Shablon,_shrift_11Y;Y;BOOKMOBIg(-28{A K S\Jejmw5Ca "n$&o(8*",.024s6 8:<$n>-@6GB>tDG"FOHYJ`LiNr/P{@RTVXZq\9^'`!b~dfܱhj>lnpQrtVv!x*z3 |;~C[L&T]en vϟSs .'%/X8AKS\d$ls|5%`OCTnuq8!h)2@cB D1FNHJLqNPRgTVXZ\6^`bdHf MOBI*5|PEXTH csd8Внутренний Предиктор СССРl3calibre (2.44.1) [http://calibre-ebook.com]#Шаблон, шрифт 11q,5c43ae65-912e-419e-9f0c-0d245783f15dp4calibre:5c43ae65-912e-419e-9f0c-0d245783f15d EBOKj(2017-08-05T08:26:21.094000+00:00   t m Шаблон, шрифт 11 VNÚTORNÝREDIKhSSRlovo, životXsveta!gdF.I.jutčev߉ف /׀ooooooooooooo="3GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGWWW?TJazykáš:kobjektívnaannosťi kultúraeφ'GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG''Sanktehburg62004υυυυυψGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBPreklad:oleva-net2017W>OBSAHOWWGGC-12p>1. «Мágialova» — оt 31.1. «Мágialova»:
 Оdbočeodémy:2.myselRz{: 20؉)lpOOoO______?_G____'_______\3_X2.1. Čoeة»?򊷕g3*πg(OJVysvetlenie[_oo/ߎ''T2.Hr PrírodeypodstataCa 2Hwǂ1ٚ?OoWW_______?_0objektivní%20realitaP!kulturQřeči/Jazykxnáš)ko0objektívnYdannosťXi$ú*r!.docx#__RefHeading__69_1098976186">2.3. Оojmoch,vetozore -hápanía,zájomnom 408zy 4nejpoluprácip bri(????????'????'?????????=roceselobcie 551tpw///////////'///////,5/(3.1Fa álnyistorický WWWWg///////////////'///////*7/*2.arianty?;'9Č90exHujúcehoa: ϩψ׈׈׈׈׈׆׈׈׈׈׈ׂ'׈׈׈׈׈׈׈ livákuto 67_____"3πg(OOOOOO/OOOOOOOOOOOOO81O1Podsta@Xblémuneška'ׁooߌ߀ρ/ߌߌߌߌߌߌߌߊߌߌߌߌߌ߂'ߌߌߌߌߌߌߌ3ߌ߫ov8štandart߈' “Výkladpslo!`žveľkoruskz”i>V.I.aľja..75җGoog/X)pos=0000350040}K򉙐WWvoncepciipolenskejezphti 78oooonpgg"-12rxb>Prílohyȁ耙wwp9778rƎTjutčev Ruskomazyku 89
 8p>A hocikXudskrečutočmôžeyťhried)é»p,t.j.#dupԎa,юčas tsamoqC9j(vojxuJ%vkonkrétvomh(Ze:71áh čowe?bfung(?Q?"Ysné…ooooooo">Priod_odetstvoužívameah(pbe, 0ňHsa«1ebouum(ze@m,i>@matpybez!koľiel(,ȗXsivedom0ľovbúsilia.Q oblaPaždodenuniȆaozok živ*dnscoXji ituтp@.re zdalo8,hcybtémxepotrebxXHie.΍0khxbľ)che0jín8yщlepЇlȥ8kol8o0ckHkamelospolen+muWaen)"Abiosférl)tXk minuti,qij0Yhudúckôrdnesnevyhnu naraz؋Ѥjep1nɇakoúpl)ezmymchudob"ءџneumožňacPjadri myšlHku.xchkterh9+PsmrYX»,gbgéniɯgТаj А.Suškinz8vláuћXXiapasnohgeneq@dXxx!tvorbIlilhákladɗWx(ul0 mazaqvplyv cѰds' ӇpíšDom ˄mne”?:16a߀ۄ܂/逰p>:blockquoteteggggNBleftiXI
Veď#jviedPschystal; а`artmos hr^IHXárimBmôjJriZ;Zmu!tuHyoon0m8rzvyρρFrígijҴXokrhuob X,_Y”7ooooooρ/gggg2ǖZvarilo (uКоpa'Nj!Čmudia-koptho).zoptomρriniesolatôl... Оpäť,rečozopa
apliet(som jehoarenýmazykomvojeerše? Čoeláítalaurópa,//)NotrebynovaiskutPťom! Horko-ťažko,򅰁čezhlavespôsobiaejto ejktáve!fontize="2"I /ɂlockquoteoooooolpeight="1em"idthdalign="justify">To—hmi texterubovýraznityjo 8m?φʆpGGGGBО,izda А.S.uškinamýšľyjadri8vdobe «žartu»1nasledovnpoémyiоIsvojýzuimoriadne (Veďpoviedku /ӂchys ; а jemos)Kon  žal8urav»,torú schop`dr؂ȄJôj:Jnepteľ;…],0Оn 0vtHY(siyk)i> bedákadPov0danírodHa0 (, /OOOOve)?7ooooookGs3Ale PċAbbo ;vedZdomácno,plývajúc@aháľkylpána,hu olق@zatvo񊑕@0lerovPkaranté؃un <idiecIútlmsennpľťou,uqa~ou?"vďal:Ač`ide򜠋kurióznychh苠hi`ihíВ(Hje(ji0jucrky.1ض„Domček9Kolomne“ at.j.ePQsamotRAAk)rXtxirešpevakovysoký»),i>Pцahrč0H(kabtno-salónnymkuplm»??????0sQBžewwvxgóritajq{im%ivyšɁ4po*(to@času) еuróps(ozofȚpubliciHx0kr)h ickruhuxpoňaggg02370#3gߚgggzČoe@[í aŇzp/ietirebynZvo!).АmyselV‹P dy, konca«ezo (1cbáshzrozumi! Pčš(minil`zdelxn8qĀslpo-gramatXfor huska yѠ4tumely-оbrazHejyDh@ٳavy3Xuda@ti z@liPzja`dkx@áfaktycSQ$vXchyolosmipIiÓlu.blockquot6pt0aߥۥ nianapíaolcyklXZr, оpbodzucАك@nupetTž`ta,RviedonP9rzalcholer@nténe@oskycmspô asێnhnu1ždčekuHkɗxomY9esilas)Aor{a»arxs*AHahbu_ώ̎ϴώ záviؖodHčXi(kréhodiat( táz(ȆQ}iv@@d)ôžeta vodenn5;lrj)extuX.j.uspn8interpunkčnýchnamienok. tentomyselôžeyť širokom životneôleptpásme:

odanálpriamehohápania,koebyedkladhsamým.S.uškinv 54-tejktáve, nčujúcpoému׈׈ԅ׀okli(ul~ggwZtlefai0IV domii0 (nadhec)ozťahu dhahnut1ltúrohčias, číme Аgn@tol0jakQtaj—еjediPzmyxpôsob9nnh@texoditateľovizinformácimýšľei obeegórie- 8hdb`c*vyjadre9kľúčov`ncípHid(kt@sí8sled8ajce`hchopito,aؕAy(žartyǩǗ'WoǓgggǩǩǩXXVI___?׀ooo7g/gVt blaȐ,릐pevslovulá8Auzderžíyšnsvojgggg404698WV5Wgggg>@7srdcixbohOkam(te050976>asihš@zmijuGo0r0ýrslavuj߁Raz-dzeštiu߈???05634/.7/?W???>ʭ`oPLet8džfМdoXzz!skl osť0611'8߆>echajme0bspravXm1??g?;9179/.9/?W???>!?ooompWP}b|justify">A hzme,e` týchách ta АnutočJlpo0zahmliacnej9ovndejiٽPatikyejveľýznamšíXyselϐ///p0110ǜ7th(i jepk: «JazykôjJneat;šemustupno, / Оn tk@ťvyk»,zvôbeciúmovoľ"ásnikaonoAl оuqhe;néCX.ocH.="2"> 

Porvé, «jazykeho» (t.j. А.S.uškina) —o šetkýcháspoločný Rusꂪv rozvojiszjednocujúcejultúry.A 0VHmuostupné. ТX#škobjektívnaannosťلфPurčitommysleovláda»11faㅈ܂/񀰀hviac,ež ľubovoľz ositeľovsobne dokopyza.askuthak. '''''"Аkremho, оná@ulastnúyb1192zi>(Оn táraťXvyk) ,tor8vPAáklad kolusychikuovaooo11700l3ooox, prevvo-„elinej“evisídymerX(vôkaždéväčšinyjv;`QsaachzajJmena,YЌ:trebaabúdp8񁨅ľazuplyv život i( obod iZXlova$ýp8reč,ɥui,samorp%aJ???????[Hporuhx$taxJJmôjJnepria)ʩ vedexIáHcharakteriȊzštѤ2`)ovyIfni8QledIbitu𨐀`a_ če@zX(alebímA jai )koby(Oom»,qtožno;ulb>_Z14^aH܂/񀰀xSbdаagryOc,dhaľuȻ{uu. ОdľpoL:;jJ»wwwwwwwsnxHčc"úplhiPludinecаdenstv8elok2ȟpHzרڰ8upínHpaPacich,ptorýmríslušnosťedincovHharakterizоvanáými činZznakmi.

Naozdieldakýchto vovojejatvrdilXnevedomoamoľúbychubjektov,t А.S.Їkinedel, že poéme!prával (priosiahnutom 8u(asuQuultúry) оiečXmimoriadn`(vádzajúcnadámectedajšiehoonia)*Alenretateľ(možn eoriedkavz0nimkami),ej«аHrа»hy.ôslHuo0`je0súčasjazynnoducplov», аpoloč(P—tPovniaQjhite+stítvorenfhoiť.rimera:X!ntc(`erpunkpmienok)|8цamqa jejo0líninesdruhúmyPinu,PrgXckyyjadrilidew`Ocvzťah8 ŅápڍHrokochОd0ľ88Ae:«Horko-0žko,`movačezhlave, /risp`obqhsaej 0okte!».No򝉍vratjôjJne)؊ýaček@@r txcskryPboôlijaebajaq`äzkustajdoqkextezapadá77blockquo}6ۍ{Jakoen,٪zorxvjomd, n zodp Živo nkoio(X)tx9ino-aatەom;)hi4zaǜǓ윯?Ǫ?ǜAAЪz ə131096ysؽ;kedhRzXmb1 оpicahu (t.j.ɜ9"e@ e) odzískalrel(G15506Lj7爧yHprМ`Pctvnš@lkeggg15923d8ggggx[ňvyXv؛ličbsúborzvukpozbnzmyslu,aáayel prSKyleًBop@:NulN">аaoϞϞ163419πϞϞπup>ingvistika20saméoeba
оdstatnejedy každá nich1menía akobyedu,eghr)cu „vyklada“ariácieubjektívphorickxpraxe0idaniaoholebonéhzmysl útržkomompozíciamiac čimelod meč,rdž[zavýj`sku#Hedviteľovôznypopuldruhu «Homapiens». Т.j.amPístupeológ{lo Xo'číodm@,kremyvysvšš苧e"9xvzťak človeQvyvanýmvu. blockquoteokli0lilu3"eight="0pt"idthc><.1emπɁign="ju8fy@7777o24τ.МáIsa»:brQ(vhápfyzikov»WoV/up''">Ahak,kzaٔhe,Hd@holxhľaduvraX`mb.ce tom, že ivotӛSvet*remiprocesy,땀patX`e «vibr»1dchopť鞙j h.?

*     EОodémy: ipera ruskýhorovod/ a8!Pblockquote1Оzvučaní»veta,trunáchhudbuše/)0Ae_wq1emvjufy">Inýmilovam@tí,toríemne mo vjomnhväzbymitavýprocesov Živx, оbjekvx[spnoszoraď`svojurtikunXreč súladeyššímymmy@mAudaloszpridávuІPznaxvu؀QkombiiamĀp@pčiXvznikipokoltiahK pdpoveaam0 zJuch.rita`8o ľuďkonkt҆mΆen|H/((isЂ)jhoodupauzcpapier -ópiaHWneu,ivzťahu돠Gemȏ celjqúp[adámecožchápania(Aotȁ؂u. ТаkánaXШtz ,9Ҋst"aqZneYels«šumčíYesusporiad3ylgtm27. p>ТаkétoideniebjektívnejannoXazykaoží «zvučania»uu živ9ukazujejaúkutočť, že úplSnormálkulry ľudskspolPa ústa písomirečirgckyyra hudobry аrredníctvomWdx0jenXs ouelesArXudrážaejakvnútor0busobyQaladajR,ebo (ak󀨉쁘druhého čeka)?a<7018x,0ňuci8Iipjehploh8ueNa8nmnohým,ɉdivBdjímʨlecyrbٕXdkonvenpoužíraz(t.j.9Kšir()iedhedaؤbtsolabakcionizmus (samozmepkq?;, deemócijadr!amiprecbaýš ťaž neé,iޓY،h psych)GGGGGGG@V !CYreál(odt(utr)*]eɮvykȒ !I`@dejstH)zliadokopj8 text,énY@(dek0Њm脔tɟrôzn8javyB``kXj1t4m8upmaniXšet:: ľud@hoihpieviH;ڒȎhmexaXulicašpepyhrP[ stH;$@svádzsn҅¸(n roduIijXlh9—\؅;!d‰u嬑ylektrXkydo+pHasis0rhYlynul eez*s8šľhxzcvsvȃh8spȓrytЗɢko)ovO28422϶9綯xblockquȡ6KP( aek+m'm!%ѐѠo*jcYpkrxm (cozahŕňcim)i>systémob!͌075772ZpeA0oәatrȕzvu)p0maechYpkmitovvčPxӸum.֭viHکًЂY@ódز񁀞FX ranžmánharckfod.оrg軋telioxi8a (info algtm,lIésobe)ejakýmpôsobomeagujúavučanieudbyimoôleamotných ľudí.о prírode,bklopicejaždého nás, ʃčlovekuxistujenožstvo[kmitaní,torépatria䂸vukovpmalebosmechhcUm30,ቑet?sluchxv.ritnevyhnuhápať, žeákon@stivprocesovpiodstatedn9cel(erekvenciíeru=ia>vlasRPuĀHuatérie.'" .peight="0pt"idth="1em"Pign="jufy">Imi`ovami,vetkol@ «í»yšetcimev ňom,oen8lá@asť@hobecЕјamኔč[`a úrovnieHkC —ráHej􅘞uspodʍ<zýva@ou»oálo0zamýšľa:`pnak0čiY\[9yobr?ggggggg">V tlaHblesklЄvykeďhybb@ teliesrbch,vcaSlneú@vuxaxgrvhApot03i.Â@ re0duzaznelaarm@lódia______XТаksHؑzviagnkyYd dzzhpriz9zal eY@rozdiel*ektraviošks_van`g,Yštrukci0ckrotrhliny,pn9r kor8(uĄјYieroFq0defilipe:Zchylp2ma@zirgoowww29589t1wwwwrrakterpj!HjemHr @vymedzuѓbuSbe*a30392mienّ(sl 9Pri (fyz)l90e bio a踠ek@her ďale oddeßthmokelozlzoi8nb@iSobj9ud.zákla0їlvjo蹻ieqyŽivotui80 psychId`uZmnoh8zon» TmimWWWUJQ2exBrôzndI1=#imlasbaj,Móniouwחח310273׀חח׀yasonancgggga2046d4ggggxČzJh8"so\omám!9e vyhýbz oZťahu/)naph;odsňovapokolHebxijavur(oq. OOOLniHoGooi(,pde/*}iihщ3oPmR oȧ޺orúšKppuwarX}O(nuk mnejjahŕňbǖǖǖ0pt"idth="1em"lign="justify">Тоest, žijemeovete, ktorom «zvučí»lastnáudba,;armonickáejisonancieú:

buďpizódyHznikajúcäčšinouriúplnydarenýchechodoXz jednyXremovungovaniaPíroda umelbsystéqdoruh;//+/okliW/ϊ>aleboejakéhbnPjavhzarazíamoh ŽivotшpadakískavendeXudržateľnoozr.o/ul?"6/A hchonožstva8Є,1vinutvultúrPebȜapvakp—ôzn؜iacejȀStavbe a človekuHpuzaťdiopera35a ނ/񀰀p>p'">V ašetko`ájomdopĺňa ,mu䋀ýznam:veda(é"enetexty;,qbiehozaddekHci`8IЅpe;?(podirkuzmyselكru,Ysvoo`lnцouߏߏ333736߀ߏߏ߀x$omá+hm u (!u)elios 1y33871?7ɦm0Xami, (îi@č؝xzjpätrk0ia žáner}konkptielooht4ruʀxHvX9ažd҃Wggg435440d8ggggi/bwwՁ/נ//(Nо2 2eychkter@{d:0kؚ(éh,!ZytranyIzol AD8divá.hpv{vode (dK)ʢpjewkajP`*cae?taneczliedokopHniki8///ww">CodA`enatribút8rusaIpr riedľuďutočňkole vig J8c+ z1WWW36117wT9WWWW Ďalppokraču9snop򃏃GGOAcen">*     EWW* *OOdôsl ujnPkmeyčeXdeȘH8pot0znvyššiuumPrí zp`tʛp)zťahu č`e\)оbjŀ l J algoritmiky Ž*X);

Тost,Askúmtázky artikul0nрYrečiokonzzícteór@aníecfyziky,zdiabodilozofaohosia,8vyhnutnusprivkaždéhospoňrochuHiaceč8ekašmaterxip"de by(zapatok)ant;(p񅠍otVesmíruoha), аiXlot:dkiaľqttk@rode?) —YiznuktuvoreStavSvet Yógudt –ԁc`aփdržiteľom.ה777771Vo 18Ivéo.Ԓvoj4eQhým0oeko mnohnšlobodxvteZHA`z rozumjny+kliȏJ а (jak@ide)nj'''37326G$1''''iHvy` @mbp:pagebrONc`er7"41.3.8Мág!а»:$brـ(skuGLti…G[O777">Pr@ilupjFokosbolas㓐jókultúry (h(pAčohmaibao@tohumyvuIudalveﱇWWW">V+i9ajmtivejšíeo:ichzQžysnahypozn«taj,krytxokvô0a Níískoc. А郠drutra҄yd(i,har؞jQdobápolpenhá,װpCTap9чibnmYjemajbližšíⳜvtatamôžufF؅zývkyooo38542gl2ooooZmha54vypl83jDain jo a`tsíl (ߌvud)PIvolx;pZreálbal`mne8íčinneželXéGGG3909ϋE3GGGGAoont>

А najsvetlejšej životpotvrdzujúcpodobeakétočenia `Biektorýchúzelnbrozprávkahpreeti.o@jenípad,eďažou2ýmyslomčohoeprirodzeného,`eisnnahžkZn@ôleptékutočno؈odkryt`cestyvojasob&ľudstva lkovo44. Mož ťch1vplývavx`hbo퀐ьtčinHmieschopáodhHzi1odp8d8tázky:__^ulggb>Xas8da,tupeňžari؇0@(yvytvor8@oooooo3ooo/χoooi󦰧riad–ҕ@moci'esuuo/upז?G/ψ@ Ϗ?o_'/υ">m ayπȔaj9komphntovAehýba'o''_''ψ'''p3navieH,Psmeـudo0cieooυGGBA všetuIiQmx|č9k azyk,ečaؽXprried( «magic»Svetwww40787t5wwwwqє oe;aPduppȊKY.&Ǎ^6__[А оsvojsiPícesta ekolo ycelľudsmovhedechnokratcivilizáx,AktXjP)zajatcamii(udIvsféry) biej.֠elPucsebeyšš durčexixnYČ,pkd om,udoslobo1dutchrániy9*ouem Kozm:爘,Ysbýl-harmóni8oɂi j1 Bohosn(8b>kvаlitavikultúqnevyh[terajjpoche/.b/ģwwOkre,í@kúmupozíkm(QobecafyziІvzp dvhvm:__v?Ǟ/ϱ߈">rôzyvjomkviXYak vibrapo-ak (vga)41323g p46bGpa=ŗtudalŽivk#tomu, PBɏ hYnachʢlas(boryvukov{nkIA-sXIurčené štruktúrnymivláštnosťajazyka (morfológiou —nútornx'hslov zákonotvorby;ramatikou,rčujúcmožnéjomZäzbyvorázach75;ituačne1textodmienenýmberom߂usporiadaním); 47<ǁ/πˁ1em"lign="justify">sprost0(hrubé)yjadrovanie,rešeXnadávkyharaktvojhoplyvuaokdal遹amoteLubjekttváraevyhnut`v`aždzmnohizo8x,bla.o/u6kNeprij܈銧a amee1h (ajhta1ácií,eďX č0ekjlenáoebou)؁pnezmyselnážv8eety,eeakcloioívnh, ž9iibro-akcka(vyža4@xŽi_Yoocskute?njemp8,0hornewwwpwww">S taPeekvien۩rôznyrkHriedkz@@späeča osobitej úlohPý)kȀʅľudstvawww44805t8wwwwx.Ӷ(penЅ*Xstup18m8bud(š:eov,xnocHčiȁzemsoanguʣjPmohlȐԺЪStavPSveta.ԆhsBXrat2 vzhu ivr  (sóry rBbiblez@rizmukulta), аrabštiKpnP fij/sorucirkevPskej!QVédčí)y japopéxCooo4522ߓm9ooooiP???oЬ@esaeavami yinformYi, |sym09äčšqprípa8[(edbeh urPŌ뫹 ímcomahŕňfôžxyzazn n0adZja(mrazȄzibačiooo4695450ooooA číPsl٫šíZyššri8@1ots`ݜmecpэ_______XA1odmienkdavo-„elix“(eu1vPeč0ítyhsporiasikypolAэ4753o1x,ȅx8oli árnenPoؼ8zaradN«Xer»)jmedzi赐cvyskl0(,h929(ako0sAsapX8pvepoXduc0t funkzx«guskutٶvi-akY|vplyvvtaBrف2frekvenzppm)R٤XekvvyhnuAXI č(Нpľ(DykbȄB!HvaNao,by vyžarovaniuošljeotrebnéSnielenoloavede,XsmeeočiubjektuebosYtorýplývaťôľou (mimon algoritmikdoméhopráa)Ple؀j štruktúryčov52: blockquote>$rtom —ixa prXdk΍șǙypespPpsychiky.OOOOoNlvymenYýok7_\W«KúzelIừmagSjazyky»@vlyníkagra艈zď8Ёa8etk,`potrebapoužitps uýtokdalí.ψq__S֌ef̺aždZz Bovo-uibrk񊉽φrjednoznýosvoja'#.eôtoho, žeaskyvyžar`vôžeSz(avPyrôzn lextov, оrgxz(F9lriP(jakmoH,xao ch),+ex. `l葩tYschopTv mnmeHvis@Smtor9onkrétn`R454205g 5xǠoooǗoohVyieokolrob8škodboredmekúmڀ otázxpya(kɃdtr`odtvVmzyosošpecifikumra|8o á &.aruhejtrane(jH9ológ! jWRpríp BuCH(Hmi`맓H@ۀ,xeHouultúrPreГߓߓ604436߀ߓߓ߀ߓߓߓߓߓߓ߷oAágHaؐlenuAfunkciI.nerozdelspä inýmiunkciamiazyka životepoločnosti každého človeka. závislJodoho,kHudiaoužívajúKAtýchto$ách (t.j.imo «mágiPxa»ezpr0redne), —ajehistorickomozvojieníak, žebjektneož;vibro-akuhckj(vráta8vyžarXnia)plyvumocounakdaixy{buďrastAleboᆈ.

1.4.thruský súčasnpVXlačirebleskli艠vyýskumeiedk}ejedy}腬cirkevno-n)xA4@3edie.odľ(܅3,ꅀozho`laHárnyxímoojJmhyn8choroboplbah,armonizuq9bioorgzmovЀn,vierat,(aóz. А~CznЅXzavukazteľozYNmooo SamozrejméyܣmyšlienkovixzPdiť 4XsXreklamČitôže鏰stupť.opmpadus0uť//mrimi{jšížý.:ύ>ZzmizmnohЀovPkonštrupPnaiXdoka (5.ád.enie)9zavalenrزforxHvzý «Be»,XPQаloaečzvyPkňazuоtč׎77763447487777x;Qdoňh@selaorthograf(pravopis)*,pp`šAmPada0jP8ísۈ9езсыслнны»:знаельЁ'$причинныpo(ݩPɀ8Up9Pdl!miesedpo„бе“ac(@bes)xPritQiXȝzqsm: ďas,iabol,xmh(kňZn-IBý...)*">Аzb (abeceda)*OGabsäčší t-A(. jyae qz@«cyrilikI43 ,َieba 33.7641339皗ykvekuo»q«I,閉itzhlojedx.ԋe_ptohoĈ(pôvod) ústQixi00idrôzvuky㝐؅pslqЁrošzumstrexdvɇldla. ТоsQtýpojice»hѣ»».ʤ2dom8[Ъ, ъ»xám(0ynemdávnne%m6(hl.ejúcn silouradíDzasAeI,Pčuažd0iaIapoluhlku.reí8x(R:`na:р» (Jer)eodq sototaby.ǣ">Okremos8sveXn i (-ja--t.jP-mi-vyľrׁѩXW6188ׇ60硷ypoqpdruhuieroglyfom 9ej základnejunkcie (byťbrazom —ýi8mrostriedk聸akého «kvantavozmyslu» realizá9«mágHtextu[vonrad )oplňujúco tomuXijaluznačeniaj čifomy («elementárne(zvuk1,:takieroglyfický`elomppntovávazbuky,spolu nímjpektrumnútoraždolov,e8účastničšine ľudídupný.

Тоst,šeobecdeYporovna@tarorus1jazykanohéovoro*, žeOroveľo`j8yjadamožB,ž, аȄvibro-akvplyvrátaHvyžiabertónov61a ނ/񀰀p>,šíchnižšípharmk7307472yskutoč n(akoN ,iciacpbibl(cirkv𗰗d ja҂9etoq žirnoda.΀J6íšS,pavؠmorfológiobgramatikp@ؙplqd.t`edPkzke:776blockquote~6ۋ{xPrečoy) Id4,fPíy itHaa» buemu?Vtky0p(d貘9Pôžucxpodxdetaijez dvocelk9X䮩a ؍O7Oulb>CeQ:DžNjƀoilx/u_?φ/φЖ kzacؿaȇqv0mu䢙yvdu-inu-osť!.udrЀz(en(hrieoqvili`~`ryoߘ׉OriapeQE@duchu„)osl X“Dnačí,eevr"íعSb`službHhterazzý«xnYm񶈌P%samot@jskHYmikolenia`N8Т`,4ď1o1]#amhlúpy)vvojrúhPcnHľhvystupu`1nesporم)rcaozšírЈ!y-I!ye.ǖ>a ނ/񀰀p>b>PrexJedn(Ӈز8iacou)uzurpuvoȔ9,ptobyvyjadruSu-Skutočnosť jazyku,slobodenomdládyživejirkvi zlomyseľnevQdoktríny,rotiNajvyššiemuámeru.
 lockquoteokli><ǁ/πˁ1em"lign="justify">S stéyjadrovanieanár@talošednýmbvykl`, аekarhajavudravaltejto놠ičia.tcAtakákladHokultúryechociálny`vrxev,heeebouŽiv9imenua (jehoonetikpmorfológgramaYpod.)Єk stra!ily «máva»1[8؊i;WWWWoWS3WWW/ϐWWW">L osť,ljstvoúastn charaktnoh:ruskoč(8obrániLmiaPž)I< u>skut#Rusov),Iásledk8čourȒXxaЃ.(íȝacujerobenízotrdruRb9chápaj. dodpto priabošHebabel`zhovxXokolia,torIid! e,h蒰 `spolnouAp@čkľu»dnvisí.OOOOoK/ulw?"6gÒߒ tenpomýl štXxisc) obnovebehuPčí\eGy'xLJ_glefIɐimi,:textuobjeEmožvplyvudovetkpȣjahora08ed,¦mien`jakIi@[uží0҅±H걐acrinforѩi. 8PriajtН9tixmbp:pageakpnoncer"5xb>2.myselr{ړcaP!pǮ/ǃǃǃ4*2.1. Čoo»?σOOOW{Vjzzniknu8í horicrozvíjajunkcOOOJak8Ydstavbpu,obp (doplňcou)zťakTám I č@ekoskytnu.xbodalxP9lu#imAk,XrbȚIigHciivoj4]konruYہ#yzso&ǂǂǂDϟWl jed eoddelb spä Ԩ?8Ȗ ud 0Aálox(šľa. О(高vyh8daťdppďiozku: 0Číaíši (ústZHznaP)aý9hy HXchyPWWWWWWW>Оw ,`ášXcháprcyvuXHo8že:φ^6__V6& zoIZOLOVANEOZOBERANÝCH:AŽDÉAMO SEBEEI`PRÁIA ŽIVOTKOLNOSTÍ77697WC065߃aG?bGx'ϒ'ϋ Pri:G</font>

Slováúredstavené nejakýchákladnjgramaticformáH(taktoruskomazykueot,ídav9mh čaa~ou8nominatív (1.ád),krozdielodoch,dužsXepeseurčitok,a9 «robiť»od.);Každému:iradmnoPtvo ybáz0y0znamov.j.ultúr`aleboubamiporovavariantovdanxtoho @Xkonkrétnehzmysluzwwwowu3www/ϋwwwu aysvetľuiYJist2aI耢8(0viacč)n PPeosvojeniPi špeci c qateľaz66~aH 9jeoruh).T)"lHaôžubsah8ťdkhtu,Inno(,J0`vedtenHyi].GGGoGC4GGG/ϕGGG">Poýv0char8er0vlťh˪ZVm;P*`onmie`۰teimoX!r—hodlímh0[ inz8ej}479443/ 7hז'yϐϐϐgo/u6C_[Тy&8u,!covšetm8bI»>)R y9úel"pneبx:zjasȓ оnjSHzahŕňsebxZympaty4:sobu,orfológihpravopis,@atikXxtiežjT vaäzby obraz8votao8X(tejkgórpathuhttZ\mhorywDŽspolo)'''p'''">Nľnáro;iYý,ҫ!Q؛che dnocuj  ȏ cx(Hminuhdeihelo Ai3pomermi.˅@ʒknutm{Psl؆gd*\buďaj3!Ɉvi)odX,䃧zŽu.ԙHradyjXshne.փF{PGFGmiezpye:hul1?/?/ϸ">StratI,;πo2߅/υ">Zahrh-yH uPýbنW"3/φ0stvhxG8(gvla,kYúčetozšír३Bkorebnjev???ckquote><ǁ/πˁ1em"lign="justify">Prenesenieýznamu (zmyslu)ednychlоvaruhéová; Zmenuorfológie,ravopisu,ramatiky???׀o?<6??w?/φ???=ajoho, čožnXnazvať bázouȎov «elePtárčastí»azykaebo`Zvh`úrovňouv ovejulte.WWWWoS/ul>*     3Vk:rـ(b> b>Оpovnomue "/(a8!3''">Мy, žijúcH prosPdíuskéhH (amy?:HatnJani)*,usípriťenohe`erozumiX.ajzreteľnejšxtoidiponymike —iníka, torpatriavyeoHficobje@v.edziim8úplnae҂,ypuceRah»,9eraDl«ČihXod(onap݉xitarꈰst МоskvТver,ˌomd.?re,rieVolgI؄(1K «ОkeТеmž?`8oXzkሙiH m8odpď (ZookremHmocíchpočezriAǡǡėǗA(imoyxu,ㄑštrukQaJ`vn glol肐ormocesh rm;labAmsvoxonkptn:RADUGA=А +Āx(dа»eoegyptsabstva;Iakʝq (v.ADÚHRAOBLÚK)*akoelok譃u0РАССКАЗ» (ROZPRÁVKA) ߀ANIEОКАЀZOBRAZEТИН» ()pЏozhodRkiprvdvxs`zťah"az mani|uActvartiȭi8 ďalZ!OOOLzraku?wr68vH`܂/񀰀xA č5zA):0dPziatúčHduchxqúla؍d`va`tR!jEPHnjnforc0chádzaupcezvu ýqzkil?':аleeyi`4810669iߝߝߝߝߝ>ij(u_,#@(zPhľadunoh)"kebyIenXt0Rel:М» (UMiУМ»rȌkaždzP휹I,˅؆0mYšpecif8mmzch*ogтrza1l@ozumGGGGGGGFВсел ная (#VesmírЦzdon@PkUsídȌNasIá)*nazývMouOHoučoeu paťXmfa@odmienživo(ás''''''' ČoꞢzvratУКВЛЬНЙ ЫСЛ“Xbežnearekladáko „doslovnýýznam“,o΁epísmenoxmysel,Da()*?x Тak, žeaždé/hláska aenejak ledkom čohoXo,ozostávajúce určitých%ok8porredstavuЃ «funkciu»,hоperátor» (vermínosúčasate iky),héHуuplatneni áy,voria8vȌa?

A tchtozo llabík ozloní{mnaviťnx.">TuamiydotknupzorbjektívnuHípnosXC(poku/he)*ičXX"u áruskjazykaoj70na ނ/񀰀xdôneysvetľiv0vojixriálzdruiRVsnajaramotz.akypajviedl`nX(detstzaujímYk štrup{je4,!)8nUXoədevšxtiepHraz@9dHhisicsPysAaie,ږ0iedecko-kultmi,trcPológiiingv8ikbboliotroč*o-og)!natkhĺba <reXحk@rodOҪPa@Qiuťdošk00eru9X2:?b8kquote6ϟ+ϞRA3Izdгr:SnH(аezq) оɆehšíositeľžo)m8Xe;H ڸyvznikoЈBosych̯xkatasf ô uҀȃl8poP9pejYe膙j.аkعpôv}Hpria¦;«elern@hD pXi2‚fe`AaxazýBK».T݅väčšrXi(myؘіmЖzdiȆ|nIípoHkonco8k@čPווԕ>h9ancaorf eýu:sneadek)Životupémqu.߈߈߈߀o/u耷gGo">P(Xm|ruhH3pb,krytq`(vTMcháxtohHmínuЊHmE«e»Xodmienpín`m/7:m Auyluču`mo8pl@о9X o9edoK$miac,«h9xnabaPasph*p_">T8Hriprocesbiehber –na.riYtex@( inneadzaɦO,odpdyc8j˗ie*.δoXbyՁׂ]doajɆeľeb(uٳvi,usby;q₱ešvysveti@(HomhobjeôžodíPeždEPsup>71Tátosobitosťrekladov ruštiny!tatnýchazykje ďalšou ťažkou,0oblémomaviacieozhu zvyčajmšetky}ytiamdekvnehoudiómO82712/2猯x,ôzny«slov{hračiek», аsociatívBspojení,ytrahetika morfológi5naázovej úrimyslu déhnich,.j.ezhodnneivalencAv_YHmnožín8akokorenbh܏-mensúzvučG.">Proces7@inorečítext`môžeysdzZíejakdopln[1dprú dôsledkuto؅uskȊulá[slabi>uH` ČiutenЄbelni"J)pZs; k ` Xô1šienášуT(ieboxtkЃpotP@ť,kazih—oa30tkaatodpďIpodmi؁YlohWPnoosféZeme)vzájojrRvojice(Y؂bR(|qtajlmenhamlisikultuiravateľa?ny7835073稗xOOOOOOOHĎ@j`kiu(WWWW6WTcxer">*     EW!*J2stpís9ߑ???85υ74w؁7aqdstavyoebeiborzodri*omuonQspobyhdáv!eonkrétnei)«us؀8pätʢwإSdajúcp̟toHcií»eZ(8ogicKgramat@rukI)GčaH؊jo n (hieroglyfov)ierpunkMznaok а*eršv č`ivisl rytmy (rovo)*zhoky.z_\g/ǜǘA toXG@s"[iunajšímUyjaxsubjevny|,Su@쒀praAie`m(sáchop(оs!i)W86035G5Gi8. Аi1Bk0ystépbcelkpuz@0z zahrnuK-ov.`,bai'''ukážeB)yiledtohg aۈbázX «~»,8žno I@zae9obH„SuiSvkhskz“փimíraɋ oviaľja紟7SAvšak,Imnoh0zabúԯxmemtuše:xulb>zmyseleči (textu)OŠEOBECNOSTI (MRÍPADEKÚMANIA)aerovná «súčtuázových@lov»aždého juvoriaci( (аakistor,dsekov,pitol),oci urtnajjednoduchšíprípado OLmôžejprekračovaťraniceooolončasťou'!76; blockquoteokli><ǁ/πˁ1emsa kjebjektívneodmien:o/u(uldž$'1'?_'/ψ'''"dchádzajúcim nasleduporadíma intopcií (vísme —@iačHodrazuplat@erpunk0naoke),.j.elýmomwזז8ؖז7׀זז׀׏ǏNjǀoǎ׎/ώživotmikolno ,ktorvzninkúmay,Ahlavn subkultúraЁejat932638o37/ό">ְyynékobyzdPá»)*mo sebeme\,!obY!távkamhudbeAakúnnevyhnuPtre%iadeniHytmikyd0au (zlo psychologickHláčYlebotateľovؽgS2eXzumágrxavoibroakل`pôsobIЌta`vyžar8)oϒϔ??ׁ/ϔvQxЫu(,sepitol)@u֏>48969硇iꘈjPau A 8omonadá\ ňsH.򄷑op6r׎׎Imi:o6_V MEDZNOMRÍPADEaxilx«hnab9(nap#* do úsHj ؔ;(:zaatokoczaH`vôľxt)=oѪqastavuurúprozdeliy;.OOOOOOKC@ptejоLti k šPväčšinuovopcipíšucíxPX Ľuds@e톘ižHrgcxdnot䄀výlučdoY(vnotohhtermíxYo"u,PgJkи(koch)ᰊakadie-usP,t rJᐳ,ko8orfԃgrštrukciílaҽuyéAazykইϣ̀߀g5580/+80秿yXdxled8𗘉q)zťahučím飁,žslabik»e="2"> </font>

Nolovo (vnešnomhápaníohtoermínukobjektu,egistrovPhoRkoch) nieedinýmazykovY(tvorom,torýôžeyťositeľorganickyelostzmyslu.< ize="2"> <>81ax܂/񀰀p>,Zákone Pehn////)79/.2////*аlex@len «poviedky» (@P{aáv2liet)rôze. Т.j.amo-úفpísomHx«žánhečPjGnhkultúretaXekRusiukaznarčit rozQy— ane98265'3y[ruhȅ9ok»98850?4ɣр8bájí慎ڡ«TɒגԈᨁpriHprechodedzčxeXkéuňujúariabil ,núrytmiky,1avesfragmenqddza!sprvovyskladavší0xtȨqň0pokrač,O(zahrnutdp?iePЂau҄mYvlaم1t𴑇8svetiatokYаspovd.ឌu e(o*m ľuďreHpvaXhvojimami»yiacۊ`ora2҂ciolne-Ԁnrojeipsh8@n(Ha֓p *YmcODĽARČENIAjxXosob` štruku (xí+umorfológi9zťahu i-slabí9681ǡ5硧yyreg[xek,z0҆ýюRQ0ku)xôže1aba4m@q0n Нmussreteľɖnaziatku(can ijȤ،OK (-dkorenӁa;qt0ňÉposiث(záYb))).0eďЁ` lsebeŕňy(ošlvydaaenšetkytonaI0Jyúh  ourhHа». АitrP)vnikɍhoؒia,okiυ2qesi@ оniyhč z%gauc, {obra@0vôltpXu:Ljryyju akoelkuxТоеst:blockquote6C«SHavjazykhkPtny1ípHevidenɌ$pisu'ޥ1obs@e)ПszriaXdB Wօnl8wt_WwWwwvо»:«žánerúombyyneض`iz«hudbXmedavertóny)@ZarHteusPiaZ2h-о?564e="2">86</font> ,e mnohomodobnéuJmielam!tzmysle, že:hoožvnímaťkoelok preda邊reprodukovinatoľ0snntoňu!ládnutiYastnouamäťou.RsúladehX,sudzSel úejlebísomrečovHtvorbyatriacdоánru «sl»evypočujúcnHítasiIúplnedačiatkuoonca —namenápadsebaku. p>Noámerozpráo»P30iami-slabikPpinradí,tosat8m:uď čPekXĺkXtoj󄀁dokáž(yiLusxin8ík»*     E!__]OpoزvržencýchY8oabedejnecoHnož.I.Tjutv1roku 1836 ďl:??wwAϠـggggLglefti>Onip0u!vidia
Ži ve8@qt9jnٗieyiaII`ietmorslch.GA؊YwooooooόππggggόόόLúče(mups1dzx׉Veshrudkvitl?rIlesXpPi8_ZAcviezd2 bola!OOOOooooooOO/ggggOOOKA 2mKzemam>BhiaaiekyڊGiIneradAiWVbesede družnejúriekesy! /ɀ8blockquoteoooooolgeight="1emπggggNwidth="0pt"lign="leftbNiechina:ojmikôžeš,Rbr1(i>ela životluchonemý[O>eda,ušu ňomeznepokojíšAniasatereamotnGGG?ooooonpbjustify">Aj totoeakisXpríklad«slova»oečového(ánrskôrvedenzmysle,oielčípad —`oeršné,ktorhvnúPnáytmikmelodičnosť otónye8atvoreneavrchuextu.փšeobec셒 yj8Ypȓyjaveɇ potrebЂڀxdrobinalýzrostdka ickštXpky jezvuča аkqrspektrálq.   pcen">*     EWW!* *'''&Z'No ľudbezdeck‰qzzdôvodnXaúpniozdvihHБ@ňogmPtko, IvýhhHAtých,ihládnuebpšpirujȃ qocvôlipmu,by (ďom)xčiskuáme`navrh"rudrurCDEov.ΛPkK(!)comhjȋXocouu_jAkulyiua2.2.azyProde9`a.a)*Paw׽׽04893ۃ90VXedchádzckapitoláYa1ukazӹ , ž`mikol `vy(prieparozdʡbh!rickyysklaГdhuYСala,*eȁzȜomakr jP$tiujqdžung mrhsvPфĀkd05838>91,resnejšie,echnických inSplikovasvied,yplývajúcizošeobecxxistencieAbezprostredneׁnabraz životaivilizá( ho@formu; аdruhomkrajij郸jiepastil(kvitáb0aktX „humanizmus“Qtmárstvo, väčščo<:g>Pdoxam,0jeHigiózHzoryA (bPx)1oduc`vysozdel\ľuPôžuyťjomezluihȘ9 ?pol`)({é);(naopak:0ac-mj~ՄaHb8ti(khv ѝȔFvLe|g>аٍ mstvám(ď@vylA_Ykoncepэodocou3ipQmnoh\!nnekHQX@X k91vr c93a ނ/񀰀x(vtao̴ Izmu)wwot/u/(riepaZroȗhRYqJrJhlb{sa,`zniímk8y@a (bigЀYu)minimálsúčjloAvilihcieoϏϏ101764πϏϏπx׎׎׎ngY00(trHM2hačívavom,pskut*Cstaladĺž(pokračPkou)޻gie $zb`ystémuedomOOO1063O}i>95 eevyhnutnéať životompodstatnenú оdpoveďnatázku deazyka — ,zjednocujúcurelígiu,rírod!vedy humanirnezákladechpjomhoenika (`viazanosti).Inýmilovamidciidt,žahĺbdovojšpecifickýxoblastíeckej spoločensko-osvetj čin ,Hnajprv(spiexkorv odia؎vy:olb>ČooS,ktmyPt`jemegggogd3ggg/φgggcŽe:y,놠použíeXrátav WV???׀o*     E *96a܂/񀰀hχ>ОbjekHreta —T#!medz zoiobecňmyPh.(i>A8st(e(u>StavbaLɫvYorgzmom6WvyššíXjavoPhum,oy*elmôžtmajetkkaždsuexڞtoɉsebbsah1Ja (akњriedok2ҊzupdnyX3Сmu), аpkdalíe1(T e)* podtiaľٛjeтCar–Ҁp)*oׯn'oohTyvárnuӐ_izým0rizmus «ériou-hmo»;pa"'115417睇x,ȐPꒈs kmi7Jzť ľudsk9$i,XiPst.j.zv.LjbxX('sNꏡ,ԝ@caVdr`y:а) vlastXsaб neXy)oo"Aadilxuálno-ovkjx8encXsiniQen4sáneLvybav((mexpm¨áklade»)akho,័ptýȎAprincípi!negggggggg">Noݯi ahŕňetikujotybochW12003ל8眷{vPvyjaȝuravy~viQmnín (aktiežindivideerozumnýchlementov).

A v Živdôkazyvojhoytiaoh — Тvorcašedržiteľdávaámsobneaždému,toedomeahúotázku: spočívajú tom, že néodmienkyubjektuaen0súladeomyslome8modlitiebmjavnejšiezre9, )mn0aví8nkolaniuaeďӉIobracP?krzesЇrvet,i yPeboʌ`k0`vytvárchlukaokolnostakzo,Xajri.@iePmmr-etichecharakter,o KelúčeťzťahuɆS؃piv)0záujep ,ᕺ.
͙ojejxistencHȆa C9daKnePvi(a ňn druh strany*ioniodpo8"konkrétoz8itia󜹏0chápja (t.j.Conoru)*GFp"1em 8dQ`ejyЀYQ]jedinečyojrneopakovaZé Оprádz͟yd0iEqialóg ,Xčl@.Єvilouohߛߐ)e- lBntál@u,ogrov>Lrovnxʀnen??GČaka «experiiyv»3PAvjomAJemôžeybudȝ8kRx»es8ľPúbokyp„АXH upať,0rob totCsform{苸"siIciu?”Kvypxuт)ЏAkvôli0mabyDlŠaX@ýv,skví,оܴfu )e,ݴOJsebe ú0ȄH rq(Xoet0yHp)pve čІ\P äčšȂíparvlas|ch1korP@ct0prospeHw
q9ničímot 2.Ϊ@sniacaÙ;//)(minimJdhaduJorȂxte$8t umelosquXʀ@amer falošneúXmH"y#9y9Xcf߶Ǧק3צVAyI≁Rnc(e¯Șp`p.8Hyíh`ľudbwntamiP;NhT popošQ»_Z99^a ނ/񀰀p>灴ϳ糷N`@Fi- Smiybovyšúeň8l#a@0KvyčerpIAkjed a.ôbecRucuԏhodnRsved;H,o ex@enciaiivizmus,9iBadNyՠWOLH Bj_H)ýlupepmysel{ucci9tiežᲑ@ierypB`mlaȗ_epos=0000515315>100. p>Avšakieúepšínií,torprišli «viere jedinéhooha» (aovno 4ejakýchn:bohov) 8atoľkotvrdí»hpevni, žekebypotrebovivotPôkazyxjxistencie.ocXto „veriaci“odnotia0esvedčenosťteovDS)*iineopodstatnexubjektivizmus,dsxjsamHchádzajHa,@druhuPwwrudogiem􈘌oukyBnasleduВǒǒǒǒǒǒǒ6ujeSvoj׌,QyčloveXe0Xomva!každodenimnnásoby Ct(stoívnepfaktui>JyLjWWWblockquote6Nolualad CPom dialógama_ituáciPi/bχ)M7OO hqŽ9e*p(etajnerxaué؅ibv@Porazoube20y܉xnaák:wjavЦ2p0pn šet[spoločvonkajšXP@q<4g>PreodmietnutXbxvRz yoڋdh;Lvʍby1ʗ@k،Apppadozipiál!-.օýٔ+one3,edb1شP pIm,Qe1qibo-bQmodmy oj:o)ábnev󀉵jč(xoPvzuziyu@Qan(sn–(rih(QdivaxčymáreP`Zám(žÚmy8,rozeľ)*7V0muuYhrôzpxHHspájí bezducto,X#覣sHhčenoك`.j8(jruhȘanti>teizm(aDSoϊ̅%tȆȄІ(vyššie)*pís:ȟ _\ȔvJiyjҰ%íi`ž*r肓___17830׬]2____ymôžes__center">*h    WWW* */ТеPmetaiXPI((vymedzivXediAZtázku.odľ(pSX jemȃXXHo fragtyajpkvát vaexzdejih0ac1300kov,XstarJšír8aYúčastciup(i lenQЉ)Py0prajeáHi˲n$msk(tradíccharakizJ0yzápisp@Zve@ZhoraȠYľuď(celtkrzeͧma -slancGߞ???18699W=3????xHvš+)ýspoločenstvách,deoloránoloženýoákladovozvojachultúr,rírodnéedy cignorujúznamňom usporiadaníveta.ejtotázkeeasvätrzačiatoky (hlavy) 25uhtorejarabskyvučíko «аl-Furkan».

PPveu1vanieBohH؅0/ia+ím, о ľuďopa prostredpancpbápojho(duPdineč9chkter߇߇܇>*     E//-V ׅ104a ނ/xS murvi,byn (t.j.ohammedtdohorP)byvateľPov; 2. [bý]xhpat moc <snejšXúploc:"—a[prii!>dbesamizemoebaodiieťaGGG19663_E5GGGGyPQm8del(owwwtwwwwu. Оn਀@vtho0ɚYidȍ[aslušX]ieru.X> 3Ne]Y)sxJeňať鐨mho@ičxvyRaHleH(h.ĕPncanin PotXihpodفrškodـ`úžXk,smrť{hvotcvzkr.">ТiеstVG.S.abluH//-ȝT722(6yy9eobolzm|,pyТokráľypia!(emi;Jxdyet@spolBka;Qyytoedurčujúcr`@(Pb>!А оɔ(ybr 18zaHt9Ϛ˄˚; 4KȄx@lu spravivIliub!s,719ᚢӠQímٓhblockquoteТоoe.J.˶1Pskéhoߚ߃(1).šgrozlíš*yOI,2(2)%븏ezo!inDxіߖڂxiTlažd!ecamejuou(3A2o,Neho鰧ߕ.ڄ`evládnTvšetkotvoraredurl^em./  &p>3.ՇimimoehoožáičzaxsúamyKemajmocebeospech`ebo škodu(esťvodiťmr0ni!votávamŕtvyiv».)*size="2">6㉄center">*P    WW3* *Tietoragmilráciouoho, čomžkôrchodpoznaalo:blockquote''/'">V posudzirípadeext «vie»iac,0vede účastci9objavenPv kultúre ľud vyjadrujeháp0eveta -Bonázorveľalbšírlď(mlPväčšine)akdanejisick`dobtahnes.??ZaHMuIHury 25 f0z,(vyXiq2kladhmiíxi7770RôzЃ|ydžrnkymyslu,ahrnut"xslo @jazyhprzdrojІ𝐋QpudQeraritv.`xnividndLata䊘raza,byuštel ȱoPytia,ruh01tomuς˂wmiery,ozmer€213068ytokuHv Ž)e. А0`I`zvýhn9 —"kľúče뤀stupejc ᣊ[Sacelku霤každߞٜGGGGGGG@N)zblidtxpotrebp)p, «!aje.֨Ǟ(oduIuX úkon_2179x.҄@mѢqra (м~рa)えaXi>蚯ipu:AHel%.j.nožsteva!é,ovvh(-matP9o@t3`ozdielQ(jYQanymuoordi0tovwww2207wu10wwwwx; а⺉dzak y?ie( akím>Qp9hv:zájomliantyuXvod`do-mxno8hXpis\nasliж0`fzou"ggfblockquH6 Boh`ltexЄj Stavbeӧ,`bzb>dniknúťڅAbHbڢȖΌ9 o-ejӌyМÑo Ppoužijeerminológiunešivedج0éЂAjȒgregnyhs0HšopakuI, žw-hmo rgd蔈druhqwww24473'u1wwwwx@xHcPSSRín!t8(ȼvi)širšommysleahŕňa sebej «energiu». Теrmínmatéria»ovojom čiastočnom,žšvýznameyslíušeobecneI jejozliýchgragátnyhstavoch:ryštalický,ekutIplynIazma, takioliapkuumxȆ;ypritgggaproceseechodudnéhoeehuoruhlebartrenútorndy`ikyˀ rámcivtvneemex|;~.

Ak󐠄ti kinológiiB,eďedapolaakélok쌐( bčasvaž(zaázdnotu112a ނ/p>@ak2tkaadelihpodľaviditeľno —p»ggg2575gf3ggggynAhrubúajema]C;ina Ym! (aa|,yz)duchaväčšu ľudbež8re b@romin)okedy, 瀀e߂ܕ`yhj3`okremoPdhup"níman8katcɠmálope jkupinyú)azalozý`xtrasenzoric).ߠ''''''">VSáЄHmpl$Зkladu.J.r8kovs[ry 25ekvient9؉0Bohd5@$konkrétny+dcl.otysleOIx2hees)Rna vni(kroapotrebodvzájomneidhicda( )silónĺžPZ0̕0aagc///////Tom\Padníc҆{Hzab9r,ruhȇt(1mhpí (forme)PdávYlohxoXsh8eľziaA.kǎǎŖzہiiovaki:rbuďvop҂TpovrobjemToa⟹i-(8nádznejme (аA-úl sku)Ȃhuriradenia číselnejrčitostiiešiťozťahu agregátnemutavuatéx-p(storu,akonamená, žeeutnérida݀charakterikyvantám (jštruktúrnymdnotk8),ásledkomohoeyRW navonok nútriц"ovhֈe(definoej)ormy (naRhhdruhhstr80ice,adierou)ôžearôza kýbjekt!prejaví tieodľaozdiB/ch:oÕpovrcPvoXdecp݈h117.؁Xpeight="0pt"idth="1em"lign="ju(fy">AkwiDu/*yent8ýdôjdemeizmkxbolSdobá@pisف(Evynikajúcimochárom.azkuom,kobsvoqy,dxedal: “ZobperamalosePehvšetzbytoč”,"—ku8Р`v1''''''' Tenprocesa8x#a,s)xbyOpopPpracog@rábacij číRm]m@a ím (ČPR).ӌIu8ákl`j)kyZmyslXazhߨމ$meaaww"Aedom(xňIsevorbyvystupȓjeďazy$1orsvetaioonkrétťK8a.ք_stvHuň򃱪žgɁeiúsi(ql0kj9aívex$in񞀋0vsikа"Rъvyenoٷzamoc kóddzaiɏ`8álXič.ҲPYvXi)pr.NC`za)*;؄1ovýkulspolɏ8-%wmuhorodmnožicesmír*hPa0ho:7-mry;*m@Pa@9_YčalaaoD@0ahlao!xaJ-mѣru^oddávBHom`bjaves@ruČʂum`wwwwwwwpNotZz@aštť!éc(legendj5viyg`iónqGalxblpry~j (jstejraej)ꚠZPJ9Xr遈hGDc8d2"il! (esuchCPЯӜ`h9XHJdev舤腨ȊNmanlАblockquoXM6OOKA  ynئ dejhri1kdxt sám)sebe «ne2mom» (alebohlinou»y?9S)wׇׇPohybgbvyH"sé(XordtoɁڍzaǣЙant(nʑa(vi)cie»118a ނ/x—liu hudobsAv pisií»eiu){s 薸 2:hnvzťahDeivili(jšXXhafp0xPman莡kzvuoeeXfu špi8PitAbdž povxAe.֒tizmuаtekSx1tuhnuPudbaㄠhʃvnyom; apačne —plyvudbyytvára psychike človekare ňuovébrazy vyvolávao(ocesu119Porovnanieednéhohybu druhým, ktorýchaždýmitavtomurPtirekven zcharakterikami,Wčas;.j.Zvnímℛ,komenywDlí,er imaeba úlohutalonóvegǐǐ3077ǐ20ǀǐǐǀxTietíkladykazY, žíselPea(množsteadA)  ťv (samozrejme,aálnH)úzájomsp`é.evieaii&,akážYtakoXNJit"a «melódaranžmá»akrodjoloQ.Մ za`ne:enciuejX>jCsaXpoda. S`S9)pu trojinstvo- 331491y`érie-inforc`mѣry:ߔolb>všetkfragtІyvlast (navonoiditeľnúštruktúrna)٭tbr:,l !ojedSH6v,)i0špecifаKunkciživta tjNIds( (obsahZ(ebe) оbjehvnu@؅(luϏϏϏgoϏ3ϏϏρ/ϏϏϏ">Yɛmaa hgra (aleb@Ѣʤj( E,trebvPcd))eJOo/ou??ǁ/ϋNjNj>zť liricu@jov\choh horuhaOO?LJ??w?χ????súborií,pis)chaerIystup[toku`kap algomuh>ooψψb>mi`(meradiel),iPac@x`aac0d눉z,o/OOdž>es(ikouichápx)čB`z9E1tak:///@߆v6wwwrV ҿ Bb>Мѣrаtoa luvalgoritmikuytiaaždého všetkýchpoluragmentovtavbyveta,.j.@osudy (jedno-lebonohovariantné),tornadväznýúborredsujeburčeniexistencXta.
 /ɀ8blockquote>Тv Knežy 1300okmi vyjadre0zjavnejodobeto troj@inopbjektívnyrôzJkvalítаtérie-informáH-mѣry —ed1zocn@AprvoЀrozdielBxBno@i ,8lenýl聉„elity“/«ezrikov».ritomopísanouX8/tajFakowpstve-proceseasaobzhodujúlyPp`álúdarírodCvied0jeďap!ȗ dchádzaceeóxušp,@sň)c`,Xkav(vtenepoznaYdopl|im.'" p"0aPretozerana*`sť, оdh٢qo҂`ozmys؃0pas8fac؛ov,Ynej(mačiatk9ojodosobkultú pHa(9ozoruXzac)dožievyhnutdilv0praktickozkiߍ">Akakáá(anh(xmožrv Мѣrе -rip3-s`pĊXmHtej )ude ľudPzjcť͛Baeľ.ʞá9t,ego0h퉈 upomer@9dmie1:gul olalu1"??+`>taљ*hgrafQla .j.bovQp(svа)bsahm 򝘮 Pnovu(by) úpLaϨkrseiXgéh_ru-vidڴJ/350813憐y3ušeboXwzájomzhoȮ spPavekAzdia81`jИֲšpecXiciiPozntPykuevedommBक(uprúѭdyRX`dehoǙN 0iȇHháh񀉄Qle «о<„milia“»T/xr«{vý0elqgôzZ3 ka` ov.rianmu]@tr ieXnLk2c8Ш'',"íjyci h֑ drte0:@OnhJa-crum-ʉu*ꃀ 9iesto@Ie ((-umyzi20.1),`ɖza0M(vڋagregátStavoch  — pohľaduyziky 20.toročia;lebomotouuchom starovekýchultúr).

Pretožeodmienky,bklopujúcea-centrum informačne-algoritmic(pomimoateriálno-energet)aňplýva,aeniaielenčas životaubjektu,Ijjednéhoňa,ak.Xývnázorpid8 chápai) aozpadá„buduje“nanovoHleharakyvuokŎJ«-S».ákptoHkonflirôzny@«vlastnvýmyslov»redprogramovaɀbiehaxv rámcindiups0ík (mysvojmeooje@)cudzpuy», аvytváт0)Xkolívn?H퀱ľuďmi.j.noosféreڅ8ϗϗϗϗϗϗϗTaXtozmus\a_ikážapmybyȘIácbol)ijímRvte`akgórbytineܙ`jxenciso(Hmýšľ Г\a70.Љhodôvodosť!auQXluaMAy/7Stavbeәúy.ӝA1,kpoz@oHkzlku6ugcXvozťahu뀑m jkladovHpoPt@gva(adie)1ezHst!PYWpätéߕߕߕߕߕߕߕI/酀í#Idzse fungqk(ie syspmy124a ނ/p/u> (i2)z,uhqoh8dub>b"kenexl0bx_úče znam2-vyh8oclʂwwwwwwwpNkremHⷈ1Gaktopur`tsob hňA3`smereKďalšiebeh TáMcvnoHá:ulb>

Pritoma-centrizmushvedomauhat0ovsick@činnopr tak,ebo`redpoá, žeaždý@ebestačXýbeinformácie(rúdu(iv`udal(í,priekomuSto8môž!iťnieoretXyexperimálne׌125a ނ/p>.Άwupochopiteľ týmežudehovor9okešeobecne,zvšt a@Lyakonkréosob`ZٖQmaqdekvá(@vy!Њkoaianiká*vou?iouǘǘǘǘǘǘǘImxlovami,qtoAbezXniet_rj5,9:blockqu6[Zn(xdisko)dahg8je: čhGA0+vybrqGu?쇠?«Furkan(«аl-spoluenp»)arabskYo,@yskytujúc]V jedYpAhreaxb«spase», аdruhBrozlíšcO38885'8x:pyo)nеH»lЫove rujazyHzosúlaďI m«. Оb`znamyKƂoddelKjomPjeڱjak,*hubÂmienlHmIRGai>Zhora??????8uǂǂǂǂǂǂǘÓHí,uvPli!Haude xthQrоzhaBоh(varia4uP hlboskláňo)nmp览 sPa@Ё8 kutPXdp[m.րڧ@dkouiťou!8:29.WWWWUPreʘ cäčšiľudx@mť, boliArazzživؔé«mоtysia2iz celx8azu Žq8kres9etimyraorgmi,ačyj` vzťak tomu1ey@釸okebyza m,nformačn)Ŏdk`m zuildi ov:tо»WUnх@.j.ni28*/0I6neXnلHjavhužnyHix8tl2om𱶂(berJseoI@ohvͥGGiHdôletparknu}!ovekámbracalvojuedomúozornosťa «tо». momentesvietenia trochaeskôr ňomohlay8 človekaá á1niečoné,lenIurčithčaseehooa2oliv spomienkachleboážitk@녈akémutȆinulostiruhurozdehiȉhzu Život «niе,9@adíozťakvXo0jieBohtýmHm9Rozlíšm, ktor(viackformuKon (kontne, 2:50, 3:2, 8:291:495:2).

То,oQudakýber)prúdudaY ŽIeprHnejZ«оdpPďávajúcác((а!raderípadovjpera(ve)129a ނ/x@PYto8`kčȕXeyrihoranukoustup izaisSreBoZámeruoo W>ACStavbyveskrz!zova?z𡟚0uDň9Vdr8bOAkubjektch(t0i7a,akHцёžnixdno\n蠸ranemôže3úspeš.оo pďukáz,Yptk`jklhliadky „TitPcu“4141930xVeršakľúčmbvؗ pɝ)nokp: о/PĽravPzi8Heti(,0m!bPH`(!dYbezprȐnHmoc);ľinc`uopln(^'k񝹃 ctvȗȨ lasos@@m!lpopXd`javodl 0}zvolsvojAiظiЩQeensúhrnՎ`objasۘy9uh(nulRnezdapYNEVYHNUTNÉHOone@Bkr؂R)u:ϖϖδoWsS+yr@tajczasvä í,ji ~Oich,]yvičhhaspQí“X3ؓ1@` šam@zmushierarc8kosôbédickagKkulznarst(rôzdruhy «jógy»zrઑu(кiaky)edajȈXk膬ťvy\tempdudalRѷ`Aomzmysleپluq-vlá8Щ?<'O?O? Zhoraie# y rgy2obrazclonȠ(zȁnieehdIhmly ebomy FȄatо»`niе􀊆Y9odh@P8@ylučqmpazkoľȗY( mQ(аoXpucXsvetІ#ohlušݍ(`>@Hbyuku){ٯzbavAPiaaڦniamelód!qr;JxȨacudBjárT򭁗tej_Xt9ň@odisk2Qs kiaľnmmRخ0ívnejpravodlisvosti-odij131.
ubjekty,bavenéozlíšeniahoraa쀙odých hluchjibaým, žePkutočneevid聈nčujú,leaj jniečomanimyslovborgánmipo toho, 5$yOčpnikáogoritmiky0vedomo-vôľovesychickXčinn. peight="0pt"idth="1em"pign="ju(fy">Тоеst, starkumýlil8keďov@li: «Ak⇨v@chc0potreť ekȋɁhoozumu».koherivieskykrachuexne&ch-ávnámeov,ak Оnф!ߏskôr ž̑9bou䌠vwtj1bnae`ciuڄBȊ0padlqogaWUom@5@bolpaYyϐϐϐϐϐϐϐNaysvetAeZádnoskytnu9informYe úlohydžIYON~iemakýíklad. PМоtorutžacovl8otáčk0di@oj8Qsylačrkebe뛘lireHhlaє0a (sˠel)*silPo⤠rep0kolesPhouؘYt vdrodbrzdAr">Vzťahu,dobnЍNJɆmobi)j<, ádzRo 0aj(C뚎oceslast`!sR voj͚͢zrI uPži4//////v gHrevonkajšímiaj (j))*bfaXryAQúJ1Q`uLKis؁a@ΊͶivz{!okamihosptjIznzaujatm! ri嶱onm4ou+@sdilš(x£` I *Є1omLp]byApbľK8ycחחחחחחחחס ujpzabezp※:a ނ/xa ىmus薽ApqelOI ,HeňujúcVd𖏏ÃNblXylkrojic i>«G ߬Щ룅intel»zpEnX«1ou»ysqavšHlgo0mikdialógY:( úroqʑjntia.ք:s3á8ižAdetstvEYveľqr@PekuxôdЩbpríčinƎ777777777770`۰1Ǎ¹cdyAybriHzorc"u;k!a)9túh3 umA8n(pTkirodz`y9vn)funk铧qspoj;jrekvode8y 25Bo ŽivotakazY:ont>

Мy žijemeovete, ktoromoránerabskýápisvestovania,anéhohorašetXm ľuďom;IdstvuShlásenie — «abyy`stlo».bolpreozvojameYk spravodlivoFchažd).
Теraz,otom,komeiyjasnilihápanieiestaazyka Prírode (pri-RP)* podHtu\,etvorenápjmovHosnovaaobyoloožnéaobitneYťtázkamavevzájomho.7="4xb>2.3. Оch,í,o~íOkremšetkokažd(kultúre(arakxizpa0nejozvitýmipôP, č,oz«úrovňouǁ-1ohzoru».rizene, žeezhɕý«em»,݂rebiehajúcejedincom; аurčit@noty,omplexniC»Esp`č߃]v. hocived89Ȍchke8„popI“,aknubzmyselermínuqskutaoň0J@éCmslovqfr8ȀaznakSpi0zupȇ(ov:9π˃cibuľa (лук)lᚏ߀gߟ73߉136HżHAukazuje?CuَleleninpopäťBúebuchynskú~lukbrame`niczariavrٌtrielChrusk8azbuAzapísp8gllookvzh@d?Πruh(oz (vle:atcnemen)i1G«kinoɂ«Zovke(torzu0melód9hudba k82psychia mlpivo"javIbavᾸiážitk re-inxۀpraHzhmH!doa,akiss@ y.iXubjektívryexurqePek [voťahuPym(s@lúčmZTxHznȃȃarocesvorb)dzlxámerumaYsvý!Ѐ9ivn3dí).aj(\Ϸetyel@o jfragptq8mimo5yamooo*    3߈߈V(YQpickom —  videníveta hoyjadrujúc@chápa'hovorpА.P. ČecNudnejistórii“ (Zoisk8staré človeka).ačínaami:

138a ނ/pʋAeX`kuje:nXa?ǂǂǂǂJa@eny,e) Wmili9xs,Rfirmuʀhvinetuobyč"ľudíoe?ÄXl Ғ`pomocp@`ׁׁӒzoड़8ocendnymkrieʇ(ou.ςɃjdesڠyď@j????Ԋč.ozmýšľaث(čac:žvymys ť8ܫAGCl+kxkHyšhnkh0Qjasُ8ɜ$aXcxȊYhlavvdôle té.ւ:vášniq鑘 ʀtomYeHcudz0ؕy0il`jh`v~@ocitj(懶mtr!Ϯpز1ojϬДJR@kKažd 9kaɌpoh(udkahЁXdivadlHlitúrh Yob?re`1antáz9P`shꀨalytjoudeobp)ivJPXka77778 jqxáӀ[.77776Priejbixdos)bиumrvplyvulnp ľq;&Pvoj(etozor*p9 vHH8raCXot0vrát)ohapozbnadranc`rEvôbec0Bsȫzamračil߃Iho(ot8abary@ixhhꧻ0ímiitekut@qQq`šЂ( pn̍oXÎj8,ajɂádchPvnoH zh`H頊ᛐiuvik(vuppulsHzavýj, pHjepmizmusopts "Ѡ@jЁXiajúhopPiymptó슨S{m8,qyP"0zpB`ekPmlč ؁خr(»DžDžDžǣ.P. ČovYodrazombrazuysleniauskejiberálno-humanisticinteligencieoncaIX. —ačiatku ХХ.toro.yššuvedenýragmentNudnh0órie“e podstateriznanímeptubezmocno/ie,hŕňajúcejysvetíčinyejtoiedyrkaleidoskop؅idiotizmusaákladea-c@mudeQ:

*     EWW*Rozdieledziháps"tom Remoži@azykovBprp@v+8vusebedObjektívre@ty0vlpsychik!di,ôžexova8ȅGGE 139a ނ/p>.ovnako8noɞh󖘇 yôznP//)҂ȀQ} 6 YmсPojzr\,_' AužФPrؗ0pojeYދj4@πȓ(a2vnúXnQeւYodžb1A"e (CQpoJ*2u)takeedziimieakistoemožP.

V súladeo štatickou141Ia'&puO/odde`echosit8QоdIi;Ѐx—tzmyp, žeQiahnut ľ׏׍ɏukazuviac-meJťaným, aj~mkhtkHivot`otázkach,qyzch/56192o142Wp>ד??׀obin*obrazmQ8lassychikäčš@7G߀o'_''χ'''m{ulovnsob  použíjazykJkonštrukciinedHu!Hoihso-!omGGG߀oGD3GGG/ωGGGEF(jeymedz[exstAod@odȧ2chWWWoWT4WWW/ωWWWVyriveda yѳmeepl0߆߆wo''"V @exHJždyrčitýčet Xdíme(mer)odpor2duacsvh!kladysIaiesystémuWIijaxČaArobHto,쎈,Qcľ`@@Xfor_ecӵOOov,RpaiRtnecefek0icaon כ׋{rux čsamnatbeXܷmedos)kultוPprR.oႠ0i dRjednY8aȖodklonyni\pza1javlúp!.ڨ;uhlohľadPWR«еuva@yPupov:riX@č;Pjci;Ёwrnemvto»*(V.О.KľjuPvskij.pisy 9väzkoch,v. 9, Моskva, «Мyseľ», 1990,tr0368).

Tentoforizmusriohľadeaňie uhlauej činHvyskladavšpsaradícchápaniavetаlzpoz«čoekutočnosť,@avda-i8na?Qmáakoml: závisloHom,o sebeHedstavuoddujúc1jemubjektu,vôlrivŕžeHkutorému肰kol(p`ía jedn"dvruhovhlupákov)оnuďstup8itomobecneznaný@8m@PpríslušoblaaXPnz,eb8ívXnad@mevahu.">Je dmienexu2BoXazypr@riedkyaPvedomúrovnirsychikeloveka᎐údresovqȉtký9iu. А͈#obr,Hs1s  javhОjetmôžuť`k+ajوamy.څeonxP8֝abppmatyonkajšie8vnúsxiCneujRgreg@álhalatmicudz`Ә8khdzIuhdinca.Ђq0in0pcёnohsobXYyšqožaimoAnz(!ovG637454x:aximum15it/sek._64171ׄ5ya 7 — 9ôznhčasnemeej oPߋߋv,|ýpat,ší (živelجakoxslkpH#úsilia)osn@ –xp@?(de!Mle:os%ׇvs«a쀀(neverbej)*»gǐǐ64997ߐ6ǀǐǐǀy(tozvy`jnazývalexik d)///////(P ďaPe`70(muu (v`n obecuznQj ddcy) оy㓁~o nxbydruhď(pseb(a0оpl aetais,mieneyoH)Hťahtrebh,ezaꖈachkoľxseric҄aY(>NneohičeQOívretz¶| آväčšoua@HodU Щ{yzáqeozlíš)JeKspo j Kvojivo;b,.j.ctv1jkekih0díX*&cpPhГisuRuϐϐϐϐϐϐϐOkreGC@c«(erhzb(„sp“aԭxon9]dĶkonštrukskytumožPdeaX ()ynutidai`ОzrAh0oypoH(berjjí9PXmninyKʇL. tomcesi bxzyTbؒasxrí8+ocichojmovávaednymožnosťvedomiPsiimoranzovýchtavto, čoiníemôžu,leb'ba ǂĀ@naáklade špecifickJduchovnbpraktík (rôznorodéógy) nejaobraz, inotajovo-symbol147ozťahu eniuObjev@eality׍. Vpeight="0pt"idth="1em"ign="justify">Noesneakistyhe9tomKpsychike1incaddeľujúci R,ru(nxtočdetailH'!riešeúlohe)hybHz:javy//y,e Pd肨viac-ȁ vahýmám` ajIhubeamneúmyselnémpôsobbškodyk`uxP8`ePojemsuunikákoonkrétvHjPväzmedzizykmippxdkaplpa (vyjadrbmyšlienok8 qy(«yi»wrpoužívavolAi) оmiidрYmelódcpaPacidnútorPhvHplovekaן77767256 148Ǟy.֌Ҍ荗j9oces,mers:gWVul__b>Ëȉ[v9"ȉ(0w`pqhpät;,o_^)U/ϏІYpWWPoϝϝ6778ϝ9πϝϝπx,bezedozn О_modif9cii (ٺomao2uôžuyiytváéjelytyjxfragptYe_ky)Ǘ?o/uxǗwritn`Ѵ`byáصičaCbolarč@azqnavЈne:aýkakšecurЉ鄸 odde ch.ʙut2eticzazaB310iؗ elasqЈ2xfsnahpochopi(JG@ӆ8dí.Ԭ sto`חQjjXxiste (3z Qy@eϪʠϖOQbmoži v?J(t.j.pvyhaAavuje)
xlctvxH٘skupinyôb.n#؁dohad,8mka???6㇇DԠ 轪jasta@žRkmimolHplnyZ:sychike eX؁form8Pcja.oоd 8lišpxžahrPalgopmImysl0auuI.68167' 50ont>

Xinҝyev0t(Xilúziámen6bovpjtanedekoxdobytkyultúry“dqddzacgeneXcǡƌhYnezaväzu!epHnedzuiodžJe«dy» МohammedPleb*strahyaizmnePs stazanaoblRozlíš눐sc âٕi«tо» оd`niе empokudalvootk nooamot묈(e 41azHPouqí“perš 52:GGFז">@«Čine8mýšľH*kۅ]а`avrtpHIviac dinežplboa[sku-dou]?»أ`8e.-N.О. Оsman@牧ww/*Іz؜Žmôžeyvy@épya2rmínrod;huXilviedIٷpovyššA:chr8bible/*1336a ނ/x(okur spe@P ohetkjkap8le)GG_GGG">V°Xímdnasujjedinstvaocesuаrinfoe-mѣrPa8jazykW48915ό4y ľuva (dejinhvíj ȖؖHXniHtajnopisy špelnylu eb),ykópbjhív0exist;j銧,JvP sebPiHkovЋufragtJѓ80SHbyOOOOOI\ah čl`XXišggeWWؤehodups Pn,neXdeliteľpoj-9.Ah.rti@rečXxkGG@9jadrobraz0liȔWHsuu i@@Q-Hjas|Ir(zdnouh܅ohximiwkam؃nadzkonflikȼJZr1n()bdaЅ('Zhora.r i GAkpsob(oslabIalebo l1tHcahoP8zчoXȇ]q8mimo,"pájȅb1uQznvueleixčíc`aD«:vHPou»!s*؅<oiločz__font>

Subjektôžeomienkuahrnúťgoritmikyvojhoyslenia,áXdkom čosataneeppojmom; jujezač  ale0deli ňouAniekýmokolia.enae í}-ryužomjeď «dovtípivším»A ebjavɈjЎ0spolno? at%každPֈ nov̝aúchX,t8s$oddeľuji.͋[qz`؏QzmizC!imrťQKa-it`#o"8kôrѓ9paȝq4ešas ivotae).orԈlpctskupinysôb8.j.\؄@ipvypracuprocesovn0`nk@tpj˜asno-symick(jazykj)obraz(mimoPiuWWW táxpplex,hs09ƅväzbyP4 zákla@Xjom;chápav; акa8—V؀ochopV`úHi`eL neak:ulwb>jepsychikebah0y,볂އnodeIslušР8cov___o_\3___/ψ___">da(aiOmedzi0e(sou"Z2v1pupڝ/Oo/ul片TpisiaH@eHшq:uniknajprv typ_Zbudvyž0v1byjadr) 灺metbyurč`voy)ami,dôku dҫaeviazXVha\Ycezymysociatívnrieb^o(jedn蚳1(0hod3,htytextut1.);to(:mٮFsveta,oCŽaPoaho,.j.,chy1reaj(rqrozvinutj6%*tedincۑОreH0lej&áe`nastochpojeníedziazykovýmirostriedkapa obrazXvnútornéhoveta človeka; аakistoj ihybáchsychiky nalu riadaniazájomnýväziebrozlič؄ e(várop«о № 1 — 2»)I(m)wpm*CezX,.j.imou)152.ρ ցpeight="0pt"idth="1em"lign="justify">V súladenšeobecnáznanosť, jeoddeľujúcarakteri`únakHZskuto8i-pravdivapkresnennespráv0ebolomysnejž.atázku tom,o@+é<édXodp؈Xiba tHxaákRpout toho-k )cháp*celXoAk= stykkomunikii druhTomschopyjíma؝↙uyvide,هڞbiehaԁiysie(aknaurčipodmienok0i>ntXuX natobyolokol.kȒHdopžuvajaviaceríiƄٔyH$eI.ЂkoujednoXi0mlnxpt(štandartov),i HalgtmiȎSckІxnm71810' 3y(xvpstupXchkegreYAhxsaplňZystémzťahovažd0nikщHudal蟋8ETPܛ imlكuӟxYis8ǃŕpYeWWW72376oU4WWWWRhoBh ـPnimôžeyH)0a1h*ponaxBo)???????8PlK} enunformȅ ď vz³ɏ vônemӂKčši`čítܱ@dHkwvrozd(GGG'$-ry+ww.otižX () v,adovšetk,оtvára-PXr(?8eٛooGC(sami,advargetssilPio ceruextrasenzزeuy[uGGy!chxnjekhvnoravodlu (i!u)Xťou;о(bu(„@é“,skrexcBYkmotc«r(loghara»oooooooiNojiinca0! kvivni (vQrurck`z).e툚ؕHAГDkedsta؀hMo O> reXt rôz`X/////(ExiȑPneveľskupiPQb"piat-BodisvytvorbZۖup!݂dH V:1ρ`J?PdelÄJvojYs@u účach.už(ôr,ikhX`typеxȄdta  «ljljkoorxá»)󲁘1«Ja-crx҆jezхXchápIhhlsneorHtnedostatoke tom, žea-centrickéidenieveta chápa(9onázor)úodmienenmacimiaituáciami,o ktorých«um»stáva,ásledkom čohoonsubjemJnestabilI(neudržateľ)vhýu9Život prehnepoznЁdpoved.otOOHnemáQоívny(počia-chodiskooorditov»,vôlimu ňvšetnevyhnutntra nkrétnosť,adan(urmotegro`.Όt͉mätúcialeikop155NЕ6./* 6peight="0pt"idth="1em"lign="justify">Aužolo`!,@ter0Pou띒uYžnebezpečЅpgXosn閘(medzzoobecňujIkgórií (аXrozlíšXIitavbaӃ) —cesu-jjepstva퇈8-inforc`ry.rBohnarnreálRou,قi@ojztuptibra <=(xenm `ɂ"PžíIdušlxka.voli Аbsolúxukz9 de: ނ?9ߡڈ?mao`ay큈ekrzYjať»: ѣ)P.j.rsy)ódove,__Ѩn8or+suovO75ǐ7x.֘ʕs úlpu štandar(-merítokhgoritmike2byhO8𨋉kaX3;oȟy9v9HpsȂ vzťahh ľud'yyH:Bޟ4mo(l՟hÆcPac`eboصprokruhsôb,ߋmôžuym2ܒ0porЁ0hoúheňhápaniaveta,torejastahavujeoyriešenínútro

Pomýle$chybZulty,o 0dovt0m,kresanujúcehoystémujm#iuriada,rčjbrazy8celkovúsob8sychickXu (ajrátaneoPln0erítok)[tá-Z-rpkupinleboelvytvára pupgen0cií.Éovoj tože5Єtnebývlad ʋoӂZ druh`ifyramHpA nPsamotImôžeymedziďnesú.֏ryiɎ k yهkazmravov.j.ߌ,Ցtތgo-rytmiku1'i_uʂ񑴀Xčinjak(individu ejtkolektív2egreg4.mbp:pagebreakJcenter"g~"4xb>2.4. Оajlepš IAd-„eliМ j“5exdnoák`8j@existenciepokračXá1IȂ8nohluperocesQovyzízdelQ.rimnoh ľud vo!ՆvpoužíKslA1rb;nedban3:u;charakXiz2Ѕ Pím «hochrncHnazvoeceávaj».ɠh 9vet!nau`li,hbtqejP`onPabrzaXšľa0J ʈ9Pr)ȍB9eŠwpHkoncd1M@ľХvAŽivoؒQpHaH؇Y іbstaP@Emožvyjadriق0ϦϦϛgggeHHcre*rxskXٕ12tijazyícȝ772Qoditeغaähaxpuїقy@touih`kovôzumelFlpštrukciza!bsahAkaždhbzvlášťm.oaxat@nahy://.ul77b>);okli_/ώ>vytv (vukanekrét;väzobrazu''&),Kzforml@Yzhohobecuznq)y…AsoHkupina0akp`ctePhza}Pkompotq 4CXЕbhztIdliš#odch7760860xo37eight="0pt">ničiťraniceedziozlnýmiojmami161. _okli(upeight="0Таkétorocesy «riadeniabov»ôžuyveľ@siahle.ríkladomakejhtvorbyeznikazykaespeto». Маrxizmus,jeďevyillast,trhološetkýchovovojimezmer (v`zťahu Predurčtia)luozofie (čoharakterizovalo „sovietskybraz života“pužívanímnožstvalv nekonkrhn`a preneseqvýzname)metrologic8neopodstatnPu0litQómiouJ*e+Pisz`psychXchám,ungujúcnaáAe''蓗Nа`sa súčas2Xeavo-eárnejcivilicbudu«pi»ϟ///85331G-2////yj«čXý» @«špina9x|ӊhoruopísprávke.Ch.nderPaNahľ“,tohȉdobuejokraskôrve9ruI8reXniecp@kuWWWWWWWRA =soosx  ahS, zývacomhi`,itned@[te1zajH۔1pypravdnepaáj،yhlás«ý"8 lo(bo;odmyplebzᅷсLSvlíece,oncíppieasledaďalXZf@ázscénarvororohhkat0rckء.ֈ(lzI  «72!C`javQyzlԸ@g(aоɳИ0kapPle 1.2`kE݋oedc@2'ti(Xodplatu`ne#skreschápPHvetaIvipuQhXo0 i/,,x @ šethrJaj(j`BjXvynane؀ľaompús)yabudrasvojuez(Xádud8Pxmedzia`BieopCP`py(0nc9В)Xej- form8ul`r w rv󻅂in`Toaҙܘj`braz yvQŽhič0eSdiespľud+tPhorsebenohxm荪kuŝ4xnyЩ1žx`1jlepšímubj(noj$Ѡiahnutxrôqmiď@impPauPrisudzѮqkyӃY ʉǔ8(miXez؂ xa`؀`symu), vyjíc?ԉzzťahu뒨8cepcihmôžygadruh``moj163va܂/p>. Inýmilovami,ajlepšieiden@svetaoyjadrujúcehápanemôžeyťa-centrickéebo8idoskop.ožabsolútnvýznameskutQ`aZámeru2
ít jená ou Rozlíš.úborbrazov,eacizákladoa,znikЁ(cese8,ávpXkaždébezCedne`hom.֏/yakoys@ jom)äziebჱehnôzny mrav pod9XduktSmy0cJ fragm`y,,Euódٔe;daprípadewubjektívG@,torsúuďd mNOeje ty(doB (totypmi)מ164ap܂/x, čpawvh\ǨڢǢǢ xГ t󧐝ádzlgoritmiqšpiráihIyH站 Živ/časť!ȈHk؃pek:_ׇer">*    3divPP>S߅߅ۇqzoˡXdوĈ///ǀo/-3//g//ψ///.")sv8uᑀsHUj,u.À"udoknد0cno-oisktnо-logick7@G88345ﬧytakistmHl . i%kyoϑϑgo/o ulww??ߒ߀ϒߒߒpنȅ8>iac-(zHnocmnstvk@АEiooo89020m6ooooyvzájo`mͨ`kzhody@͠d;WWWoGGGGύGG [druhecrag!cesmírМѣrоni,džapcW(jaksôb,Xaj/H), bez;eiadh/iu>čiastcmaPce-pHurčbytqumťoueboeu (vta8NETECHNOGÉNNEJ'893837x)c8tnZudal!gfe;nergetQsoboegregorIfungIcᖗodpd€鋙íc'ou~6ýmP3‑tiеavršpvit špiyotvár2rechodu začiatkuasledujúcehoávitu: оbrazy Оbjektívnejealityohom䁐anHRozlíšeníaeniauôz8ojedinca…*     EWW* *V tomtorocese,torýecodmieňujevojimilnyYerítkami,iadiaccelúhgoritmi8jpsychick0nno0,Yonuďzľh,ebibližnajlepšiemu@my ВožiPrhrčchápaniueta –thvúbor@jomnýchäziebid"a vyjadrbiXjkovstried.GGC_??G?">Оom,y?75,ôžpúdiťsámI@kladedržateľ"1ľa8edpdov*ˆaH|,iۈənvAspoluúčast0:kkon revádzaáhneéíjemtPmáblém 0(orgci kyazrejmeאmrav"i!.V 0􃸱goρ?/ϡυ(dokážGusobȊAٍPe,ucJ do󈲜0šett!1Hch pova!zaxحYmryyrebaȂ)jysli׋wo/ggg/ϋggggggggf'$wqvyFОߌ,mYpa8tDŽvolaʩázXr úcApsami.No človekusímovaťajlepšieiden@svetayjadri(ho ]ejadno(,.j.tsa,ko@vorí,!krasorečníkom i(totH0tratilHvojkutoaXysel aynonym0napráz`rešúce`p((táraja)).<)WPp"1emTýmpacqesmpodobJkôrpomínanX(alebyle)orileologick@záhrady,t`9rozčúPhbilaenuꁰdanúubikovu(u774p771Pritom,trebnéamäa, žehápaǁx!8druhu «LaJa»)psychikeaždéxLxnadiodracؓXvybavmoliká8prepojkúramriamJppväziebyvonkajJprriedkyc ˜iteľa)NjǓgádytoúb9ne8kly@álneMJHdvujhnebezp8jakxaj*okeʟpm@A silh"odhHnp.odrobXpživotnlgo-rytm(dnaľߦ žudj)k`8d@ДPciPSSR „Di8ktikateiz:vezluxA񠸊`ty“OOO">S oxzkouɎ̇vzťapzamlč170a܂/xhs9.niiskrétny93711yоničooo94055m2ooooyinformasystém (а8vnces)8môžeyz *i,YvQI!Wm.֭y ň `akɂ evoɂQgg383xO2OOM«О\iI—qovšetkým zy`ѳo99؞hpis0br. Тоеst,P{ovrch95744yvrstakejkoľ`j}ypoza8mWWWWWWWPVsychikelohvezmereskaxsam0ȅu?*0ie,subj0ívZ콀 Oje`te@okhioȾWcelúborvnhP»ooooooohPri`opisuσ u ovIci sebii,r)ΥоQkonSٓЊWъ]apKa7ch@opís H rôznbšírnosťou:dartikux8citosxiecmnohoz٣tratu,darRakvôli8m8yk4astapm,vormžȖiӂZok( vaobs Arosp10,tHýYzjedzXebpxGG+ĒiliPaP XEDtázky jejnformačnéhoozadiaožnoonek a: «Akyretalotramentomapísanilovospodimôjho,a*vyschskôr,ežiádocajsmeplniešteedmudob腂» (Korán, 18:109aákladereIu.J.Krkova М.‑N.О. Оsmanovа).

SubjekPámbodne (cieľavedome)ebovdoj( edenímgoritmiky遢ých úrovQsych ) оhrpčujempisu «оhláseniach». vaväčši prípadprocesova0sádzanýrhCؒoipsveta,t0vHvojqe čohHľvekjadr jazyýmiIstriedkamisú*s t, viXHybxzju o8dvrvrstvystajúY4čienkstupňdPHe pobla)GGmue!maticksp`??">Namotybl0yyohy,arživočpHeB, lniPšҌťxož`,holX Y!dpaaml"blockqu9]6__[8 chápy8htkadkodhțх c)@e íJelt, ž!dدen*8iy8ívnrazXY  О>reH—܈ې_jjlX@3oa(rktkhb'!h̄0 ''LeXpekyלϋ׋דspؘ8najaxlutX0poۓxdôvPt:OONulWWb>a tӂé0smponentov*{/o4׊/ϊ">qsammآe묍Wo/ulČipЯtomЋHcesnútorI@fliktn%Ope$lebvis`yBǘоsmopPQIalgoritmP]Hax sikhԍlefOtnut8h@7???qleríčintivAe (yvždyAhodp)pôxrastk@idoskopick1no-) ist-logmy`, čaôže0vŕš;nepera"reenouzofnixsamolikvidáciouubjeku určitých životnbsitui h.

7="5xi>3.azykyikultúrnejpolupr!proceselobzePrechodsobnéhoozmer@kúmania j!ovpyočnokoelHsaačínaiznanímohfaktu,esťo(eľov-používaaždRPeharPeov štatikpCu-absolvedincami,vacimiútooh,no`8vitropís9špiloRmien!tyinform ŽQe:ǘol6“'0lalu1"??S7eݗoraďujúoopodI`sys@mu —idsvetuo37/χódusvo0DС pstried. tomEvznik jecháp.À usledokJno-ëdiskrétlogmy@)8takόόόgo/olwgоеstF7qՒqPnebq`, @+vmaleboie;koЂ`kladHôl0mimovoľnehdr(i> šoj񐡰bّrum~aD Xstl*širȀsaddzahhdobytP`opn1Ppoko*`x(ǎxAzkzďv tci ľudihstavqezcithmrane@Havo (t.j.) k hciQ1)b(2hdegraa 3xzervisiahnu+enh,myšl0Е(-m(crepduȰҜe4 qjak9j䄯), áľahajZstvaôžejavi(:tiep<D4,*ihppôvod!xI8XodlišPrerikzvučre(slhobsahu郉175aȀ܂/p>[osobit)!'h`rukqmahylastCzNkkr@reultúry`j`JȔЛhBP, QôznyOtaXza(TsHIblyanalýG"AB//- vyphu7(i!trdЬxy vȞлAjasщɎh苰uvjom:najrduchšpyha_#obo\vplyvňdopĺň@ojm)q(úpkrétX@js C- ) yruhK,A kč "epredA (sAtIj1neoddel"nouúčaou___96879w]6__ont>

Ajeďatoocesyôžuahŕňať votiekoľchenerácií,ásledkčoXžkrehnuteľdou(ƁprechádzQc&ou,9objektívndanťou. Оnz: pejín ľudstvaelJhistorjpobdobi)rč arovekXudalI,(fixovanv mýtorôznyHrodovHOrozhiepe,eaedyinuztný[<<|g>177a0ܙoIX9lmpvzájom0VAen?lobáln'Ãi0eraimn苣Q аייblockquoК6{Primne0jXokolh bimme8 C ՑZemepyȤYPodhalOh «re —le»ezeyHskutoodtripdоniju`(ničda,rems!oulchhg 8(ak4íP` isnstveci) оrgzʄ9latl@saWvakobyшPQopa0neЦ(lubplna vne-nihi:ciYeX>Ό:Ʌoo@b`зoeneęyIgcia»@!xnepkoj077777770G(xthobpxanovbibjXe`hy׉/.о(suniklXlu؈zpžeg)ivmHePýznakH,9qvotvјii)aminh éJ/↱hmí ollógšívlaíca*!:zamaihodslRr8820. xa.(Ocioaဈazýxúhrn(hsp}жqvplAiOyskladX$yyregiónȮڹv(@`xȀOémy)8iac1hntegr @Pkej —erazatiaľšteenormujúceja —lobálnkultúry,redtorou  v hispick8perspektívetojíjednotiťelé ľudstvo.

DobráudeátoaXebolá?jazyčnmnohwr179~a ނ/p>?*oHzka2mvore@OO7>Gdejin(rezypPv8  ostraj čPxižaí,ledi svo(osob skupinovpujmy. A8äčšXu`bpneyozmer._">То,Hoђ naz«Wciou»,olojZinul,opomepe.očasژIzmínivihjH4ܙavuxprocesooj$;ňspoluúčastrjihrchParoegyptskznachar(„žreče“)me@vyGjudaizmuގKmedziižidovOט Vi_aimvalW2bchodɉpitpbojov, а̊qpriamochnPo-RgpýmuЁimhodevk(dى$svHXUŪHomPtoh!uǞ9ebecenth`drAAsílakoiku.Ι0,…)h`ť  (vta*likqprvotno؁x,nutdneš((doa)ôžexaزPystémur肠mô؈AiaSuribqА٩ kaʊe Ѐi{PenӀshmم 8hunformh2:q9päAXzieb;jazyky,)vؗ;xrmiW)8 aá! ze,9q?;akȕj špecif³ aspektyToȽet؄hr`čícobjpívnyYom.ʂhľ8;a1bevidQlEkažI *covtv Pc».  keďé(mýt 9َ :ߌGGCGyp80xncmnȧvH Hleji8yaiaxpnS!kryximerXujЌ7ch׉777771PXv dôvodu馡sutód)ip sepsRizolrX181a ނ/p>???>ggNIbylDzaviť,ru8 p-imJ ope`@viturs,anigTobyvateľ,ťʄdyni9druh(i@lecké inéýstavy,azykovprekladyodnikateľskejorešpondencie,meleckýchiel vedtraktátov,ainimumnížiťplomati činnos9hren1mafiu.

V súHe tamhľadom úprimnokusyojaoti globzáciiošeobec—ko @vot0muincípuozvqterajjiviteaplaxIXebeedniz druhovXtyuH-mäteb׉׉ԉAakjmiersaciou@(,yao`histor eálnebiehaArieskuiblYhoIjektuotročXp`t,znamenáy1budú)`ľudstva ťažutrpYm.>׉҇xplj"1emǓec(om,(oci牧pvyplýzojelSkroIkImnožڇ!í,ledujisesoblhô9Rsahu,0WVmriha er.eh8ktohopobyčajďo)zaujatUhon 2hýbaa@merum‡ɁIۂ(celȋpolRنlet@vddávarí@Yviac- hoppupink`lXx)oíkr؂P̊zhujj<Ȓ racuvhIpoužíPiE0imyJľov.retberņچv(subAhod(nmȑ8ôzny«Wov»Õ]:oWW>GѱдžeyxC@XenXdosiahnutvXjyluč|'aqodcيgϪ__ωϪ_">AkeďžÊ-ytrin"׏1x,lpXja+z9 i:i,íjr9)pOut8ňсaiqy7&,Ipepdtiklad`vt҆ 'IӥG@,_ѕa.W 6pomocxWvah*x@_.baBstupňu3lajkorenq҈ψȨ047673񁯛>I;slm@@aln;o-ohjš0HcepɊYa89W'kXbezpabʸ8ho=aϢχχ ߐܻbhisicjOMjiot0Ȋ'šíןaria(m,edrihdz o@zkeQt.j.ho؏ek ceedurYDobHnоOmڛАЋoyraichápan9vet9u;vyjavaiešjiazv.hOROrgXsamXadkolQ𰡗o/a lok録oІznamležitwl>184prostriedokormovania`ločnianujúcn0atívnhmlky jujadrUetiky;okliG/ψpredpuchdinɏ)ecesrozaultúr*saiadespenXevOOOoOL3OOO/ψOOOOIree «g%а»WWWoWT4WWW/φWWW">pHmehočiasvý8rícxenlegregorov,bjemš!hzťahuШýmššuveSám .׉׉׉׀o/u(p">Vl@n`Jsiteľovaždézraz ži* ľu8vЧ*ebokonkj'@ipôsobomo@n3g9doota,verťdeuim`ybraO,(tvrdzlept aurčubud z}.֞ePn,Xutnéoooooρ?ρ/ϗϏemaHotázoozliP"vantړ''///g/φ///*vyhisBcháíP8nuHst(»údeauo>3.2ȅyNo,bym@ktívrôzQ__"niX,torýp18horЀtrebز9hlnunanoho(t(erhoncepspokbezpeiejed оakty愈ailogickdru8„ČloveozumP“ôžy@ jdospelQڬtyrggg10172187/둰xviac-p(bil3uIpsychikyg?/Ϧww">Zvicayp/9-heďšetkoX``)yѵ0nhinmykojuߒكieb,ebexchľadl.rxmu’OHvysHvz@i(lHu8ozvit慎o__WόU rob,Hzombienúq}onfli«Ύultúrmixau(atizmy chaBäčši)rípadovprieši prospechultúrneodmienenýautomatizmov.okeniaceapoločensko-historické5kyyžadujúbaviťv tej činHeradičnxem0rávaa vypracovahnové,«zombie»árednos vyskladavš` 1íciiqslobodaleboi`oľ*taožPtivorby.<ǁ/πˁ1em"ign="jufy">DémonSu rinisychijeharakterizPnXtým, žehositelilouôleôžukr؎i diktátnštinktovtБWk»,otrva҅XQcimyz0myy. ОCђurhuách??Ds׃ёhí,ezsvoixchop#~uv)iôsobHbliv,znik"i@X9onomivh]Wti'o/ul>Čiud)BdobrzlXbem0ápchtoavokolím —is8odreálmrav#neKHH*é`<2zl:o-„H j“Ș(ískacc,HZzmus^ezvýh`slúžebeodielenskrýerutynPjcibrhkXpotláčosôb.ʪym najVjDvanPuWuprinútahqnce(`gptlakuanaɝ eôzod*knutudzM,ňIZȴľust pxmasv-1onáz z˂wtnimiuvedovplyhȅ0ڐ8ovkažzXchoj188va ނ/p>oǢǣ??ׁ/ϣloveeľ misiu čIkabym@kBp ZemPrimertejieԆypuW)(plrojaYenl,tpnzmy0vytH Xv@jom[ťah Bohodľa ŽɘЀsilșúhmnapxhakutpuZYtak,k8me.päp@äz8(v@u zzJeoaktbjektívny tommysle, žeieeávislýnidázoru vôle členovPSSR,MprečítxaPhoextHkýmkoľvek.
AkizPvate Pdstaviteľ8biologickédruhu «Čloozumný»0omnosťnštink,amätXintel@uZuície,sobnej ,akatke spô ochypracov:`! lí9s@X QjeЇ`ošetpživot`si a`nevyhnete. А9obrajy\utnyvHjunkonkrétny''$8XebXinformCalgoritmiky,ierajúcich?15977P191Zׁ'%8ixvedHzvojimharerHn0vnorodzlo8ps`P (ϖ,;«»)RJpad,eďôzXpntykladq''vxjXlučuuu.В0skúma2arianodp(du–ferenciiWgf3mixahojmy!lič;typ uspP`rebbchádzanetڤȫ`koodhnéPlišAiiorgȝbm.O0">NXôjduc뫧PpoňatG@ m m:wwvulb>,oi`zrob:p«opl9»?odľH@zorH{skut e»eyrač x`ob ۩podmieVglobeyy/TM>vovdetstvŸ)šQx/osoby. Т.j. ia9فdopiatxmhbčeXuh skaz|y瀱Xn(dnejGGG17491_E3GGGGyLytyPdPov.Ή(g(ticJȊkonal jPbig08vahynadi–achP˔0vyplývaj@teórrôznraXmuPcQ___6

*     3blockquoteςςςjustify">Normálnego-rytmi)ysoby,pájajúcejedomúods úrovne,evyhnutv sebeahŕňa:
ψψˆ7>dôveruohu,rejaven@voýchodzomraverítku: i>«VšedržiteľamýYovojichinoch,mohimilosťehobezhraničná. uenieHohtoi>musíyvola—adostZ(torZyXQYrihyláskauIovetrodiacetvore#du0 ŽivotuobrPladurču9uharak @sledcelckX1ti», xXSyb>I tozaXpe1olhuhdnpcion!zmys@éxuspop@iaVŠETKÝCH ĽUDÍ8ВЕZÝNIMKY;Gokl87277o7/ϗ7772se????׆???"3??w?/φ???:uap upRxuinfcRozlíšodmrsamoiilekt»;OOOOoOK4OOO/ωOOOJо(uozaikopiaidsarojXinstvamаtérie-e-mѣry 0)yjadre@cháp{.׉o/ultׇׇIbHomákožކ@ľP3odhalRrôznoHنab (jakvla,ajkolia)h,*!8k,l(e*morhkoíčinytkJa.ggcpg󓿀`dce`r">*X    WW * *OOMAz neznaJsubj`í`vzťahud8k osob8každému: máv QkaS貸existenvyplý8nefu0žoimn0mi!ďmi.ڣihdudePov,vyšš očímyЬgW躊nezodpda!alúzp`uec؄oaWWQo_ejavZ(tarpl0IHi+;,j8uraj,em,YitavbuЗj,oَ9ne؇@ad2x duckvôu,he «iepooo'N@aš7…pOnITvorc@VHiookýߋߋku2eahŕňaYmodifikAtoڤ v0V9تoPnalogKdskIhjs s:1pо ȴq)odsúchybámsledkhrjidXupCmϑodyRozlíškHrema; а%8hé ԢXχCnevmaouzm]Zhoraxbezpr0nú8&x`lsal~íct)dT0udps`,avláštP iuייБ!<@ R0(s tým, život človekaezmyslenýmialógom BohHv žcháletostiach. túredpokladyao,byedomeepodnikalhybné@innQ; аYprípaderobeniaXýb —bol0vnímavk rôznympozornmne Hmož"dstrá"amipimiyvolanádkov.

x visl štatihkyozdehľudíodľ`ypovsporiada psychkaždáultú  svoj`zloč ťtváruocinurgcium4u,častňujúc0P0tqspôsobhglobi.rpšetva8nty?8emikone:vjom胠vylučaľmôžuyhzar`IdoXdnej dvotried:ulǎǀb>znič:odhЛCmop`eԇihouχχχχχgoχ3χχρ/χχχ">potláč Eree9zlhloaj蛴Xyjakxivcov,ajíslušAkureneí;oooooGG?/ϊxnezvraIsiahnutza8atkuRbude'ťoЋinorPpre\k*캣xbezp਷.194a ނ/popώGG">Мôž(anohskutـúvȗzorom), Myistp0ceslynsámebe*eobȎ(duravedom!merAiba  uvyššuv0jom aluči0zavŕšRA!e.vš–ȅ .N*l!ôzZhwwy[uchopIohІむdĺžPtrqa.ʆktoho{momentýberlternatívЦhBáknštinktradí,last1tvvy,omhuňraڑx8VHbovoľpravddobYne-itčIharakony뗀ky'18705x.o9Ju:'??/ϳ">volv «vytrhP»Cviera/7,lhšíneža in(edzivomonaCminymi/193676x;="2"> <ǁ/πˁ1em"lign="justify">procesy,odporované spoločnoHaákladeradícií,ajúakistohraničendĺžku odmietnutivoriv,harakterizu@ceositeľovriadasychikyombie,meumožňujestúpiťoov,torýchȃXdlhš!než΁plyci??=vysIavší`sa;O"3/Ϗedstavhldémonickéhoypuk0hocjschopníXi h0mánadozlíšm197a ނ/p>,ntcivôsvojmuddeleniuodohae됸uúčast!ve<ásledkom čoažHpexl: cQȔ*kr`ejntráakcieosťo4W/ϔ">ibaloђAypvyjadr*@žíámer,TР!by@7ch硐@obopíxp mbk€ayp讀hdosahJ#ť.o/upNj??">Okrem( 0yլypy@ešHjednymPplm౐m «vytrhá» 0obUofyzigvislnstvurôznrogh: аlklbakarkotiy(Dmy[aχχȍqyl :).olkxp(otupbu)*adôĈckX0«@ú»o`š8le(0vzhm)ۗlejq!h(kratҎ7h8enU`vieraGtriezvAeAjeďgllicrokonaٟGhbezýnim|eنWWdosobygׁyiaxhp馈(lebyžad e+viAerspekt, ďalekač{u ž0taJgene1ieAtvkôrvehéiedmôžu⯩zSevanty i)0,podmi@odlišRouIvznikiI҃Hevkultúrľ?77GDzap0IDž2H`O?lhYVrovnapravdeobzavŕšwbovoľnáZsp88m9’m@_XrevahyǕ77i罤 ršڒAƆ Bk0Џŀ30׆bud)rmou.enobjemhší༠x0(DmPtaX???????8ICv(Umyinastolz«vysociviXH۾聩udrX!otrora@rozsb@ujtHkor`תW±8chajiteľovakýchtoorporácií —tqajúdržanosť chodeamotnejlobalize,ásledkom čohoHnaemôžeavŕšihichosiahnutím198. Xpeight="0pt"idth="1em"lign="justify">A primeraneej psychicko-algo-rytmpokolti,ôsobiac@históriirajexľudstva,ϋȋaiblý[, rovnakoႪrôznXn «vys ivihova»ormhetrokárcuskutoční.astɅ,yjadruca úspx človečíyps`iadanky kultúre (lens"rgxSreprodukr1///+!:e@kladďalšíozvojaždéJkacel. topjeožnévedčobjekHvnymišeobecXzmfaktamodhac"príčinno-dțvXviazťSkúpentaoZtȅj)obyvH!majH\e•ougr židovskzmonoQedz úžer0ctvo22218/9x,Ъpeytechnnahdl Penuvym萠z dlh1y-`(viedlmu, `:׏ONulWWb>zväčšezmyš@n0pi>chádznoh gene časxek,okli_/ϊ>XsúčasB0vo(jiO+`koľ(srPrHžadunznyPvyjsuýrobu􀨴ЀpouhtieG(ux6Nj#?;T(naJhs8hra`RzombieazavyprenruofesiolC2ôžuxXxlze<ۂstred0bu„odprath)“o;xoQm@chmomískm膱x«؁zber»ט׍Ʋ/g/(Po`acu vysphvinut bigpmhsp`Ramu8xúňhar(er?ߪ?????'/ϟ__">alPHozv,zťahutr((HRmϒ,S(popula)bYkítsôbqɃah`mci šP؎rozptyl8pťpjт9tikou;瓿o׌׌׀ό׌׌֝yhKalebޡiȌvAlastٮarsledčo0"m旨orȐusF(eojQsim`ۛ. Тiе оéXcĽudstvo, komko(edtýmočetnevládavieraciespopdanhpsychikybezdumnosťibotov,iaľkovoenýchelevíznymi8ogramamalebodppuvávcizvyčajnPnyky,dostalod72u,azvaho «informačnouxpliou».emenvroEreflexov $íinštinn߈kedy0svoj<@sprniomb nedľuj`ositeľPchtoypȋreagovax(y životI,ovšetkobla1fesion@zmuemu$iedx(ka8peniu)* istenȕpPritrebareže peritvtechnici—äčšal démx#(uzšpeci90tú8r`čiYti),neh*zavsunrezúr+f!er8tak0by逸veo(kHuácizpaar8Yiij_6[Tnh scin@lov0s)Qvýber:uďH‡PɂOOhodnotiacRI,uámer0od8 (inkt minimu ôleomožňu!avikažIuHzahynjetAchz邸1aeťobjosfé0 X@jPvyvolX!ch0b200a ނ/p>7΀gההה">Arukm ohtjlobálnXciv`X:ؖP: sqzáp-«naddí»ОhQ,q,؋Ҧ0zotr)snia>VµCodmienka`jȹ9`ucxhub nasln«ČernobylereᩨiranHLj0YaHȦ鈘Kďm(ai n8 ymdoki tLiIaGky)9`1Xky.o`bb_ߙߙ24183201'$O76 ?/(WWopačٴHpzo*iaگׯߦzvZ_\+ickBȔǂ)ôžuťjeɒdô!k Pvo載r0mzope aEtó Jrne)*,chemektu҅vytvor:koIív9>R «lb»300582ǔǀyoí80HТаso-Clogqmeae"nucutuqxa,h`z#uibly,Xvykل1hórdoľahuzavretspäZväzbk čomuhi žeo-maY«rasy$došlZeߐ???31402W=3????; 9x8cmohlokvit(si-Izmuwwwwwwwuýmpôsobom «mechanizmusrirodzenéhoýberu»,ungujúci medziachožieXdopusteniazťahu ľuďom,ubíerazositeľovvic*usporiadpasychiky πyombie.redtýmieúchrán0niajxl`pohlavárilobalizáoiblicky,torqtakistodplyvstresu,eteemôžui`uvedomovať, iálnrozs0ae .

Pritx8≀'jedinzdraebm @repukč"eku. dledkuo`8ovéí0typuϏ, ݏchvstúpilPaestu „zbavs“ iluzórnoumoc@rôznxrog,IŕhA;/oni,䀹cHivoteťs,mkaz鄁svojpHkl@koťB (poi8Rstvo,id i0a@ončí ča񃙆úťHražd8piymdta1ih1d(K=lH /hodnotasebenB葁ič},}buʂ+ejsmerУlo1)*ϚϚϚϚϚϚϚɗ`hnkXormxnnaq-alghtmkvPmcelloqX,ciȉgenei@xvtí.mýšľ1.ցhg??:204Fa ނ/p>,.j.@ arR оnu/eI8ovo-m@וווווווАkta踠ek(äčšipaeyumelhrč úzp0fesioub uoόό321105πόόπʕlen3K`i@y3e (`dmnašvetpahrqprahc81jeožG324856x)asypávšetkX`jejšíȇD#yȈP(ntzϒvelí dôslXohpnl?apiycvڽY/(láčmnPztlítokmH`us Gkᆨ*nevyhnuniablematvedܡ(Ⱦiaz)KHiϟϟblockqu6sTXe štIure mimľneG33083P207 

A (keďecb8eW"c@dzQcɊ/lebjvukom9e??ky,budivšíiumoddenpoloksitázkm,8ioavniacaoj8et človekupodobprot$ak0pôsobexo,qmáPnavpladXvotaߍߍߍߍߍߍߍPrethevaujۊdHzveZQ4hkrzeojJeUMohammedXtakС0oiuejc(vtane2)Iceleaoblek(ociogakem`. etaza:0zmusud`sebap «|zmom»1rodz8(И(XbTfyz)o郐broj8z(vsXorx`rehlb“stov)p]úč:k`y:i>následkP04hRp٬ʀp` alkoh0(-narkegracPpokuse «z 1uomocvplyxdrogitropvecí.GGGGGGG@To{o:OONblockquote6󃗃(Маtri iHgllnadejinoc(ajjiviAurčeZ0xIpcdsPPl76ybА;ýk1mpXB0j8vantoch?RОdpЏnodu?'''">VP9hŔ>ڴo7koncepǁ,djٕ8lo- ,{AjmxontnapísrrusjazmAokol`XspägfunkPraǕǃǃam!(a sXxpcxenᑰnegX8čoou,bj-zťah8ؓazv@div><ǁ/πˁ1em"lign="justify">jazyk —rostriedok`edania uchovjinformácie cesochozvojaultúrysamoriadespoločenev.3.3. Č*a živéhovSbr(/,Eiá><1.odsta(blémučasi{gggǐǐPreteoncepckxbezpeȃaajIciiPSSRabjavilaQ zovomdob(hó ľuvRuska,eďԔPhiiešiorá-svzoro,@imerane`mutueeurtq,akxujúiIt  vzšaPmietnielenqenP,ejt蒚o`e last؊xodraze8textKSBynohýzôzni yslýči:Napís@@y,^ýmm;lhHfPzopXopiteľna;žadkladoštin"podwwwוUvediemeagmxdzQsly(07.01.2004)p222PoložteHtázk7'''64243&8''''yčiôženapXsamé,omazykom?kYokáž,akzna  tj, ďDliľjggg42737e9ggggypredlohy,ebo79'30@amizv pjieruvmiІPc q////)38.1////-٤á:údj436637zaPravduPrvin@anci64454Ow:645162' τʧ:brx)Samoz mhoYrôznorod*vbchýbٖaenomragmextumné väčšhytysvetlhkhouH!tupovalAirnetovqó`vemociol1poryve:P«ušalo»mimo#ozmyslevôle.p,onajúczáaXodmatizmov,n"lejšihnež:"íšiPXklávesy „zabal“ЀȉťvpraAvPЄckyqlsvojKpevoaubli@ciu8nnia, Hazpsiacchop@ӱsPtrolur yliku,@avsюpunk9,tvor(PzúrovňYpsychikywככ4577ߛ5׀ככ׀q/iρ ցoooohP\ɇ؀@zoro lkult оvvytomue9uzdanlivúY)vyjadɑ@yšlienxvobec0uznanrΌyr(ri,obbȠveآ[462956x,azu` tkXZᝨhؗmáuží:  1p—us#i>(@Xblémoty#aAyx0@ra0𪑙KZKhrroziggggggg`Ohpjtys@zamqst 1om«šky0ov0iah a!!a!ru؂uiaaspamäť, potomaazykovednýmixpertaPčíta «sih,ôrazb rozmiestnením (kdepolulynule,뀘pauzu...)*;leboeďnapíše npečisto»torý!viackrátrva,psňujeobezmyšlienituatickyapis}redkladáq minimXchýb,tože8t0odh néybopravujúpi7onceptudoHempláru „“redos.

Ohľadxtejtoémyásama:__^ulggb>toku4ok
ú o(ꓘsomQ8v odobxakhؐdo)ioôznych život`situáciíxprocesenterakcomúrov!pshiؘ`ia;oklioό/ό>о@s1zťaamYhoubjekkom—je obsahu (Bu)forme񀾉aniavy`cov(Xebaڎxko))/77πo4/ul/zV súpakprHtuppublikoi(lncedž237a ނ/xeriy)KоQqočenspn0H کiPSSR q y$«pr tex1»:Šر]rsڝzúčaixhXľudia.paždz ni蜗̂xdi|l ,#íkɢmuPumelozQvyhoƒhP[aȖin)xzPáh6Xsnildekvaochopiť,oli,straň8bjav?šdop\bk\vsaj-štckcha@u.ɏ[slmpzna,eؑoam}dpdz8yzoat8ruk(syPopbory:tieZtyaurč҈0ހiʤǤǻǣǣǣǣPri񧐫xívnywinKEzaväzkaА ažȷ\nuhsť reXAťp3ímôsobjcaporiadreuaЁ)ovo؄kréQužíBwתת482128׀תת׀x ̀ҨreľcovYmeb zydsekmiebunkڛ8`<.;krem8 uΎ,liošxšívkx0iaʗ6CТ.j.ImusexyXŅƀakpoْ㉃0ďbu8dt~kojbožn`{Apoblémjefytroj[exemplpOOL7/O/OJ!n8Oažqk4íntanXۣ]0-ōvyjadrdyšl okAPm t((jasaminim"y(bon0Pzl@asQc A8*@e{xtajvysCd8'o___48993w]9__ont>
8m.

Priakomtozťahuolektívnejráci starostliv0i všetkýchXúčastníkovvotext-rukopis,brajúcsuvkamiavoji st`nkaXxvlepený lohys poznám@doplneniyiľudí,HávalPatočne či`eľto,byYzákladeejzdaloya «haldyapierov»,`lovekvlád(trojnoepodQuovaoblematiky,ohol (bezca!qvorctu)písaťovéxempre,dentick jemuaymkom.rearch`oXpoveriáxen@VPSSRenzanixx8`riadp(vmyslepesnpouží@obsgraQHb)koášhokriaqz ktorécitfragmumea(lúktoluZiPk(čítryozhoznodušilbuqɞA hoYomkončPúbo8ovSBeasebeiriubotdXžd0ny0jexžjsPpky9yb01ajedz imi,KdotpHov-Eoviet0hH)Оnjavl(á ť, žeau؛09Hvicelejnež mýšľxsvpm оmreHíš𕂛yzeúvoUM:e6eߔߔߔߔߔߔߔТоБHk`jl`úPQi:blockqu6[Vxazy؃ eoncepciepolenskp@jhom慂azusíxjadQkPt7vôo|{wul׃7b><8u1"??оsvojs!d`*ve0(«nPzásobu»`lýzodt@[yno:hknk oooool3ooo/ωooo">uoxfunkduriaoo|/uloWWo??ׁ/χ8 užía, osٹqvemôžemienImooo׈ωmor zl7υυgυυϗ7υυπυυυυʋeno4/υ">gramatštrukci skladbietLJ240a ނ/p>WWWo//g??ׁ/quoteidth="1em"lign="justify">uvedomovaťivojektuálnemocionj-zmyslovéaladeniX podporhootrebnýmpôsobom,z241a ނ/xvex«م iHRuhdouǍǍǍǕ/ǍǍNaruhejtrane,ύW蕹(čePJeU4dxne"yᐹ`~adokážeproduktobrazipdstavy,torys0ik0momenetnutiaaminenachádz:d0ledku` i!ýRNB -ie; аelH胝grafománveľ(ambiciózq, cky0e úpAzd ľuggg?6בorЃau čeRᎧrmus01rocesea (v`tYʀ`ov)i>0c{zo╰navzájoHopĺňc53192x.lastvďa0u!b@rezAklixyiblpo-marxultúryGG϶fGG@PqznaٝVyןjedn0ubjadr2myšHnokpák 8i>Ruskéazy00h0orHývoji)eiA0tsittejt ,0oblémov,QjhYIpIm`v2QúHym omy8rô spevSBi[xt. zxuhlohdؘpɊWsioPhuocwqx:pohsaamlčdoptoč8avplxakdal!smerHkQechRstvaivilicii,IC1ypȓă Hrefinѐ˕mohmínu, pоv–H>uuIzly"všXBodatpm阸Ⴞǂõx8g`i('elobw,cu$o ý̏Ն`sč(e)lo-)ϡG"GGyFHYQ4m)Hšci,akung!eҡji:každxna)pavyyӉ''''''' Vajantipodob`yeA9ulgárroz vXyš` _ZžvkapvP[mďIzabezpiim+8T)b؊X "eš0odspouží^`sx؍xXkoľdesxp!d^mu@yql@hRiacež45ztڅari0 trebшr1khauz{„odpᶹintelu“(hdi-Xartia(Mk2ej???????8ŽiaľZand@uQy0˘;,bsneۜ2eýšľkhnadkami, saridržiavaovojomaždodennhvote,kieäčšina «obyvateľovuska»,Ptá časť,torx«jeačiach» vytváraojem spol0nostisiahnutej úrovniasov(všeobecnej)ulty.akPíto ľudiaúbeteefekthchovy,ouodin ra2detstve.oItomuštandartu „čistoty“aepaví Potikladuný{eXvôsledkuhJehoplyvulghсqtokdalXH4u7i ťamhnoždruhu, môžtaťjnohȁH(@eɇ0náakoľkene`cií.

D(jazyka,ínz popetsÊsЍdporu ur8-európskyzdelr𘸀pwti.ϖ(sp(vajЎoebyelX8ʊjahrickЕiháp Hč8e`j ///////(Akj`vice 19.Xor1opovrým+om,peedzebhuprňvyjad!fcúz{ix)`xeXrupoevPctmenil,ocen@cvybHsPáЁlaЅ.ӃWm_]enx_mrimloЅvynla:xjaQôznHd0integtu9z.ڒkciza  vhst𔐍`ʀҀIláčim8vAPT:ztoaspyaҀ냁Ȅiale1(vodovJ iQduklon( ivysoosvi0XmZdomׅ243a܂/xaX tsQi@ľavohemisférnymilroceshntXGsiQ(%p؛ez䁺vzhмɄypracbrazYџy , .Е’Jl*( z Xenˁi񀈘ľuv@oma zdvihlQsálhierarchiimpHioňienlH@lastýšľhonblockquote6T`dkPi!okremBuXkrét"a ˭SzmyseЏi'#niknuvšíPxyonertxraväčšjeȦívemžšieϡ硗SЃsu>iejȨ4Hsubkultúry:)AozádT2kЁsortir»,za Pힰl;situhozn`uYe` Xbudť. ԋ`odЅ$r9k8؟!Kpovržlan@0 m (v!ȀHHhajzel)*.eďšl8z@iatuhQx-cXlүky5vr@XločB1e8a0 «totaQa80xsúčas(eutrQY܈3o0ǺWǘǘNi؄(aôž(pýt38 šk8isláiáha?α:y20.port mestаJytďa8sus k8yňohpX{hod hygH@byd 1šetkjAch.244То m[skáhvzdelan`\픙pravdu,[ľrchitHhliticxuskut n8kuAovývby,8javilљؓPobydl9ahchž «chruščovky»:PaletysusМȋ ňajedz0ytvoriaconickydenlokomor lebs`prézvyjneázd⠃sumhJ. vhXsvX vzťahumePného»ýva0.Δmءq( p`بpHhnalpprijatHbzobapq@mpôvod I,noznaxeHp؁termínu ]`ououhـntok!Avec rhXyap`npúpIi.WWWWWWWQíiysliAklad&««@tiahnu(alasekírxHodničho z8( `lȈPpoci8ezaX=CovHmisudkr(0mHuPOeNx|zdilh(m0n(ľhuygiHcZu9qpunohýysvˊo#H cher"@2ٴ٣1Xr0.akxkg@rozmýšľ(sevmav뙠zr…zP«ׁH»HajväčšȻqvhnyjadreniemyslu246
Protimtup«horlitelia čistotyôvrpa».ڍuhlaohXspríp`iadneevzatz cudzjv. Časťzamaxtotanoviba 0časnoud؀raseníYdomvٕÄGQneglen i,eus8byoejMdruhutnminulktoȘdňX HšPmuňuácnili.''''''' odnáš@zorubsolútniorc؇.nechápu,noh???8/*GDjeh!ricٟvojiYuj`pzova;vnatakEhi|zď)`etk(Ohvaa`sٍ\}φA"oHnajmä0Jۈobohac,zširicK8cmožˑ">Naje)úpencamiy“íՅWWWul__b><valu1"??XaKrobdobXexP@@bo a7o3ׅ/υ">xľ4tHrobylXš@dar+JNne_Yo'??ׁ/ω'''̴"hdؿzaqmeHvádzavot)litianašaulrawzb0koroelter 0g!edy247a ނ/p>. Теapýmajh3globálcivilizáH`n"vypraco k(аfôzny@rodm8používa8í؁"eCy:Aoóp nnupo rePan ,XčuPrabP`;nоínyPišz\ovkladaapöede@!discipluďr̈́purigilleb<,eHsxkonprukc7uhtHrIz llastpȟopakujúcam@낗^7ooo7___ϟ___Okremho,pd ob9etnumnona#bežn\á, аq0䖈novaž(zush,iek HRedš(x{ turkPgrofsk䭺0ہ9kQp[@vojouultúrou,rátaneazykovýchrostried.Voýsluzniksituácia «nielov», ktorejyjsťestouvojlastnHotvorbyasnoveňhoystémuuskhorlitelzaečiHtu»Ȁmôžpredovšetkýmwr248~a ނ/xpto,eboo@eľomjelápoločť>p"1emА)vôbececíti žinúotrebadaX,9é ľudQvykli:lyn,enzíHdiesel, špirs,xkohometrhelekna,rolejb1аutomobiIaša,XmpjuteXHevízdimagnHfó Q množsn. Тоеstkdho , —znam0konktny deklacií podphy z؀eqvzat0hjdHnuekciizhní؃ľ(ormálne-lexikY1hQric0pxôvodkt8s*)vid8me:OOK@gOOO">OtázTa8 ey uanlen súboraramatiku: 8maniochope`Amyx-`hodnoqokidjcháp0xvet@áeohtv̋6rozȀyhHnedáoooo">A vrQobdaP(8/ihejhXbleJyvyprac:šdartu40e y@节Jytetˊph0adef؀mlk(9o0pu)*@;bolihaerAIRd4"dejxgjggeN`as{noh0\xobnhxdenno-ps gnepnesp0vn`emoci(nave8{i.j.drɌCímčqebiehJm A)alqpPbehudal.áx[dXynajultúra3ѰKcي0zrP jlepggggggg`Tajrazus1bem2reč?úvisl(Љá;ph lačív (0po(ePeľnipers#odd(.)AɄ>ťažjPkvô`تЋAonm«funkp`菩»׋249a ނ/p>`+y `ĺňdokumentə0K8`i锈AIoti»ďmi; аﻠ`ýves[buleоўqiHémpvari'6559050x.i rcYga#cnpádzajȁBľadou蚠eboenejlahobytaminui.opصij׷ѹ}(p0Jcer">3.3.2.ʥda lasXras19`uzel༁ekoi ú8حyAz isPjozoba?8PjmäDi[ógia),yjad. А8PcheliӀPׁePeobecneostupný,retožeeaznamenao „Výkladovomlovníku živéhoeľkoruskzjazyka“.I.aľja.

PY,stcdnstvaezrozumitch,dnoducЀmyselalebošteoršiepvádzajichomylurečí textovúčasno,Yhbyadinovudiťnesv najbližšejudh"ovúultúrulik88`sicQlHra)y.však2tot@eúžbielenutočn (Ym nérátysaminul)j0bezp@:idesvetachápa,j`vyjadre ,bololýmáma؃HQoYcivilipcia҆Xa+kázalahkatastrofe%yяH3ro1917, čouPiؗ(tkyxšť20.toria251a ނ/p>.И[PmiP'_yodarh@o___Z},praviacuan@pؙ{thzprogramovpovHch?tídôsled0neefekvzjí؂GDeAk emkúmaozpPhi@xvoj6684012x׎hԤHhSXouve` maiál`SBAaneid)pitolej@pPcekvysvitnpq@el8ӀIúbmatik𨲮sôžu@rývIpimHtr9typj:/ulb>Bpt!vyjadruaojjedinrie-infor8c`mieryOOoL/u8Ký  ࢸQšmnožstv`odZodnpôvoX (4nyhčmsoby)!získazovovvzdely燏Vs`ikЄ1šet`yieΈbyzprY!mpol3ragmy;0dielPmus iomniibkol,uďɝxbort9ťou; аoojživ:9pȲBrimednoo71h@ йx@sS ӈ0ʨǠsajšOu???????;пjsxTHa94jxpisXtH`subjek0vXobr8zz@avAdRzhod?禯/Ϧ__">nadtr—jxmiami,ľudí voriacQ}zPciukupinu, nachádzajúcuapoločnosti;<ǁ/πˁ1em"lign="jufy">naruhejtrane — objektívnymibraz@javov Života,ozťahu ktorýmuey psychiksobyúuďnformaiuplikát`(«kópiami»)oho, čožKexistuje,eboredၧ pí (noetrebaabúdať, žeedzigɆeejXKstav sebeáchorky,Bchenie-stelesna/Wۄoq možné)gggogd3ggg/ϓggg">soɏSokol mi` kušetkyviacvýznamo@l@m kladhníka\proceseaoaniairaďkonkrétn +mnstv `púšťaPt tȃބom (inake @nPtieӂázd(bezu)*).o /ul>Ahaždýek,cositeľHjkmh2svoj «», аremxQX yramati1určup*0rQústnaísomirečihuxriad҄q»ߒ254a ނ/x,ppžz hyXraviť"řmajom䆈V2"je*iofesiou. dôsleAzohat«cenzú»G701905xxPidr!!)ߩrus8“Iakcii.I.ϖg:bieeekancelársjšxdartithXbabX@8yšlienabsenciuH vyjadldno(rozumÜfchwwwwwwwpNoxȘ1(ْo"tvorofici)edy.в veP(vkoVDaľjp#nȰYv(RRhro0jxlte: оnيúmnefalšSzáujmuja °Rodiny-Vla(ɭ𑘁pôvodzánska)QonatrilniPqškô0Ѹ`dy!rox. АpQbД (avšťk¡aokznovuvydou 1917)e[giolythekPвHťXyx jeuev@yhod餷70856bxAakáme0rmohxienVuHotT ӏ(oߚؐuhmotázov,efin"Ph (аX1Ьx)),jvylučutoCťkremYϡτg@hrulapecikhúlohhejiGGjiviliI@ajtragejšíob hórieketrospdmamatricuožnostíokulobálnehoistoricképprocesu πu Ruskejegion:jivilizácii!19.očí,akbjaveniea „Slovníka“.I.aľjaednoname0ozrievajúckrachu tomudobiuvyskladavškultúry҅a257. Т.j.ým preovreteľ)star0liv0ihora budťnohrodSvät@i. Hpeight="0pt"idth="1em"lign="jufy">Tothot máovojoá eúkol, žereskutniS0órVý9ovýd ivvkor(zjazyWUúpQs0ilonkrétnuisiu:еtextelLmutnڀa 20pvsolachy]znovuzh@a"8'"p8eWWW72031oU8WWWWy!štandarthápasveta,Hbsiahnut#oveazatkatastrofysd1dz.eraz(žmeovak faktel,Ǥ¨hajڊla@m1aaj80ti rsúčascitrehl77777771NichňHtobyɔyДcxďalaozvíjalaez0z,ș@dhyPopinesprávt@ic@minul2neoli8vyhnúťtátYi; аacyh (9az)*pobvypovai!XȂeʂ.k'vnaQkvX`om,sou.Ў)úhlt҆Jzl1vItǒǒǒǒǒǒǒH(cky[:WWvyjadr oǎmuω«exHý»wשש729869׀שש׀xs a `p`as󆸣`is hstva))iblPrkvYsityxktnЂ8btchx *sHWouȬG'Yodž Z tua-centBpˆRrvo1hlíš:pobecňџPegórií:moduch,X`, (ranalógov eelatty:atér`iagrHyhv٦Ƀ-되pum)V6Kzaznamena }upojmyԻ9yIobjektívnpôz*j#vždzi(medz. А(@„;,ȁptk'z ҠF8tu) hpečQ۴BproblémxPumožňsiЮ@XaiHisZámeru;rp>yȴes`8boSuRne,ásledkhB:hĺbBímpHB&znik+dôoknejednoЌȍiaminaj^R y`$%en`voalýva03as,eďgavʳ߳߳߳ڂHaťazdčíxmra=impe衈alexHrIII!2@hlP`hvadb 3pncaikul,0nceznHAlice,oastolenia štátnostitalinskéhooľševizmu.260Nakko vtkyroblémy ľudstvakoelku každčlovekasobneúovojejoate  morálne-psychologicooo73961m1oooox,akkážemeejednoznačCv chápaníetaákladeQán„MRAV“.žprvpfzIítame:?.юobec,(a@0ic0leboz dvochnýhvl0(ducha:ozum mravuvor[(dušu:yššomý me);...»Т.j tomtz+nidymedzené(j,z1ša,,Pľxsk@milosr sť.ֈpôsledto؃jexžanimnʂli 2R0 očeမovavovϘ///74349G-2////*аRn Xok,??rie0ɆImimien {s spät.ne iY inekv9eztiahnut8k objekvnymʀ01!mprea-centr,eď󖞃vPuPluHeenQapS.ϝߖߖߖ">na"e”(piat0vidU!erojxinou: 1)ze, 2QrterazQazýxbioktPezHstr Pm2dup`*A)3)ma)ľ#+`i8ihmoQtelHvádzX ǎzodXedajúcem mulporadn1musbyopAé:o)(D—ya.I.jutv()@jomHk (obyv)*"59483q, tovr ߆ؗhúhxa)yôkazn@Xsvojiˀ( Živoʠ?r@ytr0Stavb8Adruh)nepa0aciPXyodkiaľ{ Zҁ̖GGG76866_E4GGGGxNede 1informbsžňyou8psebmm u>8ý.Фa rj)ústaKriH), ž@?795125ymôžukpmy jI{olcqŹriӍ+yP9ea nálZ/bAώ74odcmozaikhPgʵhérie-+ác`ry,怈 ̋нp,u!`amo*mvozlíšs"@spvyhnuAozlyAJo obsahuôznZXovnVýا))žipZľkoruskzjazyka“֭Djvyja0мci urspek`ikop. Аžd`ҁráta Rxho)iц@ špipi1procese:A4ieveta a udalosti Životaaväzujú ľudíreskúmať zmeniXmorálku, čo*aohoýka,inášajovuhápaniavetPtoečiatkomhzávitu špiyozvoja. АUa e procesojEo výydkvalzkaždBčespoločnɅžpstvokoelok.

V súlad(Quhokolťotandart׊vyjadrenýYSníku.I.aľjJeás:ulb>noárahn*ýznamlastXctvais@pamä|leacpkHhodn(zmienZbehnuvší(učasmuobdob20.ixkedynohéBbozabudnu3yseluhJQnjWo/ul狯"6׍3OKAosledďal@Xet{prípo8osmerkravde-Ipne-Skyl i@pdô1itiky «qoisia»,antier baYlje,a (ۀ)lobneuߒߒߒu‘ߑޜxterXb>3.3.3.ˢôXqr(boncepciiUensbezpсa8!3ߖ(možpopz!skôrved'WW׫Ոmusíj,pkísom,xaj ú0aokonkrétꢠu. Аgh˔ﴅstád`upn@AsubjdviYod0koľj.h' ؜)iehajúAris Záu7/77/// mym(kúmZtejtoéyDЎ5//-z@zok߅ul'w1?/ϻ77">оest@tntu0tkýu;/7o3o2ooo/φooojtom,ICoxʕpré»,ggggoG7oaPudzucQuǒ HPxa!edstavRٴhrVPSSRoGoooheuggeCELÚOŠETKEJʀ ÚPLNOSTI"RRIjedfz@oXmažd u'ׇ//y>Poďľui!pْ烿KNI 2a uxvníCKSBcelJlnAdetaipqqiTňčšiat,tor púvhtj"nHHasBhi?Hxorickse#mnohIkaýzvy súrevládajúcouäčšin`chápanéak,koreba,ásledkom čoho ľudstvoj žijez.

Еšteiogenes (оkolo 400 — 325 pred.l.) odilotedyhelénsmesSpe266a ނ/xcezeňoažatýmampášha naozpačitotázkypoluobčanov:XPresOm?“,оnednoduXdpovedalHľadá)lka…“ totoȐTťmmy,enprosPichenadzalk,낀byYstav1o꒱i핡ia801527x.ΘHkonkrétnEésumeQdoalԌ)poHphocynieZlpbjektívny`znampm9jqevyhnutnos8svoji@nvXmňu4ď??írýdetjpripad𖪅195;1980usiaamät kreӎXHak-daákarankinyčíňa ateľi@Aisas,om.փheIzorne-v8ovdiev0-miantkȤíkladspvȍsax`trHobracala&Ivrhom: «,uď!»sOJul učzȡočceš؞0@phipahkébez saniXtuQmľovvrabc؀ravcnYiec,RtlxH,PiacIexencii0získ!tih(abwultúredeizmusa`), zb{el Jcemn?»ǙǙǙǙǙǙ">AkenǓ{(prvɎ!i`dikovhJariddnrčmi(Xa`aabRie (nadovpqsúčasiPyžspٴذmyje;ʁOaHpv 8:ǃǃblockquoh 6k «Strsetntuib tedyt`psychikeOsv(–iduaticky-vHm(@«xbo)*zpцtkybok(zpe všeobecnex"jmzapp8ujarob` jomLIuniAtat2 šiokruhuncíOOM.WWS?_W_WRАchsitu 8 rejavus S$iPľ٢(SiT«jazy8O0954'9xpTťou)Xbudi@vU4najplnrpjxejd8v`vzťahkWdotknuteike.lou>ddehimМаximuôžrxpp ,Q)emoPlreyvola qroblematiku
.oypracovávaťhápanieejtoroblemay detailoch vzájomnýväzbách,evyhnutpreejPriešePŽivote —ousiahvi@lení,toríúojainteresovaní.270A (peisťujeme, žeforizH «vHtkoxálndnodu »,jadra-centrickéaleidoskopvidsv,э8takisXneudržateľ.">P1v8–ietbsolútnymerctiek lektujXly:xila1vždyuď(statočnápebုvzťahuonkrét҂ežitxiouaoberty človek.Ɇ0mixamakyslYjehonvyšQhľudpodľa akŠhukazov,značí8onV:ulb>d:ojvecou"p@vmo,xímá,oځrom߇GG߀oD/uX߇VGkielu-(1čisHuy.(aaj0ity kaosoby)Oý'825352x8yxeby. Т.j.ladYzamlčgéniPQpX»aBohopikomͻY1+iatomuJspol"`júc`xosnhrmiex -zho׸׸׸Ӏprave!t;«odhadciecu(pojmovk#hPQׁԃHkvôn҉doanguayzdvihnutéxinca.Аsamot@,ok߂,ɐsiaýslk'?W/ϧ簜rodzx"8votpľ`ňЁ(javilud (durčH0Se),dNjeožnýto,eboSBasiluvyjadriť…piatAmozaikovaktor8akultúraotláčaibrániXirodzAmuchodu neproceseospievania človeka.І[nakoľkoHekanujtradíciiWParizmuYi dpoklP ľu,ezo08ich úím,dOhoii 3a4(všetký modifikáciach)сu׌׌mu犲naáedzneo9obecňBYkategóriíPojjedinaté-informqe-`ry`lyma`môc8ďPusku"ppždým`pveaӐe.onk𚨂1tomtospektrebIxčokôrvePrsúvis0imi@lpzopvaťp0aer">*     Eׄ273a ނ/p____>KRzkujhspätos 霹vodnouahŕňqcobjem šhbleȖ uȍ⑙eJsxh,uzväzPmonografiXuzamavoiopdil{0"Aarov`e pupinfesionhov,acقis1a.ΗX8struť @bP5z8negarantRznikuj cháhpodstatytkp"ok膸s8!udء 7V lrs0bas(pilaycepxensbezppBHd0P (aj nR le@hӂǏe)avytua:ggfPav)rozhiѼȮYxyt)mAohs!pggezaml c svyvalXtf7ٞtno-obra ktexpN-e?߉߉ۉǒߒ߉ڙ\«о —`»e š(dgbubl˶po hocaAke.ִzcyažuktivizm𢍊8lebo`eka,tup"e1 ús@uYukvi97qa (9z@m)*@G((p@dpokladk%u;.j. najefív2!؃@ Ȁ@ ú>wOwwOw">InQačha(áčЍڀ,:vPSSRašҥSh#mGGGGB*osob;chkYkulryabmys0R2yísoєie v)hiIa274. Xpeight="0pt"idth="1em"lign="jufy">Neosť z ku?8הpo˘ оl(/kvIƒ/(@0ho`@yvojaydod celku䟀neeci:ggfuloob>8inesوx`qzbytobyvstva"čítlvA~h`ledkčoЦ?vznikPsuΕȹsavybezp2skôr ájomq]hs`p m%.iepgggybyzodxedeϓzIYzip.֞Xom`procesɆƃg1ynevyhnu98Bсbl9čejno dí,bdanlPpvidez“PSSR:τWτkaždé8lr_Ipodumanadxm,cso omo/ul>

Vzťahuuoncepciiensk@ļ[HBdŕža-j3exprácوXmrioܽ7?'?_'/Ϧ'">jJprv((sxZɓďrap-eticlh0螘vl8iktora@>vinاBohuߐoψψπψψψψ˴ш о` (٣et()qajakužiyib`y ho`䚙siu! ț?퓾vߊߊwo犯''"TchcءV>ydɀ d'môžukravoteak,ko žiliotretnutia nimi môžuremýšľať ŽivoteamostatneimoateriálovPSSR9vyjadrovv spoločnilebkrý`d ľuďmivojehápanivetaaktoznajúprávne:eichec.

ČimožnéiKoncepciu`enskejezpeakXjBohomurpodobeejqinak —ratš@arozumiteľ0,xžrobí2heraHXzlení?߈߈ۈlj'''''!yPodáš@zoru,nstvQkov,torHšodXv9ublikácvMladgarde“ článkutunac:ýtusre ta?/*2756a ނ/p>,a úpltačuHcobyibHavkutA^_p??"1em?=InýAa؛mX@qednvoch:77ulʒ/">P,[)yholϦ笣Px8a번vm0a+salievx)anXdlhu`iвbhý؁ivinӁsu_/o/u8gߊߊТ2:>fъgg#výk^chyb@javjýsledokadémonicpýysebapy0v*@ennadpGGo׉">Noj`odexnezbavukažhP؁ImȲišed!?? 9hhcHdAalnatívzá a)yqd2vyriiply,r)huldavo-epárnymQkystmxistenpkono8d@rôztviacichcharрptra0cií  «zasvähí»redjakoztmno-cnXPtkyjihorchopCŽIVOTAREĆNENIA_____">VahmzmyPŽivotaublikIаo8dodnesho`FáwWja. Тé štruktútextov,Rgra!khoc89(hchzُne@Huži9irekleH,,,99{+"ti(\o-obraz)pe naraȄjmnIm@iov.֙#kodielp0gPzl@obyv:a`it8h8získav™lnucoOooÍe SBIآ0 čítjзŇ očasu.YОnipdurIo觖práciٯ8ezr8"lu)«8ôsob(abehne»,YzahY`mljXmhЗXzvyXj逩BpqᆘhfPz8`(o@@Âs ú ٧nlihk:Sformaozm@dio-televívys;Oa:rsusXvxeت v(zode mhona 1; аvxp`ológomjadrMmX8odmenéeprijatiemyslu,torýkutočneôžeravú8íčinuepaaskovaťl@mi: «dlhérázy»,nelogickosporiadanviet ruská (neQenq,XčeY)*ramka»od.

PriakomPprítaníebehnutímIv 1Hje @merXzornosť оdvedeodextu informaýmdom,Hichádzajúcimvonkaleboevnú némuonológXqueڌl8Pmien߅/i>Koncepcplejezp8xti, —ˁTaudx.pojHobpseudoreiózny0elp1-ôv(v jednoducho9o@piteľؐWWWWWWWPAvšakkawpiu ôsob„leno5em“»yai>silouôleX276a'&/jp>ȏupneaáklahlckérozborP(typ:raďúvea߀е;RetyísHovpinaȀ,P9čy4),2etkyPodseky,elaselHo um. toۥqtno-obrazQ@nožstvajommych ľudí:vyjnajarôzP*ɩ kazupanaz0Wvýber-fragmentárny'm,ča`oach,͏Zh8yvypadáviОvlasotv\Wah@8amäťW86888277xGp>.օýsledka č kXAnekhtn0myldojemnom???????9 x pprd:Yhiz, edymlvliuk nadhterimiPSSRhoiac0'ehlú ťažЮǜ8)áciur luofesiolnšpe`lisؽɚpj2e (рXoľkýro)yvrac8KSB BшKliڣoDloyda?PyrieQyživXblov'87329778''O770iPhocijQXbozu)rav9P8Gߘߘߘߘߘ">DrukolsphýmKoncep8lenskejezp(Bdŕžav€jBrdۀob{s(0ˎ갋.Ηsam(uБhCeQXliP*Iín(t`葙<,#.rNyB`隠ԎI)obsahuəho(i`zna,aga(*zamld(Bskôrverej!OKjؑҧhAstupyʝhu`*׋ҋ,aJn҃úk1!0ׁhIse+Qxľahšyiubjívno-xvu`i>mia5 گ1耸eVomŕtvej dyHj{d А.Suškinažabu؉nzSaaHaop8,:>HdhalcestyY~ PmehoAzmyslu Ў!umc.Դ2A el09ax???????y">Najľahšieoajúí,torýchidensveta —ubjek0vno-obraznéredstavy Životeruž  v osnomodpovedáuKSBkoakej:@stávam2len0ijaťlová, týáskjazykoncepcpoločensezpečni. Ťažš Žsvzdiaȁ od xpotrebubulky279,a܅chápa. ƅhpeight="0pt"idth="1em"lign="ju fy">Таktiejeť, žeHephicigenepcií ndominciôsob «samoebou»rozumcaysklaval čas邑etstva,rastckéhoeku,큠y,.j.͔@bližnevo2s`rxajl:@阪|uč…».ӈtnuPs maipmi@ȗhd9z jav@Hujem оHbychopiljhItȖ%kXtk HjvoРM_(9onázor)LrojiHgbR@leh8koľk"dndorokov. Skut@Qeľpnťhkxkrvo`ahebmom.*     EW3* *//ϐТémyxiväzPBkúmYjednu zku.stHobsah (zmysel)!úh(8písomi[(#rôz!azyx:formh.ԧ¯_mhe rQ9láda äčši2ovb8`heď0rhisluy(a2uík)8914571yvytv؇gregoralHitmiohus_z účXňopa`zšť5určAnaj(vlijnԢzˑaHȚhr`«оhsr!zamlx»ߘϛRϘϘIɉzoɗ"uR!ӁY#0bʁin`rexsins |m noosférouJv-mjizo!psikydxobix°ak؅akqaivkomunik"@xáWSdikrofóoc@vupnahrávȁypoklarsmlne-*(gictyppcharakPzdel衑@él`od ="1em"lign="justify">Druhátranatázky rozdielnoHazykovýchoriemyjadreniaedného to@istobsahu ústnejpísomirečeodmienenPtým, žeytmika {!extuúȁ򅄁ijektívnypfaktormi.

Rׄ׆OKpredovšetkyziologic—ou䊹aH:ĺžnerufrymôžeyťäčšia,žލ(dycprocesejslov.kaa  nezmeooN(σʂLbAom),akxasledujúceá)y0smvytváraysauP1Irhacelvosznamu (rby)*7základenet@:Imenuíctvagb282na ނ/xXrôznȅ!dobá@(sYavomergaHu0piera)olp򂁜:poatkumnožQmᣰtu,hmohl0ojɃo; &lHciȄr0riada`pťpä0au`stňov8pȂ)bez9sunulakť1vrHlaDŽachIojovštandartӃL(63:64nanhrípa )hvodalcGX`ítačd̤p8mo\Ȥnim Ey aȂ8vonkajšíi.Ή L*yralgxlawwwwwwwш}nútщpďHdefinzimaximálx`u@_okoohľmʉk:ekciuȂ@ča!Ƈebre(dIm}, žAa٘ nim\0ЈpukopisnmenúťecieaOOOblockquote6󎗎P؄PrebPabúd, jZ`qá)*{aj`0y subje0PrirhitypeYsPAnaviazaxtisoe(tXegrexqdp(h댘;0jckn*kH vlaeiet聱olog orIKyXv`mekmoc6  Теraz mZ@kúmozooužitíiAsKoncep0ylXenspp #cudzzysl؆oo'''">Ľud*nohoroikaždxgl1l*ocesed`vojihtamK:ulb>*     3ׂLJǶibnkyine`er Fé(mr;͊kultúrrebaaťaamäti, žešetkyýdobyYa neprítomnosakýchkoľvek_ov každejultúredrážajúôznorodéolneodmienenpotreby ľudíspoločensnšticisaozde`dvekupiny283:?9 uleight="0pt"idthc>bigicpنdemograf㎿Ն —odpovedzdravémubrazuHivotaqnásledti0kolHyvatstvaIczregiónoch,dieháčinkmftiev.ӄ؆'⇸ógiouruhu Čl k!umný,xhlavno-ovHprukAhЙ (vPta_e;ge ýmkami)merovam(voja č(e)lčalebospäť otvoraYtrokár`u\«konzervácii»istorjvyskladaYjčuobzá9idani0uejoh@fem,Xrýv)ciQdYharakterivilicie,XtrzI_éhoPesu;okliwOww/ϛwwwQdedae-pzit yuHkoje0š(riaXxzúj0tXxX1ŕž1,iu komkodаak9ičí1KWebi ;okm (sychfor`rvcidoS鐠vؗVevô0i  úspeššíhPzmysel ach-chlH}»)PeHhajXá,pni8hvcel*mB;vu. ОXs_ZprPneVúsHAí„“oblaD8oieboo XaPеp2znajeqivbezploaalOI covxkoľ8ytQwwq///*B`ukazae8de*8vahydHPkinXpǪ"6SObje8QDobr ZlaŽipabrppe-ísluʣ͆8sh1Ao``ǠûjaH dvYuvedPjín:0mafa''#O曗p">*    WW* *‚߂ߞoxPriaop8hrzڈceselobcemeniʚ ,zťah0obimp0myhnu.jčjazyks8obHmaKpštru@__zh, žeᢨ0uboPčové,ovtedyudz am鍳wn tomu Kvp-`@qazniknuPnalógov,očšibatoP11japis!\form0hHzilko0yvolbH诘vi v$"9օKɌ88sanieohoovéhovojimodákomieeždyostatoklov, vtenapísaqpreberanýchýdobytkovavezmúotRá,torxPipopis0užiliáyvorcPxbjaviteľov.

Práveahnač časťúčasnejedeckHterminológišla0jazyztarog@čtiny,a@čbarabš;nohpfinano-ekonomickínyqiigb takdenikovznik(me`, «dt»Ykredidbanka»icoveBPI dôsledkuoho, žJBetskaepubliPprosperovaazáletiariníPe—hdľozsahЂ roqobchodu)ooooooohNȕpcesa b:rôzny0obla @eďےؙxčpRpcI`J4ýmiztriap8kultúre"ada3u7X5,možn1z(ajvnútra(ЃLy.֎jvysn klaن;zdmXenPסu:WWVul__b><pu1"??
k0dqxakšpecifmžx0uc׊ӇGoߒ߇߁??ׁ/ψdruhTpoȑ*="鈘pum1 9bu1dl(x(odt8L!oko1odkiaľovza,ot8Zľudstvaoԍ775Akfok?avskutočneel \8pktXsrezuurči'oz8ilobályciviáci merk č(e)lo-v,ak/_WWWW?W/ϘW''">( varianppo pni pravdeobPšiTbehH«export»KnXoѬacuaeľa\2AovϊדoowwGoooϊoooqwznikn(dvxituʐdžOOodž''_ǁ??ׁ/χ___Z_zachJdcpdzi ckyAvysaí(j,neApl!yunáe=fe܀z /Q284&a ނ/p>Gow׏Ϗ𲏉;uuilorevzatie, —ri evíýdobytkov objavov,ískavšíchomenovanieakladeohtoazyka,znikáoblémZopPach,@pisoRretože]Ȃ:oforiem,torýmiú7émportl.y( určitBaspe Py nipvys aystojmXneudržateľný.enPbud@nositeliaútenHnejakohodnotiť.rocesehqdchádzajúc؄u%0ujetommubRofesionálnyslanglebouttiviesťrePX,xsňuzna ču ovanohonou,ejadrouመp0dlp. konnom sledhmôžkrj鋧2a؈TPcm ۅzodp@daPe(životu285. blockqu okli(upeight="0pt"idth="1em"Xign="jufy">NedenpôsobٖhvyhAxvojnitqvrajvôlisuiu!є)textsВ2sxQȞahXYmy89_z  PԊϊϊ̏ 6sVyššux"dovoľpxť3perbívyaždrrbt iinzitdžčlšudskglpQ=v믧HaO!,ez"is Zámer 𰂍my(ciemografickydmi(rotbߗv''ČjЌ'vuHhisHPxrozPčí߀aberdruh7[0Xhbhًwe򅟅 yöނxob!bohЂWR0R(Ptl mf.prípaKۏnž0՛9I؎8akLpsky_Z286fa ނ/p>, (k𾓑eiáspoQto+HldZoo,cu1ȡG95825e="2">287 smallAupp>,koeoovedané epigrafejráce. &blockquoteokli(ueight="6pt"idth="0aalign="justify">E;vzatý básne.I.jutčevaXenvádzamxrílohOp1embr">8.eptembra 2003 — 29.ugȀ4p>abr(ȁwq/*b> Ruskomazyku۔`Q_3gggFiodorvanovičߔpolci 1storočiadôvoduatkurymskejojnyjdruhprotir0`svet5ǂnapísaleň,ajúcueľmiôleži1strategickhvýznamčasel8epochyechsúčajlo lYcivilizieôzndčekup(bno č(e)lo-<)/oooooo>center715zPozpmkboق3oh4">[oi015263ok←1?e="4"> 

 >[ailepos=0000017919ok←26a݅'/ga„ ّolPprodinnomtatku А.S.uškiBolo 10. оbra 1830 (juliánskexknda___ߌ__77___[8763o^3__'//___g «Мnohvecieás0chop@ľ*to, ž(ašehápeIslabé;WPtiXatrdoxruhuBipojmo8š`a)»KrutkovoljǍ22561o4'//g V \Q tejtrečovzvrat «vvlád(кто слов  правит:а:u ,.j.pravorigQ󎯇OGVan,IzaahŕňH sebXbidvaspy0sneužitPa: v-8zum0ak(bj(iaia, d–ׁׁpros0edok2iIi򋏉OGwwskazinevyhnutnosťiJsa  edtiXhdivi,t)*,`koľ%xxýzna=uȋatakýXleb#íctipdok udal(í ( usmerň0m٪Aaj očasultúrnpHoku(?)* e jazykonštrukci2čiPXá`s膠Pt81reklaPtácVPSSRjäčšeje`(s archaici8Ir:pís1XcezIdovk.ʲoá9ovôvo, Yʐx ívnskutJ,odpoajúpՆɄpomocoutymológȝqukyJp.o8st, kue`aP`0odiljodV8=uaspäťiť,*ig0ť...)*oߺ_ߺߡ߸ߺߺ765o5߀߅'//ϥϥχg 5ћpg , žeyšlienkd3(lexika),ꧨyjaȑɸsxGozli؃hjavyteWW'{988o~6'//g V @txtejve«drh`okamYe». ČíiacXek0Zvl1nútorbmon(hurhaj—Zhotschopqm/uformáciuvonku (vrátanehápania ústneječi textovných ľudí).<1ize="2"> /p>[ailepos=0000023251ok←76a݅'!//="1em"lign="justifyfA životeeokutočtak:ásledkomár Hnesúladl(prehlPení ušľachtilzámeroch)p0ánaujúciinov.քspolen(ev4jedenodrojpohrôm,šťahaǏ472o8'//gGǀ«Jaodyetyiju, / МdoktorpzakázaHlesť» — erubriPp:qѯئhebežpracuje.oϢoooooo Tu!ktkCysvetlímHkyôveruhdв,mrapoIexenc`j0uebHxdruhҪAXminu8Q0časi  nevix҄xezstcyn majž8dadk8 @tbuďn8u Ž9 javujXȵ)loφoblaKS`hpneRma8ach,xes8r☸p. ТаkцbnaqxvolamX0tҝhy,mansych*kk|ajlepmnýpôsobom.)ťnaiacro`vdivhve,hornHXšàIenhm)󛏙Ombp:pagebreakc4">[fios=023671ok←9g݅'/gaАamrh А.S.uškiiovikoђx8rQutára`dumpvo(،„DoekIKHmn dpda8t.j.)vie0 A)zadanémumocionálno-zmyslovémuastrojeniu.<1ize="2"> /p>[ailepos=0000024188ok←10>a݅/)77="1em"lign="justifynK toviď.racovnéydanieomentárovoku 1990PSSR poe „Domčekolomne“,zšianaDzostavenformačnejázyaublikinterneteiwebtránkeww.vodaspb.ru; аakistotkysnickýýkladIpciHV8ŕtvaGߑGGBkhtokoľvyí, žeegórHv0'bjektívniet,َhedtým,ež(viníNz «dPtoéhoipisiia» А.S.uškinoviHch際рnajprvsvedčivo oi>hocenebeŽIVÉHO<1ize="2"> /p>„AT“ –o,us!yʆxjek)yjadre9yklutaniaLku `caqXxv pr`lušnomrekvenhe, ľavnímľajahdnoDuľudí.wSamoq{lokálne (ilobj?)aximumo0jršívu)braz  postupn0imcisœ AE I O U,sp.ov@u'>@.zavret-dQsymboloduznikuiransform鍨istpsingularityX.֣(m@hzname`n-{mibpakhHč`rviváčši d pvmysovIbioenerg4Kí)…/ǞǞ1em"lign="jfyGuPbyPsa`hli8súlanari koudozvotbudužívaťo)Gbad/+,clnY8De1.Jpozn.kl.mbp:pagebreakׂ4">[ileh=0000031498ok←17>a݅/G7GGGoiPrrebP(avi@otázku:YČ8aЁY«intelekt»qusporiada ?—ípadoRgefncer`riálaríH\Оsobi`pjinPa» („Vencyklopedk”ȅrJCDrzIr. 2000).<1ize="2"> /p>[ailepos=(0034561ok←21>a݅/)77="1em"lign="jufynToXspiЊefаpmitamech*pôe)pkrylPemeňvHy na!9poxypovrchuu. aopakOOM@inými(Wj781ؑwǍǑ699o2/77o ImpulzaXjpy js1boáfrekviikoXrak-xd$ipoNivenahiložp dio-levíHch`ijačovvysiel80cψgϏϏOϏϋύoϏϏ844o3πυ/77ϏϏχo Kkocesrebieha 0ea tompHovplyvň.ЁՁ(v7XedmienҒ7mimo PAôžIhlcxrgiuu vyžať[ OOyvadlh8ch"reguXApobytyj,ružinyza (v vxčhon|zmu)gíniore-emi ثXúž`aučiekגoייWיוחwיי5042o4׀ׅ/77ייׇooherent`jvšec`šzmysleohtolovae:ejaká časovHsúvisť priebehuaždého množst kmitavýchroce(,ytXrajúca <1ize="2">valituxceljxboruGG">voriaci`smanZinu.ríklad:bylenoviarchestraahrXudobnéielo,usíXrovnakomempevojart*itúryXda to@ista. opačn8p@pade (akoߊi>(vxeeenčiny -) /p>[ailepos=0000036604ok←25>a݅/)77="1em"ign="justifynKonkrétne,kremnáme#A@publik`p]och,ncyklopédčíselskľúčayri8yxu {dh(nKyjevsSofijRchr񎡜aejptienYluzbukoSotL.,errufino.xAbuzn— оsPPym`”,egucigalpa,onduras,raficenp, 1985).ʚvláštnXcharakterbým, žeP8rupaj)n!(ixXjazy`ved)휡xhodnotmie(sumraôt鯉men)˥,kPhĺbX1ýznam.aѦ G:zákoni49,Jsoduch;,7tYr)Yxlniezlato 47.vokЍodtabuľkyه8)pod..'gggggGBTieaDykazul8ZG@"bezÅَHvt skutoA` RhemQQu № hmôžegcHzodpHdQiZȱázA݊OOOOOOOGKP _[)zai0pH(nFBPm8`dsH^staorfológiiiek)HBuutď.ւPýsled@od8񏫧xeťazkaHYh$ťuhopka: 248, 293(45(8Q5 e뺈onPjchádzZ XWggggggb8411og6gg/77o Аlgoritmuspoy@l-Chorezmiژ)edo鋒mate ik0vekPJYeoYiáiHtup3ú`ov,sspYumožňosiahnujciele. ТаkIanazý8opis`ti݂:''ul4lialu1"??

<peight="0pt"idth="1em"lign="justify">edziojmami,lastnýmiubkultúreaákladeumani(hozdelxaermínom «аlgoritmus»,tmika»ꂑjbližšíHscenárpričxmnohovarian).[ailepos=0000040952ok←27>a݅/)77oV opačpríp)sau Životav(oxi>akokebyez činyxi«pruA»:erneuhy(keďaostáva eboedbieha)striedajúovetlɂjesniviac-menejqáoyybjemcho zahŕň9ciprocesov). (Pbšedržiteľni –4lH@Božíámer,ko臨archicvyšší0hímˀtko-do-seba-ǀ)*W2517o8/77o «ОPERA (tal.p0,8Q —ielo,ompoz`ihudobn(iv lUzal@Ysyntéz,én0dejaby.zniH Tansku`lome 16.h17.oroHa.Ѐ@aspevolYeoliypracôzȇIyformy: irecitatív(okálzbo chóry, exe čís(over(xraktyNieked`;crozorhalóg,퇐d(mu.ğI"PFo-legenrnheroep,odkovly0gZ{QtespsЎs konkPtnoTu#PapochP!za[ (žna), оbuff`Ҁfrancúzv4héȆՁnemehússingspH (9r!angladɂJ rvusXb`i  2.18KbcnruRHh 19&pothTt0Ӌ8Ukrajinem 20 АzerbajdžaYАrQ,rua„VncyklHdiZník“,lro rzHx@Qdirok00).g秷4266o9/77o PtatoordinuQHúlo@seňDub@ška( («EchȀ,uch;z@amošl(…@leXpФboburlaXmante «poriežidslniPȚۂ);jjade moctvo0ieddenojskbojmp#d pod. (HSXeLpr.ata-:SBxedulibpsX...)*wwwwwGGwwwr5333ov30ww/77wwwo Zvukbharm:yzichnzdĺž v8ahzjzsmere šíftx߈ߍ 7075o1/77o Ergohosťzlúčit8n,tibt0 č "mysl8oHu@(bezp`tiedreGBe(šetmddikYjXo|uoH0firiemajúatarostiielenšeobecnéníželuku,ytvárahoutomobilom rôznychežimoch,lejýmhbyovukovejmisii?ueboliisonanca eYpásma škodlivýȃpbo(príjemnpre člka.<1ize="2"> /p>[ailepos=0000047365ok←32>a݅/)77="1em"0ign="jufynStavbaveta –osxikladusk"a Мирозданиe,torsa⏈neákoesmír.oxštixmviaceroýrazovvs( dždyonktHspä, čokčasť,b`súvi8)LȄyysli.ujedn lzqe8ruktúrybudpnia...pozn.Óߌwߓߓ_ߓߏߑߓߓ8127o3߀߅/77ߓߓ߇o «HARMÓNIA (gharmox (u>o“nSrozmer<1ize="2"> /p>[ailepos=0000051259ok←38>a݆/y77oPodľ@ášhoAzorupičkov(ko:éHIx(RuskuA„P0behividiteľhradeˀždeveevróniix.A.imskeho-KorsvzV.I.‚Psk(аra),zniknuXiu 1907. ň!i,ačnúcv bmedzptpnbiblHPy,ok8odíanXy`pozrie0Y,akX'xivyrvanalobodu./ǖ/////-206//39///77///o Sn lády0ncep!zotroč#tchárod9mágprovPol iecXtl8netvydaRpasЮHjegregXklIcirkɁrituá«Hittby»arxizmu.erdohu'-Ё(gramxpsychikypojitelevízsint0eterspektívnnmôžliaj遱aSs vir"nymiހjHiPh«2@imami8)indiRpobjeYvky?י?????ߙ??:5297o>40??/77???o Iáv,ipryvysrozdH`!yȭ»,esntech0qhum`nepri0é/gg7685o1/77o Оvojtvno0dei (maide)ácuPSSR)Dikpts:Hzlučéɩty.ueniktkvetlhe:7sulpvalu1"??
<1ize="2"> /blockquoteokli(ul>[ailepos=0000056850ok←42>a݆//p7711em"lign="justifynТа(kutočenoaraónromgypteolo0stvom.akistous`koroaiasetra. (koniecVIpria)pospoznalanohýchlendľairkevn(kracich)i(aleboaužíva8mrezývkaiemȈrodovRyGߒGǑGGGGE721GG43GG/77GGGo Násled1t ru@mazyku: «medveď» (ten2á*d)ȑ«berbrloh —0žovie(0 -kvikȄneBärPngXear)*);praditý»7«los1(tЄphyo0formouipomínatrochahmešehpluhujľ@»,pneXsӆAxstupsodxt(i(ubjevnámedrp.֋wr!hrickylckaskH1é3@y.HCh!minu8ЄWíspaztXz!рa».edy2hcz(z)a,číjcImXČasinop@cCshsýxmpovo7cdkv8prípP_a-}ujnahxaИې1ڈ-j"účas؃orznH;Oz744o4/77o DnesoH9<1ze="2"> /p>[ai@os=0000063135ok←48>aݢ7777777qDruhPn@tejpozkyasp(ojhzmynavkhrؾBHavp(sahyssvoji0ôsoymniaceψό756o9/77o «Vmocni»SA麄doQzPÛpchit hpQrHii ťažHtúčasIanglA (vta`jmerverzzniby#a΢anФVilhemāvaot.jžIpo@Xkorioԍhche:¸Jaesvoؕʔ`sov,atinnyѕpPf-nX. (VdtednhdotilrWiliamhakear,acnohPsá0OJ@ajchuší:keďbojhenvXZoýiPtrebvyixtextfz(Гna9dza.ΟXarmpepA@Ȣ;p9oxh0îmI0yZNkP0a0`umiea`C...od_X٦itulHvy1Navyȑ׀Kveravej,kotaré, pôvodnéhoazykaayvinuvšie,y.ent,enositeľovegeneruje – zmysled Človek čbupodobmu. devačnýplyvngličtiny,iaždmôžej)nachrajináXmnúť,ajmä iíískaHízdelanieo 1989okSí porovhgiami, čačiliušu sYnskú@ratúruemaPtakkliej8e...)*<1ze="2"> /p>[ailepos=0000064313ok←50>a݅/)77="1em"lign="justifynOkremoho,poznamenal剡b 1872 (keďdu úlohyirozdie ov) А.K..ТоlstoásniPosovo.N.onginoviarwinizme”, OXi>«Ssob`rilԀ8ca, /v(lniacatreX /eؗpredsedaýbotlx»<1ize="2"> /p>[ailepos=0000065845ok←52>a݅/w7wwwoiTȠumžeú`bIaaqrôznyȤxnYi späЌt(hobecn príikúmrocesibro-ak񠀤vplyvanh%)\a.έobyekut@nsolZn1tou)oi4ir`anaqjuecitokenerg(marPtobjekv-ham((jeٙ8НtoHS}̆Pjnefunk`krhX݈ȵš販bkp ^užtpldtrosko1a/gg76836o3/77o Ма8vaext(eriál,m)*tj1ecdznodruh. cPSSRmínPa»a9aesvoȅIkrétvýznameHpeuHagregnstavo@(krɡ0,Ihn1azmol)ákuum(АFormula”Razávžil1Huččhek.asvätcelývoj životľadaniuoznHa prečítaleľkénožstvoozličnýchníh,edzitorýmiolijxzriedkav8knihy,asvätentaj`máukám. razaento človek,remýšľajúcchádzPporehuieky.<1ize="2"> /p>څHuilas`ripnes(iAodrušilehoe.apoXvaul,koA y:߇> — Аaha!__а!_________[Ó,o*ormulayodePvX!pdičenecPam@؀,psomu jednejtarej,Nooi!robzbyt ne,eb(esprávneyshu` uNamiestohoby\o« », оn7а»oooooooooohTrohpȢTIo@žebviaci`orhorliv`ޕvin naiťšťasHka,4,oc xidit ȏavnoískayizdlenšetksvojiAízmXsnažívao8zvukulotQ0ъ AakQpPloďplavk r zýiυυυυυυυυυϘr chyžkeAdepúfij@saasopakuYHxlevnʟALJ[riaiôbtnemu݁t~šg`zu.umoombude퀹zásluhuxen٩aduX`Aajtúnasled0I  =mtreba熨vola脷 ďe,xߏ,dR.Siu펱y špecih rdruh0breh6{u&aC.͉Spokoj1Ȫ)2y1vyL`sp!@cȏ)qvykonȋin.hvíľxloču٣yiad),oֲasAj ú(ievyšnazmar7777777777zrazhdo8áhavé «а chа» äťharomabw@ya.Ո܁Tmýšľanad@Ҹ`zantP`di zatvrdl`|omylXJ#zzvláštpleskot. Оzamrod0divu:&pm)dP)úšbežn!tY@ a ohn)odtrh*h(d.becH:777777777D_Záč[ťadrvaI#zЬvetliťیPmádšetkýdi?Sa?Qsničzapam@al»' (Udzainternetok(september 2003.):ttp://prit4i.narod.ru/ras.cgi-5_54.htm).<1ize="2"> /p> «2. A h,riniesli Nemuoslabnutéhooloženqasteli.,id8ežiš釠vieruvedaloému:dždieťa!py`8ivojeriechy. 3Tu@ie0r0zákonpcip: Оn!rúha. 4Ȅv1myšlienky^:Xečostelvašsrd? 5LHPh edť: i,ovstaňhoď? 6lebyP@, @yn Čekamoczemi—tedy(ꌿez(sľلoҐ0domu. 7(I onlzodiel8Ná,ٍ,zadivilpaBohXú ľuďom»i87777777GTenyerznámyQbližne 2000v.tojotázkano 0lp«o»yPkr /skutoč('?kk8bude9objívnyzdravplyvѩlaxs šecHchápqHýznamom? akɇSIpládk :?'#mbp:pagebreakc4">[aile=0069353ok←56>a݅/O7OOOoiϐ0 rusjazykuXвойна -Pjna»Ȁ̀kvíle,rek zvuhéxjednre.В`asel:de8nabsϤnHXdyтH@angl_zy0`písmeȯ1«warH()epuk@var).dtaľ@praxrôzvzhhiphu9Ҧulre.pkQzatznihy`hnarchia”.L.Snevip`'GHТаkisrovnap71Hpopise`ivottruthɀx8ina-%osť»ҋvd;`ZcI«Pavodl,údnictvoo*edlnI;reousnessmb⾸ȇyеst,8aXkʥga__QspájaPPomdoplni i+`astxdkثDX(akHtipomimoЄyy-I!y-S&ti.֢chJaO18 ťou:Lj@.akoľk(Hlgoritmsyxky,sobiڏomh88ň,)u osnovy`nrozdiel8GA5aáy9p?[ʝ yhaGGggg?ggggg`71164og7gg/77oooo neXkšuš0@všethpiaҊߗ@abôb:melڴi vy(gaktor0ohlp1JA؁?8forma(Hahieroglyfop(číjapo#@.ž0medeȡXhtázk舠`j!Ńtamojš(beX ubozYvitaHchápýzvڂZauží…@hoječAj 0Q )fai nútiamyslieťaadtázkou: „Jeerajšia úroveňivilizácie ponaníotaAkomývojo8mupňom,leboegrad!ou?“ nemáme@턹oz chnosféry (aဘu1 kladenohýchrcheologickobjavovyvsvajú,y, či0becdosiahȇfalógi8napredchodcov)8la,eho,s@p(tí,ntelek(a celkjsychiky.ataktjhsný,valiživotaodr@tn@stránke.zn.Qkl.<1ize="2"> /p>[ailepos=0000071618ok←58>a݅/)77="1em"0ign="justifynPodobnsn(nhStačíXendadooogluhovoka8vhas)procesjxúčؙ0,chuPvanjazyka.apr.: href="https://il8sb.p.sk/c/272321/Praancina-iv-pad-o+ia.html{cr="#ffu>ǃǃǃǃǃǃǃa݅/W7WWWoiSpojВсесвеная грамота (!týmȖpzvnetخȑ(web`ánьɎHlu8in)Prdíe:ul,lalu1"??<1ize="2"> /blockquoteokli><ǁ/πˁ1em"lign="justify@zv. «cyrilika»eorimitivizmujednoduše@ria0Vsejasvetnejramotno@,zniknuvšíčahreto, žeÃMdvojsob)@pkitaPne0ichopnsilneťonujuwť.χ׌όgόό/ul>gajag0malaúvlášnenaučiaca0marozmýšľ,u{opM.ísomsúčas houskJjazykaosloboddohtobmedze, čommôžeažd0`d@v textovín, Hsov,hh (vráta8ebcXkQobeczdevacie školy,8vyso)bЋ/pǏǏǏǏǂGeíkladovknihaPTajiživottna“ (Моs,VeX», 2003.).ámatk8otváe.xjutor2B.S.lizaromentu(ky.V.,mchanayajbov kópȆ9y.ran膈Ph@ytHnky.ialógdžouPehrad,ezokudBnjnjnjnjnjǂGi>Nouchádza mHáz0reálxistenBohap!WGVerTb viľkhdiel.ׂL `yȃ ,ЂphujúBpuuЂОnivo󂠡A.yirXevn!bničím.”w||||Rpčodkrytpravdy-skJzaplavienqv0kq8 rtob8 rx0nhe!dopaler:QStopyzvidiJeniYietIč0y󁙆(p:…ߤQ1Аp_»0tomvodejXhromadkoHtndôkazovdeizmuadémonr'''''G"Araz诰aj:@icΙYvlsshqbȞQúmyse?lebqdno`Qdarketalúi@ovlinely,  rozumYuazysled1nemôž` čítaxruh2človeka,niyjadriťlastnéyšlienkyrtikulovanouečou?<1ize="2"> /p>amymysel8ip__textxiumpsvog.hkdeevažnáaxyvaistva8čítaaísQakoás Pxvoslávnaicirkev#ďakayriiqMetoda(hejjaӀenskuabreAz nichpo...úimovajastcimقhtočniHri`sliPv( mo8leZimškvmrznilPimvšôv!=m)* mbp:pagepakc4">[ailhs=0000074541ok←61>a݅/77777oiОBERTÓNY r`,sp.sokةhudb iko padzajXPp(reuXXzvu.v0vȗ@exlabbnhákla!, s؟Ўsluhkor0e@oznPrym`silaXdého>určufarbuZu. (V@qPyklopedi󘸳roPverzCDok 2)nj_ǓǓGǓǏǑgǓǓ703o2ǀDž/77ǓǓLJo HarmHȤ!jednod ঐeriounktypu:ׂoׄGf = Sin(ωt + ψ) ,߁lp߅G А?'<аmpldxov,G_{ωWTAfrek((kruh torejtmeraY1/f׃tǀ], 1IXthtohz`Z«1adián»,.j.xhv8`lsuhuCvta, 9dĺžoblú@ tri0Æiriusu쁴_Vpremen(v0äčšin@ovoPas)Wg__áz"u(%cixAu4u 〡RejggggggGLProsedkamck@analýzy (odbor0 iky)ôžeD aRrocesydse9hľubovozadaA(aleboxistom)ҁPmntervkumaX.֏zťahuߋiQXu`gMsub>

<)ize="4">[ailepos=0000077564ok←63>a݅/)77="1em"lign="justifyQjО úloheiblie históriierajšejlobálnXcivilizácxpozrirpePSSR: “Мŕtvaoda”,K8tkyurz…”oždŕžave«Маjs8 argaréta»:ymnaémonizmu?pebovanjeliumezmedzevieryОdorporatívno`dáykoudeí súbor#vgf.mWWגWW''WWWR80419oW4WW/777susmall`E?ߕ߈?AiJQ;y enskh c9cpvádznevyᕛmㅰn*kvalít,a edat`(poa0lišs Тоest,amotnélovo «preklad»namenárčit odobratiemyslu,atranexdnej jazykovýchroiedoruhej.<1 /p>[ailepos=0000083836ok←67>a݅/)77="1em"lign="justifynVoäčšiprípadpjeoeníkyzáeonetickéh8ísom(ctvabecxýoripk.ӂ,,aa otlilPtkoPprinceȁ8enok —ɀ2a»estAbyťom.osan@tvôžrôzne: аD,HdľДvencpoužitiastupomrax“egiáobjai(aaždzo   uI.JviH08ntˇaš0zHXúloheomocou''''''ǘ''"8761o'8''/77'''o Tume,skumykáz :k0stAečs`vádzpikulotjyelychj @lubesvi႑zapamä nežez.X.j.vuzrackearijanformajopĺňajú߉wߋG6kP tejHsú6X očť, QchmH0nce)hindu(tú(hroveoRregIndie)J,ktortoxózhybYvojULJǚ?9174o9/77o JQujíma aj9loreňI5AenpRAQXiq,0oYrus!K"vzťahҏémugyptuI*.kl7ύ77777׍77190980o67077/77777o Z masov yMplI(lmdobí,똀adъx9tateѣj)sieti,htatknunih`S.T.lexejev,Pokladyalký!(Моskv«ОLMA-PRESS2003)t8nohXk90h[QymožAjsinternete7ϑ77777ב7724215o7177/77777oo˛vysvetlPm׏ҨzPl8қapcaHVPSSRoproam"ôvXurnpšɞpčetYkPdHuiviek8tvorchc2uӤčaAneex0enadektneh``xuhXeštinyAtrebouiacopisSia?=62G72/77o (IdiHYzoraz,ravidlaiamo\i!.)*ֿultúispvratyháp0xRAmmyxlj0m i (tzv.el1denruhxvažunadym, bm)*.ríiQ:$s`zjepsa» (8čí0dokonٓať»)!nezodppdá“nglicÂuhotog» (vriamom@eklade — «zapečený,orúcies»,jeď podstateahápeárok,ožku).<1ize="2"> /p>[ailepos=0000095918ok←73>a݅/)77="1em"lign="justifynPríYkrajnedarhhoeboámerlživ(nokažp@puvádzaj(e8domylu)uruštinyúermíh«устойчивое развитие» (Hbilrozvoj),концепция оя» (koncepcia9awwOOOOOGC Те:77777)eymyslbnixami:iRusku,rXmi.rodilultúre,hjazykmedzinidneomunikác0:nglický. turig!lP9akosainableevelopment».olovesAth[máýz(ыдежат» (!sť,Mvydržaťdavh(OHœPй»0eochvejpeH@st8y,rvanlǒGXst,ڧadHvXRo dci ľuv@s Boh(a Stavbouveta, čiympsliečítʟe@jqinológ`6žíЅXlmkot8rch(civilixцhjpot hŕň Objekhvnhplitou.ɂȃP r?t ť[ailepos=0000096469ok←74>a݅/'7'''oiSamozrejmxP ne÷)blábolLpzne@7451o5/77oxext)žWHjez tr0tegóri)st:GߊGul''Tlialu1"??
І8VPSSRe@dorv؅,(o čitľov,vyknutmayamizvytvárarčité ťažkostioníma(chmyslu, <1ize="2">nakoľkoogika (аlgorytmp)odaniažnámehoznjqodberateľoviališujePyy) «vytvár9»motným človekomre novéa.rimneomu,׆">byoloožnhpochopiťexty,bjektívhpatriacehrvejgórie,htrebBredovšetk z nbraau|vlvyjadrea, atoákladeu(݋svoj-sebou —@аuaticky».lj /p>[ailepos=0000098692ok←76>a݅/)77="1em"hign="ju0fynA súBs texistInejaHwnyeljixjkolnI, žJrusYjazy8vý@ms(ayроиведние (produkci(:tvorb8vrátústpečiísom3u;YslkyPnuMiS (koeficientov),tormôžPyHčší,xpmen Isum`—9jedilcitofakt)urseqXvP»,;mnoh l@׏oזזWזגזזזזז942ז77׀ׅ/77זזׇo Imsnahapoj1Uio Gu>(cudz(ve)m1xniI\ٷxPaasav1m5Xp]HߗT šetXtaj(dXb)*ڻ(, аtiinformucIqqhisyOJ7iuultúr8vzor`GKAkurióznyR,kaz,x/**teľB PvôbecbsahEvo-n˄het0tvaryX.j.ňnadz«掑xiem»Wvm),(enekdoYPj1‚e:gGi>По рзелульаттам илссвадий xонг HигйокгЂнвиртит8еемт чнеиякокЄ2ряодеpPпожлен бкувы Bве. Галв, Hтбыڂвялоедяя бквуы Xыи на мсете. ОсатьлынеiувыPгоут лдовь в плооȁ*ордке,0-ано ст чтаизбрем8ичронй эготyлвяц,i@чиат`даую льеЅXrqлво цликXм». “PoľdasýlekdovZkomuvedenjglnickejvinerzity,meáýnazm, aarodíúsínem slove.alvné,byvrpa posdelفooloaeistOtsatmmôžu(devaťaúpnl`nepiodkuhjakudexet čínatýezrolbomév.ričouothoavup, žeyčmeadžépsenxendoltivxaleelsv8oh. (tgramat0yprávnesantext:xPodľýsledkyXkumPxn(angl|niv~hznaora~pmeHlayrv~jmie{st|yeXnsoriawwrtrtbsčinrhtwwrrždǍqdnotlwstelor)* ǜǜǜǜǜǂG Аakc—ujúcHkrokueX`zácivšetpredlo1N;áwwq^Ydsektď.Ɏvec#héyAéؒmaniaragt`u9 chsiď(kaHs*padoXuvmujemeOmbp:pagebreakc4">[ils=0000099837ok←78>a݅/7oiAeštebkladHꠐpodn8mysluJaؠ dirXvratusШ"zy«дат» (kde,1brpr9m䡈oXXám@ked8ouvrtnuthypotézHrhuGU mnohvy(aozpak0keď1odp(diatázvyža#ukt@#Zeboxpг`sBtomj(nimihápxhlas)QsOOe).Λ ɍЏu)cystua aqja?raďhcipojajснег *сAждё,ороомHnehYs d@razomA ЗV 3lohxAka,lízkekcyXtor0zana0yit򓤼sar\obec༢mAzaob(AeZamoáXvetavak zdz,avys QošiAltu. Тоp@ئ77;8ýznvձsta؀YIҊ*)eQqreteľnǣ109o9/77///o Тest0ľPLYlišfunkčPodurčeAtí*i,8vYP«morfémQVšpecizfragmenxr:2koreň\c)edpônQ oHcov.);onxkážezá1e@x:0ámcelkhmu6ȔobsahoqschopYodh8rôz( dispropor`av# (ie)ggggg77gize="4">[ Noielenreovoriacich píšuq,Pej2lucháčovAčitateľov.chopnosťnešnýpľudíoncentrovasaaené!boísaysl,jmäkeozsalhšia,bnabitejnedajbožrekračujúcaámecežnejdnod`jovPre, ( (ne)kultúryaiej,  sms-kwcelosociálnysietí,Ȋdes`roxaxt@poklesl遀daprípadoYlapPovne: „IB`omudruhýmon“hakobyr0stexdzal@...ež 1šípraktike,ar`medҋôsobrrté r kt ob8bouytrX*tlivvetyáéhotextimtoas8úpiHmysel.pzn.Jl.oimbp:pagebreakcϠϠ02882o1πυ/77ϠϠχg AjJade.abolockbS aplukug9omuštinysH:G''''''G «AtedylikSviatav /yronilvozLOVO, /oHzamiPixpdpÓ,ynoHakax@hzlo!@Zahubilteunáct (vant:lúHc:sv),IyvhoXmR napnep8/i vkpčepoji ovurvzemliev.ašPrdc2@abrnxtvrdloziYvôČ ivy,htmostrX/jm@ri rm d@m?H(…)”»[ «slovo-slabika» - k8exteejtoráceaáonépojeniehápaťvojako:v –ko /)(novixIzvXije,zhňa 03.07.1993.;@šeX А.SterqaRusknáropmÄʃA)<1ize="2"> /p>[ails=0000112104ok←89>a݅/W7WWWoiTrudtarhl@p,3asebeisýmúvisiaceram y,i...zxn.klOOOϋOOOOOJ4082oN90OO/77OOOoHátHapitolaɘouPbyobla(edyolove (t.j.<-ogickyqktne), čо.I.jutv%lu 1836P poet02no-metaforHxeršami( e 2.1árВPn`späťwwOOOOOGí,YhX chroľ ší&`Kcl8ensabezp`tiejtnužm9y@zpظ"aenuiet*ܐamplI)i mriAySBߍ/656o1/77GGGo Mravvykhaxٜ0"XdákظobjektívCacka،z誛ȫuivizľudiQlkegg?????G{Ako(aiu!mɘ(φexistenqieH qau*t 20.xorpia: Wi>«Né8(,hrxč00(٦@ϥ8ýskumov姉 žiadavk.tika8umuluikús chádzvotXv8tane (а žn 聡ovšety)؄ؐXdHv. АaxhžhdXoXjIs8ozvoji9jp k okolmmien.ւ`(!ʦXsamozrejmnesmby ꇸobmxuakaepidlá!»iȏ77(z0nȁdemAN.N.ojsejev doѡyzikHi )ied.G.ospelPSmeevolyYzum“asopisqProda№ 6, 1990)GHoc iXt ňHpíšu, e «najdôlejšil@curocesuje9"harakg(l@khho8ozofi}aQšPvysošAdnozkouneRahpaašvف(tomYpr舘:Aérbh),Ttak|ejXcfPo-earu؄!Pgxnh az2stv(GEsIdoiaľhusnúbi !oms-TȆQv73yret#osvojeniei použitieoznatkov spoločnosti,AreálnamorQosťavo-„elitárnej“ibx@zloakmerkékoľveknal;edinouchraIpredýmtoebazničenímútich,dstatmravndmienXákazy1YčȀkonkrétx<1ize="2">cieleJmetyoo">ýskumov,ložstnikmi. (A(kiaľohugcespia`hbudsaQhonberiadivyššuved`mázorom.N.ojsejev I.G.ospelovHqiôžPodaos doísmeruku Jengm,ámym anjȍmrti9z Osvpmu)*."> /p>[ailepos=0000115104ok←92>a݅/7oi«KkXémonpzmestrpihly?0Ğobla!tm`stva. АؘniklHšoteor%8]0khopliqWʔ`qم,iXino-s8enkvizq`sko-k(lQcirOOOϓOOOOOJ7487oO3OO/77OOOo PritXvykP(pomyobHípX(history9Aabezpu@hrPil0ažplzblúcai(jkkultúry}štov.8Аsimiláqbiomasychnc@e_l9byj냄8xóriajhoršíanWWWגWW''WWWS992oW4WW/77WWWo Тоеst,;ejyxrofe6ahnaviac-8xdlhotrv apa`álne(os vojnšetko mľaorschopkXhoggggg77gggb8673og5gg/77gggo DQmiep؎hleté,P`lrechnh:Pfunk@hogrvJ@avjpamätčítačahŕňaysebejeelť׆o׍׍W׍׉׋w׍׍20775o6׀ׅ/77׍׍ׇo ĎalxtprojuhokQhviezdiekfragI6.aplycePSSR „Dialeateizmus:nezluteľ y.“,ve ýMaktu=vyd(` 15. 1. 2004OOz1719o7/77o «P;H—gréck«panħcȀtheoboh,)zbožšťProd8t.j.4oorm)výšoveňo8Тvorcց8drJýt u. wwwwbreak>[ Bez erozumu,lobodnéhoypracovanííniepráiaa*zťahu druhýmubjektom,rče (vtaneredpokladЃ`,ypotetick)ož;`eba ne,ípx;ie [ails=0000126959ok←100Fa݅7?wqJedzc.pz1632 1677)zaraďujHante0Xzýva:Traj`Hkৠmáriҙ!bdreje0Hzory)ojxԃhamm0.ρ`ern@eXmocªzbytočami,ǞA0hxxaDJpneodhlYck«ovXzákulisie»hák@čsi:bo!!pôsobtreby:x僨 ietP(Hjne co}ayV1z80qšiXži presvedčenia ľudí tom, žeožekutočnouravdou, samotné «@tovXzákulisie»kobyxisaloen chorej`edstavivostisypa`.<1ize="2"> /p>[ailepos=0000128546ok←101Fa݅71??="1em"lign="jufyvA`ýmtoomenqaho človekaXoľh „vieraYBoha“Je،enciubyámiešna,xbonuPviactrebuje.npreÃ(Rto nezvraniei(ʃootvrdzHťZp .V-ovlastnp΂8sebaamjnedPj úrovni߄ކedZpo ؖyjadrenímýchchybnBHí...raždýerHi_2wvoj1spôsobpnem(@omášom.Ꮉpy,eďôjde*q@jednoráu[nhpix,܁Líێebariť“le b>"st,uБ`ȰebȭQmu V preklade.S.ablukovae tomulovuridanáoz8mka: «Т.j. Коrán.»<1ize\/p>[ailepos=0000136612ok←107Fa݅71??="1em"lign="justifyvRôznosťvedenýchZovkazuje, žeazyýárrabsk—uY»vôlisobitoamboȂ ixúlohe noosféreemPeahÄxaždфatočnelbokoyšlienhoextu (reči)potrebnéeľmi širokysvetlenie.ljWNjGA ОzájomcväzbáPɈaˀqairiXe:.N.aškevič„Systém yozgu“ (publinanternet rožšxejCDnforma)jázyPSSRkatalóguIsauto ),Rozlúštoe`archy("ZaedmiphaťamiStramúdrY؍77w//7058o087??gggw «Тy díštvorxilosrdx(žiadnuXsúrozmЊYbsvojrak: tporok?(Ko,PX67:3)OO593o097??wiеraᤈúkonomubríɚzva«miery9chváé»hd'__/991o107??w Pob`t vek Q matriciach,oies*|xkoordixtcurzline9aly.uenanam m0i iWGCpred}<1ize="2"> /blockquoteokli(ul>[ailepos=0000139061ok←111Fa݆7/p??91em"lign="justifyvO tjezorec i>musíyť IGGznámyšetkýmo školskejýuč8fyziky —GE = mc оdého»?g401/37??אאׇw Úvodslovni0s"ymboluiery (m0litbaVe(m“, ebozv.apoxqAyzp (airePdoXvedom, že, či^-ovetr r@PavlUolajnюnži|SynedhrinuaúlohouЄJešovočevíjašírr؅seȿ8el9hPprocesu,Hevzihň舨0u ׂtQȗ@t int`Yideamixonizmu)* znqQcirkevnoanskQazyku:«jedi0BohatcVdrPtHS0rkׂnieme[vidsne..(b,q!uatéri trnSPbevТviz' dpupCvɖȇnformác)rpcmzr8vZklugggg//gggc90wg114gg7??gggw U8dza1vYSkuAorujaV.I.aľjwwwww??wwws1094ow15ww7??wwww Knpočri:G׉GG16(16). spomeňpísme͜iu.eďnadodvojrnyých17(17vyځcloв0mi. Мy0kijlXduch𫘢'b>prijaluHklbčxeka?<raR(0itIí>. 18(18XОpdala:Ja襰dámchrat`u Milosr0kb(bo9(19slenncpHo`ȌЂbialhlapcashoB20(20??Akoôžem ?ňRotk0onerestnicouc1(21Таk:8T`e hȊQ̈́*My pravPepenímre ľudí Našímilosrdenstvom».eoozhodnuté“. 22(22). I nosilanaehoyvzdialsďaleké@esto<1ize="2"> /p>[aile=0000141705ok←116Fa݅7O?OOOwqTzAšomextevôlieexencii 'i>pís/hláskyo«ѣ»9klaviatúre,)cizjednodunprocesuhbyupočíta,ajúcmys«мѣру»,udemeoäčšineípadovPužívaťqbecedu,(torej%zaXy, е» (vAn0„ie)*OO3956o177??w AkQrohorxmnJkudochádz agregátn٠vunútrjak, žexzapĺňamotoxvyzeСkúzloRdôsledku8z ničohznikH,duouOO6908o187??wprrd hybli(t.j.onštantamiunkcipx؁(miPých)saH«zv(í»dtkw7573o197??wonkPPvyvovaа2ae»WWW׊WWWWWR8109oW20WW7??WWWw ТеórQnatpnoxnaktxujxnoPpHod ča@hwtplynut@9zťah( DuruhAOߍOGӟPXpozxp`dejinynaYobjektP1r#Wi>ichX8stej@obe<1ize="2"> /p>1/[]. Т.j.ۀr=]iЂ''mbp:pageakc4">[ailepos=0000148749ok←121Fa݅7?wqVoӑIeHhyb.d j výsledokZ,earametrPo`úXdah vnímo(ovateľ8 môže`yHtpade,ɁľXatočnres8opakv( u/gg753300o227??w ToXsa zdanelogm!koľkvjednoduchLaɀ`91Adruqׁׁgatbudúci/oooooGNohPodrazDšeobeciteóiЖ. XlxňourogÈHzho#hirchyyšším:m s P, аiastk9ݘvi,ѕlizkvPfianɌô1ku఑cesO҇51bwWWWWWB_NEEXISTUJEIADIACOÝZNAMNÝOZDIELEDZI0ׂWTREÁLNOURÍTOMNOSŤx@VYBRABUDÚCԓXuZPob鹿ozririáloKoncepcpolenskbezpe:„Meduynamً`9gorit jadA“ (kapitola 14jtliXvy9aPDVTRnomenn0uekoX@APzväzxVodyŕt,H8[z)p1998)7ϬOϬϠ/ϬϬϬϬϬ4؁o23ρυ7??gggw?ρ@b>ia[ V skutočno útotázkuHnokoncaniezadá nemItušenia mož[(potrebe)*ejad`0 dôležitBpre ďalší vothoamé@civilizáciednHvoch탙ýPodpoved@na ňu:=><1ize="2"> /blockquoteokli><ǁ/πˁ1em"lign="justify@@dávajúcadpxď» —á,torárichádzarúdudalostí Životako6konanie člka (vptanee끬sobitnéhoruhuЁvšeobecne»)jeotrebn8v Qnomivoji1vrdeeboy:žnejvni, staȀobjekpviokakýchekrétnyminuli aktuálzámerovXinov.'/''' /ul>[ailepos=0000165727ok←130Fa݆7/p??w HliadzbaadHcnajnevhodš8okamihu:0yovi0arochakôr,parníBholH)ťbrat)vyeelkovo;/i DneWWyc`ač~,áraz xbPkĺzavý (pĺžny)*aamyine`pstrhlinyʊXaHtiˁupaode,(opdokedržqajažp ťH(ojenďǐǐǐǐǂG[ТíysH,eYhubaTiicu“(ajPšiuúhr@osurxЌehpomcendm,)Io (t.j.1ieľo@účelom?)detailhopísarM.Ҩrts Mxť“,aIšth8datasfio(a»???????G;Nákladea-centksveto`zorukjap񪹪9pqaasnit8(8 hjjedX-pesuatérie-infor،-mierkaav@,re8vóp+to@ilgoritmu lič`z0elizova žɜ@Piskp miihŕň"Vֻ( OOOOOOOGKV ЩoncepaspoPbezpKhribor 980511-ТadiagnóO!m.CaLAtipdejich؈GGD7??7982o317??wwww «BoemeЋ8(0he)8uďmi,okiaľHHmiفЀpՍ0vch» (Kn, 13:12 (#I.J.rhh).wwwwso_Ys Qy9terGe  М.-N.О. ОsmvaPA`kpd0hélkPkonkrétnypmravnPetk(andartp),Bu`Xa ׍gi>оbx[ / asYvaebeHahоdy, 

<)ize="4">[ailepos=0000174205ok←133Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> Voysvetlivkáchvojim „Napodobeninámoránu“ А.S.Puškin piatomodeapísal: «Zláyzika;pe@Xmepoézia!»ojeden týzriedkavjprípadov,eďkvsamýliF,tvárajúcaskrze,založe@i!a-centrickЉ!ozore,ktor߁هS všetkybrodnéedyiblejultúry,e0ovijeho.ásl toho,znpzíciu,SЈnedo8vidieťPu.73wwwwwwG ietsúladuedzi3ou (mHeda8celkovo)ᑬoX(؁!slov)S«bmiaplyrsk chápeXoseoruroj instva-proces@аté`-inform`mѣ9hociň:, črdejinxmien` o/i>m!XuhP0 inotajn)ybaviacJvďak0qȵáv`AڗstJhGOO̪eu׍חחחחחׂGlosW `k!huiiQǍxá,ňuH?8svVo-symI'y e?JNH8pҁxyýkladkórxtv`mylajex܂diTyQ؂elmôž(k@d sebvoj,ovzájomdopĺňAciGGGGGGGGCTxzbyp úť, ž9ašeobecjjermlógm@(sázovаl-)@y (geаonóBnadir,tsHol8rabs1«zemt׫I zyka9Európaar!trstvovekuymimhevڣregilncivilic0búrlivoozvíjztvcodЦ8Aߊڗdel9xPlšíH˻Wontize="2"> 

<)i4">[ailepos=0000174611ok←134Fa݅71??="1em"lign="justifywDǀKorán,úra 2 „Krava“: «29(31). naučil Оn Аdamašetkyená, potomchredložanjelaovedal:8Ozmtei ých8kspaHodliví“.׉GA 30(32XiMiQChválai! Мyiemebao, čo0ásy;.skutku, Тy poznajúci,údry!oG1(33Ó),B鍻R keďnP/tPOǂČiXmaehovoril, že"skrytéhbesiai!emiS[vydkrývate,i?G2(34hľa,NMyejPokaahovio(pnilokremblisa.odmietoqvýšstaZneverim»GТаktoˡpisujexoískčlkarŸí@mysl (Zuplh)rtikuareč//www''wwwr6599ow35ww7??___w Kapia 2.3repracJovno(afragXtácePSSRОitačno-pokaej@innoDŽ'g__7618o367??wGǀV ruštin(@oibujukbraň)akoneticYhk8كww">лук…7.odobXvQnIejperoᛁapac0striedokyvtákaƇina...`.!klwߊwww??wwwr9203ow37ww7??wwww Prinie(ievzFilozofyhxníkaq(Моskv«Politzdat», 1980),Qrpkon(tiztermínpoje:߅o߇G Hjedy fodrazuvetaup( sA󶁓tímazy8ma (spôsob)enercdmxvၘvovqjmnazývaakismyšlienȌpvujúcaebeu (hyp()rt zydyich špeciJx(vúhrodlíšľch)ič0y‚1xg(аtómy, vočíchprastlinP lensko-eomŠKȅ.žuyťovšeobecxrôzny`Hby⏠týmäčšíedeʧhm,h9؈@hatvaobsahJOňqmieryozo.)kladكpjmu,vodiHn`3@IWP(qsam;eyobjasrv`ívQkch ZétnyystéXt(…)»oWGTáHepochopzneplo, аjotchcelolúč1tož$aialekqm8؋()alQdef,espája <1ize="2">pojemkoav psychikeedinca">procesomozlíšeniabrazovnýchjekto i,/zn8fd&ľ(informác0pre ňuiiívna,lčimuymIotáz@mie`(celovesmírnsystémeódovaЄPesúcWu)Yprxdna.oo"> /p>vetvy)ôbec8obe. Аto8tQľúčovou[aepos=0000181636ok←138Fa݅7?wqТ.j.)stup.P. Čevaogxyyh —ohl@riadielúgo-rytmipy,ocujx ňomaodréneȣeXreJ deklarao-vonkajšHleží1záhdeéXkon ľudí,ݤi úspZhýbG7O6043o397??w Hociixcnepohľ ,cn@uysluvlastjazyxstriedpTyWa(о),Ay.΀ da鏈texteHP"miAumeôz`druhPrt@j𲰗ڂەȕLGsob[cspxčenstvWW'7222o407??w Ak živʜc!t (na árz@koljboxbudolvojredPdzauu (apdeXsahmiabúdmalyolkrzvpsxie)*аYqb uakXhxpZsaositeľ(aА/]i aјzprvéh<1ize="2">poruhé –WW">iektorí vedúcichypracuvávajúiaceHešeniak`roluchodplnu؆5mi útvarmi/p>[aios=0000193557ok←143Fa݅7?????wqАlgoritmikas``Xnno2celkhŕňa seb8e`inca,xd@inhiduyCkyurXtfragyoxtígضh(*ty(egreP@Rтم`pqiԅ).ЈPommHblógĺh. ȁuƕľYodXuje»bo`azЍ`oudH"infoǾs08hou mno1 @vôle<1@ze="2"> /p>[ailepos=0194089ok←144Fa݅7?wqYranz"@isBiestnPo#frek2xpHe菈^:bunohox*vyš#zvyjȦWW׍WWWWWS240oW45WW7??WWWw ТоеstЌ(lišu9xviac ž 15jom`pas@kundyxaciobraPٯPlrkc 16҃Qsmkuarôzjylievajúne ru"KplyiQdnX&Pvid-Ae inom@hť24~/`.r8(ukmyX(úrovZkykocesۆ,Iážuybavtf8yhyb8nPЄ= retjAeyQame@mpteגgייWיוחoיי776o46ׁׅ7??ייׇw Ešt`azopakpme.k0by`sší,akodvedomé úrovnesychikyajúlastnsystémyódovaniabjektíjnformácieauHrazy,.j.svojeꀸkktor(Ci väčšinou ľudíkohs9níma@. (Jeaujvé, žeútokutočnosťdlišhopo|chMaXsižčiatkom 80-tHoko820. u2ljtslavóhr0vorcaetyIP (Dispozi脸prog(t8) vyilvyeYtechnpreu1uedins mm_azdielPvdo@uchováva`kolosálHmnožsGn9Oí,a@61=@čerp,áـ؀akúkoľvek doment0trebnu.odľarauôvodarchetypl(kȍDHístupelBmozgu)*je9omplepapacitAneTAohmocnástrojdošloeevolumhi,esp.egracii elHu,p6eňș^mu_ byol medzeɉaPdne͆0 veriteľmX2aaihďalepτv ŽivoҒ:musehpc-@Qskromni0mi 5-6%K%Xme...)*<1Pze="2"> /p>[ailepos=0000196906ok←147Fa݅71??="1em"lign="juxfyvN ledlL3ihĺbfrekven:peX eungu0tranzstav be9me,*d(up0̑H ov'môžeyIwb «ho „spؔXom“»sarejm`—taj-symicٚ.7'o7904o487??w Phne)pP búk92ysvet(xbuďS@ps1exijúcqOΕ`llebr{((too,`ӂ??8zH@Bjráeýok ľudskBa'__/8857o497??w Ľud 2uniosҭoddHqpojmovOžd:za߁jHo200618o507??w Т.j.n/X lacXamäyZفrocesey!xo,vôlimu{človek(ňouih`Ykju%pž)ezhzna (vҡ0dPed01ne Životu),ýXH8vyluč9aktuálčinalgoHmՒ'__/1173o517??w InakZ«Uhádnuvším». А.S.Puškinísal:GGA0PrA8a.m<e!čen@>,ľaXostoProdcvyjad2,(rok, аač,nid0eobecnýhodeca Hvodhlbo poklady؛otvrdeрom8oedokážeredvídať <1ize="2">náhodu''"> —׀ׁǀmocnúlubraňrozreteľnostiя» (А.S.PuškinpОruhomväzku «HistórieuskéhorodaPo“. (r. 1830).itovaodľa Úplnejkademick`zbierkyiel 17och,ydanPv 996 vakladaAstveNedha (Vzk0senie)naáqeciaVSSRo1949,tr. 127)."> /p>[ailepos=0000205148ok←152Fa݅77?777wqТа8ybyvyhnux nikajútoakaždxrečsvádzrčitimlčрh(ꀂ)MmP8m hhkvôjdiskr0Xuhku!obIetrz.o'zovh n豈zy.odhaω~Ky_'\ítom1Ljre+D:w AkyPrloȝ8<nap>osmôjho,aWchhržျ8'%dncajeďsmriešt dnooob!9х (Kn,:109/6365o537??w Podrho úlohalnyXmek (andar)algo-rytmipshiky(XomínHice: „Svetmoj`zrkadlbz…“,9Dhektᔘes:vei9ijodstatyОdorporatív(ás@koude0súbor#ŕžaveϊG7O759o547??wȣcliaddmint mravov8lruanekdotM zah, Fú)rmovP. ČiXibovղ8aov:ψψψψςG fskHroccnaalyn.ҀX(a radli,hlapecaдsQilYxi:id9`nerozv@VyHstoldXýnplpc: Ys h@stvqhan8trebrosiťl 0bi:ení`uzÇspedu, а оnj8up(čpolievneo á?”VIciбv šoku)Таkhix8<ť?P0rl?!!Lo,(z@ߓߡWeak>[ Kaleidoskop —etskáračka.eoúrka,onútritorejemiestnenýut0trojnAolodlovým3ormovrchom.adnomonciy!okulár,oéhoazerádruhste opiera priehľadnéklo,axsúIi0znofarebyúlomkla (pobjavPlackýchmôt,varovakúsQov),4ienijakoavzájspoja žuv e ľubovoľ0presýpať.áa miQíčkami,@+ émuuDyzakrymat(neЋTm,vetlopúšťajúcim)J Ppoeqԅ`yst;ielunohoPsobodžzoviditeX臰Ӊx.kokstatočvaApetabhaávamesnyzaujímaȒ raz(Iٖ4_puj(asa)mYkueopPvaeတpd0ed.{>dhz b“(''GKOtáz_i(Q77 iomȩtei`I)a2skúmѠpaKt8kurz...,Vodaŕtva (Icydxm(ku 1998)«Ptrž»ztreb)vyrezať»”Kháp8ukrošH`s"ТézykFord0lin: Оxm`ko ť ľudsky“.<1ize="2"> /p>[ailepos=0000216862ok←160Fa݅71??="1em"lign="justifyvТаk súlade rôznýmiasickra nacázorHpojem «človek»aýkaýlučnechásRárodov,toréyvyšujHen-onktnyruzmu]X,tavajúcrotiebe „oleHchvšetkotnľudstvo.րci pohľaduúuďiaejategórie,eboelkovo upb ne۔OߔOGByriacoutsH0parui,ddqronobec@uznan`lexikálaf8môžesačaťojovIza(ávaabyXtom@HporjehoeyiPcioXťami:)komHáliXraxxcky1judapQvtalmckIológih@̃Гá održiLi `d (–nayslińUᕸ@boHna)*. (V1eKSB0svetm؎aYvPjevy,u Č,viedla zbytok%aedosahkvalít degr@Xd:.aozdielǟwbym0Jie`snuier@it ie určíslušnosťk@H3xčrypudanpsychiky.akooo)ێ饈inštiteselekt!NPyprv:(ne)$ρ/,ez`ȩch89jed+,abI`Pexaždsápč\jajhlav`šíO#=,phYbyzýPЏom.)* ǫGSyv`ciȚ(movgapouží"jazyhbá;tohAȞئoe (unite)»:PVWXq͌ok3nЍtre!dten? pn (okrs»)H ǒ8šp8fmnreHtR (мировое (щесво, аPсооб?:?xEhápQ0!vimni(ˏtí»bí`ysaíátn úproch»;8`hPxH so_~OIzahŕňځdXe8t],[ails=0000217191ok←161Fa݅7DŽ?ǚǚLJwqVPú rus11ȇjdXevojímôvodomebrej. Таkto,kahliadnemeoriginálnehoextu „Slovníka živéveľkoruskzjazyka“.I.aľju,o «žid»áväzneôbeceoznačujea:<1ize="2"> /p>Žid, ovecǀákm.ׁka݃eboštin,stvostr..namekupáň,akomec,댨stckyupec.d, či8videlda?lo.aaždrlai`sedem c!orat, аbchodujI.okrst`,miernepriat,uŕlk.Ҕdvorankona @Nepov8ujteaertiaov žid؀samaritá.㌳orm.Oۏzvuša4]E׆aiť ppu x2orpkrbl`;ydajúnedoplác(ska*kopejkuЈQnanie@u]cǘƆȐhsob:otag exP[podľaohtoTKacíXKuichd8otni (advent)*&smolϕsfalzem ,anvyťHvišňastl hyss (ma(H)»ooooookítehičhOrodnné9WWv tejstaedraz(:lučos@rPPpoupultúrPjmedzi4mi («»)ajRusÂƈ/߈+(t.blahoý:eieї8andarormatívoc1prrľud %iháp0oԖ8era0-eticiok`bro8m),WTаle . /+QHeoiGDiභpoxsvetaiseᘉe.">)ØgggggGanetrebkazX„Slovhk“.I.aľja)poruejzke:áÂnemusípreásnPЌȐ!dz.ք/kochAJ0roku 1981rPtm,qi,܀areotypezoQn)}z 55(8ietоPkozor@rJobsahrehH؀kkmЖjaedy,bHetiadšíQžšhhxxtutlQhrubžuseZhorevo 535 jez uІԖϔϖϖϖϖϖςGDоеsPminil1druhpoice 20.0a la8ľplyvʬjazyuasmItabyznam`a PbolabudnutsaméRhalxnadvQJZTom.rePqpP zokaIvvkx yikaݟulúč!` zodpXdajúcams (iaresadzbou)*(o ;ypýjduxI(hdo9ie8yᕈtohakreOmbp:pagakc4">[aile=0000218188ok←162Fa݅7?wq«Piáro)jisnglPaR», оču)ublicelationsȸ«spYxosťou».Ԗ8HmíɫPú8BiformHurtýcházorov spoločnostihľadomrčitýchavPživotai, (nkorporáciíiriem,Ghnkrétnyhosôb.<1ize="2"> /p>[lepos=0000220865ok←163Fa݅71??="1em"lign="ju8fyvZ takéhozťahuôzBceporganizeiyplývkôrvedenýforizmus.О.Kľjučev8: ?υ@i>«Sú䂐druhylupákov:edniechápuoiousia〩aťšetci; wrnemáwnikto»iGV každejiutejinimum֖balebo1in`I,tPpovЌ`ie a obecpuzna؃8pôsob.ok>a9d-„elrna“,8nevyhnutobs`pajIzPienesmBchopiť, tapohlavtejHՂ@nakoľkoHlásenpaXXhZ7Bi„ likvidovIriaQúlpoouoGPritȅ0 eGAu>doxal␙ie<1ize="2">1ieW'u ceesmxnykódoch,ׂ">echopnéamoezXstredneplývaťxXenypremenuak&,ajGGG."> /p>[ailepos=0000226462ok←168Fa݅7?wqPodrobPšom iď.)VPSSR „Dektikax:ve(zlučiteľ0taty“8at؛9šeobecnáeóXiniagw965o697??wrОnzn: «Rubikocka» -račka-hlavolam,Ћ@jpMaďmҁҀb(vyčaj衸ulárxHdruhPvici 70-tqzHiat0 8ropinia.˅0rez8arlijenapiJ, aždsklaz 9-ociek-segXtV @8medzioma ľubH`tiľah0dFIyHnachádzt@vrstvy meenší«»P8 iumiestnPĺb,⮙pojtkyonkayooXtrupPakáqavmôžilosiolm}uzxqXzOmámm6ien,a8Xuzomkx:yuPߟߟߟߟ߂Gj˜doиbeeď&)pohyblivFakh؎gқ{jednofareb(sbbinoupou).k)obrac0rôznsۀ(por0,anosstratil@CihrHvׁӉ).rganizآúťjpísX čnภalgoritm٣(jz@ЭЌuziazmdoaprybmOOuuuXzɄyle.Кmuotáčd/. Оȁ päť,axilxzú… šmarH,ásledčo)ЎjĔ21lete ЁʃnyǿGǿǛǽ_ǿǿ31099o70ǁDž7??w Hiiy(jazyhr2uramxkpmorfológihtasatívhväzbypreto")zomlPz@najxzvyjad蜘@Hbyp@do(`p sveta'__/261o717??w Tvorený účtovnounožiQjednotiekódovania evidenciinformácie.<1ize="2"> /p>[ailepos=0000231402ok←172Fa݅71??="1em"lign="justifyvS konečnýmom___XeWWWW׊WWWWU751oW73WW7??WWWw Napríklad, оhlásenP«trojuholnBCravou0» zamlčaprevádzae8gia,zťahujúcaa vlastnoachkov.átoXobjektívn"wggeoliakij`edth,ež遐mate icii`súvisiac)poučkhh. rieše9zodpovedaYehokruhuloh, ?i>mmyselieru,9zatz gckeho,at!Y,ncsPeڂbehnuvšíJiXooniеúiЩorodiakoRdok činnvzdel!ľudí,←177 Konkrétne,tarozákonnánihaenezis,l. 11:ՂWSG «1@Naelejemioledenazyk xnoárečie. 2Príduc východu,niašli Sennaarovinuyusli saam. 3A poveddruhému:robmeehlyvypáľichhňo8m;miestoamevnúmoluvápna. 40I,:P(v siRežHvysokXdeb@ʅ0íno0kôržaptýlipori5@úpilán`zrieťOOktoyvsyn@a ľudí. 6z:ľa,,od4ušetk; čoačQYiť, neodadohzmysle ; 7Z,hٌhš`Stak,by(um9. 8+lodtiaľy';prp[]. 9RejeanXmu:„lon,ebppo3Ć/)».mbp:pagebreakNapkiblickqýtuxistumnPa@v (kytnudoMmrcheológiou)dávaj`ypokladyqdomnie, žesovštiepeZstvaboe dejiXgllncivci@*chádzalaúčasqzahynuôdkujeofyzik|katastr,Јarôznyodhad@ca 11000 — 13QrokmivhormytrajpχakohniktlantxyxԁЁapo@atčnoxxaӧajj@órii (аoud PpodobȔB(í(hcxPachareeX0(8zJožۃg(LJNJ `ónoQ8étP0хP2ny ,oa-centrizmus asvetPhu BspHčen8qozdvihx8ú@8uga4">[aile=0243592ok←178Fa݅71??ררׇwN`t蔒iarknuIvpís艟/gg76075o797??w V tommyȚkaždý člࡰudevl a(koľx\bn+uží`mnaxiX vyjadriteľʗج{b!!aspePsvoяniwwwww??wwws52ww180ww7??wwwwrzaml(8z8:ul׃׈ valu1"??rimerane alternatíveiblickejlob0zácieekobyodporašetkýmiárodaPrežimuaciolnHsepar2,zoliz8a konzerv+svojichultúr.[ailepos=0000249426ok←181Fa݅71??gggwЕxistuVecehsy,aukaz cepavdivosť`slovٔzorаkPpokovaxt8 estou`io nyaponskzačedku,avŕšil, ž*druhpoici 19.XčPbلaejcP»Prušľaltim2nympôsobodrozbpoutsily.20 inviЊiehnavHkaѧhh8televíz07.1993,lmnohqhlavdπHsuchiroakasopdalKn tp, čontom2stivyk\u opi>Inštituý`y8blémov<1ize="2"> /p>ysvetlivky:«bojiedl óз[a1epos=0000256506ok←186Fa݅7?wqDoapitoly 3.2zahrnu prac`poe:a 1eP#pFordStn: Оa :kr0fragty_6SmutdeA7(Тrocks9«vrao8jQ«zaj»“g7ggg/gggg25712gg187gg</p> K týmto štyromyp0usporiadaniasychiky „Človekaozumného“eotreboplniť储iatyOIK? (ne)wp.ámernemeynechXpermíЂ77yo ieOO">,eboo`prípadeemáavIdinca,!dxri0!Hjeho uhodujúcplyv.Ԃ(hpodstaodmanená,vládnutɃxvue (e)abudoxininktami,radícijvôľou`leudzorodchemickbtkyvopva؆chklesorg@zxbčznaky.(rekonuJ_"udi0el0eI䇸ьFktorýzáujȔeZ`slušXQokAvvhlapy(aj0otlastjXknejším/sebechov TožniP,aekovierxrs舘ypudHaomuupatšet(ožírogy)o鎊opqryIň3pzfungno,8iúI0tvrdé“ ,mäkky (alkohol8abak)lieɂrôznj (p)avinovsadbPȋnapr.luanodPۆhlenisȚɑošk؟\mozog. (VopaHVPSSRQten𩿍VuvHz))h zn.8ekl.__1űqmbp:pagebreakooc4">[ailepos=0000260089ok←188Fa݅7?wqОbraz`(=azal.M.Ė`ojevskijOetepa`ikIobyvliaѭIživníHi-paitXom8Т pnečíttdoOK9kinsc cočorieqroku)ejle-diPsȒGGz1752o897??w JazyctpJIbH i>язычество в Единобож` 

 Podermínom «intuíciaošeobecno»akrývajúsychologickyôzneavy:ok>[aile=0000262983ok←191Fa?߉߉߂WsInak :wwq,yvpbz svojimlXmd ie…»__+ߌ_''___]4606o_92__7??___w Аkstol8ššHXhtupn0itázokHámdsaenpjem,tX1klaqhdíy xpo(bza1naťs tvrampom, XBohiet»,ošetk@_jAne; аleڑtaviiologickdruhuČozup»m3nštinH,pamäť}iynáuXiu`ľaRžeiadiHjePtoXces!pracq (pliz:lَ3rôzvohiachOGI8sHy—QyД aodmnu@existenPXaj  i>Vesmír-Sbuvetaý/úJ؈ a__G?265281937??wwwwравдноe@avHr,bj`ívbde yczu_ne?`raXcioua1kultúry nozn.)klOul/ϾgHωτ77<1ize="2"> /p>[ailepos=0000273809ok←195Fa݅71??="1em"lign="justifyvОozdeleníositeľrôznytypxusporia+psikyodľásemĺžtrv;rocesov, ktorýsonikcieschop,XzrirobnejšiepráciPSSR „Princípy됨rovejlit: štát@<ločenskéniciatHy“, (okrXrkapitoly)earadhoílohaocepčnéhoateriáluDostatnšeobec!teóeXύ_ϔϔOϔϐϒgϔϔ4306o96ρυ7??ϔϔχw Zže úspešti ča9ško0doreneckomeku (puberte)*miveýmto:xebúdzaȑinkty-pudyor hodiXri aak iačkam ()Qb1neohdto,ov0dš*` čonapíspbBchO?W5221977??w NXled9to8Ȥeuklxriečiskaámeru,eblyqmedzoexdop؝Q, i>bezpnnkoxez u-8i0ׂ׉/___'____278700o_98__7??___w J adaviekĪWW(STmusbysplstupeS ľubľu:ta(u@čuأýptimQ,patriobjemmubjímy|HWXu>xne<18ze="2">Prečozťahu tejeY8spoločnostiultivovkrozochvelúcta,ebyen «toleransť»,8priekmu, že éhokoľvfašizmua8lišuibatarobylou zanohéoriahsiahnutýmIsahuskutený0mai?"> /p>[ail=0000284413ok←200Fa݅77?777wqPodľaoxtmedikov, 80 %hbúčaskmps@osomatýParakter0.j.yvova`Фiruchy ej nalebologdi`mfort.֠úlad dvamiSBógiišetoj(iYi spôsobeneiž#Xásled@a-centrkikop:vid`vemravne-bn@nezrexzvre7'oo?5240o017??w Uda dohryoponou“(Mc(január 7)((opatrdbadateľodozv@tradi ovcienkotédi ieožuomihmajiȬHjektu774akdiobqíjovxȬ ďYiiɃQálnqmervymkl rúk,ـx zmy`Gp)HQzotiJKQc*hpyr0d)phi0riZneudrž,8܄Hcupokrariepabiosféra-technkat rofy,u ԃ1vraxdQkaم8š`\ؤߧipizQu!idruhuqČeku“ejplaxt0)9`ajš@korek@0vrezhP@dlhٍva@os mšíocesѿ@risvőnu.Ԋ߯/Aoktižyolyp@vici.0ౘaezonanQfveXxso8Aࠀoiu xýšpie`+wGspܲ9xvi9blém!Mx.lȁ-pjXžȃ늯ruk@e ebiehalmPo-zý...ɞZiy@mly07Ǵ7GB΢0ggColaroerasaHonxtrendvojpobhnajmäYázijsۢQín𑀃dôbȧprvotIivlenbؔ+ci؂( xkopírova)آtpk(hlyh minuShojtpseQ``územ ČínXJasin`vxPsȐ۴hbadeA"yškhȄٹ 9ílišxôbecí.ΈliX t(Xvybvalítidhozd`yedzintep,{)9poseriózn9o iskunapr.USAonkrhv olstve.ɑ2akt! q0upegra`c(americkéhoerejného školstva.rosteríslušníciieielejasyosahovali porovnaX belochmioršštudiYýsledky. namiestoeparáchučby,leboHijatiuoakobjektívnefaktu,a súladeqmulti-k1rendomupneniž9aita obNa úeňvládnuteľn0ije,ydovšetkým černovyodôvodnehm saíticZeomfort nemQpocitenejcennHychpoi(v.ednotlivytotnelíšiaenonkajšímzhľah,orfológiouqfyzi2pr.Yvisl҅`potenciáltvorivočtkHvaniBHaia醀májvyššíetQjeXd8@ticےbrzdilUmaji!ulobzpo`bl9bezpečgresechno-RologpRpokroktakЀbϑpo@ťzdxo –ցH'PreQd ivystavjinzmut8j?80cYyҁɆUfront :ieš8℘)8YHom@ú!( (jzhdegradYi@chzJn(oid jedinc Ɂ@2masit`čj/mside{enOdrPЁIstnڔ@smQvo8pXYTžežnreklaPPčľvekobraz}dievčinyiacىmiatةnatéičíRz0F)Pzasd"idol ázijPaqrkaBodRm...);GBTsrhomosexuHnup`u9svojRur0×.ˣlroz(u ha@z`pQjj (yovNtxiouzväzh:doš`@hk !a9ɄoDer h)dotátnPr𒐭Ifunk@,hYekrxu3ʑ:pp ?:Zel„in“ožívЀ0raЅmu耪byno-vzdvaدcXapíkbBamv⋉)norm@- ty (p)avpozmka,搨xnezmyse8hnskag9cЪteiex𿘪أ ví(9(mipvlnk0mobiJsietwific؄-Ȋduk|rôzfa2cBo󎘽XJXHudYómčekPTp naP(odj`sQ`j?ip.:ohȣ0jšíᒨmpl(:re .o,dôpňXm囐e0z,yinqeaľ n؈Hphayalebyzdvi)𤈀сrନI9áseвȖ٬tatXoUm9)ȠhupiAohubiosféH@e.pozl.  

<)0ze="4">[aile=0000285909ok←202Fa݅71??="1em"ign="jufyQ2"> Prikla(ՁWQosuarȻjTitc褚noliaļhpة`hubi0katProfu:<1Hze="2"> /p>[ails=0000286428ok←203Fa݅71??="1em"l="juhfyvV Boždop0ehynuvšcivilizácAtȌxdyDžlj8479o047??w Ak󓠞deje,akeЗ(elity8pujú㝒deg@,8ôkuPqchbiebPtko-si-dovoľov//////nj//+88'/205//7??///w ТýmiacPaPje žné`ravzvonnezvzablokcumocoux`senzorickévplyvuO?W9132o067??w Sxɸ4ڗ9rozhlasnoduAnzavedp`ov6nslač`teezkvek\prij@`ov;aj0pHom ,Oviqmnohhhteleznоm[véteri8d úrovnhvojWyyproesobno-eginakHG7O856o077??wari zmy!morfológtohsl:I, (oؿz-vôle» (vrigilntrusJo ׄgi>isIole «Kopirajt» —oepovedomeniepotrebiteľa právachopírovania; аxpreambulaH«úvodná časť»,ouskyanalogickkapitola kažoku8teazýva». Аrincíphocjrncȁxvi…»,yjadrujúciedbanlivoxYpouží0ílov,aväzčitaislucháčaicibreneH0senému (inozmyi)*n8formuPat0ho (оbjektPneho) u nezrozum`nastextu,i`jazykjultúreoncepcKlxenskbezpeostirh.<1iD /p>[aile=0000297077ok←211Fa݅71??="1em"lign="jufyvChýbaarka?/wwG279o127??wjakéja čR1dsledmžep//////////*455o/13//7??///w V er҈kОslaboYpomín!ášHpoh d`ɬџR`RwߋOOϋOOOOOL644oO14OO7??OOOw Prídav enohstroȳmusppádovoho@asdspmږáchkutorJPvzťahuje.j.8yť:lexilnyφ_ύύOύωϋgύύ813o15ρυ7??ύύχw Тen`avopispYJšetuhliqškole,h XКky1čízc(ložkoupo‑»kon3naоmukockyfscozd8okom. da9pade:X-y/gg7990o167??wcׁg׈׈W׈ׄ׈׈׈׈׈8186o17ׁׅ7??׈׈ׇwtyli𓘯ytupšn etȖXešte.RdsekG7O32犷2187??weȯsúdruhovia»ׂg׉׉W׉ׇׅo׉׉529o19ׁׅ7??׉׉ׇw A čiže 7i>jazykipotrebklad?WW׋ 712207??w Snxzvrat(ánojnalytikXAoddeli0

<)ize="4">[ailepos=0000298880ok←221Fa݅71??="1em"lign="justifyQrV danomrípadelovo «talmud»aaloapísať veľkýmačiatočnymea zaím arku.{9052227??wJbyPnie(vodobe – в-виду»,zôvodu -231o237??w ТеxtôžeudneednotvárnyhjIľabsahuformynterpretácie,oiςςy /0i>štýl:אGhttp://www. ok.ru/jews-n-world/Wouk*_16.htmϞoDŽǟoGoon56o225oo7??koRabi8sapís`ý(mey@zatom㭘arkgWWW'715o267??w Nd8v`bošzačOOxo277??w Predpoajm рpviatúrazapracovala8aP č@amiexdk odaaliPsnejciechnik@ôsledkuyklxicuhShiftX(njreghry) а1nmócixťukolčkôr,Hž ߌߑ300133o287??w TudvojQuebo//g401o297??w V'''%«nej»,`q —Rhs(4eWWt>

[ Chýbajúca čiarka.gc><1ize="2">m(ty__"> čosamozrejmelúposť,ebooodpovedáca 140 úderAekundu)*.''"> /p>[ails=0000304582ok←237Fa݅7O?OOOwqPrad rípadovlviaQpredstavitelVPSSR osobnejomunikácii druhými ľuď@imk9Bstupacov8materi8omešnevlakritériamzavŕšenXHc//////Ǐ//*595//238//7??///w Ne@spoužívaniXlx—eď)QávneumožňAeyjadri želavý0altvqe(kladtobyiSníápP(Xtmyslek XsiluHOGZiovor@itk؄؁vybrIz mnstv;xXo-nornych0xzk|zelwooooooj7115oo39oo7??wijšzovouistraorz(eQosuského8pri-e`؀plexandbIIIwwGGGGGGtdob萐actro՛.reЀ`xukou,a𫠗aPľr1mom.ԗ !lopapie0f hpblízkednXPmu А3 (dyx4,xpIdlhšynou). ТеnaaejSejmczľa(okraHširoo`10xLzbrúdt(ak,nadzaHriozɷpv.dhchyXh8e (vynechj)SakuirmedzCiadkamObsah!obšírsuvkyvysvetliyumie脪엩zipatmocI`iar,kazciفobliP aaz `ord XPYB{pky,oc;`d{)g'ggggggGcT)핸zrejm*vo̕ýddokume–񊘉sprofesiolnyisár!Avšak;ňod`ult(axlekR`c 0cesQobhЄ!omckuQuza[podnoymohstჟ(Tet GA1udivsúčiacschopby8ra,hedkladxvZ9@PQajZkčetik8bezyx avCckȑӅnX0injrHޅ(rčzve(x t!Wmbp:pagebreakc4">[(ilepos=0000311024oe="4">←240 Vošetkom sadrážajúvl`tnoorfológielov gramatikyaždéhoazyka,úcrriedkamipeaj8snejšPvyjadrenXzmyslu aru a8eči.'#g>.oext,písanýlhýЂғ,RelkovoratšíežyolHpade,ejeobsah `ktky#ch.,odľ @zoru,nímauákl1za:ov!sHmnožstvenh!vorPi,nepPejednoduch?čítm$iR,Kuxc . (A8ICatotňuje autorskbkolektívu. za atKSB na8tranyhkusyozkúsaťד9erviet!snahhjakhobámstupc„pravohemisférn(“,XdȁvýtXsmechЂOIOMkôrme0uplikvôväčšXu uLR9aj,Po hStЅxjomznatlihčasX.ʔet[`požnpPodtienôvodK]Xí.)*   ggggg/ggggga2966og42gg7??gggw eniukaz, ženPiyCaus(`ýH葨SenČiȘɳȀЀPmozglogu cُkoordin"z ~spomokšu. Мnohž rodiўtar<1ize="2"> /p>vydrezúrova0naneéhúborujefragmvizaseknu0ebocyk: (v[tovo-pgramXmýzna8Pchs@)ײ𓘀QЂH陼pr `oHo9pskutmbomtȓot ň`eď퀘0!nevl.tedyb؛1د؁ǥH,ȋna8(uáldkapitolZmie01kovyPnaladAmrgz0aZjaválady parametrochyžarovaniaiopolí, ch8ktere  nastave)jehoWeďieši úlohyám оcdoladeníl8ný a „pásmo“dospelého,sedsu pod.<1ize="2"> /p>[aepos=0000317375ok←243Fa݅7τ?ϘϘχwqОXpísalšte.J.jutčev:O߉OGDmka!΍yozum/ Čímibe8a(í;`Civilic`xxfetiš,NoXdumAj@idea. /ebd ňXahnán8/HzPkaHpuznXadurópyV @h8dycbuxeYlob0cisvi؂XRtrזύϖ9463o447??w 苰pidla„fenguej“ؐ@dskorgzmusd(tohenergivte.ˬ0omuošlЧ8dnXmoderIarchitektúsneexix8Hnimkd3chádzam*BäčšinceznuEsusac kuchyRkvôlozvodQoXadhp(trubitak!rúčelimiciuh(uX߉-Ń@isȮnHuXkrýklo.B .kggggg/ggggg`2(8og45gg7??gggw «Мiesosx»p еšjedno⊙l8zapívagorick`ovanie,ejtounkčne špecializovanejiestnosti,torá normálnommbydlíbyťddelenxodstatných[.<1ize="2"> /p>[ailepos=0000323810ok←246Fa݅71??="1em"lign="jufyvHocikoauzy „preych“nt ktušemožné «šopy (sh8)»ဠimidže (im sa úplhodia (ledAP)bližujeloza«proeurópanovɏ؁povrhýxdomorodbvulgarizmamiooooo77oooj6532oo47oo7??ooow V obdob(boja1kozm(litPomonc840-tokov 20.oč(psotrockiznahxvajúcrusknacionȁmdovádzctdobsurdna,pokúsiliskutnitaykuasteniayhoazykhxedZec9Y);fic{mate }ten«divergenЗro»׎ד 8059o487??w Okremoho,ohmotva(^uoc úheIx8podAenti.hleHvpyslu7nj77777ό7713048?7249777??777w Т.j., čítKsl rôzntla؀ch,niechápu,`re9eituXXmiodedaťOO818o507??w NiorXnázvy!firia:7NJ7ulDHvalu1"??<1ize="2"> /blockquoteokli(ul>[ailepos=0000332622ok←251Fa݆7/p??91em"lign="justifyvV materiáhSB tomto:omán.M.ostojevského „Zločin၀rest“korXriedokchranyiblickejoktríPpeniavetaaáklade úžery (úroku)epzobpý práciAОhľadnianeve…“;oslovecázosú«МаjsHargaréta»:ymdémonizmu?ebovanjeliumezonnvi”ܓ׏ה 3281o527??w Taýkšetký@jazykov,ielenu;G7O4040o537??w Priyodifikyea-cenvid/Hojfmajprvotodlíš,hhx Stavbeӂ,torýodp`dWXi>medznehobecňuce (zoju?)hkgó`moyduch,ior, čas8pHvna; а9minológiúčas1fyzi(vradícteRelativity)ʪ ér(jHličXs`@ovo-YovРtinuH(«é»,ʙHprealo`bjav8,apĺňa-esmír(aQbolyhlásKou8eexistbioekviv!u, 8 v)hbyneـ܅`kutAzdno»'Ǜǟ7548o547??w GraiAtodzabuľaormkvôli7eŁxpodte͢Hn<komponamník diac8rhXuspoa2x»G׎GGǎGGGߎGGC952oG55GG7??GGGw N덁myslH aPborenzúru»plýzverejiQl legitímeaždhl0"yestxPzoryz1Xém9faknohíci8uH. ps@kol@ťu-nXinštxp(sax šychovH7b`kup?9ovǍWǔǔGǔǐǒ_ǔǔ913256ǁDž7??ǔǔLJw Tjedzíčinhoiets0j@jehoi`1hivzťahu dopytulسrobz(o čo drXypozmkeyiarouOO40277??w Predpokлa8lo0dolobRithsáražtedy:.I.aľK.arxaami.u8zdelxP 19.󝠤8iolíšucedzidex mdeizmháIeibla materialistickýmdeizmomarxPu,olaeschopnáchrániťdFožnoHremenyuska.iac jehoilozofpejopodstatneozri pciPSSR „Dialektika atAus:veHzlučiteľné8y“.<1ize="2"> /p>[aQepos=0000340930ok←258Fa݅71??="1em"lign="ju(fyvSmuta8bdobiemätkovhmrIvanaV.roz@v napr.u: href="https://cs.wikipedia.org/q/ʄ{color="#ffu>ooojpoty<1ize="2"> /p>[ailepos=0000346324ok←263Fa݅71??="1em"lign="justifyvÓ,eštiacaušaoja! / srdcelnk,akoaijarahuAbyojhi… // Таktoiy —byvľchvetov9Т eňeoleHvýáružqWsenIprorockyjasnintuíciYchovNetrpJskúruďJatrpstrasudov`/ĉiveMiRK nohámriHve؁ť__/////GB «GGGGGGG»,totȚ`obenieáomerazepizódu,pisova8ukášP(hl. 10:3842)__7WWO748o647??w О8@hodeXaӘ.J.ermov:WWWWWGPolnočnnebinjelet0 tichpiesAonel mes hviezdyYmrafne8VnímH7svätne.nieval blaženobezhiuPodtvamiajabovelikahválaeúmavuladvؤqčíoPreRmútkusĺz;zvxaj9pPiejXZ0alo asl!no xdl( HHо/ Želm čudX@bHamťmoh؈ijlezemiǔcenter*      g`e, Мǚ1 ohtomládoublickkulryW?1???χχςGeȾ8nezn`9NásStvordsúdiNesȀ¾`ʔ9ƒ@nevlo!`olilxz/ϋi,8esmׂ8hľad8 sebe jadn0smelnOmx.'gg?Y2???Goít0éej, híž`ˋ a.,v0tko8Žinaeknsxhrastí)bkou,Y1aboruhpXyТаk`sľúbosXdpibm,ᅠcnežLjlotycit kľ0DmôžepäťxGG?g??? «Cχχ»*prejavonceptu`nyHxedno虈kvôrixniuetaHzvaʫp)tai@ášolodom(ktor3puPotrebz;gmbp:pagebreakc4">[ailepos=0000347183ok←265Fa݅7ׄ?׏׏ׇwqJán, 18:36:Jiodpovedal:ocXo (kráľovra moc)*Qhа (…)»ggggg//ggilepos=0000352540>←266 Terazurecko.73w>skutoZČba=.eykús0bXhodmoloidúcimPleb8jvoj`bližšuPiuXdotku:K0?aO@vede0ôznčasPmlhav0kexdotej hob–zn.kl?W7608o717??w J najuka@HXh2iovleví 0zinktuá9ka8pČo?de()7'o8200o727??w Kn, 2:233:Nadxdušuič,rЌ ňuožp»WW׊WWWWWQ61632oW73WW7??WWWw Ďjžrojicuviezd,merujšpicPnlfragmypitoly 7`VPSSRiOmitnopovoka8nnHieprac齑2GGz539'2747??w Tovypťptváranitu оQbysvetovAkulim»\lizojeočevšetxodypoteticzѴ.átéma9rozفXc8i?9úlohhconcep\(t8y notyeҬk"vržen$cYp؆skhbezpeCOO942275>

 Článok „Konceptuálnaoc:ýtus8eboexta“olverejnenýPasopiseYMladáard, № 2, 1990. ňomšetkocelkuoovedanéa 5trkachextu. podľaás,re }väčšinuAxšľajúciľudí[aios=0373631ok←276Fa݅77?777wqAbseh Ano؍ȌheeH1!imoľuhjtpa0Эtnih9lebPú"v`múor˂,tlmiacnúYmonológ,dُ39úr:sxikyψ_ϏϏOϏϋύgϏϏ4453o77ρυ7??ϏϏχw Z(hkuttdanlim1evaaamä olb蜘 ť9charakterTpaz@panu(obЍSgult0uφ_ύύOύωϋgύύ5237o78ρυ7??ύύχw Konk0bom(XmrápaldPa:e8vzveDšeobecXór Qa»鱑[aStxubj(pno-!zsá`)uažd.k`oblémvyriiA0da,ak@ekIPiteľȑ/0i>)o`;e>,ledkPč@môžO,u ŽivotášaGGz7223>←279 Zahŕňa sebedhalenie nápravuhybných퀀Terítok,ytvorchýbajúcioohoHtanoveníHpriority.>ibaruhú časť<1ize="2"> /p>nacizmhodedm-eRjivilizti.bXs8, žeto noP!xjavveľkoru impHálneppohŕdaniaT*ȌbývalnárImpérx@ZSSSR,onkretizu eápermínI súSB:OOGb>΅sebauve–[aileh=0000396957ok←286Fa݅7DŽ?NjNjLJwqKvôlHríisQslabi)`hڻ1jBezykpecif"zájXkäziebôznyaojmskrzúzvuk`eň0ymоhm!aečObqѼOínц )k0Q@9Ppri[é8mozhڂ«оhlHazamlč»,rigtextu botrebWolߏߔHu1"??<1ze="2">neeׁ">pup)uribúdajúciA Qalj innpv8fЊZawww{e߁ۄ%ܑevza ruOIAdqn)oncepspol`pe pev ľuȢ72"Іׁ70xظyúsŰzeXnevyjadr$nut8ʁQaopisAt keďž epdlAvot"likuqƘprakcH$&Î/iioxisIozor šimolshšíoXužߡҬ,*1e©y//zamlnt*lo.ak"ʢ׊ďalitej @ `:MhPoddk76KSB,zol)Ѕj0( mäľHmnh!8rncpspie!s;)zbytkО#i@;(I'Н1obec(uznYqPPoKenbYp - aP[y (E8Gx)4ruyminimá` aPSSR)Jš:o^aanť)ᢸaiقzdnym뗈n𖨏9tvm[igreY javb( fcivili0ciia.Y.ϰ"> /p>[ails=0000398384ok←288Fa݅71??=susmall`ELJLJGLJǃ"1em"`ign="ju(fyG←289 Vskutku,evyjadríšepšieodstatunešných čias,oho,hoaeje, čak Človekomchctať,obiťáš...íhajvstávajRvždyYrozhodnutrijímaš, týmtoaamäti: „Nezraď žeeba1essvojPa osvečpred†`maAtamušЅAhbojiivo:oryhnvoľ8by1akoPtrq!“zn.kl.->TablefÀЁ0s1. «М߈ow'>ágiapa'»X о'lψ'3__________?______'_______51_ 'r:ooooooooooOoooooo'oooooookvo0í'ggggggggggGgggggg'gggggggclyrikag'ggggggggggGgggggg'gggggggcnaremýšľanie߈߈߈߈߈߈߈߈߈߆߈߈%20a%20kultura%20řeči/Jazykxnáš@ako0objektívnYdannosťXi$ú*r!.docx#__RefHeading__53_1098976186">1.2. «М

1

svetozore -hápaa

NMFLISAFCIS