno,amozjmě,Ʌjeden nejdůleějšíchechanismů.osem tomuzáprusnažímeveyňovat,byoěmzlišichni:pdabIu AAyPdepopulaci (c í)vropský˅Jej؂s`Iemim1-,(vcudnostzahaisv2, mž؄Su. prvř@islámV.» (Civilianlidstvhynv0iHqm"m 12.09.2010: aref="http://news.km.ru/czWnoe_chelove_p_\{color="#0000ffu>rhitelxzvířexaalne typůaukturysychipa;odifikaPstaloivotuezpečnx8iքři‘mfunguiqalgoritmap taQz,d8voz@yzigie:pstli؁`(ěkrav-eticned@kera(pítILásv xm0؁b,hvyvo*niX۩zýva;1n oupohl VȀˢ6hromQhormo0xr(ojxemopsiakaikLeoniKitajevem-Smyem mbp:pagebreakc' 4">[fils=y902932ok←426?݅7?????"> Nejznamp:ro p tvrz`ucrbPHko0buržoazlibeXrHdnict0xpqamarxicseuociKȂakSrdpoklaHpx(Hsi1konceptez؀auomli)ti-@pI 18.tku 19.ole.Լten(pakpdt“aksa.Ӽ!YH8Iihvo-ptáří“šlepо podobx !i.ΪqJ@hinmalůusPtku,)1 lub(skutoevikodsoudil폢mus鞩smrtipdyIoukázXnaetrckoyzxsobil`8Ȇie@omieyb[noh؅@toho,Pězoárpz`t7sno/ߢ_''___\14ho_27__7??____ Vizápvni prediktISSSRid8ůvří20hjezdu (2006),ordX+:jصzyz2)OOOOOOOO14298oO28OO7??OOOO Mez8y0y`pna`í!..efrPv,2x,XuP

[1em"lign="justifyQ2"> А.itlerooběanechal „pedagogickéříkazy“: ?9ulGG|lialu1"??

Ns@naicntelektuá9viЀP.nal izhoub@pro…odleše0pzorusbýthadýěmecoucir8labratný,chjakort,ouževnatkůžetvr逫rupp8cel.» (ovyýrokyўgtémata;uvedenyppublikacebu: href="http://www.ironcs-cma.com/cXent/view/1371/95/{color="#ffu>(Hǃ).?oombp:pagebreak'ǰ___[23052o_31_'??_ Z8ješt okol,edbornAOzA8jičasahistorXyform8odJs toikabsolvHovysoSšeseznamuje,:jimkytávyHpo@ebAkmaby؟(hi _raxifiv90ЫAědict`ůinu,jždsraXzkuHdolyvy:Xhohdruhbl8H(vusku{mPvi1P..esgaft (1837 1909),..akarenX88 39)i0etoP8sys1emvrnXzkreslu(ocpad dapomȫoigg盟33106o327?? PٓouŁGBi>2by

<)Xze="4">[ailepos=0000943165ok←435Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> Biblicknonylstanovenro419írkevm뒠@m KartáguPodyá 5!milišnosthůzPchOaklivprosledter1X~ůaul/Šavl8ěroz0stem-misi9aHSGaovxnezavrhliZvOdb@Xu:eAusdoZuta:cesPDamaškkapiA 3.3uyϩO53285o387?? Jedhzkxpřihe)noh@vyplkohž ivyk0epšlet8 8aps dlzȁfrag8tyhbozmíhzdn2taktx muy9o(kh@x7954792o397?? Ti8teَp tuAXbknihy dalšíl`ƞ uፐ@ce(pp8=vc`7777777756137o740777??7777  «блядь» oi(pozn.kl. ины Hти/tj.䕘iacířky/heretičXbludaI`čas` mysluyauo`dox`akoěti prostitutkyanlivějšíariantěohotolova)<1ize="2"> téoboznačloejenředstavitelkupriho mesla,leakPležbecnaonkrétqlživouíru.΃dnasedxyeaadávku. /p>[ailepos=0000958932ok←441Fa݅71??="1em"Xign="ju0fy DříveenzuroranýHxthatých@orká`jen)odSeptuaginty.onamená, žeovvakummuselátnam]uvedúry,y큪9omyípadXijíám.ߎ_9319o427?? Proč`rokliášcitnuroblaožídopušní,9htlenoknazechiela: «Kdyuplyqdm:`ke횹oosi8o: "Lidsks!ՁujitrcemzraelXdomUslyaš-li͔úsxQ,0dim1ová. Řeknu@vévolkovi:emš!yps0mluvilneal @8cestoaAؕlXttkYav*krevudolatodpodnabe.ʄliXOo00dEeyodv@t8AjsidiJobl.˒Z₌8iv a0o;tezp p,`lJm(áhu7e:v#hAcX>^ل pamatڱ Wkte''''')všakȅ@ȅ`iٛ؀˄`tPkX׍׍"» (, 3:16-21)Ϧ>DZpotéx퀘upyáy ražd8"inciativyR)ozpsAHzči"iZ8ěrSHmxmo8mI @ na`Pmce achn0svůjOGǷ60153o437?? Bůh芠hvaȔko<0`rb:Ӡxvk"Aurcenstvauslavírkvytábormrjixomezenec2vrtibli8rojektotl9pjménuhaGǏ60659o447?? Ká2 dH-„eliří“růbě8dospXdఘeormcel`ultu؊ϊϊπφφϊϊ67555o45ρυ7??ϊϊϊ ȊjH@dȪzka,n`{c muslimPdiciší. soulas M`Keb(!us druhJsy–zmaeladj;Qo pitou (súra 37:98 (100-112),An@@ák.???????970692o?46??7??????8j.xtzahrnuth0onuQkterýírkevníierarc8ficiálněavrhla;eboyldysiředěřícímitajovaný,otom důvoduegen cefůAit1dáIpokoleQzapomenutý: klaaouštinyna(á „kryf“ižámobXsp.

<)ize="4">[ailepos=0000970911ok←447Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> NázevruhéhskJvytohupsejA厸geliumírudc(Moskva,attA1995)ϋO71422o487?? Dnšluspohlc*Rakohatlerovměmeckem 1112.x38.edalší@suؗPmhnicowwww?wwww71987ow49ww7??wwww V současnémuboicEasmeužilravopisi dradičho.֣Œ8čijvedepvelkaal@pí@naov zákop,ȀHani kanoXApodY,kde0dectvo(m, že`JežíšhHvotvyšladYky,jo ájqjá“AtextATy?7352g4507?? Tahprpor0novo: «Jjscestp9da鍼Hochktcɶkrzene.» (Jan4:6),`zdvihujsKri!úeňdi(ezbytsH!edɏezid aohem>S BtuLuQz weburavobozB oȁ!jejublikaXHolograzraky(video)8؇0jekpBlueamz8sȉ:«Vyšitnpček@mH)ngv8taramazykSorig XV8 `9ívsamaYkTomnep.Р (skut`?)mysléyqýčlokha@Sebe,lubiny9ulaspᘠ,terjeěё`JStvoteletYakdyajHas2zůnodtraEJDŮLEŽITĚJŠÍHO,`šeilna8katH)ex8ȅ iA1#XamjtililuI ȟ zn%á» (href="http://-plt.su/phȐNnews/32-gheskie-chudesa-Z-i-80-b(-).html{chr="#ffu>X8la(pitX"a)tedyariarȭӣkver 6Qhlavy(pp9`a28íšdpděl: "7i>픁[fil@s=984085ok←451e="4"> 

 Kroměohoebsahpokryfuakový, žeásřivádí myšlenca Cpráventoanylkutečnýmristmčedníkem,utoranonickénovozákon8evangelia „od a“+ ohledemcharaktereshX(azvláštzaml)PtímleřemiiQi_iiouzeuxcenzZplcisitaj9ekrouXyobrzByQHldegradovataryeápyksťanství“9úroveňgregYbo{.Ɗpdův(uj"4`(noӎRa__E~Dsouvhv prachniЁpredikuSSRjKeovb…u,͈XrMar0tka:ymdémsmu?bumezNíry.>[ailepos=0000988511ok←452FaݠǠDŽ?ǠǠǠǠ«Klénslexandrijs@ituslavi@(a1502a215)jobsec,edЗidstPtelGArškoly.Ё:je?pa@ilepičkáohDinXig» (A..˄ľman,ҖIrikenuyramid`oskva, 1+AolastnPxЄdyWWceP?zZnaXȤperif e.''''o'''991366o'53''7??''''តroouladrutextJ0q+j0otvrz,반xm d`)eolaaaëBpočátku|БoPH ڲvůlamotliiQcɔ vyhez0řԃzvhchiШs-milaHp`WWהWWWWWWWP2910oW54WW7??WWWWQomXt `nobviYe (nejmenšímě[)popapokryteceztahu$i:υυυυυυ«45 (52)8kdy`Ješht@neu8jich,جpl:KdouXpmocmRxces?ɗpodělioMNtieme,yhěříadejЂЉye vz8nime!463)anjš,Jt8coskseslalрxsled0hla;pi٥xdezydiduBují!wwwwwww47p4)Pstrojmu úkPavšakůhHplépem1t.qsúra 3.Ң`ImIův)oooogool1615oo55oo7?? «U׀Сей есть пришый водою икровїю,ко™ трїе» сup@вhдhтельстuющей д[у]׀"><х иводаYров,p_ *дно. Ащево ч߄е߀ׄл߁ޅ(׃ׁсо прїемлем,??;бog_׃]їе8 ъ»ρ̌(Prvníistanův, 5:6, 7 —odleextustrožskéible):adřádkovaymbolysouynechány,eboť8 počítačmHu dispozici,mezerktervyznují,#nahrazenysuvkamisanýHčasiísmemсnatýchávorkáajednodušcíčetbutproyetenářůڈ؄ormyaírkeslovtiny. /p>«Ob ámšaktoylodyž腐hvhiXmalvȂ tipvz tratinevin2a࢐ʄ(odnoddaIiru.<1ize="2"> /blockquoteoonlXlialueight="0pt"idthc><ǁ/ςgHalign="justifyDžaneužitíocietranyěch,teří nějaképolečnozurpo`iatus „pána“ (hhodi)ImeWWT.woow(ul>[ailepos=0001035471ok←460Faݗ1??ϋϋϙesšíylo ct:esvědči `rdcempravdivI,ozn.ditora.OOOOOOO037367oO61OO7??OOOO TextzávorcelnilámҔ(on/w8344627?? V..ljučevskij,evítidílnjisy, (Moskva,ysl, 1990), 9.@8forismy devtýletx.Ȫ`.ejamme, žeքomtohodnoczn3RusїoslavcírkPmluv@vlastɮvoRzke*,(boť8vydrlȃjejPPɒPPenzenmuchom(mia`ádHQdHel79532o637?? Slovo؉@liuveȑy Koru huɓslrab@razu.Ӏo`dek8zͪ:On(y2tkd諏WS[toho,osesl@Hkrzoh(da]..i''71043 o647?? Z k8uNvyplýestkteroudinecvolHЏYH(sedliyXe.Ԟ0{(BůhXch8zblou,hHs`lizacil܄ɂmimoeze@8hg__ߎ8209o657?? Gramatik ětpx홨z(jakqu,xizvuku (ehym1LzniknoutPájemelubidla>Pdeme@íuyn8a.u9-PdoYtaido؁otlkomisarihuro 1918^zdi8písodstraжZ@ken!blížsa)k cHmusHp8v1na@t «бессмысленный»/«besný»ۚ(tٹXtip9rozumąa].stli)bZG'#ptx:@OH8nHnJbezj.WWsl@ez|?ebn«?'tt>+ смы?;Cěs/ypsatanského <1ize="2">smyslub>''">[běs-:ný]?níoodobně,lebjektivobrazyevysoudlišné. E/p>míry,@boťlovodnzěrtWTdalidstvu.roЎexistujpojmy,těžpsatímem.zhledem tomžeezin@punkčinaménkyhybhi>za řenȎ9hranic Mat8, 24:15.79694o677?? 9:13瀇烯/50o687??esnXd0 ditom,ežíšIʛ؂[`bůmtaáě;odPaPHdi`poտva eN\ࣰxukřh谉zlnanebev0upmodtgm„BxTrojici“yradiсtijudaismu7777777758298o769777??7777 Apoo+JanXJakub (4:21;arek, 14:33)7????????1062497?470??7?????? Kdybye ůluboký,š8o úhmkotynelod1mox(y),měl kXit cetalo;e@0yopYnezamenpjKrivudlitbuahzatㅹa؂@؅Pvzb,qiv zahěami.@stl脰*pouzepůlr,HڿܤHS?tmo!neslyhtok8ichějeproto`vypP`t,ꃨu9o(o.rotoevrzeníánonuovéhoákonaom, žepoštoledřímali,lekutečněpbuďadužitXmutironick0<1ize="2">Kristovyyperboly (PoXřišel učedkůmvým řeklim: "Jeítdpočíváte?)rnPlxE''">,bo jBm pozdějšíchkreslcenzorů8redaktjs cílexkrýtodstatutázkyˈmodlitby,ostȍolseprrád`oiruhI.  /p>[ailepos=0001066995ok←471Fa݅71??="1em"ign="jufyL J)oístupyp!rooasJědemyš:laakus, dahrípaQohȏ(pravepsrHy „X“.njǀLjLjnjnj75608o72ǁDž7??njnjnj Chybí-li0vírazbý0Pžnstrov(jejpsym/vyz(776374737?? AonL..oljpiyiynoduvylvlá8ukpsal:ooooooo«Jěřímu@:ktechápuakoucbLkulkho…ւ{vů Božíjj@iejsrozumitelvyj`učěkamés)`hlašBaac)muvažuh8to1top» (Cixa0knihyrojevatriarlexeII.2ewyors maXn9zene 13.Au 1991(kaxřst0idov`Komen9ořiIhudáhdbuď(oneomostxzen`báměrluohZdeYapai(stahHiiblj`Prochoov e ?9semilstAniӚxsPY0aia Ztedyiv(ýkgtextůy*enPu냘sťanD,\Zpmaalmudu»7777777>Jento,x'eližšíorPjmnohérsouu0poukousjporЇ8m􆲍udaismeťĉ9cJp,Bůhȏ li(vDob@9č0qe,`ernok(žkAuž úmys̩њiRtalRoh9onaxi􁀆ѻ5ilistʃ L,8 S@ovasiZdarupcpxZcevdogmaePrituchmbp:pagebreakc4">[ailepos=0001078320ok←474Faݫ7O?OOOOq«oslibovůly hnoutxdalrýz؏;duš8lainé ob8󨸗x'[ؼkuad:1kr0itomoXbyHlolvůj životběťainu.]<1ize="2">» (Izajáš, 53:10). «Onemírnoutínašeříchy,ejenomleq-eléhov8aPrvnlistanův, 2:2Vpláska: žeysmimilovalioha!alposlpSv:SynaakoMAřewwq4]všichnehsd1d0žívospravedlňováadarmo,e8!s,ykoupmKr@u xxžstanovilůhbyPvlastsmr9s(tprokdo؈;kázal,:byivýyji(dvHjel …» (ŘímAm, 3:23-25XZdet0baakéuto@i“ámsiknemluví:enternъ"jidvztahu němu!jej(퇘YmtkaaliaA Yeka0Vmohoucía לkýxjeyXhobraz" 4dušíHzdefooktrАxDeuoia-Bčelil U/p>[ile =0001078728ok←475F݅71??="1em"`ign="jxify«Vcjszȕpdnotѣjzpůsobu0pЁ{x"j!otců,iiXAměcms@ím@latenýbr0vzácKro.A bn bezadyYhkvrnyRkudxvyhxdnutXvo#mřkvůyٞ(konciasů.krzeěPvHzksz(t`auÝIra部dě`upalyɃu׮Petr1:18-21).ϗO082539o76?? A)kPthan@7ٲXstyI PmooúháluP(,(mlčí.Gwww?wwww2875ow77ww7??wwww Mଈ, 2P06:54, 56;arek4:4985:28;̸y4:210:35"18.Ƥ!HmysluqsplnP maX,na4cZno Iroků“Λysky(Xnonuγjáب!svydtȨpohlaiblštěp<҂a cȂ88hrapȁߌohXϻrpШ)emGg1092744o787??o Cotakdod,čovedchozglobxQciviliza a(keatXrofaiikvipalaNJG95982o797?? «…ikďábel: "ToběXchmoc(ěHlovío8xmPɂ1qchc tYȂ:udeš-HmilatHȁ`oԝ8."ežíšudpoHOdpHnne;9psmQAaniuxm0ryvkuryh.ě8vrdžcytex jiAKrolď „knížeti“: „Následujne…“,ežeišídám1ého ruskojazyčnýchexte@převládajícíhoZOdstuppea,ata.myslověnalogickouhpďMobsahujeBovZzákonírkevPanštin(Matouš, 4:10, <1ize="2">[českýkumen`qkladJdiesty]">)IOstrožibl  prvotiskuɅXaedor,`čividukaz)ztahristaeako maniputi,terémuʏ؁vdnabízHmnostpravy. /p>[ailepos=0001098587ok←480Faݍ???????"> Neboť󠩓jusl`e@zcelaimu:σσσσσσ«Vít c)anuPhJrodyelihtlač!;u9ezi0i:dXchce`Xm,ďam0uPbPkem;!být_irɁoʄSyn Č:kaXxelbyHalitleˀl Sdivýkup)zaohé» 20:25-28)????????>102340o?81??7??wwww Sochař Сmal耊qvyobrakrucifixugultuPqЬɭte&tělovis(blЮ8kříži.pomxّsou-py(obitylaNȅpchd,⒀byhn0lqTast vahputrhnoun`k`ᄩpnemdrA.enўa8roaraoPchovojvZpjejedmnaPQ2byluSvatýinspv(uqXpAdruh`0fšXm řčBoha>A kH9(lXytꆰnaP(lpap"feruly,9o p1Yek`ív8Qpravuce'ߣ߀߉߈ߣߣ03332o82߁߅7??WWWW KIsthHu 69 ꊀ(s@emzal9llaviovsk yniiK8dpyosehpuslɃajet (jjbJPpana.Ђрm@#phpXázeP0lekží vůdcův ϐO05131o837?? Ú ،JanAJléz%`obvIХoIXsanhderinuʌpPxpoml lNjNjǀLJLJNjNj1271484ǁDž7??NjNjNj Aá ohledptݴbscénářDxur@z2tXmstm (ichniloupí:eč

<)ize="4">[alepos=0001113070ok←485Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> Na(íd@si 1900etechaktikulI.evědomkyten cén(rvavneděpz 9.d5xsedlnieaokázal,`boťavtejně;dnesehdyěřilYvhmocnostЀquhlavyHátuyžadc„pozemskýál“v8tyoha@eebexw13539o867?? Kdyusiٍejší0spȝi退podmínXhlsiloičímؐ1rRjdosah"sxЌٓ8poh8uunš od9s8tzáisí“jeperiférie.ցchnůdci(zýäpoužiPXyRPΆpodvo(Hto, ⒈yP-S\.Ѕ9qporyhromďpo0t؇ěch_samiží8tlroz)eȪamoePba`jmuN ydčivideůy_`.˒teؒݔ_YPjezneؑPlibzapadapXglobxRtrategic`eiky,ožneodhí*ׅ׈Zá aʅ:ʩXlid osáh@pcB8Zemi7#g_4082o877??w 8`yjmenovaIje i8"s9XádYforǙínȳ9mháp͓a uAtvovjemausou09xpin8ruďinytiobPbojtioj www?wwww16wwq8ww7??wwww ívepxknihu. ŽervL.askiIKamdlejv9@fing(d yd`avakt:hv˧Ios0,Đ`atur1968Xxlad 75 蔈tisků;ruh(pcăopl iU,enizd1990100ςʐg777777>«V sky(…)cnz(iny8bohat؈9ce ov)Fpozůstatkyarorukopis henu,apyr@s9páhap`tech.exty1 osjazy)Nr4fragtů~iasi PtCpjmejší.WWWWWW">K`@eže؋enjkomuni.ֈciakoq1čístta@yyXalkuqxҍAX8voqGXuč`xobřad vin`xlW>ZaQlemg n蒰zýX(ho8`l0zdlnoiažxzP`vyvo(ňX: «mesiáše»str. 50)ázalto,oslyld. „Učitele“ronásledovalrutý žrec (druhéydáníoplňuje: «Nečiswseozhodl „u!pravedlnostizahubitxsáhlvého »tr. 50).omrtišakělýt/'#opětzkříšenpvrát@naem,byechnyoudilHzach`nciouzei,te nějěří.

ToHelkemmpodmínky.ʄ8oak?Křesťanštbohoslovciyspokojeni.akonHaceodhaletaejstaršíamkastvír seXvi)oPasasdKr@8skrživota,boťrěn,usdmlߑ!.._ϊϊϊϊϊ>Rae䉡dJě.al:vykopávkyprůzkumuisů,inc@@erami@nzenýchAjeskynikázaly,胠šidoentůsepȀȁprv@tole*metoptem(s`drم)uP1],;37, 38)>Pea`I0.mus9R kná(yrmo (MoskvNauk81965)Ha naum)t@SHFaxi.gggaP odkaMpCrosؒ+.),j.doro!63GGCy@mpeiu)Jeru8écožoˈkomuPꀸhpla8zyaždu׉׉(Kamed(lejv٧pfing8,ՀHjedn ٢kdauxl íindI`am8azýXoev9Hrujazy0)lxdvojQzpůsobem:uď#Naz/leká>VMAYqHuyinformaceCpcu׏t8XPpfung)o pxebhl )ynicqejvyšší鉐gi dvclidmJ490kčKَy9Zá@p@SyBi(oficiZapežůvitul)onklYardilůХt`píše: «Čěi*Bkea@moudu0,))měxna0uphk duchavdybez+ ,8">78znam[t ilasepgelО(Pes@ Y Xe)[сh(H 8:He/){cXr="#ff0000"> stal꣘r⇨rkљx[icejimJilu,ihTKrapošxy.֋skutep䦰ě|tXXHroȂr0kultésPuycPȚȆ@egi(OItoɅy*oI9yzneiny:Qžrecሧč#pail  tihierarchiidivid(zaAcx`9Tڋspe myaticzdip}$vnecmiM,@sla8֚m8uPh0ȍi膏onenkdrzybjevipjejixvlamini “rodekЁmpQmɲíkmezi䅰mvme5 1aiáb*8hnu0aHQsiP6orient1enU:`0nu“,oéoby žijteodle „stanov“ဨsloucheříkazyrostřednůeziámizakladatelem,terý čekáaebesích,sejevil1ruh؁HastolaZekonečnoupravedlnh. 

Tonamená,eumránskomunitaylěcoakoírkve poicejmciluiniatu,azen(qejicháslasov@pě@ `|zavčas@Za (ouhmjkl`ku.zhe tp#k>@doente`joěluvíojibíhajímFxuierarchiȅv؄YyslancVšemohočin!]ednežristu @lázat,ralo tocviIzkubpmlygonIrganizovaY9)HákulimY0ma: Odra@Xvpád2ňnašhlPitapaɂapenzuˁe škody*toožím[aile`=0001116465ok←489Fa݅7?_"> Potvr8apmotp«PvYp0ěrA!» (Mato, 17:20);p&í» 16:8 TyGý» Petrovudresu 14:31)Pdalší7777777771121944o790777??7777 Odbo\o(tuen roz្edakcZtexiv`ř`p@iktoruSSRialektiateismus:@@sliplyoooo7oooooh3692oo91oo7??oooo SauoozhodnuqtxЋřijHmyš9 úvX,XnnpзЃtob؃pludu.ϋπχχϋϋ41gϋ2ρυ7??ϋϋϋϥ`txe8(zor{opdaylaHzpnpzaprv8s lzaměb1nčB߅Pb>Boha,terýx(0hmxuřadformegregteuplo mlsoci|}magi praxi0oXň8υjearazhhaρw̃(dhi;zxuhWQtžavědomPonickaXviičím omezsxvopHmڊem.БčtiuVHwwwwwwg>«13.ylylízko ŽiskXVelikonopaeašavyacPuoruzal.H.֑u8šeldavabytk0ovaolubůezocjakztoly5.GwCUdělzbH8vHchny؄vyhnal,sqemiem,Iákůmj@xmi xvracelhτ16.O<+zuo „T“@`(vid1dtcpl@no,oťseniYi)i(XEnci>hr9l: "Prys`odtud!eQej8zXméOtptržiš0!" 17.؂xedPvzpomlhpso:qŽárlivosta Tvůjůmnetráví.“ 18. Židéu řekli: „Jakýmnamenímámrokážeš, 8omíš činit?(Jan, 2:13-18). 

Doývojsituaceinezapadá“nformz patcherše.dybyeěcoakov opravdualo, ?9nevyhnutelyasáhlahmxCž[ails=0001124784ok←493Fa݅7?"> PpnemePPů(1ždyplatp ú (do聟ӑeacg25860o947?? Oklapb,

<)ize="4">[ailepos=0001131238ok←497Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> «Bůh síle,eqPravdě!8-PovaausiřipisnálexandruěvskémuWWWWWWWW31710oW98WW7??WWWW Současnýkvivnt: «tiukovici\obPy (kroměiné%e)»,xjehož(ivonoznchybujiavzdorymysluedchJvyshtlivky.8decyletarokuQpodtX obecn`dupmnalogem.:ahkůlezovovéhokončy,rRH tom abeužíxꁈpߑ߀ߍߍ'ߑߑ3746o99߁߅7??ߑߑߑߛ8odrobvýkladpizod knejskou žen8(Mat, 15:21-28)eter8KrisȂnadmítnuyléčitdcer@ma iálechoncepc`ocɏ pečnzuvedenkapito12.2.4 – čtvrt Hlohoturzu.deZz(ekratce7>Způsob,XPa|̈`y닝hyd aRHonH=á@aPA(vu"ačЛH zpkláskypošynesQA jednaׄ:aěțiȷlolala:Smilujna(SyDavidův!͂YP`edlá.“inJodp0l @`o.ʥdyspilidoZbavzpámiičí!񾠃lJsn4ktracmvhmliduzraelhoКwq2-24).dyJešVů^_YloPom(nJ:xtéȟhKkazxՖ tojwts0sny,jɼonismrфbevyzdvihXiptlačat!h>Vit`reo,hzdvspqm@c:1uPLpomocsЈvrátil[xI(ȕn趀tak!tpo0A9ves0ؼdraZPhromluvه m,jeHYřou:jimeH8lxv8aA Ohׇp) ipisau͛élovi (6haúdajɗhlasщ Hȧx-za@hɅv)1etikuaě-Htářqvy!MesiUח@i00zoruprvXhirchy mim@ri

J(áeplatXní ďábelsklogiky@implicitdialek`y[ailepos=0001136028ok←500Fa݅7?????"> KorP, 13:12 (11)߈_42109o017?? Oomtoʔíšopoji (žXmdčí činy)yhlášmxupvHhierarchynuian: «VezYdzfeJe0uč*.uqkl:QJjsemluviltue(j.ždycJ@vynagózehvh mȅ@shromažďuj`všichn@idé, icpktaProč1M9t?eptejth ly0Q.icedí.yPo@ove@en tžcůublX,d xodobli aWTaHdpdvi?Iu3YŘ8-li šp rokp,Xe`stliрbylopГHЋ`mHbiY» (蟐8:19-23WWWWWWn9moudr(davo-@st(rohoa퉹ýznamkdkoaklenewrcoB– bqásaozHlezi/wvovnuknu////'///4233//502//7??ߎߎߎ ByhdobhžakHerodiaȌBmalFilipa ila mpvdudsktouéród0(bratrHs kon)obtbikoprstuS`kriti5mil@aapodtkabyIcházezhadopušqz끀avdiv hroc}IzajadKcKriۂ)ě,platpvoЮy`_ st0dQceryyHaaꪠnatyi@stlavuařtit٠ cu (MatohH4:1-11Gg皟150677o037?? TpeaiozkaȗpokmnAhXs(mohu^)de(AIdPmůžhos(it2eho@znPsv mn(߇߇߇߇߇>AكuzovaXm@HformjhrickyeɅXsťanFvlivىoby {č(ědal1eZějinybnejjas0jikazuepizodaڛ3usyzvalpopoly9modGethk8zahr:!jp h)le8ňů8tzhůrnebxeYonXpolečqQesledXlhbýtinak:??ø`txH!ýmbe[mBoh!neSyIegregiě-magkulHXX{oGOOO?OOOO51688oO04O>

 Možnáezácnýmiýjimkami,ateréásledněidzapomxl9eboeřadilieziacíře.>stnkvizice[1em"lign="justifyQ2"> Mnohé tohotocénářeylodhalenoiž našípošeámětumuvátekvatéhoorgena. >Iټ08pa!opaؔ amé, coylXukazde:an8zoús8udno8q;̌؈ajuexitradic;͜KPغkЇhblízeboť"@iגAnli1divIzajYIrx0JenmBůh\e0tceošapzraz,jdurčji`oِ0с)opr.7gggg?gfont>←516 «aleyážemeristakřižovaného.ro Židyeomen úrazu,ekyláznovství (Prvn@lorintskýmdpoštolaavla, 1:23). písmechxtXů)uvedenaplnětejnáoktrína:pasestřednicmmrti?á8m@ohřbazíšpodpipovědiarozákonHhoa.GAmbp:pagebreak??c [awp6255ow17ww7??wwww UhomXjsouaoficiálírkemextu΋ mo yXkazyaŔxgeliumTab8ofÀЁ0s1Z47Hlava 10.avo-„t“:iolog3lklaaulturvazby 5003>`1.becQxspecilid0živocivilizace:ainec,olečЅHmystOOOOOK228KXIiakcPopulHko+Zހi/293852.ӈkatY3ǂǂǂǂǂ971a3rocesuRind0du#v 4Ѓσσσσ010886xVyho@změnt!typůruk(ysychɅ0jichusiIȀQSSSRJtsoׅooook9460kNěco v⸹m(é`u 52214T`HW'ůz8067ggggg1X42ahK/BslupXzQ2ߌ10 73977 4.iOpiu árodpseudoen!iX125ggggg`320591a5.gregori abl9Ijektotro3744_____Z5595 Kovo`ezenz)redak ú 53226xěd`5g____\326boncept̽míWWWWWT9620ن(7G߂߂߂߂4086X Filozoáadič 17ׂ23@ŘízB}up9wwwwwq52457(zláva`!197߂߂߂߂6056598.yrokracie 26?38449e`( 2783Z9.1.ulteřestíakoenerátortimulsbiologickée:ace 277

10.9.2.ul_\nástrojonopolizmoci 290729887>Hlava 11.bsenbudoucnoavo-„elitářství“ebjektivn(da 312ggggga30053>0@SebevražednýHdsudek40198Živottrozumnéhoဈpragmatismu-realIcouelobálXmuaš1(5/////+21,0Ppoklady2807؆OkamžiyZ316913vedlrnebest?H9OOOOOI56014K4ZPlíživ_\276615.outkoyraniehqků`oiktatuXvědom32?83141HZměna@rutalvýchrekvX`W1xčasujejXledkp34 532381898Fakydržџ)stabiyggcv#ešlém64836 Obecněsfér!echxXsieýbҰframxkvid''ggggg`9qpPoيyiluz??[:0aȉečensko-tmvo381'''''!38777>Xílohax. 3moKIťan*ɝYtmáku@nep)9oooooj40457>OOOgiiyzlqúmy0m'''''%9) pDoTrojiciaqСo4σ____Y1049326XH«Kdat,1j»:oko`no«milosrdhchcineť» 43g122146>Odboiod:ebyloristus,녘0obtilaul23333_H7>g5306>ׁ6969>w2092>81688>9mbp:pagebreak/ya> NMINDX2TAGX 312IDXTINDX(200s܂01uڀ02vnȀ03e04v[05R06W׀07Vk08 Bʀ09\l0AH'0BoW0CG0DHL0E_0Ftt׀10ie11N ,12${̀13&{14&~k15(j[ ̀16,F 17,GO ـ18- 19- 1A-+1 1B-\5 1C.O Հ1D.a 1E/f 1F/i201~f214d#227239& ̀2493>25a28H 529HU2AHY 2BHc2CHk2DHr2EHz 2FI30I%31I, -€IDXT+8DQ\iu !.:GTanz 1Hlava 10. Davo-„elitářství“: biologické předpoklady a kulturologické vazby 610.1. Obecně biologické a specificky lidské v životě civilizace: jedinec, společnost, kultura, „myst10.1.1. Interakce populace s okolním životním prostředím 610.1.2. Specifika lidstva 1310.1.3. Jedinec v procesu svého individuálního vývoje 4810.2. Vyhodnocení změn statistiky typů struktury psychiky v dějinách Rusi – Ruska – SSSR – postsovět10.2.1. Něco o původní Rusi a původním ruském charakteru 5210.2.2. Hodnocení statistiky různých epoch 6710.3. Kulturologické slupky zvířecího typu struktury psychiky 10110.4. „Opium pro národ“: pseudonáboženství proti pravé nábožnosti 12510.5. Egregoriální náboženství a biblický projekt zotročení lidstva 14410.5.1. Kristovo učení: bez cenzury a „redakčních úprav“ 14610.6. Věda 15410.6.1. Konceptuální podmíněnost vědy 15410.6.2. Věda a pseudověda 17110.6.3. Filozofická ladička 17510.6.4. Řízení vědy v biblickém projektu 17910.7. Vzdělávací systém 19810.8. Byrokracie 26610.9. Kult neřestí 27710.9.1. Kult neřestí jako generátor a stimulátor biologické degenerace 27710.9.2. Kult neřestí jako nástroj monopolizace moci 290Hlava 11. Absence budoucnosti davo-„elitářství“ je objektivní danost 31211.1. Sebevražedný předsudek 31211.2. Životní postoj „rozumného“ „pragmatismu-realismu“ je cestou ke globálnímu fašismu 31511.2.1. Předpoklady 31511.2.2. „Okamžitá“ fašizace 31611.2.3. Spravedlnost nebo nespravedlnost? 31911.2.4. „Plíživá“ fašizace 32211.2.5. Loutková tyranie právníků proti diktatuře svědomí 32711.3. Změna poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času a její následky 33411.3.1. Změna poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času 33411.3.2. Faktory udržování stability davo-„elitářství“ v předešlém poměru etalonových frekvencí biolo11.3.3. Obecně biosférický mechanismus přirozeného výběru jako faktor samolikvidace davo-„elitářství11.4. Poslední iluze davo-„elitářství“: umělé zastavení společensko-politického rozvoje 381Příloha č. 3 Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek 3943.1. O politické technologii záměny Křesťanství zlým úmyslem 3943.2. Dogma o „Trojici“ a jeho následky 4163.3. «Kdo čteš, rozuměj»: dokonáno jest «milosrdenství chci a ne oběť» 435Odbočení od tématu: Nebyl to Kristus, kdo na víru obrátil Saula na jeho cestě do Damašku 4623.4. Bůh není nevšímavý k tomu, co se na Zemi děje 48723456789JFIF``CC1" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?)~Ћw-Umzᯄ|7>%i=4M?MCӴM=ZttN ƿ t ~ QԼtw2^T> ?,u}ISCWzC8ÿ >{'Þ#TV~ yڞ.zPW\qZƺ2NaOM?nPG^vI> ,We<]_65O?hH|ڕ?iam2˝ygqIv#No hū_mM)Z;_c?1|9oh:~xw׾-u 7ڗ" 3ΙZfb{~+Z^8=| |^z*]DxS.1XxV5ƃyY3b 16ힱYx>'Յ|2-ᓩi&o.:N{=}H8>T5c7ñ߈HdZgI,jqj)'big ˲\M?5SUGsk{5b(J}=yN'FJ_Y^_=v~"OJ>1L?k)y$ϊ/-J=-ZmRލW<'y}+zFgW|Qe_ixN4Y::9gs:"ECt9"Gtt"H7~5 .\?P0s\!EnTIX|Fmdf9Z=h5ӝ<1ԯ8*pZ5 p]?TaP/}Vok8d-fK/SEygۧZ0xFOfMgcH<1h#X k0\y>nmbXyLǩ~ x/vk6sZwQ/wM.~vmW獬|oo &Lծۻo1ht/YSgxf U}o]S\y~OT;ɽ;P?/5cߴKǏqKkˡj}분AgۢD7D !K ^>(۟¿"?P}Zӯľn&ӭ$_սwDŽM_- #koϨ(_?k?OK;y3խyG4~o_Sğ~&CJGj~k:w l.pieCSW-T9)SOqQ:ULy5VhWvG-klRmSoCxIτ<)|dX4_Y.6|uZg^<~Z֗;RGvڼ>CmWBk}V}$k\jwDQ<=DYmռo:E敧| 4k'D_0YCmxEu}O@TA()Yvǎd<+k 73%&:v -G۽k[5M[3y|Zu +w>15)hc:XKRe)9[< qqS㔕¢Y;2[xǞEGVޥ<=X<z/ԴX`TW5K\Xd1o0H? Xx;O%VG]WѼ//v~!xoTRSt=^+H5U֯KQo$/} _u [ho9Qx_zO"|?o7n?g_? ɍzO~-xg}|i~{$]YV}+KAw:ycq^="v _w<.}k5د4z6IJLѵ>ltE|G#5BUS=tRrZ~XxbgGnE~^iQOXiZCg`_hv֮7sb8\_d%թ07څkMiu6 Kjwn\w7uF+)⽽y X;<{q.z_u>}ΖJ]KܺޟC,JKsn^Wxc^6>UᱼK}NW_W=,| ȼBxSR]WZO~:Iwǽ- s~1h?!~>x@º>CH5=?=ߊfb\K$f//d []kZAiz@olŝ:y4++v"WS)ũ?q_\xSÞ'%-|?4!-VR eg׾%vgE—q+)?w%ݫ3D0܎!5uoOq,vjoݲ߿JnV4ꭶ+`i^WIe |\=ZHn-+ɴO-G:G.AE6|[^8 CZ~-]>uAhΑxbM^Y4e]l7+I<9i E}߃:uv-/kxk |-pt3Ơsx/\ƉeAIJ'o xEcdZцxQĚ5 ilB%."0}Ua]tױ-%o#Jxjt! ۙ9w}l >B,u|LK{D55O= )q5^}Ž/V}#ï 4/j4ܾ+v×Vտq_jzk.Bk"wA|(/&ޓ^zδ5;}O~񵆏 wEti9K|<_ teަSOx/Zs>[ql$WC5~8M׆%f^ Kze&s/_\2ڛ_e}/|O|5iSϮñx{ssƚuex_Lj? KOGMT2I)hW>fYD>xo>>еm#㎣xQtM7_5K#xao/m ~[Kk{'|Iߴ/|Exz^)5O>A:מ$?ٖwVԮ|q;ƺN+uj~ L46zwtx^WbxV~Ì{x]/>53~5=jY߈|A,Ӵ 4Zly=r`UBMma Fv=_[MJºV{Ro $WxVxķ%߈-⽺M7HkOl5l4wWes}֯n~xF xFMkŚUQ_ۿﵽ+NKM7z3 ε).׎|=0[^Oே>#<_7΋gC[IM}x{3B_ko\?xxUt,4_G OniNKi:/ AN7k^;szL5*Xlh`%U޶cXwwVOo>xZWۿFէ{ q7čZí.¼Xj_a~_ |Xi73趞"biQ&?,~]C bw&y+u xX^xᧁO_ UӮ/|Iy)e÷+L YxRSԲ4M;^[^f~xs~>~5$^Ě׾R-k?6yf[OSruk˞;JxEԜY*-aR)ҎC?eS&j6,Y"/|?mJ+h$O iZNۋ`KVj~O+ռ-E|7m|Ixw>6}.Ɵg{|N,g/;qk~.4i:Oh'Z=ѩە]n[)*%AzuᏃ'˯>O*WHReOSEM{|UZ^Co_BOxOž!O4?`|+m'P Zq}cÖ:$Ontƒ_M٥~|ExCXg"o|0axv -im'#H5yn!?g+Z&Zρ ^}G&կ:kz^lal? (|.W^O߆M'|Gk{>ȑkYi3j2`e{}byxXo>4F<#ux\j?:o|)o[?q?^,B\E1QgLTR^F/ڭ{W/S 9:tT4^v$wzwv>j_:|),;<~xC"|Yޥoľ<|i+[=#HLSe3ͽz22a5*_x_FFY\^D'Ğ*#_n׶|5Zawg_ď?8~x\?? OjZ׊oKY/ xź4\Ao=qwƽGE+iN+S *tkքiNiFvqp] 6 |w|׿+J|~1}W&^oψ 1K|'_MwH4viZ3%0)^"OYل.KWOmI(k1}5w?: w' _ ZÝ; OǏ/| C:kڲUqkw/x]79 xw]GV:]|1z¹<1KwS<$>2!j#5| ORK#ᮩiZ]_O [ԏKu ^;Z3aa6ii._5)Gmcϋ^*IO7:w|Wkw \Kwp^[M5txj iCf1yqT]JW(4k5A+7Msɘeym3B~)MjNkL? o^?OռkM9--L41M/K5k/- '|Tᖟ/tǧ:nO ?:\Z˧7~YOo{]Ğ"ϏLW3IѴm;Ε%B\5WoYc}bTֿ`ooQamkFo\i(N5{ax-Vu.|c? |m6" 'O\ľgχ> Xkk^$4ج "4>9Ry:_^~_j[ƚpXxx kWZxrU-KRlwTVtig8/ha)PɳN7kqVIލ<=Z4861ɰ18]?gR-}iRh]-tÚNj@4ww_ <35m/M;3Eƛo~SqtpgXb߱n/|0z?5ˍ_ooOs~]3Gih~)qfgXe]x~ʚxOw/>&?Ea j_OIb<K{2P.w&ՒOSxex _|ċiZo<30-;,o | KQ~.ڽ7+nE :~xr/I_fT[/;]sֵo |.Ҽe~JĖJ GZ4:8k^QxW4 g]LmO_>$=h_ >h~#VsT4z|oOiոc?iaӌVgrfv)RFuY̺U0uiӨAXkⴹjE}CAյK=6&G,?_ƛ?jO^| ɼ#xQ 'Q: Ƴc#W~][N?Sϋ< ?k|$Wž| 3]]cQy⻱j>N&1kpٶ'8㽅,TpN.7"0*[B]x9P]SJ]BEWe~Mi *|F]Yh%oyd4簍#Qǟj|M?> xRմ[ytM2BMC͡ߏ0 ~`Qo{GcYCF(OM\bc/j껾W[kzhzW'5[ʶh mŠjзw|o~^^~кELJ~| {:oOư)W+(Zu= k/ O+g.m|owy%݉.y_>'~,&:_:s/]e92H\zQ{Jv|'𽍥+Wo_ޘo :/aҭ|–Sii{)In$H>R _CYW-H^x¿]KIzi mo4^_Wympu|/C*XiZwv(a qqFScJr3Iu(ږ#sMXҋs&E6~Y|)> kxFŷ[_}NVk"i;%CkRV~|[O⦙K+RiCeyIcG?aބ+:WV -,n/ y׳oli+4 +O7Eig&?ͫۋ 3W}֏moꗚM:j2RKo Z/ho//iv`_ɵibeN Ֆ)JZ|NKGU Zɵ94(~ smh>#d.^Xk|vO mEۏ i[%Ү9&@nͦ=?WxLԵ a>[} |*<] QGgf?\e֏4-&㈩4JjKnN)RXStkkzjGh]')>#MöZ|6|S6<-)ǖҠ++k#'<9eojmh ^h+-FCA-kѼkEYZ]jzQq{{wksj,>Qk;\gOa{ZK:y>ު*$ҥwe-nt]~4G,F⸵VKKƺMlkSw 7a>|)xP|:,!Z?DCF7~#4U_RZEHJ~ xV5? %[o_|9: ?Þ1S_nGڵ&⥵'FY|,(mTuo x}a3v6]CZu V|9N}ƾ7kjYkr/ hkDoik#$еi8 Tp|FRmr[qi飓V#5>}mZt륷Mgv>+5RV}68+ѷll?O:lvv_lkN;mGkxZ Ҭ?,^(ѡt-qu\%X_y~%YK)m^n'ԓJ̽Pot5u_խ[ \so=UZ;q[i2xu ֶMйSZ PQߪ~`Zcw =.we}Ş0kGI5Ii=޻,MWxg ӨYhUoe4o/'ΕzRsg{쮺muCjyq =cMuᶃ :E}/z=!Z۟f_|2m_Q|-Vۏ4=VˣA}m'uoiYi6C6ɼR*Fu{'ÿxJQoAa+'f[OֹU>~xFx+SlͥĞ--}S4hiIם$QIӽWvJta{+\/*$/ ZkU<8Vn<{4Hf:-7u-k a^i?Z>+S^G@l F=N{4?%?WR'fHu)Pûڽקm91nSnSm/>.8+ I7_.uеRm7#afmPyẄXxołM3SUNoi]<,!a̟.&|֯P^-率|~xSRWSw7+tU 2]ZU:9[J8K|Y`0QV77J+__v+iM6^:ޑۖUR^ue\;~+?|v''ѴdISS[866~&mk`O Ytb $wah~&_tw׃~RN}Ŀ 4!LY[=/i.׭m<xVƳŦ[ǭ> cQާf7/-si G޾vmW L1kYBiYl-ݓLᜪ-},tRz/miG@|i_^wo:w}w =NY/xK\<52P&aEkA-pzjW\@s&wh[u~~vK>מ ?4:Yew%wi/O75V}jWڡ?_xs ? 9HuŚ֥ZsmWּK{C=:K^/Mnf OKZ˩xV^ʹMWU,mf{ $K_cLyt_u^𷈬A8_ վ_^'k; M CUR)wpdN" ^MSzo||9WV5 {WVcsoi 4O:Ӿgխ9J|c*/M*K۷qUtzƥ;5vOk4$[y=7xB. fu/<@kscuY6;O k6Od-f(3Vg?^KEJivio/5D=/{O$>!zǁo>vWV:%hZvjZ^m}4&?׍j,nۭsn񇋯ÿ]ƺ?Z%ƣ?WKŚlK> VzZ»(㾳OVYmzq?OygjƋv*x:t}OeeKvKIMFS OčRkh dŧzEYrt>iO -sm=|TVw{\|>|uu $e&tIﬥ[G_!|TƯxC{>]AuOCq&=6RεhfEP/Sb5YB[}K v:ߋu%Ѧ4IgԟŶ`q9.hMsDyw"Zzf|+>JW*J_vaOg߅5-?Vg'n'IS4W7fV uںPxpWGfx30喟]>3׋|KYcω [^h^ 񭖋#_|15MmqxRP4Fj6wxfq]7-t;閺aqiyiu ^Kϴj}.mfMTKo}/žC NqRݮܮM/+ms~#Z4r{Fuo,!'M X5-r'5? Ğ|Iӵ)m67,W^nkH򒺏5+'OCyz;6/ +OIeS]nl4m;{[}mFV }k>#Zx/:DWϤ cF׺$1/3c:T"sSvԹӪMF:Y)?߅hxýUm;^//#m^k:m.=CZ<ljWW uJ~).n)x~(߀۟6o#)k]𽖕}>_-ՕjX|PW,|gIt/iv<qAe^xKKh6E7M޴׿𐝶v9{/7^ǎXv?ּGσ:Aye_xKr5k?ɏ܋#A5틵汒_7BxʟTm(M +6ߕߙՃJj*\Զ[;?6Xh+ū-gPԚU xzubMr:>{;Muҿҷ^YcBv i1?Z&ygxb. 7\|?_隨nkkZ_ > 6>~xW׵xXt|f{QЍ/7]^>>&ϢFe]YW^mӼ_*?.Qki^ d"hSvbنYSe> vrV:J6x~_Ɵ|*,|u'ƚg> |C4Nvxgz$/aG㷏><]>%5ݗ<+'[i_jլtOvjDB>8|94dyWO/-X~¿WGGl-օ/wj:>1,d*+c9;j7}Z?*_j6gM$Chٺ{a|l5_ܥ~d }a㯎~OGC}JDŽ-t?hz&;NZǍN)Q? ƞ,K[h=.a?ƾ׿ӯ"W_zŇ1>NY+)a0y?qwi5]ji?aJ6叱M liROz=gWB|[-gw?]/zXAlN"-_šzo-g4iLQOTm\Im~Si7"%}aN״-'Uծ:NTޥϗlIswþ(?? >)k񏊾& ַj5/%ח_|5U˫&%!0/ K?|;=/~>"G;IG/Z^5=}AǍ|CxkIDm`xVv~xz+_|=]-͋[q+ Gc 6 , zX8HXrT`JPQU%iv5,;"N8X⢭ʽޜ?4o|5K_+C׆>/I|g*<Aowy#H_Ϭj CH5|{o|gO t?Im<75] ֯5M2{Ӵk8Ѭ/7Gn|'cD#֯}G:?5D]6_.^.4:ƼV?LZz|Z.$t|ULwVoi]7]RYE\Vc1TڒbTjӛxTr|JT|󃼪nZ9V;:qbti{+V޻Eid?/Zm=x[S0O6 {5kxZK:Zg$^%=Ƈij?o/k&?s?y_N_XV #z5Nk:{N;W 3Pu[<5j:4;ַ^ծ|J`XF8. Cw[Xιυ-R]+MY_LҬ5>1.ymΠt FSVhN ߭<uҞ.n&>%j>.:ؚXүIW&]yf{}5!o>"h||?c}ڻs\ZX[Qn-?x??hof_ƽ?h=cྗx} sx^ҵ %QCd=%7JI[>-'{O^jNdwǀm7^麇nu7ֆ]f? G7*K7>#xWw^.~GTx:տd|[oYN!o_ ;=pjw(ek}Pd7ĥt:>֙owDď~д4?N7_m<{O-QUޱ ;s^ٴ-t:kYM>+{7ឩ@YxS]k[x]gBmXc^ 5{hnl#^Jw]fØ)gѧ bcy]9Sfel,O5>e*Tl>DYxO;oqg/Ma W$M_k|ڝ 7+|w|dWmsƗ"ecsd *%zFm:EOC1VCi|bwk_~2}ZDžu};^,ҁHkz{,^] PSmSml߼i7Zw:T*ʟn_*]V%!5Vy_ڞּٵ׵OiL.5?xVoCyV7 xÉGʯm-Ý*K u ~%֯Q 2~FXf#tmTZѼ:Em<_{OIJ_xQ崲t2^_? Ku[;/}KZ ͩS 3-BIT'm_|~1㰸h8G*U8%xOW%̲coVGJ/k5 mϩYp=tKs.:nWFȯ ^^+ƑxJ?fC6an=Z6GI}_]aNMhֵ{i|tӾ\_~=c5/폇 O{u;D.WL<_yjVh:KnVI~)oYSú?!h?k/iW4xgτ|5a>=;s 蚎{]JDYYxEO|/Ѽ]3GB-t5K(<xC 3/{_j , x=ee-W ɪ Qa)bphyXХV].^aRUerb³vz$KѦvΟoڶVƖ:ώ$5;sNO3Xj_vjsZI+}=x3}b[ǟ(|uOۃ1x /FQ-O )&wڇ-FK^^j.ZD-ě>vUA; i?m|o|+յM[N:7m#+a` WjXǁ,BͪPwB]5a26za9^קrqY/7Gq\΍WB:ٴ(=Gß|M|Cj|W|g=B/OTм!e{oxVܓTV}߈eT5|/еNl>!x'ǾӯupBZvrXJ^n r-~zշ5_t7:Oou1xjN%èič'gq6âx[Y&.i.uﮐs_q8, sԭĹ*yMԞ2 aC\*tJyrԧ+*4U&m&m۽9x|MC~&߃e'i:&bO(-gcL?z͖q[>.,Ǔ_^M|s Iuj(,%u~Eφ74E?oǥja*ׯ@%CҏK}Xish׿t/`ҭD'Z\xoQ˽cNKvxJojv_/qdcԮ^]+Z]7HG8#.}[#^qZ5ijagT;|m#F5$_v:7#råYx[Ś>tj6U熬|U,]BT;DsΡif蚦xU !W<#z^kG>+Ox?^]i^ZS楠jG\Gi?Gtgٟ-_xxwH-sw#ʻttM[[jQkzwEݫr9uyͥ?k]_Tm[qS4pFɾޏfm[=6KbZ=6 yyc( ^'&#/uyux:x'"O޾oB7:KǎcV_7ilNӥ[^A4b㞵:D6My Qi Sy|u('ڽ iU{h5ЧBZ[=M|q٧h{u^)wx{Þ3/YMrwVkZ]s,ś1{W>G<i=еWֵT6ywɹ^\G f>j^5ºf_[zԺ^usuZ5?>>Ε߆>T z拠}x..Ƴjl^&:zUut+s~'Q+F5RZ{a{v{&׫RuNWkw>~ҟvwO9*x߉uS_ QHK=i#D2 l%L_/zoEo|=jtsOLm|if%wc09^%/IQ|9~񵮽,^őyUbۣ7{N¥yH?Ey%&Vv(V$5|;6~ څfo/-c %C[FQK$Wi'y3ԭPPNh8ewCǿuz @Ll]'u}7K5?O͖YI>x@xG;}+ Ox ^UޭaMVOKX[tp56'E 4/ЖK]`h~ѵ'ED坏;iڥWj3+_~2ƶu-N)ͪx~tX=bTa'*8*E F=5O-1u^)T!R!̥{_z|Ooę(^ /a:-߃t? 67?*ro/jvz4/*jE|,5:n%zKw%:IboO/mEtTSU,#HV;7}gs1T /1/_+ޏĻh6qmt>èXk8څ3'\T4q\41΅EVTN=gv,¾!g%ߤt{Sf ?<=HǮ~>7}OYԬ<;ZnﳲrIԬm_J%5۲!oj>:iv&~׭lcDZfT1XuNfWD5Y~ iߵ^a[h' oYomS.3k{пDڼ3?x#J񶍦I o?ضOjzli,Tok_GTJ(b*{xF1~2ۦ{rf5^/Jܪmh2: 7⮔l,|]MgXKk%?Oo!ZsoғZO,t4f 9+_Zm揧CN|!+-S]g5xU::VgNMZ{;O]n.exO_W⷇u |Qnj''{D-Q~WRy>qBT(NJ-4׊URV˲IYt,X^5tBH׾x@׮:ZǦmk3BmN5F? S? xEwM }|5 j0ځ#! I[MGZYd.K^φ:Nƛ_ t&t,0GB;vm3BAUȪJkYe OiJ*JįrMcIӾb=TTZ^1Z݊_-=35[;-~+ Wz7.cDƓ7.5kLX c0 7?x*c{Oſ?t/Z%ao ^=oǃ R2B\-:~οg~_y*TUj.)54Nײi7l)O?5O:7xv^EušR\hGSB'ӡ:>iqs?Үk/Mi ~о* `𭿇k<m,w?S1|?kiֽqDžGx?ߏ >\Gw~ZΩi{=~Į}kF_ȏQ z#\ x.Wn^ ѵ{7z/"^5=0޼~,,,&LE*wM8FM%7i2$K9J)OʖZIhNcƙq;]gǫ/ƾ?5Itk];Mr2mg3x+ú֟`ͨU'Tsm{{+?şbt}GkYtOP\N4{֟P?-ɮ^ WSHxSZ_h D|uO閜^^VY[iqu Ʃ&O^5o |k#kͬWk~i~˺޷? n;~eOvnfoxĺ>9|U^]½m3akma7ez/:~[N5熏؍%fQM&NZY6"QXzɪu[InGo#ĺ׋~0Ϭ±_ 햧 ]5/iXFMX Z_oiΉj>f>Z_ t U{mke_x7WRv!;"Ï.>2_^] ji<ω? ^q":V1F-+sROxºwmHggG+^˭P.y׮9,eNb}\6:^VRZ|з£ArQwUv΂b)]N|]{3Ͼ">"'}fs[y!/KRaMoO~٭[k{ey ľ @i׾3 KM[OOV?tMDz; D/oKέhǂt/xbⷅ4ú^7d~/WUg[6G尖hw34;E'g[rj 5ˬ̚o>h_ xk@tgAe߃LNcIcqBM(? j> H_ٗ0.[[>)%/q> ,Tv–+ ԩ *2?>|;NkۧRJLX\Dc4/mnO|)W)|EG<#?CxJx^ĝD,|c ;}Rxi=iCSn1À6kWgo0X-Rg ӥQ^Ɲ+㩫C߄VvnfjҊzڞ-žu ^:'eֱ#o{ľ)6}ß ya<_oIOkZ|[m]|-.At/m?su?5z| ~1AY`<%χF-7V-v2{|CkϏ<`ƖW?~(i> |>ѭ3} _dEfxn#K KVljeb*q-CM>u~gZ} V樚=-q|ox6{=h7kM:DgqR꺯<Ps<-}xkÿ!0xH1oa{t< gAa ?6txIӖPkgR [o⟂';|20k6jzty JNĻ)`aKқF= vgX.?1b*я=H "Oi>!ĺW;QVmk6[ǹ_'qx|%8"OPVڇ"?RJh~?LjNχu]n?ژM> ɵFkKỬ,h᤯ g ,QjO9cYdQh\vw6JUi \ԓl+}=m{nϓOG2~,Dkxg]=|gr[?ͣ;(φ/ aum)iWW}|W/[]\ύt|smc >O~WO\ּQhv߿OѵY-':=zeu>+5A- [n]῅u 6mF{aQn#airŀXbjμNSU1k{s;Y6Yvx_77VvIw$zz%k3.g xN<;kKm3V<|D/]5 7 _x~ݭM'[oc}6KB>.x쇣=5g>=g?[o|S]W-:-ᢟLJyo.lig/?f/ 7> ?]/uMR&>u ogJKO3:n4ۣyisd6up; ҆q^I bojK+oK_R-,#k?j One-5NNjZLj<& ߃o z7ڎbSZ<[Pq| _@kfWfut-yEk.rԦԵ i|O-W]O|k>0&R]_H<#.kɥ^X_?h,>MK_+(GpsrʴQ#RwsrIM?QzD3^FቧɦNF !|a6?~]:>=敯>$|!yq5]Zm:Sƃ YIqzγsgY?_~*Kz?4ouWP kz~ƇgtwZúMsƞ|1w->?5BIk<+u <7~m5/N)OďkZ-S]lj)|GO7xO,|)j'~>0𕷈$/z躯}{ȻԼ6$z_<]jWi7^sW[͆3kP d^G ⟈ eG~BEV6^ ?u^+z&տ(5ݛCʦcӌ֒̔M6mvKX7-Q鵣g;{ǎ%| ]_H~*[~zEjGQd5m \:e }:l|2ʷY{y[>k:SFdNzV4oZxSƓ֝/Ѽ/~^2|xsw~9cϋ<9o"-{Ě|x]} 5ώ<#o㿀߳uy{[HԚk >UN j G%hB qN?%rfW9hd4%{&UJ>YZ쨨eVZ?o+W:nVw:kybWY lGD<A^A|Vax~0񝞝Hg|/%ǚ6igÇ.úʝPxLKڝ~-_όj SAw9oMb5i|U iZn64Z!#_Y{t_ÿ u'GƖ?xDӤԭ4; o{ 7O5'7nf;wcͫb5)T5P1JƑ޳vEsR?HWI/%Ή^~!xP/mj|l5 (4+=[xZeVs,~eִO~!<|U?!VəJ3FU/Nw2=]de<BMC0ЯOrZ~ӿ~ xC5njׅCkڗ-*A="~.xl4+XrXJѷ*WJWvݷwӯ?g1_|_W?м'x!k!u`eZ}KIu!uu`[l4qٟIwmFOh~ [G_k=> W]'/)o{5hG-tmpi_٫tF^|O+崡:Us&|ZN28N$u9TVc9nR{%i|Bx4I_ >0.|RxM+ZSB\Vw|]|0񦥣1Zx WU #V7]}RX|$~ Q+Y{s|G|M 2Sm-CE};GLՕ8YuxQu]/ķ?ZVaH|< {Q𕦩k=Jn}N;o?bŗ|w }`Ҽ3{nAethPCNiѕӧ^tuWs{lm.pXQ¤Y4Rׯ/|:kk (t4xwn mwᆶĿE[k_-!nms?4x FOd4zhs@KV'|AO|-es(,yֵ@ǼU$ss:F{eV;}Gŗlj㻵?J-%/et5yaciu-f?e7ԵKoz~U>?|Sr C,𬷑xUK+֯F nFI.e*uKktNì4Lw6Wֺ.|Gw~3xX< a3d6~!6(9}K/Lb//!ּ@o3^|3^[~=K{kx/K5o?XĻ/ԹtB7n<#h YyhxWR=j!z꺥hD;qޣmZvW:W-5 ^(i;vfKAmf>ۂxye*8,=We {ݛYRuUԛSZ5W_pJu**%kks$ݒC<+_ |_9 wx^/GFƯeuxSՅŃiÿaeȸ}kZEW/Ųfx?#k^Կ[7ic?u?6Z~뫩*-Dǫ1^}&mc'kԭtHo]_o3vw Y/Om*TImj{?\jO0UcY_?eٻ׉0[?ƿ5OJ"ͯhcY՝֢-[^Lw|t3U6^ Kk#[?G@|)7]y<kkj{ZӴk}c<+3L0[?c<ǮٝM'4[ ^ZyC'_jrWkaeE(х8GTfﶭJknSqX~7 b͏Z5F6R;+* I:ïWRczʄ|4fxVͥj(BKBA?o4_L.-|u=Fw/G > U?m-E~n >3_Y/k:hIkjZox[xoS5ν"HmH^=xDUich7/:oQfx1xiG[>3)q9T,3B%j~*-y}:KK08ф#]dd;䏹J۝CNW ZŇx? ,"tK{->ANڛwO~z hվQ/Ll5߇Z9CDn%ހ}kżIi<t[8<+~$u jZF_wE<jWo@KZ bύfsgk64 χ ^6Of״{=>ft[]Y}Ë?LNO65pR29bUR~QI"M6eWšv\Y}?fǚޣC 7Kφ?{_i>'WJj&}GЯ9NNDՊe_k^IV~/lpp+xUB lm{swceg'>xίZ.[?7 x6\]_|Cu3pW~_;?)R\.xVCxfO Fǿߌ>4xc[Ե7>3^Ҿb񟀴=N|z$> Qa-aYj6_,+\=FEs:o_'<|1u}-OA񧋇FlsGׁmմS toW/О"#Ӎ:*㱲YV:JoU֦QsGJ91*Tè;oMrM;-w|q}u~,'I*^&ntO|Y6*ˣdPifacOjW,mA2~PQ7.PúSiy-7~ɜJl- GVN*5YogZtK_#߽xIf5d{%{km=/ƺ~:ſ6|N_:f~ eqh_zGͬA/Lxw)ZxkL}:75|'E[~S֌o5C27::^>+xK්>xH૸We/W I_cWzndmc_ ~rWv~ CƏMFk'c6k8'< Z7ŋ&i9Yi"SʨbJX| ROTI^Ԝ֖_agRbԦɮ˲y6B|) |#o x|Q27 >j6B{uGoTV F4Ro(- kG|q.꺷Faᯆ A}Ļ]?ϗK=xcHc$7`s N{Iu>%;|>U+R?X:{GW|U^7'M'9⌧ _|.#_ ㅣqax;IDžq0ŬP${m^GtsѼ_kq#M:mΛhvZ>#Aj| Q |hҾ*kZg4:kzf\|Kw>3񷊥 cΣ MѶI92fW.;_/ ig:YLcMg3xλNi`gt_O Tj*g'Js䵭{{OFVqIVM%wRkzwJ 8=gJdžІuơa`3t? >7gx֑x⟅u/ASíTA֑Y25~|2|gj>_T1"|3_,uH^|6u ZOn/Orė<.{u kJNҴP~|?f;.Qw5o? >+/7|GG 4eZA[[ɪb5zTxׯV8=8R`˰x$%3$쑽lJ~¾e S5;FS3^jGm_ |N/|@|M}[R6yE Z>[V#i^'ht6*mS:_5')|wV?"4mT4/xs%ډĭE%]zɾh^a?>?J<^4/oWi:?E&n~GE@e#׿fa(eċ[K~.C׾xZ4aL;oqmjVz5k=ڋ7UIa+fOB0qN"JWjW+/'fmy_Ωk|%4 W\4K]^}3PVFٮ*:$E ߰qx;ςf Uukqv~*єjX'\}5֔0#Sө־*`/:ه2iS*GV%ڷvk?f \]i1g)?@x?e@]SQ|(#g j ïiŏ s;O r=o㿄-ϥxT.x_^._ߏ-RSsg㯃QxUo^~Ͼ+C2Z =NJZEǍt 8[05hr\U}'3(}K1ڧ&GڗְUVjw/eƌ0Nj2[﫷{|bǶ:Oh? 5߉_|1O}+:+QOO-C&~1Ke֭ |)7-CŞ/ 'Pkxt<+UO4ߌ|Ho^i/O}owg?t wΥqV ASZE!ho?|9kK<wIjj|G=7?|}]O][LPe&~}l{h>b`壘QÅY{?fnK.UӨNk>B:U˻E=ׯkG~񞩯^,x5-aj$N?."]M}3(}Fea8xoƙ௅u|$GO|'|_\i+ִMB[fxDcg-םv燵{7kˍTx~#,20<#|!:~562m^GfqMu;<[o:s/Þ;~Ѿ'|I]b{{%:$Lǟ |4ǂa75w_~MxCB7/ϋ,6I.Oz:#ZG{ï o# )ㆺm` ƃ߅ѴOͪ]# HׯQ l[ٕP|Gtk=S|!Kշ5KI>.>/ž!ѱ]PW*4!\Jt0+O){Ꝡռ*JTq[&ԭgM/e|Z_V]G Cz4Vݧ(tGʼn,R;}Fm`f+1Aσ4z|i$5_ֱk ]jԴ A]WQGtNom&|I/?3c_?zW@4W]׈^)#h+S[.io[HqXjc@|ykeFx3o_ |`ִپ%x[^|=5@N̏ ŠɪG%6X1ٵ:U5tJ)1C+aWhaUu!(B*'BK9m5JѾ7}w3)O5_-C [j2udw xRc1W}ĚNx<a[,%5{Qjeti-e fvgX|w+XO?Q =кҵO{跙w2X& A| ulĿ}U|;yE5=B$Uu0O2|\ml0ʪAXyߕ|J^I=$Q}*<7߲ r uno 3XO{sĚh1xV)2MgRnU SN[o߈?/uO^34_klu u+VwмA3 j:_f񵷇a[ki }Y:~][5Cdt5\Ϫqa'ZҬ$=w74^ƿ_Z_]x; ᴟPӼ'K]N{|O ڍڍ_$Lmt_xH]W@$u}#I[}g-Olg5?2x'Ok~%#IF}ZvMs_ejeԵL;,?WsJ8|6u.%s]dT uyc{=]߆3ԫ;{Wڵiutޯ)/<-2t:w½ME FRӼA:: }9_+_<| 蚍}q;{; 6Ŵo7>g/>+|z; Gx S!5[[Gú7l+/,1 xWTVZ:'"Ķ~(ROui[ܭޑvyV}|>-2:U-$RSunܽJpPNocShIT+=z6g77?,>2E_ঁag7Ǿ:5H~"'?5M2(o4|%+|1>'"xcDt7Zz߇5YAo{kONC[iZi7p՝&<3?>n/xoºLJtiZxX=FPn,.l-5OZ͂>gu7^2n>-9w ;ČDn$?;l:WK/I&jQFyl)%$ X˳,YJT> 5NJVzN뭚2j??e|Cymw~ _ t<aD?Zw=\[o(1;~0xrvMO#g.5NbԠ=-[ʈ: Pwk6/~:O&Ok:CW4vcO<<7&jW7cOWIvEyx~yHDVǩBF|?WƼsJ%Q0=$9!~U晍|L:R7~]}m&.kkujPPҼ!M6imu$ey.tӿD˽~~¿>>[ž%{>M Kľ `<-LHyQ՚2it~-i1x/ISh',^:;ĺJjnӾe_kOHOMOoۭj:<1\x% x|keoOm2ihD؅~/东Fj,Y}V$uBJ67ȱ,J\ /84sV{o}O(OOaȾ(X-}xwV=_iZEKhz=woi0vxQDŽ|Y~}2᷋Yt˝%LNß 4oIOs]\#vWVI ~~Wo~_vi:m]&l.Xtk}NZDZC=H%B,~,뉫xWtk]+yּ;_wo]O~ }~m<J 1~' <7P2-o1Z)0j9b$:L8X(.mI$7Vet}^SV!˽i>~SÖ6QωZ~JDž!/Om GT\y~:6itѱŏ/Oaxz-tίJmѼy'$E4%9qf#*؜VQ[ot;G nJ*7<0t.nk=5|^֗]k|#k:#Գ_EEg3CxWB| ~fWßn>$|>5=í[Z.eo{Z&ai`Ն>s_:/|MikM65[nO և57',z4炳4'ռ;o}xX?D//&iCw&?Ʈxa1>}Wŧ _yk'o}G3dϊqaӼ`mn ɦbKOwt{_ _A<1 Mէ!^4"]ڿ 1DFK+/1zЖg hҍ*{ j';| .bF'tڋZӼ"{=t^^:\ck{]_X-K{+ES%-ߨ|O&~M3+?7GGc¿z5?t|k}vwm_ |VXWw#^-k^v>M?i1wk+϶kng̟ۛ'~~Կ-< LQ_ ?+OTO|ce)Ru|wkov,2<\>}:tT]wTjn_M.Ќ `ӎj^וuo|~| ѵA _]|[O.x]"S⍷uտa]>[ >rWx3^7|p..{/K3מ1~mu-ZRѼomc~$t-A?m7r+1*T)Eg;\;bJ_ٵx7~FI=*ok>moi馼vfoÏWoٿÝEZ~@_gAW(LW>f^|f<;}zy< ?KEr^ gT?dt_~_=?awO⏅^3 ?*_xE坥nu?7QqZyos߳??aD|Ek_"Ơta]٭"O`nq vאD3*V/ؼQOayv:p]'Ƶ+L$IS-ӕ[tߗ{S?| v}©⮕ @<8mGG Oe~|t-E% imrP]&mK|]| ^E֍>b\u5垛ckēſ>!j7z5ޅiujkYEj?>cxV,>O~#x_WsGF='Kf}?kKǴB m9m^(6{t8jEVbpNJ9Df_&|u?ׯfKxF/4۝fZ6 E&6Y/ i1@[_ϊ jm?N}GştmoJuMu.l$:yjzygO/r3py~vL~|mx{¯&=v]߅#ns=SXƵA5Iŏ>> |8qYFyq#hử+]fgk\nRBn8cqZrۺܰ٦Z>[iԊsxQOUgo*x߻g_IO'~Z}+.Ծm|U&wOZ][ZwKS[8|Gt-+6Wk? xX4k?hoWK|P/.cP5 qy|82'fVeN)`4F 9;**M7.U抏z-ur~ }YeE/ɯe߅UGI?O@ZũU{S>+0g5oDE񷋼Mki>#RҬ |9<;/KW"+Yc?ۖj̟~KsK_ |s/!֍^xY<#,lu=O%r5V^KޤY޾ eÏhK.~g^['YU]'W܆U+h^9mVZ? iޝeeif5[ G:vjŨ _q+fW,FI_[9ļ>#2kj9aR[*p?a,0%ˁRfʶcp<1x*T4MTtTq򌗺j.=X~_|Qο|)x6U-~ot/MΉgzgwB!?k^GvO_fѴW:kW6cRLJB7|u{}B֓\÷fİе+{,OxKo<zTIk-gվރ? [SЮ;7)I|a%U4xWHI|;nLr3K [W1% +BTZR N>iƔ9!(Q`ڴW&Z5Ih^߈+V;|*O?5=G +Oׅ oAJ{9/CKko&^Ww+-xo%l<%xr=#{#O1u\նzki _Z |Qm/|! Q_|8>%5_Kk×kZC{ai$Eսz/e O>+^||-{nTG|)D_i Mֳv~Ӿ{ !~ O~% >:akZ~}tOR53Ze,ZT$5٭ FJ?hg%ό|jT:ſx_gM>x/J|;6ϴ>+ ru<ٖYG ؚ15V4VaJWa],3v*lhzt;tdrΞ[rQKrr_xk/gӮg?PxgĐ0ҵK>a>uj+Ӽ:RFRk;D꓈~>}\׼yW7k "|5'ݽ/u.h6Lu F?;Oi~,6z&jHWGMЀ[3T*mܔV>$?|[+G&"|)Nqum WK-_IDm#M2i6c/(;s|\GɘP1L1~YX "<,cJ.c0)ʾ#%RxeCHЊo5I)JRjk_hj >|I+w oiMĚo;T𞕩i> Rthmtj:o_B_C\xKC:ܑ_¶'otҼ |tYl+-7C]]4B5-JZgÏ^'wcM}ex?TENPӬKMY|_[V#deFHahe&9pGj*c\9^XUN|do,PTs P9V*)bxoUSmEѩԋdn?d߳+';H""$i_>;x.2xkzNwzwPXI,Ÿ2;#J x57{?$xK^%aCQnRߋi bh5 xY|g!"Úks_f7?ZM|O|o֡|!c?е?Z3%icEA{A]׃%gsʹQa1U,. VMcXhQyʇ5xBi÷՞UwNu*G4;kd_+R.uO_ 7wG?YF'u81A:;mJºއCt7(Lȷ/?fo~1о!|?tо&;T|AovO^嶵m{YvA}^! Y΃i?#߭Α};ksRЭa&<vص.Ag|#sʿ\QI9rҩS BT{YeoWU~3 <g콛[nHBIJsSZݫ)|[?e ku#촩n éjC/B yoӓX( Y5>,:fX¥,TSN0k i)XzصW/Ѧߺ޻rZc>,~_Egjx{x =e~ _]6/\_>Qvw7ģčKdZO4~ >:|-㿆ƛtm?⧂|Ww3ᗉ5?¾-OO$ޗ@>ٳQm_0db5# cB~7WS׋A"sĒ/u҅F0Ź"㵘嘹ԣZ4^&r7JFSSTCU饜r\=<